Ældre Sagens Frivilligpolitik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ældre Sagens Frivilligpolitik"

Transkript

1 Ældre Sagens Frivilligpolitik Frivilligpolitik DINkepler.indd 1 Maj /09/

2 Indhold 3 Slip frivilligheden løs! 5 Indledning 6 Frivillighed er unik, uvurderlig og uerstattelig 7 Frivilligheden er fri 10 Samspillet mellem frivillighed og offentlig indsats er værdifuldt 12 Frivillige foreninger har brug for gode rammer 15 Værdien af den frivillige indsats skal vurderes på egne præmisser Grafik/Design: Ole Leif og Ida Magdalene Tryk: Toptryk A/S Maj Frivilligpolitik DINkepler.indd 2 18/09/

3 Slip frivilligheden løs! I Ældre Sagen er vi glade for, at der i disse år er stor interesse for frivilligheden. 80 % af kommunerne planlægger i højere grad end tidligere at inddrage frivillige i løsningen af opgaver på ældreområdet (TNS Gallup 2013 for Ældre Sagen). Det glæder os, at ledere og medarbejdere har forståelse for, at det frivillige engagement bidrager med noget værdifuldt og noget andet end den professionelle indsats. Vi siger ja tak til samarbejdet, og har mange gode erfaringer med samspillet mellem medarbejdere og frivillige på flere områder. Et samarbejde, der skaber livskvalitet og velfærd for børn, unge og voksne. Som samarbejdspartner på det frivillige område er vi dog også bekymrede for nogle af de udviklingstendenser, vi ser på området. Frivillige motiveres ikke af at løse opgaver for det offentlige. Derimod motiveres frivillige af at hjælpe andre mennesker. De handler ud fra det, der giver mening for den enkelte, og for de mennesker, de hjælper. Frivilliges engagement afhænger ikke af kommunale strategier og budgetter. I 2013 fik vi i Danmark et nyt Frivilligcharter. Charteret anerkender den frivillige indsats, og sætter rammerne for samspillet mellem den frivillige og den offentlige verden. Ældre Sagen har deltaget i udarbejdelsen af charteret, og tilslutter sig charterets værdier og pointer. Frivilligheden skal nu og i de kommende år udvides og udvikles. Frivilligheden trives bedst på egne præmisser i de frivillige foreninger, uden for den offentlige styring og rammesætning. Vi glæder os til det fremtidige samarbejde. Vi ser frem til, at stat, regioner og kommuner ikke kun øger samarbejdet, men også bliver mere tydelig i deres rolle og opgaver. Den offentlige sektor skal fokusere på at skabe gode rammer for frivillighed og på at forbinde borgere med frivillige i frivillige foreninger. Kort sagt, slip frivilligheden løs! Søren Rand Landsformand Bjarne Hastrup Adm. Direktør Frivilligpolitik DINkepler.indd 3 18/09/

4 Frivilligpolitik DINkepler.indd 4 18/09/

5 Indledning Vi ser det som vores opgave at sætte ressourcer hos den ældre del af befolkningen i spil til gavn for samfundet. At skabe netværk, hvor mennesker kan finde sammen. Vi sætter livserfaring og viden i spil og forbinder forskellige slags overskud, behov og interesser i sociale netværk. Vi udøver vort virke igennem 216 lokalbestyrelser, frivillige og gennem et sekretariat med 120 ansatte. De frivillige er fordelt på mange forskellige typer af frivilligt arbejde lige fra det lokale bestyrelsesarbejde, over it, det ældrepolitiske arbejde og til de mange socialhumanitære frivillige, som gør en indsats for svage ældre over alt i landet. Ældre Sagen er dermed en af de største frivillige organisationer på det sociale område i Danmark. Vi er optagede af at skabe det bedste udgangspunkt for den frivillige indsats. Der er i disse år stor interesse for frivillighed, og derfor mener vi, at der er ekstra stort behov for at sætte fokus på vilkårene for den frivillige indsats. Vi har i denne frivilligpolitik formuleret fem områder, som vi mener, fortjener særlig opmærksomhed: Frivillighed er unik, uvurderlig og uerstattelig. Frivilligheden er fri. Samspillet mellem frivillighed og offentlig indsats er værdifuldt. Frivillige foreninger har brug for gode rammer. Værdien af den frivillige indsats skal vurderes på egne præmisser. På de følgende sider beskrives de fem områder nærmere. Derudover har vi udviklet en række konkrete anbefalinger og handlinger, som skal sikre, at vi nu og i fremtiden kan skabe de bedste rammer og vilkår for frivilligheden på lokalt og nationalt plan Frivilligpolitik DINkepler.indd 5 18/09/

6 Frivillighed er unik, uvurderlig og uerstattelig Frivilligheden er ikke et supplement til den offentlige indsats, men værdifuld i sig selv. Det er derfor en misforståelse, når det fremføres i debatten, at frivillige kan tænkes ind som en strategisk ressource. Frivillighed tager afsæt i mødet mellem mennesker og har typisk ikke et fastlagt mål, der skal nås. Drivkraften i frivillighed er at gøre, hvad der giver mening. Det er den drivkraft, der gør den til en selvstændig nytænkende kraft, der medvirker til at sikre og forny det danske velfærdssamfund. Befolkningen er enig med Ældre Sagen i, at frivillighed ikke er et supplement til noget, men er værdifuld i sig selv. Ældre Sagens anbefalinger Barrierer for at være frivillig fjernes. Så mange mennesker som muligt skal have mulighed for at være frivillige. Den til en hver tid siddende regering udarbejder en strategi for, hvordan man inddrager medborgere og frivillige foreninger i den sociale indsats. Udgangspunktet i strategien skal være, at frivilligt arbejde har en værdi i sig selv. Alle love og bekendtgørelser vurderes i forhold til indvirkning på det frivillige arbejde i Danmark. 78 % mener, at frivilligt socialt arbejde på ældreområdet handler om relationer, fællesskab og netværk mellem mennesker og ikke om at løse offentlige opgaver. 76 % mener, at frivillige foreninger på ældreområdet bidrager med livskvalitet og velfærd på en måde, som det offentlige ikke er i stand til (begge YouGov for Ældre Sagen, oktober 2013). I 2013 var Ældre Sagen inddraget i udviklingen af et nyt Frivilligcharter. Charteret skal bidrage til at skabe bedre vilkår for at videreudvikle den frivillige verden og samspillet med det offentlige. Charteret anerkender, at det frivillige engagement har en værdi i sig selv. Men charteret kan ikke stå alene. Der er brug for, at det frivillige arbejde, som udføres af frivillige foreninger i Danmark anerkendes og styrkes yderligere. I Esbjerg har Ældre Sagens lokalafdeling startet mange nye aktiviteter for ensomme. Det begyndte med singlebrunch, der hurtig blev populær. I dag er der grupper med fx gåture, cykelture, månedens middag og en strikkesyklub Frivilligpolitik DINkepler.indd 6 18/09/

7 Frivilligheden er fri Frivilligheden fungerer bedst, når den ikke er underlagt det offentlige system. For at frivilligheden kan blomstre, er der brug for en ramme, som er frivilligbaseret. Frivillige foreninger har her en særlig berettigelse. Frivillige ledes bedst af frivillige Vi glæder os over den positive opmærksomhed omkring frivilligheden, men vi ser også en bekymrende udvikling. Interessen og lysten til at inddrage frivillige i velfærden betyder desværre ofte, at kommuner og regioner gør dette til deres eget projekt. De rekrutterer og igangsætter enkeltpersoner som frivillige i institutioner desværre ofte som en slags gratis ulønnede medarbejdere, som bliver styret efter særlige mål. I en rundspørge fra 2013 svarer 50 % af kommunerne, at de organiserer egne frivillige (TNS Gallup for Ældre Sagen, juni 2013). Vi anerkender, at kommunale medarbejdere i særlige tilfælde selv kan være drivkraft i at igangsætte initiativer men målet må være at lade aktiviteten overgå til en selvstændig frivillig forening inden for en overskuelig fremtid. Engagementet skal slippes fri ikke kontrolleres og organiseres. Randers kommune overdrog i 2014 et projekt med frivillige motionsvenner til Ældre Sagen. Projektet var startet af Randers kommune, men for at gøre det permanent henvendte de sig til Ældre Sagens lokal afdeling, for at høre om de ville hjælpe. Da ideen med motions venner passer godt med Ældre Sagens formål, sagde lokal afdelingen for Randers- Nørhald-Langå, ja. Lokalafdelingen er i gang med at udvide antallet af motionsvenner, og ældre der ønsker at dyrke motion i eller udenfor hjemmet Frivilligpolitik DINkepler.indd 7 18/09/

8 Ældre Sagen ser fem gode grunde til, at frivillige bør ledes af andre frivillige i frivillige organisationer. Frivillige organisationer har en naturlig frivillighedskultur Frivilligheden med alle dens særlige kendetegn i forhold til relationer, tid og omsorg trives bedst i rammer, der er tilpasset netop det. Frivilligheden trives ikke nødvendigvis i rammen af en offentlig indsats, hvor der er fokus på dokumentation, økonomi og faste mål for indsatserne. Det kræver tid og erfaring at lede frivillige At lede frivillige kræver mange ressourcer. Der skal være løbende kontakt og støtte til den enkelte frivillige og skabes motivation og fastholdelse. Det har de frivillige organisationer mange års erfaring med, mens offentligt ansatte er uddannet til noget andet. Den frivillige organisering har værdi Vi lever i et foreningsland med stolte traditioner for at samles i idebårne og sociale fællesskaber både lokalt og nationalt. De frivillige foreninger har deres styrke i at være samlingspunkter for det frivillige engagement. De har gennem mange år opbygget en struktur, der fremmer og understøtter den frivillige indsats, og de har et godt beskrevet værdigrundlag. En del frivillige foreninger har mulighed for at tilbyde kurser, erfaringsudveksling og konsulentstøtte, hvilket er med til at støtte den enkelte frivilliges indsats og ønsket om at gøre en forskel. Samarbejdet med frivillige i foreninger løser juridiske udfordringer Mange offentlige institutioner opdager i disse år, at ønsket om at inddrage frivillige også bringer en række juridiske spørgsmål med sig omkring fx forsikring, tavshedspligt og arbejdsmiljø. Etablerede foreninger og organisationer har oftest på forhånd håndteret nogle af disse udfordringer. Fx kan en kommune ikke tegne en ulykkesforsikring, der dækker frivillige. Det kan en forening. Frivillige som fortalere Frivillige har også en vigtig rolle som fortalere for sårbare mennesker. Frivillige holder øje med det enkelte menneskes behov og rettigheder. Dette kan lade sig gøre, når den frivillige indsats sker i regi af frivillige foreninger. Ældre Sagens frivillige spiller en vigtig rolle i at synliggøre problemer på ældreområdet og kæmpe for forbedringer. Den selvstændighed og fravær af offentlig styring, der findes i foreninger, skaber plads til kritik og bidrager til udvikling af vores fælles samfund. Ældre Sagens anbefalinger: Den frivillige indsats organiseres i frivillige foreninger. Enten i etablerede foreninger eller i foreninger og frivilliggrupper, som startes omkring en ny aktivitet. Kommunerne uddanner egne medarbejdere, herunder også SOSU-assistenter, plejehjemsledere mv. i at samarbejde med frivillige foreninger Frivilligpolitik DINkepler.indd 8 18/09/

9 Frivilligpolitik DINkepler.indd 9 18/09/

10 Samspillet mellem frivillighed og offentlig indsats er værdifuldt I Ældre Sagen har vi oparbejdet mange gode erfaringer med samspillet i praksis og særligt med den værdi, det skaber for landets svage ældre. Det er ofte kommunens medarbejdere, der åbner mulighed for kontakt til de svage ældre, der har behov for en besøgsven eller et tryghedsopkald. I de seneste år er samarbejdet blevet endnu tættere og gået nye veje. Ældre Sagens lokalafdelinger samarbejder med kommuner om spisevenner, står på rådhuset og hjælper med it, eller har frivillige på skoler eller i børnehaver. Et godt samarbejde tager ikke udgangspunkt i en bestillingsliste på opgaver. Det tager udgangspunkt i konkrete ideer eller opgaver, som Ældre Sagens frivillige har været med til at udforme, så ejerskabet deles mellem frivillige og kommune. I projektet MIT-ældre i Greve kommune har Ældre Sagen og kommunen arbejdet tæt sammen om at få flere ældre til at være fortrolige med it. I projektet kom frivillige ud til ældre i deres hjem og introducerede dem til it. En evaluering af konsulentfirmaet Rambøll (2014) viser, at det er Ældre Sagens viden om frivillighed og kommunens indsats på tværs af kommunens forskellige forvaltninger, der har gjort projektet til en succes Samarbejdet kræver tillid og respekt Vi ønsker, at frivillige inddrages uanset den økonomiske situation i kommunen. Samarbejdet må ikke handle om, at frivillige skal løse offentlige opgaver på grund af besparelser. Det frivillige engagement og samarbejdet med offentlige institutioner skal bidrage til et godt ældreliv set fra den ældres perspektiv. Medarbejdere, frivillige og den enkelte ældre skal opleve, at de har indflydelse på, hvilke aktiviteter, der sættes i gang. Og det skal være klart for alle, hvilke aktiviteter den frivillige indgår i. I Ældre Sagen har vi gode erfaringer med, at vores lokalafdelinger indgår såvel generelle som konkrete samarbejdsaftaler med deres kommune. En samarbejdsaftale er en god mulighed for at få afklaret, hvordan samarbejdet skal foregå, hvad der kan samarbejdes om, og hvordan en åben og konstruktiv dialog sikres. Ældre Sagens anbefalinger Der er stort potentiale for nytænkning og nye løsninger i samarbejdet mellem foreninger og kommuner. Dette sker bedst, når der tages afsæt i borgernes behov og ønsker. Frivilligt arbejde kan ikke erstatte lønnet arbejde. Svage ældre må aldrig blive afhængige af frivillig arbejdskraft. De ydelser som kommunen visiterer borgere til kan ikke udføres af frivillige. Samarbejdet bliver bedst, når det tager udgangspunkt i en konkret dialog mellem frivillige og medarbejdere og den enkelte ældre. Der kan med fordel udarbejdes samarbejdsaftaler mellem kommunerne og Ældre Sagens lokalafdelinger. Faste kontaktpersoner i kommunen for frivillige foreninger fremmer det gode samarbejde Frivilligpolitik DINkepler.indd 10 18/09/

11 15.08 Frivilligpolitik DINkepler.indd 11 18/09/

12 Frivillige foreninger har brug for gode rammer For at frivilligheden kan udleve sit potentiale, er det afgørende, at der skabes gode rammer. Fokus for politikere og embedsmænd skal være på at skabe gode rammer for det frivillige arbejde og invitere de frivillige foreninger indenfor i de kommunale institutioner. Nogle politikere og embedsmænd ønsker strategisk udnyttelse af frivillig arbejdskraft. Men frivillighedens logik lader sig ikke inddæmme af politiske beslutninger eller strategier. Frivilligcharter og frivilligpolitik Regeringen tog i 2013 initiativ til at udarbejde et nyt Frivilligcharter sammen med en lang række frivillige foreninger, fagforeninger og kommuner. Ældre Sagen deltog også i dette arbejde. Charteret fastlægger en række værdier og tilgange til et godt samarbejde på tværs. Værdier og tilgange, som vi mener, støtter frivilligheden og samspillet med det offentlige. Vordingborg kommune involverede alle 510 lokale frivillige organisationer i arbejdet med at udarbejde en frivillig politik. Der blev gennemført en stor spørgeskema undersøgelse for at samle ønsker fra de frivillige organisationer, der blev afholdt to workshops og en stor konference om frivilligpolitikken, og endelig blev politikken sendt i høring, inden den blev godkendt af kommunalbestyrelsen Der er dog en stor risiko for, at det nye Frivilligcharter bliver et skuffedokument, hvis det ikke omsættes til konkret handling. En undersøgelse i forbindelse med udviklingen af det nye charter viser, at kun 20 % af kommunerne, og under 15 % af foreningerne har anvendt det tidligere Frivilligcharter (Høringsrapporterne, Frivilligrådet, 2013). For at forhindre en gentagelse er det vigtigt, at Frivilligcharteret bliver omsat til lokal frivilligpolitik, som de lokale frivillige foreninger fra begyndelsen er inddraget i at formulere. I Ældre Sagen vil vi meget gerne gå aktivt ind i drøftelserne. Vi har viden og erfaringer, som er relevante for at udvikle en politik, der i praksis kan få betydning for frivillige foreninger og samspillet med offentligt ansatte. En frivilligpolitik skal drøftes og udvikles i samspillet med de frivillige foreninger, som den i praksis kommer til at berøre. Frivilligkonsulenter og frivillighedscentre Flere og flere kommuner ansætter i disse år frivilligkonsulenter. Antallet af offentlige medarbejdere på området er i kraftig stigning. På to år er der næsten sket en fordobling i antallet af kommunale frivilligkonsulenter og -koordinatorer (Frivilligrapporten 2012, Socialministeriet). Mange steder er konsulenterne gode til at støtte den frivillige indsats og fremme samarbejdet mellem frivillige foreninger og kommuner. Kommunens konsulenter bør ikke bruges til at rekruttere frivillige til kommunernes egne institutioner. Langt de fleste kommuner har i dag oprettet et eller flere frivilligcentre. Frivilligcentrene skal ikke finansieres af 18 midlerne. Disse midler skal bruges til at understøtte de frivillige foreninger. Flere kommuner bruger 18 midler til frivilligcentre, og det giver færre midler til de eksisterende frivillige foreninger Frivilligpolitik DINkepler.indd 12 18/09/

13 Adgang til lokaler og træningsfaciliteter Muligheden for at mødes og udøve sine aktiviteter er en forudsætning for de frivillige organisationer. Lokale afdelinger af landsdækkende organisationer kan ikke anerkendes som folkeoplysende organisationer. Det betyder, at kommunen ikke er forpligtet til at stille lokaler til rådighed. Mange kommuner sidestiller dog Ældre Sagens lokalafdelinger med folkeoplysende organisationer. Generelt bør det være et krav til kommunerne, at de hjælper de lokale frivillige foreninger med at finde egnede lokaler. Gode økonomiske rammer At skabe gode rammer for frivilligheden handler også helt konkret om forhold som økonomi, lokaler og andre ressourcer. Frivilligt arbejde er ikke omkostningsfrit. Der skal midler til at rekruttere frivillige, introducere, uddanne og ikke mindst anerkende deres indsats. I Ældre Sagen bruger vi fx ca. 30 % af indtægterne på vores frivillige indsats. Der er brug for økonomiske midler til at vedligeholde og udvikle frivilligheden. På lokalt plan handler det i kommunerne særligt om 18 midlerne, som uddeles til frivilligt socialt arbejde. Ældre Sagen er glad for, at kommunerne i alt udbetaler mere, end de modtager i bloktilskud til området ( 18 redegørelsen 2013). Det er dog samtidigt skuffende, at 22 % af kommunerne har udbetalt under halvdelen af dette statstilskud i 18 støtte. Derudover er det vores erfaring, at nogle kommuner bruger 18 midlerne til kommunale frivillighedsdage, kommunalt ansatte frivilligkonsulenter og frivilligcentre. Det betyder, at der er færre midler til lokale frivillige aktiviteter og foreninger til dækning af frivilliges udgifter i forbindelse med de frivillige aktiviteter. Det er vigtigt også at være opmærksom på, at der findes muligheder for økonomisk støtte i Servicelovens 79. Her gives støtte til aktiviteter med forebyggende og aktiverende formål både i kommuner og i det frivillige foreningslv. Fra 2012 blev Ældre Sagen i Ringsted ligestillet med de folkeoplysende organisationer i kommunen. Godkendelsen kom efter, at Frivilligrådet i Ringsted havde vurderet, at der kun ville være tale om en ganske lille forøgelse af udlån af lokaler og en mindre udgift til bl.a. rengøring, hvis sociale foreninger og klubber, der normalt ikke ville kunne godkendes som folkeoplysende organisationer, nu ville blive godkendt Ældre Sagens anbefalinger Frivilligcentre og frivilligkoordinatorer bør integreres i kommunernes budget, og ikke finansieres af 18-midler. Frivilligkonsulenter i kommunerne skal have fokus på samarbejdet mellem offentlige institutioner og frivillige foreninger. Kommuner, der ikke bruger de tildelte 18 midler, skal betale dem tilbage til en statslig pulje, der kan søges af kommuner og foreninger, der ønsker at fremme det frivillige sociale arbejde. Kommunerne bør sidestille Ældre Sagens lokalafdelinger med folkeoplysende organisationer og tilbyde egnede lokaler. Kommunerne bør involvere frivillige foreninger i at omsætte det nationale Frivilligcharter i en lokal kontekst og i at udarbejde en lokal frivilligpolitik. Kommunerne bør øge deres brug af Servicelovens 79 til at støtte forebyggende og aktiverende tiltag i lokalområdet. Kommunerne må ikke slå 18 og 79 midler sammen Frivilligpolitik DINkepler.indd 13 18/09/

14 15.08 Frivilligpolitik DINkepler.indd 14 18/09/

15 Værdien af den frivillige indsats skal vurderes på egne præmisser I Danmark er vi meget optagede af at måle og veje alting. At måle og veje skal føre til større klarhed og viden om resultaterne af forskellige indsatser. I Ældre Sagen ser vi dog, at effektmåling også i stigende grad bredes ud til det frivillige område. Vi oplever et stigende krav om dokumentation af effekten af den frivillige indsats, når der samarbejdes med offentlige myndigheder eller ved puljebevillinger. I nogle få tilfælde kan det give god mening. At tælle hvor mange opkald, der er til en frivillig telefonordning, kan give viden og værdi til de frivillige bag initiativet. Ofte oplever vi dog forsimplede effektmålinger, der er meningsløse for vores frivillige, og som ikke skaffer ny indsigt til forbedring af aktiviteten. Ældre Sagens holdning er, at det skal give øget værdi til den frivillige indsats, når den undersøges. Fem principper skal bruges: 1. Evalueringen skal give læring. 2. Effekt kan måles på andre måder end kvantitativt. 3. Det er vigtigt, at processen evalueres. 4. Den der evaluerer skal være tæt på projekt og deltagere. I Ældre Sagens projekt: Ud af busken, opgav man de først planlagte evalueringsmetoder. Metoderne var for grænseoverskridende og meningsløse for de frivillige involveret i projektet. I stedet foretog man en række interview. Citat fra den afsluttende rapport: I udgangspunktet var det Evaluators plan, at den afsluttende evaluering skulle indeholde en spørgeskemaundersøgelse om livskvalitet blandt deltagerne. Denne metode var imidlertid hverken særlig hensigtsmæssig i forhold til at give læring, eller i forhold til de frivilliges ønsker og behov 5. Den der evaluerer skal guide projektet på vej. Ældre Sagens anbefalinger Der anvendes meningsfulde evaluerings metoder, der giver både læring og værdi for de frivillige, der er involveret i arbejdet Frivilligpolitik DINkepler.indd 15 18/09/

16 Som mennesker tager vi hele tiden hånd om hinanden. Vi tager hånd om hinanden, når vi passer på hinanden i familien, i opgangen eller i lokalområdet. Nogle gange er vi pårørende, nogle gange bekymrede naboer, og andre gange er vi frivillige. For Ældre Sagen er frivilligt arbejde, den frivillige indsats, der er organiseret i frivillige foreninger. Rammerne for denne indsats skal være i orden. Denne frivilligpolitik er Ældre Sagens bud på, hvordan vi skaber de bedste rammer for den frivillige indsats i Danmark Nørregade København K Tlf Frivilligpolitik DINkepler.indd 16 18/09/

Danske Handicaporganisationers frivilligpolitik

Danske Handicaporganisationers frivilligpolitik Dokument oprettet 09. juli 2014 Sag 10-2014-00390 Dok. 166248/kp_dh Danske Handicaporganisationers frivilligpolitik Indledning Frivillighed har i de seneste år haft en fremtrædende rolle i den generelle

Læs mere

De næste skridt hvordan kan man etablere det gode samarbejde? Odense d. 20. juni 2013 Anita Sørensen ans@frivillighed.dk

De næste skridt hvordan kan man etablere det gode samarbejde? Odense d. 20. juni 2013 Anita Sørensen ans@frivillighed.dk De næste skridt hvordan kan man etablere det gode samarbejde? Odense d. 20. juni 2013 Anita Sørensen ans@frivillighed.dk Center for frivilligt socialt arbejde er et landsdækkende videns-, kompetence- og

Læs mere

Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Århus Kommune

Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Århus Kommune Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Århus Kommune Forord Livsmod, glæde, handlekraft og kvalitet. Det er nøgleordene i arbejdet for og blandt ældre og handicappede. Det er bærende

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

Frivilligpolitik Det sociale område, Svendborg Kommune

Frivilligpolitik Det sociale område, Svendborg Kommune Frivilligpolitik Det sociale område, Svendborg Kommune 2 Frivilligpolitik Det sociale område, Svendborg Kommune Indhold Indledning og baggrund 4-5 Det frivillige sociale arbejde 6-7 Værdier 8-9 Samarbejde

Læs mere

Frivillighedspolitik for ældreområdet

Frivillighedspolitik for ældreområdet Frivillighedspolitik for ældreområdet Syddjurs Kommune og civilsamfundet - med borgervelfærden i centrum 2011 Godkendt i byrådet d. 22. september 2011 FORORD Ældreområdet har en årelang tradition for et

Læs mere

Frivilligpolitik for Social Omsorg. Frivilligpolitik. for Social Omsorg i Hedensted Kommune

Frivilligpolitik for Social Omsorg. Frivilligpolitik. for Social Omsorg i Hedensted Kommune Frivilligpolitik for Social Omsorg i Hedensted Kommune 1 2 Definition af en frivillig indsats Frivilligt socialt arbejde er en ulønnet indsats, som udføres af egen fri vilje for andre end én selv, familie

Læs mere

Frivilligpolitik. for Social Omsorg i Hedensted Kommune

Frivilligpolitik. for Social Omsorg i Hedensted Kommune Frivilligpolitik for Social Omsorg i Hedensted Kommune Definition af en frivillig indsats Frivilligt socialt arbejde er en ulønnet indsats, som udføres af egen fri vilje for andre end én selv, familie

Læs mere

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi FÆLLES OM ODENSE Civilsamfundsstrategi 1 FORENINGSFRIVILLIG Corperate Volunteer ADD-ON MODEL MEDLEM SERIEL ENKELTSTÅENDE DEN STRATEGISK INTEGREREDE MODEL UORGANISEREDE ELLER VIRTUEL FRIVILLIG OFFENTLIG

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

Kvalitetsstandard for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde

Kvalitetsstandard for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget 2012.12.05 og Kommunalbestyrelsen 2012.12.19 Kvalitetsstandard for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde 1. Indledning Hensigten med servicelovens 18

Læs mere

Randers Kommune. Frivillighedspolitik - det aktive medborgerskab

Randers Kommune. Frivillighedspolitik - det aktive medborgerskab Randers Kommune Frivillighedspolitik - det aktive medborgerskab Indledning og opbygning Vision Det aktive medborgerskab og den frivillige indsats skal fremmes og prioriteres. aktive medborgerskab. Rammerne

Læs mere

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3...

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 1 2 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger Vi vil som frivillige sociale foreninger gerne bidrage

Læs mere

Nyt liv til det at blive gammel EN VISION FOR ÆLDRE MED BRUG FOR HJÆLP

Nyt liv til det at blive gammel EN VISION FOR ÆLDRE MED BRUG FOR HJÆLP Nyt liv til det at blive gammel EN VISION FOR ÆLDRE MED BRUG FOR HJÆLP Forord I Ældre Sagen har vi talt med ældre mennesker, der modtager hjælp, om, hvad et værdigt liv er for dem. Vi har blandt andet

Læs mere

Kan man lede frivillige?

Kan man lede frivillige? Kan man lede frivillige? 24. april 2013 Dorte Nørregaard Gotthardsen Albanigade 54E, 1. sal 5000 Odense C tlf: 66 14 60 61 info@frivillighed.dk Center for frivilligt socialt arbejde er et landsdækkende

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

POLITIK for det frivillige sociale arbejde

POLITIK for det frivillige sociale arbejde POLITIK for det frivillige sociale arbejde EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I Forord I Tønder Kommune har vi en lang og mangfoldig tradition for at udvikle det frivillige sociale arbejde. Det er en proces,

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Indledning FÆLLES pejlemærker Bærende principper Tænkes sammen med 4 5 8 10 Indledning Frederikshavn Kommune er fyldt med frivillige

Læs mere

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundet hvem er det? Civilsamfundet er en svær størrelse at få hold på. Civilsamfundet er foreninger, interesseorganisationer,

Læs mere

Frivilligpolitik for Seniorområdet. Frivilligpolitik. for Seniorområdet i Hedensted Kommune

Frivilligpolitik for Seniorområdet. Frivilligpolitik. for Seniorområdet i Hedensted Kommune Frivilligpolitik for Seniorområdet i Hedensted Kommune 1 2 Definition af en frivillig indsats Frivilligt socialt arbejde er en ulønnet indsats, som udføres af egen fri vilje for andre end én selv, familie

Læs mere

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Vejledning Forord Frivillige har i flere år været en del af Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune er glade for samarbejdet med de frivillige og oplever,

Læs mere

MIN KOMMUNE - EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I

MIN KOMMUNE - EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I Politik for det frivillige sociale arbejde MIN KOMMUNE - EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I Forord SIDE 2 Marts 2010 Eike Albrechtsen, formand for Socialudvalget Uanset, hvor mange paragraffer, der skrives

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE 10 gode råd til kommuner, som uddeler 18-midler Udskrevet: 2016 Indhold 10 gode råd til kommuner, som uddeler 18-midler................................... 3 2 Guide 10 gode råd til kommuner, som

Læs mere

Da lød i det samme, tæt ved Vinduet den deiligste Sang. Nattergalen fra 1843 af H.C. Andersen

Da lød i det samme, tæt ved Vinduet den deiligste Sang. Nattergalen fra 1843 af H.C. Andersen Da lød i det samme, tæt ved Vinduet den deiligste Sang Nattergalen fra 1843 af H.C. Andersen Politik for Frivillighed 2013 2017 10. Oktober 2013 Politik for frivillighed Udgivet af Vordingborg Kommune

Læs mere

Medborgerskab. - du gør en forskel 1

Medborgerskab. - du gør en forskel 1 Frivilligstrategi Medborgerskab - du gør en forskel 1 Hvem: Frivilligstrategien henvender sig til alle, som er i berøring med frivilligt arbejde i Silkeborg Kommune. Den primære målgruppe er ledere og

Læs mere

Frivilligpolitik. Orientering til ældrepolitiske frivillige

Frivilligpolitik. Orientering til ældrepolitiske frivillige Frivilligpolitik Orientering til ældrepolitiske frivillige Indhold 3 Frivilligpolitik ansvar for hinanden 4 Ældre Sagens frivilligpolitik 5 Fakta oplysninger Generelle fakta om frivilligpolitik Fakta om

Læs mere

Dragør Kommunes strategi for frivillighed og medborgerskab. Projektplan Dragør Kommune

Dragør Kommunes strategi for frivillighed og medborgerskab. Projektplan Dragør Kommune Dragør Kommunes strategi for frivillighed og medborgerskab Projektplan Dragør Kommune 2014-2017 Indhold Indledning...3 Kommunale bevillinger og støtte...3 Statsligt bloktilskud:...4 Kortlægning - Frivillighed

Læs mere

Strategi for den frivillige sociale indsats på ældreområdet

Strategi for den frivillige sociale indsats på ældreområdet GRIB MULIGHEDEN Strategi for den frivillige sociale indsats på ældreområdet INDHOLD Forord... 3 Formål... 4 Vision... 5 Mental Frikommune... 6 Indsatsområder 1 Samarbejde... 8 Aktive borgere skaber det

Læs mere

Frivilligrådets beretning til årsmødet d

Frivilligrådets beretning til årsmødet d Kontakt mellem Mennesker Att. Frivilligrådet Toldbodvej 5 5700 Svendborg Tlf. 6220 1130 Formand Karen Strandhave Tlf. 62 26 11 50 (privat) Tlf. 72 53 65 34 (arbejde) e.mail:strandhave@post.tele.dk Frivilligrådets

Læs mere

FRIVILLIGPOLITIK. August 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013. Dok. Nr. 151915-13

FRIVILLIGPOLITIK. August 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013. Dok. Nr. 151915-13 FRIVILLIGPOLITIK August 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013. Dok. Nr. 151915-13 Indledning Frivilligpolitikken beskriver rammen for etablering af frivilligråd og kommunens støtte

Læs mere

Jammerbugt Kommunes Frivilligpolitik

Jammerbugt Kommunes Frivilligpolitik Jammerbugt Kommunes Frivilligpolitik I Jammerbugt Kommune findes der over hundrede frivillige foreninger, organisationer og grupper, der arbejder frivilligt for at hjælpe andre og gøre hverdagen lettere

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem frivillige og ansatte på Ældrecenter Dalvangen

Samarbejdsaftale mellem frivillige og ansatte på Ældrecenter Dalvangen Samarbejdsaftale mellem frivillige og ansatte på Ældrecenter Dalvangen Ældrecenter Dalvangens frivilligpolitik er et sæt spilleregler for samarbejdet mellem frivillige og de ansatte på Ældrecenter Dalvangen.

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Varde Kommunes frivillighedspolitik.

Varde Kommunes frivillighedspolitik. Varde Kommunes frivillighedspolitik. Varde Kommune ser det frivillige sociale arbejde som et vigtigt supplement til den kommunale forvaltnings service og tilbud til kommunens borgere. Derfor betragter

Læs mere

1. Udkast Frivilligpolitik. Indledning. Baggrund

1. Udkast Frivilligpolitik. Indledning. Baggrund 1. Udkast Frivilligpolitik Indledning Det frivillige sociale arbejde udgør en væsentlig del af den samlede sociale indsats i Svendborg Kommune. En forudsætning for at sikre og udvikle den sociale indsats

Læs mere

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse VÆR MED bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler 1. Skab klare rammer 1.1 Ansatte

Læs mere

Frivillig. i Region Midtjylland

Frivillig. i Region Midtjylland Frivillig i Principper og gode råd vedrørende samarbejdet med frivillige og frivillige organisationer på s arbejdspladser Forsikringsforhold og frivilligt arbejde Se også Frivillig i Forsikringsforhold

Læs mere

Ia Brix Ohmann Konsulent/Facilitator, Master i Socialt Entreprenørskab (2014)

Ia Brix Ohmann Konsulent/Facilitator, Master i Socialt Entreprenørskab (2014) Ia Brix Ohmann Konsulent/Facilitator, Master i Socialt Entreprenørskab (2014) Program 1. Introduktion Frivillighed som en form for gaveudveksling Bjarne Lenau Henriksens sandfærdige fantasi 2. Frivillighed

Læs mere

Aktivt Medborgerskab hvad gør vi?

Aktivt Medborgerskab hvad gør vi? Aktivt Medborgerskab hvad gør vi? v/ Ole Chr. Madsen Konsulent, CFSA Tlf. 6614 6061, mail: ocm@frivillighed.dk FFUK d. 4. december 2012 1 Center for frivilligt socialt arbejde Hvem er CFSA Et center for

Læs mere

Er du frivillig i Thisted Kommune?

Er du frivillig i Thisted Kommune? Er du frivillig i Thisted Kommune? Produceret af Thisted Kommune April 2015 Forord Der skal lyde en tak for din indsats som frivillig i Thisted Kommune. Et stærkt frivilligmiljø med aktive og engagerede

Læs mere

- for samarnejde mellem frivillige og fagpersoner

- for samarnejde mellem frivillige og fagpersoner Frivilligstrategi - for samarnejde mellem frivillige og fagpersoner 1 Hvem: Frivilligstrategien henvender sig primært til ansatte i Silkeborg Kommune. På Idræts- Kultur- og Fritidsområdet henvises til

Læs mere

Velkommen. social-humanitære frivillige. til startkursus for. 16-04-2008 Ældre Sagen master 1

Velkommen. social-humanitære frivillige. til startkursus for. 16-04-2008 Ældre Sagen master 1 Velkommen til startkursus for social-humanitære frivillige 16-04-2008 Ældre Sagen master 1 Formålet med startkurset er: at give en introduktion til det social-humanitære område, så man kommer til at føle

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Social- og Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 12. januar 2011 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-10:30 Thomas Krog, Formand (F) Ole Bruun (A) Marianne Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

De Frivillige Hænder. - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST

De Frivillige Hænder. - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST De Frivillige Hænder - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST 1 Indhold Forord... 3 Værdier for frivilligindsatsen... 4 Det etiske ansvar... 5 Frihed til

Læs mere

Politik for støtte til frivilligt socialt arbejde 2011-2013

Politik for støtte til frivilligt socialt arbejde 2011-2013 Politik for støtte til frivilligt socialt arbejde 2011-2013 Indhold Fokus i det frivillige sociale arbejde... 4 Samarbejdet om det frivillige sociale arbejde... 5 Tilskudsfordeling... 8 Ansøgning om midler

Læs mere

frivillig politik frivillighedspolitik for det sociale område godkendt i byrådet den 23. august 2012

frivillig politik frivillighedspolitik for det sociale område godkendt i byrådet den 23. august 2012 frivillig politik frivillighedspolitik for det sociale område godkendt i byrådet den 23. august 2012 1 2 Frivilligpolitik for det sociale område Definition Den frivillige sociale indsats er en samlet betegnelse

Læs mere

Frivillighedsguide - UDKAST. En brugsguide til samarbejdet mellem frivillige og Rudersdal Kommune

Frivillighedsguide - UDKAST. En brugsguide til samarbejdet mellem frivillige og Rudersdal Kommune Frivillighedsguide - UDKAST En brugsguide til samarbejdet mellem frivillige og Rudersdal Kommune En guide for frivillige og medarbejdere Sæt gang i det gode samarbejde Har du evt. sammen med andre en idé

Læs mere

Hjørring Kommunes Værdiramme for samspillet mellem ansatte og frivillige

Hjørring Kommunes Værdiramme for samspillet mellem ansatte og frivillige Hjørring Kommunes Værdiramme for samspillet mellem ansatte og frivillige 1 Indledning I Hjørring Kommune har vi udarbejdet en fælles værdiramme for samarbejdet mellem medarbejdere og frivillige. Værdirammen

Læs mere

Samarbejdsrammer for frivillighed i Center for Sundhed og Omsorg

Samarbejdsrammer for frivillighed i Center for Sundhed og Omsorg Samarbejdsrammer for frivillighed Indholdsfortegnelse Hvorfor samarbejde?... 2 Hvorfor samarbejdsrammer?... 3 Muligheder... 4 Det særlige ved frivillighed... 5 Kommunikation og fælles mål... 6 Anerkendelse

Læs mere

FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger

FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger Kommissorium for Frivillighedsrådet Formål og opgaver Kommissorium: Kommissorium gældende for Frivillighedsrådet

Læs mere

Frivilligpolitik for Jammerbugt Kommune

Frivilligpolitik for Jammerbugt Kommune Frivilligpolitik for Jammerbugt Kommune Fremsat af Frivillighusets bestyrelse i samarbejde med Center For Frivilligt Socialt Arbejde og Jammerbugt Kommunes Social og sundhedsudvalg. Behandlet af Social

Læs mere

Casper Bo Danø Sekretariatsleder FriSe Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark. Oslo 29. januar 2016

Casper Bo Danø Sekretariatsleder FriSe Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark. Oslo 29. januar 2016 Casper Bo Danø Sekretariatsleder FriSe Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark Oslo 29. januar 2016 Agenda Frivilligcentrene i Danmark Finansiering Frivilligheden i en brydningstid Evaluering af Frivilligcentrene

Læs mere

Frivilligcharteret og dets betydning for det lokale samarbejde. Johs. Bertelsen

Frivilligcharteret og dets betydning for det lokale samarbejde. Johs. Bertelsen Frivilligcharteret og dets betydning for det lokale samarbejde Johs. Bertelsen Frivilligt Forum, landsforeningen for de frivillige sociale organisationer Frivilligrådet Center for frivilligt socialt arbejde

Læs mere

Pædagoger Pædagogernes professionsrelevante kompetencer er beskrevet i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog.

Pædagoger Pædagogernes professionsrelevante kompetencer er beskrevet i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog. 1 Kompetenceprofiler Sundhed og omsorg og Socialområdet handicap og psykiatri Pædagoger Pædagoger Pædagogernes professionsrelevante kompetencer er beskrevet i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN

DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN Demensalliancens partnere har med stor interesse læst regeringens demenshandlingsplan. Vi vil gerne anerkende det

Læs mere

Samarbejde med kommunen - samskabelse. Dannie Larsen Frivilligcentre og Selvhælp Danmark (FriSe)

Samarbejde med kommunen - samskabelse. Dannie Larsen Frivilligcentre og Selvhælp Danmark (FriSe) Samarbejde med kommunen - samskabelse Dannie Larsen Frivilligcentre og Selvhælp Danmark (FriSe) 71 Frivilligcentre fordelt på 64 kommuner Et stærkt og mangfoldigt civilsamfund, hvor alle har mulighed for

Læs mere

ADHD-foreningens Frivilligpolitik

ADHD-foreningens Frivilligpolitik ADHD-foreningens Frivilligpolitik Velkommen her hos os I ADHD-foreningen er vi glade for, at du og de andre frivillige i foreningen har valgt at bruge jeres tid og kompetencer til at arbejde med ADHD-sagen

Læs mere

Frivilligrådets beretning til årsmødet d. 15.4.2015:

Frivilligrådets beretning til årsmødet d. 15.4.2015: Kontakt mellem Mennesker Att. Frivilligrådet Havnegade 3 5700 Svendborg Tlf. 6220 1130 Formand Karen Strandhave Tlf. 62 26 11 50 (privat) Tlf. 72 53 65 34 (arbejde) e.mail:strandhave@post.tele.dk Frivilligrådets

Læs mere

BILAG 1: KONCEPT FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG I HVIDOVRE KOMMUNE

BILAG 1: KONCEPT FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG I HVIDOVRE KOMMUNE BILAG 1: KONCEPT FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG I HVIDOVRE KOMMUNE Baggrund Lovgivning Den 1. januar 2016 blev loven om forebyggende hjemmebesøg ændret. Det betyder, at kommunalbestyrelsen skal tilbyde et

Læs mere

Frivillighed og lokaldemokrati Erfaringer fra Holbæk Kommune, Danmark. Julie Becher Holbæk Kommune

Frivillighed og lokaldemokrati Erfaringer fra Holbæk Kommune, Danmark. Julie Becher Holbæk Kommune Frivillighed og lokaldemokrati Erfaringer fra Holbæk Kommune, Danmark Julie Becher Holbæk Kommune > Mit bidrag til konferensen i dag 1. Frivillighed nationale tendenser i Danmark 2. Frivillighed erfaringer

Læs mere

Go Morgenmøde Ledelse af frivillige

Go Morgenmøde Ledelse af frivillige Go Morgenmøde Ledelse af frivillige MacMann Bergs bidrag og fokus Vi ønsker at bidrage til et bedre samfund og arbejdsliv gennem bedre ledelse. Fra PROFESSION til PROFESSIONEL LEDELSE af VELFÆRD i forandring

Læs mere

Frivilligt arbejde i en velfærdsstat under pres. Dansk Flygtningehjælp 29.September 2012 Anders la Cour Copenhagen Business School

Frivilligt arbejde i en velfærdsstat under pres. Dansk Flygtningehjælp 29.September 2012 Anders la Cour Copenhagen Business School Frivilligt arbejde i en velfærdsstat under pres Dansk Flygtningehjælp 29.September 2012 Anders la Cour Copenhagen Business School Fra velfærdsstat til velfærdssamfund Velfærdsmiks Velfærdspluralisme Big

Læs mere

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord Aarhus står over for en række udfordringer de kommende år. Velfærdssamfundet bliver udfordret af demografiske forandringer og snævre økonomiske

Læs mere

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet 1 HJÆLP TIL ISOLEREDE INDVANDRERKVINDER 1 Hvem er de? Tusindvis af kvinder med indvandrerbaggrund i Danmark er hverken

Læs mere

De frivillige som element i kommunernes strategi for vækst og velfærd

De frivillige som element i kommunernes strategi for vækst og velfærd De frivillige som element i kommunernes strategi for vækst og velfærd Bjarne Ibsen Professor og forskningsleder Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet Store politiske

Læs mere

Frivillighedspolitik i Esbjerg Kommune (Politik for frivilligt socialt arbejde)

Frivillighedspolitik i Esbjerg Kommune (Politik for frivilligt socialt arbejde) Frivillighedspolitik i Esbjerg Kommune (Politik for frivilligt socialt arbejde) Godkendt af: Økonomiudvalget den 1. december 2008 Byrådet den 15. december 2008 Borger- & Sundhedsudvalget den. 17. november

Læs mere

Strategi for implementering af frivilligpolitikken

Strategi for implementering af frivilligpolitikken Strategi for implementering af frivilligpolitikken Social- og sundhedsområdet udenfor ældrecentrene Indledning Byrådet vedtog den 29. august 2013 en frivilligpolitik for Rebild Kommune. Samtidig vedtog

Læs mere

Frivillighedspolitik for det frivillige sociale arbejde

Frivillighedspolitik for det frivillige sociale arbejde Frivillighedspolitik for det frivillige sociale arbejde Formål og mål Odense Byråd ønsker med formuleringen af en overordnet og fælles frivillighedspolitik at styrke, synliggøre, forbedre samt koordinere

Læs mere

Forslag til administrativ opdatering af Hjørring Kommunes Frivilligpolitik

Forslag til administrativ opdatering af Hjørring Kommunes Frivilligpolitik Forslag til administrativ opdatering af Hjørring Kommunes Frivilligpolitik Nuværende udgave, 2009: Ændringsforslag, 2015: Frivilligpolitik Hjørring Kommunes Frivilligpolitik (Observationspunkt nr. 1),

Læs mere

Frivillighedspolitikken

Frivillighedspolitikken Frivillighedspolitikken - en temapolitik om frivillighed Udkast - efter høring Frivillighedspolitikkens overordnede mål er at skabe så gode og optimale rammer som muligt for den samlede frivillige indsats

Læs mere

Frivillig social indsats

Frivillig social indsats Frivillig social indsats Esbjerg Kommune 2013 [RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18 MIDLER] Indledning Esbjerg Kommune afsætter hvert år et beløb til den lokale frivillige sociale indsats. Midlerne er afsat

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE INTEGRATIONSARBEJDE. Samarbejdsaftale mellem. Røde Kors Frederikssund. Frederikssund Kommune

SAMARBEJDSAFTALE INTEGRATIONSARBEJDE. Samarbejdsaftale mellem. Røde Kors Frederikssund. Frederikssund Kommune SAMARBEJDSAFTALE INTEGRATIONSARBEJDE Samarbejdsaftale mellem Røde Kors Frederikssund og Frederikssund Kommune Røde Kors 1. Data vedrørende samarbejdspart i kommunen Afdelingens/kontorets navn: Social Service

Læs mere

Støtte til frivilligt socialt arbejde, 18, 1. runde 2015

Støtte til frivilligt socialt arbejde, 18, 1. runde 2015 Punkt 3. Støtte til frivilligt socialt arbejde, 18, 1. runde 2015 2014-34040 Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender at foreninger m.v. der har ansøgt om økonomisk

Læs mere

Strategi for FRIVILLIGCENTER HALSNÆS. Vi er noget for dem der er noget for andre

Strategi for FRIVILLIGCENTER HALSNÆS. Vi er noget for dem der er noget for andre Strategi for FRIVILLIGCENTER HALSNÆS 2017 2018 Vi er noget for dem der er noget for andre D Dokumentation, evaluering og kvalitetssikring...9 F FRISE...10 Frivilligcenteret som arbejdsplads...4 Fundraising

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

Aktivt medborgerskab. Dragør Kommunes strategi for frivillighed og medborgerskab (debatoplæg) Dragør Kommune

Aktivt medborgerskab. Dragør Kommunes strategi for frivillighed og medborgerskab (debatoplæg) Dragør Kommune Aktivt medborgerskab Dragør Kommunes strategi for frivillighed og medborgerskab (debatoplæg) Dragør Kommune 2014-2017 Indhold Gode rammer og god dialog...3 Baggrund...4 Aktivt medborgerskab...4 Frivillighed...4

Læs mere

Ledelse og medarbejderindflydelse. Per Mathiasen kommunaldirektør

Ledelse og medarbejderindflydelse. Per Mathiasen kommunaldirektør Ledelse og medarbejderindflydelse Per Mathiasen kommunaldirektør Disposition Hvorfor har vi fokus på ledelse og inddragelse? Hvad er god kommunal ledelse? Hvad betyder en god kultur i organisationen? Hvordan

Læs mere

Det gode ældreliv. også for ældre med etnisk minoritetsbaggrund

Det gode ældreliv. også for ældre med etnisk minoritetsbaggrund Det gode ældreliv også for ældre med etnisk minoritetsbaggrund Udgivet af Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde September 2006 Udgivet af: Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Nytorv 19, 3.sal 1450 København

Læs mere

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Kvalitetsstandard Servicelovens 18 Hvad er indsatsens lovgrundlag Serviceloven kapitel 5 Brugerinddragelse, rådgivende samarbejdsorganer m.v.

Læs mere

Den frivillige sociale indsats er defineret som en indsats, der som udgangspunkt ydes

Den frivillige sociale indsats er defineret som en indsats, der som udgangspunkt ydes STRUER KOMMUNE Bestillerenheden Frivillighedspolitik. Hvad er frivillighedspolitik? En frivillighedspolitik er nogle rammer og retningslinier for et samarbejde mellem det offentlige og de frivillige om

Læs mere

POLITIK FOR SAMARBEJDE MELLEM CIVILSAMFUND OG KOMMUNE. Sammen om FÆLLESSKABER

POLITIK FOR SAMARBEJDE MELLEM CIVILSAMFUND OG KOMMUNE. Sammen om FÆLLESSKABER POLITIK FOR SAMARBEJDE MELLEM CIVILSAMFUND OG KOMMUNE Sammen om FÆLLESSKABER 1 FORORD Faaborg-Midtfyn Kommune er karakteriseret ved sine mange stærke fællesskaber. Foreninger, lokalråd, borgergrupper mv.

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige

Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Analyse og Udvikling Den 24. januar 2013 Svend Bayer Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige Gladsaxe Kommunes spilleregler

Læs mere

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik Et godt og aktivt ældreliv Dragør Kommunes ældrepolitik Udgivet af: Social, Børn og Kulturudvalget Ansvarshavende redaktør: Mette Brinch, direktør Tekst og redaktion: Pernille Dørr Kjær og Johannes Bo

Læs mere

Frivilligt socialt arbejde

Frivilligt socialt arbejde Frivilligt socialt arbejde Esbjerg Kommune 2010 [VEJLEDNING TIL ANSØGNING AF 18 MIDLER] Vejledningen beskriver ansøgningsprocedure og kriterier for tildeling af støtte til frivilligt socialt arbejde i

Læs mere

Kandidatintroduktion. Aktive borgere (Ældre) v./ På Tværs Direktør Karen Heebøll. Den 19. september 2017

Kandidatintroduktion. Aktive borgere (Ældre) v./ På Tværs Direktør Karen Heebøll. Den 19. september 2017 Kandidatintroduktion Aktive borgere (Ældre) v./ På Tværs Direktør Karen Heebøll Den 19. september 2017 Aktive borgere skaber de gode fællesskaber Der er udarbejdet en Frivilligstrategi på ældreområdet

Læs mere

Frivillighedspolitik i Naturstyrelsen

Frivillighedspolitik i Naturstyrelsen Frivillighedspolitik i Naturstyrelsen 2013 Titel: Frivillighedspolitik i Naturstyrelsen Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.nst.dk Redaktion: Arealdrift, friluftsliv og partnerskab

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK FOR DET SOCIALE OG SUNDHEDSFREMMENDE OMRÅDE

FRIVILLIGHEDSPOLITIK FOR DET SOCIALE OG SUNDHEDSFREMMENDE OMRÅDE FRIVILLIGHEDSPOLITIK 2015-2018 FOR DET SOCIALE OG SUNDHEDSFREMMENDE OMRÅDE SUND BY FRIVILLIGHEDSPOLITIK 2015-2018 FOR DET SOCIALE OG SUNDHEDS- FREMMENDE OMRÅDE HORSENS KOMMUNES FRIVILLIGHEDSPOLITIK PÅ

Læs mere

18 Tilskud til frivilligt socialt arbejde 2017 Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud

18 Tilskud til frivilligt socialt arbejde 2017 Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud 18 Tilskud til frivilligt socialt arbejde 2017 Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud Opdateret 22.9.2017 Frivillighedspolitikken rammer og vilkår Rudersdal Kommune har formuleret en frivillighedspolitik,

Læs mere

Københavns Kommunes pårørendepolitik. Området for borgere med sindslidelser

Københavns Kommunes pårørendepolitik. Området for borgere med sindslidelser Københavns Kommunes pårørendepolitik Området for borgere med sindslidelser HØRINGSUDGAVE AF 12. MARTS 2008 2 Indhold 1. Indledning 3 Indflydelse 3 Politikkens rammer 4 2. Det socialpsykiatriske perspektiv

Læs mere

Livet er dit. - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab

Livet er dit. - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab Indhold Livet er dit -... 4 Værdigrundlag... 6 Socialpolitikkens 4 temaer... 7 Mestring og medansvar... 8 Beskæftigelse og uddannelse...

Læs mere

CORPORATE VOLUNTEERING. Tryghedsopkald

CORPORATE VOLUNTEERING. Tryghedsopkald CORPORATE VOLUNTEERING Tryghedsopkald Vejledning til samarbejde mellem virksomheder og Røde Kors om tryghedsopkald foretaget af virksomhedsfrivillige. RødeKors.dk 1 INTRODUKTION OG FORMÅL Denne vejledning

Læs mere

Frivilligpolitik i Region Sjælland

Frivilligpolitik i Region Sjælland Frivilligpolitik i Region Sjælland Frivilligpolitik i Region Sjælland Indholdsfortegnelse Region Sjællands vision 3 Hvad er frivilligt arbejde i Region Sjælland? 4 Mål med inddragelse af frivillige 5 Fordele

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

Strategi for Aktivitetsområdet. Sundhed og Omsorg

Strategi for Aktivitetsområdet. Sundhed og Omsorg Velfærd og Sundhed Sundhed og Omsorg Sagsnr.29.09.00-A00-3-5 Sagsbehandlere: TC/MSJ Dato: 3. maj 206 Strategi for Aktivitetsområdet Sundhed og Omsorg 206-2020 Indledning Horsens Kommune har en stor og

Læs mere

Frivilligstrategi. for Aalborg Kommune

Frivilligstrategi. for Aalborg Kommune Frivilligstrategi for Aalborg Kommune Frivilligstrategi for Aalborg Kommune Frivilligheden i Aalborg Kommune er kendetegnet af stor mangfoldighed. Der arbejdes frivilligt på landet og i byen, med ældre,

Læs mere

Samarbejdsaftale

Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale 2017-2020 Hjørring Kommune & Frivilligcenter Hjørring Indledning Hjørring Kommune og Frivilligcenter Hjørring ønsker med denne aftale at sikre et godt og tæt samarbejde, som bygger på

Læs mere

Aktivt medborgerskab. Dragør Kommunes politik for medborgerskab og frivillighed(version 3) Dragør Kommune

Aktivt medborgerskab. Dragør Kommunes politik for medborgerskab og frivillighed(version 3) Dragør Kommune 0 Aktivt medborgerskab Dragør Kommunes politik for medborgerskab og frivillighed(version 3) Dragør Kommune 2015-2018 Indhold Gode rammer og god dialog...3 Lovgrundlag...4 Frivillige i Dragør Kommune i

Læs mere

GUIDE. Sådan holder I en Frivilligbørs

GUIDE. Sådan holder I en Frivilligbørs GUIDE Sådan holder I en Frivilligbørs Udskrevet: 2016 Indhold Sådan holder I en Frivilligbørs...................................................... 3 2 Guide Sådan holder I en Frivilligbørs Denne guide

Læs mere