EU-notifikationer Juni Affaldshåndtering. Alkohol. Arbejdsmiljø. Brandbestemmelser. Byggebestemmelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EU-notifikationer Juni Affaldshåndtering. Alkohol. Arbejdsmiljø. Brandbestemmelser. Byggebestemmelser"

Transkript

1 EU-notifikationer Juni 2013 Affaldshåndtering 2013/311/A Forbundslov, hvormed affaldshåndteringsloven af 2002 ændres (lovændring til affaldshåndteringsloven, emballage) Fristdato: Alkohol 2013/309/FIN Finland Lov om ændring af 33 og 40 i den finske alkohollov Fristdato: Arbejdsmiljø 2013/354/DK Teknisk forskrift om arbejdsmiljø i skibe, Kapitel A III B(1), Afsnit B-1 Støj Brandbestemmelser 2013/312/RO Rumænien Bekendtgørelse, som godkender de generelle bestemmelser vedrørende brandbeskyttelse på sundhedsinstitutioner Fristdato: /318/NL Holland Bekendtgørelse om ændring af bygningsreglementet af 2012 om brandsikkerhed ved erhvervsmæssigt husdyrhold samt om korrektioner og yderligere forenklinger af bygningsreglementet af 2012 Fristdato: Brændstoffer 2013/322/S Forslag til lov om kvotepligt for biobrændstoffer 2013/331/PL Polen Økonomiministerens forskrift om fastsættelse af detaljerede regler for struktureringen og beregningen af tarifferne for luftformige brændstoffer og afregning inden for handel med luftformige brændstoffer Fristdato: Byggebestemmelser 2013/299/A Lov om ændring af byggeloven Fristdato: /340/D Tyskland Supplerende tekniske aftalebetingelser vandbygning (ZTV-W) til beskyttelse og reparation af vandbygningsværkers

2 betonbygningsdele (ydelsesområde 219) Fristdato: /341/D Tyskland Supplerende tekniske aftalebetingelser vandbygning (ZTV-W) for elektrisk udstyr til vandkonstruktioner af stål (ydelsesområde 216-2) Fristdato: /355/RO Rumænien Bekendtgørelse fra vicepremierministeren og ministeren for regional udvikling og offentlig administration om godkendelse af den tekniske forskrift "Teknisk vejledning til forbindelse af metalliske konstruktionselementer ved anvendelse af forspændte bolte med høj styrke, revision C , kode C " Byggevarer 2013/259/F Frankrig Bekendtgørelse vedrørende forbud mod markedsføring, import, salg og distribution samt fabrikation af isolering, som er fremstillet af cellulosevat tilsat ammoniumsalt Fristdato: /295/A Lov om byggevarer og deres anvendelse (lov om byggevarer) 2013/335/A Lov om markedsføring af byggevarer, deres anvendelse og markedsovervågning (Wiens lov af 2013 om byggevarer - WBPG 2013) Fristdato: /336/D Tyskland Informationsskrivelse om sprøjtemørtel/sprøjtebeton iht. ZTV-W LB 219, afsnit 5 (MSM) Fristdato: Elforsyning 2013/337/DK Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om leje, lov om leje af almene boliger m.v. og lov om elforsyning (Lejeres mulighed for nettoafregning, herunder afgiftsfritagelse for elektricitet fremstillet på vedvarende energi-anlæg) (Lovforslag nr. L 221). Fristdato: /315/DK Bekendtgørelse om fjernaflæste elmålere og måling af elektricitet i slutforbruget Fristdato: /321/SK Slovakiet Tekniske betingelser for elforsyningsselskabet Východoslovenská distribučná, a.s. Košice Fristdato: Emballage 2013/294/DK

3 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om pant på og indsamling m.v. af emballager til visse drikkevarer (Ændring af udgiftspost og ændring af ophævelsesdato) Euforiserende stoffer 2013/276/HU Ungarn Ændring af regeringsdekret 66/2012 (IV. 2.) Korm. om aktiviteter, som kan udføres i forbindelse med narkotiske stoffer, psykotropiske stoffer og nye psykoaktive stoffer, samt optagelse af sådanne stoffer i skemaer og ændringen af sådanne skemaer 2013/285/S Forskrift om ændring af forskriften (1992:1554) om kontrol af narkotika Fristdato: Foderstoffer 2013/333/FIN Finland Regeringens lovforslag for parlamentet vedrørene en lov om dyrefoder (ændring af lov om dyrefoder) Fristdato: Føde- og drikkevarer 2013/292/UK Storbritannien Bekendtgørelse af 2013 om vægt og mål (specificerede mængder) (uindpakket brød og berusende spiritus) (Nordirland) Fristdato: /293/EE Estland Retningslinjer for mængdeangivelse af ingredienser 2013/298/F Frankrig Bekendtgørelse af XXX, der fastsætter undersøgelseskravene for E. coli O157:H7 i virksomheder, som producerer hakket oksekød 2013/307/I Italien Udkast til den tekniske standard i henhold til regionallov nr. 21 af 13. august 2002 og forskrift for anvendelse af fællesmærket som godkendt ved dekret nr. 138 af 27. september 2012 fra generaldirektøren for det regionale institut for udvikling af landdistrikter (ERSA). Produkt: æbler og produkter fremstillet på grundlag heraf 2013/313/BG Bulgarien Dekret om ændring og supplering af dekret nr. 4 af 19. februar 2008 om de specifikke krav til fremstilling, lagring og transport af rå mælk fra køer og krav til handel med og markedsføring af mælk og mælkeprodukter Fristdato: Fødevaresikkerhed 2013/305/LT Litauen Udkast til bekendtgørelse fra direktøren for statens fødevare- og veterinærtjeneste om ændring af bekendtgørelse nr. B1-527 fra direktøren for statens fødevare- og veterinærtjeneste af 15. oktober 2008, som godkender kravene til

4 godkendelse og registrering for ledere af fødevarevirksomheder 2013/310/HU Ungarn Dekret fra ministeriet for udvikling af landdistrikter vedrørende grænser for bestemte naturlige forurenende stoffer og skadelige stoffer i fødevarer samt bestemte giftstoffer, der stammer fra bestemte materialer og genstande beregnet til at komme i kontakt med fødevarer Fristdato: /332/B Belgien Udkast til kongelig anordning om fødevarehygiejne Jernbanesystemer og materialer 2013/351/E BEKENDTGØRELSE FOM XX/2013 om betingelser for ibrugtagning af delsystemer af strukturel art samt jernbanelinjer og -køretøjer Køretøjer 2013/306/NL Holland Forskrift til ændring af forskriften om køretøjer ved tilpasning af forskellige permanente krav til internationale krav, hvad angår godkendelse af køretøjer til anvendelse på vej, og andre tekniske ændringer 2013/323/S Transportstyrelsens forskrifter om ændring i transportstyrelsens forskrifter (TSFS 2010:112) om registrering af køretøjer m.m. i vejtrafikregistret 2013/352/E Udkast til kongeligt dekret om vedtagelse af den nye supplerende tekniske vejledning (ITC) BT 52 Installationer med specielle formål. Infrastruktur til opladning af el-biler i den elektrotekniske forskrift for lavspænding, vedtaget ved kongeligt dekret 842/2002 af 2. august 2002, og om ændring af andre supplerende tekniske vejledninger i denne Lovgivning og retssystemet 2013/304/A Godkendelsesmærkeforskrift af /316/PL Polen Forskrift fra økonomiministeren om måden til gennemførelse af begrænsningerne i bilag XVII til forordning (EU) nr. 1907/2006 Fristdato: Luftfart 2013/300/S Transportstyrelsens forskrifter og generelle anbefalinger om ubemandede raketter og opsendelser af genstande, der kan bevæge sig i luften Fristdato:

5 2013/342/B Belgien Kongelig resolution til fastsættelse af de særlige betingelser for tilladelse af paramotorers deltagelse i lufttrafikken Fristdato: Lægemidler 2013/288/CZ Tjekkiet Udkast til dekret om fastsættelse af betingelser for ordination, fremstilling, dosering og anvendelse af magistrelt fremstillede lægemidler indeholdende cannabis til lægelig brug Lægevidenskab 2013/349/FIN Finland Tekniske krav til drift af vævsinstitutioner det finske lægemiddelagenturs administrative forskrift Medicin 2013/334/D Tyskland Forskrift om udlevering af medicinalprodukter og ændring af medicinalproduktretlige bestemmelser Fristdato: Miljøbestemmelser 2013/301/B Belgien Udkast til kongeligt dekret om fastsættelse af minimumskrav til påsætning af miljømeddelelser på byggevarer og om etablering af en føderal database over miljøvaredeklarationer 2013/348/EE Estland Udkast til forskrift fra miljøministeren om "tilladte grænseværdier for lækage fra produkter, udstyr og systemer, der indeholder fluorholdige drivhusgasser" Optiske produkter 2013/297/F Frankrig Bekendtgørelse om udlevering af kontaktlinser Planter 2013/346/HU Ungarn Lov ( ) af 2013 til ændring af lov LII af 2003 om officiel anerkendelse af plantearter og om produktion og markedsføring af formeringsmateriale Plantebeskyttelsesmidler 2013/350/E

6 Udkast til kongeligt dekret om markedsføring af bestemte midler til plantebeskyttelse Radio- og telekommunikation 2013/291/E Resolution fra statssekretariatet for telekommunikation og informationssamfundet om de tekniske krav til de regulerede radiogrænseflader IR-219 til IR-225 til landbaserede systemer, som kan levere elektroniske kommunikationstjenester Fristdato: /314/EE Estland Ændring af forskrift nr. 96 af 7. oktober 2011 fra ministeren for økonomi og kommunikation om "Betingelser for anvendelse af radiofrekvenser og tekniske krav til radioudstyr, som er fritaget fra frekvenstilladelse" Fristdato: /324/A Radiogrænsefladebeskrivelse "Kortdistanceudstyr (Short Range Devices)" Grænseflade nr.: FSB-LD /325/A Radiogrænsefladebeskrivelser "Radiosystemer" Grænseflade nr.: FSB-LM001, FSB-LM002, FSB-LM003, FSB-LM004, FSB-LM014, FSB-LM015, FSB-LM024, FSB- LM025, FSB-LM026, FSB-LM027, FSB-LM028, FSB-LM /326/A Radiogrænsefladebeskrivelser "Diverse radionet" Grænseflade nr.: FSB-LN001, FSB-LN004, FSB-LN011, FSB-LN012, FSB-LN013, FSB-LN014, FSB-LN /327/A Radiogrænsefladebeskrivelser "Personsøgning" Grænseflade nr.: FSB-LP011, FSB-LP012, FSB-LP /328/A Radiogrænsefladebeskrivelser "Privat radiotelefoni" Grænseflade nr.: FSB-LS015, FSB-LS017, FSB-LS018, FSB-LS019, FSB-LS020, FSB-LS021, FSB-LS022, FSB-LS023, FSB-LS024, FSB-LS025, FSB-LS026, FSB-LS027, FSB-LS028, FSB-LS031, FSB-LS033, FSB-LS034, FSB-LS036, FSB-LS037, FSB-LS /329/A Radiogrænsefladebeskrivelser "Lyd- og billedoverføring" Grænseflade nr.: FSB-LT001, FSB-LT002, FSB-LT003, FSB-LT004, FSB-LT005, FSB-LT009, FSB-LT011, FSB-LT012, FSB-LT013, FSB-LT016, FSB-LT017, FSB-LT /330/A Radiogrænsefladebeskrivelse "Radiokæde" Grænseflade nr.: FSB-RR030; FSB-RR042; FSB-RR064; FSB-RR067; FSB-RR078

7 Sikkerhed 2013/308/P Portugal Udkast til lovdekret om fastlæggelse af sikkerhedsbestemmelser for store lagerfaciliteter til råolie og olieprodukter samt den juridiske kvalifikationsramme for udstedelse af andre nødvendige bestemmelser for hver type lagerfacilitet Skatter og afgifter 2013/319/DK L 219 -Forslag til lov om ændring af affalds- og råstofafgiftsloven, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, lov om afgift af elektricitet, momsloven og forskellige andre love (Nedsættelse af afgifter på el til erhverv, bortfald af CO2-afgift af el for erhverv, nedsættelse af energiafgifter på brændsler til proces, ændret lagerprincip ved deponering af farligt affald, lempelse af momskredittider samt supplerende støtte til eksisterende industrielle kraft-varme-værker) 2013/320/DK L 217 -Forslag til lov om ophævelse af lov om afgift af mineralvand m.v. og om ændring af øl- og vinafgiftsloven og forskellige andre love (Nedsættelse og senere ophævelse af sodavandsafgiften, nedsættelse af ølafgiften, afskaffelse af den vægtbaserede emballageafgift, øget momsfradrag på hotelovernatninger, samt midlertidig forhøjet reparationsgrænse for totalskadede køretøjer m.v.) 2013/345/SK Slovakiet Lov til ændring og supplering af lov nr. 289/2008 saml. om anvendelse af elektroniske kasseapparater og om ændring og supplering af lov nr. 511/1992 saml. fra det slovakiske nationalråd om administration af skatter og afgifter og om ændringer i de regionale finansmyndigheders system, som ændret Fristdato: Skibsfartøjer 2013/344/DK Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F, teknisk forskrift om mindre erhvervsfartøjers bygning og udstyr m.v. Spildevand 2013/339/DK Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitels 3 og 4 Fristdato: Sundhedsskadelige stoffer 2013/284/S Forskrift om ændring af forskriften (1999:58) om forbud mod visse sundhedsskadelige varer Transport 2013/353/E

8 Udkast til kongeligt dekret om regulering af vejtransport af farligt gods i Vandforsyning 2013/317/F Frankrig Bekendtgørelse om analyser til sundhedskontrol og overvågning af aftappet vand og naturligt mineralvand, som anvendes i behandlingsmæssigt øjemed på vandkuranstalter eller distribueres fra offentlige udskænkningssteder Fristdato: Våben og ammunition 2013/290/S Naturstyrelsens forskrifter om typegodkendelse af fangstredskaber Fristdato: /302/A Forskrift af 2013 om skydning 2013/303/A Patronprøveloven af 2013

2012/472/UK Forenede Kongerige Ændringer af del L (brændstof- og strømbesparelse) i bygningsreglementet for Wales Fristdato: 2012-11-09

2012/472/UK Forenede Kongerige Ændringer af del L (brændstof- og strømbesparelse) i bygningsreglementet for Wales Fristdato: 2012-11-09 EU-notifikationer August 2012 Affaldshåndtering 2012/480/I Ministerielt dekret om: "Forskrift til regulering af ophævelse af kvalificeringen som affald for specifikke typer affaldsafledte brændsler (SRF)

Læs mere

EU-notifikationer November 2013. Affaldsprodukter. Brandsikkerhed. Brandslukningsudstyr. Brændstof. Byggebestemmelser.

EU-notifikationer November 2013. Affaldsprodukter. Brandsikkerhed. Brandslukningsudstyr. Brændstof. Byggebestemmelser. EU-notifikationer November 2013 Affaldsprodukter 2013/613/UK Det Forenede Kongerige Kvalitetsprotokol for biodiesel. Kriterier for, hvornår affald ophører med at være affald, i forbindelse med produktion

Læs mere

2013/100/FIN Finland Udkast til statsrådets dekret om særskilt indsamling, genbrug og genanvendelse af kasserede dæk Fristdato: 2013-05-15

2013/100/FIN Finland Udkast til statsrådets dekret om særskilt indsamling, genbrug og genanvendelse af kasserede dæk Fristdato: 2013-05-15 EU-notifikationer Februar 2013 Affaldshåndtering 2013/99/FIN Udkast til statsrådets dekret om den særskilte indsamling og genbrug af affaldspapir 2013/100/FIN Udkast til statsrådets dekret om særskilt

Læs mere

Affaldshåndtering 2014/222/DK Danmark Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om affald (Private tilbagetagningsordninger) Fristdato: 2014-08-14

Affaldshåndtering 2014/222/DK Danmark Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om affald (Private tilbagetagningsordninger) Fristdato: 2014-08-14 EU-notifikationer Maj 2014 Affaldshåndtering 2014/222/DK Danmark Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om affald (Private tilbagetagningsordninger) 2014/223/UK Det Forenede Kongerige Forskrift af

Læs mere

2014/460/NL Nederlandene Regulativ til ændring af regulativ om bygningsreglementet af 2012 vedrørende anvisning af standarder Fristdato:

2014/460/NL Nederlandene Regulativ til ændring af regulativ om bygningsreglementet af 2012 vedrørende anvisning af standarder Fristdato: EU Notifikationer September 2014 Alkolåse 2014/451/DK Danmark Udkast til bekendtgørelse om alkolåse, der anvendes i forbindelse med kørekort med vilkår om alkolås. Fristdato: 2014-12-16 Byggebestemmelser

Læs mere

EU-notifikationer Maj 2013

EU-notifikationer Maj 2013 EU-notifikationer Maj 2013 Affaldshåndtering 2013/261/EE Estland Udkast til forskrift fra republikkens regering om "ændring af forskrift nr. 80 af 17. juni 2010 fra republikkens regering om "krav og procedurer

Læs mere

EU-notifikationer Januar 2013

EU-notifikationer Januar 2013 EU-notifikationer Januar 2013 Affaldshåndtering 2013/3/NL Bekendtgørelse til ændring af bekendtgørelse om lossepladser og forbud imod deponering af affald (forbud imod deponering af jord, der kan koldimmobiliseres)

Læs mere

EU-notifikationer December 2013

EU-notifikationer December 2013 EU-notifikationer December 2013 Affaldsprodukter 2013/677/E Spanien Udkast til bekendtgørelse fra ministeren for miljø- og territorialpolitik i Baskerlandet om krav til brug af genbrugte tilslagsmaterialer

Læs mere

EU-notifikationer Juli 2013. Affaldshåndtering

EU-notifikationer Juli 2013. Affaldshåndtering EU-notifikationer Juli 2013 Affaldshåndtering 2013/410/L Forslag til storhertugelig forskrift om fastsættelse af forskrifter for anlæg til udnyttelse af biologisk nedbrydeligt komposteringsaffald af klasse

Læs mere

2013/159/S Sverige Forskrifter om ændring af statens folkesundhedsinstituts forskrifter (FHIFS 2011:1) om teknisk sprit Fristdato:

2013/159/S Sverige Forskrifter om ændring af statens folkesundhedsinstituts forskrifter (FHIFS 2011:1) om teknisk sprit Fristdato: EU-notifikationer Marts 2013 Affaldshåndtering 2013/127/UK Storbritannien Forskrift af 2007 om producentens ansvarsforpligtelser (emballageaffald) Fristdato: 2013-06-03 Alkohol 2013/158/S Statens folkesundhedsinstituts

Læs mere

2013/554/D Tyskland Femte bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om dyrebeskyttelse-nyttedyrehold Fristdato: 2014-01-09

2013/554/D Tyskland Femte bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om dyrebeskyttelse-nyttedyrehold Fristdato: 2014-01-09 EU-notifikationer Oktober 2013 Affaldshåndtering 2013/586/HU Udkast til dekret fra ministeriet for udvikling af landdistrikter om tekniske krav og driftsforhold for affaldsforbrænding samt teknologiske

Læs mere

EU-notifikationer September 2013

EU-notifikationer September 2013 EU-notifikationer September 2013 Alkohol 2013/454/CZ Udkast til dekret om gennemførelse af visse bestemmelser i loven om obligatorisk mærkning af spiritus Fristdato: 2013-09-12 Arbejdsmiljø 2013/526/PL

Læs mere

2013/446/UK Storbritannien Forskrift af 2007 om producentens ansvarsforpligtelser (emballageaffald) (Nordirland) Fristdato: 2013-11-07

2013/446/UK Storbritannien Forskrift af 2007 om producentens ansvarsforpligtelser (emballageaffald) (Nordirland) Fristdato: 2013-11-07 EU-notifikationer August 2013 Affald 2013/433/UK Kvalitetsprotokol Anaerobt fermenteret materiale Kriterier for hvornår affald ophører med at være affald i forbindelse med produktion og anvendelse af anaerobt

Læs mere

EU-Notifikationer Juni 2014

EU-Notifikationer Juni 2014 EU-Notifikationer Juni 2014 Affaldsprodukter 2014/256/UK Det Forenede Kongerige Kvalitetsprotokol: Kriterier for, hvornår affald ophører med at være affald i forbindelse med produktion og anvendelse af

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.7.2014 COM(2014) 448 final 2014/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om tilpasning af Rådets forordning (EF) nr. 1340/2008 af 8. december 2008 om handel med visse

Læs mere

EU-notifikationer April Affaldshåndtering 2012/263/PL Polen Udkast til lov om affald Fristdato:

EU-notifikationer April Affaldshåndtering 2012/263/PL Polen Udkast til lov om affald Fristdato: EU-notifikationer April 2012 Affaldshåndtering 2012/263/PL Polen Udkast til lov om affald Fristdato: 2012-07-27 Afgifter 2012/226/RO Nødregeringsdekret til supplering af lov nr. 571/2003 om skatteloven

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234-238 af 7. maj 2007. /Lene Skov Henningsen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234-238 af 7. maj 2007. /Lene Skov Henningsen Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 234 Offentligt maj 2007 25. J.nr. 2007-218-0126 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234-238 af 7. maj 2007. (Alm.

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 9. januar 2012 til: Generalsekretariatet for Rådet Komm.

Læs mere

EU/EFTA notifikationer December 2012

EU/EFTA notifikationer December 2012 EU/EFTA notifikationer December 2012 Affaldshåndtering 2012/670/B Belgien Udkast til miljøpolitisk aftale om den flamske forskrift om bæredygtig håndtering af materialekredsløb og affald (VLAREMA) om acceptkrav

Læs mere

Afgifter 2012/353/DK Danmark Forslag til Lov om afgift af skadesforsikringer (skadesforsikringsafgiftsloven) (L 172) Fristdato:

Afgifter 2012/353/DK Danmark Forslag til Lov om afgift af skadesforsikringer (skadesforsikringsafgiftsloven) (L 172) Fristdato: EU-notifikationer Juni 2012 Afgifter 2012/353/DK Forslag til Lov om afgift af skadesforsikringer (skadesforsikringsafgiftsloven) (L 172) Fristdato: 2012-06-02 2012/369/DK Forslag til lov om afgift af husstandsomdelte

Læs mere

Lov om ophævelse af lov om afgift af mineralvand m.v. og om ændring af ølog vinafgiftsloven og forskellige andre love

Lov om ophævelse af lov om afgift af mineralvand m.v. og om ændring af ølog vinafgiftsloven og forskellige andre love LOV nr 789 af 28/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-0149675 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1062 af 26/08/2013

Læs mere

Offentlig høring om evaluering af forordningen om det europæiske register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (E-PRTR)

Offentlig høring om evaluering af forordningen om det europæiske register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (E-PRTR) Offentlig høring om evaluering af forordningen om det europæiske register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (E-PRTR) Felter med en * skal udfyldes. Indledning Hvad er E-PRTR-forordningen?

Læs mere

BILAG. til forslag til. Rådets afgørelse

BILAG. til forslag til. Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.3.2016 COM(2016) 156 final ANNEX 1 BILAG til forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne, vedrørende udkastet til

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om EØF-typegodkendelse og - verifikation

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om EØF-typegodkendelse og - verifikation BEK nr 161 af 05/03/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 644-35-00006 Senere ændringer

Læs mere

Verifikation af miljøteknologi (ETV)

Verifikation af miljøteknologi (ETV) Verifikation af miljøteknologi (ETV) 20/02/2008-21/03/2008 Der er 371 svar ud af 371, der opfylder dine kriterier 0. DELTAGELSE Land DE - Tyskland 63 (17%) NL - Nederlandene 44 (11.9%) CZ - Tjekkiet 30

Læs mere

Svarstatistik for Det europæiske private selskab

Svarstatistik for Det europæiske private selskab Svarstatistik for Det europæiske private selskab 09/10/2007-19/11/2007 Der er 517 svar ud af 517, der opfylder dine kriterier DELTAGELSE Land DE - Tyskland 80 (15.5%) PL - Polen 51 (9.9%) DA - Danmark

Læs mere

Hvor skal der betales vejskatter? ISO Land Tyskland Østrig Schweiz Polen Tjekkiet Slovakiet Ungarn Belgien

Hvor skal der betales vejskatter? ISO Land Tyskland Østrig Schweiz Polen Tjekkiet Slovakiet Ungarn Belgien Europæisk Vejskat Hvor skal der betales vejskatter? ISO Land Tyskland Østrig Schweiz Polen Tjekkiet Slovakiet Ungarn Belgien Form 1500-04/2016 AL Albanien T T T BE Belgien T D BA Bosnien-Herzegovina T

Læs mere

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 12/07/2007-31/08/2007 Deltagelse Angiv hvilket EU/EØS-land virksomheden ligger i DA - Danmark 66 (12.9%) PL - Polen 60 (11.7%) DE - Tyskland 59 (11.5%) NL - Nederlandene

Læs mere

Vejledning til indberetning af store debitorer

Vejledning til indberetning af store debitorer Vejledning til indberetning af store debitorer Finanstilsynet 16. september 2014 Pengeinstitutterne skal i forbindelse med den løbende indberetning til Finanstilsynet halvårligt indberette engagementer

Læs mere

EU Notifikationer Februar 2014

EU Notifikationer Februar 2014 EU Notifikationer Februar 2014 Affaldshåndtering 2014/56/PL Polen Udkast til forskrift fra miljøministeren om gennemførelse af overvågningen af anlæg til behandling af affald fra minedrift Fristdato: 2014-05-02

Læs mere

Lov om midlertidig nedsættelse af straffen for overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivningen vedrørende midler på udenlandske konti m.v.

Lov om midlertidig nedsættelse af straffen for overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivningen vedrørende midler på udenlandske konti m.v. LOV nr 431 af 16/05/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2010-711-0041 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1007 af 24/10/2012

Læs mere

Økonomisk analyse. Landbruget spiller en vigtig rolle i fremtidens EU

Økonomisk analyse. Landbruget spiller en vigtig rolle i fremtidens EU Økonomisk analyse 19. maj 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Landbruget spiller en vigtig rolle i fremtidens EU Europa-Kommissionen foretager

Læs mere

Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16.

Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16. BILAG A Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16. APRIL 2003 Det led, der henvises til i artikel 3, stk. 2, skal indsættes

Læs mere

EU Notifikationer August 2014

EU Notifikationer August 2014 EU Notifikationer August 2014 Affaldsprodukter 2014/0384/NL Forskrift til fastsættelse af, hvornår affald af genbrugsgranulat ikke længere har status som affald. 2014/424/SK Udkast til lov om affald og

Læs mere

EU/EFTA notifikationer September 2012

EU/EFTA notifikationer September 2012 EU/EFTA notifikationer September 2012 Affaldshåndtering 2012/0545/EE Estland Udkast til forskrift fra regeringen i republikken "Krav og procedure for indsamling, returnering til producent, genindvinding

Læs mere

Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16.

Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16. 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Dänisch (Normativer Teil) 1 von 89 BILAG A Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN

Læs mere

Paneuropæisk opinionsundersøgelse vedrørende arbejdssikkerhed og - sundhed

Paneuropæisk opinionsundersøgelse vedrørende arbejdssikkerhed og - sundhed Paneuropæisk opinionsundersøgelse vedrørende arbejdssikkerhed og - sundhed Repræsentative resultater i de medlemslande inden for Den Europæiske Union Pakke, der indeholder resultater for EU og for Danmark

Læs mere

Status på EU s 2030 klimamål og Kommissionens vinterpakke - med fokus på det biobaserede samfund

Status på EU s 2030 klimamål og Kommissionens vinterpakke - med fokus på det biobaserede samfund Status på EU s 2030 klimamål og Kommissionens vinterpakke - med fokus på det biobaserede samfund Ved Søren Jacobsen Kontorchef, Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

Læs mere

Skatteudvalget 2012-13 L 219 Bilag 5 Offentligt

Skatteudvalget 2012-13 L 219 Bilag 5 Offentligt Skatteudvalget 2012-13 L 219 Bilag 5 Offentligt Dato 28. maj 2013 Side 1 af 5 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Høring - udkast til lovforslag (L 216, L 217, L 218 og L 219) om

Læs mere

Betalingstjenesteloven (BTL) og brug af omkostningskoder (OUR, SHA og BEN) fra 1. november 2009

Betalingstjenesteloven (BTL) og brug af omkostningskoder (OUR, SHA og BEN) fra 1. november 2009 September 2009 Betalingstjenesteloven (BTL) og brug af (OUR, SHA og BEN) fra 1. november 2009 1. Formålet med denne information Formålet med denne information er at oplyse kontohaverne i SKB/OBS om, hvilke

Læs mere

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 25. april 2014

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 25. april 2014 Økonomisk analyse 25. april 214 Axelborg, Axeltorv 3 19 København V T +45 3339 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danmark, EU og fødevareproduktion Hvor mange, og hvem, skal den danske fødevareklynge

Læs mere

Vejledning til indberetning af store debitorer

Vejledning til indberetning af store debitorer Vejledning til indberetning af store debitorer Pengeinstitutterne skal i forbindelse med den løbende indberetning til Finanstilsynet halvårligt indberette engagementer over en vis størrelse som en særskilt

Læs mere

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE?

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? 2/09/2008-22/10/2008 Der er 329 svar ud af 329, der opfylder dine kriterier DELTAGELSE LAND DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Læs mere

2012/97/UK Sotrbritannien Ændringer af del B (brandsikkerhed) i bygningsreglementet: Lysspredere og vægbeklædninger Fristdato:

2012/97/UK Sotrbritannien Ændringer af del B (brandsikkerhed) i bygningsreglementet: Lysspredere og vægbeklædninger Fristdato: EU-notifikationer Februar 2012 Betonkonstruktioner 2012/133/L Luxembourg Nationalt dokument til gennemførelse af EN 206-1:2000 og senere ændringer A1:2004 og A2:2005 i Luxembourg Brandsikkerhed 2012/109/HU

Læs mere

EU-notifikationer Marts 2012

EU-notifikationer Marts 2012 EU-notifikationer Marts 2012 Alkohol 2012/177/EE Estland Ændring af finansministerens forskrift nr. 25 af 2006: "Design af banderoler til alkohol- og tobaksprodukter, banderoletyper til tobaksprodukter,

Læs mere

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 1. december Forslag. til

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 1. december Forslag. til Til lovforslag nr. L 29 Folketinget 2016-17 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 1. december 2016 Forslag til Lov om ændring af lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, lov om afgift af

Læs mere

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre Overførsel til udlandet Opbygning af kontonumre Andorra Ingen fælles kontostruktur ADXXBBBBBBBBCCCCCCCCCCCC landekoden AD Australien Ingen fælles kontostruktur AUNNNNNN N = BSB Code: Altid 6 cifre Belgien

Læs mere

LOV nr 1558 af 13/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017

LOV nr 1558 af 13/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 LOV nr 1558 af 13/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 16-0623007 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om ændring af lov

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 219 Folketinget 2012-13. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 25. juni 2013. til

Forslag. Til lovforslag nr. L 219 Folketinget 2012-13. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 25. juni 2013. til Til lovforslag nr. L 219 Folketinget 2012-13 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 25. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af affalds- og råstofafgiftsloven, lov om kuldioxidafgift af

Læs mere

Vejledning til indberetning af store debitorer

Vejledning til indberetning af store debitorer Vejledning til indberetning af store debitorer Pengeinstitutterne skal i forbindelse med den løbende indberetning til Finanstilsynet halvårligt indberette eksponeringer over en vis størrelse som en særskilt

Læs mere

HØRING OM MANGFOLDIGHED PÅ ARBEJDSPLADSEN OG BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM MANGFOLDIGHED PÅ ARBEJDSPLADSEN OG BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM MANGFOLDIGHED PÅ ARBEJDSPLADSEN OG BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 14.06.2005-15.07.2005 803 svar Anfør virksomhedens hovedaktivitetssektor D - Fremstillingsvirksomhed 225 28,0% K - Fast ejendom,

Læs mere

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 1. juli 2014

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 1. juli 2014 Økonomisk analyse 1. juli 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danmark, EU og fødevareproduktion Hvor mange, og hvem, skal den danske fødevareklynge

Læs mere

Afgifter på energi i EU

Afgifter på energi i EU Europaudvalget 211-12 EUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 45 Offentligt Notat 9. maj 212 J.nr. 212-238-34 Afgifter på energi i EU I dette notat gives en redegørelse over de forskellige modeller og

Læs mere

Skat, konkurrenceevne og produktivitet

Skat, konkurrenceevne og produktivitet Skat, konkurrenceevne og DI Østjyllands erhvervstræf Aarhus 18. juni 2013 Sydkorea Polen Slovakiet Irland Tjekkiet Ungarn Island Grækenland Sverige USA Portugal Finland Japan Storbritannien Østrig Australien

Læs mere

konsekvenser for erhvervslivet

konsekvenser for erhvervslivet Olieprisens fald 27. maj 15 Olieprisens fald konsekvenser for erhvervslivet Hovedbudskaber olieprisens fald Erhvervenes omsætning øges Konkurrenceevnen forværres Olie- og gasindustrien rammes negativt

Læs mere

EU Notifikationer Marts 2014

EU Notifikationer Marts 2014 EU Notifikationer Marts 2014 Affaldsprodukter 2014/144/F Bekendtgørelse om kriterierne for, at neddelt emballagetræ ophører med at være affald og kan anvendes som biomassebrændsel i fyringsanlæg Fristdato:

Læs mere

I. Traktat om en forfatning for Europa. Europæiske Union 2. Protokol om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet

I. Traktat om en forfatning for Europa. Europæiske Union 2. Protokol om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet Slutakten opregner bindende protokoller og ikke-bindende erklæringer Forfatningen Protokoller Nationale parlamenters rolle Nærhedsprincippet Domstolen Centralbanken Investeringsbanken Fastlæggelse af hjemsted

Læs mere

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE?

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? 14/08/2007-17/09/2007 Der er 373 svar ud af 373, der opfylder dine kriterier Deltagelse Angiv hvilke EU/EØS-lande virksomheden ligger i: DE - Tyskland

Læs mere

Erhvervsmæssige potentialer ved grøn omstilling af transportsektoren Udarbejdet for Energistyrelsen 05.09.2014

Erhvervsmæssige potentialer ved grøn omstilling af transportsektoren Udarbejdet for Energistyrelsen 05.09.2014 Erhvervsmæssige potentialer ved grøn omstilling af transportsektoren Udarbejdet for Energistyrelsen 05.09.2014 Intro Formålet med analysen er, at undersøge om der er erhvervsmæssige områder i relation

Læs mere

DFL Lovoversigt. Ændret/ tilføjet siden sidst. bekendtgørelser eller forordninger. Miljø- og Fødevareministeret

DFL Lovoversigt. Ændret/ tilføjet siden sidst. bekendtgørelser eller forordninger. Miljø- og Fødevareministeret DFL Lovoversigt DFL lovoversigt er en oversigt over brancherelevante bekendtgørelser og vejledninger med i hjemmel i primært miljøbeskyttelsesloven, kemikalieloven og arbejds miljøloven. Udover hvad der

Læs mere

Det grønne afgiftstryk forværrer krisen

Det grønne afgiftstryk forværrer krisen December 2012 Det grønne afgiftstryk forværrer krisen AF KONSULENT INGEBORG ØRBECH, INOE@DI.DK OG CHEFKONSULENT KATHRINE LANGE, KALA@DI.DK På trods af et faldende energiforbrug og et svækket erhvervsliv

Læs mere

Energiforbrug, BNP og energiintensitet 180 160 140 120 100 80 60 40 1980 '85 '90 '95 '00 '05

Energiforbrug, BNP og energiintensitet 180 160 140 120 100 80 60 40 1980 '85 '90 '95 '00 '05 Det danske eksempel" vejen til en energieffektiv og klimavenlig økonomi Februar 29 Erfaringerne fra Danmark viser, at det gennem en vedholdende, aktiv energipolitisk satsning på øget energieffektivitet

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer ULØ alm. del Bilag 158 Offentligt

Udvalget for Landdistrikter og Øer ULØ alm. del Bilag 158 Offentligt Udvalget for Landdistrikter og Øer 2011-12 ULØ alm. del Bilag 158 Offentligt Bilag til notat om fortolkning af marginal, lokal og begrænset aktivitet Fødevarestyrelsen, j.nr. 2011-20-261-01803 Belgien

Læs mere

Overblik over skatte- og afgiftselementer i delaftalen om Vækstplan DK

Overblik over skatte- og afgiftselementer i delaftalen om Vækstplan DK Overblik over skatte- og afgiftselementer i delaftalen om Vækstplan DK 1. Provenuoversigt 2. Afskaffelse af sodavandsafgiften 3. Nedsættelse af ølafgiften 4. Genindførelse og udvidelse af BoligJobordningen

Læs mere

2010/1 LSV 195 A (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 27. maj Forslag.

2010/1 LSV 195 A (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 27. maj Forslag. 2010/1 LSV 195 A (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Skatteministeriet, j.nr. 2011-231-0042 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 27. maj 2011 Forslag

Læs mere

NOTAT. Implementering af EU's indre markedslovgivning

NOTAT. Implementering af EU's indre markedslovgivning Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 20-13 ERU Alm.del Bilag 203 Offentligt NOTAT Implementering af EU's indre markedslovgivning Resumé Kommissionens seneste resultattavle for det indre marked (Internal

Læs mere

LOV nr 744 af 01/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017

LOV nr 744 af 01/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017 LOV nr 744 af 01/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima-, Energi-, og Bygningsmin., Energistyrelsen, sagsnr. 2014-2976

Læs mere

Vejgodstransportens syn på kørselsafgifter

Vejgodstransportens syn på kørselsafgifter Vejgodstransportens syn på kørselsafgifter v/ Adm. direktør Erik Østergaard, DTL TØF: Road Pricing og Kørselsafgifter 10. november 2011 Hvorfor kørselsafgifter? TØF: Road Pricing og Kørselsafgifter 2 10/11-2011

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 147 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 147 Offentligt Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del Bilag 147 Offentligt NOTAT Status for Danmarks implementering af EU s indre markedslovgivning (november 2014 maj 2015) Resumé Europa-Kommissionen offentliggør halvårligt

Læs mere

BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I 2010

BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I 2010 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.1.2012 KOM(2012) 17 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING

Læs mere

Danmarks udenrigshandel Fødevareklyngen. Markedsblik - Eksportmarkederne jan-sep. Udskrevet:

Danmarks udenrigshandel Fødevareklyngen. Markedsblik - Eksportmarkederne jan-sep. Udskrevet: Danmarks udenrigshandel Fødevareklyngen Markedsblik - Eksportmarkederne 2012-2013 Udskrevet: 2013.12.09 Fødevareklyngen 2012 2013 2012 2013 Samlet eksport 109.421 117.382 Fødevarer 5.724.769 6.112.287

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/AL/da 1

SLUTAKT. AF/CE/AL/da 1 SLUTAKT AF/CE/AL/da 1 AF/CE/AL/da 2 De befuldmægtigede for KONGERIGET BELGIEN DEN TJEKKISKE REPUBLIK KONGERIGET DANMARK FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND REPUBLIKKEN ESTLAND DEN HELLENSKE REPUBLIK KONGERIGET

Læs mere

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION, TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE OG TIL TRAKTATEN OM OPRETTELSE

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I 2014

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I 2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.12.2015 COM(2015) 665 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1987L0402 DA 01.01.2007 006.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 25. juni 1987 om styrtsikre frontmonterede førerværn

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

University of Copenhagen. EU-støtte i forhold til bruttofaktorindkomst Andersen, Johnny Michael. Publication date: 2010

University of Copenhagen. EU-støtte i forhold til bruttofaktorindkomst Andersen, Johnny Michael. Publication date: 2010 university of copenhagen University of Copenhagen EU-støtte i forhold til bruttofaktorindkomst Andersen, Johnny Michael Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published

Læs mere

I medfør af 130 i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr af 23. oktober 2007, fastsættes: Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt

I medfør af 130 i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr af 23. oktober 2007, fastsættes: Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt Bekendtgørelse om EU-advokaters etablering her i landet m.v. 1) I medfør af 130 i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 1261 af 23. oktober 2007, fastsættes: Kapitel 1 Indledende bestemmelser

Læs mere

Hvor vigtig er fast biomasse i den fremtidige energiforsyning. Finn Bertelsen Energistyrelsen

Hvor vigtig er fast biomasse i den fremtidige energiforsyning. Finn Bertelsen Energistyrelsen Hvor vigtig er fast biomasse i den fremtidige energiforsyning Finn Bertelsen Energistyrelsen Seminar om handlingsplan for udvikling og demonstration inden for kraftvarme fra fast biomasse den 15. juni

Læs mere

Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler:

Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler: Peqqissutsimut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sundhed Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler: Ved midlertidigt ophold forstås

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS BESLUTNING. af 19.2.2009

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS BESLUTNING. af 19.2.2009 DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 19.2.2009 K(2009) 1201 IKKE TIL OFFENTLIGGØRELSE KOMMISSIONENS BESLUTNING af 19.2.2009 om ændring af de i bilagene til denne beslutning

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2007 KOM(2007) 802 endelig 2007/0281 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning

Læs mere

Internationale sponseringspolitikker. 1. april 2015 Amway

Internationale sponseringspolitikker. 1. april 2015 Amway Internationale sponseringspolitikker 1. april 2015 Amway Internationale sponseringspolitikker Denne politik er gældende for alle europæiske markeder (Belgien, Bulgarien, Danmark, Estland, Finland, Frankrig,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om medicinsk udstyr

Bekendtgørelse af lov om medicinsk udstyr LBK nr 139 af 15/02/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1600736 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Udviklingen i antallet af naturgasdrevne køretøjer og naturgastankstationer i EU-landene

Udviklingen i antallet af naturgasdrevne køretøjer og naturgastankstationer i EU-landene DGC-notat 1/12 Udviklingen i antallet af naturgasdrevne køretøjer og naturgastankstationer i EU-landene Dansk Gasteknisk Center a/s har på anmodning fra HMN Naturgas undersøgt udviklingen i bestanden af

Læs mere

Gennemgang af skatteudgifter samt

Gennemgang af skatteudgifter samt Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del Bilag 296 Offentligt Gennemgang af skatteudgifter samt Finanslovsforslag 2014-9 og 38 Skatteudvalget 5. september 2013 Gennemgang af skatteudgifter Skatteudvalget 5.

Læs mere

MØDER MELLEM BORGERE

MØDER MELLEM BORGERE Støtteansøgning GD for Uddannelse og Kultur EF-handlingsprogrammet til fremme af aktivt medborgerskab i Europa VENSKABSBYSAMARBEJDE Indkaldelse af forslag GD EAC nr. 25/05 MØDER MELLEM BORGERE Læs indkaldelsen

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 14 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 14 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 14 Offentligt 9. december 2014 J.nr. 14-2328147 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 64 - Forslag til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, lov om afgift af

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1 SLUTAKT AF/CE/BA/da 1 De befuldmægtigede for: KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK,

Læs mere

BERETNING FRA KOMMISSIONEN

BERETNING FRA KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.9.2016 COM(2016) 618 final BERETNING FRA KOMMISSIONEN Rapport, der skal understøtte beregningen af den tildelte mængde til Den Europæiske Union, og rapport, der skal

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om regulering af visse fluorholdige drivhusgasser 1

Udkast til Bekendtgørelse om regulering af visse fluorholdige drivhusgasser 1 Udkast til Bekendtgørelse om regulering af visse fluorholdige drivhusgasser 1 I medfør af 30, stk. 1-3, 45, stk. 1, 47 og 59, stk. 4 i lov om kemikalier, jf. lovbekendtgørelse nr. 849 af 24. juni 2014,

Læs mere

CO2 og VE mål for EU og Danmark. Afdelingschef Susanne Juhl, Klima- og Energiministeriet

CO2 og VE mål for EU og Danmark. Afdelingschef Susanne Juhl, Klima- og Energiministeriet CO2 og VE mål for EU og Danmark Afdelingschef Susanne Juhl, Klima- og Energiministeriet Disposition 1. EU: Klima- og energipakken 2. Danmark: Energiaftalen af 21.02.2008 3. Opfølgninger herpå EU s klima-

Læs mere

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG

Læs mere

8. maj 2015 FM2015/101 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende

8. maj 2015 FM2015/101 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende BETÆNKNING afgivet af Lovudvalget vedrørende : Inatsisartutbeslutning om at Grønlands Selvstyre tiltræder Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om Haagerbørnebeskyttelseskonventionen. Afgivet til

Læs mere

Danmark som Global Water Hub. Jakob Møller Nielsen, Naturstyrelsen

Danmark som Global Water Hub. Jakob Møller Nielsen, Naturstyrelsen Danmark som Global Water Hub Jakob Møller Nielsen, Naturstyrelsen 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% Vand er en dansk styrkeposition Topplacering i EU: 14,3 mia. (eksport af vand ud af samlet eksport)

Læs mere

2013/220/D Tyskland Udvidelse af beskrivelsesformer for lokaliteter i den tekniske retningslinje for nødopkaldsforbindelser Fristdato: 2013-07-29

2013/220/D Tyskland Udvidelse af beskrivelsesformer for lokaliteter i den tekniske retningslinje for nødopkaldsforbindelser Fristdato: 2013-07-29 EU-04 Affaldshåndtering 2013/207/UK Kriterier for, hvornår affald ophører med at være affald i forbindelse med produktion og anvendelse af genbrugsgips fremstillet af gipspladeaffald (første revision)

Læs mere

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse delaftale om Vækstplan DK Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Læs mere

Analyse 3. april 2014

Analyse 3. april 2014 3. april 2014 Indeksering af børnepenge i forhold til leveomkostningerne i barnets opholdsland Af Kristian Thor Jakobsen På baggrund af en forespørgsel fra Jyllandsposten er der i dette notat regnet på

Læs mere

20 nationalflag Navn: Klasse:

20 nationalflag Navn: Klasse: 20 nationalflag Navn: Klasse: Materiale ID: FLG.5.1.1 Vektorgrafik: Simon Estrup www.gratisskole.dk 20 nationalflag Lærer: Dato: Klasse: Holland Yemen Gabon Jugoslavien Bulgarien Rusland Irland Guinea

Læs mere