KIG. Konservative i Gentofte. nr. 5 dec årgang. OBS! fra kalenderen. Læs om: Kommunalvalg. Generalforsamling. Julemiddag...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KIG. Konservative i Gentofte. nr. 5 dec. 2013 31. årgang. OBS! fra kalenderen. Læs om: Kommunalvalg. Generalforsamling. Julemiddag..."

Transkript

1 OBS! fra kalenderen Tirsdag d. 28. jan. kl Hovedbestyrelsesmøde Torsdag d. 20. feb. kl Generalforsamling Mandag d. 17. feb. kl Årsmøde i konservative kvinder Søndag d. 23. marts kl Politik i det grønne... se mere på bagsiden KIG Konservative i Gentofte nr. 5 dec årgang Læs om: Kommunalvalg Generalforsamling Julemiddag... og meget mere Medlemsblad for Den konservative vælgerforening i Gentofte Kommune

2 Forsidefoto: Juletræ. Tegnet af Poul Reinhard KIG Konservative i Gentofte Nyt fra formanden Udgiver Den Konservative Vælgerforening i Gentofte Kommune Hjemmeside Redaktionsudvalget Birthe Philip, ansv. redaktør Tlf Henrik C. Winkel Allan Andersen Kristian Juul Lise Rovsing Deadlinie til næste KIG Se hjemmesiden efter den 28. januar Materiale til bladet bedes sendt til Trykkeren Snogegårdsvej Gentofte Tlf Vælgerforeningens ledelse/forretningsudvalg Birgitte Dember, formand Jesper Marcus, næstformand Poul Mogensen, kasserer Kenneth Finsen, sekretær Lise Rovsing Ulrik Cordes Allan Andersen, hjemmeside Vælgerforeningens kontor Den Konservative Vælgerforening i Gentofte Kommune v/hanne Weng, Ordrupvej 100, Charlottenlund tlf/fax: Kontortid: Mandag-torsdag kl Sats og tryk: Trykkeren.dk Et godt valg den bedste julegave Valget den 19. november er godt overstået, og vi har fået det bedste valg, vi på nogen måde kunne ønske os. Hele 11 mandater ud af 19 blev det til. Det gode valg skyldes ikke mindst Hans Tofts utrættelige valgkamp og arbejde for kommunen. Han var over alt i kommunen i de seneste uger op til valget, og den nære kontakt med borgerne både nu og mellem valgene har været med til at give ham det særdeles flotte personlige stemmetal, som har givet vores konservative liste så godt et samlet resultat. Sammen med Hans Toft har vi fået 10 andre kompetente konservative medlemmer i kommunalbestyrelsen: 5 erfarne fra den tidligere kommunalbestyrelse og 5 nye kommunalbestyrelsesmedlemmer. Jeg vil gerne her byde velkommen i kommunalbestyrelsen til Ulrik Borch, Christian Buje Tingleff, Ann-Kathrine Karoff, Bente Frimodt-Møller og Jesper Kamp Nielsen. Desværre betød valget også, at andre gode kræfter, vi har hentet til vores liste, ikke blev valgt ind. De vil alle blive indbudt til at deltage aktivt i vores partiarbejde i fremtiden. Til nytår stopper Kirsten Kierkegaard, Lise Rovsing, Louisa Schønemann Bøttkjær, Andreas Karberg og Thomas Christensen i kommunalbestyrelsen. De vil alle blive omtalt andetsteds i bladet. Tak til jer for arbejdet i kommunalbestyrelsen. Når valgstøvet nu har lagt sig, håber jeg, at vore kombattanter ved valget vil trække i arbejdstøjet og bidrage aktivt til, at vores kommune skal vedblive med at være så god en kommune. For husk uanset valgretorikken fra flere sider vores kommune er den med den laveste skat og de laveste administrationsudgifter! God jul og godt nytår til alle. Redaktionen ønsker alle læsere en glædelig jul og et godt nytår 2 KIG december 2013

3 Konservative i Gentofte Indkaldelse til Generalforsamling Vælgerforeningens ordinære generalforsamling afholdes torsdag den 20. februar 2014 kl i Rådhusets kantine, indgang fra Bernstorffsvej Indgangen er åben fra kl (derefter ring på ) Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om virksomheden i det forløbne år og fremlæggelse af planer for foreningens virksomhed i det kommende år. 3. Fremlæggelse af det af Hovedbestyrelsen godkendte reviderede regnskab 4. Fastlæggelse af det årlige kontingent for det følgende kalenderår. 5. Indkomne forslag. 6. Beretning fra den konservative kommunalbestyrelsesgruppe om gruppens politik. 7. Valg af formand. 8. Valg af yderligere 4 medlemmer samt 1. og 2. suppleant til vælgerforeningens forretningsudvalg. 9. Valg til Hovedbestyrelsen Hvem der er på valg kan ses på hjemmesiden efter den 28. januar Valg af 2 revisorer og suppleanter for disse. 11. Opstilling af folketingskandidat. 12. Valg af delegerede til partiets landsråd, jf. vedtægter for Det Konservative Folkepartis organisation 4, stk. 2, pkt. 11 og 12, samt suppleanter for disse. 13. Politisk drøftelse. 14. Forslag til vedtægtsændringer. FUs forslag til mindre ændringer kan ses på hjemmesiden efter den 28. januar Eventuelt. Forslag, som ønskes behandlet af generalforsamlingen, skal skriftligt være formanden i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen. Med venlig hilsen Birgitte Dember formand KIG december

4 Borgmester Vi gjorde det bedre! Af Hans Toft, borgmester Hvilken sejr! Trods de massive og hårde politiske og personlige angreb fra Venstre og Liberal Alliance igennem de sidste fire år og ikke mindst i hele valgkampen så var vælgernes dom meget klar: Det bedste konservative kommunalvalg i de sidste 25 år. Mere end hver anden vælger i Gentofte Kommune stemte konservativ med 10 % fremgang i forhold til sidste valg, mens vort bastant angribende søsterparti, Venstre, måtte notere en tilbagegang på 17 %. Vor valgstrategi var meget klar. Vi fremhævede det, som borgerne oplever i deres hverdag: En velfungerende kommune, der leverer høj service inden for alle kerneområder for de små børn, for skoler, for idræts- og fritidslivet og for de ældre. Derfor bliver Gentofte-borgerne i deres kommune, og derfor oplever vi i disse år en meget stor tilflytning ikke mindst af børnefamilier en god kommune at leve og bo i. Enhver iagttager i valgkampen kunne se, at vi fremhævede kommunens kvaliteter og ikke tog imod indbydelsen fra andre partier til politisk mudderkastning men vi tog naturligvis til genmæle, når vi blev angrebet. Et dygtigt hold konservative kandidater dokumenterede de mange gode resultater under også de sidste fire års konservative ledelse. Hvor vi også havde flertallet i kommunalbestyrelsen og formidlede et bredt samarbejde. Fire år i træk med hvert år 17 ud af 19 kommunalbestyrelsesmedlemmer bag budgettet. Det dokumenterer ægte samarbejdsvilje, politisk mod og ansvar. At der så er et par medlemmer i oppositionen, der melder fra og i stedet ønsker at tale deres kommune ned eller hellere vil have skattelettelser på 25 kr. om måneden frem for at forbedre forholdene for samfundets allersvageste på Bank-Mikkelsens Vej det er så deres valg at stå uden for indflydelse. Bredt samarbejde Konstitueringsforhandlingerne i vores kommune forløber naturligvis anderledes, når vi som parti repræsenterer 11 ud af kommunalbestyrelsens 19 medlemmer. Men et sådant flertal forpligter og betyder ansvar. Derfor indbød jeg efter valget alle partier til samtaler hver for sig for at modtage deres indspil og forslag med henblik på en aftale om bredest mulig konstituering. Også Venstre blev indbudt til et konstruktivt og positivt politisk samarbejde. Vi meldte klart til både Venstre og Liberal Alliance, at vi naturligvis lægger op til et bredt politisk samarbejde også med disse partier, men at vi efter deres handlinger og meldinger i de sidste fire år og ikke mindst under valgkampen, naturligvis ikke kunne have den tillid til deres loyalitet i samarbejdet, som kræves for at et parti kan indgå i den direkte ledelse af kommunen. Samarbejde kræver, at man vil det, og viser det i sine handlinger. Og det vil disse partier åbenlyst og åbenbart ikke, når de har det som et hovedmål at så mistillid til den valgte borgmester. Som vi sagde det utallige gange før og under valgkampen: Vi indgår ikke nogen konstitueringsaftale, som kan forhindre et bredt samarbejde i kommunalbestyrelsen. Derfor ønskede vi den bredest mulige konstituering, som også omfattede Socialdemokratiet. Vi tilbød derfor de radikale 2. viceborgmesterpost, næstformandspost og vigtige udvalgsposter. Vi tilbød også Venstre, Liberal Alliance og radikale at forhandle om øvrige poster, som disse partier ikke efter den d Hondtske opgørelse var umiddelbart berettiget til. De radikale meddelte os, at de ikke ønskede at bryde med den valggruppe, de var en del af altså sammen med Enhedslisten, Venstre og Liberal Alliance, som de senere etablerede valggruppe med. Men vi ville i tilbuddet til de radikale sikre os, at de pågældende ledelsesposter ikke tilfaldt Enhedslisten, Venstre eller Liberal Alliance. Afstemning på Bakkegårdsskolen 4 KIG december 2013

5 Tømning af stemmeurnerne Ved kommunalbestyrelsens konstituering den 2. december etablerede de radikale så sammen med Enhedslisten, Venstre og Liberal Alliance den fælles valggruppe, som betød, at Enhedslisten fik 9 politiske poster mere end de 2, de var berettiget til, hvis ikke Venstre, Liberal Alliance og radikale havde givet dem de ekstra poster herunder vigtige poster i Børne- og Skoleudvalget, Socialudvalget og Teknikog Miljøudvalget. Og efter de radikales nej etablerede vi derfor en valggruppe hen over midten alene med Socialdemokratiet. Mod nye mål Valget betyder, at vi skal sige farvel til den siddende kommunalbestyrelse og velkommen til en ny. En særlig tak skal her lyde til de afgående medlemmer af den konservative gruppe tak til Kirsten Kierkegard, Lise Rovsing, Andreas Karberg, Thomas Christensen og Louisa Schønnemann Bøttkjær for det gode samarbejde og den store indsats i både vores gruppe og kommunalbestyrelsen. En ny gruppe med erfaring og fornyelse er klar til trække i arbejdstøjet den 1. januar igen med konservative formænd og næstformand i de centrale udvalg. En række initiativer skal udmøntes fra budgetaftalen i oktober. Blandt andet skal indsatsen for borgere med handicap og psykisk sygdom styrkes, lærere og skoleledere skal have et kompetenceløft i forbindelse med indførelsen af folkeskolereformen, og vi skal have fortsat fokus på digitalisering i forbindelse med bl.a. velfærdsteknologi og borgerservice. Og så er der de kommende års store ud og ombygningsprojekt, som skal modernisere institutioner og boliger på Bank-Mikkelsens Vej for borgere med handicap. Vi fortsætter samtidig med modernisering og vedligeholdelse af kommunens bygninger på skoler, daginstitutioner, fritidsområdet, ældreområdet og boliger, og med de planlagte nyanlæg, blandt andet Gentofte Sportspark, Skovshoved Havns udvidelse, skateranlæg og skaterhal, musikbunkeren i Bernstorffsparken samt de mange aktiviteter inden for idrætslivet. Alt sammen for at fastholde Gentofte Kommune som et godt sted at leve, bo og arbejde. Jeg ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår. KIG december

