for børn afspænding og redskaber til håndtering og lindring af sygdom, smerter og ubehag Visualisering 3 effektive øvelser Rosinante

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "for børn afspænding og redskaber til håndtering og lindring af sygdom, smerter og ubehag Visualisering 3 effektive øvelser Rosinante"

Transkript

1 visualisering & LIVSKVALITET Visualisering for børn afspænding og redskaber til håndtering og lindring af sygdom, smerter og ubehag 3 effektive øvelser professor, cand.psych., dr.med. Bobby Zachariae Rosinante

2 HVAD ER VISUALISERING? Visualisering er en psykologisk teknik, der udnytter det forhold, at vi foruden at tænke i ord også tænker i indre ikke-sproglige billeder og forestillinger. Vi danner såkaldte mentale forestillingsbilleder. Vi kan fx forestille os billeder for vores indre øje, høre lyde for vores indre øre og forestille os kropslige følelser og fornemmelser for vores indre sanser. Denne ikke-sproglige tænkning foregår sideløbende med vores sproglige tænkning, men ofte uden at vi tænker direkte over det. Visualisering er en teknik, der hjælper os til at blive opmærksomme på og koncentrere os om vores indre sanseforestillinger (1)*. Når vi forestiller os noget kropsligt, påvirker det vores krop i større eller mindre grad. Hvis vi forestiller os selv i en positiv og behagelig situation, vil vi kunne fornemme en positiv følelse i kroppen. Og omvendt. Forestiller vi os en skræmmende situation, fx at blive boret hos tandlægen eller at gå til eksamen, vil vi også i kroppen kunne fornemme de følelser, der er forbundet med en sådan situation. Nogle af disse ændringer i kroppen kan man måle. Hvis vi forestiller os, at vi løber, vil man kunne måle ændringer i den elektriske aktivitet i de muskler, vi anvender, når vi løber. Hvis vi forestiller os, at vi bider i en sur citron, vil de fleste opleve øget spytproduktion. Undersøgelser har tilsvarende vist, at man kan påvirke håndens temperatur, hvis man i en afslappet og koncentreret tilstand forestiller sig, at den befinder sig i nærheden af en varm kaminild (2). Visualisering er således en teknik, der ved at instruere lytteren i at danne og koncentrere sig om bestemte indre billeder og sanseforestillinger, kan have en positiv indflydelse på lytterens psykiske og kropslige balance (3). Børn og visualisering Børn synes generelt at have et spontant og rigt fantasiliv, som gør visualiseringsteknikker særligt egnede som psykologiske redskaber for børn. Forskning tyder på, at børns evne til *) Tallene henviser til litteraturlisten

3 at danne tydelige og levende forestillingsbilleder er særligt udtalt omkring syv-otte års alderen for piger og ti-elleve års alderen for drenge (4). Efterhånden som vi bliver ældre, måske som resultat af at omgivelserne stiller flere krav om at tænke rationelt og realistisk, træder disse evner mere i baggrunden. Der er naturligvis udviklingsmæssige forskelle på børn og deres måde at opleve visualisering på. De mindre børn forholder sig mindre kritisk og har generelt let ved at leve sig ind i de forestillingsbilleder, som de bliver præsenteret for. Samtidig kan de dog have vanskeligere ved at koncentrere sig i længere tid. De ældre børn har lettere ved at koncentrere sig, men vil samtidig også reflektere mere over instruktionerne og stille flere spørgsmål til øvelserne. Uanset aldersgruppe, har de fleste børn glæde af afspændingsøvelser og kan uden større vanskeligheder involvere sig i instruktioner om at fokusere på de forskellige dele af kroppen og forestille sig, hvordan de bliver afslappede, tunge og afspændte. Instruktioner i at forestille sig et trygt og behageligt sted er ligeledes velegnet til alle aldersgrupper. Øvelserne på denne cd er tilpasset, så der er instruktioner til såvel de yngre som de ældre børn. Betydning for kroppen og helbredet Forskning i visualisering og afspænding tyder på, at sådanne teknikker kan have gavnlig indvirkning på kroppen og helbredet. Undersøgelser med voksne har fx vist, at afspændings- og visualiseringsøvelser kan påvirke immunforsvaret (5), modvirke negative virkninger af stress (3) og lindre smerter og ubehag i forbindelse med sygdom og medicinske behandlinger (6;7). Forskning tyder på, at også børn kan have glæde af sådanne teknikker. Undersøgelser har således vist, at børn kan øge antallet af antistoffer i spyttet ved hjælp af visualisering (8). Antistoffer i spyt beskytter bl.a. mod luftvejsinfektioner, og andre forskere har vist, at børn med mange luftvejsinfektioner, der trænede afspænding og visualisering, efterfølgende havde flere antistoffer i deres spyt, færre infektioner og større psykisk velbefindende end børnene i en kontrolgruppe, der ikke trænede afspænding og visualisering (9;10). Visualisering anvendes ligeledes i stigende grad til lindring af smerter

4 og ubehag hos børn. Visualisering kan fx lindre mavesmerter hos børn (11) og smerter hos børn med gigt (12). Visualisering kan også hjælpe børn med at håndtere smerter efter operationer og andre smertefulde behandlinger (13). Hvordan hjælper jeg mit barn med visualiseringsøvelserne? For at få udbytte af visualiseringsøvelserne, er det er vigtigt, at dit barn er motiveret. Du kan understøtte dit barns motivation ved, at I lytter til øvelserne sammen. Det er sjældent hensigtsmæssigt at forsøge at presse dit barn til at lytte til øvelserne. Appeller i stedet til dit barns naturlige nysgerrighed og gør det til et fælles projekt. Når dit barn er blevet mere fortrolig med visualiseringsøvelserne, er det ikke sikkert, at du behøver at lytte med. Når I lytter til øvelserne, er det vigtigt, at I kan være uforstyrrede i den tid, det tager. Sørg også for, at I ligger eller sidder så behageligt som muligt. Som ved de fleste andre færdigheder kræver visualisering øvelse, og jeres oplevelser vil kunne ændre sig med tiden. Når man lytter til visualiseringsøvelser, er det vigtigt ikke at anstrenge sig for meget. Sørg for at lade tingene ske af sig selv, og lade kroppen og fornemmelserne lede jeres oplevelse på vej. Vi er alle forskellige, vi oplever forskelligt, og der findes ikke en rigtig eller forkert måde at opleve visualisering på. Sørg derfor først og fremmest for at skabe en stemning præget af åbenhed og nysgerrighed. Vær opmærksom på, at specielt de yngste børn somme tider kan have vanskeligt ved at koncentrere sig i længere tid. Det er helt naturligt. Sørg for ikke at presse på og lad så vidt muligt barnet engagere sig i øvelserne i sit eget tempo. Selvom det kan virke, som om dit barn ikke er særligt afslappet eller koncentreret under øvelsen, kan det sagtens være tilfældet. Selvom børn ikke ligger eller sidder lige så stille som en voksen under øvelserne, kan de godt være optaget af og have udbytte af øvelserne. Efter øvelsen er det ikke sikkert, at dit barn selv beskriver sine oplevelser særligt detaljeret. Hvis du begynder med at fortælle om dine egne oplevelser, kan du inspirere dit barn til selv at fortælle om sine oplevelser og tanker. Hvis dit barn ikke har prøvet visualisering tidligere, er det en god ide at begynde med afspændingsøvelsen (øvelse 1). Når dit

5 barn har fået erfaring med visualisering og afspænding gennem den første øvelse, kan I eventuelt gå videre med øvelse 2 og 3, der handler om at lindre og håndtere symptomer i forbindelse med feber og sygdom. Øvelse 1 præsenterer endvidere et rart og trygt sted, som der refereres til i de efterfølgende øvelser. Øvelse 1: Afspænding rejse til et trygt sted Hvis du ønsker at forebygge og bearbejde kroppens reaktioner på stress, kan denne afspændingsøvelse være en hjælp. Hvis visualisering er nyt for dig, er afspænding i det hele taget en god teknik at begynde med. Afspænding er en af de grundlæggende psykologiske behandlingsteknikker i forbindelse med kropslige og psykiske problemer. Derfor indgår afspænding som et vigtigt led i de fleste visualiseringsteknikker. Stort set alle vil kunne have gavn af øvelsen. Afspænding kan lindre de fleste følgevirkninger af såvel psykisk som fysisk stress. Undersøgelser har vist, at afspænding bl.a. kan have en positiv indvirkning ved forhøjet blodtryk og effekter på immunforsvaret og hormonbalancen. Øvelse 2: Indre styrke og velbefindende ved sygdom og feber Selv forkølelse, influenza og andre almindelige sygdomme kan være ubehagelige. Øvelse 2 indeholder instruktioner, der kan hjælpe dit barn med at finde indre styrke og lindring i forbindelse med sygdom og feber. Efter indledende instruktioner i at spænde af og slappe af, instrueres dit barn i at tænke på og forestille sig kroppens immunforsvar. Dit barn bliver bl.a. bedt om at forestille sig, hvordan immunforsvaret ( kroppens hjælpere ) nedkæmper bakterier og andre fremmedlegemer, der forårsager sygdom. Øvelsen stimulerer barnets oplevelse af kontrol og mindsker det stress og ubehag, som følger med at være syg. Forskning peger på, at afspænding og øget oplevelse af kontrol kan reducere stress og fremme kroppens modstandsdygtighed over for sygdom (se afsnit om Betydning for kroppen og helbredet).

6 Øvelse 3: Redskaber til håndtering af smerter og ubehag Smerter, kvalme og andre ubehagelige symptomer i forbindelse med sygdom og behandlinger kan være belastende og skræmmende. Følelse af angst og hjælpeløshed øger oplevelser af smerte og ubehag. Øvelse 3 indeholder redskaber til håndtering og lindring af smerter og ubehag. Forskning på børneafdelinger har dokumenteret, at visualiseringsøvelser, der øger barnets oplevelse af kontrol over sine symptomer, kan have lindrende virkning. Efter indledende instruktioner i at spænde af og genkalde sig et rart og trygt sted bliver dit barn instrueret i to redskaber til håndtering af smerter og ubehag. Det ene redskab handler om, at dit barn skal forestille sig, at han eller hun har en kasse med magiske farver, der kan lindre smerter og ubehag. Det andet redskab består i at pakke de ubehagelige symptomer ned i en kasse og lægge dem til side.

7 Litteraturhenvisninger (1) Zachariae B. Visualisering og helbredelse Teorier, forskning, øvelser. København: Munksgaard, (2) Kunzendorf RG. Individual differences in imagery and autonomic control. J Ment Imag 1981; 5: (3) Zachariae B. Stresskompetence Øvelsesesbog og -cd redskaber til håndtering af stress. København: Rosinante, (4) Isaac AR, Marks DF. Individual differences in mental imagery experience: Developmental changes and specialization. Br J Psychol 1994; 85: (5) Zachariae R. Mind and immunity: psychological modulation of immunological and inflammatory parameters. Copenhagen: Munksgaard, (6) Raft D, Smith RH, Warren N. Selection of imagery in the relief of chronic and acute clinical pain. J Psychosom Res 1986; 30: (7) Mundy EA, DuHamel KN, Montgomery GH. The efficacy of behavioral interventions for cancer treatment-related side effects. Semin Clin Neuropsychiatry 2003; 8(4): (8) Olness K, Culbert T, Uden D. Self-regulation of salivary immunoglobulin A by children. Pediatrics 1989; 83: (9) Hewson-Bower B, Drummond PD. Secretory immunoglobulin A increases during relaxation in children with and without recurrent upper respiratory tract infections. J Dev Behav Pediatr 1996; 17(5): (10) Hewson-Bower B, Drummond PD. Psychological treatment for recurrent symptoms of colds and flu in children. J Psychosom Res 2001; 51(1): (11) Ball TM, Shapiro DE, Monheim CJ, Weydert JA. A pilot study of the use of guided imagery for the treatment of recurrent abdominal pain in children. Clin Pediatr (Phila) 2003; 42(6): (12) Walco GA, Varni JW, Ilowite NT. Cognitivebehavioral pain management in children with juvenile rheumatoid arthritis. Pediatrics 1992; 89(6 Pt 1): (13) Huth MM, Broome ME, Good M. Imagery reduces children s post-operative pain. Pain 2004; 110(1-2):

8 VIGTIGT! Visualisering er et supplement ikke en erstatning for lægelig eller psykologisk behandling. Hvis du har længerevarende smerter eller andre fysiske symptomer, bør du altid søge læge. ISBN BOBBY ZACHARIAE OG ROSINANTE & CO 2012 Alle rettigheder forbeholdes den fonografiske producent og ejer af det indspillede værk. Uden tilladelse er kopiering, udlejning, udlån, anvendelse af dette fonogram til offentlig udførelse og radiospredning forbudt. Grafisk design: Bettina Kjærulff-Schmidt Musik: Christian Alvad Rosinante&Co, Købmagergade 62, 4, Postboks 2252, 1019 København K,

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE.

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE. VISUALISERING & LIVSKVALITET Lær at lindre ÇLær ubehag og smerte Ç 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE Rosinante HVaD er VisuaLisering? Visualisering er en psykologisk teknik,

Læs mere

visualisering & Lær at håndtere stres s 4 effektive øvelser

visualisering & Lær at håndtere stres s 4 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T à Lær at håndtere stres s 4 e f f e k t i v e ø v e l s e r 4 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a

Læs mere

Nå dine mål gennem visualisering

Nå dine mål gennem visualisering Nå dine mål gennem visualisering Koncentration & Restitution At dagdrømme om det put, du fik i hul på 18. green. At se for sig, hvordan det var at løbe over målstregen til det årlige 5km løb med arbejdspladsen.

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Håndbog i trivsel og stresshåndtering for medarbejdere og ledere. Bobby Zachariae

Håndbog i trivsel og stresshåndtering for medarbejdere og ledere. Bobby Zachariae Håndbog i trivsel og stresshåndtering for medarbejdere og ledere Bobby Zachariae INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 INDLEDNING... 4 LÆSEVEJLEDNING... 5 DEL 1: STRESS, STRESS-SYMPTOMER

Læs mere

Mindfulness. Ulla Vestergaard/Mindfulness-Aalborg.dk 2015

Mindfulness. Ulla Vestergaard/Mindfulness-Aalborg.dk 2015 Mobil: 40 81 05 08 - E-mail: uvestergaard@gmail.com Mindfulness - Kursushæfte for mindfulness v/ Ulla Vestergaard Ulla Vestergaard/Mindfulness-Aalborg.dk 2015 Mindfulness udvikles ved med vilje at være

Læs mere

RAFFINADERIET.DK. stress. - få inspiration til at bryde et negativt stressmønster til gavn for humør, hoved og helbred. www.srg.dk

RAFFINADERIET.DK. stress. - få inspiration til at bryde et negativt stressmønster til gavn for humør, hoved og helbred. www.srg.dk RAFFINADERIET.DK stress - få inspiration til at bryde et negativt stressmønster til gavn for humør, hoved og helbred Håndbog om stress Anshv. redaktør: Direktør Else-Marie Stilling Tekst: Marie Gjerum,

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

Mindfulness Af cand.mag. i filosofi. og exam.yogalærer Simon Krohn leder og underviser hos Mindyourself, www.mindyourself.dk.

Mindfulness Af cand.mag. i filosofi. og exam.yogalærer Simon Krohn leder og underviser hos Mindyourself, www.mindyourself.dk. Mindfulness Af cand.mag. i filosofi. og exam.yogalærer Simon Krohn leder og underviser hos Mindyourself, www.mindyourself.dk. Indledning Evnen til at være helt tilstede i nuet er noget, som flere og flere

Læs mere

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Til forældre og unge Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er skizofreni? 05 Hvorfor får nogle børn og unge

Læs mere

Angstforeningen KOGNITIV BEHANDLING AF ANGST. Angstforeningen. Information til patienter og pårørende

Angstforeningen KOGNITIV BEHANDLING AF ANGST. Angstforeningen. Information til patienter og pårørende KOGNITIV BEHANDLING AF ANGST Tlf. 70 27 13 20 Frivillighedscentret Peter Bangsvej 1, G, 3. 2000 Frederiksberg C e-mail: kk@angstforeningen www.angstforeningen.dk Sygekassernes Helsefond Kognitiv terapi

Læs mere

http://www.knowware.dk

http://www.knowware.dk Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menu AVis sindstiller du, hvordan filen vises på skærmen CTRL+0 = Hele siden CTRL+1 = Originalstørrelse CTRL+2 = Vinduesbredde I samme menu kan du

Læs mere

SUPPLEMENT ELLER ERSTATNING TIL LYKKEPILLER

SUPPLEMENT ELLER ERSTATNING TIL LYKKEPILLER UD AF DEPRESSIONEN SUPPLEMENT ELLER ERSTATNING TIL LYKKEPILLER Strategier, indsatser og værktøjer, der vil hele din depression, øge dit humør og skabe livsglæde på en naturlig måde. 1 Ud af depressionen

Læs mere

Når vi rammes af en voldsom hændelse

Når vi rammes af en voldsom hændelse Når vi rammes af en voldsom hændelse Håndbogen er udarbejdet som hjælp til dig, din famile og kollegaer. Når vi rammes af en voldsom hændelse En traumatisk hændelse er enhver begivenhed, der kan anses

Læs mere

Sådan håndterer jeg stress

Sådan håndterer jeg stress EN INFORMATIONS- FOLDER Fredericia Kommunes Sundhedsguide Sådan håndterer jeg stress 1 Baggrund I Fredericia Kommune vil vi gerne hjælpe dig til et sundere liv og et bedre helbred. Derfor har vi udarbejdet

Læs mere

Mindfulness meditation: Helbredsmæssige fordele ved en ældgammel Buddhistisk metode*

Mindfulness meditation: Helbredsmæssige fordele ved en ældgammel Buddhistisk metode* Mindfulness meditation: Helbredsmæssige fordele ved en ældgammel Buddhistisk metode* - af Jon Kabat-Zinn, Ph.D. (frit oversat af Benita Holt Rasmussen, Cand.Psych) Forestil dig dette: Der sidder omkring

Læs mere

Psykoterapi. ... vi er vores relationer...

Psykoterapi. ... vi er vores relationer... Psykoterapi De fleste søger terapi, fordi de ønsker at have det bedre med sig selv og omverdenen samt, at få mere ud af deres liv og relationer. Det er helt naturligt. Som menneske søger vi alle lykken

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Center For Selvværd. ELSK DIG SELV - Minibog

Center For Selvværd. ELSK DIG SELV - Minibog Center For Selvværd ELSK DIG SELV - Minibog Er du træt af at bruge energi på at kritisere og være mod dig selv, og har du lyst til at opleve mere kærlighed, ro og åbenhed i dit liv, så er denne mini- bog

Læs mere

Supplerende arbejdsmappe

Supplerende arbejdsmappe "Indsigt der forandrer" Supplerende arbejdsmappe til øvelserne på CD'en "Indre Ro & Balance" Guidede Mindfulness øvelser af Martin Kirkevang www.staytrue.dk Dette materiale er en samling af teori og støttemateriale

Læs mere

Bianca Solveig Stjerne UDDRAG. et godt liv med kronisk Sygdom. Dansk Psykologisk Forlag

Bianca Solveig Stjerne UDDRAG. et godt liv med kronisk Sygdom. Dansk Psykologisk Forlag et godt liv med kronisk Sygdom Bianca Solveig Stjerne Dansk Psykologisk Forlag et godt liv med kronisk sygdom Bianca Solveig Stjerne et godt liv med kronisk Sygdom Dansk Psykologisk Forlag Bianca Solveig

Læs mere

Nogle gange går alarmberedskabet imidlertid i gang i situationer, som er ufarlige, og vi oplever ubegrundet angst også kaldet panikangst.

Nogle gange går alarmberedskabet imidlertid i gang i situationer, som er ufarlige, og vi oplever ubegrundet angst også kaldet panikangst. Angst Oplever du en pludselig voldsom angstfølelse, uden nogen logisk grund? Eventuelt ledsaget af vejrtrækningsbesvær, hjertebanken og svimmelhed? Eller gribes du af frygt for pludselig sygdom, sindssyge

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

1. Recept for kognitiv terapi forløbsstruktur

1. Recept for kognitiv terapi forløbsstruktur 1. Recept for kognitiv terapi forløbsstruktur Kognitiv terapi følger denne recept 1. Etablering af alliance 2. Grundigt assessment basisvurdering af problemet 3. Mål for behandlingen hvad er det, der skal

Læs mere

?Ëc Uf dv_uvd fu :_dezefe W`c >Z]ZeÌcadj\`]`XZ #!!(

?Ëc Uf dv_uvd fu :_dezefe W`c >Z]ZeÌcadj\`]`XZ #!!( Indhold Forord.......................... 2 Udsendelsen betyder nye oplevelser......... 3 Hverdagen ændrer sig.................. 3 Den fremmede kultur.................. 3 Klima..........................

Læs mere

SårDebatten. Tema om stress og sårsmerter INDHOLD: Internationalt studie Kan stress forsinke sårheling?... side 2-3

SårDebatten. Tema om stress og sårsmerter INDHOLD: Internationalt studie Kan stress forsinke sårheling?... side 2-3 SårDebatten FOR VIDENSBASERET OG PRAKTISK SÅRBEHANDLING Nummer 1 2010 Tema om stress og sårsmerter INDHOLD: Internationalt studie Kan stress forsinke sårheling?......... side 2-3 Reportageartikel Behandling

Læs mere

At åbne klientens øjne, mens de er lukkede

At åbne klientens øjne, mens de er lukkede At åbne klientens øjne, mens de er lukkede Om klinisk hypnose i kombination med kognitiv terapi ved behandling af depressioner. Kognitiv Hypnoterapi Af Lone Kærvang Som privatpraktiserende psykolog med

Læs mere

Efterladte forældre gør det godt

Efterladte forældre gør det godt Efterladte forældre gør det godt Af cand.psych.aut. Eva Helweg, faglig rådgivningschef i Børn Unge & Sorg Når et barn mister sin mor eller far, så slår det sikre fundament i deres tilværelse revner, og

Læs mere