Aarhus Universitet Projektopgave Nyhederne som CSCW. Nyhederne som CSCW. MMS Projektopgave Efterår Udarbejdet af

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aarhus Universitet Projektopgave Nyhederne som CSCW. Nyhederne som CSCW. MMS Projektopgave Efterår Udarbejdet af"

Transkript

1 Nyhederne som CSCW MMS Projektopgave Efterår 2000 Udarbejdet af Jørgen Albretsen Årskort: MMS Vejleder: Kaj Grønbæk Jørgen Albretsen, MMS Efterår 2000 Side 1 af 25 sider

2 Indholdsfortegnelse Synopsis 1. Nyhederne og Manila Baggrund Manila 2. Metodeovervejelser Hvordan passer Manila ind i radiojournalisters samarbejde? Hvad er det vi har lavet? Samarbejdet som CSCW 3. Selve analysen Videoanalyse Hvordan bruges Nyhederne? 4. Konklusion 5. Litteraturliste 6. Bilag Bilag 1: Videooptagelser, afskrift af dialog, observationer Bilag 2: Brugerundersøgelse af Nyhederne efteråret 2000 Jørgen Albretsen, MMS Efterår 2000 Side 2 af 25 sider

3 Synopsis Det er formålet med opgaven Nyhederne som CSCW igennem en model baseret på Computer Supported Cooperative Work (CSCW), at beskrive og analysere produktionen af Nyhederne, herunder det anvendte redaktionelle system baseret på Manila-softwaren. Nyhederne er i sit udgangspunkt radiobaseret nyhedsformidling, en del af uddannelsen på Danmarks Journalisthøjskole. Den foreliggende opgave indplacerer sig i den temaramme i studieordningen for Master of Multimedia Science, der benævnes "Multimedier i massekommunikative sammenhænge". Først gennemgås den normale arbejdsgang for produktionen af Nyhederne i Manila samt de ideer for multimedieproduktion, der ligger bag. Nyhedernes hjemmeside findes på Et koncentreret forløb 21-25/ (uge 34) med timenyheder analyseres og det relateres til forløbet i efteråret 2000 med en morgen- og aftenredaktion mandag til fredag. I denne analyse bruges en CSCW model med tre analyseniveauer - Co-construction - Co-operation - Co-ordination hvortil arbejdsgange og rutiner i de nævnte forløb relateres. Konklusionen sammenligner model og forløb, det diskuteres hvor i CSCW hierarkiet af samarbejdende aktiviteter, Nyhederne er indplaceret. Dette relateres til formålet med den bagved liggende undervisning i radiojournalistik og brugen af Manila. På dette sted en stor tak til Chester Folming samt til Thorkild Ellerbæk og hans hold af studerende på Nyhederne, som har bidraget til denne opgave med frugtbare diskussioner og aktiv, næsten passioneret deltagelse i designet og produktudviklingen af Nyhederne på Danmarks Journalisthøjskole. Jørgen Albretsen, MMS Efterår 2000 Side 3 af 25 sider

4 1. Nyhederne og Manila Baggrund På Danmarks Journalisthøjskole startede i efteråret 1999 en løbende produktion af daglige nyhedsudsendelser til Studenterradioen ved Aarhus Universitet. Produktionen forløb som en traditionel radiojounalistisk opgave og var en del af undervisningen i radiojournalistik på 3. semester. Det eneste nye i projetet var distributionsformen. Nyhedsudsendelserne blev gjort tilgængelige på Internet via en Real Server der benytter Real Networks (http://www.realnetworks.com) streaming teknologi. I foråret 2000 blev projektet udbygget til at inkludere et nyt redaktionelt aspekt i produktionen, idet det sideløbende med nyhedsudsendelserne var muligt for lyttere at følge redaktionens arbejde på en webside. Her præsenteredes baggrundsstof og de kilder samt telegrammer, der lå til grund for nyhedsudsendelsen. Man havde mulighed for at lytte til nyhedsudsendelsen samtidig med, at redaktionen lagde sine kilder åbent frem. Det gjorde det muligt for lytteren (måske snarere læseren) at fordybe sig i en interessant historie fra nyhedsudsendelsen, følge relaterede links og måske helt forlade nyhedsudsendelsen og de tilhørende websider. De indhøstede resultater muliggjorde, at der skete en bedre integration i redaktionsarbejdet mellem den oprindelige nyhedsudsendelse via streaming teknologi og de webbaserede nyhedssider. I sommeren 2000 blev softwaren Manila (http://www.userland.com) i fuldt omfang indført. I august måned 2000 (uge 34) blev systemet afprøvet i et realistisk koncentreret forløb, hvor redaktionerne mandag til fredag arbejdede i to lokaler. I det ene (lokale 307) foregik redaktionen i Manila af Nyhederne, mens man i det andet (lokale 301), som er radiostudie, producerede radionyheder til streaming. Der blev ambitiøst startet med at producere nyhedsudsendelser hver halve time, senere på ugen gik man over til timenyheder. Under alle omstændigheder holdt modellen med blandingen af nyhedsudsendelsen via streaming teknologi og redaktionen af websiderne. Hermed var der skabt et grundlag for at revidere undervisningsforløbet i produktionen af Nyhederne. I den forbindelse blev det åbenbart, at arbejdsgangene i redaktionerne måtte nytænkes. Mandag til fredag arbejder et redaktionshold først som eftermiddagsredaktion kl og derefter Jørgen Albretsen, MMS Efterår 2000 Side 4 af 25 sider

5 som morgenredaktion kl Der produceres to nyhedsudsendelser om eftermiddagen, kl. 17 og kl. 18, samt to om morgenen, kl og kl I efteråret 2000 arbejdede redaktioner bestående af studerende fra 2. og 3. semester med denne produktion af daglige nyheder til alle fem studenterradioer i Danmark. Redaktionsværktøjet er Manila og binder produktionen sammen på tværs af redaktioner og de dertil hørende nyhedsudsendelser via streaming teknologi. Eller gør de? Hvordan forløb samarbejdet og hvilken struktur antog det? Den foreliggende rapport prøver at gennemgå specifikke hændelsesforløb, dokumenteret med billeder og udskrift af videooptagelser. Derved afsløres niveauerne af samarbejdet sat i relation til det underliggende medierende artefakt, Manila. Hvad angår målgruppen for Nyhederne kan følgende citeres fra "Bag Nyhederne" / "Nyhedsprofil", : "Målgruppen formodes at være mellem år. De formodes at være studerende ved uddannelsessteder. Ikke blot universitetets område, men også andre videregående uddannelser er i målgruppen. De formodes at være bredt interesserede i samfundsforhold både nationalt og internationalt. Deres primære interesse ligger indenfor uddannelsesområdet samt boligforhold, sociale foranstaltninger vedr. unge, kultur (bredt) og musik." Der er således ikke tale om en kopi af f.eks. DRs Nyhederne, fra hvilken kant Nyhederne i øvrigt har fået ros, ikke for at kopiere; men derimod for at være blandt de første nyhedsmedier med denne ide om sammensætning af et traditionelt medie, radioen, med en dynamisk webside. At produktionen foregår på en uddannelsesinstitution med et narturligt tilhørsforhold til den førnævnte målgruppe har gjort det nemmere at engagere de radiojournaliststuderende i produktionen. Jørgen Albretsen, MMS Efterår 2000 Side 5 af 25 sider

6 Manila Det medierende artifakt er softwaren Manila. Historier til websiderne bag Nyhederne, som relaterer til de producerede nyhedsudsendelser, indskrives i Manila og lagres som såkaldte Stoires. Hvis redaktionen ønsker det, kan billeder også gemmes i Manila under Pictures. I Figur 1 ses et typisk skærmbillede fra Manila, når brugeren er logget ind og skal til at redigere en Story. Figur1. Manila interface med liste over Stories. Jørgen Albretsen, MMS Efterår 2000 Side 6 af 25 sider

7 Figur 2. Et eksempel på en Story Figur 3. I bunden af hver Story findes knappen Edit this Page. Jørgen Albretsen, MMS Efterår 2000 Side 7 af 25 sider

8 For at redigere en Story vælges den på listen og præsenterer sig som vist i Figur 2. I Manila er titlen på Story samtidig linktekst. Hvis man i en tekst skriver titlen på Story omgivet af dobbelte citationstegn ("...") vil den optræde som en link i almindelig HTML forstand. For at redigere en tekst trykkes på knappen Edit this Page som vist i Figur 3. Derefter skifter Manila til editeringsmode som vist i Figur 4. og teksten redigeres. Billeder inkluderes som med Stories ved at skrive navnet på billedet i dobbelte citationstegn ("..."). Almindelig HTML-tags skrives ind som normalt og fortolkes af Manila som i en browser. Figur 4. Redigering af en Story i Manila Efter redigering trykkes på knappen Post Changes og Story opdateres i Manilas Stories base. Samarbejdet i redaktionen vil konkret dreje sig om at man redigerer Stories og Pictures til en webside der understøtter den tilhørende nyhedsudsendelse eller de enkelte orienteringer, hvilket vil Jørgen Albretsen, MMS Efterår 2000 Side 8 af 25 sider

9 sige de links til lydindslag, der ligger på Real Server klar til streaming. Manila har den egenskab at centrale elementer i en tekstredigering med hyperlinks understøttes i Manila men blokerer ikke for direkte brug af HTML-kode. Forsiden af Nyhederne er egenlig en skabelon bygget op om HTMLtabel og navigationssøjlen til højre er en del af Manilas Editor-facilitet, igen med adgang til HTML om det ønskes. Figur 5. Lokale 301, radiostudiet Figur 6. Lokale 307, redaktionsrummet Jørgen Albretsen, MMS Efterår 2000 Side 9 af 25 sider

10 2. Metodeovervejelser Hvordan passer Manila ind i radiojournalisters samarbejde? Dette spørgsmål kan yderligere præciceres som følgende: Hvordan anvendes en standard Internet teknologi til effektiv nyhedsformidling, anvendt af journaliststuderende, som ønsker at fastholde deres centrale rolle som kontrollerende instanser i redaktionen af nyheder baseret på radio men med tilføjelse af webbaseret teknologi? Nyhedsredaktioner i radionyheder er traditionelt vant til at redigere telegrammer, telefoninterview og egne indslag i almindelig tekstbehandling og med eventuelle redaktionelle hjælpemidler så som software til planlægning og afvikling af nyhedsudsendelsen. I undervisningen anvendes det webbaserede værktøj Koko, som er en specialsøgemaskine og database til at opsamle og indeksere telegrammer og pressefotos fra forskllige kilder (for yderligere information om Koko se til brug i journalistiske redaktioner generelt. I (Ellerbæk (red.) (1999), p. 7) påpeges det, "at radio er et blindt medie. I radioen er der ingen budskaber at se, ingen undertekster at læse. Radioens indhold og budskaber bygger på stilhed, støj og stemmer". I den forstand bliver de kilder og medier, som radiojournalisten benytter sig af til at sammenstille selv det korteste indslag eller telegram, i normal radio skjult for lytteren. Under en længerevarende reportage, eventuelt som beskrivende reportage på åstedet, træder kilder og interviewemner naturligt frem. Men det bliver ved en aflytning. I Nyhederne sker der en udvikling. Det vigtige i redaktionernes arbejde er deres eget engagement i udviklingen af det journalistiske værktøj. I forløbene med udviklingen af Nyhederne hen igennem 1999 og 2000 har det løbende kunnet konstateres, at der er sket en forbedring i nyhedsprioriteringen og afviklingen. Manila er i sin grundtanke henvendt til grupper som journalistiske redaktioner. Spørgsmålet er her, hvordan det klarer samarbejdet med radiomediet i rollen som det medierende artefakt. Jørgen Albretsen, MMS Efterår 2000 Side 10 af 25 sider

11 Hvad er det vi har lavet? Samspillet imellem Manila og radionyhedsudsendelserne har tilsammen skabt en web-site, der over for redaktionen af Nyhederne har tydeliggjort hvad man kan kalde "nyhedernes kronologi". Der sker en afbildning af nyhedsstrømmen ind i artefaktet for derefter at manifestere sig i form af websider med links til relevante radioindslag og en samlet nyhedsudsendelse. Kronologien skulle gerne fremgå af forsiden af Nyhederne, der viser de fire hovedhistorier, den pågældende redaktion har valgt at fremhæve. I navigationssøjlen til højre er faste rubrikker med Indland, Udland og Sport. Det var ideen at vise kronologien af nyheder ved at historier flyttes fra forsiden til en navigationssøjle og videre ud i et egentligt arkiv. I den nuværende udgave af Nyhederne er dette ikke implementeret. Kun er Manilas Stories til rådighed for redaktionerne, som løbende kan trække tidligere udgaver af Stories frem, måske kopiere eller redigere dem og gemme under nye Storiesnavne. Dette er en facilitet, der understøtter samarbejdet imellem redaktionerne. Den afgivende redaktion kan efter morgenudsendelserne lægge Stories klar til den tiltrædende redaktion om eftermiddagen. I journalistisk forstand sker dette på enhver større redaktion. Det nye ligger i nærheden til brugerne af Nyhederne. Manila websiden er det interface brugerne (lytteren/læseren) af Nyhederne benytter og det er samtidigt redaktionens arbejdsværktøj. På en gang sikrer det, at redaktionen vænnes til brugerens "nærhed" igennem interfacet, samtidig med at brugeren er klar over, at det der præsenteres på Nyhedernes websider viser redaktionernes valg af kilder og kan blive bekræftet, eller måske det modsatte, ved at lytte til indslagene og interviews. Man kunne trække det skarpt op og sige, at brugeren ved at undres over valg af præsenterede nyheder på websiderne contra udtalelser i radioindslag får en mulighed for selv at vurdere nyheder og måske forfølge nyhedeshistorien via links på Nyhedernes websider til helt andre web-sites. Jørgen Albretsen, MMS Efterår 2000 Side 11 af 25 sider

12 Samarbejdet som CSCW Arbejdet i redaktionerne omfatter begreber som rutine, samarbejde, konflikter, fordeling af opgaver, kontrol, evaluering, kritik, etc. For at søge at finde en forklaringsmodel for problemer i et sådant samarbejde og hvori det computerstøttede samarbejde manifesterer sig, er det nyttigt at bruge CSCW modellen, som den er præsenteret i (Bardram (1998)) som bygger på bl.a. (Nardi (1996)). Denne model bygger på aktivitetsteori, der som sit centrale element har et subjekt, som udfører en aktivitet, der er specifik for subjektet, på objektet for aktiviteten.. Igennem den aktivitet, der udføres på objektet fremkommer hele formålet med aktiviteten. Samarbejdet beskrives i aktivitetsteori som en samarbejdende aktivitet med et formål eller rettere en målsætning. Denne målsætning fordeles mellem forskellige aktører, der hver udfører handlinger i overensstemmelse med de overordnede og delte formål med arbejdet. En menneskelig aktivitet har altid et medierende artefakt, f.eks. specifikt værktøj til en given opgave. Der kan endda være tale om psykologiske artefakter, der kan manifestere sig som viden om, hvordan en given arbejdsproces udføres, individuelle eller fælles erfaringer, førende helt frem til det sprog, hvori man kommunikerer sin samarbejdende aktivitet. Ved at betragte tre hierarkiske niveauer (betegnelser ikke oversat) co-ordinated co-operative co-constructive bliver det muligt at gøre samarbejdet synligt og afgøre, hvornår de deltagende subjekter (her deltagerne i redaktionen af Nyhederne) har et overblik, der gør dem i stand til at følge den samarbejdende aktivitet til fulde, eller der via en analytisk sondring imellem måderne at udføre den samarbejdende aktivitet på kan afsløres en usikkerhed eller frustration. Denne usikkerhed eller frustration kan være en reflektion rettet mod fordelingen af arbejdsopgaver eller rettet direkte mod det medierende artefakt, altså imod midlerne til at udføre aktiviteten. Det kan også direkte være objektet for aktiviteten, man er usikker eller frustreret over. Relateret til Nyhederne er det medierende artefakt Manila og objektet for aktiviteten Nyhederne forstået som websiderne med tilhørende nyhedsindslag. Der er som sagt tale om analytiske niveauer Jørgen Albretsen, MMS Efterår 2000 Side 12 af 25 sider

13 inden for den samme samarbejdende aktivitet, produktionen af Nyhederne, og en analyse skal tage hensyn til alle tre niveauer, ligesom der sker et dynamisk skift imellem niveauerne. I (Bardram (1998), p.92) illustreres denne dynamik ved følgende Figur 7. Reflektion over objektet Reflektion over det medierende artefakt og arbejdsredskaberne Co-construction Co-operation Co-ordination Implementation: Stabilisere objektet Rutinering: Stabilisere det medierende artefakt og arbejdsredskaberne Figur 7. De tre analytiske niveauer ved en samarbejdende aktivitet Co-ordination er det niveau der bedst beskriver mange tilstande i aktiviteten. Der er sket en implementering af objektet og den daglige rutine har gjort det medierende artefakt implicit til stede. Hver aktør udfører sin del af aktiviteten og arbejdsrutinerne er indarbejdede, uden at man diskuterer dem eller foretager ændringer. Co-operation bliver fremtrædende, når det medierende artefakt ikke klart opfylder sin rolle og er blevet en form for objekt som de deltagende aktører betragter i relation til det fælles objekt for aktiviteten. De deltagende aktører må kommunikere om det fælles objekt og kan først genskabe tiltro til det medierende artefakt igennem arbejdsrutiner, der skal indarbejdes. Co-construction er et niveau der sjældent bliver fremtrædende i en given aktivitet. Objektet er igennem reflektion blevet opløst og skal omstruktureres eller reevalueres. Først når objektet er blevet stabiliseret igennem implementering af arbejdsrutinerne kan man ved oparbejdning af rutiner igen stabilisere det medierende artefakt. I relation til Nyhederne ligger vanskeligheden i at omfatte såvel selve Manila som radioindslagene i et og samme objekt. Et radioindslag, der ikke matcher en webside på Nyhedernes sider men står uden yderligere argumentation eller underbygning, kan betyde en reflektion over det ellers velfungerende medierende artefakt Manila og bevirke, at en ny rutine skal opbygges. Jørgen Albretsen, MMS Efterår 2000 Side 13 af 25 sider

14 Der er to centrale elementer i aktivitetsteorien der kan starte en analytisk overgang fra Coordination opad mod Co-operation og videre mod Co-construction sammenbrud i den forstand at det medierende artefakt ikke opfører sig som forventet og derved bliver det objekt man koncentrerer sig om i stedet for det centrale objekt for aktiviteten. Dette er som regel resultat af uventede hændelser. fokusskift hvor aktøren mange gange bevidst skifter fokus væk fra objektet. Skyld heri kan være indlæring af en ny arbejdsrutine eller diskussion om en arbejdsgang nu er den rigtige, for at den samarbejdende aktivitet kan koncentrere sig om det fælles objekt. I den følgende analyse søges disse elementer fra CSCW og aktivitetsteori anvendt på videooptagelser fra produktionen af Nyhederne. Figur 8. Co-operation? Jørgen Albretsen, MMS Efterår 2000 Side 14 af 25 sider

15 3. Selve analysen Videoanalyse I Bilag 2 er gengivet centrale observationer fra en tilsammen tre timer lang video, der er sammensat af fire deloptagelser, som angivet i bilaget. Videoen er optaget på mandagen og onsdagen i løbet af det koncentrerede forløb i uge 34. Ud fra den opstillede CSCW model fremkommer følgende analyse. Der henvises til timer og minutter på videoen, f.eks , som angivet i Bilag 1. Det viser sig overordnet betragtet, at aktiviteterne er behersket af en Co-ordination der styres af den vagthavende redaktionssekretær. Som eksempler kan nævnes og Omvendt betyder en mindre synlig redaktionssekretær at der kan opstå elementer af Co-operation. Som eksempler herpå er episoden ved En central diskussion ved med en foreløbig afslutning ved bærer elementer af Co-construction som et resultat af fokusskift. Her er det svært at afgøre, om arbejdsrutinerne i forbindelse med redigering af websiderne skulle have været ændret i forbindelse med ændring af radioindslagene. Der er en tendens til, at arbejdsrutinerne ved samspil imellem lokale 307 og lokale 301 bliver klarlagt via sammenbrud som det sker ved 01.52, hvor indgreb var nødvendigt for at klarlægge, hvad der egentligt var blevet bragt i den seneste radionyhedsudsendelse og dermed etablere sammenligning med websiderne. Det afspejles lidt ved hvor der bliver spurgt om "nogen har noget på vej". Co-operation giver her anledning til refleksion over objektet som inkluderende såvel radioindslag som websider. Det resulterede efter forløbet i en Coconstruction, hvor der ved de fire daglige nyhedsudsendelser først blev produceret websider efter de første to udsendelser om morgenen for at objektet blev stabiliseret og derefter oparbejde en rutineret brug af artefaktet. Ved og er der svage eksempler på Co-ordination der bevæger sig mod Cooperation men generelt manifesterer CSCW sig uden store konflikter. Det er etableret, at strukturen af Manila som medierende artefakt giver et overblik, som fremmer et dynamisk samarbejde på det delte objekt Nyhederne. Jørgen Albretsen, MMS Efterår 2000 Side 15 af 25 sider

16 Hvordan bruges Nyhederne? Bilag 2 er en brugerundersøgelse foretaget af Thorkild Ellerbæk, underviser på Nyhederne. I relation til denne opgave er det interessant at se, hvorledes websiderne fanger brugernes interesse og radiomediet, som ellers var tænkt som et bærende element, i første omgang bliver sekundært og bruges til at lytte på enkelte nyhedsindslag, når brugeren på websiden læser relateret materiale. Radiojournalistik kan på denne måde bruges til at producere websider, som et objekt for en samarbejdende aktivitet, det er muligt at gennemgå og forstå uden brug af radiomediet. Dette medie kommer ind, hvis man vil lytte til den samlede nyhedsudsendelse. Figur 9. Radiojournalistik før? Figur 10. Radiojournalistik nu? Jørgen Albretsen, MMS Efterår 2000 Side 16 af 25 sider

17 4. Konklusion Formidling via radio bliver påvirket, når man har web-siden til rådighed. Men radiomediet bliver ikke sekundært. Analysen af redaktionernes brug af Manila viser at der på niveauerne co-ordination co-operation sker væsentlige skift imellem de to nivenuer og der i et par tilfælde er tale om co-construction Det sidste betød, at der imellem det koncentrerede nyhedsforløb i uge 34 og det fortløbende produktionsforløb morgen-aften skete forbedringer af den Manila-baserede webflade. Ændringerne har som mål at understrege radiomediet og lede brugerne af Nyhederne i retning af dette tilbud sammen med websiderne med fire centrale overskrifter og uddybende ind- og udlandsmateriale i navigationssøjlen til højre. I termer af CSCW betyder det, at der sker en stabilisering af arbejdsobjektet Nyhederne og igen en stabilisering af det medierende artefakt Mamila. Brugerundersøgelsen viser, at folk lytter på indslagene/orienteringerne men betragter web-siderne som det centrale. Der sker en transformation af radionyhedsbegrebet, også og ikke mindst set fra redaktionerne, hvad der næsten er det allermest interessante; men det er stadig radiojournalistik. Jørgen Albretsen, MMS Efterår 2000 Side 17 af 25 sider

18 5. Litteraturliste Bardram, J. (1998), Designing for the Dynamics of Cooperative Work Activities. In Proceedings of CSCW 98, Seattle Washington USA, ACM Press. Ellerbæk, T. (red.) (1999), Radio - sådan!, En artikelsamling fra Danmarks Journalisthøjskole. Forlaget Ajour. ISBN Nardi, B. (eds.) (1996), Context and Consciousness, Activity Theory and Human-Computer Interaction. The MIT Press. ISBN Jørgen Albretsen, MMS Efterår 2000 Side 18 af 25 sider

19 Bilag 1 : Videooptagelser, afskrift af dialog, observationer Tæller på videomaskine Dato, sted Tidspunkt (MET) (timer.minutter) 1. optagelse: mandag 21/8-2000, lokale 307 kl. 12:00-13: optagelse: mandag 21/8-2000, lokale 301 kl : optagelse: onsdag 23/8-2000, lokale 307 kl. 11:30-12: optagelse: onsdag 23/8-2000, lokale 301 kl. 13:10-13: TE = Thorkild Ellerbæk JA = Jørgen Albretsen CF = Chester Folming Andre initialer markerer studerende Tæller på videomaskine Dialog i " " / observationer i ( ) eller i ren tekst (lokale 307) J. diskuterer med 307 via telefon J. er redaktionssekretær L.: "J., nyhed over til dig" J.: "Er det i stedet for Kursk historien?" L.: "Ja,..." (DR- Radioavis kl. 12 kører, DJH Nyhederne kl. 12 streames, høres i baggrund) Diskussion, proritering af nyheder på Nyhederne-siden J. spørger til video, placring af videokamera Links fra forsiden til historier diskuteres med TE (kommer tilbage fra 301) TE: "Hvis du har et langt Ritzau-telegram" Diskussion med L. om redigering til Manila-story TE: "Den der universiteterne..." J.: "Ja, ja.." TE: "Jeg kigger efter billeder til den der oprørerne" ringer J. op J.: "Nyhederne/arkiv... få det rettet" J.: "Er der nogen der har noget til et-radioavisen?" L.: "Ja, har de fået den der Kursk" J. spørger om seneste Kursk... "OK" T.: "M., det var dig der snakkede om den der Konewski" T. ringer til 301. "Historie om den der massemorder..". "Ja, han afsnoer i Danmark.." J. viser L. hvordan man links oprettes (uden for billede(!)) i Manila J.: "Du kopierer det hele der.." "Du skriver hele den smøre, der står på onlinehelp, altså Jørgen Albretsen, MMS Efterår 2000 Side 19 af 25 sider

20 manila.djh.dk/onlinehelp" "Du kopierer det hele... retter det du vil sætte ind" T. finder billede til artikel om Konewski, ind på web-side. J. beder hende få artiklen færdig i en fart. T.: "Ham der Konewski... der er et billede af ham J.: "Skynd dig at lave den" TE og J. diskuterer billedvalg ringer til J. J. "Det er S." - giver røret til TE T. computer er frosset. Snakker med J. om at skifte. (DJH nyhederne streames, kun jingle, kl. 13?) J. diskuterer med A. om billedstørrelser J.: "Jeg kom til at sætte det store billede ind" K. (uden for billede): "Hvordan smider man billeder ind". "Er der nogen der ved hvordan..." Spørger ud i lokalet. J.: "Du skal ind i Pictures. Du skal først gemme dem på skrivebordet" K.: "Og så sige Create new Picture?" Ingen svarer! JA kommer ind i 307, viser K. hvordan man sætter billeder ind TF kommer til, hjælper JA og K (lokale 301) "Piskesmæld" og "Bjarne Riis" diskuteres I.: "Jeg skal den der med Bjarne Riis" M.: "Så skal jeg læse den samme som sidst...øv" M. og S. diskuterer telegramudskrift, K. kommer ind. Diskussion om prioritering af indslag I.: "Der er kommet et nyt telegram" K.: "Jeg tænker på... Du har haft hele..." I.: "den tager vi med i næste udsendelse" S.: "Hej K., den der med medievaner (medieverdenen?)...den der fra Berlingske" K.: "Det var ikke noget med Berlingske...forkert overskrift" Diskuteres... hvad stod der egentlig. K.: "Jeg finder lige fortsættelsen" Check af studiestemmer inden optagelse. S.: " Ja tak" S.: "OK; men skal vi køre..." Optagelse af Nyhederne kl Optagelse slut I.: "Når vi sender hver halve time...når man sender de her telegrammer, der ikke er sket noget nyt på... skriver man dem så ikke bare lidt om" M.: "Men det er ikke os der skriver om..." I.: "Vi skal have to i studiet... og så skal der sidde to herude og skrive telegrammer om" M.: " Vi er i hvert fald nødt til at have en mappe, det bliver Jørgen Albretsen, MMS Efterår 2000 Side 20 af 25 sider

21 lagt ind i, så vi ikke er nødt til at skrive hele l.. om" S.: "Enten skal vi være flere heroppe eller også skal vi sige hver time... eller også bliver det noget makværk" I.: "Et kvarter er ikke nok... måske en time" (redigeringstid) M.: "Formålet(?) må være at lave radio" S.: "... det skal jo køre..." I.: "... nu f.eks. om morgenen når de har en Radioavis hver time... tyve minutter..." (DRs radioavis, antal i redaktion) M.: "Jeg læser noget om en dobbeltmorder næste gang" S.: "Men hvad er det for noget??... jeg så det på Ritzau" S.: "Det er stadig... fængslet." M.: "Prøv at reload" S.: "Men jeg er jo lige gået ind på den" S.: "Jeg laver isen" (dårlig rengøring af ismaskine skyld i dødsfald) M.: "Og der er noget med en dobbeltmorder" (kigger på Manila) I.: "Hvad ryger ud... det gør Bjarne Riis... hvad med det der demokratiske konvent" S.: "Den er s. da meget god" TE kommer ind TE: "Har i snakket med C.... han skal lave et telefoninterview" S.: "Han har lige været heroppe" TE diskuterer indholdet af C.s telefoninterview med geolog om afsmeltning af is på Nordpolen. TE: "Nu begynder vi at tilpasse radiomediet til nettet... det første spørgsmål skal du (geologen) svare rimeligt kort på... måske 45 sekunder... det kan vi bruge i nyhedsudsendelsen... opfølgende spørgsmål kan for den sags skyld vare 10 minutter... det skal vi ikke klippe... ind i nyhedsudsendelsen... så kan han (C.)selv arbejde videre med resten og så lægge det ud som link" M.: "Men vi sidder og snakker om, at vi nok kun skal afvikle en gang i timem..." TE: "Ja" Opsætning af indslag til Nyhederne til kl. 14 færdiggøres - Kursk - Dobbeltmorder skal alligevel afsone i Danmark - Universiteterne - Ismaskine - Demokraternes konvent - Tyskland (?) I.: "... lovens strengeste straf... hvad er det?" Ringer til 307 for at afklare det M.: "Skal vi køre? -- Ja" Jørgen Albretsen, MMS Efterår 2000 Side 21 af 25 sider

22 C. kommer ind C.: "OK, så kan jeg ikke lave et indslag?" S.: "Nej" S.: "Kan vi ikke lave det til i morgen" C.: "Det kan vi godt... så ringer jeg og siger det" (kl. 13:52) S.: "Jamen, så kører vi" Optagelse af Nyhederne kl. 14 C. (uden for billedet) begynder via telefon at aftale interview med geolog (lokale 307) J. diskuterer Centropa film med X. (X uden for billede). Muligt indslag K. redaktionssekretær, T. assistent T. diskuterer linktruktur med ham T.: ".. skråstreg orientering skråstreg kloppenborg..." Zoom ind på redaktionssekretæren K. (god ide!) ringer. J. tager den J.: "M.!" M. taler med Claus i telefonen fra T.: "Er der ikke nogen der arbejder på Birthe Rønn- Hornbæk?" Jesper udpeger hvem (kan ikke ses/høres) T.: "Den er opdateret på Ritzau" (Koko skærmbillede) (?).: "Der kommer billede nu" (Picture til Manila Story) K.: "Godt" T.: "Er der nogen der har skrevet om Vestas?" J.: "Nej, gør bare det" T. brugercreate new Story i Manila J.(ikke K.?) forlader 307 for at gå til T.: "Ville det ikke være nemmere om Create new Story kom til at ligge foroven?" (kl. 11:52) J. kommer tilbage fra 301 J.: "OK, i Nyhederne kl. 11 kom - pesticider - Birthe Rønn-Hornbæk - ETA i Frankrig - kiosker hvidvasker penge (?) - FCK-spiller til Viborg - (fodboldresultat) - Suharto for retten" Efterfølgende diskussion imellem J. og K K. diskuterer orienteringer med T. L. kommer ind og beder en opdatere Birthe Rønn-Hornbæk M. kommer ind (fra 301) M.: "Er der nogen, der har noget på vej?" M. taler med P. P.arbejder med orientering i Word J.: "Der står noget med bankrøveri på Fyn" T.: "Ja, men det er ikke det samme" DJH Nyhederne kl. 12 streames og aflyttes af I. og TE. Jørgen Albretsen, MMS Efterår 2000 Side 22 af 25 sider

23 Indslag: - Birthe Rønn-Hornbæk - ETA (oplæst af I.) - kiosker vasker penge hvide - FC København Telefon fra 301. J. skal ud af Story i Manila, så 301 kan få adgang til redigering af Story T.: "Hvad med nogen af de telegrammer, der ligger ude i navigationsbaren" (navigationssøjlen) Kan de evt. bruges næste morgen? Billede af Birthe Rønn-Hornbæk. J. diskuterer det med S J.: "Alle, der skriver telegrammer ned til radio (301) skal huske at skrive deres navn på, så de (fra 301) kan ringe og spørge" (ved uklarheder, formuleringer etc.) J.: "...Navigation toolbar... det er den, der hedder Navigation Toolbar... prøv at slå den fra" J.: "Er der nogen der har en opdatering på Venstrehistorien?" J. og T. diskuterer adgang til Story J.: (til T.) "Kan du ikke komme ind i den... det kan kun være mig... logger helt af" J. diskuterer overskirft (Story title) med K. J.: "Jeg går lige ind og ændrer min" J.: "Hov, der er også et billede til den der Zimbabwehistorie" T. redigerer billede til Pictures (lokale 301) Dødtid lige efter Nyhederne kl L. checker Nyhedernes webside, læser Stories L. diskuterer telegrammer (udprintet) med C. i relation til Stories C. gør klar til at optage P.s orientering P.: "... ham skoleinspektøren... bare giv dig god tid..." M. kommer til og hjælper P.: "Vi skal jo nå det inden næste udsendelse, det skal også klippes" Optagelse færdig. C. og M. kigger på Peak. (lydredigeringsprogram på pultcomputerne i 301) P.: "Kan vi overhovedet bruge det til noget som helst?" C.: "Han var ikke så konkret" Telefon ringer. C. tager den C.: "Bankrøveri... det er allerede i arkivet (Stories)...vent nu kommer han selv, så kan jeg spørge ham" TE kommer ind. C.: "Bankrøveriet,... formiddag?" TE: "Der har været flere" C.: "...sagde det var lavet.. det er et nyt" Kigger på Stories Jørgen Albretsen, MMS Efterår 2000 Side 23 af 25 sider

24 listen sammen med L. L.: "Ja, 13.21" (time stamp på Story) TE ringer til 307, cheker, det er forskellige bankrøverier M. redigerer P.s orientering i Peak M.: "Hvad siger du til det... lægge det hele ud sammen med..." P.: "Ja, gør du bare det" (griner) L. ringer 307 op L.: "Kommer der opdatering (på Stories) af..." P.: "Tager I alt det andet ud?" L.: "Hvad for noget andet" P.: "Det du sagde sidst" M.: "Nu skal du høre... vi laver præcist det samme" P.: "Hvad laver du nu, er du inde på K.s (redaktionssekretæren) side?" (Forsiden i Manila redigeres specielt, ikke som normal Story) M.: "Nej, nej..." M. og P. redigerer Story P.: "Ja, N.B.... inspektør på Læssøesgades Skole i Aarhus" M.: "Nu kommer der oplæg til redaktionsgruppen" Mener C. og L C. og L. redigerer tekst til næste nyhedsudsendelse JA kommer ind M. spørger JA om Save i Peak Jørgen Albretsen, MMS Efterår 2000 Side 24 af 25 sider

25 Bilag 2: Brugerundersøgelse af Nyhederne efteråret 2000 I slutningen af oktober måned henvendte jeg mig til vores ca. 30 abonnenter på Nyhederne for at høre om deres daglige brug af Nyhederne. 11 svarede på henvendelsen, hvilket jo ikke lyder af meget, men på den anden side må betragtes som ganske tilfredsstillende når man tænker på, at abonnenterne er travle folk, som må forventes at modtage mange mails hver dag. Jeg spurgte: 1) Bruger du Nyhederne klikker du ind på siden: hver dag/ofte/af og til? 2) Lytter du til nyhedsudsendelserne eller de udvalgte interviews og indslag? 3) Er Nyhederne meget anderledes end andre nyhedskilder? Det er tre meget simple spørgsmål og begrænsningen er bevidst, da jeg gerne ville have respons og ved at for omfangsrige opgaver af denne art næppe bliver besvaret. ad 1) Næsten alle er glade for den daglige mail med overskrifter og næsten alle klikker videre ind på siden for at læse Nyhederne. ad 2) Her bliver det interessant. Flere hører ikke noget, da de ikke kan høre lyd på deres computer. Andre hører ikke, da det vil genere andre i lokalet. Nogle ganske få hører de daglige nyhedsudsendelser, men af dem der lytter vælger alle at vælge blandt interviews eller indslag, som er lagt ud i forbindelse med historierne. Alle læser dog siden og flere benytter også lejligheden til at linke videre til baggrund og andre links. ad 3) Nyhederne virker mere præcise og nøgterne end de fleste Sådan skrev en enkelt, mens andre bemærker, at de især sætter pris på vores undervisningsrelaterede nyheder, men også er glade for alsidigheden. Enkelte komplimenterer vore udlandskorrespondenter. Det er interessant at notere, at stort set ingen starter nyhedsudsendelsen mens de læser på siden. Det var vores forventning. Brugerne er altså selektive, hvilkert naturligvis må medføre at endnu flere indslag/interviews skal lægges ud på siden. Det hænger sandsynligvis sammen med at de har begrænset tid til rådighed til Nyhederne. Ingen benytter åbenbart lejligheden til at bruge netversionen som almindelig radio med lyd. Tilbuddet om at modtage en mail med Nyhedernes vigtigste overskrifter har kørt siden september måned. I slutningen af oktober var der ca. 30 abonnenter. Ved udgangen af november måned, hvor Nyhederne lukkede ned var antallet oppe på over 60. Vel at mærke abonnenter, som ikke har direkte tilknytning til Nyhedernes redaktion. Siden lukningen har vi haft en informativ side på nettet. I den periode er der kommet en halv snes nye abonnenter til.(!) Thorkild Ellerbæk, februar 2001 Jørgen Albretsen, MMS Efterår 2000 Side 25 af 25 sider

manual til Redaktionen intro avisens profil planlægning research foto fokus skriv layout deadline

manual til Redaktionen intro avisens profil planlægning research foto fokus skriv layout deadline manual til Redaktionen intro avisens profil planlægning research foto fokus skriv layout deadline Indhold Kom godt i gang med Redaktionen 3 Opret avis 4 Opret redaktioner 6 Tilknyt elever 7 Fordel elever

Læs mere

Det internationale område

Det internationale område Det internationale område Tema: Globalisering Fag: Dansk Fag: Samtidshistorie Titel: Medierne, samfundet og kulturen Indhold 1.0 Indledning udvikling i nyhedsmedier.3 2.0 Problemformulering..3 3.0 Tv-mediets

Læs mere

Oprettelse og brug af E-mail i Jubii

Oprettelse og brug af E-mail i Jubii Side 1 af 11 Få din egen mailadresse Start Internettet. Skriv denne adresse i Adressefeltet: www.jubii.dk og tyk på Enterknappen. Du har nu forbindelse med søgemaskinen: Jubii Klik på punktet: E-mail Oprettelse

Læs mere

Interaktiv filmanalyse

Interaktiv filmanalyse Interaktiv filmanalyse Analyse af levende billeder med YouTube Fag: Filmkundskab, Dansk, Mediefag Emne: Analyse af film og video (fx virale videoer, tv-udsendelser m.m.) Målgruppe: Lærere på ungdomsuddannelser

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

Emne: Analyse af film og video (fx virale videoer, tv-udsendelser m.m.)

Emne: Analyse af film og video (fx virale videoer, tv-udsendelser m.m.) Interaktiv filmanalyse med YouTube Fag: Filmkundskab, Dansk, Mediefag Emne: Analyse af film og video (fx virale videoer, tv-udsendelser m.m.) Målgruppe: Lærere på ungdomsuddannelser Hvorfor fokus på levende

Læs mere

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn At vurdere websteder af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn Trykt materiale, f.eks. bøger og aviser, undersøges nøje inden det udgives. På Internet kan alle, der har adgang til

Læs mere

Bilag 2 - Interview med Peter 21/4-2016

Bilag 2 - Interview med Peter 21/4-2016 Mathias Frantsen (Interviewer): I1 Mikkel Toldam (Interviewer): I2 Peter(Interviewperson): P I1: Godt. Sådan, vi kører, der er lyd på, yes. Øhh hej med dig P: Hej, I1: Hvem er vi? Vi er begge to RUC studerende,

Læs mere

18. Effektiv Medlemskommunikation

18. Effektiv Medlemskommunikation 18. Effektiv Medlemskommunikation Det ser let ud, når det virker kommunikationen. Men når det ikke gør, kan det være svært at spotte, hvor det går galt. Men forskellen på, om man når og engagerer målgruppen,

Læs mere

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh Podcatching sådan finder, henter og abonnerer du på podcast Instruktionshæfte (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh www.podconsult.dk karin@podconsult.dk Indhold Introduktion...3 Ordforklaring...4

Læs mere

Bilag 13. Transskription: Firstline medarbejder 2

Bilag 13. Transskription: Firstline medarbejder 2 Bilag 13 Transskription: Firstline medarbejder 2 Hej og velkommen til. Tusinde tak fordi du vil hjælpe med at besvare en række spørgsmål i forbindelse med vores afhandling på uddannelsen IT, Kommunikation

Læs mere

Avisværkstedet i ElevIntra

Avisværkstedet i ElevIntra Avisværkstedet i ElevIntra Lav et flot online-produkt med eleverne Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Avisværkstedet i ElevIntra hvorfor?...4 Et praktisk eksempel...4 Praktisk forarbejde...4 Eleven...4

Læs mere

Projekt Grænseløs læring statusrapport jan. 2016

Projekt Grænseløs læring statusrapport jan. 2016 Projekt Grænseløs læring statusrapport jan. 2016 Indholdsfortegnelse Projekt Grænseløs læring statusrapport jan. 2016... 1 Indledning... 2 Afprøvning i uge 50 2015... 2 Evaluering af den tekniske løsning...

Læs mere

Det hele er meget mere effektiv og jeg får færre telefonopkald med spørgsmål fra mine medarbejdere. Nu kigger de i stedet på SOPén.

Det hele er meget mere effektiv og jeg får færre telefonopkald med spørgsmål fra mine medarbejdere. Nu kigger de i stedet på SOPén. SOPvideoer 1. Video: En landmand fortæller om sine erfaringer med SOP Tekst Udsagn (frivilligt om man vil bruge dem) Overskrift: SOP Standard Operating Procedures Brian introducerer sig selv: Mit navn

Læs mere

Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014.

Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014. Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014. Jonas er 15 år, går på Hårup Skole, og bor uden for byen Todbjerg. Intervieweren i dette interview er angivet med

Læs mere

HVAD ER WORDPRESS 2 HVORDAN LOGGES IND 3 HVORDAN NAVIGERES DER 4 HVORDAN SKRIVES EN SIMPEL NYHED 5 AVANCEREDE NYHEDER 6 HVORDAN RETTES EN NYHED 7

HVAD ER WORDPRESS 2 HVORDAN LOGGES IND 3 HVORDAN NAVIGERES DER 4 HVORDAN SKRIVES EN SIMPEL NYHED 5 AVANCEREDE NYHEDER 6 HVORDAN RETTES EN NYHED 7 JonLitle.dk HVAD ER WORDPRESS 2 HVORDAN LOGGES IND 3 HVORDAN NAVIGERES DER 4 HVORDAN SKRIVES EN SIMPEL NYHED 5 AVANCEREDE NYHEDER 6 HVORDAN RETTES EN NYHED 7 PROFIL 7 KOMMENTARER 7 Hvad er Wordpress Wordpress

Læs mere

Du kan først gemme artiklen, når du har udfyldt de obligatoriske felter, som er markeret med *.

Du kan først gemme artiklen, når du har udfyldt de obligatoriske felter, som er markeret med *. Opret en Artikel Multisite + kk.dk: Artikel Version: 1 Artiklen er en primær indholdstype, som bruges til indhold med lang holdbarhed. Altså indhold som ikke skal skiftes ud særligt ofte. Artiklen bruges

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

IDAP manual Emission

IDAP manual Emission IDAP manual Emission Dato: 08-06-2005 16:32:35 Indhold INDHOLD... 1 1 EMISSION... 2 1.1 KURVER... 2 1.2 RAPPORTER... 5 1.3 DATA REDIGERING... 6 1.3.1 Masse redigering... 7 1.3.2 Enkelt redigering... 10

Læs mere

Lav en Wiki med PBworks Side 1

Lav en Wiki med PBworks Side 1 Lav en Wiki med PBworks Side 1 Lav en Wiki med PBworks En Wiki er en materialesamling, der er samlet af brugerne selv eller af udvalgte brugere. Navnet kommer fra Wikipedia, der jo er et leksikon skrevet

Læs mere

FAQ Frequently Asked Questions

FAQ Frequently Asked Questions FAQ Frequently Asked Questions Generel spørgeguide når en netværksdeltager henvender sig eller du selv har problemer: 1) Hvad står der på din skærm? (dvs. hvor/på hvilken side er deltageren i programmet)

Læs mere

RANDERS BIBLIOTEK. Introduktion til Facebook

RANDERS BIBLIOTEK. Introduktion til Facebook RANDERS BIBLIOTEK Introduktion til Facebook Indhold 1. Facebook derfor!... 3 1.1. Hvorfor bruge Facebook?... 3 1.2. Hvad får jeg ud af at bruge Facebook?... 3 2. Biblioteket på Facebook... 4 2.1. Facebook-ansvarlige...

Læs mere

Vejledning til opbygning af hjemmesider

Vejledning til opbygning af hjemmesider Side 1 af 9 Vejledning til opbygning af hjemmesider Hvis du er inde på din klubs hjemmeside, fx på forsiden, kan du nu gå i gang med at redigere. For at få redigeringsværktøjet frem, skal du klikke på

Læs mere

survey, december 1999

survey, december 1999 www.folketinget.dk survey, december 1999 Indhold Indledning...3 Demografisk profil...5 Brug af www.folketinget.dk...7 Generel internetbrug...10 Hvad søger brugerne af www.folketinget.dk efter?...12 Folketinget.dk's

Læs mere

Grundforløbsprøve Projektbeskrivelse

Grundforløbsprøve Projektbeskrivelse Grundforløbsprøve Projektbeskrivelse Webintegrator Thomas á Rógvi 221191-2505 Indholdsfortegnelse Opgaven... 3 Tidsplan... 4 Målgruppe... 5 Layout... 6 Design... 7 Fonte... 7 Browser... 7 Bilag... 8 Det

Læs mere

TVM 7 Gruppe 8 Signe, Sanne, Rebekka, Karen og Mads. Opgave 2. Analyseopgave. Gruppe 8: Sanne, Signe, Karen, Rebekka og Mads

TVM 7 Gruppe 8 Signe, Sanne, Rebekka, Karen og Mads. Opgave 2. Analyseopgave. Gruppe 8: Sanne, Signe, Karen, Rebekka og Mads Opgave 2. Analyseopgave. Gruppe 8: Sanne, Signe, Karen, Rebekka og Mads A) Find 2 forskellige eksempler på web- tv, hvor indslag er integreret i webkontekst og tekst (nyheder, tema, how to mv.) Beskriv

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Table of Contents. Prøveværktøj

Table of Contents. Prøveværktøj PRØVEVÆRKTØJ Table of Contents Opret prøve og tilpas dit fronter-rum... 3 Opret prøve... 4 Tilføj prøveværktøj... 6 Fanen "Indstillinger"... 11 Indstillinger for vindue... 15 Mappe til billeder/multimedier...

Læs mere

OK Fonden. Umbraco CMS Quickguide

OK Fonden. Umbraco CMS Quickguide OK Fonden Umbraco CMS Quickguide 1 Indhold 1 Indhold... 2 2 Indledning... 3 2.1 Kompatible browsere... 3 2.2 Log ind i Umbraco... 3 2.3 Naviger i administrationsområdet... 4 2.4 Brug af træ menu... 5 3

Læs mere

Virksomhedspraktik (praktikophold) Professionsbachelor i Engelsk og IT-baseret markedskommunikation

Virksomhedspraktik (praktikophold) Professionsbachelor i Engelsk og IT-baseret markedskommunikation Virksomhedspraktik (praktikophold) Professionsbachelor i Engelsk og IT-baseret markedskommunikation marts 2011 S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T INDLEDNING Professionsbacheloruddannelsen i Engelsk

Læs mere

Vejledning til. LearnSpace

Vejledning til. LearnSpace Vejledning til LearnSpace Version 13. 08. 2015 Indholdsfortegnelse Om LearnSpace... 2 Oprette et nyt kursus i egen afdeling... 3 Aktivere selvtilmelding til et kursus... 5 Tilmelde undervisere der må redigere

Læs mere

Vejledning til brug af Skolens IT For nye medarbejdere

Vejledning til brug af Skolens IT For nye medarbejdere Vejledning til brug af Skolens IT For nye medarbejdere 1.Udgave okt. 2014 IT-Center Syd byder dig velkommen til Sønderborg Statsskole. Denne vejledning er lavet for at gøre det nemmere for dig som medarbejder,

Læs mere

Projektarbejde vejledningspapir

Projektarbejde vejledningspapir Den pædagogiske Assistentuddannelse 1 Projektarbejde vejledningspapir Indhold: Formål med projektet 2 Problemstilling 3 Hvad er et problem? 3 Indhold i problemstilling 4 Samarbejdsaftale 6 Videns indsamling

Læs mere

Undervisningsdifferentiering v.h.a. IKT: Mercantec (grundforløb HG) Podcasts og radioproduktion inden for HG 1. Introside 2.

Undervisningsdifferentiering v.h.a. IKT: Mercantec (grundforløb HG) Podcasts og radioproduktion inden for HG 1. Introside 2. Undervisningsdifferentiering v.h.a. IKT: Mercantec (grundforløb HG) Podcasts og radioproduktion inden for HG 1. Introside PR-side om forløbet. - Hvad er det vigtigt at slå på? I dette forløb har der været

Læs mere

Scenen er din. Gode råd inden du går i pressen S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T

Scenen er din. Gode råd inden du går i pressen S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T Scenen er din Gode råd inden du går i pressen S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T Kære forsker, Syddansk Universitet modtager dagligt mange henvendelser fra journalister, der vil vide mere om vores forskning,

Læs mere

Typo3 Manual TDC Landsklub Kommunikations setup version 2010.03.21

Typo3 Manual TDC Landsklub Kommunikations setup version 2010.03.21 Typo3 Manual TDC Landsklub Kommunikations setup version 2010.03.21 Der findes yderligere hjælp på www.typo3support.com Copyright Vision Team ApS 1 www.visionteam.dk Content Page 1 Log ind på intranettet...

Læs mere

Kursus i formidling for ph.d studerende

Kursus i formidling for ph.d studerende Kursus i formidling for ph.d studerende BESKRIVELSE AF KURSUSFORLØBET Dette kursusforløb retter sig specifikt mod naturvidenskabelige og tekniske ph.d.-studerende. Kurset kombinerer faste kursusdage med

Læs mere

Klage over reklame for www.århus.dk i nyhedsudsendelse på TV 2/Østjylland

Klage over reklame for www.århus.dk i nyhedsudsendelse på TV 2/Østjylland RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/Østjylland Skejbyparken 1 8200 Århus N København den 16. marts 2005 Klage over reklame for www.århus.dk i nyhedsudsendelse på TV 2/Østjylland Tom Flangel Nielsen har ved mail af

Læs mere

Interview med drengene

Interview med drengene Interview med drengene Interviewer: Julie = J og Michelle = M. Interviewpersoner: Christian = C og Lasse = L. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 J: Hvad er det I

Læs mere

Ritzau Livewire user guide

Ritzau Livewire user guide Ritzau Livewire user guide Events-menu Events-menuen ser således ud, når man er logget ind med sit medies specifikke login. Menuens forside viser en liste med alle de oprettede events. (Lange fortløbende

Læs mere

YouYonder. så husker du det du lærer

YouYonder. så husker du det du lærer YouYonder så husker du det du lærer Lidt om kunsten at tage effektive noter Hvis du læser en artikel på internettet, ser en video, læser en bog eller hører et foredrag, så vil du kunne øge dit udbytte

Læs mere

Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis

Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Det sidste AT-forløb i 3.g indebærer, at du skal udarbejde en synopsis, der skal være oplæg til den mundtlige eksamen i AT. Der er

Læs mere

INTRODUKTION TIL VIA STUDIENET

INTRODUKTION TIL VIA STUDIENET VIA University College Sygeplejerskeuddannelsen i Randers INTRODUKTION TIL VIA STUDIENET For studerende INDHOLD Tekniske forudsætninger... 2 Login til Studienet studienet.viauc.dk... 2 Hold-, modul- og

Læs mere

vorbasse.dk Redaktørmanual Kentaur

vorbasse.dk Redaktørmanual Kentaur Redaktørmanual Kentaur Indholdsfortegnelse Kapitel 1 - TYPO3 Brugerfladen 3 Log ind 3 Backend 4 Frontend 5 Hvor skal jeg klikke? 5 Gem, gem og vis, gem og luk 6 Kapitel 2 - Sider & menuer 7 Sammenhæng

Læs mere

Sender vi pressemeddelelser ud på det rigtige tidspunkt? Side 1

Sender vi pressemeddelelser ud på det rigtige tidspunkt? Side 1 ANALYSE Sender vi pressemeddelelser ud på det rigtige tidspunkt? Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 3 SENDER VI PRESSEMEDDELELSER UD PÅ DET RIGTIGE TIDSPUNKT 3 METODEN FOR ANALYSEN 4 REDAKTIONELLE POSTKASSER PÅ

Læs mere

Import-vejledning. Fra NP Privatskole til UNI Login. - For UNI Login brugeradministratorer. 1. udgave, januar 2009

Import-vejledning. Fra NP Privatskole til UNI Login. - For UNI Login brugeradministratorer. 1. udgave, januar 2009 Import-vejledning Fra NP Privatskole til UNI Login - For UNI Login brugeradministratorer 1. udgave, januar 2009 UNI C 2009 Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf: 35 87 88 89 1 Eksporter fra NP Privatskole...

Læs mere

Semesterevaluering SIV Engelsk forår 2015

Semesterevaluering SIV Engelsk forår 2015 Semesterevaluering SIV Engelsk forår 2015 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør specialisering, tomplads el.lign.) Kandidatuddannelsen

Læs mere

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder:

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder: - Mannaz Ledertest Dette er din individuelle rapport, som er baseret på dine svar i ledertesten. I rapporten får du svar på, hvilke ledelsesmæssige udfordringer der er de største for dig. Og du får tilmed

Læs mere

Notat vedr. brugerundersøgelse 2011 i Familieafdelingen.

Notat vedr. brugerundersøgelse 2011 i Familieafdelingen. Notat vedr. brugerundersøgelse 2011 i Familieafdelingen. 1. Indledning. 1.1. Familieafdelingen. Familieafdelingen i Svendborg Kommune tager sig af sager om børn og unge, der kræver særlig støtte. Familieafdelingen

Læs mere

Vejledning til feedback-samtaler Ekstra Bladet

Vejledning til feedback-samtaler Ekstra Bladet Vejledning til feedback-samtaler Ekstra Bladet Lidt om feedback-modellen side 2 Indkalde medarbejderen side 3 Fokus fra sidste feedback-samtale side 4 Mere af det tre gode eksempler fra skuffen side 5

Læs mere

Import-vejledning. Fra Edb-brugsen til UNI Login. - For UNI Login brugeradministratorer. 1. udgave, januar 2009

Import-vejledning. Fra Edb-brugsen til UNI Login. - For UNI Login brugeradministratorer. 1. udgave, januar 2009 Import-vejledning Fra Edb-brugsen til UNI Login - For UNI Login brugeradministratorer 1. udgave, januar 2009 UNI C 2009 Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf: 35 87 88 89 1 Eksporter fra Edb-brugsen... 2

Læs mere

Mini-guide for opdatering af hjemmesiden for. SOIF www.soif.dk

Mini-guide for opdatering af hjemmesiden for. SOIF www.soif.dk Mini-guide for opdatering af hjemmesiden for SOIF www.soif.dk Senest opdateret: 03-07-2009 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 2 Lidt generelt om KlubCMS 3 Brugere/Brugergrupper 3 Sideopbygning:

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Til mundtlig eksamen i KS skal kursisterne udarbejde et eksamensprojekt i form af en synopsis. En synopsis er et skriftligt oplæg, der bruges i forbindelse med

Læs mere

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI Vision: Scenarier Et internationalt universitet med fokus på de studerende Vejviseren til dit rette valg Destination for læring & oplysning Livet & menneskene

Læs mere

Podcastanmeldelse produceret i GarageBand

Podcastanmeldelse produceret i GarageBand Indledning Podcastanmeldelse produceret i GarageBand Her følger en lærervejledning, et undervisningsforløb og en beskrivelse af kriterier for undervisningsforløbet. Afsnittene skal forklare, hvordan lærer

Læs mere

XXXXXXX XXXXXX XX. Få andel i fremtidens TV- og Medietilrettelæggere XXXXX XXXXXX. Vejledning for praktiksteder

XXXXXXX XXXXXX XX. Få andel i fremtidens TV- og Medietilrettelæggere XXXXX XXXXXX. Vejledning for praktiksteder XXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXX XX XXXXXMEDIEHØJSKOLENXXXXXXXX Få andel i fremtidens TV- og Medietilrettelæggere Vejledning for praktiksteder XXXXXX Kære praktiksted Som leder af professionsbacheloruddannelsen

Læs mere

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket. Vistemmernu Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Vistemmernu på HVAL.DK Forfatter: Susanne

Læs mere

Web sider. Introduktion: Har du nogensinde spekuleret over, hvordan det verdesomspændende internet virker og hvordan man snakker med det?

Web sider. Introduktion: Har du nogensinde spekuleret over, hvordan det verdesomspændende internet virker og hvordan man snakker med det? Introduktion: Har du nogensinde spekuleret over, hvordan det verdesomspændende internet virker og hvordan man snakker med det? I dag skal du lære at lave hjemmesider, så du også kan bidrage til at opbygge

Læs mere

Generel vejledning vedrørende obligatoriske opgaver på voksenunderviseruddannelsen

Generel vejledning vedrørende obligatoriske opgaver på voksenunderviseruddannelsen Generel vejledning vedrørende obligatoriske opgaver på voksenunderviseruddannelsen Udformning Alle skriftlige opgaver på VUU skal være udformet således: 1. at, de kan læses og forstås uden yderligere kommentarer.

Læs mere

Interviewer: Men da du så kom ind på siden hvad var dit førstehåndsindtryk af den så?

Interviewer: Men da du så kom ind på siden hvad var dit førstehåndsindtryk af den så? Transskribering af interview med EL Udført tirsdag den 27. November 2012 Interviewer: Hvordan fik du kendskab til Pinterest? EL: Øj, det er et godt spørgsmål! Hvordan gjorde jeg det? Det ved jeg ikke engang.

Læs mere

Projekt - Valgfrit Tema

Projekt - Valgfrit Tema Projekt - Valgfrit Tema Søren Witek & Christoffer Thor Paulsen 2012 Projektet Valgfrit Tema var et projekt hvor vi nærmest fik frie tøjler til at arbejde med hvad vi ville. Så vi satte os for at arbejde

Læs mere

Arbejdshefte. Elevnavn: Makkere: Underemne:

Arbejdshefte. Elevnavn: Makkere: Underemne: Arbejdshefte Elevnavn: Makkere: Underemne: Arbejdsplan I de kommende uger skal I lave en projektopgave. Mange af forberedelserne skal laves derhjemme, så I skal selv aftale hvornår og hvor meget, I skal

Læs mere

Virale piger. Pigerettet undervisningsforløb i kommunikation/it A. Mercantec

Virale piger. Pigerettet undervisningsforløb i kommunikation/it A. Mercantec + Virale piger Pigerettet undervisningsforløb i kommunikation/it A Mercantec + Status Brobygning uge 8 Undervisningsforløb i 1.g Brobygning efterår 2014 Undervisningsforløb i 2.g efterår 2014 Pige med

Læs mere

Forældreskolen Projektopgaven Elevfolder. Projektopgaven. - Hvad skal du huske. Side 1 af 10

Forældreskolen Projektopgaven Elevfolder. Projektopgaven. - Hvad skal du huske. Side 1 af 10 - Hvad skal du huske Side 1 af 10 Hvad er projektarbejde? Du skal være nysgerrig, når du laver projektarbejde Du skal: Undersøge forhold i din omverden, samfundet, eller din hverdag Tænke over sammenhænge

Læs mere

TEKNISK VEJLEDNING SPILLET FREMTIDENS LANDBRUG

TEKNISK VEJLEDNING SPILLET FREMTIDENS LANDBRUG TEKNISK VEJLEDNING SPILLET FREMTIDENS LANDBRUG Før du går i gang Inden I går i gang, skal du vide følgende: Spillet kan kun spilles på tablets og computere både stationære og bærbare. Spillet virker IKKE

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

Introduktion. I denne vejledning 1 finder du nogle af de muligheder, Elevintra har. Flere følger senere. Login

Introduktion. I denne vejledning 1 finder du nogle af de muligheder, Elevintra har. Flere følger senere. Login Introduktion Elevintra er et samarbejdsværktøj for skolens elever og lærere. Det er web-baseret, hvilket betyder at du kan logge dig på hvilken som helst pc, bare der er Internet-adgang. I denne vejledning

Læs mere

Afsnitstyper Susanne V. Andersen

Afsnitstyper Susanne V. Andersen Webbyggeren som videndelingsværktøj Afsnitstyper Susanne V. Andersen Webbyggeren som videndelingsværktøj 2005 Programdatateket 1. oplag, november 2005 ISBN 87-984429-5-3 Forfatter: Susanne V. Andersen

Læs mere

MANUAL AF FILIP WALLBERG & RUNE MICHELSEN

MANUAL AF FILIP WALLBERG & RUNE MICHELSEN MANUAL AF FILIP WALLBERG & RUNE MICHELSEN NB! Denne manual er også fuldt ud anvendelig til arbejdet på radionyheder.dk og tvnyheder.dk, da disse sites er bygget op i nøjagtig samme system! Indhold Om

Læs mere

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper:

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper: DXP vejledning Generelt: DXP er et værktøj til at fremstille præsentationsmaterialer (foldere, brochurer, løbesedler mv.) DXP egner sig kun til mindre brochurer og lign., da den største skabelon kan rumme

Læs mere

Indhold. 1. Adgang og afslutning

Indhold. 1. Adgang og afslutning 1 Indhold 1. Adgang og afslutning 2. Menupunkter 3. Tekst 4. Billeder 5. Video 6. Lyd 7. Bannere 8. Bokse 9. Dokumenter 10. Links 11. Iframe 12. Markedspladsen 13. Nyheder 14. Job 15. Kalender 16. Selvbetjeningsbjælken

Læs mere

WiX. Flotte hjemmesider også på mobilen. Version: August 2012

WiX. Flotte hjemmesider også på mobilen. Version: August 2012 WiX Flotte hjemmesider også på mobilen Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er WiX?...4 WiX både til computer og mobil!...4 Opret bruger på WiX...4 WiX til visning i browser...5 Save/gem...8

Læs mere

Overvågningskamera. ~Af Svend, Valdemar og Frederik~

Overvågningskamera. ~Af Svend, Valdemar og Frederik~ Lavet af Svend, Valdemar og Frederik 2.3 HTX - Roskilde Overvågningskamera ~Af Svend, Valdemar og Frederik~ I dette forløb har vi arbejdet med overvågningskameraer. Det handlede om at lære, hvordan et

Læs mere

om videre... Journalistiske arbejdspladskurser

om videre... Journalistiske arbejdspladskurser om videre... Journalistiske arbejdspladskurser Forskningsbaseret efteruddannelse Syddansk Universitet JOURNALISTISKE ARBEJDSPLADSKURSER Kom videre... Som noget nyt tilbyder Center for Journalistik på

Læs mere

Communication 12.05.2014 BA-project Interview, focus group 1

Communication 12.05.2014 BA-project Interview, focus group 1 Scenario of focus group 1: Issac, 13 years old and Oskar, 14 years old Two young boys, recruited at Game practicing basketball together at the court. The interview was conducted in Danish, as they felt

Læs mere

TV 2/FYN Olfert Fischers Vej 31 5220 Odense SØ. København den 28. april 2006. Klage over skjult reklame for IKEA i indslag på TV2/FYN

TV 2/FYN Olfert Fischers Vej 31 5220 Odense SØ. København den 28. april 2006. Klage over skjult reklame for IKEA i indslag på TV2/FYN RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/FYN Olfert Fischers Vej 31 5220 Odense SØ København den 28. april 2006 Klage over skjult reklame for IKEA i indslag på TV2/FYN Tyge Clausen har ved e-mail af 21. december 2005

Læs mere

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M o Sta Stem! ga! o - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? / o T D A O M K E R I Indhold En bevægelsesøvelse hvor eleverne får mulighed for aktivt og på gulvet at udtrykke holdninger, fremsætte forslag

Læs mere

Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave

Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave Vejledning, HF 1 NAVN: KLASSE: Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave Indholdsfortegnelse: 1. Placering af opgaverne s.1 2. Den større skriftlige opgave s.1 3. Generel

Læs mere

INDELTA INklusion i INteraktiv DELTAgelse i folkeskolen. Forskningsrapport fra RUC Tine Jensen Jo Krøjer Kirsten Grønbæk Hansen

INDELTA INklusion i INteraktiv DELTAgelse i folkeskolen. Forskningsrapport fra RUC Tine Jensen Jo Krøjer Kirsten Grønbæk Hansen INDELTA INklusion i INteraktiv DELTAgelse i folkeskolen Forskningsrapport fra Tine Jensen Jo Krøjer Kirsten Grønbæk Hansen Nordic SMART afslutningskonference, Rådhus, 10/10-2011 Om oplægget Forskningsramme

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Fransk sprog, litteratur og kultur

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Fransk sprog, litteratur og kultur US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Fransk sprog, litteratur og kultur Navn på universitet i udlandet: Université Libre de Bruxelles Land: Belgien Periode: Fra: Januar 2012 Til:

Læs mere

Notat LHP /-

Notat LHP /- Notat 12-04-2010 LHP /- Vedrørende: Materialeplatformen 2009 2010 (Udkast 2) Fordeling: Styregruppen for Materialeplatformen, UNI C Skrevet af: Leo Højsholt-Poulsen Version nr.: 0.92 Materialeplatformen

Læs mere

Villa Venire Biblioteket. Af Marie Martinussen, Forsker ved Aalborg Universitet for Læring og Filosofi. Vidensamarbejde

Villa Venire Biblioteket. Af Marie Martinussen, Forsker ved Aalborg Universitet for Læring og Filosofi. Vidensamarbejde Af Marie Martinussen, Forsker ved Aalborg Universitet for Læring og Filosofi Vidensamarbejde - Når universitet og konsulenthus laver ting sammen 1 Mødet Det var ved et tilfælde da jeg vinteren 2014 åbnede

Læs mere

7.4 Folkekirken i tal 2012 Hvad Skjern siger om Folkekirkens fremtid

7.4 Folkekirken i tal 2012 Hvad Skjern siger om Folkekirkens fremtid 7.4 Folkekirken i tal 2012 Hvad Skjern siger om Folkekirkens fremtid Af Marie Vejrup Nielsen, lektor, Religionsvidenskab, Aarhus Universitet Når der skal skrives kirke og kristendomshistorie om perioden

Læs mere

IT projekt uge 4 9. Marie Vinter, Roskilde Tekniske Gymnasium, klasse 2.6 IT, bw, uge 4 9 2013

IT projekt uge 4 9. Marie Vinter, Roskilde Tekniske Gymnasium, klasse 2.6 IT, bw, uge 4 9 2013 PHP-Projekt IT projekt uge 4 9 Marie Vinter, Roskilde Tekniske Gymnasium, klasse 2.6 IT, bw, uge 4 9 2013 4-3-2013 Indholdsfortegnelse Indledende afsnit... 2 Brainstorm... 2 User stories... 2 Problemformulering...

Læs mere

Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning

Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning Version 1.1 10/08/2008 Indhold Indledning...1 Åbningsside...2 Login...5 Leder Info...5 Oprettelse af indhold...5 Oprettelse af artikel...5 Gem artikel...11 Hvem

Læs mere

Rasmus Rønlev, ph.d.-stipendiat og cand.mag. i retorik Institut for Medier, Erkendelse og Formidling

Rasmus Rønlev, ph.d.-stipendiat og cand.mag. i retorik Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Rasmus Rønlev, ph.d.-stipendiat og cand.mag. i retorik Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Rasmus Rønlev CV i uddrag 2008: Cand.mag. i retorik fra Københavns Universitet 2008-2009: Skrivekonsulent

Læs mere

Her er en guide til at lave BackUp af din DVD ved hjælp af DVDShrink og et brænderprogram.

Her er en guide til at lave BackUp af din DVD ved hjælp af DVDShrink og et brænderprogram. Side 1 af 12 DVD BackUp www.abmedia.dk Opdateret d. 28.12.2004 Ofte er der mere på en original DVD end der kan ligge på en Backup, så derfor kan man benytte dette lille program til at vælge hvad man vil

Læs mere

eportfolio på Studienet

eportfolio på Studienet En introduktion til de vigtigste værktøjer og funktioner i eportfolio OBS! Gælder for eportfolio oprettet inden d. 30/8-2013 Sådan anvender du denne vejledning Brug diasshow visning Herved kan du anvende

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Lingvistik. Navn på universitet i udlandet: Radboud Universiteit.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Lingvistik. Navn på universitet i udlandet: Radboud Universiteit. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Lingvistik Navn på universitet i udlandet: Radboud Universiteit Land: Holland Periode: Fra: August 2012 Til: Januar 2013 Udvekslingsprogram:

Læs mere

BILAG 1: Interview med den centrale studievejledning på RUC

BILAG 1: Interview med den centrale studievejledning på RUC BILAG 1: Interview med den centrale studievejledning på RUC 27.04.2015 Interviewer 1 (I1) Interviewer 2 (I2) Respondent (R) I1: Ja, vi vil jo lave en app, som skal vejlede den studerende igennem sit studieforløb.

Læs mere

Bilag 6. Interview med Emil

Bilag 6. Interview med Emil Interview med Emil 5 10 15 20 25 30 Emil: Østjyllands Politi, det er Emil. Cecilia: Hej, det er Cecilia. Emil: Ja hej. Cecilia: Hej. Nåmen tak fordi du lige havde tid til at snakke. Emil: Jamen selvfølgelig.

Læs mere

10 Vigtigste SEO Ranking Faktorer

10 Vigtigste SEO Ranking Faktorer 10 Vigtigste SEO Ranking Faktorer Indledning 10 Vigtigste Ranking Faktorer Agilitor Der findes en lang række faktorer, der har indflydelse på din websites position i Google på forskellige søgeord. Faktisk

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Strandvejen, Bybjerggård og Løntoften

Fokusgruppeinterview. Strandvejen, Bybjerggård og Løntoften Fokusgruppeinterview Strandvejen, Bybjerggård og Løntoften 28.juni 2012 Tilsynet er udført af: Anette Lund og Tina Knop FFA Familie, Forebyggelse & Anbringelse (erhvervsdrivende fond) Kongevejen 47 3480

Læs mere

Grundkursus: akademisk skriveproces

Grundkursus: akademisk skriveproces Grundkursus: akademisk skriveproces Gry Sandholm Jensen, cand.mag. skrivecenter.dpu.dk Om AKADEMISK SKRIVECENTER de tre søjler Undervisning - vi afholder workshops for opgave- og specialeskrivende studerende.

Læs mere

Trimmer vindue for Vegas Pro 8.0c giver velkendte resultater

Trimmer vindue for Vegas Pro 8.0c giver velkendte resultater Trimmer vindue for Vegas Pro 8.0c giver velkendte resultater Gary Rebholz Tilbage i artiklen, opdagelse i Vegas Pro Trimmer Rude, fra marts 2008 Tech Tip kolonne, jeg dækkede Vegas Pro Trimmer vindue i

Læs mere

På nettet med BørneIntra

På nettet med BørneIntra På nettet med BørneIntra Din institution går på nettet sammen med de andre børneinstitutioner i kommunen. Til det formål bruger I et program der hedder BørneIntra. Med BørneIntra får din institution et

Læs mere

ROJ TV Att.: Manouchehr Tahsili Zonoozi H C Andersens Boulevard 39 1553 København V. København den 23. april 2008

ROJ TV Att.: Manouchehr Tahsili Zonoozi H C Andersens Boulevard 39 1553 København V. København den 23. april 2008 RADIO- OG TV-NÆVNET ROJ TV Att.: Manouchehr Tahsili Zonoozi H C Andersens Boulevard 39 1553 København V København den 23. april 2008 Afgørelse vedrørende klage fra Den Tyrkiske Ambassade i Danmark Radio-

Læs mere

Bilag 3 Telefoninterview med Jakob Sloma Damsholt

Bilag 3 Telefoninterview med Jakob Sloma Damsholt Bilag 3 Telefoninterview med Jakob Sloma Damsholt Forud for nedenstående interview, fremsendte vi følgende spørgsmål til Jakob Damsholt i en e-mail: 1. Hvordan forholder redaktionen på Debatten sig til

Læs mere