Orienteringsaftenerne 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Orienteringsaftenerne 2012"

Transkript

1 HIV-DANMARK REDAKTION: MOE ISSN Årsmøde i Århus Lørdag den 28. april 2012 kl afholder Hiv-Danmark årsmøde i Teatersalen, Kannikegade 18, 8000 Århus C. Før årsmødet afholdes der formøde for pårørendemedlemmer for at fordele stemmerne inden selve årsmødet. Hiv-Danmark dækker ikke rejseudgifterne for enkeltmedlemmer, pårørendemedlemmer og støttemedlemmer. Udgifter ved overnatning mellem lørdag og søndag dækkes for afgående og nyvalgte bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Stemmeberettigede Det er kun medlemmer, der har betalt kontingent for 2012, som er stemmeberettigede. Er dit medlemsskab først fornyet fra marts måned eller senere, skal du medbringe kvittering til årsmødet. Marts årgang Hiv-Danmarks medlemsblad Tilmelding Af praktiske hensyn bedes alle tilmelde sig til årsmødet senest den 16. april Send en os en på eller ring til sekretariatet på T hverdage mellem kl Uden for telefontid kan du lægge besked med navn og telefonnummer på vores telefonsvarer. Tilmelding er ikke en forudsætning for at deltage i årsmødet! Ønsker du at deltage i den efterfølgende middag er seperat tilmelding nødvendig. Pris for at deltage i middagen er 100 kr. uden drikkevarer. Opstilling Ønsker du at stille op til bestyrelsen, har du mulighed for at blive præsenteret på et indstik til medlemsbladet i april måned. Send dit indlæg inden den 15. marts til VI&HIV, mærket kandidatur, til Det er dog ikke en forudsætning for at opstille til valg. Program for årsmøde 2012 Teatersalen, Kannikegade 18, over gården, 8000 Århus C Formøde for pårørende (fordeling af stemmer) Kaffe/te og småkager Årsmøde 2010 Middag i Café Lone Det har ikke været muligt op til dette blads deadline at finde en oplægsholder forud for årsmødet. Annoncering følger senere! Årsregnskab og årsberetning Regnskab for 2011 godkendt af revisor og årsberetning 2011 kan ses på foreningens hjemmeside fra slutningen af marts Forslag til årsmødet Forslag, som ønskes behandlet på årsmødet, skal i følge vedtægterne være foreningen i hænde senest 14 dage før årsmødet. Sekretariatet modtager derfor forslag senest fredag den 13. april 2012 til behandling ved årsmødet. September og oktober 2012 Orienteringsaftner Orienteringsaftenerne 2012 Orienteringsaftenerne 2012 afholdes i september og oktober måned. Om en måneds tid vil de første invitationer ligge klar på hiv-ambulatorierne rundt om i landet. Orienteringsaftenerne afvikles i år den sidste uge af september og den anden uge i oktober (lige før efterårsferien) i København, Århus, Odense og Aalborg for hiv-smittede, pårørende og andre med interesse for hiv. Arrangementerne afvikles på hospitalerne i de pågældende byer, hvor der informeres om medicinsk nyt, nyt fra de enkelte ambulatorier samt flere aktuelle emner inden for hiv-området (se program). På Rigshospitalet mødes typisk personer, og ved de andre aftner mødes mellem personer. Hold øje med invitationerne i ambulatoriet eller se efter mere information på Hiv-Danmarks hjemmeside og facebook, efterhånden som vi opdaterer med flere detaljer om arrangementerne. Vi glæder os til at se så mange som muligt ved disse arrangementer. Det er gratis, og alle bydes på en let anretning med drikkevarer efter møderne. Det er i visse tilfælde muligt at få hjælp til at delvis dækning af transportomkostninger til og fra nærmeste møde, hvis du bor i oplandet. Program for møderne Markedsplads, frugt og sandwich Opdatering, information fra afdelingerne og nyt fra forskningen Positiv dialog (Hiv-Danmarks fremtidige rolle i milløet) Kaffepause Hiv og hepatitis C co-infektion Patientrettigheder Let traktement

