NYT. fra LandboThy. Side 3 Skrid til handling Side 11 Økonomi i slagtesvineanlæg Side 13 Benchmarking Side 19 Tilskud til miljøteknologi #2 APRIL 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYT. fra LandboThy. Side 3 Skrid til handling Side 11 Økonomi i slagtesvineanlæg Side 13 Benchmarking Side 19 Tilskud til miljøteknologi #2 APRIL 2014"

Transkript

1 #2 APRIL 2014 NYT fra LandboThy Side 3 Skrid til handling Side 11 Økonomi i slagtesvineanlæg Side 13 Benchmarking Side 19 Tilskud til miljøteknologi NYT fra LandboThy 1

2 velkommen Indhold Bristede forhåbninger? 2 Åbent Landbrug 3 Jens Ejner Vilsbølls Mindelegat 4 Alpelov 5 Generalforsamling 5 Legatuddelinger 5 Initiativpris 5 Overvej om du har brug for en sundhedsforsikring 6 Nyt pensionstilbud til aktive landmænd 6 Netbankforsikring 7 Har du fået indberettet dine finansielle kontrakter? 8 Finansiering af maskiner 9 Byggepriser - Slagtesvinestalde 10 Økonomi i nye slagtesvineanlæg 11 Automatiske årsopgørelser til selvstændige 12 Benchmarking 13 Ikke sorterbart fuldfoder 14 Drømmer du om en Harley Davidson Rørventilation 16 Lov om hold af malkekvæg 17 Nye regler for udbringning af gylle 18 Tilskud til miljøteknologi 19 Slagtevægt - skal den øges eller hvad? 20 Næringsstofkorrektion til miljøgodkendelse 20 Afrikansk svinepest - hvordan sikrer jeg mig bedst? 21 Organisation 22 Mødekalender 24 Forsidebillede: Køerne hos det økologiske mælkeproducentpar Elin og Martin Christensen, som netop har opnået titlen KvægNøgle Højdespringer. NYT fra LandboThy udgives af Silstruppparken Thisted Tlf Ansvarshavende bladredaktør: Bodil Errebo Nielsen, Oplag Bristede forhåbninger? Vores forhåbninger til, at 2014 ville blive året med et reelt opgør med dansk overimplementering, er godt på vej til at briste. Alpereglen er i den grad et bevis på, at der er en kløft mellem de politiske tilkendegivelser, og hvad danske embedsmænd kan finde på at formulere i en bekendtgørelse. Det er nedværdigende for processen, når vi efterfølgende hører, at ministeriet har fejlfortolket hældningsgrader og procenter, og at bekendtgørelsen dermed tilsyneladende er blevet til på et temmelig tilfældigt grundlag. Hvorfor spilde tid og ressourcer på at finde et niveau, der er uacceptabelt til danske forhold, og som på ingen måder bør stille danske landmænd dårligere end vore naboer? Vi troede at dansk overimplementering skulle være fortid! Skrid til handling Det er ikke hverdagskost, at et ministerium er udsat for en så sønderlemmende kritik, som vi nu oplever, at miljøministeriet udsættes for omkring vandplanerne. Som organisation og erhverv får vi nu medhold i den kritik, vi hårdnakket har fastholdt omkring manglende faglighed og forkert grundlag. Det er altid glædeligt at få medhold, men det er nedslående at regne på de kæmpemæssige millionbeløb og ressourcer, vi som samfund har sat over styr i de sidste 5 år. Vi har ikke brug for flere lappeløsninger, men derimod et reelt opgør med fortidens fejl. Derfor er det ærgerligt, at regeringen stadig sidder på hænderne og ikke skrider til handling i forhold til kritikken. Vinterens generalforsamlinger og mødeaktiviteter har bestyrket os i en politisk vilje til at skabe rammer for landbruget lokalt. De nye kommunalbestyrelser er ved at finde formen, og signalerne er, at niveauet skal hæves i forhold til, hvad der har været gældende hidtil. Vi kan meget lokalt, men vi kommer ikke uden om, at rigid lovgivning og regelsæt er en barriere for yderligere lokal udvikling og vækst. Derfor venter vi på handling fra Christiansborg. Godt forår! Morten Yde Formand LandboThy 2 NYT fra LandboThy

3 landbothy Nyvalg til LandboThys bestyrelse LandboThys generalforsamling blev afholdt mandag 10. marts i Videncenter Thy-Mors, hvor 130 deltagere var mødt frem. Nyvalgt blev Morten B. Bonnerup, der driver et kvægbrug ved Skovsted, og Flemming Nielsen, der har en svineproduktion i Hørsted. De indgår i bestyrelsen i stedet for Lars H. Callesen og Karl Chr. Thøgersen, som ikke ønskede genvalg. Konstituering På bestyrelsesmøde den 17. marts 2014 var der var genvalg til formandsposten til Morten Yde og nyvalg til næstformandsposten, hvor Leif Gravesen blev valgt i stedet for Kristoffer Kappel, der ikke ønskede genvalg til denne post. Åbent Landbrug Af Birte AArup Åbent Landbrug Thy siger tak for det gode og effektive samarbejde i 2013 og skitserer samtidig aktiviteter i Hermed tak til alle, som hver især medvirkede og netop gjorde det muligt at gennemføre de forskellige arrangementer i Landbruget i Børnehøjde Det er både en stor udfordring og en god mulighed for at formidle kendskab til nutidigt landbrug og udvikle et løbende samarbejde med skolerne. Fredag den 7. juni på Dyrskuet Thy-Mors 2013 tog ca børn fra daginstitutioner og skoler dyrskuepladsen i besiddelse i det fine sommervejr. Denne gang med mulighed for at færdes mere frit og sikkert, idet dyreudstilling og bedømmelse fandt sted lørdag. Efter evaluering i LandboThy og Mors-Thy Familielandbrug er det besluttet at gentage invitationen til skolerne fredag den 13. juni 2014 kl. 9-13, og planlægningen er i fuld gang. Vi får sikkert brug for mange hjælpere igen, når tilmeldingerne foreligger. Sæt gerne KRYDS i kalenderen allerede nu og giv gerne tilsagn til Videncentret på tlf NYT fra LandboThy Mødested for Land og By Land og by mødtes i Hurup den 2. august 2013 arrangeret i samarbejde med Hurup Handelsstandsforening havde næsten for godt vejr med årets varmerekord, men var et vellykket arrangement med aktiviteter både i anlægget og i gågaden. Åbent Landbrug 15. september 2013 hos Lotte og Morten B. Bonnerup, Skovsted besøgte mange familiens malkekvægbesætning trods en regnfuld formiddag. I 2014 er der Åbent Landbrug den 21. september på Henrik Holms bedrift med søer og slagtesvin på Jegindø. Forståelsespraktik Aktiviteten har holdt en tiltrængt pause i Nu har tidligere værter i Sydthy faktisk spurgt, hvornår der igen kommer en skole fra Københavnsområdet på besøg. - Det tyder jo godt! - Vi håber, der bliver værter på Thyholm og i Sydthy til en klasse i uge 40 eller 41, altså efter såtravlhed! Tilmeld jer gerne selv. Endnu engang tak til alle!! Manna Bollesen og Birte Aarup

4 foreningsnyt Jens Ejner Vilsbølls Mindelegat På LandboThys generalforsamling den 10. marts blev Jens Ejner Vilsbølls Mindelegat uddelt. De fire modtagere ses her fra venstre Kathrine Ø. Kristensen, Jens Leo Østervig og Arne Overgaard. Den sidste modtager er Anders Just Nielsen, som var præsenteret ved sin bror.yderst til højre LandboThys formand Morten Yde. Legatet uddeles til nyuddannede og etablerede landmænd i Thy, der påtænker at forpagte landbrug, eller dygtiggørelse/uddannelse enten i indland eller udland. GUIDET TUR GENNEM FUGLERESERVATET VEJLERNE Mandag 26. maj kl Mødested: Bygholm Vejle Mølle Turen ledes af driftsleder Mogens Andersen. Tag kaffekurven med! - Alle er velkomne. Åbne Haver Solbakkehaven Birthe og Hans Jørgen Bech Kløv Møllevej 7, Østerild 7700 Thisted Tlf Mobil Vera og Knud Erik Nielsen Kærshøjvej 10, Gærup v. Vildsund 7752 Snedsted Tlf Mobil Bodil og Ejner Heskjær Næstrupvej 47, Sjørring 7700 Thisted Tlf Sæt X i kalenderen ved fredag 13. og lørdag 14. juni, hvor Dyrskuet Thy-Mors 2014 afholdes på dyrskuepladsen i Thisted. Mette og Karl Thingstrup Kallerupvej 18, Kallerup 7700 Thisted Tlf el Mail: Se beskrivelser af haverne og åbningstider på Havebrugsudvalget MORS-THY FAMILIELANDBRUG 4 NYT fra LandboThy

5 mors-thy familielandbrug Alpelov Af Jens Ole Kristensen, formand Mors-Thy Familielandbrug Endnu engang har vi oplevet, hvad der sker, når ansatte i NaturErhvervsstyrelsen overimplementerer en EU-regel, nemlig den såkaldte alpelov, som skulle forbyde danske landmænd at foretage jordbehandling og såning på skrånende marker fra høst og frem til 1. marts. Heldigvis ser det ud til, at protesterne fra Landbrug & Fødevarer og de lokale foreninger har virket. En regel som virker fuldstændig tåbelig og krænkende over for landmandens faglighed, ser ud til at forsvinde. Hvorfor ikke tilpasse en EU-regel til de lokale forhold, så de, der skal udføre dem i praksis, kan se mening og fornuft i det, der bliver pålagt. Hvad med at rette blikket mod f.eks. Sverige og Tyskland, der har indført reglerne fra EU på en sådan måde, at landmænd med skånende markarealer kan nå at pløje, harve og så, inden vinteren sætter ind. Det her dokumenterer endnu engang, at de, der laver reglerne, lever meget langt væk fra dem, der skal leve med dem. Prøv dog at forstå, at der er en kæmpe forskel på at udfærdige regler og at udføre dem i praksis. Måske skulle man fremover overveje at inddrage dem, som har jord under neglene og har forståelse for, hvor meget energi den slags lovgivning hiver ud af det erhvervsliv, Danmark skal leve af. Generalforsamling Mors Thy Familielandbrug afholdt generalforsamling den 17. marts 2014 med et godt fremmøde. Der var genvalg af formanden Jens Ole Kristensen. Ved efterfølgende konstituering blev Lars Gravesen valgt til næstformand. Legatuddelinger Til bestyrelsen var der genvalg til Niels Møller, Ejvind Furbo, Ib Andersen og Børge Jacobsen. Poul Martin Andersen ønskede ikke genvalg. Initiativpris I forbindelse med generalforsamlingen blev der fra Ester og Hans Peter Thomsens Mindefond uddelt legater til 5 unge under uddannelse inden for landbruget. Modtagerne var Jens Andersen, Dover, Peter Lund, Bedsted, Christoffer Lynge Nielsen, Frøstrup, Asbjørn Pilgård, Dover, samt Esben Thing, Ydby (repræsenteret ved sin bror.) NYT fra LandboThy På generalforsamlingen blev også årets initiativpris uddelt til Mariane og Evald Søndergård, Sindbjerg. De ses ovenfor sammen med deres medhjælper Hans Martin Nielsen og Lene Gade Hovmøller, leder landbrug i Jyske Bank. 5

6 foreningsnyt Overvej om du har brug for en sundhedsforsikring Af lone poulsen, administrationschef Som aktivt medlem af LandboThy og eller Mors- Thy Familielandbrug har du mulighed for at købe en sundhedsforsikring. Man skal tegne forsikringen, inden man bliver 60 år, og kan forblive i ordningen til og med udgangen af den måned, man fylder 70 år. Ægtefælle/samlever kan også tegne sundhedsforsikringen. Tilmelding til forsikringen kræver ikke afgivelse af helbredsoplysninger, hvorfor du blot skal udfylde tilmeldingsblanketten og maile/sende den til Landbrug & Fødevarer. Rettidig omhu Jeg har oplevet en ægtefælle, som var på arbejdsmarkedet og derved havde en sundhedsforsikring. Som 62-årig gik vedkommende på efterløn, og så ophører Sundhedsforsikringen. Hun ønskede fortsat at have en sundhedsforsikring, men som individuel tegning af forsikringen koster den kr. mere end, når man har mulighed for at købe i en gruppeordning. Hendes mand er landmand, men da hun er over 60 år, er det desværre ikke muligt at tilmelde sig i gruppeordningen. Jeg kan derfor kun opfordre til at tænke på, om det er en god idé at tegne sundhedsforsikring gennem Landbrug & Fødevarer, inden man bliver 60 år! Ønskes yderligere informationer, kan du kontakte Lone Poulsen på telefon eller på mail til Nyt pensionstilbud til aktive landmænd LandmandsPension er navnet på et nyt pensionstilbud til landmænd, som er medlem af Landbrug & Fødevarer. LandmandsPension bliver den nye efterfølger til Landbrug & Fødevarers tidligere tilbud om Gruppe- Pension. Med den nye aftale i hånden har Landbrug & Fødevarer etableret landmændenes adgang til markedets bedste priser, omkostninger og vilkår. Leverandøren forbliver Nordea Liv & Pension, ligesom den landsdækkende distribution fortsat vil foregå via Tryg. De unikke fordele betyder, at tilbuddet forbeholdes de aktive medlemmer af Landbrug & Fødevarers medlemsforeninger på primærsiden samt landmandens ægtefælle og medarbejdere. Dermed har Landbrug & Fødevarer samtidig skabt endnu en konkurrencemæssig fordel ved medlemskabet af de lokale foreninger. Medlemmer, der gerne vil hurtigt i gang med en opsparing, opfordrer vi til at gå ind på medlemstilbud - vælg LandmandsPension og dernæst boks i højre side Kontakt LandmandsPension - udfyld formular, og du vil blive kontaktet inden for 48 timer. Du er også velkommen til at kontakte Lone Poulsen på telefon eller mail til 6 NYT fra LandboThy

7 økonomi & jura Netbankforsikring Af Robert Hove, Økonomikonsulent Danske banker dækker ikke virksomheder, som de dækker private. For kun ca. kr. 700 om året og en selvrisiko på ca. kr kan du dække din virksomhed med op til kr ved netbankindbrud. Netbankindbrud Indbrud i din netbank er et lurende problem, som der findes en enkel forsikringsløsning på. Netbankforsikring sikrer dig mod økonomiske tab i forbindelse med, at der bliver begået indbrud i din netbank. Vil du sikre dig imod tab ved netbankindbrud, kan du tegne en netbankforsikring og opnå den rette sikkerhed. Hvad der for få år siden kun var et spændende tema i Hollywood-film har vist sig at være virkeligheden for flere virksomheder - nemlig at deres elektroniske bankforbindelse blev hacket, og pengene stjålet. Risiko for netbankindbrud med NemID Så kom NemID til, og man troede sig sikker igen. Men forbryderne i cyberspace prøver hele tiden at hacke sig ind og gøre det store kup. Derfor skal man være på vagt, opdatere sine sikkerhedstjenester og viruskontroller samt se sine konti efter for usædvanlige transaktioner. For trods megen sikkerhed kan der laves indbrud og pengene fra din netbank få forkerte ben at gå på. Som erhvervsdrivende er du ikke dækket ind ved indbrud Som privatperson dækker banken dig ind, men banken er ikke forpligtet til at dække erhvervsvirksomhederne. Det må man selv sørge for. Og her passer en netbankforsikring de fleste mindre virksomheders behov. Din normale erhvervsforsikring dækker ikke indbrud i din netbank. De omfatter som regel ikke kriminalitet og endnu mere sjældent internetkriminalitet og netbankindbrud fra cyberspace. For en årrække siden blev en dansk virksomhed lænset for millioner og opdagede det først, da renteudgiften på kassekreditten blev stor. De mente ikke, de havde trukket på kassekreditten og det havde de heller ikke. Men nogen udefra havde. FORSIKRINGMÆGLING Kontakt forsikringsmæglerne Hobrovej Aalborg SV Steve M. Madsen Mobil: Forsikringsrådgivning med stor nytteværdi Professionel og uvildig forsikringsrådgivning til dansk landbrug der gi r bedre dækning ofte til lavere præmie. Arne Winther Mobil: NYT fra LandboThy 7

8 økonomi & jura Har du fået indberettet dine finansielle kontrakter? Af Holger Munk, økonomikonsulent Fra og med den 12. februar 2014 skal alle aktive handler med afledte finansielle instrumenter indberettes til et centralt EU-register senest 90 dage efter denne dato. Kontrakter oprettet efter den 12. februar 2014 eller ændringer i eksisterende kontrakter skal indberettes straks ved oprettelsen/ ændringen. Indberetningen gælder alle former for finansielle kontrakter, herunder: Terminsforrretninger Swaps Futures (kornfutures el. lignende) Kontrakter, hvor der sker en fysisk levering, eksempelvis korn/foder, skal ikke indberettes til registeret. Driver du personlig virksomhed med et cvr-nummer, et A/S, ApS, kommanditselskab eller I/S, skal du indberette de finansielle kontrakter. Indberetningen skal indeholde detaljer om handelstidspunkt, pris, mængde og den anden part i handelen mv. Privatpersoner er ikke omfattet af indberetningspligten. For at kunne indberette ovenstående oplysninger til det centrale register kræves der en LEI-kode. Denne kode er en 20-cifret kode, der er unik for den givne virksomhed. Oprettelsen af koden kan ske gennem 3 forskellige udbydere: WM Datenservice i Tyskland London Stock Exchange/UnaVista i U.K. CICI utility I USA Som udgangspunkt er det dit eget ansvar at indberette disse oplysninger, men indberetningen kan varetages af andre såsom banken eller andre virksomheder. Indberetningen gælder ikke kun igangværende kontrakter pr. 12. februar 2014, men også igangværende kontrakter pr. 16. august 2012, der er afsluttet inden 12. februar Disse skal ligeledes indberettes. Her er indberetningsfristen dog 3 år. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om LEIkoden, så kontakt Holger Munk, LandboThy, på tlf Kan&Vil Hver 4. erhvervsvirksomhed i Thy er kunde hos os Vi tror på, at det skyldes: Erfaring og ekspertice Troværdighed og soliditet Lokalt engagement - og så kan vi tage hurtige beslutninger! Kontakt os og aftal tid til en snak om, hvad vi kan tilbyde dig! Oprettelsen af koden koster eksempelvis 150 EUR ved Datenservice I Tyskland samt et årligt gebyr på 100 EUR. 8 NYT fra LandboThy

9 økonomi & jura Finansiering af maskiner Af Morten Øland Frøkjær, driftsøkonomikonsulent Maskinfinansiering via bank, købekontrakt eller leasingselskab illustreres nedenfor. 1. Bank Finansiering gennem bank med en given løbetid og rente. I de fleste tilfælde vil banken tage løsøreejerpantebrev i maskinen. Lånet vil til enhver tid kunne indfries til restgælden. Skattemæssigt kan der opnås fradrag ved, at der kan afskrives op til 25% årligt. Driftsmæssigt afskrives der efter maskinens årlige værdiforringelse/tab. 2. Købekontrakt Finansiering gennem forhandler med en købekontrakt. Forhandleren stiller finansiering til rådighed og har samtidig pant i maskinen. Skattemæssigt kan der opnås fradrag ved, at der kan afskrives op til 25% årligt. Driftsmæssigt afskrives der efter maskinens årlige værdiforringelse/tab. Lånet vil til enhver tid kunne indfries til restgælden. Ved forhandlerfinansiering kan der i nogle tilfælde tilbydes finansiering målt ud fra maskinens listepris. Den rabat i forhold til listepris, som oftest ydes, kan i stedet ydes som en merpris for den brugte maskine. Derved kan den likviditet, som opnås/tjenes fra salget af den brugte maskine, give likviditet på driftskreditten. 3. Leasingselskab Finansiering via leasing. Der betales en månedlig leasingydelse til leasingselskabet. De månedlige leasingydelser deles op i renter og afdrag, når årsrapporten udarbejdes. Skattemæssigt opnås der ingen fradrag via afskrivningerne. Det skattemæssige fradrag opnås gennem årets ydelser, som er fradragsberettiget. Modsat finansiering ved bank og købekontrakt kan der ved leasing ikke gemmes skattemæssige afskrivninger i år, hvor det ikke er nødvendigt at afskrive. Skal leasinggælden indfries før tid, kan leasingselskabet ud over at kræve restgælden indbetalt kræve, at der betales renter for den sidste del af leasingperioden. Eksempel på ydelsesforløb ved leasing År Ekstraordinær ydelse Forventet ydelse Beregnet rente p.a. Beregnet rentebetaling Beregnet afdrag Leasinggæld ved start Leasinggæld ultimo Starttidspunkt ,83% ,83% ,83% ,83% ,83% ,00% Ovenstående viser et leasingforløb, hvor der betales en årlig ydelse på kr. Ydelsen er en sammensætning af den årlige rentebetaling og det årlige afdrag. Efter 5 år er der en restgæld på kr. Hvis man ønsker at udtræde af leasingaftalen før tid efter fx år 2016, er der således en restgæld på kr., som skal indfries, og samtidig er der rente i år 2017 og 2018 i alt kr kr., som skal betales for at komme ud af aftalen = i alt kr. NYT fra LandboThy 9

10 økonomi & jura Byggepriser - Slagtesvinestalde af niels chr. dørken, svinekonsulent Byggeri af slagtesvinestalde har som bekendt stået noget i stampe de senere år. Der er dog bygget lidt, hvilket kan give en fornemmelse af prisniveauet. Følgende faktorer har indflydelse på prisen: 1. Stålspær vs gitterspær. Stålspær er mellem 150 og 200 kr. dyrere pr. m2 end gitterspær. 2. Mursten vs søstenelementer. Mursten er ca. 150 kr. dyrere pr. m Vådfoder vs tørfoder. Afhænger af størrelsen på stalden, men vådfoder er normalt dyrere og mere pladskrævende end tørfoder. 4. Brede stald vs smalle. Brede stalde er op til en vis grænse billigere end smalle. 5. Miljøtiltag: Gyllekøling, gylleforsuring og ikke mindst luftrensning er fordyrende (op til 500 kr. Egebjerg Maskinstation NYHED! Højtryksspulebil Spuling af kloak, dræn, gyllerør og tømning af samletank pr. stiplads plus driftsudgifter). 6. Staldudnyttelse. Hvis man bygger både små og store sektioner, kan staldsystemet udnyttes med mere end 100 %, idet man fylder flere grise ind i de store sektioner i starten, hvor grisene er små, end det forventede antal ved slutning. Derved skal der bygges færre stipladser til en bestemt produktionsstørrelse end ved traditionelt byggeri. Det kræver dog en ekstra flytning for 20 % af grisene. En anden væsentlig faktor er travlheden eller mangel på samme hos håndværkere og leverandører af materialer. Da travlheden ikke er stor nogen af stederne, er der i øjeblikket mulighed for større rabatter end for 7-8 år siden. De seneste licitationer på råhuse her i området har vist forskelle på ca. 14 % fra den billigste til den næstbilligste. Så også her er der noget at hente. En stipladspris, der er kr. for høj, har voldsom stor indflydelse på tilbagebetalingstiden. Og den forskel kan godt opstå, hvis der ikke bliver sparet på alle parametre. Det er vigtigt at få tingene skilt ad, hvis man skal opnå en lav byggepris, hvilket naturligvis er mere tidskrævende. De her på egnen meget omtalte sorteringsvægte har ikke den store indflydelse på byggeprisen. Det koster stort set det samme inventar i stalden. Er din kloak stoppet af gamle prutter, har vi løsningen der dutter! Kontakt: Egebjerg Maskinstation ApS Hellerødvej Thyholm Tlf / TILMELD DIG LANDBOTHYS ELEKTRONISKE NYHEDSMAIL PÅ 10 NYT fra LandboThy

11 økonomi & jura Økonomi i nye slagtesvineanlæg af morten spanggaard, chefkonsulent drift Der har gennem de seneste år været meget debat omkring nye investeringer i slagtesvineanlæg eller mangel på samme. Det har ført til diskussioner, om arbejderne på slagterierne skulle investere i slagtesvineanlæg for at sikre deres arbejde, og om slagterierne skulle leje/ drive produktioner for at sikre deres forsyning. Men hovedessens er, at der p.t. er for dårlig indtjening i slagtesvineproduktion, og det derfor kun er en begrænset kreds, der har mulighed for at lave fornuftige investeringer i slagtesvineanlæg. Tre faktorer er væsentlige for, at investeringen i nye slagtesvinestalde er rentabel: Byggeprisen pr. stiplads inkl. tilhørende siloanlæg, personaleforhold og gylleopbevaring Virksomhedens lånerente Evnen til at generere et højt afkast målt på dækningsbidrag minus kontante kapacitetsomkostninger Hvis en investering har nedenstående forudsætninger, vil tilbagebetalingstiden være 22 år. Med en tilbagebetalingstid på 22 år må investeringen vurderes som værende meget usikker, da der vil opstå uforudsete omstændigheder i perioden. De ændringer, der kommer til at ske på lovgivningen omkring arealkrav, fodring, velfærd mv. frem mod år 2036, kan alle få en markant virkning på investeringen. Byggepris pr. stiplads inkl. tilhørende anlæg kr. Lånerente 3,2 % Dækningsbidrag 152 kr. Kontante kapacitetsomkostninger inkl. løn 88 kr. Er det muligt at reducere byggeprisen pr. stiplads med 300 kr., vil dette betyde, at tilbagebetalingstiden flyttes fra 22 år til 17 år, altså 5 års kortere tidsperspektiv for investeringen. NYT fra LandboThy Dynamisk tilbagebetalingstid Antal år, det tager, før de akkumulerede nettoindbetalinger svarer tilinvesteringsomkostningen Som Niels Chr. Dørken beskriver, er der stor forskel i prisen på materialevalg, og man skal derfor optimere byggeprisen. Heri skal evt. øget tidsforbrug tages i betragtning i beregningen. Er ens lånerente i stedet 4,7 %, vil tilbagebetalingstiden for investeringen øges til 27 år. For landmænd, hvor investeringen skal finansieres med 60 % realkredit og 40 % banklån, vil lånerente oftest være på dette n Kontante kapacitetsomkostninger Energi, gylleafsætning, vedligehold, ejerløn, løn, forsikring og administrationsomkostninger Gyllealarm Køl & Fryse anlæg GSM kontrol El- Teknik Jordvarme Staldvarme Luft/vand anlæg Gyllekøling Hvidevaresalg & service thytk.dk 11

12 økonomi & jura Automatiske årsopgørelser til selvstændige af svend sunesen, økonomikonsulent Skattevæsenet har for 2013 indført en ny praksis vedrørende årsopgørelser til selvstændige, der ikke er momsregistrerede. Der er automastik udskrevet en årsopgørelse til disse skatteydere, selv om der ikke er selvangivet noget. Årsopgørelsen dannes på baggrund af de indberettede beløb til SKAT fra eksterne kilder. Overskud af selvstændig virksomhed er skønsmæssigt ansat. Der skal fortsat selvangives Man må derfor ikke tro, at skatten er på plads, blot fordi der er dannet en sådan automatisk årsopgørelse. Der skal fortsat selvangives med de korrekte beløb. Overskud fra den selvstændige virksomhed vil stort set aldrig kunne være korrekt ved en skønsmæssig ansættelse ud fra forskudsskema eller sidste års resultat. Den nye praksis vil få betydning for skatteydere, der udlejer jorden uden moms eller udlejer til boligformål. Også solcelleejere uden momsregistrering vil blive omfattet. Solcelleejere vil typisk have et underskud af selvstændig virksomhed på grund af afskrivning på solcelleinvesteringen. Her vil SKAT skønsmæssigt ansætte resultatet til 0, da man aldrig ved, om den skønsmæssige ansættelse anfører et underskud. Hvis man ikke reagerer på en sådan automatisk årsopgørelse, vil man blive snydt for sit skattemæssige fradrag på solcelleinvesteringen. Det er derfor meget vigtigt, at man fortsat selvangiver, selv om man har modtaget en årsopgørelse for 2013, hvor overskud af virksomhed er skønsmæssigt ansat. Lån billigt hos Mors, Thy og Hanherreds Indkøbsforening - lige nu til 4,95 procent i rente Der ydes lån til maskiner og løsøre. - vil du vide mere - så kontakt: - vi sætter pris på din ejendom Tlf Mors, Thy og Hanherreds Indkøbsforening v/driftsleder Birthe Jensen, Silstrupparken 2, 7700 Thisted Tlf NYT fra LandboThy

13 økonomi & jura Benchmarking af morten øland frøkjær, driftsøkonomikonsulent Benchmarking er et rigtig stærkt værktøj til at identificere en bedrifts stærke og svage sider. Med benchmarking kan man sammenligne bedriftens resultat og balance med andre sammenlignelige bedrifter. Hvis der er udarbejdet en driftsgrensanalyse i årsrapporten, kan man derforuden sammenligne bedriftens nøgletal pr. driftsgren (pr. årsso, pr. årsko, osv.). Det betyder, at landmand og rådgiver med et udtræk fra benchmarking får et godt overblik over de væsentligste fokusområder i forhold til at styrke virksomhedens bundlinje. Et benchmarkingudtræk, der eksempelvis viser, at bedriftens arbejds- og vedligeholdelsesomkostninger er for høje, kan vise landmand og rådgiver, at omkostningerne til løn og vedligehold skal have fokus og gerne reduceres. Benchmarking skaber med andre ord erkendelse og motivation hos landmanden til at igangsætte målrettede handlinger for at gøre det endnu bedre. Benchmarking er samtidig en stor hjælp for rådgiveren til at give landmanden bedre sparring i rådgivningsprocessen. Nedenfor vises et uddrag af en benchmarking. Analysen viser i grove træk, at de fleste kapacitetsomkostninger ligger på niveau med gennemsnittet. Væsentligste afvigelser i forhold til gennemsnittet er maskinstationsudgifter, arbejdsomkostninger og diverse udgifter, hvilket der i dette tilfælde bør sættes fokus på. Ydermere viser benchmarkingen, at foderomkostningerne pr. ko ligger lavere end gennemsnittet og bedste 33%. Den positive afvigelse bekræfter landmand og rådgiver i, at foderomkostningerne ligger på et fornuftigt niveau. Kr. pr. enhed Egne tal Gennemsnit Bedste 33 % Antal (heraf foreløbige) 356 (201) 118 (67) Afvigelse ift gennemsnit GROVFODER Energi Maskinstation m.v Vedligehold Arbejdsomkostninger Ejendomsskat og forsikringer Diverse omkostninger Kontante kapacitetsomkostninger i alt MALKEKØER INKL. OPDRÆT Foder NYT fra LandboThy 13

14 kvæg kvæg Ikke sorterbart fuldfoder af helle Sievertsen, afdelingschef kvæg Ovenstående er nok en mere korrekt betegnelse end kompakt fuldfoder. Det, vi vil opnå, er et fuldfoder, køerne ikke kan sortere i. Den nye betegnelse er endt med at blive kompakt fuldfoder; det er også nemmere at sige end ikke sorterbart fuldfoder! Det kompakte betyder ikke, at fuldfoderet skal være en gang mos, men udseendet er mere kompakt end det fuldfoder, de fleste har været vant til at håndtere. Det kompakte fremkommer, fordi vi tilsætter mere vand til foderet (minimum 50 % af tilskudsfoderets vægt), og fordi foderemnerne blandes i længere tid end det, der har været kutyme i de fleste besætninger. En god og lokal partner for landbruget i Nordvestjylland Kornhandel - Såsæd - Frø - Gødning - Planteværn Foderblandinger - Råvarer - Olie - Biobrændsel... En af de nye trends er, at al halm skal ud af de malkende køers ration. Nogle steder bliver halmen nu igen taget til nåde. Dette i håbet om at sænke passagehastigheden en smule, når der opfodres meget letfordøjelige ensilagepartier. Det generelle billede er, at gødningen bliver mere ensartet, når køer ikke kan sortere i foderet. Køerne bliver mere rolige, der er mindre uro ved foderbordet, og de ligger mere ned. Det ser hermed ud til, at vi opnår nogle fordele med det kompakte fuldfoder, som er til gavn for den højtydende ko. Se også en del af vort udvalg på ALTID KLAR TIL EN GOD HANDEL! Nordvest Foder A/S N F... alt til landbrug, have og hobby... Vestervig Hvidbjerg NYT fra LandboThy

15 kvæg Drømmer du om en Harley Davidson... af helle Sievertsen, afdelingschef kvæg...eller ferie på en sydhavsø med familien? Det vil være en realistisk mulighed, hvis vi i danske malkekvægbesætninger for styr på DD (Digital Dermatitis). Ifølge dyrlæge Peter Thorup Thomsen fra Aarhus Universitet har 25 % af de danske malkekøer DD. Sygdommen er en smertefuld oplevelse for køerne - og kvægbrugets indtjening. Undersøgelser viser, at vi i gennemsnit kun finder 1 halt ko ud af 4. Blandt andet derfor forskes der i at finde andre måder, hvorpå vi kan identificere halte køer. Der har været lavet forsøg med liggeloggere (Icetag), der registrerer køernes liggetid. Baggrunden er, at køer med DD ligger mere ned, end de raske køer gør, og de ligger i længere perioder. En rask ko ligger ca. ned i 12 timer i døgnet i perioder af 1 time pr. gang. Liggeperioder for en ko med DD er ca. 1,5 time pr. gang, og den samlede liggetid er omkring 14 timer. Ryggens krumning Den umiddelbart mest effektive og billigste måde, der kan tages i anvendelse straks, er at udpege køer ved at kigge på ryggens krumning. Det dur ikke, når koen står ved foderbordet, men ellers er det muligt at øge succesraten til 2 ud af 4. Vi skal have ekstra meget fokus på 1. kalvs køerne, da der typisk findes flest tilfælde i den gruppe. Det er rystende. Sådan udtrykker Peter Thomsen det, når han omtaler de mange tusinde kroner, der årligt bliver brugt inden for kvægbruget til køb af diverse ( mirakel ) midler til klovbade. Der er ingen dokumentation for, at de har effekt. Men det er videnskabeligt bevist, at rent vand eller rent vand og sæbe har effekt. - Køernes klove kan vaskes manuelt i malkestalden f.eks. 1-2 gange pr. uge, og andre har installeret en automatisk klovvasker. NYT fra LandboThy God hygiejne på gange og i båse er også væsentlig i forhold til at holde DD i ave. 730 kr./tilfælde og 4,7 tilfælde/ko pr. år Flere amerikanske undersøgelser indeholder beregninger på, hvad et tilfælde af DD koster. Et samlet bud pr. ko/år er kr. Det er nemlig almindeligt, at Digital Dermatitis optræder flere gange i løbet af et år hos den enkelte ko. Det største tab kommer, fordi koen producerer mindre mælk, end hun kunne have gjort. Dernæst er der behandlinger, indflydelse på reproduktion m.m. Dilemma og perspektiv Kvægbrugerne i Danmark har travlt. Travlhed er problematisk i forhold til at finde halte køer og få dem behandlet. Vi har altså for mange halte køer og for lidt tid til at gøre noget ved det? Problemet med halte køer stiger fortsat. Der er intet, der tyder på, det er noget, der går over af sig selv! Ta handling Der er en del kvægbrugere, der har taget kampen op. De kommer ikke af med DD, men de får sygdommen bragt ned på et niveau, så det påvirker færrest mulige køer mindst mulig. Der er virkelig et positivt økonomisk perspektiv i at få styr på DD at der kan være så travlt i dansk kvægbrug, at vi ikke har tid til at samle de penge op, det nægter jeg ganske enkelt at tro på. Der er basis for at betale en anden til at klare arbejdet med at holde styr på klovsundheden, mens du tager en tur på din Harley eller på ferie med familien. Vil du have fokus på klovsundheden? Kontakt Helle Sievertsen på tlf

NYT. fra LandboThy. Side 1 Lad os få det valg! Side 5 Benchmark - en øjenåbner. Side 12 Tilskud til miljøteknologi i 2015. Side 14 Vandområdeplaner

NYT. fra LandboThy. Side 1 Lad os få det valg! Side 5 Benchmark - en øjenåbner. Side 12 Tilskud til miljøteknologi i 2015. Side 14 Vandområdeplaner #1 FEBRUAR 2015 NYT fra LandboThy Side 1 Lad os få det valg! Side 5 Benchmark - en øjenåbner Side 12 Tilskud til miljøteknologi i 2015 Side 14 Vandområdeplaner NYT fra LandboThy 1 velkommen Indhold Lad

Læs mere

NYT. fra LandboThy. Side 1 2014 på godt og ondt. Side 12 Et målbart og handlekraftigt budget. Side 19 Nye udpegninger af 3-områder #6 DECEMBER 2014

NYT. fra LandboThy. Side 1 2014 på godt og ondt. Side 12 Et målbart og handlekraftigt budget. Side 19 Nye udpegninger af 3-områder #6 DECEMBER 2014 #6 DECEMBER 2014 NYT fra LandboThy Side 1 2014 på godt og ondt Side 12 Et målbart og handlekraftigt budget Side 19 Nye udpegninger af 3-områder NYT fra LandboThy 1 velkommen Indhold 2014 på godt og ondt

Læs mere

NYT. fra LandboThy. Side 3 Mere positive udsigter Side 17 Godt for pengepungen og for miljøet Side 21 Fagligheden styrkes #1 FEBRUAR 2014

NYT. fra LandboThy. Side 3 Mere positive udsigter Side 17 Godt for pengepungen og for miljøet Side 21 Fagligheden styrkes #1 FEBRUAR 2014 #1 FEBRUAR 2014 NYT fra LandboThy Side 3 Mere positive udsigter Side 17 Godt for pengepungen og for miljøet Side 21 Fagligheden styrkes NYT fra LandboThy 1 velkommen Indhold Nyt ministerhold 2 Mere positive

Læs mere

NYT. fra LandboThy. Side 8 Ændring af virksomhedsordningen. Side 12 Er det NU, minkfarmen skal generationsskiftes? Side 15 Ny CAP-reform

NYT. fra LandboThy. Side 8 Ændring af virksomhedsordningen. Side 12 Er det NU, minkfarmen skal generationsskiftes? Side 15 Ny CAP-reform #5 OKTOBER 2014 NYT fra LandboThy Side 8 Ændring af virksomhedsordningen Side 12 Er det NU, minkfarmen skal generationsskiftes? Side 15 Ny CAP-reform NYT fra LandboThy 1 velkommen Indhold Priser på nedtur...2

Læs mere

NYT. fra LandboThy. Side 3 Temperaturmåling på erhvervets økonomi TEMA - Side 12 Ta Stilling - Ta Handling Side 13 Win-Win med tværfaglighed

NYT. fra LandboThy. Side 3 Temperaturmåling på erhvervets økonomi TEMA - Side 12 Ta Stilling - Ta Handling Side 13 Win-Win med tværfaglighed #4 SEPTEMBER 2013 NYT fra LandboThy Side 3 Temperaturmåling på erhvervets økonomi TEMA - Side 12 Ta Stilling - Ta Handling Side 13 Win-Win med tværfaglighed NYT fra LandboThy 1 velkommen Indhold Klima

Læs mere

#2 APRIL 2013 NYT. fra LandboThy SIDE 7 DISC-ANALYSER SIDE 12 TEMA: ENERGI SIDE 12-1 VINDER AF KVÆGNØGLEN 2012. NYT fra LandboThy

#2 APRIL 2013 NYT. fra LandboThy SIDE 7 DISC-ANALYSER SIDE 12 TEMA: ENERGI SIDE 12-1 VINDER AF KVÆGNØGLEN 2012. NYT fra LandboThy #2 APRIL 2013 NYT fra LandboThy SIDE 7 DISC-ANALYSER SIDE 12 TEMA: ENERGI SIDE 12-1 VINDER AF KVÆGNØGLEN 2012 NYT fra LandboThy 1 velkommen Indhold Fokus skal fastholdes 2 Første kvinde i LandboThys bestyrelse

Læs mere

#3 JUNI 2015 NYT. fra LandboThy. Side 3 Medvind i retssalene. Side 11 Hvor skal vi hen du. Side 18 Vand er vigtigt.

#3 JUNI 2015 NYT. fra LandboThy. Side 3 Medvind i retssalene. Side 11 Hvor skal vi hen du. Side 18 Vand er vigtigt. #3 JUNI 2015 NYT fra LandboThy Side 3 Medvind i retssalene Side 11 Hvor skal vi hen du Side 18 Vand er vigtigt NYT fra LandboThy 1 velkommen Indhold Medvind i retssalene...2 Mere sikker trafik...3 Konkurrence

Læs mere

#1 FEBRUAR 2013 NYT. fra LandboThy

#1 FEBRUAR 2013 NYT. fra LandboThy #1 FEBRUAR 2013 NYT fra LandboThy SIDE 5 Også 2-dages dyrskue i 2013 SIDE 12-13 Nye rådgiverteams SIDE 14 Få lavet din markplan i god tid SIDE 15 Nye regler for VE-anlæg NYT fra LandboThy 1 velkommen Indhold

Læs mere

NYT. fra LandboThy. Side 8 Virksomhedsordning Side 15 Lokale kvælstofforsøg - resultater Side 18 Der er få kalve, der dør #4 SEPTEMBER 2014

NYT. fra LandboThy. Side 8 Virksomhedsordning Side 15 Lokale kvælstofforsøg - resultater Side 18 Der er få kalve, der dør #4 SEPTEMBER 2014 #4 SEPTEMBER 2014 NYT fra LandboThy Side 8 Virksomhedsordning Side 15 Lokale kvælstofforsøg - resultater Side 18 Der er få kalve, der dør NYT fra LandboThy 1 velkommen Indhold En god høst med mangler 2

Læs mere

NYT. fra LandboThy. SIDE 2 Hvornår lytter ministeren? SIDE 11 Krav om digital betaling SIDE 15 Behov for vandløbslaug #4 SEPTEMBER 2012

NYT. fra LandboThy. SIDE 2 Hvornår lytter ministeren? SIDE 11 Krav om digital betaling SIDE 15 Behov for vandløbslaug #4 SEPTEMBER 2012 #4 SEPTEMBER 2012 NYT fra LandboThy SIDE 2 Hvornår lytter ministeren? SIDE 11 Krav om digital betaling SIDE 15 Behov for vandløbslaug NYT fra LandboThy 1 velkommen Indhold Hvornår lytter ministeren 2 Tak

Læs mere

Nyt fra LandboThy.» Økonomien i bedrifterne»... læs mere side 6 og 8

Nyt fra LandboThy.» Økonomien i bedrifterne»... læs mere side 6 og 8 Nyt fra LandboThy» Økonomien i bedrifterne»... læs mere side 6 og 8 LandboThy Tro på fremtiden! Af Niels Jørgen Pedersen, formand LandboThy Vi står midt i store udfordringer, hvor blandt andet økonomi

Læs mere

Nyt fra LandboThy. Kontrolbesøg er et aktuelt tema - læs mere på side 14

Nyt fra LandboThy. Kontrolbesøg er et aktuelt tema - læs mere på side 14 Nyt fra LandboThy Kontrolbesøg er et aktuelt tema - læs mere på side 14 LandboThy Lyspunkter og efterslæb Af Morten Yde, formand LandboThy Vi har taget hul på et nyt år, hvor der er masser af lyspunkter,

Læs mere

NYT. fra LandboThy. SIDE 3 Er græsset grønnere i Tyskland? SIDE 9 Mink viser pæne resultater. SIDE 18 Når gæssene græsser #2 APRIL 2012

NYT. fra LandboThy. SIDE 3 Er græsset grønnere i Tyskland? SIDE 9 Mink viser pæne resultater. SIDE 18 Når gæssene græsser #2 APRIL 2012 #2 APRIL 2012 NYT fra LandboThy SIDE 3 Er græsset grønnere i Tyskland? SIDE 9 Mink viser pæne resultater SIDE 18 Når gæssene græsser NYT fra LandboThy 1 velkommen Indhold Velkommen 2 Er græsset grønnere

Læs mere

Nyt fra LandboThy. Stor interesse for Åbent Landbrug - Læs side 1

Nyt fra LandboThy. Stor interesse for Åbent Landbrug - Læs side 1 Nyt fra LandboThy Stor interesse for Åbent Landbrug - Læs side 1 Indhold Medarbejdernyt... Stor interesse for Åbent Landbrug... 1 Henvendelser fra SKAT... 2 Forventes en større restskat for 2008?... 2

Læs mere

Nyt fra LandboThy. LandboThy samler rådgivning i ét center - læs mere side 1...

Nyt fra LandboThy. LandboThy samler rådgivning i ét center - læs mere side 1... Nyt fra LandboThy LandboThy samler rådgivning i ét center - læs mere side 1... Foreningsnyt Nytårsstatus Her ved nytåret er det tid til at gøre status og kigge i krystalkuglen. 2008 har på mange måder

Læs mere

Nyt fra LandboThy. Historien om et godt samarbejde. Læs side 10

Nyt fra LandboThy. Historien om et godt samarbejde. Læs side 10 Nyt fra LandboThy Historien om et godt samarbejde Læs side 10 Indhold Foreningsnyt Velkommen... Mors Thy Familielandbrug...1 Glæd jer til sommermødet 26. juni 2008!...1 Medarbejdernyt...2 Største dyrskue

Læs mere

Udvikling og indflydelse

Udvikling og indflydelse Indhold Foreningsnyt Udvikling og indflydelse Thy Madfestival og Dyrskue i Hurup...1 Mors Thy Familielandbrug...2 Medarbejdernyt...3 Ryd op i landskabet!...4 Få styr på aftalerne...5 Maskinomkostninger...6

Læs mere

BESTIL NU! Foreningsnyt. Indhold. Snitning af græs Kørsel af møg Klipning af læhegn. Midtthy Maskinstation I/S v/niels & Erik Husted

BESTIL NU! Foreningsnyt. Indhold. Snitning af græs Kørsel af møg Klipning af læhegn. Midtthy Maskinstation I/S v/niels & Erik Husted Nyt fra LandboThy Foreningsnyt Indhold Lys for enden af tunnelen?... 2 Nye regnskaber... 1 Mors-Thy Familielandbrug... 2 Har du sikret familien?... 3 Ansættelser... 4 Ny i Nationalpark Thys bestyrelse...

Læs mere

Til samtlige jordbrugere NYT FRA. Industrivej 7 7760 Hurup Thy Tlf. 9795 1300 Fax 9795 2174. Silstrupvej 12 7700 Thisted Tlf. 9617 5353 Fax 9617 5351

Til samtlige jordbrugere NYT FRA. Industrivej 7 7760 Hurup Thy Tlf. 9795 1300 Fax 9795 2174. Silstrupvej 12 7700 Thisted Tlf. 9617 5353 Fax 9617 5351 Til samtlige jordbrugere NYT FRA Industrivej 7 7760 Hurup Thy Tlf. 9795 1300 Fax 9795 2174 Silstrupvej 12 7700 Thisted Tlf. 9617 5353 Fax 9617 5351 Maj 2007 INDHOLD SIDE Bestyrelsen...1 Landbo Thy er nu

Læs mere

Nr. 1 FEBRUAR 2006 24. ÅRGANG. Tlf. 76 34 17 00 - Fax 76 34 17 01 e-mail: khl@khl.dk - www.khl.dk - VÆRDI - VIDEN - VILJE

Nr. 1 FEBRUAR 2006 24. ÅRGANG. Tlf. 76 34 17 00 - Fax 76 34 17 01 e-mail: khl@khl.dk - www.khl.dk - VÆRDI - VIDEN - VILJE Nr. 1 FEBRUAR 2006 24. ÅRGANG Tlf. 76 34 17 00 - Fax 76 34 17 01 e-mail: khl@khl.dk - www.khl.dk - VÆRDI - VIDEN - VILJE INDHOLDSFORTEGNELSE Side: BESTYRELSENS BETRAGTNINGER------------ 3 FORMANDENS BETRAGTNINGER

Læs mere

DJURSLAND LANDBOFORENING

DJURSLAND LANDBOFORENING Nr. 61 April 2014 DJURSLAND LANDBOFORENING Landmandsportræt: Køerne kom for at blive side 4 Går du med tanker om at bygge nyt på din landejendom? side 13 Nye omsætningsgrænser for moms side 18 Pas på som

Læs mere

Landbocenter.dk. Syd-Østsjællands Landboforening December 2013. Læs bl.a om: Center Allé 6 4683 Rønnede Tlf. 56 79 19 00 mail@landbocenter.

Landbocenter.dk. Syd-Østsjællands Landboforening December 2013. Læs bl.a om: Center Allé 6 4683 Rønnede Tlf. 56 79 19 00 mail@landbocenter. Center Allé 6 4683 Rønnede Tlf. 56 79 19 00 mail@landbocenter.dk Landbocenter.dk Syd-Østsjællands Landboforening December 2013 Læs bl.a om: Sådan optimerer jeg driften af markbruget på Tybjerggaard Interview

Læs mere

3 ting du skal vide om etablering af vårbyg Åbent hus i forsøgsmarken i Nr. Søby Brug den gratis krisehjælp Mød os på dyrskuet

3 ting du skal vide om etablering af vårbyg Åbent hus i forsøgsmarken i Nr. Søby Brug den gratis krisehjælp Mød os på dyrskuet vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 6-2014 3 ting du skal vide om etablering af vårbyg Åbent hus i forsøgsmarken i Nr. Søby Brug den gratis krisehjælp Mød os på dyrskuet INDHOLD Forbered salg og generationsskifte

Læs mere

vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 4-2014

vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 4-2014 vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 4-2014 I toppen af Budgetmatchen God hygiejne giver gode grise Solgte du virksomhed i 2012 eller 2013? Invester i dine medarbejdere INDHOLD Alpereglen er blevet lempet Den

Læs mere

vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 12-2013

vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 12-2013 vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 12-2013 Godt rustet til fremtiden Hvor svært kan det være? Spar penge på dine indkøb Afdragsfrihed i 10 år I udviklingens tegn INDHOLD Find vej i kontroljunglen Af Thea Dahl

Læs mere

MAGASINET Magasinet for danske svineproducenter // juli 2010

MAGASINET Magasinet for danske svineproducenter // juli 2010 DANAVL MAGASINET Magasinet for danske svineproducenter // juli 2010 # 38 SUCCES MED DANAVL GENNEM 25 ÅR Samme polteleverandør i alle årene - samt tillidsfuldt samarbejde mellem opformeringsejer, smågrise-

Læs mere

grobund04 2011 Fokus på energispild 6 På græs efter 10 år inde 9 Temadag om rug 14 MAGASINET OM LIV OG VÆKST PÅ LANDET

grobund04 2011 Fokus på energispild 6 På græs efter 10 år inde 9 Temadag om rug 14 MAGASINET OM LIV OG VÆKST PÅ LANDET grobund04 2011 MAGASINET OM LIV OG VÆKST PÅ LANDET På græs efter 10 år inde 9 Temadag om rug 14 Fokus på energispild 6 grobund 2 INDHOLD GROBUND Grobund nr. 04 2011 Udgiver: Jysk Landbrugsrådgivning Majsmarken

Læs mere

Nyhedsbrev Lemvigegnens Landboforening

Nyhedsbrev Lemvigegnens Landboforening Nyhedsbrev Lemvigegnens Landboforening I dette nummer: Folkevalgtes indlæg 2 Personalenyt 3 E-faktura og E-arkiv 4 Farmsekretær 5 Den økonomiske situation 5 Håndværkerfradrag 6 Virksomhedsordningenprivat

Læs mere

MAGASINET. DanAvl. De nye genafgifter vil reducere produktionsafgifterne. maj 2009 #33

MAGASINET. DanAvl. De nye genafgifter vil reducere produktionsafgifterne. maj 2009 #33 DanAvl MAGASINET maj 2009 #33 De nye genafgifter vil reducere produktionsafgifterne DANAVL: OMSÆTNINGEN AF AVLSDYR SPILLER EN VIGTIG ROLLE FOR UDNYTTELSEN AF INVESTERINGERNE i AVLSARBEJDET magasinet for

Læs mere

vækst INDHOLD Vil du have tilskud til energioptimering?

vækst INDHOLD Vil du have tilskud til energioptimering? vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 1+2-2 014 Indkøbsklubberne gør livet nemmere Kender du indtjeningskravet på din svinebedrift? Udsigt til rekordstor kvoteafgift i 2014 INDHOLD Vil du have tilskud til energioptimering?

Læs mere