Skriftlig eksamen 8. semester Januar 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skriftlig eksamen 8. semester Januar 2008"

Transkript

1 1 Skriftlig eksamen 8. semester Januar 2008 Nyreinsufficiens 1) 45 årig tidligere rask mand indlægges med nyreinsufficiens (plasma-creatinin = 514 µmol/l (normalområde µmol/l)). Patienten fik foretaget helbredsundersøgelse for 4 måneder siden, hvor serum-creatinin var normal (86 µmol/l). Giv en udførlig gennemgang af de diagnostiske overvejelser ved akut nyreinsufficiens. SVAR Prærenal betinget akut nyreinsufficiens - Intravaskulær volumendepletion: Blødning, svigtende væskeindtag, opkastning, diare, sekvestrering af større væskevolumina (f.eks. ved pacreatitis, forbrænding m.v.) - Påvirket renal perfusion: Hjertesvigt, cirrhosis/hepatorenaltsyndrom, nefrotisk syndrom, svær infektion Intrarenal betinget akut nyreinsufficiens - Akut tubulo-interstitiel nefropati (ATIN): o Iskæmisk shocknyre : Sepsis, hjertekredsløbssvigt o Toksisk: Farmaka (aminoglycosider, cisplatin), røntgenkontraststoffer, pigment (myoglobin (rabdomyolyse), hæmoglobin), organiske opløsningsmidler - Glomerulær sygdom o Ekstrakapillær glomerulonefritis (Rapid progressive glomerulonephitis): Systemisk lupus erythematosus, små-kars vaskulitis (Wegeners granulomastose, mikroskopisk polyangiitis, Churg-Strauss syndrom), Goodpature s syndrom, og måske idiopatisk. o Endokapillær glomerulonefritis (Akut proliferativ glomerulonephritis): Oftest postinfektiøs glomerulonefitis (post streptokok, men også beskrevet efter

2 2 andre, baterielle (f.eks. subakut endocarditis, shuntinfektion), virale og parasitære infektioner. - Renovakulær sygdom/påvirkning o Mikrovaskulær sygdom: HUS/TTP, ateroembolisk, sclerodermisk krise, malign hypertension o Intrarenal vasokonstriktion: Angiotensin-converting enzym (ACE) hæmmer, NSAID, calcineurinhæmmer o Makrovaskulær sygdom: Arteriel eller venøs okklusion, herunder aorta dissekans - Interstitiel sygdom o Akut interstitiel nefritis (medikamentel allergisk, infektiøs, bindevævssygdom, idiopatisk), pyelonefritis, infiltrative sygdom (leukæmi eller lymfom med massiv celleinfiltration) Postrenal betinget akut nyreinsufficiens (obstruktion) - Afløbshindring fra begge ureteres eller infravesikal obstruktion: Cancer (prostata, blære/urothel, uterus), retroperitoneal fibrose, ureterolithiasis bilateralis (unilateralt hos en-nyret person), ligering af ureteres ved operation i lille bækken, prostata hypertrofi, urethra striktur 2) Som en del af udredningen tages røntgen af thorax, som viser lungeinfiltrater: Nævn mindst 4 ikke-infektiøse sygdomme, som kan resultere i forskellige grader af lungeinfiltrater og akut/subakut nyrepåvirkning: SVAR - Goodpastures syndrom - Systemisk Lupus Erythematosus - Wegeners granulomatose - Churg Strauss syndrom - Mikroskopisk polyangiitis - Polyarteriitis nodosa (sjældent lungeinfiltrater)

3 3 - Rheumatoid arthritis (akut/subakut nyrepåvirkninge er meget sjældent) - Sjögrens syndrom (akut/subakut nyrepåvirkninge er meget sjældent) - Sclerodermi - Amyloidose - Sarcoidosis (akut/subakut nyrepåvirkning er meget sjældent) - Cancer pulmonum + sekundær glomerulonefritis (oftest membranøs glomerulonefrtis) - Malign lymfo- eller myeloproliferativ sygdom med organinfiltration. - Cancer i urinveje eller uterus med obstruktiv nefropati og lungemetastaser - Primær akut nyresygdom (se svar 1) med oliguri, overhydrering og lungeødem. - Akut glomerulonefritis/glomerulopati med nefrotisk syndrom og deraf følgende lungeembolier (OBS) det kan ikke udelukkes at de studerende kan fremkomme med svar som opgavestiller ikke har overvejet. Disse svar kan sagtens være korrekte, og må vurderes individuelt af retteholdene. Ingen af de nævnte diagnoser er specielt hyppige, men den gode besvarelse bør nævne Systemisk Lupus Erythematosus, Wegeners granulomatose og Goodpastures syndrom 3a) Den aktuelle patient har normal ultralydsscanning af nyrer og fraførende urinveje, og der foretages nyrebiopsi. Til hvilke undersøgelser skal man fratage nyrevæv? SVAR, essentielt - Lysmikroskopi - Immunoflourescens SVAR, supplerende - Elektronmikroskopi (som ikke er rutine alle steder) 3b) Nævn de vigtigste indikationer for nyrebiopsi.

4 4 SVAR essentielt - Nefrotisk syndrom (voksne) - Akut nyreinsufficiens af uklar ætiologi SVAR, supplerende - Asymptomatisk proteinuri over ca. 2 g - Uafklaret påvirket nyrefunktion med normal nyrestørrelse - Bindevævs-immunsygdom med associeret nefritis - Påvirket funktion af transplanteret nyre 3c) Nævn de vigtigste kontraindikationer for nyrebiopsi SVAR, essentielt - skrumpenyre, påvist ved scanning - ukontrolleret hypertension - koagulopati, inkl AK-behandling og trombocytaggregationshæmmer behandling SVAR, supplerende - en-nyret patient - manglende samtykke/ikke-koopererende patient - infektion i nyren - hydronefrose - graviditet 3d) Nyrebiopsi viser ekstrakapillær glomerulonefritis (halvmåne-nefritis). Hvilke lysmikroskopiske forandringer ses i nyrebiopsien ved denne glomerulonefritis. SVAR, essentielt - Betydelig proliferation af parietale epiteloide celler ud i det Bowmanske rum SVAR, supplerende - Ved ANCA-positiv glomerulonefritis kan ses småkars-vaskulitis og nekroser i glomeruli

5 5 - Ved Wegeners granulomatose og Churg Strauss syndrom kan ses granulomer i nyrens interstitium 4a) Hos patienter med akut nyresvigt og ekstrakapillær glomerulonefritis skal man overveje bindevævs-immunsygdomme. Grundet dette tages ANCA, ANA & anti-gbm. Hvad betyder disse forkortelser og ved hvilke bindevævs-immunsygdomme, som kan forårsage akut nyresvigt, er prøven ofte positiv SVAR - ANCA: anti-neutrofilocyt cytoplasma antistoffer. o Småkarsvaskulitis (Wegeners granulomatose, Churg Strauss syndrom, Mikroskopisk polyangiitis) - ANA: anti-nukleære antistoffer o Systemisk lupus erythematosus - Anti-GBM: anti-glomerulus basalmembran antistoffer o anti-gbm nephritis (ingen lungesymptomer) o Goodpasture s syndrom (ved samtidig lungeblødning) 4b) Den aktuelle patient med akut nyresvigt og ekstrakapillær glomerulonefritis er blevet tiltagende syg gennem den sidste måned. Har udover symptomer på akut nyresvigt også haft artralgier, symptomer fra øvre luftveje og enkelte episoder med blodtingeret opspyt. Røntgen af thorax viser multiple nodulære infiltrater bilateralt. Der påvises granulomer i næseskillevæggen. Patienten har vaskulitforandringer i huden. C-ANCA er positiv. Hvad er den mest sandsynlige diagnose: SVAR - Wegeners granulomatose 4c) Hvordan er prognosen for spontan restitution af det akutte nyresvigt ved denne sygdom

6 6 SVAR - Dårlig. Spontan remission forekommer formentlig ikke. 4d) Hvad er den initiale behandling af denne tilstand SVAR - Højdosis methylprednisolon mg daglig i oftest 3 dage, efterfulgt af tablet prednisolon ca. 1 mg/kg - Cyklofosfamid 1-2 mg/kg - Da patienten har betydelig nyreinsufficiens vil man også påbegynde plasmaferese (dagligt eller hver anden dag i 1-2 uger) 5) Den aktuelle patient responderer kun delvist på behandlingen. De fleste af patientens symptomer og organmanifestationer svinder. Men nyrefunktion restitueres ikke fuldt ud. Plasma-creatinin = 374 µmol/l, glomerulær filtrationshastighed = 17 ml/min. Hvordan vil du behandle følgende komplikationer til den nedsatte nyrefunktion: 5a) Nefrogen anæmi SVAR - erythropoietin 5b) Høj plasma fosfat (2,2 mmol/l), lav plasma ioniseret calcium (1,05 mmol/l), høj plasma parathyroideahormon (fem gange over øvre normalværdi) SVAR - korrektion af hyperfosfatæmi med diæt og fosfatbinder. Ved vedvarende hypocalciæmi og hyperparathyroidisme påbegyndes behandling med aktivt vitamin-d, oftest alfacalcidol (1-α-hydroxycholecalciferol) 5c) Vedvarende hyperkaliæmi (6,0-6,5 mmol/l)

