AMAZONE. Betjeningsvejledning. Pneumatisk pakkersåmaskine PSKW / PSPW 403, 403-2, 503-2, med fronttank FRS / FPS 104, 204

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AMAZONE. Betjeningsvejledning. Pneumatisk pakkersåmaskine PSKW / PSPW 403, 403-2, 503-2, med fronttank FRS / FPS 104, 204"

Transkript

1 AMAZONE Betjeningsvejledning Pneumatisk pakkersåmaskine PSKW / PSPW 403, 403-2, 503-2, med fronttank FRS / FPS 104, 204 MG3124 BAG Printed in Germany Læs betjeningsvejledningen og overhold samtlige sikkerhedsanvisninger, inden maskinen tages i brug! da

2 2 Kære kunde! Dette markredskab er et af kvalitetsprodukterne i det omfattende produktprogram hos AMAZONEN-WERKE, H. Dreyer GmbH & Co. KG. For at De kan opnå de bedste resultater med Deres nye maskine, beder vi Dem læse denne betjeningsvejledning grundigt igennem og sætte Dem godt ind i alle sikkerhedsanvisninger, inden De tager maskinen i brug. De bør sikre Dem, at alle, der skal arbejde med maskinen, læser denne brugsanvisning, før maskinen tages i brug. Denne betjeningsvejledning gælder for samtlige maskinen i serien PSKW, PSPW Med fronttank FRS, FPS. Copyright 2014 AMAZONEN-WERKE H. DREYER GmbH & Co. KG Postfach 51 D Hasbergen-Gaste Germany Alle rettigheder forbeholdes

3 Indholdsfortegnelse 3 1 Oplysninger om maskinen Anvendelse Producent Konformitetserklæring Nødvendige oplysninger ved forespørgsel og bestilling Typeskilt Tekniske data Krav til traktorens hydraulikanlæg Oplysninger om støjudvikling Korrekt anvendelse Sikkerhed Farer hvis sikkerhedsanvisningerne ikke overholdes Krav til personer der arbejder med maskinen Symboler i betjeningsvejledningen Alment faresymbol Advarselssymbol Henvisningssymbol Advarselstegn og henvisningsskilte på maskinen Sikkerhedsbevidst arbejde Almene sikkerheds- og ulykkesforebyggende forskrifter Almene sikkerheds- og uheldsforebyggende forskrifter for redskaber monteret i traktorens trepunktsophæng Almene sikkerheds- og ulykkesforebyggende forskrifter for arbejde med såmaskiner Sikkerhedsforskrifter i forbindelse med anvendelse af hydraulikanlæg Almene sikkerheds- og uheldsforebyggende forskrifter i forbindelse med vedligeholdelse, istandsættelse, rengøring og reparation Sikkerhedsanvisninger i forbindelse med eftermontering af elektriske og elektroniske redskaber og/eller komponenter Transport Produktbeskrivelse Opbygning Sikkerhedsanordninger Farlige situationer Konstruktion og funktion Funktioner RoTeC-skær / RoTeC +-skær Normalskær Trykrulle (ekstraudstyr) Doseringsvalser Variogear Elektrisk fuldautomatisk doseringsenhed Støttehjul Markører Præcisionsstrigle Hydraulisk skærløft (ekstraudstyr) Job-computer AMATRON Hydrauliktilslutninger Blæser med hydraulisk drev Hydraulikoversigt Elektrisk tankindikator AMFÜME (Option) Plejesporsmarkering (Ekstraudstyr)... 33

4 4 Indholdsfortegnelse Montering af plejesporsmarkering Ekstra vægtlodder til FRS (ekstraudstyr) Trepunktsforlænger Ved modtagelse af maskinen Maskinen tages i brug Påbygningsdata Fastgøring af eksaktdækstriglen Til- og frakobling Montering Kardanaksel Tilkobling af såkombinationen Tilkobling af front-såtank Hydraulik-tilkoblinger Lystilslutning Frakobling Transport på offentlig vej Justeringer på traktor og såmaskine i forbindelse med kørsel på offentlig vej Anlægning af kørespor Sådan virker køresporsskiftet Opkobling og indtastning af startnummer for første markarbejde Brug af tasten Stop i forbindelse med afbrudt arbejde eller indklapning af markørerne, mens markarbejdet er i gang Henvisninger til anlægning af kørespor med 4-, 6- og 8-delt skift Såning med halv arbejdsbredde Indsats til halvsidig lukning af fordelehovedets udløb Henvisninger til anlægning af kørespor med 2-delt og 6-plus-skift Indstilling af køresporenes sporvidde Indstilling af sporvidde Indstillinger Valg af doseringshjul Doseringshjul Tabel Udskiftning af doseringshjul Indstilling af gearet til ønsket såmængde Indstilling af såmængde ved hjælp af AMATRON Indsåningsprøve Beregning af gearindstilling ved hjælp af regneskiven Afvigelser mellem indstillet og faktisk såmængde Indstilling af sådybden Indstilling af sådybden ved hjælp af hydraulikcylinderen Indstilling af sådybden ved justering af RoTeC - dybdebegrænserne Montering og indstilling af RoTeC dybdebegrænsere Indstilling af eksaktdækstriglen Indstilling af eksaktdækstrigletryk uden hydraulikcylinder Indstilling af eksaktstrigletryk med hydraulikcylinder Indstilling af markørernes korrekte længde Indstilling af planérplanke Indstilling af blæserens omdrejningstal Manometer Indstilling af niveausensor OBS! Påfyldning af såsædsbeholderen Såmaskinen bringes i arbejdsstilling... 80

5 Indholdsfortegnelse Markarbejdet påbegyndes Vending på forager Kontrol efter de første 30 m Mens arbejdet er i gang Kontrol af såvalsen Kontrol af såsædsbeholdernes indhold Afslutning af markarbejde Tømning af doseringselementer og/eller såsædsbeholder Rengøring, vedligeholdelse og reparation Vedligeholdelsesarbejde efter de første 10 driftstimer Kontrol af vario-gearkassens oliestand Dæktryk Rengøring af såmaskinen Kontrol af rullekæder (Værkstedsarbejde) Aksellejer Udskiftning af defekt dæk (Værkstedsarbejde) Indstilling af fjederbelastet styring (Værkstedsarbejde) Efterse fordelerhovedet for urenheder (Værkstedsarbejde) Hydrauliske slangeledninger Kontrol i forbindelse med arbejdets begyndelse og mens arbejdet er i gang Udskiftningsintervaller Markering Vær opmærksom ved montering og udskiftning af hydraulikslanger Sikring af markører Smøresteder... 92

6 6 Oplysninger om maskinen 1 Oplysninger om maskinen 1.1 Anvendelse Den frontmonterede såtank FRS (frontramme-såtank) og FPS (frontpakker-såtank) benyttes i kombination med pakkersåmaskinen PSKW (med kileringsvalse) og PSPW (med jordpakker) og en godkendt AMAZONE-rotorgrubber i forbindelse med opbevaring, dosering og såning af alle almindelige såsædstyper. 1.2 Producent AMAZONEN-WERKE H. DREYER GmbH & Co. KG Postfach 51, D Hasbergen-Gaste 1.3 Konformitetserklæring Maskinkombinationen opfylder EU-maskindirektivet 89/392/EWG inkl. tilsvarende tilføjelser. 1.4 Nødvendige oplysninger ved forespørgsel og bestilling Ved bestilling af ekstraudstyr og reservedel bedes De venligst oplyse maskinens typebetegnelse samt maskinnummer. De sikkerhedstekniske krav kan kun opfyldes optimalt, hvis der benyttes originale reservedele fra AMAZONE i tilfælde af reparation. Benyttes uoriginale dele, kan AMAZONE ikke påtage sig ansvar for evt. skader! 1.5 Typeskilt Pakkersåmaskine: Fig. 1

7 Oplysninger om maskinen 7 Fronttank: Fig. 2 Typeskiltet er bevis på maskinens type og alder og må derfor hverken ændres eller beskadiges! 1.6 Tekniske data Pakkersåmaskine PSKW / PSPW 403 PSKW / PSPW PSKW / PSPW PSKW / PSPW Arbejdsbredde (m) Transportbredde (m) Fronttankens nettovægt (kg) FRS: 580 FPS: 1125 FRS: 580 FPS: 1125 FRS: 605 FPS: 1195 FRS: 605 FPS: 1195 Nettovægt Såkombination med rotorgrubber og kileringsvalse (kg) og jordpakker (kg) Fronttankens bredde (mm) 2670 Tankindhold (l) med opsats (l) Rækkeantal Rækkeafstand (cm) 12,5 12,5 12,5 12,5 Påfyldningshøjde (mm) FRS: 1400 FPS: 1630 FRS: 1400 FPS: 1630 FRS: 1280 FPS: 1510 FRS: 1280 FPS: 1510 Antal doseringselementer/fordelehoveder Blæserdrev hydraulisk Afstand d (m) 0,8 Afstand a 2 (m) 0,8

8 8 Oplysninger om maskinen Krav til traktorens hydraulikanlæg afhængigt af udstyr op til - 2 Styreventil dobbeltvirkende - 3 Styreventil enkeltvirkende 1 trykløst returløb Det er en god idé at kombinere betjeningen af sporehjulet med hævning af fronttanken ved hjælp af en styreventil! Maks. tilladt hydraulikolietryk: 210 bar Maks. hydraulikolietryk i det trykløse returløb: 10 bar Oplysninger om støjudvikling Støjniveauet udgør 74 db (A), målt i hovedhøjde i lukket kabine, mens maskinen arbejder. Måleredskab: OPTAC SLM 5. Støjniveauet kan variere afhængigt af traktortype Korrekt anvendelse AMAZONE s frontmonterede såtank FRS (frontramme-såtank) eller FPS (frontpakker-såtank) med pakkersåmaskinen PSKW (med kileringsvalse ) eller PSPW (med jordbakker) må kun: - tilkobles en godkendt AMAZONE-rotorgrubber med planerplanke. - benyttes til almindelig jordbearbejdning samt til opbevaring, dosering og udbringning af almindeligt forekommende såsædstyper inden for landbruget. Enhver anvendelse derudover betragtes som ikke-korrekt anvendelse. Producenten hæfter ikke for skader som følge af ikke-korrekt anvendelse. Brugeren alene hæfter for risikoen ved ikke-korrekt anvendelse af maskinen. Til korrekt anvendelse hører også overholdelse af producentens forskrifter til drift, vedligeholdelse og reparation, samt at der udelukkende anvendes originale reservedele.

9 Sikkerhed 9 2 Sikkerhed Denne betjeningsvejledning indeholder basale oplysninger, som De bør være opmærksom på i forbindelse med montering, drift og vedligeholdelse. Betjeningsvejledningen skal ubetinget gennemlæses, inden maskinen tages i brug og bør altid være ved hånden i forbindelse med markarbejdet. Vær opmærksom på og overhold altid alle sikkerhedsanvisninger i denne betjeningsvejledning. 2.1 Farer hvis sikkerhedsanvisningerne ikke overholdes Overholdes sikkerhedsanvisningerne ikke kan der opstå fare for skader på personer, maskine og miljøet kan det medføre bortfald af ethvert krav om erstatning fra producentens side. Overholdes sikkerhedsanvisningerne ikke, kan dette bl.a. føre til følgende farlige situationer: Fare for personskade som følge af ikke-afsikret arbejdsbredde Vigtige maskinfunktioner kan svigte Vigtige foreskrevne vedligeholdelses- og reparationsfunktioner kan svigte Fare for personskade som følge af mekaniske og kemiske påvirkninger Fare for miljøet som følge af skader på det hydrauliske system. 2.2 Krav til personer der arbejder med maskinen Påbygningssåmaskinen AD-P må kun anvendes, vedligeholdes og repareres af personer, der har kendskab med maskinen og som er orienteret om de dermed forbundne farer. 2.3 Symboler i betjeningsvejledningen Alment faresymbol Sikkerhedsanvisninger, som skal overholdes for at undgå fare for personskade, er markeret med det almene faresymbol (Sikkerhedstegn iflg. DIN 4844-W9) Advarselssymbol Sikkerhedsanvisninger, som skal overholdes for at undgå beskadigelse af maskinen og dens funktioner, er markeret med advarselssymbolet Henvisningssymbol Henvisninger til maskinspecifikke egenskaber, der skal overholdes for at opnå optimal maskinfunktion, er markeret med henvisningssymbolet.

10 10 Sikkerhed 2.4 Advarselstegn og henvisningsskilte på maskinen Der er anbragt advarselstegn på selve maskinen som en yderligere sikkerhed for alle personer, der arbejder med maskinen. De efterfølgende advarselstegn på selve maskinen advarer imod en række farer, som det rent konstruktionsmæssigt ikke har været muligt at undgå. Monteringsstederne for advarsels- og henvisningsskilte på maskinen er fremhævet. Forklaringen hertil finder De på de følgende sider. 1. Overhold altid informationerne på advarsels- og henvisningsskiltene! 2. Orienter altid alle andre brugere af maskinen om sikkerhedsanvisningerne! 3. Hold altid maskinens advarsels- og henvisningsskilte i god stand! Manglende eller beskadigede skilte skal omgående udskiftes med nye. (billed-nr. = bestillings-nr.) Fig. 3

11 Sikkerhed 11 Fig. 4 Fig. 5

12 12 Sikkerhed Fig. 6 Billed-nr.: MD095 Forklaring: Før maskinen tages i brug, skal De læse betjeningsvejledningen og være opmærksom på dens sikkerhedsanvisninger! Billed-nr.: MD075 Forklaring: Ophold Dem ikke i nærheden af roterende maskindele! Berør ikke maskindele, så længe de er i bevægelse! Vent, indtil maskindelene befinder sig i absolut ro! Billed-nr.: MD076 Forklaring: Maskinen må kun betjenes, når beskyttelsesanordningerne er på plads! Beskyttelsesanordningerne må ikke fjernes eller åbnes, så længe motoren kører! Før beskyttelsesanordningerne fjernes, skal kraftudtaget kobles fra, traktorens motor slukkes og tændingsnøglen fjernes! Billed-nr.: MD078 Forklaring: Grib aldring ind på steder, hvor der er bevægelige dele, så længe delene ikke står helt stille! Billed-nr.: MD079 Forklaring: Fare som følge af genstande, der bliver slynget bort fra maskinen! Sørg for at der ikke opholder sig nogen i fareområdet!

13 Sikkerhed 13 Billed-nr.: MD082 Forklaring: Det er ikke tilladt at køre med på maskinen hverken i forbindelse med transport eller markarbejde. Dette gælder for såvel maskine som gangbro! Billed-nr.: MD084 Forklaring: Ophold Dem ikke i markørernes svingområde! Billed-nr.: MD087 Forklaring: Hold tilstrækkelig afstand til de roterende tænder, hvis motoren er i gang og kraftudtaget er tilkoblet! Billed-nr.: MD094 Forklaring: Fare for personskade hvis højspændingsledninger berøres i forbindelse med ind-/udklapning! Vær opmærksom på tilstrækkelig afstand til højspændingsledninger, inden ind-/udklapning foretages! Billed-nr.: MD096 Forklaring: Vær opmærksom i tilfælde af udstrømmende væske under højt tryk! Billed-nr.: MD097 Forklaring: Ophold Dem ikke mellem traktor og maskine, når motoren er i gang! Ophold mellem traktor og maskine er kun tilladt, når håndbremsen er trukket, motoren er slukket og tændingsnøglen er fjernet! Billed-nr.: MD100 Forklaring: Anslag til fastgøring af pålæsningsindretning!

14 14 Sikkerhed Billed-nr.: MD102 Forklaring: Sluk motoren i forbindelse med vedligeholdelsesarbejde! Billed-nr.: MD113 Forklaring: Læs i betjeningsvejledningen forud for vedligeholdelses- eller reparationsarbejde! Billed-nr.: MD114 Forklaring: Smørested! Billed-nr.: MD199 Forklaring: Max. tilladt hydraulisk driftstryk udgør 210 bar!

15 Sikkerhed Sikkerhedsbevidst arbejde Ud over sikkerhedsanvisningerne i betjeningsvejledningen skal nationale, almengyldige arbejdsbeskyttelses- og ulykkesforebyggende forskrifter overholdes. Overhold altid sikkerhedsanvisningerne på selve maskinen. I forbindelse med transport på offentlig vej skal de til enhver tid gældende færdselsregler altid overholdes. 2.6 Almene sikkerheds- og ulykkesforebyggende forskrifter Maskinens og traktorens drifts- og trafiksikkerhed skal kontrolleres, før de tages i brug! 1. Ud over anvisningerne i denne betjeningsvejledning skal De altid være opmærksom på de almene sikkerheds- og ulykkesforebyggende anvisninger! 2. De påmonterede advarsels- og henvisningsskilte rummer vigtige henvisninger i forbindelse med risikofri betjening af maskinen. Vær opmærksom på disse advarsler! Det gælder Deres egen sikkerhed! 3. Ved kørsel på offentlig vej skal de til enhver tid gældende færdselsregler altid overholdes! 4. Gør dem fortrolig med maskinens udstyr og betjeningsanordninger, inden arbejdet begynder. Når arbejdet først er i gang, er det for sent! 5. Brugerens beklædning skal sidde tæt til kroppen. Undgå løstsiddende tøj! 6. Hold maskinen ren for at undgå brandfare! 7. Vær opmærksom på, at der ikke opholder sig børn i maskinens umiddelbare nærhed, inden De kører hen til maskinen og inden De påbegynder bugsering af maskinen! 8. Det er forbudt at opholde sig på selve maskinen under kørsel og mens markarbejdet er i gang! 9. Maskinen skal tilkobles forskriftsmæssigt og kun på de dertil indrettede tilkoblingssteder! 10. Vær særligt forsigtig i forbindelse med til- og frakobling af maskinen! 11. Ved til- og frakobling skal støttebenene placeres korrekt, så maskinen står sikkert! 12. Vægte anbringes altid på de dertil indrettede beslag! 13. Vær opmærksom på køretøjets tilladte akseltryk (kontroller oplysningerne i traktorens registreringsattest)! 14. De ydre transportmål skal være inden for færdselslovens rammer! 15. Transportudstyr som f.eks. lys, advarselstegn og beskyttelsesanordninger kontrolleres og monteres! 16. Udløserwirer til hurtigkoblinger skal hænge løse og må ikke kunne foretage selvudløsninger, når liftarmene er nede! 17. Førersædet må ikke forlades under kørsel! 18. Styre- og bremseegenskaber ændres, når der køres med liftophængte eller tilkoblede redskaber og ekstra vægte. Vær derfor opmærksom på, at traktoren har tilstrækkelig styre- og bremseevne! 19. Maskinen må først tages i brug, når alle sikkerhedsanordninger er monteret og anbragt i sikkerhedsstilling! 20. Ophold Dem ikke i redskabets sving- og vendeområde! 21. Hydraulisk opklap må kun benyttes, når der ikke opholder sig personer i svingområdet! 22. Der er fare for personskade i forbindelse med maskindele, der styres fra traktoren f.eks. hydrauliske komponenter!

16 16 Sikkerhed 23. Før De forlader traktoren, skal redskabet sænkes ned på jorden, traktormotoren skal slukkes og tændingsnøglen skal fjernes! 24. Der må ikke opholde sig personer mellem traktor og redskab, med mindre køretøjerne er sikret imod at rulle tilbage. Dettes gøres ved at trække håndbremsen og/eller ved hjælp af bremsekiler under hjulene! 25. Læg aldrig fremmedlegemer ned i såsædsbeholderen! 26. Forud for hver arbejdsopgave skal De være opmærksom på, at monteringsbeslagene er i optimal stand! 27. Når det bageste liftophængte redskab løftes, reduceres vægten på traktorens foraksel. Vær opmærksom på, at der er tilstrækkelig vægt på forakslen (se traktorens betjeningsvejledning). Der skal altid være mindst 20% totalvægt på forakslen! 28. Vær opmærksom på, at redskabet svinger ud ved kørsel i kurver og sving! 29. Markører skal låses fast i transportstilling! 2.7 Almene sikkerheds- og uheldsforebyggende forskrifter for redskaber monteret i traktorens trepunktsophæng 1. Før til-/frakobling af liftophængte redskaber skal trepunktophænget bringes i position, så det ikke er muligt at sænke eller hæve liftarmene! 2. I trepunktsophænget skal tilkoblingskategorien stemme overens mellem traktor og redskab eller tilpasses hinanden! 3. Der er fare for personskade i trepunktsområdet! 4. Benyttes trepunktsophængets fjernbetjening, må De ikke opholde Dem mellem traktor og redskab! 5. Når redskabet befinder sig i transportstilling, skal De altid være opmærksom på, at liftarmene er tilstrækkeligt låst, så redskabet ikke kan svinge for langt ud til siden! 6. Betjeningshåndtaget skal være låst i forbindelse med vejtransport med hævet maskine, således at maskinen ikke kan sænkes ved en fejl! 7. Maskinen skal tilkobles forskriftsmæssigt. Vær opmærksom på producentens oplysninger! 8. Markredskaber må kun transporteres ved hjælp af dertil egnede køretøjer! Almene sikkerheds- og ulykkesforebyggende forskrifter for arbejde med såmaskiner 1. Vær opmærksom på, at der kan opstå fare på grund af roterende og svingende maskindele i forbindelse med indsåningsprøven! 2. Gangbroen må kun benyttes, når såmaskinen fyldes. Det er forbudt at opholde sig på maskinen, mens markarbejdet er i gang! 3. Bæreramme og køresporsmarkører fjernes forud for transport på offentlig vej! 4. Vær opmærksom på producentens anvisninger i forbindelse med påfyldning af såkassen! 5. Markørerne skal låses, når de befinder sig i transportstilling! 6. Læg aldrig fremmedlegemer ned i såkassen! 7. Vær opmærksom på max. tilladt påfyldningsmængde!

17 Sikkerhed Sikkerhedsforskrifter i forbindelse med anvendelse af hydraulikanlæg 1. Hydraulikanlægget står under højt tryk! 2. Vær opmærksom på de foreskrevne tilslutninger af hydraulikslanger i forbindelse med tilkobling af hydraulikcylindre og -motorer! 3. Ved tilslutning af hydraulikslanger til traktorens hydraulik skal man være opmærksom på, at såvel traktorens som maskinens hydraulikanlæg skal være trykløst! 4. Han- og hunkoblinger på såvel traktor som markredskab skal være markeret, således at der ikke ved en fejl byttes rundt på hydraulikslangerne. Ved forkert montering af hydraulikslangerne bliver funktionen omvendt f.eks. hæves maskinen i stedet for at sænkes. Fare for uheld! 5. Hydraulikslangerne skal kontrolleres regelmæssigt og udskiftes i tilfælde af skader eller ælde. Nye hydraulikslanger skal opfylde de tekniske krav fra maskinproducentens side! 6. Benyt egnede hjælpemidler i forbindelse med søgning efter utætheder i hydrauliksystemet. Fare for at komme til skade! 7. Væske, der står under højt tryk (hydraulikolie) kan trænge igennem huden og forårsage svære kvæstelser! Søg omgående læge i tilfælde af kvæstelser! Infektionsfare! 8. Forud for arbejde på hydraulikanlægget skal redskabet sænkes ned på jorden, hydrauliksystemet skal gøres trykløst og motoren skal slukkes! 9. Hydraulikslangernes levetid må ikke overskride 6 år inkl. en evt. lagertid på højst 2 år. Selv ved optimal lagring og korrekt anvendelse ældes hydraulikslangerne naturligt. Derfor er lagertid og anvendelsestid begrænset. Afvigende herfra kan man fastlægge slangernes levetid afhængigt af erfaringer med farepotentialet For slanger og slangeledninger og termoplast kan andre værdier være gældende Almene sikkerheds- og uheldsforebyggende forskrifter i forbindelse med vedligeholdelse, istandsættelse, rengøring og reparation 1. Vedligeholdelses-, istandsættelses- og rengøringsarbejde samt reparation må kun foretages med frakoblet kraftudtag, slukket traktormotor, frakoblet hydraulikforbindelse og fjernet tændingsnøgle! 2. Vedligeholdelses-, istandsættelses- og rengøringsarbejde samt reparation må kun foretages, når maskinen er sænket ned og står fast på underlaget! 3. Der må under ingen omstændigheder opholde sig personer under hen hævede maskine. Uagtsom sænkning af maskinen kan forekomme og vil i så fald være livsfarlig! 4. Møtrikker og bolte kontrolleres regelmæssigt og efterspændes efter behov! 5. Arbejdes der på den hævede maskine, skal denne altid klodses op med bukke! 6. Benyt egnet værktøj og handsker i forbindelse med udskiftning af skarpe maskindele! 7. Olie, fedt og filtre skal bortskaffes miljørigtigt! 8. Sørg altid for frakobling af redskabets strømtilførsel forud for arbejde med det elektriske system! 9. Forud for svejsearbejde på traktor eller påmonteret markredskab skal ledningerne til generator og traktorbatteri afmonteres! 10. Reservedele skal som minimum opfylde maskinproducentens krav. Dette sikrer De Dem ved altid at benytte originale reservedele fra AMAZONE!

18 18 Sikkerhed Sikkerhedsanvisninger i forbindelse med eftermontering af elektriske og elektroniske redskaber og/eller komponenter Maskinen er udstyret med elektroniske komponenter og dele, hvis funktioner kan påvirkes af elektromagnetiske signaler fra andre apparater. Sådanne påvirkninger kan medføre personfare, hvis de følgende sikkerhedsanvisninger ikke overholdes. Ved eftermontering af elektriske og elektroniske apparater og/eller komponenter med tilslutning til traktorens elektriske system, er det brugerens eget ansvar at kontrollere, om installationen kan påvirke traktorens eller markredskabets elektronik. Vær særlig opmærksom på at de eftermonterede elektriske og/eller elektroniske dele svarer til den til enhver tid gældende version af EMWdirektiv 89/336/EWG samt at delene er CE-mærkede. I forbindelse med eftermontering af mobilt kommunikationsudstyr (f.eks. radio eller telefon) skal man være særligt opmærksom på følgende: Benyt udelukkende apparater, som er tilladt iflg. gældende nationale forskrifter. Apparatet skal monteres fast. Mobilt kommunikationsudstyr må kun benyttes i førerkabinen, hvis der er forbindelse til en fastmonteret udvendig antenne. Senderen skal moneters separat fra køretøjets elektronik. Vær opmærksom på at antennen monteres således, at der er god stelforbindelse. Vær opmærksom på producentens oplysninger vedr. installation, kabellægning samt max. tilladt strømforbrug.

19 Transport 19 3 Transport Hævning med kran: Fare! Hæves såmaskinen med kran, skal løftegjordene monteres på de særligt markerede steder på maskinen! Fare! Løftegjordene skal være konstrueret til at kunne løfte min kg! Fronttank: Vigtigt! Såkassen dækkes med presenningen forud for transporten! I forbindelse med hævning benyttes: - 2 løftepunkter bagest i beholderen (Fig. 7) og - 1 løftepunkt forrest i beholderen (Fig. 8). Fig. 7 Fronttank med frontdækpakker: I forbindelse med hævning benyttes: - 2 løftepunkter bagest i beholderen (Fig. 7) og - 1 løftepunkt på jordpakkeren (Fig. 9) benyttes. Fig. 8 Pakkersåmaskine: Benyt løftepunktet (Fig. 9) i forbindelse med af- /pålæsning. Pakkersåmaskine med KG - Benyt løftepunkterne (Fig. 9 og Fig. 10) i forbindelse med af-/pålæsning. Fare! Ophold Dem aldrig under den hævede og ikke-sikrede last! Fig. 9 Fig. 10

20 20 Produktbeskrivelse 4 Produktbeskrivelse Dette kapitel giver et omfattende overblik over maskinens opbygning. Læs dette kapitel, mens De opholder Dem i nærheden af maskinen, så De på denne måde kan gøre Dem fortrolig med dens opbygning. Såkombinationen består af følgende hovedkomponenter: Front-såtank med blæser, doseringsenhed og slangeledninger Ramme og pakkersåmaskine Rotorharve Fig. 11 Jordpakker Såskær Fordeler Vær opmærksom på oplysningerne i rotorharvens betjeningsvejledning! 4.1 Opbygning Frontramme-såtank (FRS) Fig. 12\... 1 Såsædsbeholder 2 Presenning. 3 Blæser til transport af såsæden 4 Gear til indstilling af såsædsmængde 5 Sporehjul til drev af doseringsenhed og impulsfrekvens (Imp./100 m) til beregning af arbejdshastighed Frontpakker-såtank (FPS) Fig. 13\... 1 Styrbar frontdækpakker 2 Dosering 3 Støttefod til frontpakker-såtank 4 Klapbar gangbro til pålæsning 5 Belysning (front) 6 Indsåningsbakke Fig. 12 Fig. 13

21 Produktbeskrivelse 21 Fig Klapramme (stiv ramme ved PS 402) 2. Kileringsvalse/jordpakker 3. Tænder - rotorharve 4. Oliebadskasse - rotorharve 5. Sideafskærmninger 6. Drev med paludløserkobling 7. Såsædsfordeler med køresporsskift 8. Spormarkør 9. Såskær 10. Eksaktstrigle 11. Plejesporsmarkering 12. Holdere til hydraulikslanger 13. Planerplanke Fig. 15 Fig Sikkerhedsanordninger 2. Kileringsvalse/jordpakker 5. Sideafskærmninger 13. Planerplanke 14. Sikkerhedsafskærmning foran på rotorharven (højre/venstre) 15. Sikkerhedsrør bagest på rotorharven 16. Afskærmninger af kardanaksel 17. Presenning til vejtransport Fig. 17

22 22 Produktbeskrivelse 4.3 Farlige situationer Farlige situationer kan opstå: mellem traktor og maskine især ved til- og frakobling i nærheden af bevægelige dele på selve maskinen, når den er i gang under den hævede men ikke sikrede maskine, samt under ikke sikrede maskindele. ved ind-/udklapning af maskinen. ved ind-/udklapning af markører. ved indklapning/hævning af maskinen i nærheden af elektriske luftledninger. I samtlige situationer er der risiko for permanent eller pludseligt opstået fare. Fareområderne er markeret ved hjælp af særlige advarselstavler, og her gælder særlige sikkerhedsforskrifter.

23 5 Konstruktion og funktion 5.1 Funktioner Såsæden opbevares i fronttanken, mens markarbejdet er i gang. Fronttanken er udstyret med: - en doseringsenhed (4 m arbejdsbredde) hhv. - to doseringsenheder (5; 6 m arbejdsbredde). Konstruktion og funktion 23 Doseringsenheden drives via et støttehjul og variogearet eller via en elektromotor (elektrisk fuldautomatisk dosering. Sporehjulet danner desuden impulsfrekvensen (Imp/100m), som benyttes til beregning af kørehastigheden. Ved maskiner med elektrisk drev er sporehjulet monteret på såmaskinen. Fronttanken er monteret på traktorens fronthydraulik. Frontpakker-såtanken (FPS) er påbygget en styrbar dækpakker. Dækpakkeren, der planerer såbeddet i en bredde af ca. 1,60 m foran traktoren. Traktorens foraksel belastes ikke af fronttanken, mens markarbejdet er i gang. Dækpakkeren, er selvstyrende, følger traktorens forhjul og tillader at køre i lette kurver. Fronttanken skal hæves i forbindelse med vending på forageren. Den hækmonterede AMAZONE-rotorharve med jordpakker benyttes til forberedning af selve såbeddet. I forbindelse med udbringning af såsæd udrustes pakkersåmaskinen enten med WS-skær, RoTeCeller RoTeC+-skær. Såsæden fordeles regelmæssigt til samtlige skær ved hjælp af fordelehovedet, der er monteret på selve såmaskinen. Fig. 18

24 24 Konstruktion og funktion 5.2 RoTeC-skær / RoTeC +-skær - RoTeC-skær (Fig. 19/2) - RoTeC +-skær (Fig. 19/1) AMAZONE s RoTeC-skær egner sig til såning efter plov samt til såning i forbindelse med reduceret jordbearbejdning. Sårillen formes ved hjælp af stålskiven og støbejernselementet. Bagsiden af stålskiven renses ved hjælp af en fleksibel polyuretan-skive (PU) (Fig. 19/4), der presses imod stålskiven. Dupperne (Fig. 19/5) sørger for ekstra drev. Plastskiven (Fig. 19/4) fungerer samtidig som dybdebegrænsningskontrol, idet den ruller henover jorden og begrænser såskærets indtrængning i jorden. Sådybden kan justeres i tre trin fra 2 til 4 cm (Kap ). I forbindelse med dybdesåning (4 cm eller derover) kan dybdebegrænsningsskiverne nemt afmonteres. OBS!: Dybdeindstillingen skal så vidt muligt indstilles via skærtrykket. Afskraber-skiven skal så vidt muligt forblive i nederste indstilling. Fig Normalskær Normalskæret med udskiftelig spids og AMAZONE s normalskær (Fig. 20) er forsynet med en udskiftelig spids (Fig. 20/1) af hårdt støbejern. Slidte skærspidser udskiftes nemt. Tilbageløbsklappen (Fig. 20/2) hindrer tilstopning af såskærsudløbet, når maskinen sænkes ned på blød jord. Mens markarbejdet er i gang, svinger tilbageløbsklappen bagud. På let jord eller ved minimal mængde planterester på marken kan WS-spidsen udskiftes med en sabelskærspids: Fig. 20

