Inger T. Andersen (Holstebro Kommune) Til:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Inger T. Andersen (Holstebro Kommune) Til:"

Transkript

1 Fra: Inger T. Andersen (Holstebro Kommune) Til: TM - Planafdelingen Postkasse Sendt dato: :10 Modtaget Dato: :10 Vedrørende: VS: Vedr. lokalplanforsalg 1107 og KPTL nr. 1 Vedhæftninger: image001.gif Vejdirektoratets bemærkninger vedr. planforslag _2_0.pdf Fra: Daniel Andreas Slot Sendt: 8. december :45 Til: BM - Borgmesterkontoret - Postkasse Cc: Emne: Vedr. lokalplanforsalg 1107 og KPTL nr. 1 Til Holstebro Kommune Kirkestræde Holstebro Naturstyrelsen - Tværgående Planlægning Haraldsgade København Ø Vejdirektoratets bemærkninger til forslag til lokalplan nr vedr. område til boli-ger, erhverv, lystanlægning og kirkegård ved Ulfborg Anlæg, Ulfborg samt tilhørende forslag til kommuneplantillæg nr. 1 til kommuneplan Se vedhæftede dokument. Såfremt der er spørgsmål til det fremsendte, står jeg naturligvis til rådighed. Venlig hilsen Daniel Andreas Slot Landinspektør Planlægning og Myndighed (Aalborg) Niels Bohrs Vej Aalborg Øst Telefon Direkte Mobil vejdirektoratet.dk

2 Holstebro Kommune Kirkestræde Holstebro Sendt via til Naturstyrelsen - Tværgående Planlægning Haraldsgade København Ø Dato 8. december 2014 Sagsbehandler Daniel Andreas Slot Mail Telefon Dokument 14/ Side 1/2 Sendt via til Vejdirektoratets bemærkninger til forslag til lokalplan nr vedr. område til boliger, erhverv, lystanlægning og kirkegård ved Ulfborg Anlæg, Ulfborg samt tilhørende forslag til kommuneplantillæg nr. 1 til kommuneplan Vejdirektoratet er via PlansystemDK blevet gjort bekendt med, at Holstebro Kommune har offentliggjort forslag til lokalplan 1107 for et område til boliger, erhverv, lystanlægning og kirkegård ved Ulfborg Anlæg, Ulfborg samt tilhørende forslag til kommuneplantillæg nr. 1 til kommuneplan , og sendt det i offentlig høring i perioden fra d. 15. oktober 2014 til d. 10. december Lokalplanområdet tilgrænser statsvejen, Herredsgade, hovedlandevej 418, Ringkøbing Holstebro, i ca. km 20,631 til ca. 20,792, venstre vejside. Ad 5. Vejdirektoratet kan konstatere, at det ikke fremgår af lokalplanen, at der er tinglyste adgangsbestemmelser og vejbyggelinje som der er pålagt enkelte ejendomme som er omfattet af planforslagene. Både adgangsbestemmelserne og vejbyggelinjen vedrører statsvejen hovedlandevej 418 hvorfor dette bedes medtaget i lokalplanen og evt. fremgå af 5 i lokalplanens bestemmelser. Ad 9. Vejdirektoratet bemærker endvidere, at der ønskes udlagt en vej, x-x, i en bredde på 5 meter jf. kortbilag 2. Denne vej er sammenfaldende med en eksisterende vej i marken som tilsluttes Herredsgade i en overkørsel, som er reguleret igennem adgangsbestemmelserne for Herredsgade. Jævnfør adgangsfortegnelsen er det tilladt at overkørslen benyttes til privat fællesvej til enfamiliehus på matr. nr. 8ir Den mellemste Del, Ulfborg samt kirkegård. Ud fra lokalplanens beskrivelser vurderes der således ikke, at ske et øget færdsel ad den tilladte overkørsel, som giver anledning til at lave en indsigelse imod de påtænkte planer. Vejdirektoratet vil blot henlede opmærksomheden på vejlovens 71 stk. 1. Niels Bohrs Vej Aalborg Øst Telefon vejdirektoratet.dk SE EAN

3 Venlig hilsen Daniel Andreas Slot Landinspektør 2

4 Fra: Rikke Blom TM - Planafdelingen Postkasse [TM-Planafdelingen- Til: Sendt dato: :14 Modtaget Dato: :14 Vestforsynings høringssvar til ny lokalplan 1107 og tillæg nr. 1 - Område Vedrørende: til boliger, erhverv, anlæg og kirkegård i Ulfborg (VF F2 nr.: ) Vedhæftninger: Samlet kommentarer fra alle forsyninger.pdf Logo.JPG Logo.JPG Logo.JPG Til Holstebro Kommune, Teknik og Miljø - Planafdelingen Vedhæftet sendes Vestforsynings høringssvar til ny lokalplan 1107 og tillæg nr. 1 vedr. område til boliger, erhverv, anlæg og kirkegård i Ulfborg. Venligst bekræft modtagelsen af denne mail, tak. God weekend. Venlig hilsen Rikke Blom Sekretariatet Direkte tlf.: Vestforsyning A/S - Nupark Holstebro Tlf.: Fax: Tænk på miljøet, inden du printer denne Til: Fra: Titel: Meddelelse om ny plan i PlansystemDK: Område til boliger, erhverv, anlæg og kirkegård i Ulfborg Sendt: :33:20 Dato: d. 9. oktober 2014 Meddelelse om ny plan i PlansystemDK Følgende plan (ændringer til) er blevet indberettet til PlansystemDK:

5 Vand Udarbejdet af: Jesper Madsen Notat Udarbejdet den: Emne: Kommentarer til forslag til ny lokalplan 1104 og tillæg nr. 1 Område til boliger, erhverv, anlæg og kirkegård i Ulfborg Formål: Etablering af et område til boliger, erhverv, lystanlæg og kirkegård ved Ulfborg Anlæg. Myndighed: Holstebro Kommune. Ledninger: Ingen ligger udenfor Vestforsyning Vands forsyningsområde. Specielle forhold:

6 Spildevand Udarbejdet af: Jette Fleng Christensen Notat Udarbejdet den: Emne: Kommentarer til forslag til ny lokalplan 1104 og tillæg nr. 1 Område til boliger, erhverv, anlæg og kirkegård i Ulfborg Formål: Overføre areal i landzone til byzone så det bliver muligt at bygge ny præstebolig i området Myndighed: Holstebro Kommune. Ledninger: Kun perifert. Specielle forhold: Kun spildevandskloakering. Varme

7 Udarbejdet af: Erik Andersen/Jens Notat Krog Jensen Udarbejdet den: Emne: Kommentarer til forslag til ny lokalplan 1104 og tillæg nr. 1 Område til boliger, erhverv, anlæg og kirkegård i Ulfborg Formål: Etablering af et område til boliger, erhverv, lystanlæg og kirkegård ved Ulfborg Anlæg. Myndighed: Holstebro Kommune. Ledninger: Området beskrevet i lokalplanen ligger udenfor Vestforsyning Varmes forsyningsområde. Specielle forhold:

8 Udarbejdet af: Jan M. Hansen Notat Udarbejdet den: 13/ Emne: Kommentarer til forslag til ny lokalplan 1104 og tillæg nr. 1 Område til boliger, erhverv, anlæg og kirkegård i Ulfborg El Formål: Etablering af et område til boliger, erhverv, lystanlæg og kirkegård ved Ulfborg Anlæg. Myndighed: Holstebro Kommune. Ledninger: Området beskrevet i lokalplanen ligger udenfor Vestforsyning Nets forsyningsområde. Ingen ledninger. Specielle forhold:

9 Belysning Udarbejdet af: Helle Søkilde Notat Udarbejdet den: Emne: Kommentarer til forslag til ny lokalplan 1104 og tillæg nr. 1 Område til boliger, erhverv, anlæg og kirkegård i Ulfborg Formål: Etablering af et område til boliger, erhverv, lystanlæg og kirkegård ved Ulfborg Anlæg. Myndighed: Holstebro Kommune. Ledninger: Ingen ledninger i området Specielle forhold: Gadelys etableres efter Aftale om levering af gadelys i henhold til foreskrifterne i lokalplanen og retningslinjerne i Belysningsplanen.

10 Fra: Lasse Østergaard Til: TM - Planafdelingen Postkasse [TM-Planafdelingen- Sendt dato: :29 Modtaget Dato: :29 Vedrørende: Forslag til lokalplan 1107 Vedhæftninger: Ansøgning om belysning i Ulfborg anlæg.docx Til: Holstebro Kommune Teknik og miljø, Planafdelingen 7500 Holstebro Vedhæftet fremsendes ansøgning fra Ulfborg Borgerforening vedr. byrådets forslag til lokalplan nr til videre foranstaltning. Med venlig hilsen Ulfborg Borgerforening V/Lasse Østergaard, sekretær Tlf.: Mobil:

11 ULFBORG BORGERFORENING Lasse Østergaard, sekretær Tlf.: Ulfborg, den 9. december 2014 Holstebro Kommune Teknik og Miljø, Planafdelingen Kirkestræde Holstebro Vedr. byrådets forslag til lokalplan nr I ovennævnte forslag har Holstebro Kommune et ønske om at overføre Ulfborg Anlæg til byzone Dog vil Kommunen bevare de bynære naturkvaliteter i området og finder det derfor vigtigt, at anlæggets rekreative anlæg, bygninger og aktiviteter fremstår i overensstemmelse med områdets naturpræg, samt at det kan benyttes af alle. I den forbindelse ansøger Ulfborg Borgerforening om, at der opsættes belysning langs stien, der går fra Skovstien gennem anlægget til kirkegården. Ansøgningen sker med den begrundelse, at stien kommer til at ligge i byzone. Med belysning i samme tidsrum som gadebelysningen i øvrigt, vil den i højere grad kunne benyttes af alle. Med venlig hilsen Ulfborg Borgerforening

12 Fra: Henrik Toft Til: TM - Planafdelingen Postkasse [TM-Planafdelingen- Sendt dato: :38 Modtaget Dato: :38 Vedrørende: Indsigelse/ændringsforslag til lokalplanforslag nr Vedhæftninger: Arkitektens notat - indsigelse til lokalplan dateret doc På vegne af Ulfborg Menighedsråd fremsendes herved indsigelse/ændringsforslag til lokalplanforslaget. Indsigelsen er udarbejdet af arkitektfirmaet Søren Andersen på foranledning af Ulfborg Menighedsråd. Jeg vil gerne have en kvittering for modtagelse af mailen Med venlig hilsen Anna Grete Toft formand for Ulfborg Menighedsråd

13 18.november /pdh Side 1 af 3 NOTAT - INDSIGELSE TIL LOKALPLAN Ulfborg Menighedsråd Ny præstebolig - Lokalplan Hermed notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan nr Delområde C - Kirkegård med tilhørende faciliteter: 6, stk. 2 Tagmateriale: Set i sammenhæng med den øvrige bebyggelse i område ønske krav til tagmateriale udvidet til generel mulighed for anvendelse af tegl i jordfarver samt zink og kobber. 6, stk. 3 Tagudformning: Set i sammenhæng med den øvrige bebyggelse i området ønskes krav til tagudformning udvidet til også at omfatte tage der ikke er symmetriske, at tage kan udføres med en laver hældning end 25 grader samt at tage kan udføres med valm eller halvvalm. 6, stk. 10 Facademateriale: Omfang af mulige facadematerialer ønskes udvidet til også at omfatte pladematerialer samt at farver udvides til også at omfatte jordfarver. 7, stk. 20 Plantebælte, 5 meter: Krav om plantebælte på 5 meter mod delområde B ønskes at udgå. Der ønskes generelt mulighed for en åbenhed mod delområde B. 7, stk. 21 Plantebælte, 2 meter: Krav om plantebælte på 2 meter mod delområde B ønskes at udgå. Der ønskes generelt mulighed for en åbenhed mod delområde B. 7, stk. 22 Låger: Der arbejdes fortiden med en ny plan for indretningen af den eksisterende kirkegård hvorfor præcis placeringen af låger ikke ønskes fastlagt i lokalplanen. 11, stk. 3 Drænning: Som nævnt i redegørelsen side 16, formodes at krav om dræning af kirkegårde kun at omfatte en eventuel udvidelse. 14, stk. 1 Myndigheder: Ulfborg hører under Ribe Stift. S Ø R E N A N D E R S E N A R K I T E K T E R A. S S Ø N D E R L A N D S G A D E H O L S T E B R O CVR: TLF: E - M A I L: A N D E R S E A R K I T E K T E R A S. D K C:\pdf\in\9e46c5fe d7-981e cb58cc.doc

14 Side 2 af 3 Delområde D - Præstebolig: Menighedsrådet i Ulfborg har en forventning om at kunne opføre en præstebolig med en vis statelig karakter og at lokalplanen skal kunne åbne mulig for at kunne efterleve dette ønske. 4, stk. 4 Udstykning: For at udnytte muligheden for at opføre den ønskede bolig med den ønskede placering, ønskes den maksimale grundstørrelse hævet til m². Grunde af denne størrelse er ikke ualmindelige i området. 4, stk. 5 Grundstørrelse: Angivelsen af grunde på m² og derover synes umiddelbart irrelevant i det der kun må opføres én præstebolig. 5, stk. 11 Boligstørrelse: Krav til en maksimal boligstørrelse ønskes ændret til udelukkende at være reguleret af en bebyggelsesprocent. En bolig på maksimalt 250 m² er for lille set i lyset af at arealet skal indeholde plads til både en bolig for en familie med flere børn, præstekontor og evt. sammenbygget med en garage. 5, stk. 12 Byggefelt: For en mere fleksibel placering af boligen ønskes byggefeltet udvidet til at være 10 meter til det nordlige, vestlige og sydlige skel. Afstand til det mere fleksible skel mod øst ønskes fastholdt til 5 meter. 5, stk. 13 Bebyggelsesprocent: Der synes lidt forvirring om maksimale bebyggelsesprocent. I redegørelsen på side 13 er der nævnt en maksimal bebyggelsesprocent på 15. Menighedsrådet ønsker at fastholde en bebyggelsesprocent på 30. 5, stk. 14 Antal etager: Med henvisning til ønsket om mulighed for at opføre en bolig med en statelig karakter synes man unødigt begrænset i kun at kunne opføre en bolig i 1 etage. Menighedsrådet ønsker antal af etager hævet til 2. Set i sammenhæng med større boliger mod syd vil det også give mening at kunne opføre en bolig i 2 etager. Generet er begrebet om bygninger i 1,5 etager skrevet ud af bygningsreglementet. Her omtales bygninger kun i hele etager. 6, stk. 1 Blanke tagflader: Med ønske om mulighed for at forsyne boligen med solceller ønskes disse undtaget. 6, stk. 2 Tagmateriale: Set i sammenhæng med den øvrige bebyggelse i område ønske krav til tagmateriale udvidet til generel mulighed for anvendelse af tegl i jordfarver samt zink og kobber. C:\pdf\in\9e46c5fe d7-981e cb58cc.doc

15 Side 3 af 3 6, stk. 3 Tagudformning: Set i sammenhæng med den øvrige bebyggelse i området ønskes krav til tagudformning udvidet til også at omfatte tage der ikke er symmetriske, at tage kan udføres med en laver hældning end 25 grader samt at tage kan udføres med valm eller halvvalm. 6, stk. 14 Facadematreiale: Omfang af mulige facadematerialer ønskes udvidet til også at omfatte tegl eller pudset i jordfarver. Dette er ligeledes set i sammenhæng med den øvrige bebyggelse i området. 6, stk. 15 Facademateriale på skure og udhuse: Omfang af mulige facadematerialer ønskes udvidet til også at omfatte pladematerialer samt at farver udvides til også at omfatte jordfarver. Malet med heldækkende farve ønskes ændret til ensfarvet. 7, stk. 3 Højde på levende hegn: Der ønskes givet mulighed for at levende hegn på egen grund kan have en højde over 1.8 meter. Hvis der kun menes hegn i skel eller i en vis afstand til skel giver en fast højde på maks. 1,8 mening. 7, stk. 29 Plantebælte: Der ønske ikke krav om en barriere mod delområde B i form af et plantebælte. Skoven synes at giver en naturlig afgrænsning som er tilstrækkelig. Afskærmning af private områder på grunden tænkes eventuelt etableret længere inde på grunden og tættere på huset. 7, stk. 32 Højde på skure: En maksimal højde på 2,5 meter for et skur synes noget i underkanten. Dette specielt hvis skure ses i sammenhæng med de øvrige bygninger. På den baggrund ønskes den maksimale højde reduceret til kun at omhandle indhegninger. 8, stk. 1 Terrænregulering: Det ønskes mulighed for en mere fleksibel regulering af terrænet. Der ønskes mulighed for f.eks. at kunne sænke eller hæve terrænet så der kan bygges med forskudte planer i boligen. Terrænregulering kan evt. begrænses til at omfatte areal uden for byggefeltet. l 9, stk. 5 Kørearealer: Krav om tæt belægning forventes kun at omfatte offentlig parkering og ikke for kørearealer i delområde D. 10, stk. 3 og 4 Parkeringsarealer: Der forventes at de omtalte krav ikke omfatter parkering i delområde D. C:\pdf\in\9e46c5fe d7-981e cb58cc.doc

16 Fra: Marianne Blegvad Til: TM - Planafdelingen Postkasse Sendt dato: :16 Modtaget Dato: :16 Vedrørende: Lokalplan nr Til Holstebro Kommune Teknik og Miljø Planafdelingen Først og fremmest vil vi gerne rose jer for en fin og nænsom lokalplan Vi bor på matrikel 16a og er således naboer til lokalplanområdet. Vi har to store ønsker i forhold til lokalplanen: 1) At vi kan bevare en lille smal sti /udgang mod nord fra vores baghave. Vi har gennem de 24 år vi har boet i huset nydt at have adgang til anlægget denne vej fra vores grund. 2) At vi kan komme med i en dialog m.h.t. beplantning (højde og type beplantning) af arealet vest for vores grund. Vi har en stor vestvendt terrasse, hvor vi gerne vi sikre os mest muligt sollys. På forhånd tak. Med venlig hilsen Finn Olsen og Marianne Blegvad Ringkøbingvej Ulfborg

TM - Planafdelingen Postkasse Sendt dato: :50 Modtaget Dato:

TM - Planafdelingen Postkasse Sendt dato: :50 Modtaget Dato: Fra: Tobias Grindsted [togri@nst.dk] Til: TM - Planafdelingen Postkasse [TM-Planafdelingen-Postkasse@holstebro.dk] Sendt dato: 24-10-2014 14:50 Modtaget Dato: 24-10-2014 14:50 Vedr. forslag til kommuneplantillæg

Læs mere

Til Holstebro Kommune, Miljø & Teknik - Planafdelingen

Til Holstebro Kommune, Miljø & Teknik - Planafdelingen Fra: Rikke Blom [rbl@vestforsyning.dk] TM - Planafdelingen Postkasse [TM-Planafdelingen- Til: Postkasse@holstebro.dk] Sendt dato: 14-08-2014 13:11 Modtaget Dato: 14-08-2014 13:11 Høringssvar fra Vestforsyning

Læs mere

Lokalplanforslag nr. Erhverv m.m. syd for Lægårdvej, Holstebro(PlanNr.: 1113)

Lokalplanforslag nr. Erhverv m.m. syd for Lægårdvej, Holstebro(PlanNr.: 1113) 1 - EnergiMidt oplyser - ingen el og fiberanlæg i områ Hører til journalnummer: 01.02.05-P16-1-15 Holstebro kommune Teknik og Miljø Dato: 23-03-2015 Vor ref.: bch Projektnr.: Inst.nr.: Direkte tlf.: 96152048

Læs mere

Bodil Thorsen (Holstebro Kommune) Til:

Bodil Thorsen (Holstebro Kommune) Til: 1 - Bemærkninger fra Trafikstyrelsen Hører til journalnummer: 01.16.06-P20-1-13 Fra: Bodil Thorsen (Holstebro Kommune) [Bodil.Thorsen@holstebro.dk] Til: Bodil Thorsen (Holstebro Kommune) [Bodil.Thorsen@holstebro.dk]

Læs mere

Kloak. Ingen bemærkninger.

Kloak. Ingen bemærkninger. -- AKT 1325647 -- BILAG 1 -- [ Aktdokument ] -- Til: Stine Mark Würtz (Holstebro Kommune) (Stine.Mark.Wurtz@holstebro.dk) Fra: Peter Nørskov (PN@vestforsyning.dk) Titel: Svar vedr. Lokalplan nr. 1127.

Læs mere

Fra: Tina B Øelund Til:

Fra: Tina B Øelund Til: Fra: Tina B Øelund [tiboe@dsb.dk] Til: TM - Planafdelingen Postkasse [TM-Planafdelingen-Postkasse@holstebro.dk] Sendt dato: 15-08-2016 14:16 Modtaget Dato: 15-08-2016 14:16 Vedrørende: VS: Brev til fremlæggelse

Læs mere

Resumenotat. Til: Sagen Sagsnr.: 01.02.05-P16-4-14 Vedr.: Resumenotat angående indsigelser og bemærkninger Dato: 09-01-2015

Resumenotat. Til: Sagen Sagsnr.: 01.02.05-P16-4-14 Vedr.: Resumenotat angående indsigelser og bemærkninger Dato: 09-01-2015 Side 1/13 Resumenotat Til: Sagen Sagsnr.: 01.02.05-P16-4-14 Vedr.: Resumenotat angående indsigelser og bemærkninger Dato: 09-01-2015 Indledning. Dette notat er udarbejdet som et grundlag for den politiske

Læs mere

Til: ##DKALDialogtraad=2017A02A27A10B07B08B300192## Emne: Brev om lokalplan nr for Halgård Vest

Til: ##DKALDialogtraad=2017A02A27A10B07B08B300192## Emne: Brev om lokalplan nr for Halgård Vest Fra: 1 - Bemærkning indgaaende@prod.e-boks.dk fra Hanne Poulsen [indgaaende@prod.e-boks.dk] Hører til journalnummer: 01.02.05-P16-3-16 Til: TM - Teknik og Miljø Postkasse [TM_Teknik_og_Miljo_Postkasse@holstebro.dk]

Læs mere

Fra: Karsten Hjorth Larsen Til:

Fra: Karsten Hjorth Larsen Til: Fra: Karsten Hjorth Larsen [KHL@smithknudsen.dk] Til: TM - Planafdelingen Postkasse [TM-Planafdelingen-Postkasse@holstebro.dk] Sendt dato: 18-06-2014 11:17 Modtaget Dato: 18-06-2014 11:17 Vedrørende: Lokalplan

Læs mere

Tillæg nr. 1. Forslag. Kommuneplan Boligområde og kirkegård i Ulfborg HOLSTEBRO KOMMUNE

Tillæg nr. 1. Forslag. Kommuneplan Boligområde og kirkegård i Ulfborg HOLSTEBRO KOMMUNE Tillæg nr. 1 Kommuneplan 2013 Boligområde og kirkegård i Ulfborg Forslag HOLSTEBRO KOMMUNE Redegørelse Forord til kommuneplantillægget Offentlig fremlæggelse Forslaget til kommuneplantillæg er lagt frem

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

Vedr.: Offentlig høring af forslag til lokalplan nr L10 og sagsnummer P

Vedr.: Offentlig høring af forslag til lokalplan nr L10 og sagsnummer P K/S Løkken Ejendomme afs.: K/S Løkken Ejendomme, Jernbanegade 2, 1, 7900 Nykøbing Mors tmplan@hjoerring.dk Hjørring Kommune, Teknik og Miløområdet, Springvandspladsen 5, 26. juni 2017 1382/sls Vedr.: Offentlig

Læs mere

Aalborg Kommune, By-og Landskabsforvaltningen Stigsborg Brygge Nørresundby. Sendt via

Aalborg Kommune, By-og Landskabsforvaltningen Stigsborg Brygge Nørresundby. Sendt via Aalborg Kommune, By-og Landskabsforvaltningen Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Sendt via plan.udvikling@aalborg.dk Dato 10. december 2014 Sagsbehandler Trine Gram Overby Mail tgo@vd.dk Telefon 7244

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

Lokalplan nr. 330 samt Tillæg nr. 36 til Kommuneplan for et område til offentligt formål (kirke, kirkehus og parkering) ved Tarm Kirke

Lokalplan nr. 330 samt Tillæg nr. 36 til Kommuneplan for et område til offentligt formål (kirke, kirkehus og parkering) ved Tarm Kirke Returadresse Land, By og Kultur - Sekretariat Toften 6 6880 Tarm land.by.kultur@rksk.dk Lokalplan nr. 330 samt Tillæg nr. 36 til Kommuneplan 2013-2025 for et område til offentligt formål (kirke, kirkehus

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

Til: Modtaget Dato: :42 Vedrørende: Vedr. forslag til lokalplan nr. 1130

Til: Modtaget Dato: :42 Vedrørende: Vedr. forslag til lokalplan nr. 1130 Fra: 1 - Birgitte og Jim Michael Michael Jakobsen Jakobsen [jakobsen@actonacompany.com] fremsender indsig Hører til journalnummer: 01.02.05-P16-7-16 Til: TM - Planafdelingen Postkasse [TM-Planafdelingen-Postkasse@holstebro.dk]

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Resumenotat. Resume af høringssvaret Teknik og Miljøs bemærkninger Indstilling

Resumenotat. Resume af høringssvaret Teknik og Miljøs bemærkninger Indstilling Side 1/5 Til: Sagsnr.: Holstebro Byråd 01.02.05-P16-3-16 Resumenotat Vedr.: Kommentering af høringssvar Forslag til Lokalplan nr. 1126, dagligvarebutik og boliger ved Halgård Vest Dato: 27-04-2017 Dette

Læs mere

ØRB 4 K KOMMUNE LOKALPLAN NR. 8.5 FRØRUP

ØRB 4 K KOMMUNE LOKALPLAN NR. 8.5 FRØRUP ØRB 4 K KOMMUNE LOKALPLAN NR. 8.5 FRØRUP INDHOLDET AF LOKALPLANFORSLAGET Kommunalbestyrelsen ønsker gennem nærværende lokalpian at fastlægge retningslinier for udvidelse af eksisterende håndværkerområde

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold 2 Hvad er en lokalplan 2 Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

SKIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOLIGOMRÅDE VED MARGRETEVEJ I VINDE.

SKIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOLIGOMRÅDE VED MARGRETEVEJ I VINDE. SKIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOLIGOMRÅDE VED MARGRETEVEJ I VINDE. SKIVE KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 30 FOR SKIVE KOMMUNE FOR ET OMRÅDE VED MARGRETEVEJ I VINDE. INDHOLD. RedegØrelse for lokalplanen... side

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE

INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplanområdet side 3 Lokalplanens formål side 3 Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens indhold.. side 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning. side 4 LOKALPLANEN

Læs mere

Eksisterende forhold mv. Kortbilag 8 og 9. Lundegården

Eksisterende forhold mv. Kortbilag 8 og 9. Lundegården Eksisterende forhold mv. Kortbilag 8 og 9. Lundegården 1. Lokalplanens formål, At fastlægge bebyggelsesregulerende bestemmelser for sommerhusområderne. At overføre de dele der er beliggende i landzone

Læs mere

Statslig indsigelse mod forslag til tillæg nr. 25 til kommuneplan 2009 for Holstebro Kommune - opstilling af vindmøller nordøst for Vemb

Statslig indsigelse mod forslag til tillæg nr. 25 til kommuneplan 2009 for Holstebro Kommune - opstilling af vindmøller nordøst for Vemb Holstebro Kommune Teknik & Miljø Planafdelingen Sendt på e-mail til: planafdelingen@holstebro.dk, km@km.dk Tværgående planlægning J.nr. NST-122-661-00026 Ref. togri Den 20. februar 2014 Statslig indsigelse

Læs mere

Afledte justeringer: Kommuneplantillægget tilrettes således at den maksimale højde på tårnet også her angives til 12 m.

Afledte justeringer: Kommuneplantillægget tilrettes således at den maksimale højde på tårnet også her angives til 12 m. Dato 06.02.2015 Dok.nr. 17244/15 Sagsnr. 11/886 Ref. ANBC Resumé af indkomne bemærkninger forslag til tillæg 12 til Kommuneplan 2013 og lokalplan 05.01.L02 Camping og feriecenter ved Hvidbjerg Strand,

Læs mere

Tillæg nr. 19. Til Kommuneplan 2000, tidligere Holmsland Kommune Område til ferie- og fritidsformål ved Karen Brands Vej, Hvide Sande

Tillæg nr. 19. Til Kommuneplan 2000, tidligere Holmsland Kommune Område til ferie- og fritidsformål ved Karen Brands Vej, Hvide Sande Tillæg nr. 19 Til Kommuneplan 2000, tidligere Område til ferie- og fritidsformål ved Karen Brands Vej, Hvide Sande Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 17. marts

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov Lokalplanen er udarbejdet af Arkitektfirmaet 78 A/S, Rødekro i samarbejde med

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 884. Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Tillæg nr. 16 til. 1.

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 884. Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Tillæg nr. 16 til. 1. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 29. oktober 2010 Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 884. Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Tillæg nr. 16 til 1. Resume

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

LOKALPLAN Handelsskole

LOKALPLAN Handelsskole LOKALPLAN 1-05.1 Handelsskole KØGE KOMMUNE 1980 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-05.1 HANDELSSKOLE, (TILLÆG TIL RAMMEPLAN 1-05) REDEGØRELSE LOKALPLANENS BAGGRUND -lokalplan for skolernes område Handelsskolen

Læs mere

Fra PlansystemDK har EnergiMidt modtaget oplysning om ovenstående lokalplanforslag.

Fra PlansystemDK har EnergiMidt modtaget oplysning om ovenstående lokalplanforslag. Herning Byråd Rådhuset, 7400 Herning Dato: 08.01.2015 Vor ref.: bch Projektnr.: Inst.nr.: Direkte tlf.: 96152048 E-mail: bch@energimidt.dk Lokalplanforslag nr. Lokalplan 61.B12.2 for boligområde ved Kollundvej

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes afgørelse om dispensation til terrænregulering for ejendommen, Sylager 5, 2970 Hørsholm

AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes afgørelse om dispensation til terrænregulering for ejendommen, Sylager 5, 2970 Hørsholm Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 15. oktober 2013 J.nr.: NMK-33-00865 Ref.: HO AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes afgørelse om dispensation til terrænregulering

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by.

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. ÆRØSKØBING KOMMUNE 1 Indhold Redegørelse side 3 Tillæg til kommuneplan 5 Lokalplan 7 Formål 8 Område og zonestatus 8 Områdets anvendelse 8 Udstykninger

Læs mere

Udtalelse vedr. henvendelse omkring opsætning af digitale reklamepyloner ved indfaldsvejene

Udtalelse vedr. henvendelse omkring opsætning af digitale reklamepyloner ved indfaldsvejene Norddjurs Kommune Att. Gerda Enevoldsen Torvet 3 8500 Grenaa Sendt pr. e-mail til: ge@norddjurs.dk. Dato 12. februar 2015 Sagsbehandler Jesper Møller Mail jesm@vd.dk Telefon +45 7244 2044 Dokument 15/01839-7

Læs mere

TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN Børnehaven Kernehuset. Maj 1987

TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN Børnehaven Kernehuset. Maj 1987 TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN 1.10 κ Børnehaven Kernehuset Maj 1987 LOKALPLAN NR. 1.10 KORTBILAG NR. 1 O 25 50 m Sag : TØllØse børnehave Sejergårdsvej. Dato: - l - INDLEDNING. Lokalplanområdet, er beliggende

Læs mere

Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg

Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg Forslag til lokalplan nr. 435 har været i offentlig høring fra den 8. maj til

Læs mere

Offentliggørelse af endelig vedtaget tillæg kommuneplantillæg 20 og lokalplan 50, Minigolf i Blåvand

Offentliggørelse af endelig vedtaget tillæg kommuneplantillæg 20 og lokalplan 50, Minigolf i Blåvand Team Plan Toften 2 6818 Årre Tlf. 7994 6800 Fax 7994 7478 www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk Offentliggørelse af endelig vedtaget tillæg kommuneplantillæg 20 og lokalplan 50, Minigolf i Blåvand

Læs mere

Kathrine Brix Mørk. Lotte Sloth Pedersen [lotte.sloth@mail.dk] Sendt: 11. januar 2011 14:24 Til: Fra:

Kathrine Brix Mørk. Lotte Sloth Pedersen [lotte.sloth@mail.dk] Sendt: 11. januar 2011 14:24 Til: Fra: Kathrine Brix Mørk Fra: Lotte Sloth Pedersen [lotte.sloth@mail.dk] Sendt: 11. januar 2011 14:24 Til: Raadhus Jammerbugt Emne: Forslag til lokalplan 20-001 1 Kathrine Brix Mørk Fra: Arne Kjeldsen [arkj@vd.dk]

Læs mere

LOKALPLAN 3-26 Antennemast ved Lystbådehavnen

LOKALPLAN 3-26 Antennemast ved Lystbådehavnen LOKALPLAN 3-26 Antennemast ved Lystbådehavnen KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 3-26 ANTENNEMAST VED LYSTBÅDEHAVNEN INDHOLD REDEGØRELSE: Baggrund... s 1 Formal... 1 Indhold... 2 Forhold til anden planlægning...

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for et område mellem Fuglebakkevej og Duevej (Skolen på Duevej)

Lokalplan nr. 74. for et område mellem Fuglebakkevej og Duevej (Skolen på Duevej) Lokalplan nr. 74 for et område mellem Fuglebakkevej og Duevej (Skolen på Duevej) Oktober 1991 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området (Skolen på Duevej) til undervisningsformål

Læs mere

Pernille Østergaard Lund

Pernille Østergaard Lund Pernille Østergaard Lund Fra: Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse) Sendt: 23. oktober 2017 08:48 Til: Alex Tolstrup Cc: Pernille Østergaard Lund Emne: VS: Kvittering for indsigelse eller bemærkning

Læs mere

Ophævelse af lokalplan. Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG

Ophævelse af lokalplan. Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG Ophævelse af lokalplan Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra 18.december 2014 til 5. februar 2015 Indholdsfortegnelse Formål 1 Redegørelse

Læs mere

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej SKOVSGÅRSVEJ BRENELSIG Fremlagt fra den 10.11.2004 til den 05.01.2005 Endelig vedtaget den 02.02.2005 Hals Kommune :: 7.25 http://www.halskom.dk/dk/planer_visioner/find_planen/lokalplaner/725.htm?mode=...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

Lokalplan. nr Område ved IlNy Skovlund" HOLSTEBRO KOMMUNE

Lokalplan. nr Område ved IlNy Skovlund HOLSTEBRO KOMMUNE Lokalplan nr. 150 Område ved IlNy Skovlund" HOLSTEBRO KOMMUNE Matr. nr.: 1 k, Nybo Gårde, Tvis.Stempel:25,OOkr. /L- - &/ HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 150. STE MPE L.MÆ RKE Anmelder: KUN GYLDIGT MED

Læs mere

Tillæg nr. 26. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål, Vedersø. Ortfoto Ringkøbing-Skjern Kommune o

Tillæg nr. 26. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål, Vedersø. Ortfoto Ringkøbing-Skjern Kommune o Tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-, område til offentligt formål, Vedersø Ortfoto Ringkøbing- o Ringkøbing- 18. december 2014 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 807. Boliger ved tidligere Ask Højskole. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 807. Boliger ved tidligere Ask Højskole. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 1. september 2008 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 807. Boliger ved tidligere

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

og bebygget sommerhusareal.

og bebygget sommerhusareal. -7 1 Jr. nr. 2479. Redegørelse i tilknytning til 1o:kalplan for en del af matr. nr. 83 b og matr. nr. 83 f Hals by og sogn, der påtænkes anvendt til sommerhusbebyggelse. Området er beliggende i et godkendt

Læs mere

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Ref.: Tlf.nr. INDSTILLING 26. maj 2004 Steen Nielsen 8940 2647 Endelig

Læs mere

Resumé. Økonomiudvalget. NOTAT: Behandling af bemærkninger og indsigelser til lokalplan 588 for erhvervsområde ved ydre Københavnsvej

Resumé. Økonomiudvalget. NOTAT: Behandling af bemærkninger og indsigelser til lokalplan 588 for erhvervsområde ved ydre Københavnsvej Økonomiudvalget Teknik og Miljø Plan og Udvikling Sagsnr. 205326 Brevid. 1602011 Ref. CH Dir. tlf. 46 31 35 44 cecilieh@roskilde.dk NOTAT: Behandling af bemærkninger og indsigelser til lokalplan 588 for

Læs mere

Fra Plansystem. DK har EnergiMidt modtaget oplysning om ovenstående lokalplanforslag.

Fra Plansystem. DK har EnergiMidt modtaget oplysning om ovenstående lokalplanforslag. Holstebro kommune Planafdeling Dato: 07-07-2016 Vor ref.: bch Projektnr.: Inst.nr.: Direkte tlf.: 96152048 E-mail: bch@energimidt.dk Lokalplanforslag nr. 1119 Boligområde ved Hornshøj Fra Plansystem. DK

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

VIDEBÆK I APRIL 1991 j.nr Rev. i oktober NR. 58 FOR ET OMRÅDE VED DET GAMLE MEJERI l BARDE

VIDEBÆK I APRIL 1991 j.nr Rev. i oktober NR. 58 FOR ET OMRÅDE VED DET GAMLE MEJERI l BARDE VIDEBÆK I APRIL 1991 j.nr. 27-11-58 Rev. i oktober 1991. NR. 58 FOR ET OMRÅDE VED DET GAMLE MEJERI l BARDE VIDEBÆK KOMMUNE Tillæg nr. 9 til Videbæk Kommuneplan. Lokalplan nr, 58 for et område ved det gamle

Læs mere

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Slangerup kommune LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Redegørelse for lokalplanens baggrund og indhold Redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

Tillæg 3 til kommuneplan - Erhvervsområde, DAKA ved Assentoft

Tillæg 3 til kommuneplan - Erhvervsområde, DAKA ved Assentoft Tillæg 3 til kommuneplan - Erhvervsområde, DAKA ved Assentoft Status: Forslag Offentliggørelse af forslag start: 20. december 2017 Høringsperiode start: 20. december 2017 Høringsperiode slut: 28. februar

Læs mere

Forslag til Lokalplan 2.76 Boliger ved Torpet

Forslag til Lokalplan 2.76 Boliger ved Torpet Forslag til Lokalplan 76 Boliger ved Torpet Oversigt over forslag og bemærkninger fra høringsfase samt administrationens indstilling hertil Der er modtaget 3 skriftlige høringssvar. Resumeer af det indkomne

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 41 Ikast-Brande Kommuneplan Område til offentlige formål, Herningvej, Brande

Kommuneplantillæg nr. 41 Ikast-Brande Kommuneplan Område til offentlige formål, Herningvej, Brande Område til offentlige formål, Herningvej, Brande Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast

Læs mere

LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGGRELSi: Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 5.2-1 for et bolig- og kolonihaveområde ved Holbækvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 Indholdsfortegnelse Side Forord... 2 Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 1. Beskrivelsen... 4 Nuværende forhold... 4 Fremtidige forhold... 4 2. Redegørelsen...

Læs mere

KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.044 D. 25. JUN11986 STEMPELMÆRKE

KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.044 D. 25. JUN11986 STEMPELMÆRKE Matr. nr. 266 c. og del af 266 b Ringkøbing bygrunde, 2 fi, del af 2 fk, del af 30 as og del af 2 am, Ringkøbing markjorder, samt Lle_parc ller,_ dor ter_den A2. marts \nmelder: Advokat H. Thorninger Herningvej

Læs mere

Udvidelse af boligområde ved Gammel Kirkevej i Hjortshøj - til landbrugsbygninger

Udvidelse af boligområde ved Gammel Kirkevej i Hjortshøj - til landbrugsbygninger Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 20. april 2017 Udvidelse af boligområde ved Gammel Kirkevej i Hjortshøj - til landbrugsbygninger Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus Kommune

Læs mere

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt.

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt. Formålet med denne lokalplan er, at sikre det planmæssige grundlag for en udvidelse af Dansk Rød Kors asylcenter på Sanholmlejren, til brug for rigspolitiets sagsbehandling i forbindelse med modtagelse

Læs mere

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse).

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse). SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5-9405 Boligbebyggelse ved Damgade BESKRIVELSE Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr. 5312 af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr. 5216 af Sønderborg

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan AKV - Kartoffelmelsfabrikken Vendsyssel, Gravsholtvej, Langholt (2.

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan AKV - Kartoffelmelsfabrikken Vendsyssel, Gravsholtvej, Langholt (2. Punkt 5. Godkendelse af kommuneplantillæg 5.023 og Lokalplan 5-9-108 AKV - Kartoffelmelsfabrikken Vendsyssel, Gravsholtvej, Langholt (2. forelæggelse) 2016-017963 By- og Landskabsudvalget indstiller, at

Læs mere

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 225 For et område ved Rylevænget i Alsønderup Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Ved høringsfristens udløb d. 17. august 2016, havde Teknik & Miljø modtaget 2 høringssvar fra:

Ved høringsfristens udløb d. 17. august 2016, havde Teknik & Miljø modtaget 2 høringssvar fra: Plan og By Sagbehandler: Jens Nedergaard Sagsnr. 01.02.05-P16-12-16 Dato: 4.8.2016 Notat om høringssvar Forslag til lokalplan 2016-18, Boliger, Egebjerg Bakke, Etape 3 Ved høringsfristens udløb d. 17.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 226 HOLSTEBRO KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 226 HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 226 for et centerområde ved Hostrupsvej HOLSTEBRO KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 226 FOR ET CENTEROMaDE VED HOSTRUPSVEJ INDHOLDSFORTEGNELSE: S S 20-RedegØrelse 21-Beskrivelse Side

Læs mere

Blåvandvej. Hvidbjerg Strandvej TILLÆG 24 UDVIDELSE AF C06 ENKELTOMRÅDE C06 TIL BLÅVANDVEJ

Blåvandvej. Hvidbjerg Strandvej TILLÆG 24 UDVIDELSE AF C06 ENKELTOMRÅDE C06 TIL BLÅVANDVEJ Blåvandvej Hvidbjerg Strandvej TILLÆG 24 UDVIDELSE AF 05.01.C06 TIL BLÅVANDVEJ ENKELTOMRÅDE 05.01.C06 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - MARTS 2016 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Et forslag til dette kommuneplantillæg

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ FOROFFENTLIGHED. Forudgående høring vedrørende nærmere planlægning langs en del af Møllebakken

TEKNIK OG MILJØ FOROFFENTLIGHED. Forudgående høring vedrørende nærmere planlægning langs en del af Møllebakken TEKNIK OG MILJØ FOROFFENTLIGHED Forudgående høring vedrørende nærmere planlægning langs en del af Møllebakken Ideer og kommentarer skal være Kalundborg Kommune i hænde senest den 26. september 2014 Udsigt

Læs mere

Lokalplan 989, Boligområde i Mårslet - Endelig

Lokalplan 989, Boligområde i Mårslet - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 13. maj 2015 Lokalplan 989, Boligområde i Mårslet - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 989 - Åben lav boligbebyggelse

Læs mere

LOKALPLAN N R for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup.

LOKALPLAN N R for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup. LOKALPLAN N R. 079 for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup. Skanderborg Kommune 1996 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 079 REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. H.9.9. for areal til boligbebyggelse syd for Landevejen i Holme-Olstrup samt tillæg nr. 8 til kommuneplanen H.9.9.

Lokalplan nr. H.9.9. for areal til boligbebyggelse syd for Landevejen i Holme-Olstrup samt tillæg nr. 8 til kommuneplanen H.9.9. HOLMEGAARD KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING Lokalplan nr. H.9.9. for areal til boligbebyggelse syd for Landevejen i Holme-Olstrup samt tillæg nr. 8 til kommuneplanen LANDEVEJEN H.9.9. Lokalplan forslag den

Læs mere

Resumé. Behandling af høringssvar. NOTAT: Behandling af indsigelser og bemærkninger lp 570 for boliger i Vindinge Øst

Resumé. Behandling af høringssvar. NOTAT: Behandling af indsigelser og bemærkninger lp 570 for boliger i Vindinge Øst Teknik og Miljø Plan og Byggesag Plan og Udvikling Sagsnr. 187314 Brevid. 1209004 Ref. AV Dir. tlf. 46 31 35 41 adamv@roskilde.dk NOTAT: Behandling af indsigelser og bemærkninger lp 570 for boliger i Vindinge

Læs mere

Tillæg nr. 54. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2013-2025 for et område til sommerhusformål, Klydevænget ved Falen, Bork. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 54. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2013-2025 for et område til sommerhusformål, Klydevænget ved Falen, Bork. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 54 til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2013-2025 for et område til sommerhusformål, Klydevænget ved Falen, Bork Ortofoto Ringkøbing- Ortofoto@Ringkøbing- Ringkøbing- 3. november 2015 FORORD TIL

Læs mere

LOKALPLAN 3-05 Omsorgscenter Møllebo

LOKALPLAN 3-05 Omsorgscenter Møllebo LOKALPLAN 3-05 Omsorgscenter Møllebo KØGE KOMMUNE 1978 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-05 OMSORGSCENTER MØLLEBO REDEGØRELSE LOKALPLANENS FORHOLD TIL ØVRIG PLANLÆGNING FOR OMRÅDET Områdets be liggenhed Dispositionsplanen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 170. For et område ved Gadeledsvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 170. For et område ved Gadeledsvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 170 For et område ved Gadeledsvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde

Læs mere

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 134 FOR ET OMRÅDE VED PRÆSTEVÆNGET

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 134 FOR ET OMRÅDE VED PRÆSTEVÆNGET HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 134 FOR ET OMRÅDE VED PRÆSTEVÆNGET GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser udarbejdet lokalplan nr. 134 for

Læs mere

Tilladelse fra andre myndigheder SKIVE KOMMUNE.

Tilladelse fra andre myndigheder SKIVE KOMMUNE. SKIVE KOMMUNE. Indholdsforteqnelse: Indledning Hvad er en lokalplan Lokalplanens indhold Forholdet til den Øvrige planlægning Lokalplanens retsvirkninger Oversigtskort side 1 - - - - - 1 1 1 2 3 Lokalplanbestemmelser

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

*! + '"!,-&#!&.& & /!&!/&!&/! 0! ".&/!! /& &.&!!&! &" 1"! /!& 1"&! /& /

*! + '!,-&#!&.& & /!&!/&!&/! 0! .&/!! /& &.&!!&! & 1! /!& 1&! /& / !" #!"#! # $%&! '!$&(! ) &&!!!! #" *! + '"!,-&#!&.& & /!&!/&!&/! 0! ".&/!! /& &.&!!&! &" 1"! /!& 1"&! /& /!-1"! &&/ "!1"!!!. 0!!!& 1"&0 &!222%!&!&/!&!/& )!&/!!!.& && &!.&& & 56 78 222 9 $!% 4."'& /!6 6

Læs mere

HVIDBOG Forslag til Kommuneplantillæg nr. 18 og forslag til Lokalplan nr. 182 for boligområde Nicolinelund ved Hybenrosevej i Strøby Egede

HVIDBOG Forslag til Kommuneplantillæg nr. 18 og forslag til Lokalplan nr. 182 for boligområde Nicolinelund ved Hybenrosevej i Strøby Egede HVIDBOG Forslag til Kommuneplantillæg nr. 18 og forslag til Lokalplan nr. 182 for boligområde Nicolinelund ved Hybenrosevej i Strøby Egede SUPPLERENDE HØRING: Efter den 8 ugers offentlige høring af lokalplanforslaget

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 16

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 16 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 16 til 5.E.01 Erhvervsområde i Skovhuse Januar 2015 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk Indhold

Læs mere

1. Lokalplanområdets forhold til omgivelserne og de tilstødende arealer og bebyggelser.

1. Lokalplanområdets forhold til omgivelserne og de tilstødende arealer og bebyggelser. ØVRIGE OPLYSNINGER Beskrivende tekst suppleres så vidt muligt med angivelser på målfaste kortbilag. Se i øvrigt vejledningen på side 6-8, vedrørende ansøgningens indhold og udformning. A. Basisoplysninger:

Læs mere

Tillæg nr. 20. Kommuneplan Område til offentligt formål Staby Efterskole. Forslag. Klosterve. Vand- Nørrevej HOLSTEBRO KOMMUNE

Tillæg nr. 20. Kommuneplan Område til offentligt formål Staby Efterskole. Forslag. Klosterve. Vand- Nørrevej HOLSTEBRO KOMMUNE Signaturforklaring Lokalplanafgrænsning Område til offentlige formål Signaturforklaring Lokalplanafgrænsning Tillæg nr. 20 V1-kortlagt Signaturforklaring Lokalplanafgrænsning Skovbyggelinje Kommuneplan

Læs mere

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole KØGE KOMMUNE 1979 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-04 FRITIDSHJEM VED ØLBY SKOLE REDEGØRELSE FOR LOKALPLANFORSLAG LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Regionsplanens

Læs mere

et forslag til Lokalplan nr. 261 samt Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2005-2016, tidligere Egvad Kommune

et forslag til Lokalplan nr. 261 samt Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2005-2016, tidligere Egvad Kommune Returadresse Plan, Udvikling og Kultur Rødkløvervej 4 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Peder Ostersen Direkte telefon 99 74 10 79 E-post planlagning@rksk.dk Dato 23. november 2009 Sagsnummer 2008121247A Forslag

Læs mere