Generalforsamling 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling 2015"

Transkript

1 Generalforsamling 2015 Bestyrelsens beretning for 2014 Karlebo Lokalhistoriske Forening Bestyrelsesarbejdet Bestyrelsen har i 2014 afholdt 9 bestyrelsesmøder. Derudover har formanden udsendt 5 såkaldte Orienteringer til bestyrelsen for at sikre, at bestyrelsesmedlemmerne er velinformerede om de ting, der sker mellem møderne. Det er især på museumsområdet, dette er relevant. 15. januar afholdtes et kombineret bestyrelsesmøde- og seminar. Formålet var at gøre status og søge at gå lidt mere i dybden med arbejdet i foreningen og på museet. Jeg vil i øvrigt som formand gerne her benytte lejligheden til at sige jer i bestyrelsen en meget stor tak for et aldeles forbilledligt samarbejde i det forgangne år. Men især en stor tak til jer alle for det store og professionelle arbejde, som I har ydet på hvert af jeres område. Foredrag Foreningen har afholdt seks velbesøgte foredrag med fra til deltagere. Foredragsrækken blev indledt den 27. februar med arkæolog Jakob Schlein Andersen fra Hørsholm Egns Museum. Han gjorde status over udgravningerne ved udvidelsen af Helsingør Motorvejen. Den 27.marts afholdtes den årlige generalforsamling, hvor historikeren Niels Storgaard Simonsen fortalte om Karlebogårds historie. Flere af vore medlemmer har svært ved at bevæge sig rundt derude, så de har ikke kunnet deltage i rundvisningerne på Karlebogård. Derfor dette foredrag. Den 24. april holdt Jørgen Berthelsen, som en forsmag på sin kommende bog om teglværkerne i Fredensborg Kommune, et foredrag om teglværkerne i Karlebo Sogn. Det var i stedet for et foredrag af Christine Waage Rasmussen, Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme, om Fredensborg Slotshaves historie og restaurering. P.g.a. sygdom blev hendes foredrag desværre aflyst. 1

2 Som relevante bidrag til særudstillingen på museet i Avderød om Fredensborg Slot og Slotshaves historie blev de næste to foredrag afholdt: Det første afholdtes den 25. september med emnet Europas svigerfar og de store Fredensborgdage. Det var overbibliotekar Ernst Tursø fra Fredensborg, der fortalte om denne interessante periode i sidste halvdel af 1800-tallet. Dette foredrag efterfulgtes af et foredrag af Formanden for Fredensborg-Humlebæk Lokalhistoriske Forening, Bent Skov Larsen. Han fortalte den 30. oktober om Den kongeløse tid på Fredensborg. Det var tiden , hvor kongehuset næsten ikke benyttede slottet. Som rosinen i pølseenden, og som det sidste i foredragsrækken, kunne vi så den 17. november præsentere årets boggave for medlemmerne, nemlig Jørgen Berthelsens Teglværkerne i Fredensborg og Hørsholm Kommuner. Der var flere indlæg, men Jørgen holdt et foredrag med udgangspunkt i bogens temaer. Aftenen var tilrettelagt med et særligt program og det var en virkelig festlig aften. De fleste medlemmer benyttede så lejligheden til at sikre sig bogen. Busture I et samarbejde med Fredensborg-Humlebæk Lokalhistoriske Forening afholdtes lørdag den 27. september en bustur af to timers varighed. Turen gik rundt i hele Fredensborg Kommune. Vi fik et tilskud til betaling for bussen fra kommunen på 3.500,00. Deltagelsen var åben for alle og kostede kr. 30,00 pr. person. De to foreningsformænd fungerede som guider. Slægtsforskning Johanne Koudal og Vibeke Fenger stod atter for det populære kursus i slægtsforskning. Kurset, der er gratis for medlemmerne, blev som sædvanligt afviklet over 10 lektioner. Vi har fået og får til stadighed mange flotte og positive tilbagemeldinger fra deltagerne. En stor tak til Johanne og Vibeke, der atter engang brugte 10 aftener på at give nogle af vore medlemmer en god oplevelse samt muligheden for lære nogle arbejdsmetoder, så de selv kan arbejde videre med at udforske deres slægts historie. Den historiske cykeltur Den årlige historiske cykeltur fandt sted den 25. maj i samarbejde med den lokale afdeling af Dansk Cyklistforbund og med historikeren Niels Storgaard Simonsen som guide. Det overordnede tema var landsbyens historie. Turen, der var på 7-8 km, gik fra museet i Avderød til Karlebo, derfra videre til Gunderød og tilbage til museet i Avderød, hvor den medbragte mad velfortjent blev nydt i den dejlige museumshave. Rundvisninger Den 19. juni var der en rundvisning på Nivå Kirkegård med efterfølgende besøg i kirken. Det var historikeren Niels Storgaard Simonsen, der fortalte om kirkens mere end 100-årige historie. Den 11. september var vi atter på et vellykket og interessant besøg på Karlebogård. Det er aftalt med ejeren, direktør Brian Eberhard, fa. Super Users, at vi fremover kun besøger Karlebogård hvert andet år. 2