2 POSITIV DIALOG I november og december måned 2011 blev der afholdt Positiv Dialog - møder på foreningens væresteder. Møderne blev afholdt for at skabe dialog mellem bestyrelsen, medlemmer og hiv-smittede om fremtidens Hiv-Danmark. Her følger en kort opsummering af møderne. Diskussionerne har fundet sted mellem forskellige grupper af personer, så der kan være udsagn, som virker modsigende. Overordnet fokus På det første møde i Café Lone i Århus talte de fremmødte om de overordnede områder, som er vigtige for det fremtidige arbejde i foreningen: Læge- og patientrelationen Livsstilsaspekter ved aldring Netværk og mestringsstrategier Mobilisering af hiv-smittede (aktivisme) Efterfølgende blev der afholdt en række møder, hvor diskussionerne i denne artikel er inddelt i fortalervirksomhed og netværksstrategier samt opsamling og formidling af viden. Fortalervirksomhed og netværksstrategi Der er jo blevet udtrykt forskellige ønsker om den organisatoriske strategi: Politisk lobbyarbejde, bl.a. sikre sig indflydelse efter MIPA-principperne (oversat: Meningsfuld involvering af hiv-smittede på samfundsplan, forebyggelsen, behandlingen m.v. ) Fokus på at udvikle sig til en patientog en interesseorganisation. Få flere medlemmer, men stadig været ledet af patienter En patient- og interesseorganisation uden særlig hiv-smittet medlemsskab Nært samarbejde med AIDS-Fondet (f.eks. indflydelse på rådgivning, kampagner m.m.) og udbygge og formalisere samarbejdet med Positivgruppen Samarbejde på tværs af grupper og aktiviteter i Hiv-Danmark (se model på næste side) Etablere brugergrupper på ambulatorier. Måske begynde på de mindre ambulatorier Opdyrke en mentorgruppe (men ikke beskæftige sig med psykosocial rådgivning) f.eks. i samarbejde med ambulatorierne Kafe Knud et naturligt centrum som den største aktivitet. Nytænkning af form, indhold og aktiviteter Styrke frivillighedsarbejdet og sikre stabilitet. Der skal være nogen, der holder sammen på det hele, f.eks. en sekretariatsleder En udfordring at holde gejst hos f.eks. bestyrelsen, for der kommer en periode, hvor der primært lukkes ting ned og ikke skabes noget nyt Nationalt eller regionalt tilbud: holde fast i i hvert fald at have sociale tilbud i de tre største byer? Opsamling og formidling af viden Overvejelser om en ny struktur på informationsområdet blev diskuteret ud fra mange forskellige ideer: En organisation uden medlemskab for at nå flest mulige med information En organisation uden medlemsblad, men med en (ny og bedre) hjemmeside Kafe Knud har behov for et informationsbrev a la VI&HIV samt et website Informationsmateriale på nettet ofte forældet også på de officielle hjemmesider. Oplyse om virkeligheden, producere materiale om de forskellige Tag med på Hiv-forum August 2012 Hiv-Forum Tag med i weekenden den august 2012, når Hiv-Forum afvikles i Tune syd for København. I sensommeren 2012 byder vi igen i år velkommen til en forlænget weekend med socialt samvær og interessante work shops i hyggelige rammer. Indholdet er så småt ved at blive programsat. Overlæge Birgit Kvinesdal fra hiv-ambulatoriet på Herlev Hospital har takket ja til at stille op til patientens bord, og vi arbejder på at få flere interessante oplæg på. 2 Hvis du selv har gode ideer eller ønsker, som du gerne vil have, vi tager op i dette forum, så skriv til os på hiv-danmark.dk eller på vores facebook. Du kan også skrive til os på hvis du gerne vil give en hånd med. Hiv-Forummet arrangeres hovedsagligt ved hjælp af frivillige, så du er meget velkommen til at melde dig til planlægningsgruppen. Kost og logi Hiv-Danmark dækker en del af omkostningerne ved opholdet, men der vil være en egenbetaling på 400 kr. Der kan som vanligt søges om friplads for studerende, pensionister eller andre, hvor deltagelse afhænger af økonomi. Vi planlægger at organisere bustransport til og fra Hiv-Forum. Bussen vil afgå fra Århus og gøre stop ved Valby inden det går mod Tune. Prisen er 200 kr. Århus t/r og 50 kr. Valby t/r. Kontakt os på og hør nærmere.

3 LUKKET MANDEGRP. PÅRØRENDE- GRP. MADKLUB SOCIAL Behov for psykosocial støtte HIV-FORUM BIOGRAF- KLUB FEST Ikke behov for psyko-social støtte TEMAAFTEN FØLGEGRP. FOR CAFE EVENTS FØLGEGRP. FOR RÅDG. UDVALG ÅBEN PRESSEGRP. KAMPAGNER BESTYRELSE POLITIK Eksempler på nuværende og fremtidige grupper i Hiv-Danmark Om modellen: Forskellige aktiviteter udvikler og understøtter andre aktiviteter. En kortlægning vil vise områder, hvor nye aktiviteter kan etableres. I nedenstående model er tænkte og eksisterende aktiviteter plottet ind i forhold til fire elementer: lukkethed, åbenhed, social og politik. Elementerne kan vælges efter smag og behag, og derved giver det andre muligheder for kortlægning og udvikling af aktiviteter. erfaringer ved at springe ud som hivsmittet (f.eks. i tryksag) En balanceret formidling om livet med hiv, så ikke kun det dårlige liv formidles Foreningen bør hovedsagelig benytte sig af hjemmeside, hvor flyers ude på ambulatorier med kvart- eller halvårlige intervaller gør opmærksom på ændringer på hjemmesiden. Måske også arbejde på en eller to årlige mere tematiserede blade til medlemmer og til ambulatorierne Fra samarbejdspartnerne Henriette Laursen, direktør i AIDS- Fondet, påpegede på et Positiv Dialogmøde en række emner i forhold til det fremtidige samarbejde med Hiv-Danmark: Fordelen ved at gå sammen til politikerne, men timing er vigtig Mulighed for input fra medlemmerne AIDS-Fondet vil blive den professionelle organisation Nogle sager (f.eks. straffeloven) kan koste sympati og påvirke pengeindsamling Det nye hus, hvor AIDS-Fondet bor, vil være åbent for mange og for mange aktiviteter Fondet vil gå langt i forhold til at sikre en stærk patientorganisation Visse emner vil kræve koordinering og fondet har måske ikke altid initiativet Alle steder vi kan finde fælles fodslag skal vi samarbejde for at gøre os stærkere Klaus Legau, vicedirektør i AIDS-Fondet, har i samme forbindelse påpeget: AIDS-Fondet er den nye forebyggelsesorganisation. Lobbyarbejdet bør ske i tæt samarbejde mellem Hiv-Danmark og fondet AIDS-Fondet skal have patientinput fra Hiv-Danmark En vision om et hiv-sundhedshus Fondet skal tænke på Hiv-Danmark og Hiv-Danmark skal altså også tænke på fondet Fondet bliver en større organisation med 50 mennesker i København. Vi skal blive bedre til at samle viden op Hiv-Danmark skal have sekretariatsmæssig assistance. Ikke kun være frivillig. Det bliver svært at overleve som organisation uden Positivgruppens syn på Hiv-Danmarks fremtid omhandlede: Samarbejde også ved et medlemskab af Hiv-Danmark Omdefinering af opholdssteder ikke mindst også se på finansiering Bakke op om Hiv-Danmark, så der er én stemme for de hiv-smittede? Tale sammen om at kombinere medlemskaber for at undgå fragmentering og kamp om repræsentation April 2012 Positiv Dialog og Forårsfest Kom forbi Positivgruppen på Frederiksberg lørdag den 14. april 2012 til Positiv Dialog kl og efterfølgende fest fra kl I samarbejde med Positivgruppen sætter Hiv-Danmark fokus på patientinddragelse. Et panel bestående af en læge, en forsker og bestyrelsesmedlemmer fra patientforeninger diskuterer perspektiverne i det fremtidige sundhedsvæsen. Hvor ligger udfordringerne? Og hvordan kan patientforeningerne arbejde på at få større indflydelse på løsningerne? Med strukturreformen i 2007 er patientforeningernes rolle under forandring. Der er kommet et meget større fokus på livstilssygdomme, og forebyggelse og sundhedsfremme forandrer forholdene og prioriteringerne for kronikere. Hvordan kan patientforeningerne varetage patienternes rettigheder bedst muligt? Kom og bliv klogere på Hiv-Danmarks og Positivgruppens holdninger: Positivgruppen Tesdorfsvej Frederiksberg C (Dørene åbnes kl ) Forår, fest og farver Efter en forhåbentlig god og indsigtfuld debat er vi varmet op til forårsfest, hvor du blandt andet kan møde tidligere kursister fra fra sidste års Hiv- Forum på Engelsholm slot. Det koster 100 kr. at deltage i festen, som dækker over et måltid mad og en velkomstdrink og betales ved indgangen. Drikkevarer sælges til rimelige priser i Positivgruppens bar. For flere informationer kontakt da Positivgruppen på eller telefon

4 hjemmeside/facebook DATOER I OVERBLIK Reception Positiv Dialog Forårsfest Årsmøde 2012 På Hiv-Danmarks hjemmeside kan du altid finde en række interessante tilbud. I februar og marts måned gennemfører Kafe Knud en brugerundersøgelse på internettet. Klik ind fra hjemmesiden og giv din mening til kende! Fra hjemmesiden kan du også forbindes videre til vores facebook, som drives ved hjælp af frivillige. Det er vores uformelle forum, hvor du kan lufte dine ideer og gode råd. Husk på altid at benytte en god tone og at være konstruktiv i din eventuelle kritik. Der er også link til det rådgivningstilbud, der eksisterer til hiv-smittede og pårørende. Rådgivning Øst kan stadig træffes hverdage mellem kl og på telefon og Rådgivning Vest kan ligeledes træffes hverdage mellen kl og på telefon Klik også forbi hivmix.dk for at se andre hiv-smittedes profiler. For de personer, som ønsker generel viden om hiv, anbefales Statens Serum Instituts hjemmeside, der forklarer generelle begreber inden for hiv. I ANDET HALVÅR Hiv-Forum 2012 Uge 39 Orienteringsaftner Uge 41 Orienteringsaftner Uge Positiv Dialog Efterårsfest Uge 49 WORLD AIDS Dag Fredag den 9. marts 2012 fejrer Hiv-Danmark Helle Andersen i Kafe Knud. Det vil glæde Hiv-Danmark og vores formand Helle Andersen at se venner, kolleger og samarbejdspartnere til en lille hyggelig reception med god vin og tapas fredag den 9. marts 2012 Marts 2012 Reception 50 kl i Kafe Knud, Skindergade 21, kld. i anledning af Helles 50 års fødselsdag. Helle Andersen blev valgt ind i Hiv- Danmarks bestyrelse i 2006, da Solstrålerne blev en aktivitet i Hiv-Danmark. I 2010 overtog Helle Andersen posten som formand, og hun har siden stået i front for Hiv-Danmarks fortalerarbejde for hiv-smittedes rettigheder. Et andet stort engagement har ligget i omstruktureringen af AIDS Fondet, hvor Helle i dag er næstformand. Vi håber, at rigtigt mange vil lægge vejen forbi og hjælpe Helle med at få rundet det skarpe hjørne.

5 Informationsformidling 2012 Vil VI&HIV fortsat udkomme i 2012? Hvad bliver de væsentligste informationsaktiviteter for 2012 og fremadret tet? sager er en akilleshæl eller livsnerve for foreningen. Fra det første nyhedsbrev i oktober 1991, som blev varetaget på frivillig basis, til i de seneste 10 år at have haft lønnet arbejdskraft, der i større eller mindre grad løbende vedligeholder hjemmeside og udgiver et medlemsblad. 12 Figur 1: Antal udgivelser af VI&HIV En række spørgsmål er blevet relevante siden Sundhedsstyrelsen meddelte, at de ønskede en omorganisering af finansieringsmodellen for hiv-forebyggelsen i Danmark. Siden da har Hiv- Danmark været i en forandringsproces. Positiv Dialog -møderækken har givet mulighed for bestyrelsen at komme i kontakt med forskellige medlemmer og få gode ideer og inspiration til det videre arbejde i Hiv-Danmark. Positiv Dialog -møderne har tydeliggjort nogle af de udfordringer, som en patientforening vil stå overfor. Det er svært at motivere medlemmer til diskussioner, som handler om struktur, identitet og politik. Det ligger de fleste medlemmer nærmere at engagere sig i specifikke projekter og aktiviteter. Informationsaktivitet Informationsaktiviteten har frem til omorganiseringen mestendels været løst ved lønnet arbejdskraft, hvor frivillige typisk er involveret i specifikke, mindre og afgrænsede opgaver, f.eks. tryk af Café Lones pjecer. Frivillige løfter dog også større opgaver, f.eks. orienteringsaftnerne med medicinsk udvalgs formand som tovholder. Efter den seneste nedskæring på informationsområdet i 2010 blev der efter en kommunikationsundersøgelsen i oktober måned samme år besluttet, at informationsaktiviteten overordnet blev varetaget af informationsafdelingen men at en del praktisk arbejde blev lagt ud til de enkelte medarbejdere. En anden konsekvens af nedskæringerne var, at foreningens blad er udkommet med mindre hyppig frekvens (se figur 1). I 2012 udkom kun 5 medlemsblade. Den løbende formidling af foreningens aktiviteter eller holdning i aktuelle Fremtiden Der vil fortsat være brug for en eller anden form for kommunikation mellem bestyrelse og ansatte på den ene side og medlemmer, hiv-smittede, pårørende og andre med interesse i hiv på den anden side. Derfor er det vigtigt at se på den nuværende informationsindsats og gøre den endnu mere lean, som det populært kaldes. Der er behov for at integrere frivillige i kommunikationsarbejdet uden at komplicere arbejdsgangen. En del af VI&HIVs læsere vil have lagt mærke til, at vi i begyndelsen af februar måned har udbygget en facebook for patientforeningen. Den drives på frivillig basis og rummer både åbne fora og lukkede fora. Man kan sagtens melde sin interesse, hvis man gerne vil give en hånd med. Et af de mere langsigtigede mål er at puste fornyet liv i en hjemmeside, som fra 2012 og den nærmeste tid fremover vil være den væsentligste informationsplatform fra patientforeningen. Føling med medlemmer VI&HIV er stadigvæk medlemmernes blad. Redaktionen modtager gerne indlæg men ligeså gerne gode ideer til emner, der vil være relevante at bringe i bladet. Hiv-Danmark er en medlemsforening. De to gange vi har spurgt, hvilke emner, der er interessante for læserne, har medicinsk nyt haft den højeste prioritet (se tabel 1). Med bestyrelsens nye fokus på indsatsområder, håber redaktionen, at der kan fyldes relevant information på om patienrettigheder, netværk og hiv-nyt inden for samfund, sundhed og medicin Kommunikationsundersøgelsen besvarelser ud af 573 udsendte (11%) via brev, herunder 195 enkeltmedlemmer og 37 pårørende: Medicinsk nyt har højeste prioritet, kalender- og menupunkter mindst En del medlemmer (37%) er medlem af andre hiv/aids-organisationer Størstedelen af medlemmerne besøger hverken hjemmeside eller portalen hiv.dk (sammen antal: 57%) Kommunikationsundersøgelse ud af 399 medlemmer (34%) af foreningen via brev eller Medicinsk nyt har højeste prioritet, internationalt nyt og foreningsnyt (kalender- og menupunkter) mindst E-postmedlemskab (link med nyhedsbrev til hjemmeside) fører ikke til mere aktiv brug af foreningens hjemmeside E-postmedlemmer besøger hjemmeside mindre end 1 gang om måneden (måske sjældnere end bladfrekvens, hvilke kunne tyde på, at medlemsbladet ikke læses) Nølende ja til reklamer Tabel 1: Kommunikationsundersøgelser Planlagte udgivelser 2012 MARTS ÅRSMØDE INDKALDELSE APRIL ÅRSRAPPORT 2011 AUGUST ORIENTERINGSAFTEN 2012 SEPTEMBER KONFERENCENYT NOVEMBER WORLD AIDS DAG

6 TREATMENT AS PREVENTION VI&HIV met with Anna Zakowicz to talk about HIV treatment as prevention. Anna recently took part in a panel discussion about treatment as prevention hosted by Aidsnet, a network of NGOs and research institutions working with international HIV/AIDS activities. Anna, what do you think about discussing treatment as prevention? It was a great pleasure to be able to join the meeting, which is very timely, and to talk about treatment as prevention and ethical issues around it from the perspective of a person living with HIV The meeting gave room to exchange opinions between different stakeholders the Danish community, the aid organisations, a representative of the WHO, various scientists and donors and PLHIV. What could add to the wealth of opinions would be the perspectives from the epidemic in WHO 53 Europe, including Denmark, e.g. hearing the opinion from key populations such as the drug user community in Denmark. I know that the topic was about South perspective and that we also talked about funding issues from DA- NIDA s point of view. But the question raised at the meeting if would DAN- IDA consider to extend its support to Eastern Europe is a valid one. But DANIDA targets low income countries? In Eastern Europe and Central Asia we do have low and low-middle income countries who struggle with poor health care systems, which are remnants from the soviet era and inequitable access to health care especially for populations who are most at risk of acquiring HIV. I think it plays a part, though, that people in Western Europe in general and the people who work in the field in Denmark traditionally know more about the African HIV epidemic. But we as a European community need to pay more attention on that part of Eastern Europe. It is the fastest growing HIV epidemic in the world and we need to address that. Prevention and access to treatment has some of the lowest coverage in the world in these countries. It has the second lowest coverage of ART after the Middle East and Northern Africa region. The key populations can not access either prevention or treatment. So what are the solutions? The main solutions are legal because the problems are. Methadone treatment for intravenious drug use (IDU) is illegal in Russia. So complying with WHO recommendations on harm reduction and improvement of the health outcome of vulnerable poputions is actually a very simple solution by changing legislation. Alongside these measurements education among health professionals and broader community about rights of PLHIV patients and equitable access to health services are needed. These measurements could be supported by an agency like DANIDA. We need to address the grave injustice, when IDUs are being physical or psychologically abused or even deprived information on methadone maintenance therapy- the latest case of closing down of Andrey Rylkov Foundation s (ARF) Russian version of the web-site (http://rylkov-fond.org/) by the registrator upon the request of the federal drug control service. In the case of ARF pressure is coming from the European and global civil society and human rights organizations and the International AIDS Society, but it is not an easy task. The HIV epidemic is also an expression of social problems that influence key populations affected by HIV such as IDU, sex workers, migrants, street children and prisoners. The HIV epidemic cannot be dealt with without addressing employment, poverty reduction, housing, rights to access health with or without citizenship of a given country, social rights etc. Did you make any interesting observations? I very much liked our discussion on innovative testing. Skype-counceling, home HIV testing and post test Skypecounceling has been discussed recently in the community. It is especially a discussion that has taken place in France. It depends on the community, e.g. in France men who have sex with men (MSM) might wish to maintain a degree of the anonymity and at the same time they have easy access to the internet, which might make home testing an advantage in that particular setting. But come to think of it the people currently accessing the counceling services might scare off other groups of people who would not like to be associated with the former group. Do you think we can test and treat ourselves out of the HIV epidemic? If we only apply the test and treat approach without taking care of determinants of health, which means an overall well-being of the society, the approach will be only superficial. We need supportive communities; families, friends and village communities, in Africa, e.g, we have a great examples of organisations that do this community support. But we will still find communities who cannot access treatment, due to numerous barriers within the health system or lack of acceptance of the diagnosis within the family or community or even when HIV treatment is looked upon with scepticism. There is need of a ethical approach in terms of testing, we need anonymous, voluntary testing; counselling, the patients should know what it takes to start treatment and what consequences it might bring; treatment, the decision as to when, and if, to start treatment must be made by the person living with HIV and must be an informed decision. We cannot forget about the 6

7 economic aspect of treatment, with the present global expenditure on treatment we can ensure that a fraction of those in need receive it. Still a lot of behavioural and economic support is needed before HIV treatment can have an impact on a global scale. Anna Zakowicz is the co-chair of Global Network of PLHIV (GNP+) and a member of the European AIDS Treatment Group (EATG). The GNP+ a global network for and by people living with HIV. GNP+ advocates to improve the quality of life of people living with HIV. GNP+ works with independent and autonomous regional and national networks of people living with HIV in all continents. The GNP+ has put a special emphasis on human rights, positive health, dignity and prevention, Sexual and Reproductive Health and Rights of people living with HIV. EATG is a community organisation that promotes the interests of people living with HIV/AIDS. EATG s mission is to achieve the fastest possible access to state of the art medical products, devices and diagnostic tests that prevent or treat HIV infection, and to improve the quality of life of people living with HIV/AIDS in Europe. The advocacy work of EATG is divided into two major working groups: The European Community Advisory Board (ECAB) and Policy Working Group (PWG). ECAB work includes: reviewing clinical trial protocols giving the point of view of PLHIV Community, promoting best practices procedures and ethics, universal access to fair, sustainable, affordable drugs and research developments improving the quality of living for PLHIV. ECAB has recently pushed for a protocol to perform the first HIV and hepatitis C (HCV) coinfection trial. PWG has recently put emphasis on access to treatment, MSM, treatment in prisons and human rights. Ny strategi nye udvalg Hiv-Danmark har samlet sine aktiviteter i tre søjler: Fortalervirksomhed, sociale aktiviteter og viden. Disse aktiviteter er lagt i tilhørende udvalg: Patientrettighedsudvalget, netværksudvalget samt kommunikationsudvalget. Her følger et sammendrag fra det første møde i patientrettighedsudvalget. Alle referater fra udvalgene ligger på hjemmesiden under fanen til venstre FORENINGEN. Prioritering og medlemsinddragelse I den første fase er det vigtig, at Hiv- Danmark prioriterer imellem relevante indsatsområder. Foreningen har ikke ressourcer til at påbegynde for mange nye tiltag. Det bliver vigtigere at bygge videre på de allerede velfungerende aktiviteter og kontakter blandt andet ved Orienteringsafterne på hospitalerne for at inddrage folk til at hjælpe med at løfte forskellige opgaver i foreningen. Bygge bro til medicinen Patientforeningen kan arbejde på at skabe et større indblik i forholdet mellem klinikken og patienten. En mulighed kunne være, at foreningen arbejder for at fremme en ny form for brugergruppe eller brugerkontakt på og mellem de enkelte ambulatorier. Hiv-Danmark bør i lyset af det seneste års udvikling i beslutningsprocessen om hiv-behandlingen udarbejde et papir, der tager stilling den bedst mulige behandling for hiv-smittede i Danmark. Bygge bro til hverdagen Hiv-smittede kan have problemer med at få banklån, fordi det kan indebære at der skal optages en livsforsikring. I udlandet er denne type af banklån mulige, men danske banker blokerer for dette. Samarbejder Samarbejde med andre patientforeninger kunne hjælpe med at fremme fælles sager. Hiv-Danmark planlægger blandt andet et Hiv-Forum, positiv dialog møder og en forårsfest i samarbejde med Positivgruppen. Der vil fortsat rettes fokuys på straffelov og diskrimination af hiv-smittede på andre områder. Hiv-Danmark vil indlede et samarbejde med AIDS-Fondet for at få etableret en hiv til hiv -mentorordning, der tilknyttes rådgivningerne. Herunder bør der opbygges en brobygger funktion til Cros-Over brugere for at få identificeret særlige problemstillinger for indvandrere. 7

8 Fremtidens forebyggelse af hiv VI&HIV har mødtes med sundhedsordfører Stine Brix fra Enhedslisten for at få en snak om perspektiverne for fremtidens forebyggelse på hiv-området. Hvordan kom du til at beskæftige dig med forebyggelsesmidlerne til hiv/aidsområdet? - Jeg har egentlig ikke haft et særligt øje til hiv og aids, men jeg blev kontaktet af Sex og Samfund, som gjorde mig opmærksom på, at puljen til seksuel sundhed, herunder hiv og aids, var blevet kraftigt barberet. I forbindelse med tilbagetrækningsreformen i forrige regeringsperiode blev der indgået en sundhedsaftale med særlig krav til behandling af unge med hjerneskader. Midlerne blev hentet fra forebyggelsen, så over natten skar man i midlerne til seksuel sundhed for at få en reform på plads. - Da aftalen bag tilbagetrækningsrefomen var på plads, rettede vi henvendelse til daværende sundhedsminister Bertel Haarder med dette problem. Han mente, at man nok skulle sætte fokus på problemstillingen, men da vi fik dette års udkast til finansloven, så kunne vi se, at man ikke havde rettet op på nedskæringen. - Vi gik i gang med at forhandle finansloven og var opmærksom på, at satspuljemidlerne til seksuel sundhed også løber ud inden længe. Det ville betyde, at hvis der ikke blev rettet op, var vi i alvorlig fare for slet ikke at have en forebyggelse på hiv og aids-området og på seksuel sundhed generelt. Så vores arbejde bestod i at sikre, at vi efter finanslovsvedtagelsen ikke ville stå med drastiske nedskæringer på hiv og aidsområdet og seksuel sundhed. Så det var tæt på, at vi mistede midlerne til hiv og aids-indsatsen? - Det var i 11. time! Der var ikke fundet en løsning, men vi kunne i finanslovsforhandlingerne ved hjælp af de øgede afgifter pege på, at der var behov for at sikre midlerne til seksuel sundhed og hiv. Så nu har vi fået lukket hullet, men vi står med status quo. Der 8 er desværre ikke tale om en opprioritering af området. Hvad skal der så ske med hiv/aids-forebyggelsen på sigt? - I regeringsgrundlaget og i valgkampen blev der understreget, at forebyggelsen skal opprioriteres. Forebyggelse er et bærende element, ikke kun på hiv/aids-området. Men det gælder alle steder på sundhedsområdet, at der er for få midler til forebyggelsen. Der er et vigtigt signal i, at vi satser på forebyggelse og sundhedsfremme. - Min tanke er, at der er brug for en national forebyggelsesstrategi. En sundhedsfremmende, forebyggende og samlende strategi modsat den sporadiske ikke-gennemførte indsats, der findes i dag. Jeg taler med andre ord om, at vi får løftet området samlet. Tænker du i nogen speciel retning? - Jeg er blevet meget inspireret af arbejdet hos Institut for Folkesundhedsvidenskab i København, hvor man har sat fokus på ulighed i sundhed. Det fokus, vi skal sætte her fra Folketinget, bør være et mere strukturelt fokus på forebyggelsen. Det er vigtigt, at vi arbejder videre med den forebyggelse, der virker. At vi er opmærksomme på de strukturer, der er behov for som f.eks. gratis kondomer eller højere cigaretpriser. Det er det, som virker. Men igen er det vigtigt, at vi ikke kun fra centralt hold regulerer os ud af vores sundhedsproblemer, og derved fuldstændig tager ansvaret fra folk. Hvordan skal hiv/aids-området være? - Jeg synes, at det er væsentligt, at indsatsen foregår i samarbejde med græsrødderne, På den led kan man meget bedre nå målgruppen. Andre forebyggelsesområder kunne lære en hel del af hiv/aids-området. Men, set bort fra hvad andre kan lære af hiv/aids-området, hvordan skal strategien så være? - Området skal tænkes ind i forhold til den nationale forebyggelsesstrategi, men organisationerne skal også fungere som vagthund. Regeringspartierne har talt om at etablere et videnscenter eller et råd, men jeg mener, at det er vigtigt, at vi får sat noget i gang, som er en koordineret indsats, så forebyggelsen ikke er så diffus. FAKTA Forebyggelsespuljen stod med aftalen om tilbagetrækningsreformen til at blive reduceret fra 66,6 mio. kr. i 2011 til 34,7 mio. kr. i Puljen anvendes til hele forebyggelsesområdet, f.eks. kost, rygning, alkohol, motion og seksuel sundhed. Af denne pulje modtog hiv/aids-organisationerne i 2011 ca. 14 mio. kr. i driftsstøtte. I 2011 har der desuden været to forskellige satspuljer, der samlet har støttet projektet om seksuel sundhed inden for hiv på ca. 6,7 mio. kr., hvor støtten til en del af disse projekter udløber i I finanslovsforhandlingerne blev der på Enhedslistens foranledning tilført 24 mio. kr. fra opkrævning af øget skatter og afgifter, så forebyggelsespuljen for 2012 lander på 58,7 mio. kr. Enhedslisten står uden for aftalen om satspuljemidler, så der er ikke tilført flere midler til en hiv/aidsindsats. Et dyk på ca. 8 mio. kr. i den statslige forebyggelsespulje fra 2011 til 2012, der blandt andet bruges til driftsstøtten på hiv/aids-området, og usikkerheden om andre projektmidler fra satspuljerne gør det spændende at følge med i, hvor mange midler, der i 2012 afsættes til hiv/aids-arbejde i Danmark og den betydning, det vil få for det videre arbejde. Kommentar 2003

3. Indsatsområder - Prioritering af Hiv-Danmarks indsatsområder

3. Indsatsområder - Prioritering af Hiv-Danmarks indsatsområder 3. Indsatsområder - Prioritering af Hiv-Danmarks indsatsområder 3.1 Fortalerarbejde for understøttende lovgivning, hiv-programmer og patientstøtte. Hiv-Danmark ønsker at: Styrke sit mandat blandt hiv-smittede

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Hiv-Danmark [info=hiv-danmark.dk@mail182.wdc02.mcdlv.net] på vegne af Hiv-Danmark [info@hiv-danmark.dk] Sendt: 1. oktober 2015 12:38 Til:

Hiv-Danmark [info=hiv-danmark.dk@mail182.wdc02.mcdlv.net] på vegne af Hiv-Danmark [info@hiv-danmark.dk] Sendt: 1. oktober 2015 12:38 Til: Morten Eiersted Fra: Hiv-Danmark [info=hiv-danmark.dk@mail182.wdc02.mcdlv.net] på vegne af Hiv-Danmark [info@hiv-danmark.dk] Sendt: 1. oktober 2015 12:38 Til: Morten Rye Eiersted Emne: Nyt fra Patientforeningen

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud Lars Kayser Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet Andre Kushniruk, Richard

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Feedback Informed Treatment

Feedback Informed Treatment Feedback Informed Treatment Feedback Informed Treatment Principles: Couples, Families, Groups, and Mandated Clients Where is the distress? To whom does the feedback refer? Multiple voices in the room Systemic

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Patientinddragelse i forskning. Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor

Patientinddragelse i forskning. Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor Patientinddragelse i forskning Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor BMC Health Services Research 2014, 14:89 142 studies that described a spectrum of engagement Engagement was feasible in most settings

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Are you hiring Newcomers?

Are you hiring Newcomers? Are you hiring Newcomers? Newcomer Service offers free support You are welcome to contact Newcomer Service when you wish to: Forward information on life in Esbjerg to attract newcomers Receive advise on

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Værdi eller politisk korrekt (formentlig krav i fremtidige fondsansøgninger) Hurtigere, effektivere,

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 27, 2017 Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Brinkø, Rikke Publication date: 2015 Document Version Peer-review version Link to publication

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

Skoleudvikling og globale sociale udfordringer - Sundhedsfremme og uddannelse for bæredygtig udvikling

Skoleudvikling og globale sociale udfordringer - Sundhedsfremme og uddannelse for bæredygtig udvikling Skoleudvikling og globale sociale udfordringer - Sundhedsfremme og uddannelse for bæredygtig udvikling Venka Simovska Katrine Dahl Madsen Lone Lindegaard Nordin Forskning i sundhedsfremmende og bæredygtig

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening English Danish Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Dear Sir, Formal, male recipient, name unknown Dear Madam,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 English version further down Johnny Nielsen med 8,6 kg laks Laksen blev fanget seks sømil ud for Tejn. Det var faktisk dobbelthug, så et kig ned i køletasken

Læs mere

NOTIFICATION. - An expression of care

NOTIFICATION. - An expression of care NOTIFICATION - An expression of care Professionals who work with children and young people have a special responsibility to ensure that children who show signs of failure to thrive get the wright help.

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening Danish English Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Kære Hr., Formal, male recipient, name unknown Kære Fru.,

Læs mere

We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire.

We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire. Dear holiday-maker We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire. The information and answers you provide

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Hvad skal vi leve af i fremtiden?

Hvad skal vi leve af i fremtiden? Konkurrenceevnedebat: Hvad skal vi leve af i fremtiden? Mandag den 3. november 2014 www.regionmidtjylland.dk 1 Agenda Globalisering og dens udfordringer Væsentlige spørgsmål Eksempler 2 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Engelsk Dansk Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Dear Sir, Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Dansk Engelsk Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Kære Hr., Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere

Please report absence, also if you don t plan to participate in dinner to Birgit Møller Jensen Telephone: /

Please report absence, also if you don t plan to participate in dinner to Birgit Møller Jensen   Telephone: / Annex 01.01 Board Meeting - Draft Agenda Wednesday, 24 th April 2013 at 15.00-20.00 in the Meetery, AADK, Fælledvej 12, 2200 Copenhagen N Agenda Status Time (proposed) Annex Comments 1. Welcome and approval

Læs mere

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter)

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Link til retningslinjen Resumé Formål Fagmålgruppe Anbefalinger Patientmålgruppe Implementering

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med.

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med. Ansøgning Yderligere bemærkninger til ansøgningen Det var fedt at rammerne var så åbne, som jeg så det var der kun to krav til projektet: Det skulle være open source og det skulle have det offentliges

Læs mere

LGBT person or some of the other letters? We want you!

LGBT person or some of the other letters? We want you! 9. BILAG 1 NR. 1 OPSLAG LGBT person eller nogle af de andre bogstaver? Vi søger dig! Er du homo-, biseksuel, transperson eller en eller flere af de andre bogstaver? Har du lyst til at dele dine erfaringer

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1)

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Rules Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Business Rules Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl

Læs mere

Vidensdeling. om - og med - IKT. Bo Grønlund

Vidensdeling. om - og med - IKT. Bo Grønlund Vidensdeling om - og med - IKT Denne workshop vil give indblik i, hvordan lærere på gymnasiet kan fremme og systematisere vidensdeling omkring brug af IKT i undervisningen, samt hvordan gymnasiers ledelser

Læs mere

Green Care: Status from Denmark

Green Care: Status from Denmark AARHUS UNIVERSITET Karen Thodberg 27. juni 2012 Green Care: Status from Denmark Senior scientist Karen Thodberg, Institute of Animal Science, Aarhus Universitet, og Carsten Ørting Andersen, Grøn Omsorg

Læs mere

Dean's Challenge 16.november 2016

Dean's Challenge 16.november 2016 O Dean's Challenge 16.november 2016 The pitch proces..with or without slides Create and Practice a Convincing pitch Support it with Slides (if allowed) We help entrepreneurs create, train and improve their

Læs mere

Patientinvolvering & Patientsikkerhed er der en sammenhæng? #patient16

Patientinvolvering & Patientsikkerhed er der en sammenhæng? #patient16 Patientinvolvering & Patientsikkerhed er der en sammenhæng? #patient16 Konferencens hashtag: #patient16 Følg os på Twitter: @patientsikker Praktisk info og præsentationer: patientsikkerhed.dk/patient16

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Engelsk G Opgaveark Maj 2011 Eksaminandens navn Nummer Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Sne, Vand, Is og Permafrost i Arktis

Sne, Vand, Is og Permafrost i Arktis Sne, Vand, Is og Permafrost i Arktis Morten Skovgaard Olsen Gennemsnitstemperatur i Arktis Alle dele af kryosfæren påvirkes Havis Havis Økosystemer Feedbacks Katey Walter Anthony, UAF Muligheder og udfordringer

Læs mere

Voice of the People. Manuscript The Parliament in Latvia TVMV, Denmark. Production-team: Reporter: Jesper Mortensen

Voice of the People. Manuscript The Parliament in Latvia TVMV, Denmark. Production-team: Reporter: Jesper Mortensen Voice of the People Manuscript The Parliament in Latvia TVMV, Denmark Production-team: Reporter: Jesper Mortensen Photographer: Lars Damgaard Nielsen Editing: Jesper Mortensen Places of shooting: Riga,

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Business Rules Fejlbesked Kommentar

Business Rules Fejlbesked Kommentar Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Request- ValidateRequestRegi stration ( :1) Business Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl 1: Anmodning En

Læs mere

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Brug af logbog i undervisning Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Motivation og projektidé Modsætning mellem undervisningsideal (deltagende og reflekterende studerende

Læs mere

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et)

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Forældreskema Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Barnets alder: år og måneder Barnet begyndte at lære dansk da det var år Søg at besvare disse spørgsmål så godt

Læs mere

Mennesket i katastrofen og civilsamfundets potentiale

Mennesket i katastrofen og civilsamfundets potentiale Mennesket i katastrofen og civilsamfundets potentiale Kristoffer Albris Antropolog, Ph.d., Post doc Juridisk Fakultet, Københavns Universitet Copenhagen Center for Disaster Research (COPE) ESPRESSO www.espressoproject.eu

Læs mere

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse Mindfulness At styrke trivsel, arbejde og ledelse Energiregnskabet Mindfulness i forsikringsvirksomhed 100 % har fået anvendelige redskaber til håndtering af stress 93 % oplever en positiv forandring

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Helbredsundersøgelsen af søfarende

Helbredsundersøgelsen af søfarende Helbredsundersøgelsen af søfarende Sundhed i nationalt og internationalt perspektiv Mette Gabriel, Søfartslæge Leder af Lægekontoret Danmarks Rederiforening Lægekontoret, Danmarks Rederiforening Ca. 1.600

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

University Colleges. Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard. Publication date: 2011

University Colleges. Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard. Publication date: 2011 University Colleges Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard Publication date: 2011 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication Citation for

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling 6.5.2009 Jacob Schaumburg-Müller jacobs@microsoft.com Direktør, politik og strategi Microsoft

Læs mere

Bestyrelsesmøde 4. April 2013 kl. 16:00 19:00

Bestyrelsesmøde 4. April 2013 kl. 16:00 19:00 Bestyrelsesmøde 4. April 2013 kl. 16:00 19:00 Indhold FORSLAG TIL DAGSORDEN 2 BILAG 1: REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 07.03.2013 3 BILAG 2: ORIENTERING FRA STUDU/FUNE 6 BILAG 3: ORIENTERING FRA UNIVERSITETSBESTYRELSEN

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Ø-posten, december 2014

Ø-posten, december 2014 Indholdsfortegnelse: Om Ø-posten 1 Træffetid og telefontid 1 VAR DET NOGET FOR DIG? (Førtidspensionistnetværk) 2 Tur går til Christiansborg 2 Sidste Torsdagscafe inden jul 2 Det er sket: - Medlesmøde om

Læs mere

Idrættens Eventmanagement Uddannelse: Hvervekampagne / Building a bid strategy. Dragør April 29, 2013

Idrættens Eventmanagement Uddannelse: Hvervekampagne / Building a bid strategy. Dragør April 29, 2013 Idrættens Eventmanagement Uddannelse: Hvervekampagne / Building a bid strategy Dragør April 29, 2013 Program: 13:30-15:00 Om hvervekampagner 15:00-15:15 Introduktion to Group Work 15:15-16:15 Kaffe / Group

Læs mere

Medlemmer. Strategi og handling Loyalitet og fastholdelse Rekruttering. Medlemmet i centrum

Medlemmer. Strategi og handling Loyalitet og fastholdelse Rekruttering. Medlemmet i centrum Medlemmer Strategi og handling Loyalitet og fastholdelse Rekruttering Medlemmet i centrum Lidt om os Kort runde Hvilken organisation kommer I fra? Hvor mange medlemmer har I? Hvordan arbejder I med loyalitet?

Læs mere

Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE

Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE SCIENCE Forskningsdokumentation Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE SFU 12.03.14 Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE Hvad er WoS s ResearcherID? Hvad

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

GREEN KEY GREEN DREAMS

GREEN KEY GREEN DREAMS GREEN KEY GREEN DREAMS EN VI RON MENT 1 VI TÆNKER PÅ MILJØET OG DIN KOMFORT Du har valgt en Green Key (Grøn Nøgle) virksomhed. Det betyder, at du automatisk er med til at passe på miljøet, da vi lever

Læs mere

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Indsæt nyt billede: Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Anita Fjelsted - Danish EPA Ministry of the Environment 27 May 2015 - STERF The Danish Environmental Protection Agency 450 employees

Læs mere

Feedback Informed Treatment

Feedback Informed Treatment Feedback Informed Treatment Talk in your work groups: Discuss how FIT can make sense in your work context. Discuss benefits and challenges of using FIT in your work place. Generate questions for Susanne

Læs mere

Semesterevaluering efteråret 2013 SIV Spansk

Semesterevaluering efteråret 2013 SIV Spansk Semesterevaluering efteråret 2013 SIV Spansk KOMMENTARERNE ER IKKE SYNTETISERET HER DA DE ER SÅ ENKELTSTÅENDE AT DET IKKE SYNES MULIGT. DER VAR GENEREL TILFREDSHED MED VEJLEDNINGEN Generelle oplysninger

Læs mere

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF ==> Download: JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF - Are you searching for Jeg Gl Der Mig I Denne Tid Books? Now, you will be happy that at this

Læs mere

Verdens bæredygtige udviklingsmål. Lars Engberg-Pedersen Seniorforsker

Verdens bæredygtige udviklingsmål. Lars Engberg-Pedersen Seniorforsker Verdens bæredygtige udviklingsmål Lars Engberg-Pedersen Seniorforsker Oplægget Målenes historie og udformning 2015-målene Processen Fordele og ulemper Hvorfor er målene vigtige? Mål 10: Ulighed De globale

Læs mere

Et godt glas vin PDF. ==>Download: Et godt glas vin PDF ebook

Et godt glas vin PDF. ==>Download: Et godt glas vin PDF ebook Et godt glas vin PDF ==>Download: Et godt glas vin PDF ebook Et godt glas vin PDF - Are you searching for Et godt glas vin Books? Now, you will be happy that at this time Et godt glas vin PDF is available

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

Syddansk Universitet. Notat om Diabetes i Danmark Juel, Knud. Publication date: 2007. Document Version Også kaldet Forlagets PDF. Link to publication

Syddansk Universitet. Notat om Diabetes i Danmark Juel, Knud. Publication date: 2007. Document Version Også kaldet Forlagets PDF. Link to publication Syddansk Universitet Notat om Diabetes i Danmark Juel, Knud Publication date: 27 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation for pulished version (APA): Juel, K., (27). Notat

Læs mere

Den involverende stuegang - Særlige udfordringer ved stroke-forløb

Den involverende stuegang - Særlige udfordringer ved stroke-forløb Den involverende stuegang - Særlige udfordringer ved stroke-forløb Helle K. Iversen, Apopleksiansvarlig overlæge Apopleksienheden, Neurologisk Klinik Rigshospitalet, Glostrup, Københavns Universitet E8er

Læs mere

Anne Mette blev valgt som ordstyrer og Sanne blev valgt som referent.

Anne Mette blev valgt som ordstyrer og Sanne blev valgt som referent. Referat af ungdomsudvalgsmøde Tirsdag den 18. marts 2014 kl. 17 20:00 Høreforeningen, Handicaporganisationernes hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup (Lige ved Høje Tåstrup station, http://handicaporganisationerneshus.dk/)

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

International Community. Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus

International Community. Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus International Community er Netværket for udenlandske medarbejdere og deres medfølgende familier i Østjylland Serviceportalen

Læs mere

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Hiv-Danmarks Dag uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Opsamling af caféprocessen opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Appendix A. E-mail correspondence with Fyrvaerkeri.dk:

Appendix A. E-mail correspondence with Fyrvaerkeri.dk: Appendix A E-mail correspondence with Fyrvaerkeri.dk: Fra: Mette Jørvad Niess MEJN@ucl.dk Emne: SV: Projekt til fyrværkeri Til: "dste06@media.aau.dk" dste06@media.aau.dk Cc: "Kathrine Møgelbjerg Jørgensen"

Læs mere

Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro. Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8

Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro. Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8 Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8 For Canon EOS-D ejere der fotograferer Shooting tethered med EOS-Utility eller

Læs mere

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC)

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) - Gruppering af chasere igen bag efter. På den måde kan laves cirkelbevægelser og det kan 2,787.00 DKK Side 1 Sunlite pakke 2006 Standard (EC) LAN (SUN SL512EC

Læs mere