Læringsmål i praktikken. på Finansuddannelserne.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Læringsmål i praktikken. på Finansuddannelserne."

Transkript

1 Forfattere: December 2016 Anja Skou Jacobsen Henning Gerner Mikkelsen Læringsmål i praktikken Finansuddannelserne Denne rapport er kvalitetssikringen af læringsmålene for praktikperioden, for de studerende på Finansuddannelserne. Rapporten indeholder dokumenterne Praktikplan og Eksempler på arbejdsopgaver, inden for hver enkelt brancheretning på Finansuddannelserne.

2 Indholdsfortegnelse 1 Læringsmål i praktikken, Finansuddannelserne Finansuddannelserne, Praktikplan Praktikplan Plan for praktikperioden Praktikvejledere / andre kontaktpersoner i praktikperioden Bilag 1 Praktikplan Financial Controller uddannelsen Arbejdsopgaver revision Arbejdsopgaver økonomiafdeling Finansøkonom uddannelsen Arbejdsopgaver Ejendomshandel Arbejdsopgaver Ejendomsadministration Arbejdsopgaver Pengeinstitut Arbejdsopgaver Revision Arbejdsopgaver Økonomiafdeling Finansbachelor uddannelsen Arbejdsopgaver Revision Arbejdsopgaver Økonomiafdeling Financial Management uddannelsen Praktikplan Plan for internship period Supervisors / other contact persons during the internship period Appendi 1: Internship Plan Arbejdsopgaver Pengeinstitut Arbejdsopgaver Økonomiafdeling December 2016 Læringsmål i praktikken, Finansuddannelserne Side 2 af 69

3 1 Læringsmål i praktikken, Finansuddannelserne 1 Hvad? Hvad er det konkrete emne for projektet 2 Hvorfor Formålet med projekt Dette projekt har til formål at kvalitetssikre praktikperioden for de studerende på Finansuddannelserne, gennem en uddybning og konkretisering af læringsmålene, samt en skabelon for udarbejdelse af en konkret praktikplan i samarbejde med praktikvirksomheden. Vi oplevede en stigende efterspørgsel fra virksomhederne, inden for de enkelte brancheretninger, om, hvilke arbejdsopgaver de studerende kunne udføre i deres praktikperiode. Samtidig oplevede vi, at flere studerende havde svært ved, i deres dialog med virksomhederne, at give konkrete eksempler på arbejdsopgaver, som de kunne udføre i deres praktikperiode. I praktikken arbejder den studerende med fagligt relevante problemstillinger inden for uddannelsens kerneområder og opnår kendskab til relevante erhvervsfunktioner. Praktikken har en central betydning for uddannelsens professionsrettede og praksisnære karakter og bidrager til, at de studerende udvikler professionel kompetence. Praktikopholdet har til formål at sætte den studerende i stand til at anvende studiets metoder og redskaber gennem en konkret, praktisk opgaveløsning på det økonomiske/finansielle område i en given virksomhed i Danmark eller i udlandet inden for den valgte brancheretning. Praktikopholdet har ydermere til formål at styrke og videreudvikle den studerendes personlige kompetencer. 3 Baggrunden for at beskæftige Se pkt. 2. sig med emnet 4 Problemstilling Hvorledes sikrer vi, at de studerende udfører praksisnære problemstillinger i deres praktikperiode? Hvordan sikrer vi, at der bygges bro og skabes sammenhæng mellem studiets teoretiske og praksisnære elementer og opgaveløsningerne i praktikken? 5 Hvordan? Vi har udarbejdet standard for praktikplan samt eksempler på arbejdsopgaver, inden for hver enkelt brancheretning på Finansuddannelserne. Den enkelte arbejdsopgave, i den enkelte finansuddannelse, er angivet med et målniveau: 1. Kendskab/forståelse for opgaveområdet December 2016 Læringsmål i praktikken, Finansuddannelserne Side 3 af 69

4 2. Guidet færdighed, hvor den studerende kan udføre opgaven i samarbejde med eller guidet af mere erfarne medarbejdere, og 3. Selvstændigt, hvor den studerende har den fornødne kompetence til selvstændigt at kunne udføre opgaven) 6 Hvem for? Praktikplanen er et dokument, som praktikvirksomheden og den studerende udfylder i samarbejde. Praktikplanen skal indeholde plan over arbejdsopgaver og aktiviteter samt personlige læringsmål for praktikperioden. Den udfyldte praktikplan skal uploades på Praktikportalen, og her skal den godkendes af den tilknyttede UC Vejleder. 7 Hvem med? Henning Gerner Mikkelsen (HEMI) og Anja Skou Jacobsen (AJJ) har udarbejdet standard for praktikplan. Følgende har udarbejdet eksempler på arbejdsopgaver, inden for de enkelte brancheretninger: Ejendomshandel Ejendomsadministration Pengeinstitut Torben Engelbreht Jacobsen (TOJA) Claus Larsen (CLL) Stine Iris Bøjer Aagaard Nielsen (SIBA) Henrik Lauridsen (HENL) Claus Larsen (CLL) Økonomifunktion og revision Anja Skou Jacobsen (AJJ) Henning Gerner Mikkelsen (HEMI 8 Hvor længe? Praktikplanen skal anvendes for praktikophold påbegyndt januar Hvilken formidling? De studerende på uddannelserne Finansøkonom, Financial Management og Financial Controller har i efteråret 2016 fået introduktion til dokumenterne Praktikplan og Eksempler på arbejdsopgaver af Praktikkoordinator Carsten Pors (CPOR). De studerende på Finansbacheloruddannelsen får introduktion til dokumenterne Praktikplan og Eksempler på arbejdsopgaver af Praktikkoordinator Carsten Pors (CPOR) i foråret Hvilken evaluering? Vi vil evaluere dokumentet Praktikplan senest 30. juni 2017, herefter når evaluering vurderes relevant. December 2016 Læringsmål i praktikken, Finansuddannelserne Side 4 af 69

5 Vi vil 2 gange årligt, efter endt praktikperiode for de enkelte uddannelser, ajourføre dokumenterne med eksempler på arbejdsopgaver, så disse altid er opdateret med faktiske udførte arbejdsopgaver inden for den enkelte brancheretning. Ansvarlig for disse evalueringer er Henning Gerner Mikkelsen (HEMI) og Anja Skou Jacobsen (AJJ), i samarbejde med de involverede personer inden for de enkelte brancheretninger. 11 Opdaterede dokumenter Kontakt venligt Henning Gerner Mikkelsen (HEMI) og Anja Skou Jacobsen (AJJ). December 2016 Læringsmål i praktikken, Finansuddannelserne Side 5 af 69

6 2 Finansuddannelserne, Praktikplan 2.1 Praktikplan Når en virksomhed og en studerende fra UCN indgår aftale om praktikophold, er der følgende forventninger til de 3 parter: Forventninger til den studerende: Udarbejdelse af nedenstående praktikplan, sammen med praktikvirksomheden Oplistning af personlige læringsmål Deltagelse i evaluering af praktikperioden Forventninger til praktikvirksomheden: Udarbejdelse af praktikplan, sammen med den studerende herunder Tilpasning af arbejdsopgaverne Tilpasning af de personlige kompetencer (se nedenfor) til praktikvirksomhedens værdier og kultur Sikring af, at den studerende arbejder med relevante faglige problemstillinger, som kan danne grundlag for den studerendes praktikrapport og senere afsluttende eksamensprojekt Deltagelse i praktikperioden Deltagelse i evaluering af praktikperioden Forventninger til UCN: Kvalitetssikring og godkendelse af praktikplan Afholdelse af 2 vejledningsmøder Evaluering af praktikforløb Plan for praktikperioden Praktikvirksomheden og den studerende udfylder i samarbejde nedenstående plan over arbejdsopgaver og aktiviteter samt personlige læringsmål (se bilag 1) for praktikperioden Arbejdsopgaver og aktiviteter i planen Der angives arbejdsopgaver fra bruttolisten over potentielle arbejdsopgaver og andre aktiviteter, som den studerende i praktikperioden involveres i. Desuden angives, hvem der i virksomheden er praktikvejleder(e) for den studerende. December 2016 Læringsmål i praktikken, Finansuddannelserne Side 6 af 69

7 Personlige læringsmål i praktikperioden Praktikken skal være inspirationskilde i forbindelse med den resterende del af den studerendes studie. Hensigten er, at praktikken skal være en naturlig del af den profil og det indhold, som den pågældende studerende ønsker at give sit studie. Det forventes således, at praktikperioden også udvikler den studerendes personlige kompetencer indenfor: Ansvarlighed og selvstændighed Ansvarlighed overfor opgaven, sig selv og afdelingen, eksempelvis - Planlægger og gennemfører egne opgaver - Gøre sig umage - Gøre de rigtige ting - Gøre tingene rigtigt - Vil forstå - og tør spørge - Ærgrer sig over fejl Kommunikation og samarbejdsevne - Mod til dialog med kollegaer og chef - og kunder - Kommunikation mundtligt på højt plan, både socialt og fagligt - Kommunikation skriftligt i et klart og forståeligt sprog - Arbejde selvstændigt samt indgå i team - Styre sin egen praktikperiode Kvalitetsbevidsthed og engagement - Kan lide at få ting til at stemme ("2 streger under") - Elsker at arbejde med tal - Skarp på systemer og struktur Det anbefales, at ovenstående hovedområder tilpasses de værdier og den kultur, som kendetegner praktikvirksomheden. Det er vigtigt, at den studerende og praktikvirksomheden i fællesskab tager stilling til, hvilke personlige læringsmål, der især ønskes udviklet under praktikperioden. Det tilrådes, at de personlige læringsmål udfoldes og udfordres igennem praktikplanens faglige aktiviteter. Det forventes, at det målrettede arbejde med de personlige læringsmål vurderes/kommenteres i evalueringen, gerne belyst ved praktiske eksempler fra praktikperioden Praktikvejledere / andre kontaktpersoner i praktikperioden Praktikvirksomhedens og UCN s kontaktpersoner fremgår af UCN s praktikportal. December 2016 Læringsmål i praktikken, Finansuddannelserne Side 7 af 69

8 Nedenfor kan virksomheden supplere med angivelse af yderligere relevante kontaktpersoner / praktikvejledere i forhold til praktikplanens faser og de afdelinger, som den studerende skal indgå i: Navn Evt. stilling Telefon December 2016 Læringsmål i praktikken, Finansuddannelserne Side 8 af 69

9 2.1.3 Bilag 1 Praktikplan Plan over arbejdsopgaver og aktiviteter Periode Aktivitet Arbejdsopgaver (overført fra bruttoliste) Praktikvejleder Introduktion 1. møde med UC-underviser (vejleder) 2. møde med UC-underviser (vejleder) Forberede afsluttende eksamensprojekt Emner i virksomheden, som kan være grundlag for den studerendes afsluttende eksamensprojekt December 2016 Læringsmål i praktikken, Finansuddannelserne Side 9 af 69

10 Personlige læringsmål (udfyldes af den studerende): Personlig kompetence-område Den studerendes mål for personlig udvikling i praktikperioden Ansvarlighed og selvstændighed Kommunikation og samarbejdsevne Kvalitetsbevidsthed og engagement December 2016 Læringsmål i praktikken, Finansuddannelserne Side 10 af 69

11 3 Financial Controller uddannelsen 3.1 Arbejdsopgaver revision Den studerende skal i praktikperioden arbejde med praksisnære problemstillinger og opstilling af løsningsmuligheder på de angivne opgaveområder. Det er ikke et krav, at den studerende, i den tidsmæssigt begrænsede praktikperiode, skal arbejde med problemstillinger inden for alle områder, men kan på de angivne målniveauer introduceres til opgaverne. De 3 målniveauer er 1. Kendskab/forståelse for opgaveområdet, 2. Guidet færdighed, hvor den studerende kan udføre opgaven i samarbejde med eller guidet af mere erfarne medarbejdere, og 3. Selvstændigt, hvor den studerende har den fornødne kompetence til selvstændigt at kunne udføre opgaven. Nedenfor er angivet eksempler på arbejdsopgaver, som praktikvirksomheden kan aftale sammen med den studerende. De angivne arbejdsopgaver bør ses som en bruttoliste og/eller inspiration til selve praktikplanen. Det pointeres, at ikke alle områder skal være nået i praktikperioden, og at virksomheden sammen med den studerende kan tilføje supplerende arbejdsopgaver, f.eks. projektopgaver. For hver arbejdsopgave er målniveauet hos den studerende angivet. De arbejdsopgaver, som praktikvirksomheden og den studerende aftaler, overføres til praktikplanen. Den sidste kolonne i skemaet bruges til at markere overførslen. December 2016 Læringsmål i praktikken, Finansuddannelserne Side 11 af 69

12 Målniveau Revisionsvirksomhed Potentielle arbejdsopgaver Kendskab / Forståelse Guidet færdighed Selvstændigt Overført til praktikplan 0 Virksomheden generelt a. Historie, baggrund, organisation, medarbejdere, ejerforhold, kunder, værdier b. Virksomhedens interne arbejdsgange generelt c. Virksomhedens årshjul og kapacitetsplanlægning d. Vedligeholdelse af arkiver/kartoteker e. Modtagelse og besvarelse af generelle henvendelser skriftlige / mundtlige 1 Bogføring a. Almindelig finansbogføring Registreringsgrundlag, f dato, bilagsnr. etc. Debet og kredit Resultatopgørelse og balance A virksomheder, de små B-virksomheder, inkl. Holding Bogføringsprogram, f e-conomic Indlæsning af bogføringsfiler til regnskabsprogram Momshåndtering Bogføring af lagerregulering Opgørelse og bogføring af periodiseringer Ajourføring af anlægskartotek og bogføring af afskrivninger b. Oprettelse af ny kunde i bogføringsprogram Standardkontoplan 2 Afstemning a. Afstemninger i Ecel fra bogholderi til ekstern dokumentation Bankkonti Løn Debitorer Kreditorer Moms December 2016 Læringsmål i praktikken, Finansuddannelserne Side 12 af 69

13 Målniveau Revisionsvirksomhed Potentielle arbejdsopgaver Kendskab / Forståelse Guidet færdighed Selvstændigt Overført til praktikplan Værdipapirer b. Udarbejdelse af diverse specifikationer 3 Moms a. Indberetning af moms til SKAT på deres hjemmeside Gælder både halvårs- og kvartalsmoms 4 Revision a. Revisionsplanlægning Indlæsning af posteringer fra bogføringsprogram Udarbejdelse af planlægningsnotat Udarbejdelse af strategikort Vurdering af væsentlighed og risiko samt interne kontroller Anden forberedende arbejde Udarbejdelse af områdeplaner b. Revision i praksis Omsætning Vareforbrug Løn Kapacitetsomkostninger Finansielle poster Skat Materielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver Varebeholdninger Lagerkontrol Tilgodehavender Udsendelse af saldomeddelelser samt opfølgning herpå Likvide beholdninger Kasseeftersyn Kreditorer Skyldig løn, A-skat og AM-bidrag December 2016 Læringsmål i praktikken, Finansuddannelserne Side 13 af 69

14 Målniveau Revisionsvirksomhed Potentielle arbejdsopgaver Kendskab / Forståelse Guidet færdighed Selvstændigt Overført til praktikplan Moms Fremmedkapital c. Afsluttende revisionsarbejder Konkluderende notat Udkast til revisionsprotokolat Opstilling af årsregnskab Udarbejdelse af skattemæssigt regnskab 5 Personlige regnskaber a. Virksomhedsskatteordningen Udarbejdelse af regnskab for personlig virksomhed Indhentning af skatteoplysninger Indhentning af forskudsopgørelse Indhentning af tidligere årsopgørelse b. Anvendelse af skatteprogram 6 Engagementsforespørgsler a. Administration af engagementsforespørgsler b. Forventningsafstemning med chef c. Udsendelse af engagementsforespørgsler til kunder d. Modtagelse af engagementsforespørgsler fra kunder e. Udsendelse af engagementsforespørgsler til banker f. Modtagelse af engagementsforespørgsler fra banker g. Registrering af engagementsforespørgsler i internt system 7 IT-Systemer / applikationer a. Intranet/online opslagsværker b. Outlook og Microsoft Office pakken c. Bogføringsprogrammer, f C5, e-conomic, Dynamics d. Revisionsprogram, f CaseWare e. Skatteprogram, f Magnus Skat f. Kundedatabasen December 2016 Læringsmål i praktikken, Finansuddannelserne Side 14 af 69

15 Målniveau Revisionsvirksomhed Potentielle arbejdsopgaver Kendskab / Forståelse Guidet færdighed Selvstændigt Overført til praktikplan 8 Kommunikation a. Kontakt til kunder b. Kontakt til samarbejdspartnere, f pengeinstitut og advokat c. Kontakt til offentlige myndigheder d. Kontakt internt i og mellem afdelinger 9 Internt i afdelingen a. Forberedelse af opgavelister til afdelingsmøder b. Ansvarlig for egne opgaver på opgaveliste c. Aktiv deltagelse i afdelingsmøder d. Nyhedslæsning på intranet e. Ajourføre standarder i regnskaber mv. ved lovændringer o.a. December 2016 Læringsmål i praktikken, Finansuddannelserne Side 15 af 69

16 3.2 Arbejdsopgaver økonomiafdeling Den studerende skal i praktikperioden arbejde med praksisnære problemstillinger og opstilling af løsningsmuligheder på de angivne opgaveområder. Det er ikke et krav, at den studerende, i den tidsmæssigt begrænsede praktikperiode, skal arbejde med problemstillinger inden for alle områder, men kan på de angivne målniveauer introduceres til opgaverne. De 3 målniveauer er 4. Kendskab/forståelse for opgaveområdet, 5. Guidet færdighed, hvor den studerende kan udføre opgaven i samarbejde med eller guidet af mere erfarne medarbejdere, og 6. Selvstændigt, hvor den studerende har den fornødne kompetence til selvstændigt at kunne udføre opgaven. Nedenfor er angivet eksempler på arbejdsopgaver, som praktikvirksomheden kan aftale sammen med den studerende. De angivne arbejdsopgaver bør ses som en bruttoliste og/eller inspiration til selve praktikplanen. Det pointeres, at ikke alle områder skal være nået i praktikperioden, og at virksomheden sammen med den studerende kan tilføje supplerende arbejdsopgaver, f.eks. projektopgaver. For hver arbejdsopgave er målniveauet hos den studerende angivet. De arbejdsopgaver, som praktikvirksomheden og den studerende aftaler, overføres til praktikplanen. Den sidste kolonne i skemaet bruges til at markere overførslen. December 2016 Læringsmål i praktikken, Finansuddannelserne Side 16 af 69

17 Målniveau Økonomiafdeling Potentielle arbejdsopgaver Kendskab / Forståelse Guidet færdighed Selvstændigt Overført til praktikplan 0 Virksomheden generelt f. Historie, baggrund, organisation, medarbejdere, ejerforhold, kunder, forretningsmodel, markeder, værdier, kultur g. Virksomhedens interne arbejdsgange generelt h. Virksomhedens årshjul i. Modtagelse og besvarelse af generelle henvendelser skriftlige / mundtlige 1 Lovgivning og regler a. Indsigt i regnskabslovgivningen b. Indsigt i relevante skatteregler c. Indsigt i relevante momsregler d. Forståelse for revisors rolle og dermed krav til dokumentation 2 Poståbning a. Åbne posten b. Ansvarlig for info- / bogholderimail, herunder print af kreditorfakturaer c. Fordele post og kreditorfakturaer 3 Bogføring / indlæsning af indbetalinger a. Søge kreditforsikring på kunder b. Fakturering samt udsendelse af fakturaer c. Udsende debitorkontoudtog d. Gennemgang af debitorsaldolisten: a. Opfølgning på aftaler fra sidste gang b. Lave og udsende rykkere c. Lave og udsende rentenotaer d. Opfølgning generelt December 2016 Læringsmål i praktikken, Finansuddannelserne Side 17 af 69

18 Målniveau Økonomiafdeling Potentielle arbejdsopgaver Kendskab / Forståelse Guidet færdighed Selvstændigt Overført til praktikplan 4 Print af kreditorfakturaer, evt. indscanning a. Evt. registrering af kreditorfakturaer i indgangsbog b. Bogføre godkendte kreditorbilag c. Betaling af kreditorer 5 Bogføring af øvrige finansposter a. Bogføre af kasserapporter b. Bogføre MasterCard-afregninger c. Bogføre rejseafregninger / udlæg d. Bogføre øvrige finansbilag 6 Lønbehandling a. Indsamle lønmateriale (14-dages lønnede og / eller månedslønnede) b. Udarbejdelse af løn c. Bogføring af lønposter d. Afstemning af løn e. Betaling af A-skat, AM-bidrag samt lønindberetning 7 Administration a. Bestille kontorartikler b. Aflæsning af frankeringsmaskine c. Dialog med kopi / print-leverandør, herunder bestilling af papir og toner 8 Afstemninger a. Afstemning af mellemregninger b. Afstemning af bankkonti, og evt. kassebeholdning 9 Momsafregning a. Opgøre og betale moms December 2016 Læringsmål i praktikken, Finansuddannelserne Side 18 af 69

19 Målniveau Økonomiafdeling Potentielle arbejdsopgaver Kendskab / Forståelse Guidet færdighed Selvstændigt Overført til praktikplan b. Indberette eksportmoms c. Indberette Intrastat 10 Provision og / eller bonus a. Provision og / eller bonus til sælgere og / eller agenter b. Royalty til designere c. Bonus til kunder 11 Opgaver i forbindelse med månedsafslutning / periodeopgørelser a. Afstemning lagersteder og -værdier, forståelse for bogføring (og dermed værdiansættelse) b. Interne fakturaer c. Bogføre afskrivninger d. Bogføre andre periodiske posteringer e. Opfølgning typiske / gentagne bilag f. Kursregulering af finans, bank, moms, debitor og kreditor g. Vurdér hensættelse til tab på debitor, og bogfør denne (regulering) h. Momssandsynliggørelse i. Diverse specifikationer, f Skyldige omkostninger, Diverse tilgodehavender 12 Månedsafslutning / periodeopgørelser a. Udarbejdelse af månedsregnskab, typisk opfølgning i f.t. budget og sidste år b. Kommentering på månedsregnskab c. Udsendelse af månedsregnskab til afd.ledere d. Opfølgning med afd.ledere 13 Udarbejdelse af budget, inkl. forudsætninger December 2016 Læringsmål i praktikken, Finansuddannelserne Side 19 af 69

20 Målniveau Økonomiafdeling Potentielle arbejdsopgaver Kendskab / Forståelse Guidet færdighed Selvstændigt Overført til praktikplan 14 Udarbejdelse af årsregnskab, herunder klargøring af dokumentationsmateriale til revisor 15 Udarbejdelse af likviditetsoverblik 16 Diverse ad hoc specifikationer, analyser, opgørelser mv., eksempelvis: a. Hvad har vi betalt til forsikring de sidste 3 år? X b. Hvad har vi solgt til Kunde A de sidste 12 måneder? c. Hvad er vores udvikling i DB, herunder kostpriser varer? 17 ERP-system - "Al værdi ender i en (økonomisk) transaktion" Vi er ikke bedre end vores stamdata a. Oprettelse og vedligeholdelse af finanskonti b. Oprettelse og vedligeholdelse af medarbejdere, afdelinger, formål osv. c. Oprettelse og vedligeholdelse af momskoder d. Oprettelse og vedligeholdelse af debitorer e. Oprettelse og vedligeholdelse af kreditorer f. Oprettelse og vedligeholdelse af varer g. Oprettelse og vedligeholdelse af anlægsaktiver h. Oprettelse og vedligeholdelse af bankkonti i. Oprettelse og vedligeholdelse af lønarter mv. 18 Tilrettelæggelse og vedligeholdelse af interne arbejdsgange a. "Fra vugge til grav" 19 Rapportering a. ERP-systemet December 2016 Læringsmål i praktikken, Finansuddannelserne Side 20 af 69

21 Målniveau Økonomiafdeling Potentielle arbejdsopgaver Kendskab / Forståelse Guidet færdighed Selvstændigt Overført til praktikplan b. Datawarehouse / Business Intelligence c. Ecel 20 Adgang til / betjening af: a. Banksystem b. Digital Signatur, e-boks mv. c. Danmarks Statistik 21 Kommunikation a. Kommunikation med samarbejdspartnere, kunder, leverandører, offentlige myndigheder mv. b. Kontakt bank c. Kontakt revision d. Kontakt forsikring e. Kontakt mobilselskab f. Kontakt kontorartikler g. Kontakt print/kopi h. Kontakt pensionsselskab i. Kontakt SKAT 22 Projekter, eksempelvis: a. Opkøb af virksomhed - deres tal ind i vores b. Implementering af nyt EPR-system c. Implementering af nye funktioner i ERP-system d. Tilrettelæggelse af interne arbejdsgange e. Opsplitning af aktiviteter i nye selskaber - nogle tal ud i andet selskab December 2016 Læringsmål i praktikken, Finansuddannelserne Side 21 af 69

22 4 Finansøkonom uddannelsen 4.1 Arbejdsopgaver Ejendomshandel Den studerende skal i praktikperioden arbejde med praksisnære problemstillinger og opstilling af løsningsmuligheder på de angivne opgaveområder. Det er ikke et krav, at den studerende, i den tidsmæssigt begrænsede praktikperiode, skal arbejde med problemstillinger inden for alle områder, men kan på de angivne målniveauer introduceres til opgaverne. De 3 målniveauer er 1. Kendskab/Forståelse for opgaveområdet, 2. Guidet færdighed, hvor den studerende kan udføre opgaven i samarbejde med eller guidet af mere erfarne medarbejdere, og 3. Selvstændigt, hvor den studerende har den fornødne kompetence til selvstændigt at kunne udføre opgaven. Nedenfor er angivet eksempler på arbejdsopgaver, som praktikvirksomheden kan aftale sammen med den studerende. De angivne arbejdsopgaver bør ses som en bruttoliste og/eller inspiration til selve praktikplanen. Det pointeres, at ikke alle områder skal være nået i praktikperioden, og at virksomheden sammen med den studerende kan tilføje supplerende arbejdsopgaver, f.eks. projektopgaver. For hver arbejdsopgave er målniveauet hos den studerende angivet. De arbejdsopgaver, som praktikvirksomheden og den studerende aftaler, overføres til praktikplanen. Den sidste kolonne i skemaet bruges til at markere overførslen. December 2016 Læringsmål i praktikken, Finansuddannelserne Side 22 af 69

23 Læringsmål / opgaver Målniveau Kendskab / Forståelse Guidet færdighed Selvstændigt Overført til praktikplan 0 Virksomheden generelt Historie, organisation, medarbejdere, kunder, værdier Modtagelse og besvarelse af generelle henvendelser Kendskab til vigtigste IT-systemer og deres samspil Habilitet, beføjelser, fuldmagt - "ansvarlig mægler" Forretningsgange Interne kontroller 1 Kundebetjening 1.1 Ejendomsmæglers rolle i forhold til sælgere/købere Telefonbetjening Visitering af kunder Fremvisning Åbent hus LOFE - de obligatoriske ydelser God skik bekendtgørelse - hvidvaskningsreglerne Købermæglerbegrebet - køberrådgivning 2 Sagsbehandling 2.1 IT systemer Offentlige ejendomsdata Mæglersystemet Markedsstatistik - salgsstatistik Udveksling af finansieringsoplysninger Køberkartoteket Tingbogen - tinglysning 2.2 Dokumenter - indhentelse/udarbejdelse Værdiansættelse/salgsvurdering Formidlingsaftalen Salgsopstillingen Købsaftalen Fortrydelse/fortrydelsessfrist December 2016 Læringsmål i praktikken, Finansuddannelserne Side 23 af 69

24 Ejendomsdatarapport Tilstandsrapport - elinstallationsrapport Energiattest Tingbogsoplysning - servitutter/panthæftelser Finansieringsforslag Ejerskifteforsikringsbilag Boliga, boligsiden etc. Licitation/budrunder 2.3 Ejendomskatagorier En- og tofamilieejendomme Ejerlejligheder Andelsboliger Fritidshuse Grunde Projekter/projektudbud - Erhvervsejendomme Udlejning af ejendomme/lejligheder Erhvervelseregler - udlændinge Bygnings-/områdebeskrivelse i.f.m. salgsopstilling Forældrekøb Skatteregler ved eje/køb/salg 2.4 Forefaldende kontorarbejde Dokumentflow - kvalitetssikring/korrekturarbejde Markedsføringsarbejde Annoncering Foto/video/sociale medier Vinduesudstiling Debitorgodkendelse af købere Advokat - forbehold i købsaftalen Skødeskrivning Refusionsopgørelse Nøgleoverdragelse og aflæsning Eftersalg December 2016 Læringsmål i praktikken, Finansuddannelserne Side 24 af 69

25 4.2 Arbejdsopgaver Ejendomsadministration Den studerende skal i praktikperioden arbejde med praksisnære problemstillinger og opstilling af løsningsmuligheder på de angivne opgaveområder. Det er ikke et krav, at den studerende, i den tidsmæssigt begrænsede praktikperiode, skal arbejde med problemstillinger inden for alle områder, men kan på de angivne målniveauer introduceres til opgaverne. De 3 målniveauer er 4. Kendskab/Forståelse for opgaveområdet, 5. Guidet færdighed, hvor den studerende kan udføre opgaven i samarbejde med eller guidet af mere erfarne medarbejdere, og 6. Selvstændigt, hvor den studerende har den fornødne kompetence til selvstændigt at kunne udføre opgaven. Nedenfor er angivet eksempler på arbejdsopgaver, som praktikvirksomheden kan aftale sammen med den studerende. De angivne arbejdsopgaver bør ses som en bruttoliste og/eller inspiration til selve praktikplanen. Det pointeres, at ikke alle områder skal være nået i praktikperioden, og at virksomheden sammen med den studerende kan tilføje supplerende arbejdsopgaver, f.eks. projektopgaver. For hver arbejdsopgave er målniveauet hos den studerende angivet. De arbejdsopgaver, som praktikvirksomheden og den studerende aftaler, overføres til praktikplanen. Den sidste kolonne i skemaet bruges til at markere overførslen. December 2016 Læringsmål i praktikken, Finansuddannelserne Side 25 af 69

26 Ejendomsadministration Potentielle arbejdsopgaver Målniveau Kendskab / Forståelse Guidet færdighed Selvstændigt Overført til praktikplan 0 Virksomheden generelt j. Historie, baggrund, organisation, medarbejdere, ejerforhold, kunder, forretningsmodel, markeder, værdier, kultur k. Virksomhedens interne arbejdsgange generelt l. Virksomhedens årshjul m. Modtagelse og besvarelse af generelle henvendelser skriftlige / mundtlige n. Virksomhedens markedsføring o. Tilbudsafgivelse overfor kundeemner p. Virksomhedens produktionsplan 1 Lovgivning og regler e. Indsigt i Aftaleloven f. Indsigt i Tinglysningsloven g. Indsigt i relevante kreditorforfølgningsregler herunder rykkerpro- cedure h. Forståelse for sikkerhedsstillelse i. Indsigt i fuldmagters anvendelse 2 Poståbning d. Åbne posten e. Ansvarlig for info- / bogholderimail, herunder print af kreditorfakturaer f. Fordele post og kreditorfakturaer 3 Bogføring / indlæsning af indbetalinger e. Søge kreditforsikring på kunder f. Fakturering samt udsendelse af fakturaer g. Udsende debitorkontoudtog h. Gennemgang af debitorsaldolisten: e. Opfølgning på aftaler fra sidste gang December 2016 Læringsmål i praktikken, Finansuddannelserne Side 26 af 69

27 Ejendomsadministration Potentielle arbejdsopgaver Målniveau Kendskab / Forståelse Guidet færdighed Selvstændigt Overført til praktikplan f. Lave og udsende rykkere g. Lave og udsende rentenotaer h. Opfølgning generelt 4 Print af kreditorfakturaer, evt. indscanning d. Evt. registrering af kreditorfakturaer i indgangsbog e. Bogføre godkendte kreditorbilag f. Betaling af kreditorer 5 Bogføring af øvrige finansposter e. Bogføre af kasserapporter f. Bogføre MasterCard-afregninger g. Bogføre rejseafregninger / udlæg h. Bogføre øvrige finansbilag 6 Lønbehandling f. Indsamle lønmateriale (14-dages lønnede og / eller månedslønnede) g. Udarbejdelse af løn h. Bogføring af lønposter i. Afstemning af løn j. Betaling af A-skat, AM-bidrag samt lønindberetning 7 Administration d. Bestille kontorartikler e. Aflæsning af frankeringsmaskine f. Dialog med kopi / print-leverandør, herunder bestilling af papir og toner g. Kundebetjening reception h. Modtagelse og besvarelse af generelle henvendelser mundtlige/skriftlige i. Telefonbetjening j. Vedligeholdelse af arkiver 8 Afstemninger c. Afstemning af mellemregninger 9 d. Afstemning af bankkonti, og evt. kassebeholdning December 2016 Læringsmål i praktikken, Finansuddannelserne Side 27 af 69

28 Ejendomsadministration Potentielle arbejdsopgaver Administration af lejere a. Oprettelse af ejendomme og dertil nødvendige stamdata b. Adresseændring og kommunikation til samarbejdspartnere c. Oprettelse og vedligeholdelse af faciliteter d. Oprettelse og vedligeholdelse af kontaktpersoner e. Oprettelse af lejemål f. Indflytning procedure g. Fraflytning procedure h. Modtagelse og bekræftelse af opsigelse i. Skriftlig og mundtlig kommunikation omkring fraflytning j. Deltagelse i fraflytningssyn k. Opgørelse af krav mod fraflytter og fremsendelse af flytteopgørelse l. Disponering af ledig lejlighed m. Driftsregnskab erhvervslejere Kendskab / Forståelse Målniveau Guidet færdighed X Selvstændigt Overført til praktikplan 10 Udarbejdelse af regnskab og budget X a. Betaling af ejendomsudgifter b. Kontering og bogføring sammen med regnskab c. Betaling af kreditorer d. Registrering af bankindbetalinger e. Afstemning af bogholderi og klargøring til regnskabsudarbejdelse f. Opstilling af regnskab, oplysninger, resultatopgørelse, balance g. Udarbejdelse af driftsbudget/likviditetsbudget og opfølgning 11 Udarbejdelse af årsregnskab, herunder klargøring af dokumentationsmateriale til revisor X X X 12 Tilrettelæggelse og vedligeholdelse af interne arbejdsgange b. "Fra vugge til grav" 13 Rapportering d. Virksomhedens IT struktur og udstyr December 2016 Læringsmål i praktikken, Finansuddannelserne Side 28 af 69

29 Ejendomsadministration Potentielle arbejdsopgaver Målniveau Kendskab / Forståelse Guidet færdighed Selvstændigt Overført til praktikplan e. Ecel 14 Adgang til / betjening af: d. Banksystem e. Digital Signatur, e-boks mv. f. Danmarks Statistik 15 Kommunikation j. Kommunikation med samarbejdspartnere, kunder, leverandører, offentlige myndigheder mv. k. Kontakt bank l. Kontakt revision m. Kontakt forsikring n. Kontakt mobilselskab o. Kontakt kontorartikler p. Kontakt print/kopi q. Kontakt pensionsselskab r. Kontakt SKAT s. Deltagelse i møder og generalformsalinger X X t. Referat fra generalforsamling 16 Moms d. Momsregistering, momsplig e. Beregning af moms og splitmoms f. Indberette moms X December 2016 Læringsmål i praktikken, Finansuddannelserne Side 29 af 69

30 4.3 Arbejdsopgaver Pengeinstitut Den studerende skal i praktikperioden arbejde med praksisnære problemstillinger og opstilling af løsningsmuligheder på de angivne opgaveområder. Det er ikke et krav, at den studerende, i den tidsmæssigt begrænsede praktikperiode, skal arbejde med problemstillinger inden for alle områder, men kan på de angivne målniveauer introduceres til opgaverne. De 3 målniveauer er 7. Kendskab/Forståelse for opgaveområdet, 8. Guidet færdighed, hvor den studerende kan udføre opgaven i samarbejde med eller guidet af mere erfarne medarbejdere, og 9. Selvstændigt, hvor den studerende har den fornødne kompetence til selvstændigt at kunne udføre opgaven. Nedenfor er angivet eksempler på arbejdsopgaver, som praktikvirksomheden kan aftale sammen med den studerende. De angivne arbejdsopgaver bør ses som en bruttoliste og/eller inspiration til selve praktikplanen. Det pointeres, at ikke alle områder skal være nået i praktikperioden, og at virksomheden sammen med den studerende kan tilføje supplerende arbejdsopgaver, f.eks. projektopgaver. For hver arbejdsopgave er målniveauet hos den studerende angivet. De arbejdsopgaver, som praktikvirksomheden og den studerende aftaler, overføres til praktikplanen. Den sidste kolonne i skemaet bruges til at markere overførslen. December 2016 Læringsmål i praktikken, Finansuddannelserne Side 30 af 69

31 Pengeinstitut Læringsmål / opgaver Målniveau Kendskab / Forståelse Guidet færdighed Selvstændigt Overført til praktikplan 0 Virksomheden generelt Historie, baggrund, organisation, medarbejdere, ejerforhold, kunder, værdier Modtagelse og besvarelse af generelle henvendelser skriftlige / mundtlige Kendskab til vigtigste IT-systemer og deres samspil Habilitet, beføjelser, fuldmagt Ekspedition af egne og nærtståendes forretninger Forretningsgange Interne kontroller 1 Kassebetjening og kundebetjening Rådgivning 2.1 Pension Aldersopsparing Ratepension Ekspedition ved kassen Afstemning af kasser Valutaekspeditioner Checkekspeditioner Indbetalingskort NETS Hvidvaskning Legitimering God skik bekendgørelse Udarbejdelse af budget Dokumentudarbejdelse Digitale underskrifter Netbank/mobilbank Mobilepay/swipp Boks Kontooprettelse Kortbestilling December 2016 Læringsmål i praktikken, Finansuddannelserne Side 31 af 69

32 Pengeinstitut Læringsmål / opgaver Målniveau Kendskab / Forståelse Guidet færdighed Selvstændigt Overført til praktikplan Livrenter PAL-skat Udbetaling af pensionsordninger Pensionsoverblik Dokumentudarbejdelse Formueprognose Forsikringer og opsparingsordninger ved forsikringsselskab 2.2 Bolig Realkreditprodukter Boligkøbsbevis Finansieringsforslag Lånetilbud Konverteringsberegninger Konverteringstilbud Indfrielse-, opsigelse- og differencerenter Boliglån og realkreditlign. Produkter Bidragsoptimering Boliga, boligsiden etc. Tinglysning Risikoklassifikation 2.3 Investering Aktier obligationer Investeringsforeninger Derivater Handel - og afviklingsformer MIFID Investeringsprofil Risikoklassifikation Placering af private frie midler Placering af pensionsmidler Skat af investeringer Depotoprettelse 2.4 Kredit December 2016 Læringsmål i praktikken, Finansuddannelserne Side 32 af 69

33 Pengeinstitut Læringsmål / opgaver Målniveau Kendskab / Forståelse Guidet færdighed Selvstændigt Overført til praktikplan Billån Blankolån Kreditter Dokumenter Kreditvurdering Kreditscore Sikkerhedsstillelse Kreditpolitik Rådighedsbeløbsberegning ÅOP + kreditomkostninger 3 Mødetyper 3.1 Rådgivningsmøder 3.2 Vedligeholdelsesmøder 3.3 Telefonmøder Canvas 3.4 Webmøder 4 Kommunikation Kontakt til andre afdelinger / kreditafdeling Behandling af leads December 2016 Læringsmål i praktikken, Finansuddannelserne Side 33 af 69

34 4.4 Arbejdsopgaver Revision Den studerende skal i praktikperioden arbejde med praksisnære problemstillinger og opstilling af løsningsmuligheder på de angivne opgaveområder. Det er ikke et krav, at den studerende, i den tidsmæssigt begrænsede praktikperiode, skal arbejde med problemstillinger inden for alle områder, men kan på de angivne målniveauer introduceres til opgaverne. De 3 målniveauer er 10. Kendskab/forståelse for opgaveområdet, 11. Guidet færdighed, hvor den studerende kan udføre opgaven i samarbejde med eller guidet af mere erfarne medarbejdere, og 12. Selvstændigt, hvor den studerende har den fornødne kompetence til selvstændigt at kunne udføre opgaven. Nedenfor er angivet eksempler på arbejdsopgaver, som praktikvirksomheden kan aftale sammen med den studerende. De angivne arbejdsopgaver bør ses som en bruttoliste og/eller inspiration til selve praktikplanen. Det pointeres, at ikke alle områder skal være nået i praktikperioden, og at virksomheden sammen med den studerende kan tilføje supplerende arbejdsopgaver, f.eks. projektopgaver. For hver arbejdsopgave er målniveauet hos den studerende angivet. De arbejdsopgaver, som praktikvirksomheden og den studerende aftaler, overføres til praktikplanen. Den sidste kolonne i skemaet bruges til at markere overførslen. December 2016 Læringsmål i praktikken, Finansuddannelserne Side 34 af 69

35 Revisionsvirksomhed Potentielle arbejdsopgaver Målniveau Kendskab / Forståelse Guidet færdighed Selvstændigt Overført til praktikplan 0 Virksomheden generelt q. Historie, baggrund, organisation, medarbejdere, ejerforhold, kunder, værdier r. Virksomhedens interne arbejdsgange generelt s. Virksomhedens årshjul og kapacitetsplanlægning t. Vedligeholdelse af arkiver/kartoteker u. Modtagelse og besvarelse af generelle henvendelser skriftlige / mundtlige 1 Bogføring c. Almindelig finansbogføring Registreringsgrundlag, f dato, bilagsnr. etc. Debet og kredit Resultatopgørelse og balance A virksomheder, de små B-virksomheder, inkl. Holding Bogføringsprogram, f e-conomic Indlæsning af bogføringsfiler til regnskabsprogram Momshåndtering Bogføring af lagerregulering Opgørelse og bogføring af periodiseringer Ajourføring af anlægskartotek og bogføring af afskrivninger d. Oprettelse af ny kunde i bogføringsprogram Standardkontoplan 2 Afstemning a. Afstemninger i Ecel fra bogholderi til ekstern dokumentation Bankkonti Løn Debitorer Kreditorer Moms Værdipapirer b. Udarbejdelse af diverse specifikationer 3 Moms a. Indberetning af moms til SKAT på deres hjemmeside Gælder både halvårs- og kvartalsmoms December 2016 Læringsmål i praktikken, Finansuddannelserne Side 35 af 69

36 Revisionsvirksomhed Potentielle arbejdsopgaver Målniveau Kendskab / Forståelse Guidet færdighed Selvstændigt Overført til praktikplan 4 Revision a. Revisionsplanlægning Indlæsning af posteringer fra bogføringsprogram Udarbejdelse af planlægningsnotat Udarbejdelse af strategikort Vurdering af væsentlighed og risiko samt interne kontroller Anden forberedende arbejde Udarbejdelse af områdeplaner b. Revision i praksis Omsætning Vareforbrug Løn Kapacitetsomkostninger Finansielle poster Skat Materielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver Varebeholdninger Lagerkontrol Tilgodehavender Udsendelse af saldomeddelelser samt opfølgning herpå Likvide beholdninger Kasseeftersyn Kreditorer Skyldig løn, A-skat og AM-bidrag Moms Fremmedkapital c. Afsluttende revisionsarbejder Konkluderende notat Udkast til revisionsprotokolat Opstilling af årsregnskab Udarbejdelse af skattemæssigt regnskab 5 Personlige regnskaber a. Virksomhedsskatteordningen December 2016 Læringsmål i praktikken, Finansuddannelserne Side 36 af 69

37 Revisionsvirksomhed Potentielle arbejdsopgaver Målniveau Kendskab / Forståelse Guidet færdighed Selvstændigt Overført til praktikplan Udarbejdelse af regnskab for personlig virksomhed Indhentning af skatteoplysninger Indhentning af forskudsopgørelse Indhentning af tidligere årsopgørelse b. Anvendelse af skatteprogram 6 Engagementsforespørgsler a. Administration af engagementsforespørgsler b. Forventningsafstemning med chef c. Udsendelse af engagementsforespørgsler til kunder d. Modtagelse af engagementsforespørgsler fra kunder e. Udsendelse af engagementsforespørgsler til banker f. Modtagelse af engagementsforespørgsler fra banker g. Registrering af engagementsforespørgsler i internt system 7 IT-Systemer / applikationer a. Intranet/online opslagsværker b. Outlook og Microsoft Office pakken c. Bogføringsprogrammer, f C5, e-conomic, Dynamics d. Revisionsprogram, f CaseWare e. Skatteprogram, f Magnus Skat f. Kundedatabasen 8 Kommunikation a. Kontakt til kunder b. Kontakt til samarbejdspartnere, f pengeinstitut og advokat c. Kontakt til offentlige myndigheder d. Kontakt internt i og mellem afdelinger 9 Internt i afdelingen a. Forberedelse af opgavelister til afdelingsmøder b. Ansvarlig for egne opgaver på opgaveliste c. Aktiv deltagelse i afdelingsmøder d. Nyhedslæsning på intranet e. Ajourføre standarder i regnskaber mv. ved lovændringer o.a. December 2016 Læringsmål i praktikken, Finansuddannelserne Side 37 af 69

38 4.5 Arbejdsopgaver Økonomiafdeling Den studerende skal i praktikperioden arbejde med praksisnære problemstillinger og opstilling af løsningsmuligheder på de angivne opgaveområder. Det er ikke et krav, at den studerende, i den tidsmæssigt begrænsede praktikperiode, skal arbejde med problemstillinger inden for alle områder, men kan på de angivne målniveauer introduceres til opgaverne. De 3 målniveauer er 13. Kendskab/Forståelse for opgaveområdet, 14. Guidet færdighed, hvor den studerende kan udføre opgaven i samarbejde med eller guidet af mere erfarne medarbejdere, og 15. Selvstændigt, hvor den studerende har den fornødne kompetence til selvstændigt at kunne udføre opgaven. Nedenfor er angivet eksempler på arbejdsopgaver, som praktikvirksomheden kan aftale sammen med den studerende. De angivne arbejdsopgaver bør ses som en bruttoliste og/eller inspiration til selve praktikplanen. Det pointeres, at ikke alle områder skal være nået i praktikperioden, og at virksomheden sammen med den studerende kan tilføje supplerende arbejdsopgaver, f.eks. projektopgaver. For hver arbejdsopgave er målniveauet hos den studerende angivet. De arbejdsopgaver, som praktikvirksomheden og den studerende aftaler, overføres til praktikplanen. Den sidste kolonne i skemaet bruges til at markere overførslen. December 2016 Læringsmål i praktikken, Finansuddannelserne Side 38 af 69

39 Økonomiafdeling Potentielle arbejdsopgaver Målniveau Kendskab / Forståelse Guidet færdighed Selvstændigt Overført til praktikplan 0 Virksomheden generelt v. Historie, baggrund, organisation, medarbejdere, ejerforhold, kunder, forretningsmodel, markeder, værdier, kultur w. Virksomhedens interne arbejdsgange generelt. Virksomhedens årshjul y. Modtagelse og besvarelse af generelle henvendelser skriftlige / mundtlige 1 Lovgivning og regler j. Indsigt i regnskabslovgivningen k. Indsigt i relevante skatteregler l. Indsigt i relevante momsregler m. Forståelse for revisors rolle og dermed krav til dokumentation 2 Poståbning g. Åbne posten h. Ansvarlig for info- / bogholderimail, herunder print af kreditorfakturaer i. Fordele post og kreditorfakturaer 3 Bogføring / indlæsning af indbetalinger i. Søge kreditforsikring på kunder j. Fakturering samt udsendelse af fakturaer k. Udsende debitorkontoudtog l. Gennemgang af debitorsaldolisten: i. Opfølgning på aftaler fra sidste gang j. Lave og udsende rykkere k. Lave og udsende rentenotaer l. Opfølgning generelt 4 Print af kreditorfakturaer, evt. indscanning g. Evt. registrering af kreditorfakturaer i indgangsbog h. Bogføre godkendte kreditorbilag i. Betaling af kreditorer December 2016 Læringsmål i praktikken, Finansuddannelserne Side 39 af 69

40 Økonomiafdeling Potentielle arbejdsopgaver Målniveau Kendskab / Forståelse Guidet færdighed Selvstændigt Overført til praktikplan 5 Bogføring af øvrige finansposter i. Bogføre af kasserapporter j. Bogføre MasterCard-afregninger k. Bogføre rejseafregninger / udlæg l. Bogføre øvrige finansbilag 6 Lønbehandling k. Indsamle lønmateriale (14-dages lønnede og / eller månedslønnede) l. Udarbejdelse af løn m. Bogføring af lønposter n. Afstemning af løn o. Betaling af A-skat, AM-bidrag samt lønindberetning 7 Administration k. Bestille kontorartikler l. Aflæsning af frankeringsmaskine m. Dialog med kopi / print-leverandør, herunder bestilling af papir og toner 8 Afstemninger e. Afstemning af mellemregninger f. Afstemning af bankkonti, og evt. kassebeholdning 9 Momsafregning g. Opgøre og betale moms h. Indberette eksportmoms i. Indberette Intrastat 10 Provision og / eller bonus d. Provision og / eller bonus til sælgere og / eller agenter e. Royalty til designere f. Bonus til kunder December 2016 Læringsmål i praktikken, Finansuddannelserne Side 40 af 69

41 Økonomiafdeling Potentielle arbejdsopgaver Målniveau Kendskab / Forståelse Guidet færdighed Selvstændigt Overført til praktikplan 11 Opgaver i forbindelse med månedsafslutning / periodeopgørelser j. Afstemning lagersteder og -værdier, forståelse for bogføring (og dermed værdiansættelse) k. Interne fakturaer l. Bogføre afskrivninger m. Bogføre andre periodiske posteringer n. Opfølgning typiske / gentagne bilag o. Kursregulering af finans, bank, moms, debitor og kreditor p. Vurdér hensættelse til tab på debitor, og bogfør denne (regulering) q. Momssandsynliggørelse r. Diverse specifikationer, f Skyldige omkostninger, Diverse tilgodehavender 12 Månedsafslutning / periodeopgørelser e. Udarbejdelse af månedsregnskab, typisk opfølgning i f.t. budget og sidste år f. Kommentering på månedsregnskab g. Udsendelse af månedsregnskab til afd.ledere h. Opfølgning med afd.ledere 13 Udarbejdelse af budget, inkl. forudsætninger 14 Udarbejdelse af årsregnskab, herunder klargøring af dokumentationsmateriale til revisor 15 Udarbejdelse af likviditetsoverblik 16 Diverse ad hoc specifikationer, analyser, opgørelser mv., eksempelvis: d. Hvad har vi betalt til forsikring de sidste 3 år? X e. Hvad har vi solgt til Kunde A de sidste 12 måneder? f. Hvad er vores udvikling i DB, herunder kostpriser varer? December 2016 Læringsmål i praktikken, Finansuddannelserne Side 41 af 69

42 Økonomiafdeling Potentielle arbejdsopgaver Målniveau Kendskab / Forståelse Guidet færdighed Selvstændigt Overført til praktikplan 17 ERP-system - "Al værdi ender i en (økonomisk) transaktion" Vi er ikke bedre end vores stamdata j. Oprettelse og vedligeholdelse af finanskonti k. Oprettelse og vedligeholdelse af medarbejdere, afdelinger, formål osv. l. Oprettelse og vedligeholdelse af momskoder m. Oprettelse og vedligeholdelse af debitorer n. Oprettelse og vedligeholdelse af kreditorer o. Oprettelse og vedligeholdelse af varer p. Oprettelse og vedligeholdelse af anlægsaktiver q. Oprettelse og vedligeholdelse af bankkonti r. Oprettelse og vedligeholdelse af lønarter mv. 18 Tilrettelæggelse og vedligeholdelse af interne arbejdsgange c. "Fra vugge til grav" 19 Rapportering f. ERP-systemet g. Datawarehouse / Business Intelligence h. Ecel 20 Adgang til / betjening af: g. Banksystem h. Digital Signatur, e-boks mv. i. Danmarks Statistik 21 Kommunikation u. Kommunikation med samarbejdspartnere, kunder, leverandører, offentlige myndigheder mv. v. Kontakt bank w. Kontakt revision. Kontakt forsikring y. Kontakt mobilselskab December 2016 Læringsmål i praktikken, Finansuddannelserne Side 42 af 69

43 Økonomiafdeling Potentielle arbejdsopgaver Målniveau Kendskab / Forståelse Guidet færdighed Selvstændigt Overført til praktikplan z. Kontakt kontorartikler æ. Kontakt print/kopi ø. Kontakt pensionsselskab å. Kontakt SKAT 22 Projekter, eksempelvis: f. Opkøb af virksomhed - deres tal ind i vores g. Implementering af nyt EPR-system h. Implementering af nye funktioner i ERP-system i. Tilrettelæggelse af interne arbejdsgange j. Opsplitning af aktiviteter i nye selskaber - nogle tal ud i andet selskab December 2016 Læringsmål i praktikken, Finansuddannelserne Side 43 af 69

44 5 Finansbachelor uddannelsen 5.1 Arbejdsopgaver Revision Den studerende skal i praktikperioden arbejde med praksisnære problemstillinger og opstilling af løsningsmuligheder på de angivne opgaveområder. Det er ikke et krav, at den studerende, i den tidsmæssigt begrænsede praktikperiode, skal arbejde med problemstillinger inden for alle områder, men kan på de angivne målniveauer introduceres til opgaverne. De 3 målniveauer er 16. Kendskab/forståelse for opgaveområdet, 17. Guidet færdighed, hvor den studerende kan udføre opgaven i samarbejde med eller guidet af mere erfarne medarbejdere, og 18. Selvstændigt, hvor den studerende har den fornødne kompetence til selvstændigt at kunne udføre opgaven. Nedenfor er angivet eksempler på arbejdsopgaver, som praktikvirksomheden kan aftale sammen med den studerende. De angivne arbejdsopgaver bør ses som en bruttoliste og/eller inspiration til selve praktikplanen. Det pointeres, at ikke alle områder skal være nået i praktikperioden, og at virksomheden sammen med den studerende kan tilføje supplerende arbejdsopgaver, f.eks. projektopgaver. For hver arbejdsopgave er målniveauet hos den studerende angivet. De arbejdsopgaver, som praktikvirksomheden og den studerende aftaler, overføres til praktikplanen. Den sidste kolonne i skemaet bruges til at markere overførslen. December 2016 Læringsmål i praktikken, Finansuddannelserne Side 44 af 69

45 Revisionsvirksomhed Potentielle arbejdsopgaver Målniveau Kendskab / Forståelse Guidet færdighed Selvstændigt Overført til praktikplan 0 Virksomheden generelt z. Historie, baggrund, organisation, medarbejdere, ejerforhold, kunder, værdier æ. Virksomhedens interne arbejdsgange generelt ø. Virksomhedens årshjul og kapacitetsplanlægning å. Vedligeholdelse af arkiver/kartoteker aa. Modtagelse og besvarelse af generelle henvendelser skriftlige / mundtlige 1 Bogføring e. Almindelig finansbogføring Registreringsgrundlag, f dato, bilagsnr. etc. Debet og kredit Resultatopgørelse og balance A virksomheder, de små B-virksomheder, inkl. Holding Bogføringsprogram, f e-conomic Indlæsning af bogføringsfiler til regnskabsprogram Momshåndtering Bogføring af lagerregulering Opgørelse og bogføring af periodiseringer Ajourføring af anlægskartotek og bogføring af afskrivninger f. Oprettelse af ny kunde i bogføringsprogram Standardkontoplan 2 Afstemning a. Afstemninger i Ecel fra bogholderi til ekstern dokumentation Bankkonti Løn Debitorer Kreditorer Moms Værdipapirer b. Udarbejdelse af diverse specifikationer December 2016 Læringsmål i praktikken, Finansuddannelserne Side 45 af 69

Praktikophold. Opgavebeskrivelsen er ikke udtømmende og ret til ændringer forbeholdes.

Praktikophold. Opgavebeskrivelsen er ikke udtømmende og ret til ændringer forbeholdes. Praktikophold [Virksomheden] ønsker gennem tilbud om praktikplads at bidrage aktivt til, at studerende på finansøkonom og finansbachelor studiet bliver bekendt med ejendomsadministrationsbranchen og vælger

Læs mere

Bogholderi til nye værksættere, små og mellemstore virksomheder

Bogholderi til nye værksættere, små og mellemstore virksomheder ogholderi til nye værksættere, små og mellemstore virksomheder EasyAccount bogholderi, henvender sig til små og mellemstore virksomheder, med 1-50 ansatte, som ønsker at få lavet deres bogholderi billigt,

Læs mere

Temahæfte 6 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2005. Forbered dit årsregnskab. og spar penge på revisorregningen

Temahæfte 6 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2005. Forbered dit årsregnskab. og spar penge på revisorregningen Temahæfte 6 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2005 Forbered dit årsregnskab og spar penge på revisorregningen Indhold Vær velforberedt, når årsregnskabet skal revideres og spar

Læs mere

Vi kan tilbyde dig en international regnskabsløsning

Vi kan tilbyde dig en international regnskabsløsning Vi kan tilbyde dig en international regnskabsløsning 26. november 2011 Hvem er vi? Dania Regnskab er et dansk selskab som er beliggende i centrum af København. Vi har erfaring tilbage fra år 2005 med at

Læs mere

Information til virksomheder om praktikanter fra finansøkonomuddannelsen

Information til virksomheder om praktikanter fra finansøkonomuddannelsen Information til virksomheder om praktikanter fra finansøkonomuddannelsen Kære virksomhed, Vi håber, at du og din virksomhed sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores finansøkonomer.

Læs mere

Finansøkonom i praktik. Tips og vink

Finansøkonom i praktik. Tips og vink Finansøkonom i praktik Tips og vink Finansøkonom i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansøkonom i praktik. Vejledningen giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere

Obligatorisk undervisning

Obligatorisk undervisning Obligatorisk undervisning Revisors rolle/revision 1 Modulet har til formål at give deltagerne en overordnet forståelse for revisors rolle generelt og over for den enkelte kunde. Faget klæder deltagerne

Læs mere

Beierholm Business Service. Bogføring Lønservice - Administration

Beierholm Business Service. Bogføring Lønservice - Administration Beierholm Business Service Bogføring Lønservice - Administration Beierholm Business Service 2 Indlysende fordele for dig hvis din virksomhed Er for lille til at beskæftige eller aflønne en bogholder Ikke

Læs mere

Horsens Fællesantenne - Forening

Horsens Fællesantenne - Forening Horsens Fællesantenne - Forening CVR-nr. 54 59 49 17 Regnskabssammendrag af årsrapport 2013 Nærværende regnskabssammendrag er bortset fra ledelsespåtegning, den uafhængige revisors erklæring, oplysninger

Læs mere

Få en billig men kompetent international bogførings- og regnskabsløsning

Få en billig men kompetent international bogførings- og regnskabsløsning Få en billig men kompetent international bogførings- og regnskabsløsning Hvem er vi? Dania Regnskab er et dansk selskab, som er beliggende i centrum af København ved Rådhuspladsen. Vi tilbyder udover traditionelle

Læs mere

Rørby-Årby Vandværk I/S

Rørby-Årby Vandværk I/S Årsrapport 2014 Resultatopgørelse for 01.01.2014-31.12.2014 Balance pr. 31.12.2014 Budget år 2015 Resultatopgørelse for perioden 01.01.14-31.12.14 Note 2014 2013 1 Nettoomsætning 1.039.286 922.293 2 Produktionsomkostninger

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser Regnskabsinstruks for provstiudvalgskasser 1 2 1. Indledning Regnskabsinstruksen er baseret på det regel- og vejledningsgrundlag for de lokale kirkelige kasser, der findes på Folkekirkens Digitale Arbejdsplads

Læs mere

Østermarie Vandværk Spurvevej 2 3751 Østermarie. CVR-nr.: 14 32 16 16

Østermarie Vandværk Spurvevej 2 3751 Østermarie. CVR-nr.: 14 32 16 16 Spurvevej 2 3751 Østermarie CVR-nr.: 14 32 16 16 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Konklusion på revisionen af årsregnskabet for 2014... 3 3. Revisionen

Læs mere

PRAKTIKPLAN FOR ADMINISTRATION

PRAKTIKPLAN FOR ADMINISTRATION PRAKTIKPLAN FOR ADMINISTRATION AFTALEPERIODE: VIRKSOMHED: ELEV: UDDANNELSESANSVARLIG: God uddannelse kræver planlægning. Et veltilrettelagt uddannelsesforløb er et vigtigt grundlag, som er med til at sikre,

Læs mere

Vejledning om godkendelse af praktisk erfaring ved optagelse i ejendomsmæglerregisteret

Vejledning om godkendelse af praktisk erfaring ved optagelse i ejendomsmæglerregisteret Januar 2015 Vejledning om godkendelse af praktisk erfaring ved optagelse i ejendomsmæglerregisteret 1. Indledning Betegnelsen ejendomsmægler kan anvendes af personer, der er optaget i ejendomsmæglerregisteret.

Læs mere

Placering af resultat- og balancekonti 45965

Placering af resultat- og balancekonti 45965 Lektionsplan Placering af resultat- og balancekonti 45965 Bemærk: Der er her tale om uddrag af materialet. Du finder hele materialet med lærebog, opgaver og løsninger i Undervisningsbanken. Placering af

Læs mere

Finansbachelor i praktik. Tips og vink

Finansbachelor i praktik. Tips og vink Finansbachelor i praktik Tips og vink Finansbachelor i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansbachelor i praktik. Den giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere

Guide til årsafslutning. Sådan gør du dit regnskab klar til årsafslutning. billy

Guide til årsafslutning. Sådan gør du dit regnskab klar til årsafslutning. billy Guide til årsafslutning Sådan gør du dit regnskab klar til årsafslutning billy Forord Hej virksomhedsejer Årsafslutning og årsregnskabet venter lige om hjørnet. Derfor har vi skrevet denne guide, som hjælper

Læs mere

BILAG 1 YDELSESBESKRIVELSE UDVIDET - EJERFORENING

BILAG 1 YDELSESBESKRIVELSE UDVIDET - EJERFORENING Advokatpa rtnerselskab Kalvebod Brygge 39 41 DK 1560 København V Telefon : +45 33 300 200 Fax: +45 33 300 299 www.lundelmersandager.dk CVR nr. 32 28 39 34 BILAG 1 YDELSESBESKRIVELSE UDVIDET - EJERFORENING

Læs mere

Anette Sand. Bogen om bogføring for begyndere

Anette Sand. Bogen om bogføring for begyndere Anette Sand Bogen om bogføring for begyndere Bogen om bogføring for begyndere af Anette Sand Regnskabsskolen A/S 2014 Udgivet af Regnskabsskolen Wesselsgade 2 2200 København N Tlf. 3333 0161 www.regnskabsskolen.dk

Læs mere

PRAKTIKPLAN FOR ØKONOMI

PRAKTIKPLAN FOR ØKONOMI PRAKTIKPLAN FOR ØKONOMI AFTALEPERIODE: VIRKSOMHED: ELEV: UDDANNELSESANSVARLIG: God uddannelse kræver planlægning. Et veltilrettelagt uddannelsesforløb er et vigtigt grundlag, som er med til at sikre, at

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - PRAKTIKEKSAMEN - 2015

PROJEKTBESKRIVELSE - PRAKTIKEKSAMEN - 2015 PROJEKTBESKRIVELSE - PRAKTIKEKSAMEN - 2015 Studie Semester Klasse Ansvarlige undervisere Multimediedesign 4. semester msmmd13a4, msmmd13c4, msmmd13d4 Tildelte praktikvejledere Periode 5. januar 27. marts

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ydergårdsvej 9 2620 Albertslund CVR-nr. 27 80 51 08 Årsrapport 2009 4. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet. Speciale 2013

Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet. Speciale 2013 Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet Speciale 2013 Septemberoptag 2011 1 Specialebeskrivelsen gælder for studerende med studiestart pr. september 2011 og er fælles for følgende

Læs mere

Revisoreksamen 2015 Modul C

Revisoreksamen 2015 Modul C Revisoreksamen 2015 Modul C Alle hjælpemidler kan medbringes til prøven bortset fra: disketter, brændbare cdrommer, egne usbstik, eksterne harddisks og andre elektroniske lagringsmedier mobiltelefoner

Læs mere

Altid med, altid opdateret

Altid med, altid opdateret MIT BDO BDO Online Sikker og nem login Mit BDO benytter NemID til login. Det betyder, at du ikke får endnu et brugernavn og en adgangskode at holde styr på. Hold dig opdateret Download vores App Mit BDO

Læs mere

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse.

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse. Brugervejledning Bergstedt-IT Finans Indledning Programmet er udviklet siden 2003, hvor de første versioner blev skabt. Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end

Læs mere

Bestyrelses regnskabserklæring... 1. Revisors påtegning... 1. Uafhængig revisors erklæring om review... 2. Anvendt regnskabspraksis...

Bestyrelses regnskabserklæring... 1. Revisors påtegning... 1. Uafhængig revisors erklæring om review... 2. Anvendt regnskabspraksis... Indholdsfortegnelse Bestyrelses regnskabserklæring..................................... 1 Revisors påtegning............................................... 1 Uafhængig revisors erklæring om review..............................

Læs mere

Periode regnskab. Måned 3 År 2012. Indholdsfortegnelse. Omsætning 1. Resultat 2. Balance 3. Øvrige eksterne omkostninger 4.

Periode regnskab. Måned 3 År 2012. Indholdsfortegnelse. Omsætning 1. Resultat 2. Balance 3. Øvrige eksterne omkostninger 4. Periode regnskab Måned 3 År 2012 Indholdsfortegnelse Side Omsætning 1 Resultat 2 Balance 3 Øvrige eksterne omkostninger 4 Anden gæld 5 Renter mv. netto 6 Forecast 7 Honorar 8 Noter 9 Omsætning Side 1 Omsætning

Læs mere

Periode regnskab. Måned 4 År 2012. Indholdsfortegnelse. Omsætning 1. Resultat 2. Balance 3. Øvrige eksterne omkostninger 4.

Periode regnskab. Måned 4 År 2012. Indholdsfortegnelse. Omsætning 1. Resultat 2. Balance 3. Øvrige eksterne omkostninger 4. Periode regnskab Måned 4 År 2012 Indholdsfortegnelse Side Omsætning 1 Resultat 2 Balance 3 Øvrige eksterne omkostninger 4 Anden gæld 5 Renter mv. netto 6 Forecast 7 Honorar 8 Noter 9 Omsætning Side 1 Omsætning

Læs mere

4.6. Afstemning af statuskonti mv.

4.6. Afstemning af statuskonti mv. 4.6. Afstemning af statuskonti mv. Retningslinjer for afstemning De enkelte centre skal iværksætte afstemningsprocedurer, der sikrer, at der løbende foretages afstemninger, kontroller og fejlrettelser

Læs mere

Bogen om bogføring med e-conomic

Bogen om bogføring med e-conomic Køb bogen online trykt eller som pdf-fil Klik Her! Anette Sand Bogen om bogføring med e-conomic Bogen om bogføring med e-conomic af Anette Sand Regnskabsskolen A/S 2014 Udgivet af Regnskabsskolen Wesselsgade

Læs mere

Revision i praksis Eksempelsamling

Revision i praksis Eksempelsamling Revision i praksis Eksempelsamling Sumit Sudan Martin Samuelsen Henrik Parker Christina Maria Davidsen Indholdsfortegnelse Forord... 5 Introduktion... 11 Bilag 3.1 Notat vedrørende valg som revisor for

Læs mere

Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010

Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010 Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010 Rettelse til side 10: Erhvervskunderådgivning (2. interne) Ved udgangen af 3. semester afholdes en mundtlig prøve

Læs mere

2. Budget Kontanthandel Finansieret handel Indtægter: Kontant betales 998.000 Ejerskiftelån % år

2. Budget Kontanthandel Finansieret handel Indtægter: Kontant betales 998.000 Ejerskiftelån % år Salgsbudget Sag nr./ref. 06161 / Morten Puggård For sælger Annelise Hyldgaard Hansen ved salg af ejendommen Matr.nr. 1 x m.fl Boldesager, Esbjerg Jorder Ejerl.nr. Beliggende 1. Udbudsvilkår Kontantpris

Læs mere

Beierholm Business Service. Bogføring Lønservice - Administration

Beierholm Business Service. Bogføring Lønservice - Administration Beierholm Business Service Bogføring Lønservice - Administration Beierholm Business Service Indlysende fordele for dig hvis din virksomhed Er for lille til at beskæftige eller aflønne en bogholder Ikke

Læs mere

Kom godt i gang med DB Timesagsregnskab for Revisorer.

Kom godt i gang med DB Timesagsregnskab for Revisorer. Kom godt i gang med DB Timesagsregnskab for Revisorer. Du kan tilpasse DB Timesagsregnskab for Revisorer til lige netop din virksomheds behov. Derved opnår du den optimale udnyttelse af programmet. Du

Læs mere

Retningslinjer for. Praktik. på Datamatikeruddannelsen

Retningslinjer for. Praktik. på Datamatikeruddannelsen Retningslinjer for Praktik på Datamatikeruddannelsen Baggrund På datamatikeruddannelsens 5. semester skal de studerende gennemføre et praktikophold i en eller flere virksomheder. Praktikken er normeret

Læs mere

Handler du med udlandet?

Handler du med udlandet? Handler du med udlandet? Fakta om momspakken Sidste år vedtog EU et direktiv, den såkaldte Momspakke, som fra 1. januar i år har ændret den måde, din virksomhed skal håndtere og rapportere moms, hvis I

Læs mere

Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.03. Service Level Agreement (SLA) Debitor

Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.03. Service Level Agreement (SLA) Debitor Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.03 Service Level Agreement (SLA) Debitor INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Ansvarlig... 3 1.3 Relevans for medarbejdere...

Læs mere

Webinar - igangsætning. Jurjen Hessels Laila Foldager Scharff

Webinar - igangsætning. Jurjen Hessels Laila Foldager Scharff Webinar - igangsætning Jurjen Hessels Laila Foldager Scharff Agenda Årsrapport Statusseddel Moms Revisionsliste Statusseddel Summax API diverse Diverse Årsrapport Årsrapport Forside Skemakrav Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING HA-, HA(dat.)-, HA(jur.)-, BA(int.)-STUDIET 1. DEL Sommereksamen 7. august 2002 Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Ingen Denne 3-timers prøve

Læs mere

AT BENYTTE VALUTA BETYDER... 2 VALUTAKODER... 2 VALUTAKURSER...

AT BENYTTE VALUTA BETYDER... 2 VALUTAKODER... 2 VALUTAKURSER... Valuta Du kan fakturere og bogføre i fremmed valuta og få det omregnet til regnskabets grundvaluta. I alle posteringsoversigter vises både beløbet i valuta og beløbet i regnskabets grundvaluta (standardvaluta).

Læs mere

Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.04 Service Level Agreement (SLA) Moms

Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.04 Service Level Agreement (SLA) Moms Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.04 Service Level Agreement (SLA) Moms 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Ansvarlig... 3 1.3 Relevans for medarbejdere... 3

Læs mere

Årsregnskab for Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2012

Årsregnskab for Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2012 Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2012 NOTE t. euro Euro t. euro t. euro Indtægter 1 Tilskud fra den danske stat 3.243 3.243.000 3.243 3.370 2 Offentlige tyske tilskud 367 359.041

Læs mere

Startpakke**: kr. 1.500,- Licens: kr. 0,-

Startpakke**: kr. 1.500,- Licens: kr. 0,- Kontingentsystem med ClubPeople ClubPeople tilbyder nu klubberne et integreret kontingentsystem. Kontingentsystemet sikrer, at du som klubansvarlig kan få overblik over dine medlemmers betalinger og restancer.

Læs mere

Periode regnskab. Måned 6 År 2012. Indholdsfortegnelse. Omsætning 1. Resultat 2. Balance 3. Øvrige eksterne omkostninger 4.

Periode regnskab. Måned 6 År 2012. Indholdsfortegnelse. Omsætning 1. Resultat 2. Balance 3. Øvrige eksterne omkostninger 4. Periode regnskab Måned 6 År 2012 Indholdsfortegnelse Side Omsætning 1 Resultat 2 Balance 3 Øvrige eksterne omkostninger 4 Anden gæld 5 Renter mv. netto 6 Forecast 7 Honorar 8 Noter 9 Omsætning Side 1 Omsætning

Læs mere

DOF - vejledning til regnskab og bogføring

DOF - vejledning til regnskab og bogføring DOF - vejledning til regnskab og bogføring Ordet regnskab lyder for mange som noget kedeligt og vanskeligt noget. Sådan behøver det ikke nødvendigvis at være, bare man overholder de to væsentligst ting:

Læs mere

Salgsbudget. Dato. Sag nr./ref. ved salg af ejendommen Ejerl.nr. For sælger Matr.nr. Beliggende 1. Udbudsvilkår Kontantpris Finansieret pris

Salgsbudget. Dato. Sag nr./ref. ved salg af ejendommen Ejerl.nr. For sælger Matr.nr. Beliggende 1. Udbudsvilkår Kontantpris Finansieret pris Salgsbudget Buen 7, 6000 Kolding tel 7553 4211 - fax 7553 4234 e-mail kolding@etgodthjem.dk Sag nr./ref. 75903229 / Tue Højvang Hattens For sælger Matr.nr. Beliggende 1. Udbudsvilkår Kontantpris Finansieret

Læs mere

10. DECEMBER 2011 A/S

10. DECEMBER 2011 A/S 10. DECEMBER 2011 A/S Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/04/2015 Ibbi Kaas Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 207 Offentligt. En udvidet gennemgang. ny erklæringsstandard til små og mellemstore virksomheder

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 207 Offentligt. En udvidet gennemgang. ny erklæringsstandard til små og mellemstore virksomheder Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 207 Offentligt Statsautoriserede Revisorer FSR kerhedforeningen Tillid afbalance Troværdighed En udvidet gennemgang ny erklæringsstandard til små og mellemstore

Læs mere

Vejledning til Regnskabsafslutning. Periode- og Årsafslutning.

Vejledning til Regnskabsafslutning. Periode- og Årsafslutning. Vejledning til Regnskabsafslutning. Periode- og Årsafslutning. Denne vejledning er lavet for at samle relevante oplysninger, som er vigtige for at medarbejdere på Aalborg Universitet kan levere retvisende

Læs mere

3.9 Bogføring og afstemning af løn

3.9 Bogføring og afstemning af løn Løn og Personalegoder Forlaget Andersen 3.9 Bogføring og afstemning af løn Af Executive Director Maria Jespersen, EY maria.jespersen@dk.ey.com Indhold Denne artikel har følgende indhold: 1. Lovgivning

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Erhvervsøkonomi niveau E, D og C

Erhvervsøkonomi niveau E, D og C Erhvervsøkonomi niveau E, D og C Handelsvirksomheden EntrePreNøhren For denne virksomhed foreligger følgende caseopgave: SYSH5. Preben Nøhr overtog for et par år siden et firma i Vejle, som handler med

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen

Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores markedsføringsøkonomer. Her har vi

Læs mere

SKANDERBY KONFIG.PAK 15

SKANDERBY KONFIG.PAK 15 SKANDERBY KONFIG.PAK 15 Nummer Navn Kontotype Type Sammentælling BogføringstypeVirksomhedsbogføringsgruppe Produktbogføringsgruppe Momsvirksomhedsbogf.gruppe Momsproduktbogf.gruppe 10000 Resultatopgørelse

Læs mere

Review af årsrapport og skatteregnskab

Review af årsrapport og skatteregnskab Reviewskema: Review af årsrapport og skatteregnskab Indhold i dette dokument: 1. Planlægning 2. Udførelse 3. Konklusion Kundenavn: Bakkegaarden Ejendomsnummer: 123456 Regnskabsår: 2008 Dato Initialer Vurdering

Læs mere

Faglig ajourføring Efteråret 2008

Faglig ajourføring Efteråret 2008 Undgå tab på retursager Minimer omkostningerne Betaling for udgifterne 5. Kreds Februar 2009 Forudsætning for betaling Enten formidlingsaftale efter regning + Udgifterne er nøje specificerede Eller Udgiften

Læs mere

Information til praktikvirksomheder 2016 (SERVICEØKONOM)

Information til praktikvirksomheder 2016 (SERVICEØKONOM) Information til praktikvirksomheder 2016 (SERVICEØKONOM) 1 HVAD ER CPHBUSINESS? Cphbusiness er en erhvervsrettet uddannelsesinstitution, der sætter en stor ære i høj faglighed og i at uddanne de studerende

Læs mere

Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum. Årsrapport for 2013

Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum. Årsrapport for 2013 NV REVISION ApS Nålemagervej 14. 7490 Aulum Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum Årsrapport for 2013 Generalforsamling afholdes den 24/4 2014 kl. 19,15 på Hotel Aulum. Dagsorden 1. Valg af dirigent.

Læs mere

STANDARDKONTOPLAN FOR CAMPINGPLADSER

STANDARDKONTOPLAN FOR CAMPINGPLADSER 998 RESULTATOPGØRELSE 1000 CAMPINGGEBYRER m.v. Overskrift 1010 Turister Resultat 1020 Fastliggere Resultat 1030 Gæster Resultat 1040 Udlejning campingvogne Resultat 1050 Udlejning hytter Resultat 1060

Læs mere

15 Gode råd om bogføringsprocedurer

15 Gode råd om bogføringsprocedurer 15 Gode råd om bogføringsprocedurer - til bogholderen i den mindre virksomhed Version 2.0 Indholdsfortegnelse: Forord:... 3 Disposition:... 4 15 Gode råd om bogføringsprocedurer (den lange version):...

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

REGNSKAB. Grundlæggende AMU PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE

REGNSKAB. Grundlæggende AMU PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE AMU Grundlæggende REGNSKAB PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE Vi udbyder bl.a. korte kurser indenfor følgende: -Regneark, anvendelse, design og automatisering -Placering af resultat- og balancekonti

Læs mere

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Årsregnskab 2012 Internt (Årsregnskabet er indarbejdet i årsrapporten for Holstebro-Struer Trafikhavn) Indholdsfortegnelse Anvendt regnskabspraksis 1 Resultatopgørelse

Læs mere

Personlig virksomhed, årsrapport virksomhedsdel DRØ (H5)

Personlig virksomhed, årsrapport virksomhedsdel DRØ (H5) Personlig virksomhed, årsrapport virksomhedsdel DRØ (H5) Beskrivelse af rapporten: Denne rapport anvendes til at udarbejde årsrapporten for en personlig drevet virksomhed (én ejer). Rapporten er primært

Læs mere

Bilag 17. Økonomiudvalget (1.000 kr.)

Bilag 17. Økonomiudvalget (1.000 kr.) Økonomiudvalget (1.000 kr.) Grunde 3.373 3.373 Bygninger 709 3.423 Tekniske anlæg 45.056 38.849 Inventar 66.193 82.474 Aktiver under opførelse 16.481 25.044 Materielle anlægsaktiver 131.813 153.164 Immaterielle

Læs mere

Opbygning af praktikken

Opbygning af praktikken Opbygning af praktikken på Energiteknologuddannelsen Bilag til Studieordning for energiteknologuddannelsen Energiteknologuddannelsen www.eal.dk Nov. 2011 Opbygning af praktikken på Energiteknologuddannelsen

Læs mere

Konference om Reform af Vand- og affaldssektorer

Konference om Reform af Vand- og affaldssektorer Konference om Reform af Vand- og affaldssektorer Økonomi og regnskabsprincipper mv. ved etablering af Vand- og Spildevandsselskaber 8. november 2007 Lynge Skovgaard, Deloitte 1 10-Jul-08 LS-KL-konference

Læs mere

Anette Sand. Bogen om bogføring med e-conomic. 2. udgave

Anette Sand. Bogen om bogføring med e-conomic. 2. udgave Anette Sand Bogen om bogføring med e-conomic 2. udgave Bogen om bogføring med e-conomic af Anette Sand Regnskabsskolen A/S 2015 Udgivet af Regnskabsskolen Wesselsgade 2 2200 København N Tlf. 3333 0161

Læs mere

Regnskabscirkulære for Københavns Kommune. Del II Tidsplaner

Regnskabscirkulære for Københavns Kommune. Del II Tidsplaner KØBENHAVN KOMMUNE forvaltningen Center for Regnskabscirkulære for Københavns Kommune Del II Tidsplaner Indhold 1. Registreringsfasen... 2 1.1 KØR-perioder 2014/2015... 3 2. Rapporteringsfasen... 4 2.1

Læs mere

Venstres Landsorganisation. Årsregnskab 2013

Venstres Landsorganisation. Årsregnskab 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Venstres Landsorganisation Årsregnskab

Læs mere

Regnskab Regnskab Budget* Note t. kr. t. kr. t. kr.

Regnskab Regnskab Budget* Note t. kr. t. kr. t. kr. RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 01.01-31.12.2014 Regnskab Regnskab Budget* Kontingent 30.010 30.318 30.900 Overført til aktivitetspulje -523-523 -545 Øvrige indtægter 8 806 0 Indtægter 29.495 30.601 30.355

Læs mere

Salg direkte fra leverandør til kunde

Salg direkte fra leverandør til kunde Salg direkte fra leverandør til kunde CQ giver mulighed for at at afvikle handel uden at produkterne kommer ind over virksomheden. Når kunden ringer: Kunden findes i kundedatabasen Varen findes i varelageret

Læs mere

Selskab, spec.sæt til minimalregnskab (C8)

Selskab, spec.sæt til minimalregnskab (C8) Selskab, spec.sæt til minimalregnskab (C8) Beskrivelse af rapporten: Denne rapport anvendes som supplement til en ekstern årsrapport i forbindelse med udarbejdelse af selvangivelse for et selskab. Rapporten

Læs mere

Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ballerupvej Albertslund CVR-nr Årsrapport regnskabsår

Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ballerupvej Albertslund CVR-nr Årsrapport regnskabsår Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ballerupvej 25 2620 Albertslund CVR-nr. 27 80 51 08 Årsrapport 2007 2. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

RS Standard. Effektivt og struktureret bogføringssamarbejde

RS Standard. Effektivt og struktureret bogføringssamarbejde RS Standard Effektivt og struktureret bogføringssamarbejde 1 RS Standard Spar penge - gør brug af vores erfaringer med hvad der virker! Benyt dig af vores standardiserede bogføringspakke RS Standard. RS

Læs mere

Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ydergårdsvej Albertslund CVR-nr Årsrapport regnskabsår

Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ydergårdsvej Albertslund CVR-nr Årsrapport regnskabsår Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ydergårdsvej 9 2620 Albertslund CVR-nr. 27 80 51 08 Årsrapport 2013 8. regnskabsår UNIVERSITETSPARKEN 2 4000 ROSKILDE TLF.46 36 11 99 FAX 46 32 18 32 CVR -NR. 28

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB Provstegade 10, 2 sal 8900 Randers C CVR-nr. 29 79 40 30 Tlf.: 8642 7777, Fax: 86410076 www.kr.dk DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB Protokollat nr. 49 (side 11 16) Revision af regnskabet

Læs mere

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Revisionsregulativ Godkendt den Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Den sagkyndige revision... 2 Revisionens virksomhed... 2 Revisionens formål... 2 Revisionens område...

Læs mere

Jyderup Østre Vandværk A.m.b.a. Bryggervænget 2 H 4450 Jyderup

Jyderup Østre Vandværk A.m.b.a. Bryggervænget 2 H 4450 Jyderup Jyderup Østre Vandværk A.m.b.a. Bryggervænget 2 H 4450 Jyderup Stiftet 2. oktober 1934 CVR nr. 32436668 5. regnskabsår som A.m.b.a Resultatopgørelse 2014 Balance pr. 31. december 2014 Resultatopgørelse

Læs mere

Retningslinjer for diplomingeniørpraktik

Retningslinjer for diplomingeniørpraktik Retningslinjer for diplomingeniørpraktik Alle diplomingeniørstuderende skal som et led i uddannelsen gennemføre et praktikophold af en varighed på 30 ECTS. Praktikken er placeret på den sidste del af 6.

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. kirkekasser

Regnskabsinstruks. for. kirkekasser Regnskabsinstruks for kirkekasser 1 2 1. Indledning Regnskabsinstruksen er baseret på det regel- og vejledningsgrundlag for de lokale kirkelige kasser, der findes på Folkekirkens Digitale Arbejdsplads

Læs mere

Erhvervsøkonomi niveau C

Erhvervsøkonomi niveau C Erhvervsøkonomi niveau C Handelsvirksomheden GolfStrømmen For denne virksomhed foreligger følgende caseopgave: SYSH6. Søren Bjørn startede for ca. 2 år siden sin egen golfforretning i København. Han har

Læs mere

Claus Pedersen Biler ApS. Rørkærvej Vordingborg. CVR-nr

Claus Pedersen Biler ApS. Rørkærvej Vordingborg. CVR-nr erhvervs- og selskabsstyrelsen Claus Pedersen Biler ApS Rørkærvej 36 4760 Vordingborg CVR-nr. 33370830 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/6-2012 Opstillet

Læs mere

17.2g Salon Hairstyle [S01]

17.2g Salon Hairstyle [S01] 17.2g Salon Hairstyle [S01] Tomas Haahr startede 1. januar 2011 sin egen frisørsalon under navnet Salon Hairstyle. Frisørsalonen ligger i Saksild, hvor Tomas Haahr har lejet et godt beliggende forretningslokale

Læs mere

KJELDBJERG VANDVÆRK. Årsrapport for perioden. 1. januar 2013 til 31. december CVR. nr

KJELDBJERG VANDVÆRK. Årsrapport for perioden. 1. januar 2013 til 31. december CVR. nr KJELDBJERG VANDVÆRK Årsrapport for perioden 1. januar 2013 til 31. december 2013 CVR. nr. 40 55 82 68 INDHOLDSFORTEGNELSE Bestyrelsespåtegning Revisorpåtegning Regnskabspraksis Resultatopgørelse Balance

Læs mere

Regnskab Regnskab Budget Budget 2010 2011 2011 2012 NOTE t. euro Euro t. euro t. euro

Regnskab Regnskab Budget Budget 2010 2011 2011 2012 NOTE t. euro Euro t. euro t. euro Årsregnskab for Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2011 2010 2011 2011 2012 NOTE t. euro Euro t. euro t. euro Indtægter 1 Tilskud Grænseforeningen

Læs mere

Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.04. Service Level Agreement (SLA) Kreditor

Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.04. Service Level Agreement (SLA) Kreditor Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.04 Service Level Agreement (SLA) Kreditor INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Ansvarlig... 2 1.3 Relevans for medarbejdere...

Læs mere

Regnskab: Eksempel 2010

Regnskab: Eksempel 2010 Blandaware ApS Blandalen 22 3459 Blåstrup Regnskab: Side 2 Omsætning 259 - Vareforbrug og fremmed arbejde 1.605 - DÆKNINGSBIDRAG I -1.346 - Lønninger 0 - DÆKNINGSBIDRAG II -1.346 - Øvrige omkostninger

Læs mere

12.0 Kontakt med os undervejs... 5. SælgerService - Rådgivning m.v. af sælger, som sælger via ejendomsmægler, og som ønsker uvildig rådgivning.

12.0 Kontakt med os undervejs... 5. SælgerService - Rådgivning m.v. af sælger, som sælger via ejendomsmægler, og som ønsker uvildig rådgivning. NBC Gruppen BoligAssistancens BoligGuide Dyrlundsvej 12, Postboks 38 4600 Køge Rådgivningsaftale vedr. eget salg af bolig Telefon: 49 14 91 84 Fax: 49 14 92 84 E-mail: post@boligassistancen.dk Website:

Læs mere

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Årsregnskab 2013 Internt (Årsregnskabet er indarbejdet i årsrapporten for Holstebro-Struer Trafikhavn) Indholdsfortegnelse Anvendt regnskabspraksis 1 Resultatopgørelse

Læs mere

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Side 1 af 11 Rammer Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Efter laborantuddannelsens 3. semester skal den studerende i praktik. Praktikken foregår i en virksomhed jf.

Læs mere

Foreningen til integration af Nydanskere på arbejdsmarkedet. Årsrapport 1. januar 31. december 2014

Foreningen til integration af Nydanskere på arbejdsmarkedet. Årsrapport 1. januar 31. december 2014 Foreningen til integration af Nydanskere på arbejdsmarkedet CVR nr. 20 88 41 77 Årsrapport 1. januar 31. december 2014 (17. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Beretning... 2 Revisionspåtegning... 3 Anvendt

Læs mere

1) Konter følgende bilag for den 1. juni 2011 på bilag 1, som afleveres:

1) Konter følgende bilag for den 1. juni 2011 på bilag 1, som afleveres: Opgave 1 (25%) Korn- og Foderstofkompagniet, Nykøbing Mors Bank: Morsø Bank Kassekredit konto nr. 76-435648-152 1) Konter følgende bilag for den 1. juni 2011 på bilag 1, som afleveres: Opgave 2 (25 %)

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

CASEEKSAMEN. FAG erhvervsøkonomi NIVEAU: E

CASEEKSAMEN. FAG erhvervsøkonomi NIVEAU: E CASEEKSAMEN FAG erhvervsøkonomi NIVEAU: E DATO 8. januar 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar

Læs mere

International Hospitality Management. Orientering om virksomhedspraktik. November 2015 Cphbusiness, Campus Nørrebro Side 0 af 4

International Hospitality Management. Orientering om virksomhedspraktik. November 2015 Cphbusiness, Campus Nørrebro Side 0 af 4 International Hospitality Management Orientering om virksomhedspraktik 2016 November 2015 Cphbusiness, Campus Nørrebro Side 0 af 4 HVAD ER CPHBUSINESS? Cphbusiness er en erhvervsrettet uddannelsesinstitution,

Læs mere