Anerkendelse som erhvervssygdom ved forudbestående sygdom disposition til sygdom konkurrerende risikofaktorer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anerkendelse som erhvervssygdom ved forudbestående sygdom disposition til sygdom konkurrerende risikofaktorer"

Transkript

1 Anerkendelse som erhvervssygdom ved forudbestående sygdom disposition til sygdom konkurrerende risikofaktorer De sygdomme, der er nævnt i fortegnelsen over erhvervssygdomme, kan skyldes andre forhold end arbejdet. Der kan være tale om forudbestående lidelse, om disposition til sygdom og om konkurrerende årsagsfaktorer til lidelsen. Forudbestående lidelse Forudbestående lidelse handler om konkurrerende sygdom, dvs. sygdom der kan give tilsvarende symptomer, som den arbejdsbetingede sygdom, men hvor der vil være andre objektive fund og man når frem til anden diagnose. Fx i relation til rygsmerter kan det dreje sig om spondylodese (ledskred), spinalstenose eller sammenvoksning af lænderyghvirvler. Disposition til sygdom Familiær disposition til sygdom kan øge risikoen for udvikling af arbejdsbetinget lidelse. Et eks. er øget risiko for bevægeapparatsmerter, hvis der er disposition til visse gigtlidelser. Familiær disposition til allergiske sygdomme vil ligeledes give øget risiko for udvikling af allergi, herunder arbejdsbetinget allergi. Egen tidligere tilstedeværende sygdom kan ligeledes disponere til senere udvikling af sygdom. Et eks. er tidligere tilstedeværende atopisk sygdom, som øger risikoen for senere udvikling af atopisk sygdom, arbejdsbetinget såvel som ikke arbejdsbetinget. Astma hos både forældre og søskende giver en ca. fordoblet risiko for astma. Svær atopisk dermatit (børneeksem) i barndommen øger risikoen for senere udvikling af toksisk håndeksem med en faktor 5. Konkurrerende sygdom Konkurrerende årsager er tilstedeværelse af andre årsagsfaktorer, der kan have medført samme sygdom, f.eks. er tobaksrygning ved lungecancer hos asbesteksponerede eller kronisk obstruktiv lungesygdom hos støveksponerede, der samtidigt har et væsentligt tobaksforbrug. Anerkendelse Er der tale om en forudbestående eller konkurrerende sygdom eller om konkurrerende påvirkninger som årsag til sygdommens opståen, må det i det konkrete tilfælde vurderes, om det er den forudbestående eller konkurrerende sygdom eller de konkurrerende påvirkninger, der med overvejende sandsynlighed er den eneste eller altovervejende årsag til sygdommen. Hvis dette er tilfældet, kan sygdommen ikke anerkendes som arbejdsbetinget sygdom. (Lovens 5, jævnfør 7, og 8, stk. 1) Hvis de generelle og særlige betingelser for anerkendelse er opfyldt, og der ikke fuldt ud eller altovervejende er tale om konkurrerende eller forudbestående sygdom eller konkurrerende påvirkninger, vil sygdommen kunne anerkendes som en arbejdsbetinget sygdom, hvis den i øvrigt opfylder kravene til anerkendelse. Erstatning Er der konkurrerende eller forudbestående sygdomme eller konkurrerende årsager eller påvirkninger, som ikke udelukker anerkendelse som erhvervssygdom, men bidrager til sygdomsudviklingen og generne, vil disse forhold kunne få betydning for erstatningsudmålingen.

2 Det betyder, at Arbejdsskadestyrelsen eventuelt vil trække fra i godtgørelsen for mén og/eller i en erstatning for tab af erhvervsevne. (Lovens 12) Familiær disposition til sygdom medfører ikke fradrag i erstatning. Disponerede og dermed sårbare individer skal risikofrit kunne arbejde i det aktuelle arbejdsmiljø. Vedr. udmåling af erstatning henvises til artiklen i Armoni, Forudbestående lidelse under Arbejdsskadesager. Eksempler på konkurrerende lidelse, således som de er beskrevet i Arbejdsskadestyrelsens vejledning om erhvervssygdomme. Nogle af disse forhold er der faglig uenighed om, fx mener mange skulderspecialister, at tendinitis calcaria i skuldersenerne er uden klinisk betydning. Hvis arbejdsmedicineren er uenig i Arbejdsskadestyrelsens begrundelser i forhold til vejledningen om erhvervssygdomme, så bør en forelæggelse af sagen for Erhvervssygdomsudvalget overvejes. Punkt Sygdom Konkurrerende lidelse A.1. Støjbetinget hørenedsættelse (DLA professionalis) B.1. Kronisk lænderygsygdom med smerter (lumbago/iskias, lumbal diskuspro-laps, degenerativ lænderygsygdom) Alder, arv, anden sygdom, andre miljøpåvirkninger, for eksempel støj i fritiden. Medfødte (kongenitte) misdannelser: Blokhvirvler Overgangshvirvler: Lumbosakrale overgangshvirvler (symmetrisk, asymmetrisk) Tidligt udviklede rygdeformiteter: Morbus Scheuermann (juvenil dorsal kyfose/rundryggethed): Vækstforstyrrelse i hvirvlerne, der heler op med kileformede hvirvellegemer: Høj morbus Scheuermann (i brystrygdelen) Lav morbus Scheuermann (i overgang mellem brystryg og lænderyg) Spondylolistese (hvirveludglidning/hvirvelforskydning): Hyppigst er forskydning af nederste lændehvirvel, der skyldes løshed i arcus (arkolyse) og er medfødt, samt degenerativ spondylolistese, der ikke er medfødt. Olistesen (glidningen) påvises med stigende frekvens fra barneårene. Skoliose (sidekrumning af ryggen): Tilstand, der kan ses ved medfødte knoglemisdannelser og muskelsygdom og kan være arveligt betinget. Degenerative rygsygdomme: Spondylarthrosis, spondylosis, osteochondrosis (slid-)gigt i rygsøjlen): Diagnosticeres ved røntgen, men røntgenforandringer behøver ikke være symptomgivende. Diskusdegeneration og diskusprolaps: Diskusprolaps kan opstå uprovokeret hos patienter med diskusdegeneration eller ved rygtraumer. Traumatiske rygskader:

3 B.2. C.1. Kroniske nakkeskuldersmerter (cervikobrakialt syndrom) Seneskedehindebetændelse (tendovaginitis) og betændelseslignende forandringer i sene eller i væv omkring sene (tendinitis og peritendinitis) Fraktur (brud): Kompressionsbrud af hvirvellegemer Distorsion (forvridning) Dystrofiske knogleledssygdomme i ryggen: Osteoporose (diffust svind af knoglemassen), der kan skyldes forstyrrelser i kalkstofskiftet samt være aldersbetinget (hyppigst hos kvinder). Osteomalaci (nedsat kalkindhold i knoglerne): Skyldes vitamin D-mangel. Inflammatoriske rygsygdomme: Morbus Bechterew (spondylarthritis ankylopoietica): Inflammatorisk rygsygdom, der minder om leddegigt og er genetisk betinget. Muskelsmerter af anden årsag end arbejdet (for eksempel fibromyalgi) Visse former for gigt i halshvirvelsøjlen og/eller skulderled Diskusprolaps i halshvirvelsøjlen Sygdom/symptomer som følge af degenerative forandringer i væv og knogler Følger efter piskesmældslæsion (følger efter whiplashskade) Tidligere nakke-skuldersmerter (opstået før det belastende arbejdes påbegyndelse) Gigtiske forandringer Gigtiske forandringer på et røntgenbillede af halshvirvelsøjle, skulderhøjdeled (akromio-klavikulærled) eller skulderled giver i sig selv ikke anledning til afvisning af sagen. Det væsentlige er, i hvilken grad disse gigtiske forandringer giver eller vil give symptomer af betydning for vurderingen af den anmeldte sygdom. Kroniske nakke-skuldersmerter og forandringer i skulderleddets rotator cuff-sener Hvis der alene er tale om forandringer i skulderleddets rotatorsener, kan denne sygdom ikke anerkendes efter fortegnelsens punkt om kroniske nakke-skuldersmerter. Hvis der er påvist kroniske nakke-skuldersmerter, der kan anerkendes efter fortegnelsen, kan eventuelle samtidige forandringer i skulderleddets rotatorcuff dog indgå som en del af det samlede nakkeskulder-syndrom. Slidgigt (artrose) i fingre og/eller håndled Leddegigt (rheumatoid artrit) i fingre og/eller håndled Symptomer fra sener og muskler som følge af alder (alderssvarende degenerative forandringer) Følger efter håndledsbrud Systemiske sygdomme (for eksempel sukkersyge)

4 C.2. Karpaltunnelsyndrom Gigt i håndleddet og/eller håndroden Følger efter brud på håndled Seneknude (ganglion) Visse former for slidgigt i halshvirvelsøjlen med rodpåvirkning Diskusprolaps i halshvirvelsøjlen Nervebetændelse (neuropati) Idiopatiske (ukendte) årsager Aldersbetingede forandringer i håndleddet Sukkersyge Graviditet Fedme (Body Mass Index større end 30-31) Kæmpevækst (akromegali) For lavt stofskifte (myksødem) C.4.1. C.4.2. C.5.1. C.5.2. D.1. Tennisalbue (epicondylitis lateralis) Golfalbue (epicondylitis medialis) Forandringer i skulderleddets rotatorsener (rotator cuffsyndrom/skuldertendinit, tendinitis muskuli articulatio humeri ) Forandringer i bicepssenen (bicepstendinit, tendinitis caput longum musculus bicipitis brachii) Slidgigt i knæleddet (arthrosis genus) Slidgigt (artrose) i albueleddet Leddegigt (reumatoid artrit) i albueleddet Symptomer fra sener og muskler som følge af alder (alderssvarende degenerative forandringer) Følger efter brud på albueleddet Systemiske sygdomme (bindevævssygdomme) Slidgigt i halshvirvelsøjlen med udstråling Diskusprolaps i halshvirvelsøjlen med udstråling Bruskforandringer i albueleddet (osteochondritis dissicans) Påvirkning af spolebensnerven (nervus radialis) ved dens forløb gennem en tunnel på underarmen (radialtunnelsyndrom) Udfældning af kalcium hydroxyapatit i rotator cuff-sener (tendinitis calcaria) Frossen skulder Smertefuld løshed af skulderleddet (subluksationer og generelt løse led) Forandringer i rygsøjlen med udstråling til skulderleddet Slidgigt i skulderleddet (arthrosis humero scapularis) Slidgigt i skulderhøjdeleddet (arthrosis acromio clavicularis) Svær overvægt (BMI over 30-31, hvor Body Mass Index = kg/(m)2) Tidligere knætraume Ledskader Korsbåndssskader Meniskskader Fejlstillinger (for eksempel kalveknæ) Reumatoid arthritis Systemiske sygdomme med sekundære ledsymptomer Tidligere infektion i knæleddet

5 E.5.1 F.1. Astma (allergisk og ikkeallergisk) Posttraumatisk belastningsreaktion Sekundære ledsymptomer til infektionssygdomme Alder Køn Tobaksrygning Privat allergi (for eksempel over for husstøvmider eller pollen) Genetisk disposition for allergi Medicinforbrug - Depression - Angst - Psykoser og lignende Referencer: Vejledning om erhvervssygdomme anmeldt fra 1. januar 2005, 9. udgave, juli 2013 Forfatter: Ledende overlæge, Ph.d. Kurt Rasmussen Socialrådgiver Hugo Knudsen Dato: Review Ole Carstensen Revideres:

Vejledning om erhvervssygdomme anmeldt fra 1. januar 2005

Vejledning om erhvervssygdomme anmeldt fra 1. januar 2005 Arbejdsskadestyrelsen Juli 2012, 8. udgave Vejledning om erhvervssygdomme anmeldt fra 1. januar 2005 Indholdsfortegnelse: 1. Generelle betingelser...7 1.1. Lovgrundlag...8 1.2. Medicinsk dokumentation...9

Læs mere

Kroniske nakke-skuldersmerter (bl.a. belysning af sammenhæng med belastningens varighed og med eventuelle andre belastningsformer)

Kroniske nakke-skuldersmerter (bl.a. belysning af sammenhæng med belastningens varighed og med eventuelle andre belastningsformer) 8GYLNOLQJHQ Sn HUKYHUYVV\JGRPVRPUnGHW VRPI OJHDIDUEHMGVVNDGHUHIRUPHQ I foråret 2003 blev arbejdsskadereformen vedtaget med bredt politisk flertal. Reformen trådte i kraft 1. januar 2004 med følgende hovedændringer:

Læs mere

Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt

Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt Om sagsbehandlingen i Arbejdsskadestyrelsen i sager om fysiske sygdomme Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt Om

Læs mere

Sikkerhedsforum. For SEL 96 Borgerstyret Personlig Assistance Århus Kommune

Sikkerhedsforum. For SEL 96 Borgerstyret Personlig Assistance Århus Kommune Sikkerhedsforum For SEL 96 Borgerstyret Personlig Assistance Århus Kommune Arbejdsskade Hvornår skal man som arbejdsgiver anmelde en arbejdsskade: Ifølge: 1. Lov om arbejdsmiljø. Her er formålet at arbejdstilsynet

Læs mere

Vibrationslidelser. Definition

Vibrationslidelser. Definition Vibrationslidelser Definition 1. Vibrationsinducerede hvide fingre (VWF Vibration Induced White Fingers). Defineres som kuldeudløst, anfaldsvis optræden af bleghed og hvide fingre med proksimal skarp afgrænsning

Læs mere

Den arbejdsmedicinske Journal

Den arbejdsmedicinske Journal Lovgivning og formål Den arbejdsmedicinske journal Sundhedsstyrelsen har for bl.a. læger, fastsat regler, der nærmere beskriver kravene til journalføringspligtens indhold og omfang. Patientjournalen er

Læs mere

IMPINGEMENTSYNDROM/ ROTATOR CUFF-SYNDROM OG TRAUMATISK ROTATOR CUFF-RUPTUR DEL 2: FAGLIGE VISITATIONSRETNINGSLINJER

IMPINGEMENTSYNDROM/ ROTATOR CUFF-SYNDROM OG TRAUMATISK ROTATOR CUFF-RUPTUR DEL 2: FAGLIGE VISITATIONSRETNINGSLINJER IMPINGEMENTSYNDROM/ ROTATOR CUFF-SYNDROM OG TRAUMATISK ROTATOR CUFF-RUPTUR DEL 2: FAGLIGE VISITATIONSRETNINGSLINJER 2011 Impingementsyndrom/rotator cuff-syndrom og traumatisk rotator cuff-ruptur Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 3

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 3 Formodningsreglen i Arbejdsskadesikringslovens 12 en analyse af retspraksis med særligt fokus på anvendelse af prognosesynspunkter ved nedsættelse af erstatning for tab af erhvervsevne The presumption

Læs mere

VEJLEDNING OM ADGANG TIL VEDERLAGSFRI FYSIOTERAPI

VEJLEDNING OM ADGANG TIL VEDERLAGSFRI FYSIOTERAPI VEJLEDNING OM ADGANG TIL VEDERLAGSFRI FYSIOTERAPI 2008 Vejledning om adgang til vederlagsfri fysioterapi Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Fysioterapi;

Læs mere

Whiplash. -årsag, behandling og erstatning-

Whiplash. -årsag, behandling og erstatning- Whiplash -årsag, behandling og erstatning- Indholdsfortegnelse Hvad er whiplash?...04 Kan man kun få whiplash ved kraftig påkørsel/påvirkning? - Dancrash-rapporters betydning...05 Hvilke gener relaterer

Læs mere

Rygproblemer fra vugge til grav

Rygproblemer fra vugge til grav Rygproblemer fra vugge til grav Hvis man forsøger at forstå en episode med rygsmerter ved at fokusere på den ene episode, svarer det til at forsøge at forstå kompositionen af en elefant ved at studere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. november 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. november 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. november 2010 Sag 112/2008 (1. afdeling) A (advokat Lars Sandager) mod Tømrer- og Snedkerfirma Allan Svendsen & Søn A/S (advokat Christina Neugebauer) I tidligere

Læs mere

OI generelt. Overlæge, dr. med. John Østergaard. Center for Sjældne Sygdomme Skejby Sygehus. Side 1 OI-Tidsskrift nr. 1, 2005

OI generelt. Overlæge, dr. med. John Østergaard. Center for Sjældne Sygdomme Skejby Sygehus. Side 1 OI-Tidsskrift nr. 1, 2005 OI generelt af Overlæge, dr. med. John Østergaard Center for Sjældne Sygdomme Skejby Sygehus Side 1 OI-Tidsskrift nr. 1, 2005 Side 2 OI-Tidsskrift nr. 1, 2005 Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta,

Læs mere

Knogleskørhed og prostatakræft

Knogleskørhed og prostatakræft Mads Hvid Poulsen, Læge, Ph.d. Knogleskørhed og prostatakræft Urinvejskirurgisk forskningsenhed, Urologisk Afdeling, Odense Universitets Hospital Folderen er udarbejdet på baggrund af eksisterende litteratur

Læs mere

Stress og depression. Casper J. Wagner Arbejdsskadestyrelsen

Stress og depression. Casper J. Wagner Arbejdsskadestyrelsen 1 Overskrifter fra dagspressen Antallet af stressede europæere i stigning. Mellem 50 og 60 procent af alle tabte arbejdsdage i unionen (EU) kan nu forbindes med stress (JP 140311) Flere kvinder med depression

Læs mere

DANMARKS LÆRERFORENINGS SEKRETARIATS VEJLEDNING OM ARBEJDSSKADESAGER

DANMARKS LÆRERFORENINGS SEKRETARIATS VEJLEDNING OM ARBEJDSSKADESAGER DANMARKS LÆRERFORENINGS SEKRETARIATS VEJLEDNING OM ARBEJDSSKADESAGER Jf. hovedstyrelsens beslutning af 26. juni 2007 Redigeret 24. april 2012 1. INDLEDNING... 3 2. PROCESSER... 4 2.1. Aktørernes opgaver...

Læs mere

Vejledning om erstatning for tab af erhvervsevne

Vejledning om erstatning for tab af erhvervsevne (Gældende) Udskriftsdato: 27. november 2014 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin.,\Arbejdsskadestyrelsen, j.nr. 2014-0000285 Senere ændringer til forskriften Ingen Vejledning

Læs mere

Praksisundersøgelse 2009 - Fleksjob

Praksisundersøgelse 2009 - Fleksjob Praksisundersøgelse 2009 - Fleksjob Beskæftigelsesankenævnet Indhold FLEKSJOBUNDERSØGELSE 2009 1. Resume og konklusion...2 2. Materiel vurdering...3 2.1 Er afgørelserne samlet set rigtige? i overensstemmelse

Læs mere

Københavns Universitet. Reumatologi. Af Asma Bashir, stud med. www. asmabashir.com

Københavns Universitet. Reumatologi. Af Asma Bashir, stud med. www. asmabashir.com Københavns Universitet Reumatologi Af Asma Bashir, stud med www. asmabashir.com Indholdsfortegnelse Generel Reumatologi Undersøgelsesmetoder Behandlingsprincipper Degenerative Lidelser i Perifere Led Osteoartrose

Læs mere

Hvordan har du det? 2013 Syddjurs Kommune. Sundhedsteamet

Hvordan har du det? 2013 Syddjurs Kommune. Sundhedsteamet Hvordan har du det? 2013 Syddjurs Kommune Sundhedsteamet En gennemgang af Syddjurs Kommunes Sundhedsprofil 2013 Udarbejdet på baggrund af Hvordan har du det? 2013 Sundhedsprofil for region og kommuner,

Læs mere

Sygehistorie. Lønborg, Niels: Orthopædisk Kirurgisk Cases. 85 Sider

Sygehistorie. Lønborg, Niels: Orthopædisk Kirurgisk Cases. 85 Sider Sygehistorie Hvilke udsagn om udredning for knæartrose er korrekte? Ubelastet røntgenoptagelse viser graden af artrose. Artroskopi er en rutineundersøgelse. MR-scanning kan ligeledes overvejes. Stående

Læs mere

SARKOIDOSE EN PATIENTVEJLEDNING FRA DANMARKS LUNGEFORENING

SARKOIDOSE EN PATIENTVEJLEDNING FRA DANMARKS LUNGEFORENING SARKOIDOSE EN PATIENTVEJLEDNING FRA DANMARKS LUNGEFORENING Denne patientvejledning findes ikke i en trykt udgave, men kan hentes fra www.lungeforening.dk Indholdsfortegnelse Hvad er sarkoidose?... 3 Forskellige

Læs mere

1 Indledning 9. 2 Normal blodsukkerregulering og udvikling af type 2-diabetes 19. 3 Behandlingen af type 2-diabetes generelt 49

1 Indledning 9. 2 Normal blodsukkerregulering og udvikling af type 2-diabetes 19. 3 Behandlingen af type 2-diabetes generelt 49 Indhold Forord 7 1 Indledning 9 2 Normal blodsukkerregulering og udvikling af type 2-diabetes 19 3 Behandlingen af type 2-diabetes generelt 49 4 Farmakologisk behandling af type 2-diabetes 63 5 Kirurgisk

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 Sag 92/2012 (2. afdeling) A (advokat Lars Søndergaard, beskikket) mod Topdanmark Forsikring A/S (advokat Nicolai Mailund Clan) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Betænkning. arbejdsskadesikring. - skadebegreberne - administration og styring

Betænkning. arbejdsskadesikring. - skadebegreberne - administration og styring Betænkning om arbejdsskadesikring - skadebegreberne - administration og styring Indholdsfortegnelse KAPITEL 1...4 INDLEDNING, UDVALGETS KOMMISSORIUM OG SAMMENSÆTNING...4 1. Baggrund for udvalget...4 2.

Læs mere

Psykiske arbejdsskader

Psykiske arbejdsskader Høring for Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg om Psykiske arbejdsskader Skriftlige oplæg og resumé af høring i Fællessalen, Christiansborg den 23. april 2008 Teknologirådets rapporter 2008/4 1 Høring om

Læs mere

Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning

Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den: 6. februar 2012 Forfatter: Saskia Madsen-Østerbye Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som vejledning,

Læs mere

Kapitel 15. Hvilken betydning har overvægt for helbred, trivsel og sociale relationer?

Kapitel 15. Hvilken betydning har overvægt for helbred, trivsel og sociale relationer? Kapitel 15 Hvilken betydning har over v æ g t for helbred, t r i v s e l o g s o c i a l e relationer? Kapitel 15. Hvilken betydning har overvægt for helbred, trivsel og sociale relationer? 153 Forekomsten

Læs mere

3. Arbejdsskader og arbejdsskadeerstatninger

3. Arbejdsskader og arbejdsskadeerstatninger 3. Arbejdsskader og arbejdsskadeerstatninger 3.1 Sammenfatning 91 3.2 Virksomhederne betaler selv erstatningerne 93 3.3 Arbejdsskader udvikling og status 95 3.4 Anerkendelse af arbejdsskader 11 3.5 Erstatninger

Læs mere