KIG. Konservative i Gentofte. nr. 5 dec årgang. OBS! fra kalenderen. Læs om: Kommunalvalg. Generalforsamling. Julemiddag...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KIG. Konservative i Gentofte. nr. 5 dec. 2013 31. årgang. OBS! fra kalenderen. Læs om: Kommunalvalg. Generalforsamling. Julemiddag..."

Transkript

1 OBS! fra kalenderen Tirsdag d. 28. jan. kl Hovedbestyrelsesmøde Torsdag d. 20. feb. kl Generalforsamling Mandag d. 17. feb. kl Årsmøde i konservative kvinder Søndag d. 23. marts kl Politik i det grønne... se mere på bagsiden KIG Konservative i Gentofte nr. 5 dec årgang Læs om: Kommunalvalg Generalforsamling Julemiddag... og meget mere Medlemsblad for Den konservative vælgerforening i Gentofte Kommune

2 Forsidefoto: Juletræ. Tegnet af Poul Reinhard KIG Konservative i Gentofte Nyt fra formanden Udgiver Den Konservative Vælgerforening i Gentofte Kommune Hjemmeside Redaktionsudvalget Birthe Philip, ansv. redaktør Tlf Henrik C. Winkel Allan Andersen Kristian Juul Lise Rovsing Deadlinie til næste KIG Se hjemmesiden efter den 28. januar Materiale til bladet bedes sendt til Trykkeren Snogegårdsvej Gentofte Tlf Vælgerforeningens ledelse/forretningsudvalg Birgitte Dember, formand Jesper Marcus, næstformand Poul Mogensen, kasserer Kenneth Finsen, sekretær Lise Rovsing Ulrik Cordes Allan Andersen, hjemmeside Vælgerforeningens kontor Den Konservative Vælgerforening i Gentofte Kommune v/hanne Weng, Ordrupvej 100, Charlottenlund tlf/fax: Kontortid: Mandag-torsdag kl Sats og tryk: Trykkeren.dk Et godt valg den bedste julegave Valget den 19. november er godt overstået, og vi har fået det bedste valg, vi på nogen måde kunne ønske os. Hele 11 mandater ud af 19 blev det til. Det gode valg skyldes ikke mindst Hans Tofts utrættelige valgkamp og arbejde for kommunen. Han var over alt i kommunen i de seneste uger op til valget, og den nære kontakt med borgerne både nu og mellem valgene har været med til at give ham det særdeles flotte personlige stemmetal, som har givet vores konservative liste så godt et samlet resultat. Sammen med Hans Toft har vi fået 10 andre kompetente konservative medlemmer i kommunalbestyrelsen: 5 erfarne fra den tidligere kommunalbestyrelse og 5 nye kommunalbestyrelsesmedlemmer. Jeg vil gerne her byde velkommen i kommunalbestyrelsen til Ulrik Borch, Christian Buje Tingleff, Ann-Kathrine Karoff, Bente Frimodt-Møller og Jesper Kamp Nielsen. Desværre betød valget også, at andre gode kræfter, vi har hentet til vores liste, ikke blev valgt ind. De vil alle blive indbudt til at deltage aktivt i vores partiarbejde i fremtiden. Til nytår stopper Kirsten Kierkegaard, Lise Rovsing, Louisa Schønemann Bøttkjær, Andreas Karberg og Thomas Christensen i kommunalbestyrelsen. De vil alle blive omtalt andetsteds i bladet. Tak til jer for arbejdet i kommunalbestyrelsen. Når valgstøvet nu har lagt sig, håber jeg, at vore kombattanter ved valget vil trække i arbejdstøjet og bidrage aktivt til, at vores kommune skal vedblive med at være så god en kommune. For husk uanset valgretorikken fra flere sider vores kommune er den med den laveste skat og de laveste administrationsudgifter! God jul og godt nytår til alle. Redaktionen ønsker alle læsere en glædelig jul og et godt nytår 2 KIG december 2013

3 Konservative i Gentofte Indkaldelse til Generalforsamling Vælgerforeningens ordinære generalforsamling afholdes torsdag den 20. februar 2014 kl i Rådhusets kantine, indgang fra Bernstorffsvej Indgangen er åben fra kl (derefter ring på ) Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om virksomheden i det forløbne år og fremlæggelse af planer for foreningens virksomhed i det kommende år. 3. Fremlæggelse af det af Hovedbestyrelsen godkendte reviderede regnskab 4. Fastlæggelse af det årlige kontingent for det følgende kalenderår. 5. Indkomne forslag. 6. Beretning fra den konservative kommunalbestyrelsesgruppe om gruppens politik. 7. Valg af formand. 8. Valg af yderligere 4 medlemmer samt 1. og 2. suppleant til vælgerforeningens forretningsudvalg. 9. Valg til Hovedbestyrelsen Hvem der er på valg kan ses på hjemmesiden efter den 28. januar Valg af 2 revisorer og suppleanter for disse. 11. Opstilling af folketingskandidat. 12. Valg af delegerede til partiets landsråd, jf. vedtægter for Det Konservative Folkepartis organisation 4, stk. 2, pkt. 11 og 12, samt suppleanter for disse. 13. Politisk drøftelse. 14. Forslag til vedtægtsændringer. FUs forslag til mindre ændringer kan ses på hjemmesiden efter den 28. januar Eventuelt. Forslag, som ønskes behandlet af generalforsamlingen, skal skriftligt være formanden i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen. Med venlig hilsen Birgitte Dember formand KIG december

4 Borgmester Vi gjorde det bedre! Af Hans Toft, borgmester Hvilken sejr! Trods de massive og hårde politiske og personlige angreb fra Venstre og Liberal Alliance igennem de sidste fire år og ikke mindst i hele valgkampen så var vælgernes dom meget klar: Det bedste konservative kommunalvalg i de sidste 25 år. Mere end hver anden vælger i Gentofte Kommune stemte konservativ med 10 % fremgang i forhold til sidste valg, mens vort bastant angribende søsterparti, Venstre, måtte notere en tilbagegang på 17 %. Vor valgstrategi var meget klar. Vi fremhævede det, som borgerne oplever i deres hverdag: En velfungerende kommune, der leverer høj service inden for alle kerneområder for de små børn, for skoler, for idræts- og fritidslivet og for de ældre. Derfor bliver Gentofte-borgerne i deres kommune, og derfor oplever vi i disse år en meget stor tilflytning ikke mindst af børnefamilier en god kommune at leve og bo i. Enhver iagttager i valgkampen kunne se, at vi fremhævede kommunens kvaliteter og ikke tog imod indbydelsen fra andre partier til politisk mudderkastning men vi tog naturligvis til genmæle, når vi blev angrebet. Et dygtigt hold konservative kandidater dokumenterede de mange gode resultater under også de sidste fire års konservative ledelse. Hvor vi også havde flertallet i kommunalbestyrelsen og formidlede et bredt samarbejde. Fire år i træk med hvert år 17 ud af 19 kommunalbestyrelsesmedlemmer bag budgettet. Det dokumenterer ægte samarbejdsvilje, politisk mod og ansvar. At der så er et par medlemmer i oppositionen, der melder fra og i stedet ønsker at tale deres kommune ned eller hellere vil have skattelettelser på 25 kr. om måneden frem for at forbedre forholdene for samfundets allersvageste på Bank-Mikkelsens Vej det er så deres valg at stå uden for indflydelse. Bredt samarbejde Konstitueringsforhandlingerne i vores kommune forløber naturligvis anderledes, når vi som parti repræsenterer 11 ud af kommunalbestyrelsens 19 medlemmer. Men et sådant flertal forpligter og betyder ansvar. Derfor indbød jeg efter valget alle partier til samtaler hver for sig for at modtage deres indspil og forslag med henblik på en aftale om bredest mulig konstituering. Også Venstre blev indbudt til et konstruktivt og positivt politisk samarbejde. Vi meldte klart til både Venstre og Liberal Alliance, at vi naturligvis lægger op til et bredt politisk samarbejde også med disse partier, men at vi efter deres handlinger og meldinger i de sidste fire år og ikke mindst under valgkampen, naturligvis ikke kunne have den tillid til deres loyalitet i samarbejdet, som kræves for at et parti kan indgå i den direkte ledelse af kommunen. Samarbejde kræver, at man vil det, og viser det i sine handlinger. Og det vil disse partier åbenlyst og åbenbart ikke, når de har det som et hovedmål at så mistillid til den valgte borgmester. Som vi sagde det utallige gange før og under valgkampen: Vi indgår ikke nogen konstitueringsaftale, som kan forhindre et bredt samarbejde i kommunalbestyrelsen. Derfor ønskede vi den bredest mulige konstituering, som også omfattede Socialdemokratiet. Vi tilbød derfor de radikale 2. viceborgmesterpost, næstformandspost og vigtige udvalgsposter. Vi tilbød også Venstre, Liberal Alliance og radikale at forhandle om øvrige poster, som disse partier ikke efter den d Hondtske opgørelse var umiddelbart berettiget til. De radikale meddelte os, at de ikke ønskede at bryde med den valggruppe, de var en del af altså sammen med Enhedslisten, Venstre og Liberal Alliance, som de senere etablerede valggruppe med. Men vi ville i tilbuddet til de radikale sikre os, at de pågældende ledelsesposter ikke tilfaldt Enhedslisten, Venstre eller Liberal Alliance. Afstemning på Bakkegårdsskolen 4 KIG december 2013

5 Tømning af stemmeurnerne Ved kommunalbestyrelsens konstituering den 2. december etablerede de radikale så sammen med Enhedslisten, Venstre og Liberal Alliance den fælles valggruppe, som betød, at Enhedslisten fik 9 politiske poster mere end de 2, de var berettiget til, hvis ikke Venstre, Liberal Alliance og radikale havde givet dem de ekstra poster herunder vigtige poster i Børne- og Skoleudvalget, Socialudvalget og Teknikog Miljøudvalget. Og efter de radikales nej etablerede vi derfor en valggruppe hen over midten alene med Socialdemokratiet. Mod nye mål Valget betyder, at vi skal sige farvel til den siddende kommunalbestyrelse og velkommen til en ny. En særlig tak skal her lyde til de afgående medlemmer af den konservative gruppe tak til Kirsten Kierkegard, Lise Rovsing, Andreas Karberg, Thomas Christensen og Louisa Schønnemann Bøttkjær for det gode samarbejde og den store indsats i både vores gruppe og kommunalbestyrelsen. En ny gruppe med erfaring og fornyelse er klar til trække i arbejdstøjet den 1. januar igen med konservative formænd og næstformand i de centrale udvalg. En række initiativer skal udmøntes fra budgetaftalen i oktober. Blandt andet skal indsatsen for borgere med handicap og psykisk sygdom styrkes, lærere og skoleledere skal have et kompetenceløft i forbindelse med indførelsen af folkeskolereformen, og vi skal have fortsat fokus på digitalisering i forbindelse med bl.a. velfærdsteknologi og borgerservice. Og så er der de kommende års store ud og ombygningsprojekt, som skal modernisere institutioner og boliger på Bank-Mikkelsens Vej for borgere med handicap. Vi fortsætter samtidig med modernisering og vedligeholdelse af kommunens bygninger på skoler, daginstitutioner, fritidsområdet, ældreområdet og boliger, og med de planlagte nyanlæg, blandt andet Gentofte Sportspark, Skovshoved Havns udvidelse, skateranlæg og skaterhal, musikbunkeren i Bernstorffsparken samt de mange aktiviteter inden for idrætslivet. Alt sammen for at fastholde Gentofte Kommune som et godt sted at leve, bo og arbejde. Jeg ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår. KIG december

6 Uddannelse Erhvervsskolen skal forbedres fra folkeskolen Af Casper Strunge, Folketingskandidat i Gentofte for Det Konservative Folkeparti Kære vælgerforeningsmedlemmer. Jeg vil denne gang vende tilbage til et emne, som jeg i vælgerforeningen tidligere har berørt, og som ser ud til inden længe at få en større overhaling, rent politisk emnet er erhvervsskolerne og virksomhedernes muligheder for at få kvalificeret arbejdskraft. Erhvervsskoleuddannelserne er ikke populære, kun ca.20%afenårgangfåren erhvervsskoleuddannelse, hvilket betyder, at vi alle kan se frem til telefonkø og høje timepriser, når vi skal have fat i en elektriker, tømrer eller når vi i virksomheden skal ansætte en industritekniker eller designer. Udfordringen kan ikke tales op, vi kan ikke få uddannelserne til at få mere anseelse ved at sige det igen og igen der skal handles. Og som med alle andre dele af uddannelsessystemet, skal vi begynde i folkeskolen. Eleverne også klar til erhverslivet Udfordringen er bl.a., at skolelærere ikke ved nok om, hvordan virksomheder drives og fungerer, hvilket betyder, at de gymnasiale uddannelser er det naturlige valg, og den anbefaling lærerne giver eleverne. Yderligere er det primært lærere der er UU vejledere og dermed også dem der skal rådgive eleverne i deres uddannelsesvalg. I Hillerød tog jeg sammen med erhvervssammenslutningen C4 for et par år siden initiativ til at skabe et forpligtende samarbejde mellem skoler og lokale virksomheder. Projektet har nu set dagens lys og en række virksomheder er blevet koblet sammen med de nærmeste skoler. Lokale virksomheder skole og eleverne Princippet er, at lokale virksomheder præsenteres for elever fra 6. klasse (i Hillerød 7. klasse), og eleverne dermed bliver gjort opmærksomme på hvilke jobmuligheder der er i lokalområdet, hvilke karriereveje der er, og i det hele taget finder ud af, hvilken produktivitet der hersker lige udenfor skolens matrikel. For lærerne betyder det en guldgrube af inspirerende informationer og kontakter, som står klar til at hjælpe, hvilket betyder, at lærere kan basere opgaver på faktiske forhold og problemstillinger fra virksomhederne. Så i stedet for at problemregning er baseret på tænkte eksempler, så tager de i stedet udgangspunkt i navngivne lokale virksomheder som eleverne kender. Eleverne kan lave projekter med udgangspunkt i virksomhederne og eleverne vil oplagt søge fritidsjob i lokale virksomheder, som på den måde får adgang til rekruttering af kommende elever og lærlinge. I Hillerød er der også lagt op til, at virksomhedernes medarbejdere i visse tilfælde kan være gæsteundervisere og hjælpe læreren med undervisningen. Antallet af ansøgere til erhvervsuddannelserne er ikke bare gået tilbage, dem der ansøger har et lavere karaktergennemsnit fra folkeskolen end tidligere. Og der er en tendens til, at de kloge som en selvfølge skal på gymnasiet. Hvem skal så overtage fars virksomhed, hvem skal oplære nye lærlinge i fremtiden. Selv erhvervsuddannede forældre anbefaler deres børn at vælge gymnasiet. Denne udvikling skal vendes, og det begynder med indsatser i folkeskolen. Jeg vil gerne sætte gang i samme projekt i Gentofte, og har allerede kontakt med en række interessenter. Skulle du, kære medlem være interesseret i at deltage, har du en virksomhed med disse udfordringer, så hører jeg meget gerne fra dig. Efterårsoplevelser Foredrag og undervisning Stenalderkost Gratis sprogtest Yachtskipper af 3. grad Slip sangglæden løs FOF Gentofte Urmager Henrik Werner Hellerupvej Hellerup Telefon KIG december 2013

7 Regionen Konservative sejre i Region Hovedstaden Af Mette Abildgaard, Politisk leder Region Hovedstaden Lad mig være ærlig. Vi var mange, der havde frygtet, at partiets svære situation landspolitisk ville ramme os hårdt ved regionsrådsvalget, som jo for de fleste vælgere er en noget diffus størrelse. Jeg havde derfor frygtet en halvering fra seks til tre mandater i Region Hovedstaden. Så forestil jer lettelsen, da de sidste stemmer i København blev meldt ind klokken kvart i fire på valgnatten, og vi fik fem mandater! Ind blev valgt Hans Toft (Gentofte), Per Tærsbøl (Helsingør), Karsten Skawbo-Jensen (Frederiksberg), Lene Kaspersen (Lyngby-Taarbæk) og jeg selv. De fem mandater blev allerede bragt i spil på valgnatten, hvor vi blev en del af konstitueringsaftalen. Der var ingen muligheder for et borgerligt flertal, så vi måtte søge indflydelsen på anden vis. Vi blev derfor en del af en bred aftale hen over midten, som godt nok gør socialdemokraten Sophie Hæstorp Andersen til regionsrådsformand, men derudover leverer solide konservative resultater som vi virkelig kan være stolte af. Og vi holder Enhedslisten totalt udenfor indflydelse. Heller ikke dårligt. Vi fik på konservativt initiativ nedsat et kræftudvalg, det første af sin slags i Danmark, som har til formål at sikre, at flere borgere i Hovedstaden fremover bliver behandlet inden for lægernes anbefalede tidsgrænser. I dag bliver kun 27 procent af brystkræftpatienterne behandlet til tiden, det kan vi simpelthen ikke være bekendt. I Region Midtjylland får hele 94 procent af brystkræftpatienterne behandling til tiden! Med et kræftudvalg, hvor jeg selv sætter mig for bordenden, vil vi gøre alt, hvad der står i vores magt for at rette op på kræfttallene og sikre bedre behandlingsforløb til alle kræftpatienter. Det er for mig den vigtigste opgave i de kommende fire år! En hel ny OECD rapport måler 36 landes indsats på kræftområdet. Her placerer Danmark sig som nummer 33. Det er simpelthen ikke godt nok. En anden sejr vi fik, var vedrørende lukningen af lægevagten. Vi stillede forslag om at rulle beslutningen om lukningen tilbage og i stedet få lægerne tilbage i lægevagten frem for sygeplejersker, men det kunne vi desværre ikke finde et flertal for. Vi kæmpede men stod alene med Dansk Folkeparti om det ønske. Til gengæld fik vi skrevet ind i konstitueringsaftalen, at der hver måned skal følges op på den nye ordning, og at vi skal have en grundig evaluering allerede efter seks måneder. Endnu en konservativ sejr selvom vi havde håbet på, at man ville rulle beslutningen tilbage. Af andre konservative fingeraftryk kan nævnes: Oprettelse af produktionskøkken på det nye supersygehus i Nordsjælland, stop for lukningen af hospitaler, øget indsats i forhold til børne- og ungdomspsykiatrien samt en åbning for brugen af private aktører og indførelse af høringskrav i forbindelse med større initiativer. Udover formandsposten i Kræftudvalget fik vi også formandsposten i Psykiatriudvalget, næstformandsposten i Erhvervsudvalget og derudover pladser i samtlige øvrige udvalg. Vi har store forventninger til fire år i arbejdstøjet! At være en del af konstitueringsaftalen giver indflydelse, ansvarsfulde poster og en pokkers masse arbejde. Jeg glæder mig utrolig meget til det hele, og jeg er glad for, at vi igen har fået en meget erfaren og kompetent regionsrådsgruppe. Husk: Hvis du har input til, hvad vi skal sætte på dagsordenen så kan jeg altid træffes på Advokaterne Arup og Hvidt Nørre Voldgade København K Drivkraften er kærlighed til dyr! Gersonsvej Hellerup Tlf Tagdækning m/incopal Overstrygning af tage m/asfalt Rep. & vedligehold af paptage Incopal PLUS leverandør Frikke s Tagdækning Aps Erikavej Gentofte / KIG december

8 Valg Tak for indsatsen Fem markante kommunalpolitikere forlader årets udang kommunalbestyrelsen: Kirsten Kierkegaard, Lise Rovsing, Andreas Karberg, Thomas Christensen og Louisa Schønnemann Bøttkjær. Kirsten Kierkegaard satte sig fra første dag i stolen som formand for socialudvalget for 16 år siden. Hun kom dermed til at præge den rivende udvikling, der er sket indenfor navnlig ældreområdet med modernisering og udbygning af alle kommunens plejehjem og senest ved at få vedtaget dels en sundhedspolitik, hvor man er i fuld gang med at udmønte den i konkrete initiativer som ex.vis. sundhed for seniorer, dels en handicappolitik, der bl.a. udmøntes i at budgettet for 2014 indeholder beløb til modernisering af hele området ved Bank Mikkelsensvej. Kirsten har gennem årene endvidere siddet i børne- og skoleudvalget, byplan- og økonomiudvalget. Som hun selv har udtrykt det, lægger hun meget vægt på at bevare overblikket og se sammenhænge mellem de mange udvalg, således at de politiske beslutninger ender med at være velovervejede og til glæde for alle. Lise Rovsing blev som 20-årig dyrlægestuderende indvalgt i kommunalbestyrelsen i Hun har i de 12 år siddet i såvel de bløde udvalg og arbejdet med børn, og ældre som i de tekniske og byplansmæssige, sideløbende med at hun færdiggjorde sit studium og senere praktiserer som selvstændig dyrlæge. For hende har åbenhed og de gode argumenter været bærende i det kommunale arbejde. Hun har med glæde konstateret, at det har været muligt at skabe gode løsninger på tværs af politiske divergenser, men har også været imponeret af det engagement, mange ildsjæle udviser på alle niveauer, både i det politiske arbejde, men også i den store frivillige indsats. Både Andreas Karberg og Thomas Christensen har efter 4 år i kommunalbestyrelsen af arbejds- og familiemæssige grunde valgt ikke at genopstille. Men interessen for det politiske arbejde i lokalsamfundet er intakt. Andreas Karberg har med sin faglige og tætte tilknytning til Gentofte kunnet C Gentofte stemmer mandater stemme% 66,3 72,38 Personlige stemmer Kommunalvalg 2013 Hans Toft Pia Nyring Michael Fenger 451 Marianne Zangenberg 294 Lisbeth Winther 471 Ulrik Borch 302 Karen Riis Kjølbye 242 Katja S. Johansen 95 Jesper Kamp Nielsen 144 Susanne Biltoft 68 Per Bruun Andersen 131 Birgitte K. Schmidt 126 Christian Buje Tingleff 271 Thomas Rostrup 105 Bente Frimodt-Møller 138 Ida Seehusen 77 Louisa Schønnemann Bøttkjær 64 Britta Riis 16 Søren Schock Petersen 92 Ann-Kathrine Karoff 157 Christian Thune Jacobsen 55 Søren Skafte 45 Claus Bretton-Meyer 100 Listestemmer I alt stemmer Regionsrådsvalg Mette Abildgaard, København Hans Toft, Gentofte Per Tærsbøl, Helsingør Karsten Skawbo-Jensen, Frederiksb Lene Kaspersen, Lyngby-Taarbæk bidrage til løsninger i byplansudvalget, men også kultur- og fritidsområdet har været i focus. Som repræsentant for de unge familier har Thomas Christensen som medlem af både social- og børn- og skoleudvalget kunne præge dette for de unge familiers væsentlige område. Louisa Schønnemann Bøttkjærhar ydet en stor indsats især i det sociale udvalg. Vælgerforeningen skylder jer alle en stor tak for at Iide så mange år har arbejdet aktivt for kommunen og den konservastive sag. I har dermed i høj grad medvirket til, at Gentofte fortsat er den kommune, vi kan lide at bo i. Redaktionen Sterling Polish Company A/S 8 KIG december 2013

9 Udklip fra aviser om valget KIG december

10 Sparring på tre af Casper Strunges politiske mærkesager Skole/uddannelsespolitik, Torsdag d. 16. januar kl Erhvers- og skattepolitik, Onsdag d. 22. januar kl Bæredygtighed (energi-, miljø- og klimapolitik), Onsdag d. 29. januar kl Er du interesseret i at være konstruktiv sparring på ovenstående emner, så skriv til kampageleder Lise Rosving på og meld dig under fanerne. De tre emner vil blive diskuteret i første runde på følgende datoer, så skriv til Lise, hvis du vil være med i den helt nære diskussions- og sparringsgruppe. Lokation oplyses ved tilmelding pr. mail til Du kan også deltage i arrangementerne Politisk debatarrangement kombineret med social networking og Politik i det grønne læs mere om disse anngementer i kalenderen på bagsiden af dette blad. KU takker for valget Af Magnus Thorbjørn Dehlie, formand, Gentofte KU Det er en utrolig stor bedrift for en Konservativ Ungdomsforening, at lykkes med at få valgt et medlem ind i kommunalbestyrelsen. Derfor var vi også både stolte og glade, da vi om natten d. 19. november kunne konstatere, at Christian Buje Tingleff med 271 personlige stemmer, fik plads nummer syv på listen, og dermed sikrede sig en plads ved bordet, for de næste fire år. Valgkampen har været en stor begivenhed for foreningen, og vi har samlet set arbejdet med forberedelserne af valgkampen det sidste år, så vi er ganske tilfredse med udfaldet. Medlemmerne er også blevet en masse erfaringer rigere. Det har været en fornøjelse at stå rundt omkring på gaden og gå dør til dør, og opleve hvor enorm stor opbakning, der er til konservative i Gentofte. Det er virkelig en succesoplevelse, og jeg er sikker på, at opbakningen kun bliver større i løbet af de næste fire år, hvor Hans Toft får lov til at videreudvikle kommunen og skabe endnu flere kernekonservative resultater, så Gentofte kan forblive Danmarks bedste kommune. Find 10 gr. 14 kt. guld i smykkeskrinet og betal kun Massivt hjerte med en brilliant 0,02 ct. normalpris 4.950,- Gentoftegade 33 Tlf KIG december 2013

11 Jul Julemiddag 2013 Af Elin Vilner Mandag d. 9. december blev der på Strandlund afholdt julefest i Vælgerforeningen. Der deltog 33 feststemte personer, som efter en julesalme indtog den traditionelle middag bestående af dejlig flæskesteg med sprød svær og diverse tilbehør samt ris-a-la-mande. Ved kaffen kom borgmester Hans Toft, som blev hyldet efter sit og partiets kanonvalg i Gentofte. Hans Toft takkede for opbakningen og ønskede alle en Glædelig Jul og et Godt Nytår. Efterfølgende blev der traditionen tro spillet tallotteri, og mange af deltagerne havde medbragt gode gaver til bortlodning, som alle vakte glæde. Der blev også tid til en hyggesnak mellem spillene. Jette Kyed takkede deltagerne for en dejlig aften og ønskede alle Glædelig Jul og Godt Nytår, og vi sluttede af med endnu en julesalme. Så var julestemningen i hus. EDC Hjort Galleri Ottesen Bente Kjølhede KIG december

12 Kalenderen Januar Torsdag d. 16. kl Sparring på Casper Strunges politiske mærkesag om Skole/uddannelsespolitik Lokation følger ved tilmelding Læs mere på side 10 i dette blad. Tirsdag d. 21. kl Politisk debatarrangement kombineret med social networking Le Cafe, Waterfront, Tuborg Havnevej 4-8, 2900 Hellerup Vi starter med politisk oplæg ved folketingskandidat Casper Strunge, spiser et måltid mad og fortsætter snakken i uformelle omgivelser. Onsdag d. 22. kl Sparring på Casper Strunges politiske mærkesager om Erhvers- og skattepolitik Lokation følger ved tilmelding Læs mere på side 10 i dette blad. Tirsdag d. 28. kl Hovedbestyrelsesmøde i kantinen på Rådhuset. Forberedelse af generalforsamling. Kun for medlemmer af HB. Onsdag d. 29. kl Sparring på Casper Strunges politiske mærkesager om Bæredygtighed (energi-, miljø- og klimapolitik) Lokation følger ved tilmelding Læs mere på side 10 i dette blad. Februar Torsdag d. 6. kl Om at drive virksomhed i Asien på Café Apoteket Henrik Olesen, tidl. direktør for Mærsk/HP /IBM og har arbejdet 10 år i Asien. Kom og hør, hvordan man driver en virksomhed frem i Asien, og hvilken rolle Danmark bør indtage i forhold til at få den danske konkurrenceevne op i forhold til udfordringerne fra øst. Torsdag d. 20. kl Generalforsamling i Rådhusets kantine Se mere på side 3 i dette blad Mandag d. 17. kl Årsmøde i konservative kvinder hos formanden, Jette Kyed, Snogegårdsvej 48, 2820 Gentofte Ved mødet vil vælgerforeningens formand, Birgitte Dember tale om kommende aktiviteter. Dagsorden i henhold til vedtægterne. Tirsdag d. 25. kl Politisk debatarrangement kombineret med social networking Le Cafe, Waterfront, Tuborg Havnevej 4-8, 2900 Hellerup Vi starter med politisk oplæg ved folketingskandidat Casper Strunge, spiser et måltid mad og fortsætter snakken i uformelle omgivelser. Marts Torsdag d. 20. kl Det sociale område gennem 16 år på Café Apoteket Kirsten Kirkegård, tidl. formand for socialudvalget fortæller om 16 års erfaringer. Hvad er der sket på det sociale område gennem de sidste 16 år, og hvad bliver fremtidens udfordringer i kommunerne? Søndag d. 23. kl Politik i det grønne Vi mødes ved indgangen til Berntorffparken ved ridebanen (indgangen ved Bernstorffparken, tættest mod Femvejen). Her vil vi i samlet flok gå en tur i Bernstorffparken. Folketingskandidat Casper Strunge vil være med på turen, samt flere af vores KB-medlemmer. Undervejs vil vi uformelt diskutere politik både det landsdækkende og det lokale. På turen vil der være korte oplæg om parkens forskellige kulturelle islæt, således slottet, Svenske Villaen og Rosenhavens historie vil blive opfrisket. Tag gerne hunden med! Vi slutter af med kaffe og kage. Medbring en 50 er til kagekassen. April Onsdag d. 9. kl Hovedbestyrelsesmøde i kantinen på Rådhuset. Åbent for alle. ID nr Adgangen til Rådhuset er fra Bernstorffsvej med åbning et kvarter før mødets begyndelse. Evt. tilmelding eller spørgsmål om møderne, kontakt vælgerforeningens kontor på tlf eller Følg med på hjemmesiden

KIG. Konservative i Gentofte. nr. 2 juni 2013 31. årgang. OBS! fra kalenderen

KIG. Konservative i Gentofte. nr. 2 juni 2013 31. årgang. OBS! fra kalenderen OBS! fra kalenderen Sensommertur til Bjørn Wiinblads hus Onsdag d. 28. august kl. 11 Gentoftes skoler Onsdag d. 4. september kl. 19.30 Vangede Festival Lørdag d. 7. september kl. 11-16... se mere på bagsiden

Læs mere

KIG. Konservative i Gentofte. nr. 3 okt. 2012 30. årgang. OBS! fra kalenderen

KIG. Konservative i Gentofte. nr. 3 okt. 2012 30. årgang. OBS! fra kalenderen OBS! fra kalenderen Kommunens byplanlægning Søndag d. 28. okt. kl. 16-18 Mennesker i Europa Søndag 25. nov. kl. 16-18 Connie Hedegaard: EU og Klima, Torsdag 15. nov. kl. 18-19 Amerikanske valgkamp Søndag

Læs mere

ontakt Lyngby-Taarbæk Konservative Forening Nr. 1 April 2010 Årgang 51 Formandens hjørne af Poul Erik Pedersen Side 3

ontakt Lyngby-Taarbæk Konservative Forening Nr. 1 April 2010 Årgang 51 Formandens hjørne af Poul Erik Pedersen Side 3 ontakt Lyngby-Taarbæk Konservative Forening Nr. 1 April 2010 Årgang 51 Formandens hjørne af Poul Erik Pedersen Side 3 Generalforsamlingen i 2010 Af Jesper Andersen-Rosendal Side 4 De tre musketerer Grundlovsmøde

Læs mere

KIG. Konservative i Gentofte. nr. 1 Feb. 2010 28. årgang

KIG. Konservative i Gentofte. nr. 1 Feb. 2010 28. årgang Læs om: Indkaldelse til generalforsamling Læger i Afghanistan Biskop i kantinen... og meget mere Konservative i Gentofte KIG nr. 1 Feb. 2010 28. årgang Medlemsblad for Den konservative vælgerforening i

Læs mere

Lindebladet Frederiksberg Konservative

Lindebladet Frederiksberg Konservative Lindebladet Frederiksberg Konservative Nr. 1 2013 19. årgang Forår, sommer og efterår C for: Kontinuitet Kvalitet Fornyelse Kommunalvalg den 19. november 2013 Vi stiller op for byens parti Frederiksberg

Læs mere

Kalender... 1. Fra bestyrelsen... 2. Dagsorden til Generalforsamling 23. marts 2014... 3. Beretning fra bestyrelsen... 4

Kalender... 1. Fra bestyrelsen... 2. Dagsorden til Generalforsamling 23. marts 2014... 3. Beretning fra bestyrelsen... 4 Marts 2014 Nyhedsbrev for SF Albertslund Nyhedsbrevet sendes via mail til SF ere i Albertslund og kan ses på hjemmesiden www.sf.dk/albertslund. Hvis det er afgørende for dig at få nyhedsbrevet med almindelig

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Lindebladet Frederiksberg Konservative

Lindebladet Frederiksberg Konservative Lindebladet Frederiksberg Konservative Nr. 2 2009 15. årgang Efterår & Vinter www.frederiksberg-konservative.dk Slaget om hovedstadens grønne hjerte! Af Jørgen Glenthøj, borgmester Nu er vi for alvor trukket

Læs mere

Gentofte skoletandpleje

Gentofte skoletandpleje Gentofte dengang og nu Gentofte skoletandklinik startede i 1923 på Hellerupvej 33. I starten var der to tandlæger: tandlæge Anna Kjær som forstander og tandlæge Ellen Lund. Derudover var der en klinikassistent

Læs mere

KF-BLADET. Nr. 1 - Juli 2010 - Årgang 129 - Udgivet siden 1881. Det nye hold i BR

KF-BLADET. Nr. 1 - Juli 2010 - Årgang 129 - Udgivet siden 1881. Det nye hold i BR Medlemsblad for Konservative i København Nr. 1 - Juli 2010 - Årgang 129 - Udgivet siden 1881 Det nye hold i BR Medlemsinddragelse som middel til fremgang og konservativ fornyelse! Velfærden i fare?: Højreekstremister

Læs mere

Vi ses til sildemøde. Kalenderen. I dette blad kan du bl.a. læse: 1. november Foyeren Kl. 11-13. Formandens tanker om flygtningepolitikken

Vi ses til sildemøde. Kalenderen. I dette blad kan du bl.a. læse: 1. november Foyeren Kl. 11-13. Formandens tanker om flygtningepolitikken Nr. 10 November 2014 Kalenderen 1. Sildemøde, Foyeren, kl. 11-13 4. Byens udvikling: Fængselsgrunden, Hyldagergrunden Hedemarken m.v. Rådhusets kantine, kl. 19.30 5. Reception for Mogens Lykketoft, Taastrup

Læs mere

Storkredsen. www.storkredsen.dk Nr. 2 december 2012 årgang 6. Læs inde i bladet bl.a. Konservative København Frederiksberg Tårnby Dragør

Storkredsen. www.storkredsen.dk Nr. 2 december 2012 årgang 6. Læs inde i bladet bl.a. Konservative København Frederiksberg Tårnby Dragør Storkredsen Konservative København Frederiksberg Tårnby Dragør www.storkredsen.dk Nr. 2 december 2012 årgang 6 Lars Barfoed ønsker alle et godt Nytår! Fredriksberg 100.637 frederiksbergere med 73.446 stemmer

Læs mere

August 2006. Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter

August 2006. Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter August 2006 Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter NYHEDSbladet Leder ved Annie Schacht...3 Gæstebud: Byrådsmedlem Karen Juul...5 Mentorordning...7 Sudoko...9 En fagforening efter vores hoved...10

Læs mere

Odense Konservative Avis

Odense Konservative Avis Odense Konservative Avis Thomas B. Thriges Gade på vej under jorden - læs side 7 Byens store chance - læs mere side 8-9 Marts 2007 14. årgang nummer 1 Konservative i Odense Filosofhaven 42, 2. sal, 5000

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015

Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015 Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015 Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal Valgudtalelse Valget er udskrevet det er nu det gælder! I den kommende tid skal vi gøre det helt klart for alle danske

Læs mere

Træfferen. Kommunevalg: Aarhus og Odder. Danmarks stærkeste fagforening. fagligt fælles forbund www.3f.dk/rymarken

Træfferen. Kommunevalg: Aarhus og Odder. Danmarks stærkeste fagforening. fagligt fælles forbund www.3f.dk/rymarken Træfferen eren Medlemsblad for 3F AArhus rymarken. Nr. 5 / oktober 2013 / 9. Årgang TEMA Kommunevalg: Aarhus og Odder Træfferen, 3F Aarhus Rymarken, Rymarken 4, 8210 Aarhus V Danmarks stærkeste fagforening

Læs mere

Lindebladet Frederiksberg Konservative Nr. 1 2012 18. årgang Forår, sommer & efterår www.frederiksberg-konservative.dk

Lindebladet Frederiksberg Konservative Nr. 1 2012 18. årgang Forår, sommer & efterår www.frederiksberg-konservative.dk Lindebladet Frederiksberg Konservative Nr. 1 2012 18. gang For, sommer & efter www.frederiksberg-konservative.dk Tiden er konservativ, men tiden er ikke god ved Det konservative Folkeparti. Skal dette

Læs mere

Se lyset. Kalenderen. Medlemsarrangement i Hersted Industripark. 14.januar Læs nærmere s. 8

Se lyset. Kalenderen. Medlemsarrangement i Hersted Industripark. 14.januar Læs nærmere s. 8 Nr. 1 Januar 2015 36. årgang Kalenderen 14. Besøg på Doll lysprojekt, Gl. Landevej /Højhuset kl. 19.30 19. Bestyrelsesmøde, Birkelundgård kl. 19.30 19. Deadline for s-posten 27. S-posten udsendes, Birkelundgård

Læs mere

Indhold. C-Nyt. 2 Leder. 3 Helbredende arkitektur. Ansvarshavende redaktør. 6 Vores politik må være god nok. Redaktionssekretær.

Indhold. C-Nyt. 2 Leder. 3 Helbredende arkitektur. Ansvarshavende redaktør. 6 Vores politik må være god nok. Redaktionssekretær. Indhold C-Nyt Nr. 1 30. årgang 2011 Ansvarshavende redaktør Morten Weiss-Pedersen Redaktionssekretær Lis Gregersen I redaktionen Flemming Hansen C-Nyt s adresse Kåsvænget 11, Strib 5500 Middelfart Telefon

Læs mere

Lindebladet Frederiksberg Konservative

Lindebladet Frederiksberg Konservative Lindebladet Konservative Nr. 2 2010 16. årgang Efterår & vinter www.frederiksberg-konservative.dk Oplev Fremtiden er konservativ Vælgerforeningsformand Claus Wagenblast-Franck side 2 Connie Hedegaard,

Læs mere

Lindebladet Frederiksberg Konservative

Lindebladet Frederiksberg Konservative Lindebladet Frederiksberg Konservative Nr. 1 2009 15. årgang Forår & Sommer www.frederiksberg-konservative.dk Frederiksberg på sikker kurs mod målet! Af Jørgen Glenthøj, borgmester Hvedebrødsdage går som

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Organiserne vender skuden HOVEDSTADENOKTOBER/2011

Organiserne vender skuden HOVEDSTADENOKTOBER/2011 HOVEDSTADENOKTOBER/2011 Organiserne vender skuden Med teamet af organisere er fagforeningen igen flyttet ud på arbejdspladserne, hvor den hører hjemme. Og det virker. Skuden er vendt, så HK Service Hovedstaden

Læs mere

Partiforeningen i Sønderborg

Partiforeningen i Sønderborg INDHOLD Partiforeningen i Sønderborg Nyt fra Formanden Nyt fra DSU Nyt fra byrådet Nyt om Landspolitik Dine Byrådsmedlemmer Nyt fra Kredsen Nyt fra Regionen Ny borgmester - og hvad så? Info vedr. fane/plakater

Læs mere

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 11.- 13. november 2011 Smålandshavet Side 1 af 77 Indhold Fredag 11. november 2011... 4 Varsling af Landsmødet... 4 Valg af referenter... 4 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

FINANSLOV MED FOKUS PÅ JOB

FINANSLOV MED FOKUS PÅ JOB NR. 3 SEPTEMBER 23 Tema FINANSLOV MED FOKUS PÅ JOB LAVERE SKAT OG ØGET KONKURRENCE- EVNE Der er to retninger men kun én rigtig vej Aktuelt FOKUS PÅ KVALITET FREM FOR SKEMAER Ny rapport: Vi kan få mere

Læs mere

Lindebladet Frederiksberg Konservative

Lindebladet Frederiksberg Konservative Lindebladet Frederiksberg Konservative Nr. 1 2011 17. årgang Efterår & vinter www.frederiksberg-konservative.dk Læs om Fremtiden er endnu konservativ Frederiksbergs vælgerforeningsformand Claus Wagenblast-Franck

Læs mere

Radikal Dialog. Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg

Radikal Dialog. Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg Radikal Dialog Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg Kommunalvalg 5 // Oktober/November 2005 Den næste overborgmester hedder Klaus Den 15. november 2005 er der valg til Københavns

Læs mere

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4 GKF Nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening nr. 1 2015 Læs bl.a. Generalforsamling Side 4 Nyt livsstilsprojekt Side 8 En uddannelsesrejse Side 11 GKF nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening Redaktion:

Læs mere

Generalforsamlinger. Ålholm Idrætsforening. Nr. 31 Februar 2011

Generalforsamlinger. Ålholm Idrætsforening. Nr. 31 Februar 2011 Side 1 - Ålholmeren Nr. 31 Februar 2011 Generalforsamlinger 2011 i Ålholm Idrætsforening Medlemmer og eller forældre indkaldes hermed til generalforsamling i den eller de afdelinger, man har gyldigt medlemskab

Læs mere