Strategiplan Energicenter Aalborg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategiplan Energicenter Aalborg"

Transkript

1 Strategiplan Energicenter Aalborg

2 Udgiver: Miljø- og Energiforvaltningen Energi og Renovation, Energicenter Aalborg Udgivelse: Sagsnr.: Dok.nr.: Tekst: Strategiplanlægning for Energi og Renovation, Energicenter Aalborg

3 1 Indledning Strategiplanen omfatter Energicenter Aalborg, der pr. 1. december 2014 organisatorisk flytter til Energi og Renovation. Energicenter Aalborg har som kerneopgave at løfte Aalborg Forsyning, Varme og Aalborg Forsyning, Gas s energispareforpligtelse over for Energistyrelsen. Derudover deltager Energicenter Aalborg i en række opgaver i forhold til kampagner, messer, faglige forums o.l., der rækker på tværs gennem forvaltningen og kommunen. Ny organisation pr. 1. januar 2016 Byrådet besluttede på møde den 22. juni 2015 at købe Nordjyllandsværket. Dette har organisatoriske konsekvenser for Aalborg Forsyning, Varme og Aalborg Forsyning, Gas samt Energicenter Aalborg, som forudsættes udskilt i en række selskaber, og dermed ikke længere er en del af den kommunale forvaltning og budgetlægning fra Denne nye organisatoriske konstruktion vil også få konsekvenser for de øvrige tilbageblevne organisatoriske enheder i Miljø- og Energiforvaltningen, hvilket skal belyses nærmere. Prisen på energibesparelser Kravene til energibesparelser er steget ift Det betyder at kravene til energibesparelser er på ca MWh dog afhængigt af overtagelsen af Nørresundby Fjernvarme, der fremover kommer til at bidrage med yderligere MWh årligt dog først fra overtagelsestidspunktet. Med den nuværende besætning har Energicenter Aalborg tidligere kunnet indberette mellem 10 og 14 GWh med en enhedspris på indberetningen på ca. 25 øre/kwh. Denne pris kan dog være svær at holde ift. at stigningen i salgsprisen på en energibesparelse er steget drastisk, hvilket gør at selv mindre besparelser får en værdi i forhold til den ydede rådgivningsindsats. Derudover har Energicenter Aalborg indgået en række aftaler ift. køb af energibesparelser og salg af timer. Det kan ligeledes forventes at priserne ved direkte køb kommer til at stige forventelig til gennemsnitligt 40/50 øre/kwh. I modsætning hertil vil Aalborg Kommune i de kommende år blive en væsentlig større kunde, da der er afsat yderligere midler til energirenovering af skoler i samt ændrede forhold til at optage energilån, vil betyde at der her bliver behov for ekstra generering af energibesparelser hos Aalborg Kommune. Udover de nuværende aftaler og kunder vurderes det, at der er basis for at udvide kundekredsen. Det ses i forhold til både de nye regler på nationalt og internationalt plan men også udviklingen lokalt i Aalborg Kommune, Region Nordjylland og hos lokale virksomheder. 2 Mission Missionen tager udgangspunkt i vores kerneprodukt, der er produktion af energibesparelser. For at kunne være på forkant i forhold til at generere energibesparelser, skal vi have fokus på at have de fornødne kompetencer både fagligt, viden inden for området og kunne måle/dokumentere.

4 Derigennem genererer vi netop energibesparelser samt skaber værdi for vores kunder. Vores kunder er i denne forbindelse defineret som på den ene side Aalborg Forsyning, Varme og Aalborg Forsyning, Gas, og på den anden side de virksomheder og institutioner, der kan få udbytte af vores energirådgivning. Umiddelbart er Energicenter Aalborgs mission forenelig med Miljø- og energiforvaltningens mission. I forhold til at skabe tryghed og bæredygtighed. Energibesparelserne er med til at fremme en bæredygtig udvikling i forhold til at vi eksempelvis har fået gennemført projekter gennem til VE til Proces støtteordningen eller konverterer oliefyr til varmepumper i kommunale bygninger eller foreningshuse i Aalborg Kommune. 2.1 Mission for Miljø og Energiforvaltningen Vi skaber tryghed og bæredygtighed også for kommende generationer 2.2 Energicenter Aalborgs mission Vi har de fornødne kompetencer til at rådgive kunden indenfor hele energiområdet. Derigennem genererer vi energibesparelser og skaber værdi for vores kunder. 3 Vision I forhold til Miljø og Energiforvaltningens vision, tager Energicenter Aalborg udgangspunkt i blandt andet Aalborg Kommunes egen bæredygtighedsstrategi samt klimastrategi. Ifølge bæredygtighedsstrategien, er det et mål: At indføre energi- og miljøledelse i kommunens forvaltninger At øge informationen og rådgivning om energibesparelser og affaldshåndteringen At fremme samarbejdet med private aktører om energi- og ressourcebesparelser Derudover er der i klimastrategien opsat følgende mål: Aalborg Kommunes vision er, at vi skal være uafhængige af fossile brændsler og være drivhusgasneutrale senest i 2050 Det er nødvendigt at reducere energiforbruget med % i de næste 40 år, hvis vi skal sikre, at der er nok vedvarende energi til rådighed Med både Aalborg Kommunes bæredygtigheds- og klimastrategi in mente, danner visionen for Miljø og Energiforvaltningen bro til Energicenter Aalborgs vision. 3.1 Vision for Miljø og Energiforvaltningen Aalborg for fremtiden - Vi fremmer miljøbevidst og bæredygtig adfærd som grundlag for grøn omstilling - Vi skaber helhedsløsninger, der opfylder samfundets behov for fornyelse, tryghed og sikker drift - Vi sikrer, at ansvar, kompetencer og opgaver går hånd i hånd så vi trives og føler medejerskab

5 3.2 Energicenter Aalborgs vision Vi skal være Aalborgs Energicenter. Det vil være kraftfuldt, at Energicenter Aalborg samler kræfterne i Aalborg Kommune, så Energicenter Aalborg bliver CENTRET for Energibesparelser i Aalborg. Det skal være Energicenter Aalborg, der sikrer, at der ikke falder energibesparelser ned mellem to stole, så besparelserne tabes. Energicenter Aalborg skal være på forkant og med på udviklingen indenfor branchen og skal være det naturlige valg for specielt erhvervsvirksomheder, boligforeninger, Aalborg Kommune, Region Nordjylland mfl. Vi vil være en visionær og forretningsorienteret virksomhed, hvis fokus og udvikling til enhver til skal være målrettet mod at størst mulig værdi for kunderne. Vi tilbyder fremtidssikrede løsninger, hvor alle vores forretningsområder er integrerede. 4 Værdier I forhold til arbejdet med værdier, har det været vigtigt at det for os skal give mening og kan se os selv i de værdi og sætninger, der hæfter til Energicenter Aalborg. Med udgangspunkt i værdierne for Miljø- og Energiforvaltningen, har Energicenter Aalborg opsat nedenstående værdiord. De er i høj grad samstemmende med værdierne i Miljø- og Energiforvaltningen men fortolkningen er selvfølgelig vores egen. 4.1 Værdier for Miljø og Energiforvaltningen Vi gør, hvad vi siger, og siger hvad vi gør Tillid vi stoler på hinanden og har frihed under ansvar Respekt vi møder omverdenen og hinanden med indsigt og gør en positiv forskel Faglighed vores opgaveløsning er baseret på høj faglighed og kvalitet Samarbejde vi hjælper hinanden og har fælles ansvar for fælles opgaver Udvikling vi er nyskabende, omstillingsparate og proaktive 4.2 Energicenter Aalborgs værdier Vores værdier kommer til udtryk i vores fælles kultur i vores hverdag igennem vores kommunikation, tanker og handlinger: Troværdighed som en af de bærende værdier. Troværdighed opnås gennem opfyldelsen af værdierne i alle henseender. Faglig vi følger med i, hvad der rører sig inden for vores område. Vi skal sørge for at efteruddanne os og skal dele vores viden, så vi sammen øger den faglige standard. Fremsynet vi skal tilskynde til innovation. Derigennem skal vi være omstillingsparate, tænke i nye baner hvilket skal være med til at skabe værdi for os selv og vores kunder. Kvalitet kunden er vores vigtigste aktiv. En vedvarende høj kvalitet af det udførte arbejde er midlet til at fastholde bestående kunder og tiltrække nye. Effektivitet vi bruger vores ressourcer effektivt og optimalt, og gør kun hvad vi er bedst til. Fællesskab den enkelte medarbejder føler, at være medlem af teamet. Vi respekterer hinanden og igennem fællesskabet opnås de fælles mål. 5 Strategisk grundlag og strategiske overvejelser Som hidtil og som udgangspunkt genereres energibesparelser stadig gennem Energicenter Aalborg.

6 Energibesparelserne lagres som udgangspunkt hos Energicenter Aalborg eller gennem Energicenter Aalborg Entreprise A/S, hvorfra besparelserne kan sælges til AKG, AKF eller tredje part. Aftaler med kunderne laves som udgangspunkt gennem Energicenter Aalborg Entreprise A/S. 5.1 Muligheder for at generere energibesparelser Energicenter Aalborg ser for nuværende følgende muligheder for at generere energibesparelser: Energirådgivning Køb af besparelser eller give tilskud Besparelser i net Konvertering fra el, olie eller naturgas til fjernvarme Konvertering fra el til bygas Tilskud via ordningen VE til Proces Energisyn/energistyring/energiledelse Fjernkøl Rådgivningen hos en kunde vil typisk være et mix af ovenstående muligheder. Det er derfor vigtigt at kompetencerne hos Energicenter Aalborg afspejler ovenstående områder Energirådgivning Energirådgivning omhandler begrænsning eller optimering af en virksomheds energiudgifter, både på bygninger og på produktionsanlæg. Der er for øjeblikket følgende muligheder: Vederlagsfri rådgivning en aftale omkring de energibesparelser, der belyses af EC, og hvor indberetningsretten for energibesparelserne tilfalder EC. Ingen økonomi mellem EC og kunden. Mulighed for økonomisk aftale omkring de energibesparelser, der findes og initieres af kunden selv, og hvor kunden leverer den nødvendige dokumentation. Energirådgivning på kommercielle vilkår (Portland modellen), hvor vi betaler for (køber) retten til at indberette de opnåede energibesparelser, mens kunden betaler ECs timeforbrug. Kort virksomhedsgennemgang (screening) mod betaling, som giver kunden en ide om størrelsen af de potentielle besparelsesmuligheder Køb af besparelser eller give tilskud Gennem direkte køb eller at give tilskud til energibesparelser, er Energicenter Aalborg ikke direkte involveret i forløbet. Energicenter Aalborg ønsker at administrere de aftaler, der laves med aktører (håndværkere, interesseorganisationer o.l.) samt tilskudsordning til private husstande. Køb af energibesparelser eller tilskud kan dække hele det opsatte mål i forhold til energibesparelser. Det vurderes dog at det er det prismæssigt højeste i forhold til kr. pr. kwh og andelen herfra skal være mindst mulig Besparelser i net Aalborg Forsyning, Varme kan via renovering af egne net via overtagelse af fremmede net (i eksempelvis boligforeninger) opnå en energibesparelse, når dette udføre bedre end dagens standard. Besparelsen er

7 dog meget afhængig af bestemmelser og vurderinger fra Energistyrelsen. Hidtil har denne del af energibesparelsen genereret mellem 2 og 4 GWh/år. Det forventes ikke at dette segment vil stige. Der er dog muligheder i forhold til ændringer i forsyningen (VE, temperaturoptimeringer o.l.) der kan kaste en større mængde energibesparelser af Konvertering fra el, olie eller naturgas til fjernvarme I forbindelse med Aalborg Forsyning, Varme udvider området mod eksempelvis Sulsted og Storvorde vil der være en række konverteringer fra el, olie, naturgas eller andet til fjernvarme. Derudover skal Energicenter Aalborg være opmærksom på konvertering af større virksomheder og kommunale institutioner Konvertering fra el til bygas Der kan være mulighed for at konvertere proces-el til gas hos eksempelvis køkkener, bagerier, industri o.l. Denne mulighed vil typisk være mere prisbillig for kunden men vil i tilfælde også kaste en energibesparelse af sig Tilskud via ordningen VE til Proces Energicenter Aalborg har fået godkendt en række projekter inden for Energistyrelsens støtteordning VE til proces. Energicenter Aalborg kan skyde rådgivningstimer ind i projekterne og kan derved få ejerskab til indberetning af projekterne. Projekterne er herigennem enkeltstående større projekter, der sandsynligvis ikke vil kunne blive gennemført uden tilskud. Energicenter Aalborg har opnået kompetence og ekspertise til at udføre ansøgningsmaterialet Energisyn/energistyring/energiledelse Energicenter Aalborg råder over en certificeret energisynskonsulent på B-niveau samt energimærkningskonsulenter til store bygnigner. Energisyn eller energiledelse er igen blevet et fokusområde for virksomheder, da alle større virksomheder med baggrund af et direktiv fra EU skal have gennemført energisyn eller indført certificeret energiledelse. I begge tilfælde kan og skal Energicenter Aalborg kunne være den professionelle samarbejdspartner. I den forbindelse råder Energicenter Aalborg over energistyringsprogrammet Energykey, der ud over at være et nyttigt værktøj ifm. Energirådgivning også er en grundsten ift. energisyn og energiledelse Fjernkøl Fjernkøl i Aalborg kan på sigt genere store mængder energibesparelser. Energicenter Aalborg skal derfor være på forkant med mulighederne for at kunne konvertere konventionel køl til fjernkøl og have kompetencerne herfor.

8 5.2 Indsatsområder Rådgivning Generelt skal produktet prissættes, så det over for kunden synliggøres, hvad der er uden beregning (timeforbrug, Energy-Key, målinger osv.), når vi laver et projekt hos eller en rapport for en kunde. Prissætning fremgår af aftale med kunderne for at sikre fastholdelse af de energibesparelser, EC er en del af. Kundefokus Offentlige virksomheder Boligkunder, herunder boligforeninger Erhvervsvirksomheder Handel & Service Det er nødvendigt at gøre en indsats for at beholde og udvide kredsen af storkunder, så kundemassen f.eks. består af: Aalborg Portland, Vattenfall, Siemens, Desmi, Segezha, Bladt Industries, Aalborg Sygehuse, Aalborg Kommune, Region Nordjylland, Aalborg Universitet, Fibertex, Alfa Laval, P. P. Hedegaard, Reno Nord, Regionsvaskeriet mv Uddannelse og kompetencer EC skal have så stor en bemanding, at der er et fagligt miljø, som kan inspirere, og som kan matche virksomheder som eksempelvis Aalborg Portland og Vattenfall. Det er vigtigt at de faglige kompetencer også afspejler de muligheder for at generere energibesparelser, der er listet ovenfor. Inden for det faglige miljø skal EC vedblive at spænde over hele skalaen fra klimaskærm til virksomhedens processer. Det skal via kurser og efteruddannelse sikres, at det nuværende faglige miljø bibeholdes. For at kunne matche fremtidens tekniske behov, skal det faglige miljø styrkes dels gennem fagkurser og dels gennem andre kursustyper, som udvikler medarbejdernes evne til at kommunikere med og rådgive på alle planer i virksomhederne. Gennem MUS-samtaler skal den enkelte medarbejders kompetencer, ønsker og muligheder fastlægges, så alle medarbejdere får et delmål af centrets samlede mål. Leverandører skal i videst mulig omfang inviteres og vise nyheder inden nyhederne offentliggøres over for markedet. Det forudsættes, at EC stadig har besøg eller deltager i minimum 15 leverandørseancer om året Kultur Kulturen på EC skal være en enhedskultur, som omfatter centrets fællesværdier, og hvor frihed og selvstændighed for den enkelte medarbejder har stor prioritet. Desuden skal centret have flere fællesarrangementer, hvor fokus mere er på samfund, udvikling og holdninger end på teknik.

9 Videndeling skal fortsat være en naturlig del af kulturen og skal eventuelt udbygges med formelle metoder og rutiner Markedsføring Der skal udarbejdes reklamer og annoncer, der fortæller om Energicentret og dets funktion og arbejdsområder. Reklamerne skal udsendes til kunder eller udsendes i områder f.eks. Lindholm, Svenstrup, Hals, Sundsholmen, Støvring eller Hobro/Mariager, hvor der er klynger af virksomheder på et begrænset geografisk område. Energicenter Aalborg skal have udarbejdet en brochure/indstik til udlevering til kunder og mulige kunder. Der skal laves markedsføring i forhold til køb af energibesparelser hos private samt muligheder for at lave aftaler på aktørniveau. Der skal udføres en generel markedsføringsplan for Energicenter Aalborg. Hjemmesiden skal opdateres Den gode historie For hvert af de større projekter udarbejder Energicentrets projektleder en artikel, som fortæller om projektet, så både EC og virksomheden bliver eksponeret, og så ECs øvrige kunder får et generelt større kendskab til Energicentret og dets virke Indberetningssystem Energibesparelser genereret af Energicenter Aalborg, Aalborg Forsyning Varme, Aalborg Forsyning Gas, aktører, private husstande og forbrugere eller købte besparelser skal alle lande i samme system. Det er derfor nødvendigt at investere i et system, der skal kunne håndtere disse besparelser. Det vil ud over at generere flere besparelser være med til at understøtte samarbejdet vedr. Grønne Butikker, bæredygtig omstilling o.l., der er besluttet i Aalborg Kommunes klimastrategi samt Aalborg Kommunes bæredygtighedsstrategi, da man herigennem kan generere flere besparelser hos private og mindre erhvervsvirksomheder. Et nyt indberetningssystem vil yderligere kunne reducere de administrative omkostninger, der er ved at håndtere energibesparelserne i det daglige, ved den årlige indberetning til energistyrelsen samt ved ekstern og intern audit. 6 Målsætninger I forhold til fremtidig strategi ønsker Energicenter Aalborg yderligere at styrke: - Samarbejdet med Aalborg Forsyning, Varme. Eksemplificeret ved samarbejdet med udrulning af fjernvarme i Sulsted, Fjernkølingsprojekt, deltagelse i AFV s energisparegruppe samt lignende projekter - Samarbejdet med Aalborg Forsyning, Gas ift. at konvertere el til gas - Tilbuddet til de private industri- og store kunder - Samarbejdet med eksterne aktører - Tilbuddet til private husstande

10 - Samarbejdet i forhold til Center for grøn omstilling i forhold til Grønne Butikker, Netværk for bæredygtig erhvervsudvikling samt Netværk for bæredygtig landbrugsudvikling - Og fastholde samarbejde med Aalborg Kommune samt AK Byg 6.1 Specifikke målsætninger for EC: Der skal gøres en indsats over for de bygningsansvarlige i Aalborg Kommune, så alle energimæssige tiltag, dvs. nybygninger, renoveringer og udvidelser af eksisterende byggeri følges af Energicentret under projektering. Vi skal sikre, at nybyggeri generelt er tænkt energimæssigt korrekt og være en medspiller ikke kun for Aalborg Kommune men generelt set for de, der er defineret som vore kunder blandt andet gennem samarbejde med AK Byg og By- og Landskabsforvaltningen. Vi skal være en aktiv medspiller ift. udførelse af energisyn ved større virksomheder via egen energisynskonsulent samt etablering af energistyring og certificeret energiledelse. Vi skal være i stand til at analysere en virksomheds brug af råvarer med henblik på eventuelt at erstatte disse med andre råvarer, hvor affaldet så kan bruges som ny råvare i en anden virksomhed. Vi skal have fokus på vort primære produkt, som skal udvikles løbende og afspejle samfundsudviklingen. Der kan være tale om at skifte fokus alt efter, hvad den siddende regering har som hovedmål inden for energibesparelser. Produktet skal udvikles ved, at EC: o Ud over at optimere på energiforbruget også skal være behjælpelig med at optimere kundens energipris (el, gas, varme mv.). o Skal være opmærksom på, hvordan vi kan skabe en værdi for vore kunder. Tænke på værdikæder se sammenhængen mellem virksomhedens/kundens produkt og vores energirådgivning. Ikke være låst i den traditionelle energirådgivning. o Tænke i helheder ift. at kunne rådgive kunden omkring de bedste løsninger i forhold til fjernvarme, konvertering til bygas samt mulighed for fjernkøling. o Skal være den værdifulde konsulent for virksomheden/kunden, hvor ECs ydelse er med til at give kunden en signalværdi over for kundens relationer. Vi skal have et indberetningssystem, der muliggør en lettere administrativ håndtering af besparelser, samarbejde med private husstande, lettere samarbejde med aktører mv. Vi skal lave en plan ift. både markedsføring og den gode historie. 6.2 Generelle målsætninger for EC ift. Kunder Vi vil imødekomme kundernes behov. Vi vil aktivt følge og påvirke udviklingen. Vi vil være effektive og tidssvarende i vores sagsbehandling.

11 6.3 Generelle målsætninger for EC ift. synergi Vi vil videreudvikle det høje faglige miljø. Vi vil forankre viden i organisationen. Vi vil tilrettelægge arbejdsprocesserne med optimal udnyttelse af digitale muligheder. Vi vil skabe overblik og stille nødvendig viden til rådighed for enhver beslutning på ethvert niveau. 6.4 Generelle målsætninger for EC ift. strategi Vi vil fremme helhedstænkning og skabe sammenhæng i Aalborg Forsyning-koncernen. Vi vil fremtidssikre organisationen gennem øget markedsbevidsthed, kundeinddragelse og dialog samt øget bevidsthed om innovation og nytænkning. Vi vil aktivt medvirke til at udvikle og realisere Aalborg Kommunes miljø-, energi- og klimamålsætninger. 6.5 Generelle målsætninger for EC ift. arbejdsmiljø Vi vil fremme en kultur, hvor fællesskab, gensidig respekt og engagement er en selvfølge. Vi vil være en attraktiv arbejdsplads. Vi vil fortsætte med at være certificeret inden for arbejdsmiljø. Vi vil indføre og implementere KLS-system. 7 Politiske og lovgivningsmæssige temaer, der kan få indflydelse på budgettet. Der er pt. ved at blive udarbejdet en evaluering af energispareindsatsen. Energispareindsatsen evalueres hvert tredje år og det kan betyde at kravene til mængden af energibesparelser ændres fra 2016 og frem. Fjernelsen af bolig/job-ordningen har betydet en kraftig reduktion af projekter udført hos private boliger. Energicenter Aalborg har indgået aftaler med eks. Isolatørvirksomheder omkring køb af energibesparelser og ift er der i januar 2015 sket et fald på godt 75% af mængden af projekter og indberetninger fra disse aktører. En genindførsel af bolig/job-ordningen vil sandsynligvis kunne bringe mængden af projekter tilbage på tidligere niveau. Indførelse af lov om obligatorisk energisyn eller certificeret energiledelse hos større kunder, vil kunne få en positiv indvirkning på mængden af energibesparelser. Det er dog endnu uvist, da bekendtgørelsen endnu er ny. 8 Foreløbige ønsker til Budget Med baggrund i ovennævnte strategiske overvejelser vil de samlede årlige energibesparelser løbe sig op på MWh stigende med MWh ved overtagelsen af Nørresundby Fjernvarme. I alt giver det et samlet budget til energibesparelser på MWh. Med en gennemsnitlig pris på 40 øre bliver den samlede økonomi til energibesparelser på 24,9 mio. kr. Energicenter Aalborg forventer at kunne fastholde en pris i omegnen af øre/kwh (prisen er stigende ift. den øgede konkurrence på markedet og stigende krav til energiselskaberne).

12 Energicenter Aalborg har hidtil kunne producere ca MWh per mand, hvilket giver et gennemsnitligt årligt afkast på ca MWh og budgetmæssigt 3,6 til 4,2 mio. kr. Derudover forventer Energicenter Aalborg at fastholde udgifter til andre aktiviteter med lignende forbruget i 2013 og Ift. de øgede aktiviteter hos kunder samt især hos Aalborg Kommune vurderes det, at Energicenter Aalborg kan øge graden af egen producerede energibesparelser ved tilførsel af flere ressourcer i form af timer. Dog har en ny energirådgiver en indkøringsperiode på minimum seks måneder ift., at anviste projekter bliver til realiserede energibesparelser.

Strategiplan 2016-2019

Strategiplan 2016-2019 UDKAST AF 10.02.2015 Strategiplan 2016-2019 Energi og Renovation Energicenter Aalborg Udgiver: Miljø- og Energiforvaltningen Administration og Service Udgivelse: 10.02.2015 Sagsnr.: 2015-006626 Dok.nr.:

Læs mere

Strategiplan

Strategiplan UDKAST AF 10.02.2015 Strategiplan 2016-2019 Udgiver: Miljø- og Energiforvaltningen Udgivelse: 10.02.2015 Sagsnr.: 2015-006626 Dok.nr.: 2015-006626-1 Tekst: Strategiplanlægning 2016-2019 for Side 2 af 5

Læs mere

Forpligtelser til energibesparelser og værktøjer til at indfri dem. Af Christian Byrjalsen, Energicenter Aalborg

Forpligtelser til energibesparelser og værktøjer til at indfri dem. Af Christian Byrjalsen, Energicenter Aalborg Forpligtelser til energibesparelser og værktøjer til at indfri dem Af Christian Byrjalsen, Energicenter Aalborg Energicenter Aalborg Byrådet traf i 1992 beslutning om etablering af Energicenter Aalborg

Læs mere

Strategiplan Miljø- og Energiplanlægning

Strategiplan Miljø- og Energiplanlægning Strategiplan 2017-2020 Miljø- og Energiplanlægning Udgiver: Aalborg Forsyning Stigsborg Brygge 5 Postboks 169 9400 Nørresundby Udgivelse: Sagsnr.: 2016-002282 Dok.nr.: 2016-002282-1 2 1 Indledning Strategiplanen

Læs mere

Grønt Regnskab. Energicenter Aalborg Administration

Grønt Regnskab. Energicenter Aalborg Administration Grønt Regnskab Miljø- Grønt og regnskab Energiforvaltningen 2014 Energicenter Aalborg 2015 Administration Udgiver: Aalborg Kommune Miljø- og Energiforvaltningen, Energicenter Hjulmagervej 18 9000 Aalborg

Læs mere

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt.

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt. 1 of 6 Bilag 4: Udvalg af virkemidler til opfyldelse målsætninger i Borgmesteraftalen Borgmesteraftalen omfatter kommunen som geografisk enhed og ved indgåelse af aftalen forpligtede kommunen sig til en

Læs mere

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS INDLEDNING Klimaforandringerne er en af de største udfordringer, som verden står over for i dag. Derfor har Danmark et nationalt mål om at være uafhængig

Læs mere

Forsyningsvirksomhederne - plan for ressource- og energispareindsats 2013-2015.

Forsyningsvirksomhederne - plan for ressource- og energispareindsats 2013-2015. Punkt 10. Forsyningsvirksomhederne - plan for ressource- og energispareindsats 2013-2015. 2012-38084. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender, at den indsats, der er beskrevet

Læs mere

Miljø- og Energiforvaltningen

Miljø- og Energiforvaltningen Præsentation for Miljø- og Energiudvalget 5. februar 2014 Præsenteres af Konstitueret administrationschef Jan Brandsen AK Indkøb AK Indkøb Administration Hvordan arbejder vi Vores nuværende mission Vi

Læs mere

Strategiplan

Strategiplan UDKAST AF 10.02.2015 Strategiplan 2016-2019 Energi og Renovation Aalborg Forsyning, Renovation Udgiver: Miljø- og Energiforvaltningen Aalborg Forsyning, Renovation Udgivelse: 10.02.2015 Sagsnr.: 2015-002830

Læs mere

Miljø- og Energiforvaltningen

Miljø- og Energiforvaltningen - og Energiforvaltningen Drifts- og anlægsramme for - og Energiforvaltningen Beløb i 1.000 kr. Drift 2015 Anlæg 2015 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Aalborg Forsyning, Gas 14.401 14.571 Aalborg Forsyning,

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 24 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 24 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 24 Offentligt FAKTAARK OM ENERGIBESPARELSER NOTAT 22. oktober 2015 LOJ 1. Baggrund Net- og distributionsselskaber inden for fjernvarme, el,

Læs mere

KENDER DU ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS? Få et bedre afsæt, når du hjælper dine kunder med energiforbedringer

KENDER DU ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS? Få et bedre afsæt, når du hjælper dine kunder med energiforbedringer KENDER DU ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS? Få et bedre afsæt, når du hjælper dine kunder med energiforbedringer ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus på at reducere

Læs mere

Nyt om energibesparelser: Status og fremtidige rammer

Nyt om energibesparelser: Status og fremtidige rammer Nyt om energibesparelser: Status og fremtidige rammer Chefkonsulent Peter Bach Gastekniske Dage 2017 23. juni 2017 Side 1 Energiselskabernes indsats Side 2 Forbrug og effektiviseringer Store effektiviseringer

Læs mere

Nordjyllandsværkets rolle i fremtidens bæredygtige Aalborg

Nordjyllandsværkets rolle i fremtidens bæredygtige Aalborg Nordjyllandsværkets rolle i fremtidens bæredygtige Aalborg Rådmand Lasse P. N. Olsen, Miljø- og Energiforvaltningen, E-mail: lo-byraad@aalborg.dk Energiteknisk Gruppe - IDA Nord - 16. september 2015 Hvem

Læs mere

Tilskud til energioptimeringer. Christian Byrjalsen Afsnitsleder, Aalborg Energicenter 9. April 2017

Tilskud til energioptimeringer. Christian Byrjalsen Afsnitsleder, Aalborg Energicenter 9. April 2017 Tilskud til energioptimeringer Christian Byrjalsen Afsnitsleder, Aalborg Energicenter 9. April 2017 Dagens temaer Om Aalborg Energikoncern Tilskud til energibesparelser Energibesparelser i sommerhuse Sommerhuse

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet. NOTAT 25. september 2008 J.nr. 033003/33009-0726 Ref. el Energieffektivitet og internationalt samarbejde Side 1/5 Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Læs mere

Energirådgivning Hvad betyder det at få eksterne øjne på? v. Ulf Rytter Jensen Fagansvarlig ingeniør Forretningsudvikling & EnergiMidt Rådgivning

Energirådgivning Hvad betyder det at få eksterne øjne på? v. Ulf Rytter Jensen Fagansvarlig ingeniør Forretningsudvikling & EnergiMidt Rådgivning Energirådgivning Hvad betyder det at få eksterne øjne på? v. Ulf Rytter Jensen Fagansvarlig ingeniør Forretningsudvikling & EnergiMidt Rådgivning Agenda 11.15-12.00 Om EnergiMidt Energistyring handler

Læs mere

Thomas Kastrup-Larsen Rådmand Sundhed og Bæredygtig Udvikling

Thomas Kastrup-Larsen Rådmand Sundhed og Bæredygtig Udvikling Thomas Kastrup-Larsen Rådmand 1 2 3 4 5 6 Målsætning: Aalborg Kommune fri af fossile brændsler senest i 2050. Bernd Müller, AAU-2011 7 Energibesparelser Mål: 40 50 % reduktion af energiforbruget frem mod

Læs mere

Informationsteknologi, planlægning og borgerinddragelse TREFOR Energi A/S v/henrik Lunde

Informationsteknologi, planlægning og borgerinddragelse TREFOR Energi A/S v/henrik Lunde Informationsteknologi, planlægning og borgerinddragelse TREFOR Energi A/S v/henrik Lunde Koncern overblik TREFOR TREFOR A/S TREFOR INVEST TREFOR Vand A/S 45,73 % IRD A/S 2 Stensåsa Vindkraft AB Lerkaka

Læs mere

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI UDVIKLER, TÆNKER NYT OG SIKRER EN BÆREDYGTIG FREMTID Vi er aktivt med til at løse den klimamæssige udfordring I alle dele af EWII arbejder vi strategisk og

Læs mere

Sbsys dagsorden preview

Sbsys dagsorden preview Side 1 af 8 til mødet i Teknik- og miljøudvalget 2014-17 den 19. april 2016 kl. 13:00 i Faaborg Side 2 af 8 Indkaldelse Søren Kristensen Hans Jørgensen Claus Jørgen Bendtsen Kristian Nielsen Mads Holdgaard

Læs mere

Status for energiselskabernes energispareindsats 2016

Status for energiselskabernes energispareindsats 2016 Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 EFK Alm.del Bilag 287 Offentligt Status for energiselskabernes energispareindsats 2016 Kontor/afdeling Center for Systemanalyse, Energieffektivitet og Global

Læs mere

AB mod Mission, Vision og Værdigrundlag

AB mod Mission, Vision og Værdigrundlag AB mod 2020 Mission, Vision og Værdigrundlag Arbejdernes Boligforening AB mod 2020 AB har siden 1917 arbejdet målrettet på at sørge for gode boliger til alle. Denne mission er stadig gældende for os både

Læs mere

Energibesparelser: Hvad er status, og hvor er vi på vej hen? 01. dec. 15. Energibesparelser. Hvad er status, og hvor er vi på vej hen?

Energibesparelser: Hvad er status, og hvor er vi på vej hen? 01. dec. 15. Energibesparelser. Hvad er status, og hvor er vi på vej hen? Energibesparelser Hvad Dagsorden 2 Velkomst og introduktion til de nyeste energispareordninger Konsulent Anne Lund Andersen, DI Energi Energiforbruget i industrien er faldet fra 1980-2014 Endeligt energiforbrug

Læs mere

Gearing til succes VIS I O N, M I S S I O N, V Æ R D I E R O G S T R A T E G I

Gearing til succes VIS I O N, M I S S I O N, V Æ R D I E R O G S T R A T E G I Gearing til succes Lad os gøre en forskel VIS I O N, M I S S I O N, V Æ R D I E R O G S T R A T E G I LOS DE PRIVATE SOCIALE TILBUD E M D R U P V E J 1 1 5 A, 2 4 0 0 K Ø B E N H A V N N V Indhold Indledning...

Læs mere

Tilskud til energioptimering

Tilskud til energioptimering Tilskud til energioptimering Præsentation Peter Jonsson, Maskinmester, 48 år. Kommer fra SE Big Blue, som er SE s energirådgivningsselskab Baggrund er over 20 års erfaring med ledelse af tekniske afdelinger

Læs mere

Borgmesterpagten. Handleplan for 20 % reduktion af CO 2 udledningen inden 2020. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000

Borgmesterpagten. Handleplan for 20 % reduktion af CO 2 udledningen inden 2020. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Borgmesterpagten Handleplan for 20 % reduktion af CO 2 udledningen inden 2020 Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 1 Forside: Døvehøjskolen Castberggaard har udskiftet oliefyret med solceller og varmepumper;

Læs mere

2012 33.951 målere 11,5 mio. m 2 opvarmet areal 36,0 mio. m 3 fjernvarme/år Omsætning 679 mio. kr. Aalborg Portland. Nordjyllandsværket.

2012 33.951 målere 11,5 mio. m 2 opvarmet areal 36,0 mio. m 3 fjernvarme/år Omsætning 679 mio. kr. Aalborg Portland. Nordjyllandsværket. Aalborg Portland 2012 33.951 målere 11,5 mio. m 2 opvarmet areal 36,0 mio. m 3 fjernvarme/år Omsætning 679 mio. kr. Nordjyllandsværket Reno-Nord Energipolitiske pejlemærker Varmeforsyningsløsninger - klimabelastning

Læs mere

Fremme af varmepumper i Danmark

Fremme af varmepumper i Danmark Fremme af varmepumper i Danmark Energiaftalen i februar og hvad så nu? Mikkel Sørensen Energipolitisk aftale 21. februar 2008: En aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne,

Læs mere

VE til proces set fra et. energiselskab

VE til proces set fra et. energiselskab VE til proces set fra et Hvem er vi? energiselskab v. Christina Monrad Andersen Lokalenergi Handel A/S To veje til at få tilskud VE til proces: Projekter som erstatter fossile brændsler til procesformål

Læs mere

DANAKs strategi 2010-2014

DANAKs strategi 2010-2014 DANAKs strategi 2010-2014 DANAKs mission DANAK sikrer troværdig dokumentation gennem akkreditering. DANAKs vision DANAK vil udbrede markedets kendskab til akkreditering, og være en troværdig samarbejdspartner.

Læs mere

Notatark. Udkast. Handleplan for Borgmesterpagten

Notatark. Udkast. Handleplan for Borgmesterpagten Notatark Sagsnr. 01.05.12-G00-4-12 Sagsbehandler Niels Rauff Udkast 26.5.2015 Handleplan for Borgmesterpagten Det er Hedensted Kommunes overordnede mål, at blive tilnærmelsesvis CO 2 -neutral. På den baggrund

Læs mere

VE til proces. DAU konference Energi management Carlsberg - Fredericia 19. juni 2014. Charlotte Forsingdal

VE til proces. DAU konference Energi management Carlsberg - Fredericia 19. juni 2014. Charlotte Forsingdal VE til proces DAU konference Energi management Carlsberg - Fredericia 19. juni 2014 Charlotte Forsingdal VE til proces - energiaftalen Energiaftalen af 22. marts 2012: Puljen skal fremme energieffektiv

Læs mere

VE til proces Strategisk emnedag om energi Koldkærgård. 4. Februar 2014 Eva Lembke

VE til proces Strategisk emnedag om energi Koldkærgård. 4. Februar 2014 Eva Lembke VE til proces Strategisk emnedag om energi Koldkærgård 4. Februar 2014 Eva Lembke VE til proces teamet Morten Pedersen (chef) Jette Ellegaard Vejen(projektleder) Eva Lembke Nikolaj Ladegaard(barselsorlov)

Læs mere

Strategiplan 2010 2013

Strategiplan 2010 2013 Strategiplan 2010 1. Kunden i centrum Fredensborg Forsyning A/S har som primær opgave at forsyne kunderne inden for vores tre områder: Vandforsyning Spildevand Affald Det gør vi gennem en teknisk kvalificeret

Læs mere

Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15

Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15 Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15 Direktør Michael H. Nielsen Den 28. januar 2015 Mål om fossil uafhængighed i 2050 skal nås af tre veje Energieffektivisering Fossil uafhængighed i 2050 Fleksibilitet

Læs mere

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Madservice Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Gitte Larsen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

Strategiplan

Strategiplan UDKAST AF 10.02.2015 Stregiplan 2016-2027 Energi og Renovion, Aalborg Forsyning, Gas Udgiver: Aalborg Forsyning, Gas Gasværksvej 28 9000 Aalborg Udgivelse: 10.02.2015 Sagsnr.: 2015-002830 Dok.nr.: 2015-002830-7

Læs mere

Generelle lederkompetencer mellemledere

Generelle lederkompetencer mellemledere Generelle lederkompetencer mellemledere Personale- og teamledelse: min. niveau 3 Skaber et godt arbejdsklima gennem information, dialog og involvering Har øje for den enkeltes talenter og ressourcer Sikrer

Læs mere

Bæredygtighed - fra strategi til undervisning. Steffen Lervad Thomsen Bæredygtighedskoordinator Miljø og Energiforvaltningen

Bæredygtighed - fra strategi til undervisning. Steffen Lervad Thomsen Bæredygtighedskoordinator Miljø og Energiforvaltningen Bæredygtighed - fra strategi til undervisning Steffen Lervad Thomsen Bæredygtighedskoordinator Miljø og Energiforvaltningen Disposition - Organisering - Strategier og mål - Initiativer - Resultater Organisation

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

Fællesskab, sammenhæng og forenkling

Fællesskab, sammenhæng og forenkling Strategi 2018 Fællesskab, sammenhæng og forenkling Region Nordjylland skal sikre borgerne bedre kvalitet, øget faglighed og driftsøkonomisk bæredygtighed inden for alle tre sektorer; Sundhed, Specialsektoren

Læs mere

Strategi 2020 Helhed - Sammenhæng - Tryghed

Strategi 2020 Helhed - Sammenhæng - Tryghed Strategi 2020 Helhed - Sammenhæng - Tryghed Forord Sundhedsdatastyrelsen blev dannet i 2015 for at fastholde og udvikle den styrkeposition, Danmark har på digitalisering og nationale data på sundhedsområdet.

Læs mere

HMN GasNet P/S. Håndtering af den nye energispareaftale Energisparechef Per Jensen

HMN GasNet P/S. Håndtering af den nye energispareaftale Energisparechef Per Jensen HMN GasNet P/S Håndtering af den nye energispareaftale Energisparechef Per Jensen Agenda Status på energispareindsatsen i HMN GasNet Overordnede betragtninger om den nye energispareaftale Håndtering af

Læs mere

Direktørkontrakt 2009

Direktørkontrakt 2009 Direktørkontrakt 2009 1 Finanstilsynets direktørkontrakt for 2009 Direktørkontrakten og styrelsens resultatkontrakt udgør Økonomi- og Erhvervsministeriets kontraktstyring i relation til styrelsen. Mens

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

Statsstøtte til omlægning fra fossilt brændsel til proces til vedvarende energi

Statsstøtte til omlægning fra fossilt brændsel til proces til vedvarende energi Statsstøtte til omlægning fra fossilt brændsel til proces til vedvarende energi Scandic Aalborg den 21. januar 2014 Per Jan Pedersen Energisynskonsulent Mobilnr. 045 2964 6562 Energi Nord A/S Over Bækken

Læs mere

Energikonference den 1. december 2015

Energikonference den 1. december 2015 Energikonference den 1. december 2015 Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Kristian Tilsted Klima- Miljø- og Teknikudvalget Nedbringelsen af CO2-udledningen Vi gør allerede meget, men vi kan gøre

Læs mere

Strategi for Frederiksberg Forsyning A/S

Strategi for Frederiksberg Forsyning A/S Strategi 2020 for Frederiksberg Forsyning A/S Forord 2 Omverdenen 3 Vores vision 4 Vores mission 5 Strategiske mål 6 Strategiske temaer 7 Strategi 2020 kunden er i centrum Det er vores ambition at levere

Læs mere

en vigtig del af DIN hverdag DIN STRATEGI

en vigtig del af DIN hverdag DIN STRATEGI en vigtig del af DIN hverdag DIN STRATEGI Indhold 2020 DIN Strategi... 4 Mission... 5 Vision... 6 Indsatsområder for Strategi 2020.... 7 Kundefokuserede produkter og ydelser.... 7 Forsyningssikkerhed og

Læs mere

Miljø- og Energiforvaltningen Stigsborg Brygge Nørresundby. Udgivelse: April Sagsnr.: Dokumentnr.

Miljø- og Energiforvaltningen Stigsborg Brygge Nørresundby. Udgivelse: April Sagsnr.: Dokumentnr. Udgiver: Aalborg Kommune Miljø- og Energiforvaltningen Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Udgivelse: April 2015 Sagsnr.: 2014-190737 Dokumentnr.: 2014-190737-2 Titel: Status for ressource- og energispareindsats

Læs mere

Status på øget energispareindsats

Status på øget energispareindsats Status på øget energispareindsats Per Jensen Funktionschef HMN Naturgas I/S 19-05-2010 1 Disposition Tilbageblik Den nye indsats i perioden 2010 2020 Hvad er der sket? Hvem har hvilke udfordringer? Spørgsmål

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

Den aktuelle energipolitik i Danmark - byggeriets rolle i de politiske målsætninger. Teknologirådet 20. marts 2013 Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri

Den aktuelle energipolitik i Danmark - byggeriets rolle i de politiske målsætninger. Teknologirådet 20. marts 2013 Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri Den aktuelle energipolitik i Danmark - byggeriets rolle i de politiske målsætninger Teknologirådet 20. marts 2013 Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri Agenda Politiske målsætninger og energiforbrug i bygninger

Læs mere

Temadag for energieffektivisering april Energisyn

Temadag for energieffektivisering april Energisyn Temadag for energieffektivisering april 2017 - Energisyn Indhold Baggrund for energisyn i store virksomheder Hvilke virksomheder er omfattet Hvad skal energisynet indeholde Registreringsordningen for Energisynskonsulenter

Læs mere

ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER. Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne

ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER. Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus på at reducere energiforbruget.

Læs mere

Indstilling. Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø

Indstilling. Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 28. maj 2013 Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden Denne indstilling skal fremme anvendelsen af vedvarende

Læs mere

Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Administration Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Udgivelse: April 2013 Sagsnr.

Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Administration Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Udgivelse: April 2013 Sagsnr. Grønne regnskaber 2012 Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Administration Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Udgivelse: April 2013 Sagsnr.: 2013-76622 Dok.nr.: Titel: Grønt Regnskab for

Læs mere

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling Grøn Generation strategi Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling 1 Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

LÆS DENNE PIXI BOG OM ENERGI I NORDJYLLAND FOR AT:

LÆS DENNE PIXI BOG OM ENERGI I NORDJYLLAND FOR AT: ET ENERGISK NORDJYLLAND LÆS DENNE PIXI BOG OM ENERGI I NORDJYLLAND FOR AT: Få et smugkig på fremtidens energisystem og dets muligheder for bosætning og erhverv Se hvordan energiplanlægning kan gøre Nordjylland

Læs mere

Geografisk spredning af økonomiske konsekvenser for husholdninger og virksomheder ved Vores energi

Geografisk spredning af økonomiske konsekvenser for husholdninger og virksomheder ved Vores energi N O T AT Geografisk spredning af økonomiske konsekvenser for husholdninger og virksomheder ved Vores energi Initiativerne samt finansieringsmodellen fra Vores energi vil give gevinster såvel som udgifter

Læs mere

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 FORORD Dansk Byggeri har udarbejdet en ny strategi. Efter en lang periode med krise og tilpasninger ser vi nu fremad og fokuserer på udvikling. Derfor

Læs mere

Energistrategien ved Energi-, miljø- og klimaudvalget

Energistrategien ved Energi-, miljø- og klimaudvalget en ved Energi-, miljø- og klimaudvalget Bæredygtighed energistrategi, indeklima og miljø er udpeget som særligt indsatsområde for Boligkontoret Århus, under det mere overordnede fokusfelt: Din fremtidssikrede

Læs mere

Fremtidens smarte fjernvarme

Fremtidens smarte fjernvarme Fremtidens smarte fjernvarme Omstilling til fossilfri varmeproduktion Aalborg Kommunes strategi for fossilfri varmeproduktion Rådmand Lasse P. N. Olsen, Miljø- og Energiforvaltningen, E-mail: lo-byraad@aalborg.dk

Læs mere

Dansk Gartneri Generalforsamling 27. februar 2013

Dansk Gartneri Generalforsamling 27. februar 2013 Dansk Gartneri Generalforsamling 27. februar 2013 Ib Larsen, Energistyrelsen Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Bedre vilkår for danske virksomheder Regeringen vil gøre det mere attraktivt at

Læs mere

OBLIGATORISKE ENERGISYN, ENERGILEDELSE OG TILSKUD

OBLIGATORISKE ENERGISYN, ENERGILEDELSE OG TILSKUD OBLIGATORISKE ENERGISYN, ENERGILEDELSE OG TILSKUD Pia Clausen Seniorprojektleder Reg. Energisynskonsulent Tlf. 31 75 17 05 Nr. Farimagsgade 37-1364 København K Danmark Storegade 1-8382 Hinnerup Danmark

Læs mere

Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune

Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune Mod en fossilfri fremtid Hvor er vi, hvor skal vi hen og hvordan når vi målet? Marie-Louise Lemgart, Klimakonsulent Teknik- og Miljøcenter, Høje-Taastrup

Læs mere

Aarhus Kommune. vil give grøn varme til borgerne

Aarhus Kommune. vil give grøn varme til borgerne vil give grøn varme til borgerne v/jan B. Willumsen, afdelingschef Hvem er vi Hvad har vi nået hvad kan vi Målsætninger Hvad er planen Udfordringer, samspil, samarbejde hvem er vi? En offentlig virksomhed

Læs mere

Bæredygtige løsninger til byggeri og bolig

Bæredygtige løsninger til byggeri og bolig Bæredygtige løsninger til byggeri og bolig Safarrissoq Hvor de stille strømme tager fart men!!!! Tiltag der påvirker markedet for vedvarende energi Stigende priser på fossile brændsler Energi- og forsyningsselskaber

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

VE til proces. Temadag: VE til proces 27. november 2013. Jette Ellegaard Vejen

VE til proces. Temadag: VE til proces 27. november 2013. Jette Ellegaard Vejen VE til proces Temadag: VE til proces 27. november 2013 Jette Ellegaard Vejen VE til proces - energiaftalen Energiaftalen af 22. marts 2012: Puljen skal fremme energieffektiv konvertering til vedvarende

Læs mere

Hvad ser Dansk Byggeri i krystalkuglen? Energi og Byggemesse 2012 Den 20. november, Borgen, Sønderborg Chefkonsulent Camilla Damsø Pedersen

Hvad ser Dansk Byggeri i krystalkuglen? Energi og Byggemesse 2012 Den 20. november, Borgen, Sønderborg Chefkonsulent Camilla Damsø Pedersen Hvad ser Dansk Byggeri i krystalkuglen? Energi og Byggemesse 2012 Den 20. november, Borgen, Sønderborg Chefkonsulent Camilla Damsø Pedersen Dansk Byggeri og Erhvervspolitisk afdeling Erhvervs- og arbejdsgiverorganisation

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Titel: Status for Forsyningsvirksomhedernes ressource- og energispareindsats 2013 Forside: Aalborg Kommune, billedbank

Titel: Status for Forsyningsvirksomhedernes ressource- og energispareindsats 2013 Forside: Aalborg Kommune, billedbank Udgiver: Aalborg Kommune Forsyningsvirksomhederne Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Udgivelse: April 2014 Sagsnr.: 2013-50834 Dokumentnr.: 2014-38560 Titel: Status for Forsyningsvirksomhedernes ressource-

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

ENERGI & KOMMUNIKATION

ENERGI & KOMMUNIKATION ENERGI & KOMMUNIKATION Et kursusforløb i effektiv energiledelse og handlekraftig kommunikation KURSUSDAGE Modul 1: 23/10-2013 Modul 2: 27/11-2013 Modul 3: 22/1-2014 Modul 4: 19/2-2014 Modul 5: Individuel

Læs mere

Branchedag for Danske Bygningskonsulenter 28. oktober 2015 HENRIK ANDERSEN ENERGISTYRELSEN

Branchedag for Danske Bygningskonsulenter 28. oktober 2015 HENRIK ANDERSEN ENERGISTYRELSEN Branchedag for Danske Bygningskonsulenter 28. oktober 2015 HENRIK ANDERSEN ENERGISTYRELSEN UDFORDRINGEN: 35 PCT. AF DANMARKS SAMLEDE ENERGIFORBRUG ANVENDES I BYGNINGER TIL VARME OG VARMT VAND ENDELIGT

Læs mere

BedreBolig En ny ordning under Energistyrelsen

BedreBolig En ny ordning under Energistyrelsen BedreBolig En ny ordning under Energistyrelsen Formål Fremme energirenovering af private boliger Fjerne barrierer gøre det nemt og overskueligt Samlet rådgivning hos én aktør gennem hele processen Skal

Læs mere

Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED. bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse

Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED. bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse strategi Aktivt medborgerskab er en grundpille i et velfungerende

Læs mere

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende.

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Punkt 6. IT redegørelse. 2011-30002. Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Sagsbeskrivelse Denne redegørelse

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Formålet med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi Tydelig effekt i markederne er at

Læs mere

Forklaring vedrørende angivelse af metode

Forklaring vedrørende angivelse af metode Grønne regnskaber 2013 Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Administration Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Udgivelse: April 2014 Sagsnr.: 2013-50949 Dok.nr.: 2014-40605 Titel: Grønt

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI INTRO KOMPETENCEUDVIKLING TIL GAVN FOR BÅDE MEDARBEJDERE OG INSTITUT MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kompetenceudvikling skal målrettet understøtte

Læs mere

Nyt fra Energistyrelsen. Tina Sommer Kristensen ERFA-træf Maj 2015

Nyt fra Energistyrelsen. Tina Sommer Kristensen ERFA-træf Maj 2015 Nyt fra Energistyrelsen Tina Sommer Kristensen ERFA-træf Maj 2015 Indhold Status for energiselskabernes energispareindsats Opfyldelse af sparemålet Omkostninger Hvad viser evalueringen? Aktiviteter og

Læs mere

Aftalestyring Dato 9. dec. 2011 Dokumentnr. 1057398 Sagsnr. 370527. Varde Kommunes overordnede vision. Teknik & Miljø s værdigrundlag

Aftalestyring Dato 9. dec. 2011 Dokumentnr. 1057398 Sagsnr. 370527. Varde Kommunes overordnede vision. Teknik & Miljø s værdigrundlag Aftalestyring Dato 9. dec. 2011 Dokumentnr. 1057398 Sagsnr. 370527 Reference nigr Aftale mellem Varde Byråd og Teknik og Miljø 2012 Varde Kommunes overordnede vision Vi vil opleves som et sted - med et

Læs mere

Agenda 21 - fra proces til resultater

Agenda 21 - fra proces til resultater Agenda 21 - fra proces til resultater Nyt samarbejde Danske kommuner er i gang med at omsætte lokal Agenda 21 i handling, det er en stor udfordring for mange. Vi er tre rådgivende organisationer, som har

Læs mere

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten 3.0 - borgernær energirådgivning og information Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten har siden 2005 ydet uafhængig og uvildig energirådgivning og information til danske energiforbrugere.

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG. 6 pejlemærker

LEDELSESGRUNDLAG. 6 pejlemærker LEDELSESGRUNDLAG 6 pejlemærker Vi er én Helsingør Kommune Vi fremstår som en fælles enhed Vi har et fælles ansvar Vi tænker i helheder Vi har fokus på vores borgere, brugere og ansatte Vi repræsenterer

Læs mere

Kursus i etablering af lokale partnerskaber. Kursussted Dato, år

Kursus i etablering af lokale partnerskaber. Kursussted Dato, år Kursus i etablering af lokale partnerskaber Kursussted Dato, år 1 Kursus i etablering af lokale partnerskaber Kursusprogram Work-shops! Om Energitjenesten Introduktion til kursus og drejebogen Formålet

Læs mere

Opgavebeskrivelse for Stikprøvekontrol af energiselskabernes energispareindsats Formål. 2. Baggrund for stikprøvekontrollen

Opgavebeskrivelse for Stikprøvekontrol af energiselskabernes energispareindsats Formål. 2. Baggrund for stikprøvekontrollen Opgavebeskrivelse for Stikprøvekontrol af energiselskabernes energispareindsats 2015 Kontor/afdeling Erhverv og energieffektivitet Dato 25. juli 2016 J nr. 2016-7575 /mcf/vkj/hea 1. Formål Formålet med

Læs mere

Træningsmodul4. EPC intermediate & advanced markets

Træningsmodul4. EPC intermediate & advanced markets Træningsmodul4. EPC intermediate & advanced markets EPC Support Strategi Project Transparense Motivationsfaktorer Indeklima og miljø Garanteret forbedring af indeklima i Reduceret miljøpåvirkning Finansiering

Læs mere

Etablering af et system for energisparebeviser som led i øgede forpligtelser for net- og distributionsselskaber

Etablering af et system for energisparebeviser som led i øgede forpligtelser for net- og distributionsselskaber NOTAT 23. april 2007 J.nr. Ref. JL Side 1/7 Etablering af et system for energisparebeviser som led i øgede forpligtelser for net- og distributionsselskaber Baggrund Som led i udmøntningen af Energispareaftalen

Læs mere

Notat. Dok. ansvarlig: KAT/DLI Sekretær: DLI/KAT Sagsnr: 11/188 Doknr: 3 27-09-2011. 27. september

Notat. Dok. ansvarlig: KAT/DLI Sekretær: DLI/KAT Sagsnr: 11/188 Doknr: 3 27-09-2011. 27. september Notat 27. september Dok. ansvarlig: KAT/DLI Sekretær: DLI/KAT Sagsnr: 11/188 Doknr: 3 27-09-2011 En håndværkers muligheder og vilkår for at samarbejde med energiselskaber om energibesparelser en kort introduktion

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere