P 5677 Airline Rd. Hoogoorddreef 5

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "P 5677 Airline Rd. Hoogoorddreef 5"

Transkript

1 ORTOPÆDISKE IMPLANTATER UDEN SILIKONE TIL SMÅ LED Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: Dansk (da) Besøg vort websted på for yderligere sprog. Klik dernæst på valgmuligheden Prescribing Information (Ordinationsoplysninger). Kontakt den lokale producent eller forhandler for yderligere oplysninger og oversættelser. M C 0086* P Wright Medical EMEA Wright Medical Technology, Inc Airline Rd. Hoogoorddreef 5 Arlington, TN BA Amsterdam U.S.A. The Netherlands * CE-mærket for overensstemmelse gælder iht. katalognummer og vises på den ydre etiket, hvis relevant. Maj 2012 Trykt i USA

2 Til den opererende kirurg VIGTIG MEDICINSK INFORMATION WRIGHT MEDICAL ORTOPÆDISKE IMPLANTATER UDEN SILIKONE TIL SMÅ LED ( ) OVERSIGT: I. DEFINITIONER II. GENEREL PRODUKTINFORMATION A. PATIENTUDVÆLGELSE B. KONTRAINDIKATIONER C. MULIGE KOMPLIKATIONER OG UØNSKEDE HÆNDELSER D. FORHOLDSREGLER E. HÅNDTERING OG STERILISATION F. OPBEVARINGSBETINGELSER III. SPECIFIK PRODUKTINFORMATION A. SWANSON TITAN OG LPT STORETÅ B. STA-PEG SUBTALAR ARTRODESEIMPLANTAT C. SWANSON TITAN OG EVOLVE MODULÆRT CAPUT RADIALE D. E-CENTRIX MODULÆRT CAPUT ULNARE E. SWANSON TITAN TOMMELRODLED F. ORTHOSPHERE SFÆRISK KERAMISK IMPLANTAT G. SWANSON TITAN OS LUNATUM-IMPLANTAT H. SWANSON TITAN OS SCAPHOIDEUM-IMPLANTAT I. DEFINITIONER Der kan være anvendt symboler og forkortelser på pakkens etiket. Følgende tabel indeholder definitioner på disse symboler og forkortelser. Tabel 1. Definitioner på symboler og forkortelser Symbol Definition g h D Y i H l p Partikode Katalognummer Må ikke genbruges Forsigtig, se vedlagte dokumenter Se brugervejledningen Anvendes inden Temperaturbegrænsning Opbevares tørt 2

3 N M P[]\ I K Beskyttes mod sollys Fremstillingsdato Producent Autoriseret repræsentant i Den Europæiske Union Steriliseret med ethylenoxid Steriliseret med bestråling STERILE GAS Steriliseret med gasplasma J Steriliseret med aseptisk steriliseringsmetode Kun efter ordination Forkortelse Ti Ti6Al4V CoCr SS UHMWPE Materiale Titan Titanlegering Kobolt-krom-legering Rustfrit stål Polyethylen af ultrahøj molekylvægt II. GENEREL PRODUKTINFORMATION Med udviklingen af delvis og total ledalloplastik har kirurgen fået en metode til at genoprette mobilitet, korrigere deformiteter og reducere smerte for mange patienter. Selvom de anvendte proteser generelt kan opnå disse mål, er de dog fremstillet af metal, keramiske materialer og polyethylen med ultrahøj molekylvægt, og ingen systemer til ledalloplastik kan forventes at modstå samme aktivitetsniveau og belastning som normal sund knogle. Endvidere vil systemet ikke være lige så stærkt, pålideligt eller holdbart som et naturligt humant led. Hver patient skal evalueres af kirurgen for at fastsætte risici og fordele. Ved brug af ledproteser skal kirurgen være opmærksom på følgende: Valg af korrekt protese og størrelse er uhyre vigtigt. Valg af korrekt størrelse, form og design af protesen øger muligheden for vellykket ledalloplastik. Ledproteser kræver omhyggelig lejring og tilstrækkelig knoglestøtte. Følgende faktorer ved udvælgelse af patienter til ledalloplastik kan være afgørende for et vellykket resultat af indgrebet: 1. Patientens beskæftigelse eller aktivitet. Hvis patienten er beskæftiget med eller involveret i en aktivitet, som omfatter betydelige løft eller muskelbelastninger, kan den påførte kraft forårsage svigt af fiksationen, implantatet eller begge dele. Protesen vil ikke genoprette funktionen til det niveau, der forventes for normal, sund knogle, og patienten bør ikke have urealistiske forventninger til funktionen. 3

4 2. En tilstand af senilitet, mental sygdom eller alkoholisme. Disse tilstande, blandt andre, kan få patienten til at ignorere visse nødvendige begrænsninger og forholdsregler ved brug af protesen, hvilket kan føre til svigt eller andre komplikationer. 3. Overfølsomhed over for fremmedlegemer. Hvis der mistænkes overfølsomhed over for materialet, skal der udføres passende test inden valg af materiale eller implantation. A. PATIENTUDVÆLGELSE Al artroplastik med ledimplantation kræver overvejelse af følgende generelle indikationer: Patientens tilstand er god God neurovaskulær status Tilstrækkelig huddækning Mulighed for et funktionelt muskulotendinøst system Tilstrækkeligt knoglemateriale til at modtage implantatet Mulighed for postoperativ behandling Samarbejdsvillig patient Se afsnit II for specifik produktinformation. B. KONTRAINDIKATIONER Infektion Fysiologisk eller psykologisk uegnet patient Utilstrækkelig hud, knogle eller neurovaskulær status Irreparable sener Mulighed for konservativ behandling Børn i voksealder med åbne epifyser Patienter med højt aktivitetsniveau Se afsnit II for specifik produktinformation. C. MULIGE KOMPLIKATIONER OG UØNSKEDE HÆNDELSER Alle kirurgisk indgreb indebærer en risiko for komplikationer. De risici og komplikationer, der er forbundet med disse implantater, inkluderer: Infektion, smerter, hævelse eller inflammation i implantatstedet Fraktur i implantatet Løsning eller dislokation af protesen, der kræver revisionskirurgi Knogleresorption eller overproduktion Allergisk(e) reaktion(er) over for protesematerialet Utilsigtet histologisk respons, der muligvis involverer makrofager og/eller fibroblaster Migration af slidpartikler, hvilket kan resultere i en kropslig reaktion Emboli En vis grad af partikeldannelse er uundgåeligt med alle implantater. Omfanget varierer afhængigt af faktorer som patientaktivitet, ledstabilitet eller instabilitet efter implantation, implantatposition og omfanget af støtte fra bløddelsvæv. Patientens biologiske respons på 4

5 disse partikler varierer, men kan omfatte lokal respons i værtsvævet eller lysering af knogle i tilstødende knogle. Se afsnit II for specifik produktinformation. D. FORHOLDSREGLER Risikoen for komplikationer eller uønskede hændelser ifm. med et implantat kan minimeres ved at følge den vedlagte brugsanvisning. Alle kirurger, som anvender implantater, er ansvarlige for at overveje den aktuelle patients kliniske og medicinske tilstand samt at være bekendt med alle aspekter af indgrebet og de potentielle komplikationer, der kan opstå. Fordelene ved kirurgisk implantation vil muligvis ikke opfylde patientens forventninger, eller kan forringes med tiden, hvilket kan nødvendiggøre revisionskirurgi for at udskifte implantatet eller foretage andre indgreb. Revisionskirurgi af implantater er almindelige. Patientens mentale tilstand bør også overvejes. Villighed og/eller evne til at følge postoperative instruktioner kan også påvirke udfaldet af operationen. Kirurger skal tage mange overvejelser i betragtning for at opnå det bedste resultat for den enkelte patient. HVIS KRAFTIG BELASTNING IKKE KAN UNDGÅS, MÅ ET IMPLANTAT IKKE ANVENDES. Et af målene med implantationskirurgi er at minimere produktion af slidpartikler. Det kan aldrig elimineres helt pga. af alle de bevægelige dele, f.eks vil implantater, som artikulerer mod knogle, slide i en vis grad. Ved artroplastik med et implantat kan almindelige biomekaniske kræfter resultere i klinisk signifikant slid. Abnorm eller overdreven kraft kan yderligere øge klinisk signifikant slid. Belastning af abnorm styrke og efterfølgende slid kan være forårsaget af: Ukorrigeret instabilitet Forkert valg af implantatstørrelse Utilstrækkelig støtte fra bløddelsvæv Forkert implantatposition Kraftig bevægelse Ukorrigeret eller tilbagevendende deformitet Patientmisbrug eller overaktivitet IKKE-CEMENTERET APPLIKATION Korrekt fiksation på operationstidspunktet er kritisk for indgrebets vellykkede udfald. Det intramedullære skaft skal passe korrekt ind i den klargjorte kanal, hvilket nødvendiggør præcis operativ teknik og brug af specificerede instrumenter. Intraoperativ kanalfraktur kan forekomme under lejring af protesen. Der skal være tilstrækkelig knoglemateriale til at understøtte anordningen. Følgende forebyggende foranstaltninger skal overvejes for at minimere risikoen for komplikationer: Følg ovenstående retningslinjer for indikationer og kontraindikationer Identificer tidligere patologi Stabiliser kollapsdeformiteter 5

6 Transplanter allerede eksisterende cyster Brug en korrekt størrelse implantat Undgå K-tråde og suturer gennem implantatet Undgå at skade implantatoverflader for at minimere risikoen for dannelsen af slidpartikler og vævsfølsomhed. Fuldstændig oprensning (fuldstændig fjernelse af knoglesplinter, knoglecementfragmenter og metalrester) inden lukning af implantatstedet er kritisk for at forhindre accelereret slitage af implantatets artikulære flader. Mulige korrigerende indgreb ved komplikationer omfatter: Implantatfjernelse Synovektomi Knogletransplantation af cyster Udskiftning af implantatet Fjernelse af implantatet med artrodese Kliniske resultater afhænger af kirurg og teknik, præoperativ og postoperativ pleje, implantat samt patientens patologi og daglige aktivitetsniveau. Det er vigtigt, at kirurgen indhenter passende informeret samtykke og diskuterer risikoen for komplikationer med den aktuelle patient inden operationen. Dette kan omfatte en gennemgang af andre indgreb uden brug af implantat, såsom bløddelsrekonstruktion eller artrodese. Anbefalinger vedrørende fragmentering af implantater Anvend implantaterne i overensstemmelse med de anførte indikationer og Wrights brugsanvisning, især under indføring og udtagning. Inspicer implantaterne inden brug for beskadigelse under forsendelse eller opbevaring eller eventuelle defekter efter åbning, der kan øge risikoen for fragmentering under en procedure. Inspicer implantaterne straks efter udtagning fra en patient for tegn på brud eller fragmentering. Hvis implantatet er beskadiget, skal det bevares som hjælp til Wright s analyse af hændelsen. Overvej nøje og drøft med patienten (om muligt) risici og fordele ved at udtage fragmentet eller lade det blive i patienten. Rådgiv patienten om art og sikkerhed af ikke-udtagne implantatfragmenter, inklusive følgende oplysninger: a. Fragmentets materialesammensætning (hvis kendt) b. Fragmentets størrelse (hvis kendt) c. Fragmentets placering d. De potentielle mekanismer for skade, f.eks. migration, infektion e. Procedurer eller behandlinger, der bør undgås, som f.eks. MR-scanning i tilfælde af metalfragmenter. Dette kan hjælpe med at reducere risikoen for, at fragmentet forårsager alvorlig skade. Vedrørende miljøer med magnetisk resonans Anordningerne, der beskrives i denne indlægsseddel, er ikke blevet evalueret for sikkerhed og kompatibilitet i et MR-scanningsmiljø. Anordningerne, der beskrives i denne indlægsseddel, er ikke blevet testet for ophedning eller migration i MR-scanningsmiljøet. 6

7 Se afsnit II for specifik produktinformation. E. HÅNDTERING OG STERILISATION IMPLANTATER Anordningerne, der beskrives i denne indlægsseddel, leveres enten sterile eller usterile iht. angivelse på mærkaten på det individuelle produkt. Implantater, som forefindes i instrumentbakker, leveres usterile. Implantater i steril emballage skal inspiceres for at sikre, at pakken ikke er blevet beskadiget eller åbnet. Hvis integriteten af den indvendige emballage er blevet kompromitteret, kontaktes producenten for yderligere anvisninger. Implantaterne skal tages ud af emballagen med aseptisk teknik på operationsstuen. De må først åbnes efter, at den korrekte størrelse er blevet bestemt. Dette produkt er kun til engangsbrug. Et implantat må aldrig resteriliseres efter kontakt med kropsvæv eller -væsker. Anordninger, der er mærket kun til engangsbrug, må aldrig genbruges. Genbrug af disse anordninger kan eventuelt resultere i alvorlig patientskade. Eksempler på farer i forbindelse med genbrug af disse anordninger omfatter, men er ikke begrænset til: signifikant forringelse af anordningens ydeevne, krydsinfektion og kontamination. Implantater, der leveres usterile, skal behandles ifølge de anbefalede parametre for instrumenter (herunder). INSTRUMENTER Kirurgiske instrumenter (og usterile implantater) bør rengøres og steriliseres i henhold til følgende parametre: Rengøring & desinfektion Rengør for at fjerne grov kontamination, og desinficer for at reducere antallet af levedygtige mikroorganismer. 1. Demontér instrumenterne ifølge producentens anvisninger (hvis relevant). 2. Skyl med koldt vand fra hanen for at fjerne grov kontamination. 3. Iblødlæg i 5 minutter i en enzymatisk opløsning, der er klargjort ifølge producentens anvisninger. 4. Skrub grundigt med en blød børste og/eller en piberenser. Skyl meget snævre lumener gentagne gange med rengøringsmiddel ved hjælp af en sprøjte. 5. Skyl instrumenterne med koldt vand fra hanen i minimum et minut. Brug en sprøjte til at skylle meget snævre lumener gentagne gange. 6. Iblødlæg i 5 minutter i et rengøringsmiddel, der er klargjort ifølge producentens anvisninger. 7. Skrub grundigt med en blød børste og/eller en piberenser. Skyl meget snævre lumener gentagne gange med rengøringsmiddel ved hjælp af en sprøjte. 8. Rens grundigt/skyl med deioniseret vand/omvendt osmosevand. 9. Læg instrumenterne i ultralydsbad i minimum 10 minutter i et enzymatisk rengøringsmiddel ifølge producentens vejledning. 10. Rens grundigt/skyl med deioniseret/omvendt osmosevand. 11. Tør med en ren, blød, absorberende engangsklud. 7

8 12. Inspicer visuelt for at sikre, at komponenten er ren. Alle synlige overflader, interne og eksterne, skal inspiceres visuelt. Om nødvendigt rengøres instrumentet igen, indtil det er synligt ren. Bemærk: Børster (f.eks. piberensere) kan bruges til at rengøre de fleste lumener, dog anbefales det at bruge en sprøjte til at skylle snævre lumener med diametre under eller lig med 1,04 mm. Sterilisation 1. Indpak komponenten dobbelt i et CSR-wrap eller et lignende type uvævet indpakningsmateriale til hospitalsbrug. 2. Autoklaver i henhold til følgende parametre: Dampsterilisation Cyklustype Parameter Mindste setpunkt Prævakuum Eksponeringstemperatur 132 C (270 F) 132 C (270 F) Eksponeringstid 4 minutter Tørretid 20 minutter 3. Efter sterilisering tages komponenten ud af indpakningen med accepteret steril teknik med pudderfrie handsker. Sørg for, at implantaterne har stuetemperatur inden implantation. Undgå kontakt med hårde/skarpe genstande, der kan forårsage skade. Disse anbefalinger er i overensstemmelse med vejledningerne i AAMI ST79, Tabel 5 og er fremstillet og testet med specifikt udstyr. Grundet variationer i miljø og udstyr må det påvises, at disse anbefalinger producerer sterilitet i det aktuelle miljø. Hvis der forekommer ændringer i behandlingsforhold, indpakningsmaterialer eller udstyr, skal effektiviteten af sterilisationsprocessen påvises. Yderligere information findes i Wright Medicals Cleaning and Handling of Wright Medical Instruments (Rengøring og håndtering af Wright Medical instrumenter). F. OPBEVARINGSBETINGELSER Alle implantater skal opbevares rent og tørt og beskyttes mod sollys og ekstreme temperaturer. III. SPECIFIK PRODUKTINFORMATION A. SWANSON TITAN OG LPT STORETÅ INDIKATIONER Brug af storetåsimplantatet kan tages i betragtning i tilfælde af osteoarthritis i 1. metatarsofalangealled ved tilstedeværelse af god knoglekvalitet, integritet af caput metatarsale og følgende kliniske forbehold: Hallux valgus: kun mild til moderat (for større vinklinger mellem metatarsalknoglerne skal en supplerende metatarsal osteotomi overvejes) 8

9 Smertefuld hallux rigidus, fase 2 og 3 Revisionskirurgi af hallux valgus for arthrofibrøs eller smertefuld hallux limitus Når et alternativ til første MTP-arthrodese overvejes Patientens tilstand er god God neurovaskulær status Tilstrækkelig hudmobilitet og -dækning Funktionel kraft i fleksion af storetåen Vinklet storetåsimplantat er også indiceret til: Øget PASA (proximal articular set angle) på caput metatarsale i kombination med ovenfor nævnte indikationer KONTRADINDIKATIONER Rheumatoid artritis Ikke-reducerede store vinklinger mellem metatarsalknoglerne Ikke-reduceret pes cavus Fravær af begge sesamknogler Manglende fleksionsstyrke i storetå LPT er et registreret varemærke tilhørende Wright Technology, Inc. B. STA-PEG SUBTALAR ARTRODESEIMPLANTAT BESKRIVELSE STA-Peg (Smith* design) er et implantat i ét stykke af polyethylen med ultrahøj molekylvægt, som er designet til brug i udvalgte tilfælde, hvor subtalar artrodese er indiceret. Implantatet placeres i den dorsolaterale overflade på calcaneus lige foran den posteriore facet (ikke i sinus tarsi). Implantatets skaft indsættes i et klargjort hul og sikres med knoglecement. Den anteriore kant af talus skal have kontakt med den superiore overflade af implantatet for at forhindre kraftig pronation af subtalarleddet. Formålet med STA-Peg subtalar artrodeseimplantat er at forhindre denne anteriore bevægelse af talus. De andre komponenter af pronation vil da også blive påvirket på lignende måde, da alle komponenterne i pronation sker samtidigt. Forhindring af anterior bevægelse af talus vil forhindre de andre komponenter i pronation i at fungere. Slutresultatet er en begrænsning af pronation og følgelig reposition af hælvalgus. STA-Peg subtalar implantatet fås i fem (5) størrelser for at imødekomme flest mulige anatomiske krav. STA-Peg (Smith design) fås i to (2) størrelser, lille og medium. STA-Peg (vinklet) Smith design fås i tre (3) størrelser, lille, medium og stor. Et målesæt, som leveres usterilt og ikke er egnet til implantation, fås til korrekt størrelsesbestemmelse under operation. * Stephen D. Smith, D.P.M., F.A.C.F.S., diplomat - A.B.P.S. og A.B.P.O., klinisk professor, California College of Podiatric Medicine, leder af podologisk uddannelse og oplæring af turnuslæger, Health Care Medical Center i Tustin, California, USA. 9

10 INDIKATIONER Svær metatarsus varus a) Calcaneus-position i stående stilling over 5 o b) Tab af fodhvælving under vægt c) Manuelt korrigerbar deformitet d) Ingen bidragende torsionsdeformitet af ekstremiteten e) Varus af forfoden over 10 o f) Mellemfodsnedsynkning (ptosis talonavicular) Radiografiske tegn: a) Lateral talokalkaneal vinkel ved røntgen over 40 o b) Dorsal/plantar talokalkaneal vinkel over 30 o c) Articulatio talonaviculare under 50 % i artikuleret tilstand d) Anteriort brud på Cymatium-linjen e) Talonavicular og/eller navicular/cuneiform stilling (set lateralt) Operation bør kun foretages på børn fra 1 til 3 år, hvis der ikke har været nogen bedring efter et eller to år i ortose til hælkontrol. Hos patienter over seks år, som endnu ikke er skeletalt modne, er subtalar implantat artrodese indiceret indledningsvist. C. SWANSON TITAN CAPUT RADIALE OG EVOLVE MODULÆRE CAPUT RADIALE BESKRIVELSE Caput radiale-implantatet fås som et implantat med intramedullært skaft i ét stykke med krave, eller som et modulært implantat i to stykker med intramedullært skaft uden krave. Begge fungerer som spacer i articulatio humeroradialis. Caput radiale-implantaterne er blevet steriliseret. Et målesæt, som leveres usterilt og ikke er egnet til implantation, fås til korrekt størrelsesbestemmelse under operation. INDIKATIONER Brug af caput radiale-implantatet kan overvejes til: Udskiftning af caput radiale ved degenerativ eller posttraumatisk funktionsnedsættelse, som forårsager smerter, krepitation og reduceret bevægelse af articulatio humeroradialis og/eller articulatio radioulnaris proximalis med: -leddestruktion og/eller subluksation, som er synlig på røntgenbillede og/eller -modstand mod konservativ behandling. Primær udskiftning efter fraktur i caput radiale. Symptomatisk sequelae efter resektion af caput radiale. Revision efter mislykket artroplastik af caput radiale. Børn i voksealder med åbne epifyser. KONTRAINDIKATIONER Dislokation af radius på ulna, som ikke tillader artikulation mellem radius og humerus. Rheumatoid artritis. 10

11 Evidens for ledforsnævring sekundært efter synovitis i articulatio humeroradialis er ikke en kontraindikation for udskiftning af caput radiale-implantatet kombineret med synovektomi i albuen. EVOLVE er et registreret varemærke tilhørende Wright Medical Technology, Inc. D. E-CENTRIX MODULÆRT CAPUT ULNARE-IMPLANTAT BESKRIVELSE E-CENTRIX caput ulnare-implantat fås som et modulært implantat i to dele med intramedullært skaft. Det har til formål at genoprette den artikulære geometri i articulatio radioulnaris distalis og ulnas normale længde. Endvidere muliggør det refiksation af bløddele. INDIKATIONER Brug af E-CENTRIX caput ulnare-implantatet kan overvejes til: Udskiftning af caput ulnare distalis ved lidelser i articulatio radioulnaris distalis pga. rheumatoid, degenerativ og posttraumatisk arthritis, som giver sig udtryk i følgende fund: -Smerter og svaghed i håndleddet, som ikke kan afhjælpes med ikke-operativ behandling -Instabilitet i caput ulnare med radiografisk evidens på dislokation eller erosive forandringer af articulatio radioulnaris distalis -Mislykket resektion af caput ulnare, f.eks. Darrach operation. Primær udskiftning efter fraktur i caput ulnare eller collum ulnae. Revision efter mislykket artroplastik af caput ulnare. KONTRAINDIKATIONER Brug af caput ulnare-implantater af metal er kontraindiceret til: Børn med åbne epifyser, dvs. skeletalt umodne Omfattende tab af diafyse ulnae distalis Charcot-led E-CENTRIX er et registreret varemærke tilhørende Wright Medical Technology, Inc. E. SWANSON TITAN TOMMELRODLEDSIMPLANTATER BESKRIVELSE Swanson titan tommelrodledsimplantat er et implantat i ét stykke med intramedullært skaft, som er udviklet til at genoprette funktionen i små led, der er invalideret af rheumatoid, degenerativ eller posttraumatisk arthritis. Implantatet er udformet til at erstatte den konvekse kondylære del af syge eller ødelagte led som supplement til resektionsartroplastik. Swanson titan tommelrodled er fremstillet af ulegeret titan mhp. kirurgisk applikation (ASTM F67). Det intramedullære skaft er målt anatomisk og udformet til at modstå implantatets rotation. Den glatte konvekse artikulerende overflade hjælper med at genoprette og bevare bevægelse og ledspalten. Titan tommelrodledsimplantat kan overvejes til: INDIKATIONER Nedsat funktion af tommelens rodled med lokaliserede knogleforandringer 11

12 Lokaliseret smerte og palpabel krepitation ved circumduction med aksial kompression af den involverede tommelfinger (Grind test) Reduceret bevægelse, reduceret styrke i pincetgreb og reduceret gribestyrke Radiografisk evidens for artrotiske forandringer af leddet mellem os trapezium og os metacarpale Subluksation af leddet mellem os trapezium og os metacarpale Ledsagende ustabile, stive eller smertende distale led F. ORTHOSPHERE KERAMISK SFÆRISK IMPLANTAT BESKRIVELSE ORTHOSPHERE keramisk sfærisk implantat er et implantat i ét stykke udviklet til brug som supplement til resektionsartroplastik af karpometakarpal- (CMC) eller tarsometatarsal- (TMT) leddet i tilfælde af degenerativ eller posttraumatisk arthritis, der er begrænset til disse led. Det fungerer som spacer for at bevare ledforholdet og muliggøre passende kapselligamentøs rekonstruktion for at korrigere deformiteter. ORTHOSPHERE keramisk sfærisk implantat er en højpoleret kugle. Dette sfæriske implantat vil hvile i en sfærisk kavitet, der dannes af to hemisfæriske former i tilstødende knogler. Implantatet vil artikulere direkte på knoglen. ORTHOSPHERE keramisk sfærisk implantat er fremstillet af zirconiakeramik. Autoklaverbare måleinstrumenter kan fås til korrekt størrelsesbestemmelse under operationen. Disse måleinstrumenter leveres usterile og er ikke egnet til implantation. INDIKATIONER ORTHOSPHERE keramisk sfærisk implantat er indiceret til brug ved isoleret involvering af karpometakarpal- (CMC) eller 4. /5. tarsometatarsal- (TMT) led pga. enten degenerativ eller posttraumatisk arthritis, som giver sig udtryk i: Reduceret bevægelse Radiografisk evidens for artrotiske forandringer og/eller subluksation af karpometakarpalleddet Lokaliseret smerte og palpabel krepitation ved circumduction med aksial kompression af den involverede tommelfinger (Grind test) Ledsagende ustabile, stive eller smertende distale led Reduceret styrke i pincetgreb og gribestyrke Degenerativ ledsygdom i midtfoden associeret med podagra eller pseudopodagra Kun størrelse 9 mm-12 mm er indiceret til brug i tarsometatarsal- (TMT) leddene. Størrelse 9 mm-14 mm er indiceret til brug i karpometakarpal- (CMC) leddene. BEMÆRK: Et trapeziumimplantat af silikone foretrækkes ved involvering af hele os trapezium pga. degenerativ arthritis. Artrotisk involvering af hele os trapezium KONTRAINDIKATIONER Rheumatoid eller erosiv osteoarthritis Charcot fod 12

13 Perifer vaskulær sygdom Neuropatisk fod ORTHOSPHERE er et registreret varemærke tilhørende Wright Medical Technology, Inc. G. SWANSON TITAN OS LUNATUM-IMPLANTAT BESKRIVELSE Swanson titan os lunatum-implantat har stort set samme anatomiske konfiguration som os lunatum, men konkaviteterne er mere udtrykte mhp. større stabilitet. Implantatet har et par suturhuller til fiksation med sutur gennem os scaphoideum og os triquetrum mhp. midlertidig postoperativ stabilitet, mens et kapselligamentøst system dannes omkring implantatet. Implantatets design inkluderer en dyb artikulær konkavitet på den distale overflade mhp. at modtage og fastholde os capitatum. Swanson titan os lunatum-implantat er fremstillet af ulegeret titan til kirurgisk applikation ifølge ASTM F67 og fås i fem anatomisk graduerede størrelser til brug i enten højre eller venstre håndled for at imødekomme forskellige kirurgiske krav i tilstrækkelig grad. Et autoklaverbart målesæt af plastik, leveret usterilt og ikke egnet til implantation, fås til korrekt størrelsesbestemmelse under operation. INDIKATIONER Os lunatum-implantatet kan overvejes til: Avaskulær knoglenekrose/lunatum malaci (Kienböck s Disease) Lokaliserede osteoartrotiske forandringer Langvarig dislokation KONTRAINDIKATIONER Brug af metalsutur/tråd til implantatfiksation Brug af to karpalimplantater af titan i tilstødende artikulationer Indgrebet er kontraindiceret til følgende situationer: 1) Artrotisk involvering, som ikke er lokaliseret til artikulation af os lunatum 2) Utilstrækkelig knogle til at støtte implantatet 3) Ligamentinstabilitet og karpalkollaps, som ikke kan korrigeres på operationstidspunktet 4) Efter frakturdislokation af håndleddet med skade på os lunatum og overrivning af ligamenter, især det radiokarpale ligament, med mindre karpalforholdene og ligamenternes integritet kan reetableres 5) Ved svær reduktion af spatium lunatus pga. langvarig sygdom, kan der være utilstrækkelig plads til at anbringe implantatet, og 6) Ved fremskreden patologi. H. SWANSON TITAN OS SCAPHOIDEUM-IMPLANTAT BESKRIVELSE Swanson titan os scaphoideum-implantat er designet til at udskifte os scaphoideum. Implantatet har et næb på den distale stang, som passer under en hylde dannet i os trapezium 13

14 eller os trapezoideum og et suturhul i den proximale stang til suturfiksation. Disse vil midlertidigt hjælpe med at opretholde anatomisk position i den tidlige postoperative periode, indtil et sikkert kapselligamentøst system dannes omkring implantatet. Implantatet er designet til at fungere som artikulerende spacer mhp. at bevare forholdet mellem de tilstødende karpalknogler efter ekscision af os scaphoideum, mens håndleddets mobilitet bevares. Det er især vigtigt at opnå en minutiøs reparation af det kapselligamentøse system, især på palma siden af carpus for at give adækvat støtte af implantatet. Ligamenterne i håndfladen skal rekonstrueres, hvis de er blevet skadet enten præoperativt eller under fjernelse af os scaphoideum. I tilfælde af kollapsdeformitet eller karpal instabilitet er associerede begrænsede fusioner mellem karpalknoglerne indiceret til at forbedre distribution af kræfter på tværs af håndleddet og følgeligt i hånden. Swanson titan os scaphoideum-implantat er fremstillet af ulegeret titan til kirurgisk applikation ifølge ASTM F67 og fås i fem forskellige graduerede højre- og venstrestørrelser for at kunne imødekomme en række forskellige operative krav. Et autoklaverbart målesæt af plastik, leveret usterilt og ikke egnet til implantation, fås til korrekt størrelsesbestemmelse under operation. INDIKATIONER Brug af Swanson titan os scaphoideum-implantat kan overvejes i følgende situationer: Akut fraktur A. Komminut fraktur B. Groft forskudt knogle Pseudartrose, især med små proksimale fragmenter, som ikke responderer på konservativ behandling Preisers sygdom Avaskulær nekrose af et fragment Svigt pga. tidligere operation KONTRAINDIKATIONER Brug af metalsutur/tråd til implantatfiksation Brug af to karpalimplantater af titan i tilstødende artikulationer Indgrebet er kontraindiceret til følgende situationer: 1) Artrotisk involvering, som ikke er lokaliseret til skafoide artikulationer 2) Utilstrækkelig knogle til at støtte implantatet og efter radial styloidektomi 3) Ligamentinstabilitet og karpalkollaps, som ikke kan korrigeres på operationstidspunktet 4) Efter frakturdislokation af håndleddet med skade på os scaphoideum og associeret overrivning af ligamenter, især det radiokarpale ligament, med mindre karpalforholdene og ligamenternes integritet kan reetableres 5) Ved alvorlig reduktion af spatium scaphoideum pga. langvarig sygdom kan der være utilstrækkelig plads til at anbringe implantatet, og 6) Ved fremskreden patologi. Varemærker og registrerede varemærker ejes eller licenseres af Wright Medical Technology, Inc. 14

139728-2. English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) 中 文 -Chinese (sch) Türkçe (tk)

139728-2. English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) 中 文 -Chinese (sch) Türkçe (tk) G-FORCE TM Tenodesis Screw 139728-2 Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) 中 文 -Chinese (sch) Türkçe

Læs mere

ORTHOLOC 3Di-FODREKONSTRUKTION 150880-0. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke:

ORTHOLOC 3Di-FODREKONSTRUKTION 150880-0. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: Dansk (da) ORTHOLOC 3Di-FODREKONSTRUKTION 150880-0 Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: Yderligere sprog findes på vores hjemmeside www.wmt.com Klik herefter på valget Prescribing Information (Forskriftsoplysninger).

Læs mere

115314-6. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke:

115314-6. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: DA ANCHORLOK BLØDDELSANKERSYSTEM 115314-6 Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) 中 文 -Chinese (sch)

Læs mere

HUNTER SENEIMPLANTATER 127846-6

HUNTER SENEIMPLANTATER 127846-6 HUNTER SENEIMPLANTATER 127846-6 Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) 中 文 -Chinese (sch) Türkçe (tk)

Læs mere

EVOLVE TRIAD -KNOGLESKRUER 146886-1

EVOLVE TRIAD -KNOGLESKRUER 146886-1 DA EVOLVE TRIAD -KNOGLESKRUER 146886-1 Dansk (da) Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: Yderligere sprog findes på vores hjemmeside www.wmt.com Klik herefter på valget Forskriftsoplysninger. Yderligere

Læs mere

IMPLANTATSYSTEM TIL METATARSALHOVED FOR MINDRE TÆER (LMH)

IMPLANTATSYSTEM TIL METATARSALHOVED FOR MINDRE TÆER (LMH) DA IMPLANTATSYSTEM TIL METATARSALHOVED FOR MINDRE TÆER (LMH) 152382-0 Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português

Læs mere

STABILISERING OG FRAKTURFIKSERING 135989-8. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke:

STABILISERING OG FRAKTURFIKSERING 135989-8. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: DA STABILISERING OG FRAKTURFIKSERING 135989-8 Dansk (da) Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: Yderligere sprog findes på vores hjemmeside www.wmt.com Klik herefter på valget Prescribing Information

Læs mere

ORTHOLOC 3Di-SKINNESYSTEM TIL ANKELFUSION 148956-1. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke:

ORTHOLOC 3Di-SKINNESYSTEM TIL ANKELFUSION 148956-1. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: DA ORTHOLOC 3Di-SKINNESYSTEM TIL ANKELFUSION 148956-1 Dansk (da) Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: Yderligere sprog findes på vores hjemmeside www.wmt.com. Klik herefter på valget Prescribing

Læs mere

BIOFOAM AFSTANDSBLOK TIL ANKEL 145782-0

BIOFOAM AFSTANDSBLOK TIL ANKEL 145782-0 DA BIOFOAM AFSTANDSBLOK TIL ANKEL 145782-0 Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) - Chinese (sch)

Læs mere

INBONE TOTALT ANKELSYSTEM MED CALCANEUS PROTESESKAFT 142742-2

INBONE TOTALT ANKELSYSTEM MED CALCANEUS PROTESESKAFT 142742-2 INBONE TOTALT ANKELSYSTEM MED CALCANEUS PROTESESKAFT 142742-2 Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt)

Læs mere

HÅNDEN. Tenosynovitis af 1 kulisse (de Quervain s tendinit)

HÅNDEN. Tenosynovitis af 1 kulisse (de Quervain s tendinit) HÅNDEN Tenosynovitis af 1 kulisse (de Quervain s tendinit) Tenosynovit lokaliseret til 1. dorsale kulisse som indeholder abductor pollicis longus og extensor pollicis brevis senerne. Lidelsen er hyppigst

Læs mere

Fig. 1. Normal forfod som viser hallux valgus vinklen og intermetatarsal vinklen.

Fig. 1. Normal forfod som viser hallux valgus vinklen og intermetatarsal vinklen. Den smertende storetåknyst Hvad er en knyst? En knyst er et fremspring på en underliggende knogle. Årsagen til at knyster giver smerter er at bløddelsvævene udsættes for et tryk mellem knogle og fodtøj.

Læs mere

Arm- og skulderortoser. www.camp.dk

Arm- og skulderortoser. www.camp.dk www.camp.dk Albue-/hælbeskytter Heelbo Elastisk strømpe med trykaflastende udtagelig geléplade. Beskytter huden på albuen og forebygger tryksår. Art. nr. Farve Størrelse Mål Pakke 53600 Gul Small 15-20

Læs mere

Ortopædkirurgi ved fod, knæ, hånd og skulderlidelser

Ortopædkirurgi ved fod, knæ, hånd og skulderlidelser Zell eleven 2015 Ortopædkirurgi ved fod, knæ, hånd og skulderlidelser Uffe Jørgensen. Professor, overlæge, dr.med. Ortopædkirurgisk afd. O Odense Universitetshospital Syddansk Universitet uj@quattroclinic.dk

Læs mere

Pertrochantær fraktur Definition FRACTURA PERTROCHANTERICA FEMORIS

Pertrochantær fraktur Definition FRACTURA PERTROCHANTERICA FEMORIS Definition FRACTURA PERTROCHANTERICA FEMORIS Kjeld Andersen Ortopædkirurgisk Afdeling E Aarhus Universitetshospital (ÅKH) AO-kursus Middelfart 2015 Klassifikation AO/Evans - behandling Før ca. 1950 - konservativ

Læs mere

Elektrokirurgiske penne

Elektrokirurgiske penne Elektrokirurgiske penne Drevet af sikkerhed. Fokuseret på kvalitet. elektrokirurgiske penne Vælg sterile penne med trykknap og vippekontakt. Pennene er tilgængelige alene eller sammen med et hylster for

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

SYGDOMME FODEN OG ANKLENS ANATOMI

SYGDOMME FODEN OG ANKLENS ANATOMI SYGDOMME FODEN OG ANKLENS ANATOMI Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk FODENS ANATOMI Foden består af 26 knogler. 1 hælben (calcaneus), 1 rulleben

Læs mere

Lad ikke livet gå dig forbi, fordi du mangler nogle tænder... Få mere at vide om tandimplantater, skan koden med din smartphone!

Lad ikke livet gå dig forbi, fordi du mangler nogle tænder... Få mere at vide om tandimplantater, skan koden med din smartphone! Lad ikke livet gå dig forbi, fordi du mangler nogle tænder... Få en tandimplantatløsning fra BIOMET 3i Få mere at vide om tandimplantater, skan koden med din smartphone! Som underdirektør i et stort finansieringsselskab

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml

NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml Vigtig sikkerhedsinformation til læger Formålet med denne vejledning er at informere læger, der er godkendt til at ordinere og administrere

Læs mere

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning POLAR s3+ STRIDE SENSOR Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. DANSK Tillykke! Polar s3+ stride sensor TM W.I.N.D. er det bedste valg til at forbedre din løbeteknik og effektivitet. Brug af følsomme interti-sensorer

Læs mere

Diagnostisk udredning af ankelfraktur klinisk og radiologisk. Søren Kold Aalborg Sygehus

Diagnostisk udredning af ankelfraktur klinisk og radiologisk. Søren Kold Aalborg Sygehus Diagnostisk udredning af ankelfraktur klinisk og radiologisk Søren Kold Aalborg Sygehus Mål Breddeøget fodledsgaffel: hvorfor? Præ-operativ diagnostik Stabil vs. ustabil fraktur SE II eller SE IV Syndesmose-ruptur:

Læs mere

SKULDERLIDELSER. Traumatiske forandringer. Traumatiske. Degenerative forandringer 27-08-2015

SKULDERLIDELSER. Traumatiske forandringer. Traumatiske. Degenerative forandringer 27-08-2015 SKULDERLIDELSER Traumatiske og Degenerative forandringer Traumatiske forandringer Frakturer: humerus - clavicel - scapula Luksationer: humeroscapulærled acromioclaviculærled Cuff læsioner Collum humeri

Læs mere

3M 9100 Universal neutralelektrode med ledende klæbeflade

3M 9100 Universal neutralelektrode med ledende klæbeflade Datablad 3M 9100 Universal neutralelektrode med ledende klæbeflade Produktbeskrivelse: 3M Universal neutralelektrode med ledende klæbeflade, serie 9100, er baseret på en helt ny teknologi med en patenteret

Læs mere

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON Ikke at følge instruktionerne og advarslerne for sikkert brug af afspærringsballoner, kan medføre

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

DISTALE RADIUSFRAKTURER

DISTALE RADIUSFRAKTURER DISTALE RADIUSFRAKTURER Frakturtyper, behandling og kirurgiske adgange Morten Schultz Larsen FORMÅL Fraktur Klassifikation Diagnose Behandling NKR Funktionsniveau Operativ teknik Komplikationer og hvordan

Læs mere

NØJAGTIGHEDEN AF UDMÅLINGER FORETAGET I PACS PÅ KONVENTIONELLE

NØJAGTIGHEDEN AF UDMÅLINGER FORETAGET I PACS PÅ KONVENTIONELLE NØJAGTIGHEDEN AF UDMÅLINGER FORETAGET I PACS PÅ KONVENTIONELLE KNOGLEBILLEDER - EN BACHELOROPGAVE OM ANVENDELSE AF PACS TIL UDMÅLING AF CORTICALISTYKKELSEN I DEN PROXIMALE HUMERALE DIAFYSE HOS PATIENTER

Læs mere

BRYSTFORSTØRRENDE OPERATION

BRYSTFORSTØRRENDE OPERATION PATIENTINFORMATION BRYSTFORSTØRRENDE OPERATION PRIVATHOSPITALET SKØRPING A/S - HIMMERLANDSVEJ 36-9520 SKØRPING TLF. 98 39 22 44 - FAX 98 39 18 38 - KONTAKT@SKOERPING.DK WWW.SKOERPING.DK VELKOMMEN TIL PRIVATHOSPITALET

Læs mere

07-09-2015. What to look for!!!!!! Elementerne i billeddiagnostik. 90% af manglende og fejldiagnoser. Klinisk og radiologisk diagnostik

07-09-2015. What to look for!!!!!! Elementerne i billeddiagnostik. 90% af manglende og fejldiagnoser. Klinisk og radiologisk diagnostik 90% af manglende og fejldiagnoser Klinisk og radiologisk diagnostik Diagnose Alder, køn Anamnese Henvisning Anatomisk lokalisation Anamnese Klinisk undersøgelse Klinisk undersøgelse Konklusion?? What to

Læs mere

Monterings- og installationsprocedurer

Monterings- og installationsprocedurer Monterings- og installationsprocedurer for Pall Supracap 100 kapsler 1. Introduktion Følgende procedurer skal følges for installation af Pall Supracap 100 kapsler. De i produktdokumentets indeholdte instruktioner

Læs mere

BioDetect System. Effektiv dokumenteret selvkontrol af kvaliteten af din skimmelsanering

BioDetect System. Effektiv dokumenteret selvkontrol af kvaliteten af din skimmelsanering BioDetect System Effektiv dokumenteret selvkontrol af kvaliteten af din skimmelsanering NAC Europe Ellegårdvej 18 6400 Sønderborg Danmark Tlf: +45 7442 6292 Fax: +45 7442 4786 Mobil: +45 4021 4787 info@nac-europe.com

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Genoptræning efter hofteartroskopi. Thomas Linding Jakobsen, MSc. Udviklingsfysioterapeut, Fysioterapien, Hvidovre Hospital

Genoptræning efter hofteartroskopi. Thomas Linding Jakobsen, MSc. Udviklingsfysioterapeut, Fysioterapien, Hvidovre Hospital Genoptræning efter hofteartroskopi Thomas Linding Jakobsen, MSc. Udviklingsfysioterapeut, Fysioterapien, Hvidovre Hospital Formål Øget kendskab til femoro-acetabulær impingement Øget kendskab til hofteartroskopi

Læs mere

Patientvejledning. HemiCAP. Miniprotese i knæ

Patientvejledning. HemiCAP. Miniprotese i knæ Patientvejledning HemiCAP Miniprotese i knæ Beskadigelse af brusken i knæet sker typisk i forbindelse med udøvelse af sport eller ved ekstreme fysiske belastninger af knæet under arbejde. Oftest opstår

Læs mere

Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne

Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne Videnskabelige konklusioner Under hensyntagen til PRAC s vurderingsrapport om PSUR en for

Læs mere

Patient information vedr. forreste korsbåndsskader

Patient information vedr. forreste korsbåndsskader Sportsmedicin Region Midt Patient information vedr. forreste korsbåndsskader En forreste korsbåndsskade er en meget almindelig idrætsskade. Årligt diagnosticeres ca. 4.500 nye korsbåndsskader i Danmark,

Læs mere

Patientinformation vedrørende Brystforstørrende operation

Patientinformation vedrørende Brystforstørrende operation Patientinformation vedrørende Brystforstørrende operation Velkommen til Kysthospitalet Du har henvendt dig til Kysthospitalet med henblik på en brystforstørrende operation. Med denne pjece vil vi gerne

Læs mere

Funktionsattest ASK 330 Underarm

Funktionsattest ASK 330 Underarm Funktionsattest ASK 330 Underarm afgivet i henhold til Lov om arbejdsskadesikring 35 og 37 Udfyldes af rekvirenten Navn på tilskadekomne:........ Cpr.nr.:.. -. Adresse:.. Postnr.: By:.. Stilling eller

Læs mere

Beskrivelse af fagområdet Hoftealloplastik

Beskrivelse af fagområdet Hoftealloplastik Beskrivelse af fagområdet Hoftealloplastik Indledning/baggrund Definition Fagområdet hoftekirurgi dækker forebyggelse, diagnostik, behandling, rehabilitering og evt. palliation af patienter med medfødte,

Læs mere

Den praktiske side af sondemad i hjemmet. Fødevarer til særlige medicinske formål bør anvendes under lægeligt tilsyn. December 2012.

Den praktiske side af sondemad i hjemmet. Fødevarer til særlige medicinske formål bør anvendes under lægeligt tilsyn. December 2012. Den praktiske side af sondemad i hjemmet Fødevarer til særlige medicinske formål bør anvendes under lægeligt tilsyn. December 2012. Bliv tryg ved sondemad Denne brochure indeholder information om de mere

Læs mere

RISICI VED AT FÅ INDSAT BRYSTIMPLANTAT

RISICI VED AT FÅ INDSAT BRYSTIMPLANTAT RISICI VED AT FÅ INDSAT BRYSTIMPLANTAT - til kvinder, der overvejer brystforstørrende operation 2013 Hvis du overvejer at få lavet kunstige bryster (indsat brystimplantater), skal du vide, at den læge,

Læs mere

Menneskenært design. Humerus Comfort unik humerus frakturortose

Menneskenært design. Humerus Comfort unik humerus frakturortose Skulderortoser Menneskenært design NordiCare udvikler egne ortoser med den målsætning at finde løsninger, som gør livet lettere for såvel patienter som plejepersonale. Vi kalder det menneskenært design.

Læs mere

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås.

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås. Øjenværn At-vejledning D.5.8 April 2007 I denne vejledning informeres om egenskaberne ved forskellige typer øjenværn, og der redegøres for en række ofte forekommende problemstillinger i forbindelse med

Læs mere

Information om tandblegning legning

Information om tandblegning legning Information om tandblegning Metode: Hjemme blegning med skinner. Før blegningen kan begynde, tages aftryk til 2 gips modeller. Med hjælp af disse fremstilles der to skinner. Skinnerne er individuelle og

Læs mere

Det forudsættes, at hovedvirkningen ikke opnås ad farmakologisk, metabolisk eller immunologisk vej (lægemiddelvirkninger).

Det forudsættes, at hovedvirkningen ikke opnås ad farmakologisk, metabolisk eller immunologisk vej (lægemiddelvirkninger). Medicoteknisk udstyr Medicoteknisk udstyr er en undergruppe af medicinsk udstyr og dets tilbehør. Medicoteknisk udstyr omfatter alene aktivt medicinsk udstyr og dets tilbehør. Medicoteknisk udstyr omfatter

Læs mere

Principper for ekstern fiksering

Principper for ekstern fiksering Principper for ekstern fiksering Indikationer og kliniske applikationer Anders Jordy, Traumesektoren, Kolding Sygehus Disposition Ordbog Opbygning Biomekanik Koniske vs. Lige pinde Indikation Final kirurgi

Læs mere

Vejledning i brug af XO ODONTOSON & XO ODONTOGAIN Instrumenter

Vejledning i brug af XO ODONTOSON & XO ODONTOGAIN Instrumenter Vejledning i brug af XO ODONTOSON & XO ODONTOGAIN Instrumenter August/97/JFS/CM YA-560 Kære XO ODONTOSON/XO ODONTOGAIN bruger Dette lille hæfte er udarbejdet som en hjælp til at sætte Dem istand til at

Læs mere

Esbjerg Sygehus DKC. KARL STORZ GmbH & Co. Tuttlingen. Optikker & Lyslederkabler. Velkommen til personalet fra DKC & sterilcentralen.

Esbjerg Sygehus DKC. KARL STORZ GmbH & Co. Tuttlingen. Optikker & Lyslederkabler. Velkommen til personalet fra DKC & sterilcentralen. Esbjerg Sygehus DKC Velkommen til personalet fra DKC & sterilcentralen Optikker & Lyslederkabler Karin Meldgaard KARL STORZ GmbH & Co. Tuttlingen Karl Storz Endoskopi Tysk familieejet virksomhed, beliggende

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

ORTHOSET RØNTGENFAST KNOGLECEMENT

ORTHOSET RØNTGENFAST KNOGLECEMENT ORTHOSET RØNTGENFAST KNOGLECEMENT 150812-0 Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: Dansk (da) Besøg vort websted på www.ortho.microport.com for yderligere sprog. Klik dernæst på valgmuligheden Prescribing

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik 19. december 2002 PE 319.380/1-25 ÆNDRINGSFORSLAG 1-25 Udkast til betænkning (PE 319.380) Catherine Stihler om

Læs mere

ACL rekonstruktion. Patientinformation. Forreste korsbåndsskade

ACL rekonstruktion. Patientinformation. Forreste korsbåndsskade ACL rekonstruktion Patientinformation Forreste korsbåndsskade En forreste korsbåndsskade er en meget almindelig idrætsskade. Årligt diagnosticeres ca. 4.500 nye korsbåndsskader i Danmark, hvoraf ca. 3.000

Læs mere

Patientinformation vedrørende Brystforstørrende operation

Patientinformation vedrørende Brystforstørrende operation Patientinformation vedrørende Brystforstørrende operation Velkommen til Kysthospitalet Du har henvendt dig til Kysthospitalet med henblik på en brystforstørrende operation. Med denne pjece vil vi gerne

Læs mere

Frakturer og luksationer: calcaneus, talus, naviculare, Chopart, Lisfranc, 5. metatars(zone1-3) og metatars

Frakturer og luksationer: calcaneus, talus, naviculare, Chopart, Lisfranc, 5. metatars(zone1-3) og metatars Frakturer og luksationer: calcaneus, talus, naviculare, Chopart, Lisfranc, 5. metatars(zone1-3) og metatars Henrik Wilbek Hillerød Hospital A-kursus Hvidovre 27. september 2011 Epidemologi. Calcaneusfrakturer

Læs mere

Radiologisk Afdeling NBG Anna Zejden

Radiologisk Afdeling NBG Anna Zejden REUMATOID ARTRIT I DE PERIFERE LED RADIOLOGISKE ASPEKTER A-kursus 11. september 2014 Radiologisk Afdeling NBG Anna Zejden DEFINITION AF RA Hyppigst forekommende inflammatorisk ledsygdom Kronisk polyartikulær,

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om brystforstørrende operation

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om brystforstørrende operation Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om brystforstørrende operation Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information om sygdommen, om den

Læs mere

Betjeningsvejledning. Termolommer. Eksempler

Betjeningsvejledning. Termolommer. Eksempler Betjeningsvejledning Termolommer Eksempler Betjeningsvejledning for termolommer Side 3-11 2015 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG Alle rettigheder forbeholdes. WIKA er et registreret varemærke i forskellige

Læs mere

Brugsanvisning EARSETS TIL. Individuelle eartips og ørepropper

Brugsanvisning EARSETS TIL. Individuelle eartips og ørepropper Brugsanvisning EARSETS TIL Widex bag-ørethøreapparater Individuelle eartips og ørepropper Indholdsfortegnelse Indledning.... 3 Oversigt og afkrydsningsfelter.... 4 Individuelle eartips... 6 Højre/venstre-markering....

Læs mere

ALT OM SMERTER. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM SMERTER. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM SMERTER www.almirall.com Solutions with you in mind HVAD ER DET? Smerter er beskrevet som en ubehagelig sensorisk og følelsesmæssig oplevelse, der er forbundet med en skadelig stimulus. Smerter

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Rendyrket matrixsubstans til matrix-assisteret-laser-desorption-ionisering time-of-flight-massespektrometri (MALDI-TOF-MS). CARE- produkterne er designet til at

Læs mere

MANUAL Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug af Cavi-Lipo

MANUAL Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug af Cavi-Lipo MANUAL Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug af Cavi-Lipo Indholdsfortegnelse 1. Introduktion side 3 2. Komponenter side 4 a) Apparatet b) Tilbehør 3. Betjening af apparatet side 5 a) Kontrolknapper

Læs mere

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning SelectTech 4.1 træningsbænk Samlevejledning Indhold Vigtige sikkerhedsanvisninger...3 Advarselsmærkater og serienummer...4 Specifikationer...5 Før samling af udstyret...5 Komponenter...6 Monteringsdele...7

Læs mere

INDIKATORER TIL PROCESKONTROL

INDIKATORER TIL PROCESKONTROL INDIKATORER TIL PROCESKONTROL Forebyg smitterisiko SSI markedsfører kvalitetssikrede biologiske og kemiske indikatorer samt rengøringsindikatorer til kontrol af sterilisations-, desinfektions- og rengøringsprocesser.

Læs mere

Implantat en kunstig tandrod

Implantat en kunstig tandrod N R. 3 3 Implantat en kunstig tandrod Et implantat er en mulighed, hvis du mangler én eller flere tænder Implantat en kunstig tandrod Implantater Erstatning af mistede tænder med implantater er i dag en

Læs mere

Sikkerhedsdatablad (jf. EU-direktiv 2006/1907/EF og OSHA 29CFR 1910.1200)

Sikkerhedsdatablad (jf. EU-direktiv 2006/1907/EF og OSHA 29CFR 1910.1200) Sikkerhedsdatablad (jf. EU-direktiv 2006/1907/EF og OSHA 29CFR 1910.1200) for Ten20 ledningsgel Ændret 11. maj 2015 Erstatter 9. januar 2014 1. IDENTIFIKATION ELLER STOF/PRÆPARAT OG AF SELSKAB/FIRMA 1.1.

Læs mere

Jumpkids 16. Trampolincenter.dk. Brugermanual. - En del af PE-Redskaber A/S

Jumpkids 16. Trampolincenter.dk. Brugermanual. - En del af PE-Redskaber A/S Jumpkids 16 Brugermanual Trampolincenter.dk - En del af PE-Redskaber A/S Vigtig information før brug af trampolinen ADVARSEL: VED BRUG AF DENNE TRAMPOLIN ER DER, VED LANDING PÅ RYG, NAKKE ELLER HOVED,

Læs mere

Slidgigt Værd at vide om slidgigt

Slidgigt Værd at vide om slidgigt Patientinformation Slidgigt Værd at vide om slidgigt Ortopædkirurgisk Ambulatorium Forord Vi får alle slidgigt. Slidgigt er den hyppigste ledsygdom. Symptomer på slidgigt er smerter, hævede og/eller stive

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX (DK) Rev.01 Januar 2015 en kan downloades på www.jyskhandi.dk under produktet eller scan QR-koden. Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 1.1. Produktbeskrivelse...3 1.1.1.

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Principper for sårbehandling og sårtyper

Principper for sårbehandling og sårtyper Principper for sårbehandling og sårtyper Mia Lund Produktspecialist/sygeplejerske Mölnlycke Health Care Wound Care Division Principper for sårbehandling Find årsagen til såret diagnose Primær behandling

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Forreste korsbåndsoperation. Patientinformation. Regionshospitalet Silkeborg Ortopædkirurgisk afdeling Idrætsklinikken

Forreste korsbåndsoperation. Patientinformation. Regionshospitalet Silkeborg Ortopædkirurgisk afdeling Idrætsklinikken Forreste korsbåndsoperation Patientinformation Regionshospitalet Silkeborg Ortopædkirurgisk afdeling Idrætsklinikken Information vedrørende forreste korsbåndsskader En forreste korsbåndsskade er en meget

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

Nr. 25. Tandkødsbetændelse. og paradentose. sygdomme i tandkødet: omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige

Nr. 25. Tandkødsbetændelse. og paradentose. sygdomme i tandkødet: omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige Nr. 25 Tandkødsbetændelse og paradentose Sygdomme i tandkødet omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige sygdomme i tandkødet: Tandkødsbetændelse og paradentose.

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om pladsskabende operation af skulder (dekompression)

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om pladsskabende operation af skulder (dekompression) Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om pladsskabende operation af skulder (dekompression) Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information

Læs mere

mobil, praktisk, billig

mobil, praktisk, billig mobil, praktisk, billig Sådan fungerer det: til individuelle hytter, som følger det testede Igloo Veranda koncept. Igloerne og overdækningen flyttes. for ca. 2 x 5 enkelthytter og deres respektive løbegårde

Læs mere

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter 17-12-2010 Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Danske Regioner har konstateret en markant stigning i antallet

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om syning af løftesenen (rotatorcuff-ruptur)

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om syning af løftesenen (rotatorcuff-ruptur) Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om syning af løftesenen (rotatorcuff-ruptur) Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information om sygdommen,

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Terramycin-Polymyxin B, salve

PRODUKTRESUMÉ. for. Terramycin-Polymyxin B, salve Produktinformation for Terramycin-Polymyxin B (Oxytetracyclin og Polymyxin B) Salve 30+1 mg/g Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke Pakningsstørrelse 13 50 46 Salve 30+1 mg/g 15 g Dagsaktuel

Læs mere

Program Byggecentrum Middelfart 2. 5. april 2013

Program Byggecentrum Middelfart 2. 5. april 2013 14. AO-Basis Kursus: Principles in Operative Fracture Management Program Byggecentrum Middelfart 2. 5. april 2013 1 Kursets formål Kurset giver det teoretiske fundament indenfor behandlingsprincipperne

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Rengøring skema G- Line Tattoo Danmark

Rengøring skema G- Line Tattoo Danmark Rengøring skema G- Line Tattoo Danmark Take your cleaning and Hygiene standards to an entirely new level with the revolutionizing, three- step effect of Guardian Technology. G-Line Tattoo - Rengøringsskema

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

Data definition for Dansk Skulderalloplastik register Side 1; 09-07-2012 DATA DEFINITION FOR DANSK SKULDERALLOPLASTIK REGISTER

Data definition for Dansk Skulderalloplastik register Side 1; 09-07-2012 DATA DEFINITION FOR DANSK SKULDERALLOPLASTIK REGISTER Data definition for Dansk Skulderalloplastik register Side 1; 09-07-2012 DATA DEFINITION FOR DANSK SKULDERALLOPLASTIK REGISTER Inklusionskriterier Alle patienter som har fået indsat primær total eller

Læs mere

Meniskoperation Patientinformation. Hospitalsenheden Horsens Ortopædkirurgisk Afdeling

Meniskoperation Patientinformation. Hospitalsenheden Horsens Ortopædkirurgisk Afdeling Meniskoperation Patientinformation Hospitalsenheden Horsens Ortopædkirurgisk Afdeling Menisk Et knæled indeholder 2 menisker - en indre og ydre menisk Ydre Indre Menisken er kileformet med sin tykkeste

Læs mere

Infrarød Screening. med Total Vision anatomi software

Infrarød Screening. med Total Vision anatomi software Infrarød Screening med Total Vision anatomi software Infrarød Screening med Total Vision anatomi software Der er ubegrænsede muligheder med vores høje kvalitetsinfrarød screeningssystem. Energetic Health

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

INFORMATION OM SPINALSTENOSE I LÆNDERYGGEN

INFORMATION OM SPINALSTENOSE I LÆNDERYGGEN INFORMATION OM SPINALSTENOSE I LÆNDERYGGEN Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk OM SPINALSTENOSE I LÆNDERYGGEN Degenerative forandringer i rygsøjlen

Læs mere

i kæbebenet hurtigt. Et nyt implantat kan sættes i allerede efter tre måneder.

i kæbebenet hurtigt. Et nyt implantat kan sættes i allerede efter tre måneder. Et tandimplantat er en kunstig rod af titanium, som indsættes i kæbebenet, hvor naturlige tænder mangler. Ovenpå implantatet kan man anbringe en enkelt krone, en bro eller proteser, alt afhængig af hvor

Læs mere

Urinopsamlingssystem med vakuum Til in vitro-diagnostisk brug

Urinopsamlingssystem med vakuum Til in vitro-diagnostisk brug 980205_Rev06 07-2014 Urinopsamlingssystem med vakuum Til in vitro-diagnostisk brug Anvendelse: VACUETTE urinrør, urinbæger og urinoverføringsdel anvendes sammen som et system til opsamling, forsendelse,

Læs mere