Niels Steensens Gymnasium Studieretninger dit valg, dit liv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Niels Steensens Gymnasium Studieretninger dit valg, dit liv"

Transkript

1 Niels Steensens Gymnasium Studieretninger dit valg, dit liv

2 Kom og vær med Bliv en del af vores fællesskab! Velkommen til Niels Steensens Gymnasium Denne folder giver dig et overblik over, hvordan de næste tre år af dit liv kan forme sig, når du vælger vores skole. Vi tilbyder dig en uddannelse på en skole med engagerede lærere, mange internationale aktiviteter, med et stærkt sammenhold mellem eleverne på tværs af klasser og årgange. En skole hvor den enkelte elev bliver set. Gymnasiet er tre vigtige år i dit liv - så du skal vælge en skole, der passer til dig og det, du vil med dit liv. I dette hæfte kan du se, hvem vi er, og hvad vi er for en skole. 2

3 Niels Steensens Gymnasium Hvem er vi, og hvad er vi for en skole? Niels Steensens Gymnasium Niels Steensens Gymnasium er en privatskole. Den er en del af et verdensomspændende netværk af jesuiterskoler med over 2 mio. elever fordelt på universiteter, gymnasier og grundskoler i 69 lande. Alle er kendetegnet ved et kristent værdigrundlag, høj faglighed og uddannelse af reflekterende elever med omsorg for andre. Dette sætter vi også højt på Niels Steensens Gymnasium. Vi lægger vægt på en høj faglighed, hvor eleverne udnytter deres evner optimalt og får de bedste forudsætninger for videre uddannelse. Vi vil også gerne være med til at danne eleverne, så de senere i livet kan bruge deres evner til gavn for andre i samfundet - både lokalt og globalt. Samtidig er vi en skole, som med glæde tager imod alle uafhængigt af religiøst ståsted. 3

4 Niels Steensens Gymnasium er en kristen skole, hvor der ikke ses nogen modsætning mellem naturvidenskabelig erkendelse og religion. Skolen har navn og forbillede efter danskeren Niels Steensen, som i 1600-tallet gjorde store naturvidenskabelige opdagelser inden for geologi og anatomi og som senere i livet blev både katolsk præst og biskop. Den faglige undervisning og ekstra tilbud Vores gymnasieafdeling er placeret i lyse lokaler med elevlounger, gruppearbejdsrum og store klasselokaler med interaktive tavler på 2.sal i skolens hovedbygning. IT er i dag en integreret del af arbejdet med fagene, og alle elever skal derfor medbringe en PC til den daglige undervisning. Vi har maksimum 25 elever i hver klasse - så der er mere tid til den enkelte elev. Desuden lægger vi vægt på både at tilgodese dem, der har eventuelle faglige mangler, når de begynder, og på at udfordre elever med særlige evner. Vi har erfaring for, at en lille gruppe elever har problemer særligt i de naturvidenskabelige fag, når de begynder i 1.g. Derfor tilbyder vi det første halve år ekstra matematiktimer til disse elever. Desuden er der lektie-café i matematik, fysik og kemi hver uge. Til de særligt talentfulde er der ekstra tilbud - fx tilbud om at få en plads på Akademiet for Talentfulde Unges særlige talentforløb sammen med andre unge i hovedstadsområdet, tilbud om at deltage i Projekt Forskerspire og diverse landsdækkende konkurrencer i de forskellige fag samt studiekredse i emner på universitetsniveau. Vi indstiller desuden hvert år nogle elever i 2.g til et et-årigt forløb på CIEC, en forkortelse for Copenhagen Innovation and Entrepreneur- 4

5 ship Centre. Det er et center og et talentudviklingsprogram for unge fra gymnasier i Region Hovedstaden med interesse for innovation og entreprenørskab. Endelig har elever med særlige talenter inden for kinesisk mulighed for at få legat til et års undervisning på et kinesisk universitet. Dannelse Det er vigtigt for os, at der er plads til forskellighed, og at man respekterer og drager omsorg for hinanden. Der er mange tværgående aktiviteter på skolen - bl.a. den årlige musical og rejser på tværs af klasser. Det betyder, eleverne kender hinanden og har det godt sammen - også på tværs af klasser og årgange. Omsorgen for andre mennesker både lokalt og globalt er en værdi, der præger mange aktiviteter på skolen - bl.a. fællestimer og de emner, der arbejdes med i fagene, fx udviklingsstrategier, udfordringer på miljø- og klimaområdet, flygtninge og integration. Desuden kan eleverne vælge at udføre frivilligt hjælpearbejde i løbet af deres gymnasietid, socialpraktik, hvor eleverne hjælper til på et plejehjem, et handicapcenter eller lignende og lærer sider af livet at kende, som de måske ellers ikke ville møde. På Niels Steensens Gymnasium vil vi, uden at være missionerende, understøtte, at eleverne reflekterer over, hvem de er, og hvilke værdier de vil lægge til grund for deres liv. Det arbejder vi med i den daglige undervisning og gennem retræterne, som du kan læse mere om på de følgende sider. Niels Steensens Gymnasium er et mindre gymnasium, hvor den enkelte elev bliver set. Eleverne har et tæt forhold til både lærerne og ledelsen, og der er mange muligheder for at tage individuelle hensyn. 5

6 Science Skolen lægger stor vægt på at give eleverne en solid faglig ballast inden for de naturvidenskabelige fag. Undervisningen foregår i moderne, veludstyrede faglokaler, og en stor del af undervisningen tager udgangspunkt i arbejde med forsøg og øvelser. Der er også en del ud-af-husetaktiviteter med besøg på bl.a. DTU, Københavns Universitet og forskellige virksomheder. Internationale aktiviteter Den internationale dimension er en vigtig del af Niels Steensens Gymnasiums profil. Vi vil gerne bibringe vores elever internationalt udsyn samt respekt og forståelse for andre kulturer og religioner. Det gør vi ved at give eleverne mulighed for at møde det internationale både her på skolen og udenfor. Det sker i undervisningen, men også ved at møde lærere og andet personale fra mange forskellige lande. Desuden kommer vores elever med mange forskellige nationale, religiøse og kulturelle baggrunde, hvilket betyder, at eleverne lærer at respektere og anerkende forskellighed. Samtidig tilbyder vi vores elever deltagelse i mange internationale aktiviteter, som du kan læse om på de følgende sider. Kinesisk på NSG Kinesisk kultur har en særlig betydning for Niels Steensens Gymnasium som jesuiterskole. Jesuitterne var tidligt til stede i Kina og bidrog betydeligt til videnskabs- og kulturformidlingen mellem øst og vest. Inspireret af dette arbejde, og for at give vore elever de bedst mulige kompetencer til deres fremtidige liv, udbyder skolen kinesisk som begynderprog på A-niveau i gymnasiet. Desuden udbydes i samarbejde med Confucius Institute på Copenhagen Business School (CBS) en studieretning med fagene Kinesisk A, Engelsk A og Tysk B/Fransk B. Du kan læse mere om denne studieretning og skolens øvrige kinesiske aktiviteter i det følgende. 6

7 Idræt Idræt har en stor plads på skolen og er med til at skabe fællesskab mellem alle skolens elever. Årligt er der en række idrætsaktiviteter på tværs af klasser og årgange bl.a. julevolleystævne, adventure race og streetbasket-turnering. I erkendelse af hvor vigtig motion er både for sundhed og indlæringsevne, tilbyder skolen eleverne deltagelse i forskellige idrætsaktiviteter to morgener om ugen (forår og efterår) ved gymnasiets idrætslærere. Derudover indbydes nogle af skolens elever hvert år til forskellige internationale idrætsstævner hos skolens partnerskoler. Kontakt- og besøgsdag Vi håber, at du har fået lyst til at høre mere om os. Du kan se dato for vores orienteringsaften og tilmelde dig en af skolens besøgsdage via vores hjemmeside På de følgende sider kan du læse mere om skolens aktiviteter, studieretninger og valgmuligheder samt se udtalelser fra vores elever. Hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte mig på telefon eller Lise Baadsgaard Jepsen, Rektor Niels Steensens logo Niels Steensens Gymnasium er opkaldt efter den store, danske anatom, geolog og senere katolske biskop Niels Steensen ( ). Skolens logo, et hjerte med et kors, stammer fra Niels Steensens brevsegl og senere bispesegl. I sine anatomiske studier påviste videnskabsmanden Niels Steensen, at hjertet er en muskel. Hjertet i seglet står for Niels Steensens naturvidenskabelige forskning og erkendelse. Korset står for troen på Jesus Kristus. Skolens logo forbinder således tro og videnskab til en enhed, som Niels Steensen levede ud fra. Vi håber, at vores elever får inspiration fra Niels Steensens tanker: Skønt er det, vi ser. Skønnere det, vi forstår. Men langt det skønneste er det, vi ikke forstår. 7

8 Opbygning og fag...i den treårige stx-uddannelse Undervisningen over de tre år er bygget op med et tre måneders grundforløb efterfulgt af et studieretningsforløb. Valg af studieretning foretages i oktober, og studieretningsforløbet begynder i november i 1.g. Uanset hvilken studieretning, der vælges, vil nedenstående fag og niveauer indgå i uddannelsen. Grundforløb Dansk A Almen sprogforståelse Idræt C Engelsk B 2. fremmedsprog B Samfundsfag C Kunstneriske fag C Matematik C NV 1 Studieretningsaforløb Dansk A Historie A Idræt C Engelsk B Dansk A Historie A Idræt C Engelsk B Dansk A Historie A Idræt C Oldtidskundskab C 2. fremmedsprog B 2. fremmedsprog B Samfundsfag C Religion C Kunstneriske fag C Matematik C 1 Naturvidenskabeligt grundforløb Fysik C På Niels Steensens Gymnasium kan du vælge et af følgende 2. fremmedsprog: spansk begyndersprog A, kinesisk begyndersprog A, tysk fortsættersprog B og fransk fortsættersprog B. Du kan gennem valgfag opgradere tysk og fransk til A-niveau. Du skal desuden vælge mellem et af følgende kunstneriske fag på C-niveau: billedkunst, musik, drama og mediefag. Du kan gennem valgfag opgradere til B-niveau. Udover ovenstående obligatoriske fag indeholder hver studieretning yderligere nogle fag og niveauer, der toner den enkelte studieretning. Disse fag og niveauer kan du se på de næste sider. Derudover er der en timepulje på 130 timer til den enkelte elev til særlige fag og faglige aktiviteter. Det kan fx være intensive kurser i forskelige fag (fx matematik og dansk), udveksling, eller særlige talentforløb. 8

9 Udbud af studieretninger 2017 Det samlede overblik NR 1. fag 2. fag 3. fag Naturvidenskabelige fag Frie valgfag 1 Matematik A Fysik B Kemi B Kemi og Biologi 2 Biologi A 1 Kemi B Kemi og Biologi Tre frie valgfag, minimum et på A-niveau Tre frie valgfag, minimum et på A-niveau 3 Musik A Matematik A Kemi og Biologi To frie valgfag 4 Samfundsfag A 2 Matematik A Naturgeografi og Biologi To frie valgfag 5 Samfundsfag A 2 Engelsk A Naturgeografi og Biologi To frie valgfag 6 Engelsk A 3 Spansk A Tysk B / Fransk B Naturgeografi og Biologi 7 Engelsk A 3 Kinesisk A Tysk B / Fransk B Naturgeografi og Biologi 8 Latin A 3 Græsk A Naturgeografi og Biologi Tre frie valgfag, to på minimum B/A-niveau Tre frie valgfag, to på minimum B/A-niveau To frie valgfag, et på minimum B/A-niveau 9 Musik A 2 Engelsk A Naturgeografi og Biologi To frie valgfag Ad 1 Ad 2 Ad 3 På denne studieretning vælger mange idræt på B-niveau På studieretningerne 4, 5 og 9 skal der også vælges et naturvidenskabeligt fag på B-niveau På studieretningerne 6, 7 og 8 kan man afslutte matematik og de naturvidenskabelige fag på C-niveau 9

10 1: Sciencelinjen Matematik A, Fysik B og Kemi B A-niveau fag Matematik A Valg A Valg A/B/C B-niveau fag Matematik B Kemi B Fysik B C-niveau fag Biologi C Kemi C Valg A/B/C Lys og farver, stjerner og galakser, kvarker og sorte huller: Er du nysgerrig efter at finde ud af, hvordan verden omkring dig er bygget op, og hvordan den kan forklares? På denne studieretning skal du vælge tre af følgende valgfag (mindst et A-niveau fag): Fysik A, Kemi A, Engelsk A, Tysk A, Fransk A, Idræt B, Religion B, Billedkunst B, Musik B, Mediefag B, Dramatik B, Biologi B, Samfundsfag B, Psykologi C, Filosofi C, Informatik C og Latin C. (Der skal vælges enten Fysik A, Kemi A, Biologi B eller Informatik C) Hvis du vælger Kinesisk A eller Spansk A som 2. fremmedsprog, bortfalder dit ene valg Så er dette studieretningen for dig. Den giver dig værktøjer til at undersøge, hvordan naturen fungerer, og hvorfor naturvidenskab er spændende. Studieretningen SCIENCE beskæftiger sig med, hvordan naturvidenskab kan bruges til at forklare verden omkring os. Fysikken giver fx svar på, hvor grundstofferne kommer fra. Kemi forklarer deres egenskaber, og hvordan de reagerer. Matematik bruges som et uundværligt redskab i begge fag til at opstille modeller og beskrive sammenhænge. På denne måde spiller de tre studieretningsfag godt sammen, hvilket giver rig mulighed for at lave tværfaglige projekter. Et eksempel kunne 10

11 være energiproduktion. Hvilke former for energiproduktion og -lagring kan fremtidens samfund anvende? Solceller, brændselsceller, vindmøller, solfangere, jordvarme, kernekraft, eller er der stadigvæk olie til kraftværkerne? Her fungerer matematikken som et værktøj, der giver kemikerne og fysikerne mulighed for at opstille sammenhænge, som kan efterprøves med eksperimenter. Andre spørgsmål, der kan tages op, er: WW WW WW WW WW Hvordan har vi skabt det verdensbillede, vi har i dag? Hvad kan nanoteknologi bruges til? Hvad kan man bruge integraler, vektorer og differentialligninger til? Hvad har lys og lyd til fælles? Hvordan virker Carbon-14-metoden til at datere mumier? Med denne studieretning har du mulighed for at besøge virksomheder og møde forskere, der vil orientere dig om deres nyeste forskning. Har du lyst til at lave forsøg med fx radioaktivitet eller superledere, vil et besøg på H.C. Ørsted Instituttet være en oplagt mulighed. Studieretningen sigter især mod lange og mellemlange uddannelser indenfor naturvidenskab. 11

12 2: Biologi- og kemilinjen Biologi A og Kemi B A-niveau fag Biologi A Valg A Valg A/B/C B-niveau fag Biologi B Kemi B Matematik B C-niveau fag Biologi C Kemi C Valg A/B/C Hvordan reagerer kroppen på doping, og hvordan virker den i det hele taget? Hvordan kan man ændre elitesportsfolk ved hjælp af genteknologi? På denne studieretning skal du vælge tre af følgende valgfag: Matematik A, Engelsk A, Tysk A, Fransk A, Kemi A, Idræt B, Fysik B, Religion B, Billedkunst B, Musik B, Mediefag B, Dramatik B, Samfundsfag B, Psykologi C, Informatik C, Filosofi C og Latin C (mindst et A-valg). Hvis du vælger Kinesisk A eller Spansk A som 2. fremmedsprog, bortfalder dit ene valg. Svarene på disse spørgsmål og mange flere kan du få svar på i denne studieretning, hvor menneskekroppen og det levende er centrum. I denne studieretning er der også fokus på samspillet mellem biologi og kemi, og du vil få en indsigt i og forståelse for grundlæggende biologiske processer på alle niveauer, fra molekyler over celler til individer og videre til økosystemer. I biologi bliver menneskekroppen brugt som model i en undersøgelse af de grundlæggende fysiologiske processer, som holder en organisme i balance og sætter den i stand til at overleve og formere sig. Undervisningen foregår i en vekslen mellem teori og eksperimenter i laboratoriet og undersøgelser i naturen. Kemi har en central rolle indenfor mange udviklingsområder, fx bioteknologi, lægemiddeludvikling og materialeudvikling. I kemiundervisningen kobles teorien til det praktiske gennem det eksperimentelle arbejde, som spiller en vigtig rolle, ligesom virksomhedsbesøg og besøg på videregående uddannelser indgår. Studieretningen har to faglige studieture i 3.g, hvoraf den ene er en skitur med idræt. I denne studieretning arbejdes der tæt sammen med idræt C og med idræt B, som mange vælger som valgfag. Denne studieretning er bl.a. for dig, der overvejer lange og mellemlange uddannelser indenfor sundhed, ernæring og idræt. 12

13 3.g Idræt B Elever med Idræt B har mulighed for at deltage i et skikursus med deres idrætshold og idrætslærere. Vi mødte forventningsfyldte op ved DGI-byen, hvor vi med bus skulle køre mod Hemsedal, som ligger i Norge. Her skulle vi tilbringe en hyggelig og lærerig uge sammen på ski. Allerede efter en dags tid med skiene på kom vores skjulte skitalenter frem, og ved hjælp af vores dygtige lærere lærte vi forskellige teknikker og tricks. Vi endte med at prøve både de stejle sorte pister, bump og vilde off-pister. Sabrina Skituren til Hemsedal i Norge i 3.g var en fantastisk og helt enestående oplevelse. Turen var ikke kun lærerig, men også spændende og udfordrende på samme tid. Forventningerne var høje, da vi ankom til destinationen efter en lang rejse i bussen, men det skulle vise sig, at det var det hele værd. Dagens program på skituren bestod normalt i skiundervisning af vores lærere med forskellige fokuspunkter om morgenen og formiddagen, hvorefter vi fik resten af dagen til selv at udforske pisterne og forbedre vores skiteknik. Det var især en oplevelse at kunne stå på ski om aftenen, hvor pisterne blev belyst af mange lysmaster. Efter en hård og lang dag på skipisterne var der ikke noget bedre end at slappe af i de dejlige varme hytter, som vi boede i. Turen var så unik, at vi drenge efter turen blev enige om, at samme oplevelse skulle gentages, når vi engang blev færdige med gymnasiet. Thomas 13

14 3: Musik- og matematiklinjen Musik A og Matematik A A-niveau fag Matematik A Musik A Valg A/B/C B-niveau fag Matematik B Musik B Fysik B C-niveau fag Biologi C Kemi C Valg A/B/C På denne studieretning skal du vælge to af følgende valgfag: Fysik A, Engelsk A, Tysk A, Fransk A, Idræt B, Kemi B, Religion B, Samfundsfag B, Psykologi C, Informatik C, Filosofi C og Latin C. Hvis du vælger Kinesisk A eller Spansk A som 2. fremmedsprog, bortfalder dit ene valg. Få indblik i formlerne for den gode sang og eksperimenter med lydbølger grundlaget for al musik. Denne studieretning er for dig, hvor kreativitet og logik går hånd i hånd. Vi bruger matematikken til at forklare musikteorien, samtidig med at vi bruger fysikken til at eksemplificere og forstå musikkens grundsten lyd. Her er nogle af de spørgsmål, vi vil arbejde med: WW WW WW WW WW WW Hvad er lyd? Hvor meget matematik er der i musik? Hvad gør lyd kraftig eller svag, smuk eller grim? Kræver musik musikalitet? Hvad er musikalitet, og kan den måles? Musik kunst og/eller matematik? I musik får du ikke blot mulighed for at dygtiggøre dig på dit instrument, men også for at spille med andre og herigennem få større indblik i dine og andres musikalske roller. Musikteorien giver dig nogle værktøjer til at blive en bedre musiker, komponist og arrangør. Samtidig fokuserer vi på hørelære (evnen til at lytte musik af) for på den måde at give dig nogle værktøjer, der både gør dig til en bedre instrumentalist og ikke mindst holdspiller. I fysik handler det om lyd og lys, energi og bevægelse, fra det største til det mindste, fra universet til atomerne. 14

15 I matematik introducerer vi de grundlæggende redskaber, som benyttes til at beskrive virkeligheden matematisk, herunder modeller og beregninger for fx bølgers bevægelse, sygdomsudvikling og politiske meningsmålinger. Tværfagligt vil vi bl.a. beskæftige os med elektronisk musik. Vi skal fx bygge vores egen synthesizer, som vi skal spille på og indspille med. Studieretningen sigter især mod naturvidenskabelige og humanistiske studier på universiteterne, men vil også klæde dig på til musikuddannelser på MGK og musikkonservatorierne. 15

16 4: Samfund- og matematiklinjen Samfundsfag A og Matematik A A-niveau fag Samfundsfag A Matematik A Valg A/B/C B-niveau fag Samfundsfag B Matematik B Naturvidenskabelig fag B På denne studieretning skal du vælge to af følgende valgfag: Tysk A, Fransk A, Engelsk A, Billedkunst B, Dramatik B, Musik B, Mediefag B, Idræt B, Religion B, Psykologi C, Informatik C, Latin C og Filosofi C. Hvis du vælger Kinesisk A eller Spansk C-niveau fag Naturgeografi Biologi Valg A/B/C A som 2. fremmedsprog, bortfalder dit ene valg Desuden skal du vælge biologi, fysik Denne studieretning henvender sig til dig, der gerne vil have et eller naturgeografi på B-niveau større perspektiv på den verden, som omgiver dig. I samfundsfagstimerne kommer man vidt omkring fra Christiansborg til Kongressen i Washington, fra landmænd i Danmark til lobbyister i Bruxelles, fra indvandrere i Danmark til menneskesmuglere i Mexico. I Samfundsfag A beskæftiger vi os med forskellige dele af samfundet ud fra forskellige perspektiver. Vi er interesserede i, hvordan vi som mennesker skaber vores identitet og tilpasser os en verden i hurtig forandring (sociologi). Vi fokuserer også på dem der bestemmer og laver vores love, nemlig politikerne og det politiske niveau (politologi). Finanskrisen og hvordan den danske velfærdsstat klarer sig under globaliseringen er også et aktuelt emne, vi ser på (økonomi). Vi begiver os ud i den store verden og undersøger EU og globaliseringen (internationale forhold). Matematik får du på A-niveau. Faget vil give dig viden om og redskaber til, hvordan man regner sig frem til de tal, du møder i de daglige 16ü

17 nyheder, herunder hvorledes de kan tolkes og anvendes, såvel som fejltolkes og bruges til manipulation. Du vil få øvelse i de helt grundlæggende matematiske metoder indenfor samfundsfaglige og naturvidenskabelige undersøgelser, herunder arbejde med moderne IT-værktøjer. I studieretningen samarbejder fagene, så du lærer at aflæse, analysere, diskutere og vurdere de indtryk, du modtager fra verden omkring dig. Logisk ræsonnement og bevisførelse er i højsædet i matematik. Når ligningerne og logikken skal anvendes på samfundsfaglige og økonomiske systemer, kræver det mennesker med indsigt på flere fronter. På denne studieretning får du både forståelse for de matematiske modellers muligheder og begrænsninger, og indsigt i de menneskeskabte systemer, man ønsker at modellere. Denne studieretning giver adgang til et bredt udvalg af videregående uddannelser. Kombinationen samfundsfag og matematik åbner mange døre til både naturvidenskabelige og samfundsvidenskabelige studier fx statskundskab, sociologi, økonomi, og matematik på universiteterne og studier ved CBS. 17

18 5: Den samfundsfaglige linje Samfundsfag A og Engelsk A A-niveau fag Samfundsfag A Engelsk A Valg A/B/C B-niveau fag Samfundsfag B Matematik B Naturvidenskabeligt fag B På denne studieretning skal du vælge to af følgende valgfag: Tysk A, Fransk A, Matematik A, Billedkunst B, Musik B, Mediefag B, Dramatik B, Idræt B, Religion B, Psykologi C, Informatik C, Latin C og Filosofi C. Hvis du vælger Kinesisk A eller Spansk C-niveau fag Naturgeografi Biologi Valg A/B/C A som 2. fremmedsprog, bortfalder dit ene valg Desuden skal du vælge biologi, fysik Denne studieretning er for dig, der interesserer dig for det samfund, du er en aktiv del af. Du får samfundsfag på A-niveau. Her vil eller naturgeografi på B-niveau du komme til at arbejde med de tre store hovedområder: politik, økonomi og sociologi. Du bliver involveret i den demokratiske debat, får indblik i de økonomiske magtforhold og relationer mellem det danske samfund og det internationale. Samspillet mellem de to studieretningsfag og matematik giver et godt grundlag for at beskæftige sig med naturvidenskabelige samfundsforhold som fx miljødebatten. Kort sagt, samfundsfag kvalificerer dig til at danne dine egne samfundsmæssige holdninger på et solidt fagligt grundlag. 18^

19 Du får engelsk på A-niveau, hvilket er en afgørende styrke, når du skal kæmpe dig igennem de tunge, tykke fagbøger på din videre vej gennem uddannelsessystemet. Du vil lære at udtrykke dig på et sikkert, flydende engelsk både skriftligt og mundtligt, og du vil støde på mange forskellige genrer og materialetyper; lige fra Shakespeare til Salinger. Engelsk er et mangesidet fag, hvor der også er god mulighed for at arbejde med præcis det, som du brænder for; for eksempel i dit studieretningsprojekt, som skal skrives i 3.g. Matematik indgår på B-niveau. I matematik lærer du fagets præcise logik og formelsprog. Du kommer til at arbejde med beviser, matematiske modeller, og du lærer at vurdere deres anvendelighed. Den solide viden om statistik og naturvidenskab gør dig godt rustet til at vurdere forhold for mennesker og samfund. Der er mulighed for et udvekslingsophold i USA. Læs mere om dette på side 34. I den samfundsfaglige studieretning lægges der vægt på samarbejde med bl.a. virksomheder, organisationer og forskere i form af besøg uden for skolen og besøg af disse på skolen. Denne studieretning sigter mod lange eller mellemlange videregående uddannelser på CBS og universiteterne. 19

20 6: Den internationale linje Engelsk A, Spansk A og Tysk B/Fransk B A-niveau fag Spansk A Engelsk A Valg B/A B-niveau fag Spansk Valg B/A Valg C/B/A C-niveau fag Spansk Naturgeografi C Biologi C Vil du gerne blive rigtig god til at kommunikere på andre sprog? Et solidt blik ud i verden er udgangspunktet for denne supersproglige studieretning. Hele verden er i forandring, og efterspørger sproglige studenter, som kan tre fremmedsprog. Danmark er et land med tradition for et stort udsyn, handel med udlandet, og gode sprogkompetencer, og den tradition er du med til at videreføre med denne studieretning. På denne studieretning skal du vælg tre af følgende valgfag: Samfundsfag A, Fransk A, Tysk A, Matematik A, Samfundsfag B, Billedkunst B, Dramatik B, Mediefag B, Musik B, Matematik B, Biologi B, Fysik B, Idræt B, Naturgeografi B, Religion B, Filosofi C, Latin C, Informatik C, Psykologi C (mindst to fag på A/B-niveau). Denne internationale studieretning er for dig, der interesserer dig for sprog, kulturforståelse, kulturmøder og identitetsdannelse i en globaliseret verden i hastig udvikling. Du er nysgerrig efter, hvad kendetegner andre kulturer, hvordan deres samfund fungerer, hvilke historie de har bag sig, og meget mere. På denne studieretning får du mulighed for at gå i dybden med hele tre fremmedsprog, så du kan begå dig i samspil med engelsk-, spansk- og tysk-/fransktalende lande. 20

21 Gennem denne studieretning vil du styrke dine sprogfærdigheder i engelsk, spansk, tysk/fransk, din kulturelle viden og samfundsmæssige indsigt. Denne studieretning gør det derfor muligt for dig at kommunikere, forstå og færdes i en globaliseret verden, hvor globaliseringen har øget betydningen af at kunne aflæse og kommunikere budskaber i flere kulturelle sammenhænge. Der tales engelsk, fransk og spansk både på det amerikanske kontinent og i Europa. Engelsk og fransk taler man også i Afrika, og tysk er det sprog, som de fleste indbyggere i Europa har som modersmål. Vi vil derfor i studieretningens fagkombinationer samarbejde om globale emner. Tværfaglige projekter kunne f.eks. omhandle imperialisme og kolonisering, immigrationen til Vesten, demokrati og andre styreformer m.m. På denne studieretning vil du få mulighed for at deltage i udveksling med en eller flere af vores partnerskoler i Spanien, USA, Frankrig og Tyskland. Vælg den internationale studieretning hvis du drømmer om et eller flere studieophold i udlandet, handel og kommunikation med omverdenen, en humanistisk videregående uddannelse på universitetet eller CBS (f.eks. internationale studier), eller en af de mange mellemlange uddannelser, denne studieretning giver adgang til. 21

22 7: Kinalinjen Engelsk A, Kinesisk A og Tysk B/Fransk B A-niveau fag Kinesisk A Engelsk A Valg B/A B-niveau fag Kinesisk Valg B/A Valg C/B/A C-niveau fag Kinesisk Naturgeografi C Biologi C På denne studieretning skal du vælge tre af følgende valgfag: Samfundsfag A, Fransk A, Tysk A, Matematik A, Billedkunst B, Dramatik B, Mediefag B, Musik B, Matematik B, Biologi B, Fysik B, Idræt B, Naturgeografi B, Religion B, Samfundsfag B, Filosofi C, Latin C, Informatik C og Psykologi C (mindst to fag på A/B-niveau). Er du interesseret i sprog og internationale forhold? Har du mod på at komme tæt på det fremstormende kinesiske samfund, bl.a. gennem et studieophold på vores partnerskole i Beijing? Tager du den nye globale udvikling med Kina i centrum alvorligt - så er Kinalinjen et godt valg. Fagene engelsk, kinesisk og fransk/tysk giver gode muligheder for fagsamarbejde om mange spændende emner med fokus på sprog, kultur og samfundsforhold. Studieretningen giver dig en forståelse for de samfundsmæssige forhold samt de religiøse, filosofiske og traditionelle værdier, der ligger til grund for de moderne samfund i Østasien og i verden generelt. «På studieretningen får du lært at kommunikere på kinesisk. Med en fornuftig indsats bliver du udrustet og i stand til at føre en samtale samt at læse og skrive ukomplicerede tekster med kinesiske skrifttegn. Du opnår også et bredt indblik i kinesisk kultur, samfund og økonomi. ««««22

23 Samtidig vil du gennem denne studieretning styrke dine engelske og franske/tyske sprogfærdigheder, din kulturelle viden og samfundsmæssige indsigt. Denne studieretning gør det derfor muligt for dig at kommunikere, forstå og færdes i en globaliseret verden. Skolen samarbejder med Confucius Instituttet på Copenhagen Business School. Gennem dette samarbejde har Niels Steensens Gymnasium fået Storkøbenhavns eneste Confucius Classroom, som er et projekt, hvor skolen får tilført ekstra midler og muligheder i forbindelse med vores kinesiskundervisning. Det betyder bl.a. undervisningsmaterialer og -udstyr og ekstra gæstelærere fra Kina. På denne studieretning deltager du i et udvekslingsprogram med vores partnerskole i Beijing, The High School Affiliated to Renmin University (RDFZ). Det vil sige, at du allerede i din gymnasietid får mulighed for både at opleve Kina og en kinesisk skole og måske skabe dig et netværk i Kina, som du vil få glæde af fremover. Med valget af denne studieretning får du et forspring som global borger. Der ligger vigtige personlige udviklingsmuligheder for fødderne af dig. Du vil få udvidet din horisont og få større forståelse for dig selv og andre. Du får opøvet en kulturel intelligens, der er vigtig karrieremæssigt, men også en vigtig kompetence til at udvikle verden til gavn for os alle. Studieretningen sigter mod lange samfundsvidenskabelige og humanistiske uddannelser på universiteterne og CBS. Ligeledes er du godt rustet til studier i udlandet. Chinese Bridge-konkurrencen Elever med kinesisk på NSG har mulighed for at deltage i Den kinesiske Bro - en stor international konkurrence i kinesisk sprog organiseret af Kinas undervisningsministerium. Der er konkurrencer i Danmark arrangeret af Confucius Instituttet (CBS) og Den Kinesiske Ambassade. Elever, der klarer sig godt i denne konkurrence, har mulighed for at komme til finalen i Beijing og deltage i konkurrencen der. Elever fra NSG har deltaget i finalen, og nogle elever har i den forbindelse også opnået mulighed for et års Scholarship til studier på kinesiske universiteter. 23

24 8: Klassikerlinjen Latin A og Græsk A A-niveau fag Græsk A Latin A Valg A/B B-niveau fag Græsk C og B Latin B Valg A/B/C C-niveau fag Naturgeografi Latin C Biologi På denne studieretning skal du vælge to af følgende valgfag: Engelsk A, Tysk A, Fransk A, Biologi B, Matematik B, Samfundsfag B, Naturgeografi B, Religion B, Billedkunst B, Musik B, Mediefag B, Dramatik B, Idræt B, psykologi C, Informatik C, Filosofi C og Latin C. (minimum et fag på A/B-niveau) Hvis du vælger Kinesisk A eller Hvorfor har mange mennesker på betydningsfulde poster i lande Spansk A som 2. fremmedsprog, bortfalder dit ene valg. som USA, Frankrig, Tyskland og England en klassisk sproglig uddannelse i græsk og latin? Hvad er det, der gør, at man klarer sig så godt efter gymnasietiden, når man kan græsk og latin? Når man beskæftiger sig med de klassiske sprog og den antikke kultur, vil man konstant åbne døre og vinduer ud mod resten af verden også den nuværende! Når man læser græsk og latin, vil man hurtigt opdage, hvor tæt de moderne europæiske sprog er knyttet sammen. Man vil meget hurtigere kunne læse en avis i Spanien og begå sig i Italien, når man kender den sproglige og kulturelle baggrund for vores moderne kultur. De to fag, græsk og latin, gør os i stand til at læse tekster, der har påvirket vores kultur, som den ser ud i dag. De gør os i stand til at forstå, hvorfor vi taler og tænker, som vi gør. Hvorfor vores samfund er bygget op, som det er. Man siger, at det antikke Grækenland er vores kulturs vugge. De to fag spiller tæt sammen i forhold til at blive sprogligt bevidst og kunne gennemskue systemer. Temaer vil være demokrati, retorik, drama, filosofi, skyld, skæbne og andre spændende sager. Temaerne fortæller 24

25 også, at det er nemt at arbejde sammen med andre fag i gymnasiet: dansk, historie, matematik, religion, etc. På NSG bor vi dejligt tæt på alle de relevante museer (fx Glyptoteket), Københavns Universitet, som en mulig samarbejdspartner, og de københavnske teatre. Det udnytter vi selvfølgelig! En studietur til Rom og Athen er oplagt. Hvad er det for kompetencer, man udvikler som klassisksproglig? Både græsk og latin har fokus på at udvikle ens grammatiske viden. Man opnår et højt grammatisk niveau, som kan udnyttes i forhold til at forstå de moderne sprogs ordforråd og oprindelse. Man opnår selv et meget stort ordforråd og evnen til at se igennem ord, sætninger og tekster, som er avancerede. Man lærer at tænke meget systematisk og logisk. Det er kompetencer, man kan udnytte i et hvilket som helst studium og i en hvilken som helst karriere. Oplagte studievalg efter gymnasiet er alle de humanistiske fag, bl.a. historie, arkæologi, kunsthistorie, sprog og sprogvidenskab. Andre muligheder er teologi, samfundsvidenskab, jura og antropologi. 25

26 9: Musik- og engelsklinjen Musik A og Engelsk A A-niveau fag Musik A Engelsk A Valg A/B/C B-niveau fag Musik B Naturvidenskabeligt fag B Matematik B C-niveau fag Biologi C Naturgeografi C Valg A/B/C Denne studieretning er til dig, der gerne vil være rigtig god til engelsk og samtidig ønsker at udvikle dine kreative talenter. På denne studieretning skal du vælg to af følgende valgfag: Tysk A, Fransk A, Matematik A, Samfundsfag A, Samfundsfag B, Idræt B, Religion B, Psykologi C. Informatik C, Filosofi C og Latin C. Hvis du vælger Kinesisk A eller Spansk A som 2. fremmedsprog, bortfalder dit ene valg. Desuden skal du vælge biologi, fysik eller naturgeografi på B-niveau. I musik får du ikke blot mulighed for at dygtiggøre dig på dit instrument, men også for at spille med andre og herigennem få større indblik i dine og andres musikalske roller. Musikteorien giver dig nogle værktøjer til at blive en bedre musiker, komponist og arrangør. Samtidig fokuserer vi på hørelære (evnen til at lytte ting af), for på den måde at give dig nogle værktøjer, der både gør dig til en bedre instrumentalist og ikke mindst holdspiller. Det er ikke et krav, at du allerede spiller et instrument eller kan læse noder. I engelsk opnår du indsigt i engelsksprogede landes samfundsforhold, litteratur, kultur og historie særligt USA og Storbritannien, men også andre engelsktalende lande. Vi arbejder med en række forskellige teksttyper, eksempelvis noveller, digte, avisartikler, sangtekster, film og skuespil. Igennem tre år træner vi dit talte og skriftlige engelsk, og du opnår en stor sprogfærdighed og vil kunne læse svære tekster på engelsk. Arbejdssproget i timerne er overvejende engelsk. 26

27 Tværfagligt vil vi bl.a. beskæftige os med samspillet mellem musik og tekst i sange. Hvilken rolle spiller teksten i musikken, og hvilken rolle spiller musikken for teksten? Hvem er budbringer for hvem? Vi vil også beskæftige os med en række emner, hvor både fagene musik og engelsk kommer i spil. Det kunne eksempelvis være: musik og ungdomskultur i 1960 ernes USA og England, nationalsanges tekst og musik og de sorte amerikaneres særlige sproglige og musikalske udtryk. Derudover vil vi arbejde med sangskrivningsprocesser, og I vil få mulighed for at prøve kræfter med jeres eget talent! Studieretningen sigter især mod humanistiske studier på universiteterne, men vil også klæde dig på til musikuddannelser på MGK og musikkonservatorierne. 27

28 Hvad er min drøm...? Uddrag af Buster Kaae Pilegaards dimissionstale Buster Kaae Pilegaard holdt en bevægende, relevant og personlig tale for sine medstuderende, da han dimitterede. Vi bringer her talen i uddrag, fordi den på mange måder opsummerer skolens ånd og beskriver, hvorfor man vælger at få en studentereksamen netop på NSG. Denne dag markerer slutningen på tre år, vi altid har ønsket ville komme, men også en dag som vi alle har været fyldt af ængstelse over at tænke på. Fordi, hvad skal jeg så nu? Hvad er min drøm, hvad er mit mål, hvad er min vision? Det er spørgsmål, som jeg håber, vi har en idé om efter vores skolegang her på NSG. Fordi for mig er det vigtigste ikke det, vi har lært i klasselokalet, men alt det vi har lært uden for det. Vores skole er unik, og ligeledes er vi det også. Når jeg kigger ud over forsamlingen og ser mine venner og veninder, er der én ting, ét ord, jeg tænker på: mangfoldighed. Og de huer, I stolt bærer, er et bevis på dette. På dem ser man foruden danske navne bl.a. spanske, tamilske, chilenske, mexicanske, makedonske og kinesiske navne. Igennem de her tre år er vi blevet introduceret til den globale verden, vi lever i som i et mikrokosmos i form af vores skole, hvilket er noget, jeg ikke vil være foruden. Da jeg startede på skolen, blev jeg overvældet over de mange forskellige etniciteter, jeg så. Denne overvældelse er i løbet af disse tre år blevet erstattet af smil, grin, diskussioner af enhver art og vigtigst af alt: venskaber. Venskaber, der på hver sin måde har formet mig som ungt individ, ligesom alle på sin vis har været med til at forme hinanden... NSG lærte os vigtigheden af sammenhold. Når I sidder hernede på rækkerne, så prøv at kigge til højre og til venstre. Her ser I personer, 28

29 klassekammerater, venner, hvor der ikke bare er gensidig respekt, men også en gensidig opfattelse af, at vi betyder noget for hinanden, og at vi stadig vil gøre det fremover. Foran mig sidder der mennesker, der igennem de her tre år er blevet en så stor del af mig, at jeg ikke ønsker, at de skal tages fra mig igen. Vi er en samling, vi er et sammenhold, vi er som en familie. En familie som jeg håber ikke går i opløsning, bare fordi vi forlader disse trygge mure og begiver os ud på livets næste rejse... Vores lærere har ligeledes været med til at gøre os klar til det liv, som venter uden for disse trygge vægge. Igennem deres undervisning har vi ofte stillet spørgsmålet: Hvad skal vi bruge det her til? Det har jeg siddet og tænkt over. Og nu er jeg endelig ved at forstå, hvad meningen er med det, de lærer os. Den karakter, de giver os, er ikke lige så vigtig som den opdragelse, vi modtager fra dem. Vi opdrages til at forstå, at matematiske modeller kan få os til at flyve. Vi får en karakter for en historieeksamen i Den franske Revolution. Vi opdrages til at forstå, at undertrykkelse af et folk er umoralsk, og alle mennesker burde behandles lige. Vi får en karakter for en matematikeller fysikeksamen. Vi opdrages til at forstå, at matematiske modeller kan få os til at flyve. Vi får en karakter for en danskeksamen. Vi opdrages til at forstå skønheden ved det skrevne ord. Det er netop det, der er tilbage, når vi alle har glemt, hvad vi har lært i skolen. Det er det, som vi er blevet opdraget til. Vi er blevet opdraget til at kunne forstå, skabe og begå os ude i verden, og det kan vi blandt andre takke vores lærere for... Mange vil sige, at deres gymnasietid var den bedste tid i deres liv, men jeg kan ikke tilslutte mig det udsagn. Det nægter jeg at gøre. Selvom denne tid har været fantastisk, ønsker jeg stadig, at der er noget bedre, der venter mig, der venter os ude i fremtiden. Vi er alle som bøger, hvor hver del af vores liv er et kapitel. Og ville det ikke være en lidt nederen bog, hvis klimakset kom allerede i et af de første af dem? Husk: Det er jeres bog, det er jeres liv. Om de næste kapitler bliver bedre end de forrige er op til jer og op til jer alene. 29

30 30

31 Retræter på NSG En pause fra hverdagen er meget værdifuld En pause fra hverdagen er meget værdifuld, når man er blevet træt af den stressende hverdag. Retræte samler klassen, og fællesskabet bliver bedre. Vi får reflekteret over livet og vurderer både gode og dårlige sider omkring os selv, hvilket gør, at man udvikler sig. Man vender altid tilbage med fornyet energi og et lidt mere afklaret jeg. De nye faciliteter giver rig mulighed for at have det sjovt og samtidig samle klassen. Alt i alt har tre år med retræte givet et godt socialt sammenhold, mulighed for personlig udvikling og nogle gode minder. Elevudtalelse efter tre års gymnasieretræter På Niels Steensens Gymnasium vil vi gerne bidrage til, at vores elever i højere grad bliver reflekterende. Vi vil godt, uden at være missionerende, understøtte, at du reflekterer over, hvem du er, og hvilke værdier du vil lægge til grund for dit liv - og i forlængelse af dette, hvad du vil bruge dit liv til i fremtiden. Det arbejder vi bl.a. med på de obligatoriske retræter. Alle skolens klasser tager hvert år på en todages tur til et retrætecenter, Klitborg, ved Nykøbing Sjælland. Her får eleverne ro til sammen med deres kammerater at fordybe sig og reflektere over forskellige emner af relevans for deres klassetrin fx venskab, kærlighed, fællesskab, konflikter og fremtidige uddannelsesmuligheder. Skolen har fået meget positive tilbagemeldinger på disse retræter, som udover at skabe rum for refleksion også styrker sammenholdet i klasserne. Derfor er det noget, både skolen og eleverne prioriterer meget højt. 31

32 Valgfaget religion på B-niveau... et populært valgfag Religion på B-niveau er et populært valgfag - særligt på studieretningerne med samfundsfag og sprog Hvis du interesserer dig for kulturforståelse, kulturmøder og de problemstillinger, det kan medføre i en moderne globaliseret verden, så er Religion B som valgfag noget for dig. Du kan her komme til at arbejde både med de store monoteistiske religioner, østlige religioner så som hinduisme, buddhisme, shinto, kinesisk religion og andre fænomener med religiøse undertoner som fodbold, sport, civilreligion, fantasy og mock-religioner. Generelt beskæftiger faget sig med store tænkeres ideer om identitet, magt, samfund og samfundskritik, tro, livsanskuelse og etik både i dansk og international kontekst. Ud fra ønsket om at forstå og undersøge den verden vi lever i, kommer feltarbejde med interviews, spørgeskemaundersøgelser og deltagerobservation til at stå centralt for faget, og her vil du komme til at anvende en bred vifte af religionsvidenskabelige og sociologiske teorier som forklaringsmodeller. Derfor passer Religion B rigtig godt som supplement til fagene Samfundsfag A og Engelsk A, hvor fagenes kulturelle viden og samfundsmæssige indsigt går hånd i hånd. Dette er altså en kombination, der gør det muligt for dig at kommunikere, forstå og færdes i en globaliseret verden. Eksempler på tværfaglige forløb kunne være: WW WW WW WW Hvordan blev verden skabt? Er eugenik etisk forsvarligt? Hvad sker der med religion i det senmoderne samfund? Undersøges ved hjælp af feltarbejde. Hvordan kan det være at nogle menneskers religiøse overbevisning styrker verdensfreden og andres våbenfabrikanterne? 32

33 IT på NSG... med interaktive tavler overalt På NSG udvikler vi lærernes og elevernes IT-kompetencer samt fastholder et højt fagligt niveau i undervisningen gennem anvendelse af bl.a. Office 365, i-bøger, studieportaler, SmartBoards, m.m. Vi vil uddanne elever til kompetente IT-brugere og IT-borgere i det 21. århundrede. De skal lære at bruge IT til både at kommunikere, samarbejde, tænke kritisk og arbejde kreativt. Dermed giver vi eleverne de bedste forudsætninger for deres fremtidige liv. NSG benytter et helt nyt trådløst netværk med meget høj kapacitet, og vi har dermed sikret, alle elever har trådløs adgang til Internet fra deres telefoner, tablets og bærbare computere. Den bærbare computer er en integreret del af den daglige undervisning i alle fag, og derfor skal alle elever medbringe en computer. Vi forsyner dem med Office 365 pakken, som bl.a. indeholder samarbejdsprogrammet OneNote til deling af materiale mellem lærere og elever. Vi benytter Lectio, som fungerer som elektronisk skema og lektiekalender. Det er desuden et konferencesystem til udveksling af beskeder mellem skolens elever, lærere og ledelse. I Lectio afleverer eleverne mange af deres skriftlige opgaver, og det er her, lærerne lægger undervisningsmateriale til eleverne. I Lectio kan eleverne desuden se undervisningsplaner, fravær, karakterer, eksamensplan m.m. I de naturvidenskabelige studieretninger vil eleverne få udleveret licenser til det professionelle CAS- matematikprogram, Maple, som erstatter lommeregneren, og som også benyttes på de videregående uddannelser, bl.a. DTU. 33

34 Internationale aktiviteter Med NSG til udlandet Gennem 14 år har NSG haft frivillige udvekslingsrejser i 2.g til high schools i Ohio og Kentucky. Alle elever i 2.g - uanset studeretning har mulighed for at deltage i denne tur. På udturen besøger eleverne og de medrejsende NSG-lærere New York i fire dage, inden rejsen går videre til to ugers skolegang og oplevelser hos de amerikanske værtsfamilier. Jeg stod på toppen af Empire State Building og så hele New York foran mig. Det var den sidste aften i New York, og jeg så tilbage på alle de ting, vi havde set og oplevet på bare fire dage. Alt fra Ground Zero til Frihedsgudinden. Ting man ser og hører om på TV, ting man drømmer om, ting som er flere tusinde kilometer væk fra ens dagligdag; og her stod jeg og så ned på alle mine oplevelser og minder. Jeg vil aldrig glemme denne tur. Nakisa Når jeg tænker tilbage på USA, er der kun gode ting, nye venner, en ny familie og bunker af nye og fede oplevelser, jeg ikke ville have været foruden! Jeg blev modtaget med åbne arme af min amerikanske værtsfamilie. De åbne arme fortsatte, ligegyldigt hvorhen jeg gik. På skolen fik jeg kram af alle pigerne og lærerne og spørgsmål, der fortalte mig, at vores to kulturer var vidt forskellige. To kulturer, der var anderledes, hvordan du end drejer det. At tage de to uger til USA er noget af det bedste, jeg nogensinde har gjort. En oplevelse, alle ville have godt af. En oplevelse, der har givet mig venner for livet! Christine 34

35 Global Young Leaders Conference (GYLC) 300 unge fra hele verden mødes til en 10 dages konference, som afholdes i Washington DC og New York City. Elever fra Niels Steensens Gymnasium kan deltage i dette enestående møde med unge fra alverdens lande. Bl.a. besøges FN, USA s Udenrigsministerium, Verdensbanken og forskellige ambassader. Deltagelse vil foregå i sommerferien mellem 2. og 3.g. Jeg deltog med en klassekammerat i Global Young Leaders Conference. Det var en af de bedste oplevelser i mit 18-årige liv. Jeg så det som en mulighed for at møde nye mennesker fra hele verden, opleve deres kulturer og det vigtigste at få venskaber, der ikke ville have været mulige uden denne begivenhed. På konferencen indgår du i en gruppe med 30 unge fra hele verden, som du skal lære at arbejde sammen med, hvilket i sig selv kan være en udfordring. Dette vil forberede dig til dit fremtidige liv, hvis du ønsker at have et arbejde, hvor du skal samarbejde med folk, der ikke er fra Danmark, måske ikke engang fra Europa, men fra hele verden. Du sidder måske og tænker, at alt dette virker overvældende, og at der måske ligger for meget arbejde i at få det realiseret. Men vi kan begge love jer, at denne rejse vil være noget, som du vil få glæde af langt ud i fremtiden. Sprogture i 2.g med spansk, tysk, fransk og kinesisk Buster I foråret i 2.g har alle elever mulighed for at komme ud at rejse med deres 2. fremmedsprog og få prøvet deres sprogkundskaber af. Med fransk tager eleverne til Paris, med tysk til Hamburg eller Berlin og med spansk til Barcelona. Desuden har eleverne på kinesiskholdet mulighed for at deltage i 14 dages udveksling med vores partnerskole i Beijing. 35

36 Socialpraktik Hvordan kan du gøre en forskel? Du kan gøre en forskel allerede nu Som en del af gymnasieforløbet på NSG kan du vælge et 20 timers frivilligt forløb, socialpraktik. Det er en enestående chance for i en periode at være tæt på andre mennesker, mennesker som kan have brug for noget af det, du kan give dem, mennesker som du måske ellers aldrig ville have mødt og mennesker, hvis livsvilkår du måske ellers aldrig havde stiftet bekendtskab med. Du kan fx hjælpe flygtningebørn med lektier, hjælpe til i et suppekøkken for hjemløse eller være besøgsven på et plejehjem. Socialpraktik i Lourdes, Frankrig Socialpraktik kan også udføres som medhjælper på den nordiske valfart til den katolske valfartsby Lourdes i Pyrenæerne. Turen til Lourdes har været en kæmpe øjenåbner for mig. At så mange mennesker fra forskellige lande og forskellige kulturer kan være sammen om én stor ting, det er noget af det mest fantastiske, jeg nogensinde har oplevet! Gamle og unge, syge og raske, høje og lave, tykke og tynde, ALLE er velkomne i det samfund, som bliver repræsenteret i Lourdes, og med det fællesskab der er, kommer man aldrig i tvivl, der er plads til ALLE! At få et så godt forhold til så mange gamle og syge mennesker er en helt vild oplevelse! Det at kunne hjælpe har været fantastisk! Christine 36

37 Niels Steensens Gymnasium Hvad skal man vælge? Der findes et hav af forskellige gymnasier, der alle frister med forskellige emner, bygninger, mennesker, læringsprogrammer, og hvad ved jeg. Man står og skal tage det første skridt på en rejse, som man ved varer de næste tre år. Tre år, som skal fyldes med lærdom, mere lærdom og endnu mere lærdom, men de skal også fyldes med oplevelser, med nye venner, med gamle venner det vil være de mest indflydelsesrige år i ens liv indtil nu, så der skal vælges med både hjerte og hjerne. At vælge Niels Steensens Gymnasium var for mig at få opfyldt alle disse krav, jeg havde til et gymnasium. Fagligheden er i højsædet, og det kan mærkes på de engagerede lærere, som er til stede, og som ser én. Vi skal alle ud på en rejse, som kan gøre os rede til det voksenliv, som kommer lige om lidt men der er også en mulighed for den fordybelse og refleksion, som også skal til. Globalisering bruges som et magisk trylleord, som skal hjælpe alle i denne verden til at komme videre, og på Niels Steensens bliver vi udfordret både internt og eksternt. Eleverne kommer fra alle mulige familier, og vi kommer med hver vores ideer, traditioner og måder at reflektere på. Vi lærer at samarbejde, at lytte og at finde løsningerne, som kan være til alles bedste. At sammenholdet og stemningen på vores gymnasium er unik, kan alle blive enige om. Alle hjælper og støtter hinanden, fordi man kender hver enkelt, der går på skolen, og folk respekterer hinanden. Det giver en tryghed, der resulterer i nogle elever, der hviler dybt i sig selv og er selvsikre. Eksternt møder vi både elever fra USA, Frankrig, Spanien og Kina, blot for at nævne nogle lande. Vi mødes på tværs af landegrænser, religioner og filosofier, og vi lærer at lytte og reflektere over det, vi ser og hører. Vi besøger disse lande, og derigennem udvides vores egen verden med nye ideer, nye tanker og nye venner. Udvekslingsprogrammerne giver os venskaber for livet. For mig har Niels Steensens samlet hele verden og givet mig en mulighed for at snuse til det hele, inden jeg tager den endelige beslutning om, hvad jeg vil bruge mit liv til. Og jeg vil finde det skridt, som giver mig den første rejse. Ballasten fra skolen og dens tilgange til at få ny viden ruster mig på denne måde til at kunne reflektere over det videre uddannelsesforløb. En elevs perspektiv Jeg havde lyst til et gymnasium, der både havde et bredt internationalt perspektiv, og gav mig en eftertænksom indsigt. Jeg valgte Niels Steensens Gymnasium. Et valg, jeg aldrig vil fortryde. Måske er det også det rette valg for dig? Sarah, elev på NSG gennem syv år. 37

Niels Steensens Gymnasium Gymnasieforberedende G10.... dit valg, dit liv

Niels Steensens Gymnasium Gymnasieforberedende G10.... dit valg, dit liv Niels Steensens Gymnasium Gymnasieforberedende G10... dit valg, dit liv G10 på NSG En del af gymnasiet allerede i 10. klasse I februar skal elever i 9. klasse vælge deres videre uddannelsesforløb, og nogle

Læs mere

Niels Steensens Gymnasium Gymnasieforberedende G10.... dit valg, dit liv

Niels Steensens Gymnasium Gymnasieforberedende G10.... dit valg, dit liv Niels Steensens Gymnasium Gymnasieforberedende G10... dit valg, dit liv G10 på NSG En del af gymnasiet allerede i 10 klasse I februar skal elever i 9. klasse vælge deres videre uddannelsesforløb, og nogle

Læs mere

Niels Steensens Gymnasium Studieretninger 2012.... dit valg, dit liv

Niels Steensens Gymnasium Studieretninger 2012.... dit valg, dit liv Niels Steensens Gymnasium Studieretninger 2012... dit valg, dit liv Niels Steensens Gymnasium Hvem er vi, og hvad er vi for en skole? Gymnasiet er tre vigtige år i dit liv - så du skal vælge en skole,

Læs mere

Niels Steensens Gymnasium Studieretninger 2016.... dit valg, dit liv

Niels Steensens Gymnasium Studieretninger 2016.... dit valg, dit liv Niels Steensens Gymnasium Studieretninger 2016... dit valg, dit liv Kom og vær med Bliv en del af vores fællesskab! Velkommen til Niels Steensens Gymnasium Denne folder vil give dig et overblik over, hvordan

Læs mere

STUDIERETNINGER SPROG KUNST SAMFUNDSFAG NATURVIDENSKAB. Faglighed, fornyelse og fællesskab.

STUDIERETNINGER SPROG KUNST SAMFUNDSFAG NATURVIDENSKAB. Faglighed, fornyelse og fællesskab. STUDIERETNINGER 2017-2020 SPROG KUNST SAMFUNDSFAG NATURVIDENSKAB www.gladgym.dk Faglighed, fornyelse og fællesskab Valg af studieretning Kære 1g elev og dine forældre På Gladsaxe gymnasium tilbyder vi

Læs mere

Niels Steensens Gymnasium Studieretninger 2014.... dit valg, dit liv

Niels Steensens Gymnasium Studieretninger 2014.... dit valg, dit liv Niels Steensens Gymnasium Studieretninger 2014... dit valg, dit liv Kom og vær med Bliv en del af vores fællesskab! Velkommen til Niels Steensens Gymnasium Denne folder vil give dig et overblik over, hvordan

Læs mere

Studieretning NGG Studieretning 2006-2008 Studieretning 1.gz: Eng Mat - Samf: Engelsk (A) Matematik (B) Samfundsfag (B)

Studieretning NGG Studieretning 2006-2008 Studieretning 1.gz: Eng Mat - Samf: Engelsk (A) Matematik (B) Samfundsfag (B) Studieretning NGG Studieretning 2006-2008 Studieretning 1.gz: Eng Mat - Samf: Engelsk (A) Matematik (B) Samfundsfag (B) Hvilke fag og niveauer tilbydes på studieretningen? Det overordnede skema for 1.

Læs mere

INDHOLD. 3 Kære kommende elev. 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende. 4 Den overordnede struktur. 4 Dine valg - hvad og hvornår?

INDHOLD. 3 Kære kommende elev. 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende. 4 Den overordnede struktur. 4 Dine valg - hvad og hvornår? GYMNASIET SORØ AKADEMI 2015 1 INDHOLD 3 Kære kommende elev 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende 4 Den overordnede struktur 4 Dine valg - hvad og hvornår? 5 Grundforløbet 5 Valgfag 6 Studieretningerne

Læs mere

Niels Steensens Gymnasium Studieretninger 2015.... dit valg, dit liv

Niels Steensens Gymnasium Studieretninger 2015.... dit valg, dit liv Niels Steensens Gymnasium Studieretninger 2015... dit valg, dit liv Kom og vær med Bliv en del af vores fællesskab! Velkommen til Niels Steensens Gymnasium Denne folder vil give dig et overblik over, hvordan

Læs mere

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM STUDIESTART 2017 BORUPGAARD GYMNASIUM HVORFOR BOAG? HVORFOR STX? Det, der for dig er opgaven lige nu, er at vælge gymnasium. Når du vælger Borupgaard, kommer du til et stort gymnasium med mange muligheder.

Læs mere

Fra elev til student 2010

Fra elev til student 2010 Fra elev til student 2010 Optagelse Når du har afsluttet 9. eller 10. klasse, har du krav på at blive optaget i gymnasiet, hvis du l har udarbejdet en uddannelsesplan l har søgt om optagelse i umiddelbar

Læs mere

Studieretninger 2014-2017

Studieretninger 2014-2017 Studieretninger 2014-2017 Studieretninger 2014 2017 Naturvidenskabelige studieretninger: Matematik A Fysik B Kemi B.. side 2-3 Biologi A Idræt B Kemi B Matematik B... side 4-5 Samfundsvidenskabelig studieretning:

Læs mere

Studieretninger 2013-2016

Studieretninger 2013-2016 Studieretninger 2013-2016 Studieretninger 2013 2016 Naturvidenskabelige studieretninger: Matematik A Fysik B Kemi B.. side 2-3 Biologi A Idræt B Kemi B Matematik B.side 4-5 Samfundsvidenskabelig studieretning:

Læs mere

STX MULERNES LEGATSKOLE. Dit kloge valg. Idræt-B. studieretning. Eneste gymnasium i Odense med særligt godkendt

STX MULERNES LEGATSKOLE. Dit kloge valg. Idræt-B. studieretning. Eneste gymnasium i Odense med særligt godkendt Dit kloge valg MULERNES LEGATSKOLE STX Eneste gymnasium i Odense med særligt godkendt Idræt-B studieretning Mulernes Legatskole Gillestedvej 11 5240 Odense NØ Tlf. 6610 2642 www.mulerne-gym.dk ÉN GANG

Læs mere

Til kommende elever 2013

Til kommende elever 2013 Til kommende elever 2013 Velkommen til Roskilde Gymnasium Faglighed Forskellighed Fællesskab STX Gymnasiet er en 3-årig gymnasial uddannelse, der er studieforberedende og giver adgang til alle videregående

Læs mere

Dit kloge valg MULERNES LEGATSKOLE STX. Mulernes Legatskole Gillestedvej Odense NØ Tlf

Dit kloge valg MULERNES LEGATSKOLE STX. Mulernes Legatskole Gillestedvej Odense NØ Tlf Dit kloge valg MULERNES LEGATSKOLE STX Mulernes Legatskole Gillestedvej 11 5240 Odense NØ Tlf. 6610 2642 www.mulerne-gym.dk N GANG MULER ALTID MULER Her er plads til alle, der har evnerne og viljen Selvfølgelig

Læs mere

A C? B Studieretninger 2016

A C? B Studieretninger 2016 A C? B tudieretninger 2016 tudievejlederne hjælper dig Klaus Holleufer Mariann Wulff Morten Mortensen Marie Odgaard kh@skanderborg-gym.dk mw@skanderborg-gym.dk mm@skanderborg-gym.dk od@skanderborg-gym.dk

Læs mere

Gymnasiets opbygning 1 STUDENTEREKSAMEN STX. Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag

Gymnasiets opbygning 1 STUDENTEREKSAMEN STX. Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag 1 STUDENTEREKSAMEN STX Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag Hvad giver en studentereksamen (STX) dig? 2 Den bredest mulige adgang til videregående uddannelser Studiekompetence - så

Læs mere

Brønderslev Gymnasium og HF. Følg os på Facebook Brønderslev Gymnasium og HF

Brønderslev Gymnasium og HF. Følg os på Facebook Brønderslev Gymnasium og HF Brønderslev Gymnasium og Islands Allé 20 Tlf.: 98 822 722 9700 Brønderslev post@brslev-gym.dk Følg os på Facebook Brønderslev Gymnasium og På Brønderslev Gymnasium og er uddannelse aldrig en hyldevare.

Læs mere

A C? B Studieretninger 2015

A C? B Studieretninger 2015 A C? B tudieretninger 2015 Velkommen til kanderborg Gymnasium På de næste sider kan du se noget om de mange fag og de forskellige studieretninger som vi tilbyder på kanderborg Gymnasium. Du kan også se

Læs mere

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium 2. fremmedsprog: fransk fortsætter B, tysk fortsætter B, japansk begynder A, spansk begynder A, kinesisk begynder A Kunstnerisk fag: Inden gymnasiet skal du

Læs mere

GYMNASIET SORØ AKADEMI

GYMNASIET SORØ AKADEMI GYMNASIET SORØ AKADEMI 2014 1 INDHOLD 3 Kære kommende elev 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende 4 Den overordnede struktur 4 Dine valg - hvad og hvornår? 5 Grundforløbet 5 Valgfag 6 Studieretningerne

Læs mere

3 årig STX uddannelse

3 årig STX uddannelse 3 årig STX uddannelse Forår 2010 Efter 9. klasse afgangsprøve i: OPTAGELSESKRAV til gymnasiet Fem bundne prøver dansk (mundtlig og skriftlig) matematik (skriftlig) engelsk (mundtlig) fysik (mundtlig) To

Læs mere

Studieretninger 2016-2019

Studieretninger 2016-2019 Studieretninger 2016-2019 Studieretninger 2016 2019 Naturvidenskabelige studieretninger: Matematik A Fysik B Kemi B..side 2-3 Biologi A Idræt B Kemi B Matematik B... side 4-5 Samfundsvidenskabelig studieretning:

Læs mere

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge mellem 7 forskellige studieretninger.

Læs mere

STUDIERETNINGER

STUDIERETNINGER STUDIERETNINGER 2017-2018 Naturvidenskabelige studieretninger På de naturvidenskabelige studieretninger har du mulighed for at specialisere dig indenfor fag som fysik, kemi og biologi. Du vil i høj grad

Læs mere

A M G Y M GYMNASIUM INFO 2013 N A S I S I U M MUNKENSDAM STUDENTEREKSAMEN (STX) INFORMATIONSHÆFTE 2010-2011

A M G Y M GYMNASIUM INFO 2013 N A S I S I U M MUNKENSDAM STUDENTEREKSAMEN (STX) INFORMATIONSHÆFTE 2010-2011 FORTOHÆFT 2010-2011 Y FO 2013 Y Y Y TTR (TX) unkensdam ymnasium TX-gymnasiet i olding 2 Hvorfor vælge det almene gymnasium og tage en studentereksamen (TX)? varet er: fordi en studentereksamen på én og

Læs mere

Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF

Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF Kravene til de unge er store 95 % af en årgang skal have en ungdomsuddannelse Ungdomsarbejdsløshed Den globale verden STX & HF Fester Kreative

Læs mere

Udbud af studieretninger ved Århus Statsgymnasium I skoleåret 13/14

Udbud af studieretninger ved Århus Statsgymnasium I skoleåret 13/14 Udbud af studieretninger ved Århus Statsgymnasium I skoleåret 13/14 2. fremmedsprog og kunstneriske fag har betydning for dine muligheder for valg af studieretninger. I skemaet nedenfor kan du ved at vælge

Læs mere

A M G Y M D G GYMNASIUM G Y INFO 2015 N A S I U M S I S I U M MUNKENSDAM STUDENTEREKSAMEN (STX) INFORMATIONSHÆFTE 2010-2011

A M G Y M D G GYMNASIUM G Y INFO 2015 N A S I U M S I S I U M MUNKENSDAM STUDENTEREKSAMEN (STX) INFORMATIONSHÆFTE 2010-2011 FORTOHÆFT 2010-2011 Y FO 2015 Y Y Y TTR (TX) unkensdam ymnasium TX-gymnasiet i olding 2 Hvorfor vælge det almene gymnasium og tage en studentereksamen (TX)? varet er: fordi en TX på én og samme tid både

Læs mere

5 Rektor byder velkommen. 6 Hvad er vigtigt for os? 7 Særlige tilbud. 8-9 Besøg os. 10-13 Studieretninger på GHG 2015

5 Rektor byder velkommen. 6 Hvad er vigtigt for os? 7 Særlige tilbud. 8-9 Besøg os. 10-13 Studieretninger på GHG 2015 5 Rektor byder velkommen 6 Hvad er vigtigt for os? 7 Særlige tilbud 8-9 Besøg os 10-13 Studieretninger på GHG 2015 14-15 Naturvidenskabelige studieretninger 16-17 Samfundsvidenskabelige studieretninger

Læs mere

3. Biotek A, Mat A, Fysik B

3. Biotek A, Mat A, Fysik B Studieretningsbeskrivelse for 3. Biotek A, Mat A, Fysik B I studieretningerne sætter de tre fag præg på undervisningen i klassens øvrige fag. Det sker gennem et samarbejde mellem to eller flere fag om

Læs mere

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus StudiePlanner 1 Find DIN retning! 2 EN STUDENTEREKSAMEN KRÆVER: 4 fag på A-niveau 3 fag på B-niveau 7 fag på C-niveau De obligatoriske fag udgør hovedparten af gymnasieuddannelsen. Studieretningsfag og

Læs mere

BIOLOGI OG SUNDHED BIOLOGI A MATEMATIK B KEMI B

BIOLOGI OG SUNDHED BIOLOGI A MATEMATIK B KEMI B BIOLOGI OG SUNDHED BIOLOGI A MATEMATIK B KEMI B STX - MENNESKET I DEN GLOBALE VERDEN SAMMENHÆNGEN MELLEM MENNESKE OG NATUR Studieretningen sætter fokus på menneskets biologi og sundhed. I biologi og kemi

Læs mere

8. Engelsk A, Samf B, Psykologi C

8. Engelsk A, Samf B, Psykologi C Studieretningsbeskrivelse for 8. Engelsk A, Samf B, Psykologi C I studieretningerne sætter de tre fag præg på undervisningen i klassens øvrige fag. Det sker gennem et samarbejde mellem to eller flere fag

Læs mere

Oldtidskundskab C Religion C. Valgfag A. Biologi C. Kunstnerisk fag C. Samfundsfag C. Valgfag C. Oldtidskundskab C. Religion C.

Oldtidskundskab C Religion C. Valgfag A. Biologi C. Kunstnerisk fag C. Samfundsfag C. Valgfag C. Oldtidskundskab C. Religion C. Verden omkring dig er fyldt med. Tænk på din mobiltelefon, der er proppet med teknologisk udstyr. Tænk på emballage, cremer og kosmetik, der er fyldt med kemiske stoffer. Eller tænk på den moderne genforskning,

Læs mere

Studieretninger 2009. Information om Ordrup Gymnasium

Studieretninger 2009. Information om Ordrup Gymnasium Studieretninger 2009 Information om Ordrup Gymnasium Velkommen til Ordrup Gymnasium I denne folder kan du orientere dig om, hvilke studieretninger vi udbyder i 2009 på OG. Der er 10 forskellige at vælge

Læs mere

Student på kun 2 år! HF Enkeltfag Fagpakker 2-årig STX En hel HF Uddannelsesprogram

Student på kun 2 år! HF Enkeltfag Fagpakker 2-årig STX En hel HF Uddannelsesprogram Student på kun 2 år! 2-årig STX 2017-2019 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig STX noget for

Læs mere

Grundforløbet på STX. Uddannelseschef Mette Pryds. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har prøvet

Grundforløbet på STX. Uddannelseschef Mette Pryds. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har prøvet Grundforløbet på STX Uddannelseschef Mette Pryds Hvad er grundforløbet? Afklaringsforløb frem mod elevernes endelige valg af studieretning Hvordan afklares vores elever? Skriftlig info-folder Eleverne

Læs mere

RØDKILDE 2015/2016 SKOLEN - VALGFAG - STUDIERETNINGER

RØDKILDE 2015/2016 SKOLEN - VALGFAG - STUDIERETNINGER RØDKILDE 2015/2016 SKOLEN - VALGFAG - STUDIERETNINGER RØDKILDE GYMNASIUM HVAD SKAL VI GØRE DIG TIL? Her på Rødkilde Gymnasium er det vores mission at give dig de bedste forudsætninger med på vejen og gøre

Læs mere

Din tid. Nutid. Fremtid. Studieretninger 2014-2017

Din tid. Nutid. Fremtid. Studieretninger 2014-2017 Din tid. Nutid. Fremtid. Studieretninger 2014-2017 Kunstnerisk MUSIK A ENGELSK A DRAMA C ELLER BILLEDKUNST C ELLER MEDIEFAG C Hvis du brænder for musik, både det praktiske, men også det teoretiske, så

Læs mere

Samfundsfaglige studieretninger på Zahles 2016-2019

Samfundsfaglige studieretninger på Zahles 2016-2019 Samfundsfaglige studieretninger på Zahles 2016-2019 Samfund 1: samfundsfag A, matematik B, erhvervsøkonomi C Samfund 2: samfundsfag A, matematik B, psykologi C Samfund 3: samfundsfag A, matematik B, idræt

Læs mere

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM STUDIESTRT ORUPGRD GYMNSIUM ET GODT STED T LÆRE ET GODT STED T VÆRE DET LMENE GYMNSIUM Hvis du efter folkeskolen vælger det almene gymnasium (stx), får du en meget bredt anvendelig uddannelse. Rækken af

Læs mere

F A GL IGHE DL'A MOUR MÖGLICHKEITENSJÆL VIBORG KATEDRALSKOLE. Kollegiet. Optagelse i gymnasiet. Valg før starten på gymnasiet

F A GL IGHE DL'A MOUR MÖGLICHKEITENSJÆL VIBORG KATEDRALSKOLE. Kollegiet. Optagelse i gymnasiet. Valg før starten på gymnasiet Kollegiet har været mit hjem de sidste to år, og jeg har oplevet et fantastisk sammenhold mellem os kollegianere. (Charlotte 3.g) flotte bygninger og det gode sociale liv. (Jeppe 2.g) have modtaget undervisning

Læs mere

Obligatoriske fag og niveauer

Obligatoriske fag og niveauer Obligatoriske fag og niveauer Hver elev skal mindst have 4 fag på A-niveau samt normalt 3 fag på B- niveau og normalt 7 fag på C-niveau. Kravet opfyldes gennem obligatoriske fag, studieretningsfag og valgfag.

Læs mere

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM STUDIESTRT ORUPGRD GYMNSIUM ET GODT STED T LÆRE ET GODT STED T VÆRE DET LMENE GYMNSIUM Hvis du efter folkeskolen vælger det almene gymnasium (stx), får du en meget bredt anvendelig uddannelse. Rækken af

Læs mere

GYMNASIET SORØ AKADEMI

GYMNASIET SORØ AKADEMI GYMNSIET SORØ KDEMI 2013 Indhold Velkommen til Sorø kademi 2 Gymnasiet 2 Den overordnede struktur 3 Valg - hvor og hvornår 3 Grundforløbet 4 Valgfag 4 Studieretninger - generelt 5 Naturvidenskab 6 Samfundsfag

Læs mere

STUDIERETNINGER PÅ RIBE KATEDRALSKOLE

STUDIERETNINGER PÅ RIBE KATEDRALSKOLE STUDIERETNINGER PÅ RIBE KATEDRALSKOLE På Ribe Katedralskole er grundforløbet tilrettelagt ens for alle elever, så eleverne uden problemer kan ændre deres foreløbige ønske om studieretning, når der til

Læs mere

STUDIE- RETNINGER 1 STØVRING GYMNASIUM MATEMATIK A FYSIK B KEMI B MATEMATIK A BIOLOGI B KEMI B ENGELSK A SAMFUNDSFAG B MATEMATIK B

STUDIE- RETNINGER 1 STØVRING GYMNASIUM MATEMATIK A FYSIK B KEMI B MATEMATIK A BIOLOGI B KEMI B ENGELSK A SAMFUNDSFAG B MATEMATIK B STUDIE- RETNINGER 1 MATEMATIK A FYSIK B KEMI B 2 MATEMATIK A BIOLOGI B KEMI B 3 ENGELSK A SAMFUNDSFAG B BIOLOGI B 4 ENGELSK A SAMFUNDSFAG B MATEMATIK B 5 ENGELSK A TYSK A SAMFUNDSFAG B 6 ABROAD ENGELSK

Læs mere

1a. Mat A, Fys A, Kemi B

1a. Mat A, Fys A, Kemi B Studieretningsbeskrivelse for 1a. Mat A, Fys A, Kemi B I studieretningerne sætter de tre fag præg på undervisningen i klassens øvrige fag. Det sker gennem et samarbejde mellem to eller flere fag om et

Læs mere

1. Sprog og Identitet

1. Sprog og Identitet 1. Sprog og Identitet Engelsk A, Spansk begynder A og Psykologi B Engelsk Engelsk Engelsk Engelsk A Spansk begynder Spansk begynder Spansk begynder Spansk begynder A Psykologi Psykologi Psykologi B Samfundsfag

Læs mere

Kirstinebjergskolen. Havepladsvej

Kirstinebjergskolen. Havepladsvej Havepladsvej Linjer - Fremtidens Skole 7. 9. årgang 2014 2015 Fællesskab Læring Velkommen til fremtidens skole blev skabt i august 2013 og består af 3 basisafdelinger med elever fra 0.-6. klasse og en

Læs mere

STUDIERETNINGER STØVRING GYMNASIUM MATEMATIK A FYSIK B KEMI B MATEMATIK A BIOLOGI B KEMI B ENGELSK A SAMFUNDSFAG B ENGELSK A SAMFUNDSFAG B BIOLOGI B

STUDIERETNINGER STØVRING GYMNASIUM MATEMATIK A FYSIK B KEMI B MATEMATIK A BIOLOGI B KEMI B ENGELSK A SAMFUNDSFAG B ENGELSK A SAMFUNDSFAG B BIOLOGI B STUDIERETNINGER 1 MATEMATIK A FYSIK B KEMI B 3 ENGELSK A SAMFUNDSFAG B BIOLOGI B 5 ENGELSK A TYSK A SAMFUNDSFAG B MATEMATIK A BIOLOGI B KEMI B 4 ENGELSK A SAMFUNDSFAG B MATEMATIK B 6 ABROAD ENGELSK A SPANSK

Læs mere

Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den...

Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Rektors velkomst Vi glæder os til at se dig på Katedralskolen, der som landsdelens største gymnasium og hf giver dig mange

Læs mere

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 17. juni 2010

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 17. juni 2010 Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 17. juni 2010 Punkt. nr. 3 Dagsordenspunkt: Udbud af studieretninger og frie valgfag for skoleåret 2011-2012 Sagsfremstilling: Bestyrelsen

Læs mere

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den...

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Hej Elevrådsformanden siger... Hjerteligt velkommen til Nykøbing Katedralskole! At gå fra folkeskolen til stx eller HF er

Læs mere

For skoleårene 2013-2016

For skoleårene 2013-2016 Studieretninger For skoleårene 2013-2016 Herlufsholm Skole Mangler du udfordringer? Vil du være del af et stærkt og sjovt elevfællesskab? Skal din skole være mere end bare en skole? Studieretning 1 Kunst

Læs mere

Analyse af studenterne 2009 fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx)

Analyse af studenterne 2009 fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx) Analyse af studenterne fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx) Af Kristine Flagstad De naturvidenskabelige fag blev styrket via gymnasiereformen. Det viste analysen af studenterne i 2008.

Læs mere

2014: Humanistisk-sproglig studieretning (Amerikalinjen)

2014: Humanistisk-sproglig studieretning (Amerikalinjen) 2014: Humanistisk-sproglig studieretning (Amerikalinjen) Studieretningsfag: Spansk begyndersprog A, Engelsk A Naturvidenskabelige fag: og Naturgeografi C Spansk A Engelsk A 335 timer Valgfag B* B* Naturgeo.

Læs mere

Horsens Gymnasium. ekskursion til udlandet må jeg indrømme, at jeg tog fejl. Du er velkommen til at kontakte skolen, hvis du har spørgsmål.

Horsens Gymnasium. ekskursion til udlandet må jeg indrømme, at jeg tog fejl. Du er velkommen til at kontakte skolen, hvis du har spørgsmål. Må vi præsentere... Horsens Gymnasium Horsens Gymnasium er et godt sted at lære og et godt sted at være. Vi ved, at hvis vores elever trives på skolen og oplever et godt fællesskab med deres klassekammerater

Læs mere

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den...

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Hej Elevrådsformanden siger... Hjerteligt velkommen til Nykøbing Katedralskole! At gå fra folkeskolen til stx eller HF er

Læs mere

Velkommen i Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk

Velkommen i Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk Velkommen i Handelsgymnasiet Tættere på virkeligheden eucnord.dk Velkommen i Handelsgymnasiet Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende og almen uddannelse.

Læs mere

Holstebro Gymnasium og HF. Studentereksamen stx. Studieretninger

Holstebro Gymnasium og HF. Studentereksamen stx. Studieretninger Holstebro Gymnasium og HF Studentereksamen stx 2016 Studieretninger 2 Studentereksamen på Holstebro Gymnasium og HF Denne brochure giver dig et overblik over de studieretninger og de valgfag, du kan vælge

Læs mere

Globalt - socialt - udfordrende GLOBALT SOCIALT UDFORDRENDE. Studieretninger på Rungsted Gymnasium 2013-2016

Globalt - socialt - udfordrende GLOBALT SOCIALT UDFORDRENDE. Studieretninger på Rungsted Gymnasium 2013-2016 . GLOBALT SOCIALT UDFORDRENDE Studieretninger på Rungsted Gymnasium 2013-2016 . GLOBALT SOCIALT UDFORDRENDE Et globalt gymnasium Hvor vi har skolepartnerskaber i Kina, Indien og Tyskland. Alle elever kommer

Læs mere

VÆLG DIN EGEN VEJ. start her >

VÆLG DIN EGEN VEJ. start her > 2011 VÆLG DIN EGEN VEJ start her > STX-Gymnasieuddannelsen indhold Praktiske oplysninger om Kolding Gymnasium... 4 Studentereksamen på Kolding Gymnasium... 5 Hvorfor vælge gymnasiet?... 6 Generelt om gymnasieuddannelsen...

Læs mere

1b. Mat A, Kemi A, Fys B

1b. Mat A, Kemi A, Fys B Studieretningsbeskrivelse for 1b. Mat A, Kemi A, Fys B I studieretningerne sætter de tre fag præg på undervisningen i klassens øvrige fag. Det sker gennem et samarbejde mellem to eller flere fag om et

Læs mere

Handelsgymnasiet HHX. Varde Handelsskole og Handelsgymnasium. Klar til livet. Velkommen til

Handelsgymnasiet HHX. Varde Handelsskole og Handelsgymnasium. Klar til livet. Velkommen til Handelsgymnasiet HHX Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Klar til livet Velkommen til Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Handelsgymnasiet HHX Velkommen på handelsgymnasiet HHX Tættere på virkeligheden

Læs mere

2 hhx who is the boss? you are

2 hhx who is the boss? you are 2 hhx who is the boss? you are Klar til et liv med udfordringer Du har afsluttet 9. eller 10. klasse med et godt resultat, og du ønsker en 3-årig gymnasial uddannelse og derefter at uddanne dig videre.

Læs mere

Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser

Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser HHX HTX STX HF Dansk A Engelsk A Engelsk B Engelsk B Engelsk B Tysk eller Fransk B 2. fremmedsprog B eller A Samtidshistorie B Teknologihistorie C Historie

Læs mere

4. Bio A, Mat B, Psykologi C

4. Bio A, Mat B, Psykologi C Studieretningsbeskrivelse for 4. Bio A, Mat B, Psykologi C I studieretningerne sætter de tre fag præg på undervisningen i klassens øvrige fag. Det sker gennem et samarbejde mellem to eller flere fag om

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15 eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig

Læs mere

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus STX

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus STX Scan & tjek WEB PP StudiePlanner STX 2013 2014 Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus EN STUDENTEREKSMEN KRÆVER: 4 fag -niveau 3 fag B-niveau 7 fag -niveau De De obligatoriske fag udgør hovedparten af af

Læs mere

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende

Læs mere

Velkommen til Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk

Velkommen til Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk Velkommen til Handelsgymnasiet Tættere på virkeligheden eucnord.dk Velkommen til Handelsgymnasiet Hjørring Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende og almendannende

Læs mere

STX Udbud 2014-15 STX

STX Udbud 2014-15 STX 1 STX Udbud 2014-15 STX Studentereksamen varer 3 år. Du får en bred viden om mange forskellige fag. Du er selv med til at beslutte nogle af de fag, du skal arbejde med i din skoletid, selv om der også

Læs mere

Hvem er vi? Lene Hansen, studievejleder Pernille Dahl, uddannelsesleder

Hvem er vi? Lene Hansen, studievejleder Pernille Dahl, uddannelsesleder Velkommen til BG Hvem er vi? Lene Hansen, studievejleder Pernille Dahl, uddannelsesleder STX og HF Skræddersyede studieretninger og hf-toninger Målrettet forberedelse til videre uddannelse Læring på mange

Læs mere

Velkommen til Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk

Velkommen til Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk Velkommen til Handelsgymnasiet Tættere på virkeligheden eucnord.dk Velkommen til Handelsgymnasiet Hjørring Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende og almendannende

Læs mere

STX og HF Udbud 2013-14

STX og HF Udbud 2013-14 STX og HF Udbud 2013-14 STX Studentereksamen varer 3 år. Du får en bred viden om mange forskellige fag. Du er selv med til at beslutte nogle af de fag, du skal arbejde med i din skoletid, selv om der også

Læs mere

Gymnasiet. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel!

Gymnasiet. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel! Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Vesthimmerlands Gymnasium & HF... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge

Læs mere

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g Velkommen til BG Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g STX og HF Skræddersyede studieretninger og hf-toninger Målrettet forberedelse til videre uddannelse

Læs mere

5. Bio A, Idræt B, Mat B

5. Bio A, Idræt B, Mat B Studieretningsbeskrivelse for 5. Bio A, Idræt B, Mat B I studieretningerne sætter de tre fag præg på undervisningen i klassens øvrige fag. Det sker gennem et samarbejde mellem to eller flere fag om et

Læs mere

Århus Akademi optagelse på hf 2009 Vejledning i udfyldelse af ansøgningsskema

Århus Akademi optagelse på hf 2009 Vejledning i udfyldelse af ansøgningsskema Århus Akademi optagelse på hf 2009 Vejledning i udfyldelse af ansøgningsskema Indhold: 2: Forord 3: Samfundsfag B Psykologi C 4: Matematik B Fysik C 5: Musik B Mediefag C 6: Billedkunst B Design C 7: Spansk

Læs mere

Studieretninger

Studieretninger Studieretninger 2017-2020 Studieretninger 2017-2020 Naturvidenskabelige studieretninger: Se lille præsentationsvideo her - Eliteidrætsprofilen: Matematik A Idræt A Fysik B Kemi B - Naturvidenskabsprofilen:

Læs mere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere Faglighed, Fællesskab, Fremtid Midtfyns Gymnasium Sammen bliver vi klogere liv en del af os En helt ny verden åbner sig, når du træder ind ad døren hos os. Med masser af venner, faglige udfordringer og

Læs mere

Elev 2010 HF på Solrød Gymnasium

Elev 2010 HF på Solrød Gymnasium Elev 2010 HF på Solrød Gymnasium Velkommen til HF på Solrød Gymnasium Hf er for dig, der over to år ønsker at arbejde frem mod en kort, en mellemlang eller en længerevarende videregående uddannelse. Hf-uddannelsen

Læs mere

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil. Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende.

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil. Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. 2009 Velkommen til Paderup Gymnasium Værdigrundlag og profil Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. Udover det faglige, der selvsagt skal være i top,

Læs mere

Studieretninger 2015-2016

Studieretninger 2015-2016 Studieretninger 2015-2016 Orienteringsaften for kommende elever og deres forældre onsdag den 14. januar 2015 kl. 19.00 Studieretninger Uanset hvilken studieretning og hvilke valgfag, du vælger, så skal

Læs mere

Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2008

Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2008 Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2008 Af Susanne Irvang Nielsen Rapporten ser på hvilke studieretninger og studieretningsfag de elever, der påbegyndte gymnasiet (stx inkl. studenterkurser,

Læs mere

HVAD GIVER STX DIG? FAGLIG UDVIKLING ALMEN UDVIKLING PERSONLIG UDVIKLING SOCIAL UDVIKLING BREDESTE ADGANG TIL DE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER

HVAD GIVER STX DIG? FAGLIG UDVIKLING ALMEN UDVIKLING PERSONLIG UDVIKLING SOCIAL UDVIKLING BREDESTE ADGANG TIL DE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Student 2016 HVAD GIVER STX DIG? FAGLIG UDVIKLING BREDESTE ADGANG TIL DE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER ALMEN UDVIKLING PERSONLIG UDVIKLING SOCIAL UDVIKLING OPTAGELSE: KRAV PÅ OPTAGELSE 9. kl ELLER 10 kl. AFGANGSPRØVE

Læs mere

Katedralskolen: stx og hf

Katedralskolen: stx og hf Katedralskolen: stx og hf STX og hf Begge er almendannende Begge kan bruges til at få adgang til en videregående uddannelse. Begge indeholder en række almindelige fag kendt fra folkeskolen og selvfølgelig

Læs mere

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium s bestyrelse den 19. juni 2012

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium s bestyrelse den 19. juni 2012 Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium s bestyrelse den 19. juni 2012 Punkt. nr. 3 Dagsordenspunkt: Udbud af studieretninger og frie valgfag for skoleåret 2013-2014 Sagsfremstilling: Bestyrelsen skal

Læs mere

Studieretningen Matematik A - Fysik A - Kemi B

Studieretningen Matematik A - Fysik A - Kemi B Studieretningen Matematik A - Fysik A - Kemi B Billedet til venstre viser et lille stykke af den 27 km lange accelerator LHC på Cern i Genève, hvor man forsøger at genskabe de fysiske egenskaber, som stoffet

Læs mere

Kirstinebjergskolen Havepladsvej

Kirstinebjergskolen Havepladsvej Linjer Fremtidens Skole 7. 9. årgang 2016 2017 Velkommen til fremtidens skole Kirstinebjergskolen går i skoleåret 2016-2017 ind i sit 4. år som den største skole i Fredericia med ca. 1750 elever. Skolen

Læs mere

Kirstinebjergskolen Havepladsvej 175. Linjer Fremtidens Skole årgang

Kirstinebjergskolen Havepladsvej 175. Linjer Fremtidens Skole årgang Kirstinebjergskolen Havepladsvej 175 7000 Fredericia Tlf. 7210 6250 Linjer Fremtidens Skole 7. 9. årgang 2016 2017 Afdelingen på Havepladsvej er Kirstinebjergskolens flagskib, hvor elever fra basisafdelingerne

Læs mere

A M G Y M D G GYMNASIUM G Y INFO 2017 N A S I U M S I S I U M MUNKENSDAM STUDENTEREKSAMEN (STX) INFORMATIONSHÆFTE

A M G Y M D G GYMNASIUM G Y INFO 2017 N A S I U M S I S I U M MUNKENSDAM STUDENTEREKSAMEN (STX) INFORMATIONSHÆFTE FORTOHÆFT 2010-2011 Y FO 2017 Y Y Y TTR (TX) unkensdam ymnasium TX-gymnasiet i olding 2 Hvorfor vælge det almene gymnasium og tage en studentereksamen (TX)? varet er: fordi en TX på én og samme tid både

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Tirsdag den 20. januar 2015 kl. 19.30 Orientering om gymnasiets struktur, årets gang og særlige tilbud STX HHX EUD/EUX HG Årets gang Noget særligt 1/2 år

Læs mere

- hvad reformen indebar, herunder AT - hvad er der sket af justeringer - studieretninger, antal, krav og opbygning

- hvad reformen indebar, herunder AT - hvad er der sket af justeringer - studieretninger, antal, krav og opbygning Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 197 Offentligt BUU d. 8. maj 2012 Opdrag: Teknisk gennemgang af gymnasiereformen BUU har særlig interesse for - hvad reformen indebar, herunder

Læs mere

Studieretninger Rungsted Gymnasium

Studieretninger Rungsted Gymnasium Studieretninger 2011-214 Rungsted Gymnasium Inden gymnasiet skal du vælge 2. fremmedsprog: fransk fortsætter B, tysk fortsætter B, japansk begynder A, spansk begynder A Kunstnerisk fag: billedkunst, musik,

Læs mere

Vejen videre. Orientering om Ringkjøbing Gymnasium

Vejen videre. Orientering om Ringkjøbing Gymnasium Orientering om Ringkjøbing Gymnasium 1 Optagelseskrav Efter 9./10. klasse med aflagt afgangsprøve fra folkeskolen i dansk, matematik, fysik/kemi, engelsk + 2 prøver mere efter lodtrækning. Undervisning

Læs mere