Serviceinformationer Gældende fra 1. januar 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Serviceinformationer Gældende fra 1. januar 2017"

Transkript

1 Serviceinformationer Gældende fra 1. januar 2017

2 Serviceinformation for Dagtilbud 0-6-års området Gældende fra 1. januar 2017 Pladsanvisningen Børne- og Undervisningsforvaltningen Springvandspladsen 5, Hjørring

3 Side 2 Indhold Mål for dagtilbud 0-6-års området... 3 Fokus på børn, fællesskab og overgange... 3 Strategi for pædagogisk praksis i dagtilbud... 3 Digitalisering på dagtilbudsområdet... 4 Dagtilbud i Hjørring Kommune:... 4 Forældresamarbejde... 4 Pasningsgaranti... 5 Fravalg af pasningsgaranti... 5 Dagpleje... 5 Vuggestuer og børnehaver... 5 Priser 2017 kommunale dagtilbud... 6 Frokostordning 2017 vuggestuer... 6 Frokostordning 2017 børnehaver... 7 Tilskud og friplads... 7 Søskendetilskud... 7 Økonomisk fripladstilskud... 7 Socialpædagogisk friplads... 7 Private pasningstilbud... 8 Privatinstitutioner... 8 Privat pasning... 8 Priser 2017 privat pasning... 8 Optagelse og udmeldelse... 8 Generelt ved optagelse... 8 Vedrørende optagelse i dagpleje og vuggestue... 9 Forblive på venteliste/overflytning til andre dagtilbud... 9 Vedrørende optagelse i børnehaver... 9 Udmeldelse Udmeldelse på en garantiplads Har du spørgsmål?

4 Side 3 Mål for dagtilbud 0-6-års området I Hjørring Kommune arbejdes der med en helhedsorienteret og tværgående tilgang, hvor det enkelte barns trivsel, udvikling og læring ses som et fælles ansvar for alle, der arbejder med børn, unge og familier. Dagtilbudsområdet understøtter Hjørring Kommunes mål og ønsker om at sikre den bedst mulige kvalitet i rammer og indhold i hverdagen for alle 0-6-årige børn. Fokus på børn, fællesskab og overgange For de mindste børn er der fokus på, at der er nærværende og konkrete mål for det enkelte barns trivsel, læring og udvikling. Det enkelte barn og den aktuelle børnegruppes forudsætninger er udgangspunktet for tilrettelæggelse af det pædagogiske arbejde i såvel dagpleje, vuggestue, integrerede institutioner som børnehaver. Det er særligt vigtigt, at børn og familier oplever, at der arbejdes med at skabe gode overgange, når børnene skifter fra et tilbud til et andet. Strategi for pædagogisk praksis i dagtilbud Dagtilbudsloven og Hjørring Kommunes Strategi for Pædagogisk Praksis skaber retning på dagtilbudsområdet. I både børnehaver, i vuggestuer og i dagplejen arbejdes i 2017 således fortsat med Strategi for Pædagogisk Praksis. Strategien beskriver 11 temaer, der alle er væsentlige for god kvalitet i det pædagogiske arbejde og dermed betydningsfulde for at sikre den bedst mulige kvalitet for alle 0-5- åriges hverdagsliv og læring. For hvert tema er der opstillet mål for den gode pædagogiske praksis. Mål fra strategien: Børnene har gode legerelationer Børnene oplever en hverdag med anerkendende voksne-relationer Børnene udfordres, så de bliver så dygtige som muligt Børnene oplever et fysisk inspirerende læringsmiljø Børnene har medbestemmelse og er aktivt medskabende af deres liv og den fælles kultur Børnene udfordres på deres nysgerrighed og lyst til at eksperimentere Børnenes sundhed, behov for fysisk aktivitet og hvile tilgodeses Børnenes aktive samspil med IT og digitale medier er en del af hverdagen Børnene har en målrettet og handlingsorienteret læreplan jvf. krav i Dagtilbudsloven Forældrene inddrages i et konstruktivt og frugtbart samarbejde Ledelsen understøtter medarbejdernes faglige udvikling. 3

5 Side 4 Digitalisering på dagtilbudsområdet I alle børnehuse arbejdes der ud fra Hjørring Kommunes medielæringsstrategi for børne- og undervisningsområdet. Fokus retter sig mod at anvende digitale medier som en naturlig del af det pædagogiske arbejde og i kommunikationen med forældre. Alle institutioner har en eller flere it-kufferter, som skal styrke muligheden for at eksperimentere, undersøge og formidle med digitale medier. Dagtilbud i Hjørring Kommune: Aldersgruppe Dagtilbud Beskrivelse 0 2 år og 10 mdr. Dagpleje Dagplejen er oprettet efter Dagtilbudsloven og er et heldagstilbud, der kan benyttes hele året i 48 timer pr. uge. 0 2 år og 10 mdr. Vuggestue Vuggestuer er oprettet efter Dagtilbudsloven og er et heldagstilbud, der kan benyttes hele året i den fulde åbningstid. I vuggestuer kan der også tilbydes deltidspladser. 0 6 år Integrerede institutioner Institutionerne er oprettet efter Dagtilbudsloven og er et heldagstilbud, der kan benyttes hele året i den fulde åbningstid. I de integrerede institutioner kan der også tilbydes deltidspladser. 2 år og 10 mdr. - skolestart Børnehave Børnehaver er oprettet efter Dagtilbudsloven og er et heldagstilbud, der kan benyttes hele året i den fulde åbningstid. I børnehaver kan der også tilbydes deltidspladser. På kan du under Borger Børn, Unge og Familie Pasning læse mere om tilbuddene. Forældresamarbejde Pædagogiske medarbejdere og forældre samarbejder om det enkelte barns trivsel, læring og udvikling. Ved dagpleje og dagtilbud oprettet efter Dagtilbudsloven er der oprettet forældrebestyrelser og forældreråd. Se evt. mere i Styrelsesvedtægten for dagtilbudsområdet her: 4

6 Side 5 Pasningsgaranti I henhold til Dagtilbudsloven 23 har Hjørring Kommune pasningsgaranti til alle børn i aldersgruppen over 26 uger og indtil barnets skolestart. Pasningsgarantien betyder, at der gives en garantidato, som er den dato, hvor forældre er garanteret en plads i et alderssvarende dagtilbud. For at være omfattet af pasningsgarantien, skal der søges om plads minimum 3 måneder før, pladsen ønskes til rådighed. Ønsker forældrene en plads i umiddelbar forlængelse af de 26 ugers barsel, har kommunen en frist på yderligere 4 uger til at tilbyde en plads. Pasningsgarantien omfatter ikke en plads i et bestemt dagtilbud. Den lovbestemte pasningsgaranti er opfyldt, når der er anvist en plads i Hjørring Kommune. Fravalg af pasningsgaranti Forældre kan fravælge pasningsgarantien, hvis der udelukkende ønskes plads i en bestemt dagpleje eller vuggestue. Det betyder, at der er mulighed for at vente på en ledig plads i det ønskede dagtilbud. Fravælges pasningsgarantien betyder det, at der først tilbydes en plads, når det er muligt at imødekomme ønsket om et bestemt dagtilbud. Dagpleje En plads i dagplejen omfatter maksimalt 48 timer ugentligt. Ved den faste dagplejers fravær tilbydes barnet gæstepleje hos den gæstedagplejer eller i den vuggestue, der er tilknyttet gruppen. Hvis pladserne er brugt, tilbydes en plads hos en af de øvrige dagplejere. Vuggestuer og børnehaver Den generelle åbningstid for institutionerne er fra kl til kl og fredage til kl Der er mulighed for at søge en deltidsplads i vuggestue og børnehave. Deltidsplads kan benyttes i tidsrummet kl Alle områdeinstitutioner har en eller flere afdelinger, der kan tilbyde udvidet åbningstid. Der tilbydes udvidet åbningstid i tidsrummet fra kl kl mandag til torsdag, og på fredage til kl , såfremt der på grund af arbejde eller uddannelse er behov for den udvidede åbningstid. Ansøgning fremsendes til det enkelte børnehus/børnehave. 5

7 Side 6 På Hjørring Kommunes hjemmeside kan du se, hvilke afdelinger der kan tilbyde udvidet åbningstid: Børne- og Ungehuset Lundergård i Hjørring har åbent på lørdage. Tilbuddet kan benyttes af alle børn indskrevet i kommunens børnehaver efter aftale med lederen. Henvendelse skal ske til Børne- og Ungehuset Lundergård på tlf Institutionerne er lukkede den 24. december og 5. juni (Grundlovsdag). I dagene mellem jul og nytår er der tilbud om pasning i én institution i Hjørring Kommune. Der er fælles feriepasning i alle områder i uge Det betyder, at der i hver områdeinstitution er én afdeling, der forestår pasning af alle børn i området. Sommerferiepasningen i dagplejen foregår som fællespasning, hvor flere dagplejere samarbejder om børnene i vuggestuerne og hos enkelte dagplejere, som arbejder hjemme. Priser 2017 kommunale dagtilbud En fultidsplads i dagpleje omfatter maksimalt 48 timer ugentligt. En fultidsplads i vuggestue/institution kan benyttes mandag-torsdag i tidsrummet kl og fredag i tidsrummet kl Dagtilbud efter Dagtilbudsloven Pr. måned Dagpleje, 48 timer Vuggestue, heldags Vuggestue, deltid Børnehaver, heldags Børnehaver, deltid 1172 Frokostordning 2017 vuggestuer Forældrebetalingen for frokostmåltidet fra 1. januar 2017 er 507 kr. pr. måned, og opkræves sammen med forældrebetalingen i de berørte institutioner. Der ydes søskende- og fripladstilskud til frokosttaksten. Betalingen opkræves i 11 af årets måneder. Juli måned er betalingsfri. På kan du se, hvilke vuggestuer, der har valgt madordning. 6

8 Side 7 Frokostordning 2017 børnehaver Forældrebetalingen for frokostmåltidet fra 1. januar 2017 er 549 kr. pr. måned, og opkræves sammen med forældrebetalingen i de berørte institutioner. Der ydes søskende- og fripladstilskud til frokosttaksten. Betalingen opkræves i 11 af årets måneder. Juli måned er betalingsfri. På kan du se, hvilke børnehaver der har valgt madordning. Maden leveres af Fru Hansens Kælder til den enkelte institution. Frokostordningen består af smør selv med lun ret: Brød, pålæg og grønt, som skifter flere gange om ugen. Hertil serveres en lille lun ret som tilbehør. I vuggestuer kan der vælges varm mad i stedet. Tilskud og friplads Søskendetilskud Der ydes søskendetilskud for betaling af dagpleje, vuggestue, børnehave og skolefritidsordning. Der betales fuld pris for den dyreste plads og 50 % af prisen for øvrige pladser. Søskendetilskud omfatter biologiske søskende, adopterede søskende og sammenbragte børn med ophold i hjemmet. Børn af forældre med fælles forældremyndighed tælles med som søskende hos den af forældrene, hvor de er tilmeldt folkeregistret. Økonomisk fripladstilskud Ansøgning om økonomisk fripladstilskud sker online på hjemmesiden pladsanvisningen.hjoerring.dk På samme hjemmeside kan du selv beregne, hvor meget du kan få nedsat forældrebetalingen ud fra din husstandsindkomst. Vær opmærksom på, at der ikke kan ske nedsættelse af betalingen med tilbagevirkende kraft, men udelukkende for de efterfølgende måneder. Socialpædagogisk friplads Forældre kan søge om socialpædagogisk fripladstilskud, hvis barnets ophold i dagtilbud er særlig påkrævet af sociale eller pædagogiske grunde. Inden ansøgning om socialpædagogisk fripladstilskud, skal der være ansøgt om økonomisk fripladstilskud. 7

9 Side 8 Private pasningstilbud Privatinstitutioner Forvaltningen foretager årligt et anmeldt tilsynsbesøg, hvor privatinstitutionens pædagogiske indhold, mål og metoder drøftes ud fra blandt andet virksomhedsplan, læreplaner, oplysninger om personalenormering, personalekvalifikationer og hygiejne. Privat pasning Tilskud til privat pasning er et alternativ til det kommunale pasningstilbud. Tilskuddet gives til forældrene. Tilbuddet gælder for børn i alderen 24 uger til skolestart. Kommunen skal føre tilsyn med de private pasningsordninger, og tilsynet varetages af forvaltningen. Der kan normalt maksimalt optages 5 børn i et tilbud, dog kan der godkendes tilbud i en institutionslignende ordning efter en konkret vurdering Priser 2017 privat pasning Tilskud til privat pasning Pr. måned Tilskud for børn i alderen 24 uger til og med 2 år, op til 48 timer Tilskud for børn i alderen 24 uger til og med 2 år, op til 32 timer Tilskud for børn i alderen 3 5 år, op til 48 timer Tilskud for børn i alderen 3 5 år, op til 32 timer Optagelse og udmeldelse Generelt ved optagelse Ansøgning om optagelse sker online på pladsanvisningen.hjoerring.dk Ved ansøgning om optagelse af barn i dagtilbud kan forældre tilkendegive 3 konkrete prioriterede ønsker om plads i et bestemt dagtilbud, som søges imødekommet i det omfang, det er muligt. Forældrene vil senest 14 dage efter opskrivning modtage en bekræftelse på ansøgningen. Barnets start i dagtilbuddet sker til den 1. i den aktuelle måned. En familie, der flytter til kommunen, er omfattet af sammen retningslinjer for optagelse som andre. Der kan ansøges om en plads, når familien har folkeregisteradresse i kommunen, eller når familien kan fremvise dokumentation for, at de skal have bopæl i kommunen. 8

10 Side 9 Vedrørende optagelse i dagpleje og vuggestue Der kan tidligst ansøges om en plads, når barnet er født. Hjørring by er ét anvisningsdistrikt for dagplejen, men vi tilstræber i videst muligt omfang at opfylde forældrenes ønske om en bestemt plads og/eller en plads i nærheden af barnets bopæl. Fordeling af pladser i dagtilbud for 0-2-års området sker efter følgende retningslinjer: De første ledige pladser anvendes til at indfri pasningsgarantien. Børn med særlige behov (vurderes af PPR og Dispensationsudvalget) prioriteres. Søskende: Børn, der har søskende i den dagpleje/daginstitution, hvor der bliver en ledig plads, prioriteres. I integrerede institutioner gælder, at barnet skal have søskende i børnehaven eller vuggestuen. I det omfang det er muligt, tilbydes dagpleje og vuggestueplads efter forældrenes ønske. Er en dagplejeplads ledig i det daginstitutionsdistrikt, som barnet tilhører, tilbydes den først. Dagplejen i daginstitutionsdistriktet skal være fyldt op, før der tilbydes en vuggestueplads. Anciennitet efter opskrivningsdato. Forældrenes ønske. Familiens bopæl og arbejdsplads. Forblive på venteliste/overflytning til andre dagtilbud Der gives mulighed for at forblive på ventelisten til et bestemt dagtilbud (dagpleje/ vuggestue), og at få barnet overflyttet, såfremt der bliver en ledig plads. Det vil sige fra dagpleje til institution eller fra institution til dagpleje. Der er som udgangspunkt ikke mulighed for at flytte mellem institutionerne eller mellem dagplejere. Vedrørende optagelse i børnehaver Der kan ansøges om en plads i børnehave, når barnet fylder 2 år. Alle børn i Hjørring Kommune er garanteret en plads i en børnehave i eget dagtilbudsdistrikt. Ved Dyregården Ferdinand er et antal pladser til rådighed for forældre fra hele kommunen. Hvis forældrene ønsker optagelse i et andet distrikt kan ønsket imødekommes, såfremt der er ledige pladser i det ønskede distrikt, og hvis eget distrikt er fyldt op til den aftalte normering. Optagelse sker den 1. i den måned, barnet fylder 2 år og 10 mdr. 9

11 Side 10 Ledige pladser tildeles efter anciennitet. Ved tildelingen af børnehavepladser har søskende fortrinsret. Når barnet er indmeldt i børnehave, er der ikke mulighed for at blive på ventelisten til en anden børnehave. Har barnet særlige behov, der skal tages hensyn til, kan der iværksættes en specialpædagogisk indsats. Vurderingen foretages af Pædagogisk, Psykologisk Rådgivning. Udmeldelse Børn kan med 1 måneds varsel udmeldes til den sidste dag i måneden. Dette skal ske online på pladsanvisningen.hjoerring.dk I dagpleje og vuggestue udmeldes barnet automatisk med udgangen af den måned, hvor barnet er fyldt 2 år og 9 mdr. I børnehaven udmeldes barnet automatisk med udgangen af juli måned i det år, hvor barnet begynder i 0. klasse. Udmeldelse på en garantiplads Der er mulighed for at melde barnet ud af daginstitutionen i op til 12 måneder i forbindelse med orlov, og være sikret, at barnet kan komme ind i samme institution igen. Dagplejen er undtaget af ordningen. Kontakt Pladsanvisningen for yderligere information. Har du spørgsmål? Så er du velkommen til at kontakte: Hjørring Kommune Børne- og Undervisningsforvaltningen Pladsanvisningen Tlf Online: pladsanvisningen.hjoerring.dk Pladsanvisningens telefontid er mandag til fredag kl (onsdag lukket). Eller Hjørring Borgerservice Springvandspladsen 5 Hjørring 10

12 Side 11 Tlf.: Online: 11

13 Navn institution Distrikt Adresse Postnr. Telefon Faglig leder Mailadresse Dagpleje: Områdeleder Mai Juul Jensen, tlf , mailadresse: Den kommunale dagpleje Springvandspladsen 5 Hjørring Gitte Clausen Jensen Område Nord: Områdeleder Annemarie Steffensen, tlf , mailadresse: Børnehuset Hirtshals, vug. Hirtshals Fanøgade Hirtshals Anne W.Villadsen/Randi Nyhagen Børnehuset Hirtshals, bh. Hirtshals 1 Fanøgade Hirtshals Anne W.Villadsen/Randi Nyhagen Børnehuset Emmersbæk Hirtshals 1 Kærvej Hirtshals Lene Pedersen Stendyssevej 80 F, 9850 Børnehuset Horne, vug. Horne Horne Hirtshals Helle Hansen Børnehuset Horne, bh. Horne 3 Stendyssevej 80 F, Horne 9850 Hirtshals Helle Hansen Børnehuset Tornby, vug. Tornby Rævskærvej 8, Tornby 9850 Hirtshals Inger Thomsen Børnehuset Tornby, bh. Tornby 4 Rævskærvej 8, Tornby 9850 Hirtshals Inger Thomsen Børnehuset Bjergby, vug. Bjergby Skagen Landevej 113, Bjergby Hjørring Ulla Bøjesen Børnehuset Bjergby, bh. Bjergby 50 Skagen Landevej 113, Bjergby Hjørring Ulla Bøjesen Børnehuset Astrup, vug. Astrup Bøgstedvej 245, Astrup Hjørring Susanne Mille Nielsen Børnehuset Astrup, bh. Astrup 7 Bøgstedvej 245, Astrup Hjørring Susanne Mille Nielsen Børnehaven Ferdinand, Dyregården Nord 14 Spangkærvej 79 Hjørring Karen Valeur Børnehaven Eventyrhuset Nord 14 H.C. Andersens Vej Ann Hansen

14 Side 13 Børnehuset Ved Bjergene, vug. Nord Skagensvej 133 Børnehuset Ved Bjergene, bh. Nord 14 Skagensvej 137 Hjørring Hjørring Maria Lomholt/Randi Nyhagen Hjørring Maria Lomholt/Randi Nyhagen Område Vest: Områdeleder Mogens Madsen, tlf , mailadresse: Børne- og Ungehuset Lundergaard, vug. Vest Nordens Alle Hjørring Katrine Kanstrup Jørgensen/Erik Vadsager Børne- og Ungehuset Lundergaard,bh. Vest 16 Nordens Alle Hjørring Katrine Kanstrup Jørgensen/Erik Vadsager Børnehuset ved Kilden, vug. Vest Sct. Knuds Alle 10 Hjørring Annette Christiansen Børnehuset ved Kilden, bh. Vest 16 Sct. Knuds Alle 10 Hjørring Annette Christiansen Børnehuset Kingo, vug. Vest Kingosvej 10 Hjørring Mette Vang Hansen/Erik Vadsager Børnehuset Kingo, bh. Vest 16 Kingosvej 10 Hjørring Mette Vang Hansen/Erik Vadsager Børnehusene i Vrå Vrå 11 Østergade Vrå Gitte Skaaning Toft/Per Meilstrup Børnehuset Hundelev, vug. Hundelev Sejlstrupvej 8, Hundelev 9480 Løkken Paul Skovfoged Børnehuset Hundelev, bh. Hundelev 31 Sejlstrupvej 8, Hundelev Paul Skovfoged 13

15 Side 14 Børnehuset Hyttefadet, vug. Løkken Brændingen 4 Børnehuset Hyttefadet, bh. Løkken 42 Brændingen 4 Løkken 9480 Løkken Hanne Lange Nielsen 9480 Løkken Hanne Lange Nielsen Område Øst: Områdeleder Ingelise Villumsen, tlf , mailadresse Børnehuset Sindal, vug. Sindal Vendelbogade Sindal Mette Pedersen/Kirsten Nyvang Jensen Børnehuset Sindal,bh. Sindal 18 Vendelbogade Sindal Mette Pedersen/Kirsten Nyvang Jensen Børnenes Hus i Lendum, vug. Lendum Ulvmosevej 3, Lendum 9870 Sindal Hanne Rishøj Børnenes Hus i Lendum,bh. Lendum 10 Ulvmosevej 3, Lendum 9870 Sindal Hanne Rishøj Børnehusene i Tårs, vug. Tårs Vestbakken Tårs Inge Bidstrup/Silvia Klokkerholm Ulstrup Børnehusene i Tårs, bh., Tårs 20 Vestbakken 12/Blåregnvej Tårs Inge Bidstrup/Silvia Klokkerholm Ulstrup Børnehuset Møllehaven, vug. Øst Græshedevej 26 Hjørring Heike Jensen Børnehuset Møllehaven, bh. Øst 15 Græshedevej 26 Hjørring Heike Jensen Børnehuset Bagterp Øst 15 Lonesvej 192 Hjørring Tina Starcke Kirsten Nyvang Jensen/Silvia Klokkerholm Børnehaven Emilie Øst 15 Fuglsigvej 21 Hjørring Ulstrup Børnehaven Vilesvej Øst 15 Vilesvej 3 Hjørring Marianne Bjerregaard Pedersen 14

16 Side 15 Børnehuset Bjørnen Øst 15 H.F. Bjørnsvej 19 Børnehaven Albert Øst 15 Albert Gingesvej 15 Børnehaven Åge Øst 15 Åge Holms Vej 6 Børnehuset Lundtoftevej, vug. Øst 15 Lundtoftevej 48 Børnehaven Solsikken i Bindslev Bindslev 6 Vester Alle 5 Hjørring Yvonne Hansen Hjørring Britta Demuth Jensen Hjørring Martin Vejborg Clausen Hjørring Martin Vejborg Clausen/Heike Jensen 9881 Bindslev Bente Thirup Frøstrup Privatinstitutioner Vittrup Gl. Mejeri Løkkensvej 826 Rudolf Steiner Vester Thirupvej 31 Naturbørnehaven Krabbely Vestergade 25 A Børnehuset Mariehønen Sct. Thøgersvej 10 A Mariehuset Ugiltvej 881 Børnehaven Kollegieparken Nordbovej Løkken Susanne Larsen Hjørring Line Jensen 9850 Hirtshals Marianne Martinsen 9480 Løkken Linda Augustinus Hjørring Erik Rimmen Hjørring Helle Bisgaard 15

17 Side 16 Vendsyssel Børnehus Pladsen 4, Mosbjerg 9870 Sindal Rikke Clausen Privatbørnehaven Myretuen Tislumvej 4, Hørmested 9870 Sindal Jeanette Søttrup Poulstrup Friskole & Børnehus Poulstrup Skolevej Vrå Kristian Bertelsen Friskolen Skallerups Daginstitution SøLøVen Skallerup Skolevej 3 Hjørring Karen Mette Ydesen 16

18 Serviceinformation for klubtilbud i dagtilbudsområdet Gældende fra 1. januar 2017 Pladsanvisningen Børne- og Undervisningsforvaltningen Springvandspladsen 5, Hjørring Tlf

19 Side 2 Indhold Mål for klubtilbud på dagtilbudsområdet... 3 Klubtilbud i Hjørring Kommune... 3 Forældresamarbejde... 3 Åbningstid... 3 Priser Tilskud og friplads... 4 Søskendetilskud... 4 Økonomisk fripladstilskud... 4 Socialpædagogisk friplads... 4 Optagelse og udmeldelse... 4 Generelt ved optagelse... 4 Udmeldelse... 5 Har du spørgsmål?

20 Side 3 Mål for klubtilbud på dagtilbudsområdet Denne serviceinformation beskriver juniorklubtilbuddene til elever i klasse og klubtilbuddet for de årige i dagtilbudsområdet. I Hjørring Kommune arbejdes der med en helhedsorienteret og tværgående tilgang, hvor det enkelte barns trivsel, udvikling og læring ses som et fælles ansvar for alle, der arbejder med børn, unge og familier. Dagtilbudsområdet understøtter Hjørring Kommunes mål og ønsker om at sikre den bedst mulige kvalitet i rammer og indhold for alle årige. Klubtilbuddene er socialpædagogiske tilbud med et forebyggende formål. Der arbejdes ud fra et grundlag i Dagtilbudsloven om at understøtte børns selvvalgte aktiviteter. Tilbuddene har særlig opmærksomhed på at involvere og aktivere børn, der har brug for en særlig indsats. Klubtilbud i Hjørring Kommune Aldersgruppe Tilbud Beskrivelse Fra 4. klasse til og med 6. klasse Juniorklub Juniorklubber er oprettet efter Dagtilbudsloven og kan benyttes på skoledage. Der er oprettet juniorklub ved: Hirtshals Skole og Børne- og Ungehuset Lundergaard år Ungdomsklub Ungdomsklubben er et tilbud oprettet efter Dagtilbudsloven til de årige. Der er oprettet ungdomsklub ved: Børne- og Ungehuset Lundergaard På kan du under Borger - Skole og Uddannelse - SFO og klubber læse mere om tilbuddene. Forældresamarbejde Pædagogiske medarbejdere og forældre samarbejder om det enkelte barns trivsel og udvikling. Åbningstid Juniorklub tilbydes på skoledage fra kl til Åbningstiden tilpasses behovet i det enkelte område. 3

21 Side 4 Ungdomsklubben har åbent på skoledage mandag, onsdag, torsdag og fredag fra kl til Om søndagen har ungdomsklubben åbent fra kl til Priser 2017 Dagtilbud efter Dagtilbudsloven: Juniorklub Ungdomsklub Pr. måned 283 kr. 0 kr. * Betalingen opkræves for 11 måneder. Juli måned er betalingsfri. Vær opmærksom på, at Hjørring Kommune opkræver et rykkergebyr på 250 kr. ved for sen betaling. Tilskud og friplads Søskendetilskud Der ydes ikke søskendetilskud til klubbørn. Økonomisk fripladstilskud Der kan søges om økonomisk fripladstilskud. Ansøgning sker online på hjemmesiden pladsanvisningen.hjoerring.dk På samme hjemmeside kan du selv beregne, hvor meget du kan få nedsat forældrebetalingen ud fra din husstandsindkomst. Vær opmærksom på, at der ikke kan ske nedsættelse af betalingen med tilbagevirkende kraft, men udelukkende for de efterfølgende måneder. Socialpædagogisk friplads Forældre kan søge om socialpædagogisk fripladstilskud, hvis barnets ophold i dagtilbud er særligt påkrævet af sociale eller pædagogiske grunde. Inden ansøgning om socialpædagogisk fripladstilskud, skal der være ansøgt om økonomisk fripladstilskud. Optagelse og udmeldelse Generelt ved optagelse Ansøgning om optagelse i juniorklub sker online på pladsanvisningen.hjoerring.dk 4

22 Side 5 Indmeldelse kan ske til den 1. i hver måned. Der kan ansøges om plads i juniorklub, når barnet går i 4. til 6. klasse. Indmeldelse i ungdomsklub sker ved henvendelse til lederen i Ungdomsklubben. En familie, der flytter til kommunen, er omfattet af retningslinjerne for optagelse. Der kan ansøges om en plads, når familien har folkeregisteradresse i kommunen, eller når familien kan fremvise dokumentation for, at de skal have bopæl i kommunen. Udmeldelse Børn kan med 1 måneds varsel udmeldes til den sidste dag i måneden. Dette skal ske online på pladsanvisningen.hjoerring.dk I juniorklubber udmeldes barnet automatisk med udgangen af juni måned i det år, hvor barnet begynder på 7. klassetrin. I ungdomsklubben sker udmeldelse ved henvendelse til lederen. Har du spørgsmål? Så er du velkommen til at kontakte: Hjørring Kommune Børne- og Undervisningsforvaltningen Pladsanvisningen Tlf Online: pladsanvisningen.hjoerring.dk Pladsanvisningens telefontid er mandag til fredag kl (onsdag lukket). Eller: Hjørring Borgerservice Springvandspladsen 5 Hjørring Tlf Online: 5

23 Navn institution Distrikt Adresse Postnr. Telefon Faglig leder Mailadresse Område Nord: Områdeleder Annemarie Steffensen, tlf , mailadresse: Hirtshals Juniorklub Hirtshals Nordstjernen 9850 Hirtshals Annette Rimmen Område Vest: Områdeleder Mogens Madsen, tlf , mailadresse: Lundergård Juniorklub Og Lundergård Ungdomsklub Vest Nordens Alle Hjørring Katrine Kanstrup Jørgensen/Erik Vadsager

24 Serviceinformation for Skolefritidsordning Gældende fra 1. januar 2017 Pladsanvisningen Børne- og Undervisningsforvaltningen Springvandspladsen 5, Hjørring

25 Side 2 Indhold Mål for skolefritidsordninger... 3 Fokus på børn, fællesskab og overgange... 3 Mål- og indholdsbeskrivelse... 3 Skolefritidsordning i Hjørring Kommune:... 4 Forældresamarbejde... 4 Pladsgaranti... 4 Moduler... 4 Åbningstid... 4 Udvidet åbningstid... 5 Ferielukket... 5 Priser Tilskud og friplads... 5 Søskendetilskud... 5 Økonomisk fripladstilskud... 5 Socialpædagogisk friplads... 5 Optagelse og udmeldelse... 6 Generelt ved optagelse... 6 Bindingsperiode... 6 Udmeldelse... 6 Har du spørgsmål?

26 Side 3 Mål for skolefritidsordninger I Hjørring Kommune arbejdes der med en helhedsorienteret og tværgående tilgang, hvor det enkelte barns trivsel, udvikling og læring ses som et fælles ansvar for alle, der arbejder med børn, unge og familier. Skole Fritidsordningen (SFO) medvirker sammen med skolens undervisningsdel til en fortsat udvikling af en folkeskole, der aktivt søger at fremme det enkelte barns trivsel, læring, udvikling og dannelse ud fra perspektivet på barnets hele skoleliv. Fokus på børn, fællesskab og overgange SFO og undervisningsdelen samarbejder om at skabe et attraktivt og sammenhængende skole- og fritidsliv for børnene. Skolens fritidsdel og undervisningsdel samarbejder med de omkringliggende daginstitutioner om at styrke brobygningen ved børnenes overgang fra børnehave til skole særligt med fokus på udsatte børn. Der samarbejdes endvidere om at styrke det aktive medborgerskab ved at inddrage lokalområdets styrker og potentialer. Mål- og indholdsbeskrivelse I SFO foregår der både voksenorganiserede og børnenes selvvalgte aktiviteter med henblik på at sikre børnenes medindflydelse på, hvad de skal foretage sig i SFO. Der lægges vægt på at støtte børnene i betydningsfulde, alsidige og for dem meningsfulde aktiviteter og på at støtte dem i deres samlede liv i skolen. Temaerne nedenfor danner til sammen en ramme for, at de enkelte skoler kan udarbejde lokale dynamiske strategier for deres SFO. Temaerne tjener som inspiration og kan erstattes af andre og/eller tilpasses lokale forhold. Forældresamarbejde Brobygning og overgange Tilbud om lektiehjælp på forældreniveau Arbejdet med børn med særlige behov Idræt og bevægelse Sproglige udtryksformer Kreativitet og musiske aktiviteter Natur og udeliv Barnets sociale, kulturelle og personlige udvikling De enkelte skolers Strategi for mål og indhold kan findes på skolernes hjemmesider. 3

27 Side 4 Skolefritidsordning i Hjørring Kommune: Klassetrin Tilbud Beskrivelse Fra børnehaveklasse til og med 3. klasse Skolefritidsordning Skolefritidsordninger er oprettet efter Folkeskoleloven og er som sådan en integreret del af skolen. På kan du under Borger - Skole og Uddannelse SFO og klubber læse mere om tilbuddet. Forældresamarbejde Pædagoger og forældre samarbejder om det enkelte barns trivsel og udvikling. Ved skolerne vælges en skolebestyrelse for fire år ad gangen. Skolebestyrelsen dækker også skolefritidsordning. Pladsgaranti Hjørring Kommune giver garanti for en plads i skolefritidsordning ved barnets skole og eller ved det enkelte undervisningssted fra børnehaveklassestart og indtil udgangen af 3. klasse. Moduler Skolefritidsordningen omfatter et heldagstilbud, et morgentilbud og et eftermiddagstilbud. Åbningstid Skolefritidsordninger har åbnet alle årets hverdage. På skoleuger: kl til skolestart og fra skoledagens afslutning indtil kl , fredag til kl På 10 ikke skoleuger: kl til 17.00, fredag til kl Morgenmodul På skoleuger: kl til skolestart På 10 ikke skoleuger. kl til 17.00, fredag til kl Eftermiddagsmodul På skoleuger: fra skoledagens afslutning til kl , fredag til kl På 10 ikke skoleuger: kl til 17.00, fredag til kl

28 Side 5 Udvidet åbningstid Skolebestyrelsen i den enkelte SFO kan indenfor rammen beslutte at udvide åbningstiden, så tilbuddet tilpasses de lokale forhold. Ferielukket Der er to ugers ferielukket om året. Priser 2017 Skolefritidsordning Heltidsmodul Morgenmodul Eftermiddagsmodul Pr. måned kr. 875 kr kr. Tilskud og friplads Søskendetilskud Der ydes søskendetilskud for betaling af dagpleje, vuggestue, børnehave og skolefritidsordning. Der betales fuld pris for den dyreste plads og 50 % af prisen for øvrige pladser. Søskendetilskud omfatter biologiske søskende, adopterede søskende og sammenbragte børn med ophold i hjemmet. Børn af forældre med fælles forældremyndighed tælles med som søskende hos den af forældrene, hvor de er tilmeldt folkeregistret. Økonomisk fripladstilskud Du kan søge om økonomisk fripladstilskud online på Hjørring Kommunes hjemmeside på adressen pladsanvisningen.hjoerring.dk. På samme hjemmeside kan du selv beregne, hvor meget du kan få nedsat forældrebetalingen ud fra din husstandsindkomst. Vær opmærksom på, at der ikke kan ske nedsættelse af betalingen med tilbagevirkende kraft, men udelukkende for de efterfølgende måneder. Socialpædagogisk friplads Forældre kan søges om socialpædagogisk fripladstilskud, hvis barnets ophold i skolefritidsordningen er særlig påkrævet af sociale eller pædagogiske grunde. 5

29 Side 6 Inden ansøgning om socialpædagogisk fripladstilskud, skal der være ansøgt om økonomisk fripladstilskud. Optagelse og udmeldelse Generelt ved optagelse Ansøgning om optagelse sker online på pladsanvisningen.hjoerring.dk. Indmeldelse kan ske til den 1. i hver måned. Bindingsperiode Ved tilmelding til modulerne binder man sig i minimum 2 måneder. Udmeldelse Børn kan med 1 måneds varsel udmeldes til den sidste dag i måneden. Dette skal ske online på pladsanvisningen.hjoerring.dk Har du spørgsmål? Så er du velkommen til at kontakte: Hjørring Kommune Børne- og Undervisningsforvaltningen Pladsanvisningen Tlf Online: pladsanvisningen.hjoerring.dk Pladsanvisningens telefontid er mandag til fredag kl (onsdag lukket). Eller Hjørring Borgerservice, Springvandspladsen 5 Hjørring Tlf Online: 6

30 NAVN INSTITUTION: ADRESSE: POSTNR.: TELEFON: LEDER: MAILADRESSE: Hirtshals Skoles SFO: Hirtshals undervisningssted Ved Skolen Hirtshals Annette Rimmen Hirtshals undervisningssted Søndergade 20 A 9850 Hirtshals Annette Rimmen Horne undervisningssted Stendyssevej 80, Horne 9850 Hirtshals Annette Rimmen Tornby undervisningssted Hovedvejen 33, Tornby 9850 Hirtshals Annette Rimmen Nordvestskolens SFO: Bjergby undervisningssted Asdalvej 14, Bjergby Hjørring Mona Larsen Højene undervisningssted Vellingshøjvej 368 Hjørring Mona Larsen Nordens Allé 15 og Høngårds Ager Lundergård undervisningssted 15 Hjørring Sven Hansen Sindal Skoles SFO: Bente Thirup Bindslev undervisningssted Skolegade Bindslev Frøstrup Lendum undervisningssted Enghavevej 2, Lendum 9870 Sindal Per Aaen Sindal undervisningssted Islandsgade 21/Skolegade Sindal Michelle Vinther Sydøstskolens SFO: Bagterp undervisningssted Fuglsigvej 1 Hjørring Lisbeth Foss-Juul Muldbjerg undervisningssted Skolevangen 44 Hjørring Pia Lyng Tårs Skoles SFO: Tårs Undervisningssted Vrejlev Klostervej Tårs Lars Westergaard Vrå Skoles SFO: Løkken undervisningssted Studievej Løkken Lars Westergaard Vrå undervisningssted Enghavevej Vrå Lars Westergaard Hjørring Skolen Special SFO: ADHD Special SFO, Bagterp Fuglsigvej 1 Hjørring Kristina Toft TF Special SFO, HUC Norgesvej 6 Hjørring Steen Rubæk Kontakt Special SFO, Højene Vellingshøjvej 368 Hjørring Helen Vigensø K2 Special SFO, Højene Vellingshøjvej 368 Hjørring Helen Vigensø G2 Special SFO, Muldbjerg Skolevangen 44 Hjørring Lene Hangaard Kløver Special SFO Norgesvej 6 Hjørring Lillian Horsfeldt

31 Serviceinformation for Special SFO Gældende fra 1. januar 2017 Pladsanvisningen Børne- og Undervisningsforvaltningen Springvandspladsen 5, Hjørring

32 Side 2 Indhold Mål for fritidstilbud til elever i specialklasser... 3 Fælles ansvar... 4 Brobygning og overgange... 4 Specialklasser i Hjørring Kommune... 4 Fritidstilbud til elever i specialklasser i Hjørring Kommune:... 4 Forældresamarbejde... 5 Åbningstid... 5 Udvidet åbningstid... 5 Priser Tilskud og friplads... 5 Søskendetilskud... 5 Økonomisk fripladstilskud... 6 Socialpædagogisk friplads... 6 Optagelse og udmeldelse... 6 Optagelse... 6 Bindingsperiode... 6 Udmeldelse... 6 Har du spørgsmål?

33 Side 3 Mål for fritidstilbud til elever i specialklasser I tilfælde, hvor en elev på grund af betydelig eller varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har et særligt behov for støtte og behandling m.v., der ikke kan dækkes gennem et ophold i et almindeligt fritidstilbud, er det kommunens ansvar at sørge for en plads til eleven i et særligt fritidstilbud (jf. Serviceloven). I Hjørring Kommune har elever i specialklasser således mulighed for at benytte Special SFO. Målene med det pædagogiske tilbud i Special SFO er at: Fremme elevernes trivsel, udvikling og læring. Det pædagogiske arbejde i Special SFO skal respektere og understøtte børns selvvalgte aktiviteter og samtidig indeholde pædagogisk tilrettelagte aktiviteter. Det pædagogiske arbejde med at skabe trivsel og udvikling for børnene i tilbuddene skal tilrettelægges med udgangspunkt i børnenes kompetencer og behov, så deres forudsætninger, muligheder og behov er afsættet for det pædagogiske arbejde. Forebygge negativ social arv og eksklusion. Special SFO skal indgå som en integreret del af både kommunens samlede generelle tilbud til børn og unge og af den forebyggende og støttende indsats over for børn og unge med behov for en særlig indsats, herunder børn og unge med nedsat psykisk og fysisk funktionsevne. Special SFO skal i det pædagogiske arbejde have fokus på at udvikle børns potentialer og kompetencer, så alle børn får gode muligheder og forudsætninger for at få et godt børne- og ungdomsliv her og nu samt for at trives i deres voksenliv. Det drejer sig bl.a. om stimulering af børnenes kognitive udvikling i form af sprog og tænkning samt udviklingen af børnenes sociale adfærd, herunder deres evne til at indgå i fællesskaber og til at løse konflikter. Fremme børns sproglige, æstetiske og kropslige udtryksformer, sundhed og kendskab til naturen. Special SFO understøtter børnenes sproglige udvikling og deres æstetiske og kropslige udtryksformer via forskellige aktiviteter, udfordringer og udtryksformer. Og ved at stimulere deres kreativitet, så de får mulighed for at forfølge og udføre deres egne ideer og planer og udvikle deres emotionelle evner. Special SFO kan også arbejde med børnenes kropslige udtryksformer og erfaringer med fysisk udfoldelse og idræt. Give børn medbestemmelse, medansvar og forståelse for demokrati. Special SFO bidrager til at udvikle børns selvstændighed og evne til at indgå i forpligtende fællesskaber samt samhørighed med og integration i det danske samfund. Fremme kendskab til og samspil med andre typer af fritidstilbud, herunder idrætsforeninger og kulturtilbud. 3

34 Side 4 Special SFO kan på flere områder indgå i et samarbejde med andre tilbud til børn og unge i lokalområdet. Dette gælder såvel offentlige som private tilbud. Eksempelvis kan et samarbejde indledes med den lokale svømmehal eller med idrætsforeninger, og der kan ske integration af handicapgrupper i almene tilbud. Fælles ansvar På hele Børne- og Undervisningsområdet arbejdes med Fælles ansvar. Det betyder, at det enkelte barns trivsel, udvikling og læring ses som et fælles ansvar for alle voksne, der arbejder med børn og unge i Hjørring Kommune. Målet er at skabe de bedst mulige forhold for alle børn på tværs af området og faggrænser. Samarbejde og fælles ansvar skal sikre helhed og sammenhæng i indsatsen i forhold til det enkelte barn og barnets familie. Et øget samarbejde skal samtidig skabe opmærksomhed på børn, der ikke trives optimalt, så der kan sættes ind så tidligt som muligt. Brobygning og overgange På tværs af skoler og institutioner arbejdes med at skabe god brobygning og gode overgange. Målet er at skabe de bedst mulige overgange og brobygning i forhold til de skift, alle børn og unge i Hjørring Kommune kommer til at opleve, når de skifter fra en institution til en anden, således at skiftene kommer til at blive oplevet som positive og trygge for barnet og barnets familie. Specialklasser i Hjørring Kommune Eleverne i specialklasser i Hjørring Kommune tilbydes undervisning fra kl til på skoledage. For yderligere oplysninger om undervisningstilbuddet henvises til skolens hjemmeside. Fritidstilbud til elever i specialklasser i Hjørring Kommune: Aldersgruppe Fritidstilbud Beskrivelse Elever i specialklasse fra skolestart til og med 9. klasse Special SFO Skolefritidsordninger for elever i specialklasser er oprettet efter Folkeskoleloven. På kan du under Borger - Skole og Uddannelse og SFO og klubber læse mere om tilbuddet. 4

35 Side 5 Forældresamarbejde Pædagoger og forældre samarbejder om det enkelte barns trivsel og udvikling. Ved skolerne vælges en skolebestyrelse for fire år ad gangen. Skolebestyrelsen dækker også skolefritidsordning for elever i specialklasser. Åbningstid Special SFO har åbnet alle skoledage fra kl til skoledagens start og igen fra skoledagens afslutning til 16.30, fredage dog til kl På hverdage som ikke er skoledage har Special SFO åbnet fra kl til 16.30, fredage dog til kl Special SFO er lukket den 24. december og den 5. juni (Grundlovsdag). Derudover kan skolebestyrelsen beslutte at holde ferielukket 2 uger om året. Udvidet åbningstid Skolebestyrelsen for Hjørring Skolen kan beslutte at udvide åbningstiden med en ½ time, så tilbuddet tilpasses de lokale forhold. Priser 2017 Pr. måned Special SFO, heldagstilbud * Betalingen opkræves for 11 måneder. Juli måned er betalingsfri. Vær opmærksom på, at Hjørring Kommune opkræver et rykkergebyr på 250 kr. ved for sen betaling. Tilskud og friplads Søskendetilskud Der ydes søskendetilskud for betaling af dagpleje, vuggestue, børnehave og fritidsordning. Der betales fuld pris for den dyreste plads og 50 % af prisen for øvrige pladser. Søskendetilskud omfatter biologiske søskende, adopterede søskende og sammenbragte børn med ophold i hjemmet. Børn af forældre med fælles forældremyndighed tælles med som søskende hos den af forældrene, hvor de er tilmeldt folkeregistret. 5

36 Side 6 Økonomisk fripladstilskud Du kan søge om økonomisk fripladstilskud online på Hjørring Kommunes hjemmeside på adressen pladsanvisningen.hjoerring.dk På samme hjemmeside kan du selv beregne, hvor meget du kan få nedsat forældrebetalingen ud fra din husstandsindkomst. Vær opmærksom på, at der ikke kan ske nedsættelse af betalingen med tilbagevirkende kraft, men udelukkende for de efterfølgende måneder. Socialpædagogisk friplads Forældre kan søge om socialpædagogisk fripladstilskud, hvis barnets ophold i Special SFO er særlig påkrævet af sociale eller pædagogiske grunde. Inden ansøgning om socialpædagogisk fripladstilskud skal der være ansøgt om økonomisk fripladstilskud. Optagelse og udmeldelse Optagelse Ansøgning om optagelse sker ved henvendelse til skolen og indmeldelse kan ske til den 1. i hver måned. Bindingsperiode Ved tilmelding til Special SFO binder man sig minimum for 2 måneder. Udmeldelse Børn kan med 1 måneds varsel udmeldes til den sidste dag i måneden. Dette skal ske ved henvendelse til skolen. Har du spørgsmål? Så er du velkommen til at kontakte: Hjørring Kommune Børne- og Undervisningsforvaltningen Pladsanvisningen Tlf Online: pladsanvisningen.hjoerring.dk 6

37 Side 7 Pladsanvisningens telefontid er mandag til fredag kl (onsdag lukket). Eller Hjørring Borgerservice Springvandspladsen 5 Hjørring Tlf.: Online: 7

38 NAVN INSTITUTION: ADRESSE: POSTNR.: TELEFON: LEDER: Mail adresse ADHD Special SFO, Bagterp Fuglsigvej 1 Hjørring Kristina Toft TF Special SFO, HUC Norgesvej 6 Hjørring Steen Rubæk Kontakt Special SFO, Højene Vellingshøjvej 368 Hjørring Helen Vigensø K2 Special SFO, Højene Vellingshøjvej 368 Hjørring Helen Vigensø G2 Special SFO, Muldbjerg Skolevangen 44 Hjørring Lene Hangaard Kløver Special SFO Norgesvej 6 Hjørring Lillian Horsfeldt

Serviceinformation for Skolefritidsordning Gældende fra 1. januar 2017

Serviceinformation for Skolefritidsordning Gældende fra 1. januar 2017 Serviceinformation for Skolefritidsordning Gældende fra 1. januar 2017 Pladsanvisningen Børne- og Undervisningsforvaltningen Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring Side 2 Indhold Mål for skolefritidsordninger...

Læs mere

Serviceinformation for Skolefritidsordning Gældende fra 1. januar 2016

Serviceinformation for Skolefritidsordning Gældende fra 1. januar 2016 Serviceinformation for Skolefritidsordning Gældende fra 1. januar 2016 Pladsanvisningen Børne- og Undervisningsforvaltningen Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring Tlf. 72 33 33 33 Side 2 Indhold Mål for

Læs mere

Serviceinformation for Dagtilbud 0-6-års området Gældende fra 1. januar 2018

Serviceinformation for Dagtilbud 0-6-års området Gældende fra 1. januar 2018 Serviceinformation for Dagtilbud 0-6-års området Gældende fra 1. januar 2018 Pladsanvisningen Børne- og Undervisningsforvaltningen Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring Indhold Mål for dagtilbud 0-6-års

Læs mere

Serviceinformation for Dagtilbud 0-6 års området Gældende fra 1. januar 2016

Serviceinformation for Dagtilbud 0-6 års området Gældende fra 1. januar 2016 Serviceinformation for Dagtilbud 0-6 års området Gældende fra 1. januar 2016 Pladsanvisningen Børne- og Undervisningsforvaltningen Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring Tlf. 72 33 33 33 Side 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Serviceinformation for Dagtilbud 0-6-års området Gældende fra 1. januar 2017

Serviceinformation for Dagtilbud 0-6-års området Gældende fra 1. januar 2017 Serviceinformation for Dagtilbud 0-6-års området Gældende fra 1. januar 2017 Pladsanvisningen Børne- og Undervisningsforvaltningen Springvandspladsen 5, Hjørring Side 2 Indhold Mål for dagtilbud 0-6-års

Læs mere

Serviceinformation for Dagtilbud 0-6-års området Gældende fra 1. januar 2018

Serviceinformation for Dagtilbud 0-6-års området Gældende fra 1. januar 2018 Serviceinformation for Dagtilbud 0-6-års området Gældende fra 1. januar 2018 Pladsanvisningen Børne- og Undervisningsforvaltningen Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring Indhold Mål for dagtilbud 0-6-års

Læs mere

Serviceinformation for Fritidshjem (FO) og klubtilbud i dagtilbudsområdet Gældende fra 1. august 2014

Serviceinformation for Fritidshjem (FO) og klubtilbud i dagtilbudsområdet Gældende fra 1. august 2014 Serviceinformation for Fritidshjem (FO) og klubtilbud i dagtilbudsområdet Gældende fra 1. august 2014 Pladsanvisningen Børne- og Undervisningsforvaltningen Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring Tlf. 72 33

Læs mere

Serviceinformationer Gældende fra 1. januar 2018

Serviceinformationer Gældende fra 1. januar 2018 Serviceinformationer Gældende fra 1. januar 2018 Serviceinformation for Dagtilbud 0-6-års området Gældende fra 1. januar 2018 Pladsanvisningen Børne- og Undervisningsforvaltningen Springvandspladsen 5,

Læs mere

Serviceinformation for Dagtilbud 0-6-års området Gældende fra 1. januar 2017

Serviceinformation for Dagtilbud 0-6-års området Gældende fra 1. januar 2017 Serviceinformation for Dagtilbud 0-6-års området Gældende fra 1. januar 2017 Pladsanvisningen Børne- og Undervisningsforvaltningen Springvandspladsen 5, Hjørring Side 2 Indhold Mål for dagtilbud 0-6-års

Læs mere

Serviceinformationer Gældende fra 1. januar 2017

Serviceinformationer Gældende fra 1. januar 2017 Serviceinformationer Gældende fra 1. januar 2017 Serviceinformation for Dagtilbud 0-6-års området Gældende fra 1. januar 2017 Pladsanvisningen Børne- og Undervisningsforvaltningen Springvandspladsen 5,

Læs mere

Serviceinformation for klubtilbud i dagtilbudsområdet Gældende fra 1. januar 2016

Serviceinformation for klubtilbud i dagtilbudsområdet Gældende fra 1. januar 2016 Serviceinformation for klubtilbud i dagtilbudsområdet Gældende fra 1. januar 2016 Pladsanvisningen Børne- og Undervisningsforvaltningen Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring Tlf. 72 33 33 33 Side 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Serviceinformation for Special SFO Gældende fra 1. januar 2016

Serviceinformation for Special SFO Gældende fra 1. januar 2016 Serviceinformation for Special SFO Gældende fra 1. januar 2016 Pladsanvisningen Børne- og Undervisningsforvaltningen Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring Tlf. 72 33 33 33 Side 2 Indholdsfortegnelse Mål

Læs mere

Serviceinformation for Special SFO Gældende fra 1. august 2014

Serviceinformation for Special SFO Gældende fra 1. august 2014 Serviceinformation for Special SFO Gældende fra 1. august 2014 Pladsanvisningen Børne- og Undervisningsforvaltningen Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring Tlf. 72 33 33 33 Side 2 Indholdsfortegnelse Mål

Læs mere

Serviceinformation for Skolefritidsordning Gældende fra 1. januar 2018

Serviceinformation for Skolefritidsordning Gældende fra 1. januar 2018 Serviceinformation for Skolefritidsordning Gældende fra 1. januar 2018 Pladsanvisningen Børne- og Undervisningsforvaltningen Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring Indhold Mål for skolefritidsordninger...

Læs mere

Serviceinformation for Dagtilbud 0-6 års området Gældende fra 1. august 2014

Serviceinformation for Dagtilbud 0-6 års området Gældende fra 1. august 2014 Serviceinformation for Dagtilbud 0-6 års området Gældende fra 1. august 2014 Pladsanvisningen Børne- og Undervisningsforvaltningen Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring Tlf. 72 33 33 33 Side 2 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Sorø Kommune. Retningslinier for pladsanvisning i Sorø Kommune. Pasningstilbud Dagpleje, vuggestuer og børnehaver SFO, junior- og ungdomsklubber

Sorø Kommune. Retningslinier for pladsanvisning i Sorø Kommune. Pasningstilbud Dagpleje, vuggestuer og børnehaver SFO, junior- og ungdomsklubber Sorø Kommune Retningslinier for pladsanvisning i Sorø Kommune Pasningstilbud Dagpleje, vuggestuer og børnehaver SFO, junior- og ungdomsklubber Indledning Her kan du læse om, hvordan dit barn får plads

Læs mere

Hjørring Kommune. Internt notat Børne og Undervisning. Revidering af fritidsmodel BSU

Hjørring Kommune. Internt notat Børne og Undervisning. Revidering af fritidsmodel BSU Hjørring Kommune Internt notat Børne og Undervisning Sag nr. 17.13.00-A00-1-15 22-05-2015 Side 1. Revidering af fritidsmodel BSU Indledning I forbindelse med implementeringen af den nye folkeskolereform

Læs mere

I henhold til dagtilbudslovens 4 skal kommunen sikre, at der er det nødvendige antal pladser i dagtilbud til børn.

I henhold til dagtilbudslovens 4 skal kommunen sikre, at der er det nødvendige antal pladser i dagtilbud til børn. Anvisningsregler Generel information Dagtilbudsstruktur Venteliste til kommunalt dagtilbud Pasningsgaranti Anvisning af plads til 0-2 årige Anvisning af plads til 3-5 årige Udmeldelse (0-5 årige) Fravigelse

Læs mere

Pennie Poulsen Sundhedsplejen. Henriette Brandt Dagplejen Ingen dagplejere fra 1/ indtil da Mette Bak Psykolog

Pennie Poulsen Sundhedsplejen. Henriette Brandt Dagplejen Ingen dagplejere fra 1/ indtil da Mette Bak Psykolog Se hvilke rådgivere, sundhedsplejersker, psykologer, fysioterapeuter, læse og tale- /hørekonsulenter, der er tilknyttet de enkelte skoler og dagtilbud i Hjørring Kommune Hirtshals Skole Hirtshals undervisningssted

Læs mere

Retningslinjer for optagelse i dagtilbud i Varde Kommune

Retningslinjer for optagelse i dagtilbud i Varde Kommune Retningslinjer for optagelse i dagtilbud i Varde Kommune Retningslinjer pr. 1. januar 2013 Pladsanvisningen Borgerservice Frisvadvej 35, 6800 Varde Tlf. 79 94 68 00 www.vardekommune.dk 1/10 Indhold: FORORD...3

Læs mere

Notat ANVISNINGSREGLER FOR DAGTILBUDSOMRÅDET 2011

Notat ANVISNINGSREGLER FOR DAGTILBUDSOMRÅDET 2011 Notat ANVISNINGSREGLER FOR DAGTILBUDSOMRÅDET 2011 1 Optagelse af børn i dagtilbud i Favrskov Kommune I henhold til Dagtilbudsloven 23 og 27 skal kommunen tilbyde pasningsgaranti for alle børn, fra de er

Læs mere

Kalundborg kommunes retningslinjer for pladsanvisning, jf. Dagtilbudsloven. Dagpleje Vuggestue Integreret institution Børnehave

Kalundborg kommunes retningslinjer for pladsanvisning, jf. Dagtilbudsloven. Dagpleje Vuggestue Integreret institution Børnehave Kalundborg kommunes retningslinjer for pladsanvisning, jf. Dagtilbudsloven Dagpleje Vuggestue Integreret institution Børnehave Faglig enhed for småbørn, Algade 2D, 4281 Gørlev Mail: smaborn@kalundborg.dk

Læs mere

Retningslinjer for pladsanvisning, jf. Dagtilbudsloven

Retningslinjer for pladsanvisning, jf. Dagtilbudsloven Faglig enhed for Småbørn Retningslinjer for pladsanvisning, jf. Dagtilbudsloven Faglig enhed for småbørn 1. Pasningsgaranti Der er pasningsgaranti til alle børn i alderen 26 uger og indtil skolestart.

Læs mere

Retningslinjer for pladsanvisning. Pasningstilbud Dagpleje, vuggestuer og børnehaver SFO, SFO II og ungdomsklubber

Retningslinjer for pladsanvisning. Pasningstilbud Dagpleje, vuggestuer og børnehaver SFO, SFO II og ungdomsklubber Retningslinjer for pladsanvisning Pasningstilbud Dagpleje, vuggestuer og børnehaver SFO, SFO II og ungdomsklubber R e t n i n g s l i n i e r f o r p l a d s a n v i s n i n g Her kan du læse om, hvordan

Læs mere

Denne styrelsesvedtægt er gældende fra den 1. august 2015 og omfatter Hjørring Kommunes dagtilbud oprettet efter 19 stk. 2 i dagtilbudsloven.

Denne styrelsesvedtægt er gældende fra den 1. august 2015 og omfatter Hjørring Kommunes dagtilbud oprettet efter 19 stk. 2 i dagtilbudsloven. Styrelsesvedtægt for dagtilbudsområdet I henhold til dagtilbudsloven 16, stk. 1 skal byrådet efter indhentet udtalelse fra forældrebestyrelserne fastsætte en vedtægt for styrelsen af de kommunale dagtilbud.

Læs mere

Retningslinier for optagelse i dagtilbud, SFO og Klubber i Faxe Kommune

Retningslinier for optagelse i dagtilbud, SFO og Klubber i Faxe Kommune Retningslinier for optagelse i dagtilbud, SFO og Klubber i Faxe Kommune Faxe Kommune, Frederiksgade 9, 4690 Haslev. Tlf. 5620 3000 Pladsanvisningen, Tingvej 7, 3.sal, 4690 Haslev 1 111111 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Regler for optagelse af børn i Hørsholm kommunes dagtilbud

Regler for optagelse af børn i Hørsholm kommunes dagtilbud Regler for optagelse af børn i Hørsholm kommunes dagtilbud Indholdsfortegnelse PASNINGSMULIGHEDER I HØRSHOLM...2 1. DAGTILBUD TIL BØRN FRA 0 6 ÅR...2 2. TILSKUDSORDNINGER...2 PROCEDURE VED OPSKRIVNING

Læs mere

Visitationsregler for Pladsanvisning til dagtilbud i Hvidovre

Visitationsregler for Pladsanvisning til dagtilbud i Hvidovre Visitationsregler for Pladsanvisning til dagtilbud i Hvidovre Kommune. Visitationskriterierne er udarbejdet i henhold til Lov nr. 501 af 6. juni 2007 Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og

Læs mere

Ændrede åbningstider og lukkedage i SFO

Ændrede åbningstider og lukkedage i SFO Ændrede åbningstider og lukkedage i SFO Dagtilbudsloven 1 stk. 2, 4 23 Formålet med loven er at 1 stk. at fremme børns og unges trivsel, udvikling og læring gennem dag-, fritids- og klubtilbud samt andre

Læs mere

Sådan får dit barn en plads i dagtilbud

Sådan får dit barn en plads i dagtilbud Sådan får dit barn en plads i dagtilbud - og andre nyttige oplysninger Indhold Pladsanvisning... 3 Dagpleje... 4 Optagelse på venteliste... 5 Placering på ventelisten... 5 Tildeling af plads... 6 Søskendehensyn...

Læs mere

Daginstitutionsafdelingen

Daginstitutionsafdelingen Daginstitutionsafdelingen Indhold Indhold... 2 Pladsanvisningen... 3 Dagplejen... 4 Pladsanvisning til dagpleje... 4 Optagelse på venteliste... 5 Placering på ventelisten... 6 Digital Pladsanvisning...

Læs mere

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Herved bekendtgøres lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge, lovbekendtgørelse nr. 314 af

Læs mere

Administrationsgrundlag. for. dagtilbudsområdet. i Halsnæs Kommune

Administrationsgrundlag. for. dagtilbudsområdet. i Halsnæs Kommune Administrationsgrundlag for dagtilbudsområdet i Halsnæs Kommune Dagpleje og Daginstitution, 20.11.2012 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INDHOLD I ADMINISTRATIONSGRUNDLAGET... 3 1.1. Organisering

Læs mere

Mit barn skal i dagtilbud! Hvordan foregår det i Randers Kommune

Mit barn skal i dagtilbud! Hvordan foregår det i Randers Kommune Mit barn skal i dagtilbud! Hvordan foregår det i Randers Kommune Hvor henvender jeg mig? I pladsanvisningen, Odinsgade 12, 8900 Randers C. Tlf.: 8915 1420 Mail: pladsanvisningen@randers.dk Pladsanvisningens

Læs mere

Pladsanvisningen. Retningslinjer for optagelse i dagtilbud. Skal du have dit barn i dagpleje, børnehave eller SFO?

Pladsanvisningen. Retningslinjer for optagelse i dagtilbud. Skal du have dit barn i dagpleje, børnehave eller SFO? Pladsanvisningen Retningslinjer for optagelse i dagtilbud Skal du have dit barn i dagpleje, børnehave eller SFO? Langeland Kommune har pasningsgaranti. Der tilbydes heldagspladser i dagplejen, børnehaverne

Læs mere

Optagelsesregler til dagtilbud for børn i Greve Kommune

Optagelsesregler til dagtilbud for børn i Greve Kommune Optagelsesregler til dagtilbud for børn i Greve Kommune Ifølge dagtilbudsloven skal Greve Kommune fastsætte og offentliggøre retningslinjer for ansøgning om optagelse i et dagtilbud. Nedenstående optagelsesregler

Læs mere

Regler for opskrivning på venteliste og optagelse i kommunale dagtilbud m.v.

Regler for opskrivning på venteliste og optagelse i kommunale dagtilbud m.v. Regler for opskrivning på venteliste og optagelse i kommunale dagtilbud m.v. Revideret i Udvalget for Børn og Unge den 28. januar 2010 Indhold Opskrivning til dagtilbud Hvornår skal jeg skrive mit barn

Læs mere

Glostrup Kommune tilbyder pt. flere former for dagtilbud for børn i alderen 0 år og til skolestart (SFO start):

Glostrup Kommune tilbyder pt. flere former for dagtilbud for børn i alderen 0 år og til skolestart (SFO start): 01.04.2012 sagnr.:09/8119 Retningslinjer for optagelse af børn i dagtilbud i Glostrup Kommune Retningslinjer for optagelse af børn i dagtilbud i Glostrup Kommune er udarbejdet i henhold til lov nr. 501

Læs mere

Danska lóggávan um barnagarðar, lovbekendtgørelse nr. 26 af om social service Kapitel 4. Dagtilbud til børn

Danska lóggávan um barnagarðar, lovbekendtgørelse nr. 26 af om social service Kapitel 4. Dagtilbud til børn Skjal B Danska lóggávan um barnagarðar, lovbekendtgørelse nr. 26 af 17.01.2000 om social service 7 26. Kapitel 4 Dagtilbud til børn 7. Kommunen sørger for, at der er det nødvendige antal pladser i dagtilbud

Læs mere

Du kan ønske 3 institutioner/dagpleje indenfor hver aldersgruppe (0-2 årige og 3-5 årige), som så vidt muligt vil blive opfyldt.

Du kan ønske 3 institutioner/dagpleje indenfor hver aldersgruppe (0-2 årige og 3-5 årige), som så vidt muligt vil blive opfyldt. Opskrivning på venteliste Du kan opskrive dit barn til dagtilbud, når barnet er født. Opskrivning skal ske digitalt med NemId via Den digitale Pladsanvisning på www.fredensborg.dk. Opskrivning på venteliste

Læs mere

Regler for opskrivning på venteliste og optagelse i kommunale dagtilbud m.v.

Regler for opskrivning på venteliste og optagelse i kommunale dagtilbud m.v. Side 1/7 Regler for opskrivning på venteliste og optagelse i kommunale dagtilbud m.v. Reglerne er revideret i Udvalget for Børn og Unge den 10. august 2017. De træder i kraft den 11. august 2017. Indhold

Læs mere

Forslag. Dagtilbudslov

Forslag. Dagtilbudslov Fremsat den {FREMSAT} af Familie- og Forbrugerminister Lars Barfoed Forslag til Dagtilbudslov (lov om dag, -fritids- og klubtilbud mv. til børn og unge) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Formål 1. Formålet

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO og klub

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO og klub Mål og indholdsbeskrivelse for SFO og klub 1. Indledning SFO er og klubber hører under Børne- og undervisningsudvalget. Hver SFO og klub skal arbejde efter kommunens overordnede politikker og generelle

Læs mere

Udkast til ny revideret Rammer for mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Aarhus Kommune - GRAFISK OPSTILLING

Udkast til ny revideret Rammer for mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Aarhus Kommune - GRAFISK OPSTILLING Udkast til ny revideret Rammer for mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Aarhus Kommune - GRAFISK OPSTILLING Gældende tekst i mål- og indhold INDLEDNING Med vedtagelse af Rammer for Mål- og indholdsbeskrivelse

Læs mere

Administrationsgrundlag for anvisning af pladser til dagpleje og daginstitutioner. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 2017

Administrationsgrundlag for anvisning af pladser til dagpleje og daginstitutioner. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 2017 Administrationsgrundlag for anvisning af pladser til dagpleje og daginstitutioner Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 2017 Indhold 1. Pasningsgaranti i Aalborg Kommune 3 1.1 Lovgrundlaget 4 2. Optagelsesregler..

Læs mere

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO I

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO I RAMMER FOR MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO I aarhus KOMMUNE UDGIVET AF: Aarhus Kommune Børn og Unge Læring og Udvikling UDGIVET: 2. udgave, juni 2017 COPYRIGHT: Aarhus Kommune Børn og Unge Læring og

Læs mere

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Loven om fleksible frokostordninger træder i kraft d. 1. januar 2011. Lover giver kommunerne pligt til at

Læs mere

Ændring nr. 2 Institutionstyper Frederiksberg Kommune tilbyder forskellige kommunale og privat/selvejende pasningstilbud.

Ændring nr. 2 Institutionstyper Frederiksberg Kommune tilbyder forskellige kommunale og privat/selvejende pasningstilbud. Ændring nr. Nuværende anvisningsregler Forslag til nye anvisningsregler 1 Kontakt Børne- og Ungeområdet administrerer kommunens dagtilbud til børn og unge i alderen 0-19 år. Dagtilbudsafdelingen er den

Læs mere

Sådan får dit barn plads i Svendborg Kommune

Sådan får dit barn plads i Svendborg Kommune Sådan får dit barn plads i Svendborg Kommune Svendborg Kommune anviser pladser til de kommunale og selvejende dagtilbud, herunder dagpleje og børnehuse. Du kan læse om Svendborg Kommunes kommunale og selvejende

Læs mere

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO I ÅRHUS KOMMUNE

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO I ÅRHUS KOMMUNE RAMMER FOR MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO I ÅRHUS KOMMUNE UDGIVET AF: Århus Kommune Børn og Unge Videncenter for Pædagogisk Udvikling UDGIVET: 1. udgave, september 2010 COPYRIGHT: Århus Kommune Børn

Læs mere

RETNINGSLINJER. for dagtilbudsområdet for børn i alderen 0-6 år

RETNINGSLINJER. for dagtilbudsområdet for børn i alderen 0-6 år RETNINGSLINJER for dagtilbudsområdet for børn i alderen 0-6 år September 2015 Forord Dette er Tønder Kommunes retningslinjer for dagtilbudsområdet for børn i alderen 0 6 år. Som nybagt forældre eller tilflytter

Læs mere

REGLER OG RETNINGSLINJER. for dagtilbudsområdet for børn i alderen 0-6 år

REGLER OG RETNINGSLINJER. for dagtilbudsområdet for børn i alderen 0-6 år REGLER OG RETNINGSLINJER for dagtilbudsområdet for børn i alderen 0-6 år Oktober 2014 Forord Du sidder nu med Tønder Kommunes Regler og Retningslinjer for dagtilbudsområdet for børn i alderen 0 6 år. Som

Læs mere

Etablering af SFO2 for 4. klasse

Etablering af SFO2 for 4. klasse Børn- og Ungeforvaltningen NOTAT Staben BUF Viden og Kompetencer Ørbækvej 100 5220 Odense SØ www.odense.dk Tlf. +4565515211 DATO 19. april 2016 Etablering af SFO2 for 4. klasse REF. CLWJ Baggrund Børn-

Læs mere

Plads i Halsnæs Kommune... 3. Målsætning... 3. Pladsanvisningen:... 3. Nedsættelse af forældrebetaling:... 3. Betalingsspørgsmål:...

Plads i Halsnæs Kommune... 3. Målsætning... 3. Pladsanvisningen:... 3. Nedsættelse af forældrebetaling:... 3. Betalingsspørgsmål:... Visitationsregler for s Dagtilbud Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Plads i... 3 Målsætning... 3 Pladsanvisningen:... 3 Nedsættelse af forældrebetaling:... 3 Betalingsspørgsmål:... 4 Opskrivning af

Læs mere

Optagelsesregler samt målgrupper i daginstitutioner/ dagpleje i Norddjurs Kommune

Optagelsesregler samt målgrupper i daginstitutioner/ dagpleje i Norddjurs Kommune Lovgrundlag Optagelsesregler samt målgrupper i daginstitutioner/ dagpleje i Norddjurs Kommune Det fremgår af Servicelovens 12, at Kommunen træffer afgørelse om optagelse i et dagtilbud. Afgørelsen kan

Læs mere

Retningslinjer for pladsanvisning. Børn og Undervisning

Retningslinjer for pladsanvisning. Børn og Undervisning Retningslinjer for pladsanvisning Børn og Undervisning INDHOLDSFORTEGNELSE: RETNINGSLINJER FOR PLADSANVISNING:...3 PASNINGSGARANTI:...3 PASNINGSOMRÅDE:...3 OPSKRIVNING TIL VENTELISTE:...4 ANVISNING AF

Læs mere

Signaturskolens mål- og indholdsbeskrivelse på fritidsdelen 2015/2016

Signaturskolens mål- og indholdsbeskrivelse på fritidsdelen 2015/2016 Indhold Indledning:... 2 Signaturskolens mission... 3 Konkrete mål- og indholdsbeskrivelser:... 3 Trivsel og fællesskab:... 3 Krop og bevægelse:... 4 Helhed og overgange:... 4 Læring og Science:... 4 Børn

Læs mere

HERNING KOMMUNE MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SKOLEFRTIDSORDNINGER. August 2014 Børn og Unge

HERNING KOMMUNE MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SKOLEFRTIDSORDNINGER. August 2014 Børn og Unge HERNING KOMMUNE MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SKOLEFRTIDSORDNINGER August 2014 Børn og Unge 1 Lovgrundlaget SFO erne arbejder ud fra folkeskolelovens formålsparagraf, der gælder for folkeskolens samlede

Læs mere

Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget

Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Helhed og sammenhæng for børn, unge og familier Omdrejningspunktet for Hjørring Kommunes indsatser for børn, unge og familier er samlet under overskriften Fælles Ansvar.

Læs mere

Regler for opskrivning på venteliste og optagelse i kommunale dagtilbud m.v.

Regler for opskrivning på venteliste og optagelse i kommunale dagtilbud m.v. Side 1/7 Regler for opskrivning på venteliste og optagelse i kommunale dagtilbud m.v. Revideret i Udvalget for Børn og Unge den xx. xxxxxxxx 2014 28. januar 2010 Indhold Opskrivning til dagtilbud Hvornår

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO.

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO. Redigeret udgave af Mål og Indholdsbeskrivelser for SFO Mål og indholdsbeskrivelse for SFO. Forord fra: Borgmester Eller Udvalgsformand eller Børne og unge direktør Eller Skolechef Til hver folkeskole,

Læs mere

Serviceinformation. Dagtilbud. 0 6 årige. Norddjurs kommune. Gældende fra januar 2014. Afdeling: Børn og unge Telefon: 89 59 10 00 Dato: 2014

Serviceinformation. Dagtilbud. 0 6 årige. Norddjurs kommune. Gældende fra januar 2014. Afdeling: Børn og unge Telefon: 89 59 10 00 Dato: 2014 Afdeling: Børn og unge Telefon: 89 59 10 00 Dato: 2014 Serviceinformation Dagtilbud 0 6 årige Norddjurs kommune Gældende fra januar 2014 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk

Læs mere

Regler om optagelse i dagtilbud

Regler om optagelse i dagtilbud Regler om optagelse i dagtilbud - gældende pr. 6. marts 2013 Foto: Modelfoto Optagelse af børn i dagtilbud Regler gældende fra 06.03.2013 Udarbejdet i henhold til LBK nr. 668 af 17/06/2011 1. Rudersdal

Læs mere

Dagtilbudspolitik. Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008

Dagtilbudspolitik. Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008 Dagtilbudspolitik Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008 1 Indhold Vision 3 Baggrund 3 Formål 3 Pædagogisk tilgang 4 Helhed for børnene 5 Vision I Rebild kommunes dagtilbud vil vi, at børnene skal

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

REGLER FOR OPTAGELSE AF BØRN I DAGTILBUD 0-5 år I ALBERTSLUND KOMMUNE

REGLER FOR OPTAGELSE AF BØRN I DAGTILBUD 0-5 år I ALBERTSLUND KOMMUNE 1 Albertslund Kommune Børne- og Ungeforvaltningen 3. september 2012 Institutionsafdelingen GENERELT REGLER FOR OPTAGELSE AF BØRN I DAGTILBUD 0-5 år I ALBERTSLUND KOMMUNE Pasningsgaranti Ifølge Dagtilbudslovens

Læs mere

DAGTILBUDSLOVEN. Kapitel 2 Formål, pædagogisk læreplan, sprogvurdering, børnemiljøvurdering m.v.

DAGTILBUDSLOVEN. Kapitel 2 Formål, pædagogisk læreplan, sprogvurdering, børnemiljøvurdering m.v. DAGTILBUDSLOVEN Offentliggørelsesdato: 22-06-2011 Socialministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Formål, anvendelsesområde, ansvar, tilsyn m.v. Kapitel 2 Formål, pædagogisk læreplan, sprogvurdering,

Læs mere

Hvad er en kommunal dagpleje?

Hvad er en kommunal dagpleje? DAGPLEJEN 1 Velkommen Vi byder dig og dit barn velkommen i Den kommunale Dagpleje i Esbjerg kommune. Med denne folder vil vi gerne fortælle dig om dagplejen og dens muligheder. Pjecen er udarbejdet af

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for Skolefritidsordninger i Skive Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for Skolefritidsordninger i Skive Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for Skolefritidsordninger i Skive Kommune Forord Formålet med mål - og indholdsbeskrivelse for fritidsordninger i kommunen er at give borgerne mulighed for at få indblik i den

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) LBK nr 668 af 17/06/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 23. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2011-3847 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Mål - og indholdsbeskrivelse SFO

Mål - og indholdsbeskrivelse SFO Gørding Skolefritidsordning Fritidshjørnet Mål - og indholdsbeskrivelse SFO 2014-2015 Jonas 7 år om at gå i SFO: Lærer man noget i SFO?... Lang pause: Hele tiden, men man opdager det ikke. Skolegade 16

Læs mere

I Roskilde Kommune arbejdes der med flere indsatser for at sikre sammenhængende og gode overgange:

I Roskilde Kommune arbejdes der med flere indsatser for at sikre sammenhængende og gode overgange: Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr. 248798 Brevid. 1962802 NOTAT: Overblik over institutionstyper 28. august 2014 Notatet er udarbejdet til Folkeskolereformudvalget med henblik på at give en beskrivelse

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune.

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune. Pædagogiske læreplaner SFO er Holbæk Kommune. Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... Forord.... Særlige krav til pædagogiske læreplaner.... Sammenhæng i børnenes hverdag:... Anerkendelse af fritidspædagogikken....

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE: Godkendt i BUU 4.5.2009

INDHOLDSFORTEGNELSE: Godkendt i BUU 4.5.2009 Børn og Kultur Retningslinjer for pladsanvisning INDHOLDSFORTEGNELSE: RETNINGSLINJER FOR PLADSANVISNING:...3 PASNINGSGARANTI:...3 ANCIENNITET:...3 PASNINGSOMRÅDE:...3 OPSKRIVNING TIL VENTELISTE:...4 ANVISNING

Læs mere

Regler for optagelse af børn i dagtilbud fra 1. maj 2012

Regler for optagelse af børn i dagtilbud fra 1. maj 2012 Regler for optagelse af børn i dagtilbud fra 1. maj 2012 1) Rudersdal Kommune har følgende dagtilbud til børn Kommunal dagpleje (0-2 år) Vuggestuer (0-2 år) Børnehaver (3-6 år) Aldersintegrerede institutioner

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Syddjurs Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Syddjurs Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Syddjurs Kommune Indledning Mål- og indholdsbeskrivelser for SFO i Syddjurs Kommune bygger på de fælles visioner og den politik som kommunen har vedtaget indenfor

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO og klub

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO og klub Mål og indholdsbeskrivelse for SFO og klub 1. Indledning SFO er og klubber hører under Børne- og Undervisningsudvalget. SFO og klub arbejder efter kommunens overordnede politikker og generelle retningslinjer

Læs mere

velkommen i dagplejen

velkommen i dagplejen velkommen i dagplejen velkommen i Dagplejen Kære forælder Denne pjece indeholder praktiske oplysninger, som i ord og billeder, fortæller om hverdagen hos en dagplejer. Indhold 3 Dagplejen er for børn fra

Læs mere

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution December 2013 Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution Private leverandører kan efter lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge(dagtilbudsloven) oprette og drive

Læs mere

Velkommen til SFO i Haderslev

Velkommen til SFO i Haderslev Velkommen til SFO i Haderslev Skolefritidsordninger Skolefritidsordninger kaldes i daglig tale SFO og er et tilbud der oprettes ved alle folkeskoler i Haderslev Kommune. SFO er en del af folkeskolen. SFO

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelser. for Skolefritidsordningerne på Grundskolerne i Tønder Distrikt.

Mål- og indholdsbeskrivelser. for Skolefritidsordningerne på Grundskolerne i Tønder Distrikt. Mål- og indholdsbeskrivelser for Skolefritidsordningerne på Grundskolerne i Tønder Distrikt. April 2015 Mål -og indholdsbeskrivelse for: Institutionens navn: Tønder Distrikts Sfo er Begrundelse for mål-

Læs mere

Præsentation af fakta og nøgletal 2010

Præsentation af fakta og nøgletal 2010 Præsentation af fakta og nøgletal 2010 LIBU Side 1 02-03-2011 BYRÅDETS SERVICEMÅL (1999): DAGINSTITUTIONER OG DAGPLEJE (0-6 ÅRIGE) 4 POLITISKE MÅL FOR KOMMUNENS DAGTILBUD (1999) 5 TAKSTPOLITIK 6 LUKKEDAGE

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO og klub i Frederiksberg Kommune.

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO og klub i Frederiksberg Kommune. Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO og klub i Frederiksberg Kommune. Godkendt af kommunalbestyrelsen den xx 2014. 1.0 Indledning Formålet med mål- og indholdsbeskrivelsen for SFO og klub er at beskrive

Læs mere

Velkommen i skole. Kære forældre

Velkommen i skole. Kære forældre Velkommen i skole Velkommen i skole Kære forældre Første skoledag er en milepæl i jeres barns liv. Den er nemlig en helt særlig dag, som alle børn ser frem til med stor spænding. Den første skoletid er

Læs mere

VELKOMMEN I DAGPLEJEN

VELKOMMEN I DAGPLEJEN VELKOMMEN I DAGPLEJEN VELKOMMEN i Dagplejen Kære forælder Denne pjece indeholder praktiske oplysninger, som i ord og billeder fortæller om hverdagen hos en dagplejer. Indhold 3 Dagplejen er for børn fra

Læs mere

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 5 Lovgivning m.v. 5 Kommunale politikker og retningslinjer 5 Optagelse

Læs mere

Kære forældre. Et godt samarbejde mellem skolen og hjemmet er vigtigt for et godt skoleliv.

Kære forældre. Et godt samarbejde mellem skolen og hjemmet er vigtigt for et godt skoleliv. Velkommen i skole Kære forældre At begynde i skole er et kæmpe skridt både for dit barn, men bestemt også for dig som forælder og der venter en ny og spændende tid. Den første skoletid er fyldt med mange

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelser i skolefritidsordninger

Mål og indholdsbeskrivelser i skolefritidsordninger Dagtilbud og Skole Mål og indholdsbeskrivelser i skolefritidsordninger - og arbejdet med pædagogiske læreplaner 1. generation 2009-2010 Indholdsfortegnelse Forord side 3 Baggrund side 4 Vision og målsætning

Læs mere

SFO - rammer for Mål og Indhold

SFO - rammer for Mål og Indhold SFO - rammer for Mål og Indhold Redigeret juli 2011 1 Indhold Forord... 3 Oversigt over SFO er i Nyborg Kommune... 4 Retningslinjer for processen på skoler/sfo er... 4 Overgange/sammenhæng... 5 Samarbejde...

Læs mere

Tilsyn med private børnepassere

Tilsyn med private børnepassere Tilsyn med private børnepassere Overordnet formålsbestemmelse for alle tilbud efter dagtilbudsloven 1. Formålet med denne lov er at fremme børns og unges trivsel, udvikling og læring gennem dag-, fritids-

Læs mere

Skolestart på Parkvejens Skole

Skolestart på Parkvejens Skole på Parkvejens Skole INDHOLD Side 3: Side 4: Side 5: Side 6: Side 7: Side 8: Parkvejens Skole Børnehaveklassen Indskolingen Skolefritidsordningen SFO Kridthuset General information Nu nærmer skoleindskrivningen

Læs mere

Børne-, Unge- og Familiepolitik Fælles Ansvar - Fælles indsats

Børne-, Unge- og Familiepolitik Fælles Ansvar - Fælles indsats Børne-, Unge- og Familiepolitik 2018 Fælles Ansvar - Fælles indsats INDLEDNING Et godt hverdagsliv er afgørende for alle børn, unge og familier i Hjørring Kommune uanset social og kulturel baggrund. En

Læs mere

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer Det åbne dagtilbud Overordnede mål og rammer 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det engagerede møde med omverdenen har værdi og skaber værdi.... 3 Lovgivning... 3 Formål... 3 Mål... 4 Organisering...

Læs mere

KL s høringssvar på ny lovgivning på dagtilbudsområdet september

KL s høringssvar på ny lovgivning på dagtilbudsområdet september Til Børne- og Socialministeriet Att. Charlotte Meibom og Thomas Rasmussen Holmens Kanal 22 1060 København K KL s høringssvar på ny lovgivning på dagtilbudsområdet september 2017 KL har den 21. september

Læs mere

Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli 2017

Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli 2017 Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli 1 Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene

Læs mere

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE for SFO i Vejle Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Vejle Kommune er et fælles fundament og danner ramme for skolernes

Læs mere

Notat. Til: Fra: 11-10-2011 Sags Id. 727-2011-25002

Notat. Til: Fra: 11-10-2011 Sags Id. 727-2011-25002 Notat Til: Fra: Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 www.odder.dk Notat til sagen: Reglerne for fripladstilskud Retsgrundlag: Lovbekendtgørelse nr. 314 af 11. april 2011 om dag-, fritids-

Læs mere

Regler om optagelse i dagtilbud og tilskud til anden pasning

Regler om optagelse i dagtilbud og tilskud til anden pasning Regler om optagelse i dagtilbud og tilskud til anden pasning - gældende pr.??. juni 2014 Gæ ldende fra 1. oktober 2014 Foto: Modelfoto Regler om optagelse af børn i dagtilbud og tilskud til anden pasning

Læs mere

Velkommen i dagplejen i Område Grenaa

Velkommen i dagplejen i Område Grenaa Velkommen i dagplejen i Område Grenaa 1 Velkommen til den kommunale dagpleje i Område Grenaa Vi vil gerne byde jer velkommen i den kommunale dagpleje i Område Grenaa, Norddjurs Kommune. Med denne pjece

Læs mere