Orientering fra DM-branche til Passive medlemmer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Orientering fra DM-branche til Passive medlemmer"

Transkript

1 Nyhedsbrev nr. 17 December 2014 Orientering fra DM-branche til Passive medlemmer Emner: Pressemeddelelser i forbindelse med DM-generalforsamling 2014 o Danske maskinhandlere klædt på til udfordringerne o Maskinhandlerne styrer mod nye tider o Formand har 10 års jubilæum i spændende branche DM-uddannelsesstand på Agromek blev godt besøgt Persondatapolitik Det Offentlige Ejerregister Skærpede krav ved afhentningssalg Invitation til FTMTA Farm Machinery Show feb Dødsfald Mærkedage og receptioner Læserrejser til SIMA 2015 i Paris Nyt fra Christiansborg Jul i sekretariatet Kolding den 17. december 2014 HHH Pressemeddelelser fra DM s generalforsamling Danske maskinhandlere klædt på til udfordringerne Selvom 2014 har givet en opbremsning i salget af maskiner til landbruget, er flertallet af medlemmerne i Dansk Maskinhandlerforening stærke nok til at se ud i fremtiden, sagde formand Jens-Aage Jensen på generalforsamlingen 21. november Krisen mellem Vesten og Rusland med afsæt i forholdene i Ukraine har sat sit tydelige præg på mere end blot råvarepriserne til de danske landmænd. - Når landbruget får svære tider, kan vi desværre straks mærke det hos vores 134 medlemmer med i alt 195 udsalgssteder, konstaterer Jens-Aage Jensen, formand for Dansk Maskinhandlerforening. Læs hele pressemeddelelsen her 1

2 Maskinhandlerne styrer mod nye tider Dansk Maskinhandlerforening fik ved den nylige generalforsamling et nyt medlem ind i sin bestyrelse og sætter samtidig kursen mod større indflydelse og en større organisation med egne juridiske kompetencer. Ved valg til bestyrelsen på Dansk Maskinhandlerforenings generalforsamling 21. november 2014 blev Erik Hundahl, J. Hundahl med forretninger i Thisted og Skive valgt ind i bestyrelsen. Karsten Nielsen, SUMAS, udtræder af bestyrelsen. Læs hele pressemeddelelsen her Foto: DM-bestyrelse november 2014 fra venstre næstformand Lars Møller Andersen, Erik Hundahl, formand Jens-Aage Jensen, Helle Nielsen og Lars Søndergaard. Formand har 10 års jubilæum i spændende branche Maskinhandler Jens-Aage Jensen har i 10 år været formand for Dansk Maskinhandlerforening og kan se tilbage på en periode med meget store ændringer både i branchen og i foreningens virke Ingen kunne i 2004 forudse, hvor mange ændringer der ville komme nogle få år senere. Alt var dengang på vej opad, og optimismen var den drivende kraft både i landbruget og blandt maskinhandlerne. - Du har stået i spidsen for branchen i en tid præget af omvæltninger fra den ene yderlighed til den anden. Fra træerne, der voksede ind i himlen til den dybeste finanskrise i mands minde. - Det har været udfordrende både for vores medlemmer og ikke mindst for dig selv, konstaterede Klaus Nissen, direktør for Dansk Maskinhandlerforening, i forbindelse med foreningens generalforsamling fredag 21. november. Her tog han ordet for at markere, at foreningens nuværende formand, Jens-Aage Jensen, har været foreningens formand siden generalforsamlingen i november Læs hele pressemeddelelsen her 2

3 DM uddannelsesstand på Agromek blev godt besøgt Den flotte MF retro traktor, som vi fik lov til at låne af Landbrugsavisen/Traktortech bedre kendt som læsernes traktor viste sig at være noget som en del messebesøgende gerne ville forbi og se nærmere på. Såvel yngre TraktorTech læsere som ældre landmænd kom forbi og så beundrende på traktoren, samtidigt havde en del af de ældre både gode historier med sådan en traktor, eller gode råd til de unge mekanikere, om hvordan den skulle fixes så de unge lærte mange tricks i løbet af Agromek. Samtidigt fandt flere medier også forbi standen for at tage billeder og tale med de unge mekanikerlærlinge og butikselever. En stor tak skal lyde til: TBS Maskinpower Starup, A/S Henry D. Nielsen, Johs. Mertz, Vemas, Mejlby Vilsgaard Vejrup og Støvring Maskinforretning for, at vi måtte låne deres dygtige unge ansatte til at stå på standen. Vil I donere arbejdstimer til Læsernes traktor? Vi har drøftet traktorens fremtid med Landbrugsavisen, og vi er i fællesskab kommet frem til, at vi vil se om vi kan få mere medietid og opmærksomhed på traktoren. Det vil glæde os, hvis et eller flere medlemmer kunne tænke sig at donere arbejdstimer til at reparere denne fine MF595. Blandt andet kan PTO-koblingen ikke koble fra. Vi ønsker at få lavet flere historier om traktoren, som lige nu står på skolen i Aars. Historierne kan måske starte allerede med transporten fra Aars og ud til et værksted, derefter under reparationen (hvor førerhuset muligvis skal af), både adskillelsen og reparationen af traktoren. Når traktoren er funktionsdygtig, er der tanker om at få den ud og køre, indtil der skal være Agromek igen i 2016, hvor vi endnu engang påtænker at tage den med på det arbejdende værksted i forbindelse med uddannelsestanden. Hvis I kunne tænke jer at donere værkstedstimer, så tilmeld jeres værksted til Per Hedetoft på mail: hvis der er flere interesserede, så trækker vi lod iblandt de tilmeldte værksteder. 3

4 Persondatapolitik I henhold til EU-regulativer bør medlemsvirksomheden have en såkaldt General Customer Data Privacy Policy altså en virksomhedspolitik for hemmeligholdelse af kundedata. Efter den nuværende danske datalov der er baseret på EU-regler, kan almindelige virksomheder, herunder maskinhandlere, have og bruge et kundekartotek uden at skulle søge tilladelse, så længe kartoteket ikke indeholder følsomme oplysninger som fx religiøs overbevisning, personnumre etc. Kundekartoteket skal behandles med en vis omhu, og her er en virksomhedspolitik for kundedata relevant. På begæring skal virksomheden efter de nuværende regler - kunne svare på diverse spørgsmål om opbevaring, sletning mv af kundedata. Der er nye regler undervejs fra EU forventes måske klar i løbet af Reglerne forventes at ændre lovgivningen på området en del. Da de ny regler stadig bliver forhandlet, kan vi ikke tage højde for dem endnu. DM har derfor udarbejdet en generel, kort virksomhedspolitik, og den skal så opdateres når de nye regler er på plads. Denne generelle korte virksomhedspolitik er baseret på, at virksomheden ikke indsamler, gemmer eller videregiver følsomme oplysninger og heller ikke videregiver eller sælger oplysninger om kunder i det hele taget. Denne virksomhedspolitik kan f.eks. ophænges i frokostrum og steder hvor den er synlig for samtlige kunder - samt offentliggøres på virksomhedens hjemmeside. Politik om kunders og samarbejdspartneres person-, maskin- og markdata Generelt om oplysninger I denne persondatapolitik kan du læse mere om, hvordan maskinhandlen indsamler, beskytter og anvender person- og maskin-, mark-/afgrøde- og andre data, som indsamles fra vores kunder. Maskinhandlen respekterer alle ønsker om at beskytte de personlige oplysninger, som du giver os enten direkte eller indirekte. Vores mål er, at du kan føle dig tryg og sikker på, at vi beskytter dine personlige oplysninger. Personlige data dækker her alle oplysninger, der kan bruges til at identificere dig, mens maskin- og markdata kan identificere dine produkter og/eller indeholde oplysninger om driften af dine produkter. Personlige data omfatter oplysninger som fx navn, adresse, adresse, købsoplysninger, søgeadfærd og lign. På produktplan drejer det sig om oplysninger, som indsamles via produktsider med din profil på internettet, ex via AMS systemet mv. Det kan f.eks. dreje sig om oplysninger omkring driften/status på dine maskiner, samt markdata i selve driften af dine marker. Hvilke oplysninger indsamler Maskinhandlen? Maskinhandlen indsamler og registrerer kun efter din forudgående tilladelse/godkendelse data om driftsstatus og indstillinger på dine maskiner, funktioner, oplysninger omkring dine marker, udbytte osv. Ved køb af produkter, der som en del af deres funktion videregiver data til Maskinhandlen, anses køb af produktet som accept af, at data overføres til maskinhandlen. Derudover indsamler og lagrer Maskinhandlen persondata ved køb af abonnementer, varer og services hos os, ved accept til fremsendelse af nyhedsbreve og lignende. Maskinhandlen indsamler aldrig supplerende oplysninger fra tredjemand. 4

5 Hvad bruges person- og maskinoplysningerne til? Maskinhandlen bruger dine oplysninger til at give dig adgang til dine køb, abonnementer med netop dine indstillinger, herunder rådgivning om anvendelse af produkter, justeringer af maskiner og ydelser efter aftale med dig, og til at sende dine varer, ordrebekræftelser etc. til dig. Hvis du har tilmeldt dig vores nyhedsbrev, vil vi på sende dig nyheder og tilbud. Du har altid mulighed for at få oplyst, hvilke oplysninger, vi har registreret om dig, og du kan i henhold til Persondataloven gøre indsigelse mod en evt. registrering og forlange forkerte oplysninger rettet eller slettet. Vi indsamler udelukkende oplysninger for at kunne lette kundens brug af maskiner, til rådgivning og til målrettet at kunne rette henvendelse til bestemte kunder om bestemte ydelser eller varer. Hvem videregiver Maskinhandlen personoplysninger til? De personoplysninger, du afgiver til Maskinhandlen, bruger vi kun internt til at opfylde salgsleverings- og supportforpligtelser, herunder kan der for at opfylde disse forpligtelser være tale om overførsel til Maskinhandlerens forhandler eller samarbejdspartner. Derudover bruger vi oplysningerne i forbindelse med servicering og rådgivning af dig, men kun på din opfordring og henvendelse. Dine persondata samt maskin- og markdata videregives eller sælges ikke til tredjemand. Vores personale er instrueret i, at en videregivelse af persondata fra vores kunder vil være et alvorlig brud på vores politikker og vil få ansættelsesretslige konsekvenser. Hvordan beskyttes dine data? Maskinhandlen er forpligtet til at sørge for beskyttelse af dine data. Maskinhandlen træffer sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med loven. Heri ligger også, at dine data korrigeres, hvis vi eller du opdager fejl i dine data, og at dine data slettes, når de ikke længere er relevante. Ingen handlepligt på baggrund af data! Maskinhandlen er på ingen måde forpligtet til at agere på indkomne og opsamlede data, og reagerer ikke proaktivt på de person-, mark- eller maskindata, vi modtager. Heraf følger også, at Maskinhandlen grundet modtagelse, behandling eller opbevaring af dine data ikke kan gøres erstatningsansvarlig for evt. skader eller tab, hverken i forhold til maskiner eller avl mv. Hvor kan jeg få yderligere information og klage? Hvis du har spørgsmål til Maskinhandlens behandling af dine data eller af vores hjemmesides brug af cookies, ønsker flere oplysninger eller vil klage, kan du henvende dig til nedenstående adresse. Ændringer af Maskinhandlens persondatapolitik Maskinhandlen er forpligtet til løbende at opfylde lovens krav til beskyttelse af privatlivets fred. Vi vil derfor foretage fornødne justeringer af vores persondatapolitik løbende. Offentliggørelse af politik 5

6 Denne politik er offentliggjort i alle forretningens frokostrum og opsat synligt for alle kunder, samt offentliggjort på vores hjemmeside. Maskinhandlens navn og adresse: BEMÆRK: Hvis Maskinhandlerens forhandler eller samarbejdspartner har forretningssted uden for EU og modtager personoplysninger fra Maskinhandlen, skal der evt. indhentes samtykke fra kunden til overførsel. Det Offentlige Ejerregister Fra december 2014 skal alle aktie-, partner- og anpartsselskaber (inkl. iværksætterselskaber) registrere kapitalejere, som ejer mere 5 % eller derover af den samlede selskabskapital eller de samlede stemmerettigheder i Det Offentlige Ejerregister. Formålet er at skabe større åbenhed og gennemsigtighed og den 15. juni 2015 bliver registret således offentligt. Det nye register kommer til at ligge på og skal ikke ses som en erstatning for ejerbogen, der stadig skal føres og primært er til for selskabets ejere. Selskaber, som stiftes den 15. december 2014 eller senere skal registrere ejerforholdene senest 2 uger efter stiftelsen. Det samme gælder ændringer i alle selskaber, som foretages efter 14. december Selskaber, der er stiftet før den 14. december 2014 eller tidligere har 6 måneder til at registrere ejerforholdene, hvis der ikke laves ændringer efter denne dato. Registret er ikke begrænset til ovennævnte gruppe af kapitalejere. Også ejere af ihændehaveraktier skal registreres også selv om de ejer mindre end 5 % af kapitalen eller stemmerettighederne. Panthavere, og juridiske enheder med indflydelse i selskabet i øvrigt, skal ligeledes registreres, hvis de råder over stemmerettigheder i selskabet. Er der tale om ejere, som ejer 5 % eller mere af kapitalen eller stemmerettighederne, er selskabet ansvarlig for registreringen. De øvrige registreringspligtige er selv ansvarlige for registreringen. Udelukkende selvstændige juridiske enheder kan indgå i registret, der således udelukker enkeltmandsvirksomheder og andre ikke-selvstændige juridiske enheder. I tilfældet med enkeltmandsvirksomheden vil det være personen bag virksomheden, som skal medtages i registreret. Ejerandelene angives i intervaller på 5, 10, 15, 20, 25, 50, 90 og 100 %. Registret skal således opdateres når en kapitalejer bevæger sig fra ét interval til et andet. Registret skal ligeledes opdateres når tærskler på 1/3 og 2/3 af selskabskapitalen eller stemmerettighederne overskrides. Registreret skal indeholde navn, bopæl og CPR-nr. på danske personer, navn, CVR-nr. og hjemsted for danske selskaber, og anden entydig identifikation af udenlandske ejere. 6

7 Skærpede krav ved afhentningssalg Moms ved afhentningssalg SKAT har udsendt et nyt styresignal vedrørende afhentningskøb, som har give anledning til mange og meget forskellige reaktioner. Nedenfor har vi præciseret indholdet af det nye styresignal og givet et bud på, hvordan medlemmerne bør forholde sig til det. Styresignalet er dateret 11. november og er offentliggjort på SKAT s hjemmeside som SKM SKAT. Styresignalet omfatter ikke handler, hvor betaling fra kunden først modtages efter at køber har modtaget varerne i sit hjemland. I disse tilfælde kan faktura udstedes uden moms efter de almindelige regler. Det ændrer ikke på, at man som sælger skal være opmærksom på, at køber skal være gyldigt momsregistreret (tag gerne et print af skærmsøgningen), ligesom det vil være en fordel, hvis det kan sandsynliggøres, at de solgte varer har forladt Danmark. Styresignalet omfatter heller ikke handler, hvor varerne afhentes af et transportfirma, og hvor der modtages kopi af fragtbrev eller tilsvarende dokument. Derimod sker der opstramninger i de tilfælde, hvor betaling fra køber modtages inden eller i forbindelse med, at køber afhenter sin vare, og kun i de tilfælde, hvor det sker i købers eget transportmiddel. Hvis faktura udstedes uden moms, skal sælger efterfølgende modtage en erklæring fra køber, hvor køber erklærer følgende: - At varerne er sendt fra Danmark - Bestemmelsessted - Transportmiddel og registreringsnummer - At varen er modtaget på bestemmelsesstedet Derudover forventer SKAT, at køber medsender relevant dokumentation i form af kvitteringer for betaling af broafgift, færgeoverfart eller lignende. Endelig skal der modtages identifikation (pas, kørekort) på den person, som afhenter varen. Det nye styresignal ændrer ikke på vores tidligere anbefalinger. Det er fortsat vores anbefaling, at man så vidt muligt udsteder faktura med moms, hvis en kunde ønsker at betale i før eller i forbindelse med sin afhentning af en købt vare. Hvis kunden efterfølgende kan opfylde de krav, som SKAT stiller, kan der udstedes kreditnota og ny faktura uden moms. Disse krav bør være opfyldt senest 3 måneder efter købers afhentning af varen. Invitation til FTMTA Farm Machinery Show - februar 2015 i Irland Vi har på Agromek modtaget nedenstående invitation fra Enterprise Ireland, en irsk regeringsorganisation, der hjælper irske virksomheder til at eksportere til Skandinavien, man kan kalde det Irlands Eksportråd. I februar afholdes Irlands største landbrugsmaskinmesse, som finder sted i Punchestown, ikke langt fra Dublin. Messen er arrangeret af Farm Tractor & Machinery Trade Association; FTMTA. 7

8 Du kan læse mere om udstillingen her https://ftmta.ie/events/farm-machinery-show.html. Enterprise Ireland har en fordelagtige tilbud, hvor de inviterer eventuelle kommende forhandlere, og de står for rejse- og opholdsudgifter samt programmer. Invitation Dato: 5. og 6 februar 2015 (torsdag og fredag) Beliggenhed: Punchestown stævnecenter, County Kildare, Irland Højdepunkter: besøgende, over 100 udstillere, 2 dage, producenter og leverandører af Agritech maskiner og udstyr, netværk middag og besøg Du har mulighed for at møde innovative irske Agritech virksomheder få ny indsigt i den irske Agritech sektor netværk med irske selskaber Vores tilbud: Organisering af alle rejsearrangementer og indkvartering Tur og to dages billetter til messen for at møde irske selskaber Netværksmiddag Individuelle kundemøder Mulighed gårdbesøg for demonstration af udstyr For at bestille plads, for det, der kommer til at være en meget ventede begivenhed, kontakt venligst: Karin Angus, Marked rådgiver Senior Norden Enterprise Ireland Stockholm Telefon: For at læse lidt om udstillingen FTMTA Farm Machinery Show klik her og kort information om de irske virksomheder klik her Dødsfald Maskinhandler Thomas Jørgensen, Kolding Gravens Maskinforretning sov stille ind natten til onsdag den 10. december. Thomas Jørgensen har lidt af Parkinsons i mange år og da der tilstødte en svær lungebetændelse, har han måttet opgive kampen og har nu fået fred. Thomas blev 84 år. Efterfølgende vil der være en let anretning på Skamlingsbanken. Æret være hans minde 8

9 Mærkedage 50 års fødselsdag Maskinhandler Karsten Nielsen, Sumas fylder 50 år den 4. januar Dagen vil blive markeret ved en senere lejlighed. 25 års jubilæum Økonomichef Heino Nielsen kan fejre 25 års jubilæum hos Maskinpartner A/S den 3. januar Der afholdes reception på firmaets adresse i Billund fredag den 9. januar fra kl til Vi ønsker tillykke Reception Til kunder, kollegaer, leverandører Og samarbejdspartnere Indbydelse til reception I 100 år har vi arbejdet for det danske landbrug. Det har været 100 år i hastig udvikling. Siden Johannes og Irma Mertz den 9. januar 1915 åbnede forretning i beskedne lokaler i Slotsgade i Nykøbing F., er alting vokset: Tempoet, omsætningen, forretningen, maskinerne. Grundlaget for vores forretning er kvalitetsprodukter, gode leverandører, trofaste kunder og engagerede medarbejdere. Fejringen af vores 100-års jubilæum startede allerede i oktober, og vi har gennem efteråret haft mange aktiviteter i gang, både i marken og i butikkerne, ligesom vi udgiver en stor jubilæumsavis på 36 sider. På selve jubilæumsdagen, vil det glæde os at se kunder, kollegaer, leverandører og samarbejdspartnere til: 100-års jubilæumsreception Fredag den 9. januar 2015 kl på Holger Brodthagensvej 6, 4800 Nykøbing F. Vi er værter ved en let anretning og drikkevarer, og vi håber, I vil være med til at fejre dagen sammen med os og vores medarbejdere. Med venlig hilsen Per Mertz & Lise Bennike Johs. Mertz A/S 9

10 Læserrejser til SIMA 2015 i Paris Paris er byernes by og vært for en af Europas største landbrugsudstillinger i dagene sidst i februar Her bliver der præsenteret mange nyheder, som siden kommer til Danmark. Oplev udstillingen på en af de to ture, som avisen tilbyder sine læsere. Den ene tur varer tre dage med frit valg af transport til og fra Paris. Den har udover to dage på udstillingen også en lang, guidet rundtur i Paris. Turen starter i Paris lørdag formiddag 21.februar Efter indkvartering i centrum af Paris får vi en god frokost, hvorefter vi oplever Paris på en 4½ time lang sightseeing med verdensberømte seværdigheder og dansktalende, lokal guide. Søndagen er sat af til enten besøg på udstillingen, eller ægtefæller kan vælge at gå på shopping i Paris eller opleve noget af alt det andet, byen byder på. Søndag aften spiser vi på en god restaurant. Mandag er der mulighed for at opleve mere på udstillingen eller shoppe med videre før hjemrejsen. Den anden tur februar er med bus fra Aarhus og har to dage til at opleve udstillingen - og på hjemturen er der tid til at besøge en fabrik, der fremstiller landbrugsmaskiner. Vi kører fra Aarhus tidligt lørdag morgen 21. februar og er i Paris sent på aftenen med pauser undervejs. Søndag er der tid til udstillingen hele dagen - eller at shoppe i og opleve stemningen i Paris. Søndag aften spiser vi 3-retters menu på en god restaurant. Mandag er der sat tid af til udstillingen, før vi midt på eftermiddagen kører nordpå for at overnatte i en større by i Belgien. Tirsdag formiddag besøger vi en fabrik, der fremstiller landbrugsmaskiner, før vi kører videre hjemad. Sent tirsdag aften er vi hjemme i Aarhus igen. På udstillingen er der alle de store mærker inden for traktorer, høstmaskiner og redskaber. Desuden bliver der vist staldmekanisering i form af fodervogne og staldinventar - og der er elitedyr inden for kvæg. Se programmet på internettet Programmerne med mere detaljerede oplysninger ses på eller på DM s hjemmeside eller klik her for program 3-dages studietur eller programfor 4-dages studietur. Her er der også oplysninger om pris, tilmelding og de nøjagtige tidspunkter for ud- og hjemrejse med videre. Sidste frist for tilmelding er for begge ture er 5. januar Nyt fra Christiansborg Nyt fra Christiansborg December 2014 er tilgængelig på DM s hjemmeside. Nyhedsbrevet i januar vil være tilgængelig fra mandag den 5. januar

11 Jul i Sekretariatet Sekretariatet holder juleferie fra og med 22. december til 5. januar Har du brug for hjælp er du velkommen til at kontakte Klaus Nissen på tlf Helle Helth på tlf DM-Arbejdsgiver kan træffes alle dage på tlf

Orientering fra DM-branche til chefer, Medarbejdere og Passive medlemmer

Orientering fra DM-branche til chefer, Medarbejdere og Passive medlemmer Nyhedsbrev nr. 2 Januar 2015 Orientering fra DM-branche til chefer, Medarbejdere og Passive medlemmer Emner: Vigtige datoer i DM 2015 Ejendomsforbehold over for forbrugere Moms ved afhentningssalg Gratis

Læs mere

Studietur med bus l SIMA 21.-24. februar 2015 inklusiv ophold i Paris

Studietur med bus l SIMA 21.-24. februar 2015 inklusiv ophold i Paris ndhtxtfoto fra idé til virkelighed Studietur med bus l SIMA 21.-24. februar 2015 inklusiv ophold i Paris Paris har en masse at byde på, og vi har sammensat en tur, der byder på noget af det allerbedste

Læs mere

Orientering fra DM-branche til passive medlemmer

Orientering fra DM-branche til passive medlemmer Nyhedsbrev nr. 11 november 2017 Orientering fra DM-branche til passive medlemmer Emner: Husk tilmelding til DM-Generalforsamling og Branchedag CLIMMAR magasin DBL 2017 Mærkedage Nyt fra Christiansborg

Læs mere

Indkaldelse til ordinær DM-Generalforsamling og Branchedag 2014

Indkaldelse til ordinær DM-Generalforsamling og Branchedag 2014 TIL SAMTLIGE AKTIVE MEDLEMMER SAMT UDSALGSSTEDER Kolding den 10. oktober 2014 KNi/hhh Indkaldelse til ordinær DM-Generalforsamling og Branchedag 2014 Fredag den 21. november 2014 Trinity Hotel & Konference

Læs mere

Indkaldelse til ordinær DM-Generalforsamling og Branchedag 2013

Indkaldelse til ordinær DM-Generalforsamling og Branchedag 2013 TIL SAMTLIGE AKTIVE MEDLEMMER SAMT UDSALGSSTEDER Kolding den 3. oktober 2013 MH/hhh Indkaldelse til ordinær DM-Generalforsamling og Branchedag 2013 Torsdag den 21. november 2013 Trinity Hotel & Konference

Læs mere

Orientering fra DM-branche til passive medlemmer

Orientering fra DM-branche til passive medlemmer Nyhedsbrev nr. 6 juni 2017 fra Dansk Maskinhandlerforening Orientering fra DM-branche til passive medlemmer Emner: Eventyrlysten landbrugsmaskinmekaniker får jubilæumslegat Landbrugsmaskinmekanikerlærlinge

Læs mere

Fredag den 5. november 2010 Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle

Fredag den 5. november 2010 Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle TIL TIDLIGERE AKTIVE MEDLEMMER NU PASSIVE MEDLEMMER Kolding den 5. oktober 2010 Invitation til ordinær DM generalforsamling og fest 2010 Det vil glæde os rigtig meget at se tidligere aktive medlemmer og

Læs mere

Studietur l SIMA 21.-23. februar 2015 inklusiv ophold i Paris

Studietur l SIMA 21.-23. februar 2015 inklusiv ophold i Paris ndhtxtfoto fra idé til virkelighed Studietur l SIMA 21.-23. februar 2015 inklusiv ophold i Paris Paris har en masse at byde på, og vi har sammensat en tur, der byder på noget af det allerbedste i den verdensberømte

Læs mere

Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister

Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister Erhvervsstyrelsen 14. november 2014 Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister og ejerbogen 3 1.0 Baggrund og lovgrundlag for Det Offentlige Ejerregister

Læs mere

Studietur l SIMA 21.-23. februar 2015 inklusiv ophold i Paris - afgang fra Billund eller København

Studietur l SIMA 21.-23. februar 2015 inklusiv ophold i Paris - afgang fra Billund eller København ndhtxtfoto fra idé til virkelighed Studietur l SIMA 21.-23. februar 2015 inklusiv ophold i Paris - afgang fra Billund eller København Paris har en masse at byde på, og vi har sammensat en tur, der byder

Læs mere

Mød Dansk Maskinhandlerforening og vores samarbejdspartnere på Agromek i Herning den 25. november 28. november 2014

Mød Dansk Maskinhandlerforening og vores samarbejdspartnere på Agromek i Herning den 25. november 28. november 2014 Til ledelsen og medarbejdere i DM s medlemsvirksomheder Mød Dansk Maskinhandlerforening og vores samarbejdspartnere på Agromek i Herning den 25. november 28. november 2014 Dansk Maskinhandlerforenings

Læs mere

Orientering fra DM-branche - Medarbejder Tlf.: Fax:

Orientering fra DM-branche - Medarbejder Tlf.: Fax: Nr. 13 September 2011 Sæt fokus på dine brugte maskiner og traktorer på DM s stand på Agritechnica 2011 Som beskrevet i Brancheorientering Nr. 14 August 2011, har DM en stand på Agritechnica 2011 fra den

Læs mere

PERSONDATAPOLITIK. Som hovedregel kan du tilgå vores hjemmeside uden at fortælle os, hvem du er eller give personlige oplysninger om dig selv.

PERSONDATAPOLITIK. Som hovedregel kan du tilgå vores hjemmeside uden at fortælle os, hvem du er eller give personlige oplysninger om dig selv. PERSONDATAPOLITIK Ved at benytte dig af Forælder Fondens hjemmeside, www.foraelderfonden.dk, og funktionerne derpå samt ansøge Forælder Fonden om hjælp og rådgivning accepterer du, at vi behandler dine

Læs mere

1.3. Kentaur er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til Kentaur skal ske via kontaktoplysningerne anført under pkt. 7.

1.3. Kentaur er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til Kentaur skal ske via kontaktoplysningerne anført under pkt. 7. PERSONDATAPOLITIK 1. GENERELT 1.1. Denne politik om behandling af personoplysninger ( Personadatapolitik ) beskriver, hvorledes Kentaur A/S ( Kentaur, os, vores, vi ) indsamler og behandler oplysninger

Læs mere

Indkaldelse til ordinær DM generalforsamling og DM Temadag

Indkaldelse til ordinær DM generalforsamling og DM Temadag TIL SAMTLIGE AKTIVE MEDLEMMER SAMT UDSALGSSTEDER Kolding den 7. oktober 2009 Indkaldelse til ordinær DM generalforsamling og DM Temadag Det vil glæde os rigtig meget at se alle vore medlemmer og ledende

Læs mere

Orientering fra DM-branche til passive medlemmer

Orientering fra DM-branche til passive medlemmer Nyhedsbrev nr. 15 Oktober 2014 Orientering fra DM-branche til passive medlemmer Emner: Invitation til indlæg og fest Varmt arbejde - Vigtigt CE-mærkning på mobile maskiner Sidste chance Er MRSA farligt

Læs mere

Orientering fra DM-branche - Passiv Tlf.: Fax:

Orientering fra DM-branche - Passiv Tlf.: Fax: Nr. 13 September 2009 Dansk Maskinhandlerforening og HK Fællesudvalg arrangerer i samarbejde en tur til Agritechnica den 13. 14. november 2009, for det administrative personale ansat på lager og kontor.

Læs mere

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE Side 1/9 Aftale om databehandling mellem Kunden og Leverandøren Side 2/9 Vejledning: [Dette bilag kan ikke ændres af tilbudsgiver. Bilaget udgør således i sin helhed et mindstekrav

Læs mere

AFTALE OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER. Mellem. [X] [Adresse] [Postnr. + By] CVR. nr.: [xxxxxxxx] (herefter Leverandøren )

AFTALE OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER. Mellem. [X] [Adresse] [Postnr. + By] CVR. nr.: [xxxxxxxx] (herefter Leverandøren ) AFTALE OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER Mellem [X] [Adresse] [Postnr. + By] CVR. nr.: [xxxxxxxx] (herefter Leverandøren ) og Midttrafik Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg CVR-nr.: 29943176 (herefter Midttrafik

Læs mere

H A N D E L S B E T I N G E L S E R

H A N D E L S B E T I N G E L S E R H A N D E L S B E T I N G E L S E R Forsendelse: Mini & Mokka ApS afsender varen 1-2 hverdage efter bestilling. I travle perioder kan leveringstiden være op til en uge. Bestil børnetøjet hos Mini&Mokka

Læs mere

ndhtxtfoto Studietur l SIMA 23.-25. februar 2013 inklusiv ophold i Paris - afgang fra Billund eller København fra idé til virkelighed

ndhtxtfoto Studietur l SIMA 23.-25. februar 2013 inklusiv ophold i Paris - afgang fra Billund eller København fra idé til virkelighed ndhtxtfoto fra idé til virkelighed Studietur l SIMA 23.-25. februar 2013 inklusiv ophold i Paris - afgang fra Billund eller København Paris har en masse at byde på, og vi har sammensat en tur, der byder

Læs mere

Mød Dansk Maskinhandlerforening og vores samarbejdspartnere på Agromek i Herning den 30. november 3. december 2010

Mød Dansk Maskinhandlerforening og vores samarbejdspartnere på Agromek i Herning den 30. november 3. december 2010 Til ledelsen og medarbejdere i Dansk Maskinhandlerforenings medlemsvirksomheder Mød Dansk Maskinhandlerforening og vores samarbejdspartnere på Agromek i Herning den 30. november 3. december 2010 Dansk

Læs mere

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale Kontraktbilag 3 Databehandleraftale 1. DATABEHANDLERAFTALENS OMFANG OG FORMÅL Formålet med behandlingen af personoplysninger er overordnet set at drive en iværksætterpilotordning som nærmere fastlagt i

Læs mere

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse Bilag 8 Databehandleraftale [Vejledning til Tilbudsgiverne: Bilaget skal ikke udfyldes af Tilbudsgiver i forbindelse med afgivelse af tilbud. Bilag udfyldes i fællesskab med FMI, hvis det er nødvendigt.

Læs mere

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale (Aftale) mellem Oktober 2014 Sagsnr. 013928-0190 cen/dla Databehandleraftale Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Frdericia CVR-nr.: 69116418 ("Kommunen")

Læs mere

ELEKTRONISK VINDUESKIGGERI HVOR ER

ELEKTRONISK VINDUESKIGGERI HVOR ER ELEKTRONISK VINDUESKIGGERI HVOR ER GRÆNSEN? Af advokat, LL.M., Benjamin Lundström og advokat, HD(O), Pernille Borup Vejlsgaard fra advokatfirmaet von Haller. Ifølge den nugældende lovgivning er der grænser

Læs mere

! PERSONDATAPOLITIK ! PERSONDATAPOLITIK FOR FIXNBIKE APPLIKATIONEN. 1. Generelle bestemmelser

! PERSONDATAPOLITIK ! PERSONDATAPOLITIK FOR FIXNBIKE APPLIKATIONEN. 1. Generelle bestemmelser ! PERSONDATAPOLITIK! PERSONDATAPOLITIK FOR FIXNBIKE APPLIKATIONEN 1. Generelle bestemmelser Denne Persondatapolitik for FIXNBIKE applikationen (herefter benævnt Persondatapolitikken ) gælder for alle,

Læs mere

Uddannelsesorientering fra DM-Uddannelse Tlf.: Fax:

Uddannelsesorientering fra DM-Uddannelse Tlf.: Fax: Nr. 9 September 2010 Dansk maskinhandlerforening - Lederuddannelse for Værkfører og Reservedelschefer 2010-2011 Formål med kurset At gøre kursisterne i stand til gennem den daglige ledelse, at optimere

Læs mere

Vejledning vedrørende. Det Offentlige Ejerregister

Vejledning vedrørende. Det Offentlige Ejerregister Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister Erhvervsstyrelsen 18. maj 2015 Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister og Erhvervsstyrelsens ejerbogsværktøj 4 1 Baggrund og lovgrundlag for

Læs mere

Orientering fra DM-branche Passive

Orientering fra DM-branche Passive Nyhedsbrev nr. 9 Juni 2014 Orientering fra DM-branche Passive Emner: Dyrskuerne er over os Pas på kørekortet Nye regler for E-handel pr. 13. juni 2014 Købs- og modtagebetingelser Info omkring syn af sprøjter

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2017

GUIDE Udskrevet: 2017 GUIDE Regler for foreningers brug og behandling af personoplysninger Udskrevet: 2017 Indhold Regler for foreningers brug og behandling af personoplysninger......................... 3 2 Guide Regler for

Læs mere

Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale

Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale Denne databehandleraftale (Aftale) er indgået mellem Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa (Kommunen) Dataansvarlig og Leverandør Adresse Postnummer CVR nr.: (Leverandøren)

Læs mere

Henkel Norden AB ("Henkel") er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel.

Henkel Norden AB (Henkel) er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel. HENKEL FORTROLIGHEDSPOLITIK Vi, hos Henkel, tager vores forpligtelser i henhold til dansk lov om databeskyttelse (persondataloven) alvorligt og er forpligtet til at beskytte dit privatliv. Denne fortrolighedserklæring

Læs mere

Dragør Kommune Borgmestersekretariat, IT og Personale Marts

Dragør Kommune Borgmestersekretariat, IT og Personale Marts Bilag 5 Databehandleraftale 1. Overholdelse af gældende regler og forskrifter Databehandleren overholder de til enhver tid gældende regler og forskrifter for behandling af personoplysninger under Kontrakten,

Læs mere

Personlige oplysninger på rejsekort.dk Rejsekort A/S's politik om personlige oplysninger på rejsekort.dk

Personlige oplysninger på rejsekort.dk Rejsekort A/S's politik om personlige oplysninger på rejsekort.dk Personlige oplysninger på rejsekort.dk Rejsekort A/S's politik om personlige oplysninger på rejsekort.dk Rejsekort A/S lægger stor vægt på, at du er tryg ved at bruge vores hjemmeside. Derfor har vi en

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Hvem kan handle hos Trendypet For at foretag køb hos Trendypet skal du være fyldt 18 år, aftaler med børn og unge under 18, kan alene indgås af forældre eller andre der er lovligt

Læs mere

CookingLab.dk handelsbetingelser (Gældende fra 13. juni 2014)

CookingLab.dk handelsbetingelser (Gældende fra 13. juni 2014) CookingLab.dk handelsbetingelser (Gældende fra 13. juni 2014) Generelle oplysninger Web sitet CookingLab.dk drives af virksomheden LOPEit Enkeltmandsvirksomhed med CVR nr. 35730885 Store Mølle Vej 14,

Læs mere

Underbilag 4B til kontrakt om elektronisk nøglesystem mellem Kalundborg Kommune og [Navn - skal udfyldes af leverandøren]

Underbilag 4B til kontrakt om elektronisk nøglesystem mellem Kalundborg Kommune og [Navn - skal udfyldes af leverandøren] Underbilag 4B til kontrakt om elektronisk nøglesystem mellem Kalundborg Kommune og [Navn - skal udfyldes af leverandøren] DATABEHANDLERAFTALE Der er dags dato indgået følgende Databehandleraftale mellem

Læs mere

DET OFFENTLIGE EJERREGISTER. Vejledning

DET OFFENTLIGE EJERREGISTER. Vejledning DET OFFENTLIGE EJERREGISTER Vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord 2. Overblik over registrering af storaktionærer 3. FAQ 4. Vejledning til Virk.dk 5. Love og regler FORORD I forlængelse af selskabslovens

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER OPLEVO 1. ANVENDELSESOMRÅDE

FORRETNINGSBETINGELSER OPLEVO 1. ANVENDELSESOMRÅDE FORRETNINGSBETINGELSER OPLEVO 1. ANVENDELSESOMRÅDE 1.1. Forretningsbetingelserne ( Betingelserne ) gælder for køb af Oplevelser online på https://oplevo.dk og via Oplevos mobile app ( Sitet ). Selskabet

Læs mere

Brug af kundeoplysninger

Brug af kundeoplysninger fremtiden starter her... Gode råd om... Brug af kundeoplysninger INDHOLD Hvilke oplysninger må du registrere? 3 Hvordan skal oplysningerne opbevares? 4 Hvordan må oplysningerne bruges? 4 Adresseret post

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Furesø Kommune Stiager Værløse CVR. nr.: (herefter Kommunen )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Furesø Kommune Stiager Værløse CVR. nr.: (herefter Kommunen ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem Furesø Kommune Stiager 2 3500 Værløse CVR. nr.: 29188327 (herefter Kommunen ) og [Leverandørens navn] [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren ) er der

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Silkeborg Kommune Søvej Silkeborg CVR. nr.: (herefter Kommunen )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Silkeborg Kommune Søvej Silkeborg CVR. nr.: (herefter Kommunen ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg CVR. nr.: 29 18 96 41 (herefter Kommunen ) og [Leverandørens navn] [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren

Læs mere

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT DATABEHANDLERAFTALE Aftale omkring behandling af persondata Udarbejdet af: Mentor IT Aftalen Denne databehandleraftale (Aftalen) er er et tillæg til den indgåede kontrakt mellem kunden (Dataansvarlig)

Læs mere

Vilkår og betingelser for brugere af StamSted

Vilkår og betingelser for brugere af StamSted Vilkår og betingelser for brugere af StamSted Brugervilkår: StamSted ApS ('StamSted' og 'Tjenesten') byder dig velkommen. Dette er vores vilkår for brugere af StamSted platformen, som er en tjeneste til

Læs mere

Handelsvilkår. Generelle Oplysninger. Kontraktsindgåelsen. Priser & Betalingsvilkår

Handelsvilkår. Generelle Oplysninger. Kontraktsindgåelsen. Priser & Betalingsvilkår Handelsvilkår Generelle Oplysninger www.vvsmester.dk er en del af Solar Danmark A/S. Nedenstående vilkår og betingelser gælder for alle leverancer af Solar Danmark A/S, Industrivej Vest 43, 6600 Vejen,

Læs mere

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål og omfang... 5 2. Databehandlers opgave... 5 3. Instruks... 5 4. Brug af ekstern Databehandler eller underleverandør... 5 5. Behandling i udlandet...

Læs mere

Persondatapolitik: Vi udveksler aldrig dine oplysninger med andre partnere. Du kan således være tryg med at det kun er os der har dine oplysninger.

Persondatapolitik: Vi udveksler aldrig dine oplysninger med andre partnere. Du kan således være tryg med at det kun er os der har dine oplysninger. Persondatapolitik: Persondatapolitikken beskriver hvordan vi benytter de personlige oplysninger, du giver os som f.eks. dit navn, adresse, telefonnummer eller e-mailadresse. På www.denleendeko.dk kan man

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem parterne: Den dataansvarlige myndighed Regioner og kommuner (herefter Dataansvarlig )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem parterne: Den dataansvarlige myndighed Regioner og kommuner (herefter Dataansvarlig ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem parterne: Den dataansvarlige myndighed Regioner og kommuner (herefter Dataansvarlig ) og Databehandler Dansk Telemedicin A/S Robert Jacobsens Vej 68 2300 København S CVR.nr.:

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering og offentliggørelse af oplysninger om ejere i Erhvervsstyrelsen

Bekendtgørelse om registrering og offentliggørelse af oplysninger om ejere i Erhvervsstyrelsen Bekendtgørelse om registrering og offentliggørelse af oplysninger om ejere i Erhvervsstyrelsen I medfør af 12, stk. 1 og 2, 55, stk. 3, 56, stk. 2, 3. pkt., 57 a, stk. 6, og 367, stk. 4, i lov om aktie-

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Selskabsdag 2015 Opdatering inden for selskabsretten. Monica Reib, Partner

Selskabsdag 2015 Opdatering inden for selskabsretten. Monica Reib, Partner Selskabsdag 2015 Opdatering inden for selskabsretten Monica Reib, Partner 2 Udvalgte emner 1. Revision af Selskabsloven 2. Det Offentlige Ejerregister 3. Ihændehaveraktier 4. Registrering af de reele ejere

Læs mere

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.:

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: Abonnementsaftale om håndtering af data i ClinicCare Udgave Januar 2016 Der er krav om at klinikken har en databehandler hos den leverandør der lagre klinikkens data. Dvs. at hvis man har en udgave af

Læs mere

Databehandleraftale mellem Aarhus Kommune, Børn og Unge og leverandørnavn indsættes

Databehandleraftale mellem Aarhus Kommune, Børn og Unge og leverandørnavn indsættes Databehandleraftale mellem Aarhus Kommune, Børn og Unge og leverandørnavn indsættes Det er jf. Aftale om forældretilfredshedsundersøgelse på Børn og Unge området i Aarhus Kommune 2015 aftalt, at - leverandørnavn

Læs mere

Gulvbranchens og Gulvsektionens ordinære generalforsamlinger 2015

Gulvbranchens og Gulvsektionens ordinære generalforsamlinger 2015 Gulvbranchens og Gulvsektionens ordinære generalforsamlinger 2015 Fredag den 20. marts på Sinatur Hotel Storebælt Hans Engell giver en aktuel politisk analyse Invitation / tilmelding Foreningernes ordinære

Læs mere

HANDELSBETINGELSER VED KØB AF DESIGN OG KUNST HOS TINGA TANGO HANDELSBETINGELSER VED KØB AF DESIGN

HANDELSBETINGELSER VED KØB AF DESIGN OG KUNST HOS TINGA TANGO HANDELSBETINGELSER VED KØB AF DESIGN HANDELSBETINGELSER VED KØB AF DESIGN OG KUNST HOS TINGA TANGO HANDELSBETINGELSER VED KØB AF DESIGN OG KUNST HOS TINGA TANGO Når du ønsker at handle hos Tinga Tango, foregår det således: 1. Find den ønskede

Læs mere

Forretningsbetingelser for Jagtakademiet I/S website www.jagtakademiet.dk. Officiel e-mail adresse: kontakt@jagtakademiet.dk

Forretningsbetingelser for Jagtakademiet I/S website www.jagtakademiet.dk. Officiel e-mail adresse: kontakt@jagtakademiet.dk Betingelser Forretningsbetingelser for Jagtakademiet I/S website www.jagtakademiet.dk. Firmaets juridiske navn: Jagtakademiet I/S Selskabsform: I/S CVR-nummer: 32 63 73 29 Adresse : Galionsvej 20, 2th

Læs mere

Pharmadanmarks privatlivspolitik

Pharmadanmarks privatlivspolitik 1 Pharmadanmarks privatlivspolitik 1. Behandling af personoplysninger De personoplysninger, som du giver Pharmadanmark i forbindelse med dit medlemskab, bliver indsamlet og behandlet i Pharmadanmarks medlemssystem.

Læs mere

Persondatapolitik for VIAVANA.COM. GO WITH PASSION

Persondatapolitik for VIAVANA.COM. GO WITH PASSION Persondatapolitik for VIAVANA.COM 1 Dataansvar Vi tager din databeskyttelse alvorligt 1.1. Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne persondatapolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR MIJAMA A/S WEBSHOP Forbrugerkøb (Gældende fra 23. marts 2016)

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR MIJAMA A/S WEBSHOP Forbrugerkøb (Gældende fra 23. marts 2016) SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR MIJAMA A/S WEBSHOP Forbrugerkøb (Gældende fra 23. marts 2016) Mijamas Webshop (MIJAMA.dk) tilbyder salg til såvel private som erhvervsdrivende. Handler du som erhvervsdrivende

Læs mere

1. Introduktion 2. Om os

1. Introduktion 2. Om os Fortrolighedspolitik 1. Introduktion Atchik udvikler fantastiske spil med sjov og underholdning for alle. Hos Atchik respekterer vi personlige oplysninger for enhver, der bruger vores spil, website(s)

Læs mere

REJSEKATALOG 2014/2015. Handelsskolen

REJSEKATALOG 2014/2015. Handelsskolen REJSEKATALOG 2014/2015 Handelsskolen Ud at rejse med HG På HG får du tilbud om at komme ud at rejse til forskellige lande i Europa. Mød elever fra andre lande! Det er fordi: Du udvikler dig meget som person

Læs mere

Retningslinjer for behandling af cookies og personoplysninger

Retningslinjer for behandling af cookies og personoplysninger Gældende fra 27. juni 2017 Retningslinjer for behandling af cookies og personoplysninger MDL ApS ( MDL vi, os, vores ) ved, hvor vigtig fortrolighed er i forhold til vores kunder, og vi bestræber os på

Læs mere

Orientering fra DM-branche til medarbejdere

Orientering fra DM-branche til medarbejdere Nyhedsbrev nr. 5 Marts 2015 Orientering fra DM-branche til medarbejdere Emner: Køre- og hviletids-bestemmelser for servicebiler mv. Servicebiler og overlæs Trafikkampagne trafikanter skal lære at forstå

Læs mere

Databehandleraftale mellem Aarhus Kommune, Børn og Unge og [leverandørnavn indsættes]

Databehandleraftale mellem Aarhus Kommune, Børn og Unge og [leverandørnavn indsættes] Databehandleraftale mellem Aarhus Kommune, Børn og Unge og [leverandørnavn indsættes] Det er, jf. Kontrakt om levering af Skolesystem (Læringsplatform) som servicebureauløsning, aftalt, at [leverandørnavn

Læs mere

Betingelser for brugere

Betingelser for brugere Betingelser for brugere Betingelser for brug af HereYouGo for rejsebureauer der køber leads 1. Indgåelse Disse betingelser er gældende for brug af webportalen på hereyougo.dk mellem HereYouGo og rejsebureauet.

Læs mere

Forretningsbetingelser. Indhold

Forretningsbetingelser. Indhold Forretningsbetingelser Indhold Defination... 1 Produktinformation... 2 Priser... 2 Fragt & Levringstider... 2 Betaling... 3 Risikoen for hændelig undergang eller forringelse:... 3 Reklamation... 3 Ansvarsfraskrivelse

Læs mere

Rejs & Mal 1. 8. maj 2011

Rejs & Mal 1. 8. maj 2011 Rejs & Mal 1. 8. maj 2011 P. S. Krøyer: Tærskning i Abruzzerne. Civita d Antino 1890 Udrejse, søndag den 1. maj, fly 9633 afgang Billund 11.05 landing Campino 13.50 Hjemrejse, søndag, den 8. maj, fly 9633

Læs mere

Kundedata og markedsføring

Kundedata og markedsføring Kundedata og markedsføring Hvordan er reglerne - i lovgivningen - i praksis Lovgivning Persondataloven Persondataforordningen Markedsføringsloven Lov om visse forbrugeraftaler (dørsalgsloven) 2 Persondataforordningen

Læs mere

Databehandleraftale. mellem. [anfør kontraktpart] [anfør adresse] [anfør postnummer] [anfør cvr.nr.] (herefter benævnt Databehandleren )

Databehandleraftale. mellem. [anfør kontraktpart] [anfør adresse] [anfør postnummer] [anfør cvr.nr.] (herefter benævnt Databehandleren ) #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Aalborg Kommune Boulevarden 13, 9000 Aalborg Databehandleraftale mellem [anfør kontraktpart] [anfør adresse] [anfør postnummer] [anfør cvr.nr.]

Læs mere

Senest opdateret: 15. januar 2010 FORTROLIGHEDSPOLITIK

Senest opdateret: 15. januar 2010 FORTROLIGHEDSPOLITIK FORTROLIGHEDSPOLITIK Senest opdateret: 15. januar 2010 Fortrolighedspolitikkens indhold Denne fortrolighedspolitik ("Fortrolighedspolitikken") beskriver, hvordan Rezidor Hotel Group, via vores danske holdingselskab,

Læs mere

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.:

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: Abonnementsaftale om håndtering af data i ClinicCare 1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: 1. Lagring og opbevaring af

Læs mere

Datatilsynet: Krav om datasikkerhed i forbindelse med personaleadministration

Datatilsynet: Krav om datasikkerhed i forbindelse med personaleadministration Side 1 af 2 Forside / Erhverv / Personaleadministration / Krav om datasikkerhed i forbindelse med personaleadministration Opdateret: 06.05.15 Krav om datasikkerhed i forbindelse med personaleadministration

Læs mere

Kontraktbilag 7: Databehandleraftale

Kontraktbilag 7: Databehandleraftale Kontraktbilag 7: Databehandleraftale DATABEHANDLERAFTALE Mellem parterne: Den dataansvarlige myndighed Region Syddanmark Damhaven 12 CVR.nr.: 29190909 (herefter Dataansvarlig ) og Databehandler Leverandør

Læs mere

Herefter går du til kassen. Skærmbilledet hedder "Gå til kassen". På næste skærmbillede vælger du betalingsform og forsendelse.

Herefter går du til kassen. Skærmbilledet hedder Gå til kassen. På næste skærmbillede vælger du betalingsform og forsendelse. Handelsbetingelser BESTILLING KØB trin-for-trin. Find den ønskede vare. Kom varen i indkøbskurven ved at klikke på symbolet "Læg i kurv". Derefter kan du fortsætte din søgning, hvis du ønsker at fortsætte

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

Privatlivspolitik for Hjernesagen

Privatlivspolitik for Hjernesagen Privatlivspolitik for Hjernesagen Vi tager ansvaret for dine oplysninger alvorligt Når du bliver medlem hos Hjernesagen, så giver du os en række personlige oplysninger, som vi skal behandle ansvarligt.

Læs mere

Gode råd om dit varemærke

Gode råd om dit varemærke Gode råd om dit varemærke 1 Du har nu fået dit varemærke registreret i Danmark Varemærkeregistreringen er bevis for, at du ejer varemærket. Ligesom al anden ejendom er det vigtigt at vedligeholde varemærket,

Læs mere

Nyhedsbrev. Corporate / M&A. Juni 2017

Nyhedsbrev. Corporate / M&A. Juni 2017 Juni 2017 Nyhedsbrev Corporate / M&A Er din virksomhed klar til at registrere sine reelle ejere? Den 23. maj 2017 blev der indført en pligt for en række virksomhedstyper til at søge oplysninger om deres

Læs mere

Handelsbetingelser for varer (Gældende fra 13. juni 2014)

Handelsbetingelser for varer (Gældende fra 13. juni 2014) Handelsbetingelser for varer (Gældende fra 13. juni 2014) Generelle oplysninger byfrank (v. itrade) Viborgvej 19 7470, Karup mail@byfrank.dk CVR. nr. 34261997 Betaling Efter bestilling på www.byfrank.dk,

Læs mere

3. Generelt a) Databehandlerens behandling af data sker alene efter dokumenteret instruks fra den dataansvarlige og alene til det aftalte formål.

3. Generelt a) Databehandlerens behandling af data sker alene efter dokumenteret instruks fra den dataansvarlige og alene til det aftalte formål. Databehandleraftale Mellem Landbrugsstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V CVR-nr: 20814616 (som dataansvarlig) og [Databehandler] [Adresse] [Postnummer og by] CVR-nr: [xxxx] (som databehandler) Om behandling

Læs mere

Disse forretningsbetingelser gælder for alle CERTA s opdrag, medmindre andet er aftalt med klienten.

Disse forretningsbetingelser gælder for alle CERTA s opdrag, medmindre andet er aftalt med klienten. CERTA S FORRETNINGSBETINGELSER Disse forretningsbetingelser gælder for alle CERTA s opdrag, medmindre andet er aftalt med klienten. Opdraget CERTA s opdrag omfatter bistand i forbindelse med sikkerhedsmæssige

Læs mere

Landsmesterskaber 2015

Landsmesterskaber 2015 DGI Bordtennis Landsmesterskaber 2015 i Indbydelse og Information Vil du vide mere om DGI bordtennis - så klik ind på: www.dgi.dk/bordtennis i Kære bordtennisspiller! Vil Du há spænding, humor, kammeratligt

Læs mere

FAIF nyhedsservice. November 2014

FAIF nyhedsservice. November 2014 FAIF nyhedsservice November 2014 Fokus på forskellige lovændringer af betydning for FAIF er og AIF er I dette nyhedsbrev sætter vi fokus på en række kommende (forventede) lovændringer, der alle har det

Læs mere

dff / Dansk Fotografisk Forening vært ved Federation of European Professional Photographers (FEP) kvalifikation billedbedømmelse i Danmark.

dff / Dansk Fotografisk Forening vært ved Federation of European Professional Photographers (FEP) kvalifikation billedbedømmelse i Danmark. dff InspirationCamp 15-16 & 17 Juni 2013 bliv inspireret fra hele Europa i København billedudstilling 8 X foredrag personlig mentoring leverandørudstilling - fotograf konference Let s Talk et helt unikt

Læs mere

NYHEDSBREV! 1/2013 udsendt uge 10

NYHEDSBREV! 1/2013 udsendt uge 10 KLYNGEKLUBBEN ODSHERRED er flyttet ind i Tinghuset, Holtets Plads 1, 4500 Nykøbing Sjælland. Den første del af 2013 har i høj grad stået i flytningens tegn det har også betydet at nogen af de planlagte

Læs mere

Orientering fra DM-branche til medarbejdere

Orientering fra DM-branche til medarbejdere Nyhedsbrev nr. 6 Maj 2016 Orientering fra DM-branche til medarbejdere Emner: Ejendomsforbehold Konsignationskontrakt Særreglen for lastbiler bliver afskaffet 1. juli 2016 Ny bekendtgørelse om minitruck

Læs mere

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Njalsgade 13 2300 København S CVR.nr.: 64 94 22 12 (Herefter benævnt Kunden) og [Firmanavn] CVR.nr.: [CVR.nr.]

Læs mere

Om denne hjemmeside. Om denne hjemmeside og persondatapolitik. Denne hjemmeside www.rygestop-udfordringen.dk er ejet af: Pfizer ApS.

Om denne hjemmeside. Om denne hjemmeside og persondatapolitik. Denne hjemmeside www.rygestop-udfordringen.dk er ejet af: Pfizer ApS. Om denne hjemmeside Om denne hjemmeside og persondatapolitik Denne hjemmeside www.rygestop-udfordringen.dk er ejet af: Pfizer ApS Lautrupvang 8 2750 Ballerup Danmark CVR. nr.: 66 35 19 12 Telefonnummer:

Læs mere

Skabelon til handelsbetingelser for tjenesteydelser (Gældende fra 13. juni 2014)

Skabelon til handelsbetingelser for tjenesteydelser (Gældende fra 13. juni 2014) Skabelon til handelsbetingelser for tjenesteydelser (Gældende fra 13. juni 2014) Generelle oplysninger (Indsæt følgende oplysninger om jer) Juridisk navn Organisationsform CVR. nr. Adresse (fra CVR registret),

Læs mere

Begrebet reelle ejere Afgrænsningen af hvem der er en juridisk persons reelle ejere, afhænger af hvilken type af juridisk person, der er tale om.

Begrebet reelle ejere Afgrænsningen af hvem der er en juridisk persons reelle ejere, afhænger af hvilken type af juridisk person, der er tale om. November 2015 Nyhedsbrev Corporate / M&A Nyt register for reelle ejere Som led i det øgede fokus på gennemsigtighed i ejerforhold har Erhvervsstyrelsen sendt et udkast til lovforslag i høring vedrørende

Læs mere

En manual til: Registrering i Erhvervsstyrelsens Offentlige Ejerregister

En manual til: Registrering i Erhvervsstyrelsens Offentlige Ejerregister En manual til: Registrering i Erhvervsstyrelsens Offentlige Ejerregister Indholdsfortegnelse Indledning 1 Hvad skal jeg bruge før jeg kan registrere? 2 Hvad skal registreres? 3 Login til registrering 4

Læs mere

Databehandleraftale. mellem. [anfør kontraktpart] [anfør adresse] [anfør postnummer] [anfør cvr.nr.] (herefter benævnt Databehandleren )

Databehandleraftale. mellem. [anfør kontraktpart] [anfør adresse] [anfør postnummer] [anfør cvr.nr.] (herefter benævnt Databehandleren ) #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Rammeaftalebilag G til udbud på levering af Stomiprodukter Databehandleraftale mellem [anfør kontraktpart] [anfør adresse] [anfør postnummer]

Læs mere

3.-5. november Camp Pårørende. Du er inviteret. 5 Dronningens Ferieby

3.-5. november Camp Pårørende. Du er inviteret. 5 Dronningens Ferieby 3.-5. november 2017 Camp Pårørende 5 Dronningens Ferieby Du er inviteret 5 Camp Pårørende Dronningens Ferieby Camp 3.-5. november 2017 Pårørende En weekend for dig, som er ægtefælle til eller kæreste med

Læs mere

1. Hvordan vi indsamler og opbevarer personoplysninger

1. Hvordan vi indsamler og opbevarer personoplysninger WAVINS ERKLÆRING OM PERSONOPLYSNINGER OG COOKIES Vi beskytter dine oplysninger og giver dig fuld gennemsigtighed og kontrol over dem Dette er erklæringen om personoplysninger og cookies for webstedet http://dk.wavin.com/

Læs mere

Sitet faciliterer brugernes mulighed for køb og salg af maskiner gennem annoncering og auktion på webstedet.

Sitet faciliterer brugernes mulighed for køb og salg af maskiner gennem annoncering og auktion på webstedet. BRUGERVILKÅR FOR AUKTION.MASKINBLADET.DK 1. JURIDISKE OPLYSNINGER Fagbladsgruppen A/S udbyder websitet Auktion.maskinbladet.dk. Fagbladsgruppen A/S s retningslinjer for anvendelse af websitet Auktion.maskinbladet.dk

Læs mere

Samlet køb på 500 kr. og derover leveres fragtfrit. Køb under 500,00 kr. koster 60,00

Samlet køb på 500 kr. og derover leveres fragtfrit. Køb under 500,00 kr. koster 60,00 Generelle oplysninger KAP HORN sportswear v/ Svend Balkert CVR:75768915 Håndværkervej 12, 4000 Roskilde Mail: svend@kap-horn.dk Telefon 40130846 Etableringsår:1984 Betaling På www.houseofsailing.dk kan

Læs mere

Klubnyt efterår 2014.

Klubnyt efterår 2014. Sommeren er forsvundet og vi er godt i gang med den sidste del af året, vi er sidst i oktober og der er kun 2 måneder til jul, så er vi igen på vej til sommer og nyt campingsæson. Det har været en forrygende

Læs mere

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S Sendt til: mt@etikportalen.dk 14. marts 2013 Vedrørende behandling af personoplysninger hos Etik Portalerne ApS Datatilsynet Borgergade 28,

Læs mere

Kunden kan navigere rundt på appen uden at afgive ordre, uden at registrere oplysninger om sig selv og uden at forpligte sig til nogen form for køb.

Kunden kan navigere rundt på appen uden at afgive ordre, uden at registrere oplysninger om sig selv og uden at forpligte sig til nogen form for køb. INTRODUKTION jumpinn er en app (herefter appen ), der formidler salg af mad og drikkevarer fra diskoteker, barer, restauranter og caféer ( leverandører ) til købere ( kunder ) gennem kundernes bestilling

Læs mere