Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Lørdag d Beslutningsreferat af: Referat nr. 3 BESTYRLSESMØDE: Tirsdag d kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Lørdag d. 07.02.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 3 BESTYRLSESMØDE: Tirsdag d. 03.02.04 kl. 18.00 23."

Transkript

1 DIRIGENT: TORBEN AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Varmemester Per Nielsen, Freddy, Pia H., Torben, Arne, Pia K., Klaus, Aase. Afbud fra Forretningsfører Esbern Ott, David, Renè. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 2. Godkendt, ingen bemærkninger. AD. 3 Meddelelser fra administrationen v / Klaus og Freddy. a. Beboerne i Brøndbyparken skal ikke betale for det nye netværk før alt er godkendt og der har været afholdt et endeligt afregningsforretning med Fugmann. Per N. har gennemgået samtlige blokke på Torvet sammen med repræsentanter fra Carl Bro og Fugmann. Der er aftalt, at når hele projektet er færdiggjort, at det bliver gennemgået og derefter repareret og færdiggjort i samtlige opgange i alle blokkene på Torvet. Per N. oplyser, at man i en flyttelejlighed, hvor man dampede tapet af har konstateret at stikket til netværket og telefonien er meget følsom overfor fugt og støv Derfor en henvisning til at man afdækker stikket når der skal tapetseres. Samarbejdet imellem alle parter har fungeret ganske udmærket. b. Det koster ca. 300 kr. at få flyttet pakke til TV. Fx fra mellempakke til fuldpakke. c. Efter aftale med Per N. skal ventelisterne til køkken / bad fremover overgå til administrationen, samt kvitteringen man skal underskrive, hvornår man er skrevet op på listen. AD. 4 Meddelelser fra varmemesteren v / Per Nielsen. a. Gennemgang af tilstanden på samtlige branddøre i alle blokke. Der er repareret karme på 2 branddøre. I de nye budget år skal der udskiftes 8 nye branddøre. Samtidig er der et forslag fra Per N. omkring et skilt med fx exit der lyser så man kan orientere sig om, hvor udgangen er. Bestyrelsen går ind for forslaget og beder Per N. undersøge priserne. 1

2 b. I alle døre til venstre når man kommer inden for hoveddøren ned til kælderen skal låsene fjernes. c. Enighed om at der vil blive opsat en ventilator i et badeværelse i en prøvelejlighed i det nye budgetår. d. Beboer har kontaktet Per N. vedr. parkering til handicap scooter. Det er ikke Brøndby kommunes problem, da beboeren selv har købt scooteren for en erstatning. Enig bestyrelse bevilger 1 parkeringsplads delt op i to til scooteren og en motorcykel. Der vil blive opsat et handicap skilt. e. Opslagstavlerne er flyttet over på venstre side i alle opgange, hvor det var nødvendigt. f. Forslag fra Per N. at de store buske og planter i stensætningerne ved blok 4 og 8 bliver flyttet til parkeringspladsen ved blok 1, hvor man vil ordne området omkring pladsen. Derefter vil der blive indkøbt nye mindre planter og blomster der passer bedre i størrelsen til stensætningen. Bestyrelsen godkender forslaget. g. Brev fra beboer vedr. 2 låse i hoveddør, hvor der manglede en nøgle og beboeren ikke havde modtaget mere en 1 nøgle ved indflytning for 18 år siden. Problematikken omkring, hvem der skal betale, hvis der mangler en nøgle eller den ene lås er i stykker, eller der skal ny dør i. Ved overdragelse af lejlighed og der er 2 nøgler er det selskabet der skal betale. Men hvis der ikke har været 2 nøgler skal lejeren selv bekoste dette. Det hører under råderetten, da det er en forbedring af lejligheden. Får en beboer sat en ekstra lås på hoveddøren, skal dette anmeldes med det samme til varmemesteren, så dette står i mappen til den bemeldte lejlighed.. Freddy skriver til beboer. h. Henvendelse fra beboer vedr. telefonstik, hvem skal betale regningen. Beboer har selv rekvireret elektriker. Per N. undersøger sagen med vores 1. mand Claus. AD. 5 Meddelelser fra udvalgene. a. Aktivitets og miljøudvalget. Der har været afholdt et møde med Tivoli. Vi får et stort telt opsat med borde og stole. Et mindre telt til bl.a. ansigtsmaling. Hoppepude, skydetelt, Tombola. Der er aftalt ølsalg 3 timer fredag aften. 2

3 David har ansøgt organisationsbestyrelsen om tilskud til en halv side annonce i folkebladet i forbindelse med sommerfesten for forretningerne på Torvet. Foreslår IT udvalget undersøger mulighed med Computer City om at stille en bod op med support gruppen. Der vil blive ansøgt om spiritusbevilling. Fastelavn foregår fra kl d. 21. februar på Rolandsskolen. Alle der kan komme fra bestyrelsen kommer og hjælper fra kl Arrangementet er gratis for børn og voksne. Billetterne kan afhentes i Ide Shop, Gardenia, Kaffe og Ko, Cigarforretningen. Opslagene vedr. fastelavnsfesten kommer ud i opslagene i morgen d. 4. februar. b. Informations og kontorudvalget. Hvis der mangler papir på kontoret, skal man ringe til Freddy. Er det farve til printer skal der ringes til Torben. Arne har installeret office pakken igen. Der kan ikke bestilles to telefoner til kontoret. Foreløbig er der kun en telefon på kontoret. c. Bygge og økonomiudvalget. Klaus har spurgt ind til hos administrationen, hvordan fordelings nøglen er imellem de 3 afd. I forhold til drifts / vedligeholdelses omkostningerne ved det nye Bredbåndsnet / Telefoni. d. IT udvalget. Arne undersøger vedr. ledning ind til kontoret. Der vil indtil videre kun være en mobil telefon til brug i udvalget. Der kan komme en telefonsvarer på fra d. 11. februar. IT messe er blevet evalueret. Der deltog 70 beboere. Det var en god aften. Der mangler evaluering fra Computer City. Angående supporten, der er behov for megen oplysning, derfor fortsætter man med aftenmøderne på Net Cafeen i bestyrelseslokalerne. På nuværende tidspunkt har 140 lejere på Torvet tilmeldt sig ordningen. Der har været ca. 20 henvendelser med ønske om hjælp til forskellige problemer. Supporten fortsætter frem til april. Hjemmesiden er ikke på plads endnu. Bestyrelsen får mulighed for at se, hvordan det ser ud inden det kommer ud. Alle beboere får en gratis . Den skal indeholde fornavn. Brondbyparken afd.3. 3

4 Der kommer en repræsentant fra BL. Og taler med IT udvalget omkring de tiltag der bliver gjort for beboerne i forbindelse med oprettelse og tilmelding til bredbåndsnettet. Bestyrelsen tager kraftig afstand fra den tone, hvor man i skriftligt materiale imellem organisationsbestyrelsen og afd. 3. personificerer på vores formand Freddy Rasmussen. Det er en enig bestyrelse der står bag ved alt skriftligt materiale der kommer fra afd. 3. og ikke som antydet kun Freddy R. Klaus kontakter formanden Per Sørensen Brev fra administrationen vedr. hjemmeside, hvor man opponerer imod afd. 3`s internetadresse Brondbyparken. Man opfordrer til, at vi skal opgive navnet. Der er ingen retslige problemer i, at vi beholder navnet, så bestyrelsen beslutter at vi beholder navnet. Klaus svarer på brevet fra Esbern O. og aftaler med Arne med det videre forløb. e. Meddelelser fra bestyrelsen og suppleanter. Spørgsmål, hvordan vi forholder os til proceduren ved ind og udflytning. Freddy beder om bilag og kontoudtog fra konto nr vedr. ind / udflytning. Forslag at vi får en repræsentant fra LLO til at undervise på et mindre kursus her i bestyrelseslokalet omkring ind / udflytnings problemerne. Pia K. og Arne aflagde beretning fra deres deltagelse på grundkursus. Det havde været en spændende og positiv oplevelse. Man får et bedre indblik i hvilke værktøjer man har og det er godt at diskutere med andre fra forskellige afdelinger i hele landet. Arne foreslog, at vi kunne diskutere vores mål her i bestyrelsen. Samtidig var det godt, at høre vor fint vores bestyrelse var med i forhold til så mange andre. AD. 6 Organisationsbestyrelsen v / Klaus Juelkert Klaus har stillet spørgsmålet, hvad vil vi med bolignettet / hjemmeside til organisationsbestyrelsen. Svar målet var kun at udskifte nettet. Brøndbyparken er ikke interesseret i Hjemmeside. Hvad var målsætningen?. Det arbejdes der på. Esbern Ott arbejder hårdt på at holde fast på de forskellige aftaler. Vedr. Beboermødet. Resolutionen der blev sendt til organisationsbestyrelsen er taget til efterretning. Forretningen Kaffe og Ko har søgt om en spiritusbevilling. 4

5 Anlægsudgiften vedr. QAM-pakker (Selector) på kr. blev godkendt (orientering). Kontrakten løber i 3 år. Møde med Cirque på torsdag d. 5. februar. Budgettet til bredbåndsnettet var sat til at beløbe sig til 1.6 mill. Det er nu oplyst at det beløber sig til 1.4 mill. Inklusive selektor. AD. 7 Formandens meddelelser v / Freddy Rasmussen. Modtaget en udtalelse fra lejerforeningen A1 i afd Under kontrollen med trappevask har der forekommet 6 smuttere, altså at der bliver vasket på en anden dag en der er skrevet i opgangen. Kontrollen kører videre frem til april. Retningslinjer for renovering af køkken / bad blev godkendt af en enig bestyrelse. Retningslinjerne bliver fremsendt til administrationen, da det er dem der står for ordningen. Køkkenrenovering er sat i gang i en lejlighed. Der bliver brugt andre elementer fra et andet firma end den beslutning bestyrelsen tog d. 4. november til bestyrelsesmøde at man fremover skulle benytte Netto Køkken. Da det desværre ikke er ført til referat må vi fra d.d. fastholde den tidligere enstemmige beslutning om at der skal bruges elementer fra Netto Køkken. Freddy beder om bilag og kontoudtog på konto nr De nye priser til renovering er delt ud på køkken / bad. Pia H. og Aase S. deltager på konferencen på LO skolen i Helsingør. AD. 8 Forslag og kommentarer til Nyhedsbrev / Dagsorden. Beløbet til pakkeskift TV / Ventelister overgår til administration / Låsen bliver fjernet På samtlige døre ned til kælderen./ Vis hensyn med ikke at smide affald i opgangene Stikket til IT / Telefonien, man skal være opmærksom på at de er meget følsomme for fugt og snavs. Debatforum som punkt nr. 5 til næste møde ved Arne. 5

6 AD. 9 Eventuelt. Bestyrelsen skal prøve at gøre sig tanker om, hvilke muligheder der er vedr. kælderrummene. Freddy holder åbent hus fredag d. 13. februar fra kl da han runder De 60 år. Pia H. fylder 50 år på mandag d. 9. februar. Dirigent på næste møde: Arne Husk afbud til formanden eller sekretæren Referent: Aase Birthe Stisen 6

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 11.04.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 5. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.04.04 kl. 18.30-22.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 11.04.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 5. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.04.04 kl. 18.30-22. DIRIGENT: DAVID AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Freddy, Pia H. David, Torben, Arne, Pia K. Aase, René. Afbud, Esbern Ott, Per Nielsen, Klaus. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 4. Rettelse til referat fra

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. d. 16.08.06. Referat af: Referat nr. 8. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 08.08.06 kl. 18.30 22.45.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. d. 16.08.06. Referat af: Referat nr. 8. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 08.08.06 kl. 18.30 22.45. DIRIGENT: MADS AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Varmemester Klaus Kæstel, Freddy, Mads, Pia H., Karin, Sussie, Knud og Aase. Afbud fra Ejendomsinspektør Per Nielsen, David og Pia K. AD. 2. Godkendelse af

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag. d. 12.09.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.09.04 kl. 18.30 23.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag. d. 12.09.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.09.04 kl. 18.30 23. DIRIGENT: DAVID AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott, Varmemester Per Nielsen, Freddy, David, Pia H.,Torben, Klaus, Pia K., René, Aase. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 8. Godkendt,

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 09.05.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 6. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 04.05.04 kl. 18.30-21.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 09.05.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 6. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 04.05.04 kl. 18.30-21. DIRIGENT: ARNE AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Freddy, David, Pia H., Torben, Klaus, Arne, Pia K., René, Aase. Afbud fra varmemester Per Nielsen. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 5. Godkendt, ingen bemærkninger.

Læs mere

Referat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.09.05 kl. 18.30 23.00

Referat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.09.05 kl. 18.30 23.00 DIRIGENT: KARIN AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott, Varmemester Per Nielsen, 1. mand Niels Nielsen, Freddy, Pia H. David, Karin, Mads, Pia K. Aase. AD. 2. Godkendelse af referat

Læs mere

AD. 3 Meddelelser fra Administrationen v / Esbern Ott, samt fra varmemesteren V / Freddy Rasmussen.

AD. 3 Meddelelser fra Administrationen v / Esbern Ott, samt fra varmemesteren V / Freddy Rasmussen. DIRIGENT: TINA LAURSEN AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott (EO) Formand Freddy Rasmussen (FR) Mads Greve (MG) Tina Laursen (TL) Bianca Balslev (BB) Allan L. Klem (AK) Sussie Tranekær

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Brøndby d. 11.10.09. Referat af: Referat nr. 10. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.09.09 kl. 18.30 22.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Brøndby d. 11.10.09. Referat af: Referat nr. 10. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.09.09 kl. 18.30 22. DIRIGENT: PETER NIELSEN AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott (EO) Varmemester Claus Kæstel (CK) Freddy Rasmussen (FR) Mads Greve (MG) Tina Laursen (TL) Peter Nielsen (PN) David Oszlak

Læs mere

Årsberetning fra bestyrelsen afdeling 3.

Årsberetning fra bestyrelsen afdeling 3. Årsberetning fra bestyrelsen afdeling 3. Beretning for Året 2007 2008 Siden sidste beboermøde har bestyrelsen afholdt 10 bestyrelsesmøder. Der er 3 medlemmer der har valgt, at forlade bestyrelsen i løbet

Læs mere

Meddelelser fra administrationen v / Esbern Ott og varmemesteren v / Mehmet B.

Meddelelser fra administrationen v / Esbern Ott og varmemesteren v / Mehmet B. Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken afd. 3. Brøndbyøster d. 10.03.2015. Referat af: Referat nr. 6.1 BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 03.03.15 kl. 18.30 21.45 Marts DIRIGENT: MAIBRITT GÛNTHER AD. 1 Fremmødte

Læs mere

Afbud fra Mads Greve. Bestyrelsen godkender at der bliver rykket rundt på nogle punkter på dagsordenen af hensyn til at (NS) skal gå kl. 21.00.

Afbud fra Mads Greve. Bestyrelsen godkender at der bliver rykket rundt på nogle punkter på dagsordenen af hensyn til at (NS) skal gå kl. 21.00. DIRIGENT: TINA LAURSEN AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Forretningsførende Esbern Ott (EO) Formand Freddy Rasmussen (FR) Tina Laursen (TL) David Oszlak (DO) Knud Petersen (KP) Bianca Balslev (BB) Naseer Shah

Læs mere

tirsdag den 21. januar 2014 i Kulturhuset Pilegården, Brønshøjvej 17, klokken 19.00 præcis.

tirsdag den 21. januar 2014 i Kulturhuset Pilegården, Brønshøjvej 17, klokken 19.00 præcis. 1 Ekstraordinært afdelingsmøde Boligforeningen AAB afdeling 20 Tjørnevangen 16 2700 Brønshøj Brønshøj den 23. december 2014 1. varsel I henhold til boligforeningens vedtægter 14 indkaldes til ekstraordinært

Læs mere

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent referat Emne Afdelingsmøde i Bellahøj Dato 27. september 2011 00:00 Sted Restaurant Bellahøj, Bellahøj 20 Deltagere Fra Bellahøj: 40 lejemål var til stede Fra fsb: Formand for organisationsbestyrelsen

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Miniinstitutionen Nordhøj bydes velkommen, selvom de ikke lejer på samme måde som andre almene beboer.

Miniinstitutionen Nordhøj bydes velkommen, selvom de ikke lejer på samme måde som andre almene beboer. Kalmargade, 26. sep. 2012 Referat af beboermødet i Kalmargade afd. 29. Punkt 1 Robert bliver valgt til dirigent. Miniinstitutionen Nordhøj bydes velkommen, selvom de ikke lejer på samme måde som andre

Læs mere

Meddelelser fra Administrationen v / Esbern Ott, samt fra varmemesteren V / Freddy Rasmussen.

Meddelelser fra Administrationen v / Esbern Ott, samt fra varmemesteren V / Freddy Rasmussen. Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken afd. 3. Brøndbyøster d. 9,09.13 Beslutningsreferat af: Referat nr. 11 BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 03.09.13 kl. 18.30 21.15 september 2013 DIRIGENT: SUSSIE TRANEKÆR

Læs mere

Andelsboligforeningen AMAGERBRO

Andelsboligforeningen AMAGERBRO Referat fra ordinær generalforsamling d. 20. marts 2012, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab samt budget 4. Indkomne forslag 5. Valg af kasserer

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Rådsmøde den 03/05 2010 kl. 19 i Centerbygningen

Rådsmøde den 03/05 2010 kl. 19 i Centerbygningen Rådsmøde den 03/05 2010 kl. 19 i Centerbygningen Rådsmedlemmer til stede Mads H. Hansen (MHH), 15C Cecilie Vej-Hansen (CVH), 19C Dennis Schwartz Knap (DSK), 20B Solvej Hansen (SH), 15F Marie Viholt Oxfeldt

Læs mere

4. Bestyrelseskonstituering... Fælles * Gennemgå strukturering samt godkendelse af udvalg... DV

4. Bestyrelseskonstituering... Fælles * Gennemgå strukturering samt godkendelse af udvalg... DV Bestyrelsesmøde Mødedato: Søndag den 28.10.2012 Mødested: Klublokalet Tidspunkt: 10:00 16:00 Mødetype: Bestyrelsesmøde nr. 01 Fortæring: & TL Tegnstyrer: KLC Kvaje slik:? Referent: TL Deltagere: Fraværende:

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i A/B Bomhoffs Have (BH) Onsdag den 21.november 2012 kl. 16-18.30

Referat af bestyrelsesmøde i A/B Bomhoffs Have (BH) Onsdag den 21.november 2012 kl. 16-18.30 Referat af bestyrelsesmøde i A/B Bomhoffs Have (BH) Onsdag den 21.november 2012 kl. 16-18.30 hos Karen Hjerl (KH). Tilstede var derudover Pia Sindbjerg (PS), Freddy Vainer (FV), Mette Linnert (ML), og

Læs mere

Formanden (HLN) indledte med at byde de fremmødte beboere velkommen.

Formanden (HLN) indledte med at byde de fremmødte beboere velkommen. Referat Ordinært afdelingsmøde i Fortunen Øst Mandag d. 2. maj 2011 kl.19.00 I Bibliotekssalen på Stadsbiblioteket Til stede fra afdelingsbestyrelsen var: Formand: Hanne Lentz-Nielsen (HLN) Næstformand:

Læs mere

Referat til bestyrelsesmøde den 5. august 2013 kl. 18.00

Referat til bestyrelsesmøde den 5. august 2013 kl. 18.00 Formalia: 1. Dirigent: LK 2. Referent: CH 3. Til stede: Lars (LK), Christoffer (CH), Michael (MNN), Enver (EP) 4. Fraværende: Maria (suppleant) og Julie (suppleant) Næste bestyrelsesmøde: 1. Mandag den

Læs mere

Lejerbo skaber rum for liv

Lejerbo skaber rum for liv 40. årgang Nr. 2 Februar 2012 LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand Lejerbo skaber rum for liv Redaktørens side Det er blevet meget koldt, desværre og med udsigt

Læs mere

Referat fra ordinært beboermøde den 11/11 Centerbygningen, Trørød Kollegiet

Referat fra ordinært beboermøde den 11/11 Centerbygningen, Trørød Kollegiet Referat fra ordinært beboermøde den 11/11 Centerbygningen, Trørød Kollegiet Rådsmedlemmer til stede Cecilie Vej-Hansen (CVH), 19C Dennis Schwartz Knap (DSK), 20B Solvej Hansen (SH), 15F Marie Viholt Oxfeldt

Læs mere

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005 Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005 Referat af beboermøde d. 3. maj 2005 Tilstede: Beboere:15 Fra hovedbestyrelsen: Finn Nielsen Fra boligselskabet: Forretningsfører

Læs mere

Bestyrelsen trækker deres forslag om bådpladser tilbage, da det kan være i strid med vedtægterne.

Bestyrelsen trækker deres forslag om bådpladser tilbage, da det kan være i strid med vedtægterne. Referat fra bestyrelsesmøde i Morsø Sejlklub og Marina onsdag d. 17. februar 2010 kl. 17 i klubhuset. Mads var fraværende. Interne revisor bemærkninger. Hans og Jens kommer kl. 17. Opstramning af procedure

Læs mere

Web.referat nr. 20, mandag d. 11. marts 2013

Web.referat nr. 20, mandag d. 11. marts 2013 Web.referat nr. 20, mandag d. 11. marts 2013 Tilstede: Ibrahim El-Khatib, Fazilet Sahin, Jesper Jensen, Petina Larsen og Pia v. Benzon Suppleante: Alice Jensen Afbud: Kirsten Mouritzen og John v. Benzon

Læs mere

Til stede: Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) Michael (MNN) og Martin (ML)

Til stede: Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) Michael (MNN) og Martin (ML) Indhold 1. Formalia: 2. Næste bestyrelsesmøde: 3. Vagtperioder: 4. Nye sager: 5. Vicevært (ML): 6. Økonomi: 7. Ejendom & vedligeholdelses sager: 8. Gård: 9. Erhverv: 10. Beboer sager: 11. Salg: 12. Evt.:

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

Repræsentantskabsmødet i juni 2009 blev et hurtigt møde. Der var et lille indlæg af Rita om regnskabet og budgettet.

Repræsentantskabsmødet i juni 2009 blev et hurtigt møde. Der var et lille indlæg af Rita om regnskabet og budgettet. Postfunktionærernes Andels-Boligforening Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail pab@pab.dk CVR nr. 31 49 64 11 Organisationsbestyrelsens beretning

Læs mere