3 På museet har der året igennem været gennemført en række rundvisninger for forskellige grupper samt foreninger. Det er Niels Storgaard Simonsen, der står for disse rundvisninger. Særligt arrangement Den 5. september afholdt vi for første gang en mindehøjtidelighed for de faldne soldater fra Karlebo Sogn. Det skete i et nært samarbejde med Karlebo Menighedsråd og foregik dels i kirken og dels på kirkegården. Efterfølgende var der et let traktement i Længen. Der var taler ved sognepræst Kirsten Johansen og formanden Niels Storgaard Simonsen. Desuden var der fanevagt og nedlæggelse af blomster ved de faldnes grave og mindesten. Udgivelser i 2014 Vores store udgivelse i 2014 var Jørgen Berthelsens bog om teglværkerne i Fredensborg og Hørsholm. Den er årets boggave til medlemmerne. Og de der ikke nåede, at få den afhentet kan stadigvæk nå det ved at henvende sig på Fredensborg Lokalhistoriske Museum i Avderød. Desuden udgav vi tre små hæfter: Et hæfte med titlen: Historien om Nivågårds Hospital Danmarks første plejehjem. Skrevet af samtidige aktører for omkring 100 år siden og med nye tilføjede oplysninger af vores redaktør Flemming Jappsen. Et andet hæfte var en genudgivelse og hedder: Skolerne i Karlebo , skrevet af Mogens de Neergaard og udgivet første gang for en del år siden. Endelig et måske lidt usædvanligt genoptryk af en lille sag, der har mere end 170 år på bagen, nemlig Frederik Frølunds ABC fra Det skete i anledning af Folkeskolens 200 års jubilæum. Hæftet indgår nu i museets skoletjeneste, men kan også købes af museets gæster. Desuden kan originalen ses i den historiske skolestue på museet i Avderød. Medlemsbladet Rytterskolen Medlemsbladet har været udgivet 4 gange i 2014 som forårs-, sommer-, efterårs- og vinterudgaver. Redaktøren, Flemming Jappsen, har med stor dygtighed og i samarbejde med vores ligeledes dygtige webmaster og grafiker, Per Eckart, lavet et interessant og flot medlemsblad, der fremtræder på meget professionel vis. Hjemmesiderne De to hjemmesider for henholdsvis foreningen og museet har været og er vigtige instrumenter til formidling af informationer til vore medlemmer og til offentligheden om foreningen og museet. Per Eckart Hansen er webmaster, og vi har i dag nogle hjemmesider, der viser, at vi er med, når det gælder den digitale formidling. Per har skabt nogle flotte hjemmesider, der roses af mange for sin æstetik og overskuelighed. Der er ganske mange daglige besøgende på hjemmesiderne. Medlemstallet Foreningen har lige nu 652 medlemmer og er dermed en af Danmarks største lokalhistoriske foreninger. Må jeg hermed opfordre jer til at skaffe hver et nyt medlem, så det kunne lykkes os at passere 700 medlemmer i løbet af 2015? 3

4 Fredensborg Lokalhistoriske Museum Udstillinger I 2014 har vi kunnet glæde os over at have haft et rekordstort besøgstal på mere end 2200 gæster. Gæsterne har nydt godt af de store udvidelser af udstillingsarealet i 2011, som betyder, at vi nu har et ganske alsidigt museumstilbud til både voksne og børn. Der er virkelig meget at se på. Men vi er jo umættelige og lige nu har vi rent faktisk ikke blot 4, men hele 6 faste udstillinger plus en årlig særudstiling. I november ryddede vi det tidligere badeværelse/fotorum, der hidtil havde været anvendt som depot. Det er blevet pænt renoveret, og vi er nu ved at opbygge en permanent udstilling i rummet om Donse Krudtværk, det andet industriforetagende i Fredensborg Kommune udover vore mange teglværker. Og som noget særligt har vi fået stillet et rum til rådighed på Fredensborg Store Kro, i forbindelse med det såkaldte Galleri Underværket i kroens kælderetage. På opfordring af kroens direktør, Niels Fennet, har vi genopstillet vores særudstilling fra 2014: Fredensborg Slot og Slotshaves historie. Men denne gang som en permanent ekstern udstilling under navnet Fredensborg Slotsmuseum. Hermed en stor tak til Niels Fennet for hans initiativ, der er en god reklame for både kroen og vort museum. Særudstillingen Særudstillingen 2014 blev etableret gennem et i øvrigt fremragende og lærerigt samarbejde med overbibliotekar Ernst Tursø fra Fredensborg og medlem af bestyrelsen i Fredensborg-Humlebæk Lokalhistoriske Forening, Poul Christensen fra Sørup. Vi mødte også megen velvilje og fik virkelig god hjælp fra Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme. Jeg vil gerne hermed sige en varm tak til dem alle. Julemarkedet I weekenden, lørdag den 6. og søndag den 7. december, afholdt vi museets årlige julemarked. Som sædvanlig var der aktiviteter for både voksne og børn. Denne gang blev markedet noget af et tilløbsstykke, med mere end 350 gæster, eller godt 60% flere end året før. Det betyder, at vi i år planlægger at udvide markedet med endnu flere boder samt juletræssalg i museumshaven. Skoletjenesten Skoletjenesten er nu for alvor kommet i gang. I 2014 har vi haft besøg af ikke mindre end 25 skoleklasser, eller i alt næsten 500 børn. Den overvældende interesse for at besøge museet og opleve især den historiske skolestue skyldtes Folkeskolens 200 års jubilæum. Vi har ikke blot haft elever fra Fredensborg Kommune, men også fra adskillige nabokommuner samt det øvrige Nordsjællands- og Københavnsområde. Årsagen er nok især, at museets skolestue anses for at være en af de mest autentiske historiske 4

