OVERBLIK OVERBLIK. Plakat fra demonstrationen imod Vejlegården den 7. august. Læs om bl.a.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OVERBLIK OVERBLIK. Plakat fra demonstrationen imod Vejlegården den 7. august. Læs om bl.a."

Transkript

1 BLIK OG RØR OVERBLIK OVERBLIK Medlemsblad for Blik & Rør Sydjylland-Fyn, der dækker Blik & Rørs afdelinger i Syddanmark Nr. 37 September 2012 Årg. 11 Plakat fra demonstrationen imod Vejlegården den 7. august Læs om bl.a. Angreb på overenskomsten Stillingsopslag Pension Sundhedsordning Spørgeskema Sidste tilmelding til fisketur Nyt fra Afdelinger m.m.

2 BLIK OG RØR Sydjylland-Fyn Din overenskomst er under pres Det er nok ikke mange som ikke har hørt om Vejlegården og Den Danske Model henover sommeren. Og historien har langt hen af vejen handlet om den lille mands ret til friheden til selv at bestemme hvor han skal tegne sin overenskomst og så 3F som den store mastodont som prøver at knuse ham, og det er da også en god historie. Men historien drejer sig om noget helt andet, nemlig at sikre ordentlige løn- og arbejdsforhold på danske arbejdspladser, og at det er 3F som fører an i den faglige kamp er der ikke noget unaturligt i, da der er her at lønmodtagere i hotel- og restaurationsbranchen er organiseret. Og når Amin hellere vil tegne overenskomst med Krifa, så er det ikke for at sikre de ansatte bedre forhold, men derimod for at sikre en billigere og mere fleksibel arbejdskraft, og hvilken arbejdsgiver kunne ikke ønske sig det?? Forringelserne i Krifa s overenskomst er talrige og store, og betyder samlet en månedlig lønnedgang på kr. Nu kunne man jo sige at det ikke angår dig, hvis de ansatte og chefen på Vejlegården kan blive enige om en billigere overenskomst, men hele grundlaget for det arbejdsmarked som vi kender i dag, er at det er de faglige organisationer som tegner landsdækkende overenskomster. Hvis der åbnes op for at det er den enkelte arbejdsgiver som bestemmer hvilken overenskomst der skal arbejdes under, vil vi hurtigt se helt almindelige rettigheder forsvinde. Det kunne f. eks være løn under sygdom, overtidstillæg, S/H betaling, pension, den 6. ferieuge, ja listen kunne gøres lang. For bliver der først frit valg på hylderne som Venstre og DF foreslår, vil vi se overenskomster som er endnu dårligere end den som Krifa tilbyder, og så er der ikke langt til Working poor, hvor man ikke kan nøjes med 1 job hvis man skal have en anstændig tilværelse. Derfor er den lovlige og faglige konflikt som forgår i Vejle og mange andre steder også din konflikt, og mister vi retten til at konflikte for en anstændig overenskomst, mister vi også grundlaget for ordnede løn- og arbejdsforhold, et grundlag som også arbejdsgiverne bakker op omkring. Et andet område hvor din overenskomst er under pres, det er når medlemmerne melder sig ud af de overenskomstbærende forbund, herunder Blik & Rør, og melder sig ind i de gule forretninger som selv kalder sig fagforeninger. Jeg kalder dem ikke fagforeninger, da de ikke repræsenterer nogen fag, og deres formål ikke er at forbedre dine løn- og arbejdsforhold, men udelukkende at tjene penge. At sikre rimelige overenskomster, og ikke mindst at de bliver overholdt, er fast arbejde og dermed koster det også penge. Vi får dagligt henvendelser fra medlemmer med problemer. Nogle gange kan vi løse opgaven med et par telefonopkald, og andre gange må vi sætte hele det fagretslige system i gang. Det kræver naturligvis ressourcer, og det er du med til at betale med dit kontingent, hvorimod din kollega som har stemplet ind hos de gule kører på frihjul. Jeg er sikker på at han gerne vil nyde godt af de rettigheder som er sikret igennem overenskomsterne, men det er altså dig som betaler regningen. Heldigvis oplever vi ikke så stor en afgang som visse andre forbund, men der er ingen tvivl om at vi er under pres med jævnlige krav om overflytning. Derfor er medlemsorganisering en af vores konstante og primære opgaver, men det er en opgave som vi ikke kan løse uden din hjælp. Det må være rimeligt at din kollega, som ønsker samme løn- og arbejdsforhold som dig, også på lige fod er med til at betale regningen. Kan du hjælpe med det, så har jeg også mulighed for at holde vores kontingent i ro, og det må jo også være i din interesse. Anker Danielsen KREDS SYDJYLLAND-FYN Tlf , Fax ****************************** Kredskontorer: Stigårdsvej 1, 6000 Kolding Cikorievej 3, 5220 Odense SØ Henvendelse A-kassen: Cikorievej 3, 5220 Odense SØ Kontortider på kredskontorerne: Hverdage mellem kl Telefontid: Mandag-torsdag og fredag Faglig sekretær/formand: Anker Danielsen Tlf Mobil: Faglig sekretær/næstformand: Niels Braaby Tlf Mobil: Faglig konsulent/a-kasse: Steen Hansen Tlf Mobil Faglig konsulent/kasserer: Jørgen Jakobsen Tlf Mobil: Faglig konsulent/opmåler: Mette Jørgensen Tlf Mobil: Faglig Konsulent/opmåler: Jim Lorentzen Tlf Mobil Kontorassistent: Mie Haycock Mathiasen Tlf Kontorassistent: Helle Terkelsen Tlf

3 Valg af kredstillidsmænd Valg af kredstillidsmænd I henhold til kredens vedtægter 5 er der valg af 3 kredstillidsmænd på kredsrepræsentantskabsmødet d. 29. november. Valget drejer sig om flg. 3 poster: Formand/Faglig sekretær. Primære opgaver er at være kredsens politiskansvarlige, have den overordnede ansvar for den faglige behandling. Kontakt til Forbundet, herunder FU og HB, samt kontakt til afdelinger og andre organisationer Stillingen er d.d. tilknyttet Koldingkontoret. Faglig konsulent / A-kasse Primære opgaver er at være ansvarlig for A-kassen, og sikre medlemmerne en optimal arbejdsgang ved udbetaling af dagpenge kursusgodtgørelse m.v. Kontakt til jobcentre. Stillingen er d.d. tilknyttet Odensekontoret. Faglig konsulet/opmåler. Primære opgaver er at sikre medlemskontakt gennem opsøgende arbejde, foretage opmåling, vejlede i overenskomstspørgsmål samt sikkerheds- og miljøarbejde. Stillingen er d.d. tilknyttet Koldingkontoret. For alle poster gælder i øvrigt, at man skal være flexibel i forhold til øvrige arbejdsområder i kredsen. Ansøgninger skal være næstformand Niels Braaby, Blik & Rør Kreds Sydjylland-Fyn, Cikorievej Odense SØ i hænde senest den 16. november Der skal i ansøgningen præciseres hvilken stilling man søger. Valgperioden er 2 år. Alle valg er med ikrafttræden pr Det forventes desuden at ansøgerne: Har medlemskab i Blik & Rør. Har gennemgået relevante FIU kurser herunder forbundets grundkurser. Har grundlæggende EDB viden Har faglig/politisk engagement. Har lyst til at bruge sin tid på aften og weekend møder. Har kørekort og kan stille egen bil til rådighed. Kredsbestyrelsen behandler ansøgningerne, som indstilles til valg på repræsentantskabsmødet. Alle ansøgere har ret til at overvære valghandlingen med taleret. Til orientering kan oplyses, at de nuværende lønnede tillidsmænd i kredsen, Anker Danielsen, Steen Hansen og Mette Jørgensen, alle har meddelt at de genopstiller til valg. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til undertegnede. Niels Braaby Skorstensfejer-OK Skorstensfejer-OK Desværre kom de nye satser i skorstensfejeroverenskomsten ikke med i sidste blad, hvilket jeg skal beklage meget, men bedre sent end aldrig: Lønnen reguleres med 2,94 kr. pr. t. d. 1. marts 2012, og 2,50 fra 1. marts 2013, ens over hele landet. Løn under sygdom, barsel og barns hospitalsindlæggelse reguleres med 1,65 % d. 1. marts 2012, og 1,40 % fra 1. marts Årlig helbredsundersøgelse til lærlinge og voksenlærlinge i lighed med svende. Seniorordning med virkning fra 1. juli 2012 efter principperne i industriforliget fra 2012 (kan ses på Blik & Rør s hjemmeside). Særligt for København City har medarbejdere over 60 år ret til én årlig fridag med fuld løn. Pensionsordning til alle lærlinge som sikres fuld pension fra 1. ansættelsesdag. Ordningen er trådt i kraft 1. april 2012, og indføres gradvis over en periode på 4 år. Voksenlærlinge sikres fuld løn i 6 uger ved sygdom forårsaget i forbindelse med arbejde. Udbetaling efterløn Udbetaling efterløn Hører du til dem som endnu ikke har taget stilling til, om du skal fortsætte med at indbetale til efterlønsordningen, eller stoppe, så er det ved at være sidste udkald. Den 1. oktober er det sidste mulighed for at få det indbetalte efterlønsbidrag udbetalt skattefrit. Hvis du går ind på BFA s hjemmeside: kan du få yderligere oplysninger Her kan du både finde en vejledning og en elektronisk blanket til at få efterlønsbidraget udbetalt, ligesom der findes rådgivning og gode råd. Er du i tvivl om hvor meget du har opsparet i pension i forskellige pensionsselskaber, kan du gå ind på hjemmesiden og få et overblik over din forventede pensionsudbetaling når du går på efterløn/ pension. Du er naturligvis altid velkommen til at kontakte kredskontoret hvis du ikke har afgang til internet eller har brug for mere rådgivning. Anker D 3

4 4 Brug 10 minutter på Brug 10 din pension minutter på din pension Din arbejdsmarkedspension kommer til at betyde mere og mere i din hverdag, og derfor er det vigtigt at din pension er skruet rigtigt sammen. Vi prøver her på siden at belyse nogen af de vigtigste: Penge til dine efterladte Dør du inden pensionsalderen, får dine efterladte en udbetaling fra Industriens Pension. Som medlem i Industriens Pension har du en forsikring ved dødsfald. Hvis du dør, inden du fylder 65 eller 67 år, får dine efterladte typisk kr. Pengene bliver udbetalt til nærmeste pårørende, medmindre du giver Industriens Pension besked om, at andre skal have pengene. Så har du på et tidligere tidspunkt givet os besked om, at din kæreste skal have din pension, når du dør, skal du huske at ændre det, hvis I ikke længere er sammen. - Moderne familiemønstre med skilsmisser, samlevere, dine og mine børn, gør det aktuelt for mange at tage stilling til, hvordan de efterladte skal sikres, siger Joan Alsing, forsikringsdirektør i Industriens Pension. Testamente er ikke nok På industrienspension.dk/minside, kan du se, hvor meget de efterladte får, når du dør. Hvis du gerne vil ændre, hvem der skal have pengene, kan du gøre det via Min Side eller ved at ringe til os. Nærmeste pårørende Her er dine nærmeste pårørende: Ægtefælle eller registreret partner Samlever Børn (herunder adoptivbørn) eller disses efterkommere Arvinger ifølge testamente Øvrige arvinger ifølge lovgivning Vidste du, at Hvis du dør efter to års samliv med din kæreste, vil han eller hun få din pension, mens dine børn fra første ægteskab ikke vil få noget. Saml dine pensioner og få overblik Ved at samle dine pensioner, kan du få op til kr. mere i pension, fordi du undgår at betale for administration flere steder. Har du pension fra et tidligere job, som du ikke længere indbetaler til? Så kan du overføre den til det selskab, hvor du indbetaler nu. Det er nu gratis at flytte opsparinger under kr. Spar op til kr. En tommelfingerregel siger, at for hver kr. du sparer om året på administration over et helt arbejdsliv, kan opsparingen til pension blive kr. større. Ved at samle pensionerne i ét selskab, sparer du på administration, og pengene kan vokse mere. Præcist hvor meget det bliver til, afhænger af din alder, hvornår du går på pension, selskabets afkast og priser for administration. Du kan selv sætte overførslen i gang via din egen side på industrienspension.dk. Bedre overblik Når du samler din opsparing i et pensionsselskab, er det nemmere og hurtigere for dig at se, hvor meget din opsparing vokser. Så får du også færre årsopgørelser og meddelelser. Er du i tvivl om, hvilke pensionsselskaber du har penge stående i? Så kan du få det at vide på pensionsinfo.dk. Her kan du logge på med NemID. Du er også velkommen til at kontakte os. Inden du flytter pensionen, skal du dog lige tjekke, om du har du nogle forsikringer, som du gerne vil holde fast i. Se mere på industrienspension.dk. Få mest muligt ud af din pension Køber du bolig, får børn eller bliver gift, så husk også at kigge på forsikringerne i pensionsordningen og sørg for, at de passer til din nye situation. Du kan sætte forsikringerne op eller ned. Som medlem i Industriens Pension går dine indbetalinger både til opsparing og forsikringer. Opsparingen er til din pension. Og med forsikringerne kan du få penge, hvis du f.eks. bliver alvorlig syg eller ikke kan arbejde. Dine efterladte er også sikret en udbetaling, hvis du dør før pensionsalderen. - Når du skal vælge, hvordan du vil fordele dine indbetalinger til pension, skal du se på, hvad det vil betyde for din egen og familiens økonomi, hvis du en dag ikke kan passe dit job, bliver alvorligt syg eller dør. Og holde det op imod, hvor meget du har brug for som pensionist. Jo større dine forsikringer er, jo mindre sparer du op til pension. På industrienspension.dk/beregner kan du se, hvad en større eller mindre forsikring vil betyde for din opsparing. Hvis du gerne vil sætte dine forsikringer op eller ned, kan du gøre det via Min Side på industrienspension. dk. Du logger ind med NemID. Der er i artiklen taget udgangspunkt i Industriens pension, men samme muligheder og retningslinier er gældende i Pension Danmark: og gå ind på Din egen pension Husk i øvrigt jævnligt at tjekke dine pensionsindbetalinger.

5 Nu starter udlejningen af sommerhusene i Houstrup og Bork Havn Høsten skal i hus Nu da sommeren er vel overstået og vi alle går et pragtfuldt efterår i møde, vil vi opmålere også gerne sende jer en lille hilsen. Den handler egentligt bare om noget så kedeligt som kroner og øre. Men uden dem bliver hverdagen unægtelig noget sværere at klare sig igennem. Selvfølgelig er der ikke byggekraner i sigte fra ethvert hjørne af vores Syddanske Kreds, men her sker nu alligevel en hel del. Både nybygninger eg renoveringer. Står du og skal i gang med et byggeri, så husk altid at kontakte din opmåler, så vi kan få en snak om hvordan du griber det an. Det kan både handle om, hvordan du kommer bedst fra start og hvad skal/skal der ikke stå på akkordaftalen. Husk også at hvis arbejdet varer mere end 5 dage, har din mester pligt til at komme med en akkordaftale. På det punkt er der ikke forskel på, om det er opmåling, slumppris eller timeløn, for den sags skyld. Husk! Vi er her for dig, brug os endeligt. Prislisten er den absolut mest sikre måde at hæve din løn. Det beviser sig, gang på gang. Vejen til succes, om man må være så fri Opmålerne ser penge alle steder.. Buk jer blot ned og saml dem op. Mette og Jim Nyt om arbejdsmiljø Ny revideret udgave af Arbejde i krybekældre Denne vejledning beskriver de særlige risici, der findes ved at arbejde i krybekældre. Den beskriver også, hvordan man kan imødegå disse risici effektivt. Vejledningen er delt op i tre dele: Første del beskriver de særlige risici, der kan være ved at arbejde i en krybekælder. Anden del beskriver de generelle krav, der stilles til at udføre arbejde i en krybekælder. Tredje del handler om, hvilke områder man skal tænke ind, når man planlægger det konkrete arbejde i krybekælderen. Se den nye vejleding på Dødsfald Helge Wagner Jørgensen Spangvej 15, Christiansfeld Død d. 12. juli 2012, 58 år Æret være deres minde

6 Nu starter udlejningen af sommerhusene i Houstrup og Bork Havn Arbejdsskade?? Arbejdsskade?? En arbejdsskade dækker over to forskellige begreber: Arbejdsulykker Erhvervssygdomme Arbejdsulykker: Er en ulykke med fysisk eller psykisk skade, som opstår efter en hændelse eller en påvirkning, der er sket pludseligt eller inden for 5 dage. For eksempel hvis du får en finger skåret af i en maskine. Her er det vigtig at hvis man er væk mere end 1 dag så skal den anmeldes indenfor 9 arbejdsdage, hvis man ikke høre fra sin arbejdsgiver skal man henvende sig til sin arbejdsmiljørepræsentant eller i Kredsen. Erhvervssygdomme: En erhvervssygdom er en sygdom, der skyldes arbejdet eller arbejdsforholdene. Sygdommen kan komme af påvirkninger gennem kortere eller længere tid. Eksempelvis hvis du får nedsat hørelse efter flere års arbejde i larmende omgivelser. Her er det vigtig at man får sin læge til at anmelde det til Arbejdsskadestyrelsen Det er en god idé, at du selv sikrer dig, at din arbejdsskade er anmeldt. Du kan nemlig risikere at få afvist din skade og dermed gå glip af en erstatning, hvis Arbejdsskadestyrelsen eller dit forsikringsselskab ikke modtager anmeldelsen inden for 1 år. Hvis I får en arbejdsskade så henvend jer altid i kredsen. En ting mere man skal være klar over, er at Arbejdsskadestyrelsen er begyndt at se på, at hvis man f.eks. har lavet tagarbejde i mange år og ikke brugt sikkerhedsline, så burde man have vidst bedre. Det vil sige de kan finde på at halvere din erstatning, fordi du burde havde vidst du skulle have på. SÅ TÆNK JER OM DERUDE, OG SIG FRA HVIS SIKKERHEDEN IKKE ER I ORDEN. Jørgen Jakobsen Oplysningsskema For at sikre at både kreds og afdeling kan yde jer den maksimale service, både med faglige tiltag, information om overenskomster m.m., samt orientering om afdelings- og kredsaktiviteter, er det vigtigt at vores medlemsoplysninger er opdaterede. Da vi dækker flere overenskomstområder, er det vigtigt at vi i forbindelse med mere målrettede tiltag har et overblik over beskæftigelsen indenfor de forskellige områder. Derfor vil det være en stor hjælp for os, og dermed også for dig selv, hvis du vil bruge 5 minutter på at udfylde nedstående skema og returnere det, portoen er betalt. Du må også gerne skanne skemaet og sende det til undertegnede på mail: På forhånd tak for din hjælp. Kredsformand Anker Danielsen Navn: Gade: Telefon privat: Firma: Cpr.nr. eller medlemsnr.: Postnr,/by: Mobil privat: Mobil arbejde: Adresse: Postnr./by: Tlf.: Arbejdsområde: Blikarbejde VVS-arbejde Ventilation Fjernvarme Skorstensfejer Lærling Andet Ris og ros. Har du ønsker, kommentarer, kritik eller andet til din afdeling eller kreds: 6

7 Nyt om Sundhedsordning Sundhedsordning Nyt om Sundhedsordning Nu får mange flere af vores medlemmer ret til at bruge vores Sundhedsordning Hvis du er beskæftiget med VVS og blikkenslagerarbejde i et firma som er organiseret i DS Håndværk & Industri, så er du fra 1. oktober 2012 omfattet af en sundhedsordning som er administreret af Industriens Pension. En mulighed som er et resultat af overenskomstforhandlingerne med DS i foråret, og som vi er glade for, da vi kender ordningen fra Tekniq og PensionDanmark hvor den har haft stor succes. Og husk!! Hvis du er i tvivl om hvor det firma du er ansat i, er organiseret, så skal det fremgå af din ansættelsesaftale, hvis du er i tvivl,. Ellers kontakt kredsen. Indhold i den nye sundhedsordning Med den nye sundhedsordning kan du få ubegrænset adgang til tværfaglig behandling hos kiropraktor, fysioterapeut, massør eller zoneterapeut, hvis du har smerter eller andre problemer i led, muskler og sener. Du skal ikke bruge en henvisning fra lægen - eneste krav er, at problemet er opstået på grund af dit arbejde. Du får også adgang til tre former for telefonrådgivning: Psykologisk rådgivning om problemer, der er opstået på grund af dit arbejde Misbrugsrådgivning Sundhedsrådgivning Sådan gør du Hvis du får brug for sundhedsordningen, kan du selv booke en tid på www. industrienspension. dk/sundhed, eller du kan ringe på Det er også det nummer, du skal bruge for at komme i kontakt med telefonrådgivningen. Mere om sundhedsordningen Du kan læse mere på hvor du også kan finde denne pjece. Behandling i hele landet Behandlingen foregår på et af Falck Healthcares sundhedscentre. Der er 110 sundhedscentre fordelt over hele landet, så der er højst 30 kilometer til behandlingen. Du er garanteret behandling inden for 4 hverdage. Er problemet En En sandfærdig akut, kan du komme til inden historie for 24 timer på hverdage. En sandfærdig historie I august 1969 startede jeg som lærling i et lille VVS- og blikkenslagerfirma helt ude vestpå i Nr. Nebel. I øvrigt ved lidt af en tilfældighed, da jeg havde regnet at jeg ville være elektriker. Men da jeg var ude i skolepraktik som elektriker lavede jeg næsten ikke andet end at fræse riller, så i stedet fandt jeg en læreplads som blikkenslager og kom til at fræse riller. Det var en ganske udmærket læreplads, men blev der ikke snakket meget om fagforening, og slet ikke Blik og RørUngdom, de 2 svende i firmaet var dog medlem af Blikkenslager- Rør- og Sanitetsarbejderforbundet som det hed dengang. Heller ikke på Teknisk Skole i Esbjerg mødte vi nogen repræsentanter fra fagforeningen!! Efter at jeg havde aftjent min værnepligt i 1974, var jeg så heldig at få arbejde hos Carl Graff i Esbjerg, et stort firma dengang, og jeg startede med ikke mindre end 28 kr. i timen og jeg følte at min lykke var gjort. 3 dage gik jeg og strålede, så kom der et par af de gamle svende og spurgte om de måtte se min bog, for hvis bogen ikke var i orden kunne jeg ikke arbejde der. De var dog så flinke at de tilbød at tage mig med hen på kontoret i Englandsgade torsdag efter fyraften, et tilbud jeg ikke kunne sige nej til, og så blev jeg ejer af en fagforeningsbog og en stolt medlem af Blik & Rør og har været det siden. Det der siden skete, var at en af mine nye kollegaer slæbte mig med til generalforsamling hvor jeg blev valgt som suppleant til bestyrelsen og så.. Der er sikkert mange, især af de lidt ældre medlemmer, som kan nikke genkendende til denne måde at blive medlem på, men jeg synes historien fortæller om vigtigheden af at man snakker organisering på arbejdspladsen, og hvis man ville have del i goderne måtte man også betale til fællesskabet. Hvorvidt det så var godt at jeg blev slæbt med til generalforsamling er så en helt anden historie. Anker D. 7

8 8 Familietur Blik Blik & Rør & Rør i Givskud i Givskud ZOO ZOO Familietur Familietur Blik & Rør i Givskud ZOO Blik & Rør i Givskud ZOO Søndag den 19. august 2012 var vi ca. 200 medlemmer og famlie fra den Gamle Kreds Fyn, samlet til familiedag i Givskud ZOO. Selv om vi have valgt årets varmeste dag, så tror jeg at alle, såvel store som små hyggede sig. Der var rigtig mange dyr at se på bl.a. Danmarks største løveflok, der var også rigtig mange dyr med unger. Ved middagstid mødtes alle omkring grillen, hvor der også var plads til lidt kolligialt og faglig snak. En rigtig god dag og en flot tilslutning. Niels Braaby Paintball Paintball ll og Klubaften Grill og Klubaften i Blik og i Blik Rør og Ungdom Rør Fyn Overblik giver her en lille reportage og viser par stemningsbilleder fra Blik og RørUngdom - Fyns Paintball, Grill og klubaften. Det hele startede med at vi mødtes ude ved Paintballbanen, hvor de der mod til at deltage fik udleveret tøj og våben. Derefter blev de grundig instrueret i reglerne. De blev delt op i 2 hold og kampen gik i gang og så blev der ellers kæmpet, så sveden spang fra panden. Der er nok en del lærlinge der er kommet hjem med blå mærker. Efter ca. 2 timers kamp, tog vi ud på kredskontoret, hvor der var tændt op i grillen. Før vi hoppede om bord i fadøl og grillmad fortalte Blik og Rør Ungdoms Andreas Nim om de kommende aktiviteter og lidt om hans og Nikolajs arbejde i landsudvalget. Det var en rigtig god aften, hvor der var masser af kollegialt samvær, god stemning og hygge. Tak for en god aften, og så håber vi at denne lille notits kan give flere lærlinge lyst til at deltage næste gang der kommer tilbud fra Blik & RørUngdom. Hilsen Carsten, Jørgen og Niels Blik & Rør Ungdom ll og Grill Klubaften og Klubaften i Blik i og Blik Rør og Ungdom Rør Ungdom Fyn Fyn Paintball Familietur Blik & Rør i Givskud ZOO Paintball Grill og Klubaften i Blik og Rør Ungdom Fyn Miljøkursus Miljøkursus Miljøkursus Blik og Rør udbyder igen i år supplerende arbejdsmiljøuddannelse for Miljøkursus alle valgte arbejdsmiljørepræsentanter. Alle arbejdsmiljørepræsentanter skal hvert år tilbydes 1½ dags supplerende uddannelse for at blive endnu bedre til at varetage deres tillidshverv. Det siger arbejdsmiljøloven. Her er kurset som kan gavne både dig og dine kolleger. Tilmeld dig nu. Supplerende arbejdsmiljøuddannelse forgår i arbejdstiden og er med fuld løn. Værd at vide inden du går til din arbejdsgiver Din arbejdsgiver er orienteret om, at han skal tilbyde dig en supplerende arbejdsmiljø-uddannelse. Ifølge Kurserne er dagskurser der gennemføres i Kredse Sydjylland Fyn på følgende dage: Kolding torsdag den 25. oktober Kursussted: Blik og Rør, Stigårdvej 1, 6000 Kolding Odense mandag den 5. november Kursussted: Blik og Rør, Cikorievej 3, 5220 Odense SØ Kurset koster kr. og det er din arbejdsgiver, der skal betale. Det siger loven. Arbejdsgiveren dækker også dine transportudgifter.

9 Nyt fra afdelingerne Så er det sidste udkald hvis du vil med på vores legendariske fisketur. Vi kan ikke give garanti for fangst eller solskin, men vi kan give garanti for grillpølser og godt humør. Så er det sidste udkald hvis du vil med på vores legendariske fisketur. Vi kan ikke give garanti for fangst eller solskin, men vi kan give garanti for grillpølser og godt humør. Tidspunktet er lørdag d. 22. september 2012 kl ved Rødekro Fiskesø, Østermarkvej 3, Rødekro. Her har vi foreningssø nr. 5 for os selv. Så Kørselsvejledning er det sidste kan udkald rekvireres hvis på Koldingkontoret. du vil med på vores legendariske fisketur. Vi kan ikke give garanti for Konkurrencen fangst eller starter solskin, kl og men slutter vi kl. kan give For de garanti som ønsker det, for vil der grillpølser være mulighed og for godt at fiske humør. videre til kl Prisen er 50,00 kr. for medlemmer og børn og børnebørn fra år. Børn op til 12 år kommer gratis med. Det er også muligt at invitere en ven/kollega med for en pris af 100,- kr.. Samme pris er gældende for børn over 20 år. Med i prisen serverer vores grillmester som sædvanlig grillpølser og brød ad libitum til middagen. Øl og vand kan købes på stedet til meget m l rimelige priser. - Præmier: Der er præmier til de som fanger de 3 største fisk. De er på hhv. 600 kr., 400 kr. og 200 kr. Vinderen af vores vandrepokal er den af vores e medlemmer, som fanger den største fisk. s Konkurrenceregler: 1. Der må kun fiskes med én stang pr. deltager. 2. Alle fisk indvejes uanset størrelse. 3. For fisk med ens vægt, er det den korteste som vinder. 4. Fisk som skal i betragtning til præmie, skal være kroget foran gællerne. 5. Badning i søen betyder bortvisning. 9 Tilmelding senest mandag d. 24. september. Betaling finder sted kontant ved fiske-søen. Vores venner fra de fynske afdelinger er naturligvis velkomne til at deltage Hvis du har problemer med transport, så kontakt din afdeling eller kredsen. Der vil blive arrangeret fælles transport fra Esbjerg ved tilstrækkelig tilslutning. Vel mødt - Aktivitetsudvalget - Sydjylland Afdelingerne: ****************************** Odense afdeling: Kontortid: Se kredskontoret Formand: Torben Nielsen HB-medlem Tlf. privat Syd/vest Fyns afdeling: Kontortid: 1.mandag i hver måned ved 3F, Priorensgade 12A, 5600 Fåborg. kl Tlf Formand: Ove Andersen Tlf. privat: Svendborg afdeling: Kontortid: Hver torsdag i Vestergade 120, 5700 Svendborg Kl Tlf Formand: Frank Clausen, Tlf. privat: Skorstensfejernes Sønderjylland/Fyns afdeling: Formand: Johannes Renneberg Rådyrløkken Odense NV Tlf. privat Horsens afdeling: Kontor: Robert Holmsvej 1, 8700 Horsens Formand: Bent V. Andersen. Kontortid: torsdag fra Tlf. privat: Vejle afdeling: Formand: Kaj Hansen Tlf. privat: Fredericia/Middelfart afdeling: Formand: Erik Kofod Tlf. privat: Kolding afdeling: Kontortid: Stigårdsvej 1, 6000 Kolding. 1. onsdag i måneden fra Formand: Nicolai Frederiksen Tlf. privat: Esbjerg afdeling: Kontortid: Fredensgade 1, 6705 Esbjerg Ø, mandag , torsdag Tlf Formand: Morten Frøsig Tlf. privat: Aabenraa/Haderslev afdeling: Kontor: H.P.Hanssens Gade 21, st Aabenraa. (hos 3F) Tlf Kontortid: ulige uger onsd Formand: Allan Petersen Tlf. privat: Sønderborg afdeling: Formand: Jacob P. Nielsen Tlf. privat:

10 Sikkerhed på byggepladsen Arbejdstilsynet giver påbud på påbud, men stadigvæk konstaterer vi at de samme problemer gentager sig igen og igen. Derfor har Byggefagenes Samvirke Sydvestjylland taget initiativ til et dialogmøde med en række af byggeriets aktører for at drøfte, hvordan vi får løst en række påtrængende problemer indenfor byggeriet. Tillidsmænd, arbejdsmiljørepræsentanter, samt andre interesserede fra byggefagenes fagforeninger indbydes til at deltage i dette møde, der afholdes: 10 ONSDAG D. 10. OKTOBER 2012 KL I VESTKRAFTGADE 1, ESBJERG MØDESALEN, 3. SAL Til mødet er inviteret flg.: Arbejdstilsynet, arbejdsmiljøansvarlige/koordinatorer fra K.G. Hansen, Jorton, MT Højgård, arbejdsmiljøansvarlige fra Dansk Byggeri og Dansk Håndværk, arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsmænd fra Byggefagenes Samvirke Sydvestjylland På mødet drøftes flg. emner: Traller på stillads/ indfasning af lettere stilladsdele Ændringer på godkendte stilladser Arbejde over skulderhøjde med udgangspunkt i arbejdsforholdene for: Murere Tømrere/snedkere Elektrikere Blikkenslagere Malere Dumping af arbejdsforholdene fra bl.a. arme-ben virksomheder Indledere: Arbejdstilsynet v/ tilsynschef Lene Teilberg og tilsynsførende Kim Bennedsen Danske Byggeri v/ arbejdsmiljøkonsulent June Halvorsen Byggefagene v/ Morten Petersen, 3F Transport, logistik og byg, Århus Derefter debat Vi starter kl med en varm ret og en øl/vand i kantinen på 4. sal. Af hensyn til bestilling af mad bedes du tilmelde dig til undertegnede på senest d. 4. okt. Vel mødt Anker Danielsen Blik & Rør Sønderborg Vil hermed gerne invitere alle vore medlemmer med på tur til Flensborg bryggeri fredag d. 26. oktober. Besøget starter kl , og efter en rundvisning på det gamle bryggeri, vil der være mulighed for at smage på de forskellige øl, og få lidt at spise. Skulle du have lyst til at deltage på denne hyggelige tur skal vi have din tilmelding senest torsdag d. 11/10 til: Jacob Nielsen Finn Madsen BLIK OG RØR Bussen kører den 26/10 kl. 13:00 fra Mariekirken i Sønderborg. Bemærk! Tilmeldingen er bindende, ved udeblivelse uden afbud vil der være et gebyr på kr. Mvh Bestyrelsen. Til skorstensfejeren Årets store begivenhed, indendørs DM i fodbold afholdes i Ringe d. 3. november. Invitation udsendes senere, men sæt allerede nu et kryds i kalenderen. Johannes

OVERBLIK OVERBLIK. Kredsen ønsker alle medlemmer og familie en god sommer. Læs om bl.a.

OVERBLIK OVERBLIK. Kredsen ønsker alle medlemmer og familie en god sommer. Læs om bl.a. BLIK OG RØR OVERBLIK OVERBLIK Medlemsblad for Blik & Rør Sydjylland-Fyn, der dækker Blik & Rørs afdelinger i Syddanmark Nr. 36 Juni 2012 Årg. 11 Kredsen ønsker alle medlemmer og familie en god sommer Læs

Læs mere

OVERBLIK. Læs om bl.a. Tur for pensionister og efterlønnere Ledige Sommerhuse Nyt fra afdelingerne Nyudlærte Blik og Rør Ungdoms tur til IFÖ

OVERBLIK. Læs om bl.a. Tur for pensionister og efterlønnere Ledige Sommerhuse Nyt fra afdelingerne Nyudlærte Blik og Rør Ungdoms tur til IFÖ OVERBLIK Medlemsblad for Blik & Rør Sydjylland-Fyn, der dækker Blik & Rørs afdelinger i Syddanmark Nr. 46 Juli 2015 Årg. 14 Blik og Rør Kreds Sydjylland Fyn bakker op om kampen mod social dumping her ved

Læs mere

Velkommen i Industriens Pension

Velkommen i Industriens Pension Velkommen i Industriens Pension 2014 Se, hvad du kan få udbetalt Du kan nemt få overblik over, hvor mange penge du kan få udbetalt fra os: > Se det på dit årlige pensionsoverblik. > Se det under log ind

Læs mere

Lokalforhandlinger Tips og inspiration

Lokalforhandlinger Tips og inspiration Lokalforhandlinger Tips og inspiration 2014 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd

Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd Sammen bygger vi Danmark www.3fklub.dk/murerarbejdsmaend Huskelister beskriver arbejder, hvor der kræves ekstra betaling i form af daglønstimer, der føres i skurbogen.

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Hvordan er du dækket? Hvad skal du gøre nu? kort. din lærerpension. om din nye pensionsordning

Hvordan er du dækket? Hvad skal du gøre nu? kort. din lærerpension. om din nye pensionsordning Hvordan er du dækket? Hvad skal du gøre nu? kort om din nye pensionsordning din lærerpension 1 pension Brug lidt tid på din nye nu! PENSION handler OM din økono MI. hvad du fx har at leve af, når du trækker

Læs mere

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration 2015 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Denne pjece er tænkt som din førstehjælp ved en arbejdsskade. Dit medlemskab af Fængselsforbundet giver ret til bistand i arbejdsskadesager.

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012

Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012 Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012 Efterløn eller ej Folketinget har vedtaget en ny treårig efterlønsordning. De vigtigste ændringer er, at efterlønsperioden gradvist bliver forkortet fra fem

Læs mere

3F Holstebro. 3F Holstebro, Tujavej 20, 7500 Holstebro, tlf. 70 300 870, www.3f.dk/holstebro

3F Holstebro. 3F Holstebro, Tujavej 20, 7500 Holstebro, tlf. 70 300 870, www.3f.dk/holstebro 3F Holstebro 1 3F Holstebro, Tujavej 20, 7500 Holstebro, tlf. 70 300 870, www.3f.dk/holstebro 2 3F Holstebro, Tujavej 20, 7500 Holstebro, tlf. 70 300 870, www.3f.dk/holstebro 3 3F Holstebro, Tujavej 20,

Læs mere

Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012

Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012 Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012 Efterløn eller ej Folketinget har vedtaget en ny treårig efterlønsordning. De vigtigste ændringer er, at efterlønsperioden gradvist bliver forkortet fra fem

Læs mere

Skal du hæve din efterløn eller ej?

Skal du hæve din efterløn eller ej? Skal du hæve din efterløn eller ej? Netop nu sender a-kasserne brev ud til alle de medlemmer, der har betalt ind til efterlønnen. Fra 1. april og seks måneder frem har alle, der har sparet op til at kunne

Læs mere

Medlemsblad for Blik & Rør Sydjylland-Fyn, der dækker Blik & Rørs afdelinger i Syddanmark. Nr. 43. August 2014 Årg. 13.

Medlemsblad for Blik & Rør Sydjylland-Fyn, der dækker Blik & Rørs afdelinger i Syddanmark. Nr. 43. August 2014 Årg. 13. B L I K R Ø R OVERBLIK BLIK OG RØR Medlemsblad for Blik & Rør Sydjylland-Fyn, d dækk Blik & Rørs afdeling i Syddanmark. Medlemsblad for Blik & Rør Sydjylland-Fyn, d dækk Blik & Rørs afdeling i Syddanmark

Læs mere

Dansk Metals servicenøgle

Dansk Metals servicenøgle Dansk Metals servicenøgle - et overblik over service, rettigheder og vigtige regler Velkommen i Metal Som medlem af Dansk Metal er du med i et stærkt fagligt fællesskab, der arbejder på at sikre alle medlemmer

Læs mere

Nye åbningstider i Metal Himmerland.

Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nr. 1 2012 Gennem længere tid, er arbejdspresset steget i afdelingen. Vi er derfor kommet i den situation, at vi er nødt til at ændre på tingene, for at få en balance

Læs mere

Skal du hæve din efterløn?

Skal du hæve din efterløn? Skal du hæve din efterløn? Hvis du har en efterlønsordning, kan du vælge at få den udbetalt allerede nu. Du har indtil 1. oktober til at træffe valget. Men hvad skal du gøre? Af Sanne Fahnøe. Redigeret

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i.

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i. Kære alle i kreds 3 Horsens den 31. maj 2013 Så er hverdagen ved at vende tilbage til skolerne. Alle har travlt med at nå at indhente forskellige gøremål og det bliver sikkert ikke helt godt igen, før

Læs mere

Seniorordning - en fordel for alle

Seniorordning - en fordel for alle Seniorordning - en fordel for alle Seniorordning er en ordning, hvor du kan gå ned i tid, når pensionsalderen nærmer sig, uden at gå så meget ned i løn. I stedet bliver der indbetalt mindre til din pension

Læs mere

Fakta vedrørende pensionsbidrag

Fakta vedrørende pensionsbidrag Pensionstillæg Fakta vedrørende pensionsbidrag Hvordan skal din økonomiske alderdom være? Pension ikke kun for det grå guld Alle bør oprette et testamente Hvad skal du, når du bliver gammel? Fakta vedrørende

Læs mere

GUIDE TIL HANDYHANDERE. Sidst opdateret i januar 2014. Om guiden

GUIDE TIL HANDYHANDERE. Sidst opdateret i januar 2014. Om guiden GUIDE TIL HANDYHANDERE Sidst opdateret i januar 2014 Om guiden Med denne guide vil vi gerne give dig nogle gode råd i forbindelse med de opgaver, du udfører for dine opgavestillere. Vi har sammenfattet

Læs mere

1. Introduktion... 2. 1.1 Forholdet mellem kunde og kandidat... 2. 1.2 Grundlæggende regler... 2

1. Introduktion... 2. 1.1 Forholdet mellem kunde og kandidat... 2. 1.2 Grundlæggende regler... 2 GUIDE TIL KANDIDATER Sidst opdateret i marts 2010 Om guiden Med denne guide vil vi gerne give dig nogle gode råd i forbindelse med de opgaver, du udfører for dine kunder. Vi har sammenfattet de vigtigste

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser?

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser? Retningslinier for en god ansættelse værktøj2001 Er du ung i huset eller børnepasser? Er du ung i huset eller børnepasser er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen har til formål at beskrive,

Læs mere

Forudsætninger for Behovsguiden

Forudsætninger for Behovsguiden Forudsætninger for Behovsguiden Med Behovsguiden vil give dig et kvalificeret bud på dit pensionsbehov: Dit behov for opsparing, når du går på pension så du kan opretholde din livsstil Dit og din families

Læs mere

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006 RevisorInformerer Temanummer 2006 Optimer din pension Efterløn og pension Hvilken type pension du vælger, kommer an på, hvilke ønsker og forventninger du har til din tilværelse som pensionist, hvor gammel

Læs mere

Pensionskoncept. Sundhed Tryghed Frihed

Pensionskoncept. Sundhed Tryghed Frihed Pensionskoncept Sundhed Tryghed Frihed Medarbejdere og virksomhed Den bedst mulige sikring Vi mener, det er afgørende, at alle medarbejdere i Grontmij Carl Bro har en pensionsopsparing, en sundhedsordning

Læs mere

NYE UDFORDRINGER SAMME PENSION?

NYE UDFORDRINGER SAMME PENSION? NYE UDFORDRINGER SAMME PENSION? 2 NYE UDFORDRINGER SAMME PENSION? Med din pensionsordning i Danica Pension har du et økonomisk sikkerhedsnet, som er tilpasset netop dine behov. Det gælder både forsikring

Læs mere

Velkommen til 3F - din fagforening

Velkommen til 3F - din fagforening 1 Velkommen til 3F - din fagforening Overenskomst Efteruddannelse Fremtid i fællesskab Arbejdsmarkedspension Tillidsrepræsentant Arbejdsløs Strejke Forsikring Medlemskort med fordele Ulykke Ligestilling

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/06 31.08.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

PENSION MED GODE MULIGHEDER

PENSION MED GODE MULIGHEDER PENSION MED GODE MULIGHEDER EN ATTRAKTIV OG FLEKSIBEL LEDERPENSION TILPAS ORDNINGEN TIL DIT LIV Pension handler ikke kun om fremtiden, når du en dag går på pension. Det handler også om dit liv i dag. Om

Læs mere

Pensionsmøde. ved Annelise Rosenberg

Pensionsmøde. ved Annelise Rosenberg Pensionsmøde ved Annelise Rosenberg Program Det danske pensionssystem Hvor længe skal du arbejde? Pension og efterløn Hvad kan du få? Sparer du nok op? Skal du samle dine pensioner? Hvad hvis du bliver

Læs mere

OVERBLIK. Forhandlingerne er ikke lette i år. Læs om bl.a.

OVERBLIK. Forhandlingerne er ikke lette i år. Læs om bl.a. BLIK OG RØR OVERBLIK Medlemsblad for Blik & Rør Sydjylland-Fyn, der dækker Blik & Rørs afdelinger i Syddanmark Nr. 35 Marts 2012 Årg. 11 Max Meyer Forhandlingerne er ikke lette i år Læs om bl.a. Lønstatistik

Læs mere

BRANCHEKURSER BYGGEGRUPPEN

BRANCHEKURSER BYGGEGRUPPEN BYGGEGRUPPEN BRANCHEKURSER 2013 PRISLISTE/OVERENSKOMSTKURSER M.V. FOR: MURERE - MURERARBEJDSMÆND STRUKTØRER/JORD- OG BETONARBEJDERE TAGDÆKKERE, BROLÆGGERE, ISOLATØRER, ASFALTARBEJDERE, ELEMENTFABRIKKER/BETONVARER,

Læs mere

Agenda. Status på afkast i Nordea Pension

Agenda. Status på afkast i Nordea Pension Informationsmøde DMF DR Tilbagetrækningsreformen Marts 2012 Kai Jensen 1 Agenda Status på afkast i Nordea Pension Nyt rateloft på 50.000 kr. årligt Hvad sker der i praksis? Hvad hvis jeg indbetaler til

Læs mere

Introdag om arbejdsmiljø

Introdag om arbejdsmiljø Introdag om arbejdsmiljø Eftermiddagens program 13:30 16:15 Arbejdsmiljø Når dit hjem er en arbejdsplads Arbejdsmiljøets love og regler Pligter og ansvar Arbejdsgiver Arbejdsleder Arbejdstager Ca. 15:00

Læs mere

Ny LærerPension til din nye kollega. Få indflydelse stil op til vores medlemsfora nu

Ny LærerPension til din nye kollega. Få indflydelse stil op til vores medlemsfora nu Information til alle tillidsrepræsentanter Ny LærerPension til din nye kollega» En ny LærerPension til overenskomstansatte så dagens lys den 1. januar i år. Vi har arbejdet med at sammensætte den nye pensionsordning

Læs mere

Din pensionsordning skal passe til dit liv. MaskinmesterPension en fleksibel pensionsordning

Din pensionsordning skal passe til dit liv. MaskinmesterPension en fleksibel pensionsordning Din pensionsordning skal passe til dit liv MaskinmesterPension en fleksibel pensionsordning En fleksibel pensionsordning Med MaskinmesterPension får du mu - lighed for at sikre nutiden og spare op til

Læs mere

Udgivet af Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www. 3f.dk. August 2012

Udgivet af Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www. 3f.dk. August 2012 Kursusoversigt 2013 Udgivet af Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www. 3f.dk August 2012 Oplag: 21.000 Udarbejdet af: TUK - Tillidsvalgte, Udvikling og Kurser Layout: Flemming Rasch

Læs mere

Kursusoversigt 2014/15. Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal

Kursusoversigt 2014/15. Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal Kursusoversigt 2014/15 Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal Keld Brødsgaard Afdelingsleder/ Simon Palm Lene Boholm Bibliotekar/ Per Andersen Ulrik Rasmussen Faglig sekretær/ Metals kursus-

Læs mere

Velkommen. tilbage hos os. Tag stilling. til din pensionsordning nu. og lad så os passe på den for dig

Velkommen. tilbage hos os. Tag stilling. til din pensionsordning nu. og lad så os passe på den for dig Velkommen tilbage hos os Tag stilling til din pensionsordning nu og lad så os passe på den for dig brug lidt tid på din nye pensionsordning så du er sikker på, at den passer til dig Velkommen tilbage til

Læs mere

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE Her får du hjælp til at forstå de mange oplysninger i din pensionsmeddelelse. 54/15 23.12.2014 I denne pjece kan du se otte centrale spørgsmål, som medlemmerne

Læs mere

IDÈKATALOG. Mobning på arbejdspladsen forebyggelse og håndtering. www.voksenmobningnejtak.dk Hotline onsdag mellem kl. 19 21 Tlf.

IDÈKATALOG. Mobning på arbejdspladsen forebyggelse og håndtering. www.voksenmobningnejtak.dk Hotline onsdag mellem kl. 19 21 Tlf. IDÈKATALOG Mobning på arbejdspladsen forebyggelse og håndtering Indholdsfortegnelse Side 2 Side 3-5 Side 6-11 Baggrund, formål og udførelse Konkrete tiltag Bilag 1 Baggrund, formål og udførelse Baggrunden

Læs mere

Bliv arbejdsmiljørepræsentant. Et sikkert og sundt arbejdsmiljø

Bliv arbejdsmiljørepræsentant. Et sikkert og sundt arbejdsmiljø Bliv arbejdsmiljørepræsentant Et sikkert og sundt arbejdsmiljø VIL DU VÆRE ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT? Det giver bedre arbejdsmiljø! På virksomheder med 10 ansatte og derover har arbejdsgiveren pligt til

Læs mere

Sådan bruger du PensionDanmark Sundhedsordning. www.pension.dk/sundhed

Sådan bruger du PensionDanmark Sundhedsordning. www.pension.dk/sundhed Sådan bruger du PensionDanmark Sundhedsordning www.pension.dk/sundhed Om din sundhedsordning Hvis du har sundhedsordningen, kan du få hurtig behandling af problemer og gener i led, muskler og sener. Du

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene en stor del af dit liv skal leves efter du er gået på pension En stor del af dit liv skal leves, efter at du er

Læs mere

Har I en plan? Hvad vil I?

Har I en plan? Hvad vil I? 1 Har I en plan? Hvad vil I? Overblik over fremtidig indkomst og formue Skat Efterløn Risikovillighed Folkepension Investering Pensionsformue Gaver og Arv Løn Efterløn? Modregning Folkepension 60 65 Alder

Læs mere

PERSONLIG PENSIONSRÅDGIVNING

PERSONLIG PENSIONSRÅDGIVNING PERSONLIG PENSIONSRÅDGIVNING PENSIONS- INTRODUKTION Pension og livsforsikring er ikke emner, som vi tænker meget over i det daglige. Ikke desto mindre er det spørgsmål, som kan have stor betydning for

Læs mere

Social sikkerhed. hviletid. Kapitel 4 side 33

Social sikkerhed. hviletid. Kapitel 4 side 33 Kapitel 4 side 33 Social sikkerhed Kan man selv sikre sig mod nedgang i indtægten, hvis fiskeriet svigter og man er uden arbejde i perioder? Hvad nu, hvis man bliver ramt af sygdom eller en ulykke er der

Læs mere

NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE

NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE 25/02 2015 NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE INDHOLD: FPU og Serviceforbundet varsler konflikt mod Ryanair... 2 Konflikt mod Cura Pleje A/S... 3 Gennembrud for den danske model på Metrobyggeriet...

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

FLO Nyhedsbrev nr. 1 2012

FLO Nyhedsbrev nr. 1 2012 FLO Nyhedsbrev nr. 1 2012 Hej alle, hermed udsendes første nyhedsbrev i 2012. Brevet fortæller kort omkring den nye tilbagetrækningsreform, samt ikke mindst påvirkningerne af din pension. Den nye efterlønsreform

Læs mere

HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU December 2007 HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Klimamålingen 2007 Medarbejdervalg til TDC bestyrelsen Revision af Overenskomst 2007 Spørgeskemaundersøgelsen

Læs mere

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Arbejdsmiljørepræsentant - og hvad så?... 1 Opgaver, rettigheder og pligter... 2 Hvis en kollega kommer ud for en arbejdsskade eller rammes

Læs mere

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene en stor del af dit liv skal leves efter du er gået på pension En stor del af dit liv skal leves, efter at du er

Læs mere

Guide. Foto: Iris. September 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Ryd op i dine. klatpensioner. Få styr på din pension.

Guide. Foto: Iris. September 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Ryd op i dine. klatpensioner. Få styr på din pension. Foto: Iris Guide September 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Ryd op i dine klatpensioner Få styr på din pension 14 sider KLATPENSIONER INDHOLD I DETTE HÆFTE: Side 3-5 De glemte pensionsmilliarder

Læs mere

Dine funktionærers firmapension. få overblik over jeres muligheder

Dine funktionærers firmapension. få overblik over jeres muligheder Dine funktionærers firmapension få overblik over jeres muligheder En bedre pensionsordning til dine medarbejdere For at sikre den bedste pensionsordning til alle medlemmerne i Grafisk Arbejdsgiverforening

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder En bedre pensionsordning til dig Ny pensionsleverandør I EG Koncernen har vi valgt Nordea Liv & Pension som pensionsleverandør fordi de opfylder vores høje

Læs mere

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år En livsvarig livrente er en skattebegunstiget opsparing, der kan give dig en månedlig indtægt, fra du går på pension og resten af dit liv. Til forskel fra de fleste andre pensioner kan du oprette en livsvarig

Læs mere

Arv og begunstigelse samlevende uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1. Begunstigelse gamle regler 2

Arv og begunstigelse samlevende uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1. Begunstigelse gamle regler 2 ARV OG BEGUNSTIGELSE SAMLEVENDE UDEN BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse samlevende uden børn Begunstigelse Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring,

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 1 Indholdsfortegnelse: 2 Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3 Nyvalgt/genvalgt 4 Uddannelse 5 Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 Arbejdsmiljøarbejdet 8 Arbejdsmiljøarbejdet i Mariagerfjord Lærerkreds

Læs mere

Arv og begunstigelse samlevende og har børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1. Begunstigelse

Arv og begunstigelse samlevende og har børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1. Begunstigelse ARV OG BEGUNSTIGELSE SAMLEVENDE MED BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse samlevende og har børn Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA 2 Derfor sparer selvstændige op hos Pension for Selvstændige Hos Pension for Selvstændige får du ikke bare en pensionsordning. Vi spørger til dine individuelle ønsker

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud F O R B U N D E T A F O F F E N T L I G T A N S A T T E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud FOA er til for dig Forbundet af Offentligt Ansatte FOA er et fagligt fællesskab, hvor

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder Pensionsordning i Nordea Liv & Pension For at sikre den bedste pensionsordning for alle medarbejdere i TK Development har vi valgt Nordea Liv & Pension som

Læs mere

MedleM som selvstændig

MedleM som selvstændig Medlem som selvstændig I denne pjece kan du få et overblik over de regler, som gælder, når du er arbejdsløshedsforsikret som selvstændig. Hvis du er i tvivl om dine rettigheder, pligter og muligheder,

Læs mere

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Forebyggelse som en del af pensionsordningen Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Hvorfor er der brug for forebyggelse i pensionsordningen? 2 Hvorfor er PensionDanmark gået ind i forebyggelse?

Læs mere

Aldersforsikring. Spørgsmål og svar

Aldersforsikring. Spørgsmål og svar Aldersforsikring Spørgsmål og svar Hvad er en aldersforsikring? Aldersforsikring blev indført ved lov den 18. september 2012 med virkning fra den 1. januar 2013. Samtidig blev det ikke længere muligt at

Læs mere

Information om din gruppeordning. Københavnske Journalisters pensionsfond (KJP) & Provinspressens Pensionsfond (PPP)

Information om din gruppeordning. Københavnske Journalisters pensionsfond (KJP) & Provinspressens Pensionsfond (PPP) Information om din gruppeordning Københavnske Journalisters pensionsfond (KJP) & Provinspressens Pensionsfond (PPP) Indholdsfortegnelse Den nye gruppeordning 5 Typeeksempler på individuelle valg 8 Andre

Læs mere

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Redaktion: Dansk Sygeplejeråd 09-62, 6. udgave jan. 2014 Layout: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed: 09-62 ISBN 87-7266-310-3 Copyright Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA 2 Derfor sparer selvstændige op hos Pension for Selvstændige Hos Pension for Selvstændige får du ikke bare en pensionsordning. Vi spørger til dine individuelle ønsker

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Økonomisk tryghed - hele livet

Økonomisk tryghed - hele livet Økonomisk tryghed - hele livet Værd at vide > > Industriens Pension er tre gange i de senere år kåret til Europas bedste arbejdsmarkedspensionsselskab af organisationen Investment & Pension Europe. > >

Læs mere

Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014. Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014

Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014. Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014 Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014 Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014 Dagsreferat onsdag den 22. oktober 2014 Der var hilsner til kongressen fra: Arbejdernes Landsbank Christian Juhl, Enhedslisten

Læs mere

Dansk Erhverv. Psykologisk krisehjælp. ved vold/røveri

Dansk Erhverv. Psykologisk krisehjælp. ved vold/røveri Dansk Erhverv Aftale med Psykologgruppen af 1984 om Psykologisk krisehjælp ved vold/røveri Ét nummer ét opkald Dan Kontrol 70 22 19 84 (svarer hele døgnet) Dan Kontrol tager imod dit opkald og modtager

Læs mere

Arv og begunstigelse enlig med børn

Arv og begunstigelse enlig med børn ARV OG BEGUNSTIGELSE ENLIG MED BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse enlig med børn Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen DEN NYE EFTERLØN - tilbagetrækningsreformen Den nye efterløn Brochuren er til dig, der er født i 1954 eller senere. Den tilbagetrækningsreform, som Folketinget vedtog i slutningen af 2011, får i et eller

Læs mere

Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 10. april 2008 Birthe Houkjær Kundechef Program Pensionsindbetaling Pensionsordningen PensionDanmark Sundhedsordning Evt. Pensionsbidraget HK Pensionsbidrag Barselsbidrag

Læs mere

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4 NÅR PENSIONSALDEREN NÆRMER SIG Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Find svarene her. 13/02 01.01.2015 Inden du vælger at

Læs mere

Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader

Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Tryg i livet når helbredet svigter Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Du har været udsat for en arbejdsskade og har brug for hjælp. Ud over de fysiske

Læs mere

Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA

Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA Hvem kan købe Velfærdspakkerne?... det kan alle virksomhedsejere og deres ægtefælle eller samlever samt alle ledende medarbejdere i virksomheden. Du skal oprette

Læs mere

Arv og testamente. Hjernesagen skaber bedre vilkår for mennesker med hjerneskade og deres pårørende

Arv og testamente. Hjernesagen skaber bedre vilkår for mennesker med hjerneskade og deres pårørende Arv og testamente Hjernesagen skaber bedre vilkår for mennesker med hjerneskade og deres pårørende Hjernesagen Landsforeningen for mennesker ramt af blodprop eller blødning i hjernen, andre hjerneskadede,

Læs mere

Orientering om Gruppeliv. for ansatte hos. Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Orientering om Gruppeliv. for ansatte hos. Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Orientering om Gruppeliv for ansatte hos Mejeribrugets Arbejdsgiverforening INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Hvornår bliver jeg tilmeldt? 3 2. Hvad omfatter gruppeordningen? 3 3. Regulering af forsikringen

Læs mere

Serviceforbundet Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket

Serviceforbundet Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket Serviceforbundet Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket 2013 1 Hvad er en fritidsulykkesforsikring? En fritidsulykkesforsikring sikrer dig, hvis du kommer ud for en ulykke i din fritid. Fritidsulykkesforsikringen

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på omkring tilmelding til efterlønsordningen. Pjecen er ment som en hjælp til dig

Læs mere

OVERBLIK. Ny sæson for udlejning af kredsens sommerhuse. Læs om bl.a. Se side 5 og 6

OVERBLIK. Ny sæson for udlejning af kredsens sommerhuse. Læs om bl.a. Se side 5 og 6 BLIK OG RØR OVERBLIK Medlemsblad for Blik & Rør Sydjylland-Fyn, der dækker Blik & Rørs afdelinger i Syddanmark Nr. 38 December 2012 Årg. 11 Ny sæson for udlejning af kredsens sommerhuse Se side 5 6 Læs

Læs mere

Arv og begunstigelse enlig uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1

Arv og begunstigelse enlig uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1 ARV OG BEGUNSTIGELSE ENLIG UDEN BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse enlig uden børn Begunstigelse Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

Gode råd om CV. Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside. www.jobnet.

Gode råd om CV. Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside. www.jobnet. Gode råd om CV Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside www.jobnet.dk Alle ledige medlemmer skal oprette et CV, som A-kassen efterfølgende

Læs mere

SELVFORSKYLDT LEDIGHED

SELVFORSKYLDT LEDIGHED SELVFORSKYLDT LEDIGHED Selvforskyldt ledighed Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op?... 2 3. Karantænen er effektiv... 3 4. Hvad er en gyldig grund til at sige

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud F O A F A G O G A R B E J D E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud 2006 FOA er til for dig FOA Fag og Arbejde er et fagligt fællesskab, hvor vi er omkring 210.000 medlemmer. Som medlem

Læs mere

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE FOKUSER PÅ JOBBET Her har vi samlet de regler, du skal kende til for at kunne få dagpenge. Når du har læst folderen, er du klar klar

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX 58 52 01 10. e-mail: 054@dlf.org hjemmeside: www.slagelselærerkreds.dk SiR mappe 2008 Velkommen som sikkerhedsrepræsentant...2

Læs mere

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Vedtaget på 31. kongres 2014, den 21. til 24. oktober 2014 BERETNINGSFORSLAG 1.0 Dansk El-Forbund i fremtiden Medlemmet i centrum Dansk El-Forbund skal i enhver opgave,

Læs mere