Hvorfor være internationale? Spejdernes Lejr 2012 Gildemesterstævne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvorfor være internationale? Spejdernes Lejr 2012 Gildemesterstævne"

Transkript

1 NUMMER Hvorfor være internationale? Spejdernes Lejr 2012 Gildemesterstævne MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Sct. Georg Oktober ÅRGANG 5

2 Landsgildeledelsen Landsgildemester Lone Erkmann Munkebanken 5, 4681 Herfølge Tlf Landsgildekansler Kjeld Krabsen Nis Petersensvej 18, 8660 Skanderborg Tlf Landsgildeskatmester Paula Mikkelsen Fjordbjerg Ager 15, 7840 Højslev Tlf International sekretær Anne Haastrup-Nielsen Esrumvej 261, 3000 Helsingør Tlf Uddannelsessekretær Sten Frost Baldursgade 65, 6700 Esbjerg Tlf PR-sekretær Gerda Abildgaard Frisenborg Alle 3, 7430 Ikast Tlf Arrangementer på landsplan 11. november 2012 Dansk Flygtningehjælp landsindsamling 28. november 2012 Fredslyset bringes rundt i Danmark maj 2013 Gildernes Højskole, Rødding Højskole maj 2013 DUS-stævne september 2013 LGT 2013, Slesvig Internationale arrangementer september 2013 Europakonference, Stockholm og Helsinki 2013 ISGF 60-års jubilæum 2014 Verdenskonference, Sydney, Australien Øvrige landsgildeadresser side Redaktør af Sct. Georg Ingrid Danstrup Rosenvænget 34, 6541 Bevtoft Tlf Bladet udsendes 6 gange årligt: omkring den 10/2, 10/4, 10/6, 10/8, 10/10 og 10/12. Deadline: Den 10. i måneden forud SCT. GEORGS GILDERNES KONTOR: Mikkel Bryggers Gade 1, 1460 København K Telefon/fax , giro nr Internet Kontortid tirsdag og torsdag Mail modtages døgnet rundt Kontorleder Kirsten Christensen Læs om 4 Oplag: eksemplarer. Produktion: Jannerup Offset A/S, 4200 Slagelse. ISSN: Redaktionen forbeholder sig ret til ændringer i indsendte manuskripter 2 Hvis du vil vide mere om de forskellige arrangementer - så kontakt landsgildekontoret. Nyt fra landsgildeledelsen... 4 What s on international... 5 Nyt fra PR-udvalget... 7 Landsgildeting Gilderne og de andre... 9 Fra gildebror til gildebror Opslagstavlen Navnestof Forsiden: Fra Gildemesterstævnet på Trinity, Fredericia, kunne man lige skimte Snoghøj Folkehøjskole fra siden 2000 er det Danmarks første IT-højskole. Foto: Ingrid Danstrup

3 Hvorfor være internationale? Af Anne Haastrup-Nielsen, Landsgildets internationale sekretær Dette spørgsmål hører man af og til og hertil kan bemærkes: Fordi vi er medlemmer af en international bevægelse, som har til formål at støtte spejderarbejdet såvel lokalt som internationalt. Herudover at bidrage til international forståelse igennem venskab, tolerance og respekt for andre. Da spejderbevægelsen i 2007 fejrede 100 år, havde WAGGGS-WOSM (pige- og drengespejderne) et fredsprojekt, som sigtede på at markere spejderbevægelsen som verdens største fredsbevægelse, et projekt, som vi i Sct. Georgs Gildene helt kan tilslutte os, og som vi hvert år synliggør med vor deltagelse i lokale arrangementer omkring modtagelse af Fredslyset. I Danmark har vi valgt at modtage Lyset som en gave og give det videre som en gave med budskabet Fred på Jorden - uden nogen politisk eller religiøs bagtanke. Vor internationale bevægelse, som i sin struktur er meget lig den i vor egen bevægelse, afholder træf og konferencer, som alle frit kan deltage i. ISGF s møderække er således: 1. år Verdenskonference 2. år Underregions træf 3. år Europa konference Som bekendt afholdtes 26. Verdenskonference i Como, I 2012 afholdes Træf i Litauen (Norden), Forum i Grossarl, Central europæisk konference i Tjekkiet, Vesteuropæisk træf i Cork, Irland, Tunesisk træf, Tunis, Underregion Sydamerika, møde i Chile, Middelhavstræf i Cadiz samt Regionsmøde i Asia Pacific, Bangladesh. Næste verdenskonference afholdes i Sidney, Australien, i Det skal derfor være min opfordring til alle gildebrødre, gilder eller naturlaug, som i stor stil arrangerer ture til det store udland: Tænk på at I også er medlemmer af en international bevægelse. Tænk på at det måske kunne være en ide for jeres deltagere at kombinere en sådan tur med et træf i et nordisk, europæisk eller oversøisk land. Tænk på at det måske også kunne være givende for jeres lokale sammenhold, at gøre noget sammen med jeres venskabsbyer, f.eks. inden for Foreningen Norden. Til slut vil jeg ønske alle gildebrødre en dejlig Fellowshipdag på ISGFs fødselsdag den 25. oktober. 3

4 Nyt fra LGL Nyt fra landsgildeledelsen Af Lone Erkmann, Landsgildemester Et fast punkt på dagsordenen til vores landsgildeledelsesmøder er opfølgning på handlingsplanen. Deltagelsen i Spejdernes Lejr 2012 må betragtes som en succes. Der var utallige jobbere i Spejdersport, diverse caféer, isboder, supermarkeder osv. Vores nye tørklæder gjorde, at det var let at kende gildebrødrene - dem, der havde været så heldige at få købt tørklædet inden lejren! Vi havde nogle tørklæder med på lejren til salg i Spejdersport, men de kunne slet ikke klare efterspørgslen, så mange gik forgæves. Der var mange besøgende på vores stand i udstillingsteltet. PR-udvalget skal have ros for udstillingen. Det var en meget inspirerende udstilling, de havde fået sammensat på meget kort tid. Der arbejdes hårdt på at opfylde Handlingsplanens punkt Oplysninger om gildeaktiviteter. Oplysningerne vil kunne anvendes i arbejdet med at synliggøre gildearbejdet. På gildemesterstævnet vil vi på et landkort illustrere aktivitetsniveauet ud over landet. Udvikle nye former og tilbud om personlig udvikling. Vi kan af gildernes årsprogrammer se, at der er mange tilbud, der giver mulighed for personlig udvikling. I handlingsplanen står der, at distrikterne stiller med ressourcer til udvikling af nye tilbud og samling af interessegrupper og laug i regionalt regi, ligesom der står, at landsgildeledelsen skal inspirere og formidle udviklingsmuligheder og kursusvirksomhed til den personlige udvikling. Hvordan går det så med det? Distriktsgildemestrene og landsgildeledelsen har sammen nedsat tre grupper, der har beskæftiget sig med Synlighed, Fællesskabskultur og at Få flere medlemmer. Resultatet af dette gruppearbejde bliver en del af gildemesterstævnet. Synlighedsgruppen vil f.eks. fremlægge forslag om forskellige kurser, der skal tilbydes interesserede fra gilderne. Der skal udarbejdes kursusbeskrivelser, findes instruktører og lægges budget for hvert enkelt forslag. Kursusudvalget er i gang med en revision af Håndbog for gildebrødre, således at den er tilpasset de lovændringer, der skete på det seneste landsgildeting. Efter DUS-mødet i september, vil der være klarhed over, hvad KU vil byde ind med. Landsgildeledelsen har arbejdet hårdt på, at få sammensat et interessant program til Gildemesterstævnet. Det er vores håb, at alle GM får noget med hjem, de kan bruge i deres arbejde med gilderne. Vores internationale sekretær og landsgildemesteren er travlt optaget af planlægningen af Europakonference i september 2013 (omtalt i Sct. Georg nr. 2, side 18). Det bliver en konference lidt ud over det sædvanlige, idet den kommer til at foregå mellem Stockholm og Helsinki på en af Viking Lines store både. Der planlægges med 250 deltagere fra hele Europa, så der er mange ting, der skal falde på plads for, at det kan blive en succes. I forbindelse med konferencen tilbyder de nordiske lande turistture i Danmark, Norge, og Sverige. Konferencedeltagerne kan vælge at tage på turisttur før eller efter konferencen. Danmark står for at arrangere besøget i Danmark - vi har planer om en Slotstur i Nordsjælland, men skal også sørge for hotelophold osv. I 2015 skal der afholdes nordisk træf i Danmark, og vi må allerede nu beslutte, hvor det skal være - det vil blive afholdt på Bygholm i Horsens. fortsættes side

5 What s on international Det er en fin ting å vinne venner Af Bitte Overgaard-Larsen, 2. Roskilde Min mand Søren og jeg var til Nordisk Træf på Island i 2003 og til Nordisk/Baltisk Træf i Åland i Det var spændende oplevelser begge steder. Vi var så heldige at have et andet par fra vores gilde i Roskilde med. Vi traf selvfølgelig de andre danske deltagere, men savnede dog, at vi blev rystet mere sammen i den danske gruppe. På Island sluttede vi af med, at vi skulle knytte venskabsbånd. Helt bogstaveligt skulle vi snakke med én, som vi ikke kendte, og vi knyttede et knob sammen på et bånd og lovede at holde kontakt - måske kun med et ferie- eller julekort. Det var lidt højtideligt; vi knyttede flere og har så holdt ved tre venskaber, hvoraf de ene er død nu. Vi besøgte dog Anna Stina i Borlängegildet i Sverige, efter Nordisk/Baltisk i Åland Vi havde besøgt hende en gang tidligere med stor succes, da vi ville opleve egnen ved Siljansøen. Nu i år ville vi gerne til Norge, og derfor skrev vi til Ella og Anders i Steinkjergildet i Inderøy, Norge, om vi måtte komme forbi. Vi skrev også til Anna Stina om et eventuelt besøg, for så ville vi køre op gennem Sverige forbi hende i Djura til Östersund og derfra over mod Trondheim. Vi blev modtaget så fantastisk begge steder. Ja, sproget kan være lidt svært, man skal kende lidt til de svenske ord, der er meget anderledes end de danske, og snakke langsomt, og hvad skal man så snakke om? Primært gildesnak: Hvordan gør I? Hvordan gør vi? - o.s.v. I Djura var vi med til modtagelse af landsbyens store søn, som blev nr. 4 i singlesculler ved OL2012. En meget sympatisk ung mand. Vi løb også ind i Anna Stinas årlige nabokaffe, som grundet regn foregik i en lade. Naboerne har postkasser til fælles! I Sverige står et vist antal postkasser (brevlådor) samlet et sted, nok kun i landsbyer. Det var hyggeligt, selv om de syntes, at det var lidt farligt at snakke med os! Igen sproget. Vi kom til Inderøy trods nogle sproglige problemer og fik overdådige morgenmåltider og huskede pludselig vor ungdoms Norgestur til en højfjellsstue. Ella og Anders bor i en lille landsby, som havde haft sin egen billedhugger, og derfor var byen fyldt af de skønneste små statuer. Kunstneren hedder Nils Aas. Vi blev vist rundt i Inderøy, Steinkjer, og var med dem oppe på fjeldet i deres hytte, hvor køerne kom forbi og snusede nysgerrigt til os. Vi plukkede blåbær og lidt kantareller. Vi smagte flatbrød og andre spændende egnsretter. Vi blev stopfodrede, og vi havde det kosteligt sammen. De fulgte os til Trondheim, ca.100 km sydpå, hvor vi fik rundvisning i Nidaros Domkirken, imponerende flot, og vi var i en mindepark for 22. juli 2011 fuld af røde roser. Der er lavet mange små mindeparker rundt om i Norge for den dag! Ella har været på Nordisk/Baltisk træf 2012 i Litauen og undrer sig meget over, at der var så få danskere med! Fra Norge var de 38, 18 svenskere, 10 fra Island, 3 fra Litauen, enkelte fra andre lande - men kun 5 fra Danmark. Vi ville meget gerne have været med, men grundet meget dårlige oplysninger om Træffet, og arrangementer i eget gilde, kunne vi ikke klare det. Det er Danmark, der skal stå for arrangementet om 3 år - så håber jeg, at der bliver orienteret om det i tide. Vort råd til gildebrødre er at deltage i internationale arrangementer. Det er så roligt, kosteligt og berigende at lære vore nabolandes gildebrødre at kende. 5

6 Gillevandring 2012 i Sverige Af Anne Haastrup-Nielsen, Landsgildets internationale sekretær Drevet af min nysgerrighed efter at se, gjorde, at vi blev fundet og fragtet hjem i god hvad der rører sig i andre lande, faldt jeg i behold. svenskernes gildeblad i februar over invitation Vi boede i et 4H kompleks, en ejendom til gillevandring i Åkulla Bokskogar. der sorterer under landsbrugsministeriet, og Efter kontakt blev vi tilskyndet til at melde os som bliver brugt til undervisning af landbrugselever. - vi var så velkomne. Så i august begav vi os til Halland i nærheden af Varberg for at deltage i vandringerne. Det viste sig at være en meget veltilrettelagt mulighed for at være sammen med svenske gildemedlemmer og for at lære dem nærmere at kende. Vi var 37 svenskere og 3 danskere. I begyndelsen var der en vis distance til de fremmede, men allerede efter den første tur i terrænet faldt barrikaderne. Der var i alt 12 afmærkede ruter af varierende sværhedsgrad og længde fra 1,5 til 6 km, så den enkelte kunne afpasse sin formåen og energi - måske endda nå flere ture på én dag. Temaerne for de forskellige ture varierede ligeså, og som eksempel kan fremhæves turen med Bexells Talande stenar. Disse er blevet fremstillet foranlediget af Alfred Bexell, godsejer og Riksdagsmann. Der findes over 700 sten med citater, spredt over et større område (vi fandt ikke dem alle ). Et andet mål var Bokstens mannen. Denne mand blev myrdet midt i 1300-tallet (dateret ved kulstof-14 metoden) og blev på forunderlig vis fundet i mosen i Opbevaret i mosen er fundet unikt, da både krop, klæder og tilmed hjerne og hår er velbevarede. Alle ruter var velbeskrevne - ikke desto mindre lykkedes det os den første dag at fare vild, da vi havde valgt at gå ruten modsat. Men en henvendelse til vor hjælpsomme arrangør Der var sovesale og samlingsrum, og vi havde den mest fantastiske madmor omgivet af et utrætteligt team. Madmor var 86 år og desuden en kyndig væverske. Hver morgen fik vi morgenmad, og vi smurte vores madpakker, så vi var uafhængige, når vi var ude på ruterne. Vi kom hver aften hjem til et veltilrettelagt middagsmåltid. Om aftenen var der aftenkaffe, og vi sang under kyndig vejledning af Anna Stina, som ledsagede på Ukulele. Mange af de svenske gildemedlemmer kendte heller ikke hinanden, og der er store egnsforskelle fra nord til syd. Ved afslutningen var vi alle enige om, at det havde været berigende at deltage, og at det havde været udbytterigt at være sammen nationaliteterne imellem. 6

7 Nyt fra PR-udvalget Evaluering af Spejdernes Lejr 2012 Af Gerda Abildgaard, Landsgildets PR-sekretær Efteråret er over os, og sommerens minder er ved at bundfælde sig. For mange gildebrødre blev Spejdernes Lejr 2012 nok et af de minder, som fylder mest - på den gode måde. På Facebook læste jeg et indlæg fra en gildebror, som mente, at der dagligt var en snes gildebrødre involverede i lejren. Det kan vist kaldes en underdrivelse af dimensioner. Jeg kender ikke det nøjagtige tal, men jeg tror, at det mindst var et par hundrede. Desværre har jeg ikke fået så mange oplysninger fra de enkelte gilder om, hvor mange gildebrødre der deltog. Men ud fra de oplysninger, jeg har, og ved læsning af diverse gildeblade, så tror jeg, at mit skøn rammer nogenlunde. En gildebror skrev, at det var dejligt at se mange gildetørklæder blafre i vinden, og at det var nemt at spotte en gildebror. Det glæder da også mig, at mange reklamerede med det nye tørklæde, og jeg ved, at endnu flere i fremtiden vil gå rundt som levende reklamesøjler med det nye tørklæde. I skrivende stund nærmer antallet af solgte tørklæder sig stærkt 1000 styk. Vores stand i Scout World blev besøgt af mange hver dag. Ole Rafn, som var den daglige leder på standen, skønner, at omkring 500 hver dag var omkring standen, og at de vagthavende gildebrødre snakkede med mindst 100 gæster hver dag. At Oles snakketøj mod enden af lejren var ved at være lidt rustent, er vel forståeligt nok, når man samtidig tænker på den temperatur, som var i det store telt. Vores nye blå flag fik deres ilddåb på lejren. Ja - de var så synlige, at man kunne få den opfattelse, at teltet var Sct. Georgs Gildernes og ikke et museumstelt. Den dag, hvor prinsesse Benedikte besøgte lejren, blev det i informationsteltet oplyst, at prinsessen kl. 14 ville besøge Sct. Georgs Gildernes telt. Det er da en reklame, der vil noget. Det reklamespot, som vi fik lavet til storskærmen om gildebevægelsen, vil blive lagt ind på hjemmesiden, så det er til fri afbenyttelse. Pjecerne fik også et ansigtsløft inden lejren. De ligger på hjemmesiden såvel i den danske som den engelske version. Beachflagene blev efter lejren lånt med hjem af forskellige gilder, og interessen for dem er stor. Vi har et lille problem med de længste, idet vi skal have fundet en leverandør, der vil sende dem for os. For Post Danmark er de for store, så vi arbejder på en løsning. De otte gardiner, som blev fremstillet til standen, vil også kunne lånes. Inden længe vil såvel de som flagene være at finde på hjemmesiden, så rigtig mange kan få glæde af dem. Næsten alle dragerne kom op at flyve over Thorsminde. Dog måtte de den sidste dag blive på landjorden, da der ikke var vind nok. Det betød, at et spejdercenter fik de sidste med hjem, så kan spejderne her reklamere for gilderne. Alt i alt synes jeg, at vi fik gjort os synlige på lejren. Der skal lyde en stor tak til jer alle for besøg, mails med meget mere. Om vi fik glæde af at være med, ja, det må fremtiden vise. Vi kan kun håbe. Men jeg tror, at mange gildebrødre tog hjem med fornyede kræfter og ikke mindst gode kontakter til det bagland, som vi er rundet af. 7

8 8 LGT 2013 Dæ ha æ væt hele mit liv Af Ami Jessen, DUS, Sønderjyllands Distrikt Den 5. september blev min søde, seje og højt elskede svigermor Christine Marie Jessen, født Hansen, begravet på Burkal kirkegård lige et par kilometer nord for den dansk/tyske grænse. Hun ville være fyldt 97 år dagen efter. Mange tanker gik igennem mit hoved, da jeg stod ved graven. Hun var født som nr. 6 i en søskendeflok på fjorten i smedens bitte hus i Røllum lige syd for Aabenraa. Hun havde været ude at tjene flere steder, inden hun mødte min svigerfar, den dygtige og trofaste husmand Niels Madsen Jessen, Rens, som døde i Hun var en ægte sønderjyde, og hun var dansk. Det havde hun været hele sit liv, troede hun da, indtil hun for nogle år siden skulle have et nyt pas. Den flinke politibetjent havde spurgt: Statsborgerskab, dansk? Ja, havde hun svaret, dæ æ æ å dæ ha æ væt hele mit liv (Det er jeg, og det har jeg været hele mit liv). Nå, nå, nu lyver du vist lidt, Christine, havde han svaret med et smil. Du har da været tysker. Nu ha æ da alle høe naue så galt! kom min svigermors svar som skudt ud af hende. Hva ær t do sie. Æ ha da åltins væt dansker! (Hvad er det dog du siger, jeg har da altid været dansker). Så havde han forklaret hende, at hun da var født i 1915, da Sønderjylland endnu var under prøjsisk herredømme og var en del af Prøjsen, derfor havde hendes statsborgerskab været prøjsisk. Min svigermor havde været chokeret! Det havde hun da aldrig tænkt over. Efter afstemningen i 1920, da Nordslesvig kom tilbage til Danmark og blev til Sønderjylland, skiftede folk jo selvfølgelig statsborgerskab og fik dansk pas. De danske i landet syd for grænsen, der jo havde lidt samme skæbne som Nordslesvig i 1864, måtte dog forblive tyske statsborgere, selvom deres hjerte slog for det danske. Det er grunden til, at de fleste danske sydslesvigere har et tysk pas, selvom de føler sig som en del af det danske folk, og det er grunden til, at det tyske mindretal nord for grænsen har et dansk pas. Nu er det 92 år siden, der var afstemning i Sønderjylland, og forholdet mellem naboerne Danmark og Tyskland er blevet rigtig godt i mellemtiden. Til daglig lever vi sammen side om side - med hinanden og for hinanden. Mange ægteskaber er blevet blandede, og der er mange, der har et tysk hjemmesprog, selvom de føler sig som en del af det danske mindretal, og de i øvrigt taler og skriver et udmærket dansk. Der er i Sydslesvig et forhold mellem tyskere, danskere og frisere, der er begrundet i gensidig respekt. En gang imellem går det dog ikke helt så godt, som da den forrige regering kun ville give danske skoleelever et tilskud, der var på 85 % i forhold til det, tyske skoleelever får. Det forhold er der rådet bod på, efter at vi har fået en ny regering, hvor også det danske parti er repræsenteret med minister Anke Spoorendonk, der beklæder i alt tre ministerier. Godt gået, SSW! Vi er da lidt stolte. Der er omtrent 5500 elever, der går i de danske skoler syd for grænsen. Den sidste skole, der er bygget, er A. P. Møller Skolen i Slesvig, hvor Landsgildetinget 2013 skal finde sted. A. P. Møller Skolen var en storslået gave fra A. P. Møller Fonden med A. Mærsk McKinney Møller som absolut drivkraft. Skolen blev indviet i Den var hårdt tiltrængt, fordi så mange elever dagligt måtte tage på en lang bustur fra Rendsborg, Egernførde og Slesvig for at komme til Duborg-Skolen, der havde over 1000 elever og var det største gymnasium i delstaten Slesvig-Holsten. Det danske mindretal kan sammenlignes med en regnbue eller et kludetæppe, hvor mindretallets medlemmer har en forskellig tilgang til det danske. Fælles for os alle hernede er, at vi elsker vores hjemstavn, vi elsker vores mindretal, vi elsker Kongeriget Danmark, og vi bakker op omkring det danske mindretals arbejde samtidig med, at vi er loyale borgere i landet. Deutsches Reich Preussen

9 Gilderne og de andre Baptistspejderne Af Ann Bidstrup, korpssekretær og kredskonsulent i DBS Efter en forrygende Spejdernes Lejr 2012 er Danske Baptisters Spejderkorps godt i gang med hverdagens spejdermøder rundt om i vores kredse. Korpsets udvalg er i fuld gang med at forberede førertræninger, arbejde med kommunikationsstrategier, sørge for, at vores IT-systemer virker upåklageligt og for at vores dejlige spejdercenter, Øksedal ved Nibe, er i skønneste orden, når vi selv og mange andre bruger hytten og det skønne, spejdervenlige naturområde, der ligger lige omkring den. Spejdernes Lejr 2012 vil meget sent blive glemt. I et lille korps som vores er det bestemt ikke en hverdagsoplevelse at deltage i en lejr af de dimensioner og med de muligheder og aktiviteter, som vi oplevede i Holstebro denne sommer. Men trods vores lidenhed var der mange fra vores korps, der lagde en stor arbejdsindsats for dagen både i lejrledelsen, som jobbere og som almindelig fører i kredsenes lejre. Alle vores kredse var repræsenteret på lejren, og vi var godt 500 Baptistspejdere, der den 29. juli drog hjem fra en fantastisk lejr med rygsækken spækket med oplevelser, nye venskaber, nye erfaringer og mange, gode minder. Vi går fremtiden i møde med mod på spejderlivet og med et brændende ønske om at dele spejderlivets værdier og indhold med børn og unge i hele Danmark. Dette ønske og mål indfanges på fineste vis af denne lille sang, skrevet af vores egen digter Børge Andersen, der var en af pionererne omkring opstarten af spejdercenteret Øksedal: Mel.: Den danske sang er en ung, blond pige I spejderlivet vi alle finder en vej at gå og et mål at nå. Og her for livet, vi finder minder, som kaster lys over dage grå. En spejder gør sig beredt til livet i spejderlovens og løftets ånd. Er tro mod Gud, som har livet givet, den svage rækker han broderhånd. I Danske Baptisters Spejderkorps er vores arbejde i de lokale kredse det bærende element for spejderarbejdet og vores eksistens. Derfor har vi stort fokus på kredsudvikling, hvor alle kredse har en udviklingsplan, de arbejder ud fra. Kredsene har selv udarbejdet deres udviklingsplan med udgangspunkt i den enkelte kreds egen identitet, ønsker og visioner. Fra korpsets side har vi desuden netop ansat en kredskonsulent, hvis fornemmeste fokusområde er kredsenes trivsel og vækst. 9

10 En ikke-spejders bekendelser Af Jakob Høgsbro, dirigent og komponist - som beretter undervejs fra sin første spejderlejr Lad mig sige det med samme: Jeg har aldrig været spejder. Eller det vil sige, jeg har faktisk været spejder. I ca. 1,5 time. Da jeg var lille, syntes jeg, det var super sejt at gå med dolk, og min store helt var David Crockett. Han kunne overleve i vildmarken, og han var om muligt endnu mere snu end mine andre helte: indianerne. Jeg bad min mor om at få lov til at blive spejder, fordi det var jo det David Crockett var. Min mor sendte mig til et møde - jeg tror det var hos FDF. Aftenens aktivitet var at binde kulørte plastic-snore rundt om en bøjle for at dekorere den rigtig fint. Frygteligt. Min mor har stadig bøjlen, men min følelse af anti-klimaks var så massiv, at jeg aldrig blev spejder. Indtil i lørdags. Mine børn og min kone skulle på Spejdernes Lejr, Danmarkshistoriens største, og jeg blev nysgerrig efter at se, hvad det egentlig var for noget. Mine børn er henholdsvis tropsspejder i 1. Lillerød og spirespejder i Palnatoke, og min kone er leder af Palnatokes mejser. I en alder af 43 tog jeg altså på mit livs første spejderlejr. De fik mig Og jeg blev solgt. Fuldstændig og aldeles. Jeg blev rørt, glad og optimistisk for fremtiden. Ikke så meget på grund af organiseringen og det vilde i, at spejdere indtager et par marker ved Holstebro og bygger lejr med imponerende kreationer af rafter og seglgarn på to dage. Det er flot. Mad over bål og upåklagelige toiletforhold, fornem teltorden og skøre indfald kan også imponere, men det er heller ikke det, der tog mig med storm. Nej, grundlæggende er det, at jeg ser en masse voksne, som bruger deres ferie og fritid på at lege med andre folks børn. Wauw. Jeg mener, hvorfor skulle de dog det? Der er jo mennesker uddannet til den slags. Her på lejren er folk, der normalt arbejder som laborant, ingeniør, bibliotekar, butiksassistent, programmør, musiklærer, præst, pædagog, lærer, bankassistent og meget, meget mere. De giver gavmildt en kæmpestor mængde børn en række fuldstændig fantastiske og udviklende legeoplevelser. For det er ikke lege som tidsfordriv, á la min oplevelse med bøjlen hos FDF eller perleplader i SFO en, eller rundbold i skolen. Lege som efter min mening ikke flytter børn. Gå-på-mod Hver enkelt leg har en filosofi bag sig: Den skal passe ind i spejderloven. Spejderne kalder det ikke lege; de kalder det aktiviteter eller løb. Aktiviteterne skal flytte børn fra et niveau til et andet og meget gerne højere niveau. Alt her på lejren syder af gå-på-mod: På at løse en opgave, møde andre mennesker, tackle en udfordring. Ja kort sagt et kæmpe gå-påmod på livet. Der er fokus på bæredygtighed, udvikling, samarbejde, kommunikation, ansvar, respekt og hensynsfuldhed. Det lyder som en hvilken som helst virksomheds værdigrundlag. Men til forskel for mange virksomheder får spejdere disse værdier ind med modermælken, og de lever virkelig værdierne. De leger sig til dem fra en tidlig alder. Jeg er sikker på, at mange virksomhedskonsulenter ville give deres højre arm for at kunne få deres dyrebare værdigrundlag implementeret på samme kraftfulde måde. 10

11 Byg din egen bil af skrot I går var jeg frivillig hjælper på en aktivitet. I en kæmpebunke skrald, som bl.a. indeholdt to skrottede biler, skulle børnene i grupper finde byggedele til at bygge deres egen vogn. Den skulle kunne transportere en person, ramme et mål med vand fra en pumpe på 2 meters afstand og have en vippearm, der kunne løfte et emne. Ingen brugsanvisning. Ingen voksenhjælp. Men samarbejde, kreative løsninger og masser af gå-på-mod. Nogle børn gik bare i gang med at samle skrald og skruede det fast på må og få uden helt at vide, hvad de andre gjorde. Andre børn snakkede og planlagde grundigt, og først sent begyndte de at samle bilen. Det var tydeligt, at den sidste gruppe børn fik bygget de flotteste og mest funktionelle biler og vandt løbet. De kommunikerede, planlagde og viste respekt for hinandens meninger. Og havde det fantastisk sjovt imens de fik leget en lang række værdier ind. Rummelighed En yderligere værdi, jeg genkender her på lejren, er den fra folkeskolen meget udskældte rummelighed. Her på lejren er alle typer. Når man går rundt og kigger, som jeg har gjort i 5 dage nu, ser man ADHD drengen, poptøsen, punkerspejderen, nørden, den smukke, den grimme, den radmagre og den overvægtige foruden de helt normale side om side med tusind andre typer. Alle disse typer gør, at man med det samme føler sig som en del af noget meget stort. Det er tydeligt at mærke respekten for alle og fra alle. Det skønne er, at der er plads og udfordringer til alle: Dem der vil være hurtigst og bedst, og dem der egentlig bare vil hygge. svært og går ofte rigtig galt. Men det hele er en del af en større læringsproces, som er nøje overvåget af ældre spejdere, som igen er superviseret af meget erfarne spejdere. Skinnende øjne Og hvorfor gør de det så, alle disse frivillige spejderledere? Det har jeg tit spurgt mig selv om derhjemme i Allerød, når min kone tog til endnu et spejdermøde. Hvorfor ikke bare blive hjemme eller dyrke noget som er mere for dem selv, som fodbold, keramik, fitness, computerspil eller fransk? Fordi det simpelthen ikke fås mere livsbekræftende. De glade ansigter, skinnende øjne der bare frydes over alt det gode, de oplever. Den lille hånd der griber din egen. Det er det, det handler om. Penge, magt og ego er fuldstændig ligegyldigt, når det gælder livskvalitet. Det er mængden af skinnende øjne, der tæller, og bevidstheden om at gøre en forskel. Tak for en skøn lejr Ledelsesansvar i en tidlig alder Erhvervsmanden Lars Kolind fortalte på åbningsaftenen, at hvis man tog et antal ledere i erhvervslivet ville 20% være uddannet på Handelshøjskolen, og over 50% ville have været spejdere. En af spejderbevægelsens kongstanker er, at børn leder børn. Det vil sige, at man som for eksempel 14-årig får ansvaret for at lede og gennemføre et møde for 4-5 andre børn på samme alder. Det er 11

12 Jamboree Denmark 2012 experience of Girl Guides of Lithuania Vigge Gruppe i Roskilde havde besøg af litauiske spejdere i forbindelse med Spejdernes Lejr Otte 13-årige spejdere og deres to ledere, alle fra Nemunas, fik ikke blot en enestående personlig oplevelse, men føler sig nu også i stand til at konstruktivt at benytte erfaringerne til opbygning af et stærkere spejderarbejde hjemme i regionen. Pigernes oplevelse af at være en del af et internationalt fællesskab vil altid være med til at præge deres holding til spejderbeværelsen, og de kan kun anbefale andre at deltage i lignende arrangementer. Umiddelbart skulle der blive praktisk brug for erfaringerne fra lejren på en national lejr ved Giruliai i august allerede i Efter lejren modtog Finn Jensen fra Vigge Gruppe følgende brev fra de litauiske piger, suppleret med billeder, som desværre ikke er i tilstrækkelig god opløsning til at lade sig gengive i bladet. På hjemmesiden kan du - efter gildebror login - finde en dansk oversættelse af artiklen under»ekstra artikler fra Sct. Georg«(link fra forsiden). (red.) 10 people from Lithuania got back from the Jamboree Denmark Eight members from the troop Nemunas of age 13 and two leaders had their most amazing experience being at an international camp in Denmark. We learned a lot. I believe that we are ready to grow not only as a troop but also as a stronger scout society. It is very important to share the knowledge that we got at camp within our organization. This camp is an important event to us, because there we realized that we are one huge scout family in the world. I have never believed that it is possible to gather scouts in one camp. It is something unbelievable - said troop leader Virginija. Scouting in Denmark is really huge and people are very creative. So I hope that we got enough of creative energy from the Danish scouts and we will use it here in Lithuania. - said leader Rasa. All the scouts that have participated in the Jamboree Denmark 2012 are sharing their knowledge at the national camp in Giruliai at the end of August. Since they participated in so many activities they have decided to show what they have learned in the camp for the younger scout brothers and sisters. When they have been asked about their experience in the Jamboree camp most of them said, that it was the most amazing experience in their life. They have learned new practical skills about how to live in a sub camp. They were satisfied that scouts in Denmark have been taking care of them, and they felt that they established very worm friendship with them. I was digging the campfire for the first time in my life and the scouts from Denmark have helped me a lot. They have showed me so many tricks, how to build different constructions only with rope and rafts. In our camps we build only very basic ones. - said scout Lukas. We miss Finn Jessen, who is an example of a real scout to us. We hope that we will have an opportunity to participate in such a huge camp again, because we learned so much, and we want to share with everyone what we learned. We feel that we have become an example to our younger members in our camp. - said Kotryna and Saule. The girls told that they know for sure, that they will keep being active members in scouting, because now they see the importance of being scout. The most touching experience that troop from Lithuania brought back was the feeling that Lithuanian flag was one among the many world s flags. Lithuania is a small country of young democracy. That is why we feel so touched when we can participate in events abroad with so many scouts and guides from all over the world, and to be happy that we are making friendships, gaining new camping experience and having lots of fun. Of course, we could not come to the Jamboree without help of the Sct. Georgs Gilderne in Roskilde and Vestvold Gildet in Rødovre and Danish scouts. So thank you all for the most amazing opportunity. - said Virginija. 12

Velkommen i gildets ledelse Gildernes Højskole 2012-13 Violence against women

Velkommen i gildets ledelse Gildernes Højskole 2012-13 Violence against women NUMMER MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Velkommen i gildets ledelse Gildernes Højskole 2012-13 Violence against women Sct. Georg Juni 2012 79. ÅRGANG 3 Landsgildeledelsen Landsgildemester

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK. Godt Gilde-Nytår Opdaterede love Ledertræning i Østeuropa. Sct. Georg. Februar 2012 NUMMER 79.

MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK. Godt Gilde-Nytår Opdaterede love Ledertræning i Østeuropa. Sct. Georg. Februar 2012 NUMMER 79. NUMMER MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Sct. Georg Godt Gilde-Nytår Opdaterede love Ledertræning i Østeuropa Februar 2012 79. ÅRGANG 1 Landsgildeledelsen Landsgildemester Lone Erkmann Munkebanken

Læs mere

Fellowshipday Landsgildeting 2011 Spejdernes Lejr 2012

Fellowshipday Landsgildeting 2011 Spejdernes Lejr 2012 NUMMER MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Fellowshipday Landsgildeting 2011 Spejdernes Lejr 2012 Sct. Georg Oktober 2011 78. ÅRGANG 5 Landsgildeledelsen Landsgildemester Lone Erkmann Munkebanken

Læs mere

Sct. Georg. Dragedag Læderskildpadder og solkomfurer Sct. Georgs Gildernes 75 års jubilæum Kaffepauserne er de bedste NUMMER. December 2007 74.

Sct. Georg. Dragedag Læderskildpadder og solkomfurer Sct. Georgs Gildernes 75 års jubilæum Kaffepauserne er de bedste NUMMER. December 2007 74. NUMMER MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Dragedag Læderskildpadder og solkomfurer Sct. Georgs Gildernes 75 års jubilæum Kaffepauserne er de bedste Sct. Georg December 2007 74. ÅRGANG 6 Landsgildeledelsen

Læs mere

Nye gilder Landsgildeting 2011 SOS-børnebyerne

Nye gilder Landsgildeting 2011 SOS-børnebyerne NUMMER MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Nye gilder Landsgildeting 2011 SOS-børnebyerne Sct. Georg LANDSGILDETING 2011 Februar 2011 78. ÅRGANG 1 Landsgildeledelsen Landsgildemester Lone Erkmann

Læs mere

Sct. Georg. 75 år og still going strong 40 år i Großarl, Østrig Gildebevægelsens fyrtårn NUMMER. April 2008 75. ÅRGANG

Sct. Georg. 75 år og still going strong 40 år i Großarl, Østrig Gildebevægelsens fyrtårn NUMMER. April 2008 75. ÅRGANG NUMMER 75 år og still going strong 40 år i Großarl, Østrig Gildebevægelsens fyrtårn MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Sct. Georg April 2008 75. ÅRGANG 2 Landsgildeledelsen Landsgildemester

Læs mere

Sct. Georg. Rummelighed En gang spejder - altid spejder Gildernes Højskole NUMMER. August 2010 77. ÅRGANG

Sct. Georg. Rummelighed En gang spejder - altid spejder Gildernes Højskole NUMMER. August 2010 77. ÅRGANG NUMMER MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Rummelighed En gang spejder - altid spejder Gildernes Højskole Sct. Georg August 2010 77. ÅRGANG 4 Landsgildeledelsen Landsgildemester Lone Erkmann

Læs mere

Sct. Georg. Højskoledag på Vallekilde Højskole Tid til forandring Bloddonorerne Flygtningeindsamlingen NUMMER. December 2003 70.

Sct. Georg. Højskoledag på Vallekilde Højskole Tid til forandring Bloddonorerne Flygtningeindsamlingen NUMMER. December 2003 70. NUMMER MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Højskoledag på Vallekilde Højskole Tid til forandring Bloddonorerne Flygtningeindsamlingen Sct. Georg December 2003 70. ÅRGANG 6 LANDSGILDELEDELSEN

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK. Sct. Georg. April 2007 NUMMER 74. ÅRGANG

MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK. Sct. Georg. April 2007 NUMMER 74. ÅRGANG NUMMER MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Sct. Georg April 2007 74. ÅRGANG 2 LANDSGILDELEDELSEN Landsgildemester Hanne Borgstrøm Ruskær 15, st. tv., 2610 Rødovre Tlf.: 36 75 94 85 E-mail: lgm@sct-georg.dk

Læs mere

SPEJDER. Nyt. Nyt. Nr. 2 september 2009. Ræk ud. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

SPEJDER. Nyt. Nyt. Nr. 2 september 2009. Ræk ud. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nyt Nr. 2 september 2009 Ræk ud Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps Foto: Leon Ravnborg Spot på Spejdernyt Side 10: Spejderhjælpen fejrer sit 50 års jubilæum

Læs mere

Håndbog for Gildebrødre

Håndbog for Gildebrødre Håndbog for Gildebrødre 2014 Kære gildebrødre! Med fornyelsen af denne håndbog for gildebrødre håber vi at kunne give alle et godt redskab til brug i deres gildetid. Vi håber, at den vil blive brugt flittigt,

Læs mere

22. årgang nr. 3 maj 2015. Klumme, Tjele, Bestyrelsens beretning, Orelund, Majorgården, Artikler, Højskoleweekends m.m.

22. årgang nr. 3 maj 2015. Klumme, Tjele, Bestyrelsens beretning, Orelund, Majorgården, Artikler, Højskoleweekends m.m. Tjeles Venner 22. årgang nr. 3 maj 2015 Klumme, Tjele, Bestyrelsens beretning, Orelund, Majorgården, Artikler, Højskoleweekends m.m. Foto: Susan Tjeles Venner Tjeles Venners bestyrelse Formand... Lars

Læs mere

Håndbog for Gildebrødre

Håndbog for Gildebrødre Håndbog for Gildebrødre Side 1 af 70 OPTAGELSE I SCT. GEORGS GILDERNE... 5 Hvad er Sct. Georgs Gilderne?... 5 Optagelsesgrundlaget... 6 Love for... 7 Her kan du indsætte dit eksemplar af lovene... 7 Lovuddrag

Læs mere

ÅRSSKRIFT 2014 Ågård Efterskole

ÅRSSKRIFT 2014 Ågård Efterskole ÅRSSKRIFT 2014 Ågård Efterskole INDHOLD ÅRSSKRIFT 2014 Med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår. Ågård Efterskole Kirsten Storgaard & Ole Sørensen Ågård Efterskole Kirkebakken 13 Ågård 6040 Egtved

Læs mere

Jeg håber at i har set den nye flotte hjemmeside Korpset har fået.

Jeg håber at i har set den nye flotte hjemmeside Korpset har fået. Fra Formanden. Hej alle spejdere I har fået nogle nye venner. Den 18. januar blev den 13. gruppe i DGS startet. Ved Gurre i Nordsjælland begyndte Ravnetroppen sin eksistens. Der var mødt 10 kommende ulveunger

Læs mere

Sct. Georg. TRÆF 2007 Gourmetmiddag på bål Spejderjubilæum 2007 Distriktsforum NUMMER. Februar 2007 74. ÅRGANG

Sct. Georg. TRÆF 2007 Gourmetmiddag på bål Spejderjubilæum 2007 Distriktsforum NUMMER. Februar 2007 74. ÅRGANG Sct. Georg NUMMER MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK TRÆF 2007 Gourmetmiddag på bål Spejderjubilæum 2007 Distriktsforum Februar 2007 74. ÅRGANG 1 LANDSGILDELEDELSEN Landsgildemester Hanne Borgstrøm

Læs mere

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV NR. 8 FEBRUAR 2012 Inde i bladet finder du nyt om byfornyelse, BierParty, mere om forsamlingshusets historie o.m.m. INDHOLD: Side 3 Områdefornyelse Side 5 BierParty Side 7 Turen går til Sri Lanka Side

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

foreningen af unge med gigt

foreningen af unge med gigt foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 146 august 2012 28. årgang temafamilie Lær din krop at kende SIDE 7 Tema: Hvad tænker de om min sygdom? SIDE 14 Samfund: Unge aktive patienter tog ordet? SIDE

Læs mere

Nummer 60 16. årgang Juli 2013

Nummer 60 16. årgang Juli 2013 Nummer 60 16. årgang Juli 2013 Så er Byparken åben for alle! (side 22) Udsigten fra Vinderslevvej 37 den 25. maj (side 28) De nye medarbejdere ved Vinderslev Kirke (side 13) Initiativtageren til Byparken

Læs mere

MÅRSLET-bladet OKTOBER 2013 1. Oktober 2013 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD

MÅRSLET-bladet OKTOBER 2013 1. Oktober 2013 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD MÅRSLET-bladet OKTOBER 2013 1 Oktober 2013 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet OKTOBER 2013 E-mail Mårslet-bladet

Læs mere

ISSN 1901-1717. nr. 2 juni 2014 26. årgang. Landsforeningen Rett Syndrom

ISSN 1901-1717. nr. 2 juni 2014 26. årgang. Landsforeningen Rett Syndrom ISSN 1901-1717 nr. 2 juni 2014 26. årgang A redaktionen Den gode historie annoncesalg Dansk Blad Service ApS Vestergade 11 A 5540 Ullerslev Telefon 70 70 12 25 kl. 8.30-12.00 og 12.30-15.00 E-mail: info@danskbladservcie.dk

Læs mere

Spejdersport. September - Oktober - November

Spejdersport. September - Oktober - November Spejdersport September - Oktober - November 31. Årgang Formanden Hvilken herlig sommer. Noget nær rekord i sommerdage og solskinstimer. Temperaturer der flere gange kom op mod 30 grader. Man skulle være

Læs mere

Unge og depression. 1. oktober #DepressionSucks Bekæmp tabu med sokker! TEMA. European Depression Day. DepressionsForeningens medlemsblad Nr.

Unge og depression. 1. oktober #DepressionSucks Bekæmp tabu med sokker! TEMA. European Depression Day. DepressionsForeningens medlemsblad Nr. DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2015 TEMA Unge og depression "Det giver mig en følelse af, at jeg ikke er alene om at have det svært. Jeg kan være 100 % mig selv, uden fordomme". Mette, 21 år,

Læs mere

Beretning FDF landsdel 2013 2014

Beretning FDF landsdel 2013 2014 To år er gået, siden vi sidst gjorde status og så tilbage, nu er det er så blevet tiden igen og denne gang, er det mig, der for første gang får lov at skrive beretning. I vil opdage at formen er anderledes

Læs mere

forskel - ide - projekt Ventilen Danmark 10 år

forskel - ide - projekt Ventilen Danmark 10 år forskel - ide - projekt Ventilen Danmark 10 år Ambitionen om at gøre en forskel Ventilen 10 år Oktober 2009 Udgivet af: Ventilen Danmark Ny Kongensgade 9,3. 1472 København K 70 208 308 info@ventilen.dk

Læs mere

Elevskrift Nr. 1-2008

Elevskrift Nr. 1-2008 IDRÆTSHØJSKOLEN I SØNDERBORG Elevskrift Nr. 1-2008 IDRÆTSHØJSKOLENS ELEVFORENING Efterårsopholdet 2007 Indholdsfortegnelse Formandsord forår 2008................................................................

Læs mere

Fra minileder til generalsekretær. Blå Sommer 2009. Tema: TeenSpot. Interview med Mads Kolte-Olsen. Mød de to lejrchefer. Bliv klogere på teenagere

Fra minileder til generalsekretær. Blå Sommer 2009. Tema: TeenSpot. Interview med Mads Kolte-Olsen. Mød de to lejrchefer. Bliv klogere på teenagere D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S NR. 1 2008 Fra minileder til generalsekretær Interview med Mads Kolte-Olsen Blå Sommer 2009 Mød de to lejrchefer Tema: TeenSpot Bliv klogere på teenagere B R O

Læs mere

AT SKABE ET BEDRE LIV

AT SKABE ET BEDRE LIV AT SKABE ET BEDRE LIV - fortællinger fra Korskærparken www.korskaerparken.dk Denne bog er lavet i samarbejde mellem beboere i Korskærparken og Fredericia Kommune. TAK til Niels Dahl for den store hjælp

Læs mere

Center for Træning og Udvikling (CTU)

Center for Træning og Udvikling (CTU) Januar Februar Marts Center for Træning og Udvikling (CTU) Noget på Hjertet CTU Ådalen Lederen Skrevet af Henrik Skov Vinteren er over os, med korte dage, lange aftener og nætter. Det kan være temmelig

Læs mere