5 skolestuer i hele hovedstadsområdet. Og med opfindelsen af Internettet kan man jo ikke gemme sig. Særlige lyspunkter i har været et godt år for Fredensborg Lokalhistoriske Museum. Kulturudvalget var på et besøg på museet i september og vi følte, at de var meget lydhøre over for vore ønsker, hvad vi bestemt har kunnet konstatere. Udvalget har nemlig besluttet at forhøje museets årlige tilskud fra 1. januar 2015 med kr til kr om året. Et beløb, vi er meget tilfredse med og udvalget fortjener en stor tak herfor. Endvidere har udvalget bevilget installation af en internetforbindelse, der nu fungerer fint og er til stor hjælp for os. Desuden har udvalget bevilget kr til rengøring af museet. Det betyder, at vi får gjort rent én gang ugentlig, så museet nu altid fremtræder pænt og indbydende. I rengøringsaftalen indgår ligeledes flere gange vinduespudsning inde og ude i løbet af året. Med hensyn til vedligeholdelsen af museet fik vi efter sommerferien i 2014 alle vinduer og døre malet udvendigt. Kort tid efter fik vi meddelelse om, at når museet lukkede 31. oktober, skulle vægge og lofter samt vinduer males indvendigt i samtlige udstillingsrum, herunder også receptionen. Og ikke nok med det, gulvene skulle også afslibes. Det er et løft af vore lokalers fremtoning, der virkelig har betydet noget. Endelig har Handicaprådet, på initiativ af bestyrelsesmedlem Jens Andersen, sammen med Byrådet, bevilget tilstrækkeligt med midler til at bygge en ny og mere farbar trappe ved museets bagindgang. Den bliver derpå monteret med en handicaplift i midten af maj måned. Det betyder, at handicappede besøgende i kørestole, eller på anden måde gangbesværede, nu får lettere adgang til museet, hvilket vi hilser meget velkomment. Bemærkninger til regnskabet Som bekendt er foreningen både en lokalhistorisk forening og en museumsforening, således at forstå, at foreningen på frivillig basis driver Fredensborg Kommunes kulturhistoriske museum, d.v.s. Fredensborg Lokalhistoriske Museum i Avderød. Regnskabet er grundlæggende et almindeligt foreningsregnskab, og både de egentlige lokalhistoriske aktiviteter, såvel som museumsaktiviteterne, er indtægts- og udgiftsmæssigt en del af det samlede regnskab. Men for at kunne se, hvor meget, det egentlig kostede at drive museet og samtidig sikre os, at de øremærkede penge til museumsdriften fra kommunen, kun blev brugt til dette formål, besluttede bestyrelsen fra og med 2012 at lave et så at sige to i ét regnskab. Når I om lidt, under kassererens gennemgang, ser på regnskabet og kan konstatere, at der er et pænt underskud på museumsdelen, så er dette naturligvis netop kun muligt, fordi vi samlet set har ét regnskab, og vi er og var pænt polstrede i foreningens regnskabsdel. Derved blev det samlede resultat alligevel, at vi havde næsten kr på kontoen ved årets slutning. 5

6 Et budget er en rettesnor og skal ikke være en spændetrøje. Men de store afvigelser på enkelte poster på regnskabet for museet, i forhold til budgettet, vil vi dog søge fremover at undgå. Det mener vi, at vi har gjort med det budget, vi om lidt forelægger for jer. På de to poster: Udstillinger og Anlæg, er der i regnskabet for 2014 netop store afvigelser. Årsagen er den, at vi hen ad vejen får gode ideer til at forbedre museet. Når man er frivillig sker idéudviklingen nok lidt mere ad hoc end hvis vi havde været fastansatte, der hver dag sad på kontoret og kunne bruge tiden alene på planlægning og drift af museet. Det vigtige er imidlertid, at det, vi laver er godt og fornuftigt og til gavn for både for jer medlemmer og for befolkningen i Fredensborg. Af særlige udgifter vedr. de to områder, Udstillinger og Anlæg kan nævnes, at vi i 2014 har lavet en nødvendig overdækning over udendørsudstillingen ved vognporten. Her skulle der efterfølgende også installeres elektrisk belysning. Desuden var det nødvendigt at lave en ny gulvbelægning her og i vognporten. Indenfor i museet ryddede vi som sagt vores depotrum, det tidligere badeværelse/fotorum, der nu indrettes til en udstilling om Donse Krudtværk. Arbejdet med at rive fliserne ned og smide badekarret ud udførte vi selv uden brug af håndværkere. Men det kostede kr for at få en murer til at pudse vægge og loft og et tilsvarende beløb for at få en elektriker til at installere udstillingsbelysningen. Gulvet har vi også selv lagt, men det kostede ligeledes en del penge i materialer. Kustoderne Museet har fra 1. februar til 31. oktober haft åben hver dag kl , undtagen mandage. Dette kunne kun ske alene ved hjælp af vore frivillige kustoder. Hver enkelt af vore fem faste kustoder påtager sig dermed frivilligt at passe museet 45 dage i gennemsnit i løbet af sæsonen. Det er en virkelig flot indsats, der her ydes, og som vi i bestyrelsen er utrolig glade og stolte over. Kustoderne fortjener en kæmpestor tak herfor. En tak til vore frivillige hjælpere og samarbejdspartnere Det er meget glædeligt, at såvel foreningen som museet generelt møder så stor en velvilje og opbakning. Det sker ikke blot blandt vore medlemmer, men også blandt mange andre interesserede borgere og nu også helt klart fra politikerne. Dette er meget vigtigt, da til syvende og sidst er byrådet, der skal sikre museets fremtid. Derfor har vi ganske mange at sige tak til. Det er altid risikabelt at begynde at takke bestemte personer, virksomheder eller institutioner, for så ender det næsten altid med, at der er nogle, der føler sig forbigåede. Dog er der to, som jeg er nødt til at sige en særlig tak til. Den ene er Knud Jørgensen, vores helt uundværlige hussnedker. Den anden er vores webmaster Per Eckart Hansen. De har begge to i 2014 atter engang ydet et flot og professionelt og ganske enkelt helt uundværligt arbejde for os. Altid viser de en meget stor beredvillighed og hjælpsomhed. Hvad angår vore udstillinger er vi også meget taknemmelige for, at Jørgen Berthelsen, Formand for Teglværksmuseet Ringovnens bestyrelse, fortsat sørger for at tage hånd om vore udstillinger med de lokalt producerede kunstfliser. 6

7 Derudover skal der lyde en stor og varm tak til alle, der på den ene eller anden måde har bidraget til og fortsat bidrager til at løfte foreningens og museets opgave. På bestyrelsens vegne Niels Storgaard Simonsen Formand 26. marts

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 31. marts 2012 kl. 13.30.

Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 31. marts 2012 kl. 13.30. Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 31. marts 2012 kl. 13.30. Formanden Per Amnitzbøl Rasmussen (PAR) bød velkommen til de fremmødte. PAR bad alle rejse sig og mindes de,

Læs mere

Bestyrelsens beretning april 2013

Bestyrelsens beretning april 2013 Bestyrelsens beretning april 2013 Aflagt ved den ordinære generalforsamling mandag d. 29. april 2013 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. I år har det været lidt underligt at skrive beretning,

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Køge Arkivernes Årsberetninger 2008

Køge Arkivernes Årsberetninger 2008 Køge Arkivernes Årsberetninger 2008 Køge Byhistoriske Arkiv Magasinforhold Da Køge Byhistoriske Arkiv i 2007 flyttede til nye lokaler i Vestergade 26, var det ikke muligt at flytte magasinerne med til

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Shar Pei Klub Søndag den 29. marts 2015 kl. 11.00 (husk sommertid) SøagerskolenRåbrovej 20, 2765 Smørum

Generalforsamling i Dansk Shar Pei Klub Søndag den 29. marts 2015 kl. 11.00 (husk sommertid) SøagerskolenRåbrovej 20, 2765 Smørum 17.marts 2015 Generalforsamling i Dansk Shar Pei Klub Søndag den 29. marts 2015 kl. 11.00 (husk sommertid) SøagerskolenRåbrovej 20, 2765 Smørum Kære medlem! Bestyrelsen udsender hermed i henhold til klubbens

Læs mere

FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør

FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør Emne: Beretning 2013 Når man ser tilbage på året der er gået fristes jeg til at genbruge min indledning fra de tidligere

Læs mere

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Engesvang Boldklub afholder GENERALFORSAMLING Lørdag d. 22. februar 2014 kl. 12.30 i klubhuset. 12:30 EB s ungdomsvenner 13:00 Håndbold 13:30

