Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1

2

3 Side 3

4 Side 4

5 Side 5

6 Side 6

7 Side 7

8 Side 8

9 Side 9

10 Side 10

11 Side 11

12 Side 12

13 Side 13

14 Side 14

15 Side 15

16 Side 16

17 Side 17

18

19 Social- og Sundhedsudvalget i alt Heraf "råderumspulje" Social- og Sundhedsudvalget - serviceudgifter i alt Social- og Sundhedsudvalget - aktivitetsbestemt Social- og Sundhedsudvalget - nettoudgift ældreboliger Social- og Sundhedsudvalget - overførselsudgifter i alt Sundhed og Omsorg - i alt Sundhed og Omsorg - serviceudgifter i alt Heraf "råderumspulje" Korrigeret Overførsler fra budget ekskl. overførsler 2015 til Budgetopfølgning pr. 31. maj netto Andel Oprindeligt overført budget 2016 til anlæg Forbrug Forbrugs % 2016 i.f.t. korrigeret budget ekskl. overførsler Forbrugs % 2015 i.f.t. regnskab ultimo maj Forbrugs % 2014 i.f.t. regnskab ultimo maj Forbrugs % 2013 i.f.t. regnskab ultimo maj Forventet regnskab 2016 Afvigelse mellem korrigereet budget ekskl. overførsler og forventet Resultat sidste månedsopgø relse ,88 39,56 39,28 39, ,33 44,04 43,59 43, ,61 23,80 24,44 23, ,36 74,97 84,48 75, ,80 41,63 41,63 41, ,24 39,73 38, ,49 46,10 44,17 45, Beboelse ,00 69,01 62,17 57, Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning ,49 35,69 44,39 44, Vederlagsfri behandling hos fysio- terapeut ,46 40,70 37,22 32, Kommunal tandpleje ,79 48,66 34,78 50, Sundhedsfremme og forebyggelse ,02 22,29 31,95 41, Andre sundhedsudgifter ,63 29,21 14,66 35, Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede ,64 46,99 45,04 46, Forebyggende indsats for ældre og handicappede ,80 65,40 41,44 42, Plejehjem og beskyttede boliger 0, Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring ,67 42,67 39,30 38, Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning ,91 25,59 29,10 46, Rådgivning og rådgivningsinstitutioner ######### 38,62 37,40 43, Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf ,09 58,38 56,94 62, Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund ,86 44,11 34,77 37, Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh ,00 42,67 39,09 31, Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) ,36 29,57 29,61 31, Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) ,86-44,34 232,69 69, Side 19

20 Side 20 Korrigeret Overførsler fra budget ekskl. overførsler 2015 til Andel Oprindeligt overført budget 2016 til anlæg Forbrug Forbrugs % 2016 i.f.t. korrigeret budget ekskl. overførsler Forbrugs % 2015 i.f.t. regnskab ultimo maj Forbrugs % 2014 i.f.t. regnskab ultimo maj Forbrugs % 2013 i.f.t. regnskab ultimo maj Forventet regnskab 2016 Afvigelse mellem korrigereet budget ekskl. overførsler og forventet Resultat sidste månedsopgø relse Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) ,09 41,26 42,25 42, Øvrige sociale formål ,02 83,80 70,92 74, Handicap og Psykiatri - i alt Handicap og Psykiatri - serviceudgifter i alt Heraf "råderumspulje" ,55 40,70 42,68 39, ,02 40,51 42,67 39, Andre faste ejendomme ,99 36,59 30,95 13, Specialpædagogisk bistand til voksne ,39 26,02 30,95 13, Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede ,17 43,96 45,95 40, Forebyggende indsats for ældre og handicappede ,12 35,96 41,58 40, Rådgivning og rådgivningsinstitutioner ,15 80,16 45,36 62, Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) ,31 35,30 38,63 33, Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) ,41 40,66 39,30 44, Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) ,17 37,79 38,19 44, Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) ,67 31,66 47,05 36, Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) ,99 40, Handicap og Psykiatri - overførselsudgifter i alt Heraf "råderumspulje" ,10 43,69 43,69 87, Sociale formål ,10 43,69 43,69 87, Service og digitalisering (Social- og Sundhedsudv.) ,33 42,06 40,88 40, Borgerservice (Social- og Sundhedsudv.) - serviceudgifter ,50 39,23 34,51 35, Heraf "råderumspulje" Andre sundhedsudgifter ,68 40,31 34,50 35, Øvrige sociale formål ,45 21,47 35,18 24, Borgerservice (Social- og Sundhedsudv.) - overførselsudgifter i alt Heraf "råderumspulje" ,11 41,58 41,58 40, Personlige tillæg ,04 33,33 33,33 30, Boligydelse til pensionister ,04 42,61 42,61 42, Boligsikring ,90 43,83 43,83 43, Aktivitetsbestemt medfinansiering af ,61 23,80 24,44 23, sundhedsvæsenet 0

21 Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet Ældreboliger i alt Sundhed og Omsorg Korrigeret Overførsler fra budget ekskl. overførsler 2015 til Andel Oprindeligt overført budget 2016 til anlæg Forbrug Forbrugs % 2016 i.f.t. korrigeret budget ekskl. overførsler Forbrugs % 2015 i.f.t. regnskab ultimo maj Forbrugs % 2014 i.f.t. regnskab ultimo maj Forbrugs % 2013 i.f.t. regnskab ultimo maj Forventet regnskab 2016 Afvigelse mellem korrigereet budget ekskl. overførsler og forventet Resultat sidste månedsopgø relse ,61 23,80 24,44 23, ,88 74,97 84,48 75, ,70 40,71 49,39 38, Ældreboliger ,70 40,71 49,39 38, Handicap og Psykiatri , Ældreboliger ,71 32, Ældreboliger, Sundhed og Omsorg ,92 68,98 80,63 66, Ældreboliger ,92 68,98 80,63 66, Ældreboliger, Voksenhandicap og Soc ,40 63,00 58,30 60, Ældreboliger ,40 63,00 58,30 60, Side 21

22

23 Side 23 Sundhed og Omsorg Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 på drift - netto Korr. budget ekskl. overførsler 2016 Overførsler fra 2015 til 2016 Andel Oprindeligt overført til budget / 2016 anlæg Forbrug Forbrugs % 2015 i f.t. korrigeret budget ekskl. overførsler Forventet regnskab 2016 Afvigelse mellem korrigeret budget ekskl. overførsler og forventet regnskab Resultat sidste månedsopgørelse , heraf buffer/råderumspulje Beboelse , Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning , Kræftrehabilitering , Træning , Sundhedscenter Vest , Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut , Kommunal tandpleje , Sundhedsfremme og forebyggelse , Pulje til Sundhedsfremme og forebyggelse , Sundhedsfremme og forebyggelse , Andre sundhedsudgifter (hospice) , Ældreboliger , Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede , Fællesudgifter/indtægter, Pleje/omsorg , Praktisk bistand og pleje "UDE" , Praktisk bistand og pleje "INDE" , Madservice, fælles , Hjemmesygepleje , Hjemmepl. biler reklamefin. toldmomset , Ledelse , Træning , Tilskud til personlig og praktisk hjælp , Faglig Drift og Udvikling , Elever , Fælles sundhedsindsats , Områdekontoret , Rindum Plejehjem , Plejehjemmet Klokkebjerg , Friplejehjemmet Stauning , Forebyggende indsats for ældre og handicappede , Forebyggende hjemmebesøg , Misbrugsafd. - Udslusning og bostøtte 85, SCV , Leje af aflastningsboliger , Aktivitetscenter Nord - Grønnegade og Holmeg ,

24 Korr. budget ekskl. overførsler 2016 Overførsler fra 2015 til 2016 Andel Oprindeligt overført til budget / 2016 anlæg Forbrug Forbrugs % 2015 i f.t. korrigeret budget ekskl. overførsler Forventet regnskab 2016 Afvigelse mellem korrigeret budget ekskl. overførsler og forventet regnskab Resultat sidste månedsopgørelse Plejehjem og beskyttede boliger , Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring , Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning , Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 110) , Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund , Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh , Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) , Længerevarende ophold 108, S&O , Længerevarende ophold 108, SCV , Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) , Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) , Korr. budget ekskl. overførsler 2016 Overførsler fra 2015 til 2016 Andel Oprindeligt overført til budget / 2016 anlæg Forbrug Forbrugs % 2015 i f.t. korrigeret budget ekskl. overførsler Forventet regnskab 2016 Afvigelse mellem korrigeret budget ekskl. overførsler og forventet regnskab Resultat sidste månedsopgørelse , heraf buffer/råderumspulje Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet , Side 24 2

25

26 = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Specialteam i Handicap og Psykiatri Korrigeret budget ekskl. overførsler 2016 Budgetopfølgning pr. 31. maj netto Overførsler fra 2015 til 2016 Andel overført til anlæg Oprindeligt budget Forbrug Forbrugs % 2016 i.f.t. korrigeret budget ekskl. overførsler Forventet regnskab 2016 Afvigelse mellem korrigeret budget ekskl. overførsler og forventet regnskab Resultat sidste månedsopgørelse Samlet resultat Handicap og Psykiatri - serviceudgifter Heraf "råderumspulje" Køb af pladser Salg af pladser Hjælpeordninger SEL 95 og Kontaktperson/ledsageordn.SEL 97og Øvrige driftskonti Demografi og strategi m.v Effektiviseringsbidrag Handicap og Psykiatri - overførselsudgifter Merudgifter 100 inkl. 50% statsrefusion Side 26

27

28 Service & Digitalisering under Social- og sundhedsudvalget Korr. budget kr. Oprindeligt budget / kr. Forbrug kr. Forbrugs % 2016 Forventet regnskab 2016 Afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab Resultat sidste månedsopgørelse Funktion DKK DKK DKK Andre sundhedsudgifter , Personlige tillæg , Boligydelse til pensionister , Boligsikring , Øvrige sociale formål , Side 28

29

30 NOTAT Til Kopi Fra Line Loldrup Emne Udvikling i sager og udgifter Handicap og Psykiatri Telefon E-post Dato 10. juni 2016 Sagsnummer Udviklingen i antal brugere og udgifter Fagområdet har udarbejdet fire grafer, der viser udviklingen i antal brugere og udgifter. Antal helårspersoner kan rumme samme person flere gange, idet én person kan få mere end én ydelse. Antal I alt kr , , , , , Side 30

31 Grafen viser de samlede udgifter over år samt antal helårspersoner, der enten er placeret i Handicap og Psykiatris egne tilbud eller købte pladser udenfor kommunen. Grafen indeholder alle tilbud dvs. både botilbud, dagtilbud, bostøtte, hjælpeordninger mv. Som det ses, er antallet af helårspersoner steget. Udgifterne er faldet fra 2012 til 2014, hvorefter de er steget. I forhold til sidste måned er antal helårspersoner steget fra 1.470,2 til 1.480,3 helårspersoner, og prisen er steget fra kr. til kr. Antal Ialt kr , , , , , Grafen viser de samlede indtægter for alle de tilbudstyper, der sælges samt antal helårspersoner i disse tilbud. Antallet af helårspersoner samt indtægterne er faldet. I forhold til sidste måned er antal helårspersoner uændret, og indtægterne er steget fra kr. til kr. 2 Side 31

32 I alt Antal kr , , , , , Grafen viser antal helårspersoner og gennemsnitsudgifter i forhold til køb af botilbud i andre kommuner og i regioner. Gennemsnitsudgifterne er faldet frem til 2014, hvorefter de er steget og antallet af helårspersoner er steget frem til 2013 hvorefter de er faldet. I forhold til sidste måned er antal helårspersoner steget fra 159 til 159,7 helårspersoner, og gennemsnitsudgiften er steget fra kr. til kr. 3 Side 32

33 Antal I alt kr , , , , , Grafen viser antal helårspersoner og gennemsnitsudgifter i forhold til egne botilbud. Af grafen fremgår, at antallet af helårspersoner er steget hvert år indtil 2015, hvorefter de er faldet og gennemsnitsudgifterne er steget frem til 2014, hvorefter de er faldet. I forhold til sidste måned er både antal helårspersoner og gennemsnitsprisen uændret. 4 Side 33

34

35 R A P P O R T Det fremtidige arbejde med ressourceforløb Side 35

36 RAPPORTTITEL Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning Baggrund Status på arbejdet med ressourceforløb Målgruppen for ressourceforløb Ministeriets beskrivelse af målgruppen Lokale prioriteringer i forhold til målgruppen Fælles tværgående effektmål Indholdet i ressourceforløbene De fremtidige arbejdsgange i sagsbehandlingen Programbudgettering... 8 Side 36

37 RAPPORTTITEL Side 3 1. Indledning 1.1. Baggrund Ressourceforløbene er indført som led i førtidspensions- og fleksjobreformen fra Målgruppen er personer, som har så komplekse problemer, at de er i risiko for at blive tilkendt førtidspension. Et centralt element i førtidspensionsreformen er således, at personer under 40 år som udgangspunkt ikke skal have tilkendt førtidspension. Indsatsen i ressourceforløb skal være tværfaglig og sammenhængende og skal hjælpe personen videre mod selvforsørgelse. Der skal med andre ord i højere grad være fokus på de ressourcer, som den enkelte har, og den måde disse kan udvikles på. Når en person visiteres til ressourceforløb, stopper den hidtidige ydelse. Vedkommende skal i stedet have ressourceforløbsydelse. Borgere kan visiteres til ressourceforløb som varer et til fem år med mulighed for flere på hinanden følgende forløb, hvis dette findes relevant. Et ressourceforløb vil ofte bestå af både beskæftigelsestilbud, sociale tilbud og sundhedsmæssige tilbud, som bliver kombineret og koordineret i forhold til borgerens indsatsplan. Tilbud i et ressourceforløb, kan f.eks. være mentorstøtte, bevilling af fysioterapi, massage, psykolog eller søvnterapi via Integrationsnet, funktionsbeskrivelse via Sundhedscenter Vest, højskoleophold, sociale værkstedstilbud, støtte gennem andre fagområder f.eks. Børn og Familie, støtteforanstaltninger via Handicap og Psykiatri, ligesom det kan være virksomhedspraktik, opkvalificering med kurser og lignende. Som hjælp til at komme gennem ressourceforløbet, får borgeren én gennemgående koordinerende sagsbehandler, som har ansvaret for at varetage borgerens sag. Der er i Beskæftigelse i Ringkøbing-Skjern kommune seks medarbejdere, som er koordinerende sagsbehandlere for borgere i ressourceforløb. En af dem er også mødeleder i Rehabiliteringsteamet Status på arbejdet med ressourceforløb Pr. december 2015 har der været 215 ressourceforløbssager, hvoraf der er 185 aktive ressourceforløbssager. Tabellen nedenfor viser den ydelse, som de 185 borgere, der er i et ressourceforløb, kommer fra: Side 37

38 RAPPORTTITEL Side 4 Sygedagpenge 60 Diverse 23 Ledighedsydelse 17 Kontanthjælp 53 Uddannelseshjælp 18 Sygedagpenge/fleksjob 1 Revalidering 12 Ingen ydelse 2 30 sager er afsluttede, og de er afsluttet til følgende: 14 til førtidspension 9 til fleksjob, hvor af de 5 gik direkte i et fleksjob og 4 kom på ledighedsydelse 4 er fraflyttet kommunen 1 er kommet i ordinært arbejde 1 er kommet i revalidering til ordinært arbejde 1 er afgået ved døden 2. Målgruppen for ressourceforløb 2.1. Ministeriets beskrivelse af målgruppen Det fremgår af en orienteringsskrivelse fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, at Målgruppen for ressourceforløb vil typisk være personer, der kommer fra kontanthjælp eller sygedagpenge, og hvis arbejdsevne er så begrænset, at de er i risiko for at få tilkendt førtidspension, hvis der ikke gøres en ekstra, tværfaglig indsats for at understøtte vejen mod job eller uddannelse. Målgruppen kan også være personer, der ikke nødvendigvis har en varig begrænsning i deres arbejdsevne. De er derimod aktuelt udfordret af komplekse problemer i form af fx helbredsproblemer, misbrug, sociale forhold m.v. og vurderes derfor ikke at kunne komme i job eller uddannelse på kort eller mellemlangt sigt. Visitation til ressourceforløb vil altid bero på en konkret og individuel vurdering af den enkeltes situation. Visitation til ressourceforløb forudsætter, at borgeren har sammensatte, komplekse problemer udover ledighed, der vil kræve en tværgående indsats i forhold til 1) beskæftigelse/uddannelse, 2) det sociale område og/eller 3) sundhedsområdet. Herudover gælder, at en eller flere af følgende betingelser skal være opfyldt: Side 38

39 RAPPORTTITEL Side 5 Personen har været længerevarende på offentlig forsørgelse og fx har haft svært ved at få fodfæste i uddannelsessystemet eller på arbejdsmarkedet. Personen har deltaget i en indsats rettet mod uddannelse og/eller job. Fx er der udarbejdet en UU-plan, en jobplan, revalidering eller en indsats som led i sygedagpengeopfølgning, uden at det har haft den ønskede effekt. Kommunen vurderer, at der er behov for en længevarende indsats, førend uddannelse/job er et realistisk mål. Sammenfattende viser ovenstående beskrivelse, at målgruppen for ressourceforløb er kendetegnet ved en betydelig funktionsevnebegrænsning, der gør det nødvendigt med en længerevarende indsats, inden de pågældende borgere kan komme ud på arbejdsmarkedet Lokale prioriteringer i forhold til målgruppen Ringkøbing-Skjern Kommune ønsker fremadrettet at foretage en lokal prioritering i målgruppen for ressourceforløb med henblik på at opnå den størst mulige positive effekt af forløbene. Den lokale prioritering baserer sig på kommunens hidtidige erfaringer med ressourceforløbene og bygger på tre elementer: 1) En lokal definition af målgruppen for ressourceforløb 2) En beskrivelse af hvilke borgere der fremadrettet skal tilbydes førtidspension fra starten og således ikke skal tilbydes ressourceforløb 3) En beskrivelse af hvilke borgere der fremadrettet ikke skal tilbydes ressourceforløb men i stedet håndteres på anden vis Lokal definition af målgruppen for ressourceforløb Målgruppen for ressourceforløb defineres som personer med komplekse problemstillinger, dvs. hvor der i løsning af problemstillingerne er et potentiale i at inddrage kompetencer fra minimum to fagområder. Typiske borgere i målgruppen vil være: Yngre personer for hvem normalindsatsen ikke skønnes at være tilstrækkelig eller er forsøgt uden held Borgere med lettere psykiske lidelser, hvor andre mulige tiltag er forsøgt Personer, der er motiverede for at blive en del af arbejdsmarkedet Hvilke borgere skal fremadrettet tilbydes førtidspension fra starten og således ikke tilbydes ressourceforløb? Side 39

40 RAPPORTTITEL Side 6 Borgere, der fremadrettet skal tilbydes førtidspension fra starten og således ikke tilbydes ressourceforløb, inkluderer: Personer med alvorlig og uhelbredelig sygdom Borgere med svær psykisk sygdom, hvor behandlingsmulighederne er udtømte, eller hvor det kan give forværring i den psykiske sygdom, hvis der iværksættes foranstaltninger. Traumatiserede flygtninge, der allerede har været igennem traumebehandling Unge multihandicappede Borgere med betydelige sociale problemer, som ikke har kunnet løses trods talrige indsatser Der er i folketinget fremsat lovforslag L 145 Forslag til lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. Med lovforslaget undtages visse sager om førtidspension fra kravet om forelæggelse for rehabiliteringsteamet. Det drejer sig om følgende to sagstyper: Ansøgningssager, hvor kommunerne vurderer, at det er utvivlsomt, at borgeren ikke opfylder betingelserne for tilkendelse af førtidspension Sager om tilkendelse af førtidspension, hvor kommunerne vurderer, at personen er så syg eller har så betydelige funktionsnedsættelser, at det er helt åbenbart formålsløst at forsøge at udvikle arbejdsevnen. Lovforslaget understøtter således ovenstående beskrivelse af, hvilke borgere der i Ringkøbing-Skjern Kommune fremadrettet tilbydes førtidspension fra starten og således ikke tilbydes ressourceforløb. 3. behandling af lovforslaget forventes den 19. maj Hvilke borgere skal fremadrettet ikke tilbydes ressourceforløb men i stedet håndteres på anden vis? Borgere, der fremadrettet ikke skal tilbydes ressourceforløb men i stedet håndteres på anden vis, inkluderer: Personer der er meget fastlåste i deres situation, f.eks.: o En del af gruppen af Borgere med funktionelle lidelser, dvs. lidelser, hvor der er fysiske symptomer af mild til svær grad men hvor der objektiv ikke kan findes en årsag til smerterne o Personer med en lav grad af motivation for at blive en del af arbejdsmarkedet o Borgere med en særlig historik f.eks. personer der hele deres voksenliv har været på kontanthjælp Borgere der har modtaget ledighedsydelse i over 78 uger Personer der har modtaget kontanthjælp i over 5 år Side 40

41 RAPPORTTITEL Side 7 Elever på Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) (aktuelt er der ingen borgere i denne kategori i ressourceforløb) At disse borgere håndteres på anden vis betyder, at Ringkøbing-Skjern Kommune fremadrettet ikke tilbyder dem et længerevarende ressourceforløb. I stedet tilbydes borgerne typisk en håndholdt beskæftigelsesindsats, som er mindre omfattende og kompleks end ressourceforløbene. 3. Fælles tværgående effektmål Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats har til formål at bidrage til et velfungerende arbejdsmarked ved bl.a. at støtte personer, der på grund af begrænsninger i arbejdsevnen har særlige behov for hjælp til at få arbejde. Ifølge lovgivningen er formålet med ressourceforløb således at få borgerne ud på arbejdsmarkedet. Det fælles tværgående effektmål for arbejdet med ressourceforløb i Ringkøbing-Skjern Kommune er derfor: Det fælles tværgående effektmål for arbejdet med ressourceforløb: Flest mulige borgere skal opnå en tilknytning til arbejdsmarkedet Dette betyder, at deltagerne i ressourceforløb efter endt forløb som udgangspunkt skal opnå en tilknytning til arbejdsmarkedet enten i form af ordinær beskæftigelse eller fleksjob. Imidlertid er det karakteristisk for målgruppen for ressourceforløb, at deltagernes arbejdsevne er stærkt begrænset, eller at de er udfordret af så komplekse problemer, at de vurderes ikke at kunne komme i job eller uddannelse på kort eller mellemlangt sigt. Det kan derfor give god mening at formulere nogle delmål for arbejdet med ressourceforløb. Naturens Rige udstikker en politisk retning om, at vi som kommune skal fremme borgernes mulighed for at tage ansvar for eget liv, og at vi skal sætte borgernes behov i centrum. I forlængelse heraf angiver Beskæftigelsespolitikken, at Vi møder borgeren anerkendende og fokuserer på borgerens ressourcer. Vi giver borgeren ansvar. Sammen udarbejder vi en målrettet plan, som hjælper borgeren ud af offentlig forsørgelse. Arbejdet med ressourceforløb skal således sætte borgernes behov i centrum. Det primære delmål for arbejdet med ressourceforløb er derfor: Det primære delmål for arbejdet med ressourceforløb: Side 41

42 RAPPORTTITEL Side 8 Løsning af de problemstillinger som ud fra borgerens behov udgør de største forhindringer for, at den pågældende borger kan komme ind på arbejdsmarkedet. Ud over de problemstillinger, som borgeren selv definerer som centrale barrierer for, at borgeren kan komme ind på arbejdsmarkedet, kan man socialfagligt identificere nogle kompetencer, der er nødvendige for, at borgeren kan mestre eget liv. Det sekundære delmål for arbejdet med ressourceforløb er derfor: Det sekundære delmål for arbejdet med ressourceforløb: Styrkelse af borgerens evne til at mestre eget liv helbredsmæssigt, arbejdsrelateret og socialt Målet er således, at ressourceforløbene bidrager til, at borgeren i højere grad mestrer sin sygdom/livssituation, mestrer at indgå i et arbejdsfællesskab samt mestrer at indgå i sociale relationer, herunder en evt. forældrerolle. Der anvendes løbende progressionsmålinger for at kunne vurdere, om delmålene for ressourceforløbene bliver opfyldt. For at belyse, om dette er tilfældet, skal man kunne se, om der er bevægelse på de relevante parametre: Går det fremad (progression)? Går det tilbage (regression)? Er der stilstand (status quo)? 4. Indholdet i ressourceforløbene 5. De fremtidige arbejdsgange i sagsbehandlingen 6. Programbudgettering Side 42

43

44 N O T A T Til Beskæftigelsesudvalget Kopi Fra Mads Laursen Emne Proces for udvikling af arbejdet med ressourceforløb Afdeling Politisk Administrativt Sekretariat Telefon E-post Dato 8. januar 2016 Sagsnummer Procesplan for udvikling af arbejdet med ressourceforløb Styregruppen for rehabiliteringsteamet besluttede på sit møde den 21. december 2015, at der igangsættes en ny proces med det formål at udvikle arbejdet med borgere med tilbud om ressourceforløb. Samtidig har Ringkøbing-Skjern, Slagelse og Haderslev kommuner etableret et tværgående samarbejde om styring af den kommunale ressourceanvendelse. Projektet sætter fokus på styring på effekterne af de tværgående kommunale indsatser. Styregruppen for rehabiliteringsteamet har givet sin opbakning til, at arbejdet med ressourceforløbene udpeges til at indgå i udviklingsprojektet i samarbejde med Slagelse og Haderslev kommuner, og at der således udarbejdes et oplæg til programbudgettering for arbejdet med ressourceforløb i Ringkøbing- Skjern Kommune. Formål Formålet med processen for udvikling af arbejdet med ressourceforløb er at fastlægge: Målgruppen for ressourceforløbene, idet forløbene skal have størst mulig positiv effekt Fælles tværgående effektmål for arbejdet med ressourceforløb Det fremtidige indhold i ressourceforløbene, dvs. de tværgående indsatser, der fremadrettet skal indgå i forløbene De fremtidige arbejdsgange, herunder et tidligt tværgående samarbejde om borgerne 1 Side 44

45 Beslutningskompetencen i forhold til de tværgående indsatser i ressourceforløbene, således at disse kan iværksættes hurtigt og effektivt Opfølgningen på sagerne Programbudgettering for arbejdet med ressourceforløb Proces Processen for udvikling af arbejdet med ressourceforløb kan inddeles i tre faser. Den første fase strækker sig fra den 21. december 2015, hvor styregruppen besluttede at igangsætte processen, til Børne- og Familieudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget orienteres om arbejdet på møderne i juni I den første fase er der fokus på at fastlægge: Målgruppen for ressourceforløbene Fælles tværgående effektmål for arbejdet med ressourceforløb På mødet i maj 2016 behandler Beskæftigelsesudvalget oplægget til målgruppe og fælles tværgående effektmål. Den anden fase strækker sig fra Børne- og Familieudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget orienteres om arbejdet på møderne i juni 2016 til møderne i Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Familieudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget i december I den anden fase er der fokus på at fastlægge: Indholdet i ressourceforløbene, dvs. de tværgående indsatser der fremadrettet skal indgå i forløbene De fremtidige arbejdsgange, herunder et tidligt tværgående samarbejde om borgerne Beslutningskompetencen i forhold til de tværgående indsatser i ressourceforløbene, således at disse kan iværksættes hurtigt og effektivt Opfølgningen på sagerne Forsøg med programbudgettering På møderne i december 2016 behandler Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Familieudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget oplægget til indhold i ressourceforløbene, beslutningskompetencen i forhold til de tværgående indsatser samt forsøg med programbudgettering. Den tredje fase strækker sig fra møderne i Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Familieudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget i december 2016 til budgetkonferencen i august I denne fase afprøves den nye måde at arbejde med ressourceforløb, herunder den nye målgruppe, de fælles tværgående effektmål, det nytænkte indhold i ressourceforløbene, de nye arbejdsgange m.v. På baggrund af erfaringerne med den nye måde at arbejde med ressourceforløb udarbejdes der i foråret 2018 et nyt oplæg til det fremtidige arbejde med ressourceforløb. Oplægget indgår i den politiske budgetbehandling i Procesplan 2 Side 45

46 Første fase: Tidspunkt 21. december 2015 Aktivitet Møde i styregruppen for rehabiliteringsteamet Styregruppen beslutter, at der igangsættes en ny proces for udvikling af arbejdet med borgere med tilbud om ressourceforløb. Styregruppen giver samtidig sin opbakning til, at Ringkøbing-Skjern Kommune arbejder på at indføre programbudgettering for arbejdet med ressourceforløb. 4. februar 2016 Processens forløb aftales Anette Ørbæk Andersen, direktør, Kim Ulv Christensen, fagchef for Beskæftigelse, samt Marianne Gramstrup, afdelingsleder for Social og Integration, aftaler processens forløb. 11. marts 2016 Workshop om udvikling af arbejdet med ressourceforløb Formålet med workshoppen var at give input til: Hvilken målgruppe, der er relevant for ressourceforløbene, hvis forløbene skal have størst mulig positiv effekt Fælles tværgående effektmål for arbejdet med ressourceforløb Deltagerne i workshoppen var medlemmerne af rehabiliteringsteamet samt styregruppen for rehabiliteringsteamet. 11. marts 21. april 2016 Udarbejdelse af oplæg til målgruppe og fælles tværgående effektmål for ressourceforløbene Der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af Mads Laursen, udviklingskonsulent i Politisk Administrativt Sekretariat, Marianne Gramstrup, afdelingsleder for Social og Integration, Heidi Iversen, mødeleder i rehabiliteringsteamet, samt Søren Lind, økonomikonsulent. Arbejdsgruppen udformer et oplæg ud fra de input, der kom på workshoppen. Oplægget har fokus på: Målgruppen for ressourceforløbene Fælles tværgående effektmål 26. april 2016 Møde i styregruppen for rehabiliteringsteamet 3 Side 46

47 Styregruppen for rehabiliteringsteamet behandler oplæg til målgruppe for ressourceforløb samt fælles tværgående effektmål. Oplægget rettes til. 27. april 4. maj maj 2016 Oplæg til målgruppe og fælles tværgående effektmål for ressourceforløbene er i høring i rehabiliteringsteamet Oplægget behandles pr. i styregruppen for rehabiliteringsteamet 30. maj 2016 Møde i Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget behandler oplægget til målgruppe og fælles tværgående effektmål. Oplægget rettes til. 21. juni 2016 Møde i Børne- og Familieudvalget Børne- og Familieudvalget orienteres om det igangværende projekt vedrørende udvikling af arbejdet med ressourceforløb. 22. juni 2016 Møde i Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget orienteres om det igangværende projekt vedrørende udvikling af arbejdet med ressourceforløb. 29. juni 2016 Møde i styregruppen for rehabiliteringsteamet Styregruppen for rehabiliteringsteamet tager stilling til anden fase af processen vedrørende udvikling af arbejdet med ressourceforløb. Anden fase: September 2016 Workshop om udvikling af arbejdet med ressourceforløb Formålet med workshoppen er at give input til: Indholdet i ressourceforløbene, dvs. de tværgående indsatser, der fremadrettet skal indgå i forløbene De fremtidige arbejdsgange, herunder et tidligt tværgående samarbejde om borgerne Beslutningskompetencen i forhold til de tværgående indsatser i ressourceforløbene, således at disse kan iværksættes hurtigt og effektivt Opfølgningen på sagerne 4 Side 47

48 Forsøg med programbudgettering Deltagerne i workshoppen er medlemmerne af rehabiliteringsteamet samt styregruppen for rehabiliteringsteamet. September - december 2016 Udarbejdelse af oplæg til indholdet i ressourceforløbene, de fremtidige arbejdsgange, beslutningskompetencen, opfølgningen på sagerne samt forsøg med programbudgettering På baggrund af input fra workshoppen udarbejdes der et oplæg til indholdet i ressourceforløbene, de fremtidige arbejdsgange, beslutningskompetencen, opfølgningen på sagerne samt forsøg med programbudgettering. 14. december december december 2016 Møde i Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget behandler oplægget til indholdet i ressourceforløbene, beslutningskompetencen i forhold til de tværgående indsatser samt forsøg med programbudgettering. Møde i Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget behandler oplægget til indholdet i ressourceforløbene, beslutningskompetencen i forhold til de tværgående indsatser samt forsøg med programbudgettering. Møde i Børne- og Familieudvalget Børne- og Familieudvalget behandler oplægget til indholdet i ressourceforløbene, beslutningskompetencen i forhold til de tværgående indsatser samt forsøg med programbudgettering. Tredje fase: Januar - december 2017 Forsøg med den nye måde at arbejde med ressourceforløb Den nye måde at arbejde med ressourceforløb afprøves i praksis, herunder: Den nye målgruppe for ressourceforløbene De fælles tværgående effektmål Det nytænkte indhold i ressourceforløbene De fremtidige arbejdsgange, herunder et 5 Side 48

49 tidligt tværgående samarbejde om borgerne Beslutningskompetencen i forhold til de tværgående indsatser i ressourceforløbene, således at disse kan iværksættes hurtigt og effektivt Opfølgningen på sagerne Forsøg med programbudgettering Den nye måde at arbejde med ressourceforløb evalueres løbende. Januar - april 2018 Udarbejdelse af et nyt oplæg til det fremtidige arbejde med ressourceforløb På bagrund af erfaringerne med den nye måde at arbejde med ressourceforløb udarbejdes der i et nyt oplæg til det fremtidige arbejde med ressourceforløb. Maj 2018 Møde i Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget behandler det nye oplæg til det fremtidige arbejde med ressourceforløb. Maj 2018 Møde i Børne- og Familieudvalget Børne- og Familieudvalget behandler det nye oplæg til det fremtidige arbejde med ressourceforløb. Maj 2018 Møde i Social- og Sundhedsudvalget Børne- og Familieudvalget behandler det nye oplæg til det fremtidige arbejde med ressourceforløb. August 2018 Budgetkonference Byrådet forhandler budgettet for Side 49

50

51 Pilotprojekt om digital planlægning i Hjemmeplejen - et analyse og optimeringsprojekt inkl. indkøb af biler til hjemmeplejen Analyse af Indkøb af kommunale biler til fire enheder Budget 18 Maj Tilbud Ringkøbing-Skjern Kommune 2016 Deloitte Side 51

52 Budget Deloitte kan løse den skitserede opgave inden for de angivne tidsfrister og til en pris for pilotprojektet på kr. ekskl. moms og direkte udgifter. Det kræver en stram styring af projektet og at Ringkøbing-Skjern Kommune leverer en stærk projektleder, står for dataindsamlingen, bookning af møder m.v. efter nærmere aftale med Deloitte. 2 Tilbud Ringkøbing-Skjern Kommune 2016 Deloitte Side 52

53 Budget Deloitte kan løse opgaven med pilotprojektet for et samlet honorar på kr. ekskl. moms, transport og udlæg Budgetoverblik Nedenfor fremgår Deloittes pris for det skitserede pilotprojekt for digital planlægning af hjemmeplejen. Prisen tilbydes som en fast pris, inklusive alle de skitserede analyser, leverancer, dataindsamlinger m.m. Efter drøftelse med Ringkøbing-Skjern Kommune vil projektet starte op i ultimo august 2016 og kan fuldføres på 3-4 måneder eksklusiv ferier. Deloitte har mulighed for en opstart i løbet af 2-4 uger. I budgettet er det antaget, at Ringkøbing-Skjern Kommune varetager den daglige interne projektledelse samt koordinering med kommunens afdelinger (fx mødebooking og dataindsamling m.v). Digital planlægning Pilotprojekt - Digital planlægning af hjemmeplejen inkl. indkøb af biler vs. Godtgørelse for hjemmeplejen Budget kr. Fordeling af timer på de enkelte faser Estimeret fordeling af projektets timer på hver af de fire faser kan ses henunder. Samlet set er der afsat 474 timer til projektets gennemførelse ud fra de aktiviteter der er beskrevet til tilbuddet. Fase Timeestimat fordelt på projektet faser Timerestimat Data Interview 100 Temaer/Scenaerier 125 Analyse 164 Anbefalinger - afrapportering 85 Timer i alt: 474 Ekstraordinær rabat kr. Samlet pris kr. Hertil kommer forventede omkostninger til transport og udlæg på kroner... 3 Effektivisering af kommunal befordring i Randers Kommune 2015 Deloitte Side 53

54 Timeestimat på allokerede medarbejdere Deloitte kan løse opgaven for et samlet honorar på kr. ekskl. moms, transport og udlæg Herunder ses det forventede antal timer på de medarbejdere der forventes at skulle løse opgaven i Ringkøbing-Skjern Kommune. Tilbuddet er baseret på et timeestimat på 474 timer til nedenstående timesatser. Samlet set er der tale om en betydelig rabat i forhold til vores normale timepriser. Timeestimat fordelt på allokerede medarbejdere Konsulentkategori Pris/time Timer Budget Allan Kirk Partner (projektpartner) kr kr. Henrik Wiingreen Seniorkonsulent (projektleder) kr kr. Mette Dyrberg/ Jens P. Jensen Konsulent kr kr. Morten H. Pedersen Director (ekspertressource) kr kr. Rasmus Frederiksen Rapidis Aps 800 kr kr kr. Ekstraordinær rabat Tilbudt honorar i alt for pilotprojekt (ekskl. moms, transport og udlæg) kr kr. De konkrete roller for de enkelte medarbejdere fremgår af cv er i det oprindelige oplæg.. 4 Effektivisering af kommunal befordring i Randers Kommune 2015 Deloitte Side 54

55 Budget Deloitte kan færdiggøre projektet om indkøb af kommunale biler til fire enheder for en fast merpris på kroner. Projektet er afbrudt to gange af RKSK, hvilket medfører et mindre merforbrug af timer til færdiggørelse Det er en forudsætning for at gøre projektet færdig til prisen, at det kører sideløbende med pilotprojektet i hjemmeplejen, for at kunne samle aktiviteter i de to projekter. 5 Tilbud Ringkøbing-Skjern Kommune 2016 Deloitte Side 55

56 Budget Deloitte kan løse den oprindelige opgave om indkøb af biler for en beskeden merpris på kroner, som skyldes de to udskydelser der har været. Budgetoverblik Nedenfor fremgår Deloittes pris for færdiggørelsen af det, af flere omgange, udskudte projekt om indkøb af kommunale biler i fire enheder. De fire enheder kan ses i nedenstående tabel Prisen tilbydes som en fast pris. I budgettet er det forudsat, at projektet udføres sideløbende med pilotprojektet om digital planlægning i hjemmeplejen samt, at Ringkøbing-Skjern Kommune varetager den daglige interne projektledelse samt koordinering med kommunens afdelinger (fx mødebooking og dataindsamling m.v). Det er en forudsætning for den skitserede pris, at opgaven løses sideløbende med et pilotprojekt, således aktiviteter i det to projekter kan samles på samme dage. Deloitte forventer at bruge maksimalt 100 timer på at løse den resterende del af projektet. Digital planlægning Analyse af Indkøb af kommunale biler fortsættelse af tidligere igangsat projekt. (4 enheder) De 4 enheder er: Dagtilbud & undervisning; Handicap & Psykiatri; Beskæftigelse og Børn & Familie Rest fra oprindelig budget Pris for færdiggørelse af projekt Budget kr kr kr. 6 Effektivisering af kommunal befordring i Randers Kommune 2015 Deloitte Side 56

57

58 Analyse af Indkøb af kommunale biler til hjemmeplejen Pilotprojekt om digital planlægning i Hjemmeplejen - et analyse og optimeringsprojekt. Tilbud 27. april Tilbud Ringkøbing-Skjern Kommune 2016 Deloitte Side 58

59 Indhold Analyse af indkøb af kommunale biler i stedet for kørsel i egen bil fortsættelse af projekt Formål og afgræsning af pilotprojekt om digital planlægning af hjemmeplejen Forslag til projektdesign og faser Implementering af anbefalinger i praksis. Budget mulige potentialer CV og referencer 2 Tilbud Ringkøbing-Skjern Kommune 2016 Deloitte Side 59

60 Ringkøbing-Skjern Kommune Analyse af indkøb af kommunale biler i stedet for godtgørelse for kørsel i egen bil 3 Tilbud Ringkøbing-Skjern Kommune 2016 Deloitte Side 60

61 Projektforslag om bedre brug af den kommunale bilflåde Spørgsmål og forslag til forløb Nedbringelse af godtgørelse for kørsel i egen bil Hvor og hvordan kan vi skifte fra godtgørelse til høj takst til lav takst og/eller kommunale biler? Potentiale: 1,2-2,5 mio. kroner/år (fra maj 2015-niveau). Forslag til forløb Vurdering af enheder med potentiale for skifte fra godtgørelse til kørsel i kommunal bil. Analyse af nuværende kørsel i egen bil. Opstilling af forslag til nedbringelse af godtgørelse (justering af kørselspolitik og indkøb af kommunale biler). Beregning af business case. Opstilling af implementeringsplan. Deltagende enheder Sundhed & Omsorg Handicap og Psykiatri* Beskæftigelse* Børn & Familie* Dagtilbud og Undervisning* De 4 enheder markeret med * kører et forløb samtidigt med projektet om digital planlægning i hjemmeplejen. Sundhed og Omsorg kører forskudt når pilotprojektet har vist hvilke potentialer der er for bilflådens størrelse. 4 Tilbud Ringkøbing-Skjern Kommune 2016 Deloitte Side 61

62 Pilotprojektets formål og afgrænsning Pilotprojektet skal både kigge bredt på hele kommunen på strukturelle områder, men også gå i dybden med det/de områder, som indgår direkte i pilotprojektet. Anbefalingerne skal kunne udrulles til hele RKSK som led i en stringent implementering. 5 Tilbud Ringkøbing-Skjern Kommune 2016 Deloitte Side 62

63 Pilotprojekt Formålet med pilotprojektet er at få en forsmag på effekterne af det store projekt. Til det formål, er det nødvendigt at have en klar afgrænsning. Formål Primært Vurdere potentialerne ved en mere effektiv kørselsplanlægning, herunder: Sekundært Minimere kørselsomkostninger. Nedbryde områdegrænser (autonomier). Reducere vikarbehov. Vurdere udfordringen ved brugen af det eksisterende planlægningsværktøj, der angiveligt ikke benyttes. Hvor er det skoen trykker? Er det praktisk brugbart? Afgrænsning 1-2 områder Begge skal være relativt store. Det ene skal være geografisk stort. Det andet skal være kompakt (befolkningstæt). Områderne skal være naboer. Endelig udvælgelse af områderne sker efter aftale med Ringkøbing-Skjen Kommune ved projektopstart Strukturanalyse Med afsæt i den eksisterende struktur (efter 11. maj), undersøges det hvorvidt en anden områdestruktur kan være med til at reducere logistikomkostningerne. I dag opereres der relativt autonomt i de seks (snart fem) områder. Ved at nedbryde områdegrænserne, er der et potentiale for at reducere logistikomkostningerne. En alternativ løsning til at nedbryde grænserne, vil være at bygge områderne op omkring de store byer. 6 Tilbud Ringkøbing-Skjern Kommune 2016 Deloitte Side 63

64 Forslag til projektplan og faser Målrettet dataindsamling, analyse af hjemmeplejens nuværende opgaveløsning giver mulighed for stringente anbefalinger der skal sikre en optimal planlægning af opgaverne fremadrettet. Arbejdet udføres i tæt samarbejde mellem RKSK, Deloitte og Rapidis. 7 Tilbud Ringkøbing-Skjern Kommune 2016 Deloitte Side 64

65 Overordnet projektforløb En struktureret tilgang, hvor en datadrevet proces med fokus på den nuværende opgaveløsning, samt mulighederne for en smartere planlægning analyseres Data/Interview Temaer/Scenarier Opgavetilgang Indsamling af data om opgaver, serviceniveauer, medarbejdere, andre ressourcer (køretøjer og maskiner) og nuværende tilrettelæggelse. Opstilling af scenarier til videre analyse (fx justerede serviceniveauer). It-baseret analyse. Drøftelse af resultater og vejen videre. Centrale spørgsmål i forbindelse med projekterne Plan for projektet Granskning af eksisterende proces-materiale Gennemførelse af planlægningsworkshop Analyse Anbefalinger/Afrapportering Hjemme- og sygeplejen Hvordan ser den effektive områdeopdeling ud? Hvilke udkørselsprincipper vil man have i forhold til medarbejdere (fx fast indmødested)? Hvor mange ressourcer kræver en effektivt tilrettelagt opgaveløsning? 8 Tilbud Ringkøbing-Skjern Kommune 2016 Deloitte Side 65

66 Datakatalog over opgaver m.m. En række data skal afdækkes og kortlægges for, at vi på en stringent måde kan få det nødvendige udgangspunkt for en optimeret udnyttelse og planlægning af opgaverne. Ressourcer (medarbejdere) Startlokation * (eller start ved første stop). Slutlokation. Starttid. Sluttid. Kvalifikationer. Omkostningsskalering. Transportmiddel. Opgaver Lokation den foregår på. Tidsvindue(r). Kvalifikationskrav til medarbejdere. Arbejdstid. Krav om låsning til bestemt medarbejder. Specielt for hjemmepleje: Foretrukket medarbejder. Dobbeltbesøg er det en opgave, der kræver flere medarbejdere. Er der en låsning til en anden opgave f.eks. medicin besøg kort efter morgenmand. *Lokationer angives i adresser eller allerhelst (X, Y) koordinater eller begge dele. 9 Tilbud Ringkøbing-Skjern Kommune 2016 Deloitte Side 66

67 Temaer Pilotprojektet skal ikke kun forholde sig til potentialer ved mere effektiv planlægning, men også de organisatoriske, ledelses- og systemmæssige forhold. Indmøde-model Skal hjemme- og sygeplejepersonale fortsat møde ind på det lokale center, eller bør ruterne starte hos den første borger? Vagtstrukturer I dag har de fleste medarbejdere en fast arbejdsuge på 30 timer. Er denne model optimal i forhold til behovet? Muligheder med IT Systemet (Avaleo Care, KMD-ejet) bruges til stam-/visiteringsdata og administration af ruter. Systemet kan bruges til planlægning. Hvad skal der til for at etablere digital planlægning? Beredskab I forbindelse med sygdom og nødkald omprioriteres og replanlægges opgaverne på daglig basis. Hvordan bør denne opgave løses og organiseres i fremtiden? Planlægningsprincipper Hvordan planlægges der i dag? Er der noget der hæmmer brugen af automatiske planlægningsværktøjer? Økonomiske konsekvenser Etablering og drift. IT-system. Geografisk opdeling. Distrikter og teams. Det er vigtigt at få klarlagt hvorvidt den nuværende struktur med 5 hjemmeplejedistrikter er den mest optimale opdeling. Implementering For at sikre de opridsede besparelsesinitiativer iværksættes effektivt, er det nødvendigt med en plan for implementeringen. Deloitte bistår RKSK med implementeringen efter aftale Kommunale biler Private biler versus kommunalt ejede biler som led i en optimeret planlægning af opgaverne beregnes det hvad den optimale bilpark for hjemmeplejen i RKSK er. Øvrige temaer Eventuelle relevante temaer der ikke er dækket af ovenstående, medtages herunder, efter en nærmere drøftelse med Ringkøbing-Skjern Kommune. 10 Tilbud Ringkøbing-Skjern Kommune 2016 Deloitte Side 67

Det fremtidige arbejde med ressourceforløb

Det fremtidige arbejde med ressourceforløb R A P P O R T Det fremtidige arbejde med ressourceforløb RAPPORTTITEL Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1. Baggrund... 3 1.2. Status på arbejdet med ressourceforløb... 3 2. Målgruppen for

Læs mere

Pilotprojekt om digital planlægning i Hjemmeplejen - et analyse og optimeringsprojekt inkl. indkøb af biler til hjemmeplejen

Pilotprojekt om digital planlægning i Hjemmeplejen - et analyse og optimeringsprojekt inkl. indkøb af biler til hjemmeplejen Pilotprojekt om digital planlægning i Hjemmeplejen - et analyse og optimeringsprojekt inkl indkøb af biler til hjemmeplejen Analyse af Indkøb af kommunale biler til fire enheder Budget 18 Maj 2016 1 Tilbud

Læs mere

Social, Ældre, og Sundhedsudvalget

Social, Ældre, og Sundhedsudvalget (Samtlige beløb er i 1.000 kr.) Social, Ældre, og Sundhedsudvalget 105 Social og Ældreudvalget Samlet bevilling 807.334 10 Social service 322.678 03 Undervisning og kultur 9.263 22 Folkeskolen m.m. 5.137

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.08.2012 SUNDHEDSUDVALGET Boligstøtte og pensioner 97.705 65.375 97.217-488 0 Sundhed 68.714 34.328 66.514-700 -1.500 Ældre- og handicapområdet 176.855 113.244 172.442-4.013-400

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2015 Sundhedsudvalget Tekst Forbrug 31.03.15. Boligstøtte og pensioner 101.400 24.400 99.785-1.615 Sundhed 68.460 8.310 69.334 874 Ældre- og handicapområdet 172.438 42.377 172.938

Læs mere

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Social og Sundhed januar 2015

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Social og Sundhed januar 2015 Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Social og Sundhed januar 2015 Dok. nr. 166294-14 Generelle opklarende spørgsmål Udvalget anmodes om at komme med bud på, hvor udvalget vurderer

Læs mere

Social-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 1

Social-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 1 Social-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 1 105 Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget 857.141.094 010 Social service 321.966.956 03 Undervisning og kultur 11.531.389 22 Folkeskolen m.m. 5.367.434

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Udvalget for Voksne. Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Samlet overblik på politikområde 7, 8 og 9. Side 1 af 5

Udvalget for Voksne. Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Samlet overblik på politikområde 7, 8 og 9. Side 1 af 5 Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning 2014 Den forventede reduktion af driftsudgifterne er medvirkende til, at det samlede regnskabsresultat, som viser et forventet underskud på ca. 14 mio.

Læs mere

Budget 2017 samt overslagsårene i 2017-prisniveau

Budget 2017 samt overslagsårene i 2017-prisniveau Social- og sudvalget 770.801.000 743.452.000 751.007.000 764.136.000 Retsbestemte sikringsydelser 44.106.000 44.303.000 44.469.000 44.568.000 046290 Andre sundhedsudgifter 1 Drift 1.621.000 1.622.000 1.622.000

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016 Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-216 9-8-216 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

Tillægs bevilling. Korrigeret budget

Tillægs bevilling. Korrigeret budget Social og psykiatri 1.000 kr., - for indtægt Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % Social og psykiatri - drift 134.324 5.236 139.560 135.790-3.770-2,70

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 0

10 Social Service/Serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 55 Social Service/ Den centrale refusionsordning 0 Generelt

Læs mere

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5 Udvalget for Voksne revision 2 April Holbæk Kommune En stærk Medspiller så dagens lys den 1. januar. Organisationsændringen betyder store ændringer i hele den administrative struktur. Der er brudt op på

Læs mere

Forslag til at imødegå merforbruget indenfor Handicap og Psykiatri i 2016, og hvad der er gjort hidtil

Forslag til at imødegå merforbruget indenfor Handicap og Psykiatri i 2016, og hvad der er gjort hidtil N O T A T Til Klik her for at angive tekst. Kopi Klik her for at angive tekst. Fra Line Loldrup Emne Forslag til at imødegå merforbruget indenfor Handicap og Psykiatri i 2016, og hvad der er gjort hidtil

Læs mere

Velfærdsudvalget DRIFT Side: 1

Velfærdsudvalget DRIFT Side: 1 Velfærdsudvalget DRIFT Side: 1 105 Velfærdsudvalget 481.723.252 010 Social service 121.348.264 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 585.152 25 Faste ejendomme 585.152 11 Beboelse 585.152 011080

Læs mere

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger

Læs mere

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen.

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen. Udvalget for Voksne Budgetrevision 3 2014 Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste

Læs mere

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget opfølgning pr. 31. marts Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 10 Social Service/Serviceudgifter 55 Social

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -10.323 Egentlige tillægsbevillinger -10.300 Finansieret til/fra andre udvalg -23

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -10.323 Egentlige tillægsbevillinger -10.300 Finansieret til/fra andre udvalg -23 Noter Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -10.323 Egentlige tillægsbevillinger -10.300 Finansieret til/fra andre udvalg -23 Egentlige

Læs mere

Kort status rehabiliteringsteam og reform Jobcenterchef Anne Haarløv. Roskilde Kommune 30.1.2014 1

Kort status rehabiliteringsteam og reform Jobcenterchef Anne Haarløv. Roskilde Kommune 30.1.2014 1 Kort status rehabiliteringsteam og reform Jobcenterchef Anne Haarløv Roskilde Kommune 30.1.2014 1 Baggrund for reformen fleksjob og førtidspension Den grundlæggende intention bag dette lovforslag er at

Læs mere

Ressourceforløb 40 år +

Ressourceforløb 40 år + Nr. Lovens betingelser for tildeling af ressourceforløb Spørgsmål til afdækning af forhold omstændigheder til bedømmelse af, om lovens tildelingsbetingelser er opfyldt Svar på spørgsmål Forslag til vejledende

Læs mere

Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16 Side 17 Side 18 Side 19 Side 20 Side 21 Side 22 Side 23 Side 24 Side 25 Side 26 Side 27 Side 28

Læs mere

Notat. Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud til voksne med særlige behov

Notat. Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud til voksne med særlige behov ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 17. marts 2015 Tlf. dir.: 4477 3497 E-mail: fci@balk.dk Kontakt: Funda Kitir Notat Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641

Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641 10 Social service

Læs mere

REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE

REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE Forord Store forandringer. Store udfordringer. Men også nye og store muligheder for at hjælpe vores mest udsatte

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2012 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Generelle kommentarer

Læs mere

Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013

Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013 Handicapkonsulent Region Sjælland, PsykInfo Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013 Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Sektoransvar Når man har brug

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget - Indeks

Social- og Sundhedsudvalget - Indeks Social- og Sundhedsudvalget - Indeks Værdier Stevns indeks Sammenlign Region ingsgruppen Sjælland indeks indeks Område Total/Deltotal Tekst Alle Totaler Total Tilbud til ældre, kr. pr. 65+ årig 79 100

Læs mere

Oplæg om ressourceforløb og koordinerende sagsbehandlere

Oplæg om ressourceforløb og koordinerende sagsbehandlere Oplæg om ressourceforløb og koordinerende sagsbehandlere D. 10. juni 2013 for Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Susanne Wiederquist www.wiederquist.dk LOVBOG www.wiederquist.dk - Fagligt materiale

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 11.166 Egentlige tillægsbevillinger 11.200 Finansieret til/fra andre udvalg -34 Som følge af indkøbsbesparelse

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Social- og Sundhedsudvalget. Drift. Område/1.000 kr. Overførsler fra 2015 til

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Social- og Sundhedsudvalget. Drift. Område/1.000 kr. Overførsler fra 2015 til Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra 2015 til 2016 Afvigelse

Læs mere

Svarfrister. Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område. Justeret og revideret Februar 2015.

Svarfrister. Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område. Justeret og revideret Februar 2015. Svarfrister Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område Justeret og revideret Februar 2015. Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk LOV OM RETSSIKKERHED

Læs mere

Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension.

Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension. Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension. Indledning Den 1. januar 2013 trådte Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og forskellige

Læs mere

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede, plejehjem, inkontinenshjælpemidler samt hjælpemidler

Læs mere

Førtidspensions- og fleksjobreformen I kraft 1. januar 2013. Beskæftigelsesforvaltningen Aarhus Kommune

Førtidspensions- og fleksjobreformen I kraft 1. januar 2013. Beskæftigelsesforvaltningen Aarhus Kommune Førtidspensions- og fleksjobreformen I kraft 1. januar 2013 Reformens mål- og sigtelinier Flest muligt i arbejde og forsørge sig selv Udviklingen vendes; flere får tilknytning til arbejdsmarkedet og færrest

Læs mere

Oprindelig budget. I 1.000 kr. Drift - Borgerrådgivning 252.266 251.608 258.833 7.225

Oprindelig budget. I 1.000 kr. Drift - Borgerrådgivning 252.266 251.608 258.833 7.225 Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30.09.2015 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 252.266 251.608 258.833 7.225 Ældreboliger -15.606-15.615-15.615 0 Myndighed - Hjælpemidler 20.585 20.581

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed

Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed Sagsbehandlingstiden løber fra det tidspunkt kommunen modtager ansøgning, og indtil afgørelsen er sendt til borgeren. Overholdelse af erne forudsætter,

Læs mere

Det specialiserede socialområde

Det specialiserede socialområde Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner

Læs mere

budget 2008 Bemærkninger

budget 2008 Bemærkninger Hovedkonto 4 - Sundhedsområdet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Genoptræningscentret Skovgården - selvtræning og rygskole Kommunal tandpleje Tandplejen - 166 ok - 72 ok Hovedkonto 5 - Sociale

Læs mere

Udvalget for Sundhed og Socialservice

Udvalget for Sundhed og Socialservice Dagsorden Udvalget for Sundhed og Socialservice Møde nr.: 7. Mødedato: 25. maj 2011 Mødetid: 15.30 Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 SS 2012 2 SS Siden sidst. - Udvalgsformanden

Læs mere

Det specialiserede socialområde

Det specialiserede socialområde Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner

Læs mere

Regionale Medlemsmøder forår 2013

Regionale Medlemsmøder forår 2013 Regionale Medlemsmøder forår 2013 Introduktion til reformen Susanne Wiederquist Baggrund! Førtidspension og fleksjob er centrale dele af det sociale sikkerhedsnet i Danmark. Aftalepartierne ønsker derfor

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

A) Problemer ud over ledighed: Uddannelsesproblemer Helbredsproblemer Sociale problemer Sundhed/livsstil

A) Problemer ud over ledighed: Uddannelsesproblemer Helbredsproblemer Sociale problemer Sundhed/livsstil Nr. Lovens betingelser for tildeling af ressourceforløb Spørgsmål til afdækning af forhold omstændigheder til bedømmelse af, om lovens tildelingsbetingelser er opfyldt Svar på spørgsmål Forslag til vejledende

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Kvalitetsstandard for ressourceforløb

Kvalitetsstandard for ressourceforløb Kvalitetsstandard for ressourceforløb Introduktion Den 1. januar 2013 trådte reformen af førtidspension og fleksjob i kraft. Reformen har medført store ændringer i arbejdet med komplekse sager. Ud fra

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Status på Reform om fleksjob og førtidspension. Af Anette Perós, Fagkonsulent og Tovholder i rehabiliteringsteamet

Status på Reform om fleksjob og førtidspension. Af Anette Perós, Fagkonsulent og Tovholder i rehabiliteringsteamet Status på Reform om fleksjob og førtidspension Af Anette Perós, Fagkonsulent og Tovholder i rehabiliteringsteamet Arbejdsmarked 9. december 2016 Aktivitetsparate opdeles i 3 indsatsgrupper UngeGuiden:

Læs mere

Velfærdsudvalget DRIFT Side: 1

Velfærdsudvalget DRIFT Side: 1 Velfærdsudvalget DRIFT Side: 1 105 Velfærdsudvalget 460.521.328 010 Social service 114.190.369 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 569.808 25 Faste ejendomme 569.808 11 Beboelse 569.808 011080

Læs mere

Udvalg: Socialudvalget

Udvalg: Socialudvalget Udvalg: Socialudvalget Budgetopfølgningen pr. 30. september 2014 følger tendensen fra tidligere opfølgninger i 2014. Der er et for det specialiserede socialområde samlet set (børn og voksne) forventning

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Ringsted Byråd den XX 2011: Ansøgning om: Lov om social pension Folkepension 13 4 uger Borgerservice Personligt tillæg og 14-14 c 4 uger Borgerservice

Læs mere

Svarfrister. Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område. Justeret og revideret. Godkendt af Byrådet 29.

Svarfrister. Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område. Justeret og revideret. Godkendt af Byrådet 29. Svarfrister Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område Justeret og revideret Godkendt af Byrådet 29. marts 2017 Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk

Læs mere

Samlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,4 mio. kr.

Samlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,4 mio. kr. Notat om: pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 20. april Til: - J. nr.: 15/007728-001 pr. ultimo marts Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives et

Læs mere

Forslag til at imødegå merforbruget indenfor Handicap og Psykiatri i 2016, og hvad der er gjort hidtil

Forslag til at imødegå merforbruget indenfor Handicap og Psykiatri i 2016, og hvad der er gjort hidtil N O T A T Til Klik her for at angive tekst. Kopi Klik her for at angive tekst. Fra Line Loldrup Emne Forslag til at imødegå merforbruget indenfor Handicap og Psykiatri i 2016, og hvad der er gjort hidtil

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Udgiftsrammen udgør 773,1 mio. kr. inklusiv overførsler fra 2008 og konsekvenser af årets budgetreguleringer m.v., og indtægtsrammen udgør 199,7 mio.

Læs mere

Kommissorium for udvikling af pakkeforløb

Kommissorium for udvikling af pakkeforløb NOTAT Kommissorium for udvikling af pakkeforløb Introduktion Gode helhedsorienterede borgerforløb Ligesom mange andre kommuner ser Frederikssund Kommune et potentiale i at udvikle bedre tværgående velfærdsløsninger,

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Økonomi- og Erhvervsudvalget 136.709 Kommunalbestyrelse og administration B 112.966 Rammestyring 123.855 064240 Fælles formål 88 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde:

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde: Regnskab 2006 Ældreudvalgets bevillingsområde: 990 Ældrepleje og omsorg 991 Folkepension 107 Bevilling 990 Ældrepleje og omsorg Beløb i 1.000 kr. Udg. Regnskab Budget inkl. omplacering Afvigelse Tillægsbevilling

Læs mere

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016 soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014.

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Tabelrapport til sammenligningskommuner

Tabelrapport til sammenligningskommuner INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Benchmarkanalyse på ældreområdet udført for Hillerød Kommune Tabelrapport til sammenligningskommuner WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse INDLEDNING OG BAGGRUND... 3 1.1 Indledende

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Erfaringer med ressourceforløb i Hjørring Kommune. Aalborg 3. oktober 2013

Erfaringer med ressourceforløb i Hjørring Kommune. Aalborg 3. oktober 2013 Erfaringer med ressourceforløb i Hjørring Kommune Aalborg 3. oktober 2013 Agenda Organisering vedr. ressourceforløb Fordeling af sager i rehabiliteringsteam antal ressourceforløb hvor kommer de fra hvilke

Læs mere

Ressourceforløbsstrategi

Ressourceforløbsstrategi Ressourceforløbsstrategi I januar 2013 blev beskæftigelsesområdet fornyet med en omfattende fleks- og førtidspensionsreform. Reformen ændrede grundlæggende ved både betingelserne for førtidspension og

Læs mere

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008 Kontotekst Regnskab 2007 Korrigeret budget 2008 Skønnet forbrug Forventet overførsel 2008->2009 Skønnet øvrig afgivelse Note P2 30 Beskæftigelsesudvalget i alt 275.156 285.988 302.170 16.182 P3 05 Arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 10.1 10 Social

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside januar 2016

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside januar 2016 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside januar 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 8 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges opfølgning pr. 30. april 2015

Læs mere

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder:

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Socialudvalget Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Sundhedspolitikken Socialpolitik og værdighedspolitik for ældreområdet Tilsynspolitikken

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 14 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 284.159.300-10.400.300 273.759.000 01 Sundhed 284.159.300-10.400.300 273.759.000 04 Sundhedsområdet 219.360.900-526.700

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Psykiatri og Voksenservice 2013

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Psykiatri og Voksenservice 2013 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Psykiatri og Voksenservice 2013 Varde Kommunes overordnede vision Vi vil opleves som et sted - med et hav af muligheder, og plads til fyrtårne - hvor det gode

Læs mere

Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10-2015 på Social- og Sundhedsudvalgets område.

Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10-2015 på Social- og Sundhedsudvalgets område. Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10- på Social- og Sundhedsudvalgets område. (De to første sider er et resume af bemærkningerne, efterfølgende sider specifikation af samme). s * 1.000 DKK 0025

Læs mere

BI25 - Sundhed, social mobilitet og beskæftigelse for borgere i ressourceforløb

BI25 - Sundhed, social mobilitet og beskæftigelse for borgere i ressourceforløb KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Børne- og Ungdomsforvaltningen, Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BUDGETNOTAT BI25 - Sundhed, social mobilitet og

Læs mere

NOTAT. Afdækning af unge år - politikområde 14, det specialiserede voksenområde

NOTAT. Afdækning af unge år - politikområde 14, det specialiserede voksenområde SOLRØD KOMMUNE SOCIAL- SUNDHEDS- OG FRITIDSUDVALGET NOTAT Emne: Til: Afdækning af unge 18- år - politikområde 1, det specialiserede voksenområde Social-, sundheds- og fritidsudvalget Dato: Oktober 16 Sagsbeh.:

Læs mere

Opgaverne i forhold til målgruppen varetages i samarbejde med Beskæftigelsesafdelingen, Børn og Unge samt Sundhed- og Ældre.

Opgaverne i forhold til målgruppen varetages i samarbejde med Beskæftigelsesafdelingen, Børn og Unge samt Sundhed- og Ældre. Faktabeskrivelse På handicap- og psykiatriområdet varetages kommunens opgaver i forhold til voksne med betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Det vil siger

Læs mere

Reform af førtidspension og fleksjob pr. 1. januar Flere personer får tilknytning til arbejdsmarkedet

Reform af førtidspension og fleksjob pr. 1. januar Flere personer får tilknytning til arbejdsmarkedet Ressourceforløb Reform af førtidspension og fleksjob pr. 1. januar 2013 Mål: Færre personer på førtidspension Flere personer får tilknytning til arbejdsmarkedet Målgruppen Borgere med større begrænsninger

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2011 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Eventuelle generelle

Læs mere

Haderslev Kommune 25. april 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295

Haderslev Kommune 25. april 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295 Haderslev Kommune 25. april Det specialiserede sociale område 11/38295 Økonomisk Ledelsesinformation pr. 31. marts til Byrådet lb. 9187 Denne ledelsesinformation indeholder en præsentation til Byrådet

Læs mere

ressourceforløb, fleks

ressourceforløb, fleks Rehabiliteringsteam, ressourceforløb, fleks og førtidspension Et tilbud om samlet vurdering, vejledning og hjælp til at få overblik. Den nye førtidspensionsreform, der trådte i kraft d. 1. januar 2013,

Læs mere

Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16 Side 17 Side 18 Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede

Læs mere

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014 Økonomivurdering 3. kvartal 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afv. ØKV3 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Arbejdsmarked 140,8 138,6 137,8 136,7-4,1 UU-vejledning

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Forventet regnskab pr. ultimo september 2014 Social- og Sundhedsudvalget

Forventet regnskab pr. ultimo september 2014 Social- og Sundhedsudvalget Notat om: regnskab pr. ultimo december - Social- og Sundhedsudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Anita Lindberg Dato: 27. januar 2015 Til: - J. nr.: regnskab pr. ultimo september Social- og Sundhedsudvalget

Læs mere

NOTAT. Udgiftspres på de specialiserede socialområder

NOTAT. Udgiftspres på de specialiserede socialområder NOTAT 29. august 2016 Udgiftspres på de specialiserede socialområder Dette notat beskriver det forventede udgiftspres, som kan konstateres på de specialiserede socialområder i forhold til budget 2017.

Læs mere

Model for implementering af. reform af førtidspension og fleksjob. i Tønder Kommune

Model for implementering af. reform af førtidspension og fleksjob. i Tønder Kommune Model for implementering af reform af førtidspension og fleksjob i Tønder Kommune Oktober 2013 Indhold Indledning... 2 1. Organisering... 2 2. Visitering til rehabiliteringsteamet... 3 3. Ressourceudviklingsforløb

Læs mere

NOTAT. Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning

NOTAT. Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning NOTAT Til Social- og sundhedsudvalget Kopi Fra Sundhed og Omsorg, Administrationen Emne Robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel

Læs mere

Fremtidsperspektiverne for Sundhed og Ældre kan ses henholdsvis på kort og langt sigt.

Fremtidsperspektiverne for Sundhed og Ældre kan ses henholdsvis på kort og langt sigt. Faktabeskrivelse Området omfatter indsatser indenfor følgende områder: Drift af plejecentre. Hjemmepleje og hjemmesygepleje Forebyggende indsats for ældre og handicappede Hjælpemidler og boligindretninger

Læs mere

Haderslev Kommune 25. juli 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295

Haderslev Kommune 25. juli 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295 Haderslev Kommune 25. juli Det specialiserede sociale område 11/38295 Økonomisk Ledelsesinformation pr. 30. juni til Byrådet lb. 111607 Denne ledelsesinformation indeholder en præsentation til Byrådet

Læs mere

Nye reformer - nye løsninger

Nye reformer - nye løsninger Nye reformer - nye løsninger Førtidspension og fleksjobreform i korte træk Den grundlæggende intention bag den nye førtidspensions og fleksjobreform er at komme væk fra et system, hvor borgeren får tilkendt

Læs mere

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist Sagsbehandler: DPLOMM Sagsnr. 710-2011-86176 Dokumentnr. 710-2014-207185 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Byrådet 24. marts 2015 Arbejdsmarkedsområdet Hjælp til personer med kortvarige

Læs mere