P 5677 Airline Rd. Hoogoorddreef 5

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "P 5677 Airline Rd. Hoogoorddreef 5"

Transkript

1 ORTOPÆDISKE IMPLANTATER UDEN SILIKONE TIL SMÅ LED Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: Dansk (da) Besøg vort websted på for yderligere sprog. Klik dernæst på valgmuligheden Prescribing Information (Ordinationsoplysninger). Kontakt den lokale producent eller forhandler for yderligere oplysninger og oversættelser. M C 0086* P Wright Medical EMEA Wright Medical Technology, Inc Airline Rd. Hoogoorddreef 5 Arlington, TN BA Amsterdam U.S.A. The Netherlands * CE-mærket for overensstemmelse gælder iht. katalognummer og vises på den ydre etiket, hvis relevant. Maj 2012 Trykt i USA

2 Til den opererende kirurg VIGTIG MEDICINSK INFORMATION WRIGHT MEDICAL ORTOPÆDISKE IMPLANTATER UDEN SILIKONE TIL SMÅ LED ( ) OVERSIGT: I. DEFINITIONER II. GENEREL PRODUKTINFORMATION A. PATIENTUDVÆLGELSE B. KONTRAINDIKATIONER C. MULIGE KOMPLIKATIONER OG UØNSKEDE HÆNDELSER D. FORHOLDSREGLER E. HÅNDTERING OG STERILISATION F. OPBEVARINGSBETINGELSER III. SPECIFIK PRODUKTINFORMATION A. SWANSON TITAN OG LPT STORETÅ B. STA-PEG SUBTALAR ARTRODESEIMPLANTAT C. SWANSON TITAN OG EVOLVE MODULÆRT CAPUT RADIALE D. E-CENTRIX MODULÆRT CAPUT ULNARE E. SWANSON TITAN TOMMELRODLED F. ORTHOSPHERE SFÆRISK KERAMISK IMPLANTAT G. SWANSON TITAN OS LUNATUM-IMPLANTAT H. SWANSON TITAN OS SCAPHOIDEUM-IMPLANTAT I. DEFINITIONER Der kan være anvendt symboler og forkortelser på pakkens etiket. Følgende tabel indeholder definitioner på disse symboler og forkortelser. Tabel 1. Definitioner på symboler og forkortelser Symbol Definition g h D Y i H l p Partikode Katalognummer Må ikke genbruges Forsigtig, se vedlagte dokumenter Se brugervejledningen Anvendes inden Temperaturbegrænsning Opbevares tørt 2

3 N M P[]\ I K Beskyttes mod sollys Fremstillingsdato Producent Autoriseret repræsentant i Den Europæiske Union Steriliseret med ethylenoxid Steriliseret med bestråling STERILE GAS Steriliseret med gasplasma J Steriliseret med aseptisk steriliseringsmetode Kun efter ordination Forkortelse Ti Ti6Al4V CoCr SS UHMWPE Materiale Titan Titanlegering Kobolt-krom-legering Rustfrit stål Polyethylen af ultrahøj molekylvægt II. GENEREL PRODUKTINFORMATION Med udviklingen af delvis og total ledalloplastik har kirurgen fået en metode til at genoprette mobilitet, korrigere deformiteter og reducere smerte for mange patienter. Selvom de anvendte proteser generelt kan opnå disse mål, er de dog fremstillet af metal, keramiske materialer og polyethylen med ultrahøj molekylvægt, og ingen systemer til ledalloplastik kan forventes at modstå samme aktivitetsniveau og belastning som normal sund knogle. Endvidere vil systemet ikke være lige så stærkt, pålideligt eller holdbart som et naturligt humant led. Hver patient skal evalueres af kirurgen for at fastsætte risici og fordele. Ved brug af ledproteser skal kirurgen være opmærksom på følgende: Valg af korrekt protese og størrelse er uhyre vigtigt. Valg af korrekt størrelse, form og design af protesen øger muligheden for vellykket ledalloplastik. Ledproteser kræver omhyggelig lejring og tilstrækkelig knoglestøtte. Følgende faktorer ved udvælgelse af patienter til ledalloplastik kan være afgørende for et vellykket resultat af indgrebet: 1. Patientens beskæftigelse eller aktivitet. Hvis patienten er beskæftiget med eller involveret i en aktivitet, som omfatter betydelige løft eller muskelbelastninger, kan den påførte kraft forårsage svigt af fiksationen, implantatet eller begge dele. Protesen vil ikke genoprette funktionen til det niveau, der forventes for normal, sund knogle, og patienten bør ikke have urealistiske forventninger til funktionen. 3

4 2. En tilstand af senilitet, mental sygdom eller alkoholisme. Disse tilstande, blandt andre, kan få patienten til at ignorere visse nødvendige begrænsninger og forholdsregler ved brug af protesen, hvilket kan føre til svigt eller andre komplikationer. 3. Overfølsomhed over for fremmedlegemer. Hvis der mistænkes overfølsomhed over for materialet, skal der udføres passende test inden valg af materiale eller implantation. A. PATIENTUDVÆLGELSE Al artroplastik med ledimplantation kræver overvejelse af følgende generelle indikationer: Patientens tilstand er god God neurovaskulær status Tilstrækkelig huddækning Mulighed for et funktionelt muskulotendinøst system Tilstrækkeligt knoglemateriale til at modtage implantatet Mulighed for postoperativ behandling Samarbejdsvillig patient Se afsnit II for specifik produktinformation. B. KONTRAINDIKATIONER Infektion Fysiologisk eller psykologisk uegnet patient Utilstrækkelig hud, knogle eller neurovaskulær status Irreparable sener Mulighed for konservativ behandling Børn i voksealder med åbne epifyser Patienter med højt aktivitetsniveau Se afsnit II for specifik produktinformation. C. MULIGE KOMPLIKATIONER OG UØNSKEDE HÆNDELSER Alle kirurgisk indgreb indebærer en risiko for komplikationer. De risici og komplikationer, der er forbundet med disse implantater, inkluderer: Infektion, smerter, hævelse eller inflammation i implantatstedet Fraktur i implantatet Løsning eller dislokation af protesen, der kræver revisionskirurgi Knogleresorption eller overproduktion Allergisk(e) reaktion(er) over for protesematerialet Utilsigtet histologisk respons, der muligvis involverer makrofager og/eller fibroblaster Migration af slidpartikler, hvilket kan resultere i en kropslig reaktion Emboli En vis grad af partikeldannelse er uundgåeligt med alle implantater. Omfanget varierer afhængigt af faktorer som patientaktivitet, ledstabilitet eller instabilitet efter implantation, implantatposition og omfanget af støtte fra bløddelsvæv. Patientens biologiske respons på 4

5 disse partikler varierer, men kan omfatte lokal respons i værtsvævet eller lysering af knogle i tilstødende knogle. Se afsnit II for specifik produktinformation. D. FORHOLDSREGLER Risikoen for komplikationer eller uønskede hændelser ifm. med et implantat kan minimeres ved at følge den vedlagte brugsanvisning. Alle kirurger, som anvender implantater, er ansvarlige for at overveje den aktuelle patients kliniske og medicinske tilstand samt at være bekendt med alle aspekter af indgrebet og de potentielle komplikationer, der kan opstå. Fordelene ved kirurgisk implantation vil muligvis ikke opfylde patientens forventninger, eller kan forringes med tiden, hvilket kan nødvendiggøre revisionskirurgi for at udskifte implantatet eller foretage andre indgreb. Revisionskirurgi af implantater er almindelige. Patientens mentale tilstand bør også overvejes. Villighed og/eller evne til at følge postoperative instruktioner kan også påvirke udfaldet af operationen. Kirurger skal tage mange overvejelser i betragtning for at opnå det bedste resultat for den enkelte patient. HVIS KRAFTIG BELASTNING IKKE KAN UNDGÅS, MÅ ET IMPLANTAT IKKE ANVENDES. Et af målene med implantationskirurgi er at minimere produktion af slidpartikler. Det kan aldrig elimineres helt pga. af alle de bevægelige dele, f.eks vil implantater, som artikulerer mod knogle, slide i en vis grad. Ved artroplastik med et implantat kan almindelige biomekaniske kræfter resultere i klinisk signifikant slid. Abnorm eller overdreven kraft kan yderligere øge klinisk signifikant slid. Belastning af abnorm styrke og efterfølgende slid kan være forårsaget af: Ukorrigeret instabilitet Forkert valg af implantatstørrelse Utilstrækkelig støtte fra bløddelsvæv Forkert implantatposition Kraftig bevægelse Ukorrigeret eller tilbagevendende deformitet Patientmisbrug eller overaktivitet IKKE-CEMENTERET APPLIKATION Korrekt fiksation på operationstidspunktet er kritisk for indgrebets vellykkede udfald. Det intramedullære skaft skal passe korrekt ind i den klargjorte kanal, hvilket nødvendiggør præcis operativ teknik og brug af specificerede instrumenter. Intraoperativ kanalfraktur kan forekomme under lejring af protesen. Der skal være tilstrækkelig knoglemateriale til at understøtte anordningen. Følgende forebyggende foranstaltninger skal overvejes for at minimere risikoen for komplikationer: Følg ovenstående retningslinjer for indikationer og kontraindikationer Identificer tidligere patologi Stabiliser kollapsdeformiteter 5

6 Transplanter allerede eksisterende cyster Brug en korrekt størrelse implantat Undgå K-tråde og suturer gennem implantatet Undgå at skade implantatoverflader for at minimere risikoen for dannelsen af slidpartikler og vævsfølsomhed. Fuldstændig oprensning (fuldstændig fjernelse af knoglesplinter, knoglecementfragmenter og metalrester) inden lukning af implantatstedet er kritisk for at forhindre accelereret slitage af implantatets artikulære flader. Mulige korrigerende indgreb ved komplikationer omfatter: Implantatfjernelse Synovektomi Knogletransplantation af cyster Udskiftning af implantatet Fjernelse af implantatet med artrodese Kliniske resultater afhænger af kirurg og teknik, præoperativ og postoperativ pleje, implantat samt patientens patologi og daglige aktivitetsniveau. Det er vigtigt, at kirurgen indhenter passende informeret samtykke og diskuterer risikoen for komplikationer med den aktuelle patient inden operationen. Dette kan omfatte en gennemgang af andre indgreb uden brug af implantat, såsom bløddelsrekonstruktion eller artrodese. Anbefalinger vedrørende fragmentering af implantater Anvend implantaterne i overensstemmelse med de anførte indikationer og Wrights brugsanvisning, især under indføring og udtagning. Inspicer implantaterne inden brug for beskadigelse under forsendelse eller opbevaring eller eventuelle defekter efter åbning, der kan øge risikoen for fragmentering under en procedure. Inspicer implantaterne straks efter udtagning fra en patient for tegn på brud eller fragmentering. Hvis implantatet er beskadiget, skal det bevares som hjælp til Wright s analyse af hændelsen. Overvej nøje og drøft med patienten (om muligt) risici og fordele ved at udtage fragmentet eller lade det blive i patienten. Rådgiv patienten om art og sikkerhed af ikke-udtagne implantatfragmenter, inklusive følgende oplysninger: a. Fragmentets materialesammensætning (hvis kendt) b. Fragmentets størrelse (hvis kendt) c. Fragmentets placering d. De potentielle mekanismer for skade, f.eks. migration, infektion e. Procedurer eller behandlinger, der bør undgås, som f.eks. MR-scanning i tilfælde af metalfragmenter. Dette kan hjælpe med at reducere risikoen for, at fragmentet forårsager alvorlig skade. Vedrørende miljøer med magnetisk resonans Anordningerne, der beskrives i denne indlægsseddel, er ikke blevet evalueret for sikkerhed og kompatibilitet i et MR-scanningsmiljø. Anordningerne, der beskrives i denne indlægsseddel, er ikke blevet testet for ophedning eller migration i MR-scanningsmiljøet. 6

7 Se afsnit II for specifik produktinformation. E. HÅNDTERING OG STERILISATION IMPLANTATER Anordningerne, der beskrives i denne indlægsseddel, leveres enten sterile eller usterile iht. angivelse på mærkaten på det individuelle produkt. Implantater, som forefindes i instrumentbakker, leveres usterile. Implantater i steril emballage skal inspiceres for at sikre, at pakken ikke er blevet beskadiget eller åbnet. Hvis integriteten af den indvendige emballage er blevet kompromitteret, kontaktes producenten for yderligere anvisninger. Implantaterne skal tages ud af emballagen med aseptisk teknik på operationsstuen. De må først åbnes efter, at den korrekte størrelse er blevet bestemt. Dette produkt er kun til engangsbrug. Et implantat må aldrig resteriliseres efter kontakt med kropsvæv eller -væsker. Anordninger, der er mærket kun til engangsbrug, må aldrig genbruges. Genbrug af disse anordninger kan eventuelt resultere i alvorlig patientskade. Eksempler på farer i forbindelse med genbrug af disse anordninger omfatter, men er ikke begrænset til: signifikant forringelse af anordningens ydeevne, krydsinfektion og kontamination. Implantater, der leveres usterile, skal behandles ifølge de anbefalede parametre for instrumenter (herunder). INSTRUMENTER Kirurgiske instrumenter (og usterile implantater) bør rengøres og steriliseres i henhold til følgende parametre: Rengøring & desinfektion Rengør for at fjerne grov kontamination, og desinficer for at reducere antallet af levedygtige mikroorganismer. 1. Demontér instrumenterne ifølge producentens anvisninger (hvis relevant). 2. Skyl med koldt vand fra hanen for at fjerne grov kontamination. 3. Iblødlæg i 5 minutter i en enzymatisk opløsning, der er klargjort ifølge producentens anvisninger. 4. Skrub grundigt med en blød børste og/eller en piberenser. Skyl meget snævre lumener gentagne gange med rengøringsmiddel ved hjælp af en sprøjte. 5. Skyl instrumenterne med koldt vand fra hanen i minimum et minut. Brug en sprøjte til at skylle meget snævre lumener gentagne gange. 6. Iblødlæg i 5 minutter i et rengøringsmiddel, der er klargjort ifølge producentens anvisninger. 7. Skrub grundigt med en blød børste og/eller en piberenser. Skyl meget snævre lumener gentagne gange med rengøringsmiddel ved hjælp af en sprøjte. 8. Rens grundigt/skyl med deioniseret vand/omvendt osmosevand. 9. Læg instrumenterne i ultralydsbad i minimum 10 minutter i et enzymatisk rengøringsmiddel ifølge producentens vejledning. 10. Rens grundigt/skyl med deioniseret/omvendt osmosevand. 11. Tør med en ren, blød, absorberende engangsklud. 7

8 12. Inspicer visuelt for at sikre, at komponenten er ren. Alle synlige overflader, interne og eksterne, skal inspiceres visuelt. Om nødvendigt rengøres instrumentet igen, indtil det er synligt ren. Bemærk: Børster (f.eks. piberensere) kan bruges til at rengøre de fleste lumener, dog anbefales det at bruge en sprøjte til at skylle snævre lumener med diametre under eller lig med 1,04 mm. Sterilisation 1. Indpak komponenten dobbelt i et CSR-wrap eller et lignende type uvævet indpakningsmateriale til hospitalsbrug. 2. Autoklaver i henhold til følgende parametre: Dampsterilisation Cyklustype Parameter Mindste setpunkt Prævakuum Eksponeringstemperatur 132 C (270 F) 132 C (270 F) Eksponeringstid 4 minutter Tørretid 20 minutter 3. Efter sterilisering tages komponenten ud af indpakningen med accepteret steril teknik med pudderfrie handsker. Sørg for, at implantaterne har stuetemperatur inden implantation. Undgå kontakt med hårde/skarpe genstande, der kan forårsage skade. Disse anbefalinger er i overensstemmelse med vejledningerne i AAMI ST79, Tabel 5 og er fremstillet og testet med specifikt udstyr. Grundet variationer i miljø og udstyr må det påvises, at disse anbefalinger producerer sterilitet i det aktuelle miljø. Hvis der forekommer ændringer i behandlingsforhold, indpakningsmaterialer eller udstyr, skal effektiviteten af sterilisationsprocessen påvises. Yderligere information findes i Wright Medicals Cleaning and Handling of Wright Medical Instruments (Rengøring og håndtering af Wright Medical instrumenter). F. OPBEVARINGSBETINGELSER Alle implantater skal opbevares rent og tørt og beskyttes mod sollys og ekstreme temperaturer. III. SPECIFIK PRODUKTINFORMATION A. SWANSON TITAN OG LPT STORETÅ INDIKATIONER Brug af storetåsimplantatet kan tages i betragtning i tilfælde af osteoarthritis i 1. metatarsofalangealled ved tilstedeværelse af god knoglekvalitet, integritet af caput metatarsale og følgende kliniske forbehold: Hallux valgus: kun mild til moderat (for større vinklinger mellem metatarsalknoglerne skal en supplerende metatarsal osteotomi overvejes) 8

9 Smertefuld hallux rigidus, fase 2 og 3 Revisionskirurgi af hallux valgus for arthrofibrøs eller smertefuld hallux limitus Når et alternativ til første MTP-arthrodese overvejes Patientens tilstand er god God neurovaskulær status Tilstrækkelig hudmobilitet og -dækning Funktionel kraft i fleksion af storetåen Vinklet storetåsimplantat er også indiceret til: Øget PASA (proximal articular set angle) på caput metatarsale i kombination med ovenfor nævnte indikationer KONTRADINDIKATIONER Rheumatoid artritis Ikke-reducerede store vinklinger mellem metatarsalknoglerne Ikke-reduceret pes cavus Fravær af begge sesamknogler Manglende fleksionsstyrke i storetå LPT er et registreret varemærke tilhørende Wright Technology, Inc. B. STA-PEG SUBTALAR ARTRODESEIMPLANTAT BESKRIVELSE STA-Peg (Smith* design) er et implantat i ét stykke af polyethylen med ultrahøj molekylvægt, som er designet til brug i udvalgte tilfælde, hvor subtalar artrodese er indiceret. Implantatet placeres i den dorsolaterale overflade på calcaneus lige foran den posteriore facet (ikke i sinus tarsi). Implantatets skaft indsættes i et klargjort hul og sikres med knoglecement. Den anteriore kant af talus skal have kontakt med den superiore overflade af implantatet for at forhindre kraftig pronation af subtalarleddet. Formålet med STA-Peg subtalar artrodeseimplantat er at forhindre denne anteriore bevægelse af talus. De andre komponenter af pronation vil da også blive påvirket på lignende måde, da alle komponenterne i pronation sker samtidigt. Forhindring af anterior bevægelse af talus vil forhindre de andre komponenter i pronation i at fungere. Slutresultatet er en begrænsning af pronation og følgelig reposition af hælvalgus. STA-Peg subtalar implantatet fås i fem (5) størrelser for at imødekomme flest mulige anatomiske krav. STA-Peg (Smith design) fås i to (2) størrelser, lille og medium. STA-Peg (vinklet) Smith design fås i tre (3) størrelser, lille, medium og stor. Et målesæt, som leveres usterilt og ikke er egnet til implantation, fås til korrekt størrelsesbestemmelse under operation. * Stephen D. Smith, D.P.M., F.A.C.F.S., diplomat - A.B.P.S. og A.B.P.O., klinisk professor, California College of Podiatric Medicine, leder af podologisk uddannelse og oplæring af turnuslæger, Health Care Medical Center i Tustin, California, USA. 9

10 INDIKATIONER Svær metatarsus varus a) Calcaneus-position i stående stilling over 5 o b) Tab af fodhvælving under vægt c) Manuelt korrigerbar deformitet d) Ingen bidragende torsionsdeformitet af ekstremiteten e) Varus af forfoden over 10 o f) Mellemfodsnedsynkning (ptosis talonavicular) Radiografiske tegn: a) Lateral talokalkaneal vinkel ved røntgen over 40 o b) Dorsal/plantar talokalkaneal vinkel over 30 o c) Articulatio talonaviculare under 50 % i artikuleret tilstand d) Anteriort brud på Cymatium-linjen e) Talonavicular og/eller navicular/cuneiform stilling (set lateralt) Operation bør kun foretages på børn fra 1 til 3 år, hvis der ikke har været nogen bedring efter et eller to år i ortose til hælkontrol. Hos patienter over seks år, som endnu ikke er skeletalt modne, er subtalar implantat artrodese indiceret indledningsvist. C. SWANSON TITAN CAPUT RADIALE OG EVOLVE MODULÆRE CAPUT RADIALE BESKRIVELSE Caput radiale-implantatet fås som et implantat med intramedullært skaft i ét stykke med krave, eller som et modulært implantat i to stykker med intramedullært skaft uden krave. Begge fungerer som spacer i articulatio humeroradialis. Caput radiale-implantaterne er blevet steriliseret. Et målesæt, som leveres usterilt og ikke er egnet til implantation, fås til korrekt størrelsesbestemmelse under operation. INDIKATIONER Brug af caput radiale-implantatet kan overvejes til: Udskiftning af caput radiale ved degenerativ eller posttraumatisk funktionsnedsættelse, som forårsager smerter, krepitation og reduceret bevægelse af articulatio humeroradialis og/eller articulatio radioulnaris proximalis med: -leddestruktion og/eller subluksation, som er synlig på røntgenbillede og/eller -modstand mod konservativ behandling. Primær udskiftning efter fraktur i caput radiale. Symptomatisk sequelae efter resektion af caput radiale. Revision efter mislykket artroplastik af caput radiale. Børn i voksealder med åbne epifyser. KONTRAINDIKATIONER Dislokation af radius på ulna, som ikke tillader artikulation mellem radius og humerus. Rheumatoid artritis. 10

11 Evidens for ledforsnævring sekundært efter synovitis i articulatio humeroradialis er ikke en kontraindikation for udskiftning af caput radiale-implantatet kombineret med synovektomi i albuen. EVOLVE er et registreret varemærke tilhørende Wright Medical Technology, Inc. D. E-CENTRIX MODULÆRT CAPUT ULNARE-IMPLANTAT BESKRIVELSE E-CENTRIX caput ulnare-implantat fås som et modulært implantat i to dele med intramedullært skaft. Det har til formål at genoprette den artikulære geometri i articulatio radioulnaris distalis og ulnas normale længde. Endvidere muliggør det refiksation af bløddele. INDIKATIONER Brug af E-CENTRIX caput ulnare-implantatet kan overvejes til: Udskiftning af caput ulnare distalis ved lidelser i articulatio radioulnaris distalis pga. rheumatoid, degenerativ og posttraumatisk arthritis, som giver sig udtryk i følgende fund: -Smerter og svaghed i håndleddet, som ikke kan afhjælpes med ikke-operativ behandling -Instabilitet i caput ulnare med radiografisk evidens på dislokation eller erosive forandringer af articulatio radioulnaris distalis -Mislykket resektion af caput ulnare, f.eks. Darrach operation. Primær udskiftning efter fraktur i caput ulnare eller collum ulnae. Revision efter mislykket artroplastik af caput ulnare. KONTRAINDIKATIONER Brug af caput ulnare-implantater af metal er kontraindiceret til: Børn med åbne epifyser, dvs. skeletalt umodne Omfattende tab af diafyse ulnae distalis Charcot-led E-CENTRIX er et registreret varemærke tilhørende Wright Medical Technology, Inc. E. SWANSON TITAN TOMMELRODLEDSIMPLANTATER BESKRIVELSE Swanson titan tommelrodledsimplantat er et implantat i ét stykke med intramedullært skaft, som er udviklet til at genoprette funktionen i små led, der er invalideret af rheumatoid, degenerativ eller posttraumatisk arthritis. Implantatet er udformet til at erstatte den konvekse kondylære del af syge eller ødelagte led som supplement til resektionsartroplastik. Swanson titan tommelrodled er fremstillet af ulegeret titan mhp. kirurgisk applikation (ASTM F67). Det intramedullære skaft er målt anatomisk og udformet til at modstå implantatets rotation. Den glatte konvekse artikulerende overflade hjælper med at genoprette og bevare bevægelse og ledspalten. Titan tommelrodledsimplantat kan overvejes til: INDIKATIONER Nedsat funktion af tommelens rodled med lokaliserede knogleforandringer 11

12 Lokaliseret smerte og palpabel krepitation ved circumduction med aksial kompression af den involverede tommelfinger (Grind test) Reduceret bevægelse, reduceret styrke i pincetgreb og reduceret gribestyrke Radiografisk evidens for artrotiske forandringer af leddet mellem os trapezium og os metacarpale Subluksation af leddet mellem os trapezium og os metacarpale Ledsagende ustabile, stive eller smertende distale led F. ORTHOSPHERE KERAMISK SFÆRISK IMPLANTAT BESKRIVELSE ORTHOSPHERE keramisk sfærisk implantat er et implantat i ét stykke udviklet til brug som supplement til resektionsartroplastik af karpometakarpal- (CMC) eller tarsometatarsal- (TMT) leddet i tilfælde af degenerativ eller posttraumatisk arthritis, der er begrænset til disse led. Det fungerer som spacer for at bevare ledforholdet og muliggøre passende kapselligamentøs rekonstruktion for at korrigere deformiteter. ORTHOSPHERE keramisk sfærisk implantat er en højpoleret kugle. Dette sfæriske implantat vil hvile i en sfærisk kavitet, der dannes af to hemisfæriske former i tilstødende knogler. Implantatet vil artikulere direkte på knoglen. ORTHOSPHERE keramisk sfærisk implantat er fremstillet af zirconiakeramik. Autoklaverbare måleinstrumenter kan fås til korrekt størrelsesbestemmelse under operationen. Disse måleinstrumenter leveres usterile og er ikke egnet til implantation. INDIKATIONER ORTHOSPHERE keramisk sfærisk implantat er indiceret til brug ved isoleret involvering af karpometakarpal- (CMC) eller 4. /5. tarsometatarsal- (TMT) led pga. enten degenerativ eller posttraumatisk arthritis, som giver sig udtryk i: Reduceret bevægelse Radiografisk evidens for artrotiske forandringer og/eller subluksation af karpometakarpalleddet Lokaliseret smerte og palpabel krepitation ved circumduction med aksial kompression af den involverede tommelfinger (Grind test) Ledsagende ustabile, stive eller smertende distale led Reduceret styrke i pincetgreb og gribestyrke Degenerativ ledsygdom i midtfoden associeret med podagra eller pseudopodagra Kun størrelse 9 mm-12 mm er indiceret til brug i tarsometatarsal- (TMT) leddene. Størrelse 9 mm-14 mm er indiceret til brug i karpometakarpal- (CMC) leddene. BEMÆRK: Et trapeziumimplantat af silikone foretrækkes ved involvering af hele os trapezium pga. degenerativ arthritis. Artrotisk involvering af hele os trapezium KONTRAINDIKATIONER Rheumatoid eller erosiv osteoarthritis Charcot fod 12

13 Perifer vaskulær sygdom Neuropatisk fod ORTHOSPHERE er et registreret varemærke tilhørende Wright Medical Technology, Inc. G. SWANSON TITAN OS LUNATUM-IMPLANTAT BESKRIVELSE Swanson titan os lunatum-implantat har stort set samme anatomiske konfiguration som os lunatum, men konkaviteterne er mere udtrykte mhp. større stabilitet. Implantatet har et par suturhuller til fiksation med sutur gennem os scaphoideum og os triquetrum mhp. midlertidig postoperativ stabilitet, mens et kapselligamentøst system dannes omkring implantatet. Implantatets design inkluderer en dyb artikulær konkavitet på den distale overflade mhp. at modtage og fastholde os capitatum. Swanson titan os lunatum-implantat er fremstillet af ulegeret titan til kirurgisk applikation ifølge ASTM F67 og fås i fem anatomisk graduerede størrelser til brug i enten højre eller venstre håndled for at imødekomme forskellige kirurgiske krav i tilstrækkelig grad. Et autoklaverbart målesæt af plastik, leveret usterilt og ikke egnet til implantation, fås til korrekt størrelsesbestemmelse under operation. INDIKATIONER Os lunatum-implantatet kan overvejes til: Avaskulær knoglenekrose/lunatum malaci (Kienböck s Disease) Lokaliserede osteoartrotiske forandringer Langvarig dislokation KONTRAINDIKATIONER Brug af metalsutur/tråd til implantatfiksation Brug af to karpalimplantater af titan i tilstødende artikulationer Indgrebet er kontraindiceret til følgende situationer: 1) Artrotisk involvering, som ikke er lokaliseret til artikulation af os lunatum 2) Utilstrækkelig knogle til at støtte implantatet 3) Ligamentinstabilitet og karpalkollaps, som ikke kan korrigeres på operationstidspunktet 4) Efter frakturdislokation af håndleddet med skade på os lunatum og overrivning af ligamenter, især det radiokarpale ligament, med mindre karpalforholdene og ligamenternes integritet kan reetableres 5) Ved svær reduktion af spatium lunatus pga. langvarig sygdom, kan der være utilstrækkelig plads til at anbringe implantatet, og 6) Ved fremskreden patologi. H. SWANSON TITAN OS SCAPHOIDEUM-IMPLANTAT BESKRIVELSE Swanson titan os scaphoideum-implantat er designet til at udskifte os scaphoideum. Implantatet har et næb på den distale stang, som passer under en hylde dannet i os trapezium 13

14 eller os trapezoideum og et suturhul i den proximale stang til suturfiksation. Disse vil midlertidigt hjælpe med at opretholde anatomisk position i den tidlige postoperative periode, indtil et sikkert kapselligamentøst system dannes omkring implantatet. Implantatet er designet til at fungere som artikulerende spacer mhp. at bevare forholdet mellem de tilstødende karpalknogler efter ekscision af os scaphoideum, mens håndleddets mobilitet bevares. Det er især vigtigt at opnå en minutiøs reparation af det kapselligamentøse system, især på palma siden af carpus for at give adækvat støtte af implantatet. Ligamenterne i håndfladen skal rekonstrueres, hvis de er blevet skadet enten præoperativt eller under fjernelse af os scaphoideum. I tilfælde af kollapsdeformitet eller karpal instabilitet er associerede begrænsede fusioner mellem karpalknoglerne indiceret til at forbedre distribution af kræfter på tværs af håndleddet og følgeligt i hånden. Swanson titan os scaphoideum-implantat er fremstillet af ulegeret titan til kirurgisk applikation ifølge ASTM F67 og fås i fem forskellige graduerede højre- og venstrestørrelser for at kunne imødekomme en række forskellige operative krav. Et autoklaverbart målesæt af plastik, leveret usterilt og ikke egnet til implantation, fås til korrekt størrelsesbestemmelse under operation. INDIKATIONER Brug af Swanson titan os scaphoideum-implantat kan overvejes i følgende situationer: Akut fraktur A. Komminut fraktur B. Groft forskudt knogle Pseudartrose, især med små proksimale fragmenter, som ikke responderer på konservativ behandling Preisers sygdom Avaskulær nekrose af et fragment Svigt pga. tidligere operation KONTRAINDIKATIONER Brug af metalsutur/tråd til implantatfiksation Brug af to karpalimplantater af titan i tilstødende artikulationer Indgrebet er kontraindiceret til følgende situationer: 1) Artrotisk involvering, som ikke er lokaliseret til skafoide artikulationer 2) Utilstrækkelig knogle til at støtte implantatet og efter radial styloidektomi 3) Ligamentinstabilitet og karpalkollaps, som ikke kan korrigeres på operationstidspunktet 4) Efter frakturdislokation af håndleddet med skade på os scaphoideum og associeret overrivning af ligamenter, især det radiokarpale ligament, med mindre karpalforholdene og ligamenternes integritet kan reetableres 5) Ved alvorlig reduktion af spatium scaphoideum pga. langvarig sygdom kan der være utilstrækkelig plads til at anbringe implantatet, og 6) Ved fremskreden patologi. Varemærker og registrerede varemærker ejes eller licenseres af Wright Medical Technology, Inc. 14

139728-2. English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) 中 文 -Chinese (sch) Türkçe (tk)

139728-2. English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) 中 文 -Chinese (sch) Türkçe (tk) G-FORCE TM Tenodesis Screw 139728-2 Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) 中 文 -Chinese (sch) Türkçe

Læs mere

ORTHOLOC 3Di-FODREKONSTRUKTION 150880-0. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke:

ORTHOLOC 3Di-FODREKONSTRUKTION 150880-0. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: Dansk (da) ORTHOLOC 3Di-FODREKONSTRUKTION 150880-0 Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: Yderligere sprog findes på vores hjemmeside www.wmt.com Klik herefter på valget Prescribing Information (Forskriftsoplysninger).

Læs mere

INBONE TOTALT ANKELSYSTEM MED CALCANEUS PROTESESKAFT 142742-2

INBONE TOTALT ANKELSYSTEM MED CALCANEUS PROTESESKAFT 142742-2 INBONE TOTALT ANKELSYSTEM MED CALCANEUS PROTESESKAFT 142742-2 Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt)

Læs mere

Manuelle ortopædiske kirurgiske instrumenter

Manuelle ortopædiske kirurgiske instrumenter Manuelle ortopædiske kirurgiske instrumenter Anvisninger fra Zimmer vedrørende instrumentbehandling, -rengøring, vedligeholdelse og sterilisering Anvisninger fra Zimmer vedrørende instrumentbehandling,

Læs mere

Colibri. Universal Battery Power Tool System til brug ved traumatologi, rygkirurgi og maxillofacial kirurgi.

Colibri. Universal Battery Power Tool System til brug ved traumatologi, rygkirurgi og maxillofacial kirurgi. Colibri. Universal Battery Power Tool System til brug ved traumatologi, rygkirurgi og maxillofacial kirurgi. Brugervejledning Instrumenter og implantater godkendt af AO Foundation Indhold Indledning Generelle

Læs mere

Behandling af tryksår

Behandling af tryksår Behandling af tryksår KORT VERSION DEVELOPED BY EUROPEAN PRESSURE ULCER ADVISORY PANEL (EPUAP) AND NATIONAL PRESSURE ULCER ADVISORY PANEL (NPUAP) Behandling af tryksår Kort version af guidelines Udviklet

Læs mere

Guidelines til tryksår

Guidelines til tryksår Guidelines til tryksår Udviklet af National European EPUAP Pressure Pressure Ulcer Ulcer Advisory Panel Advisory (EPUAP) Panel og National Pressure Ulcer Advisory Panel (NPUAP) Fra barrierer til muligheder

Læs mere

Indhold DANSK. -beholderen, tørremiddel, fodkontakt og netledning, som er udformet til at blive anvendt som et samlet system.

Indhold DANSK. -beholderen, tørremiddel, fodkontakt og netledning, som er udformet til at blive anvendt som et samlet system. Indhold Tjekliste for læger................................... 1 Beskrivelse af systemet.............................. 1 Indikationer........................................ 3 Kontraindikationer...................................

Læs mere

Cochlear Implants RONDO. Brugervejledning. AW30140_2.0 (Danish)

Cochlear Implants RONDO. Brugervejledning. AW30140_2.0 (Danish) Cochlear Implants RONDO Brugervejledning AW30140_2.0 (Danish) Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE 1 2. INTRODUKTION 3 3. TILSIGTET ANVENDELSE INDIKATIONER KONTRAINDIKATIONER

Læs mere

ROHO. shape fitting technology. Non-Powered Mattress Overlays & Accessories Operation Manual THIS MANUAL MUST BE KEPT WITH THIS PRODUCT.

ROHO. shape fitting technology. Non-Powered Mattress Overlays & Accessories Operation Manual THIS MANUAL MUST BE KEPT WITH THIS PRODUCT. ROHO Non-Powered Mattress Overlays & Accessories Operation Manual SUPPLIER: CAREGIVER: THIS MANUAL MUST BE KEPT WITH THIS PRODUCT. BEFORE USING THIS PRODUCT, READ THESE INSTRUCTIONS AND SAVE FOR FUTURE

Læs mere

Insight Instruments, Inc.

Insight Instruments, Inc. Insight Instruments, Inc. Brugervejledning Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 4 SYMBOLFORKLARING... 4 1. INDIKATIONER FOR BRUG OG BEREGNET ANVENDELSE... 5 1.1 INDIKATIONER FOR BRUG...5 1.2 BEREGNET ANVENDELSE...5

Læs mere

Generator G11 (GEN11) Brugsanvisning

Generator G11 (GEN11) Brugsanvisning Generator G11 (GEN11) Brugsanvisning Denne side skal være tom. Indhold Oversigt 5 Konventioner i manualen 5 Kapitel 1 - Generelle oplysninger 5 Indikationer 5 Kontraindikationer 5 Beskrivelse af anordningen

Læs mere

Guidelines i forbindelse med endodontisk behandling: konsensus rapport fra European Society of Endodontology

Guidelines i forbindelse med endodontisk behandling: konsensus rapport fra European Society of Endodontology Guidelines i forbindelse med endodontisk behandling: konsensus rapport fra European Society of Endodontology Indledning Kvalitetssikring af behandlinger indenfor sundhedsvæsnet er et område, der tiltrækker

Læs mere

KLARINGSRAPPORT. Flexorsenelæsioner på hånden og underarmen. Nr. 15 2001. Dansk Selskab for Håndkirurgi ISSN: 1398 1560

KLARINGSRAPPORT. Flexorsenelæsioner på hånden og underarmen. Nr. 15 2001. Dansk Selskab for Håndkirurgi ISSN: 1398 1560 Nr. 15 2001 KLARINGSRAPPORT Flexorsenelæsioner på hånden og underarmen Dansk Selskab for Håndkirurgi ISSN: 1398 1560 Arbejdsgruppen bestod af: Bent Lange Per Hølmer Nr. 15 2001 Flexorsenelæsioner på hånden

Læs mere

18 Albue og underarm. Anatomi og biomekanik. Bo Sanderhoff Olsen, Helle Frydensberg, Niels Erichsen & Bo Munk

18 Albue og underarm. Anatomi og biomekanik. Bo Sanderhoff Olsen, Helle Frydensberg, Niels Erichsen & Bo Munk 1 18 Albue og underarm Bo Sanderhoff Olsen, Helle Frydensberg, Niels Erichsen & Bo Munk Symptomer fra albue og underarm domineres af smerter, indskrænket bevægelighed (stivhed) og instabilitet. Disse symptomer

Læs mere

SYSTEM TIL Måling AF BLODSUKKER BRUGERVEJLEDNING

SYSTEM TIL Måling AF BLODSUKKER BRUGERVEJLEDNING SYSTEM TIL Måling AF BLODSUKKER BRUGERVEJLEDNING Tak, fordi du har valgt Contour -systemet til måling af blodsukker! Vi er stolte over, at du har valgt os til at hjælpe dig i behandlingen af din diabetes.

Læs mere

Pixi-udgave af Referenceprogram for Patienter med Hoftebrud. Indholdsfortegnelse

Pixi-udgave af Referenceprogram for Patienter med Hoftebrud. Indholdsfortegnelse Pixi-udgave af Referenceprogram for Patienter med Hoftebrud Dansk Sygeplejeråd Danske Fysioterapeuter Dansk Ortopædisk Selskab 2008 Indholdsfortegnelse Forord Styregruppe Styrke af anbefalinger Epidemiologi

Læs mere

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF HÅNDLEDSNÆRE BRUD (DISTAL RADIUSFRAKTUR)

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF HÅNDLEDSNÆRE BRUD (DISTAL RADIUSFRAKTUR) NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF HÅNDLEDSNÆRE BRUD (DISTAL RADIUSFRAKTUR) 2014 Titel National klinisk retningslinje for behandling af distale radiusfrakturer Sundhedsstyrelsen, 2014. Publikationen

Læs mere

Kun på recept (kun i USA)

Kun på recept (kun i USA) Fremstillet af Bioness Neuromodulation Ltd. En virksomhed under Bioness Inc. 19 Ha'Haroshet Street PO Box 2500 Industrial Zone Ra'Anana 43654, Israel Worldwide Corporate Office Bioness Inc. 25103 Rye Canyon

Læs mere

IMPINGEMENTSYNDROM/ ROTATOR CUFF-SYNDROM OG TRAUMATISK ROTATOR CUFF-RUPTUR DEL 2: FAGLIGE VISITATIONSRETNINGSLINJER

IMPINGEMENTSYNDROM/ ROTATOR CUFF-SYNDROM OG TRAUMATISK ROTATOR CUFF-RUPTUR DEL 2: FAGLIGE VISITATIONSRETNINGSLINJER IMPINGEMENTSYNDROM/ ROTATOR CUFF-SYNDROM OG TRAUMATISK ROTATOR CUFF-RUPTUR DEL 2: FAGLIGE VISITATIONSRETNINGSLINJER 2011 Impingementsyndrom/rotator cuff-syndrom og traumatisk rotator cuff-ruptur Sundhedsstyrelsen

Læs mere

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER DA Indledning Brugervejledningen (herefter kaldet vejledningen) giver brugeren nyttige oplysninger om korrekt arbejde med og sikkerhed for maskinen og letter dennes arbejde med maskinen (herefter kaldet

Læs mere

Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder

Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder DK Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder 300.435 V1/0113 Opbevar vejledningen sammen med produktet! 1. Generelt... 2 1.1 Oplysninger om brugsvejledningen... 3 1.2 Forklaring på symbolerne...

Læs mere

HYGIEJNEFORSKRIFTER FOR KLINIKKERNE. Aarhus Tandlægeskole. 6. udgave 2013

HYGIEJNEFORSKRIFTER FOR KLINIKKERNE. Aarhus Tandlægeskole. 6. udgave 2013 HYGIEJNEFORSKRIFTER FOR KLINIKKERNE på Aarhus Tandlægeskole 6. udgave 2013 Hygiejneudvalget Institut for Odontologi og Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere og kliniske tandteknikere Faculty of Health

Læs mere

User guide User guide Dansk

User guide User guide Dansk User guide Dansk DANSK Velkommen AirSense 10 AutoSet og AirSense 10 Elite er ResMeds apparater af højeste kvalitet til automatisk trykjustering og kontinuerligt positivt luftvejstryk (CPAP). ADVARSEL Hele

Læs mere

Vejledning til kliniker

Vejledning til kliniker Vejledning til kliniker Copyright for H200 Wireless-vejledning til kliniker 2014, Bioness Inc. Alle rettigheder forbeholdt Ingen dele af denne publikation må gengives, overdrages, kopieres, gemmes i et

Læs mere

Patientvejledning vedrørende hjemmetandblegning

Patientvejledning vedrørende hjemmetandblegning ------------------------------------------------------------------------------------------- Blegeinstruktion Patientvejledning vedrørende hjemmetandblegning Børst altid tænder og brug tandtråd inden du

Læs mere

Forebyggelse af tryksår

Forebyggelse af tryksår Forebyggelse af tryksår KORT VERSION DEVELOPED BY EUROPEAN PRESSURE ULCER ADVISORY PANEL (EPUAP) AND NATIONAL PRESSURE ULCER ADVISORY PANEL (NPUAP) Forebyggelse af tryksår Kort version af guidelines Udviklet

Læs mere

Operation Manual. ROHO Non-Powered Mattress Overlays & Accessories

Operation Manual. ROHO Non-Powered Mattress Overlays & Accessories ROHO Non-Powered Mattress Overlays & Accessories Operation Manual SUPPLIER: This manual must be kept with this product. CAREGIVER: Before using this product, read these instructions and save for future

Læs mere

Alaris GW infusionspumpe. Brugervejledning da

Alaris GW infusionspumpe. Brugervejledning da laris GW infusionspumpe s Brugervejledning da Indhold laris GW infusionspumper Indledning... 2 Om denne manual.... 2 Hurtig startvejledning.... 2 Karakteristika for laris GW infusionspumpe... 3 Knapper

Læs mere