2017 Medie Information

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2017 Medie Information"

Transkript

1 2017 Mdi Ifoaio

2 dag 11. spb 2015 NYT PARADIS FJERNSTYRING RING AF FOR MASKINER STILLER ROBOTTER NYE SKRAPPE KRAV I ODENSE 2 6 Iviws - poag - yh - væk s - sadovsig - udsilllis vidkofc - auoaio - ds Tchoaia- podukivi - CNC KOM TÆT UNIK STYRING PÅ DE SÆNKER NYESTE TEGLVÆRKS PRODUKTER ENERGIFORBRUG i dk To obocll bliv øgl il abl dask podukio af Liaks sålø i y fabik hos ulvadø AKK Idusis Pi Ra pl d di akdsføig Aoc i vos yk dipal giv sylighd d so ffk ov fo fls bsluigsag i spcifik bach, da avis ha fl læs d a fagdi. Piaoc ha lagidsvik ffk og ha so badig-vædi, så slvo sk aka udviklig i fo oli- aocig, o vi på, a piaoc vil udgø so l af sal aocbudg ag å du. Piaoc ligg også i lkoisk ipap og i PDF udgav. Bgg udgav bys fa såvl PC ll fa abls og saidig avislæss avisakiv. Vi abj hl i på a opi oplag, så vi a ålgupp dy dyb og pæcis, d a di ka ilby. D gø vi auligvis fo hl i a ku ilby ål aocigsuligh. Dudov abj vi ligls d so flksibili i foa; hu også kaiv foa fo a øg uligh fo sø opæksohd - ks og bill gø ikk alid al. D ulig a plac aoc i fobils d lva, dakiol ihold f.ks. i skio og a, d il a giv di akdsføig øg ovædighd og sik, a bliv læs og ikk ba s. Aocs Vi hjælp d a få bds ud af di akdsføig. D gø vi bl.a. vd a s ffk af aoc budskab, og d få du dokuaio fo, o aoc vik f hsig. Væ d og få opi di aoc, så du sikk på, a du fov få s ulig ud af di akdsføigsko. Idsik Få di yk bochuaial disibu d af vos publikaio og a odag og bsluigsag i så og llso viksoh. Slip saidig af d bsvælig idsalig af daa ll lad os sakø di bas d vos. E idsik giv høj sylighd il læs, åb avis, og ulig a sg i øs og vs sa p. bach. Sids, ikk ids, spa i okosig og ssouc il hådig, kuvig og po. UDFLYTNING STØBERI FLYTTEDE TIL POLEN OG FIK SUCCES I DANMARK 8 RUMFART ANDREAS KAN SENDE INDUSTRIEN IND I EN NY TID 4 Fdag 11. spb 2015 N ågag TO TILLÆG MED AVISEN 88 SIDER Sålgossis: Svæ a følg flo 2014 op i å Salg af usfi sål il føvakspo svig i 2015 Ruslad-bloka og svag kisisk akd hovdåsag Si Svjskologisk kæpspig id i fi Foius TPS/i - osilligspaa svjsplafo d illigs, pæcisio og huighd! Fovadlig fa sadad svjsaski il pulssøkil sk på skud Sca QR-ko og læ Fo ifoaio koak Eik Jøgs på obil ll MESSE-MAGASIN AUTOMATION & PROCES HI 2015 løf idusi id i fi MESSE-MAGASIN AUTOMATION & PROCES 16 SIDER Robo skab vy på Als 88 si o Daaks søs idusiss - Jo fl vi, jo dygig ka vi gø vos kæ. Vi få lav saabj ll vos væks og BFI Idkøbs væks, s vi saidig spa hl l på adiisaio, sig Si Joasso, bsylssdl og kassé i Poi S. Poi S hovdkoo i Solød bug 80 poc af s kapaci på a lav adiisaiv abj. Md y saabj bliv al duc- aka, så u ka bug æs al s id og gi på a opi kæ og dygiggø s dl. -Vi slak adiisaio fo a gå y vj og fob os på y i. Dfo ky vi os il BFI Idkøb, so all l af bach. Vi skal ag udfodig, ko i lid spælsk og kokucdygig akd. D sus, vi spa på h saabj, ka vi bug il a få sø akdsal. Bil bliv koplic, og kæv sø bhov fo fuddals. D ka vi u fokus på, sig Si Joasso. To viksoh i auobach slå pjal sa og opå illiobspals E y saabj skal gø dæk-kæ Poi S kokucdygig og høj i fovj go kvali. D skæ søsl af s adiisaio væk vd a idgå saabj d BFI Idkøb. E pss akd og favoabl ægskab ll o, hovdåsag il fusio. Fælls udby Hos o-pofi slskab BFI Idkøb også god ilfds d y saabj, so gav på fl oå. - D jo bach, hvo buikk lukk og bliv solg i, og fo ha vi kigg f y uligh. Poi S ha 25 væks, og vi ha 50, så u få vi sa 75. D giv og volu, og på å bliv vi fohåblig issa fo lvadø. Og jo fl d i idkøbssaabj, jo billig bliv fo all, sig Bja Måsso fa BFI Idkøb. D va fakisk lid af ilfældighd, a Poi S og BFI Idkøb ko i dialog. E af BFI Idkøbs ku kd Poi S og på å blv koak sa i sad. I dag vik hl aulig, a o skal væ i saabj. - D bug al fo g id på adiisaiv abj og papigag va fo ug, og ku vi jo hjælp d. Saidig få vi fl id i vos ogaisaio, så gav ig, sig Bja Måsso. Foo: Da S. Fads Vi s spcialis! Hv s du? sp. i Hig 4 sa 3 hall 2 kocp Auoaio Ulvadø 1 fia Vi ss! Soucig Wid Egy Dak BRD. KLEE A /S T E ANNONCE DET GODE MATCH Es svic g Euopa Poi S, foig af dæk- og auosvicbuikk, ha 25 væks i Daak, på Fæø og 2600 væks i 27 la. D ag pg, saabj g, skal blad a bugs på fuddals af psoal. Poi S vil lig sik sig, a go svic fobliv i op i huig udvikl bach. Saabj spa Poi S fo iiu illio ko ålig, og al ku på adiisaiv oå. Pla, a o ogaisaio skal udy hias ku- og dlskds. ag lav lasvog. Vi lav al i fo auobach og al i fo dæk. D ag ås faig jæv fol i la, sig Si Joasso. Md saabj håb Si Joasso, a isæ fl vogæd vil by Poi S il s u bå i Daak og d g Euopa. - Fohåblig ka s, a Poi S ogl, ka bug hl vj g Euopa, og a sahd hl vj ig. Hvis a fo kspl lav ladsafal, få a sa pis, høj ivau af svic og ko foa i kø, uas hvo i Euopa a. D gæl bå på vos væks, ll hvis a ha bug fo huig hjælp - D skal giv os pofssiol ogaisaio, hvo vi lav sø saabj ll vos væks og BFIs væks. Svic vos alovskygg pioi, og vi sælg os på. Vi ha ag, lav auosvic, vi ha ag, lav ladbug og saabj, sig Si Joasso. - Bil kø læg på li, lukklov ophæv og vi a af udviklig i safu. på vj, sig Si Joasso. Fællsøkooi R pakisk Poi S fly fa lokal i Solød il Taasup, hvo BFI Idkøb hø il. D laiv so æg id bug på a odag fakua fa lvadø, bliv i dag vaag på g ffkiv å af BFI Idkøb. - BFI Idkøb ko id d hlikopsy på vos ogaisaio. D s ig på y å og ka poi, hvad fug, og hvad ikk fug. Nu ha vi fælls adiisaio og ligg i sa bygig. Vi ka bug sa ssouc, dabj il a lav E lavpakisk ig so a væ fl o huslj, gø billig fo os og d vos dl. Jo ovskud, vi ha, jo ka vi giv ilbag il vos dl, sig Bja Måsso. Fa bggs si fohåbig a bgg ogaisaio vil bliv kokucdygig og i sad il a y b vilkå fo s dl. Poi S all so uopæisk oga-isaio. Rød i ogaisaio sa fa Fakig, ha huig spd sig il hl Euopa, hvo svic auobach. D sælg okig 16 illio psovogsdæk o å. Hvis al gå f pla ka y saabj fohåblig få al du høj op. Idyk Bug af vos publikaio il a opå aka sylighd d idyk. Di budskab ykks på aal si i fagbla, bhov. Idykk ko i odsæig il idsik ud il fl læs idil a, ha iss og ag idykk ud og g. E idyk bliv læs op il 5 gag (bas på oplag og læsal). E idyk ka også avs so dioial, hvo vi ka ilby a biså d dakiol og joualisisk faig og vi sa opsæig og podukio af js idyk. Hvd spa i okosig il kuvig og poo, opå so bspals på yk og slipp hl fo al abj, følg d a foså slv hådig. Advoial Du ka vælg a suppl di adiioll akdsføig d advoial. Vi ha dygig flac joualis ilky, ka hjælp d a udabj ks og vi så saidig fo gafisk opsæig, så du få hl fædig poduk. V. Løw A/S Slad 2 DK-2600 Glosup Tlf Fax E-ail:

3 Målgupp Podukioschf, kik og dabj i podukio i fo hholdsvis askiidusi og auoais idusi. Dikø og lll i b fsilligsidusi. Fagbla ofa akull y poduk og podukioso, so vil giv læs b bsluigsgudlag fo viksoh, bå på ko på lag sig. Avis bså af o ligvædig skio. J & Maskiidusi hol dig opda o al vdø poduc idusi d yh fa bå id- og udlad læs all d iss i di fagspcifikk bach E aoc i J-Maskiidusi a di ålgupp hl pæcis. Md 22 udgivls i 2016, bachs højs læsal sa fokus på sal fsilligsidusi, få du d J & Maskiidusi bs dækig il a syliggø di budskab og d syk kdskab il di viksohd. J & Maskiidusi fagbla fo så og llso viksoh i dask fsilligsidusi. TOTALOPLAG LÆSERTAL Læsal: * ONLINE BESØGENDE bsøg/d. NYHEDSBREVE Udss daglig il odag *Kil: Gallup 1. halvå 2016 Folig af odag af J-Maskiidusi El, gas- og fjvafosyig Spcialis bygg- og alægsviksohd Udljig af hvvsjdo Rådgiv viksoh Egoshal Fsilligsidusi Fsilligsidusi: J & Malvaidusi Maski -fsillig, paaio og isallaio Plas Føva Egoshal Maski/spcialudsy Gogafisk folig af odag af J-Maskiidusi Rgio Nodjyllad Rgio Midjyllad Rgio Syddaak Rgio Sjællad Rgio Hovdsa

4 Fokus & dakiol idhold J & Maskiidusi fagbla fo så og llso viksoh og ulvadø i fsilligsidusi og dask al- og askiidusi. Vi sæ fokus på bå uligh og udfodig fo fsilligsidusi i kosa udviklig. Nyh poduk ivi Magasi opl i o skio 1. Skio by på yhdsjoualisik o fsilligsidusi. Bsluigsag og jl få h g yh, iviw og poag ispiaio og idblik, ødvdig fo a avig i bach u kosa foadig. Nøglo væks, løsig, uligh og ispiaio. Af Eskil 14 ali p g 9. spb Fdag f ivs ERING DIGITALIS ÆSTE R DEN N ON EER L LU R REEVO TI lkool Kiik af så ER STADIG DET LUGT ERUDE D AF SNYD AV UKLARE KR R FO BREMSER ION INTEGRAT 6 4 TIL JERN & MASKININDUST S FREMTIDEN ION AUTOMAT R obok PÅ o BANKER 40 io i Bødby Hall idusipoduk Mød fis iviws og poduk d yh, - ssagasi gå Få il a Idusis Foo: Blad få L asy- illio fga ig Maski lagfø s il uid lba lvig D o kigg djysk så og y bå på k lgiga d ak jag på væ i ks afli g SpdClad Twi ogi IUS kol d y FRON vjsig is d pålægigss på kopo Podukiv - u a gå cs po ig hu Du få ly. øjagigh ifo på fo E. Jøgs Koak Eik ow.dk -ail A/S V. Løw / DK-2600 Glosup Slad Fax dk / Tlf k / ow.d E-ail: ig d 3 gag hu g! på la IE3-oo 333 E kl Lad o s di op ko fo bi og gav løs Tko logisk Isiu vil fo kl Si A /S T 43 RIEN HALLEN MESSE-TILLÆG BRØ BRØNDB I BRØNDBY EPTEM SEPTEMBER Ny Li dø- sa læg i l vid øll hf Ja EE BRD. KL O ATIK 2016 AUTOM LORC gag, so i s d y svik s so udsæ ivog i vi alæg, so hd på s fo d io.. D øll fo føs og Lidø, sæ k k s., og y sa so fs u vi å på a fo Hig l ku læg ko påviki skal g hl g læ j og gg ku y Accl fø il a ko, Af H ik Eil a g ao siul d Lif HALT- s 140 s af 20 s. 17 T STRATE ga. Fias Alægg ag s. Ma s, hvila å ii vi sk gul GI: Rækk Vos Rob i fa EKF g al så fæ s slid på g l alså vid vis af hov og på oll ushd og Daa op fa dig i slu a, løll so df. D ld ks as fuda, ka osæi okus å på lvid Ekspo på pl ig g fo kæv ads k sig fo s sa vai fag, fo ikk, s Aa di LORC op i a d lbo so io Tob vid ha d ill fo vi. hos Bl g. D øsli poj sål å il å Lo du d k, k æ d k f z ad Idus gag i g s vi hå g i id, io af o afs. ho i kosi d sig v s. s s dæ dpjl ha dik dj afakisk pu. Voog ø ho sohaio, vi go kigsg k Os så lav sfo s Aa 2016 skal lbog-vi - gå d ilfds ad, og votk fl og ab sibo,, so ol fo jd afskib k- b go og sali ogisk I ogl bopoj på o i ha. øjblik ig d d s gl i k iu å i fa k. ch., ud - f duk gssd fo fobliv Vi ha fo dy- f od kofig all åb C g Ha d u ha læg a I 20 udvi ål lk og ab ui vvid 2020 ifo ækk, sis 15 d D gav g og od bj Sipli f Kj å på j æ o sgaa fo, sig også od d d af, fo så d oblad I jysk g ha aski Sipli 40 daskulbas fokli iz, d. Ja å sæ igso a du f p vi sæ iz Ja ha. ig illiad d Fokus sig hå ksoh Sipl poduc -od idusiv odukio g, pog. ik væ illio ifssula ko på, å so ba posiio d Udov på ifas é p iiz s Ifa Miga og bla soh Idil ks uk l od s d ljligh ko på 10 og o af gæ chs fø - øl lva u væks ukup R ukplafo fl oic, so haf 3, ld l oj sv pod på d lød fo vd 5 fo fuda poduk - adi pak hac il v fæ poduk d hos Blad k uks d hjæ jsha la io io og iylig vi vid saio 2016 høj sålko l l Blad og v- vigigvigi Idusi i odul sæss g fæ i sa lp fa a g, i så s s, hol. og væks - l, og il offshos- gas-i sukio v s b Udvi vau, fø, ka ig vau il. Ogs adig so Ja Kjæ s ud i kl d da ss igsæss vi skal il poduc kla fod. D y væ sgaad å h l il a foi fyl også og ifa usi og il oli s i / fo ks vi lig s fo k 10 ouc ka ig a lav s op il l a hablads Dfo g. Oli suku il bygg ul N g uf kl i ouop igh. f. D, so vi ig ud, fo Ja pojkplafo, lav é a fod kus g bø /gas. lag pla jo p l a og ha, a by, ha fov og bliv Kjæs også vig a vi lgdal, og lid Mad all sk fo af l, a vi cifik. s ga hø d al s Js opad 2016 a vi fov - øl ivs ad, a ig øjb ikk så by i vi kigg øs a væ fa vdlighol j kvali fæl og vi al i fohold d - ha pak, og i y ha a likk. Makiv, ka og s på også ukd, Miga il pi k oic. s, fokla ik, ko på fo v fo l po i hv 20 pu sula is o 15, å Hav siiv., k kla, og ko øjblik vi s og og å Blad di sig ad ko vid s ig, så på vi ha i USA, kow i god vi fokla gaad. Idusi kø ha. og i As og v, how il a fai å, ud V hos bå fu s, Ja i, da og a Ja å ag g og sk i hav pæ Kjæs l vi ull ko ko opgakjæs - og l, jack, ga, sig il Ca lv ak på fud p W as -fuda oo- Vi foku ad. a D a s id i væ g s fos US ha bl på ifa il ggæ a få og vil A, så vi fo aio ha a. ld suk ufig ak fod iogså fosøg u ud bo d a vi ha il Køg lig vud og Kjæs d, ly fo på S oal aio, hv øj gaad, fa d Ja p og o is. Vi so æ så hold fas fo k a k. sp kl d opc! sø iosa Blad hol Idusis fa j idusi.dk Di Spcialis fo fuda jag ll ø d i V sis Blad Idu y ak å p sa id ad Kjæsga oo bug IE3 Du skal hvis oo fk på gagsf ha ud 5 kw 7,5 il polal på ha iulig g il ko byg dif lag. o på s Vi ha o k og på kl.d Klik id lagal. ali KOM TÆT PÅ DEN NYESTE TEKNIK Uisc ap lukk fi 2016 g lov Spa på ATION GI MASKINAUTOM INDUSTRIEL IT & DRIVES ROBOTTEKNOLO HYDRAULIK ATION MOTION VEDLIGEHOLD FABRIKSAUTOM TION DRIFT & ELTEKNIK PROCESAUTOMA. ågag N spb Fdag 9. Iviw MARIBO SEEDS POSTER PENGE I PRODUKTION 4 E o: Eskil o oo Fo Foo: s Søs a Søs Ma Ma Søs dl aio Pod 18 uc Vi ha salæg i d Rösl Mai af plus2 CES 2. skio das, lov ko Daa TIO & PRO bas og fo opby d 30 AUTOMATION k ks y gg pg vidkso ak å. ssillæg 2. SEKTION ka å d hpå h h fo 36 kapf ly,a hd o so dso ds d dso pfi s O Opfi Op Opfi, dg læ avi d f iv Lo g s aik Fo s ill a a i valg so fai dollllla do dolla ka v v hiv hiv hi h iv lki ia k ckhdog ilbh ask Lockp pf ly. a l la af g o pla p i D b bi ø. F Csa Ca hd il Cabi il i bå gsb Ma va l 35 so fø so il gl Tod pas i i dig Daa o ku s gyld kab o ug va, da flyp ks ko ud oduc kig i Da væ idgå afa sig ha 27 y ak fo di af a Lo l ka god 2,5 d da ckhd M pf ly. s illiad a kok vikso Vii il da hi. lb yd DaLub Kvali bå il s i g D fy blæs sk afsik obo ig, vi sc sa op vik sig ga va ka va ba so v sk og æ hd Bl lgtho Dfo aflihæ iv pia afbokk affd iosafga d u O dspg ch ca øj g iip ig. s so ig og, d ig af spid viba lagfbø s på 50 Roboic o s. I co L s P po iosaf ø,7 ha as fo b sig Kapi å u y-ill i g va vi d. iadæ io. k. fa lilfø SvZ ig, liga Lægs al i,a h k s g fa alis. hal og ikkil usohs Nils pl gi d i vidd g,- Spla, v, giv ids sa opp. a a os og i p ud ab aøs hid så ss l guu d il ha d dlæva lg væ ulig jdsulls. gg af u hd fo a fo Blu Oca ækkrobo ics k Sko w.jidusi.d wwkoc Næ svd, U O d Pb ku i s, Si iscap lu kk Ko lk Ma b ld Z. J ka sig ig, Aalb og og Sø sig ul go af s A o dlig d,, iis og så vil vi a vi ko g, Hassla bog ogald i Tl c /S ss bug vo g ogf.th4656 osw 40 Hd s k, so dik w hvisd æ p hus i oplys ø hos U f,,w. ob, a fobi fokla vi z.dk isc a ls p, afsk ail:. digs Thoas Ch 25 pb dabiz.dk jkæv ivsig FLEXMATIC SKAL LEVERE ANLÆG TTIL WHISKY DANSK WHISK I ROBOTKLYNGEN PÅ ODENSE SKRIGER ARBEJDSKRAFT Dafoss-ch øglod i v iba Pb Kap Z ha fly-fi vib ha a lov illi adod Ny poduk Syig og kool Whisky-succs Fy fi l Ma ENKELT: Nyh sudda Igaio Fdag 9. sp b høv Auoai s dy ogikk a væ ig bdskab koplic og ski so. Ekl il væ la køj ålail aski bab ll og ov ka væ jdigsfou sku fi lig g. ivs g id va oai budskab o Jøg skosul fa au Pi Has pgäss, ha al ias s på KJV s KJV, da og ia. i O Mass fo lhas osjøg Pi pg Zo blad äss ll å Has Jø a vis, hvoda laski so k g Pipg äss, KJV o iu sp a og bil l på, på ka lav poga il Fo lig. Md auo auoai bug vikso o: Esk lyhu. Dd ålh. il Ma aisk åli sig, so Zoll ål fl i M g ka Søs ha vækøj g få op ka a a kl og fo aski bug af du du a å, vi å a ho sk l ikk gjo. E a ha b si i d askildsvis Dy va fas ho ll la id. u id ai. sifa LA lighd v. D j sk fæsig fod ca NG ss h, so d d, ig. b god afb l si D ka ski hv a alac høj spilh fa bjdigs i ig pl løs- u da o ag, u as løs g. sg ighd kæv ig, pal. D a- l Ma sæ poga- på a bj bj b i, a væ Has so ug ligg op, ba hæg pis k Jøg o ig af ca aski. sigal så giv a pa- ba Pipgäs ø-. La kig æssig Af s g sk il b ga i sæ s. a la og f å aligsi v ilbj figø 00 koy på så Ha fa a il pa al fa Jg skull d- bad s Jøg id. Fdag fo Pi h vil b j å. 9. sp lag o pgäss g. b d kok a ko- ovask Of bliv på 2016 bu siss økooi ov, hvo a i go ha., sagd d Tysk k v s i pobl Auo aisi 13 g ka v æ E ål la aski ll is p ka auoalls ko ocss, so s a ag i 643 obil , Nyhd

5 1. skio apla N. Udgivls Dadli Ta 1 Ta Plas og koposi Mssplalægig Svjsig 3D-pi Aoc s Lagopbygig I aspo Scadiavia Coaig ( ) Offsho Idusi 4.0 idusis fid Svjsig Haov Mss ( ) Dif og vdlighold Plas og koposi Vidkologi (ksa oplag) Sål og sålkvali Svjsig D-pi HI-opak I aspo Svjsig Plas og koposi EMO ( ) HI Idusi ( ) Dif og vdlighold Vidkologi (ksa oplag) Big Daa Svjsig Plas og koposi Bachaalys Lasig og fiasiig

6 2. skio 2. skio vos fagskio, so skæp fokus på kikk. Vi dykk d u ovfla og foidl vi og kisk yh, kisk asvalig, idkøb og difschf ha bug fo i daglig abj. D skio ha på skif ovskif Mal & Maski og Auoaio & Pocs. Nøglo vi og kik. Fy fi ROBO ODEN TKLYNGEN I ARBEJ SE SKRIGER DSKRA PÅ FT Whisk y-succ s kæ v iv si g FLEX SKAL LEMATIC VERE A DANSK NLÆG TIL WHIS KY 2 Fdag 9. s 4 www. ji a fysk Buff g iv fisk askibygg føv uligh aid usi i Si 4 NYE SE DE ER KT PRODU Maski kol igss Spåag julsfa MER DRØM E ER OM FL ER TT ROBO L META s auggu dag KIN S A M & k usi.d id DaL ub Så v d du Da h aks ol søs i poø www af i. dusi li 5MG N SEKTIO REA sæpå 140 sø aski j af å Fy diavi jig p a ji i Ska o u A ad REA auo søs Si 10 ub DaL ol ili h dus d du ø af i Så v ipo søs aks Da 5MG k.d CF EL!EBOMV L JOGP MVCF E XX EBO X k XX X EBOM VCF EL JOGP!EBOM VCF EL Søs F ER 4 Foo: Esk Ma il Sø s Ma il Foo: Esk Tadh us gø sa KKER VI DÆ OV I ET BEH EN BRANCH ais Ny po du KOM TÆ k DEN N T PÅ YEST TEKNIKE Opfi ds hiv ohd il Cab dollas ipla W kyh Podu o bik au ol 8 TION Auoaio & Pocs ål askibygg og akø i auoaiosbach og pocsidusi. WER KSET PO FEM-A ABE VÆKST SKAL SK g og ko MARIB øglod POSTERO SEEDS I PRO PENGE DUKTI ON 2. SEK Mal & Maski ål albabj idusi, ojigspuk spåagig og plababjdig. ig ivs Syi AUTO MATI ON & PROC ES p p b 2016 dusi.d k 18

7 2. skio apla Auoaio & Pocs N. Udgivls Dadli Ta 1 Ta Tasissio, oo og syig Daasikig Lj Robokologi Hydaulik og puaik Tasissio, oo og syig Sso Lj Pupkologi Filkik Tasissio, oo og syig Daaopsalig Lj Taspoø og aspobåd Hydaulik og puaik Tasissio, oo og syig Pupkologi Lj Mal & Maski N. Udgivls Dadli Ta 1 Ta Lasskæig VTM 2017 ( ) Filkik Køl- og søkik Afgaig, slibig og polig Bfæsigls og foakig CAD/CAM Lasskæig Vækøjsopålig Robo på CNC-aski Gisig/søbfo

8 Tkisk spcifikaio & bigls Godgøls Foa Spcifikaio Maialgodgøls f afal, dog ax. 5%. Aulligsbigls Aullig og daoædig skal sk skiflig ss 12 dag fø adli. Såf ædig i idykigspla bvik, a bigls fo opå aba ikk il s, vil uæssig udbal aba bliv fbi. Rpo Modag bla ikk fuld fædig aocaial, fakus fædiggøls af aial d 50 ø p.. Maialfis Maialfis (pokla): 4 dag fø yk Aulligsfis: 12 dag fø adli Aocaial Maial ss il: Avisfoa Tabloid Spalhøj spal 41 2 spal 86 3 spal spal spal spal 266 1/1 si 266 x x 1/1 si (opslag) 546 x 365 Papikvali Avis, 49 ga Aal spal 6 Til ka Ej ulig Rklaaio FARVEANNONCER: Vd ykig af favaoc påag bla sig i asva fo vull i afvigls fa oigialaials fav. Bla fobhol sig il a afvis klaaio ov aoc, hvo aial på fohåd påal so i g il podukio, ll hvo idlvigsfis ovsk. ØVRIGE FORHOLD: D hviss il vos halsbigls på ll ail fa di kosul. LAYOUT-FIL: Isig il Mac ll PC. PDF: PDF-fil poduc d Acoba Disill ihol all skif, bill, gafik og fav fi so CMYK. (Jobidsillig il Acoba Disill ka kvis). I øvig hviss il Bachsadad fo digial aocaial afal ll DRRB, DFF og DDPFF. Divs bskivls, idsilligsfil v. ka hs på BILLEDER/GRAFIK: Fav: All Phooshop-foa og i ids 200 dpi. S/H: All Phooshop-foa og i ids 200 dpi. Sggig: TIFF, EPS i ids 600 dpi. Fukio ovpi å ikk bys. FARVER: CMYK-fi (RGB og Pao spa vi il CMYK). MEDIER: CD og upload via FTP. Rig fo passwod. Tilslu Rizaus Mdi. KONTROLPRINT: D skal vdlæggs pøvyk, favpi. KOMPRIMERING: Suffi, Zip. ANDET FORMAT: Rig lig il os, så vi i fællsskab ka fi hl igig løsig il j.

9 Foa og pis, piaoc Udvalg foa Pis a foa B: 266 H: 360 B: 546 H: 360 Aoc-: Hovdavis K. 20 Aoc-: Fagskio K. 14 Favillæg <300.: P.. K. 10 > fav K /1 SIDE 4 Fav Hovdavis K Fagskio K B: 266 H: 180 B: 131 H: 360 1/2 SIDE HØJFORMAT 4 Fav 1/2 SIDE TVÆRFORMAT 4 Fav Hovdavis K Fagskio K DOBBELTSIDE 4 Fav Hovdavis K Fagskio K B: 266 H: 90 B: 131 H: 180 1/4 SIDE HØJFORMAT 4 Fav 1/4 SIDE TVÆRFORMAT 4 Fav Hovdavis K Fagskio K Favillæg Sæplacig : Fosi 100% Si 3 30% Si 5 20% Bagsi 50% All pis x. os. Idsik E god suppl il di akdsføig. Rig og få god ilbud. Raba Øsk du a bsill fl aoc, du vlko il a koak os fo god afal. Vligs s koakifoaio på sids si. Abo B: 131 H: 90 1/8 SIDE TVÆRFORMAT 4 Fav Hovdavis K Fagskio K ANDRE FORMATER 4 Fav 86 x 100 BLOK Hovdavis K Fagskio K B: 86 H: 175 1/6 SIDE 4 Fav Hovdavis K Fagskio K ANDRE FORMATER 4 Fav INDTRYK I HOVEDAVIS 4 SIDER K SIDER K SIDER K All pis x. os, di a agiv. D ags fobhold fo ykfjl og pisgulig. Åsabo ikl. oli adgag K. 995 Tlf.: Mail: Foa Avisfoa Tabloid Spalhøj spal 41 2 spal 86 3 spal spal spal spal 266 1/1 si 266 x x 1/1 si (opslag) 546 x 360 Papikvali avis 49 ga Aal spal 6 Tykkik Avisoaio Ras 40 lii Til ka Ej ulig

10 Ra pl d di akdsføig Nodisk Mdi ha 23 ål spcialdi også il di bach. Vos di å hv dag, ug og åd ud il bsluigsag. Vos pidi ha læs. Vos yhdsbv bliv hv dag sd il fl d bsluigsag. Så du ka a di bach ål ll aoc på væs af fl di ll fl la i No. Vos p.. 23 di og bachvæk ofa i dag bl.a.: Liciaio Byggis dagblad, J & Maskiidusi, Ms Ti, Moo-agasi, Taspoagasi, Magasi Plj, i dag.dk, idusi-y, Buildig Supply, Mal Supply, Food Supply, Wood Supply, Elcoic Supply, Egy Supply, RailNws, Nodic Dsig Nws og Søfa fl af di i Svig og Nog. Koak os på ll

11 Oli- & Pidi Liciaio hv sig il all pa i bygg- og alægssko; bygh, ådgiv igiø, akik, hådvæk, pø og lvadø. Oplag: Læsal: Nyhdsbvsodag: Wbsi: bsøg/d. Ms Ti hv sig il pø og u, l og vvs, ø og sdk, alægspø, al og hold v. Piæ så og llso viksoh. Oplag: Læsal: Nyhdsbvsodag: Wbsi: bsøg/d. J & Maskiidusi hv sig il podukioschf, kik og dabj i podukio i fo hholdsvis askiidusi og auoais idusi. Dikø og lll i b fsilligsidusi. Oplag: Læsal: Nyhdsbvsodag: Wbsi: bsøg/d. Taspoagasi hv sig il vogadsviksoh, og aspofia, i, hav, spdiø, lvadøfia, kisk skol, ogaisaio, poliik og aspokøb. Oplag: Læsal: Nyhdsbvsodag: Wbsi: bsøg/d. Moo-agasi hv sig il auoobilfohadl, oocyklfohadl, auovæks, vulkaisø, svicsaio, auolak, kaossivæks, usbskylssfia, auogbug sa gossis, fabika og ipoø i auobach. Oplag: Læsal: Nyhdsbvsodag: Wbsi: bsøg/d. Magasi Plj s væfaglig blad, hv sig il all faggupp i fo plj- og syghussko. Vi skiv o og il pljhjsl, fysioapu, goapu, sosu-assis- og hjælp, sygpljsk, ælchf, køkkchf d fl. Oplag: Læsal: Nyhdsbvsodag: Wbsi: bsøg/d. Søfa hv sig il i, skibsægl, hav, uddalssisiuio i fo bach, skibsvæf, aii kosul, så og so aii viksoh og s psol, øvig poduc og lvadø il skibsfa, sa all asa i aii bach. Oplag: Læsal: Nyhdsbvsodag: Wbsi: bsøg/d. Skog Supply hv sig il skovj, hvvsdiv, idkøb, lvadø, fsillig, savvæk, sa asa i fo skovbug- og biobædslssko i Svig. Oplag: Læsal: Nyhdsbvsod.: Wbsi: bsøg/d. Epad Supply hv sig il pso og viksoh d iss fo bygg- og pøbach. M spcifik ka ævs bygh, askifø, askifohadl og lvadø. Oplag: Læsal: Nyhdsbvsod.: Wbsi: bsøg/d. Oli poal Nodic Dsig Nws hv sig il sigviksoh/poduc, sig-isiuio, iigsakik og ss. Nyhdsbvsod.: Wbsi: bsøg/d. Buildig Supply hv sig il hådvækss, hådvæk, akik, pø og igiø. Hil ko dikø ifo byggbach sa lvadø af byggaial. Mdl: Nyhdsbvsod.: Wbsi: bsøg/d. Wood Supply hv sig il disibuø, poduc, lvadø og ulvadø. Hil ko også dikø, sig, ådgiv og so al af sælg i fo æ- og øblidusi. Mdl: 550. Nyhdsbvsod Wbsi: bsøg/ d. Egy Supply hv sig il ådgiv, kosul, lvadø og poduc i fo hl gisko. Poal bliv hudov også daglig bug af ag dikø, sælg og idkøb fa fosyigsslskab og a viksoh i bach. Mdl: Nyhdsbvsod.: Wbsi: bsøg/d. Mal Supply hv sig il pocsidusi, fædigvapoduc, ulvadø, lvadø, ådgiv/kosul, sa l, gas- og fjvafosyigsslskab. Mdl: Nyhdsbvsod.: Wbsi: bsøg/d. Food Supply hv sig il caig, poduc af fø- og dikkva, lvadø (aski og poduk), ådgiv og kosul, sa ailhal. Mdl: Nyhdsbvsod.: Wbsi: bsøg/d. Elcoic Supply hv sig il poduc af lkoik og lkoisk udsy, lvadø af kopo og a lkoik sa ådgiv og kosul. Mdl: Nyhdsbvsod.: Wbsi: bsøg/ d. RailNws hv sig il lvadø, sup- og discouak, kiosk og svicsaio, sa ailhal i fo o, sudhd, bolig og lkoik. Mdl: 190. Nyhdsbvsod.: Wbsi: bsøg/ d. Lidag.dk hv sig il ad. dikø, kocdikø, økooidikø, h-chf, salgschf, adiisaiochf il a lll d asva fo viksohs udviklig ko sag all l d gl llssasva. Nyhdsbvsod: Wbsi: bsøg/d.

12 Tlf Mail, dakio Mail, salg Mail, abo Wb. Vos di og bachvæk ofa Liciaio Byggis dagblad J & Maskiidusi Søfa MsTi Moo-agasi Taspoagasi Magasi Plj Skog Supply Epad Supply L IDAG.dk Buildig Supply Mal Supply Food Supply Wood Supply Elcoic Supply Egy Supply Nodic Dsig Nws RailNws Shol h DK-2730 Hlv Tlf

2018 Medie Information

2018 Medie Information 2018 Mdi Ifoaio dag 11. spb 2015 NYT PARADIS FJERNSTYRING RING AF FOR MASKINER STILLER ROBOTTER NYE SKRAPPE KRAV I ODENSE 2 6 Iviws - poag - yh - væk s - sadovsig - udsilllis vidkofc - auoaio - ds Tchoaia-

Læs mere

Højkapa citetsda ge. pacitetsda ge. Døgn. mkapacit. Pr. retning Min 300 LM gods * Op til 5.000 passager er. Pr. retning.

Højkapa citetsda ge. pacitetsda ge. Døgn. mkapacit. Pr. retning Min 300 LM gods * Op til 5.000 passager er. Pr. retning. Ø Ndsæls af pis på passa, bil gods. Fa Boholms sid d alafgød øsk maka dsæls af pis udyk som afikal lisillig, offsiv ilag, d vil idvik posiiv på d boholmsk samfudsøkoomi. Tafikal lisillig idbæ, a d kos

Læs mere

TIL GENNEMSYN. Indhold

TIL GENNEMSYN. Indhold D si å ikk kpis Glæ & Bø v/lis Tia Si 3 Ihl Vlk il Mi Sykbg s 4 Øvls 1: D 24 syk s 5 Øvls 2: Sykspill s 9 Øvls 3: Syksls 10 Øvls 4: Sykhisis 11 Øvls 5: Syk i gpps 13 Øvls 6: Mi psyks 15 Øvls 7: Syklaskab

Læs mere

1A Kolt - Trige/Lystrup

1A Kolt - Trige/Lystrup Ly t Bl up/ åb M Ki æh am a a Hi bæ k ha B bæ om h a b Bi æ k h El ha a t El B t y I hø Ly luk k By tup t Ly tæ C t t Mo up t/ly lu Ra a tup g C t Sk b / Sk y M b Sy oto Ol y S gh of yg u So Palm hu /Ho

Læs mere

Tilværelsespsykologisk samtalekort

Tilværelsespsykologisk samtalekort g l a d di ål h find dn fgangsåd og væåd d bd sva il din vædi væ dl god og næ nvæk foå vdn og d sy & gl d ha bydning fo ilvælsn s ilvælsn fa ands pspkiv æk vdn oking dig d sansn æk din kop H du vad ka n

Læs mere

Bliv robust over for stress. Birgitte Dam Jensen

Bliv robust over for stress. Birgitte Dam Jensen Blv obu ov fo Md om v oplvd a d f d jg, uovv omm dlg d m g. - Alb Camu Hvad? Spo kopp mdfød v l a g o mægd af g og fobd o på hadlg hv v, fov ll oplv a væ fa. Nå blv l poblm Sblag: - å kopp og/ll pyk blv

Læs mere

Issø-skolen, Afdeling Kirkeby

Issø-skolen, Afdeling Kirkeby Issø-sko, fding Kikby Uyghd vd sko Uygg punk na udpgning i i 3 i i 3 i Uygg sækning na udpgning Issø-sko, fding Kikby i i 3 i i 3 i Piva-/Fisko, Egbjg Fisko Skoafikks foding Lok ai i k ø h k u ø ig a ng

Læs mere

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing Okb 2014 «Lbl» N L Bkø Kj 25 3460 Bkø Tlf 45 12 12 12 www..k Ju 2014 Nyh f N Lbll Dcb 2014 N L Dk L å. S, h u k l. S. 1 Nyh Mø ku kul på Lbl pø y hj bl kl på ulh. S. 2 IAA H l lblyh y å. Bl.. Rul p T-,

Læs mere

Kender du typen... der elsker at skille alting ad bare for at samle det igen? Så er du godt på ve. Få en uddannelse

Kender du typen... der elsker at skille alting ad bare for at samle det igen? Så er du godt på ve. Få en uddannelse K u yp... lsk skill lig b fo sl ig? ls kik u sski o ug b h l so så b so Få uls kik lbugsski j! Så u go på v Hvo u på vj h? Uls so lbugsskikik giv ig gl kskb il pio og vligholls f ll l f lbugs ski. Du få

Læs mere

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

Design. Redegørelse. Opgaven. Værktøjer. Proces. Målgruppe. kvalitetsvurdering. Mine designvalg. programvalg

Design. Redegørelse. Opgaven. Værktøjer. Proces. Målgruppe. kvalitetsvurdering. Mine designvalg. programvalg G G ol by j, y h l o h ø, o D D? h o D. o l l o, h o l h h o p l o b å øj u å l h, på bu hu h,, h bu,. ø b 2 G D Røl Op J p op o o l ol l h bo: Cl Vlh. D ocll oo ho øl Cl, h l æ på u u o øl bo o ob, o

Læs mere

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P -

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - F r e d e r ik s h a v n k o m m u n a le sk o le v æ s e n S k o le å r e t 1 9 6 2-6 3 V e d T h. A n d e r s e n s k o l e d ir e k t ø r F R E D E R

Læs mere

Arrangører: UU København, UU Tårnby, UU Frederiksberg, UU Syd samt ungdomsuddannelserne i hovedstaden

Arrangører: UU København, UU Tårnby, UU Frederiksberg, UU Syd samt ungdomsuddannelserne i hovedstaden l U ll o f 7.- l k. 10 Ug Fou i 7 4 ? u t ic i t f i t æ p l U Få ty på i fti Ul fo ll 7.-10. kl ug 47 i Fou. Ko og ø ll ul it ig. Bliv ipit, få vi og pktik ifotio. Juliu Thoo Pl 1, Fikbg. D kø to og bu

Læs mere

Spil golf i Esbjerg Golfklub

Spil golf i Esbjerg Golfklub Sl lf Ebj Glfklub Sm mlm få u: l T 18 hull ba vkla. Mabækba bø ljlhv af aal mkab. l Damak b æfacl, m vækk ulahu la ø v a fa æ am 3 l. l S m klubhu m jl aua a. l M vluy h m al hva lfll ka ømm m. Ny Glfll

Læs mere

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012 Hå l lf Af: L h K, øh M 2012 ll F f ø f ø ulæ l l. Fl, ø. l ful ulæ V y ø f fæl,. Bø hjl l fl l. Pæ, h f l u, f hu h å j ulæ ull fl hl æ, f hll f Bø ful u l l h æ l læ æ f ø å l l ø, j 10 ll l,. Sjæl.,

Læs mere

Foreningen blev startet i 1985.

Foreningen blev startet i 1985. : F s l å f f d y s ll dl k syd l k k. d j p jk f sp d å s f fsk l su sø f dl f v f ø l væ su d ydh F blv s 1985. D Dk c. 1000 l 1500 d ds skld, d byd, d kk l fd ps d s ds. D dl fl d ds Ryuds fæ. M f b

Læs mere

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund Fmandn ha d... D lig nu, a fåssæsnn på si højs. Vandmpaun på ysn nd, så d i un i afn g naimn, a d chanc f sølvøj. D gså mlding m fangs af sj i n søls, så d an pæs n figh fuld på højd md n gd havød. I Glså

Læs mere

Du skal male. Brian: Kim: Søren: Ronni: Rune: 17 Guldmønten. Læs og se på billedet. Brian Kim Søren Ronni Rune

Du skal male. Brian: Kim: Søren: Ronni: Rune: 17 Guldmønten. Læs og se på billedet. Brian Kim Søren Ronni Rune 17 Guø Du Læ o på b B K Sø Ro Ru B: K: Sø: Ro: Ru: yhå H h bå bu på u j øhå H bu å u, o u v oå yhå H bu h ø o bå b h bu hå H bu o bå v h ø bu på T p på h Foæ, hv h! 1 17 Guø Hvo? Du æ 17 Guø Hv? S bo Læ

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

Budgetter vedr. etablering og drift af fabrikken Høvedstensvej 47-49. Dri f EL,

Budgetter vedr. etablering og drift af fabrikken Høvedstensvej 47-49. Dri f EL, 4. Rabudgt vd. indkøb ti bødfabikkn. Budgtt vd. tabing dift af fabikkn Høvdtnvj 47-49. Di f EL, t vd. bygningvdighod, va, afgift foiking. 575.550. O by - V - E - V - S B ø gning: ntiati jvf. bygningkav

Læs mere

Mennesket og dets engel

Mennesket og dets engel [li mg kl. 8.30] Mskt og ts gl E btgtig, isæ bygg på Ruolf Stis fog 9. og 16. oktob 1918: Hv uvik gl i vot stllgm? Hvols fi jg Kistus? Fogshol: Osk Bogm Hs. Osk Bogm Hs fligsl, mitus, Ahus Uivsitt. Dto

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE

UNDERVISNINGSMATERIALE ANSK RAA IRÆT SAFUNSFAG K A E R AT E R I UNERVISNINGSATERIALE FRA 6. KLASSE T A V l, L p T S c A f Cl L Kj c lb Kl A l T P f K T O P j ù ù KAERATER ER PROUCERET AF TEATER O OG BLACK BOX TEATRE Kpl l p@.

Læs mere

Guide til. lærere. Et værktøj til at arbejde med modellen Helhedsorienteret undervisning. på erhvervsskoler

Guide til. lærere. Et værktøj til at arbejde med modellen Helhedsorienteret undervisning. på erhvervsskoler I y G æ E æøj bj Hh å h Ih O G æ 3 Pæ æføb 6 T 1: Væ å 7 T 2: F æå 8 T 3: Afæ c 10 T 4: O 11 T 5: Pæ 12 T 6: T æjø 14 T 7: Må ff 14 Sb æjø 15 Væ y b 15 K 16 S h ff 16 Sb 18 Pæ h 18 Pæ 19 B b øb f 19 Af

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

MIDDELALDEREN. Tidslinje udarbejdet af Carsten Bo Wilhelmsen på webstedet www.middleages.dk

MIDDELALDEREN. Tidslinje udarbejdet af Carsten Bo Wilhelmsen på webstedet www.middleages.dk MIDDELALDEREN Tj bj C B W på wb www.g. Sgg : : g : gægg : g Ð : ø D ø Eg Ly H j Ð Ag, K. S ø Ab b bp HbgB H Håå b g S y g Vbg D g æg Jy S ø j æ D å bæ Hby H Håå py Å O (Hg) ø S ø y j E p p Hbg yg bp Ab

Læs mere

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner Drømme i København (Max Kestner, 2009). Foto: Henrik Bohn Ipsen. Upfront Films. Dage i København En film om det, der gør en by A f Max Kestner J e g e ls k e r K ø b e n h a v n. J e g e r f ø d t o g

Læs mere

SVINKLØV KLITPLANTAGE

SVINKLØV KLITPLANTAGE stad 1 1 ti ks iklov Hul Cykl samm md ad. Husk hlm og mobiltl. dtv Ki dlii P tidsmid, dig og gavhø. I skovbud ud MTB ut. M o v s t id, sad P afkd vadut o.l. ud skov. hav ik Æbl Kæhø gmak thildahø kv g

Læs mere

Se side 2-3 KØB MERE SPAR MERE 6 STK! 4 KL. 24 MEGARAKET. 30 SKUD I VINKEL 253g NEM Vare nr. NOB30 // Bestil nr. 06

Se side 2-3 KØB MERE SPAR MERE 6 STK! 4 KL. 24 MEGARAKET. 30 SKUD I VINKEL 253g NEM Vare nr. NOB30 // Bestil nr. 06 L K ILBU BÆI P 4 KL. 24 K 30 KU I VIKL 3 V. OB30 // B. 06 69 KU I L K 74 V. K4 // B. 69 KU BILLI BLIV IKK!!! BÆK 6 K! OV 100 FØ L IL Ø IF K BØ O V KØB P d 2-3 6 J BOBØ 175 V. OB6 // B. 35 99 KU IKK KVLIFYVÆKI

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

Teg lgaardsvej der Assedrupvej Nølev-driften vej Bondesvadvej Skovgaardsvej Nøl ev Byvej Findalsvej Århusvej Rude Havvej Rude Skovvej Violv

Teg lgaardsvej der Assedrupvej Nølev-driften vej Bondesvadvej Skovgaardsvej Nøl ev Byvej Findalsvej Århusvej Rude Havvej Rude Skovvej Violv Tglgaad Entpis 11-17 Snydning s up ss d hu s Å iis Skalbog n M ad Lyng Vstgad Høby Sø by Fu gl sa ng s i P s Søby and Lillinsbog Hoskæ Kals ømad lø S t Vads Møll and olm Splidh s næ d Lin Sond up up S

Læs mere

Tórshavn Byatlas. Kulturmiljøer. Rækkehusområder m.fl. 10/

Tórshavn Byatlas. Kulturmiljøer. Rækkehusområder m.fl. 10/ Kulumiljø Kolæi o ii f bvivæi Nv N. Do 5 To io fo bo æ boliomå m mmby hu æy på Fæø o i Tóhv. 9 2 6 21 22 23 25 9 18 19 4 26 27 11 5 28 9 8 2 1 Ii á G Mi i 195 blv opf æhubbyl f.. i øby v Bóbi o l Jó Puo;

Læs mere

FOND KONCENTRAT 100% SM

FOND KONCENTRAT 100% SM FOND KONCENTRAT AG 100% SM FT U N R O F % 100 GIV DIT SPISEKORT EN OVERHALING Måk h u p på pko, ku æg l blv fk op? OSCAR FOND KONCENTRAT 100% SMAG 100% FORNUFT Pøv p åb OSCAR Fo, koc på kø ll gu åk h u

Læs mere

På CD en findes også en facitliste til opgavesiderne.

På CD en findes også en facitliste til opgavesiderne. Food. Opgavn æn om upplmn il læbøgn, hvi bhov d. Opgavn n god mulighd fo: - a lv og læ an j d læ of, f.. i fobindl md læuu i lan - a vidudvil lvn poglig ompnc. Opgavn y lvn i a unn - foå og hu n - udy

Læs mere

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af!

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af! l på uv k ii ER D g R E SÅ! h g g Yi B Y f m p k t fy Tt i vi om fyvæki, lø jov opgv og læ, hvo u fy igtigt f! kæ l æ, Kæ f o æ l... D mgt t glæ ig til... Somm lg ly om mft, hvo vi gill m fmili og pill

Læs mere

- b r u g e r v e j l e d n i n g

- b r u g e r v e j l e d n i n g Active - b r u g e r v e j l e d n i n g! O B S! V I G T I G T L æ s d e n n e b r u g e v e j l e d n i n g f ø r A c t i v e t a g e s i b r u g. D a t o : 2 0 0 7-0 2-2 3 V e r s i o n 3 P r o ducent

Læs mere

PIGERNES AFTEN. TORSDAG DEN 5. MARTS...er der super gode tilbud og forkælelse til pigerne helt frem til kl. 21.00 hos

PIGERNES AFTEN. TORSDAG DEN 5. MARTS...er der super gode tilbud og forkælelse til pigerne helt frem til kl. 21.00 hos Lokalavis H OS KV IC K LY & S U P E R B E S T 11 ias4you.k PIGERNES AFTEN TORSDAG DEN 5. MARTS... sup go ilbu og fokælls il pig hl fm il kl. 21.00 hos A L mo, Buik Chalo, Ca4you, C Pøls, Ckiosk/Skjol Bu,

Læs mere

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE Roskild www.spjdrt.dk/liiud Viborg www.spjdrt.dk/lu-ord Hous Odd www.spjdrt.dk/lillbælt Husk at du på arragmtrs g hjmmsidr ka læs bskrivlsr af hvrt klt uddalsstilbud. LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

Læs mere

KØR-S E LV- F ERIE TIL L AVP R I S

KØR-S E LV- F ERIE TIL L AVP R I S SOMMER KØR-S E LV- F ERIE TIL L AVP R I S D Tj Ty Ø S U H K S I Scwz F R j S 474 C Sw C ø y B f f y f B f S f Sw E C f f y Cc By ø y C y R BLU C**** G S& j j Njy P D H*** I Pø w I y M D f Njy: Bø S G Rj

Læs mere

GIV EN GED Julegavekatalog blev en kæmpe succes Side 2-3. N U M M E r 0 2 f e b r u a r 2 0 0 7

GIV EN GED Julegavekatalog blev en kæmpe succes Side 2-3. N U M M E r 0 2 f e b r u a r 2 0 0 7 GIV EN GED Ju b æ ucc S 2-3 N U M M E 0 2 f b u 2 0 0 7 : UE S 2007 yu U L L A T Ø R N Æ S ( V ) A Af Af hj f 63 c f h-. D 25. U h/ uø f uhb Af, å u å u Af u, f h f u, bjy å j f. D fæ, Af hå. D uy å u,

Læs mere

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Tillæg til Lokalplan nr. 18.5.1 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken Hvad

Læs mere

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om HAVREP STEN Ef 2014 E R J j? H D??? S É 2 H S H f? STUDIETUR fy LANDMAND j j S y HAVREDAL F D y H fø V f j j A f y f f øj f! D y f f H V f j Rø K f f j f H D f cf J V A f f f y V D y H V Rø K j f V f f

Læs mere

TRIN: klasse. VARIGHED: 6-8 lektioner. FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL: Se, hvilke færdigheds- og vidensmål forløbet opfylder her.

TRIN: klasse. VARIGHED: 6-8 lektioner. FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL: Se, hvilke færdigheds- og vidensmål forløbet opfylder her. A M M B J TRIN: 8.-9. VARIGHED: 6-8 FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL: S h æh- å øb py h. LÆRINGSMÅL OG TEGN PÅ LÆRING: S æå p på på æ h. D j øb Dbæ S. by. Vj å yb øb ø. L h øb bå : K Læå Uø Op Pæ S E KOM GODT

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om mere tid til borgerne

Det siger FOAs medlemmer om mere tid til borgerne D sg FOAs mlmm om m l bogn FOA Analysskonn 21. mas 2007 Rgngn afhol n 22. mas s fj mamø om kvalsfomn. D fj mamø h Nyænknng, konkunc og ms kval fo pngn. FOA nv l mø. Tma hanl blan an om, hvoan man øg n

Læs mere

L andbrugsha. Vi har brug for dig.... til lagerstyring, kundekontakt, salg og rådgivning hos landbrugets maskinleverandører.

L andbrugsha. Vi har brug for dig.... til lagerstyring, kundekontakt, salg og rådgivning hos landbrugets maskinleverandører. L andbugha n d l Vi ha bug fo dig n l l a a id fm il lagying, kundkonak, alg og ådgivning ho landbug makinlvandø uddannln vi ha bug fo dig Uddannl: Handlain, ælg indn fo ago Vaighd: 4 1/2 å Uddannld: Ehvvkoln

Læs mere

Faglig k a l e n d e r

Faglig k a l e n d e r L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D 16. årgang, nr. 1 Udsendes til Landinspektørforeningens medlemmer, Red.: landinsp. Je n s i Dali Eksp.: Den Danske Landinspektørforening Bredgade

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre Hvis u abj sot, stjæl u fa an INDHOLD Foo Vi ha lavt tt hæft til ig, som måsk ha høt om sot abj fø, mn ikk hlt sikk på hva bgbt inbæ. HVORFOR? - foi u vil få bug fo at vi m om mnt. Du kan slvfølglig vælg

Læs mere

Sagsnr : sal

Sagsnr : sal 5 5 S -3 7 0 0 - mæ MDE-F x5 5 4 www S sps A sss b 44,Kus,3700 K p s Ss 15121 u m 1 2 D 12 04 201 Bs s umm mu 1½ p s m b m s us by I E émp 1s b F sb æ smb us V s um I s s umu Smm s u K m æ 1 s F um m Væ

Læs mere

8SQEXIV , NX MRHLSPH EJ P]GSTIR +SH OMPHI XMP ZMXEQMR % SK ' )R HIP EJ H MR SQ (EKIR -XEPMIRWO. 0% italienske. +YPI JPpIHI XSQEXIV.

8SQEXIV , NX MRHLSPH EJ P]GSTIR +SH OMPHI XMP ZMXEQMR % SK ' )R HIP EJ H MR SQ (EKIR -XEPMIRWO. 0% italienske. +YPI JPpIHI XSQEXIV. Coppola t italisk familidvt fima, md lag taditio fo poduktio og distibutio af kvalittsfødva. Vos av dat tilbag til 1908, da famili Coppola statd md at sv og hadl md mad og vi i Mcato Sa Svio, Salo, Itali.

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

Oplag 2015. Redaktionel målsætning. PROCES nr. 1 / 17. januar 2014 / 44. årgang. Kolbøtter og solidt håndværk

Oplag 2015. Redaktionel målsætning. PROCES nr. 1 / 17. januar 2014 / 44. årgang. Kolbøtter og solidt håndværk 2015 PRISLISTE 2 Oplag 2015 Redaktionel målsætning Hver uge bringer vi nyheder, interviews og aktuelt baggrundsstof til bladets 30.000 læsere, beslutningstagerne og lederne i jern-, metal-, plast- og maskinindustrien.

Læs mere

Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé Frederiksberg telefon

Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé Frederiksberg telefon Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé 4 2000 Frederiksberg telefon 38 86 10 70 e-mail: ddl @ddl.org. Redaktion og annonceekspedition samme sted Redaktør: Landinspektør

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

Se de mange nye gaver du nu kan vælge mellem. Nr. 21 september 2011. efteråret byder på. sofahygge. Ny fanside facebook.com/blivomdeler.

Se de mange nye gaver du nu kan vælge mellem. Nr. 21 september 2011. efteråret byder på. sofahygge. Ny fanside facebook.com/blivomdeler. N. 21 sptmb 2011 S d mang ny gav du nu kan vælg mllm Ny fansid facbook.com/blivomdl ftåt byd på sofahygg md god film gynd... b n g g y h fa o L ad s tn og All oz ud B dbj All oz gi v s af FK g vj 6, 26

Læs mere

t2c,l2d,l2m, 12n,t2p ogl2q Til orientering vedr. ejendommen, Åboulevarden 51-53 Bilag: Skr. mrkt. t2 a + tegn. mrkt. 8000 Aarhus C 20LL Den 25.

t2c,l2d,l2m, 12n,t2p ogl2q Til orientering vedr. ejendommen, Åboulevarden 51-53 Bilag: Skr. mrkt. t2 a + tegn. mrkt. 8000 Aarhus C 20LL Den 25. 8000 Aarhus C De 25. maj 20LL Plalægig og Byggeri Tekik og Miljø Aarhus Kommue Til orieerig vedr. ejedomme, Åboulevarde 51-53 Ejere af Åboulevarde 51-53 har søg om illadelse il idreig af bolig i ageage

Læs mere

-------------------------------------------------------------------------------- PÅTEGNING

-------------------------------------------------------------------------------- PÅTEGNING ================================================================================ PÅTEGNING ================================================================================ DOKUMENT SOM PÅTEGNES: Dokument

Læs mere

BIBELEN OG VERDEN. Et barn (eller to) er født i Betlehem GIV BØRNENE JULE- EVANGELIET. 12 sangere hjælper hiv-ramte børn. Levende debat om Bibelen

BIBELEN OG VERDEN. Et barn (eller to) er født i Betlehem GIV BØRNENE JULE- EVANGELIET. 12 sangere hjælper hiv-ramte børn. Levende debat om Bibelen IELE OG VEDE 4 2014 E ( ) GIV ØEE JULE- EVGELIET L T 12 j - L IELE OG VEDE IDHOLD S 6-9 M j 6 4 2014 IELSELSKET F 50 1360 K K T: 33 12 78 35 @ www SV UDGIVE M T Hj E DEG I E KIKE J D - j Gz I FOTO: Scx

Læs mere

Retshistorie, retslære og retssociologi

Retshistorie, retslære og retssociologi R, æ c V 2001/02 1 Lu Hb: Iuk Nu Fk-R Kukb (Kb 1716; 5 u, 1751), Cp XI [Sp ] Ffy [f æ] k å, f æ,,, å, å é kk B å æ, u bf fæ bå pf p L fæ f b f H å k b u [ f u f ækb] Sæ k kk å b, kk fæ å k På k fk på ff

Læs mere

Sagsnr : sal

Sagsnr : sal 5 5 S -3 7 0 0 - mæ MDE-F x5 5 4 www S sps A sskæ j,kus,3700 K p s Ss 1407 u m 1 25 D 21 0 201 Bs s V j m mus m - c s mp s m I E m u Væ ssmp 1s L ssp s umm s um s p H s umu s ss -smu, us N b æ sp b us

Læs mere

B # n # # # #

B # n # # # # 1 3Somm i Tyrol Teor 1 Teor aritoe q 0 3 0 3 Л 0 som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es ass som - m - sol ved "De hvi - de

Læs mere

Det bedste sted at være...

Det bedste sted at være... D s s væ C N U KONK V Smm u 011 - s s væ Bhus f s s gg fy, m gg f Dms s s Hv smm sømm 1 m us y f, væ f smg, g v fss u sm g f s s g svægh, Fåu Smm, sm Dms føs g søs Smm g å vs 3 s fm Bhus umm mugh f shg

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget den 24. marts 2003 Side 1 af 10 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Plan og Miljøudvalget Mandag den 24. marts 2003 kl. kl. 14.00 i mødelokale Udvalgsværelset Mødedeltagere: Finn Vester,

Læs mere

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94 HJEMMESID E TILBUD Gv mg g n Pf hjmmsd Jg v hv n sm & fssn hjmmsd, s gg gd å. (Bd, s, Vd, ns) Fnd fgf dn d T Fv, Ts, Bd E Wdss Fnd dn s å dn ny hjmm sd. Tgn & Byg mn Mngs hjmmsd Jg v gn nm unn ænd svcs,

Læs mere

No. 8 15. december 2011 efterskoleforeningen

No. 8 15. december 2011 efterskoleforeningen ftskol Foto: Js Bach No. 8 15. dcb 2011 ftskolfoig www. ftskol. co 08 gaatik lgs id På Vø Eftskol læ lv gaatik g lg og bvægls. 03 all ftskol ha t socialt asva Socialt taxat åsk på vj. I så fald vil ftskol,

Læs mere

Elevens egen tegning. Skriv det, du ser. Se også i den lille bog. Elevens egen beskrivelse.

Elevens egen tegning. Skriv det, du ser. Se også i den lille bog. Elevens egen beskrivelse. 9 Søatt. T o a, ha Bia, Sø o Ru i bioa. E ti. Si t, u. S oå i i bo. E bi. i 23. i 24. E bi. 1 9 Søatt. Et o o t. St ot u h: Bia a på WC. D t i. D i tot bioa. Vao o u. Bia t. D po paat. Ru på it ø u. D

Læs mere

Facebook.com/TTDM2015. VELKOMMEN Entré: 75 kr. Egne mad- og drikkevarer må ikke medbringes. Lørdag d. 5/9 kl. 11.00 DMDyrskuepladsen i Thisted

Facebook.com/TTDM2015. VELKOMMEN Entré: 75 kr. Egne mad- og drikkevarer må ikke medbringes. Lørdag d. 5/9 kl. 11.00 DMDyrskuepladsen i Thisted Facbc/TTD215 VKON é: 75 a- ia å i bi øa 5/9 l 11 DDypla i Thi TRAKTORTRÆK 215 U b U b l l i Bl U b Bli Bli l U bu b U b l i Bl l l bu i Bli Bl l U b U b l il Bl Bli U U b U b l U b b l i Bl l l i i Bl

Læs mere

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet P o l it ik f o r f o r æ l d r e a n s v a r Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet i lovteksten,

Læs mere

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen Skagen skolekommission: (d. n / a 1 9 5 5 ) P r o v s t W a a g e B e c k, fo r m a n d F r u G u d r u n J a r

Læs mere

9 Sølvskatten. Tegn og mal, hvad Brian, Søren og Rune ser i biografen. Skriv det, du ser. Se også i den lille bog. side 23. side 24.

9 Sølvskatten. Tegn og mal, hvad Brian, Søren og Rune ser i biografen. Skriv det, du ser. Se også i den lille bog. side 23. side 24. 9 Søatt. T o a, ha Bia, Sø o Ru i bioa. Si t, u. S oå i i bo. i 23. i 24. 1 9 Søatt. Et o o t. St ot u h: Bia a på WC. D t i. D i tot bioa. Vao o u. Bia t. D po paat. Ru på it ø u. D å ao. D åb t iu. D

Læs mere

Nykredit Marathon 19. MAJ 2013

Nykredit Marathon 19. MAJ 2013 yi Cph h 19 AJ 2013 RU CPEAE l f f i h å 12000 lø fyl Køh il 34 f yi Cph h F ålå hf på Il By lø på fl i I By ifl yh, fi i Ali Tili i y pl f FLKEFET I IDRE KBEA yi Cph h y i h f Køh i, h p plipi i il flili

Læs mere

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 Kronikeromsorg Visioner for fremtiden Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 ved Per Busk, direktør, Region Syddanmark Disposition: 1. Arbejdet med kronisk

Læs mere

golfmagasin 100.000 15% med husstandsindkomst medieinformation 2015 Danmarks største husstande 1.000.000 kr. Unik mulighed: 153.

golfmagasin 100.000 15% med husstandsindkomst medieinformation 2015 Danmarks største husstande 1.000.000 kr. Unik mulighed: 153. MAGASIN FRA DANSK GOLF UNION 2015 Uik mulh: Få js kaalog u il all golfspill Damaks søs 153.000 golfspill golfmagasi 114.000 læs 153.000 golfspill Posoml il m 100.000 hussa miifomaio 2015 m hussasikoms

Læs mere

J.P. Jacobsen Center. så kom og vær med til min fødselsdagsfest torsdag, fredag og lørdag, og gør samtidig en kanon handel, eller flere...

J.P. Jacobsen Center. så kom og vær med til min fødselsdagsfest torsdag, fredag og lørdag, og gør samtidig en kanon handel, eller flere... å J.P. Jcobn Cn i k G nd Gi Sluh Ic du H d ø l i o ly, K yllin u å f Sko il in? i d l fød Tnkonku n c å ko o væ d il in od, fd o lød, o ø idi n knon hndl, ll fl... BØRNEEVENT: Bø kon o flv din nin (kl

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF pua f gaag pæa H 6 2013-2016 FTF pua f gaa- g pæa E u af fagbæg fy? Fagbæg ha bug f g yæ. Må u af, ha pa a æ a gæ g fy fagbæg. I g fa ha u bug f guag. D æ æ a, aay g ua pc g a pbygg a. S å f FTF fag

Læs mere

plan For erhverv og turisme

plan For erhverv og turisme hl pl F v Up f hlpl Hlvåpp 12 v Mål f v j Byå h 14 v V 25 f Rl K V fhæv føl f ål f ll vvl f 25 v j ål fll l fll v F fhl l vvlå Hlpl S Fællc S Rl 12 K jpl fpll l Sj I 17 h v 18 vh Mål Væh 11 Njyll jpl p

Læs mere

info og aktiviteter Det kan være svært at se forskel på, om det er en frø-haletudse eller en tudse-haletudse man ser på, men ofte er tudse-haletudser

info og aktiviteter Det kan være svært at se forskel på, om det er en frø-haletudse eller en tudse-haletudse man ser på, men ofte er tudse-haletudser pj/blvpj Hlu Hlu hø l p uvl ll v fø/u Bå fø u l vhull D ul fl på, u- ll fø, u l l, fø l lup Æ l l fu l vhu y l hl på v f l hjlp uvl hlu Hlu l 8-12 f l D fø f l lv hlu bl v (l yll ø) Hf lv l, b vp, på vpl

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Ny bevaringsliste 14. april 2011

Ny bevaringsliste 14. april 2011 VEJNAVN HUSNR MATRIKELID EJENDOMSNR ABELIG Omr_bev Dronningvej 3 3v 0010164 Dronningvej 3 A Dronningvej 4A 3o 0010172 Dronningvej 4 A og B A Dronningvej 5 3x 0010180 Dronningvej 5 A Dronningvej 6 3p 0010199

Læs mere

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ.

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ. otoui ove sange a Cal Nielsen o landet ko klave Klave Bedt mildt c c n a Lasse Tot Eiksen, 2015 S A T B A 1 Den 2 Så 1 Den 2 Så danske sang e en ung lond ige, hun gå nyn i Danmaks hus, syng da, Danmak,

Læs mere

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen Far til fire - på hjemmebane (Claus Bjerre, 2008). Foto: Ilse Schoutteten. Scanbox. Omegnshistorier Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne A f Palle Schantz Lauridsen V i s t a r t e r i R o m. M

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

med ELEVVINKEL på GEOGRAFISK DISTANCE

med ELEVVINKEL på GEOGRAFISK DISTANCE Ru f 34 foøgpojk 2011-2012 Fbu 2013 www.kopkik.dk Pkikpd Evn fgig og ponig udviking k mch d fokig pkikpiod. D indb pkikpdcn kiv bjd md vikomhdpofi, pkikmå i bug, vuing og vvjdning. md ELEVVINKEL Pkikpdcn

Læs mere

Forslag til tillæg 11 til Spildevandsplan for Silkeborg Kommune

Forslag til tillæg 11 til Spildevandsplan for Silkeborg Kommune F æ pp - f u f, pup pæ f N H T f æ f H æ f INDHOLDFOTGNL. INDLDNING.... LNLÆGNINGFOHOLD.... pæ.... ppæ..... pp -..... F f.... LOFOHOLD.... p- fæy.... y.... MILØMÆIG ONN.... ØONOMI FOHOLD.... TIDLN....

Læs mere

Fag: Tysk Hold: 3 Lærer: Tine Kent Jensen og Lars-Peter Junager. Faglige aktiviteter. Læse tekster om sportsgrene.

Fag: Tysk Hold: 3 Lærer: Tine Kent Jensen og Lars-Peter Junager. Faglige aktiviteter. Læse tekster om sportsgrene. Fag: Tysk Hold: 3 Læ: Tin Knt Jnsn Las-Pt Junag U- g Læing smål Faglig aktivitt Emn Tma Undvi sningsmål ITinddagl s Evalu ing 32-43 10. klass Dltag i samtal om cntal næ mn Fostå hovdindho ldt væsntlig

Læs mere

Kapitlet starter med ganske kort at repetere vokalerne. Eleverne skal arbejde med vokalernes rene lyde i de ord, de selv skal skrive.

Kapitlet starter med ganske kort at repetere vokalerne. Eleverne skal arbejde med vokalernes rene lyde i de ord, de selv skal skrive. Sd d-vjd 1 2 3 D fø ap hæf v v få, a h a abjd a. D åd, d abjd d, å baa, a a v a væ d hav udb af d. Va a Sd 2-8 Læå f d fø ap, a v æ: a d a væ va hv av. a d a d d av, å d a. a av d d f a fd udd. Ud abjd

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d

STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 17 o Aben, lav boligbebyggelse i Lindebjerg, Jyllinge. m I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes følgende bestemmelser

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Studiereis Kopenhagen ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Het Deense Onderwijssysteem Enkele statistische gegevens Aantallen leerlingen in de Grondschool Aantallen tweetalige leerlingen

Læs mere

HISTORIER FRA LUNDEVÆNGET. Livet i en almen boligafdeling

HISTORIER FRA LUNDEVÆNGET. Livet i en almen boligafdeling HISTORIER FRA LUNDEVÆNGET Liv i l blifli FORORD E bli i b, b. E bli hj. E hj j f lv liv, f f ff, chpi bll i y, i, æ il bliv p, l, bå ilh. E blifli pchw f flli hj, h il fæll, på hii læ, i. M ø fj liv i

Læs mere

Hvis man vil lægge 15% til 600, så kan det gøres ved at udregne, hvor meget 15% af 600 er lig med og lægge det til det oprindelige beløb:

Hvis man vil lægge 15% til 600, så kan det gøres ved at udregne, hvor meget 15% af 600 er lig med og lægge det til det oprindelige beløb: 0BRetesegig BTæk i femskivigsfaktoe! I dette tillæg skal vi se, at begebet femskivigsfaktoe e yttigt til at fostå og løse foskellige poblemstillige idefo pocet- og etesegig. 3B. Lægge pocet til elle tække

Læs mere

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND Danskrn r vrdnsstr til vlfærd og osorg Mn vi r også vrdnsstr til rglr, kontrol og straffsystr... Vi kunn åsk brug lidt r tillid Tillid skabr var og vnlighd www..altomnnskr.dk

Læs mere

Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærlodden nr. 5-161, Ballerup Kommune

Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærlodden nr. 5-161, Ballerup Kommune 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærlodden nr. 5-161, Ballerup Kommune 2 Område og medlemmer Foreningen omfatter ejere af følgende matr. nr. 3 ha, 3 hb, 3 hc, 3 hd, 3 he, 3 hf,

Læs mere

DEN GODE FORTÆLLING K APITEL HANDLINGEN. Fag: dansk. I dette kapitel skal I lære om: Hvordan man opbygger handlingen i film.

DEN GODE FORTÆLLING K APITEL HANDLINGEN. Fag: dansk. I dette kapitel skal I lære om: Hvordan man opbygger handlingen i film. K APITEL 3 HANDLINGEN DEN GODE FORTÆLLING Tyi L Rx I pil l I læ H pby hli i fil. Kll bll. H b pæ il hli. G. F 46 D lø f. Vi på hl æl, f yl y p. Hli, i på h. På b f å h cp l fili. H il?, pø h ø. D j i hl.

Læs mere

HVAD SKER DER? Hv a d e r d e t, d e r s k e r h e r i d a g?

HVAD SKER DER? Hv a d e r d e t, d e r s k e r h e r i d a g? 1. SØ N D AG I AD V E N T HVAD SKER DER? Matt. 21,1-9 Lad os bede! K æ re H er re K r istu s! T ak fordi D u i dag h ar bev æ g et D ig in d iblan dt os. V i ber om at v i m å op dag e, at D u er k om

Læs mere

M obiltelefonitis. Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier. A f Jakob Isak Nielsen

M obiltelefonitis. Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier. A f Jakob Isak Nielsen Chris Evans i Cellular (2004, Final Call, instr. David R. Ellis). M obiltelefonitis Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier A f Jakob Isak Nielsen f l a d e r n e m e l l e m o f f e n t lig t o g

Læs mere

Rønne ndoms hande Ver COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni

Rønne ndoms hande Ver COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni 5 5 S -3 7 0 0 - mæ MDE-F x5 5 4 www S p A j j 4, 3,S å,3770a K p 775 S 10305 u m 1 D 15 12 201 B mmb åbb m b S ås,m pp på, å u E j mmb j c,æ bmu, u, u c m m G bu b æ j mm mm å,p m c, m u,bu up m m j m

Læs mere