REDAKTØRENS LEDER INDHOLD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REDAKTØRENS LEDER INDHOLD"

Transkript

1

2 SIRIUS BESTYRELSEN Formand: Kasper Smed Hansen Næstformand: Jesper Duus Godskesen Kasserer: Nikolaj Vesterbæk Knudsen Aktivitetsansvarlig: Magnus Bendix Andersen Bådformand: Ola Jakob Jacobsen Baransvarlig: Adam Hansen Festansvarlig: Søren Ø. Clausen 1. suppleant: Martin Robert 2. suppleant: Frederik Jørn Kølle Forsiden: Elever fra HF-Søfart klasse 2.O. på vej til skibsbesøg i Frederecia, behørigt iklædt påkrævet sikkerheds udstyr. Foto: Peter S. Mathiasen. Foreningen har træffetid på kontoret på Navigationsskolen, mandag-torsdag fra kl til og på tlf Deadline: Deadline næste nummer: d. 15. aug Indlæg kan sendes til eller til Al gengivelse fra bladet, hvad enten det er i uddrag eller i fuld længde, er kun tilladt med redaktionens tilladelse. Indlæg i bladet dækker ikke nødvendigvis redaktionens holdning. REDAKTØRENS LEDER Af Kasper Smed Hansen, formand for Marstal Navigatørforening Flagskibet for de maritime uddannelser! Marstal Navigatørforening har søsat en strategi som indebærer at vi skal udvide vores horisonter og vores samarbejde med såvel maritime institutioner som rederier, foreninger og andre relaterede erhvervsdrivende. Derfor har vi valgt at træde ind af den virtuelle dør, med henblik på at satse på»online marketing«, som også har kunnet ses på vores nye Facebook side»marstal Navigatørfor - ening«samt vores nye hjemmeside»www.marnavfor.com«. Denne side er en søsterside til Marstal Navigationsskoles egne hjemmeside»www.marnav.dk«. Vores vision for fremtiden er, at vi kan repræsentere foreningen samt skolen på flere fronter, som f.eks. den virtuelle front, uddannel sesfronten m.m. Vi ønsker herved at kunne skabe mere opmærksomhed omkring Marstal Navigationsskole, således at vi kan bidrage til at rekruttere nye sømænd og søkvinder, hvorved Danmarks handelsflåde kan forsætte sin vækst fra den nuværende 8. plads over verdens handelsflåder. I fremtiden vil vi i Marstal Navigatørforening, og på redaktionen satse på, at kunne være en bedre formidler af eventuelle fremtidige samarbejdspartner som har interesse i Marstal Navigationsskole daglige virke. Dette kunne f.eks. indebære, men ikke nødvendigvis, begrænse sig til, jobannoncer, foredrag eller redaktionelle bidrag fra annoncør. Alle former for tiltag fra såvel private som erhvervs - drivende, som kan bidrage til at fremme Marstal Navigationsskole som det danske flagskib for den maritime uddannelsessektor, er tiltag som vi modtager med åbne arme. Vi glæder os over deres interesse for Sirius, Marstal Navigatørforening og Marstal Navigationsskole. Lidt om foreningens blad Sirius Situationen på redaktørfronten til SIRIUS er stadig lidt uafklaret. Vi har fået Ditte Søndergaard Pedersen fra 2. HF til at være redaktør, men hendes berøringsflade, er jo for det meste HF-afdelingen, så vi leder stadig efter en redaktør i den nautiske afdelinger, eller som minimum, en eller flere, der vil skrive artikler om stort og småt fra denne afdeling, så bladet kan blive så varieret som muligt. Til dette nummer har undertegnede og HF-lærer Nis Kørner, stået for hele bladet, uden det store input udefra, så måske er dette nummer ikke helt så omfangsrigt, som før set. For at sætte lidt gang i det sætter vi lidt præmier på højkant, så har du en god artikel eller måske et godt forslag til en ændring i Sirius, kan du få et gavekort til foreningens shop til en værdi af 400kr. For dette gavekort kan du f.eks. bruge foreningens båd i hele 8 motortimer, få en flot jakke eller et sportssæt som indeholder taske, håndklæde, løbe t-shirt og en drikkedunk. Deadline for levering af dit artikelforslag er d. 15. i måneden før selve udgivelsen af bladet, der er i marts, juni, september og december. Opsætning af artikel og korrektur er vi behjælpelig med; men du må meget gerne medsende noget billedmateriale. Har du henvisninger og referencer til evt. bøger, personer eller lignende som optræder i din artikel, så må du ligeledes gerne oplyse dette. Vi glæder os til at høre fra dig! adressen til redaktionen: INDHOLD OPLAG: 1300 EKSEMPLARER MARK & STORM GRAFISK A/S 5960 MARSTAL15 Sidste frist for indlevering af stof til næste nummer er 15. AUGUST 2016 Sendes til eller Fra rektors kontor, juni Sidste skoledag årgang på besøg hos Mærsk Supply årgang på besøg hos Mærsk Supply Konkurrence om M. H. Simonsens annonce Anker fremstillet i værkstedet Hf-Søfart crewlist Kursus i søsikkerhed På søfartsskole i Tuvalu med sømanden Soli HF-Søfart Få en gymnasial og maritim uddannelse SIRIUS

3 FRA REKTORS KONTOR, JUNI 2016 Af Jens Naldal Når disse linjer læses er det forhå - bentligt blevet sommer, eksaminerne er overstået og vi er klar til at sende endnu et hold dygtige navigatører og ubefarne skibsassistenter ud i handelsflåden. Det er en god tid på skolen. Vinterens og forårets indsats be - lønnes med eksamensbeviser og sommerferie. Semesteret, der nu lakker mod en - den, har været meget begivenhedsrigt for skolen. Vi havde håbet, at ministeren ville give os lov til at starte en afdeling i København. En afdeling, hvor vi skulle uddanne skibsførere på professionsbachelorniveau. Vi ville i samarbejde med Maskinmesterskolen Kø - benhavn give Det Blå Danmark en mulighed for at få tilført endnu flere dygtige unge mennesker. Jeg er overbevist om, at erhvervet med et tilbud om skibsføreruddannelse øst for Storebælt ville tiltrække andre og flere dygtige unge mennesker end for nuværende. Men, sådan skulle det ikke være. Ministeren sagde på trods af stor opbakning fra erhvervet og et stort forberedende arbejde, nej. Arbejdet er dog ikke spildt, idet vi vil revurdere vores position i løbet af efteråret og træffe beslutning om vi ønsker at indsende en fornyet ansøg - ning. I slutningen af april var bestyrelsens formand Anne-Grete Lysgaard, Marstal Navigatørforenings formand Kasper Smed Hansen og undertegnede til det årlige uddannelsesmøde med alle de øvrige videregående ud dannelsesinstitutioner samt undervisningsministeren, uddannelses- og forskningsministeren og ledende repræsentanter fra styrelsen for videregående uddannelser og erhvervs inte - resser. Det var igen i år et interessant møde, hvor et af de gennemgående temaer var de videregående uddannelsers relevans altså hvor relevant den uddannelse vi giver er i forhold til aftagernes ønsker og behov. I al beskedenhed kunne de forsamlede repræ - sentanter for de maritime uddannelsesinstitutioner klappe hinanden på ryggen i vished om at vi på dette område er langt foran de øvrige sektorer. Det være sig universiteter, professions- højskoler og erhvervsakademier. De maritime uddannelsesinstitutioner har en unik tilknytning til det erhverv vi leverer dimittender til. Vi har, efter i mange år at høre under Erhvervs - ministeriet, bevaret den nære kontakt til rederier og andre aftagere af vores studerende. Det Blå Danmark, Sø - fartsstyrelsen, Styrelsen for Videregående Uddannelser, fagforeningerne og uddannelsesinstitutionerne har bevaret et unikt samarbejdsforum Uddannelsesrådet hvor indhold og mål for de maritime uddannelser diskuteres. Når vi, også på Marstal Navigationsskole, ændrer på indholdet af ud - dannelserne sker det altid på baggrund af en dialog med erhvervets parter. Denne dialog foregår helt overordnet i Uddannelsesrådet, men vi lytter naturligvis også meget til de input vi får direkte fra rederier og andre aktører når vi taler med dem. Det er for mig altafgørende at vi fortsætter denne dialog at vi bevarer den nære kontakt til vores»kunder«, der skal aftage det»produkt«vi leverer ved hver dimission. Marstal Navigationsskole var ini - tiativtager til, og med fra starten af, det spændende projekt»green Ferry Vision«der skulle se om en elfærge i større skala end de hidtidige projekter rundt om i verden var mulig. Projektet blev afsluttet sidste år med en succesfuld opnåelse af en EU-støtte på ca. 120 mio. kr. til bygning af en ren eldrevet færge til Ærøfærgerne. Ærø Kommune har nu overtaget styringen af projektet sammen med Søby Værft, Skibsingeniør Jens Kristensen i Mar - stal og adskillige internationale partnere. Men Marstal Navigationsskole leverer fortsat ekspertbistand til projektet. En bistand vi er glade for at kunne give, da vi ser store muligheder for eldrift af de mange større og mindre færgeruter ikke kun i Danmark, men over det meste af Europa og resten af verden. Vi lever af at formidle, og ser med glæde på at Ærø kommune går i front på det grønne område med bygningen og indsættelsen af den nye elfærge, hvorfor vi naturligvis fortsat medvirker til at oplyse om elfærger generelt og dette projekt i særdeleshed også i vores undervisning. Det er bl.a. på vores hjemmeside muligt at hente de nyeste oplysninger via et link til projektets hjem - me side. I januar måned optog vi hele 37 nye studerende i 1. semester. Det er man - ge år siden, hvis nogensinde, Marstal Navigationsskole har optaget så man - ge nye studerende i 1. semester. Det er et godt hold, der har været udfordringer af praktisk karakter undervejs, men jeg synes vi har fået løst problemerne henad vejen. Det er som sagt et godt hold der er i skrivende stund stadig 37 studerende på holdet, og de er ved at forberede sig til eksaminerne for kystskippernes vedkommende og de interne prøver for de, der ønsker at læse videre til styrmand og sætteskipper. Det ser ud til, at vi til august kan forvente et noget mindre, om end normalt, optag på cirka 25 i 1. semester. Det er endnu en bekræftelse af, at der er mange, der tror på mulighederne i branchen og kan se de forbedrede muligheder for den enkelte ved at tage en videregående uddannelse. 25 nye studerende i 1. semester er dejligt, men der er plads til et par stykker mere i klassen. Så står du og overvejer at tage en navigatøruddannelse, så er det ikke for sent at melde sig endnu. Det samme gælder naturligvis, hvis du har en sætteskipperuddannelse og overvejer at tage det sidste skridt, og læse til skibsfører. Vi har erfaringen med, hvordan en sådan uddannelse skal skrues sammen så den passer dig læs mens du sejler så kom frisk. Inden vi alle går på sommerferie eller tager ud på den første udmønstring med det nye bevis i hånden vil jeg gerne sige tak til alle på skolen; elever, studerende, dimittender og kolleger for det semester, der er gået. Jeg håber at jeres oplevelser her på skolen har været så gode, at I vil gå ud i verden og være vores ambassadører. Uden Jer, ingen skole. Det har været endnu et spændende semester og jeg kan kun se frem til næste. Go sommer. Og til alle Jer nye sø - farende go vind! SIRIUS 3

4 MARSTAL NAVIGATIONSSKOLE KURSUSPLAN - ÅBNE KURSER 2016 A:»Advanced Course«for olie- gas- og kemikalietankskibe, 1. del, (4 dage): Pris kr ,- Starter: 8. august, 26. september, 21. november. B:»Advanced Course«for olietankskibe, 2. del, (Oil Tanker Operation) (4 dage): Pris kr ,- Starter: 15. august, 3. oktober, 28. november. C:»Advanced Course«for kemikalietank skibe, 2. del, (Chemical Tanker Operation) (4 dage): Pris kr ,- Starter: 22. august, 10. oktober, 5. december. D:»Advanced Course«for gastankskibe, 2. del, (Gas Tanker Operation) (4 dage): Pris kr ,- Starter: 25. oktober. E: Tankrensning med råolie (Crude Oil Wash ing) og»volatile Organic Compound Emmision Control«(2 dage): Pris kr ,- Starter: 7. november. Follow-up kursus for ledende officerer i kemikalietankskibe (2 dage): Pris kr ,- Starter: Aftales med kunde. Marpol Annex II for surveyors (2 dage): Pris kr ,- Starter: 1. september. Genopfriskning af»søsikkerhedskursus«, STCW Code VI/ (2 dage): (min 4 deltagere) Pris kr ,- Starter: 8. august.»competence in personal survival techniques«. HEAVY LIFT (2 dage): Pris 4.290,- Starter: 30. august. Transport af farligt gods i tørlastskibe (2½ dage): Pris kr ,- og i færger (3 dage): Pris kr ,- Starter: 20. september, 13. december. Revideret Chapter 7 i IMDG Amdt Nye regler for Stowage and Segregation (1 dag): Pris kr ,- Starter: 9. september. Transport af farligt gods i færger for skibsassistenter (2 dage): Pris kr ,- Starter: 1. november. Transport af bulklast. IMSBC Code (1 dag): Pris kr ,- Starter: 7. oktober,12. december, Vi afholder desuden gerne et kursus hos kunden i DK eller udland. Arbejdsmiljø ( 16) (3 dage) (max 15 deltagere): Pris kr ,- Starter: 29. august, 31. oktober, 21. november. Dansk søret for udenlandske seniorofficerer (2 dage) (Afholdes på engelsk): Pris kr 5.355,- Starter: 1. september, 24. november. Kurset udbydes ligeledes som e-learning. Dansk søret for udenlandske masters plus Arbejdsmiljø 16 (5 dage): Pris kr ,- Starter: Kontakt kursusafdelingen for oplysninger. Kurset er et krav for udenlandske skibsførere i danske skibe. Sikkerhedskursus for værftsfolk/skibsreparatører (1½ dag): Pris kr ,- Starter: Aftales med kunde, kontakt kursusafdelingen for oplysninger Ship Security Officer (SSO) (2 dage): Pris kr ,- Starter: 5. oktober. Kursus i: Generelt Sikringsberedskab og Særlige Sikringsopgaver, ISPS (1 dag): Pris kr ,- Opfylder STCW VI/6-1 og STCW VI/6-4 samt Søfartsstyrelsens Bekendtgørelse nr af 7. november Starter: 8. august, 31. oktober, 11. november. ECDIS kursus (5 dage) (max 12 deltagere): Pris kr ,- plus 50 for TRANSAS Royalty Starter: 20. juni, 29. august, 26. september, 24. oktober, 14. november. Incident Investigation and Analysis (2 dage): Pris kr ,- Starter: 10. november. GMDSS (GOC) (10 dage): Pris kr ,- Starter: 8. august, 28. november, 12. december GMDSS (GOC) fornyelse/genopfriskning af certifikat: (5 dage): Pris kr ,- Starter: 12. september, 14. november. ROC: (5 dage): Pris kr ,- Starter: 10. oktober. ARPA kursus (4 dage) (max 6 deltagere): Pris kr ,- Starter: 12. september. Ice navigation (4 dage) (Max 9 deltagere): Pris kr ,- Starter: 19. september, 14. november. Search and Rescue (SAR) (3 dage): (max 9 deltagere): Pris kr ,- Starter: 7. november. Ship Handling i Simulator (3 dage): (max 6 deltagere) kan kombineres med Bridge Ressource Management genopfriskningskursus: Pris kr ,- Starter: 5. september, 28. november. Bridge Resource Management genopfriskningskursus (1 dag) (max 6 deltagere): Pris kr ,- Starter: 8. september, 1. december. Bridge Resource Management (Bridge Team Management) i Simulator (3 dage): (max 9 deltagere): Pris kr ,- Starter: 23. august, 4. oktober, 20. december. Bridge Resource Management Training and Enducation Course for Danish Pilots i Simulator (4 dage): (max 9 deltagere): Starter: aftales med kunde. NYT! Fortøjning af skibe (1 dag): Pris kr ,- Starter: 3. november. Kursus for»compas Adjuster«(2 dage) (max 9 deltagere): pris kr ,- Deltagerforudsætning: uddannelse og erfaring som navigatør eller dual skibsofficer. Starter: 12. december. NYT! Ballast Water Management (1 dag): Pris kr ,- Afholdes på Fredericia Maskinmesterskole. Starter: 7. september, 10. november. De nævnte priser er inklusive materialer og kaffe med brød på skolen. Bortset fra kurserne»a«,»b«,»c«,»d«og»e«tillægges 25% moms på ovenstående priser. Tilmelding bedes foretaget så tidligt som muligt før kursusstart. Skolen udsender program, deltagerliste, færgeplan m.m. til den enkelte deltager ca. 14 dage inden kursusstart. Priser: Foruden materialeomkostninger og kursusafgift betales der for ophold og fortæring på hotel. Skolen sørger almindeligvis for hotelreservationer. Hotelpriserne ligger pt. på 1.179,- pr. døgn med fuld fortæring. Afregning: For rederitilmeldte kursister sender skolen faktura til rederiet. Privat tilmeldte vil den 1. kursusdag blive opkrævet kursusgebyret. Der tages forbehold for prisændringer. Der tages forbehold for ændring af kursusdatoer. Der udstedes bevis for deltagelse i kursus, og søfartsbog kan, hvis det ønskes, påtegnes med kursusstempel. Vi er åbne for ændringer i kursusplanen, herunder oprettelse af nye kurser. Ligeledes afholder vi gerne kurser uden for Ærø, på skibe og i udlandet i den udstrækning, kursusafdelingens kapacitet tillader det. Alle vore kurser kan afholdes på engelsk. Vi håber, De kan få udbytte af vore kurser og står naturligvis til rådighed med yderligere oplysninger. Tilmelding kan også ske via: Kursusplanen holdes løbende opdateret på Kursusafdelingen direkte: SIRIUS

5 SIDSTE SKOLEDAG 2016 Af Ditte Søndergaard Pedersen I manges øjne er fredag den 13. en ulykkesdag. Det var ikke tilfældet på VUC Fyn i Marstal! Solen stod højt på himmelen, og eleverne fra HF såvel som HF-Søfart var samlet på græsarealet udenfor skolen. Presenningen med brun sæbe og vand var parat til start og der var tilskuere i massevis. I alt 8 hold var meldt til skolens traditionelle sæbefodbold-turnering, og der blev spillet med største ildhu. Der var hold med sjove navne som Team Topløse og Alko-holdet. Der blev åb - net kolde dåsebajere og på grillen lå der pølser og brød som VUC s afdelingsleder Brian, havde sørget for tak! Finalen havde, som i de fleste andre finaler, også en del spænding med sig. Team Topløse og Pikhovedpatruljen kæmpede om første pladsen, og i kampens hede hvor stillingen stod 1-0 udlignede Team Topløse s målmand til 1-1 og midt i al glæden fik overlæggeren en tur med knytnæven. Dette slag var så hårdt, at det endte med en tur til lægen, en hånd skulle Team topløse på det glatte underlag. pakkes ind i gips og turneringens finale blev tabt. ØV! Da turneringen var slut og de fleste havde fået rigeligt til at væde ganen med, startede forårsfesten på Navigationsskolen, med helstegt pattegris og livemusik bragt af Frederik Bitsch Rønn. Dette var absolut en fantastisk afslutning på dette skoleår. SIRIUS 5

6 2. ÅRGANG PÅ BESØG HOS MÆRSK SUPPLY Af HF-Søfart lærer Peter S. Mathiasen Undervisning på 2 års togtet for HF Søfart s eleverne består primært af forberedelse til Vagt-tjeneste og Navigations eksamen. Dette syntes vi skulle opmuntres med et skibsbesøg på togtets fire dags rute. Valget blev Maersk Supply som hurtigt og venligt indvilligede i at stille tid, mandskab og parkerede supply skibe til rådighed. Grundet den lave oliepris havde Maersk fundet det mest fornuftigt at oplægge 6 af deres Supply skibe i Fredericia. Det var et nærmest imponerende, men dog trist syn at se de kraftfulde skibe ligge der og vente på bedre tider og dage. Togterne blev afholdt i ugerne 14, 15, 16 den første tur var med klas- Intro ombord. Gangvej. Vel ombord. Kontrolrum. Maskinrum. Broen. 6 SIRIUS

7 Klassebillede af tilfredse elever. se 2.O, som en blæsende morgen på Fylla, tog imod en skibsinspektør fra Maersk til en forhånds og sikkerheds briefing. Inden introen ombord blev alle iført sikkerhedsudstyr for at imødekomme hverdagen ombord moderne skibsfart. Her berettede skibsinspektøren om sin baggrund som tidligere Kaptajn på netop denne type skibe. Han fortalte om det grumme marked grundet den lave oliepris, om forventningerne til fremtiden og lidt om dagens besøg. På vej til skibet gik vi samlet flok og holdte behørigt udkig for trucks og lasbiler med containere. Vi kom sikkert frem til skibet og alle gik ombord på det 90 meter lange og ca tdw. store Supply vessel Maersk Assister. Ombord blev alle mønstret på agterdækket hvor Maskinchefen tilsluttede sig skibsbriefingen. Herefter blev vi opdelt i 2 hold af ca personer, hvor nogle startede i maskinen og andre på broen. Herefter stod den på ca. 1,5 times rundvisning på Maersk Assister, som var eneste bemandede skib blandt de 6 oplagte, og derfor servicerede de øvrige 5, med strøm fra deres generatorer, gennem strøm kabler trukket fra skib til skib. Fra kontrolrummet blev vi guidet rundt i hele maskinafsnittet, så test af sprinkler systemer, nedsænkbare trustere og anden interessant teknik blev studeret Vi ses på Skipperen! På broen blev der vist rundt fra den konventionelle bro til den mere udviklede DP2 (dymamic positioning) bro, hvor manøvrer i forbindelse med deres ankerhåndteringsopgaver blev udført. Da vi besøgte oplæggerne var der 6 skibe, men senere er der kommet nogle flere til pga. de svære tider. Men de ligger alle klar og beredte, når markedet tilspørger mere tonnage og budgetterne kan holde. Stor tak til Maersk Supply som viste overskud i en svær tid. Mon ikke det har fristet nogle af de ialt ca. 54 unge, der var med på de tre Fylla togter, og fik muligheden for at få viden om et spændende segment i det (lyse) Blå Danmark, til at overveje denne karriere mulighed. Vær med til en hyggelig stund på Skipperen! Studierabat til Marstal Navigatørforenings medlemmer! Der er altid gang i den på Skipperen! Musikken slukker først når der lukkes, og alle kan være med! Skipperkroen er det bedste sted at tage hen, hvis man trænger til en ordentlig omgang råhygge. Musikken spiller hele tiden, og du kan lytte til den mens du sidder og får en øl med vennerne, eller du kan lytte til den mens du tæver vennerne i billard. Kom og vær med alle er velkommen! Åben alle årets dage! fra kl. 11 til senest 05! SIRIUS 7

8 2. ÅRGANG PÅ BESØG HOS MÆRSK SUPPLY Den nye syrmand Mark til venstre sammen med Tobias og Hans Peter. Af eleverne Frederik Pagh og Lykke Rasmussen fra HF-Søfart, klasse 2.P Da vi påmønstrede på Fylla tirsdag d.12. april, kunne vi se frem til et spændende besøg i Fredericia, hvor seks Mærsk skibe lå i havn. Fylla togtet var som sidste år godt. Med en masse navigation og dæksvagter, blev dette års tur yderst lærerigt, og som en bonus fik vi muligheden for, at besøge et Mærsk skib sidst på ugen. Da det endelig blev torsdag, blev vi eskorteret langs havnekanten til skibenes position. Vi fik både hjelme og refleksveste på, da sikkerheden skulle være i top. Om bord på Mærsk Assister blev vi opdelt i to små hold. Det ene fik en tur i maskinens dyb mens det andet kom til vejrs for at se broen. Vores hold skulle starte nede i maskinen, og vi fulgte med maskinmesteren til naboskibet. Her fik vi et indblik i hans daglige arbejde og livet til søs. Han fortalte os om systemet nede i maskinen og omkring hvordan de Lykke som gallionsfigur. Der regnes navigationsopgaver i stor stil. De to gutter kan bare hive et anker op. Hisam og Erik. Fender-gast Ditte. 8 SIRIUS

9 Briefing på agterdækket af Maersk Assister. maskinansvarlige vedligeholdte maskinen så skibet altid var klar til at gå i drift. Tilbage på dækket, skiftede de to hold. Det var nu blevet vores tur til at komme rundt på dækket og broen. På dækket fik vi indblik i sammenhængen mellem alle de lange kæder samt de mange hjul, der var bindeledet mellem det store ankerhåndteringsspil. Samtidig hørte vi også meget omkring skibets generelle opgave til søs. Til sidst blev ført op af de mange trapper til den store kommandobro, hvor vi kort sluttede af med diverse spørgsmål til den spændende tur rundt på Maersk Assister. Som HF-Søfarts studerende har det været en berigende oplevelse, at komme ud ombord på de imponerende lyseblå skibe. Stor tak til Mærsk for oplevelsen. SIDSTE FRIST for indlevering af stof til næste nummer er 15. AUGUST 2016 Sendes til eller Vetting e-learning Kan nu også bestilles via Seagull Training Administrator Moderne og effektiv læring ombord eller online SIRIUS 9

10 Ring til skolen NU - og bliv skibsfører! Ring til skolen på for at høre nærmere om dine muligheder - eller mail til RING TIL SKOLEN SIRIUS

11 Konkurrence om M. H. Simonsen annonce Er du god til at tegne, male eller måske lave 3D designs? Så kan du lige nu vinde en præmie til en værdi af mere end 500 kr. Marstal Navigatørforenings annoncør MH Simonsen efterspørger en frisk udgave af deres annonce. Til annoncen er der kun tre krav: - Den skal indeholde navnet»mh Simonsen«- Deres nuværende logo - Være i bordeaux rød farve Har du lyst til at vinde en læder-attachemappe som kan indeholde alle dine certifikater, papir, kort, fly - billetter og meget mere. Eller har du måske lyst til at vinde to flotte rejsekufferter? Så indsend dit forslag til: og marker en»konkurrence + navn«. ANKER FREMSTILLET I VÆRKSTEDET Af Nis Kørner Hvad gør man når man som fattig bådejer på S.U. står og mangler et anker til sin båd? Ja man spørger sin håndværkslærer om man ikke selv kan lave sådan et. Og jo det kan man som regel godt få lov til, især hvis man kan præ - sentere en skitse, der viser hvordan man forestiller sig det skal se ud. Nicolai Seroff fra HF-Søfart, klasse 2.O gik i gang, og fik lavet et hæderligt resultat, som ovenikøbet fandt vej til en galvaniserings central, så det kan vist holde i mange år. På denne damper er det vist tilladt at ryge på dækket, medens man laster benzin eller hva! Nicolai med sit hjemmelavede patentanker. SKIBSFØRER SINGLE PURPOSE Vejen til skibsførerpapirerne kan stadig gå uden om maskinrummet! Forudsætninger: enten sætteskippereksamen»gammel«styrmandseksamen juniorofficerseksamen En del af uddannelsen kan gennemføres ved fjernundervisning Marstal Navigationsskole Tlf SIRIUS 11

12 ANNONCE EKSAMENSBEVIS, OG HVA SÅ? Er du i gang med de afsluttende eksaminer, er dit næste store skridt et fast arbejde som navigatør. Det betyder, at der er en del nye overvejelser, du skal gøre dig. Herunder medlemskab af fagforening og A-kasse og hvilken kurs, din karriere skal tage. AF JOB- OG KARRIEREKONSULENT, PETER FRIIS JESPERSEN, SØFARTENS LEDERE - Fagforening? Som medlem af Søfartens Ledere har du adgang til en lang række fordele, og du har mulighed for at få hjælp i forskellige sammenhænge. Du har adgang til rådgivning fra et professionelt sekretariat, der kender alt til den maritime verden både til lands og til søs. Du har mulighed for karriererådgivning og rådgivning om jobsøgning. Vi hjælper dig med at afklare din jobsituation og finder sammen med dig retningen for din fremtidige karriere. Du kommer med i et fagligt fællesskab og kan deltage i Søfartens Lederes faglige arrangementer, og du møder kolleger fra mange forskellige dele af Det blå Danmark. A-kassen Medlemskab af en a-kasse er din forsikring imod ledighed og er en grundig overvejelse værd. Vi oplever i Søfartens Ledere hvert eneste år, at vi får henvendelser fra nyligt dimitterede, som er kommet i klemme. De var blevet lovet et job mundtligt, men fik det ikke. De havde heller ikke meldt sig ind i A-kassen, og så står de pludselig i en dum situation. Du har nemlig kun to uger, fra du får dit eksamensbevis, til at indmelde dig på de gunstige dimittendvilkår, der betyder, at du er dagpengeberettiget efter kun 1 måned. Ellers er det

13 de almindelige bestemmelser, som indebærer et års anciennitet og et års arbejde, før du bliver dagpengeberettiget. 18 måneders skole Vær opmærksom på, at dimittendoptagelse i A-kassen kræver uddannelse af mindst 18 måneders varighed. Tidligere gjaldt det, at tre semestre var nok (sætteskippere kunne altså bruge reglen), men nu kræver myndighederne helt firkantet 18 måneder som minimum, strengt fortolket. Er du i tvivl, så søg rådgivning hos Søfartens Ledere eller direkte i A-kassen, som du finder her: Det gode job Hvordan finder jeg et godt job? Det kræver nogle personlige overvejelser. Du bør tænke grundigt over, hvilken type job du går efter, og hvilken type skib du gerne vil sejle. Hvis du overvejer at arbejde på land, vil det i de fleste tilfælde være godt med nogle år til søs først. Det er en meget personlig proces, hvor Søfartens Ledere kan virke som katalysator. Bl.a. kan vi sammen udarbejde en person profil analyse, som giver dig større indsigt i dine styrker og svagheder og giver dig stof til eftertanke og til at træffe de bedste valg. Jobsøgning Hvordan kommer jeg i betragtning til jobbet? Til den ende skal du bruge et godt CV og en god ansøgning. Desuden har du brug for et overblik over de rederier, som tilbyder netop det, du går efter. Dertil kommer oplysninger om situationen rekrutteringsmæssigt lige nu og her. Her kan du også få hjælp fra Søfartens Ledere. Vi arbejder individuelt med det enkelte medlems ønsker og muligheder. Erfaringen siger, at ikke to medlemmer er ens. Lønniveau Hvad skal jeg have i løn? Det er også et godt spørgsmål, som der findes mange svar på. Løn er ikke en fast matematisk størrelse, den består ofte af mange elementer. Derfor er vores lønstatistik et godt udgangspunkt, men kun det. Der er mange variationer over temaet, f.eks. pensionens størrelse, som mange ikke tænker over, fordi der er mange år til, at man ser den. I det daglige lægger man ikke mærke til den, det er blot et tal på en temmelig uforståelig lønseddel. Men det er stadig en udgift for arbejdsgiveren, og pensionsbidraget indgår derfor i lønnens størrelse. Dertil kommer en række andre faktorer: kostpenge, kursus- og bevis udgifter, rejseomkostninger, tørn, skatteforhold, forsikringer og endelig eventuelle frynsegoder. Som medlem af Søfartens Ledere kan du søge rådgivning i disse forhold, og du har mulighed for at deltage i Søfartens Lederes kursus i individuel forhandling. Vi arbejder individuelt med det enkelte medlems ønsker og muligheder. Erfaringen siger, at ikke to medlemmer er ens. Job- og karrierekonsulent, Peter Friis Jespersen, Søfartens Ledere MELD DIG IND I SØFARTENS LEDERE - og bliv en del af vores faglige fællesskab SOM STUDERENDE FÅR DU: stillingsansøgninger seminarer og kurser JURIDISK HJÆLP FRA SØFARTENS LEDERE Som medlem af Søfartens Ledere har du adgang til individuel rådgivning af jurister, der er eksperter i det maritime område. Vi tilbyder blandt andet: bevisloven. Søfartens Ledere

14 LEGATER LEGATER MARSTAL TLF FAX DU KAN LIGE NÅ DET! Marstal Navigationsskoles Legat Uddeler hvert år mange tusinde i direkte støtte til studerende og deres aktiviteter. Legatet uddeles ca. 1. april og 1. oktober. EOS Legatet Et legat som er stiftet af anonyme givere i Marstal. Legatet udlodder ca kr. pr. år og uddeles i foråret. P. E. Pålssons Mindelegat Legatet uddeler hvert år ca kr. i maj. P. N. Lauridsens Legat Uddeler 1 portion à kr. hvert år i maj. Søfartens Skolelegat Uddeler kr. i en eller flere portioner i november. Kraemers Legat Uddeler 2-3 portioner à kr. hvert år i november. Birte Lynæs Legatet Uddeles i portioner à kr. hvert år ved eksamensafslutning. Ansøgning afleveres til skolens kontor eller pr. mail til Kystskipper, Styrmand, Sætteskipper, Skibsfører Uddannelserne starter august og januar MARSTAL NAVIGATIONSSKOLE TLF Peder og Vitta Lysgaard Holding A/S Legat til særlig trængende studerende ved Marstal Navigationsskole Uddeles i portioner à kr. Ansøgning afleveres til skolens kontor eller pr. mail til Peder og Vitta Lysgaard Holding A/S Sundhedspris for studerende ved Marstal Navigationsskole Uddeles i portioner à kr. Ansøgning afleveres til skolens kontor eller pr. mail til 14 SIRIUS

15 HF-Søfart crewlist I»gamle dage«havde alle rederiblade en side med crew lists for alle deres skibe, så man kunne sidde og snage i: Hvem der nu sejlede sammen med hvem hvem der var blevet forfremmet hvem der var udtrådt af rederiet, og om den skaldede hovmester fra Korsør, der ikke kunne fordrage kaptajn Nielsen fra Svendborg, nu igen var kommet til at sejle sammen med ham osv. osv. Ja disse lister blev studeret med virkelig megen interesse. Så hvorfor ikke lave en sådan»crewliste«over alle HF-Søfarts elever, der er kommet ud og sejle, enten i deres praktik tid eller efter endt skibsfører eller sætteskipper eksamen. Så send en mail til med: Fulde navn HF-Søfart dimitend årgang XXXX Sejler nu i rederiet XXXXXX Er pt. Forhyret på M/V XXXXXX Husk at opdatere dine oplysninger! HF Søfart dimittend Sejler i Er pt. Navn årgang: rederiet på skibet Position ombord Stephanie Hansen 2013 TORM Torm Madison Styrmands-aspirant Christina Cecilie Heintze 2009 DFDS Petunia Seaways Styrmand Mikkel Badstue 2008 TORM På rederikontor Arb. som»hsse Assistent«Christopher Thorsø Sørensen 2013 Norden Pt. Marnav Studerende 1. Sem. Daniel Damkilde Christensen 2006 TORM På rederikontor Training & Cadet manager Nanna Elkrog Lyck 2009 TORM På rederikontor Marine H.R. Koordinator Mattis Köttter 2014 Esvagt M/V Carina Ubef. skibsassistent Dennis Lehmann Lokk 2014 Uni Tankers Boringia Swan Styrmands-aspirant Anders Lehmann Hansen 2014 A. P. Møller Merete Mærsk Styrmands-aspirant Emil Due 2014 A. P. Møller Ebba Mærsk Styrmands-aspirant Mike L. Pedersen 2010 Marnav M/T Theresa 2. styrmand Kenny Dam Esvagt Esvagt Carina Overstyrmand Simon Marhauer 2010 Nordic tankers Charlotte Theresa 2. Styrmand Rune Mouritsen 2010 Esvagt Esvagt Supporter Ubef. skibsassistent Christoffer Westerberg 2014 TORM Maskinmester-aspirant Kenny Søby 2012 Esvagt Esvagt Froude Ubef. skibsassistent Marianne Bruun Dalgaard 2007 Svendborg Bugser Danasund Skibsfører Søren Ørnstrup Clausen 2012 Esvagt Esvagt? Ubef. skibsassistent Christopher Thorsø Sørensen 2012 Norden Nord Supreme Skibsassistent Solvei Isabella Ginderskov 2015 Torm Marnav 1. sem. Dennis Lehmann Lolk 2014 Uni Tankers Jutlandia Swan Styrmands-aspirant Pernille Mølgaard Pedersen 2007 A2Sea Sea Challenger 2. styrmand / SDPO Rolf Erick Fejerskov Jensen Torm Torm Lotte Overstyrmand Mark Bramwell Holse 2010 Torm Marnav 4. sem. Jonas Agerbæk Nielsen 2015 Esvagt M/V Esvagt Don Ubefaren skibsassistent Jacob Lindersson Thielsen 2015 A. P. Møller Gerda Mærsk Styrmands-aspirant Bliv passivt medlem af Navigatørforeningen Kontingent: 200 kr. årligt. Indmelding via eller Navigatørforeningens kontor på skolen. SIRIUS 15

16 KURSUS I SØSIKKERHED Af Henrik Steen Sejlads i vores nuttede redningsbåd. Torsdag morgen d. 19. maj kommer syv herrer i moden alder over i»skibet«og fortæller hvor lækker mad de har fået aftenen før på hotellet. Det er jo en god start på et kursus på skolen. Denne gang handlede det om søsikkerhed, hvor Jyske Bank har bestilt et kursus for deres besætning på det gode skib Pedro. Pedro sejler på Silkeborgsøerne, men der skal søsikkerheden også være i top, selvom vand - dybden ikke er som på det store ocean. Og hvem var så de hyggelige gutter i lokalet. Ja det var en dejlig blandet flok med mange forskellige erhverv, tidligere erhverv. Men et par ting hav - de de til fælles. Hyggen omkring Pe - dro og sejlsport. Formiddagen gik med en masse teori omkring redningsbåde, MOB-både og redningsflåder. Der blev snakket om hypotermi og overlevelse til søs. Alle kursister lyttede og vi kom ind på et par bonus emner i forhold til søsikkerhedskursets indhold. Efter den gode bolle om formiddagen ville de gerne se simulatoren og shoppe i de studerendes butik. Så imens undertegnede fortalte en masse omkring overlevelse fik Annemette fat i en kvik studerende, der kunne åbne butikken. Efter shopping havde vi syv velklædte herrer, og butikken lidt til banken, og hvad de ellers bruger overskuddet til. Om eftermiddagen kørte vi ned til havnen hvor HF Søfart lærerne Nis Kørner og Jesper Andreasen gennem - gik redningsbåd, MOB-båd og udsætning. Alle fik en fin sejltur, og vejret var ikke blot med os det var med os 120%, så alle os der er tynde i toppen fik lidt indianerkulør. Efter oppustning af redningsflåden fik vi kaffe imens Jesper gennemgik flådens grej. Her var der ingen, der følte trang til at gnave i nødrationerne, især ikke da vi havde en lækker kage med, fra Peter i kabyssen oppe på skolen. Så kom turen til overlevelsesdragterne Jesper instruerer i MOB. båd 16 SIRIUS

17 og et spring i vandet. Der blev vendt flåde og til sidst svømmede en temmelig buttet slange af kursister i land som afslutning på kurset. Da kurset var ved at være afsluttet, fløj en helikopter over havnen. Nis fortalte, at den var en del af kurset, og at den om et øjeblik ville demonstrere opsamling fra vandet. Jeg tror ikke det lykkedes at bilde gutterne denne skrøne ind, for de sagde bare»hø-hø«og smilede, medens de nød en medbragt og velfortjent dåseøl. Sikke en dag. Dejligt vejr, hyggelige mennesker og en god stemning hele vejen igennem. Efter sommer kommer et hold til fra Jyske Bank. Håber vejret bliver lige så fint, så alle får god viden og en dejlig dag ud af et kursus, der handler om søsikkerhed. Under kaffepausen blev der fortalt om redningsflådens udstyr. Vending af flåde Ikke altid lige let, men det lykkedes»yes, jeg klarede den«klargøring til»store badedag«. SIRIUS 17

18 BLIV NAVIGATØR på Marstal Navigationsskole I JANUAR OG AUGUST STARTER FØLGENDE UDDANNELSER PÅ MARSTAL NAVIGATIONSSKOLE: Kystskipperuddannelse: Uddannelsen varer ½ år og berettiger til SU. Optagelsesbetingelser er 18 måneders sejlti d. Styrmandsuddannelse: Uddannelsen varer 1 år (½ år hvis man i forvejen er kystskipper). Med styrmandseksamen kan man fortsætte ½ år til sætteskippereksamen og derefter til skibsføreruddannelsen. Optagelsesbetingelser: 18 måneders sejltid som skibsassistent samt folkeskolens 10. kl. prøve samt yderligere 2 års relevant erhvervserfaring og minimum 25 år gammel. Uddannelsen berettiger til SVU, som svarer til højeste dagpengesats. Sætteskipperuddannelse: Uddannelsen til sætteskipper varer 1½ år (½ år hvis man har styrmandseksamen, 1 år hvis man har kystskippereksamen). Med en sætteskippereksamen kan studierne fortsættes på Marstal Navigationsskole og på 1 år kan man læse til skibs fører. Optagelsesbetingelser til sætteskipperuddannelsen er 18 måneders sejltid som skibsassistent eller 12 mdr. som styrmandsaspirant samt folkeskolens 10. kl. prøve. Uddannelsen er SU-berettiget. Skibsføreruddannelse: Uddannelsen varer 1 år. En del af uddannelsen kan gennemføres ved fjernundervisning. Uddannelsen er SU-berettiget. Optagelsesbetingelser: enten sætteskippereksamen eller»gammel«styrmandseksamen eller juniorofficerseksamen. Gode muligheder for legater Mere information kan fås ved henvendelse til Marstal Navigationsskole eller internet: MARSTAL NAVIGATIONSSKOLE Ellenet Marstal Telefon SIRIUS

19 På søfartsskole i Tuvalu med sømanden Soli En historie fra de varme lande af Louise Windelboe I december 2011 var vi en lille flok fra Ærø, der fulgte med sømanden Soli tilbage til hans barndoms land, en lille polynesisk ø-gruppe i Oceanien, kaldet Tuvalu. Ikke mange kender til dette selvstændige land der tidligere hed Ellice Islands og med et samlet areal på 26 km² er verdens fjerde mindste nation. Landet består af ni koralrev: Funafuti (der er nationens hovedø med halvdelen af befolkningen), Nanumea, (Solis føde ø) Niutao, Nanumanga, Nui, Vaitupu, Nukufetau, Nukulaelae og Niulakita. Tuvalus nærmeste nabolande er Kiribati og Fiji. I forbindelse med den seneste tids klima forandringsdebat er Tuvalu dukket op på verdenskortet hos mange klimaforskere. Dette skyldes at det højeste punkt på Tuvalu ligger blot 4,6 meter over havoverfladen hvilket gør Tuvalu meget udsat for stigende vandstand. FN s Klimapanel har fastslået, at global opvarmning får vandstanden i verdenshavene til at stige med 2-3 millimeter om året, og det er noget, der kan mærkes på Tuvalu. Landbrugsjord og boliger ødelægges på grund af indtrængende saltvand, hvilket har tvunget befolkningen ind i byerne. Hvis vandstanden stiger meget mere, bliver øerne mere oversvømmede og ubeboelige. Man kan ikke finde vand på øerne, som ikke er salt. Derfor samles regnvand til drikkevand i tanke. Hvis den globale opvarmning fortsætter som nu, vil Tuvalu ikke længere være beboelig om få år. Tuvaluanerne ønsker at flytte sammen til et andet sted når den tid kommer, frem for at miste deres nation, nationalitet og fædrelandsfølelse, samt spredes rundt i verden, men Australien som indtil videre har været det tiltænkte sted at starte på en frisk, har indtil videre nægtet tuvaluanerne et andet område. Ø-gruppen Tuvalu ligger i Stillehavet, Funafuti er den største ø i Tuvalu ud af i alt 9 øer, mellem Hawaii og Australien. Sømanden Soli Der er skrevet en sang om sømanden Soli og det er naturligvis Marstal pop gruppen»de Småborglige«der har forfattet lyrikken. Sømanden Soli kom til Ærø med skibet Elisabeth Boye i 1969 sammen med tre andre søfolk fra Tuvalu hvor de arbejdede på dækket. Soli tog til Ommel, kunne ikke finde ud af byen, giftede sig og har været her lige siden. I kølvandet på Soli er der fulgt mange Tuvalesiske søfolk både til Marstalrederierne, men også videre rundt i den store handelsflåde. Den 26. december blev jeg kørt rundt på en af de utallige scootere, der er så uundværlige på den lille ø Funafuti, der har samme størrelse som fra Græsvænge til Ommelshoved. Vi stoppede et picnicsted for at få en kølig kokosnød. Her spillede de afslappede polynesere en slags volleyball i den fugtige varme. Jeg mødte tilfældigvis Jeff, der præsenterede sig som kaptajn af søfartsskolen og som uddannet skibsfører ved Marstal Navigations - skole kom vi hurtigt i snak. Jeg fortalte om Soli og vi blev budt på rundvisning på søfartsskolen, der lå på sin helt egen ø kaldet Amatuku, kun 20 minutters sejlads nord fra hoved - øen Funafuti hvor vi befandt os. Nogle dage senere mødtes vi alle ved kirken hvor den sødeste polynesiske letmatros i Anders And kostume hentede os i en Kaptajn Jeff byder Soli velkommen til søfartsskolen lille hvid båd og sejlede os til Amatuku. Vi ankom til skolen tids nok til at se dagen begynde som det hører sig til på enhver søfartsskole. SIRIUS 19

20 PÅ SØFARTSSKOLE I TUVALU MED SØMANDEN SOLI Morgenmønstring Og der holdes skarpt øje fra officerernes side. Skolen har eksisteret siden 1981 og i betragtning af at skolen ligger i en del af udkantsverdenen og med lang transportgang til den øvrige del af verden, er skolen yderst up-to-date med diverseundervisningsmateriel. Patentluge-træning kan også udøves på Tuvalu. Undervisning i affaldssortering til søs. 20 SIRIUS

21 Røgdykkerudstyret var også opdateret. Trods den store geografiske afstand mellem Tuvalu og Ærø er båndene tæt knyttet og flere af indbyggerne var iført»ommel Kro«- og»marstal«-t-shirts. Der demonstreres førstehjælp. Værkstedsskolen lever i bedste velgående på Tuvalu. Jeff forklarer eleverne hvor Marstal Navigationsskole ligger efter positionen på posen. Som tak for den fine rundvisning fik Kaptajnen en Marstal t-shirt. Fra venstre: Laurits Nielsen, Kaptajn Jeff, Louise Windelboe, Jack Albertsen, Neil og Soli Monise. SIRIUS 21

22 HF-SØFART FÅ EN GYMNASIAL OG MARITIM UDDANNELSE Marstal Navigationsskole og VUC Fyn har i en årrække samarbejdet om en 3-årig gymnasial og maritim uddannelse, der indeholder en fuld HF eksamen samt skibsassistent uddannelsen, der er betingelse for at man kan mønstre ud i handelsflåden som skibsassistent eller aspirant. Marstal Navigationsskole og VUC Fyn er beliggende med få meters afstand, hvorved eleverne oplever at gå på en uddannelsesinstitution med to afdelinger, hvor man på den ene læser boglige HF fag og på den anden modtager undervisning i mere praktisk orienterede fag, såsom arbejde i et metalværksted, tovværksarbejde i et Marstal Navigationsskole med rødt tag og VUC Fyn bagved med sort tag. rigger værksted eller sejlads med skolens øvelsesbåde. Hvad kan uddannelsen bruges til En HF-Søfart eksamen giver dig adgang til de samme videregående uddannelser, som enhver anden gym - nasial ungdomsuddannelse, og den maritime del giver desuden mulighed for at skabe dig en karriere i den danske handelsflåde, eller et godt udgangspunkt, hvis du har lyst til ud - dannelser som f.eks.: skibsingeniør arbejde på rederikontor befragter søofficer i marinen skibsinspektør eller andre karriere indenfor den maritime verden. Studiemiljø De to skoler som samarbejder om uddannelsen er naboer. Vi har et tæt samarbejde omkring din uddannelse og din fritid. På begge skoler er der studievejledning, som kan hjælpe dig med såvel studiemæssige som personlige problemer. Der er et godt studiemiljø du møder unge fra hele landet, og de lidt ældre studerende på officersuddannelserne på Navigationsskolen. Faciliteterne på skolerne er åbne for dig døgnet rundt. Du kan gå på nettet eller i lektiecafe. Rise Sparekasse Tlf Så er kursen sat...»elever på skibsbesøg«. Endvidere er der studieture og an - dre fællesarrangementer i løbet af din uddannelse, hvor et af dem er den årlige tur med skonnerten Fylla, hvor man for alvor får snust til sølivet. Marstal Marstal er den største by på Ærø. Byen er kendt for sine store søfarts - traditioner, der altid har givet tætte forbindelser til den store verden. Med sin beliggenhed midt i det skønne øhav er der muligheder for et aktivt friluftsliv. Byen har endvidere et rigt foreningsliv med masser af tilbud til unge, ligesom der også er et byliv med cafe- og diskoteksbesøg som muligheder. I kraft af uddannelserne i byen er der en sprællevende ungdomskultur i Marstal, en ungdomskultur, hvis udvikling du kan få indflydelse på. I de senere år er der bygget flere nye ungdomsboliger i Marstal samtidig med at de eksisterende kollegier er blevet moderniseret. Priserne ligger mellem og kr. om må - neden. Du kan på alle hverdage købe varm mad til middag i naviga tionsskolens kantine til en rimelig pris. E-Learning course available on CD. Tank Cleaning ecourse This course will take you through all the general procedures in connection with cleaning of tanks on board oil and chemical tankers. Marstal Navigationsskole www: - Your choice of course 22 SIRIUS

23 UDLEJNING AF BÅD 45 kr. pr. motortime! SVENDBORG BUGSER A/S SVENDBORG TOWING COMPANY LTD. Navigatørforeningens udlejningsbåd, C. H. Mortensen, udlejes til»s.u.-venlig«pris på 45 kr. pr. påbegyndt motortime. Kun for medlemmer af Marstal Navigatørforening(!) Kontakt bådformanden: Ola Jakob Jacobsen eller på TOWAGE SALVAGE SUPPLY-SERVICES HEAVY-LIFT PROJECTS MARINE CONSTRUCTION PROJECTS CREWING SIDSTE FRIST for indlevering af stof til næste nummer er 15. AUGUST 2016 Sendes til eller Besøg MARSTAL SØFARTS- MUSEUM Medlemmer af Marstal Navigatørforening, der for tiden går på Marstal Navigationsskole har adgang til Marstal Søfartsmuseum til en pris à 30. kr. Nordre Kajgade 9A DK-5700 Svendborg Tel: Fax: Web: Bliv passiv medlem i Marstal Navigatørforening Kontingent er kun kr. 200 årligt. Indmeldelsesblanket! eller samme oplysninger på FULDE NAVN FØDSELSDATO en maritim oplevelse i søstærke omgivelser! ADRESSE POSTNR. BY Klip kuponen ud og send den til Marstal Navigationsskole, Ellenet 10, 5960 Marstal Du vil herefter modtage et girokort til indbetaling.

24 Kontakt os i dag på eller se mere på

START KARRIEREN SOM UBEFAREN SKIBSASSISTENT

START KARRIEREN SOM UBEFAREN SKIBSASSISTENT START KARRIEREN SOM UBEFAREN SKIBSASSISTENT PRAKTIKPLADS HOS ESVAGT Brænder du for sikkerhed og service på højt plan, og vil du gerne udfordres med mange forskelligartede opgaver? Så kan et lønnet praktikforløb

Læs mere

Ekskursion til Esbjerg Kompendieudlejning og brugtbogssalg Interview med eleverne Introtur/bustur

Ekskursion til Esbjerg Kompendieudlejning og brugtbogssalg Interview med eleverne Introtur/bustur Ekskursion til Esbjerg Kompendieudlejning og brugtbogssalg Interview med eleverne Introtur/bustur SIRIUS BESTYRELSEN Formand: Kasper Smed Hansen Næstformand: Jesper Duus Godskesen Kasserer: Nikolaj Vesterbæk

Læs mere

Lene Stampe Thomsen. 1999: Skibsofficersstuderende ved A.P. Møller Mærsk 2003: Juniorofficer 2006: Seniorofficer 2007: Studievejleder på SIMAC

Lene Stampe Thomsen. 1999: Skibsofficersstuderende ved A.P. Møller Mærsk 2003: Juniorofficer 2006: Seniorofficer 2007: Studievejleder på SIMAC Lene Stampe Thomsen 1999: Skibsofficersstuderende ved A.P. Møller Mærsk 2003: Juniorofficer 2006: Seniorofficer 2007: Studievejleder på SIMAC Uddannelser på SIMAC: Skibsofficersuddannelsen Maskinmesteruddannelsen

Læs mere

VEJLEDENDE KRAV TIL BESÆTNINGEN I LAST- OG PASSAGERSKIBE

VEJLEDENDE KRAV TIL BESÆTNINGEN I LAST- OG PASSAGERSKIBE VEJLEDENDE KRAV TIL BESÆTNINGEN I LAST- OG PASSAGERSKIBE Certifikat og Alle skibe Sundhedsbevis for søfarende STCW Reg. I/9, BEK 575 19.06.2008 Sønæringsbevis Anerkendelsesbevis Vagtholdsbevis (STCW II/4)

Læs mere

Svendborg Søfartsskole

Svendborg Søfartsskole Svendborg Søfartsskole Fra skibsassistent til styrmand For dig, som havet trækker i, og som kan se muligheder i en karriere til søs Svendborg Søfartsskole Sæt kursen mod en fremtid til søs Trækker havet

Læs mere

Sidste skoledag for HF 80 års jubilæum Maritimt Center Ærø Nye bekendtgørelser

Sidste skoledag for HF 80 års jubilæum Maritimt Center Ærø Nye bekendtgørelser Sidste skoledag for HF 80 års jubilæum Maritimt Center Ærø Nye bekendtgørelser SIRIUS BESTYRELSEN Formand: Stani Nielsen Kasserer: Mikkel Terp Simonsen Næstformand: Daniel Lund Bådformand: Søren Ørnstrup

Læs mere

REDAKTØRENS LEDER Så blev det marts! Dette er sidste Siriusblad med mig som elevredaktør, fordi, der har været generalforsamling

REDAKTØRENS LEDER Så blev det marts! Dette er sidste Siriusblad med mig som elevredaktør, fordi, der har været generalforsamling SIRIUS BESTYRELSEN Formand: Kasper Smed Hansen Næstformand: Jesper Duus Godskesen Kasserer: Nikolaj Vesterbæk Knudsen Aktivitetsansvarlig: Magnus Bendix Andersen Bådformand: Ola Jakob Jacobsen Baransvarlig:

Læs mere

Vær med til en hyggelig stund på Skipperen! 15. AUGUST 2015. BESTYRELSEN Formand: Jens Absalonsen 2 SIRIUS

Vær med til en hyggelig stund på Skipperen! 15. AUGUST 2015. BESTYRELSEN Formand: Jens Absalonsen 2 SIRIUS SIRIUS BESTYRELSEN Formand: Jens Absalonsen Næstformand: Jan Theo Nielsen Kasserer: Mads Roikjer Barformand: Max Hansen Bådformand: Kim Eggers Redaktør: Louise Kirk Larsen Festansvarlig: Sai Madsen Aktivitetsansvarlig:

Læs mere

VEJLEDENDE KRAV TIL BESÆTNINGEN I LAST- OG PASSAGERSKIBE

VEJLEDENDE KRAV TIL BESÆTNINGEN I LAST- OG PASSAGERSKIBE Skibsfører Seniorofficerer (overstyrmand) Seniorofficerer (maskinchef og 1. maskinmester) Juniorofficerer (styrmænd) Juniorofficerer (maskinmestre) matroser) motormænd) og matroser) og motormænd) Hovmester,

Læs mere

REDAKTØRENS LEDER INDHOLD. Vær med til en hyggelig stund på Skipperen! 15. AUGUST 2014. BESTYRELSEN Formand: Mike Leonhart Pedersen 2 SIRIUS

REDAKTØRENS LEDER INDHOLD. Vær med til en hyggelig stund på Skipperen! 15. AUGUST 2014. BESTYRELSEN Formand: Mike Leonhart Pedersen 2 SIRIUS SIRIUS BESTYRELSEN Formand: Mike Leonhart Pedersen Næstformand: Atli Reginsson Mikkelsen Kasserer: Casper Østergaard Barformand: Andreas Alsgren Bådformand: Kim Pedersen Redaktør: Dennis Petersen Redaktør

Læs mere

MONKEY ISLAND. Vær med til en hyggelig stund på Skipperen! 15. NOVEMBER 2014. BESTYRELSEN Formand: Mike Leonhart Pedersen

MONKEY ISLAND. Vær med til en hyggelig stund på Skipperen! 15. NOVEMBER 2014. BESTYRELSEN Formand: Mike Leonhart Pedersen SIRIUS BESTYRELSEN Formand: Mike Leonhart Pedersen Næstformand: Atli Reginsson Mikkelsen Kasserer: Casper Østergaard Barformand: Christoffer Heegaard Bådformand: Kim Pedersen Redaktør: Dennis Petersen

Læs mere

Skagen Skipperskole maritim viden. Maritim Uddannelse

Skagen Skipperskole maritim viden. Maritim Uddannelse Skagen Skipperskole maritim viden Maritim Uddannelse Velkommen til Skagen Skipperskole På Skagen Skipperskole uddanner vi, som de eneste i landet, både navigatører til fiskeri- samt handelsflåden. I dette

Læs mere

VEJLEDENDE KRAV TIL BESÆTNINGEN I LAST- OG PASSAGERSKIBE

VEJLEDENDE KRAV TIL BESÆTNINGEN I LAST- OG PASSAGERSKIBE og Alle skibe Sundhedsbevis for søfarende Sønæringsbevis Anerkendelsesbevis Vagtholdsbevis (STCW II/4) Instruktion af nymønstrede søfarende Familiarization training Grundlæggende søsikkerhed (Basic safety

Læs mere

INDHOLD. Vær med til en hyggelig stund på Skipperen! 15. FEBRUAR 2016. BESTYRELSEN Formand: Jens Absalonsen 2 SIRIUS

INDHOLD. Vær med til en hyggelig stund på Skipperen! 15. FEBRUAR 2016. BESTYRELSEN Formand: Jens Absalonsen 2 SIRIUS SIRIUS BESTYRELSEN Formand: Jens Absalonsen Næstformand: Jan Theo Nielsen Kasserer: Mads Roikjer Barformand: Max Hansen Bådformand: Kim Eggers Redaktør: Louise Kirk Larsen Festansvarlig: Sai Madsen Aktivitetsansvarlig:

Læs mere

Bekendtgørelse om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis

Bekendtgørelse om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis Bekendtgørelse om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 1201 af 1. december 2006 om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis I medfør

Læs mere

En lille opdatering på året som snart er brugt op!!

En lille opdatering på året som snart er brugt op!! En lille opdatering på året som snart er brugt op!! Så har vi næsten slidt endnu et år op, og vi vil lige lave et lille tilbageblik på året, som har mindre end 2 måneder tilbage. Bestyrelsen har i året

Læs mere

Arrild Privatskole og Børnehuset

Arrild Privatskole og Børnehuset Nyhedsbrev 24/2017 Nyt fra Børnehuset. Blå Gruppes Discofest Fredag den 2.juni holdt Blå Gruppe (langt om længe ) discofest. Børnene havde glædet sig meget. Vi hyggede med velkomstdrink, lækkert mad +

Læs mere

36 flotte sejlskibe sejler Fyn Rundt i næste uge

36 flotte sejlskibe sejler Fyn Rundt i næste uge 36 flotte sejlskibe sejler Fyn Rundt i næste uge Den traditionsrige sejlads, Fyn Rundt for bevaringsværdige Sejlskibe løber af stabelen i næste uge. Med de sidste tilmeldinger er Fyn Rundt nu oppe på 36

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

REDAKTØRENS LEDER INDHOLD. Vær med til en hyggelig stund på Skipperen! 15. MAJ 2014. BESTYRELSEN Formand: Mike Leonhart Pedersen 2 SIRIUS

REDAKTØRENS LEDER INDHOLD. Vær med til en hyggelig stund på Skipperen! 15. MAJ 2014. BESTYRELSEN Formand: Mike Leonhart Pedersen 2 SIRIUS SIRIUS BESTYRELSEN Formand: Mike Leonhart Pedersen Næstformand: Atli Reginsson Mikkelsen Kasserer: Casper Østergaard Barformand: Andreas Alsgren Bådformand: Jørn Toft Dam REDAKTØRENS LEDER Foråret lurer

Læs mere

Karneval i Aalborg Øst

Karneval i Aalborg Øst Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes kan ses Læs om Karneval i Aalborg

Læs mere

Intenderet Årsplan for HF & VUC FYN Ærø. skoleåret 2015/16

Intenderet Årsplan for HF & VUC FYN Ærø. skoleåret 2015/16 Intenderet Årsplan for HF & VUC FYN Ærø skoleåret 2015/16 Senest redigeret 10.08.2015 Uge Dato Aktivitet, tidspunkt m.v. JUL 31 Man.27.7. MARNAV: Kontor åbner AUG 32 Man.3.8. HF: Kontor åbner og personale

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

Høring over nye bekendtgørelser om maritime uddannelser

Høring over nye bekendtgørelser om maritime uddannelser Se høringsliste samt Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling 28. september 2016 Høring over nye bekendtgørelser om maritime uddannelser Hermed fremsendes en række bekendtgørelser om maritime

Læs mere

REDAKTØRENS LEDER INDHOLD

REDAKTØRENS LEDER INDHOLD SIRIUS BESTYRELSEN Formand: Mads Grundvad Nielsen Næstformand: Nis Flink Kasserer: Daniel Krogh Barformand: Niklas Poulsen Bådformand: Jimmi Vile Redaktør: Trine Simonsen Festansvarlig: Cæcilie Blinkenberg

Læs mere

Information om professionspraktikophold

Information om professionspraktikophold Information om professionspraktikophold Hvad får virksomheden ud af praktikopholdet? Ved at tilbyde et praktikophold i jeres virksomhed får I en studerende, der kan betragtes som næsten nyuddannet, med

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag FALKEPOSTEN Juli 2015 F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014 Læs inde i bladet: INVITATION TIL JULEBANKO FLERE FESTLIGHEDER AFHOLDT SEJLSÆSON AFSLUTTET 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej 2 3480 Fredensborg

Læs mere

Vil du være skibsreder? v/afdelingschef Jacob K. Clasen, Danmarks Rederiforening

Vil du være skibsreder? v/afdelingschef Jacob K. Clasen, Danmarks Rederiforening Vil du være skibsreder? v/afdelingschef Jacob K. Clasen, Danmarks Rederiforening Danmarks Rederiforening Etableret 1884 Branche- og arbejdsgiverorganisation Sekretariat for Bilfærgernes Rederiforening

Læs mere

7. Håndtering af flerkulturelle besætninger

7. Håndtering af flerkulturelle besætninger 7. Håndtering af flerkulturelle besætninger Mange nationaliteter om bord er blevet almindeligt i mange skibe. Det stiller ekstra krav til kommunikation og forståelse af forskelligheder. 51 "Lade som om"

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Skagen Skipperskole maritim viden. Maritim Uddannelse

Skagen Skipperskole maritim viden. Maritim Uddannelse Skagen Skipperskole maritim viden Maritim Uddannelse Velkommen til Skagen Skipperskole På Skagen Skipperskole uddanner vi, som de eneste i landet, både navigatører til fiskeri- samt handelsflåden. I dette

Læs mere

Nyhedsbrev december 2014.

Nyhedsbrev december 2014. Nyhedsbrev december 2014. Formandens klumme Æ bådslæw. Bådbyggeriet på Mythuegård. Aktiviteter. Formandens klumme. Sikke en Sommer 2014 har budt på. Fantastisk vejr, Ikke mindst under Tall ships, hvor

Læs mere

Vær med til en hyggelig stund på Skipperen! 15. MAJ 2015. BESTYRELSEN Formand: Jens Absalonsen 2 SIRIUS

Vær med til en hyggelig stund på Skipperen! 15. MAJ 2015. BESTYRELSEN Formand: Jens Absalonsen 2 SIRIUS SIRIUS BESTYRELSEN Formand: Jens Absalonsen Næstformand: Jan Theo Nielsen Kasserer: Mads Roikjer Barformand: Max Hansen Bådformand: Kim Pedersen Redaktør: Louise Kirk Larsen Festansvarlig: Helene Jackson

Læs mere

En journalistisk beretning fra de meniges talsmand.

En journalistisk beretning fra de meniges talsmand. En journalistisk beretning fra de meniges talsmand. Mange af os ombord har sammenlagt rundet de mere end 100 dage i operation UNIFIL, og hvordan bliver man ved med at holde dampen oppe, når helikopterøvelser

Læs mere

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en Grønland Solopgang Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en praktik i udlandet. Jeg kunne ikke helt finde ud af om det skulle være USA eller Grønland,

Læs mere

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL MARINETELEGRAFEN Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL Nr. 28 2009 Opråberen!!! Har du fået overrakt dit medlemsemblem? Vi har stadigvæk nogen medlemsemblemer liggende, som det

Læs mere

Klubnyt efterår 2014.

Klubnyt efterår 2014. Sommeren er forsvundet og vi er godt i gang med den sidste del af året, vi er sidst i oktober og der er kun 2 måneder til jul, så er vi igen på vej til sommer og nyt campingsæson. Det har været en forrygende

Læs mere

Nyhedsbrev fra SFO februar 2012

Nyhedsbrev fra SFO februar 2012 Nyhedsbrev fra SFO februar 2012 Kære forældre Som skrevet ud til jer tidligere har vi fået et par nye ansigter i SFO. Shannon er vores nye studerende, som er her ½ år. Kristian er medhjælper og er her

Læs mere

Magleby Efterskole Nyhedsbrev

Magleby Efterskole Nyhedsbrev Magleby Efterskole Nyhedsbrev Januar 2013 Godt nytår til alle forældre og elever på Magleby Efterskole! Selvom det er dejligt at holde ferie, var det nu også en god oplevelse at komme tilbage til skolen

Læs mere

Morten Larsen, ungdomsrådet. Mona Jepsen, Kirsten Hansesgaard, Morten Nielsen, Steen Mogensen, Morten Larsen, Morten Bjerregaard

Morten Larsen, ungdomsrådet. Mona Jepsen, Kirsten Hansesgaard, Morten Nielsen, Steen Mogensen, Morten Larsen, Morten Bjerregaard 1 MØDEREFERAT Mødedeltagere Mona Jepsen Kirsten Hansesgaard Steen Mogensen Morten Bjerregaard Fraværende Kopi Sted Morten Larsen, ungdomsrådet Mona Jepsen, Kirsten Hansesgaard, Morten Nielsen, Steen Mogensen,

Læs mere

Udlandssemester på The University of Queensland

Udlandssemester på The University of Queensland Udlandssemester på The University of Queensland Info: Alex Amâsa Olsen 23 år Studieretning: Maskin Ingeniør på DTU Bor: Kgs. Lyngby, Danmark ( skrivende stund i praktik I Sydney, Australien) Hvad: Udvekslingssemester

Læs mere

Nr. Lyndelse friskole Tirsdag d. 1. april 2014. Endnu en skøn dag

Nr. Lyndelse friskole Tirsdag d. 1. april 2014. Endnu en skøn dag Endnu en skøn dag Der bliver lavet drager, dukker og teater på højt tryk. Alle børnene hygger sig sammen med deres venner. Vi har talt med to dejlige unger, Mikkel og Anna, fra 2 og 3 klasse. Mikkel og

Læs mere

Teknologi vs. kompetance Ved Mads Friis Sørensen FURUNO INS Training Center

Teknologi vs. kompetance Ved Mads Friis Sørensen FURUNO INS Training Center Teknologi vs. kompetance Ved Mads Friis Sørensen FURUNO INS Training Center Problemstilling: Meget har ændret sig omkring det udstyr man sætter ombord på skibene i dag, men efteruddannelsen er ikke nødvendigvis

Læs mere

MULIGHEDERNES UDDANNELSE

MULIGHEDERNES UDDANNELSE MULIGHEDERNES UDDANNELSE Videncentret Gennem vores videncenter deltager vi i udviklingsprojekter sammen med både maritime og landbaserede virksomheder. Endvidere medvirker de studerendes praktik- og projektforløb

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 14. juni 2013 Fredagsbrev nr. 744 Næste uger: 15. juni 17. juni 20.juni 21.juni Arbejdsdag i skovbørnehaven Udlejning Baunen Fælles foto kl. 09.30 Lærer kursus kl.12.00 Rundvisning

Læs mere

Kan man se det på dem, når de har røget hash?

Kan man se det på dem, når de har røget hash? Kan man se det på dem, når de har røget hash? Når forældre og medarbejdere på de københavnske skoler gerne vil vide noget om unge og rusmidler, har U-turn et godt tilbud: To behandlere og en ung er klar

Læs mere

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være?

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Navn: Kursistnr.: Opgave 1 Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 15 2 3 1 X 1. Hvor høje skal kvinderne være? 160-180 165-190 160-170 165-180 2. Hvad

Læs mere

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker.

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Skolelederens beretning 2015 For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Jeg har været af sted på utallige lejrskoler i både udland og KBH. Hver eneste gang

Læs mere

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk FAKTOR 29 Side 1 FAKTOR 29 Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk Side 2 FAKTOR 29 RART AT VIDE OM AKTIVITETSHUSET: Åbningstider i værestedet: Tirsdag

Læs mere

Nyhedsbrev SUPERDIVE. Årgang 1, Udgave 1

Nyhedsbrev SUPERDIVE. Årgang 1, Udgave 1 Nyhedsbrev Årgang 1, Udgave 1 Dette Nyhedsbrev er udgivet mandag d. 4. oktober 2004 SUPERDIVE Hermed har SuperDive Aps. fornøjelsen af, at udgive sit første nyhedsbrev. Siden vi startede i april 2000 har

Læs mere

Et nyt Børne- og Familiehus. Vi vendte efter en lang og dejlig sommerferie tilbage til et nyt hus med flere børn og færre voksne - det lyder da

Et nyt Børne- og Familiehus. Vi vendte efter en lang og dejlig sommerferie tilbage til et nyt hus med flere børn og færre voksne - det lyder da Nyhedsbrevet Årgang 16 - Nr. 5 - September 2010 Sommeren I dette nummer af Nyhedsbrevet vil vi forsøge at samle op på sommerens mange gode og glade oplevelser. Vi bliver nødt til at spole filmen helt tilbage

Læs mere

Hovedrolle som ung. Mandag d. 31. marts 2014

Hovedrolle som ung. Mandag d. 31. marts 2014 Hovedrolle som ung Helene,4 kl., på 10 år deler hovedrollen med Liv Hermansen,8. kl., og Mie Krogh,9. kl., Selvom hun kun går i 4. kl. er hun en vigtig del af stykket. Hun er dog kun med i starten af stykket

Læs mere

2. Danmark udvikler bedre muligheder for danske skibsofficerer og øvrige søfarende udenfor DIS og i udlandet.

2. Danmark udvikler bedre muligheder for danske skibsofficerer og øvrige søfarende udenfor DIS og i udlandet. Politisk oplæg fra Søfartens Ledere, Maskinmestrenes Forening og CO-Søfart om bedre jobmuligheder for danske skibsofficerer, søfarende, DIS og det Blå Danmark November 2009 Foreningerne har siden 1990

Læs mere

Sommerlejr i Holstebro

Sommerlejr i Holstebro KFUM Spejderne, Ballerup Gruppe årgang 53 nr. 3 Sommerlejr i Holstebro Ipod mangler se mere på side 5. Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side 6: Side 7: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side

Læs mere

Brugerbladet. Atkærcenteret. April - Maj. Brugerbladet. Sommer og vinter vi mødes på. Glædelig påske

Brugerbladet. Atkærcenteret. April - Maj. Brugerbladet. Sommer og vinter vi mødes på. Glædelig påske Brugerbladet Udgives af Brugerrådet Atkærcenteret. Februar, April, Juni, August, Oktober, December Har du noget, du gerne vil have, bladet skal skrive om, så kontakt: Peter på tlf. 35 11 04 15 Brugerbladet

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Ugebrev 24. Vinterferie Østerskov Akademiet. Luksusliner. Nr. 24, skoleåret 2014-15. dato 20. feb. 2015

Ugebrev 24. Vinterferie Østerskov Akademiet. Luksusliner. Nr. 24, skoleåret 2014-15. dato 20. feb. 2015 Ugebrev 24 Nr. 24, skoleåret 2014-15. dato 20. feb. 2015 Vinterferie Østerskov Akademiet Vi håber I alle har haft en dejlig vinterferie. Ca. 30 unge mennesker har i hvert fald. De tilbragte ferien til

Læs mere

Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013

Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013 Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013 Turneringer udenfor er nu slut, og den kolde og mørke tid er over os, og jeg vil se lidt tilbage på 2013 i Silkeborg fodbold dommerklub.

Læs mere

STUDIETUR TIL SYDFYN OG ØERNE EFTERÅRET 2006 NINA, ELISABETH, JENS CHRISTIAN, THOMAS, DENNIS, JYTTE, GERD OG ANNE METTE

STUDIETUR TIL SYDFYN OG ØERNE EFTERÅRET 2006 NINA, ELISABETH, JENS CHRISTIAN, THOMAS, DENNIS, JYTTE, GERD OG ANNE METTE STUDIETUR TIL SYDFYN OG ØERNE EFTERÅRET 2006 NINA, ELISABETH, JENS CHRISTIAN, THOMAS, DENNIS, JYTTE, GERD OG ANNE METTE Faldsled vandrerhjem Søndag d. 7 oktober: Vi kørte fra Limfjordsskolen kl. 12.15.

Læs mere

SÆT FOKUS PÅ EFFEKTIVITET

SÆT FOKUS PÅ EFFEKTIVITET SÆT FOKUS PÅ EFFEKTIVITET Arrangementer Efterår 2015 BLIV SYNLIG PÅ INTERNETTET BESØG HOS FØTEX NYBORG PERSONLIG EFFEKTIVITET FACEBOOK BESØG HOS TRIOPLAST Deltagergebyr kun kr. 500 + moms Medlemmer af

Læs mere

Lærer på et handelsgymnasium Kristian Peter Poulsen

Lærer på et handelsgymnasium Kristian Peter Poulsen Jobopslag og tanker om jobbet 13 Lærer på et handelsgymnasium Kristian Peter Poulsen Når sommerferien står får døren, kan jeg se tilbage på et ualmindeligt lærerigt år som gymnasielærer. Et år, hvor jeg

Læs mere

Nyhedsbrev juli 2013

Nyhedsbrev juli 2013 Nyhedsbrev juli 2013 Nyhedsbrevene bliver udsendt ca. den 1. april, 1. juli, 1. oktober og 1. december. Der modtages meget gerne indlæg m.v. til vores nyhedsbreve. Redaktion for dette nyhedsbrev: Torben

Læs mere

Hvordan kan man også bruge en skibsførereksamen Møde i»tanker Safety Forum«HF-Søfart til afsluttende eksamen

Hvordan kan man også bruge en skibsførereksamen Møde i»tanker Safety Forum«HF-Søfart til afsluttende eksamen Hvordan kan man også bruge en skibsførereksamen Møde i»tanker Safety Forum«HF-Søfart til afsluttende eksamen SIRIUS BESTYRELSEN Formand: Stani Nielsen Kasserer: Mikkel Terp Simonsen Næstformand: Daniel

Læs mere

TEMA: Miljø. rigtig. simac inspireres af internationale eksperter. Søfartens Ledere ÅRS. ophugning Med ryggen imod muren NING.

TEMA: Miljø. rigtig. simac inspireres af internationale eksperter. Søfartens Ledere ÅRS. ophugning Med ryggen imod muren NING. Søfartens Ledere nr. 1 2017 OK 2017 Hvad med Danmarks Rederiforening? scandlines grøn verdensnyhed ÅRS BERET NING 2015-2016 > TEMA: simac inspireres af internationale eksperter Miljø rigtig ophugning Med

Læs mere

Hvordan skal de maritime uddannelser udvikles, så fremtidens søfarende kan gøre en forskel for Det Blå Danmark

Hvordan skal de maritime uddannelser udvikles, så fremtidens søfarende kan gøre en forskel for Det Blå Danmark Hvordan skal de maritime uddannelser udvikles, så fremtidens søfarende kan gøre en forskel for Det Blå Danmark MARITIM SIKKERHED, SUNDHED OG MILJØ 2011 Specialkonsulent Pernille Trojahn Kristiansen Søfartsstyrelsen

Læs mere

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår.

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Nyhedsbrev Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Vi havde, i den travle december måned, bestyrelsesmøde hvor vi mødtes, og fik ordnet et par ting. Vi er ved at undersøge hvordan

Læs mere

Studietur til Medical Services

Studietur til Medical Services 2014 Studietur til Medical Services Anders Vikke Falck 1. Indledning Efter at have fået tildelt Erik Falcks studielegat faldt valget på at besøge Medical Services LTD. Medical Services er en engelsk virksomhed,

Læs mere

En begivenhedsrig uforglemmelig og ikke mindst udfordrende tur rundt på Sjælland.

En begivenhedsrig uforglemmelig og ikke mindst udfordrende tur rundt på Sjælland. Sjælland Rundt d. 2. juli 2011. En begivenhedsrig uforglemmelig og ikke mindst udfordrende tur rundt på Sjælland. Det var noget af en prøvelse ca. 700 ryttere blev sat på til dette års udgave af Sjælland

Læs mere

Undervisningsevaluering Kursus

Undervisningsevaluering Kursus Undervisningsevaluering Kursus Fag: Matematik A / Klasse: tgymaauo / Underviser: Peter Harremoes Antal besvarelser: ud af = / Dato:... Elevernes vurdering af undervisningen Grafen viser elevernes overordnede

Læs mere

- Studietur til Hamborg - Statsministeren på Navigationsskolen - Fyllatur og rederibesøg - Tre gode år på HF-Søfart i Marstal

- Studietur til Hamborg - Statsministeren på Navigationsskolen - Fyllatur og rederibesøg - Tre gode år på HF-Søfart i Marstal - Studietur til Hamborg - Statsministeren på Navigationsskolen - Fyllatur og rederibesøg - Tre gode år på HF-Søfart i Marstal SIRIUS BESTYRELSEN Formand: Jack Kristensen Næstformand: Daniel Lund Kasserer:

Læs mere

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Juli kvartal 2012

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Juli kvartal 2012 PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Juli kvartal 2012 PARKINSON-EXPRESSEN juli kvartal 2012 Oplag: 150 REDAKTION: Bent Folkmann Fabrksvej 4 3700 Rønne 56 97 44 79 jbfolkmann@mail.dk Husk at

Læs mere

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #1 Januar 2014 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #1 Januar 2014 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet Vejen tilbage til arbejdsmarkedet Nyhedsbrev #1 Januar 2014 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet Januar Kære bruger af Jobbanken i Århus Vi er trådt ind i et nyt år, og

Læs mere

Uddannelse og beskæftigelse

Uddannelse og beskæftigelse Kapitel 3 side 25 Uddannelse og beskæftigelse Siden 1996 har det været en betingelse, at man både opfylder et alderskrav og et uddannelseskrav for at blive fisker. Alderskravet er 16 år. Når man er fyldt

Læs mere

Træner og leder: Niels Dall, Ole Gammelgaard, Jakob Freil, Gitte Karlshøj og Alan B. Grønkjær samt Team Danmark konsulent Nicolaj Holmboe.

Træner og leder: Niels Dall, Ole Gammelgaard, Jakob Freil, Gitte Karlshøj og Alan B. Grønkjær samt Team Danmark konsulent Nicolaj Holmboe. VM finder sted i Belek, Antalya i Tyrkiet i denne uge. Danmark stiller med dette hold: Compound Martin Damsbo Patrick Laursen Stephan Hansen Camilla Søemod Recurve Maja Jager Anne Marie Laursen Carina

Læs mere

2. Nyt fra landsbestyrelsen 2.1 Landbestyrelses møde d. 14-15. februar (se bilag med headlines)

2. Nyt fra landsbestyrelsen 2.1 Landbestyrelses møde d. 14-15. februar (se bilag med headlines) Dagorden til SDS møde d. 2.3 09 1. Formalia: Tilstede : Kasper, Marie, Anne, Lotte, Mette og Bodil Lisbeth (næstformand er på besøg) Afbud: Louise 1.1 Valg af ordstyrer Marie er ordstyrer 1.2 Valg af referent

Læs mere

En tur til det græske øhav.

En tur til det græske øhav. Maj 2015 En tur til det græske øhav. Mange har sikkert prøvet at gå på en havnekaj sydpå, og set ind i den ene lækre båd efter den anden og tænkt, det må være dejligt at sidde i sådan en båd og sejle rundt

Læs mere

REDAKTØRENS LEDER INDHOLD. Vær med til en hyggelig stund på Skipperen! 15. NOVEMBER 2013 Sendes til nis@marnav.dk eller navigatorforeningen@gmail.

REDAKTØRENS LEDER INDHOLD. Vær med til en hyggelig stund på Skipperen! 15. NOVEMBER 2013 Sendes til nis@marnav.dk eller navigatorforeningen@gmail. SIRIUS BESTYRELSEN Formand: Mads Grundvad Nielsen Næstformand: Nis Flink Kasserer: Daniel Krogh Barformand: Niklas Poulsen Bådformand: Jimmi Vile Redaktør: Trine Simonsen Festansvarlig: Cæcilie Blinkenberg

Læs mere

Bilag 15: Transskription af interview med Stephanie

Bilag 15: Transskription af interview med Stephanie 15: Transskription af interview med Stephanie I denne transskription vil Interviewer blive refereret til som Int og respondenten vil blive refereret til som Stephanie. Spørgsmål vil være i fed og svar

Læs mere

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS FEBRUAR 2013. Det nye beboerråd består af: Sidse, Stine og Richard.

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS FEBRUAR 2013. Det nye beboerråd består af: Sidse, Stine og Richard. UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS FEBRUAR 2013 KOLLEGIE NYT Det nye beboerråd består af: Sidse, Stine og Richard. VIGTIGT: Kollegienyt kan endvidere ses på vores hjemmeside www.fredericiah.dk Ansvarshavende:

Læs mere

REDAKTØRENS LEDER INDHOLD. Vær med til en hyggelig stund på Skipperen! 15. FEBRUAR 2014. BESTYRELSEN Formand: Mads Grundvad Nielsen 2 SIRIUS

REDAKTØRENS LEDER INDHOLD. Vær med til en hyggelig stund på Skipperen! 15. FEBRUAR 2014. BESTYRELSEN Formand: Mads Grundvad Nielsen 2 SIRIUS SIRIUS BESTYRELSEN Formand: Mads Grundvad Nielsen Næstformand: Mike Leonhart Pedersen Kasserer: Casper Østergaard Barformand: Niklas Poulsen REDAKTØRENS LEDER Så er det snart jul igen! Og snart har vi

Læs mere

7 GODE GRUNDE TIL AT ARBEJDE FOR NORDEN

7 GODE GRUNDE TIL AT ARBEJDE FOR NORDEN 7 GODE GRUNDE TIL AT ARBEJDE FOR NORDEN VORES VISION: DET FORETRUKNE REDERI FOR SØFOLK 7 GODE GRUNDE TIL AT ARBEJDE FO EN ARB PL LANGVARIGE RELATIONER STÆRKE VÆRDIER GODE KARRIERE- MULIGHEDER DAMPSKIBSSELSKABET

Læs mere

Rollespil Brochuren Instruktioner til mødeleder

Rollespil Brochuren Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Konflikter med kunder. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Henrik og Lisbeth, hvor Henrik

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 Sne, sjap, kulde og bilen vil ikke starte. eller sne, smukke landskaber, hygge indendøre, glögg. Begge dele er jo vinter, men mediernes fokus og måske vores eget?

Læs mere

APRIL 2011 ÅRGANG 7, NUMMER

APRIL 2011 ÅRGANG 7, NUMMER Nyhedsbladet APRIL 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 4 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 06.04.2011 kl.18:45 Udflugt til Orion Planetarium Onsdag den 13.04.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 17.04.2011 kl.14.00

Læs mere

INDHOLD. Vær med til en hyggelig stund på Skipperen! 15. NOVEMBER BESTYRELSEN Formand: Jens Absalonsen 2 SIRIUS

INDHOLD. Vær med til en hyggelig stund på Skipperen! 15. NOVEMBER BESTYRELSEN Formand: Jens Absalonsen 2 SIRIUS »1. semester-elev på vej til skole« SIRIUS BESTYRELSEN Formand: Jens Absalonsen Næstformand: Jan Theo Nielsen Kasserer: Mads Roikjer Barformand: Max Hansen Bådformand: Kim Eggers Redaktør: Louise Kirk

Læs mere

MEDLEMSBLAD NR. 35 AUGUST 2014 NORDSJÆLLANDS LOKALAFDELING

MEDLEMSBLAD NR. 35 AUGUST 2014 NORDSJÆLLANDS LOKALAFDELING ADHD MEDLEMSBLAD NR. 35 AUGUST 2014 NORDSJÆLLANDS LOKALAFDELING ADHDNORDSJÆLLAND SIDE 3 5 Nyt fra bestyrelsen 7 Fisketur med SKJOLD på Øresund 11 Café for voksne med ADHD 13 Besøg foreningens hjemmeside

Læs mere

GNISTEN NR: 1. januar 2014 Årgang 39 Svendebjerghave

GNISTEN NR: 1. januar 2014 Årgang 39 Svendebjerghave GNISTEN NR: 1. januar 2014 Årgang 39 Svendebjerghave - 1 - TELEFONLISTE Plejehjemmets telefon nummer: 36 49 42 11 Når forbindelse er opnået kan lokal-nummeret tastes Sekretær Lokal 10 Bestyrer Lokal 11

Læs mere

Date: 07-02-2012. Organisation: EMUC Event: HR & Crew Management konference Emne: www & maritime rekruttering

Date: 07-02-2012. Organisation: EMUC Event: HR & Crew Management konference Emne: www & maritime rekruttering Date: 07-02-2012 Organisation: EMUC Event: HR & Crew Management konference Emne: www & maritime rekruttering Jakob le Fevre Master Mariner Svendborg Navigationsskole 1998 40 år 24 års erfaring i marinebranchen

Læs mere

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk Madison Mærsk Skrevet af Helle Heidi Jensen Hvis et land rammes af et jordskælv eller af en anden naturkatastrofe, skal der hurtigt iværksættes en eftersøgnings- og redningsindsats for at finde overlevende.

Læs mere

ErhvervsKvindenyt Herning januar 2010

ErhvervsKvindenyt Herning januar 2010 ErhvervsKvindenyt Herning januar 2010 Kære ErhvervsKvinde 2010.. Er helt nyt år står for døren. Tilbage ligger 2009 med alle de oplevelser, glæder, sorger og erfaringer det gav os. Foran os ligger 365

Læs mere

H F - S Ø F A R T F R E D E R I K S H A V N UDFORDRINGER. & HF-kursus

H F - S Ø F A R T F R E D E R I K S H A V N UDFORDRINGER. & HF-kursus H F - S Ø F A R T F R E D E R I K S H A V N UDDANNELSE UDFORDRINGER OPLEVELSER Skagen Skipperskole Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus HF-Søfart HF-Søfart er en treårig gymnasial uddannelse, hvor du veksler

Læs mere

Se den opdaterede vagtplan på Norbohuset.dk Der afholdes medhjælper fest sidst i august.

Se den opdaterede vagtplan på Norbohuset.dk Der afholdes medhjælper fest sidst i august. Har du mulighed for at hjælpe, til en eller flere af vores aktiviteter kan du kontakte de ansvarlige for de enkelte boder og aktiviteter herunder. Fodbold - Mikael 60231725 Børne diskotek - Martin 2065

Læs mere

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer.

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer. Dimission 2016 Kære 9. klasse Først vil jeg ønske jer et stort til lykke med eksamen. Det har for de fleste af jer været en tid med blandede følelser. Det er dejligt at have læseferie, men det er et pres

Læs mere

Julies rejsebrev fra Thailand

Julies rejsebrev fra Thailand Julies rejsebrev fra Thailand Navn: Julie Lind Faurschou Hjeminstitution: VIA University college, Holstebro. Hold: E2007 Semester: Udveksling som valgfag på 7. semester. Udvekslingsland: Thailand Klinisk

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere