SALGSOPSTILLING. Tvangsauktion over ejendommen. Fjordvej Roslev. Auktionsdato den kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SALGSOPSTILLING. Tvangsauktion over ejendommen. Fjordvej Roslev. Auktionsdato den kl"

Transkript

1 Sagsnr, /LB ADVOKATHUSET FUNCH & NIELSEN mi SALGSOPSTILLING Tvangsauktion over ejendommen Fjordvej Roslev Auktionsdato den kl Fremvisning finder sted den kl Tilmelding nødvendig på tlf eller mail: Er der ingen tilmeldte vil der ikke være fremvisning. Thisted afdeling: Toldbodgade 4, 7700 Thisted. Telefonnr

2 Sagsnr.: /LB ADVOKATHUSET (! FUNCH NIELSEN INDHOLDSFQRTEGNFJ.SF. Salgsopstilling Opgørelse af størstebeløb Sikkerhedsstillelse Tillæg til salgsopstilling (oplysninger) Beskrivelse Tingbogsattest Vurderingsattest Ejendomsskattebillet 2016 BBR-ejermeddelelse Ejendomsdatarapport m/bilag Opgørelse fra panthavere Opgørelse fra kommunen/skat Opgørelse fra forsikringsselskabet Købervejledning til tvangsauktion Tvangsauktionsvilkår Thisted afdeling: Toldbodgade 4, 7700 Thisted. Telefonnr

3 ADVOKATHUSET FUNCH S NIELSEN Toldbodgade 4, 7700 Thisted tlf J.NR /LB AS 185/2016 Ejendommens matr.nr.; 4 f Junget by, Junget beliggende; Fjordvej 125, 7870 Roslev Salgsopstilling (købsnøgle) til brug for tvangsauktion over fast ejendom Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk ejendomsmæglerforening Tilhørende; Kirsten Bedmar, Skivevej 61, 7870 Roslev^ Erling Hans Kristian Glintborg, Fjordvej 125, 7870 Roslev Auktionstidspunkt; Auktionssted: Torsdag den 15. december 2016 kl. 10:00 Rekvirent, hæftelses nr.: Skat (ejendomsskat) Ved advokat: Gunhild Stausholm-Møller Ejendomsoplysninger Ejendomskategori: Ejendomsværdi pr.: Vurdering i h.t. Retsplejelovens 562: Retten i Viborg, retssal H, Klostermarken 10, 8800 Viborg beboelsesejendom , kr heraf grundværdi: ki\ Areal ifølge tingbogen: 2296 m* heraf vej: o~m^ ~ Forsikringsforhold: Topdanmark Forsikring A/S, Borupvang 4, 2750 Ballerup, policenr. P mail: ub(5)filaw.dk Ejendomsskatter og afgifter for året 2016 andrager og omfatter; 5.824,03 Forslag til særlige vilkår ifølge auktionsvilkårenes pkt 10 og 11. Se vedhæftede ejendomsskattebillet Beskrivelse (herunder evt. bebygget areal, indretning m.v.): Se vedhæftede beskrivelse Lejemål: Byrder og servitutter (Evt. henvisning til vedh. tingbogsattest): Ikke udlejet Se vedhæftede tingbogsattest 3

4 Prioritetsopgørelse PANT- OG UDLÆGSHAVERE I rubrikkerne angives tinglyst beløb, lånetype, rentesats, nr /serie/afd., indestående til samt evt. yderligere bem t.eks. tvangsauktionsklausul, ejerskiftefradrag m v Transport 1. Fordring opgjort pr. auktionsdato 2. Restgæld på hæftelser, der kan forventes overtaget med tillæg 3. Restancer og evt. ejerskifteafdrag på hæftelser, der kan af uforfaldne renter forventes overtaget. 4. Hæftelser der kræves indfriet. Hæftelse nr. i: Pantebrev Rantzausminde Invest ApS, Brogade 33, Svendborg. Opr. kr Underpanthaver: Sydbank A/S, Peberlyk 4, 6200 Aabenraa - mail: Medtages for det tinglyste beløb i alt ved budsum kr. Hæftelse nr. 2: Pantebrev. Rantzausminde Invest ApS, Brogade 33, Svendborg. Opr. kr Underpanthaver: Sydbank A/S, Peberlyk 4, 6200 Aabenraa - mail: Medtages for det tinglyste beløb i alt ved budsum kr. Hæftelse nr. 3: Udlæg. Europark A/S, Lanciavej la, 7100 Vejle - mail: anktseuropark.dk Opr. kr ,00. Medtages for det tinglyste beløb. 453'000,oo 2.561, ,00 i alt ved budsum kr. Hæftelse nr. 4: Udlæg. HMN Gasnet P/S (tidligere HMN Naturgas I/S) vi Avega Advokatinkasso A/S, Gammel Strand København K - mail: ls(5) S vega.dk Opr. kr , i,oo 15492, , ,73 i alt ved budsum kr. Hæftelse nr. 5: Udlæg. Salling El-Service (tidligere El Firma JE & M Teknik ApS), Klokkevej 4, 7870 Roslev - mail: nftøieogmteknik.rik Opr. kr ,00. Medtages for det tinglyste beløb , , , ,00 i alt ved budsum kr. Hæftelse nr. 6: Udlæg. TDC A/S, Teglholmsgade 1, 2450 København SV - m a "- Hk Opr. kr ,00. Medtages for det tinglyste beløb. i alt ved budsum kr. Hæftelse nr. 7: Udlæg. Mollerup Mølle A/S v/advokathuset Funch og Nielsen, Nygade 4, 7900 Nykøbing Mors - mail: li (S)advokathuset.dk Opr. kr ,00 Transport i alt ved budsum kr , , , , , , , , , ,83 4

5 Prioritetsopgørelse PANT- OG UDLÆGSHAVERE I rubrikkerne angives tinglyst beløb, lånetype, rentesats nr./serie/afd., indestående til samt evt. yderligere bem.' f.eks. tvangsauktionsklausul, ejerskiftefradrag m.v. Transport Hæftelse nr. 8: Udlæg. OK a.m.b.a. v/mortang Advokater, Domhuset, Folehavevej i, 2970 Hørsholm - mail: hkpomortanp Opr. kr , Fordring opgjort pr. auktionsdato , ,18 2. Restgæld på hæftelser, der kan forventes overtaget med tillæg af uforfaldne renter 3. Restancer og evt. ejerskifteafdrag på hæftelser, der kan forventes overtaget. 4. Hæftelser der kræves indfriet , ,18 i alt ved budsum kr. Hæftelse nr. 9: Udlæg. Eniig Forsyning A/S (tidligere Energimidt Infrastruktur A/S), Tietgensvej 4, 8600 Silkeborg. Opr. kr ,00. Medtages for det tinglyste beløb. i alt ved budsum kr. Hæftelse nr. 10: Udlæg. Dansk Supermarked A/S, Bjødstrupvej 18, 8270 Højbjerg. Opr. kr ,00. Medtages for det tinglyste beløb. i alt ved budsum kr. Hæftelse nr. 11: Udlæg. Skattecenter Skive v/advokathuset Funch og Nielsen, Toldbodgade 4, 7700 Thisted - mail: Opr. kr ,00. Vedrører fortrinsretten, og medtages derfor med kr , , , , , , , , , ,01 i alt ved budsum kr. næneise nr. 12: Udlæg. Skattecenter Skive v/advokathuset Funch og Nielsen, Toldbodgade 4, 7700 Thisted - mail: Opr. kr ,00. Vedrører fortrinsretten, og medtages derfor med kr.. i alt ved budsum kr. næiteise nr. 13: Udlæg. Sdr. Herreds Kraftvarmeværker AmbA, Næssundvej 327, 796o Karby - mail: poul(5)shkv.dk Opr. kr , , , , , , ,69 i alt ved budsum kr. Hæftelse nr. 14: Udlæg. Lindorff, Langmarksvej 57D, 8700 Horsens - mail: Lena.Liisherg(g)Iindorff.mm Opr. kr , , , , ,01 Transport i alt ved budsum kr , ,71 5

6 Prioritetsopgørelse PANT- OG UDLÆGSHAVERE I rubrikkerne angives tinglyst beløb, lånetype, rentesats nr /serie/afd., indestående til samt evt. yderligere bem.' f.eks. tvangsauktionsklausul, ejerskiftefradrag m.v. Transport i. Fordring opgjort pr. auktionsdato ,71 2. Restgæld på hæftelser, der kan forventes overtaget med tillæg af uforfaldne renter 3- Restancer og evt. ejerskifteafdrag på hæftelser, der kan forventes overtaget. 4. Hæftelser der kræves indfriet ,71 Hæftelse nr. 15: Udlæg. Lindorff, Langmarksvej 57D, 8700 Horsens - mail: Lena.LiisbergtSlindoiff mm Opr. kr , ,43 o,oo 6.195,43 i alt ved budsum kr. Hæftelse nr. 16: Udlæg. Lindorff, Langmarksvej 57D, 8700 Horsens - mail: Lena.Liisherg(5)lindorff mm Opr. kr , , , , ,32 i alt ved budsum kr. Hæftelse nr. 17: Udlæg. Lindorff, Langmarksvej 57D, 8700 Horsens - m a i 1 - Opr. kr , , , , ,98 i alt ved budsum kr. Hæftelse nr. 18: Udlæg. Lindorff, Langmarksvej 57D, 8700 Horsens - m a i l : Lena.Liisberg(o)lindorff rnm Opr. kr , , , ,68 i alt ved budsum kr. Hæftelse nr. 19: Udlæg. Bredbånd Nord A/S v/collectia Finansservice, Herstedøstervej 27-29, 2620 Albertslund - mail: info(s)collectiafs.dk. Opr. kr , , , , ,75 Hæftelse nr.: i alt ved budsum kr , ,87 Hæftelse nr.: i alt ved budsum kr. Transport i alt ved budsum kr , ,87 6

7 Afslutningsside PANT- OG UDLÆGSHAVERE I rubrikkerne angives tinglyst beløb, lånetype rentesats, nr./serie/afd., indestående til samt'evt yderligere bem. f.eks. tvangsauktionsklausul ejerskiftefradrag m.v. Transport næneise nr. 20: Udlæg. Sparekassen Sjælland-Fyn A/S, Isefjords Alle Holbæk - mail: info(5)spsk.rfk Opr. kr Medtages for det tinglyste beløb. A. Total i alt ved budsum B. Størstebeløbet, der skal betales/overtages udover auktionsbudet, jfr. vilkårenes pkt. 6B: Heraf kontant at betale inden 4 uger: Gæld, der kan overtages (størstebeløbet - kontantbeløbet): 1. Fordring opgjort pr. auktionsdagen 2. Restgæld på hæftelser, der kan forventes overtaget med tillæg af uforfaldne renter 3. Restancer og evt. ejerskifteafdrag på hæftelser, der kan forventes overtaget. 4. Hæftelser der kræves indfriet , , , , , , , ,69 om art og afvikling oplyses: Det under B anførte størstebeløb fremkommer således? a. rekvirentens udlægs- og auktionsomkostninger (salærer og gebyrer m.v.) b. rettighedshavernes mødesalærer m.v. De under a og b nævnte beløb er anslået ud fra det under sikkerhedsstillelsen anførte auktionsbud, jfr. nedenfor. c. restancer vedrørende: 1. ejendomsskatter 2. vejbidrag m.v. 3- kloakbidrag m.v. kr. kr. kr. kr. kr , andre offentlige bidrag kr. 5- vandafgifter kr. 6. brandforsikringsbidrag kr ,39 7- krav i h.t. leje-eller brandsikringslovgivningen kr. 8. andet, jfr. specifikation kr. 9- befordring panthavere (anslået) lo.administrationsregnskab kr. kr C. Afgifterm.v. jjj o f f e n t l i g e j anledningen i anledning af auktionen: Se den ptayfae tekst PS omslagets inderst Denne salgsopstilling er udarbejdet den 7. november 2016 af 7

8 J.nr.: /LB Ejendommen: Fjordvej 125, 7870 Roslev OPGØRELSE ADVOKATHUSET FUNCH i NIELSEN af størstebeløbet, der skal betales af auktionskøber udover budsummen ved en budsum stor kr (vurderingen) Rekvirentens inkasso-, udlæas- ng mdstkmssmkostntiam Inkassoomkostninger Gebyr indgivelse af auktionsbegæring Gebyr ejendomsdatarapport Kopiering salgsopstilling Statstidende Itvang.dk Rekvirentens kørsel til besigtigelse, fremvisning og 1. auktion 288 km a kr. 4,54 Rekvirentsalær Ialt kr ,00 kr. 80 kr. 325,00 kr kr. 187,50 kr kr ,52 kr ,75 kr ,77 Størstebeløbet: Rekvirentens udlægs- og auktionsomkostninger Rettighedshavernes mødesalær Ejendomsskatter Brandforsikring Befordring panthavere (anslået) STØRSTEBELØB IALT Beregning af rekvirentsalsptt Kontantværdi (vurdering) 25% tillæg "= beregningsgrundlag 0,6% af beregningsgrundlag Forhøjes med kr "+ 25 % moms Rekvirentsalær kr ,77 kr. l3-75 kr ,53 kr ,39 kr kr ,69 kr kr kr kr ,00 kr kr ,00 kr ,75 kr ,75 8

9 p i ADVOKATHUSET FUNCH & NIELSEN Sikkerhedsstillelse: Størstebeløb 1/4 af de hæftelser der kan kræves indfriet ^' " 213 ' kr Ialt Afrundet til 22 ^3,6g kr. 22Q Hertil kommer stempel: 0,6 % afbudsummen + størstebeløbet, tinglysningsafgift kr. 1.66, auktionsafgift 0,5% afbudsummen + størstebeløbet, gebyr for udskrift kr. 175,00, salær til advokat for berigtigelse af auktionsadkomst m.v. 9

10 Sagsnr.: /LB ADVOKATHUSET FUNCH & Ni ELS EN TILLÆG TIL SALGSOPSTILLING hlltt??f / S m ' n f \ i^n r b e s k r af ejendommen er givet dels på baggrund af en visuel besigtigelse (ikke sagkyndig) af ejendommen, og delspå baggrund afopl h ZngertaoffeZk m LidraaZT ' f e h ^ M. Hverken Fogeden, recenten ålerlnetrepræintant kan drages til ansvar for sådanne fejl, og interesserede købere opfordres til, efter forudgående henvendelse til rekvirenten, selv af besigtige ejendommen. J'erjoruagaenae nptikf/ f r b f 0 l l f r t r e d j e m a n d s r e t t i Sheder samt hårde hvidevarernes/evt. brændeovns brugbarhed og tilstedeværelse efter tvangsauktionen. uguarneo Auktionskøber kan ikke uden videre påregne at opnå gældsovertagelse hos realkreditinstitutterne Evt hebhavere (en køber der ikke har pant i ejendommen) eller efterstående panthavere anmod s om at rette forudgående henvendelse til kreditforeningen for at opnå tilkendegivelse om, hvor vidt gælzxeke vil kunne opnas. Et selskab (ApS eller A/S) må forudse krav om supplerende personlig hæftelse SaWkkeerklæring udstedes ikke før gældsovertagelse eller evt. indfrielse af lånet er sket. * Mn i r r t b rtv e n t e n i r i d d e l b a r. t a k n J kredit Ian der ved tvangsauktionen opnåede r hel n i n eller g H i delvis a u k t i o dækning, n e n e i i e r s sker e n e r e dette m ^ i overensstemmelse «r e a l med realkred,,ns.tuttets til enhver tid gældende almindelige indfrielsesvilkår. Såfremt restane " 1 «rea kred, institutterne senere end den to. i måneden, der følger efter ^ u k t i ^ n e d e ^ Z ^ løbe yderligere morarenter, som skal betales af auktionskøber. Auktionskøber overtager ejendommen i den stand, som den er og forefindes, og må selv drage omsorg for oprydnmg pa egen bekostning. Auktionskøber må endvidere selv drage omsorg øg bekoste udsættene a tidligere ejer/lejer og/eller dennes efterladte løsøre såfremt dette ønskes. udsættelse af Relcvirenten har ikke nærmere kendskab til ejendommen øg fraskriver sig derfor ethvert ansvar for faktiske, juridiske savel som fysiske fejl og mangler ved ejendommen. Auktionskøber kan således7kke gore nogen form for mangelsbeføjelser gældende, det være sig i form af ophævelse af auktionskøbet forhold mæssigt afslag, godtgørelse og/eller erstatning. mrnoias Ansvarsfraskrivelsen gælder alle fejl, mangler eller andre forhold vedrørende ejendommen dennes grundareal, sam, eventuelle jordbundsforhold, herunder ledninger m.v., og for den lovlige tenyttdse af ejendommen, henhold til de gældende regler. Ansvarsfraskrivelsen gælder både skjulte fejl og mangler a enhver art, savel juridiske som faktiske mangler. "g mangier at Lov om fortrydelsesret ved køb af fast ejendom gælder ikke på tvangsauktion, og auktionskøber er således ^ ^ e ^ U d 3 r b e j d e t * - '» ~ g - -nse^neraf kan JE2 *l h,77 kes> 3 t a u k t 0 n s k ø b e r s S k a l d r a, i J f e o m s o r S for ^ttidig betaling af alle terminsydelser, ejendomsskatter m v., der har rettidig betalingsdag efter auktionens afholdelse. Dette gælder uanset om auktionskøber modtager opkrævningskort eller ej. Det påhviler endvidere auktionskøber selv at tegne forsikring for den købte ejendom. Thisted afdeling: Toldbodgade k, 7700 Thisted. Telefonnr

11 Sagsnr.: /LB ff ADVO KAT HUSET' FUNCH NIELSEN BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN Fjordvej 125 tagetage 36 ma. Boligareal i alt 233 m 2 B e D ^ e t a r e a l l f BBR 197 ma med delvist udnyttet Ejendommen trænger til gennemgribende oprydning og vedligehold. Der er centralvarme med træpillefyr og brændeovn i stuen i bolig 1. Der er vand fra almen vandforsyning med afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg. Thisted afdeling: Toldbodgade 4, 7700 Thisted. Telefonnr

12 TINGBOGSATTEST Udskrevet: :09:34 EJENDOM: Adresse: Samlet areal: Heraf vej: BFE-nummer: Appr.dato: Landsejerlav: Matrikelnummer: Areal: Heraf vej: Retskreds: Fjordvej Roslev 2296 m2 0m Junget By, Junget 0004f 2296 m2 0m ADKOMSTER DOKUMENT: Dokument type: Skøde Navn: CPR: Ejerandel: Navn: CPR: Ejerandel: Kirsten Bedmar **** 1 12 Erling Hans Kristian Glintborg **** 1 12 KØBESUM: Kontant købssum: Købesummen omfatter beløb til arv/gave: Købesummen omfatter overtagne restancer af skatter og afgifter eller af andre ydelser.: Købesummen omfatter servitutter, tinglyst på det købte, der kan forlanges afløst DKK 0 DKK 0 DKK :09:34 12 Side 1 af 32

13 af en pengeydelse: Købesummen omfatter beløb til anlægsbidrag til vej mv., der er forfaldent til betaling på tidspunktet for ejerskiftet: Købesum i alt: o DKK 0 DKK DKK BETALT TINGLYSNINGSAFGIFT: DKK HÆFTELSER Dokument type: Rente: Pantebrev DKK 13 SENEST PÅTEGNET: Dato: :13:18 OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Konverteret til digital pantebrev: Beskrivelse: Ja Ja Pantebrev KREDITORER: Navn: CVR: RANTZAUSMINDE INVEST ApS TILLÆGSTEKST: Dækket på auktion UNDERPANT: Underpantsbeløb: Underpanthavere: DKK SYDBANK A/S :09:34 13 Side 2 af 32

14 DOKUIWEf i Dokument type: Rente: Pantebrev DKK 8 OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Konverteret til digital Ja pantebrev: J a Beskrivelse: Pantebrev KREDITORER: PVR- U V K - RANTZAUSMINDE INVEST ApS rf/p": U V K - RANTZAUSMINDE INVEST ApS TILLÆGSTEKST: Delvis dækket på auktion ( ,07) UNDERPANT: PriStef enummer: Underpantsbeløb: Underpanthavere: DKK SYDBANK A/S Priors 6 " 1 1 " 1^ Dokumenttype: U d l æ g DKK Rentesats: 0 % KREDITORER: p X a,o n: EUROPARK A/S U V K : N a v n ' Erling Hans Kristian Glintborg :09:34 Side 3 af 32

15 CPR: **** ANMÆRKNINGER: Servitut: Dokumenttype: Dokumenttype: Servitut Pantebrev DKK RANTZAUSMINDE INVEST ApS Pantebrev DKK RANTZAUSMINDE INVEST ApS RANTZAUSMINDE INVEST ApS TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Lyst i Erling Hans Kristian Glintborgs andel. BETALT TINGLYSNINGSAFGIFT: 0 DKK Dokument type: Rentesats: Udlæg DKK 0% KREDITORER: Navn: CVR: HMN Naturgas l/s Navn: CPR: Kirsten Bedmar **** ANMÆRKNINGEF :09: Side 4 af 32

16 Servitut: Dokumenttype: Dokumenttype: Servitut Pantebrev DKK RANTZAUSMINDE INVEST ApS Pantebrev DKK RANTZAUSMINDE INVEST ApS RANTZAUSMINDE INVEST ApS DKK EUROPARK A/S TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Lyst i Kirsten Bedmars andel BETALT TINGLYSNINGSAFGIFT: 0 DKK DOKUMENT: Dokument type: Rentesats: Udlæg DKK 0% KREDITORER: Navn: CVR: EL FIRMA JE & M TEKNIK ApS DEBITORER: Navn: CPR: Navn: CPR: Erling Hans Kristian Glintborg **** Kirsten Bedmar **** :09:34 16 Side 5 af 32

17 ANMÆRKNINGER: Servitut: Dokumenttype: Dokumenttype: Servitut Pantebrev DKK RANTZAUSMINDE INVEST ApS Pantebrev DKK RANTZAUSMINDE INVEST ApS RANTZAUSMINDE INVEST ApS DKK EUROPARK A/S DKK HMN Naturgas l/s BETALT TINGLYSNINGSAFGIFT: 0 DKK DOKUMENT: Dokument type: Rentesats: Udlæg DKK 0% KREDITORER: Navn: CVR: TDC A/S DEBITORER: Navn: CPR: Erling Hans Kristian Glintborg **** :09:34 17 Side 6 af 32

18 ANMÆRKNINGER: Servitut: Servitut Dokumenttype: Pantebrev DKK RANTZAUSMINDE INVEST ApS Dokumenttype: Pantebrev DKK RANTZAUSMINDE INVEST ApS RANTZAUSMINDE INVEST ApS DKK EUROPARK A/S DKK HMN Naturgas l/s DKK EL FIRMA JE & M TEKNIK ApS TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Alene lyst i Erling Hans Kristian Glintborgs andel BETALT iningsafgift: 0 DKK Dokument type: Udlæg DKK Rentesats: 0 % :09:34 18 Side 7 af 32

19 Navn: CVR: MOLLERUP MØLLE A/S DEBITORER: Navn: CPR: Erling Hans Kristian Glintborg **** ANMÆRKNINGER: Servitut: Dokumenttype: Dokumenttype: Servitut Pantebrev DKK RANTZAUSMINDE INVEST ApS Pantebrev DKK RANTZAUSMINDE INVEST ApS RANTZAUSMINDE INVEST ApS DKK EUROPARK A/S DKK HMN Naturgas l/s DKK EL FIRMA JE & M TEKNIK ApS DKK TDC A/S Ideel andel Alene lyst i den Erling Hans Kristian Glintborg tilhørende ideelle andel :09:34 19 Side 8 af 32

20 BETALT Tf f\ f G L YS K f [ K r GSAFGIFT': O DKK g Dokument type: U d l æ g DKK Rentesats: 0 % KREDITORER: SJ? OK A.M.B.A. U V K DEBITORER: fln V D n: E r l i p 9 H a n s Kristian Glintborg **** Servitut: Dokumenttype: Dokumenttype: :09: Servitut Pantebrev DKK RANTZAUSMINDE INVEST ApS Pantebrev DKK RANTZAUSMINDE INVEST ApS RANTZAUSMINDE INVEST ApS DKK EUROPARK A/S DKK HMN Naturgas l/s Side 9 af 32

21 DKK EL FIRMA JE & M TEKNIK ApS DKK TDC A/S DKK MOLLERUP MØLLE A/S TILLÆGSTEKST: Ideel andel Alene lyst i debitors tilhørende ideelle andel. BETALT TINGLYSNINGSAFGIFT: 0 DKK DOKUMENT: Dokument type: Rentesats: Udlæg DKK 0% KREDITORER: Navn: CVR: ENERGIMIDT INFRASTRUKTUR A/S DEBITORER: Navn: CPR: Erling Hans Kristian Glintborg **** Servitut: Prioritet- Dokumenttype: :09: Servitut Pantebrev DKK 21 Side 10 af 32

22 Dokumenttype: Prioritet- Prioritet- Prioritet- RANTZAUSMINDE INVEST ApS Pantebrev DKK RANTZAUSMINDE INVEST ApS RANTZAUSMINDE INVEST ApS DKK EUROPARK A/S DKK HMN Naturgas l/s DKK EL FIRMA JE & M TEKNIK ApS DKK TDC A/S DKK MOLLERUP MØLLE A/S DKK OK A.M.B.A. TILLÆGSTEKST: Ideel andel Alene lyst i debitors tilhørende ideelle andel. BETALT TINGLYSNINGSAFGIFT 0 DKK DOKUMENT: :09:34 22 Side 11 af 32

23 Dokument type: Rentesats: 11 Udlæg DKK 0% KREDITORER: Navn: CVR: DANSK SUPERMARKED A/S DEBITORER: Navn: CPR: Erling Hans Kristian Glintborg **** Servitut: Prioritet- Prioritet- Dokumenttype: Dokumenttype: :09: Servitut DKK ENERGIMIDT INFRASTRUKTUR A/S Pantebrev DKK RANTZAUSMINDE INVEST ApS Pantebrev DKK RANTZAUSMINDE INVEST ApS RANTZAUSMINDE INVEST ApS DKK EUROPARK A/S DKK HMN Naturgas l/s DKK EL FIRMA JE & M TEKNIK ApS Side 12 af 32

24 DKK TDC A/S DKK MOLLERUP MØLLE A/S DKK OK A.M.B.A. TILLÆGSTEKST: Ideel andel Alene lyst i debitors tilhørende ideelle andel. BETALT TINGLYSNINGSAFGIFT: 0 DKK DOKUMENT: Dokument type: Rentesats: Udlæg DKK 0% KREDITORER: Navn: CVR: SKAT DEBITORER: Navn: CPR: Kirsten Bedmar **** TILLÆGSTEKST: Ideel andel Alene lyst i debitors tilhørende ideelle andel. BETALT TINGLYSNINGSAFGIFT: 0 DKK :09:34 24 Side 13 af 32

25 D0KUMEN1: Dokument type: Rentesats: Udlæg DKK 0% KREDITORER: Navn: CVR: SKAT Navn: CPR: Erling Hans Kristian Glintborq **** TILLÆGSTEKST: Ideel andel Alene lyst i debitors tilhørende ideelle andel. BETALT TINGLYSNINGSAFGIFT: 0 DKK DOKUMENT: Dokument type: Rentesats: Udlæg DKK 0% KREDITORER: Navn: CVR: f6 D 964 H 6l8 REDS K R A F T V A R M E V ÆRKER AMBA DEBITORER: Navn: CPR: Erling Hans Kristian Glintborq **** :09:34 25 Side 14 af 32

26 ANMÆRKNINGER: Servitut: Servitut DKK ENERGIMIDT INFRASTRUKTUR A/S DKK DANSK SUPERMARKED A/S DKK SKAT DKK SKAT Dokumenttype: Pantebrev DKK RANTZAUSMINDE INVEST ApS Dokumenttype: Pantebrev DKK RANTZAUSMINDE INVEST ApS RANTZAUSMINDE INVEST ApS DKK EUROPARK A/S DKK HMN Naturgas l/s DKK EL FIRMA JE & M TEKNIK ApS :09:34 26 Side 15 af 32

27 DKK TDC A/S DKK MOLLERUP MØLLE A/S DKK OK A.M.B.A. TILLÆGSTEKST: Ideel andel Alene lyst i debitors tilhørende ideelle andel. BETALT 0 DKK DOKUMENT: Dokument type: Rentesats: Udlæg DKK 0% KREDITORER: Navn: CVR: LINDORFF DANMARK A/S Navn: CPR: Erling Hans Kristian Glintborg **** Servitut: Prioritet Servitut DKK ENERGIMIDT INFRASTRUKTUR A/S :09:34 27 Side 16 af 32

28 Dokumenttype: Dokumenttype: DKK DANSK SUPERMARKED A/S DKK SKAT DKK SKAT DKK SDR HERREDS KRAFTVARMEVÆRKER AMBA Pantebrev DKK RANTZAUSMINDE INVEST ApS Pantebrev DKK RANTZAUSMINDE INVEST ApS RANTZAUSMINDE INVEST ApS DKK EUROPARK A/S DKK HMN Naturgas l/s DKK EL FIRMA JE & M TEKNIK ApS DKK TDC A/S :09:34 28 Side 17 af 32

29 6.583 DKK MOLLERUP MØLLE A/S DKK OK A.M.B.A. TILLÆGSTEKST: Ideel andel Alene lyst i debitors tilhørende ideelle andel. BETALT TINGLYSNINGSAFGIFT: 0 DKK DOKUMENT: Dokument type: Rentesats: Udlæg DKK 0% KREDITORER: Navn: CVR: LINDORFF DANMARK A/S DEBITORER: Navn: CPR: Erling Hans Kristian Glintborg **** ANMÆRKNINGER: Servitut: Prioritet Servitut DKK ENERGIMIDT INFRASTRUKTUR A/S DKK DANSK SUPERMARKED A/S :09:34 29 Side 18 af 32

30 Dokumenttype: Dokumenttype: Prioritet DKK SKAT DKK SKAT DKK SDR HERREDS KRAFTVARMEVÆRKER AMBA DKK LINDORFF DANMARK A/S Pantebrev DKK RANTZAUSMINDE INVEST ApS Pantebrev DKK RANTZAUSMINDE INVEST ApS RANTZAUSMINDE INVEST ApS DKK EUROPARK A/S DKK HMN Naturgas l/s DKK EL FIRMA JE & M TEKNIK ApS DKK TDC A/S :09:34 30 Side 19 af 32

31 6.583 DKK MOLLERUP MØLLE A/S DKK OK A.M.B.A. TILLÆGSTEKST: Ideel andel Alene lyst i debitors tilhørende ideelle andel. BETALT TINGLYSNINGSAFGIFT: 0 DKK DOKUMENT: Dokument type: Rentesats: Udlæg DKK 0% KREDITORER: Navn: CVR: LINDORFF DANMARK A/S DEBITORER: Navn: CPR: Erling Hans Kristian Glintborg **** Servitut: Servitut DKK ENERGIMIDT INFRASTRUKTUR A/S DKK DANSK SUPERMARKED A/S :09:34 31 Side 20 af 32

32 Prioritet- Prioritet- Prioritet- Prioritet- Prioritet- Dokumenttype: Prioritet- Dokumenttype: Prioritet DKK SKAT DKK SKAT DKK SDR HERREDS KRAFTVARMEVÆRKER DKK LINDORFF DANMARK A/S DKK LINDORFF DANMARK A/S Pantebrev DKK RANTZAUSMINDE INVEST ApS Pantebrev DKK RANTZAUSMINDE INVEST ApS RANTZAUSMINDE INVEST ApS DKK EUROPARK A/S DKK HMN Naturgas l/s DKK EL FIRMA JE & M TEKNIK ApS :09:34 32

33 DKK TDC A/S DKK MOLLERUP MØLLE A/S DKK OK A.M.B.A. TILLÆGSTEKST: Ideel andel Alene lyst i debitors tilhørende ideelle andel. BETALT TINGLYSNINGSAFGIFT: 0 DKK Dokument type: Rentesats: Udlæg DKK 0% KREDITORER: Navn: CVR: LINDORFF DANMARK A/S DEBITORER: Navn: CPR: Erling Hans Kristian Glintborg **** Servitut: Servitut DKK ENERGIMIDT INFRASTRUKTUR A/S :09:34 33 Side 22 af 32

34 DKK DANSK SUPERMARKED A/S DKK SKAT DKK SKAT DKK SDR HERREDS KRAFTVARMEVÆRKER AMBA DKK LINDORFF DANMARK A/S DKK LINDORFF DANMARK A/S DKK LINDORFF DANMARK A/S Dokumenttype: Pantebrev DKK RANTZAUSMINDE INVEST ApS Dokumenttype: Pantebrev DKK RANTZAUSMINDE INVEST ApS RANTZAUSMINDE INVEST ApS DKK EUROPARK A/S

35 DKK HMN Naturgas l/s DKK EL FIRMA JE & M TEKNIK ApS DKK TDC A/S DKK MOLLERUP MØLLE A/S DKK OK A.M.B.A. TILLÆGSTEKST: Ideel andel Alene lyst i debitors tilhørende ideelle andel. BETALT TINGLYSNINGSAFGIFT: 0 DKK DOKUMENT: rtiontet: -jg Dokumenttype: U d l æ g D K K Rentesats: 0 % KREDITORER: p5p n : LINDORFF DANMARK A/S O V K DEBITORER: P P p n : Er, 'ng Hans Kristian Glintborq ^K K **** :09:34 35 Side 24 af 32

36 ANMÆRKNINGER: Servitut: Dokumenttype: Servitut DKK ENERGIMIDT INFRASTRUKTUR A/S DKK DANSK SUPERMARKED A/S DKK SKAT DKK SKAT DKK SDR HERREDS KRAFTVARMEVÆRKER AMBA DKK LINDORFF DANMARK A/S DKK LINDORFF DANMARK A/S DKK LINDORFF DANMARK A/S DKK LINDORFF DANMARK A/S Pantebrev DKK RANTZAUSMINDE INVEST ApS :09:34 36 Side 25 af 32

37 Dokumenttype: Pantebrev DKK RANTZAUSMINDE INVEST ApS RANTZAUSMINDE INVEST ApS DKK EUROPARK A/S DKK HMN Naturgas l/s DKK EL FIRMA JE & M TEKNIK ApS DKK TDC A/S DKK MOLLERUP MØLLE A/S DKK OK A.M.B.A. TILLÆGSTEKST: Ideel andel Alene lyst i debitors tilhørende ideelle andel. BETALT TINGLYSNINGSAFGIFT: 0 DKK DOKUMENT: :09:34 37 Side 26 af 32

38 Dokument type: Rentesats: Udlæg DKK 0% KREDITORER: Navn: CVR: BREDBÅND NORD A/S Navn: CPR: Erling Hans Kristian Glintborg **** ANMÆRKNINGER: Servitut: Prioritet- Prioritet- Prioritet- Prioritet Servitut DKK ENERGIMIDT INFRASTRUKTUR A/S DKK DANSK SUPERMARKED A/S DKK SKAT DKK SKAT DKK SDR HERREDS KRAFTVARMEVÆRKER AMBA DKK LINDORFF DANMARK A/S DKK LINDORFF DANMARK A/S :09:34 38 Side 27 af 32

39 Dokumenttype: Dokumenttype: DKK LINDORFF DANMARK A/S DKK LINDORFF DANMARK A/S DKK LINDORFF DANMARK A/S Pantebrev DKK RANTZAUSMINDE INVEST ApS Pantebrev DKK RANTZAUSMINDE INVEST ApS RANTZAUSMINDE INVEST ApS DKK EUROPARK A/S DKK HMN Naturgas l/s DKK EL FIRMA JE & M TEKNIK ApS DKK TDC A/S DKK MOLLERUP MØLLE A/S :09:34 39 Side 28 af 32

40 DKK OK A.M.B.A. TILLÆGSTEKST: Ideel andel Alene lyst i debitors tilhørende ideelle andel. BETALT TINGLYSNINGSAFGIFT: 0 DKK DOKUMENT: Dokument type: Rentesats: Udlæg DKK 0% KREDITORER: Navn: CVR: Sparekassen Sjælland-Fyn A/S DEBITORER: Navn: CPR: Erling Hans Kristian Glintborg **** ANMÆRKNINGER: Servitut: Servitut DKK ENERGIMIDT INFRASTRUKTUR A/S DKK DANSK SUPERMARKED A/S DKK SKAT :09:34 Side 29 af 32 40

41 Prioritet- Dokumenttype: Dokumenttype: DKK SKAT DKK SDR HERREDS KRAFTVARMEVÆRKER AMBA DKK LINDORFF DANMARK A/S DKK LINDORFF DANMARK A/S DKK LINDORFF DANMARK A/S DKK LINDORFF DANMARK A/S DKK LINDORFF DANMARK A/S Pantebrev DKK RANTZAUSMINDE INVEST ApS DKK BREDBÅND NORD A/S Pantebrev DKK RANTZAUSMINDE INVEST ApS RANTZAUSMINDE INVEST ApS :09:34 41 Side 30 af 32

42 2.561 DKK EUROPARK A/S DKK HMN Naturgas l/s DKK EL FIRMA JE & M TEKNIK ApS DKK TDC A/S DKK MOLLERUP MØLLE A/S DKK OK A.M.B.A. TILLÆGSTEKST: Ideel andel Alene lyst i debitors tilhørende ideelle andel. BETALT TINGLYSNINGSAFGIFT: 0 DKK DOKUMENT: SERVITUTTER Dokument type: Servitut OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja Filnavn: 71 G 374 LEDNINGER: :09:34 42 Side 31 af 32

43 Forsyning / afløb ANDET: Andet TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Dok om forsynings-/afløbsledninger mv EJENDOMSVURDERING: Ejendomsværdi: DKK Grundværdi: DKK Vurderingsdato: Kommunekode: 0779 Ejendomsnummer (BBR-nr.): ØVRIGE OPLYSNINGER INDSKANNET AKT: Filnavn: 7 1 M :09:34 43 Side 32 af 32

44 ty endomsvurdering Page 1 of2 Ejendomsvurdering Detaljerede vurderingsoplysninger for 2015 Adresse: Vurderingsår: Kommune: Vurderingskreds: Benyttelse: Matrikel: Ejendomsværdi: FJORDVEJ 125 (7870), 7870 ROSLEV 2015 SKIVE Ejendomsnr.: SUNDSØRE Beboelse Lejligheds antal: 4 F, JUNGET Grundareal: Grundværdi: Vis "Grundværdispecifikationer" Vis "Fradrag for forbedringer", "Fritagelser" og "Fordelinger" m.v. Vis Værdier til brug for ejendomsværdiskatteloft Vis tidligere vurdering Grundværdispecifikationer: Nr. Prisbetegnelse Areal/Enhed Enhedsbeløb Total 01 Kvmpris standard 02 Bygretpris standard 03 Kvadratmeterpris 04 Nedslag 2 1 /2% reduktion kr kr. 17 kr kr kr kr kr kr. I alt: kr. "Fordelinger", "Fritagelser", "Fradrag for forbedringer" med totaler. Samlede ejendoms værdifordeling: kr. Ejendomsværdifordeling: Grundværdifordeling: Ejerboligværdi for to familier: kr. htrp:/avw.vurdering.skat^

45 ty endomsvurdering Page 2of2 Værdier tii brug for ejendomsværdiskatteloft: Ejerbolig for to familier: Ejerboligværdi 2001: kr. Ejerboligværdi 2002: kr Ejendomsværd.skatteloftet beregnet på grundlag af 2002: kr Vis tidligere vurdering ^*//www.v^^

46 SKIVEKOMMUNE SRtVEJiOMMUNE Teknisk Fot Ejendomsskattekoø Rådhuspia TBOdSklve Modtager Ejendommens beliggenhed: Fjordvej 125 (7870) Matrikelbetegnelse: JUNGET BY, JUNGET 4f Ejendomsværdi Fradrag i grundværdi for forbedringer Grundværdi Fritagelse for grundskyld til kommunen Ekspedition: Mandag-onsdag Torsdag Fredag IBAN nr. : DK Swift kode : NDEADKKK Telefon : Direkte : se bilag/bagsiden Internet...: Udskrevet den: 07/ Debitornummer: XXX XX XXXXXX XX XX Vurderet areal: Stuehusgrundværdi Moms-nr.: Vurderingsår: Kommunenr.: (01/ ) Grundskatteloftværdi Ejendomsnr.: Del af grundværdi der beskattes i anden kommune Dækningsafgiftspligtig forskelsværdi Fritaget dækningsafgiftspligtig forskelsværdi Kommunal ejendomsskat m.m. af fast ejendom 2016 side01 af01 Specifikation Beløb Heraf moms KOMMUNE promille af grundlag Grundskyld 2 0,680 : /01-31/ ,26 Renter grundskyld tidligere år 0, 60 Renter grundskyld , 45 Renter skorstensfejning , 10 Renter renovation , 82 Rottebekæmpelse 22, 31 Skorstensfejning 945,49 189,10 RENOVATION: Administrationsgebyr privat 124,00 24, 80 Genbrugsgebyr Flerfamiliehus 1086,00 217,20 Sæk 14-dags tømning beholder 14-dags tømning ,00 MERVÆRDIAFGIFT/MOMS, er beregnet med 25%: Afgiften af de enkelte rater kan for momsregistrerede først medregnes som indgående afgift på faktureringstidspunktet. IALT 5824,03 677,10 Rate Forfaldsdato Sidste rettidige indb.dag Ratebeløb Fakturadato Moms beløb 01 01/ / ,16 01/ , / / S21, 87 01/ ,55 Såfremt det forfaldne beløb ikke er betalt senest sidste rettidige indbetalingsdag, søges det inddrevet ved udlæg. Ved for sen indbetaling påløber renter og evt. gebyr, som sædvanligvis opkræves på næste års skattebillet. Renter beregnes fra forfaldsdato. Oplysninger om renter og restgæld for lån vil blive videregivet til SKAT. 46

47 Vurdering Har du spørgsmål til fastsættelse af ejendomsog grundværdi kan du kontakte SKAT på tlf Grundskyld Beregningsgrundlaget er grundværdien pr. 1/ (denne fremgår af ejendomsskattebilletten). Vær opmærksom på ved delvis køb/salg af jord vil grundskylden først være korrekt 2 år efter endelig vurdering. Parterne skal selv lave refusion. Spørgsmål vedr. renovation: Har du spørgsmål vedr. renovation/andre affaldsordninger, skal du ringe til Nomi4s Borgerservice på tlf eller kontakte Nomi4s på mail Priser samt øvrig information om affald kan du finde på Ændring af tømningsordning: Såfremt du får en større eller mindre beholder til dagrenovation, vil merbetaling eller tilbagebetaling ske via ejendomsskattebilletten til næste år. Skorstensfejning Skive Kommune opkræver gebyr for skorstensfejning på vegne af skorstensfejeren. Har du spørgsmål omkring skorstensfejning/ skorstensfejerbidrag skal du kontakte skorstensfejeren. Det er skorstensfejeren, der tilbagebetaler for meget betalt skorstensfejerbidrag. Spørgsmål skal rettes til: GI. Skive Kom. - Peter Wurtz tlf Øvrige - Torben Johansen tlf Rottebekæmpelse Rottebekæmpelse opkræves til dækning af omkostninger ved den kommunale rottebekæmpelse. Gebyret pålægges samtlige ejendomme i Kommunen og opkræves som en andel af ejendomsværdien. Opkrævningen sker på 1. rate. Tegn på rotter skal anmeldes til Skive Kommune enten online på: https://www.skive.dk/rotter eller telefonisk på Betaling Hvis ejendommen ikke er tilmeldt PBS, har vi vedlagt girokort til betaling af 1. og 2. rate. Ved betaling efter sidste rettidig indbetalingsdag beregnes der morarenter pr. påbegyndt måned, regnet fra forfaldsdagen, samt gebyr på 250 kr. for hver rykker. Skyldig rente/gebyr kan blive opkrævet på næste års skattebillet. Betaling fra udlandet: IBAN nr.: DK Swift kode: NDEADKKK Spørgsmål vedr. Renter/gebyrer/betaling skal rettes til: Opkrævningskontoret tlf.nr / / Øvrige spørgsmål skal rettes til: Ejendomsskattekontoret tlf. nr / / Renovation Gebyrforklaring vedrørende renovation: Forbrugsgebyr: Dækker udgifter til drift af dagrenovationsordningen. Genbrugsgebyr: Dækker udgifter til drift af genbrugspladserne, miljøkassen, farligt affald, storskraldsindsamling m.m. Administrationsgebyr: Dækker udgifter til affaldsplanlægning, administration m.m. Ejerskifte Sælger SKAL aflevere ejendomsskattebillet til den nye ejer. Er ratebeløbet hidtil blevet betalt via Betalings Service, skal der foretages afmelding i eget pengeinstitut. Køber SKAL være opmærksom på, at ratebeløbet skal indbetales senest sidste rettidige indbetalingsdag, uanset om køber har modtaget indbetalingskort. Yderligere oplysninger se hjemmesiden: https://www.skive.dk/ejendomsskat KMD OGCG udg

48 SKIVEKOMMUNE SKIVE KOMMUNE Teknisk Forvaltning - BBR Afsender SKIVE KOMMUNE Teknisk Forvaltning - BBR Rådhuspladsen 2, 7800 Skive Modtager: Kommune nr.: 779 Ejendoms nr.: Ejendommens beliggenhed: Fjord vej 125 (vejkode: 180), 7870 Roslev Udskriftdato: BBR-Meddelelse rekvireret via OlS Fejl eller mangler i udskriften bedes meddell til kommunen via hjemmesiden adressen eller lelefonnr Oplysninger om grunde Adresse: Fjordvej 125 (vejkode: 180), Junget, 7870 Roslev Ejerforhold: Privatpersoner eller interessentskab Vand & afløb Vandforsyning: Alment vandforsyningsanlæg (tidligere offentligt) Afløbsforhold: Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg Matrikelnr. Ejerlav 4f JUNGET BY, JUNGET Oplysninger om tekniske anlæg Pr. 1. januar 2012 skal oplysninger om olietanke oplyses og registreres i BBR. Derfor er de oplysninger, som kommunen i forvejen har været i besiddelse af, blevet samlet i BBR. Hvis der er uoverensstemmelse mellem olietankoplysningerne på BBR-meddelelsen og de faktiske forhold, har ejeren pligt til at meddele dette til kommunen. Anlægsnr.: 1 Adresse: Fjordvej 125, Junget (vejkode: 180), 7870 Roslev Beliggende på matrikel 4f Tank (Produkt på væskeform) Drift status: I drift Indhold: Mineralske olieprodukter (Olietankbekendtgørelsens 6, stk. 1 nr. 13) Placering: Nedgravet/underjordisk Størrelsesklasse: Under I Etableringsår: 1959 Anlægsnr.: 2 Adresse: Fjordvej 125, Junget (vejkode: 180), 7870 Roslev Beliggende på matrikel 4f Tank (Produkt på væskeform) Drift status: I drift Indhold: Mineralske olieprodukter (Olietankbekendtgørelsens 6, stk. 1 nr. 13) Placering: Over terræn, udendørs Størrelsesklasse: Under I Etableringsår: 1969 Oplysninger om bygninger Bygningsnr.: 1 Adresse: Fjordvej 125, Junget (vejkode: 180), 7870 Roslev Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) (anvendelseskode: 120) Matrikelnr.: 4f Opførelsesår: 1898 Antal boliger med køkken: 2 Materialer Ydervæg: Mursten (tegl, kalksten, cementsten) Tagdækning: Tegl Kilde til materialer: Oplyst af ejer (eller af dennes repræsentant) Ejerlav: JUNGET BY, JUNGET Ejendommens beliggenhed: Kommune nr.: Ejendomsnr.: Udskriftdato: Side: Fjordvej 125 (vejkode: 180), 7870 Roslev /4 48

49 Areal i grundplan m2 Areal i hele bygningen m2 Arealanvendelse m2 Bebygget areal 197 Samlet bygningsareal 197 Samlet boligareal 233 heraf affaldsrum i terræn 0 heraf udvendig efterisolering 0 heraf lovlig beboelse i kælder 0 heraf indbygget garage 0 Kælder 0 Samlet erhvervsareal 0 heraf indbygget carport 0 heraf loftshøjde lavere end 1,25m over terræn 0 Adgangsareal 0 heraf indbygget udhus 0 Tagetage 99 Andet areal 0 heraf indbygget udestue 0 heraf udnyttet 36 Antal etager u. kælder & tagetage 1 Overdækkede arealer 0 Lukkede overdækninger 0 Åbne overdækninger 0 Kilde til arealer: Oplyst af ejer (eller af dennes repræsentant) Energioplysninger Varmeinstallation: Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Opvarmningsmiddel: Fast brændsel (kul, koks, brænde mm.) Supplerende varme: Ovne til fast brændsel (brændeovn o. lign.) Oplysninger om bolig- / erhvervsenhed Adresse Etage/side Andel fælles areal/ Areal Lukket Antal værelser WC/Bad Køkken Åben altan, tagterrasse Bolig/Erhverv/ overdækning, udestue/ Bolig/Erhverv Andet Åben overdækning Fjordvej 123 (vejkode: 180), 7870 Roslev Fritliggende enfamilieshus (parcelhus), (anvendelseskode: 120) 0/0 64/0/0 0/0 1/0 1/1 JA(E*) Fjordvej 125 (vejkode: 180), 7870 Roslev 0/0 169/0/0 0/0 7/0 1/1 JA(E*) Fritliggende enfamilieshus (parcelhus), (anvendelseskode: 120) Energioplysninger Energiforsyning: 400 V el fra værk *A: Vandskyllende toilet udenfor enheden *B: Anden type toilet udenfor enheden eller intet toilet i forbindelse med enheden *C: Adgang til badeværelse *D: Der er hverken badeværelse eller adgang dertil "E: Eget køkken (m. afløb og kogeinstallation) *F: Adgang til fælles køkken *G: Fast kogeinstallation på værelse eller gang. *H: Ingen fast kogeinstallation Bygningsnr.: 2 Adresse: Fjordvej 125, Junget (vejkode: 180), 7870 Roslev Garage (med plads til et eller to køretøjer) (anvendelseskode: 910) Matrikelnr.: 4f Ejerlav: JUNGET BY, JUNGET Opførelsesår: 1898 Materialer Ydervæg: Mursten (tegl, kalksten, cementsten) Tagdækning: Tegl Kilde til materialer: Oplyst af ejer (eller af dennes repræsentant) Areal Bebygget areal: 70 m2 Kilde til arealer: Oplyst af ejer (eller af dennes repræsentant) Bygningsnr.: 3 Adresse: Fjordvej 125, Junget (vejkode: 180), 7870 Roslev Garage (med plads til et eller to køretøjer) (anvendelseskode: 910) Matrikelnr.: 4f Ejerlav: JUNGET BY, JUNGET Opførelsesår: 1898 Materialer Ydervæg: Mursten (tegl, kalksten, cementsten) Tagdækning: Tegl Kilde til materialer: Oplyst af ejer (eller af dennes repræsentant) Areal Bebygget areal: 64 m2 Kilde til arealer: Oplyst af ejer (eller af dennes repræsentant) Ejendommens beliggenhed: Kommune nr.: Ejendomsnr.: Udskriftdato: Side: B B ^ Fjordvej 125 (vejkode: 180), 7870 Roslev /4 49

50 Kortmateriale Signaturforklaring: BYGN. = bygning, BYGN. (NY) = ny-byggeri bygning, VIND. = vindmølle og VIND. (NY) = nyt anlæg. * placering er næsten sikker. ** placering er usikker Nogle bygningspunkter på ejendommen er angivet som: -placering er næsten sikker' eller '»placering er usikker', fordi ejendommen endnu ikke er færdigt geokodet. Som ejer skal du ikke foretage dig yderligere som følge heraf. Kortmaterialet er automatisk genereret på baggrund af oplysninger om ejendommen fra Matrikelregistret, samt Bygnings- og Boligregistret Du kan fa et mere detaljeret geografisk overblik over ejendommen på NB: Ejendommens afgrænsning aftegnet i kortmaterialet stammer fra Geodatastyrelsens landsdækkende matrikelkort. Matrikelkortet kan ikke algøre et skels nøjagtige beliggenhed. Matrikelkortet er et oversigtskort, som viser de registrerede ejendomsgrænser mv., og dets nøjagtighed afhænger af, hvornår og hvordan skellene er indlagt i kortet. Der kan derfor forekomme uoverensstemmelse, når matrikelkortet sammenstilles med f.eks. ortofotos (luftfoto) eller tekniske kort. Uoverensstemmelse kan dog også skyldes andre forhold, f.eks. en hæk ikke er plantet præcis i skellet. Hvis der er tvivl om skellets beliggenhed, og dette ønskes fastlagt, kan dette alene foretages af en praktiserende landinspektør. Kortet er det nyeste offentligt tilgængelige kort fra Kortforsyningen og kan være op til 4 år gammelt Ejendommens beliggenhed: Fjordvej 125 (vejkode: 180), 7870 Roslev 50 Kommune nr.: Ejendomsnr.: Udskriftdato: Side: /4 7 7

51

52 Din pligt som ejer ^ 7 S æ ^ ~ Kommunen Kan give en bøde pi op ti k, hvis du Me 5 S SKÆM 5 & ^» S 09 'J" 9 * * rigtigt. Nar du Indberetningspligten gælder også byggesager Du skal være særligt opmærksom på: Opførelsesår Om- og tilbygningsår Bebygget areal Antal etager Samlet boligareal eller erhvervsareal Areal af udnyttet tagetage Areal af udestue Tagdækningsmateriale Varmeinstallation 9 9 V æ f P m æ r k s o m P å > o m registreringerne er korrekte. I BBR er din ejendom registreret på 4 niveauer: Grund ^ 5 Z? ^ f l r r ^ Sfvæ?! på 23K2Kffi 1 sær,ige tilfæ,de kan 9 r u n d e n b e s t å * ««afløbsforhold. 6 P å landbru gsejendomme. På grunden registreres f.eks. oplysninger om vandforsyning og Bygning Enhed enhed har typisk s i n egen «ml^ indglng. Z & g t t g S Z ' Z S S S ' ' ^ * Tekniske anlæg SStSe'S?, en^gnrng i e, a n k e ' V i n d m 0 " e r ' B y t e t a n t o ' s ' ^ m.m. Tekniske anlæg er som regel p.aceret på grunden, men kan Arealerne på BBR-meddelelsen u d t e d S T o p p " ' n f m a " ' S, U e e, a 9 6 n S a, e a l '' b y 9 n i n 9 6 ' m e d f M S k u d l e «W ^ «"ebyggede area, som bygningans De, samtede bygningsareal opgøres som arealet af samtlige etager. Areal af eventuel Kælder og tagetage skal ikke regnes med ttg^^ Udnyttet areal i tagetagen opgøres som den del af tagetagens areal, som faktisk udnyttes til beboelse eller erhverv. Kælderarealet opgøres samlet for hele kælderetagen. ^ ^ ^ ^ ^ S ^ ^ ^ P ' * ^ b, U 9 e S * d e " de '* ' ener * E E S 9 E æ S 2 S S 2 ^ ^» ~ kun bruges,11 Har en bygning to eller flere lejligheder, fordeles adgangs- og trappearealer ligelig, mellem de enkelle lejligheder SSeSSSæ Vejledning til BBR-meddelelse Vers

53 EJENDOMS DATA RAPPORT Rapport købt 7/ Rapport færdig 7/ For ejendommen Fjordvej 1 25, 7870 Roslev Ejendommens adresse: Matr.nr Grundareal Fjordvej 125,7870 Roslev 4f Junget By, Junget m * Ejendomsnummer: Kommune: Ejerforhold: SKIVE KOMMUNE Privatpersoner eller interessentskab Antal samlet fast ejendomme: 1 Antal bygninger: 3 Antal enheder: 2 Detaljeret information om omfattede matrikelnumre Matr.nr. 4f Junget By, Junget Rapport-ID: d-OI1 d-4747-ba64-6b324e2d74e7 53

54 o EJENDOMS DATA RAPPORT Fjordvej Roslev Rapport købt 7/ Rapport færdig 7/11 201C ndhold Dette afsnit indeholder alle svar i ejendomsrapporten. Resumé Uddybning af enkelte svar Bygninger 6 Olietanke 6 Økonomi 6 Ejendomsskat (grundskyld) 6 Ejendoms- og grundværdi 7 Forfalden gæld til kommunen 7 Planer 8 Zonestatus 8 Lokalplaner 9 Kommuneplaner 10 Vand 13 Aktuelle afløbsforhold 13 Aktuel vandforsyning 13 Spildevandsforhold 13 Grundvand - Drikkevandsinteresser 15 Jordforurening 15 Lettere jordforurening 15 Bygge- og beskyttelseslinier 15 Kirkebyggelinjer 16 Om ejendomsdatarapporten 17 Generelt om ejendomsdatarapporten 17 Ordforklaring - ejendomsoplysninger 17 Følgende bilag kan hentes: BBR-meddelelsen Tilstandsrapport Ejendomsskattebillet Vurderingsmeddelelse Forfalden gæld til kommunen Vejforsyning Jordforureningsattest Side 2 al 21 54

Auktionssted: Københavns Byret, Hestemøllestræde 6. 1.sal, 1464 København K, mødelokale 11. Etageboligbebyggelse (flerfamilieshus) beboelseslejlighed

Auktionssted: Københavns Byret, Hestemøllestræde 6. 1.sal, 1464 København K, mødelokale 11. Etageboligbebyggelse (flerfamilieshus) beboelseslejlighed J.NR. 19708 Ejendommens matr.nr.: 1478 og 1479 Sundbyøster, København lejl. 40. Salgsopstilling (købsnøgle) til brug for tvangsauktion over fast ejendom Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk ejendomsmæglerforening

Læs mere

Retten i Hjørring, Retssal J, Sct. Knuds Park 8, 9800 Hjørring Rekvirent, hæftelses nr.: 1

Retten i Hjørring, Retssal J, Sct. Knuds Park 8, 9800 Hjørring Rekvirent, hæftelses nr.: 1 Ny auktion: Mandag, den 7. september 2015 kl. 11.00. Budsummen på 1. auktion var kr. 250.000,00. Fogedrettens AS nr.: AUKT-130/2015 J.nr.: 576-97033 MK/BS Ejendommens matr.nr.: 29-as Ålbæk, Råbjerg Salgsopstilling

Læs mere

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS TØNDER KOMMUNE -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender TØNDER KOMMUNE Wegners Plads 2, 6270 Tønder Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 550 21320 29-09-2016

Læs mere

Auktionssted: Københavns Byret, Hestemøllestræde 6. 1.sal, 1464 København K, mødelokale 11 Rekvirent, hæftelses nr.: 2 og 3

Auktionssted: Københavns Byret, Hestemøllestræde 6. 1.sal, 1464 København K, mødelokale 11 Rekvirent, hæftelses nr.: 2 og 3 J.NR. 19716 Ejendommens matr.nr.: 2ft Kastrup By, Kastrup lejl. 34. beliggende: Tilhørende: boende: Auktionstidspunkt: Kastruplundgade 68, 1. th, 2770 Kastrup Salgsopstilling (købsnøgle) til brug for tvangsauktion

Læs mere

Retten i Glostrup, Retsal 301, Stationsparken 27, 2600 Glostrup. Etageboligbebyggelse (flerfamilieshus) beboelseslejlighed

Retten i Glostrup, Retsal 301, Stationsparken 27, 2600 Glostrup. Etageboligbebyggelse (flerfamilieshus) beboelseslejlighed Salgsopstilling J.NR. 19860 Ejendommens matr.nr.: 83h Hvidovre By, Hvidovre lejl. 6 (købsnøgle) til brug for tvangsauktion over fast ejendom Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk ejendomsmæglerforening beliggende:

Læs mere

v/kurator Bo Lauritzen, SJ Law Gl. Strand 34, 1202 København K

v/kurator Bo Lauritzen, SJ Law Gl. Strand 34, 1202 København K J.NR. 20099 Ejendommens matr.nr.: 29e Ll. Heddinge By, Ll Heddinge beliggende: Tilhørende: boende: Korsnæbsvej 54, 4673 Rødvig Stevns F. J. Ejendomsinvest ApS under konkurs Salgsopstilling (købsnøgle)

Læs mere

Fritliggende enfamilieshus (parcelhus). (Anvendelseskode: 120) Samlet areal: 92 m2 Egentlig beboelseslejlighed (boligenhed med eget køkken)

Fritliggende enfamilieshus (parcelhus). (Anvendelseskode: 120) Samlet areal: 92 m2 Egentlig beboelseslejlighed (boligenhed med eget køkken) -Medd-Data Ejendommens beliggenhed: Kommunenr./Ejendomsnr.: Aale Bygade 34A (Vejkode: ), 716 Tørring 766/17246 Oplysninger om grunde Adresse: Aale Bygade 34A (vejkode: 6), 716 Tørring Ejerforhold: Privatpersoner

Læs mere

Salgsopstilling. Ejendomsoplysninger. (købsnøgle) til brug for tvangsauktion over fast ejendom

Salgsopstilling. Ejendomsoplysninger. (købsnøgle) til brug for tvangsauktion over fast ejendom J.NR. 588-147774/PMA Ejendommens matr.nr.: 24-ai Frederikshavn Markjorder, ejerl.nr. 1 beliggende: Elmevej 9, kælderen, 9900 Frederikshavn tilhørende: Poul Fabricius boende: Adressebeskyttelse Salgsopstilling

Læs mere

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER HÆFTELSER. Udskrevet: :52:47. EJENDOM: Adresse: Hostrupvej Hobro. Appr.dato:

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER HÆFTELSER. Udskrevet: :52:47. EJENDOM: Adresse: Hostrupvej Hobro. Appr.dato: TINGBOGSATTEST Udskrevet: 11.08.2015 08:52:47 EJENDOM: Adresse: Hostrupvej 10 9500 Hobro Samlet areal: 866 m2 Heraf vej: 0 m2 Appr.dato: 11.11.1111 Landsejerlav: Hobro Markjorder Matrikelnummer: 0532 Areal:

Læs mere

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER. Udskrevet: :48:58. EJENDOM: Adresse: Skamlingvejen Bjert. Appr.dato:

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER. Udskrevet: :48:58. EJENDOM: Adresse: Skamlingvejen Bjert. Appr.dato: TINGBOGSATTEST Udskrevet: 03.12.2015 12:48:58 EJENDOM: Adresse: Skamlingvejen 113 6091 Bjert Samlet areal: 129665 m2 Heraf vej: 295 m2 Appr.dato: 04.08.2010 Landsejerlav: Binderup By, Sdr. Bjert Matrikelnummer:

Læs mere

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER. Udskrevet: :01:41. EJENDOM: Adresse: Lygten 57, København NV

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER. Udskrevet: :01:41. EJENDOM: Adresse: Lygten 57, København NV TINGBOGSATTEST Udskrevet: 20.05.2016 13:01:41 EJENDOM: Adresse: Lygten 57, 3. 2400 København NV Samlet areal: 2471 m2 Heraf vej: 427 m2 Ejl. approbationsdato: 14.10.1971 Ejerlejlighedens areal: 54 kvm

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) AALBORG KOMMUNE BBR myndigheden. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) AALBORG KOMMUNE BBR myndigheden. Oplysninger om grunde AALBORG KOMMUNE myndigheden -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender AALBORG KOMMUNE myndigheden STIGSBORG BRYGGE 5, 9400 NØRRESUNDBY Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER. Udskrevet: :55:01. EJENDOM: Adresse: Peter Freuchens Vej Aalborg SØ

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER. Udskrevet: :55:01. EJENDOM: Adresse: Peter Freuchens Vej Aalborg SØ TINGBOGSATTEST Udskrevet: 19.10.2016 13:55:01 EJENDOM: Adresse: Peter Freuchens Vej 1 9210 Aalborg SØ Samlet areal: 18083 m2 Heraf vej: 2075 m2 BFE-nummer: 5551578 Appr.dato: 06.06.1986 Landsejerlav: Sohngårdsholm

Læs mere

Oplysninger om grunde

Oplysninger om grunde DANKØBING KOMMUNE -Registerudskrift (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender DANKØBING KOMMUNE NYVEJ 1, 3460 DANKØBING Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 881

Læs mere

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER. Udskrevet: :23:35. EJENDOM: Grønningen 7, 1. TH København K

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER. Udskrevet: :23:35. EJENDOM: Grønningen 7, 1. TH København K TINGBOGSATTEST Udskrevet: 17.08.2016 11:23:35 EJENDOM: Adresse: Grønningen 7, 1. TH. 1270 København K Samlet areal: 956 m2 Heraf vej: 0 m2 Ejl. approbationsdato: 09.04.1970 Ejerlejlighedens areal: 69 kvm

Læs mere

ADVOKATHUSE^ Sagsnr.: /LB FUNCH R NIELSEN SALGSOPSTILLING. Tvangsauktion over ejendommen. Vestergade Ranum

ADVOKATHUSE^ Sagsnr.: /LB FUNCH R NIELSEN SALGSOPSTILLING. Tvangsauktion over ejendommen. Vestergade Ranum ADVOKATHUSE^ Sagsnr.: 02-103133/LB FUNCH R NIELSEN SALGSOPSTILLING Tvangsauktion over ejendommen Vestergade 42 9681 Ranum Auktionsdato den 10-01-2017 kl. 10:00 Fremvisning finder sted den 3.1.2017 kl.

Læs mere

{7a0c3326-b345-4f6d-9fce-2dd26b787f22} true TINGBOGSATTEST

{7a0c3326-b345-4f6d-9fce-2dd26b787f22} true TINGBOGSATTEST {7a0c3326-b345-4f6d-9fce-2dd26b787f22}101521869true TINGBOGSATTEST Udskrevet: 12.09.2016 12:02:53 EJENDOM: Adresse: Håbets Allé 62 2700 Brønshøj Samlet areal: 496 m2 Heraf vej: 63 m2 Appr.dato: 01.08.1950

Læs mere

Tingbogsattest. Adkomster. Udskrevet: :09:51. Ejendom: Gråbrødretorv 4, 1. TV København K

Tingbogsattest. Adkomster. Udskrevet: :09:51. Ejendom: Gråbrødretorv 4, 1. TV København K Tingbogsattest Udskrevet: 08.06.2017 16:09:51 Ejendom: Adresse: Gråbrødretorv 4, 1. TV. 1154 København K Ejl. approbationsdato: 31.07.1978 Ejerlejlighedens areal: 37 kvm Ejendomstype: Ejerlejlighed Nummer:

Læs mere

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER EJENDOM: DOKUMENT: ADKOMSTHAVERE: {3449b88d-743b-4090-a177-781970e9ed37}851149031. Udskrevet: 25.08.

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER EJENDOM: DOKUMENT: ADKOMSTHAVERE: {3449b88d-743b-4090-a177-781970e9ed37}851149031. Udskrevet: 25.08. {3449b88d-743b-4090-a177-781970e9ed37}851149031 TINGBOGSATTEST Udskrevet: 25.08.2015 09:35:06 EJENDOM: Adresse: Kastetvej 127, 3. TV. 9000 Aalborg Samlet areal: 273 m2 Heraf vej: 0 m2 Ejl. approbationsdato:

Læs mere

ADVOKATHUSET FUNCH & NIELSEN

ADVOKATHUSET FUNCH & NIELSEN Sagsnr.: 02-89179tva/LB ADVOKATHUSET FUNCH & NIELSEN S A L G S O P S T I L L I N G Tvangsauktion over ejendommen Sjællandsgade 19, st. 2. 7800 Skive Auktionsdato den 11-02-2016 Thisted afdeling: Toldbodgade

Læs mere

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER EJENDOM: NOTERINGER: DOKUMENT: {5fa76ac9-ff4d-4d3d-8540-c4eb905294f7} true. Udskrevet:

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER EJENDOM: NOTERINGER: DOKUMENT: {5fa76ac9-ff4d-4d3d-8540-c4eb905294f7} true. Udskrevet: {5fa76ac9-ff4d-4d3d-8540-c4eb905294f7}101996255true TINGBOGSATTEST Udskrevet: 06.12.2016 15:22:44 EJENDOM: Adresse: Toldbodgade 5, 2. 1253 København K Samlet areal: 166 m2 Heraf vej: 0 m2 Ejl. approbationsdato:

Læs mere

{5b5d3b8c-6e3a-4a82-8b5f-324a8de4f12b} true TINGBOGSATTEST

{5b5d3b8c-6e3a-4a82-8b5f-324a8de4f12b} true TINGBOGSATTEST {5b5d3b8c-6e3a-4a82-8b5f-324a8de4f12b}101982726true TINGBOGSATTEST Udskrevet: 05.10.2016 12:23:19 EJENDOM: Adresse: Sværtegade 7, 2. 1118 København K Samlet areal: 183 m2 Heraf vej: 0 m2 Ejl. approbationsdato:

Læs mere

Fordelingstal: 1/2. Nummer: 2 Appr.dato: 12.11.1928. Matrikelnummer:

Fordelingstal: 1/2. Nummer: 2 Appr.dato: 12.11.1928. Matrikelnummer: ================================================================================ TINGBOGSATTEST ================================================================================ Udskrevet: 16.12.2011 14:46:00

Læs mere

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER. Udskrevet: :54:01. EJENDOM: Adresse: Fællesvej Nørre Snede. BFE-nummer: Appr.dato:

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER. Udskrevet: :54:01. EJENDOM: Adresse: Fællesvej Nørre Snede. BFE-nummer: Appr.dato: TINGBOGSATTEST Udskrevet: 17.08.2016 10:54:01 EJENDOM: Adresse: Fællesvej 15 8766 Nørre Snede Samlet areal: 26006 m2 Heraf vej: 0 m2 BFE-nummer: 4308643 Appr.dato: 24.11.2009 Landsejerlav: Nr. Snede By,

Læs mere

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER. Udskrevet: :02:30. EJENDOM: Nørregade 24B, 1. TV København K

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER. Udskrevet: :02:30. EJENDOM: Nørregade 24B, 1. TV København K TINGBOGSATTEST Udskrevet: 10.09.2016 13:02:30 EJENDOM: Adresse: Nørregade 24B, 1. TV. 1165 København K Samlet areal: 968 m2 Heraf vej: 0 m2 Ejl. approbationsdato: 17.05.2006 Ejerlejlighedens areal: 94

Læs mere

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER EJENDOM: DOKUMENT: ADKOMSTHAVERE: {8f829ecc-07a9-4f f7f80faa} true. Udskrevet:

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER EJENDOM: DOKUMENT: ADKOMSTHAVERE: {8f829ecc-07a9-4f f7f80faa} true. Udskrevet: {8f829ecc-07a9-4f22-8927-5328f7f80faa}101860906true TINGBOGSATTEST Udskrevet: 31.01.2017 12:41:56 EJENDOM: Adresse: Sallingvej 62, ST. TH. 2720 Vanløse Samlet areal: 1090 m2 Heraf vej: 463 m2 Ejl. approbationsdato:

Læs mere

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Rougsøvej 203, 8950 Ørsted Tvangsauktion: Onsdag 21-02-2018 kl. 11:00 Retten i Randers, Retssal F, Nørregade 1, 8900 Randers C. Advokatfirmaet

Læs mere

Særlige lånevilkår: Inkonvertibel. Kontantlån

Særlige lånevilkår: Inkonvertibel. Kontantlån ================================================================================ TINGBOGSATTEST ================================================================================ Udskrevet: 23.04.2012 09:42:27

Læs mere

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER. Udskrevet: :23:13. EJENDOM: Adresse: Vigerslev Allé Valby. BFE-nummer: Appr.dato:

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER. Udskrevet: :23:13. EJENDOM: Adresse: Vigerslev Allé Valby. BFE-nummer: Appr.dato: TINGBOGSATTEST Udskrevet: 20.09.2016 13:23:13 EJENDOM: Adresse: Vigerslev Allé 198 2500 Valby Samlet areal: 241 m2 Heraf vej: 104 m2 BFE-nummer: 6029731 Appr.dato: 08.11.1939 Landsejerlav: Vigerslev, København

Læs mere

TINGBOGSATTEST. NOTERINGER: Dato: Fredskovsareal m2. 21 G er fredskov. Dato: Fredskovsareal m² på 7 A Benløse

TINGBOGSATTEST. NOTERINGER: Dato: Fredskovsareal m2. 21 G er fredskov. Dato: Fredskovsareal m² på 7 A Benløse TINGBOGSATTEST Udskrevet: 11.02.2016 14:23:28 EJENDOM: Adresse: Fluebæksvej 55 4100 Ringsted Samlet areal: 516251 m2 Heraf vej: 75 m2 BFE-nummer: 10173572 Appr.dato: 11.03.2008 Landsejerlav: Ejlstrup,

Læs mere

Udbudsmateriale Generatorvej Herlev

Udbudsmateriale Generatorvej Herlev Udbudsmateriale Generatorvej 12 2730 Herlev J. nr. 00.01.00P00 1 Sag: 2012/01420 005 Udbudsmaterialet indeholder følgende: 1. Udbudsbetingelse og oplysninger om ejendommen 2. Annonce 3. Skatteattester

Læs mere

Tingbogsattest. Adkomster. Udskrevet: :44:53. Ejendom: Adresse: Toldbodgade 5, København K

Tingbogsattest. Adkomster. Udskrevet: :44:53. Ejendom: Adresse: Toldbodgade 5, København K Tingbogsattest Udskrevet: 11.09.2017 09:44:53 Ejendom: Adresse: Toldbodgade 5, 2. 1253 København K Ejl. approbationsdato: 10.12.1993 Ejerlejlighedens areal: 127 kvm Ejendomstype: Ejerlejlighed Nummer:

Læs mere

TINGBOGSATTEST. Udskrevet: :39:34. EJENDOM: Adresse: Åbøl Østermarksvej Bevtoft. Appr.dato: Matrikelnummer: 0001

TINGBOGSATTEST. Udskrevet: :39:34. EJENDOM: Adresse: Åbøl Østermarksvej Bevtoft. Appr.dato: Matrikelnummer: 0001 TINGBOGSATTEST Udskrevet: 03.11.2014 10:39:34 EJENDOM: Adresse: Åbøl Østermarksvej 1 6541 Bevtoft Samlet areal: 442443 m2 605 m2 Matrikelnummer: 0001 45966 m2 Matrikelnummer: 0186 159101 m2 Matrikelnummer:

Læs mere

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER. Udskrevet: 15.01.2015 15:24:02. EJENDOM: Adresse: Gl Kærvej 17 7330 Brande. Appr.dato: 05.11.2013.

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER. Udskrevet: 15.01.2015 15:24:02. EJENDOM: Adresse: Gl Kærvej 17 7330 Brande. Appr.dato: 05.11.2013. TINGBOGSATTEST Udskrevet: 15.01.2015 15:24:02 EJENDOM: Adresse: Gl Kærvej 17 7330 Brande Samlet areal: 10644 m2 Heraf vej: 0 m2 Appr.dato: 05.11.2013 Landsejerlav: Uhre By, Brande Matrikelnummer: 0008ag

Læs mere

Oplysninger om grunde

Oplysninger om grunde DANKØBING KOMMUNE -Registerudskrift (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender DANKØBING KOMMUNE NYVEJ 1, 3460 DANKØBING Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 881

Læs mere

TINGBOGSATTEST. Udskrevet: :51:39. EJENDOM: Adresse: Komosevej Kjellerup. BFE-nummer: Appr.dato:

TINGBOGSATTEST. Udskrevet: :51:39. EJENDOM: Adresse: Komosevej Kjellerup. BFE-nummer: Appr.dato: TINGBOGSATTEST Udskrevet: 26.09.2016 10:51:39 EJENDOM: Adresse: Komosevej 15 8620 Kjellerup Samlet areal: 777771 m2 7336 m2 BFE-nummer: 9590671 0003ak 55892 m2 1860 m2 0003ah 41335 m2 1434 m2 Appr.dato:

Læs mere

Kommunal ejendomsskat m.m. af fast ejendom 2016

Kommunal ejendomsskat m.m. af fast ejendom 2016 Modtager Ejendommens beliggenhed: Matrikelbetegnelse: Ejendomsværdi Fradrag i grundværdi for forbedringer SILKEBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Grundværdi B Fritagelse for

Læs mere

-,." Center for (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret)

-,. Center for (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) c *.Å. * Københavns Kommune BBR-Meddelelse -,." Center for (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) AM ~,Kommune nr. Ejdendoms. nr. llgskritt dato. 101 311562 27-02-2010 Afsender Københavns

Læs mere

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER. Udskrevet: 08.12.2014 09:57:15. EJENDOM: Adresse: Fasterholtvej 43 7330 Brande. Appr.dato: 15.05.2007.

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER. Udskrevet: 08.12.2014 09:57:15. EJENDOM: Adresse: Fasterholtvej 43 7330 Brande. Appr.dato: 15.05.2007. TINGBOGSATTEST Udskrevet: 08.12.2014 09:57:15 EJENDOM: Adresse: Fasterholtvej 43 7330 Brande Samlet areal: 142707 m2 3770 m2 0009c 15537 m2 0 m2 0011b 51085 m2 1320 m2 0009g 235 m2 0 m2 0009a 75850 m2

Læs mere

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS SKIVE KOMMUNE Teknisk Forvaltning - BBR BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender SKIVE KOMMUNE Teknisk Forvaltning - BBR Rådhuspladsen 2, 7800 Skive Modtager: Kommune

Læs mere

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER. Udskrevet: :34:41. EJENDOM: Adresse: Amaliegade København K

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER. Udskrevet: :34:41. EJENDOM: Adresse: Amaliegade København K TINGBOGSATTEST Udskrevet: 19.02.2016 11:34:41 EJENDOM: Adresse: Amaliegade 23 1256 København K Samlet areal: 5510 m2 Heraf vej: 0 m2 BFE-nummer: 6000825 Appr.dato: 04.02.2015 Landsejerlav: Sankt Annæ Øster

Læs mere

Sagsnummer 2012/001420 Februar 2014. Udbudsmateriale for. Tuenvej 119-131 Elling 9900 Frederikshavn

Sagsnummer 2012/001420 Februar 2014. Udbudsmateriale for. Tuenvej 119-131 Elling 9900 Frederikshavn Sagsnummer 2012/001420 Februar 2014 Udbudsmateriale for Tuenvej 119-131 Elling 9900 Frederikshavn Side 2 af 192 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud 7 enfamiliehuse

Læs mere

TINGBOGSATTEST. NOTERINGER: Dato: 07.05.2009 Uskadelighedsattest - Arealoverførsel til m.nr. 5 I Utterslev ADKOMSTER

TINGBOGSATTEST. NOTERINGER: Dato: 07.05.2009 Uskadelighedsattest - Arealoverførsel til m.nr. 5 I Utterslev ADKOMSTER TINGBOGSATTEST Udskrevet: 22.08.2015 12:06:53 EJENDOM: Adresse: Rentemestervej 17 2400 København NV Samlet areal: 4655 m2 Heraf vej: 213 m2 Appr.dato: 07.05.2009 Landsejerlav: Utterslev, København Matrikelnummer:

Læs mere

SALGSOPSTILLING. Tvangsauktion over ejendommen. Skånings Allé 4. 7884 Fur. Auktionsdato den 26-04-2016

SALGSOPSTILLING. Tvangsauktion over ejendommen. Skånings Allé 4. 7884 Fur. Auktionsdato den 26-04-2016 Sagsnr.: 02-89638tva/LB ADVOKATHUSET FUNCH 6. NIELSEN SALGSOPSTILLING Tvangsauktion over ejendommen Skånings Allé 4 7884 Fur Auktionsdato den 26-04-2016 Fremvisning af ejendommen linder sted tirsdag den

Læs mere

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Bakken 9, 8500 Grenaa Tvangsauktion: Onsdag 20-12-2017 kl. 09:30 Retten i Randers, Retssal F, Nørregade 1,

Læs mere

Østergade 12, 7755 Bedsted Thy. Svend Aage Hedensted, Thylandsgade 19,1.1, 7755 Bedsted Thy og Lise Thure, Herningvej 19, 6920 Videbæk

Østergade 12, 7755 Bedsted Thy. Svend Aage Hedensted, Thylandsgade 19,1.1, 7755 Bedsted Thy og Lise Thure, Herningvej 19, 6920 Videbæk 11 ADVOKATHUSET FUNCH S NIELSEN J.NR. 02-89834/LB AS.nr. 265/2015 Ejendommens matr.nr.: 56 Q Bedsted By, Bedsted beliggende: tilhørende: Østergade 12, 7755 Bedsted Thy Salgsopstilling (købsnøgle) til brug

Læs mere

VEJLE KOMMUNE DIGITAL. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) BBR. Oplysninger om grunde

VEJLE KOMMUNE DIGITAL. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) BBR. Oplysninger om grunde VEJLE KOMMUNE DIGITAL BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender VEJLE KOMMUNE DIGITAL KIRKETORVET 22, 7100 VEJLE Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato:

Læs mere

Sagsnr /LR ADVOKATHUSET bagsnr /LB FUNCH & NIELSEN SALGSOPSTILLING. Tvangsauktion over ejendommen. Skarresving Nykøbing M

Sagsnr /LR ADVOKATHUSET bagsnr /LB FUNCH & NIELSEN SALGSOPSTILLING. Tvangsauktion over ejendommen. Skarresving Nykøbing M Sagsnr 02-100731/LR ADVOKATHUSET bagsnr.. 02 100731/LB FUNCH & NIELSEN 96172582 SALGSOPSTILLING Tvangsauktion over ejendommen Skarresving 8 7900 Nykøbing M Auktionsdato den 21-06-2016 Fremvisning finder

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af opiysninger fra Bygnings- og Boligregistret)

BBR-Meddelelse (Udskrift af opiysninger fra Bygnings- og Boligregistret) HORSENS KOMMUNE BBR-Meddelelse (Udskrift af opiysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender HORSENS KOMMUNE RADHUSTORVET 4, 8700 HORSENS M o d t a g e r : A n d e l s b o l i g f o r e n i n g e

Læs mere

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS RANDERS KOMMUNE BYGGESAG & EJENDOMSSKAT BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender RANDERS KOMMUNE BYGGESAG & EJENDOMSSKAT LAKSETORVET, INDGANG E3, 8900 RANDERS C

Læs mere

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS SVENDBORG KOMMUNE Erhverv, Bolig og Natur -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender SVENDBORG KOMMUNE Erhverv, Bolig og Natur Ramsherred 5, 2. sal, 5700 Svendborg Modtager:

Læs mere

Ejere Hovedejer Reimer Møller Due, Bakken 214, 7441 Bording Skøde: 09-06-11 Købesum: 900.000 Andel: 1/2 Ejerforhold: Privatpersoner, incl.

Ejere Hovedejer Reimer Møller Due, Bakken 214, 7441 Bording Skøde: 09-06-11 Købesum: 900.000 Andel: 1/2 Ejerforhold: Privatpersoner, incl. , Bakken 214, 7441 Bording : 756 Ejendomsnummer: 7839 Beliggenhed: Bakken 214 Adresse: Bakken 214 Postnummer: 7441 Bording Vurderingskreds: 3 Benyttelse: Beboelsesejendom Ejere Hovedejer Reimer Møller

Læs mere

Tingbogsattest. Udskrevet: :29:35. Ejendom: Adresse: Landerupvej Kolding. BFE-nummer:

Tingbogsattest. Udskrevet: :29:35. Ejendom: Adresse: Landerupvej Kolding. BFE-nummer: Tingbogsattest Udskrevet: 10.08.2017 13:29:35 Ejendom: Adresse: Landerupvej 8 6000 Kolding BFE-nummer: 1468618 Appr.dato: 03.10.2016 Landsejerlav: Sdr. Vilstrup By, Sdr. Vilstrup Matrikelnummer: 0005a

Læs mere

Tinglyst areal fra ESR: Areal Bolig/Erhverv/ Andet

Tinglyst areal fra ESR: Areal Bolig/Erhverv/ Andet AALBORG KOMMUNE myndigheden -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender AALBORG KOMMUNE myndigheden STIGSBORG BRYGGE 5, 9400 NØRRESUNDBY Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

Aabenraa Kommune Teknik og Miljø. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) BBR. Oplysninger om grunde

Aabenraa Kommune Teknik og Miljø. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) BBR. Oplysninger om grunde Aabenraa Kommune Teknik og Miljø BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Aabenraa Kommune Teknik og Miljø Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS Næstved Kommune BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Næstved Kommune Rådmandshaven 20, 4700 Næstved Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 370

Læs mere

SALGSOPSTILLING ADVOKATHUSET FUNCH 6> NIELSEN. Tvangsauktion over ejendommen. Hesterøroddevej 105 7990 Øster Assels. Auktionsdato den 04-11-2015

SALGSOPSTILLING ADVOKATHUSET FUNCH 6> NIELSEN. Tvangsauktion over ejendommen. Hesterøroddevej 105 7990 Øster Assels. Auktionsdato den 04-11-2015 Sagsnr.: 02-89343/LB ADVOKATHUSET FUNCH 6> NIELSEN SALGSOPSTILLING Tvangsauktion over ejendommen Hesterøroddevej 105 7990 Øster Assels Auktionsdato den 04-11-2015 Thisted afdeling: Toldbodgade 4, 7700

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR BBR. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR BBR. Oplysninger om grunde Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR Postboks 416, 1504 København V Modtager:

Læs mere

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS FREDENSBORG KOMMUNE BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender FREDENSBORG KOMMUNE EGEVANGEN 3 B, 2980 KOKKEDAL Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato:

Læs mere

Lodsvej 33 - Lovliggørelse af opført rundbuehal

Lodsvej 33 - Lovliggørelse af opført rundbuehal Fanø Kommune Plan og Byg MODTAQET 2 2OKT.2015 FANØ KOMMUNE Tommy Mejnertz Bavnebjerg 14 Nordby 6720 Fanø Dato: Sagsnr.: ESDH nr..: Sagsbeh.: Direkte tif.: Email.: 13-10-2015 BYGGESAG-2015-133 563-2015-5129

Læs mere

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS THISTED KOMMUNE BYGNINGSKONTORET BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender THISTED KOMMUNE BYGNINGSKONTORET BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET, KIRKEVEJ 9, 7760 HURUP Modtager:

Læs mere

Sagsnummer 2011/08392 april 2013. Udbudsmateriale For. Depot Tolne Magasinvej 7 9870 Sindal

Sagsnummer 2011/08392 april 2013. Udbudsmateriale For. Depot Tolne Magasinvej 7 9870 Sindal Sagsnummer 2011/08392 april 2013 Udbudsmateriale For Depot Tolne Magasinvej 7 9870 Sindal Side 2 af 197 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Depot Tolne Magasinvej

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune Land, By og Kultur. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) BBR. Oplysninger om grunde

Ringkøbing-Skjern Kommune Land, By og Kultur. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) BBR. Oplysninger om grunde Ringkøbing-Skjern Kommune Land, By og Kultur BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Ringkøbing-Skjern Kommune Land, By og Kultur Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing

Læs mere

Page 1 of 2. Hej Jacob,

Page 1 of 2. Hej Jacob, Page 1 of 2 From: Lars Stentebjerg Sent: 23-11-2014 19:31:53 To: Jacob Kloch Subject: Re: Matr.nr. 1øø Strib Færgegård, Strib-Røjleskov. Øster Alle 62 Attachments: Opdeling af grund (2014-11-19_0920).pdf;

Læs mere

Bevaringsværdigt: Midlertidig oprettelse/fuldførelse: Bygningen er ikke midlertidig oprettet

Bevaringsværdigt: Midlertidig oprettelse/fuldførelse: Bygningen er ikke midlertidig oprettet DANKØBING KOMMUNE -Registerudskrift (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender DANKØBING KOMMUNE NYVEJ 1, 3460 DANKØBING Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 881

Læs mere

Side 1. Bystævnet 3. Generelle oplysninger Beliggenhed Bystævnet 3 Veflinge By, Veflinge Matrikelnummer Ejendomsnummer Moderejendomsnummer 0

Side 1. Bystævnet 3. Generelle oplysninger Beliggenhed Bystævnet 3 Veflinge By, Veflinge Matrikelnummer Ejendomsnummer Moderejendomsnummer 0 Bystævnet 3 Generelle oplysninger Beliggenhed Bystævnet 3 Ejendomsnummer 11726 Moderejendomsnummer 0 Ejendommen benyttes til Anden kommunal ejendom (Skole, rådhus m.v.). Ejerforhold Ejerforhold Den kommune,

Læs mere

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS Hjørring Kommune Byggeri -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Hjørring Kommune Byggeri Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.:

Læs mere

Sagsnr.: 02-89347/LB ADVOKATHUSET FUNCH h NIELSEN SALGSOPSTILLING. Tvangsauktion over ejendommen. Kaj Lindbergs Gade 51 7730 Hanstholm

Sagsnr.: 02-89347/LB ADVOKATHUSET FUNCH h NIELSEN SALGSOPSTILLING. Tvangsauktion over ejendommen. Kaj Lindbergs Gade 51 7730 Hanstholm Sagsnr.: 02-89347/LB ADVOKATHUSET FUNCH h NIELSEN SALGSOPSTILLING Tvangsauktion over ejendommen Kaj Lindbergs Gade 51 7730 Hanstholm Auktionsdato den 25-11-2015 Thisted afdeling: Toldbodgade k, 7700 Thisted.

Læs mere

Vejledning i brug af salgsopstilling

Vejledning i brug af salgsopstilling Vejledning i brug af salgsopstilling Prioritetsopgørelsen 1. Kolonne Fordring opgjort pr. auktionsdato. 2. Kolonne Restgæld på hæftelser, der kan forventes overtaget med tillæg af uforfaldne renter. Indeholder

Læs mere

Vejledning i brug af salgsopstilling Prioritetsopgørelsen 1. Kolonne Fordring opgjort pr. auktionsdato. 2. Kolonne Restgæld på hæftelser, der kan forventes overtaget med tillæg af uforfaldne renter. Indeholder

Læs mere

Vejledning i brug af salgsopstilling Prioritetsopgørelsen 1. Kolonne Fordring opgjort pr. auktionsdato. 2. Kolonne Restgæld på hæftelser, der kan forventes overtaget med tillæg af uforfaldne renter. Indeholder

Læs mere

Tilsynsrapport 2015 på Nederbyvej 27

Tilsynsrapport 2015 på Nederbyvej 27 Tilsynsrapport 2015 på Nederbyvej 27 Denne tilsynsrapport vil i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn blive offentliggjort på kommunens hjemmeside www.aabenraa.dk under erhverv på landet, landbrug

Læs mere

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS Rudersdal kommune BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Rudersdal kommune Øverødvej 2, Rådhuset, 2840 Holte Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato:

Læs mere

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS Vesthimmerlands Kommune BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27, 9600 Aars Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift

Læs mere

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS.

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS. Fanø Kommune Borgerservice Afsender Fanø Kommune, Borgerservice Skolevej 5-7, 6720 Fanø -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 563

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) VIBORG KOMMUNE, TEKNIK & MILJØ BBR. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) VIBORG KOMMUNE, TEKNIK & MILJØ BBR. Oplysninger om grunde VIBORG KOMMUNE, TEKNIK & MILJØ BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender VIBORG KOMMUNE, TEKNIK & MILJØ PRINSENS ALLE 5, 8800 VIBORG Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

{3ae30597-b d-9da7-deeace03790d} true TINGBOGSATTEST

{3ae30597-b d-9da7-deeace03790d} true TINGBOGSATTEST {3ae30597-b330-487d-9da7-deeace03790d}101212068true TINGBOGSATTEST Udskrevet: 18.07.2016 15:31:27 EJENDOM: Adresse: Hauser Plads 26, 4. 1127 København K Samlet areal: 153 m2 Heraf vej: 0 m2 Ejl. approbationsdato:

Læs mere

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS SOLRØD KOMMUNE BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender SOLRØD KOMMUNE Teknik og Miljø, 2680 SOLRØD STRAND Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 269

Læs mere

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS Vejle Kommune Byggeri & Miljø BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Vejle Kommune Byggeri & Miljø Kirketorvet 22, 7100 Vejle Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

08/01/2010 Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 1/88

08/01/2010  Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 1/88 www.tvangsauktioner.dk Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 1/88 www.tvangsauktioner.dk Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 2/88 www.tvangsauktioner.dk Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 3/88

Læs mere

SALGSOPSTILLING. Tvangsauktion over ejendommen. Vestmorsvej Erslev. Auktionsdato den kl. 10:00

SALGSOPSTILLING. Tvangsauktion over ejendommen. Vestmorsvej Erslev. Auktionsdato den kl. 10:00 Sagsnr.: 02-103504/LB ADVOKATHUSET FUNCH NIELSEN SALGSOPSTILLING Tvangsauktion over ejendommen Vestmorsvej 22 7950 Erslev Auktionsdato den 31-01-2017 kl. 10:00 Fremvisning finder sted den 24-01-2017 kl.

Læs mere

Side 1. Langebyende 21

Side 1. Langebyende 21 Langebyende 21 Generelle oplysninger Beliggenhed Langebyende 21 Ejendomsnummer 15872 Moderejendomsnummer 0 Ejendommen benyttes til Anden kommunal ejendom (Skole, rådhus m.v.). Ejerforhold Ejerforhold Den

Læs mere

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS FREDENSBORG KOMMUNE BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender FREDENSBORG KOMMUNE EGEVANGEN 3 B, 2980 KOKKEDAL Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato:

Læs mere

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS HORSENS KOMMUNE BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender HORSENS KOMMUNE RÅDHUSTORVET 4, 8700 HORSENS Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 615 137839

Læs mere

Sagsnr.: 02-897A9/LJ ADVOKATHUSET F U N C H & N I E L S E N SALGSOPSTILLING. Tvangsauktion over ejendommen. Mellemvej 22 7700 Thisted

Sagsnr.: 02-897A9/LJ ADVOKATHUSET F U N C H & N I E L S E N SALGSOPSTILLING. Tvangsauktion over ejendommen. Mellemvej 22 7700 Thisted Sagsnr.: 02-897A9/LJ ADVOKATHUSET F U N C H & N I E L S E N SALGSOPSTILLING Tvangsauktion over ejendommen Mellemvej 22 7700 Thisted Auktionsdato den 11-11-2015 Nykøbing M afdeling: Nygade 4, 7900 Nykøbing

Læs mere

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS HORSENS KOMMUNE BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender HORSENS KOMMUNE RÅDHUSTORVET 4, 8700 HORSENS Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 615 298618

Læs mere

TINGBOGSATTEST. Udskrevet: :57:46 EJENDOM: 4773 Stensved. Appr.dato: Matrikelnummer: Retskreds: 0029

TINGBOGSATTEST. Udskrevet: :57:46 EJENDOM: 4773 Stensved. Appr.dato: Matrikelnummer: Retskreds: 0029 TINGBOGSATTEST Udskrevet: 12.02.2015 08:57:46 EJENDOM: Adresse: Kulsbjergvej 1A 4773 Stensved Samlet areal: 286432 m2 339 m2 Appr.dato: 01.05.2014 Vestenbæk By, Kalvehave 0010a 8915 m2 Appr.dato: 01.05.2014

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR BBR. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR BBR. Oplysninger om grunde Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR Postboks 416, 1504 København V Modtager:

Læs mere

Odense Kommune Digitalisering og Geodata. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) BBR. Oplysninger om grunde

Odense Kommune Digitalisering og Geodata. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) BBR. Oplysninger om grunde Odense Kommune Digitalisering og Geodata BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Odense Kommune Digitalisering og Geodata Nørregade 36, Postboks 730, 5100 Odense

Læs mere

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS Kolding Kommune - Byggesag BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Kolding Kommune - Byggesag Nytorv 11, 6000 Kolding Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift

Læs mere

Ejer. Ingen administrator ESR Matrikelliste: 2 matrikelnumre LandsejerlavKom. ejerlav Matrnr. Areal Zone Notering Artskode

Ejer. Ingen administrator ESR Matrikelliste: 2 matrikelnumre LandsejerlavKom. ejerlav Matrnr. Areal Zone Notering Artskode , Firhuse 7, 7441 Bording : 756 Ejendomsnummer: 8861 Beliggenhed: Firhuse 7 Adresse: Firhuse 7 Postnummer: 7441 Bording Vurderingskreds: 3 Benyttelse: Landbrug, bebygget, mindst,55 Ha. Ejer Christian Hessel

Læs mere

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS VORDINGBORG KOMMUNE BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender VORDINGBORG KOMMUNE Valdemarsgade 43, 4760 Vordingborg Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift

Læs mere

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS Slagelse Kommune Center for Teknik og Miljø -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Slagelse Kommune Center for Teknik og Miljø Dahlsvej 3, 4220 Korsør Modtager:

Læs mere

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS NYBORG KOMMUNE BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender NYBORG KOMMUNE BBR-MYNDIGHEDEN, TEKNISK AFD., 5800 NYBORG Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift

Læs mere

SALGSOPSTILLING. Tvangsauktion over ejendommen. Svanholmvej Vestervig. Auktionsdato den

SALGSOPSTILLING. Tvangsauktion over ejendommen. Svanholmvej Vestervig. Auktionsdato den Sagsnr.: 02-90257/LB ADVOKATHUSET FUNCH & NIELSEN SALGSOPSTILLING Tvangsauktion over ejendommen Svanholmvej 15 7770 Vestervig Auktionsdato den 26-04-2016 Fremvisning finder sted den 19.4.2016 kl. 15.00.

Læs mere

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS Silkeborg Kommune BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 1, 8600 Silkeborg Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR Postboks 416, 1504 København V Modtager:

Læs mere

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS VORDINGBORG KOMMUNE BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender VORDINGBORG KOMMUNE Valdemarsgade 43, 4760 Vordingborg Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift

Læs mere

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Havnevej 131, 8500 Grenaa Tvangsauktion: Onsdag 22-03-2017 kl. 13:00 Retten i Randers, retssal F, Nørregade

Læs mere

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR Postboks 416, 1504 København V Modtager:

Læs mere