Bestyrelsen for Paderup Gymnasium.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsen for Paderup Gymnasium."

Transkript

1 Paderup d. 5. december Indkaldelse til 6. møde i Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. Torsdag d. 13. december 2007 kl Mødet foregår på rektors kontor. Der vil være en let anretning som afslutning på mødet. Dagsorden 1. Godkendelse af referat og dagsorden 2. Budgettilpasning frem til Budget Nøgleområde for evaluering 5. Seniorpolitik for Paderup Gymnasium 6. Resultatløn 7. Kapacitetsfastsættelse Eventuelt Med venlig hilsen Karsten Pedersen Bestyrelsesformand Jan Becher Sørensen Rektor

2 d. 5. december 2007 Paderup Gymnasium Bestyrelsesmøde nr. 6 Torsdag d. 13. december 2007 Sagsfremstilling Punkt 1 Sagsbehandler: JB Godkendelse af dagsorden og referat Vedlagte bilag: Bilag 1.1 Referat fra bestyrelsesmødet d. 1. november 2007 Referatet fra mødet d. 21. april 2007 blev udsendt på mail til kommentarer. Der var ingen kommentarer, og referatet har efterfølgende været rundsendt til underskrift. Der mangler pt. 1 underskrift, så det underskrevne referat uddeles på bestyrelsesmødet. Side 1 af 1

3 d. 5. december 2007 Paderup Gymnasium Bestyrelsesmøde nr. 6 Torsdag d. 13. december 2007 Sagsfremstilling Punkt 2 Sagsbehandler: JB Budgettilpasning frem til 2012 (beslutning). Vedlagte bilag: Bilag 2.1 Budgettilpasningsmodel frem til 2012 Bilag 2.2 Bilag 2.3 Bilag 2.4 Ny overgangsordning Sammenligning mellem gymnasier Landsoversigt over overgangsordning Bestyrelsen ønskede på mødet d. 1. november at skolens ledelse skulle arbejde videre ud fra det realistiske indtægtsscenarium og det moderate udgiftsscenarie, dog således at der også indarbejdes udgifter til nye investeringer i f.eks. møbler og ny teknologi. Siden sidste bestyrelsesmøde er der sket det, at Paderup Gymnasium er blandt de gymnasier, der har fået bevilget en 5-årig overgangsordning i stedet for en 4-årig. Dette giver isoleret set i selve overgangsperioden ca. 1,25 mio. kr. mere i tilpasningsstøtte. Den nye overgangsordning for Paderup Gymnasium fremgår af bilag 2.2, hvor nedtrapningen hen over de næste 4 år kompenseres med hhv. 80 %, 60 %, 40 % og 20 % af den samlede nedgang. I den hidtidige 4-årige overgangsordning var procenterne 75 %, 50 % og 25 %. Med denne ekstra tilpasningsstøtte vurderes investeringsbehovet at være sikret i overgangsperioden sammen med kombinationen af de ønskede indtægts- og udgiftsscenarier. I forhold til scenarierne til mødet d. 1. november 2007 er indtægtsscenariet som følge af drøftelsen på mødet sat lidt mere forsigtigt med nu 27.0 elever i gennemsnitlig klassekvotient ved første tælling i september i 1.g. I bilag 2.1 er vist en samlet budgettilpasningsmodel frem til 2012, bestående af et indtægtsscenarie, et udgiftsscenarie og en samlet resultatoversigt. Side 1 af 2

4 Som det ses i resultatoversigten, vil det være nødvendigt med en positiv udvikling i enten elevtallet og/eller gennemsnitslønnen i løbet af perioden, hvis resultatet i 2012 skal være positivt. Dette vil blive fulgt nøje i perioden. Resultatoversigten i perioden vil påvirkes af ændringer i elevoptaget og gennemførselsprocenten. I runde tal vil en ændring på 1 elev i gennemsnitlig klassekvotient i september i 1.g i et enkelt år betyde ca kr. for årsresultatet, og ved et 3-årigt gennemslag betyde ca. 1 mio. kr. En ændring i gennemførselsprocenten på 1 % vil betyde ca kr. i et enkelt år, og ca kr. ved et 3-årigt gennemslag. 12 gymnasier fra det gamle Århus Amt har udvekslet økonomiske nøgletal i et benchmarkingsprojekt. Resultatet for udvalgte nøgletal er vist i bilag 2.3, hvor Paderup Gymnasium er sammenlignet med gennemsnittet. Det fremgår tydeligt, at vores økonomiske problemer skyldes en kombination af for små klasse- og holdkvotienter og for høj gennemsnitlig anciennitet blandt lærerne. I bilag 2.4 er vedlagt en oversigt over overgangsordningen for alle gymnasier i Danmark. Det fremgår heraf, at Paderup ud af de i alt 130 gymnasier er det 18. hårdest ramte. Rektor indstiller: At bestyrelsen vedtager budgettilpasningsmodellen i bilag 2.1. At bestyrelsen ved budgetopfølgningerne frem til 2012 får forelagt udviklingen i elevtallet og gennemsnitslønnen, med henblik på at vurdere behovet for yderligere besparelser. Side 2 af 2

5 Indtægtsscenarium Bilag 2.1 Forudsætninger: Antal nye 1g-klasser hvert år fra nu: 6 Gns. klassekvotient v. første septembertælling i 27 Gennemførelsesprocenter se nedenfor 85% sep-07 feb-08 sep-08 feb-09 sep-09 feb-10 sep-10 feb-11 sep-11 feb-12 sep-12 1g g g I alt Årselever A-elever Gennemførelsesprocenter helt forløb feb-1g sep-2g feb-2g sep-3g feb-3g Student Gennemførelse fra forrige tælling 96% 96% 96% 97% 100% 99% Kumuleret gennemførelse 92% 88% 86% 86% 85% Frafald fra forrige tælling 4% 4% 4% 3% 0% 1% Kumuleret frafald 8% 12% 14% 14% 15% Gennemførelsesprocenter Finansår september 1g februar 1g 96% Udbud stx 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 februar 1g september 2g september 2g februar 2g 96% 96% Basistilskud Taxameter 1,00 27,25 1,00 27,64 1,00 27,02 1,00 27,12 1,00 27,12 februar 2g september 3g 97% Færdiggør. 1,66 1,52 2,12 1,82 1,86 september 3g februar 3g 100% A-elever 0,62 0,54 0,64 0,65 0,50 består studentereksamen 99% Effektivisering 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% Samlet gennemførelsesprocent 85% Overg. Ord. 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 I ALT 34,28 33,63 32,88 31,87 30,93

6 Udgiftsscenarium Forudsætninger i forhold til nuværende udgiftsfordeling: Årlig reduktion i løn til undervisning for årgang 2007 (hold og studieretninger) -0,30 for årgang 2008 og frem, pr. årgang (hold og studieretninger og andre tiltag) -0,50 Årlig reduktion i løn til andre opgaver for lærere -1,75 Årlig reduktion i ikke-løn udgifter -0,50 Øvrige forudsætninger: Indtag på 6 klasser pr. år. Den nuværende 5-klasse årgang forlader gymnasiet i sommeren 2008 Den nuværende 7-klasse årgang forlader gymnasiet i sommeren 2009 Udgifter i mio Løn til undervisning 18,16 18,32 17,76 17,76 17,76 Reduktion -0,51-0,97-1,38-1,50-1,50 Løn til andre opgaver for lærere 6,55 6,55 6,55 6,55 6,55 Reduktion -0,73-1,75-1,75-1,75-1,75 Vikardækning og overarbejde 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 Løn til ledelse (rektor og inspektorer) 1,64 1,64 1,64 1,64 1,64 Løn teknisk/administrativt personale i alt 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 Udgifter ikke løn 5,08 5,08 5,08 5,08 5,08 Reduktion -0,50-0,50-0,50-0,50-0,50 Afskrivninger 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 I alt 33,58 32,26 31,29 31,17 31,17 Resultatløn og ny løn 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 33,88 32,56 31,59 31,47 31,47

7 Oversigt over årsresultat. Resultatet skal dække uforudsete udgifter, investeringer samt konsolidering ,40 mio ,07 mio ,29 mio ,40 mio ,54 mio.

8 Udligning i overgangsperioden på aktivitetgrundlag 2007 Bevilling 2008 Bevilling 2009 Bevilling 2010 Bevilling 2011 Budget 2007 (2007 prisnive ,36 Eventuel tillægsbevilling i ,33 Bevilling prisniveau Budget 2007 (2008 prisnive Justeret budget beløb Budget for 2008 (uden tilpas Tilpasningsbeløb Tilpasningsbeløb Tilpasningsbeløb Tilpasningsbeløb Tilpasningsbeløb Budgetteret bevilling i alt (Faktor for budgetjustering 0,9788 ) Ændringsprocent -9,53%

9 Sammenligning mellem 12 gymnasier Udgift til lærerløn pr. elev Paderup Gennemsnit Difference kr kr kr. Økonomisk betydning for PG: - 3,4 mio.

10 Sammenligning 2 Gennemsnitlig klasse- og holdkvotient Paderup Gennemsnit Difference 22,2 elev 23,7 elev 1,5 elev Økonomisk betydning for PG: Ca. - 2,0 mio.

11 Sammenligning 3 Udgifter pr. elev til ledelse og administration Paderup Gennemsnit Difference kr kr. 500 kr. Økonomisk betydning for PG: kr.

12 Sammenligning 4 Lærernes aldersfordeling Procent Alder Paderup Gennemsnit Økonomisk betydning for PG: - 1,4 mio.

13 Institution OvergangsoBeløb efter fuld tilpasning til brug Justeret budget beløb for 2007 Instnr. overgangsordnin Antal år kr prisniveaukr prisnivea Difference kr prisniveau D E E minus D Beløb i overgangsordning Silkeborg Gymnasium Esbjerg Statsskole Falkonergårdens Gymnasium og HF-Kursu Frederiksborg Gymnasium og HF Herning Gymnasium Virum Gymnasium Vejen Gymnasium og HF Haderslev Katedralskole Nørresundby Gymnasium og HF Rysensteen Gymnasium Christianshavns Gymnasium Hjørring Gymnasium og HF-Kursus Esbjerg Gymnasium og HF Kursus Espergærde Gymnasium og HF Århus Statsgymnasium Aalborghus Gymnasium Frederiksberg HF-Kursus Sønderborg Statsskole Borupgård Gymnasium Sankt Annæ Gymnasium Århus Akademi Roskilde Katedralskole Marselisborg Gymnasium Nærum Gymnasium Øregård Gymnasium Aarhus Katedralskole Efterslægten Frederiksværk Gymnasium og HF Nørre Gymnasium Ørestad Gymnasium

14 Metropolitanskolen Gl. Hellerup Gymnasium Rosborg Gymnasium & HF Ribe Katedralskole Favrskov Gymnasium Ordrup Gymnasium Rødovre Gymnasium Grindsted Gymnasium og HF-Kursus Langkær Gymnasium og HF Odder Gymnasium Risskov gymnasium Sct. Knuds Gymnasium Holstebro Gymnasium og HF Munkensdam Gymnasium Herlev Gymnasium og HF Aurehøj gymnasium Tønder Gymnasium Varde Gymnasium Gladsaxe Gymnasium Viby Gymnasium og HF Dronninglund Gymnasium Ikast Gymnasium og HF Hobro Gymnasium og HF-Kursus Høng Gymnasium og HF Vesthimmerlands Gymnasium og HF Aabenraa Statsskole Struer Statsgymnasium Støvring Gymnasium Fredericia Gymnasium Stenhus Gymnasium og HF Fjerritslev Gymnasium Birkerød Gymnasium - HF - IB & Kostskole Horsens Statsskole - Gymnasium og HF-K Frederikshavn Gymnasium og HF-Kursus Randers Statsskole Brønderslev Gymnasium og HF

15 Københavns åbne Gymnasium (Tidl: Veste Mulernes Legatskole Østre Borgerdyd Gymnasium Tornbjerg Gymnasium Hasseris Gymnasium Tårnby Gymnasium Kolding Gymnasium, HF-Kursus og IB-Wor Tørring gymnasium Lemvig Gymnasium Skanderborg Gymnasium Frederiksberg Gymnasium Egå Gymnasium Vestjysk Gymnasium Odense Katedralskole Bornholms Gymnasium Fåborg Gymnasium Aalborg Katedralskole Roskilde gymnasium Horsens gymnasium Helsingør Gymnasium Nykøbing Katedralskole Alssundgymnasiet Sønderborg Odsherreds Gymnasium Vestfyns Gymnasium Ishøj Gymnasium Høje-Tåstrup Gymnasium Stenløse Gymnasium og HF Grenå Gymnasium Ringkjøbing Gymnasium Greve Gymnasium Frederikssund Gymnasium Slagelse Gymnasium & HF-Kursus Gentofte HF Nordfyns Gymnasium Maribo Gymnasium Midtfyns Gymnasium

16 Kongsholm Gymnasium & HF Rødkilde Gymnasium Allerød Gymnasium Haslev Gymnasium og HF Viborg Katedralskole Paderup gymnasium Skive Gymnasium og HF Næstved Gymnasium og HF Køge Gymnasium Bjerringbro Gymnasium Nakskov Gymnasium Rungsted Gymnasium Svendborg Gymnasium og HF Morsø Gymnasium Middelfart Gymnasium og HF-Kursus Himmelev Gymnasium Solrød Gymnasium Thisted Gymnasium og HF-Kursus Gribskov Gymnasium Avedøre Gymnasium Nyborg Gymnasium Viborg Gymnasium og HF Kalundborg Gymnasium og HF Vordingborg Gymnasium & HF

17 d. 5. december 2007 Paderup Gymnasium Bestyrelsesmøde nr. 6 Torsdag d. 13. december 2007 Sagsfremstilling Punkt 3 Sagsbehandler: JB Budget 2008 (beslutning). Vedlagte bilag: Bilag 3.1 Bilag 3.2 Forslag til budget 2008 på hovedkonti Fordeling af budget 2008 på underkonti Bestyrelsen ønskede på mødet d. 1. november at ledelsen skulle arbejde videre ud fra det realistiske indtægtsscenarium og det moderate udgiftsscenarie, dog således at der også indarbejdes udgifter til nye investeringer i f.eks. møbler og ny teknologi. Ud fra disse forudsætninger er der udarbejdet et forslag til budget 2008 fordelt på hovedkonti, se bilag 3.1. Indtægter og udgifter er budgetteret til kr., og hvis der ikke bliver brug for den budgetterede reserve, vil årsresultatet være på kr. Budget 2008 har som forudsætning at søgetallet resulterer i 6 nye 1.g klasser til august Budget 2008 har ligeledes som grundforudsætninger, at finanslovsforslaget vedtages, som det ser ud nu, og at overenskomstforhandlingerne i 2008 ikke indebærer lønstigninger, der afviger væsentligt fra de budgetterede 2,7 % årligt. I modsat fald kan det blive det nødvendigt at justere budgettet. I budget 2008 er indarbejdet indtægt og udgift til kandidater i uddannelsesstilling, ud fra den hensigt at gøre det samlede budget så retvisende som muligt. Udgift og taxameterindtægt til uddannelsesstilllinger forventes i 2008 at være hhv kr. og kr., altså et underskud på kr., som hænger sammen en kandidats barselsorlov. Underskuddet forventes dog dækket af tilskud fra statens barselsfond. I bilag 3.2 er til orientering vist en fordeling af hovedkontiene på underkonti, som ledelsen vil administrere med udgangspunkt i. Rektor indstiller: At bestyrelsen vedtager budget 2008 som foreslået i bilag 3.1 Side 1 af 1

18 Bilag 3.1 Budget 2008 LØN UNDERVISNING ELEVAKTIVITETER ADMINISTRATION ADMINISTRATIVE SYSTEMER BYGNINGER + ENERGI RESERVE KONSOLIDERING 0 AFSKRIVNING I alt Tildelingsbudget med 429 årselever Tildelingsbudget med 445 årselever Tilskud til uddannelsesstillinger Tilskud fra barselsfonden Samlet tilskud med 445 årselever

19 Bilag 3.2 LØN Løn undervisning Løn andre opgaver Vikar + overarbejde Løn ledelse Løn til TAP Uddannelsesstillinger I alt UNDERVISNING Undervisningsmidler It-udstyr undervisning Kopimaskiner+papir Varekøb fælles Copydan Fællestimer Bogdepot Censur Flat-rate tilskud Kursusafg. mv Pædagogikum Psykologordning Studievejledning I alt ELEVAKTIVITETER Forestilling Translokation mv Stævner/hytteture Ekskursioner I alt ADMINISTRATION Kørsel + kurser i adm IT-udstyr m.v. Adm

20 Kontorartikler Repræsentation Information og PR Telefon Porto Fortæring møder I alt ADMINISTRATIVE SYSTEMER GAS-program Lectio Andre programmer Silkeborg Data Navision Stat Work Flow Revision Rektorforening Flexjob Bestyrelseshonorar Forsikring selvrisiko Supportcenteret I alt BYGNINGER + ENERGI Bygninger Vedl El Varme Vand Inventar Renholdelse I alt Samlet

21 d. 5. december 2007 Paderup Gymnasium Bestyrelsesmøde nr. 6 Torsdag d. 13. december 2007 Sagsfremstilling Punkt 4 Sagsbehandler: JB Nøgleområde for evaluering (beslutning). Vedlagte bilag: Bilag 4.1 Bilag fra kvalitetssikringssystem om nøgleevaluering Bestyrelsen vedtog i juni 2006 et kvalitetssikringssystem for Paderup Gymnasium, senest revideret på bestyrelsesmødet d. 12. september Ifølge systemet, se vedlagte bilag 4.1, skal der udtages et nøgleområde til særlig evaluering over en 3-årig periode. Forslaget til nøgleområde er gennemførelsesprocent og elevfrafald. Forslaget drøftes inden bestyrelsesmødet på møder i pædagogisk råd d. 4. december, i elevrådet d. 11. december og i samarbejdsudvalget d. 11. december. Rektor indstiller: At bestyrelsen vedtager et nøgleområde i henhold til kvalitetssikringssystemet for Paderup Gymnasium. Side 1 af 1

22 Bilag 2. Nøgleområder. Udvælgelse af nøgleområder Ledelsen indhenter hvert år i august forslag til nye evalueringsområder fra Pædagogisk Råd, elevrådet og samarbejdsudvalget. Ledelsen fremlægger derefter i september i Pædagogisk Udvalg forslag til nøgleområder, der skal gøres til genstand for særlig evaluering. Pædagogisk Udvalg behandler og beskriver forslagene nærmere, og de sendes til drøftelse i Pædagogisk Råd, Elevrådet og Samarbejdsudvalget. Bestyrelsen forelægges i december nogle få konkrete forslag til nøgleområder, hvoraf der skal vælges ét. Når et nøgleområde er valgt Når et nøgleområde er besluttet af bestyrelsen i december, udarbejder ledelsen og Pædagogisk Udvalg i løbet af foråret en detaljeret beskrivelse af evalueringsmetode og forløbsplan. Evalueringen af det udvalgte nøgleområde skal typisk strække sig over 3 år, så der kan foretages flere tidsmæssigt adskilte undersøgelser, og så opfølgning og handleplaner dermed kan indbygges i processen. Bestyrelsen godkender i maj/juni planen for evalueringen, og bestyrelsen får en gang årligt en rapport over forløbet, typisk i august/september. Når evalueringen af et nøgleområde er gennemført Efter den 3-årige evalueringsperiode udarbejder ledelsen og Pædagogisk Udvalg en samlet evalueringsrapport, som forelægges bestyrelsen. Rapporten indeholder en vurdering af effekten af evalueringsforløbet, herunder om de opstillede mål blev nået. Dele af nøgleområdet kan efterfølgende indarbejdes i den almindelige årlige evalueringscyklus, således at kvaliteten kan følges og udvikles også fremover. Side 7 af 7

23 d. 5. december 2007 Paderup Gymnasium Bestyrelsesmøde nr. 6 Torsdag d. 13. december 2007 Sagsfremstilling Punkt 5 Sagsbehandler: JB Seniorpolitik for Paderup Gymnasium (godkendelse). Vedlagte bilag: Bilag 6.1 Forslag til seniorpolitik for Paderup Gymnasium. Uddeles på mødet. Bestyrelsen vedtog på mødet d. 1. november en personalepolitik, ifølge hvilken delpolitikker aftales i samarbejdsudvalget (MIO-udvalget). Delpolitikker af større økonomisk betydning godkendes af bestyrelsen. MIO-udvalget behandler på sit møde d. 11. december 2007 et udkast til en seniorpolitik. Hvis udvalget når til enighed, forelægges seniorpolitikken bestyrelsen til godkendelse. Udkastet til seniorpolitik indeholder 2 ordninger, som den enkelte medarbejder frit kan vælge. En medarbejder kan fra alder 60 vælge at gå på permanent 80 % eller 90 % nedsat tid, og oppebære en pensionsindbetaling svarende til fuld tid. Fra og med alder 60 og til og med alder 62 kan en medarbejder, der går på efterløn, få 1 års ekstra pensionsindbetaling. Når medarbejdere benytter sig af ordningerne, frigives budgetmidler, og dermed forbedres skolens økonomi. Denne forbedring skal bl.a. anvendes til at sikre et lønperspektiv for især yngre lærere, som beskrevet i en ny lønpolitik. Ifølge den vedtagne personalepolitik skal en ny lønpolitik vedtages efter indgåelsen af overenskomst Rektor indstiller: At bestyrelsen godkender MIO-udvalgets forslag til seniorpolitik. Side 1 af 1

24 d. 5. december 2007 Paderup Gymnasium Bestyrelsesmøde nr. 6 Torsdag d. 13. december 2007 Sagsfremstilling Punkt 6 Sagsbehandler: JB Resultatløn for ledelsen (orientering). Vedlagte bilag: Bilag 6.1 Bilag 6.2 Resultatlønskontrakt for rektor Resultatlønskontrakter for ledelsesteamet. Bestyrelsen bemyndigede på mødet d. 1. november bestyrelsesformanden til at indgå en resultatlønskontrakt med rektor. Bestyrelsen bemyndigede endvidere rektor til at indgå resultatlønskontrakter med de 3 inspektorer i ledelsesteamet. Kontrakterne forventes at være færdige til at kunne uddeles på mødet. Rektor indstiller: At bestyrelsen tager resultatlønskontrakterne til efterretning Side 1 af 1

25 d. 5. december 2007 Paderup Gymnasium Bestyrelsesmøde nr. 6 Torsdag d. 13. december 2007 Sagsfremstilling Punkt 7 Sagsbehandler: JB Fastsættelse af kapacitet for elevoptag 2008 (beslutning). Bestyrelsen vedtog på mødet d. 12. september 2007 som oplæg til det forpligtende samarbejde at foreslå Paderup Gymnasiums kapacitet til 6 klasser. Det forpligtende samarbejde vedtog på sit møde d. 26. oktober 2007, at alle gymnasier bør anvende tallet 29 som klassekvotient ved søgetidspunktet d. 15. marts For Paderup Gymnasiums vedkommende med 6 klasser svarer det til en samlet optagekapacitet på 174 elever. Rektor indstiller: At bestyrelsen vedtager optagekapaciteten for 2008 til 6 klasser, med 29 elever i hver svarende til i alt 174 elever. Side 1 af 1

26

27

Deltagelse i september-oktoberkonferencerne om studieretningsprojektet

Deltagelse i september-oktoberkonferencerne om studieretningsprojektet Deltagelse i september-oktoberkonferencerne om studieretningsprojektet Skolenr. Skolenavn Sted Tid 001 Aurehøj Gymnasium Kongsholm Gymnasium 6. oktober 002 Avedøre Gymnasium Kongsholm Gymnasium 6. oktober

Læs mere

Sagsnr.: 040.87D.021. Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2009

Sagsnr.: 040.87D.021. Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2009 Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2009 Skolenr. Skolenavn Sted Tid 001 Aurehøj Gymnasium Høje Tåstrup Gymnasium 29. september 002 Avedøre Gymnasium Høje Tåstrup Gymnasium

Læs mere

Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2012

Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2012 Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2012 Skolenr. Skolenavn Sted Tid 001 Aurehøj Gymnasium Frederiksberg Gymnasium 20. september 002 Avedøre Gymnasium Frederiksberg Gymnasium

Læs mere

Liste med institutioner som indgår i censorudligningsordningen

Liste med institutioner som indgår i censorudligningsordningen Liste med institutioner som indgår i censorudligningsordningen Institutions nr. Skole 101108 Akademisk Studenterkursus 101115 Rysensteen Gynasium 101117 Sankt Annæ Gymnasium 101118 Christianshavns Gymnasium

Læs mere

Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser

Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning... 1 2. Undersøgelse af klassestørrelsen... 2 3. Bilag... 5 Bilag 1 Stx offentlige udbydere... 5 Bilag

Læs mere

Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser for 1g/1hf

Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser for 1g/1hf Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser 2009 - for 1g/1hf Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning... 2 2. Undersøgelse af klassestørrelsen... 4 Udbydere af stx (jf. bilag 1)... 4 Udbydere

Læs mere

Søgningen til gymnasieuddannelserne 2015

Søgningen til gymnasieuddannelserne 2015 Søgningen til gymnasieuddannelserne 2015 Søgetallene Som tidligere år har GL søgt at indsamle alle søgetallene for de gymnasiale uddannelser for skolestart i 2015. Søgetallene er indhentet hos regioner

Læs mere

1 Niels Steensens Gymnasium 16 25 64 Sjælland 2 Christianshavns Gymnasium 103 207 50 Sjælland 3 Rysensteen Gymnasium 143 289 49 Sjælland 4

1 Niels Steensens Gymnasium 16 25 64 Sjælland 2 Christianshavns Gymnasium 103 207 50 Sjælland 3 Rysensteen Gymnasium 143 289 49 Sjælland 4 NR ANTAL ANTAL PROCENT STUDENTER STUDENTER I STUDENTE SKOLE TIL KU ALT, 2014 R TIL KU REGION 1 Niels Steensens Gymnasium 16 25 64 Sjælland 2 Christianshavns Gymnasium 103 207 50 Sjælland 3 Rysensteen Gymnasium

Læs mere

Mindre stigning i søgningen til de gymnasiale uddannelser

Mindre stigning i søgningen til de gymnasiale uddannelser Mindre stigning i søgningen til de gymnasiale uddannelser De overordnede tal Søgetallene er indhentet hos Danske Regioner og Danske Erhvervsskoler, og de er sammenholdt med tal fra Gymnasieskolernes Rektorforening.

Læs mere

Gymnasiernes regnskaber 2010

Gymnasiernes regnskaber 2010 Gymnasiernes regnskaber 2010 Indhold Indledning... 2 Økonomien for udbydere af gymnasiale uddannelser... 2 1. VUC... 2 2. Erhvervsskolerne... 4 3. De almene gymnasier... 6 Bilag 1: Resultater for almene

Læs mere

Bilag 2: Totalliste over eksamensresultater 2010 fordelt på gymnasial udd.

Bilag 2: Totalliste over eksamensresultater 2010 fordelt på gymnasial udd. Bilag 2: Totalliste over eksamensresultater 2010 fordelt på gymnasial udd. Af Malene Rode Larsen Tabel 1 Totalliste over eksamensresultater 2010, STX* Institution Eks.res., gns. (7 tr.) 2 dec. Aurehøj

Læs mere

Institutionsgruppe 1 - Netprøver.dk Institutioner der benyttede Netprøver.dk ved sommerterminen 2016

Institutionsgruppe 1 - Netprøver.dk Institutioner der benyttede Netprøver.dk ved sommerterminen 2016 24.8.2016 Institutionsgruppe 1 - Netprøver.dk Institutioner der benyttede Netprøver.dk ved sommerterminen 2016 Allerød Gymnasium Alssundgymnasiet Sønderborg Birkerød Gymnasium, HF, IB og Kostskole Borupgaard

Læs mere

Antal med under 7. Antal med over 7

Antal med under 7. Antal med over 7 Undervisningsministeriet 13. februar 2014 Oversigt over, hvor mange af de nuværende gymnasieelever, der ikke ville være blevet optaget, hvis der havde været adgangskrav på karakteren 7 - Fordelt på de

Læs mere

ANTAL: FAKULTET: SKOLE: 1 SAMF Akademisk Studenterkursus 7 SUND Akademisk Studenterkursus 4 HUM Akademisk Studenterkursus 4 NAT Akademisk

ANTAL: FAKULTET: SKOLE: 1 SAMF Akademisk Studenterkursus 7 SUND Akademisk Studenterkursus 4 HUM Akademisk Studenterkursus 4 NAT Akademisk ANTAL: FAKULTET: SKOLE: I ALT: 1 SAMF Akademisk Studenterkursus 7 SUND Akademisk Studenterkursus 4 HUM Akademisk Studenterkursus 4 NAT Akademisk Studenterkursus 2 JUR Akademisk Studenterkursus 18 13 SAMF

Læs mere

Tabel 1 Gymnasiale søgetal 2014

Tabel 1 Gymnasiale søgetal 2014 Søgetallene til gymnasieuddannelserne 2014 De samlede søgetal for 2014 viser, at der samlet er 55.478 unge, der har søgt en gymnasieuddannelse. Det er et fald på 1.336 elever, svarende til 2,4 pct. Da

Læs mere

Undervisningsudvalget UNU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 176 Offentligt

Undervisningsudvalget UNU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 176 Offentligt Undervisningsudvalget 2016-17 UNU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 176 Offentligt Bilagstabel 1 i alt på stx der har ligget til grund for tilskudsudbetalingen til den enkelte institution. For 2. halvår

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt Svar på spørgsmål 172. Bilag 1. Andel og antal elever, som ikke opfylder adgangskrav på mindst 2 i både dansk

Læs mere

De første spørgsmål drejer sig om den ledelsesstil, som rektoren på dit gymnasium har.

De første spørgsmål drejer sig om den ledelsesstil, som rektoren på dit gymnasium har. Kære deltager, Velkommen til spørgeskemaet! Tusind tak, fordi du tager dig tid til at besvare spørgsmålene. Det betyder meget for mig og mit speciale. Jeg vil i spørgeskemaet spørge ind til din oplevelse

Læs mere

Uddannelsesudvalget 2009-10 UDU alm. del Svar på Spørgsmål 207 Offentligt

Uddannelsesudvalget 2009-10 UDU alm. del Svar på Spørgsmål 207 Offentligt Uddannelsesudvalget 2009-10 UDU alm. del Svar på Spørgsmål 207 Offentligt Bilag til svar på UDU alm. Del. Spørgsmål 207 Tællingsår-kvartal-måned 2008 Uddannelse.1 Hovedområde Gymnasiale uddannelser Uddannelse.4

Læs mere

Ukendte 593 Københavns VUC 167 Virum Gymnasium 163 Rysensteen Gymnasium 143 Roskilde Gymnasium 140 Espergærde Gymnasium og HF 134 Frederiksborg

Ukendte 593 Københavns VUC 167 Virum Gymnasium 163 Rysensteen Gymnasium 143 Roskilde Gymnasium 140 Espergærde Gymnasium og HF 134 Frederiksborg SKOLE I ALT: Ukendte 593 Københavns VUC 167 Virum Gymnasium 163 Rysensteen Gymnasium 143 Roskilde Gymnasium 140 Espergærde Gymnasium og HF 134 Frederiksborg Gymnasium og HF 131 Stenhus Gymnasium og HF

Læs mere

Orientering om udmøntning af midler til Projekt Frivillig

Orientering om udmøntning af midler til Projekt Frivillig Orientering om udmøntning af midler til Projekt Frivillig Regeringen har som led i Kvalitetsreformen besluttet, at alle, der tager en ungdomsuddannelse, fra februar 2010 vil få mulighed for at deltage

Læs mere

ELEVER DER HAR MATEMATIK PÅ A- ELLER B-NIVEAU

ELEVER DER HAR MATEMATIK PÅ A- ELLER B-NIVEAU ELEVER DER HAR MATEMATIK PÅ A- ELLER B-NIVEAU 101108 Akademisk Studenterkursus Studenterkursus 76 101115 Rysensteen Gymnasium 756 101117 Sankt Annæ Gymnasium 377 101118 Christianshavns Gymnasium 542 101120

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer ULØ Alm.del supplerende svar på spørgsmål 133 Offentligt

Udvalget for Landdistrikter og Øer ULØ Alm.del supplerende svar på spørgsmål 133 Offentligt Udvalget for Landdistrikter og Øer 2016-17 ULØ Alm.del supplerende svar på spørgsmål 133 Offentligt Bilag Tabel 1 Antal årsværk og på VUC Kommune Institution Albertslund Kommune Vestegnen & VUC 162 153

Læs mere

Undervisningsudvalget UNU Alm.del foreløbigt svar på spørgsmål 23 Offentligt

Undervisningsudvalget UNU Alm.del foreløbigt svar på spørgsmål 23 Offentligt Undervisningsudvalget 2017-18 UNU Alm.del foreløbigt svar på spørgsmål 23 Offentligt Bilag 1 Oversigt over zone 4 rejser fordelt på samt lærernes andel af zone 4 rejser fordelt på Tabel 1 Oversigt over

Læs mere

N OTAT. Eksamenskarakterer almene gymnasier (Stx)

N OTAT. Eksamenskarakterer almene gymnasier (Stx) N OTAT Eksamenskarakterer almene gymnasier (Stx) I dette analysenotat analyseres forskellene på eksamens- og årskarakterer på de almene gymnasier (Stx) for de elever, der blev studenter i årene 2012-2014.

Læs mere

Udgifter til markedsføring på ungdomsuddannelserne

Udgifter til markedsføring på ungdomsuddannelserne NOTAT Udgifter til markedsføring på ungdomsne 2011-2016 Danske er har udarbejdet en analyse, der viser ungdomsnes markedsføringsudgifter. Analysen er foretaget på baggrund af regnskabstal fra Undervisningsministeriets

Læs mere

Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser 2011 for 1g/1hf

Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser 2011 for 1g/1hf Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser 2011 for 1g/1hf Indhold 1. Sammenfatning... 2 2. Undersøgelse af klassestørrelse... 3 2.1 Overordnet... 3 2.2 Uddybning af stx (jf. bilag 1)...

Læs mere

Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser 2010 - for 1g/1hf

Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser 2010 - for 1g/1hf Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser 2010 - for 1g/1hf Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning... 2 2. Undersøgelse af klassestørrelser... 4 Udbydere af stx (jf. bilag 1)... 4 Udbydere

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt Svar på spørgsmål 172. Bilag 3. Andel og antal elever, som ikke opfylder adgangskrav på mindst 6 i bundne prøvefag

Læs mere

ETU 2010 Elevtrivselsundersøgelse

ETU 2010 Elevtrivselsundersøgelse ETU 2010 Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport for de Almene Gymnasier Svarprocent: % (488/5) Indhold Indhold Del I Velkommen til trivselsundersøgelsen, sammenfatning af undersøgelsens resultater

Læs mere

Skolenavn Ansatte Stemt Procent A.P. Møller Skolen 26 19 73,1 Akademisk Studenterkursus 18 4 22,2 Allerød Gymnasium 64 24 37,5 Alssundgymnasiet

Skolenavn Ansatte Stemt Procent A.P. Møller Skolen 26 19 73,1 Akademisk Studenterkursus 18 4 22,2 Allerød Gymnasium 64 24 37,5 Alssundgymnasiet Skolenavn Ansatte Stemt Procent A.P. Møller Skolen 26 19 73,1 Akademisk Studenterkursus 18 4 22,2 Allerød Gymnasium 64 24 37,5 Alssundgymnasiet Sønderborg 51 31 60,8 Aurehøj Gymnasium 70 49 70 Bagsværd

Læs mere

Undervisningsudvalget UNU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 201 Offentligt

Undervisningsudvalget UNU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 201 Offentligt Undervisningsudvalget 2016-17 UNU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 201 Offentligt Undervisningsudvalget Christiansborg Ministeren Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. nr.: 32 92 50 00 E-mail:

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 96 Offentligt

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 96 Offentligt Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 96 Offentligt BILAG 1: Andel og antal elever, som ikke opfylder adgangskrav på mindst 4 i dansk og matematik fordelt på

Læs mere

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) - i dansk på stx

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) - i dansk på stx Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) - i dansk på stx Alle elever har dansk på A-niveau i de gymnasiale uddannelser. Det er et af de fag, der siden 2005 har gennemgået nogle af de største forandringer.

Læs mere

Paderup d. 22. marts 2011. Indkaldelse til 24. møde i Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. Tirsdag d. 29. marts 2011 kl. 17.00 19.00. Mødet foregår på rektors kontor. Der vil være let spisning undervejs

Læs mere

STUDENTERS OVERGANG TIL INGENIØR- OG NATURVIDENSKABELIGE UDDANNELSER

STUDENTERS OVERGANG TIL INGENIØR- OG NATURVIDENSKABELIGE UDDANNELSER STUDENTERS OVERGANG TIL INGENIØR- OG NATURVIDENSKABELIGE UDDANNELSER Analysen er udarbejdet af og for Studenters overgang til ingeniør- og naturvidenskabelige uddannelser AE har undersøgt, hvor mange studenter,

Læs mere

A Akademisk Studenterkursus 4 Allerød Gymnasium 4 Alssundgymnasiet Sønderborg 4 Amager VUC se VUC Hvidovre-Amager - Aurehøj Gymnasium 4

A Akademisk Studenterkursus 4 Allerød Gymnasium 4 Alssundgymnasiet Sønderborg 4 Amager VUC se VUC Hvidovre-Amager - Aurehøj Gymnasium 4 Skolerne/kurser råder over nedenstående antal pladser på SIP-kurserne. Har skolen/kurset ønsker om yderligere deltagelse, så send deres navn, email og skolenavn pr. mail til gl-e@gl.org, så kommer vedkommende

Læs mere

Gammel Hellerup Gymnasium (06) 2. marts 2016 Silkeborg Gymnasium (07) 11. marts 2016

Gammel Hellerup Gymnasium (06) 2. marts 2016 Silkeborg Gymnasium (07) 11. marts 2016 faglig udvikling i praksis (FIP16) biologi Gammel Hellerup Gymnasium (06) 2. marts 2016 Silkeborg Gymnasium (07) 11. marts 2016 Indsæt note og kildehenvisning via Sidehoved og sidefod Side 1 FIP-kursets

Læs mere

Skolerne har tilpasset økonomien før tid

Skolerne har tilpasset økonomien før tid http://www.gl.org/uddannelse/institutioner/skoleregnskaber/sider/skoleregnskaber2011.aspx Skolerne har tilpasset økonomien før tid Ved finanslovsforhandlingerne i henholdsvis 2010 og 2011 er det besluttet,

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 103 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 103 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 103 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Studenters overgang til tekniske og naturvidenskabelige uddannelser

Studenters overgang til tekniske og naturvidenskabelige uddannelser Studenters overgang til tekniske og naturvidenskabelige uddannelser AE har undersøgt overgangen til tekniske og naturvidenskabelige mellemlange eller lange videregående uddannelser blandt studenter med

Læs mere

Konsekvenser for kommuner, hvis der indføres karakterkrav på 4 til gymnasieuddannelser

Konsekvenser for kommuner, hvis der indføres karakterkrav på 4 til gymnasieuddannelser Konsekvenser for kommuner, hvis der indføres karakterkrav på 4 til gymnasier - Undersøgelse af betydningen for kommuner af karakterkrav til almene gymnasier og hf-kurser En tidligere analyse foretaget

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Bilag 1. Kort over ungdomsuddannelsesinstitutioner og -afdelinger i Danmark

Bilag 1. Kort over ungdomsuddannelsesinstitutioner og -afdelinger i Danmark Bilagsoversigt Bilag 1. Kort over ungdomsuddannelsesinstitutioner og -afdelinger i Danmark... 2 Bilag 2. Nøgletal for ungdomsuddannelsesinstitutionerne... 3 Almene gymnasier og hf-centre... 3 Erhvervsskoler...

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

www.gl.org Skoleregnskaber 2013 - for udbyderne af gymnasiale uddannelser

www.gl.org Skoleregnskaber 2013 - for udbyderne af gymnasiale uddannelser www.gl.org Skoleregnskaber 2013 - for udbyderne af gymnasiale uddannelser September 2014 Skoleregnskaber 2013... 3 Udbyderne af gymnasiale uddannelser... 3 Det samlede resultat... 4 Gymnasialt undervisningsresultat...

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Hver kommunes andel af landskirkeskatten fremgår af vedlagte bilag 1.

Hver kommunes andel af landskirkeskatten fremgår af vedlagte bilag 1. Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2016 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2016. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Beregning af landskirkeskat. Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017

Beregning af landskirkeskat. Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 124 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 124 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 124 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Elever med biologi og NF i skoleåret 2015-2016. Kilde UVM.dk

Elever med biologi og NF i skoleåret 2015-2016. Kilde UVM.dk Elever med biologi og NF i skoleåret 2015-2016. Kilde UVM.dk Tal der er registreret for B-Niveau, C-Niveau og NF Institutionsnr. Institutionsnavn 101108 Akademisk Studenterkursus 51 201007 Allerød Gymnasium

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014. Udskrivningsgrundlaget ten

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Budgetår Hele kr priser

Budgetår Hele kr priser Social-udvalg Driftsønske Skema DRI Budgettering af Værdighedsmilliarden Forslag nr. 2 Budgetår Hele 1.000 kr. - 2017 priser 2017 2018 2019 2020 I alt 0 0 0 8.740 Indtægtsbudget vedr. Værdighedsmilliarden

Læs mere

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt 16. januar 2017 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 102 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013. Udskrivningsgrundlaget ten

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden 2013-2016 Dato 6-10-2017 1. Indledning I dette notat vises i oversigtsform udviklingen i kommunerne i perioden

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 125 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 125 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 125 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 15 Offentligt ANALYSENOTAT Oktober 2015 Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Resumé af resultater - Den gennemsnitlige klassekvotient i

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017

Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017 Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017 Ministeriet har offentliggjort søgetallene fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelserne. Ministeriet offentliggør ikke søgetallene til den enkelte

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 126 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 126 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 126 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Klamydiaopgørelse for 2012

Klamydiaopgørelse for 2012 Klamydiaopgørelse for 2012 Opgørelserne over hvor mange klamydiatilfælde, der er fundet i hver kommune skal tolkes med forsigtighed og kan ikke sammenlignes fra kommune til kommune. Der kan nemlig være

Læs mere

Øvrige statslige myndigheder og selvejende institutioner. Folketinget. Ombudsmanden Rigsrevisionen. Udenrigsministeriet

Øvrige statslige myndigheder og selvejende institutioner. Folketinget. Ombudsmanden Rigsrevisionen. Udenrigsministeriet Folketinget Udenrigsministeriet Ombudsmanden Rigsrevisionen IMR DIIS Danida Fellowship Centre The Danish Institute for Parties and Democracy Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre (RCT) Dignity

Læs mere

Indførelse af brugerbetaling for WAYF tjenesten

Indførelse af brugerbetaling for WAYF tjenesten Institution Att. XX Adresse Postnr. By 24/6-2014 Til ledelsen Indførelse af brugerbetaling for WAYF tjenesten Jeres institution er tilsluttet tjenesten WAYF, der giver brugerne på de tilsluttede institutioner

Læs mere

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer.

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer. 4. Asylkontor Kommunernes Landsforening og Kommunekontaktrådene Dato: 29. september 2014 Sagsnummer: 14/027760 Sagsbehandler: drkj Center for Asyl og Økonomi Kommunekvoter for 2015 Ved brev af 30. marts

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Den 30. marts 2013 meddelte Udlændingestyrelsen, at landstallet for 2014, var 3000.

Den 30. marts 2013 meddelte Udlændingestyrelsen, at landstallet for 2014, var 3000. 2. Asylkontor db UDLÆNDINGESTYRELSEN Kommunernes Landsforening Kommune Kontaktrådene Dato: 12. december 2013 Sagsnummer: 13/013100 Sagsbehandler: pep Forhøjelse af landstallet for 2014 Det følger af Integrationslovens

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Inklusionsgrad Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Dette notat giver overblik over andelen af elever i den almindelige undervisning den såkaldte inklusionsgrad. 95,2 procent

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer

LO s jobcenterindikatorer 1 Indholdsfortegnelse Jobcenter Side Jobcenter Side Albertslund 10 Køge 27 Allerød 18 Lejre 40 Assens 47 Lemvig 68 Ballerup 4 Lolland 41 Billund 55 Lyngby-Taarbæk 13 Bornholm 45 Mariagerfjord 89 Brøndby

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Andel af personer registreret med sager i RKI register

Andel af personer registreret med sager i RKI register 8,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Juli 2010 4,62% 6,48% 6,92% 6,71% 7,08% 6,90% 7,43% 7,19% 7,50% 7,49% 7,00% 6,00% Januar 2011 4,72% 4,80% 5,00% i RKI registret 0,47% 0,49%

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Til samtlige kommuner. 17. november Udmøntning af ældrepuljen for 2007

Til samtlige kommuner. 17. november Udmøntning af ældrepuljen for 2007 Til samtlige kommuner 17. november 2006 Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Slettet: 5 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk Udmøntning af ældrepuljen for 2007 CFB/ J.nr. 2006-1138

Læs mere

Experians RKI-analyse. Januar 2015

Experians RKI-analyse. Januar 2015 Experians RKI-analyse Januar 2015 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2012, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere