Henvisning af patienter til genoptræning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Henvisning af patienter til genoptræning"

Transkript

1 Henvisning af patienter til genoptræning Hvilke patienter har gavn af et ophold på Montebello, og hvad kan vi tilbyde?

2 Indhold Montebellos tilbud... 5 Om Montebello... 6 Plejens og behandlingens udgangspunkt... 7 Behandlingstilbud... 8 Reumatologiske patienter Neurologiske patienter Ortopædkirurgiske patienter Neurokirurgiske patienter Kirurgiske patienter Dermatologiske patienter Rekreationspatienter Hvordan henvises en patient til Montebello

3 Montebellos tilbud til dine patienter Montebello tilbyder døgnindlæggelse og intensiv genoptræning. For at få optimalt udbytte af opholdet kræver det, at patienten er indstillet på at medvirke aktivt i de tilbud, der gives, og at patienten tager ansvar for sin træning og udnytter området og lokalerne til træning også på egen hånd. Til Montebello visiteres patienter fra forskellige specialer, og gruppen er derfor inhomogen. Hver patient har individuelle behov, og genoptræningsfasen er varierende. Vores patient er typisk over atten år og er: Hofte- eller knæopereret (alloplastikker, frakturer) Rygopereret (discusprolapser, stenoser) Gigtpatient (RA, collagenoser, mb.bechterev) Apopleksiramt Sclerosepatient Polioramt Kronisk smertepatient (rygopererede, følger efter traumer) I alle tilfælde skal patienten have et træningsbehov og være motiveret for et intensivt program og en aktiv og engageret indsats. Vores patient kan også have en hudlidelse, der bedres i sol og saltvand, eller undtagelsesvis have behov for rekreation. 4 5

4 Om Montebello Plejen og behandlingens udgangspunkt Institutionen Montebello ejes og drives i fællesskab af Københavns Amt og Hovedstadens Sygehusfællesskab. Hvert år modtager Montebello cirka 1600 patienter. Montebello har eksisteret i 25 år som genoptræningsinstitution for patienter over 18 år. Institutionen har derfor opbygget en massiv faglig baggrund og erfaring med genoptræning af patienter med lidelser i bevægeapparatet. Institutionen ligger i Sydspanien i bjergbyen Benalmadena Pueblo, cirka 25 km fra Malaga og 3 km fra Middelhavet. Der er 100 sengepladser fordelt på 64 dobbeltværelser. Alle værelser har bad, toilet, telefon, køleskab, air condition og balkon. Montebello ligger i et stort rekreativt område med skrånende stier og trapper mellem boligerne og behandlingsbygningerne. Patienter, der indstilles til Montebello, skal derfor være selvhjulpne og kunne færdes alene i terrænet eventuelt ved hjælp af stokke eller rollator. For de få patienter, der har større handicap, rådes der over otte handicapværelser. Der er ligeledes fire el-kørestole, som patienterne kan benytte. Vi kan modtage en kørestolsafhængig patient om ugen, og i helt specielle tilfælde kan der søges om plads til en rask ledsager. De hjælpemidler, som patienterne almindeligvis bruger hjemme, skal medbringes. Til indlagte patienter på Montebello giver vi pleje og behandling, der tager udgangspunkt i mange års erfaring. Det faglige niveau hos personalet er højt med stadig fokus på kvalitetsudvikling. En indlæggelse på Montebello er af tre ugers varighed, og patientens behandlingsprogram for disse tre uger planlægges tværfagligt. Planlægningen af træningsprogrammet sker ud fra oplysningerne fra den indstillende læge og ud fra de behov, som observeres hos patienten. Sammen med patienten udarbejdes der specifikke mål for indlæggelsen, der evalueres kontinuerligt, bl.a. ud fra funktionsniveauet. Træningen begynder første hverdag efter ankomsten, så patienten får optimalt udbytte af sin tre-ugers indlæggelse. Målsætning for forløbet: At den enkelte patient får en optimal genoptræning på det fysiske, psykiske, kognitive og sociale område med udgangspunkt i egne ressourcer og behov At kontinuitet og sammenhæng i den tværfaglige genoptræningsindsats resulterer i et bedre funktionsniveau hos den enkelte patient At fremme og genvinde den enkelte patients sundhed 6 7

5 Behandlingstilbud På Montebello er de fem fysioterapeuter og de to ergoterapeuter centrale i genoptræningen. Sygeplejerskerne følger op på træningen døgnet rundt. En typisk patient vil veksle mellem fysioterapeutisk og ergoterapeutisk behandling. Holdene for neurologiske patienter ledes i fællesskab af en ergo- og en fysioterapeut. Montebellos læge er løbende med til at vurdere patientens behov, f.eks. behovet for individuel behandling. Fysioterapi De overordnede tilbud fra fysioterapien er holdtræning i grupper på 5-20 patienter afhængig af diagnose og behov. Holdene ledes af en eller to terapeuter. Hvert hold træner 2-3 gange om ugen, og der er mulighed for at deltage på flere hold. Træningen varer cirka en time, bortset fra bassintræning, der varer 30 minutter. Træningen er planlagt og beskrevet af vores fysioterapeuter, som vil udlevere træningsprogrammer til patienten ved første behandling. Træningen retter sig efter de specielle problemer, der følger de enkelte sygdomme. Træningen foregår på gulv eller i bassin, sidstnævnte i sommermånederne (maj til november) Terapeuterne tilbyder individuel behandling ved speciel indikation. Denne behandling foregår i fysioterapien, i terrænet eller på værelset og er i øvrigt tilpasset patientens behov. Behandlingen omfatter øvelsesterapi, funktionstræning, gangtræning, smertebehandling og instruktion i selvtræning. Der tilbydes regelmæssigt undervisning til alloplastikopererede, patienter med ryglidelser og apopleksipatienter. Alle patienter med et vist funktionsniveau tilbydes generel styrketræning. Afspænding opnås gennem fysisk og psykisk afslapning, respirationsøvelser og øvelser med Ball-stick. 8 9

6 Reumatologiske patienter Ergoterapi I ergoterapien gives også holdtræning, f.eks. via paraffinholdet, der giver termisk behandling i form af paraffinhandske og varme pakninger fulgt af mobiliserende øvelser for overekstremiteterne. Neurologiske patienter tilbydes ansigts-stimulationshold med styrkende og afspændende øvelser for ansigt og hals/nakke samt øvelser, der styrker stemmekraft og udtale. De individuelle behandlinger i ergoterapien omfatter funktionstræning, herunder bevægelse, styrke og koordination af arme og overkrop, udspænding og mobilisering, ADL træning, samt tale- og hukommelsestræning og træning af andre kognitive problemer. Individuel behandling ordineres af Montebellos læge. Beskæftigelsesterapi Integreret i ergoterapien findes beskæftigelsesterapien, hvor man arbejder mod stimulering af socialt samvær og udvikling af den enkelte patients selvstændighed og kreativitet. Der tilbydes ture i nærmiljøet som en del af den funktionelle træning. Herudover tilbydes kreative aktiviteter og brug af PC. Patientprofil, hvor Montebellos tilbud er relevant: Patienter med rheumatoid arthritis, anden kronisk arthritis, collagenoser, mb. Bechterew og osteoporosepatienter. Endvidere patienter med degenerative tilstande i rygsøjle og led. Typisk en patient med kroniske symptomer fra bevægeapparatet, som i perioder har behov for intensiv genoptræning, inkl. bassintræning. Behandlingstilbud: Patienterne trænes med mobiliserende og stabiliserende øvelser til over- og underekstremiteter og ryg (inkl. rygskole), samt almen genoptræning af hele kroppen. Desuden termisk behandling af hænder. Der findes hold af to sværhedsgrader og begge kombineres i sommermånederne med bassintræning. Alle patienter med et vist funktionsniveau tilbydes generel styrketræning og afspændingshold. Ud over disse organiserede behandlingstilbud bliver patienterne altid opfordret til at udnytte mulighederne for at træne på egen hånd i terapierne og på området

7 Neurologiske patienter Patientprofil, hvor Montebellos tilbud er relevant: Typisk har patienten et genoptræningsbehov efter en apopleksi, og har nået et funktionsniveau, der gør det muligt at deltage i holdtræning. Det kan også være patienter med dissemineret sclerose, polio eller patienter med neurologiske udfaldssymptomer, der har behov for en intensiv genoptræningsperiode. Behandlingstilbud Neurologiske patienter tilbydes genoptræning af normale bevægemønstre, funktions- og ADL-træning, og desuden tonusnedsættende terapi samt balance- og koordinationstræning. Desuden ansigts-stimulationshold med styrkende og afspændende øvelser for ansigt og hals/nakke samt øvelser, der styrker stemmekraft og udtale. Der trænes på hold alt efter patientens træningsniveau, og også for disse patienter tilbydes bassintræning i de varmere måneder. Alle patienter med et vist funktionsniveau tilbydes generel styrketræning og afspændingshold

8 Ortopædkirurgiske patienter Patientprofil, hvor Montebellos tilbud er relevant: Typisk en patient, der har fået foretaget en alloplastik eller en osteosyntese, og som har behov for genoptræning postoperativt. Patienter med genoptræningsbehov efter komplicerede frakturer eller stabiliserende rygoperationer. Patienter, der har fået foretaget amputation, hvor protesen er tilpasset, så de er i stand til at genoptræne med protesen. Behandlingstilbud Patienterne trænes med mobiliserende og stabiliserende øvelser for underekstremiteter, samt almen genoptræning af hele kroppen. Der findes hold af to sværhedsgrader og begge kombineres i sommermånederne med bassintræning. Patienter, som har fået foretaget stabiliserende rygoperation, tilbydes rygskole og relevante øvelser til ryg- og øvrige muskulaturer. Alle patienter med et vist funktionsniveau tilbydes generel styrketræning og afspændingshold

9 Neurokirugiske patienter Patientprofil, hvor Montebellos tilbud er relevant: Typisk en patient med følger efter en discusprolaps-operation eller spinal-stenose, som har behov for en intensiv genoptræningsperiode. Yderligere patienter med funktionsmæssige deficit efter operationer for svulst i centralnervesystemet. Behandlingstilbud: Patienter med følger efter discusprolaps-operation eller spinal-stenose tilbydes rygskole med relevante rygøvelser kombineret med bassintræning i de varmeste måneder. Patienter med funktionsmæssigt deficit efter operationer i centralnervesystemet tilbydes genoptræning af normale bevægemønstre, funktionsog ADL-træning, og desuden tonusnedsættende terapi samt balance- og koordinationstræning. Der tilbydes desuden ergoterapeutisk træning. Der trænes på hold alt efter patienternes funktionsniveau, og også for disse patienter tilbydes bassintræning i de varmere måneder. Alle patienter med et vist funktionsniveau tilbydes generel styrketræning og afspændingshold

10 Kirurgiske patienter Patientprofil, hvor Montebellos tilbud er relevant: Patienter som har gennemgået et større kirurgisk indgreb med efterfølgende tab i funktionsniveauet, og som derfor har behov for genoptræning. Behandlingstilbud De kirurgiske patienter tilbydes holdtræning eller eventuelt individuel træning efter behov og evne Alle patienter med et vist funktionsniveau tilbydes generel styrketræning og afspændingshold

11 Dermatologiske patienter Patientprofil, hvor Montebellos tilbud er relevant: Specielt patienter med psoriasis og dermatitis. Behandlingstilbud Disse patienter kan modtages i sommerhalvåret, hvor der tilbydes klimabehandling. Behandlingen består i sol- og saltvandsbadning. Desuden tilbydes styrketræning

12 Rekreationspatienter Patientprofil, hvor Montebellos tilbud er relevant: Når helt specielle forhold gør sig gældende, modtages patienter til rekreation. Disse patienter modtager ikke fysio- eller ergoterapeutisk genoptræning

13 Hvordan henvises en patient til Montebello Henvisning foregår på en særlig blanket, som rekvireres på Spaniens-sekretariatet eller hentes fra Montebellos hjemmeside på HS-Montebello. Når henvisningen er modtaget, foretager Montebellos visitator en evaluering og prioritering af de indkomne henvisninger. En vis variation i prioriteringen kan forekomme, fordi antallet og karakteren af henvisningerne varierer

14 26

15 Du kan også få mere information om Montebello på Tryksagen er udgivet af Københavns Amt i samarbejde med H:S. Oplag: Grafisk Design: Julie Thesander Wedderkopp. Foto: Eduardo Guille Tryk: Jørgen Jensens Bogtrykkeri A/S. Trykt på svanemærket papir med vegetabilske trykfarver

Nordsjællands Hospital

Nordsjællands Hospital Marts 2015 Nordsjællands Hospital Montebello Genoptræningshospital Montebello Læs denne håndbog inden du rejser Indholdsfortegnelse Velkommen til Montebello Montebellos adresser Lidt om Montebello På Montebello

Læs mere

Center for Rygkirurgi. Et videns- og behandlingscenter for patienter med problemer i ryg og nakke

Center for Rygkirurgi. Et videns- og behandlingscenter for patienter med problemer i ryg og nakke Center for Rygkirurgi Et videns- og behandlingscenter for patienter med problemer i ryg og nakke Vores patienter går efter eksperterne Kvalitet gennem specialisering Center for Rygkirurgi er det første

Læs mere

ERGOTERAPI OG FYSIOTERAPI

ERGOTERAPI OG FYSIOTERAPI ERGOTERAPI OG FYSIOTERAPI Ergoterapi og fysioterapi, august 2012 Psykiatrisk Center Hvidovre Brøndbyøstervej 160 2605 Brøndby Psykiatrisk Center Hvidovre Psykiatrisk Center Hvidovre 2 Indledning På Psykiatrisk

Læs mere

Rehabilitering af kræftpatienter

Rehabilitering af kræftpatienter Telefon: 4322 2222 sundhed@kbhamt.dk www.sygehuse-kbhamt.dk KØBENHAVNS AMTS SUNDHEDSVÆSEN SUNDHEDSFORVALTNINGEN 2002 Rehabilitering af kræftpatienter Indhold 1. Indledning...7 1.1 Hvorfor specielt fokus

Læs mere

AKTIVE PATIENTER FÅR DET BEDRE HURTIGERE

AKTIVE PATIENTER FÅR DET BEDRE HURTIGERE AKTIVE PATIENTER FÅR DET BEDRE HURTIGERE 10 eksempler på hvordan ergoterapeuter og fysioterapeuter kan medvirke til, at patienter bliver mere sunde, selvhjulpne og hurtigere kan udskrives. 10 GODE EKSEMPLER

Læs mere

Rygbehandling i Ringkjøbing Amt. en behandlervejledning

Rygbehandling i Ringkjøbing Amt. en behandlervejledning Rygbehandling i Ringkjøbing Amt en behandlervejledning Juli 2001 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Anamnese og undersøgelse 4 Typiske henvisningsveje 5 Anbefalinger 6 A. Lette og gentagne lænderygtilfælde

Læs mere

Udkast til. Kvalitetsstandarder på ældreområdet 2015

Udkast til. Kvalitetsstandarder på ældreområdet 2015 Udkast til Kvalitetsstandarder på ældreområdet 2015 Indhold Indledning...4 Ældrepolitiske pejlemærker...4 Kvalitetsstandarder...5 Sundhed og forebyggelse...7 Demensvejledning...7 Forebyggende hjemmebesøg

Læs mere

Center for Sundhed & Pleje. Godt Liv - Hver Dag. Evaluering. Projekt Hverdagsrehabilitering i Faxe Midt. Februar 2013

Center for Sundhed & Pleje. Godt Liv - Hver Dag. Evaluering. Projekt Hverdagsrehabilitering i Faxe Midt. Februar 2013 Center for Sundhed & Pleje Godt Liv - Hver Dag Evaluering Projekt Hverdagsrehabilitering i Faxe Midt Februar 2013 Forord Dette notat er udarbejdet med henblik på en første evaluering af Faxe Kommunes hverdagsrehabiliteringsprojekt

Læs mere

VEJLEDNING OM ADGANG TIL VEDERLAGSFRI FYSIOTERAPI

VEJLEDNING OM ADGANG TIL VEDERLAGSFRI FYSIOTERAPI VEJLEDNING OM ADGANG TIL VEDERLAGSFRI FYSIOTERAPI 2008 Vejledning om adgang til vederlagsfri fysioterapi Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Fysioterapi;

Læs mere

Voksen med cerebral parese. - i relation til senfølger, forebyggelse og træning. Spastikerforeningen

Voksen med cerebral parese. - i relation til senfølger, forebyggelse og træning. Spastikerforeningen Voksen med cerebral parese - i relation til senfølger, forebyggelse og træning Spastikerforeningen Spastikerforeningen bliver ofte kontaktet af medlemmer, der har spørgsmål om at blive ældre med cerebral

Læs mere

TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder 2009. Høringsudkast

TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder 2009. Høringsudkast TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder 2009 Høringsudkast Indhold Indhold...2 Kære borger i Københavns Kommune...3 Mål og værdier...4 Generel information...6 Personlig pleje...10 Praktisk hjælp...14 Hjemmesygepleje...18

Læs mere

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre Bogen er udgivet i 2008: Tekster: Ankestyrelsen og Identitet & Design A/S Foto: Velfærdsministeriet, Identitet & Design A/S, DKbilleder, Schutterstock, Gettyimages,

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er en del af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Regionscenter (BUC) i Risskov. Det er et alment børnepsykiatrisk afsnit bestående

Læs mere

Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2015

Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2015 Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2015 Sundhedsområdet, Socialområdet og Madserviceområdet Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2015 Revidering Indhold Oversigt over ændringer...3 1 Kvalitetsstandard

Læs mere

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Lov om Social Service 86 Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2013 Revidering Ydelseskatalog for genoptræning uden

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende.

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende. Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende. Sclerosehospitalet i Ry Ergoterapien Klostervej 136 8680 Ry Der tilbydes klinisk undervisning i modul 1, 3, 6 og 9. Tlf.: Ergoterapien:

Læs mere

Ændret faggruppesammensætning

Ændret faggruppesammensætning Ændret faggruppesammensætning Et forsøg på optimering af patientforløb i et sengeafsnit af Udv. fysioterapeut M Sc Annette Winkel Chefsygeplejerske Bente Ourø Rørth Udviklingssygeplejerske Lene Lykke Jensen

Læs mere

Velkommen til Neurorehabiliteringen Skive

Velkommen til Neurorehabiliteringen Skive Velkommen til Neurorehabiliteringen Skive Regionshospitalet Skive Neurologisk Afdeling Neurorehabiliteringen Skive Skive Sundhedshus Patientinformation Vi byder dig og dine pårørende velkommen i Neurorehabiliteringen

Læs mere

Genoptræning & vedligeholdende træning

Genoptræning & vedligeholdende træning Kvalitetsstandarder 2014 Genoptræning & vedligeholdende træning - servicelovens 86, stk. 1 og 2 Kvalitetsstandarder 2014 Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdende træning Kære borger I gør

Læs mere

Indsatskatalog Tværfaglig indsats. Faxe Kommune

Indsatskatalog Tværfaglig indsats. Faxe Kommune Indsatskatalog Tværfaglig indsats Faxe Kommune Indsatskataloget og dets opbygning Tilbuddene i Indsatskataloget er struktureret efter ti opgavetyper, som samlet set er dækkende for, hvilke opgaver, der

Læs mere

PAS PÅ RYGGEN. Fra rygpatient til rygbetjent

PAS PÅ RYGGEN. Fra rygpatient til rygbetjent PAS PÅ RYGGEN Fra rygpatient til rygbetjent Træning eller genoptræning er i mange tilfælde centrale elementer i behandlingen af lidelser og sygdomme i ryg og nakke. Derfor tilbyder Center for Rygkirurgi

Læs mere

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE PRAKTIKUDDANNELSENS TILRETTELÆGGELSE 3 PRAKTIKPERIODE 1 3 PRAKTIKPERIODE 2 9 STANDPUNKTSBEDØMMELSE 16 KLAGEMULIGHED 16

Læs mere

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering Side 1 af 17 Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING Side 4 1.1 Baggrund. Side 4 2.0 INDHOLD. Side 5 2.1 Formål. Side 5 2.2 Mål.. Side 5 2.3 Målgruppe... Side 6 2.4 De kritiske

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Trænings- og Plejeafdelingen Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp December 2013 J. nr. 00.01.00A26 1 Indhold

Læs mere

HÅNDBOG. SOCIAL PROFIL Prader-Willi Syndrom. Side 1 af 21. Til familier/pårørende

HÅNDBOG. SOCIAL PROFIL Prader-Willi Syndrom. Side 1 af 21. Til familier/pårørende Side 1 af 21 HÅNDBOG Til familier/pårørende Side 2 af 21 1. Livet med en sjælden diagnose 3 1.1. Samfundets rolle 3 1.2. Offentlig rådgivning 4 1.3. Vejledning i privat regi - patientforeningernes rolle

Læs mere

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats Et idékatalog Juli 2011 3 Indhold 1. INDLEDNING... 6 1.1. FOKUS PÅ TVÆRSEKTORIEL TEAMORGANISERING... 7 1.2. FOKUS PÅ SÆRLIGE MÅLGRUPPER... 7 1.3. FOKUS

Læs mere

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Enheden for Brugerundersøgelser Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R 2 0 0 6 P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R Stolpegård BEHANDLING AF: ANGST DEPRESSION SPISEFORSTYRRELSER PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER PSYKISKE VANSKELIGHEDER, DER KNYTTER SIG TIL STRESS OG TRAUMER.

Læs mere