Maj SØFORKLARING MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Maj SØFORKLARING MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND"

Transkript

1 Maj 2008 SØFORKLARING MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND

2 Formand: Marianne Pedersen Tlf Vor Frue Hovedg Roskilde Næstformand: Per Jørgensen Tlf Kratager Albertslund Kasserer: Kjeld Pico Larsen Tlf Engrøjel Greve Best.mdl.: Svend Röttig Tlf Ahornvej Karlslunde Best.mdl.: Steen Jørgensen Tlf Spjeldager Tåstrup Suppleant: Eva Jørgensen Tlf Suppleant: Yvonne Lundgreen Tlf Revisor: Jørgen Løvendahl Tlf Revisor: Inger Lind Tlf Suppleant: Hans Otto Thøgersen Tlf Havnekontoret: Havnefogeden har kontortid: mandag til fredag kl , samt onsdag kl i perioden 1/4 til 30/9. Bådplads, kontrakter, adresseændring og lign.: Henvendelse til havnekontoret i kontortiden. Tlf Klubhuset: Hundige Havnevej 2, 2670 Greve Køkkenet: Solvej Andersen Tlf S/I Hundige Havn: ved Kurt Palmqvist Tlf SØFORKLARING udgives af Sejlklubben Hundige Strand. Trykt i 150 eksemplarer. Eget tryk.

3 Det er blevet forår; solen skinner, det regner, det sner, frugttræerne blomstrer om kap med påskeliljer, hyacin-ter og anemoner og ikke mindst der er kommet liv i havnen igen. Med ørevarmer og tykke sokker er der mange, der håber på at dagen i dag vil bringe sol og varme og ikke sne og slud for nu skal båden altså pakkes ud efter vinterhiet. Samtidig med at jeg skal pakke min båd ud, skal jeg også have lagt min vinterlæsning væk. Inden jeg gør det, skal I dog lige se denne flotte danske skipper fra 1806 med høj hat, frakke, stribet vest, snævre pantalons og lange ungarske støvler. (Godt skipper ikke ser sådan ud i dag!) Jeg håber, vi får en rigtig god sejlsæson, hvor vi kan få indhentet lidt af det forsømte fra sidste år. Jeg håber også, flere nye, som gamle medlemmer, får lyst til at deltage i de klubtiltag, der vil komme hen over sommeren. Hav en rigtig god sommer alle sammen vi ses på havnen, til klubaftener, på vandet og til sejlarrangementer. Mange sejlerhilsner Marianne Standerhejsning Lørdag den 12. april havde en trofast skare af medlemmer fundet vej til vores traditionelle standerhejsning. Standerhejsningen er der, hvor vi mødes samlet for første gang efter vinterdvalen for at ønske den nye sejlsæson velkommen sammen med andre sejlinteresserede. Det er derfor dejligt, når medlemmer dukker op af disen eller fra bådens dyb, hvor man lige var i gang med at ordne noget, for at synge vores stander på plads for sommeren. Det blev nogle hyggelige timer med dejlig mad og en masse forslag og aftaler for sommeren. Lad os håbe, vejret er med os, så vi får ført de mange forslag ud i livet (- ud på vandet). Mange sejlerhilsner Marianne SHS Generalforsamling den 14/3-08. Marianne bød velkommen til gamle og nye medlemmer, som var mødt op. Som dirigent foreslog Marianne Eva Jørgensen, hvilket blev vedtaget.

4 Eva konstaterede at generalforsamlingen var lovligt og rettidig indkaldt og gav ordet til formanden. Beretning. Marianne håbede alle havde læst den skriftlige beretning, som var optrykt i Søforklaring og gennemgik denne. Bestyrelsen havde besluttet ikke at bruge penge på et rygerum i klubhuset og derfor ikke, som HBK, indkaldte til ekstra ordinær generalforsamling angående dette. Der var skrevet ny kontrakt med Cafeen og der var nu opsat skilte med reserveret på nogle af bordene, så de to klubbers medlemmer altid kunne få plads i klubhuset. Der var opsat de nye el-standere, som skulle sikre strøm til alle. SHS havde fået en flot tilgang af nye medlemmer. I 2007 var der kommet 17 nye, så vi nu var oppe på 96 medlemmer. Ved afriggerfesten deltog 38 medlemmer, det var en rigtig dejlig og vellykket fest. Sejlerskolen havde fungeret fint og det var hovedsaligt piger som havde deltaget. Der var ikke oprettet et nyt aktivitetsudvalg, idet ingen medlemmer havde lyst til at tage sig af denne opgave efter det tidligere udvalg. Bestyrelsen havde imidlertid fået de traditionelle arrangementer gennemført. Således var pinseturen, til Præstø, Tordenskjold Undercup, fisketuren til Hven og fiske- frokosten forløbet godt med pæn deltagelse. Søforklaring var udkommet med 3 numre. Bestyrelsen anså bladet for et meget stort aktiv og vores bedste kontakt til og fra medlemmerne. For noget nyt var der indlagt en løs side med datoplan for den nye sæson s aktiviteter, så man i god tid kunne reservere datoerne. Klubhusaftenerne om onsdagen var afholdt i klubhuset med plads til alle, og der var også et par gange enkelte nye medlemmer som havde fundet vej. Hjemmesiden var løbende ført ajoúr og fungerede fint. Marianne takkede medlemmerne som bakkede op om klubben og de mange som udøver et stor frivilligt arbejde, som får SHS til at fungere. Der var ingen kommentarer fra medlemmerne og beretningen blev godkendt. Regnskaber. Kjeld kunne konstatere at regnskabet var afsluttet med et lille overskud, idet man havde sparet på udgiften til et nr. af Søforklaring. Der var også tilmeldt flere nye medlemmer, som havde forbedret økonomien, så der var et overskud på i stedet for det budgetterede underskud. Der var ingen kommentarer til regnskabet som hermed blev godkendt. Forslag. Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne. Budget og Kontingent.

5 Kjeld gjorde status m/ 56 aktive 32 familie 6 passive medlemskaber. Vi var således tæt på Små Hundrede Sejlere SHS. Det var nok sidste år vi kunne regne med uændret kontingent, idet vores tilskud fra kommunen faldt bort, da vi ikke længere havde medlemmer under 25 år. Kontingent for Aktive medlemmer kr. 600,- Familie medlemmer kr. 700,- Passive medlemmer kr. 250,- Svømmekontingent kr. 200,- Nye medlemmer klubhusbidrag 200,- kr. Trivsel har afsluttet sit regnskab, men det endelige resultat kendes ikke før kommunen har godkendt det. Kommunen har efterfølgende godkendt regnskabet, så der kommer ikke nogen efterregning. Trivsels budget er reduceret med kr. på grund af det manglende kommunale tilskud for Reduceringen indebærer at klubbens budget vedrørende klubhuset overholdes, det giver således ikke noget overskud i klubberne på 25.ooo kr. Budget og kontingent blev herefter vedtaget. Valg til bestyrelse. Kjeld Pico Larsen var på valg og blev genvalgt. Steen Jørgensen indtræder i bestyrelsen valgt for 2 år Per blev genvalgt som bestyrelsesmedlem for 2 år Eva Jørgensen valgtes til suppleant for 2 år. Yvonne Lundgreen valgtes som suppleant for 1 år. Inger Lind genvalgt som revisor. Yvonne Larsen ønskede at fratræde. Jørgen Løvendahl blev indvalgt i stedet som revisor. Hans Otto Thøgersen genvalgt som suppleant. Valg til udvalg. Info-udvalg. Ib Christiansen genvalgt. Yvonne Larsen ønskede at fratræde. Erik Lillevang indvalgt i stedet. Svend Röttig genvalgt. Jørgen Lind genvalgt. Sejlads udvalg. Bendt Pedersen Jørgen Lind Steen Jørgensen Klubhus udvalg. Per Henriksen Kjeld Pico Larsen Poul Erik Hubert ønskede at fratræde. Bestyrelse udpeger selv et 3. medlem da det ikke var muligt at finde en på generalforsamlingen. Der var fortsat ingen der havde lyst til at danne et nyt aktivitetsudvalg. Marianne fik tilsagn om assistance fra de gamle medlemmer, som tilbød at bistå ved de kommende arrangementer. Evt. Kjeld mindede om havnens generalforsamling, hvor Svend Röttig var på valg. Det var derfor vigtigt at møde op, hvis man ønskede genvalg af Svend

6 Röttig. Var man forhindret i at komme, kunne man sende en gyldig fuldmagt til Kjeld, (kan udprintes fra SHS s hjemmeside) i god tid. Hver fremmødt deltagere må kun medbringe en fuldmagt. Svend mindede om Havnens dag den 27/4-08 kl. 9,00, med oprydning på Mågen. Der startes med morgenkaffe og fordeling af opgaverne. Udover det sociale samvær med HBK, får vi motion og smukkeseret Mågen. Der er efterfølgende frokost i klubhuset. Svend omtalte de nye vedtægtsændringer for Hundige Havn, hvor bestyrelsen bestod af 5 fra Hejren, 4 fra Mågen og 2 fra Greve Kommunes byråd, som nu skulle ændres til 1 embedsmand, hvis stemme skulle gælde for 2. Svend orienterede om lokalplanen for Mågen. Der bliver efter forslaget mulighed for betragtelige udvidelser. Det drejer sig om såvel anlæggelse af flere bådpladser, som arealudvidelse af selve øen. Endvidere bliver byggefelterne på øen revideret og udvidet. Det betyder, at alle eksisterende bygninger er beliggende i byggefelterne. Det betyder også, at der kan anlægges mere byggeri på øen. Endvidere, at der må bygges til erhvervsformål. Dog skal erhvervet være havnerelateret Lokalplanforslaget, der er udarbejdet i et samarbejde mellem sejlerne og Greve Kommune, forventes godkendt ved årsskiftet Mågen er efterhånden fuldt belagt på nær et par små bådpladser. Omkostninger til udbygning af servicekajen dækkes af overskuddet i Havneøens regnskab 2007.Der lægges sten omkring den overdækkede grill-plads. Til forbedring af sikkerheden i havnen opsættes redningsstiger. Der monteres 2 stiger på hver bro. Der er indkøbt hårdt tropetræ, (som bl.a. anvendes til kajanlæg) og skruer. Til fremstilling og samling af stigerne håbede Svend, at der var frivillige, som ville påtage sig opgaven. Svend ville selv påtage sig at lede arbejdet. Erik Lillevang spurgte om der var noget der rørte sig i havnen. Kjeld fortalte at HBK lavede en vedtægtsændring, så deres medlemskab var husstandsdækkende. Samarbejdet mellem SHS og HBK gik fortsat meget fint, ligesom det også gik godt i havnebestyrelsen. Eva spurgte om man kunne få en hjertestarter på Mågen ligesom på Hejren. Marianne kunne oplyse, at der var ansøgt om en hos Tryg fonden. Der ville være 2 personer som ville få en grundig instruktion i anvendelsen af denne. Den skulle gerne være let tilgængelig, f.eks. i klubhuset. Yvonne foreslog, at man ved næste generalforsamling indregnede kostprisen, for en stander i budgettet, så alle ligesom i klubbens start, fik udleveret en ny ved standerhejsningen.

7 Yvonne spurgte om der var nogle som var interesseret i at deltage i en kristihimmelfartstur til Tårbæk, så kunne de henvende sig til hende. Eva spurgte om det var muligt at lave en kort tur til at supplere Pinseturen til Præstø. Hun syntes, det ikke var så selskabeligt at komme kørende til Præstø, når de ikke var til stede næste dag. Sejladsudvalget ville diskutere dette, men umiddelbart var der næppe så mange deltagere, at man kan lavede 2 ture. Da der ikke var flere spørgsmål til Evt., takkede Eva for god ro og orden og afsluttede generalforsamlingen, med at give ordet til Marianne. Marianne takkede dirigenten og glædede sig til at se alle til den forstående standerhejsning. Ib Christiansen Referent Eva Jørgensen Dirigent Et aktivt medlem runder de 70

8 Sjældent udbryder man: Det kan da ikke passe, når man hører om en person, der f.eks. bliver 70. Dette må man dog gøre i dette tilfælde: Vores gamle redaktør har netop rundet de syvti og derfor skal der lyde et kæmpe hurra og tillykke med fødselsdagen. Ib er et af de medlemmer, der har været med fra SHS start. Ikke bare været med, men været aktivt med! Andre medlemmer, der har været med til at gøre SHS til det, vi er i dag, kan med garanti fortælle spalte op og spalte ned om alt det, Ib har været med til i årenes løb. Jeg vil først og fremmest, trække det store arbejde, Ib gennem å-rene har gjort for Søforklaringen, frem. Han har til-lidsfuldt og samvittighedsfuldt sørget for, at SHS medlemmer i over 25 år har haft et klubblad, vi kan være stolte af. Det skal du have tak for, Ib men tro nu ikke, du får lov at gå på pension foreløbig! Et stort tillykke, Ib. Håber at se dig og Marie på havnen og til klubarrangementer ligeså meget, som I plejer. Hjertelige sejlerhilsner Marianne Fiskefrokost 2008 Vanen tro blev der afholdt fiskefrokost i januar, hvor vi dels fik lov at smage lidt af fangsten fra drengeturen i oktober, dels kom andre, der ikke var så heldige at deltage i drengeturen, med en ret til den fælles buffet. Det blev som sædvanligt en hyggelig eftermiddag med megen snak og lidt løgnehistorier derudefra de vilde våger. En dejlig tradition!! Marianne Nye medlemmer Vi skal sige hjertelig velkommen til tre nye medlemmer: Bil Jensen, Jacob Holm og Preben Duun. Vi håber, I bliver glade for at være i vores klub, og vi glæder os til at se jer

9 på broerne og til vores klubarrangementer. Venlige sejlerhilsner Bestyrelsen I/S Trivsel Udvalgsmøde nr februar 2008 kl Mødedeltagere: Steen Christensen : John Bo Christensen Per Henriksen Kjeld Pico Larsen referent Poul Erik Hubert Fraværende Gunhild Hansen 1. Godkendelse og underskrift af referat nr 64 og 65 Referat nr 64 og 65 blev godkendt og underskrevet. 2. Økonomi Regnskabsoversigt blev udleveret og gennemgået.

10 SHS mangler indbetaling af 1. rate. HBK`s tilgodehavende fra 2007 er ikke blevet modregnet ved indbetaling af 1. rate, afklares mellem HBK`s kasserer og Trivsels kasserer. 3. Sager under behandling Færdiggørelse af vaskerum Vaskerummet er færdigt, der mangler alene indstilling af møntindkast. Udvalget besluttede at prisen for en vask er 18,00 kr svarende til 3 poletter, prisen for anvendelse af tørretumbler er ligeledes fastsat til 18,00 kr. svarende til 3 poletter, indstilling aftales med elektriker ansvarlig John. Der opsættes bimålere på såvel vaskemaskine som tørretumbler, således el-forbruget kan kontrolleres ansvarlig Kjeld Prisen for anvendelse af vaskemaskine og tørretumbler drøftes på ny efter en passende driftsperiode. Udsugning fra køkken ansvarlig Steen Køkkenvask ansvarlig Steen Centralstyring af el-radiatorer i lokalet foran køkken der indhentes forslag fra Per og Steen Jørgensen. ansvarlig Kjeld Manglende afmontering af gamle radiatorer i lokalet foran køkken Det blev aftalt at den defekte radiator samt radiatoren ind mod det store lokale fjernes ansvarlig Gunhild. Det blev besluttet, at Bent Berg Pedersen låner det store lokale gratis den 18. april Store Bededag, som kompensation for udført VVS-arbejde. Det blev besluttet at til tildele Gert Thelander en gave for udført frivilligt arbejde med etablering af vaskerum. 4. Eventuelt Der var fra køkkenet fremsendt en liste over ønske om ændringer Solvej inviteres til næste møde for en drøftelse af de fremsendte forslag. 5. Næste møde 18. marts 2008 kl mødelokalet - Steen udsender dagsorden I/S Trivsel Udvalgsmøde nr marts 2008 kl ooooo0ooooo

11 Mødedeltagere: Steen Christensen : John Bo Christensen Per Henriksen Kjeld Pico Larsen referent Gunhild Hansen Torben Simonsen Fraværende 6. Godkendelse og underskrift af referat nr 66 Referat nr 66 blev godkendt og underskrevet. 7. Konstitution Udvalget konstituerede sig således: Formand: John Bo Christensen Kasserer: Per Henriksen Sekretær: Kjeld Pico Larsen 8. Økonomi Regnskabsoversigt blev udleveret og gennemgået. HBK`s tilgodehavende fra 2007 er ikke blevet modregnet ved indbetaling af 1. rate, afklares mellem HBK`s kasserer og Trivsels kasserer. 9. Sager under behandling Færdiggørelse af vaskerum Vaskerummet er færdigt, der mangler alene indstilling af møntindkast. Udvalget besluttede at prisen for en vask er 18,00 kr svarende til 3 poletter, prisen for anvendelse af tørretumbler er ligeledes fastsat til 18,00 kr. svarende til 3 poletter, indstilling aftales med elektriker ansvarlig John. Der opsættes bimålere på såvel vaskemaskine som tørretumbler, således el-forbruget kan kontrolleres ansvarlig Kjeld Prisen for anvendelse af vaskemaskine og tørretumbler drøftes på ny efter en passende driftsperiode. Betalingssystem færdigmonteres af elektriker efter påske, John aftaler med elektriker Udsugning fra køkken ansvarlig Steen Køkkenvask og friture priser indhentes Gunhild Centralstyring af el-radiatorer i lokalet foran køkken der indhentes forslag fra Per og Steen Jørgensen. ansvarlig Kjeld Manglende afmontering af gamle radiatorer i lokalet foran køkken Det blev aftalt at den defekte radiator samt radiatoren ind mod det store lokale fjernes ansvarlig Gunhild. Det blev besluttet, at Bent Berg Pedersen låner det store lokale gratis den 18. april Store Bededag, som kompensation for udført VVS-arbejde.

12 Det blev besluttet at til tildele Gert Thelander en gave for udført frivilligt arbejde med etablering af vaskerum.- Per indkøber til udlevering på HBK`s standerhejsning. I køkkenet ved serveringslugen påmonteres en ny fodliste/sokkel i stål. John. 10. Eventuelt Solvej deltog i dette punkt, hvor der blev gennemgået diverse spørgsmål vedrørende mangler i køkkenet, samt manglende betaling for privat arrangement og anvendelse af det store mødelokale i henhold til kontrakt. 11. Næste møde 15. april 2008 kl mødelokalet - ooooo0ooooo Udvalgsmøde nr april 2008 kl april 2008 Mødedeltagere: John Bo Christensen - formand Per Henriksen - kasserer Kjeld Pico Larsen referent Gunhild Hansen Torben Simonsen Fraværende 12. Godkendelse og underskrift af referat nr 67 Referat nr 67 blev godkendt og underskrevet. 13. Økonomi Regnskabsoversigt blev udleveret og gennemgået. Køkkenet rykket for betaling 500,00 kr - af privat arrangement den 26 februar samt betaling af husleje 2.750,00 kr - med forfald 5. april. Husleje

13 betalt 27. april efter rykning, mangler fortsat betaling for privat arrangement den 26.februar. Der forelå to ansøgninger om afholdelse af privat arrangement 17. og 31. maj ansøgninger imødekommes, når ovennævnte restance er indbetalt. Der er udleveret pengekasse til køkkenet for opbevaring af el-kort mv. 14. Sager under behandling Færdiggørelse af vaskerum Vaskerummet er færdigt, der mangler alene indstilling af møntindkast. Udvalget besluttede at prisen for en vask er 18,00 kr svarende til 3 poletter, prisen for anvendelse af tørretumbler er ligeledes fastsat til 18,00 kr. svarende til 3 poletter, indstilling aftales med elektriker ansvarlig John. Prisen for anvendelse af vaskemaskine og tørretumbler drøftes på ny efter en passende driftsperiode. Betalingssystem er monteret af elektriker, dog med forkert betaling. Maskinerne er i drift. Der rettes henvendelse til elektriker for omstilling af møntindkast. Ansvarlig Kjeld. Udsugning fra køkken ansvarlig Steen Køkkenvask Der er indhentet tilbud på ny vask og køkkenbord kr. Udvalget besluttede at iværksætte renoveringen Ansvarlig Gunhild Centralstyring af el-radiatorer i lokalet foran køkken der indhentes forslag fra Per og Steen Jørgensen. ansvarlig Kjeld - 16/4 Central styring af el-radiatorer findes og er tilsluttet, der er skruet ned for varmen. Sagen afsluttet Manglende afmontering af gamle radiatorer i lokalet foran køkken Det blev aftalt at den defekte radiator samt radiatoren ind mod det store lokale fjernes ansvarlig Gunhild. De pågældende radiatorer er afmonteret. Sagen afsluttet. Det blev besluttet, at Bent Berg Pedersen låner det store lokale gratis den 18. april Store Bededag, som kompensation for udført VVS-arbejde. Sagen afsluttet Det blev besluttet at til tildele Gert Thelander en gave for udført frivilligt arbejde med etablering af vaskerum.- Per indkøber til udlevering på HBK`s standerhejsning. Sagen afsluttet I køkkenet ved serveringslugen påmonteres en ny fodliste/sokkel i stål. Ansvarlig John. Der er påmonteret låsebeslag til el-stik for varmeovn, der påmonteres hængelås med kode (Koden udleveres til HBK, SHS, Trivsels formand og Havnekontoret) Ansvarlig Torben. Er udført sagen afsluttet. Der indkøbes maling til terrasseborde beløb ca. 500 kr. Ansvarlig John Der indhentes pris på maling til klubhus. Ansvarlig John

14 Der indkøbes blomster til blomsterkummerne Pris 500,00 kr Ansvarlig Gunhild Blomster er plantet. Sagen afsluttet 15. Eventuelt Eventuel ekstraordinær generalforsamling i S/I Hundige Havn afholdes i klubhuset. 16. Næste møde 3. juni 2008 kl mødelokalet - Nej! - Din mor kommer ikke og rydder op efter dig. Dåser med rester af bundmaling, stive pensler, brugte plastikbakker, dunke med spildolie, brædder, trælister, kiler, klodser, tomme øldåser, kasseret værktøj, klude, gamle presenninger osv. osv. Du kan sikkert selv fortsætte listen. - Det skal alt sammen ryddes op og fjernes fra din vinterplads, når båden er søsat. Nu har vi bl.a. fået et fint miljøhus - brug det. Og lige en ting til: Det er dig, der skal gøre det, ikke din mor, heller ikke havnefogeden eller Ø-udvalget eller andre. Kort og godt: Du skal efterlade din plads pæn og ryddelig. Vi arbejder hårdt på at skabe en pæn havn for alle, og du skal hjælpe til. Tak. Skulle det alligevel, mod forventning, ikke lykkes for dig at rydde op inden for en rimelig tid, og havnen skal gøre det for dig, så sender vi dig en regning på 500 kr. Med venlig hilsen Ø-udvalget, Havneø Mågen Foråret 2008.

15 Havhingsten af Glendalough De gamle vikinger vidste, hvordan et sejlskib skulle håndteres. Her kommer Havhingsten af Glendalough for fulde sejl i en jævn brise og på flat vand.

