Osteoporose. Sten Madsbad Professor, overlæge, dr.med. Endorinologisk afdeling Hvidovre hospital

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Osteoporose. Sten Madsbad Professor, overlæge, dr.med. Endorinologisk afdeling Hvidovre hospital"

Transkript

1 Sten Madsbad Professor, overlæge, dr.med. Endorinologisk afdeling Hvidovre hospital Osteoporose Definition Osteoporose er karakteriseret af nedsat knoglemasse og forringet mikroarkitektur, førende til nedsat brudstyrke og dermed øget risiko for fraktur. Set fra en praktisk synsvinkel foreligger der osteoporose, når: 1. En knoglemineralmåling har vist T-score < -2.5 i enten ryg eller hofte, eller 2. der foreligger en lavenergi fraktur af ryg eller hofte. T-score angiver antallet af standarddeviationer, som en given måling afviger fra middelværdien for unge af samme køn. En lavenergi fraktur er en fraktur, som er opstået ved fald fra stående eller gående stilling eller ved endnu mindre traume. Praktisk diagnostik Diagnosen osteoporose hviler således på måling at knoglemineralindholdet, (BMD, bone mineral density) som foretages ved DXA-scanning. T-score værdien kan ikke fortolkes uden samtidig stillingtagen til kvaliteten af undersøgelsen. Således er vertebrale sammenfald, degenerative forandringer i columna samt aortaforkalkninger væsentlige fejlkilder, som tenderer til at overvurdere mineralindholdet i lumbal columna, specielt hos ældre. Mineralindholdet vurderes som T-score i lænderyg (L1-L4), total hip og femoral neck. Den laveste af disse 3 værdier benyttes til at vurdere om der foreligger behandlingsindikation i kombination med kliniske risikofaktorer, se tabel nedenfor. Arvelig disposition i lige linje for osteoporose Kvinder med lav kropsvægt (BMI < 19 kg/m 2) Tidligere lavenergifraktur Osteogenesis imperfecta Abnormt tidlig menopause (< 45 år) Systemisk glukokortikoidbehandling Rygning Stort alkoholforbrug Ældre med øget risiko for fraktur på grund af faldtendens Behandling med aromatasehæmmere Behandling med antiandrogener mod prostatacancer Sygdomme associeret med osteoporose Ved sygdomme associeret med osteoporose forstås eksempelvis: Anorexia nervosa Malabsorption (herunder tidl. gastrectomi) Primær hyperparathyreoidisme Hyperthyreoidisme Organtransplantation Kronisk nyreinsufficiens Langvarig immobilisation Mb. Cushing Mb. Bechterew Mastocytose Rheumatoid artrit Myelomatose Alder over 80 år Tabel 1. Risikofaktorer for udvikling af osteoporotisk fraktur. 1

2 Ved mistanke om rygsammenfald er der ofte behov for at supplere med røntgen af columna thoracolumbalis, hvor der for eventuelle sammenfald bør udmåles grad af højdereduktion Højdereduktion af vertebrae under 20% (let sammenfald) kan være udtryk for normalanatomisk variation og kan ikke automatisk tages som udtryk for rygsammenfald. Udredning Ved undersøgelse for osteoporose er der principielt 2 forhold, som skal afklares: 1. Foreligger der tegn til anden sygdom, som kan påvirke knoglevævets styrke og eventuelt have forårsaget fraktur (sekundær osteoporose)? 2. Er frakturrisiko øget og foreligger der behandlingsindikation? Sekundær osteoporose Der findes en række sygdomme og behandlinger, som kan føre til osteoporose, jf. tabel 2. Det er ikke altid muligt med sikkerhed at udelukke sekundær osteoporose, men anamnese, objektiv undersøgelse og paraklinik skal anvendes for at søge tilstedeværelse af anden sygdom afdækket. Tabel 2. Årsager til sekundær osteoporose Malign affektion af knoglevævet Metastaser fra (hyppigst) lunge-, mamma-, prostata- og coloncancer). Hæmatologiske sygdomme Myelomatose, leukæmisk infiltration, mastocytose. Malabsorptionstilstande Kronisk pancreatitis, cirrhose, gastrectomi og tyndstarmsresektion Endokrine sygdomme Amenoré, primær hyperparathyreoidisme, hyperthyreoidisme, hyperprolaktinæmi, Cushings syndrom, Turners syndrom. Medikamentelt (først og fremmest glukokortikoid behandling) se afsnit om steroid induceret osteoporose). Medfødte metaboliske sygdomme osteogenesis imperfecta. Andre sygdomme Reumatoid arthritis, kronisk nyreinsufficiens, anorexia nervosa, immobilisation, kronisk obstruktive lungesygdomme, alkoholisme, organtransplantation. Blodprøver B-hæmoglobin, B-leukocytter, B-trombocytter S-calcium-ion, S-phosphat, S-PTH (1-84), S-25-OH-Vit.-D, S-albumin S-creatinin, S-kalium-ion, S-natrium-ion S-CRP S-ALAT, S-basisk phosphatase S-TSH S-M-komponent? Hos Mænd: s-testosteron, FSH, LH Principper for forebyggelse og behandling Hovedformålet med enhver forebyggelse eller behandling af osteoporose er at nedsætte risiko for (yderligere) fraktur. Der skal i planlægningen af behandlingen tages stilling til 3 spørgsmål: 1. Behov for livsstilsændringer? 2

3 2. Indtagelse af kalk og D-vitamin tilstrækkelig? 3. Behov for medicinsk behandling? Der skelnes mellem primær, sekundær og tertiær profylakse. Primær profylakse tilstræber opbygning eller vedligeholdelse af højest mulige mineralindhold hos individer, som ikke har osteoporose og der fokuseres på kost, motion og rygestop. Medicinsk behandling ikke påkrævet. Da den maksimale knoglemasse (peak bone mass) først opnås i års alderen, vil tiltag før denne alder sigte mod at opnå peak bone mass så tæt på det genetisk bestemte potentiale, som muligt. Efter peak bone mass er opnået er formålet at minimere det aldersbetingede mineraltab, som vil følge individet resten af livet. Sekundær profylakse sigter mod reduktion af yderligere knoglemineraltab hos individer, som har udviklet osteoporose (T-score < -2.5) i lænderyg, total hip eller femoral neck, men endnu ikke har lavenergifrakturer. Medicinsk behandling er påkrævet hvis der foreligger kliniske risikofaktorer. Tertiær profylakse er forebyggelse af yderligere frakturer hos patienter, som allerede har pådraget sig lavenergifraktur(er). Medicinsk behandling er oftest påkrævet. Hvornår er der behandlingsindikation? En vurdering af sygdommens sværhedsgrad er nøje knyttet til at estimere i hvilket omfang risiko for (nye) frakturer er øget. Ideelt set ønskes den absolutte risiko for fraktur hos det givne individ beregnet, men det epidemiologiske grundlag herfor er endnu ikke helt på plads. De væsentligste risikofaktorer for lavenergifraktur er høj alder, lav BMD og tilstedeværelse af lavenergi frakturer, først og fremmest rygsammenfald. Belysning af disse forhold har betydning for såvel information af patienten som valg af behandling. - Der foreligger normalt behandlingsindikation, når der foreligger mindst én klinisk risikofaktor og BMD måling har vist T-score < -2.5 i lænderyg eller hofte. - Desuden kan der overvejes behandling ved T-score < -4.0, selv om der ikke foreligger risikofaktorer. Hos disse patienter er risiko for fraktur høj. Det er dog ikke sikkert at der kan opnås tilskud i denne situation. Behandling med calcium og D-vitamin Behov for kalk og D-vitamin kan principielt dækkes gennem en alsidig kost samt ophold udendørs i sommerhalvåret. Imidlertid viser erfaringen at mange danskere har utilstrækkelig indtagelse af calcium og D- vitamin. Der er således ofte behov for at tilråde supplerende tilskud af calcium og D-vitamin. Det er påvist at konsekvent kosttilskud af calcium og D-vitamin hos ældre nedsætter risiko for fraktur med ca. 30%. Calciumbehov varierer med alder, således at der i puberteten er behov for 1500 mg om dagen, det samme gælder for ældre over 65 år. For øvrige aldersgrupper er 1000 mg tilstrækkeligt. Dette kan ofte dækkes helt eller delvist gennem kosten, hvis ikke må der suppleres med kosttilskud. Som en tommelfingerregel indeholder en gennemsnitskost (uden mælk og ost ) 300 mg calcium, 1 L mælk indeholder 1200 mg calcium og 1 skive ost 120 mg. Derfor kan tilskudsbehov estimeres ud fra følgende formel: mg calciumtilskud/dag = 1500 mg (120 mg x antal dl mælkeprodukt/dag) (120 mg x antal skiver ost/dag) 300 mg. Lidt om D-vitamin D-vitamin har mange effekter, udover at bidrage til calcium-absorptionen i tarmen, har det også betydning for muskelfunktion, risiko for cancersygdomme, hjertekarsygdomme og immunforsvar. D-vitamin dannes ved solens UV-bestråling, og fås gennem kosten først og fremmest fra fede fisk og kød. Størstedelen af både yngre og ældre danskere har for lavt D-vitamin niveau, bl.a. fordi huden evne til D- vitamin-dannelse falder med alderen, men formentlig også pga. ændret livsstil, som ikke muliggør UVbestråling i samme omfang som for få generationer siden. Tilskud er derfor tilrådeligt for næsten alle, yngre som ældre. Af knoglemæssige hensyn anbefales 25µg D-vitamin dagligt i sommerhalvåret og 50µg dagligt i vinterhalvåret.. Risiko for overdosering med D-vitamin er meget ringe, selv om der indtages væsentlig større D-vitamin doser. Hvis der foreligger D-vitamin måling, kan denne anvendes til at justere D-vitamin indtag efter. D-vitamin behov (µg/dag) = Ønsket D-vitamin niveau (nmol/l) aktuelt niveau (nmol/l). Der kan principielt både anvendes D2-vitamin (ergoclaciferol) og D3-vitamin (cholecalciferol), men efterhånden indeholder stort set alle tilskud D3-vitamin. Ofte tilstræbes et niveau på nmol/l, grænsen for mulig toksicitet er > 250 nmol/l. Calcium og D-vitamin fås i utallige kombinationer. Det er således ikke vanskeligt for den enkelte patient at finde præparater med passende calcium og D-vitamin indhold., Der kan generelt ikke opnås medicintilskud til 3

4 calcium- og D-vitamin-behandling og derfor skrives der normalt ikke recept på calcium- og D-vitamin præparater. Der findes dog receptpligtige præparater, som patienter med private forsikringsordninger eventuelt kan opnå refusion for. Et enkelt præparat (Calcium Sandoz brusetablet) er meget dyrt og bør derfor ikke anvendes til osteoporoseprofylakse. Råd om fysisk aktivitet Den faldende fysiske aktivitet i befolkningen er formentlig en vigtig faktor for udvikling af osteoporose og der må derfor generelt og overfor den enkelte patient tilrådes fysisk træning. Vægtbærende træning med vekslende belastningsmønster har den største effekt, men må tilpasses den enkelte. For ældre er spadsereture eller hop på stedet realistiske motionsformer. Immobilisering og sengeleje har dramatiske negative konsekvenser for knoglemassen og bør i videst muligt omfang undgås.. Fysisk træning alene har ikke kunnet påvises at være effektivt som sekundær eller tertiær profylakse og kan ikke erstatte medicinsk behandling, hvis dette er indiceret.. Medicinsk behandling De anvendte behandlinger kan rubriceres som enten antiresorptive eller anabole. Indikationsområder og tilskudskriterier er forskellige for disse behandlinger, selv om de ofte vil blive anvendt i forlængelse af hinanden. Det gælder for alle behandlinger at der kan opnås individuelt tilskud efter ansøgning til Lægemiddelstyrelsen på særlig blanket, som findes via dkma.dk. Tilskudskriterierne, som er forskellige for antiresorptiv og anabol behandling, er angivet nedenfor. Antiresorptive farmaka Gruppe Indholdsstof Enkeltpræparater Perorale bisfosfonater Ethidronat Didronate Alendronat Alendronat Alendronat Fosavance Risedronat Optinate, Riseratio Ibandronat Bonviva IV bisfosfonater Ibandronat Bonviva Zoledronat Aclasta SERM raloxifen Evista RANKLigand Ab Denosumab Prolia Strontiumsalt Strontiumranelat Protelos Østrogem Østradiol Talrige, men bør generelt ikke anvendes Anabole farmaka PTH delpeptid intakt Teriparatid PTH Forsteo Preotact Tabel 1: Behandlingsmuligheder for antiresorptiv og anabol behandling (Jan.2012) Antiresorptiv behandling De antiresorptive behandlinger medfører hæmning af osteoclastaktivitet og efterfølgende også nedsat knogleformation gennem den tætte kobling af knogleformation og resorption. Behandlingen medfører derfor en temporær positiv balance i knogleomsætningen, som lader sig måle i form af en initial stigning i knoglemineraltæthed (BMD), som herefter stabiliseres. Dette fører til nedsat frakturrisiko, som for alle de nævnte præparater er dokumenteret i randomiserede og placebo-kontrolledrede undersøgelser. Bisfosfonater Er karakteriseret af lav gastrointestinal optagelse, men til gengæld lang halveringstid i knoglevæv. Derfor er daglig indtagelse hverken hensigtsmæssig eller påkrævet. Der anvendes ugetablet for alendronat og risedronat, samt 4x14 dage om året for Ethidronat. Ibandronat 150 mg administreres én gang om måneden. Der kan med behandlingerne opnås reduktion i relativ risiko for fraktur på ca. 50% i forhold til calcium og D- vitamin. Den største effekt opnås for rygsammenfald, for flere af præparaterne er der også dokumenteret nedsat risiko for hoftefraktur. Perorale bisfosfonater skal indtages fastende om morgenen sammen et sort glas vand, der skal herefter gå minutter før føde- eller anden tabletindtagelse. Indtages tabletten sammen med calciumholdige levnedsmidler, falder absorptionsfraktionen til 0. 4

5 Bivirkningerne ved bisfosfonat behandling varierer fra præparat til præparat, men der kan ses mavesmerter, ætsninger i spiserør eller ventrikel, forstoppelse eller diarré, udslæt, rødme, hovedpine samt knogle- og muskelsmerter og tp stigning. D- Vitamin bør være over 50 nmol/l før bisfosfonatbehandling startes Behandlingsvarighed er omkring 5 år. For Alendronat er der dog dokumenteret fortsat effekt af behandlingen i op til 10 år. Alendronat betragtes på grund af veldokumenteret effekt og sikkerhedsprofil, samt lav pris som førstevalgspræparat. Ca. 20% af patienterne må dog opgive behandlingen pga. øvre dyspepsi. Efter 5 års behandling må behandlingpause eller stop overvejes afhængig af opnået effekt, sygdommens sværhedsgrad med eller uden fraktur, samt evt nye frakturer. Efter 5 års behandling er der øget risiko for knoglenekroser. IV bisfosfonat Som alternativ til perorale bisfosfonater kan anvendes iv-formuleringer, specielt hvor den perorale behandling ikke har kunnet tåles. Der foreligger nu undersøgelser af Ibandronat (Bonviva ) og Zoledronsyre (Aclasta ), som tyder på bedre frakturbeskyttelse end de perorale formuleringer. For Ibandronat kræves injektion hver 3. måned, men for Zoledronsyre skal der kun gives én infusion (over 20 minutter) om året. Der er intet til hinder for at anvende IV bisfosfonat som førstevalgs behandling, specielt hvis patienten har anamnese med øvre dyspepsi eller ulcus. Ellers betragtes Alendronat 70 mg om ugen som anført som førstevalg af økonomiske årsager. IV bisfosfonat kan give influenza lignende symptomer i de første døgn efter administrationen, desuden led- og muskelsmerter. Der skal udvises forsigtighed ved nedsat nyrefunktion og behandlingen bør ikke anvendes ved estimeret GFR < 35 ml/min. S-kreatinin skal derfor altid måles inden administration. Desuden bør 25-OH-D være > 50 nmol/l og calcium normalt. Behandlingsvarigheden for Aclasta er normalt 3 år, men der synes at være fortsat effekt på risiko for vertebral fraktur ved behandling i 6 år hos patienter med fortsat høj risiko for vertebral fraktur. Prolia Denosumab (RANKligand antistof) Et nyt behandlingsprincip er baseret på opdagelsen af RANKligand/OPG systemet, som regulerer osteoclastaktivitet og dermed knogleresorption. Denosumab er et humant monoklonalt antistof mod RANKLigand og administeres subcutant hvert ½ år. Dette medfører en prompte betydelig reduktion i knogleresorption og effekten heraf holder sig i ½ år, hvorefter injektionen må gentages. Der kan opnås reduktion i risiko for vertebral fraktur på ca 65%, mens risiko for hoftefraktur reduceres med ca. 40%. Behandlingsvarighed er endnu ikke helt fastlagt, men fortsat effekt er påvist ud til 3 år. Selektive østrogen receptor modulatorer (SERM) Er lægemidler, som er designet til selektivt at interagere med de 2 typer østrogen-receptorer, α og β. Dermed opnås østrogen-agonistisk effekt på knoglevæv, hvorimod antagonistisk effekt ses på mamma og genitalia. Eneste markedsførte præparat er Evita. Behandling med Evista er påvist at give næsten samme frakturreduktion i columna som bisfosfonater, hvorimod præparatet formentlig er mindre egnet hvis det drejer sig om en patient med høj risiko for hoftefraktur. Risiko for østrogen receptor positiv mamma cancer reduceres med 90% under behandlingen. Bivirkningerne til Evista behandling er hedestigninger, kramper i benene, årebetændelse(dvt) og apoplexi og væskeophobning i hænderne, fødderne eller i benene. Behandling skal pauseres ved immobilitet, og stoppes normalt ved alder på år. Østrogen / gestagen substitution I en årrække har østrogenbehandling haft en central rolle i behandling af postmenopausal osteoporose. For kvinder med bevaret uterus suppleret med gestagen for at beskytte mod endometri cancer. En velbeskrevet risiko for cancer mammae formodedes opvejet af nedsat risiko for hjerte-kar sygdom. Da sidstnævnte, positive effekt nu betragtes som helt afkræftet, vurderes mamma cancer risiko anderledes og derfor anbefales østrogensubstitution generelt ikke længere som behandling eller forebyggelse af osteoporose. For kvinder, som passerer menopausen tidligt kan østrogen substitution dog anvendes til den gennemsnitlige menopausealder (ca. 52 år). For kvinder med bevaret uterus, skal østradiol altid kombineres med gestagen. Protelos Strontium ranelat Strontium ranelat (Protelos ) bygger på strontiums lighed med calcium og dermed mulighed for indbygning i knoglevæv. Behandlingen er påvist at nedsætte risiko for både rygsammenfald og hoftefraktur, på linje med hvad der kan opnås med bisfosfonater. Strontium ranelat kan anvendes på lige fod med bisfosfonat og SERM, selv om virkningsmekanismen ikke er endeligt afklaret. Det er ikke afklaret om strontium ranelat virker rent antiresorptivt, eller om det også besidder en vis anabol effekt. Bivirkninger til Strotium ranelat er almindeligvis få og milde, hyppigst er diare og kvalme. Meget sjældent ses DRESS syndrom med eosinofili og systemisk organpåvirkning, hvor behandlingen omgående bør seponeres. 5

6 Pga. strontiums høje atomnummer påvirkes knoglemineralmålinger, således at resultatet ved hjælp af algoritme skal korrigeres for knoglernes strontium indhold, før det kan vurderes. Tilskudsregler for bisfosfonater, raloxifen, strontium, samt denosumab Personer med røntgenverificeret lavenergifraktur (dvs. fraktur opstået ved dagligdags aktiviteter eller efter fald på samme niveau) i hofte og/eller ryg. Kopi af røntgenbeskrivelsen skal vedlægges. En fraktur i columna defineres som følger: 1. Mindskning af anterior hvirvelhøjde > 20% i forhold til posterior højde. 2. Mindskning af anterior, median eller posterior hvirvelhøjde > 20% i forhold til ovenliggende eller underliggende normale nabohvirvler. Personer med mindst én risikofaktor (se tabel ovnfor) for udvikling af osteoporose og hvor BMDmåling på ryg og/eller hofte har vist T-score < -2,5. Personens risikofaktor(er) skal oplyses se nedenstående tabel. Personer i nuværende eller planlagt systemisk glukokortikoidbehandling (svarende til prednisolon >5 mg/døgn i mere end 3 måneder eller intermitterende glukokortikoidbehandling med en samlet varighed på mere end 3 måneder indenfor 1 år) og hvor BMD-måling på ryg og/eller hofte har vist T- score < -1. Husk at alle patienter i systemisk glukokortikoidbehandling skal sættes i behandling med calcium og vitamin D. Hvis patientens risikofaktorer ikke fremgår af ansøgningen, returneres denne for at få disse oplyst. Anabol behandling af osteoporose Der findes 2 anabole behandlingesmuligheder: Forsteo, som er 1-34-PTH samt som er intakt parathyreoidea hormon (1-84-PTH). Med teriparatid og 1-84-PTH er det muligt at genopbygge tabt knoglevæv, med genetablering af normal trabeculær knoglestruktur og dermed øget brudstyrke. Der er påvist større frakturreduktion end der kan opnås med antiresorptiv behandling. Således nedsættes risiko for nye rygsammenfald med 65% med Forsteo. For Preotact er risikoreduktionen 68% / 53% for patienter henholdsvis uden og med tidligere vertebral fraktur. For Forsteo er der også påvist nedsat risiko for nonvertebral frakturer, men dette gælder ikke for Preotact. Behandlingen skal tages som daglig subcutan injektion med pen og skal gives i alt 18 eller 24 mdr. Efterfølgende bør behandlingen følges op med en antiresorptiv behandling. Bivirkninger Hyppigst ses smerter i arme og ben, kvalme og svimmelhed samt hovedpine. Endvidere forekommer træthed, muskelkramper, brystsmerter, åndenød, opkastning og blodmangel samt forøget svedtendens. I sjældne tilfælde ses hjertebanken, ufrivillig vandladning, vægtstigning samt rødmen ved indstiksstedet. Forsteo og Preotact er væsentlig dyrere end anden osteoporosebehandling og der gælder derfor særlige tilskudskriterier, som skal sikre at behandlingen alene anvendes til patienter med særlig stor risiko for yderligere frakturer, først og fremmest vertebral frakturer Lægemiddelstyrelsens vejledende kriterier for enkelttilskud Ansøgningen om enkelttilskud til lægemidlerne Forsteo og Preotact til osteoporoseforebyggelse og - behandling vil normalt kunne imødekommes for følgende patienter: Postmenopausale kvinder eller mænd over 40 år, hvor BMD-måling på ryg og/eller hofte har vist T- score < - 3 samt mindst én lavenergifraktur (dvs. fraktur opstået ved dagligdags aktiviteter eller fald på samme niveau) i ryggen, der ikke er ældre end 3 år Postmenopausale kvinder eller mænd over 40 år med to eller flere lavenergifrakturer i ryggen, der ikke er ældre end 3 år. En fraktur i columna defineres som: Mindskning af anterior hvirvelhøjde > 25% i forhold til posterior højde eller mindskning af anterior, median eller posterior hvirvelhøjde > 25% i forhold til ovenliggende eller underliggende normale nabohvirvler. Behandlingen skal være iværksat af en speciallæge i endokrinologi, rheumatologi, geriatri og/eller intern medicin. Bevillingen tidsbegrænses til 24 måneder og i hovedreglen til 1 behandlingsperiode i et livsforløb. Osteoporose - hos mænd Selv om osteoporose er hyppigst hos kvinder, ses 1/3 af de osteoporotiske frakturer i aldersmatchede grupper hos mænd. Derfor er udredning og behandling af mænd med osteoporose ofte påkrævet. Denne udredning adskiller sig på enkelte punkter fra udredningen af kvinder: 6

7 1. Hypogonadisme ses hos en del mænd og skal derfor udelukkes gennem bestemmelse af serum testosteron. Hypogonadisme ses enten i form af solitært hormonudfald, som led i hypofyselidelser samt som følge af antiandrogen behandling ved f.eks. prostatacancer. 2. Hos mænd er de sekundære osteoporoseformer hyppigere end hos kvinder, hvorfor systematisk undersøgelse herfor ofte er påkrævet. Alkoholmisbrug er hyppigere hos mænd og en almindelig årsag til osteoporose med rygsammenfald hos mænd. Behandling Såfremt der kan findes sekundær årsag til osteoporose, må behandlingen om muligt rette sig mod denne. Herudover er der påvist effekt af såvel bisfosfonat som teriparatid hos mænd. Det gælder for mænd som for kvinder at basis for enhver osteoporosebehandling er tilsikring af sufficient indtagelse af calcium og D- vitamin. Hvis dette ikke sikret gennem kosten, bør der anbefales kosttilskud. Konstateres hypogonadisme, må androgen behandling overvejes, men effekten på osteoporose er variabel og derfor bør disse mænd ofte behandles med antiresorptiv eller anabol behandling, alt efter sværhedsgrad og alder. Hvis der behandles med testosteron substitution må denne kontrolleres med måling af s-testosteron. Behandlingsstrategi Til behandling af mænd kan anvendes bisfosfonater, strontium ranelat eller teriparatid, alt afhængig ar sværhedsgrad. Førstevalgspræparat er Alendronat 70 mg om ugen. Hvis dette giver eller formodes at give gastrointestinale gener, kan anvendes iv bisfosfonat eller denosumab. Der er dokumenteret effekt for både Zoledronsyre og denosumab. Denosumab er deuden vist at hæmme frakturer hos mænd i antihormonbehandling pga cancer prostatae. Steroidinduceret osteoporose En af de hyppigste årsager til sekundær osteoporose hos både mænd og kvinder er steroid-induceret osteoporose: Glucocorticoider nedsætter knogleformation, nedsætter calcium absorption, øger den renale calcium udskillelse, medfører myopati og hypogonadisme. Effekten af glucocorticoid på knoglevæv indsætter meget hurtigt og allerede efter få måneder kan påvises øget frakturrisiko. Dosis-respons kurven for glucocorticoiders indvirkning på knoglevæv er nærmest eksponentiel og den nedre grænse for betydende negativ effekt på knoglevæv ligger på omkring 5 mg prednisolon eller ækvipotente doser af andre glucocorticoider. Inhalationssteroider har kun beskeden effekt på skelettet. Forebyggelse og behandling Hvis en patient har fået eller har udsigt til at skulle have >5 mg prednisolon per dag i mere end 3 måneder er der risiko for knogleskade, hvorfor en forebyggende strategi også må iværksættes hurtigt. må iværksættes hurtigt. - Knoglemineralmåling bør foretages "subakut", således at risiko for osteoporoseudvikling hurtigt kan kvantiteres og behandling iværksættes. - Alle patienter bør sættes i tilskud af Vitamin D og Calcium ( mg calcium, mikrogram vitamin D3) - T-score < 1.0, supplerende anabol eller resoptiv behandling, Anabol behandling mest effektiv i relation to vertebral frakturer, hvorfor det bør anvendes, når det er muligt. - Ved højere T-score og hvis glukocorticoid behandling fortsætter nu DEXA scanning efter ½-1 år. Lægemiddelstyrelsens tilskudsregler for glucocorticoid behandlede: Bisfosfonatbehandling: Personer i nuværende eller planlagt systemisk glukokortikoidbehandling (svarende til prednisolon >5 mg/døgn i mere end 3 måneder eller intermitterende glukokortikoidbehandling med en samlet varighed på mere end 3 måneder indenfor 1 år) og hvor BMD-måling på ryg og/eller hofte har vist T-score < -1, kan opnå tilskud til antiresorptiv behandling. Anabol behandling: Postmenopausale kvinder eller mænd over 40 år hvor BMD-måling på ryg og/eller hofte har vist T-score < - 3 samt mindst én lavenergifraktur (dvs. fraktur opstået ved dagligdags aktiviteter eller fald på samme niveau) i ryggen, der ikke er ældre end 3 år. Postmenopausale kvinder eller mænd over 40 år med to eller flere lavenergifrakturer i ryggen, der ikke er ældre end 3 år. Ved lavenergifraktur i columna skal højdereduktionen være > 25%. Sten Madsbad Januar

Mette Friberg Hitz. speciallæge i endokrinologi overlæge, ph.d osteoporose enheden hvidovre hospital

Mette Friberg Hitz. speciallæge i endokrinologi overlæge, ph.d osteoporose enheden hvidovre hospital OSTEOPOROSE WORK-SHOP KØGE 20.05.2014 Nyt om osteoporose... Mette Friberg Hitz speciallæge i endokrinologi overlæge, ph.d osteoporose enheden hvidovre hospital HVAD ER OSTEOPOROSE HVAD SKER DER I KNOGLERNE,

Læs mere

Quiz om osteoporose. 2 Kan man afgøre hvad risikoen for et osteoporotisk brud er? 3 Hvad kan man selv gøre for at nedsætte risikoen?

Quiz om osteoporose. 2 Kan man afgøre hvad risikoen for et osteoporotisk brud er? 3 Hvad kan man selv gøre for at nedsætte risikoen? Quiz om osteoporose 1 Hvornår har man osteoporose? 2 Kan man afgøre hvad risikoen for et osteoporotisk brud er? 3 Hvad kan man selv gøre for at nedsætte risikoen? 4 Hvad er en risiko faktor? 5 Har danskere

Læs mere

Osteoporose PIAEIKEN OVERLÆGE, PH.D NOH HILLERØD

Osteoporose PIAEIKEN OVERLÆGE, PH.D NOH HILLERØD Osteoporose PIAEIKEN OVERLÆGE, PH.D NOH HILLERØD Agenda Definition af osteoporose, symptomer og risikofaktorer Hvornår starter vi behandling? Cases Varighed/pause af behandlingen? Definition Osteo = knogle

Læs mere

BMD Bone mineral density. Farmakologisk behandling af osteoporose. Diagnostik. Ryg & hofte

BMD Bone mineral density. Farmakologisk behandling af osteoporose. Diagnostik. Ryg & hofte Definition af osteoporose Farmakologisk behandling af osteoporose Lars Rejnmark Bente Langdahl Medicinsk Endokrinologisk Afdeling (MEA), THG Aarhus Universitetshospital Osteoporose (jf WHO): en systemisk

Læs mere

OSTEOPOROSE. Indholdsfortegnelse: Defination af osteoporose. s. 2. Læge: Afdækning af risikofaktorer / Henv. DXA?... s. 3. KLI 4 uger efter DEXA s.

OSTEOPOROSE. Indholdsfortegnelse: Defination af osteoporose. s. 2. Læge: Afdækning af risikofaktorer / Henv. DXA?... s. 3. KLI 4 uger efter DEXA s. 1 OSTEOPOROSE Indholdsfortegnelse: Defination af osteoporose. s. 2 Læge: Afdækning af risikofaktorer / Henv. DXA?... s. 3 KLI 4 uger efter DEXA s. 6 LAB s. 7 Læge: svar lab / medicinsk beh?... s. 8 KLI:

Læs mere

INDBERETTEDE BIVIRKNINGER I FORBINDELSE MED MEDICINSK BEHANDLING AF OSTEOPOROSE

INDBERETTEDE BIVIRKNINGER I FORBINDELSE MED MEDICINSK BEHANDLING AF OSTEOPOROSE INDBERETTEDE BIVIRKNINGER I FORBINDELSE MED MEDICINSK BEHANDLING AF OSTEOPOROSE 2013 Titel Indberettede bivirkninger i forbindelse med medicinsk behandling af osteoporose Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen

Læs mere

Osteoporose. Professor PhD dr.med. Bente Langdahl. Medicinsk Endokrinologisk afd. THG. Aarhus Universitetshospital

Osteoporose. Professor PhD dr.med. Bente Langdahl. Medicinsk Endokrinologisk afd. THG. Aarhus Universitetshospital Osteoporose Professor PhD dr.med. Bente Langdahl Medicinsk Endokrinologisk afd. THG Aarhus Universitetshospital Osteoporose Osteoporose er en af de 8 folkesygdomme Osteoporose rammer hver 3. kvinde og

Læs mere

Knogleskørhed og prostatakræft

Knogleskørhed og prostatakræft Mads Hvid Poulsen, Læge, Ph.d. Knogleskørhed og prostatakræft Urinvejskirurgisk forskningsenhed, Urologisk Afdeling, Odense Universitets Hospital Folderen er udarbejdet på baggrund af eksisterende litteratur

Læs mere

Udredning, diagnostik og opfølgning

Udredning, diagnostik og opfølgning Udredning, diagnostik og opfølgning v/ Bente Langdahl Identifikation af personer, der bør undersøges for osteoporose Dansk knoglemedicinsk Selskab anbefaler ikke generel screening af befolkningen eller

Læs mere

www.dkms.dk OVejledning til udredning og behandling af steoporose

www.dkms.dk OVejledning til udredning og behandling af steoporose www.dkms.dk OVejledning til udredning og behandling af steoporose Dansk Knoglemedicinsk Selskab 2009 Indholdsfortegnelse 1. Definition... 4 2. Ætiologi og patofysiologi... 4 2.1. Knoglevævets omsætning...

Læs mere

Osteoporose Opsporing, Diagnostik og Behandling

Osteoporose Opsporing, Diagnostik og Behandling Osteoporose Opsporing, Diagnostik og Behandling Pernille Hermann Overlæge, PhD Endokrinologisk afdeling M Odense Universitetshospital Osteoporose Osteoporose er en af de 8 folkesygdomme Osteoporose rammer

Læs mere

Knogleskørhed (osteoporose)

Knogleskørhed (osteoporose) Information til patienten Knogleskørhed (osteoporose) Regionshospitalet Viborg Klinik for Diabetes og Hormonsygdomme Hvad er knogleskørhed Knogleskørhed - også kaldet osteoporose - rammer hver 3. kvinde

Læs mere

Anabol behandling af osteoporose

Anabol behandling af osteoporose v/lars Hyldstrup Anabol behandling af osteoporose Udvikling af knoglemineraltab og ultimativt osteoporose er konsekvensen af ubalance mellem knogleformation og resorption. Denne proces kan derfor reverseres

Læs mere

DSAM s kliniske vejledning om. osteoporose

DSAM s kliniske vejledning om. osteoporose DSAM s kliniske vejledning om osteoporose 1 KOLOFON Arbejdsgruppen Palle Mark Christensen (formand for arbejdsgruppen) Praktiserende læge, Lægerne Lærkevej, Otterup Speciallæge i almen medicin og klinisk

Læs mere

Osteoporose behandling eller ikke. Ole Rintek Madsen

Osteoporose behandling eller ikke. Ole Rintek Madsen Osteoporose behandling eller ikke Ole Rintek Madsen Osteoporose behandling eller ikke? Hvordan stilles diagnosen? Hvilke risikofaktorer skal man være opmærksom på? Hvilken risiko har patienter med RA og

Læs mere

Målepunkter vedr. reumatologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder

Målepunkter vedr. reumatologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Målepunkter vedr. reumatologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder 30. januar 2014 1. Reumatoid artrit 1.1 Journal: Udredning Gennemgang af et antal journaler viste, at nydiagnosticerede

Læs mere

Glucocorticoid induceret osteoporose

Glucocorticoid induceret osteoporose Glucocorticoid induceret osteoporose Peter Vestergaard (1), Peter Schwarz (2) (1) Medicinsk Endokrinologisk afdeling C, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, Tage Hansens Gade 2, Århus (2) Forskningscenter

Læs mere

Kim Brixen Overlæge, Ph.d. Endokrinologisk afd M Odense Universitetshospital E-mail: kim.brixen@ouh.fyns-amt.dk

Kim Brixen Overlæge, Ph.d. Endokrinologisk afd M Odense Universitetshospital E-mail: kim.brixen@ouh.fyns-amt.dk Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 196 Offentligt 1 Til Månedsskrift for Praktisk Lægegerning Forfatterark: Lars Poulsen APO-konsulent Fyns Amt Almen Medicinske Hus J.B. Winsløws Vej

Læs mere

Osteoporose. Overlæge dr.med. Bente Langdahl. Medicinsk Endokrinologisk afd. Århus Sygehus THG

Osteoporose. Overlæge dr.med. Bente Langdahl. Medicinsk Endokrinologisk afd. Århus Sygehus THG Osteoporose Overlæge dr.med. Bente Langdahl Medicinsk Endokrinologisk afd. Århus Sygehus THG Osteoporose Osteoporose er en af de 8 folkesygdomme Osteoporose rammer hver 3. kvinde og hver 8. mand over 50

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Hvad er osteoporose (knogleskørhed)? 4. Hvad er Prolia denosumab og hvordan virker det? 6. Hvordan gives Prolia denosumab?

Indholdsfortegnelse: Hvad er osteoporose (knogleskørhed)? 4. Hvad er Prolia denosumab og hvordan virker det? 6. Hvordan gives Prolia denosumab? 3 Indholdsfortegnelse: Hvad er osteoporose (knogleskørhed)? 4 Hvad er Prolia denosumab og hvordan virker det? 6 Hvordan gives Prolia denosumab? 8 Husk din næste Prolia denosumab injektion 9 Opbevaring

Læs mere

Metaboliske og endokrine knoglesygdomme

Metaboliske og endokrine knoglesygdomme Metaboliske og endokrine knoglesygdomme Metaboliske og endokrine knoglesygdomme Osteoporose: Genetiske årsager Ernæringsmæssige årsager Endokrine årsager Biokemiske årsager osteoporose som en tilstand,»...karakteriseret

Læs mere

Selective Estrogen Receptor Modulatorer er farmaka, der kan binde sig til østrogen

Selective Estrogen Receptor Modulatorer er farmaka, der kan binde sig til østrogen SERMs v/bente L Langdahl Selective Estrogen Receptor Modulatorer er farmaka, der kan binde sig til østrogen receptor og/eller. Det er forskellen i affinitet for de to typer østrogen receptorer, der giver

Læs mere

Osteoporose i Klinisk Praksis

Osteoporose i Klinisk Praksis Osteoporose i Klinisk Praksis Pernille Hermann, SpecialeAnsvarlig Overlæge, Ph.D Endokrinologisk Afdeling Odense Universitetshospital Pernille Hermann TAKE HOME MESSAGE Rygsammenfald er alvorlig tilstand

Læs mere

Osteoporose i almen praksis med fokus på forebyggelse af frakturer hos ældre

Osteoporose i almen praksis med fokus på forebyggelse af frakturer hos ældre Klinisk vejledning Osteoporose i almen praksis med fokus på forebyggelse af frakturer hos ældre Knoglevenlig livsstil fra vugge til grav Kalcium og D-vitamin til de fleste 65+-årige Patienter i steroidbehandling

Læs mere

Midler ved calciummetaboliske sygdomme

Midler ved calciummetaboliske sygdomme Sygdomme og tilstande Midler ved calciummetaboliske sygdomme Bente Langdahl Lars Rejnmark Medicinsk Endokrinologisk afd. THG Århus Universitetshospital Sygdomme: Hypoparathyroidisme Hyperparathyreoidisme

Læs mere

Behandling af brystkræft

Behandling af brystkræft Patientinformation DBCG 2015-neo-c (Letrozol) Behandling af brystkræft Behandling af brystkræft omfatter i de fleste tilfælde en kombination af lokalbehandling (operation og eventuel strålebehandling)

Læs mere

M05 Midler mod knoglesygdomme

M05 Midler mod knoglesygdomme M05 Midler mod knoglesygdomme Rekommandation Bisfosfonater Alendronat, risedronat og zoledronsyre er rekommanderet frem for de øvrige bisfosfonater pga. bedre dokumentation på risikoreduktion for nonvertebrale

Læs mere

Konklusion. Osteoporose er en folkesygdom. U-kursus i gynækologi: OSTEOPOROSE. Osteoporose Er en folkesygdom Underdiagnostiseres Underbehandles

Konklusion. Osteoporose er en folkesygdom. U-kursus i gynækologi: OSTEOPOROSE. Osteoporose Er en folkesygdom Underdiagnostiseres Underbehandles U-kursus i gynækologi: OSTEOPOROSE Kim Brixen Endokrinologisk Afdeling M Odense Universitetshospital Januar 28 Konklusion Osteoporose Er en folkesygdom Underdiagnostiseres Underbehandles Diagnostik er

Læs mere

Calcium fra kosten. 2 dl yoghurt indeholder ca. 200 mg calcium

Calcium fra kosten. 2 dl yoghurt indeholder ca. 200 mg calcium Calcium fra kosten 2 dl yoghurt indeholder ca. 200 mg calcium Calcium fra kosten 1 god skive ost indeholder ca. 150 mg calcium Calcium fra kosten glas mælk x 200 mg = port. ymer o.lign. x 200 mg = skiver

Læs mere

Kapitel 17. Tidlig opsporing af knogleskørhed ved håndskanning?

Kapitel 17. Tidlig opsporing af knogleskørhed ved håndskanning? Kapitel 17 Ti d l i g o p s p o r i n g a f k n o g l e s k ø r h e d v e d h å n d s k a n n i n g? Kapitel 17. Tidlig opsporing af knogleskørhed ved håndskanning? 171 Osteoporose (knogleskørhed) er en

Læs mere

FORSTEO 20 mikrogram/80 mikroliter injektionsvæske, opløsning, i fyldt pen.

FORSTEO 20 mikrogram/80 mikroliter injektionsvæske, opløsning, i fyldt pen. 1. LÆGEMIDLETS NAVN FORSTEO 20 mikrogram/80 mikroliter injektionsvæske, opløsning, i fyldt pen. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver dosis indeholder 20 mikrogram teriparatid. En fyldt pen med

Læs mere

Behandlingsvejledning for forebyggelse af skeletrelaterede hændelser hos patienter med knoglemetastaser ved solide tumorer

Behandlingsvejledning for forebyggelse af skeletrelaterede hændelser hos patienter med knoglemetastaser ved solide tumorer Behandlingsvejledning for forebyggelse af skeletrelaterede hændelser hos patienter med knoglemetastaser ved solide tumorer Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er et rådgivende

Læs mere

Information vedrørende deltagelse i det sundhedsvidenskabelige forskningsprojekt:

Information vedrørende deltagelse i det sundhedsvidenskabelige forskningsprojekt: Information vedrørende deltagelse i det sundhedsvidenskabelige forskningsprojekt: Efterbehandling til patienter tidligere Forskningsprojektet udføres af Læge, Ph.d.-studerende Anne Sophie Sølling, Tlf.:

Læs mere

Osteoporoseforeningen. Kendskab til sygdom og risikofaktorer

Osteoporoseforeningen. Kendskab til sygdom og risikofaktorer Osteoporoseforeningen Kendskab til sygdom og risikofaktorer Jobnr. DK2002-043 April 2002 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode Tabeller (indholdsfortegnelse til tabeller er placeret under dette afsnit)

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Alendronat Orifarm, 70 mg, tabletter. Alendronsyre

Indlægsseddel: Information til brugeren. Alendronat Orifarm, 70 mg, tabletter. Alendronsyre Indlægsseddel: Information til brugeren Alendronat Orifarm, 70 mg, tabletter Alendronsyre Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Patientinformation DBCG 2009- b,t. Behandling af brystkræft efter operation

Patientinformation DBCG 2009- b,t. Behandling af brystkræft efter operation Behandling af brystkræft efter operation information DBCG 2009- b,t Du har nu overstået operationen for brystkræft. Selvom hele svulsten er fjernet ved operationen, er der alligevel i nogle tilfælde en

Læs mere

Behandling af brystkræft

Behandling af brystkræft information DBCG 2010-neo-c (Letrozol) Behandling af brystkræft Behandling af brystkræft omfatter i de fleste tilfælde en kombination af lokalbehandling (operation og eventuel strålebehandling) samt medicinsk

Læs mere

Medicin ved hofte- og knæoperation

Medicin ved hofte- og knæoperation Gentofte Hospital Ortopædkirurgi Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Patientinformation Medicin ved hofte- og knæoperation Fordeling af tabletter Den normale fordeling og dosis af tabletterne er: Præparat

Læs mere

Ændringer i forbruget af hormoner til behandling af kvinder med gener i forbindelse med overgangsalderen

Ændringer i forbruget af hormoner til behandling af kvinder med gener i forbindelse med overgangsalderen Ændringer i forbruget af hormoner til behandling af kvinder med gener i forbindelse med overgangsalderen Indhold Baggrund...2 Metode...2 Resumé...3 Resultater...4 Forbruget...5 Nye brugere...7 Behandlingsforløb...8

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet Referat af Medicintilskudsnævnets møde nr. 375, tirsdag den 19. juni 2012. Tid og sted: Mødet fandt sted i Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S, tirsdag den 19. juni 2012. I mødet deltog:

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. FOSAVANCE 70 mg/2800 IE tabletter alendronsyre/cholecalciferol

Indlægsseddel: Information til brugeren. FOSAVANCE 70 mg/2800 IE tabletter alendronsyre/cholecalciferol Indlægsseddel: Information til brugeren FOSAVANCE 70 mg/2800 IE tabletter alendronsyre/cholecalciferol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

Behandling af Crohn s sygdom med lægemidlet Methotrexat

Behandling af Crohn s sygdom med lægemidlet Methotrexat Hillerød Hospital Kirurgisk Afdeling Behandling af Crohn s sygdom med lægemidlet Methotrexat Patientinformation April 2011 Forfatter: Gastro-medicinsk ambulatorium Hillerød Hospital Kirurgisk Afdeling

Læs mere

Rundt om knoglerne. Klinisk diætist Kirsten Bønløkke - Osteoporoseforeningen

Rundt om knoglerne. Klinisk diætist Kirsten Bønløkke - Osteoporoseforeningen Rundt om knoglerne Hvad er op og ned om knoglesundhed Myter om mælk og knogler Er det kun børn der har brug for mælk til knoglerne? Giver mælk knogleskørhed? Hvorfor er knogleskørhed så udbredt i de nordiske

Læs mere

Fornuft til de skøre knogler Praksis personale. Nordjysk Praksisdag 2016

Fornuft til de skøre knogler Praksis personale. Nordjysk Praksisdag 2016 Fornuft til de skøre knogler Praksis personale Nordjysk Praksisdag 2016 Introduktion Andreas Kakulidis Toft Juni 2015 Cand. Med. Aarhus Universitet September 2015 Ortopædkirurgisk afdeling Aalborg Marts

Læs mere

Patientinformation DBCG 2007- b,t

Patientinformation DBCG 2007- b,t information DBCG 2007- b,t Behandling af brystkræft efter operation De har nu overstået operationen for brystkræft. Selvom hele svulsten er fjernet ved operationen, er der alligevel i nogle tilfælde en

Læs mere

Hvordan kommer vi videre?

Hvordan kommer vi videre? Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del Bilag 340 Offentligt Hvordan kommer vi videre? For at føre sagen videre tilbyder Osteoporoseforeningen sammen med førende osteoporoseeksperter et

Læs mere

Bilag Journalnummer Kontor C.2-0 EUK 9. august 2005

Bilag Journalnummer Kontor C.2-0 EUK 9. august 2005 Europaudvalget, Sundhedsudvalget (2. samling) EUU alm. del - Bilag 244,SUU alm. del - Bilag 264 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1

Læs mere

Patientinformation om deltagelse i forsøg

Patientinformation om deltagelse i forsøg Studiekode: CFEM345D2407 Side 1 af 9 Patientinformation om deltagelse i forsøg Et videnskabeligt forsøg med Tamoxifen og Letrozol til patienter med brystkræft Studiekode: CFEM345D2407 Side 2 af 9 Vi henvender

Læs mere

07-06-2013. Calcium. (passiv)/aktiv (Vitamin D) Syre. Fedt. Hvis intag. < 200 mg/dag Ca ++ PTH + Vita.D osteoclast aktivering.

07-06-2013. Calcium. (passiv)/aktiv (Vitamin D) Syre. Fedt. Hvis intag. < 200 mg/dag Ca ++ PTH + Vita.D osteoclast aktivering. 1-2 kg i kroppen (99% in skelet) Tre former: ionizeret, frit calcium (45%) protein bundet (45%) Opløselige komplekser; bundet til mindre organiske ioner, f.eks. citrat. Meget lav intra-celluært frit calcium

Læs mere

Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi

Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Patientinformation Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Hæmatologisk Ambulatorium Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Polycytæmia betyder mange celler

Læs mere

PATIENTERS VIDEN OM KNOGLESKØRHED (OSTEOPOROSE)

PATIENTERS VIDEN OM KNOGLESKØRHED (OSTEOPOROSE) PATIENTERS VIDEN OM KNOGLESKØRHED (OSTEOPOROSE) Navn: CPR nummer: Dato: Vejledning i at udfylde spørgeskemaet Spørgeskemaet om knogleskørhed indeholder spørgsmål angående generel viden, symptomer, risikofaktorer,

Læs mere

PATIENTERS VIDEN OM KNOGLESKØRHED (OSTEOPOROSE)

PATIENTERS VIDEN OM KNOGLESKØRHED (OSTEOPOROSE) PATIENTERS VIDEN OM KNOGLESKØRHED (OSTEOPOROSE) Navn: CPR nummer: Dato: Vejledning i at udfylde spørgeskemaet Spørgeskemaet om knogleskørhed indeholder spørgsmål angående generel viden, symptomer, risikofaktorer,

Læs mere

http://medlem.apoteket.dk/pjecer/html/direkte/2008-direkte-02.htm

http://medlem.apoteket.dk/pjecer/html/direkte/2008-direkte-02.htm Side 1 af 5 Nr. 2 \ 2008 Behandling af KOL - Kronisk Obstruktiv Lungesygdom Af farmaceut Hanne Fischer KOL (Kronisk Obstruktiv Lungesygdom) er en lungesygdom, som ca. 430.000 danskere lider af. Rygning

Læs mere

SARKOIDOSE. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center Lungeambulatoriet

SARKOIDOSE. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center Lungeambulatoriet SARKOIDOSE Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Lungeambulatoriet HVAD ER SARKOIDOSE? Sarkoidose hedder også Boecks sygdom, opkaldt efter en norsk lungelæge. Der findes ikke noget dansk navn

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Prolia 60 mg injektionsvæske, opløsning, i fyldt injektionssprøjte 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver fyldt injektionssprøjte indeholder 60 mg denosumab

Læs mere

Metaboliske og endokrine knoglesygdomme

Metaboliske og endokrine knoglesygdomme Metaboliske og endokrine knoglesygdomme Metaboliske og endokrine knoglesygdomme Genetiske årsager Endokrine årsager Ernæringsmæssige årsager Biokemiske årsager Osteoporose: osteoporose som en tilstand,»...karakteriseret

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Prolia 60 mg injektionsvæske, opløsning, i fyldt injektionssprøjte 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver fyldt injektionssprøjte indeholder 60 mg denosumab

Læs mere

Vær opmærksom på risiko for udvikling af lungefibrose ved længerevarende behandling med nitrofurantoin

Vær opmærksom på risiko for udvikling af lungefibrose ved længerevarende behandling med nitrofurantoin Vær opmærksom på risiko for udvikling af lungefibrose ved længerevarende behandling med nitrofurantoin Flere indberettede bivirkninger end forventet Sundhedsstyrelsen har modtaget et stigende antal bivirkningsindberetninger

Læs mere

Information om Sinalfa tabletter 1 mg, 2 mg og 5 mg Terazosinhydrochlorid

Information om Sinalfa tabletter 1 mg, 2 mg og 5 mg Terazosinhydrochlorid Information om Sinalfa tabletter 1 mg, 2 mg og 5 mg Terazosinhydrochlorid Læs denne information godt igennem, før du begynder at tage medicinen Gem denne information, du får måske brug for at læse den

Læs mere

Vejledning til udredning og behandling af Osteoporose

Vejledning til udredning og behandling af Osteoporose Vejledning til udredning og behandling af Osteoporose Dansk Knoglemedicinsk Selskab 2009, revideret 2012 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 5 FORMÅL... 5 EVIDENSNIVEAU OG ANBEFALINGERNES

Læs mere

Patientinformation. Nyrernes funktion

Patientinformation. Nyrernes funktion Patientinformation Nyrernes funktion Kvalitet Døgnet Rundt Medicinsk Center Beliggenhed Nyrerne er to bønneformede organer på størrelse med en knyttet hånd. De er beliggende op ad ryggen, beskyttet af

Læs mere

Sundhedsaftale om osteoporose

Sundhedsaftale om osteoporose Marts 2015 Sundhedsaftale om osteoporose Sundhedsaftale om osteoporose Aftalen er udarbejdet i samarbejde mellem Osteoporoseforeningen, repræsentanter fra de nordjyske kommuner, alment praktiserende læger

Læs mere

http://medlem.apoteket.dk/pjecer/html/direkte/2008-direkte-01.htm

http://medlem.apoteket.dk/pjecer/html/direkte/2008-direkte-01.htm Side 1 af 5 Nr. 1 \ 2008 Behandling af forhøjet kolesterol Af farmaceut Hanne Fischer Forhøjet kolesterol er en meget almindelig lidelse i Danmark, og mange er i behandling for det. Forhøjet kolesterol

Læs mere

Medicintilskud V MEDICINTILSKUDSSYSTEMET. Lægemiddelstyrelsen. vejledende kriterier for enkelttilskud

Medicintilskud V MEDICINTILSKUDSSYSTEMET. Lægemiddelstyrelsen. vejledende kriterier for enkelttilskud 991 Medicintilskud V Lægemiddelstyrelsen I de foregående numre af månedsskriftet har Lægemiddelstyrelsen gennemgået de forskellige dele af medicintilskudssystemet. Artikel II omhandlede de individuelle

Læs mere

Patientinformation og samtykkeerklæring vedrørende deltagelse i en videnskabelig undersøgelse

Patientinformation og samtykkeerklæring vedrørende deltagelse i en videnskabelig undersøgelse Patientinformation og samtykkeerklæring vedrørende deltagelse i en videnskabelig undersøgelse Kemoterapi og biologisk behandling til patienter med kræft i tyktarmen eller endetarmen Onkologisk Afdeling

Læs mere

Modul 09a F902a-2. Dysregulering og analyser af Calcium-Fosfat Stofskiftet

Modul 09a F902a-2. Dysregulering og analyser af Calcium-Fosfat Stofskiftet Modul 09a F902a-2 Dysregulering og analyser af Calcium-Fosfat Stofskiftet Søren Frank Jørgensen Lektor Navn Navnesen Titel Side 1 Afdelning 10 august 2009 Ændringer til næste gang. FO i dysreg er nu lidt

Læs mere

Midler ved calciummetaboliske sygdomme

Midler ved calciummetaboliske sygdomme Sygdomme og tilstande Midler ved calciummetaboliske sygdomme Bente Langdahl Lars Rejnmark Medicinsk Endokrinologisk afd. THG Århus Universitetshospital Sygdomme: Hypoparathyroidisme Hyperparathyreoidisme

Læs mere

SUNDE KNOGLER HELE LIVET

SUNDE KNOGLER HELE LIVET SUNDE KNOGLER HELE LIVET Gode råd om forebyggelse og om at leve med knogleskørhed Udarbejdet af Mejeriforeningen i samarbejde med Osteoporoseforeningen og professor, overlæge, dr.med. Bente Langdahl HVAD

Læs mere

BRUGERE AF OG INDBERETTEDE BIVIRKNINGER VED LÆGEMIDLER MED DESMOPRESSIN

BRUGERE AF OG INDBERETTEDE BIVIRKNINGER VED LÆGEMIDLER MED DESMOPRESSIN AUGUST 2015 BRUGERE AF OG INDBERETTEDE BIVIRKNINGER VED LÆGEMIDLER MED DESMOPRESSIN Med fokus på ældre brugere og hyponatriæmi BRUGERE AF OG INDBERETTEDE BIVIRKNINGER VED LÆGEMIDLER MED DESMOPRESSIN Med

Læs mere

SPØRGESKEMA ADIPOSITAS

SPØRGESKEMA ADIPOSITAS Side 1 af 10 navnemærkat Endokrinologisk afdeling M, Enheden for Klinisk Ernæring Odense Universitetshospital Tlf. 6541 1710 SPØRGESKEMA ADIPOSITAS Du er henvist til undersøgelse, vurdering og behandling

Læs mere

Type 2 Diabetes symptomer og komplikationer Charlotte Brøns MSc. PhD. Dept. of endocrinology (Diabetes and Metabolism)

Type 2 Diabetes symptomer og komplikationer Charlotte Brøns MSc. PhD. Dept. of endocrinology (Diabetes and Metabolism) Type 2 Diabetes symptomer og komplikationer Charlotte Brøns MSc. PhD. Dept. of endocrinology (Diabetes and Metabolism) PREVIEW fællesmøde 12 maj 2015 Diabetes er et voksende globalt problem 2014 2035 WORLD

Læs mere

Calcium- og D- vitamin- tilskud til forebyggelse og behandling af osteoporose

Calcium- og D- vitamin- tilskud til forebyggelse og behandling af osteoporose DKMS baggrundsartikel dec. 2009. 1 Calcium- og D- vitamin- tilskud til forebyggelse og behandling af osteoporose Leif Mosekilde, Kim Brixen Ved forebyggelse og behandling af osteoporose skelnes der sædvanligvis

Læs mere

Denosumab. et lægemiddel til parenteral behandling af osteoporose. Farmakologi

Denosumab. et lægemiddel til parenteral behandling af osteoporose. Farmakologi Farmakologi Denosumab et lægemiddel til parenteral behandling af osteoporose Af Jens-Erik Beck Jensen og Lars Hyldstrup Biografi Jens-Erik Beck Jensen er speciallæge i intern medicin og medicinsk endokrinologi

Læs mere

KNOGLESKØRHED FAKTA OG FOREBYGGELSE

KNOGLESKØRHED FAKTA OG FOREBYGGELSE KNOGLESKØRHED FAKTA OG FOREBYGGELSE Knogleskørhed - en folkesygdom Knogleskørhed kaldes også for osteoporose. Sygdommen er kendetegnet ved, at knoglerne har mistet så meget styrke, at selv mindre belastninger

Læs mere

SLIDGIGT GIGT. samt udtalt hypermobilitet kan også være medvirkende årsager til, at du får slidgigt.

SLIDGIGT GIGT. samt udtalt hypermobilitet kan også være medvirkende årsager til, at du får slidgigt. Gigt SLIDGIGT Slidgigt er den hyppigste form for gigt. Omkring halvdelen af den voksne befolkning over 40 år har tegn på slidgigt i et eller flere led og alle får det, hvis de lever længe nok. Slidgigt

Læs mere

Urinsyregigt. Patientinformation. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center Reumatologisk Center

Urinsyregigt. Patientinformation. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center Reumatologisk Center Urinsyregigt Patientinformation Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Reumatologisk Center Urinsyregigt Du har fået stillet diagnosen Arthritis Urica, som på dansk kaldes Urinsyregigt. Det er

Læs mere

Information om Testosteronbrist

Information om Testosteronbrist Information om Testosteronbrist Information om testosteronmangel Indledning Hvis du er over 40 år, har du måske oplevet forandringer i din krop og i din almene sundhedstilstand, som for eksempel vægtforøgelse,

Læs mere

Slidgigt Værd at vide om slidgigt

Slidgigt Værd at vide om slidgigt Patientinformation Slidgigt Værd at vide om slidgigt Ortopædkirurgisk Ambulatorium Forord Vi får alle slidgigt. Slidgigt er den hyppigste ledsygdom. Symptomer på slidgigt er smerter, hævede og/eller stive

Læs mere

Patientinformation DBCG 04-b

Patientinformation DBCG 04-b information DBCG 04-b Behandling af brystkræft efter operation De har nu overstået operationen for brystkræft. Selvom hele svulsten er fjernet ved operationen, er der alligevel i nogle tilfælde en risiko

Læs mere

Dicillin 250 mg og 500 mg, hårde kapsler

Dicillin 250 mg og 500 mg, hårde kapsler Dicillin 250 mg og 500 mg, hårde kapsler Læs denne information godt igennem, før du begynder at bruge medicinen. Gem denne information, du får måske brug for at læse den igen. Kontakt læge eller apotek,

Læs mere

Aciclovir 1A Farma, 200 mg 400 mg og 800 mg tabletter aciclovir

Aciclovir 1A Farma, 200 mg 400 mg og 800 mg tabletter aciclovir INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Aciclovir 1A Farma, 200 mg 400 mg og 800 mg tabletter aciclovir Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

Voksne med Cornelia de Lange syndrom (CdLS) bør undersøges hos deres praktiserende læge hvert år.

Voksne med Cornelia de Lange syndrom (CdLS) bør undersøges hos deres praktiserende læge hvert år. Voksne med Cornelia de Lange syndrom (CdLS) bør undersøges hos deres praktiserende læge hvert år. Undersøgelsen skal indeholde et generelt helbredstjek samt en gennemgang af eventuelle særlige symptomer,

Læs mere

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler i ATC-gruppe A08, midler mod fedme, ekskl. diætmidler

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler i ATC-gruppe A08, midler mod fedme, ekskl. diætmidler MEDICINTILSKUDSNÆVNET SEKRETARIATET Tlf. 44 88 95 95 AXEL HEIDES GADE 1 2300 KØBENHAVN S Lægemiddelstyrelsen Den 14. april 2009 Axel Heides Gade 1 2300 København S Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler

Læs mere

Osteoporose udredning og behandling

Osteoporose udredning og behandling 241 Osteoporose udredning og behandling Lars Rejnmark, Bente Langdahl & Leif Mosekilde Hvornår skal vi tænke osteoporose i almen praksis? Hvem skal henvises til knogledensitometri (DXA-scanning) og hvem

Læs mere

Hvad er Myelodysplastisk syndrom (MDS)?

Hvad er Myelodysplastisk syndrom (MDS)? Hvad er Myelodysplastisk syndrom (MDS)? En information til patienter og pårørende Denne folder støttes af: Patientforeningen for Lymfekræft, Leukæmi og MDS Velkommen Dette hæfte er udviklet for at give

Læs mere

Information om Multipel Sclerose

Information om Multipel Sclerose Information om Multipel Sclerose - til den praktiserende læge Hvad er Multipel Sclerose Side 2 Sygdomsforløb ved Multipel Sclerose Side 3 Typiske symptomer ved Multipel Sclerose Side 4 Medicinske behandlingsmuligheder

Læs mere

Metaboliske og endokrine knoglesygdomme

Metaboliske og endokrine knoglesygdomme Metaboliske og endokrine knoglesygdomme Metaboliske og endokrine knoglesygdomme Genetiske årsager Endokrine årsager Ernæringsmæssige årsager Biokemiske årsager 1 Knoglevækst Zone of reserve cartilag Zone

Læs mere

Danske Fysioterapeuter. www.krop&fysik.dk. knogleskørhed

Danske Fysioterapeuter. www.krop&fysik.dk. knogleskørhed Danske Fysioterapeuter www.krop&fysik.dk knogleskørhed 2 www.krop-fysik.dk Knogleskørhed rammer både mænd og kvinder Omkring 350.000 danskere har knogleskørhed (osteoporose), og endnu flere har osteopeni

Læs mere

Information, til læger og andet sundhedspersonale

Information, til læger og andet sundhedspersonale Dansk Geriatrisk Selskab v. Søren Jacobsen 13. maj 2013 Information, til læger og andet sundhedspersonale Vigtige, nye begrænsninger for anvendelse af Protelos/Osseor (strontiumranelat) efter at nye data

Læs mere

Patientvejledning. For højt stofskifte

Patientvejledning. For højt stofskifte Patientvejledning For højt stofskifte For højt stofskifte kaldes også hypertyreose, thyreotoksikose eller hyperthyreoidisme. Når kroppen danner for mange stofskiftehormoner, får man ofte for højt stofskifte.

Læs mere

Model for risikovurdering modul 4 og 6

Model for risikovurdering modul 4 og 6 Modul 4 Aktuelt sygeplejeproblem Teoretisk begrundelse for risici Aktuelt sygeplejeproblem Teoretiske begrundelser for risici Epidemiologiske belæg for risici og forhold, der forstærker risici Eksempelvis:

Læs mere

Forløbsprogram for demens. Den praktiserende læges rolle og opgaver

Forløbsprogram for demens. Den praktiserende læges rolle og opgaver Forløbsprogram for demens Den praktiserende læges rolle og opgaver 2013 Region Sjællands Forløbsprogram for demens er beskrevet i en samlet rapport, som er udsendt til alle involverede aktører i foråret

Læs mere

Guide. Foto: Scanpix. November 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Sådan får du stærke. knogler. Knogleskørhed Test dig selv.

Guide. Foto: Scanpix. November 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Sådan får du stærke. knogler. Knogleskørhed Test dig selv. Foto: Scanpix Guide November 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan får du stærke knogler 12 sider Knogleskørhed Test dig selv 2 Stærke knogler INDHOLD I DETTE HÆFTE: Fingre afslører faren

Læs mere

Levact bendamustin behandling SPØRGSMÅL OG SVAR

Levact bendamustin behandling SPØRGSMÅL OG SVAR Levact bendamustin behandling SPØRGSMÅL OG SVAR 3 Information til dig, der skal behandes med Levact for kræft i blodet, lymfesystemet eller knoglemarven. Informationen fokuserer på lægemidlet Levact, hvordan

Læs mere

Behandling med Pembrolizumab

Behandling med Pembrolizumab Behandling med Pembrolizumab Til patienter med metastatisk moderkræft September 2014 Denne skriftlige information er et supplement til vores mundtlige information om behandlingen. Pembrolizumab Pembrolizumab

Læs mere

1. Panodil Retards virkning og hvad du skal bruge det til

1. Panodil Retards virkning og hvad du skal bruge det til Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil Retard 500 mg depottabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at

Læs mere

Behandling af brystkræft

Behandling af brystkræft Patientinformation DBCG 2015-neo-bt (Docetaxel, 6 serier) Behandling af brystkræft Behandling af brystkræft omfatter i de fleste tilfælde en kombination af lokalbehandling (operation og eventuel strålebehandling)

Læs mere

Den oversete kvindesygdom - forord v/ formanden for osteoporoseforeningen

Den oversete kvindesygdom - forord v/ formanden for osteoporoseforeningen Fra d. 5 / 9-2001 Indholdsfortegnelse Den oversete kvindesygdom - forord v/ formanden for osteoporoseforeningen... 3 Sammenfatning af rapporten... 4 Befriende mange læger hjælper os med at pege på problemerne...

Læs mere

DEPRESSION DEPRESSION. både arv og de påvirkninger, du får gennem livet.

DEPRESSION DEPRESSION. både arv og de påvirkninger, du får gennem livet. Depression DEPRESSION Alle mennesker oplever kortvarige skift i deres humør. Det er helt normalt. Ved en depression derimod påvirkes både psyken og kroppen, og humøret svarer ikke til det, man normalt

Læs mere

Et videnskabeligt forsøg med anastrozol eller letrozol til patienter med brystkræft.

Et videnskabeligt forsøg med anastrozol eller letrozol til patienter med brystkræft. Deltagerinformation Protokol inkl. Protokoltillæg 1 nr. CFEM345D2411 dateret 26-jan-2006. Et videnskabeligt forsøg med anastrozol eller letrozol til patienter med brystkræft. De Videnskabsetiske Komiteér

Læs mere