Professionsbachelor i Fysioterapi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Professionsbachelor i Fysioterapi"

Transkript

1 Professionsbachelor i Fysioterapi Studieordning 2016 (Gældende for studieåret )

2 Forord... 4 Refleksiv praksislæring og studieaktivitetsmodellen... 4 Uddannelsens opbygning og overordnede indhold... 5 Fælles national del Fordeling af ECTS på semester Fordeling af teoretiske- og kliniske ECTS på uddannelsens første 2 år Fordelingen af ECTS på fagområder på semester, herunder fag med et omfang af mindst 5 ECTS Samlet oversigt over fag og ECTS på semester Temaer på semester Mål for læringsudbytter afsluttet efter uddannelsens første 2 år...11 Institutionel del Fordeling af ECTS på semester Fordeling af teoretiske- og kliniske ECTS på uddannelsens sidste 1,5 år Fordelingen af ECTS på fagområder på semester, herunder fag med et omfang af mindst 5 ECTS Samlet oversigt over fag og ECTS på semester Temaer på semester Mål for læringsudbytter afsluttet efter uddannelsens 3,5 år...15 Samlet oversigt over fagområder og ECTS i uddannelsen Prøver ved uddannelsen Oversigt over uddannelsens prøver på semester...19 Oversigt over uddannelsens prøver på semester Hjælpemidler til prøver...19 Klinisk undervisning Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold...20 Uddannelsesmæssige grundlag, rammer og vilkår, herunder:...20 Fysioterapifaglige forhold...20 Uddannelsesmæssige forhold...21 Internationale studie og læringsaktiviteter Deltagelsespligt, mødepligt og studieaktivitet Deltagelsespligt...21 Mødepligt...22 Kriterier for vurdering af studieaktivitet...22 Side 2 af 33

3 8. Uddannelsens talentforløb og udmærkelse Merit ved overflytning Krav til professionsbachelorprojekt Sprog Afmelding fra prøve Syge- og omprøver Særlige prøvevilkår Brug af egne og andres arbejder Disciplinære foranstaltninger i tilfælde af eksamenssnyd og forstyrrende adfærd ved eksamen Klager over prøver og anke af afgørelser Ikrafttrædelses- og overgangsordninger Overgangsordning SEMESTER Fagområder ECTS-fordeling...26 Mål for læringsudbytter i teoretisk undervisning...27 Mål for læringsudbytter i tværprofessionelle elementer (1 ECTS)...27 Mål for læringsudbytter i valgfrie elementer (2 ECTS)...28 Mål for læringsudbytter i klinisk undervisning (1 ECTS)...28 Forudsætninger for deltagelse i prøven...28 Prøvens ECTS og tilrettelæggelse...29 Bedømmelse SEMESTER Fagområder ECTS fordeling...30 Mål for læringsudbytte i den teoretiske undervisning...31 Mål for læringsudbytter i tværprofessionelle elementer...31 Mål for læringsudbytter i valgfrie elementer (3 ECTS)...31 Mål for læringsudbytte i den kliniske undervisning (4 ECTS)...32 Forudsætninger for at gå til prøven...32 Prøvens ECTS og tilrettelæggelse...32 Bedømmelse...33 Side 3 af 33

4 1. Forord Denne Studieordning bygger på Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i fysioterapi (BEK nr. 503 af 30/05/2016). Studieordningen er opdelt i en fælles del og en institutionel del, jf. bekendtgørelse nr. 503 af 6. juni 2016, om Professionsbacheloruddannelsen i Fysioterapi. Den fælles del af studieordningen fastsætter de faglige rammer for de to første år af uddannelsen. Denne institutionelle del af studieordningen fastsætter regler for udmøntning af hele uddannelsen. Uddannelsen kan, når det er angivet i denne studieordning, dispensere i visse situationer, hvis der foreligger usædvanlige forhold. Usædvanlige forhold er kendetegnet ved at være pludseligt opståede forhold, som den studerende ikke har kunnet sikre sig imod fx pludseligt opstået og dokumenteret sygdom hos den studerende selv eller hos den nærmeste familie, dødsfald i den nærmeste familie eller andre forhold, som vedrører den studerende, og som den studerende ofte vil være uden skyld i. Borgerligt ombud er tillige omfattet af usædvanlige omstændigheder. 1.1 Refleksiv praksislæring og studieaktivitetsmodellen Uddannelsen er forsknings- og udviklingsbaseret og bygger på evidens- og professionsviden. Læringstilgangen på uddannelsen er Refleksiv Praksis Læring (RPL) kendetegnende en dynamisk læringstilgang, hvor praksis og kliniske opgaver og problemstillinger udgør de centrale læringsrum og hvor viden, færdigheder og kompetencer sættes i spil. De kliniske elementer agerer både som læring, som inspiration og som udviklingsrum. Den kritiske refleksive kompetence understøttes af et kontinuerligt fokus på systematiske refleksioner, fælles og individuelle feedback-processer og selvregulering. Uddannelsens samlede studieaktiviteter er beskrevet i Studieaktivitetsmodellen (2014), der beskriver 4 forskellige lærings- og undervisningsrum, som tilsammen repræsenterer studieaktiviteterne ved uddannelsen. Kilde: Refleksiv praksislæring (præsentations folder; 2014) Side 4 af 33

5 Læringsaktiviteter i kategori 1 (K1) er karakteriseret af at være initieret af underviser og med deltagelse af såvel studerende som underviser. Det kan for eksempel være læringsaktiviteter som undervisning, færdigheds- og refleksionsøvelser, workshop, studiebesøg, prøver med videre. Læringsaktiviteter i kategori 2 (K2) er også initieret af underviser, men det er kun den studerende der deltager. Det kan for eksempel være som forberedelse og efterbearbejdning af K1 aktiviteter, gruppe- og projektarbejde, udarbejdelse af skriftlige arbejdspapirer og opgaver med videre. Læringsaktiviteterne i kategori 3 (K3) og kategori 4 (K4) er initieret af studerende. Ved K3 lærings-aktiviteter er det den studerendes eget arbejde blandt andet med forberedelse og efterbearbejdning af undervisning og praktik, deltagelse i studiegrupper, selvstændig viden søgning samt forberedelse til formidlinger med videre. K4 læringsaktiviteter kommer for eksempel til udtryk når studerende på eget initiativ iværksætter læringsaktiviteter eller opsøger vejledning med videre. Studieaktivitetsmodellen findes på og er illustreret i detaljer i hver af de syv af uddannelsens semesterbeskrivelser. 2. Uddannelsens opbygning og overordnede indhold Fysioterapeutuddannelsen er opdelt i 7 semestre, hver af en varighed på ½ år, svarende til 30 ECTS og med et studyload på timer pr. uge. Alle semestre afsluttes med prøve, som dokumenterer ECTS inden for semesterets mål for læringsudbytter og fagområder. De første 4 semestre (2 studieår) i studieordningen udgøres af fælles nationale dele og de sidste 3 semestre (1½ studieår) udgøres af institutionelle dele. Nedenfor præsenteres overordnede skematiske fremstillinger af uddannelsens 7 semestre, tematikker, ECTS, kliniks undervisning, samt valgfrie og tværprofessionelle uddannelseselementer fordelt på en fælles og en institutionel del. Valgfrie elementer forekommer løbende gennem studiets første 2 studieår, som fordybelseskurser, internationale kurser, særlige toninger i semester projekter svarende til 2 5 ECTS, og så videre. I uddannelsens 7. semester er der placeret 10 ECTS valgfrie kurser for eksempel internationale kurser, tværprofessionelle eller monofaglige kurser. Her er der ligeledes mulighed for at søge kurser på andre UC er ligesom der modtages studerende fra andre udbudssteder ved uddannelsen. Tværprofessionelle elementer integreres gennem studiet i såvel kliniske som teoretiske studie- og læringsaktiviteter, med hovedvægten lagt på de kliniske undervisnings forløb. Rammen for disse tværprofessionelle og valgfrie elementer udgøres af det faglige miljø, som uddannelsen og studerende opbygger. For begge gælder at mål for læringsudbytte og eventuel bedømmelse fremgår af de respektive semesterbeskrivelser samt af den tidsmæssige placering og ECTS fordeling som fremgår af nedenstående skematiske fremstilling. Side 5 af 33

6 Fælles national del Fordeling af ECTS på semester Fælles national del Tema ECTS Heraf klinisk undervisning 1. semester Fysioterapi, profession, videnskab og læring Grundlæggende fysioterapeutisk undersøgelse og ræsonnering 2. semester Grundlæggende fysioterapeutisk undersøgelse, ræsonnering og diagnosticering Fysioterapeutiske interventioner med fokus på bevægelsesanalyse og tilpasning af fysisk aktivitet 3. semester Fysioterapeutisk undersøgelse og klinisk ræsonnering, diagnosticering, behandling og genoptræning Fysioterapi i sundhedsfremme og forebyggelse 4. semester Fysioterapeutisk klinisk ræsonnering og beslutningstagen i behandling, genoptræning og rehabilitering Heraf tværprofessionelle elementer Heraf Valgfrie elementer (2) Udvikles i efteråret (3)udvikles i efteråret (2)Udvikles i Efteråret 16 I alt Fordeling af teoretiske- og kliniske ECTS på uddannelsens første 2 år Teori og klinik/praktik Antal ECTS Teori 103 Klinik/praktik 17 I alt 120 Side 6 af 33

7 2.1.3 Fordelingen af ECTS på fagområder på semester, herunder fag med et omfang af mindst 5 ECTS Fagområder Antal ECTS Sundhedsvidenskabelige fag i alt 66 Heraf Videnskabsteori, etik og forskningsmetodologi 5 Heraf Movement Science 5 Heraf Fysioterapeutisk undersøgelse, 12 diagnosticering, udredning og behandling Heraf Smertevidenskab 5 Heraf Muskoloskeletal fysioterapi 12 Heraf Sundhedsfremme og forebyggelse 7 Heraf Specialer 17 Naturvidenskabelige fag i alt 40 Heraf Anatomi 10 Heraf Humanfysiologi og ernæringslære 13 Heraf Patologi og farmakologi 17 Humanistiske fag i alt 9 Heraf Sundhedspsykologi 5 Samfundsvidenskabelige fag i alt 5 I alt 120 ECTS Side 7 af 33

8 2.1.4 Samlet oversigt over fag og ECTS på semester Fælles nationale del 1. semester 2. semester 3. semester 4. semester Fysioterapi, profession, videnskab og læring 10 ECTS Grundlæggende fysioterapeutisk undersøgelse og ræsonnering 20 ECTS Grundlæggende fysioterapeutisk undersøgelse, ræsonnering og diagnosticering 10 ECTS Fysioterapeutiskes interventioner med fokus på bevægelsesanalyse og tilpasning af fysisk aktivitet 20 ECTS Fysioterapeutisk undersøgelse, klinisk ræsonnering, diagnosticering, behandling og genoptræning 20 ECTS Fysioterapi i sundhedsfremme og forebyggelse 10 ECTS Fysioterapeutisk klinisk ræsonnering og beslutningstagen i behandling, genoptræning og rehabilitering 30 ECTS Klinisk undervisning 1 Klinisk undervisning 4 Klinisk undervisning 0 Klinisk undervisning 12 Sundhedsvidenskab Sundhedsvidenskab Sundhedsvidenskab Sundhedsvidenskab Videnskabsteori, etik og 2 Videnskabsteori, etik og 1 Videnskabsteori, etik og 1 Videnskabsteori, etik og 1 forskningsmetodologi forskningsmetodologi forskningsmetodologi forskningsmetodologi Professionel 1 Professionel 2 Fysioterapeutisk 1 Fysioterapeutisk 2 kommunikation, informationsteknologi og sundhedsinformatik kommunikation, informationsteknologi og sundhedsinformatik undersøgelse, diagnosticering, udredning og behandling undersøgelse, diagnosticering, udredning og behandling Movement science 3 Movement science 2 Smertevidenskab 2 Smertevidenskab 3 Fysioterapeutisk undersøgelse, diagnosticering, udredning og behandling Muskoloskeletal fysioterapi Sundhedsfremme og forebyggelse 4 Fysioterapeutisk undersøgelse, diagnosticering, udredning og behandling 2 Muskoloskeletal fysioterapi 1 Sundhedsfremme og forebyggelse 5 Muskoloskeletal fysioterapi 2 Muskoloskeletal fysioterapi 6 2 Sundhedsfremme og 4 Specialer 9 forebyggelse 2 Specialer 3 Specialer 5 Naturvidenskab Naturvidenskab Naturvidenskab Naturvidenskab Anatomi 5 Anatomi 4 Anatomi 1 Humanfysiologi og ernæringslære 4 Humanfysiologi og ernæringslære 4 Humanfysiologi og ernæringslære 5 Patologi og farmakologi 7 Patologi og farmakologi 3 Patologi og farmakologi 2 Patologi og farmakologi 5 Humanvidenskab Humanvidenskab Humanvidenskab Sundhedspsykologi 2 Sundhedspsykologi 1 Sundhedspsykologi 2 Almen- og sundhedspædagogik 2 Almen- og sundhedspædagogik Samfundsvidenskab Samfundsvidenskab Samfundsvidenskab Lovgivning, forvaltning, 1 Folkesundhed og 1 Folkesundhed og 3 sundhedsøkonomi og ledelse af sundhedsindsatser socialmedicin socialmedicin ECTS i alt 30 ECTS i alt 30 ECTS i alt 30 ECTS i alt 30 2 Side 8 af 33

9 2.1.5 Temaer på semester T1 T2 T3 T4 T5 Navn på temaer og udfoldelse heraf Fysioterapi, profession, videnskab og læring Temaet orienterer sig mod en grundlæggende forståelse af studiets arbejdsformer og den studerendes læring i forhold til fysioterapeutisk praksis og professionens arbejdsområder, herunder tværprofessionelle samarbejdsrelationer. Fokus ligger endvidere på forståelse af det fysioterapeutiske videngrundlag herunder menneske-, krops- og sundhedssyn, samt de lovmæssige og etiske rammer for professionsudøvelsen. Grundlæggende fysioterapeutisk undersøgelse og ræsonnering Temaet orienterer sig mod den fysioterapeutiske undersøgelse og ræsonnering samt anvendelse af argumenter og belæg baseret på teorier fra praksis og videnskab. Med udgangspunkt i funktionsevne og livskvalitet er fokus på krop, bevægelse og berøring, som mål, middel og udtryksform, understøttet af viden om mennesket, herunder bevægeapparatet, fysiologisk funktion og patologi. Temaet orienterer sig endvidere mod den professionelle relation, kommunikation, samarbejde og borgerinddragelse. Fysioterapeutisk intervention med fokus på bevægelsesanalyse og tilpasning af fysisk aktivitet Temaet orienterer sig imod centrale fysioterapeutiske begreber som bevægelsesanalyse, funktionsanalyse, motorisk kontrol/-udvikling og -læring. Som forudsætning for denne analyse inddrages anatomiske, fysiologiske og psykologiske forhold, der har betydning for tilpasset fysisk aktivitet, træning og genoptræning. Desuden inddrages teknologi der kan anvendes til at undersøge og monitorere samt understøtte bevægelse og funktion. I planlægningen og udførelsen af den fysioterapeutiske intervention anvendes viden om kommunikation, pædagogik og didaktik. Grundlæggende fysioterapeutisk undersøgelse, ræsonnering og diagnosticering Temaet har udgangspunkt i en bio-psyko-social og kulturel forståelse af menneskets funktionsevne og livskvalitet. Med udgangspunkt i et borgerperspektiv og fokus på menneskets ressourcer arbejdes med fysioterapeutisk undersøgelse, ræsonnering og diagnosticering. Som forudsætning for undersøgelse, ræsonnering og diagnosticering inddrages viden om anatomi, fysiologi og patologiske tilstande. I temaet er der fokus på berøring, palpation og manuelle færdigheder samt situationsbestemt kommunikation. Fysioterapeutisk undersøgelse og klinisk ræsonnering, diagnosticering, behandling og genoptræning Temaet orienterer sig imod fysioterapeutisk undersøgelse, der tager udgangspunkt i borgerens livsverden, perspektiv og ressourcer. Klinisk ræsonnering, differential diagnostik og basal klinisk beslutningstagning er centrale begreber der understøtter evidensbaseret praksis. Der arbejdes endvidere med planlægning og evaluering af behandling og genoptræning med afsæt i undersøgelsens resultater. Relevante problemstillinger hentes inden for en bred vifte af de fysioterapeutiske specialer og arbejdsområder. Antal ECTS Side 9 af 33

10 T6 Fysioterapi i sundhedsfremme og forebyggelse 10 Temaet retter sig mod det brede sundhedsbegreb, levekår, lighed ulighed i sundhed i et samfundsperspektiv, og retter sig mod såvel arbejdslivet som fritidslivet og de kontekstuelle rammer herfor. Udgangspunktet er sundhedspædagogiske og sundhedspsykologiske teorier samt innovativ virksomhed inden for sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse. Udgangspunktet er desuden fysisk aktivitet og bevægelse som mål og middel i forhold til individer og grupper. T7 Fysioterapeutisk klinisk ræsonnering og beslutningstagen i 30 behandling, genoptræning og rehabilitering Temaet orienterer sig mod fysioterapeutisk undersøgelse, klinisk ræsonnering og beslutningstagen i behandling, genoptræning og rehabilitering i forhold til udvalgte fysioterapeutiske specialer og arbejdsområder. Fokus er på borgerinddragelse samt mono- og tværprofessionelle samarbejdsrelationer. Desuden retter temaet sig mod undersøgelser og behandlingsteknikker, der understøtter patienten/borgerens mulighed og forudsætning, for bevægelse og deltagelse. Temaets aktiviteter foregår både i teoretiske og kliniske kontekster. I alt 120 Side 10 af 33

11 2.1.6 Mål for læringsudbytter afsluttet efter uddannelsens første 2 år Læringsudbytter fordelt på viden Redegøre for væsentlige områder af bevægeapparatets anatomi, fysiologiske funktioner og reaktioner i hvile og under fysisk aktivitet samt patologiske forhold af fysioterapeutisk relevans. På baggrund af fysioterapeutisk teori og metode redegøre for, samt analysere faktorer rettet mod undersøgelse og behandling inden for anvendelse af fysisk aktivitet, bevægelse og grundlæggende manuelle metoder. Redegøre for sundhedsbegreber og grundlæggende forhold i sundhedsarbejdet og sundhedsvæsenet samt begreber om levekår, helbred og sundhed i relation til borgeren/patienten. Herunder redegøre for grundlæggende etiske og lovgivningsmæssige forhold der sætter rammer for professionsudøvelsen. Har viden om, kan forstå og reflektere over borgerens/patientens mål og kan indgå i tværprofessionelt samarbejde herom. Redegøre for sundhedspædagogiske/psykologiske teorier og metoder inden for sundhedsfremme, forebyggelse og kommunikation samt i forhold til de kontekstuelle rammer Redegøre for makronæringsstoffernes primære funktion, omsætning og lagring i kroppen Redegøre for grundlæggende kategorier af lægemiddeltyper og deres overordnede virkningsmekanismer (farmakodynamik). Læringsudbytter fordelt på færdigheder Anvende sundhedspædagogiske/psykologiske teorier i fysioterapeutisk intervention, samt inddrage borgeren/patienten heri. Udføre bevægeanalyse, funktions- og vævsundersøgelse samt vurdere dette i forhold til patologi, anatomiske strukturer, fysiologiske og biomekaniske forhold. Udvælge og anvende fysioterapeutiske undersøgelsesmetoder og gennem klinisk ræsonnering foretage grundlæggende kliniske beslutninger og differentialdiagnostiske overvejelser. Udvælge og anvende udvalgte målemetoder med henblik på diagnosticering og effektmåling. Udvælge og anvende fysioterapeutiske metoder og teknikker der understøtter borgerens/patientens forudsætninger for funktion, aktivitet og deltagelse. Anvende professionel kommunikation samt etablere en professionel relation til borgeren. Opsøge og have en begyndende anvendelse af forskningsbaseret viden relateret til evidensbaseret fysioterapeutisk praksis. Læringsudbytte fordelt på kompetence Tilrettelægge, gennemføre, argumentere for samt evaluere interventioner rettet mod fysisk aktivitet og bevægelse til udvalgte grupper. Tilrettelægge, gennemføre og evaluere fysioterapeutisk praksis i relation til undersøgelse og behandling af forhold der involverer smerte, biomekaniske og vævsrelaterede overvejelser samt analyse og vurdering af bevægelses- og funktionsevne. Herunder tage højde for indikationer og kontraindikationer for fysioterapeutiske interventioner. Indgå i målrettede samarbejdsrelationer med borger/patient, samt mono- og tværprofessionelle samarbejdspartnere. Side 11 af 33

12 Institutionel del Fordeling af ECTS på semester Institutionel del Tema ECTS Heraf klinisk undervisning 5. semester Fysioterapi i sundhedsfremme og forebyggelse Klinisk ræsonnering og beslutningstagen i fysioterapeutisk behandling og rehabiliterings 6. semester Avanceret klinisk ræsonnering og beslutningstagen i fysioterapeutisk interventioner 7. semester Selvstændig og kritisk professionsudøvelse og udvikling Heraf Tværprofessionelle elementer Heraf Valgfrie elementer I alt Fordeling af teoretiske- og kliniske ECTS på uddannelsens sidste 1,5 år Teori og klinik/praktik Antal ECTS Teori 65 Klinik/praktik 25 I alt Fordelingen af ECTS på fagområder på semester, herunder fag med et omfang af mindst 5 ECTS Fagområder Antal ECTS Sundhedsvidenskabelige fag i alt 79 Heraf Videnskabsteori, etik og forskningsmetodologi 14 Heraf Folkesundhed, epidemiologi og statistik 6 Heraf professionel kommunikation, informationsteknologi 7 og sundhedsinformatik Heraf Fysioterapeutisk undersøgelse, diagnosticering, 8 udredning og behandling Heraf Muskoloskeletal fysioterapi 8 Heraf Sundhedsfremme og forebyggelse 13 Heraf Arbejdsmiljø, helbred, sikkerhed og funktionsevne 15 Heraf Specialer 18 Naturvidenskabelige fag i alt 0 Humanistiske fag i alt 6 Samfundsvidenskabelige fag i alt 5 I alt 90 ECTS Side 12 af 33

13 2.2.4 Samlet oversigt over fag og ECTS på semester Institutionel del 5. semester 6. semester 7. semester Fysioterapi i sundhedsfremme og forebyggelse 10 ECTS Fysioterapeutisk klinisk ræsonnering og beslutningstagen i behandling, genoptræning og rehabilitering 20 ECTS Avanceret fysioterapeutisk ræsonnering og beslutningstagen i fysioterapeutiske interventioner 30 ECTS Selvstændig og kritisk professionsudøvelse og udvikling 30 ECTS Klinisk undervisning 10 Klinisk undervisning 15 Klinisk undervisning 0 Sundhedsvidenskab Sundhedsvidenskab Sundhedsvidenskab Professionel kommunikation, informationsteknologi og sundhedsinformatik 4 Videnskabsteori, etik og forskningsmetodologi 2 Videnskabsteori, etik og forskningsmetodologi 12 Fysioterapeutisk undersøgelse, diagnosticering, udredning og behandling 4 Professionel kommunikation, informationsteknologi og sundhedsinformatik Muskoloskeletal fysioterapi 2 Fysioterapeutisk undersøgelse, diagnosticering, udredning og behandling Sundhedsfremme og forebyggelse Arbejdsmiljø, helbred, sikkerhed og funktionsevne 1 Folkesundhed, epidemiologi og statistik 4 Professionel kommunikation, informationsteknologi og sundhedsinformatik 7 Muskoloskeletal fysioterapi 6 Sundhedsfremme og forebyggelse 1 5 Sundhedsfremme og forebyggelse 5 Specialer 9 Specialer 4 Specialer 5 Humanvidenskab Humanvidenskab Sundhedspsykologi 1 Sundhedspsykologi 2 Almen- og sundhedspædagogik 1 Almen- og sundhedspædagogik 2 Samfundsvidenskab Lovgivning, forvaltning, sundhedsøkonomi og ledelse af sundhedsindsatser Samfundsvidenskab 2 Lovgivning, forvaltning, 2 sundhedsøkonomi og ledelse af sundhedsindsatser Folkesundhed og socialmedicin 1 ECTS i alt 30 ECTS i alt 30 ECTS i alt Side 13 af 33

14 2.2.5 Temaer på semester T8 T9 T10 T11 Navn på temaer og udfoldelse heraf Fysioterapi i sundhedsfremme og forebyggelse Temaet orienterer sig mod borgerens deltagelse i arbejds-, familie-, fritids- og samfundsliv og de vilkår der er forbundet hermed i form af lovgivningsmæssige rammer, kultur, holdninger og værdier. Der kan arbejdes med både et lokalt, nationalt og globalt perspektiv. Indholdet retter sig mod at fysioterapeuten i samskabelse med borgere og samfund kan igangsætte og gennemføre interventioner inden for sundhedspædagogiske, sundhedsfremmende og forebyggende indsatser. Der sigtes overordnet mod, at interventioner igangsættes og gennemføres i en balance mellem kropslige og kontekstuelle krav og ressourcer. Fysioterapeutisk klinisk ræsonnering og beslutningstagen i behandling, genoptræning og rehabilitering Temaet orienterer sig mod klinisk ræsonnering og beslutningstagning i forhold til udvalgte fysioterapeutiske specialer og arbejdsområder. Der arbejdes med at udvælge og gennemføre intervention både i relation til behandling, genoptræning og rehabilitering. Temaets aktiviteter foregår både i teoretiske og kliniske kontekster. Der arbejdes med at vurdere, udvælge og anvende viden, teorier og eksisterende forskningsresultater i relation til klinisk praksis. Herunder er der fokus på at kunne udvælge og anvende evidensbaserede metoder. Avanceret fysioterapeutisk klinisk ræsonnering og beslutningstagen i fysioterapeutiske interventioner Temaet retter sig imod udviklingsorienteret, selvstændig og kritisk professionsudøvelse. Semesterets indhold er orienteret mod komplekse fysioterapifaglige problemstillinger og tilhørende kvalitetssikring, kvalitetsudvikling og dokumentation. Avanceret fysioterapeutisk ræsonnering indeholder således udviklingsorienteret, selvstændig og kritisk professionsudøvelse, hvor både professions- og forskningsbaseret viden inddrages. Temaet retter sig endvidere imod rammerne for professionsudøvelsen med forståelse for fysioterapeutens og fysioterapeutudøvelsens placering i sundhedsvæsenets forskellige organiseringer. Selvstændig og kritisk professionsudøvelse og udvikling Valgfrit element (10 ECTS) Temaet orienterer sig mod kritisk undersøgelse og udvikling af fysioterapifaglig viden og praksis i forhold til patienter/borgere på nationalt eller internationalt plan. Fokus er på faglig fordybelse, kombineret med perspektiveringer af fagområdet i tilknytning til relaterede professioner eller internationale aspekter af fagudøvelsen. Bachelorprojektet (20 ECTS) Temaet orienterer sig mod systematisk fordybelse forankret i en faglig problemstilling fra praksisfeltet. Bachelorprojektet fordrer Antal ECTS Side 14 af 33

15 selvstændig undersøgelse og formidling af en faglig problemstilling med anvendelse af videnskabelig metode og med indsamling og inddragelse af teoretisk og empirisk materiale. Fokus er på deltagelse i udvikling, igangsættelse og udførelse samt dokumentation og formidling af forsknings-, udviklings- og projektarbejde og kvalitetsudvikling af faglige problemstillinger både teoretisk og i praksis. I alt Mål for læringsudbytter afsluttet efter uddannelsens 3,5 år Læringsudbytter fordelt på viden Kan forstå og reflektere over kroppens opbygning og funktion i et biopsykosocialt perspektiv Kan reflektere over fysioterapeutisk undersøgelse, behandling og sundhedsfremme på baggrund af fysioterapeutisk teori og metode inden for fysisk aktivitet, bevægelse og manuelle metoder Har viden om bivirkninger af lægemidler, som medfører kontraindikationer eller særlige forholdsregler for anvendelse af fysioterapeutiske undersøgelses- og behandlingsformer Har viden om grundlæggende begreber og forhold til sundhedsarbejdet ud fra et biopsykosocialt perspektiv og sundhedssystemernes struktur Kan forstå og reflektere over sundhedspolitiske og økonomiske strukturer i relation til folkesundhed i et nationalt, internationalt og globalt perspektiv Har viden om og kan reflektere over professionens anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi og teknologiens betydning Har viden om, kan forstå og reflektere over borgerens og patientens mål og kan indgå i tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde herom Har viden om og kan reflektere over lovgrundlag og etik inden for selvstændig professionsudøvelse og kan reflektere og handle professionelt i forhold til dette Har viden om og kan forstå innovation som metode til forandring af praksis, og har kendskab til simple implementeringsmetoder i relation til sundhedsfremme, forebyggelse og behandling Har viden om og kan reflektere over anvendelse af kommunikationsteorier og -metoder og kan forstå den kommunikative betydning i forhold til dialog og relationsskabelse Har viden om metoder og standarder for kvalitetssikring, patientsikkerhed og kvalitetsudvikling og kan reflektere over deres anvendelse Har viden om og kan reflektere over egen professionsudøvelse samt egne professionsopgaver og ansvarsområder i et organisatorisk, administrativt og samfundsmæssigt perspektiv i forhold til at være aktør i det hele sundhedsvæsen Har viden om prioriteringer af professionsfaglige indsatser under de givne rammebetingelser i sundhedsvæsnet og Har viden om og kan reflektere over videnskabsteori, forskningsmetode og modeller til evaluering, kvalitetssikring og -udvikling, samt relatere denne viden til forsknings- og udviklingsarbejde i professionspraksis Læringsudbytter fordelt på færdigheder Anvende teori og metode inden for sundhedspædagogik/ psykologi, bevægeanalyse, funktionsundersøgelse og vævsundersøgelse og begrunde anvendelse af dette i forhold til anatomiske strukturer, fysiologiske og biomekaniske forhold samt viden om patologi, neurofysiologi og sundheds- og sygdomsbegreber Anvende og vurdere udvalgte kliniske målemetoder i relation til diagnosticering, klassifikation og prognostiske forhold samt ændringer over tid Side 15 af 33

16 Analysere, vurdere og diagnosticere bevægelses- og funktionsevne i et samarbejde med borgeren/ patienten og i relation til sundhed og livskvalitet Vurdere og begrunde fysioterapeutiske undersøgelses-, analyse-, interventions- og evalueringsmetoder inden for sundhedsfremme, forebyggelse, habilitering, rehabilitering, herunder behandling og genoptræning Anvende og mestre metoder til vurdering af fysiske belastningsformer og psykosociale faktorer i samarbejde med borgeren og patienten, herunder arbejdsmiljømæssige og ergonomiske forhold samt formidling heraf Anvende test og screening samt diagnostisk og prognostisk udredning og behandling af dysfunktioner i muskuloskeletale og fysiologisk relaterede systemer, smertetilstande samt psykosomatiske problemstillinger I samarbejde med borgeren vurdere behov for hjælpemidler og sundhedsteknologiske løsninger med henblik på at understøtte og fremme borgerens bevægelsesmulighed og funktion samt deltagelses i samfundet Arbejde selvstændigt og fagprofessionelt med afsæt i et borgerperspektiv og med borger- og patientcentrerede ydelser, der respekterer autonomi og værdighed hos det enkelte individ Anvende og mestre situationsbestemt og professionsrelevant kommunikation, vejledning, rådgivning og udredning om borger- og patientforløb i professionspraksis og i tværprofessionel praksis Mestre tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde i forskellige borger- og patientforløb og sammenhænge, Anvende professionsrelevant informations- og kommunikations- og velfærdsteknologi, som i størst muligt omfang indtænker borgerens egne ressourcer Anvende, vurdere og begrunde metoder og beskrevne standarder for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling Mestre relevante studie- og arbejdsmetoder til at opsøge, vurdere og fortolke empiri, teori og forskningsmetoder samt initiere og deltage i innovations-, udviklings- og forskningsarbejde og Mestre kontinuerlig udvikling ved løbende kritisk refleksion og implementering af ny viden frembragt i sundhedsvidenskabelig forskning samt i professionens kliniske forskning. Læringsudbytter fordelt på kompetencer Selvstændigt håndtere og tage ansvar for udførelse, formidling og ledelse i forhold til udredning, diagnostik, behandling og genoptræning, sundhedsfremme, optimering af sundhed, samt forebyggelse og rehabilitering Selvstændigt håndtere professions- og forskningsbaseret viden i professionelle sammenhænge og kunne følge, anvende og deltage i forsknings- og udviklingsarbejde inden for såvel tværprofessionelle som fysioterapeutiske professionsområder i såvel offentlig som privat sektor Udøve selvstændig professionel vurdering i unikke og komplekse situationer og i samarbejde med øvrige sundhedsprofessionelle bidrage til at udnytte de samfundsmæssige ressourcer effektivt og sikkert gennem evaluering, dokumentation og kvalitetssikring Selvstændigt lede og udvikle nye virksomhedsområder i relation til samfund og sundhed, der understøtter iværksætteri samt sundhedsteknologisk og borgerdreven udvikling inden for offentlig og privat sektor Selvstændig indgå i en situationsbestemt terapeutisk relation til borgercentrerede ydelser - med udgangspunkt i gældende etiske retningslinjer, patientsikkerhed og krav til journalføring og identificere og håndtere de etiske dilemmaer, der opstår under professionsudøvelsen Selvstændigt identificere borgere med behov for ernæringsindsats samt gennem tværfagligt samarbejde med ernæringsfagligt personale at udarbejde helhedsorienterede rehabiliteringsplaner Påtage sig selvstændigt ansvar som koordinerende og ledende inden for de sundhedsmæssige Side 16 af 33

17 implementeringer og interventioner i behandlende, sundhedsfremmende, forebyggende og rehabiliterende praksis Tilpasse sig nye situationer og være innovativ i løsning og beslutningstagning individuelt og i samarbejde med borgerne og andre samarbejdspartnere Udvikle egen viden og færdigheder gennem livslang læring Selvstændigt anvende og integrere national og international forskningsbaseret litteratur samt resultater med henblik på at integrere disse i professionsudøvelsen og udviklingen Håndtere og selvstændigt indgå i kommunikation i forskellige kontekster, herunder indgå i en ligeværdig, dialogbaseret og værdiskabende relation med borgere, patienter, pårørende og tværprofessionelle samarbejdsparter Håndtere og selvstændigt indgå i tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde og med afsæt i et helhedsperspektiv at understøtte borgeren og patienten som en central og aktiv aktør i det individuelle forløb Håndtere og påtage sig ansvar for professionsrelevant teknologi, herunder informations- og kommunikationsteknologi i den relevante kontekst Håndtere og påtage sig ansvar for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling og Udvise ansvarlighed og holde sig fagligt ajour ud fra en forståelse for og identifikation af egne læreprocesser og udviklingsbehov Side 17 af 33

18 3. Samlet oversigt over fagområder og ECTS i uddannelsen Videnskabsområder/fag 1. semester 2. semester 3. semester 4. semester 5. semester 6. semester 7. semester ECTS i alt Sundhedsvidenskab Videnskabsteori, etik og forskningsmetodologi Folkesundhed, epidemiologi og statistik 6 6 Professionel Kommunikation, informationsteknologi og sundhedsinformatik Fysioterapi Teori & metode Movement Science Fysioterapeutisk undersøgelse, diagnosticering, udredning og behandling Smertevidenskab Muskoloskeletal Fysioterapi Sundhedsfremme og forebyggelse Arbejdsmiljø, helbred, sikkerhed og funktionsevne 5 5 Specialer Heraf valgfrie elementer/tværprofessionelle elementer 2/1 3/0 3/3 2/6 0/5 0/5 10/0 Naturvidenskab Anatomi Humanfysiologi og ernæringslære Patologi og farmakologi Humanvidenskab Sundhedspsykologi Almen- og sundhedspædagogik Samfundsvidenskab Lovgivning, forvaltning, sundhedsøkonomi og ledelse af sundhedsindsatser Folkesundhed og socialmedicin SUM Heraf klinisk Undervisning Side 18 af 33

19 4. Prøver ved uddannelsen Prøver indenfor uddannelsen første 2 år knytter sig til studieordningens fælles del, og for de sidste 1,5 år den institutionelle del af studieordningen. Semestre, herunder kliniske prøver, forudsættes bestået i kronologisk rækkefølge, idet der i såvel tematikker som i mål for læringsudbytter er en indbygget progression fra det grundlæggende til det avancerede niveau i forhold til viden, færdigheder og kompetencer. For særligt tilrettelagte forløb/merit kan der dispenseres herfor. I øvrigt reguleres prøver på uddannelsen af eksamensbekendtgørelsen samt Eksamensregler for UCNs Grunduddannelser. 4.1 Oversigt over uddannelsens prøver på semester Tidsmæssig placering Prøve Fælles national del ECTS fordelt Prøveform på prøverne Intern/ekstern Bedømmelse 1. semester Fysioterapi I 30 ECTS Teoretisk/praktisk Intern 7 trins skala 2. semester Anatomi 10 ECTS Multiple choice Intern 7 trins skala Fysioterapi II 20 ECTS Teoretisk/praktisk Intern 3. semester Human fysiologi og ernæringslære Fysioterapi III 4. semester Patologi / farmakologi Fysioterapi IV Klinisk Fysioterapi I 10 ECTS 20 ECTS 7 ECTS 11 ECTS 12 ECTS Multiple choice Teoretisk /praktisk Multiple choice Teoretisk /praktisk Klinisk Intern Intern Ekstern Ekstern Ekstern 7 trins skala 7 trins skala 4.2 Oversigt over uddannelsens prøver på semester Institutionel del Tidsmæssig placering Prøve ECTS fordelt Prøveform på prøverne Intern/ekstern Bedømmelse 5. semester Fysioterapi V Klinisk Fysioterapi II 20 ECTS 10 ECTS Teoretisk Klinisk Intern Intern 7 trins skala 6. semester Fysioterapi VI Klinisk Fysioterapi III 15 ECTS 15 ECTS Teoretisk Klinisk Ekstern Ekstern 7 trins skala 7. semester Valgfrie elementer Professionsbachelorprojekt 10 ECTS 20 ECTS Teoretisk Teoretisk Intern Ekstern 7 trins skala Hjælpemidler til prøver Under prøverne er anvendelse af hjælpemidler, herunder elektroniske, tilladt, medmindre der i beskrivelsen af den enkelte prøve er fastsat begrænsninger i anvendelsen. Side 19 af 33

20 5. Klinisk undervisning Den kliniske undervisning udgør 42 ECTS af uddannelsens samlede 210 ECTS. Den kliniske undervisning tilrettelægges med progression fra det observerende til det reflekterende og selvstændigt udøvende med træning af grundlæggende færdigheder, således at generelle faglige kompetencer beherskes, og således at evnen til samt ansvarlighed for at vurdere og træffe kvalificerede valg opøves. Den kliniske undervisning fokuserer på menneskets oplevelser, vilkår og handlinger i relation til fysioterapibehov, fysioterapiydelser og resultater, på interaktion mellem patient & borger, pårørende og fysioterapeut, den studerendes egen faglige og personlige udvikling samt på tværfagligt og tværsektorielt samarbejde. Såvel de danske som de internationale kliniske undervisningssteder er ansvarlige for at sikre rammer og vilkår, som et godkendt klinisk undervisningssted skal leve op til (Jf. Bek. 2016). De kliniske undervisningssteder vurderes og godkendes på baggrund af en beskrivelse af nedenstående godkendelseskrav. 5.1 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Det kliniske undervisningssteds fysioterapeutiske virksomhedsfelt, uddannelsesmæssige og organisatoriske grundlag, rammer og vilkår, herunder: Undervisningsstedets betegnelse, organisation og struktur Værdigrundlag og målsætning for fysioterapien Det kliniske undervisningssteds evt. specialist funktion, patient/bruger felt Organisering af fysioterapien 5.2 Uddannelsesmæssige grundlag, rammer og vilkår, herunder: Kliniske underviseres fysioterapifaglige og pædagogiske kompetence, for eksempel klinisk erfaring og efter/videreuddannelse Kliniske underviseres formelle pædagogiske kompetence svarende til minimum 1/6 diplomuddannelse eller 9 ECTS-point. 5.3 Fysioterapifaglige forhold Nedenfor følger en oplistning af de fysioterapifaglige, tværprofessionelle og tværsektorielle forhold, der danner det faglige grundlag for, at de studerende kan udvikle de kompetencer, der er beskrevet i de relevante semestre: Fysioterapifaglige opgaver, problemstillinger og metoder Personalesammensætning og samarbejdspartnere Fysioterapifaglige forsknings og udviklingsaktiviteter Kvalitetssikring og dokumentation Side 20 af 33

21 5.4 Uddannelsesmæssige forhold Lærings- og studiemiljøet på uddannelsen understøtter de studerendes faglige og personlige læreprocesser i forhold til semestrenes læringsudbytte og udvikling af kompetencer, herunder: Lærings og studiemiljø, der pædagogisk støtter den studerendes faglige og personlige læringsproces Pædagogiske og didaktiske metoder samt undervisningsfaciliteter, herunder anvendelse af IT Kliniske underviseres funktion og planlagte tjenestetid i forhold til de studerende og uddannelsesinstitutionen Strategi for kvalitetssikring af den kliniske undervisning baseret på systematiske evalueringer Ved UCNFys repræsenteres de godkendte kliniske samarbejdspartnere af en bred vifte af relevante fysioterapeutiske arbejdssteder inden for det regionale, kommunale og det privat felt. Såvel danske som internationale kliniske samarbejdspartnere er ansvarlige for at der foreligger en handleplan og redegørelse for, hvordan de studerendes evalueringer af den kliniske undervisning indgår i den fortsatte kvalitetsudvikling. Redegørelserne tilgår UCNFys, og bliver offentliggjort på med øvrige handleplaner, som led i UCNs kvalitetspolitik. 6. Internationale studie og læringsaktiviteter Den studerende kan efter uddannelsens godkendelse af en ansøgt forhåndsmerit gennemføre nedenstående uddannelseselementer i udlandet: 1. Valgfrie elementer 2. Udvalgte uddannelseselementer 3. Afsluttende del af den kliniske uddannelse samt 4. Bachelorprojektet Ved forhåndsgodkendelse af studieophold i udlandet har den studerende pligt til efter endt studieophold at dokumentere det godkendte studieopholds gennemførte uddannelseselementer. Den studerende skal i forbindelse med forhåndsgodkendelsen give samtykke til, at institutionen efter endt studieophold kan indhente de nødvendige oplysninger. Ved godkendelse af forhåndsmerit anses uddannelseselementet for gennemført, hvis det er bestået efter reglerne om uddannelsen Deltagelsespligt, mødepligt og studieaktivitet Deltagelsespligt At være studerende ved UCNFys forudsætter aktiv deltagelse og tilstedeværelse. Uddannelsens faglige miljø og undervisningsmetoder forudsætter deltagelsespligt til uddannelsens samlede studieaktiviteter. Deltagelsespligten gælder for såvel den teoretiske som den kliniske del af uddannelsen og omfatter dermed forskellige lærings- og sideaktiviteter som aflevering af skriftlige opgaver, mundtlig formidling, øvelser og træning i laboratorier, udarbejdelse af projekter og/eller mødepligt. Side 21 af 33

22 Når deltagelsespligt og eventuel mødepligt er defineret som forudsætninger for deltagelse i prøve, vil det fremgå af semesterbeskrivelserne senest ved semesterstart. Forudsætningskravet kan for eksempel være en skriftlig opgave med et nærmere defineret fagligt indhold, en porte folio, en synopsis eller andet. Det kan ligeledes være en mundtlig præstation inden for et nærmere defineret område med videre. Det kan endvidere være mødepligt som krav om fysisk tilstedeværelse se afsnit 7.2. Tidspunkt for aflevering eller gennemførelse af prøveforudsætning er angivet i semesterbeskrivelserne. Manglende opfyldelse af forudsætningskrav til prøve sidestilles med udeblivelse fra den ordinære prøve og den studerende bruger dermed et prøveforsøg. Den studerende går derefter til den ordinære prøve som omprøve (andet prøveforsøg). Uddannelsen kan endvidere stille krav om, at den studerende udarbejder en erstatningsopgave, der skal godkendes af uddannelsen før semestrets ECTS-point kan tilskrives den studerende. Erstatningsopgaven er skriftlig og har til formål at sikre den studerendes arbejde med semestrets læringsudbytter. Uddannelsen udarbejder opgaveformuleringen til erstatningsopgaven, og angiver omfang samt tidspunkt for aflevering. Opgavebesvarelsen skal have et reelt fagligt indhold, og der skal inddrages relevant teori med reference til anvendt litteratur. Der gives besked på UCN mail om erstatningsopgaven er godkendt eller ikke godkendt, men der gives ikke feedback. Er erstatningsopgaven ikke afleveret rettidigt eller korrekt, eller er vurderet ikke godkendt, kan den studerende ikke gå til prøve og har dermed brugt et prøveforsøg. 7.2 Mødepligt Den studerende har mødepligt i den kliniske undervisning. Mødepligt regnes som 100 % fremmøde med mindre den studerende kan dokumentere lovligt fravær. Der er ligeledes mødepligt til de praktiske studieaktiviteter afviklet i professionslokaler. Dette vil også fremgå af beskrivelse af det enkelte semester. Fremmøde registreres med studerendes underskrift, og regnes med 80 % fremmøde med mindre den studerende kan dokumentere lovligt fravær. Manglende indfrielse af mødepligt sidestilles med udeblivelse fra den ordinære prøve og den studerende bruger dermed et prøveforsøg. Den studerende går derefter til den ordinære prøve som omprøve (andet prøveforsøg) med mindre andet er angivet i beskrivelse af prøven. 7.3 Kriterier for vurdering af studieaktivitet Studerende, der ikke har bestået mindst én prøve i en sammenhængende periode på mindst 1 år (manglende studieaktivitet) kan udskrives af uddannelsen. Perioder, hvor den studerende ikke har været studieaktiv på grund af orlov, barsel, adoption, dokumenteret sygdom eller værnepligt, medtælles ikke. Den studerende skal på forlangende fremskaffe dokumentation for disse forhold. Uddannelsen kan dispensere fra disse bestemmelser, hvis der foreligger usædvanlige forhold. Dispensationsansøgningen sendes til studieleder. Regler om de prøver, som den studerende i henhold til eksamensbekendtgørelsen skal have deltaget i inden udgangen af 2. semester og bestået inden udgangen af 4. semester, og hvor der i bekendtgørelsen Side 22 af 33

23 for uddannelsen er fastsat tidsfrister for gennemførelse af uddannelsen, gælder uafhængigt af kriterier for studieaktivitet. 8. Uddannelsens talentforløb og udmærkelse UCN tilrettelægger særlige talentforløb sideløbende med det normerede uddannelsesforløb. Formålet hermed er at understøtte særligt talentfulde og motiverede studerende til at deltage i studieaktiviteter, der rækker ud over det obligatoriske. Forløbene vil være i overensstemmelse med uddannelsens formål og må ikke hindre den studerende i at deltage i obligatoriske studieaktiviteter med møde- og deltagelsespligt og forløbene skal gennemføres inden for studiets normerede tid. Deltagelse i talentforløbene afgøres ved enten udpegning eller ansøgning herom til studieleder, og afgørelsen træffes på offentlige, objektive og faglige kriterier. Deltagelse i talentforløb kan medføre supplering af eksamensbevis med: 1. Udmærkelse 2. Ekstra ECTS-point 3. Anerkendelse af ekstra curriculære aktiviteter Yderligere information om talentforløb kan fås ved henvendelse til uddannelsens studieleder og - koordinatorer 9. Merit ved overflytning Studerende som har gennemført andet år på en anden uddannelsesinstitution indenfor samme uddannelse, vil ved overflytning få meriteret de første to år uden individuel vurdering. Ved ønske om overflytning før det gennemførte 2. studieår, vil der altid foreligge en individuel vurdering. I øvrigt henvises til gældende adgangsbekendtgørelse for bestemmelser om merit. 10. Krav til professionsbachelorprojekt Bachelorprojektet består af en skriftlig og en mundtlig del og kan udarbejdes alene eller i grupper, monoeller tværprofessionelt. Bachelorprojektet skal dokumentere den studerendes forståelse af og selvstændige evne til at reflektere over professionens praksis og anvendelse af forskningsteori og videnskabelig metode i relation til en praksisnær problemstilling. Problemstillingen, der skal være central for uddannelsen og professionen, formuleres af den studerende, eventuelt i samarbejde med en privat eller offentlig virksomhed. Institutionen godkender problemstillingen. Projektets formål er, at den studerende erhverver kompetencer til at deltage i udvikling, igangsættelse og udførelse samt dokumentation og formidling af fagligt forsknings - og udviklingsarbejde og dermed bidrager til kvalitetsudvikling og formidling af fysioterapeutiske videns produktion. Side 23 af 33

24 11. Sprog Hovedparten af uddannelsens undervisningsmateriale er på dansk og engelsk - og dele af undervisningen kan foregå på engelsk. Der kræves ikke yderlige kendskab til fremmedsprog, udover hvad adgangsbekendtgørelsen angiver. Alle prøver aflægges på forståeligt dansk med mindre andet er angivet under det enkelte semester (for eksempel Global Health). Studerende med andet modersmål end dansk kan søge om dispensation fra kravet om, at stave- og formuleringsevne indgår i bedømmelsen af professionsbachelorprojektet, samt de prøver, hvor det af denne studieordning fremgår, at de nævnte evner indgår i bedømmelsen. Ansøgningen sendes til uddannelsen senest 4 uger før prøvens afvikling. 12. Afmelding fra prøve Regler om afmelding fra prøver findes på UCN.dk under Eksamensregler for UCNs Grunduddannelser. 13. Syge- og omprøver Regler om syge- og omprøver findes på UCN.dk under Eksamensregler for UCNs Grunduddannelser. 14. Særlige prøvevilkår Studerende kan, hvor det er begrundet i fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, søge om særlige prøvevilkår. Ansøgningen skal indgives til uddannelsen senest 4 uger (28 kalenderdage) før prøven afvikles. Der kan dispenseres fra ansøgningsfristen ved pludselig opståede helbredsmæssige problemer. Ansøgningen skal ledsages af en lægeattest (friattest), udtalelse fra for eksempel tale-, høre-, ordblindeeller blindeinstitut eller anden dokumentation for helbredsmæssige forhold eller relevant specifik funktionsnedsættelse. Studerende med et andet modersmål end dansk kan søge om at medbringe ordbøger til prøver, hvor ingen hjælpemidler er tilladt. Ansøgning om tilladelse til at medbringe andre hjælpemidler skal indgives til uddannelsen senest 4 uger (28 kalenderdage) før prøvens afvikling. 15. Brug af egne og andres arbejder Regler om brug af egne og andres arbejder findes på UCN.dk under Eksamensregler for UCNs Grunduddannelser 16. Disciplinære foranstaltninger i tilfælde af eksamenssnyd og forstyrrende adfærd ved eksamen Regler om disciplinære foranstaltninger i tilfælde af eksamenssnyd og forstyrrende adfærd ved eksamen, findes på UCN.dk under Eksamensregler for UCNs Grunduddannelser. Side 24 af 33

25 17. Klager over prøver og anke af afgørelser Regler om klager over prøver og anke af afgørelser findes på UCN.dk under Eksamensregler for UCNs Grunduddannelser. 18. Ikrafttrædelses- og overgangsordninger Denne Fælles- og institutionelle del af studieordningen træder i kraft 1. august 2016 og gælder for studerende, som indskrives fra dette tidspunkt eller senere. For studerende, der er indskrevet før 1. august 2016, henvises til overgangsordningen se neden for. De lokale tillæg til studieordningen efter Bekendtgørelse nr. 15. august 2008 om professionsbacheloruddannelsen i fysioterapi ophæves med virkning fra den 30. juni Overgangsordning Studerende, der er påbegyndt uddannelsen i februar 2015, september 2015 eller februar 2016 skal færdiggøre uddannelsen på særligt tilrettelagte forløb. Prøver, som er påbegyndt efter dette særlige tilrettelagte forløb udbydes indtil den Studerende, der er påbegyndt uddannelsen til og med september 2014 er ikke omfattet af overgangsordningen og færdiggør uddannelsen jf. studieordning For samme studerende, der mangler deres afsluttende semester, gælder, at de kan færdiggøre deres uddannelse efter studieordning 2008 frem til 30. juni Herefter kan uddannelsen alene færdiggøres efter nærværende studieordning. Side 25 af 33

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i fysioterapi

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i fysioterapi BEK nr 503 af 30/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 6. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point.

Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point. Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen med afsæt i BEK 804 af 17/06 2016 Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point. Fagområder

Læs mere

Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen

Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point. Fagområder Sundhedsvidenskabelige fag i

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik. skal være beskrevet i forpligtende aftaler som er udarbejdet

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik. skal være beskrevet i forpligtende aftaler som er udarbejdet Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1147 af

Læs mere

Fælles del af studieordning for uddannelsen til professionsbachelor sygeple-

Fælles del af studieordning for uddannelsen til professionsbachelor sygeple- August 2016 af studieordning for uddannelsen til professionsbachelor sygeple- Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg/Thisted og Hjørring Studieordning Professionsbacheloruddannelsen i sygepleje 2016 - UCN Aalborg/Thisted

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 3. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 3. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse 3. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 3 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik BEK nr 506 af 30/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 8. marts 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ergoterapi

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ergoterapi BEK nr 501 af 30/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. september 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ergoterapi

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ergoterapi Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ergoterapi I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1147 af 23.

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik. Kapitel 2 Varighed, struktur og tilrettelæggelse

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik. Kapitel 2 Varighed, struktur og tilrettelæggelse Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Modulet starter i uge 17 og 46 Modulets tema Modulet retter sig mod den udviklingsorienterede selvstændige og kritiske

Læs mere

Bilag til 2016-studieordning - UCC s sygeplejerskeuddannelse

Bilag til 2016-studieordning - UCC s sygeplejerskeuddannelse Bilag til 2016-studieordning - UCC s sygeplejerskeuddannelse Semester 1 Observation og vurdering af borgers og patients sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge Temaet retter sig mod at observere, identificere,

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Global Nutrition and Health

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Global Nutrition and Health BEK nr 504 af 30/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik BEK nr 500 af 30/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 9. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Viderergående Uddannelser,

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1147 af 23.

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 2. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 2. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold

Læs mere

Fysioterapi i sundhedsfremme og forebyggelse. ECTS-point: 13,5 (fordelt på 9 uger) heraf 2 ECTS-point til tværprofessionelt element

Fysioterapi i sundhedsfremme og forebyggelse. ECTS-point: 13,5 (fordelt på 9 uger) heraf 2 ECTS-point til tværprofessionelt element 1 Klinisk undervisning/praktik 5. Semester SO16 overgang Efterår 2017 Hold 15 CDEF Den studerendes studieaktivitet og deltagelsespligt er i alle dele af praktikken, tydeliggjort som mødepligt. Mødepligten

Læs mere

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse 2. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema: Menneske, aktivitet og omgivelser 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen

Læs mere

Klinisk undervisning/praktik 5. Semester

Klinisk undervisning/praktik 5. Semester 1 Klinisk undervisning/praktik 5. Semester Den studerendes studieaktivitet og deltagelsespligt er i alle dele af praktikken, tydeliggjort som mødepligt. Mødepligten udgør gennemsnitligt 30 timer om ugen.

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 4. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 4. semester Semesterbeskrivelse 4. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold 5 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

Studieordning VIA Fysioterapeutuddannelsen

Studieordning VIA Fysioterapeutuddannelsen Studieordning VIA Fysioterapeutuddannelsen 2016 INDHOLD 1. Professionens formål og uddannelsens formål 5 1.1 Dimittendprofil 5 1.2 Formål med uddannelsen 6 2 Uddannelsens opbygning 6 2.1 Oversigt - uddannelsens

Læs mere

Tema: Fysioterapeutisk klinisk ræsonnering og beslutningstagen i behandling, genoptræning og rehabilitering

Tema: Fysioterapeutisk klinisk ræsonnering og beslutningstagen i behandling, genoptræning og rehabilitering 1 Klinisk undervisning/praktik 4. Semester Den studerendes studieaktivitet og deltagelsespligt er i alle dele af praktikken, tydeliggjort som mødepligt. Mødepligten udgør gennemsnitligt 30 timer om ugen.

Læs mere

Semester- beskrivelse

Semester- beskrivelse Professionsbachelor i Ergoterapi Semester- beskrivelse 3. semester Rehabilitering og habilitering samt sundhedsfremme og forebyggelse som muliggør aktivitet og deltagelse Institut for sundhedsuddannelse

Læs mere

UDDANNELSESPLAN BIOANALYTIKERUDDANNELSEN 4. SEMESTER. Professions højskolen Absalon

UDDANNELSESPLAN BIOANALYTIKERUDDANNELSEN 4. SEMESTER. Professions højskolen Absalon UDDANNELSESPLAN IOANALYTIKERUDDANNELSEN 4. SEMESTER Professions højskolen Absalon 21. Uddannelsesplan: ioanalytikeruddannelsen. 4. semester. I uddannelsesplanen har vi samlet de informationer, du har mest

Læs mere

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse 1. semester August 2016 JEBA / MHOL og MSNI INDHOLD 1 Indledning 3 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder

Læs mere

Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus og Holstebro. Semesterbeskrivelse 2. semester

Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus og Holstebro. Semesterbeskrivelse 2. semester Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus og Holstebro Semesterbeskrivelse 2. semester 01.02.2017 INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema / temaer 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Studieordning 2016 Sygeplejerskeuddannelsen

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Studieordning 2016 Sygeplejerskeuddannelsen UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Studieordning 2016 Sygeplejerskeuddannelsen Gældende fra 1. september 2016 Indhold 1. Studieordningens grundlag og indhold... 5 2. Uddannelsens formål og mål for læringsudbytte...

Læs mere

Semester- beskrivelse

Semester- beskrivelse Professionsbachelor i Fysioterapi Semester- beskrivelse 6. Semesterbeskrivelse Tema: Avanceret fysioterapeutisk ræsonnering og beslutningstagen i fysioterapeutiske interventioner Institut for sundhedsuddannelse

Læs mere

Professionsbachelor i Fysioterapi. Studieordning. ucsyd.dk. Professionsbachelor i Fysioterapi - studieordning

Professionsbachelor i Fysioterapi. Studieordning. ucsyd.dk. Professionsbachelor i Fysioterapi - studieordning Professionsbachelor i Fysioterapi Studieordning Forord Uddannelses- og Forskningsministeriet igangsatte i 2014 et omfattende udviklingsarbejde for en række sundhedsuddannelser på professionsbachelorniveau.

Læs mere

Studieordning VIA Ergoterapeutuddannelsen

Studieordning VIA Ergoterapeutuddannelsen Studieordning VIA Ergoterapeutuddannelsen 2016 Indhold 1. Professionens formål og uddannelsens formål 5 1.1 Dimittendprofil 5 1.2 Formål med uddannelsen 6 1.3 Titel og autorisation 6 2 Uddannelsens opbygning

Læs mere

Ny uddannelse 2016 v/ Helle Stryhn og Birgit Hedegaard Møller

Ny uddannelse 2016 v/ Helle Stryhn og Birgit Hedegaard Møller Ny uddannelse 2016 v/ Helle Stryhn og Birgit Hedegaard Møller 15.6.2016 Bekendtgørelse Uddannelsen består af teoretiske uddannelseselementer med et samlet omfang på 120 ECTS-point og praktik (kliniske

Læs mere

Studieordning 2016 Fysioterapeutuddannelsen

Studieordning 2016 Fysioterapeutuddannelsen UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Studieordning 2016 Fysioterapeutuddannelsen Gældende fra 1. september 2016 Rev. D. 21.12.16 Indhold 1. Studieordningens grundlag og indhold...4 2. Uddannelsens formål og mål

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ernæring og sundhed

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ernæring og sundhed BEK nr 502 af 30/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Studieordning. ucsyd.dk. Institut for sundhedsuddannelse

Professionsbachelor i Sygepleje. Studieordning. ucsyd.dk. Institut for sundhedsuddannelse Professionsbachelor i Sygepleje Studieordning Institut for sundhedsuddannelse Forord Uddannelses- og Forskningsministeriet igangsatte i 2014 et omfattende udviklingsarbejde for en række sundhedsuddannelser

Læs mere

Semester- beskrivelse

Semester- beskrivelse Professionsbachelor i Ergoterapi Semester- beskrivelse 4. semester Ergoterapeutisk praksis og professionelle relationer Institut for sundhedsuddannelse ucsyd.dk 2 4. semester Indhold 1. Semesterets indhold

Læs mere

Professionsbachelor i radiografi. Studieordning

Professionsbachelor i radiografi. Studieordning 3. april 2017 Indhold 1. for uddannelsen til professionsbachelor i radiografi... 4 1.1. ens opbygning... 4 2. Radiografuddannelsens fællesdel... 5 2.1 Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens

Læs mere

Professionsbachelor i radiografi. Studieordning

Professionsbachelor i radiografi. Studieordning 29. august 2016 Indhold 1. for uddannelsen til professionsbachelor i radiografi... 4 1.1. ens opbygning... 4 2. Radiografuddannelsens fællesdel... 5 2.1 Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen Studieordning 2016 (gældende for studieåret )

Ergoterapeutuddannelsen Studieordning 2016 (gældende for studieåret ) Ergoterapeutuddannelsen Studieordning 2016 (gældende for studieåret 2016-2017) Side 1 af 29 Indhold 1. Studieordning for professionsbacheloruddannelsen i ergoterapi, fælles og institutionel del... 5 2.

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi Modul 12 - Teori Januar 2015 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 3 OVERSIGT OVER MODULET 4 Introduktion til modulet 4 Studietid 4 Fordeling af fag og ECTS - point

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i radiografi

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i radiografi BEK nr 507 af 30/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 07/2016 modul 12 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

Modul 12 Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling

Modul 12 Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling Ergoterapeutuddannelsen, Professionshøjskolen Metropol 1 Ergoterapeutisk udviklingsarbejde Professionsfærdigheder og udøvelse Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling

Læs mere

Fysioterapeutuddannelsen UCC Studieordning Studieordning for Fysioterapeutuddannelsen på professionshøjskolen UCC

Fysioterapeutuddannelsen UCC Studieordning Studieordning for Fysioterapeutuddannelsen på professionshøjskolen UCC Studieordning for Fysioterapeutuddannelsen på professionshøjskolen UCC Godkendt den 8.7.2016 1 Indhold 1. Indledning... 4 2. Uddannelsens formål... 5 3. Uddannelsens varighed... 5 4. Uddannelsens titel...

Læs mere

Fysioterapeutuddannelsen Nordsjælland - Modul 9 Klinisk ræsonnering og beslutningstagning 15 ECTS

Fysioterapeutuddannelsen Nordsjælland - Modul 9 Klinisk ræsonnering og beslutningstagning 15 ECTS - Modul 9 Klinisk ræsonnering og beslutningstagning 15 ECTS Modulet starter i uge 35 og 6 Modulets tema Modulet retter sig primært mod kliniske patientsituationer og -forløb i relation til udvalgte sygdomme

Læs mere

Modulbeskrivelse - Modul 2

Modulbeskrivelse - Modul 2 Fysioterapeutuddannelsen UCN Modulbeskrivelse - Modul 2 - Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning Klinisk undervisning II 1 Modul 2 - Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning 15 ECTS Indholdsfortegnelse

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12, justeret 29.5.13 Side 1 Modulets tema. Modulet

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen.

Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen. Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen. Klinisk undervisning på ergoterapeutuddannelsen tilrettelægges med progression fra det observerende til det reflekterende og

Læs mere

Studieordning 2016 Fysioterapeut

Studieordning 2016 Fysioterapeut Studieordning 2016 Fysioterapeut 1 Indhold 1.0 Indledning... 4 2.0 Uddannelsens formål og opbygning... 4 2.1 Dimittendprofil... 5 2.2 Formål og bekendtgørelsestekst... 5 2.3 Overblik over uddannelsens

Læs mere

Institutionel del af studieordning for uddannelsen til professionsbachelor

Institutionel del af studieordning for uddannelsen til professionsbachelor December 2016 Institutionel del af studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Hjørring Aalborg og Thisted Indhold Indhold 2 1. Studieordning for professionsbacheloruddannelsen i

Læs mere

Semester- beskrivelse

Semester- beskrivelse Professionsbachelor i Ergoterapi Semester- beskrivelse 2. semester Menneske, aktivitet og omgivelser Institut for sundhedsuddannelse ucsyd.dk 2 2. semester Indhold 1. Semesterets indhold og tilrettelæggelse

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1)

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) UDKAST Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Forord: I medfør af lov 367 af 25. maj 2013 om universiteter (Universitetsloven) med

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje 1

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje 1 Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje 1 1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af

Læs mere

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen Modulbeskrivelse Modul 12 Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling af ergoterapi. Klinisk undervisning VI April 2015 MHOL og PIAJ / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 12 består

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

Fysioterapeutuddannelsen UCC Studieordning Studieordning for Fysioterapeutuddannelsen på professionshøjskolen UCC

Fysioterapeutuddannelsen UCC Studieordning Studieordning for Fysioterapeutuddannelsen på professionshøjskolen UCC Studieordning for Fysioterapeutuddannelsen på professionshøjskolen UCC Studieordningen trådte i kraft 01.08.2016, og er senest ændret og godkendt 03.07.2017 1 Historik vedrørende ændringer af studieordningen

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Ergoterapeutuddannelsen, University College Syddanmark Ergoterapeutuddannelsen Samarbejde mellem Ergoterapeutuddannelsen, UC Syddanmark og kliniske undervisningssteder Lokalt tillæg til studieordning 2011-08-30

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Side 1 af 6 Modulets tema Den monofaglige

Læs mere

Kompetenceprofil nyuddannet bioanalytiker 2025

Kompetenceprofil nyuddannet bioanalytiker 2025 Bioanalytikeruddannelsen Uddannelsen skal, i overensstemmelse med den samfundsmæssige, videnskabelige og teknologiske udvikling og samfundets behov, kvalificere den studerende inden for ydelser i det biomedicinske

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 5. Lokalt tillæg til studieordningen. Tværprofessionel virksomhed. August 2015 ASLD og BEJO / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 5. Lokalt tillæg til studieordningen. Tværprofessionel virksomhed. August 2015 ASLD og BEJO / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 ASLD og BEJO / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 5 består af studieaktivitetsmodellen,

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til. Professionsbachelor i Ergoterapi

Studieordning for uddannelsen til. Professionsbachelor i Ergoterapi Studieordning for uddannelsen til Professionsbachelor i Ergoterapi Indhold Forord... 4 Del 1 Fakta om ergoterapeutuddannelsen... 5 1.1 Studieordning 5 1.2 Oversigt over uddannelsen 5 Fordeling af ECTS

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

UDDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN

UDDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN UDDNNELSESPLN SYGEPLEJERSKEUDDNNELSEN Uddannelsesplan: Sygeplejerskeuddannelsen 3. semester 7. SEMESTER I uddannelsesplanen har vi samlet de informationer, du har mest brug for til din læring i løbet af

Læs mere

12. Modulbeskrivelse

12. Modulbeskrivelse 12. Modulbeskrivelse Gældende pr. 1. september 2011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Generelt... 3 2. Introduktion til modulet:... 3 3. Modulets fokusområde... 3 4. Fordeling af fag og

Læs mere

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet Bilag 4: Professionsbachelorprojektet (Lokal modulbeskrivelse for BA-modulet på 8. semester er under udarbejdelse) BA1: At undersøge lærerfaglige problemstillinger i grundskolen... 2 BA1: At undersøge

Læs mere

Studieordning VIA Sygeplejerskeuddannelsen

Studieordning VIA Sygeplejerskeuddannelsen Studieordning VIA Sygeplejerskeuddannelsen 2016 INDHOLD 1 Professionens formål og uddannelsens formål 5 1.1 Dimittendprofil 5 1.2 Formål med uddannelsen 6 1.3 Titel og autorisation 7 2 Uddannelsens opbygning

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester Semesterbeskrivelse 2. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 5 7 Indhold 6 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

UDDANNELSESPLAN BIOANALYTIKER UDDANNELSEN 3. SEMESTER. Professions højskolen Absalon

UDDANNELSESPLAN BIOANALYTIKER UDDANNELSEN 3. SEMESTER. Professions højskolen Absalon UDDANNELSESPLAN BIOANALYTIKER UDDANNELSEN 3. SEMESTER Professions højskolen Absalon Uddannelsesplan: Bioanalytikeruddannelsen 3. semester. I uddannelsesplanen har vi samlet de informationer, du har mest

Læs mere

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 12. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 12. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 6. semester - modul 12 Hold ss2011s Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 12 SELVSTÆNDIG

Læs mere

UDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN 6. SEMESTER

UDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN 6. SEMESTER Undervisningsplan UDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN 6. SEMESTER University College Sjælland Juni 2017 Uddannelsesplan: Sygeplejerskeuddannelsen 6. semester. I uddannelsesplanen har vi samlet de informationer,

Læs mere

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper 4. semester Hold September 2012 X Lektionsplan Modul 8 Teoretisk del 25. marts 2014

Læs mere

Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016

Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016 Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016 For kliniske vejledere OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus den 23. august i Odense den 30. august i Svendborg Bekendtgørelse om uddannelsen

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 11

Modulbeskrivelse for modul 11 Modulbeskrivelse for modul 11 Modulets titel Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 11 28.06.13 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12. - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12. - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012 Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12 - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012 Indholdsfortegnelse 1 Tema og læringsudbytte for modul 12...

Læs mere

Institutionel del af studieordning for uddannelsen til professionsbachelor

Institutionel del af studieordning for uddannelsen til professionsbachelor August 2017 Institutionel del af studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Hjørring Aalborg og Thisted Indhold 1. Studieordning for professionsbacheloruddannelsen i sygepleje institutionel

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i biomedicinsk laboratorieanalyse

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i biomedicinsk laboratorieanalyse BEK nr 652 af 29/06/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 1. februar 2018 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin. j.nr. 159.924.021 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Studieordning Uddannelsen i bioanalytisk diagnostik

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Studieordning Uddannelsen i bioanalytisk diagnostik UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Studieordning 2016 Uddannelsen i bioanalytisk diagnostik Gældende fra 1. september 2016 Indhold 1. Studieordningens grundlag og indhold... 5 2. Uddannelsens formål og mål for

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper - gældende indtil 05.02.2012 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS

Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12, justeret 25.5.16, pebe, heng Side 1 Modulets

Læs mere

Modulbeskrivelse. 7. semester - modul 13. Hold ss2010v. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 7. semester - modul 13. Hold ss2010v. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 7. semester - modul 13 Hold ss2010v Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 13... 1 TEORETISKE VALGMODULER... 2 KLINISKE

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 4 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Studieordning for Sygeplejerskeuddannelsen på UCC

Studieordning for Sygeplejerskeuddannelsen på UCC Studieordning for Sygeplejerskeuddannelsen på UCC Godkendt den 8.7.16. 1 Indhold 1 Indledning... 5 2 Uddannelsens formål, dimittendprofil og opbygning... 5 2.1 Formål fra Bekendtgørelsen om uddannelse

Læs mere

Modul 11 Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling 15 ECTS

Modul 11 Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling 15 ECTS Modul 11 Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen i Esbjerg og Haderslev University College Syddanmark Modulets tema Modulet retter sig

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i Sygepleje

Uddannelse til professionsbachelor i Sygepleje Uddannelse til professionsbachelor i 1 Observation og vurdering af patientens sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge Patient Ingen 9 ECTS (T) + 1 ECTS (P) Ergonomi 3 uger 5 kliniske ECTS At opnå viden

Læs mere

Uddannelsesplan 6. SEMESTER

Uddannelsesplan 6. SEMESTER Uddannelsesplan 6. SEMESTER JUNI 2017 Uddannelsesplan: Sygeplejerskeuddannelsen 6. semester I uddannelsesplanen har vi samlet de informationer, du har mest brug for til din læring i løbet af semestret.

Læs mere

Studieordning Tillæg Talentforløbet i Musik og Pædagogik

Studieordning Tillæg Talentforløbet i Musik og Pædagogik Pædagoguddannelsen Oktober 2017 Studieordning Tillæg Talentforløbet i Musik og Pædagogik Institutionel Studieordning for pædagoguddannelsen på Professionshøjskolen University College Nordjylland Oktober

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen.

Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen. Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen. Modulets titel Tværfagligt fællesmodul tværprofessionel virksomhed 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 5 04.07.12 (pebe) Side 1

Læs mere

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Afdeling Thisted Januar 2012 Modulets tema og læringsudbytte Tværprofessionel virksomhed Tema: Tværfagligt modul tværprofessionel virksomhed

Læs mere

Studieordning 2016 Professionsbachelor i Ergoterapi

Studieordning 2016 Professionsbachelor i Ergoterapi Studieordning 2016 Professionsbachelor i Ergoterapi 1 Indhold 1.0 Indledning... 5 2.0 Uddannelsens formål og opbygning... 5 2.1 Formål... 5 2.2 Dimittendprofil... 6 2.3 Overblik over uddannelsens opbygning

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Studieordning 2016 Ergoterapeutuddannelsen

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Studieordning 2016 Ergoterapeutuddannelsen UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Studieordning 2016 Ergoterapeutuddannelsen Gældende fra 1. september 2016 Indhold 1. Studieordningens grundlag og indhold... 5 2. Uddannelsens formål og mål for læringsudbytte...

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen I medfør af 22 og 31, stk. 3, i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 11

Modulbeskrivelse for modul 11 Modulbeskrivelse for modul 11 Modulets titel Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 11 20.01.11 (pebe) Side 1 Modulets tema. Modulet retter

Læs mere

Modul 9. Klinisk ræsonnering og beslutningstagning 15 ECTS

Modul 9. Klinisk ræsonnering og beslutningstagning 15 ECTS Modul 9 Klinisk ræsonnering og beslutningstagning 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2010 Modulbeskrivelse modul 9 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Forudsætninger for at deltage i klinisk undervisning modul 12 At den studerende har bestået ekstern og intern

Læs mere

STUDIEORDNING FOR UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR I Ergoterapi

STUDIEORDNING FOR UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR I Ergoterapi www.ucsj.dk STUDIEORDNING FOR UDDNNELSEN TIL PROFESSIONSCHELOR I Ergoterapi 2016 INDHOLD FORORD... 3 DEL 1 - FKT OM ERGOTERPEUTUDDNNELSEN... 4 1.1 Studieordning... 4 1.2 Oversigt over uddannelsen.... 5

Læs mere

Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse

Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2012 Modulets tema og læringsudbytte Selvstændig professionsudøvelse Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulet retter

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 5. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 5. semester Semesterbeskrivelse 5. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 5 7 Indhold 6 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

Uddannelsesretning: Sundhedsfaglig diplomuddannelse i sundhedsformidling og klinisk uddannelse

Uddannelsesretning: Sundhedsfaglig diplomuddannelse i sundhedsformidling og klinisk uddannelse Uddannelsesretning: Sundhedsfaglig diplomuddannelse i sundhedsformidling og klinisk uddannelse Fælles obligatoriske moduler 15 ECTS-point Praksis videnskabsteori og metode Undersøgelse af sundhedsfaglig

Læs mere