KIG. Konservative i Gentofte. nr. 5 dec årgang. OBS! fra kalenderen. Læs om: Kommunalvalg. Generalforsamling. Julemiddag...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KIG. Konservative i Gentofte. nr. 5 dec. 2013 31. årgang. OBS! fra kalenderen. Læs om: Kommunalvalg. Generalforsamling. Julemiddag..."

Transkript

1 OBS! fra kalenderen Tirsdag d. 28. jan. kl Hovedbestyrelsesmøde Torsdag d. 20. feb. kl Generalforsamling Mandag d. 17. feb. kl Årsmøde i konservative kvinder Søndag d. 23. marts kl Politik i det grønne... se mere på bagsiden KIG Konservative i Gentofte nr. 5 dec årgang Læs om: Kommunalvalg Generalforsamling Julemiddag... og meget mere Medlemsblad for Den konservative vælgerforening i Gentofte Kommune

2 Forsidefoto: Juletræ. Tegnet af Poul Reinhard KIG Konservative i Gentofte Nyt fra formanden Udgiver Den Konservative Vælgerforening i Gentofte Kommune Hjemmeside Redaktionsudvalget Birthe Philip, ansv. redaktør Tlf Henrik C. Winkel Allan Andersen Kristian Juul Lise Rovsing Deadlinie til næste KIG Se hjemmesiden efter den 28. januar Materiale til bladet bedes sendt til Trykkeren Snogegårdsvej Gentofte Tlf Vælgerforeningens ledelse/forretningsudvalg Birgitte Dember, formand Jesper Marcus, næstformand Poul Mogensen, kasserer Kenneth Finsen, sekretær Lise Rovsing Ulrik Cordes Allan Andersen, hjemmeside Vælgerforeningens kontor Den Konservative Vælgerforening i Gentofte Kommune v/hanne Weng, Ordrupvej 100, Charlottenlund tlf/fax: Kontortid: Mandag-torsdag kl Sats og tryk: Trykkeren.dk Et godt valg den bedste julegave Valget den 19. november er godt overstået, og vi har fået det bedste valg, vi på nogen måde kunne ønske os. Hele 11 mandater ud af 19 blev det til. Det gode valg skyldes ikke mindst Hans Tofts utrættelige valgkamp og arbejde for kommunen. Han var over alt i kommunen i de seneste uger op til valget, og den nære kontakt med borgerne både nu og mellem valgene har været med til at give ham det særdeles flotte personlige stemmetal, som har givet vores konservative liste så godt et samlet resultat. Sammen med Hans Toft har vi fået 10 andre kompetente konservative medlemmer i kommunalbestyrelsen: 5 erfarne fra den tidligere kommunalbestyrelse og 5 nye kommunalbestyrelsesmedlemmer. Jeg vil gerne her byde velkommen i kommunalbestyrelsen til Ulrik Borch, Christian Buje Tingleff, Ann-Kathrine Karoff, Bente Frimodt-Møller og Jesper Kamp Nielsen. Desværre betød valget også, at andre gode kræfter, vi har hentet til vores liste, ikke blev valgt ind. De vil alle blive indbudt til at deltage aktivt i vores partiarbejde i fremtiden. Til nytår stopper Kirsten Kierkegaard, Lise Rovsing, Louisa Schønemann Bøttkjær, Andreas Karberg og Thomas Christensen i kommunalbestyrelsen. De vil alle blive omtalt andetsteds i bladet. Tak til jer for arbejdet i kommunalbestyrelsen. Når valgstøvet nu har lagt sig, håber jeg, at vore kombattanter ved valget vil trække i arbejdstøjet og bidrage aktivt til, at vores kommune skal vedblive med at være så god en kommune. For husk uanset valgretorikken fra flere sider vores kommune er den med den laveste skat og de laveste administrationsudgifter! God jul og godt nytår til alle. Redaktionen ønsker alle læsere en glædelig jul og et godt nytår 2 KIG december 2013

3 Konservative i Gentofte Indkaldelse til Generalforsamling Vælgerforeningens ordinære generalforsamling afholdes torsdag den 20. februar 2014 kl i Rådhusets kantine, indgang fra Bernstorffsvej Indgangen er åben fra kl (derefter ring på ) Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om virksomheden i det forløbne år og fremlæggelse af planer for foreningens virksomhed i det kommende år. 3. Fremlæggelse af det af Hovedbestyrelsen godkendte reviderede regnskab 4. Fastlæggelse af det årlige kontingent for det følgende kalenderår. 5. Indkomne forslag. 6. Beretning fra den konservative kommunalbestyrelsesgruppe om gruppens politik. 7. Valg af formand. 8. Valg af yderligere 4 medlemmer samt 1. og 2. suppleant til vælgerforeningens forretningsudvalg. 9. Valg til Hovedbestyrelsen Hvem der er på valg kan ses på hjemmesiden efter den 28. januar Valg af 2 revisorer og suppleanter for disse. 11. Opstilling af folketingskandidat. 12. Valg af delegerede til partiets landsråd, jf. vedtægter for Det Konservative Folkepartis organisation 4, stk. 2, pkt. 11 og 12, samt suppleanter for disse. 13. Politisk drøftelse. 14. Forslag til vedtægtsændringer. FUs forslag til mindre ændringer kan ses på hjemmesiden efter den 28. januar Eventuelt. Forslag, som ønskes behandlet af generalforsamlingen, skal skriftligt være formanden i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen. Med venlig hilsen Birgitte Dember formand KIG december

4 Borgmester Vi gjorde det bedre! Af Hans Toft, borgmester Hvilken sejr! Trods de massive og hårde politiske og personlige angreb fra Venstre og Liberal Alliance igennem de sidste fire år og ikke mindst i hele valgkampen så var vælgernes dom meget klar: Det bedste konservative kommunalvalg i de sidste 25 år. Mere end hver anden vælger i Gentofte Kommune stemte konservativ med 10 % fremgang i forhold til sidste valg, mens vort bastant angribende søsterparti, Venstre, måtte notere en tilbagegang på 17 %. Vor valgstrategi var meget klar. Vi fremhævede det, som borgerne oplever i deres hverdag: En velfungerende kommune, der leverer høj service inden for alle kerneområder for de små børn, for skoler, for idræts- og fritidslivet og for de ældre. Derfor bliver Gentofte-borgerne i deres kommune, og derfor oplever vi i disse år en meget stor tilflytning ikke mindst af børnefamilier en god kommune at leve og bo i. Enhver iagttager i valgkampen kunne se, at vi fremhævede kommunens kvaliteter og ikke tog imod indbydelsen fra andre partier til politisk mudderkastning men vi tog naturligvis til genmæle, når vi blev angrebet. Et dygtigt hold konservative kandidater dokumenterede de mange gode resultater under også de sidste fire års konservative ledelse. Hvor vi også havde flertallet i kommunalbestyrelsen og formidlede et bredt samarbejde. Fire år i træk med hvert år 17 ud af 19 kommunalbestyrelsesmedlemmer bag budgettet. Det dokumenterer ægte samarbejdsvilje, politisk mod og ansvar. At der så er et par medlemmer i oppositionen, der melder fra og i stedet ønsker at tale deres kommune ned eller hellere vil have skattelettelser på 25 kr. om måneden frem for at forbedre forholdene for samfundets allersvageste på Bank-Mikkelsens Vej det er så deres valg at stå uden for indflydelse. Bredt samarbejde Konstitueringsforhandlingerne i vores kommune forløber naturligvis anderledes, når vi som parti repræsenterer 11 ud af kommunalbestyrelsens 19 medlemmer. Men et sådant flertal forpligter og betyder ansvar. Derfor indbød jeg efter valget alle partier til samtaler hver for sig for at modtage deres indspil og forslag med henblik på en aftale om bredest mulig konstituering. Også Venstre blev indbudt til et konstruktivt og positivt politisk samarbejde. Vi meldte klart til både Venstre og Liberal Alliance, at vi naturligvis lægger op til et bredt politisk samarbejde også med disse partier, men at vi efter deres handlinger og meldinger i de sidste fire år og ikke mindst under valgkampen, naturligvis ikke kunne have den tillid til deres loyalitet i samarbejdet, som kræves for at et parti kan indgå i den direkte ledelse af kommunen. Samarbejde kræver, at man vil det, og viser det i sine handlinger. Og det vil disse partier åbenlyst og åbenbart ikke, når de har det som et hovedmål at så mistillid til den valgte borgmester. Som vi sagde det utallige gange før og under valgkampen: Vi indgår ikke nogen konstitueringsaftale, som kan forhindre et bredt samarbejde i kommunalbestyrelsen. Derfor ønskede vi den bredest mulige konstituering, som også omfattede Socialdemokratiet. Vi tilbød derfor de radikale 2. viceborgmesterpost, næstformandspost og vigtige udvalgsposter. Vi tilbød også Venstre, Liberal Alliance og radikale at forhandle om øvrige poster, som disse partier ikke efter den d Hondtske opgørelse var umiddelbart berettiget til. De radikale meddelte os, at de ikke ønskede at bryde med den valggruppe, de var en del af altså sammen med Enhedslisten, Venstre og Liberal Alliance, som de senere etablerede valggruppe med. Men vi ville i tilbuddet til de radikale sikre os, at de pågældende ledelsesposter ikke tilfaldt Enhedslisten, Venstre eller Liberal Alliance. Afstemning på Bakkegårdsskolen 4 KIG december 2013

5 Tømning af stemmeurnerne Ved kommunalbestyrelsens konstituering den 2. december etablerede de radikale så sammen med Enhedslisten, Venstre og Liberal Alliance den fælles valggruppe, som betød, at Enhedslisten fik 9 politiske poster mere end de 2, de var berettiget til, hvis ikke Venstre, Liberal Alliance og radikale havde givet dem de ekstra poster herunder vigtige poster i Børne- og Skoleudvalget, Socialudvalget og Teknikog Miljøudvalget. Og efter de radikales nej etablerede vi derfor en valggruppe hen over midten alene med Socialdemokratiet. Mod nye mål Valget betyder, at vi skal sige farvel til den siddende kommunalbestyrelse og velkommen til en ny. En særlig tak skal her lyde til de afgående medlemmer af den konservative gruppe tak til Kirsten Kierkegard, Lise Rovsing, Andreas Karberg, Thomas Christensen og Louisa Schønnemann Bøttkjær for det gode samarbejde og den store indsats i både vores gruppe og kommunalbestyrelsen. En ny gruppe med erfaring og fornyelse er klar til trække i arbejdstøjet den 1. januar igen med konservative formænd og næstformand i de centrale udvalg. En række initiativer skal udmøntes fra budgetaftalen i oktober. Blandt andet skal indsatsen for borgere med handicap og psykisk sygdom styrkes, lærere og skoleledere skal have et kompetenceløft i forbindelse med indførelsen af folkeskolereformen, og vi skal have fortsat fokus på digitalisering i forbindelse med bl.a. velfærdsteknologi og borgerservice. Og så er der de kommende års store ud og ombygningsprojekt, som skal modernisere institutioner og boliger på Bank-Mikkelsens Vej for borgere med handicap. Vi fortsætter samtidig med modernisering og vedligeholdelse af kommunens bygninger på skoler, daginstitutioner, fritidsområdet, ældreområdet og boliger, og med de planlagte nyanlæg, blandt andet Gentofte Sportspark, Skovshoved Havns udvidelse, skateranlæg og skaterhal, musikbunkeren i Bernstorffsparken samt de mange aktiviteter inden for idrætslivet. Alt sammen for at fastholde Gentofte Kommune som et godt sted at leve, bo og arbejde. Jeg ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår. KIG december

6 Uddannelse Erhvervsskolen skal forbedres fra folkeskolen Af Casper Strunge, Folketingskandidat i Gentofte for Det Konservative Folkeparti Kære vælgerforeningsmedlemmer. Jeg vil denne gang vende tilbage til et emne, som jeg i vælgerforeningen tidligere har berørt, og som ser ud til inden længe at få en større overhaling, rent politisk emnet er erhvervsskolerne og virksomhedernes muligheder for at få kvalificeret arbejdskraft. Erhvervsskoleuddannelserne er ikke populære, kun ca.20%afenårgangfåren erhvervsskoleuddannelse, hvilket betyder, at vi alle kan se frem til telefonkø og høje timepriser, når vi skal have fat i en elektriker, tømrer eller når vi i virksomheden skal ansætte en industritekniker eller designer. Udfordringen kan ikke tales op, vi kan ikke få uddannelserne til at få mere anseelse ved at sige det igen og igen der skal handles. Og som med alle andre dele af uddannelsessystemet, skal vi begynde i folkeskolen. Eleverne også klar til erhverslivet Udfordringen er bl.a., at skolelærere ikke ved nok om, hvordan virksomheder drives og fungerer, hvilket betyder, at de gymnasiale uddannelser er det naturlige valg, og den anbefaling lærerne giver eleverne. Yderligere er det primært lærere der er UU vejledere og dermed også dem der skal rådgive eleverne i deres uddannelsesvalg. I Hillerød tog jeg sammen med erhvervssammenslutningen C4 for et par år siden initiativ til at skabe et forpligtende samarbejde mellem skoler og lokale virksomheder. Projektet har nu set dagens lys og en række virksomheder er blevet koblet sammen med de nærmeste skoler. Lokale virksomheder skole og eleverne Princippet er, at lokale virksomheder præsenteres for elever fra 6. klasse (i Hillerød 7. klasse), og eleverne dermed bliver gjort opmærksomme på hvilke jobmuligheder der er i lokalområdet, hvilke karriereveje der er, og i det hele taget finder ud af, hvilken produktivitet der hersker lige udenfor skolens matrikel. For lærerne betyder det en guldgrube af inspirerende informationer og kontakter, som står klar til at hjælpe, hvilket betyder, at lærere kan basere opgaver på faktiske forhold og problemstillinger fra virksomhederne. Så i stedet for at problemregning er baseret på tænkte eksempler, så tager de i stedet udgangspunkt i navngivne lokale virksomheder som eleverne kender. Eleverne kan lave projekter med udgangspunkt i virksomhederne og eleverne vil oplagt søge fritidsjob i lokale virksomheder, som på den måde får adgang til rekruttering af kommende elever og lærlinge. I Hillerød er der også lagt op til, at virksomhedernes medarbejdere i visse tilfælde kan være gæsteundervisere og hjælpe læreren med undervisningen. Antallet af ansøgere til erhvervsuddannelserne er ikke bare gået tilbage, dem der ansøger har et lavere karaktergennemsnit fra folkeskolen end tidligere. Og der er en tendens til, at de kloge som en selvfølge skal på gymnasiet. Hvem skal så overtage fars virksomhed, hvem skal oplære nye lærlinge i fremtiden. Selv erhvervsuddannede forældre anbefaler deres børn at vælge gymnasiet. Denne udvikling skal vendes, og det begynder med indsatser i folkeskolen. Jeg vil gerne sætte gang i samme projekt i Gentofte, og har allerede kontakt med en række interessenter. Skulle du, kære medlem være interesseret i at deltage, har du en virksomhed med disse udfordringer, så hører jeg meget gerne fra dig. Efterårsoplevelser Foredrag og undervisning Stenalderkost Gratis sprogtest Yachtskipper af 3. grad Slip sangglæden løs FOF Gentofte Urmager Henrik Werner Hellerupvej Hellerup Telefon KIG december 2013

7 Regionen Konservative sejre i Region Hovedstaden Af Mette Abildgaard, Politisk leder Region Hovedstaden Lad mig være ærlig. Vi var mange, der havde frygtet, at partiets svære situation landspolitisk ville ramme os hårdt ved regionsrådsvalget, som jo for de fleste vælgere er en noget diffus størrelse. Jeg havde derfor frygtet en halvering fra seks til tre mandater i Region Hovedstaden. Så forestil jer lettelsen, da de sidste stemmer i København blev meldt ind klokken kvart i fire på valgnatten, og vi fik fem mandater! Ind blev valgt Hans Toft (Gentofte), Per Tærsbøl (Helsingør), Karsten Skawbo-Jensen (Frederiksberg), Lene Kaspersen (Lyngby-Taarbæk) og jeg selv. De fem mandater blev allerede bragt i spil på valgnatten, hvor vi blev en del af konstitueringsaftalen. Der var ingen muligheder for et borgerligt flertal, så vi måtte søge indflydelsen på anden vis. Vi blev derfor en del af en bred aftale hen over midten, som godt nok gør socialdemokraten Sophie Hæstorp Andersen til regionsrådsformand, men derudover leverer solide konservative resultater som vi virkelig kan være stolte af. Og vi holder Enhedslisten totalt udenfor indflydelse. Heller ikke dårligt. Vi fik på konservativt initiativ nedsat et kræftudvalg, det første af sin slags i Danmark, som har til formål at sikre, at flere borgere i Hovedstaden fremover bliver behandlet inden for lægernes anbefalede tidsgrænser. I dag bliver kun 27 procent af brystkræftpatienterne behandlet til tiden, det kan vi simpelthen ikke være bekendt. I Region Midtjylland får hele 94 procent af brystkræftpatienterne behandling til tiden! Med et kræftudvalg, hvor jeg selv sætter mig for bordenden, vil vi gøre alt, hvad der står i vores magt for at rette op på kræfttallene og sikre bedre behandlingsforløb til alle kræftpatienter. Det er for mig den vigtigste opgave i de kommende fire år! En hel ny OECD rapport måler 36 landes indsats på kræftområdet. Her placerer Danmark sig som nummer 33. Det er simpelthen ikke godt nok. En anden sejr vi fik, var vedrørende lukningen af lægevagten. Vi stillede forslag om at rulle beslutningen om lukningen tilbage og i stedet få lægerne tilbage i lægevagten frem for sygeplejersker, men det kunne vi desværre ikke finde et flertal for. Vi kæmpede men stod alene med Dansk Folkeparti om det ønske. Til gengæld fik vi skrevet ind i konstitueringsaftalen, at der hver måned skal følges op på den nye ordning, og at vi skal have en grundig evaluering allerede efter seks måneder. Endnu en konservativ sejr selvom vi havde håbet på, at man ville rulle beslutningen tilbage. Af andre konservative fingeraftryk kan nævnes: Oprettelse af produktionskøkken på det nye supersygehus i Nordsjælland, stop for lukningen af hospitaler, øget indsats i forhold til børne- og ungdomspsykiatrien samt en åbning for brugen af private aktører og indførelse af høringskrav i forbindelse med større initiativer. Udover formandsposten i Kræftudvalget fik vi også formandsposten i Psykiatriudvalget, næstformandsposten i Erhvervsudvalget og derudover pladser i samtlige øvrige udvalg. Vi har store forventninger til fire år i arbejdstøjet! At være en del af konstitueringsaftalen giver indflydelse, ansvarsfulde poster og en pokkers masse arbejde. Jeg glæder mig utrolig meget til det hele, og jeg er glad for, at vi igen har fået en meget erfaren og kompetent regionsrådsgruppe. Husk: Hvis du har input til, hvad vi skal sætte på dagsordenen så kan jeg altid træffes på Advokaterne Arup og Hvidt Nørre Voldgade København K Drivkraften er kærlighed til dyr! Gersonsvej Hellerup Tlf Tagdækning m/incopal Overstrygning af tage m/asfalt Rep. & vedligehold af paptage Incopal PLUS leverandør Frikke s Tagdækning Aps Erikavej Gentofte / KIG december

8 Valg Tak for indsatsen Fem markante kommunalpolitikere forlader årets udang kommunalbestyrelsen: Kirsten Kierkegaard, Lise Rovsing, Andreas Karberg, Thomas Christensen og Louisa Schønnemann Bøttkjær. Kirsten Kierkegaard satte sig fra første dag i stolen som formand for socialudvalget for 16 år siden. Hun kom dermed til at præge den rivende udvikling, der er sket indenfor navnlig ældreområdet med modernisering og udbygning af alle kommunens plejehjem og senest ved at få vedtaget dels en sundhedspolitik, hvor man er i fuld gang med at udmønte den i konkrete initiativer som ex.vis. sundhed for seniorer, dels en handicappolitik, der bl.a. udmøntes i at budgettet for 2014 indeholder beløb til modernisering af hele området ved Bank Mikkelsensvej. Kirsten har gennem årene endvidere siddet i børne- og skoleudvalget, byplan- og økonomiudvalget. Som hun selv har udtrykt det, lægger hun meget vægt på at bevare overblikket og se sammenhænge mellem de mange udvalg, således at de politiske beslutninger ender med at være velovervejede og til glæde for alle. Lise Rovsing blev som 20-årig dyrlægestuderende indvalgt i kommunalbestyrelsen i Hun har i de 12 år siddet i såvel de bløde udvalg og arbejdet med børn, og ældre som i de tekniske og byplansmæssige, sideløbende med at hun færdiggjorde sit studium og senere praktiserer som selvstændig dyrlæge. For hende har åbenhed og de gode argumenter været bærende i det kommunale arbejde. Hun har med glæde konstateret, at det har været muligt at skabe gode løsninger på tværs af politiske divergenser, men har også været imponeret af det engagement, mange ildsjæle udviser på alle niveauer, både i det politiske arbejde, men også i den store frivillige indsats. Både Andreas Karberg og Thomas Christensen har efter 4 år i kommunalbestyrelsen af arbejds- og familiemæssige grunde valgt ikke at genopstille. Men interessen for det politiske arbejde i lokalsamfundet er intakt. Andreas Karberg har med sin faglige og tætte tilknytning til Gentofte kunnet C Gentofte stemmer mandater stemme% 66,3 72,38 Personlige stemmer Kommunalvalg 2013 Hans Toft Pia Nyring Michael Fenger 451 Marianne Zangenberg 294 Lisbeth Winther 471 Ulrik Borch 302 Karen Riis Kjølbye 242 Katja S. Johansen 95 Jesper Kamp Nielsen 144 Susanne Biltoft 68 Per Bruun Andersen 131 Birgitte K. Schmidt 126 Christian Buje Tingleff 271 Thomas Rostrup 105 Bente Frimodt-Møller 138 Ida Seehusen 77 Louisa Schønnemann Bøttkjær 64 Britta Riis 16 Søren Schock Petersen 92 Ann-Kathrine Karoff 157 Christian Thune Jacobsen 55 Søren Skafte 45 Claus Bretton-Meyer 100 Listestemmer I alt stemmer Regionsrådsvalg Mette Abildgaard, København Hans Toft, Gentofte Per Tærsbøl, Helsingør Karsten Skawbo-Jensen, Frederiksb Lene Kaspersen, Lyngby-Taarbæk bidrage til løsninger i byplansudvalget, men også kultur- og fritidsområdet har været i focus. Som repræsentant for de unge familier har Thomas Christensen som medlem af både social- og børn- og skoleudvalget kunne præge dette for de unge familiers væsentlige område. Louisa Schønnemann Bøttkjærhar ydet en stor indsats især i det sociale udvalg. Vælgerforeningen skylder jer alle en stor tak for at Iide så mange år har arbejdet aktivt for kommunen og den konservastive sag. I har dermed i høj grad medvirket til, at Gentofte fortsat er den kommune, vi kan lide at bo i. Redaktionen Sterling Polish Company A/S 8 KIG december 2013

9 Udklip fra aviser om valget KIG december

10 Sparring på tre af Casper Strunges politiske mærkesager Skole/uddannelsespolitik, Torsdag d. 16. januar kl Erhvers- og skattepolitik, Onsdag d. 22. januar kl Bæredygtighed (energi-, miljø- og klimapolitik), Onsdag d. 29. januar kl Er du interesseret i at være konstruktiv sparring på ovenstående emner, så skriv til kampageleder Lise Rosving på og meld dig under fanerne. De tre emner vil blive diskuteret i første runde på følgende datoer, så skriv til Lise, hvis du vil være med i den helt nære diskussions- og sparringsgruppe. Lokation oplyses ved tilmelding pr. mail til Du kan også deltage i arrangementerne Politisk debatarrangement kombineret med social networking og Politik i det grønne læs mere om disse anngementer i kalenderen på bagsiden af dette blad. KU takker for valget Af Magnus Thorbjørn Dehlie, formand, Gentofte KU Det er en utrolig stor bedrift for en Konservativ Ungdomsforening, at lykkes med at få valgt et medlem ind i kommunalbestyrelsen. Derfor var vi også både stolte og glade, da vi om natten d. 19. november kunne konstatere, at Christian Buje Tingleff med 271 personlige stemmer, fik plads nummer syv på listen, og dermed sikrede sig en plads ved bordet, for de næste fire år. Valgkampen har været en stor begivenhed for foreningen, og vi har samlet set arbejdet med forberedelserne af valgkampen det sidste år, så vi er ganske tilfredse med udfaldet. Medlemmerne er også blevet en masse erfaringer rigere. Det har været en fornøjelse at stå rundt omkring på gaden og gå dør til dør, og opleve hvor enorm stor opbakning, der er til konservative i Gentofte. Det er virkelig en succesoplevelse, og jeg er sikker på, at opbakningen kun bliver større i løbet af de næste fire år, hvor Hans Toft får lov til at videreudvikle kommunen og skabe endnu flere kernekonservative resultater, så Gentofte kan forblive Danmarks bedste kommune. Find 10 gr. 14 kt. guld i smykkeskrinet og betal kun Massivt hjerte med en brilliant 0,02 ct. normalpris 4.950,- Gentoftegade 33 Tlf KIG december 2013

11 Jul Julemiddag 2013 Af Elin Vilner Mandag d. 9. december blev der på Strandlund afholdt julefest i Vælgerforeningen. Der deltog 33 feststemte personer, som efter en julesalme indtog den traditionelle middag bestående af dejlig flæskesteg med sprød svær og diverse tilbehør samt ris-a-la-mande. Ved kaffen kom borgmester Hans Toft, som blev hyldet efter sit og partiets kanonvalg i Gentofte. Hans Toft takkede for opbakningen og ønskede alle en Glædelig Jul og et Godt Nytår. Efterfølgende blev der traditionen tro spillet tallotteri, og mange af deltagerne havde medbragt gode gaver til bortlodning, som alle vakte glæde. Der blev også tid til en hyggesnak mellem spillene. Jette Kyed takkede deltagerne for en dejlig aften og ønskede alle Glædelig Jul og Godt Nytår, og vi sluttede af med endnu en julesalme. Så var julestemningen i hus. EDC Hjort Galleri Ottesen Bente Kjølhede KIG december

12 Kalenderen Januar Torsdag d. 16. kl Sparring på Casper Strunges politiske mærkesag om Skole/uddannelsespolitik Lokation følger ved tilmelding Læs mere på side 10 i dette blad. Tirsdag d. 21. kl Politisk debatarrangement kombineret med social networking Le Cafe, Waterfront, Tuborg Havnevej 4-8, 2900 Hellerup Vi starter med politisk oplæg ved folketingskandidat Casper Strunge, spiser et måltid mad og fortsætter snakken i uformelle omgivelser. Onsdag d. 22. kl Sparring på Casper Strunges politiske mærkesager om Erhvers- og skattepolitik Lokation følger ved tilmelding Læs mere på side 10 i dette blad. Tirsdag d. 28. kl Hovedbestyrelsesmøde i kantinen på Rådhuset. Forberedelse af generalforsamling. Kun for medlemmer af HB. Onsdag d. 29. kl Sparring på Casper Strunges politiske mærkesager om Bæredygtighed (energi-, miljø- og klimapolitik) Lokation følger ved tilmelding Læs mere på side 10 i dette blad. Februar Torsdag d. 6. kl Om at drive virksomhed i Asien på Café Apoteket Henrik Olesen, tidl. direktør for Mærsk/HP /IBM og har arbejdet 10 år i Asien. Kom og hør, hvordan man driver en virksomhed frem i Asien, og hvilken rolle Danmark bør indtage i forhold til at få den danske konkurrenceevne op i forhold til udfordringerne fra øst. Torsdag d. 20. kl Generalforsamling i Rådhusets kantine Se mere på side 3 i dette blad Mandag d. 17. kl Årsmøde i konservative kvinder hos formanden, Jette Kyed, Snogegårdsvej 48, 2820 Gentofte Ved mødet vil vælgerforeningens formand, Birgitte Dember tale om kommende aktiviteter. Dagsorden i henhold til vedtægterne. Tirsdag d. 25. kl Politisk debatarrangement kombineret med social networking Le Cafe, Waterfront, Tuborg Havnevej 4-8, 2900 Hellerup Vi starter med politisk oplæg ved folketingskandidat Casper Strunge, spiser et måltid mad og fortsætter snakken i uformelle omgivelser. Marts Torsdag d. 20. kl Det sociale område gennem 16 år på Café Apoteket Kirsten Kirkegård, tidl. formand for socialudvalget fortæller om 16 års erfaringer. Hvad er der sket på det sociale område gennem de sidste 16 år, og hvad bliver fremtidens udfordringer i kommunerne? Søndag d. 23. kl Politik i det grønne Vi mødes ved indgangen til Berntorffparken ved ridebanen (indgangen ved Bernstorffparken, tættest mod Femvejen). Her vil vi i samlet flok gå en tur i Bernstorffparken. Folketingskandidat Casper Strunge vil være med på turen, samt flere af vores KB-medlemmer. Undervejs vil vi uformelt diskutere politik både det landsdækkende og det lokale. På turen vil der være korte oplæg om parkens forskellige kulturelle islæt, således slottet, Svenske Villaen og Rosenhavens historie vil blive opfrisket. Tag gerne hunden med! Vi slutter af med kaffe og kage. Medbring en 50 er til kagekassen. April Onsdag d. 9. kl Hovedbestyrelsesmøde i kantinen på Rådhuset. Åbent for alle. ID nr Adgangen til Rådhuset er fra Bernstorffsvej med åbning et kvarter før mødets begyndelse. Evt. tilmelding eller spørgsmål om møderne, kontakt vælgerforeningens kontor på tlf eller Følg med på hjemmesiden

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune Vedtægter VEDTÆGTER for Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune,

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Middelfart Kommune, i daglig tale Konservative i Middelfart. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Odense kommune, i daglig tale Odense Konservative Vælgerforening (OKV). Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

KIG. Konservative i Gentofte. nr. 6 Dec. 2009 27. årgang. Læs om: Valgsejr Klimakommissær Kommunalbestyrelse Den offentlige sektor...

KIG. Konservative i Gentofte. nr. 6 Dec. 2009 27. årgang. Læs om: Valgsejr Klimakommissær Kommunalbestyrelse Den offentlige sektor... Konservative i Gentofte KIG nr. 6 Dec. 2009 27. årgang Læs om: Valgsejr Klimakommissær Kommunalbestyrelse Den offentlige sektor... og meget mere Medlemsblad for Den konservative vælgerforening i Gentofte

Læs mere

VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION

VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION CHRISTIANSBORG 1240 KØBENHAVN K 1 Nærværende vedtægter er vedtaget på landsorganisationens stiftende møde i Idrættens Hus i Vejle lørdag den 27. april 1996.

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Dansk Pæon Selskab Generalforsamling Den 23. februar 2013 kl. 15.30 Det Biovidenskabelige Fakultet Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Der var incl. bestyrelsen 24 personer til stede (15 året før).

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER LANDSMØDET 28. 30. AUGUST 2008 VEDTÆGTER 1 Navn, overordnet organisation og hjemsted 2 Landsorganisationens formål 3 Politiske kontakter 4 Medlemskab af

Læs mere

Vedtægter for. Skiveegnens Radikale. Side 1 af 5

Vedtægter for. Skiveegnens Radikale. Side 1 af 5 Vedtægter for Skiveegnens Radikale Side 1 af 5 Vedtægter for kommuneforeningen Skiveegnens Radikale 1. Medlemmer af Det Radikale Venstre, der er bosiddende i Skivekommune, er medlem af kommuneforeningen.

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 36 medlemmer inkl. bestyrelsen deltog i generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer: Kenneth Bergenhagen, Pia Jørgensen,

Læs mere

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Enhedslisten Middelfart. Foreningen

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent.

Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent. SF Grethe Referat af generalforsamling 03.03.13 Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent. Stemmeudvalg blev nedsat Formandens beretning: Inge kommenterer den skriftlige

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende Ry, 01.10.2013 Kære pårørende Siden 2007 har der eksisteret et pårørenderåd ved Bostederne i Skanderborg. Ved fusionen i 2012 blev flere bo enheder i kommunen samlet under Bostederne i Skanderborg og antallet

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Ø-posten, 1. udgave juli 2013. Leder... 1. Regionsrådsvalg... 2. Støtte til valgkamp i Aalborg... 3

Ø-posten, 1. udgave juli 2013. Leder... 1. Regionsrådsvalg... 2. Støtte til valgkamp i Aalborg... 3 Indholdsfortegnelse Leder... 1 Regionsrådsvalg... 2 Støtte til valgkamp i Aalborg... 3 Deltag i næste folketingsvalgkamp med Enhedslisten Aalborg... 4 Bliv kandidat til kommunalvalget... 4 Kalenderen...

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende dagsorden:

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

DEN 2008. KNU Februar. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 307. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1

DEN 2008. KNU Februar. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 307. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1 KNU Februar DEN 2008 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 307 Side 1 Lise Linderstrøm Vibeke Raae Mogens Nielsen 8 februar 15 februar 17 februar Redaktionen ønsker tillykke

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang GVF-Avisen www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Generalforsamling Der indkaldes til ordinær generalforsamling i GVF Grundejerforeningen Vejlby Fed tirsdag

Læs mere

KIG. Konservative i Gentofte. nr. 1 Feb. 2010 28. årgang

KIG. Konservative i Gentofte. nr. 1 Feb. 2010 28. årgang Læs om: Indkaldelse til generalforsamling Læger i Afghanistan Biskop i kantinen... og meget mere Konservative i Gentofte KIG nr. 1 Feb. 2010 28. årgang Medlemsblad for Den konservative vælgerforening i

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål

1 Navn og hjemsted. 2 Formål Vedtægter for Foreningen Samsø Energiakademi 28.marts 2014 Indhold 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskab... 3 4 Bestyrelsen... 3 5 Den ordinære generalforsamling... 4 6 Ekstraordinære generalforsamlinger...

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling 4. marts 2008

Velkommen til Generalforsamling 4. marts 2008 Velkommen til Generalforsamling 4. marts 2008 Generalforsamling 2008 Lederne København Vest Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab og budget 4. Behandling

Læs mere

Radikale Venstre fik det bedste valg i mere end 30 år og står nu med en gruppe på 17 folketingsmedlemmer. Valget i tal. 30.

Radikale Venstre fik det bedste valg i mere end 30 år og står nu med en gruppe på 17 folketingsmedlemmer. Valget i tal. 30. 30. september 2011 Radikale Venstre fik det bedste valg i mere end 30 år og står nu med en gruppe på 17 folketingsmedlemmer. Men hvem er de egentlig, disse nye radikale, hvoraf kun fem har siddet i Folketinget

Læs mere

Vedtægter for SF København

Vedtægter for SF København Vedtægter for SF København 1 Navn og formål 1.1. Organisationens navn er SF Socialistisk Folkeparti, København, i daglig tale SF København. 1.1 SF København er underlagt SF Socialistisk Folkepartis generelle

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningens

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Idrætsforeningen Kreds 57 Ferslev-Skibby VEDTÆGTER

Idrætsforeningen Kreds 57 Ferslev-Skibby VEDTÆGTER Idrætsforeningen Kreds 57 Ferslev-Skibby VEDTÆGTER Foreningens navn er Kreds 57 Ferslev-Skibby, stiftet i 1896 og er hjemmehørende i Ferslev, 4050 Skibby, Frederikssund kommune. Foreningen har CVR.nr.

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Tirsdag den 29. april, 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Asperup-Roerslev Lokaludvalg.

Tirsdag den 29. april, 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Asperup-Roerslev Lokaludvalg. Tirsdag den 29. april, 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Asperup-Roerslev Lokaludvalg. Generalforsamlingen foregik i biblioteket i Roerslev-Blankes Forsamlingshus, kl. 19.30 Dagsordenen var følgende:

Læs mere

Kommunalpolitisk Topmøde 2013

Kommunalpolitisk Topmøde 2013 Kommunalpolitisk Topmøde 2013 Den 21. - 22. marts Program Fremtidens kommunestyre til debat Velkommen til Kommunalpolitisk Topmøde 2013 På vegne af KL s bestyrelse er det en glæde at byde velkommen til

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Godkendt af den ordinære generalforsamling torsdag d. 28. november 2013 Artikel 1: Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen Studenterhuset

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningen

Læs mere

Den danske struktur. Tre niveauer - Stat - Regioner - Kommuner. Strukturreform i 2007-14 amter bliver til 5 Regioner - 271 kommuner blev til 98

Den danske struktur. Tre niveauer - Stat - Regioner - Kommuner. Strukturreform i 2007-14 amter bliver til 5 Regioner - 271 kommuner blev til 98 VALG TIL KOMMUNER OG REGIONER Den danske struktur Tre niveauer - Stat - Regioner - Kommuner Strukturreform i 2007-14 amter bliver til 5 Regioner - 271 kommuner blev til 98 Opgavefordeling Økonomi Kommunerne

Læs mere

Gentofte Hospital Sportsforeningen - love og vedtægter. Love

Gentofte Hospital Sportsforeningen - love og vedtægter. Love Gentofte Hospital Sportsforeningen - love og vedtægter. 1. Navn og tilslutning: Love Foreningens navn er Gentofte hospitals sportsforening Foreningen er stiftet den 13. august 1946. På ny igen ved generalforsamling

Læs mere

Referat. Mammen Friskole

Referat. Mammen Friskole Referat af ordinær generalforsamling 2005 på Mammen Friskole tirsdag den 12. april kl. 19.00 Der var i alt 29 stemmeberettigede deltagere. 1. Valg af dirigent og stemmetællere Kristian Jensen blev valgt

Læs mere

Debatpunkter Emne Debat Indstilling/handling 1 Aftale strukturen for dagen. Herunder den mest hensigtsmæssige rækkefølge at behandle punkterne i.

Debatpunkter Emne Debat Indstilling/handling 1 Aftale strukturen for dagen. Herunder den mest hensigtsmæssige rækkefølge at behandle punkterne i. Side 1 af 5 Type: Møde Referat Konstituerings-/ kredsstyrelsesmøde Dato 27. marts 2014 kl. 8.30 15.30 Formalia Dirigent Referent Lisbeth Bøwes Niels Anton Andersen (forlader mødet kl.13.30) Deltagere Charlotte

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken

Grundejerforeningen Nøddeboparken Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET Referat fra generalforsamling 18. april 2007 I Egholmskolens Festsal www.noddeboparken.dk - 1 - Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

Radikale Venstre Thy Mors Vi kæmper for kulturen, naturen og nærdemokratiet

Radikale Venstre Thy Mors Vi kæmper for kulturen, naturen og nærdemokratiet Referat fra Radikale Venstre Thy Mors generalforsamling onsdag d. 17. april 2013 kl. 19.30 i Plantagehuset 1. Valg af dirigent, sekretær og stemmetællere Henrik Bolt Jørgensen valgtes til dirigent og Peter

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00. Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00. Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00 Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart Undertegnede erklærer referatet godkendt. Dato Henning Moritzen

Læs mere

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er samtaleboblen og hjemsted Odense Formål 2 Foreningens virke bygger på et tredelt fundament: 1) Folkeoplysning -

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

Det er foreningens formål, gennem idræt og kulturelt arbejde, at styrke sammenholdet mellem unge og ældre til gavn for lokalsamfundet.

Det er foreningens formål, gennem idræt og kulturelt arbejde, at styrke sammenholdet mellem unge og ældre til gavn for lokalsamfundet. VEDTÆGTER 1. Foreningens navn er Skrydstrup Ungdoms- & Idrætsforening (SUIF). Foreningens hjemsted er Haderslev Kommune. 2. Det er foreningens formål, gennem idræt og kulturelt arbejde, at styrke sammenholdet

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Se eller gense Margrethe Vestagers tale på landsmødet

Se eller gense Margrethe Vestagers tale på landsmødet 1.oktober 2013 En solbeskinnet septemberweekend holdt Radikale Venstre sit årlige landsmøde. Afstemninger, taler, comeback til en Helveg og overraskelsesvisit fra en Price var blot nogle af højdepunkterne.

Læs mere

Vedtægter. for. Roskilde Taekwondo Klub

Vedtægter. for. Roskilde Taekwondo Klub Vedtægter for Roskilde Taekwondo Klub 1 Navn Seung-Li Roskilde Taekwondo Klub. Klubben har hjemsted i Roskilde Kommune. 2. Formål At dyrke de af Dansk Taekwondo Forbund godkendte idrætsgrene. Dansk Taekwondo

Læs mere

NYHEDSBREV NR 1 2012. ASF DANSK FOLKEHJÆLP Viborg-Skive afd. En hilsen fra formanden

NYHEDSBREV NR 1 2012. ASF DANSK FOLKEHJÆLP Viborg-Skive afd. En hilsen fra formanden NYHEDSBREV NR 1 2012 ASF DANSK FOLKEHJÆLP Viborg-Skive afd. Allerførst en rigtig trist nyhed. D. 1. februar blev Marianne ramt af en hjerneblødning, hun blev opereret og lagt i coma. I fredags vækkede

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014

Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014 Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014 Om undersøgelsen Artiklen er skrevet på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse, som Enhedslisten har fået foretaget af analysebureauet &Tal. Ønsket er

Læs mere

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år Punkt 0 Dagsorden for Danske Kreds Generalforsamling Onsdag den 21. maj 2014 kl. 10.00 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen 3. Valg af stemmetællerudvalg 4. Bestyrelsens

Læs mere

Kunstforeningen Fjordkunst.dk

Kunstforeningen Fjordkunst.dk Kunstforeningen Fjordkunst.dk Generalforsamling Rejsestalden Jægerspris d. 14. marts 2010. kl. 10.00 12.00 Formand Helle Borg byder velkommen. Helle fortælle, at der efter generalforsamlingen, vil være

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 14. marts 2013 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Til stede: Hanne, Patricia, Michael, Bente Fraværende: Allan og Pia skulle have været med på Skype, men internettet fungerede ikke. Linda blev i København,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION RY BIOGRAF

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION RY BIOGRAF 1 - Identifikation: Ry Biograf er en selvejende institution med hjemsted på Kyhnsvej 4, 8680 Ry. 2 - Formål: Institutionens formål er at drive biograf med forevisning af et bredt udsnit af såvel danske

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. 2 Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 3 Foreningens

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Der var i alt 54 fremmødte. 42 fra 1. kreds, 8 fra

Læs mere

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Kolding Svømmeklub (forkortet KSK), stiftet den

Læs mere

Rådet var således beslutningsdygtigt. Workshoppen blev faciliteret af konsulent Bjørn Nygaard.

Rådet var således beslutningsdygtigt. Workshoppen blev faciliteret af konsulent Bjørn Nygaard. 15-01-2009, Workshop Opsamling på workshop. Integrationsrådets organisering 2009. Indledning Integrationsrådet afholdt ekstraordinær workshop torsdag d. 15. januar 2009, for at tage stilling til rådets

Læs mere

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde senest 1 uge før.) 5. Valg af

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

KIG. Konservative i Gentofte. nr. 2 juni 2013 31. årgang. OBS! fra kalenderen

KIG. Konservative i Gentofte. nr. 2 juni 2013 31. årgang. OBS! fra kalenderen OBS! fra kalenderen Sensommertur til Bjørn Wiinblads hus Onsdag d. 28. august kl. 11 Gentoftes skoler Onsdag d. 4. september kl. 19.30 Vangede Festival Lørdag d. 7. september kl. 11-16... se mere på bagsiden

Læs mere

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park 1. Valg af dirigent, sekretær og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Peter Pagh D72 og til sekretær Jens Grøn P120 Stemmetællere blev: Benny D 69, Marja H 10, Rikke P 40, Sommer H 22 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

SSP Samrådets vedtægter

SSP Samrådets vedtægter Gældende vedtægter SSP Samrådets vedtægter Forslag til ændringer 1. NAVN. Foreningens navn er SSP-Samrådet. Foreningens navn er SSP-Samrådet. 2. FORMÅL. At være kontaktorgan mellem medlemmerne. At holde

Læs mere

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I STENLILLE HALLENS SELSKABSLOKALE ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2008 Klokken 19.00 bød formand Carl-Henrik Nielsen

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til:

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: 99S1t,91. 6 1. 0LOZ9 017 1. FREDERICIAKOMMUNE 11~IMMI~ffilt1 Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge

Læs mere

Tirsdag den 18. februar 2014 kl. 19.00 Foredragsaften i Toldkammeret, Havnepladsen 1, 3000 Helsingør, lille sal på 1. sal.

Tirsdag den 18. februar 2014 kl. 19.00 Foredragsaften i Toldkammeret, Havnepladsen 1, 3000 Helsingør, lille sal på 1. sal. E-mail Nyhedsbrev nr. 31 Kære medlemmer af Scleroseafdelingens Lokalafdeling. Hermed fremsender vi invitation til arrangementer i januar, februar og marts 2014 Vi starter det nye år med en Caféaften med

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Formanden, Linda Andersen, bød de forsamlede lokale beboere velkommen til landsbyforeningens første ordinære generalforsamling.

Læs mere

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn 1 Selskabets navn er: De danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn Selskabets hjemsted er Silkeborg Selskabet er upolitisk Selskabet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted.

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Havndal -Udbyneder Idrætsforening, der er stiftet den 7-11-1962. Foreningen er hjemmehørende i Havndal, Randers

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning September 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning September 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning September 2012 Sommeren er ved at gå på hæld, og jeg håber, at man har nydt det typiske danske sommervejr, som må siges at være så uforudsigeligt. Bestyrelsen er atter i arbejdstøjet

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C.

Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C. DM Seniorklub København/Sjælland November 2011-11-08 Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C. Der var 35 medlemmer til stede. Til stede fra

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

ALMENBOS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING onsdag den 27. maj 2015 kl. 17.00 i Nordre Munkegårds beboerlokaler Dalstrøget 177, kld.

ALMENBOS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING onsdag den 27. maj 2015 kl. 17.00 i Nordre Munkegårds beboerlokaler Dalstrøget 177, kld. Referat af 10. juni 2015 ALMENBOS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING onsdag den 27. maj 2015 kl. 17.00 i Nordre Munkegårds beboerlokaler Dalstrøget 177, kld. i Gentofte Deltagere: Almenbos medlemmer med følgende

Læs mere

Vedtægter for Idrætsforeningen "Skjold" Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF

Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF Vedtægter for Idrætsforeningen "Skjold" Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF Foreningens Navn 1 stk. 1 Foreningens navn er: Idrætsforeningen "SKJOLD" Skævinge. Foreningens hjemsted

Læs mere

Prostitution som karriere

Prostitution som karriere ErhvervsKvindeNyt MARTS 2008 Prostitution som karriere VI FÅR BESØG AF LEDEREN AF REDEN I ÅRHUS, JOAN FISKER HOUGAARD Joan Fisker Hougaard kommer og fortæller om sit arbejde, der bringer hende i kontakt

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

7. Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. 11 8. Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf.

7. Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. 11 8. Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf. Nuværende vedtægter 9 GENERALFORSAMLINGER Stk. 1. Regionens højeste myndighed er generalforsamlingen. Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i perioden 6.-20. marts. Den indvarsles af

Læs mere