6 Uddannelse Erhvervsskolen skal forbedres fra folkeskolen Af Casper Strunge, Folketingskandidat i Gentofte for Det Konservative Folkeparti Kære vælgerforeningsmedlemmer. Jeg vil denne gang vende tilbage til et emne, som jeg i vælgerforeningen tidligere har berørt, og som ser ud til inden længe at få en større overhaling, rent politisk emnet er erhvervsskolerne og virksomhedernes muligheder for at få kvalificeret arbejdskraft. Erhvervsskoleuddannelserne er ikke populære, kun ca.20%afenårgangfåren erhvervsskoleuddannelse, hvilket betyder, at vi alle kan se frem til telefonkø og høje timepriser, når vi skal have fat i en elektriker, tømrer eller når vi i virksomheden skal ansætte en industritekniker eller designer. Udfordringen kan ikke tales op, vi kan ikke få uddannelserne til at få mere anseelse ved at sige det igen og igen der skal handles. Og som med alle andre dele af uddannelsessystemet, skal vi begynde i folkeskolen. Eleverne også klar til erhverslivet Udfordringen er bl.a., at skolelærere ikke ved nok om, hvordan virksomheder drives og fungerer, hvilket betyder, at de gymnasiale uddannelser er det naturlige valg, og den anbefaling lærerne giver eleverne. Yderligere er det primært lærere der er UU vejledere og dermed også dem der skal rådgive eleverne i deres uddannelsesvalg. I Hillerød tog jeg sammen med erhvervssammenslutningen C4 for et par år siden initiativ til at skabe et forpligtende samarbejde mellem skoler og lokale virksomheder. Projektet har nu set dagens lys og en række virksomheder er blevet koblet sammen med de nærmeste skoler. Lokale virksomheder skole og eleverne Princippet er, at lokale virksomheder præsenteres for elever fra 6. klasse (i Hillerød 7. klasse), og eleverne dermed bliver gjort opmærksomme på hvilke jobmuligheder der er i lokalområdet, hvilke karriereveje der er, og i det hele taget finder ud af, hvilken produktivitet der hersker lige udenfor skolens matrikel. For lærerne betyder det en guldgrube af inspirerende informationer og kontakter, som står klar til at hjælpe, hvilket betyder, at lærere kan basere opgaver på faktiske forhold og problemstillinger fra virksomhederne. Så i stedet for at problemregning er baseret på tænkte eksempler, så tager de i stedet udgangspunkt i navngivne lokale virksomheder som eleverne kender. Eleverne kan lave projekter med udgangspunkt i virksomhederne og eleverne vil oplagt søge fritidsjob i lokale virksomheder, som på den måde får adgang til rekruttering af kommende elever og lærlinge. I Hillerød er der også lagt op til, at virksomhedernes medarbejdere i visse tilfælde kan være gæsteundervisere og hjælpe læreren med undervisningen. Antallet af ansøgere til erhvervsuddannelserne er ikke bare gået tilbage, dem der ansøger har et lavere karaktergennemsnit fra folkeskolen end tidligere. Og der er en tendens til, at de kloge som en selvfølge skal på gymnasiet. Hvem skal så overtage fars virksomhed, hvem skal oplære nye lærlinge i fremtiden. Selv erhvervsuddannede forældre anbefaler deres børn at vælge gymnasiet. Denne udvikling skal vendes, og det begynder med indsatser i folkeskolen. Jeg vil gerne sætte gang i samme projekt i Gentofte, og har allerede kontakt med en række interessenter. Skulle du, kære medlem være interesseret i at deltage, har du en virksomhed med disse udfordringer, så hører jeg meget gerne fra dig. Efterårsoplevelser Foredrag og undervisning Stenalderkost Gratis sprogtest Yachtskipper af 3. grad Slip sangglæden løs FOF Gentofte Urmager Henrik Werner Hellerupvej Hellerup Telefon KIG december 2013

7 Regionen Konservative sejre i Region Hovedstaden Af Mette Abildgaard, Politisk leder Region Hovedstaden Lad mig være ærlig. Vi var mange, der havde frygtet, at partiets svære situation landspolitisk ville ramme os hårdt ved regionsrådsvalget, som jo for de fleste vælgere er en noget diffus størrelse. Jeg havde derfor frygtet en halvering fra seks til tre mandater i Region Hovedstaden. Så forestil jer lettelsen, da de sidste stemmer i København blev meldt ind klokken kvart i fire på valgnatten, og vi fik fem mandater! Ind blev valgt Hans Toft (Gentofte), Per Tærsbøl (Helsingør), Karsten Skawbo-Jensen (Frederiksberg), Lene Kaspersen (Lyngby-Taarbæk) og jeg selv. De fem mandater blev allerede bragt i spil på valgnatten, hvor vi blev en del af konstitueringsaftalen. Der var ingen muligheder for et borgerligt flertal, så vi måtte søge indflydelsen på anden vis. Vi blev derfor en del af en bred aftale hen over midten, som godt nok gør socialdemokraten Sophie Hæstorp Andersen til regionsrådsformand, men derudover leverer solide konservative resultater som vi virkelig kan være stolte af. Og vi holder Enhedslisten totalt udenfor indflydelse. Heller ikke dårligt. Vi fik på konservativt initiativ nedsat et kræftudvalg, det første af sin slags i Danmark, som har til formål at sikre, at flere borgere i Hovedstaden fremover bliver behandlet inden for lægernes anbefalede tidsgrænser. I dag bliver kun 27 procent af brystkræftpatienterne behandlet til tiden, det kan vi simpelthen ikke være bekendt. I Region Midtjylland får hele 94 procent af brystkræftpatienterne behandling til tiden! Med et kræftudvalg, hvor jeg selv sætter mig for bordenden, vil vi gøre alt, hvad der står i vores magt for at rette op på kræfttallene og sikre bedre behandlingsforløb til alle kræftpatienter. Det er for mig den vigtigste opgave i de kommende fire år! En hel ny OECD rapport måler 36 landes indsats på kræftområdet. Her placerer Danmark sig som nummer 33. Det er simpelthen ikke godt nok. En anden sejr vi fik, var vedrørende lukningen af lægevagten. Vi stillede forslag om at rulle beslutningen om lukningen tilbage og i stedet få lægerne tilbage i lægevagten frem for sygeplejersker, men det kunne vi desværre ikke finde et flertal for. Vi kæmpede men stod alene med Dansk Folkeparti om det ønske. Til gengæld fik vi skrevet ind i konstitueringsaftalen, at der hver måned skal følges op på den nye ordning, og at vi skal have en grundig evaluering allerede efter seks måneder. Endnu en konservativ sejr selvom vi havde håbet på, at man ville rulle beslutningen tilbage. Af andre konservative fingeraftryk kan nævnes: Oprettelse af produktionskøkken på det nye supersygehus i Nordsjælland, stop for lukningen af hospitaler, øget indsats i forhold til børne- og ungdomspsykiatrien samt en åbning for brugen af private aktører og indførelse af høringskrav i forbindelse med større initiativer. Udover formandsposten i Kræftudvalget fik vi også formandsposten i Psykiatriudvalget, næstformandsposten i Erhvervsudvalget og derudover pladser i samtlige øvrige udvalg. Vi har store forventninger til fire år i arbejdstøjet! At være en del af konstitueringsaftalen giver indflydelse, ansvarsfulde poster og en pokkers masse arbejde. Jeg glæder mig utrolig meget til det hele, og jeg er glad for, at vi igen har fået en meget erfaren og kompetent regionsrådsgruppe. Husk: Hvis du har input til, hvad vi skal sætte på dagsordenen så kan jeg altid træffes på Advokaterne Arup og Hvidt Nørre Voldgade København K Drivkraften er kærlighed til dyr! Gersonsvej Hellerup Tlf Tagdækning m/incopal Overstrygning af tage m/asfalt Rep. & vedligehold af paptage Incopal PLUS leverandør Frikke s Tagdækning Aps Erikavej Gentofte / KIG december

8 Valg Tak for indsatsen Fem markante kommunalpolitikere forlader årets udang kommunalbestyrelsen: Kirsten Kierkegaard, Lise Rovsing, Andreas Karberg, Thomas Christensen og Louisa Schønnemann Bøttkjær. Kirsten Kierkegaard satte sig fra første dag i stolen som formand for socialudvalget for 16 år siden. Hun kom dermed til at præge den rivende udvikling, der er sket indenfor navnlig ældreområdet med modernisering og udbygning af alle kommunens plejehjem og senest ved at få vedtaget dels en sundhedspolitik, hvor man er i fuld gang med at udmønte den i konkrete initiativer som ex.vis. sundhed for seniorer, dels en handicappolitik, der bl.a. udmøntes i at budgettet for 2014 indeholder beløb til modernisering af hele området ved Bank Mikkelsensvej. Kirsten har gennem årene endvidere siddet i børne- og skoleudvalget, byplan- og økonomiudvalget. Som hun selv har udtrykt det, lægger hun meget vægt på at bevare overblikket og se sammenhænge mellem de mange udvalg, således at de politiske beslutninger ender med at være velovervejede og til glæde for alle. Lise Rovsing blev som 20-årig dyrlægestuderende indvalgt i kommunalbestyrelsen i Hun har i de 12 år siddet i såvel de bløde udvalg og arbejdet med børn, og ældre som i de tekniske og byplansmæssige, sideløbende med at hun færdiggjorde sit studium og senere praktiserer som selvstændig dyrlæge. For hende har åbenhed og de gode argumenter været bærende i det kommunale arbejde. Hun har med glæde konstateret, at det har været muligt at skabe gode løsninger på tværs af politiske divergenser, men har også været imponeret af det engagement, mange ildsjæle udviser på alle niveauer, både i det politiske arbejde, men også i den store frivillige indsats. Både Andreas Karberg og Thomas Christensen har efter 4 år i kommunalbestyrelsen af arbejds- og familiemæssige grunde valgt ikke at genopstille. Men interessen for det politiske arbejde i lokalsamfundet er intakt. Andreas Karberg har med sin faglige og tætte tilknytning til Gentofte kunnet C Gentofte stemmer mandater stemme% 66,3 72,38 Personlige stemmer Kommunalvalg 2013 Hans Toft Pia Nyring Michael Fenger 451 Marianne Zangenberg 294 Lisbeth Winther 471 Ulrik Borch 302 Karen Riis Kjølbye 242 Katja S. Johansen 95 Jesper Kamp Nielsen 144 Susanne Biltoft 68 Per Bruun Andersen 131 Birgitte K. Schmidt 126 Christian Buje Tingleff 271 Thomas Rostrup 105 Bente Frimodt-Møller 138 Ida Seehusen 77 Louisa Schønnemann Bøttkjær 64 Britta Riis 16 Søren Schock Petersen 92 Ann-Kathrine Karoff 157 Christian Thune Jacobsen 55 Søren Skafte 45 Claus Bretton-Meyer 100 Listestemmer I alt stemmer Regionsrådsvalg Mette Abildgaard, København Hans Toft, Gentofte Per Tærsbøl, Helsingør Karsten Skawbo-Jensen, Frederiksb Lene Kaspersen, Lyngby-Taarbæk bidrage til løsninger i byplansudvalget, men også kultur- og fritidsområdet har været i focus. Som repræsentant for de unge familier har Thomas Christensen som medlem af både social- og børn- og skoleudvalget kunne præge dette for de unge familiers væsentlige område. Louisa Schønnemann Bøttkjærhar ydet en stor indsats især i det sociale udvalg. Vælgerforeningen skylder jer alle en stor tak for at Iide så mange år har arbejdet aktivt for kommunen og den konservastive sag. I har dermed i høj grad medvirket til, at Gentofte fortsat er den kommune, vi kan lide at bo i. Redaktionen Sterling Polish Company A/S 8 KIG december 2013

9 Udklip fra aviser om valget KIG december

10 Sparring på tre af Casper Strunges politiske mærkesager Skole/uddannelsespolitik, Torsdag d. 16. januar kl Erhvers- og skattepolitik, Onsdag d. 22. januar kl Bæredygtighed (energi-, miljø- og klimapolitik), Onsdag d. 29. januar kl Er du interesseret i at være konstruktiv sparring på ovenstående emner, så skriv til kampageleder Lise Rosving på og meld dig under fanerne. De tre emner vil blive diskuteret i første runde på følgende datoer, så skriv til Lise, hvis du vil være med i den helt nære diskussions- og sparringsgruppe. Lokation oplyses ved tilmelding pr. mail til Du kan også deltage i arrangementerne Politisk debatarrangement kombineret med social networking og Politik i det grønne læs mere om disse anngementer i kalenderen på bagsiden af dette blad. KU takker for valget Af Magnus Thorbjørn Dehlie, formand, Gentofte KU Det er en utrolig stor bedrift for en Konservativ Ungdomsforening, at lykkes med at få valgt et medlem ind i kommunalbestyrelsen. Derfor var vi også både stolte og glade, da vi om natten d. 19. november kunne konstatere, at Christian Buje Tingleff med 271 personlige stemmer, fik plads nummer syv på listen, og dermed sikrede sig en plads ved bordet, for de næste fire år. Valgkampen har været en stor begivenhed for foreningen, og vi har samlet set arbejdet med forberedelserne af valgkampen det sidste år, så vi er ganske tilfredse med udfaldet. Medlemmerne er også blevet en masse erfaringer rigere. Det har været en fornøjelse at stå rundt omkring på gaden og gå dør til dør, og opleve hvor enorm stor opbakning, der er til konservative i Gentofte. Det er virkelig en succesoplevelse, og jeg er sikker på, at opbakningen kun bliver større i løbet af de næste fire år, hvor Hans Toft får lov til at videreudvikle kommunen og skabe endnu flere kernekonservative resultater, så Gentofte kan forblive Danmarks bedste kommune. Find 10 gr. 14 kt. guld i smykkeskrinet og betal kun Massivt hjerte med en brilliant 0,02 ct. normalpris 4.950,- Gentoftegade 33 Tlf KIG december 2013

11 Jul Julemiddag 2013 Af Elin Vilner Mandag d. 9. december blev der på Strandlund afholdt julefest i Vælgerforeningen. Der deltog 33 feststemte personer, som efter en julesalme indtog den traditionelle middag bestående af dejlig flæskesteg med sprød svær og diverse tilbehør samt ris-a-la-mande. Ved kaffen kom borgmester Hans Toft, som blev hyldet efter sit og partiets kanonvalg i Gentofte. Hans Toft takkede for opbakningen og ønskede alle en Glædelig Jul og et Godt Nytår. Efterfølgende blev der traditionen tro spillet tallotteri, og mange af deltagerne havde medbragt gode gaver til bortlodning, som alle vakte glæde. Der blev også tid til en hyggesnak mellem spillene. Jette Kyed takkede deltagerne for en dejlig aften og ønskede alle Glædelig Jul og Godt Nytår, og vi sluttede af med endnu en julesalme. Så var julestemningen i hus. EDC Hjort Galleri Ottesen Bente Kjølhede KIG december

12 Kalenderen Januar Torsdag d. 16. kl Sparring på Casper Strunges politiske mærkesag om Skole/uddannelsespolitik Lokation følger ved tilmelding Læs mere på side 10 i dette blad. Tirsdag d. 21. kl Politisk debatarrangement kombineret med social networking Le Cafe, Waterfront, Tuborg Havnevej 4-8, 2900 Hellerup Vi starter med politisk oplæg ved folketingskandidat Casper Strunge, spiser et måltid mad og fortsætter snakken i uformelle omgivelser. Onsdag d. 22. kl Sparring på Casper Strunges politiske mærkesager om Erhvers- og skattepolitik Lokation følger ved tilmelding Læs mere på side 10 i dette blad. Tirsdag d. 28. kl Hovedbestyrelsesmøde i kantinen på Rådhuset. Forberedelse af generalforsamling. Kun for medlemmer af HB. Onsdag d. 29. kl Sparring på Casper Strunges politiske mærkesager om Bæredygtighed (energi-, miljø- og klimapolitik) Lokation følger ved tilmelding Læs mere på side 10 i dette blad. Februar Torsdag d. 6. kl Om at drive virksomhed i Asien på Café Apoteket Henrik Olesen, tidl. direktør for Mærsk/HP /IBM og har arbejdet 10 år i Asien. Kom og hør, hvordan man driver en virksomhed frem i Asien, og hvilken rolle Danmark bør indtage i forhold til at få den danske konkurrenceevne op i forhold til udfordringerne fra øst. Torsdag d. 20. kl Generalforsamling i Rådhusets kantine Se mere på side 3 i dette blad Mandag d. 17. kl Årsmøde i konservative kvinder hos formanden, Jette Kyed, Snogegårdsvej 48, 2820 Gentofte Ved mødet vil vælgerforeningens formand, Birgitte Dember tale om kommende aktiviteter. Dagsorden i henhold til vedtægterne. Tirsdag d. 25. kl Politisk debatarrangement kombineret med social networking Le Cafe, Waterfront, Tuborg Havnevej 4-8, 2900 Hellerup Vi starter med politisk oplæg ved folketingskandidat Casper Strunge, spiser et måltid mad og fortsætter snakken i uformelle omgivelser. Marts Torsdag d. 20. kl Det sociale område gennem 16 år på Café Apoteket Kirsten Kirkegård, tidl. formand for socialudvalget fortæller om 16 års erfaringer. Hvad er der sket på det sociale område gennem de sidste 16 år, og hvad bliver fremtidens udfordringer i kommunerne? Søndag d. 23. kl Politik i det grønne Vi mødes ved indgangen til Berntorffparken ved ridebanen (indgangen ved Bernstorffparken, tættest mod Femvejen). Her vil vi i samlet flok gå en tur i Bernstorffparken. Folketingskandidat Casper Strunge vil være med på turen, samt flere af vores KB-medlemmer. Undervejs vil vi uformelt diskutere politik både det landsdækkende og det lokale. På turen vil der være korte oplæg om parkens forskellige kulturelle islæt, således slottet, Svenske Villaen og Rosenhavens historie vil blive opfrisket. Tag gerne hunden med! Vi slutter af med kaffe og kage. Medbring en 50 er til kagekassen. April Onsdag d. 9. kl Hovedbestyrelsesmøde i kantinen på Rådhuset. Åbent for alle. ID nr Adgangen til Rådhuset er fra Bernstorffsvej med åbning et kvarter før mødets begyndelse. Evt. tilmelding eller spørgsmål om møderne, kontakt vælgerforeningens kontor på tlf eller Følg med på hjemmesiden

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune Vedtægter VEDTÆGTER for Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune,

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Grundejerforeningen. For Hellerup og Maglegaard Sogne. Øregådsparken

Grundejerforeningen. For Hellerup og Maglegaard Sogne. Øregådsparken Grundejerforeningen For Hellerup og Maglegaard Sogne Øregådsparken Marts 2015 Formanden skriver Erantis og vintergækker lyser op alle vegne og byder os velkommen til foråret 2015. Foråret er den tid på

Læs mere

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Middelfart Kommune, i daglig tale Konservative i Middelfart. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Referat af møde i Kommunalbestyrelsen

Referat af møde i Kommunalbestyrelsen GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt 14-09-2016 18:00 Mødeafholdelse Rådssalen Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 18.05 Tilstede: Hans Toft, Jesper Kampmann (stedfortræder

Læs mere

STANDARDVEDTÆGTER for Det Konservative Folkepartis. Vælgerforeninger

STANDARDVEDTÆGTER for Det Konservative Folkepartis. Vælgerforeninger STANDARDVEDTÆGTER for Det Konservative Folkepartis Vælgerforeninger Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Ringkøbing-Skjern kommune, i daglig tale Konservative Ringkøbing Fjord. Herefter benævnt

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende Ry, 01.10.2013 Kære pårørende Siden 2007 har der eksisteret et pårørenderåd ved Bostederne i Skanderborg. Ved fusionen i 2012 blev flere bo enheder i kommunen samlet under Bostederne i Skanderborg og antallet

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Odense kommune, i daglig tale Odense Konservative Vælgerforening (OKV). Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Ordinær generalforsamling torsdag den 30. januar 2014 kl. 19:30 i Bibliotekssalen, Ølstykke Bibliotek, Østervej 1A, 3650 Ølstykke

Ordinær generalforsamling torsdag den 30. januar 2014 kl. 19:30 i Bibliotekssalen, Ølstykke Bibliotek, Østervej 1A, 3650 Ølstykke Konservative i Egedal Ordinær generalforsamling torsdag den 30. januar 2014 kl. 19:30 i Bibliotekssalen, Ølstykke Bibliotek, Østervej 1A, 3650 Ølstykke Referat: 1. Valg af dirigent Søren Martinsen blev

Læs mere

TAK. Nr 1 2014. 10. årgang

TAK. Nr 1 2014. 10. årgang TAK Af Kirsten Nielsen Tak for jeres hjælp ved kommunevalget. Tak til jer der hjalp med plakater og for hjælp til uddeling af foldere. Uden jeres hjælp ville det have været en næsten umulig opgave at få

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden Hård debat om fattigdom i Danmark rammer skævt (uddrag fra Medlemsforum, pressemeddelelse 02.12.11) Blandt de frivillige sociale organisationer har vi en oplevelse af mistænkeliggørelse

Læs mere

Vedtægter for Nye Borgerlige

Vedtægter for Nye Borgerlige Vedtægter for Nye Borgerlige Navn og hjemsted 1. Partiets navn er Nye Borgerlige. Partiet har hjemsted i Hørsholm Kommune. Formål 2. Nye Borgerliges formål er at organisere alle vælgere, som støtter partiets

Læs mere

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Dansk Pæon Selskab Generalforsamling Den 23. februar 2013 kl. 15.30 Det Biovidenskabelige Fakultet Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Der var incl. bestyrelsen 24 personer til stede (15 året før).

Læs mere

Bestyrelsens forslag til dagsorden følger partiforeningens vedtægter og kan ses nedenfor.

Bestyrelsens forslag til dagsorden følger partiforeningens vedtægter og kan ses nedenfor. Vi indkalder hermed til generalforsamling i SF-Brønshøj/Husum mandag den 16. marts 2015 kl. 19.00 i beboerlokalerne, Frederikssundsvej 118A (på hjørnet). Kære medlemmer af SF-Brønshøj/Husum, Hermed indkaldes

Læs mere

ENHEDSLISTEN I REGION HOVEDSTADEN Årligt ordinært repræsentantskabsmøde 2012

ENHEDSLISTEN I REGION HOVEDSTADEN Årligt ordinært repræsentantskabsmøde 2012 ENHEDSLISTEN I REGION HOVEDSTADEN Årligt ordinært repræsentantskabsmøde 2012 Søndag d. 9. september 2012, kl. 13.00-17.30 i Det Grønlandske Hus, Løvstræde 6, 1. sal, 1007 København K. REFERAT Dagsorden

Læs mere

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces April 2015 1 2 3 Påskeferie 4 5 6 Ma 7 8 9 10 11 12 Sø Konfirmation 13 Ma Blå mandag Samtaler 3. klasse 14 15 16 To Skole/hjemsamtaler 3. klasse 17 18 19 20 21 Ti Generalforsamling 22 On Forårskoncert

Læs mere

Referat. Møde i Regionsrådet torsdag den 7. december 2017 kl. 18:00 Rådssalen. Deltagere:

Referat. Møde i Regionsrådet torsdag den 7. december 2017 kl. 18:00 Rådssalen. Deltagere: Referat Møde i Regionsrådet 2018-2021 torsdag den 7. december 2017 kl. 18:00 Rådssalen Deltagere: Anders Koefoed Anne Møller Ronex Annemarie Knigge Bodil Sø Brigitte Klintskov Jerkel Bruno Jerup Camilla

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent

Læs mere

ÅRSBERETNING Seniorrådet i Gentofte Kommune. Seniorrådet. ilnavn: seniorrådets årsrapport 2012, 24. januar

ÅRSBERETNING Seniorrådet i Gentofte Kommune. Seniorrådet. ilnavn: seniorrådets årsrapport 2012, 24. januar Seniorrådet ilnavn: seniorrådets årsrapport 2012, 24. januar Årsrapport 2012 Seniorrådet i Gentofte ÅRSBERETNING 2013 Seniorrådet i Gentofte Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Formål og opgaver

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 14. marts 2013 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Lokalafdeling Nordsjælland

Lokalafdeling Nordsjælland Lokalafdeling Nordsjælland Nyhedsbrev 9. Årgang nummer 4 - december 2015 Ligesom os har blomster sommetider en svær tilværelse, hvis de ikke finder støtte og hjælp. Lad os hjælpe hinanden. Onsdagscafe

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Enhedslisten Middelfart. Foreningen

Læs mere

Stk. 1. Kredsens øverste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert tredje år inden udgangen af oktober måned.

Stk. 1. Kredsens øverste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert tredje år inden udgangen af oktober måned. VEDTÆGTER VEDTÆGTER FOR KREDS VEST 1. KREDSENS NAVN Stk. 1. Kredsens navn er Kreds Vest. Den udgør en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. Kredsens hjemsted er København

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Vedtægter for Københavns Konservative Vælgerforening

Vedtægter for Københavns Konservative Vælgerforening Vedtægter for Københavns Konservative Vælgerforening 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Københavns kommune, i daglig tale Københavns Konservative Vælgerforening. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Ø-posten, 1. udgave juli 2013. Leder... 1. Regionsrådsvalg... 2. Støtte til valgkamp i Aalborg... 3

Ø-posten, 1. udgave juli 2013. Leder... 1. Regionsrådsvalg... 2. Støtte til valgkamp i Aalborg... 3 Indholdsfortegnelse Leder... 1 Regionsrådsvalg... 2 Støtte til valgkamp i Aalborg... 3 Deltag i næste folketingsvalgkamp med Enhedslisten Aalborg... 4 Bliv kandidat til kommunalvalget... 4 Kalenderen...

