Skattefri virksomhedsomdannelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skattefri virksomhedsomdannelse"

Transkript

1 2016 Skattefri virksomhedsomdannelse - Fra personlig virksomhed til selskabsformen ApS Udarbejdet af: Daniel Nielsen Kandidatspeciale, Side 1 af 106 cand.merc.aud., Aalborg Universitet

2 Titelblad Emne: Skattefri virksomhedsomdannelse Underemne: Fra personlig virksomhed til selskabsformen ApS Fag: Kandidatspeciale Aalborg Universitet Forfatterens navn: Daniel Nielsen Vejleder: Majken Gjermandsen Nordskjold Projektperiode: 14. marts August 2016 Antal eksemplarer: 3 Anslag: Antal normalsider: 54,9 Daniel Nielsen Side 2 af 106

3 English summary It is possible to convert personally driven business to the corporate without paying tax. When the personally driven business converted to a corporation, a number of company laws have to be established first. A company can be either a private limited company or a public limited company (PLC). In this paper the company form is a private limited company Ltd. selected. Private limited company Ltd. has to include in the new company name. Before a private limited company can come to its existence there must be a plan for the rules of the association and foundation documents. It may be a good idea to develop a set of owner agreement which regulate the power, money and exit possibilities in the company. It is a requirement that a private limited company capital is 50,000 Danish kroner. When a company is registered in the Agency for Business and Companies, the private limited company will be a legal personality. For tax purposes, there are changes and tax changes from personal taxation to corporation tax. Companies are also able to pay dividends if there are free reserves available in the organization. The date of change from personally driven business to private limited company is fiscally the date the opening of the economy in equilibrium. An accounting period shall be 12 months but may not exceed 18 months. It is possible to apply retrospectively, but maximum six months in arrears, provided the founding backward do the former company's annual accounting period is less than 6 months. The deadline for submitting documents to the tax administration is the first month after the foundation is made. Adding the personal business the foundation of the private limited company will be basis of existence. Typically a contribute capital to a company consist of values, for example buildings, operation machines, furniture s, cars and cash. It is not possible to deposit agreements for a person to do something specific or other kinds of services. Use a shell company in connection with the conversion to a private limited company, it is required that the depositor will have prepared a professional opinion report which make a statement that the values, are correct. It is important that a professional opinion report is made by a registered accountant or a certified accountant. One option is to use the auditor company uses on a daily basis, in some cases it may be a good idea to ask the bankruptcy court to appoint an assessor. It is possible to change from a personally driven business to a private limited company by paying the tax or change tax-free. If the personally driven business wants to change to private limited company without paying the company change tax the company must follow specific rules in the Danish business transformation law. A condition is that whoever wants to transform its business must be resident in Denmark it means that the business owner must live in Denmark and do business in Denmark. Another condition is that all the company's assets and liabilities to be Side 3 af 106

4 included in the conversion. It will trigger the tax payment if either one of the asset or a liability is kept outside the transformation. Does the personally driven business use mixed assets, it must be determined how large a percentage which is used professionally and what percentage is spent in the private sector. The starting point is that mixed used cars involved in the conversion then the company owner will be taxed when he use the car in the private limited company. If a house is used for private residence and the second part is used professionally. Then the company owner decides if it should be included in the conversion. It is a condition that the change from personally driven business to private limited company is provided in the form of shares. Is the transformation occurred by transfer to a shell company, the share capital typically have risen in value. Whether the transformation is done by non-cash contribution or transfer to a shell company, the converts owning all the shares in the company after the change. All assists and liabilities have to be acquired at fair values and the entire purchase price must be positive. If it turns out that the acquisition price is negative the negative purchase price must be balanced. Side 4 af 106

5 Indhold 1.1 Indledning Problemformulering Afgrænsning Metode Kildekritik Case beskrivelse Anskaffelse af fast ejendom Etablering af den personlige virksomhed Løn til sig selv og konen Ombygning af ejendommen Anskaffelse af inventar Varelageret og kreditorerne Anskaffelse af IT-system Medarbejdere Anskaffelse af bil Anskaffelse af solcelleanlæg Yderligere økonomiske informationer Ønske om at omdanne sin virksomhed til et selskab Ny ejendomsvurdering Underspørgsmål til casen Hvordan er resultatopgørelsen udarbejdet Hvordan er de regnskabsmæssige værdier beregnet Regnskabsmæssige værdi af jordarealet Regnskabsmæssige værdi af laden og stalden Regnskabsmæssige værdi af ombygning af laden Side 5 af 106

6 4.5 Regnskabsmæssige værdi af ombygning af laden Regnskabsmæssige værdi af IT-system Regnskabsmæssige værdi af IT-system Regnskabsmæssige værdi af gaffelstableren Regnskabsmæssige værdi af inventar Regnskabsmæssige værdi af inventar Regnskabsmæssige værdi af solcelleanlæg Regnskabsmæssige værdi af Volvo XC Regnskabsmæssige værdierne af varelager, debitor og likvider Passiverne i regnskabet Hvordan er de skattemæssige værdier beregnet Skattemæssige værdi af jordarealet og bygningerne Skattemæssige værdi af ombygning Skattemæssige værdi af ombygning Skattemæssige værdi af IT-system Skattemæssige værdi af IT-system Skattemæssige værdi af gaffelstableren Skattemæssige værdi af inventar Skattemæssige værdi af inventar Skattemæssige værdi af solcelleanlægget Skattemæssige værdi af Volvo XC Skattemæssige værdi af varelageret, debitorer og bank beholdning Skattemæssige værdi af passiverne Gæld til realkreditinstituttet Bankgæld i gården Gæld i inventar købt i Side 6 af 106

7 Ombygning fortaget i Ombygning fortaget i Solcelleanlægget Volvo XC Den opgjorte goodwill værdi Den opgjorte ejendomsavance værdi De opgjorte genvundne afskrivninger Hvornår bør man omdanne en virksomhed Skattepligtig virksomhedsomdannelse Fordele og ulemper ved skattepligtig omdannelse Skattefri omdannelse Betingelserne for skattefri virksomhedsomdannelse Ejeren skal være fuld skattepligtig til Danmark Alle aktiver og passiver skal indgå i omdannelsen Særregler til succession Hvilke aktiver skal indgå Når der indgår likvider i virksomheden Hvis et aktiv består af omsætningsværdipapirer Hvis et aktiv er et solcelleanlæg Når der indgår en bygning i omdannelsen Når der indgår passiver i omdannelsen Hvis bilen var et blandet benyttet aktiv Omdannelse til et selskab Navnet på selskabet Vedtægter og stiftelsesdokumenter Ejeraftaler Side 7 af 106

8 11.5 Det offentlige Ejer register Et selskab er en juridisk person Beslutningsmåden Ledelsesansvar Beskatningen når virksomheden er et selskab Omdannelsesdatoen Stiftelse med tilbagevirkende kraft Hvornår er virkningstidspunktet Frist for indsendelse af dokumenter Mulighed for omgørelse Stiftelse med apportindskud Hvad kan indskydes som apportindskud Når et apportindskud består af immaterielle rettigheder Hvad kan ikke indskydes som apportindskud De opgjorte handelsværdier Kursen på apportindskuddet Vederlaget for virksomheden Anskaffelsessum Anskaffelsessummen skal være positiv Brug af skuffeselskab ved apportindskud Brug af skuffeselskab krav om vurderingsberetning Vurderingsberetning Vurderingsmanden Debitorskifte ved apportindskudte passiver Afståelsestidspunktet Successionsgrundlag Side 8 af 106

9 14.2 Anskaffelsessummen Åbningsbalancen Opgørelse over de forskellige værdier Skatteudskydelse både hos selskabet og ejeren Hensættelse af udskudt skat i selskabets åbningsbalance Beskatning før og efter omdannelsen Konklusionen Hvad er betingelserne for skattefri virksomhedsomdannelse? Hvilke dokumenter skal udarbejdes i forbindelse med en omdannelse? Hvilke aktiver og passiver skal indgå i omdannelsen? Hvilke frister skal overholdes? Underspørgsmål til case beskrivelsen Havde det gjort en forskel, hvis Volvoen er et blandet benyttet aktiv? Havde det gjort en forskel, hvis aktierne indgik i et kædesamarbejde? Hvilken værdi udgør ejendomsavancen? Hvad er værdien for den oparbejdet goodwill? Hvad er værdien for de genvundne afskrivninger? Havde det gjort en forskel, hvis solcelleanlægget er tilsluttet den private bolig del? Litteraturliste Fagbøger Juridiske vejledninger Love og bekendtgørelser Oversigt over domme Bilag Side 9 af 106

10 1.1 Indledning En af de enkleste virksomhedsformer som findes i Danmark er den personlige virksomhedsform. Det er hurtigt, nemt og billigt at starte virksomhed da, der ikke er noget kapitalkrav. Virksomhedsejeren kan endda starte med en negativ egenkapital i forbindelse med lånoptagelse (Werlauff, 2015, s ). Typisk vil ejeren af virksomheden sjældent tænke over, hvilken juridisk form virksomheden drives i. Fokus vil, som ofte være rettet på selve virksomhedens drift og det mulige økonomiske resultat. Derfor kan ejeren risikere at virksomheden ikke drives i den mest hensigtsmæssige virksomhedsform. Der er nemlig stor forskel på de juridiske og skattemæssige konsekvenser af den form, som ejeren driver virksomheden i. Ejeren vil derfor have et behov for at omdanne sin personligt ejede virksomhed til et selskab, når de juridiske og skattemæssige forhold ændrer sig (Bille et al, 2015, s. 13). Omstrukturering vil således være en mulighed for virksomhedsejeren, hvis omdannelsen ikke kan ske skattefrit, kan det have store likviditets- og finansieringsproblemer for virksomhedsejeren. Beskatning af omdannelsen vil derfor skabe en form for hindring. For netop at imødegå dette likviditets- og finansieringsproblem vil reglerne om skattemæssig succession kunne benyttes (Michelsen et al, 2009, s. 629). I forbindelse med et ønske om at omdanne en virksomhed skattefrit, leder dette hen til en undren. Hvilke faldgrupper kan en skattefri omdannelse risikere, at støde på og dermed gøre den skattepligt, i værste fald medføre at den ikke kan gennemføres. 1.2 Problemformulering Denne undren fører således til følgende problemformulering: Hvilke juridiske og økonomiske forhold bør iagttages for at sikre at en skattefri virksomhedsomdannelse forbliver succesfuld? Til at støtte problemformuleringen er der til denne afhandling udarbejdet underspørgsmål: Hvad er betingelserne for skattefri virksomhedsomdannelse? Hvilke dokumenter skal udarbejdes i forbindelse med en omdannelse? Hvilke aktiver og passiver skal indgå i omdannelsen? Hvilke frister skal overholdes? Side 10 af 106

11 1.3 Afgrænsning Til denne kandidatafhandling er der udarbejdet en case. Casen afgrænser sig til at omfatte når en virksomhedsejer omdanner sin personlige virksomhed til et anpartsselskab. Forudsætningen er, at virksomheden ikke er en hobby virksomhed, virksomhedsejeren er i levende live når omdannelsen sker. Grundlaget for at virksomhedsejeren ønsker, at omdanne sin personlige virksomhed til anpartsselskabsformen, er med henblik på en strukturændring. Der afgrænses til ikke at omfatte tilbageholdt A-skatter i forbindelse med løn til medarbejdere, pensionsindbetalinger til medarbejdere. Yderligere afgrænses til ikke at omfatte rente indtægter og rente omkostninger, MOMS og diverse afgifter. Der afgrænses til at skattesatser tidsmæssigt ikke ændres, dette har betydning for eksempelvis afskrivninger, der på et tidspunkt har været højere end, hvad de er i dag. 1.4 Metode Denne afhandling tager metodisk udgangspunkt i retspositivismen. I forbindelse med skattemæssig succession er det interessant hvilke regelsæt, som danner gældende ret på området. Retsgrundlaget er en regel, der hjemler det givende indgreb i skatteborgerens frihed og ejendom (Hansen og Werlauff, 2013, s ). Lovgrundlaget i forbindelse med omstrukturering fra personlig virksomhed til selskab skal følgende lovgivning følges og overholdes: selskabsloven (SL), selskabsskatteloven (SEL), virksomhedsomdannelsesloven (VOL) og virksomhedsskatteloven (VSL). Anden lovgivning som virksomheder kan benytte i forbindelse med en omdannelse er, via aktieombytning, her følges reglerne i aktieavancebeskatningsloven (ABL 36). Øvrige omstruktureringer findes i fusionsskatteloven (FUL). (Bille et al, 2015, s ) Jura en sigter traditionelt mod at fastlægge, hvad der er gældende ret, dvs. hvilke rettigheder, forpligtelser mv. der gælder for borgere, virksomheder og myndigheder. Romerretten og dens tankemåde består af Lex superior-princippet: den højere lov Grundloven. Lex inferior: den alm. lov eller ministeriel bekendtgørelse. Ændres en lov og derved bliver den senere lov opstår Lex posterior-princippet. Den tidligere lov bliver således til Lex amterior. Laves en speciel lovregel vil Lex specialis-princippet opstå, regelen går forud for den generelle og bredere regel (Lex generalis). (Hansen og Werlauff, 2013, s. 16) Den juridiske rangorden består af Grundloven, det er ud fra denne lov al anden lovgivning udspringer. En lov er bindende for alle og enhver, der er således tale om bindende bestemmelser. Lovbekendtgørelser opsamler reglerne fra en hovedlov og ændringslovene. Denne opsamling kommer af, når en lov ændres flere gange, vil man miste overblikket. En bekendtgørelse er en Side 11 af 106

12 ministeriel retsforskrift udsted med hjemmel i en lov. En ministeriel bekendtgørelse skaber ret og pligt, den er bindende for alle og enhver. (Hansen og Werlauff, 2013, s ) Danmarks medlemskab af EU betyder at, der er en række områder, hvor Danmark har afgivet suverænitet til EU. Derfor spiller EU s lovgivning en vigtig rolle for Dansk ret. Hjemmel er udsted i EU-traktaten: Traktaten om Den europæiske Unions Funktionsmåde (TEUF). EU udsteder direktiver og disse gælder ikke direkte i Danmark, det skaber derfor ikke ret og pligt mellem personer og virksomheder. Først skal et direktiv omsættes til lov i Danmark, før et EU direktiv kan få retsvirkning i Danmark. EU udsteder også EU-forordninger, som skaber ret og pligt for personer, virksomheder og myndigheder. (Hansen og Werlauff, 2013, s ) Eksempelvis i dansk ret er fusionsdirektivet (90/434/EØF) indarbejdet i fusionsskatteloven og aktieavancebeskatningslovens 36. Reglerne har således en direkte betydning for de danske regler ved fastlæggelse af tilladelsespraksis for skattefrie omstruktureringer. Fusionsdirektivet artikel 11, stk. 1, litra a kan fraviges, hvis hovedformålet eller et af hovedformålene bag omstruktureringen er skatteunddragelse eller skatteundgåelse. (Bille et al, 2015, s. 17) Cirkulærer er en tjenestebefaling fra en overordnet forvaltningsmyndighed til underordnede forvaltningsmyndigheder. Instruksen kan være om forståelse af lovgivningen, fortolkning af nye domme osv. Et cirkulære er ikke bindende for borgerne og virksomhederne og skaber derfor ikke pligter eller rettigheder. SKAT har introduceret en ny informationstype, denne er trådt i stedet for den tidligere cirkulæreform. Derfor hedder SKATs cirkulære nu SKAT-meddelelser eller styresignaler. Vejledninger er retningslinjer for forståelse og anvendelse af lovgivningen. SKATmeddelelser og styresignaler kan skabe pligt for den underordnede myndighed, for personer og virksomheder kan sådanne cirkulære skabe ret, det er dog hverken en lov eller en bekendtgørelse med hjemmel i lov. Derfor vil en cirkulære ikke kunne være en retskilde, men en slags forventning til at personer og virksomheder om, hvordan SKAT vil administrere lovgivningen. Vejledninger kan kaldes for en bibel, eftersom den gengiver SKATs eget syn på skattereglerne. (Hansen og Werlauff, 2013, s ) Skattelovgivningen er omfattet af den specielle forvaltningsret den er som ofte lovreguleret. Udover at forvaltningsretten er et stort område, omhandler dette område hvordan forvaltningsmyndighed fungerer. Hvilket både kan være det generelle eller de mere specifikke sags typer. I forbindelse med en omstrukturering kan der således stilles spørgsmål til skatterådet (før 2006: Ligningsrådet). Skatterådet er således omfattet af forvaltningsloven. Skatterådet er lovreguleret i Side 12 af 106

13 skatteforvaltningsloven. I forvaltningsloven er der en række fastsatte processuelle krav til sagsbehandlingen. Resultatet ved manglende overholdelse af de forvaltningsretlige krav vil medføre ugyldighed. Især hvis en afgørelse er udstedt uden lovhjemmel (Hansen og Werlauff, 2013, s ). Forvaltningens afgørelser kan også blive en retskilde, eksempelvis hvis der er tale om enkeltafgørelser af et ensartet præg. Ud fra enkeltafgørelser kan der dannes en regel af den type afgørelser. Afgørelser truffet af Skatterådet kan imidlertid indbringes for et ankenævn (landsskatteretten) eller en domstol (østre-/vestre landsret eller højesteret). (Hansen og Werlauff, 2013, s ) 1.5 Kildekritik Til at kunne besvare problemformuleringen, er der til denne afhandling inddraget følgende love: selskabsloven, selskabsskatteloven, virksomhedsomdannelsesloven og virksomhedsskatteloven, er bindende for alle, lovene anses for værende valide retskilder. Der er ligeledes brugt SKATmeddelelser og styresignaler fra SKAT, bindende svar fra SKAT, svar fra skatterådet (tidligere ligningsrådet). Denne kildeform vurderes at værende valide da, der er tale om, en forventning til personer og virksomheder, om hvordan lovgivningen vil blive administreret. De juridiske vejledninger er retningslinjer for forståelse og anvendelse af lovgivningen, de anses ligeledes værende en valid kilder, idet de gengiver SKATs eget syn på skattereglerne. Domme anses som valide retskilder, fordi domme har en præjudikatværdi. En dom er baseret på en bedømmelse af beviserne i en sag. Domsbegrundelsen vil som udgangspunkt udtale, hvad der lægges til grund for dommen, netop denne konklusion er vigtig i forhold til, hvordan retsindstandserne fortolker lovgivningen. Af faglitteratur bruges bøgerne Den juridiske metode en introduktion, omstrukturering skatteregler i praksis, Lærebog om indkomst skat, Valg af virksomhedsform, Generationsskifte og omstrukturering, Selskabsret. Bøgerne vurderes som værende valide kilder og at forfatterne anses for at være anerkendte. Bøgerne Den juridiske metode en introduktion, Lærebog om indkomst skat, Selskabsret, Valg af virksomhedsform indgår i pensum på Aalborg universitet på Cand.Merc.Aud uddannelsen. Afhandlingens analyse vil dels være underbygget med argumentationer ud fra primære kilder, hvor dette er muligt, ellers vil sekundær litteratur i form af fagbøger, medvirke til at støtte argumentationerne. Primære kilder omfatter love, bekendtgørelser, vejledninger, SKATmeddelelser og domme for at understøtte analysen, samt sikre validitet. Når der benyttes data fra Side 13 af 106

14 artikler i faglige tidsskrifter, tages der forbehold for den enkelte forfatters faglige baggrund. Artikler og juridiske tidsskrifter benyttes i det omfang at det kan belyse undersøgelsesområdet. Litteraturen er ydermere afgrænset til litteratur, der findes relevant til besvarelsen af problemformuleringen. Der tages forbehold for andres fortolkninger, når der anvendes sekundær litteratur eksempelvis juridiske tidsskrifter. Ligeledes vurderes sekundær litteratur for værende brugbar og valid kilde. Side 14 af 106

15 2.1 Case beskrivelse Til at gøre afhandlingen mere praktisk orienteret, er der udarbejdet en case. Casen er udarbejdet med udgangspunkt i egen tilvirkning, dvs. at tallene, personerne og virksomheden er fiktiv. 2.2 Anskaffelse af fast ejendom Tilbage i 2000 købte Henrik Sørensen en gård, hvor grundarealet er på m 2. Gårdens bygninger fordeler sig med et boligareal på 220 m 2, en garage på 100 m 2, den sidste del af gården består af m 2 lade og stald. Købsprisen for gården i 2000 var på kr. diverse stiftelseog tinglysningsomkostninger er ikke inkluderet i prisen. Til at finansiere købet af gården lånte Henrik kr. i realkreditinstituttet (med en løbetid på 30 år). De resterende kr. blev lånt i banken (med en løbetid på 20 år), med betingelsen at banken fik pant i ejendommen. Fordelingen af prisen på gården er således: jordarealet som ligger brak er cirka m 2, vurderes at have en værdi på kr. (de resterende m 2 er i forbindelse med boligen, garagen, lade og stald). Boligarealet på 220 m 2 og garagen på 100 m 2 vurderes at udgøre en værdi på kr. Laden og stalden på m 2 vurderes at have en værdi på kr. 2.3 Etablering af den personlige virksomhed I 2004 kom Henrik på ideen, at han ville sælge vin som en hobby. Henrik kontaktede SKAT og fik sig et CVR-nr. ( ) samtidig lod han sig momsregistrere. Henrik havde opsparet kr., den første vingrossist blev kontaktet, dermed blev det første parti vin købt. Henrik etablerede efterfølgende hobby virksomheden Vingården v/ Henrik i familiens gård. Juni 2004 blev en webside oprettet, salget af vin steg herefter, så virksomheden gik fra at være en hobby til et fuldtids job. Ved opstart af Vingården, gjorde Henrik ikke de store overvejelser omkring, hvilken virksomhedsform der ville være den bedst egnede. Derfor blev det naturlige valg personlig virksomhed. Samtidig blev det bestemt at virksomheden følger kalenderåret i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. 2.4 Løn til sig selv og konen Siden at Vingården blev et fuldtidsprojekt, har Henrik hvert år hævet kr. til sig selv i løn. Selvom Henrik har hævet løn, har der i hele virksomhedens levetid været et overskud. Det administrative styres af Henriks kone Dorte, hun har fra virksomhedens start hjulpet med alt bogføringen. Henrik har aflønnet konen med et årligt beløb på kr. før skat. Hun har ingen andel i Vingården, hun hæfter ikke for virksomhedens passiver. Side 15 af 106

16 2.5 Ombygning af ejendommen April måned 2005 var virksomheden blevet en sådan størrelse, at det var nødvendigt, at ombygge stalden. Dermed opstod et salgslokale på 300 m 2. Til at finansiere ombygningen, blev der i banken lånt kr. med en løbetid på 15 år. Et år senere var det nødvendigt med yderligere ombygning. Stalden blev ombygget og endte som et lager på 700 m 2, en varemodtagelse på 15 m 2 og et kontor på 25 m 2. Til at finansiere ombygningen blev der lånt kr. af banken med en løbetid på 20 år. Der blev i forbindelse med ombygningen betalt et kontant beløb på kr., ombygningen i 2006 løb op i samlet beløb på kr. 2.6 Anskaffelse af inventar I forbindelse med ombygningen i 2005 blev der i banken yderligere lånt kr. til inventar, og kr. til køb af et større varelager. Lånets løbetid er på 5 år, i 2010 blev lånet indfriet. I forbindelse med ombygningen i 2006 blev der optaget et nyt banklån på kr., der skulle bruges penge til inventar til de nye lokaler, lånets løbetid er på 15 år. 2.7 Varelageret og kreditorerne Varelageret startede med at have en værdi af kr., den første ombygning gav plads til yderligere flasker vin for kr. Ombygningen i 2006 gjorde det muligt, at udvide varelageret. I stedet for at låne penge af banken, tilbød hver af vinleverandørerne en maksimum kredit på kr., dog på betingelsen at, de har pant i deres varer. Vinleverandørerne består af to danske grossister og to vinfirmaer. Vingården udvidede sit sortiment i 2009 til at omhandle rom og whisky. Der blev købt ind for kr., som blev betalt kontant. Der kom yderligere to nye leverandører. En whiskyleverandør og en romleverandør. De to nye leverandører tilbød hver en maksimum kredit på kr., dog på betingelsen at, de har pant i deres vare. Samlet set opnår Vingården et varelager på en værdi af kr. Det forudsættes derfor, at der hos hver leverandør er indkøbt den mængde vin, whisky og rom at kreditten er i maksimum. 2.8 Anskaffelse af IT-system Der blev i 2005 investeret i nyt IT-system til kr., som blev betalt kontant. I 2011 blev det nødvendigt, at udskifte det gamle IT-system med et nyt. Det nyindkøbte IT-system beløb sig til kr. IT-systemet blev betalt kontant. I forbindelse med ombygningen i 2006 blev der indkøbt en gaffelstabler til lageret til en værdi på kr. levetiden forventes at være på 25 år, gaffelstableren blev betalt kontant. Side 16 af 106

17 2.9 Medarbejdere Succesen medførte at Vingården i slutningen af 2005 ansatte medarbejderen Robert. Han er stadig ansat i virksomheden, og er blevet Henriks højre hånd. I slutningen af 2008 blev medarbejderstaben udvidet med en ny medarbejder Line. Line var kun i firmaet i 3 år, og blev afløst af Louise, der stadig er ansat i virksomheden. Robert får i løn kr. om året, og Louise får i løn kr. om året. Af de samlede lønomkostninger tillægges der 20 procent til yderligere personale omkostninger Anskaffelse af bil Siden etableringen af Vingården brugte Henrik familiens stationcar som varebil og repræsentantvogn. I 2012 (efter gode kilometer) blev familiens stationcar skrottet og udskiftet med en fabriksny Volvo XC60 til en kampagnepris på kr. (inkl. levering og ekstra udstyr). Købet blev finansieret via et banklån, banken fik ligeledes pant i bilen i lånets 7 årig løbetid. Den nye bil blev kun brugt til vareudbringning og som repræsentantvogn, bilen blev ikke brugt til privatkørsel. Når der blev kørt privat forgik dette i konens bil Anskaffelse af solcelleanlæg På en messe i 2010 fik Henrik et godt tilbud på et solcelleanlæg, anlægget blev installeret på sådan en måde, at kun den erhvervsmæssige del af bygningen kunne drage nytte af anlægget. Prisen på anlægget beløb sig til kr. inkl. levering og montering. Købet blev finansieret via et banklån på 20 år Yderligere økonomiske informationer Det forudsættes yderligere: debitorernes samlet gæld til Vingården udgør kr. I 2012 blev der købt aktier til en værdi på kr. Omkostninger i forbindelse med den daglige drift beløber andre omkostninger sig til kr. årligt Ønske om at omdanne sin virksomhed til et selskab Det forudsættes nu at casen datomæssig befinder sig den 31. december Efter store overvejelser ønsker Henrik at omdanne sin personligt drevne virksomhed til et selskab. Omdannelsen ønskes foretaget skattefrit, fordi Henrik er tvivl, om virksomheden er i stand til at kunne betale skattebyrden. Side 17 af 106

18 2.14 Ny ejendomsvurdering I forbindelse med ønsket om at omdanne den personlig drevne virksomhed til et selskab, har Henrik fået fortaget en vurdering af hans ejendom af en statsautoriseret ejendomsmægler. Ejendomsmæglerens konklusion er følgende: grundet den attraktive beliggenhed, store grund og bygningernes flotte stand, vil denne lukrative ejendom, kunne sælges til en handelspris på kr. Fordelingen af prisen er således: jordarealet som ligger brak på cirka m 2, vurderes at have en værdi på kr. De resterende m 2 er i forbindelse med boligen, garagen, salgslokalet, lageret og kontoret. Boligarealet på 220 m 2 og garagen på 100 m 2 vurderes til at have en værdi på kr. Salgslokalet på 300 m 2, det tilhørende lager på 715 m 2 og kontoret på 25 m 2 vurderes til at have en værdi på kr Underspørgsmål til casen Til at støtte casen er der til denne afhandling udarbejdet yderligere underspørgsmål: Havde det gjort en forskel, hvis Volvoen er et blandet benyttet aktiv? Havde det gjort en forskel, hvis aktierne indgik i et kædesamarbejde? Hvilken værdi udgør ejendomsavancen? Hvad er værdien for den oparbejdet goodwill? Hvad er værdien for de genvundne afskrivninger? Havde det gjort en forskel, hvis solcelleanlægget er tilsluttet den private bolig del? Side 18 af 106

19 3.1 Hvordan er resultatopgørelsen udarbejdet Vingården er en handelsvirksomhed, der sælger vin, derfor anvendes den artsopdelte resultatopgørelse. Beretningsformen redegør for virksomhedens resultat, i dette tilfælde et overskud fra perioden Omkostningerne er grupperet efter art. Vareforbruget, andre eksterne omkostninger, personale omkostninger og afskrivninger (Holm-Rasmussen et al, 2009, s. 97). Indtægterne og omkostningerne er fra perioden Forudsætningerne er som følgende: at indtjeningen udgør minimum cirka 9 millioner, vareforbruget beløber sig til cirka 7 millioner. Andre eksterne omkostninger udgør hvert år kr., personale omkostningerne fordeler sig således: Henriks løn er årligt på kr., Dortes løn er årligt på kr., Robert får en årlig løn på kr. Louise får en årlig løn på kr. af de samlede lønomkostninger lægges 20 procent til de samlede personaleomkostninger, og bliver således hvert år på kr. Afskrivningsomkostningerne er de regnskabsmæssige afskrivningsværdier de beløber sig til kr. hvert år fra perioden Når omkostningerne er fratrukket indtægterne giver det et resultat, resultatet for de nævnte år er som følgende: kr kr kr kr. Tabel 1: Kilde bilag 1 egen tilvirkning. Tabel 1 viser de årlige resultater for Vingården. Resultaterne viser, at Vingården har skabt overskud i perioden fra 2012 til Overskud for perioderne bliver tilført egenkapitalen ultimo for regnskabsåret. En specificering af indtægterne og omkostninger er opstillet i en resultatopgørelse og kan denne ses i bilag 1. Side 19 af 106

20 4.1 Hvordan er de regnskabsmæssige værdier beregnet På aktiv siden er de regnskabsmæssige værdier beregnet med udgangspunkt i den lineære metode, kostpris minus scrapværdi divideret med brugstiden. (Holm-Rasmussen et al, 2009, s. 74) 4.2 Regnskabsmæssige værdi af jordarealet Jordarealet (som ligger brak), garagen og boligområdet bliver der ikke afskrevet på. Jordarealer bliver kun afskrevet, hvis jorden udsættes for farlige kemikalier og ved virksomhedens afvikling/ophør, skal jorden gøres kemikaliefri. Det forudsættes at jorden ikke udsættes for farlige kemikalier. (EY, 2014/2015, s ) 4.3 Regnskabsmæssige værdi af laden og stalden Laden og staldens kostpris vurderes at være kr., den tages i brug Det vurderes at bygningen ikke bliver udsat for udsædvanlig slitage, derfor vurderes levetiden at være 50 år. Scrapværdien vurderes at være nul (EY, 2014/2015, s ). Beregninger på afskrivningerne kan ses i bilag Regnskabsmæssige værdi af ombygning af laden 1 I 2005 blev en del af laden ombygget og forbedret med kr. Det vurderes at ombygningen ikke bliver udsat for udsædvanlig slitage, derfor vurderes levetiden at være 15 år. Scrapværdien vurderes at være nul (EY, 2014/2015, s ). Beregninger på afskrivningerne kan ses i bilag Regnskabsmæssige værdi af ombygning af laden 2 I 2006 blev en del af laden ombygget og forbedret med kr. Det vurderes at ombygningen ikke bliver udsat for udsædvanlig slitage, derfor vurderes levetiden at være 15 år. Scrapværdien vurderes at være nul (EY, 2014/2015, s ). Beregninger på afskrivningerne kan ses i bilag Regnskabsmæssige værdi af IT-system 1 Der blev i 2005 købt et IT-system til kr. driftsmiddelet vurderes at have en levetid på 6 år. Scrapværdien vurderes at være nul (EY, 2014/2015, s ). Beregninger på afskrivningerne kan ses i bilag Regnskabsmæssige værdi af IT-system 2 Der blev i 2011 købt et nyt IT system til kr. driftsmiddelet vurderes at have en levetid på 10 år. Scrapværdien vurderes at være nul (EY, 2014/2015, s ). Beregninger på afskrivningerne kan ses i bilag 6. Side 20 af 106

21 4.8 Regnskabsmæssige værdi af gaffelstableren Til brug på lageret blev der i 2006 købt en gaffelstabler til kr. Dette driftsmiddel vurderes at have en levetid på 25 år. Scrapværdien vurderes at være nul (EY, 2014/2015, s ). Beregninger på afskrivningerne kan ses i bilag Regnskabsmæssige værdi af inventar 1 I 2005 blev der købt inventar for kr. Levetiden for inventaret vurderes at være på 15 år. Scrapværdien vurderes at være nul (EY, 2014/2015, s ). Beregninger på afskrivningerne kan ses i bilag Regnskabsmæssige værdi af inventar 2 I 2006 blev der købt yderligere inventar for kr. Levetiden for inventaret vurderes at være på 15 år. Scrapværdien vurderes at være nul (EY, 2014/2015, s ). Beregninger på afskrivningerne kan ses i bilag Regnskabsmæssige værdi af solcelleanlæg Et solcelleanlæg blev købt i Med en kostpris på kr., levetiden forventes at være 30 år. Scrapværdien vurderes at være nul (EY, 2014/2015, s ). Beregninger på afskrivningerne kan ses i bilag Regnskabsmæssige værdi af Volvo XC60 En Volvo XC60 blev købt i Med en kostpris på kr., levetiden forventes at være 10 år. Scrapværdien vurderes at være kr. (EY, 2014/2015, s ). Beregninger på afskrivningerne kan ses i bilag Regnskabsmæssige værdierne af varelager, debitor og likvider Det forudsættes at varelageret altid er på kr. samt at ældre vin er solgt, der vil derfor ikke være ukurans i varelageret (EY, 2014/2015, s ). Siden 2005 har debitor politikken været at debitorerne må have en samlet gæld til Vingården på kr., det forudsættes at debitorerne betaler deres gæld en gang om året og efterfølgende benytter sig af muligheden for kreditmaksimummet på kr. Af likvide midler har virksomheden investeret i værdipapir, som er optaget til handel på børsen værdien af disse værdipapir udgør kr. og er opgjort til dagsværdi. (EY, 2014/2015, s ) Side 21 af 106

22 Andre likvide midler har virksomheden en kasse- og en bankbeholdning udviklingen af beholdningen beskrives i følgende tabel: Kasse beholdning kr kr kr kr. Bank beholdning kr kr kr kr. Tabel: 2. Kilde egen tilvirkning. Tabel 2 viser at kasse beholdningen har været konstant fra 2012 til 2015 på kr. Bank beholdningen er steget fra 2012 til 2015 med kr Passiverne i regnskabet Passiv siden er de gældsmæssige værdier beregnet med udgangspunkt i gæld minus afdrag, hvilket giver en ny gældssaldo. Gælden er yderligere inddelt i langfristet- og kortfristet lån. Langfristet gæld har en løbetid længere end 1 år. Kortfristet gæld skal indfries indenfor 1 år. Beregning af tallene er som følgende: lånte beløb divideret med løbetiden resultatet er lig med årlig ydelse. De årlige ydelser ganges med antal år, som er blevet afdraget, resultatet er betalte afdrag. Restgælden under 1 år er den årlige ydelse der forfalder indenfor et år. Betalte afdrag og restgælden under 1 år lægges sammen. Resultatet af betalte afdrag og restgælden under 1 år skal fratrækkes af det samlede lånte beløb, hvilket giver restgælden over et år. Eksempel med tal forklares i tabel 3. Egenkapitalsværdien er beregnet ud fra tidligere års overskud plus årets resultat fra resultatopgørelsen. Varekreditorerne er gæld til virksomhedens leverandører, som beskreven i casen forudsættes det, at kreditten er i maksimum. Gården blev i 2000 købt, der blev lånt kr. i realkredit institut, løbetiden er 30 år. Beregning af gældsafviklingen er vist i nedenstående tabel: Restgæld o. 1 år kr kr kr kr. Restgæld u. 1 år kr kr kr kr. Betalte afdrag kr kr kr kr. Tabel: 3. Kilde egen tilvirkning. Side 22 af 106

23 Tabel 3 viser udviklingen af gælden fra 2012 til Restgæld o. 1 år viser, hvor stor en andel af restgælden, der er tilbage af lånet og strækker sig mere end 1 år. Restgæld u. 1 år viser, hvor stor en andel af restgælden der skal indfries indenfor 1 år. Betalte afdrag viser, hvor meget der samlet set, er afbetalt på gælden. Udviklingen for realkreditlånet er, at der bliver afviklet på gælden dvs. gælden nedbringes. Betalte afdrag stiger fordi, der bliver afdraget på gælden. Restgæld under 1 år forbliver den samme fordi, dette er lig med den årlige ydelse, som afvikles på lånet. Restgæld over 1 år falder fordi, der bliver afdraget på gælden. Tidligere blev der beskrevet hvordan beregning af tallene er fremkommet. Beregning af tallene i tabel 3 år 2012 er udregnet på følgende måde: kr. / 30 år = ,66 kr. (Rest gæld u. 1). Rest gæld u.1 er ligeledes den ydelse der betales hvert år. Ydelse pr. år x 12 antal år (de antal år hvor gælden er betalt af) = , 92 kr. (Betalte afdrag). Betalte afdrag ,66 kr. restgæld u. 1 år. = ,58 kr. Den samlede gæld da ejendommen blev købt udgør kr ,58 kr. = ,42 kr. (Restgæld over 1 år). Da gården blev købt blev der optaget lån i banken på kr. med en løbetid på 20 år. Beregning af gældsafviklingen er vist i nedenstående tabel: Restgæld o. 1 år kr kr kr kr. Restgæld u. 1 år kr kr kr kr. Betalte afdrag kr kr kr kr. Tabel: 4. Kilde egen tilvirkning. Tabel 4 viser udviklingen af gælden fra 2012 til Restgæld o. 1 år viser, hvor stor en andel af restgælden, der er tilbage af lånet og strækker sig mere end 1 år. Restgæld u. 1 år viser, hvor stor en andel af restgælden, der skal indfries indenfor 1 år. Betalte afdrag viser, hvor meget der samlet set, er afbetalt på gælden. Udviklingen i forbindelse med banklånet er, at der bliver afviklet på gælden dvs. gælden nedbringes. Betalte afdrag stiger fordi, der bliver afdraget på gælden. Restgæld under 1 år forbliver den samme fordi, dette er lig med den årlige ydelse som afvikles på lånet. Restgæld over 1 år falder fordi, der bliver afdraget på gælden. Side 23 af 106

24 I 2006 blev der købt inventar til en værdi på kr. løbetiden er på 15 år. Beregning af gældsafviklingen er vist i nedenstående tabel: Restgæld o. 1 år kr kr kr kr. Restgæld u. 1 år kr kr kr kr. Betalte afdrag kr kr kr kr. Tabel: 5. Kilde egen tilvirkning. Tabel 5 viser udviklingen af gælden fra 2012 til Restgæld o. 1 år viser, hvor stor en andel af restgælden, der er tilbage af lånet og strækker sig mere end 1 år. Restgæld u. 1 år viser, hvor stor en andel af restgælden der skal indfries indenfor 1 år. Betalte afdrag viser, hvor meget der samlet set, er afbetalt på gælden. Udviklingen i forbindelse med lånet til inventar er, at der bliver afviklet på gælden dvs. gælden nedbringes. Betalte afdrag stiger fordi, der bliver afdraget på gælden. Restgæld under 1 år forbliver den samme fordi, dette er lig med den årlige ydelse som afvikles på lånet. Restgæld over 1 år falder fordi, der bliver afdraget på gælden. Der er blevet fortaget to ombygninger den første ombygning i 2005 til en værdi på kr. med en løbetid på 15 år. Beregning af gældsafviklingen er vist i nedenstående tabel: Restgæld o. 1 år kr kr kr kr. Restgæld u. 1 år kr kr kr kr. Betalte afdrag kr kr kr kr. Tabel: 6. Kilde egen tilvirkning. Tabel 6 viser udviklingen af gælden fra 2012 til Restgæld o. 1 år viser, hvor stor en andel af restgælden, der er tilbage af lånet og strækker sig mere end 1 år. Restgæld u. 1 år viser, hvor stor en andel af restgælden der skal indfries indenfor 1 år. Betalte afdrag viser, hvor meget der samlet set, er afbetalt på gælden. Udviklingen i forbindelse med lånet til ombygning 1 er, at der bliver afviklet på gælden dvs. gælden nedbringes. Betalte afdrag stiger fordi, der bliver afdraget på gælden. Side 24 af 106

25 Restgæld under 1 år forbliver den samme fordi, dette er lig med den årlige ydelse som afvikles på lånet. Restgæld over 1 år falder fordi, der bliver afdraget på gælden. Den anden ombygning blev foretaget i 2006 til en værdi på kr. løbetiden er på 15 år. Beregning af gældsafviklingen er vist i nedenstående tabel: Restgæld o. 1 år kr kr kr kr. Restgæld u. 1 år kr kr kr kr. Betalte afdrag kr kr kr kr. Tabel: 7. Kilde egen tilvirkning. Tabel 7 viser udviklingen af gælden fra 2012 til Restgæld o. 1 år viser, hvor stor en andel af restgælden, der er tilbage af lånet og strækker sig mere end 1 år. Restgæld u. 1 år viser, hvor stor en andel af restgælden der skal indfries indenfor 1 år. Betalte afdrag viser, hvor meget der samlet set, er afbetalt på gælden. Udviklingen i forbindelse med lånet til ombygning 2 er, at der bliver afviklet på gælden dvs. gælden nedbringes. Betalte afdrag stiger fordi, der bliver afdraget på gælden. Restgæld under 1 år forbliver den samme fordi, dette er lig med den årlige ydelse som afvikles på lånet. Restgæld over 1 år falder fordi, der bliver afdraget på gælden. Solcelleanlægget blev købt i 2010 dette anlægs købspris beløb sig til en værdi på kr. lånets løbetid 20 år. Beregning af gældsafviklingen er vist i nedenstående tabel: Restgæld o. 1 år kr kr kr kr. Restgæld u. 1 år kr kr kr kr. Betalte afdrag kr kr kr kr. Tabel: 8. Kilde egen tilvirkning. Tabel 8 viser udviklingen af gælden fra 2012 til Restgæld o. 1 år viser, hvor stor en andel af restgælden, der er tilbage af lånet og strækker sig mere end 1 år. Restgæld u. 1 år viser, hvor stor en andel af restgælden der skal indfries indenfor 1 år. Betalte afdrag viser, hvor meget der samlet set, Side 25 af 106

26 er afbetalt på gælden. Udviklingen i forbindelse med lånet til solcelleanlægget er, at der bliver afviklet på gælden dvs. gælden nedbringes. Betalte afdrag stiger fordi, der bliver afdraget på gælden. Restgæld under 1 år forbliver den samme fordi, dette er lig med den årlige ydelse som afvikles på lånet. Restgæld over 1 år falder fordi, der bliver afdraget på gælden. I 2012 blev Volvoen købt, købet beløb sig til kr. løbetiden på lånet er på 7 år. Beregning af gældsafviklingen er vist i nedenstående tabel: Restgæld o. 1 år kr kr kr kr. Restgæld u. 1 år kr kr kr kr. Betalte afdrag kr kr kr. Tabel: 9. Kilde egen tilvirkning. Tabel 9 viser udviklingen af gælden fra 2012 til Restgæld o. 1 år viser, hvor stor en andel af restgælden, der er tilbage af lånet og strækker sig mere end 1 år. Restgæld u. 1 år viser, hvor stor en andel af restgælden der skal indfries indenfor 1 år. Betalte afdrag viser, hvor meget der samlet set, er afbetalt på gælden. Udviklingen i forbindelse med lånet til Volvoen er, at der bliver afviklet på gælden dvs. gælden nedbringes. Betalte afdrag stiger fordi, der bliver afdraget på gælden. Restgæld under 1 år forbliver den samme fordi, dette er lig med den årlige ydelse som afvikles på lånet. Restgæld over 1 år falder fordi, der bliver afdraget på gælden. Virksomheder, der er personligt ejet, viser egenkapitalen indehaverens indskud, og den andel som ikke hævet til privatforbrug, men i stedet er optjent til overskud (Holm-Rasmussen et al, 2009, s. 50). Beregning af egenkapitalen og dens udvikling er vist i nedenstående tabel: Egenkapital primo kr kr kr kr. Året resultat kr kr kr kr. Egenkapital ultimo kr kr kr kr. Tabel 10. Kilde egen tilvirkning. Side 26 af 106

27 Tabel 10 viser egenkapitalens udvikling fra 2012 til Det forudsættes at egenkapitalen primo i 2012 er på kr. Årets resultat fra resultatopgørelsen er kr. Lægges de to tal sammen egenkapital primo og årets resultat bliver egenkapitalen ultimo i 2012 på kr. dette beløbet bliver til egenkapitalen primo i 2013, processen gentager sig herefter igen. En virksomhed opgør sine aktiver og passiver i en balance, derfor er balance værdierne opstillet i en balance fra år 2012 til år Balancen indeholder de regnskabsmæssige værdier, og kan ses i bilag 12. Side 27 af 106

28 5.1 Hvordan er de skattemæssige værdier beregnet De skattemæssige værdier er beregnet med udgangspunkt i saldometoden, kostpris ganget afskrivningsprocenten divideret med hundred (Christensen og Nielsen, 2012, s ). Det forudsættes at afskrivningsprocenten på bygninger og installationer fra 2004 til 2015 er 4 procent. Det forudsættes at afskrivningsprocenten på driftsmidler fra 2004 til 2015 er 25 procent. 5.2 Skattemæssige værdi af jordarealet og bygningerne Skattemæssig afskrives jordarealet (som ligger brak), garagen og boligområdet ikke. Laden og stalden kan der afskrives på fordi bygningen bruges erhvervsmæssigt. Bygningerne tages i 2004 i brug jf. afskrivningsloven 14, kan bygninger der bruges erhvervsmæssigt afskrives jf. afskrivningsloven 17 med 4 procent. Det forudsættes at bygningerne ikke bliver udsat for udsædvanlig slitage. Derfor afskrives bygningerne efter de almindelige regler jf. afskrivningsloven 14 og 17 (Afskrivningsloven, 2015). Beregninger af de skattemæssige afskrivninger for laden og stalden kan ses i bilag Skattemæssige værdi af ombygning 1 En andel af laden blev i 2005 ombygget første gang og dermed forbedret. Skattemæssigt skal forbedrende ombygninger følge afskrivningsloven 18. En forbedrende ombygning afskrives særskilt med 4 procent jf. afskrivningsloven 17 (Afskrivningsloven, 2015). Beregninger af de skattemæssige afskrivninger for ombygning 1 kan ses i bilag Skattemæssige værdi af ombygning 2 Den sidste del af laden blev i 2006 ombygget og dermed forbedret. Skattemæssigt skal forbedrende ombygninger følge afskrivningsloven 18. En forbedrende ombygning afskrives særskilt med 4 procent jf. afskrivningsloven 17 (Afskrivningsloven, 2015). Beregninger af de skattemæssige afskrivninger for ombygning 2 kan ses i bilag Skattemæssige værdi af IT-system 1 Der blev købt et IT-system i 2005 jf. afskrivningsloven 5 er et IT-system et driftsmiddel og kan afskrives jf. afskrivningsloven 5 stk. 3 med 25 procent. De samlede skattemæssige afskrivninger beløber sig til kr. I 2007 er rest afskrivningen på ,88 kr. Skattemæssigt vil restbeløbet kunne straks afskrives jf. afskrivningsloven 5 stk. 3 (Afskrivningsloven, 2015). Beregninger af de skattemæssige afskrivninger for IT-system 1 kan ses i bilag 16. Side 28 af 106

29 5.6 Skattemæssige værdi af IT-system 2 I 2011 blev der købt et nyt IT-system jf. afskrivningsloven 5 er et IT-system et driftsmiddel og kan afskrives jf. afskrivningsloven 5 stk. 3 med 25 procent. De samlede skattemæssige afskrivninger beløber sig til ,28 kr. I 2015 er rest afskrivningen på ,76 kr. Skattemæssigt vil restbeløbet afskrives indtil 2016, restbeløbet vil kunne straks afskrives jf. afskrivningsloven 5 stk. 3 (Afskrivningsloven, 2015). Beregninger af de skattemæssige afskrivninger for IT-system 2 kan ses i bilag Skattemæssige værdi af gaffelstableren En gaffelstabler blev i 2006 indkøbt jf. afskrivningsloven 5 er en gaffelstabler et driftsmiddel og kan afskrives jf. afskrivningsloven 5 stk. 3 med 25 procent. De samlede skattemæssige afskrivninger beløber sig til ,20 kr. I 2011 er rest afskrivningen på ,80 kr. Skattemæssigt vil restbeløbet kunne straks afskrives jf. afskrivningsloven 5 stk. 3 (Afskrivningsloven, 2015). Beregninger af de skattemæssige afskrivninger for gaffelstableren kan ses i bilag Skattemæssige værdi af inventar 1 Der blev i 2005 købt inventar jf. afskrivningsloven 5 er inventar et driftsmiddel og kan afskrives jf. afskrivningsloven 5 stk. 3 med 25 procent. De samlede skattemæssige afskrivninger beløber sig til ,06 kr. I 2013 er rest afskrivningen på ,94 kr. Skattemæssigt vil restbeløbet kunne straks afskrives jf. afskrivningsloven 5 stk. 3 (Afskrivningsloven, 2015). Beregninger af de skattemæssige afskrivninger for inventar 1 kan ses i bilag Skattemæssige værdi af inventar 2 I 2006 blev der købt yderligere inventar jf. afskrivningsloven 5 er inventar et driftsmiddel og kan afskrives jf. afskrivningsloven 5 stk. 3 med 25 procent. De samlede skattemæssige afskrivninger beløber sig til ,06 kr. I 2014 er rest afskrivningen på ,94 kr. Skattemæssigt vil restbeløbet kunne straks afskrives jf. afskrivningsloven 5 stk. 3 (Afskrivningsloven, 2015). Beregninger af de skattemæssige afskrivninger for inventar 2 kan ses i bilag 20. Side 29 af 106

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

Videregående skatteret

Videregående skatteret Side 1 af 7 SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Eksamen, januar 2008 Videregående skatteret Onsdag den 9. januar 2008 Kl. 9.00-13.00 Alle hjælpemidler

Læs mere

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode?

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Beslutningsgrundlag skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Indledning Der kan være mange årsager til at omdanne den personligt ejede virksomhed til et selskab. Overvejelserne

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

DATO: 21. MAJ 2015 INDHOLD

DATO: 21. MAJ 2015 INDHOLD CASEEKSAMEN Erhvervsøkonomi NIVEAU D DATO: 21. MAJ 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på

Læs mere

Erhvervsøkonomi. Registrering. KONTERINGSARK Dato: 30.04.2005. Bilag nr. Tekst nr. Debet Kredit

Erhvervsøkonomi. Registrering. KONTERINGSARK Dato: 30.04.2005. Bilag nr. Tekst nr. Debet Kredit Erhvervsøkonomi Opgave 1 Registrering, årsregnskabet, regnskabsanalyse, afskrivninger og budget. Se sekvens 8 På konto. Familien Skovby har udarbejdet et budget, hvor alle udgifter til ombygningen af sommerhuset

Læs mere

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet.

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet. Indhold Indledning............................. 11 Om forfatteren........................... 13 1. Hvad er en virksomhed................. 14 Hvis du udøver erhvervsaktiviteter og modtager vederlag for

Læs mere

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Fruebjergvej 3 2100 København Ø CVR-nr. 35654984 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Videregående skatteret

Videregående skatteret Side 1 af 8 sider SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Eksamen, januar 2009 Videregående skatteret Mandag den 5. januar 2009 Kl. 9.00-13.00 Alle

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige

Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige - 1 Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige forhold Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Den 30. juni 2012 omtalte jeg spørgsmålet om mulighederne for at foretage skattemæssige

Læs mere

DILEMMA ELLER NATURLIGT VALG. v/moderatorer Birte Rasmussen og Bent Ramskov

DILEMMA ELLER NATURLIGT VALG. v/moderatorer Birte Rasmussen og Bent Ramskov DILEMMA ELLER NATURLIGT VALG v/moderatorer Birte Rasmussen og Bent Ramskov 1 DILEMMA ELLER NATURLIGT VALG? LEGALITETSPRINCIPPET Kravet om lovhjemmel Den formelle lovs princip LOVLIG SKATTETÆNKNING Ret

Læs mere

Ejer 1. Ejer 1 Ejer 1. Holding ApS. et selskab ApS. Drift ApS

Ejer 1. Ejer 1 Ejer 1. Holding ApS. et selskab ApS. Drift ApS Model 10 Ejerskifte af selskab hvor succession ikke er mulig V ejer virksomh eden i personligt regi omdanne r virksomh eden til et selskab gennemf ører en anpartso mbytning Ejer 2 49% 51% Ejer 2 gennemf

Læs mere

Vareflow i en handelsvirksomhed

Vareflow i en handelsvirksomhed Vareflow i en handelsvirksomhed Leverandør Handelsvirksomhed Kunde Varer Lager Betaling Kreditor Varesalg Varer Faktura Vareforbrug Debitor Betaling Vareflow i en produktionsvirksomhed Leverandør Produktionsvirksomhed

Læs mere

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den BO'S BILER ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/07/2014 Stine Kiel Wolff Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

BRAMDRUPDAM KRO OG HOTEL A/S

BRAMDRUPDAM KRO OG HOTEL A/S Tlf.: 76 35 56 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab kolding@bdo.dk Birkemose Allé 39 www.bdo.dk DK-6000 Kolding CVR-nr. 20 22 26 7020222670 BRAMDRUPDAM KRO OG HOTEL A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014

Læs mere

FODER & FRITID ApS. Årsrapport 18. september december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

FODER & FRITID ApS. Årsrapport 18. september december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den FODER & FRITID ApS Årsrapport 18. september 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2013 Dennis Jørgensen Dirigent (Urevideret) Side

Læs mere

Lægeklinikken Budolfi Plads Kim Mølenberg Alment Praktiserende Læge ApS Budolfi Plads 1, 2.th 9000 Aalborg. CVR-nummer:

Lægeklinikken Budolfi Plads Kim Mølenberg Alment Praktiserende Læge ApS Budolfi Plads 1, 2.th 9000 Aalborg. CVR-nummer: Lægeklinikken Budolfi Plads Kim Mølenberg Alment Praktiserende Læge ApS Budolfi Plads 1, 2.th 9000 Aalborg CVR-nummer: 10 13 96 27 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 (11. regnskabsår) Godkendt

Læs mere

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015 CASLAN ApS Fjellebrovej 16 4700 Næstved Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2015 Lars Rohbrandt Dirigent Side 2

Læs mere

Ole Christiansen & Co ApS

Ole Christiansen & Co ApS Ole Christiansen & Co ApS CVR-nr. 13 53 74 02 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7. september 2016 Ole Christiansen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

JOB INWEST VIKAR ApS. Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

JOB INWEST VIKAR ApS. Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den JOB INWEST VIKAR ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/04/2015 Johnny West Hansen Dirigent Side 2 af 15 Indhold

Læs mere

Woodhouse ApS. Tagensvej 170, 2 TH 2200 København N. Årsrapport 1. februar december 2016

Woodhouse ApS. Tagensvej 170, 2 TH 2200 København N. Årsrapport 1. februar december 2016 Woodhouse ApS Tagensvej 170, 2 TH 2200 København N Årsrapport 1. februar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2017 Bjørn Sebastian

Læs mere

Generationsskifte og omstrukturering

Generationsskifte og omstrukturering Birgitte Sølvkær Olesen Generationsskifte og omstrukturering det skatteretlige grundlag 5.udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2017 Birgitte Sølvkær Olesen Generationsskifte og omstrukturering det

Læs mere

FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår)

FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår) FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR 26 26 21 19 ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19 / 6 2013. Karsten Buchhave Dirigent 1

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011/12. Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

ÅRSRAPPORT 2011/12. Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg ÅRSRAPPORT 2011/12 Øjenlægerne Nørregade ApS Nørregade 22, 2. 6700 Esbjerg CVR nr. 31501385 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

Definitioner på regnskabs- og nøgletal

Definitioner på regnskabs- og nøgletal Definitioner på regnskabs- og nøgletal Februar 2012 Experian and the marks used herein are service marks or registered trademarks of Experian Limited. Other product and company names mentioned herein may

Læs mere

ARENSBACH IVS. Bogøvænget Tilst. Årsrapport 20. maj september 2015

ARENSBACH IVS. Bogøvænget Tilst. Årsrapport 20. maj september 2015 ARENSBACH IVS Bogøvænget 21 8381 Tilst Årsrapport 20. maj 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/10/2015 Ask Arensbach Dirigent Side

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016 KØBENHAVNS YOGA ApS Østerbrogade 56 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/07/2016 Jørn Troelsen Nørtoft

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

EKSTERNT REGNSKAB 13 PENGESTRØMSOPGØRELSEN

EKSTERNT REGNSKAB 13 PENGESTRØMSOPGØRELSEN EKSTERNT REGNSKAB 13 PENGESTRØMSOPGØRELSEN PENGESTRØMSOPGØRELSE DET ORDINÆRE REGNSKAB viser: Balance: Resultatopgørelse: Øjeblikkelig økonomisk position Periodens ændring i egenkapitalen Basis: Periodisering

Læs mere

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015 NJ BOLIG ApS Strandhusevej 13 7130 Juelsminde Årsrapport 1. april 2014-31. marts 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2015 JIMMI LILLELUND Dirigent

Læs mere

Skattefri virksomhedsomdannelse

Skattefri virksomhedsomdannelse HD-studiet Regnskab og økonomistyring Afhandling 2010 Forfatter: Vejleder: Torben Bagge Skattefri virksomhedsomdannelse Handelshøjskolen, Aarhus Universitet April 2010 Indhold 1. Summary... 1 1.1 Introduction...

Læs mere

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens GK AGIO ApS Stensballe Strandvej 195 8700 Horsens CVR-nr. 26 73 91 95 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/03 2016 Gert Kristiansen Dirigent

Læs mere

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

FORTIUM A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015

FORTIUM A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015 FORTIUM A/S Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015 Christian Worm Mortensen Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

Aarhusvej Nykøbing F. CVR-nr.: Årsregnskab. for regnskabsåret 1. januar december

Aarhusvej Nykøbing F. CVR-nr.: Årsregnskab. for regnskabsåret 1. januar december 1 Morris.dk Group ApS Aarhusvej 21 4800 Nykøbing F CVR-nr.: 34 90 06 04 Årsregnskab for regnskabsåret 1. januar 2014-31. december 2014 2. Regnskabsår Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

LK HARBOØRE ApS. Havnegade 26, Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2015

LK HARBOØRE ApS. Havnegade 26, Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2015 LK HARBOØRE ApS Havnegade 26, 1 7680 Thyborøn Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Jørgen Riise Dirigent Side

Læs mere

SKATTEFRI VIRKSOMHEDSOMDANNELSE

SKATTEFRI VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SKATTEFRI VIRKSOMHEDSOMDANNELSE Kandidatafhandling Aalborg Universitet Cand.Merc.Aud Skrevet af: Vejleder: Liselotte Madsen Afleveret den 11. marts 2014 1 1 Indledning... 4 2 Problemformulering... 6 2.1

Læs mere

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død 1 Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Barnet 1 kan i denne situation vælge mellem at overtage landbruget med eller

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

Skattepligtig og. skattefri omdannelse af en personlig drevet virksomhed 11-05-2015. Udarbejdet af: Hadi Benli & Deniz Özcan. Vejleder: Martin Bay

Skattepligtig og. skattefri omdannelse af en personlig drevet virksomhed 11-05-2015. Udarbejdet af: Hadi Benli & Deniz Özcan. Vejleder: Martin Bay Skattepligtig og 11-05-2015 skattefri omdannelse af en personlig drevet virksomhed Udarbejdet af: Hadi Benli & Deniz Özcan Vejleder: Martin Bay Indholdsfortegnelse Resume (F)... 5 1. Indledning (F)...

Læs mere

Fem Stjerner Service ApS

Fem Stjerner Service ApS Fem Stjerner Service ApS Birkedommervej 29 2400 København NV Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2017 Belal

Læs mere

Virksomhedsomdannelse

Virksomhedsomdannelse HD 2. Del HD(R) Afgangsprojekt 13. maj 2013 Virksomhedsomdannelse Vejleder: Anders Lützhøft Studerende: Christina Beier Andersen (xxxxxx-xxxx) Camilla Maria Skibsted Pedersen (xxxxxx-xxxx) Indhold Kapitel

Læs mere

Skattepligt og skattebetalinger for Lynettefællesskabet I/S og interessentkommunerne.

Skattepligt og skattebetalinger for Lynettefællesskabet I/S og interessentkommunerne. Bilag til pkt. 3 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Notat Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Skattepligt

Læs mere

ERHVERVSØKONOMI NIVEAU: D 8. JANUAR 2015

ERHVERVSØKONOMI NIVEAU: D 8. JANUAR 2015 CASEEKSAMEN ERHVERVSØKONOMI NIVEAU: D 8. JANUAR 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på case

Læs mere

SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT

SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT Tlf: 63 21 6000 svendborg@bdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret Frederiksø 2, 2 DK-5700 Svendborg CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT 2014 CVR-NR. 8261 0928 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS Frederiksborgvej 88 4000 Roskilde Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

A/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB

A/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB A/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB Storegade 37 8700 Horsens Årsrapport 1. maj 2015-30. april 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/09/2016

Læs mere

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/03/2013 Per Frost Dirigent Side 2 af 11 Indhold

Læs mere

Skattefri virksomhedsomdannelse

Skattefri virksomhedsomdannelse Afhandling Opgaveløser: Mette Skak Olsen 7. semester, efterår 09 Vejleder: Jesper Bierregaard Skattefri virksomhedsomdannelse - Fra personligt ejet virksomhed til selskab - Aflevering d. 1. december 2009

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

Generationsskifte af den familieejede virksomhed Auto A/S

Generationsskifte af den familieejede virksomhed Auto A/S Copenhagen Business School Afgangsprojekt på HD, Regnskab og Økonomistyring Maj 2012 Generationsskifte af den familieejede virksomhed Auto A/S - Overdragelse fra Senior til Junior - BILAG Opgaveskrivere

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Udkast til: Åbningsbalance pr. 1. januar 2010

Udkast til: Åbningsbalance pr. 1. januar 2010 1. UDKAST 28.10.2009 Svendborg Affald A/S under stiftelse Ryttermarken 21 5700 Svendborg Udkast til: Åbningsbalance pr. 1. januar 2010 Indhold: Påtegninger Ledelsespåtegning Revisionspåtegning Ledelsesberetning

Læs mere

Hovedgaard Vandværk A.m.b.a. Årsrapport 2012/13. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Hovedgaard Vandværk A.m.b.a. Årsrapport 2012/13. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12 Postboks 537 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 73 29 30 00 www.kpmg.dk Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Finansiering. DATO: 17. juni På adr.

Finansiering. DATO: 17. juni På adr. CASEEKSAMEN Indhold Finansiering NIVEAU: C DATO: 17. juni 2016 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2016/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16 Palægade 3, 4. th. 1261 København K CVR-nr. 32478786 Årsrapport 2015/16 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2017 Johnny Hast Hansen

Læs mere

Virksomhedsomdannelse

Virksomhedsomdannelse Afhandling 8 semester HD-R Skrevet af Birk Klinkby Vejleder: Torben Bagge Handelshøjskolen i Århus Afleveret d. 30.04.12 1. Summary... 5 1.1 Introduction... 5 1.2 Problem statement... 5 1.3 Method... 7

Læs mere

KOPI. Årsrapport Den selvejende Institution "Parkhallen" CVR-nr / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

KOPI. Årsrapport Den selvejende Institution Parkhallen CVR-nr / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12 Postboks 537 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 126592 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

DANSK TAGRENOVERING ApS

DANSK TAGRENOVERING ApS DANSK TAGRENOVERING ApS Årsrapport 14. februar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/04/2015 Helle Dam Knudsen Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

BMD Trading Denmark ApS

BMD Trading Denmark ApS CVR-nr. 36025050 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. juni 2015 Brian Dam Dirigent Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Revisors

Læs mere

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Lindberg Økonomi ApS Årsrapport 10. august 2014-31. oktober 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/12/2014 Kristina Lindberg Dirigent Side 2 af 12 Indhold

Læs mere

GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget

GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget MANDAG DEN 23. FEBRUAR 2015 GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget PALLE HØJ Vicedirektør og chefrådgiver i økonomi 96296650 20249998 pah@hflc.dk SITUATIONEN FOR LANDBRUGET? FINANSMARKEDET

Læs mere

Slik & Is Kælder ApS. Årsregnskab

Slik & Is Kælder ApS. Årsregnskab Slik & Is Kælder ApS Fiolstræde 29, kl. 1171 København K CVR-nr.: 35 82 39 80 Årsregnskab 1. Regnskabsår 4. april 2014-31. December 2014 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 M. Sørensen Holding ApS Dyrehavevej 24 2930 Klampenborg CVR nr. 28866992 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

Tvillingernes Håndværkerservice IVS

Tvillingernes Håndværkerservice IVS Tvillingernes Håndværkerservice IVS Søndervigvej 52 2720 Vanløse Årsrapport 2. maj 2016-1. maj 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/07/2017 Rasmus Haugaard

Læs mere

Opstart af virksomhed

Opstart af virksomhed - 1 Opstart af virksomhed Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Etablering af egen virksomhed nødvendiggør en lang række overvejelser af meget forskellig karakter. Et af de centrale spørgsmål

Læs mere

Østre Messegade 4 ApS

Østre Messegade 4 ApS Østre Messegade 4 ApS CVR: 29227292 2014-15 01.10.2014 30.09.2015 en er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den: 28. februar 2016 Østre Messegade 4 ApS Ved Bommen 7 2820 Gentofte

Læs mere

DANNERHØJ SAVVÆRK ApS

DANNERHØJ SAVVÆRK ApS DANNERHØJ SAVVÆRK ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2013 Bo Sørensen Dirigent (Urevideret) Side 2 af

Læs mere

MIP Holding Esbjerg ApS

MIP Holding Esbjerg ApS MIP Holding Esbjerg ApS CVR-nr. 31 88 70 97 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 29. maj 2015 Som dirigent:... Michael Laugesen Petersen Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning

Læs mere

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003 Audit Kontoradresse Bruuns Galleri Århus Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 86 76 46 01 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider Indhold Påtegninger

Læs mere

MP Ejendomme Nuuk ApS Reg.nr Årsrapport 2016

MP Ejendomme Nuuk ApS Reg.nr Årsrapport 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Imaneq 33, 6.-7. etage Postboks 20 3900 Nuuk Telefon +299321511 Telefax +299322711 www.deloitte.dk MP Ejendomme Nuuk ApS Reg.nr. 482.237

Læs mere

Dorte og Kent Thomsen Holding ApS

Dorte og Kent Thomsen Holding ApS Ladegårdsvej 4, 7100 Vejle (CVR-nr. 29940231) Årsrapport for 2014 (8. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19. maj 2015 Dorte Bode Thomsen Dirigent

Læs mere

HVIDOVRE VVS SERVICE ApS

HVIDOVRE VVS SERVICE ApS HVIDOVRE VVS SERVICE ApS Gammel Køge Landevej 55, 5 2500 Valby Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/04/2016 Robert

Læs mere

Skattefri Virksomhedsomdannelse

Skattefri Virksomhedsomdannelse HD i Regnskab og Økonomistyring Udarbejdet af: Michael Dyrehauge Vejleder: Liselotte Hedetoft Madsen HD-R Afhandling Handelshøjskolen, Århus Universitet Forår 2009 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Pro Invest Kalundborg ApS

Pro Invest Kalundborg ApS Pro Invest Kalundborg ApS CVR-nr. 29 92 43 41 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 29. maj 2015 Som dirigent:... Peter Rønnow Olsen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

SNB II Komplementar ApS CVR-nr

SNB II Komplementar ApS CVR-nr SNB II Komplementar ApS CVR-nr. 30 51 26 42 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015. Torben N. Sørensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

SAINT SEA GROUP EU DIVISION APS CVR-NR

SAINT SEA GROUP EU DIVISION APS CVR-NR SAINT SEA GROUP EU DIVISION APS CVR-NR. 31 60 89 29 Årsrapport for 2013 (5. regnskabsår) Opstillet uden revision eller review Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Købmand Syd ApS. Årsrapport 2013/14. Stormgade 2, 6960 Hvide Sande CVR-nr marts. Jørgen Iversen

Købmand Syd ApS. Årsrapport 2013/14. Stormgade 2, 6960 Hvide Sande CVR-nr marts. Jørgen Iversen Købmand Syd ApS Stormgade 2, 6960 Hvide Sande CVR-nr. 32 78 69 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. marts Jørgen Iversen dirigent 20 15 Indhold Ledelsespåtegning

Læs mere

Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER Note 23 Nettoomsætning Andre eksterne omkostninger Bruttoresultat 1 Afskrivninger Resultat

Læs mere

Generelt for eksternt regnskab

Generelt for eksternt regnskab Generelt for eksternt regnskab Der er samme regnskabsprincip om regnskabet aflægges efter A eller B Forskellen er i opstillingen! Begge indebærer oprettelse af anlægskartotek og beregning af udskudt skat

Læs mere

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ANDERSEN CONSULT ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Lars Siggaard Andersen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Østergade 32 4970 Rødby CVR-nr. 35049096 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2015

Læs mere

Årsrapport 2012/13. Indsender: Fremlagt og godkendt. Revision Vestkysten Statsautoriserede revisorer

Årsrapport 2012/13. Indsender: Fremlagt og godkendt. Revision Vestkysten Statsautoriserede revisorer Revision Vestkysten Statsautoriserede revisorer Årsrapport 2012/13 H&K Maskiner Gørding ApS Birkevænget 24 6690 Gørding CVR nr. 26285755 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab

Læs mere

Nordic Mentor ApS Gistrupparken Gistrup CVR-nr Årsrapport 2016

Nordic Mentor ApS Gistrupparken Gistrup CVR-nr Årsrapport 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Gøteborgvej 18 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk Nordic Mentor ApS Gistrupparken 38 9260 Gistrup

Læs mere

PEST ApS Mammen Byvej 32, Mammen, 8850 Bjerringbro

PEST ApS Mammen Byvej 32, Mammen, 8850 Bjerringbro Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark PEST ApS Mammen Byvej 32, Mammen, 8850 Bjerringbro CVR-nr. 33 95 47 51 Årsrapport 1. januar -

Læs mere