OVERBLIK OVERBLIK. Plakat fra demonstrationen imod Vejlegården den 7. august. Læs om bl.a.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OVERBLIK OVERBLIK. Plakat fra demonstrationen imod Vejlegården den 7. august. Læs om bl.a."

Transkript

1 BLIK OG RØR OVERBLIK OVERBLIK Medlemsblad for Blik & Rør Sydjylland-Fyn, der dækker Blik & Rørs afdelinger i Syddanmark Nr. 37 September 2012 Årg. 11 Plakat fra demonstrationen imod Vejlegården den 7. august Læs om bl.a. Angreb på overenskomsten Stillingsopslag Pension Sundhedsordning Spørgeskema Sidste tilmelding til fisketur Nyt fra Afdelinger m.m.

2 BLIK OG RØR Sydjylland-Fyn Din overenskomst er under pres Det er nok ikke mange som ikke har hørt om Vejlegården og Den Danske Model henover sommeren. Og historien har langt hen af vejen handlet om den lille mands ret til friheden til selv at bestemme hvor han skal tegne sin overenskomst og så 3F som den store mastodont som prøver at knuse ham, og det er da også en god historie. Men historien drejer sig om noget helt andet, nemlig at sikre ordentlige løn- og arbejdsforhold på danske arbejdspladser, og at det er 3F som fører an i den faglige kamp er der ikke noget unaturligt i, da der er her at lønmodtagere i hotel- og restaurationsbranchen er organiseret. Og når Amin hellere vil tegne overenskomst med Krifa, så er det ikke for at sikre de ansatte bedre forhold, men derimod for at sikre en billigere og mere fleksibel arbejdskraft, og hvilken arbejdsgiver kunne ikke ønske sig det?? Forringelserne i Krifa s overenskomst er talrige og store, og betyder samlet en månedlig lønnedgang på kr. Nu kunne man jo sige at det ikke angår dig, hvis de ansatte og chefen på Vejlegården kan blive enige om en billigere overenskomst, men hele grundlaget for det arbejdsmarked som vi kender i dag, er at det er de faglige organisationer som tegner landsdækkende overenskomster. Hvis der åbnes op for at det er den enkelte arbejdsgiver som bestemmer hvilken overenskomst der skal arbejdes under, vil vi hurtigt se helt almindelige rettigheder forsvinde. Det kunne f. eks være løn under sygdom, overtidstillæg, S/H betaling, pension, den 6. ferieuge, ja listen kunne gøres lang. For bliver der først frit valg på hylderne som Venstre og DF foreslår, vil vi se overenskomster som er endnu dårligere end den som Krifa tilbyder, og så er der ikke langt til Working poor, hvor man ikke kan nøjes med 1 job hvis man skal have en anstændig tilværelse. Derfor er den lovlige og faglige konflikt som forgår i Vejle og mange andre steder også din konflikt, og mister vi retten til at konflikte for en anstændig overenskomst, mister vi også grundlaget for ordnede løn- og arbejdsforhold, et grundlag som også arbejdsgiverne bakker op omkring. Et andet område hvor din overenskomst er under pres, det er når medlemmerne melder sig ud af de overenskomstbærende forbund, herunder Blik & Rør, og melder sig ind i de gule forretninger som selv kalder sig fagforeninger. Jeg kalder dem ikke fagforeninger, da de ikke repræsenterer nogen fag, og deres formål ikke er at forbedre dine løn- og arbejdsforhold, men udelukkende at tjene penge. At sikre rimelige overenskomster, og ikke mindst at de bliver overholdt, er fast arbejde og dermed koster det også penge. Vi får dagligt henvendelser fra medlemmer med problemer. Nogle gange kan vi løse opgaven med et par telefonopkald, og andre gange må vi sætte hele det fagretslige system i gang. Det kræver naturligvis ressourcer, og det er du med til at betale med dit kontingent, hvorimod din kollega som har stemplet ind hos de gule kører på frihjul. Jeg er sikker på at han gerne vil nyde godt af de rettigheder som er sikret igennem overenskomsterne, men det er altså dig som betaler regningen. Heldigvis oplever vi ikke så stor en afgang som visse andre forbund, men der er ingen tvivl om at vi er under pres med jævnlige krav om overflytning. Derfor er medlemsorganisering en af vores konstante og primære opgaver, men det er en opgave som vi ikke kan løse uden din hjælp. Det må være rimeligt at din kollega, som ønsker samme løn- og arbejdsforhold som dig, også på lige fod er med til at betale regningen. Kan du hjælpe med det, så har jeg også mulighed for at holde vores kontingent i ro, og det må jo også være i din interesse. Anker Danielsen KREDS SYDJYLLAND-FYN Tlf , Fax ****************************** Kredskontorer: Stigårdsvej 1, 6000 Kolding Cikorievej 3, 5220 Odense SØ Henvendelse A-kassen: Cikorievej 3, 5220 Odense SØ Kontortider på kredskontorerne: Hverdage mellem kl Telefontid: Mandag-torsdag og fredag Faglig sekretær/formand: Anker Danielsen Tlf Mobil: Faglig sekretær/næstformand: Niels Braaby Tlf Mobil: Faglig konsulent/a-kasse: Steen Hansen Tlf Mobil Faglig konsulent/kasserer: Jørgen Jakobsen Tlf Mobil: Faglig konsulent/opmåler: Mette Jørgensen Tlf Mobil: Faglig Konsulent/opmåler: Jim Lorentzen Tlf Mobil Kontorassistent: Mie Haycock Mathiasen Tlf Kontorassistent: Helle Terkelsen Tlf

3 Valg af kredstillidsmænd Valg af kredstillidsmænd I henhold til kredens vedtægter 5 er der valg af 3 kredstillidsmænd på kredsrepræsentantskabsmødet d. 29. november. Valget drejer sig om flg. 3 poster: Formand/Faglig sekretær. Primære opgaver er at være kredsens politiskansvarlige, have den overordnede ansvar for den faglige behandling. Kontakt til Forbundet, herunder FU og HB, samt kontakt til afdelinger og andre organisationer Stillingen er d.d. tilknyttet Koldingkontoret. Faglig konsulent / A-kasse Primære opgaver er at være ansvarlig for A-kassen, og sikre medlemmerne en optimal arbejdsgang ved udbetaling af dagpenge kursusgodtgørelse m.v. Kontakt til jobcentre. Stillingen er d.d. tilknyttet Odensekontoret. Faglig konsulet/opmåler. Primære opgaver er at sikre medlemskontakt gennem opsøgende arbejde, foretage opmåling, vejlede i overenskomstspørgsmål samt sikkerheds- og miljøarbejde. Stillingen er d.d. tilknyttet Koldingkontoret. For alle poster gælder i øvrigt, at man skal være flexibel i forhold til øvrige arbejdsområder i kredsen. Ansøgninger skal være næstformand Niels Braaby, Blik & Rør Kreds Sydjylland-Fyn, Cikorievej Odense SØ i hænde senest den 16. november Der skal i ansøgningen præciseres hvilken stilling man søger. Valgperioden er 2 år. Alle valg er med ikrafttræden pr Det forventes desuden at ansøgerne: Har medlemskab i Blik & Rør. Har gennemgået relevante FIU kurser herunder forbundets grundkurser. Har grundlæggende EDB viden Har faglig/politisk engagement. Har lyst til at bruge sin tid på aften og weekend møder. Har kørekort og kan stille egen bil til rådighed. Kredsbestyrelsen behandler ansøgningerne, som indstilles til valg på repræsentantskabsmødet. Alle ansøgere har ret til at overvære valghandlingen med taleret. Til orientering kan oplyses, at de nuværende lønnede tillidsmænd i kredsen, Anker Danielsen, Steen Hansen og Mette Jørgensen, alle har meddelt at de genopstiller til valg. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til undertegnede. Niels Braaby Skorstensfejer-OK Skorstensfejer-OK Desværre kom de nye satser i skorstensfejeroverenskomsten ikke med i sidste blad, hvilket jeg skal beklage meget, men bedre sent end aldrig: Lønnen reguleres med 2,94 kr. pr. t. d. 1. marts 2012, og 2,50 fra 1. marts 2013, ens over hele landet. Løn under sygdom, barsel og barns hospitalsindlæggelse reguleres med 1,65 % d. 1. marts 2012, og 1,40 % fra 1. marts Årlig helbredsundersøgelse til lærlinge og voksenlærlinge i lighed med svende. Seniorordning med virkning fra 1. juli 2012 efter principperne i industriforliget fra 2012 (kan ses på Blik & Rør s hjemmeside). Særligt for København City har medarbejdere over 60 år ret til én årlig fridag med fuld løn. Pensionsordning til alle lærlinge som sikres fuld pension fra 1. ansættelsesdag. Ordningen er trådt i kraft 1. april 2012, og indføres gradvis over en periode på 4 år. Voksenlærlinge sikres fuld løn i 6 uger ved sygdom forårsaget i forbindelse med arbejde. Udbetaling efterløn Udbetaling efterløn Hører du til dem som endnu ikke har taget stilling til, om du skal fortsætte med at indbetale til efterlønsordningen, eller stoppe, så er det ved at være sidste udkald. Den 1. oktober er det sidste mulighed for at få det indbetalte efterlønsbidrag udbetalt skattefrit. Hvis du går ind på BFA s hjemmeside: kan du få yderligere oplysninger Her kan du både finde en vejledning og en elektronisk blanket til at få efterlønsbidraget udbetalt, ligesom der findes rådgivning og gode råd. Er du i tvivl om hvor meget du har opsparet i pension i forskellige pensionsselskaber, kan du gå ind på hjemmesiden og få et overblik over din forventede pensionsudbetaling når du går på efterløn/ pension. Du er naturligvis altid velkommen til at kontakte kredskontoret hvis du ikke har afgang til internet eller har brug for mere rådgivning. Anker D 3

4 4 Brug 10 minutter på Brug 10 din pension minutter på din pension Din arbejdsmarkedspension kommer til at betyde mere og mere i din hverdag, og derfor er det vigtigt at din pension er skruet rigtigt sammen. Vi prøver her på siden at belyse nogen af de vigtigste: Penge til dine efterladte Dør du inden pensionsalderen, får dine efterladte en udbetaling fra Industriens Pension. Som medlem i Industriens Pension har du en forsikring ved dødsfald. Hvis du dør, inden du fylder 65 eller 67 år, får dine efterladte typisk kr. Pengene bliver udbetalt til nærmeste pårørende, medmindre du giver Industriens Pension besked om, at andre skal have pengene. Så har du på et tidligere tidspunkt givet os besked om, at din kæreste skal have din pension, når du dør, skal du huske at ændre det, hvis I ikke længere er sammen. - Moderne familiemønstre med skilsmisser, samlevere, dine og mine børn, gør det aktuelt for mange at tage stilling til, hvordan de efterladte skal sikres, siger Joan Alsing, forsikringsdirektør i Industriens Pension. Testamente er ikke nok På industrienspension.dk/minside, kan du se, hvor meget de efterladte får, når du dør. Hvis du gerne vil ændre, hvem der skal have pengene, kan du gøre det via Min Side eller ved at ringe til os. Nærmeste pårørende Her er dine nærmeste pårørende: Ægtefælle eller registreret partner Samlever Børn (herunder adoptivbørn) eller disses efterkommere Arvinger ifølge testamente Øvrige arvinger ifølge lovgivning Vidste du, at Hvis du dør efter to års samliv med din kæreste, vil han eller hun få din pension, mens dine børn fra første ægteskab ikke vil få noget. Saml dine pensioner og få overblik Ved at samle dine pensioner, kan du få op til kr. mere i pension, fordi du undgår at betale for administration flere steder. Har du pension fra et tidligere job, som du ikke længere indbetaler til? Så kan du overføre den til det selskab, hvor du indbetaler nu. Det er nu gratis at flytte opsparinger under kr. Spar op til kr. En tommelfingerregel siger, at for hver kr. du sparer om året på administration over et helt arbejdsliv, kan opsparingen til pension blive kr. større. Ved at samle pensionerne i ét selskab, sparer du på administration, og pengene kan vokse mere. Præcist hvor meget det bliver til, afhænger af din alder, hvornår du går på pension, selskabets afkast og priser for administration. Du kan selv sætte overførslen i gang via din egen side på industrienspension.dk. Bedre overblik Når du samler din opsparing i et pensionsselskab, er det nemmere og hurtigere for dig at se, hvor meget din opsparing vokser. Så får du også færre årsopgørelser og meddelelser. Er du i tvivl om, hvilke pensionsselskaber du har penge stående i? Så kan du få det at vide på pensionsinfo.dk. Her kan du logge på med NemID. Du er også velkommen til at kontakte os. Inden du flytter pensionen, skal du dog lige tjekke, om du har du nogle forsikringer, som du gerne vil holde fast i. Se mere på industrienspension.dk. Få mest muligt ud af din pension Køber du bolig, får børn eller bliver gift, så husk også at kigge på forsikringerne i pensionsordningen og sørg for, at de passer til din nye situation. Du kan sætte forsikringerne op eller ned. Som medlem i Industriens Pension går dine indbetalinger både til opsparing og forsikringer. Opsparingen er til din pension. Og med forsikringerne kan du få penge, hvis du f.eks. bliver alvorlig syg eller ikke kan arbejde. Dine efterladte er også sikret en udbetaling, hvis du dør før pensionsalderen. - Når du skal vælge, hvordan du vil fordele dine indbetalinger til pension, skal du se på, hvad det vil betyde for din egen og familiens økonomi, hvis du en dag ikke kan passe dit job, bliver alvorligt syg eller dør. Og holde det op imod, hvor meget du har brug for som pensionist. Jo større dine forsikringer er, jo mindre sparer du op til pension. På industrienspension.dk/beregner kan du se, hvad en større eller mindre forsikring vil betyde for din opsparing. Hvis du gerne vil sætte dine forsikringer op eller ned, kan du gøre det via Min Side på industrienspension. dk. Du logger ind med NemID. Der er i artiklen taget udgangspunkt i Industriens pension, men samme muligheder og retningslinier er gældende i Pension Danmark: og gå ind på Din egen pension Husk i øvrigt jævnligt at tjekke dine pensionsindbetalinger.

5 Nu starter udlejningen af sommerhusene i Houstrup og Bork Havn Høsten skal i hus Nu da sommeren er vel overstået og vi alle går et pragtfuldt efterår i møde, vil vi opmålere også gerne sende jer en lille hilsen. Den handler egentligt bare om noget så kedeligt som kroner og øre. Men uden dem bliver hverdagen unægtelig noget sværere at klare sig igennem. Selvfølgelig er der ikke byggekraner i sigte fra ethvert hjørne af vores Syddanske Kreds, men her sker nu alligevel en hel del. Både nybygninger eg renoveringer. Står du og skal i gang med et byggeri, så husk altid at kontakte din opmåler, så vi kan få en snak om hvordan du griber det an. Det kan både handle om, hvordan du kommer bedst fra start og hvad skal/skal der ikke stå på akkordaftalen. Husk også at hvis arbejdet varer mere end 5 dage, har din mester pligt til at komme med en akkordaftale. På det punkt er der ikke forskel på, om det er opmåling, slumppris eller timeløn, for den sags skyld. Husk! Vi er her for dig, brug os endeligt. Prislisten er den absolut mest sikre måde at hæve din løn. Det beviser sig, gang på gang. Vejen til succes, om man må være så fri Opmålerne ser penge alle steder.. Buk jer blot ned og saml dem op. Mette og Jim Nyt om arbejdsmiljø Ny revideret udgave af Arbejde i krybekældre Denne vejledning beskriver de særlige risici, der findes ved at arbejde i krybekældre. Den beskriver også, hvordan man kan imødegå disse risici effektivt. Vejledningen er delt op i tre dele: Første del beskriver de særlige risici, der kan være ved at arbejde i en krybekælder. Anden del beskriver de generelle krav, der stilles til at udføre arbejde i en krybekælder. Tredje del handler om, hvilke områder man skal tænke ind, når man planlægger det konkrete arbejde i krybekælderen. Se den nye vejleding på Dødsfald Helge Wagner Jørgensen Spangvej 15, Christiansfeld Død d. 12. juli 2012, 58 år Æret være deres minde

6 Nu starter udlejningen af sommerhusene i Houstrup og Bork Havn Arbejdsskade?? Arbejdsskade?? En arbejdsskade dækker over to forskellige begreber: Arbejdsulykker Erhvervssygdomme Arbejdsulykker: Er en ulykke med fysisk eller psykisk skade, som opstår efter en hændelse eller en påvirkning, der er sket pludseligt eller inden for 5 dage. For eksempel hvis du får en finger skåret af i en maskine. Her er det vigtig at hvis man er væk mere end 1 dag så skal den anmeldes indenfor 9 arbejdsdage, hvis man ikke høre fra sin arbejdsgiver skal man henvende sig til sin arbejdsmiljørepræsentant eller i Kredsen. Erhvervssygdomme: En erhvervssygdom er en sygdom, der skyldes arbejdet eller arbejdsforholdene. Sygdommen kan komme af påvirkninger gennem kortere eller længere tid. Eksempelvis hvis du får nedsat hørelse efter flere års arbejde i larmende omgivelser. Her er det vigtig at man får sin læge til at anmelde det til Arbejdsskadestyrelsen Det er en god idé, at du selv sikrer dig, at din arbejdsskade er anmeldt. Du kan nemlig risikere at få afvist din skade og dermed gå glip af en erstatning, hvis Arbejdsskadestyrelsen eller dit forsikringsselskab ikke modtager anmeldelsen inden for 1 år. Hvis I får en arbejdsskade så henvend jer altid i kredsen. En ting mere man skal være klar over, er at Arbejdsskadestyrelsen er begyndt at se på, at hvis man f.eks. har lavet tagarbejde i mange år og ikke brugt sikkerhedsline, så burde man have vidst bedre. Det vil sige de kan finde på at halvere din erstatning, fordi du burde havde vidst du skulle have på. SÅ TÆNK JER OM DERUDE, OG SIG FRA HVIS SIKKERHEDEN IKKE ER I ORDEN. Jørgen Jakobsen Oplysningsskema For at sikre at både kreds og afdeling kan yde jer den maksimale service, både med faglige tiltag, information om overenskomster m.m., samt orientering om afdelings- og kredsaktiviteter, er det vigtigt at vores medlemsoplysninger er opdaterede. Da vi dækker flere overenskomstområder, er det vigtigt at vi i forbindelse med mere målrettede tiltag har et overblik over beskæftigelsen indenfor de forskellige områder. Derfor vil det være en stor hjælp for os, og dermed også for dig selv, hvis du vil bruge 5 minutter på at udfylde nedstående skema og returnere det, portoen er betalt. Du må også gerne skanne skemaet og sende det til undertegnede på mail: På forhånd tak for din hjælp. Kredsformand Anker Danielsen Navn: Gade: Telefon privat: Firma: Cpr.nr. eller medlemsnr.: Postnr,/by: Mobil privat: Mobil arbejde: Adresse: Postnr./by: Tlf.: Arbejdsområde: Blikarbejde VVS-arbejde Ventilation Fjernvarme Skorstensfejer Lærling Andet Ris og ros. Har du ønsker, kommentarer, kritik eller andet til din afdeling eller kreds: 6

7 Nyt om Sundhedsordning Sundhedsordning Nyt om Sundhedsordning Nu får mange flere af vores medlemmer ret til at bruge vores Sundhedsordning Hvis du er beskæftiget med VVS og blikkenslagerarbejde i et firma som er organiseret i DS Håndværk & Industri, så er du fra 1. oktober 2012 omfattet af en sundhedsordning som er administreret af Industriens Pension. En mulighed som er et resultat af overenskomstforhandlingerne med DS i foråret, og som vi er glade for, da vi kender ordningen fra Tekniq og PensionDanmark hvor den har haft stor succes. Og husk!! Hvis du er i tvivl om hvor det firma du er ansat i, er organiseret, så skal det fremgå af din ansættelsesaftale, hvis du er i tvivl,. Ellers kontakt kredsen. Indhold i den nye sundhedsordning Med den nye sundhedsordning kan du få ubegrænset adgang til tværfaglig behandling hos kiropraktor, fysioterapeut, massør eller zoneterapeut, hvis du har smerter eller andre problemer i led, muskler og sener. Du skal ikke bruge en henvisning fra lægen - eneste krav er, at problemet er opstået på grund af dit arbejde. Du får også adgang til tre former for telefonrådgivning: Psykologisk rådgivning om problemer, der er opstået på grund af dit arbejde Misbrugsrådgivning Sundhedsrådgivning Sådan gør du Hvis du får brug for sundhedsordningen, kan du selv booke en tid på www. industrienspension. dk/sundhed, eller du kan ringe på Det er også det nummer, du skal bruge for at komme i kontakt med telefonrådgivningen. Mere om sundhedsordningen Du kan læse mere på hvor du også kan finde denne pjece. Behandling i hele landet Behandlingen foregår på et af Falck Healthcares sundhedscentre. Der er 110 sundhedscentre fordelt over hele landet, så der er højst 30 kilometer til behandlingen. Du er garanteret behandling inden for 4 hverdage. Er problemet En En sandfærdig akut, kan du komme til inden historie for 24 timer på hverdage. En sandfærdig historie I august 1969 startede jeg som lærling i et lille VVS- og blikkenslagerfirma helt ude vestpå i Nr. Nebel. I øvrigt ved lidt af en tilfældighed, da jeg havde regnet at jeg ville være elektriker. Men da jeg var ude i skolepraktik som elektriker lavede jeg næsten ikke andet end at fræse riller, så i stedet fandt jeg en læreplads som blikkenslager og kom til at fræse riller. Det var en ganske udmærket læreplads, men blev der ikke snakket meget om fagforening, og slet ikke Blik og RørUngdom, de 2 svende i firmaet var dog medlem af Blikkenslager- Rør- og Sanitetsarbejderforbundet som det hed dengang. Heller ikke på Teknisk Skole i Esbjerg mødte vi nogen repræsentanter fra fagforeningen!! Efter at jeg havde aftjent min værnepligt i 1974, var jeg så heldig at få arbejde hos Carl Graff i Esbjerg, et stort firma dengang, og jeg startede med ikke mindre end 28 kr. i timen og jeg følte at min lykke var gjort. 3 dage gik jeg og strålede, så kom der et par af de gamle svende og spurgte om de måtte se min bog, for hvis bogen ikke var i orden kunne jeg ikke arbejde der. De var dog så flinke at de tilbød at tage mig med hen på kontoret i Englandsgade torsdag efter fyraften, et tilbud jeg ikke kunne sige nej til, og så blev jeg ejer af en fagforeningsbog og en stolt medlem af Blik & Rør og har været det siden. Det der siden skete, var at en af mine nye kollegaer slæbte mig med til generalforsamling hvor jeg blev valgt som suppleant til bestyrelsen og så.. Der er sikkert mange, især af de lidt ældre medlemmer, som kan nikke genkendende til denne måde at blive medlem på, men jeg synes historien fortæller om vigtigheden af at man snakker organisering på arbejdspladsen, og hvis man ville have del i goderne måtte man også betale til fællesskabet. Hvorvidt det så var godt at jeg blev slæbt med til generalforsamling er så en helt anden historie. Anker D. 7

8 8 Familietur Blik Blik & Rør & Rør i Givskud i Givskud ZOO ZOO Familietur Familietur Blik & Rør i Givskud ZOO Blik & Rør i Givskud ZOO Søndag den 19. august 2012 var vi ca. 200 medlemmer og famlie fra den Gamle Kreds Fyn, samlet til familiedag i Givskud ZOO. Selv om vi have valgt årets varmeste dag, så tror jeg at alle, såvel store som små hyggede sig. Der var rigtig mange dyr at se på bl.a. Danmarks største løveflok, der var også rigtig mange dyr med unger. Ved middagstid mødtes alle omkring grillen, hvor der også var plads til lidt kolligialt og faglig snak. En rigtig god dag og en flot tilslutning. Niels Braaby Paintball Paintball ll og Klubaften Grill og Klubaften i Blik og i Blik Rør og Ungdom Rør Fyn Overblik giver her en lille reportage og viser par stemningsbilleder fra Blik og RørUngdom - Fyns Paintball, Grill og klubaften. Det hele startede med at vi mødtes ude ved Paintballbanen, hvor de der mod til at deltage fik udleveret tøj og våben. Derefter blev de grundig instrueret i reglerne. De blev delt op i 2 hold og kampen gik i gang og så blev der ellers kæmpet, så sveden spang fra panden. Der er nok en del lærlinge der er kommet hjem med blå mærker. Efter ca. 2 timers kamp, tog vi ud på kredskontoret, hvor der var tændt op i grillen. Før vi hoppede om bord i fadøl og grillmad fortalte Blik og Rør Ungdoms Andreas Nim om de kommende aktiviteter og lidt om hans og Nikolajs arbejde i landsudvalget. Det var en rigtig god aften, hvor der var masser af kollegialt samvær, god stemning og hygge. Tak for en god aften, og så håber vi at denne lille notits kan give flere lærlinge lyst til at deltage næste gang der kommer tilbud fra Blik & RørUngdom. Hilsen Carsten, Jørgen og Niels Blik & Rør Ungdom ll og Grill Klubaften og Klubaften i Blik i og Blik Rør og Ungdom Rør Ungdom Fyn Fyn Paintball Familietur Blik & Rør i Givskud ZOO Paintball Grill og Klubaften i Blik og Rør Ungdom Fyn Miljøkursus Miljøkursus Miljøkursus Blik og Rør udbyder igen i år supplerende arbejdsmiljøuddannelse for Miljøkursus alle valgte arbejdsmiljørepræsentanter. Alle arbejdsmiljørepræsentanter skal hvert år tilbydes 1½ dags supplerende uddannelse for at blive endnu bedre til at varetage deres tillidshverv. Det siger arbejdsmiljøloven. Her er kurset som kan gavne både dig og dine kolleger. Tilmeld dig nu. Supplerende arbejdsmiljøuddannelse forgår i arbejdstiden og er med fuld løn. Værd at vide inden du går til din arbejdsgiver Din arbejdsgiver er orienteret om, at han skal tilbyde dig en supplerende arbejdsmiljø-uddannelse. Ifølge Kurserne er dagskurser der gennemføres i Kredse Sydjylland Fyn på følgende dage: Kolding torsdag den 25. oktober Kursussted: Blik og Rør, Stigårdvej 1, 6000 Kolding Odense mandag den 5. november Kursussted: Blik og Rør, Cikorievej 3, 5220 Odense SØ Kurset koster kr. og det er din arbejdsgiver, der skal betale. Det siger loven. Arbejdsgiveren dækker også dine transportudgifter.

9 Nyt fra afdelingerne Så er det sidste udkald hvis du vil med på vores legendariske fisketur. Vi kan ikke give garanti for fangst eller solskin, men vi kan give garanti for grillpølser og godt humør. Så er det sidste udkald hvis du vil med på vores legendariske fisketur. Vi kan ikke give garanti for fangst eller solskin, men vi kan give garanti for grillpølser og godt humør. Tidspunktet er lørdag d. 22. september 2012 kl ved Rødekro Fiskesø, Østermarkvej 3, Rødekro. Her har vi foreningssø nr. 5 for os selv. Så Kørselsvejledning er det sidste kan udkald rekvireres hvis på Koldingkontoret. du vil med på vores legendariske fisketur. Vi kan ikke give garanti for Konkurrencen fangst eller starter solskin, kl og men slutter vi kl. kan give For de garanti som ønsker det, for vil der grillpølser være mulighed og for godt at fiske humør. videre til kl Prisen er 50,00 kr. for medlemmer og børn og børnebørn fra år. Børn op til 12 år kommer gratis med. Det er også muligt at invitere en ven/kollega med for en pris af 100,- kr.. Samme pris er gældende for børn over 20 år. Med i prisen serverer vores grillmester som sædvanlig grillpølser og brød ad libitum til middagen. Øl og vand kan købes på stedet til meget m l rimelige priser. - Præmier: Der er præmier til de som fanger de 3 største fisk. De er på hhv. 600 kr., 400 kr. og 200 kr. Vinderen af vores vandrepokal er den af vores e medlemmer, som fanger den største fisk. s Konkurrenceregler: 1. Der må kun fiskes med én stang pr. deltager. 2. Alle fisk indvejes uanset størrelse. 3. For fisk med ens vægt, er det den korteste som vinder. 4. Fisk som skal i betragtning til præmie, skal være kroget foran gællerne. 5. Badning i søen betyder bortvisning. 9 Tilmelding senest mandag d. 24. september. Betaling finder sted kontant ved fiske-søen. Vores venner fra de fynske afdelinger er naturligvis velkomne til at deltage Hvis du har problemer med transport, så kontakt din afdeling eller kredsen. Der vil blive arrangeret fælles transport fra Esbjerg ved tilstrækkelig tilslutning. Vel mødt - Aktivitetsudvalget - Sydjylland Afdelingerne: ****************************** Odense afdeling: Kontortid: Se kredskontoret Formand: Torben Nielsen HB-medlem Tlf. privat Syd/vest Fyns afdeling: Kontortid: 1.mandag i hver måned ved 3F, Priorensgade 12A, 5600 Fåborg. kl Tlf Formand: Ove Andersen Tlf. privat: Svendborg afdeling: Kontortid: Hver torsdag i Vestergade 120, 5700 Svendborg Kl Tlf Formand: Frank Clausen, Tlf. privat: Skorstensfejernes Sønderjylland/Fyns afdeling: Formand: Johannes Renneberg Rådyrløkken Odense NV Tlf. privat Horsens afdeling: Kontor: Robert Holmsvej 1, 8700 Horsens Formand: Bent V. Andersen. Kontortid: torsdag fra Tlf. privat: Vejle afdeling: Formand: Kaj Hansen Tlf. privat: Fredericia/Middelfart afdeling: Formand: Erik Kofod Tlf. privat: Kolding afdeling: Kontortid: Stigårdsvej 1, 6000 Kolding. 1. onsdag i måneden fra Formand: Nicolai Frederiksen Tlf. privat: Esbjerg afdeling: Kontortid: Fredensgade 1, 6705 Esbjerg Ø, mandag , torsdag Tlf Formand: Morten Frøsig Tlf. privat: Aabenraa/Haderslev afdeling: Kontor: H.P.Hanssens Gade 21, st Aabenraa. (hos 3F) Tlf Kontortid: ulige uger onsd Formand: Allan Petersen Tlf. privat: Sønderborg afdeling: Formand: Jacob P. Nielsen Tlf. privat:

10 Sikkerhed på byggepladsen Arbejdstilsynet giver påbud på påbud, men stadigvæk konstaterer vi at de samme problemer gentager sig igen og igen. Derfor har Byggefagenes Samvirke Sydvestjylland taget initiativ til et dialogmøde med en række af byggeriets aktører for at drøfte, hvordan vi får løst en række påtrængende problemer indenfor byggeriet. Tillidsmænd, arbejdsmiljørepræsentanter, samt andre interesserede fra byggefagenes fagforeninger indbydes til at deltage i dette møde, der afholdes: 10 ONSDAG D. 10. OKTOBER 2012 KL I VESTKRAFTGADE 1, ESBJERG MØDESALEN, 3. SAL Til mødet er inviteret flg.: Arbejdstilsynet, arbejdsmiljøansvarlige/koordinatorer fra K.G. Hansen, Jorton, MT Højgård, arbejdsmiljøansvarlige fra Dansk Byggeri og Dansk Håndværk, arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsmænd fra Byggefagenes Samvirke Sydvestjylland På mødet drøftes flg. emner: Traller på stillads/ indfasning af lettere stilladsdele Ændringer på godkendte stilladser Arbejde over skulderhøjde med udgangspunkt i arbejdsforholdene for: Murere Tømrere/snedkere Elektrikere Blikkenslagere Malere Dumping af arbejdsforholdene fra bl.a. arme-ben virksomheder Indledere: Arbejdstilsynet v/ tilsynschef Lene Teilberg og tilsynsførende Kim Bennedsen Danske Byggeri v/ arbejdsmiljøkonsulent June Halvorsen Byggefagene v/ Morten Petersen, 3F Transport, logistik og byg, Århus Derefter debat Vi starter kl med en varm ret og en øl/vand i kantinen på 4. sal. Af hensyn til bestilling af mad bedes du tilmelde dig til undertegnede på senest d. 4. okt. Vel mødt Anker Danielsen Blik & Rør Sønderborg Vil hermed gerne invitere alle vore medlemmer med på tur til Flensborg bryggeri fredag d. 26. oktober. Besøget starter kl , og efter en rundvisning på det gamle bryggeri, vil der være mulighed for at smage på de forskellige øl, og få lidt at spise. Skulle du have lyst til at deltage på denne hyggelige tur skal vi have din tilmelding senest torsdag d. 11/10 til: Jacob Nielsen Finn Madsen BLIK OG RØR Bussen kører den 26/10 kl. 13:00 fra Mariekirken i Sønderborg. Bemærk! Tilmeldingen er bindende, ved udeblivelse uden afbud vil der være et gebyr på kr. Mvh Bestyrelsen. Til skorstensfejeren Årets store begivenhed, indendørs DM i fodbold afholdes i Ringe d. 3. november. Invitation udsendes senere, men sæt allerede nu et kryds i kalenderen. Johannes

OVERBLIK. Ny sæson for udlejning af kredsens sommerhuse. Læs om bl.a. Se side 5 og 6

OVERBLIK. Ny sæson for udlejning af kredsens sommerhuse. Læs om bl.a. Se side 5 og 6 BLIK OG RØR OVERBLIK Medlemsblad for Blik & Rør Sydjylland-Fyn, der dækker Blik & Rørs afdelinger i Syddanmark Nr. 38 December 2012 Årg. 11 Ny sæson for udlejning af kredsens sommerhuse Se side 5 6 Læs

Læs mere

Nr. 40. Juni 2013 Årg. 12. Kredsens arbejdsløshedskurve er på vej ned. Stillingsopslag. Stillingsopslag. OK at være fra udlandet

Nr. 40. Juni 2013 Årg. 12. Kredsens arbejdsløshedskurve er på vej ned. Stillingsopslag. Stillingsopslag. OK at være fra udlandet B L I K BLIK R Ø OG R RØR OVERBLIK OVERBLIK Medlemsblad for Medlemsblad Blik & Rør for Blik Sydjylland-Fyn, & Rør Sydjylland-Fyn, d dækk d Blik & Rørs afdeling i Syddanmark i Nr. 40 Syddanmark. Juni 2013

Læs mere

OVERBLIK. Kredsen fik en danmarksmester i VVS og Energi Mike Dethlefsen, Vejen. Læs om bl.a.

OVERBLIK. Kredsen fik en danmarksmester i VVS og Energi Mike Dethlefsen, Vejen. Læs om bl.a. BLIK OG RØR OVERBLIK Medlemsblad for Blik & Rør Sydjylland-Fyn, der dækker Blik & Rørs afdelinger i Syddanmark Nr. 39 Marts 2013 Årg. 12 Kredsen fik en danmarksmester i VVS Energi Mike Dethlefsen, Vejen

Læs mere

-nyt. Spar op til 61% på Legoland-billeter SE MERE PÅ BAGSIDEN! Medlemsblad for 3F-Aabenraa-Tønder Årgang 1 nr. 3 Juni 2014

-nyt. Spar op til 61% på Legoland-billeter SE MERE PÅ BAGSIDEN! Medlemsblad for 3F-Aabenraa-Tønder Årgang 1 nr. 3 Juni 2014 -nyt Medlemsblad for 3F-Aabenraa-Tønder Årgang 1 nr. 3 Juni 2014 Spar op til 61% på Legoland-billeter SE MERE PÅ BAGSIDEN! -nyt I JUNI 2014 I 2 Redaktion: H.P. Hanssens Gade 21, 6200 Aabenraa Tlf. 70 30

Læs mere

Generalforsamling d. 23. november 2011

Generalforsamling d. 23. november 2011 Blad nr. 2 September 2011 Generalforsamling d. 23. november 2011 Se indbydelse og dagsorden på side 12 Førerkort Vigtig information om fornyelse på side 4 Hvorfor medlem af 3F? Vi giver dig svaret på side

Læs mere

-nyt. Juletræsfest. Se bagsiden! Medlemsblad for 3F-Aabenraa Årgang 6 nr. 4 Oktober 2010

-nyt. Juletræsfest. Se bagsiden! Medlemsblad for 3F-Aabenraa Årgang 6 nr. 4 Oktober 2010 -nyt Medlemsblad for 3F-Aabenraa Årgang 6 nr. 4 Oktober 2010 Juletræsfest Se bagsiden! -nyt oktober 2010 Redaktion: H.P. Hanssens Gade 21, 1., 6200 Aabenraa Tlf. 70 30 09 16 Ansvarshavende redaktør: Kjeld

Læs mere

SYDJYLLAND. Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted. Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner

SYDJYLLAND. Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted. Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner HK BLADET SYDJYLLAND 01I2012 Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner Generalforsamlinger i afdeling og sektorer Lederen - AF AFDELINGSFORMAND

Læs mere

3F Mølleåen. Medlemsbladet. Next Job på besøg hos 3F Side 4 side. Generalforsamling i 3F Mølleåen side 5. Medlemsundersøgelse side 7

3F Mølleåen. Medlemsbladet. Next Job på besøg hos 3F Side 4 side. Generalforsamling i 3F Mølleåen side 5. Medlemsundersøgelse side 7 Medlemsbladet 3F Mølleåen Nr. 1 April 2010 6. årgang Next Job på besøg hos 3F Next Job på besøg hos 3F Side 4 side Generalforsamling i 3F Mølleåen side 5 Medlemsundersøgelse side 7 3F Mølleåen Firskovvej

Læs mere

Tjek datoen for generalforsamlingen. i din afdeling

Tjek datoen for generalforsamlingen. i din afdeling Tjek datoen for generalforsamlingen i din afdeling Februar 2011 2 Adresseliste KREDSKONTOR Blik og Rørarbejderforbundet, Nord-/Midtjylland Kjellerupsgade 22, 9000 Aalborg Tlf. 98 16 08 66 Fax 98 16 34

Læs mere

NOVEMBER 2012. Afdelingssider - se side 20. Nye svende - se side 5 25-års jubilæum - se side 16 HJØRRING

NOVEMBER 2012. Afdelingssider - se side 20. Nye svende - se side 5 25-års jubilæum - se side 16 HJØRRING 1 NOVEMBER 2012 HJØRRING Nye svende - se side 5 25-års jubilæum - se side 16 Afdelingssider - se side 20 2 ADRESSELISTE KREDSKONTOR Blik og Rørarbejderforbundet, Nord-/Midtjylland Hadsundvej 184 b, 9000

Læs mere

regionsvalg Stoler du blindt på din lønseddel? 19. november 2013 Gelsted Marked Nr. 3 2013

regionsvalg Stoler du blindt på din lønseddel? 19. november 2013 Gelsted Marked Nr. 3 2013 Nr. 3 2013 OK Løntjek Stoler du blindt på din lønseddel? Der er fejl i flere lønsedler, end du tror. Måske også Kommune- i din. Og selv en lille fejl kan koste dig dyrt. Derfor er det vigtigt, at du tjekker

Læs mere

HOVEDSTADEN. Arbejdspladsen flytter 100 kilometer væk. 22. marts 2013 HK HANDEL

HOVEDSTADEN. Arbejdspladsen flytter 100 kilometer væk. 22. marts 2013 HK HANDEL 22. marts 2013 HK HANDEL HOVEDSTADEN Nordsjælland Bornholm Arbejdspladsen flytter 100 kilometer væk Peter Justesen Company A/S flytter fra Nordhavn til Slagelse. Det gav 25 lagermedarbejdere et svært valg:

Læs mere

22 år og nyvalgt tillidsrepræsentant NR. 33 SEPTEMBER 2011. Læs i dette nummer blandt andet: www.3f.dk/hr. Læs side 5

22 år og nyvalgt tillidsrepræsentant NR. 33 SEPTEMBER 2011. Læs i dette nummer blandt andet: www.3f.dk/hr. Læs side 5 22 år og nyvalgt tillidsrepræsentant Læs side 5 NR. 33 SEPTEMBER 2011 Læs i dette nummer blandt andet: Leder: Medlemmerne er det vigtigste side 2 En stolt kokkefaglærer takker af side 3 Pensionist- og

Læs mere

Fastelavn i afdelingen. Os imellem. Jubilar-komsammen. Kom til 1. maj i afdelingen 3F Sundhedsprojekt DISA og uddannelse

Fastelavn i afdelingen. Os imellem. Jubilar-komsammen. Kom til 1. maj i afdelingen 3F Sundhedsprojekt DISA og uddannelse Os imellem Medlemsblad for 3F Storkøbenhavn Nummer 1 April 2012 Jubilar-komsammen Se side 12 Fastelavn i afdelingen Se side 17 Kom til 1. maj i afdelingen 3F Sundhedsprojekt DISA og uddannelse Se side

Læs mere

Besøg din lokale hjemmeside: www.3f.dk/bjerringbro. Ønsker du fortsat at modtage Medlemsbladet for 3F Bjerringbro og Omegn?

Besøg din lokale hjemmeside: www.3f.dk/bjerringbro. Ønsker du fortsat at modtage Medlemsbladet for 3F Bjerringbro og Omegn? Blad nr. 2 September 2012 Ønsker du fortsat at modtage Medlemsbladet for 3F Bjerringbro og Omegn? Det er nu muligt helt at fravælge Medlemsbladet for 3F Bjerringbro og Omegn, eller at vælge kun at modtage

Læs mere

Organiserne vender skuden HOVEDSTADENOKTOBER/2011

Organiserne vender skuden HOVEDSTADENOKTOBER/2011 HOVEDSTADENOKTOBER/2011 Organiserne vender skuden Med teamet af organisere er fagforeningen igen flyttet ud på arbejdspladserne, hvor den hører hjemme. Og det virker. Skuden er vendt, så HK Service Hovedstaden

Læs mere

FULD FART FREM. På besøg ved Hillerøds centrale rengøring. Arbejdspladsreportage - side 4

FULD FART FREM. På besøg ved Hillerøds centrale rengøring. Arbejdspladsreportage - side 4 FULD FART FREM Nr. 3 2012 Frederiksborg På besøg ved Hillerøds centrale rengøring Arbejdspladsreportage - side 4 Læs: Herrens tjenere - side 3 Læs: 1. million kr. i bod - side 14 Dine tillidsfolk på fagforeningskontoret

Læs mere

Brede smil. og sure miner. Du er OK! Januar 2013 nr. 1. Fagforeningen: 35 31 40 00 Byggefagenes A-kasse: 35 31 01 00 Opmålerne: 39 10 15 50

Brede smil. og sure miner. Du er OK! Januar 2013 nr. 1. Fagforeningen: 35 31 40 00 Byggefagenes A-kasse: 35 31 01 00 Opmålerne: 39 10 15 50 Januar 2013 nr. 1 Du er OK! Som medlem af Malernes fagforening er du OK Er din mester medlem af arbejdsgiverforeningen eller har han tiltrædelsesoverenskomst, så er han også OK OK betyder for dig som maler,

Læs mere

Kolding nr. 3/2011 Lærlingen blev en uundværlig gevinst Side 3-4 Svendeprøveholdet Efterår 2011 Tømrer GENERAL- Nye René fi k

Kolding nr. 3/2011 Lærlingen blev en uundværlig gevinst Side 3-4 Svendeprøveholdet Efterår 2011 Tømrer GENERAL- Nye René fi k nr. 3/2011 Kolding Lærlingen blev en uundværlig gevinst Side 3-4 eholdet Efterår 2011 Tømrer Nye tømrerlærlinge Side 4 GENERAL- FORSAMLING Side 5 René fik sin fortjente førtidspension Side 6 rersvende

Læs mere

Louise kom i verdenspressens søgelys - s. 14

Louise kom i verdenspressens søgelys - s. 14 Nr. 2 - juni 2014 Louise kom i verdenspressens søgelys - s. 14 I dette nummer: Fællesskabet står øverst s. 5 Husk din digitale postkasse s. 6 OK-14, hvordan stemte vi? s. 16 #JoinUs - med overenskomst

Læs mere

Læs om Michelles vej til at blive dyrepasser

Læs om Michelles vej til at blive dyrepasser Blad nr. 1 Maj 2012 Ønsker du fortsat at modtage Medlemsbladet for 3F Bjerringbro og Omegn? Det er nu muligt helt at fravælge Medlemsbladet for 3F Bjerringbro og Omegn, eller at vælge kun at modtage det

Læs mere

TREKRONER NYT. Sammenhold på byggepladsen Uorganiserede ryger ud! Læs side 4-5. Marts 2006. Nr. 2

TREKRONER NYT. Sammenhold på byggepladsen Uorganiserede ryger ud! Læs side 4-5. Marts 2006. Nr. 2 TREKRONER NYT Udgivet af Bygge- Jord og Miljøarbejdernes Fagforening København Marts 2006 Nr. 2 Filmen knækkede ved total alkoholforbud læs side 6 Polske arbejdere holdt som slaver læs side 8 Fælles fodslag

Læs mere

Os imellem. Sæt folk først! Få lavet et LØNTJEK! Jubilar komsammen International Arbejdsmiljødag. Færre dødsulykker i 2008

Os imellem. Sæt folk først! Få lavet et LØNTJEK! Jubilar komsammen International Arbejdsmiljødag. Færre dødsulykker i 2008 Os imellem Medlemsblad for 3F Storkøbenhavn Nordvest Nummer 2 Juni 2009 Færre dødsulykker i 2008 Se side 21 Bortvisning af sikkerhedsrepræsentant på kirkegård Se side 22 Sæt folk først! Se side 30 Få lavet

Læs mere

3F Varde-Billund har en valgt afdelingsbestyrelse, bredt sammensat på fag, geografi og køn, i Varde og Billund kommuner.

3F Varde-Billund har en valgt afdelingsbestyrelse, bredt sammensat på fag, geografi og køn, i Varde og Billund kommuner. Vi har talt med en række medlemmer som bekræfter dette udsagn, og som hver på sin måde, fortæller andre, hvordan de har ydet til fælleskabet eller mærket fællesskabets styrke. Maskinsnedkerlærlinge med

Læs mere

Os imellem. Medlemsblad for 3F Storkøbenhavn Nummer 2 Oktober 2013. 2 0 1 3 Mere jobrotation Se side 18

Os imellem. Medlemsblad for 3F Storkøbenhavn Nummer 2 Oktober 2013. 2 0 1 3 Mere jobrotation Se side 18 Os imellem Medlemsblad for 3F Storkøbenhavn Nummer 2 Oktober 2013 KOMMUNEVALGET 1 9. N O V E M B E R Brug DIN stemme på en 3F er Se side 24 2 0 1 3 Mere jobrotation Se side 18 Kongres 2013 Se side 14 Ordinær

Læs mere

PLETTEN. Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19. Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5

PLETTEN. Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19. Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5 PLETTEN N Y H E D S B R E V Marts 2015 Årgang 6 Nr. 7 ØST/VEST Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19 Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5 Ta til generalforsamling og vind en ipad Mini, side

Læs mere

Træfferen. i Generalforsamling den 27. november i Julebanko den 4. december i Juletræsfest den 29.december

Træfferen. i Generalforsamling den 27. november i Julebanko den 4. december i Juletræsfest den 29.december Træfferen Træfferen nr. 2 4. årgang 2008 Afdelingen ønsker de nye murersvende tillykke med svendebrevet i Generalforsamling den 27. november i Julebanko den 4. december i Juletræsfest den 29.december Leder

Læs mere

Nr. 2 2013. Medlemsblad for Dansk El-Forbund. Man skal passe på med at tage kunderne med ved jobskifte

Nr. 2 2013. Medlemsblad for Dansk El-Forbund. Man skal passe på med at tage kunderne med ved jobskifte Nr. 2 2013 Medlemsblad for Dansk El-Forbund Nej til dumping DEF s afdelinger får 600.000 kroner til indsats mod dumping Nej til kunde-tyveri Man skal passe på med at tage kunderne med ved jobskifte Nej

Læs mere

Juni 2013. Afdelingssider - se side 22. Medlemsfordele - se side 15 Kursuskalender - se side 12. VVs- og blikkurser på ConstruCtion College AAlborg

Juni 2013. Afdelingssider - se side 22. Medlemsfordele - se side 15 Kursuskalender - se side 12. VVs- og blikkurser på ConstruCtion College AAlborg 1 Juni 2013 Medlemsfordele - se side 15 Kursuskalender - se side 12 lemmer sparer i snit 0 kr. om året ved at e hus-, bil- og oforsikring lka Brug din medlemsfordele: Få bedre og billigere forsikringer

Læs mere

Kolding. Skadet på arbejde. 3F Koldings seniorklubber vil i samarbejde med

Kolding. Skadet på arbejde. 3F Koldings seniorklubber vil i samarbejde med Nr. 3/2013 Kolding Tanker omkring den kommende kongres Side 8-9 Jeg vil gøre en forskel Skadet på arbejde Side 3 Side 4 Side 6 kraft den 1. juli 2013. Loven om arbejdsmarkedsydelse et. Derfor kan der stadig

Læs mere