NÆSTVED BYMIDTE UDVIKLINGSSTRATEGI BJELKE+CERMAK+VEILE ARCHITECTURE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NÆSTVED BYMIDTE UDVIKLINGSSTRATEGI BJELKE+CERMAK+VEILE ARCHITECTURE"

Transkript

1 NÆSTVED BYMIDTE UDVIKLINGSSTRATEGI 1 BJELKE+CERMAK+VEILE ARCHITECTURE

2 NÆSTVED BYMIDTE NÆSTVED BYMIDTE ER CENTRAL FOR KOMMUNEN OG BYDER BÅDE PÅ MANGE SHOPPEMULIGHEDER OG STORE OPLEVELSER. MEN SELVOM BYMIDTEN HAR MEGET AT TILBYDE, KAN VI IKKE BARE LADE STÅ TIL. VORES SAMFUND ER I FORANDRING, OG DERFOR SKAL VI ALLEREDE NU BEGYNDE AT PLANLÆGGE, HVORDAN BYMIDTEN KAN BLIVE VED MED AT UDVIKLE SIG. FRA: GRUNDLAG FOR UDVIKLING AF NÆSTVED BYMIDTE AT NATUREN ER SÅ TÆT PÅ, OG AT ÅEN FAKTISK LØBER LIGE IGENNEM BYEN, ER ELEMENTER DER SKAL SPILLES PÅ I KAMPEN OM NYE BORGERE, AKTIVITETER OG AR- BEJDSPLADSER I BYMIDTEN. DET ER KONTRASTERNE MELLEM DEN FRODIGE NATUR OG DE MANGE KULTURHISTORISKE LAG, DER ER MED TIL AT GØRE NÆSTVED BYMIDTE TIL ET UTROLIGT SPÆND- ENDE STED. FOR NÆSTVED BYMIDTE HANDLER DET OM AT KOBLE TINGENE SAMMEN - AT SKABE SYNLIGHED OMKRING DE MANGE EKSISTERENDE KULTURTILBUD, AT SKABE NYE SYNLIGE KULTURTILBUD OG AKTIVERE DE EKSISTERENDE KULTURHISTORISKE SPOR. 2 3

3 OPL PLE HVOR ER BYMIDTEN PÅ VEJ HEN? AFVIKLING ELLER UDVIKLING? København? Ringsted Slagelse Naestved Vordingborg MED DE NYE STORE INVESTERINGER I JERNBANER OG MOTORVEJE FORKORTES REJSETIDEN MELLEM NÆSTVED OG KØBENHAVN, SÅ DEN I FREMTIDEN KOMMER NED PÅ CA. 35 MINUTTER MED TOG OG UNDER 1 TIME MED BIL. Tyskland NATUREN LIGE VED DØREN! 4 VI STÅR SAMMEN OM NÆSTVED BYMIDTE MASSER AF POTENTIALE! 5

4 MÅLET FOR BYMIDTEN UDVIKLINGSSTRATEGIEN FOR NÆSTVED BYMIDTE BYDER PÅ MANGE FORSKEL- LIGE INITIATIVER. ALT I ALT ER POINTEN AT STYRKE BYENS IDENTITET, AT SKABE ET BLOMSTRENDE BYLIV OG ET ATTRAKTIVT BOLIGUDBUD. EN AKTIV BYMIDTE SÅ SKAL DER SHOPPES! FED CAFE! ET BLOMSTRENDE BYLIV NÆSTVED BYMIDTE BØR FORTSAT VÆRE DET NATURLIGE SAMLINGSSTED I KOMMUNEN OG ET STED MAN SØGER HEN FOR AT FÅ GODE OPLEVELSER, FOR AT HANDLE, GÅ PÅ CAFE ELLER FÅ KULTURELLE INPUT. SKØNT AT MAN KAN SKATE I BYMIDTEN DET ER VIGTIGT AT BØRNENE VOKSER OP I TRYGGE RAMMER JEG VIL GERNE UD OG LEGE! SAMVÆR MED ANDRE OM MADLAVNING OG BØRNEAKTIVITETER VIL AFLASTE OS I HVERDAGEN EN BYMIDTE FOR ALLE BYENS IDENTITET DER ER INGEN GRUND TIL AT GIVE NÆSTVED EN NY IDENTITET - DEN ER ALLEREDE RIG PÅ KVALITETER DER BARE SKAL STYRKES. DEN UMID- DELBARE NÆRHED TIL NATUREN, ET STORT UDBUD AF KULTURARV, OG EN STÆRK UNGEKULTUR MED EN SÆRLIG FOKUS PÅ STREET ART ER BLANDT DE ELEMENTER DER SKAL STYRKES BØRNEFAMILIER ATTRAKTIVT BOLIGUDBUD FOR AT SKABE EN BÆREDYGTIG BYUDVIKLING MÅ DER TÆNKES I ET VARIERET BOLIGUDBUD. DET ER AF- GØRENDE FOR AT KUNNE TILTRÆKKE FORSKELLIGE TYPER MENNESKER OG DERMED OPNÅ EN BLANDET BY. JEG HAR BRUG FOR ET STUDIEJOB VED SIDEN AF SU JEG TAGER OVER PÅ GRØNNEGADE KULTURCENTER OG HØRER JAZZ SÅ VENTER JEG PÅ DIG HER I VORES SKØNNE LILLE HAVE STYRK DE EKSISTERENDE KVALITETER! JEG VIL GERNE BO BILLIGT TÆT PÅ MIT STUDIE STUDERENDE SENIORER 6 7

5 BYEN I DET GRØNNE TRE INDRE LOMMEPARKER MED MEGET FORSKELLIG KARAKTER NÆSTVED BYMIDTE LIGGER MIDT I NATUREN GRØNNE FORBINDELSER DE GRØNNE OMRÅDER HELT TÆT PÅ BYEN ER EN STOR KVALITET FOR NÆSTVED BY- MIDTE, OG ÅEN DER LØBER GENNEM BYEN ER MED TIL AT GIVE BYEN SIN SÆRLIGE KARAKTER. GRUNDLÆGGENDE FINDES DER I BYMIDTEN TO SLAGS LANDSKABER, Å-OMRÅDET OG BAKKERNE, DER HVER ISÆR BINDES SAMMEN AF REKREATIVE GRØNNE FORBINDELSER. I DET INDERSTE AF BYMIDTEN OPGRADERES TRE BYRUM SOM LOMMEPARKER AF FORSKELLIG KAR- AKTER. RUTEN, DER FORBINDER BAKKERNE ØST FOR BYMIDTEN, ER ALLEREDE UN- DER ETABLERING. ET NYT BYRUM VED KVÆGTORVET AFSLUTTER RUTEN MED EN SAMLENDE PLADS EN SAMLET REKREATIV RUTE LANGS HELE SUSÅ, FRA HAVNEN I SYD TIL SKOVEN I NORD SKOV GRØNNE OMRÅDER LOMMEPARK GRØNNE FORBINDELSER 8 9

6 KULTURENS BY HJULTORVET ET SMUKT TORV, DER SKABER EN FIN PAUSE MIDT I HANDELSLIVET. KVALITETEN AF BELÆGNINGER OG FACADER HØJNES HELLIGÅNDSHUSET TILGÆNGELIGHEDEN HØJNES FOR DE GAMLE HUSE, OG DER SKABES NYE AKTIVITETER. BIBLIOTEKET MERE SYNLIGHED OG BEDRE OP- HOLDSMULIGHEDER OMKRING BIBLI- OTEKET. KULTURCENTRET ET NYT ANKOMSTAREAL VIL SKABE MERE FOKUS PÅ HUSETS AKTIVITETER AXELTORV BYENS NATURLIGE MØDESTED. DEN OFFICIELLE PLADS MED MARKED OG LIV. HER SKABES ET NYT OPHOLDSSTED HØJE PLADS FACILITETERNE FOR STREET SPORT ER HER. NU SKAL DER SKABES FORBINDELSE TIL OMRÅDET. DEN HISTORISKE BYMIDTE DET SMUKKE OMRÅDE OMKRING KIRKEN OG BODERNE OPGRADERES OG AKTIVERES CAFEOMRÅDE UDVIKLINGEN I BYEN GÅR MOD FLERE OPLEVELSER - BÅDE DE KULINARISKE OG DE KULTURELLE. FOR NÆSTVED BYMIDTE HANDLER DET OM AT KOBLE TINGENE SAMMEN - AT SKABE SYNLIGHED OMKRING DE MANGE EKSISTERENDE KULTURTIL- BUD, AT SKABE NYE SYNLIGE KULTURTILBUD OG AKTIVERE DE EKSISTERENDE KULTURHISTORISKE SPOR. HANDELSLIV DYRK DET SÆRLIGE FOR NÆSTVED, OG GØR OP- BUTIKKERNE SKAL OVERLEVE PÅ MÆRKSOM PÅ DET I VERDEN OMKRING. STEMNING, OPLEVELSER OG HYGGE

7 DEN HISTORISKE BYMIDTE EN OPSTRAMNING AF OVERFLADER OG BELÆGNINGER OMKRING SCT PEDERS KIRKE SAMLER RUMMET OG SKABER EN RAMME FOR DE HISTORISKE BYGNINGER. EN AKTIVERING AF KANTEN SKABER LIV I OMRÅDET MENS PLADSEN FORBLIVER UPROGRAMMERET. NUVÆRENDE SITUATION DETTE HJØRNE TÆNKES UDVIKLET MED MERE UDESERVERING OG ET RESTAURANT- OG CAFELIV DER KOBLER KIRKESTRÆDE OG VINHUSGADE SAMMEN HJØRNET FUNGERER I DAG SOM BUSHOLDEPLADS. DENNE FUNKTION KAN BIBEHOLDES FREMTIDIG SITUATION PLADSENS OPRINDELIGE DIMENSIONER GENETABLERES MED EN GRØN VÆG DER SKÆRMER MOD DET PRIVATE ANLÆG BYENS HUS SMÅ OFFENTLIGE FUNKTIONER, MØDELOKALER, MINI-TURISTINFORMATION, STARTPUNKT FOR BYVANDRINGER ETC. MADHUSET KAN INDRETTES MED RESTAURANT AF HØJ KVALITET OG UDESERVERING MOD SYD KUNSTHUSET MERE FOKUS PÅ KUNSTEN OG MERE OPMÆRKSOMHED TIL LOKALE KUNSTNERE GAMLE SÅVEL SOM NYE 12 13

8 OPGRADERING AF BYKERNEN FIRE OMRÅDER - FIRE TILGANGE I DE FIRE OMRÅDER ANVENDES FIRE FORSKELLIGE TILGANGE TIL BYFORNYELSE. UDOVER DE 4 KERNEOMRÅDER, FINDES DER FLERE BYGNINGER HVOR DER OPLAGT KAN FORETAGES UDSKIFTNING AF FACADER, ELLER EN ERSTATNING AF DEN EKSISTERENDE BYGNING. DELS FOR AT GØRE BYGNINGERNE TIDSSVARENDE I FORHOLD TIL GÆLDENDE ENERGIKRAV, OG DELS FOR AT HØJNE KVALITETEN I GADEBILLEDET. KVALITETEN AF KINDHESTEGADE HØJNES GENNEM UDSKIFTNING AF FACADER TRANSFORMATION AF TDC-BYGNINGEN VIL KUNNE DANNE EN SPÆNDENDE RAMME FOR BYENS STUDERENDE. RAMSHERRED KINDHESTEGADE VINHUSGADE MINDRE ERHVERS- LOKALER, DER ER GEMT VÆK FRA GADEN, KAN UDSKIFTES TIL BOLIGER AF HØJ KVALITET NEDSLIDTE HUSE ERSTATTES AF NYE BYGNINGER I HØJ KVALITET ØSTERGADE 14 15

9 RINGVEJEN DET BLIVER MERE ATTRAKTIVT AT CYKLE I BYMIDTEN NY INFRASTRUKTUR BETYDER NYE MULIGHEDER MED DEN NYE YDRE RINGVEJ DER ER UNDER ETABLERING SKA- BES DER NYE MØNSTRE FOR BILTRAFIKKEN I BYMIDTEN OG DET BLIVER MULIGT AT NEDDROSLE OG OMLÆGGE BILTRAFIKKEN. PÅ DEN MÅDE SKABES DER HELT NYE MULIGHEDER LANGS DEN INDRE RINGVEJ. DEN NYE YDRE RINGVEJ GIVER MULIGHED FOR AT KØRE UDENOM BYMIDTEN. PÅ DEN MÅDE HINDRES UN- ØDIG TRAFIK I BYMIDTEN. CYKELRUTER GENNEM BY- MIDTEN INDBYDER TIL ØGET BRUG AF CYKLER. EN NEDDROSLING AF RÅDMANDSHAVEN GIVER BEDRE MULIGHED FOR KRYDSNING AF VEJEN OG NYT UDVIKLINGSPOTENTIALE JEG KAN STADIG NEMT KOMME RUNDT I BIL OG OGSÅ PARKERE EN OMLÆGNING AF BILTRAFIKKEN SKABER ET HELT NYT POTENTIALE OMKRING DEN FRITLAGTE SUSÅ UÆNDRET BILTRAFIK NEDDROSLET BILTRAFIK MULIGHED FOR KØRSEL CYKELRUTER 16 17

10 UDVIKLINGSOMRÅDER LANGS RÅDMANDSHAVEN KAN DER BYFORTÆTTES. PARKERINGSAREALER KAN SAMLES I P-HUSE OG BE- BYGGES MED BOLIGER KVÆGTORVET RESERVERES PRIMÆRT TIL STØRRE KULTUREL BEBYG- GELSE I FREMTIDEN. EFTERHÅNDEN SOM NYE BOLIGER OPFØRES, OG DER SKABES FLERE KULTUR- OG FRITIDSMULIGHEDER, MÆRKES BYENS LIV OG BEBOERE PÅ EN HELT ALMINDELIG HVERDAG. DET SKABER EN TÆT- TERE BY OG ET MERE INTENSIVT GADELIV OGSÅ UDEN FOR BUTIKKERNES ÅBNINGSTIDER.. FRA: GRUNDLAG FOR UDVIKLING AF NÆSTVED BYMIDTE DET NYE CAMPUS STRÆKKER SIG FRA MUNKE- BAKKEN NED TIL STATIONEN OG INDEHOLDER DESUDEN UDLÆNDINGESTYRELSEN MED EN OMLÆGNING AF HAVNEGADE KAN ET NYT ATTRAKTIVT KVARTER VOKSE OP OMKRING DEN FRITLAGTE SUSÅ. PARKERINGSAREALER VED SORTEBRØDREGADE TÆNKES I FREMTIDEN AT KUNNE FORTÆTTES MED NYE BOLIGBEBYGGELSER. FLERE BOLIGER I BYMIDTEN FOR AT SIKRE EN VELFUNGERENDE BYMIDTEN I FREMTIDEN BØR DER TRÆKKES FLERE BEBOERE TIL OMRÅDET. NYE ATTRAKTIVE BOLIGER TILTRÆKKER RESSOURCESTÆRKE BORGERE, STUDER- ENDE, ÆLDRE OG BØRNEFAMILIER OG SKABER LIV. HER FINDES KULTUREN, BYLIVET OG NATUREN LIGE UDENFOR DØREN! 18 19

11 RÅDMANDSHAVEN NUVÆRENDE SITUATION TRE UDVALGTE STEDER LANGS RINGVEJEN SKABES DER NYE KNUDEPUNKTER MED PLADS TIL UDVIKLING. DISSE KAN MARKERES AF HØJERE BYGGERI FREMTIDIG SITUATION 20 21

12 STYRKEDE FORBINDELSER FORBEDREDE FORHOLD FOR FODGÆNGERE VED RÅDMANDSHAVEN KULTURCENTRETS FORBINDELSE TIL BYMIDTEN STYRKES NÆSTVED BYMIDTE SKAL I HØJ GRAD VÆRE FODGÆNGERNES BYDEL. DERFOR SKABES SAMMENHÆN- GENDE HOVEDFORBINDELSER OG GRØNNE FORBINDELSER, SOM VIL UNDERSTØTTE, AT DER KOMMER FLERE FODGÆNGERE, SOM KAN KNYTTE SIG OP PÅ BYENS FORSKELLIGE FUNK- TIONER. FORBINDELSERNE FÅR OPHOLDSMULIGHEDER UNDERVEJS, SOM KAN UNDERSTØTTE BYLIVET. STATIONEN ER KOBLET TÆT OP PÅ BYKERNEN NEM ADGANG TIL SUSÅ OG SKOV OPLEVELSESRUTER GENNEM GÅRDRUM DET NYE CAMPUS KOBLES DIREKTE PÅ BYMIDTEN DEN KOMPAKTE OG LABYRINTISKE BYGNINGSMASSE, GØR NÆST- VED BYMIDTE TIL DET PERFEKTE STED AT BEVÆGE SIG TIL FODS. FOR AT STYRKE SAMMENHÆNGEN MED SUSÅ ETABLERES DER FLERE DIREKTE FORBINDELSER FRA BYMIDTEN OG UD MOD ÅEN. DERMED FORBEDRES FORBINDELSERNE TIL DEN OMKRINGLIGGEN- DE BY, HAVN OG NATUR OGSÅ. NY BRO OG FORBINDELSE VED HAVNEGADE UDVALGTE GÅRDRUM I BYMIDTEN TÆNKES KOBLET PÅ FODGÆNGERFORBINDELSERNE SOM ALTERNATIVE OPLEVELSES- RUTER. NY FORBINDELSE TIL FODGÆNGERFORBINDELSER 22 RESSOURCE CITY FORBINDELSER GENNEM GÅRDRUM 23

13 KVÆGTORVET NUVÆRENDE SITUATION FREMTIDENS KVÆGTORV FUNGERER SOM SAMLINGSPUNKT FOR MANGE FORSKELLIGE AKTIVITETER OG FUNK- TIONER. PLADSEN BLIVER KOBLINGSPUNKT MELLEM DEN GRØNNE FORBINDELSE OVER BAKKERNE OG SELVE BYKERNEN FREMTIDIG SITUATION 24 25

14 HANDEL & BYLIV BUTIKSLIVET CENTRERES OMKRING AXELTORV HVORFRA STRØGGAD- ERNE STRÅLER UD. BELÆGNINGER OG FACADER OPGRADERES SÅ BUTIKSGADERNE FREMSTÅR INDBYDENDE. STØRRE BUTIKKER, SUPERMARKEDER O.LIGN. KAN ETABLERES I BYMIDTENS NORD-ØSTLIGE HJØRNE. DET KAN FOREGÅ BÅDE SOM EN- KELTSTÅENDE BOKSBUTIKKER ELLER BUTIKKER KOMBINERET MED ERHVERV /BOLIGER OVENPÅ. NATTELIVET KONCENTRERES OM KRYDSET RAMSHERRED/ GRØNNEGADE, HVOR DE FLESTE BARER OG VÆRTSHUSE ER LOKALISERET I DAG ET STYRKET BYLIV DANNER GRUNDLAGET FOR ET STYRKET HANDELSLIV OG OMVENDT. VI TROR PÅ, AT BYMIDTENS BUTIKSLIV MED DETTE PROJEKT, KAN STYRKES GENNEM ET SAMARBEJDE MELLEM DE HANDLENDE, NÆSTVED KOMMUNE OG NÆSTVED ERHVERV. HANDELSLIVET I NÆSTVED BYMIDTE SKAL NEMLIG OGSÅ FREMADRETTET VÆRE DET BEDSTE PÅ SYDSJÆLLAND. LARS BØRSTING, FORMAND FOR NÆSTVED CITYFORENING PÅ EN RUTE NORD-SYD GENNEM BYMIDTEN ETABLERES SMÅ PUNKTNEDSLAG MED KAFFESTEDER, ISKIOSKER CAFEER ELLER ANDRE OPHOLDSSTEDER. DE SMÅ INITIATIVER GIVER LIV PÅ SÆRLIGE STEDER UDENFOR DE ETABLEREDE CAFEOMRÅDER CAFÉOMRÅDER FINDES OMKRING SCT PEDERS KIRKE OG SCT MORTENS KIRKE. HER KONCENTRERES CAFEER OG RESTAURANTER OG DER LÆGGES OP TIL UDESERVERING OG OPHOLD PÅ PLADSERNE. GADERNE OM- KRING DE TO PLADSER, KAN LIGELEDES INDEHOLDE SPISESTEDER OG LIGN. FORTÆTNING AF BYLIVET GENERELT HANDLER DET OM AT ARBEJDE VIDERE MED DET ALLEREDE LEVENDE HAN- DELSLIV I BYMIDTEN. BUTIKKER OG CAFEER SKAL FORTÆTTES I BYMIDTEN, SÅ DER IKKE OPSTÅR TOMME HULLER. OMRÅDER MED IKKE VELFUNGERENDE HANDELSLIV NEDLÆGGES SOM HANDELSGADER. PRIMÆRE HANDELSGADER SEKUNDÆRE HANDELSGADER LIBERALE ERHVERV BLANDET GADE MED SPISESTEDER STØRRE BUTIKKER CAFÉER & RESTAURANTER NATTELIV 26 27

15 AXELTORV BYENS NATURLIGE SAMLINGSPUNKT OPHOLD OG SAMLING VED AT OVERDÆKKE NEDKØRSLEN TIL P-KÆLDEREN UNDER AXELTORV OG INTEGRERE BL.A. LEGEPLADS, SCENE OG OPHOLDSAREAL SKABES DER ET NYT OG SPÆNDENDE SAMLINGSPUNKT PÅ TORVET. NUVÆRENDE SITUATION LEGEBAKKE HANDEL & MARKED INTEGRERET SCENE FREMTIDIG SITUATION 28 FODGÆNGERBEVÆGELSER 29

16 EN BYMIDTE FOR DE UNGE STUDIEBOLIGER DE UNGE FYLDER MEGET I NÆSTVED BYMIDTE OG BØR BLIVE VED MED AT VÆRE EN STOR DEL AF NÆST- VEDS IDENTITET. DE UNGE OG DEN MEDFØLGENDE UNGEKULTUR GIVER BYEN LIV OG KANT OG ER EN GOD OG SPÆNDENDE KONTRAST TIL ALT DET FINE. DEN STORE KULTURHISTORIE I BYMIDTEN KRYDRES MED UNGDOM OG NYE FRISKE AKTIVITETER OG IN- PUT. MØDESTED STREET ART FESTIVAL STREET SPORT STREET ART I BYMIDTEN ÅBAD CAMPUS LOMMEPARK & OPHOLD PULSERENDE NATTELIV MED DET NYE CAMPUS I BYMIDTEN FORVENTES TILSTEDEVÆRELSEN AF UNGE AT STIGE I DE KOMMENDE ÅR. DERFOR BØR DER SATSES PÅ FLERE UNGEAKTIVITETER OG PÅ AT SKABE RAMMERNE FOR MØDESTEDER OG GROBUND FOR SELVGROEDE INITIA- TIVER. STUDIEOMRÅDER LASER-PROSICERET NATTELIV SPORTSBANE STYRET VIA MULTIFUNKTIONELT RUM SMARTPHONE SKATE PARK 30 MULIGHED FOR SKØJTEBANE NYT STUDENTERHUS 31

17 RAMSHERRED BYHAVER OMKRING BLOMSTER- FORRETNINGEN OG DEN LILLE PARKERINGSPLADS DYRKES DET UFOR- MELLE GRØNNE. OMRÅDET ER PERFEKT TIL EN LILLE LOMMEPARK, GERNE MED SMÅ BYHAVER DER KAN PASSES AF OMRÅDETS BEBOERE OG GERNE MED EN DEL AF PARKERINGEN BEVARET. FEST & FARVER LOMMEPARK UFORMELT OPHOLD STUDENTERHUS? NUVÆRENDE SITUATION FREMTIDIG SITUATION 32 33

18 DEN FRITLAGTE SUSÅ VED F.EKS. AT NEDDROSLE TRAFIKKEN PÅ HAVNEGADE OG EVT. FØRE NOGET AF TRAFIKKEN VIA TOLDBODGADE OPNÅS ET LANGT MERE FREDELIGT AREAL LANGS SUSÅ. OMRÅDETS NYE BOLIGER BLIVER ET ATTRAKTIVT TILBUD FOR NYE BEBO- ERE I BYMIDTEN, OG UDNYTTELSEN AF OMRÅDET SOM REKREATIV OASE VIL BLIVE STYRKET VÆSENTLIGT. DETTE VIL HØJNE KVALITETEN AF OMRÅDET MARKANT OG GIVE MULIGHED FOR NYE BOLIGER I OMRÅDET OG STYRK- EDE FORGÆNGERFORBINDELSER BÅDE PÅ LANGS OG PÅ TVÆRS AF ÅEN. PÅ SIGT KAN DENNE DEL AF ÅEN OGSÅ ÅBNES ALLEREDE GENÅBNET DEL AF SUSÅ MULIG ÅBNING AF SUSÅ MOD HAVNEN 34 35

19 HAVNEGADE NUVÆRENDE SITUATION NEDDROSLING AF HAVNEGADE OG NY BEBYGGELSE VIL SKABE ET INDRAMMET PARKRUM OMKRING SUSÅ, DER VIL FREMSTÅ SOM ET FREDFYLDT, REKREATIVT, AKTIVT OG AFSLUTTET BYRUM. VED EN INDSNÆVRING AF HAVNEGADE UD- VIDES DET GRØNNE AREAL LANGS ÅEN OG DER SKABES BEDRE PLADS TIL REKREATIVE FUNKTIONER. FREMTIDIG SITUATION 36 37

20 DEN SAMLEDE STRATEGI VISIONEN FOR NÆSTVED BYMIDTE BESTÅR AF EN MASSE FORSKELLIGE LAG, DER HVER ISÆR BESKRIVER ET EMNE INDENFOR UDVIKLING AF BYMIDTEN. DE MANGE LAG ARBEJDER I SAMME RETNING OG TILSAMMEN GIVER DE VISIONEN OG STRATEGIEN FOR BYMIDTEN. GRUNDLÆGGENDE HANDLER DET OM AT BINDE BYMIDTEN ENDNU BEDRE SAMMEN - TÆNKE MOBILITET, BYLIV OG BOSÆTNING IND FRA STARTEN, OG SKABE DE BEDSTE MULIGHEDER FOR EN POSITIV UDVIKLING I FREMTIDEN. GRØNNE FORBINDELSER FODGÆNGERFORBINDELSER PRIMÆRE HANDELSGADER FORBINDELSER GENNEM GÅRDRUM NATTELIV ALMINDELIG BILTRAFIK NEDDROSLET BILTRAFIK LANGSOM BILTRAFIK MULIGHED FOR KØRSEL FORESLÅEDE CYKELRUTER CAFE/RESTAURANT SÆRLIGT PUNKTNEDSLAG MULIGHED FOR NY BEBYGGELSE 38 39

21

DEN HISTORISKE BYMIDTE BJELKE+CERMAK+VEILE ARCHITECTURE

DEN HISTORISKE BYMIDTE BJELKE+CERMAK+VEILE ARCHITECTURE 1 67 FRA SCT. PEDERS KIRKE TIL AXELTORV SCT. PEDERS KIRKE Engang var Sct. Peders Kirke centrum i Næstved. Den var det naturlige pejlemærke og tre indfaldsveje ledte direkte mod kirken. SCT. PEDERS KIRKEPLADS

Læs mere

RÅDMANDSHAVEN BJELKE+CERMAK+VEILE ARCHITECTURE

RÅDMANDSHAVEN BJELKE+CERMAK+VEILE ARCHITECTURE RÅDMANDSHAVEN 4 BJELKE+CERMAK+VEILE ARCHITECTURE 89 RÅDMANDSHAVEN OMRÅDETS KARAKTER VEJ OG OVERSKUDSGRØNT I DAG Når man i dag ankommer til Næstved bymidte ad Ringstedgade og bliver ledt til højre via Rådmandshaven

Læs mere

HØJE TAASTRUP C. VISION

HØJE TAASTRUP C. VISION HØJE TAAASTRUP C 1 HØJE TAASTRUP C. VISION EN SAMMENHÆNGENDE, MANGFOLDIG OG AKTIV OG TRYG BY Høje Taastrup ændrer sig, vokser, forfalder, blomstrer op på ny, omfortolkes og udvikler sig. Det tager helhedsplanen

Læs mere

krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge

krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge Butikker på Vestergade mod gadekæret. Gaden udgør den nordlige grænse af projektområdet. Materialet er bygget op i to dele: 1 Helsinge

Læs mere

NY BYDEL I VORDINGBORG

NY BYDEL I VORDINGBORG NY BYDEL I VORDINGBORG OMDANNELSE AF STATIONSOMRÅDET/ UDGANGSPUNKT FOR HELHEDSPLAN OPLÆG TIL BORGERMØDE/ AARHUS ARKITEKTERNE/ 27.09.2016 Stationsområdet i Vordingborg er det første der møder den togrejsende,

Læs mere

Visionsplan for Hårlev

Visionsplan for Hårlev Visionsplan for Hårlev 1 2 VISION FOR FREMTIDENS HÅRLEV Hårlev er stationsbyen i Ådalen. I Hårlev har vi det hele. Skønne naturoplevelser i baghaven, boliger til alle aldersgrupper, et levende handelsog

Læs mere

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer BAGGRUND I løbet af 2017 er interessen vokset markant for at bygge nyt i Albertslund Midtby. Det gælder særligt for byområdet

Læs mere

NY BYDEL I VORDINGBORG

NY BYDEL I VORDINGBORG NY BYDEL I VORDINGBORG OMDANNELSE AF STATIONSOMRÅDET/ UDGANGSPUNKT FOR HELHEDSPLAN OPLÆG TIL BORGERMØDE/ AARHUS ARKITEKTERNE/ 27.09.2016 Stationsområdet i Vordingborg er det første der møder den togrejsende,

Læs mere

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 ATRIUM ARKITEKTER ApS Sofie Brahes gade 1A 3000 Helsingør Telefon nr. +45 60 21 23 72 Mail info@atriumarkitekter.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side 4 HELSINGØR Side

Læs mere

Borgermøde 6.juni 2017

Borgermøde 6.juni 2017 Borgermøde 6.juni 2017 Program 6.juni kl. 19-21 19.00 - Velkommen - ved rådmand Hans Henrik Henriksen 19.10 - Afsløring af vinder Instachallenge - ved Hans Henrik Henriksen 19.15 - Oplæg fra Midtbyens

Læs mere

lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED

lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED 15 LEJLIGHEDER MED UDSIGT 02. marts 2015 indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Situationsplan...3 Bygning 1...4-9 Bygning 2...10-14 Bygning

Læs mere

Spørgeskemaopsamling. Antal registrerede besvarelser: 281

Spørgeskemaopsamling. Antal registrerede besvarelser: 281 18.12.2012 Spørgeskemaopsamling Antal registrerede besvarelser: 281 Spørgsmål Antal svar Svar % Køn? 269 96 Alder? 266 95 Hvor bor du? 265 94 Nævn 3 gode ting ved Hedensted bymidte og beskriv hvorfor 231

Læs mere

Kira Maria Svankjær, chefkonsulent. Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016

Kira Maria Svankjær, chefkonsulent. Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016 Kira Maria Svankjær, chefkonsulent Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016 Jyllinge nyt halområde og boligudbygning Strategi bliver til virkelighed - i byudviklingen! Fortætning og byomdannelse

Læs mere

Stationstorv & Torvehal i Ry Skitseprojekt

Stationstorv & Torvehal i Ry Skitseprojekt Danø arkitektur September 2016 Stationstorv & Torvehal i Ry Skitseprojekt 23.09.2016 DANØ arkitektur & Danø arkitektur September 2016 Ry torv med Torvehal - ophold og aktivitet - mangfoldighed - følelse

Læs mere

Herlev Bytorv. Butikker, erhverv & boliger i hjertet af Herlev

Herlev Bytorv. Butikker, erhverv & boliger i hjertet af Herlev Herlev Bytorv Butikker, erhverv & boliger i hjertet af Herlev Skitseforslag 14.01.2016 INTRODUKTION I disse år oplever hele hovedstadsregionen en enorm udvikling. I Herlev kommer dette blandt til udtryk

Læs mere

NIELS TØRSLØV, KØBENHAVNS KOMMUNE STRØGGADER I KØBENHAVNS KOMMUNE

NIELS TØRSLØV, KØBENHAVNS KOMMUNE STRØGGADER I KØBENHAVNS KOMMUNE NIELS TØRSLØV, KØBENHAVNS KOMMUNE STRØGGADER I KØBENHAVNS KOMMUNE INDHOLD 1. Trafikmålsætninger i Københavns Kommune 2. Trafikplanlægning og strøggader 3. Et strategisk vejnet med forskellige definitioner

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

HVORFOR ÅBNE BUTIK I PRÆSTØ?

HVORFOR ÅBNE BUTIK I PRÆSTØ? HVORFOR ÅBNE BUTIK I PRÆSTØ? Præstø er med sin smukke og unikke beliggenhed lige ned til Præstø fjord, omkranset af skov og åbne vidder samt kun et kvarters kørsel til motorvej, et oplagt sted at starte

Læs mere

HELHEDSPLAN FOR VIRUM BYMIDTE November 2017

HELHEDSPLAN FOR VIRUM BYMIDTE November 2017 HELHEDSPLAN FOR VIRUM BYMIDTE November 2017 HVORFOR EN HELHEDSPLAN? FORMÅLET MED EN HELHEDSPLAN Virum er en attraktiv grøn bydel bygget op omkring stationen og Virum Torv efter en byplan fra 1930 erne.

Læs mere

NYT BYLIV, BYRUM, KUNST OG ARKITEKTUR, OMKRING VIRUM STATION

NYT BYLIV, BYRUM, KUNST OG ARKITEKTUR, OMKRING VIRUM STATION NYT BYLIV, BYRUM, KUNST OG ARKITEKTUR, OMKRING VIRUM STATION SKITSEFORSLAG 12.03.2013 HOLBERG FENGER EJENDOMME A/S - Vi udvikler for fremtiden Arkitekt: COBE Udvikling og udlejning: Frode Jakobsens Plads

Læs mere

VISION FOR SKANDERBORG MIDTBY

VISION FOR SKANDERBORG MIDTBY VISION FOR SKANDERBORG MIDTBY VISION FOR - SKANDERBORG MIDTBY - En by vil ikke vil hjem fra - Indbydende gennem iscenesættelse af gaden - Fælles vi - Attraktiv for børnefamilier - Byens skal samles for

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Torve- og pladser Mål Silkeborg Kommune vil: Udforme bymidtens torve og pladser, så de enkelte byrums særpræg og aktiviteter udvikles

Læs mere

Resultat af borgerpanelundersøgelsen om Kvalitet i byudviklingen

Resultat af borgerpanelundersøgelsen om Kvalitet i byudviklingen Resultat af borgerpanelundersøgelsen om Kvalitet i byudviklingen 204 af borgerpanelets medlemmer har svaret på det elektronisk udsendte spørgeskema. Af dem, er 65% fra Odder by, 67% er mænd og 60% er mellem

Læs mere

Fremtidig planlægning

Fremtidig planlægning Parkeringsforhold, Silkeborg midtby 10. september 2012 Med kommuneplan 2009 vedtog Byrådet, at der skal skabes mere liv i Silkeborg Bymidte. Derfor er der skabt et planlægningsgrundlag, som gør det muligt

Læs mere

VISION VEJEN. Fra visioner til handling HANDLINGSKATALOG

VISION VEJEN. Fra visioner til handling HANDLINGSKATALOG VISION VEJEN Fra visioner til handling HANDLINGSKATALOG Forord Missionen, visionen og indsatsområderne er rammen for det videre arbejde. Handlingskataloget konkretiserer det kommende arbejde og vil i foråret

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Byfortætning og byomdannelse Mål Silkeborg Kommune vil: Skabe mulighed for yderligere byggeri i bymidten gennem fortætning og byomdannelse.

Læs mere

side 1 af 8 STØVRING BYTORV

side 1 af 8 STØVRING BYTORV 042015 side 1 af 8 STØVRING BYTORV Pladsen idé vision Velkommen til Støvring Bytorv. Visionen med nærværende projektforslag har været at skabe et nyt bytorv med en klar rumlig og funktionel identitet,

Læs mere

Notat om den videre proces efter afholdelse af tre Bilfri Dage i København i 2005 den 09. november 2005

Notat om den videre proces efter afholdelse af tre Bilfri Dage i København i 2005 den 09. november 2005 bilag 7 Notat om den videre proces efter afholdelse af tre Bilfri Dage i København i 2005 den 09. november 2005 I forbindelse med planlægningen af de Bilfri Dage i 2005 har der været nedsat en arbejdsgruppe

Læs mere

Herligheder Fortætning Bymæssige tiltag og forbindelser

Herligheder Fortætning Bymæssige tiltag og forbindelser område 2 38 Område 2 knytter sig til Helsingørs bykerne og kystog havnearealerne med det kommende Kulturværft og søfartsmuseum samt Kronborg, Nordhavnen og Grønnehave Strand. Området strækker sig fra kysten/havnen

Læs mere

Velkommen til Søndre Havn

Velkommen til Søndre Havn Velkommen til Søndre Havn På Søndre Havn i Køge er den tidligere erhvervshavn godt på vej til at blive omdannet til et attraktivt og levende boligområde med adgang til badestrand, strandeng og grønne områder.

Læs mere

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT - strategi for et grønnere København Mål og visioner for et grønnere København I visionen for København som Miljømetropol har vi under overskriften En grøn og blå hovedstad

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Bymidteprojekter 2015-2018

Bymidteprojekter 2015-2018 Bilag 2, 24.11.2014 1 Bymidteprojekter 2015-2018 På følgende sider, findes en nærmere beskrivelse af udvalgte projekter. Foreslåede anlægsprojekter - Bredgade - Torvet - Søndergade - Nørregade Foreslåede

Læs mere

STRØBY EGEDE MED KYSTEN SOM NABO

STRØBY EGEDE MED KYSTEN SOM NABO STRØBY EGEDE MED KYSTEN SOM NABO BYENS PLACERING - situations diagram KYSTVEJEN - en unik strækning VEJEN TIL STRØBY EGEDE - Storyboard Tryggevælde Å Strand hotellet Kystvejen 1 Kystvejen 2 Entré til byen

Læs mere

Baggrundsmaterialet. Hidtidige planer og processer Status og udfordringer Synergi til andre tiltag

Baggrundsmaterialet. Hidtidige planer og processer Status og udfordringer Synergi til andre tiltag Baggrundsmaterialet Hidtidige planer og processer Status og udfordringer Synergi til andre tiltag 1 Fremtidens Skanderborg 2001 Vision: Skanderborg by attraktiv for nuværende og kommende borgere virksomheder

Læs mere

Generelle kommentarer:

Generelle kommentarer: Opsamling fra møde om omdannelse af 300 p-pladser ifm. køb af parkeringsanlæg i Indre By mellem arbejdsgruppe i Indre By Lokaludvalg og Mobilitet & Byrum, Teknik- og Miljøudvalget, 08.12.2015 Generelle

Læs mere

VARDE TORV PROJEKTFORSLAG 24.03.2014

VARDE TORV PROJEKTFORSLAG 24.03.2014 VARDE TORV PROJEKTFORSLAG 24.03.2014 Indledning I 2003 blev første etape af omlægningen af Varde Torv udført. Projektet er tegnet af kommunens landskabsarkitekt Charlotte Horn. GHB Landskabsarkitekter

Læs mere

Baggrund for Town Center Management TCM Hillerød Realisering af visionen fra Købstad til Mødestad

Baggrund for Town Center Management TCM Hillerød Realisering af visionen fra Købstad til Mødestad Baggrund for Town Center Management TCM Hillerød Realisering af visionen fra Købstad til Mødestad Baggrund Ifm. budgetaftale 2014 besluttede Byrådet, at der skulle udarbejdes en vision for Bykernen Det

Læs mere

Godkendelse af debat om Aalborg Midtby 2025, 'Liv i centrum'

Godkendelse af debat om Aalborg Midtby 2025, 'Liv i centrum' Punkt 13. Godkendelse af debat om Aalborg Midtby 2025, 'Liv i centrum' 2017-012738 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender igangsætning af ovennævnte debat på 9

Læs mere

STRATEGI FOR UDVIKLING AF MIDDELALDERBYEN LAD BYLIVET BLOMSTRE

STRATEGI FOR UDVIKLING AF MIDDELALDERBYEN LAD BYLIVET BLOMSTRE STRATEGI FOR UDVIKLING AF MIDDELALDERBYEN LAD BYLIVET BLOMSTRE Middelalderbyen er det centrale Københavns eget secielle og historiske navn - og det et er smukt og rart sted at være. Det emmer å sin helt

Læs mere

OMRÅDEFORNYELSE SKÆRBÆK

OMRÅDEFORNYELSE SKÆRBÆK OMRÅDEFORNYELSE SKÆRBÆK porten til Rømø 08-10-2014 www.toender.dk 1 Aftenens forløb VELKOMMEN til alle v/ Tønder Kommune Trafikplan 2014 v/ Fagchef Lars-Erik Skydsbjerg Forslag til PROGRAM v/ Christel

Læs mere

Byskolen i Faaborg. 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter

Byskolen i Faaborg. 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter Byskolen i Faaborg 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter BYSKOLEN i FAABORG Byskolen Byskolen er i dag en kulturinstitution, der huser en række skoler og foreninger. De fysiske rammer fremstår som nedslidte

Læs mere

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG Søkvarteret Forord Inspirationskataloget har til formål at vise en pallet af de elementer, der skal indtænkes i den kommende planlægning for Søkvarteret i Vinge. Søkvarteret

Læs mere

Teknisk Forvaltning 2007 MUSICON

Teknisk Forvaltning 2007 MUSICON Teknisk Forvaltning 2007 MUSICON - strategi og spilleregler Dette er en strategi for udvikling af Musicon on. Strategien kan ses som et spil med spillere, spilleregler og en spilleplade. Spillerne er aktørerne

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1/ Registrering / faktuelle forhold - Helhedsplansområdet; trafik/flow, funktioner. 2/ Input fra øvrige - Dades - Stock 35

Indholdsfortegnelse. 1/ Registrering / faktuelle forhold - Helhedsplansområdet; trafik/flow, funktioner. 2/ Input fra øvrige - Dades - Stock 35 12. august 2008 Indholdsfortegnelse 1/ Registrering / faktuelle forhold - Helhedsplansområdet; trafik/flow, funktioner 2/ Input fra øvrige - Dades - Stock 35 - Cubus - Kay Wilhelmsen 3/ Opgaveformulering

Læs mere

FORTÆLLINGEN OM DELTAET. Rådgivernes skitser og refleksioner over processen frem mod det arkitektoniske greb: deltaet.

FORTÆLLINGEN OM DELTAET. Rådgivernes skitser og refleksioner over processen frem mod det arkitektoniske greb: deltaet. FORTÆLLINGEN OM DELTAET Rådgivernes skitser og refleksioner over processen frem mod det arkitektoniske greb: deltaet. LIDT HISTORIE Byen i karréen - det historiske København København var oprindelig bebygget

Læs mere

Campus Odense. I hjertet af Danmark I hjertet af fremtiden

Campus Odense. I hjertet af Danmark I hjertet af fremtiden Campus Odense Campus Odense I hjertet af Danmark I hjertet af fremtiden CAMPUS ODENSE Campus Odense er Danmarks mest ambitiøse udviklingsområde for forskning, uddannelse og erhverv. Over de næste 10 år

Læs mere

Detailhandel. 2 byer 2 strategier

Detailhandel. 2 byer 2 strategier Detailhandel 2 byer 2 strategier Faaborg og Ringe Faaborg-Midtfyn Kommune Faaborg Gl. købstad i den sydlige del af kommunen Beliggende i naturskønne områder med rigt turistliv Rigt kulturliv Ringe Ringe

Læs mere

ØSTERLUNDEN EN GRØN BYDEL I ODENSE

ØSTERLUNDEN EN GRØN BYDEL I ODENSE ØSTERLUNDEN EN GRØN BYDEL I ODENSE 1 / PROJEKTBAGGRUND HISTORISK BAGGRUND Helt frem til det 20. århundrede fungerede området som landbrugsjord beliggende lige udenfor Købstaden Odense. Omkring 1920 blev

Læs mere

STI OVER SVANEMØLLE KASERNE. Faunabroen, der binder Østerbro sammen

STI OVER SVANEMØLLE KASERNE. Faunabroen, der binder Østerbro sammen STI OVER SVANEMØLLE KASERNE Faunabroen, der binder Østerbro sammen PROJEKTOPLÆG Ringbanens 2 banelinjer og den 4-sporede Nordhavnsvej skiller Østerbro helt ad i 2 dele. Det dur naturligvis ikke. Østerbro

Læs mere

PROGRAM. Contextual Conditions. Spree MIKKEL LANG MIKKELSEN. Park. Site E. Köpenicker Str. M A P P I N G

PROGRAM. Contextual Conditions. Spree MIKKEL LANG MIKKELSEN. Park. Site E. Köpenicker Str. M A P P I N G SITE 1 Contextual Conditions MIKKEL LANG MIKKELSEN PROGRAM Park Spree M A P P I N G Site E er et industrielt område der er lokaliseret mellem Köpenicker str. og Spree. Området er præget af lave industrielle

Læs mere

Luftperspektiv fra byudviklingsområdet syd for Hillerød med Frederiksborg Slot i baggrunden

Luftperspektiv fra byudviklingsområdet syd for Hillerød med Frederiksborg Slot i baggrunden Luftperspektiv fra byudviklingsområdet syd for Hillerød med Frederiksborg Slot i baggrunden 0 012 5-2 000 nat urfo rkla ring 11/ 1:1 Rentemestervej 14 2400 København NV Tel: (+45) 3311 0024 Mail: info@hillerødsyd.dk

Læs mere

velkommen til københavns FØrSte klimakvarter klimakvarter.dk

velkommen til københavns FØrSte klimakvarter klimakvarter.dk VELKOMMEN TIL KØBENHAVNS FØRSTE KLIMAKVARTER klimakvarter.dk 1 3. oplag, april 2013 De stigende regnmængder er en stor udfordring for vores by. Men ved at gribe udfordringen rigtigt an kan vi sikre byen

Læs mere

CARL NIELSENS ALLÉ SKITSEFORSLAG 1. JUNI 2010

CARL NIELSENS ALLÉ SKITSEFORSLAG 1. JUNI 2010 CARL NIELSENS ALLÉ SKITSEFORSLAG 1. JUNI 2010 BAGGRUND Østerbro lokaludvalg har i vinteren 2009-2010 igangsat en proces for at udvikle en ny lommepark omkring pladsen på Carls Nielsens Allé ud mod Østerbrogade

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Byen og landskabet Mål Silkeborg Kommune vil: Synliggøre Silkeborgs unikke placering i landskabet og bymidtens nærhed til Silkeborg

Læs mere

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Aalborg den 20. december 2016 Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Indledning Aalborg Kommune er inde i en rivende udvikling og i kraftig vækst med en befolkningstilgang på ca. 2500

Læs mere

Opsamlingen herpå er sammenfattet for hvert af de tre temaer. Der vil derfor kunne være input og synspunkter, som går igen i de tre temaer.

Opsamlingen herpå er sammenfattet for hvert af de tre temaer. Der vil derfor kunne være input og synspunkter, som går igen i de tre temaer. Opsamling på byrådets temamødedrøftelse af midtbyplanen for Horsens by Mandag den 23. februar 2009 Temamødet om midtbyplanen tog udgangspunkt i Gehl-arkitekternes byrumsrapport, som bl.a. indeholder seks

Læs mere

Strategi for Amager - Et debatoplæg fra Københavns Amt En langsigtet helhedsplanlægning af Amager på tværs af amts- og kommunegrænser bliver stadig mere påtrængende. Hvilke elementer skal indgå i planlægningen,

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

Del 6 Investeringsredegørelse - Udviklingsområder. Program -Områdefornyelse for Vordingborg by De Røde Løbere Plads til at mødes 6.

Del 6 Investeringsredegørelse - Udviklingsområder. Program -Områdefornyelse for Vordingborg by De Røde Løbere Plads til at mødes 6. Del 6 Investeringsredegørelse - Udviklingsområder Program -Områdefornyelse 2016 2018 for Vordingborg by De Røde Løbere Plads til at mødes 6.1 Kolofon Juni 2015 Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 Postboks

Læs mere

Fremtidens Aabenraa, Fremtidens Købstad. Thomas Andresen Borgmester Bo Riis Duun Afdelingschef Kultur & Plan og Fritid

Fremtidens Aabenraa, Fremtidens Købstad. Thomas Andresen Borgmester Bo Riis Duun Afdelingschef Kultur & Plan og Fritid Fremtidens Aabenraa, Fremtidens Købstad Thomas Andresen Borgmester Bo Riis Duun Afdelingschef Kultur & Plan og Fritid Befolkningsprognoser 3 4 Kamp mellem kommuner om bosætning Erkendelse af at Aabenraa

Læs mere

Velkommen til Søndre Havn

Velkommen til Søndre Havn Velkommen til Søndre Havn På Søndre Havn i Køge er den tidligere erhvervshavn godt på vej til at blive omdannet til et attraktivt og levende boligområde med adgang til badestrand, strandeng og grønne områder.

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

Cafedrøftelserne på borgermødet på Horsens Kunstmuseum den 29. september 2011 om udviklingen i Horsens

Cafedrøftelserne på borgermødet på Horsens Kunstmuseum den 29. september 2011 om udviklingen i Horsens Cafedrøftelserne på borgermødet på Horsens Kunstmuseum den 29. september 2011 om udviklingen i Horsens Debattemaer i 1. runde Byvækst og byomdannelse i Horsens - hvilke bymæssige kvaliteter skal vi satse

Læs mere

Byforeningen for Odense

Byforeningen for Odense Byforeningen for Odense Thomas B. Thrigesgade Kommentarer og generelle betragtninger til den videre behandling af de tre udvalgte forslag. Aug. 2011 1) Sønderport - Når trafikken på Albanigade neddrosles

Læs mere

På hat med Gadbjerg. Gadbjerg side 21. registrering af. september 2009

På hat med Gadbjerg. Gadbjerg side 21. registrering af. september 2009 På hat med registrering af side 21 vartegn registrering af side 22 DTK Kort25 Trad. - INFO Indbyggertal 2008 by 630 pers sogn 1311 pers Hjemmeside www.gadbjerg.dk Afstande - Vejle 20 km - Give 12 km Offentlig

Læs mere

Kultur og oplevelser. Status

Kultur og oplevelser. Status Kultur og oplevelser Mål Bymidten skal have et mangfoldigt og varieret kulturliv, med stærke kulturinstitutioner og tilbud og mulighed for rekreation, der tilgodeser både borgere og turister i alle aldersgrupper.

Læs mere

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r POTENTIALET Forestil dig halvdelen af Strandboulevarden fyldt med haver, pladser, boldbaner

Læs mere

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Høiriisgård bakker - en ny grøn bydel Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Parcelhuskvarter Motorvej Jernbane Byggegrund Århus Midtby Indfaldsvej Rekreativt naturområde Situation Byggegrunden er karakteriseret

Læs mere

TRANSFORMASJON AV FORUS

TRANSFORMASJON AV FORUS FAKTABOKS: Projekt: Udvikling af Vision Forus - en fremtidssikret strategi for udviklingen af Forus Næringspark Klient: Forus Næringspark AS Areal: ca. 645 km, 1.000.000 m2 erhvervsejendomme Periode: Rådgivning

Læs mere

NYE LEJEBOLIGER I ØSTRE HAVN TÆT PÅ VANDET OG BYENS PULS

NYE LEJEBOLIGER I ØSTRE HAVN TÆT PÅ VANDET OG BYENS PULS UDLEJES FOR: NYE LEJEBOLIGER I ØSTRE HAVN TÆT PÅ VANDET OG BYENS PULS LEJEBOLIGER PÅ 2-3 VÆRELSER SE UDLEJNINGSSTATUS PÅ.DK LYSE BOLIGER I NORDISK STIL ATTRAKTIV BELIGGENHED MIDT I BYEN Havnehusene byder

Læs mere

Masterplan Varde Midt

Masterplan Varde Midt ANDEL REKREATION >> Tillæg til Masterplan Varde Midt Projektforslag for omdannelse af området ved Torvegade, Slotsgade og havnepladsen i Varde 20110531 SHELL GRUNDEN - SLOTSGADE VARDE MASTERPLAN - SKITSEFORSLAG

Læs mere

Analyse af detailhandlen i Silkeborg Kommune

Analyse af detailhandlen i Silkeborg Kommune Analyse af detailhandlen i Silkeborg Kommune Konklusioner, vurderinger og anbefalinger fra ICP, Institut for Center-Planlægning, februar 2016 Dramatisk fald i antallet af handelsbyer i Danmark I de kommende

Læs mere

Guide på turen var Torsten Bo Jørgensen fra COWI, som også har dokumenteret alle møder med lokale aktører i rapport af 7. april 2015.

Guide på turen var Torsten Bo Jørgensen fra COWI, som også har dokumenteret alle møder med lokale aktører i rapport af 7. april 2015. By, Kultur og Miljø Sekretariatet Sagsnr. 265444 Brevid. 2098757 Ref. ANNEBJ Dir. tlf. 46 31 31 04 annebj@roskilde.dk Kultur- og Idrætsudvalgets studietur marts 2015 Sammenfatning 28. april 2015 Kultur-

Læs mere

Grundlag for udvikling af Næstved Bymidte

Grundlag for udvikling af Næstved Bymidte Grundlag for udvikling af Næstved Bymidte Forord Næstved Bymidte er central for kommunen og byder både på mange shoppemuligheder og store oplevelser. Men selvom bymidten har meget at tilbyde, kan vi ikke

Læs mere

Kommuneplan 2009 Udvidelse af bymidteafgrænsningen i Ringe med kolonihavegrunden

Kommuneplan 2009 Udvidelse af bymidteafgrænsningen i Ringe med kolonihavegrunden Kommuneplan 2009 Udvidelse af bymidteafgrænsningen i Ringe med kolonihavegrunden I forbindelse med revision af kommuneplanen i Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker kommunen at udvide bymidten med et område,

Læs mere

VELKOMMEN TIL KØBENHAVNS FØRSTE KLIMAKVARTER KLIMAKVARTER.DK

VELKOMMEN TIL KØBENHAVNS FØRSTE KLIMAKVARTER KLIMAKVARTER.DK VELKOMMEN TIL KØBENHAVNS FØRSTE KLIMAKVARTER KLIMAKVARTER.DK 1 De stigende regnmængder er en stor udfordring for vores by. Men ved at gribe udfordringen rigtigt an kan vi sikre byen mod regn samtidig med,

Læs mere

ODENSE Forsker-og videnpark. Maj 2010

ODENSE Forsker-og videnpark. Maj 2010 ODENSE Forsker-og videnpark Maj 2010 Odense Forsker- og videnpark En bydel der summer af viden Over de næste 10-15 år skal området nord for Syddansk Universitet i Odense forvandles til en dynamisk forsker-

Læs mere

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5.13

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5.13 HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5.13 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 5.13 1 Lokalplanens formål... 2 Lokalplanens område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Vej- og stiforhold... 5 Parkeringsforhold...

Læs mere

P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS

P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS Parkeringsstrategien for Roskilde bymidte blev drøftet på byrådsmødet den 19. marts 2013. Baggrunden for strategien er byrådets ønske om at styrke bymidten som hele kommunens

Læs mere

39 Ejerlejligheder i København NV

39 Ejerlejligheder i København NV 39 Ejerlejligheder i København NV Nord, vest, hjemme bedst men 3D-visualiseringer. Der tages forbehold for ændringer og fejl, samt farveangivelser af materialer. Forbeholdet er også gældende for medvirkende

Læs mere

BORGERNES VISION FOR FREMTIDENS HAVN I KERTEMINDE

BORGERNES VISION FOR FREMTIDENS HAVN I KERTEMINDE BORGERNES VISION FOR FREMTIDENS HAVN I KERTEMINDE Indhold Forord Processen - Borgernes VISION Havnens udvikling Borgernes vision for havneområdet Borgernes VISION 3 4 7 9 Konceptuel plan for Kerteminde

Læs mere

Odense Havn. En levende bydel ved vandet

Odense Havn. En levende bydel ved vandet Odense Havn Odense Havn En levende bydel ved vandet ODENSE HAVN Odenses 200 år gamle industrihavn er ved at blive omdannet til et attraktivt havneområde med boliger, erhverv, kultur, cafeer og rekreation.

Læs mere

Strukturbillede VIBY Sjælland

Strukturbillede VIBY Sjælland Strukturbillede VIBY Sjælland Indhold Forord 3 Visionen 4 Hovedstrukturen 5 Fra vision til plan 5 Boliger 5 Bymidten 6 Erhverv 7 Den grønne struktur 7 Trafikstruktur 7 Vedtaget af Roskilde Byråd den 18.

Læs mere

KOM MED IDEER OG KOMMENTARER til byudvikling af et område mellem Nordre Fasanvej, Finsensvej og metroens banetracé Høringsperiode fra den

KOM MED IDEER OG KOMMENTARER til byudvikling af et område mellem Nordre Fasanvej, Finsensvej og metroens banetracé Høringsperiode fra den KOM MED IDEER OG KOMMENTARER til byudvikling af et område mellem Nordre Fasanvej, Finsensvej og metroens banetracé Høringsperiode fra den 26.09.2017-24.10.2017 1 Metroens banetracé Nordre Fasanvej Kommuneplan

Læs mere

Byrumsstrategi og Byrumsplan for Odense bymidte

Byrumsstrategi og Byrumsplan for Odense bymidte Byrumsstrategi og Byrumsplan for Odense bymidte Baggrund for Byrumsplanen Kvarterplan by havn Vision Odense: at lege er at leve Trafik- og Mobilitetsplan Bylivsundersøgelse 2008 Baggrund for Byrumsplanen

Læs mere

Næstved Bymidte - fortætning og byrumsdifferentiering UDKAST

Næstved Bymidte - fortætning og byrumsdifferentiering UDKAST Næstved Bymidte - fortætning og byrumsdifferentiering UDKAST Udarbejdet af: Baunegårdsvej 73 A 2900 Hellerup Tlf. +45 3975 7000 Åboulevarden 21 8000 Aarhus C Tlf. +45 8731 4400 bascon@bascon.dk www.bascon.dk

Læs mere

TRØJBORG TROJBORG AARHUS C. Riisvangen RISSKOV. Katrinebjerg. Aarhus Universitet AARHUS Ø. Nørre Stenbro

TRØJBORG TROJBORG AARHUS C. Riisvangen RISSKOV. Katrinebjerg. Aarhus Universitet AARHUS Ø. Nørre Stenbro NIELS JUELS GADE 84 - WILLEMOESGADE 15, TRØJBORG, AARHUS Trøjborg Byrumsanalyse - maj 2017 TRØJBORG Riisvangen RISSKOV Katrinebjerg PLACERING Kvarteret Trøjborg er et boligområde domineret af etageejendomme,

Læs mere

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

Læs mere

VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR.

VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR. Deltakvarteret - den første bydel i Vinge VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR. 1 Frederikssund Naturområder Vinge er en helt ny by i Frederikssund Kommune. I Vinge får du det bedste fra byen og naturen

Læs mere

Latiner kvartner. Banegård FREDERIKS PLADS. Skansepark

Latiner kvartner. Banegård FREDERIKS PLADS. Skansepark Bilag 8 Latiner kvartner Bynære havnearealer Kultur Kultur Banegård FREDERIKS PLADS Frederiksbjerg Skansepark Oversigtskort der viser den centrale beliggenhed Nord P O frederiks Plads Åen Multimedie huset

Læs mere

UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018

UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018 UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018 Fokusområder 2016-2017 UDVALGSPOLITIK FOR PLAN OG BOLIGUDVALGET 2014 BAGGRUND Denne udvalgspolitik for Plan- og Boligudvalget er skabt i fællesskab af

Læs mere

Boligbyggeri i Ringsted bymidte

Boligbyggeri i Ringsted bymidte 1 Boligbyggeri i Ringsted bymidte April 2012 2 KORT OVER BYMIDTEN 3 Indledning I henhold til strategi 2011 for Plan og Agenda 21 ønsker byrådet, at befolknings- og boligtilvæksten skal fortsætte. Flere

Læs mere

aarhus' nye havnefront - ændringer i trafikken KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET PAKHUS OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER

aarhus' nye havnefront - ændringer i trafikken KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET PAKHUS OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å PAKHUS OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER aarhus' nye havnefront - ændringer i trafikken kystvejsstrækningen

Læs mere

HERNING den levende by TINGHUSPLADSEN. Vurdering af gade- og byrum ved Tinghuspladsen ift. eksisterende mur

HERNING den levende by TINGHUSPLADSEN. Vurdering af gade- og byrum ved Tinghuspladsen ift. eksisterende mur HERNING den levende by TINGHUSPLADSEN Vurdering af gade- og byrum ved Tinghuspladsen ift. eksisterende mur. 08.04.2014 SØNDERGADE BAGGRUND for vurdering af park og mur NØRREGADE Politi Kousgaard Plads

Læs mere

Boligselskabet Domea Ny Ellebjerg, Følager

Boligselskabet Domea Ny Ellebjerg, Følager Boligselskabet Domea Ny Ellebjerg, Følager 46 eksklusive 1-, 3- og 4-værelseslejligheder Udlejning og administration Læs mere på www.domea.dk 76 64 64 64 Levende og dynamisk bymiljø nær metro og S-tog

Læs mere

Kommentarer samlet ind ved borgermødet i Jyllinge 14.01.2013

Kommentarer samlet ind ved borgermødet i Jyllinge 14.01.2013 Kommentarer samlet ind ved borgermødet i Jyllinge 4.0.03 På mødet var der mulighed for at skrive sine kommentarer på postkort. I alt 35 kort blev udfyldt og afleveret. Nedenfor ses resultatet af meningsindsamlingen

Læs mere

MODERNE KONTORLOKALER I CHARMERENDE EJENDOM I CITY

MODERNE KONTORLOKALER I CHARMERENDE EJENDOM I CITY MODERNE KONTORLOKALER I CHARMERENDE EJENDOM I CITY TIL LEJE Nørre Voldgade 90, 1358 København K Smuk historisk bygning, beliggende i bymidten Kontorlejemål på helt central beliggenhed Nyistandsat BusinessCenter

Læs mere

(LUP)! Lokal udviklingsplan for Kastrup, Neder Vindinge Næs og Ornebjerg

(LUP)! Lokal udviklingsplan for Kastrup, Neder Vindinge Næs og Ornebjerg (LUP)! Lokal udviklingsplan for Kastrup, Neder Vindinge Næs og Ornebjerg Hvordan skal Den lokale udviklingsplan bruges: et fælles arbejdsdokument i forhold til udvikling af lokalområdet frem mod visionen

Læs mere