Læs mere

Hasle Møllevangen Nyhedsbrev april 2016

Hasle Møllevangen Nyhedsbrev april 2016 Kære medlem Dette er tredje gang, vi udsender partiforeningens nyhedsbrev. Vi håber, at brevet kan være med til at styrke kontakten mellem medlemmerne og foreningen. På de næste sider kan du læse om, hvad

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning September 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning September 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning September 2012 Sommeren er ved at gå på hæld, og jeg håber, at man har nydt det typiske danske sommervejr, som må siges at være så uforudsigeligt. Bestyrelsen er atter i arbejdstøjet

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

VEDTÆGTER for Fyens Stifts Menighedsrådsforening Fyens Stifts Menighedsrådsforening

VEDTÆGTER for Fyens Stifts Menighedsrådsforening Fyens Stifts Menighedsrådsforening VEDTÆGTER for Fyens Stifts Menighedsrådsforening Fyens Stifts Menighedsrådsforening Foreningens navn og formål 1. Fyens Stifts Menighedsrådsforening ( i det følgende kaldet foreningen ) virker i tilslutning

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

ÅRSBERETNING Seniorrådet i Gentofte Kommune. Seniorrådet. ilnavn: seniorrådets årsrapport 2012, 24. januar

ÅRSBERETNING Seniorrådet i Gentofte Kommune. Seniorrådet. ilnavn: seniorrådets årsrapport 2012, 24. januar Seniorrådet ilnavn: seniorrådets årsrapport 2012, 24. januar Årsrapport 2012 Seniorrådet i Gentofte ÅRSBERETNING 2012 Seniorrådet i Gentofte Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Formål og opgaver

Læs mere

Radikale Venstre fik det bedste valg i mere end 30 år og står nu med en gruppe på 17 folketingsmedlemmer. Valget i tal. 30.

Radikale Venstre fik det bedste valg i mere end 30 år og står nu med en gruppe på 17 folketingsmedlemmer. Valget i tal. 30. 30. september 2011 Radikale Venstre fik det bedste valg i mere end 30 år og står nu med en gruppe på 17 folketingsmedlemmer. Men hvem er de egentlig, disse nye radikale, hvoraf kun fem har siddet i Folketinget

Læs mere

x-tra A-nyt En af partiets helt store og arbejdsomme veteraner har valgt, at trække sig fra en kommunalpolitisk valgperiode mere.

x-tra A-nyt En af partiets helt store og arbejdsomme veteraner har valgt, at trække sig fra en kommunalpolitisk valgperiode mere. x-tra A-nyt Socialdemokratiet i Rudersdal 8. november 2016 ======================================================================== Indhold: Formanden har ordet En ildsjæl tjekker ud Indkaldelse af spidskandidater

Læs mere

Formanden har ordet :

Formanden har ordet : Side 1 Formanden har ordet : Husk at vi den 1. søndag i hver måned har lodtrækning på dit medlemsbevis i programmet: Send en hilsen ca. kl. 11.00 Hjælp foreningen med at vokse. Skaf et medlem. Det koster

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet Med

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1 Klubblad Nr: 1, 2015 23. Årgang Dyk sikkert Dyk organiseret www.horsensdykkerklub.dk I dette nummer: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Vedtægter for Nye Borgerlige

Vedtægter for Nye Borgerlige Vedtægter for Nye Borgerlige Navn 1. Partiets navn er Nye Borgerlige. Partiet har hjemsted i Hørsholm Kommune. Formål 2. Nye Borgerliges formål er at organisere alle vælgere, som støtter partiets politik.

Læs mere

Velkommen til de mange hundrede nye medlemmer, der i november måned har meldt sig ind i Radikale Venstre!

Velkommen til de mange hundrede nye medlemmer, der i november måned har meldt sig ind i Radikale Venstre! 1. december 2010 Velkommen til de mange hundrede nye medlemmer, der i november måned har meldt sig ind i Radikale Venstre! Tak fordi I vil være med til at tage ansvar. Fordi I stoler. Også på udlændinge.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling afholdt fredag den 19. april, 2013 kl. 18.00. i Cafe Fortegården Ellebjergvej 14 K, 8240 Risskov

Referat af ordinær generalforsamling afholdt fredag den 19. april, 2013 kl. 18.00. i Cafe Fortegården Ellebjergvej 14 K, 8240 Risskov Referat af ordinær generalforsamling afholdt fredag den 19. april, 2013 kl. 18.00. i Cafe Fortegården Ellebjergvej 14 K, 8240 Risskov Hans Egedes Vej: 34,36,38,42,50,52,54,56,60,62,64,66,68 Fridtjof Nansens

Læs mere

OB & IK`S KLUBNYT. Nummer 2 August Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet

OB & IK`S KLUBNYT. Nummer 2 August Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet OB & IK`S KLUBNYT Nummer 2 August 2016 Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet FORMANDEN HAR ORDET Du sidder nu med 2. udgave i 2016 af OB & IK-klubnyt. Der sker

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

SOCIALDEMOKRATERNE ODDER KOMMUNE Blad nr. 4 2012

SOCIALDEMOKRATERNE ODDER KOMMUNE Blad nr. 4 2012 SOCIALDEMOKRATERNE ODDER KOMMUNE Blad nr. 4 2012 Redaktionsudvalget takker af Dette er det sidste blad som dette redaktionsudvalg står for. Vi vil gerne sige tak for denne gang. Det har været sjovt og

Læs mere

Rådet var således beslutningsdygtigt. Workshoppen blev faciliteret af konsulent Bjørn Nygaard.

Rådet var således beslutningsdygtigt. Workshoppen blev faciliteret af konsulent Bjørn Nygaard. 15-01-2009, Workshop Opsamling på workshop. Integrationsrådets organisering 2009. Indledning Integrationsrådet afholdt ekstraordinær workshop torsdag d. 15. januar 2009, for at tage stilling til rådets

Læs mere

KONSTITUERINGSAFTALE Horsens Kommune

KONSTITUERINGSAFTALE Horsens Kommune 29.11.13 KONSTITUERINGSAFTALE 2014-2017 Horsens Kommune Indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Dansk Folkeparti, Konservative, Venstre og Liberal Alliance. I forlængelse

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo 1. Bemærkninger til referat den 12. august 2014? Nej

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Første maj tale Middelfart 2015.

Første maj tale Middelfart 2015. Første maj tale Middelfart 2015. Igennem de seneste 8 år har jeg haft fornøjelse af at holde 1. maj tale her i Middelfart, hvor jeg hver gang har medbragt nogle små ting til talerne. I år har jeg valgt

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

KONSTITUERINGSAFTALE 2014-2017. Horsens Kommune

KONSTITUERINGSAFTALE 2014-2017. Horsens Kommune KONSTITUERINGSAFTALE 2014-2017 Horsens Kommune Indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Dansk Folkeparti, Konservative, Venstre og Liberal Alliance. I forlængelse af kommunalvalget

Læs mere

Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS)

Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS) Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS) 26. april 2013 kl. 15.00 18.20 på Dyssekilde Deltagere: Leif, Thorkild, Catalina, Ib, Elsebeth, Leif, Henny, MaiBritt, Leanne, Claudio, Birgitte,

Læs mere

Tirsdag den 25. oktober 2016 kl i Werner (kantinen) Borupvang 9, Ballerup.

Tirsdag den 25. oktober 2016 kl i Werner (kantinen) Borupvang 9, Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Tirsdag den 25. oktober 2016 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Nyhedsbrev III 2012. Scleroseforeningens lokalafdeling for Holbæk, Kalundborg og Odsherred

Nyhedsbrev III 2012. Scleroseforeningens lokalafdeling for Holbæk, Kalundborg og Odsherred 1 især på side 4 Nyhedsbrev III 2012 Scleroseforeningens lokalafdeling for Holbæk, Kalundborg og Odsherred 2 Indholdsfortegnelse Byttepengeindsamlingen side 3 Det ultrakorte men virkeligt vigtige side

Læs mere

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde senest 1 uge før.) 5. Valg af

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling på Friskolen City Odense, Buchwaldsgade 46, 5000 Odense C. Torsdag den 27. marts 2014 kl. 18:30

Referat ordinær generalforsamling på Friskolen City Odense, Buchwaldsgade 46, 5000 Odense C. Torsdag den 27. marts 2014 kl. 18:30 Odense, den 13. marts 2014 Kære Forældre- og Skolekreds ved FCO Referat ordinær generalforsamling på Friskolen City Odense, Buchwaldsgade 46, 5000 Odense C. Torsdag den 27. marts 2014 kl. 18:30 Dagsorden:

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

VEDTÆGTER, Amnesty International, dansk afdeling

VEDTÆGTER, Amnesty International, dansk afdeling VEDTÆGTER, Amnesty International, dansk afdeling Som vedtaget på landsmødet den 5. maj 2013 1 Foreningens navn Foreningens navn er Amnesty International, dansk afdeling (i det følgende kaldet foreningen).

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Tirsdag d. 25/2 2014 kl. 19.30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kassererens beretning - herunder fastsættelse af kontingent for

Læs mere

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Nr. 1 Februar 2013 44. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Midlertidig adresse: Georg Hansens Ager 7, 2640 Hedehusene Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

Vedtægter for. Skiveegnens Radikale. Side 1 af 5

Vedtægter for. Skiveegnens Radikale. Side 1 af 5 Vedtægter for Skiveegnens Radikale Side 1 af 5 Vedtægter for kommuneforeningen Skiveegnens Radikale 1. Medlemmer af Det Radikale Venstre, der er bosiddende i Skivekommune, er medlem af kommuneforeningen.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN LYNGBY-TAARBÆK VIDENSBY

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN LYNGBY-TAARBÆK VIDENSBY VEDTÆGTER FOR FORENINGEN LYNGBY-TAARBÆK VIDENSBY 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Lyngby-Taarbæk Vidensby, og foreningens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Formål og opgaver Foreningens formål

Læs mere

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 GRØNDALSVÆNGE NYT Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 Ekstraordinær generalforsamling onsdag den 4. februar 2015 Sammen med dette Grøndalsvænge nyt modtager

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011 Der var fremmødt 63 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 7 gyldige fuldmagter. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand der møder

Læs mere

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse 1 Navn Kredsens navn er: Epilepsiforeningen Kredsen er stiftet den under navnet: Kredsens geografiske område er kommuner Kredse under Epilepsiforeningen er

Læs mere

stk. 1 Foreningens navn er Enhedslisten, de rød-grønne, i Esbjerg, i daglig tale blot Enhedslisten Esbjerg.

stk. 1 Foreningens navn er Enhedslisten, de rød-grønne, i Esbjerg, i daglig tale blot Enhedslisten Esbjerg. Vedtægter for Enhedslisten Esbjerg 1 Navn og hjemsted stk. 1 Foreningens navn er Enhedslisten, de rød-grønne, i Esbjerg, i daglig tale blot Enhedslisten Esbjerg. stk. 2 Foreningen har hjemsted i Esbjerg

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2016 DCH, KREDS 6

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2016 DCH, KREDS 6 DATO 22. februar 2017 STED Chr. VI Overdrevskro TID 19.00 DELTAGERE Kredsbestyrelsen og udvalgsformænd: Bjarne Haulund, René Pedersen, Erik Danielsen, Jan Jensen, Anette Knudsen, Bent Blom, Mai-Britt Lindevang,

Læs mere

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år.

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år. Frank Jensen, Socialdemokratiet 1. maj 2010: Fælles front for folkeskolen Kære venner, Det er en særlig oplevelse for mig at fejre den traditionsrige 1. maj i år. Som Københavns overborgmester. Sidste

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Tirsdag den 29. april, 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Asperup-Roerslev Lokaludvalg.

Tirsdag den 29. april, 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Asperup-Roerslev Lokaludvalg. Tirsdag den 29. april, 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Asperup-Roerslev Lokaludvalg. Generalforsamlingen foregik i biblioteket i Roerslev-Blankes Forsamlingshus, kl. 19.30 Dagsordenen var følgende:

Læs mere

1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden Mogens M. Nielsen.

1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden Mogens M. Nielsen. Generalforsamling i Single Rock Cafe Horsens 24. april 2010 1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden Mogens M. Nielsen. 2. Valg af dirigent: Susanne Kjøller 3. Valg af referent Flemming Elimar Jensen,

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende dagsorden:

Læs mere

Nytårstraveturen. I år blev vi sendt op forbi området hvor bygningen af det nye museum

Nytårstraveturen. I år blev vi sendt op forbi området hvor bygningen af det nye museum LØBESEDLEN BMI Motion Januar 2011 Nytårstraveturen Den 31. december kl. 12 er endnu et tidspunkt der for rigtig mange BMI-motionister står fast indgraveret i kalenderen. Her foretages den årlige travetur

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Godkendt af den ordinære generalforsamling torsdag d. 28. november 2013 Artikel 1: Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen Studenterhuset

Læs mere

MOSEBRYG/ PILERØG NR.12 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset Oktober 2013

MOSEBRYG/ PILERØG NR.12 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset Oktober 2013 MOSEBRYG/ PILERØG NR.12 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset Oktober 2013 Kære Lærere, pædagoger, bestyrelse, forældre og elever! Jeg vil hermed tak for nogle gode år i Landsbyordningen

Læs mere

Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 14. oktober 2010

Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 14. oktober 2010 - vi vil være verdens bedste skole for børn Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 14. oktober 2010 Skoleleder Lisbeth Qvortrup bød alle velkommen til N. Kochs Skoles årsmøde torsdag den 14. oktober 2010

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere