ÅBJERGNYHEDER Dato: 5. oktober 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅBJERGNYHEDER Dato: 5. oktober 2009"

Transkript

1 ÅBJERGNYHEDER Dato: 5. oktober 2009 Efterår Så blev det rigtig efterår, med regn, blæst og rusk. Efter at sommeren længe har holdt ud, har den her ved overgangen til oktober måtte give op, og overlade pladsen til efterårets karakteristika. Også efterårsferien står for døren, og det er vist en pause i skolegangen, vi alle, børn og voksne, glæder os til. For skønt vi har haft en rigtig god start på dette skoleår, med meget få personaleændringer, med glæde, entusiasme og godt humør, kan man godt mærke, at sensommer/efterår er en meget travl periode i et skoleliv. Årsplaner skal laves og sættes i søen, og ganske mange forældremøder, skolehjemsamtaler og lignende skal gennemføres. Men jeg oplever en meget stor vilje, et stort engagement fra alle sider: elever, forældre og personale, til at tage fat på de nye udfordringer, vi hele tiden stilles over for. Vi har omkring skiftet af skoleår sagt farvel til tre 9.klasser, og goddag til 2 børnehaveklasser. Børnehaveklassebørn, som vi for første gang har valgt ikke fra starten,at opdele i to klasser, i et forsøg på, at kvalificere opdelingen yderligere. Her omkring efterårsferien dannes de to klasser så, og vi tror på, at det nu sker på et endnu bedre grundlag end tidligere. Her et stort velkommen på Åbjergskolen til nye elever og deres voksne, vi glæder os fra skolens side til 10 års positivt samarbejde. Skolestruktur Èn af de største udfordringer for os alle de komme år bliver selvfølgelig fusionen med Oppe Sundby Skole. Og det er en beslutning, der kan være vanskelig at manøvrere i. Ikke mindst på baggrund af tidshorisonten for sammenlægningen, og hvad denne fører med sig af usikkerhed omkring en mere præcis tidsplan, den fremtidige ledelsesstruktur, byggeplanerne og meget mere. Men vi ser positivt på beslutningen, og skal den kommende tid arbejde hen mod, at få lavet en mere nøjagtig tidsplan for fusionen. En tidsplan såvel ledelser, bestyrelser, personale, børn og forældre på de to skoler kan forholde sig til. Og så er det stadig vigtigt, som jeg før har påpeget, at vi alle positivt arbejder frem mod fusionen. At vi går ind i arbejdet med åbent sind, fokuserer på det positive, på dét vi kan blive enige om, i stedet for at koncentrere os om forskellighederne og danne alle disse vanskelige myter, som det kan være så vanskeligt at rydde ad vejen igen! I første omgang har skolelederne haft nogle indledende drøftelser, i samarbejde med en proceskonsulent fra KLEO, og Udeordning/ Kantine Ophævelsen af udeordningen, altså den aftale, der indtil sommerferien gav eleverne i klasse lov til at forlade skolen i frikvartererne, oplever vi som en meget stor succes: Eleverne holder aftalerne, og bliver på skolen i frikvartererne. Meget flot, at vi med så mange elever kan lave aftaler, der, når de er indgået, overholdes! Vi oplever den positive effekt, vi havde håbet på: Mange elever får et sundere frokostmåltid, det sociale liv i mange klasser bedres, da eleverne nu tilbringer frikvartererne sammen, i stedet for at nogle grupper forlod skolen, mens andre blev tilbage! Og flere tilkendegivelser har vi fået fra vore naboer, der helt klart kan mærke forskel hvad angår papiraffald, glasskår samt andre former for negative resultater af elevernes tur til købmanden. Vi holder idrætshallen åben i 12- pausen, biblioteket er åbent i pauserne, kantinen er åben (også for hygge, spil m.m.), og vi er i fuld gang med, i samarbejde med elevrådet, at forbedre såvel de udendørs- som de indendørs aktiviteter for eleverne. KORNVÆNGET FREDERIKSSUND TELEFON TELEFAX SFO

2 i den kommende tid bliver det så bestyrelserne og de samlede ledelser, der skal på banen. Derefter er det selvfølgelig utroligt vigtigt, at personalet på de to skoler meget hurtigt kommer på banen. Kan godt være, motorvejen først skal være på plads, men herefter er det jo personale, børn og forældre, der skal fylde rammerne ud. Ligeledes fantastisk vigtigt, at vi alle er meget hurtigt ude omkring bygningsændringerne, såvel udvidelserne som de pædagogiske ombygninger og renoveringen. Er vi ikke her meget tidligt på banen, er jeg bange for, at systemet, forvaltning og arkitekter og økonomer, kører med toget for os. Og det skulle gerne være os, personale, elever og forældre, der fremover skal arbejde på den nye skole, der bestemmer rammer, indhold og vilkår! Legeplads/Udendørs aktiviteter. Sfo har, her ganske kort inde i skoleåret, etableret nye legemuligheder for de små på legepladsen. For eleverne på mellemtrinnet er der ligeledes påbegyndt etablering af aktivitetsbaner. Foreløbig er opstillet 3 stationer på området vest for Hus D, og disse vil blive suppleret med yderlige aktiviteter i det kommende budgetår. Derudover er fordbold- og håndboldmål renoveret, og der er sat nye net på. Ligesom, vi arbejder med planer for etableringen af et område, hvor eleverne kan løbe på rulleskøjter, skateboard m.m. I samme forbindelse er vi i fuld gang med at uddanne legepatruljer. Disse består af ældre elever, der via kurser uddannes/inspireres til, at igangsætte forskellige former for lege for mindre elever. Derudover er der de aktiviteter/indretninger, der sker i de forskellige huse, i et samarbejde mellem elever og lærere. Det sidste skud på stammen omkring udendørs aktiviteter er tanker om, at etablere virtuelle legepladser på skolens område. Altså spil/lege, som eleverne kender fra computerspil, som ved hjælp af mobiltelefoner og computere flyttes udendørs. Et fantastisk spændende tiltag, som vi har store forventninger til, såvel legemæssigt som læringsmæssigt. Vi er i et konkret samarbejde med et firma, der ønsker vor hjælp til at udvikle disse virtuelle legepladser til også, at kunne ramme større elever som målgruppe. LP- forældre Jeg har tidligere på dette sted beskrevet vort arbejde med LPmodellen. Det systemiske arbejde for yderligere, at opkvalificere vort arbejde. Vort arbejde med børnene, med os selv, og med forældrene. For at udvide forståelsen blandt forældre for metodens indhold, opbygning og funktion har vores pædagogiske afdelingsleder Morten Kristiansen afholdt møder med forældregrupper i vore Rygning. Dét, at vi har stoppet udeordningen, har imidlertid givet os et problem med de elever, der ikke kan gennemføre skoledagen uden at skulle ryge. Ministeriet besluttede for et par år siden, at elever ikke må ryge på de danske folkeskolers matrikler. Når vi så samtidig siger, at eleverne ikke må forlade skolen i løbet af skoledagen. Vi udsteder derfor, inden for den nærmeste tid, kort med udgangstilladelser til et bestemt rygeområde (udenfor skolens matrikel), i samarbejde med de pågældende elevers forældre. På denne måde håber vi, at få den bedste afvikling af rygningen, samtidig med, at vi i samarbejde med elever og forældre arbejder på, at rygningen begrænses- /ophører. Dette eksempelvis ved afviklingen af ryge-stop-kurser for eleverne. Specialklasser På specialklasseområdet er det nu besluttet, at der fremover i Frederikssund Kommune skal være elever på to skoler, Jægerspris Skole og på Åbjergskolen. Denne afgørelse er vi meget glade for, da vi i mange år har påpeget alle de positive sider, vi kan se ved at have sammenhængen mellem normal- og specialklasser. Når vi gentagne gange, omkring beslutningerne for den fremtidige skolestruktur, har stået til lyd for vigtigheden af, at de kommende skoler bliver alsidige, gælder det selvfølgelig også for området med arbejdet med specialklasserne: Det er vigtigt, at børn oplever børn med forskellige behov, i forskellige aldre, med forskellig kultur og med forskelligt udseende. Kun således kan vi være med til at skabe mennesker, der fremover vil kunne fungere i et multietnisk (bredt forstået) samfund.

