Orienteringsaftenerne 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Orienteringsaftenerne 2012"

Transkript

1 HIV-DANMARK REDAKTION: MOE ISSN Årsmøde i Århus Lørdag den 28. april 2012 kl afholder Hiv-Danmark årsmøde i Teatersalen, Kannikegade 18, 8000 Århus C. Før årsmødet afholdes der formøde for pårørendemedlemmer for at fordele stemmerne inden selve årsmødet. Hiv-Danmark dækker ikke rejseudgifterne for enkeltmedlemmer, pårørendemedlemmer og støttemedlemmer. Udgifter ved overnatning mellem lørdag og søndag dækkes for afgående og nyvalgte bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Stemmeberettigede Det er kun medlemmer, der har betalt kontingent for 2012, som er stemmeberettigede. Er dit medlemsskab først fornyet fra marts måned eller senere, skal du medbringe kvittering til årsmødet. Marts årgang Hiv-Danmarks medlemsblad Tilmelding Af praktiske hensyn bedes alle tilmelde sig til årsmødet senest den 16. april Send en os en på eller ring til sekretariatet på T hverdage mellem kl Uden for telefontid kan du lægge besked med navn og telefonnummer på vores telefonsvarer. Tilmelding er ikke en forudsætning for at deltage i årsmødet! Ønsker du at deltage i den efterfølgende middag er seperat tilmelding nødvendig. Pris for at deltage i middagen er 100 kr. uden drikkevarer. Opstilling Ønsker du at stille op til bestyrelsen, har du mulighed for at blive præsenteret på et indstik til medlemsbladet i april måned. Send dit indlæg inden den 15. marts til VI&HIV, mærket kandidatur, til Det er dog ikke en forudsætning for at opstille til valg. Program for årsmøde 2012 Teatersalen, Kannikegade 18, over gården, 8000 Århus C Formøde for pårørende (fordeling af stemmer) Kaffe/te og småkager Årsmøde 2010 Middag i Café Lone Det har ikke været muligt op til dette blads deadline at finde en oplægsholder forud for årsmødet. Annoncering følger senere! Årsregnskab og årsberetning Regnskab for 2011 godkendt af revisor og årsberetning 2011 kan ses på foreningens hjemmeside fra slutningen af marts Forslag til årsmødet Forslag, som ønskes behandlet på årsmødet, skal i følge vedtægterne være foreningen i hænde senest 14 dage før årsmødet. Sekretariatet modtager derfor forslag senest fredag den 13. april 2012 til behandling ved årsmødet. September og oktober 2012 Orienteringsaftner Orienteringsaftenerne 2012 Orienteringsaftenerne 2012 afholdes i september og oktober måned. Om en måneds tid vil de første invitationer ligge klar på hiv-ambulatorierne rundt om i landet. Orienteringsaftenerne afvikles i år den sidste uge af september og den anden uge i oktober (lige før efterårsferien) i København, Århus, Odense og Aalborg for hiv-smittede, pårørende og andre med interesse for hiv. Arrangementerne afvikles på hospitalerne i de pågældende byer, hvor der informeres om medicinsk nyt, nyt fra de enkelte ambulatorier samt flere aktuelle emner inden for hiv-området (se program). På Rigshospitalet mødes typisk personer, og ved de andre aftner mødes mellem personer. Hold øje med invitationerne i ambulatoriet eller se efter mere information på Hiv-Danmarks hjemmeside og facebook, efterhånden som vi opdaterer med flere detaljer om arrangementerne. Vi glæder os til at se så mange som muligt ved disse arrangementer. Det er gratis, og alle bydes på en let anretning med drikkevarer efter møderne. Det er i visse tilfælde muligt at få hjælp til at delvis dækning af transportomkostninger til og fra nærmeste møde, hvis du bor i oplandet. Program for møderne Markedsplads, frugt og sandwich Opdatering, information fra afdelingerne og nyt fra forskningen Positiv dialog (Hiv-Danmarks fremtidige rolle i milløet) Kaffepause Hiv og hepatitis C co-infektion Patientrettigheder Let traktement

2 POSITIV DIALOG I november og december måned 2011 blev der afholdt Positiv Dialog - møder på foreningens væresteder. Møderne blev afholdt for at skabe dialog mellem bestyrelsen, medlemmer og hiv-smittede om fremtidens Hiv-Danmark. Her følger en kort opsummering af møderne. Diskussionerne har fundet sted mellem forskellige grupper af personer, så der kan være udsagn, som virker modsigende. Overordnet fokus På det første møde i Café Lone i Århus talte de fremmødte om de overordnede områder, som er vigtige for det fremtidige arbejde i foreningen: Læge- og patientrelationen Livsstilsaspekter ved aldring Netværk og mestringsstrategier Mobilisering af hiv-smittede (aktivisme) Efterfølgende blev der afholdt en række møder, hvor diskussionerne i denne artikel er inddelt i fortalervirksomhed og netværksstrategier samt opsamling og formidling af viden. Fortalervirksomhed og netværksstrategi Der er jo blevet udtrykt forskellige ønsker om den organisatoriske strategi: Politisk lobbyarbejde, bl.a. sikre sig indflydelse efter MIPA-principperne (oversat: Meningsfuld involvering af hiv-smittede på samfundsplan, forebyggelsen, behandlingen m.v. ) Fokus på at udvikle sig til en patientog en interesseorganisation. Få flere medlemmer, men stadig været ledet af patienter En patient- og interesseorganisation uden særlig hiv-smittet medlemsskab Nært samarbejde med AIDS-Fondet (f.eks. indflydelse på rådgivning, kampagner m.m.) og udbygge og formalisere samarbejdet med Positivgruppen Samarbejde på tværs af grupper og aktiviteter i Hiv-Danmark (se model på næste side) Etablere brugergrupper på ambulatorier. Måske begynde på de mindre ambulatorier Opdyrke en mentorgruppe (men ikke beskæftige sig med psykosocial rådgivning) f.eks. i samarbejde med ambulatorierne Kafe Knud et naturligt centrum som den største aktivitet. Nytænkning af form, indhold og aktiviteter Styrke frivillighedsarbejdet og sikre stabilitet. Der skal være nogen, der holder sammen på det hele, f.eks. en sekretariatsleder En udfordring at holde gejst hos f.eks. bestyrelsen, for der kommer en periode, hvor der primært lukkes ting ned og ikke skabes noget nyt Nationalt eller regionalt tilbud: holde fast i i hvert fald at have sociale tilbud i de tre største byer? Opsamling og formidling af viden Overvejelser om en ny struktur på informationsområdet blev diskuteret ud fra mange forskellige ideer: En organisation uden medlemskab for at nå flest mulige med information En organisation uden medlemsblad, men med en (ny og bedre) hjemmeside Kafe Knud har behov for et informationsbrev a la VI&HIV samt et website Informationsmateriale på nettet ofte forældet også på de officielle hjemmesider. Oplyse om virkeligheden, producere materiale om de forskellige Tag med på Hiv-forum August 2012 Hiv-Forum Tag med i weekenden den august 2012, når Hiv-Forum afvikles i Tune syd for København. I sensommeren 2012 byder vi igen i år velkommen til en forlænget weekend med socialt samvær og interessante work shops i hyggelige rammer. Indholdet er så småt ved at blive programsat. Overlæge Birgit Kvinesdal fra hiv-ambulatoriet på Herlev Hospital har takket ja til at stille op til patientens bord, og vi arbejder på at få flere interessante oplæg på. 2 Hvis du selv har gode ideer eller ønsker, som du gerne vil have, vi tager op i dette forum, så skriv til os på hiv-danmark.dk eller på vores facebook. Du kan også skrive til os på hvis du gerne vil give en hånd med. Hiv-Forummet arrangeres hovedsagligt ved hjælp af frivillige, så du er meget velkommen til at melde dig til planlægningsgruppen. Kost og logi Hiv-Danmark dækker en del af omkostningerne ved opholdet, men der vil være en egenbetaling på 400 kr. Der kan som vanligt søges om friplads for studerende, pensionister eller andre, hvor deltagelse afhænger af økonomi. Vi planlægger at organisere bustransport til og fra Hiv-Forum. Bussen vil afgå fra Århus og gøre stop ved Valby inden det går mod Tune. Prisen er 200 kr. Århus t/r og 50 kr. Valby t/r. Kontakt os på og hør nærmere.

3 LUKKET MANDEGRP. PÅRØRENDE- GRP. MADKLUB SOCIAL Behov for psykosocial støtte HIV-FORUM BIOGRAF- KLUB FEST Ikke behov for psyko-social støtte TEMAAFTEN FØLGEGRP. FOR CAFE EVENTS FØLGEGRP. FOR RÅDG. UDVALG ÅBEN PRESSEGRP. KAMPAGNER BESTYRELSE POLITIK Eksempler på nuværende og fremtidige grupper i Hiv-Danmark Om modellen: Forskellige aktiviteter udvikler og understøtter andre aktiviteter. En kortlægning vil vise områder, hvor nye aktiviteter kan etableres. I nedenstående model er tænkte og eksisterende aktiviteter plottet ind i forhold til fire elementer: lukkethed, åbenhed, social og politik. Elementerne kan vælges efter smag og behag, og derved giver det andre muligheder for kortlægning og udvikling af aktiviteter. erfaringer ved at springe ud som hivsmittet (f.eks. i tryksag) En balanceret formidling om livet med hiv, så ikke kun det dårlige liv formidles Foreningen bør hovedsagelig benytte sig af hjemmeside, hvor flyers ude på ambulatorier med kvart- eller halvårlige intervaller gør opmærksom på ændringer på hjemmesiden. Måske også arbejde på en eller to årlige mere tematiserede blade til medlemmer og til ambulatorierne Fra samarbejdspartnerne Henriette Laursen, direktør i AIDS- Fondet, påpegede på et Positiv Dialogmøde en række emner i forhold til det fremtidige samarbejde med Hiv-Danmark: Fordelen ved at gå sammen til politikerne, men timing er vigtig Mulighed for input fra medlemmerne AIDS-Fondet vil blive den professionelle organisation Nogle sager (f.eks. straffeloven) kan koste sympati og påvirke pengeindsamling Det nye hus, hvor AIDS-Fondet bor, vil være åbent for mange og for mange aktiviteter Fondet vil gå langt i forhold til at sikre en stærk patientorganisation Visse emner vil kræve koordinering og fondet har måske ikke altid initiativet Alle steder vi kan finde fælles fodslag skal vi samarbejde for at gøre os stærkere Klaus Legau, vicedirektør i AIDS-Fondet, har i samme forbindelse påpeget: AIDS-Fondet er den nye forebyggelsesorganisation. Lobbyarbejdet bør ske i tæt samarbejde mellem Hiv-Danmark og fondet AIDS-Fondet skal have patientinput fra Hiv-Danmark En vision om et hiv-sundhedshus Fondet skal tænke på Hiv-Danmark og Hiv-Danmark skal altså også tænke på fondet Fondet bliver en større organisation med 50 mennesker i København. Vi skal blive bedre til at samle viden op Hiv-Danmark skal have sekretariatsmæssig assistance. Ikke kun være frivillig. Det bliver svært at overleve som organisation uden Positivgruppens syn på Hiv-Danmarks fremtid omhandlede: Samarbejde også ved et medlemskab af Hiv-Danmark Omdefinering af opholdssteder ikke mindst også se på finansiering Bakke op om Hiv-Danmark, så der er én stemme for de hiv-smittede? Tale sammen om at kombinere medlemskaber for at undgå fragmentering og kamp om repræsentation April 2012 Positiv Dialog og Forårsfest Kom forbi Positivgruppen på Frederiksberg lørdag den 14. april 2012 til Positiv Dialog kl og efterfølgende fest fra kl I samarbejde med Positivgruppen sætter Hiv-Danmark fokus på patientinddragelse. Et panel bestående af en læge, en forsker og bestyrelsesmedlemmer fra patientforeninger diskuterer perspektiverne i det fremtidige sundhedsvæsen. Hvor ligger udfordringerne? Og hvordan kan patientforeningerne arbejde på at få større indflydelse på løsningerne? Med strukturreformen i 2007 er patientforeningernes rolle under forandring. Der er kommet et meget større fokus på livstilssygdomme, og forebyggelse og sundhedsfremme forandrer forholdene og prioriteringerne for kronikere. Hvordan kan patientforeningerne varetage patienternes rettigheder bedst muligt? Kom og bliv klogere på Hiv-Danmarks og Positivgruppens holdninger: Positivgruppen Tesdorfsvej Frederiksberg C (Dørene åbnes kl ) Forår, fest og farver Efter en forhåbentlig god og indsigtfuld debat er vi varmet op til forårsfest, hvor du blandt andet kan møde tidligere kursister fra fra sidste års Hiv- Forum på Engelsholm slot. Det koster 100 kr. at deltage i festen, som dækker over et måltid mad og en velkomstdrink og betales ved indgangen. Drikkevarer sælges til rimelige priser i Positivgruppens bar. For flere informationer kontakt da Positivgruppen på eller telefon

4 hjemmeside/facebook DATOER I OVERBLIK Reception Positiv Dialog Forårsfest Årsmøde 2012 På Hiv-Danmarks hjemmeside kan du altid finde en række interessante tilbud. I februar og marts måned gennemfører Kafe Knud en brugerundersøgelse på internettet. Klik ind fra hjemmesiden og giv din mening til kende! Fra hjemmesiden kan du også forbindes videre til vores facebook, som drives ved hjælp af frivillige. Det er vores uformelle forum, hvor du kan lufte dine ideer og gode råd. Husk på altid at benytte en god tone og at være konstruktiv i din eventuelle kritik. Der er også link til det rådgivningstilbud, der eksisterer til hiv-smittede og pårørende. Rådgivning Øst kan stadig træffes hverdage mellem kl og på telefon og Rådgivning Vest kan ligeledes træffes hverdage mellen kl og på telefon Klik også forbi hivmix.dk for at se andre hiv-smittedes profiler. For de personer, som ønsker generel viden om hiv, anbefales Statens Serum Instituts hjemmeside, der forklarer generelle begreber inden for hiv. I ANDET HALVÅR Hiv-Forum 2012 Uge 39 Orienteringsaftner Uge 41 Orienteringsaftner Uge Positiv Dialog Efterårsfest Uge 49 WORLD AIDS Dag Fredag den 9. marts 2012 fejrer Hiv-Danmark Helle Andersen i Kafe Knud. Det vil glæde Hiv-Danmark og vores formand Helle Andersen at se venner, kolleger og samarbejdspartnere til en lille hyggelig reception med god vin og tapas fredag den 9. marts 2012 Marts 2012 Reception 50 kl i Kafe Knud, Skindergade 21, kld. i anledning af Helles 50 års fødselsdag. Helle Andersen blev valgt ind i Hiv- Danmarks bestyrelse i 2006, da Solstrålerne blev en aktivitet i Hiv-Danmark. I 2010 overtog Helle Andersen posten som formand, og hun har siden stået i front for Hiv-Danmarks fortalerarbejde for hiv-smittedes rettigheder. Et andet stort engagement har ligget i omstruktureringen af AIDS Fondet, hvor Helle i dag er næstformand. Vi håber, at rigtigt mange vil lægge vejen forbi og hjælpe Helle med at få rundet det skarpe hjørne.

5 Informationsformidling 2012 Vil VI&HIV fortsat udkomme i 2012? Hvad bliver de væsentligste informationsaktiviteter for 2012 og fremadret tet? sager er en akilleshæl eller livsnerve for foreningen. Fra det første nyhedsbrev i oktober 1991, som blev varetaget på frivillig basis, til i de seneste 10 år at have haft lønnet arbejdskraft, der i større eller mindre grad løbende vedligeholder hjemmeside og udgiver et medlemsblad. 12 Figur 1: Antal udgivelser af VI&HIV En række spørgsmål er blevet relevante siden Sundhedsstyrelsen meddelte, at de ønskede en omorganisering af finansieringsmodellen for hiv-forebyggelsen i Danmark. Siden da har Hiv- Danmark været i en forandringsproces. Positiv Dialog -møderækken har givet mulighed for bestyrelsen at komme i kontakt med forskellige medlemmer og få gode ideer og inspiration til det videre arbejde i Hiv-Danmark. Positiv Dialog -møderne har tydeliggjort nogle af de udfordringer, som en patientforening vil stå overfor. Det er svært at motivere medlemmer til diskussioner, som handler om struktur, identitet og politik. Det ligger de fleste medlemmer nærmere at engagere sig i specifikke projekter og aktiviteter. Informationsaktivitet Informationsaktiviteten har frem til omorganiseringen mestendels været løst ved lønnet arbejdskraft, hvor frivillige typisk er involveret i specifikke, mindre og afgrænsede opgaver, f.eks. tryk af Café Lones pjecer. Frivillige løfter dog også større opgaver, f.eks. orienteringsaftnerne med medicinsk udvalgs formand som tovholder. Efter den seneste nedskæring på informationsområdet i 2010 blev der efter en kommunikationsundersøgelsen i oktober måned samme år besluttet, at informationsaktiviteten overordnet blev varetaget af informationsafdelingen men at en del praktisk arbejde blev lagt ud til de enkelte medarbejdere. En anden konsekvens af nedskæringerne var, at foreningens blad er udkommet med mindre hyppig frekvens (se figur 1). I 2012 udkom kun 5 medlemsblade. Den løbende formidling af foreningens aktiviteter eller holdning i aktuelle Fremtiden Der vil fortsat være brug for en eller anden form for kommunikation mellem bestyrelse og ansatte på den ene side og medlemmer, hiv-smittede, pårørende og andre med interesse i hiv på den anden side. Derfor er det vigtigt at se på den nuværende informationsindsats og gøre den endnu mere lean, som det populært kaldes. Der er behov for at integrere frivillige i kommunikationsarbejdet uden at komplicere arbejdsgangen. En del af VI&HIVs læsere vil have lagt mærke til, at vi i begyndelsen af februar måned har udbygget en facebook for patientforeningen. Den drives på frivillig basis og rummer både åbne fora og lukkede fora. Man kan sagtens melde sin interesse, hvis man gerne vil give en hånd med. Et af de mere langsigtigede mål er at puste fornyet liv i en hjemmeside, som fra 2012 og den nærmeste tid fremover vil være den væsentligste informationsplatform fra patientforeningen. Føling med medlemmer VI&HIV er stadigvæk medlemmernes blad. Redaktionen modtager gerne indlæg men ligeså gerne gode ideer til emner, der vil være relevante at bringe i bladet. Hiv-Danmark er en medlemsforening. De to gange vi har spurgt, hvilke emner, der er interessante for læserne, har medicinsk nyt haft den højeste prioritet (se tabel 1). Med bestyrelsens nye fokus på indsatsområder, håber redaktionen, at der kan fyldes relevant information på om patienrettigheder, netværk og hiv-nyt inden for samfund, sundhed og medicin Kommunikationsundersøgelsen besvarelser ud af 573 udsendte (11%) via brev, herunder 195 enkeltmedlemmer og 37 pårørende: Medicinsk nyt har højeste prioritet, kalender- og menupunkter mindst En del medlemmer (37%) er medlem af andre hiv/aids-organisationer Størstedelen af medlemmerne besøger hverken hjemmeside eller portalen hiv.dk (sammen antal: 57%) Kommunikationsundersøgelse ud af 399 medlemmer (34%) af foreningen via brev eller Medicinsk nyt har højeste prioritet, internationalt nyt og foreningsnyt (kalender- og menupunkter) mindst E-postmedlemskab (link med nyhedsbrev til hjemmeside) fører ikke til mere aktiv brug af foreningens hjemmeside E-postmedlemmer besøger hjemmeside mindre end 1 gang om måneden (måske sjældnere end bladfrekvens, hvilke kunne tyde på, at medlemsbladet ikke læses) Nølende ja til reklamer Tabel 1: Kommunikationsundersøgelser Planlagte udgivelser 2012 MARTS ÅRSMØDE INDKALDELSE APRIL ÅRSRAPPORT 2011 AUGUST ORIENTERINGSAFTEN 2012 SEPTEMBER KONFERENCENYT NOVEMBER WORLD AIDS DAG

6 TREATMENT AS PREVENTION VI&HIV met with Anna Zakowicz to talk about HIV treatment as prevention. Anna recently took part in a panel discussion about treatment as prevention hosted by Aidsnet, a network of NGOs and research institutions working with international HIV/AIDS activities. Anna, what do you think about discussing treatment as prevention? It was a great pleasure to be able to join the meeting, which is very timely, and to talk about treatment as prevention and ethical issues around it from the perspective of a person living with HIV The meeting gave room to exchange opinions between different stakeholders the Danish community, the aid organisations, a representative of the WHO, various scientists and donors and PLHIV. What could add to the wealth of opinions would be the perspectives from the epidemic in WHO 53 Europe, including Denmark, e.g. hearing the opinion from key populations such as the drug user community in Denmark. I know that the topic was about South perspective and that we also talked about funding issues from DA- NIDA s point of view. But the question raised at the meeting if would DAN- IDA consider to extend its support to Eastern Europe is a valid one. But DANIDA targets low income countries? In Eastern Europe and Central Asia we do have low and low-middle income countries who struggle with poor health care systems, which are remnants from the soviet era and inequitable access to health care especially for populations who are most at risk of acquiring HIV. I think it plays a part, though, that people in Western Europe in general and the people who work in the field in Denmark traditionally know more about the African HIV epidemic. But we as a European community need to pay more attention on that part of Eastern Europe. It is the fastest growing HIV epidemic in the world and we need to address that. Prevention and access to treatment has some of the lowest coverage in the world in these countries. It has the second lowest coverage of ART after the Middle East and Northern Africa region. The key populations can not access either prevention or treatment. So what are the solutions? The main solutions are legal because the problems are. Methadone treatment for intravenious drug use (IDU) is illegal in Russia. So complying with WHO recommendations on harm reduction and improvement of the health outcome of vulnerable poputions is actually a very simple solution by changing legislation. Alongside these measurements education among health professionals and broader community about rights of PLHIV patients and equitable access to health services are needed. These measurements could be supported by an agency like DANIDA. We need to address the grave injustice, when IDUs are being physical or psychologically abused or even deprived information on methadone maintenance therapy- the latest case of closing down of Andrey Rylkov Foundation s (ARF) Russian version of the web-site (http://rylkov-fond.org/) by the registrator upon the request of the federal drug control service. In the case of ARF pressure is coming from the European and global civil society and human rights organizations and the International AIDS Society, but it is not an easy task. The HIV epidemic is also an expression of social problems that influence key populations affected by HIV such as IDU, sex workers, migrants, street children and prisoners. The HIV epidemic cannot be dealt with without addressing employment, poverty reduction, housing, rights to access health with or without citizenship of a given country, social rights etc. Did you make any interesting observations? I very much liked our discussion on innovative testing. Skype-counceling, home HIV testing and post test Skypecounceling has been discussed recently in the community. It is especially a discussion that has taken place in France. It depends on the community, e.g. in France men who have sex with men (MSM) might wish to maintain a degree of the anonymity and at the same time they have easy access to the internet, which might make home testing an advantage in that particular setting. But come to think of it the people currently accessing the counceling services might scare off other groups of people who would not like to be associated with the former group. Do you think we can test and treat ourselves out of the HIV epidemic? If we only apply the test and treat approach without taking care of determinants of health, which means an overall well-being of the society, the approach will be only superficial. We need supportive communities; families, friends and village communities, in Africa, e.g, we have a great examples of organisations that do this community support. But we will still find communities who cannot access treatment, due to numerous barriers within the health system or lack of acceptance of the diagnosis within the family or community or even when HIV treatment is looked upon with scepticism. There is need of a ethical approach in terms of testing, we need anonymous, voluntary testing; counselling, the patients should know what it takes to start treatment and what consequences it might bring; treatment, the decision as to when, and if, to start treatment must be made by the person living with HIV and must be an informed decision. We cannot forget about the 6

7 economic aspect of treatment, with the present global expenditure on treatment we can ensure that a fraction of those in need receive it. Still a lot of behavioural and economic support is needed before HIV treatment can have an impact on a global scale. Anna Zakowicz is the co-chair of Global Network of PLHIV (GNP+) and a member of the European AIDS Treatment Group (EATG). The GNP+ a global network for and by people living with HIV. GNP+ advocates to improve the quality of life of people living with HIV. GNP+ works with independent and autonomous regional and national networks of people living with HIV in all continents. The GNP+ has put a special emphasis on human rights, positive health, dignity and prevention, Sexual and Reproductive Health and Rights of people living with HIV. EATG is a community organisation that promotes the interests of people living with HIV/AIDS. EATG s mission is to achieve the fastest possible access to state of the art medical products, devices and diagnostic tests that prevent or treat HIV infection, and to improve the quality of life of people living with HIV/AIDS in Europe. The advocacy work of EATG is divided into two major working groups: The European Community Advisory Board (ECAB) and Policy Working Group (PWG). ECAB work includes: reviewing clinical trial protocols giving the point of view of PLHIV Community, promoting best practices procedures and ethics, universal access to fair, sustainable, affordable drugs and research developments improving the quality of living for PLHIV. ECAB has recently pushed for a protocol to perform the first HIV and hepatitis C (HCV) coinfection trial. PWG has recently put emphasis on access to treatment, MSM, treatment in prisons and human rights. Ny strategi nye udvalg Hiv-Danmark har samlet sine aktiviteter i tre søjler: Fortalervirksomhed, sociale aktiviteter og viden. Disse aktiviteter er lagt i tilhørende udvalg: Patientrettighedsudvalget, netværksudvalget samt kommunikationsudvalget. Her følger et sammendrag fra det første møde i patientrettighedsudvalget. Alle referater fra udvalgene ligger på hjemmesiden under fanen til venstre FORENINGEN. Prioritering og medlemsinddragelse I den første fase er det vigtig, at Hiv- Danmark prioriterer imellem relevante indsatsområder. Foreningen har ikke ressourcer til at påbegynde for mange nye tiltag. Det bliver vigtigere at bygge videre på de allerede velfungerende aktiviteter og kontakter blandt andet ved Orienteringsafterne på hospitalerne for at inddrage folk til at hjælpe med at løfte forskellige opgaver i foreningen. Bygge bro til medicinen Patientforeningen kan arbejde på at skabe et større indblik i forholdet mellem klinikken og patienten. En mulighed kunne være, at foreningen arbejder for at fremme en ny form for brugergruppe eller brugerkontakt på og mellem de enkelte ambulatorier. Hiv-Danmark bør i lyset af det seneste års udvikling i beslutningsprocessen om hiv-behandlingen udarbejde et papir, der tager stilling den bedst mulige behandling for hiv-smittede i Danmark. Bygge bro til hverdagen Hiv-smittede kan have problemer med at få banklån, fordi det kan indebære at der skal optages en livsforsikring. I udlandet er denne type af banklån mulige, men danske banker blokerer for dette. Samarbejder Samarbejde med andre patientforeninger kunne hjælpe med at fremme fælles sager. Hiv-Danmark planlægger blandt andet et Hiv-Forum, positiv dialog møder og en forårsfest i samarbejde med Positivgruppen. Der vil fortsat rettes fokuys på straffelov og diskrimination af hiv-smittede på andre områder. Hiv-Danmark vil indlede et samarbejde med AIDS-Fondet for at få etableret en hiv til hiv -mentorordning, der tilknyttes rådgivningerne. Herunder bør der opbygges en brobygger funktion til Cros-Over brugere for at få identificeret særlige problemstillinger for indvandrere. 7

8 Fremtidens forebyggelse af hiv VI&HIV har mødtes med sundhedsordfører Stine Brix fra Enhedslisten for at få en snak om perspektiverne for fremtidens forebyggelse på hiv-området. Hvordan kom du til at beskæftige dig med forebyggelsesmidlerne til hiv/aidsområdet? - Jeg har egentlig ikke haft et særligt øje til hiv og aids, men jeg blev kontaktet af Sex og Samfund, som gjorde mig opmærksom på, at puljen til seksuel sundhed, herunder hiv og aids, var blevet kraftigt barberet. I forbindelse med tilbagetrækningsreformen i forrige regeringsperiode blev der indgået en sundhedsaftale med særlig krav til behandling af unge med hjerneskader. Midlerne blev hentet fra forebyggelsen, så over natten skar man i midlerne til seksuel sundhed for at få en reform på plads. - Da aftalen bag tilbagetrækningsrefomen var på plads, rettede vi henvendelse til daværende sundhedsminister Bertel Haarder med dette problem. Han mente, at man nok skulle sætte fokus på problemstillingen, men da vi fik dette års udkast til finansloven, så kunne vi se, at man ikke havde rettet op på nedskæringen. - Vi gik i gang med at forhandle finansloven og var opmærksom på, at satspuljemidlerne til seksuel sundhed også løber ud inden længe. Det ville betyde, at hvis der ikke blev rettet op, var vi i alvorlig fare for slet ikke at have en forebyggelse på hiv og aids-området og på seksuel sundhed generelt. Så vores arbejde bestod i at sikre, at vi efter finanslovsvedtagelsen ikke ville stå med drastiske nedskæringer på hiv og aidsområdet og seksuel sundhed. Så det var tæt på, at vi mistede midlerne til hiv og aids-indsatsen? - Det var i 11. time! Der var ikke fundet en løsning, men vi kunne i finanslovsforhandlingerne ved hjælp af de øgede afgifter pege på, at der var behov for at sikre midlerne til seksuel sundhed og hiv. Så nu har vi fået lukket hullet, men vi står med status quo. Der 8 er desværre ikke tale om en opprioritering af området. Hvad skal der så ske med hiv/aids-forebyggelsen på sigt? - I regeringsgrundlaget og i valgkampen blev der understreget, at forebyggelsen skal opprioriteres. Forebyggelse er et bærende element, ikke kun på hiv/aids-området. Men det gælder alle steder på sundhedsområdet, at der er for få midler til forebyggelsen. Der er et vigtigt signal i, at vi satser på forebyggelse og sundhedsfremme. - Min tanke er, at der er brug for en national forebyggelsesstrategi. En sundhedsfremmende, forebyggende og samlende strategi modsat den sporadiske ikke-gennemførte indsats, der findes i dag. Jeg taler med andre ord om, at vi får løftet området samlet. Tænker du i nogen speciel retning? - Jeg er blevet meget inspireret af arbejdet hos Institut for Folkesundhedsvidenskab i København, hvor man har sat fokus på ulighed i sundhed. Det fokus, vi skal sætte her fra Folketinget, bør være et mere strukturelt fokus på forebyggelsen. Det er vigtigt, at vi arbejder videre med den forebyggelse, der virker. At vi er opmærksomme på de strukturer, der er behov for som f.eks. gratis kondomer eller højere cigaretpriser. Det er det, som virker. Men igen er det vigtigt, at vi ikke kun fra centralt hold regulerer os ud af vores sundhedsproblemer, og derved fuldstændig tager ansvaret fra folk. Hvordan skal hiv/aids-området være? - Jeg synes, at det er væsentligt, at indsatsen foregår i samarbejde med græsrødderne, På den led kan man meget bedre nå målgruppen. Andre forebyggelsesområder kunne lære en hel del af hiv/aids-området. Men, set bort fra hvad andre kan lære af hiv/aids-området, hvordan skal strategien så være? - Området skal tænkes ind i forhold til den nationale forebyggelsesstrategi, men organisationerne skal også fungere som vagthund. Regeringspartierne har talt om at etablere et videnscenter eller et råd, men jeg mener, at det er vigtigt, at vi får sat noget i gang, som er en koordineret indsats, så forebyggelsen ikke er så diffus. FAKTA Forebyggelsespuljen stod med aftalen om tilbagetrækningsreformen til at blive reduceret fra 66,6 mio. kr. i 2011 til 34,7 mio. kr. i Puljen anvendes til hele forebyggelsesområdet, f.eks. kost, rygning, alkohol, motion og seksuel sundhed. Af denne pulje modtog hiv/aids-organisationerne i 2011 ca. 14 mio. kr. i driftsstøtte. I 2011 har der desuden været to forskellige satspuljer, der samlet har støttet projektet om seksuel sundhed inden for hiv på ca. 6,7 mio. kr., hvor støtten til en del af disse projekter udløber i I finanslovsforhandlingerne blev der på Enhedslistens foranledning tilført 24 mio. kr. fra opkrævning af øget skatter og afgifter, så forebyggelsespuljen for 2012 lander på 58,7 mio. kr. Enhedslisten står uden for aftalen om satspuljemidler, så der er ikke tilført flere midler til en hiv/aidsindsats. Et dyk på ca. 8 mio. kr. i den statslige forebyggelsespulje fra 2011 til 2012, der blandt andet bruges til driftsstøtten på hiv/aids-området, og usikkerheden om andre projektmidler fra satspuljerne gør det spændende at følge med i, hvor mange midler, der i 2012 afsættes til hiv/aids-arbejde i Danmark og den betydning, det vil få for det videre arbejde. Kommentar 2003

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud Lars Kayser Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet Andre Kushniruk, Richard

Læs mere

Hiv-Danmark [info=hiv-danmark.dk@mail182.wdc02.mcdlv.net] på vegne af Hiv-Danmark [info@hiv-danmark.dk] Sendt: 1. oktober 2015 12:38 Til:

Hiv-Danmark [info=hiv-danmark.dk@mail182.wdc02.mcdlv.net] på vegne af Hiv-Danmark [info@hiv-danmark.dk] Sendt: 1. oktober 2015 12:38 Til: Morten Eiersted Fra: Hiv-Danmark [info=hiv-danmark.dk@mail182.wdc02.mcdlv.net] på vegne af Hiv-Danmark [info@hiv-danmark.dk] Sendt: 1. oktober 2015 12:38 Til: Morten Rye Eiersted Emne: Nyt fra Patientforeningen

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Green Care: Status from Denmark

Green Care: Status from Denmark AARHUS UNIVERSITET Karen Thodberg 27. juni 2012 Green Care: Status from Denmark Senior scientist Karen Thodberg, Institute of Animal Science, Aarhus Universitet, og Carsten Ørting Andersen, Grøn Omsorg

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker The art of developing software cheaper, in good quality and at schedule Software-Pro Agenda Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Mange har

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Disposition: Flere fødselskomplikationer hos kvinder der har anvendt

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

Medlemmer. Strategi og handling Loyalitet og fastholdelse Rekruttering. Medlemmet i centrum

Medlemmer. Strategi og handling Loyalitet og fastholdelse Rekruttering. Medlemmet i centrum Medlemmer Strategi og handling Loyalitet og fastholdelse Rekruttering Medlemmet i centrum Lidt om os Kort runde Hvilken organisation kommer I fra? Hvor mange medlemmer har I? Hvordan arbejder I med loyalitet?

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC)

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) - Gruppering af chasere igen bag efter. På den måde kan laves cirkelbevægelser og det kan 2,787.00 DKK Side 1 Sunlite pakke 2006 Standard (EC) LAN (SUN SL512EC

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Bedømmelse af kliniske retningslinjer

Bedømmelse af kliniske retningslinjer www.cfkr.dk Bedømmelse af kliniske retningslinjer - CLEARINGHOUSE Preben Ulrich Pedersen, professor, phd Center for kliniske retningslinjer er placeret ved. Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi,

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT VORES MOTIVATION: Navnet Foreningen Nydansker er en forkortelse af det noget længere navn: "Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet". Og det

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 8. oktober 2011, Skindergade 44, 1159 København K

Referat af bestyrelsesmøde 8. oktober 2011, Skindergade 44, 1159 København K Referat af bestyrelsesmøde 8. oktober 2011, Skindergade 44, 1159 København K Til stede: Helle Andersen, Jacob Hermansen, Jens Peder Høeberg, Sarah Aschieng, Helle Schnell, Bent Hansen, Solveig Roth, Kristian

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3 Ferie 2014 Marts 2014 Contents Overførsel af ferieoplysninger pr. 01/05-2014 3 Overførsel af feriepenge på fratrådte funktionærer

Læs mere

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt Kapitalstruktur i Danmark M. Borberg og J. Motzfeldt KORT OM ANALYSEN Omfattende studie i samarbejde med Økonomisk Ugebrev Indblik i ledelsens motiver for valg af kapitalstruktur Er der en optimal kapitalstruktur

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med.

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med. Ansøgning Yderligere bemærkninger til ansøgningen Det var fedt at rammerne var så åbne, som jeg så det var der kun to krav til projektet: Det skulle være open source og det skulle have det offentliges

Læs mere

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Velkomme til Civil SIG Meeting Bentleyuser.dk. gint Seminar

Velkomme til Civil SIG Meeting Bentleyuser.dk. gint Seminar Velkomme til Civil SIG Meeting Bentleyuser.dk gint Seminar Michael Jepsen (MiJ) Grontmij Carl Bro Næstformand Bentleyuser.dk Mij@gmcb.dk www.grontmij-carlbro.dk gint Seminar Agenda 10:00 Registration and

Læs mere

AIDS-Fondets Priser 2012

AIDS-Fondets Priser 2012 HIV-DANMARK REDAKTION: MOE, AD ISSN 1902-7346 Prismodtagere 2012 Nina Friis-Møller (tv.) Preben Bakbo Sloth Soroptimisterne Ida Davidsen (th.) (Foto: AIDS-Fondet) Juni 2012 22. årgang Hiv-Danmarks medlemsblad

Læs mere

Revisionsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter 31. marts 2011

Revisionsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter 31. marts 2011 pwc.dk Revisionsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter V/ Lars Engelund Revisor som indsender Revisors ansvar udvides som udgangspunkt ikke i forbindelse med indførelse af obligatorisk digital

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Anne Frølich, overlæge, Forskningslederfor kroniske sygdomme, Bispebjerg hospital, Ekstern lektor, PhD, Københavns Universitet Anne.Froelich.01@regionh.dk Forekomsten

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Smart Solutions in Urban Development v. Sven Buch, development mangager

Smart Solutions in Urban Development v. Sven Buch, development mangager Smart Solutions in Urban Development v. Sven Buch, development mangager Founded in 1944 By 1960 1.000 homes By 1990 5.000 homes 2010-2020 Program for new homes and renovation approx. 6 billion d.kr. and

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF ==> Download: JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF - Are you searching for Jeg Gl Der Mig I Denne Tid Books? Now, you will be happy that at this

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Webshop integration for DanDomain

Webshop integration for DanDomain Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet F Microsoft Dynamics C5 2010 Webshop integration for DanDomain Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Eksport af varer til webshoppen... 4

Læs mere

Strategi for sociale medier

Strategi for sociale medier Strategi for sociale medier Præsentation og erfaringer Cases: Hvad gør andre? Læg en strategi Dos and don ts Hvad er det værd? 10 trin til at komme i gang sociale medier i praksis Spørgsmål Often those

Læs mere

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Af Kontorchef Brian Wessel Program Status på gennemførelsen af reglerne i DK Udfordringerne og svar herpå Erhvervsstyrelsens

Læs mere

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 Sociale Medier - kom tættere på kunderne Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 I dag Hvorfor engagerer VELUX Gruppen sig i social media? VELUX Social media strategi Social

Læs mere

Corporate Enterprise Computing Solutions Denmark. Marketingpakker. arrow.com

Corporate Enterprise Computing Solutions Denmark. Marketingpakker. arrow.com Corporate Enterprise Computing Solutions Denmark Marketingpakker arrow.com Marketing Services Danmark Marketingpakker Arrow ECS marketing har sammensat en række Marketingpakker, som gør det nemt for dig

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 Microsoft Dynamics C5 Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 INDHOLDSFORTEGNELSE En forløbelig afklaring... 3 Tilpasning af lønopsætningen... 3 Rettelser til kommafil... 3 Backup af lønopsætningen...

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 eindkomst Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opsætning inden ibrugtagning... 3 Dan fil til eindkomst... 4 2 FACTSHEET EINDKOMST FOR MICROSOFT DYNAMICS C5 VERSION

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

www.pwc.com 4 minutter om jagten på den rette medarbejder Global CEO Survey 2012

www.pwc.com 4 minutter om jagten på den rette medarbejder Global CEO Survey 2012 www.pwc.com 4 minutter om jagten på den rette medarbejder Global CEO Survey Agenda Fakta og tal Udfordringer Tal med vores eksperter Mere information jagten på den rette medarbejder Slide 2 Fakta og tal

Læs mere

Vedrørende EU -handlingsprogram for sundhedsområdet 2014-20

Vedrørende EU -handlingsprogram for sundhedsområdet 2014-20 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Slotsholmsgade 10-12 1216 København K 29. november 2011 aw@danskepatienter.dk Vedrørende EU -handlingsprogram for sundhedsområdet 2014-20 Danske Patienter vil hermed

Læs mere

Indsigt og udsyn med Informationsteknologi

Indsigt og udsyn med Informationsteknologi Indsigt og udsyn med Informationsteknologi Michael E. Caspersen Institut for Datalogi og Center for Scienceuddannelse Aarhus Universitet 40 år Datalære, Edb, Datalogi, It, Service og kommunikation, Programmering

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Mere sex med hiv-smittede fordi Af Helle Andersen, formand

Mere sex med hiv-smittede fordi Af Helle Andersen, formand September 2013 23. årgang Hiv-Danmarks medlemsblad Mere sex med hiv-smittede fordi Af Helle Andersen, formand I forbindelse med Priden i København lancerer Hiv-Danmark sin kampagne: Mere sex med hiv-smittede

Læs mere

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010 PROGRAM Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden Hotel Scandic Copenhagen Vester Søgade 6 1601 København 09:00-09:30 Modtagelse og morgenmad 09:30-09:45 Velkomst og præsentation af konferencen

Læs mere

Hvilke typer koder findes der?

Hvilke typer koder findes der? Introduktion Hvilke typer koder findes der? Responsmekanismer og benchmark ifht. sms. Øg din ROI på din medieinvestering Hvad er det der bygger bro efter din kunde har scannet kode Payment / Salg Promotion

Læs mere

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation Iben Steiness Director, Carlsberg Investor Relations Agenda Introduktion Ekstern kommunikation i Carlsberg IR vs medier Praktiske eksempler Page 2

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 9. oktober 2010, Skindergade 44, 1159 København K

Referat af bestyrelsesmøde 9. oktober 2010, Skindergade 44, 1159 København K Referat af bestyrelsesmøde 9. oktober 2010, Skindergade 44, 1159 København K Til stede: Helle Andersen, Luise Bertelsen, Jens Peder Høeberg, Klaus Legau, Niels Pedersen, Stig Larsen, Solveig Roth, Kristian

Læs mere

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Web Services

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Web Services Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet Microsoft Dynamics C5 2010 Web Services Indhold Indledning... 3 Integration til Krak... 4 Krak på debitor og kreditor... 4 Krak på løn...

Læs mere

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forårssolen skinner i Nordjylland og dagene er mærkbart lysere til stor glæde for vores omdelere. Valg til arbejdsmiljøorganisationen,

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2 Juni 2014 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Opsætning i C5 3 Som sælger: 3 Som køber: 6 OIOUBL

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014

NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014 NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014 Hvad sker der i Danmark? Hans Jørgen Larsen NVF - IKT sommermøde juni 2017 på Gotland. Beretning fra DK NVF IKT status fra Danmark Fokusere på aktiviteter

Læs mere

TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125

TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125 1 2 TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125 Fritidsordningspladser 200 Skolefaciliteter 250 Fig. 4.8 Š Basisscenarium,

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Overblik Program 17. nov

Overblik Program 17. nov Overblik Program 17. nov Oplæg, diskussion og sketchnoting af artikler Pencils before pixels, Drawing as... og Learning as reflective conversation... Intro til markers Øvelser: Formundersøgelser & idegenerering

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001

Microsoft Dynamics C5. Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001 Microsoft Dynamics C5 Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001 INDHOLDSFORTEGNELSE Anvendelse af aktionslister... 3 Kopiering af aktionslister... 4 Aktionsliste oversigt... 4 XML Udbakke... 5 Microsoft

Læs mere

FDIH FRA SHOP TIL SERVICE.DK

FDIH FRA SHOP TIL SERVICE.DK FDIH FRA SHOP TIL SERVICE.DK EFFEKTIV ECOMMERCE ER I DAG LANGT MERE END ET OPTIMERET KØBSFLOW OG RELATEREDE TILBUD. I OPLÆGGET SÆTTER KLAUS BUNDVIG FOKUS PÅ TO TENDENSER, SOM SER UD TIL AT FÅ STOR BETYDNING

Læs mere

Arbejdskraftundersøgelsen

Arbejdskraftundersøgelsen Arbejdskraftundersøgelsen Indholdsfortegnelse Hvad er Arbejdskraftundersøgelsen (AKU)?... 1 Resultaterne... 2 Hvilke ad-hoc moduler er der i AKU?... 2 Serviceopgaver og tillægsundersøgelser... 3 Deltager

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

HIV, liv & behandling. Krop og psyke

HIV, liv & behandling. Krop og psyke HIV, liv & behandling Krop og psyke Denne folder er beregnet til hiv-smittede, som ønsker information om de fysiske og psykiske sider ved at leve med hiv. Folderen indgår i serien Hiv, liv og behandling,

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Fertilitet et nyt fokusområde i forebyggelsesarbejdet

Fertilitet et nyt fokusområde i forebyggelsesarbejdet Fertilitet et nyt fokusområde i forebyggelsesarbejdet Lone Schmidt Lektor, dr.med., ph.d Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet lone.schmidt@sund.ku.dk National Konference om Seksuel

Læs mere

Automatic Code Orchestration from Descriptive Implementations

Automatic Code Orchestration from Descriptive Implementations ft her Automatic Code Orchestration from Descriptive Implementations older Professor Brian Vinter Niels Bohr Institute KU ft her Automatic Code Orchestration from Descriptive Implementations Prototypin

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10 Navn: Emil Kirkegaard Årskortnr. 20103300 Hold nr. 10 Det stillede spørgsmål 1. Redegør for forholdet mellem det vellykkede liv (eudaimonia) og menneskelig dyd eller livsduelighed (areté) i bog 1 og bog

Læs mere