Velkommen til den nye Fjordposten. Efter en fantastisk sommer - alt godt får en ende

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til den nye Fjordposten. Efter en fantastisk sommer - alt godt får en ende"

Transkript

1 Velkommen til den nye Fjordposten N o v e m b e r Fjordposten 38. Å r g a n g Efter en fantastisk sommer - alt godt får en ende Er det også slut med Fjordposten som omdelt blad? se mere i bladet! Husk:Jul i Bremdal 30/ kl Ved Bremdal Aktivitetscenter

2 Vigtige datoer Julemarked på Resen Friskole: Lørdag d 29/11, se mere på hjemmesiden. Jul i Bremdal: Søndag d 30/ kl Ved Bremdal Aktivitetscenter Fastelavnsfest: Søndag d 8/ i Bremdal Hallen Input til næste Fjordpost senest 11/ til Se opdateret kalender på og hos de lokale foreninger. Kontaktpersoner Formand Anna Grethe Kamp Mejsevej Næstformand Lone Bavnhøj Tornskadevej Kasserer Birthe Engholm Fasanvej Sekretær Ib Randrup Ternevej Se i øvrigt hjemmesiden: Når den tid nærmer sig ønsker BBG s bestyrelse en Glædelig Jul og et Godt Nytår 2015 til alle i Bremdal samt sponsorer. Håber i får et oplevelsesrigt og spændende nytår. Vidste du at: - Vi lige nu har 375 medlemmer i BBG (~50% af husstandene i Bremdal/Knarbjerg) - Vi har 165 venner på Facebook. Hjælp os til at få flere på Facebook.com/BBogG. Lokale foreninger og deres hjemmesider Resen og Humlum Kirker, tlf.: Bremdal Idræts Klub, Resen KFUM Håndbold, Bremdal Vandværk, tlf.: Bremdal Skole, Børnehaven på Torvet, Famile&Samfund, Side 2

3 Forkvinde Anna Grethe Kamp: Solen er så rød mor og natten bliver så sort, må jeg sige passer lige til tiden nu og til hvad vi kan opleve i Bremdal. En dejlig tid med specielt lys og varme farver præger naturen omkring os. Korrespondance med Struer kommune: Beskæring og fældning af træer/bevoksning langs stierne ved stranden henhører under Struer kommune. Derfor bedes i kontakte Flemming Jørgensen ved afd. For vej og park hvis der er ønsker om udbedringer. Vi kan i den her forbindelse opfordre grundejere til at klippe hække og træer som dækker indover fortove. Ang. Pleje og vedligehold af stier i området er der ansat en naturplejer medarbejder i Struer kommune. Toilet forholdene ved Bremdal strand bliver ofte kritiseret for dårlig renhold og vedligehold. Der foreligger skriftlig aftale mellem Bremdal camping og Struer kommune om disse. Klager bedes henvendt til Flemming Jørgensen ved vej og park afdelingen, eller gennem BBG BBG har gjort opmærksom på mangel af parkerings muligheder på torvet efter familie afdelingen er flyttet hertil. Det ser kaotisk ud og vi er bekymret for om/hvornår der sker en ulykke. Vi er blevet hørt, men der bliver ikke gjort noget ved vores bekymring!! et udvalg fra bestyrelsen og to lokale vil fortsat arbejde med problematikken. BBG har to kontakt personer Karsten Hansen og Frode Peitersen i forbindelse med farten på Fjordvejen. Vi arbejder især med farten og hastigheds dæmpning på Fjordvejen. Efter mødet med beboere på Fjordvejen blev det prioritet at sænke hastigheden og få ens farts grænser på hele strækningen. Der kom mange gode forslag til handlinger, men det var ikke muligt at få indflydelse på farten eller fartdæmpende foranstaltninger. Politiet er ene om at lave denne afgørelse, dog er vore ønsker om mere ensartet hastighed og flytning af byskiltet kommet med. Vi er fortsat bekymret for den høje hastighed, som jo ikke forsvinder pga fartskiltene. Vi har igen appelleret til fartdæmpning, men Struer kommune vil ikke gøre noget, så længe der ikke er sket ulykker pga af høj fart!!. Der er aktuelt lagt fartmålere ud for igen at lave en undersøgelse om hastighed. Struer kommune har meddelt BBG at der ikke ske noget på denne front inden Gartnerlunden bliver aktuel, men vi er velkommen til at opsætte en fartviser som forebyggende, men kr. synes vi er stor sum af vores budget, så det sker ikke. BBG er i gang med at lave overdragelses brev til Struer kommune i forhold til badebro og sti på Bremdal strand. Vi har haft møde i september måned og skal derudfra lave endeligt dokument. Dokumentet vil blive lagt på hjemmesiden, Arrangementer: Jule arrangement den 30 november er atter ved Bremdal Aktivitets Center, da vi har mulighed for at få ly og læ hvis vejrguderne igen er ude med pisken. Læs mere andet sted i bladet. Julebelysningen på Fjordvejen og på torvet ophænges igen i år. Det er enkelt og pænt, men efterhånden mangler der lyspærer i flere af ophængene. Vi har drøftet økonomi i forhold til reparation eller investering i nyt og kommet frem til at beholde det gamle med lidt udskiftning. Økonomisk en stor udgift. Vi vil fortsat opfordre til fælles flagdage i Bremdal. Vi har valgt påskedag, pinsedag, konfirmations søndag, grundlovsdag og koncert dage på torvet. Håber i vil hejse flaget hjemme sammen med BBG flaget på torvet. Information til medlemmer: Vi er i tænkeboks med hensyn til Fjordposten, se andetsted i bladet, og vil arbejde på at information fra bestyrelsen vil blive bedre og mere kontinuert på hjemmesiden og Facebook. Vi har besøgt 6 nye tilflyttere og udleveret vingave. Medlems tallet i BBG er nuværende 375 husstande og vi vil meget gerne have endnu flere, se andetsted i bladet. Det er altid godt at have en god og solid baggrund når vi søger i BBG`s navn. Så få dig meldt ind i BBG selvom mange opgaver og arrangementer bliver udført uden dit medlemskab. Indmelding og betaling kan ske via girokort, som omdeles i foråret, eller til vores kasserer Birthe Engholm på tlf eller mail: Den Blå Lagune blev indviet i juni måned med en fantastisk festdag. Tak til alle de frivillige som stillede boder op og frivillige som hjalp til. Tak for sponsor bidragene, som gjorde at dagen blev så alsidig. Badebroen er gjort vinterklar og der ligger mange dele på stranden og andet er kørt i garage. Lad os hjælpes ad med passe på det ikke forsvinder eller bliver vandaliseret i løbet af vinteren. Vi vil alle glæde os til at bruge en HEL bro til sommeren Hjertestarter kursus håber vi på kan bliver i foråret Vi skal have en ny underviser, som skal have en højere timeløn end den tidligere. Vi er enige i BBG`bestyresle om at det er vigtigt at vedligeholde viden når vi har hjertestarteren, som er placeret i Fønixgårdens forgang. Den har været i brug 2 gange, hvilket også er en udgift dækket af BBG. Der vil blive annonceret i næste Fjordpost omkring dato for tilmelding Side 3

4 Kun cirka halvdelen af borgerne i Bremdal/Knarbjerg er medlemmer af BBG! Bremdal Borger- & Grundejerforening er en frivillig forening, hvis formål er at virke for en god udvikling af de lokale forhold. Vi har stået for udsmykningen på torve og pladser og har løbende kontakt med Struer Kommune om vedligeholdelse og udvikling af området. Vi har en hjemmeside, er på Facebook og udgiver Fjordposten. De sidste 4 år har vi arbejdet intensivt med Bremdal Strand og har fået etableret Strandkorps, LaguneStien, BadeBroen, samt Bruser og Grill pladser. BBG står for flere årlige arrangementer: Generalforsamling i år med ølsmagning fra Struer Håndbryg. Juletræerne tændes den første søndag i advent Jul i Bremdal. Jule udsmykningen langs Fjordvejen. Fastelavn i hallen sammen med spejderne og Kirken. Musik på Torvet i juni. Bremdal har 6 Grundejerforeninger, som man har pligt til at være medlem af - disse er: Rovfuglen, Knarbjergbakke, Knarbjergvænge, Løvsangervej`s lodsejerlav, Frugthaven samt Strandbjerggårdparken. Her betaler man kontingent, som dækker vedligeholdelse af veje og grønne områder i de forskellige grundejerforeninger. Man er altså ikke automatisk medlem af BBG når man har betalt til de lokale Grundejerforeninger. Alle andre beboere i Bremdal er fri for denne lovmæssige pligt, men kan så vise deres interesse for lokalsamfundet ved at betragte BBG som deres Grundejerforening. Vi vil derfor gerne opfordre ALLE til at indbetale de 150 kr det koster (i 2014) at være medlem af BBG (På næste generalforsamling vil vi foreslå at det hæves til 200 kr fra 2015). Er man i tvivl om man har betalt, eller hvordan man gør, så henvend jer venligst til vores kasserer: Birthe Egholm på mail: Side 4

5 Jul i Bremdal Vi afvikler traditionen tro vores julekomsammen, hvor vi tænder juletræet. OGSÅ i år bliver det ved (udenfor) Bremdal Aktivitetscenter. I år er det d. 30/11 kl Spejderne fra Humlum sælger juletræer fra kl 15.00!! Husk at købe posebilletter til børnene for 20 kr hos Expert, Bremdal torv, Annette Mark, Morelbakken 2 eller Anna Grethe Brauner, Mejsevej 4 (inden d. 25 nov) I samarbejde med KFUM spejderne og Resen-Humlum menighedsråd afholder vi Fastelavnsgudstjeneste og tøndeslagning i Hallen 8/ kl Fra Redaktionen! 38. Årgang står der på forsiden af Fjordposten! Intet varer evigt - og specielt da ikke, hvis der ikke er brug for det! Vi har i redaktionen og bestyrelsen haft overvejelser mht. vores lille lokale blad. Redaktionen behøver nye kræfter, så hvis du har lyst at bruge tid og energi på at bladet skal fortsætte, så vil vi gerne høre fra dig/jer. Se i øvrigt indlæg på side 7. Mange har givet udtryk for at være glade for det, andre siger at de ikke læser det. Mange følger os på Facebook, BBG s hjemmeside, andre igen vil hellere have bladet på mail. Der skal nytænkes, vi vil meget gerne have din mening, og en hjælpende hånd. Fjordpostens redaktion: Inga Damgaard, Tina Albert Nielsen, Kirsten Damborg, Per Lund Mail: Side 5

6 Så er strandprojektet afsluttet og broen pakket sammen efter en fantastisk sæson, selv vejret var med os!!! -kommunen har overtaget driftansvar for både sti, bro og udstyr. -vi håber der kommer mange flere gode år.. Her er en kort gennemgang af hele forløbet : Start af projekt på generalforsamling : Idekatalog : Projekt grundlag afstemt og godkendt : Indsamling starter : Protest mod plan for badebro : Budget på plads : Godkendelse af sti : Anke mod afgørelse for badebro : Banklån til mellemfiansiering aftalt : Indvielse af sti : Finansiering på plads : Endelig godkendelse af plan for badebro : Bro igangsættes : Bro indvies, regninger betales : De sidste tilskud udbetales : Projekt afsluttes og lukkes Sponsorbidrag: Anden sponsorering : BBG finansiering: en masse hjælp fra Struer Kommune og frivillige Bremdal-boere! TAK FOR DET Side 6

7 Er I klar til Digital Post & Fjordposten som mail? På grund af diverse omstændigheder ønsker vi i redaktionen at undersøge muligheden for at bruge vores hjemmeside og nyhedsbreve til kommunikation med vore medlemmer. Vi vil gerne have tilbagemelding på denne måde: Send en til med din postadresse som indhold. Emnet skal være: JA, hvis er OK af få bladet som mail og NEJ, hvis du fortsat kun er interesseret i at modtage det som et omdelt blad. Er du udrustet til digitalisering og digital post? Mit navn er Mads Grønning og jeg kommer fra Ældrehuset. Jeg tilbyder hjælp i form af ITundervisning, så du kan blive selvstændig og habil IT-bruger. Formålet med undervisningen er netop at forberede og understøtte dig til selv at kunne håndtere og benytte bl.a. digital post. Undervisningen kan aftales som privatundervisning, hvilket jeg selv anbefaler, eller som grupperet undervisning bestående af en gruppe på mindst 4. Når der bliver snakket om privatundervisning, og generelt undervisning tror alle at det er dyrt, men bare rolig! Det generelle prisleje ligger på 200 kr. i timen for enkeltundervisning, men jeg tilbyder også to pakkeløsninger til den enkelte: Pakketilbud 1 inkluderer 5 x 1 times undervisning til 800 kr. Pakketilbud 2 inkluderer 3 x 1 times undervisning til 500 kr. Er du interesseret i en gruppeløsning, eller hvis dette ikke passer dig, er der rig mulighed for at lave et skræddersyet tilbud, hvor vi sammen finder frem til en fornuftig pris. Jeg glæder mig til at høre fra dig! Mvh. Mads B. Grønning, MG CONSULTING, Strandbjeggårdparken 25, 7600 Struer, Tlf Mail: Efterlysning: Familier med Au-pair eller ung pige i huset søges Vi er en familie der søger andre familier i Bremdal eller i nabobyerne. Vi vil gerne lave en gruppe hvor de unge mennesker kan mødes og få en omgangskreds uden for familierne, med andre unge som er i samme situation. Vi vil gerne lave en Facebook gruppe hvor de unge mennesker kan mødes og snakke om stort og småt. Har i også en ung pige i huset der har brug for en omgangskreds udenfor familien, eller er du en pige i alderen ca år der kunne tænke dig at få nogle nye venner, og mod på at vise Struer og omegn frem, så kontakt os. Vi har ansat en ung pige i huset der skal bo ved os i et år. Vi har haft erfaring med Au-pair og ung pige i huset de sidste 5 år. Kontakt: Laila Hvam tlf.: ,mail: eller Brian Sørensen tlf.: Alle spørgsmål/ideer er velkommen Side 7

8

Aktuelt lige nu. Velkommen til den nye Fjordposten. Tillykke med Lagunestien og få nu betalt det kontingent!

Aktuelt lige nu. Velkommen til den nye Fjordposten. Tillykke med Lagunestien og få nu betalt det kontingent! Velkommen til den nye Fjordposten N o v e m b e r 2 0 1 3 Fjordposten 37. Å r g a n g Tillykke med Lagunestien og få nu betalt det kontingent! Ja, og stranden er så pæn og velholdt som aldrig før. Kom

Læs mere

.. og har du set den. Velkommen til den nye Fjordposten. nye hjemmeside www.bremdal.dk? Skan koden og gå til siden! Husk Generalforsamlingen

.. og har du set den. Velkommen til den nye Fjordposten. nye hjemmeside www.bremdal.dk? Skan koden og gå til siden! Husk Generalforsamlingen Velkommen til den nye Fjordposten F e b r u a r 2 0 1 2 Fjordposten 36. Å r g a n g.. og har du set den nye hjemmeside www.bremdal.dk? Skan koden og gå til siden! Så blev det alligevel lidt vinter! Husk

Læs mere

Bremdal Borger- & Grundejerforening

Bremdal Borger- & Grundejerforening Bremdal Borger- & Grundejerforening Referat fra generalforsamlingen den 28. marts 2012. Formanden Anna-Grethe Kamp bød velkommen. Der var 30 deltagere. 1. Valg af dirigent Poul Erik Hansen blev valgt.

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger!

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! FTK Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! Marts 2015 2 Indholdsfortegnelse! Formanden byder velkommen 3 Så starter vi snart en ny tennissæson! 6 Husorden 9 Bryllup fødselsdage - fester

Læs mere

Støtteforeningen 2014-2015

Støtteforeningen 2014-2015 Støtteforeningen 2014-2015 Hvorfor en Støtteforening? Hvorfor er det så vigtigt at bevare og hjælpe Støtteforeningen? I sin tid grundlagde man Støtteforeningen, så den kunne hjælpe med det økonomiske,

Læs mere

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger!

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! FTK Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! Marts 2014 2 Indholdsfortegnelse! 2013 set og hørt med formandens øjne og ører 3 Så starter vi snart en ny tennissæson 5 Husorden 8 Bryllup

Læs mere

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling.

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Mandag d. 24. februar 2014 kl. 19:00-22:00 i festsalen på Møllevangsskolen (Møllevangs Allé 20, 8210 Aarhus V.). Program: 18:45

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Mød os på Facebook Julebowling. Selvhjælpsgrupper. Bestyrelsesberetning

Mød os på Facebook Julebowling. Selvhjælpsgrupper. Bestyrelsesberetning Hjerneskadeforeningen Lokalforeningen Sydfyn Nyhedsblad for januar & februar Mød os på Facebook Julebowling Hjerneugen Selvhjælpsgrupper Bestyrelsesberetning Referat fra Generalforsamlingen Hovedtropperne

Læs mere

Rødder og Vinger. NYHEDSBREV marts 2008

Rødder og Vinger. NYHEDSBREV marts 2008 Rødder og Vinger NYHEDSBREV marts 2008 Jeg håber alle er kommet godt over jul og nytår og nu er friske til at tage fat på en ny sæson i vores lille forening. Lille er måske ikke det helt rigtige ord længere.

Læs mere

Nyt fra Projekt Mere Naboskab

Nyt fra Projekt Mere Naboskab Nyt fra Projekt Mere Naboskab Nyhedsbrev 1. udgave, 2. årgang Marts 2014 I dette nummer kan du læse om alle de spændende tiltag, der for tiden blomstrer op i Holluf Pile: Aftengågruppe fredagscykelture

Læs mere

Køb lokalt i Vorgod-Barde

Køb lokalt i Vorgod-Barde Køb lokalt i Vorgod-Barde Bliv forårsklar i haven Kalk og gødning giver vækst Foder til dine kæledyr: Hund Kat Hamster Kanin Høns Fugle Huske også foder til fuglene i din have Vi laver vores egne blandinger:

Læs mere

Festlig indvielsesfest...

Festlig indvielsesfest... 22. årgang www.filskovogomegn.dk november 2012 Festlig indvielsesfest... Læs mere på side 13 Øvrige nyheder... Nytårsmarch... Læs mere på side 4 Nørkelklubben søger... Læs mere på side 15 Julefrokost...

Læs mere

Sommerhus-og Vedligeholdelsesforeningen Grenaa Strand

Sommerhus-og Vedligeholdelsesforeningen Grenaa Strand Sommerhus-og Vedligeholdelsesforeningen Grenaa Strand Årsberetningen 2012. Bestyrelsen byder jer alle velkommen til generalforsamlingen 2012, en særlig velkomst til nye medlemmer. Traditionen tro holder

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød)

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Jeg er overordnet tilfreds, men mangler at man kan kontakte en der ved noget om kommende events. Er taget til efterretning

Læs mere

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26 FTK Marts 2012 2 Indholdsfortegnelse! Formanden har ordet! 3 Informationshjørnet! 8 Sæsonprogram TRÆNING! 10 Sæsonprogram HOLDKAMPE 11 Standerhejsning 13 Juniorafdelingen 14 Sæsonprogram ARRANGEMENTER

Læs mere

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 39 JUNI 2007

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 39 JUNI 2007 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 39 JUNI 2007 Orientering fra Fællesrådet Græsslåning af parker og grønne områder Julebelysning i Harlev Nyt fra Harlev- Framlev Grundejerforening Nyt fra Tåstrup Borgerforening

Læs mere

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag?

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag? Referat fra generalforsamling 5. maj 2012 kl. 11.00 Dagsorden For den ordinære generalforsamling skal gælde følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra formanden om foreningens virksomhed

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Greve den 22. april 2013 Bestyrelsens beretning ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Efter generalforsamlingen den 16.april 2012 fortsatte

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK Referat af ordinær generalforsamling Torsdag, den 4. februar 2010 kl. 19.00 på Niverødgårdskolen I alt var 35 huse repræsenteret på generalforsamlingen og heraf 8 ved fuldmagt.

Læs mere

Fra Temadagene 9.-10. november 13

Fra Temadagene 9.-10. november 13 Fra Temadagene 9.-10. november 13 No. 4 2013 Nyt fra redaktionen: Bladet udkommer fremover: Udgivet af : Foreningen Af Kroniske Smertepatienter. Tlf.: 51 92 63 41 E-mail: faks@faks.dk Hjemmeside: www.faks.dk

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Parkposten. Kultur og fritid Side 11. Beboerblad for Sønderparken og Korskærparken, Fredericia. Beskæftigelse og uddannelse Side 4 og 13

Parkposten. Kultur og fritid Side 11. Beboerblad for Sønderparken og Korskærparken, Fredericia. Beskæftigelse og uddannelse Side 4 og 13 Parkposten Beboerblad for Sønderparken og Korskærparken, Fredericia Årgang 5 Nr. 1 Marts 2015 Redaktionen Leder Beskæftigelse og uddannelse Side 4 og 13 Bygge bro og netværk Beskæftigelse og udd. Aktivitetshus

Læs mere

Nummer 59 16. årgang April 2013

Nummer 59 16. årgang April 2013 Nummer 59 16. årgang April 2013 Modtager af dette blads rose Damer til VIF gymnastik Børnehjørnet til fastelavnsgudstjeneste Der var mange flotte udklædninger til skolens fastelavnsarrangement Ophængte

Læs mere

www.dch-brenderup.dk

www.dch-brenderup.dk Årgang 12 - Nr.4 November 2014 Medlemsblad for Brenderup og omegns civile Hundeførerforening, BocH Rallyholdet ser tilbage på 2014 NYTÅRSTRÆNING Som altid, afholder vi samlet træning for alle hold den

Læs mere

Nr. 2 2015 Juni 19. Årgang

Nr. 2 2015 Juni 19. Årgang Nr. 2 2015 Juni 19. Årgang Så er det sommer!... 3 Eventuel samarbejde med Danske Vandløb!... 4 Landsmåde 2015 i Slagelse - er du og din forening tilmeldt?... 5 Landsforeningen Danske Vandløb... 6 Nabohjælp

Læs mere

December 2014 Nr. 14. Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

December 2014 Nr. 14. Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra December 2014 Nr. 14 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening 2 Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen 16, 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 www.aaabolig.dk post@aaabolig.dk Boliger

Læs mere

Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-06-26

Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-06-26 Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-06-26 Sag Stouby og Omegns Lokalråd Mødedato 2014-06-26 Projekt Bestyrelsesmøde Ref. MSN Fordeling: Anders Udbye: andersudbye@gmail.com, Helene Fruelund: helenefruelund@gmail.com,

Læs mere