3 1., 4. og 7. klasser. Vi har oplevet meget positive, spændende møder, hvor der selvfølgelig også er blevet plads til at fremkomme med frustrationer/kritik fra forældre, der i løbet af deres børns skolegang har haft mindre positive oplevelser. Denne plads skal der selvfølgelig også være, både i denne og i andre sammenhænge. Vi ved godt, at vi med nogle ting lykkes bedre end med andre! Vi ved godt, at vi på mange felter kan blive bedre! Men vi mener også, at vi alle, børn, ledelse, lærere og pædagoger hele tiden arbejder hårdt og målrettet for på bedste vis, at løse de problemstillinger vi møder. Og at det faktisk som regel lykkes for os! Vi ser LP-modellen som et redskab til, at blive endnu bedre. Vi vil den kommende tid overveje, hvorledes vi informerer om arbejdet med modellen for skolens øvrige forældre. Morgenmad. Vi fortsætter tilbuddet om morgenmad i kantinen hver morgen fra kl Antallet af elever, der tager mod tilbuddet, varierer noget, men det er stadig min opfattelse, at der er et behov for dette tiltag. For nogle elever er det rart, at få et ordentlig, sundt morgenmåltid, for andre måske blot en rolig, social måde, at starte skoledagen på! Samtidig tror jeg, dette tiltag har fået mange forældre til, at overveje endnu engang, hvad det er de serverer derhjemme om morgenen for deres børn, før de skal i skole! Profil Det er en lang, never-ending historie vi er begyndt på med etableringen af vores profil: En sund sjæl i et sundt legeme. Og resultaterne kan hele tiden ses: Vi har gratis morgenmad Kantinen fungerer bedre end nogensinde Vi har flere og flere aktiviteter til elever i såvel undervisningssituationerne som i frikvartererne Vi har fast bevægelsesuge ( Get moving ) hvert skoleår Vi har krav om fysiske aktiviteter på vore hytteture og lejrskoler Vi har valgfag for de ældste elever med fokus på profilen Vi har teambuilding-ture for 7. klasserne hvert skoleår Vi har faste frilufts-ture for vore 8. klasser Vi har ekstra idrætstimer på 6. klassetrin.og nye tiltag kommer hele tiden til! Også på det personalepolitiske er der rigtig mange tiltag i gang! For det er jo vigtigt, at det ikke kun er noget vi taler om, men også noget vi gør.. Walk the talk - Ting tar tid, men jeg synes alligevel det er fantastisk, så hurtigt ideen med/tanken bag profilen er kommet ind i vores tankegang! Buskørsel. Ved overgangen til dette skoleår har Frederikssund Kommune skiftet busselskab til varetagelsen af skolebuskørslen. Holger Danske, der i flere år har kørt skolebuskørsel i Slangerup, har overtaget den buskørsel, der tidligere blev udført af SIMS. Dette giver selvfølgelig nogle indkøringsvanskeligheder, ligesom skiftet af selskab desværre falder sammen med en politisk besluttet nedskæring i udgifterne til kørslen. Politikerne har ønsket, meget konkret, at leve op til ministeriets regler for, hvilke elever der er berettiget til, at blive kørt i skole med bus. Og går man ind i disse regler, der handler om elevernes alder samt afstand til skole, er det begrænset, hvor mange børn der er berettiget til kørsel! Det har betydet færre afgange end tidligere, dette, skønt forvaltningen for dette skoleår er gået med til en overgangsordning der medfører, at der køres mere end loven påbyder. Efter en del turbulens i skolestarten, ikke mindst omkring de tidlige morgenbusser og antallet af børn i busserne, virker det som om, der er faldet nogen ro på buskørslen. Selvfølgelig skal børn og chauffører lige lære hinanden at kende, men vi oplever det går den rigtige vej! Selvfølgelig hører vi meget gerne, omkring de problemer der stadig måtte være, og vi vil også meget gerne medvirke til en løsning af de forskellige problemer. Skønt det i bund og grund er et mellemværende mellem forvaltning og Holger Danske! Men som nævnt bliver antallet af busafgange begrænset yderligere de kommende skoleår, så vi skal bruge dette skoleår til, at finde løsninger/indstille os på de nye tider!

4 Vi vil fortsætte dette arbejde, og ikke mindst, i den kommende tid, tage nogle debatter om/ gøre os nogle overvejelser over, hvordan vi definerer den sunde sjæl i samspillet med det sunde legeme! For hvad er sundt? Er det eksempelvis aldrig sundt, at bage kage og at spise kage, eller er det sundt under visse former, og nogle gange i løbet af skoleåret? Ingen af os ønsker fanatisme, det er noget af det farligste i vores samfund generelt, men hvordan arbejder vi os hen mod en sund og naturlig balance i vort arbejde med den sunde sjæl, og det sunde legeme??? Get Moving, uge 41 Som nævnt ovenfor, er vi fast med på bevægelsesuge i uge 41. I et, stærkt begrænset, samarbejde med arrangørerne af Get Moving-ugen, der kører over det meste af Danmark i uge 41, afvikler vi en emneuge med mange forskellige former for bevægelse. Der er lavet et kæmpe forberedelsesarbejde, og resultatet er en uge, med mange forskellige, og meget spændende, tilbud til eleverne. Vejret må vi indrømme, vi har svært ved at styre, så jeg vil håbe, at elever og forældre hver morgen i denne uge alvorligt overvejer, hvorledes den bedste påklædning, denne dag, er til den aktivitet man skal i gang med! Go uge til alle. Rengøring. Planerne for den kommunale rengøring, herunder selvfølgelig skolerengøringen, har gennem nogen tid nu været til debat i de forskellige fora, der lovmæssigt skal inddrages. Der har været opstillet forskellige scenarier, omhandlende forskellige former for centralisering/decentralisering, og udlicitering/ikke udlicitering. Efter disse høringer foreslår økonomiudvalget nu en 100 % udlicitering af al rengøring i Frederikssund Kommune, først og fremmest begrundet i et håb om en årlig besparelse på 12 millioner. Såvel MED-udvalg som Skolebestyrelse på Åbjergskolen har udtalt sig i denne sag. Skolebestyrelsen har især reageret på udvalgets entydige, økonomisk (besparelsesmæssige) begrundelse for en udlicitering. Bestyrelsen havde hellere set, man havde fokuseret på kvalitet. MED-udvalget er enig med bestyrelsen, men har derudover også ytret modstand mod en udlicitering, da udvalget ikke kan se, hvorledes den kvalitet, der i dag ikke opfattes som god nok, skal kunne blive bedre ved at udlicitere, og spare 12 millioner om året! Også selve sagsbehandlingen har MED-udvalget stillet spørgsmålstegn til! Kommunalt budget. Det kommunale budget for årene har ligeledes været til behandling i såvel Skolebestyrelse som i MED-udvalg. Og begge steder er blevet udtalt, at pengene til den kommende fusion mellem Åbjergskolen og Oppe Sundby Skole ikke rigtig Købstadsjubilæum. Åbjergskolens elever var med til at fejre købstadsjubilæet, da vi alle torsdag d.10. september, med flag i hænderne, vandrede til Færgevej, hvor vi efter at have ventet omkring 3 kvarter, fik vinket til dronningen og alle garderhusarerne. Efter optrinnet med dronningen vandrede vi ad Ådalen tilbage til skolen, hvor der var dronningebuffet i kantinen, under mottoet lidt men godt. Vi var så fantastisk heldige, at få besøg af Hendes Majestæt Dronning Margrethe II af Danmark i kantinen. Dejligt, utroligt, at dronningen, sammen med sine hofdamer, med så komprimeret et program, havde tid til at stille op på Åbjergskolen! En oplevelse, vi aldrig vil glemme. Og i det hele taget en dejlig dag: Hvor er det dejligt at se, at 600 børn og voksne kan gå sammen, store elever med de små i hånden (venskabsklasser), en time ned til Færgevej, vinke til dronningen, og derefter gå en time tilbage til skolen. Uden én eneste konflikt!!!!!! Stor tak til alle, store som små, børn som voksne. Kvalitetsrapport. Og så er årets kvalitetsrapport ved at være på trapperne. En rapport, hvor man dels kan aflæse ganske mange faktuelle tal, eksempelvis karaktergennemsnit for skolerne, læseresultater og meget mere. Og man kan læse om, hvad de forskellige skoler de kommende år vil prioritere, hvilke udviklingsområder de vil arbejde på! For Åbjergskolens vedkommende er vore udviklingsområder selvfølgelig centreret omkring arbejdet

5 er til at se! At de midler, der kunne ligge i øjeblikket ligger i puljer, der i princippet kan gå til hvad som helst! Man ønsker altså en mere klar udmelding! Den tidligere omtalte centralisering af specialklasserne giver en besparelse, som foreslås lagt i kommunekassen. Åbjergskolen foreslår, at pengene kommer specialklasseeleverne til gode. Åbjergskolens atletikanlæg ønsker vi også økonomisk indtænkt i budgettet. Endelig forslår økonomiudvalget en afskaffelse af skolelægeordningen. Også dette, advarer vi kraftigt imod. Et resultat af dette vil hovedsagelig gå ud over den svageste gruppe elever, ligesom det kan være svært, at forstå, at man vil spare på dette sundhedsområde, samtidig med, at man eksempelvis alle steder læser om det øgede antal overvægtige børn i folkeskolen. Pæd. Weekend. Vi arbejder på, at dette års trivsels- og pædagogiske arrangement, bliver et arrangement med overnatning på Skælskør Vandrehjem. Vi vil dér, alle personalegrupper samlet, arbejde med profilen, med kulturanalyse og med den kommende fusion. Arrangementet finder sted d. 23. og 24. april 2010, og det er vort håb, at vi allerede kan komme af sted fra morgenstunden fredag. Vi har derfor foreslået skolebestyrelsen, at det arrangeres således, at forældrene denne dag overtager skolen. Umiddelbart var bestyrelsen positiv, og der vil derfor blive arbejdet videre med ideen. Forældretilfredshedsundersøgelse. Dette års forældretilfredshedsundersøgelse kommer lidt senere i forhold til sidste år, hvilket skyldes en antagelse om, at dette tidspunkt på året vil være bedre for skoleområdet. Vi havde sidste år en rigtig fin besvarelsesprocent, og jeg vil her meget gerne opfordre til, at vi også i år kommer højt op i besvarelsesprocent. Vi er på skolen meget glade for disse tilbagemeldinger. Selv om de selvfølgelig, i sagens natur, også må indeholde en vis del af kritik. Sikkert er det i hvert fald, at vi tager en sådan kritik alvorligt, at vi seriøst vil arbejde for at gøre tingene bedre på de påpegede områder. Hvad der forhåbentlig også fremgår af arbejdet på de felter, der sidste år blev peget på. Såeee.. ind på forældreintra og udfyld det opstillede skema! med vores profil. De kommunale områder bliver IKT, evaluering, sundhed og indskoling. Hvad angår sammenligninger omkring mange af de andre områder, er validiteten så tvivlsom, at vi ikke rigtig kan se nogen idé i en sammenligning. Men vi kan selvfølgelig internt bruge vore egne tal, og afgøre, på hvilke områder vi især skal forbedre os, og hvordan? Og her kan jeg da sige, at rapporten ikke overrasker os, og at vi derfor allerede er i gang med et arbejde på flere felter i relation til kvalitetsrapporten. Kantinens madplan ser efter efterårsferien således ud: Mandag: Pitabrød m/fyld ,00 kr. Tirsdag: Kartoffel-porresuppe m/brød.15,00 kr. Onsdag: Pasta m/kødsauce...15,00 kr. Torsdag: Tarteletter (3 stk)..15,00 kr. Fredag: Risengrød 10,00 kr. Jeg vil ønske alle en rigtig god efterårsferie Flemming West Clausen Skoleleder

Nyhedsbrev. Juni 2011

Nyhedsbrev. Juni 2011 Kære elever, forældre og medarbejdere. Endnu et skoleår er ved at være slut, og eleverne kan i år se frem til hele 7 ugers sommerferie. I Horsens Kommune har politikerne taget vidtrækkende beslutninger

Læs mere

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14 Holme SKole på vej mod nye udfordringer - velkommen til skoleåret 2013-14 2 Velkommen til det nye skoleår Velkommen tilbage til Holme Skole efter en forhåbentlig dejlig sommerferie. Vi har lagt et turbulent

Læs mere

April 2015. Nyt fra Ådalen

April 2015. Nyt fra Ådalen Forår Så blev det april måned, og med et vejr, som kun denne måned kan præstere: Den ene dag med høj sol og dejlig varme, den næste med regn (måske endda slud) og kraftig blæst. Men april er også den måned,

Læs mere

Skolestart- Skoleparat

Skolestart- Skoleparat Skolestart- Skoleparat Til: Forældre til børn der skal starte i børnehaveklassen Fra: Thurø Skole og Skolefritidsordning 1 Et nyt kapitel starter Med overgangen fra børnehave til børnehaveklasse og skolefritidsordning

Læs mere

Nyhedsbrev juni 2015

Nyhedsbrev juni 2015 Nyhedsbrev juni 2015 Skolebestyrelsens nyhedsbrev vil denne gang omhandle nyt fra bestyrelsesmøderne i april og maj. Sidst, men ikke mindst, vil I kunne læse skolebestyrelsens behandling af evalueringen

Læs mere

Skolebestyrelsens møde med skolens elevers forældre

Skolebestyrelsens møde med skolens elevers forældre Skolebestyrelsens møde med skolens elevers forældre onsdag d. 07. marts 2012-02-28 Årsberetning: Jeg vil gerne starte med at byde jer alle sammen velkommen til vores årlige møde med jer forældre. En aften

Læs mere

Starttrinnet - et sted med hjerterum

Starttrinnet - et sted med hjerterum Starttrinnet - et sted med hjerterum Indledning Starttrinnet er begyndelsen på et langt skoleliv. Det er en vigtig periode af skoleforløbet, hvor der skal skabes et godt forældresamarbejde, et solidt fagligt

Læs mere

Vibeke skriver. Vibeke Gaden

Vibeke skriver. Vibeke Gaden Vibeke skriver. Så er et nyt skoleår godt i gang på Kragelund Skole og med det ligeledes en masse nye og spændende ting. Skolen summer af liv og forventninger til ny viden, nye oplevelser og nye venner.

Læs mere

Forældreinformation Voerladegård Skole september 2012

Forældreinformation Voerladegård Skole september 2012 Forældreinformation Voerladegård Skole september 2012 Vi er gået ind i efterårsmåneden, september, og jeg håber på en fortsat rigtig dejlig og lang sensommer inden de mørke vintermåneder tager over. Skolestart

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO Maj 2012 Siden sidst. Orientering omkring planlægningen af næste skoleår Som både skolebestyrelsen og jeg tidligere har været inde på, har det kommende skoleårs planlægning

Læs mere

Hvornår skal vi i skole?

Hvornår skal vi i skole? Folkeskolereformen + Hvordan bliver reformen på Sakskøbing Skole? Reformnyt nummer 3 juni 2014 Læs mere om: Mødetider Bevægelse Hvorden bliver den længere skoledag? Elever skal bevæge sig meget mere. IT

Læs mere

SKOLEBESTYRELSENS BERETNING FOR SKOLEÅRET 2014/2015.

SKOLEBESTYRELSENS BERETNING FOR SKOLEÅRET 2014/2015. SKOLEBESTYRELSENS BERETNING FOR SKOLEÅRET 2014/2015. En gang om året skal skolebestyrelsen redegøre for, hvad den har beskæftiget sig med i årets løb. Referater fra de enkelte møder findes på skolens intranet

Læs mere

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014.

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Sommerhilsen 2014 Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Alle skoleår har deres særpræg, sådan var det også i år: Skolen tog lidt

Læs mere

NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014

NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014 NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014 Så er endnu et skoleår ved at være gået. Hvor blev det år lige af!!!! Det er fantastisk dejligt vejr, solen skinner og børnene hygger sig i skolegården.

Læs mere

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE Skolelederens beretning: Skoleåret 2009/2010 Indledning: I Danmark har vi en helt speciel ordning, som gør vores skolesystem til noget helt unikt. Man har mulighed for at vælge, hvilken skole ens barn

Læs mere

Skolefritidsordningen ved Filial Bredebro

Skolefritidsordningen ved Filial Bredebro Skolefritidsordningen ved Filial Bredebro Velkommen til Bredebro SFO. Det er dejligt at kunne sende denne folder ud til jer, for nu nærmer vi os snart begyndelsen på den nye struktur. Vi glæder os meget

Læs mere

Blåvandshuk Skole. Trivsels- og mobbepolitik for børnene på Blåvandshuk Skole, Billum Skole og SFO

Blåvandshuk Skole. Trivsels- og mobbepolitik for børnene på Blåvandshuk Skole, Billum Skole og SFO Trivsels- og mobbepolitik for børnene på Blåvandshuk Skole, Billum Skole og SFO Skolelivet er et fælles anliggende. Både forældre, ansatte og børn har et medansvar for trivselen på skolen. Trivslen er

Læs mere

Bestyrelsens beretning april 2013

Bestyrelsens beretning april 2013 Bestyrelsens beretning april 2013 Aflagt ved den ordinære generalforsamling mandag d. 29. april 2013 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. I år har det været lidt underligt at skrive beretning,

Læs mere

Principper: Forældresamarbejdet

Principper: Forældresamarbejdet Principper: Forældresamarbejdet Principper - Skolebestyrelsen Besluttet af: Skolebestyrelsen Oktober 2007 Skole-hjem-samarbejdet er et bærende princip på Asgård Skole. Der lægges vægt på dialog mellem

Læs mere

IDRÆTSSKOLE I SVENDBORG KOMMUNE

IDRÆTSSKOLE I SVENDBORG KOMMUNE IDRÆTSSKOLE I SVENDBORG KOMMUNE Gør motion til viden Gudbjerg Skole gør motion til viden Gudbjerg Skole er en lille landsbyskole med ca. 130 elever i 0. 6. klasse. Skolen er placeret i Gudbjerg by ca.

Læs mere

Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling, kl. 18.00,onsdag den 29. september 2010., med flg. punkter.

Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling, kl. 18.00,onsdag den 29. september 2010., med flg. punkter. Uge 35 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Desværre var vores modstandere

Læs mere

Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40

Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Sfo v/ Virum Skole Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Velkommen til Virum Skoles Sfo Med denne pjece ønsker vi børn og forældre velkommen til vores skolefritidsordning. Vi håber,

Læs mere

På enhver skole er det naturligvis hverdagen der fylder mest. Jeg vil her ikke sige så meget om hverdagen, men jeg vil starte med en lille smule.

På enhver skole er det naturligvis hverdagen der fylder mest. Jeg vil her ikke sige så meget om hverdagen, men jeg vil starte med en lille smule. Side 1 af 5 Skolelederens beretning for skoleåret 2011/2012 Skolens hverdag På enhver skole er det naturligvis hverdagen der fylder mest. Jeg vil her ikke sige så meget om hverdagen, men jeg vil starte

Læs mere

Indskolingen 0.-3. klasse - læring, trivsel og glæde

Indskolingen 0.-3. klasse - læring, trivsel og glæde Indskolingen 0.-3. klasse - læring, trivsel og glæde Når børn starter i skole, glæder de sig til at lære nyt og få nye udfordringer. Langt de fleste børn er vant til at gå i børnehave og er dermed vant

Læs mere

KONTAKTEN Øster Snede Skole

KONTAKTEN Øster Snede Skole KONTAKTEN Øster Snede Skole Skoleåret 2013/2014 Nr. 5 Kalenderen skoleåret 2014 2015 Skolens aktivitetskalender kan ses på forældreintra og skolens hjemmeside: www.oester-snede-skole.dk/fo Ferieplan for

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 49. Velkommen til et nyt skoleår. Trafik. www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 4. september 2013

Nyhedsbrev nr. 49. Velkommen til et nyt skoleår. Trafik. www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 4. september 2013 www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 4. september 2013 Nyhedsbrev nr. 49 Velkommen til et nyt skoleår Hvor vi skal forberede den nye skolereform med mange flere timer til eleverne Hvor vi skal

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering (UVM) KJELLERUP SKOLE. Undervisningsmiljøvurdering 2011 1

Undervisningsmiljøvurdering (UVM) KJELLERUP SKOLE. Undervisningsmiljøvurdering 2011 1 Undervisningsmiljøvurdering (UVM) KJELLERUP SKOLE 2011 1 Undervisningmiljøundersøgelse 2011 Skolens multibane, der blev taget i brug i 2010 Indledning I lighed med sidste skoleår har vi valgt at lave vores

Læs mere

Rigtig god sommerferie til alle!

Rigtig god sommerferie til alle! Juni 2015 Rigtig god sommerferie til alle! Gå direkte til siden Sommerhilsen fra afd. Krogsager Gå direkte til siden Sommerhilsen fra afd. Højmosen Gå direkte til siden Sommerhilsen fra afd. Bygaden @

Læs mere

August 2014. Nyt fra Ådalen

August 2014. Nyt fra Ådalen Sommer I min feriehilsen til elever og personalet før sommerferien gav jeg udtryk for en vis bekymring for, om vi i det flotte forår havde fået brugt for meget af det gode vejr, så vejret i sommerferien

Læs mere

Velkommen til Skovlyskolens SFO

Velkommen til Skovlyskolens SFO Velkommen til Skovlyskolens SFO Skolestart 1. maj 2014 Telefonnumre til SFO-kontor og afdelinger Kontor 72 68 46 26 ( 9.00-17.00) (mobil) Kontor 45 46 45 61 ( 9.00-17.00) Granly 45 46 54 62 (7.00-8.00)

Læs mere

Skolebestyrelsens årsberetning 2010/11

Skolebestyrelsens årsberetning 2010/11 Skolebestyrelsen Den 2. maj 2011 Skolebestyrelsens årsberetning 2010/11 Skolebestyrelsen aflægger hvert år en årsberetning. Beretningen beskriver, hvad vi har arbejdet med i løbet af det sidste år. På

Læs mere

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Til alle forældre med børn på Elev Skole. Vi kan så småt skimte sommerferien i det fjerne, men inden vi når dertil et længere nyhedsbrev med stort og småt fra Elev Skole.

Læs mere

SUSÅLANDETS SKOLE 2011/12

SUSÅLANDETS SKOLE 2011/12 SUSÅLANDETS SKOLE 2011/12 Skolebestyrelsen har besluttet følgende værdisæt for Susålandets skole: Trivsel Sundhed Ansvar Selvværd Fællesskab Skolens ordensregler lyder. Pas på hinanden Pas på dig selv

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE.

INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE. INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE. 1 Kære forældre Med denne informationsfolder håber vi at kunne give svar på nogle af de spørgsmål der opstår, når jeres barn starter i skole, og dermed

Læs mere

KONTAKT 12/13 nr. 1 S E P T E M B E R

KONTAKT 12/13 nr. 1 S E P T E M B E R KONTAKT 12/13 nr. 1 S E P T E M B E R Indhold: Aktuelt i september Siden sidst 5.årgang til koncert Legepatruljekursus Cow parade. Fritternyt En dag med sundheds.. 7.klasserne fremlægger.. s.2 s.2 s.3

Læs mere

Skolebestyrelsens årsberetning på Strandgårdskolen for skole årene 2010/11 & 2011/12

Skolebestyrelsens årsberetning på Strandgårdskolen for skole årene 2010/11 & 2011/12 Skolebestyrelsens årsberetning på Strandgårdskolen for skole årene 2010/11 & 2011/12 Denne årsberetning kommer til at omhandle 2 skoleår, hvor vi, som skole har været i en rivende udvikling. Vi er også

Læs mere

Læs om. Målet for indskolingen PALS Skolestartsaktiviteter i foråret Dagens gang i indskolingen Skole/hjemsamarbejde i indskolingen

Læs om. Målet for indskolingen PALS Skolestartsaktiviteter i foråret Dagens gang i indskolingen Skole/hjemsamarbejde i indskolingen Læs om Målet for indskolingen PALS Skolestartsaktiviteter i foråret Dagens gang i indskolingen Skole/hjemsamarbejde i indskolingen Seminarieskolen Mylius Erichsens Vej 127 9210 Aalborg SØ Tlf. 9814 0744

Læs mere

BIKVA. opsamling fra fokusgruppeinterview. Tusind tak for jeres deltagelse. Andet:

BIKVA. opsamling fra fokusgruppeinterview. Tusind tak for jeres deltagelse. Andet: Andet: Sociale medier i undervisningen fra hvornår? Evt. allerede fra 3. klasse. Computere med fra hvornår? Og hvad må de bruges til? Spilleregler. Kan skolen være en større debattør i Silkeborgs kulturliv?

Læs mere

SKOLESTART 2010 PÅ HOLSTED SKOLE

SKOLESTART 2010 PÅ HOLSTED SKOLE SKOLESTART 2010 PÅ HOLSTED SKOLE Hermed en stor velkomst til alle. Jeg håber, I har nydt den gode sommer rigtig meget sammen med jeres børn. Nyansatte Skolen har ansat 3 nye lærere, en børnehaveklasseleder

Læs mere

Transport af elever fra. Lellinge. Kriterier for klassedannelse Fagdage/Temauge SFO. Tydeliggøre rammer for klassedannelse.

Transport af elever fra. Lellinge. Kriterier for klassedannelse Fagdage/Temauge SFO. Tydeliggøre rammer for klassedannelse. For Skolerne Brobygning Lellinge Vemmedrup Udarbejdet af skoleledelsen i samarbejde med skolebestyrelsen til information af forældre til børn på Lellinge Skole samt Vemmedrupskolen i forbindelse med den

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Hellerup Skoles Traditionsmappe

Hellerup Skoles Traditionsmappe Hellerup Skoles Traditionsmappe Hellerup Skole I løbet af et skoleår på Hellerup skole sker der en masse sjove og anderledes ting end lige undervisning og projekter. Vi har nogle traditioner, vi gerne

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

December 2014. Nyt fra Ådalen

December 2014. Nyt fra Ådalen Vinter Som jeg skrev i mit nyhedsbrev kort inde i dette skoleår, var jeg sikker på, dette skoleår ville blive et skoleår med enorme udfordringer! Oven i fusion og byggeri, fik vi også en helt ny folkeskolereform,

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO August 2011 Velkommen til et nyt skoleår Velkommen til alle elever og forældre til det nye skoleår. Skoleåret 2011/2012 er startet og for 42 nye elever var d. 15. august

Læs mere

Kørsel til specialskole eller specialklasse

Kørsel til specialskole eller specialklasse Kørsel til specialskole eller specialklasse Kørsel til og fra specialskole eller specialklasse I denne pjece kan du finde praktisk information og gode råd om kørsel til og fra specialskole eller specialklasse.

Læs mere

EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2013.

EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2013. EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2013. Denne plan redegør for evalueringsresultaterne og opfølgningsplan på Tybjerg Privatskole og er afsluttet og offentliggjort på skolens hjemmeside, i januar 2014,

Læs mere

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre Stensnæsskolen Skoleåret 2015-16 Juli 2015 Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7 I dette nummer: Skoleåret 2015-16 1 Rullende indskoling 2 Personale 2 Møde-/bustider 3 1. skoledag 4 Hjemmeside mm. 4 Kontaktlærerordning

Læs mere

GLÆDELIG JUL. Skolebestyrelsen Vi er i en situation, hvor vi nødvendigvis. Nov.-dec Fællessamling med 4. årg. Foto v/ Helle Holme Thomsen

GLÆDELIG JUL. Skolebestyrelsen Vi er i en situation, hvor vi nødvendigvis. Nov.-dec Fællessamling med 4. årg. Foto v/ Helle Holme Thomsen Nov.-dec. 2011 ONLINE ønsker alle elever, forældre og medarbejdere en rigtig GLÆDELIG JUL Fællessamling med 4. årg. Foto v/ Helle Holme Thomsen Skolebestyrelsen Vi er i en situation, hvor vi nødvendigvis

Læs mere

Kørsel til specialskole eller specialklasse

Kørsel til specialskole eller specialklasse Kørsel til specialskole eller specialklasse 1 Kørsel til og fra specialskole eller specialklasse I denne pjece kan du finde praktisk information og gode råd om kørsel til og fra specialskole eller specialklasse.

Læs mere

Kære forældre. 2. september 2013

Kære forældre. 2. september 2013 2. september 2013 Kære forældre Med dette forældrenyt vil vi gerne byde jer alle rigtig hjertelig velkommen til et nyt og forhåbentlig spændende, inspirerende og udbytterigt skoleår. Rigtig mange af jer

Læs mere

BROBYGNING I EGEBJERG når børnene begynder i en ny institution

BROBYGNING I EGEBJERG når børnene begynder i en ny institution BROBYGNING I EGEBJERG når børnene begynder i en ny institution - sådan samarbejder børnehuse, BFO og skole om kontinuitet og sammenhæng ved barnets overgange mellem hjem, institutioner og skole FORMÅLET

Læs mere

SFO/Tidlig SFO. Valhalla

SFO/Tidlig SFO. Valhalla SFO/Tidlig SFO Valhalla Revideret november 2014 Valhalla er: Et sted, hvor børnene har aktiv indflydelse på dagens indhold. Et sted, hvor børnene kan være aktive i leg, kan eksperimentere, slappe af, kede

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl. 18.30 20.00 Programmet for aftenen: 1. Næstformand i skolebestyrelsen Susanne Grunkin byder velkommen 2. Skoleleder Kirsten Kryger giver

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

Kære kolleger, forældre og elever på NBL

Kære kolleger, forældre og elever på NBL Kære kolleger, forældre og elever på NBL 16. december 2015 Juleferien står for døren og det er tid til ferie og samvær med familie og venner. Det er en tid som vi har ventet utålmodigt på, ikke mindst

Læs mere

Skovbakkeskolens sommernyhedsbrev

Skovbakkeskolens sommernyhedsbrev Skovbakkeskolens sommernyhedsbrev Goddag og farvel Ved skoleåret afslutning og begyndelse er det tid til at sige farvel til afgående personale og goddag til nyt personale på Skovbakkeskolen. Barselsorlov

Læs mere

Nyhedsbrevet. Å r g a n g N r. 3 - A u g u s t

Nyhedsbrevet. Å r g a n g N r. 3 - A u g u s t Nyhedsbrevet Å r g a n g 1 5 - N r. 3 - A u g u s t 2 0 0 9 Et nyt skoleår. Det er altid spændende når vi skal åbne den først luge i årets skolekalender. Det gør vi i år med mange velkendt elementer og

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 1. Sang og velkomst 2. Orientering fra skolen v. Palle Fogh 3. Orientering fra bestyrelsen v. Marie N. 4. Præsentation af Marietta,

Læs mere

Mellemtrinnet (4.-6. årg.) har fri kl. 14.30 fire dage om ugen og kl. 15 en dag om ugen. Dagen til kl. 15 kan ses på elevernes skema.

Mellemtrinnet (4.-6. årg.) har fri kl. 14.30 fire dage om ugen og kl. 15 en dag om ugen. Dagen til kl. 15 kan ses på elevernes skema. Nyhedsbrev juni 2014 Folkeskolereformen 7 Sct. Jørgens Skole Helligkorsvej 42A 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 44 00 E-mail: sctjorgensskole@roskilde.dk www.sctjorgensskole.roskilde.dk 27. juni 2014 Kære forældre

Læs mere

Oktober 2015. Nyt fra Ådalen

Oktober 2015. Nyt fra Ådalen Efterår Så blev det, efter en noget svingende sommer, og en eftersommer over middel, rigtig efterår. Med byger, vind og dage, hvor de grå skyer hænger tungt. Men uanset vejret har det været en 10-ugers

Læs mere

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse, Svinninge, Udby og Gislinge i Holbæk Kommune

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse, Svinninge, Udby og Gislinge i Holbæk Kommune Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse, Svinninge, Udby og Gislinge i Holbæk Kommune Vi byder dig velkommen til din nye skole. Denne folder er tænkt som et redskab til at give dig svar på de

Læs mere

Egelundskolens SFO. Velkomstfolder skoleåret

Egelundskolens SFO. Velkomstfolder skoleåret Egelundskolens SFO Velkomstfolder skoleåret 2013-2014 Personalet på Egelundskolens SFO Jonas 1.a Mediha 2.b Carsten afd.led. Jacob afd.led. Tina 0.b Frederikke 2.a Helle 0.a Birgit 3.b Bill 0.a Lise 3.a

Læs mere

Sundhedsplan Vonsild Skole 2010/2011 Skoleleder Jens Bay, sundhedskontaktlærer Mette Justesen. Sundhed generelt

Sundhedsplan Vonsild Skole 2010/2011 Skoleleder Jens Bay, sundhedskontaktlærer Mette Justesen. Sundhed generelt Sundhedsplan Vonsild Skole 2010/2011 Skoleleder Jens Bay, sundhedskontaktlærer Mette Justesen Sundhed generelt Forventninger at institutionslederen har ansvaret for, at institutionen opsamler og formidler

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde nr. 13

Skolebestyrelsesmøde nr. 13 . Skolebestyrelsesmøde nr. 13 Mandag d. 30. oktober på afd. Undløse 18.30-20.30 De næste møder torsdag d. 23/11 Jyderup mandag d. 15/1 Knabstrup onsdag d. 28/2 Jernløse tirsdag d. 20/3 Kildebjerg torsdag

Læs mere

Indskolingen. - velkommen i skole

Indskolingen. - velkommen i skole Indskolingen - velkommen i skole Profil for indskolingen på Holme Skole KÆRE FORÆLDRE I denne pixiudgave kan I læse om, hvordan vi organiserer og vægter undervisningen, mens jeres barn går i indskolingen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter Indholdsfortegnelse Side 2: Skolelederen har ordet Side 4: Kalenderen Side 5: Nyt fra Klubben Side 6: Så er der fest i indskolingen Side 7: Rundt på skolen Side

Læs mere

Frederikssund skolevæsen

Frederikssund skolevæsen Velkommen Aftenens program Frederikssund skolevæsen Slangerup Skole Hvad vil det sige at gå i skole Hvad skal børn kunne når de begynder skole Start i minisfo Om 0. klassen Opdragelse Forventninger til

Læs mere

Fritidsordningen. Telefon:

Fritidsordningen. Telefon: Fritidsordningen. Praktiske oplysninger: Fritidsordningen bor på skolen i skolens lokaler. Tilbudet er delt i 2 dele: Fritidsordningen for de 4 yngste klasser og klubben for de 4 ældste. Telefon: 44440030

Læs mere

Mødet ml. skole og menighedsråd er udsat. Punktet drøftes således ikke i dag.

Mødet ml. skole og menighedsråd er udsat. Punktet drøftes således ikke i dag. REFERAT Emne: Skolebestyrelsesmøde Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Forventet sluttidspunkt kl. 15.9.2014 Personalerummet 18.00 21.00 Deltagere Skolebestyrelsen Evt. afbud bedes meddelt til Direkte

Læs mere

Kære forældre. Indhold (tryk på overskriften og kom direkte til det skrevne)

Kære forældre. Indhold (tryk på overskriften og kom direkte til det skrevne) Kære forældre Er det ikke bare en herlig tid med lyse morgener, fuglefløjt og varme i vejret? selv om vinteren måske ikke har været så hård og lang; så er foråret vel altid ventet med længsel. På skolen

Læs mere

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse.

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Ny Folkeskolereform Bogense Skole Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Program 16. juni 2014. Velkomst. Bogense skoles visioner, mål og pejlemærker Skolereformen 2014. formål og indhold. Skolereformen

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO Februar 2014 Siden sidst Foråret og fremtiden banker på. Vi har alle nok bemærket, at det er blevet lysere om morgen og eftermiddagen, og vejret her i februar giver os i

Læs mere

EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014.

EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014. EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014. Denne plan redegør for evalueringsresultaterne og opfølgningsplan på Tybjerg Privatskole for kalenderåret 2014. Den er afsluttet og offentliggjort på skolens hjemmeside,

Læs mere

Vibeskolen Skolebestyrelsesmøde Referat

Vibeskolen Skolebestyrelsesmøde Referat Tid og sted Vibeskolen Skolebestyrelsesmøde Referat 07.03.2013 kl. 18.30-21.00 afdeling Aunslev Til stede Lene Jørgensen, Morten Søgaard, Simon B. Carlsen, Line Laugesen, Helle Lorenzen, Randi Sicko, Michael

Læs mere

REFERAT FRA SKOLEBESTYRELSESMØDE TORSDAG DEN 4. DECEMBER KL i skolens mødelokale Solbjerg

REFERAT FRA SKOLEBESTYRELSESMØDE TORSDAG DEN 4. DECEMBER KL i skolens mødelokale Solbjerg ORDSTYRER: Viggo W. Schmidt REFERENT: Flemming Nielsen FRAVÆRENDE: Christina Lorenz REFERAT FRA SKOLEBESTYRELSESMØDE TORSDAG DEN 4. DECEMBER KL. 17.00-19.00 i skolens mødelokale Solbjerg Pkt. 21 Godkendelse

Læs mere

Ikast Vestre Skoles idræts- og sundhedsprofil

Ikast Vestre Skoles idræts- og sundhedsprofil Ikast Vestre Skoles idræts- og sundhedsprofil WHO: Sundhed er en tilstand af fuldkommen legemlig, sjælelig og socialt velvære og ikke blot fravær af sygdom og gener. Ikast Vestre Skoles overordnede visioner:

Læs mere

PEDER LYKKE SKOLEN. Skolen uden døre

PEDER LYKKE SKOLEN. Skolen uden døre PEDER LYKKE SKOLEN Skolen uden døre 1 Velkommen På Peder Lykke Skolen ønsker vi at give børnene de bedste muligheder for at udnytte og udvikle deres sociale og faglige kompetencer. Vi har overskud til

Læs mere

Kontaktforældremøde 12. april 2011 Referat

Kontaktforældremøde 12. april 2011 Referat Dato: 12. april 2011 Sted: Tilstede: Referent: Skelgårdsskolens lærerværelse 36 fremmødte kontaktforældre, skoleleder Anette Bekker Kjærgård, viceskoleleder Kirsten Koudahl og skolebestyrelsen Annemette

Læs mere

Nyhedsbrev. Erritsø Fællesskole. juni 2013

Nyhedsbrev. Erritsø Fællesskole. juni 2013 Nyhedsbrev Erritsø Fællesskole Nyt fra Anders Axø juni 2013 Kære elever, forældre og medarbejdere ved Erritsø Fællesskole Vi glæder os rigtig meget, og nu varer det ikke længe før Erritsø Fællesskole er

Læs mere

Specialklasserne på Beder Skole

Specialklasserne på Beder Skole Specialklasserne på Beder Skole Det vigtige er ikke det vi er men det vi godt kunne være kan være ikke kan være endnu men kan og skal blive engang være engang Inger Christensen. Det Beder skoles værdigrundlag

Læs mere

Kære forældre. Om skolefusionen

Kære forældre. Om skolefusionen Kære forældre Tusind tak for den flotte opbakning vi har fået her i opstarten af det nye skolerår til alle de nye tiltag, der er sat i værk, og der har været rigtig meget at skulle forholde sig til både

Læs mere

Sammen om en bedre skole

Sammen om en bedre skole Sammen om en bedre skole Brug skolernes trivselsdag den 4. marts 2011 Skolernes primære opgave er elevernes læring og udvikling. Denne opgave løses bedst, hvis fundamentet er trivsel og tryghed for alle.

Læs mere

Status på læringsreformen på Nordstjerneskolen år 1

Status på læringsreformen på Nordstjerneskolen år 1 August 2015 Status på læringsreformen på Nordstjerneskolen år 1 Læringsreform Vi er nu begyndt på læringsreformens år 2. Det første år har været et hektisk år, hvor mange af de nye elementer i læringsreformen

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO Juni 2011 Siden sidst Skoleåret 2010/2011 er ved at være slut. På fredag samles vi alle sammen i gymnastiksalen til en fælles sommerferieafslutning med musik og fællessang.

Læs mere

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Af Marie Sørensen, børnehaveklasseleder i samtale med Marianne Thrane - Det vigtigste er, at børn får en god og en glad skolestart, siger Marie Sørensen.

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009/2010. Fællesskolen Hoptrup Marstrup Vilstrup Haderslev Kommune. Den lille skole i den store - sammen på langs og på tværs

Kvalitetsrapport 2009/2010. Fællesskolen Hoptrup Marstrup Vilstrup Haderslev Kommune. Den lille skole i den store - sammen på langs og på tværs Kvalitetsrapport 2009/2010 Fællesskolen Hoptrup Marstrup Vilstrup Haderslev Kommune Den lille skole i den store - sammen på langs og på tværs 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Kapitel 1...3

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2016

Bestyrelsens beretning 2016 Bestyrelsens beretning 2016 ved generalforsamling tirsdag 26. april 2016 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. Det er dejligt at se jer. Vi deler interessen for vores børns skole, og det er vigtigt

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 55. Ferieplan for skoleåret 15/16

Nyhedsbrev nr. 55. Ferieplan for skoleåret 15/16 www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 9. oktober 2014 Nyhedsbrev nr. 55 Skolefrugt Efter en pause på et par år, giver vi igen mulighed for, at eleverne på Nørreskov-Skolen kan købe frugt. Vi har

Læs mere

Egemarksvej 1, 9230 Svenstrup tlf fax Skolebestyrelsesmøde MI 9 10/11

Egemarksvej 1, 9230 Svenstrup tlf fax Skolebestyrelsesmøde MI 9 10/11 Til Skolebestyrelsen Svenstrup Skole Skolebestyrelsesmøde MI 9 10/11 tirsdag, 7. juni 2011, kl. 17.00 Ordstyrer: Charles Lydersen Fremmødte: Jan Madsen, Charles Lydersen, Claus Kjærsgaard, Lars Johansen,

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 30/8 2012. tidspunkt: 19.00. Sted: Saxo

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 30/8 2012. tidspunkt: 19.00. Sted: Saxo Referat af skolebestyrelsesmøde Dato: 30/8 2012 tidspunkt: 19.00 Fremmødte: Lisbeth undtagen elevrepræsentanter Sted: Saxo Ny konstituering: Man vedtog at den nuværende formand Søren Rasmussen fortsætter

Læs mere

Kontraktmål for Frydenhøjskolen 2013-14

Kontraktmål for Frydenhøjskolen 2013-14 Kontraktmål for Frydenhøjskolen 2013-14 Mål 1: Mål der knytter sig til Højere faglighed Styrke faglig læsning og skrivning (målet er 2-årigt) Vi vil fortsætte arbejdet med at styrke den faglige læsning

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

http://www.vestermarie.skoleintra.dk VESTNYT

http://www.vestermarie.skoleintra.dk VESTNYT VESTNYT http://www.vestermarie.skoleintra.dk Hans Rømer Skolen Afdeling Vestermarie Oktober 2014 Indhold:... Kalender... 3 Nyt fra ledelsen... 4 5 Skolernes motionsdag... 6 Billeder fra Ironkid... 7 9

Læs mere

Ugebrev 34 Indskolingen 2014

Ugebrev 34 Indskolingen 2014 Ugebrev 34 Indskolingen 2014 Fælles info: Kære indskolingsforældre. Allerførst velkommen tilbage til jer alle efter en dejlig varm og solrig sommerferie, det er tydeligt, at børnene har nydt det, men alle

Læs mere

Dagsorden for skolebestyrelsens møde Mandag den 24. september 2012 Kl. 18.30 21.00

Dagsorden for skolebestyrelsens møde Mandag den 24. september 2012 Kl. 18.30 21.00 referat Dagsorden for skolebestyrelsens møde Mandag den 24. september 2012 Kl. 18.30 21.00 Møde med chefen for tandplejen i Middelfart tandlæge Jens Køstner 42-12 Godkendelse af referat Der er nu sammenlagt

Læs mere

Lærer Pernille Poulsen har undersøgt markedet for hængelåse til skolens ITopbevaringsskabe

Lærer Pernille Poulsen har undersøgt markedet for hængelåse til skolens ITopbevaringsskabe Nyhedsbrev til forældre september 2014. IT Nedenstående gælder elever fra 4. klasse-9. klasse. Skolens IT-vejledere Ida Larsen og Frank Andreasen har følgende anbefalinger vedr. køb at egen computer, tablet

Læs mere

Frørup November 2012

Frørup November 2012 Smørhullet Skolen Torsdag 1. Træværksted starter Efteårsfest i 0.F Fredag 2. Forældrekaffe Lørdag 3. Søndag 4. Mandag 5. Tirsdag 6. Åbent hus med klubben Onsdag 7. Udedag/båldag Dagplejen låner gymnastiksalen

Læs mere