Nyt fra Bornholms Landbrug Nr. 9 oktober 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyt fra Bornholms Landbrug Nr. 9 oktober 2016"

Transkript

1 I dette nummer: Bestyrelsens indlæg 1 Planterådgivningen 2 Erfagruppe for de helt unge planteavlere Få Nyt fra BL på mail 3 Når arbejdstilsynet kommer på besøg Mærkning af fødevarer 5 Møde med Martin Merrild 5 Landmandspension 6 Korte nyheder 7 Smarter Farming 7 4H - Børnenes Madklub 8 Seniorklubben Nyt fra Bornholms Landbrug Nr. 9 oktober 2016 Hvad gør vi for at skabe en bedre natur? v/ Næstformand Frederik Tolstrup andmænd ejer en stor del af det L danske land, og vi har naturen tæt på. Jeg har ikke selv gjort mig mange tanker om min rolle som naturforvalter, men forleden deltog jeg i et spændende møde afholdt af Danmarks Naturfredningsforening (DN), og det vil jeg gerne berette om her. Indlægsholderen på mødet var Rune Engelbreht Larsen, medlem af DN s hovedbestyrelse på landsplan. Han begyndte indlægget med en redegørelse for, hvad han mener, er god natur en natur rig på arter. Flere forskellige arter er bedre end få arter. Jeg ved godt, at man som landmand forsøger at undgå ukrudt og fjerner skadedyr i marker men alligevel - jeg er enig. Jeg tror mangfoldigheden i naturen er noget, der giver vores liv mere værdi. Mine børn er meget glade for dyr og de elsker at komme i vores stald men de vil også se andre dyr end grise og køer. Zoologiske haver er et stort hit. Når dyr eller planter forsvinder giver det også rent praktiske problemer. Eksempelvis er mangel på bier nogle steder et alvorligt problem for landbruget. Derfor mener jeg også, at vi har brug for en natur rig på arter. Rune Engelbreth Larsen redegjorde herefter for udviklingen i Danmark. Selvom nogen arter klarer sig godt, på Bornholm fx rovfugle og rådyr, så er en række mindre arter under pres. Naturen i Danmark er de sidste 15 år blevet grundigt kortlagt og billedet er træls. Der bliver færre arter. Hvordan vendes udviklingen? Rune Engelbreth Larsens forslag går på 2 ben: 1) Man skal gøre noget, hvor der er bevaringsværdig natur 2) Man skal undgå konflikter med lodsejere Det siger sig selv, at det er nemmere at tage fat, hvor der er sjældne dyr og planter i forvejen, og her forbedre rammerne. Konflikter skal undgås, fordi det svækker indsatsen. Konflikter med lodsejere tager ressourcer og det svækker mulighederne for at ændre noget på sigt, selvom et behov opstår. Naturen er dynamisk og det kræver at indsatser kan ændres og fokusområder kan skifte. Dette kan bedst gøres i dialog og forståelse. Måske kan man endda få lokale

2 Side 2 lodsejere til at hjælpe med at skabe bedre rammer for natur. Rune Engelbreth Larsen udtalte, at det var bedre at få et rigtigt godt naturområde, end det var at få et stort område, hvor man ikke fokuserede på naturindsatsen. For Bornholms vedkommende foreslog han at dele af Almindingen og Slotslyngen kunne være udgangspunktet for en fokuseret naturindsats. For det første befinder der sig en del truede arter, for det andet er store dele af områderne offentligt ejede, hvilket mindsker risici for lodsejerkonflikter. Er det offentligt ejede arealer der bliver kernen i dansk naturindsats, så bliver det noget vi alle bidrager til og ikke enkelte uheldige lodsejere. Han mente endvidere, at idéen om en bornholmsk nationalpark var en meget dårlig idé. Først fordi man ikke fokuserer snævert på natur. Dernæst fordi en stor del af Bornholm er landbrug og byer disse områder har meget sjældent høj biologisk værdi og konflikter med lodsejere ville være uundgåelige. Nyt fra Bornholms Landbrug Konflikten skal erstattes af en fælles vision Jeg synes ofte, at vi ender i skyttegravene. Et godt eksempel er den verserende debat om bisoner. Nogle embedsmænd i Naturstyrelsen foreslår, at bisoner skal gå uden for indhegningen. Det ønsker Bornholms Landbrug ikke. Jeg synes, det er fint bisonen er på Bornholm for at skabe bedre natur i Almindingen og tiltrække turister. Hvorfor kan den ikke få lov at gøre sit gode arbejde, der i fred? Den udfylder ingen naturforbedrende funktion i en kornmark men den kan genere en landmand. Atter har vi en debat, hvor grønne organisationer og landbruget kan råbe ad hinanden, uden vi når nogen vegne. Jeg tror konflikten kan løses men det kræver respekt fra alle sider. Vi landmænd bør efter min mening erkende, at artsrigdommen i dansk natur er udfordret, og at vi skal have skabt bedre betingelser for de truede og sjældne planter og dyr. Omvendt må de grønne organisationer respektere os landmænd og acceptere, at vi har et livsgrundlag placeret i naturen. Vi landmænd kan ikke lægge større arealer over til naturformål uden videre vi har ikke råd og vi har heller ikke lyst. Vi holder af det vi laver. Vi skal regulere naturen, så der kommer bedre betingelser for flere slags dyr og planter. Og vi begynder ikke i en tilfældig kornmark vi begynder der, hvor der er bevaringsværdige dyr og planter. På den måde kunne vi få bedre natur, end vi har i dag. Planterådgivningen orienterer v/ Lisbeth Exsteen ødningsplanlægning og sprøjteindberetning G Så melder vi klar til at tage fat på gødningsplaner, markplaner og indberetning af gødningsregnskab og sprøjteoplysninger! Du må meget gerne ringe for at bestille tid enten hos din planterådgiver eller hos Lisbeth på tlf Fuldmagter i Tast selv-service udløber! Det er ved at være 5 år siden, Tast selv-service åbnede, og vi skulle have elektronisk fuldmagt for at indsende Fællesskemaet og overføre betalingsrettigheder. Fuldmagterne har en maksimal løbetid på 5 år, og en del af jer forlængede jeres fuldmagt i forbindelse med arealstøtteansøgningen i foråret. De af jer, der ikke har været inde og forlænge fuldmagten til Bornholms Landbrug, bør gøre det her i efteråret, så vi fortsat har mulighed for at åbne jeres mappe i Tast selv-service, hvis der er behov for at reagere på høringsbreve eller andet. Du forlænger fuldmagten ved at logge på med NemID, under fanen Fuldmagter vælger du Rediger ud for Bornholms Landbrugs fuldmagt. Vær opmærksom på, at startdatoen også skal ændres, da fuldmagten maksimalt kan gives til en 5 års periode. Når du har ændret datoerne, skal du indsende og signere med NemID. Du er også meget velkomment til at komme forbi planteavlskontoret, så vi kan hjælpe med forlængelsen bare husk at medbringe nøglekort til NemID. Sprøjtecertifikatkursus Der er stadig ledige pladser på sprøjtecertifikatkurset, som foregår i ugerne 47 og 48 her på Kannikegaard, så er du, eller kender du nogen, der er i den situation, at du ikke har et sprøjtecertifikat men egentlig har brug for det, så ring til Lisbeth på tlf , så du kan blive skrevet på listen. Kurset afholdes i samarbejde med Roskilde Tekniske Skole og kommer til at foregå som et delvist fjernundervisningskursus med først 4 kursusdage på Kannikegaard, så 5 dage, hvor man skal logge på en pc er hjemmefra, og afsluttende aflægges prøve her på Kannikegaard. Jordprøver Christian tager fortsat jordprøver ring til os, hvis du også vil have taget jordprøver. Sprøjteeftersyn Husk, at inden den 26. november 2016 skal alle sprøjter, der bruges erhvervsmæssigt, have været synet mindst én gang!

3 Nyt fra Bornholms Landbrug Side 3 Erfagruppe for de helt unge planteavlere v/ Signe Koefoed er har været efterspørgsel på en erfagruppe for de D helt unge planteavlere. En gruppe, hvor de unge kan dele erfaringer med jævnaldrende på samme niveau. Derfor vil vi i Bornholms LandboUngdom, i samarbejde med Bornholms Landbrug, gerne starte en erfagruppe op, for de helt unge planteavlere, som gerne vil mere i dybden med planteavlen. Den ansvarlige for erfagruppen vil blive Christian Møller Holm fra planteafdelingen i Bornholms Landbrug. Christian vil, til hvert møde forberede, hvad der er aktuelt i marken, på det aktuelle tidspunkt. vil det være en fordel at være medlem af Bornholms LandboUngdom, da det vil blive billigere at deltage i erfagruppen. Samtidig får man glæde af de mange andre aktiviteter, der foregår i LandboUngdom. Første møde er planlagt til: Den 13. november 2016, kl , hvor vi mødes på Kannikegaard, Rønnevej 1, 3720 Aakirkeby. Planen til dette møde er, at gå en tur i forsøgsmarken og få vist aktiviteterne der. Efter rundturen tager vi tilbage til Kannikegaard og får en kop kaffe og en snak om, hvordan erfagruppen skal forløbe fremadrettet. Første møde vil være gratis. Hvis du ud fra denne beskrivelse har interesse for deltagelse i denne erfagruppe eller bare spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte: Christian Møller Holm på mobil: eller mail: Ellers er oplægget til erfagruppen, at man skiftevis besøger medlemmernes arbejdspladser, hvor værten, i samarbejde med Christian, finder på dagens emner for mødet. Til møderne vil der f.eks. blive serveret kaffe. For at dække omkostningerne til konsulenter og mødeforberedelse, vil der blive pålagt egenbetaling til hvert møde. Prisen differentieres alt efter om man er medlem af Bornholms LandboUngdom eller ej. Med andre ord, Få Nyt fra Bornholms Landbrug på mail! v/ Karen Brandt usk at du kan vælge at få Nyt fra Bornholms Landbrug tilsendt på mail og dermed få nyhederne lidt H før! Kontakt Karen på mail: eller tlf

4 Side 4 Når arbejdstilsynet kommer på besøg v/ Lene Møller år arbejdstilsynet kommer på besøg, er det vigtigt, N at Arbejdssikkerheden er i orden, at du lever op til de forskellige lovkrav, og at APV en er opdateret. Arbejdstilsynet foretager årligt i gennemsnit anmeldte besøg hos landbrugsvirksomheder. På besøgene tjekker Arbejdstilsynet, at reglerne overholdes, at arbejdssikkerheden er i orden osv. De overordnede fokuspunkter ved besøgene er ulykkesrisici, muskel-/ skeletbesvær og psykisk arbejdsmiljø. Nyt fra Bornholms Landbrug Drøftelsen SKAL indeholde følgende hovedpunkter: Tilrettelæggelse af samarbejde om sikkerhed og sundhed det næste år. Opfølgning på målene for det foregående års arbejdsmiljøarbejde Prioritering af indsatsområder og fastsættelse af nye mål for de kommende års arbejde Når Arbejdstilsynet kommer på besøg skal du være forberedt på, at der bliver tjekket op på sikkerheden i forbindelse med brug af maskiner, kemikalier, eventuelle nedstyrtningsfarer og hygiejnen ved omgangen med dyrene eller generelt bare på alt, der potentielt set kan være en trussel mod sikkerheden. Hvis du har udenlandsk arbejdskraft, er det også noget, som Arbejdstilsynet vil tjekke op på, bl.a. fordi der kan være en sproglig forståelsesbarriere, når der gives en instruktion til den udenlandske medarbejder og hvis instruktionen ikke udføres rigtigt, er det et kompromis med sikkerheden. Derfor er det vigtigt, at du dels giver instruktionerne på en god måde fx beder medarbejderen om at sige til, hvis han ikke forstår instruktionen dels at du fører tilsyn med, at instruktionen bliver udført rigtigt. APV en (Arbejdspladsvurderingen) er et centralt redskab, når det kommer til sikkerhed. Den fungerer som en slags opsamling på de tiltag, der gøres i virksomheden for at sikre, at arbejdsmiljøet er i orden. Det er et lovkrav, at alle virksomheder med ansatte har en APV. Den eneste undtagelse fra denne regel er, hvis det kun er familiemedlemmer, der arbejder i virksomheden. Desuden er drøftelsen med til at afklare behovet for kompetenceudvikling og dermed ønskerne til supplerende uddannelse af arbejdsmiljøorganisationen. Arbejdsgiverne skal kunne dokumentere, at drøftelsen har været afholdt, så det er vigtigt at få noget skrevet ned - fx i virksomhedens APV. Både før, under og efter den årlige drøftelse er det vigtigt, at I som ledelse sender et signal om, at arbejdsmiljø har betydning for virksomheden. Det kan I gøre ved, at: påtage jer ejerskab - og være et godt eksempel sætte tilstrækkelige ressourcer af i forhold til de opstillede mål koordinere med andre aktiviteter i virksomheden lade være med at sætte noget i gang, som I ikke er indstillet på at følge op på Har du spørgsmål, vil have hjælp til at udarbejde APV, arbejdsmiljødrøftelse m.v. er du velkommen til at kontakte Lene Møller, tlf eller mail. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse For at sikre et effektivt arbejdsmiljøarbejde er det et lovkrav, at virksomheden en gang om året afholder en arbejdsmiljødrøftelse. Det er arbejdsgiveren, der skal indkalde til drøftelsen, og det er arbejdsgiveren, der har ansvaret for, at der følges op på de beslutninger, som træffes.

5 Nyt fra Bornholms Landbrug Side 5 Mærkning af fødevarer - Et temamøde for fødevareproducenter v/ Signe Folke vis du producerer fødevarer, der er færdigpakkede, træder nye regler i kraft d. 13. december. H Reglerne skærper kravene til mærkningen og der skal bl.a. en næringsdeklaration på produkterne. Derfor har vi arrangeret et temamøde, så du kan få styr på, hvad reglerne betyder for dig og dine produkter. Tid & sted: Tirsdag d. 22. november 2016 kl Bornholms Landbrug, Rønnevej 1, Aakirkeby. Tilmelding hos Bornholms Landbrug senest mandag den 21. november på tlf eller Oplægsholderne er William Andersen, tilsynsførende hos Fødevarestyrelsen og Signe Folke, Fødevarerådgiver hos Bornholms Landbrug. Temamødet er gratis og afholdes i partnerskabet mellem Bornholms Landbrug, Bornholms Regionskommune og Gourmet Bornholm en del af Regional Madkultur. Møde med Martin Merrild Martin Merrild - Formand for Landbrug & Fødevarer besøger Bornholm v/ Thomas Bay Jensen en 17. november besøger Martin Merrild D Bornholm til et tæt pakket program, der bl.a. indeholder besøg på Bornholms Andelsmejeri, gårdbesøg og et Medlemsmøde på Kannikegaard. Fødevare og landbrugspakken er ved at blive implementeret, men får ikke fuld effekt før i Samtidig står vi bl.a. foran et paradigmeskift i forhold til en række frivillige virkemidler ved målrettet regulering, som skal indfases i perioden Men hvad er status, hvor ligger de store udfordringer set fra Landbrug & Fødevarers perspektiv? Hvad har Landbrug & Fødevarer gang i, hvor er vores udfordringer, hvorfor er det vigtigt at vi står sammen omkring Landbrug & Fødevarer? Foruden at være formand for Landbrug & Fødevarer er Martin Merrild også præsident for den store fælleseuropæiske landbrugsorganisation COPA (Committee of Professional Agricultural Organisations) og repræsenterer dermed ca. 23 millioner landmænd og deres familier. Vi har derfor også bedt Martin Merrild at tale om dansk landbrug i internationalt perspektiv. Så der er nok at tale om, mød derfor op til medlemsmødet torsdag den 17. november kl og hør Martin Merrild og Landbrug & Fødevarer gøre status over en række nationale og internationale temaer som: Status på fødevare- og landbrugspakken De politiske muligheder i en fremtidig politisk virkelighed. De finansielle udfordringer i erhvervet og muligheder for eksempelvis nye ejerformer, generationsskifter etc. Status på frihandelsaftaler Situationen efter Brexit Konkurrencekraften i dansk landbrug og de udfordringer vi har i vores eksisterende ramme. Der bliver derudover god tid til at stille spørgsmål og få svar. Har du lyst til at deltage, tilmeld dig venligst ved at sende en mail til eller ring på tlf inden den 15. november.

6 Side 6 Landmandspension v/ Ulla Skov nik forsikringspakke med fleksibel opsparing U Med Kom-i-gang-pakken kan du indbetale fra kr. om måneden og samtidig sikre familien økonomisk, hvis uheldet er ude. Nyt fra Bornholms Landbrug Bornholms Landbrug laver gerne en henvisning til TRYG-landbrug, hvis du ønsker besøg af en assurandør, som kan gennemgå dine behov, helt gratis. Få råd til de bløde forsikringer Det koster ikke en bondegård at have de rigtige forsikringer, og med Kom-i-gang-pakken får du endda en pensionsopsparing samtidig, uden at binde dig til at lægge en formue. Kom i gang... med at sikre din familie! Med Kom-i-gang-pakken fra LandmandsPension får du både forsikringer og opsparing fra kun kr. om måneden. Så er du og din familie godt sikret, hvis der skulle ske dig noget. For eksempel hvis du pludselig ikke kan arbejde. Hvert år er der desværre adskillige landmænd, der bliver syge eller kommer til skade, og får brug for deres forsikring. Der er mange, der tror, at den offentlige sygesikring er nok, men det er ofte ikke tilfældet. Derfor er forsikring ved Tab af Erhvervsevne obligatorisk i Kom-i-gang-pakken. Hvad er der i Kom-i-gang-pakken? Med Kom-i-gang-pakken får du en pensionsopsparing, uden at forpligte dig til store månedlige indbetalinger. Og du har fuld adgang til at tegne de meget attraktive tillægsforsikringer. For kr./md.* kan du fx få Forsikring mod tab af erhvervsevne på op til 70 % af lønnen her kr./år. Udbetales så længe erhvervsevnen er nedsat. Forsikring ved kritisk sygdom engangssum på kr. Livsforsikring på 3 x årslønnen, hvis du dør inden pensionsalderen engangssum på kr. Børnepension på 10 % - årlig udbetaling på kr. pr. barn indtil barnet fylder 21 år, hvis du dør inden pensionsalderen. Pensionsopsparing på ca. 300 kr./md. * Dette eksempel gælder ved en årsløn på kr., men pakken kan sammensættes på mange andre måder det aftaler du med din forsikringsrådgiver hos Tryg. Det er altid muligt at tegne Land-mandsPension, og dermed også Kom-i-gang-pakken, med en pensionsgivende løn på kr. uden dokumentation. Hvis din løn er højere end kr./ år, eller du vælger forsikringer med højere dækning, så stiger den månedlige indbetaling proportionelt, så opsparingen aldrig bliver mindre end 3 % af indbetalingen. Bil eller buskort i den 3. alder? En indbetaling på kr./md. er en meget beskeden pensionsopsparing. En gennemsnitlig funktionær lægger typisk 5 gange mere til side hver måned. Vi anbefaler derfor, at du allerede fra begyndelsen lægger en plan for, hvor meget opsparingen skal øges i løbet af de første 2-3 år. Sådan kommer du i gang: Kontakt Tryg Landbrug på Eller kontakt din økonomirådgiver hos Bornholms Landbrug. Se mere på landmandspension.dk Pension på pause? Med Kom-i-gang-pakken kan du genoplive en pensionsopsparing, der er sat på pause og få den unikke forsikringspakke. Er din ægtefælle på deltid? Kom-i-gang-pakken er perfekt som supplerende pensionsopsparing til ægtefællen, der arbejder deltid uden for bedriften. Eller til medarbejderen på deltid.

7 Nyt fra Bornholms Landbrug Side 7 Korte nyheder v/ Thomas Bay Jensen ndnu et skridt i den rigtige retning E Erhvervs og Vækstminister Troels Lund Poulsen offentliggjorde mandag den 24. oktober et nyt initiativ fra Vækstfondens side. Vækstfonden har etableret en gratis online Ejerskifteskole, hvor yngre landmænd kan styrke deres kompetencer og få råd om køb af en gård. Årets Kvægregionsmøde på Bornholm Den 1. november kl finder årets kvægregionsmøde sted på Kannikegaard. Her bliver spørgsmål som, hvilke trends og vilkår kommer til at påvirke kvægbruget fremadrettet? Og hvor, i det lys, lægger Landbrug & Fødevarer, Kvæg sin politiske indsats? Ministeren udtaler: Masser af unge landmænd drømmer om at købe deres egen gård, på trods af den aktuelle krise i erhvervet. Vi har brug for den viden og fornyelse, de bringer med sig, og derfor er Landbrugets Ejerskifteskole et rigtigt godt initiativ, som jeg håber, at de unge landmænd vil tage godt imod. Læs meget mere på nedenstående hjemmeside eller tag kurset. Lederkurser Der er stadig mange ledige pladser på ledelseskurserne i november, december og januar. Der er endvidere ledige pladser i ERFA grupperne med fokus på ledelse. Har du ledelsesudfordringer eller har din driftsleder behov for at få nogle flere ledelseskompetencer, så tilmeld enten jer selv eller jeres driftsledere til disse tilbud. På Bornholm møder Peder Phillip og Gitte Grønbæk op. Danske kvægbedrifters muligheder og vilkår ændrer sig konstant og med høj hastighed. På årets regionsmøder går de tæt på nogle af de parametre, som i særlig grad skubber til udviklingen, og de ser på, hvordan vi får mest ud af dem. De kommer ind på, hvordan forbrugerne i stigende grad stiller krav til vores produktion og tager i den forbindelse bl.a. fat på strategier for at sænke medicinforbruget og fodring med non-gm-foder. De ser også på, hvordan Lov om hold af malkekvæg passer til den virkelighed, vi har i dag, og hvilke elementer, de vil arbejde på at ændre. Den nye husdyrregulering giver nye muligheder hør hvordan, vi udnytter dem bedst. Dette er blot et udpluk af de emner, de kommer ind på. Mød op til en god snak og livlig debat. Vi ser frem til et godt møde, der er ingen tilmelding, mød bare op. Læs mere på følgende side på Bornholms Landbrugs hjemmeside: ledelse-i-virksomheden/ Smarter Farming - Endnu en mulighed for dataopsamling via billeder af marken v/ Ole Harild i har på Bornholm et lokalt firma, der har startet et V projekt ved navn Smarter Farming. Smarter Farming projektet går ud på, at marken overflyves med en drone, som har påmonteret et BGNIR kamera. Kameraet kan fange utrolig meget information på meget kort tid og de kan derfor få dækket et ret stort areal på kort tid. Herefter bliver alle billederne stykket sammen til et stort kort og man kan ved hjælp af forskellige værktøjer se på markens tilstand. Et eksempel kunne være manganmangel eller kvælstofmangel. En mark kan blive fotograferet op til 5 gange i vækstsæsonen. De mangler 13 landmænd, for at det kan betale sig at køre projektet. Landmanden skal betale et gebyr på ca ,- for at deltage. Hvilket de mener, er en minimal udgift i forhold til, hvad der bliver leveret. Hvis du er interesseret kan du kontakte Jannik Larsen på telefon eller på mail: Når marken er blevet overfløjet, kan landmanden få svar med det samme, så man kan gå til handling hurtigere. Samme teknik bliver allerede brugt flittigt i USA og med stor succes. Der er lavet et indslag på TV2 Bornholm. Du kan finde indslaget her:

8 Bornholms Landbrug - Vi holder øen i bevægelse! BORNHOLMS LANDBRUG RØNNEVEJ AAKIRKEBY TLF Velkommen i Børnenes Madklub Når efteråret strutter af lækre rodfrugter, friskopgravede kartofler, og suppetiden står for døren, byder Bornholms 4H velkommen i Børnenes Madklubber. Vi fortsætter de gode takter fra sommerens Madskoler, hvor den røde tråd som altid er sund mad lavet fra grunden, af lokale råvarer og årstidens fristelser. Det er børnene, der har fingrene i råvarerne, og mens instruktørerne knytter hænderne på ryggen, skal der laves sunde og lækre efterårsretter, der gerne skulle få tænderne til at løbe i vand. Måltidsfælleskabet er en vigtig del af kurset. Vi udfordrer smagsløg og rynkede næser med kendte som ukendte madretter, og sidste kursusgang inviterer vi søskende og forældre til smagsprøver. Der er madklubber i ugerne på: Nexø Skole - tirsdage kl Folkekøkkenet i Østermarie - tirsdage kl Søndermarkskolen - tirsdage kl Tilmelding til 4H kontoret tlf eller mail: Landbrugets Seniorklub Tirsdag den 8. november kl De frie Bønders land Her vil der blive fortalt om den bog, som 4 initiativtagere har fået Erik Jensen til at sammenfatte, om landbrugets udvikling på Bornholm gennem ca år, med håb om støtte fra Fonde samt private. Mødested: Bornholms Landbrug, Rønnevej 1, Aakirkeby Husk tilmelding senest dagen før til Bornholms Landbrug tlf eller Grethe Viborg tlf

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. en enkel og fleksibel løsning

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. en enkel og fleksibel løsning PENSION FOR FUNKTIONÆRER en enkel og fleksibel løsning 1 VELKOMMEN TIL PENSION FOR FUNKTIONÆRER Pension for Funktionærer er udviklet for at sikre en fortsat konkurrencedygtig og tidssvarende pensionsordning.

Læs mere

PENSION FOR FUNKTIONÆRER

PENSION FOR FUNKTIONÆRER PENSION FOR FUNKTIONÆRER en enkel og fleksibel løsning Funktionærer som er omfattet af en overenskomst med HK eller TL 1 VELKOMMEN TIL PENSION FOR FUNKTIONÆRER Pension for Funktionærer er udviklet for

Læs mere

Din pension få overblik over dine muligheder. Handicapformidlingen

Din pension få overblik over dine muligheder. Handicapformidlingen Din pension få overblik over dine muligheder Handicapformidlingen En bedre pensionsordning til dig Til dig og dine kolleger har vi valgt Nordea Liv & Pension som pensionsleverandør. Din pensionsordning

Læs mere

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Aon Risk Solutions Health & Benefits AonUP 2015 Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Velkommen Din pensionsordning 3 Pensionsopsparing 4 Din pensionsopsparing 5 Ratepension 6 Livsvarig

Læs mere

TLP - ORDNINGEN. for offentligt ansatte

TLP - ORDNINGEN. for offentligt ansatte TLP - ORDNINGEN for offentligt ansatte 1 FORDELE En solid løsning for dig TLP-ordningen er en god løsning for medarbejdere i både små og store virksomheder. Det skyldes bl.a., at ordningen bygger på en

Læs mere

Pension med med muligheder mange muligheder

Pension med med muligheder mange muligheder Pension med Pensionmange med muligheder mange muligheder Brug livet! Det handler om dig Pension handler ikke kun om fremtiden, når du en dag går på pension. Det handler også om dit liv i dag. Pharmadanmark

Læs mere

PENSION MED GODE MULIGHEDER

PENSION MED GODE MULIGHEDER PENSION MED GODE MULIGHEDER EN ATTRAKTIV OG FLEKSIBEL LEDERPENSION TILPAS ORDNINGEN TIL DIT LIV Pension handler ikke kun om fremtiden, når du en dag går på pension. Det handler også om dit liv i dag. Om

Læs mere

PENSIONS- OG SUNDHEDSORDNING

PENSIONS- OG SUNDHEDSORDNING PENSIONS- OG SUNDHEDSORDNING SUNDHED TRYGHED FRIHED MEDARBEJDERE OG VIRKSOMHED Kære medarbejder Opbygningen af langsigtede og tætte medarbejder relationer handler dybest set om at skabe et miljø af gensidig

Læs mere

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. - en enkel og fleksibel løsning

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. - en enkel og fleksibel løsning PENSION FOR FUNKTIONÆRER - en enkel og fleksibel løsning 1 VELKOMMEN TIL PENSION FOR FUNKTIONÆRER Pension for Funktionærer er udviklet for at sikre en fortsat konkurrencedygtig og tidssvarende pensionsløsning.

Læs mere

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk Risikobaseret Tilsyn 1 www.regionmidtjylland.dk Indledende møde med Arbejdstilsynet Deltagere: Arbejdstilsynet, arbejdspladsens ledelse og en repræsentant for de ansatte, typisk arbejdsmiljørepræsentanten

Læs mere

PENSION FOR FUNKTIONÆRER

PENSION FOR FUNKTIONÆRER PENSION FOR FUNKTIONÆRER en enkel og fleksibel løsning TL-medlemmer som er omfattet af offentlig overenskomst eller ansat på teater 1 VELKOMMEN TIL PENSION FOR FUNKTIONÆRER Pension for Funktionærer er

Læs mere

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Aon Risk Solutions Health & Benefits AonUP 2015 Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Velkommen Din pensionsordning 3 Pensionsopsparing 4 Din pensionsopsparing 5 Ratepension 6 Livsvarig

Læs mere

Til virksomheder betjent af en pensionsmægler. Aktivér din pension. og kom godt fra start

Til virksomheder betjent af en pensionsmægler. Aktivér din pension. og kom godt fra start Til virksomheder betjent af en pensionsmægler Aktivér din pension og kom godt fra start Indhold 05 Tryghed fra dag et for alle medarbejdere 06 Masser af fordele 08 Sådan får I Aktivér din pension 10 Så

Læs mere

Aktivér din pension. og kom godt fra start

Aktivér din pension. og kom godt fra start Aktivér din pension og kom godt fra start Indhold 05 Tryghed fra dag et for alle medarbejdere 06 Masser af fordele 08 Sådan får I Aktivér din pension 10 Så let er det at aktivere pensionen 12 Sådan ser

Læs mere

Landbrugspakken det var hårde forhandlinger

Landbrugspakken det var hårde forhandlinger Tilbage til fremtiden hvad skete der i 2016? Årsmøde - Planterådgivning, den 24. november 2016 Beretning v. Hans Chr. Holst og Allan Olesen Landbrugspakken det var hårde forhandlinger 1 Ny organisering

Læs mere

KORT & GODT OM MEDARBEJDERNES PENSIONSORDNING. pension.dk/virksomhedsservice

KORT & GODT OM MEDARBEJDERNES PENSIONSORDNING. pension.dk/virksomhedsservice KORT & GODT OM MEDARBEJDERNES PENSIONSORDNING pension.dk/virksomhedsservice KÆRE VIRKSOMHED Jeg er glad for at kunne byde jeres virksomhed velkommen i PensionDanmark. Ved at indbetale til en arbejdsmarkedspension

Læs mere

Forsikringsordninger Landbrug & Fødevarer

Forsikringsordninger Landbrug & Fødevarer Gruppeliv Forsikringsordninger Landbrug & Fødevarer Sundhedsforsikring Landmandspension Betingelser: Det kræver, at du er medlem af en landboforening / familielandbrugsforening og dermed også medlem af

Læs mere

Udfordringen. Dato. Sted. 23. september 2013 kl. 17:30. Voldum-Hallen. Invitation til udvikling, værktøjer og netværk

Udfordringen. Dato. Sted. 23. september 2013 kl. 17:30. Voldum-Hallen. Invitation til udvikling, værktøjer og netværk Dato 23. september 2013 kl. 17:30 Sted Voldum-Hallen Et tilbud til alle lokalsamfund i Østjylland Udfordringen Invitation til udvikling, værktøjer og netværk Udfordringen Invitation til udvikling, værktøjer

Læs mere

Godt klædt på. til at fastholde syge medarbejdere

Godt klædt på. til at fastholde syge medarbejdere Godt klædt på til at fastholde syge medarbejdere 1 Hvad kan vi hjælpe med i Danica Pension? På danicapension.dk er der masser af gode råd om sygefravær til både virksomheder og medarbejdere. Gå ind under

Læs mere

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. en enkel og fleksibel løsning

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. en enkel og fleksibel løsning PENSION FOR FUNKTIONÆRER en enkel og fleksibel løsning 1 Indhold EN ENKEL OG FLEKSIBEL LØSNING Fordele 4 Moderne investeringsmuligheder 5 Fordele med KundeKapital 6 Pension for Funktionærer er udviklet

Læs mere

NYE UDFORDRINGER SAMME PENSION?

NYE UDFORDRINGER SAMME PENSION? NYE UDFORDRINGER SAMME PENSION? 2 NYE UDFORDRINGER SAMME PENSION? Med din pensionsordning i Danica Pension har du et økonomisk sikkerhedsnet, som er tilpasset netop dine behov. Det gælder både forsikring

Læs mere

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. en enkel og fleksibel løsning

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. en enkel og fleksibel løsning PENSION FOR FUNKTIONÆRER en enkel og fleksibel løsning 1 EN ENKEL OG FLEKSIBEL LØSNING Pension for Funktionærer er udviklet for at sikre en fortsat konkurrencedygtig og tidssvarende pensionsløsning. Løsningen

Læs mere

TRYGHED I HVERDAGEN Tre gode tilbud fra Landbrug & Fødevarer Vores interesse - dit ansvar!

TRYGHED I HVERDAGEN Tre gode tilbud fra Landbrug & Fødevarer Vores interesse - dit ansvar! KE ULYK GRUPPELV GRUPPEPENSON SUNHESFORSKRNG OM G SY HEL B R E Landbrug & Fødevarers forsikrings- og pensionstilbud tager alle udgangspunkt i landmandens behov. Ordningerne er billige og de har attraktive

Læs mere

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger arbejdsmiljømappe APV-kortlægning APVhandlingsplaner Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger Maskiner og tekniske hjælpemidler Igangværende Afsluttede

Læs mere

TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ

TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ Life2Save 360 Når vi siger 360 grader betyder det, at vi er med jer hele vejen rundt. Vores 360 cirkel er opbygget af moduler, der kan sammensættes og tilpasses, så det

Læs mere

Kursus & uddannelse Se oversigt side 7

Kursus & uddannelse Se oversigt side 7 Kursus & uddannelse Se oversigt side 7 Indhold: - Enneagram Kommunikation -og udviklingsværktøj - Stress Symptomer og forebyggelse - Virksomhedskurser Se kursus -og uddannelses oversigt på side 7 Enneagram:

Læs mere

APV Transport quick-guide

APV Transport quick-guide APV Transport quick-guide Arbejder du indenfor transport- og engrosbranchen, og skal du i gang med APV? APV Transport hjælper dig gennem hele APV-arbejdet i 4 enkle skridt Inden du går i gang med arbejdet

Læs mere

Generalforsamling og årsmøde Dansk Byggeri Bornholm. Torsdag den 2. oktober 2014 På Radisson Blu Fredensborg Hotel

Generalforsamling og årsmøde Dansk Byggeri Bornholm. Torsdag den 2. oktober 2014 På Radisson Blu Fredensborg Hotel Generalforsamling og årsmøde Dansk Byggeri Bornholm Torsdag den 2. oktober 2014 På Radisson Blu Fredensborg Hotel Invitation til Den årlige generalforsamling og årsmøde På vegne af bestyrelsen for Dansk

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

LandmandsPension. Sådan sikrer du dig selv. og din familie økonomisk TRYGHED - VÆKST - BALANCE. LandmandsPension. af L r

LandmandsPension. Sådan sikrer du dig selv. og din familie økonomisk TRYGHED - VÆKST - BALANCE. LandmandsPension. af L r Ku og din familie økonomisk or medlemm nf er af L r LandmandsPension an dbru ødev g&f are TRYGHED - VÆKST - BALANCE LandmandsPension Sådan sikrer du dig selv Dine penge - dit valg Hvis du vil sikre dig

Læs mere

Fødevareministeriets. Tast selv-service. NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort

Fødevareministeriets. Tast selv-service. NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort Fødevareministeriets Tast selv-service NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort Januar 2012 Indhold 1 Velkommen til Tast selv-service 3 2 Log på med NemID eller Medarbejdersignatur

Læs mere

IT KURSER FOR ÆLDRE 1

IT KURSER FOR ÆLDRE 1 IT KURSER FOR ÆLDRE 1 Har du lyst til at lære mere om IT? Her finder du nogle af de tilbud og kurser Biblioteket og frivillige i Ikast-Brande Kommune står for. Nogle af kurserne er for nybegyndere og andre

Læs mere

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS PASSER I PÅ RYGGEN? HAR I DET GODT OG TRIVES I? I 2015 øger Arbejdstilsynet tilsynsindsatsen over for de dansker bagerbutikker, det gælder derfor om at tjekke op på, om I

Læs mere

6. Særlige forhold ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

6. Særlige forhold :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 6. Særlige forhold :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 6.1 Psykisk arbejdsmiljø 6.1.1 Gennemgang af hjemmeopgave

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder Tryghed, frihed og sundhed En god pensionsordning skaber tryghed. En god pensionsordning giver dig frihed i form af en fornuftig opsparing, når du ikke længere

Læs mere

Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C.

Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C. Side 1/5 Referat fra 1. møde i det rådgivende udvalg for Den Danske Naturfond Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl. 13.00 16.00 Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C. Til

Læs mere

Møde i Hovedarbejdsmiljøudvalget

Møde i Hovedarbejdsmiljøudvalget Møde i Hovedarbejdsmiljøudvalget Dagsorden Mødedato 1. juni 2016 Starttidspunkt Kl. 9.00 Sluttidspunkt Kl. 11.30 Mødested L1.13 Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ Deltagere Lone Petersen, It-medarbejder,

Læs mere

Kære medlemmer Lige en sommervarm foreningsnyt inden alle drøner på ferie.

Kære medlemmer Lige en sommervarm foreningsnyt inden alle drøner på ferie. Foreningsnyt nr. 4. juli 2010 Kære medlemmer Lige en sommervarm foreningsnyt inden alle drøner på ferie. Badeboldtløbet den 13. juni Må vi indrømme, blev ikke den helt store deltagermæssige succes, kun

Læs mere

PFA PLUS TIL MEDLEMMER MED CO10 PENSION

PFA PLUS TIL MEDLEMMER MED CO10 PENSION PFA PLUS TIL MEDLEMMER MED CO10 PENSION 1 EN ATTRAKTIV OG FLEKSIBEL PENSIONSORDNING Kære medlem CO10 har aftalt en ny pensionsløsning med PFA, der gælder for dig, fordi dine ansættelsesvilkår er en del

Læs mere

Velkommen i Industriens Pension

Velkommen i Industriens Pension Velkommen i Industriens Pension 2014 Se, hvad du kan få udbetalt Du kan nemt få overblik over, hvor mange penge du kan få udbetalt fra os: > Se det på dit årlige pensionsoverblik. > Se det under log ind

Læs mere

Generelt om pension. v/annelise Rosenberg

Generelt om pension. v/annelise Rosenberg Generelt om pension v/annelise Rosenberg Program Det danske pensionssystem Hvornår kan du gå på pension? Generelle regler for pension Din arbejdsmarkedspension/tjenestemandspension Folkepension, atp og

Læs mere

ARBEJDSMILJØ STRATEGI

ARBEJDSMILJØ STRATEGI ARBEJDSMILJØ STRATEGI 2017-2020 1 BAGGRUND OG FORMÅL ARBEJDSMILJØARBEJDET MOD 2020 Arbejdsmiljøområdet har de seneste år haft stor bevågenhed, både lokalt og nationalt, blandt andet med en national strategi

Læs mere

Med virkning fra den 1. januar 2009 har KLF`s hovedbestyrelse besluttet at flytte alle pensionsindbetalinger fra Topdanmark til PFA.

Med virkning fra den 1. januar 2009 har KLF`s hovedbestyrelse besluttet at flytte alle pensionsindbetalinger fra Topdanmark til PFA. Kære medlem Med virkning fra den 1. januar 2009 har KLF`s hovedbestyrelse besluttet at flytte alle pensionsindbetalinger fra Topdanmark til PFA. Til grund for beslutningen ligger en meget grundig gennemgang

Læs mere

TAB AF ERHVERVSEVNE-FORSIKRING. Når din medarbejder bliver syg

TAB AF ERHVERVSEVNE-FORSIKRING. Når din medarbejder bliver syg TAB AF ERHVERVSEVNE-FORSIKRING Når din medarbejder bliver syg Når din medarbejder bliver syg 50 % af alle, der har været sygemeldt i mere end 12 uger, vender aldrig tilbage på arbejdsmarkedet. Med en Tab

Læs mere

Udfordringen. Dato. Sted. 16. september 2013 kl. 17:30. Midtmors Sport. Invitation til udvikling, værktøjer og netværk

Udfordringen. Dato. Sted. 16. september 2013 kl. 17:30. Midtmors Sport. Invitation til udvikling, værktøjer og netværk Dato 16. september 2013 kl. 17:30 Sted Midtmors Sport Et tilbud til alle lokalsamfund i Nordvestjylland Udfordringen Invitation til udvikling, værktøjer og netværk Udfordringen Invitation til udvikling,

Læs mere

Hvad kræves af dig som samordner:

Hvad kræves af dig som samordner: Hvad kræves af dig som samordner: Kunne beherske neutralitet i forhold til familien og forvaltningen Holde dig fri af familiens konflikter og alliancer Kunne afholde sig fra at give personlige mening til

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere

S T R AT E G I 2016-2019

S T R AT E G I 2016-2019 STRATEGI 2016-2019 INDHOLD 03 HVEM ER VI? HVAD VIL VI? 04 STRATEGI LANGSIGTEDE SIGTELINJER 06 STRATEGI PRIORITERINGER FOR 2016-2019 08 ÅBENHED. SAMARBEJDE. DIALOG 10 NATURFONDEN OM 10 ÅR 12 FAKTA 14 FONDENS

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte At-vejledning F.3.1 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5 Sikkerhedsgrupper

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestsjælland. Dato og tid: torsdag den 22. september 2016, kl

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestsjælland. Dato og tid: torsdag den 22. september 2016, kl Til ABF's medlemsforeninger i kreds Vestsjælland Hotel Strandparken, Kalundborgvej 58, 4300 Holbæk Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestsjælland Dato og tid: torsdag den 22. september 2016, kl.

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

Fremtidens bæredygtige landbrug

Fremtidens bæredygtige landbrug Fremtidens bæredygtige landbrug I fremtiden forventes det, at landbruget ikke blot producerer fødevarer men bæredygtige fødevarer, der skaber merværdi for både landmanden, forbrugerne og samfundet som

Læs mere

Orientering om løst og fast fra formanden

Orientering om løst og fast fra formanden Orientering om løst og fast fra formanden I stedet for at sende en masse enkelte informationer ud, har jeg samlet det hele i dette skriv, som optakt til medlemsmødet onsdag den 28. september, kl. 19 i

Læs mere

Pensions- og Sundhedspolitik. forslag til. personalehåndbogen

Pensions- og Sundhedspolitik. forslag til. personalehåndbogen Pensions- og Sundhedspolitik forslag til personalehåndbogen Virksomheden ser medarbejderne som virksomhedens vigtigste ressource. Derfor er vigtigt for virksomheden at sikre medarbejderen og dennes familie

Læs mere

LOS PENSION. en enkel og fleksibel løsning

LOS PENSION. en enkel og fleksibel løsning LOS PENSION en enkel og fleksibel løsning 1 EN ENKEL OG FLEKSIBEL LØSNING LOS Pension er udviklet for at kunne imødekomme medlemmernes behov for at skabe ansvarlige og attraktive arbejdspladser. Den nye

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2012

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2012 FrivilligCenter Lolland Kurser Fo r å r 2012 Vi glæder os til at se jer Kære frivillig Velkommen til foråret 2012. Vi har samlet en række spændende kurser som du har mulighed for at deltage i. Som medlemsforening

Læs mere

Velkommen. Uddannelse af kursusleder

Velkommen. Uddannelse af kursusleder v/ 2 Velkommen Tusinde tak for at du har valgt at blive frivillig kursusleder. Gennem dit frivillige arbejde er du med til at sikre, at forældre til børn med ADHD, voksne med ADHD og søskende til børn

Læs mere

Evaluering af Styr Livet Kursus

Evaluering af Styr Livet Kursus Evaluering af Styr Livet Kursus 1. Skriv på et blad, hvad du har fået ud af kurset sæt det på plakaten! Jeg synes kurset indeholder mange gode redskaber til at lære sig selv at kende Jeg er blevet mere

Læs mere

PENSION OG FORSIKRING TIL EN GOD PRIS

PENSION OG FORSIKRING TIL EN GOD PRIS PENSION OG FORSIKRING TIL EN GOD PRIS MedlemsPlus er et unikt tilbud, som du har adgang til gennem den faglige organisation, du er medlem af. Det er til dig, der selv står for din pension eller ønsker

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2013-2016

Arbejdsmiljøstrategi 2013-2016 Personalepolitik Arbejdsmiljøstrategi 2013-2016 Formål Arbejdsmiljø har i de seneste år fået øget politisk fokus, blandt andet udtrykt ved Nye veje til et bedre arbejdsmiljø regeringens strategi for arbejdsmiljøindsatsen

Læs mere

Sorø Kommune Handicaprådet

Sorø Kommune Handicaprådet R e f e r a t Møde i, torsdag den kl. 17.00 Mødet afholdtes på Lundebo, Ventemøllevej 30, 4293 Dianalund Indhold Sag nr. 35 Godkendelse af dagsorden (godkendes pr. mail) Sag nr. 36 Besøg af KLAP-konsulent

Læs mere

Dine medarbejderes firmapension. Få overblik over jeres muligheder

Dine medarbejderes firmapension. Få overblik over jeres muligheder Dine medarbejderes firmapension Få overblik over jeres muligheder En bedre pensionsordning til dine medarbejdere For at sikre den bedste pensionsordning til alle medlemmerne i Grakom har vi valgt Nordea

Læs mere

Arbejdsmiljørepræsentant

Arbejdsmiljørepræsentant Arbejdsmiljørepræsentant ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT Som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) skal du sammen med din leder og arbejdsmiljøgruppen (AMG) / lokaludvalget (LMU) være med til at sikre et sundt og godt

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Enheden for Nyt OUH

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Enheden for Nyt OUH August 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Enheden for Nyt OUH Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan læses tabellerne

Læs mere

Har I styr pȧ jeres. arbejdsmiljøkompetencer? Læs i indstikket:

Har I styr pȧ jeres. arbejdsmiljøkompetencer? Læs i indstikket: Har I styr pȧ jeres arbejdsmiljøkompetencer? Læs i indstikket: At arbejde systematisk med arbejdsmiljøet Kom i gang det betaler sig! Reglerne om kompetenceudvikling Reglerne om tilbud om supplerende uddannelse

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse - Guiden er bygget op over faserne: Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1) Under: Gennemførelse af undersøgelsen (fase 2) Efter: Opfølgning (fase 3) Udarbejdet

Læs mere

Ministerens mundtlige besvarelse af tre samrådsspørgsmål i Undervisningsudvalget den 2. december 2008 om arbejdsmiljøforholdene i folkeskolerne

Ministerens mundtlige besvarelse af tre samrådsspørgsmål i Undervisningsudvalget den 2. december 2008 om arbejdsmiljøforholdene i folkeskolerne Uddannelsesudvalget 2008-09 UDU alm. del Svar på Samrådsspørgsmål 72 Offentligt T A L E Ministerens mundtlige besvarelse af tre samrådsspørgsmål i Undervisningsudvalget den 2. december 2008 om arbejdsmiljøforholdene

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder En bedre pensionsordning til dig Quick Care indfører nu pensionsordning for alle medarbejdere. Vi har valgt Nordea Liv & Pension som leverandør af din pension.

Læs mere

Kend din pensionsordning. TDC Fælles gennemgang

Kend din pensionsordning. TDC Fælles gennemgang Kend din pensionsordning TDC Fælles gennemgang - 2016 Agenda Velkommen Om ISP Min Pension følg din ordning Optimering af din pension - valg og muligheder Anbefalinger når livet skifter Nye produkter og

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse Udarbejdet af Arbejdsmiljø København November 2016 Indhold Indledning... 2 Trivselsundersøgelsen... 3 Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1)... 5 Sørg for at

Læs mere

Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012

Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012 Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012 Efterløn eller ej Folketinget har vedtaget en ny treårig efterlønsordning. De vigtigste ændringer er, at efterlønsperioden gradvist bliver forkortet fra fem

Læs mere

Pensionskoncept. Sundhed Tryghed Frihed

Pensionskoncept. Sundhed Tryghed Frihed Pensionskoncept Sundhed Tryghed Frihed Medarbejdere og virksomhed Den bedst mulige sikring Vi mener, det er afgørende, at alle medarbejdere i Grontmij Carl Bro har en pensionsopsparing, en sundhedsordning

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen

Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen Aftale mellem Producentforeningen, Dansk Skuespillerforbund og Danske Filminstruktører (Organisationerne). Organisationerne har fokus på arbejdsmiljø, og er

Læs mere

Reguleringsvilkår for. Topdanmark Link Livsforsikring

Reguleringsvilkår for. Topdanmark Link Livsforsikring Reguleringsvilkår for Topdanmark Link Livsforsikring 6608-2 December 2009 Indhold Pristalsregulering 1 Regulering af præmien 4 2 Regulering af dækninger 5 3 Tidspunkt for regulering 5 4 Regulering ved

Læs mere

Indehaverpension. Pension og forsikring i én samlet pakke for selvstændige. Indehaverpension: Pakken til ejeren af mindre virksomheder

Indehaverpension. Pension og forsikring i én samlet pakke for selvstændige. Indehaverpension: Pakken til ejeren af mindre virksomheder Indehaverpension Pension og forsikring i én samlet pakke for selvstændige Indehaverpension: Pakken til ejeren af mindre virksomheder Som selvstændig eller ejer af en mindre virksomhed kan du købe Indehaverpension

Læs mere

Velkommen som ung i Nykredit

Velkommen som ung i Nykredit Dig og dine penge Velkommen som ung i Nykredit Som ung i Nykredit har du en Ung Konto, som du kan beholde, indtil du fylder 36 år. Med den kan du få hjælp til at holde styr på økonomien, mens du er ung,

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Program

VELKOMMEN TIL. Program SOCIAL & ARBEJDSMARKED VELKOMMEN TIL Arbejdsmiljø Årsmøde 2013 SOCIAL & ARBEJDSMARKED Program 8.00 Ankomst/registrering af: Arbejdsmiljørepræsentanter der skal deltage i valget til Områdeudvalg 8.20 Valg

Læs mere

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog 1 Forord Denne medarbejderhåndbog er udarbejdet og godkendt af værkstedets brugerbestyrelse. I den finder du oplysninger om værkstedet som f.eks. arbejdstider,

Læs mere

PENSION HOS PFA. en komplet ordning

PENSION HOS PFA. en komplet ordning PENSION HOS PFA en komplet ordning 1 Indhold Komplet ordning 4 HVORFOR PFA PLUS? Afkast 6 Overblik 8 Rådgivning 10 En kvalificeret anbefaling Med PFA Plus kommer du til at opleve, at vi adskiller os fra

Læs mere

Velkommen. i Frederikssund dagpleje

Velkommen. i Frederikssund dagpleje Velkommen i Frederikssund dagpleje Kære Forældre Velkommen i dagpleje Det sætter mange tanker i gang, når man skal aflevere sit barn i dagpleje for første gang. Det er vigtigt at I føler jer trygge og

Læs mere

Seniorordning - en fordel for alle

Seniorordning - en fordel for alle Seniorordning - en fordel for alle Seniorordning er en ordning, hvor du kan gå ned i tid, når pensionsalderen nærmer sig, uden at gå så meget ned i løn. I stedet bliver der indbetalt mindre til din pension

Læs mere

HARMONI PÅ BEDRIFTEN DIN KOMMUNE DIN MEDSPILLER

HARMONI PÅ BEDRIFTEN DIN KOMMUNE DIN MEDSPILLER Kvægkongres 2015 Specialkonsulent Vibeke Fladkjær Nielsen, SEGES HARMONI PÅ BEDRIFTEN DIN KOMMUNE DIN MEDSPILLER DAGENS PROGRAM Baggrunden for idéen til Harmoni på bedriften Præsentation af forarbejdet

Læs mere

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik 05-12-2014 Danske Regioners arbejdsgiverpolitik Danske Regioners vision som arbejdsgiverorganisation er at: Understøtte opgavevaretagelsen Danske Regioner vil skabe de bedste rammer for regionernes opgavevaretagelse

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder En bedre pensionsordning til dig Ny pensionsleverandør I EG Koncernen har vi valgt Nordea Liv & Pension som pensionsleverandør fordi de opfylder vores høje

Læs mere

Fakta om din pension hos

Fakta om din pension hos Fakta om din pension hos Lidt om dine muligheder hos PGA PGA har forhandlet en god aftale i stand på pension, privathospital forsikring samt livsforsikring og tab af arbejdsevne. Pensionsordning giver

Læs mere

TJEKLISTE. Værktøj til systematisk arbejdsmiljø. Arbejdssted. Adresse. Arbejdsleder/kontaktperson. Evt. arbejdsmiljørepræsentant

TJEKLISTE. Værktøj til systematisk arbejdsmiljø. Arbejdssted. Adresse. Arbejdsleder/kontaktperson. Evt. arbejdsmiljørepræsentant TJEKLISTE Arbejdssted Adresse Arbejdsleder/kontaktperson Evt. arbejdsmiljørepræsentant Øvrige deltagere/ansatte Dato Sammenfatning af gennemgangen (beskriv selv hovedtrækkene) Årshjul Har I udarbejdet

Læs mere

Hvordan er du dækket? Hvad skal du gøre nu? kort. din lærerpension. om din nye pensionsordning

Hvordan er du dækket? Hvad skal du gøre nu? kort. din lærerpension. om din nye pensionsordning Hvordan er du dækket? Hvad skal du gøre nu? kort om din nye pensionsordning din lærerpension 1 pension Brug lidt tid på din nye nu! PENSION handler OM din økono MI. hvad du fx har at leve af, når du trækker

Læs mere

Socialjuraseminar 2017

Socialjuraseminar 2017 SEMINAR i socialjura og arbejdsmarkedslovgivning: Socialjuraseminar 2017 Ved du, hvilken betydning de nye reformer og regler på socialjuraområdet har for dit arbejde? På dette års socialjuraseminar får

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Bornholm. Torsdag den 8. oktober 2015, kl. 16.00 På Radisson Blu Hotel Fredensborg

Generalforsamling i Dansk Byggeri Bornholm. Torsdag den 8. oktober 2015, kl. 16.00 På Radisson Blu Hotel Fredensborg Generalforsamling i Dansk Byggeri Bornholm Torsdag den 8. oktober 2015, kl. 16.00 På Radisson Blu Hotel Fredensborg Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Byggeri Bornholm På vegne af bestyrelsen for

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

Flytning af klasselokaler Onsdag og torsdag den juni flyttes der klasselokale for de klasser, der skal have nyt lokale efter sommerferien.

Flytning af klasselokaler Onsdag og torsdag den juni flyttes der klasselokale for de klasser, der skal have nyt lokale efter sommerferien. UGEBREVET DATO: 13. juni 2014 NR.: 39. 18. årgang ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kære forældre, personale og elever Skoleåret

Læs mere

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 17.05.13 Deltagere: Lise Hansen, Lars Nielsen, Karen Kochen, Rosa

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder Pensionsordning i Nordea Liv & Pension For at sikre den bedste pensionsordning for alle medarbejdere i TK Development har vi valgt Nordea Liv & Pension som

Læs mere

børnehave og dagpleje Referat fra bestyrelsesmøde i Hobitten mandag, den 17. juni 2013 kl. 17.00.

børnehave og dagpleje Referat fra bestyrelsesmøde i Hobitten mandag, den 17. juni 2013 kl. 17.00. Referat fra bestyrelsesmøde i Hobitten mandag, den 17. juni 2013 kl. 17.00. Deltagere: Martin, Britt, Janne, Niels, Lisbeth, Charlotte og Berit Afbud: Anders, Lene Gennemgang af protokol og godkendelse

Læs mere

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros en nem og direkte vej til et bedre arbejdsmiljø Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Sådan etablerer I en arbejdsmiljøorganisation Er I 10 eller

Læs mere

VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse

VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM drøftelse af arbejdsmiljøet PÅ KONTORER Den årlige arbejdsmiljødrøftelse Årlig arbejdsmiljødrøftelse En gang om året skal I holde et koordinerende arbejdsmiljømøde, også kaldet

Læs mere