25 Konstruktion og funktion Trykrulle (ekstraudstyr) Trykrullens (Fig. 21/1) tryk kan indstilles i 3 positioner. Indstilling af trykrulle: - Drej låsearmen (Fig. 21/2) opad for at løsne trykrullen. Trykrullen kan placeres i tre forskellige positioner takket være fortandingen (Fig. 21/1) in 3 Positionen festgestellt werden. - Placer trykrullen i den ønskede position. A intet tryk B mellemtryk C maksimalt tryk - Sæt låsearmen i den ønskede position, og drej den nedad. Afmontering af trykrulle: - Drej låsearmen (Fig. 21/2) opad for at løsne trykrullen. - Fjern ringstiften (Fig. 21/4). - Træk trykrullen fremad med fjederen. 5.5 Doseringsvalser Fig. 21 Doseringsenhederne til såsæd er udstyret med udskiftelige doseringsvalser. Valg af doseringsvalse afhænger af såsædens kornstørrelse og mængde såsæd. Doseringsvalserne drives enten af et støttehjul via variogearet eller en elektromotor (elektrisk fuldautomatisk doseringsenhed). Til såning af særligt store korn/frø, f.eks. hestebønner, kan kamrene (Fig. 22/1) grovdoseringsvalsen gøres større ved at ændre indstillingen af hjul og mellemplader. Fig. 22

26 26 Konstruktion og funktion 5.6 Variogear Ikke til elektrisk fuldautomatisk doseringsenhed! Til indstilling af udsåningsmængden indstilles geararmen (Fig. 23/2) manuelt. Jo højere skalaværdien er, jo større er udsåningsmængden. indstiller servomotoren (Fig. 23/1) geararmen (Fig. 23/2) (ekstraudstyr). Udtag en prøve af såsæden! Fig Elektrisk fuldautomatisk doseringsenhed I maskiner med elektrisk fuldautomatisk doseringsenhed drives hver doseringsvalse af en elektromotor (Fig. 24/1). Doseringsvalsens motoromdrejningstal kan indstilles trinløst via AMATRON 3. er bestemmende for udsåningsmængden. Jo højere elektromotorens motoromdrejningstal er, jo større er den pågældende udsåningsmængde. tilpasses automatisk, når arbejdshastigheden ændres. Der kan tilkobles fordosering, f.eks. på forageren.fordoseringens funktionstid kan indstilles. Udtag en prøve af såsæden! 5.8 Støttehjul Støttehjulet (Fig. 25/1) driver via variogearet doseringsvalserne i doseringsenheden til såsæd (ikke i maskiner med elektrisk fuldautomatisk doseringsenhed). Den tilbagelagte strækning måles ved hjælp af støttehjulet. AMATRON 3 skal bruge disse data til at beregne kørehastigheden og det bearbejdede areal (hektartælleren). Fig. 24 Fig. 25

27 Konstruktion og funktion Markører Såmaskinen er udstyret med markører (Fig. 26/1), som markerer traktorens midterposition. Sporet markeres ved hjælp af en markørtallerken (Fig. 26/2), mens markarbejdet er i gang. Efter vending på forageren skal traktoren følge den netop markerede midterposition. I løbet af en tur op og ned ad marken er begge markører i brug skiftevis. Den ene markør ligger hele tiden tæt indtil siden af såmaskinen. Markørerne hæves ved hjælp af to hydraulikcylindre. Hydraulikcylindrene er tilsluttet markørernes skifteventil. Fig. 26 Markørernes skifteventil betjenes fra traktoren ved hjælp af et enkeltvirkende styreventil. Sættes markørernes skifteventil under tryk, hæves den aktiverede markør. Sættes ventilen i svømmestilling, sænkes den anden markør. Når begge markører er hævet op, sker der følgende, hvis traktorens styreventil aktiveres fire gange: 1. Den første markør bringes i arbejdsstilling 2. Den første markør hæves 3. Den anden markør bringes i arbejdsstilling 4. Den anden markør hæves Begge markører skal hæves: - før vending på forageren - ved forhindringer på marken - i forbindelse med transport Det er forbudt at opholde sig i markørerne svingområde! Styreventiler må kun betjenes fra traktorens førerkabine! Afhængig af indstillingen kan hydraulikcylindre aktiveres på samme tid, når styreventilerne betjenes! Sørg for at der ikke opholder sig personer i fareområdet! Fare for personskade på grund af bevægelige maskindele!

28 28 Konstruktion og funktion 5.10 Præcisionsstrigle Præcisionsstriglen (Fig. 27) dækker såsæden, der er lagt ned i furerne, med et ensartet lag løs jord og jævner jorden. Følgende kan indstilles præcisionsstriglens position som tilpasning til den indstillede sådybde præcisionsstriglens tryk. Yderste strigleelement bringes i arbejdsstilling. - Pakkervalse og såskær trykker jorden ud til siden afhængig af jordbundsforhold og kørehastighed. - Yderste strigleelement (Fig. 27/2) indstilles således, at jorden føres tilbage, således at man opnår et såbed uden spor. - Jo højere, kørehastigheden er, desto længere skal firkantrøret (Fig. 27/1) justeres udad. - Firkantrørene med de yderste strigleelementer sikres i arbejdspositionen ved hjælp af klemskruer (Fig. 27/3). Fig Hydraulisk skærløft (ekstraudstyr) Når den anvendte maskine er udstyret med hydraulisk skærløft, kan såningen afbrydes, og jordbearbejdningen kan genoptages. Fig. 28

29 Konstruktion og funktion Job-computer AMATRON 3 Styring og kontrol af selve maskinen foregår ved hjælp af job-computeren. AMATRON 3 styrer køresporsrytmen, viser det bearbejdede markareal, indholdet af såsædsbeholderen samt såvalsens omdrejningstal. Job-computeren gør det muligt at foretage elektronisk dosering og justering af såsædsmængden, f.eks. i trin på 10 %. Job-computeren kan lagre op til 20 forskellige arbejdsdatasæt. Fig. 29

30 30 Konstruktion og funktion 5.13 Hydrauliktilslutninger Alle hydraulikslangeledninger er udstyret med greb. På disse greb findes der farvede markeringer med et nummer eller et bogstav for at kunne tilordne den pågældende hydraulikfunktion til trykledningen på en traktorstyreenhed! Passende til disse markeringer findes der folier på maskinen, som forklarer de pågældende hydraulikfunktioner. Afhængigt af hydraulikfunktionen skal man anvende traktorstyreenheden med forskellige aktiveringstyper. i indgreb, for en permanent oliecirkulation tastende, skal aktiveres, indtil handlingen er udført flydestilling, fri oliegennemstrømning i styreenheden Mærkning Funktion Traktorstyreenhed grøn Klap maskinens udlæggerarm udklapning indklapning dobbeltvirkende beige Støttehjul hævning og sænkning enkeltvirkende gul Forvalg med betjenings terminal spormarkører / markeringsudstyr et af barjordsspor / strigle- / skærtryk enkeltvirkende rød Blæserhydraulikmotor enkeltvirkende rød Trykløst returløb Det er hensigtsmæssigt at kombinere betjening af støttehjulet og hævning af fronttanken i samme styring!

31 Konstruktion og funktion Blæser med hydraulisk drev Foretag ikke andre tilkoblinger end dem, der er vist i ledningsdiagrammet (Fig. 30). På tryksiden kan blæserens hydraulikmotor (Fig. 30/1) tilsluttes en enkelt- eller en dobbeltvirkende styreventil (Fig. 30/8). For ikke at beskadige blæserens hydraulikmotor må olietrykket i returløbet (Fig. 30/6) ikke overstige 10 bar. Returløbet må derfor ikke tilsluttes styreventilen (Fig. 30/8), men skal i stedet tilsluttes et trykløst returløb med stor lynkobling (Fig. 30/11)! Hvis det er påkrævet at installere nye returløbsledninger, må der kun anvendes DN16-rør, f.eks. Ø20 x 2,0 mm, ligesom returløbet skal holdes så kort som muligt. Hydraulikolien skal passere et oliefilter (Fig. 30/7). Den tilbagestrømmende hydraulikolie må ikke ledes igennem styreventiler, idet olietrykket da kan overstige de max. tilladte 10 bar. Kontraventilen (Fig. 30/4) muliggør blæserens efterløb, så snart styreventilen (Fig. 30/8) lukkes. Hydraulikolien må ikke opvarmes for meget. Stor oliemængde i kombination med en lille olietank medfører, at hydraulikolien hurtigt varmes op. Hydraulikolietanken (Fig. 30/9) bør mindst kunne rumme dobbelt så meget olie som påkrævet til selve hydraulikfunktionerne. Opvarmes hydraulikolien for meget, kan det blive nødvendigt at montere en oliekøler på traktoren. Dette bør kun foretages på et autoriseret værksted. Smudspartikler kan beskadige blæserens hydraulikmotor (Fig. 30/1) og trykreguleringsventilen (Fig. 30/3) Koblingsdelene til tilkobling af blæser- og traktorhydraulik skal derfor være rene, således at forurening af hydraulikolien undgås. Hvis det er påkrævet at montere en yderligere hydraulikmotor ud over blæserens hydraulikmotor, skal begge motorer kobles parallelt. Foretages seriekobling af motorerne, overskrides det max. tilladte olietryk (10 bar) altid bag den forreste motor. Tilsluttes blæserens hydraulikmotor til forskellige traktorer, skal man være opmærksom på, om evt. forskellige olietyper er forenelige! Blandes uforenelige olietyper, kan dette medføre at dele af hydrauliksystemet beskadiges. Fig. 30 Nr. Betegnelse 1 Blæserens hydraulikmotor N max. = 4000 O/min. 2 Dobbeltvirkende ventil med hydraulisk friløb 3 regulerbar trykreguleringsventil 4 Kontraventil 5 Traktorens hydraulikpumpe (skal kunne yde min. 40 l/min. ved 150 bar) 6 Frit returløb - Rørdiameter min. Ø16 mm - Koblinger med tilstrækkeligt stort gennemsnit bør benyttes - Trykket i returløbet må ikke overskride max. 10 bar 7 Filter 8 Enkelt- eller dobbeltvirkende styreventil 9 Hydraulikolietank 10 Lynkobling 11 Lynkobling stor Tabel 1

32 32 Konstruktion og funktion 5.15 Hydraulikoversigt Betegnelser: ab = maskinsiden cd = traktorsiden Traktorens styreventiler Q1 Q4 (Q4 til hydraulisk drevet blæser med prioritet ; kræver ca. 30 l/min.). Hydraulikcylinder: A = Plejesporsmarkør gul B = Markør/venstre gul C = Markør/højre gul D = Justering af såskærenes tryk gul E = Justering af eksaktdækstrigle gul F = Klapramme/venstre grøn G = Klapramme/højre grøn H = Traktorens fronthydraulik beige I = Hævning af sporehjul beige Hydraulisk drev: J = Blæserens hydraulikmotor N max.=4000 O/min. M = Markørernes skifteventil S = Dobbeltvirkende med hydraulisk friløb T = Trykløst returløb (mindst DN16, max. 10 bar returløbstryk) U = 2/2-vejs-stopventil P = elektrisk håndkontakt kun nødvendigt når der ikke er styreventil til rådighed på traktoren. N = 3/2-vejs-magnetventil R = 2/2-vejs-stopventil Tilladte hydraulikolietyper: HD-SAE20W-20 ifølge MIL-L-2104 C hhv. API-CD STOU-SAE15W-30 ifølge MIL-L-2105 hhv. API-GL4 Forud for reparation af det hydrauliske system skal det først gøres trykløst ved hjælp af traktorens hydraulik.

33 5.16 Elektrisk tankindikator AMFÜME (Option) En sensor (Fig. 31/1), som er tilsluttet AMATRON 3, überwacht kontrollerer såsædsbeholderens indhold. Når sensoren ikke længere er dækket af såsæd, udsendes et akustisk signal. Såsædsbeholderen må aldrig køres helt tom. Ønsker man at justere tankens restmængde, forskubbes holderen (Fig. 31/1) med sensoren tilsvarende. Sensorens følsomhed kan reguleres ved at stille på skruen (Fig. 31/2) hvorved sensoren kan tilpasses forskellige såsædstyper. Konstruktion og funktion 33 Fig Plejesporsmarkering (Ekstraudstyr) Ved hjælp af køresporsskiftet anlægges plejespor med regelmæssige mellemrum, mens markarbejdet er i gang. Køresporene tjener til senere markarbejde med gødningsspreder eller marksprøjte. Køresporsskiftets sporskiver (Fig. 32/1) markerer selve køresporene. Køresporene ses også på marken, før såsæden spirer, og det er således muligt at køre i disse spor og f.eks. foretage sprøjtearbejde, allerede inden såsæden er spiret. Når køresporsskærene ikke længere modtager såsæd i forbindelse med anlæggelse af kørespor, sænkes sporskiverne og markerer køresporene. Køresporsskiftets sporskiver er hævet, når der ikke anlægges kørespor. Fig. 32 Det hydraulisk betjente køresporsskift og de hydraulisk betjente markører er koblet sammen. Tilslut derfor hydraulikcylinderen til en enkeltvirkende styreventil på traktoren. Styreventiler må kun betjenes fra traktorens førerkabine! Ved betjening af styreventilerne kan flere hydrauliske funktioner sættes i gang på samme tid alt efter tilkoblingen! Sørg for, at der ikke opholder sig personer i fareområdet! Fare for personskade på grund af bevægelige dele!

34 34 Konstruktion og funktion Montering af plejesporsmarkering Plejesporsmarkeringen leveres monteret fra fabrikken. - Monter eksaktdækstriglen - to bærearme (Fig. 33/1) monteres på eksaktdækstriglen - Holderne til sporskiverne (Fig. 33/3) fæstnes med bolte (Fig. 33/4) og sikres med stifte (Fig. 33/5) - Sporskiverne (Fig. 33/6) stikkes ned i holderne (Fig. 33/3) og klemmes fast med stålbolte (Fig. 33/7). - Hydraulikslangerne (Fig. 33/8) tilsluttes begge hydraulikcylindre (Fig. 33/9) og sammen med hydraulikcylinderen til køresporsskiftet tilsluttes de til fordelerhovedet på den elektro-hydrauliske ventil. - Hydraulikslangerne fastgøres til såmaskinen med strips. Fig. 33 Hydraulikslangerne trækkes således, at de ikke bliver beskadiget af eksaktdækstriglens bevægelser - Hydraulikcylinderen tilsluttes til traktoren via en enkeltvirkende styreventil. - Hydraulikslangerne kontrolleres for utætheder. Henvisninger til 2-delt og 6-plus-tilkobling Køresporsskift med 2-delt og 6-plus-tilkobling er indrettet således, at traktorens sporvidde markeres ved hver tur frem og tilbage på marken. I dette tilfælde er det derfor kun nødvendigt at montere én markørtallerken Ekstra vægtlodder til FRS (ekstraudstyr) For at øge traktorens forakseltryk kan FRS udstyres med ekstra vægtlodder. Maks. tilladt ekstra vægt: 900 kg. For at sikre at FRS kan parkeres sikkert, kan FRS udstyres med støtteben! Fig. 34

35 Ved modtagelse af maskinen Trepunktsforlænger Trepunktsforlængeren gør det muligt at montere fronttanken FRS 380 mm længere fremme. Montering: 1. Fastgør topstangsforlængeren (Fig. 35/1) med to bolte på FRS, og foretag sikring med ringstifter. 2. Løsn liftarmsholderen (Fig. 35/2) fra liftarmenes standardpunkter. 3. Fastgør liftarmsholderen på liftarmsforlængerne (Fig. 35/3) Sørg i den forbindelse for korrekt montering af drejesikringen. 4. Fastgør liftarmsforlængeren med fire forskruninger og bøsninger hver. Fig Ved modtagelse af maskinen Ved modtagelse af maskinen kontrolleres den omgående for evt. transportskader eller manglende dele. Det er kun muligt at få erstatning herfor hos producenten, hvis fejl og mangler reklameres omgående. Forud for ibrugtagning skal al emballage fjernes fra maskinen!

36 36 Maskinen tages i brug 7 Maskinen tages i brug 7.1 Påbygningsdata Forud for ibrugtagning af maskinen bør De udregne totalvægten og kontrollere oplysningerne vedr. akseltryk, dækkenes tryk og bæreevne samt den påkrævede mængde ballastvægt i forhold til kombinationen af traktor og påbygningssåmaskine. Afstanden a udregnes som værdien af afstandene a1 og a2. a1 = Afstand fra midten af traktorens foraksel til midten af traktorens nedre tilkoblingspunkt. Værdien finder De i traktorens betjeningsvejledning. a2 = Afstanden fra traktorens nedre tilkoblingspunkt til forreste påbygningsredskabs tyngdepunkt. Til beregningerne har De brug for følgende data: T L [kg] Traktorens egenvægt T V [kg] Traktorens akseltryk/foraksel T H [kg] Traktorens akseltryk/bagaksel G H [kg] Totalvægt for bageste påbygningsredskab el. bageste ballastvægte G V [kg] Totalvægt for forreste påbygningsredskab el forreste ballastvægte. a [m] Afstanden a udgøres af værdien af afstandene a 1 og a 2 a 1 [m] Afstand fra forakslens midte til midten af liftarmens kugle a 2 [m] Afstand fra midten af liftarmens kugle til forreste påbygningsredskabs tyngdepunkt b [m] Traktorens akselafstand c [m] d [m] Afstand mellem bagaksels midte til midten af liftarmens kugle Afstand mellem midten af liftarmens kugle og tyngdepunktet for bageste påbygningsredskab/ballastvægt se oplysningerne i traktorens betjeningsvejledning se kapitlet Tekniske data i denne betjeningsvejledning afstandene skal måles individuelt

37 Maskinen tages i brug 37 Hækpåbygningsredskab hhv. front-/hæk-kombinationer: 1. Beregning af min. forreste ballastvægt G V min Noter den beregnede min. frontballast for traktoren i Tabel 2. G G = ( c + d) T a H V V min + Frontpåbygningsredskab b + 0,2 TL b b 2. Beregning af min. bageste ballastvægt G H min Noter den beregnede min. hækballast for traktoren i Tabel 2. Værdien x finder De i traktorens betjeningsvejledning. Er dette ikke tilfældet, sættes x til værdien 0,45. G G = a TH b + x TL b b + c d V H min + 3. Beregning af reelt akseltryk/foraksel TV tat Hvis den påkrævede min. frontballast (GV min) ikke nås med frontpåbygningsredskabet (GV), er det nødvendigt at øge frontpåbygningsredskabets vægt ved hjælp af ballastvægte! T V tat GV ( a + b) + TV b GH ( c + d) = b Den beregnede, reelle værdi for traktorens akseltryk/foraksel noteres i Tabel 2 sammen med den i traktorens betjeningsvejleding opførte værdi. 4. Beregning af reel totalvægt G tat Hvis den påkrævede min. hækballast (GH min) ikke nås med hækpåbygningsredskabet (GH), er det nødvendigt at øge hækpåbygningsredskabets vægt ved hjælp af ballastvægte! G = G + T + G tat V L H Den beregnede, reelle totalvægt noteres i Tabel 2 sammen med den i traktorens betjeningsvejledning opførte værdi for tilladt totalvægt. 5. Beregning af reelt akseltryk/bagaksel TH tat Noter det beregnede reelle akseltryk/bagaksel i Tabel 2 sammen med den i traktorens betjeningsvejledning opførte værdi for akseltryk/bagaksel. T H tat = G tat T V tat 6. Dækkenes bæreevne Noter den dobbelte værdi (2 dæk) af dækkenes tilladte bæreevne (se f.eks. oplysningerne fra dækproducenten) i tabellen. Den min. påkrævede ballastvægt skal monteres på traktoren i form af påbygningsredskab eller ballastvægte! De beregnede værdier skal være mindre eller lig med de tilladte værdier!

38 38 Maskinen tages i brug Tabel Reel værdi iflg. beregning Tilladt værdi iflg. betjeningsvejledning Dobbelt værdi for dækkenes bæreevne (2 hjul) Min. ballastvægt kg front/hæk / Totalvægt kg kg --- Akseltryk/foraksel kg kg kg Akseltryk/bagaksel kg kg kg Tabel 2

39 7.2 Fastgøring af eksaktdækstriglen Vigtigt ved værkstedsarbejde! - Svingmetelspuden (Fig. 36/7) monteres. - Skru holderørene (Fig. 36/2) med lejemuffer (Fig. 36/3) på holderne (Fig. 37/1, 2) og præcisionsstriglens lommer (Fig. 36/4). Monteringssteder (Fig. 37/1) ved anvendelse af normal- eller ROTEC-skær. Monteringspunkter (Fig. 37/2) ved anvendelse af ROTEC-skær. Maskinen tages i brug 39 Fig. 36 Hydraulikcylinderen (ekstraudstyr) tilsluttes: Hydraulikcylinderen (Fig. 38/1) er monteret på eksaktdækstriglen ved levering. Hydraulikslangen (Fig. 38/2) tilsluttes til hydraulikcylinderen (Fig. 38/1). Hydraulikslangen (Fig. 38/2) monteres i tilstrækkeligt store buer langs holderørenes led, således at slangen ikke rives af som følge af eksaktdækstriglens bevægelser. Fig. 37 Fig. 38 Eksaktdækstriglens trykudligning er sammenkoblet med såskærenes hydrauliske trykudligning (hvis monteret). Øges såskærenes tryk, forhøjes eksaktdækstriglens tryk ligeledes.

40 40 Til- og frakobling 8 Til- og frakobling Tændingsnøglen trækkes ud, køretøjet sikres imod uønsket start og bremses! Fare for væltning! Vær opmærksom på tilstrækkelig plads i forbindelse med tilkobling. Liftarmene kræver megen plads! Såmaskinen må kun hæves med monteret topstang! 8.1 Montering Kardanaksel Benyt kun den af producenten anbefalede kardanaksel. Kardanakslen må kun monteres på afmonteret såmaskine. Før kardanakslen monteres, skal gearets indgangsaksel renses og smøres med fedt. Kardanakslen må kun benyttes mellem traktor og maskine, hvis den er forsynet med korrekt afskærmning. Beskadigede afskærmninger skal omgående udskiftes. Kardanakslens krydsled må ikke vinkles mere end 25. Vær opmærksom på advarselstavlerne på selve kardanakslen! Tilkoblingen af påbygningsredskabet bør foregå langsomt og ved lavt omdrejningstal for at undgå skader på kardanaksel og PTO-udtag. Kardanakslens holdekrog fastgøres til rammen og sikres med ringsplitter, mens markarbejdet er i gang.

41 Til- og frakobling Tilkobling af såkombinationen Vær opmærksom på sikkerhedsforskrifterne for påbygningsredskaber i forbindelse med tilkobling af maskinen til traktorens trepunktshydraulik Vær opmærksom på sikkerhedsanvisningerne i Kap. 2.5 før markredskabet tilkobles traktoren! Afstanden mellem PTO-udtag og nederste liftposition er forskellig ved de enkelte traktormærker. Benyttes en traktor med kort afstand, benyttes en tilsvarende kortere kardanaksel end ved traktorer men længere afstand mellem punkterne. Kan traktoren ikke løfte kombinationen af jordbearbejdningsredskab og såmaskine, bør topstangen monteres så lavt som muligt på selve jordbearbejdningsredskabet og så højt som muligt på traktoren. Herved undgår man, at maskinkombinationen tipper helt så stærkt fremad i enkelte tilfælde opnår man sågar, at maskinen hælder en smule bagud. Således vil det være muligt at hæve maskinkombinationen med mindre liftkraft. Man skal dog stadigvæk være opmærksom på, at maskinkombinationen hæves tilstrækkeligt, således at de enkelte maskindele opnår tilstrækkelig frihøjde. Såkombinationen monteres på normal vis til traktorens bageste trepunktshydraulik. Liftarme og topstang tilkobles som vist (Fig. 39) og splitboltene sikres med ringsplitter. Topstangen (Fig. 39/1) indstilles således, at maskinen i arbejdsstillingen står vandret og topstangen er nogenlunde parallel med liftarmene (Fig. 39/2) eller skråner ned mod traktoren. Hæves maskinkombinationen i liften, vil maskinkombinationen tippe fremad, således at valse og såmaskine har tilstrækkelig frihøjde. Pakkersåmaskinen er udstyret med topstang og liftbolte (Fig. 39/3) af kat. III. Fig. 39.

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning az Enkornsåmaskine ED 302 ED 452 ED 452-K ED 602-K ED 902-K MG 1237 BAH0002 10.05 Printed in Germany Betjeningsvejledningen og sikkerhedsanvisningerne bør læses og respekteres, inden

Læs mere

DK Brugsanvisning PARAGRUBBER ECO

DK Brugsanvisning PARAGRUBBER ECO DK Brugsanvisning PARAGRUBBER ECO Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Identifikation... 3 Sikkerhed... 4 Generelle sikkerhedsanvisninger... 4 Tilkobling og frakobling... 4 Trepunktsophæng... 4 Anvendelse...

Læs mere

Brugsanvisning Job Computer AMALOG

Brugsanvisning Job Computer AMALOG Brugsanvisning Job Computer AMALOG MG 694 DB 550-1 DK 05.03 Printed in Germany a ør ibrugtagelsen skal brugs-anvisningen og sikkerhedhenvisningerne læses og overholdes! Copyright 2003 AMAZONEN-WERKE H.

Læs mere

Kort vejledning. Joker 6 / 8 HD. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Udgave: 07/2013

Kort vejledning. Joker 6 / 8 HD. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Udgave: 07/2013 Kort vejledning Joker 6 / 8 HD Art.: 80740604 da Udgave: 07/2013 Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Kort vejledning Joker 6 / 8 HD Første idriftsættelse Tilpasning af slangetilkobling Ved første

Læs mere

K 51. Læs brugervejledningen grundigt inden maskinen tages i brug! Gem brugervejledningen til senere anvendelse!

K 51. Læs brugervejledningen grundigt inden maskinen tages i brug! Gem brugervejledningen til senere anvendelse! KOMBISTRØER K 51 Læs brugervejledningen grundigt inden maskinen tages i brug! Gem brugervejledningen til senere anvendelse! Denne brugervejledning er en del af maskinen. Leverandører af nye eller brugte

Læs mere

(Konfuzius ca. 500 f. Kristi.) Alle disse punkter er der taget hensyn til med 50 års

(Konfuzius ca. 500 f. Kristi.) Alle disse punkter er der taget hensyn til med 50 års D9 - AD3 Såteknik fra den førende på markedet Du skal ikke bekymre dig om høsten, men om den rigtige tilberedning af dine marker. (Konfuzius ca. 500 f. Kristi.) az opfylder alle krav! Rationel, kvalitet

Læs mere

BRUGSANVISNING RESERVEDELSFORTEGNELSE PN UNIVERSAL MÅLFLYTTER

BRUGSANVISNING RESERVEDELSFORTEGNELSE PN UNIVERSAL MÅLFLYTTER BRUGSANVISNING RESERVEDELSFORTEGNELSE PN UNIVERSAL MÅLFLYTTER INTRODUKTION Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye PN Universal Målflytter og takker Dem fordi de valgte et af vores produkter. PN Universal

Læs mere

Tandsåmaskiner MEGANT. www.kuhn.com. be strong, be KUHN

Tandsåmaskiner MEGANT. www.kuhn.com. be strong, be KUHN Tandsåmaskiner MEGANT www.kuhn.com be strong, be KUHN MEGANT KRAFTFULDE TÆNDER FOR ET HURTIGT SÅARBEJDE UDNYT TIDEN BEDST MULIGT! Effektivitet er en vigtig faktor ved såningen i det moderne landbrug. Tiden

Læs mere

Driftsvejledning. T-Pack U

Driftsvejledning. T-Pack U Driftsvejledning az Pakker T-Pack U MG5111 BAH0080-1 05.15 Printed in Germany da Læs denne betjeningsvejledning, og vær opmærksom, før maskinen tages i brug første gang! Skal opbevares til senere brug!

Læs mere

En skam, at vor mest tilfredse kunde er så stum!

En skam, at vor mest tilfredse kunde er så stum! En skam, at vor mest tilfredse kunde er så stum! Lyt til Deres regnorm! Med reduceret jordbearbejdning forøges bestanden af regnorme på Deres mark gentagne gange. Rotorgrubber-såkombinationen gør det muligt

Læs mere

Brugsanvisning. Rotorgrubber KG 3-2. MG 522 B 149-2 DK 06.99 Printed in Germany

Brugsanvisning. Rotorgrubber KG 3-2. MG 522 B 149-2 DK 06.99 Printed in Germany Brugsanvisning Rotorgrubber KG 3-2 MG 522 B 49-2 DK 06.99 Printed in Germany Før maskinen tages i brug skal brugsanvisningen og sikkerhedshenvisningerne læses håndhæves!! Copyright 999 by AMAZONEN-Werke

Læs mere

Cultilift. DK 500/600/800 cm Serie no.: 0001 - XXXX

Cultilift. DK 500/600/800 cm Serie no.: 0001 - XXXX DK 500/600/800 cm Serie no.: 0001 - XXXX Type 500/600/800 cm Tillykke med Deres nye Cultilift. Af sikkerhedshensyn og for at opnå optimal udnyttelse af maskinen bør De før ibrugtagningen gennemlæse brugsanvisningen.

Læs mere

Frontstrigle. DK Frontmonteret strigle 300/400/500H/600H Serie nr.: 100 - XXX

Frontstrigle. DK Frontmonteret strigle 300/400/500H/600H Serie nr.: 100 - XXX DK Frontmonteret strigle 300/400/500H/600H Serie nr.: 100 - XXX Type 300/400/500H/600H Tillykke med Deres nye Frontstrigle. Af sikkerhedshensyn og for at opnå optimal udnyttelse af maskinen bør De før

Læs mere

Betjeningsvejledning og Reservedelsliste Verti-Brush. Model 1500 Serienummer. Redexim

Betjeningsvejledning og Reservedelsliste Verti-Brush. Model 1500 Serienummer. Redexim Betjeningsvejledning og Reservedelsliste Verti-Brush Redexim Model 1500 Serienummer OPMÆRKSOM PÅ: MED HENBLIK PÅ EN SIKKER DRIFT AF MASKINEN OG DE BEDSTE BETINGELSER ER DER MEGET VIGTIGT AT DENNE BETJENINGSVEJLEDNING

Læs mere

Tillæg Til brugsanvisningen

Tillæg Til brugsanvisningen Tillæg Til brugsanvisningen AMAZONE påbygningssåmaskine AD Montering af AMAZONE påbygningssåmaskinen AD på jordbearbejdningsmaskiner af andre fabrikater MG1351 DB 2000-1 DK 11.01 Printed in Germany Før

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning az Enkeltkornssåmaskine EDX 6000-2 EDX 6000-2FC MG4356 BAH0056-3 09.14 Læs betjeningsvejledningen grundigt, før maskinen tages i brug første gang! Betjeningsvejledningen bør gemmes

Læs mere

KHV. Anvisninger til fører. 2,8/3,2/3,6/4,0m. Box 924 S Motala Sweden

KHV. Anvisninger til fører. 2,8/3,2/3,6/4,0m. Box 924 S Motala Sweden Anvisninger til fører KHV Vejplov 2,8/3,2/3,6/4,0m Gælder fra og med maskin-nr.: 10437. BEMÆRK! Gælder KHV 2,8 fra og med maskin-nr.: 10513 Box 924 S-591 29 Motala Sweden +46 141-22 41 00 +46 141-22 41

Læs mere

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 31 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Betjeningsvejledning - græs- og

Læs mere

Brugervejledning ST 152 ST 205

Brugervejledning ST 152 ST 205 Brugervejledning ST 152 ST 205 1 Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger...3 Sikkerhedshenvisninger...3 Piktogramforklaring...4 Restrisiko...4 Delbetegnelser...5 Montage...7 Elektrisk udstyr...10 Betjening...10

Læs mere

Brugsanvisning FRONT TERRA-C

Brugsanvisning FRONT TERRA-C Brugsanvisning FRONT TERRA-C Indholdsfortegnelse Introduktion...3 Identifikation....3 Sikkerhed...4 Generelle sikkerhedsvejledninger...4 Til- og frakobling...4 Trepunktsophæng...4 Betjening...4 Transport

Læs mere

Farmer Disc. DK 300, 350, 400 cm

Farmer Disc. DK 300, 350, 400 cm DK 300, 350, 400 cm Type 300, 350, 400 cm Tillykke med Deres nye Farmer Disc. Af sikkerhedshensyn og for at opnå optimal udnyttelse af maskinen bør De før ibrugtagningen gennemlæse brugsanvisningen. Copyright

Læs mere

2Level 1600. Frontmonteret jordpakker. Brugervejledning Overensstemmelseserklæring Reservedelsliste

2Level 1600. Frontmonteret jordpakker. Brugervejledning Overensstemmelseserklæring Reservedelsliste 2Level 1600 Frontmonteret jordpakker Brugervejledning Overensstemmelseserklæring Reservedelsliste Vigtigt: Før maskinen tages i brug er det vigtigt at gennemlæse denne brugervejledning og forstå sikkerhedsanvisningerne.

Læs mere

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Brugsanvisning Varenr.: 9044081 Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fejemaskine Varenr.: 9044081. Beskrivelse: 6,5 hk

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual

KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual Vare nr. 10004041 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 NOTE... 5 BEGRÆNSET GARANTI... 5 Oversigts diagram... 6

Læs mere

NCS 1100-2100-3100-4100-5100 CS-CSA

NCS 1100-2100-3100-4100-5100 CS-CSA NCS 1100-2100-3100-4100-5100 CS-CSA Demeter Classic CS Kongskilde Demeter Classic er en traditionel hjulsåmaskine med en arbejdsbredde på 3.0 og 4.0 m. Såmaskinen kan bruges alene eller i kombination med

Læs mere

VIBRO MASTER 3000. Brugsanvisning

VIBRO MASTER 3000. Brugsanvisning VIBRO MASTER 3000 DK Brugsanvisning Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Identifikation... 3 Beskrivelse af symboler... 4 Sikkerhed... 5 Generelle sikkerhedsvejledninger... 5 Til- og frakobling... 5 3-punktsophæng...

Læs mere

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091 Original betjeningsvejledning 3.2 Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4 Order No.: 00600-3-091 2 KVALITET TIL PROFESSIONELLE Det må IKKE føles ubekvemt og overflødigt at

Læs mere

NS

NS NS1100-2100-3100-4100-5100 NS 1100 / NS 2100 Nordstens mekaniske hjulsåmaskiner findes i to serier, NS 1100 med 2,5 og 3,0 m arbejdsbredde samt NS 2100 serien i arbejdsbredderne 3,0 4,0 og 4,5 meter. NS

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Verti-Groom 2000. Serienummer: Brugsanvisning og reservedelsbog. Redexim

Verti-Groom 2000. Serienummer: Brugsanvisning og reservedelsbog. Redexim Brugsanvisning og reservedelsbog Redexim Verti-Groom 2000 Serienummer: OBS: FOR AT BRUGEN AF MASKINEN KAN VÆRE SIKKER OG FOR AT OPNÅ DE BEDSTE RESULTATER ER DET MEGET VIGTIGT AT LÆSE DENNE BRUGSANVISNING

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning az Kombinationssåmaskiner AD-P 303 Super AD-P 403 Super MG3370 BAG0061-2 10.14 Læs betjeningsvejledningen grundigt, før maskinen tages i brug første gang! Betjeningsvejledningen bør

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning az Centaur 3001 4001 5001 Super / Special Tallerkenstubharve MG 2176 BAG 0024.1 06.07 Printed in Germany Læs betjeningsvejledningen grundigt, før maskinen tages i brug første gang!

Læs mere

Agrex SP. Model SP. Instruktionsbog. [Skriv forfatterens navn]

Agrex SP. Model SP. Instruktionsbog. [Skriv forfatterens navn] Agrex SP Model SP Instruktionsbog [Skriv forfatterens navn] Model SP Agrex SP MASKINTYPE: Gødningsspreder Modelserie: SP Serienummer... Forhandler: Leveringsdato:... Ejer:... INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Forord...

Læs mere

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150 Brugsanvisning MILJØRIVE Park Ranger 2150 Introduktion Kære Kunde Tillykke med dit nye Nilfisk-Egholm produkt. Park Ranger 2150 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles fleksibel

Læs mere

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400 Instruktioner og reservdelsliste Front-Tiller serie FT 300-400 Ver.1.1 09/01/01 900216-da 2 Ver.1.1 09/01/01 1 Sikkerhedsforhold 1.1 Inden anvendelse af miniharven... 4 1.2 dvarselsmærkning... 4 1.3 ndre

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING

MONTERINGSVEJLEDNING MONTERINGSVEJLEDNING HYDRO-FIX Wilhelm STOLL Maschinenfabrik GmbH Postfach 1181, 866 Lengede Bahnhofstr. 1, 868 Lengede Telefon: +49 (0) 44/0 0 Fax: +49 (0) 44/0 18 E-Mail: info@stoll-germany.com Web:

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning az Rotorharve KE 303 Special Jordbearbejdningsredskab MG 1129 BAG0011.0 06.05 Printed in Germany Betjeningsvejledningen og sikkerhedsanvisningerne bør læses og respekteres, inden redskabet

Læs mere

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M 125 Combi Pro BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 1 125 Combi Pro 2 125 Combi Pro 3 125 Combi Pro 121 M 107 M HD A B C B 4 125 Combi Pro 107 M HD 121

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

Brugsanvisning. Før maskinen tages i brug skal De læse brugsanvisningen og sikkerhedshenvisningerne. henvisningerne!

Brugsanvisning. Før maskinen tages i brug skal De læse brugsanvisningen og sikkerhedshenvisningerne. henvisningerne! Brugsanvisning AMAZONE såmaskine D9 MG 555 B 6- DK 0.0 Printed in Germany Før maskinen tages i brug skal De læse brugsanvisningen og sikkerhedshenvisningerne og nøje følge henvisningerne! Copyright 00

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning az Centaur 4001-2 Super 5001-2 Super Tallerkenstubharve MG3767 BAG0070.5 06.14 Printed in Germany da Læs betjeningsvejledningen grundigt, før maskinen tages i brug første gang! Betjeningsvejledningen

Læs mere

Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening

Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening Generelle anvisninger / Sikkerhedsanvisninger Læs venligst vejledningen grundigt igennem, før der udføres nogen form for installation

Læs mere

Indhold. 2. Montagevejledning enkornssåmaskine...2 2.1 Computer...2 2.2 Strømforsyning...2 2.3 Signalfordeler/sensorer (enkornssåmaskine)...

Indhold. 2. Montagevejledning enkornssåmaskine...2 2.1 Computer...2 2.2 Strømforsyning...2 2.3 Signalfordeler/sensorer (enkornssåmaskine)... Indhold 1. Systembeskrivelse...1 1.1 Systembeskrivelse...1 1.2 Computeren type 1502 og dens funktion...1 1.2.1 Anvendelse: Enkornssåmaskine med optoføler (frøtælling)...1 1.2.2 Anvendelse. Enkornssåmaskine

Læs mere

Brugsanvisning. Brændekløver, 20 T Vandret 6,5 HK benzin Varenr.:

Brugsanvisning. Brændekløver, 20 T Vandret 6,5 HK benzin Varenr.: Brugsanvisning Brændekløver, 20 T Vandret 6,5 HK benzin Varenr.: 90 42 742 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning az KX 3000 Rotorgrubber MG2601 BAG0067.1 08.08 Læs betjeningsvejledningen grundigt, før maskinen tages i brug første gang! Betjeningsvejledningen bør gemmes til senere brug! Det må

Læs mere

Monterings- og brugsanvisning

Monterings- og brugsanvisning ZAP Monteringsplatform Sammenklappelig Z600 Z600 Monterings- og brugsanvisning Dansk Monterings- og brugsanvisning ZAP-monteringsplatform, sammenklappelig Indhold 1. Informationer om vejledningen...54

Læs mere

Garage donkraft - model 41000

Garage donkraft - model 41000 Garage donkraft - model 41000 Produktionsår: 2017 ADVARSEL! Læs denne vejledning og alle sikkerhedsadvarsler grundigt før brug af Produktet. Dette produkt bør kun udleveres til andre sammen med denne vejledning.

Læs mere

CULTIMER. Serie 100 og 1000 Tandstubharver D E N B E D S T E B E H A N D L I N G J O R D E N K A N F Å!

CULTIMER. Serie 100 og 1000 Tandstubharver D E N B E D S T E B E H A N D L I N G J O R D E N K A N F Å! CULTIMER Serie 100 og 1000 Tandstubharver D E N B E D S T E B E H A N D L I N G J O R D E N K A N F Å! CULTIMER CULTIMER TANDSTUBHARVER Stub-bearbejdning er et vigtigt led i jordbehandlingen mellem afgrøderne.

Læs mere

140 cm bred slagleklipper med hydraulisk sideforskydning, og hydraulisk justering fra lodret til under vandret.

140 cm bred slagleklipper med hydraulisk sideforskydning, og hydraulisk justering fra lodret til under vandret. PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: 9044851 Beskrivelse: 140 cm bred slagleklipper med hydraulisk sideforskydning, og hydraulisk justering fra lodret til under vandret. Sikkerhed:

Læs mere

COMBILINER INTEGRA 3003-4003

COMBILINER INTEGRA 3003-4003 COMBILINER INTEGRA 3003-4003 MASKI N ER TIL PERFEKT S ÅN IN G! INTEGRA INTEGREREDE MEKANISKE SÅMASKINE INTEGRA integrerede mekaniske såmaskiner Den nye INTEGRA såmaskine er designet for maksimal produktivitet

Læs mere

NESBO Frontliftsystemer & Transmissioner

NESBO Frontliftsystemer & Transmissioner Brugsmanual og reservedelsliste NESBO Frontliftsystemer & Transmissioner * Copyright - Mariager 2014 - Eftertryk uden tilladelse forbudt Tlf.: +45 9858 4400 2 Tillykke med Deres nye Frontliftsystemer &

Læs mere

Trio - 3 Rækket stubharve til øverlig

Trio - 3 Rækket stubharve til øverlig Trio TrioT Trio - 3 Rækket stubharve til øverlig og dyb stubharvning Nem udskiftning af skær Alle komponenterne er kun monteret med en bolt, det gør at skæret passer nøjagtigt til stilken, og at en ændring

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning az KE 253 Special KE 303 Special Rotorharve MG2777 BAG0011.5 10.08 Læs betjeningsvejledningen grundigt, før maskinen tages i brug første gang! Betjeningsvejledningen bør gemmes til

Læs mere

Brændesav m/hårdmetalklinge

Brændesav m/hårdmetalklinge MODEL: LOG SAW 400 Art.: 75107625 Brændesav m/hårdmetalklinge LÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN MASKINEN ANVENDES 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsinstruktioner...2 3. Saven i

Læs mere

Betjeningsvejledning AMAZONE

Betjeningsvejledning AMAZONE Betjeningsvejledning AMAZONE AMASCAN PROFI Maskincomputer MG 2475 Printed in Germany da Betjeningsvejledningen og sikkerhedsanvisningerne bør læses og respekteres, inden redskabet tages i brug! Opbevar

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning az KX 3000 Rotorgrubber MG 2553 BAG0067.0 06.08 Printed in Germany Læs betjeningsvejledningen grundigt, før maskinen tages i brug første gang! Betjeningsvejledningen bør gemmes til

Læs mere

BRUGSANVISNING E-MANAGER SÅTEKNIK VERSION 9.66 / 9.68 SKAL LÆSES OMHYGGELIGT INDEN IBRUGTAGNING! BRUGSANVISNINGEN SKAL GEMMES! ART.

BRUGSANVISNING E-MANAGER SÅTEKNIK VERSION 9.66 / 9.68 SKAL LÆSES OMHYGGELIGT INDEN IBRUGTAGNING! BRUGSANVISNINGEN SKAL GEMMES! ART. BRUGSANVISNING E-MANAGER SÅTEKNIK VERSION 9.66 / 9.68 SKAL LÆSES OMHYGGELIGT INDEN IBRUGTAGNING! BRUGSANVISNINGEN SKAL GEMMES! ART.: UDGAVE: 80660609 07/2015 - Oversættelse af original driftsvejledningen

Læs mere

Slagleklipper 180 svingbar

Slagleklipper 180 svingbar Brugsanvisning Varenr.: 9043011 Slagleklipper 180 svingbar Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: 9043011

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning az Centaur 4001-2 5001-2 Super / Special Tallerkenstubharve MG3015 BAG 0070.1 12.08 Printed in Germany Læs betjeningsvejledningen grundigt, før maskinen tages i brug første gang! Betjeningsvejledningen

Læs mere

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion side 3 Før du kører ud på din første tur side 4 Brugervejledning side 5 Justering af sadelhøjde side 7 Justering af kæde side 7 Justering af styrhøjde side 8 Justering

Læs mere

Maestro. Fremtiden inden for pneumatisk enkeltkorns-såteknik

Maestro. Fremtiden inden for pneumatisk enkeltkorns-såteknik Maestro Fremtiden inden for pneumatisk enkeltkorns-såteknik PHILIPP HORSCH: Adskillige års hårdt udviklingsarbejde ligger til grund for Maestro og dens innovative doserings- og separeringssystem. Tusindvis

Læs mere

Brugsanvisning AMAZONE

Brugsanvisning AMAZONE Brugsanvisning AMAZONE AMASCAN + Maskincomputer MG 2461 Printed in Germany da Betjeningsvejledningen og sikkerhedsanvisningerne bør læses og respekteres, inden redskabet tages i brug! Opbevar den til senere

Læs mere

Revision (sidste opdatering) Software Version 8:29

Revision (sidste opdatering) Software Version 8:29 Instruktion TWIN enhed (til brug ved 1 så-enhed) Revision 1.7 20130514 (sidste opdatering) Software Version 8:29 Index Program version... 1 Skift af værdier... 2 Tilpasning af parametre... 2 Kalibrering...

Læs mere

Ratoon XL. DK Faste tænder eller NSH Serie nr: 100-XXX

Ratoon XL. DK Faste tænder eller NSH Serie nr: 100-XXX DK Faste tænder eller NSH Serie nr: 100-XXX Type Faste tænder/nsh Tillykke med Deres nye Ratoon XL. Af sikkerhedshensyn og for at opnå optimal udnyttelse af maskinen bør De før ibrugtagningen gennemlæse

Læs mere

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG BRUGERMANUAL CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG ART NR 17500955 EAN NR 5709133170271 LÆS VENLIGST DENNE MANUAL FØR BRUG! 1 INDHOLD 1. Sikkerhed 2. Godkendelse 3. Værktøj til samling 4. Leveringsomfang

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning az Cirrus 3002 / 4002 / 6002 MG3993 BAH0049-1 09.14 Læs betjeningsvejledningen grundigt, før maskinen tages i brug første gang! Betjeningsvejledningen bør gemmes til senere brug! da

Læs mere

Læs betjeningsvejledningen grundigt, før maskinen tages i brug første gang! Betjeningsvejledningen bør gemmes til senere brug! MG4019 BAH0052.0 01.

Læs betjeningsvejledningen grundigt, før maskinen tages i brug første gang! Betjeningsvejledningen bør gemmes til senere brug! MG4019 BAH0052.0 01. 6002 MG4019 BAH0052.0 01.11 Læs betjeningsvejledningen grundigt, før maskinen tages i brug første gang! Betjeningsvejledningen bør gemmes til senere brug! 2 Cirrus Activ BAH0052.0 01.11 Identifikationsdata

Læs mere

PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: Beskrivelse: 205 cm bred slagleklipper med hydraulisk sideforskydning.

PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: Beskrivelse: 205 cm bred slagleklipper med hydraulisk sideforskydning. PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: 9044852 Beskrivelse: 205 cm bred slagleklipper med hydraulisk sideforskydning. Sikkerhed: Læs og forstå instruktionerne i denne manual. Stands

Læs mere

VALSETYPER. Til Terra-Seeder HS er der tre valsetyper: Svær rørvalse ø500 mm er velegnet på lette samt mellemsvære jorde.

VALSETYPER. Til Terra-Seeder HS er der tre valsetyper: Svær rørvalse ø500 mm er velegnet på lette samt mellemsvære jorde. TERRA-SEEDER Fjederbelastet slæbeskær med beskyttelsesklap og dækstrigle. Fjederbelastet dobbelt rulleskær med efterharve. Terra-Seeder HS 3m, 4m, 5m & 6m er opbygget med en højdeindstillelig Spring-Board

Læs mere

TB-009D3 Manual. Brugsanvisning. Cykelplatform f/anhængertræk

TB-009D3 Manual. Brugsanvisning. Cykelplatform f/anhængertræk TB-009D3 Manual Brugsanvisning Cykelplatform f/anhængertræk -Plads til 3 cykler. -Nem samling og montering. -Cyklerne anbringes nemt i holderne, grundet platformens lave højde. Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed.....

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning az Centaur 3001 4001 Super / Special Tallerkenstubharve MG 2670 BAG 0069.0 07.08 Printed in Germany Læs betjeningsvejledningen grundigt, før maskinen tages i brug første gang! Betjeningsvejledningen

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning az Enkeltkornssåmaskine EDX 6000-TC MG3945 BAH0047-4 09.14 Læs betjeningsvejledningen grundigt, før maskinen tages i brug første gang! Betjeningsvejledningen bør gemmes til senere

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenser T3

Original brugermanual for Skindrenser T3 Original brugermanual for Skindrenser T3 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19, DK-7441 Bording Maskine: Skindrenser

Læs mere

VIBRO MASTER Brugsanvisning

VIBRO MASTER Brugsanvisning VIBRO MASTER 2500 DK Brugsanvisning Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Identifikation... 3 Beskrivelse af symboler... 4 Sikkerhed... 5 Generelle sikkerhedsvejledninger... 5 Til- og frakobling... 6 3-punktsophæng...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

Betjeningsvejledning CATROS 5501-T CATROS 7501-T

Betjeningsvejledning CATROS 5501-T CATROS 7501-T Betjeningsvejledning az CATROS 5501-T CATROS 7501-T Kompakt tallerkenharve MG 1794 BAG0046.0 01.07 Printed in Germany Læs betjeningsvejledningen grundigt, før maskinen tages i brug første gang! Betjeningsvejledningen

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning az GRASSHOPPER GHD-02 MG2366 BAF0007.0 01.09 Printed in France DK Læs betjeningsvejledningen grundigt, før maskinen tages i brug første gang! Betjeningsvejledningen bør gemmes til

Læs mere

TF 1500 / BTF / BTFR / CSC 6000 Fronttank, såenheder og såkombinationer

TF 1500 / BTF / BTFR / CSC 6000 Fronttank, såenheder og såkombinationer TF 1500 / BTF / BTFR / CSC 6000 Fronttank, såenheder og såkombinationer SÅ TE KN IK I TOPK L A S S E! TF 1500 / BTF / BTFR / CSC Uovertruffen kapacitet! Uanset om det drejer sig om selvstændige landmænd,

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning az GRASSHOPPER GH-02 MG3154 BAF0005.0 09.13 Printed in France DK Læs betjeningsvejledningen grundigt, før maskinen tages i brug første gang! Betjeningsvejledningen bør gemmes til senere

Læs mere

DRIFTSVEJLEDNING (oversættelse) Løftebord Typ , , ,2

DRIFTSVEJLEDNING (oversættelse) Løftebord Typ , , ,2 1. Brugergrupper Opgaver Operatør Betjening, Visuel kontrol Fagligt uddannet personale DRIFTSVEJLEDNING (oversættelse) Løftebord Typ 1097.0,75 1097.1,25 8718.0,2 Montering, afmontering, Reparation, vedligeholdelse

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning az AW 6600 / AW 7800 / AW 9400 AW 12200 / AW 13800 / AW 15400 Agervalse c MG4317 BAG0030.2 11.11 Printed in Germany da Læs betjeningsvejledningen grundigt, før maskinen tages i brug

Læs mere

SuperMax. DK 250/300 Serie nr: 100-XXX

SuperMax. DK 250/300 Serie nr: 100-XXX DK 250/300 Serie nr: 100-XXX Type 250/300 Tillykke med Deres nye SuperMax. Af sikkerhedshensyn og for at opnå optimal udnyttelse af maskinen bør De før ibrugtagningen gennemlæse brugsanvisningen. Copyright

Læs mere

Betjeningsvejledning. LivingBike 369

Betjeningsvejledning. LivingBike 369 DK Betjeningsvejledning LivingBike 369 Moreland A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 14.1 Tel. +45 7022 7292 - www.moreland.dk - post@moreland.dk Identifikation af dele (ID) Illustrationer

Læs mere

Læses før ibrugtagning

Læses før ibrugtagning Læses før ibrugtagning Side 1 af 5 Følg venligst denne vejledning hver gang de tager dette anlæg i brug, herved sikre de, lang levetid for udstyret og sparer dem selv for unødige ærgrelser. Adskillelse,

Læs mere

Slagleklipper 240 cm Sideforskydelig

Slagleklipper 240 cm Sideforskydelig Brugsanvisning Varenr.: 9047514 Slagleklipper 240 cm Sideforskydelig Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer:

Læs mere

Betjeningsvejledning Vægsav EX

Betjeningsvejledning Vægsav EX Betjeningsvejledning Vægsav EX Indeks 005 10989160 da /10.05.2010 Tillykke! Du har valgt en af de pålidelige Hydrostress-maskiner fra TYROLIT, som er af en teknologisk førende standard. Kun originale Hydrostress-reservedele

Læs mere

PÖTTINGER TOP / TOP C

PÖTTINGER TOP / TOP C PÖTTINGER TOP / TOP C Dobbelt rotorrive til side- og centerskår Alle oplysninger online 97+027.07.0813 Dobbelt rotorrive til enhver anvendelse PÖTTINGER tilbyder nu en bred palette af nye dobbelte rotorriver

Læs mere

Betjeningsvejledning AMAZONE Software AMABUS

Betjeningsvejledning AMAZONE Software AMABUS Betjeningsvejledning AMAZONE Software AMABUS og Joystick til mekanisk såmaskiner D9 og AD03 MG4662 Printed in Germany Betjeningsvejledning og sikkerhedsanvisninger bør læses og respekteres, inden redskabet

Læs mere

Eurodumper 700. Brugervejledning. 100 % made in Denmark.

Eurodumper 700. Brugervejledning. 100 % made in Denmark. Eurodumper 700 Brugervejledning www.fl-i.dk 100 % made in Denmark FL Industries A/S Mimersvej 9 8722 Hedensted +45 7692 9092 +45 2492 9092 E-mail: ps@fl-i.dk Indholdsfortegnelse 1 Eurodumper 700 beskrivelse

Læs mere

3 gear 4,41 km/t Kobling: Tør dobbeltplade. Differentiale: Med spærre, kun MAK5

3 gear 4,41 km/t Kobling: Tør dobbeltplade. Differentiale: Med spærre, kun MAK5 NIBBI BRIK1 og 3 NIBBI BRIK1 er med 1 gear frem og bak, hjulstørrelse 400-8 NIBBI BRIK3 er med 2 gear frem og bak, desuden har den brede hjul 600-6 og motorhjelm. Begge modeller har gearuafhængigt kraftudtag.

Læs mere

Instruktion. SEEDER+ unit. Revision (last update) Software Version 8:32. Indhold

Instruktion. SEEDER+ unit. Revision (last update) Software Version 8:32. Indhold Instruktion SEEDER+ unit Revision 1.82 20140825 (last update) Software Version 8:32 Indhold Beskrivelse... 1 Program version... 1 Skift af værdier... 2 Justering af parametre... 2 Kalibrering... 4 Kalibrering

Læs mere

STENNEDLÆGNINGSFRÆSERE

STENNEDLÆGNINGSFRÆSERE DAIRON STENNEDLÆGNINGSFRÆSERE Stony RD 100/130 RD 150/180/200 INSTRUKTIONSBOG Importør: Lyngager 5-11 2605 Brøndby Tlf. 4326 6611 Fax 4326 6626 www.hafog.dk FORORD: Vi ønsker dem tillykke med Deres nye

Læs mere

Fransgård FKR-150 BF. Håndbog DK. Kæderydder

Fransgård FKR-150 BF. Håndbog DK. Kæderydder Fransgård Håndbog DK Kæderydder FKR-150 BF Fransgård Maskinfabrik A/S Fredbjergvej 132 DK - 9640 Farsø Telefon : +45 98 63 21 22 Fax : +45 98 63 18 65 www.fransgard.dk mail@fransgard.dk INHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ANHÆNGER TIL HAVETRAKTOR

ANHÆNGER TIL HAVETRAKTOR 9135931 ANHÆNGER TIL HAVETRAKTOR Manual og samlevejledning GEM DISSE INSTRUKTIONER TIL SENERE BRUG Indholdsfortegnelse Generelle sikkerhedsforskrifter... 3 Faresignal - ordforklaring... 4 Funktionsforklaring...

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning az E +S 300 E +S H 300 E +S 750 E +S H 750 Multispreder MG3454 BAG0084.6 09.15 Printed in Germany Læs betjeningsvejledningen grundigt, før maskinen tages i brug første gang! Betjeningsvejledningen

Læs mere