Generalforsamling den 23. april 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling den 23. april 2014"

Transkript

1 Generalfrsamling den 23. april 2014 Referat 1. Indledning med andagt v/ Martin Lykkegaard 2. Valg af dirigent - Kristian Søndergaard blev valgt 3. Bestyrelsens beretning g visiner - Året der gik i Elim. I de sidste år er det kristne liv, g hvrdan det leves, blevet prøvet i vres samfund. De abslutter, sm vi har været fælles m, er der blevet sat stre spørgsmål mkring. At livet er en gave, sm er givet s af Gud, kan mennesket ann 2014 ikke bruge til nget, men ønsker at være herre ver det g tilrettelægge det efter egne kmpetencer g indsigt. Det er der mange, sm kalder sig hyrder i vres kirke, sm benægter påskens budskab. Påskens frfærdelige begivenheder fra skærtrsdag aften til påskemrgen bliver viklet ind i så meget festpapir, at trnekrnen ikke stikker. Vi kan være taknemmelige fr, at Bibelens budskab sm lv g evangelium har lydt i dette hus i det frgangne år. Prgramudvalget er frmentlig den vigtigste tjeneste i Elim. Indre Missin har ikke patent på det rigtige, men vi er sm bevægelse givet en dyrebar skat at frvalte. Derfr må frkyndelse lyde klart i et nutidigt sprg g ind i den tilværelse, sm er vres, så vi kan ledes til Gud. Vi er fantastisk frskellige, g alle kristne har mindst én nådegave. Vi har gså brug fr, at vi støtter g pmuntrer hinanden til at være en del af fællesskabet. Ved generalfrsamlingen 2013 var der fkus på ledermangel i junir- g teenarbejdet. I dag er der gd bemanding i begge arbejdsgrene. Tak fr frbøn g medleven i det. Begge byens IMU- freninger hlder nu til i Elim. Sydbyens IMU har skiftet navn til IMU+. Vi plever derfr gså et strt tryk på rammerne de nsdage, hvr der fte både er IMU, IMU+ g IM- møde. Vi har nu til flere møder t mødeledere til at tilrettelægge aftenerne. Derfr har møderne gså frskelligt udseende. Bønnen har fået en mere fremtrædende placering ved møderne. Tak til alle mødeledere, der lader sig udfrdre g tænker med i mødetilrettelæggelsen. Ved Elim Open 2014 var det primært den ældre aldersgruppe, der km mandag, de unge m nsdagen g familierne m fredagen. Det kunne være gdt, hvis flere fra alle aldersgrupper bakkede p m alle 3 aftener. Der er 24 bibelkredse ud fra Elim. Vi er taknemmelige fr, at så mange kan mødes fr at dele Guds rd med hinanden, synge g bede. De 24 grupper behøver ikke at gå i takt. Det kunne være en mulighed, at ngle bibelkredse indgår i en aftale m at bryde p g sættes sammen på nye måder hver 2. eller 3. år. Derved får vi større kendskab til flere persner. Man kan danne bibelkredse på mange måder. De kan gså dannes ud fra et tjenestesyn fx et diaknalt arbejde, børnearbejde, besøgstjeneste eller nget helt andet. Ved fællesbestyrelsesmødet med repræsentanter fra arbejdsgrenene i Elim var der meget fkus på fællesskabet på tværs af generatiner. Vi vil satse på, at Elimlejren bliver et sådan fællesskab sæt derfr X i kalenderen fredag den 5. g lørdag den 6. september. Lejren bliver afhldt på Rydhave Slts Efterskle. Tak til Anne Mette fr arbejdet i bestyrelsen. Hun har varetaget frskellige pgaver, bl.a. kntakten til Luise g Mrten.

2 Tak til pedellerne Luise g Mrten. De har siden august 2009 været pedelpar i Elim g har valgt at stppe pr. 1. april. I løbet af året har bestyrelsen haft samtaler med Ketty Hansen (vedr. bibelkredsarbejdet) g kredsmissinær Heri Elttør. Der er kmmet nye klaverer i den stre sal g IMU- lkalet en gave fra Flkekirkens Bgcenter. Der er gså købt sangbøgerne Salmer g Sange til brug i Elim. Der er midlertidigt blevet etableret lyd, så teleslynge nu gså virker. Ved sidste generalfrsamling lvede bestyrelsen, at renveringen af den stre sal blev vægtet højt. Et udvalg havde tidligere tænkt gde tanker m dette, g det skulle der arbejdes videre med. Sammen med arkitekt Elin Dnskv, Århus, er der blevet udarbejdet skitser, sm fremlægges senere ved generalfrsamlingen. 4. Drøftelse af beretning - Mødestruktur Ingen kmmentarer. - Elim Open Det var tidligere sådan, at der var en prædikant, sm frkyndte hele ugen igennem. Det kunne være gdt at gøre igen. Tidligere var der et gennemgående emne, sm man kunne følge p på. Det var gdt. Det er dejligt, at Elim Open er ver 3 dage. SVAR: Hvis der er ngle, der vil være med til at gå ind i arbejdet med at planlægge denne uge, kunne det være dejligt. Så kan man være med til at præge ugen g hvr mange aftener, der skal være prgram på. - Elimlejr Er der tænkt ngle tanker m, m vi skal gøre nget andet, end vi plejer, fr at flere aldersgrupper i Elim deltager? SVAR: Alle bakkede p m det til fællesbestyrelsesmødet i efteråret. Tidsrammen udvides ikke. Vi har ikke givet lejrudvalget besked på, hvrdan det skal være. Tidligere er IMU erne blevet inviteret til at blive til søndag, men det skal være sådan, at de ikke står alene med rengøringen m søndagen. SVAR: Sådan var det gså på Søndbjerg, men der er ngle praktiske udfrdringer nu, hvr vi er flyttet til Rydhave. Ideen er gd, men vi frsøger i stedet at sammensætte et udvalg, hvr IMU erne er repræsenteret. - Fællesmøde Det kunne være dejligt, hvis IMU erne ville støtte bedre p m fællesmøderne. - Bibelkredse Når man lægger et prgram, så er der ikke altid så mange bibelstudieaftener prgramlagt her i løbet af fråret. Det kunne være rart, hvis der blev lagt flere aftener med bibelstudie i prgrammet. Der er flere mennesker, der er aktive i bibelstudiegrupper, end der kmmer til nsdagsmøderne derfr er det så vigtigt. Det er vigtigt at hlde fast i de aftener, sm er prgramlagt til bibelstudie, g de må ikke ændres til et nsdagsmøde. Der blev stillet spørgsmål til, hvrvidt bibelkredsene er åbne fr nye, sm gerne vil flytte gruppe. - Bibelkursus Det er gd frkyndelse, g det er et gdt arrangement. - Medlemspleje Der kmmer ikke så mange i Elim mere hvad tænker bestyrelsen m det? SVAR: Det er smertefuldt. Frklaringen er ikke så enkel. Kirkelivet er prustet. Engang var vi ene m at have ungdms- g børnearbejde, men nu er der mange tilbud i hele byen. Vi plever gså selv psplitning her i Elim Fkus, nsdagsmøder, Mandagsmøder mv. Det er ikke bestyrelsens helt egen pgave. Vi bør alle se den enkelte g se til, at de kmmer i en anden kirkesammenhæng, hvis de ikke længere kmmer i Elim.

3 - Bestyrelsesberetningen blev gdkendt. 5. Regnskab - Elims Drift Indtægter i alt i 2013: ,92 kr. Årets verskud: ,61 kr. Bankbehldning: ,15 kr. Opfrdring til at flere tegner kaffeabnnement. IMU erne betaler husleje, da de får støtte fra kmmunen, g det er deres bidrag til Elim, idet IMU erne ikke betaler bidrag. - Kathrine Meldgaard Stiftelse Måbjerg, Ellebæk, Nørreland g Hlstebr sgne har sørget fr, at 124 har fået støtte fra fnden. Vi har bedt dem m at frtælle, at pengene kmmer igennem IM. Indestående: ,97 kr. - Regnskaberne blev gdkendt. 6. Drøftelse af regnskab - SMS- fnen eksisterer g fungerer, g den må meget gerne bruges nget mere. Der er pt. 80 persner tilmeldt. 7. Indkmne frslag Under dette punkt er der t emner til drøftelse. - I frbindelse med den nye struktur fr IM s arbejde er det ikke en selvfølge, at kredsarbejdet videreføres. Kredsbestyrelsen ønsker Elims tilkendegivelse fr, m kredsbestyrelsens arbejde skal videreføres sm før, ændres eller helt nedlægges. (Frmand fr kredsbestyrelsen Kirsten Damtft) Mange steder fungerer kredsene ikke længere. Nu er IM inddelt i reginer, g vi hører ind under Regin Midt, hvr reginslederen er Thrkild Vad. IM er kmmet med et plæg m, at der må være et samarbejde g fællesskab på tværs af de lkale samfund. Hlstebr kredsbestyrelse består af medlemmer, sm samfundsbestyrelserne har valgt. IM har meldt ud, at det står kredsbestyrelsen frit fr, m de frtsætter. Hvis de frtsætter, skal de have et nyt navn, idet der ikke er nget, der hedder kredse mere. Skal arbejdet frtsætte? Det har været gde arrangementer, g i ngle af de mindre missinsfreninger har det givet et løft, når deres missinshus er blevet fyldt ved møderne. Skjern- mdellen kunne være en idé. Det går ud på, at man laver udvalg, der fx planlægger smmermøderne, g et andet udvalgt planlægger frårsmøderne. En idé kunne være, at man kunne lave et sensmmerarrangement i Anlægget, g man kunne få ngle af IM- reginens ansatte til at kmme. Kvindemøder: Der er allerede nedsat et udvalg, der arrangerer Kvindefrkster. Måske skal man nedlægge kredsbestyrelsen, g i stedet invitere ngle af de mindre samfund til at kmme til ngle af vre møder? Det giver ikke det samme løft ude i de mindre samfund, hvis de bliver inviteret til de større samfund. Det er ikke så nemt, g ideerne skal mdnes. IM lægger p til, at de mindre samfund skal gå sammen g lave arrangementer. Man kunne gså lave ét arrangement m året g få ngle repræsentanter med i udvalget. Km til Kirsten Damtft, hvis du har en idé. - Frslag m renvering af den stre sal indvendig såvel sm udvendig. Arkitekt Elin Dnskvs tegninger vil blive gennemgået g drøftet. (Elims bestyrelse) Det er svært at sige, hvad det kmmer til at kste det har ikke været i fkus. Fkus har været at se på, hvad der kunne være gdt g spændende fr fremtiden i Elim.

4 Tag g murværk skal alligevel laves, så den udgift vil der blive uanset hvad. Spørgsmålet er, m vi i samme mgang skal renvere bl.a. den stre sal. Bygningen er bevaringsværdig, g derfr skal frslaget fremlægges fr kmmunen. SVAR: Elin Dnskv sørger fr at ansøge kmmunen hun har erfaring med det. Den gamle indgang skal nk ikke bruges sm samtalerum, hvis der skal være glas på begge sider. Det kan blive ærgerligt at skulle se på ngle skabe på scenen. Den viste løsning giver flere flugtveje, men det er vigtigt gså at tænke i flugtveje fra pulpituret gså. Akustikken kan blive en pgave, da der både skal synges g tales i rummet. Det er gdt at få integreret alle de mderne metder (fx prjektr), man kan g samtidig behlde nget af det gamle. Det er vigtigt gså at få IMU erne med i tankerne fra starten. Er det meningen, at det er frivillige hænder, der skal lave det hele? SVAR: Der kan være ngle ting, sm vi selv kan klare, sm fx fjerne rglet g male, men ellers vil vi til de stre ting have prfessinelle til arbejdet. Grunden til det er, at vi gerne vil udføre det på relativ krt tid, g vi skal verveje, hvr mange frivillige ressurcer vi skal bruge på det. Måske skal det vervejes, m der kan gøres nget fr at nedsætte energifrbruget. Derudver er vinduerne i dag ikke frsikret, så det skal vervejes, m de skal det. Derudver vil der blive mere rengøring med alle glasfladerne. Hvrdan skal vi se missin? Kmmer vi til at bruge fr mange penge på at få ngle pæne rammer skulle vi hellere ansætte en persn på halvtid fr at gå ud g snakke med flk i byen? Mange gavebreve er ved at udløbe, så det kan være en bekymring i frhld til øknmien. Kan man tænke i en priritering? Hvis man får penge ind til nget af det, så kan man vælge det, der står øverst på listen. SVAR: Børnefamilier er blevet frsømt i mange år, så derfr er det vigtigt at lave en renvering fr at drive missin g missinshus. Vi kan ikke klare det ved at give lidt. Beløbet kan nk ikke samles ind fuldt g helt på én gang, men ver tid g med banklån trr vi på, at vi kan samle ind. Gavebrevene frtsætter, selvm der er gået 10 år det skal man selv stppe. SVAR: Det er vigtigt med gavebreve en psitiv tilkendegivelse indebærer gså, at flk er med til at løfte det øknmisk. I efteråret 2014 vil vi frmentlig indkalde til et møde fr hele Elim, hvrefter vi vil kunne kmme i gang i fråret Man vil kunne trække på ngle af erfaringerne fra sidste mbygning. Da fik man tilkendegivelse på pengene inden via gavebreve. Km gerne med input til bestyrelsen, hvis der er yderligere ideer g kmmentarer. 8. Valg til bestyrelsen - Anne Mette Pedersen genpstiller ikke - Brian Christensen (valgt i 2013 fr et år) genpstiller - Dagmar Bjerregaard genpstiller - Klaus Jhansen genpstiller - Tve Kristensen nypstillet

5 + Valg af suppleanter Kandidatfrslag: - Ninna Kaasgaard Hansen 9. Valg af revisr: - Søren Jacbsen genpstiller ikke - Finn Ruby genpstiller ikke Nye kandidater - Niklaj Bækgård - Jacb Niklajsen 11. Eventuelt - I prgrammet må der gerne være anført, hvem der er taler. Det står ikke altid. - Der bør i prgrammet stå mere tydeligt: Hvr intet andet er anført, begynder møderne kl. 19:30. - Hvis hjemmesiden ikke pdateres, bør man lukke den. SVAR: Der arbejdes på at lave en ny hjemmeside. 12. Afslutning

REFERAT AF KORPSRÅDSMØDE 1. FEBRUAR 2014 PÅ HOLMEN, KØBENHAVN

REFERAT AF KORPSRÅDSMØDE 1. FEBRUAR 2014 PÅ HOLMEN, KØBENHAVN HUSK AT SE REFERAT AF KORPSRÅDSMØDE 1. FEBRUAR 2014 PÅ HOLMEN, KØBENHAVN Til stede: Stine Algt Nielsen (SA), Signe Lund Christensen (SLC), Niels Dam (ND), Sarah Basnv (SB) km kl. 17, Kathrine Færløv Christensen

Læs mere

Grundejerforeningen»Blomstervænget«, Stillinge Strand 4200 Slagelse

Grundejerforeningen»Blomstervænget«, Stillinge Strand 4200 Slagelse Referat af generalfrsamling d. 28/6-2009 kl. 10.00, afhldt i»skvhuset«26 persner inkl. bestyrelsen var mødt. 1. Velkmst Mødet indledtes med en bid blødt brød g vres traditinelle sang. g frmanden bød velkmmen.

Læs mere

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Midtvejsevaluering Maj 2009 maj 2011 Udarbejdet af prjektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Resumé Prjekt Gazellen er finansieret af Det Lkale Beskæftigelsesråd i Skanderbrg

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 25. februar 2010, kl. 19.00

Generalforsamling Torsdag d. 25. februar 2010, kl. 19.00 Referat: Generalfrsamling Trsdag d. 25. februar 2010, kl. 19.00 Dagsrden ( 5 stk.2): 1. Valg af dirigent g referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab g status til gdkendelse

Læs mere

Johanne Gregersen blev valgt og takkede for valget. Mødet er rettidigt indkaldt. Den siddende landsdelsledelse blev præsenteret.

Johanne Gregersen blev valgt og takkede for valget. Mødet er rettidigt indkaldt. Den siddende landsdelsledelse blev præsenteret. Referat Tilstede: FDF Hjerting, FDF Tjærebrg, FDF Billund, FDF Tftlund, FDF Esbjerg 3 Jerne, FDF Bredebr, FDF Filskv, FDF Esbjerg 4, FDF Tinglev, FDF Varde, FDF Højer, FDF Agerbæk, FDF Skjern, FDF Esbjerg

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 25 den 21. marts 2012, Jagtslottet Godkendt den 9.5.2012

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 25 den 21. marts 2012, Jagtslottet Godkendt den 9.5.2012 Til stede: Erling Pst Kirsten Thabasz Zaluski Helge Pulsen Peter Brstrøm Dagmar Brendstrup Jakb Vedsted Mette Fged Jørgen Ivar Mikkelsen Marianne Kirkegaard Peter Gjelstrup Susanne Bødker Eva Kullberg

Læs mere

RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Torsdag d. 18/9 2014 kl.17.15 i lokale A1-05.01

RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Torsdag d. 18/9 2014 kl.17.15 i lokale A1-05.01 Tilstede: 71 Tilmeldt til spisning: 71 RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Trsdag d. 18/9 2014 kl.17.15 i lkale A1-05.01 1. Frmalia 17.15 Gdkendelse af dagsrden: k Gdkendelse af referat

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009 Fremmødte Nr. 1-2 fremmødte Nr. 2 repr. 2 stemmer Nr. 3-2 fremmødte Nr. 4 repr. 2 stemmer Nr. 6 repr. 2 stemmer Nr. 8 repr. 2 stemmer Nr. 9 repr. 2 stemmer

Læs mere

Bestyrelsesmøde 3-2015

Bestyrelsesmøde 3-2015 Bestyrelsesmøde 3-2015 REFERAT 16-06-2014 KL 18.45 22.15 HOTEL SCANDIC, ODENSE MØDE INDKALDT AF MØDETYPE ARRANGØR REFERENT TIDTAGER DELTAGERE Niclai Bestyrelsesmøde Niclai Niclai Niclai Peter Friis, Marc

Læs mere

og fastlæggelse af dato for tøjaften, hvor man kan prøve tøjet 7. Orientering om kommende arrangementer - to er planlagt 8.

og fastlæggelse af dato for tøjaften, hvor man kan prøve tøjet 7. Orientering om kommende arrangementer - to er planlagt 8. Medlemsmøde/Februar/2011møde/Februar/2011 Så fik vi endelig afhldt det første rigtige medlemsmøde i RyCC. Omkring 35 mødte frem g det er vel meget gdt i betragtning af, at møde var lagt lige i den travle

Læs mere

RISIKO- RÅDGIVEREN INDHOLD SEPTEMBER 2013. Leder Risikostyring, risikoledelse og motorcykler. Borgmesterstafetten Carsten Rasmussen, Næstved Kommune

RISIKO- RÅDGIVEREN INDHOLD SEPTEMBER 2013. Leder Risikostyring, risikoledelse og motorcykler. Borgmesterstafetten Carsten Rasmussen, Næstved Kommune RISIKO- RÅDGIVEREN SEPTEMBER 2013 INDHOLD 1 2 4 5 Leder Risikstyring, risikledelse g mtrcykler Brgmesterstafetten Carsten Rasmussen, Næstved Kmmune Risikstyringsnyt - Olieudslip i Næstved Markedsnyt -

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 14 3.1 Vkseninitieret aktivitet...

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen 2013 17. marts

Referat fra Generalforsamlingen 2013 17. marts Referat fra Generalfrsamlingen 2013 17. marts Sted: Højby Frsamlingshus, Højbyvej 23, 5260 Odense S. Dat: 17 marts 2013 Tid. 13.00 Kl. 18.00 Referent: Line Grundtvig Sørensen/ Drte Andersen Frmål Generalfrsamling

Læs mere

ErhvervsPhD-ordningen en videnindsamling

ErhvervsPhD-ordningen en videnindsamling 1 ErhvervsPhD-rdningen en videnindsamling ErhvervsPhD-rdningen en videnindsamling... 2 Sammenfatning... 4 Dispsitin... 6 Kapitel 1. Indledning... 7 1.1 Baggrund g frmål... 7 1.2 Metde g datagrundlag...

Læs mere

Håndtering af vanskelige kundesituationer

Håndtering af vanskelige kundesituationer Håndtering af vanskelige kundesituatiner FØR, UNDER g EFTER Frrd Sm et led i at frbedre det psykiske arbejdsmiljø inden fr Jernbanetransprt har man i Branchearbejdsmiljørådet fr transprt g engrs (BAR-transprt)

Læs mere

Torsdag 22. januar 2015, Aakirkeby Hallerne, Hal B / 180 deltagere

Torsdag 22. januar 2015, Aakirkeby Hallerne, Hal B / 180 deltagere 1 REFERAT Af det ffentlige dialgmøde m Brnhlms Sekretariatet frivillighedsplitik Trsdag 22. januar 2015, Aakirkeby Hallerne, Hal B / 180 deltagere Prgram Kl. 16.00 Kl. 16.15 Kl. 16.25 Kl. 17.45 Kl. 18.10

Læs mere

U-turns Rådgivning en minibrugerundersøgelse

U-turns Rådgivning en minibrugerundersøgelse U-turns Rådgivning en minibrugerundersøgelse Det er genialt, at det er en del af kmmunen, men man har j fjernet kmmunen. Man føler ikke, at man går ind i kmmunen, når man går ind i U-turn. Ung bruger m

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Onsdag d. 10. april 2013 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Onsdag d. 10. april 2013 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet Referat af generalfrsamlingen i Grundejerfreningen Højmark Onsdag d. 10. april 2013 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslkalet Frmand Simn Krhtz bød velkmmen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen freslg

Læs mere

Skansen Den 30. marts 2013

Skansen Den 30. marts 2013 Grundejerfreningen Side 1 af 5 Frmanden Skansen Den 30. marts 2013 Referat fra rdinær generalfrsamling den 30. marts 2013 Generalfrsamling nr. 37 blev afhldt den 30. marts 2013 kl. 10.00 på The Cttage,

Læs mere

Modul 8 Få det ekstra forspring. Modul 8. Få det ekstra forspring. Side 1. Lederkursus Modul 8 2008 Menu of Life

Modul 8 Få det ekstra forspring. Modul 8. Få det ekstra forspring. Side 1. Lederkursus Modul 8 2008 Menu of Life Mdul 8 Få det ekstra frspring Mdul 8 Få det ekstra frspring Side 1 Lederkursus Mdul 8 2008 Menu f Life Mdul 8 Få det ekstra frspring Mdul 8: Få det ekstra frspring I de tidligere mduler har du lært det

Læs mere

Hvordan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kompetencer løser de rigtige opgaver i de rette tidsrum?

Hvordan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kompetencer løser de rigtige opgaver i de rette tidsrum? Analyse af hjemmesygeplejen i Lemvig Kmmune Hvrdan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kmpetencer løser de rigtige pgaver i de rette tidsrum? Med tilladelse fra kunstneren. Else Husted

Læs mere

Studiekredsarbejdet 2011

Studiekredsarbejdet 2011 Studiekredsarbejdet 2011 Sammenskrivning Af Maria Vibe Lynge Callesen Plitifrbundet August 2011 Fagfreningen frem md 2020 Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 De vigtigste pinter... 3 Fagfreningens prfil...

Læs mere

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk Deltagere: ESB-netværkets styregruppe Anne Birthe Mrtensen, Randers Tekniske Skle (AMB) Mia Rasmussen, Århus tekniske Skle (MR) Yvnne Andersen, Syddansk Erhvervsskle (YA) Kirsten Habekst, VUC Vestegnen

Læs mere

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016 Opfølgning g fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi fr vksenmrådet på Handicap g Psykiatri, 2013-2016 den indledende tekst under hvert punkt er fra den tidligere besluttede strategi, pfølgning

Læs mere

Børnehuset Sæbygårdvej Nyhedsbrev børnehaven, juni 2014

Børnehuset Sæbygårdvej Nyhedsbrev børnehaven, juni 2014 Børnehuset Sæbygårdvej Nyhedsbrev børnehaven, juni 2014 Så er vi bare klar til smmer g sl i skrivende stund er der nu dejligt vejr med fuld sl så vi håber bare, det må frtsætte. Vi har med udgangen af

Læs mere

Et redskab til brug ved mediekontakt, hvad enten den er opsøgende og man selv tager kontakt eller Rotarys repræsentanter bliver opsøgt af medierne.

Et redskab til brug ved mediekontakt, hvad enten den er opsøgende og man selv tager kontakt eller Rotarys repræsentanter bliver opsøgt af medierne. Værktøjskassen Et redskab til brug ved mediekntakt, hvad enten den er psøgende g man selv tager kntakt eller Rtarys repræsentanter bliver psøgt af medierne. Indhld: Værktøjskassen...1 Indhld:...1 01. Generelt

Læs mere

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling onsdag, den 26. marts 2008

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling onsdag, den 26. marts 2008 Ejerfreningen DOMUS VISTA PARK III Generalfrsamling Referat fra rdinær Generalfrsamling nsdag, den 26. marts 2008 Til stede Der deltg repræsentanter fra 51 lejligheder. Der var endvidere afleveret 9 fuldmagter.

Læs mere

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat.

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat. FU-knferencen 2014 På knferencens første dag var der temaplæg g -drøftelser m pædaggisk ledelse g sklens fælles pædaggiske g didaktiske grundlag (FDPG). På baggrund af resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Personaleafdelingen. Årsberetning for arbejdsmiljøet i Faxe kommune 2009

Personaleafdelingen. Årsberetning for arbejdsmiljøet i Faxe kommune 2009 Persnaleafdelingen Årsberetning fr arbejdsmiljøet i Faxe kmmune 2009 1 Indhld Indledning side 3 Sikkerhedslederens arbejdsmiljøregnskab, side 4-12 Krisehjælp g psyklgisk rådgivning side 4 Tilsyn fra Arbejdstilsynet

Læs mere