16 Det kan imidlertid også gå vildt for sig, - også i vore dage. Tirsdag, den 7, august 2007, lagde Havhingsten ind i havnen i Peel på Isle of Man i det Irske Hav efter den hidtil mest dramattiske sejlads på turen fra Roskilde til Dublin, med kuling, store bølger og problemer med roret. Men turen, i nordvestlig kuling med vindstød på mere end 20 meter i sekundet, og for klodsrebet sejl, ned gennem indsejlingen til Det Irske Hav, blev afgørende for forskningen omkring båden. Sideroret, styråren i skibets styrbords side viste sig at være det svage punkt. Når Havhingsten, der er 30 meter lang og vejer 25 tons med besætning og ballast, suser ned ad de store bølger med 10 knobs fart, så virker der enorme kræfter på de to punkter, hvor roret er forbundet med skroget. Et stykke tov på 4 centimeters tykkelse og en læderstrop. Disse to punkter skal overføre de kæmpe kraftpåvirkninger, som opstår, når sideroret skal holde skibet på kursen og forhindre det i at dreje sidelæns, når det surfer ned af de hvide bølgekamme. Området ud for Kintyre er berygtet for sin voldsomhed, når strømmen går imod vinden, fordi farvandet smalner ind til en tragt. Belastningen blev for voldsom for rorstroppen - den knækkede. Så måtte sejlet ned og alle reb blev taget, mens Havhingsten lagde sig sidelæns i bølgerne og huggede frem og tilbage, så længe roret blev repareret. På det tidspunkt havde skipper allerede beordret besætningen i de store, orange overlevelses-dragter.

17 De brave, danske vikinger kom gudskelov lykkeligt frem til rejsens mål, Dublin. Her ligger skibet nu og venter på at blive sejlet hjem til Roskilde en gang til sommer. Uddraget fra Havhingstens togt er bragt med tilladelse fra Dagbladet Politiken, der havde en medarbejder med på hele turen. Faktaboks vedrørende Havhingsten Længde 29,4 meter Bredde 3,8 meter Mastelængde 14 meter Sejlareal 112 kvadratmeter Dybgang ca. 1,0 meter Antal årer 60 Besætning 65 Fart med årer, gennemsnit 3 knob Fart med sejl, gennemsnit 6 knob Fart med sejl, max 20 knob. Byggeår år1042 og årene Vikingetid i perioden ca. år750 ca. år1050 Havhingsten vender hjem Fra havhingstens hjemmeside har vi tilladt os at klippe følgende citat: Det bliver århundredets sommer med temperaturer på over 25 grader hver dag. Med en stabil nordvestenvind, som holder tre uger. Vi er hjemme i Roskilde igen nøjagtig på dato, den 9. august solbrændte og udhvilede!. Det var to rigtigt gode budskaber: En knaldgod sommer til os alle - og Havhingsten sikkert hjemme i Roskilde, den 9. august. Lad os håbe og ønske, at begge udsagn passer. Der er mulighed for at høre og lære mere om den eventyrlige færd. Vikingeskibsmuseet står for flere arrangementer. Der holdes foredrag i Roskilde på museet, eller vi kan få en foredrageholder på besøg i klubhuset. Man kan også komme på sejlads på Roskilde Fjord i et vikingeskib.

18 Klubben vil forsøge at stille et eller andet arrangement på benene en gang i efteråret, når sejlsæsonen er overstået. Infomøde d. 22. april 2008 Deltagere: Ib Leif Christiansen, Svend Röttig, Erik Lillevang, Jørgen Lind, referent. På generalforsamlingen ønskede Hans Otto Thøgersen og Yvonne Larsen at trække sig og Erik Lillevang blev valgt ind i udvalget. Ib havde forberedt en liste med emner til aftenens møde hos Jørgen 1. Evaluering af Søforklaring Feb. 2008, hvad kan gøres bedre Der er 3 annoncer i bladet, det blev besluttet at lade dem fortsætte uændret. Indførelsen af spalter for 1 års tid siden har givet et lettere læsbart blad (men kan give lidt problemer under redigeringen iflg. Jes). Vi skal passe på, at artikler ikke bliver for lange. Det bør så vidt muligt tilstræbes at artikler/emner begynder øverst på en side. Når det ikke kan lade sig gøre må der gerne være god luft mellem emnerne. Overskrifter bør være med samme font, det må være legalt at ændre i indsendte artikler, referater o. lign. 2. Identiske datoplaner i Søforklaring og på hjemmeside For overskuelighedens skyld vil vi anvende samme opsætning af aktivitetskalenderen i Søforklaring og på hjemmesiden. Svend kontrollerer alle kendte og planlagte arrangementer og datoer for Referater af bestyrelsesmøder i SHS Det blev foreslået at referater fra bestyrelsesmøder kommer i bladet. Referenten skal derfor tage hensyn til en sådan offentliggørelse. Svend undersøger med bestyrelsen. 4. Artikler til maj-nr.

19 Det indkomne materiale blev læst op og kort kommenteret. Det blev diskuteret om et referat fra mødet om havnens fremtid og de nye lokalplaner må offentliggøres endnu, der er noget med høringer o. lign. Svend undersøger. Ib laver et referat fra mødet om motorer. KKE tilbød vedligehold fordelagtigt, hvis flere gik sammen. 5. Kan medlemmerne gøres mere aktive gennem Søforklaring Der tales meget om at få flere deltagere, særligt blandt de nye medlemmer, til diverse sociale arrangementer. Det er et spørgsmål om de unge overhovedet har den interesse, og om det er svært at komme ind i kliken af mangeårige medlemmer, der sidder på de fleste udvalgsposter. Men i bladet og på hjemmesiden bør vi jævnligt beskrive, hvad arrangementerne består af og ikke blot benytte indforståede vendinger. 6. Kan vi ændre infomøder og bladudgivelse Ideen med infomøderne var at få en bredere dialog med redaktøren og redigeringsmanden (Jes) til løbende at forbedre bladet. Hvornår er det derfor bedst at holde det: lige efter tidsfristen for materiale, eller når der er lavet et første udkast? Da det er tidskrævende at ombryde teksten, er den sidste løsning ikke praktisk. 7. Næste møde Deadline for oktober-nr. er Næste møde fastlægges til tirsdag d. 16. september 2008 Referent: Jørgen Møde i Ø-udvalget, den 28. april Ø-udvalget gennemgik opgaver, der ereller vil blive gennemført :

20 Låsebeslagene til alle el-stik er ved at blive fjernet Der er nu opsat i alt 18 redningsstiger på broerne (frivilligt arbejde). Stigerne skal forsynes med reflekser Der er sendt ansøgning til flere fonde om en hjertestarter. Vi vil få besked her i foråret Mastekranen vil forsynet med et nyt spil på bommen Grillhus og bryggen foran, er nu færdige. Der opsættes en 1,0 meter brøndring med grillrist foran huset Der opsættes skraldestativ ved grillhus og affaldskurve på belysningsstanderne Der monteres yderligere to elstandere på havneøen. Der vil i sommerens løb blive udlagt nyt faldunderlag på legepladsen, og der vil blive opsat et nyt legestativ Beplantningen på plantevolde vil blive beskåret, når søsætningerne er overstået. Ø-udvalget, Havneø Mågen. ooooo0ooooo Hallo alle SHS-drenge mellem 5 og 90 (95)

21 I over 25 år har det været en tradition at klubbens drenge tog på fisketur til Ven i weekenden fredag i uge 41 til mandag i uge 42. I år vil det sige fra den oktober. Nogle tager af sted tidligt fredag, andre fredag eftermiddag og sejler hele turen til Ven eller overnatter på Flakfortet eller på Lynetten. Det er alle tiders tur, som alle drenge/mænd i klubben burde unde sig selv. Sæt allerede nu kryds i kalenderen i weekenden oktober og hold øje med hjemmesiden når tiden nærmer sig. Her vil du/i kunne få mere at vide. Skipper Peter fra DeDe er tovholder på denne herlige tur. Håber vi ses. Skipperen på Grevinden Motorkursus Det var et godt initiativ med et fællesmøde med SHS og HBK omkring Førstehjælp for Motorer. Her mødte vi Dennis Kaltoft fra KKE motorer, der holdet til i Skovshoved Havn. Dennis er opvokset med bådmotorer og har nu overtaget virksomheden efter sin far. Dennis havde et 3 timers kursus. Det lyder af meget, men der var stor spørgelyst, og som altid er det jo bedst at forebygge. Hvad vil du gøre, hvis din motor ikke starter? Dette sker ifølge Dennis ofte meget uheldigt, når man skal gå i havn. Der er desværre sket alvorlige ulykker med påsejling af sten ved moler, og undertegnede husker 2 ulykker, der har været refereret i bådbladene, den ene ved Hammershus og den anden ved Helsingør. Begge steder forliste sejlbådene. Dennis fortalte, at det som regel var kølevandssystemet eller brændstofsystemet der svigter. Dennis gennemgik begge dele grundigt. Rens søvandsfilter og skift impelleren om foråret, da lamellerne er bøjet og kan evt. være revnet eller knækket. Der

22 er 2 pakninger omkring akselen. Den ene tætner mod vand og den anden mod olie. Hvis der er varmeveksler, skal den frostsikres. Dennis anbefalede XXLC fra Hydro Texaco, som sikrer ned til -20 grader. Brændstofsystem. Dennis råder os til at indkøbe diesel på tankstationer i land, da der her er hurtigere omsætning af diesel. Mange har desværre fået meget skidt i deres tanke, når de har tanket fra standere i havnene. Forhåbentlig er de medlemmer, som hørte foredraget væsentlig bedre rustet, hvis motoren svigter. For sejlbåde er det klogt altid at være parat til at hejse et sejl, så båden kan få styrefart. Dennis havde afslutningsvis et tilbud til HBK s og SHS`s medlemmer. Hvis vi har lyst til at hyre professionel assistance, ville han gerne komme til Hundige Havn, og var vi nogle stykker som slog os sammen og enedes om en fælles dag, ville vi opnå rabat på service-eftersyn. Der blev en givtig aften for de to klubber. Ib Leif Ekstraordinær generalforsamling i S / I Hundige Havn

Referat fra SHS Ordinære Generalforsamling 22-3- 2014

Referat fra SHS Ordinære Generalforsamling 22-3- 2014 Referat fra SHS Ordinære Generalforsamling 22-3- 2014 Formanden bød velkommen og glædede sig over at den sædvanlige trofaste skare var mødt op, og at der var et nyt medlem, som havde fundet vej til klubhuset.

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Vedtægter per 9. april 2016 VEDTÆGTER

Vedtægter per 9. april 2016 VEDTÆGTER VEDTÆGTER Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (SHS). Dens hjemsted er Hundige Havn, Mågen i Greve kommune. Foreningens formål 2 Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Røgvandet MEDLEMSBLAD FOR HVIDOVRE SEJLKLUB SUSET NR. 2 - APRIL 2016. Generalforsamling. Formanden har ordet Side 4. Nyt fra Sejlerskolen Side 10

Røgvandet MEDLEMSBLAD FOR HVIDOVRE SEJLKLUB SUSET NR. 2 - APRIL 2016. Generalforsamling. Formanden har ordet Side 4. Nyt fra Sejlerskolen Side 10 MEDLEMSBLAD FOR HVIDOVRE SEJLKLUB SUSET Røgvandet NR. 2 - APRIL 2016 Generalforsamling Side 3 Formanden har ordet Side 4 Store bukkedag Side 6 Nyt fra Sejlerskolen Side 10 KLUBHUS Hvidovre Strandvej 31,

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 3 marts 2015

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 3 marts 2015 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 3 marts 2015 Generalforsamlingen som var klubbens sjette, blev afholdt i vores flydende klubhus, der deltog 35 personer heraf var der 24 stemmeberettigede medlemmer.

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

ATLETKLUBBEN VIKING KASTRUP. Stiftet 20. november 1951 Medlem af Dansk Vægtløftningsforbund & Danmarks Idrætsforbund

ATLETKLUBBEN VIKING KASTRUP. Stiftet 20. november 1951 Medlem af Dansk Vægtløftningsforbund & Danmarks Idrætsforbund Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling tirsdag den 8. april 2008, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Regnskab 2007 samt

Læs mere

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 1. Valg af dirigent og referent Til dirigent valgtes Leif, Bent Erik blev referent. Leif konstaterede at generalforsamlingen var korrekt indkaldt.

Læs mere

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015.

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Valg af dirigent. Knud Borup Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at forsamlingen var rettidigt indkaldt, hvorfor den var beslutningsdygtig.

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016 Læs inde i bladet: INVITATION TIL GENERALFORSAMLING SØREDNING I SVERIGE OG DANMARK ÅRETS ARRANGEMENTER 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej

Læs mere

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup.

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. 20. marts 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Regnskab

Læs mere

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

År 2013, tirsdag den 8. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i.

År 2013, tirsdag den 8. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i. År 2013, tirsdag den 8. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i A/B Birkebakken Der var følgende dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009 7. juni 2009 Referat af den ordinære generalforsamling 17. maj 2000. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent. Foreningens revisor Hans-Georg Christensen blev valgt og konstaterede ud

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Referat Ekstraordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 29. november 2011 Nordstjernen, Blokhus, kl

Referat Ekstraordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 29. november 2011 Nordstjernen, Blokhus, kl Ekstraordinær generalforsamling Nordstjernen, Blokhus, kl. 19.00 Antal fremmødte 115 Antal stemmeberettigede 110 Antal fuldmagter 13 Formanden bød kl. 19.00 velkommen til de fremmødte. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Generalforsamlingen, som var klubbens femte, blev afholdt i vores nye flydende klubhus, der deltog 35 personer; heraf var der 22 stemmeberettigede

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 _/) _/)_/) _/)_/) _/) SYDKYSTENS SEJLKLUB Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 Til generalforsamlingen var fremmødt 39 medlemmer. Formand Erik Skov Rasmussen bød velkommen

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere den 2. april 2016 afholdt i Korsør Sejlklub, Restaurant Lagunaen, Sylowsvej 10, 4220 KORSØR Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de

Læs mere

MAJ 2011 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING

MAJ 2011 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING SFO ST O R A G ER G A A R D MAJ 2011 ST U E 2 28786021 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING Hjemmeside: www.storagergaard.albertslund.dk Email:

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny

Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny Dagsorden 1 valg af dirigent 2 bestyrelsens beretning ved formanden 3 aflæggelse

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i - 1 - Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i Harboøre Centret Lemvigvej 9A, 7673 Harboøre Lørdag den 9. juni 2012 kl. 14.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. Generalforsamling for året som blev holdt den 14. marts 2017 på Omøsund.

Referat fra S.M.S.K. Generalforsamling for året som blev holdt den 14. marts 2017 på Omøsund. Referat fra S.M.S.K. Generalforsamling for året 2016. som blev holdt den 14. marts 2017 på Omøsund. Generalforsamlingen som var klubbens nr. 8, blev afholdt i vores flydende klubhus, der deltog 42 personer

Læs mere

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent.

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent. Referat fra generalforsamlingen i BRT Golf Klub Søndag den 29. november 2015 kl. 13.00 i Golf-Indoor, Trippendalscentret Trippendalsvej, Herstedøster, 2600 Glostrup. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

Generalforsamling 2016

Generalforsamling 2016 Generalforsamling 2016 Der var fremmødt 24 stemmeberettigede. 1. Valg af to stemmetællere. Lejf Brogaard og Marianne Grøn blev valgt. 2. Valg af Dirigent. Kaj Kristensen blev valgt 3. Valg af referent.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Velkommen til generalforsamlingen 2009, dejligt at se så mange er mødt op. Dette er mit første år som formand efter jeg overtog den tunge arv efter den

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 24.11.2015 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning formand Per Nørgaard Klaus Rasmussen blev valgt

Læs mere

Maj SØFORKLARING MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND

Maj SØFORKLARING MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND Maj 2006 SØFORKLARING MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND FORMANDEN HAR ORDET: Kære sejlerpiger og drenge. Vi er alle sammen bagud, foråret har ladet vente på sig. Nervøsiteten begyndte at florere

Læs mere

Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer

Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer Juni 2015 Velkommen Bestyrelsen vil med denne skrivelse, efter en vinter, ønske alle velkommen til et nyt år. På generalforsamlingen blev det

Læs mere

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard.

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard. Andelsboligforeningen Samvirke Afdelingsmødet - Afdeling 09 Referat af obligatorisk ordinært afdelingsmøde i afdeling 542-009, mandag den 7. september 2015, kl. 17.00 i Fælleshuset, Villestoftehaven 130,

Læs mere

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016 K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016 9. 20. 19. 2. 9. & 10. 23. & 24. 7. & 8. 15. & 16. 4. 23. KLUBKALENDER: JANUAR 2016 Nytårskur. FEBRUAR 2016 Bestyrelsesmøde. MARTS 2016

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014

BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014 BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014 Kære medlemmer På bestyrelsens vegne skal jeg her kort gøre status over det sidste års forløb i SKS. Danmark har, som alle ved, været ramt af en økonomisk krise, som vi

Læs mere

SBA s vedtægter. Klubbens navn er Sejlklubben BUGTEN Aarhus, forkortet S.B.A., og dens hjemsted er Aarhus.

SBA s vedtægter. Klubbens navn er Sejlklubben BUGTEN Aarhus, forkortet S.B.A., og dens hjemsted er Aarhus. Navn og stander 1 Klubbens navn er Aarhus, forkortet S.B.A., og dens hjemsted er Aarhus. 2 Klubbens stander er hvid-rød med anker og propel. Formål 3 Klubbens formål er: 1. At fremme lyst- og kapsejlads.

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Grundejerforeningen Skibsegen Snekkersten, den 4. april 2006 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Dato: onsdag 29. marts 2006 kl. 19.45 Sted: Fælleshuset, Hans Paaskesvej, Snekkersten

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GRUNDEJER- FORENINGEN RAMSØBAKKEN MANDAG D. 7. APRIL 2014.

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GRUNDEJER- FORENINGEN RAMSØBAKKEN MANDAG D. 7. APRIL 2014. REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GRUNDEJER- FORENINGEN RAMSØBAKKEN MANDAG D. 7. APRIL 2014. Fremmødte: 15 husstande af 57. Formanden Leif Elken bød velkommen i fællesarealet på Gadstrup skole. 1.

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød ABF s kreds Nordsjælland, den 9. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød Antal fremmødte foreninger: 11, som

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Tirsdag den 29. marts 2011 kl. 19.00

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Tirsdag den 29. marts 2011 kl. 19.00 BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Tirsdag den 29. marts 2011 kl. 19.00 Til stede: Erik Skov Rasmussen (ESR), Jørgen Danielsen (DJ), Knud Toft Jensen (KTJ), Erik Kidmose (EKI) Kell Sahlholt (KS),

Læs mere

Motorbådsklubben >>Guldborgsund<<

Motorbådsklubben >>Guldborgsund<< 1. Navn og formål Klubbens navn er Motorbådsklubben Guldborgsund, hvis formål er at danne samlingssted for sejlog motorbådssportens udøvere. Klubben varetager medlemmernes interesser over for myndighederne,

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 Til stede: Erik Skov Rasmussen (ESR), Jørgen Danielsen (JD), Knud Toft Jensen (KTJ), Erik Kidmose (EKI), Kell Sahlholdt (KS),

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Den 30. nov. kl. 19.30 blev der holdt generalforsamling i klubhuset, Edvard bød velkommen til de fremmødte, hvorefter man gik over til punkterne

Læs mere

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1 Klubblad Nr: 1, 2015 23. Årgang Dyk sikkert Dyk organiseret www.horsensdykkerklub.dk I dette nummer: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

Følgende dagsordenen i følge vedtægterne 8:

Følgende dagsordenen i følge vedtægterne 8: Referat af generalforsamling afholdt d. 16. november 2014 kl. 13.30 i Restaurant Marina med ca. 80 deltagere. (repræsentanter for vinterbaderne er inviteret med). Følgende dagsordenen i følge vedtægterne

Læs mere

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent.

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent. 1 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VISENS VENNER I TAASTRUP (VVT) ONSDAG DEN 2. MARTS 2016 KL. 19.00 I STORE SAL I MEDBORGERHUSET, TAASTRUP HOVEDGADE 71, 2630 TAASTRUP. Formand Preben Elle Hansen

Læs mere

Afholdt d. 18/11 2012 der bespises ca. 35 deltagere.

Afholdt d. 18/11 2012 der bespises ca. 35 deltagere. Referat af generalforsamling Afholdt d. 18/11 2012 der bespises ca. 35 deltagere. Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Beretninger a. Formanden b. Udvalgene 4. Regnskab/budget

Læs mere

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner 7. februar 2012 side 2-4 side 5 Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner Referat fra generalforsamling i Hjallerup

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Den ordinære generalforsamling 2013 for Dansk Accent Klub blev afholdt søndag den 3. februar kl. 11.00 i Roskilde Sejlklubs klubhus i Roskilde havn. 1.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling den 22. marts 2016.

Referat af ordinær generalforsamling den 22. marts 2016. Referat af ordinær generalforsamling den 22. marts 2016. 1. Valg af dirigent. Martin Magnussen enstemmigt valgt. Han kunne konstatere generalforsamlingen rettidig indkaldt. 2. To stemmetæller valgt. Lotte

Læs mere

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Referat nr. 41 Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl. 13.00 på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Formanden (Harry) bød velkommen til vores årlige generalforsamling.

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer.

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer. Bestyrelsen Navn Formand Bjarne Andersen Tromsøgade 8 8200 Århus N Tlf: 86165889 trom8@webspeed.dk Kasser Peter Iversen Laurvigsgade 16 8200 Århus N Tlf: 86101046 PeterIversen@Get2net.dk Sekretær Poul

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Frederiksberg 7. maj 2007 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Jeg indkalder hermed til ordinær generalforsamling, for Ejerforeningen Frederiksvej 42, på 1. sal th. onsdag d. 30 maj, klokken 19.00

Læs mere

Emne: Møde nr. 6-2012. Dato: 06-08-2012. Sted: Vernon Pedersen VP

Emne: Møde nr. 6-2012. Dato: 06-08-2012. Sted: Vernon Pedersen VP Mødereferat: Regionsledelses møde Emne: Møde nr. 6-2012 Dato: 06-08-2012 Sted: Vernon Pedersen VP Deltagere: Preben Arenfeldt PA Hanne Søndenbroe HS Kai Lübcke KL Vernon Pedersen VP Hanne Jensen HJ Fraværende:

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN Højbjerg, den 25. juni 2012 Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 30. maj 2012 kl. 19.00 i Ravnsbjergkirkens mødelokale. Dagsorden ifølge vedtægterne: a. Valg

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG Referat af generalforsamlingen afholdt søndag den 3. juli 2011 på Rørvig Centret, Nørrevangsvej 49, 4581 Rørvig Dagsorden: Pkt. 1 Valg af dirigent. Pkt. 2 Formanden

Læs mere

Generalforsamling i. Ballerup Tennisklub. søndag d. 18. februar 2001 kl 10. i klubhuset i Damgårdsparken

Generalforsamling i. Ballerup Tennisklub. søndag d. 18. februar 2001 kl 10. i klubhuset i Damgårdsparken Generalforsamling i Ballerup Tennisklub søndag d. 18. februar 2001 kl 10 i klubhuset i Damgårdsparken Dagsorden: 1. Valg af dirigent Michael Thielsen blev valgt. Ifølge lovene skal generalforsamlingen

Læs mere