P 5677 Airline Rd. Hoogoorddreef 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "P 5677 Airline Rd. Hoogoorddreef 5"

Transkript

1 ORTOPÆDISKE IMPLANTATER UDEN SILIKONE TIL SMÅ LED Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: Dansk (da) Besøg vort websted på for yderligere sprog. Klik dernæst på valgmuligheden Prescribing Information (Ordinationsoplysninger). Kontakt den lokale producent eller forhandler for yderligere oplysninger og oversættelser. M C 0086* P Wright Medical EMEA Wright Medical Technology, Inc Airline Rd. Hoogoorddreef 5 Arlington, TN BA Amsterdam U.S.A. The Netherlands * CE-mærket for overensstemmelse gælder iht. katalognummer og vises på den ydre etiket, hvis relevant. Maj 2012 Trykt i USA

2 Til den opererende kirurg VIGTIG MEDICINSK INFORMATION WRIGHT MEDICAL ORTOPÆDISKE IMPLANTATER UDEN SILIKONE TIL SMÅ LED ( ) OVERSIGT: I. DEFINITIONER II. GENEREL PRODUKTINFORMATION A. PATIENTUDVÆLGELSE B. KONTRAINDIKATIONER C. MULIGE KOMPLIKATIONER OG UØNSKEDE HÆNDELSER D. FORHOLDSREGLER E. HÅNDTERING OG STERILISATION F. OPBEVARINGSBETINGELSER III. SPECIFIK PRODUKTINFORMATION A. SWANSON TITAN OG LPT STORETÅ B. STA-PEG SUBTALAR ARTRODESEIMPLANTAT C. SWANSON TITAN OG EVOLVE MODULÆRT CAPUT RADIALE D. E-CENTRIX MODULÆRT CAPUT ULNARE E. SWANSON TITAN TOMMELRODLED F. ORTHOSPHERE SFÆRISK KERAMISK IMPLANTAT G. SWANSON TITAN OS LUNATUM-IMPLANTAT H. SWANSON TITAN OS SCAPHOIDEUM-IMPLANTAT I. DEFINITIONER Der kan være anvendt symboler og forkortelser på pakkens etiket. Følgende tabel indeholder definitioner på disse symboler og forkortelser. Tabel 1. Definitioner på symboler og forkortelser Symbol Definition g h D Y i H l p Partikode Katalognummer Må ikke genbruges Forsigtig, se vedlagte dokumenter Se brugervejledningen Anvendes inden Temperaturbegrænsning Opbevares tørt 2

3 N M P[]\ I K Beskyttes mod sollys Fremstillingsdato Producent Autoriseret repræsentant i Den Europæiske Union Steriliseret med ethylenoxid Steriliseret med bestråling STERILE GAS Steriliseret med gasplasma J Steriliseret med aseptisk steriliseringsmetode Kun efter ordination Forkortelse Ti Ti6Al4V CoCr SS UHMWPE Materiale Titan Titanlegering Kobolt-krom-legering Rustfrit stål Polyethylen af ultrahøj molekylvægt II. GENEREL PRODUKTINFORMATION Med udviklingen af delvis og total ledalloplastik har kirurgen fået en metode til at genoprette mobilitet, korrigere deformiteter og reducere smerte for mange patienter. Selvom de anvendte proteser generelt kan opnå disse mål, er de dog fremstillet af metal, keramiske materialer og polyethylen med ultrahøj molekylvægt, og ingen systemer til ledalloplastik kan forventes at modstå samme aktivitetsniveau og belastning som normal sund knogle. Endvidere vil systemet ikke være lige så stærkt, pålideligt eller holdbart som et naturligt humant led. Hver patient skal evalueres af kirurgen for at fastsætte risici og fordele. Ved brug af ledproteser skal kirurgen være opmærksom på følgende: Valg af korrekt protese og størrelse er uhyre vigtigt. Valg af korrekt størrelse, form og design af protesen øger muligheden for vellykket ledalloplastik. Ledproteser kræver omhyggelig lejring og tilstrækkelig knoglestøtte. Følgende faktorer ved udvælgelse af patienter til ledalloplastik kan være afgørende for et vellykket resultat af indgrebet: 1. Patientens beskæftigelse eller aktivitet. Hvis patienten er beskæftiget med eller involveret i en aktivitet, som omfatter betydelige løft eller muskelbelastninger, kan den påførte kraft forårsage svigt af fiksationen, implantatet eller begge dele. Protesen vil ikke genoprette funktionen til det niveau, der forventes for normal, sund knogle, og patienten bør ikke have urealistiske forventninger til funktionen. 3

4 2. En tilstand af senilitet, mental sygdom eller alkoholisme. Disse tilstande, blandt andre, kan få patienten til at ignorere visse nødvendige begrænsninger og forholdsregler ved brug af protesen, hvilket kan føre til svigt eller andre komplikationer. 3. Overfølsomhed over for fremmedlegemer. Hvis der mistænkes overfølsomhed over for materialet, skal der udføres passende test inden valg af materiale eller implantation. A. PATIENTUDVÆLGELSE Al artroplastik med ledimplantation kræver overvejelse af følgende generelle indikationer: Patientens tilstand er god God neurovaskulær status Tilstrækkelig huddækning Mulighed for et funktionelt muskulotendinøst system Tilstrækkeligt knoglemateriale til at modtage implantatet Mulighed for postoperativ behandling Samarbejdsvillig patient Se afsnit II for specifik produktinformation. B. KONTRAINDIKATIONER Infektion Fysiologisk eller psykologisk uegnet patient Utilstrækkelig hud, knogle eller neurovaskulær status Irreparable sener Mulighed for konservativ behandling Børn i voksealder med åbne epifyser Patienter med højt aktivitetsniveau Se afsnit II for specifik produktinformation. C. MULIGE KOMPLIKATIONER OG UØNSKEDE HÆNDELSER Alle kirurgisk indgreb indebærer en risiko for komplikationer. De risici og komplikationer, der er forbundet med disse implantater, inkluderer: Infektion, smerter, hævelse eller inflammation i implantatstedet Fraktur i implantatet Løsning eller dislokation af protesen, der kræver revisionskirurgi Knogleresorption eller overproduktion Allergisk(e) reaktion(er) over for protesematerialet Utilsigtet histologisk respons, der muligvis involverer makrofager og/eller fibroblaster Migration af slidpartikler, hvilket kan resultere i en kropslig reaktion Emboli En vis grad af partikeldannelse er uundgåeligt med alle implantater. Omfanget varierer afhængigt af faktorer som patientaktivitet, ledstabilitet eller instabilitet efter implantation, implantatposition og omfanget af støtte fra bløddelsvæv. Patientens biologiske respons på 4

5 disse partikler varierer, men kan omfatte lokal respons i værtsvævet eller lysering af knogle i tilstødende knogle. Se afsnit II for specifik produktinformation. D. FORHOLDSREGLER Risikoen for komplikationer eller uønskede hændelser ifm. med et implantat kan minimeres ved at følge den vedlagte brugsanvisning. Alle kirurger, som anvender implantater, er ansvarlige for at overveje den aktuelle patients kliniske og medicinske tilstand samt at være bekendt med alle aspekter af indgrebet og de potentielle komplikationer, der kan opstå. Fordelene ved kirurgisk implantation vil muligvis ikke opfylde patientens forventninger, eller kan forringes med tiden, hvilket kan nødvendiggøre revisionskirurgi for at udskifte implantatet eller foretage andre indgreb. Revisionskirurgi af implantater er almindelige. Patientens mentale tilstand bør også overvejes. Villighed og/eller evne til at følge postoperative instruktioner kan også påvirke udfaldet af operationen. Kirurger skal tage mange overvejelser i betragtning for at opnå det bedste resultat for den enkelte patient. HVIS KRAFTIG BELASTNING IKKE KAN UNDGÅS, MÅ ET IMPLANTAT IKKE ANVENDES. Et af målene med implantationskirurgi er at minimere produktion af slidpartikler. Det kan aldrig elimineres helt pga. af alle de bevægelige dele, f.eks vil implantater, som artikulerer mod knogle, slide i en vis grad. Ved artroplastik med et implantat kan almindelige biomekaniske kræfter resultere i klinisk signifikant slid. Abnorm eller overdreven kraft kan yderligere øge klinisk signifikant slid. Belastning af abnorm styrke og efterfølgende slid kan være forårsaget af: Ukorrigeret instabilitet Forkert valg af implantatstørrelse Utilstrækkelig støtte fra bløddelsvæv Forkert implantatposition Kraftig bevægelse Ukorrigeret eller tilbagevendende deformitet Patientmisbrug eller overaktivitet IKKE-CEMENTERET APPLIKATION Korrekt fiksation på operationstidspunktet er kritisk for indgrebets vellykkede udfald. Det intramedullære skaft skal passe korrekt ind i den klargjorte kanal, hvilket nødvendiggør præcis operativ teknik og brug af specificerede instrumenter. Intraoperativ kanalfraktur kan forekomme under lejring af protesen. Der skal være tilstrækkelig knoglemateriale til at understøtte anordningen. Følgende forebyggende foranstaltninger skal overvejes for at minimere risikoen for komplikationer: Følg ovenstående retningslinjer for indikationer og kontraindikationer Identificer tidligere patologi Stabiliser kollapsdeformiteter 5

6 Transplanter allerede eksisterende cyster Brug en korrekt størrelse implantat Undgå K-tråde og suturer gennem implantatet Undgå at skade implantatoverflader for at minimere risikoen for dannelsen af slidpartikler og vævsfølsomhed. Fuldstændig oprensning (fuldstændig fjernelse af knoglesplinter, knoglecementfragmenter og metalrester) inden lukning af implantatstedet er kritisk for at forhindre accelereret slitage af implantatets artikulære flader. Mulige korrigerende indgreb ved komplikationer omfatter: Implantatfjernelse Synovektomi Knogletransplantation af cyster Udskiftning af implantatet Fjernelse af implantatet med artrodese Kliniske resultater afhænger af kirurg og teknik, præoperativ og postoperativ pleje, implantat samt patientens patologi og daglige aktivitetsniveau. Det er vigtigt, at kirurgen indhenter passende informeret samtykke og diskuterer risikoen for komplikationer med den aktuelle patient inden operationen. Dette kan omfatte en gennemgang af andre indgreb uden brug af implantat, såsom bløddelsrekonstruktion eller artrodese. Anbefalinger vedrørende fragmentering af implantater Anvend implantaterne i overensstemmelse med de anførte indikationer og Wrights brugsanvisning, især under indføring og udtagning. Inspicer implantaterne inden brug for beskadigelse under forsendelse eller opbevaring eller eventuelle defekter efter åbning, der kan øge risikoen for fragmentering under en procedure. Inspicer implantaterne straks efter udtagning fra en patient for tegn på brud eller fragmentering. Hvis implantatet er beskadiget, skal det bevares som hjælp til Wright s analyse af hændelsen. Overvej nøje og drøft med patienten (om muligt) risici og fordele ved at udtage fragmentet eller lade det blive i patienten. Rådgiv patienten om art og sikkerhed af ikke-udtagne implantatfragmenter, inklusive følgende oplysninger: a. Fragmentets materialesammensætning (hvis kendt) b. Fragmentets størrelse (hvis kendt) c. Fragmentets placering d. De potentielle mekanismer for skade, f.eks. migration, infektion e. Procedurer eller behandlinger, der bør undgås, som f.eks. MR-scanning i tilfælde af metalfragmenter. Dette kan hjælpe med at reducere risikoen for, at fragmentet forårsager alvorlig skade. Vedrørende miljøer med magnetisk resonans Anordningerne, der beskrives i denne indlægsseddel, er ikke blevet evalueret for sikkerhed og kompatibilitet i et MR-scanningsmiljø. Anordningerne, der beskrives i denne indlægsseddel, er ikke blevet testet for ophedning eller migration i MR-scanningsmiljøet. 6

7 Se afsnit II for specifik produktinformation. E. HÅNDTERING OG STERILISATION IMPLANTATER Anordningerne, der beskrives i denne indlægsseddel, leveres enten sterile eller usterile iht. angivelse på mærkaten på det individuelle produkt. Implantater, som forefindes i instrumentbakker, leveres usterile. Implantater i steril emballage skal inspiceres for at sikre, at pakken ikke er blevet beskadiget eller åbnet. Hvis integriteten af den indvendige emballage er blevet kompromitteret, kontaktes producenten for yderligere anvisninger. Implantaterne skal tages ud af emballagen med aseptisk teknik på operationsstuen. De må først åbnes efter, at den korrekte størrelse er blevet bestemt. Dette produkt er kun til engangsbrug. Et implantat må aldrig resteriliseres efter kontakt med kropsvæv eller -væsker. Anordninger, der er mærket kun til engangsbrug, må aldrig genbruges. Genbrug af disse anordninger kan eventuelt resultere i alvorlig patientskade. Eksempler på farer i forbindelse med genbrug af disse anordninger omfatter, men er ikke begrænset til: signifikant forringelse af anordningens ydeevne, krydsinfektion og kontamination. Implantater, der leveres usterile, skal behandles ifølge de anbefalede parametre for instrumenter (herunder). INSTRUMENTER Kirurgiske instrumenter (og usterile implantater) bør rengøres og steriliseres i henhold til følgende parametre: Rengøring & desinfektion Rengør for at fjerne grov kontamination, og desinficer for at reducere antallet af levedygtige mikroorganismer. 1. Demontér instrumenterne ifølge producentens anvisninger (hvis relevant). 2. Skyl med koldt vand fra hanen for at fjerne grov kontamination. 3. Iblødlæg i 5 minutter i en enzymatisk opløsning, der er klargjort ifølge producentens anvisninger. 4. Skrub grundigt med en blød børste og/eller en piberenser. Skyl meget snævre lumener gentagne gange med rengøringsmiddel ved hjælp af en sprøjte. 5. Skyl instrumenterne med koldt vand fra hanen i minimum et minut. Brug en sprøjte til at skylle meget snævre lumener gentagne gange. 6. Iblødlæg i 5 minutter i et rengøringsmiddel, der er klargjort ifølge producentens anvisninger. 7. Skrub grundigt med en blød børste og/eller en piberenser. Skyl meget snævre lumener gentagne gange med rengøringsmiddel ved hjælp af en sprøjte. 8. Rens grundigt/skyl med deioniseret vand/omvendt osmosevand. 9. Læg instrumenterne i ultralydsbad i minimum 10 minutter i et enzymatisk rengøringsmiddel ifølge producentens vejledning. 10. Rens grundigt/skyl med deioniseret/omvendt osmosevand. 11. Tør med en ren, blød, absorberende engangsklud. 7

8 12. Inspicer visuelt for at sikre, at komponenten er ren. Alle synlige overflader, interne og eksterne, skal inspiceres visuelt. Om nødvendigt rengøres instrumentet igen, indtil det er synligt ren. Bemærk: Børster (f.eks. piberensere) kan bruges til at rengøre de fleste lumener, dog anbefales det at bruge en sprøjte til at skylle snævre lumener med diametre under eller lig med 1,04 mm. Sterilisation 1. Indpak komponenten dobbelt i et CSR-wrap eller et lignende type uvævet indpakningsmateriale til hospitalsbrug. 2. Autoklaver i henhold til følgende parametre: Dampsterilisation Cyklustype Parameter Mindste setpunkt Prævakuum Eksponeringstemperatur 132 C (270 F) 132 C (270 F) Eksponeringstid 4 minutter Tørretid 20 minutter 3. Efter sterilisering tages komponenten ud af indpakningen med accepteret steril teknik med pudderfrie handsker. Sørg for, at implantaterne har stuetemperatur inden implantation. Undgå kontakt med hårde/skarpe genstande, der kan forårsage skade. Disse anbefalinger er i overensstemmelse med vejledningerne i AAMI ST79, Tabel 5 og er fremstillet og testet med specifikt udstyr. Grundet variationer i miljø og udstyr må det påvises, at disse anbefalinger producerer sterilitet i det aktuelle miljø. Hvis der forekommer ændringer i behandlingsforhold, indpakningsmaterialer eller udstyr, skal effektiviteten af sterilisationsprocessen påvises. Yderligere information findes i Wright Medicals Cleaning and Handling of Wright Medical Instruments (Rengøring og håndtering af Wright Medical instrumenter). F. OPBEVARINGSBETINGELSER Alle implantater skal opbevares rent og tørt og beskyttes mod sollys og ekstreme temperaturer. III. SPECIFIK PRODUKTINFORMATION A. SWANSON TITAN OG LPT STORETÅ INDIKATIONER Brug af storetåsimplantatet kan tages i betragtning i tilfælde af osteoarthritis i 1. metatarsofalangealled ved tilstedeværelse af god knoglekvalitet, integritet af caput metatarsale og følgende kliniske forbehold: Hallux valgus: kun mild til moderat (for større vinklinger mellem metatarsalknoglerne skal en supplerende metatarsal osteotomi overvejes) 8

9 Smertefuld hallux rigidus, fase 2 og 3 Revisionskirurgi af hallux valgus for arthrofibrøs eller smertefuld hallux limitus Når et alternativ til første MTP-arthrodese overvejes Patientens tilstand er god God neurovaskulær status Tilstrækkelig hudmobilitet og -dækning Funktionel kraft i fleksion af storetåen Vinklet storetåsimplantat er også indiceret til: Øget PASA (proximal articular set angle) på caput metatarsale i kombination med ovenfor nævnte indikationer KONTRADINDIKATIONER Rheumatoid artritis Ikke-reducerede store vinklinger mellem metatarsalknoglerne Ikke-reduceret pes cavus Fravær af begge sesamknogler Manglende fleksionsstyrke i storetå LPT er et registreret varemærke tilhørende Wright Technology, Inc. B. STA-PEG SUBTALAR ARTRODESEIMPLANTAT BESKRIVELSE STA-Peg (Smith* design) er et implantat i ét stykke af polyethylen med ultrahøj molekylvægt, som er designet til brug i udvalgte tilfælde, hvor subtalar artrodese er indiceret. Implantatet placeres i den dorsolaterale overflade på calcaneus lige foran den posteriore facet (ikke i sinus tarsi). Implantatets skaft indsættes i et klargjort hul og sikres med knoglecement. Den anteriore kant af talus skal have kontakt med den superiore overflade af implantatet for at forhindre kraftig pronation af subtalarleddet. Formålet med STA-Peg subtalar artrodeseimplantat er at forhindre denne anteriore bevægelse af talus. De andre komponenter af pronation vil da også blive påvirket på lignende måde, da alle komponenterne i pronation sker samtidigt. Forhindring af anterior bevægelse af talus vil forhindre de andre komponenter i pronation i at fungere. Slutresultatet er en begrænsning af pronation og følgelig reposition af hælvalgus. STA-Peg subtalar implantatet fås i fem (5) størrelser for at imødekomme flest mulige anatomiske krav. STA-Peg (Smith design) fås i to (2) størrelser, lille og medium. STA-Peg (vinklet) Smith design fås i tre (3) størrelser, lille, medium og stor. Et målesæt, som leveres usterilt og ikke er egnet til implantation, fås til korrekt størrelsesbestemmelse under operation. * Stephen D. Smith, D.P.M., F.A.C.F.S., diplomat - A.B.P.S. og A.B.P.O., klinisk professor, California College of Podiatric Medicine, leder af podologisk uddannelse og oplæring af turnuslæger, Health Care Medical Center i Tustin, California, USA. 9

10 INDIKATIONER Svær metatarsus varus a) Calcaneus-position i stående stilling over 5 o b) Tab af fodhvælving under vægt c) Manuelt korrigerbar deformitet d) Ingen bidragende torsionsdeformitet af ekstremiteten e) Varus af forfoden over 10 o f) Mellemfodsnedsynkning (ptosis talonavicular) Radiografiske tegn: a) Lateral talokalkaneal vinkel ved røntgen over 40 o b) Dorsal/plantar talokalkaneal vinkel over 30 o c) Articulatio talonaviculare under 50 % i artikuleret tilstand d) Anteriort brud på Cymatium-linjen e) Talonavicular og/eller navicular/cuneiform stilling (set lateralt) Operation bør kun foretages på børn fra 1 til 3 år, hvis der ikke har været nogen bedring efter et eller to år i ortose til hælkontrol. Hos patienter over seks år, som endnu ikke er skeletalt modne, er subtalar implantat artrodese indiceret indledningsvist. C. SWANSON TITAN CAPUT RADIALE OG EVOLVE MODULÆRE CAPUT RADIALE BESKRIVELSE Caput radiale-implantatet fås som et implantat med intramedullært skaft i ét stykke med krave, eller som et modulært implantat i to stykker med intramedullært skaft uden krave. Begge fungerer som spacer i articulatio humeroradialis. Caput radiale-implantaterne er blevet steriliseret. Et målesæt, som leveres usterilt og ikke er egnet til implantation, fås til korrekt størrelsesbestemmelse under operation. INDIKATIONER Brug af caput radiale-implantatet kan overvejes til: Udskiftning af caput radiale ved degenerativ eller posttraumatisk funktionsnedsættelse, som forårsager smerter, krepitation og reduceret bevægelse af articulatio humeroradialis og/eller articulatio radioulnaris proximalis med: -leddestruktion og/eller subluksation, som er synlig på røntgenbillede og/eller -modstand mod konservativ behandling. Primær udskiftning efter fraktur i caput radiale. Symptomatisk sequelae efter resektion af caput radiale. Revision efter mislykket artroplastik af caput radiale. Børn i voksealder med åbne epifyser. KONTRAINDIKATIONER Dislokation af radius på ulna, som ikke tillader artikulation mellem radius og humerus. Rheumatoid artritis. 10

11 Evidens for ledforsnævring sekundært efter synovitis i articulatio humeroradialis er ikke en kontraindikation for udskiftning af caput radiale-implantatet kombineret med synovektomi i albuen. EVOLVE er et registreret varemærke tilhørende Wright Medical Technology, Inc. D. E-CENTRIX MODULÆRT CAPUT ULNARE-IMPLANTAT BESKRIVELSE E-CENTRIX caput ulnare-implantat fås som et modulært implantat i to dele med intramedullært skaft. Det har til formål at genoprette den artikulære geometri i articulatio radioulnaris distalis og ulnas normale længde. Endvidere muliggør det refiksation af bløddele. INDIKATIONER Brug af E-CENTRIX caput ulnare-implantatet kan overvejes til: Udskiftning af caput ulnare distalis ved lidelser i articulatio radioulnaris distalis pga. rheumatoid, degenerativ og posttraumatisk arthritis, som giver sig udtryk i følgende fund: -Smerter og svaghed i håndleddet, som ikke kan afhjælpes med ikke-operativ behandling -Instabilitet i caput ulnare med radiografisk evidens på dislokation eller erosive forandringer af articulatio radioulnaris distalis -Mislykket resektion af caput ulnare, f.eks. Darrach operation. Primær udskiftning efter fraktur i caput ulnare eller collum ulnae. Revision efter mislykket artroplastik af caput ulnare. KONTRAINDIKATIONER Brug af caput ulnare-implantater af metal er kontraindiceret til: Børn med åbne epifyser, dvs. skeletalt umodne Omfattende tab af diafyse ulnae distalis Charcot-led E-CENTRIX er et registreret varemærke tilhørende Wright Medical Technology, Inc. E. SWANSON TITAN TOMMELRODLEDSIMPLANTATER BESKRIVELSE Swanson titan tommelrodledsimplantat er et implantat i ét stykke med intramedullært skaft, som er udviklet til at genoprette funktionen i små led, der er invalideret af rheumatoid, degenerativ eller posttraumatisk arthritis. Implantatet er udformet til at erstatte den konvekse kondylære del af syge eller ødelagte led som supplement til resektionsartroplastik. Swanson titan tommelrodled er fremstillet af ulegeret titan mhp. kirurgisk applikation (ASTM F67). Det intramedullære skaft er målt anatomisk og udformet til at modstå implantatets rotation. Den glatte konvekse artikulerende overflade hjælper med at genoprette og bevare bevægelse og ledspalten. Titan tommelrodledsimplantat kan overvejes til: INDIKATIONER Nedsat funktion af tommelens rodled med lokaliserede knogleforandringer 11

12 Lokaliseret smerte og palpabel krepitation ved circumduction med aksial kompression af den involverede tommelfinger (Grind test) Reduceret bevægelse, reduceret styrke i pincetgreb og reduceret gribestyrke Radiografisk evidens for artrotiske forandringer af leddet mellem os trapezium og os metacarpale Subluksation af leddet mellem os trapezium og os metacarpale Ledsagende ustabile, stive eller smertende distale led F. ORTHOSPHERE KERAMISK SFÆRISK IMPLANTAT BESKRIVELSE ORTHOSPHERE keramisk sfærisk implantat er et implantat i ét stykke udviklet til brug som supplement til resektionsartroplastik af karpometakarpal- (CMC) eller tarsometatarsal- (TMT) leddet i tilfælde af degenerativ eller posttraumatisk arthritis, der er begrænset til disse led. Det fungerer som spacer for at bevare ledforholdet og muliggøre passende kapselligamentøs rekonstruktion for at korrigere deformiteter. ORTHOSPHERE keramisk sfærisk implantat er en højpoleret kugle. Dette sfæriske implantat vil hvile i en sfærisk kavitet, der dannes af to hemisfæriske former i tilstødende knogler. Implantatet vil artikulere direkte på knoglen. ORTHOSPHERE keramisk sfærisk implantat er fremstillet af zirconiakeramik. Autoklaverbare måleinstrumenter kan fås til korrekt størrelsesbestemmelse under operationen. Disse måleinstrumenter leveres usterile og er ikke egnet til implantation. INDIKATIONER ORTHOSPHERE keramisk sfærisk implantat er indiceret til brug ved isoleret involvering af karpometakarpal- (CMC) eller 4. /5. tarsometatarsal- (TMT) led pga. enten degenerativ eller posttraumatisk arthritis, som giver sig udtryk i: Reduceret bevægelse Radiografisk evidens for artrotiske forandringer og/eller subluksation af karpometakarpalleddet Lokaliseret smerte og palpabel krepitation ved circumduction med aksial kompression af den involverede tommelfinger (Grind test) Ledsagende ustabile, stive eller smertende distale led Reduceret styrke i pincetgreb og gribestyrke Degenerativ ledsygdom i midtfoden associeret med podagra eller pseudopodagra Kun størrelse 9 mm-12 mm er indiceret til brug i tarsometatarsal- (TMT) leddene. Størrelse 9 mm-14 mm er indiceret til brug i karpometakarpal- (CMC) leddene. BEMÆRK: Et trapeziumimplantat af silikone foretrækkes ved involvering af hele os trapezium pga. degenerativ arthritis. Artrotisk involvering af hele os trapezium KONTRAINDIKATIONER Rheumatoid eller erosiv osteoarthritis Charcot fod 12

13 Perifer vaskulær sygdom Neuropatisk fod ORTHOSPHERE er et registreret varemærke tilhørende Wright Medical Technology, Inc. G. SWANSON TITAN OS LUNATUM-IMPLANTAT BESKRIVELSE Swanson titan os lunatum-implantat har stort set samme anatomiske konfiguration som os lunatum, men konkaviteterne er mere udtrykte mhp. større stabilitet. Implantatet har et par suturhuller til fiksation med sutur gennem os scaphoideum og os triquetrum mhp. midlertidig postoperativ stabilitet, mens et kapselligamentøst system dannes omkring implantatet. Implantatets design inkluderer en dyb artikulær konkavitet på den distale overflade mhp. at modtage og fastholde os capitatum. Swanson titan os lunatum-implantat er fremstillet af ulegeret titan til kirurgisk applikation ifølge ASTM F67 og fås i fem anatomisk graduerede størrelser til brug i enten højre eller venstre håndled for at imødekomme forskellige kirurgiske krav i tilstrækkelig grad. Et autoklaverbart målesæt af plastik, leveret usterilt og ikke egnet til implantation, fås til korrekt størrelsesbestemmelse under operation. INDIKATIONER Os lunatum-implantatet kan overvejes til: Avaskulær knoglenekrose/lunatum malaci (Kienböck s Disease) Lokaliserede osteoartrotiske forandringer Langvarig dislokation KONTRAINDIKATIONER Brug af metalsutur/tråd til implantatfiksation Brug af to karpalimplantater af titan i tilstødende artikulationer Indgrebet er kontraindiceret til følgende situationer: 1) Artrotisk involvering, som ikke er lokaliseret til artikulation af os lunatum 2) Utilstrækkelig knogle til at støtte implantatet 3) Ligamentinstabilitet og karpalkollaps, som ikke kan korrigeres på operationstidspunktet 4) Efter frakturdislokation af håndleddet med skade på os lunatum og overrivning af ligamenter, især det radiokarpale ligament, med mindre karpalforholdene og ligamenternes integritet kan reetableres 5) Ved svær reduktion af spatium lunatus pga. langvarig sygdom, kan der være utilstrækkelig plads til at anbringe implantatet, og 6) Ved fremskreden patologi. H. SWANSON TITAN OS SCAPHOIDEUM-IMPLANTAT BESKRIVELSE Swanson titan os scaphoideum-implantat er designet til at udskifte os scaphoideum. Implantatet har et næb på den distale stang, som passer under en hylde dannet i os trapezium 13

14 eller os trapezoideum og et suturhul i den proximale stang til suturfiksation. Disse vil midlertidigt hjælpe med at opretholde anatomisk position i den tidlige postoperative periode, indtil et sikkert kapselligamentøst system dannes omkring implantatet. Implantatet er designet til at fungere som artikulerende spacer mhp. at bevare forholdet mellem de tilstødende karpalknogler efter ekscision af os scaphoideum, mens håndleddets mobilitet bevares. Det er især vigtigt at opnå en minutiøs reparation af det kapselligamentøse system, især på palma siden af carpus for at give adækvat støtte af implantatet. Ligamenterne i håndfladen skal rekonstrueres, hvis de er blevet skadet enten præoperativt eller under fjernelse af os scaphoideum. I tilfælde af kollapsdeformitet eller karpal instabilitet er associerede begrænsede fusioner mellem karpalknoglerne indiceret til at forbedre distribution af kræfter på tværs af håndleddet og følgeligt i hånden. Swanson titan os scaphoideum-implantat er fremstillet af ulegeret titan til kirurgisk applikation ifølge ASTM F67 og fås i fem forskellige graduerede højre- og venstrestørrelser for at kunne imødekomme en række forskellige operative krav. Et autoklaverbart målesæt af plastik, leveret usterilt og ikke egnet til implantation, fås til korrekt størrelsesbestemmelse under operation. INDIKATIONER Brug af Swanson titan os scaphoideum-implantat kan overvejes i følgende situationer: Akut fraktur A. Komminut fraktur B. Groft forskudt knogle Pseudartrose, især med små proksimale fragmenter, som ikke responderer på konservativ behandling Preisers sygdom Avaskulær nekrose af et fragment Svigt pga. tidligere operation KONTRAINDIKATIONER Brug af metalsutur/tråd til implantatfiksation Brug af to karpalimplantater af titan i tilstødende artikulationer Indgrebet er kontraindiceret til følgende situationer: 1) Artrotisk involvering, som ikke er lokaliseret til skafoide artikulationer 2) Utilstrækkelig knogle til at støtte implantatet og efter radial styloidektomi 3) Ligamentinstabilitet og karpalkollaps, som ikke kan korrigeres på operationstidspunktet 4) Efter frakturdislokation af håndleddet med skade på os scaphoideum og associeret overrivning af ligamenter, især det radiokarpale ligament, med mindre karpalforholdene og ligamenternes integritet kan reetableres 5) Ved alvorlig reduktion af spatium scaphoideum pga. langvarig sygdom kan der være utilstrækkelig plads til at anbringe implantatet, og 6) Ved fremskreden patologi. Varemærker og registrerede varemærker ejes eller licenseres af Wright Medical Technology, Inc. 14

150851-0. Besøg vort websted på www.wmt.com for yderligere sprog. Klik dernæst på valgmuligheden Prescribing Information (Ordinationsoplysninger).

150851-0. Besøg vort websted på www.wmt.com for yderligere sprog. Klik dernæst på valgmuligheden Prescribing Information (Ordinationsoplysninger). VALOR TM SØMSYSTEM TIL ANKELFUSION 150851-0 Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: Dansk (da) Besøg vort websted på www.wmt.com for yderligere sprog. Klik dernæst på valgmuligheden Prescribing Information

Læs mere

144880-0. English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) 中 文 -Chinese (sch) Türkçe (tk)

144880-0. English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) 中 文 -Chinese (sch) Türkçe (tk) G-FORCE PEEK-OPTIMA SUTURANKERSYSTEM 144880-0 Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) 中 文 -Chinese

Læs mere

M C 0086* BIOFOAM Bone Wedge Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: Dansk (da)

M C 0086* BIOFOAM Bone Wedge Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: Dansk (da) BIOFOAM Bone Wedge 135765-5 Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: Dansk (da) Besøg vort websted på www.wmt.com for yderligere sprog. Klik dernæst på valgmuligheden Prescribing Information (Ordinationsoplysninger).

Læs mere

ORTHOLOC 3Di PLANTAR LAPIDUS SKINNE 152130-0

ORTHOLOC 3Di PLANTAR LAPIDUS SKINNE 152130-0 DA ORTHOLOC 3Di PLANTAR LAPIDUS SKINNE 152130-0 Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) 中 文 - Chinese

Læs mere

BRUGSANVISNING TIL PES PLANUS PROTESE 140139-1

BRUGSANVISNING TIL PES PLANUS PROTESE 140139-1 BRUGSANVISNING TIL PES PLANUS PROTESE 140139-1 Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) 中 文 -Chinese

Læs mere

SALVATION 3Di PLADESYSTEM 151662-0

SALVATION 3Di PLADESYSTEM 151662-0 DA SALVATION 3Di PLADESYSTEM 151662-0 Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) 中 文 - Chinese (sch) Türkçe

Læs mere

Interne fiksationsimplantater af metal 150848-0

Interne fiksationsimplantater af metal 150848-0 Interne fiksationsimplantater af metal 150848-0 Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: Dansk (da) Besøg vort websted på www.wmt.com for yderligere sprog. Klik dernæst på valgmuligheden Prescribing

Læs mere

SALVATION FUSIONSBJÆLKE- OG -BOLTSYSTEM 151661-0

SALVATION FUSIONSBJÆLKE- OG -BOLTSYSTEM 151661-0 DA SALVATION FUSIONSBJÆLKE- OG -BOLTSYSTEM 151661-0 Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) 中 文 - Chinese

Læs mere

EKSTERNE FIKSATIONSSYSTEMER 145139-0

EKSTERNE FIKSATIONSSYSTEMER 145139-0 EKSTERNE FIKSATIONSSYSTEMER 145139-0 Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) 中 文 -Chinese (sch) Türkçe

Læs mere

139728-2. English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) 中 文 -Chinese (sch) Türkçe (tk)

139728-2. English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) 中 文 -Chinese (sch) Türkçe (tk) G-FORCE TM Tenodesis Screw 139728-2 Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) 中 文 -Chinese (sch) Türkçe

Læs mere

DARCO SIMONS-PLANTAR LAPIDUS SKINNE

DARCO SIMONS-PLANTAR LAPIDUS SKINNE DA M C 0086* Wright Medical Technology, Inc. 1023 Cherry Road Memphis, TN 38117 U.S.A. DARCO SIMONS-PLANTAR LAPIDUS SKINNE 150857-0 Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: English (en) Deutsch (de)

Læs mere

SJO SILICONE IMPLANTS 150823-0

SJO SILICONE IMPLANTS 150823-0 SJO SILICONE IMPLANTS 150823-0 Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: Dansk (da) Besøg vort websted på www.wmt.com for yderligere sprog. Klik dernæst på knappen Prescribing Information (Ordinationsoplysninger).

Læs mere

TOTAL SKULDER-SYSTEM

TOTAL SKULDER-SYSTEM TOTAL SKULDER-SYSTEM 150813-0 Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: Dansk (da) Besøg vort websted på www.wmt.com for yderligere sprog. Klik dernæst på valgmuligheden Prescribing Information (Ordinationsoplysninger).

Læs mere

EVOLVE EPS ORTHOLOC

EVOLVE EPS ORTHOLOC EVOLVE EPS ORTHOLOC 150858-0 Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) 中文 -Chinese (sch) Türkçe (tk)

Læs mere

FuseFORCE IMPLANTATSYSTEM

FuseFORCE IMPLANTATSYSTEM DA FuseFORCE IMPLANTATSYSTEM 152189-0 Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) 中 文 - Chinese (sch) Türkçe

Læs mere

ORTHOLOC calcaneus-pladesystem 150881-0. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke:

ORTHOLOC calcaneus-pladesystem 150881-0. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: DA Dansk (da) ORTHOLOC calcaneus-pladesystem 150881-0 Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: Yderligere sprog findes på vores hjemmeside www.wmt.com Klik herefter på valget Prescribing Information

Læs mere

GRAVITY SUTURANKERSYSTEM AF TITANIUM 152019-0

GRAVITY SUTURANKERSYSTEM AF TITANIUM 152019-0 DA GRAVITY SUTURANKERSYSTEM AF TITANIUM 152019-0 Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) 中 文 - Chinese

Læs mere

GRAVITY SYNCHFIX

GRAVITY SYNCHFIX DA M GRAVITY SYNCHFIX 153516-1 Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) Türkçe (tk) Besøg vores websted

Læs mere

ORTHOLOC 3Di-FODREKONSTRUKTION 150880-0. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke:

ORTHOLOC 3Di-FODREKONSTRUKTION 150880-0. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: Dansk (da) ORTHOLOC 3Di-FODREKONSTRUKTION 150880-0 Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: Yderligere sprog findes på vores hjemmeside www.wmt.com Klik herefter på valget Prescribing Information (Forskriftsoplysninger).

Læs mere

CLAW II POLYAKSIALT KOMPRESSIONSPLADESYSTEM 150871-0. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke:

CLAW II POLYAKSIALT KOMPRESSIONSPLADESYSTEM 150871-0. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: DA Dansk (da) CLAW II POLYAKSIALT KOMPRESSIONSPLADESYSTEM 150871-0 Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: Yderligere sprog findes på vores hjemmeside www.wmt.com Klik herefter på valget Forskriftsoplysninger.

Læs mere

115314-6. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke:

115314-6. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: DA ANCHORLOK BLØDDELSANKERSYSTEM 115314-6 Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) 中 文 -Chinese (sch)

Læs mere

HUNTER SENEIMPLANTATER 127846-6

HUNTER SENEIMPLANTATER 127846-6 HUNTER SENEIMPLANTATER 127846-6 Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) 中 文 -Chinese (sch) Türkçe (tk)

Læs mere

EVOLVE TRIAD -KNOGLESKRUER 146886-1

EVOLVE TRIAD -KNOGLESKRUER 146886-1 DA EVOLVE TRIAD -KNOGLESKRUER 146886-1 Dansk (da) Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: Yderligere sprog findes på vores hjemmeside www.wmt.com Klik herefter på valget Forskriftsoplysninger. Yderligere

Læs mere

P 5677 Airline Rd. Hoogoorddreef 5 M C 0086* FRAKTURFIKSATION 138025-4. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: Dansk (da)

P 5677 Airline Rd. Hoogoorddreef 5 M C 0086* FRAKTURFIKSATION 138025-4. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: Dansk (da) FRAKTURFIKSATION 138025-4 Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: Dansk (da) Besøg vort websted på www.wmt.com for yderligere sprog. Klik dernæst på valgmuligheden Prescribing Information (Ordinationsoplysninger).

Læs mere

BIOARCH SUBTALARIS IMPLANTATSYSTEM 150840-0

BIOARCH SUBTALARIS IMPLANTATSYSTEM 150840-0 BIOARCH SUBTALARIS IMPLANTATSYSTEM 150840-0 Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) 中 文 -Chinese (sch)

Læs mere

ENDO-FUSE INTRAOSSØST FUSIONSSYSTEM 137900-5. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke:

ENDO-FUSE INTRAOSSØST FUSIONSSYSTEM 137900-5. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: ENDO-FUSE INTRAOSSØST FUSIONSSYSTEM 137900-5 Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) - Chinese (sch)

Læs mere

HV-SKRUER Følgende sprog er inkluderet i denne pakke:

HV-SKRUER Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: DA HV-SKRUER 153421-0 Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: Besøg vores websted på www.wright.com for yderligere sprog. Klik derefter på valgmuligheden Prescribing Information (Ordineringsinformation).

Læs mere

M C 0086* MICA SKRUER

M C 0086* MICA SKRUER DA MICA SKRUER 152580-0 Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) 中文 - Chinese (sch) Türkçe (tk) Besøg

Læs mere

MIIG -graft til INJEKTION 128801-10. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke:

MIIG -graft til INJEKTION 128801-10. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: MIIG -graft til INJEKTION 128801-10 Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: Dansk (da) Yderligere sprog findes på vores hjemmeside www.wmt.com Klik herefter på valget Prescribing Information (forskriftsoplysninger).

Læs mere

IMPLANTATSYSTEM TIL METATARSALHOVED FOR MINDRE TÆER (LMH)

IMPLANTATSYSTEM TIL METATARSALHOVED FOR MINDRE TÆER (LMH) DA IMPLANTATSYSTEM TIL METATARSALHOVED FOR MINDRE TÆER (LMH) 152382-0 Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português

Læs mere

BIOFOAM KNOGLEKILE

BIOFOAM KNOGLEKILE DA BIOFOAM KNOGLEKILE 150837-1 Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) 中文 - Chinese (sch) Türkçe (tk)

Læs mere

ORTHOLOC KNOGLESKRUER Følgende sprog er inkluderet i denne pakke:

ORTHOLOC KNOGLESKRUER Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: DA Dansk (da) ORTHOLOC KNOGLESKRUER 150862-0 Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: Kontakt producenten eller den lokale forhandler for at få yderligere oplysninger og oversættelser. M C 0086* Wright

Læs mere

STABILISERING OG FRAKTURFIKSERING 135989-8. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke:

STABILISERING OG FRAKTURFIKSERING 135989-8. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: DA STABILISERING OG FRAKTURFIKSERING 135989-8 Dansk (da) Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: Yderligere sprog findes på vores hjemmeside www.wmt.com Klik herefter på valget Prescribing Information

Læs mere

ORTHOLOC 3Di ANKELSKINNESYSTEM

ORTHOLOC 3Di ANKELSKINNESYSTEM ORTHOLOC 3Di ANKELSKINNESYSTEM 142058-3 Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) 中文 -Chinese (sch) Türkçe

Læs mere

EVOLVE TRIAD SYSTEM

EVOLVE TRIAD SYSTEM DA Dansk (da) EVOLVE TRIAD SYSTEM 150872-0 Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: Yderligere sprog findes på vores hjemmeside www.wmt.com Klik herefter på valget Forskriftsoplysninger. Yderligere

Læs mere

DARCO KANYLEREDE SKRUER MED HOVED 151677-0

DARCO KANYLEREDE SKRUER MED HOVED 151677-0 DARCO KANYLEREDE SKRUER MED HOVED 151677-0 Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) 中 文 - Chinese (sch)

Læs mere

HÅNDTERING AF MICROPORT SPECIELT FREMSTILLEDE PROPHECY ENGANGSINSTRUMENTER 150807-0. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke:

HÅNDTERING AF MICROPORT SPECIELT FREMSTILLEDE PROPHECY ENGANGSINSTRUMENTER 150807-0. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: DA HÅNDTERING AF MICROPORT SPECIELT FREMSTILLEDE PROPHECY ENGANGSINSTRUMENTER 150807-0 Dansk (da) Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: Yderligere sprog findes på vores hjemmeside www.ortho.microport.com.

Læs mere

INSTRUMENTER 137181-1. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke:

INSTRUMENTER 137181-1. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: INSTRUMENTER 137181-1 DA Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) -Chinese (sch) Türkçe (tk) Distribueret

Læs mere

ORTHOLOC 3Di FODREKONSTRUKTIONSSYSTEM - CROSSCHECK MODUL

ORTHOLOC 3Di FODREKONSTRUKTIONSSYSTEM - CROSSCHECK MODUL DA ORTHOLOC 3Di FODREKONSTRUKTIONSSYSTEM - CROSSCHECK MODUL 152914-0 Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português

Læs mere

OSTEOSET XR-knOglEfyldSTOf

OSTEOSET XR-knOglEfyldSTOf DA OSTEOSET XR-knOglEfyldSTOf 150841-0 følgende sprog er inkluderet i denne pakke: Dansk (da) M Yderligere sprog findes på vores hjemmeside www.wmt.com Klik herefter på valget Prescribing Information (forskriftsoplysninger).

Læs mere

PRO-TOE HAMMERTÅFIKSERINGSSYSTEM

PRO-TOE HAMMERTÅFIKSERINGSSYSTEM PRO-TOE HAMMERTÅFIKSERINGSSYSTEM 150859-1 Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) 中 文 - Chinese (sch)

Læs mere

HÅNDTERING AF MICROPORTS SPECIALFREMSTILLEDE PROPHECY ENGANGSINSTRUMENTER Følgende sprog er inkluderet i denne pakke:

HÅNDTERING AF MICROPORTS SPECIALFREMSTILLEDE PROPHECY ENGANGSINSTRUMENTER Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: DA HÅNDTERING AF MICROPORTS SPECIALFREMSTILLEDE PROPHECY ENGANGSINSTRUMENTER 150807-1 Dansk (da) Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: Yderligere sprog findes på vores hjemmeside www.ortho.microport.com

Læs mere

DARCO MIS FORFODSSKRUE 140418-1

DARCO MIS FORFODSSKRUE 140418-1 DARCO MIS FORFODSSKRUE 140418-1 Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) 中 文 -Chinese (sch) Türkçe (tk)

Læs mere

KNÆSYSTEMER 1. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke:

KNÆSYSTEMER 1. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: DA KNÆSYSTEMER 1 Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: Dansk (da) Besøg vort websted på www.ortho.microport.com for yderligere sprog. Klik dernæst på valgmuligheden Prescribing Information (Ordinationsoplysninger)

Læs mere

PRO-DENSE knoglegraftserstatning Følgende sprog er inkluderet i denne pakke:

PRO-DENSE knoglegraftserstatning Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: DA PRO-DENSE knoglegraftserstatning 133486-11 Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: Dansk (da) Yderligere sprog findes på vores hjemmeside www.wmt.com Klik herefter på valget Prescribing Information

Læs mere

ORTHOLOC 3Di ANKELSKINNESYSTEM Følgende sprog er inkluderet i denne pakke:

ORTHOLOC 3Di ANKELSKINNESYSTEM Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: DA Dansk (da) ORTHOLOC 3Di ANKELSKINNESYSTEM 150853-0 Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: Yderligere sprog findes på vores hjemmeside www.wmt.com Klik herefter på valget Prescribing Information

Læs mere

ORTHOLOC 3Di-SKINNESYSTEM TIL ANKELFUSION 148956-1. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke:

ORTHOLOC 3Di-SKINNESYSTEM TIL ANKELFUSION 148956-1. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: DA ORTHOLOC 3Di-SKINNESYSTEM TIL ANKELFUSION 148956-1 Dansk (da) Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: Yderligere sprog findes på vores hjemmeside www.wmt.com. Klik herefter på valget Prescribing

Læs mere

PRO-TOE VO HAMMERTÅIMPLANTATSYSTEM Følgende sprog er inkluderet i denne pakke:

PRO-TOE VO HAMMERTÅIMPLANTATSYSTEM Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: DA PRO-TOE VO HAMMERTÅIMPLANTATSYSTEM 144939-4 Dansk (da) Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: Yderligere sprog findes på vores hjemmeside www.wmt.com Klik herefter på valget Prescribing Information

Læs mere

SIDEKICK EZ FRAME EKSTERNT FIKSERINGSSYSTEM Følgende sprog er inkluderet i denne pakke:

SIDEKICK EZ FRAME EKSTERNT FIKSERINGSSYSTEM Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: DA Dansk (da) SIDEKICK EZ FRAME EKSTERNT FIKSERINGSSYSTEM 150866-0 Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: Yderligere sprog findes på vores hjemmeside www.wmt.com Klik herefter på valget Prescribing

Læs mere

BOR 137182-1. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke:

BOR 137182-1. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: BOR 137182-1 DA Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) -Chinese (sch) Türkçe (tk) Distribueret af:

Læs mere

KANYLERET SKRUESYSTEM 137183-1. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke:

KANYLERET SKRUESYSTEM 137183-1. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: KANYLERET SKRUESYSTEM 137183-1 DA Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) -Chinese (sch) Türkçe (tk)

Læs mere

CELLPLEX TCP SYNTETISK SPONGIOSA

CELLPLEX TCP SYNTETISK SPONGIOSA DA CELLPLEX TCP SYNTETISK SPONGIOSA 129257-9 Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) - Chinese (sch)

Læs mere

BIOFOAM AFSTANDSBLOK TIL ANKEL 145782-0

BIOFOAM AFSTANDSBLOK TIL ANKEL 145782-0 DA BIOFOAM AFSTANDSBLOK TIL ANKEL 145782-0 Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) - Chinese (sch)

Læs mere

RENGØRING OG HÅNDTERING AF WRIGHT-INSTRUMENTER 130561-8. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke:

RENGØRING OG HÅNDTERING AF WRIGHT-INSTRUMENTER 130561-8. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: DA RENGØRING OG HÅNDTERING AF WRIGHT-INSTRUMENTER 130561-8 Dansk (da) Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: Yderligere sprog findes på vores hjemmeside www.wmt.com Klik herefter på valget Prescribing

Læs mere

TOTAL ALBUE-SYSTEM

TOTAL ALBUE-SYSTEM TOTAL ALBUE-SYSTEM 115298-5 Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) 中文 -Chinese (sch) Türkçe (tk) Besøg

Læs mere

TOTAL ANKEL-SYSTEMER 145283-2

TOTAL ANKEL-SYSTEMER 145283-2 TOTAL ANKEL-SYSTEMER 145283-2 Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: Dansk (dk) Yderligere sprog findes på vores hjemmeside www.wmt.com Klik herefter på knappen Prescribing Information (forskriftsoplysninger).

Læs mere

PHALINX YS-STEM TIL HAMMERTÅ

PHALINX YS-STEM TIL HAMMERTÅ PHALINX YS-STEM TIL HAMMERTÅ 151676-1 Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) 中 文 - Chinese (sch) Türkçe

Læs mere

PHALINX HAMMERTÅSYSTEM Følgende sprog er inkluderet i denne pakke:

PHALINX HAMMERTÅSYSTEM Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: DA PHALINX HAMMERTÅSYSTEM 151676-2 Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) Türkçe (tk) Ελληνικά (el)

Læs mere

OSTEOSET KNOGLETRANSPLANTATER

OSTEOSET KNOGLETRANSPLANTATER DA M OSTEOSET KNOGLETRANSPLANTATER 150832-0 Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) - Chinese (sch)

Læs mere

MICROPORT-KNÆSYSTEMER 151251-0. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke:

MICROPORT-KNÆSYSTEMER 151251-0. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: DA MICROPORT-KNÆSYSTEMER 151251-0 Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: Dansk (da) Yderligere sprog findes på vores hjemmeside ortho.microport.com Klik dernæst på valgmuligheden Prescribing Information

Læs mere

INBONE TOTALT ANKELSYSTEM MED CALCANEUS PROTESESKAFT 142742-2

INBONE TOTALT ANKELSYSTEM MED CALCANEUS PROTESESKAFT 142742-2 INBONE TOTALT ANKELSYSTEM MED CALCANEUS PROTESESKAFT 142742-2 Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt)

Læs mere

SALVATION EKSTERNT FIKSATIONSSYSTEM

SALVATION EKSTERNT FIKSATIONSSYSTEM DA SALVATION EKSTERNT FIKSATIONSSYSTEM 151660-2 Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) Türkçe (tk)

Læs mere

TOTALE ANKELSYSSTEMER 150864-1

TOTALE ANKELSYSSTEMER 150864-1 DA TOTALE ANKELSYSSTEMER 150864-1 Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) 中 文 - Chinese (sch) Türkçe

Læs mere

INFINITY TOTAL ANKLE-SYSTEM 149336-0. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke:

INFINITY TOTAL ANKLE-SYSTEM 149336-0. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: DA INFINITY TOTAL ANKLE-SYSTEM 149336-0 Dansk (dk) Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: Yderligere sprog findes på vores hjemmeside www.wmt.com. Klik herefter på valget Prescribing Information Forskriftsoplysninger.

Læs mere

INVISION TOTAL ANKLE REVISION SYSTEM Følgende sprog er inkluderet i denne pakke:

INVISION TOTAL ANKLE REVISION SYSTEM Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: DA INVISION TOTAL ANKLE REVISION SYSTEM 151678-1 Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) 中文 -Chinese

Læs mere

150828-0. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke:

150828-0. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: AlloMatrix kit til injektion, AlloMatrix C kit til knogle, AlloMatrix special kit til knogle, ALLOMATRIX DR kit til knogle, og ALLOMATRIX RCS kit til knogle Blandingsinstruktioner 150828-0 Følgende sprog

Læs mere

HOFTESYSTEM 150803-0. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke:

HOFTESYSTEM 150803-0. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: DA HOFTESYSTEM 150803-0 Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) - Chinese (sch) Türkçe (tk) Besøg vort

Læs mere

Retningslinjer for låneprogram

Retningslinjer for låneprogram Retningslinjer for låneprogram Dette dokument er kun gyldigt fra udskrivningsdatoen. Hvis der er usikkerhed om udskrivningsdatoen, skal dokumentet udskrives igen for at sikre, at den seneste version anvendes

Læs mere

Brugsanvisning for MIZUHO SUGITA ANEURISME CLIPS

Brugsanvisning for MIZUHO SUGITA ANEURISME CLIPS Brugsanvisning for MIZUHO SUGITA ANEURISME CLIPS Disse clips er beregnet til midlertidig okklusion af kar og permanent okklusion af aneurismer Kun til engangsbrug INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Specifikationer...

Læs mere

2006, Vidacare Corporation, all rights reserved. Vidacare, EZ-IO Product System and EZ-Connect are trademarks of the Vidacare Corporation.

2006, Vidacare Corporation, all rights reserved. Vidacare, EZ-IO Product System and EZ-Connect are trademarks of the Vidacare Corporation. Intraossøst infusionssystem Brugsvejledning 2006, Vidacare Corporation, all rights reserved. Vidacare, EZ-IO Product System and EZ-Connect are trademarks of the Vidacare Corporation. EC REP Emerge Europe

Læs mere

6996T. Tunneleringsværktøj. Teknisk håndbog

6996T. Tunneleringsværktøj. Teknisk håndbog 6996T Tunneleringsværktøj Teknisk håndbog Følgende liste indeholder varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Medtronic i USA og muligvis andre lande. Alle andre varemærker tilhører de respektive

Læs mere

Specialeansøgning for Ortopædisk kirurgi Offentlig: Privat:

Specialeansøgning for Ortopædisk kirurgi Offentlig: Privat: Specialeansøgning for Ortopædisk kirurgi Offentlig: Privat: Regionshospitalet Holstebro SOR ID: 6081000016005 CVR: Geografisk lokalitet: 171000016912 P R: Kravopfyldelse for funktioner Formaliseret Placering

Læs mere

HASTER: VIGTIG PRODUKTINFORMATION

HASTER: VIGTIG PRODUKTINFORMATION Krusegatan 19 Box 50425 SE 202 14 MALMÖ Sweden tel: +46 40 691 81 00 fax: +46 40 691 81 92 www.stryker.com Nordic HASTER: VIGTIG PRODUKTINFORMATION FSCA-identifikator: Handlingens art: Beskrivelse: Produktrelateret

Læs mere

Beskrivelse af fagområdet Fod-ankel kirurgi

Beskrivelse af fagområdet Fod-ankel kirurgi Beskrivelse af fagområdet Fod-ankel kirurgi Indledning/baggrund Fod-ankelkirurgi er én af de klassiske discipliner inden for ortopædkirurgien. Efter at have været glemt i flere decennier eller sat i baggrunden

Læs mere

Manualer kan ændres; den mest aktuelle version af hver manual er altid tilgængelig online. Trykt den: November 25, 2015

Manualer kan ændres; den mest aktuelle version af hver manual er altid tilgængelig online. Trykt den: November 25, 2015 Elektronisk BRUGERMANUAL Manualer kan ændres; den mest aktuelle version af hver manual er altid tilgængelig online. Trykt den: November 25, 2015 M PB Swiss Tools AG Bahnhofstrasse 24 CH-3457 WasenBern

Læs mere

HÅNDEN. Tenosynovitis af 1 kulisse (de Quervain s tendinit)

HÅNDEN. Tenosynovitis af 1 kulisse (de Quervain s tendinit) HÅNDEN Tenosynovitis af 1 kulisse (de Quervain s tendinit) Tenosynovit lokaliseret til 1. dorsale kulisse som indeholder abductor pollicis longus og extensor pollicis brevis senerne. Lidelsen er hyppigst

Læs mere

Scaphoideum Pseudoartroser

Scaphoideum Pseudoartroser Scaphoideum Pseudoartroser Diagnostik og behandling Anders Ditlev Jensen Afdelingslæge Århus Sygehus Historisk perspektiv Operationer med knoglegrafter blev først f indført omkring 1930. Indtil da var

Læs mere

SPECIALTY RESTORATION ADM CURVED CUP HOLDER

SPECIALTY RESTORATION ADM CURVED CUP HOLDER VIGTIG MEDDELELSE OM KORRIGENDE HANDLING VEDRØRENDE MEDICINSK UDSTYR Standard Offset Cup Impactor med POM-C (blåt) håndtag Specialty Restoration ADM Curved Cup Holder 7. oktober 2016 Produktrelateret handling:

Læs mere

AO Basic 2015. Principper for behandling af diafysære frakturer

AO Basic 2015. Principper for behandling af diafysære frakturer AO Basic 2015 Principper for behandling af diafysære frakturer Afgrænsning Vi kommer ind på følgende: 1.Lange rørknoglers funktion og tolerance 2.Frakturtyper og skadesmekanisme 3.Vurdering af patienten

Læs mere

XO Osseo på XO 4 Unit Brugervejledning

XO Osseo på XO 4 Unit Brugervejledning XO Osseo på XO 4 Unit Brugervejledning YB-621 Version 1.01 XO CARE A/S Usserød Mølle Håndværkersvinget 6 +45 70 20 55 11 DK 2970 Hørsholm info@xo-care.com Denmark www.xo-care.com Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Medicina knapsonde, lav profil gastrostomissonde Brugervejledning

Medicina knapsonde, lav profil gastrostomissonde Brugervejledning 1 Medicina knapsonde, lav profil gastrostomissonde Brugervejledning Læs alle instruktioner grundigt inden brug og check alle labels for udløbsdato ADVARSEL Til engangsbrug. Må ikke genbruges, genindsættes

Læs mere

VIGTIGT SIKKERHEDSADVARSEL og TILBAGEKALDELSE AF MEDICINSK UDSTYR

VIGTIGT SIKKERHEDSADVARSEL og TILBAGEKALDELSE AF MEDICINSK UDSTYR 17. maj 2013 www.verathon.com VIGTIGT SIKKERHEDSADVARSEL og TILBAGEKALDELSE AF MEDICINSK UDSTYR Kære GlideScope -kunde Verathon, producenten af GlideScope-videolaryngoskoper, udsender en sikkerhedsadvarsel,

Læs mere

Rheumafoden. A-kursus i Fod og Ankel Kirurgi 2011 Inge Lunding Kjær

Rheumafoden. A-kursus i Fod og Ankel Kirurgi 2011 Inge Lunding Kjær Rheumafoden RA er en progredierende og led-destruerende lidelse, hvor de involverede led gradvist deformeres og stivner. Smerter, mens det sker og svær stivhed når det er sket. Epidemiologi Epidemiologi

Læs mere

Antebrachiumfrakturer Frakturtyper, behandling og kirurgiske adgange

Antebrachiumfrakturer Frakturtyper, behandling og kirurgiske adgange Antebrachiumfrakturer Frakturtyper, behandling og kirurgiske adgange AO-Principles, Middelfart, April 2015 Marianne Vestergaard Lind, Overlæge Ortopædkirurgisk Klinik, Traumesektionen Rigshospitalet Skadesmekanisme

Læs mere

MATERIALE Den skærende del af alle rodkanalfile er fremstillet af en nikkeltitaniumlegering.

MATERIALE Den skærende del af alle rodkanalfile er fremstillet af en nikkeltitaniumlegering. WaveOne Gold system DA KUN TIL ODONTOLOGISK ANVENDELSE BRUGSANVISNING STERIL RECIPROKERENDE ENDODONTISK RODKANALFIL, REF. B ST W1GG OG STERILE RECIPROKERENDE ENDODONTISKE PRÆPARERINGSFILE REF. A 0751,

Læs mere

.dk. www. Hygiea Rejse bade- og toiletstol. Brugsanvisning. HMN a/s

.dk. www. Hygiea Rejse bade- og toiletstol. Brugsanvisning. HMN a/s Hygiea Rejse bade- og toiletstol Brugsanvisning INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELT 3 INTRODUKTION 3 ANVENDELSESFORMÅL 3 FORVENTET LEVETID 3 GARANTI 3 RESERVEDELS, KLAGE 3 SIKKERHED 4 ANVENDELSESFORMÅL 4 ADVARSEL

Læs mere

Operationsvejledning. Targeter System for 3.5mm Medial Distal Tibia Locking Plates

Operationsvejledning. Targeter System for 3.5mm Medial Distal Tibia Locking Plates Operationsvejledning Targeter System for 3.5mm Medial Distal Tibia Locking Plates PERI-LOC Periarticular Locked Plating System Targeter System for 3.5 mm Medial Distal tibia Locking Plates Surgical Technique

Læs mere

Fig. 1. Normal forfod som viser hallux valgus vinklen og intermetatarsal vinklen.

Fig. 1. Normal forfod som viser hallux valgus vinklen og intermetatarsal vinklen. Den smertende storetåknyst Hvad er en knyst? En knyst er et fremspring på en underliggende knogle. Årsagen til at knyster giver smerter er at bløddelsvævene udsættes for et tryk mellem knogle og fodtøj.

Læs mere

H5i desinfektionsguide

H5i desinfektionsguide H5i desinfektionsguide Dansk Denne desinfektionsguide er beregnet for H5i-fugteren til flerpatientsbrug i søvnlaboratorium, klinik, hospital eller hos en behandler. Hvis du bruger H5i-fugteren som enkeltbruger

Læs mere

Fracture dislocation of the elbow. Kjeld Andersen Ortopædkirurgisk afdeling E Aarhus Universitetshospital

Fracture dislocation of the elbow. Kjeld Andersen Ortopædkirurgisk afdeling E Aarhus Universitetshospital Fracture dislocation of the elbow Kjeld Andersen Ortopædkirurgisk afdeling E Aarhus Universitetshospital AO Advanced Principles Course Middelfart 11-14. april 2016 Fracture dislocation of the elbow Albue

Læs mere

Frakturer og luksationer. September 16

Frakturer og luksationer. September 16 Frakturer og luksationer. September 16 Radiolog rolle Gode henvisninger med oplysning om: 1: traumemekanisme og traume alder. 2:Symptomer 3: Punktum maximum, hvis muligt. Smerter. Obs svigt af osteosyntesemateriale..

Læs mere

Scapho-Lunar stabilisation

Scapho-Lunar stabilisation Patientinformation Scapho-Lunar stabilisation Operation på hånden Kvalitet Døgnet Rundt Ortopædkirurgisk Afdeling Håndkirurgisk Sektor, Sønderborg Årsag til ledbeskadigelse Håndleddet er et led mellem

Læs mere

Interferensskruer DFU-0111 NY REVISION 8

Interferensskruer DFU-0111 NY REVISION 8 Interferensskruer DFU-0111 NY REVISION 8 A. BESKRIVELSE AF ANORDNINGEN Serien af interferensskruer inkluderer Soft Screw, interferensskrue, Tenodesis Screw, RetroScrew, rund Delta interferensskrue, Delta

Læs mere

De hyppigste operationskoder efter funktionsniveau DSSAK rekommendationer

De hyppigste operationskoder efter funktionsniveau DSSAK rekommendationer De hyppigste operationskoder efter funktionsniveau DSSAK rekommendationer Hovedfunktionsniveau Skulder Diagnose Indgreb Skopisk/lukket Åbent DS420 Clavikel Reposition af KNBJ12 DS427A Multipel clavikel

Læs mere

Pertrochantær fraktur Definition FRACTURA PERTROCHANTERICA FEMORIS

Pertrochantær fraktur Definition FRACTURA PERTROCHANTERICA FEMORIS Definition FRACTURA PERTROCHANTERICA FEMORIS Kjeld Andersen Ortopædkirurgisk Afdeling E Aarhus Universitetshospital (ÅKH) AO-kursus Middelfart 2015 Klassifikation AO/Evans - behandling Før ca. 1950 - konservativ

Læs mere

Sæt bestående af vandflaske, låg og slange med CO 2 : Genbrugeligt SCT-469. Sæt bestående af vandflaske, låg og slange: Genbrugeligt SCT-468

Sæt bestående af vandflaske, låg og slange med CO 2 : Genbrugeligt SCT-469. Sæt bestående af vandflaske, låg og slange: Genbrugeligt SCT-468 Brugervejledning Sæt bestående af vandflaske, låg og slange: Genbrugeligt SCT-468 Sæt bestående af vandflaske, låg og slange med CO 2 : Genbrugeligt SCT-469 AUTOKLAVERBART Delnummer FSE-058-DA-1.0 Udgivet

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

Desinfektions- og steriliseringsvejledning

Desinfektions- og steriliseringsvejledning Desinfektions- og steriliseringsvejledning A B C D 3 4 7 Kun til klinisk brug Denne vejledning er beregnet til flerpatientsbrug af AirFit N0/Airfit N0 for Her (herefter benævnt som AirFit N0 i resten af

Læs mere

Albuen forfra normalt billede. Frakturer og luxationer i albuen. Albuen fra siden normalt billede. Den løftede fedtpude. Den anteriore humerale linie

Albuen forfra normalt billede. Frakturer og luxationer i albuen. Albuen fra siden normalt billede. Den løftede fedtpude. Den anteriore humerale linie Albuen forfra normalt billede Frakturer og luxationer i albuen Caput radii Collum radii Capitulum humeri Trochlea humeri Epicondylis medialis et lateralis 1 2 Albuen fra siden normalt billede Den løftede

Læs mere

RePneu spiralsystem Brugsanvisning

RePneu spiralsystem Brugsanvisning RePneu spiralsystem Brugsanvisning 0086 MPS Medical Product Service GmbH Borngasse 20 35619 Braunfels Tyskland Tlf. (+49) 6442.962073 Fax (+49) 6442.962074 PneumRx, Inc. 530 Logue Avenue Mountain View,

Læs mere