Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser 2012 for 1g (stx, hhx og htx) samt 1hf

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser 2012 for 1g (stx, hhx og htx) samt 1hf"

Transkript

1 Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser 2012 for 1g (stx, hhx og htx) samt 1hf GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING November 2012

2 Indhold 1. Sammenfatning Undersøgelsen Undersøgelsens overordnede konklusioner Undersøgelse af klassestørrelse Datagrundlag De overordnede resultater Udbydere af stx (jf. bilag 2) Udbyder af 2årigt hf (jf. bilag 3) Private udbyder af stx (jf. bilag 4) Udbydere af htx (jf. bilag 5) Udbydere af hhx (jf. bilag 6) Bilag Bilag l: Opgørelse over skolegennemsnit og spredning Bilag 2: Klasseopgørelse for stx (offentlige) Bilag 3: Klasseopgørelse for hf (offentlige) Bilag 4: klasseopgørelse for de private skoler Bilag 4: Klasseopgørelse for htx Bilag 5: Klasseopgørelse for hhx Bilag 6: Klasseopgørelse for alle de undersøgte skoler

3 Undersøgelse af klassestørrelser i gymnasiale uddannelser Sammenfatning 1.1 Undersøgelsen GL har igen i år pr. september indsamlet klassestørrelser for de nye 1g og 1hf klasser på alle de gymnasiale uddannelser. GL indsamler tallene for at følge udviklingen i klassestørrelsen og har gjort det siden Udviklingen er interessant fordi den siger noget om rammerne og mulighederne for samspil mellem lærer og elev. Undersøgelserne fra 2007 og frem til nu har for de almengymnasiale uddannelser vist at selvejet har ført til højere klassestørrelser og højere gennemsnit. I år har vores undersøgelse fået en ny vinkel. Med virkning fra skoleåret 2012/13 er der fra politisk side indført et fleksibelt klasseloft på 28 elever for de gymnasiale uddannelser. Derfor er der i denne undersøgelse større fokus på den enkelte skoles gennemsnit, opdelt på uddannelsestype. Da klasseloftet er fleksibelt, er der dog stadig brug for at se på hvor mange klasser der endnu har over 28 elever samt at undersøge spredningen på den enkelte skole da de gode rammer for en klasse med 24 elever ikke kommer klassen med 32 elever til gode. 1.2 Undersøgelsens overordnede konklusioner Overordnet viser undersøgelsen af klassestørrelserne på 1. år på de gymnasiale uddannelser at det fleksible klasseloft har virket efter hensigten. Den gennemsnitlige klassestørrelse for de enkelte uddannelsestyper er faldet markant. Af tabel 1.1 ses at samtlige uddannelser er faldet til under 28 i gennemsnit. Tabel 1.1 GL s undersøgelse af gennemsnitlige klassestørrelser (pr. september2012) Stx (offentlig) 27,6 29,3 28,9 28,9 28,5 28,1 Hf 27,8 29,6 29,4 29,4 28,5 27,7 Htx 26, , ,9 26 Hhx 27,7 30,1 30,3 29,8 29,7 29,7 På trods af dette markante fald er der dog stadig skoler der kommer over gennemsnittet på 28 elever. Der er 78 skoler, svarende til lidt over 30 pct., der har et gennemsnit på en af uddannelsestyperne på over 28 elever. Dog betyder det ikke nødvendigvis at skolerne bryder loven. Der er flere af skolerne der har forklaret at overskridelsen skyldes en efter lovgivningen legal årsag. Disse legale årsager betyder dog at skolen skal tilføre ekstra lærerressourcer til disse klasser. Bag tallene findes også det gode budskab at antallet af klasser med over 28 elever er faldet markant. Der er stadig en stor spredning i klassestørrelserne, både på de enkelte skoler og samlet inden for de enkelte uddannelsestyper. Ser man samlet for de undersøgte gymnasiale klasser har 623 af disse over 28 elever, svarende til knap 40 pct., mens 88 klasser har mellem 11 og 22 elever. 3

4 For alle de gymnasiale uddannelser viser klassestørrelsesundersøgelsen for alle de førsteårsstuderende desuden følgende: At der er sket et kraftigt fald i andelen af klasser med mere end 28 elever. At de gennemsnitlige klassestørrelser er faldet til niveau eller under klassegennemsnittet fra klasseundersøgelsen i For stx på offentlige skoler viser undersøgelsen desuden følgende hovedtræk: At den gennemsnitlige klassestørrelse i 1g er faldet fra 29,3 elever sidste år til 27,6 elever i år. At der er stor spredning: Den største klasse har 34 elever og den mindste 14. At 40 pct. af klasserne har over 28 elever, hvilket dog næsten svarer til en halvering i forhold til sidste års undersøgelse hvor det var 76 pct. af klasserne. For 2årigt hf på offentlige skoler viser undersøgelsen desuden følgende hovedtræk: At den gennemsnitlige klassestørrelse er faldet fra 29,6 sidste år til 27,8 i år. At klassegennemsnittet nu er på niveau med 2007-gennemsnittet. At den største klasse har 33 kursister, og den mindste 19 kursister. At der er sket mere end en halvering af antallet af 1hf klasser med over 28 kursister fra 74 pct. i 2011 til 36 pct. i år. For htx viser undersøgelsen desuden følgende hovedtræk: At den gennemsnitlige klassestørrelse er faldet fra 28,0 sidste år til 26,1 i år. At den største klasse har 33 elever, og den mindste klasse har 11 elever. At 32 pct. af klasserne har over 28 elever i år mod 53 pct. sidste år. For hhx viser undersøgelsen desuden følgende hovedtræk: At den gennemsnitlige klassestørrelse er faldet til 27,7 elever, hvilket er 2 elever færre end i At den største klasse har 35 elever og den mindste 15. At 48 pct. af klasserne har over 28 elever. 4

5 2. Undersøgelse af klassestørrelse 2.1 Datagrundlag Oplysningerne i undersøgelsen er indsendt af tillidsrepræsentanterne på de gymnasiale uddannelser samt via lectio. Tallene er indsamlet fra den 5. september til den 1. oktober GL har hvert år siden 2007 indsamlet oplysninger om klassestørrelser. I undersøgelsen fra 2012 medvirker i alt elever fordelt på klasser. Svarprocenterne er på mellem 58 og 87 pct., hvilket giver et valid datagrundlag. Tabel 2.1 Undersøgelsens grundlag Antal skoler Antal Antal klasser elever Offentlige stx/stud. kurser % Estimeret Svarprocent Hf % Htx % Hhx % Private udbyder % I alt % Nogle skoler udbyder flere typer af uddannelser. De vil optræde som skole flere gange i denne opgørelse. 2.2 De overordnede resultater Overordnet viser undersøgelsen at klasseloftet har virket idet det samlede klassegennemsnit for alle de førsteårsstuderende er faldet markant. Samtidig er andelen af klasser med over 28 elever fulgt med ned. Af tabel 2.2 kan man se at der siden GL foretog den første undersøgelse i 2007, har været en støt stigning i den gennemsnitlige klassestørrelse. Hhx så dog ud til at have fundet en overlægger på omkring 30 elever i gennemsnit. Dog er der stadig skoler der går over de 28 elever i gennemsnit. Af de indsamlede data er der 78 skoler der har et gennemsnit på over 28 elever i 1g (stx, hhx og htx) eller 1hf. Det betyder ikke at det fleksible klasseloft brydes på samtlige af disse skoler. 27 af de 78 udbudssteder har meddelt at gennemsnittet skyldes mulig dispensation for omgængere, elever der har haft længere tids orlov eller elever med langt til anden udbyder af tilsvarende uddannelse. Dette er legale årsager til at skolerne går over de 28 elever i gennemsnit, men det kræver at skolen tilfører ekstra lærerressourcer, svarende til antallet af ekstra elever. Tabel 2.2 Antal skoler med over 28 elever i gennemsnit for førsteårsstuderende i 2012 Uddannelse Antal skoler med over 28 elever i gennemsnit skoler med over 28 elever i gennemsnit (i procent) Skoler over 28 i snit med tilbagemelding om evt disp. Stx % 17 (44 % af de 39 skoler) Hf % 8 (27 % af de 30 skoler) Htx 2 11 % 0 Hhx 7 27 % 2 (29 % af de 7 skoler) De enkelte skolers gennemsnit og spredningen i klassestørrelserne kan ses af bilag 1. Den samme skole kan tælle med to gange hvis den f.eks. både går over 28 for hf- og stx-elever. 5

6 De fleste af de øvrige skoler med over 28 i gennemsnit har vi ikke fået opfølgning fra. Hvis deres snit ikke skyldes lovlige begrundelser vil de ikke modtage tilskud for de ekstra elever. Herudover gives der ikke tilskud for de elever der ligger ud over det lovgivningsmæssige gennemsnit. De faldende landsgennemsnit har også betydet at der er sket et kraftigt fald i antallet af klasser med mere end 28 elever. Overordnet set er der næsten sket en halvering og for hf er faldet endnu større. Dog er der stadig stor spredning i antallet af elever i klasserne. Den mindste indberettede klasse har 11 elever og den største har 34. Tabel 2.3 undersøgelsens overordnede resultat Gennemsnitlig klassestørrelse pr. september. Andel af klasser med flere end 28 elever Stx (offentlig) 27,6 29,3 28,9 28,9 28,5 28,1 40 % 76 % Hf (offentlig) 27,8 29,6 29,4 29,4 28,5 27,7 36 % 75 % Stx/hf (privat) 26,1 25,7 26,5 25,7 25,2 21,9 15 % 29 % Htx 26,1 28,0 27,4 27,0 26,9 26,0 32 % 53 % Hhx 27,7 30,1 30,3 29,8 29,7 29,7 48 % 76 % I de næste 5 afsnit gennemgås undersøgelsens resultater af de enkelte gymnasiale uddannelser hver for sig. Selvom de private skoler behandles separat, gælder det samme klasseloft for disse skoler. 2.3 Udbydere af stx (jf. bilag 2) I undersøgelsen af offentlige udbydere af stx medvirker 112 skoler. Samlet set svarer det til 976 klasser med førsteårselever eller elever. Undersøgelsen dækker omkring 85 pct. af eleverne. Tabel 2.4 Resultat for offentlige udbydere af stx År Antal skoler over 28 skoler over 28 i procent Samlet klassegennemsnit Gennemsnit: 1/3 mindste klasser Gennemsnit: 1/3 mellemste klasser Gennemsnit: 1/3 største klasser Samlet andel af klasser over % 27,6 25,1 28,1 29,7 39 % ,3 26,5 29,8 31,4 76 % ,9 26,2 29,6 31,1 67 % Af data kan følgende observeres for det offentlige udbud af stx: Der er 36 af de offentlige udbydere af stx der har et gennemsnit over 28 elever i 1g-klasserne. Det svarer til 29 pct. af de deltagende skoler. Som sagt er der flere af skolerne der overstiger det fleksible klasseloft på grund af omgængere mv. Den gennemsnitlige holdstørrelse er på 27,6 elever. Det er det laveste siden GL startede undersøgelsen i Det svarer til et fald i antallet af elever på 1,7 elev pr. klasse i snit siden sidste år. Der er sket et fald i den gennemsnitlige klassestørrelse for både den mindste, mellemste og største tredjedel af klasserne. Den gennemsnitlige klassestørrelse for den tredjedel af klasser der er størst, er ligeledes faldet fra 31,4 sidste år til 29,7 elever i år. 6

7 Den gennemsnitlige klassestørrelse for den mellemste tredjedel af klassestørrelserne er faldet fra 29,8 elever sidste år til 28,1 elever i år. Den gennemsnitlige klassestørrelse for en tredjedel af klasser der er mindst, er faldet fra 26,5 elever sidste år til 25,1 elever i år. 40 procent af klasserne har stadig over 28 elever, men denne andel er næsten blevet halveret siden sidste år. 2.4 Udbyder af 2årigt hf (jf. bilag 3) I undersøgelsen af hf indgår 81 udbydere heraf er 17 voksenuddannelsescentre 1. Der er tilsammen undersøgt 282 klasser førsteårsstuderende, svarende til kursister. Undersøgelsen dækker over omkring 75 pct. af kursisterne på 1hf. Af data kan følgende observeres for det 2årige hf: Der er 30 udbydere, svarende til 38 pct. af de deltagende udbydere der har et skolegennemsnit på over 28 kursister i klasserne. Det er ikke muligt at sammenligne med tidligere år da dette ikke før er undersøgt. Den samlede gennemsnitlige klassestørrelse på 1hf er faldet fra 29,6 kursister sidste år til 27,8 kursister i år. Undersøgelsens gennemsnitlige klassestørrelse er således på niveau med klassestørrelsen i Den gennemsnitlige klassestørrelse for den tredjedel af klasserne der er størst, er faldet fra 31.7 til 29,7. Den gennemsnitlige klassestørrelse for den tredjedel af klasserne der er mellemst, er faldet fra 30 kursister til 28,1 kursister. Den gennemsnitlige holdstørrelse for den tredjedel af klasserne der er mindst, er faldet fra 26,5 kursister til 25,8 i år. Der er sket mere end en halvering i andelen af klasser på over 28 kursister. Tallet er faldet fra 74 pct. i 2011 til 36 pct. i Tabel 2.5 Resultat for offentlige udbydere af 2årigt hf År Antal udbydere med over 28 Udbydere med over 28; i procent Samlet klassegennemsnit Gennemsnit i 1/3 mindste klasser Gennemsnit i 1/3 mellemste klasser Gennemsnit i 1/3 største klasser Andel af klasser over % 27,8 25,8 28,1 29,7 36 % ,6 26, ,7 74 % ,4 27,1 29,7 31,3 77 % 2.5 Private udbyder af stx (jf. bilag 4) Undersøgelsen dækker 12 private skoler, hvoraf 3 udbydere har to uddannelsestyper fordelt på 44 klasser og 1150 elever. Undersøgelsen dækker hermed omkring 87 pct. af det private udbud. Af data kan følgende observeres for de private udbydere af hf og stx: Der er to skoler der har et gennemsnit på over 28 elever i 1. klasserne på stx. Det svarer til 18 pct. af de deltagende skoler/udbydere. Klassestørrelsen på de 44 klasser varierer mellem 20 og 35 elever. 1 Heraf er der kun oplysninger på afdelingsniveau for 2 af centrene; de indgår derfor ikke i beregninger af gennemsnitlig klassestørrelse hos den enkelte institution. 7

8 Det samlede gennemsnit er steget fra 25,7 elever i 2011 til 26,1 elever i år. I år har 21 pct. af klasserne over 28 elever mod 29 pct. sidste år og 45 pct. i Tabel 2.6- Resultat for private udbydere af gymnasial uddannelse År Samlet gennemsnit Andel over 28 elever ,1 21 % ,7 29 % ,5 45 % ,7 32 % ,2 29 % ,9 12 % 2.6 Udbydere af htx (jf. bilag 5) I undersøgelsen af htx indgår 19 udbydere med 102 klasser i alt, svarende til elever. Undersøgelsen dækker over omkring 58 procent af htx-eleverne på 1. år. Af data kan følgende observeres for htx: Der er to udbydere af htx der har et samlet gennemsnit på over 28 elever. Det svarer til 11 pct. af de medvirkende udbydere. Den samlede gennemsnitlige klassestørrelse på htx er 26,1 elev, hvilket næsten er på niveau med det målte gennemsnit i Samtidig er det knap et fald på 2 elever i gennemsnit pr. klasse siden sidste år. Den gennemsnitlige klassestørrelse for den tredjedel af klasserne som er størst, er 29,1, hvilket svarer til et fald på 2,5 elev når der sammenlignes med sidste års undersøgelse. Den gennemsnitlige klassestørrelse for den tredjedel af klasserne der er mellemst, er 27,0 elever. Den gennemsnitlige klassestørrelse for den tredjedel af klasserne der er mindst, er opgjort til 26,1 elever, hvilket igen er et markant fald i forhold til sidste år. Der er 33 klasser med over 28 elever, hvilket svarer til 32 pct. af de opgjorte klasser mod 53 pct. sidste år. Tabel 2.7 Resultat udbydere af htx År Antal udbydere med over 28 Udbydere med over 28 i % Samlet klassegennemsnit Gennemsnit i 1/3 mindste klasser Gennemsnit i 1/3 mellemste klasser Gennemsnit i 1/3 største klasser Andel af klasser over % 26,1 21,1 27,0 29,2 32% ,0 23,7 28,8 31,7 53% ,4 22,4 28,8 31,7 44% 2.7 Udbydere af hhx (jf. bilag 6) I undersøgelsen af hhx indgår 26 udbydere af uddannelsen med i alt elever på første år fordelt på 202 klasser. Af de 26 udbydere er tre kun opgjort på en enkelt afdeling. Undersøgelsen for hhx dækker over 64 pct. af førsteårseleverne. Af data kan følgende observeres for hhx: 8

9 Det er 7 udbydere af hhx der har et gennemsnit i 1hh klasserne på over 28 elever. Det svarer til 27 pct. Den samlede gennemsnitlige klassestørrelse for 1hh er faldet med 2 elever siden sidste års undersøgelse. Gennemsnittet er i år på 27,7 pct. Den gennemsnitlige klassestørrelse for den tredjedel som er størst, er faldet fra 33,3 elever sidste år til 30,6 elever i år. Den gennemsnitlige klassestørrelse for den tredjedel af klasserne der er mellemst, er faldet fra 31,4 elever sidste år til 28,4 elever i år, svarende til et fald på 3 elever pr. klasse. Den gennemsnitlige klassestørrelse for den tredjedel af klasserne der er mindst, er faldet fra 25,6 elever sidste år til 24,0 elever i år. Lige under halvdelen af klasserne på 1 hhx har over 28 elever mod over ¾ sidste år. Tabel 2.8 Resultat for udbydere af hhx År Antal udbydere med over 28 Udbydere med over 28 i % Samlet klassegennemsnit Gennemsnit i 1/3 mindste klasser Gennemsnit i 1/3 mellemste klasser Gennemsnit i 1/3 største klasser Andel af klasser over % 27,7 24,0 28,4 30,6 48 % ,1 25,6 31,4 33,3 76 % ,5 26, ,2 79 % 9

10 3. Bilag Bilag l: Opgørelse over skolegennemsnit og spredning Markeringen med blåt er de skoler der kan får dispensation på grund af afstand. Markering med grønt er de skoler der har meldt tilbage om omgængere og lignende; (dog er det ikke ensbetydende med at de kommer under 28). Antal klasser Skole Elever i gennemsnit Uddannelse Elever over klasseloft Afvigelse max min 4 BCSYD HHX Sønderborg 32,0 Hhx 16 2, Falkonergårdens Gymnasium 31,0 Hf 6 2, Kongsholm Gymnasium og hf 30,7 Hf 8 3, Roskilde Gymnasium 30,5 hf 5 0, VUC Storstrøm 30,3 hf 14 2, Roskilde Gymnasium 30 stx 20 2 omgængere 0, Struer Statsgymnasium 30 hf 4 0, Slagelse Gymnasium og hf 29,9 stx 15 1, Øregård Gymnasium 29,8 stx 18 1, Odsherreds Gymnasium 29,8 stx 9 1, Campus Bornholm 29,5 hf 3 0, Grindsted gymnasium og hf 29,5 hf 3 0, Horsens Statsskole 29,5 hf 3 0, Nykøbing Katedralskole 29,5 hf 3 0, Gladsaxe Gymnasium 29,1 stx 15 2, Vestfyns Gymnasium 29 stx 6 0, Frederiksværk Gymnasium og HF 29 hf 3 1, Langkaer Gymnasium og hf 29 hf 2 1, Vestfyns Handelsgymnasium 29 hhx 2 0, Vordingborg Gymnasium og HF 29 hf 2 0, Aabenraa Statsskole 29 hf 2 0, Nakskov gymnasium og HF 29,0 hf Århus akademi 28,9 hf 13 1, Køge handelsskole 28,9 hhx 12 2, VUC Vest 28,8 hf 4 0, Slagelse Gymnasium og hf 28,8 hf 3 0,

11 Antal klasser Skole Elever i gennemsnit Uddannelse Elever over klasseloft Afvigelse max min 11 Rysensteen Gymnasium 28,7 stx 8 1, ZBC 28,7 hhx 8 3, Aurehøj Gymnasium 28,7 stx 6 1, Horsens Gymnasium 28,7 stx 4 2, Frederiksborg Gym og HF 28,7 hf 2 0, Mercantec htx 28,7 htx 2 0, VUC Fredericia 28,7 hf 2 2, HFC-Efterslægten 28,6 hf 5 1, Horsens Statsskole 28,6 stx 5 1, Gl. Hellerup Gymnasium 28,6 stx 7 2, Vordingborg Gymnasium og HF 28,6 stx 4 1, Nykøbing Katedralskole 28,6 stx 5 1, Rungsted Gymnasium 28,5 stx 5 3, Egedal Gymnasium og HF 28,5 hf 2 1, Odense Katedral 28,5 hf 2 1, Frederiksborg Gym og HF 28,5 stx 6 1, Aalborg handelsgymnasium 28,4 hhx 7 1, Varde Gymnasium 28,4 stx 3 1, Nørresundby gymnasium og hf 28,4 hf 2 0, Grindsted gymnasium og hf 28,3 stx 2 1, Midtfyns Gymnasium 28,3 stx 2 0, Ribe Katedralskole 28,3 stx 2 0, Birkerød Gymnasium 28,3 hf 1 0, Johannesskolen 28,3 stx 1 1, Langkaer Gymnasium 28,3 stx 3 3, Grenaa Gymnasium 28,3 stx 2 1, Middelfart gymnasium og hf 28,3 stx 2 1, Th.Langs hf & vuc 28,3 hf 2 0, Køge Gymnasium 28,3 stx 3 0, Handelsskolen Silkeborg 28,3 hhx 2 2, Odense Katedral 28,3 stx 2 0, Herlev Gym og HF 28,3 hf 1 1, N Zahles Gymnasium 28,3 stx 1 1, Gefion Gymnasium 28,2 stx 3 1, Svendborg Gymnasium og hf 28,2 stx 3 2, Helsingør Gymnasium 28,2 stx 2 1, Marselisborg Gymnasium 28,2 stx 2 2, Niels Brock 28,2 hhx 5 2, Morsø Gymnasium 28,2 stx 1 3,

12 Antal klasser Skole Elever i gennemsnit Uddannelse Elever over klasseloft Afvigelse max min 5 Stenhus Gymnasium & HF 28,2 hf 1 1, UCH 28,2 htx 1 0, Viborg Gymnasium og Hf 28,2 hf 1 1, VUC Vestsjælland Syd 28,2 hf 1 2, Ørestad Gymnasium 28,1 stx 2 0, Frederiksberg Gymnasium 28,1 stx 1 1, Herning HF og VUC. 28,1 hf 1 1, Christianshavns Gymnasium 28,1 stx 1 1, Midtsjællandske Gymnasier 28,1 stx 1 2, Fredericia Gymnasium 28,1 stx 1 2, Ordrup Gymnasium 28,1 stx 1 2, Rødkilde Gymnasium 28,1 stx 1 2, Herning Gymnasium 28,1 stx 1 2, Campus Vejle 28,0 hhx 0 1, Esbjerg Gymnasium & Hf 28,0 stx 0 2, Haderslev Katedralskole 28,0 stx 0 2, Egaa Gymnasium 28,0 stx 0 1, Falkonergårdens Gymnasium 28,0 stx 0 1, Allerød Gymnasium 28,0 stx 0 1, Egedal Gymnasium og HF 28,0 stx 0 4, Mariagerfjord Gymnasium 28,0 stx 0 1, Nørresundby gymnasium 8 og hf 28,0 stx 0 1, Solrød Gymnasium 28,0 stx 0 1, Alssundgymnasiet Sønderborg 28,0 stx 0 1, HF & VUC Nordsjælland 28,0 hf 0 1, Nordfyns Gym 28,0 stx 0 2, Sankt Annæ Gymnasium 28,0 stx 0 0, Svendborg Erhvervsskole 28,0 hhx 0 0, Vejen Gymnasium og hf 28,0 stx 0 1, Faaborg Gymnasium 28,0 stx 0 0, Rønde Gymnasium 28,0 stx 0 0, Tårnby Gymnasium 28,0 hf 0 0, VUC Vejle 28,0 hf 0 0, Holstebro Gymnasium og HF 28,0 hf 0 0, Mulernes Legatskole 28,0 hf 0 1, Næstved gymnasium og 28,0 3 HF hf 0 1, VUC Roskilde 28,0 hf 0 1, VUC Skanderborg og HF 28,0 hf 0 4,

13 Antal klasser Skole Elever i gennemsnit Uddannelse Elever over klasseloft Afvigelse max min 2 ASK 28,0 stx 0 9, Det kristne Gymnasium 28,0 stx 0 2 Greve Gymnasium 28,0 hf 0 0, Haderslev Katedralskole 28,0 hf 0 0, Hjørring Gymnasium og HF-kursus 28,0 hf 0 0, Høng Gymnasium og HF 28,0 hf 0 0, Høje-Taastrup Gymnasium 28,0 hf 0 0, Ikast-Brande Gymnasium 28,0 hf 0 2,8 2 Køge Gymnasium 28,0 hf 0 0, Mariagerfjord Gymnasium 28,0 hf 0 0, Middelfart gymnasium og 2 hf 28,0 hf 0 0, Nyborg Gymnasium 28,0 hf 0 0, Vesthimmerlands Gymnasium og HF 28,0 hf 0 1, Esbjerg Gymnasium & Hf 28,0 hf Borupgaard Gymnasium 27,9 stx -1 1, Stenhus Gymnasium & HF 27,9 stx -1 2, Viborg Katedralskole 27,9 stx -1 2, Greve Gymnasium 27,9 stx -1 0, Birkerød Gymnasium 27,9 stx -1 0, Rødovre Gymnasium 27,9 stx -1 1, Københavns åbne Gymnasium 27,9 stx -1 1, Tårnby Gymnasium 27,9 stx -1 1, Munkensdam Gymnasium 27,9 stx -1 1, Nærum Gymnasium 27,9 stx -2 2, Fyns HF 27,9 hf -1 0, CPH West 27,8 hhx -2 2, Espergærde Gymnasium 27,8 stx -2 1, Høje-Taastrup Gymnasium 27,8 stx -1 0, Tornbjerg Gymnasium 27,8 stx -2 1, Næstved gymnasium og 27,8 16 HF stx -3 0, Brønderslev Gymnasium & HF 27,8 stx -1 1, Kongsholm Gymnasium og hf 27,8 stx -1 3, Virum Gymnasium 27,8 stx -3 1, Århus Tech 27,8 htx -3 4, Ribe Katedralskole 27,8 hf -1 1, VUC Lyngby 27,8 hf -1 0, Hjørring Gymnasium og HF-kursus 27,7 stx -3 1,

14 Antal klasser Skole Elever i gennemsnit Uddannelse Elever over klasseloft Afvigelse max min 9 Nyborg Gymnasium 27,7 stx -3 2, Støvring Gymnasium 27,7 stx -2 2, Aalborg Katedralskole 27,7 hf -1 0, Det fri Gymnasium 27,7 HF -1 0, Nørre Gymnasium 27,6 stx -5 2, Aalborghus Gymnasium & HF 27,6 stx -4 2, Frederikshavn Gymnasium og HF 27,6 stx -3 3, Mulernes Legatskole 27,6 stx -4 1, Randes HF og VUC 27,6 hf -4 1, Sønderborg Statsskole 27,6 stx -5 2, Roskilde Handelsgymnasium 27,5 hhx -6 3, Hasseris Gymnasium 27,5 stx -5 2, Tørring Gymnasium 27,5 stx -3 2, Learnmark Horsens HTX 27,5 htx -2 1, Midtsjællandske Gymnasier 27,5 hf -1 0, Varde Gymnasium 27,5 hf -1 2, Gribskov Gymnasium 27,4 stx -5 2, Aalborghus Gymnasium & HF 27,4 hf -3 0, Aalborg Katedralskole 27,3 stx -8 2, HHX Hjørring, EUCNORD 27,3 hhx -4 6, VUC Århus 27,3 hf -4 1, Brøndby Gymnasium 27,3 stx -2 1, Erhvervsgymnasiet Grindsted 27,3 hhx -2 3, Himmelev Gymnasium 27,3 hf -2 1, Nordvestsjællands HF og VUC 27,3 hf -2 0, Svendborg Gymnasium 27,3 hf -2 0, Vestjysk Gymnasium Tarm 27,3 hf -2 0, Viby Gymnasium 27,3 hf -2 0, Det frie Gymnasium 27,3 Stx -3 1, Viborg Gymnasium og Hf 27,3 stx -6 1, Favrskov Gymnasium 27,2 stx -7 2, Syddansk erhvervsskole 27,2 htx -11 2, VUC Vestegnen 27,2 hf -3,2 3, Frederiksberg HF Kursus 27,2 hf -9 1, Silkeborg Gymnasium 27,2 stx -14 1, Dronninglund Gymnasium 27,2 stx -5 2, Roskilde Tekniske Gymnasium 27,1 htx -6 3,

15 Antal klasser Skole Elever i gennemsnit Uddannelse Elever over klasseloft Afvigelse max min 9 Herlev Gym og HF 27,1 stx -8 1, Skanderborg Gymnasium 27,1 stx -8 1, Aalborg Tekniske Gymnasium 27,1 htx -13 2, CPH West 27,0 stx -5 3, Skive Handelsgymnasium 27,0 hhx 3, Skive Gymnasium og hf 27,0 hf -4 0, Espergærde Gymnasium 27,0 hf Solrød Gymnasium 27,0 hf Århus Katedralskole 26,9 stx -10 2, hhx 6 UCH 26,8-7 3, Frederikssund Gymnasium 26,8 stx -6 4, EUC nord 26,8 htx -10 3, Thisted Gymnasium & HF 26,8 stx -10 2, Avedøre Gymnasium og HF 26,8 hf -5 1, Ikast-Brande Gymnasium 26,7 stx -9 3, EUC nord 26,7 hhx -8 5, Fredericia Gymnasium 26,7 hf -4 1, Nakskov gymnasium og HF 26,7 stx -4 1, Vejen Handelsgymnasium 26,7 hhx -4 4, Vesthimmerlands Gymnasium 6 og HF 26,5 stx -9 2, Vestjysk Gymnasium Tarm 26,5 stx -9 1, Bagsværd Kostskole og 2 Gymnasium 26,5 stx -3 0, Vejen Gymnasium og hf 26,5 hf -3 0, Holstebro Gymnasium og 10 HF 26,4 stx -16 2, Frederikshavn Handelsskole 26,3 hhx -10 4, Ingrid Jespersens Gymnasieskole stx 26,3-7 3, Skive Gymnasium og hf 26,2 stx -16 1, Himmelev Gymnasium og 10 hf 26,1 stx -19 1, Aabenraa Statsskole 26,0 stx -20 2, Viby Gymnasium 26,0 stx -18 3, Odder Gymnasium 26,0 stx -12 2, Ribe Handelsskole 26,0 hhx -10 5,

16 Antal klasser Skole Elever i gennemsnit Uddannelse Elever over klasseloft Afvigelse max min 2 Erhvervsskolerne Aars 26,0 htx -4 4, KVUC 26,0 hf -4 1, Struer Statsgymnasium 25,8 stx -13 3, Viborg tekniske gymnasium 25,7 htx -14 4, Avedøre Gymnasium og HF 25,6 stx -17 1, Frederikshavn Gymnasium og HF 25,3 hf -8 0, CELF 25,2 hhx -17 7, EUC Nordvest 25,0 hhx -21 4, CPH West 25,0 htx -12 5, EUC Nordvest 25,0 htx -6 0, Niels Steensens Gymnasium 25,0 stx -6 1, Nordsjællands Grundskole og Gymnasium 25,0 hf CELF 24,8 htx -16 9, Erhvervsskolerne Aars 24,7 hhx -10 3, Gentofte studenterkursus 24,7 hf -10 1, Lemvig Gymnasium 24,6 stx -17 1, Aalborg Studenterkursus 24,5 stx -14 3, Århus akademi 24,5 stx -7 7, Høng Gymnasium og HF 24,0 stx -12 2, Vejlefjordskolen 24,0 stx -8 1, Frederiksværk Gymnasium og HF 23,8 stx -25 4, Fjerritslev Gymnasium 23,5 stx -27 2, Ringkjøbing Gymnasium 23,3 stx -28 2, Teknisk Gymnasium Skive 23,3 htx -14 5, Nordsjællands Grundskole og Gymnasium 23,0 stx -15 1, Kalundborg Handels og teknisk gymnasium 23,0 hhx -10 1, Thisted Gymnasium & HF 23,0 hf -10 4, Campus Bornholm 22,7 stx -53 5, Sønderborg Statsskole 22,5 hf -11 0, Grenaa Gymnasium 22,3 hf -17 3, Bjerringbro Gymnasium 22,2 stx -29 3, Gentofte studenterkursus 22,0 stx -10 2, EUC Syd 21,7 htx -38 6, Brønderslev Gymnasium 21,5 hf -13 0, Kalundborg Handels og 2 teknisk gymnasium 21,5 htx -13 0, HTX Køge 21,3 htx -20 1, Mariagerfjord Gymnasium 21,0 htx

17 Antal klasser Skole Elever i gennemsnit Uddannelse Elever over klasseloft Afvigelse max min 1 ZBC 20,0 htx Fjerritslev Gymnasium 19,5 hf -17 0,

18 Bilag 2: Klasseopgørelse for stx (offentlige) Allerød Gymnasium 1c 26 1ds 26 1k 29 1p 29 1r 29 1vy 29 1x 29 1z 27 Gennemsnit 28,0 Alssundgymnasiet Sønderborg a15 28 b15 26 c15 26 de15 30 s15 28 t15 30 ux15 28 Gennemsnit 28,0 Aurehøj Gymnasium a 26 b 28 c 30 d 29 k 30 m 30 x 29 y 28 z 28 Gennemsnit 28,7 Avedøre Gymnasium og HF G1 26 G2 26 G3 27 G4 26 G5 27 G6 24 G7 23 Gennemsnit 25,6 Birkerød Gymnasium 1a 29 1b 28 1c 28 1k 27 18

19 1m 28 1s 26 1t 29 1v (pre-ib) 29 1w (Pre-IB) 28 1x 28 1y 28 Gennemsnit 27,9 Bjerringbro Gymnasium 1.a 22 1.b 24 1.c 27 1.d 18 1.e 20 Gennemsnit 22,2 Borupgaard Gymnasium 1a 28 1c 29 1d 26 1m 28 1p 28 1q 28 1r 29 1s 29 1t 30 1u 29 1w 26 1x 24 1y 28 1z 29 Gennemsnit 27,9 Brønderslev Gymnasium & HF 1a 29 1b 29 1c 26 1d 26 1e 29 Gennemsnit 27,8 Campus Bornholm ad 21 b 31 c 18 k 28 l 29 m 22 u 14 19

20 x 16 y 23 z 25 Gennemsnit 22,7 Christianshavns Gymnasium 1.a 26 1.b 28 1.c 29 1.e 30 1.j 28 1.k 28 1.n 28 1.x 28 1.y 28 Gennemsnit 28,1 CPH West 1.a 31 1.b 29 1.x 28 1.y 24 1.z 23 Gennemsnit 27,0 Dronninglund Gymnasium 1a 27 1b 27 1c 23 1d 28 1e 30 1f 28 Gennemsnit 27,2 Egedal Gymnasium og HF 1.a 18 1.b 28 1.m 30 1.s 32 1.t 31 1.u 30 1.x 30 1.y 25 Gennemsnit 28,0 Egaa Gymnasium 1a 28 1b 28 1c 28 1i 26 1s 29 20

21 1t 28 1v 30 1x 28 1y 28 1z 27 Gennemsnit 28,0 Esbjerg Gymnasium & Hf 1a 30 1b 23 1c 29 1d 30 1e 27 1f 28 1u 27 1v 29 1x 27 1y 30 1z 28 Gennemsnit 28,0 Espergærde Gymnasium 1a 29 1b 28 1c 29 1d 28 1e 26 1f 28 1j 27 1k 29 1l 26 1m 27 1n 29 1t 28 1u 28 Gennemsnit 27,8 Falkonergårdens Gymnasium 1a(1g) 28 1b(1g) 29 1c(1g) 29 1d(1g) 28 1e(1g) 29 1f(1g) 26 1j(1g) 27 1u(1g) 29 1v(1g) 26 1x(1g) 29 Gennemsnit 28,0 21

22 Favrskov Gymnasium 1a 28 1b 27 1c 28 1d 30 1e 29 1f 29 1i 21 1m 27 1s 26 Gennemsnit 27,2 Fjerritslev Gymnasium 1a 24 1b 23 1c 21 1d 25 1e 27 1h 21 Gennemsnit 23,5 Fredericia Gymnasium 1a 27 1b 29 1c 28 1d 23 1f 28 1i 30 1j 30 1k 28 1l 30 1m 28 Gennemsnit 28,1 Frederiksberg Gymnasium 1a 27 1b 28 1c 30 1d 25 1u 29 1w 29 1y 28 1z 29 Gennemsnit 28,1 Frederiksborg Gym og HF a 29 b 26 c 29 d 29 22

23 m 28 s 28 t 30 u 29 v 29 w 29 x 25 y 30 z 29 Gennemsnit 28,5 Frederikshavn Gymnasium og HF 1a 30 1b 30 1c 29 1d 28 1e 29 1k 22 1s 29 1u 24 Gennemsnit 27,6 Frederikssund Gymnasium 1a 31 1c 23 1d 23 1e 32 1f 25 Gennemsnit 26,8 Frederiksværk Gymnasium og HF 1a 27 1b 23 1c 28 1x 19 1y 18 1z 28 Gennemsnit 23,8 Faaborg Gymnasium 1v 28 1x 28 1y 28 1z 28 Gennemsnit 28,0 Gefion Gymnasium 1a 28 1c 28 1d 28 1h 29 23

24 1kw 28 1m 29 1n 28 1o 26 1pe 28 1t 30 1uv 27 1x 29 1y 29 Gennemsnit 28,2 Gl. Hellerup Gymnasium 1a 29 1b 28 1c 29 1d 31 1h 28 1i 30 1k 31 1m 30 1w 30 1x 23 1y 23 1z 31 Gennemsnit 28,6 Gladsaxe Gymnasium 1a 30 1b 31 1e 26 1k 30 1m 27 1q 32 1r 29 1s 30 1t 31 1u 30 1w 30 1x 24 1y 29 1z 28 Gennemsnit 29,1 Grenaa Gymnasium ac 30 i (pre) 28 kb 28 s 27 tz 30 24

25 u 28 x 27 Gennemsnit 28,3 Greve Gymnasium 1a 28 1b 28 1c 26 1d 28 1e 28 1f 27 1i 28 1j 28 1k 29 1l 28 1m 29 Gennemsnit 27,9 Gribskov Gymnasium 1a 26 1c 29 1i 26 1m 25 1s 30 1u 27 1v 29 1x 25 1y 30 Gennemsnit 27,4 Grindsted gymnasium og hf 1a 29 1b 28 1c 28 1d 30 1e 30 1f 25 Gennemsnit 28,3 Haderslev Katedralskole 12-a b c d e t u v x y 30 25

26 12-z 30 Gennemsnit 28,0 Hasseris Gymnasium a 28 b 29 c 29 d 28 e 30 f 27 u 25 x 29 y 22 z 28 Gennemsnit 27,5 Helsingør Gymnasium 1a 29 1b 29 1c 29 1t 29 1u 29 1v 29 1x 27 1y 24 1z 29 Gennemsnit 28,2 Herlev Gym og HF 1a 29 1b 24 1c 27 1k 25 1n 28 1s 27 1t 27 1u 30 1x 27 Gennemsnit 27,1 Herning Gymnasium 1a 29 1b 25 1c 29 1d 28 1m 21 1p 30 1q 27 1r 29 1s 28 26

27 1t 28 1u 30 1x 30 1y 30 1z 29 Gennemsnit 28,1 Himmelev Gymnasium og hf a 23 b 26 c 27 d 26 k 27 u 26 w 24 x 28 y 28 z 26 Gennemsnit 26,1 Hjørring Gymnasium og HF-kursus 1d 29 1e 27 1f 28 1i 28 1j 29 1n 26 1o 27 1æ 28 1ø 27 Gennemsnit 27,7 Holstebro Gymnasium og HF 1a 22 1b 24 1c 27 1d 27 1e 28 1f 28 1k 27 1u 28 1x 25 1y 28 Gennemsnit 26,4 Horsens Gymnasium a 25 b 30 c 28 d 30 27

28 e 31 f 28 Gennemsnit 28,7 Horsens Statsskole 1.a 29 1.b 29 1.c 30 1.d 29 1.e 28 1.f 27 1.k 30 1.m 27 Gennemsnit 28,6 Høje-Taastrup Gymnasium 1.a 28 1.b 28 1.k 28 1.w 28 1.x 27 1.y 28 Gennemsnit 27,8 Høng Gymnasium og HF 1ab 25 1cd 26 1xy 21 Gennemsnit 24,0 Ikast-Brande Gymnasium 1a 29 1b 30 1j 24 1k 21 1x 28 1y 27 1z 28 Gennemsnit 26,7 Kongsholm Gymnasium og hf 1a (stx) 25 1f (stx) 25 1s (stx) 34 1t (stx) 28 1x (stx) 27 Gennemsnit 27,8 Københavns åbne Gymnasium 1a 28 1b 28 1c 28 28

29 1d 27 1e 29 1f 30 1x 26 1y 25 1z 30 Gennemsnit 27,9 Køge Gymnasium 1a 29 1b 29 1c 27 1d 28 1e 29 1f 29 1j 27 1k 29 1l 27 1m 28 1n 29 Gennemsnit 28,3 Langkaer Gymnasium a 27 b 32 c 25 i (pre-ib) 30 j (pre-ib) 28 u 30 v 29 x 29 y 22 z 31 Gennemsnit 28,3 Lemvig Gymnasium 1a 24 1b 25 1c 26 1d 22 1h 26 Gennemsnit 24,6 Mariagerfjord Gymnasium 1a 28 1b 25 1c 29 1d 29 1e 29 1i 28 29

30 1xz 27 1y 29 Gennemsnit 28,0 Marselisborg Gymnasium bm 23 es 26 mb 84 sb 29 se1 30 se2 30 td 32 Gennemsnit 28,2 Middelfart gymnasium og hf a 28 b 29 c 25 d 29 x 29 y 28 z 30 Gennemsnit 28,3 Midtfyns Gymnasium 1a 28 1b 29 1c 29 1h 27 1x 28 1y 29 Gennemsnit 28,3 Midtsjællandske Gymnasier a 27 b 23 c 30 d 30 u 29 w 27 x 30 y 28 z 29 Gennemsnit 28,1 Morsø Gymnasium 1a 30 1b 30 1c 30 1d 23 1e 28 30

31 Gennemsnit 28,2 Mulernes Legatskole 1.a 29 1.b 29 1.c 27 1.d 25 1.e 27 1.f 27 1.k 29 1.m 28 1.n 29 1.u 26 Gennemsnit 27,6 Munkensdam Gymnasium 1ig 28 1k 30 1l 28 1m 29 1n 30 1o 27 1p 26 1q 25 Gennemsnit 27,9 N Zahles Gymnasium 1a 30 1b 28 1c 28 1d 27 Gennemsnit 28,3 Nakskov gymnasium og HF 1a 28 1v 25 1x 27 Gennemsnit 26,7 Nordfyns Gym 1a 25 1b 27 1c 30 1d 26 1e 30 1f 30 1j 28 Gennemsnit 28,0 Nyborg Gymnasium 1a (stx) 30 1b (stx) 30 31

32 1c (stx) 28 1d (stx) 29 1e (stx) 27 1f (stx) 27 1k (stx) 21 1s (pre-ib) 29 1t (pre-ib) 28 Gennemsnit 27,7 Nykøbing Katedralskole 1a 27 1b 25 1c 29 1d 30 1f 30 1u 30 1x 30 1y 29 1z 27 Gennemsnit 28,6 Nærum Gymnasium a 30 b 30 c 26 d 28 e 30 f 28 h 26 i 30 k 30 u 28 w 24 x 26 y 25 z 29 Gennemsnit 27,9 Næstved gymnasium og HF 1a 27 1b 27 1c 27 1d 28 1e 29 1f 29 1m 30 1n 28 1r 27 1s 28 32

33 1t 28 1u 28 1w 27 1x 27 1y 28 1z 27 Gennemsnit 27,8 Nørre Gymnasium 1a 31 1b 26 1c 28 1d 27 1e 29 1i (pre IB) 22 1j (pre IB) 29 1k 28 1t 25 1u 28 1w 28 1x 30 1y 30 1z 26 Gennemsnit 27,6 Nørresundby gymnasium og hf 1a 28 1b 27 1e 26 1t 28 1u 29 1v 28 1x 29 1y 29 Gennemsnit 28,0 Odder Gymnasium 1a 26 1i 23 1k 29 1n 30 1y 24 1z 24 Gennemsnit 26,0 Odense Katedral a 28 d 29 e 29 f 27 33

34 m 29 x 28 y 28 z 28 Gennemsnit 28,3 Odsherreds Gymnasium 1. a 29 1.b 30 1.c 31 1.d 28 1.f 31 Gennemsnit 29,8 Ordrup Gymnasium 1b 31 1c 22 1e 29 1f 28 1p 29 1q 28 1r 28 1s 30 1x 26 1y 30 Gennemsnit 28,1 Ribe Katedralskole 1.a 28 1.b 29 1.c 27 1.d 29 1.e 29 1.f 28 Gennemsnit 28,3 Ringkjøbing Gymnasium 1a 24 1b 21 1c 24 1d 28 1e 20 1f 23 Gennemsnit 23,3 Roskilde Gymnasium 1a 30 1b 30 1c 30 1d 30 1e 30 34

35 1u 30 1w 30 1x 30 1y 30 1z 30 Gennemsnit 30,0 Rungsted Gymnasium 1a 26 1b 31 1c 28 1d 29 1e 29 1f 32 1i 32 1k 25 1v 30 1x 23 Gennemsnit 28,5 Rysensteen Gymnasium 1a 27 1b 29 1c 30 1d 29 1e 27 1s 27 1u 28 1w 30 1x 31 1y 29 1z 29 Gennemsnit 28,7 Rødkilde Gymnasium 1a 28 1b 27 1c 28 1d 30 1e 28 1j 30 1k 29 1l 23 1m 26 1n 32 Gennemsnit 28,1 Rødovre Gymnasium 1 p 28 1 b 28 35

36 1 i 27 1 k 27 1 l 29 1 m+1e 29 1 n 26 1 s 29 1 u 28 1 v 28 Gennemsnit 27,9 Rønde Gymnasium 1w 28 1x 29 1y 28 1z 27 Gennemsnit 28,0 Sankt Annæ Gymnasium 1a 28 1b 29 1c 28 1d 28 1e 27 1f 28 1h 28 Gennemsnit 28,0 Silkeborg Gymnasium 1aG 27 1bG 23 1cG 28 1dG 27 1eG 28 1hG 28 1ig 28 1pG 27 1qG 28 1rG 28 1sG 27 1tG 27 1uG 28 1wG 27 1xG 28 1yG 25 1zG 28 Gennemsnit 27,2 Skanderborg Gymnasium a 27 b 26 36

37 c 28 d 28 e 26 f 29 k 27 x 27 y 26 Gennemsnit 27,1 Skive Gymnasium og hf a 28 b 24 c 25 d 26 f 24 k 28 u 29 x 25 z 27 Gennemsnit 26,2 Slagelse Gymnasium og hf a 31 b 30 c 30 d 31 e 31 f 30 Gennemsnit 29,9 k 30 n 26 Solrød Gymnasium G1 26 G2 28 G3 28 G4 28 G5 29 G6 26 G7 30 g8 29 Gennemsnit 28,0 Stenhus Gymnasium & HF 1a 23 1b 27 1c 28 1d 30 1e 26 1f 29 37

38 1k 30 1t 27 1u 23 1w 28 1x 30 1y 30 1z 30 1æ 30 Gennemsnit 27,9 Struer Statsgymnasium 1a 30 1e 30 1v 23 1w (Pre-IB) 21 1x 24 1y 27 Gennemsnit 25,8 Støvring Gymnasium 1.b 24 1.c 30 1.d 30 1.e 30 1.f 26 1-a 26 Gennemsnit 27,7 Svendborg Gymnasium og hf a 30 b 24 c 30 d 27 e 30 m 30 s 26 t 30 u 24 v 30 x 27 y 29 z 30 Gennemsnit 28,2 Sønderborg Statsskole a 25 b 20 c 29 d 30 e 29 38

39 f 30 k 26 m 30 u 29 x 27 y 28 z 28 Gennemsnit 27,6 Thisted Gymnasium & HF 1a 27 1b 29 1c 24 1d 29 1u 24 1x 28 1y 28 1z 25 Gennemsnit 26,8 Tornbjerg Gymnasium 1a 26 1b 26 1c 28 1d 28 1e 29 1f 25 1h 30 1i 29 1k 28 1m 30 1n 27 Gennemsnit 27,8 Tørring Gymnasium 1a 23 1b 28 1c 28 1d 30 1e 26 1f 30 Gennemsnit 27,5 Tårnby Gymnasium 1a 27 1b 28 1c 25 1d 29 1e 26 1f 27 39

40 1u 30 1x 30 1y 29 Gennemsnit 27,9 Varde Gymnasium 1ab 27 1c 29 1d 30 1e 30 1ux 28 1v 27 1z 28 Gennemsnit 28,4 Vejen Gymnasium og hf a 25 b 27 c 28 d 30 e 30 f 28 Gennemsnit 28,0 Vestfyns Gymnasium 1.a 29 1.b 29 1.v 29 1.x 29 1.y 29 1.z 29 Gennemsnit 29,0 Vesthimmerlands Gymnasium og HF 1a 23 1k 25 1m 25 1s 30 1t 29 1x 27 Gennemsnit 26,5 Vestjysk Gymnasium Tarm 1a 23 1b 26 1c 27 1v 27 1y 28 1z 28 Gennemsnit 26,5 Viborg Gymnasium og Hf 40

41 1a (stx) 28 1c (stx) 29 1d (stx) 28 1e (stx) 27 1f (stx) 28 1r (stx) 27 1x (stx) 25 1z (stx) 26 Gennemsnit 27,3 Viborg Katedralskole 1a 29 1b 26 1c 25 1d 25 1e 30 1f 30 1h 30 1i 28 1j 26 1t 30 1u 30 1w 26 1x 27 1y 29 Gennemsnit 27,9 Viby Gymnasium 1a 26 1b 25 1c 27 1d 26 1e 23 1w 29 1x 20 1y 29 1z 29 Gennemsnit 26,0 Virum Gymnasium a 28 b 26 c 28 d 27 e 28 f 27 h 28 j 28 k 29 41

42 m 26 s 28 u 29 x 29 y 28 Gennemsnit 27,8 Vordingborg Gymnasium og HF G1 29 G2 29 G3 28 G4 30 G5 27 G6 29 G7 28 Gennemsnit 28,6 Øregård Gymnasium 1m 31 1p 31 1q 31 1r 28 1s 31 1t 30 1u 27 1x 30 1y 28 1z 31 Gennemsnit 29,8 Ørestad Gymnasium 1a 28 1b 29 1c 27 1d 29 1e 28 1f 30 1h 28 1i 28 1j 29 1k 29 1l 27 1m 27 1n 27 1o 28 Gennemsnit 28,1 Aabenraa Statsskole 1a 23 1b 22 42

43 1c 22 1d 29 1e 27 1i 29 1t 26 1u 26 1x 27 1y 29 Gennemsnit 26,0 Aalborg Katedralskole 1a 28 1b 28 1c 24 1d 29 1e 28 1j 22 1k 30 1m 29 1u 25 1x 30 1y 27 1z 28 Gennemsnit 27,3 Aalborghus Gymnasium & HF 1a 28 1b 28 1c 28 1d 26 1e 27 1m 21 1t 28 1u 28 1w 32 1x 29 1z 29 Gennemsnit 27,6 Århus akademi 2012a x 19 Gennemsnit 24,5 Århus Katedralskole a 25 d 24 e 29 h 28 k 24 43

44 l 29 n 26 r 28 t 29 Gennemsnit 26,9 44

45 Bilag 3: Klasseopgørelse for hf (offentlige) Avedøre Gymnasium og HF 1p HF 29 1q HF 27 1r HF 25 1s HF 26 Gennemsnit 26,8 Birkerød Gymnasium 1p 28 1q 28 Gennemsnit 28,3 Brønderslev Gymnasium & HF 1p 21 1q 22 Gennemsnit 21,5 Campus Bornholm 1p 30 1q 29 Gennemsnit 29,5 Egedal Gymnasium og HF 1.n 30 1.p 28 1.q 29 1.r 27 Gennemsnit 28,5 Esbjerg Gymnasium & Hf 1j 28 Gennemsnit 28,0 Espergærde Gymnasium 1q 27 Gennemsnit 27,0 Falkonergårdens Gymnasium 1p(1hf) 33 1q(1hf) 29 Gennemsnit 31,0 Fjerritslev Gymnasium 1p 19 1q 20 Gennemsnit 19,5 Fredericia Gymnasium 1p 26 1q 26 1r 28 Gennemsnit 26,7 Frederiksberg HF Kursus 45

46 1a 27 1b 26 1c 27 1d 28 1e 29 1f 28 1h 27 1j 28 1k 29 1l 24 1n 26 Gennemsnit 27,2 Frederiksborg Gym og HF p 29 Q 29 r 28 Gennemsnit 28,7 Frederikshavn Gymnasium og HF 1n 26 1p 25 1q 25 Gennemsnit 25,3 Frederiksværk Gymnasium og HF 1p HF 30 1q HF 29 1r HF 28 Gennemsnit 29,0 Fyns HF 1n 28 1o 28 1p 27 1q 28 1r 28 1s 28 1t 28 Gennemsnit 27,9 Grenaa Gymnasium 1p 19 1q 25 1r 23 Gennemsnit 22,3 Greve Gymnasium 1p - HF-klasse 28 1q - HF-klasse 28 Gennemsnit 28,0 Grindsted gymnasium og hf 46

47 1p 30 1q 29 Gennemsnit 29,5 Haderslev Katedralskole 12-p q 28 Gennemsnit 28,0 Herlev Gym og HF 1o 27 1p 30 1q 27 1r 29 Gennemsnit 28,3 Herning HF og VUC. 1 ska og 1skx 27 1o 28 1p 29 1q 29 1r 30 1t 30 1u 27 1v 25 Gennemsnit 28,1 HF & VUC Nordsjælland 1. a b c d I S X 29 Gennemsnit 28,0 HFC-Efterslægten A b 26 c 29 d 31 e 28 f 30 g 29 h 27 Gennemsnit 28,6 Himmelev Gymnasium og hf p 28 Q 26 r 28 47

48 Gennemsnit 27,3 Hjørring Gymnasium og HF-kursus 1p 28 1q 28 Gennemsnit 28,0 Holstebro Gymnasium og HF 1n 28 1o 28 1p 28 Gennemsnit 28,0 Horsens Statsskole 1.p 30 1.q 29 Gennemsnit 29,5 Høje-Taastrup Gymnasium 1.p 28 1.q 28 Gennemsnit 28,0 Høng Gymnasium og HF 1p 28 1q 28 Gennemsnit 28,0 Ikast-Brande Gymnasium 1p 26 1q 30 Gennemsnit 28,0 Kongsholm Gymnasium og hf 1k (hf) 65 1n (hf) 27 Gennemsnit 30,7 KVUC A2 (1.år) 27 B2 (1.år) 25 Gennemsnit 26,0 Køge Gymnasium 1p 28 1q 28 Gennemsnit 28,0 Langkaer Gymnasium p (hf) 28 q (hf) 30 Gennemsnit 29,0 Mariagerfjord Gymnasium 1p 28 1q 28 Gennemsnit 28 48

49 Middelfart gymnasium og hf p 28 Q 28 Gennemsnit 28,0 Midtsjællandske Gymnasier p 28 Q 27 Gennemsnit 27,5 Mulernes Legatskole 1.p 27 1.q 28 1.r 29 Gennemsnit 28,0 Nakskov gymnasium og HF 1p 29 Gennemsnit 29,0 Nordvestsjællands HF og VUC 1. b c 28 1.a 27 Gennemsnit 27,3 Nyborg Gymnasium 1p (hf) 28 1q (hf) 28 Gennemsnit 28,0 Nykøbing Katedralskole 1o 29 1p 30 Gennemsnit 29,5 Næstved gymnasium og HF 1j 28 1k 29 1p 27 Gennemsnit 28,0 Nørresundby gymnasium og hf 1n 29 1p 27 1q 28 1r 29 1s 29 Gennemsnit 28,4 Odense Katedral n 27 p 29 Q 29 r 29 49

50 Gennemsnit 28,5 Randes HF og VUC 1j 29 1k 28 1l 28 1n 27 1p 29 1q 27 1r 28 1s 29 1t 24 1u 27 Gennemsnit 27,6 Ribe Katedralskole 1.n 27 1.o 28 1.p 27 1.q 29 Gennemsnit 27,8 Roskilde Gymnasium 1j 30 1p 31 Gennemsnit 30,5 Skive Gymnasium og hf m 26 p 27 Q 28 r 27 Gennemsnit 27,0 Slagelse Gymnasium og hf o 28 p 29 Q 29 r 29 Gennemsnit 28,8 Solrød Gymnasium p 27 Gennemsnit 27,0 Stenhus Gymnasium & HF 1n 28 1o 29 1p 30 1q 27 1r 27 Gennemsnit 28,2 Struer Statsgymnasium 50

51 1p 30 1q 30 Gennemsnit 30 Svendborg Gymnasium og hf p 27 Q 27 r 28 Gennemsnit 27,3 Sønderborg Statsskole p 23 Q 22 Gennemsnit 22,5 Th.Langs hf & vuc 1k 29 1l 55 1o 29 1p 28 1q 28 1r 29 Gennemsnit 28,3 Thisted Gymnasium & HF 1p 26 1q 20 Gennemsnit 23,0 Tårnby Gymnasium 1o 28 1p 28 1q 28 1r 28 Gennemsnit 28,0 Varde Gymnasium 1p 26 1q 29 Gennemsnit 27,5 Vejen Gymnasium og hf p 26 Q 27 Gennemsnit 26,5 Vesthimmerlands Gymnasium og HF 1p 27 1q 29 Gennemsnit 28,0 Vestjysk Gymnasium Tarm 1p 27 1q 27 1r 28 51

52 Gennemsnit 27,3 Viborg Gymnasium og Hf 1k (3 årig visuel hf) NB! 28 1n (hf) 30 1o (hf) 28 1p (hf) 26 1q (hf) 29 Gennemsnit 28,2 Viby Gymnasium 1j 28 1k 27 1l 27 Gennemsnit 27,3 Vordingborg Gymnasium og HF 1p 29 1q 29 Gennemsnit 29,0 VUC Fredericia 1a 30 1b 30 KRÆS 1 26 Gennemsnit 28,7 VUC Fyn, ÆRØ HF VUC Lyngby v12 27 x12 28 y12 28 z12 28 Gennemsnit 27,8 VUC Nordjylland Alborg Afd. 1.f 24 1.m 28 1.p 26 VUC Roskilde rhf2a12 29 rhf2b12 28 rhf2c12 27 Gennemsnit 28,0 VUC Skanderborg og HF HF1s 24 HF1t 32 HF1u 28 Gennemsnit 28,0 VUC Storstrøm 52

53 1p 57 1q 32 1r 30 1v 32 1y 31 Gennemsnit 30,3 VUC Vejle v 28 x 29 y 28 z 27 Gennemsnit 28,0 VUC Vest 12 O Q X Y Z 28 Gennemsnit 28,8 VUC Vestegnen 1.P 29 1.Q 29 1.R 29 1.S 22 Gennemsnit 27,2 VUC Vestsjælland Syd R12P 30 R12Q 26 S12E 32 S12F 28 S12G 25 Gennemsnit 28,2 VUC Århus 1.p 27 1.q 29 1.r 28 1.s 25 1.t 27 1.u 28 Gennemsnit 27,3 Aabenraa Statsskole 1p 29 1q 29 Gennemsnit 29,0 Aalborg Katedralskole 1p 27 53

54 1q 28 1r 28 Gennemsnit 27,7 Aalborghus Gymnasium & HF 1n 27 1p 28 1q 28 1r 27 1s 27 Gennemsnit 27,4 Århus akademi 2012d f j k l n o p q r s t u v 31 Gennemsnit 28,9 54

55 Bilag 4: klasseopgørelse for de private skoler ASK x 21 a 35 Gennemsnit 28,0 Bagsværd Kostskole og Gymnasium 1a 26 1b 27 Gennemsnit 26,5 Brøndby Gymnasium 1s 26 1i 27 1x 29 Gennemsnit 27,3 Det frie Gymnasium 1a 26 1b 27 1c 27 1r (HF) 27 1p (HF) 28 1q (HF) 28 1x 29 Gennemsnit 27,4 Det kristne Gymnasium A 28 X 28 Gennemsnit 28,0 Gentofte Studenterkursus 1x 20 1a 24 1p (HF) 24 1r (HF) 24 1t (HF) 26 Gennemsnit 23,6 Ingrid Jespersens Gymnasieskole 1d 21 1f 27 1e 28 1c 29 Gennemsnit 26,3 johannesskolen Y 27 X 28 Z 30 Gennemsnit 28,3 55

56 N Zahles Gymnasium 1d 27 1c 28 1b 28 1a 30 Gennemsnit 28,3 Niels Steensens Gymnasium A 24 B 26 Gennemsnit 25,0 Nordsjællands Grundskole og Gymnasium x 22 Y 22 V 25 p (hf) 25 Gennemsnit 23,5 Vejlefjordskolen X 23 A 25 Gennemsnit 24,0 Aalborg Studenterkursus 1a 21 1d 24 1b 24 1x 29 Gennemsnit 24,5 56

57 Bilag 5: Klasseopgørelse for htx CELF 1d ny 11 1b ny 20 1a Ny 31 1a N 31 Gennemsnit 24,8 CELF 31 htx1 31 CPH West 1. c d a b 31 Gennemsnit 25 Erhvervsskolerne Aars Zt 23 My 29 Gennemsnit 26 EUC nord D 22 C 24 X 24 A 24 B 28 V 29 Z 31 Y 32 Gennemsnit 26,8 EUC Nordvest 1 F 25 1 E 25 Gennemsnit 25 EUC Syd 1.t, t a, a b, a b, s a, s 22 1.h, h 33 Gennemsnit 21,7 HTX Køge 1.z y x

58 Gennemsnit 21,3 Kalundborg Handels og teknisk gymnasium 1x 21 1y 22 Gennemsnit 21,5 Learnmark Horsens HTX 1MB 26 1TD 27 1KE 28 1MTF 29 Gennemsnit 27,5 Mariagerfjord Gymnasium 1uv 21 Gennemsnit 21 Mercantec htx Gennemsnit 28,7 Roskilde Tekniske Gymnasium Gennemsnit 27,1 Syddansk erhvervsskole 1.z 20 1.y 25 1c 27 1b 27 1.t 27 1e 27 1d 28 1i 28 1h 28 1j 28 1a 28 1k 28 1.u 30 1.x 30 Gennemsnit 27,2 Teknisk Gymnasium Skive 58

59 A 17 C 26 B 27 Gennemsnit 23,3 UCH A 27 B 28 D 28 C 29 E 29 Gennemsnit 28,2 Viborg tekniske gymnasium z12 20 Y I Gennemsnit 25,7 ZBC htx1 20 Gennemsnit 20 Aalborg Tekniske Gymnasium 1m 22 1n 22 1r 24 1p 26 1q 26 1t 26 1c 27 1u 28 1y 28 1a 29 1d 30 1s 30 1l 30 1b 31 Gennemsnit 27,1 Århus Tech 1.m 17 1.i 23 1.w 27 1.b 27 1.r 28 1.z 28 1.c 29 59

60 1.n 30 1.u 30 1.q 31 1.a 31 1.x 32 Gennemsnit 27,8 Hovedtotal 60

61 Bilag 6: Klasseopgørelse for hhx BCSYD HHX Sønderborg H1F 29 H1Ab samlæst 31 H1D 33 H1CE samlæst 35 Gennemsnit 32,0 Campus Vejle 1A-INT 26 1D-INNO 26 1A-INNO 26 1B-INNO 27 1A-KOM 27 1C-INNO 27 1A-INNO-SPORT 28 1E-INNO 28 1B-INT 29 1A-ØKO 30 1B-PSYK 31 1A-PSYK 31 Gennemsnit 28,0 CELF 12hh1a 16 12hh1e 16 hhx hh1d 30 12hh1b 30 12hh1c 31 Gennemsnit 25,2 CPH West h 25 b 26 HH1b12x 26 HH1a12x 26 HH1f12x 27 d 27 HH1e12x 27 HH1c12x 28 a 28 i 29 c 29 g 30 e 34 Gennemsnit 27,8 61

62 Erhvervsgymnasiet Grindsted hhx htx hhx Gennemsnit 27,3 Erhvervsskolerne Aars b 22 a 24 c 28 Gennemsnit 24,7 EUC nord hhb 16 hhf 25 hhc 27 hha 30 hhe 31 hhd 31 Gennemsnit 26,7 EUC Nordvest N12 21 F11 21 N11 21 T14 24 T13 28 T11 30 T12 30 Gennemsnit 25,0 Frederikshavn Handelsskole HH1G 19 HH1A 24 HH1B 25 HH1C 29 HH1F 29 HH1E 32 Gennemsnit 26,3 Handelsskolen Silkeborg a 24 h 27 g 28 d 28 e 29 b 29 c 30 f 31 62

63 Gennemsnit 28,3 HHX Hjørring, EUCNORD HHX 1B 15 HHX1F 27 HHX1A 29 HHX1E 31 HHX1C 31 HHX 1D 31 Gennemsnit 27,3 IBC - Aabenraa 1z 23 1x 26 1u 28 1v 29 1y 29 1g 29,0 Kalundborg Handels og teknisk gymnasium 1a 22 1b 24 Gennemsnit 23,0 KBH Nord, Hillerød 1a 28 1g 28 1f 28 1e 29 1d 29 1b 29 1i 29 1c 29 1h 30 Køge Handelsskole 1u 22 1x 26 1no 27 1f 28 1c 29 1v 29 1d 29 1a 29 1b 29 1y 29 1e 30 1l 31 1i 33 1m 33 Gennemsnit 28,9 63

64 Niels Brock 1r 19 1s 24 1e 26 1v 26 1h 27 1f 27 1o 28 1c 28 1k 28 1b 28 1j 28 1n 28 1m 29 1d 29 1x (pre IB) 29 1z (pre-ib) 29 1y (pre-ib) 29 1t (pre -IB) 30 1q (pre IB) 30 1w 30 1a 30 1i 30 1g 30 1l 32 1n 31 Gennemsnit 28,2 Ribe Handelsskole HH1E 17 HH1C 24 HH1A 27 HH1B 30 hh1d 32 Gennemsnit 26,0 Roskilde Handelsgymnasium 1s 22 1p 23 1e 24 1c 25 1b 25 1v 25 1f 29 1a 30 1i 30 1g 30 1k 31 64

65 1h 32 1d 32 Gennemsnit 27,5 Skive Handelsgymnasium 1mmb+1sma 23 1 mma 25 1omb+1ida 25 1 ina 30 1 oma 32 Gennemsnit 27,0 Svendborg Erhvervsskole H1C 27 H1D 27 H1F 28 H1E 28 H1B 29 H1A 29 Gennemsnit 28,0 Tradium, Minervavej 57 1b 26 1i 27 1c 28 1a 29 UCH 1.b 20 1.c 25 1.d 28 1a 28 1.e 30 1.f 30 Gennemsnit 26,8 Vejen Handelsgymnasium HH12 23 HH13 25 HH11 32 Gennemsnit 26,7 Vestfyns Handelsgymnasium 1b 29 1a 29 Gennemsnit 29,0 ZBC Dv 23 Av 25 Cv 27 A 28 65

66 HH12 28 Bv 28 C 30 B 31 E 31 F 32 D 33 Gennemsnit 28,7 Aalborg handelsgymnasium 1a 23 1t 28 1u 28 1v 28 1l 28 1y 28 1x 28 1k 29 1f 29 1c 29 1h 29 1d 29 1i 29 1b 29 1e 29 1s 30 1z 30 Gennemsnit 28,4 66

67 Bilag 7: Klasseopgørelse for alle de undersøgte skoler skole Uddannelse klasse elever ASK stx a 35 BCSYD HHX Sønderborg hhx H1CE samlæst 35 Kongsholm Gymnasium og hf stx 1s (stx) 34 CPH West hhx e 34 Afdeling! VUC Fyn, ÆRØ HF hf 2 33 EUC Syd htx 1.h, h 33 Køge Handelsskole hhx 1i 33 Kongsholm Gymnasium og hf hf 1k (hf) 33 Køge Handelsskole hhx 1m 33 Falkonergårdens Gymnasium hf 1p(1hf) 33 ZBC hhx d 33 BCSYD HHX Sønderborg hhx H1D 33 Skive Handelsgymnasium hhx 1 oma 32 Egedal Gymnasium og HF stx 1.s 32 Århus Tech htx 1.x 32 Roskilde Handelsgymnasium hhx 1d 32 Frederikssund Gymnasium stx 1e 32 Rungsted Gymnasium stx 1f 32 Roskilde Handelsgymnasium hhx 1H 32 Rungsted Gymnasium stx 1i 32 Kongsholm Gymnasium og hf hf 1k (hf) 32 Niels Brock hhx 1l 32 Rødkilde Gymnasium stx 1n 32 VUC Storstrøm hf 1P 32 Gladsaxe Gymnasium stx 1q 32 VUC Storstrøm hf 1Q 32 VUC Storstrøm hf 1V 32 Aalborghus Gymnasium & HF stx 1w 32 Langkaer Gymnasium stx b 32 ZBC hhx f 32 VUC Skanderborg og HF hf HF1t 32 Vejen Handelsgymnasium hhx HH11 32 Ribe Handelsskole hhx hh1d 32 Frederikshavn Handelsskole hhx HH1E 32 VUC Vestsjælland Syd hf S12E 32 Marselisborg Gymnasium stx td 32 EUC nord htx y 32 CPH West htx 1. b 31 Roskilde Tekniske Gymnasium htx CPH West stx 1.a 31 Århus Tech htx 1.a 31 Odsherreds Gymnasium stx 1.c 31 67

68 skole Uddannelse klasse elever Odsherreds Gymnasium stx 1.f 31 Århus Tech htx 1.q 31 Egedal Gymnasium og HF stx 1.t 31 Haderslev Katedralskole stx 12-c 31 CELF hhx 12hh1c 31 Frederikssund Gymnasium stx 1a 31 Nørre Gymnasium stx 1a 31 CELF htx 1a N 31 CELF htx 1a Ny 31 Campus Vejle hhx 1A-PSYK 31 Gladsaxe Gymnasium stx 1b 31 Ordrup Gymnasium stx 1b 31 Rungsted Gymnasium stx 1b 31 Aalborg Tekniske Gymnasium htx 1b 31 Campus Vejle hhx 1B-PSYK 31 Gl. Hellerup Gymnasium stx 1d 31 Gl. Hellerup Gymnasium stx 1k 31 Roskilde Handelsgymnasium hhx 1K 31 Køge Handelsskole hhx 1l 31 Øregård Gymnasium stx 1m 31 Niels Brock hhx 1n 31 Roskilde Gymnasium hf 1p 31 Øregård Gymnasium stx 1p 31 Øregård Gymnasium stx 1q 31 Øregård Gymnasium stx 1s 31 Gladsaxe Gymnasium stx 1t 31 Rysensteen Gymnasium stx 1x 31 VUC Storstrøm hf 1Y 31 Gl. Hellerup Gymnasium stx 1z 31 Øregård Gymnasium stx 1z 31 Århus akademi hf 2012v 31 Slagelse Gymnasium og hf stx a 31 Campus Bornholm stx b 31 ZBC hhx b 31 HFC-Efterslægten hf D 31 Slagelse Gymnasium og hf stx d 31 Horsens Gymnasium stx e 31 Slagelse Gymnasium og hf stx e 31 ZBC hhx e 31 Handelsskolen Silkeborg hhx f 31 BCSYD HHX Sønderborg hhx H1Ab samlæst 31 EUC nord hhx hhd 31 EUC nord hhx hhe 31 HHX Hjørring, EUCNORD hhx HHX 1D 31 68

Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser

Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning... 1 2. Undersøgelse af klassestørrelsen... 2 3. Bilag... 5 Bilag 1 Stx offentlige udbydere... 5 Bilag

Læs mere

Liste med institutioner som indgår i censorudligningsordningen

Liste med institutioner som indgår i censorudligningsordningen Liste med institutioner som indgår i censorudligningsordningen Institutions nr. Skole 101108 Akademisk Studenterkursus 101115 Rysensteen Gynasium 101117 Sankt Annæ Gymnasium 101118 Christianshavns Gymnasium

Læs mere

Institutionsgruppe 1 - Netprøver.dk Institutioner der benyttede Netprøver.dk ved sommerterminen 2016

Institutionsgruppe 1 - Netprøver.dk Institutioner der benyttede Netprøver.dk ved sommerterminen 2016 24.8.2016 Institutionsgruppe 1 - Netprøver.dk Institutioner der benyttede Netprøver.dk ved sommerterminen 2016 Allerød Gymnasium Alssundgymnasiet Sønderborg Birkerød Gymnasium, HF, IB og Kostskole Borupgaard

Læs mere

Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2012

Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2012 Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2012 Skolenr. Skolenavn Sted Tid 001 Aurehøj Gymnasium Frederiksberg Gymnasium 20. september 002 Avedøre Gymnasium Frederiksberg Gymnasium

Læs mere

Søgningen til gymnasieuddannelserne 2015

Søgningen til gymnasieuddannelserne 2015 Søgningen til gymnasieuddannelserne 2015 Søgetallene Som tidligere år har GL søgt at indsamle alle søgetallene for de gymnasiale uddannelser for skolestart i 2015. Søgetallene er indhentet hos regioner

Læs mere

Antal med under 7. Antal med over 7

Antal med under 7. Antal med over 7 Undervisningsministeriet 13. februar 2014 Oversigt over, hvor mange af de nuværende gymnasieelever, der ikke ville være blevet optaget, hvis der havde været adgangskrav på karakteren 7 - Fordelt på de

Læs mere

Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser for 1g/1hf

Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser for 1g/1hf Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser 2009 - for 1g/1hf Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning... 2 2. Undersøgelse af klassestørrelsen... 4 Udbydere af stx (jf. bilag 1)... 4 Udbydere

Læs mere

1 Niels Steensens Gymnasium 16 25 64 Sjælland 2 Christianshavns Gymnasium 103 207 50 Sjælland 3 Rysensteen Gymnasium 143 289 49 Sjælland 4

1 Niels Steensens Gymnasium 16 25 64 Sjælland 2 Christianshavns Gymnasium 103 207 50 Sjælland 3 Rysensteen Gymnasium 143 289 49 Sjælland 4 NR ANTAL ANTAL PROCENT STUDENTER STUDENTER I STUDENTE SKOLE TIL KU ALT, 2014 R TIL KU REGION 1 Niels Steensens Gymnasium 16 25 64 Sjælland 2 Christianshavns Gymnasium 103 207 50 Sjælland 3 Rysensteen Gymnasium

Læs mere

Mindre stigning i søgningen til de gymnasiale uddannelser

Mindre stigning i søgningen til de gymnasiale uddannelser Mindre stigning i søgningen til de gymnasiale uddannelser De overordnede tal Søgetallene er indhentet hos Danske Regioner og Danske Erhvervsskoler, og de er sammenholdt med tal fra Gymnasieskolernes Rektorforening.

Læs mere

Deltagelse i september-oktoberkonferencerne om studieretningsprojektet

Deltagelse i september-oktoberkonferencerne om studieretningsprojektet Deltagelse i september-oktoberkonferencerne om studieretningsprojektet Skolenr. Skolenavn Sted Tid 001 Aurehøj Gymnasium Kongsholm Gymnasium 6. oktober 002 Avedøre Gymnasium Kongsholm Gymnasium 6. oktober

Læs mere

Sagsnr.: 040.87D.021. Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2009

Sagsnr.: 040.87D.021. Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2009 Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2009 Skolenr. Skolenavn Sted Tid 001 Aurehøj Gymnasium Høje Tåstrup Gymnasium 29. september 002 Avedøre Gymnasium Høje Tåstrup Gymnasium

Læs mere

ELEVER DER HAR MATEMATIK PÅ A- ELLER B-NIVEAU

ELEVER DER HAR MATEMATIK PÅ A- ELLER B-NIVEAU ELEVER DER HAR MATEMATIK PÅ A- ELLER B-NIVEAU 101108 Akademisk Studenterkursus Studenterkursus 76 101115 Rysensteen Gymnasium 756 101117 Sankt Annæ Gymnasium 377 101118 Christianshavns Gymnasium 542 101120

Læs mere

Bilag 2: Totalliste over eksamensresultater 2010 fordelt på gymnasial udd.

Bilag 2: Totalliste over eksamensresultater 2010 fordelt på gymnasial udd. Bilag 2: Totalliste over eksamensresultater 2010 fordelt på gymnasial udd. Af Malene Rode Larsen Tabel 1 Totalliste over eksamensresultater 2010, STX* Institution Eks.res., gns. (7 tr.) 2 dec. Aurehøj

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt Svar på spørgsmål 172. Bilag 3. Andel og antal elever, som ikke opfylder adgangskrav på mindst 6 i bundne prøvefag

Læs mere

Tabel 1 Gymnasiale søgetal 2014

Tabel 1 Gymnasiale søgetal 2014 Søgetallene til gymnasieuddannelserne 2014 De samlede søgetal for 2014 viser, at der samlet er 55.478 unge, der har søgt en gymnasieuddannelse. Det er et fald på 1.336 elever, svarende til 2,4 pct. Da

Læs mere

Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser 2011 for 1g/1hf

Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser 2011 for 1g/1hf Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser 2011 for 1g/1hf Indhold 1. Sammenfatning... 2 2. Undersøgelse af klassestørrelse... 3 2.1 Overordnet... 3 2.2 Uddybning af stx (jf. bilag 1)...

Læs mere

Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser 2010 - for 1g/1hf

Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser 2010 - for 1g/1hf Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser 2010 - for 1g/1hf Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning... 2 2. Undersøgelse af klassestørrelser... 4 Udbydere af stx (jf. bilag 1)... 4 Udbydere

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt Svar på spørgsmål 172. Bilag 1. Andel og antal elever, som ikke opfylder adgangskrav på mindst 2 i både dansk

Læs mere

ANTAL: FAKULTET: SKOLE: 1 SAMF Akademisk Studenterkursus 7 SUND Akademisk Studenterkursus 4 HUM Akademisk Studenterkursus 4 NAT Akademisk

ANTAL: FAKULTET: SKOLE: 1 SAMF Akademisk Studenterkursus 7 SUND Akademisk Studenterkursus 4 HUM Akademisk Studenterkursus 4 NAT Akademisk ANTAL: FAKULTET: SKOLE: I ALT: 1 SAMF Akademisk Studenterkursus 7 SUND Akademisk Studenterkursus 4 HUM Akademisk Studenterkursus 4 NAT Akademisk Studenterkursus 2 JUR Akademisk Studenterkursus 18 13 SAMF

Læs mere

Skolenavn Ansatte Stemt Procent A.P. Møller Skolen 26 19 73,1 Akademisk Studenterkursus 18 4 22,2 Allerød Gymnasium 64 24 37,5 Alssundgymnasiet

Skolenavn Ansatte Stemt Procent A.P. Møller Skolen 26 19 73,1 Akademisk Studenterkursus 18 4 22,2 Allerød Gymnasium 64 24 37,5 Alssundgymnasiet Skolenavn Ansatte Stemt Procent A.P. Møller Skolen 26 19 73,1 Akademisk Studenterkursus 18 4 22,2 Allerød Gymnasium 64 24 37,5 Alssundgymnasiet Sønderborg 51 31 60,8 Aurehøj Gymnasium 70 49 70 Bagsværd

Læs mere

Uddannelsesudvalget 2009-10 UDU alm. del Svar på Spørgsmål 207 Offentligt

Uddannelsesudvalget 2009-10 UDU alm. del Svar på Spørgsmål 207 Offentligt Uddannelsesudvalget 2009-10 UDU alm. del Svar på Spørgsmål 207 Offentligt Bilag til svar på UDU alm. Del. Spørgsmål 207 Tællingsår-kvartal-måned 2008 Uddannelse.1 Hovedområde Gymnasiale uddannelser Uddannelse.4

Læs mere

Ukendte 593 Københavns VUC 167 Virum Gymnasium 163 Rysensteen Gymnasium 143 Roskilde Gymnasium 140 Espergærde Gymnasium og HF 134 Frederiksborg

Ukendte 593 Københavns VUC 167 Virum Gymnasium 163 Rysensteen Gymnasium 143 Roskilde Gymnasium 140 Espergærde Gymnasium og HF 134 Frederiksborg SKOLE I ALT: Ukendte 593 Københavns VUC 167 Virum Gymnasium 163 Rysensteen Gymnasium 143 Roskilde Gymnasium 140 Espergærde Gymnasium og HF 134 Frederiksborg Gymnasium og HF 131 Stenhus Gymnasium og HF

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 96 Offentligt

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 96 Offentligt Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 96 Offentligt BILAG 1: Andel og antal elever, som ikke opfylder adgangskrav på mindst 4 i dansk og matematik fordelt på

Læs mere

Gymnasiernes regnskaber 2010

Gymnasiernes regnskaber 2010 Gymnasiernes regnskaber 2010 Indhold Indledning... 2 Økonomien for udbydere af gymnasiale uddannelser... 2 1. VUC... 2 2. Erhvervsskolerne... 4 3. De almene gymnasier... 6 Bilag 1: Resultater for almene

Læs mere

Undervisningsudvalget UNU Alm.del foreløbigt svar på spørgsmål 23 Offentligt

Undervisningsudvalget UNU Alm.del foreløbigt svar på spørgsmål 23 Offentligt Undervisningsudvalget 2017-18 UNU Alm.del foreløbigt svar på spørgsmål 23 Offentligt Bilag 1 Oversigt over zone 4 rejser fordelt på samt lærernes andel af zone 4 rejser fordelt på Tabel 1 Oversigt over

Læs mere

Undervisningsudvalget UNU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 176 Offentligt

Undervisningsudvalget UNU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 176 Offentligt Undervisningsudvalget 2016-17 UNU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 176 Offentligt Bilagstabel 1 i alt på stx der har ligget til grund for tilskudsudbetalingen til den enkelte institution. For 2. halvår

Læs mere

Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser 2013 for 1g (stx, hhx og htx) samt 1hf

Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser 2013 for 1g (stx, hhx og htx) samt 1hf Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser 2013 for 1g (stx, hhx og htx) samt 1hf GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING Februar 2014 Indhold 1. Sammenfatning... 3 1.1 Undersøgelsen... 3 1.2

Læs mere

A Akademisk Studenterkursus 4 Allerød Gymnasium 4 Alssundgymnasiet Sønderborg 4 Amager VUC se VUC Hvidovre-Amager - Aurehøj Gymnasium 4

A Akademisk Studenterkursus 4 Allerød Gymnasium 4 Alssundgymnasiet Sønderborg 4 Amager VUC se VUC Hvidovre-Amager - Aurehøj Gymnasium 4 Skolerne/kurser råder over nedenstående antal pladser på SIP-kurserne. Har skolen/kurset ønsker om yderligere deltagelse, så send deres navn, email og skolenavn pr. mail til gl-e@gl.org, så kommer vedkommende

Læs mere

Orientering om udmøntning af midler til Projekt Frivillig

Orientering om udmøntning af midler til Projekt Frivillig Orientering om udmøntning af midler til Projekt Frivillig Regeringen har som led i Kvalitetsreformen besluttet, at alle, der tager en ungdomsuddannelse, fra februar 2010 vil få mulighed for at deltage

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer ULØ Alm.del supplerende svar på spørgsmål 133 Offentligt

Udvalget for Landdistrikter og Øer ULØ Alm.del supplerende svar på spørgsmål 133 Offentligt Udvalget for Landdistrikter og Øer 2016-17 ULØ Alm.del supplerende svar på spørgsmål 133 Offentligt Bilag Tabel 1 Antal årsværk og på VUC Kommune Institution Albertslund Kommune Vestegnen & VUC 162 153

Læs mere

Udgifter til markedsføring på ungdomsuddannelserne

Udgifter til markedsføring på ungdomsuddannelserne NOTAT Udgifter til markedsføring på ungdomsne 2011-2016 Danske er har udarbejdet en analyse, der viser ungdomsnes markedsføringsudgifter. Analysen er foretaget på baggrund af regnskabstal fra Undervisningsministeriets

Læs mere

N OTAT. Eksamenskarakterer almene gymnasier (Stx)

N OTAT. Eksamenskarakterer almene gymnasier (Stx) N OTAT Eksamenskarakterer almene gymnasier (Stx) I dette analysenotat analyseres forskellene på eksamens- og årskarakterer på de almene gymnasier (Stx) for de elever, der blev studenter i årene 2012-2014.

Læs mere

STUDENTERS OVERGANG TIL INGENIØR- OG NATURVIDENSKABELIGE UDDANNELSER

STUDENTERS OVERGANG TIL INGENIØR- OG NATURVIDENSKABELIGE UDDANNELSER STUDENTERS OVERGANG TIL INGENIØR- OG NATURVIDENSKABELIGE UDDANNELSER Analysen er udarbejdet af og for Studenters overgang til ingeniør- og naturvidenskabelige uddannelser AE har undersøgt, hvor mange studenter,

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 124 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 124 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 124 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Undervisningsudvalget UNU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 201 Offentligt

Undervisningsudvalget UNU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 201 Offentligt Undervisningsudvalget 2016-17 UNU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 201 Offentligt Undervisningsudvalget Christiansborg Ministeren Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. nr.: 32 92 50 00 E-mail:

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 126 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 126 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 126 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 125 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 125 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 125 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 45 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 45 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 45 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal

Læs mere

Elever med biologi og NF i skoleåret 2015-2016. Kilde UVM.dk

Elever med biologi og NF i skoleåret 2015-2016. Kilde UVM.dk Elever med biologi og NF i skoleåret 2015-2016. Kilde UVM.dk Tal der er registreret for B-Niveau, C-Niveau og NF Institutionsnr. Institutionsnavn 101108 Akademisk Studenterkursus 51 201007 Allerød Gymnasium

Læs mere

Studenters overgang til tekniske og naturvidenskabelige uddannelser

Studenters overgang til tekniske og naturvidenskabelige uddannelser Studenters overgang til tekniske og naturvidenskabelige uddannelser AE har undersøgt overgangen til tekniske og naturvidenskabelige mellemlange eller lange videregående uddannelser blandt studenter med

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 103 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 103 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 103 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

De første spørgsmål drejer sig om den ledelsesstil, som rektoren på dit gymnasium har.

De første spørgsmål drejer sig om den ledelsesstil, som rektoren på dit gymnasium har. Kære deltager, Velkommen til spørgeskemaet! Tusind tak, fordi du tager dig tid til at besvare spørgsmålene. Det betyder meget for mig og mit speciale. Jeg vil i spørgeskemaet spørge ind til din oplevelse

Læs mere

Skolerne har tilpasset økonomien før tid

Skolerne har tilpasset økonomien før tid http://www.gl.org/uddannelse/institutioner/skoleregnskaber/sider/skoleregnskaber2011.aspx Skolerne har tilpasset økonomien før tid Ved finanslovsforhandlingerne i henholdsvis 2010 og 2011 er det besluttet,

Læs mere

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) - i dansk på stx

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) - i dansk på stx Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) - i dansk på stx Alle elever har dansk på A-niveau i de gymnasiale uddannelser. Det er et af de fag, der siden 2005 har gennemgået nogle af de største forandringer.

Læs mere

Til censorer ved de skriftlige prøver i de gymnasiale uddannelser. Kære censor

Til censorer ved de skriftlige prøver i de gymnasiale uddannelser. Kære censor Til censorer ved de skriftlige prøver i de gymnasiale uddannelser Kære censor Censorkorpset spiller en helt central rolle i det danske eksamenssystem. Derfor vil jeg indledningsvis benytte lejligheden

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 182 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 182 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 182 Offentligt Svar på spørgsmål 182. Bilag 1. Andel elever, som ikke opfylder adgangskrav på mindst 7 i bundne prøvefag fordelt

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 102 Offentligt

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 102 Offentligt Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 102 Offentligt Afdelingen for Stabsfunktioner og Internationale forhold Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. 3392

Læs mere

ETU 2010 Elevtrivselsundersøgelse

ETU 2010 Elevtrivselsundersøgelse ETU 2010 Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport for de Almene Gymnasier Svarprocent: % (488/5) Indhold Indhold Del I Velkommen til trivselsundersøgelsen, sammenfatning af undersøgelsens resultater

Læs mere

Øvrige statslige myndigheder og selvejende institutioner. Folketinget. Ombudsmanden Rigsrevisionen. Udenrigsministeriet

Øvrige statslige myndigheder og selvejende institutioner. Folketinget. Ombudsmanden Rigsrevisionen. Udenrigsministeriet Folketinget Udenrigsministeriet Ombudsmanden Rigsrevisionen IMR DIIS Danida Fellowship Centre The Danish Institute for Parties and Democracy Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre (RCT) Dignity

Læs mere

Bilag 1. Kort over ungdomsuddannelsesinstitutioner og -afdelinger i Danmark

Bilag 1. Kort over ungdomsuddannelsesinstitutioner og -afdelinger i Danmark Bilagsoversigt Bilag 1. Kort over ungdomsuddannelsesinstitutioner og -afdelinger i Danmark... 2 Bilag 2. Nøgletal for ungdomsuddannelsesinstitutionerne... 3 Almene gymnasier og hf-centre... 3 Erhvervsskoler...

Læs mere

Konsekvenser for kommuner, hvis der indføres karakterkrav på 4 til gymnasieuddannelser

Konsekvenser for kommuner, hvis der indføres karakterkrav på 4 til gymnasieuddannelser Konsekvenser for kommuner, hvis der indføres karakterkrav på 4 til gymnasier - Undersøgelse af betydningen for kommuner af karakterkrav til almene gymnasier og hf-kurser En tidligere analyse foretaget

Læs mere

Svar på spørgsmål 65 (Alm. del - bilag >): I brev af 11. januar 2008 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål:

Svar på spørgsmål 65 (Alm. del - bilag >): I brev af 11. januar 2008 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål: Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Svar på Spørgsmål 65 Offentligt Folketingets Uddannelsesudvalg Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Gammel Hellerup Gymnasium (06) 2. marts 2016 Silkeborg Gymnasium (07) 11. marts 2016

Gammel Hellerup Gymnasium (06) 2. marts 2016 Silkeborg Gymnasium (07) 11. marts 2016 faglig udvikling i praksis (FIP16) biologi Gammel Hellerup Gymnasium (06) 2. marts 2016 Silkeborg Gymnasium (07) 11. marts 2016 Indsæt note og kildehenvisning via Sidehoved og sidefod Side 1 FIP-kursets

Læs mere

Monitorering Projekt Frivillig 2014 samlet

Monitorering Projekt Frivillig 2014 samlet Monitorering Projekt Frivillig 2014 samlet SBM/BSN: 19.03.2015 Hermed den samlede monitorering af Projekt Frivillig for hele 2014, fra d. 1. januar 2014 til og med d. 31. december 2014. Monitoreringen

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Skoleregnskaber 2012. - for udbyderne af gymnasiale uddannelser

Skoleregnskaber 2012. - for udbyderne af gymnasiale uddannelser Skoleregnskaber 2012 - for udbyderne af gymnasiale uddannelser Juni 2013 Indhold Skoleregnskaber 2012... 3 Udbyderne af gymnasiale uddannelser... 3 Det samlede resultat... 3 De almene gymnasier og hf-kurser...

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Hvem stemte ved OK13 uraftsemningen?

Hvem stemte ved OK13 uraftsemningen? Hvem stemte ved OK13 uraftsemningen? Skoler med 5 eller færre stemmeberettigede er fjernet fra listen af anonymitetshensyn. Det samme gælder medlemmer under 24 og over 71. Arbejdssted Stemmeberettigede

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017

Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017 Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017 Ministeriet har offentliggjort søgetallene fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelserne. Ministeriet offentliggør ikke søgetallene til den enkelte

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre Regioner Geografiske dækningsområder for VEU-centre Kommuner AMU-udbydere fra januar 2010 og VUC ere Region Nordjylland Dækningsområde

Læs mere

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 15 Offentligt ANALYSENOTAT Oktober 2015 Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Resumé af resultater - Den gennemsnitlige klassekvotient i

Læs mere

Hvor har 9.- og 10. klasses elever bosiddende i UUV Køge Bugts område søgt hen 2017? (GYM)

Hvor har 9.- og 10. klasses elever bosiddende i UUV Køge Bugts område søgt hen 2017? (GYM) UUV Køge Bugts område søgt hen 2017? (GYM) HF 111 Det frie Gymnasium 1 Greve Gymnasium 40 HF & VUC FYN Ærø 1 HF & VUC København Syd, Hvidovre 2 HF-Centret Efterslægten 1 Himmelev Gymnasium 3 Københavns

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

www.gl.org Skoleregnskaber 2013 - for udbyderne af gymnasiale uddannelser

www.gl.org Skoleregnskaber 2013 - for udbyderne af gymnasiale uddannelser www.gl.org Skoleregnskaber 2013 - for udbyderne af gymnasiale uddannelser September 2014 Skoleregnskaber 2013... 3 Udbyderne af gymnasiale uddannelser... 3 Det samlede resultat... 4 Gymnasialt undervisningsresultat...

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT April 2017 Flere elever går i store klasser I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

Klamydiaopgørelse for 2012

Klamydiaopgørelse for 2012 Klamydiaopgørelse for 2012 Opgørelserne over hvor mange klamydiatilfælde, der er fundet i hver kommune skal tolkes med forsigtighed og kan ikke sammenlignes fra kommune til kommune. Der kan nemlig være

Læs mere

Indførelse af brugerbetaling for WAYF tjenesten

Indførelse af brugerbetaling for WAYF tjenesten Institution Att. XX Adresse Postnr. By 24/6-2014 Til ledelsen Indførelse af brugerbetaling for WAYF tjenesten Jeres institution er tilsluttet tjenesten WAYF, der giver brugerne på de tilsluttede institutioner

Læs mere

Uddannelsesparathed hos eleverne i 8. klasse, 2017

Uddannelsesparathed hos eleverne i 8. klasse, 2017 Uddannelsesparathed hos eleverne i 8. klasse, 2017 Resumé Fordelingen af uddannelsesparate versus ikke-uddannelsesparate elever er i 2017 meget lig de foregående to år. Samlet set er 28 procent af de elever,

Læs mere

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Inklusionsgrad Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Dette notat giver overblik over andelen af elever i den almindelige undervisning den såkaldte inklusionsgrad. 95,2 procent

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer

LO s jobcenterindikatorer 1 Indholdsfortegnelse Jobcenter Side Jobcenter Side Albertslund 10 Køge 27 Allerød 18 Lejre 40 Assens 47 Lemvig 68 Ballerup 4 Lolland 41 Billund 55 Lyngby-Taarbæk 13 Bornholm 45 Mariagerfjord 89 Brøndby

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse Jobcenter København... 2 Jobcenter Frederiksberg... 3 Jobcenter Ballerup... 4 Jobcenter Brøndby... 5 Jobcenter Gentofte... 6 Jobcenter Gladsaxe... 7 Jobcenter Glostrup... 8 Jobcenter Herlev... 9 Jobcenter

Læs mere

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden 2013-2016 Dato 6-10-2017 1. Indledning I dette notat vises i oversigtsform udviklingen i kommunerne i perioden

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2015 2016 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2015 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV...

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... 4 ANALYSE AF SAMMENHÆNGEN MELLEM SERVICENIVEAU PÅ SOCIOØKONOMISKE

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Segregeringsgraden for hele landet er 5,2 procent i skoleåret 2012/13. Segregeringsgraden varierer betydeligt mellem kommunerne.

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde

Tal for klamydiatilfælde Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2016 2017 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2012-2016 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016 Dokumentet indeholder to sider for hvert jobcenter - indikatorværdier og antal forløb bag beregningen af indikatorværdier. Du kan nemt springe frem til den ønskede side ved at skrive sidetallet i feltet

Læs mere