OVERBLIK OVERBLIK. Plakat fra demonstrationen imod Vejlegården den 7. august. Læs om bl.a.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OVERBLIK OVERBLIK. Plakat fra demonstrationen imod Vejlegården den 7. august. Læs om bl.a."

Transkript

1 BLIK OG RØR OVERBLIK OVERBLIK Medlemsblad for Blik & Rør Sydjylland-Fyn, der dækker Blik & Rørs afdelinger i Syddanmark Nr. 37 September 2012 Årg. 11 Plakat fra demonstrationen imod Vejlegården den 7. august Læs om bl.a. Angreb på overenskomsten Stillingsopslag Pension Sundhedsordning Spørgeskema Sidste tilmelding til fisketur Nyt fra Afdelinger m.m.

2 BLIK OG RØR Sydjylland-Fyn Din overenskomst er under pres Det er nok ikke mange som ikke har hørt om Vejlegården og Den Danske Model henover sommeren. Og historien har langt hen af vejen handlet om den lille mands ret til friheden til selv at bestemme hvor han skal tegne sin overenskomst og så 3F som den store mastodont som prøver at knuse ham, og det er da også en god historie. Men historien drejer sig om noget helt andet, nemlig at sikre ordentlige løn- og arbejdsforhold på danske arbejdspladser, og at det er 3F som fører an i den faglige kamp er der ikke noget unaturligt i, da der er her at lønmodtagere i hotel- og restaurationsbranchen er organiseret. Og når Amin hellere vil tegne overenskomst med Krifa, så er det ikke for at sikre de ansatte bedre forhold, men derimod for at sikre en billigere og mere fleksibel arbejdskraft, og hvilken arbejdsgiver kunne ikke ønske sig det?? Forringelserne i Krifa s overenskomst er talrige og store, og betyder samlet en månedlig lønnedgang på kr. Nu kunne man jo sige at det ikke angår dig, hvis de ansatte og chefen på Vejlegården kan blive enige om en billigere overenskomst, men hele grundlaget for det arbejdsmarked som vi kender i dag, er at det er de faglige organisationer som tegner landsdækkende overenskomster. Hvis der åbnes op for at det er den enkelte arbejdsgiver som bestemmer hvilken overenskomst der skal arbejdes under, vil vi hurtigt se helt almindelige rettigheder forsvinde. Det kunne f. eks være løn under sygdom, overtidstillæg, S/H betaling, pension, den 6. ferieuge, ja listen kunne gøres lang. For bliver der først frit valg på hylderne som Venstre og DF foreslår, vil vi se overenskomster som er endnu dårligere end den som Krifa tilbyder, og så er der ikke langt til Working poor, hvor man ikke kan nøjes med 1 job hvis man skal have en anstændig tilværelse. Derfor er den lovlige og faglige konflikt som forgår i Vejle og mange andre steder også din konflikt, og mister vi retten til at konflikte for en anstændig overenskomst, mister vi også grundlaget for ordnede løn- og arbejdsforhold, et grundlag som også arbejdsgiverne bakker op omkring. Et andet område hvor din overenskomst er under pres, det er når medlemmerne melder sig ud af de overenskomstbærende forbund, herunder Blik & Rør, og melder sig ind i de gule forretninger som selv kalder sig fagforeninger. Jeg kalder dem ikke fagforeninger, da de ikke repræsenterer nogen fag, og deres formål ikke er at forbedre dine løn- og arbejdsforhold, men udelukkende at tjene penge. At sikre rimelige overenskomster, og ikke mindst at de bliver overholdt, er fast arbejde og dermed koster det også penge. Vi får dagligt henvendelser fra medlemmer med problemer. Nogle gange kan vi løse opgaven med et par telefonopkald, og andre gange må vi sætte hele det fagretslige system i gang. Det kræver naturligvis ressourcer, og det er du med til at betale med dit kontingent, hvorimod din kollega som har stemplet ind hos de gule kører på frihjul. Jeg er sikker på at han gerne vil nyde godt af de rettigheder som er sikret igennem overenskomsterne, men det er altså dig som betaler regningen. Heldigvis oplever vi ikke så stor en afgang som visse andre forbund, men der er ingen tvivl om at vi er under pres med jævnlige krav om overflytning. Derfor er medlemsorganisering en af vores konstante og primære opgaver, men det er en opgave som vi ikke kan løse uden din hjælp. Det må være rimeligt at din kollega, som ønsker samme løn- og arbejdsforhold som dig, også på lige fod er med til at betale regningen. Kan du hjælpe med det, så har jeg også mulighed for at holde vores kontingent i ro, og det må jo også være i din interesse. Anker Danielsen KREDS SYDJYLLAND-FYN Tlf , Fax ****************************** Kredskontorer: Stigårdsvej 1, 6000 Kolding Cikorievej 3, 5220 Odense SØ Henvendelse A-kassen: Cikorievej 3, 5220 Odense SØ Kontortider på kredskontorerne: Hverdage mellem kl Telefontid: Mandag-torsdag og fredag Faglig sekretær/formand: Anker Danielsen Tlf Mobil: Faglig sekretær/næstformand: Niels Braaby Tlf Mobil: Faglig konsulent/a-kasse: Steen Hansen Tlf Mobil Faglig konsulent/kasserer: Jørgen Jakobsen Tlf Mobil: Faglig konsulent/opmåler: Mette Jørgensen Tlf Mobil: Faglig Konsulent/opmåler: Jim Lorentzen Tlf Mobil Kontorassistent: Mie Haycock Mathiasen Tlf Kontorassistent: Helle Terkelsen Tlf

3 Valg af kredstillidsmænd Valg af kredstillidsmænd I henhold til kredens vedtægter 5 er der valg af 3 kredstillidsmænd på kredsrepræsentantskabsmødet d. 29. november. Valget drejer sig om flg. 3 poster: Formand/Faglig sekretær. Primære opgaver er at være kredsens politiskansvarlige, have den overordnede ansvar for den faglige behandling. Kontakt til Forbundet, herunder FU og HB, samt kontakt til afdelinger og andre organisationer Stillingen er d.d. tilknyttet Koldingkontoret. Faglig konsulent / A-kasse Primære opgaver er at være ansvarlig for A-kassen, og sikre medlemmerne en optimal arbejdsgang ved udbetaling af dagpenge kursusgodtgørelse m.v. Kontakt til jobcentre. Stillingen er d.d. tilknyttet Odensekontoret. Faglig konsulet/opmåler. Primære opgaver er at sikre medlemskontakt gennem opsøgende arbejde, foretage opmåling, vejlede i overenskomstspørgsmål samt sikkerheds- og miljøarbejde. Stillingen er d.d. tilknyttet Koldingkontoret. For alle poster gælder i øvrigt, at man skal være flexibel i forhold til øvrige arbejdsområder i kredsen. Ansøgninger skal være næstformand Niels Braaby, Blik & Rør Kreds Sydjylland-Fyn, Cikorievej Odense SØ i hænde senest den 16. november Der skal i ansøgningen præciseres hvilken stilling man søger. Valgperioden er 2 år. Alle valg er med ikrafttræden pr Det forventes desuden at ansøgerne: Har medlemskab i Blik & Rør. Har gennemgået relevante FIU kurser herunder forbundets grundkurser. Har grundlæggende EDB viden Har faglig/politisk engagement. Har lyst til at bruge sin tid på aften og weekend møder. Har kørekort og kan stille egen bil til rådighed. Kredsbestyrelsen behandler ansøgningerne, som indstilles til valg på repræsentantskabsmødet. Alle ansøgere har ret til at overvære valghandlingen med taleret. Til orientering kan oplyses, at de nuværende lønnede tillidsmænd i kredsen, Anker Danielsen, Steen Hansen og Mette Jørgensen, alle har meddelt at de genopstiller til valg. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til undertegnede. Niels Braaby Skorstensfejer-OK Skorstensfejer-OK Desværre kom de nye satser i skorstensfejeroverenskomsten ikke med i sidste blad, hvilket jeg skal beklage meget, men bedre sent end aldrig: Lønnen reguleres med 2,94 kr. pr. t. d. 1. marts 2012, og 2,50 fra 1. marts 2013, ens over hele landet. Løn under sygdom, barsel og barns hospitalsindlæggelse reguleres med 1,65 % d. 1. marts 2012, og 1,40 % fra 1. marts Årlig helbredsundersøgelse til lærlinge og voksenlærlinge i lighed med svende. Seniorordning med virkning fra 1. juli 2012 efter principperne i industriforliget fra 2012 (kan ses på Blik & Rør s hjemmeside). Særligt for København City har medarbejdere over 60 år ret til én årlig fridag med fuld løn. Pensionsordning til alle lærlinge som sikres fuld pension fra 1. ansættelsesdag. Ordningen er trådt i kraft 1. april 2012, og indføres gradvis over en periode på 4 år. Voksenlærlinge sikres fuld løn i 6 uger ved sygdom forårsaget i forbindelse med arbejde. Udbetaling efterløn Udbetaling efterløn Hører du til dem som endnu ikke har taget stilling til, om du skal fortsætte med at indbetale til efterlønsordningen, eller stoppe, så er det ved at være sidste udkald. Den 1. oktober er det sidste mulighed for at få det indbetalte efterlønsbidrag udbetalt skattefrit. Hvis du går ind på BFA s hjemmeside: kan du få yderligere oplysninger Her kan du både finde en vejledning og en elektronisk blanket til at få efterlønsbidraget udbetalt, ligesom der findes rådgivning og gode råd. Er du i tvivl om hvor meget du har opsparet i pension i forskellige pensionsselskaber, kan du gå ind på hjemmesiden og få et overblik over din forventede pensionsudbetaling når du går på efterløn/ pension. Du er naturligvis altid velkommen til at kontakte kredskontoret hvis du ikke har afgang til internet eller har brug for mere rådgivning. Anker D 3

4 4 Brug 10 minutter på Brug 10 din pension minutter på din pension Din arbejdsmarkedspension kommer til at betyde mere og mere i din hverdag, og derfor er det vigtigt at din pension er skruet rigtigt sammen. Vi prøver her på siden at belyse nogen af de vigtigste: Penge til dine efterladte Dør du inden pensionsalderen, får dine efterladte en udbetaling fra Industriens Pension. Som medlem i Industriens Pension har du en forsikring ved dødsfald. Hvis du dør, inden du fylder 65 eller 67 år, får dine efterladte typisk kr. Pengene bliver udbetalt til nærmeste pårørende, medmindre du giver Industriens Pension besked om, at andre skal have pengene. Så har du på et tidligere tidspunkt givet os besked om, at din kæreste skal have din pension, når du dør, skal du huske at ændre det, hvis I ikke længere er sammen. - Moderne familiemønstre med skilsmisser, samlevere, dine og mine børn, gør det aktuelt for mange at tage stilling til, hvordan de efterladte skal sikres, siger Joan Alsing, forsikringsdirektør i Industriens Pension. Testamente er ikke nok På industrienspension.dk/minside, kan du se, hvor meget de efterladte får, når du dør. Hvis du gerne vil ændre, hvem der skal have pengene, kan du gøre det via Min Side eller ved at ringe til os. Nærmeste pårørende Her er dine nærmeste pårørende: Ægtefælle eller registreret partner Samlever Børn (herunder adoptivbørn) eller disses efterkommere Arvinger ifølge testamente Øvrige arvinger ifølge lovgivning Vidste du, at Hvis du dør efter to års samliv med din kæreste, vil han eller hun få din pension, mens dine børn fra første ægteskab ikke vil få noget. Saml dine pensioner og få overblik Ved at samle dine pensioner, kan du få op til kr. mere i pension, fordi du undgår at betale for administration flere steder. Har du pension fra et tidligere job, som du ikke længere indbetaler til? Så kan du overføre den til det selskab, hvor du indbetaler nu. Det er nu gratis at flytte opsparinger under kr. Spar op til kr. En tommelfingerregel siger, at for hver kr. du sparer om året på administration over et helt arbejdsliv, kan opsparingen til pension blive kr. større. Ved at samle pensionerne i ét selskab, sparer du på administration, og pengene kan vokse mere. Præcist hvor meget det bliver til, afhænger af din alder, hvornår du går på pension, selskabets afkast og priser for administration. Du kan selv sætte overførslen i gang via din egen side på industrienspension.dk. Bedre overblik Når du samler din opsparing i et pensionsselskab, er det nemmere og hurtigere for dig at se, hvor meget din opsparing vokser. Så får du også færre årsopgørelser og meddelelser. Er du i tvivl om, hvilke pensionsselskaber du har penge stående i? Så kan du få det at vide på pensionsinfo.dk. Her kan du logge på med NemID. Du er også velkommen til at kontakte os. Inden du flytter pensionen, skal du dog lige tjekke, om du har du nogle forsikringer, som du gerne vil holde fast i. Se mere på industrienspension.dk. Få mest muligt ud af din pension Køber du bolig, får børn eller bliver gift, så husk også at kigge på forsikringerne i pensionsordningen og sørg for, at de passer til din nye situation. Du kan sætte forsikringerne op eller ned. Som medlem i Industriens Pension går dine indbetalinger både til opsparing og forsikringer. Opsparingen er til din pension. Og med forsikringerne kan du få penge, hvis du f.eks. bliver alvorlig syg eller ikke kan arbejde. Dine efterladte er også sikret en udbetaling, hvis du dør før pensionsalderen. - Når du skal vælge, hvordan du vil fordele dine indbetalinger til pension, skal du se på, hvad det vil betyde for din egen og familiens økonomi, hvis du en dag ikke kan passe dit job, bliver alvorligt syg eller dør. Og holde det op imod, hvor meget du har brug for som pensionist. Jo større dine forsikringer er, jo mindre sparer du op til pension. På industrienspension.dk/beregner kan du se, hvad en større eller mindre forsikring vil betyde for din opsparing. Hvis du gerne vil sætte dine forsikringer op eller ned, kan du gøre det via Min Side på industrienspension. dk. Du logger ind med NemID. Der er i artiklen taget udgangspunkt i Industriens pension, men samme muligheder og retningslinier er gældende i Pension Danmark: og gå ind på Din egen pension Husk i øvrigt jævnligt at tjekke dine pensionsindbetalinger.

5 Nu starter udlejningen af sommerhusene i Houstrup og Bork Havn Høsten skal i hus Nu da sommeren er vel overstået og vi alle går et pragtfuldt efterår i møde, vil vi opmålere også gerne sende jer en lille hilsen. Den handler egentligt bare om noget så kedeligt som kroner og øre. Men uden dem bliver hverdagen unægtelig noget sværere at klare sig igennem. Selvfølgelig er der ikke byggekraner i sigte fra ethvert hjørne af vores Syddanske Kreds, men her sker nu alligevel en hel del. Både nybygninger eg renoveringer. Står du og skal i gang med et byggeri, så husk altid at kontakte din opmåler, så vi kan få en snak om hvordan du griber det an. Det kan både handle om, hvordan du kommer bedst fra start og hvad skal/skal der ikke stå på akkordaftalen. Husk også at hvis arbejdet varer mere end 5 dage, har din mester pligt til at komme med en akkordaftale. På det punkt er der ikke forskel på, om det er opmåling, slumppris eller timeløn, for den sags skyld. Husk! Vi er her for dig, brug os endeligt. Prislisten er den absolut mest sikre måde at hæve din løn. Det beviser sig, gang på gang. Vejen til succes, om man må være så fri Opmålerne ser penge alle steder.. Buk jer blot ned og saml dem op. Mette og Jim Nyt om arbejdsmiljø Ny revideret udgave af Arbejde i krybekældre Denne vejledning beskriver de særlige risici, der findes ved at arbejde i krybekældre. Den beskriver også, hvordan man kan imødegå disse risici effektivt. Vejledningen er delt op i tre dele: Første del beskriver de særlige risici, der kan være ved at arbejde i en krybekælder. Anden del beskriver de generelle krav, der stilles til at udføre arbejde i en krybekælder. Tredje del handler om, hvilke områder man skal tænke ind, når man planlægger det konkrete arbejde i krybekælderen. Se den nye vejleding på Dødsfald Helge Wagner Jørgensen Spangvej 15, Christiansfeld Død d. 12. juli 2012, 58 år Æret være deres minde

6 Nu starter udlejningen af sommerhusene i Houstrup og Bork Havn Arbejdsskade?? Arbejdsskade?? En arbejdsskade dækker over to forskellige begreber: Arbejdsulykker Erhvervssygdomme Arbejdsulykker: Er en ulykke med fysisk eller psykisk skade, som opstår efter en hændelse eller en påvirkning, der er sket pludseligt eller inden for 5 dage. For eksempel hvis du får en finger skåret af i en maskine. Her er det vigtig at hvis man er væk mere end 1 dag så skal den anmeldes indenfor 9 arbejdsdage, hvis man ikke høre fra sin arbejdsgiver skal man henvende sig til sin arbejdsmiljørepræsentant eller i Kredsen. Erhvervssygdomme: En erhvervssygdom er en sygdom, der skyldes arbejdet eller arbejdsforholdene. Sygdommen kan komme af påvirkninger gennem kortere eller længere tid. Eksempelvis hvis du får nedsat hørelse efter flere års arbejde i larmende omgivelser. Her er det vigtig at man får sin læge til at anmelde det til Arbejdsskadestyrelsen Det er en god idé, at du selv sikrer dig, at din arbejdsskade er anmeldt. Du kan nemlig risikere at få afvist din skade og dermed gå glip af en erstatning, hvis Arbejdsskadestyrelsen eller dit forsikringsselskab ikke modtager anmeldelsen inden for 1 år. Hvis I får en arbejdsskade så henvend jer altid i kredsen. En ting mere man skal være klar over, er at Arbejdsskadestyrelsen er begyndt at se på, at hvis man f.eks. har lavet tagarbejde i mange år og ikke brugt sikkerhedsline, så burde man have vidst bedre. Det vil sige de kan finde på at halvere din erstatning, fordi du burde havde vidst du skulle have på. SÅ TÆNK JER OM DERUDE, OG SIG FRA HVIS SIKKERHEDEN IKKE ER I ORDEN. Jørgen Jakobsen Oplysningsskema For at sikre at både kreds og afdeling kan yde jer den maksimale service, både med faglige tiltag, information om overenskomster m.m., samt orientering om afdelings- og kredsaktiviteter, er det vigtigt at vores medlemsoplysninger er opdaterede. Da vi dækker flere overenskomstområder, er det vigtigt at vi i forbindelse med mere målrettede tiltag har et overblik over beskæftigelsen indenfor de forskellige områder. Derfor vil det være en stor hjælp for os, og dermed også for dig selv, hvis du vil bruge 5 minutter på at udfylde nedstående skema og returnere det, portoen er betalt. Du må også gerne skanne skemaet og sende det til undertegnede på mail: På forhånd tak for din hjælp. Kredsformand Anker Danielsen Navn: Gade: Telefon privat: Firma: Cpr.nr. eller medlemsnr.: Postnr,/by: Mobil privat: Mobil arbejde: Adresse: Postnr./by: Tlf.: Arbejdsområde: Blikarbejde VVS-arbejde Ventilation Fjernvarme Skorstensfejer Lærling Andet Ris og ros. Har du ønsker, kommentarer, kritik eller andet til din afdeling eller kreds: 6

7 Nyt om Sundhedsordning Sundhedsordning Nyt om Sundhedsordning Nu får mange flere af vores medlemmer ret til at bruge vores Sundhedsordning Hvis du er beskæftiget med VVS og blikkenslagerarbejde i et firma som er organiseret i DS Håndværk & Industri, så er du fra 1. oktober 2012 omfattet af en sundhedsordning som er administreret af Industriens Pension. En mulighed som er et resultat af overenskomstforhandlingerne med DS i foråret, og som vi er glade for, da vi kender ordningen fra Tekniq og PensionDanmark hvor den har haft stor succes. Og husk!! Hvis du er i tvivl om hvor det firma du er ansat i, er organiseret, så skal det fremgå af din ansættelsesaftale, hvis du er i tvivl,. Ellers kontakt kredsen. Indhold i den nye sundhedsordning Med den nye sundhedsordning kan du få ubegrænset adgang til tværfaglig behandling hos kiropraktor, fysioterapeut, massør eller zoneterapeut, hvis du har smerter eller andre problemer i led, muskler og sener. Du skal ikke bruge en henvisning fra lægen - eneste krav er, at problemet er opstået på grund af dit arbejde. Du får også adgang til tre former for telefonrådgivning: Psykologisk rådgivning om problemer, der er opstået på grund af dit arbejde Misbrugsrådgivning Sundhedsrådgivning Sådan gør du Hvis du får brug for sundhedsordningen, kan du selv booke en tid på www. industrienspension. dk/sundhed, eller du kan ringe på Det er også det nummer, du skal bruge for at komme i kontakt med telefonrådgivningen. Mere om sundhedsordningen Du kan læse mere på hvor du også kan finde denne pjece. Behandling i hele landet Behandlingen foregår på et af Falck Healthcares sundhedscentre. Der er 110 sundhedscentre fordelt over hele landet, så der er højst 30 kilometer til behandlingen. Du er garanteret behandling inden for 4 hverdage. Er problemet En En sandfærdig akut, kan du komme til inden historie for 24 timer på hverdage. En sandfærdig historie I august 1969 startede jeg som lærling i et lille VVS- og blikkenslagerfirma helt ude vestpå i Nr. Nebel. I øvrigt ved lidt af en tilfældighed, da jeg havde regnet at jeg ville være elektriker. Men da jeg var ude i skolepraktik som elektriker lavede jeg næsten ikke andet end at fræse riller, så i stedet fandt jeg en læreplads som blikkenslager og kom til at fræse riller. Det var en ganske udmærket læreplads, men blev der ikke snakket meget om fagforening, og slet ikke Blik og RørUngdom, de 2 svende i firmaet var dog medlem af Blikkenslager- Rør- og Sanitetsarbejderforbundet som det hed dengang. Heller ikke på Teknisk Skole i Esbjerg mødte vi nogen repræsentanter fra fagforeningen!! Efter at jeg havde aftjent min værnepligt i 1974, var jeg så heldig at få arbejde hos Carl Graff i Esbjerg, et stort firma dengang, og jeg startede med ikke mindre end 28 kr. i timen og jeg følte at min lykke var gjort. 3 dage gik jeg og strålede, så kom der et par af de gamle svende og spurgte om de måtte se min bog, for hvis bogen ikke var i orden kunne jeg ikke arbejde der. De var dog så flinke at de tilbød at tage mig med hen på kontoret i Englandsgade torsdag efter fyraften, et tilbud jeg ikke kunne sige nej til, og så blev jeg ejer af en fagforeningsbog og en stolt medlem af Blik & Rør og har været det siden. Det der siden skete, var at en af mine nye kollegaer slæbte mig med til generalforsamling hvor jeg blev valgt som suppleant til bestyrelsen og så.. Der er sikkert mange, især af de lidt ældre medlemmer, som kan nikke genkendende til denne måde at blive medlem på, men jeg synes historien fortæller om vigtigheden af at man snakker organisering på arbejdspladsen, og hvis man ville have del i goderne måtte man også betale til fællesskabet. Hvorvidt det så var godt at jeg blev slæbt med til generalforsamling er så en helt anden historie. Anker D. 7

8 8 Familietur Blik Blik & Rør & Rør i Givskud i Givskud ZOO ZOO Familietur Familietur Blik & Rør i Givskud ZOO Blik & Rør i Givskud ZOO Søndag den 19. august 2012 var vi ca. 200 medlemmer og famlie fra den Gamle Kreds Fyn, samlet til familiedag i Givskud ZOO. Selv om vi have valgt årets varmeste dag, så tror jeg at alle, såvel store som små hyggede sig. Der var rigtig mange dyr at se på bl.a. Danmarks største løveflok, der var også rigtig mange dyr med unger. Ved middagstid mødtes alle omkring grillen, hvor der også var plads til lidt kolligialt og faglig snak. En rigtig god dag og en flot tilslutning. Niels Braaby Paintball Paintball ll og Klubaften Grill og Klubaften i Blik og i Blik Rør og Ungdom Rør Fyn Overblik giver her en lille reportage og viser par stemningsbilleder fra Blik og RørUngdom - Fyns Paintball, Grill og klubaften. Det hele startede med at vi mødtes ude ved Paintballbanen, hvor de der mod til at deltage fik udleveret tøj og våben. Derefter blev de grundig instrueret i reglerne. De blev delt op i 2 hold og kampen gik i gang og så blev der ellers kæmpet, så sveden spang fra panden. Der er nok en del lærlinge der er kommet hjem med blå mærker. Efter ca. 2 timers kamp, tog vi ud på kredskontoret, hvor der var tændt op i grillen. Før vi hoppede om bord i fadøl og grillmad fortalte Blik og Rør Ungdoms Andreas Nim om de kommende aktiviteter og lidt om hans og Nikolajs arbejde i landsudvalget. Det var en rigtig god aften, hvor der var masser af kollegialt samvær, god stemning og hygge. Tak for en god aften, og så håber vi at denne lille notits kan give flere lærlinge lyst til at deltage næste gang der kommer tilbud fra Blik & RørUngdom. Hilsen Carsten, Jørgen og Niels Blik & Rør Ungdom ll og Grill Klubaften og Klubaften i Blik i og Blik Rør og Ungdom Rør Ungdom Fyn Fyn Paintball Familietur Blik & Rør i Givskud ZOO Paintball Grill og Klubaften i Blik og Rør Ungdom Fyn Miljøkursus Miljøkursus Miljøkursus Blik og Rør udbyder igen i år supplerende arbejdsmiljøuddannelse for Miljøkursus alle valgte arbejdsmiljørepræsentanter. Alle arbejdsmiljørepræsentanter skal hvert år tilbydes 1½ dags supplerende uddannelse for at blive endnu bedre til at varetage deres tillidshverv. Det siger arbejdsmiljøloven. Her er kurset som kan gavne både dig og dine kolleger. Tilmeld dig nu. Supplerende arbejdsmiljøuddannelse forgår i arbejdstiden og er med fuld løn. Værd at vide inden du går til din arbejdsgiver Din arbejdsgiver er orienteret om, at han skal tilbyde dig en supplerende arbejdsmiljø-uddannelse. Ifølge Kurserne er dagskurser der gennemføres i Kredse Sydjylland Fyn på følgende dage: Kolding torsdag den 25. oktober Kursussted: Blik og Rør, Stigårdvej 1, 6000 Kolding Odense mandag den 5. november Kursussted: Blik og Rør, Cikorievej 3, 5220 Odense SØ Kurset koster kr. og det er din arbejdsgiver, der skal betale. Det siger loven. Arbejdsgiveren dækker også dine transportudgifter.

9 Nyt fra afdelingerne Så er det sidste udkald hvis du vil med på vores legendariske fisketur. Vi kan ikke give garanti for fangst eller solskin, men vi kan give garanti for grillpølser og godt humør. Så er det sidste udkald hvis du vil med på vores legendariske fisketur. Vi kan ikke give garanti for fangst eller solskin, men vi kan give garanti for grillpølser og godt humør. Tidspunktet er lørdag d. 22. september 2012 kl ved Rødekro Fiskesø, Østermarkvej 3, Rødekro. Her har vi foreningssø nr. 5 for os selv. Så Kørselsvejledning er det sidste kan udkald rekvireres hvis på Koldingkontoret. du vil med på vores legendariske fisketur. Vi kan ikke give garanti for Konkurrencen fangst eller starter solskin, kl og men slutter vi kl. kan give For de garanti som ønsker det, for vil der grillpølser være mulighed og for godt at fiske humør. videre til kl Prisen er 50,00 kr. for medlemmer og børn og børnebørn fra år. Børn op til 12 år kommer gratis med. Det er også muligt at invitere en ven/kollega med for en pris af 100,- kr.. Samme pris er gældende for børn over 20 år. Med i prisen serverer vores grillmester som sædvanlig grillpølser og brød ad libitum til middagen. Øl og vand kan købes på stedet til meget m l rimelige priser. - Præmier: Der er præmier til de som fanger de 3 største fisk. De er på hhv. 600 kr., 400 kr. og 200 kr. Vinderen af vores vandrepokal er den af vores e medlemmer, som fanger den største fisk. s Konkurrenceregler: 1. Der må kun fiskes med én stang pr. deltager. 2. Alle fisk indvejes uanset størrelse. 3. For fisk med ens vægt, er det den korteste som vinder. 4. Fisk som skal i betragtning til præmie, skal være kroget foran gællerne. 5. Badning i søen betyder bortvisning. 9 Tilmelding senest mandag d. 24. september. Betaling finder sted kontant ved fiske-søen. Vores venner fra de fynske afdelinger er naturligvis velkomne til at deltage Hvis du har problemer med transport, så kontakt din afdeling eller kredsen. Der vil blive arrangeret fælles transport fra Esbjerg ved tilstrækkelig tilslutning. Vel mødt - Aktivitetsudvalget - Sydjylland Afdelingerne: ****************************** Odense afdeling: Kontortid: Se kredskontoret Formand: Torben Nielsen HB-medlem Tlf. privat Syd/vest Fyns afdeling: Kontortid: 1.mandag i hver måned ved 3F, Priorensgade 12A, 5600 Fåborg. kl Tlf Formand: Ove Andersen Tlf. privat: Svendborg afdeling: Kontortid: Hver torsdag i Vestergade 120, 5700 Svendborg Kl Tlf Formand: Frank Clausen, Tlf. privat: Skorstensfejernes Sønderjylland/Fyns afdeling: Formand: Johannes Renneberg Rådyrløkken Odense NV Tlf. privat Horsens afdeling: Kontor: Robert Holmsvej 1, 8700 Horsens Formand: Bent V. Andersen. Kontortid: torsdag fra Tlf. privat: Vejle afdeling: Formand: Kaj Hansen Tlf. privat: Fredericia/Middelfart afdeling: Formand: Erik Kofod Tlf. privat: Kolding afdeling: Kontortid: Stigårdsvej 1, 6000 Kolding. 1. onsdag i måneden fra Formand: Nicolai Frederiksen Tlf. privat: Esbjerg afdeling: Kontortid: Fredensgade 1, 6705 Esbjerg Ø, mandag , torsdag Tlf Formand: Morten Frøsig Tlf. privat: Aabenraa/Haderslev afdeling: Kontor: H.P.Hanssens Gade 21, st Aabenraa. (hos 3F) Tlf Kontortid: ulige uger onsd Formand: Allan Petersen Tlf. privat: Sønderborg afdeling: Formand: Jacob P. Nielsen Tlf. privat:

10 Sikkerhed på byggepladsen Arbejdstilsynet giver påbud på påbud, men stadigvæk konstaterer vi at de samme problemer gentager sig igen og igen. Derfor har Byggefagenes Samvirke Sydvestjylland taget initiativ til et dialogmøde med en række af byggeriets aktører for at drøfte, hvordan vi får løst en række påtrængende problemer indenfor byggeriet. Tillidsmænd, arbejdsmiljørepræsentanter, samt andre interesserede fra byggefagenes fagforeninger indbydes til at deltage i dette møde, der afholdes: 10 ONSDAG D. 10. OKTOBER 2012 KL I VESTKRAFTGADE 1, ESBJERG MØDESALEN, 3. SAL Til mødet er inviteret flg.: Arbejdstilsynet, arbejdsmiljøansvarlige/koordinatorer fra K.G. Hansen, Jorton, MT Højgård, arbejdsmiljøansvarlige fra Dansk Byggeri og Dansk Håndværk, arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsmænd fra Byggefagenes Samvirke Sydvestjylland På mødet drøftes flg. emner: Traller på stillads/ indfasning af lettere stilladsdele Ændringer på godkendte stilladser Arbejde over skulderhøjde med udgangspunkt i arbejdsforholdene for: Murere Tømrere/snedkere Elektrikere Blikkenslagere Malere Dumping af arbejdsforholdene fra bl.a. arme-ben virksomheder Indledere: Arbejdstilsynet v/ tilsynschef Lene Teilberg og tilsynsførende Kim Bennedsen Danske Byggeri v/ arbejdsmiljøkonsulent June Halvorsen Byggefagene v/ Morten Petersen, 3F Transport, logistik og byg, Århus Derefter debat Vi starter kl med en varm ret og en øl/vand i kantinen på 4. sal. Af hensyn til bestilling af mad bedes du tilmelde dig til undertegnede på senest d. 4. okt. Vel mødt Anker Danielsen Blik & Rør Sønderborg Vil hermed gerne invitere alle vore medlemmer med på tur til Flensborg bryggeri fredag d. 26. oktober. Besøget starter kl , og efter en rundvisning på det gamle bryggeri, vil der være mulighed for at smage på de forskellige øl, og få lidt at spise. Skulle du have lyst til at deltage på denne hyggelige tur skal vi have din tilmelding senest torsdag d. 11/10 til: Jacob Nielsen Finn Madsen BLIK OG RØR Bussen kører den 26/10 kl. 13:00 fra Mariekirken i Sønderborg. Bemærk! Tilmeldingen er bindende, ved udeblivelse uden afbud vil der være et gebyr på kr. Mvh Bestyrelsen. Til skorstensfejeren Årets store begivenhed, indendørs DM i fodbold afholdes i Ringe d. 3. november. Invitation udsendes senere, men sæt allerede nu et kryds i kalenderen. Johannes

OVERBLIK OVERBLIK. Kredsen ønsker alle medlemmer og familie en god sommer. Læs om bl.a.

OVERBLIK OVERBLIK. Kredsen ønsker alle medlemmer og familie en god sommer. Læs om bl.a. BLIK OG RØR OVERBLIK OVERBLIK Medlemsblad for Blik & Rør Sydjylland-Fyn, der dækker Blik & Rørs afdelinger i Syddanmark Nr. 36 Juni 2012 Årg. 11 Kredsen ønsker alle medlemmer og familie en god sommer Læs

Læs mere

Velkommen i Industriens Pension

Velkommen i Industriens Pension Velkommen i Industriens Pension 2014 Se, hvad du kan få udbetalt Du kan nemt få overblik over, hvor mange penge du kan få udbetalt fra os: > Se det på dit årlige pensionsoverblik. > Se det under log ind

Læs mere

Du logger dig på pensionsinfo med din adgangskode til netbank eller digital signatur.

Du logger dig på pensionsinfo med din adgangskode til netbank eller digital signatur. Pension behøver ikke være svært Pensionsinfo.dk er en god hjælp til dig, der gerne vil have et nemt overblik over din pension uden at skulle finde gamle breve frem eller klikke rundt mellem forskellige

Læs mere

OVERBLIK. Læs om bl.a. Tur for pensionister og efterlønnere Ledige Sommerhuse Nyt fra afdelingerne Nyudlærte Blik og Rør Ungdoms tur til IFÖ

OVERBLIK. Læs om bl.a. Tur for pensionister og efterlønnere Ledige Sommerhuse Nyt fra afdelingerne Nyudlærte Blik og Rør Ungdoms tur til IFÖ OVERBLIK Medlemsblad for Blik & Rør Sydjylland-Fyn, der dækker Blik & Rørs afdelinger i Syddanmark Nr. 46 Juli 2015 Årg. 14 Blik og Rør Kreds Sydjylland Fyn bakker op om kampen mod social dumping her ved

Læs mere

Lokalforhandlinger Tips og inspiration

Lokalforhandlinger Tips og inspiration Lokalforhandlinger Tips og inspiration 2014 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017 DIN GUIDE TIL FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017 1 SE HVAD DINE KOLLEGER I HELE LANDET FÅR I LØN! 2 DET HER SKAL DU VIDE! Blik- og Rørarbejderforbundet forhandler overenskomsterne på VVS- området,

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

Hvordan er du dækket? Hvad skal du gøre nu? kort. din lærerpension. om din nye pensionsordning

Hvordan er du dækket? Hvad skal du gøre nu? kort. din lærerpension. om din nye pensionsordning Hvordan er du dækket? Hvad skal du gøre nu? kort om din nye pensionsordning din lærerpension 1 pension Brug lidt tid på din nye nu! PENSION handler OM din økono MI. hvad du fx har at leve af, når du trækker

Læs mere

TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... FOA er med sine 200.000 medlemmer i den offentlige sektor langt den største fagforening for tekniske servicemedarbejdere

Læs mere

KOST- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

KOST- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand KOST- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste hus- og serviceassistenter i den offentlige sektor er medlem af FOA. Mange lignende grupper vælger det samme.

Læs mere

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT Fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere HK Stat er en del af HK. Vi er fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... Langt de fleste social- og sundhedsassistenter og -hjælpere er medlemmer af FOA. FOA har ca. 200.000 medlemmer

Læs mere

Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012

Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012 Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012 Efterløn eller ej Folketinget har vedtaget en ny treårig efterlønsordning. De vigtigste ændringer er, at efterlønsperioden gradvist bliver forkortet fra fem

Læs mere

Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012

Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012 Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012 Efterløn eller ej Folketinget har vedtaget en ny treårig efterlønsordning. De vigtigste ændringer er, at efterlønsperioden gradvist bliver forkortet fra fem

Læs mere

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration 2015 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Denne pjece er tænkt som din førstehjælp ved en arbejdsskade. Dit medlemskab af Fængselsforbundet giver ret til bistand i arbejdsskadesager.

Læs mere

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre.

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. Vi skal huske at fejre både de store og de små sejre - som aldrig bliver nævnt i aviserne. Som for

Læs mere

NYE UDFORDRINGER SAMME PENSION?

NYE UDFORDRINGER SAMME PENSION? NYE UDFORDRINGER SAMME PENSION? 2 NYE UDFORDRINGER SAMME PENSION? Med din pensionsordning i Danica Pension har du et økonomisk sikkerhedsnet, som er tilpasset netop dine behov. Det gælder både forsikring

Læs mere

Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd

Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd Sammen bygger vi Danmark www.3fklub.dk/murerarbejdsmaend Huskelister beskriver arbejder, hvor der kræves ekstra betaling i form af daglønstimer, der føres i skurbogen.

Læs mere

ÅRGANG 20 NR. 101 MARTS 2014 KØGE LOKALBLAD

ÅRGANG 20 NR. 101 MARTS 2014 KØGE LOKALBLAD ÅRGANG 20 NR. 101 MARTS 2014 KØGE LOKALBLAD Kontoretsåbningstider TELEFON NUMMER: 46 97 16 00 Bladudvalget: JonnaSlott,ansvarshavende ogjyttemelau Oplag: 3.500ex. Mandag: Tirsdag: Onsdag: Torsdag: Fredag:

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter Social- og sundhedspersonale uden grunduddannelse FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2018

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2018 DIN GUIDE TIL FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2018 1 SE HVAD DINE KOLLEGER I HELE LANDET FÅR I LØN! DET HER SKAL DU VIDE! Blik- og Rørarbejderforbundet forhandler overenskomsterne på VVS- området,

Læs mere

Skal du hæve din efterløn eller ej?

Skal du hæve din efterløn eller ej? Skal du hæve din efterløn eller ej? Netop nu sender a-kasserne brev ud til alle de medlemmer, der har betalt ind til efterlønnen. Fra 1. april og seks måneder frem har alle, der har sparet op til at kunne

Læs mere

KORT & GODT OM MEDARBEJDERNES PENSIONSORDNING. pension.dk/virksomhedsservice

KORT & GODT OM MEDARBEJDERNES PENSIONSORDNING. pension.dk/virksomhedsservice KORT & GODT OM MEDARBEJDERNES PENSIONSORDNING pension.dk/virksomhedsservice KÆRE VIRKSOMHED Jeg er glad for at kunne byde jeres virksomhed velkommen i PensionDanmark. Ved at indbetale til en arbejdsmarkedspension

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen

FOA din partner på arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud 2007 FOA er til for dig FOA Fag og Arbejde er et fagligt fællesskab, hvor vi er omkring 205.000 medlemmer. Som medlem

Læs mere

Efterårsudsendelse 2015

Efterårsudsendelse 2015 Efterårsudsendelse 2015 Indhold 1. Indkaldelse til generalforsamling Generalforsamlingen afholdes lørdag d. 30. januar 2016 i Den Grimme Ælling, Hans Jensens Stræde 1, Odense BEMÆRK at mødet er i januar

Læs mere

Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før os i generationer

Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før os i generationer 8 0 1 2 FO R U N E G I3 F U N G O D M A K K TI A V TA IT LO ET G S- U K N Æ G E R M E ED A LE LL M E M ER Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og Sundhedssektoren FOA er dit sikkerhedsnet. FOA forhandler

Læs mere

Skal du hæve din efterløn?

Skal du hæve din efterløn? Skal du hæve din efterløn? Hvis du har en efterlønsordning, kan du vælge at få den udbetalt allerede nu. Du har indtil 1. oktober til at træffe valget. Men hvad skal du gøre? Af Sanne Fahnøe. Redigeret

Læs mere

Generelt om pension. v/annelise Rosenberg

Generelt om pension. v/annelise Rosenberg Generelt om pension v/annelise Rosenberg Program Det danske pensionssystem Hvornår kan du gå på pension? Generelle regler for pension Din arbejdsmarkedspension/tjenestemandspension Folkepension, atp og

Læs mere

Nye åbningstider i Metal Himmerland.

Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nr. 1 2012 Gennem længere tid, er arbejdspresset steget i afdelingen. Vi er derfor kommet i den situation, at vi er nødt til at ændre på tingene, for at få en balance

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand TEKNIK-SERVICE Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter Citat Reiner Burgwald Formand, Teknik- og Servicesektoren En rimelig løn, et job med fornuftigt indhold, selvstændighed i jobbet og

Læs mere

ELPOSTEN l Nr. 1/2012 l Januar

ELPOSTEN l Nr. 1/2012 l Januar ELPOSTEN l Nr. 1/2012 l Januar TIL DEN FYNSKE ELEKTRIKER Lønforhandlingerne for 2011 4. kvartal viste en gennemsnits timeløn på 178,32 kr. Se statistikken inde i bladet! Kultur- og Aktivitetsudvalget Se

Læs mere

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA 2 Derfor sparer selvstændige op hos Pension for Selvstændige Hos Pension for Selvstændige får du ikke bare en pensionsordning. Vi spørger til dine individuelle ønsker

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Velkommen. tilbage hos os. Tag stilling. til din pensionsordning nu. og lad så os passe på den for dig

Velkommen. tilbage hos os. Tag stilling. til din pensionsordning nu. og lad så os passe på den for dig Velkommen tilbage hos os Tag stilling til din pensionsordning nu og lad så os passe på den for dig brug lidt tid på din nye pensionsordning så du er sikker på, at den passer til dig Velkommen tilbage til

Læs mere

Efter skat: 449 kr. 606 kr. 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8

Efter skat: 449 kr. 606 kr. 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8 Efter skat: 449 kr. Efter skat: 606 kr. Efter skat: 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8 KONTINGENTER (priser ved betaling pr. måned - fuldtidskontingent) Emne Krifa Basis Gennemsnit for s afdelinger Fagforening

Læs mere

Forudsætninger for Behovsguiden

Forudsætninger for Behovsguiden Forudsætninger for Behovsguiden Med Behovsguiden vil give dig et kvalificeret bud på dit pensionsbehov: Dit behov for opsparing, når du går på pension så du kan opretholde din livsstil Dit og din families

Læs mere

ELPOSTEN l Nr. 1/2008 l Februar

ELPOSTEN l Nr. 1/2008 l Februar ELPOSTEN l Nr. 1/2008 l Februar TIL DEN FYNSKE ELEKTRIKER Lønforhandlingerne for 2007 4. kvartal viste en gennemsnits timeløn på 164,85 kr. Se statistikken inde i bladet! DEF Fyn - Lønstatistik 2007-4.

Læs mere

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek Forudsætninger bag Danica PensionsTjek INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger... 2 Spørgsmålene...

Læs mere

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV FÅR JEG DEN RIGTIGE LØN? KAN JEG BLIVE FYRET? HVAD GØR JEG, HVIS JEG KOMMER TIL SKADE? HVILKE FORDELE FÅR JEG SOM MEDLEM? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

Pensionsmøde. ved Annelise Rosenberg

Pensionsmøde. ved Annelise Rosenberg Pensionsmøde ved Annelise Rosenberg Program Det danske pensionssystem Hvor længe skal du arbejde? Pension og efterløn Hvad kan du få? Sparer du nok op? Skal du samle dine pensioner? Hvad hvis du bliver

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud F O R B U N D E T A F O F F E N T L I G T A N S A T T E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud FOA er til for dig Forbundet af Offentligt Ansatte FOA er et fagligt fællesskab, hvor

Læs mere

PENSION MED GODE MULIGHEDER

PENSION MED GODE MULIGHEDER PENSION MED GODE MULIGHEDER EN ATTRAKTIV OG FLEKSIBEL LEDERPENSION TILPAS ORDNINGEN TIL DIT LIV Pension handler ikke kun om fremtiden, når du en dag går på pension. Det handler også om dit liv i dag. Om

Læs mere

Kapital- pension Ratepension Livsvarige livrente Længe leve forskelligheden

Kapital- pension Ratepension Livsvarige livrente Længe leve forskelligheden ER DU SIKRET? Mette, 35 år Tænk fremad og på familien Der er nok at se til. Karriere, hjem, sport, fritid og børn. Det giver livet mening og indhold, men kræver sin kvinde og overskud til overblik. Hvornår

Læs mere

PFA PLUS TIL MEDLEMMER MED CO10 PENSION

PFA PLUS TIL MEDLEMMER MED CO10 PENSION PFA PLUS TIL MEDLEMMER MED CO10 PENSION 1 EN ATTRAKTIV OG FLEKSIBEL PENSIONSORDNING Kære medlem CO10 har aftalt en ny pensionsløsning med PFA, der gælder for dig, fordi dine ansættelsesvilkår er en del

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV FÅR JEG DEN RIGTIGE LØN? KAN JEG BLIVE FYRET? HVAD GØR JEG, HVIS JEG KOMMER TIL SKADE? HVILKE FORDELE FÅR JEG SOM MEDLEM? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV Derfor skal

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Velkommen til det 1 nyhedsbrev fra den nye bestyrelse i HK Rådighedsforening.

Velkommen til det 1 nyhedsbrev fra den nye bestyrelse i HK Rådighedsforening. Velkommen til det 1 nyhedsbrev fra den nye bestyrelse i HK Rådighedsforening. På Årsmødet i januar fik Rådighedslønsforeningen en ny bestyrelse. Det skete efter at den mangeårige bestyrelse, bestående

Læs mere

PÅ 3F UNGDOMSKURSER FÅR DU: udvidet dit netværk. udviklet dig som person. ny viden

PÅ 3F UNGDOMSKURSER FÅR DU: udvidet dit netværk. udviklet dig som person. ny viden 1 PÅ 3F UNGDOMSKURSER FÅR DU: udvidet dit netværk ny viden Som medlem af 3F og under 31 år er det gratis at deltage på kurserne, og vi betaler billigste offentlige transport. For at sikre at så mange forskellige

Læs mere

vær sygefra værd at vide om

vær sygefra værd at vide om sygefravær værd at vide om Når du bliver syg, kan der opstå mange spørgsmål: Hvordan ser min økonomi ud under min sygdom? Hvad gør jeg for at sikre, at jeg stadig har mit job, når jeg atter bliver rask?

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud F O A F A G O G A R B E J D E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud 2006 FOA er til for dig FOA Fag og Arbejde er et fagligt fællesskab, hvor vi er omkring 210.000 medlemmer. Som medlem

Læs mere

Din pensionsordning. HK Privat Nordjylland og Sampension

Din pensionsordning. HK Privat Nordjylland og Sampension Din pensionsordning HK Privat Nordjylland og Sampension Følg din pension og kend dine forsikringer Logger du dig ind på sampension.dk med din NemID, finder du alt om din egen pensionsordning. Du kan blandt

Læs mere

3F Odense Industri - nyhedsbrev december 2015

3F Odense Industri - nyhedsbrev december 2015 Nyt fra Formanden: Dagpengereformen De nye dagpengeregler, som indføres fra 2017, vil betyde en række forbedringer i reglerne bl.a. for genoptjening af dagpenge og mere fair regler for brug af den optjente

Læs mere

Velfærdspakken Basis og Velfærdspakken Ekstra. pensionsordninger med indbygget tryghed

Velfærdspakken Basis og Velfærdspakken Ekstra. pensionsordninger med indbygget tryghed Velfærdspakken Basis og Velfærdspakken Ekstra pensionsordninger med indbygget tryghed Selvstændige sparer op hos Pension For Selvstændige Pension For Selvstændige (PFS) er etableret for at give dig adgang

Læs mere

Seniorordning - en fordel for alle

Seniorordning - en fordel for alle Seniorordning - en fordel for alle Seniorordning er en ordning, hvor du kan gå ned i tid, når pensionsalderen nærmer sig, uden at gå så meget ned i løn. I stedet bliver der indbetalt mindre til din pension

Læs mere

PERSONLIG PENSIONSRÅDGIVNING

PERSONLIG PENSIONSRÅDGIVNING PERSONLIG PENSIONSRÅDGIVNING PENSIONS- INTRODUKTION Pension og livsforsikring er ikke emner, som vi tænker meget over i det daglige. Ikke desto mindre er det spørgsmål, som kan have stor betydning for

Læs mere

8 spørgsmål til din pensionsmeddelelse

8 spørgsmål til din pensionsmeddelelse 8 spørgsmål til din pensionsmeddelelse Her får du hjælp til at forstå de mange oplysninger i din pensionsmeddelelse. Lægernes Pension pensionskassen for læger 24.03.2017 54/20 Side 2/6 I denne pjece kan

Læs mere

Aldersforsikring. Spørgsmål og svar

Aldersforsikring. Spørgsmål og svar Aldersforsikring Spørgsmål og svar Hvad er en aldersforsikring? Aldersforsikring blev indført ved lov den 18. september 2012 med virkning fra den 1. januar 2013. Samtidig blev det ikke længere muligt at

Læs mere

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE Her får du hjælp til at forstå de mange oplysninger i din pensionsmeddelelse. 54/15 23.12.2014 I denne pjece kan du se otte centrale spørgsmål, som medlemmerne

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU8 den 02/12 2011 Rødovre den 29. december 2011 Til stede: Ikke til stede: Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Anni Sørensen (AS)

Læs mere

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA 2 Derfor sparer selvstændige op hos Pension for Selvstændige Hos Pension for Selvstændige får du ikke bare en pensionsordning. Vi spørger til dine individuelle ønsker

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE

NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE 25/02 2015 NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE INDHOLD: FPU og Serviceforbundet varsler konflikt mod Ryanair... 2 Konflikt mod Cura Pleje A/S... 3 Gennembrud for den danske model på Metrobyggeriet...

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2014

NYHEDSBREV OKTOBER 2014 NYHEDSBREV OKTOBER 2014 Oktober måned er budt velkommen og efteråret har givet os mange dejlige timer udenfor i solskin, regn og blæst :- ) Vi nyder at være ude, og børnene er begyndt selv at efterspørge

Læs mere

side 9 manden Portræt af en gammel kæmpe, Jan Skytte fra Århus,som desværre har måttet stoppe i branchen

side 9 manden Portræt af en gammel kæmpe, Jan Skytte fra Århus,som desværre har måttet stoppe i branchen StilladsInformation nr. 77- november 2005 side 9 manden Portræt af en gammel kæmpe, Jan Skytte fra Århus,som desværre har måttet stoppe i branchen For første gang i StilladsInformations historie har vi

Læs mere

Velfærdspakkerne BASIS, EKSTRA og FLEX

Velfærdspakkerne BASIS, EKSTRA og FLEX Velfærdspakkerne BASIS, EKSTRA og FLEX Selvstændige sparer op hos Pension for Selvstændige Pension for Selvstændige (PFS) er etableret af Håndværksrådet, TEKNIQ og Dansk Byggeri for at give dig adgang

Læs mere

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i.

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i. Kære alle i kreds 3 Horsens den 31. maj 2013 Så er hverdagen ved at vende tilbage til skolerne. Alle har travlt med at nå at indhente forskellige gøremål og det bliver sikkert ikke helt godt igen, før

Læs mere

Beretning. Regnskab. Formandens beretning afholdes mundtligt og udleveres på skrift efter ønske. Beretning fra faglig afdeling.

Beretning. Regnskab. Formandens beretning afholdes mundtligt og udleveres på skrift efter ønske. Beretning fra faglig afdeling. Beretning Formandens beretning afholdes mundtligt og udleveres på skrift efter ønske. Beretning fra faglig afdeling. Regnskab Faktiske udgifter for 2013 Arbejdsplan 2014 for Snedker- Tømrernes Brancheklub

Læs mere

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene Pluspension hvis du vil have noget ekstra at gøre godt med, når du går på pension. En stor del af dit liv skal

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA

Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA Hvem kan købe Velfærdspakkerne?... det kan alle virksomhedsejere og deres ægtefælle eller samlever samt alle ledende medarbejdere i virksomheden. Du skal oprette

Læs mere

ELPOSTEN l Nr. 1/2010 l Januar

ELPOSTEN l Nr. 1/2010 l Januar ELPOSTEN l Nr. 1/2010 l Januar TIL DEN FYNSKE ELEKTRIKER Lønforhandlingerne for 2009 4. kvartal viste en gennemsnits timeløn på 175,57 kr. Se statistikken inde i bladet! DEF Fyn - Lønstatistik 2009-4.

Læs mere

Gode råd om CV. Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside. www.jobnet.

Gode råd om CV. Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside. www.jobnet. Gode råd om CV Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside www.jobnet.dk Alle ledige medlemmer skal oprette et CV, som A-kassen efterfølgende

Læs mere

3F Holstebro. 3F Holstebro, Tujavej 20, 7500 Holstebro, tlf. 70 300 870, www.3f.dk/holstebro

3F Holstebro. 3F Holstebro, Tujavej 20, 7500 Holstebro, tlf. 70 300 870, www.3f.dk/holstebro 3F Holstebro 1 3F Holstebro, Tujavej 20, 7500 Holstebro, tlf. 70 300 870, www.3f.dk/holstebro 2 3F Holstebro, Tujavej 20, 7500 Holstebro, tlf. 70 300 870, www.3f.dk/holstebro 3 3F Holstebro, Tujavej 20,

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene en stor del af dit liv skal leves efter du er gået på pension En stor del af dit liv skal leves, efter at du er

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på omkring tilmelding til efterlønsordningen. Pjecen er ment som en hjælp til dig

Læs mere

KORSLØKKE AFDELING JULI KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke

KORSLØKKE AFDELING JULI KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke AFDELINGSADRESSER: Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12 14 59 MØDETIDER: Mandag: 18.00-20.00 Boldspil og

Læs mere

Er du kommet til skade på jobbet?

Er du kommet til skade på jobbet? Er du kommet til skade på jobbet? 2 Er du kommet til skade på jobbet? Det kan være vældig indviklet at finde ud af reglerne omkring en arbejdsskade. Der er bestemte regler for, hvornår og hvordan skaden

Læs mere

Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død. Grævlingehulen Klintholm Filuren

Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død. Grævlingehulen Klintholm Filuren Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død Grævlingehulen Klintholm Filuren Introduktion I krise, ulykke og sorg er det godt at have en plan for, hvad vi bør og skal gøre. Følgende handlingsplan

Læs mere

Julearrangement med foredrag

Julearrangement med foredrag NYHEDSBREV DECEMBER 2007 Kære medlem Inden vi får set os om er det jul igen. Hver årstid har sin charme, men julen er jo noget særligt med dens stemning og glæde. Sædvanen tro inviterer Selvhjælpsgrupper

Læs mere

Agenda. Status på afkast i Nordea Pension

Agenda. Status på afkast i Nordea Pension Informationsmøde DMF DR Tilbagetrækningsreformen Marts 2012 Kai Jensen 1 Agenda Status på afkast i Nordea Pension Nyt rateloft på 50.000 kr. årligt Hvad sker der i praksis? Hvad hvis jeg indbetaler til

Læs mere

Guide: Få styr på dine efterlønspenge

Guide: Få styr på dine efterlønspenge Guide: Få styr på dine efterlønspenge Det er NU, man skal beslutte sig for, om man vil lade efterlønspengene stå eller indkassere dem skattefrit Af Louise Kastberg, september 2012 03 Sidste udkald for

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder En bedre pensionsordning til dig Ny pensionsleverandør I EG Koncernen har vi valgt Nordea Liv & Pension som pensionsleverandør fordi de opfylder vores høje

Læs mere

Din pension få overblik over dine muligheder. Handicapformidlingen

Din pension få overblik over dine muligheder. Handicapformidlingen Din pension få overblik over dine muligheder Handicapformidlingen En bedre pensionsordning til dig Til dig og dine kolleger har vi valgt Nordea Liv & Pension som pensionsleverandør. Din pensionsordning

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

Medlemsblad for Blik & Rør Sydjylland-Fyn, der dækker Blik & Rørs afdelinger i Syddanmark. Nr. 43. August 2014 Årg. 13.

Medlemsblad for Blik & Rør Sydjylland-Fyn, der dækker Blik & Rørs afdelinger i Syddanmark. Nr. 43. August 2014 Årg. 13. B L I K R Ø R OVERBLIK BLIK OG RØR Medlemsblad for Blik & Rør Sydjylland-Fyn, d dækk Blik & Rørs afdeling i Syddanmark. Medlemsblad for Blik & Rør Sydjylland-Fyn, d dækk Blik & Rørs afdeling i Syddanmark

Læs mere

Ny LærerPension til din nye kollega. Få indflydelse stil op til vores medlemsfora nu

Ny LærerPension til din nye kollega. Få indflydelse stil op til vores medlemsfora nu Information til alle tillidsrepræsentanter Ny LærerPension til din nye kollega» En ny LærerPension til overenskomstansatte så dagens lys den 1. januar i år. Vi har arbejdet med at sammensætte den nye pensionsordning

Læs mere

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING SENIORINFORMATION

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING SENIORINFORMATION ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING SENIORINFORMATION Marts 2017 Tanker om ophør i jobbet? På efterløn? En lang række spørgsmål kan melde sig, når man når denne alder Denne pjece forsøger at give svar på

Læs mere

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV FÅR JEG DEN RIGTIGE LØN? KAN JEG BLIVE FYRET? HVAD GØR JEG, HVIS JEG KOMMER TIL SKADE? HVILKE FORDELE FÅR JEG SOM MEDLEM? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV Hvilke fordele er der ved medlemsskab Som pædagogisk assistentelev

Læs mere

Arv og begunstigelse gift og har børn. Begunstigelse

Arv og begunstigelse gift og har børn. Begunstigelse ARV OG BEGUNSTIGELSE GIFT OG HAR BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse gift og har børn Begunstigelse Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

Arv og testamente. Hjernesagen skaber bedre vilkår for mennesker med hjerneskade og deres pårørende

Arv og testamente. Hjernesagen skaber bedre vilkår for mennesker med hjerneskade og deres pårørende Arv og testamente Hjernesagen skaber bedre vilkår for mennesker med hjerneskade og deres pårørende Hjernesagen Landsforeningen for mennesker ramt af blodprop eller blødning i hjernen, andre hjerneskadede,

Læs mere