7 7 SVAR, essentielt - diæt - kaliumbinder, resonium - stop af evt. kaliumtilskud og kaliumbesparende diureticum SVAR, supplerende - korrektion af acidose - loopdiuretika, kaliurisk virkning - reduktion af dosis af ACE-hæmmer/angiotensin receptor antagonist 6) Patienten har vedvarende problemer med overhydrering og behandles derfor med et slyngediuretikum (loopdiuretikum). Beskriv mulige bivirkninger ved anvendelse af slyngediuretikum. SVAR, essentielt - Elektrolytforstyrelser, især hypokaliæmi SVAR, supplerende - Dehydrering/ortostatisme/hypotension - Øresusen og temporær døvhed (hurtig infusion af store doser) - Muskelsmerter og lægkrampe (især ved store doser hos patienter med nedsat nyrefunktion) - Fotosensibilisering (især ved store doser hos patienter med nedsat nyrefunktion) - Prærenal forværring af nyrefunktionen (ved overdosering) - Sjældent ses akut pancreatitis og hæmatologiske bivirkninger. 7) Patienten udvikler over de følgende år behandlingskrævende uræmi med plasmacreatinin = 870 µmol/l og glomerulær filtrationshastighed = 6 ml/min. Hvilke behandlingsmuligheder er der af uræmien? SVAR - hæmodialyse

8 8 - peritonealdialyse - nyretransplantation (fra levende eller afdød donor)

9 9 Smerter i brystkassen En 58-årig mand indlægges akut fra hjemmet med pludselig indsættende smerter i brystkassen med udstråling til ryggen. Ved indlæggelsen oplyser patient og hustru at han ikke været indlagt tidligere og eneste kontakt med egen læge ligger 4 år tilbage, hvor patienten fik lavet en attest i forbindelse med en pensionsansøgning. Eneste anmærkning var et blodtryk på 175/110 som egen læge mente skyldtes nervøsitet hos patienten. Anamnestisk oplyses, at patienten i forbindelse med toiletbesøg samme morgen fik pludseligt indsættende voldsomme brystsmerter, som strålede om i ryggen og var ledsaget af kvalme og almen utilpashed. Patienten blev hjulpet i seng af hustru, og da smerterne tiltog og blev ledsaget af åndenød ringede hun 112 og patienten blev indlagt akut. 1. Hvad er dine tentative diagnoser hos denne patient? Akut koronar syndrom (AKS) Aortadissektion Aortaaneurysme Pneumothorax (Lungeemboli) 2. Hvilke diagnostiske undersøgelser vil du iværksætte for at verificere eller afkræfte dine tentative diagnoser? Begrund hver enkelt undersøgelse du iværksætter. Objektiv undersøgelse: pulsudfald? hjerte-lungestetoscopi (mislyd, ophævet ventilation) Blodprøver: koronarenzymer EKG: STEMI / NSTEMI? Røntgen af thorax: udelukke pneumothorax breddeøget mediastinum?

10 10 Ekkokardiografi: pleuraansamling på venstre side? aneurysme i aorta descendens? aortainsufficiens? vurdere højresidig belastning som følge af lungeemboli påvise evt. aortadissektion 3. Der tages EKG, der viser sinustakykardi men som ellers er normalt. Røntgen af thorax viser som eneste positive fund breddeøget mediastinum. Angiv sandsynlig diagnose og behandlingsforslag. Diagnose: Aortadissektion. Normalt EKG udelukker AKS. Ingen pneumothorax Behandling: Primært skal blodtryk sænkes betydeligt. Smerter behandles med i.v. analgetika (morfin) A-dissektion akut operation B-dissektion behandles næsten altid konservativt 4. Angiv ætiologiske baggrunde og patofysiologien hos patienter med denne sygdom. Ætiologi: Degenerative forandringer i aortavæggen, typisk Marfan syndrom (Turners syndrom og Ehlers-Danlos syndrom) Arteriosclerose - men kan også ses med normal aortavæg. Dissektion ses med øget forekomst hos patienter med bicuspid aortaklap og coarctatio aorta. Prædisponerende faktor hos 75% er arteriel hypertension Patofysiologi:

11 11 Ved aortadissektion opstår der en bristning i intima og blodet trænger ud i aortavæggen (inlet). Blodet dissekerer i aortavæggen fra inlet og distalt i blodstrømmens retning typisk ned i abdominale aorta, hver der eventuelt kan være et re-entry. Kan afklemme sidegrene fra aorta (cerebrale kar, spinalarterier eller viscerale kar). Dissektionen kan retrograd (mod blodstrømmen) gøre aortaklappen insufficient, dissekere ud i koronararterierne medførende iskæmi og endelig kan der ske ruptur/penetration til perikardiet (tamponade), mediastinum eller pleura på venstre side. 5. Patientens blodtryk skal sænkes så meget som muligt. Angiv relevant blodtrykssænkende strategi. Altid intravenøs: Nitroglycerin Betablokker (labetalol (Trandate ) Smertestillende 6. Patienten skal opereres akut. Beskriv det operative indgreb sådan som du ville informere patient og pårørende. Operation ved A-dissektion: Målet med operationen er at resecere den del af aorta, hvor inlet er påvist - typisk i aorta ascendens. Ved at indsy en rørprotese her, ledes blodet fra venstre ventrikel ud i det ægte lumen, og rørprotesen forhindrer retrograd dissektion hvorved aortaklappen og koronararterierne er beskyttet mod dissektion. Er aortaklappen svært insufficient kan der insys in composite-graft med reimplantation af koronararterierne. Operationen udføres via en sternotomi, hjertelungemaskine, køling til grader og eventuel cirkulatorisk arrest. Efter operationen er der fortsat dissektion i aorta distalt for rørprotesen.

12 12 7. Angiv mindst 5 relevante komplikationer, som kan ses efter operationen og som du vil informere patient og pårørende om. blødning cerebral iskæmi infektion pumpesvigt atrieflimmer pneumoni nyreinsufficiens tarmiskæmi multi organ failure (MOF)

13 13 Morbus Crohn 23-årig mand henvises med smerter ved endetarmsåbningen. Ved inspektion findes et ømt, hævet, rødt og spændt område 1 cm lateralt for anus. Lige inferiort herfor findes 2 fistelåbninger hvorfra der er nogen sekretion. Han er ikke tidligere undersøgt, fistlerne har været til stede i 14 dage og han har tolket dem som lokal infektion. Han har ikke abdominalsmerter, men kan have løs afføring 2-3 gange dagligt, aldrig med blod. Han har altid haft svært ved at tage på. 1. Hvad vil du lægge vægt på ved anamnese og objektiv undersøgelse både lokalt og for andre organsystemer? Gastrointestinale symptomer i forbindelse med fødeindtagelse, måltids størrelse, hyppighed og sammensætning Aphter i mundslimhinden, abdominal ømhed eller udfyldning, især i højre fossa. Ekstraintestinale manifestationer af Crohn s sygdom i form af iridocyclit/episclerit, arthrit, pyoderma, erythema nodosum Ernæringstilstand, fedt/muskelmasse Lokale perianale forandringer, fx i form af Crohn tags. Lokalisation af absces og fistler, evt. lokalisation i forhold til sphincterapparatet. 2. Hvilke undersøgelser vil du foretage akut? Vil du foretage yderligere undersøgelse for at karakterisere sygdommen? Valgene skal kort begrundes. Blodprøver ønskes ikke medtaget. Akutte undersøgelser vil omfatte: Rektal eksploration for at vurdere abscessen. Ano-rektal undersøgelse med sigmoideoskopi (rektoskopi) for at vurdere lokal sygdom i rektum. Yderligere undersøgelser kan omfatte: Lokalisation og udbredelse af fistler og absces kan ses ved rektal ultralyd eller MR scanning.

14 14 Diarreen kunne tyde på sygdom mere proksimalt i tarmen, mest sandsynligt terminale ileum. Kan belyses ved tyndtarmspassage, kapselendoskopi, CT eller MR, helst med enteroclyse. Af hensyn til histologisk verifikation af diagnosen vil coloskopi med biopsi fra terminale ileum og rektum yderlige kunne belyse evt. aktivitet i colon. Supplerende oplysninger om aktivitet vil kunne opnås ved leucocytscintigrafi. En korrekt besvarelse skal indeholde undersøgelse af abscessen, lokal sygdom og vurdering af evt. aktivitet mere proksimalt. 3. Angiv de 3 måder morbus Crohn kan manifestere / præsentere sig på Inflammatorisk med almensymptomer (feber og vægttab), abdominalsmerter, diarre, evt. blodig ved colonaffektion. Fibrostenotisk med især postprandiale smerter og vægttab. Fistulerende med enten perianale fistler, entero-cutane fistler, entero-enteriske fistler eller fistler til andet hulorgan. 4. Angiv de 3 hyppigste lokalisationer af morbus Crohn og deres hyppighed. Ileo-colisk 45% Distale ileum 33% Colon 20% 5. Hvordan vil du kirurgisk behandle den aktuelle patient?

15 15 Incision med drænage af abscessen, ikke mere ekstensiv kirurgi, evt. seton i fistlen. 6. Angiv de medicinske behandlingsprincipper for morbus Crohn med angivelse af præparatgruppe for a) den akutte opblussen og b) den kronisk aktive sygdom. a) Antibiotika metronidazol eller ciprofloxacin, især i den aktuelle situation. Prednisolon, (budesonid ved sygdom i ileum terminale) Biologiske lægemidler anti-tnf alfa behandling (infliximab (Remicade ), adalimumab (Humira ), anti-α4-integrin (natalizumab). Protonpumpehæmmer ved gastroduodenal sygdom. b) Immunmodulerende behandling azatioprin (Imurel ), 6-mercaptopurin, methotrexat. Biologiske lægemidler Sulfasalazin (Salazopyrin ), mesalazin (Asacol, Pentasa, Dipentum,..) er minimalt virksomme men forsat nævnt i lærebøgerne. Der forventes kun kendskab til principper og overordnede grupper. 7. Nogle år senere findes følgende blodprøvesvar ved en rutinekontrol: B-hæmoglobin 6,8 mmol/l (7,0-10,0 mmol/l)), middelcellevolumen 108 ( fl), P-jern 5 µmol/l (10-35 µmol/l), P-transferrin 26 µmol/l (24-41 µmol/l), P-ferritin 110 µg/l ( µg/l), P-C Reaktivt Protein (CRP) 32 mg/l (<10 mg/l), P-albumin 31 g/l (36,6-48,2 g/l). Kommenter blodprøverne og karakteriser tilstanden. Hvilke supplerende undersøgelser vil du foretage?

16 16 Foreslå en relevant funktionsundersøgelse med henblik på udredning af den lave hæmoglobin. Patienten har makrocytær anæmi og herudover forhøjet CRP / lavt albumin tydende på inflammatorisk respons evt. i kombination med proteintab fra tarmen. Det sidste forklarer formodentlig det lave jern trods pæne jerndepoter (ferritin). Pga. den makrocytære anæmi suppleres med måling af cobalamin (B 12 ) og folat. I lyset af grundsygdommen kan B 12 -vitamin optagelsen belyses med en Schilling test (både I og II vil være lav). 8. Redegør for den genetiske risiko og livsstils-/miljøfaktorer af betydning for morbus Crohn. Hos op til 20 % optræder sygdommen familiært, der er betydelig genetisk komponent med konkordansrate på ca. 50% hos monozygote tvillinger og under 10% hos dizygote. Bedst kendte genetiske risikomarkør er NOD2 (IBD1 locus). Rygning fordobler risikoen for recidiv af sygdommen. Betydningen af kosten er ikke sikkert afklaret. 9. Nævn 2 karakteristiske mikroskopiske fund og 2 karakteristiske makroskopiske fund ved morbus Crohn. Transmural inflammation med lymfocytter, plasmaceller og granulocytter i alle tarmens lag. Forekomst af epitheloidcellegranulomer i submucosa og serosa. Segmentær sygdomslokalisaton med skip lesions. Cobblestone. Fladeformede eller dybe lineære ulcerationer. Tarmfistler.

17 Hvis patienten havde henvendt sig med blodige diarréer af 14 dages varighed og moderate abdominalsmerter, hvilke andre differentialdiagnostiske overvejelser ville du da gøre dig. Infektioner Uden rejseanamnese: campylobacter, salmonella og enterohæmorrhagiske E. coli. Med rejseanamnese: som ovenfor men plus shigella og amøbiasis. Ovenstående er tilstrækkeligt men hvis anamnesen taler for det kan overvejes intestinal tuberkulose, C. difficile, seksuelt overført proctitis (CMV, herpes, chlamydia). Inflammatorisk tarmsygdom Crohn colit eller colitis ulcerosa. Sjældnere former forventes ikke medtaget (ulcerativ jejunoileit, hypereosinofil gastroenterit) Vasculit/iskæmi (fx Schönlein- Henoch, polyarteritis nodosa, morbus Behçet,..). Neoplasi vil i det nævnte tilfælde (23-årig mand) oftest være forbundet med en familiær anamnese. De enkelte syndromer skal ikke kendes og kan give blod i afføringen men sjældent diarre (fx Peutz-Jeghers)

18 18 Korte spørgsmål 1-3: 1. En kvinde henvender sig til egen læge, gravid i 12 uge. Hun arbejder som svejser på en metalvarefabrik som fremstiller trapper af rustfrit stål. Hun svejser indendørs 2-4 timer dagligt, både små emner ved en stationær arbejdsplads og store emner i en hal, hvor der er rumventilation men ikke kan etableres effektivt procesudsug. Kvinden spørger om risiko ved fortsat arbejde under graviditeten og beder om rådgivning. Foretag en risikovurdering med beskrivelse af de enkelte trin i risikovurderingen. Ved svejsning i rustfrit stål frigives hexavalent krom som er teratogent og karcinogent. Ved stationære arbejdspladser kan det meste fjernes ved procesudsug, men ikke ved svejsning i store emner i hallen, hvorfor kvinden er eksponeret. Det er kendt at svejsere har forhøjet niveau af krom i urinen. Derfor må man anse kvinden for at være eksponeret for et teratogent stof, og der er risiko for udvikling af fosterskader. 2. Hvordan vil du rådgive kvinden og hendes arbejdsgiver omkring fortsat arbejde? Må ophøre med svejsearbejdet resten af graviditeten, og skal heller ikke opholde sig ved siden af de andre svejsere. Bør kunne omplaceres på virksomheden, men må ellers fraværsmeldes helt, eller mere sandsynligt, delvist. 3. Hvis barnet viser sig at have medfødte knoglemisdannelser, hvad vil du så gøre? Få arbejdsmediciner eller genetisk rådgivningscenter til at foretage en vurdering af, om der kan være en sammenhæng med udsættelsen for krom i de første 12 uger af graviditeten. Er det en mulighed skal der foretages anmeldelse til Arbejdsskadestyrelsen idet barnet er berettiget til en erstatning, der kan udbetales når barnet fylder 18, hvis sammenhængen kan anerkendes som en arbejdsskade.

19 19 4. Nævn mindst to komplikationer til ulcussygdommen og angiv den primære behandling heraf. Skal nævnes: Blødning og perforation. Kan nævnes: stenose og/eller penetration. Primær behandling: Blødning: endoskopisk hæmostase; Perforation: operation. Stenose: Ved relativ stenose primært medicinsk ulcusbehandling. Ved absolut stenose endoskopisk ballondilatation eller kirurgisk behandling. Penetration: medicinsk ulcusbehandling. 5. En 30-årig kvinde indlægges akut med smerter i højre fossa iliaca gennem et døgn. Temperatur ved indlæggelsen 38º. a) Nævn de sandsynligste diagnoser b) Hvilket kirurgisk indgreb bør indledningsvis foretages, hvis operation findes indiceret? a) Skal nævnes: Appendicitis acuta og akutte gynækologiske sygdomme (salpingitis, ekstrauterin graviditet, torkveret/rumperet ovariecyste). b) Diagnostisk laparoskopi 6. En 68-årig mand henvender sig i skadestuen da han har haft en blodig vandladning. Der har ikke været vandladningsgener, ingen flankesmerter. Hvad kaldes tilstanden og hvorledes skal patienten udredes? Monosymptomatisk makroskopisk hæmaturi. Urinstix evt. dyrkning og resistensbestemmelse, blodprøver: hæmoglobin, blodtype, creatinin, CT-urografi (evt. i.v. urografi + UL- af nyre), cystoskopi med cytologi. Rektaleksploration

20 20 7. Akut fibrinøs pericarditis a: beskriv de makroskopiske forandringer b: nævn de hyppigste udløsende faktorer c: nævn én alvorlig akut komplikation a: pericardiet er mat (modsat normalt glat, blank og spejlende) pga. fibrinbelægninger (let afløselige grålig-røde, ikke hvide - modsat fibrose), evt. eksudat b: virus; AMI c: hjertetamponade (ved hurtigt udviklet eksudat) 8. Aterosclerose a: beskriv opbygningen af et aterosclerotisk plaque b: hvad er forskellen mellem et stabilt og et vulnerabelt plaque? a: kerne med nekrose og fedtaflejringer, kalk i ældre læsioner, omgivet af betændelsesceller og en fibrøs kappe b: Et stabilt plaque har en veldefineret fibrøs kappe, i et vulnerabelt plaque er kappen tynd (øger risikoen for ruptur og trombose) 9. Nævn de 4 vigtige risikofaktorer til aterosklerose Hypertension, diabetes, hypercholesterolæmi, rygning

21 Hvilke typer af medikamenter kan anvendes til behandling af cytostatika-udløst kvalme? 5HT3-receptor antagonister, metoclopramid, antikolinergika, antihistaminika, glukokortikoider (neurokinin receptor-blokker, benzodiazepiner). 11. Nævn de vigtigste histologiske typer ved lungecancer og angiv hvilken af disse, der vil være typisk, når en ikke-ryger får lungecancer. Planocellulært karcinom, adenocarcinom, småcellet lungecancer, storcellet lungecancer. Adenocarcinom. 12. Angiv 3 eksempler på tumortyper hvor der i dag anvendes strålebehandling samtidig med cytostatisk behandling (konkomitant behandling)? Cancer cervicis uteri, oesophaguscancer, hoved-hals cancer 13. Beskriv symptomer, objektive fund og paraklinik ved hæmodynamisk betydende lungeemboli Dyspnø, tachycardi, hypotension, (respirationssynkrone (pleurale) smerter) A-punktur: Lav po 2 trods hyperventilation (lav pco 2 ) Ekg: sinustachycardi, atrieflimren, S1-Q3 (højresidig aksedrejnig), T-taks negativisering V1-V3

22 22 D-dimer: Forhøjet Ekkokardiografi: Højresidig dilatation/dysfunktion, pulmonal hypertension 14. Kardiovaskulær farmakologi. Nævn hovedindikationer og absolutte og relative kontraindikationer for behandling med betablokkere. Angina pectoris, (post AMI), kardielle arytmier (atrieflimren), hypertension, hjertesvigt med nedsat LVEF, (langt QT-syndrom) Absolutte kontraindikationer: Bradycardi ( AV-blok, sinusknudedysfunktion), (spasmeangina), (hypotension), (svært regulerbar diabetes mellitus) Relative kontraindikationer (forsigtighedsregler): obstruktiv lungesygdom/astma, Raynauds sygdom, svær kredsløbsinsufficiens 15. Angiv for akut myeloid leukæmi (AML) a. Incidens og aldersfordeling b. De typiske mikroskopiske forandringer i blod og knoglemarv c. De hyppigste symptomer d. De vigtigste prognostiske faktorer a: Ca. 100 pr år, hyppigst hos ældre/midaldrende b: I blodet ses myeloblaster. Knoglemarven er hyperplastisk med infiltrater af myeloblaster og fortrængning af det normale hæmatopoietiske væv. c: Træthed (anæmi), blødningstendens (trombocytopeni), feber og infektioner (granulocytopeni) d: Vigtige prognostiske faktorer er de cytogenetiske forhold (ekstra point for forekomst af myelodysplasi, en dårlig prognostisk indikator).

23 : 16. En 67-årig mand henvender sig til praktiserende læge med tiltagende vandladningsproblemer. Han klager over hyppig vandladning, problemer med at kunne nå toilettet når vandladningstrangen melder sig, 2-4 natlige vandladninger og slap stråle. Hvilke undersøgelser skal den praktiserende læge iværksætte? Abdominal palpation inkl. vurdering af om der er retention og vurdering af nyreloger; Rektaleksploration med beskrivelse af prostata Væske-vandladningsskema Symptomscore Urinprøve (Stix (albumin/glucose/nitrit/leucocytter/blod evt. D+R) Blodprøve (creatinin, Hvis der ikke er infektion: PSA) 17. Nogle af undersøgelserne kan give mistanke om prostatakræft Hvilke fund? Rektaleksploration kan ved hård prostata give mistanke om cancer Forhøjet PSA (>4,0 ng/ml) 18. Hvis der rejses mistanke om prostatakræft hvilke undersøgelser skal der så foretages? Transrektal ultralydscanning (TRUS) af prostata, med true-cut biopsi (6-10 biopsier).

24 : 19. En 55-årig tidligere rask mand indbringes med ambulance i medicinsk modtagelse pga. få timers varende trykken i prækordiet og i halsen. Blodtryk 185/100 mmhg. EKG: a) Angiv 2 koronar-markører i blodet der skal tages akut? b) Hvilken behandling skal iværksættes umiddelbart og hvilke observationer skal foretages? a) Troponin T, Troponin I, kreatin kinase isoenzym MB (CKMB).

25 25 b) Medicinsk behandling: Nitroglycerin, lavmolekylært heparin, acetylsalicylsyre, clopidogrel, evt. morfica, betablokker og ilt. Observationer: Telemetri samt koronarmarkører og EKG minimum 2 gange med ca. 6 timers interval eller/og ved tiltagende smerter. Blodtryk. 20. Der er let forhøjede koronar-markører i blodet. Hvad er diagnosen? Non-ST elevations myokardieinfarkt (eller akut koronar syndrom).

46 DC-konvertere patienten til sinusrytme 47 Gennemblødningen stiger 48 Sarkoidose 49 Renovaskulær hypertension. 50 Det kan dreje sig om Amarusis

46 DC-konvertere patienten til sinusrytme 47 Gennemblødningen stiger 48 Sarkoidose 49 Renovaskulær hypertension. 50 Det kan dreje sig om Amarusis NR Det rigtige svar 1 Diuretika. 2 Variant angina pectoris/spasmeangina. 3 Man behøver ikke flere undersøgelser, da pt. har Løfgrens Syndrom, dvs. sarkoidose 4 Aortaklap substitution med indsættelse af

Læs mere

Målepunkter vedr. urologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder

Målepunkter vedr. urologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Målepunkter vedr. urologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder 6. oktober 2014 1. Krav til udstyr 1.1 Det blev undersøgt om behandlingsstedet var i besiddelse af det nødvendige apparatur,

Læs mere

Transitorisk cerebral Iskæmi (TCI)

Transitorisk cerebral Iskæmi (TCI) Transitorisk cerebral Iskæmi (TCI) Istruksdokument Senest revideret d. 30 12 2014 Forfattere: Paul von Weitzel og Nicole Frandsen Referenter: Boris Modrau Godkender: Claus Z Simonsen, redaktionsgruppe

Læs mere

Steen Walter Urologisk afdeling L Odense Universitetshospital

Steen Walter Urologisk afdeling L Odense Universitetshospital Steen Walter Urologisk afdeling L Odense Universitetshospital Slår op på Hæmaturipakke! Udfylder sedlerne. Så nu kan vi gå hjem!! Omtale Kræftpakke Hæmaturipakke Omtale tilstande og sygdomme, der giver

Læs mere

Graviditet ved colitis ulcerosa og Crohns Sygdom

Graviditet ved colitis ulcerosa og Crohns Sygdom Graviditet ved colitis ulcerosa og Crohns Sygdom Colitis ulcerosa (blødende tyktarmsbetændelse) og Crohns sygdom (morbus Crohn, kronisk tarmbetændelse) er kroniske betændelsessygdomme i tarmen. Colitis

Læs mere

Dine besvarelser for Hjerte, Lunge, Kar e14. Din karakter er udregnet på baggrund af antal fejl i tabellen (står med rødt)

Dine besvarelser for Hjerte, Lunge, Kar e14. Din karakter er udregnet på baggrund af antal fejl i tabellen (står med rødt) Dine besvarelser for Hjerte, Lunge, Kar e14. Din karakter er udregnet på baggrund af antal fejl i tabellen (står med rødt) Spr. Dit svar Rigtigt svar 1 Du bestiller en ambulance kørsel 1 til patientens

Læs mere

Behandling af Crohn s sygdom med lægemidlet Methotrexat

Behandling af Crohn s sygdom med lægemidlet Methotrexat Hillerød Hospital Kirurgisk Afdeling Behandling af Crohn s sygdom med lægemidlet Methotrexat Patientinformation April 2011 Forfatter: Gastro-medicinsk ambulatorium Hillerød Hospital Kirurgisk Afdeling

Læs mere

ALMEN KIRURGI - 4. Sygdomme i arterier. Arteriosclerose 06-05-2013. Sygdomme i arterier, vener og lymfesystem

ALMEN KIRURGI - 4. Sygdomme i arterier. Arteriosclerose 06-05-2013. Sygdomme i arterier, vener og lymfesystem ALMEN KIRURGI - 4 Sygdomme i arterier, vener og lymfesystem Sygdomme i arterier Arteriosclerose Angina pectoris Sygdomme i arterier Arteriosclerose Arteriosclerose (åreforkalkning eller mere korrekt: åreforfedtning)

Læs mere

ANAMNESE INDEN KIRURGI. Peter Marker Konference 2. november 2007 Aalborg Kongres & Kultur Center

ANAMNESE INDEN KIRURGI. Peter Marker Konference 2. november 2007 Aalborg Kongres & Kultur Center ANAMNESE INDEN KIRURGI Peter Marker Konference 2. november 2007 Aalborg Kongres & Kultur Center Præoperative undersøgelse Subjektive undersøgelse (anamnese) sygehistorie - almen - specielle Objektive undersøgelse

Læs mere

Baggrundsoplysninger (udfyldes for begge patientkategorier)

Baggrundsoplysninger (udfyldes for begge patientkategorier) REGISTRERINGSSKEMA Akut mave-tarm kirurgi Der udfyldes registreringsskema for patient med inklusionskriterierne: Akut øvre gastrointestinal blødning patienter med akutte kliniske symptomer: Hæmatemese,

Læs mere

Nordsjællands Hospital Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling Diagnostisk Enhed

Nordsjællands Hospital Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling Diagnostisk Enhed Nordsjællands Hospital Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling Diagnostisk Enhed Kræftpakken til din patient som ikke passer ind andre steder Diagnostisk Enhed Bjarne Myrup 1 Dagens emner Historie Opgaver

Læs mere

BILAG III ÆNDRINGER TIL PRODUKTRESUMÉ OG INDLÆGSSEDDEL

BILAG III ÆNDRINGER TIL PRODUKTRESUMÉ OG INDLÆGSSEDDEL BILAG III ÆNDRINGER TIL PRODUKTRESUMÉ OG INDLÆGSSEDDEL 41 ÆNDRINGER TIL RELEVANTE AFSNIT I PRODUKTRESUMÉ OG INDLÆGSSEDDEL FOR PRODUKTER INDEHOLDENDE CABERGOLIN 4.2 Dosering og indgivelsesmåde Følgende

Læs mere

Personalet finder kræft Nordjysk Praksisdag 12. september 2014

Personalet finder kræft Nordjysk Praksisdag 12. september 2014 Personalet finder kræft Nordjysk Praksisdag 12. september 2014 Berit Skjødeberg Toftegaard Speciallæge i almen medicin PhD-studerende ved forskningsenheden for almen praksis, Aarhus Moderator: Jens Balle

Læs mere

Appendix. TS-kursus i gastropatologi Lene Riis Patologiafdelingen, Herlev Hospital

Appendix. TS-kursus i gastropatologi Lene Riis Patologiafdelingen, Herlev Hospital Appendix TS-kursus i gastropatologi 2016 Lene Riis Patologiafdelingen, Herlev Hospital Appendix Dimensioner Længde normalt 5-12 cm (op til 20 cm) Diameter ca. 7 mm Lumen 1-2 mm Placering Ofte hvor de tre

Læs mere

Ekg tolkning i almen praksis.

Ekg tolkning i almen praksis. Ekg tolkning i almen praksis. v. Jan Bech, overlæge Phd. Bispebjerg Hospital På kurset fokuseres på systematisk ekg tolkning af ekg er du kan se hos dine patienter i praksis. De fleste ekg apparater er

Læs mere

UDREDNING AF LUNGECANCER Pia Holland Gjørup Afdelingslæge. Den 2. og 3. juni 2014

UDREDNING AF LUNGECANCER Pia Holland Gjørup Afdelingslæge. Den 2. og 3. juni 2014 UDREDNING AF LUNGECANCER Pia Holland Gjørup Afdelingslæge Den 2. og 3. juni 2014 Lungekræft > 80% skyldes rygning Rammer typisk i mellem 50 og 70 års-alderen 3900 ny tilfælde årligt 1800 kvinder 2100 mænd

Læs mere

Bilag III. Ændringer til relevante punkter i produktresuméet og indlægssedlen/indlægssedlerne

Bilag III. Ændringer til relevante punkter i produktresuméet og indlægssedlen/indlægssedlerne Bilag III Ændringer til relevante punkter i produktresuméet og indlægssedlen/indlægssedlerne 38 PRODUKTRESUME 39 Pkt. 4.1 Terapeutiske indikationer [De aktuelt godkendte indikationer slettes og erstattes

Læs mere

DILALA CRF OPFØLGNING 6-12 UGER. Tillæg til CRF

DILALA CRF OPFØLGNING 6-12 UGER. Tillæg til CRF DILALA CRF OPFØLGNING 6-12 UGER Tillæg til CRF Dato for prøvetagning: Hb: g/l eller mmol/l Leucocytter: CRP: 1(6) DILALA Opfølgning 6-12 uger CRF 1. Dags Dato åå mm- dd 2. Patientens studieløbenummer 3.

Læs mere

Abortus provokatus og sterilisation. Studenterundervisning Skejby Sygehus

Abortus provokatus og sterilisation. Studenterundervisning Skejby Sygehus Abortus provokatus og sterilisation Studenterundervisning Skejby Sygehus Case 1 19-årig kvinde med fast kæreste, ønsker abortus provokatus, kommer til ambulant undersøgelse i gyn. amb. Du er læge i gynækologisk

Læs mere

Troels Mørk Hansen Medicinsk afdeling Q Universitetssygehuset Herlev

Troels Mørk Hansen Medicinsk afdeling Q Universitetssygehuset Herlev Troels Mørk Hansen Medicinsk afdeling Q Universitetssygehuset Herlev SLE 1.500-2.000 har sygdommen i Danmark 10 x hyppigere hos kvinder end hos mænd Debuterer ofte i 20-30 års alderen Forløb Meget forskelligt

Læs mere

CT af hjertet. Iskæmisk hjertesygdom (IHS) Risikofaktorer. Atherosklerose

CT af hjertet. Iskæmisk hjertesygdom (IHS) Risikofaktorer. Atherosklerose Iskæmisk hjertesygdom (IHS) CT af hjertet PhD-studerende Thomas Kristensen Hjerte-CT forskningsenheden Rigshospitalet Førende dødsårsag i den vestlige verden 12.6% af alle dødsfald skyldes IHS I USA dør

Læs mere

Anette Spohr Dyrlæge, ph.d

Anette Spohr Dyrlæge, ph.d Akut diarrebehandling og rådgvining Anette Spohr Dyrlæge, ph.d Definition Akut opstået symptomer fra GI kanalen Symptomer Diarre Vomitus Feber Anorexi Shock Dyspnea Abdominale smerter Klassifikation Akutte

Læs mere

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Blau syndrom Version af 2016 1. HVAD ER BLAU SYNDROM/JUVENIL SARKOIDOSE 1.1 Hvad er det? Blau syndrom er en genetisk sygdom. Som patient lider man af en kombination

Læs mere

Uddannelseskrav til fagområdet kolorektal kirurgi

Uddannelseskrav til fagområdet kolorektal kirurgi Uddannelseskrav til fagområdet kolorektal kirurgi Senest opdateret 11. maj 2015 Fagområdet Kolorektal kirurgi under Dansk Kirurgisk Selskab fastlægger retningslinier for certificering og anbefaler kandidater

Læs mere

Kræft. Symptomer Behandling Forløb. Jon Kroll Bjerregaard ph.d. læge Thea Otto Mattsson stud. ph.d. læge

Kræft. Symptomer Behandling Forløb. Jon Kroll Bjerregaard ph.d. læge Thea Otto Mattsson stud. ph.d. læge Kræft Symptomer Behandling Forløb Jon Kroll Bjerregaard ph.d. læge Thea Otto Mattsson stud. ph.d. læge Hvad vil vi Basis Baggrund - Basisviden Opsummering Hudkræft Praksis Kræft - Forløb Bivirkninger Symptomer

Læs mere

Sygdomslære Hånden på hjertet

Sygdomslære Hånden på hjertet Sygdomslære Hånden på hjertet Kapitel 1 Side 33 Side 33 Side 38 Side 38 Basal sygdomslære Quiz om vækstændringer, celledegeneration og nekrose Arbejdsspørgsmål om vækstændringer, celledegeneration og nekrose

Læs mere

Henoch-Schönlein s Purpura

Henoch-Schönlein s Purpura www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Henoch-Schönlein s Purpura Version af 2016 1. HVAD ER HENOCH- SCHÖNLEIN S PURPURA? 1.1. Hvad er det? Henoch-Schönleins purpura (HSP) er en tilstand med inflammation

Læs mere

Behandlingsvejledning med dyre lægemidler til behandling af kroniske inflammatoriske tarmsygdomme

Behandlingsvejledning med dyre lægemidler til behandling af kroniske inflammatoriske tarmsygdomme Behandlingsvejledning med dyre lægemidler til behandling af kroniske inflammatoriske tarmsygdomme Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper,

Læs mere

SLE og Nyreinvolvering

SLE og Nyreinvolvering SLE og Nyreinvolvering Marselisborg Centeret 6 marts 2010 Overlæge Per Ivarsen Nyremedicinsk afdeling Århus Universitetshospital, Skejby Systemisk Lupus Erythromatosus SLE hvor hyppigt er det. 1500-2000

Læs mere

www.pediatric-rheumathology.printo.it

www.pediatric-rheumathology.printo.it www.pediatric-rheumathology.printo.it FAMILIÆR MIDDELHAVSFEBER Hvad er det? Familiær middelhavsfeber (FMF) er en genetisk (arvelig) sygdom, der viser sig ved tilbagevendende anfald af feber, ledsmerter

Læs mere

VIGTIG INFORMATION OM CYPRETYL OG RISIKOEN FOR BLODPROPPER

VIGTIG INFORMATION OM CYPRETYL OG RISIKOEN FOR BLODPROPPER Patientkort: Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette alle de bivirkninger, du får. Se

Læs mere

Diane 35 grundlæggende version af patientkort og tjekliste til den ordinerende læge 2/11/2014

Diane 35 grundlæggende version af patientkort og tjekliste til den ordinerende læge 2/11/2014 Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette alle de bivirkninger, du får. Se i indlægssedlen,

Læs mere

Undervisning i lægefaglig sprogtolkning af stud.med. Shahid Qamar Manan. Almen om Tolkning

Undervisning i lægefaglig sprogtolkning af stud.med. Shahid Qamar Manan. Almen om Tolkning Almen om Tolkning - Vær så præcis som mulig - hvis noget ikke giver mening for dig, så gør det hellere ikke for pt. pas på sort snak (oversættelse ord for ord). - Omtal ikke patienten i 3. person. Pt.

Læs mere

DILALA CRF OPFØLGNING 12 MÅNEDER. Tillæg til CRF

DILALA CRF OPFØLGNING 12 MÅNEDER. Tillæg til CRF DILALA CRF OPFØLGNING 12 MÅNEDER Tillæg til CRF Dato for prøvetagning: Hb: g/l eller mmol/l Leucocytter: CRP: 1(6) DILALA Opfølgning 12 måneder CRF 1. Dags dato åå mm-dd 2. Patientens studieløbenummer

Læs mere

Akut Kirurgi Databasen Bredere sygdomsområde & nye indikatorer. Introduktion Juni 2014

Akut Kirurgi Databasen Bredere sygdomsområde & nye indikatorer. Introduktion Juni 2014 Akut Kirurgi Databasen Bredere sygdomsområde & nye indikatorer Introduktion Juni 2014 Baggrund for ændringerne Akut Kirurgidatabasen (tidligere NIP-Kirurgi) er en af de ca. 60 kliniske kvalitetsdatabaser

Læs mere

Sundhedsstyrelsen skal gøre opmærksom på følgende ændringer i beskrivelsen af specialfunktionerne:

Sundhedsstyrelsen skal gøre opmærksom på følgende ændringer i beskrivelsen af specialfunktionerne: TIL REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL GENERELT GODKENDELSESBREV Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i intern medicin: nefrologi Hermed følger s afgørelse vedr. ansøgning om varetagelse af specialfunktioner

Læs mere

akut myeloid leukæmi Børnecancerfonden informerer

akut myeloid leukæmi Børnecancerfonden informerer akut myeloid leukæmi i AML (akut myeloid leukæmi) 3 Biologi Ved leukæmi fortrænges den normale knoglemarv af de syge celler, som vokser uhæmmet, og som følge heraf kommer der tegn på knoglemarvssvigt.

Læs mere

Familiær middelhavsfeber

Familiær middelhavsfeber www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Familiær middelhavsfeber Version af 2016 2. DIAGNOSE OG BEHANDLING 2.1 Hvordan diagnosticeres det? Overordnet set anvendes følgende tilgang: Klinisk mistanke:

Læs mere

Patient med akutte abdominalsmerter

Patient med akutte abdominalsmerter Akutte tilstande Patient med akutte abdominalsmerter Af Svend Schulze, Flemming Bendtsen og Merete Friis Hvorledes håndteres patienten med akutte abdominalsmerter? En ud af ti vil have tegn på en akut

Læs mere

Eksamensopgavesæt KLADDE

Eksamensopgavesæt KLADDE Eksamensopgavesæt KLADDE Skriftlig eksamen i kandidatuddannelse molekylær medicin i faget patologisk anatomi, fredag den 09.10.2015. Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, som kan

Læs mere

Patientinformation DBCG 2007- b,t

Patientinformation DBCG 2007- b,t information DBCG 2007- b,t Behandling af brystkræft efter operation De har nu overstået operationen for brystkræft. Selvom hele svulsten er fjernet ved operationen, er der alligevel i nogle tilfælde en

Læs mere

Intern prøve farmakologi den 27. januar 2009 kl. 9.00 til 11.00. Hold S07S

Intern prøve farmakologi den 27. januar 2009 kl. 9.00 til 11.00. Hold S07S den 27. januar 2009 kl. 9.00 til 11.00 Side 1 af 6 Case: En 58-årig mand henvender sig til egen læge på grund af anstrengelsesudløste smerter i brystet samt åndenød. Lægen ordinerer, på mistanke om angina

Læs mere

Behandling af brystkræft efter operation

Behandling af brystkræft efter operation information DBCG 2010-d,t Behandling af brystkræft efter operation Du har nu overstået operationen for brystkræft. Selvom hele svulsten er fjernet ved operationen, er der i nogle tilfælde risiko for, at

Læs mere

Hvad er Myelodysplastisk syndrom (MDS)?

Hvad er Myelodysplastisk syndrom (MDS)? Hvad er Myelodysplastisk syndrom (MDS)? En information til patienter og pårørende Denne folder støttes af: Patientforeningen for Lymfekræft, Leukæmi og MDS Velkommen Dette hæfte er udviklet for at give

Læs mere

ved inflammatorisk tarmsygdom

ved inflammatorisk tarmsygdom BEHANDLING MED ADACOLUMN ved inflammatorisk tarmsygdom www.adacolumn.net INDHOLD Mave-tarmkanalen...4 Colitis ulcerosa...6 Crohns sygdom...8 Immunforsvaret ved IBD...10 Sådan fungerer Adacolumn...12 Behandling

Læs mere

Patientvejledning. Morbus Crohn. Kronisk tarmbetændelse

Patientvejledning. Morbus Crohn. Kronisk tarmbetændelse Patientvejledning Morbus Crohn Kronisk tarmbetændelse Hvad er Morbus Crohn? Morbus Crohn er en kronisk tarmsygdom, som er opkaldt efter den læge, der første gang beskrev sygdommen i 1932. Morbus Crohn,

Læs mere

Medicinske mave-tarmsygdomme. Lukasz Damian Kamionka Modul 7, efteråret 2011

Medicinske mave-tarmsygdomme. Lukasz Damian Kamionka Modul 7, efteråret 2011 Medicinske mave-tarmsygdomme Lukasz Damian Kamionka Modul 7, efteråret 2011 1 Ulcussygdom Hvad skal vi snakke om? Kronisk inflammatoriske tarmsygdomme 2 3 Anatomi 4 Fysiologi Synkesmerter/-stop Ræben Hoste

Læs mere

Lægemiddelstyrelsen Den 1. september 2010 J.nr

Lægemiddelstyrelsen Den 1. september 2010 J.nr Lægemiddelstyrelsen Den 1. september 2010 J.nr. 1121-759 Indberetninger fra regionerne om gadoliniumholdige kontrastmidler og NSF Den 4. februar 2009 bad Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse regionsrådene

Læs mere

Behandling af Myelomatose med cyklofosfamid og Dexamethason

Behandling af Myelomatose med cyklofosfamid og Dexamethason Patientinformation Behandling af Myelomatose med cyklofosfamid og Dexamethason - Hæmatologisk Afsnit Velkommen til Vejle Sygehus Medicinsk Afdeling 1 rev. aug. 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Åreknuder i spiserøret

Åreknuder i spiserøret Hillerød Hospital Kirurgisk afdeling Åreknuder i spiserøret Patient og pårørendeinformation Patientinformation Maj 2011 Forfatter: Afdelingslæge Gustav From Kirurgisk Afdeling Hillerød Hospital Kirurgisk

Læs mere

myelodysplastisk syndrom (MDS) Børnecancerfonden informerer

myelodysplastisk syndrom (MDS) Børnecancerfonden informerer myelodysplastisk syndrom (MDS) i myelodysplastisk syndrom (MDS) 3 Fra de danske børnekræftafdelinger i Aalborg, Århus, Odense og København, oktober 2011. Definition Der findes ikke noget dansk navn for

Læs mere

Sp 8: embryologi VELKOMMEN. Sp 1 Kvindens kønshormoner. Sp 3 Læsioner i fødselsvejen. Sp 2 Abort

Sp 8: embryologi VELKOMMEN. Sp 1 Kvindens kønshormoner. Sp 3 Læsioner i fødselsvejen. Sp 2 Abort VELKOMMEN HUSK: Eksamensnummer øverst på alle 4 svarark KUN 1½ minut per lysbillede 30 lysbilleder i alt Læs titlen/overskriften på hvert lysbillede Tekstbøger må ikke være fremme under eksaminationen

Læs mere

Sektion Variabeltekst (label) 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 01. Organisation Kirurgisk

Sektion Variabeltekst (label) 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 01. Organisation Kirurgisk Sektion Variabeltekst (label) 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 01. Organisation Kirurgisk afdelingskode (indberettet) x x x x x x x x x x x x x x x x 01.

Læs mere

Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi

Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Patientinformation Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Hæmatologisk Ambulatorium Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Polycytæmia betyder mange celler

Læs mere

Mistanke om alvorlig sygdom ( okkult cancer )

Mistanke om alvorlig sygdom ( okkult cancer ) Mistanke om alvorlig sygdom ( okkult cancer ) Ulrich Fredberg Ledende overlæge Medicinsk Afdeling Regionhospitalet Silkeborg www.regionmidtjylland.dk Regionshospitalet Silkeborg Center of Excellence Akutplanen

Læs mere

Patientinformation DBCG 04-b

Patientinformation DBCG 04-b information DBCG 04-b Behandling af brystkræft efter operation De har nu overstået operationen for brystkræft. Selvom hele svulsten er fjernet ved operationen, er der alligevel i nogle tilfælde en risiko

Læs mere

Alle patienter i Sygehus Lillebælts optageområde. Alle henv. skal sendes til lokationsnummer 5790002010637.

Alle patienter i Sygehus Lillebælts optageområde. Alle henv. skal sendes til lokationsnummer 5790002010637. Visitation af AKUTTE MEDICINSKE og NEUROLOGISKE patienter i Sygehus Lillebælts optageområde (START 03.03.14 KL. 08.00) CNS: Apopleksi obs., ikke trombolysekandidat Lammelse/følelsesløshed udviklet over

Læs mere

Patientinformation. Akut bugspytkirtelbetændelse

Patientinformation. Akut bugspytkirtelbetændelse Patientinformation Akut bugspytkirtelbetændelse Kvalitet Døgnet Rundt Kirurgisk Afdeling Akut bugspytkirtelbetændelse Bugspytkirtlen producerer enzymer, som medvirker til fordøjelsen af kosten, vi spiser.

Læs mere

www.asmabashir.com NOTER I NYRESYGDOMME FORÅR 2010

www.asmabashir.com NOTER I NYRESYGDOMME FORÅR 2010 Af Asma Bashir, stud med. Københavns Universitet NOTER I NYRESYGDOMME FORÅR 2010 Indholdsfortegnelse Anatomi af nyrer Undersøgelsesmetoder ved nyresygdomme Akut nyreinsufficiens Kronisk nyreinsufficiens

Læs mere

Behandlingsvejledning for terapiområdet Biologisk Behandling af Kroniske Inflammatoriske Tarmsygdomme

Behandlingsvejledning for terapiområdet Biologisk Behandling af Kroniske Inflammatoriske Tarmsygdomme Behandlingsvejledning for terapiområdet Biologisk Behandling af Kroniske Inflammatoriske Tarmsygdomme Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper,

Læs mere

Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer.

Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer. Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer. Projektet inkluderer gravide med en, eller flere af følgende graviditetskomplikationer: Gravide med aktuelle- eller øget risiko for hypertensive

Læs mere

Behandling af brystkræft

Behandling af brystkræft information DBCG 2010-neo-b Behandling af brystkræft Behandling af brystkræft omfatter i de fleste tilfælde en kombination af lokalbehandling (operation og eventuel strålebehandling) samt medicinsk behandling.

Læs mere

Århus Universitetshospital ÅRHUS SYGEHUS. Elisabeth Bendstrup Lungemedicinsk Afdeling B. Århus Universitetshospital

Århus Universitetshospital ÅRHUS SYGEHUS. Elisabeth Bendstrup Lungemedicinsk Afdeling B. Århus Universitetshospital Elisabeth Bendstrup Lungemedicinsk Afdeling B Århus Universitetshospital Afhænger af undersøgelsesmetoden og af typen af lungesygdom 40-90% har lungefibrose 70% nedsat lungefunktion 33% symptomgivende

Læs mere

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Behcets Sygdom Version af 2016 2. DIAGNOSE OG BEHANDLING 2.1 Hvordan stilles diagnosen? Diagnosen er primært klinisk. Det kan tage mellem 1 til 5 år før et

Læs mere

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro PAPA syndromet Version af 2016 1. HVAD ER PAPA 1.1 Hvad er det? PAPA er en forkortelse for Pyogen Artritis, Pyoderma gangrenosum og Akne. Det er en genetisk

Læs mere

Kredsløb, lunger og metabolisme i højderne

Kredsløb, lunger og metabolisme i højderne Kredsløb, lunger og metabolisme i højderne 1 Kan denne mand deltage i en trekking tur, Anapurna rundt (4000-5500 mtr)? 60 årig mand med kendt hjerteinsufficienspå iskæmisk basis. Tidl. AMI x 1 i 2013 beh.

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Diklofenak Orifarm 25 mg og 50 mg, enterotabletter. diklofenak natrium

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Diklofenak Orifarm 25 mg og 50 mg, enterotabletter. diklofenak natrium INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Diklofenak Orifarm 25 mg og 50 mg, enterotabletter diklofenak natrium Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen. - Gem indlægssedlen.

Læs mere

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Kronisk nyresygdom For højt blodtryk Akut nyresvigt Autoimmune nyresygdomme Transplantation Dialyse Medicinsk behandling og lindring af nyresvigt Medfødte og arvelige

Læs mere

EKSAMENSOPGAVESÆT Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi fredag d. 24/1-2003

EKSAMENSOPGAVESÆT Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi fredag d. 24/1-2003 EKSAMENSOPGAVESÆT Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi fredag d. 24/1-2003 Til hver eksaminand er udleveret ét eksamensopgavesæt samt ét besvarelsessæt. OBS! Besvarelsessættet skal mærkes med lodtrækningsnummer,

Læs mere

Smerter under graviditet 30-10-2009 LH 1

Smerter under graviditet 30-10-2009 LH 1 Smerter under graviditet 30-10-2009 LH 1 Smerter under graviditet Graviditetsrelateret Ikke graviditetsrelateret 30-10-2009 LH 2 Case 1 29-årig grav.1 Menostasi 9 uger + 6 dage Pletblødning Tiltagende

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Dulcolax, suppositorier

PRODUKTRESUMÉ. for. Dulcolax, suppositorier 10. januar 2011 PRODUKTRESUMÉ for Dulcolax, suppositorier 0. D.SP.NR. 1603 1. LÆGEMIDLETS NAVN Dulcolax 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Bisacodyl 10 mg Hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

Læs mere

Patientinformation DBCG 2007- d,t

Patientinformation DBCG 2007- d,t information DBCG 2007- d,t Behandling af brystkræft efter operation De har nu overstået operationen for brystkræft. Selvom hele svulsten er fjernet ved operationen, er der alligevel i nogle tilfælde en

Læs mere

Patientvejledning. Lungebetændelse/pneumoni

Patientvejledning. Lungebetændelse/pneumoni Patientvejledning Lungebetændelse/pneumoni Du er indlagt med en lungebetændelse/pneumoni Lungebetændelse er en utrolig hyppig sygdom, der er skyld i op mod 20.000 indlæggelser hvert år i Danmark Lungebetændelse

Læs mere

Diagnostik og behandling af væskeansamling i pleura

Diagnostik og behandling af væskeansamling i pleura Diagnostik og behandling af væskeansamling i pleura Niels-Chr. G. Hansen Lungemedicinsk afdeling J Odense Universitetshospital René Laennec 1781-1826 Opfandt stetoskopet i 1816 Røntgen af thorax - i to

Læs mere

Leucocyt-forstyrrelser

Leucocyt-forstyrrelser Leucocyt-forstyrrelser Udarbejdet af KLM med inspiration fra Kako S4 pensum fra bogen Hæmatologi af H. Karle Granulocytsygdomme Lymfocytsygdomme Leukæmier M-proteinæmi Analyser Referenceområde [LKC]: 3.0

Læs mere

Sjældne Primære Vaskulitsygdomme

Sjældne Primære Vaskulitsygdomme www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Sjældne Primære Vaskulitsygdomme Version af 2016 1. HVAD ER VASKULITIS? 1.1 Hvad er det? Vaskulitis er inflammation af blodkar. Vaskulit sygdomme dækker en

Læs mere

Tips og tricks i thoraxradiologi. Anna Kalhauge Rigshospitalet

Tips og tricks i thoraxradiologi. Anna Kalhauge Rigshospitalet Tips og tricks i thoraxradiologi Anna Kalhauge Rigshospitalet Hvordan fremkommer et thorax-billede Røntgenstrålerne passerer forskellige væv, strålerne svækkes i forskellig grad og billedet udgøres af

Læs mere

Målepunkter for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private neurologiske behandlingssteder

Målepunkter for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private neurologiske behandlingssteder Målepunkter for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private neurologiske behandlingssteder 16. januar 2015 1 Parkinsons sygdom 1.1 Journal: Udredning Det blev ved gennemgang af et antal journaler undersøgt,

Læs mere

Akut Kirurgi Databasen Beregningsregler

Akut Kirurgi Databasen Beregningsregler 1 AKUT KIRURGIDATABASEN Forklaring til tabel: Antal patientforløb (nævner): Alle patienter, der opfylder inklusionskriterierne for indikatoren. Tæller: Patienter, som opfylder indikatoren. Uoplyst: Patienter

Læs mere

Fagområdet Kolorektal kirurgi Dansk Kirurgisk Selskab Sektionen for kolorektal kirurgi

Fagområdet Kolorektal kirurgi Dansk Kirurgisk Selskab Sektionen for kolorektal kirurgi Fagområdet Kolorektal kirurgi Dansk Kirurgisk Selskab Sektionen for kolorektal kirurgi Baggrund I takt med en øget specialisering inden for kirurgien og et øget krav om kvalitet i behandlingen, er der

Læs mere

Patientinformation DBCG 2009- b,t. Behandling af brystkræft efter operation

Patientinformation DBCG 2009- b,t. Behandling af brystkræft efter operation Behandling af brystkræft efter operation information DBCG 2009- b,t Du har nu overstået operationen for brystkræft. Selvom hele svulsten er fjernet ved operationen, er der alligevel i nogle tilfælde en

Læs mere

Pas på dig selv, mand!

Pas på dig selv, mand! Pas på dig selv, mand! Prostatas funktion og sygdomme Prostatas funktion Du skal passe på dig selv, når det gælder din prostata. Den kan blive angrebet af kræft i mere eller mindre alvorlig grad. Teksten

Læs mere

Database for Biologisk Behandling af Inflammatoriske Tarmsygdomme (BIOIBD) Indtastningsvejledning

Database for Biologisk Behandling af Inflammatoriske Tarmsygdomme (BIOIBD) Indtastningsvejledning Database for Biologisk Behandling af Inflammatoriske Tarmsygdomme (BIOIBD) Indtastningsvejledning http://www.kcks-vest.dk/kliniske-kvalitetsdatabaser/databasen-for-biologisk-behandling-af-inflammatorisketarmsygdomme/

Læs mere

www.pediatric-rheumathology.printo.it

www.pediatric-rheumathology.printo.it www.pediatric-rheumathology.printo.it SJÆLDNE PRIMÆRE VASKULITSYGDOMME Hvad er det? Vasculitis betyder inflammation af blodkar. Vasculit sygdommene dækker over en stor gruppe af sygdomme. Primær vasculitis

Læs mere

Målepunkter vedr. reumatologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder

Målepunkter vedr. reumatologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Målepunkter vedr. reumatologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder 30. januar 2014 1. Reumatoid artrit 1.1 Journal: Udredning Gennemgang af et antal journaler viste, at nydiagnosticerede

Læs mere

HYMEN IMPERFORATUS EN DEL AF EN UDVIKLINGSANOMALI. Reservelæge Francis Barrios Rivero Overlæge Anette Koch Holst Radiologisk afdeling, OUH

HYMEN IMPERFORATUS EN DEL AF EN UDVIKLINGSANOMALI. Reservelæge Francis Barrios Rivero Overlæge Anette Koch Holst Radiologisk afdeling, OUH HYMEN IMPERFORATUS EN DEL AF EN UDVIKLINGSANOMALI Reservelæge Francis Barrios Rivero Overlæge Anette Koch Holst Radiologisk afdeling, OUH Sygehistorie 1 Anamnese 14 årig pige Abdominale smerter Udfyldning

Læs mere

Kliniske retningslinier for forebyggelse af kardiovaskulær sygdom i Danmark

Kliniske retningslinier for forebyggelse af kardiovaskulær sygdom i Danmark Kliniske retningslinier for forebyggelse af kardiovaskulær sygdom i Danmark Formålet med disse kliniske retningslinjer er at give alle læger et fælles grundlag for forebyggelse af cardiovaskulære sygdomme

Læs mere

KOL. Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom) er en betegnelse, som omfatter kronisk bronkitis og emfysem.

KOL. Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom) er en betegnelse, som omfatter kronisk bronkitis og emfysem. KOL skyldes sædvanligvis tobaksrygning. Det er derfor, sygdommen også kaldes for»rygerlunger«. Symptomerne er hoste og kortåndethed. Den vigtigste behandling er ophør med rygning. Forskellig inhaleret

Læs mere

1. Panodil Retards virkning og hvad du skal bruge det til

1. Panodil Retards virkning og hvad du skal bruge det til Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil Retard 500 mg depottabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at

Læs mere

2. udgave. 1. oplag. 2010. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr.: 157

2. udgave. 1. oplag. 2010. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr.: 157 2. udgave. 1. oplag. 2010. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr.: 157 HJERTEKLAPSYGDOMME Når en hjerteklap svigter Hvad er en klapsygdom? Sygdom i hjerteklapperne kan være medfødt eller opstå senere i livet.

Læs mere

Reumatologiske tilstande i og omkring bækkenet kliniske overvejelser, diagnostik og behandling. Berit Schiøttz-Christensen

Reumatologiske tilstande i og omkring bækkenet kliniske overvejelser, diagnostik og behandling. Berit Schiøttz-Christensen Reumatologiske tilstande i og omkring bækkenet kliniske overvejelser, diagnostik og behandling Berit Schiøttz-Christensen Spondylartritis Spondyloarthropathy or Spondyloarthritis Rygsmerter hvor mange?

Læs mere

Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol

Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol OTC Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Burana 200 mg filmovertrukne tabletter Ibuprofen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Burana 200 mg filmovertrukne tabletter Ibuprofen INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Burana 200 mg filmovertrukne tabletter Ibuprofen Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Burana uden recept. For at opnå

Læs mere

Lyme Artrit (Borrelia Gigt)

Lyme Artrit (Borrelia Gigt) www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Lyme Artrit (Borrelia Gigt) Version af 2016 1. HVAD ER LYME ARTRIT (BORRELIA GIGT) 1.1 Hvad er det? Borrelia gigt (Lyme borreliosis) er en af de sygdomme,

Læs mere

Udredning ved mistanke om kræ1 Lægedage 2015

Udredning ved mistanke om kræ1 Lægedage 2015 Udredning ved mistanke om kræ1 Lægedage 2015 Claus Larsen Felto. Diagnos2sk Enhed, Medicinsk Afd O Herlev Hospital Organisering af kræ.udredning Kræ.plan I (2000) Kræ.plan II (2005) Kræ.plan III (2011):

Læs mere

FORORD TVÆRSNIT NYRETRAUME

FORORD TVÆRSNIT NYRETRAUME OVERSIGT: FORORD NYRE/URETERSTEN UROLOGISK LOMMEBOG. Hyppigste urologiske tilstande i vagten. Oplæg til udredning/behandling. UVI/UROSEPSIS HÆMATURI/BLÆRETAMPONADE SKIFT/ANLÆGGELSE AF BLÆRE/TOP:KATETER

Læs mere

Patientinformation og samtykkeerklæring vedrørende deltagelse i en videnskabelig undersøgelse

Patientinformation og samtykkeerklæring vedrørende deltagelse i en videnskabelig undersøgelse Patientinformation og samtykkeerklæring vedrørende deltagelse i en videnskabelig undersøgelse Kemoterapi og biologisk behandling til patienter med kræft i tyktarmen eller endetarmen Onkologisk Afdeling

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Trimopan, 100 mg filmovertrukne tabletter Trimethoprim Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Trimopan, 100 mg filmovertrukne tabletter Trimethoprim Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at INDLÆGSSEDDEL INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Trimopan, 100 mg filmovertrukne tabletter Trimethoprim Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen. - Gem indlægssedlen.

Læs mere

Du kan tage Panodil mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine, muskelog ledsmerter samt for at nedsætte feber.

Du kan tage Panodil mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine, muskelog ledsmerter samt for at nedsætte feber. Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Panodil uden recept. For at

Læs mere

Nyrerne kroppens to banditter

Nyrerne kroppens to banditter Ny med nyresygdom Nyrerne kroppens to banditter Dine nyrer er fantastiske. De renser, regulerer og stimulerer overalt i din krop. Og virker de optimalt har de en stor overkapacitet. Men de er også nogle

Læs mere