Fremtidens Undervisningsfacilitet Afrapportering fase 5a

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fremtidens Undervisningsfacilitet Afrapportering fase 5a"

Transkript

1 Fremtidens Undervisningsfacilitet Afrapportering fase 5a Sagsnummer: Universe Fonden 1

2 Fremtidens Undervisningsfacilitet Projektet er støttet af: Egmont Fonden Undervisningsministeriet Sønderborg Kommune Danfoss Universe A/S Afsender: Universe Fonden Forfatter: Henrik Jacobsen, projektleder FUF 2

3 Afrapportering Fremtidens Undervisningsfacilitet Fase 5a Test og følgeforskning Indholdsfortegnelse Side 1. Intro: Test og følgeforskning 4 2. Test 4 BLIVKLOG.DK Overvågningens dilemma 3. Følgeforskning på Overvågningens dilemma 7 4. Opfølgning på udlån af klassesæt fra landets CFU er 9 5. Økonomi Next steps 13 Bilag

4 1 Intro Test og følgeforskning Fremtidens Undervisningsfacilitet (FUF) har gennem projektets fase 4 bla. udviklet det digitale opslagsværk, BLIVKLOG.DK, og undervisningsforløbet, Overvågningens dilemma, beskrevet i Fremtidens Undervisningsfacilitet Afrapportering fase 4. I begge tilfælde er der tale om konkrete leverancer skabt på baggrund af: FUF s pædagogiske grundlag og læringsmanifest (jf Fremtidens Undervisningsfacilitet Afrapportering fase 1-2 ) og FUF s konceptualisering jf. indhentning af viden og inspiration gennem workshops mm. (jf. Fremtidens Undervisningsfacilitet Afrapportering fase 3 ) Prætest og test af disse konkrete leverancer i de autentiske miljøer har været en særdeles vigtig fase af FUF s samlede aktiviteter. Praktikernes erfaringer og feedback gennem flere omgange af prætest og test har således styrket og valideret FUF s leverancer uvurderligt til at kunne gøre en afgørende forskel. Overvågningens dilemma (OD) har tillige gennemgået et følgeforsknings setup varetaget af Universe Research Lab, der er afviklet i hhv. december 2008 og maj Formålet med følgeforskningen har været at vurdere elevernes oplevelse af indhold og aktiviteter under afviklingen af OD. Har eleverne følt sig tilpas udfordret? I denne afrapporteringen præsenteres First Results fra følgeforskningen. Som bilag er vedlagt: Flow i Overvågningens dilemma forskningsrapport fra 2 projektuger hhv 9.kl., december 2008, og 8.kl., maj 2009 på Møllevangskolen, Århus. 2 Test - Test af BLIVKLOG.DK Forud for lanceringen af BLIVKLOG.DK d er følgende proces tilendebragt: Juni 2008: Prætest 1. Test af forskellige bud på indhold og struktur med udvalgte målgrupper Februar 2009: Prætest 2 med LeARN fra Danfoss Universe af udvalgte opslag fra BLIVKLOG.DK 6. marts 2009: Test af BLIVKLOG.DK for indbudt panel af 15 sønderjyske skolelærere BLIVKLOG.DK er særdeles grundigt testet gennem såvel PreTests som endelig Test med de professionelle praktikere lærerne. Prætest 1 test-gruppen har bestået af udvalgte seminarie-, grundskole- og efterskolelærere samt 1 Uddannelsesvejleder fra Nordjylland. Formålet med prætest 1 har været at lægge det rette niveau fagligt som strukturelt i forhold til 4

5 BLIVKLOG.DK s målgruppe: Underviserne i Danmark. Prætest 1 test-gruppen har arbejdet med udvalgte opslag fra BLIVKLOG.DK til denne opgave. Prætest 2 er foretaget af Danfoss Universe s LeARN afdeling med adgang til samtlige opslag. Der har været tale om prætest med hovedvægt på BLIVKLOG.DK s gennemgående struktur og bredde. Feedback fra prætest 2 har bla. udmøntet sig i udvikling af det visuelle interface i BLIVKLOG.DK. Endelig test af BLIVKLOG.DK har fundet sted med indbudte sønderjyske skolelærere på Alsion i Sønderborg. På baggrund af 14 dages forberedelse med BLIVKLOG.DK har de 15 lærere bidraget med værdifuld feedback til opslagsværket. Test-gruppernes feedback har generelt været særdeles værdifuld for det videre arbejde med BLIVKLOG.DK og er blevet implementeret i det omfang, det har været muligt. -Test af Overvågningens dilemma Forud for lanceringen af OD er følgende proces tilendebragt: Januar 2008: Prætest af koncept og udvalgte øvelser på Hammerum Skole Oktober 2008: Test 1 på Møllevangskolen, Århus, 7. Klasse December 2008: Test 2 på Møllevangskolen, Århus, 9. Klasse Maj 2009: Følgeforskning på Møllevangskolen, Århus, 8. Klasse Test 1 på Møllevangskolen: Sjovt i 7. klasserne at bruge sin mobil i undervisningen Prætest af konceptet bag OD i januar 2008 har givet værdifuld praktisk erfaring i relation til at udmønte FUF s pædagogiske manifest til praksis. At skabe afklaring 5

6 omkring omfang af emner, øvelser og andet indhold. Og dermed at give vigtige pejlinger på at lande et ambitiøst og innovativt undervisningsforløb på et plan, der kan håndteres på en gennemsnitsskole uden særlige forudsætninger. Test 1, hvor OD blev afviklet første gang i full scale med 2 fagligt meget dygtige 7. klasser på Møllevangskolen, gav værdifulde erfaringer med såvel struktur som omfang og indhold af forløbet. Forbedringer af øvelser og udbygget progression har været konkrete resultater af Test 1. Test 2 har oprindeligt været fastlagt som selve følgeforsknings forløbet tilknyttet OD. Forløbet blev også opstartet i december 2008 med deltagelse af 2 eksterne forskere, Frans Ørsted Andersen og Tatiana Chemi, fra URL. Uheldige omstændigheder optil og under selve forløbet var udslagsgivende i, at forløbet afvikledes under ikke-repræsentative forhold: Begge ansvarshavende lærere var sygemeldte ugen op til forløbet, hvorved hovedparten af al forberedelse fra læreside manglede ved opstart af projektugen. Kombineret med en del tekniske problemer ikke mindst med skolens eget netværk de første dage i selve projektugen, gav dette en del forstyrrelser, der må tilskrives situationen og ikke selve undervisningsforløbet. Det besluttedes således under forløbet at gøre følgeforskningsforløbet om med samme lærerteam, men en anden årgang elever (8. klasse). Af interne planlægningsgrunde på Møllevangskolen blev det først muligt at gentage følgeforskningsforløbet i maj Forløbet i december 2008 har således dannet grundlag for en række mindre justeringer i undervisningsmaterialet, hvorved forløbet afrapporteres som Test 2. Lucas, 9. Klasse: Jeg har fuldstændig glemt hvor lang tid, der er gået, fordi jeg går meget ind i mit arbejde [ ] så ja, jeg mister totalt tidsfornemmelsen. Også fordi det er nogle sjovere ting, men også en lille smule vanskelige Abida, 8. Klasse: Nu er jeg for første gang blevet glad for at arbejde med computer i skolen 6

7 3 Følgeforskning på Overvågningens dilemma Metodik: Med metodisk baggrund i Positiv Psykologi er det valgt at arbejde med elevernes flow-feedback som udtryk for elevernes varierende engagement gennem undervisningsforløbet. Dette er gjort gennem undersøgelser ved hjælp af spørgeskemaer og supplerende interviews på Møllevangskolen i december 2008 (9. klasse) og maj 2009 (8. klasse). Eleverne bliver ved dagens afslutning bedt om at tage stilling til 10 udtalelser. Deres grad af enighed eller uenighed (flowscales) i udtalelserne er et udtryk for elevernes engagement gennem undervisningsforløbets dag2-5 i selve projektugen. For nærmere metodisk gennemgang henvises til Bilag 1. Udtalelser eleverne skal svare på efter endt undervisningsdag, om de er enige eller uenige i: a. Jeg følte mig tilpas udfordret b. Jeg oplevede, at både tanker og handlinger var rettet mod projektet c. Min tidsfornemmelse forsvandt d. Jeg havde ingen problemer med at koncentrere mig e. Jeg var helt klar i hovedet f. Jeg var helt optaget af projektet g. Mine tanker blev af sig selv knyttet til projektet h. Jeg var ikke i tvivl om hvad jeg skulle gøre i. Jeg oplevede at jeg havde kontrol j. Mine tanker var ind imellem helt opslugt af projektet Svar muligheder (flowscales), hvor: 1 er den mest negative, 7 den mest positive: 1 = helt uenig 2 = noget uenig 3 = lidt uenig 4 = hverken enig eller uenig 5 = lidt enig 6 = næsten enig 7 = helt enig Tabel. Udtalelser og flowscales eleverne har forholdt sig til dag 2-5 i projektugen Abida, 8. Klasse: Altså i hverdagen er det sådan, at du kommer i skole du har dansk, det er nærmest det samme, du laver hver dag.[ ]. Her kommer du, og du laver nye ting hver dag, og man laver det færdigt 7

8 Flowscale på baggrund af elevvurdering På baggrund af følgeforskningen kan følgende First Results uddrages: 7 Møllevangskolen 8. (n=16) og 9. klasse (n=23) 6 Gns piger 9. kl. 5 4 Gsn piger 8. kl Gns drenge 9. kl. Gns drenge 8. kl Undervisningsdage Grafisk præsentation af elevers gennemsnitlige flowscales dag 2-5 i projektugen - Konklusion på baggrund af First Results Samlet set har projektugerne med Overvågningens dilemma på Møllevangskolen i skoleåret i 8. og 9. klasse været en succes set i relation til elevernes engagement. Mange elever i begge klasser har i lange perioder været i flow eller tæt på flow-zonen af faglige grunde, og dermed har mulighederne for læring og trivsel i samme tidsrum været tættere på det optimale. Bag denne generelle konklusion gemmer sig ret markante kønsforskelle og andre forskelle indenfor den samlede gruppe af elever i de to klasser: Drengene i 9. klasse var af og til underudfordret til gengæld fangede emnet dem meget og de kunne i høj grad fastholde engagement og koncentration om emnet undervejs. Omvendt med nogle af drengene i 8. klasse men også med flere af pigerne der har særdeles positive vurderinger af projektet. Pigerne i 9. klasse føler, at emnet er tilpas udfordrende, men kan så ikke i samme grad som drengene fastholde flowet undervejs, bl.a. fordi de udmeldte mål, rammer og løbende tilbagemeldinger ikke af pigerne opfattes særligt tydelige. Der er ikke foretaget comparative studier omkring elevernes flow-tilkendegivelser i eller før projektugerne. Elevernes niveau ved normal undervisning er således ikke målt, men supplerende interviews med udvalgte elever fra begge klassetrin og de involverede lærere indikerer tydeligt, at OD projektugerne har gjort en markant positiv forskel fagligt som engagementsmæssigt. Følgeforskningens Final Results er blevet publiceret på European Conference on Positive Psychology 1 (ECPP 2010) i København i juni 2010 af Universe Research Lab. 1 Measuring flow at a cross curricular project at a Danish junior high school ved Frans Ørsted Andersen, University of Aarhus, Denmark and Universe Research Lab Henrik Jacobsen, Universe Research Lab 8

9 4 Opfølgning på udlån af klassesæt fra landets CFU er For at gøre det håndtérbart for den enkelte skole at benytte OD i undervisningen, har FUF udviklet 15 klassesæt af relevant udstyr et til hver af landets CFU er. Der er på hardwaresiden tale om webcams, GPS er, headsets og eks. bluetoothdongles til skolernes computere. Udstyr, der er gennemprøvet og fuldt funktionsdueligt. Filmmateriale følger klassesættene på DVD og i streambare udgaver evt. til afvikling over skolernes serversystem. Instruktører ud på skoler I det omfang det lokalt har været muligt at rekruttere instruktør emner, er der uddannet instruktører til de lokale CFU er, som interesserede skoler kan trække ud til dagskurser. På denne måde kan involverede lærer-teams klædes på til afviklingen af OD og de teknologier, der er involveret. Evaluering af OD s tilgængelighed og brug på alle landets skoler Med disse tiltag i samarbejde med landets CFU er har det været FUF s hensigt at gøre OD tilgængeligt for alle landets folkeskoler. I foråret 2010 har FUF taget kontakt til landets CFU er for at konstatere, hvorvidt denne hensigt er blevet opfyldt. CFU Udlån antal gange 1. CFU SYD 4 gange a 6 ugers varighed 2. CFU VEST 0 i 2010 (har først lagt materialet ind i februar 2010) 3. CFU Vejle 0 4. CFU MIDT VEST 0 i 2010 (har først lagt materialet ind i marts 2010 en konsulent har haft det) 5. CFU ODENSE O (kun udleveret til CFUs konsulenter) 6. CFU Skive Har ikke vendt tilbage 7. CFU Skanderborg 0 (har lagt materialet ind i samlingen siden september 2009) 8. CFU Aalborg 2 i i

10 9. CFU Hovedstaden 0 (kun anvendt af konsulenterne) 10. Storkøbenhavn 0 er først ved at lægge det ind i systemet i maj Bornholm Har ikke vendt tilbage 12. CFU Roskilde Har det ikke i samlingerne! 13. CFU Slagelse 0 Er hos konsulenterne og er ikke kommet videre maj CFU Hjørring 2 i i 2010 Tabel. Antal skoleudlån af klassesæt til OD på baggrund af kontakt til de enkelte CFU er primo maj 2010 Af ovenstående tabel kan det konstateres i primo maj måned 2010 (10 måneder efter udsendelse af klassesæt til landets CFU er medio juni 2009) at samtlige klassesæt kun har været udlånt til 8 skoler på landsplan. Kun 5 ud af 14 CFU er har været i stand til at gøre deres klassesæt tilgængeligt for skolerne i CFU er har været i stand til at gøre deres klassesæt tilgængeligt for skolerne i foråret CFU er har primo maj 2010 endnu ikke gjort deres klassesæt tilgængeligt for deres skoler først og fremmest fordi klassesættene fortsat er i de lokale fagkonsulenters varetægt. 2 CFU er har ikke meldt tilbage på trods af gentagen kontakt FUF. Status derfor ukendt! Det må konstateres, at der skal sættes massivt fokus på eksistensen af OD og de til OD udviklede klassesæt for at sætte materialet aktivt i spil i den danske grundskole. Og at landets CFU er ikke løfter denne opgave selv. FUF vil udarbejde og effektuere en plan for såvel bedre markedsføring af OD, som direkte opfølgning af skolers brug af undervisningsforløb og materialer. Dette udføres sideløbende med fase 5b. 10

11 5 Økonomi Budget Det samlede budget for FUF udgør i alt 11,0 mio. DKK fordelt udover 6 faser. Heraf indgår 5,0 mio. DKK til projektering og opførelse af et kreativitetsbefordrende undervisningsmiljø. De resterende 6,0 mio. DKK dækker: Udvikling af det pædagogiske koncept for FUF Udvikling af opslagsværket BLIVKLOG.DK Udvikling af nyt tværfagligt undervisningsforløb, OD Test og følgeforskning tilknyttet OD Udvikling af prototype på mobiltelefon applikation (Naturfagsmaraton) Videreudvikling af digital infrastruktur, ebag Udgiftskategori Fase 1+2 Fase 3 Fase 4 Fase 5a Fase 5b Fase 6 Total Faktisk Faktisk Faktisk Faktisk Budget Budget Budget 110 Løn Konsulent rejse, møde, forplejning It Hardware, Software Forbrugsmaterialer Infrastruktur Undervisningsforløb Bygning Øvrige Udgifter i alt I sidste afrapportering ( Fremtidens Undervisningsfacilitet Afrapportering fase 4 ) er redegjort for opdeling af fase 5 i hhv. 5a og 5b. I ovenstående tabel fremgår de afholdte faktiske udgifter for fase 5a og budget for fase 5b. Der er sket flere forskydninger mellem de forskellige udgiftskategorier, men med afslutning af fase 5a overholdes det overordnede budget for FUF. Der er budgetmæssigt for fase 5b og 6 ligeledes foretaget enkelte justeringer. 11

12 Finansieringsplan FUF s samlede udgifter dækkes af følgende bevillinger: Financiering Fase 1+2 Fase 3 Fase 4 Fase 5 Fase 6 Total Undervisningsministeriet Egmont Sønderborg kommune Danfoss Universe Indtægter i alt De enkelte ratebetalinger fra de enkelte bidragsydere er tilpasset behovet for finansiering i henhold til det reviderede budget. Budgetopfølgning fase 5a Kategori År til dato (Fase 1 5a) Projekt total Orig. Budget Rev Budget Realiseret Orig. Budget Senest estimat Rest 110 Løn Konsulent rejse, møde, forplejning It Hardware, Software Forbrugsmaterialer Infrastruktur Undervisningsforløb Bygning Øvrige Udgifter i alt De realiserede udgifter til fase 5a knytter sig til test og følgeforskning tilknyttet FUF s leverancer samt projektledelse. Financiering Overføres anmodes Tilsagn Frigivet til senere fase udbetalt Undervisningsministeriet Egmont Sønderborg kommune Danfoss Universe Indtægter Det anmodes Egmont at udbetale et udløb på DKK som angivet i finansieringsplanen til dækning af de i fase 5a afholdte udgifter. 12

13 6 Next steps Fase Aktivitet Mål Tid 5b: Læringshus Konceptuel afklaring Projektering Etablering Test Fundraising Løsningsbeskrivelse Ny Læringsfacilitet dokumentation Aug 09-6: Formidling After Action review eft. Ibrugtagning Endelig afrapportering Indsamle erfaringer Afrapportere Formidle resultater - FUF s sidste fase 5b under den oprindelige overskrift, Læringshus, er det sidste forløb i projektet. I efteråret 2009 igangsatte UNIVERSE FONDEN en proces med det formål at skabe et konceptuelt grundlag for Fremtidens Læringshus. Dette udmunder i sensommeren 2010 i et konkret prejekt, Fremtidens Læringsfacilitet, hvor UNIVERSE FONDEN har valgt at redefinere projektet, fra at være et fysisk læringshus 1:1, til at fokusere på radikale innovative løsninger på prototypeniveau for Fremtidens Læringsfacilitet, hvor der ikke nødvendigvis skal opføres en fysisk bygning. UNIVERSE FONDEN ønsker således med det redefinerede projekt Fremtidens Innovative Læringsfacilitet at undersøge, hvordan man kan gentænke grundskolen, så læring i fremtiden kan finde sted i et levende og værdi skabende samspil mellem skolens brugere og det omgivende samfund. Bilag 1 Andersen. F. Ø. 2009: Flow i Overvågningens dilemma forskningsrapport fra 2 projektuger hhv 9.kl., december 2008, og 8.kl., maj 2009 på Møllevangskolen, Århus Dina 9. Klasse: Fedt at bruge mobilen til sine opgaver Rikke 8. Klasse: Mine forældre skal ikke overvåge mig de skal stole på mig. Men mit eget barn ville jeg nok overvåge lidt 13

14 Bilag 1 Flow i Overvågningens dilemma forskningsrapport fra to projektuger hhv 9.kl., december 2008, og 8.kl., maj 2009 på Møllevangskolen, Århus Denne rapport er baseret på flg. empiri: 1. Elevernes flow-feedback vha flow scales 2. Interview med udvalgte elever 1. Elevernes flow-feedback vha flow scales 1.1 Flow scale skema Alle elever i både 8. og 9. kl. blev præsenteret for nedenstående skema til evaluering af deres flow-niveau dag 2,3,4 og 5 i projektugen. Skemaet blev udfyldt ved skoledagens slutning på almindelig papir-og-blyant-vis. En markering på 5 eller derover ved minimum 5 udtalelser vurderes som tegn på at elevens skoleaktiviteter pågældende dag i overvejende grad har været præget af flow, dvs at mulighederne for læring og trivsel er særdeles gunstige, mens et gns mellem 3,0 og 4,9 kan siges at danne en god baggrund for læring og trivsel med noget flow, mens gns under 3,0 ikke er særligt gunstige. Flow scale Elevvejledning: Nedenfor ses 10 forskellige udtalelser, der alle drejer sig om din oplevelse af dagens projektaktiviteter. Vi vil gerne have indblik i dit flow. Flow handler om engagement, motivation og fordybelse. Du skal vurdere, i hvor høj grad du er enig eller uenig med hver enkelt udtalelse. Det gør du ved hjælp af en skala, der går fra 1-7. Du skal se tilbage på hele projektdagen og overveje hver enkelt udtalelse i forhold hertil. 1 er den mest negative, 7 den mest positive: 1= overhovedet ikke enig. 7= helt enig. 1. Jeg følte mig tilpas udfordret 2. Jeg oplevede, at både tanker og handlinger var rettet mod projektet 3. Min tidsfornemmelse forsvandt 4. Jeg havde ingen problemer med at koncentrere mig 5. Jeg var helt klar i hovedet 6. Jeg var helt optaget af projektet 7. Mine tanker blev af sig selv knyttet til projektet 8. Jeg var ikke i tvivl om hvad jeg skulle gøre 9. Jeg oplevede at jeg havde kontrol 10. Mine tanker var ind imellem helt opslugt at projektet 14

15 1.2. Flowskala-gennemsnit for dag 3,4 og 5 i 8. og 9. kl. 9.kl.: Dag 3: Det samlede gns er 3,9 Dag 4: Det samlede gns er 3,6 Dag 5: Det samlede gns er 4,3 8.kl.: Dag 3: Det samlede gns er 3,5 Dag 4: Det samlede gns er 4,0 Dag 5: Det samlede gns er 4,6 Samlet set en ganske god vurdering af forløbet fra elevernes side i både 8. og 9. kl. og faktisk ligger 8.kl. generelt lidt højere end 9.kl. Ingen dage er under den kritiske grænse på 3,0, hverken i 8. eller 9. klasse. På den baggrund kan man konkludere, at der generelt har været gode muligheder for læring og trivsel med en del flow for mange af disse to klassers elever under afviklingen af Overvågningens dilemma i 8. og 9. klasse på Møllevangskolen. Fremlæggelsesdagen (dag 5) får højeste gns i begge klasser: her var det kendte aktiviteter, hvor mål og rammer var klare og tydelige for eleverne (flowfremmende forhold). Drenge og piger vurderer dag 5 ret ens: 9.kl.: gns drenge: 5,0, piger: 4,9 8.kl.: gns drenge: 4,4, piger: 4,8 1.3 Største kønsforskelle midt i forløbet. De største forskelle på piger og drenge ses hhv dag 3 i 9. kl. og dag 4 i 8. kl. : I 9. kl. er pigernes gns denne 3. dag kun 3,4 og drengenes 4,3. I 8. kl. er pigernes gns denne 4. dag 4,5 og drengenes kun 3,4. 15

16 Der byttes således rundt på drenge og pigers vurderinger af forløbet midtvejs i de to klasser: i 9.kl. er drengene mest positive, i 8.kl. er det pigerne. Kommentarer til kønsforskelle i 9.kl.: Ser man på opgørelserne af de enkelte udtalelser i flow skalaen, kan man sige, at pigerne vurderer at den 3.dags indhold og aktiviteter rammer flow-zonen (udtalelse 1 har et gns på 5,2 hos pigerne) men at de ikke formår at blive der, fordi de er usikre på, hvad de skal gøre (udtalelse 8 får kun 3,2 points) og holder op med at være optagede af projektet (udtalelse 6 får kun et gns på 2,7 hos dem). Til gengæld er det nærmest omvendt med drengene: De vurderer at dagens indhold og aktiviteter ligger i underkanten af det ønskede niveau, altså er de måske lidt underudfordrede de giver kun første udtalelse 4,8 i gns. På den anden side er de i stand til at fastholde engagementet (udtalelse 8 får hele 5,4 i gns og udtalelse 6 får 3,8 hos drengene mod som nævnt kun 2,7 hos pigerne). I forhold til flow-teorien (Csikszentmihalyi, 2005) er udtalelserne nr 1, 3, 4, 6, 8 og 9 de vigtigste, hvorimod 2,5, 7 og 10 enten er gentagelser eller måske ligefrem overflødige. Man kan også se i elevbesvarelserne at de chunker fx netop 5, 6 og 7. Det kan derfor overvejes om ikke disse fremover kan udelades. I nogle af Csikszentmihalyis egne flow-surveys anvendes alene udtalelse 1 i forhold til at vurdere tilstedeværelsen af flow. Kommentarer til kønsforskelle i 8.kl.: Ser man tilsvarende på opgørelserne af de enkelte udtalelser i 8.kl. ca. midt i ugen (dag 4) i flow skalaen, kan man sige, at pigerne vurderer at den 4.dags indhold og aktiviteter ganske godt rammer flow-zonen (udtalelse 1 vedr niveau har et gns på 4,5 hos pigerne den fjerde dag) og at de oplever stor koncentration (udtalelse 4 får 5,1 i gns denne dag hos pigerne). Til gengæld er det nærmest omvendt med drengene: De vurderer at fjerde dags indhold og aktiviteter ligger i underkanten af det ønskede niveau (4,0), altså er de måske lidt underudfordrede, og samtidig er de den dag tilsvarende heller ikke særligt koncentrerede og engagerede i projektet: de giver fx kun den sjette udtalelse 2,0 i gns på den fjerde dag! ( Jeg var helt optaget af projektet ). 16

17 1.4 Tilpas udfordret? Ser vi på udtalelse 1, der vedrører niveauet af udfordringen, ser gns for de tre dage således ud for 9.kl.: Dag 3: Det samlede gns er 5,0 Dag 4: Det samlede gns er 4,1 Dag 5: Det samlede gns er 5,1 Det indholds- og aktivitetsmæssige niveau vurderes altså i høj grad til at være lige i flowzonen med optimal udfordring på dag 3 og dag 5, men ikke dag 4. Netop dag fire med gps-løb og jagt på spor fremstår som den mest problematiske, hvor fx pigerne er helt nede på 2,9 ved udtalelse 3 (tidsfornemmelsen forsvandt ikke) og drengene på samme lave vurdering af udtalelse 6 (de var ikke optaget af projektet). Helt galt går det med drengenes vurdering af udtalelse 10 ( mine tanker var ind imellem helt optaget af projektet ) dag 4: de giver den kun 2,0 i gns! Ser vi på 8.kl. og udtalelse 1, der som nævnt handler om niveauet, ser gns for de tre dage således ud: Dag 3: Det samlede gns er 3,3 Dag 4: Det samlede gns er 4,1 Dag 5: Det samlede gns er 4,6 Det er en markant forskel på 8. og 9.kl. på dette område: 9.kl. vurderer i højere grad end 8.kl. at niveauet er lige tilpas (og dermed flowskabende). Det indholds- og aktivitetsmæssige niveau vurderes altså i 8.kl. til at være i flowzonen med optimal udfordring på dag 4 og dag 5, men ikke dag 3. Helt galt går det med drengenes vurdering af udtalelse 6,7 og 10 dag 3: de giver dem hhv kun 1,8-1,4 og 1,8 i gns! Alle disse tre spørgsmål handler om opslugthed i projektet. Dag 3 falder i det hele taget ud med ret lave resultater hos 8.kl. Alligevel er det samlede resultat af sammenligningerne mellem 8. og 9. Klasse, som vi så i afsnit 1.2., at 8.kl. generelt har et højere gns end 9.kl. for projektugen. Ser vi nærmere på tallene dækker de høje tal i 8.kl. dog over en større spredning blandt eleverne i ottende klasse. Dag 4 tæller således både en pige med 5,1 i gns og en dreng med 2,1. 17

18 2. Interview med udvalgte elever 2.1 Den store spredning i 8.kl.: fra totalt engagement til fuldstændigt mentalt fravær Abida: højt niveau af flow Analysen af de 6 kvalitative flow-interviews i 8.kl. bekræfter den store spredning i vurderingen af ugen, som flow-skala-undersøgelserne viser. Abida er eksempelvis en meget positiv og kompetent elev, der på alle måder vurderer projektugen positivt. Konfronteret med de centrale flowindikatorer (passende niveau, klare mål, tydelige rammer, løbende feedback, osv) er hun hele tiden positivt bekræftende i forhold til deres tilstedeværelse i løbet af projektugen: F: Hvordan synes du rammerne har været? A: Så det har været ja, rammerne har været rigtige nok (rammer) F: Har det været * + sådan at I har følt, at I kunne finde ud af, om I gjorde det rigtige * + har I fåret tilbagemeldinger? A: Ja, det har vi. Jeg har i hvert fald. (tilbagemeldinger) F: Hvad med det materiale I fik, * + kunne I finde ud af det? A: Ja, det kunne jeg. Altså det har været nemme opgaver, men heller ikke så svære, det har været noget jeg kunne forstå. (passende niveau) F: Hvorfor er det, du synes, at hverdagen ikke er så spændende som det her? A: Forde det er * + nyt og udfordrende. Altså i hverdagen er det sådan, at du kommer i skole du har dansk, det er nærmest det samme, du laver hver dag.* +. Her kommer du, og du laver nye ting hver dag, og man laver det færdigt. (engagement, håndterbar udfordring, mv.). Mathæus: ligegyldighed, kedsomhed og ingen flow Mathæus markerer en slags bundvurdering blandt eleverne i 8.kl. og fremstår som en fuldstændig modsætning til Abida. F: Og det vi gerne vil høre lidt om, er din oplevelse af det her forløb. Kan du sige lidt om sådan generelt, hvordan du synes (det er gået)? M: Det har været sjovt nok, sådan læringsmæssigt * + men ngole gange så kunne det også være lidt kedeligt. (kedsomhed) F: * +er du engageret i * + emnet? Synes du, det er et spændende emne at arbejde med? M: * + det er ikke lige sådan, at jeg går helt op i det. (manglende engagement) F: Føler du at du kan klare opgaverne? M: * +nogle af dem har jeg det lidt svært med.* + Jeg tror opgaverne er lidt svære. (niveauet har været for højt for M.) F: (spørgsmål til rammerne) M: Jeg synes vi skulle have lidt mere tid. Da vi skulle skrive en hel side, det nåede vi ikke. De sidste par minutter, der nåede vi (heller) ikke at få lavet (det vi skulle) fordi vi ikke havde tid nok. (rammerne præget af for lidt tid til aktiviterne, iflg. M). Det fremgår endvidere af interviewet med M. at han foretrækker normal undervisning frem for projektarbejde eller i hvert fald ikke vurderer at projektarbejde er 18

19 bedre. Desuden er han kritisk overfor gruppesammensætningen men siger samtidig, at var han kommet med i gruppe med de foretrukne klassekammerater, var det gået endnu værre, for så ville han have lavet mere ballade i løbet af ugen: F: Tror du, du havde fået mere ud af projektet, hvis du havde være sammen med (dine bedste venner i klassen)? M: Det havde jeg ikke, for så havde jeg fjantet mere rundt. 2.2 Dina 9.kl: en tilfreds og engageret elev, der oplever masser af flow, lærer og trives hele ugen Interviewet med Dina er meget positivt i forhold til både den generelle vurdering af projektugen og i forhold til vurderingen af hendes flowniveau i løbet af perioden. Hun svarer bekræftende på alle de spørgsmål der vedrører den positive tilstedeværelse af flowfremmende faktorer: hun har hele tiden oplevet at: - der var klare mål med aktiviteterne - aktiviteterne var meningsfulde - der var tydelige rammer om aktiviteterne - niveauet var tilpas udfordrende Hun svarer desuden bekræftende på følgende spørgsmål: F: Har du været så engageret, at du ligesom har følt, at du har glemt tid og sted? D: Ja, det kan man godt sige. En udtalelse, der direkte bekræfter tilstedeværelsen af flowoplevelser hos Dina. Men tendensen med at især pigerne kan have udfald undervejs, altså den i 1.3. omtalte køns-differentierede tilbøjelighed med at pigerne vurderer at dagens indhold og aktiviteter rammer flow-zonen, men at de ikke formår at blive der, fordi de er usikre på, hvad de skal gøre bekræftes også lidt af Dina, konfronteret med spørgsmålet om der undervejs var muligheder for at finde ud af hvordan det gik: Det går ikke så godt *med det+, * + vi har meget svært ved at finde rundt i det, fordi det går lange veje, og det er meget svært, men vi har så fået hjælp af læreren. Heldigvis bekræfter hun dog her samtidig tilstedeværelsen af en femte flowfremmende faktor, nemlig feedback, her fra lærerne, om end der måske kunne have været mere af det. Det skal bemærkes at interviewet blev lavet på dag 4, netop den dag, hvor eleverne, især pigerne, har det ringeste gns i udtalelse 1 vedr. flow-nivueaet. 2.3 Lucas: en forholds vis tilfreds elev, der blev tilpas udfordret oplevede en del flow men som også var frusteret over gruppeinddelingen Interviewet med Lucas minder meget om interviewet med Dina: han har været meget optaget af emnet, været godt udfordret, har oplevet meget flow og har glemt tid og sted undervejs: F: Har du glemt tid og sted nogle gange? L: Ja, * + jeg har fuldstændig glem hvor lang tid, der er gået, fordi jeg går meget ind i mit arbejde * + så ja, jeg mister totalt tidsfonemmelsen. Også fordi det er nogle sjovere ting, men også en lille smule vanskelige. 19

20 Hans kritik går alene på gruppesammensætningen ( svage sammen med stærke ), der til tider har været ret frustrerende: Mange af grupperne får ikke lavet noget på grund af at de ikke er sammen med nogen, som de kan finde ud af at arbejde sammen med * + Det er godt nok nogle underlige grupper. Lucas ville foretrække, at elever på samme niveau danner grupper direkte spurgt: F: Så ville det have været mere optimalt, hvis du havde været sammen med nogle, der var på samme niveau? L: Ja! 3. Samlet konklusion Samlet set har projektugerne med Overvågningens dilemma på Møllevangskolen i skoleåret i ottende og niende klasse i forhold til flow-empirien (survey og interview) været en succes. Rigtig mange elever i begge klasser har i lange perioder været i flow eller tæt på flow-zonen, og dermed har mulighederne for læring og trivsel i samme tidsrum været tæt på det optimale. Bag denne generelle konklusion gemmer sig ret markante kønsforskelle og andre forskelle indenfor den samlede gruppe af elever i de to klasser: drengene i 9.kl. var af og til underudfordret til gengæld fangede emnet dem meget og de kunne i høj grad fastholde engagement og koncentration om emnet undervejs. Omvendt med nogle af drengene i 8.kl. men også med flere af pigerne der: de har særdeles positive vurderinger af projektet. Pigerne i 9.kl. føler at emnet er tilpas udfordrende, men kan så ikke i samme grad som drengene fastholde flowet undervejs, bl.a. fordi de udmeldte mål, rammer og løbende tilbagemeldinger ikke af pigerne opfattes særligt tydelige. Dette kan også siges at være tilfældet for nogle af drengene i 8.kl. Endelig er der tvivl om måden at danne grupper på: det bør overvejes om ikke man af og til, i visse tilfælde bør afvige fra princippet om at blande stærke og svage elever i grupperne selv om tilfældet, Mathæus i 8.kl., bekræfter at hvis ikke han havde været i en sådan blandet gruppe, var det gået endnu værre med hans engagement i projektet. En overordnet konklusion fra undersøgelserne i de to klasser er, at lærernes arbejde med gruppesammensætninger, de faglige oplæg, tilbagemeldingerne til eleverne og undervisningsdifferentieringen i det hele taget, er overordentlig vigtig. 20

Status på Fremtidens Undervisnings Facilitet

Status på Fremtidens Undervisnings Facilitet Status på Fremtidens Undervisnings Facilitet UNIVERSE FONDEN 14. juli 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Status på Fremtidens Undervisnings Facilitet - Læringshuset... 2 Fra Fysisk læringshus til konceptuel læringsfacilitet...

Læs mere

FLOW. Værktøj til at skabe varige positive tilstande i studie- og skolelivet 16-01-2015. Frans Ørsted Andersen & Nina Tange

FLOW. Værktøj til at skabe varige positive tilstande i studie- og skolelivet 16-01-2015. Frans Ørsted Andersen & Nina Tange 16-01-2015 1 Værktøj til at skabe varige positive tilstande i studie- og skolelivet Frans Ørsted Andersen & Nina Tange FLOW Flow i studie- og skolelivet. Frans Ørsted Andersen 16-01-2015 Flow i studie-

Læs mere

Værktøj til at skabe varige positive tilstande i studie- og skolelivet. Frans Ørsted Andersen FLOW

Værktøj til at skabe varige positive tilstande i studie- og skolelivet. Frans Ørsted Andersen FLOW Værktøj til at skabe varige positive tilstande i studie- og skolelivet Frans Ørsted Andersen FLOW 11/01/16 Flow. Frans Ørsted Andersen 2 Typiske flowsituation: koncentration, motivation, engagement, fordybelse

Læs mere

Indsigter fra evaluering af projektet Fra performancekultur til læringskultur på 7 gymnasier

Indsigter fra evaluering af projektet Fra performancekultur til læringskultur på 7 gymnasier Indsigter fra evaluering af projektet Fra performancekultur til læringskultur på 7 gymnasier Om evalueringen Der er foretaget en kvantitativ baselinemåling ved projektets start ultimo 2015, hvor elever

Læs mere

Første del: indsatsen

Første del: indsatsen Første del: indsatsen Beskriv den indsats I vil sætte i gang Hvilke konkrete aktiviteter består jeres indsats af, og hvem skal gøre hvad? Elever i 5.a skal arbejde med emnet design Et tværfagligt forløb

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

Samlet evaluering af Digital dannelse i 4. klasse & Trivselsseminar for 8. årgang. Børn og Unge April Side 1 af 5

Samlet evaluering af Digital dannelse i 4. klasse & Trivselsseminar for 8. årgang. Børn og Unge April Side 1 af 5 Samlet evaluering af Digital dannelse i 4. klasse & Trivselsseminar for 8. årgang Børn og Unge April 2017 Side 1 af 5 1. Introduktion Digital dannelse i 4. klasse og Trivselsseminar for 8. årgang er to

Læs mere

Hvad siger eleverne?

Hvad siger eleverne? Hvad siger eleverne? Opsamling af elevtrivselsundersøgelserne for de gymnasiale uddannelser 2014 Gymnasieskolernes Lærerforening, maj 2015 Indhold Opsummering... 3 Analyse af elevtrivselsundersøgelse 2014...

Læs mere

Evaluering af skolereformen Samlet rapport Fokusgrupper med elever på Stevnsskolerne

Evaluering af skolereformen Samlet rapport Fokusgrupper med elever på Stevnsskolerne INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 21 Evaluering af skolereformen Samlet rapport Fokusgrupper med elever på Stevnsskolerne EMNE FOR DENNE RAPPORT Denne rapport er resultatet fokusgruppeinterviews med elever

Læs mere

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING KODEKS FOR GOD UNDERVISNING vi uddanner fremtidens landmænd GRÆSSET ER GRØNNEST - LIGE PRÆCIS DER, HVOR VI VANDER DET. Og vand er viden hos os. Det er nemlig vores fornemste opgave at sikre, at du udvikler

Læs mere

Evaluering af ETU 2015 og indsatsområder EUD/EUX - Lyngby

Evaluering af ETU 2015 og indsatsområder EUD/EUX - Lyngby Evaluering af ETU 2015 og indsatsområder EUD/EUX - Lyngby Underviserne er godt forberedte siger 91,2 % af eleverne LSF/Lyngby 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledende kommentarer (herunder baggrundsoplysninger)...

Læs mere

Undervisningsmiljø i elevhøjde

Undervisningsmiljø i elevhøjde Undervisningsmiljø i elevhøjde Samlet gennemgang og perspektivering af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen i skoleåret 2007/08 fra 4.-9. klassetrin - Aalborg Kommunale Skolevæsen 1 Forord Rapporten

Læs mere

Skolepolitikken i Hillerød Kommune

Skolepolitikken i Hillerød Kommune Skolepolitikken i Hillerød Kommune 1. Indledning Vi vil videre Med vedtagelse af læringsreformen i Hillerød Kommune står folkeskolerne overfor en række nye udfordringer fra august 2014. Det er derfor besluttet

Læs mere

Projektbeskrivelse. Baggrund og formål

Projektbeskrivelse. Baggrund og formål Projektbeskrivelse Baggrund og formål Alle elever skal blive så dygtige som de kan. Dét er et af de nationale mål for folkeskolereformen. For at imødekomme det mål har vi i Norddjurs og Skanderborg kommuner

Læs mere

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014 Overordnet tema: Overordnede mål: X Sociale kompetencer Krop og bevægelse Almene Kompetencer Natur og naturfænomener Sproglige kompetencer Kulturelle kompetencer De overordnede mål er, at den pædagogiske

Læs mere

Glamsbjergskolen sammen om at lære. Det betyder, at vi vil være:

Glamsbjergskolen sammen om at lære. Det betyder, at vi vil være: Glamsbjergskolen sammen om at lære Med udgangspunkt i folkeskoleloven og de overordnede visioner der gælder for Assens Kommune ønsker vi at give vores elever de bedst mulige forudsætninger for at klare

Læs mere

Danske elevers oplevelser af og syn på udeskole

Danske elevers oplevelser af og syn på udeskole Danske elevers oplevelser af og syn på udeskole Lærke Mygind, Steno Diabetes Center, Niels Ejbye-Ernst, VIAUC & Peter Bentsen, Steno Diabetes Center (2016) Udarbejdet i forbindelse med projekt Udvikling

Læs mere

Oplæg til Børn og Unge-udvalget

Oplæg til Børn og Unge-udvalget Oplæg til Børn og Unge-udvalget Emne Til Tiltag til styrkelse af elevernes niveau i dansk og matematik. Børn og Unge-udvalget Den 12. september 2014 Resumé På temadrøftelsen om uddannelse for alle i Børn

Læs mere

Fakta-ark vedrørende Svendborg HandelsGymnasium

Fakta-ark vedrørende Svendborg HandelsGymnasium Fakta-ark vedrørende Svendborg HandelsGymnasium Det er en helt central ambition på Svendborg HandelsGymnasium og Svendborg Erhvervsskole i øvrigt - at hver enkelt elev skal lære så meget som overhovedet

Læs mere

Elevtrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF

Elevtrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Elevtrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Undersøgelse af trivslen blandt eleverne på Vordingborg Gymnasium & HF skoleåret 12-13 I efteråret 2012 gennemførte vi i samarbejde med firmaet ENNOVA en undersøgelse

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

ANALYSE AF IT-INFRASTRUKTUR I FOLKESKOLEN 2016

ANALYSE AF IT-INFRASTRUKTUR I FOLKESKOLEN 2016 ROBUST IT I FOLKESKOLEN ANALYSE ANALYSE AF IT-INFRASTRUKTUR I FOLKESKOLEN 2016 Tema Side 2 af 12 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund...3 2 Tilfredshed med det trådløse netværk på skolerne...5 3 Tilfredsheden

Læs mere

Læring af test. Rapport for. Aarhus Analyse Skoleåret

Læring af test. Rapport for. Aarhus Analyse  Skoleåret Læring af test Rapport for Skoleåret 2016 2017 Aarhus Analyse www.aarhus-analyse.dk Introduktion Skoleledere har adgang til masser af data på deres elever. Udfordringen er derfor ikke at skaffe adgang

Læs mere

Evaluering af forsøgsarbejdet Mål og Retning

Evaluering af forsøgsarbejdet Mål og Retning Juni 2011 Evaluering af forsøgsarbejdet Mål og Retning Om projektet Mål og Retning har i skoleåret 2010-11 været et særligt undervisningstilbud til drenge på 8. klassetrin på. Forløbets projektleder har

Læs mere

Indførelse af linjer i udskolingen skal understøtte opnåelsen af følgende mål:

Indførelse af linjer i udskolingen skal understøtte opnåelsen af følgende mål: SKOLER, INSTITUTIONER OG KULTUR Dato: 27. oktober 2016 Tlf. dir.: 4477 2892 E-mail: mtk@balk.dk Kontakt: Mette Kristensen Sagsid: 17.01.15-A00-1-15 Udkast til ny udskolingsmodel for Ballerup Kommune Mål

Læs mere

Sammenligning af de københavnske med de nationale resultater i den nationale trivselsmåling, forår 2016

Sammenligning af de københavnske med de nationale resultater i den nationale trivselsmåling, forår 2016 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Sammenligning af de københavnske med de nationale resultater i den nationale trivselsmåling, forår

Læs mere

EVALUERING 3. NETVÆRKSMØDE

EVALUERING 3. NETVÆRKSMØDE EVALUERING 3. NETVÆRKSMØDE EN EKSTREMT KORT INTRO Beskrivelse af indsatsens metode Socioøkonomiske referencer og skolernes løfteevne Detaljeret programbeskrivelse Kontrollerede forsøg Beskrivelse af forsøgsprogram

Læs mere

Fanø Skole. Indledning. Katalog. Skolepolitiske målsætninger Læsevejledning

Fanø Skole. Indledning. Katalog. Skolepolitiske målsætninger Læsevejledning Indledning Fanø Skole Katalog. Skolepolitiske målsætninger 2016 Dette katalog henvender sig til dig, der til daglig udmønter de skolepolitiske målsætninger på Fanø Skole. Kataloget tager udgangspunkt i

Læs mere

Borgerevaluering af Akuttilbuddet

Borgerevaluering af Akuttilbuddet Lyngby d. 24. april 2012 Borgerevaluering af Akuttilbuddet Akuttilbuddet i Lyngby-Taarbæk Kommune har været åbent for borgere siden den 8. november 2010. I perioden fra åbningsdagen og frem til februar

Læs mere

FLOW. Et værktøjer til at skabe varige positive tilstande i studie- og skolelivet 09-01-2015 1. Frans Ørsted Andersen & Nina Tange

FLOW. Et værktøjer til at skabe varige positive tilstande i studie- og skolelivet 09-01-2015 1. Frans Ørsted Andersen & Nina Tange FLOW Et værktøjer til at skabe varige positive tilstande i studie- og skolelivet Frans Ørsted Andersen & Nina Tange 09-01-2015 1 Hvad er flow? Flow som positiv tilstand Hvordan komme i flow? Øvelser med

Læs mere

Evaluering: Læring for alle Favrskov Kommune Marts 2014 Håkon Grunnet

Evaluering: Læring for alle Favrskov Kommune Marts 2014 Håkon Grunnet Evaluering: Læring for alle Favrskov Kommune 2013-15 27. Marts 2014 Håkon Grunnet Kurser. Surveys udsendelser mv. Hold nr. Datoer kursus. Udsendelse spm.-skema: udsendt 1. gang (a) Rykker Udsendelse spm.

Læs mere

Undervisningsmiljøundersøgelsen danner grundlaget for undervisningsmiljørepræsentanternes arbejde med skolens undervisningsmiljø.

Undervisningsmiljøundersøgelsen danner grundlaget for undervisningsmiljørepræsentanternes arbejde med skolens undervisningsmiljø. Undervisningsmiljøundersøgelse 2016 Skolen har i foråret 2016 gennemført den Nationale trivselsundersøgelse med tillægs spørgsmål omkring de fysiske- og æstetiske omgivelser. Trivselsundersøgelsen plus

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg - 7. semester efteråret 2014

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg - 7. semester efteråret 2014 SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg - 7. semester efteråret 2014 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 85 studerende den 21. januar 2015.

Læs mere

Midtvejsevaluering læringsforsøg 2013/2014

Midtvejsevaluering læringsforsøg 2013/2014 Midtvejsevaluering læringsforsøg 2013/2014 Titel Skole Mål Evalueringsdesign Resultat af midtvejsevaluering evaluering, evt. foreløbig læring. Udvikling i forhold til første evaluering projektstart. Didaktiske

Læs mere

Evaluering af 'Mindfulness '

Evaluering af 'Mindfulness ' 4. oktober 211 Evaluering af 'Mindfulness ' I perioden 13-5-211 til 16-9-211 blev kurset 'Mindfulness ' afholdt for 41 deltagere. I forbindelse med kurset er der foretaget en evaluering. Resultaterne af

Læs mere

Brugerundersøgelse på Teaterskolen for Børn

Brugerundersøgelse på Teaterskolen for Børn Brugerundersøgelse på Teaterskolen for Børn Kulturforvaltningen Sommeren 2007 Indholdsfortegnelse Sammenfatning...3 Metode...4 Besvarelse fra de børn/unge der har benyttet Teaterskolen for Børn s fritidstilbud.5

Læs mere

Mod en evidensinformeret praksis

Mod en evidensinformeret praksis Mod en evidensinformeret praksis Camilla B. Dyssegaard Lektor, Leder af Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning Hvad er viden? Den klassiske forestilling om viden Aristoteles To grundformer for viden:

Læs mere

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2014/15 SKOLERAPPORT. Mølleskolen, klassetrin Skanderborg Kommune

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2014/15 SKOLERAPPORT. Mølleskolen, klassetrin Skanderborg Kommune DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2014/15 SKOLERAPPORT Skanderborg Kommune Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Indikatorer for trivsel 3 1.2 Rapportens indhold 3 1.3 Læsning af figurer 3 1.4 Vejledning og inspiration

Læs mere

Lokal rapport Starup Skole - Forældre til elever i klasse Side 1 ud af 16 sider

Lokal rapport Starup Skole - Forældre til elever i klasse Side 1 ud af 16 sider Side 1 ud af 16 sider INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 RAPPORTENS OPBYGNING... 4 DEN SAMLEDE TILFREDSHED... 5 DE FEM HØJESTE OG DE FEM LAVESTE VURDERINGER... 6 STØRSTE FORSKELLE FRA KOMMUNENS GENNEMSNIT...

Læs mere

Lokal rapport Ansager Skole - Forældre til elever i 0.-9. klasse - 2014. Side 1 ud af 16 sider

Lokal rapport Ansager Skole - Forældre til elever i 0.-9. klasse - 2014. Side 1 ud af 16 sider Side 1 ud af 16 sider INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 RAPPORTENS OPBYGNING... 4 DEN SAMLEDE TILFREDSHED... 5 DE FEM HØJESTE OG DE FEM LAVESTE VURDERINGER... 6 STØRSTE FORSKELLE FRA KOMMUNENS GENNEMSNIT...

Læs mere

Evaluering af 2. semester cand.it. i it-ledelse - fora r 2014

Evaluering af 2. semester cand.it. i it-ledelse - fora r 2014 Evaluering af 2. semester cand.it. i it-ledelse - fora r 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 Elektronisk semesterevaluering... 3 Modul 5: It-baseret forbedring af organisatoriske

Læs mere

FLIPPED CLASSROOM MULIGHEDER OG BARRIERER

FLIPPED CLASSROOM MULIGHEDER OG BARRIERER FLIPPED CLASSROOM MULIGHEDER OG BARRIERER Er video vejen frem til at få de studerendes opmærksomhed? Udgivet af Erhvervsakademi Aarhus, forsknings- og innovationsafdelingen DERFOR VIRKER VIDEO 6 hovedpointer

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering 2010 Udarbejdet af skolens kontaktudvalg mellem Elevråd, Pædagogisk Råd og Ledelsen December 2010

Undervisningsmiljøvurdering 2010 Udarbejdet af skolens kontaktudvalg mellem Elevråd, Pædagogisk Råd og Ledelsen December 2010 1 Undervisningsmiljøvurdering 2010 Udarbejdet af skolens kontaktudvalg mellem Elevråd, Pædagogisk Råd og Ledelsen December 2010 Indledning Elevernes sidestykke til personalets Arbejdspladsvurdering er

Læs mere

Folkeskolereform Forældrespørgeskema 2016.

Folkeskolereform Forældrespørgeskema 2016. Skemaet gennemføres blandt forældre i 0. klasse, 2. klasse og 4. klasse Forældrene vælges ud fra ét barn og svarer i forhold til dette barn Undersøgelsen gennemføres telefonisk af DST Survey Interviewinstruks:

Læs mere

Evalueringer fra 12 skoler der har afprøvet 14 dages intensiv svømning i skoleåret 2013/14

Evalueringer fra 12 skoler der har afprøvet 14 dages intensiv svømning i skoleåret 2013/14 Evalueringer fra 12 skoler der har afprøvet 14 dages intensiv svømning i skoleåret 2013/14 Skole Kølkær Skole Evaluering - Hvordan er der blevet taget imod ordningen fra eleverne forældrene lærerene? Alle

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE /18 SKOLERAPPORT. Stenløse Privatskole, klassetrin Egedal Kommune

TRIVSELSUNDERSØGELSE /18 SKOLERAPPORT. Stenløse Privatskole, klassetrin Egedal Kommune TRIVSELSUNDERSØGELSE 2017 2017/18 SKOLERAPPORT Egedal Kommune Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Indikatorer for trivsel 3 1.2 Supplerende spørgsmål om fysiske og æstetiske omgivelser 3 1.3 Rapportens indhold

Læs mere

Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser

Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser Af Tatiana Chemi, PhD, Post Doc. Forsker, Universe Research Lab/Universe Fonden i og Danmarks Pædagogiske

Læs mere

Evaluering af For Fuld Musik Samarbejdsprojekter mellem musikskolen og folkeskolerne Efterår 2014

Evaluering af For Fuld Musik Samarbejdsprojekter mellem musikskolen og folkeskolerne Efterår 2014 Evaluering af For Fuld Musik Samarbejdsprojekter mellem musikskolen og folkeskolerne Efterår 2014 Resumé: Musikskolen har gennemført syv projekter i samarbejde med syv forskellige folkeskoler i Lyngby-

Læs mere

Bilag 4. Beskrivelse af test og målinger af kvalitet (front end)

Bilag 4. Beskrivelse af test og målinger af kvalitet (front end) Bilag 4 Beskrivelse af test og målinger af kvalitet (front end) 1. Kvalitetsmålene Kunden ønsker, at websitet skal opfylde følgende kvaliteter, som vi kort uddyber vores tilgang til. Sjovt og originalt

Læs mere

Fremtidens Undervisnings facilitet

Fremtidens Undervisnings facilitet Fremtidens Undervisnings facilitet Danfoss Universe Fremtidens Undervisningsfacilitet Science park At skabe begejstring for naturvidenskab og teknologi At skabe nye læringsmiljøer At formidle ny indsigt

Læs mere

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. september 2013 Vedrørende. Innovation i folkeskolen

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. september 2013 Vedrørende. Innovation i folkeskolen Resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. september 2013 Vedrørende Innovation i folkeskolen 16. september 2011 31. august 2014 Journalnummer: 1337622811 Kontraktens parter : Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

Implementeringsplan til frikommuneforsøg

Implementeringsplan til frikommuneforsøg Implementeringsplan til frikommuneforsøg Implementeringsplan Titel på forsøg: Årgangsorganisering, holddeling og kontaktlærerordning Forsøgsansvarlig: Anne Poulsen Forsøgschef Finn Drabe Påbegyndt: 01-08-2012

Læs mere

BØRNEINDBLIK 5/14 ELEVER ER BEKYMREDE FOR FOLKESKOLEREFORMEN

BØRNEINDBLIK 5/14 ELEVER ER BEKYMREDE FOR FOLKESKOLEREFORMEN BØRNEINDBLIK 5/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 5/2014 1. ÅRGANG 3. JUNI 2014 ANALYSE: 13-ÅRIGES SYN PÅ FOLKESKOLEREFORMEN ELEVER ER BEKYMREDE FOR FOLKESKOLEREFORMEN Omkring fire ud af ti elever i 7.

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

Kan unge ordblinde udvikle deres skrivning gennem genrepædagogikken?

Kan unge ordblinde udvikle deres skrivning gennem genrepædagogikken? Kan unge ordblinde udvikle deres skrivning gennem genrepædagogikken? - et forsknings- og udviklingsarbejde på Bork Havn Efterskole tyder på det! Helle Bundgaard Svendsen, lektor i dansk på læreruddannelsen

Læs mere

Dagsorden til møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium mandag den 4. februar kl

Dagsorden til møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium mandag den 4. februar kl Dagsorden til møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium mandag den 4. februar kl. 16.00 19.00 Afbud: Helle Lindkvist Kjeldsen, Anne Marie Illum, Viggo Norn, Patrick Strunge Andersen. Arne Kjær ledte mødets

Læs mere

Forside. Nationale test. information til forældre. Januar Titel 1

Forside. Nationale test. information til forældre. Januar Titel 1 Forside Nationale test information til forældre Januar 2017 Titel 1 Nationale test information til forældre Tekst: Fokus Kommunikation og Undervisningsministeriet Produktion: Fokus Kommunikation Grafisk

Læs mere

Ledervurdering - evaluering/status

Ledervurdering - evaluering/status Ledervurdering - evaluering/status Denne opsamling er lavet på baggrund af tilbagemeldinger fra ledere på 3., 4. og 5. niveau i forbindelse med 2. kursusdag (forberedelse af det gode udviklingsforløb/den

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse

Elevtrivselsundersøgelse Elevtrivselsundersøgelse Gymnasieuddannelserne 2012 Gymnasieskolernes Lærerforening, maj 2013 Opsummering Overordnet er elevernes vurderinger af de gymnasiale uddannelser høje. Alt vurderes over middel

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 PÆDAGOGIK PÅ EUD Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 ZBC Ringsted Ahorn Allé 3-5 4100 Ringsted Tlf. 5768 2500 ZBC Næstved Handelsskolevej

Læs mere

Lokal rapport Blåvandshuk Skole - Forældre til elever i klasse Side 1 ud af 16 sider

Lokal rapport Blåvandshuk Skole - Forældre til elever i klasse Side 1 ud af 16 sider Side 1 ud af 16 sider INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 RAPPORTENS OPBYGNING... 4 DEN SAMLEDE TILFREDSHED... 5 DE FEM HØJESTE OG DE FEM LAVESTE VURDERINGER... 6 STØRSTE FORSKELLE FRA KOMMUNENS GENNEMSNIT...

Læs mere

Jo, jeg mener faktisk vi er godt på vej, og jeg oplever mange skoler, som formår at skabe gode, sjove og lærerige skoledage.

Jo, jeg mener faktisk vi er godt på vej, og jeg oplever mange skoler, som formår at skabe gode, sjove og lærerige skoledage. Tale Den gode skoledag. Hvad er det? Jo, jeg mener faktisk vi er godt på vej, og jeg oplever mange skoler, som formår at skabe gode, sjove og lærerige skoledage. Tag f.eks. Mosedeskolen i Greve, som fik

Læs mere

Sagsnr Referat af brugerundersøgelser 2015

Sagsnr Referat af brugerundersøgelser 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Kvalitet og Sammenhæng NOTAT 04-01-2016 Referat af brugerundersøgelser 2015 I 2015 er der for sjette år i træk gennemført brugerundersøgelser

Læs mere

Sammenfatning af erfaringer med forenklede Fælles Mål i dansk og matematik

Sammenfatning af erfaringer med forenklede Fælles Mål i dansk og matematik Sammenfatning af erfaringer med forenklede Fælles Mål i dansk og matematik Forår 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning for Fælles Mål i matematik... 4 3. Sammenfatning for Fælles

Læs mere

Sammenhængen mellem elevernes trivsel og elevernes nationale testresultater.

Sammenhængen mellem elevernes trivsel og elevernes nationale testresultater. Sammenhængen mellem elevernes trivsel og elevernes nationale testresultater. 1 Sammenfatning Der er en statistisk signifikant positiv sammenhæng mellem opnåelse af et godt testresultat og elevernes oplevede

Læs mere

Evaluering: Pilotprojekt med trivselsseminar for 8. årgang

Evaluering: Pilotprojekt med trivselsseminar for 8. årgang Evaluering: Pilotprojekt med trivselsseminar for 8. årgang Børn og Unge 21-4-2016 1 1. Baggrund og introduktion Forskere peger på, og flere undersøgelser viser, at skoletrivsel har en stærk sammenhæng

Læs mere

Lokal rapport Blåbjergskolen, Nr. Nebel afdeling - Forældre til elever i klasse Side 1 ud af 16 sider

Lokal rapport Blåbjergskolen, Nr. Nebel afdeling - Forældre til elever i klasse Side 1 ud af 16 sider Side 1 ud af 16 sider INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 RAPPORTENS OPBYGNING... 4 DEN SAMLEDE TILFREDSHED... 5 DE FEM HØJESTE OG DE FEM LAVESTE VURDERINGER... 6 STØRSTE FORSKELLE FRA KOMMUNENS GENNEMSNIT...

Læs mere

Lokal rapport Brorsonskolen - Forældre til elever i klasse Side 1 ud af 16 sider

Lokal rapport Brorsonskolen - Forældre til elever i klasse Side 1 ud af 16 sider Side 1 ud af 16 sider INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 RAPPORTENS OPBYGNING... 4 DEN SAMLEDE TILFREDSHED... 5 DE FEM HØJESTE OG DE FEM LAVESTE VURDERINGER... 6 STØRSTE FORSKELLE FRA KOMMUNENS GENNEMSNIT...

Læs mere

Et projekt til styrkelse af den faglige læsning i 5. klasse

Et projekt til styrkelse af den faglige læsning i 5. klasse Et projekt til styrkelse af den faglige læsning i 5. klasse Afsluttende rapport, juni 2010 Af projektleder Henriette Ritz Kylmann HvidovreBibliotekerne 1 Indholdsfortegnelse Baggrund for projektet og projektets

Læs mere

Børn og Unge-udvalget d. 15. maj. Folkeskolereformen - Følgeforskning

Børn og Unge-udvalget d. 15. maj. Folkeskolereformen - Følgeforskning Børn og Unge-udvalget d. 15. maj Folkeskolereformen - Følgeforskning Følgeforskningsprogrammet To overordnede spørgsmål Hvordan implementeres elementerne i reformen? Hvilke effekter har indsatserne i reformen?

Læs mere

RAPPORT OM FORVALTNINGSMÅL

RAPPORT OM FORVALTNINGSMÅL E F T E R S K O L E N H E L L E RAPPORT OM FORVALTNINGSMÅL SKOLEÅRET 2012-2013 Effektundersøgelse gennemført d. 13. - 15 november 2012 INDLED NING Efterskolen Helle er en selvejende institution, der driver

Læs mere

Drama som pædagogisk metode til trivsel

Drama som pædagogisk metode til trivsel Drama som pædagogisk metode til trivsel 9 dramaworkshops á 2 dage på 9 skoler fordelt på: Region Hovedstaden Sønderbro Skole Risbjergskolen Hedelyskolen Region Syddanmark 4kløverskolen Issøskolen Rinkenæs

Læs mere

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/16 SKOLERAPPORT. Østervang, klassetrin Glostrup Kommune

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/16 SKOLERAPPORT. Østervang, klassetrin Glostrup Kommune DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/16 SKOLERAPPORT Glostrup Kommune Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Indikatorer for trivsel 3 1.2 Rapportens indhold 3 1.3 Læsning af figurer 3 1.4 Vejledning og inspiration

Læs mere

Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat)

Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat) København den 2.4.2014. Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat) Af lektor Albert Astrup Christensen På Handelsskolen Learnmark i Horsens lykkedes det ikke altid at skabe

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012

Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012 Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012 Indledning Hvert år skal skolen lave en evaluering af sin samlede undervisning. Der foreligger

Læs mere

Ad. 1: Din profil. 1a. Hvilket lokalt CFU tilhører din skole?

Ad. 1: Din profil. 1a. Hvilket lokalt CFU tilhører din skole? Resultater af CFU ernes kendskabs- og tilfredshedsundersøgelse 2012 - for CFU i VIA UC Undersøgelsen er delt ind i fire hovedområder, hvorunder der spørges ind til CFU ernes forskellige ydelser. Områdernes

Læs mere

KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE

KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE UNDERVISNINGS- MINISTERIET RAPPORT SEPTEMBER 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING OG RESUMÉ 6 SKOLEBESTYRELSENS INVOLVERING I SKEMAER Side 3 Side 35 2 INDSKOLINGEN Side

Læs mere

Drejebog folkeskolereformen vs. 2

Drejebog folkeskolereformen vs. 2 Drejebog folkeskolereformen vs. 2 Skoleafdelingen oktober 2014 Folkeskolereform version 2 Folkeskolereformen er en realitet og mange af dens elementer er implementeret. Skolerne i Dragør har et højt ambitionsniveau,

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Undervisningsudvalget 2016-17 UNU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 142 Offentligt Sags nr.: 17/03560 TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Målgruppe Arrangør Taletid Samråd i Undervisningsudvalget

Læs mere

PRIVATSKOLENS TRIVSELSMÅLING /17 SKOLERAPPORT. Privatskolen Nakskov, klassetrin Lolland Kommune

PRIVATSKOLENS TRIVSELSMÅLING /17 SKOLERAPPORT. Privatskolen Nakskov, klassetrin Lolland Kommune PRIVATSKOLENS TRIVSELSMÅLING 2017 2016/17 SKOLERAPPORT Lolland Kommune Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Indikatorer for trivsel 3 1.2 Rapportens indhold 3 1.3 Læsning af figurer 3 1.4 Vejledning og inspiration

Læs mere

Innovation i UEA-forløbet på Klostermarksskolen

Innovation i UEA-forløbet på Klostermarksskolen Innovation i UEA-forløbet på Klostermarksskolen Det ønskes undersøgt, om vi kan skabe et forløb med en aktiv UEA-undervisning og vejledning, hvor der i målgruppen drenge (specifikt socialt udsatte og uddannelsessvage

Læs mere

Temamøde 10 Evaluering af folkeskolereformen resultater af følgeforskning

Temamøde 10 Evaluering af folkeskolereformen resultater af følgeforskning Temamøde 10 Evaluering af folkeskolereformen resultater af følgeforskning KL s BØRN & UNGE TOPMØDE 2017 Læringsmål: Indblik i nye resultater fra følgeforskningen Perspektiver på, hvordan resultaterne kan

Læs mere

Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen

Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen Udarbejdet af: EPO Dato: --9 Sagsid.:..-A-- Version nr.:. Indholdsfortegnelse Indledning Brugerundersøgelsens resultater Resultater af de indledende

Læs mere

Elevtrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF

Elevtrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Elevtrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Undersøgelse af trivslen blandt eleverne på Vordingborg Gymnasium & HF skoleåret 14-15 I efteråret 2014 gennemførte vi i samarbejde med firmaet ENNOVA en undersøgelse

Læs mere

2015/16 SKOLERAPPORT. Studsgård Friskole, 4.-9. klassetrin Herning Kommune

2015/16 SKOLERAPPORT. Studsgård Friskole, 4.-9. klassetrin Herning Kommune 2015/16 SKOLERAPPORT Herning Kommune Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Indikatorer for trivsel 3 1.2 Supplerende spørgsmål om fysiske og æstetiske omgivelser 3 1.3 Rapportens indhold 4 1.4 Læsning af figurer

Læs mere

HVAD ER DE KOMMUNALE ERFARINGER MED INTENSIVE LÆRINGSFORLØB?

HVAD ER DE KOMMUNALE ERFARINGER MED INTENSIVE LÆRINGSFORLØB? HVAD ER DE KOMMUNALE ERFARINGER MED INTENSIVE LÆRINGSFORLØB? 1 FORMÅL Erfaringsopsamlingen skal bidrage med viden om: Hvordan intensive læringsforløb på grundskoleområdet og i kommunale ungdomsskoler i

Læs mere

Christianshavns Gymnasium. Evaluering af grundforløbet i skoleåret 2014-2015

Christianshavns Gymnasium. Evaluering af grundforløbet i skoleåret 2014-2015 Christianshavns Gymnasium Evaluering af grundforløbet i skoleåret 2014-2015 Hensigt Hensigten med evalueringen er at få et helhedsbillede af 1.g-elevernes opfattelse af og tilfredshed med grundforløbet

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform FOLKESKOLEREFORMEN www.aarhus.dk/skolereform DET OVERORDNEDE FORMÅL MED REFORMEN Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

NB! Dette er et arbejdsdokument, som løbende vil blive opdateret. 6. Rekruttering. Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen

NB! Dette er et arbejdsdokument, som løbende vil blive opdateret. 6. Rekruttering. Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen 6. Rekruttering Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen Find vej Dagen fortsætter som forbundets store synligheds og rekrutteringssatsning primært rettet mod familier. Find vej dagen er også i 2015 støttet

Læs mere

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Tømmerup Fri- og Efterskole, friskolen

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Tømmerup Fri- og Efterskole, friskolen UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Tømmerup Fri- og Efterskole, friskolen Dato:1. oktober, 2015 Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: 1. oktober, 2018 UMV en indeholder de

Læs mere

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave.

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave. Undersøgelse af de voksnes job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 0-3.klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive forskellige uddannelser og job Færdigheds-

Læs mere

Lokal rapport Lykkesgårdskolen - Forældre til elever i klasse (inkl. specialklasser) Side 1 ud af 16 sider

Lokal rapport Lykkesgårdskolen - Forældre til elever i klasse (inkl. specialklasser) Side 1 ud af 16 sider Side 1 ud af 16 sider INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 RAPPORTENS OPBYGNING... 4 DEN SAMLEDE TILFREDSHED... 5 DE FEM HØJESTE OG DE FEM LAVESTE VURDERINGER... 6 STØRSTE FORSKELLE FRA KOMMUNENS GENNEMSNIT...

Læs mere

Vores Skolegård. Innovation Medindflydelse At turde...

Vores Skolegård. Innovation Medindflydelse At turde... Vores Skolegård Innovation Medindflydelse At turde... 25. maj 2010 2 Projekt beskrivelse Projekttitel: Projekt deltagere: Ansøger: Vores Skolegård Voergaard & Nielsen I/S Glyngøre Skole Spicer.Dk Glyngøre

Læs mere

Semester- og kursusevaluering, 2. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, fora r 2017

Semester- og kursusevaluering, 2. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, fora r 2017 Semester- og kursusevaluering, 2. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, fora r 2017 Indhold Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 Elektronisk semesterevaluering... 4 Grundkursus i

Læs mere

Tør du tale om det? Midtvejsmåling

Tør du tale om det? Midtvejsmåling Tør du tale om det? Midtvejsmåling marts 2016 Indhold Indledning... 3 Om projektet... 3 Grænser... 4 Bryde voldens tabu... 6 Voldsdefinition... 7 Voldsforståelse... 8 Hjælpeadfærd... 10 Elevers syn på

Læs mere

Resultater af trivselsmåling

Resultater af trivselsmåling Punkt 6. Resultater af trivselsmåling - 2015 2014-34006 Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalget oientering, resultaterne af trivselsmålingen 2015. Beslutning: Til orientering kl. 08.30 Side 1 af

Læs mere

Evaluering på Mulernes Legatskole

Evaluering på Mulernes Legatskole Evaluering på Mulernes Legatskole Undervisningsevaluering i STX og HF 1. Optimalt bør alle forløb evalueres formativt, men som minimum skal det ske på alle hold mindst to gange om året, og mindst én af

Læs mere

Side 1 af 6. Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Juul Stubgaard skoleåret

Side 1 af 6. Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Juul Stubgaard skoleåret Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Juul Stubgaard skoleåret 2015-2016 Denne resultatlønskontrakt følger Undervisningsministeriets retningslinjer (bemyndigelsesskrivelse) for anvendelse af resultatløn

Læs mere