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestfyns Golfklub, onsdag den 26. marts 2014.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestfyns Golfklub, onsdag den 26. marts 2014. Referat af ordinær generalforsamling i Vestfyns Golfklub, onsdag den 26. marts 2014. Velkomst ved formand Bjarne Madsen 1. Valg af dirigent Christian skov blev enstemmigt valgt til dirigent. Dirigenten

Læs mere

Som paraplyorganisation er det væsentligt for DHF at kende medlemmernes udfordringer for at kunne være mere relevante, støtte og lave bedre tilbud.

Som paraplyorganisation er det væsentligt for DHF at kende medlemmernes udfordringer for at kunne være mere relevante, støtte og lave bedre tilbud. Om undersøgelsen Foreningsundersøgelsen er et initiativ, som Dansk Historisk Fællesråd (DHF) har taget for at undersøge, hvordan historiske foreninger ser på fremtiden. Undersøgelsen er gennemført via

Læs mere

Ribe Amts Lokalarkiver Beretninger 2011. Udgivet af Ribe Amts Lokalarkiver

Ribe Amts Lokalarkiver Beretninger 2011. Udgivet af Ribe Amts Lokalarkiver Ribe Amts Lokalarkiver Beretninger 2011 Udgivet af Ribe Amts Lokalarkiver Indhold Bestyrelsens beretning 3 Konsulentens beretning 5 Billund Kommune 7 Lokalhistorisk Arkiv for Grene Sogn 7 Filskov Lokalhistoriske

Læs mere

Nr. 1-2013. Sydvestjyske Arkiver

Nr. 1-2013. Sydvestjyske Arkiver a r f t y N Nr. 1-2013 Sydvestjyske Arkiver Nyt fra Sydvestjyske Arkiver Udgives af Sydvestjyske Arkiver Sydvestjyske Arkiver Nr. 1-2013 er redigeret af Richard Bøllund Sats: Verdana Tryk: Esbjerg Byhistoriske

Læs mere

Nr. 116 16. maj 2012 20. årgang. Hele Vestjylland gik Giro amok søndag den 6. maj

Nr. 116 16. maj 2012 20. årgang. Hele Vestjylland gik Giro amok søndag den 6. maj Nr. 116 20. årgang Hele Vestjylland gik Giro amok søndag den 6. maj Runestenen holdt sig ikke tilbage, og var en tur ved Bækbygaard strand for at følge feltet. Under hele optakten har alle medier i Vestjylland

Læs mere

M edlemsblad for. www. lok alhistoriske- forening. dk 7. årgang nr. 2 - Sommer 2013. Nive Mølle. Akvarel af Uffe Juul Nielsen.

M edlemsblad for. www. lok alhistoriske- forening. dk 7. årgang nr. 2 - Sommer 2013. Nive Mølle. Akvarel af Uffe Juul Nielsen. M edlemsblad for K A R L E B O L O K A L H I S T O R I S K E F O R E N I N G www. lok alhistoriske- forening. dk 7. årgang nr. 2 - Sommer 2013 Nive Mølle. Akvarel af Uffe Juul Nielsen. Formanden har ordet

Læs mere

Beretning den 19. marts 2015

Beretning den 19. marts 2015 GENERALFORSAMLINGEN BERETNING & REFERAT HVIDOVRE LOKALHISTORIE AVEDØRE OG HVIDOVRE Forstadsmuseet / Hvidovre Lokalhistoriske Selskab 2015 Af Ole Asbjørn Petersen Beretning den 19. marts 2015 Sidste år

Læs mere

Tune IF. Hovedgeneralforsamling den 9. maj 2012

Tune IF. Hovedgeneralforsamling den 9. maj 2012 Tune IF Hovedgeneralforsamling den 9. maj 2012 1. Indledning: Vor forening Tune IF er blevet en stor idrætsforening med mange aktiviteter. Vi er blevet store, ikke fordi vi ønsker at blive store, men fordi

Læs mere

B E R E T N I N G 2 0 1 2

B E R E T N I N G 2 0 1 2 Politihistorisk Selskab Fælledvej 20, 2200 København N B E R E T N I N G 2 0 1 2 Siden sidste ordinære generalforsamling er der truffet betydelige beslutninger om såvel Selskabets som Museets fremtid.

Læs mere

Dansk Orienterings-Forbund Specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Orienterings-Forbund Specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund Dansk Orienterings-Forbund Specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund Repræsentantskabsmøde 2013 Indhold Program... 3 Praktiske oplysninger... 5 Dagsorden... 6 Formandens beretning... 8 Direktørens beretning...

Læs mere

Aabenraa Byhistoriske Forening. Ordinær generalforsamling, torsdag, dl. 16. april 2015. Formandens beretning. Medlemsudvikling.

Aabenraa Byhistoriske Forening. Ordinær generalforsamling, torsdag, dl. 16. april 2015. Formandens beretning. Medlemsudvikling. Aabenraa Byhistoriske Forening Ordinær generalforsamling, torsdag, dl. 16. april 2015 Formandens beretning. Medlemsudvikling. Som forening er vi afhængige af medlemmernes opbakning. Vi er glade for der

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 februar 2014

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 februar 2014 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 februar 2014 Lille Tingbakke har gennemgået en totalrenovering, men venter på de grønne områder Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk

Læs mere

2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner.

2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner. 1. Formandens beretning Vestfyns Golfklub 2013 2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner. Dog skulle vi langt hen på foråret ja, næsten forsommeren,

Læs mere

Sengeløse Nyt. Løsningen på Sengeløses trafikproblem er fundet. Vi laver en betalingsring

Sengeløse Nyt. Løsningen på Sengeløses trafikproblem er fundet. Vi laver en betalingsring Sengeløse Nyt 16. Årgang Nummer 2 Marts 2012 Løsningen på Sengeløses trafikproblem er fundet. Vi laver en betalingsring! Læs inde i avisen om Fastelavnsfest Fællesspisning i sognegården Gymnastikopvisning

Læs mere

Beretning for 2013. Og med vedtagelsen af vedtægtsændringerne på den ordinære general den 25. marts 2013 så Politihistorisk Forening så dagens lys.

Beretning for 2013. Og med vedtagelsen af vedtægtsændringerne på den ordinære general den 25. marts 2013 så Politihistorisk Forening så dagens lys. Politihistorisk Forening Beretning for 2013 Den ordinære generalforsamling den 25. marts 2013 blev det formelle vendepunkt for de organisatoriske og strukturelle ændringer i det gamle Politihistoriske

Læs mere

Ny Stemme - blad 4-2005 04/10/2005 10:35 Side 1. 42 ÅR NR 4 Oktober 2005 43. ÅRGANG

Ny Stemme - blad 4-2005 04/10/2005 10:35 Side 1. 42 ÅR NR 4 Oktober 2005 43. ÅRGANG Ny Stemme - blad 4-2005 04/10/2005 10:35 Side 1 42 ÅR NR 4 Oktober 2005 43. ÅRGANG Ny Stemme - blad 4-2005 04/10/2005 10:35 Side 2 Medlemsblad for DLFL ny stemme Nr. 4 2005 43. årgang Medlemsbladet»ny

Læs mere

Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år.

Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år. Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år. 2013 var året hvor fusion aftalerne stod i kø for at blive lavet. Som det er alle bekendt lavede vi to fusions aftaler, en med DGI Nordvest og en med DGI Nordjylland.

Læs mere

Referat fra den 35. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 7. marts 2015

Referat fra den 35. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 7. marts 2015 Referat fra den 35. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 7. marts 2015 VELKOMST Formand Bjørn Nielsen bød velkommen til Danske Torpares 35. ordinære generalforsamling på Park Inn i Kastrup.

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere