Din brugermanual SAMSUNG CLP-300

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Din brugermanual SAMSUNG CLP-300"

Transkript

1 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SAMSUNG CLP-300 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd, størrelse, tilbehør osv.). Detaljeret instruktioner er i Brugerguiden. Brugsanvisning SAMSUNG CLP-300 Betjeningsvejledning SAMSUNG CLP-300 Brugervejledning SAMSUNG CLP-300 Brugermanual SAMSUNG CLP-300 Brugsvejledning SAMSUNG CLP-300 Din brugermanual SAMSUNG CLP-300

2 Manual abstract:, Ltd. SAMSUNG og Samsung-logoet er varemærker tilhørende Samsung Electronics Co., Ltd. Apple, TrueType, Laser Writer og Macintosh er varemærker tilhørende Apple Computer, Inc. Microsoft, Windows, Windows 98, Windows Me, Windows 2000, Windows 2003, Windows NT 4.0 og Windows XP er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Alle andre mærkenavne eller produktnavne er varemærker tilhørende de respektive virksomheder og organisationer. 1 CONTACT SAMSUNG WORLDWIDE If you have any comments or questions regarding Samsung products, contact the Samsung customer care center. forfra..... Set bagfra.... Aflæsning af kontrolpanelet Indikatorer..

3 . Stop knap Opsætning af printeren Udpakning.... Installation af tonerpatroner..

4 ... Ilægning af papir..... Sådan skifter du papirstørrelse i bakken... Tilslutning af et printerkabel.... Lokal udskrivning...

5 Netværksudskrivning (kun CLP-300N). Tænde printeren..... Udskrivning af testside Højdejustering.

6 ... Installation af printersoftware... Systemkrav Printerdriverfunktioner Brug af udskriftsmaterialer Valg af papir og andre materialer

7 ... Type og kapaciteter..... Retningslinjer for papir og specielle materialer.... Kontrol af udskriftsudgang.. Ilægning af papir...

8 . Brug af bakken Brug af manuel indføring.... Udskrivning på specielle materialer..... Udskrivning på konvolutter.

9 Udskrivning på etiketter Udskrivning på transparenter... Udskrivning på fortrykt papir.... Udskrivning på karton og andre specialformater...

10 Grundlæggende udskrivning Sådan udskriver du et dokument Sådan annulleres et udskrivningsjob Vedligeholdelse af printeren Udskrivning af en konfigurationsside Håndtering af tonerpatroner.

11 ... Opbevaring af tonerpatroner.... Forventet levetid for tonerpatroner..... Fordeling af toner.... Udskiftning af tonerpatroner...

12 .. Udskiftning af billedenheden..... Udskiftning af beholderen til spildtoner..... Rengøring af printeren... Udvendig rengøring af printeren... Indvendig rengøring af printeren.

13 .. Styring af printeren fra webstedet (kun CLP-300N) Problemløsning Fejlfindingstjekliste.. Løsning af generelle udskrivningsproblemer... Sådan afhjælper du papirstop.

14 .. Tip til at undgå papirstop.... Løsning af problemer med udskriftskvaliteten..... Fejlfinding ved fejlmeddelelser Status-indikatorforklaring.

15 .. Almindelige problemer med Windows... Almindelige problemer med Macintosh. Almindelige problemer med Linux Brug printeren på et netværk Deling af printere på netværk Sådan konfigurerer du en netværkstilsluttet printer (kun CLP-300N).

16 . 7.1 Brug af programmet SetIP Specifikationer Printerspecifikationer..... Papirspecifikationer...

17 ... Oversigt. en er usynlig. Når du benytter dette produkt, skal de grundlæggende sikkerhedsprocedurer altid følges for at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personskader: ADVARSEL 9 10 Pas på, at kæledyr ikke tygger på strømledningen eller tilslutningsledningerne til pc'en. 11 Undlad at indføre genstande i maskinen gennem kabinettet eller åbninger. De kan komme i kontakt med farlige, strømførende saffald. Konformitetserklæring (Europæiske lande) Godkendelser og certificeringer CE-mærkningen anvendt på dette produkt symboliserer Samsung Electronics Co., Ltd.'s erklæring af konformitet med følgende gældende 93/68/EEC-direktiver fra den Europæiske Union fra de nedenfor angivne datoer: 1. januar 1995: Rådsdirektiv 73/23/EEC, harmonisering af lovgivningen i medlemslandene med hensyn til svagstrømsudstyr. 1. januar 1996: Rådsdirektiv 89/336/EEC (92/31/EEC), harmonisering af lovgivningen i medlemslandene med hensyn til elektromagnetisk kompatibilitet. 9. marts 1999: Rådsdirektiv 1999/5/EC vedrørende radioudstyr og telekommunikationsterminaludstyr og den gensidige anerkendelse af deres kompatibilitet. En fuld deklaration med definitioner for relevante direktiver og benyttede standarder kan fås hos din repræsentant for Samsung Electronics Co., Ltd. Afgivelse af radiofrekvenser FCC-regulativer Denne enhed er blevet afprøvet og fundet i overensstemmelse med grænseværdierne for digitale enheder af klasse B, i henhold til afsnit 15 i FCCregulativerne. Disse grænseværdier er beregnet til at give en rimelig beskyttelse imod skadelige forstyrrelser i forbindelse med installation i hjemmet. Dette apparat genererer, benytter og kan udstråle radiofrekvensenergi og kan forårsage skadelig påvirkning af anden radiokommunikation, hvis det ikke installeres og benyttes i overensstemmelse med de angivne instruktioner. Der er imidlertid ingen garanti for, at der ikke kan opstå interferens i forbindelse med en given installation. Hvis apparatet alligevel forårsager skadelig interferens i radioeller TV-modtagelsen (dette kan fastslås ved at tænde og slukke apparatet), anbefales det, at brugeren forsøger at afhjælpe problemet med en eller flere af de følgende forholdsregler: Vend antennen i en anden retning, eller placer den et andet sted. Øg afstanden mellem apparat og modtager. Tilslut apparatet til en stikkontakt, der tilhører et andet kredsløb end det, modtageren er tilsluttet til. Søg hjælp hos forhandleren eller hos en erfaren radio/tv-tekniker. ii iii 1 Introduktion 1 2 Spare tid og penge Du kan udskrive flere sider på et enkelt ark og derved spare papir. Du kan manuelt udskrive på begge sider af papiret (Manuel dobbeltsidet udskrivning) i Windows og Macintosh. For yderligere oplysninger se afsnittet Softwareafsnit. Du kan bruge fortrykte formularer og brevhoved. For yderligere oplysninger se afsnittet Softwareafsnit. Denne printer sparer automatisk på strømmen ved at nedsætte strømforbruget betydeligt, når der ikke udskrives. Tillykke med købet af din nye printer! Kapitlet omfatter: Specialfunktioner Printerkomponenter Aflæsning af kontrolpanelet 3 4 Specialfunktioner Din nye printer er forsynet med en række specialfunktioner, der forbedrer udskriftskvaliteten. Du kan: Udskrive i forskellige miljøer Du kan udskrive under Windows 98/Me/NT 4.0/2000/ 2003/XP. Windows NT 4.0 understøttes kun i CLP-300N. Printeren er kompatibel med Macintosh og forskellige Linux-operativsystemer. Din brugermanual SAMSUNG CLP-300

18 Printeren leveres med et USB-interface. CLP-300N leveres med indbygget netværksinterface, 10/100 Base TX. CLP-300 understøtter ikke en netværksinterface. Udskrive i farver hurtigt og med enestående kvalitet Du kan udskrive i et fuldt farveområde med cyan, magenta, gul og sort. Du kan udskrive op til 2400 x 600 dpi (effektivt output). For yderligere oplysninger se afsnittet Softwareafsnit. Printeren udskriver A4-sider med en hastighed på 16 sider pr. minut i sort/hvid og med 4 sider pr. minut i farve. Nemt at bruge flere medietyper Standard 150-papirbakken understøtter papirformaterne A4 og Letter og specielle materialer som brevpapir, konvolutter, etiketter, specialformater, postkort, transparenter og kraftigt papir. Fremstille professionelle dokumenter 8 9 Udskrive vandmærker. Du kan designe dine dokumenter med vandmærker som f.eks. ordet "Fortrolig". For yderligere oplysninger se afsnittet Softwareafsnit. Udskrive plakater. Tekst og billeder på hver side i dit dokument forstørres og udskrives på flere ark, som derefter kan sættes sammen til en plakat med tape. For yderligere oplysninger se afsnittet Softwareafsnit. Udskrive Brochurer. Denne funktion giver dig mulighed for let at udskrive dokumenter, der kan hæftes sammen som en bog. Når disse sider er udskrevet, behøver du blot at hæfte siderne sammen. For yderligere oplysninger se afsnittet Softwareafsnit. 1.1 Introduktion Printerkomponenter Dette er hoveddelene i din printer: Bemærk, at alle illustrationer i denne brugerhåndbog kommer fra CLP-300N, og at nogle dele kan være anderledes på din printer. Set bagfra Bagdæksel (Åbnes for at fjerne papirstop) Set forfra Udbakke (Trykt side nedad) Topdæksel Outputsupport (Åbnes for at fjerne papirstop) (Åbnes for at få adgang til tonerpatroner og billedenhed) Frontdæksel Tænd/ slukkontakt Netværksport* USB-port Strømindgang Tonerpatroner Bakke Kontrolpanel (Se 1.3) * Kun CLP-300N leveres med en netværksport. Håndtag (Papirføder til 150 ark) (Benyt det til at løfte printeren) BEMÆRK: Opsamlingsbakkens overflade kan blive meget varm, hvis du udskriver et stort antal sider på en gang. Vær opmærksom på ikke at røre denne overflade, og sørg for, at børn ikke kommer i nærheden af den. 1.2 Introduktion Aflæsning af kontrolpanelet Status Indikator blinker rødt Tonerindikatorer Hver indikator lyser rødt Hver indikator lyser rødt hver LED blinker rødt i en gentaget rækkefølge Beskrivelse Hver tonerpatron er næsten tom. Du kan udskrive, men kvaliteten er ikke pålidelig. Hver tonerpatron er helt opbrugt. Du kan ikke udskrive. Hver tonerpatron er forkert. Printeren varmer op. Tonerindikatorer lyser rødt Status Stop lyser grønt BEMÆRK: Alle udskrivningsfejl vises i SmartPanelprogramvinduet. Indikatorer Status Indikator lyser grønt Tonerindikatorer Alle indikatorer er slukkede Alle indikatorer er slukkede Alle indikatorer er slukkede Alle indikatorer er slukkede Beskrivelse Printeren er klar til udskrivning. Stop knap Funktion Udskrivning af testside Beskrivelse Tryk på, og hold denne knap nede i ca. 2 sekunder i tilstanden Klar, indtil Status indikatorerne blinker hurtigt, og slip den derefter. Tryk på, og hold denne knap nede i ca. 5 sekunder i tilstanden Klar, indtil Status indikatorerne blinker hurtigt, og slip den derefter. Tryk på denne knap under udskrivning. Den røde indikator blinker, mens udskriftsjobbet fjernes fra både printer og computer. Printeren skifter derefter til tilstanden Klar. Dette kan tage lidt tid, afhængigt af størrelsen på udskriftsjobbet. blinker langsomt grønt blinker hurtigt grønt lyser rødt Printeren modtager data fra computeren. Udskrivning af konfigurationsark Printeren udskriver data. Annullering af et udskrivningsjob Der er opstået en fejl, f.eks. papirstop, åben låge, manglende papir, beholderen til spildtoner er ikke installeret, eller den er fuldt. Der opstod en fejl, som kræver service, f. eks. LSU-fejl, fejl på fikseringsenheden eller ITB-fejl. Kontakt forhandleren eller serviceteknikeren. Hver tonerpatronen er ved at være tom. lyser grønt Hver indikator blinker rødt 1.3 Introduktion 2 Opsætning af printeren Dette kapitel indeholder trinvise instruktioner til, hvordan du opstiller printeren. Kapitlet omfatter: Udpakning Installation af tonerpatroner Ilægning af papir Tilslutning af et printerkabel Tænde printeren Udskrivning af testside Højdejustering Installation af printersoftware FORSIGTIG: Da printeren vejer 13,6 kg inklusive tonerpatron og bakke, kan den flytte sig, når du bruger den; f.eks. ved åbning/lukning af bakken eller installation/fjernelse af tonerpatronen. Vær forsigtig med ikke at flytte printeren. 2 Fjern emballeringstapen foran bakken, og træk bakken ud. Fjern pakningstapen og papirpuden fra bakken. Udpakning 1 Tag printeren og alt tilbehøret ud af papkassen. Kontroller at printeren leveres med følgende dele: 3 Vælg en placering til printeren: Sørg for, at der er plads nok til at åbne printerens bakker og dæksler, samt til ordentlig ventilation. Sørg for det korrekte miljø: - Et solidt, vandret underlag - Væk fra luftstrøm fra aircondition, varmeapparater eller ventilatorer - Væk fra svingninger i temperatur, sollys eller luftfugtighed - Rent, tørt og støvfrit Tonerpatroner Strømkabel Cd med printerdriver Guide til hurtig installation BEMÆRKNINGER: Hvis der er nogle dele, der mangler eller er beskadiget, skal du kontakte forhandleren med det samme. Komponenterne kan variere fra land til land. Cd'en med printerdriver indeholder printerdriveren, brugerhåndbogen og programmet Adobe Acrobat Reader. Strømkablet kan se anderledes ud afhængigt af lokale specifikationer. Strømkablet skal tilsluttes til en jordet stikkontakt. FORSIGTIG: Du skal anbringe printeren på et vandret underlag. Hvis dette ikke overholdes, kan der opstå problemer med udskriftskvaliteten. Undlad at vippe eller vende printeren med bunden i vejret, når du flytter den, da indersiden af printeren ellers kan blive tilsmudset med toner, hvilkte kan medføre beskadigelse af printeren eller dårlig udskriftskvalitet. Din brugermanual SAMSUNG CLP-300

19 2.7 Opsætning af printeren 4 Installation af tonerpatroner 1 Åbn frontdækslet. Hold i begge ender af patronerne og tip dem forsigtigt fra den ene side til den anden for at fordele toneren. 5 Fjern patronhætterne. 2 Træk i og fjern det papir, der beskytter billedenheden. BEMÆRK: Hvis du får toner på tøjet, skal du børste det af med en tør klud og vaske det i koldt vand. Varmt vand får toneren til at sætte sig fast i stoffet. 6 3 Fjern de fire beskyttelseslåg, der sidder på tonerpatronindgangen til billedenheden. Når du skal fjerne et blændlåg fra patronen, så løft håndtaget, og træk det ud. På printerens billedenhed angiver etiketter, hvor farvepatronerne skal sidde. Magenta Cyan Gul Sort BEMÆRK: Hvis du trækker for hårdt på blændlågene, kan der opstå problemer. 2.7 Opsætning af printeren 7 Tag fat i tonerpatronerne og juster dem i forhold til rillerne i printeren. Skub dem ind i de passende riller, til der lyder et klik. Ilægning af papir Bakken kan maksimalt indeholde 150 ark almindeligt papir (75 g/m2) bond-papir. Du kan bruge forskelligt papir, herunder almindeligt papir. Sådan ilægges papir: 1 Træk bakken ud af printeren. 8 Luk frontdækslet. Sørg for, at dækslet er helt lukket. 2 Åbn papirdækslet. FORSIGTIG: Printeren fungerer ikke, hvis frontdækslet ikke er helt lukket. BEMÆRK: Ved udskrivning med 5 % dækning kan du forvente, at levetiden for tonerpatronen er ca sider i sort/hvid og sider i farver. Den tonerpatron, der leveres med printeren, udskriver sider i sort/hvid og 700 sider i farver. 3 Juster bakkens størrelse, indtil den klikker. 4 Forstør bakken ved at justere papirbreddestyret. 2.7 Opsætning af printeren 5 Bøj papirstakken frem og tilbage for at skille sammenhængende ark, og vift dem, mens du holder i den ene ende. Bank enderne på stakken mod en jævn overflade, så du får en lige stak. 7 Klem papirstyret (længderetning), indtil det lige berører papirstakken. 6 Ilæg papiret med udskriftssiden opad. 8 Luk papirdækslet. Pas på ikke at overfylde bakken, og kontroller, at alle fire hjørner ligger fladt i bakken under papirholderne, som vist. Overfyldning kan forårsage papirstop. 9 Skub bakken tilbage i printeren. BEMÆRK: Se "Sådan skifter du papirstørrelse i bakken" på side 2.5, hvis du vil ændre papirstørrelsen i bakken. BEMÆRK: Når du har lagt papir i, skal du indstille printeren til den papirtype, -størrelse og -kilde, der er lagt i. For yderligere oplysninger se afsnittet Softwareafsnit. 2.4 Opsætning af printeren Sådan skifter du papirstørrelse i bakken For at skifte bakkestørrelse skal du justere papirbakkens længdeguide. 4 Skub papirstyret (længderetning), indtil det lige berører papirstakken. Klem papirbreddestyret, og skub det til kanten af papirstakken, uden at den bøjes. 1 Træk bakken ud af printeren. Åbn papirdækslet, og fjern eventuelt papir fra bakken. Ved papir, der er mindre end Letter-format, indstilles papirstyrene til de oprindelige positioner, og længde- og breddestyrene justeres. 2 Tryk og lås styrelåsen op øverst i bakken og træk bakken ud manuelt. BEMÆRKNINGER: Skub ikke så meget med papirstyrene at materialet bukker. Hvis du ikke indstiller papirguiden korrekt, kan der opstå papirstop. 3 Læg papir i papirbakken. 5 Luk papirdækslet. 6 Skub bakken tilbage i printeren. 2.5 Opsætning af printeren Tilslutning af et printerkabel Lokal udskrivning Hvis du skal udskrive fra din computer i et lokalt miljø, skal printeren tilsluttes til computeren med et USB-kabel (Universal Serial Bus). Netværksudskrivning (kun CLP-300N) Du kan tilsluttet din printer til et netværk ved brug af et Ethernetkabel (UTPkabel med RJ. 45 konnektor). CLP-300N har et indbygget netværksinterfacekort. 1 2 Kontroller, at både printeren og computeren er slukket. Tilslut den ene ende af Ethernetkablet til netværksporten bag på printeren. BEMÆRK: Tilslutning af printeren til computerens USB-port kræver et godkendt USB-kabel. Du skal købe et kabel, der overholder USB 2.0-standarden, og som er højst 3 m langt. 1 2 Kontroller, at både printeren og computeren er slukket. Sæt USBkablet i stikket bag på printeren. Til netværk LANtilslutning 3 Sæt den anden ende af kablet i en LAN-tilslutning. BEMÆRK: Når printeren er tilsluttet, skal du konfigurere netværksparametrene ved hjælp af softwaren, der leveres sammen med printeren. 3 Tilslut den anden ende af kablet i USB-porten på din computer. BEMÆRK: Hvis du skal udskrive via USB-interfacet, skal din computer benytte Windows 98/Me/2000/2003/XP eller Macintosh med OS 10.3 ~ Opsætning af printeren Tænde printeren 1 2 Sæt netledningen i netledningsstikket på printerens bagside. Tilslut den anden ende af strømkablet til en jordet stikkontakt med vekselstrøm, og tænd for printeren. Udskrivning af testside Udskriv en testside for at kontrollere, at printeren fungerer korrekt. Sådan udskriver du en testside: Tryk på, og hold knappen Stop nede i 2 sekunder, i tilstanden Klar. Højdejustering Udskriftskvaliteten påvirkes af det atmosfæriske tryk, hvor det atmosfæriske tryk bestemmes af maskinens højde over havoverfladen. Følgende oplysninger beskriver, hvordan du indstiller maskinen, så du får den bedste udskriftskvalitet. Før du angiver højdeværdien, skal du finde ud af, hvad højden er på det sted, hvor du bruger maskinen. FORSIGTIG: Hvis du hører en knækkende lyd, skal du geninstallere billedenheden. Billedenheden er ikke installeret korrekt. Værdi 1 Høj 3 2 Høj 2 3 Høj 1 FORSIGTIG: Visse af printerens indvendige dele kan være varme, når printeren er tændt, eller efter udskrivning. Vær forsigtig, så du ikke bliver brændt, når du arbejder med printerens indvendige dele. Skil ikke printeren ad, mens den er tændt eller tilsluttet. Det kan give elektrisk stød. 4 0 Normal 1 2 Kontroller, at du har installeret printerdriveren med den medfølgende cd med printersoftware. Din brugermanual SAMSUNG CLP-300

20 Dobbeltklik på Smart Panel -ikonet på proceslinjen i Windows (eller meddelelsesområdet i Linux). Du kan også klikke på Smart Panel på statuslinjen i Mac OS X. Klik på Printerindstilling. Klik på Indstillinger > Højdetilpasning. Vælg den rette værdi på rullelisten, og klik derefter på Anvend. BEMÆRK: Hver LED blinker rødt i en gentaget rækkefølge. Vent i ca. 3 minut, til printeren er klar. 3 4 BEMÆRK: Hvis maskinen er tilsluttet et netværk, vises skærmen SyncThru Web Service automatisk. Klik på Machine Settings > Setup (eller Maskinkonfiguration) > Altitude Adj. Vælg den rette højdeværdi, og klik derefter på Anvend. 2.7 Opsætning af printeren Installation af printersoftware Når du har sat printeren op og sluttet den til computeren, skal du installere programmerne ved hjælp af den medfølgende printerdriver-cd. For yderligere oplysninger se afsnittet Softwareafsnit. Printerdriver-cd'en indeholder følgende programmer: Printerdriverfunktioner Printerdriverne understøtter følgende standardfunktioner: Valg af papirkilde Papirstørrelse, papirretning og materialetype Antal kopier Tabellen nedenfor indeholder en oversigt over de funktioner, der understøttes af printerdriverne. Printerdriver Egenskab Win98/Me/NT 4.0/2000/XP/ 2003 J J Linux Macintosh (CUPS) Programmer til Windows Du kan installere følgende printersoftware fra printerdriver-cd'en. Printerdriver til Windows. Med denne driver kan du udnytte din printers funktioner fuldt ud. For detaljer om installation af Samsungprinterdriver, se afsnittet Softwareafsnit. SmartPanel. Vises, når der opstår udskrivningsfejl. For detaljer om installation af SmartPanel-programmet, se afsnittet Softwareafsnit. Farvetilstand Indstilling af udskriftskvalitet Plakatudskrift Manuel dobbeltsidet udskrivning Flere sider pr. ark Tilpas til side Skaler udskrift Brochureudskrivning Watermark (Vandmærke) Overlejring J J J J Macintosh-printerdriver Du kan udskrive fra en Macintosh med din printer. Gå til afsnittet Softwareafsnit for oplysninger om installation af udskrivningssoftware og udskrivning fra en Macintosh. J J N N N N Linux-driver Du kan udskrive fra en Linux-baseret computer med din printer. Gå til afsnittet Softwareafsnit for oplysninger om installation af Linux-driver og udskrivning fra en Linux-opsætning. J J J J J J* J N N N N J N J N N Systemkrav Før du begynder, skal du sikre dig, at dit system opfylder nedenstående minimumskrav. Printeren understøtter følgende operativsystemer. Windows 98/Me/NT 4.0/2000/XP/ Følgende tabel viser Windows-kravene. Menupunkt Operativsystem RAM 98/ME NT 4.0/2000 XP 2003 Ledig plads på harddisken Internet Explorer 98/Me/NT 4.0/ 2000/XP/ eller nyere Krav Windows 98/ME/NT 4.0/2000/XP/ MB 64 MB 128 MB 256 MB 300 MB N N * Overlay-funktionen understøttes ikke i NT 4.0. BEMÆRK: Se afsnittet Softwareafsnit for yderligere oplysninger om installation af programmer og brug af funktioner. BEMÆRKNINGER: Under Windows NT 4. 0/2000/XP/2003 bør systemadministratoren installere programmet. Windows NT 4.0 understøttes kun i CLP-300N. Macintosh 10.3 ~ se afsnittet Softwareafsnit for yderligere oplysninger. Forskellige Linux OS - se afsnittet Softwareafsnit for yderligere oplysninger. 2.8 Opsætning af printeren 3 Brug af udskriftsmaterialer Dette kapitel indeholder oplysninger om, hvilke papirtyper du kan benytte i printeren, samt hvordan du lægger papiret korrekt i papirbakken, så du opnår den bedste udskriftskvalitet. Kapitlet omfatter: Valg af papir og andre materialer Kontrol af udskriftsudgang Ilægning af papir Udskrivning på specielle materialer Type og kapaciteter Papirtype Almindeligt papir Konvolutter** Etiketter** Transparenter** Kapacitet* Karton** * Afhængig af papirtykkelsen kan den maksimale kapacitet være mindre. ** Hvis du ilægger mere end ét ark papir, kan der opstå papirstop. Du må kun kun lægge ét ark papir i bakken ad gangen. Valg af papir og andre materialer Du kan udskrive på flere forskellige materialer, f.eks. almindeligt papir, konvolutter, etiketter, karton osv. Se "Udskrivning på specielle materialer" på side 3.3. For at opnå den bedste udskriftskvalitet bør du kun benytte kopipapir af høj kvalitet. Vær opmærksom på følgende, når du vælger papirmateriale: Ønsket resultat: Det valgte papir skal egne sig til projektet. Størrelse: Du kan benytte enhver papirstørrelse, der passer inden for papirstyrene i papirbakken. Vægt: Din printer understøtter følgende papirvægte: 60 ~ 90 g/m2 bond-papir i papirbakken 60 ~ 163 g/m2 bond-papir i den manuelle arkføder Klarhed: Visse papirtyper er mere hvide end andre og giver skarpere og mere livagtige billeder. Overfladeglathed: Papirets overfladeglathed påvirker, hvor skarpt udskriften bliver på papiret. Retningslinjer for papir og specielle materialer Vær opmærksom på disse retningslinjer, når du vælger og ilægger papir, konvolutter eller andre specielle materialer: Forsøg på at udskrive på fugtigt, krøllet eller iturevet papir kan forårsage papirstop og dårlig udskriftskvalitet. Benyt kun tilskårede ark. Du kan ikke benytte gennemslagspapir. For at opnå den bedste udskriftskvalitet, bør du kun benytte printerpapir af høj kvalitet. Benyt ikke papir med fremmedlegemer, som f.eks. hæfteklammer, papirklips eller lignende. Undlad at lægge papir i bakken, mens der udskrives, og at overfylde bakkerne. Det kan forårsage papirstop. Undgå papir med forhøjet tryk, perforeringer eller en struktur, der er for glat eller for grov. Farvet papir bør være af samme høje kvalitet som hvidt kopipapir. Pigmenterne skal kunne modstå printerens varmebehandling på 180 C i 0,1 sekund uden at blive nedbrudt. Benyt ikke papir med en farvet belægning, der er blevet tilføjet, efter papiret blev fremstillet. Fortrykte formularer skal være trykt med ikke-brændbart, varmebestandigt blæk, der ikke smelter, fordamper eller afgiver giftige dampe, når det udsættes for printerens varmebehandling. Indfør specielle papirtyper ét ark ad gangen. Din brugermanual SAMSUNG CLP-300

21 Opbevar papiret i indpakningen, indtil du er klar til at benytte det. Anbring papiret på paller eller på hylder, ikke på gulvet. Anbring ikke tunge objekter på papiret, uanset om det er emballeret eller ej. Hold papiret væk fra fugt, direkte sollys eller andre omstændigheder, der kan medføre, at papiret bøjer eller krøller. FORSIGTIG: Brug af materiale, der ikke overholder specifikationerne beskrevet på side 8.3, kan forårsage problemer, der kræver service. Denne service dækkes ikke af garanti- eller serviceaftaler. BEMÆRK: Brug ikke selvkopierende papir eller kalkerpapir. Disse papirtyper er ustabile under printerens varmebehandling og kan afgive dampe eller beskadige printeren. 3.1 Brug af udskriftsmaterialer Kontrol af udskriftsudgang Printeren har en papirudbakke, som opsamler papiret med den trykte side nedad i korrekt rækkefølge. For oplysninger om, hvordan man fylder papir i bakken, se "Ilægning af papir" på side 2.3. Hvis du vil udskrive på tidligere beskrevet papir, skal den beskrevne side vende opad med den ubøjede kant imod printeren. Prøv at vende stakken, hvis du kommer ud for problemer med papirindføringen. Brug af manuel indføring Hvis du vælger Manuel indføring i funktionen Kilde, kan du manuelt lægge papir i bakken. Manuel ilægning af papir kan være nyttig, når du vil kontrollere udskriftskvaliteten for hver udskreven side. Hvis du oplever papirstop fra bakken, kan du lægge et ark papir ad gangen i bakken. 1 Hvis du ofte udskriver mange sider, kan overfladen på udbakken blive varm. Rør ikke ved overfladen, og sørg især for, at børn ikke kommer i nærheden af den. Udbakken kan indeholde op til 100 ark papir. Fjern siderne, så bakken ikke overfyldes. Læg udskriftsmaterialet i bakken med tryksiden opad. BEMÆRKNINGER: Ilægning af papir En korrekt procedure til at lægge papir i printeren hjælper med at forebygge papirstop og sikrer problemfri udskrivning. Fjern ikke bakken, mens der udskrives. Dette kan forårsage papirstop. I "Type og kapaciteter" på side 3.1 finder du flere oplysninger om de acceptable papirkapaciteter for bakken. Juster papirstyret, så det flugter med stakken af udskriftsmaterialet uden at bøje papiret. 2 Når du udskriver et dokument, skal du vælge Manuel indføring som Kilde i programmet og vælge den korrekte papirstørrelse og -type. For yderligere oplysninger se afsnittet Softwareafsnit. Tryk på knappen Stop på printeren for at starte fødning. Brug af bakken Bakken kan maksimalt indeholde 150 ark almindeligt papir af formaterne A4 eller Letter. Den kan også indeholde 1 ark af et specielt materiale, f.eks. kort, konvolutter, etiketter eller transparenter. For at lægge papir i trækkes bakken ud, og papiret lægges i med printsiden opad. 3 BEMÆRK: Hvis du ikke trykker på knappen efter en pause, indføres papiret automatisk i printeren. 4 5 Udskrivningen startes Hvis du udskriver flere sider, skal du lægge det næste ark i, når den første side er udskrevet, og trykke på knappen Stop. Gentag dette trin for hver side, der skal udskrives. 3.2 Brug af udskriftsmaterialer Udskrivning på specielle materialer Udskrivning på konvolutter Benyt kun konvolutter, der er beregnet til printere. Før konvolutterne lægges i bakken, skal du kontrollere, at de ikke er beskadiget eller hænger sammen. Indfør ikke konvolutter med frimærker. Brug aldrig konvolutter, der er forsynet med lukkeanordninger, vinduer, belægninger eller er selvklæbende. Sådan udskriver du på konvolutter: Udskrivning på etiketter Benyt kun etiketter, der er beregnet til printere. Kontroller, at etiketternes klæbemiddel kan tåle at blive udsat for 180 C i 0,1 sekund. Kontroller, at der ikke er udækket klæbemiddel imellem etiketterne. Synlige områder på arket kan medføre, at etiketterne løsnes under udskriften, hvilket kan forårsage papirstop. Synligt klæbemiddel kan også resultere i beskadigelse af printerens komponenter. Udskriv aldrig på det samme etiketark mere end én gang, og udskriv altid kun på et helt ark. Benyt ikke etiketter, der er løsnet fra arket eller er krøllede eller på nogen anden måde beskadiget. For at undgå at etiketterne klæber sammen, bør de ikke ligge oven på hinanden, når de kommer ud af printeren. Sådan udskriver du på etiketter: Klem papirlængdestyret, og skub det ud i fuld længde. Læg en konvolut i bakken med klappen nedad. Den ende, hvor frimærket skal sidde, skal indføres i printeren først. Skub papirlængdestyret, indtil det lige berører papirstakken. Skub papirbreddestyret til kanten af konvolutten, uden at den bøjes. 1 2 Klem papirlængdestyret, og skub det ud i fuld længde. Læg et ark med etiketter i bakken med udskriftssiden opad og den øverste korte kant først. Juster styrene, så de passer til længden og bredden af etiketten. 3 FORSIGTIG: Hvis du udskriver 20 konvolutter i træk, kan topdækslets overflade blive varm. Vær forsigtig. Når du udskriver, skal du indstille papirkilden til Manuel indføring og papirtypen til Etiketter og vælge den korrekte papirstørrelse i programmet. For yderligere oplysninger se afsnittet Softwareafsnit. Tryk på knappen Stop på printeren for at starte fødning. 5 Når du udskriver, skal du indstille papirkilden til Manuel indføring og papirtypen til Konvolut og vælge den korrekte papirstørrelse i programmet. For yderligere oplysninger se afsnittet Softwareafsnit. Tryk på knappen Stop på printeren for at starte fødning Brug af udskriftsmaterialer Udskrivning på transparenter Anbring transparenterne på en jævn overflade, når du har taget dem ud af maskinen. Lad dem ikke ligge i bakken i længere tid. Der kan opsamles støv og snavs på dem, hvilket kan medføre plettet udskrivning. Tag forsigtigt på transparenter og bestrøget papir, så du undgår, at udskriftskvaliteten forringes af fingeraftryk. Undgå at udsætte trykte transparenter for længere tids sollys, da det kan medføre falmet tryk. Din brugermanual SAMSUNG CLP-300

22 Sådan udskriver du på transparenter: FORSIGTIG: Det anbefales ikke at bruge transparenter med papirryg som f.eks. Xerox 3R91334, da de kan forårsage papirstop eller blive ridset. Udskrivning på fortrykt papir Fortrykt papir er papir, der har en eller anden type af påtrykt element, før det sendes igennem printeren (f. eks. papir med fortrykt logo øverst på siden). Brevpapir skal være trykt med varmebestandigt blæk, der ikke smelter, fordamper eller afgiver giftige gasser, når det udsættes for printerens varmebehandling på 180 C i 0,1 sekund. Blækket på brevpapiret skal være ikke-brændbart og må ikke have nogen form for negativ virkning på printerens ruller. Formularer og brevpapir bør opbevares i forseglet og fugtsikker emballage for at forhindre, at disse materialer ændrer egenskaber under opbevaringen. Kontroller, at blækket på papiret er tørt, før du lægger fortrykt papir som f.eks. formularer eller brevpapir i printeren. Under varmebehandlingen kan fugtigt blæk løsnes fra fortrykt papir og forringe udskriftskvaliteten. Udskrivning på fortrykt papir: 1 2 Klem papirlængdestyret, og skub det ud i fuld længde. Læg en transparent i bakken med udskriftssiden opad og den øverste korte kant først. Juster styrene, så de passer til længden og bredden af transparenten. 1 2 Klem papirlængdestyret, og skub det ud i fuld længde. Læg brevpapir i bakken med udskriftssiden opad og den øverste korte kant først. Juster styrene, så de passer til kanten af papirstakken. 3 Når du udskriver, skal du indstille papirkilden til Manuel indføring og papirtypen til Transparenter og vælge den korrekte papirstørrelse i programmet. For yderligere oplysninger se afsnittet Softwareafsnit. Tryk på knappen Stop på printeren for at starte fødning. 4 3 Når du udskriver, skal du indstille papirkilden til Manuel indføring og papirtypen til Fortrykt og vælge den korrekte papirstørrelse i programmet. For yderligere oplysninger se afsnittet Softwareafsnit. Tryk på knappen Stop på printeren for at starte fødning Brug af udskriftsmaterialer Udskrivning på karton og andre specialformater Postkort, kartotekskort (3 x 5 tommer) og andre specialformater kan benyttes i denne printer. Det mindste format er 76 mm x 127 mm, og den maksimale størrelse er 216 mm x 356 mm. Indfør altid den korte kant i bakken først. Hvis du vil udskrive på papiret i liggende retning, skal du vælge dette i programmet. Hvis disse materialer indføres med den lange kant først, kan det resultere i papirstop. Udskriv ikke på materialer, der er mindre end 76 mm i bredden eller 127 mm i længden. Indstil margenen i programmet, så den er mindst 4 mm fra materialets kant. Sådan udskriver du på karton: 1 2 Klem papirlængdestyret, og skub det ud i fuld længde. Læg udskrivningsmaterialet i bakken med tryksiden opad og den korte ende først. Juster styrene, så de passer til længden og bredden af materialet. BEMÆRK: Hvis der opstår stop under indføring af karton, kan du vende papiret og prøve igen. 3 Når du udskriver, skal du indstille papirkilden til Manuel indføring og vælge den korrekte papirstørrelse og -type i programmet. For yderligere oplysninger se afsnittet Softwareafsnit. Hvis materialets størrelse ikke er tilgængelig på rullelisten Størrelse under fanen Papir, kan du klikke på knappen Brugerdefineret og indstille størrelsen manuelt. 4 Tryk på knappen Stop på printeren for at starte fødning. 3.5 Brug af udskriftsmaterialer 4 Grundlæggende udskrivning Dette kapitel forklarer almindelige udskrivningsopgaver. Sådan udskriver du et dokument Sådan annulleres et udskrivningsjob Sådan udskriver du et dokument Med denne printer kan du udskrive fra forskellige Windowsprogrammer, fra en Macintosh-computer eller fra et Linuxsystem. De helt præcise trin, du skal følge, når du udskriver et dokument, kan være forskellige, afhængigt af hvilket program du benytter. For yderligere oplysninger om udskrivning se afsnittet Softwareafsnit. Sådan annulleres et udskrivningsjob Hvis udskrivningsjobbet venter i en printerkø eller en printspooler. f. eks. gruppen Printere i Windows, skal du slette jobbet på følgende måde: 1 2 Klik på knappen Start i Windows. Vælg Indstillinger og derefter Printere i Windows 98/ Me/NT 4.0/2000. I Windows XP/2003 skal du vælge Printere og faxenheder. 3 4 Dobbeltklik på ikonet Samsung CLP-300 Series. Fra menuen Dokument vælges Annuller udskrivning (Windows 98SE/Me) eller Annuller (Windows NT 4.0/ 2000/XP/2003). BEMÆRK: Du får adgang til dette vindue ved at dobbeltklikke på printerikonet i nederste højre hjørne af skrivebordet i Windows. Du kan også annullere det aktuelle job ved at trykke på knappen Stop på kontrolpanelet på printeren. 4.1 Grundlæggende udskrivning 5 Vedligeholdelse af printeren Dette kapitel indeholder oplysninger om, hvordan du vedligeholder printeren og tonerpatronerne. Kapitlet omfatter: Udskrivning af en konfigurationsside Udskiftning af forbrugsstoffer Håndtering af tonerpatroner Udskiftning af tonerpatroner Udskiftning af billedenheden Udskiftning af beholderen til spildtoner Rengøring af printeren Styring af printeren fra webstedet (kun CLP-300N) Udskiftning af forbrugsstoffer Fra tid til anden skal du udskifte nedenstående enheder for at fastholde topydelse og undgå problemer med udskriftskvalitet, der opstår pga. slidte dele. Følgende dele skal udskiftes, efter at du har udskrevet et angivet antal sider, eller når levetiden for hver enkelt del er udløbet. SmartPanel-programvinduet kommer frem på din computer og angiver, hvilke dele der skal udskiftes. Se nedenfor. Element(er) Sort tonerpatron Farvetonerpatroner Udskrevne sider Ca sider* Ca sider* Artikelnummer CLP-K300A CLP-C300A:Cyan CLP-M300A:Magenta CLP-Y300A:Gul Se side Udskrivning af en konfigurationsside Du kan udskrive en konfigurationsside fra printerens kontrolpanel. Brug konfigurationssiden til at få vist de nuværende indstillinger eller få hjælp til at løse problemerne. Sådan udskriver du en konfigurationsside: Tryk på, og hold knappen Stop på kontrolpanelet nede i 5 sekunder i tilstanden Klar. Din brugermanual SAMSUNG CLP-300

23 Der udskrives en konfigurationsside. Billedenhed Ca sorte sider eller ca farvesider Ca billeder** eller ca sider (fuld farve 5 % billede) Ca sider Ca sorte sider eller farvesider Ca sider Ca sorte sider eller farvesider CLP-R300A 5.4 Beholder til spildtoner CLP-W300A 5.6 Opsamlingsrulle Fikseringsenhed Kontakt en servicerepræsentant. T2-rulle ITB * Gennemsnitlige A4-/letter-sider med 5 % dækning med forskellige farver på hver side. Tallet kan variere afhængig af forskellige driftsbetingelser og udskrivningsmønstre. ** Billedantallet er baseret på en farve på hver side. Hvis du udskriver dokumenter i fuld farve (cyan, magenta, gul, sort), reduceres levetiden for denne del med 25 %. Kontakt din Samsung-repræsentant eller den forhandler, hvor du har købt printeren, når du skal købe reservedele. Det anbefales, at delene installeres af en uddannet servicetekniker, undtagen tonerpatronerne (se 5.3), billedenheden (se 5.4) og beholderen til spildtoner (se 5.6). Hvis du bruger genopfyldte tonerpatroner, kan udskriftskvaliteten reduceres. 5.1 Vedligeholdelse af printeren Sådan fordeles toneren igen: Håndtering af tonerpatroner Opbevaring af tonerpatroner For at få det maksimale ud af en tonerpatron skal du holde følgende retningslinjer for øje: Fjern ikke tonerpatroner fra emballagen, før de skal anvendes. Fyld ikke tonerpatronerne igen. Printergarantien dækker ikke skader, der opstår pga. genopfyldte tonerpatroner. Opbevar tonerpatroner i samme miljø som printeren. For at undgå at tonerpatronerne bliver beskadiget, må de ikke udsættes for lys i mere end nogle få minutter. 1 Åbn frontdækslet. 2 Træk tonerpatronen ud af printeren. Forventet levetid for tonerpatroner Levetiden for en tonerpatron afhænger af, hvor meget toner dine udskrivningsjob kræver. Ved udskrivning af tekst med 5 % dækning, kan tonerpatronerne i gennemsnit udskrive sider sort/hvid og sider med hver farve. Den tonerpatron, der leveres med printeren, udskriver sider i sort/hvid og 700 sider i farver. Fordeling af toner Når en tonerpatron er ved at være tom, kan der opstå falmede eller lyse områder på udskrifterne. Det er også muligt, at farvebilleder vil blive udskrevet med forkerte farver på grund af en fejlagtig blanding af tonerfarver, når en af farvetonerpatronerne er ved at være tom. SmartPanelprogramvinduet vises på computeren og fortæller dig, hvilken tonerpatron der er næsten tom. Når tonerindikatoren på kontrolpanelet, der indikerer hver enkelt tonerpatron i henhold til dens farve, blinker, er tonerpatronen næsten tom. Printeren kan fortsætte med at udskrive med den aktuelle tonerpatron, indtil SmartPanel-programvinduet vises på computeren, hvilket fortæller dig, at du skal udskifte patronen. Du kan muligvis forbedre udskriftskvaliteten midlertidigt ved at fordele toneren i patronen. 3 Hold patronen i begge ender, og vip den forsigtigt fra side til side for at fordele den resterende toner. 5.2 Vedligeholdelse af printeren 4 Tag fat i tonerpatronen og juster den i forhold til den tilsvarende rille i printeren. Sæt den tilbage i rillen, til den klikker på plads. 2 Åbn frontdækslet. 3 Træk tonerpatronen ud af printeren. BEMÆRK: Hvis du får toner på tøjet, skal du børste det af med en tør klud og vaske det i koldt vand. Varmt vand får toneren til at sætte sig fast i stoffet. 5 Luk frontdækslet. Sørg for, at det er helt lukket. 4 5 Fjern den nye tonerpatron fra emballagen. Hold patronen i begge ender, og vip den forsigtigt fra side til side for at fordele den resterende toner. Udskiftning af tonerpatroner Printeren bruger fire farver og har forskellige tonerpatroner til hver: gul (Y), magenta (M), cyan (C) og sort (K). Når tonerindikatoren på kontrolpanelet, der indikerer hver enkelt tonerpatron i henhold til dens farve, blinker, og Statusindikatoren lyser rødt, er tonerpatronen helt tom. Printeren stopper udskrivningen. SmartPanelprogramvinduet vises på computeren og fortæller dig, at tonerpatronen er tom. 6 Fjern patronhætterne. BEMÆRK:Udskriftskvaliteten kan blive dårlig, hvis der installeres en genpåfyldt tonerpatron, fordi dens egenskaber kan afvige betydeligt fra den ægte patron. Udskiftning af tonerpatronen: BEMÆRK: Hvis du får toner på tøjet, skal du børste det af med en tør klud og vaske det i koldt vand. Varmt vand får toneren til at sætte sig fast i stoffet. 1 Sluk for printeren, og vent et par minutter, til printeren er kølet af. 5.3 Vedligeholdelse af printeren 7 Tag fat i tonerpatronen og juster den i forhold til den tilsvarende rille i printeren. Sæt den tilbage i rillen, til den klikker på plads. Udskiftning af billedenheden Billedenhedens levetid er ca sider for sort og sider for farve. Når levetiden for billedenheden er udløbet, vises SmartPanel-programvinduet på computeren, hvilket angiver, at billedenheden trænger til at blive udskiftet. Ellers stopper printeren udskrivningen. Sådan udskiftes billedenheden: 1 2 Sluk for printeren, og vent et par minutter, til printeren er kølet af. Åbn frontdækslet. 8 Luk frontdækslet. Kontroller, at det er forsvarligt lukket, og tænd for printeren. 3 Fjern alle tonerpatroner og beholderen til spildtoner fra printeren. FORSIGTIG: Hvis frontdækslet ikke er helt lukket, fungerer printeren ikke. BEMÆRK: Hver LED blinker rødt i en gentaget rækkefølge. Vent i ca. 3 minut, til printeren er klar. Når du udskriver tekst ved 5 % dækning, kan du forvente, at tonerpatronen har en levetid på ca sider til sort/hvid udskrivning og sider til farveudskrivning. Den tonerpatron, der leveres med printeren, udskriver sider i sort/hvid og 700 sider i farver. 4 Træk billedenheden ud af printeren ved hjælp af håndtaget. 5.4 Vedligeholdelse af printeren 5 Træk det øverste håndtag på billedenheden op, og brug det til at trække billedenheden helt ud af printeren. 8 Fjern de fire beskyttelseslåg, der sidder på tonerpatronindgangen til billedenheden. 6 Fjern beskyttelsesanordningerne på begge sider af billedenheden, og fjern det papir, der beskytter billedenhedens overflade. 9 Sæt tonerpatronerne og beholderen til spildtoner i de tilhørende riller, til de klikker på plads. Din brugermanual SAMSUNG CLP-300

24 FORSIGTIG: Benyt ikke skarpe instrumenter som knive eller sakse til at åbne emballagen omkring billedenheden. Du risikerer at beskadige overfladen på billedenheden. Pas på ikke at ridse overfladen på billedenheden. For at undgå at billedenheden beskadiges, bør den ikke udsættes for lys i mere end et par minutter. Dæk den med et stykke papir for at beskytte den om nødvendigt. 10 Luk frontdækslet. FORSIGTIG: Hvis frontdækslet ikke er helt lukket, fungerer printeren ikke. 11 Tænd for printeren. FORSIGTIG: Hvis du hører en knækkende lyd, skal du geninstallere billedenheden. Billedenheden er ikke installeret korrekt. 7 Hold i håndtagene på den nye billedenhed, og skub billedenheden, indtil den "klikker" på plads i printeren. BEMÆRK: Hver LED blinker rødt i en gentaget rækkefølge. Vent i ca. 3 minut, til printeren er klar. 5.5 Vedligeholdelse af printeren 5 Fjern den nye beholder til spildtoner fra emballagen. Sæt den nederste ende af den ny beholder på plads, og skub, til du mærker, at den sidder rigtigt på plads. Udskiftning af beholderen til spildtoner Levetiden for beholderen til spildtoner er ca sider for 5 % billeder i fuld farve eller sider for farve. Når levetiden for beholderen til spildtoner er udløbet, vises SmartPanel-programvinduet på computeren, hvilket angiver, at beholderen til spildtoner trænger til at blive udskiftet. Ellers stopper printeren udskrivningen. Sådan udskiftes beholderen til spildtoner: Sluk for printeren, og vent et par minutter, til printeren er kølet af. Åbn frontdækslet. 7 Luk frontdækslet. 3 Træk beholderen til spildtoner ud af printeren ved hjælp af håndtaget. FORSIGTIG: Hvis frontdækslet ikke er helt lukket, fungerer printeren ikke. 8 Tænd for printeren. BEMÆRK: Sørg for at lægge beholderen til spildtoner på en vandret overflade, så du ikke spilder toneren. 4 Fjern hætten fra beholderen som vist nedenfor, og brug den til at lukke åbningen på beholderen til spildtoner. FORSIGTIGT: Beholderen må ikke vippes eller vendes. 5.6 Vedligeholdelse af printeren 4 Rengøring af printeren Under udskrivningsprocessen kan der samle sig partikler af papir, toner og støv inde i printeren. Med tiden kan disse forårsage problemer med udskriftskvaliteten, som f. eks. tonerpletter eller udtværing. Printeren har en rengøringsfunktion, der kan afhjælpe og forebygge denne type problemer. Træk det øverste håndtag på billedenheden op, og brug det til at trække billedenheden helt ud af printeren. Udvendig rengøring af printeren Rengør printerens yderside med en blød fnugfri klud. Du kan fugte kluden en smule med vand, men sørg for, at vandet ikke drypper på printeren eller de indvendige dele. FORSIGTIGT: Rengøring af printerens yderside med rengøringsmidler, der indeholder store mængder alkohol, opløsningsmidler eller andre kraftige substanser, kan resultere i misfarvning eller revner i kabinettet. FORSIGTIG: Rør ikke den grønne overflade på billedenheden med hænderne eller andet materiale. Benyt håndtaget, så du undgår at berøre dette område. Pas på ikke at ridse overfladen på billedenheden. For at undgå at billedenheden beskadiges, bør den ikke udsættes for lys i mere end et par minutter. Dæk den med et stykke papir for at beskytte den om nødvendigt. Indvendig rengøring af printeren 1 2 Sluk for printeren, træk strømkablet ud, og vent et par minutter, til printeren er kølet af. Åbn frontdækslet. 5 Se ind i printeren. Fjern alt støv, papirpartikler og spildtoner med en fugtig blød, fnugfri klud. 3 Træk billedenheden ud af printeren ved hjælp af håndtaget. BEMÆRK: Efter rengøring skal printeren tørre helt. 6 Træk billedenheden ca. halvt ud, og skub den, indtil den "klikker" på plads. Gentag denne handling to eller tre gange. 5.7 Vedligeholdelse af printeren 7 Skub billedenheden, indtil den "klikker" på plads i printeren. Styring af printeren fra webstedet (kun CLP-300N) Hvis maskinen er tilsluttet et netværk, og TCP/IPnetværksparametrene er defineret korrekt, kan du styre maskinen via Samsung's SyncThruTM Web Service, der er en integreret webserver. Brug SyncThruTM Web Service til at: Få vist enhedsoplysninger om maskinen og kontrollere dens aktuelle status. Ændre TCP/IP-parametrene og definere andre netværksparametre. Ændre printerens egenskaber. Indstille maskinen til at sende besked via , så du kender maskinens status. Få hjælp til brug af maskinen. 8 Luk frontdækslet. Sådan får du adgang til SyncThruTM Web Service: 1 2 Start en webbrowser, f.eks. Internet Explorer, i Windows. Skriv maskinens IP-adresse ( xxx.xxx) i adressefeltet, og tryk derefter på tasten Enter, eller klik på Gå. Maskinens websted åbnes. FORSIGTIG: Hvis frontdækslet ikke er helt lukket, fungerer printeren ikke. 9 Tilslut strømkablet, og tænd for printeren. FORSIGTIG: Hvis du hører en knækkende lyd, skal du geninstallere billedenheden. Billedenheden er ikke installeret korrekt. 5.8 Vedligeholdelse af printeren 6 Problemløsning Dette kapitel indeholder nyttige oplysninger om, hvad du skal gøre, hvis der opstår et problem, mens du bruger printeren. Kapitlet omfatter: Fejlfindingstjekliste Løsning af generelle udskrivningsproblemer Sådan afhjælper du papirstop Løsning af problemer med udskriftskvaliteten Almindelige problemer med Windows Almindelige problemer med Macintosh Almindelige problemer med Linux Fejlfindingstjekliste Hvis printeren ikke fungerer korrekt, skal du se i følgende tjekliste. Følg det tilhørende fejlfindingsforslag, hvis printeren ikke udfører et bestemt trin. Status Kontroller, at Statusindikatoren på kontrolpanelet lyser grønt, og at "Klar" vises i SmartPanelprogramvinduet. Reaktion Kontroller strømkablets tilslutning, hvis Status-indikatoren er slukket. Kontroller strømafbryderen. Kontroller strømkilden ved at tilslutte strømkablet til en anden stikkontakt. Løs problemet, hvis Status-indikatoren blinker eller lyser rødt. Din brugermanual SAMSUNG CLP-300

25 Powered by TCPDF ( Se "Fejlfinding ved fejlmeddelelser" på side 6.8, eller kontakt serviceteknikeren. Hvis der ikke udskrives en testside, skal du kontrollere papirbeholdningen i indbakken. Hvis der opstår papirstop i printeren, så gå til "Sådan afhjælper du papirstop" på side Hvis der er problemer med udskriftskvaliteten, kan du gå til "Løsning af problemer med udskriftskvaliteten" på side 6.5. Hvis siden ikke udskrives, skal du kontrollere kabelforbindelsen mellem printeren og computeren. Kontroller printerkøen eller printspooleren for at se, om printeren er i pausetilstand. Kontroller programmet, så du sikrer dig, at du benytter den korrekte printerdriver og printerport. Hvis siden afbrydes under udskrivning, skal du gå til "Løsning af generelle udskrivningsproblemer" på side 6.2. Se "Løsning af generelle udskrivningsproblemer" på side 6.2. Se "Løsning af problemer med udskriftskvaliteten" på side 6.5. Se "Almindelige problemer med Windows" på side 6.8. Se "Almindelige problemer med Macintosh" på side 6.8. Se "Almindelige problemer med Linux" på side 6.9. Udskriv en testside for at kontrollere, at printeren indfører papiret korrekt. Se Kontroller, at testsiden er udskrevet korrekt. Udskriv et kort dokument fra et program for at kontrollere, at printeren og computeren er forbundne og kommunikerer korrekt. Hvis en gennemgang af tjeklisten ikke løser printerproblemet, kan du se i de efterfølgende afsnit om fejlfinding. 6.1 Problemløsning Løsning af generelle udskrivningsproblemer Se i tabellen med foreslåede løsninger, hvis der er problemer med driften af printeren. Problem Printeren udskriver ikke. Mulig årsag Der er ikke strøm til printeren. Printeren er ikke valgt som standardprinter. Kontroller printeren for følgende: Printerdækslet er ikke lukket. Der er opstået papirstop. Der er intet papir i printeren. Tonerpatronen er ikke installeret. Printeren kan være indstillet til manuelt fødning og mangle papir. Forbindelseskablet mellem printeren og computeren er ikke tilsluttet korrekt. Forbindelseskablet mellem printeren og computeren er defekt. Portindstillingen er ikke korrekt. Løsning Tjek strømforbindelsen. Kontroller tænd/slukknappen og stikkontakten. Vælg Samsung CLP-300 Series som din standardprinter. Løs problemet, når du har lokaliseret det. Kontakt en servicetekniker, hvis der opstår en systemfejl. Luk printerdækslet. Fjern det fastklemte papir. Se 6.3. Læg papir i. Se 2.3. Installer tonerpatronen. Se 5.3. Kontroller meddelelsen i SmartPanel-programvinduet, og læg papir i flerfunktionsbakken, og tryk på knappen Stop på kontrolpanelet. Tag printerkablet ud, og tilslut det igen. Problem Printeren udskriver ikke. (fortsat) Mulig årsag Printerdriveren kan være forkert installeret. Printeren virker ikke korrekt. Løsning Geninstaller printerdriveren; se afsnittet Softwareafsnit. Prøv at udskrive en testside. Kontroller indikatorerne på kontrolpanelet for at finde ud af, om printeren viser tegn på en systemfejl. Skaf mere plads på harddisken, og udskriv dokumentet igen. Dokumentet er så stort, at der ikke er tilstrækkelig plads på computerens harddisk til at åbne udskriftsjobbet. Papiret indføres ikke i printeren. Papiret er lagt forkert i. Fjern papiret fra bakken, og læg det korrekt i. Kontroller, at papirstyrene er indstillet korrekt. Der er for meget papir i papirbakken. Papiret er for tykt. Et udskriftsjob behandles ekstremt langsomt. Opgaven kan være meget kompleks. Fjern det overskydende papir fra bakken. Brug kun papir, der overholder printerens specifikationer. Reducer sidens (eller sidernes) kompleksitet, eller juster indstillingerne for udskriftskvalitet. Juster indstillingerne for udskriftskvaliteten ved f.eks. at vælge en lavere opløsning. Hvis du har sat opløsningen til Bedst, skal du ændre den til Normal eller Kladde. Se Softwareafsnittet. I sort/hvid udskriver printeren A4-sider med en hastighed på 16 sider pr. minut og sider af formatet Letter med en hastighed på 4 sider pr. minut. Hvis du har mulighed for det, kan du prøve at tilslutte kablet til en anden computer, der fungerer korrekt, og prøve at udskrive et job. Du kan også prøve med et andet kabel. Kontroller printerindstillingerne under Windows for at sikre, at udskrivningsjobbet sendes til den korrekte port. Hvis computeren har mere end en port, skal du kontrollere, at printeren er tilsluttet den korrekte port. Kontroller printeregenskaberne for at sikre dig, at udskriftsindstillingerne er korrekte. Du har muligvis udskrevet et dokument med en høj tæthed, som bruger meget toner. Hvis der benyttes Windows 98x/Me, kan spoolindstillingen være angivet forkert. Det tager ofte længere tid en normalt at udskrive denne type job. Vær tålmodig, og vent. Printeren kan være forkert konfigureret. I menuen Start skal du vælge Indstillinger og Printere. Højreklik på ikonet Samsung CLP-300 Series og vælg Egenskaber, klik på fanen Detaljer, klik derefter på knappen Spool Settings. Vælg den ønskede spoolindstilling Problemløsning Problem Halvdelen af siden er tom. Mulig årsag Papirretningen er måske indstillet forkert. Papirstørrelsen og indstillingen for papirstørrelse stemmer ikke overens. Løsning Skift papirretning i programmet. For yderligere oplysninger om udskrivning, se afsnittet Softwareafsnit. Kontroller, at indstillingen for papirstørrelse i printerdriveren stemmer overens med papiret i bakken. Eller sørg for, at indstillingen for papirstørrelse i printerdriveren stemmer overens med indstillingen for papirstørrelse i det program, du bruger. Fjern det overskydende papir fra bakken. Kontroller, at papirstyrene er indstillet korrekt. Problem Når du bruger Windows 98, udskrives billederne forkert i Adobe Illustrator. Udskriftskval iteten for fotografier er ikke god. Billederne er ikke klare. Din printer lugter mærkeligt, når du bruger den de første gange. Mulig årsag Indstillingen i programmet er forkert. Løsning Vælg Hent som bitmapbillede i vinduet Avancerede indstillinger under Grafikegenskaber, Udskriv dokumentet igen. Opløsningen er sat til Normal eller Kladde. Opløsningen for fotografiet er meget lav. Den olie, der bruges til at beskytte fikseringsenheden, fordamper. Din brugermanual SAMSUNG CLP-300

2006 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdes.

2006 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Denne håndbog er kun leveret til oplysningsformål. Alle oplysninger indeholdt heri kan til enhver tid ændres uden forudgående varsel. Xerox Corporation er ikke ansvarlig for ændringer, direkte eller indirekte,

Læs mere

FARVELASERPRINTER Brugervejledning. CLP-300 Series

FARVELASERPRINTER Brugervejledning. CLP-300 Series FARVELASERPRINTER Brugervejledning CLP-300 Series Denne håndbog er kun leveret til oplysningsformål. Alle oplysninger indeholdt heri kan til enhver tid ændres uden forudgående varsel. Samsung Electronics

Læs mere

Ilægning i standardskuffen til 250 ark

Ilægning i standardskuffen til 250 ark Oversigtsvejledning Ilægning af papir og specialmedier Denne sektion forklarer hvorledes man ilægger skufferne til 250 og 550 ark, og den manuelle arkføder. Det indeholder også oplysninger om indstilling

Læs mere

Din brugermanual LEXMARK Z45 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260168

Din brugermanual LEXMARK Z45 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260168 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i LEXMARK Z45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Vejledning til udskrivning

Vejledning til udskrivning Side 1 af 10 Vejledning til udskrivning Denne sektion forklarer hvorledes man ilægger papir i skufferne til 250 og 550 ark, og i den manuelle arkføder. Det indeholder også oplysninger om papirretning,

Læs mere

Udskrivningsvejledning

Udskrivningsvejledning Side 1 af 19 Ilægning af papir i bakken til 250 ark eller 550 ark FORSIGTIG! RISIKO FOR SKADE: Isæt hver enkelt bakke separat for at reducere risikoen for, at udstyret bliver ustabilt. Sørg for, at alle

Læs mere

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter Brugsanvisning Labelprinter QL-700 Sørg for at læse og forstå denne vejledning, inden du bruger maskinen. Vi anbefaler, at du gemmer denne vejledning, så du har den til fremtidig reference. www.brother.com

Læs mere

Afsendelse af fax. Afsendelse af en fax. Brug af kontrolpanelet. 1 Læg originaldokumentet i den automatiske dokumentføder eller på scannerglaspladen.

Afsendelse af fax. Afsendelse af en fax. Brug af kontrolpanelet. 1 Læg originaldokumentet i den automatiske dokumentføder eller på scannerglaspladen. Oversigtsvejledning Kopiering Kopiering 1 Læg et originaldokument i den automatiske dokumentføder Bemærkninger: For at undgå et beskåret billede, skal du kontrollere, at størrelsen af originaldokumentet

Læs mere

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning Udgave 1.0 Februar 2013 2012 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Xerox og Xerox og figurmærket er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande. BR4008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Din brugermanual CANON LBP-810 http://da.yourpdfguides.com/dref/536491

Din brugermanual CANON LBP-810 http://da.yourpdfguides.com/dref/536491 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

HP DeskJet 720C Series Printer. Syv enkelte trin til opstilling af din printer

HP DeskJet 720C Series Printer. Syv enkelte trin til opstilling af din printer HP DeskJet 720C Series Printer Syv enkelte trin til opstilling af din printer Tillykke med købet af HP DeskJet 720C Series printeren! Her har du indholdet af kassen. Hvis der mangler noget, bør du tage

Læs mere

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KONICA MINOLTA DI1610 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Oversigtsvejledning. Printeroversigt. Oversigtsvejledning

Oversigtsvejledning. Printeroversigt. Oversigtsvejledning Oversigtsvejledning Printeroversigt 7 6 5 4 1 1 Udskriftsbakke til 150 ark 2 Skuffe til 250 ark (til påsætning) 3 Skuffeoption til 250 ark eller skuffeoption til 550 ark (ekstraudstyr) 4 Manuel arkføder

Læs mere

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug.

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. LBP-800 Laserprinter Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. Copyright Copyright 1999 Canon Inc. Alle rettigheder forbeholdes Alle oplysninger i denne vejledning

Læs mere

Onlinemanual. Start Klik på knappen "Start".

Onlinemanual. Start Klik på knappen Start. Onlinemanual Start Klik på knappen "Start". Introduktion I denne manual beskrives printerfunktionerne i de multifunktionelle digitale e-studio6-systemer. Se betjeningsmanualen til det digitale multifunktionelle

Læs mere

Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N. Kvik Setup Guide. Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation.

Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N. Kvik Setup Guide. Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation. Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N Kvik Setup Guide Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation. Find ud af hvilket operativsystem du har (Windows 3.1/95/98/NT 4.0 eller Macintosh),

Læs mere

Ilægning af papir. Udskrivning I skuffe 1. 1 Træk den bageste papirstøtte ud, indtil du hører et klik. Papirhåndtering. Vedligeholdelse.

Ilægning af papir. Udskrivning I skuffe 1. 1 Træk den bageste papirstøtte ud, indtil du hører et klik. Papirhåndtering. Vedligeholdelse. I skuffe 1 1 1 Træk den bageste papirstøtte ud, indtil du hører et klik. 2 Bøj arkene frem og tilbage for at løsne dem, og luft dem. 3 Hvis du ilægger brevpapir, skal du indføre brevpapiret, så toppen

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installere printersoftwaren Kontrollere indholdet af pakken Tilslutte printeren Pakke printeren ud Installere blækpatroner Tilslutte printerens dele Tilslutte printeren Installationsvejledning DK10010-00

Læs mere

HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse

Læs mere

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer Start her Justering af printerkassetterne uden brug af computer Sørg for at benytte fremgangsmåden på Setup-arket for at udføre hardwareinstallationen. Fortsæt med følgende trin for at optimere udskriftens

Læs mere

HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er,

Læs mere

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 -

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 - Kvikreference 2013. 5-1 - Indhold 1 Lær om printeren... 3 Brug af printerkontrolpanelet... 3 Forståelse af rækkefølgen af lys på printerkontrolpanelet... 4 2 Påfyldning af papir og specielt medie... 9

Læs mere

Din brugermanual EPSON FX-890 http://da.yourpdfguides.com/dref/1120381

Din brugermanual EPSON FX-890 http://da.yourpdfguides.com/dref/1120381 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Hurtig reference. Beskrivelse af kontrolpanelet. Beskrivelse af indikatorerne på kontrolpanelet. Hurtig reference

Hurtig reference. Beskrivelse af kontrolpanelet. Beskrivelse af indikatorerne på kontrolpanelet. Hurtig reference Hurtig reference Beskrivelse af kontrolpanelet Printerens kontrolpanel har to knapper og seks indikatorer. Der er både en knap og en indikator for funktionen Fortsæt. Lys angiver printerens status. Knapperne

Læs mere

Løsning af udskrivningsproblemer

Løsning af udskrivningsproblemer Kontakt serviceudbyderen, hvis den foreslåede løsning ikke løser problemet. 1 Et job er ikke udskrevet, eller der udskrives forkerte tegn. Kontroller, at der står Klar i kontrolpanelet, inden jobbet sendes

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG ML-1710 http://da.yourpdfguides.com/dref/788490

Din brugermanual SAMSUNG ML-1710 http://da.yourpdfguides.com/dref/788490 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

RJ Gå til indeks. Gå til indeks

RJ Gå til indeks. Gå til indeks Indeks Hvis du vil gemme denne PDF fil, skal du vælge "Gem" i menuen "Fil". Ordenen på FAQ'er (Ofte stillede spørgsmål) i indekset, er ikke identisk med rækkefølgen i hovedteksten. Kom godt i gang Installer

Læs mere

Vejledning til udskriftskvalitet

Vejledning til udskriftskvalitet Side 1 af 10 Vejledning til udskriftskvalitet Mange problemer med udskriftskvaliteten kan løses ved at udskifte et forbrugsstof eller vedligeholdelseselement, der snart skal udskiftes. Kontroller, om der

Læs mere

Din brugermanual CANON LASER SHOT LBP3200 http://da.yourpdfguides.com/dref/5426493

Din brugermanual CANON LASER SHOT LBP3200 http://da.yourpdfguides.com/dref/5426493 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Z54 Color Jetprinter. Onlinebrugervejledning til Mac OS 8.6 til 9.2. www.lexmark.com. Printeroversigt. Grundlæggende udskrivning.

Z54 Color Jetprinter. Onlinebrugervejledning til Mac OS 8.6 til 9.2. www.lexmark.com. Printeroversigt. Grundlæggende udskrivning. Z54 Color Jetprinter Onlinebrugervejledning til Mac OS 8.6 til 9.2 vejledning 2 Navigering Klik på kategorierne i venstre rude for at navigere rundt på siderne. Klik på den blå tekst for at følge link

Læs mere

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Dansk MSEUL0475

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Dansk MSEUL0475 Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada R Dansk MSEUL0475 L Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada Kontrol af pakkens indhold papirstøtte cd-rom med printersoftwaren og referenceguide daglig brug opstilling pakke

Læs mere

Vejledning til opsætning af hardware

Vejledning til opsætning af hardware Udpakning Fjern alt beskyttelsesmateriale. Illustrationerne i denne manual er af en lignende model. De afviger muligvis fra den egentlige model, men funktionsmåden er den samme. Tilslutning af enheden

Læs mere

Valg af fortrykte formularer og brevpapir. Valg af for-hullet papir

Valg af fortrykte formularer og brevpapir. Valg af for-hullet papir Printerens og dens optioners udskriftskvalitet og indføringsstabilitet afhænger af den type og størrelse udskriftsmateriale, du bruger. Dette afsnit indeholder en vejledning i valg af udskriftsmateriale.

Læs mere

HP Color LaserJet CP1210 Series-printer

HP Color LaserJet CP1210 Series-printer HP Color LaserJet CP1210 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse

Læs mere

ML-1710. SAMSUNG LASER PRINTER Brugervejledning

ML-1710. SAMSUNG LASER PRINTER Brugervejledning ML-1710 SAMSUNG LASER PRINTER Brugervejledning Denne brugervejledning er kun beregnet til orientering. Alle oplysninger heri kan ændres uden varsel. Samsung Electronics påtager sig ikke ansvaret for nogen

Læs mere

LBP-1210 Laserprinter

LBP-1210 Laserprinter LBP-1210 Laserprinter Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. Copyright Copyright 2002 Canon Inc. Alle oplysninger i denne vejledning er beskyttet af copyright.

Læs mere

Identificerer områder med papirstop

Identificerer områder med papirstop Ved omhyggeligt at udvælge udskriftsmateriale og ilægge det korrekt burde du kunne undgå de fleste papirstop. (Se forslag i Tip til undgåelse af papirstop.) Følg trinene i dette afsnit, hvis der opstår

Læs mere

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Introduktionsvejledning Juni 2002 www.lexmark.com Erklæring om overensstemmelse med FCC (Federal Communications Commission) Dette produkt overholder bestemmelserne for digitalt

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Kontrolpanelets indikatorer

Kontrolpanelets indikatorer betyder forskellige ting, afhængigt af rækkefølgen. Indikatorer, som er slukket, tændt og/eller blinker, angiver printertilstande, f.eks. printerstatus, indgriben (f.eks. Mangler papir) eller service.

Læs mere

1 HP Deskjet 3740 Seriesprintere

1 HP Deskjet 3740 Seriesprintere 1 HP Deskjet 3740 Seriesprintere Vælg et af nedenstående emner for at få svar på et spørgsmål: Meddelelser Specialfunktioner Introduktion Tilslutning til printeren Udskrivning af fotos Udskrivning af andre

Læs mere

HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden

Læs mere

Vejledning til udskriftskvalitet

Vejledning til udskriftskvalitet Side 1 af 7 Vejledning til udskriftskvalitet Mange problemer med udskriftskvaliteten kan løses ved at udskifte et forbrugsstof eller vedligeholdelseselement, der snart skal udskiftes. Kontroller, om der

Læs mere

Din brugermanual LEXMARK Z43 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260165

Din brugermanual LEXMARK Z43 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260165 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Meddelelse om udgaven

Meddelelse om udgaven Meddelelse om udgaven Første udgave (Januar 2001) Det følgende afsnit gælder ikke i lande, hvor sådanne bestemmelser er i modstrid med lokal lov: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. LEVERER DENNE PUBLIKATION SOM

Læs mere

hp LaserJet 1010 1012 1015 series-printer brug

hp LaserJet 1010 1012 1015 series-printer brug hp LaserJet 1010 1012 1015 series-printer brug hp LaserJet 1010 hp LaserJet 1012 hp LaserJet 1015 series-printer brugervejledning Oplysninger om copyright Copyright Hewlett-Packard Company 2003 Alle rettigheder

Læs mere

Valg af fortrykte formularer og brevpapir

Valg af fortrykte formularer og brevpapir Printerens og dens optioners udskriftskvalitet og indføringsstabilitet afhænger af den type og størrelse udskriftsmedie, du anvender. Dette afsnit indeholder en vejledning i valg af udskriftsmedie. Oplysninger

Læs mere

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks.

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Sådan tilføjes en printer Ved de fleste USB-printere

Læs mere

HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er,

Læs mere

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M276

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M276 LASERJET PRO 200 COLOR MFP Kort funktionsoversigt M276 Optimering af kopikvaliteten Følgende kopikvalitetsindstillinger er tilgængelige: Autovalg: Brug denne indstilling, når kopikvaliteten ikke er vigtig.

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Dansk. Lexmark Forms Printer 2400 Serien: Opsætning / Oversigt. Pakkens indhold. Printeropsætning/ oversigt. Brugervejledning.

Dansk. Lexmark Forms Printer 2400 Serien: Opsætning / Oversigt. Pakkens indhold. Printeropsætning/ oversigt. Brugervejledning. Lexmark Forms Printer 2400 Serien: Opsætning / Oversigt Pakkens indhold Printeropsætning/ oversigt Brugervejledning Registreringskort Dansk Netledning Farvebåndskassette 1 Printeropsætning 1 b a c 2 a

Læs mere

Lexmark Z53. Color Jetprinter. Brugerhåndbog til Windows 95 og Windows 98

Lexmark Z53. Color Jetprinter. Brugerhåndbog til Windows 95 og Windows 98 Lexmark Z53 Color Jetprinter Brugerhåndbog til Windows 95 og Windows 98 Første udgave (februar 2001) Det følgende afsnit gælder ikke i lande, hvor sådanne bestemmelser er i modstrid med lokal lov: LEXMARK

Læs mere

SOFTWARE SETUP GUIDE DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM

SOFTWARE SETUP GUIDE DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM SOFTWARE SETUP GUIDE DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM Side INTRODUKTION... Inderside af forside OM SOFTWAREN... FØR INSTALLATIONEN... INSTALLATION AF SOFTWARE... TILSLUTNING TIL EN COMPUTER.. KONFIGURATION

Læs mere

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 -

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 - Kvikreference 2013. 5-1 - Indhold 1 Lær at bruge printeren... 3 Brug af printerkontrolpanelet... 3 Det betyder farverne på indikatoren og lysene på knappen Standby... 4 Indstilling af papirformat og type...

Læs mere

HP Deskjet D1300 series. Hjælp til HP Photosmart-software

HP Deskjet D1300 series. Hjælp til HP Photosmart-software HP Deskjet D1300 series Hjælp til HP Photosmart-software 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Meddelelser fra Hewlett- Packard Company Oplysningerne i dette dokument kan ændre uden varsel. Alle

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 4 5 Berøringsskærm Menuer 6 6 Alfanumerisk

Læs mere

Monolaserprinter Brugerhåndbog

Monolaserprinter Brugerhåndbog ML-1640 Series ML-2240 Series Monolaserprinter Brugerhåndbog forestil dig mulighederne Tak, fordi du har købt et Samsung-produkt. Du kan få endnu bedre service ved at registrere dit produkt på www.samsung.com/global/register

Læs mere

Vejledning til opsætning af hardware

Vejledning til opsætning af hardware Udpakning Fjern alt beskyttelsesmateriale. Illustrationerne i denne manual er af en lignende model. De afviger muligvis fra den egentlige model, men funktionsmåden er den samme. Fjern alt beskyttelsesmateriale.

Læs mere

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN Kort funktionsoversigt Udskrivning på specialpapir, etiketter eller transparenter med Windows 1. Klik på menuen Filer i softwareprogrammet, og klik derefter

Læs mere

1 HP Deskjet 6500 seriesprintere

1 HP Deskjet 6500 seriesprintere 1 HP Deskjet 6500 seriesprintere Klik på et relevant emne nedenfor for at få svar på et spørgsmål: HP Deskjet 6540-50 series Meddelelser Specialfunktioner Introduktion Tilslutning til printeren Udskrivning

Læs mere

Z600 Series Color Jetprinter

Z600 Series Color Jetprinter Z600 Series Color Jetprinter Brugervejledning til Mac OS X Fejlfinding af installationsprogrammet En kontrolliste til brug ved løsning af almindelige installationsproblemer. Printeroversigt Lær om printerdelene

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION A1600

Din brugermanual HP PAVILION A1600 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

HP Deskjet 3900 Series. Brugervejledning

HP Deskjet 3900 Series. Brugervejledning HP Deskjet 3900 Series Brugervejledning Meddelelser fra Hewlett- Packard Company Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden forudgående varsel. Alle rettigheder forbeholdes. Reproduktion, bearbejdning

Læs mere

Brugervejledning. Z55 Color Jetprinter. Brugervejledning. December 2001. www.lexmark.com

Brugervejledning. Z55 Color Jetprinter. Brugervejledning. December 2001. www.lexmark.com Brugervejledning Z55 Color Jetprinter Brugervejledning December 2001 www.lexmark.com Sikkerhedsoplysninger Brug kun den Lexmarkstrømforsyning, som du fik sammen med dette produkt, eller en godkendt Lexmarkerstatningsstrømforsyning.

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG ML-2851ND http://da.yourpdfguides.com/dref/3378832

Din brugermanual SAMSUNG ML-2851ND http://da.yourpdfguides.com/dref/3378832 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SAMSUNG ML-2851ND i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Lexmark 840 Series. Brugervejledning

Lexmark 840 Series. Brugervejledning Lexmark 840 Series Brugervejledning Maj 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med det rhombeformede design er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc., som er registreret i USA og/eller andre

Læs mere

HP Deskjet D1300 series. Hjælp til HP Photosmart-software

HP Deskjet D1300 series. Hjælp til HP Photosmart-software HP Deskjet D1300 series Hjælp til HP Photosmart-software 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Meddelelser fra Hewlett- Packard Company Oplysningerne i dette dokument kan ændre uden varsel. Alle

Læs mere

Data Safe I (Serial ATA) Ekstern USB 2.0-harddisk. Brugervejledning

Data Safe I (Serial ATA) Ekstern USB 2.0-harddisk. Brugervejledning Data Safe I (Serial ATA) Ekstern USB 2.0-harddisk Brugervejledning Version 1.1 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang 1.1 Forholdsregler vedr. sikkerhed 1.2 Systemkrav 1.3 Pakkens indhold 2 Vejledning til

Læs mere

Dansk. Sikkerhedsoplysninger. Dansk

Dansk. Sikkerhedsoplysninger. Dansk Denne vejledning indeholder: Sikkerhedsoplysninger på side 11. Fejlfinding i forbindelse med installation på side 11. Yderligere oplysninger på side 16. Sikkerhedsoplysninger Brug kun den ledning, der

Læs mere

Din brugermanual SHARP AR-M205

Din brugermanual SHARP AR-M205 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SHARP AR-M205 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Z2300 Series Brugervejledning

Z2300 Series Brugervejledning Z2300 Series Brugervejledning 2008 www.lexmark.com Indhold Sikkerhedsoplysninger...5 Introduktion...6 Sådan finder du oplysninger om printeren...6 Installation af printeren...8 Sådan undgår du fejl under

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Z13 Color Jetprinter Z23 Color Jetprinter Z33 Color Jetprinter

Z13 Color Jetprinter Z23 Color Jetprinter Z33 Color Jetprinter Z13 Color Jetprinter Z23 Color Jetprinter Z33 Color Jetprinter Fra installation til udskrivning Fra installation til udskrivning til Windows 98, Windows Me, Windows 2000, Windows XP, Mac OS 8.6 til 9.1

Læs mere

Din brugermanual HP COMPAQ D220 MICROTOWER DESKTOP PC

Din brugermanual HP COMPAQ D220 MICROTOWER DESKTOP PC Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Lexmark Z42, Z43. Brugerhåndbog til Windows 95 og Windows 98. Color Jetprinter TM

Lexmark Z42, Z43. Brugerhåndbog til Windows 95 og Windows 98. Color Jetprinter TM Lexmark Z42, Z43 Brugerhåndbog til Windows 95 og Windows 98 Color Jetprinter TM Udgave: Februar 2001 Det følgende afsnit gælder ikke i lande, hvor sådanne bestemmelser er i modstrid med lokal lov: LEXMARK

Læs mere

Brugermanual. Manuel d instruction

Brugermanual. Manuel d instruction Brugermanual Manuel d instruction sonoro audio GmbH Unter Goldschmied 6 50667 Cologne Tyskland info@sonoro-audio.com www.sonoro-audio.com 03/12 Fabrikanten arbejder løbende på den videre udvikling af alle

Læs mere

hp LaserJet 1000 Brug

hp LaserJet 1000 Brug hp LaserJet 1000 Brug HP LaserJet 1000 Series Printer Brugerhåndbog Copyright Hewlett-Packard Company 2001 Alle rettigheder forbeholdes. Reproduktion, ændring eller oversættelse er ikke tilladt uden forudgående

Læs mere

HP Deskjet D730 Printer. Windows Hjælp

HP Deskjet D730 Printer. Windows Hjælp HP Deskjet D730 Printer Windows Hjælp HP Deskjet D730 Printer Hjælp til HP Photosmart-software 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Meddelelser fra Hewlett- Packard Company Oplysningerne i dette

Læs mere

Papirmenu 1. Udskrivning. Papirhåndtering. Vedligeholdelse. Fejlfinding. Administration. Stikordsregister

Papirmenu 1. Udskrivning. Papirhåndtering. Vedligeholdelse. Fejlfinding. Administration. Stikordsregister 1 Brug til at definere det papir, der er lagt i hver papirskuffe og standardpapirkilden. Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger: Konfigurer MP Papirstruktur Specialtyper Papirtype Kuvertforbedring

Læs mere

Udskiftning af fuserenheden

Udskiftning af fuserenheden Printeren overvåger fuserenhedens levetid. Når fuserenheden er opbrugt, viser printeren 80 Fuser opbrugt. Denne meddelelse angiver, at det er på tide at udskifte fuserenheden. Hvis du vil opnå den bedste

Læs mere

Udvidet brugsanvisning

Udvidet brugsanvisning Udvidet brugsanvisning DCP-J140W Version 0 DAN Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde dem? Hvilken vejledning? Hvad står der i den? Hvor er den? Produktsikkerhedsguide Læs først denne brugsanvisning. Læs

Læs mere

Din brugermanual XEROX WORKCENTRE 3119 http://da.yourpdfguides.com/dref/3684398

Din brugermanual XEROX WORKCENTRE 3119 http://da.yourpdfguides.com/dref/3684398 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i XEROX WORKCENTRE 3119 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugervejledning (Forkortet version) NPD4281-00 DA

Brugervejledning (Forkortet version) NPD4281-00 DA Brugervejledning (Forkortet version) NPD4281-00 DA Om denne manual Denne manual er en forkortet version af brugervejledningen. Se skemaet nedenfor angående oplysninger om indholdet af brugervejledningen

Læs mere

Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om installation, grundlæggende betjening og fejlfinding i Windows.

Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om installation, grundlæggende betjening og fejlfinding i Windows. Brugerhåndbog Dell B1260dn GRUNDLÆGGENDE IMAGINE THE POSSIBILITIES Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om installation, grundlæggende betjening og fejlfinding i Windows. AVANCERET Denne håndbog

Læs mere

Falsemaskine IDEAL 8305

Falsemaskine IDEAL 8305 Falsemaskine IDEAL 8305 Sikkerhedsforskrifter Læs denne brugsanvisning igennem inden maskinen tages i brug og vær opmærksom på sikkerhedsforskrifterne. Lad ikke børn betjene maskinen! - 2 - Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

2004 Samsung Electronics Co., Ltd. Alle rettigheder forbeholdes.

2004 Samsung Electronics Co., Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. Denne håndbog er kun leveret til oplysningsformål. Alle oplysninger indeholdt heri kan til enhver tid ændres uden forudgående varsel. Samsung Electronics er ikke ansvarlig for ændringer, direkte eller

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG CLP-365W http://da.yourpdfguides.com/dref/4535792

Din brugermanual SAMSUNG CLP-365W http://da.yourpdfguides.com/dref/4535792 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION SLIMLINE S3200 http://da.yourpdfguides.com/dref/851548

Din brugermanual HP PAVILION SLIMLINE S3200 http://da.yourpdfguides.com/dref/851548 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION SLIMLINE S3200 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

7 Knappen Tilbage Retur til forrige skærmbillede. 8 Knappen Hjem Gå til startsiden. 9 Indikatorlampe Kontrollere status for printeren.

7 Knappen Tilbage Retur til forrige skærmbillede. 8 Knappen Hjem Gå til startsiden. 9 Indikatorlampe Kontrollere status for printeren. Oversigtsvejledning Brug dette For at 7 Knappen Tilbage Retur til forrige skærmbillede. Se rapporter. Hvis du vil have adgang til den din printers indbyggede webserver: Lær om printeren Brug af printerens

Læs mere

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610F

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610F Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KONICA MINOLTA DI1610F i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE MASKINE INFO. Automatisk dupleks dokumentfremføring 250 originaler. Blandet standardstørrelser. Enkelt side output Flere side output Betjeningspanel

Læs mere

Dansk. Sikkerhedsoplysninger. Dansk

Dansk. Sikkerhedsoplysninger. Dansk Denne vejledning indeholder: Sikkerhedsoplysninger på side 11. Fejlfinding i forbindelse med installation på side 12. Yderligere oplysninger på side 16. Sikkerhedsoplysninger Brug kun den strømforsyning

Læs mere

Udskrivningsvejledning

Udskrivningsvejledning Udskrivningsvejledning Side 1 af 5 Udskrivningsvejledning Få det meste ud af din printer ved at lægge medier korrekt i skufferne og angive type og størrelse. Ilægning af papir Generelle retningslinjer

Læs mere

Vælge menuindstillinger. Gemme indstillinger.

Vælge menuindstillinger. Gemme indstillinger. Oversigtsvejledning Lær om printeren Brug af printerens kontrolpanel 3 9 8 7 6 5 4 Brug For at Knappen Menu Åbner menuerne. Menuerne er kun tilgængelige, når printeren er i tilstanden Klar. Hvis du trykker

Læs mere

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Tak for dit valg af SingStar -mikrofonpakken. Læs denne manual grundigt, før dette produkt tages i

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8346 DA Brugervejledning a b c d e i h g f j k Dansk Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af

Læs mere