Borgernes Idékatalog

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Borgernes Idékatalog"

Transkript

1 Region Hovedstaden - hvordan skal den udvikle sig i fremtiden? Borgernes Idékatalog Bidrag til den regionale udviklingsplan Borgerhøring lørdag den 17. november 2007 på Axelborg i København Region Hovedstaden Endelig version

2 2

3 Forord Dette Borgernes Idékatalog indeholder samtlige resultater fra Region Hovedstadens borgerhøring Region Hovedstaden hvordan skal den udvikle sig i fremtiden? der blev afholdt lørdag den 17. november 2007 kl på Axelborg i København. Resultaterne består i forslag, idéer og visioner - udviklet og formuleret og prioriteret af borgere fra hele regionen. Regionsrådet i Region Hovedstaden har taget initiativ til at afholde borgerhøringen og den er planlagt og gennemført i samarbejde med Teknologirådet. Selve programmet og mere om høringens form og indhold er bagerst i dette katalog. Formålet med borgerhøringen er at indsamle borgeres synspunkter, forslag og visioner som bidrag til regionsrådets arbejde med at udforme den første regionale udviklingsplan for Hovedstadsregionen. På borgerhøringen er borgernes originale arbejde samlet ind. En første version af Idékataloget med de foreløbige resultater er udgivet ved dagens afslutning og omdelt til deltagerne, politikerne og pressen. Denne endelige version af Idékataloget indeholder samtlige resultater fra borgerhøringen. Kataloget rummer deltagernes egne originale formuleringer uden egentlig bearbejdning. Redigeringen består alene af indskrivning og layout. En kort redaktionel tekst resumérer indledningsvist de enkelte afsnit. Det efterfølgende er originalt, uredigeret tekst fra borgerne. Et stort og tilfældigt udsnit af borgere fra Hovedstadsregionen har modtaget regionsrådets invitation til at deltage på borgerhøringen mere end 200 borgere takkede ja, og 168 deltog på dagen. En liste over de borgere, der deltog på borgerhøringen, er bagerst i dette katalog. En konkret udviklingsplan for Region Hovedstaden ventes vedtaget af politikerne i regionsrådet i juni Forinden efterlyser regionsrådet medborgeres visioner og bud på, hvilke udfordringer regionen står overfor, når det handler om udvikling indenfor især tre temaer miljø, uddannelse og trafik. Herunder konkrete idéer og forslag til, hvordan disse udfordringer kan tackles nu og på sigt. Den opgave har borgerne på høringen i fællesskab formuleret deres egne svar på til politikerne se svarene i dette Idékatalog. Deltagerne valgte selv på dagen, hvilke et af de tre temaer, de ville arbejde med på høringen. Ca. 100 borgere arbejdede i workshoppen for trafik, mens der meldte sig omkring borgere til hver af de to andre workshops; miljø og uddannelse. I alt for de tre temaer har borgerne formuleret 77 udfordringer for at sikre den rigtige udvikling i Hovedstadsregionen inden for de næste 10 år. 30 af udfordringerne blev tildelt 1. prioritet. Hertil kommer 167 konkrete forslag og idéer til, hvordan disse udfordringer kan tackles i handling. Når det handler om vigtige brikker, som politikerne skal tænke med i deres udformning af en vision for Region H, har borgerne formuleret i alt 75 bidrag til en vision. Region Hovedstaden, december 2007 Borgernes Idékatalog kan ses og hentes fra Her findes også anden information om den regionale udvikling, for eksempel folderen Hvad har du af planer for de næste 10 år? samt en debatavis udgivet af Region Hovedstaden. 3

4 4

5 Borgernes Idékatalog Indhold Dagens opgave til borgerne - Opgaven til borgerne i formiddagens og eftermiddagens workshop samt til den afsluttende visions-del -side 6 Afstemningsresultat 1. prioriteterne - De allervigtigste udfordringer for at sikre den rigtige udvikling i Hovedstadsregionen inden for de næste 10 år -side 9 Borgernes samlede besvarelse - De formulerede udfordringer med begrundelse. Og med de begrundede konkrete idéer og forslag til handling, der kan tackle udfordringen. - Workshop A: Miljø -side 12 - Workshop B: Uddannelse - side 18 - Workshop C: Trafik -side 24 Brikker til en vision. - Borgernes bud på vigtige brikker til en vision for Hovedstadsregionen -side 39 Desuden mener jeg... - Borgeres postkort til regionsrådspolitikerne i Region Hovedstaden postet på dagen -side 48 Uddybende, tilhørende materialer vedlagt enkelte af postkortene kan ses på Evaluering af borgerhøringen - De deltagende borgeres evaluering af dagen -side 56 Facts om borgerhøringen -side 66 Program for borgerhøringen -side 68 Deltagerliste og deltagerstatistik - Liste over de borgere fra regionen, der deltog på borgerhøringen -side 70 5

6 Dagens opgave til borgerne Workshop formiddag: Udfordringer Opgaven til borgerne: Brainstorm om hvad I ser af udfordringer for at sikre den rigtige udvikling i Hovedstadsregionen inden for de næste 10 år, når det handler om. henholdsvis miljø / uddannelse / trafik? Pluk de to udfordringer ud som I vurderer som de væsentligste. Tildel den væsentligste udfordring 1. prioritet og den anden 2. prioritet. Giv også begrundelse tre gode grunde til at I vurderer at netop denne udfordring er væsentlig. Workshop eftermiddag: Handlinger Opgaven til borgerne: Hvad skal der til for at tackle de væsentligste udfordringer, deltagerne har formuleret i formiddags, for at sikre den rigtige udvikling i Hovedstadsregionen de næste 10 år, når det handler om. henholdsvis miljø / uddannelse / trafik. Konkrete idéer og forslag til handling. Giv også begrundelse tre gode grunde til at I vurderer at det er et godt forslag. Udfordringer Udfordringerne formuleres af borgerne selv i fællesskab i workshop-grupper på 5 7 personer om formiddagen, på baggrund af en brainstorm i gruppen. Hver workshop-gruppe prioriterer dens bud på udfordringer ved at tildele den udfordring, gruppen finder væsentligst og næstvæsentligst henholdsvis en 1. og en 2. prioritet evt. også en 3. prioritet, hvis gruppen har yderligere forslag, den finder meget væsentligt. Afstemning Alle formiddagens formulerede udfordringer fra de tre tema-workshops udstilles på plancher i plenum. Via en afstemning foretages en individuel prioritering ved at hver deltager stemmer på 6

7 den eller de udfordringer som opfattes vigtigere end de andre vigtige udfordringer. Alene de udfordringer som workshopgrupperne har rangeret som 1. prioriteter indgår i afstemningen. Hver borger har fem stemmer, der kan afgives på én eller flere udfordringer efter eget ønske. Nogle af udfordringerne, der overlapper hinanden, er lagt sammen under én overskrift, hvilken der stemmes på. Deltagerne kan stemme på alle udfordringer uanset hvilket af de tre temaer, udfordringen hører til, og uanset hvilken temaworkshop, borgeren selv arbejder i. Handling forslag og idéer Grupperne har om eftermiddagen arbejdet videre med 1 2 af udfordringerne, typisk dem gruppen selv har formuleret om formiddagen, med henblik på at formulere konkrete forslag og idéer til hvordan den enkelte udfordring via handling bedst kan tackles. Workshopgrupperne har selv valgt hvilken af deres udfordringer 1. eller 2. prioritet de har ønsket at arbejde videre med på handlings-delen. Under eftermiddagens workshoparbejde har deltagerne formuleret konkrete idéer og forslag til hvordan de(n) udvalgte udfordring(er) bedst tackles. Som følge af den begrænsede tidsramme er det ikke alle 1. prioriteter og 2. prioriteter, der er lavet handlingsforslag til. Finalen på dagen: Et billede på fremtiden brikker til en vision for udviklingen i Region H? Opgaven til borgerne: Hvad synes I især er vigtigt, politikerne har med i en vision for Hovedstadsregionen? Tænk på tværs og gerne udover dagens temaer. Formulér tre brikker til en vision dvs. nøglebidrag som regionens politikere skal tænke med ind i en vision for Hovedstadsregionen. Brikker til en vision Deltagerne arbejder i visionsdelen i nye grupper på tværs af workshopgrupperne, og opfordres til også at tænke udover de tre temaer for borgerhøringen. I alt blev 75 vigtige brikker formuleret af borgerne som politikerne skal tænke med ind i en vision for Hovedstadsregionen. 7

8 Resultat af borgerhøringen i tal Tema antal formulerede udfordringer antal formulerede forslag til handling Miljø Uddannelse Trafik I alt Vigtige brikker til en vision for Region H 75 8

9 Afstemningsresultat De allervigtigste udfordringer for at sikre den rigtige udvikling i Hovedstadsregionen inden for de næste 10 år inden for hvert af de tre temaer: miljø, uddannelse og trafik. De udfordringer, deltagerne har formuleret sættes til afstemning. I afstemningen indgår alene de udfordringer, der af workshop-grupperne er tildelt 1. prioritet. Hver af de 168 deltagere på borgerhøringen stemmer individuelt. Hver deltager har fem stemmer, der efter eget ønske kan afgives på den eller de udfordring(er), som deltageren finder allervigtigst at tackle. Deltagerne kan afgive deres stemmer på alle udfordringer uanset tema. Nogle af udfordringerne er inden afstemningen lagt sammen under én overskrift, fordi de er enslydende eller overlappende. Af afstemningen ses at deltagerne også giver stemmer til udfordringer i de to andre temaer, dvs. ikke alene stemmer på udfordringer i det tema, de selv arbejder med. Nedenfor kan ses stemmeafgivelsen, herunder hvilken af de tre tema-workshops, stemme-afgiverne kommer fra. De udfordringer der er stemt på er nedenfor i overskrifter. Senere i kataloget suppleres i fuld længde de respektive udfordringer med borgernes begrundelse for udfordringen samt de formulerede idéer og forslag til at tackle den. Samtidig gengives alle de formulerede udfordringer, ikke kun de 1. prioriterede som var genstand for afstemningen nedenfor. Miljø afstemning, de allervigtigste udfordringer: [I alt 230 stemmer 86 fra miljø, 30 fra uddannelse og 114 fra trafik] Fordeling af stemmer på de fem formulerede udfordringer inden for temaet: 1. At gøre Region Hovedstaden til den grønneste hovedstad i Europa [I alt 83 stemmer 21 fra miljø, 12 fra uddannelse og 50 fra trafik] 2. Luftforurening (fællesoverskrift for to udfordringer) [I alt 57 stemmer 24 fra miljø, 7 fra uddannelse og 26 fra trafik] 3. Sikre fremtidig byudvikling mht. trivsel/infrastruktur/bæredygtighed [I alt 42 stemmer 21 fra miljø, 4 fra uddannelse og 17 fra trafik] 4. Energiproduktion/-forbrug [I alt 31 stemmer 10 fra miljø, 7 fra uddannelse og 14 fra trafik] 5. Klimaændring 9

10 [I alt 17 stemmer 10 fra miljø og 7 fra trafik] Udannelse afstemning, de allervigtigste udfordringer: [I alt 191 stemmer 74 fra uddannelse, 25 fra miljø og 92 fra trafik] Fordeling af stemmer på de fem formulerede udfordringer inden for temaet: 1. Optimering af folkeskolen [I alt 55 stemmer 22 fra uddannelse, 6 fra miljø og 27 fra trafik] 2. Uddannelse for alle [I alt 43 stemmer 14 fra uddannelse, 7 fra miljø og 22 fra trafik] 3. Erkende vigtigheden af vores råstof [I alt 38 stemmer 20 fra uddannelse, 4 fra miljø og 14 fra trafik] 4. Mangfoldig uddannelse [I alt 32 stemmer 9 fra uddannelse, 8 fra miljø og 15 fra trafik] 5. Tidlig indsats og fysiske rammer [I alt 23 stemmer 9 fra uddannelse og 14 fra trafik] Trafik afstemning, de allervigtigste udfordringer: [I alt 360 stemmer 282 fra trafik, 35 fra uddannelse og 43 fra miljø] Fordeling af stemmer på de seks formulerede udfordringer inden for temaet: 1. Forbedret, konkurrencedygtig, attraktiv kollektiv trafik (en fællesoverskrift der dækker over i alt elleve enslydende eller overlappende udfordringer) [I alt 185 stemmer 153 fra trafik, 12 fra uddannelse og 20 fra miljø] 2. Sammenhængende trafikplan alle trafikformer (en fællesoverskrift der dækker 4 udfordringer) [I alt 98 stemmer 78 fra trafik, 11 fra uddannelse og 9 fra miljø] 3. Tidsforbrug privatliv, produktivitet, sundhed/miljø (overskriften dækker over to udfordringer) [I alt 41 stemmer 30 fra trafik, 3 fra uddannelse og 8 fra miljø] 10

11 4. Byrum for byens borgere. Udbygning af cykelnet [I alt 39 stemmer 24 fra trafik, 9 fra uddannelse og 6 fra miljø] 5. Lade regionen overtage styringen af al offentlig trafik incl. metro og S-tog, dog uden DSB [I alt 12 stemmer 11 fra trafik og 1 fra miljø] 6. En stigende koncentration af trafik i byen [I alt 4 stemmer 3 fra trafik og 1 fra uddannelse] 11

12 Workshop A: Miljø Kort resumé af resultaterne Ca. 35 borgere valgte at arbejde med miljø gennem hele borgerhøringen, fordelt på i alt seks grupper. Grupperne i workshoppen formulerede ialt 17 udfordringer som de vurderer er de væsentligste at tackle for at sikre den rigtige udvikling i Region H inden for de næste 10 år. Med henblik på at gøre noget ved disse udfordringer formulerede borgerne ialt 34 konkrete forslag til handling. Topscoreren i afstemningen om de vigtigste miljø-udfordringer er at gøre Region Hovedstaden til den grønneste hovedstad i Europa. Dette præger gruppernes dialog, der inddrager mange forskellige aspekter af miljøtemaet, bl.a. med fokus på problematikkerne omkring CO 2 udslip samt luftforurening. Et andet undertema, der optager mange af regionens borgere, er produktionen af energi, hvor der for regionen foreslås en mere bæredygtig produktion med fokus på vedvarende og alternative energiformer. Bæredygtig byplanlægning med fokus på plads til grønne områder i regionen er ligeledes et undertema, som mange af borgerne mener bør opprioriteres på politikernes dagsorden. Flere grønne områder og et bedre mix af erhvervsbyggeri og boligbyggeri vil gøre regionen mere attraktiv, også for at tiltrække investeringer og forskeere. Som led i at skabe den efterlyste profil hos Region Hovedstaden som en model for andre byer er anbefalet at al nybyggeri skal være bæredygtigt byggeri, regionens vandkvalitet skal forbedres (åer, søer, vandløb), flere økologiske landbrug. Også trafikområdet blev inddraget i syv af workshoppens udfordringer. Fx peges der på en mere omfattende og evt. gratis kollektiv trafik - gode forhold for cyklister og generelt flere grønne områder. Endelig blev regionen debatteret i en mere international sammenhæng, idet der blev sat fokus på klimaændringer og i den forbindelse kystsikring. På de følgende sider findes borgernes formulerede udfordringer samt deres konkrete idéer og forslag til at tackle disse udfordringer. Al tekst er i den originale ordlyd fra borgernes plancher. De enkelte udfordringer er markeret med et. Forslag og idéer til handling, dvs. hvordan udfordringerne kan tackles, er markeret med en. Begrundelserne for både udfordringer og handlingsforslag er markeret med et!. Udfordringer - 1. prioriteterne I alt 6 formulerede udfordringer med 31 konkrete forslag og idéer til handling, der vurderes at kunne tackle udfordringen. 12

13 Udfordring: Region Hovedstaden skal gøres til den grønneste hovedstad i Europa! Udbygge det grønne miljø så natur, bopæl arbejdspladser, institutioner, idrætsfaciliteter, indkøbsmuligheder ligger tæt ved borgerne. Skabe en solid tiltrækningskraft, der gør miljøet attraktivt for borgerne, erhvervslivet, forskning, turisme således at vi bliver den grønne model for omverdenen. Bedre sundhed i et grønt miljø. Konkrete idéer og forslag til handling, der kan tackle udfordringen: Alle nybyggerier skal være bæredygtige med hensyn til materialevalg, energianvendelse, affald og grønne områder! Sundere bygninger. Optimal energianvendelse. Grønt regnskab. Genanvendelse af byggematerialer. Støtte økologisk landbrug i landzonen! Sikre sunde madvarer i regionen. Mindre forurening af grundvand. Sikre biodiversitet. Regionsrådet tilskynder og inspirerer til øget samarbejde mellem erhvervslivet og forskningsinstitutioner vedrørende bæredygtige løsninger! Tiltrække investeringer i regionen. Tiltrække forskere. Lovgive om forholdet mellem grønne områder og byggeri, erhvervsområder, institutioner, idrætsanlæg mm.! Sikre udbygningen af den eksisterende udmærkede Fingerplan. Sikre sundhed og livskvalitet. Forbedre den kollektive trafikdækning i byen samt minibusser udenfor byen! Flytte flere fra privatbilisme til offentlig transport. Forbedre luften i byen. Reducere trafikstøjen. Forbedre genbrugs- og affaldssortering! Mindsker forurening fordi mindre skal afbrændes. Mindre forbrug af råvarer. Færre affaldsdepoter. Fremme vedvarende energi! Reducere udslippet af CO2 og partikelforurening. Reducere afhængigheden af olie og andre fossile brændstoffer. Renere luft. Overskrift på udfordring: Luftforurening (overskriften dækker over to formulerede udfordringer): Udfordring: At begrænse CO 2 udslip og luftforurening i regionen! Sundhed for regionens borgere. Begrænsning af CO 2 udslip er væsentligt i globalt perspektiv. Markedsføring som grøn region for at sikre økonomisk stabilitet, konkurrenceevne og vækst. Udfordring: Begrænse forurening af luft, vand, jord! Fremme sundhed, trivsel. Modvirke global opvarmning. 13

14 Konkrete idéer og forslag til handling, der kan tackle udfordringen: Kontrol/tilsyn! Ikke forurenet jord til opfyld og nybyggeri + diverse materialer. Skærpet kontrol af industriens affald. Øget kontrol af rensningsanlæg og vandkvalitet. Alternativ energi! Fjernvarme/fjernkøling. Vindmøller i fabriksområder ved motorveje og i havet. Krav om solenergi/alternativ energi ved nybyggeri. Alternativ energi til fly, bil, bus. Lidt af hvert! Plant-et-træ-dag (erhverv). Plant store træer ved nybyggeri. Grønne oaser til alle institutioner. Forbud mod fyrværkeri. Store bøder til miljøsvin. Positive påmindelser/infotavler! Info om luftforurening på stedet. CO 2 regnskab på varer/produkter. Oplysning/ forslagsfolder hvordan man behandler naturen (husstandsomdelt). Regulering/grønne afgifter! Bompenge: Gratis offentlig transport i byerne. Partikelfiltre: minus afgift på miljørigtig transport. Bilfrie dage i byerne. Grønt skattesystem. Udfordring: Bedre byplanlægning. Sikre fremtidig byudvikling mht. trivsel/ infrastruktur/ miljø/ bæredygtighed! Undgå ghettoen og døde områder. Kontor ghetto = Kalvebod, Etniske/borger = Grøndalsparken, Industri. Sikre rekreative områder balance mellem antal indbyggere og areal. Fredningsplan. Sikre bæredygtig udvikling regler for materialer/energiforbrug etc. Konkrete idéer og forslag til handling, der kan tackle udfordringen: Grønne arealer under højbaner, under motorveje = små oaser! Hellere mange små doser grønt man oplever hver dag end lang afstand mellem store parker. Samlingspunkter fællesskab ansvar. El-drevet offentlig transport! Renere bymiljø. Drives af vedvarende energi. Miljørum pr. bygget m 2! Mange grønne pletter. Kort afstand til rekreative områder. Undgå døde områder (eks. Kalvebod Brygge i bevaringsværdige miljøområder). Mere forskning i udvikling og lagring af vedvarende energi! Mere viden om energiformer der ikke forurener. Nedbringelse af udgifter ved etablering af vedvarende energi. Forsøgsområder m.h.t. miljørigtig byplanlægning! Flere cykelstier skaber tryghed og bedre miljø. Små grønne områder tryghed og bedre miljø. 14

15 Nedgravning af banelegeme gennem HELE København! Helsingborg har gennemført en sådan byplanlægning med succes, som trækker både erhvervsliv, forskning og borgere til. Frigørelse af store, grønne arealer der eks. på Østerbro sikrer borgernes adgang til vandet. Adfærdsregulering: Flere cykelstier for at sikre tryghed og bedre miljø! Bedre trivsel. Sund indlæring af skolebørn ved fysisk udfoldelse. Mindre forurening. Plan for mix i bydele mellem bolig og erhverv! Undgå døde bydele efter kontortid. Genopretning af vandløb, søer, grønne stier langs alle! vandløb! Rekreative områder reducerer stress. Giver bedre livskvalitet. Bedre drikkevand på sigt. Udfordring: Energiproduktion/ - forbrug! At den forurener. Ressourcer opbruges. Forbrugerbevidsthed. Konkrete idéer og forslag til handling, der kan tackle udfordringen: Økonomiske incitamenter! Adfærdsregulerende. Støtter miljørigtigt forbrug. Straffer miljøurigtigt forbrug. Etablér vedvarende energiproduktionsformer! Solpaneler giver rent miljø. Vindmøller giver rent miljø. Bølgeenergi giver rent miljø. Energideklaration på alle el-produkter! Forbruger kan se miljøbelastning. Adfærdsregulering. Mindre CO 2 udslip. Energideklaration på alle varer (fremstilling)! Mulighed for at vælge miljørigtigt. Adfærdsregulerende. Mindre CO 2 udslip. Udfordring: Klimaændring! Øget risiko for oversvømmelse/stormskader. Kyster (og brugen af) under pres. Temperaturændring. Konkrete idéer og forslag til handling, der kan tackle udfordringen: Kampagne omkring forebyggelse mod klimaændring Fokus på energiforbrug og CO 2 udledning! Giver større bevidsthed. Ændring af adfærd både hos børn og unge. Sikre fremtiden. Udbygning og forbedring af kloaksystemet, vandveje og zoneplanlægning! Mindre risiko for skader. 15

16 Inddrage naturplanlægning i kystsikring/risikoområdeplanlægning! Tilgodeser flere interesser. Flere og højere grønne afgifter over basisforbrug! Nedbringer ressourceforbrug. Adfærdsregulering. Bygningsregulativer for risikoområder! Reducerer skader ved storme. Reducerer skader ved oversvømmelser. Kortlæggelse af risikoområder for oversvømmelse og stormskader og offentliggørelse/- kampagne til de involverede! Man kan planlægge i forhold til det. Man kan reagere på det. Udfordringer - 2. prioriteterne I alt 6 formulerede udfordringer. Én af dem med 3 konkrete forslag og idéer til handling, der kan tackle udfordringen: Udfordring: Sikre rent vand i søer, vandløb og farvande, og sikre grønne områder og sammenhæng mellem disse! Sikre sundhed, velvære og rent drikkevand til regionens borgere. Sikre balance i regionens udvikling for fremtidens generationer. Markedsføre regionen som grøn for at sikre økonomisk stabilitet, konkurrenceevne og vækst. Konkrete idéer og forslag til handling, der kan tackle udfordringen: Regionsplanlægning så naturområder hænger sammen og støjsvage, grønne områder kan etableres! Etablere Københavns gamle fæstningsanlæg, som sammenhængende grønt og historisk område. Etablere nationalpark i Nordsjælland med stisystem fra Vestegnen til Helsingør. Cykelsti på tværs af Fingerplanen. Renover og udbyg kloaksystemer i hele regionen! For at undgå overløb til vandløb og søer og farvande da det medfører forurening og deraf følgende iltsvind og algevækst. Brug penge på forebyggende i stedet for lappeløsninger. Det vil være billigere på længere sigt. Vil styrke Hovedstadsregionen som grønt område. Det vil tiltrække turisme, konferencer og investorer. Begrænsning af brug af sprøjtegifte i regionen! Oplysningskampagne til haveejerne adfærdsregulerende. Afgiftsnedsættelse/ fritagelse på økologiske produkter (adfærdsregulerende). Afgiftsforhøjelse på sprøjtegifte (adfærdsregulerende). Udfordring: Grøn natur! Naturoplevelser. Friluftsliv + sundhed. Rigt dyre- og planteliv. 16

17 Udfordring: Naturbelastningen! Livskvalitet/sundhed. Tilgængelighed. Sikre rent vand. Udfordring: Fastholde og udbygge grønne områder! Beskyttelse mod anden udnyttelse. Fysisk og mentalt rekreativt. Landskabsbevarelse for kommende generationer. Udfordring: Trafik + industri! Støj i offentlige rum. Trafikstøj. Manglende infrastruktur. Utilstrækkelig infrastruktur. Vejnet, cykelstier, busser. For dyr offentlig trafik. Udfordring: Vandet i og omkring regionen (hav, åer, søer, kanaler)! Vi forventer forøget nedbør, så kloakkerne oversvømmes. Flora og fauna er forarmet (vandløb er lagt i rør). Risiko for manglende rent drikkevand. Udfordringer - 3. prioriteterne I alt 5 formulerede udfordringer: Udfordring: Byforbedring! Affaldsforurening. Manglende grønne områder. Trafikkaos parkering og cykelstativer. Udfordring: Trafikforurening! Sundhedsskadende. Støjskadende. Tidsspilde. Udfordring: Begrænsning af miljøforurening! Transport: CO 2, støj. Kemikalier: sikre rent vand, luft og jord for fremtiden. Udfordring: Udvidelse og bevaring af naturen! For få åndehuller (store træer) (grønne områder). For få vandre- og cykelstier. Folkemotivation. For få skovbørnehaver. Udfordring: Luft! For meget trafikkaos. Erhvervslivet udleder for meget forurening. Brændeovne udleder giftgasser. 17

18 Workshop B: Uddannelse Kort resumé Ca. 30 af de deltagende borgere har valgt at arbejde med uddannelse gennem hele borgerhøringen, fordelt på fem grupper. Iallt formulerede workshoppen om uddannelse 11 udfordringer og 35 konkrete forslag og idéer til at tackle udfordringerne. Grupperne fokuserer især på folkeskolen og børn/viden som vores vigtigste råstof. Der er adskillige idéer og forslag til indsatsområder, som alle peger på behovet for at tildele flere ressourcer til folkeskolen. Der fremhæves generelt behov for en optimering af folkeskolen ud fra en betragtning om at tilbyde lige muligheder for alle børn, lige muligheder for at bære samfundet videre. Både børnenes sociale og faglige kompetencer er oppe, fx er der ønske om samfundspraktik i ungdomsuddannelserne. Af konkrete forslag anbefales det at skabe bedre fysiske rammer i folkeskolen; bedre bygninger og faciliteter samt anvendelse af ny teknologi i undervisningen og opdatering af undervisningsmateriale. Mere fysisk aktivitet, fokus på børnenes kost gratis mad, samt alternative og bedre vikarordninger er også blandt forslagene. Der tales for at skabe bedre arbejdsforhold for lærerne, blandt andet gennem udvikling af deres faglighed og et lønløft. Et af budskaberne fra borgerne er at skabe rum for mangfoldighed ikke kun i folkeskolen, men generelt for alle uddannelser. Herunder at skabe uddannelse for alle og tænke i alternative måder at tilegne sig faglige færdigheder på. Også demokrati og borgerskab er nævnt som en udfordring og som noget der vil kunne fremme helhed i samfundet og respekt for forskelle, selvværd og ansvarlighed hos den enkelte. På de følgende sider findes borgernes formulerede udfordringer samt deres konkrete idéer og forslag til at tackle disse udfordringer. Al tekst er i den originale ordlyd fra borgernes plancher. De enkelte udfordringer er markeret med et. Forslag og idéer til handling, dvs. hvordan udfordringerne kan tackles, er markeret med en. Begrundelserne for både udfordringer og handlingsforslag er markeret med et!. Udfordringer - 1. prioriteterne I alt 5 formulerede udfordringer og 35 konkrete forslag og idéer til handling, der vurderes at ville kunne tackle udfordringerne: Udfordring: Optimering af folkeskolen. Fordi: Alle børn skal have lige muligheder for at bære samfundet videre! Faglige forbedringer: Skolens synspunkter. Elevernes synspunkter. Skolepuljer: 18

19 Forældrerolle (disciplin). Undervisningsmiljø (socialt). Fysiske rammer: Bygninger, inventar og teknologi. Konkrete idéer og forslag til handling, der kan tackle udfordringen: Anderledes og kollektiv vikarordning, hvor frivillige med relevante kompetencer kan undervise. ( Enkelte timer udenfor skolen)! Tidsspilde undgås ved kompetente vikarer. Eleverne undgår at sidde og spilde tiden ved dårlig/ingen vikar. Eleverne opnår indsigt/får interesse for et fagligt område eller fag. Styrke uddannelse i skolen generelt. Afsmitning på almindelige lærere og skole. Materiale skal optimeres! Klasseopdeling i fag så klasserne bliver mindre. Kemi/fysik/matematik/sprog. Idræt forskellige discipliner med uddannede instruktører for de enkelte sportsgrene der muliggør optagelse i klub fra klasse. Bøger skal opdateres. Forældede bøger udskiftes (historisk ramme - evt. 10 år) - geografiske kort. Investering i teknologisk infrastruktur! Uddannelse i anvendelse af teknologi (undervisere). Anvend ny teknologi smartboards, wireless access/internet. Teknisk udstyr i alle klaselokaler 1 pc pr. elev. Lærernes faglighed skal optimeres! Akademisk uddannede lærere skal undervise klasse. Evt klasse. Mere fokus på samfund og demokrati. Større fokus på efteruddannelse. Integration af fritidsordninger og skole (heldagsskoler)! Ældre elever skal undervise i lektiecaféer kollektivt ansvar (give eleverne følelsen af ansvar for andre). Øge det sociale mellem elever på tværs af klassetrin. Udnytte de fysiske rammer i skolen efter studietid. Undervisning skal optimeres! National undervisningsplan for de enkelte årgange og de enkelte fag skal være tilgængelig for lærere, elever + forældre. Test og prøver så målene nås (ligesom universiteterne). Lav fokuseret specialundervisning til stærke og svage elever Obligatorisk lektielæsning: SFO med obligatorisk hjælp fra ældre elever (giver følelse af kollektivt ansvar). Udvikling og investering i arbejdsmiljø.! Renovering af eksisterende bygninger. Udbygning af nuværende faciliteter. Inventar skal tilpasses den enkelte elev bord, stole mm. Der skal være større kontakt mellem skolen og hjemmet! Der skal være introduktionsmøde hvor forældre bliver gjort opmærksomme på skolens forventninger til hjemmet og deres ansvar overfor skolen/hjemmet. Skole/hjemsamtaler og forældremøder skal være obligatoriske for forældrene. Bedre muligheder for at skolen kan skride ind overfor elever med adfærdsproblemer/- vanskeligheder. Det skal være nemmere at sende et barn på speciel- eller heldagsskole i en periode. 19

20 Eleverne skal lære mere når de har vikarer! Vikarerne kan komme udefra f.eks. en uddannet tømrer, kok, biolog, udlændinge. Vikarerne skal ikke bare være nogle med en studentereksamen eller lignende. Udfordring: Uddannelse for alle! Sikre dannelse og fællesskabsfølelse. Skabe arbejdsstyrke for at sikre vækst. Sikre fleksibilitet og kompetenceudvikling. Konkrete idéer og forslag til handling, der kan tackle udfordringen: Samfundslære praktik i ungdomsuddannelserne! Vi ønsker at der bliver inddraget samfundslærer samt samfundspraktik i ungdomsuddannelserne. Bl.a. indenfor områderne: Forældreevne, førstehjælp, praksiserfaring, budget/økonomi! Børnene/de unge vil være bedre rustet til deres voksentilværelse som borger og forældre. Gensidige krav fra samfundet til borgerne giver ejerskabsfølelse. Mere fysisk udfoldelse i folkeskolen!! Sundhed/velvære. Kropsbevidsthed. Bedre indlæringsmuligheder. Bespisning i folkeskolerne!! Kosten har stor indflydelse på indlæringsevnen. Ernæringsrigtig og regelmæssig spisning giver roligere elver og bedre indlæring. Roligere elever medfører mindre adfærdsregulering og giver dermed mere tid til undervisning. Bedre sundhed og fysisk velvære. Flere ressourcer til folkeskolen således at der kan gives en optimal læring/undervisning. Her tænkes især på de naturfaglige fag! Gode ressourcer giver bedre arbejdsglæde både hos elever og lærere. Der er pt. estimeret en mangel på arbejdskraft med en naturvidenskabelig baggrund i fremtiden. Virker motiverende hos eleverne og giver visioner, således at de får lyst til at uddanne sig videre. Lønløft til folkeskolelærerne! Et lønløft vil øge respekten for lærerstaben (virker i Sverige). Det vil øge tilfredsheden blandt lærerne. Det vil give flere ansøgninger til faget. Anerkendelse af faget/området. Flere uddannede lærere. Mere tilgang fagligt kvalificeret personale. Udfordring: Erkende vigtigheden af vores råstof! Viden er Danmarks mulighed for at markere sig globalt. Der skal investeres i fremtiden. Uddannelse er med til at sikre den enkeltes velvære og bevare kreativiteten. Konkrete idéer og forslag til handling, der kan tackle udfordringen: Lav læringscentre med støtte fra f.eks. lærere, ældre elever/studerende som støtter de yngre eller forældre (benyt f.eks. de biblioteker som bliver nedlagt) 20

Borgernes Idékatalog

Borgernes Idékatalog Region Hovedstaden - hvordan skal den udvikle sig i fremtiden? Borgernes Idékatalog Bidrag til den regionale udviklingsplan Borgerhøring lørdag den 17. november 2007 på Axelborg i København Region Hovedstaden

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Styr på trafikken og renere luft

Styr på trafikken og renere luft Styr på trafikken og renere luft Politisk udspil af overborgmester Frank Jensen om mindre trængsel, bedre kollektiv trafik og renere luft. Det går godt i København. Byen vokser og vi bliver rigere. De

Læs mere

Movia vil på tværs af geografi, produkter og infrastruktur deltage i samarbejder om nye løsninger på de trafikale udfordringer

Movia vil på tværs af geografi, produkter og infrastruktur deltage i samarbejder om nye løsninger på de trafikale udfordringer Mobilitetsplanlægning et nyt forretningsområde Forretningsplanen Hvorfor mobilitetsplanlægning? Mobilitetsplaner 1 Visionen Movia leverer sammenhængende transportløsninger, der bidrager til mobilitet og

Læs mere

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur 8. december 2008 Bæredygtig transport - bedre infrastruktur Det vil regeringen Mindre CO 2 Grønnere biltrafik Mere kollektiv transport og cyklisme En bedre jernbane Bedre veje Nye grønne teknologier Styrket

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Persontransport - De 5 vigtigste (investerings) områder. Otto Anker Nielsen, oan@transport.dtu.dk

Persontransport - De 5 vigtigste (investerings) områder. Otto Anker Nielsen, oan@transport.dtu.dk Persontransport - De 5 vigtigste (investerings) områder Otto Anker Nielsen, oan@transport.dtu.dk Præmis (1)? Investeringer er ikke nødvendigvis det mest effektive (transportpolitiske) virkemiddel I hvert

Læs mere

Dansk strategi for ITS

Dansk strategi for ITS Dansk strategi for ITS ITS udviklingsforum marts 2011 Indledning Trafikken er de senere årtier steget markant. På de overordnede veje er trafikken fordoblet de seneste 30 år, og den øgede trængsel på vejnettet

Læs mere

Perspektiver ved indførelse af gratis offentlig transport

Perspektiver ved indførelse af gratis offentlig transport Ny rapport Perspektiver ved indførelse af gratis offentlig transport - Vidensoverblik,, vurderinger og væsentlige anbefalinger fra en arbejdsgruppe nedsat af Teknologirådet Arbejdsgruppens opgave At kortlægge

Læs mere

Hvorfor tage bilen!...

Hvorfor tage bilen!... Hvorfor tage bilen!... Når du kan tage toget? Motivation: At finde ud af hvorfor folk ikke bruger togene,og vælger bilerne i stedet. Og finde ud af hvordan Fremtiden ser ud for togene. Problemfelt/Indledning:

Læs mere

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 5 argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 1. Regeringen bryder en klar aftale om Aalborg Letbane noget lignende er aldrig før set i Danmark 2. Aalborg Letbane

Læs mere

En letbane på tværs af København?

En letbane på tværs af København? En letbane på tværs af København? Besøg Københavns Amts vandreudstilling om letbanen langs Ring 3. Udstillingen åbner 11. april på Amtssygehuset i Herlev. Herefter går turen videre til Glostrup, Gladsaxe,

Læs mere

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget Cykelpolitik En ny Cykelpolitik Det er med glæde at vi på Byrådets vegne kan præsentere Fredensborg Kommunes nye Cykelpolitik. En Cykelpolitik som fortæller, hvad vi mener om cykling i Fredensborg Kommune,

Læs mere

Debat INFRASTRUKTUR VEJE TIL REGIONAL UDVIKLING

Debat INFRASTRUKTUR VEJE TIL REGIONAL UDVIKLING Debat INFRASTRUKTUR VEJE TIL REGIONAL UDVIKLING FORORD Med kommunalreformen fik regionerne en helt ny rolle som formidler af samarbejde mellem de forskellige regionale og lokale parter i forhold til at

Læs mere

En sammenhængende løsning, der reducerer trængsel ved at samtænke parkering, cykler og kollektiv trafik

En sammenhængende løsning, der reducerer trængsel ved at samtænke parkering, cykler og kollektiv trafik 20-08-2013 En sammenhængende løsning, der reducerer trængsel ved at samtænke parkering, cykler og kollektiv trafik - Løsningen er ved at blive implementeret og arbejdet er i gang. Der er blot brug for

Læs mere

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Dette bilag indeholder en sammenfatning af resultater af to holdningsundersøgelser, som er gennemført i forbindelse med idé-debatten om trafikplan

Læs mere

KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen

KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen Hvis trængslen skal reduceres, så skal det være nemt og attraktivt for pendlerne at springe mellem de forskellige trafikformer og vælge alternativer til

Læs mere

Grøn transport i NRGi

Grøn transport i NRGi Grøn transport i NRGi Mobilitetsplan for NRGi Dusager Udarbejdet af VEKSØ Mobility og NRGi i februar 2012 I NRGi leverer vi hver dag bæredygtige løsninger til vores kunder, og vi arbejder naturligvis også

Læs mere

Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen?

Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen? Transportudvalget 2012-13 TRU Alm.del Bilag 256 Offentligt Folketingets Transportudvalg 11. april Høring om jernbanens fremtid Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen? Susanne Krawack CONCITO Medlem

Læs mere

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT - strategi for et grønnere København Mål og visioner for et grønnere København I visionen for København som Miljømetropol har vi under overskriften En grøn og blå hovedstad

Læs mere

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job - Lokal Agenda 21-strategi Dit liv, din fremtid, dit job Den kommunale Agenda 21 opgave Ifølge planlovens kapitel 6a, 33 a skal byrådet forklare og udgive deres strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig

Læs mere

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 Det følgende er referatet fra et velbesøgt borgermøde arrangeret i fællesskab af Københavns Kommune, Lokaludvalget og grundejerne med deltagelse af disse

Læs mere

KICKSTART FORSTADEN KONFERENCE MED INSPIRATION & DEBAT

KICKSTART FORSTADEN KONFERENCE MED INSPIRATION & DEBAT KICKSTART FORSTADEN KONFERENCE MED INSPIRATION & DEBAT FILIP ZIBRANDTSEN CHEFKONSULENT I REALDANIA BY 24. NOVEMBER 2014 Indhold Kort om RealdaniaBy Udfordring Parkering kan skabe værdi Aspekterne Case

Læs mere

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Gruppe 1 Borsætning! Gruppen fokuserer på bosætning i Nordfjends. Deres vision er, at det er bosætning, der skal styrke Nordfjends, samt at der skal satses på få,

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Præsentation af Infrastrukturkommissionens anbefalinger 10. januar 2008 Birgit Aagaard-Svendsen Formand for Infrastrukturkommissionen

Præsentation af Infrastrukturkommissionens anbefalinger 10. januar 2008 Birgit Aagaard-Svendsen Formand for Infrastrukturkommissionen Trafikudvalget 2007-08 (2. samling) TRU alm. del Bilag 107 Offentligt Præsentation af Infrastrukturkommissionens anbefalinger 10. januar 2008 Birgit Aagaard-Svendsen Formand for Infrastrukturkommissionen

Læs mere

A - Klimaforandringer B - Energi C - Ufaglært arbejdskraft D - Uddannelse E - Arbejdsmarked F - Trafik

A - Klimaforandringer B - Energi C - Ufaglært arbejdskraft D - Uddannelse E - Arbejdsmarked F - Trafik Temaer til workshoppen: Fra udfordring til social inovation Vælg efter interesse! A - Klimaforandringer B - Energi C - Ufaglært arbejdskraft D - Uddannelse E - Arbejdsmarked F - Trafik A - Ekstremt vejr

Læs mere

Gladsaxe i vækst Planstrategi 2012

Gladsaxe i vækst Planstrategi 2012 Gladsaxe i vækst Planstrategi 2012 Massiv investering i kollektiv trafik -Letbanelangs Ring 3 - Udbygge metro-systemet i København Fremkommelighed og mobilitet Byrådet sætter fokus på fremkommelighed og

Læs mere

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

Læs mere

NOTAT UDKAST. Arbejdsgruppe 1: Indre bydele. Fokusområder: Metro, parkering, miljøzoner, havnetunnel, bedre udnyttelse af vejene

NOTAT UDKAST. Arbejdsgruppe 1: Indre bydele. Fokusområder: Metro, parkering, miljøzoner, havnetunnel, bedre udnyttelse af vejene UDKAST NOTAT Arbejdsgruppe 1: Indre bydele Fokusområder: Metro, parkering, miljøzoner, havnetunnel, bedre udnyttelse af vejene Opgavebeskrivelse Arbejdsgruppen beskæftiger sig med tiltag til reduktion

Læs mere

Region Hovedstaden. Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB

Region Hovedstaden. Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB Region Hovedstaden Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB Indhold 50 Forord 60 Regionale forskelle - Vi cykler i Region Hovedstaden 10 Sundhed på cykel 13 Cykling reducerer trængsel 14 Cyklen gør noget

Læs mere

Stikordsreferat fra Trafikdage i Aalborg, 23. august 2010

Stikordsreferat fra Trafikdage i Aalborg, 23. august 2010 Stikordsreferat fra Trafikdage i Aalborg, 23. august 2010 Workshop: Hvad kræver realisering af trafikforligets målsætning om passagervækst? Dagsorden 1. Indledning ved Johan Nielsen og Uffe Nielsen, Danske

Læs mere

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige boliggrunde tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til fælleden. Dato 6.06.205 Version 0 Revideret - SIKALEDDET

Læs mere

Klima og planlægning i Roskilde. Torben Jørgensen, formand for Teknik og Miljøudvalget Jan Bille, Planchef

Klima og planlægning i Roskilde. Torben Jørgensen, formand for Teknik og Miljøudvalget Jan Bille, Planchef Klima og planlægning i Roskilde Torben Jørgensen, formand for Teknik og Miljøudvalget Jan Bille, Planchef 1 Vigtige pointer: Sammenhængende politikker Handlingsorienteret Kan finansieres Opbakning 2 Indhold

Læs mere

Dagsorden. Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik

Dagsorden. Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik Dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik Orientering om omverdensindragelsen Evt. Ca. 25 uheld Nordre Frihavnsgade Ca. 17

Læs mere

INDHOLD. Hvad er et positivt cykelflow Blød eller Hård Hvilke faktorer spiller ind Case Den performativ pendler cyklist

INDHOLD. Hvad er et positivt cykelflow Blød eller Hård Hvilke faktorer spiller ind Case Den performativ pendler cyklist HVORDAN SKABES ET POSITIVT CYKELFLOW? INDHOLD Hvad er et positivt cykelflow Blød eller Hård Hvilke faktorer spiller ind Case Den performativ pendler cyklist Afslutning 2 3 CYKEL - FLOW HÅRD OG FYSISK BLØD

Læs mere

Tema: Bæredygtigt sammenhængende energisystem

Tema: Bæredygtigt sammenhængende energisystem Tema: Bæredygtigt sammenhængende energisystem At skabe bæredygtige energiformer og koblingen til forbrug/anvendelse. Målrettede investeringer i bæredygtig energi. Mere vedvarende energi. Lav en politik

Læs mere

Enhedslistens klima-jobplan

Enhedslistens klima-jobplan Enhedslistens klima-jobplan Både økonomien og klimaet er i krise. Den økonomiske krise har medført, at omkring 170.000 danskere går arbejdsløse. Samtidig fordrer klimakrisen, at der så hurtigt som muligt

Læs mere

Garanti for et rødt Glostrup GLOSTRUP

Garanti for et rødt Glostrup GLOSTRUP Garanti for et rødt Glostrup GLOSTRUP glostrup.enhedslisten.dk Din garanti, for et rødt Glostrup Glostrup er en fantastisk by, en by hvor der skal være plads til alle - høj som lav, unge som gamle, danskere

Læs mere

Cyklens potentiale i bytrafik

Cyklens potentiale i bytrafik Civ.ing. Karen Marie Lei Krogsgaard,Vejdirektoratet, Trafiksikkerheds- og Miljøafdelingen Civ. ing. Puk Kristine Nilsson, Vejdirektoratet, Trafiksikkerheds- og Miljøafdelingen. Cyklens potentiale i bytrafik

Læs mere

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport 14. marts 2014 TVO/IH INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 PILOTPROJEKTET... 4 POTENTIALER OG UDFORDRINGER... 5 OVERFLYTNING TIL CYKEL... 6 OVERFLYTNING

Læs mere

Cykling på Frederiksberg. v. ingeniør Lone Andersen, Frederiksberg Kommune Sykkelbynettverket, Lillestrøm, Norge 3. marts 2009

Cykling på Frederiksberg. v. ingeniør Lone Andersen, Frederiksberg Kommune Sykkelbynettverket, Lillestrøm, Norge 3. marts 2009 Cykling på Frederiksberg v. ingeniør Lone Andersen, Frederiksberg Kommune Sykkelbynettverket, Lillestrøm, Norge 3. marts 2009 Frederiksberg - fakta 93.000 indbyggere 8. største kommune Danmarks tættest

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Haldum?

Hvordan skal vi udvikle Haldum? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HALDUM Indledning: Borgerforeningen i Halduminviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Miljøstyrelsens Bytrafikprojekt

Miljøstyrelsens Bytrafikprojekt MILJØstyrelsen 15. september 1997 Klima- og Transportkontoret Brk/Soo/17 Miljøstyrelsens Bytrafikprojekt Med det formål at styrke sammenhængen i miljøindsatsen på statsligt og kommunalt niveau har Miljøstyrelsen

Læs mere

Bemærkninger til udkast til CO 2 -handlingsplan for Gladsaxe Kommune:

Bemærkninger til udkast til CO 2 -handlingsplan for Gladsaxe Kommune: Foren. Lokal Agenda 21 i Gladsaxe Side 1 af 6 Gladsaxe 28. marts 2010 Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rosenkæret 39 2860 Søborg e-mail: klima@gladsaxe.dk Bemærkninger til udkast til CO 2 -handlingsplan

Læs mere

Transport i klimaplanen Hanne Hansen Wrisberg, Rambøll Annette Kayser, Københavns Kommune

Transport i klimaplanen Hanne Hansen Wrisberg, Rambøll Annette Kayser, Københavns Kommune Transport i klimaplanen Hanne Hansen Wrisberg, Rambøll Annette Kayser, Københavns Kommune Baggrund og formål: El, varme og transport er skyld i det største CO2-udslip i Danmark og flere og flere kommuner

Læs mere

DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN

DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN Udviklingsplaner I projektet Landbruget i Landskabet er der ud fra en bedriftsvinkel arbejdet med fremtidens planlægning for det åbne land. Projektet søger at synliggøre

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Præsentation af hovedkonklusioner i Produktivitetskommissionens analyserapport nr. 5 på pressemøde den 8. januar 2014 En velfungerende infrastruktur

Læs mere

Enhedslistens klima-jobplan

Enhedslistens klima-jobplan Enhedslistens klima-jobplan Både økonomien og klimaet er i krise. Den økonomiske krise har medført, at omkring 170.000 danskere går arbejdsløse. Samtidig fordrer klimakrisen, at der så hurtigt som muligt

Læs mere

Visionerne for Aarhus Kommunes byudvikling

Visionerne for Aarhus Kommunes byudvikling Visionerne for Aarhus Kommunes byudvikling Arealudviklingschef Bente Lykke Sørensen Aarhus en by i vækst Vi bygger os ud af krisen SHiP Byggeriet påbegyndes ultimo 2012 Z-Huset Under opførelse Felt 8

Læs mere

Hvordan fremmes delebilisme

Hvordan fremmes delebilisme 7. januar 2008 Til politikere og beslutningstagere med indflydelse på trafikplanlægning Hvordan fremmes delebilisme Bilismen stiger markant i disse år, og koster samfundet mange penge. Bilisme betragtes

Læs mere

Nye sygehusstrukturer Nye trafikale udfordringer

Nye sygehusstrukturer Nye trafikale udfordringer Nye sygehusstrukturer Nye trafikale udfordringer Baggrund i projekter for Region Hovedstaden Hvilken rolle spiller den kollektive trafik i betjeningen af de eksisterende sygehuse og hvilke udfordringer

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Enhedslisten i Amager Øst. Læs hvordan: vi skaber nye spændende bykvarterer. vi gør Strandparken endnu bedre

Enhedslisten i Amager Øst. Læs hvordan: vi skaber nye spændende bykvarterer. vi gør Strandparken endnu bedre Enhedslisten i Amager Øst Læs hvordan: vi skaber nye spændende bykvarterer vi gør Strandparken endnu bedre vi gør plads til både busser, cykler og biler vi skaffer Amager grøn energi vi giver bydelens

Læs mere

Notat. Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid. Analysenotat

Notat. Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid. Analysenotat Notat Analysenotat Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid Det er afgørende både for samfundet som helhed og erhvervslivet specifikt at varer og personer relativt smidigt kan blive transporteret rundt.

Læs mere

Svendborg set udefra Råstof fra tilflytterseminar 6. september 2008

Svendborg set udefra Råstof fra tilflytterseminar 6. september 2008 Svendborg set udefra Råstof fra tilflytterseminar 6. september 2008 Indspil fra workshop 1. runde Styrker Bymæssige kvaliteter Skønne omgivelser, gratis oplevelser (kultur) Svendborg Sund Havet Mod Motorvejen

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Ulrik Winge, Københavns Kommune 1. Om effekter, ydelser og helheder - metode og tankegang g 2. Om helhedsorienteret drift i TMF Københavns

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte

Teknik- og Miljøudvalget. NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte Teknik- og Miljøudvalget Plan og Udvikling Sagsnr. 96895 Brevid. 1219799 Ref. MOKP Dir. tlf. 4631 3549 monakp@roskilde.dk NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte 4. april 2011 Parkeringsstrategien

Læs mere

Gode spørgsmål om skolepolitikken Åbne spørgsmål til politikerne

Gode spørgsmål om skolepolitikken Åbne spørgsmål til politikerne 1. Emne: Klassekvotient Fakta: Vi ved, at en høj klassekvotient giver mere uro i klassen, mindre lærerkontakt, mindre tid til samtale, dårligere indeklima og undervisningsmiljø og flere konflikter - men

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Hvordan få folk til å utnytte gang- og sykelveinettet? Troels Andersen, 7. mai 2008

Hvordan få folk til å utnytte gang- og sykelveinettet? Troels Andersen, 7. mai 2008 Hvordan få folk til å utnytte gang- og sykelveinettet? Troels Andersen, 7. mai 2008 Tidligere projektleder i Odense Cykelby 50 medarbejdere i Odense og Glostrup Afdelinger: Trafik Parkering Byinventar

Læs mere

Grøn Vækst i Danmark RealdaniaDebat Ejerboligforum København, 26. oktober 2011

Grøn Vækst i Danmark RealdaniaDebat Ejerboligforum København, 26. oktober 2011 Grøn Vækst i Danmark RealdaniaDebat Ejerboligforum København, 26. oktober 2011 Befolkningsudvikling + økonomisk vækst + urbanisering + miljøudfordringer = Grøn vækst Vi er på vej ind i den antropogene

Læs mere

FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE

FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE 010-2015 FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE LEJRE MUSIKSKOLES MISSION: At give den enkelte elev instrumentale og/eller vokale færdigheder, udvikle et universelt sprog, til personlig musikalsk udfoldelse, individuelt

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Sætter hovedstaden i bevægelse TAGENSVEJ / JAGTVEJ

Sætter hovedstaden i bevægelse TAGENSVEJ / JAGTVEJ Sætter hovedstaden i bevægelse TAGENSVEJ / JAGTVEJ 1. NY IDÈ OM HØJKLASSET TRAFIK = 2. BASERET PÅ BORGERDRØMME 3. SAMMENTÆNKER TRAFIK + BY NY IDÈ OM HØJKLASSET TRAFIK Idé om højklasset trafik: Gem det

Læs mere

PARKERING OG BYKVALITET INSPIRATION TIL VÆRDISKABENDE PARKERINGSLØSNINGER

PARKERING OG BYKVALITET INSPIRATION TIL VÆRDISKABENDE PARKERINGSLØSNINGER PARKERING OG BYKVALITET INSPIRATION TIL VÆRDISKABENDE PARKERINGSLØSNINGER 1 2 Vurdér den samlede økonomi og værdiskabelse for hele projektet og skab optimale rammer for opførelse, ejerskab og drift Tænk

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Vi har fulgt trængselskommissionens arbejde på sidelinjen og vi har et enkelt spørgsmål, som vi håber du også vil være bevidst om:

Vi har fulgt trængselskommissionens arbejde på sidelinjen og vi har et enkelt spørgsmål, som vi håber du også vil være bevidst om: Vi har fulgt trængselskommissionens arbejde på sidelinjen og vi har et enkelt spørgsmål, som vi håber du også vil være bevidst om: Glemte I københavnernes mest anvendte transportform, som er næsten 50%

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

Den alternative trængselskommission. .. eller et bud på hvordan vi også kan løse trængselsproblemerne. Vibeke Forsting, COWI Economics

Den alternative trængselskommission. .. eller et bud på hvordan vi også kan løse trængselsproblemerne. Vibeke Forsting, COWI Economics Den alternative trængselskommission.. eller et bud på hvordan vi også kan løse trængselsproblemerne Vibeke Forsting, COWI Economics 1 Disposition Agenda 1. Definitioner og fakta om trængsel 2. Et tanke-eksperiment

Læs mere

Persontransport. Resume. IDAs anbefalinger

Persontransport. Resume. IDAs anbefalinger September 2008 Persontransport Resume Hver dansker tilbagelægger i gennemsnit ca. 14.500 km årligt. Størsteparten (67 %) af denne transport sker i personbiler. Omfanget af tilbagelagte personkilometer

Læs mere

FællesListens. - din stemme ARBEJDSPROGRAM FOLKESTYRETS VAGTHUND

FællesListens. - din stemme ARBEJDSPROGRAM FOLKESTYRETS VAGTHUND FællesListens ARBEJDSPROGRAM - din stemme FOLKESTYRETS VAGTHUND Fælleslistens ARBEJDS- PROGRAM De 10 punkter, som Fælleslisten offentliggjorde den 19. august er indarbejdet i Fælleslistens foreløbige arbejdsprogram

Læs mere

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark!

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob har vi råd til at lade være? Omkring 170.000 mennesker går nu reelt arbejdsløse her i landet, heriblandt mange, som er sendt ud i meningsløs»aktivering«.

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid Rådhusskolen - Specialcenter Idrætsvej 1 6580 Vamdrup Telefon 79 79 70 60 EAN 5798005330202 E-mail raadshusskolen@kolding.dk www.kolding.dk Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter

Læs mere

Bæredygtig trafik i Køge Kyst

Bæredygtig trafik i Køge Kyst 1 Bæredygtig trafik i Køge Kyst Vejforum 2011, 8. December Erik Basse Kristensen Illustration: Vandkunsten Agenda 2 Baggrund Lidt om eksisterende forhold Udfordringer Biltrafik og parkering Lette trafikanter

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

PostNord. Reduktion af kundernes miljøbelastning. - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901

PostNord. Reduktion af kundernes miljøbelastning. - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901 PostNord Reduktion af kundernes miljøbelastning - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901 Vision og værdier Vores mission Med PostNord når man den rette person i rette tid sikkert og

Læs mere

Greve Kommune. Klima- og Energipolitik for Greve Kommune

Greve Kommune. Klima- og Energipolitik for Greve Kommune Greve Kommune Klima- og Energipolitik for Greve Kommune Klima- og Energipolitik for Greve Kommune er udgivet af: Greve Kommune Center for Teknik & Miljø Vedtaget af Greve Byråd 2009 For henvendelse vedrørende

Læs mere

Klima og Klode og folkeskolens Fælles Mål

Klima og Klode og folkeskolens Fælles Mål Side 1 af 6 Klima og Klode og folkeskolens Fælles Mål Det tværfaglige undervisningsforløb Klima og Klode bidrager i særlig grad til opfyldelse af trinmålene for fagene natur/teknik, biologi, geografi,

Læs mere

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune Mål for bosætningsstrategi Indsatser: Bolig Indsatser: Erhverv og jobskabelse Indsatser: Kultur- og fritidsliv Indsatser: Handel og bymiljø Indsatser:

Læs mere

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020.

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Formålet med gartneribrugets fonde er at etablere et finansielt grundlag for tilskud til rammeforbedrende aktiviteter for sektoren gartneri og frugtavl. Fondenes

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Mere natur og nye investeringer i klima og energi. 1 mia. kr. frem mod 2020.

Mere natur og nye investeringer i klima og energi. 1 mia. kr. frem mod 2020. Mere natur og nye investeringer i klima og energi. 1 mia. kr. frem mod 2020. mere natur, nye investeringer i klima og energi 1 mia. kr. frem mod 2020 Det Danmark, vi leverer videre til vores børn, skal

Læs mere

Metroen binder byen sammen døgnet rundt, alle ugens dage. Med Metroen har københavnerne og byens besøgende en mulighed for at komme nemt og hurtigt

Metroen binder byen sammen døgnet rundt, alle ugens dage. Med Metroen har københavnerne og byens besøgende en mulighed for at komme nemt og hurtigt Velkommen i Metroen Metroen binder byen sammen døgnet rundt, alle ugens dage. Med Metroen har københavnerne og byens besøgende en mulighed for at komme nemt og hurtigt rundt på en bæredygtig måde. Billetter

Læs mere

Teknik og Miljø. Katalog over supplerende klimainitiativer

Teknik og Miljø. Katalog over supplerende klimainitiativer Teknik og Miljø Katalog over supplerende klimainitiativer Indledning Gentofte Kommune har udarbejdet en Klimaplan, der udstikker mål og rammer for klimaarbejdet i Gentofte Kommune fra 2010-2020, og gennem

Læs mere

Aarhus er "Smilets By" uhøjtidelig og tilbagelænet, ung, optimistisk, ambitiøs og summende af liv.

Aarhus er Smilets By uhøjtidelig og tilbagelænet, ung, optimistisk, ambitiøs og summende af liv. 1 Fortællingen om Aarhus Aarhus har en fantastisk placering ved havet og skoven. Et levende pulserende bymiljø og den smukkeste natur beliggende helt tæt på hinanden. Aarhus er en rummelig by med plads

Læs mere

FAIR FORDELING MINDRE FORURENING OG BILLIGE KLIMAVENLIGE BILER

FAIR FORDELING MINDRE FORURENING OG BILLIGE KLIMAVENLIGE BILER 1 FAIR FORDELING MINDRE FORURENING OG BILLIGE KLIMAVENLIGE BILER Socialdemokraterne og SF vil omprioritere fra: Kørselsafgift på 35 øre pr. kilometer på trafikerede veje med særligt trængselsgebyr i hovedstaden

Læs mere

Idékatalog for cykeltrafik 2011

Idékatalog for cykeltrafik 2011 Idékatalog for cykeltrafik 2011 Af mobilitetschef Marianne Weinreich, VEKSØ A/S (maw@vekso.com) & projektleder Malene Kofod Nielsen, COWI A/S (mkni@cowi.dk) De seneste 10 år er der gennemført adskillige

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Odense og Fredericia. 2 sykkelsuksesser i Danmark

Odense og Fredericia. 2 sykkelsuksesser i Danmark Odense og Fredericia 2 sykkelsuksesser i Danmark Andelen af cykelture i danske kommuner er 10 30 % Fredericia Cykelby 2010-2013 Cykelstier At skabe sammenhæng og sikkerhed i cykelstinettet. 7 km cykelsti

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE SMART MOBILITET. Ændring af transportadfærd et billigt og miljøvenligt bidrag til at sikre mobilitet i Aarhus 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig):

Læs mere

Bedre Bus til Nørre Campus

Bedre Bus til Nørre Campus Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere