Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 202 Offentligt. Flov og skuffet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 202 Offentligt. Flov og skuffet."

Transkript

1 Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 202 Offentligt Flov og skuffet. Er 2 ord, jeg vil bruge i dette indlæg. Da jeg læste interviewet med rigspolitichef Torsten Hesselbjerg, bragt i Ekstrabladet den 12. januar 2008 og som efterfølgende var klippet ud og hængt op her på Svendborg politistation, blev jeg utrolig flov på politiets vegne. Jeg ved selvfølgelig ikke om udtalelsen om ikke at spilde tid på cykeltyverier, og at det nærmest ville være en tjenesteforsømmelse, hvis man gjorde var en uoverlagt bemærkning eller fremsat i sjov, men jeg går selvfølgelig ud fra, at han er korrekt citeret. Det er en udtalelse, der også er faldet mange politifolk for brystet, og det er i al fald ikke noget, der på nogen måde øger respekten for rigspolitichefen snarere tværtimod. Jeg er udmærket klar over, at cykeltyveri ikke har en særlig høj prioritet i politiets sagsbehandling, men politiet modtager altså anmeldelser og anholder da også af og til gerningsmænd i disse sager. Jeg er nu ganske sikker på, at den enlige mor, som jeg, hver morgen når jeg kører på arbejde, ser møjsommeligt træde i pedalerne med en påhængsvogn med et par børn på slæb og som måske ikke har råd til en ny cykel, hvis hendes blev stjålet, fortsat kan have tillid til, at vi i al fald her hos Svendborg politi uanset rigspolitichefens mening - vil behandle et cykeltyveri seriøst. Det har vi jo også pligt til ifølge både Retsplejeloven og Politiloven og vi skulle jo gerne fortsat kunne vise os værdige til den agtelse og tillid, som vores stilling som politifolk kræver ik`sandt? Man skal også tænke på, at mange menneske måske kun en gang i livet har brug for politiet, og så skal de selvfølgelig også tages seriøst og behandles ordentligt. Hvis ikke vi gør det, kan vi jo ikke forvente, at borgeren står klar med oplysninger til os, hvis vi har brug for deres hjælp i opklaringsarbejdet. Jeg vil da gerne, selv om han nødig vil beskyldes herfor jf. hans udtalelser i ovennævnte avisartikel, beskylde rigspolitichefen for at være verdensfjern, når han påstår, at politiet i dag aldrig kører ud uden et præcist formål, og at den fri patrulje ikke findes mere. Hvad i alverden tror han, at det kørende beredskab og færdselspatruljer laver, når ikke de lige er optaget af bestemte opgaver eller rapportskrivning og lignende. Jo, de kører såmænd fri patrulje ude i landskabet og fanger spritbilister, indbrudstyve, hærværks-og voldsmænd og skriver færdselslovs- ordensbekendtgørelses- narkotika- og våbenlovsovertrædelser m.v. i stor stil, foruden den præventive virkning ved patruljernes synlighed. I forbindelse med den ovennævnte artikel har jeg endnu ikke mødt eller talt med en eneste politikollega, der stort set ikke havde andet en hovedrysten til overs for rigspolitichefens udtalelser. Det virker i hvert fald for mig som om, at det slet ikke er gået op for ham, hvor alvorlig situationen er i forbindelse med politireformen. Han skulle faktisk prøve at komme en tur i virkelighedens verden på en politistation i en måneds tid og køre med i beredskabet og være med som sagsbehandler i de forskellige afdelinger så kunne det da være, at alvoren omsider gik op for ham. Hvis rigspolitichefen i øvrigt tror, at han fortsat har landets mest loyale medarbejdere, så kan han godt tro om igen. Det er i al fald min opfattelse, at særdeles mange politifolk ikke synes, at man skylder hverken den øverste ledelse i rigspolitiet eller for den sags skyld politikerne noget. Vores lønninger er både i forhold vores arbejdsområde og det private arbejdsmarked ikke rimelige. På det private arbejdsmarked, hvor frynsegoder som f.eks. billige hjemmecomputere, internet, mobiltelefoner, medarbejderaktier, billige eller gratis madordninger på arbejdspladsen, gratis eller kun delvis egenbetaling til f.eks. massage eller

2 zoneterapi i arbejdstiden, gratis kaffe, frugt o.sv., findes som skjult løn, findes sådan noget mig bekendt ikke i staten, og det er da vist nok af både vores arbejdsgiver og Politiforbundet helt glemt modregnet som nogle krav, vi burde kompenseres for på lønsiden. Vores arbejdsforhold er absolut ikke noget at råbe hurra for, og personalepleje er et for politiet stort set ukendt begreb. Men vi er til gengæld særdeles loyale indbyrdes over for hinanden og står last og brast, når det er nødvendigt i de mange vanskelige situationer og større opgaver, politiet skal løse, og f.eks. også når det er nødvendigt at komme på arbejde, fordi en kollega er blevet syg her drejer det sig jo bl.a. om vores egen sikkerhed, og at vi er tilstrækkeligt antal folk på arbejde i hverdagen til at løse alle de forskellige og i nogle tilfælde farlige opgaver. Den loyalitet kan måske bedre beskrives som det, der i daglig tale kaldes korpsånden. Jeg ved ikke om rigspolitichefen og den øverste ledelse i rigspolitiet, samt politikerne i øvrigt ikke har hørt på vandrørene, hvad der rører sig ude i politikredsene, ikke kun i forbindelse med politireformen, men også vores lønninger og det er absolut ikke tilfredshed, skulle jeg hilse og sige. Men det nytter altså ikke noget at blive ved at vende det døve øre til. Hvis ikke man hører efter, risikerer man nemlig inden for et par år at ikke at have det antal medarbejdere, som er nødvendigt for, at politiet kan fungere ordentligt. Et gammelt ordsprog siger: Man kan tvinge hesten til truget, men man kan ikke tvinge den til at drikke. Jeg kan da godt oplyse, at der er mange af de yngre politifolk her i Svendborg, som kraftigt har overvejet at søge uden for nummer og få sig et andet arbejde - og det gælder ikke kun i Svendborg, men over hele landet. De fleste har i forvejen en anden uddannelse og vil ikke, som situationen er på arbejdsmarkedet i dag, have besvær med at få et andet arbejde, både til bedre lønninger, arbejdsforhold og ikke mindst personalepleje, hvilket jo er noget mange firmaer i dag har indset nødvendigheden af, hvis man vil holde på sine medarbejdere. Som mange af mine kolleger også har givet udtryk for: Før politireformen havde vi i Svendborg en særdeles velfungerende politistation med en af landet højeste opklaringsprocenter igennem flere år det har vi så absolut ikke mere. Jeg tror såmænd ikke, at nogen i politiet som sådan har noget imod en politireform, og jeg er selv glad for den funktionsstilling, jeg har fået i særlovsafdelingen her i Svendborg og har gode og heldigvis også - endnu da i et vist omfang forholdsvis positive medarbejdere. Men jeg er skuffet over politireformen indtil nu, og det er der rigtig mange politifolk, der er. Det kan ikke nytte noget, at man vil lave en reform, hvis penge og personale ikke følger med. Hvordan kan man forlange af den øverste politiledelse på f.eks. Fyn, som har de bedste intentioner, at de skal kunne gennemføre en reform med et tilfredsstillende resultat, når penge og personaleressourcer ikke følger med. Så vidt jeg ved, mangler vi her på Fyn i forhold til vores normering før politireformen politifolk og det kan altså mærkes. Så kære rigspolitichef giv os noget mere personale til at fylde hullerne ud vi har brug for dem! I forbindelse med reformen blev det besluttet, at personalet i beredskabet ikke som tidligere skulle have vagt hver 2. week-end, men kun hver 3. week-end. Det synes jeg er helt i orden, men de manglende vagter skal så sponsoreres af personale fra andre afdelinger, så det koster altså. Desuden skal vi jo også sponserere vagter til vagtcentralen i Odense, efterforskningsvagt, anmeldelseskontor og call-center. I politikreds Midt-Vest-Jylland skal de oven i købet sponserere vagt til beredskabet hver dag. Hvis jeg f.eks. har en eftermiddagsvagt fredag-lørdag-søndag i beredskabet, skal jeg minimum afholde 2½ fridage den følgende uge og så har jeg i øvrigt vagt hver 4. week-end. Men hvem passer så mit arbejde for der er ikke ressourcer i beredskabet til at hjælpe. Derudover skal vi

3 også 1 til 2 gange om måneden sponsorere vagter på vores lokale anmeldelseskontor, samt af og til vagter på Ærø så enhver kan sige sig selv, at vi så mangler nogle dage på vores normale arbejdsplads og der kommer altså ingen og tager af vores sagsbunker. Det ovennævnte gælder selvfølgelig også i alle andre afdelinger, der også skal levere de såkaldte sponsorvagter. Det er i den grad demoraliserende for den enkelte kollegas faglige stolthed og ansvarlighed for sit arbejde, når man kan se sagsbunkerne vokse dag for dag, fordi man skal levere sponsorvagter til beredskabet, men ikke kan få hjælp den anden vej, fordi ressourcerne mangler. Jeg er desværre ikke i tvivl om, at vi inden for det næste års tid vil opleve kolleger blive langtidssygemeldte grundet stress. Når man hvilket gælder for langt de fleste politifolk - er meget ansvarsfuld og pligtopfyldende over for sit arbejde, men ikke føler, man kan nå at lave hverken en ordentlig sagsbehandling grundet sagsbehandlingsfrister, eller lave en ordentlig efterforskning, både grundet manglende resuorcer, men også fordi man skal levere sponsorvagter, vil det på et tidspunkt påvirke den enkelte kollega. Prøv bare at spørge f.eks. mine kolleger i Rudkøbing. De skulle oprindeligt have været 4 mand, men er kun 2. De har ganske vist en 3. mand til låns fra min afdeling, men han er der stort set ikke, da han også er meget involveret i Fyns Politiforening og nu også er ved at forberede uddannelse af kolleger i forbindelse de nye færdselsregler omkring medicin- og narkotikapåvirkede personer i trafikken. Jeg har i min afdeling rent ud sagt til kollegerne, at jeg håber, at de er så fornuftige at tage sig et par sygedage og slappe af og komme ovenpå igen, hvis de selv føler, at deres arbejdssituation begynder at påvirke dem i negativ retning. Hellere det end at se en langtidssygemeldt kollega grundet stress. Det kan da for pokker ikke komme bag på hverken politiledelsen eller politikerne, at når det samlede beredskab nu kun skal have vagt hver 3. week-end, så koster det altså personale en`mas i den anden ende. Ingen af vi almindelige politifolk fatter, hvorfra man vil få de mand mere frigjort til patrulje, man snakker om. Nu forlyder det pludselig, at det først slår igennem i år 2011, når reformen er gennemført men mig bekendt er og bliver der ikke ansat yderlige en masse politipersonale det, der reelt foregår - som jeg ser det er Tordenskjolds soldater om igen - også i fremtiden. Både nu og formentlig også fremover er jo det bare sponsorvagterne der leverer varen men såfremt der er noget, jeg har misforstået, vil jeg da gerne orienteres om, hvor alt det personale skal komme fra medmindre man har til hensigt at ansætte en masse kontorpersonale (som vi i øvrigt også har mangel på) til at udføre administrativt politiarbejde, f.eks. sagsbehandling i min særlovsafdeling med stillingtagen til en sags behandling med relevant rapportindhold, såsom er nødvendig efterforskning foretaget, nødvendige erklæringer indhentet og meget andet. Det vil da komme til at koste en hel del uddannelse til de pågældende, hvis de skal have den nødvendige politifaglige indsigt. I min afdeling har vi grundet manglende personaleressourcer ikke mulighed for f.eks., som vi er pålagt i forbindelse med reformen, at ordne forkyndelser til Retten/Fogedretten, anholdelser og transport til/fremstilling i Retterne og inddragelse af nummerplader og udstedelse af bødeforelæg i forbindelse manglende syn, forsikring og vægtafgift på registreringspligtige køretøjer. Men når nu rigspolitichefen mener, det nærmest ville være tjenesteforsømmelse at

4 behandle sager om cykeltyveri, er jeg da ganske fortrøstningsfuld så kan vi da ikke få en tjenestemandssag på halsen for langsommelig sagsbehandling i sådanne ligegyldige sager?? I Svendborg vil vi dog gerne behandle alle slags sager og være ansvarsfulde i opgaveløsningen, og heldigvis har vi et godt samarbejde med ledelsen for og personalet i det kørende beredskab, der tager disse ting med som en slags venstrehåndsarbejde, når de ikke er bundet af opgaver og kører fri patrulje. De kommer så samtidig ud i yderområderne i patruljedistriktet, og på den måde er vi trods alt også med til bl.a. oven i købet at opfylde politireformens mål om politiets synlighed og sikre, at pålagte opgaver bliver udført også selv om de ikke har stor prioritet. I Svendborg skal de forskellige afdelinger deles om et vist antal både uniformerede og civile køretøjer. Dem har vi også mangel på, og gang på gang står kolleger og kan ikke få en bil for at køre ud til nødvendig sagsbehandling/efterforskning. Vores pedel var 2 gange i sidste uge ude for, at han ikke kunne få en bil til den daglige posttur så han kørte loyal som han er (men jeg forstod det ikke) - postturen i sin private bil, da han ikke kunne nå at rekvirere en taxa. Han burde have ladet post være post. Mon embedet ville give ham kilometerpenge for det jeg tillader mig at tvivle og han ville i øvrigt nok heller ikke ansøge herom, dertil er han nemlig alt for loyal og ansvarsfuld over for sit arbejde. Vores politipensionister, som kører med arrestanter og bevogter i Retten, ved besøg i fængsler m.v., skal også låne af de biler, vi har til rådighed. De har nu søgt om deres egen, så de ikke hver gang skal farte rundt i afdelingerne for at låne en bil i sidste øjeblik - men den tvivler jeg da på, at de får, for der er nok ikke råd. Vi er nemlig netop blevet tildelt en ny patruljevogn, som kun har kørt ,- km., og sæderne er gennem flere års brug slidte og dårlige til ubehag for vores rygge. Selv om der af og til opstår fejl på den, sendes den blot til reparation, for reparationskontoen er og har i al den tid jeg i snart 37 år har været i politiet tilsyneladende bundløs. Jeg og mange andre fatter ikke, at man ikke kan få det antal køretøjer stillet til rådighed, man har brug for, og at vi skal køre i gamle udslidte biler med bl.a. dårlige sæder, og hvoraf en stor del har kørt langt over km. Det ville da være mere fornuftigt at skifte bilerne ud, når de havde kørt højst ,- km. Så ville embedet stadig kunne få nogle penge for dem, og personalet kunne få nogle ordentlige og tidssvarende biler at køre i. I forbindelse med politireformen har man valgt stort set at fjerne alt, hvad der før hed nærpoliti, og landpolitiet følger formentlig efter ad åre. Det er nok en af de største fejl, man har begået i forbindelse med politireformen. I Svendborg havde vi en særdeles velfungerende nærpolitiafdeling, hvor kollegerne i deres respektive områder kendte de kriminelle, og de unge mennesker, der var i fare for at komme ud i kriminalitet. De fik uvurderlige oplysninger i lokalområderne til brug i opklaringsarbejdet og gjorde en stor kriminalpræventiv indsats, ligesom den nærbetjent, som var i Svendborg bycentrum var særdeles tryghedsskabende, vellidt og respekteret i bybilledet, både af de handlende, men også af hans klientel. Det kom til udtryk ved, at de ved hans overgang til lokalpolitiets anmeldelseskontor overraskede ham med en uhøjtidelig reception på et lokalt værtshus med bl.a. kagemand og vingaver, givet af netop hans klientel. Det siger ikke så lidt om en nærpolitimands betydning, men det har de kloge politireformanter valgt enten ikke at forstå, eller også er de dummere end politiet tillader. Nu er der en enkelt politimand sat af til primært det kriminalpræventive arbejde. Tror man virkelig, at han kan gøre 5-6 mands arbejde for det kørende beredskab stiller jo ikke

5 patruljevognen og går rundt og snakker hyggeligt med borgerne - som i gamle dage som rigspolitichefen udtrykker det i sit interview i Ekstrabladet for dengang skete der jo ikke en skid sammenlignet med i dag. Det kan jeg da godt fortælle ham, at der så sandelig gjorde kriminaliteten er med tiden bare blevet hårdere og respekten for politiet og myndigheder i øvrigt mindre. I 12 år kørte jeg patrulje på 3-skift, og efter jeg blev vagthavende, kørte jeg også ind imellem patrulje, så jeg kunne følge med i udviklingen på gadeplan så jeg ved nok lidt mere om det, end rigspolitichefen gør. Men vi tog os dengang også tiden til ind imellem at gå en fodpatrulje og snakke med folk, for dengang var der ikke nærpoliti i det omfang, der senere blev. I Svendborg havde vi før politireformen en 0-tolerance vedrørende butikstyve. Det vil sige, at man kørte ud til hver enkelt anmeldelse om butikstyveri, og pågældende blev så sigtet på stedet eller eventuelt anholdt og indbragt, alt efter sagens karakter. Hvis der var tale om mindreårige, blev de altid indbragt til politistationen og forældrene underrettet for afhentning og en præventiv samtale med deres børn. I dag skal beredskabet ikke som før køre ud til disse sager, medmindre der er problemer, f.eks., at butikstyven er voldsom eller ikke kan identificere sig. Nej, i responstidens hellige navn skal beredskabet sandelig ikke beskæftige sig med en ordinær butikstyv sæt nu, der kom en opgave, der krævede kørsel med responstid på. Det er jo i øvrigt også et af de delmål, der skal opfyldes for, at vores chefer kan få deres bonusløn. I stedet får butikstyven lov at gå efter at have oplyst navn m.v., og den forurettede kan så besvære sig med at sende en skriftlig anmeldelse til politiet. Når den så efter et par dage eller flere via Odense når frem til Svendborg, og en kontoransat har registreret og skrevet anmeldelsen, ja så kan bl.a. gamle garvede politifolk i stedet for at bruge tiden på efterforskning af mere alvorlige forbrydelser (når de da ikke lige er på sponsorvagt eller afspadserer fridage) bruge tiden på at kontakte butikstyven enten telefonisk eller personligt (altid ved mindreårige) og gøre rapportarbejdet færdigt. Arbejde som kunne være gjort i en arbejdsgang, hvis man forvaltede ressourcerne ordentligt. Nu har jeg så netop i dag den 7. februar - erfaret, at der i forbindelse med den skriftlige anmeldelse af et butikstyveri i mange tilfælde blot udfærdiges en rapport og udsendes et bødeforelæg til butikstyven, uden at pgl. er sigtet og afhørt en sagsgang, der angiveligt har stået på gennem mange år i Odense. Hvis det er rigtigt, må jeg sige, at det krænker min retsbevidsthed, og det er da vist ikke helt efter Retsplejelovens bestemmelser?? Hele den kriminalpræventive indsats i forbindelse med såvel nærpolitiindsats som butikstyveri er totalt gået fløjten og det vil på langt sigt formentlig medføre flere kriminelle det er rent til grin - sikket ressourcespild og det bliver i al fald dyrt for samfundet på langt sigt. Jeg har så sent som i dag den 4. februar - talt med en SSP-konsulent fra Svendborg kommune, hvor man allerede nu 2 måneder efter vi startede de nye afdelinger i Svendborg kan begynde at se det negative resultat af den manglende kriminalpræventive indsats, netop fordi der ikke længere er et nærpoliti ude i områderne til at føre tilsyn med de unge, der er i fare for at komme ud i kriminalitet og gribe ind i tide. Hvordan mon det så ser ud om 1 år? Ressourcespild kan man også tale om i forbindelse med, at vagthavendefunktionen fra de enkelte stationer på Fyn blev samlet under en vagtcentral i Odense som i de øvrige politikredse i øvrigt. Jeg ønskede ikke selv at komme til Odense, men forblev heldigvis i Svendborg i en funktionsstilling i Særlovsafdelingen. Så vidt jeg er orienteret, er der nu flere folk om at klare opgaverne i vagtcentralen end vi tidligere var udnævnte mellemledere/vagthavende på hele Fyn. Som vagthavende sad vi oftest alene på stationerne i mange timer og klarede alle telefonopkald, samt styrede vores patruljer

6 til opgaver og sørgede for, at sagsbehandling og rapporter var i orden, førte tilsyn med anholdte o.s.v. I dag har vi et centralt call-center i Odense, hvor alle telefonopkald til politiet indgår ligesom i de øvrige politikredse. Men det fungerer mildt sagt meget dårligt enten kan folk ikke komme igennem på telefonen (f.eks.: efter 3 dages forgæves opkald fra Ringe dyreinternat om en optaget hund, valgte personalet at tage til Svendborg for at komme i personlig kontakt og jeg har hørt om mange andre lignende tilfælde senest med min hustrus moster, der måtte opgive at komme igennem til Københavns politi for at indgive en tyverianmeldelse), ligesom call-centret omstiller mange samtaler til den forkerte station eller person, formentlig fordi man ikke kender områderne godt nok, og fordi de lokale numre til den enkelte kollega/kontoransatte ikke er opdateret eller sendt forkert ud til det enkelte kontor. Det gør det heller ikke bedre, at call-centret ikke må stille ikke-hastende opkald ind til vagthavende på vagtcentralen, eller i øvrigt ikke kan finde den person, en kunde bør henvises til. Jeg har f.eks. flere gange været udsat for, at folk ved telefoniske henvendelser omstillet til mig har fortalt: nu er du den 5. eller 6, jeg er blevet omstillet til det er en kundeservice, vi simpelthen ikke kan være bekendt. Problemet på call-centret er bl.a., at der ikke er nok politiuddannet personale, som kan tage stilling til en anmeldelse, og hvad skal det stakkels personale så gøre, når vagthavende kun vil modtage hastende/vigtige opkald. Det tog vi os altså også af i min tid som vagthavende, og ikke bare affejede folk med: ring til den lokale station i morgen eller det kan vi desværre ikke gøre noget ved hvilket en borger henvendte sig så sent som i dag den 1. februar - til en kollega og mig under vores patrulje men han fik af os den hjælp og vejledning, han havde behov for og vi skal nok gøre noget ved sagen selv om det ikke en gang var så alvorligt som et cykeltyveri. Døgnrapporten fra vagtcentralen er og som den også var før i tiden et meget vigtigt arbejdsredskab dels til orientering om det passerede i et døgn, men også til opfølgning og mulig efterforskning i sagerne. Her oplever vi gang på gang, at ting ikke er anført desværre også et par gange i forbindelse med ganske alvorlige sager. Man overser at iværksætte efterforskningsskridt i anmeldte forbrydelser det har jeg desværre selv et særdeles kedeligt eksempel på eller folk bliver - ved anmeldelse uden for anmeldelseskontorenes åbningstid om f.eks. indbrud i deres hus - henvist til at anmelde forholdet næste dag til det lokale politi, og man har trods et flådestyringssystem og GPS i patruljevognen tilsyneladende ikke styr på, hvor patruljerne befinder sig. Det er helt fint, at vi kan få en melding på GPS-en og via den guides frem til et gerningssted, og at vi kan kontaktes på vores mobiltelefoner og orienteres om en opgave men hvad er det mange gange værd, når det ikke kommer ud over vores radio, så andre patruljer kan være orienteret om, hvad der foregår og melde sig, hvis de ligger nærmere et aktuel gerningssted eller kan assistere i øvrigt ved behov. Når vi i gamle dage mødte i beredskabet til briefing ved vagtstart, gennemgik vi døgnrapporten og fik en fælles snak om det passerede, hvor der ofte mange gange kom guldkorn til brug i enten ordens- eller kriminalpolitiets sagsbehandling og efterforskning. Det sker ikke i dag, hvor vi over telefonen får en overfladisk briefing for hele Fyn og rent ud sagt vi kan stort set ikke bruge det til en skid. I stedet udskriver jeg selv, når jeg har sponsorvagt en døgnrapport for blot at være nogenlunde orienteret. Resourcespild kan man også tale om ved anholdelser af berusere, hærværks- og voldsmænd, spritbilister, indbrudstyve, anholdte til Fogedret m.v., idet de, når der ikke er plads i Svendborg arrest, næsten altid skal transporteres til Odense, fordi der ikke længere er personale

7 (vagthavende) på lokal-politistationerne, medmindre den åbnes fra hovedstationen med en vagthavende. Ofte medfører disse anholdelser, at den anholdte måske næste dag skal transporteres retur til Svendborg for afhøring/fremstilling i Retten eller lignende. Det er dybt go`nat og ressourcespild i den grad, for de patruljer, der transporteret en anholdt, kan medmindre det er en særdeles alvorlig sag jo ikke involvere sig i andet. Og det forgår sådan over hele landet men i det mindste kan borgeren så se en politibil køre forbi ude på vejen og opfylde synlighedskriteriet men vel at mærke en ineffektiv patrulje. Manglende ressourcer gjorde også, at det, der skulle have været en døgnbetjent lokalstation i Fårborg/Midtfyn kommune med station i Ringe, endte med at blive en station uden et døgnberedskab, som var den oprindelige tanke. Jeg fatter ikke, at man så ikke valgte at tilføre dette personale delvis til det kørende beredskab og med resten bibeholde et par understationer med f.eks. 4 mand i hhv. Fåborg og Ringe. Uden for normal arbejdstid dækkes området stort set af beredskabet fra Svendborg men der har man også skåret på natberedskabet søndag, mandag og tirsdag. Færdselsafdelingen i Odense (tidligere rigspolitichefens færdselsafd.) er pt. i Odense, men skal flytte til Nyborg. Alle tjenestehunde (vi havde en velfungerende og dygtig hundeafdeling med 7 mand i Svendborg, som også deltog i alle politiopgaver ikke kun hundeopgaver) er nu samlet i en hundeafdeling med udgangspunkt i Odense. Det havde dog været mere fornuftig at samle færdselsafdeling og tjenestehunde i Ringe, hvor de havde haft stort set centrum på Fyn som udgangspunkt og samtidig kunne sikre, at der også uden for normal arbejdstid var en god politidækning i Fåborg/Midtfyn, idet de jo ved kørsel til og fra stationen uvægerligt også kom ud i lokalområdet, og vi ville også i Svendborgområdet være sikret en bedre assistancemulighed. Jeg er sikker på, at dette ville have været modtaget med kyshånd af de, der i Svendborg kører det reducerede natberedskab på ugens første dage, for vi har desværre flere eksempler på, at der ikke - som ellers lovet har været en back-up -patrulje, når den lokale patrulje har været optaget af andre opgaver eller kunne have behov for assistance i øvrigt. Men det var så i øvrigt også noget af det jeg tilsyneladende berettiget ifølge kollegerne - frygtede, da vores hundeafdeling blev flyttet til Odense, og der dermed også blev skåret 7 mand i vores lokale beredskab. På Ærø har man også opsagt de gamle aftaler vedrørende landbetjentene, hvilket er ensbetydende med, at der stort set ikke er politi på Ærø på hverdage efter kl til næste morgen, for den enkelte mand, der er tilbage, må ikke iflg. Arbejdstilsynet rykke ud til en opgave af eventuel voldsom karakter, hvis han er alene det skal der mindst 2 mand til Men pyt så rekvirerer man bare en helikopter til at flyve assistance over til Ærø. Det har jo så i øvrigt også betydet, at vi her i Svendborg skal levere sponsorvagter til nattjeneste på Ærø i weekenderne med stor opsparing af frihed for den enkelte kollega, som skal assistere og den frihed skal han så afspadsere i den afdeling, han normalt er tilknyttet. Er det fornuftig politik og sikkerhedsmæssigt forsvarligt for politipersonalet på Ærø? Det var en lang omgang med mange negative bemærkninger, som bl.a. er udledt af den negative stemning, der er blandt personalet i Svendborg omkring hele politireformen, og det kan da godt være, at nogle i politiledelsen får morgenkaffen i den gale hals. Man siger, at sandheden er ilde hørt. Jeg skal pointere, at hele dette indlæg udelukkende står for egen regning, men er inspireret af de frustrationer og den negativitet, der pt. er

8 omkring politireformen og det er ikke kun i Svendborg, det kommer til udtryk, men når man taler med kolleger over hele landet. Sandheden er, at rigtig mange kolleger føler, at man med det, man har lavet med de nye afdelinger, hvor man er pålagt sponsorering af vagter i beredskab, anmeldelse, vagtcentral, efterforskning, call-center m.v. med følgende afspadsering, simpelthen ikke kan nå og følge med i de andre opgaver, man har og herunder også udføre den nødvendige efterforskning det gælder såvel min egen afdeling for særlov med understation i Rudkøbing og på Ærø, samt afdelingerne for straffelov, vold og personfarlig kriminalitet. Flere kolleger har rent ud sagt givet udtryk for, at på et tidspunkt vælter læsset. Selv føler jeg det som at være med i eventyret om Kejserens nye klæ`r, bare i en moderne udgave. Jeg vil opfordre vores ledelse og politikerne til endnu en gang at trække i arbejdstøjet og give os de værktøjer og ressourcer, vi har brug for og Rom blev som bekendt ikke bygget på en dag. Hvis vi får de fornødne pengemidler og personaleressourcer, så tror jeg faktisk også, at Politireformen på sigt kan blive en succes i modsat fald ender det som i Pompeji nemlig med en katastrofe for dansk politi og det kan hverken befolkningen eller politiet være tjent med. Palle Pedersen, vicepolitikommissær Fyns politi, Svendborg PS.: her den 5. februar har jeg via en fængselsfunktionær erfaret, at Kriminalforsorgen i Jylland har lukket 3 arresthuse. Før politireformen var landets arresthuse stort set altid fyldte og overbelagte, og f.eks. her i Svendborg var det ikke usædvanligt af og til at køre en anholdt til Sønder-eller Nordjylland for anbringelse, fordi vores arrest også var overfyldt. Men det kan da godt være, at de kriminelle har fundet ud af, at kriminalitet betaler sig ikke for det kan da ikke skyldes manglende efterforskning grundet tidsnød og manglende resourcer hos alle de politifolk, der også skal sponserere vagter i beredskab m.v.?? Vi er jo 15 o/o mere på gaden end før politireformen ifølge rigspolitichefen!!!

Jeg skal meddele følgende:

Jeg skal meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 8. juli 2002 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 29. oktober 2001 af detentionen i Hillerød. I rapporten bad jeg Politimesteren i Hillerød og Justitsministeriet

Læs mere

Politidirektøren har oplyst at mine bemærkninger med hensyn til indbringelsen til politistationen vil blive efterlevet.

Politidirektøren har oplyst at mine bemærkninger med hensyn til indbringelsen til politistationen vil blive efterlevet. 1/6 Den 19. marts 2007 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 19. september 2006 af detentionen på politistationen i Skive. I rapporten bad jeg Midt- og Vestjyllands Politi og Justitsministeriet

Læs mere

Man føler sig lidt elsket herinde

Man føler sig lidt elsket herinde Man føler sig lidt elsket herinde Kirstine er mor til en dreng med problemer. Men først da hun mødte U-turn, oplevede hun engageret og vedholdende hjælp. Det begyndte allerede i 6. klasse. Da Oscars klasselærer

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. november 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen i Tårnby. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005.

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. august 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen på Station Amager. I rapporten anmodede jeg Politidirektøren i København,

Læs mere

RIGSPOLITIET. 27. august Analyse. Politikredsenes opgavevaretagelse

RIGSPOLITIET. 27. august Analyse. Politikredsenes opgavevaretagelse RIGSPOLITIET 27. august 2009 Analyse Politikredsenes opgavevaretagelse 1. halvår 2009 Politikredsenes opgavevaretagelse i 1. halvår 2009 Side 2 Politiet er hurtigere tilstede to et halvt år efter politireformens

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens tema: Klagen vedrører indklagedes adfærd i forbindelse med hans hverv som bistandsadvokat.

K E N D E L S E. Sagens tema: Klagen vedrører indklagedes adfærd i forbindelse med hans hverv som bistandsadvokat. København, den 30. november 2010 J.nr. 2010-02-0138 MRY/MRY 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat B på vegne Advokatrådet (herefter kaldet klager) klaget over advokat C,

Læs mere

Inspektion af detentionen i Holstebro den 6. marts 2008

Inspektion af detentionen i Holstebro den 6. marts 2008 Den 21. september 2009 Inspektion af detentionen i Holstebro den 6. marts 2008 OPFØLGNING J.nr. 2008-0247-618/PK3 1/7 Den 1. oktober 2008 afgav jeg en endelig rapport om inspektionen den 6. marts 2008

Læs mere

Politiets responstider efter politireformens iværksættelse

Politiets responstider efter politireformens iværksættelse ets responstider efter politireformens iværksættelse Rigspolitiet December 2008 et responstider er forbedret og der foretages flere udrykninger til borgere, som har akut behov for hjælp kredsene er ved

Læs mere

Jeg har noteret mig Justitsministeriets tilslutning af mine kritikker disse steder. Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg har noteret mig Justitsministeriets tilslutning af mine kritikker disse steder. Jeg skal herefter meddele følgende: 1/1 Den 18. september 2007 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 6. februar 2007 inspektion af detentionen på politistationen i Vordingborg. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Bilag 6. Interview med Emil

Bilag 6. Interview med Emil Interview med Emil 5 10 15 20 25 30 Emil: Østjyllands Politi, det er Emil. Cecilia: Hej, det er Cecilia. Emil: Ja hej. Cecilia: Hej. Nåmen tak fordi du lige havde tid til at snakke. Emil: Jamen selvfølgelig.

Læs mere

Jeg modtog herefter udtalelser af 19. november 2002 med bilag og 20. december 2002 fra henholdsvis Politimesteren i Sønderborg og Justitsministeriet.

Jeg modtog herefter udtalelser af 19. november 2002 med bilag og 20. december 2002 fra henholdsvis Politimesteren i Sønderborg og Justitsministeriet. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. august 2002 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 7. marts 2002 af detentionen i Sønderborg. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende

Læs mere

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. januar 2006 afgav jeg en rapport om min inspektion den 29. september 2005 af detentionen på politistationen i Skanderborg. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv.

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 532 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 532 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 532 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 22. marts 2016 Kontor: Politikontoret

Læs mere

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet.

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet. Folketingets Ombudsmand 1 Den 11. februar 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 18. august 1999 af Arresten/detention i Qaqortoq. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 Sag 182/2014 A (advokat Martin Cumberland) mod Den Uafhængige Politiklagemyndighed I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Aarhus den

Læs mere

Bilag 8. Interview med Simon

Bilag 8. Interview med Simon Interview med Simon 5 10 15 20 25 30 Simon: Det er Simon. Cecilia: Hej, det er Cecilia. Simon: Hej. Cecilia: Hej. Tak fordi du havde tid til at snakke. Simon: Jamen ingen problem, ingen problem. Cecilia:

Læs mere

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Du er 35 år, og ansat som skrankeansvarlig på apoteket. Du har været her i 5 år og tidligere været meget stabil. På det sidste har du haft en del fravær

Læs mere

Transskribering af interview med tidligere fængselsindsat

Transskribering af interview med tidligere fængselsindsat Transskribering af interview med tidligere fængselsindsat Den fængselsindsattes identitet vil blive holdt anonym, derfor vil der i transskriberingen blive henvist til informanten med bogstavet F og intervieweren

Læs mere

FOB Anvendelse af venterum til overnatning

FOB Anvendelse af venterum til overnatning FOB 04.186 Anvendelse af venterum til overnatning Ombudsmanden modtog oplysninger om at en varetægtsarrestant før fremstillingen i retten havde været henvist til at overnatte i et venterum på en politistation.

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 146 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 146 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 146 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 1. februar 2016 Kontor: Politikontoret

Læs mere

Spørgsmål nr. 1029 fra Folketingets Retsudvalg (Aim. del) af 18. august 2008 *> 8 ÅPR, 2009

Spørgsmål nr. 1029 fra Folketingets Retsudvalg (Aim. del) af 18. august 2008 *> 8 ÅPR, 2009 Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Bilag 496 Offentligt FOLKETINGETS OMBUDSMAND Folketingets Retsudvalg Christiansborg 1240 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. Fax +45 33 13 25 12 +45 33

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. marts 2003 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 11. december 2002 af detentionen i Helsingør. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. vedrørende

Læs mere

Ad. 1. Detentionslokalerne

Ad. 1. Detentionslokalerne FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 24. januar 2005 afgav jeg endelig rapport vedrørende min inspektion den 24. august 2004 af detentionen i Nykøbing Falster. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. vedrørende

Læs mere

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 P PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 6 Jeg elsker mit job. En god dag for mig, er en dag, hvor jeg er på arbejde, siger Dennis, der har ansvaret for butikkens kiosk og blandt andet også står for indkøb af varer

Læs mere

Bilag 10. Side 1 af 8

Bilag 10. Side 1 af 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Transskribering af interview m. medarbejder 6, 17.april

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

Kerneopgaver Henrik Stevnsborg

Kerneopgaver Henrik Stevnsborg Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del Bilag 59 Offentligt Kerneopgaver Henrik Stevnsborg Politiet skal opretholde tryghed, sikkerhed, fred og orden i samfundet. Det siger Politiloven. Loven siger

Læs mere

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012 Større trivsel, lavere sygefravær, mere tid til beboerne. Det er nogle af de ting, som Lean værktøjet PlusPlanneren har ført med sig. Den lyser op i hjørnet af kontoret med sin lysegrønne farve. Her giver

Læs mere

Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 121 Offentligt. Psykiatrisk Afdeling. Psykiatrisk Afdeling

Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 121 Offentligt. Psykiatrisk Afdeling. Psykiatrisk Afdeling Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 121 Offentligt 1 Indhold 3 Velkommen 5 En plan for behandlingen 6 Værd at vide -om husorden 8 Hvilke rettigheder har jeg

Læs mere

Kære Aisha. Et rollespilsdigt om håb og svar For en spiller og en spilleder

Kære Aisha. Et rollespilsdigt om håb og svar For en spiller og en spilleder Kære Aisha Et rollespilsdigt om håb og svar For en spiller og en spilleder Introduktion I den senere tid hører vi af og til I medierne om et ungt, kompetent og elskeligt menneske, som får afvist sin ansøgning

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2014-15 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 141 Offentligt

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2014-15 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 141 Offentligt Udvalget for Landdistrikter og Øer 2014-15 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 141 Offentligt Administrationsafdelingen Dato: 12. maj 2015 Dok.: 1573697 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 100 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 5. december 2007.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 100 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 5. december 2007. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 100 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K. Dato: 7. januar 2008 Kontor: Lovafdelingen Sagsnr.: 2007-792-0418 Dok.:

Læs mere

Om Line Line er 28 år. Hun bor sammen med sin kæreste igennem de sidste ca. 5 år - sammen har de en søn, som snart bliver 1 år.

Om Line Line er 28 år. Hun bor sammen med sin kæreste igennem de sidste ca. 5 år - sammen har de en søn, som snart bliver 1 år. Line, 28 år At være ængstelig - og om at mangle mor, og at være mor Da jeg talte med Line i telefonen for ca. 2½ uge siden og aftalte at besøge hende, hørte jeg barnegråd i baggrunden. Jeg fik oplevelsen

Læs mere

Mailene. Dit liv B side 14

Mailene. Dit liv B side 14 Dit liv B side 14 Mailene En kort præsentation af hovedpersonen i denne bog, der gerne vil være anonym: Lad os kalde vedkommende Henri, så kan du kære læser selv bestemme, om det er Henrik eller Henriette:

Læs mere

Supplerende redegørelse vedrørende klager over politibetjeningen (politisvigt).

Supplerende redegørelse vedrørende klager over politibetjeningen (politisvigt). Supplerende redegørelse vedrørende klager over politibetjeningen (politisvigt). 1. Rigspolitiet har ved skrivelse af 18. december 2008 og skrivelse af 26. januar 2009 anmodet om en supplerende redegørelse

Læs mere

NORDJYLLANDS POLITI ... Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis Kredsråds 5. møde den 17. december 2007

NORDJYLLANDS POLITI ... Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis Kredsråds 5. møde den 17. december 2007 NORDJYLLANDS POLITI Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis Kredsråds 5. møde den 17. december 2007 Deltagere: Politidirektør Jens Henrik Højbjerg Vicepolitidirektør Henrik Kjær Thomsen Chefpolitiinspektør

Læs mere

Interviewer1: Chris: Interviewer1: Chris: Interviewer1: Chris:

Interviewer1: Chris: Interviewer1: Chris: Interviewer1: Chris: Interviewer1: Kan du fortælle lidt om dig selv og din baggrund? Chris: Jeg kan prøve. Kom på et sidespor med stofmisbrug og gik de forkerte veje og mødte nogle forkerte mennesker. Så røg jeg hurtigt med

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ad punkt 1. Detentionslokalerne...3

Indholdsfortegnelse. Ad punkt 1. Detentionslokalerne...3 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse Ad punkt 1. Detentionslokalerne...3 Ad punkt 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv....3 Ad punkt 2.3. Grundlaget

Læs mere

Offerrådgivningen i Fyns Politikreds

Offerrådgivningen i Fyns Politikreds 20. juli 2007 Sagsbehandler: Truels Schultz FYNS POLITI Ledelsessekretariatet Hans Mules Gade 1-3 5100 Odense C Telefon: 6471 1448 Direkte: 2555 5856 Lokal: 6717 E-mail: tsc007@politi.dk Forslag til styrkelse

Læs mere

Et mere borgernært politi

Et mere borgernært politi ENHEDSLISTENS UDSPIL TIL POLITI-FORHANDLINGERNE Et mere borgernært politi Den nuværende fireårige aftale om politiets og anklagemyndighedens økonomi udløber ved årsskiftet. Det betyder, at regeringen i

Læs mere

Alterne.dk - dit naturlige liv. Den smukke og meget charmerende Kira Eggers er kendt for at være noget af et naturbarn.

Alterne.dk - dit naturlige liv. Den smukke og meget charmerende Kira Eggers er kendt for at være noget af et naturbarn. Kira Eggers Tilføjet af Charlotte Rachlin søndag 25. maj 2008 Sidst opdateret tirsdag 01. juli 2008 Den smukke og meget charmerende Kira Eggers er kendt for at være noget af et naturbarn. Det er almindelig

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Strandvejen, Bybjerggård og Løntoften

Fokusgruppeinterview. Strandvejen, Bybjerggård og Løntoften Fokusgruppeinterview Strandvejen, Bybjerggård og Løntoften 28.juni 2012 Tilsynet er udført af: Anette Lund og Tina Knop FFA Familie, Forebyggelse & Anbringelse (erhvervsdrivende fond) Kongevejen 47 3480

Læs mere

Samfundstjeneste. Bliv vært for en samfundstjenestedømt. Om de samfundstjenestedømte

Samfundstjeneste. Bliv vært for en samfundstjenestedømt. Om de samfundstjenestedømte Samfundstjeneste Samfundstjeneste er alternativ til en fængselsstraf. Cirka 4000 mennesker idømmes hvert år en betinget dom med vilkår om samfundstjeneste, og nogle bliver løsladt tidligere fra en fængselsstraf,

Læs mere

Troels Træben - Skattejagt

Troels Træben - Skattejagt Dette løb er afholdt på en familieweekend med børn i alderen 1-13 år, hvor forældre og bedsteforældre også deltog. Løbet kunne fange specielt børnene fra 3-10 år, de yngre hyggede sig med at være med,

Læs mere

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder I det følgende bringes citater fra virksomheder fra Havredal gl. Skoles virksomhedsnetværk, der har haft unge med særlige behov ansat i op til 6 år, og

Læs mere

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål F og G fra Folketingets Retsudvalg den 15. november 2016

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål F og G fra Folketingets Retsudvalg den 15. november 2016 Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt Styrings- og Ressourceafdelingen Dato: Dok.: 2123308 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål F og G fra Folketingets

Læs mere

Sikkerhedspolitik for medarbejdere ved Jobcenter Langeland

Sikkerhedspolitik for medarbejdere ved Jobcenter Langeland Sikkerhedspolitik for medarbejdere ved Jobcenter skal være med til at skabe åbenhed og synlighed omkring arbejdet med at forebygge vold og trusler på vores arbejdsplads. Vold, chikane og trusler mod medarbejdere

Læs mere

Sundhedspersoners videregivelse af oplysninger til brug for efterforskning

Sundhedspersoners videregivelse af oplysninger til brug for efterforskning Dato 21-12-2015 sbro Sagsnr. 4-1415-19/1 Sundhedspersoners videregivelse af oplysninger til brug for efterforskning af straffesager Internt notat om sundhedspersoners tavshedspligt og videregivelse af

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

Interview med Thomas B

Interview med Thomas B Interview med Thomas B 5 10 15 20 25 30 Thomas B: Det er Thomas. Cecilia: Hej, det er Cecilia. Thomas B: Hej. Cecilia: Tak fordi du lige havde tid til at snakke med mig. Thomas B: Haha, det var da så lidt.

Læs mere

Bilag 5: Interview med Robert, der har en kriminel fortid

Bilag 5: Interview med Robert, der har en kriminel fortid Interviewer1: Kan du starte med at fortælle lidt om dig selv og din baggrund? Robert: Ja, jeg er 26 år og jeg er blevet løsladt for et halvt år siden. Jeg startede på HF for halvandet år siden og bliver

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0009 aq. København, den 27. september 2011 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Camilla Fobian Madsen Strædet 11 4291 Ruds Vedby

Klager. J.nr. 2011-0009 aq. København, den 27. september 2011 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Camilla Fobian Madsen Strædet 11 4291 Ruds Vedby 1 København, den 27. september 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler Camilla Fobian Madsen Strædet 11 4291 Ruds Vedby Nævnet har modtaget klagen den 10. januar 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

UDKAST TIL TALE til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AT-AW (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg Torsdag den 24. maj 2012 kl. 14.

UDKAST TIL TALE til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AT-AW (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg Torsdag den 24. maj 2012 kl. 14. Retsudvalget 2011-12 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 804 Offentligt Dato: 21. maj 2012 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Esben Haugland Sagsnr.: 2012-0035-0073 Dok.: 371880 UDKAST TIL TALE

Læs mere

Den kollegiale omsorgssamtale

Den kollegiale omsorgssamtale Af Birgitte Wärn Den kollegiale omsorgssamtale - hvordan tager man en samtale med en stressramt kollega? Jeg vidste jo egentlig godt, at han havde det skidt jeg vidste bare ikke, hvad jeg skulle gøre eller

Læs mere

Referat fra møde i Kredsrådet i Fyns Politikreds

Referat fra møde i Kredsrådet i Fyns Politikreds Referat fra møde i Kredsrådet i Fyns Politikreds Tid Torsdag den 6. oktober 2015 Sted Rådhuset i Odense Godkendelse af referat fra sidste møde og dagsorden til dagens møde Begge blev godkendt. Nyt fra

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Ad punkt 1. Detentionslokalerne

Ad punkt 1. Detentionslokalerne FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. august 2002 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 11. december 2001 af detentionen i Kolding. I rapporten anmodede jeg om udtalelser m.v. om nærmere angivne

Læs mere

Gennemgang af politireformen

Gennemgang af politireformen København, den 6. oktober 2008 Gennemgang af politireformen Redegørelse fra Politiforbundet i tilknytning til, at Justitsminister Brian Mikkelsen har anmodet politiets og anklagemyndighedens ledelse om

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af X klaget over indklagede.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af X klaget over indklagede. København, den 16. juni 2014 Sagsnr. 2014-373/LSK 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af X klaget over indklagede. Sagens tema: Advokat A, der repræsenterede

Læs mere

Public Analytics Netværksmøde den 26. april 2012. Case: Politiets Analyseenhed

Public Analytics Netværksmøde den 26. april 2012. Case: Politiets Analyseenhed Public Analytics Netværksmøde den 26. april 2012 Case: Politiets Analyseenhed Henrik Bech, Centerleder Center for Statistik og Analyse Rigspolitiet Dagsorden 1. Politiets organisation 2. Politiets produktion

Læs mere

1/17. Indholdsfortegnelse

1/17. Indholdsfortegnelse 1/17 Indholdsfortegnelse Ad punkt 1. Detentionslokalerne... 3 Ad punkt 2. Rapportgennemgang... 4 Ad punkt 2.2 Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.... 4 Ad

Læs mere

Samråd inddragelse af betalte fridage i statsinstitutioner

Samråd inddragelse af betalte fridage i statsinstitutioner Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Talepapir 5. januar 2017 IO Samråd inddragelse af betalte fridage i statsinstitutioner Indledende bemærkninger [Det

Læs mere

Plejehjemsliv 2012 - med frisørens øjne. Plejehjem 2012. Når historierne om plejehjem kommer på forsiden af medierne, drejer det sig alt for

Plejehjemsliv 2012 - med frisørens øjne. Plejehjem 2012. Når historierne om plejehjem kommer på forsiden af medierne, drejer det sig alt for Plejehjem 2012. Når historierne om plejehjem kommer på forsiden af medierne, drejer det sig alt for ofte om dårligt arbejdsmiljø, stort sygefravær eller sjusk med medicinbehandlingen. Her får vi en tilstandsrapport

Læs mere

Alterne.dk - dit naturlige liv

Alterne.dk - dit naturlige liv Stress og mobning Tilføjet af Kiirsten Pedersen søndag 25. maj 2008 Sidst opdateret lørdag 26. juli 2008 Det defineres som mobning når en person eller en gruppe regelmæssigt og over længere tid udsætter

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af.

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af. Talen Kære forældre, Jeg er rigtig glad for at se, at så mange af jer er mødt op i aften. Det betyder meget for os, både ledelse, medarbejdere og bestyrelsen. Det er mit håb er, at I vil gå herfra med

Læs mere

Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark

Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark Retsudvalget 2010-11 REU alm. del Bilag 116 Offentligt Til Folketingets Retsudvalg Att. Udvalgssekretær Maiken Borch Clausen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark Ole Kølle FORMAND

Læs mere

Analyse af klager over politibetjeningen i Fyns politi (politisvigt) i perioden 3. december 2007 til 1. august 2008

Analyse af klager over politibetjeningen i Fyns politi (politisvigt) i perioden 3. december 2007 til 1. august 2008 Rigspolitiet Polititorvet 14 1780 København V 25. august 2008 Sagsbehandler: Marianne Birck POLITIDIREKTØREN Hans Mules Gade 1-3 5000 Odense C Telefon: 114 Direkte: 28 5 5 04 88 Lokal: 2500 E-mail: mbi004@politi.dk

Læs mere

SEMESTEREVALUERING MODUL 1 OG 2 EFTERÅRET Køn

SEMESTEREVALUERING MODUL 1 OG 2 EFTERÅRET Køn SEMESTEREVALUERING MODUL 1 OG 2 EFTERÅRET 2014 Køn Jeg oplevede, at der var sammenhæng mellem semesterets forskellige undervisningsmoduler (fagområder, projekter m.m.) Bemærkninger/kommentarer til Studiemiljøet

Læs mere

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention 1 Den 8. juni 1999 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion af detentionen i Vejle. I rapporten bad jeg om udtalelser mv. fra Politimesteren i Vejle og Justitsministeriet. Jeg modtog herefter breve

Læs mere

Mødereferat fra mødet i kredsrådet på Fyn onsdag den 12. december 2007

Mødereferat fra mødet i kredsrådet på Fyn onsdag den 12. december 2007 18. december 2007 J.nr.: 2300-10244-00002-07 Sagsbehandler: Marianne Birck FYNS POLITI Ledelsessekretariatet Hans Mules Gade 1-3 5100 Odense C Telefon: 6614 1448 Direkte: 2555 5856 Lokal: 6717 E-mail:

Læs mere

Marts Nyt fra ledelsen Tage Poulsen Læserbrev Kommentar fra formanden Skolegade/Torvegade m.m. Indhold i dette nr. bl.a.:

Marts Nyt fra ledelsen Tage Poulsen Læserbrev Kommentar fra formanden Skolegade/Torvegade m.m. Indhold i dette nr. bl.a.: Marts 2008 Afskedsreception for forretningsfører Tage Poulsen d. 28. marts 2008 kl. 13.00 16.00 ESBJERG TAXA NYT UDGIVES AF ESBJERG TAXA LILLEBÆLTSVEJ 10 6715 ESBJERG N. REDAKTION: ESBJERG TAXA mail@esbjergtaxa.dk

Læs mere

Politimesteren i Frederikssund har oplyst at alle glas i indkigshullerne til detentionslokalerne er blevet skiftet.

Politimesteren i Frederikssund har oplyst at alle glas i indkigshullerne til detentionslokalerne er blevet skiftet. 1 Den 9. maj 2000 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 21. februar 2000 af detentionen i Frederikssund. I rapporten anmodede jeg Politimesteren i Frederikssund og Justitsministeriet om udtalelser

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 2 - Juni 2013

Nyhedsbrev nr. 2 - Juni 2013 Nyhedsbrev nr. 2 - Juni 2013 Strategisk samarbejde mellem KBHV Politi og SikkerhedsBranchen Denne måneds tema Udvekslinger : Og hvad betyder en udveksling så? En udveksling er en del af det strategiske

Læs mere

Guide til lønforhandling

Guide til lønforhandling Side 1 af 6 Hovedpunkter Bemærkninger til de enkelte trin Marts 2011 Forhandling én gang årligt? De fleste privatansatte funktionærer har anført i deres ansættelseskontrakt, at de forhandler løn én gang

Læs mere

ØSTJYLLANDS. Randers. Århus. Grenaa

ØSTJYLLANDS. Randers. Århus. Grenaa ØSTJYLLANDS Grenaa Randers Århus Indhold Om politikredsen................................ side 4 Anklagemyndigheden............................ side 6 Politiets arbejde og personale.....................

Læs mere

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder.

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder. VELKOMMEN TIL KLIMAMÅLING 2013 Kære medarbejder/leder Aalborg Kommune ser gennemførelsen af Klimamålingen som et væsentligt element i realiseringen af kommunens fælles personalepolitik og som et middel

Læs mere

Interviewguide. - af tidligere kriminelle

Interviewguide. - af tidligere kriminelle Interviewguide - af tidligere kriminelle Tema Præsentation af os og vores projekt m.v. Interviewspørgsmål Vi hedder Rune og Allan og læser socialvidenskab på RUC sammen med Anne Mette og Sara, hvor vi

Læs mere

Formandsberetning Aalborg IMU 2010

Formandsberetning Aalborg IMU 2010 Formandsberetning Aalborg IMU 2010 Denne formandsberetning er opdelt i to dele. Første del vil handle om året der er gået, hvad der er sket af interessante ting i Aalborg IMU, lidt om mine tanker og oplevelser

Læs mere

Oktobernyt Side 1 Samværsregler Udvikling af en ny skole - en spændende rejse..

Oktobernyt Side 1 Samværsregler Udvikling af en ny skole - en spændende rejse.. Side 1 VORES nye UNGE-skole udvikler sig dag for dag tiden flyver, og efterårsferien er lige om hjørnet. Inden vi når så langt, skal vi i næste uge på hele skolen arbejde med et fælles tema: den internationale

Læs mere

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ...

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ... 1 Konfirmationer 2014.... Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 Gud, tak for, at du har vist os kærligheden, som det aller vigtigste i livet. Giv os troen og håbet og

Læs mere

Jeg modtog herefter udtalelser af 28. maj 2004 og 22. december 2004 fra henholdsvis Politimesteren i Frederikshavn og Justitsministeriet.

Jeg modtog herefter udtalelser af 28. maj 2004 og 22. december 2004 fra henholdsvis Politimesteren i Frederikshavn og Justitsministeriet. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. januar 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 7. oktober 2003 af venterum på politistationen i Frederikshavn. I rapporten bad jeg Politimesteren i Frederikshavn

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

15.s.e.trin. II 2016, Strellev 9.00, Ølgod / / / /728

15.s.e.trin. II 2016, Strellev 9.00, Ølgod / / / /728 Dengang jeg gik på pastoralseminariet for at skulle lære at være præst, fik jeg et godt råd af en af underviserne. Han sagde, at når man sidder og taler med et menneske, og samtalen går i stå, så skal

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Min BehovsHistorie. Jeg dækkede så godt som aldrig mine behov.

Min BehovsHistorie. Jeg dækkede så godt som aldrig mine behov. Min BehovsHistorie. Jeg vil gerne fortælle dig en historie. Om mig ;) Jeg vil gerne fortælle hvorfor det er vigtigt for mig, at blive ved med at råbe ud til verden, at vi alle sammen skal huske at sætte

Læs mere

TAP'ers evaluering af fleksordning Dato 2010-09-29 10:20:03

TAP'ers evaluering af fleksordning Dato 2010-09-29 10:20:03 Navn TAP'ers evaluering af fleksordning Dato 2010-09-29 10:20:03 Hvad er din holdning til fleksordningen? Hvilke fordele kan du se ved ordningen? (Gerne flere svar) Andre fordele: Det gavner både SDU og

Læs mere

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 23. marts 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 8. februar 2000 af detentionen i Esbjerg. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. fra Politimesteren i

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Pædagogisk Vejlederog Værestedsteam. Brugertilfredshedsundersøgelse af Huset

Pædagogisk Vejlederog Værestedsteam. Brugertilfredshedsundersøgelse af Huset Pædagogisk Vejlederog Værestedsteam Brugertilfredshedsundersøgelse af Huset Pædagogisk Vejleder- og Værestedsteam Køge Kommune 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Om Huset og dets brugere... 4 Konklusion...

Læs mere

MANUSKRIPT TIL PROFIL 3 MERIYAN PAHLAVI

MANUSKRIPT TIL PROFIL 3 MERIYAN PAHLAVI MANUSKRIPT TIL PROFIL 3 MERIYAN PAHLAVI PROFIL 3 MERIYAN PAHLAVI KVINDE 32 ÅR KRISTEN-ARMENIER TO BØRN PÅ HHV. 2 OG 4 ÅR UDDANNET REGNSKABSMEDARBEJDER INGEN ARBEJDSERFARING ANSÆTTELSESSAMTALEN (Scene 1)

Læs mere

Datid. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Sune går i skole i morges. Sune gik i skole i morges.

Datid. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Sune går i skole i morges. Sune gik i skole i morges. Datid rejser www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 Sune går i skole i morges. Sune gik i skole i morges. John læser på DTU, da han var yngre.

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Tilsynsrapport af 7. oktober 2013 vedrørende anmeldt tilsyn på dagtilbuddet Møllegården i Brønderslev kommune.

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Guide: Sådan lytter du med hjertet

Guide: Sådan lytter du med hjertet Guide: Sådan lytter du med hjertet Når du i dine kærlighedsrelationer er I stand til at lytte med dit hjerte, opnår du som oftest at kunne bevare det intense og mest dyrebare i et forhold. Når du lytter

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2010-11 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 895 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 20. juni 2011 Kontor: Politikontoret

Læs mere

SJ: Hej. Det er Sine. Jeg ved ikke om jeg lige ringede på et dårligt tidspunkt eller? B: Nej nej.

SJ: Hej. Det er Sine. Jeg ved ikke om jeg lige ringede på et dårligt tidspunkt eller? B: Nej nej. Interview med informant B 1 Transskription af interview med informant B Interviewets varighed: 49 min Telefoninterview Informant B (B) Interviewer: Lotte Lova (LL) og Sine Johnsen (SJ). : Ufærdige eller

Læs mere

til brug for besvarelsen tirsdag den 12. januar 2016 af samrådsspørgsmål M-O fra Folketingets Børne- og Undervisningsudvalg

til brug for besvarelsen tirsdag den 12. januar 2016 af samrådsspørgsmål M-O fra Folketingets Børne- og Undervisningsudvalg Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 85 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dok.: 1808738 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen tirsdag den 12. januar

Læs mere