DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY"

Transkript

1 Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen

2 For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst For information on copyright and user rights, please consult

3 WHmi SAXOGAARD

4 Folmer Bendtsen: En bag esterbro Gengivet med tilladelse af maleren,

5 o R O R D I anledning af Grenaalejrens officielle indvielse den 1. juni 1959 har vi udarbejdet denne beretning, der giver en kort redegørelse for de sidste 10 års arbejde i Settlement Saxogaard". Jeg benytter lejligheden til at bringe en tak for den store økonomiske støtte, vi gennem årene har modtaget fra de mange private bidragydere, fra legater, fonds og dagspressens indsamlinger. Alle de enkeltpersoner, der med dyb forståelse for vort sociale arbejde på uegennyttig måde har stillet deres personlige arbejdskraft til rådighed i det daglige arbejde eller ved basarer, bringer jeg min varmeste tak. En tak også til stat og kommune for værdifulde bidrag og forståelse for det sociale arbejde, der udføres gennem Saxogaard". Grenaa kommune har lige fra begyndelsen vist stor interesse og forståelse for lejren, og jeg vil gerne bringe en særlig tak herfor adresseret til borgmester Aksel Hansen. Vort bestyrelsesmedlem, arkitekt Carl Jørgensen, M. A. A., har udarbejdet tegninger og i alle detailler fulgt hele arbejdet med lejrens færdiggørelse, og ved denne lejlighed takker vi for hans meget store indsats. Også frk. Gerda Møller skal nævnes. Hendes mange kontakter i Grenaa og hendes glødende interesse for hele lejrarbejdet har været af stor værdi. Den sanering på Vesterbro, som vi med så stor forventning har set hen til, er nu i gang. Vi må forudse, at også det gamle hus i Saxogade, der er centrum for vort arbejde, må falde, men vi ser med fortrøstning hen til fremtiden. Vi er ikke i tvivl om, at Saxogaard" og Københavns kommune i fællesskab må kunne finde en placering i det gamle kvarter, således at arbejdet kan føres videre. Der er næppe anden løsning end opførelse af en ny ejendom til det store børne-, ungdoms- og settlementarbejde, og der vil blive brug for ny støtte fra hele den kreds, der gennem årene har vist os tillid. Alice Bruun, formand.

6 Historie er som en mosaikrude - først når den betragtes indefra, kan man danne sig et virkeligt indtryk af helheden. Først i sammenhængen giver de enkelte mosaikstykker udtryk for, hvad kunstneren tilsigter. En beretning om Saxogaard vil komme til at minde om et mosaikarbejde. I korte glimt kan vi fortælle om nogle af de problemer, der knytter sig til arbejdet, om de mennesker for hvem det udføres. Det må blive en fortælling om en gade, en gård og en lejr. Men også en række glimt fra livet, således som det udfolder sig i Saxogade. Om de mennesker, der bor der, deres dagligliv, deres problemer. Tal og navne kan ikke undgås, når man skal gøre rede for eventyret om,, Saxogaard" - men de vil være det mindst væsentlige - langt større betydning vil vi tillægge det, om det lykkes os på de følgende sider at give Dem et indtryk af de mange facetter, vor mosaik indeholder.

7 GADEN Saxogade: 5-E. 4-E V Kraks kort over København Saxogade: indbyggere, husstande Kobenhavns Kommunes Statistiske kontor Indgangen til Saxogaard". Så kort kan gaden beskrives - statistisk. Men gaden er langt mere. En gade med mange huse udadtil at se på som mange andre sidegader - men med en bagside skjult for den, der hastigt går gennem gaden på vej mod lyset og farverne på Vesterbrogade, eller som kun i baggrunden skimter de lysere omgivelser omkring Sdr. Boulevard. En gade med lige så mange mennesker som en lille provinsby - nøjagtig som Kerteminde - og med lige så mange skæbner. For nogle et symbol på alskens dårligdom, for andre, der en varm forårsdag betragter livet, som det udfolder sig i et broget - næsten sydlandsk milieu - med kulørte markiser, marskandisernes fortovsudstillinger gamle mænd i hyggelig samtale - husmødre, der foran gadedøren udveksler sidste nyt". Manden med flasken hører desværre med i gadebilledet mænd i alle aldre og flasker med al slags indhold. For mange mænd og for meget spiritus pynter aldrig naturligvis heller ikke i Saxogade, og ingen kan jo se, at mange slet ikke bor i gaden, men kun her har fundet et fristed. Fristedet er ofte baggården, og af dem er der mange. Baggårdene og de små lejligheder præger måske mere end noget andet Saxogade. Børnenes legemuligheder bliver små ungdommens chancer for i hjemmene at få plads og ro ligeledes. Der forekommer i Saxogade mange tilfælde af kriminalitet, også flere end i mange andre gader. Der bor uheldige elementer måske flere end gennemsnittet. Men - hvorfor! 3

8 De mennesker, der tilbringer mange år - måske hele livet - her, er for langt den største dels vedkommende almindelige folk, arbejdere, funktionærer, mindre handlende og håndværkere. Folk, der kender Saxogade godt, ved at disse typer er langt mere almindelige end spritteren, den kulørte gadesheik" og indehaveren af verdens ældste erhverv - tre typer, der desværre for mange er noget specielt for Saxogade. Noget specielt kan man desværre langt bedre kalde lejlighederne. Man taler om, at lejlighederne er billige. I virkeligheden svarer det, folk betaler i Saxogade, til hvad moderne lejligheder bygget i trediverne og med moderne bekvemmeligheder koster pr. kvadratmeter. Moderne er disse lejligheder langt fra. I den ejendom, hvor Saxogaard" har til huse, er der f. eks. kun 8 meter mellem for- og baghus. I baghuset er der på hver trappeafsats 4 lejligheder, hver på 28 kvadratmeter. Der er ingen entré, og toiletterne - kun 2 til fire familier - ligger på afsatsen. Mulighederne for vask er der kun i de små, dårligt indrettede køkkener, og tørringen må i mange af årets måneder ske inde i stuen. For ofte glemmer man dette forhold, når man om sommeren ser tørresnorenes brogede indhold. De kunne også fortælle historie. I disse omgivelser vokser børnene op, her skal de unge færdes, og selv når de er kommet så langt, at læretiden er overstået, må de bo hos far og mor, fordi der ikke for de penge de kan afse, er boligmuligheder til dem. Enhver af os har en naturlig trang til nu og da at være helt alene måske med den, med hvem man helst vil være to". To værelser med 5 voksne eller halvvoksne er ikke den ideelle baggrund børnene og de unge mærker den irritation, der ligger i luften - og udvejen er GADEN. Hvis unge under disse forhold kommer på den forkerte side af plankeværket", kan det ikke overraske, hvis børnene tegner med kridt på husene og ridser i døre så tænk på, at legepladsen er en gård, hvor den blå himmel nok eksisterer, men kun som noget højt, højt oppe. Lad os i dette lidt triste billede ikke glemme noget positivt. I det lille samfund, Saxogade er, findes en hjælpsomhed, en følelse af sammenhold og en tolerance, som for mange beboere er en værdi, man nødigt giver afkald på, og lad os heller ikke glemme, at langt de fleste af de jævne familier, der her har til huse, besidder en moral, der roligt tåler sammenligning med den, man kan opleve i langt finere" kvarterer. Med dette brogede billede - ondt og godt - stort og småt - for øjnene kan vi bedre sige Dem, hvad Saxogaard" er. 4

9 SAXOGAARD" Det hele begyndte i 1920 med institutionen Saxoly". Som så meget andet frivilligt socialt arbejde, fordi et menneske erkendte, at der var behov for hjælp, og at dette var noget, der kom hende ved". Fru Nanna Trojel kom som medlem af værgerådet ind på livet af problemerne, hun nøjedes ikke med at konstatere, at der var noget i vejen, men gik i gang med at prøve at rette lidt på dette noget". I en nedlagt beværtning fandt hun de første lokaler, omdannede dem til børnehave og begyndte et socialt arbejde, der hurtigt udviklede sig med vuggestue, fritidsklub, mødreklubber og klubber for mænd. I 1937 flyttede Saxoly" med vuggestue, børnehave og fritidsklub ind i moderne lokaler - indrettede specielt til formålet. Tilbage stod de gamle lokaler i Saxogade Nu, hvor vuggestue, børnehave og fritidsklub var flyttet, havde man et overskud af plads, og hvad var naturligere end at udnytte denne. Settlement Saxogaard" blev det praktiske arbejdsorgan under løsningen af de nye opgaver, man tog op. Fru Trojel var formand også her - og hendes tro på sagen og hendes initiativ kom også Saxogaard" tilgode. Gæstestuen blev oprettet. I baggården indrettede man bibliotek og læsestue, og her blev også plads til en systue, hvor mødrene kunne få repareret børnenes og deres eget tøj. Når de mange opgaver kunne løses, skyldtes det i høj grad de unge, der frivilligt gik ind i arbejdet. Frivillige fra alle samfundslag, også studenter, boede så længe mulighederne eksisterede i kvarteret og gik ud fra en positiv livsanskuelse frivilligt ind i det slidsomme arbejde. Hurtigt skulle det vise sig, at der i kvarteret var et stigende behov for børnehaver og fritidshjem. I 1943 indrettede man derfor i Saxogaard" påny lokaler og fritidshjem i de lokaler, der engang var kasserede. Man fiksede op egentlig bedre end de gamle huse og krigstiden tillod - og man ansatte frk. Gerda Møller som forstanderinde. Klubarbejdet havde i mange år været praktiseret for mødre og mænd - særlig de enlige og ældre. Det var derfor naturligt at overføre ideen med klubber på arbejdet med børnene og de unge. Heldigvis blev også dette arbejde en succes, men det betød, at lokalemanglen meldte sig. Fru Trojel måtte på grund af alder trække sig tilbage i 1950, et smerteligt tab for Saxogaard", men under sygekassedirektør, frk. Alice Bruuns formandsskab fortsattes arbejdet. 5

10 BØRNE- FÉITIDS-, UNGDOM*' VOK5Ne GÆSTE- HAVE HJEM 1 KLUB VOK5NE STUEN 7- kiå 8-5VKLUB 9 io- H BpRN 70 &<pz*i 0 82 J kuksus CA IØC> 13 I* 15 < :J U H FRITIDS KLUB "i r - -- ØASAPICIUB eiøeuckeds * 60 medlemmer. Alt det sker i Saxogaard i løbet af en dag. J c fer SruOiEZZEPS I 1951 købte man restaurant Laurits" på hjørnet af Saxogade og Sdr. Boulevard, og her indrettede man klublokaler, hvor kvarterets unge i lyse og venlige omgivelser kunne komme om aftenen - være sammen med kammerater, snakke, drikke kaffe, spille bordtennis o. 1. eller deltage i de mange andre former for underholdning, der blev arrangeret. Selvfølgelig skulle lokalerne udnyttes bedst muligt. Der blev mulighed for at arrangere dagkursus i syning, man kunne åbne lokalerne for mandlige folkepensionister og stille dem til rådighed for en af Københavns kommunes småbørnsstationer. I 1956 blev der i Saxogade nr. 40 en butik ledig. Det gav frk. Møller mulighed for at realisere en helt ny idé hobbylokaler med tilhørende salgsbod. I de forløbne år har disse lokaler været af meget stor værdi. Ikke alene har de gennem 6

11 salg i boden, der udelukkende sælger varer fremstillet af klubmedlemmer, og ved leveringen bl. a. til børnehjælpsdagen, stort set kunnet hvile i sig selv, men de har givet mange både unge og ældre en kærkommen mulighed for at slappe af under udøvelsen af en hobby som interesserede dem og samtidigt gav dem mulighed for at hjælpe,,saxogaard". Når vi i dag ser, hvad der er skabt i løbet af de sidste ti år, har vi lov til - med lidt selvironi - at citere Churchill:,,De vanskelige opgaver løser vi med det samme - de umulige tager lidt længere tid". Det arbejde, der udgår fra Saxogaard", er med til at præge hele gadens liv. Måske kan vi bedst sige det på den måde, at Saxogaard" for mange er blevet deres andet hjem, og netop fordi vi erkender, at familielivet har svære kår, tillægger vi den kontakt, der er opnået - ikke alene med børnene i børnehaven, de unge i fritidsklubberne - men også med forældrene, stor betydning. Og vi gør det ud fra den hovedbetragtning, at først når man også hjælper forældrene, har man til bunds hjulpet børnene. I klubberne søger vi at arbejde på en sådan måde, at vi appellerer til samarbejdsviljen - lader de unge - og også børnene være aktivt med, og her har vi en såre værdifuld bistand i de mange unge, der frivilligt er til vor rådighed. Vi tror, at der ligger en dyb sandhed i Tagores ord: Når man sparker i jorden, kommer der støv" - derfor sparker vi ikke. I stedet viser vi tillid, og den følelse af kammeratskab vi ved eksisterer hos deltagerne i alle aldersklasser er for os et bevis på, at vi i vort sigte har valgt det rigtige. Det giver sig også udtryk i, at vi allerede nu så småt kan se næste generation komme til os. Ligeså rimeligt det har været at fremhæve de unge, studenter og andre, der er gået ind i Saxogaard's hjælpearbejde, ligeså naturligt er det at omtale den indsats basarkomiteen har ydet. Også her kan vi tale om trofasthed. Det må i høj grad tilkomme fru Trojels datter, fru Gurli Permin, at basarerne gennem de sidste ti år har indbragt omkring en kvart million kroner - og vel at mærke med så små omkostninger, at man næppe vil tro det. Også dette arbejde har været med til at styrke det tillidsforhold, der er mellem beboerne og Saxogaard" og udbygget tilliden til vort arbejde hos de mange private fra alle kredse, foreninger med sociale formål og offentlige institutioner. Og alt dette hjalp os, da vi begyndte vort feriearbejde og nu kan konstatere, at lejren i Grenaa i 10 år har kunnet modtage vore gæster fra gaden. 7

12 Sovesal,^- VOli tut f?o o 1 ICWAAC 4/3tk t grn} t-t m \ wt 1 fi MAQASlN ^Vt6L«J>Jp UECEPLADj PE3N<,C,tT : HOVEPB^HINC^ 3^4^ VAJKEHUS 3G ' IVECjNvejRlHoi 132 > -SOVESAL 169» KOpKKtK t 3 2>ELIC )C >ENH DS'P1.AH A - \OQ MATO. N'ÆW-CREKJAA-KARKJORPER.- >foo 2 3 V r SAXOGAARDS HOVEDLEJR I GRENAA. ARKITEKT CARL JØRGENS 8

13 r I 1 >*V>l5iqNT fokvran DERINDE. A55ISTC.NT MACASW Arealer og byggeomkostninger stiller sig således: Hovedbygningen indeholder: 2 sovesale med 24 sengepladser, spisesal til ca. 60 personer, køkken med kælder, en række enkeltværelser for personalet, 2 vaskerum med tilhørende toiletrum, baderum med brusebad, vaskeri og strygestue samt kuffertrum, det hele samlet om en ca. 2 m bred midterkorridor. Bebygget areal: 380 kvadratmeter. Byggeudgifter: ,-. ToiLE-T T01L.E.T Regnvejrshuset indeholder: En stor legesal, to værksteder og et køkken, da salen også bruges til spisestue, samt en forstue. Bebygget areal: 132 kvadratmeter. Byggeudgifter: ,-. K^KKE^N KONOriA! TT, 1 i'! br-4-h t >-* - -t H + IluL _»ove D uycn IHC; Ny sovesal indeholder: 2 sovesale med 12 sengepladser, 2 vaskerum med 4 toiletter, 2 enkeltværelser og 2 dobbeltværelser for medarbejdere samt et magasinrum og en stor forstue. Bebygget areal: 169 kvadratmeter. Byggeudgifter: ,-. Familiehusene indeholder: 1 stor stue med faste bænke langs væggen, 2 soveværelser med 2 køjer i hver, køkken, åben veranda, kloset. Flaskegas til gasapparater og belysning samt til varme. Bebygget areal: 28 kvadratmeter, veranda 12 kvadratmeter. Byggeudgifter: For 10 huse ,-. Samlede byggeudgifter: ,-. KØBENHAVN Tilskud fra stat ,- Tilskud fra stat ,- Tilskud fra tipsmidlerne ,- Saxogårdens andel ,- 9

14 LEJREN Beretningen om Grenaa-lejren kunne såmænd godt begynde som børneeventyret: Der var engang". Blandt de unge, der frivilligt tager del i Saxogaard"s arbejde, opstod et ønske om at kunne løse også ferieproblemer for de børn, de var i forbindelse med. Pengene var små, og drømmen gik i retning af en teltlejr - den billigste løsning. Grunden til en sådan lejr fandt frk. Møller ved Grenaa, men selv om man gerne ville overlade os grunden, måtte man sige nej til en teltlejr, der ville betyde for stor brandfare. I dag kan vi næsten sige - heldigvis! Der viste sig nemlig mulighed for at erhverve en barak, og nu manglede man kun" pengene. Når vi var i den lykkelige situation, skyldtes det enestående velvilje fra Grenaa. Ikke alene kommunen, der stillede grunden til disposition, men også beboerne viste SMMS i3 Et af de 10 familiehuse i Grenaa. 10

15 ÆLDRE (20) FAMI LIER MØDRE SKOLE* BØRN BØRNE HAVE- BJØRN MAJ AU6UST Ca. 240 børn og ca. 170 voksne kommer til Grenaa i hver sæson. dengang som nu det arbejde, vi var i gang med, en så stor interesse, at det kan stå som forbillede for det praktiske samarbejde mellem by og land. At det arbejde, der gennem årene var gjort hjemme i Saxogade, ikke havde været forgæves, skulle hurtigt vise sig. Henvendelser til legater og institutioner gav som resultat, at vi i løbet af 2 maneder var i besiddelse af de nødvendige midler, de 30 % af udgifterne, som stat og kommune stillede som betingelse for at yde de resterende 70 %. Et hold frivillige fra gaden, børn, unge og mænd fra gæstestuen gjorde deres til at gennemføre arbejdet hurtigt og billigt, og den 20. oktober 1949 kunne lejren indvies. Den barak, vi begyndte med, er nu kun et led i en hel lille ferieby. Skridt for skridt - efterhånden som vi kunne magte det økonomiske - udvidede vi. Først med en bygning indeholdende badeværelser, vaskeri med strygestue stor nok til at klare hele lejrens vaskebehov. Senere med et Regnvejrshus" - sommer og regnvejr hører jo sammen her i landet. Her kan børnene lege i dårligt vejr, og her er plads til at arrangere de små fester, der sætter yderligere kulør på tilværelsen. Også hobby er der tænkt på. Værksteder til sløjd og keramik er indrettede, og et køkken i forbindelse med festsalen giver mulighed for mindre serveringer. 11

16 1111 SSS Den færdige Grenaalejr, hovedbygningen. Stadig flere ville med til Grenaa, og vore muligheder for at tage imod dem blev forøgede gennem opførelsen af den nu færdige bygning med et betydeligt antal sengepladser til børn og med hensigtsmæssige værelser til de mange frivillige medarbejdere. Overdækkede pergolaer forbinder nu disse tre bygninger, og en grønnegård gør det til et harmonisk hele. Mange ville måske være stoppet op ved denne, men den grundidé, vi før omtalte, det sociale arbejde for hele familien fik os til at gå videre. Hvad var ud fra denne idé rimeligere end at åbne mulighed for, at også fædrene kan komme med. Og som så ofte før var der ikke langt fra idé til virkelighed. Virkeligheden er i dag 10 huse, hver med en stor stue, to soveværelser og køkken. Der er indlagt lys og gas, også til opvarmning, og pa denne måde kan ferieperioden blive meget lang. En stor opmuntring for hele arbejdet fik vi i 1957, da fru Anna Graae, der i mange år havde fulgt Saxogaard"s lejrarbejde, testamenterede et beløb på ca kr. som legat til fordel for enlige mødre og deres børn. De årlige renter, ca. kr , er en meget betydelig hjælp i hele lejrarbejdet. 12

17 Hvad betyder så denne lejr. I tal: 50 børnehavebørn i 4 uger 72 skolebørn i 5 uger 15 enlige mødre med 34 børn 12 unge husmødre med 21 børn 61 familiemedlemmer med 65 børn 58 folkepensionister 50 børn fra Caritas". Gjort op på en anden måde: 450 børn og voksne hentet fra stenbroen ud på landet. Børnene til frisk luft, rigelig mad, og vigtigst for dem, plads til alle de mange lege, som børn elsker, men som ikke harmonerer med snævre gårde og den trafikerede gade. For mødrene - afkobling fra det daglige slid - børnene anbragt helt betryggende og til mindst muligt besvær, men alligevel således, at hun hver dag i flere timer kan være sammen med dem. For fædrene - muligheden for - måske for første gang at have hele familien samlet i ferien. Og hvad det betyder vil man kunne se, når man har oplevet farmand" bygge hule eller spille fodbold sammen med børnene. De lystige koner" bibelkredsen og folkepensionisterne nyder hver på sin måde at være på landet langt borte fra de daglige omgivelser, og alligevel i selskab med gode bekendte. Og når sommeren er forbi, kan vi konstatere, hvor meget lejren har betydet. Hjemme i gaden glemmer man ikke de værdier, man fik i lejren, mange familier har fået nyt mod på tilværelsen - opdaget nye sider hos børnene og hos hinanden - nye sider som gør, at man bedre FORSTÅR. Meget er opnået - saneringen er så småt begyndt, og inden længe giver det mere luft i gaden - men der er endnu ønsker tilbage - værksteder til fædrene, bedre plads til børnene, større muligheder for yderligere at udbygge børne- og ungdomsarbej det. Ved denne lejlighed, hvor Grenaa-lejren står færdig og kan endelig indvies, kan vi bedst afslutte vor beretning ved at vende tilbage til FORSTÅELSE. Treklangen: Gaden, gården, lejren smelter sammen med den kreds af private, der gennem frivilligt arbejde og økonomisk støtte har været med til at skabe den good-will hos offentlige institutioner, der har gjort løsningen af de mange store opgaver mulig. De enkelte stykker i mosaiken samles - nu ser vi billedet, som vi håber det tegner sig også for Dem: Billedet af mennesker - mange slags - mange typer - samlet i et fællesskab, hvis opgave det er og altid vil være AT GØRE DET LYKKELIGERE AT VÆRE MENNESKE. 13

18 Det begyndte med en sparegris - kroner 1500,-, fortsatte med et driftsoverskud på kroner 4000,-. Så kom en basar, der gav kroner ,-, og i mange år henlagde vi, så der ialt blev kroner ,. Derved blev det muligt at opnå stats- og kommunestøtte og få adgang til tipsmidlerne ' 49 ' ]

19 SETTLEMENTET»SAXOGAARD«Under protektion af HENDES KONGELIGE HØJHED PRINSESSE MARGARETHA Direktør f. sygekassevæsenet, frk. Alice Bruun, formand. Arkitekt Carl Jørgensen, M.A.A., næstformand. Bogtrykker Ib Dyva, kasserer. Bankbestyrer /. B. Krarup, sekretær. Overlæge ved Østifternes Åndssvageanstalt, Axel Olsen. Fru Gurli Permin. Landsretssagfører Arne Vinten. Fru Gertie Wandel, M. F. Fru direktør Ellie Skat-Rørdam. Borgmester Aksel Hansen, Grenaa. Skoleinspektør R. Mejising. SAXOGAARD"s BASARKOMITÉ: Leder: Fru Gurli Rer min. Kasserer: Fru Inge Bang. Frk. Paula Bremer. Fru Marie-Louise Dyva. Fru Inger Jacobsen. Fru Franja Jensen. Fru Kirsten Leschly. Frk. Gerda Møller. Fru Vera Nielsen. Fru Erna Obelitz. Fru Nina Olsen. Fru Birte Rohweder. Fru Viola Rosenvinge. Fru Ellie Skat-Rørdam. Fru Magnus Nielsen. Fru Inger Parler. Fru Engell Christensen. SAXOGADE KØBENHAVN V. TELEFON EVA 197 POSTGIRO (GÆSTESTUEN) POSTGIRO (BØRNE- OG UNGDOMSARBEJDET) FORSTANDERINDE FRK. GERDA MØLLER (træffes daglig kl ) SAXOGAARD"s GAVEBOD - HILDA

20 NÅR DENNE BERETNING FREMTRÆDER I ET PÆNERE UDSTYR, END SAXOGAARD" SÆDVANLIGVIS ANVENDER, SKYLDES DET EN KREDS AF VENNER, DER HAR DELTAGET I OMKOSTNINGERNE. VI SIGER TAK

21 mm wæåmmm BKaSi HH mmwm

22 Btai PSMm: måæsmmkm 'åmm m SUS ' W.'É&sM m ihhøt

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For inform ation on copyright

Læs mere

7. søndag efter Trinitatis

7. søndag efter Trinitatis 7. søndag efter Trinitatis Salmevalg 492: Guds igenfødte, ny-levende sjæle 305: Kom, Gud Helligånd, kom brat 487: Nu fryde sig hver kristenmand 367: Vi rækker vore hænder frem 471: O glædelig dag Dette

Læs mere

OLDEMORS, BEDSTEMORS OG MORS BARNDOMSHJEM

OLDEMORS, BEDSTEMORS OG MORS BARNDOMSHJEM OLDEMORS, BEDSTEMORS OG MORS BARNDOMSHJEM Opgaver til Elmuseets Frilandshuse 5. 6. 7. klasse ELMUSEET 2003 DE TRE HUSE Elmuseet har tre huse med udstillinger i. Du kan finde dem på kortet herunder. Nr.

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Virksomhedsplan. Virksomhedens navn: Vesterland Fritidshjem. Adresse: Deckerstr. 31. Land: Tyskland E-Mail: vesterland-fritidshjem@sdu.

Virksomhedsplan. Virksomhedens navn: Vesterland Fritidshjem. Adresse: Deckerstr. 31. Land: Tyskland E-Mail: vesterland-fritidshjem@sdu. Virksomhedsplan Virksomhedens navn: Vesterland Fritidshjem Adresse: Deckerstr. 31 Postnummer: 25 980 Telefon: 04651-24 836 By: Westerland Land: Tyskland E-Mail: vesterland-fritidshjem@sdu.de Forord Denne

Læs mere

Min mor eller far har ondt

Min mor eller far har ondt Min mor eller far har ondt En pjece til børn af smerteramte Når mor eller far har ondt Dette hæfte er til dig, der har en mor eller far, som har ondt i kroppen og har haft det i lang tid. Det kan være,

Læs mere

(18) Lod og del. Om gåden og kærligheden

(18) Lod og del. Om gåden og kærligheden (18) Lod og del Om gåden og kærligheden TEKST: FØRSTE KORINTHERBREV 13 DER ER to ting, man ikke skal tale for meget om: glæde og kærlighed. At tale om dem kunne udvande øjeblikket. For når glæde og kærlighed

Læs mere

ENGKANTEN. Sabro ved Aarhus til salg

ENGKANTEN. Sabro ved Aarhus til salg ENGKANTEN 1 6 r æ k ke h u s e i Sabro ved Aarhus til salg R ø n n e v a n g e n 77-1 0 7 02 ENGKANTEN ENGKANTEN - SÆT DIT PERSONLIGE PRÆG Sabro ligger skønt i naturen med kun 12 km. til Aarhus centrum.

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Sådan bor I hver for sig - sammen

Sådan bor I hver for sig - sammen Sådan bor I hver for sig - sammen egrebet kernefamilie, hænger stadigt ved i vores grundopfattelse af, hvad en 'rigtig' familie er, men hvor mange bor som 'kernefamilie' og kan man overhovedet blive ved

Læs mere

Flot ydre og indre skønhed

Flot ydre og indre skønhed Flot ydre og indre skønhed Det første man lægger mærke til når man kører op ad alléen til Sydvestjyllands efterskole er den flotte hovedgård der lægger op til skolen. En smuk bygning med rustik murstensbelægning

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES 20 PSYKOLOG NYT Nr. 20. 2004 HISTORIE Marianne er kronisk anorektiker. I snart 30 år har hun kæmpet forgæves for at slippe fri af sin sygdom. Fire gange har hun

Læs mere

Bofællesskabet Tulipangården

Bofællesskabet Tulipangården Bofællesskabet Tulipangården Tulipangården er et bofællesskab for enlige over 50 år, hvor hver beboer har sin egen lejlighed. Vi søger nye beboere til vores bofællesskab, som er beliggende på Tulipanvej

Læs mere

I denne uge er det skolebestyrelsens formand, Anne-Mette, der skriver et indlæg om sig selv:

I denne uge er det skolebestyrelsens formand, Anne-Mette, der skriver et indlæg om sig selv: Fredagsnyt d. 10. februar 2017 Kære alle I denne uge er det skolebestyrelsens formand, Anne-Mette, der skriver et indlæg om sig selv: Jeg hedder Anne-Mette Nygaard Jørgensen og er 44 år gammel. Jeg er

Læs mere

Observationer i vuggestuen

Observationer i vuggestuen 1 Observationer i vuggestuen 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Lotte = Mommy Maria = Mor Mille og Ida= Ida og Marias døtre Institutionen: Vuggestuen er en del

Læs mere

Drømmebolig uden spildplads

Drømmebolig uden spildplads Side 1 af 14 Boligreportage 28.01.2015 kl. 06:24 Drømmebolig uden spildplads AF Mette Andersen Der er ikke spildt en eneste kvadratmeter i familien Rønhof Sloths hus i Svendborg. Og også materialer og

Læs mere

kære forældre, søskende og bedsteforældre, kære medarbejdere og sidst men ikke mindst kære dimittender. Tillykke med overstået - eller tør jeg sige

kære forældre, søskende og bedsteforældre, kære medarbejdere og sidst men ikke mindst kære dimittender. Tillykke med overstået - eller tør jeg sige kære forældre, søskende og bedsteforældre, kære medarbejdere og sidst men ikke mindst kære dimittender. Tillykke med overstået - eller tør jeg sige VELoverstået - eksamen. Vi skaber succeser. Det er vores

Læs mere

NÅR KUN DET BEDSTE ER GODT NOK!

NÅR KUN DET BEDSTE ER GODT NOK! ØNBJERGVEJ 52, 8410 RØNDE NÅR KUN DET BEDSTE ER GODT NOK! - spændende liebhaverejendom med udsigt over Kalø Vig Denne velholdte og sjældent udbudte ejendom med fantastisk beliggenhed ligger kun 20 minutters

Læs mere

4. s. e. trin. I 2017 Ølgod 9.00 og Bejsnap

4. s. e. trin. I 2017 Ølgod 9.00 og Bejsnap I tegneserien Radiserne spørger Nuser engang Trine, hvorfor hun er blevet psykolog. Hun svarer, at det er fordi hun har talent for at se andres fejl. Hvad så med dine egne, spørger Nuser. Ja, dem har jeg

Læs mere

Hvad er det gode seniorliv? Simon Meggers Matthiesen, Center for Sund Aldring

Hvad er det gode seniorliv? Simon Meggers Matthiesen, Center for Sund Aldring Hvad er det gode seniorliv? Simon Meggers Matthiesen, Center for Sund Aldring 01-09-2017 2 Feltarbejde i Thisted, Faaborg- Midtfyn og Horsens kommune Hvor? Hvem? Private hjem Sognets Dagligstue Vandregruppen

Læs mere

HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502

HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 Forfattere: Afdelingsbestyrelsen og beboere Nr. 19 August 2013 Lathyrushaven Indhold: Sankt Hans Aften - Sommerfest endnu en gang 15 års jubilæum Bolddag med

Læs mere

Jeg har min Gud til at se mig

Jeg har min Gud til at se mig Jeg har min Gud til at se mig Denne tekst er egnet som læsetekst fra 5. klasse og op. Tahrir fortæller om at være muslimsk pige i et dansk samfund. Jeg kom til Danmark fra Irak lige på det tidspunkt, hvor

Læs mere

Ja, du gør alting nyt på jord, En sommer rig på nåde. Men klarest lyser dog dit Ord Af kærlighedens gåde.

Ja, du gør alting nyt på jord, En sommer rig på nåde. Men klarest lyser dog dit Ord Af kærlighedens gåde. PRÆDIKEN HØSTGUDSTJENESTE SØNDAG DEN 28.SEPTEMBER 2014 15.SETRIN AASTRUP KL. 10.15 VESTER AABY KL. 14.00 Tekster: Sl.73,23-28; Ap.G. 8,26-39; Luk. 10,38-42 Salmer: 729,728,730,Nat med mørke,11 Ja, du gør

Læs mere

Luftfoto fra Laurine og Hans Laurits ejendom

Luftfoto fra Laurine og Hans Laurits ejendom Luftfoto fra Laurine og Hans Laurits ejendom 2016-2 1 Siden sidst. Tirsdag den 19. januar: Foredrag på friskolen i samarbejde med Nutidens Husmødre, Foreningen Norden, Friskolen og Lokalhistorisk Forening.

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

Peter får hjælp til at styre sin ADHD

Peter får hjælp til at styre sin ADHD Peter får hjælp til at styre sin ADHD Skrevet og tegnet af: Jan og Rikke Have Odgaard Rikke og Jan Have Odgaard, har konsulentfirmaet JHO Consult De arbejder som konsulenter på hele det specalpædagogiske

Læs mere

- Håndarbejde, Taskeflet, Madlavning for mænd, Sløjd, holdene kører fint.

- Håndarbejde, Taskeflet, Madlavning for mænd, Sløjd, holdene kører fint. ( BERETNING 19 MARTS 2014.) Eget hus?? Ja, hvad skal jeg sige! Kommunen har skrevet de skal spare 180 mill. Kr. - Vi prøvede om vi kunne få et ben indenfor Centrumhuset, men det er for de unge og deres

Læs mere

Odense Stadsarkiv, Historiens Hus Erindringer Distriktsledelsesmøde Der var undtagelsestilstand i Odense, udgangsforbud. Alt lå stille undtaget livsvigtige institutioner; vi gik sommetider ned og stod

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Jeg bygger kirken -4

Jeg bygger kirken -4 Jeg kirken - Sandhed og hellighed Mål: Denne gang lægger vi vægt på det alvorlige. Mit hus skal være et bedehus! råbte Jesus, da han så, hvordan folk misbrugte Guds hus til selv at bliver bedre af det.

Læs mere

Høst frugterne. TM = Travl Mand

Høst frugterne. TM = Travl Mand sagens kerne Sagens kerne 1 Høst frugterne 2 Der var engang... 3 Den rene vare 4 Tænk globalt 5 Et æble om dagen... 6 Man skal ikke tro på alt hvad man hører 7 Hold dit arbejde og følelsesliv adskilt 8

Læs mere

SALGSPRÆSENTATION Den Gamle Købmandsgård VESTERGADE 78 STRIB

SALGSPRÆSENTATION Den Gamle Købmandsgård VESTERGADE 78 STRIB SALGSPRÆSENTATION Den Gamle Købmandsgård VESTERGADE 78 STRIB BYGNINGERNE Charmerende stor gammel Købmandsgård i Strib, med stort renoveret træ-udhus med virkelig mange anvendelsesmuligheder. Samt muret

Læs mere

Det er det spændende ved livet på jorden, at der er ikke to dage, i vores liv, der er nøjagtig ens.

Det er det spændende ved livet på jorden, at der er ikke to dage, i vores liv, der er nøjagtig ens. 3 s efter hellig tre konger 2014 DISCIPLENE BAD JESUS: GIV OS STØRRE TRO! Lukas 17,5-10. Livet er en lang dannelsesrejse. Som mennesker bevæger vi os, hver eneste dag, både fysisk og mentalt, gennem de

Læs mere

Tilbage til www.sdrfelding.dk. Bestyrelsens beretning v. Leif Jørgensen

Tilbage til www.sdrfelding.dk. Bestyrelsens beretning v. Leif Jørgensen Tilbage til www.sdrfelding.dk Bestyrelsens beretning v. Leif Jørgensen Jeg vil starte min beretning med et lille tilbageblik For 10 år siden helt nøjagtig den 28. juli 2004 var der stiftende generalforsamling

Læs mere

Ære være Knud Dyremose og Leif Agerskovs Minde.

Ære være Knud Dyremose og Leif Agerskovs Minde. Beretning 2015 JHF-veteraner. Velkommen til alle - medlemmer og JHF`s ledelse. Traditionen tro vil vi gerne starte årsmødet med at mindes de medlemmer, der er gået bort, siden vi var samlet til årsmøde

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For inmation on copyright and user

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

#1 Her? MANDEN Ja, det er godt. #2 Hvad er det, vi skal? MANDEN Du lovede, at du ville hjælpe. Hvis du vil droppe det, skal du gå nu.

#1 Her? MANDEN Ja, det er godt. #2 Hvad er det, vi skal? MANDEN Du lovede, at du ville hjælpe. Hvis du vil droppe det, skal du gå nu. VENTETIDEN af Sigrid Johannesen Rummet oplyses af lommelygter de to KVINDER og bevæger sig ind på scenen med tændte lommelygter, hviskende og søgende efter et endnu ukendt sted. De når til en mur. Her?

Læs mere

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer.

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer. Dimission 2016 Kære 9. klasse Først vil jeg ønske jer et stort til lykke med eksamen. Det har for de fleste af jer været en tid med blandede følelser. Det er dejligt at have læseferie, men det er et pres

Læs mere

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Stop nu dette vanvid Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Livet i frihed skal bevares, ikke bukke under for tyranni der er kun os, der er kun os,

Læs mere

Prædiken til 2.søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 14,25-35.

Prædiken til 2.søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 14,25-35. 05-06-2016 side 1 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2016. Tekst. Lukas 14,25-35. Det er en dårlig reklame tekst for kristendommen vi lige har læst. Ingen ville skrive sådan i en annonce eller i en

Læs mere

Hendes Majestæt Dronningens Nytårstale 2010

Hendes Majestæt Dronningens Nytårstale 2010 Hendes Majestæt Dronningens Nytårstale 2010 Nytårsaften er det skik at se tilbage på året, der gik. Selv kan jeg ikke gøre det, uden først og fremmest at sige tak, når jeg mindes al den venlighed og opmærksomhed,

Læs mere

Men lidt om de problematikker, vi vil møde i den nærmeste fremtid. Vi skal finde en løsning til hvordan hun kan komme frem og tilbage til skolen.

Men lidt om de problematikker, vi vil møde i den nærmeste fremtid. Vi skal finde en løsning til hvordan hun kan komme frem og tilbage til skolen. Fra: Rita Vinter Emne: Sarah Dato: 7. okt. 2014 kl. 21.59.33 CEST Til: Janni Lærke Clausen Hej Janni. Jeg vil lige fortælle lidt om Sarah, inden du møder

Læs mere

PRÆDIKEN TIL KRISTI HIMMELFARTSDAG KONFIRMATION 2005

PRÆDIKEN TIL KRISTI HIMMELFARTSDAG KONFIRMATION 2005 Denne prædiken blev holdt ved konfi rmationerne i Allerslev kirke fredag den 22. april og i Osted kirke torsdag den 5. maj 2005 med enkelte lokale varianter. PRÆDIKEN TIL KRISTI HIMMELFARTSDAG KONFIRMATION

Læs mere

Plettens historie. Billedet må være fra 1965, bindingsværket er malet på.

Plettens historie. Billedet må være fra 1965, bindingsværket er malet på. Plettens historie Jeg har fundet et kladdehæfte hvor Karl Haahr har skrevet plettens historie Parenteserne er nogle jeg har sat. Billederne er med mine tekster. Ellers er teksten som i kladdehæftet: Førerne

Læs mere

Det er mig, Anna! Indhold. 1. Facebook... side En ny ven... side En lille hilsen... side På Skype... side En god idé...

Det er mig, Anna! Indhold. 1. Facebook... side En ny ven... side En lille hilsen... side På Skype... side En god idé... Det er mig, Anna! Polfoto Maskot Indhold 1. Facebook....................... side 2 2. En ny ven....................... side 2 3. En lille hilsen................... side 2 4. På Skype.......................

Læs mere

meget godt at der ikke fandtes facebook eller internet på den tid. For så så disciplene netop med deres egne øjne, i stedet for at lede efter deres

meget godt at der ikke fandtes facebook eller internet på den tid. For så så disciplene netop med deres egne øjne, i stedet for at lede efter deres Sidste søndag efter Helligtrekonger Læsninger: 2. Mos 34, 27-35 2. Peter 1, 16-18 Matt 17, 1-9 Salmer: 749: I Østen stiger 448: Fyldt af glæde 674 v. 2 og 7 22: Gådefuld er du vor Gud 161: Med strålekrans

Læs mere

OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører. 14. Årgang Nr. 1 AKTIVITETSPLAN 1. Kvartal 2004

OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører. 14. Årgang Nr. 1 AKTIVITETSPLAN 1. Kvartal 2004 OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører 14. Årgang Nr. 1 AKTIVITETSPLAN 1. Kvartal 2004 Indhold Information 2 Leder 3 Forsidebilledet 4 Ny bestyrelse 4 Campingvogn 5 Hjemmesiden 5 Fordrag

Læs mere

Præsentationsmateriale BOLIGNØGLEN

Præsentationsmateriale BOLIGNØGLEN Skøn lys stue med karnap og altan Sælger giver tilskud til nyt køkken og anden renovering for 50.000 kr. Du får samtidig 4 timers hjælp fra indretningsasssitent og rabat på maling og tapet mv. hos Boligteket.dk

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Guide: Få en god jul i skilsmissefamilien

Guide: Få en god jul i skilsmissefamilien Guide: Få en god jul i skilsmissefamilien Sådan får du som skilsmisseramt den bedste jul med eller uden dine børn. Denne guide er lavet i samarbejde med www.skilsmisseraad.dk Danmarks største online samling

Læs mere

SKOLESTART d. 10. august 2009 kl. 11.30

SKOLESTART d. 10. august 2009 kl. 11.30 SKOLESTART d. 10. august 2009 kl. 11.30 1. Velkommen. Goddag gooddaaag. Balder og jeg har såmænd glædet os til at se jer igen. Det har jo været en lang ferie kunne I kende hinanden? Skolen? Jeg har været

Læs mere

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til BMX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

En fortælling om drengen Didrik

En fortælling om drengen Didrik En fortælling om drengen Didrik - til renæssancevandring 6. juni 2014 Renæssancen i Danmark varede fra reformationen i 1536 til enevælden i 1660. Længere nede syd på, særligt i Italien, startede renæssancen

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt klagerne, henset til ejerlejlighedens stand, har betalt for meget for ejerlejligheden.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt klagerne, henset til ejerlejlighedens stand, har betalt for meget for ejerlejligheden. 1 København, den 19. december 2011 KENDELSE Klagerne ctr. Danbolig City Aarhus ApS M.P. Bruuns Gade 11-13 8000 Århus C Nævnet har modtaget klagen den 4. juli 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

ADVOKATERNE AMAGERTORV 11

ADVOKATERNE AMAGERTORV 11 ..:!/ / ADVOKATERNE AMAGERTORV 11 AMAGERTORV 11. 1160 KØBENHAVN K KONGELIG DANSK YACHTKLUB (KDY) Redegørelse vedr. de lokalefaciliteter, som deles med Skovshoved Sejlklub (SKS) KDY, der har haft og fortsat

Læs mere

FORELØBIG PRÆSENTATION AF (OPRINDELIG) BEBOELSESEJENDOM (SENEST ANVENDT TIL KONTORERHVERV) TIL SALG

FORELØBIG PRÆSENTATION AF (OPRINDELIG) BEBOELSESEJENDOM (SENEST ANVENDT TIL KONTORERHVERV) TIL SALG FORELØBIG PRÆSENTATION AF (OPRINDELIG) BEBOELSESEJENDOM (SENEST ANVENDT TIL KONTORERHVERV) TIL SALG PEDER SKRAMS GADE 8 Ejendomsmæglerfirmaet Leif Olsen A/S Nikolaj Plads 30 DK 1067 København K Reg.nr.

Læs mere

Kære pårørende på Højdevang Sogns Plejehjem

Kære pårørende på Højdevang Sogns Plejehjem Kære pårørende på Højdevang Sogns Plejehjem Sundbyvestervej 97 2300 København S 2015 Kære pårørende se her! Vi har brug for dig i Bruger-Pårørenderådet, dig som vil være talerør for dine kære Vi mødes

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

SPIREN. Februar Marts 2017

SPIREN. Februar Marts 2017 SPIREN Februar Marts 2017 Til vores BANKO-SPIL, der afholdes den anden mandag i hver måned er der i alt 30 gevinster. Der er 24 gevinster af vanlig karakter, men herudover er der 6 stk. af aftenens overraskelser,

Læs mere

Kirke for børn og unge afslutningsgudstjeneste for minikonfirmander og deres familier 22.06.14 kl. 17.00

Kirke for børn og unge afslutningsgudstjeneste for minikonfirmander og deres familier 22.06.14 kl. 17.00 1 Kirke for børn og unge afslutningsgudstjeneste for minikonfirmander og deres familier 22.06.14 kl. 17.00 Præludium 290 I al sin glans 46 Sorrig og glæde 70 Du kom til vor runde jord 42 I underværkers

Læs mere

UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC

UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC 01:00:08 SNEDKER MUHAREM SEJDIC Jeg har mine venner, jeg har mine bekendte. Vi er sammen, og derfor føler jeg at jeg har det rigtig, rigtig godt.

Læs mere

Forældrekaffe på tirsdag fra 14.30-16.

Forældrekaffe på tirsdag fra 14.30-16. Vi er kommet godt i gang efter ferien - og vi får rigtig tit besøg af de børn, som nu er startet i skole både i vuggestuen og i børnehaven. Som I kan se, er barnevognsskuret næsten klar til at komme i

Læs mere

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning Kasse Brand (arbejdstitel) Af Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010 9. Gennemskrivning 1 EXT. HAVEN/HULLET. DAG 1 August 8 år står nede i et dybt hul og graver. Han gider tydeligvis

Læs mere

Du må være med! -3. Den, der altid dummer sig

Du må være med! -3. Den, der altid dummer sig Du må være med! -3 Den, der altid dummer sig Mål: Det er ubehageligt at blive holdt udenfor. Men Jesus holder ingen udenfor. Han inkluderer hvert eneste menneske. Børnene må komme til den overbevisning,

Læs mere

Tivoliklubben ------------------ Side 2

Tivoliklubben ------------------ Side 2 Tivoliklubben Kystartilleriforeningens TIVOLIKLUB blev stiftet ved et møde i Tivoli den 12. juni 1925 og kan således i år fejre sit 85 års jubilæum. I den anledning udsendes dette lille festskrift til

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

Første søndag efter påske Prædiken af Lise Rind 1. TEKSTRÆKKE

Første søndag efter påske Prædiken af Lise Rind 1. TEKSTRÆKKE Første søndag efter påske Prædiken af Lise Rind 1. TEKSTRÆKKE I tirsdags lige efter påske, stod jeg og ventede på toget på Ålborg Station. Jeg havde forinden gået igennem Kildeparken og set en flok dranker

Læs mere

Om Line Line er 28 år. Hun bor sammen med sin kæreste igennem de sidste ca. 5 år - sammen har de en søn, som snart bliver 1 år.

Om Line Line er 28 år. Hun bor sammen med sin kæreste igennem de sidste ca. 5 år - sammen har de en søn, som snart bliver 1 år. Line, 28 år At være ængstelig - og om at mangle mor, og at være mor Da jeg talte med Line i telefonen for ca. 2½ uge siden og aftalte at besøge hende, hørte jeg barnegråd i baggrunden. Jeg fik oplevelsen

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Det er blevet Allehelgens dag.. den dag i året, hvor vi mindes de kære elskede, som ikke er hos os længere!

Det er blevet Allehelgens dag.. den dag i året, hvor vi mindes de kære elskede, som ikke er hos os længere! ALLEHELGEN 2012 HA. Der er dage, hvor jeg slet ikke har lyst til at stå ud af sengen Jeg tænker på hende hele tiden. Der er ikke noget, der er, som det var før. Sådan udtrykte en mand sig. Han havde mistet

Læs mere

September 2012. Hej igen,

September 2012. Hej igen, September 2012 Hej igen, Så skriver jeg allerede igen! Det er ikke fordi værkstedet er færdigt endnu det er utroligt så længe det kan tage sådan er det når man selv er en der bare gør tingene og ham der

Læs mere

udfordrer kristne fællesskaber

udfordrer kristne fællesskaber 101 Mennesker med autisme og Aspergers syndrom udfordrer kristne fællesskaber Det er ikke særlig kaffehyggeligt, når der er en med, som hele tiden ødelægger det kaffehyggelige fællesskab, siger Henrik

Læs mere

Skolelederens beretning 2010

Skolelederens beretning 2010 Skolelederens beretning 2010 "Hvis skolen skal lykkes skal vi holde af. For kærligheden skjuler en mangfoldighed af synder. Forældre skal holde af børn og lærere. Lærere skal holde af børn og forældre

Læs mere

Formandens beretning 2012

Formandens beretning 2012 Formandens beretning 2012 Året der gik: Da vi gik ind i 2012 var det - ud over det store arrangement i forbindelse med Scankap 99 og så med to større investeringer dels færdig opgraderingen af vores nye

Læs mere

Dronningegården Husorden

Dronningegården Husorden Dronningegården Husorden 1. VELKOMMEN TIL DRONNINGEGÅRDEN 3 2. INDLEDNING OG FORMÅL 3 3. HUSDYR 3 4. CYKLER/KNALLERTER 3 5. KØRESTOLE 4 6. DØRE 4 7. TRAPPER 4 8. BØRN 4 9. ALTANER 4 10. GÅRDMILJØ 5 11.

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Påfuglen

Velkommen til Børnehuset Påfuglen Velkommen til Børnehuset Påfuglen Kære Du skal gå på: Velkommen i Påfuglen. Blå stue: Rød stue: Gul stue: Når du starter, er det: som tager imod dig og viser dig rundt. De andre voksne i vuggestuen er:

Læs mere

Bilag: Efterskolerejser i et dannelsesperspektiv. Spørgeskemaundersøgelse blandt alle elever på Ranum Efterskole

Bilag: Efterskolerejser i et dannelsesperspektiv. Spørgeskemaundersøgelse blandt alle elever på Ranum Efterskole Bilag: Efterskolerejser i et dannelsesperspektiv Spørgeskemaundersøgelse blandt alle elever på Ranum Efterskole Undersøgelse af elevernes forventninger og selvopfattelse forud for deres rejse. Hvor gammel

Læs mere

Bestyrelsens beretning april 2013

Bestyrelsens beretning april 2013 Bestyrelsens beretning april 2013 Aflagt ved den ordinære generalforsamling mandag d. 29. april 2013 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. I år har det været lidt underligt at skrive beretning,

Læs mere

MÅRSLET ER ET GODT STED AT VOKSE OP...OG DET SKAL DET HELST BLIVE VED MED AT VÆRE

MÅRSLET ER ET GODT STED AT VOKSE OP...OG DET SKAL DET HELST BLIVE VED MED AT VÆRE MÅRSLET ER ET GODT STED AT VOKSE OP...OG DET SKAL DET HELST BLIVE VED MED AT VÆRE Denne folder er skrevet og udgivet af en gruppe voksne, som arbejder med børn og unge i Mårslet skoledistrikt se på bagsiden

Læs mere

Historien om Tankernes Hus

Historien om Tankernes Hus Historien om Tankernes Hus På en måde kan man godt sige, at tankerne bor inde i hovedet. Forestil dig, at tankerne bor i et hus med mange rum, hvor du kan bevæge dig rundt og opdage dem. Når du skal opdage

Læs mere

Gjerndrup Friskoles historie

Gjerndrup Friskoles historie Gjerndrup Friskoles historie For at fortælle om Gjerndrup Friskole, skal vi lidt længere tilbage i tiden. Gjerndrup Skole blev bygget i 1930, men før 1930 var der i Gjerndrup Surhave Skole, hvor de fleste

Læs mere

PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT

PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT Hvordan det begyndte Menighedsplejen ved Diakonisser i Odense begyndte sit virke i vinteren 1880/81 på initiativ af pastor Johannes Møller.

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere