Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi"

Transkript

1 Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave 1 25 % Opgave 2 20 % Opgave 3 30 % Opgave 4 25 % I alt 100 % Til prøven er alle skriftlige hjælpemidler tilladt. Opgavebesvarelsen skal afleveres i henhold til skolens eksamensreglement jf. bekendtgørelse nr. 782 af 17. august onsdag den 13. oktober 2010 Kl Side 1 af 9

2 Introduktion Virksomheden COOL A/S er en dansk produktionsvirksomhed, hvis hovedaktivitet er produktion og renovering af auto- og industrikølere samt aircondition-anlæg. COOL A/S ejes ligeligt af brødrene Carl og Ole Laursen, som overtog virksomheden i 1990 efter deres far, som stiftede virksomheden i Virksomheden drives i en ejendom, som fortsat ejes af faderen. Der er 10 ansatte foruden de to brødre. Produkterne afsættes især på det danske marked til medlemmer af Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark. Autobranchens problemer har de senere år medført hård konkurrence om markedet, og COOL A/S har oplevet stagnerende omsætning. Virksomheden har p.t. en betydelig uudnyttet kapacitet, som man arbejder hårdt på at få udfyldt, bl.a. ved at forsøge at komme ind på markedet i det øvrige Skandinavien. Opgave 1 (25%) En af COOLs autokølere COOLSTREAM - sælges i øjeblikket kun til det danske marked. Prisen er fastsat til kr ,00 pr. stk. En netop afsluttet undersøgelse viser følgende sammenhæng mellem pris og mængde på det danske marked for COOLSTREAM: P = -0,30X hvor P er salgspris pr. stk., og X er den årlige afsatte mængde COOLSTREAM. Af vedlagte Bilag 1 fremgår sammenhængen mellem pris og afsætning på det danske marked. Grænseomkostningerne udgør kr. 380,00 og er konstante op til kapacitetsgrænsen på stk. pr. år. Opgave 1.1: Beregn den optimale pris og mængde COOLSTREAM på det danske marked. Beregn desuden hvor meget dækningsbidraget ændrer sig pr. år i forhold til den nuværende afsætning. Virksomheden har fra en norsk grossist modtaget en forespørgsel om levering af indtil stk. årligt til en pris af kr. 750,00. Ved salg til Norge påløber fragtomkostninger på kr. 10,00 pr. stk. COOLSTREAM, som skal afholdes af COOL A/S. Opgave 1.2: Beregn ud fra ovenstående oplysninger, om det vil være lønsomt at sælge COOLSTREAM til den norske grossist, og hvorledes dette i givet fald vil påvirke den gunstigste pris og afsætning på det danske marked. Side 2 af 9

3 Opgave 1.3: Beregn det samlede dækningsbidrag i henhold til løsningen i opgave 1.2 og forklar, hvilke andre forhold der bør tages i betragtning, før man beslutter sig til at sælge COOLSTREAM til den norske grossist. Opgave 2 (20%) Med baggrund i den stigende konkurrence har de to ejere af COOL A/S undersøgt mulighederne for at effektivisere produktionen. Der er afholdt kr i honorar til et rådgivende ingeniørfirma, som foreslår at COOL A/S indkøber en fuldautomatisk svejserobot. Svejserobotten koster 1,7 mio. kr. inklusiv opstilling og prøvekørsel. Brug af svejserobotten kræver at 2 af virksomhedens ansatte skal på et certificeringskursus som koster kr pr. deltager. Svejserobotten har en skønnet levetid på 5 år, hvorefter sælgeren har lovet at tage den tilbage for kr COOL A/S benytter en kalkulationsrente på 12% p.a. ved nyinvesteringer. Hvis svejserobotten anskaffes skønnes det at der årligt kan spares kr i arbejdsløn. Opgave 2.1: Beregn om investeringen er lønsom. Opgave 2.2: Beregn hvor meget COOL A/S mindst skal have for svejserobotten efter 5 år for at investeringen alt andet lige er lønsom. Opgave 2.3: Beregn de minimale årlige besparelser, som svejserobotten skal give anledning til for at investeringen er lønsom. Opgave 2.4: Forklar hvad der kan ligge bag en kalkulationsrente på 12% p.a. når COOL A/S betaler 7% p.a. på et tilbudt banklån til hele investeringen. Opgave 3 (30%) COOL A/S har samlet de seneste 3 års Årsrapporter i Bilag 2 og ønsker nu din assistance i forbindelse med en analyse af virksomhedens driftsmæssige udvikling i perioden. Tallene for 2010 fremkommer ved de første 3 kvartalers realiserede tal tillagt forventede tal for det sidste kvartal. Side 3 af 9

4 Opgave 3.1: Beregn nøgletallene for 2010 i Bilag 3. Opgave 3.2: Kommenter udviklingen i virksomhedens rentabilitet i perioden Såfremt der er behov herfor bedes supplerende nøgletal beregnet. Opgave 3.3: Kommenter udviklingen i virksomhedens indtjeningsevne i perioden Såfremt der er behov herfor bedes supplerende nøgletal beregnet. Opgave 4 (25%) Carl og Ole Laursen har udarbejdet nedenstående resultatbudget for 2011 (beløb i kr.) Nettoomsætning Råvareforbrug Arbejdsløn Variable omkostninger i alt Dækningsbidrag Gager Øvrige kapacitetsomkostninger Indtjeningsbidrag Afskrivninger -600 Resultat før finansielle poster 603 Finansielle omkostninger 0 Resultat før skat 603 Skat af årets resultat -151 Årets resultat 452 der overføres til egenkapitalen Samtidig har brødrene opstillet følgende forventninger til 2011: 1. Kunderne har en gennemsnitlig kredittid på 1 måned 2. Varelagres omsætningshastighed udgør 3 beregnet på baggrund af råvareforbruget. 3. Hos leverandørerne opnås en gennemsnitlig kredittid på løbende måned + 30 dage. Beregningsgrundlaget er varekøbet. Side 4 af 9

5 4. Der skal investeres 0,5 mio. kr. i nye maskiner, som betales kontant. Afskrivninger herpå er indregnet i resultatbudgettet. 5. Skatten af årets resultat betales i budgetåret. 6. Hele årets resultat overføres til egenkapitalen. Opgave 4.1: Udarbejd likviditetsbudget for 2011 efter beholdningsforskydningsmodellen. Opgave 4.2: Udarbejd budgetteret balance ultimo 2011 idet det kan forudsættes, at balanceposter, som ikke påvirkes af ovennævnte resultatbudget og forventninger, er uændrede fra ultimo Side 5 af 9

6 Sammenhæng mellem pris og afsætning af COOLSTREAM på det danske marked Bilag 1 Pris Afsætning Side 6 af 9

7 COOL A/S Forventet Resultatopgørelser (1.000 kr.) Nettoomsætning Råvareforbrug Arbejdsløn Variable omkostninger i alt Dækningsbidrag Gager Øvrige kapacitetsomkostninger Indtjeningsbidrag Afskrivninger Resultat før finansielle poster Finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat der overføres til egenkapitalen Bilag 2 Side 1 af 2 Side 7 af 9

8 Balancer pr (1.000 kr.) Forventet Bilag 2 Side 2 af 2 Driftsmateriel og -inventar Materielle anlægsaktiver i alt Råvarebeholdninger Tilgodehavender fra salg Øvrige tilgodehavender Tilgodehavender ialt Likvid beholdning Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Selskabskapital Overført overskud Egenkapital i alt Hensat til udskudt skat Langfristet fremmedkapital Langfristet fremmedkapital i alt Varekreditorer Kassekredit (maksimum 1.000) Gæld til Alfred Laursen Anden kortfristet gæld Kortfristet fremmedkapital i alt Passiver i alt Side 8 af 9

9 COOL A/S Bilag 3 Nøgletalsanalyse Forventet Analyse af rentabiliteten: Afkastningsgrad 17,90% 14,58% Aktivernes omsætningshastighed 2,11 2,73 Overskudsgrad 8,47% 5,33% Egenkapitalforrentning 58,82% 28,44% Analyse af indtægts- /omkostningstilpasningen: Overskudsgrad 8,47% 5,33% Dækningsgrad 38,43% 36,81% Indeks omsætning Indeks kapacitetsomkostninger Kapacitetsgrad 1,28 1,17 Analyse af kapitaltilpasningen: Aktivernes omsætningshastighed 2,11 2,73 Omsætningshastighed, debitorer 7,98 14,10 Omsætningshastighed, råvarelager 2,33 2,55 Omsætningshastighed, varekreditorer (varekøb) 4,92 13,95 Indeks omsætning Indeks anlægsaktiver Gældsandel (gæld excl. hensættelser) 70,83% 53,21% Side 9 af 9

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 5 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3

Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3 11. Regnskabsanalyse Opgave 11.1 Fra en attraktionsparks regnskaber for de foregående år foreligger der følgende sammentrængte regnskaber. Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3 Nettoomsætning 7.000

Læs mere

Skriftlig eksamen i Økonomistyring

Skriftlig eksamen i Økonomistyring Skriftlig eksamen i Økonomistyring 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave 1 30%

Læs mere

For det kommende år er der udarbejdet nedenstående dækningsbidragsbudget. DB-budget 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. I alt

For det kommende år er der udarbejdet nedenstående dækningsbidragsbudget. DB-budget 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. I alt 9. Budgettering Opgave 9.1 For det kommende år er der udarbejdet nedenstående dækningsbidragsbudget. 1000 kr. DB-budget 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. I alt Omsætning 1.000 1.200 1.100 1.200 4.500 - vareforbrug

Læs mere

Indledning - Grundlæggende erhvervsøkonomiske begreber

Indledning - Grundlæggende erhvervsøkonomiske begreber Indledning - Grundlæggende erhvervsøkonomiske begreber Denne ultrakorte gennemgang af de erhvervsøkonomiske grundregler er disponeret således: Indledning - Grundlæggende erhvervsøkonomiske begreber...

Læs mere

Hvad er virksomheden værd?

Hvad er virksomheden værd? HVAD ER VIRKSOMHEDEN VÆRD? 55 Hvad er virksomheden værd? Det er ikke muligt at beregne en pris på virksomheden, der er den "rigtige" værdi. En beregnet værdi vil afhænge af de vurderinger og forudsætninger,

Læs mere

Vejledende løsningsforslag til. Eksamensopgaven 26. februar 2010. i faget. Økonomistyring. på Akademiuddannelsen

Vejledende løsningsforslag til. Eksamensopgaven 26. februar 2010. i faget. Økonomistyring. på Akademiuddannelsen Emner SIde 1 af 11 Vejledende løsningsforslag til Eksamensopgaven 26. februar 2010 i faget Økonomistyring på Akademiuddannelsen Emner i opgavesættet: opgave 1 opgave 2 opgave 3 opgave 4 opgave 5 Optimering

Læs mere

Regnskabsanalyse KAPITEL 11. Afkastningsgrad. Aktivers omsætningshastighed. Overskudsgrad. Dækningsgrad. Omsætning. Samlede aktiver. Faste omk.

Regnskabsanalyse KAPITEL 11. Afkastningsgrad. Aktivers omsætningshastighed. Overskudsgrad. Dækningsgrad. Omsætning. Samlede aktiver. Faste omk. KAPITEL 11 Regnskabsanalyse Afkastningsgrad Overskudsgrad Aktivers omsætningshastighed Dækningsgrad Faste omk. Samlede aktiver mix i salg variable omk. pr. enhed salgs pris pr. enhed indextal anlægsaktiver

Læs mere

ERHVERVSØKONOMI 28. maj 2003 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte. Opgave 1: 40% Opgave 2: 20% Opgave 3: 20% Opgave 4: 20%

ERHVERVSØKONOMI 28. maj 2003 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte. Opgave 1: 40% Opgave 2: 20% Opgave 3: 20% Opgave 4: 20% 1 1 50 Aalborg Universitet HD-studiet l.del ERHVERVSØKONOMI 28. maj 2003 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte Dette opgavesæt består af4 opgaver, der vejledende forventes at indgå

Læs mere

Campingpladsen ejes og drives af et ægtepar først i fyrrene, som ikke har anden form for arbejde.

Campingpladsen ejes og drives af et ægtepar først i fyrrene, som ikke har anden form for arbejde. Projektopgave Campingpladsen "Morgenrøde" Budget 20x2 Pladsen, der er på 5,5 ha ligger i Jylland helt ned til Gudenåen. Det er en dejlig velindrettet campingplads med plads til 190 enheder ialt på hele

Læs mere

OPGAVER. VIRKSOMHEDSØKONOMI Efterår 2010 B5 - CSTBI2 - CSTBL2

OPGAVER. VIRKSOMHEDSØKONOMI Efterår 2010 B5 - CSTBI2 - CSTBL2 OPGAVER VIRKSOMHEDSØKONOMI Efterår 2010 B5 - CSTBI2 - CSTBL2 OPGAVE 1 De følgende 12 spørgsmål besvares ved at sætte X ud for det eller de korrekte svar. 01. En virksomheds regnskab indeholder følgende

Læs mere

Varighed: 3 timer VEJLEDENDE LØSNING. Common Size og Indeks analyser for regnskabsårene 1996 til 2000 (bilag 2 og 3)

Varighed: 3 timer VEJLEDENDE LØSNING. Common Size og Indeks analyser for regnskabsårene 1996 til 2000 (bilag 2 og 3) Vedlagt findes følgende materiale for Expedit-koncernen: Rådata for regnskabsårene 1996 til 2000 (bilag 1) Common Size og Indeks analyser for regnskabsårene 1996 til 2000 (bilag 2 og 3) Nøgletalsberegninger

Læs mere

VIRKSOMHEDSVURDERING. Firma A A/S 2013-08-07

VIRKSOMHEDSVURDERING. Firma A A/S 2013-08-07 VIRKSOMHEDSVURDERING Firma A A/S 213-8-7 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Værdi...3 Værdiansættelsesmodel... 5 Forudsætninger...5 Beregninger... 5 Forklaringer...6 Branchesammenligning...7 Prognosticeret

Læs mere

Finansiel Regning Løsninger

Finansiel Regning Løsninger Finansiel Regning Løsninger Opgave 18 Opgave 19 Opgave 20 Opgave 21 Opgave 22 Opgave 23 Opgave 24 Opgave 25 (Denne opgave er vanskelig) Vi skal først beregne hvor meget der skal stå på kontoen, den dag

Læs mere

Undervisningsnoter. Nr. September 2003. Erhvervsøkonomi. Christian Hjorth-Andersen

Undervisningsnoter. Nr. September 2003. Erhvervsøkonomi. Christian Hjorth-Andersen Undervisningsnoter Nr. 90 September 2003 "OPGAVER OG NOTER TIL ERHVERVSØKONOMI" Erhvervsøkonomi Christian Hjorth-Andersen Københavns Universitets Økonomiske Institut Studiestræde 6 DK-1455 København K.

Læs mere

Tillæg til opgavesamlingen Økonomistyring for AkademiMerkonomer

Tillæg til opgavesamlingen Økonomistyring for AkademiMerkonomer Tillæg til opgavesamlingen Økonomistyring for AkademiMerkonomer 4. Grundlæggende lagerteori Opgave 4.1 Handelsvirksomheden A/S CRABEN, Frederikshavn Man forhandler i denne virksomhed bl.a. dressingen AROMATIC.

Læs mere

HDR - TVÆRFAGLIG PRØVE, JUNI 2004 Side 1 af 9 LØSNINGSFORSLAG

HDR - TVÆRFAGLIG PRØVE, JUNI 2004 Side 1 af 9 LØSNINGSFORSLAG HDR - TVÆRFAGLIG PRØVE, JUNI 2004 Side 1 af 9 OPGAVE 1 Spørgsmål 1.1 T500 T600 T900 Okt. Nov. Dec. Okt. Nov. Dec. Okt. Nov. Dec. Lager primo 200 450 700 500 250 250 240 390 240 + produktion 1.250 1.250

Læs mere

ERHVERVSØKONOMI august 2001 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte

ERHVERVSØKONOMI august 2001 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte .., 122 l Aalborg Universitet HD-studiet l.del ERHVERVSØKONOMI august 2001 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte Dette opgavesætbestår af 4 opgaver, der vejledende forventes at indgåi

Læs mere

Peter Ove Christensen og Bjarne Graabech Sørensen. Opgavesamling. til. Virksomhedens Finansiering

Peter Ove Christensen og Bjarne Graabech Sørensen. Opgavesamling. til. Virksomhedens Finansiering Peter Ove Christensen og Bjarne Graabech Sørensen Opgavesamling til Virksomhedens Finansiering Institut for Regnskab, Finansiering og Erhvervsjura Syddansk Universitet 2001 Forord Nærværende opgavesamling

Læs mere

HD-studiet l.del ERHVERVSØKONOMI. 31.maj 2006. eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte

HD-studiet l.del ERHVERVSØKONOMI. 31.maj 2006. eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte 20J' 1 HD-studiet l.del ERHVERVSØKONOMI 31.maj 2006 eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte Dette opgavesætbeståraf4 opgaver, der vejledende forventes at indgå i bedømmelsen afden samlede

Læs mere

Undervisningsnoter. September 2004. Opgaver og noter til Erhvervsøkonomi. Chr. Hjorth-Andersen. Fag: Erhvervsøkonomi

Undervisningsnoter. September 2004. Opgaver og noter til Erhvervsøkonomi. Chr. Hjorth-Andersen. Fag: Erhvervsøkonomi Undervisningsnoter 92 September 2004 Opgaver og noter til Erhvervsøkonomi Chr. Hjorth-Andersen Fag: Erhvervsøkonomi ØKONOMISK INSTITUT KØBENHAVNS UNIVERSITET Studiestræde 6 DK-1455 København K www.econ.ku.dk

Læs mere

Virksomheders regnskaber

Virksomheders regnskaber Jan Steensen Virksomheders regnskaber - fra budget til årsregnskab Andrico 1 VIRKSOMHEDERS REGNSKABER - fra budget til årsregnskab 1. udgave, 2001 2001 af Forlaget Andrico og Jan Steensen Layout og illustrationer,

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

DATO: 21. MAJ 2015 INDHOLD

DATO: 21. MAJ 2015 INDHOLD CASEEKSAMEN Erhvervsøkonomi NIVEAU D DATO: 21. MAJ 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på

Læs mere

Økonomisk styring og virksomhedsanalyse 2009 Copyright Academica

Økonomisk styring og virksomhedsanalyse 2009 Copyright Academica Input Transformation i virksomheden Output Figur 1.1 Forenklet input-output model Antal virksomheder i 2006 180.000 160.000 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 Enkeltmandsfirma Interessentskab

Læs mere

Eksempel på en fremskrivning for en Stadeplads i hallen beliggende på Papirøen i forbindelse med etablering af konceptet Copenhagen Street Food

Eksempel på en fremskrivning for en Stadeplads i hallen beliggende på Papirøen i forbindelse med etablering af konceptet Copenhagen Street Food Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Eksempel på en fremskrivning

Læs mere

Afsluttende projekt. Nøgletal, og deres forbindelse til virksomhedens interessenter, samt den direkte forbindelse til ledelsesberetningen.

Afsluttende projekt. Nøgletal, og deres forbindelse til virksomhedens interessenter, samt den direkte forbindelse til ledelsesberetningen. Afsluttende projekt HD 1. del Forfattere: Daniel Zacher (DS86175) Rasmus Laursen (RL86188) Vejleder: Christoffer Kristensen Afsluttende projekt Nøgletal, og deres forbindelse til virksomhedens interessenter,

Læs mere