Tanker i bibliotekets have

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tanker i bibliotekets have"

Transkript

1 Tanker i bibliotekets have Fik jeg nogensinde sagt farvel? Krøb jeg, kaldende, på mine knæ, gennem vejens våde græs til verdens ende for endnu en gang at nå dig? Lånte jeg en lærkes vinger til at stige op i himlen for at røre ved din pande, hvor du sad, forløst, hos Gud? Skrev jeg med mit hjerteblod dit navn uudsletteligt, mens jeg forblødte, eller gled du lydløst ind i mørket, uden jeg fik hvisket dig farvel? Grethe Heltberg 36

2 Luftfotografiet i Det kongelige Biblioteks samlinger af overassistent Arne S. Andersen Det kongelige Biblioteks erhvervelse af Syl vest Jensens store luftfotoarkiv i slutningen af 1990 foregik under betydelig opmærksomhed og vil således være mange bekendt. Mindre kendt er nok bibliotekets øvrige luftfotosamlinger, erhvervet gennem årene, som på væsentlige områder supplerer Sylvest Jensen. Her en kort præsentation: Nordisk Luftfoto ( ) ca optagelser. Dansk Lufttaxa og Aero senere sammensluttet under navnet Aero Express ( ) ca optagelser. Nowico ( ) ca optagelser. De store firmaer: Sylvest Jensen ( ) ca. 11/2 mill. optagelser. Ålborg Luftfoto ( ) ca optagelser. Odense Luftfoto (ca slutn. af 60'erne) ca optagelser. Endvidere må vi for fuldstændighedens skyld nævne Geodætisk Instituts optagelser fra perioden De tyske optagelser under krigen og Flyvertaktisk Kommandos optagelser ( ). De to sidste samlinger er endnu ikke tilgængelige. Sidstnævnte optagelser er fortrinsvis taget med kortlægningsformål for øje eller af militære hensyn. Der er tale om lodfotos taget fra stor højde ( m.) De enkelte samlinger Nordisk luftfoto (fotograf Eskild Fut Jensen) var et københavnerfirma. Motiverne er dels hentet fra København, dels fra provinsbyerne (som f.eks. bypar- 37

3 Luftfoto. Korsør. Flyvertaktisk Kommando tier og offentlige bygninger). Der er også en herregårdsserie, og som sådan peges der frem mod de senere store firmaer. Der er ingen registrant til Nordisk Luftfoto - indgangen er geografisk - på den pågældende by/herregård. Inden for sit begrænsede antal optagelser er der tale om spændende billeder og de er tidlige. I lighed med Nordisk Luftfoto tager Aero Express og Nowico deres udgangspunkt i København, men optagelserne her går langt videre, dels i mængde og tid, dels i motiv. Her starter virksomhedsfotograferingen - i annoncer og på anden måde henvender man sig direkte til denne målgruppe. Begge firmaer er meget væsentlige, når vi skal have et billede af den danske provinsby i 30'erne - i form af panoramaer, bypartier, gader og torve, 38

4 Skråfoto. Korsør. Aero Express de offentlige bygninger, virksomhederne. Firmaerne er meget nemme at arbejde med. Indgangen er alfabetisk på kartotekskort - på by/virksomhed/ gade/institution. Som yderligere støtte er der for Nowicos vedkommende udarbejdet et vægkort, der dækker bypartier inden for Københavns kommune. Forespørgsler vedrørende København tager altid sit udgangspunkt inden for disse 2 firmaer. Begge firmaers billeder er relativt lette at datere og da især for Nowicos vedkommende, hvor optagelsesdato/år er noteret på negativet. Da Viggo Sylvest Jensen i 1936 starter sit firma, sad Nowico og Aero Express tungt på København. Mulighederne var her begrænsede, og det skulle vare 20 år, før han tog kampen op. Der måtte være andre muligheder. Måske har han skelet til Nordisk Luftfotos herregårdsserie, i hvert fald får han øje på et helt nyt objekt: fotograferingen af den danske bondegård. I tiden var Syl vest stort set eneherskende i Danmark, når det drejer sig om bondegårdsfotografering. Med udgangspunkt i sit domicil i Hillerød tog han naturligt nok sit udgangspunkt øst for Storebælt når han Fyn og den sydvestlige del af Jylland. Krigen sætter en stopper for den 39

5 Viggo Sylvest Jensen videre fotografering. Først i 1946 kan han fortsætte sit arbejde. Turen kommer nu til resten af Jylland, og i 1950 er hele landet dækket. Apparatet er et småbilledkamera 24x36 mm.-leica. Optagelsen foregår relativt tæt på objektet - bondegården - kameravinkel ca. 50. Det færdige billede viser nu gården - med gårdsplads samt haven - og ikke meget mere. Det er det vi kan kalde den klassiske fotografering af den danske bondegård. Kvaliteten er i almindelighed fremragende. Gårdfotograferingen var og blev grundlaget i Sylvests virksomhed, men når han nu alligevel var i området, var det også naturligt at inddrage andre interessante objekter: provinsbyen, landsbyen som panorama - også noget nyt - og herregårdene. Det jeg vil kalde "den klassiske herregårdsserie" går fra og dækker samme område som Leica-serien. Til disse fotograferinger med et noget større objekt benytter Sylvest et Nettel camera med et 9x12 negativformat - efter krigen afløst af Kodak med 13x14 negativer. Fotograferingsmåden er principielt den samme som for Leicaoptagelserne, dog befinder maskinen sig, naturligt nok, højere oppe. 40

6 Indgangen til denne serie-nettel/kodak-serien ( opt.) er alfabetisk/geografisk i protokolform. Man slår blot op på den pågældende herregård/by. For de enkelte byoptagelsers vedkommende er der objektbeskrivelse: det er hele byen, kvarteret omkring Store Torv, havnen, gasværket, jernstøberiet etc. Fremragende kvalitet - en meget væsentlig serie. Når Syl vest i 1950 har været hele landet rundt, betyder det ikke, at samtlige ejendomme er fotograferet. Der er en tendens til, at han i første fotograferingsrunde vælger de lidt større gårde, antagelig med henblik på afsætningsmulighederne i firmaets opstartfase. Efter krigen samtidig med Jyllandsfotograferingen - og firmaets udvikling - påbegynder han en mere grundig fotografering af allerede kendte områder. Ofte med en allerede fotograferet ejendom som objekt blot fra en anden vinkel, men mange nye kommer til. Og det viste sig jo også,at selv de mindre brug ønskede billeder. H-serien I slutningen af 40'erne begynder Sylvest Jensen at møde konkurrence fra andre luftfotofirmaer, samtidig med at markedet til en vis grad måtte siges at være mættet med den gængse form for fotografier. Det er med dette som baggrund, atsylvesti 1950introducerer enny type billeder: Horisontoptagelsen. Ved denne form for fotografering er maskinen længere nede og kameravinklen betydelig mindre, omkring de 25. Dette bevirker, at vi på det færdige billede har gården i forgrunden, de bagved liggende marker m. naboejendomme og til sidst horisont og himmel. Der var i realiteten tale om et nyt produkt. For kunden betød det, at han fik et billede af sin ejendom, ikke alene bygningerne men også markerne. Og så var det pænt. Denne type billeder egner sig i billedmæssig henseende bedre til colorering end de traditionelle optagelser. Forrest har vi gården med rødstens stuehus og hvide længer med stråtag, i baggrunden gule og grønne marker med lidt skov og længst ude blå himmel med hvide skyer. Det var næsten som et maleri og pænt at have hængende i "den fine stue". Vi regner med, at Sylvests Leica-serie omfatter omkring optagelser. H-serien, som blev dens afløser, kommer op på omkring de , og er som sådan Sylvests største serie. Apparatet, der blev brugt til disse optagelser i H-serien var et Hasselblad camera med negativer i format 14x14 cm. 41

7 Traditionel optagelse. Ejendom ved Ho pr. Oksbøl H-optagelserne giver som sagt et æstetisk smukt billede - og en placering af gården i landskabet. For den, der imidlertid i højere grad er interesseret i selve gården, bygninger, detaljer, er Leica-optagelserne at foretrække, her får man t.eks. gårdspladsen med. H-seriens sort/hvide optagelser fortsætter frem til 1979, men horisontoptagelserne slutter i Horisontoptagelser forudsætter lav flyvehøjde, og somme tider blev det for lavt - der skete ulykker. Dette foranlediger Luftfartsdirektoratet til i 1974 at fastsætte regler m.h.t. flyvehøjde ved luftfotografering. Det betyder, at man i dette år vender tilbage til den traditionelle fotograferingsform. Først i 1979 påbegynder firmaet Syl vest Jensen gårdfotografering i farver, på et tidspunkt hvor andre firmaer forlængst havde påbegyndt dette. Denne sidste serie af gårdoptagelser, V-serien (V=vericolor) omfatter ca optagelser og dækker perioden På dette tidspunkt er firmaet kun en svag afglans af tidligere tider. Optagelserne ligger spredt ud over landet med et tyngdepunkt i Jylland. Man udvælger sig områder, hvor der er forventning om et rimeligt salg. De sene H-optagelser og V-serien illustrerer 42

8 Horisontoptagelse. Ejendom ved Hammel den voldsomme forandring, der sker med den danske bondegård i 70'erne og 80'erne. Hvis man vil tegne et billede af den danske bondegårds bebyggelsesmæssige udvikling, er det med disse billeder, man starter - og derefter gås tilbage i tiden. Slutningen af 40'erne og hele 50'erne er luftfotograferingens store periode. År efter år flyver Sylvests maskiner landet tyndt, område efter område bliver fotograferet, den samme gård ofte flere gange, forfra og skråt fra siden. Og for kunderne var det jo interessant, at eks. den nye svinestald var med på billedet. Året 1956 danner et nyt skel i firmaet Syl vest Jensens udvikling. Det er det helt karakteristiske for Sylvest Jensen i forhold til andre firmaer, som koncentrerede sig om gårdfotografering, at han er altomfattende. Det er det år, han for alvor går i gang med byoptagelserne. Vi har tidligere haft byoptagelser i Nettel-Kodak-serien, også i Leica findes de. Nu gås der systematisk til værks. I 1956 fotograferes så at sige alle landets lidt større landsbyer i panoramaform, almindeligvis med 2-4 billeder. De var velegnede til væggen på skolen og især da som postkort til forhandling i den lokale brugs. Og 43

9 Grenå, torvet købstæderne - alle landets købstæder bliver fotograferet. Motiverne er dem, vi kender fra Nettel-Kodak: Panoramaer, bypartier, virksomheder, institutioner. Via de mange bypartioptagelser kan vi på det nærmeste sammenstykke et billede af, hvordan den danske provinsby så ud i 1956-pa nært hold! Fra 1958 supplerer Syl vest disse optagelser med fotografier af de enkelte ejendomme. For mange landsbyers vedkommende er hvert eneste hus fotograferet. Her var afsætningen rimelig. I provinsbyerne koncentrerede han sig om de opvoksende forstæder - et nyt kundegrundlag? Men her var successen begrænset. Det kan hænge sammen med, at byboer har mindre veneration for deres ejendom end landboer? Nok så væsentligt er dog at de fleste parcelhuse ganske enkelt ikke egner sig til at blive taget fra luften. Det var således i almindelighed ikke noget "smukt" produkt repræsentanten kunne forevise kunden, når han bankede på. Mere held havde Sylvest ved virksomhedsfotograferingen, f.eks. tankstationer, og da især hos den nye industri, der grupperede sig om den gamle by. Her kommer bestillingsarbejdet ind. Man kunne ringe og bestille luftoptagelser af sin virksomhed, til ophængning og i forretningsøjemed. 44

10 Denne form for fotografering får efterhånden større betydning for firmaet Syl vest Jensen. Endelig er 1956 også året, hvor Syl vest går igang med København. Vi har hørt, at Aero Express og Nowico var dominerende her, men på dette tidspunkt er Aero Express ophørt, og Nowico har mistet pusten - Syl vest øjner chancen. Der eksisterer rigtig mange byoptagelser af København fra 1956 og frem, motiverne er de kendte: torve og pladser, offentlige bygninger, gas- og elværker, seværdigheder etc. Og for den, der vil danne sig et billede af industrier og virksomheder i København i 50 erne og 60'erne, er Syl vest ikke til at komme uden om. Det gælder både Glostrup og Herlev som de mere centrale dele af København. En virksomhed som Carlsberg er f.eks. repræsenteret med op mod 100 optagelser taget gennem tiden. Billederne har Sylvest dels taget på eget initiativ dels som bestillingsarbejde. Sylvests Københavns optagelser i B-serien (B=byer) kan være vanskelig at bruge. F.eks. dækkes København af hovednumre og hvert hovednummer rummer flere hundrede optagelser. Der må bladres mange protokolsider igennem, når man søger den enkelte virksomhed. Ofte vil foretagendet dog krones med held, men det er helt klart et område, hvor en mere overskuelig registrering er stærkt påkrævet. I 1974 går fa. Syl vest over til at fotografere virksomhederne i farver, bestillingsarbejdet bliver nu dominerende. Indgangen er her kortbøger: Kraks kort over København samt Danmark 1: Og for diasseriens vedkommende: alfabetisk protokol. Her kommer andre motiver også ind. Sylvests virksomhedsfotografering fortsætter frem til firmaets ophør. Hvorfor starter Sylvest den systematiske byfotografering i 1956? Svaret kan ligge i, at han vurderer bondegårdsmarkedet som ved at være mættet - det kan ligge i nye udfordringer. Et andet svar kan ligge i den stærke konkurrence. Der var kommet andre luftfotofirmaer på banen tilskyndet af Sylvest Jensens succes. To af disse er Ålborg og Odense Luftfoto. Ålborg Luftfoto kommer først. De starter i I begyndelsen med klassisk/traditionel fotograferingsform som Syl vests Leica-optagelser. Den såkaldte A-serie. Senere med horisontoptagelser: H-serien, ikke at forveksle med Syl vests ditto. Hvis man skal pege på forskelle mellem Syl vest og Ålborg, kan én være, at Ålborg Luftfoto har en tendens til at fotografere mere ydmygt. 45

11 Ganske vist har Sylvest mindre ejendomme og husmandssteder med, men Ålborg fotograferer mere grundigt. I et tilfælde har man fået taget et hønsehus! Hvad repræsentanten lakonisk meddeler hovedkontoret. Af de to firmaer er det nok Odense Luftfoto, der har haft det sværest i konkurrencen med Sylvest. Ålborg Luftfoto starter tidligere og i et område, der kun er relativt tyndt dækket af Sylvest. Odenses område var dyrket mark. En mulighed var det, vi med et moderne ord kalder produktdifferentiering. Vi har set, at Ålborg har været inde på samme tankegang ved at tilbyde flere ejendomme end Sylvest. Odense vælger i deres horisontoptagelser at lade deres maskiner flyve meget lavt og med endnu mindre kameravinkel. Herved adskiller produktet sig lidt fra det, forgængeren har præsteret. Det kan der komme smukke billeder ud af, hvor baggrunden indicerer det, som vi eks. ser det i optagelser fra Vejle Ådal. Alligevel har det været svært. Utallige er de notater, repræsentanten har påført bagsiden af prøvebilledet, som lyder i retning af: "Ejeren har flere billeder, nu er det slut". Eller: "I dette område har alle colorerede billeder af SJ. Intet salg." Odense og Ålborg Luftfoto arbejder alene i det åbne land og i landsbyen. Byerne forblev Sylvests domæne. Der er dateringsproblemer, når det drejer sig om Odense og Ålborgs optagelser. Sværest er det for Ålborgs tidlige A- serie, for de senere optagelsers vedkommende er der lejlighedsvis datering på bagsiden. Men der forestår et stykke arbejde. Dækningsgrad I den mængde af luftfotooptagelser, Det kongelige Bibliotek er i besiddelse af og i bevidstheden om, at mange ejendomme er taget op til 4-5 gange alene i Syl vest, er det naturligt at spørge om samtlige landets fritliggende ejendomme er fotograferet? Svaret er nej! I hvert fald rummes de ikke i vore samlinger. Geografisk set er hele landet dækket. Dog således at nogle egne af landet er mindre hyppigt fotograferet end andre. Således har Sylvest fin dækning i Bornholm frem til 1969, derefter rettes blikket mod andre egne. Horns herred er generelt svagt repræsenteret på trods af den nære beliggenhed til Hillerød. Værst ser situationen dog ud for den centrale og vestlige del af Sønderjylland. 46

12 Tåstrup by. Ca Dette kan skyldes tilstedeværelsen af andre luftfotofirmaer som f.eks. Sønderborg Luftfoto. Firmaerne konkurrerede på livet løs, men samtidig er der også en tendens til opdeling. Ålborg Luftfoto koncentrerede sig næsten udelukkende om Jylland. Odense Luftfoto tog sig af Fyn, dele af Jylland, samt Vestsjælland. Sylvest blev - som bekendt - landsdækkende. Luftfotografering var en forretning, billederne skulle sælges. Derfor er hovedmotivet den enkelte ejendom med ejeren og hans familie som kundegrundlag. For landsbyens vedkommende har vi som sikre objekter: smeden, brugsen, kirken og præstegården, møllen, mejeriet og skolen. Og mange fattiggårde. Som for købstadens vedkommende kan vi sammenstykke et billede af landsbyen i 50'erne - endnu tættere end for byen. Ofte bliver vi spurgt om lossepladser og grusgrave. Svaret er almindeligvis et nej. Her var der ikke umiddelbart en salgsmulighed. Hvor der er tale om egentlig fabrikation som eks. i brunkulslejerne er chancen større. Her kunne der sælges til driftsleder og arbejdere. 47

13 Sylvest Jensen kortblad. Efter fotograferingen Flyvesæsonen starter i begyndelsen af maj og slutter omkring 1. oktober. Sæsonen er naturligvis bestemt af, at det er på dette tidspunkt, det er godt flyvevejr og mulighed for skarpe optagelser, men også af, at kunderne ønskede sommerbilleder. Det er om sommeren, bondegården tager sig fordelagtigst ud. Efter fotograferingen er det repræsentantens tur. Udstyret med et prøvebillede af ejendommen ankommer repræsentanten til gården i sin Morris for at afsætte sin vare. Ofte er der gevinst. Vi kan af protokollerne se, at salget især i perioden op til midten af 50'erne har været kolossalt. Evt. afsluttes der en handel omkring et coloreret billede. Kunde og repræsentant bliver nu enige om hvilke farver gård og omgivelser skal have, og det ned til de mindste detaljer. Der kan være behov for nogle korrektioner. Evt. har vasketøjet hængt ude, det skal retoucheres bort. Det kan være sommerblomsterne i haven endnu ikke er kommet op, så må de med. Det kan være, at møddingen er kommet med på 48

14 Ålborg Luftfoto kortblad. billedet, og kunden ikke ønsker dette. Farvebeskrivelse og evt. korrektioner påføres prøvebilledet, som derefter går til firmaets atelier og colorist til videre foranstaltning. Hermed er repræsentantens arbejde slut,og han kan fortsætte til næste gård. Efter mange kopper kaffe kan dagen så afsluttes på købstadshotellet (Harmonien?),hvor han kan planlægge næste dags besøgsrute. På bagsiden af mange af Odense Luftfotos prøvebilleder er der påført oplysninger - i de tilfælde, hvor der ikke er sket salg. Disse oplysninger tjener dels som bevis over for hovedkontoret, at repræsentanten vitterlig har besøgt ejendommen, dels som en vejledning for senere sælgere m.h.t. salgsmuligheder. Ofte går oplysningen på, at kunden har billeder i forvejen og ikke ønsker flere. Andre gange vurderes kundens økonomiske formåen: "Meget gamle folk", eller "manden har været syg, har ikke råd", og om modtagelsen: "Konen meget sur". Mere positivt: "Manden vil gerne have et billede, nar den nye lade er færdig". Her er et emne for næste fotograferingsrunde. 49

15 Søgningen Uanset om det er Sylvest, Odense eller Ålborg Luftfoto, er der 2 forudsætninger, der skal være til stede, for at en søgning kan lykkes. Ejendommens nøjagtige beliggenhed (f.eks. i forhold til nærmeste landsby) samt ejerens navn i den periode, man er interesseret i at få billeder fra. Oplysning om evt. gårdnavn er en yderligere støtte, men ingen betingelse. Lad os tage et eksempel. Kunden ønsker et billede af en ejendom (gård) beliggende ca. 3 km. vest for Vejen by, midten af 50'erne, daværende ejer er Svend Nielsen. Hovedindgangen er topografisk i form af vægkort eller kortblade. Hvert tal markerer en film med ca. 36 optagelser (ejendomme). For Sylvests vedkommende markerer cirklen det område, der er fotograferet. (Indgangen til Odense Luftfoto er principielt den samme). Ålborg Luftfoto har valgt at angive optagelsesmønstret ved markering af flyveruten (med filmsnr.). En søgning starter altid i Sylvest. Sylvest Jensen har protokoller, der angiver den enkelte optagelse med evt. gårdnavn, ejernavn og beliggenhed. Odense og Ålborg førte ikke protokoller over optagelserne, oplysninger om ejernavn/ beliggenhed findes bag på prøvebillederne, som man altså må bladre igennem. Vi vælger at gå ind på Sylvest Jensen protokollen dækkende nummeret H 8517 (se modstående side): Her er ingen Svend Nielsen. Vi tager derefter det tilgrænsende nummer H 8516 og ser, at optagelse nr. 35 dækker en optagelse med det pågældende ejernavn. Herefter er det blot en opringning til kunden for at få bekræftet gårdens udseende. For at få flere billeder kan søgningen udstrækkes til Ålborg/Odense eller til tidligere/senere optagelser af Sylvest. Nøjagtig beliggenhed /daværende ejer er alfa og omega. En forespørgsel fra nuværende ejer Peter Jensen, Haderslevvej 142, Vejen, om et billede af samme ejendom matr.nr er således umulig at have at gøre med, hvis ovennævnte oplysninger ikke er til stede. Dette var et eksempel på en H-protokol. I de tilfælde, hvor kunden kun kan oplyse gårdens navn/beliggenhed, må vi gå til Sylvests tidlige optagelser i Leicaprotokollerne. Det er slående, hvor omhyggeligt disse er ført. Gårdens beliggenhed er anført med største præcision, og hvor et gårdnavn overhovedet har været til at opdrive, er dette med. Senere op i tiden bliver oplysnin- 50

16 7 ^Lce/b fil */ ~' v'/ J&ÆJ6.. ;'/ P>. " tfth* & émf z&føt caiitip** **>a>h edtdnai 'j^ *!**+ '?/** c/, '< C- tfiu */i*tw>gcfjs». *rl/ø//t/t.%u,tvno/i e i t4bi+n*<at~t '< /)c*ys's-e/, '. f A Æ v. -: //'( >'Å 1 / f/>u,n / /}.-* ''? "c7,t J%/7- iæ x*r C fsomy*><*uqad //fc/+)> l/l $:/, } ;/(// får/ae, "laec^!t*t fåcuitn, />ic4 fyty'/f't ^//^ tøeføi /iføjritmi Åd /^3 j/^-yjjlrt, Aøl Am!. rfi. ^//tfrrrjty+x, jfo*coå{e~t* fx't-h-s hr«} f/>cy ^othhmøl otfndøici v /t, / iah^-i ik^vcdd Ød&t (U $4, /t :/?<?&. t-,iapt.%. m /o.,'j >/>ea s#to/<**%(/- ffifytsy/de fut/,tf cråu C (ti(sn M/& 4'a/p md //'MJ /^'WAl [_<zé/fr!//><r å^^exoau J/ jb&p/*u»/ C/\i /,t4sy*h W*. /f W,%deamd. fø-^i/e/t s/fø#«/></ r %}u $&/'?UjU ( tts <>/r æcb /o-m-j/hm* ' f 9(/'>rj<(l ^/fd' / %a /«H 5' ^ i.*- > <*kc 71 Auf.i "j/re T»/ #*t/c 7. Q$/. ftø! 4-lS. //( > < / /' /Sø x W **/. /ø-ev />$< // &J,t> tf. //ZK/f U,. r4- -Qc.Mitfr! / ' ' " /»: '> >di %s &*- Sfe^- /U/f. /2 /or,/.?//* >? t / $<) *'PS«? //2/<-,,/.,tq?**e*s vhcuwjiua /&#-»/,,;. Mktjtfa i/t/}. / io y'/i '*?/, //' /yépdr-s&^d \ / i o v.,/ j',? fy<xusnxq oa,'' d /^li/. t~n /da y& éc/, Af/'? & ^>rftvt «da*z4*a*ar fi'ajlq * aic/ VJn, ~é/w, " JOc-t )&*-*, facqfci, /, ^. / /?en/ w, ' D i ) y * < & * * ( 2 * d e t f C * ^, * " A %. / /, / m o i M > < t / i. i J k ( t b u o ) M t / f y i / s f ø t f # * Z U <, t ø s ( r 5, $<*>/} >& &*: %%é>j /3ff X '/is/z/>-'-/atsjié' % * J>/ ' - re>a y''^< -5ter* 4 /w/' ' 2 p/tf JJj/ZU: Xés- 6>/i /? / / j / iox j/f sj* C />*, / /*/& gerne mere mangelfulde. Først er det gårdnavnene, der forsvinder, og i slutningen af Sylvest Jensens periode anføres ofte kun ejernavn, forså vidt salg har fundet sted. 51

17 Vidumgård på Herningegnen Brugen af billederne Umiddelbart kommer der mange henvendelser fra personer, som gerne vil have et billede af slægtsgården - og gerne det ældste. Men billederne kan også bruges til at illustrere ud viklingen i landbrugssamfundet, bebyggelseshistorisk og kulturhistorisk. For landsbyens vedkommende har vi set, vi kan låse et billede fast af landsbyen i 50'erne. Hvad der er umiddelbart slående ved at betragte de gamle bondegårdsbilleder er den ro, der er i billederne - bygningerne står i et harmonisk forhold til hinanden. Denne harmoni bliver sprængt gennem tiden. Ikke så meget ved at stråtaget afløses ved det faste tag. I højere grad ved at den gamle længe giver plads for den nye svinestald - ved de nye tilbygninger - ved gylletanke og tørringsanlæg. Ud fra en byplansmæssig tankegang er det interessant at have billeder fra provinsbyen i 50'erne, gadeforløb, enkeltejendomme - billeder som ofte kan suppleres med tidligere og senere optagelser. Luftfotoet har værdi ved ved restaureringsopgaver, posthuse og jernbanestationer blot som eks. De lokalhistoriske arkiver er dybt interesserede, men her spiller økonomiske 52

18 Vidumgård overvejelser en alt for stor rolle. I de sidste par år har luftfotoet fået en miljømæssig betydning i forbindelse med den igangværende industrikortlægning af Danmark. De mange, mange virksomhedsoptagelser er her interessante - til bestemmelse af beliggenhed, tromleoplag, affaldsdepoter etc. Og de sene optagelser i B-serien, som først og fremmest viser villaer, og som vi synes er grimme - hvad kunderne også syntes - får i den henseende ny betydning. For sammen med parcelhusene fotograferede man eksempelvis også tankstationer, renserier og autoværksteder. I 50'erne havde nær sagt hver en købmand og brugs i småbyerne eget benzinsalg. Her har vi billederne. Og det er vigtigt, vi kan hjælpe. Stikprøver har således påvist forurening på 80 % af de grunde, hvorfra der tidligere har foregået salg af benzin. Slutning Tiden op til omkring 1960 er luftfotografiets store periode. Nu begynder vinden at blæse den anden vej. Markedet er ved at være mættet. Man prøver 53

19 Benzinsalg. Torkilstrup, Sjælland at finde nye kunder. Villafotograferingen er her et eksempel - men successen var begrænset. Endnu værre gik det, da Sylvest i en periode forsøgte sig med parcelhusfotografering på jordplan, villaen fotograferet forfra fra vejen - så langt fra luftfoto som tænkes kan. Af endnu større betydning har været den befolkningsmæssige udvikling på landet. Nedgangen i antallet af selvstændige landbrug er allerede startet i 50'erne, men tager rigtig fart i 60'erne og 70'erne. Kundegrundlaget svinder. Man forsøger sig med nye produkter. Et billede af bondegården kan nu også købes i form af platter til ophæng på væggen, som askebægre, på lampeskærme! For firmaet Sylvest Jensen er det et tab, at stifteren Viggo Sylvest Jensen omkommer ved en bilulykke i Sverige december Den systematiske gennemfotografering af landets enkelte egne ophører, og optagelserne bliver mere spredte. Bestillingsarbejdet indtager en stadig større rolle, her er det især den nye industri, der danner kundegrundlaget, det er den, der sikrer firmaet Sylvest Jensens fortsættelse. Flere firmaer lukker i 54

20 denne periode, vi nævner blot Odense og Ålborg Luftfoto, andre firmaer formår at klare sig erhverver Det kongelige Bibliotek Syl vest Jensens store og værdifulde arkiv. 55

Det Kongelige Biblioteks nye

Det Kongelige Biblioteks nye Luftfotografiets vej til succes af forskningsbibliotekar, cand.mag. Mette Dahl Hansen Det Kongelige Biblioteks nye luftfotoportal Danmark set fra luften før Google er en succes! Efter bare seks uger i

Læs mere

På hat med Gadbjerg. Gadbjerg side 21. registrering af. september 2009

På hat med Gadbjerg. Gadbjerg side 21. registrering af. september 2009 På hat med registrering af side 21 vartegn registrering af side 22 DTK Kort25 Trad. - INFO Indbyggertal 2008 by 630 pers sogn 1311 pers Hjemmeside www.gadbjerg.dk Afstande - Vejle 20 km - Give 12 km Offentlig

Læs mere

Komplementaritet. samarbejde mellem landsbyer. International analyse, inspirationsartikel 3 SEPTEMBER 2007

Komplementaritet. samarbejde mellem landsbyer. International analyse, inspirationsartikel 3 SEPTEMBER 2007 Komplementaritet samarbejde mellem landsbyer SEPTEMBER 2007 International analyse, inspirationsartikel 3 Landsbyer i netværk En rigtig landsby har firlængede gårde, en hvidkalket romansk kirke, en hyggelig

Læs mere

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente.

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. På et møde for pårørende blev der stillet følgende spørgsmål: Når vi besøger vores nære på plejehjemmet, er det for at glæde dem og se hvordan

Læs mere

Kirkegårdsdiget ved Veggerby Kirke, hvorfra der er en vid udsigt over det bakkede landskab ved Binderup Å. Velkommen til landsbyerne VEGGERBY

Kirkegårdsdiget ved Veggerby Kirke, hvorfra der er en vid udsigt over det bakkede landskab ved Binderup Å. Velkommen til landsbyerne VEGGERBY Kirkegårdsdiget ved Veggerby Kirke, hvorfra der er en vid udsigt over det bakkede landskab ved Binderup Å. Velkommen til landsbyerne VEGGERBY Med den ensomt beliggende kirke Himmerland er så rig på prægtige

Læs mere

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS GODE RÅD TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI-UDSTILLING Dette er tips og tricks til, hvordan man helt enkelt kan lave

Læs mere

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS GODE RÅD TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI-UDSTILLING Dette er tips og tricks til, hvordan man helt enkelt kan lave

Læs mere

Randbøldal vist og fortalt i gamle postkort (tredje del)

Randbøldal vist og fortalt i gamle postkort (tredje del) Randbøldal vist og fortalt i gamle postkort (tredje del) Tekster N.M. Schaiffel-Nielsen Postkortene N.M. Schaiffel-Nielsens arkiv Postkortene er primært fremstillet af gårdejer, køb- og kromand Søren L.

Læs mere

Vejene har flyttet sig med tiden Tekst og foto: Svend Kramp

Vejene har flyttet sig med tiden Tekst og foto: Svend Kramp Vejene har flyttet sig med tiden Tekst og foto: Svend Kramp Det er altid godt at blive klogere, at lære og opleve noget nyt. Det skete for mig, da jeg havde skrevet den første artikel om de gamle hulveje

Læs mere

Fra spørgsmål til arkivalier

Fra spørgsmål til arkivalier Fra spørgsmål til arkivalier - Om Daisy, guider og registraturer Folder nr. 05 Rigsarkivet Søgning efter arkivalier På et arkiv kan det til tider opleves som en indviklet proces at komme fra spørgsmål

Læs mere

HUSETS HISTORIE Rev. Januar 2012

HUSETS HISTORIE Rev. Januar 2012 HUSETS HISTORIE Rev. Januar 2012 Karréen YRSA.RO blev oprindelig tegnet i ren jugendstil i 1905 af arkitekt J.P. Rasmussen, Utterslev for malermester Holger Hansen, der var en stor grundejer i området.

Læs mere

Undervisningsmateriale til Jette Bang i dialog

Undervisningsmateriale til Jette Bang i dialog Undervisningsmateriale til Jette Bang i dialog Undervisningsmaterialet tager udgangspunkt i Fotografisk Centers aktuelle udstilling Jette Bang i dialog. Der er en beskrivelse alle de deltagende fotografer,

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Undervisningsmateriale Danmark under forvandling 3. -10. klasse

Undervisningsmateriale Danmark under forvandling 3. -10. klasse Undervisningsmateriale Danmark under forvandling 3. -10. klasse Introduktion Danmark under forvandling er et fotoprojekt hvor 14 fotografer er blevet bedt om at give deres bud på hvordan de ser det danske

Læs mere

19. Afsnit. Martinus som tegner og maler.

19. Afsnit. Martinus som tegner og maler. 1 19. Afsnit Vi husker at Martinus i begyndelsen af sit arbejde med at beskrive sin kosmologi, valgte at fremstille de overordnede træk af kosmologien i form af symbolbilleder, som han selv tegnede og

Læs mere

Historien om en håndværksvirksomhed

Historien om en håndværksvirksomhed Velkommen til historien om Solvang VVS At det blev Solvang VVS som skulle blive omdrejningspunktet i denne historie var på ingen måde planlagt, idet den ligesågodt kunne være skrevet med udgangspunkt i

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

SKOVFOGEDEN OG BONDENS BOLIG

SKOVFOGEDEN OG BONDENS BOLIG SKOVFOGEDEN OG BONDENS BOLIG HØRHAVEGÅRDEN HAR BÅDE FUNGERET SOM BOLIG FOR SKOVFOGEDEN OG SOM AVLSGÅRD, HVORFOR DER KAN FINDES FÆLLES TRÆK MED BÅDE SKOFVOGEDBOLIGEN OG BONDEHUSET. I FØLGENDE AFSNIT UNDERSØGES

Læs mere

Randbøldal vist og fortalt i gamle postkort (anden del)

Randbøldal vist og fortalt i gamle postkort (anden del) Randbøldal vist og fortalt i gamle postkort (anden del) Tekster N.M. Schaiffel-Nielsen Postkortene N.M. Schaiffel-Nielsens arkiv Postkortene er primært fremstillet af gårdejer, køb- og kromand Søren L.

Læs mere

Hvor går grænsen mellem Sejs og Svejbæk? Skrevet af Bente Rytter

Hvor går grænsen mellem Sejs og Svejbæk? Skrevet af Bente Rytter Hvor går grænsen mellem Sejs og Svejbæk? Skrevet af Bente Rytter Det er et spørgsmål, vi somme tider har fået stillet i foreningen, og svaret er, at det et godt spørgsmål, hvilket på nutidsdansk betyder,

Læs mere

Danmarks byer fra nye vinkler

Danmarks byer fra nye vinkler Danmarks byer fra nye vinkler DDSby Danmarks Digitale Skråfoto Danmarks byer fra nye vinkler Behovet for visuel dokumentation er stigende. Detaljeret dokumentation af både land- og byområder er efterspurgt

Læs mere

Kapitel E til Grafisk design. Smørblomst

Kapitel E til Grafisk design. Smørblomst Kapitel E til Grafisk design Kapitel E 2 Jess Ingerslev, forfatter til børnebogen. Igen står vore børn for tur! Jess Ingerslev er, af indlysende årsager, gået solo og har, af uforklarlige årsager, fået

Læs mere

1 of 10. Mørkesjælen MØRKES DNA. Udarbejdet af Citydesign

1 of 10. Mørkesjælen MØRKES DNA. Udarbejdet af Citydesign 1 of 10 Mørkesjælen MØRKES DNA Udarbejdet af Citydesign 2 of 10 1. Formålet Formålet er at inddrage stakeholder analyse, interview med 20 borgere, samt vision, strategi og handling, at få sat udviklingen

Læs mere

Stendysse på Tvevadgårdens mark 2010/2

Stendysse på Tvevadgårdens mark 2010/2 Stendysse på Tvevadgårdens mark 2010/2 Siden sidst. Onsdag d. 13. januar. Foredrag ved forfatter Vibeke Nørgård Nielsen om Johannes Larsen o g Island. Foredraget blev ledsaget af dejlige lysbilleder fra

Læs mere

informationsfolder til kontoret dansk skolefotos Skoleåret 2015-2016

informationsfolder til kontoret dansk skolefotos Skoleåret 2015-2016 dansk skolefotos informationsfolder til kontoret Skoleåret 2015-2016 Vi gør opmærksom på en lille revolution inden for skolefotobranchen. Albert Grøn 8. B Byens Skole 2014 Villy Grøn 5. A Byens Skole 2014

Læs mere

Manstrup. Sted/Topografi Manstrup, Bejstrup sogn, Han Herred. Tema. Emne(-r) Landsby, forteby. Tid Middelalderen og frem til i dag. Kulturmiljø nr.

Manstrup. Sted/Topografi Manstrup, Bejstrup sogn, Han Herred. Tema. Emne(-r) Landsby, forteby. Tid Middelalderen og frem til i dag. Kulturmiljø nr. Manstrup Kulturmiljø nr. 71 Tema Sted/Topografi Manstrup, Bejstrup sogn, Han Herred. Bosættelse landet Emne(-r) Landsby, forteby Manstrup ligger ca. 2 km. fra Limfjorden i syd og omkring 8 km i fugleflugt

Læs mere

Bilag 6 Visualisering af vindmølleprojekt nord for Ørslev. Kalundborg Kommune September 2010

Bilag 6 Visualisering af vindmølleprojekt nord for Ørslev. Kalundborg Kommune September 2010 Bilag 6 Visualisering af vindmølleprojekt nord for Ørslev Kalundborg Kommune September 2010 Fotopunkter til visualisering i nærzonen N 14 13 3 2 1 4 12 11 5 9 10 7 6 8 20 Fotopunkter til visualisering

Læs mere

Odense Stadsarkiv, Historiens Hus Erindringer Modstandsarbejde (Uddrag) ( ) En dag fik jeg til opgave at opsøge en mand på den anden side af Nyborgvej, eller rettere sagt, vort afsnit skulle have den opgave

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

4. s. e. trin. I 2017 Ølgod 9.00 og Bejsnap

4. s. e. trin. I 2017 Ølgod 9.00 og Bejsnap I tegneserien Radiserne spørger Nuser engang Trine, hvorfor hun er blevet psykolog. Hun svarer, at det er fordi hun har talent for at se andres fejl. Hvad så med dine egne, spørger Nuser. Ja, dem har jeg

Læs mere

På jagt efter historiske problemstillinger i. Den Fynske Landsby og 9. årgang

På jagt efter historiske problemstillinger i. Den Fynske Landsby og 9. årgang På jagt efter historiske problemstillinger i Den Fynske Landsby 7.-8. og 9. årgang Velkommen Velkommen til Den Fynske Landsby. Den Fynske Landsby ser ud som mange landsbyer så ud på Fyn i 1800-tallet.

Læs mere

sundhed i grusgraven

sundhed i grusgraven Sundhed på arbejdspladsen kommer ikke af sig selv, bare fordi arbejdsmiljøet er i orden. Det ved man hos NCC Roads, hvor frugt og vand på flaske gav resultater. I Helse arbejdsliv oktober 2007 Sundhed

Læs mere

Resultat af borgerpanelundersøgelsen om Kvalitet i byudviklingen

Resultat af borgerpanelundersøgelsen om Kvalitet i byudviklingen Resultat af borgerpanelundersøgelsen om Kvalitet i byudviklingen 204 af borgerpanelets medlemmer har svaret på det elektronisk udsendte spørgeskema. Af dem, er 65% fra Odder by, 67% er mænd og 60% er mellem

Læs mere

VARDE TORV PROJEKTFORSLAG 24.03.2014

VARDE TORV PROJEKTFORSLAG 24.03.2014 VARDE TORV PROJEKTFORSLAG 24.03.2014 Indledning I 2003 blev første etape af omlægningen af Varde Torv udført. Projektet er tegnet af kommunens landskabsarkitekt Charlotte Horn. GHB Landskabsarkitekter

Læs mere

Bredsten Balle. Udvikling i fællesskab. Bredsten Balle. registrering af. september 2009. side

Bredsten Balle. Udvikling i fællesskab. Bredsten Balle. registrering af. september 2009. side Bredsten Balle Udvikling i fællesskab registrering af Bredsten Balle side Bredsten kirke Bredsten Balle registrering af side Bredsten Balle - INFO Indbyggertal 2008 Hjemmeside Bredsten og Balle 1622 pers

Læs mere

Poul Pava Børnenes kunstner

Poul Pava Børnenes kunstner Poul Pava Børnenes kunstner Jamen jeg har sgu da ikke brug for anerkendelse fra en eller anden akademiker, som aldrig drev det til noget selv, og så er han professor og kan sidde og nedgøre andre folks

Læs mere

DDO 2012 STILLER SKARPT PÅ DANMARK

DDO 2012 STILLER SKARPT PÅ DANMARK DDO 2012 STILLER SKARPT PÅ DANMARK Trelleborg ved Slagelse er en ringborg, opført ca. år 980. Inden for ringvolden er der spor af i alt 16 langhuse. DANMARKS DIGITALE ORTOFOTO 2012 COWI stiller endnu engang

Læs mere

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949 Henvisning: Dette er en oversættelse af den stenografisk protokollerede tale af Bruno Gröning den 31. august 1949 om aftenen på Traberhof ved Rosenheim. For at sikre kildens ægthed, blev der bevidst givet

Læs mere

Skoleprojektet i sin helhed Problemformulering 2011

Skoleprojektet i sin helhed Problemformulering 2011 Skoleprojektet i sin helhed Problemformulering 2011 Problemformulering: Hvilke årsager er der til, at Skt. Klemens har udviklet sig fra en lille landsby til en villaby, og hvordan kan Skt. Klemens fortsat

Læs mere

Fanø en historisk og kulturel perle i Vadehavet

Fanø en historisk og kulturel perle i Vadehavet Nordby Havn på Fanø Fanø en sejlskibs ø Fanø har en unik sejlskibshistorie. Derfor sagde Fanø Kommune selvfølgelig også ja til at lade Nordby Havn blive TS Frihavn. Vi håber kan blive startskuddet mange

Læs mere

1 Brandforsikring og ildebrand

1 Brandforsikring og ildebrand 1 Brandforsikring og ildebrand Ulrich Alster Klug, 2014 ulrich@dannebrog.biz 1.1 Brandforsikring for Sjælland scannes til AO Brandforsikringsarkivalier, nemlig brandforsikringsprotokoller og brandtaxationsprotokoller

Læs mere

Hesselager Hotel (tv) og "porten til Østergade" (th).

Hesselager Hotel (tv) og porten til Østergade (th). kulturmiljø - beskrivelse og fotos 2011 Hesselager Hotel (tv) og "porten til Østergade" (th). Bymiljø med lukkede butikker i Østergade (tv) og boliger i Langgade (th). Karakteristiske småboliger fra 1930

Læs mere

FÅ HELE VERDEN INDENFOR

FÅ HELE VERDEN INDENFOR FÅ HELE VERDEN INDENFOR Vægkort, glober, atlas, dug, tapet, gulvlaminering og meget mere! Firmakatalog Her i vores nye katalog kan du se et lille udvalg af vores store sortiment. Nordisk Korthandel er

Læs mere

DAISY eksempler på søgning

DAISY eksempler på søgning side 1 af DAISY eksempler på søgning Ulrich Alster Klug 2011 dannebrog@dk-yeoman.dk www.dannebrog.biz Mange synes, det er svært at søge i DAISY, og derfor vil jeg i denne note give nogle eksempler på,

Læs mere

billeder i hovedet, om det vi synger. Jeg er lidt underlig med det med billeder, hvis jeg bare kan lave et billede af noget, husker jeg det meget

billeder i hovedet, om det vi synger. Jeg er lidt underlig med det med billeder, hvis jeg bare kan lave et billede af noget, husker jeg det meget Jeg laver biograf Jeg følges med Signe og Inger hjem fra skole i dag, vi standser ved åen og kigger ned og kan se, at åen så småt er ved at fryse til. Vi var inde hos fru Andersen og øve os på at synge

Læs mere

Forbrugerpanelet om lokale fødevarer

Forbrugerpanelet om lokale fødevarer Forbrugerpanelet om lokale fødevarer Undersøgelsen formål er at afdække danskernes erfaring og oplevelser med lokale fødevarer. I undersøgelsen blev lokale fødevarer defineret som fødevarer produceret

Læs mere

Projektbeskrivelse: Danmark set fra luften før Google

Projektbeskrivelse: Danmark set fra luften før Google Projektbeskrivelse: Danmark set fra luften før Google DET KONGELIGE BIBLIOTEK DIREKTØREN POSTBOKS 2149 DK-1016 KØBENHAVN K TEL: + 45 33 47 47 47 FAX: + 45 33 32 98 46 BANK: 0216 4069032583 CVR: 28 98 88

Læs mere

ERHVERVS FOTOGRAFERING

ERHVERVS FOTOGRAFERING ERHVERVS FOTOGRAFERING Poul Hansen Fotografi tilbyder erhvervsfotografering samt videoproduktion for virksomheder. Her er tale om virksomhedsportrætter, produktfotografering, vægudsmykning, tilpasset den

Læs mere

Et 100 års jubilæum i Solrød sogn - Solrød kirkes overgang til selveje 1910

Et 100 års jubilæum i Solrød sogn - Solrød kirkes overgang til selveje 1910 Af Bent Hartvig Petersen Den 18. februar kan Solrød sogn fejre et 100 års jubilæum for den over 800 år gamle Solrød Landsbykirke. Det er på denne dag 100 år siden, at kirken overgik til selveje og blev

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

ELEV BAKKE Et perspektivareal med unik beliggenhed

ELEV BAKKE Et perspektivareal med unik beliggenhed ELEV BAKKE Et perspektivareal med unik beliggenhed Det 140 HA store perspektivareal på Elev Bakke har en unik beliggenhed tæt på skov og sø, eksisterende by og store infrastrukturelle tiltag; letbanen

Læs mere

Kortlægning af kulturmiljøer 2014. 02: Asminderød

Kortlægning af kulturmiljøer 2014. 02: Asminderød Kortlægning af kulturmiljøer 2014 02: Asminderød Kolofon Udgivet november 2014 Udgivet af Fredensborg Kommune Center for Plan og Miljø Fredensborg Kommune Egevangen 3B 2980 Kokkedal www.fredensborg.dk

Læs mere

Læs om Dronning Dagmar

Læs om Dronning Dagmar Læs om Dronning Dagmar Tekster: Keld Kirstein Tegninger: Jette Jørgensen Kongen byder Valdemar er konge i Danmark. Han har ingen kone. Men så hører han, at der i et andet land bor en ung, smuk prinsesse.

Læs mere

Brugermanual for registrant. Næstved Kommunes Kunstregistrantsystem

Brugermanual for registrant. Næstved Kommunes Kunstregistrantsystem Brugermanual for registrant Næstved Kommunes Kunstregistrantsystem Side 1 af 7 Indhold Forside... 3 Opret kunstgenstand... 3 Skift kode... 7 Log på... 7 Side 2 af 7 Forside Søg efter kunstgenstande Alle

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY HOLBÆK SLOTS LADEGÅRD

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY HOLBÆK SLOTS LADEGÅRD KULTURMILJØER I HOLBÆK BY HOLBÆK SLOTS LADEGÅRD BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: HOLBÆK SLOTS LADEGÅRD Historie Holbæk Slots Ladegård er en tidligere avlsgård tilhørende Holbæk Slot. Ladegårdens historie rækker

Læs mere

Spørgsmål & Svar Spørgsmål 1: Svar: Spørgsmål 2: Svar:

Spørgsmål & Svar Spørgsmål 1: Svar: Spørgsmål 2: Svar: Spørgsmål & Svar Spørgsmål 1: Den herregård hvor jeg søger støtte er en standard gård, med stuehus med to længer og en lade. Stuehuset er erklæret bevaringsværdig, men udbygningerne er ikke. I forbindelse

Læs mere

Vesterbølle. Tema Bosætning landet. Emne(-r) Landsby, græsningshaver. Sted/Topografi Vesterbølle sogn. Tid Middelalderen 1800-tallet.

Vesterbølle. Tema Bosætning landet. Emne(-r) Landsby, græsningshaver. Sted/Topografi Vesterbølle sogn. Tid Middelalderen 1800-tallet. Vesterbølle Tema Bosætning landet Emne(-r) Landsby, græsningshaver Sted/Topografi Vesterbølle sogn. Landsbyen Vesterbølle er beliggende ved Lilleås nordre smalle ådal kort øst for sammenløbet fra nordøst

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, München, 23. september 1950

Foredrag af Bruno Gröning, München, 23. september 1950 Henvisning: Denne oversættelse følger nøjagtigt det stenografisk protokollerede foredrag, som Bruno Gröning holdt den 23. september 1950 for mongoler hos heilpraktiker Eugen Enderlin i München. For at

Læs mere

Novo Nordisk A/S VVM FOR NOVO NORDISK A/S, SITE HILLERØD. November 2013, offentlig høring

Novo Nordisk A/S VVM FOR NOVO NORDISK A/S, SITE HILLERØD. November 2013, offentlig høring - Novo Nordisk A/S VVM FOR NOVO NORDISK A/S, SITE HILLERØD November 2013, offentlig høring 1 af 17 Del 1 Forslag til Kommuneplantillæg med miljøvurdering Del 2 Ikke teknisk resume Del 3 VVM redegørelse

Læs mere

Luftfoto af Ølsted fra 1954. Markeringerne og tallene referere til bygningerne som er beskrevet i teksten.

Luftfoto af Ølsted fra 1954. Markeringerne og tallene referere til bygningerne som er beskrevet i teksten. Ølsteds tilblivelse Navnets oprindelse er uvis, men der kan være sket en sproglig nedslidning fra Oldsted eller Oldensted. Det sidste navn virker meget sandsynligt, jfr. betegnelserne Skovbjergvej og Skovhaver,

Læs mere

Stadager Brugsforening. et netblad, en hjemmeside og en mailruppe. MBP netblad nr. 22, vinter 2007

Stadager Brugsforening. et netblad, en hjemmeside og en mailruppe. MBP netblad nr. 22, vinter 2007 et netblad, en hjemmeside og en mailruppe Bag enhver tilfreds modeljernbane mand står en tålmodig kvinde. En mor, en søster, en veninde, en kæreste, en kone eller en datter MBP netblad nr. 22, vinter 2007

Læs mere

AMTSUDSTILLINGEN 1898

AMTSUDSTILLINGEN 1898 KAJ BUCH JENSEN AMTSUDSTILLINGEN 1898 1 ALMUEBØGER 2 Bogreception Fredag den 9. oktober 2015 kl. 14.00-16.00 på Kalundborg Museum Adelgade 23, 4400 Kalundborg AMTSUDSTILLINGEN 1898 Kaj Buch Jensen, f.

Læs mere

Det klassiske i det moderne

Det klassiske i det moderne Det klassiske i det moderne Nedenstående illustration viser entasis forslag til infi ll i Åbenrå 16. Husene i Åbenrå er klassisk udformede med facader opbygget i en fast rytme med pille-vindue-pille. Infi

Læs mere

Projekt Danske Gårdmalere

Projekt Danske Gårdmalere Projekt Danske Gårdmalere Projekt Danske Gårdmalere Indhold Gårdmalere 5 Projektets baggrund 7 Projektets mål 9 Projektbeskrivelse 11 Samarbejdspartnere 13 Kilder og litteratur 15 Projekt Danske Gårdmalere

Læs mere

FARVEPRINT. Dansk Orienterings-Forbund. Værd at vide... FARVEPRINT, OFFSETTRYK - og banepåtryk SILKEBORG NORDSKOV. WOC 2006 model event relay

FARVEPRINT. Dansk Orienterings-Forbund. Værd at vide... FARVEPRINT, OFFSETTRYK - og banepåtryk SILKEBORG NORDSKOV. WOC 2006 model event relay Værd at vide... FARVEPRINT FARVEPRINT, OFFSETTRYK - og banepåtryk SILKEBORG NORDSKOV Scale 1:10.000 Contour interval 5 metres WOC 2006 model event relay WOC mapping team: Coordinator: Flemming Nørgaard

Læs mere

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Investment Research General Market Conditions 5. oktober Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Dansk Jobindex er stabiliseret. Efter en lang periode med et faldende antal jobannoncer er der nu en

Læs mere

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd Til Assens Kommune II 11'41 1 MUSEUM VESTFYN Assens, d. 12. februar 2016 Vedr. : Ansøgning om tilskud til udstilling Vedhæftet følger ansøgning med bilag om tilskud på 240.000 til realisering og markedsføring

Læs mere

Bilag 6 Visualisering af vindmølleprojekt ved Lerchenborg. Kalundborg Kommune September 2010

Bilag 6 Visualisering af vindmølleprojekt ved Lerchenborg. Kalundborg Kommune September 2010 Bilag 6 Visualisering af vindmølleprojekt ved Lerchenborg Kalundborg Kommune September 2010 N 11 21 10 9 2 1 6 3a 3b 4a 4b 12 5 7 8 2 km Fotopunkter til visualisering i nærzonen N 17 19 15 14 13 16 20

Læs mere

Beskrivelse af kulturmijø

Beskrivelse af kulturmijø Beskrivelse af kulturmijø 341-4 Stationsbyen Mørkøv Beskrivelse Bærende elementer Byen er opstået på bar mark dels omkring stationen på Roskilde-Kalundborg-banen fra 1874, dels omkring landevejskrydset

Læs mere

Telefonservicemåling for Landsskatteretten Navneopkaldsmåling

Telefonservicemåling for Landsskatteretten Navneopkaldsmåling Afrapportering af: Telefonservicemåling for Landsskatteretten Navneopkaldsmåling November 2009 Side 1 Indholdsfortegnelse: Ledelsesresumé 3 Facts om målingen og begrebsdefinitioner 6 Brug af smileys 6

Læs mere

Indsigelse mod Vordingborg Kommunes plan vedr. opstilling af vindmøller ved Kostervig

Indsigelse mod Vordingborg Kommunes plan vedr. opstilling af vindmøller ved Kostervig Vordingborg Kommune Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Indsigelse mod Vordingborg Kommunes plan vedr. opstilling af vindmøller ved Kostervig Stege, d. 26/6 2012 Min indsigelse mod planen

Læs mere

Til Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt og medlemmer af folketingets Miljø- og Fødevareudvalg.

Til Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt og medlemmer af folketingets Miljø- og Fødevareudvalg. Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 MOF Alm.del Bilag 383 Offentligt Ferring, den 11.04.2017 Til Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt og medlemmer af folketingets Miljø- og Fødevareudvalg.

Læs mere

Innovation i UEA-forløbet på Klostermarksskolen

Innovation i UEA-forløbet på Klostermarksskolen Innovation i UEA-forløbet på Klostermarksskolen Det ønskes undersøgt, om vi kan skabe et forløb med en aktiv UEA-undervisning og vejledning, hvor der i målgruppen drenge (specifikt socialt udsatte og uddannelsessvage

Læs mere

Musvågetræk ved Falsterbo i perioden Årligt gennemsnit (13693 de seneste 10 år)

Musvågetræk ved Falsterbo i perioden Årligt gennemsnit (13693 de seneste 10 år) Løbende 10 års gennemsnit Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ) Musvågetræk ved Falsterbo i perioden 1973-2016 Årligt gennemsnit 11922 (13693 de seneste 10 år) 23512 10635 17165 5877 7958 13693 8985 7568 10555

Læs mere

Danmarks største FAI trekant - på VSK s 75 års jubilæumsdag!

Danmarks største FAI trekant - på VSK s 75 års jubilæumsdag! Danmarks største FAI trekant - på VSK s 75 års jubilæumsdag! Hvordan kan det blive mere perfekt? Her kommer historien - for dem der har lidt tid. Jeg har i mange år forsøgt at slå rekorden for den største

Læs mere

Dansk Jobindex Vending på det private arbejdsmarked

Dansk Jobindex Vending på det private arbejdsmarked Investment Research General Market Conditions 28. april 1 Dansk Jobindex Vending på det private arbejdsmarked Dansk Jobindex er svagt stigende fra det meget lave niveau, som antallet af nye jobannoncer

Læs mere

Live-rollespil Rejsen fra Brandenburg til Fredericia 1715 20

Live-rollespil Rejsen fra Brandenburg til Fredericia 1715 20 Live-rollespil Rejsen fra Brandenburg til Fredericia 1715 20 Temaer Overlevelse i det fremmede Emigration (udvandring) til Danmark? Bosætning i Danmark? Vilkår og betingelser. Spiloplæg Den unge huguenot

Læs mere

Eva Egeskjold Kongens løgne

Eva Egeskjold Kongens løgne Eva Egeskjold Kongens løgne Illustreret af Iona Brinch Andersen & Vig Brødre af Blodet 4 Kongens løgne Eva Egeskjold og Forlaget Andersen & Vig 1. udgave, 1. oplag 2016 Brødre af Blodet 4 Illustration

Læs mere

Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe.

Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe. Mennesker eller folk Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe. Mennesker: - parenteserne betyder, at ordet mennesker kan droppes. Mennesker

Læs mere

Moderne familie hus i Bellaterra 08193, Bellaterra, Spanien () sup. 701 m2 / Grundstykke: 1142 m2 / Vær.: 4 / Badeværelser: 3

Moderne familie hus i Bellaterra 08193, Bellaterra, Spanien () sup. 701 m2 / Grundstykke: 1142 m2 / Vær.: 4 / Badeværelser: 3 Type transaktion Salg Type ejendom Hus / Villa / Parcelhus Areal 701 m2 Grund 1142 m2 Værelser 4 Badeværelser 3 Pris 1.850.000 Reference Side 1 fra 25 Beskrivelse af ejendommen. Hus beliggende i det bedste

Læs mere

Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S

Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S Side 1 af 6 Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S Journal nr.3:1120-0401-20/service/osk Rådsmødet den 29. august 2001 Beslutning vedrørende virksomhedsovertagelse jf. konkurrencelovens 12

Læs mere

Område 5 Tuse Næs. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 5 Tuse Næs. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 5 Tuse Næs Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder

Læs mere

Samarbejde og lokal forankring

Samarbejde og lokal forankring Lydum Mølle Samarbejde og lokal forankring Lydum Mølle var tæt på at gå til, da det smukke, historiske kulturmiljø blev opdaget af et hold særdeles energiske ildsjæle med en god idé: De ville omdanne den

Læs mere

Ja, sandheds Ånd, forvis os på, at også vi er af Gud Faders små!

Ja, sandheds Ånd, forvis os på, at også vi er af Gud Faders små! PRÆDIKEN SØNDAG DEN 14. FEBRUAR 2016 1.SIF VESTER AABY KL. 9 AASTRUP KL. 10.15 Tekster: 1. Mos. 4,1-12; Jak. 1,9-16; Luk. 22,24-32 Salmer: 749,624,639,292,206 Ja, sandheds Ånd, forvis os på, at også vi

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Mads Rørvig (V).

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Mads Rørvig (V). Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 533 Offentligt J.nr. 2011-518-0180 Dato: 07.06.2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj 2011.

Læs mere

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang Prædiken til 22. s. e. trin. Kl. 10.00 i Engesvang 478 Vi kommer til din kirke, Gud op al den ting 675 Gud vi er i gode hænder Willy Egemose 418 - Herre Jesus kom at røre 613 Herre, du vandrer forsoningens

Læs mere

MODELSÆT 2; MATEMATIK TIL LÆREREKSAMEN

MODELSÆT 2; MATEMATIK TIL LÆREREKSAMEN MODELSÆT ; MATEMATIK TIL LÆREREKSAMEN Forberedende materiale Den individuelle skriftlige røve i matematik vil tage udgangsunkt i følgende materiale:. En diskette med to regnearks-filer og en MathCad-fil..

Læs mere

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks Organisation for erhvervslivet September 2009 Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks velstand Danmark ligger helt fremme i feltet af europæiske lande, når det kommer til eksport af varer der indbringer

Læs mere

Randbøldal vist og fortalt i gamle postkort (Fjerde del) Tekster N.M. Schaiffel-Nielsen Postkortene N.M. Schaiffel-Nielsens arkiv

Randbøldal vist og fortalt i gamle postkort (Fjerde del) Tekster N.M. Schaiffel-Nielsen Postkortene N.M. Schaiffel-Nielsens arkiv Randbøldal vist og fortalt i gamle postkort (Fjerde del) Tekster N.M. Schaiffel-Nielsen Postkortene N.M. Schaiffel-Nielsens arkiv Postkortene er primært fremstillet af gårdejer, køb- og kromand Søren L.

Læs mere

Bygning Furesø, Flagsøvej 7, bygning 1

Bygning Furesø, Flagsøvej 7, bygning 1 Bygning Furesø, Flagsøvej 7, bygning 1 BBR oplysninger BBR nummer: 190 9231 1 Kommune: Furesø Adresse: Flagsøvej 7, 3520 Farum Bygningsnummer: 1 Ejendomsnummer: 9231 Antal etager: 1 Bebygget areal: 285

Læs mere

Konica Minolta Industri Instrumenter. Sikkerheds foranstaltninger

Konica Minolta Industri Instrumenter. Sikkerheds foranstaltninger Konica Minolta Industri Instrumenter Sikkerheds foranstaltninger Sikkerhedssymboler Følgende symboler anvendes i denne håndbog, der har til formål at forhindre uheld som resultat af en ukorrekt brug af

Læs mere

Beskrivelse af kulturmijø

Beskrivelse af kulturmijø Beskrivelse af kulturmijø 341-3 Stationsbyen Jyderup Beskrivelse Bærende elementer Byen er opstået på bar mark omkring en station på Roskilde-Kalundborg-banen fra 1874 temmelig langt fra kirkebyen af samme

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 01-05-2016 Prædiken til 5.s.e. påske 2016. Prædiken til 5. søndag efter påske 2016. Tekst: Johs. 17,1-11.

Lindvig Osmundsen Side 1 01-05-2016 Prædiken til 5.s.e. påske 2016. Prædiken til 5. søndag efter påske 2016. Tekst: Johs. 17,1-11. Lindvig Osmundsen Side 1 01-05-2016 Prædiken til 5. søndag efter påske 2016. Tekst: Johs. 17,1-11. Et smukt billede. Et herligt billede. Ordet herlighed er et centralt ord i Jesu bøn. Jesu bad om at blive

Læs mere

Rune Elgaard Mortensen

Rune Elgaard Mortensen «Hovedløs rytter», 59x85 cm, olie og akryl på lærred 203 «Kirurgisk saks, jazzmusiker», 55x70 cm, olie og akryl på lærred 204 «Kirurgisk saks, sløret baggrund», 55x70 cm, olie på lærred 205 «Limitless

Læs mere

OPG 1: Iscenesæt et fotografi

OPG 1: Iscenesæt et fotografi Optagelsesprøve til Fotografisk Kommunikation lørdag 10. maj 2014 OPG 1: Iscenesæt et fotografi Deadline: Upload af løsning senest kl. 10.30. Skrive- og kreativitetsopgave: BALLETDANSER ALBAN LENDORF I

Læs mere

TIGER * En idé var født IVÆRKSÆTTEREN 23

TIGER * En idé var født IVÆRKSÆTTEREN 23 tiger En på spring TIGER * Som en rigtig købmand startede Lennart Lajboschitz med at sælge paraplyer på et kræmmermarked. Siden blev det til en rigtig butik og så til flere. I dag står han bag den ekspanderende

Læs mere

Digitalisering & E-handel 14. juni 2004

Digitalisering & E-handel 14. juni 2004 SIDE 1/8 Digitalisering & E-handel 14. juni 2004 Formålet med ovennævnte seminar var at sikre de nordjyske SMVers bevågenhed i forhold til udviklingen af digitalisering og e-handel indenfor markederne

Læs mere

Hjørnegården gennem 100 år.

Hjørnegården gennem 100 år. Hjørnegården gennem 100 år. I 1894 købte Jacob Rasmussen, husmandssøn fra Munkebo, Hjørnegården for penge tjent som kreaturhandler. Hans hustru var Gertrud Marie Andersen, gårdmandsdatter fra Martofte.

Læs mere

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41 Indhold Hvorfor? Om hvorfor det giver mening at skrive en bog om livets mening 7 Svar nummer 1: Meningen med livet er nydelse 13 Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27 Svar nummer 3: Meningen

Læs mere