Bandekrig eller krig mod indvandrere, flygtningevenner og venstrefløj?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bandekrig eller krig mod indvandrere, flygtningevenner og venstrefløj?"

Transkript

1 Bandekrig eller krig mod indvandrere, flygtningevenner og venstrefløj? En tiårs oversigt udarbejdet af Dokumentationsgruppen i Demos I anledning af omtalen af bandekrig mellem det yderste højre og venstrefløjen Ansvarlig Erik Jensen, talsmand & tidligere redaktør for Foreningen Demos Dette skrift skal også ses som et supplement til FRONTEN I DANMARK fra november måned i år 1

2 Indledning Foreningen Demos deltager ikke i nogen bandekrig. Vi bruger vor ytringsfrihed. Vi har siden efteråret 1988 udgivet Demos Nyhedsbrev. Det har bl.a. beskæftiget sig med det yderste højre i dansk politik og dets internationale forbindelser. Det yderste højre gemmer sig i skyggerne og betjener sig af et register af virke-midler, hvoraf nogle er mindre pæne. Afdækningen gennem årene af disse har medført mange uvederhæftige påstande og iværksættelse af forskellige hand-linger bl.a. hærværk og trusler mod os. Senest fremturer Dansk Front (se under året 2002 og senere) med let skjulte trusler i deres første presseerklæring, hvor de skriver: I det patriotiske miljø lægger man ansvaret for denne sanseløse gerning på Erik Jensen. Og senere:.... ingen kan forhindre unge, vrede patrioter i at tage sagen i egen hånd. Vi kan finde alle fire kategorier voldsmænd i Danmark, i den efterfølgende kronologi vil der være eksempler på alle fire kategorier. I den udstrækning de kendes er der stort set kun tale om yngre mænd. Det er dog ikke muligt at sige noget om vægtningen mellem grupperne herhjemme da der ikke findes egentlige undersøgelser af fænomenet. Dertil kommer at mørketallet for både hærværk og vold skønnes stort både af sociologer og af politiet. Med mørketal menes procenten af ikke anmeldte overgreb, der skønnes at være over 50, ja helt op mod 85 %. De organiserede findes hyppigt i lukkede broderskaber, der indgår i uformelle netværk, noget der ofte - men misvisende - kaldet Leaderless Resistance. Der er nemlig tale om udvalgte personer i organiserede og hemmelige netværk. Men det er ikke kun os der har været udsat for denne specielle form for opmærksomhed. Det ser ud til at være virkemidler i en samlet strategi i kampen mod venstrefløjen. Politiets Efterretningstjeneste skriver da også i deres årsrapport for 1993 om det yderste højres aktiviteter, som i følge deres opfattelse kan medvirke til en øget polarisering i samfundet, at Politiets Efterretningstjeneste er i den forbindelse yderst opmærksom på, at en sådan udvikling kan være en del af en bevidst dagsorden og strategi hos forskellige aktører herunder også i det højreekstremistiske miljø Virkemidlerne er ved siden af mere normale politiske aktiviteter et register af Dirty Tricks : Falske læserbreve, falsk bestilling af kuponvarer og mange andre former for chikane, trusler, både ansigt til ansigt, telefonisk eller skriftligt, samt forskellige former for hærværk inklusiv forsøg på indbrud og ildspåsættelse, samt forskellige former for vold, både tilfældig gadevold og mere bevidst og målrettet vold. Ofrene er især indvandrere, flygtningevenner og aktive folk på venstrefløjen. Gerningsmændene forbliver ofte ukendte, men tyske og svenske undersøgelser (Willems, Lööw m.fl.) af nationalistisk vold tyder på at der er fire kategorier af gerningsmænd. Organiserede højre-ekstremister, en sympatisør-gruppe omkring dem, uorganiserede enkeltpersoner eller lokale smågrupper, der ofte føler de har en del af lokalsamfundet bag sig, og endelig voldsmænd, der er voldelige til så at sige alle sider. De enkelte grupper omtales i kronologien under de år hvor de dukker op. Nogle i disse grupper tror på, og handler efter den oprindeligt amerikanske tese om race-krig. Dvs. ved at overfalde flygtninge og indvandrere provokeres nogle blandt dem til at svare igen med vold mod evt. uskyldige etniske danskere, hvoraf nogle forhåbningsfuldt vil svare igen med tilfældig vold mod andre flygtninge og indvandrere. Denne eskalerende voldsspiral skulle så ifølge tesen helst ende i en race-krig, der rensede Danmark for flygtninge og indvandrere og deres danske venner, kaldet landsforræderne. Det er sådanne forestillinger som PETs årsrapport hentyder til. De i skriftet nævnte grupper lapper over hinanden, både ved personsammenfald og deltagelse i de samme aktiviter. Hvordan det ser ud er der gjort rede for undervejs og især i slutningen af skriftet. I det følgende vil vi søge at belyse vor opfattelse gennem en kronologi over nogle af de kendte episoder fra 2

3 de sidste ti års tid. Overgreb mod Foreningen Demos fylder en del i kronologien. Det er ganske enkelt fordi vi har det bedste kend-skab hertil og den bedste dokumentation heraf. Men vi vil gerne understrege, at overgrebene er langt mere omfattende hvad læseren forhåbentlig også for indtrykket af ved at læse den efterfølgende kronologi. Den er i sagens natur ikke udtømmende idet der er tale om udvalgte episoder blandt de kendte. Vi vælger som udgangspunkt året 1994 På dette tidspunkt eksisterede der kun én erklæret nazistisk organisation i Danmark, og det var det af Jonni Hansen reorganiserede Danmarks Nationalsocialistiske Bevægelse, DNSB af Desuden fandtes der nogle lokale grupper af militante racister, de såkaldte gade-krigere. Det var ofte naziskinheads der var orienteret mod den britiske nazi-musikbevægelse Blood & Honour. Omkring dette tidspunkt var to københavnske kvarterer i centrum, Folehaven i Valby og nabo-kvarteret Sydhavnen. Hertil kom Helsinge og Birkerød i Nordsjælland. Alle steder forekom der omkring trusler, hærværk og vold udgående fra disse grupper. I de københavnske for-stæder, med aflæggere i Århus, eksisterede der kortvarigt en militant, racistisk gruppe skinheads, der kaldte sig Dansk National Front. De fleste personer fra dengang er ude af det patriotiske miljø, men nogle fra disse grupper er stadig aktive i dag i nutidens racistiske grupper. I efteråret 1994 grundlægges White Pride som en højst uofficiel og racistisk fanklub af AGF. Den udvikler sig i de næste år i en mere og mere nazistisk retning. Det betød at nogle af de oprindelige medlemmer af kredsen gled ud. Til gengæld kom der nye unge til. Både hidtil uorganiserede hools og politisk skolede folk fra Fremskridtpartiets Ungdom og Dansk Folkepartis Ungdom i Århus-området. 10. september 1994 Folk fra den kreds der en månedstid senere stiftede White Pride holder vagt ved Den Danske Forenings møde på Åhavevej i Århus. (Billede i Demos-bogen Fronten i Danmark ). 20. november 1994: Påsat brand hos den muslimske Lighed og Broderskabsforening i Brabrand ved Århus Fra begyndelsen af februar 1995, og flere gange senere modtog en række politikere, indvandrere og anti-racister forskellige trusselsbreve. Alle kuverter var ilagt en lille skarp patron, og politiet havde den opfattelse at truslerne stammede fra ét og samme sted. To af trusselsbrevene Foråret 1995 Ved flere lejligheder agerede White Pride-folk og andre tæske-hold for Den Dansk Forening ved foreningens møder på Cykelbanen i Århus. Ved mødet den 16. april måtte politiet gå mellem tæskeholdet og demonstranterne. 4. maj 1995: En lille hilsen fra Dansk National Front, opsat på Demos-redaktør Erik Jensens gadedør på Vesterbro i København. Spøgen blev gentaget senere samme år, den 2. august. Løbeseddel fra White Prides første tid 3

4 Tæskeholdet ankommer den 16. april. Som nr. 2 fra venstre ses J. E. A. fra White Pride og som nr. 5 ses A. C., der en overgang var Dansk Forums talsmand i Århus. 19. august 1995: DNSB afholder sin første Hess-march i Roskilde. Voldsomme sammenstød mellem nazister på den ene side og lokale beboere og tilrejste anti-nazister på den anden side. Efteråret 1995: I al hemmelighed dannes den lille gruppe Combat 18 Copenhagen Division (C 18), dvs. Kamp-patrulje Adolf Hitler. Gruppen var en aflægger af den stærkt voldelige engelske gruppe Combat 18, der var grundlagt et par år før, og som nu i disse år dominerede det britiske Blood & Honour. Combat 18 var Blood & Honours særdeles militante security. Både englænderne og danskerne i Combat 18 samarbejdede med de kredse i Helsingborg, der senere stiftede Blood & Honour Scandinavia. Oktober 1995: En række personer, der var kendte for deres anti-racistiske arbejde, bl.a. Demos-redaktør Erik Jensen, eller blot havde skrevet kritiske læserbreve, modtog et lille visitkort fra Combat 18 med påskriften: Du bliver overvåget og registreret. Ordene var ledsaget af en tegning af et dødningehoved. Ved den senere retssag mod Thomas Nakaba og venner kom det frem at kredsen i Helsingborg omkring det senere dannede Blood & Honour havde trykt kortene og at Nakaba og hans lille, hemmelige Combat 18-gruppe havde distribueret dem. 11. november 1995: Dansk Ungdom stiftes. Foreningen var kollektivt medlem af Den Danske Forening, og en del af medlemmerne havde lært hinanden at kende på et ungdomskursus i Den Danske Forening tidligere på året. Nogle kom fra 2. oktober 1995 modtog Demos-redaktør Erik Jensen ovenstående trussel, afsendt fra London 23. september Roskilde, andre kom med via Peter Larsen fra Vestsjælland. Han var et tidligere DNSB-medlem og derpå organisationssekretær for DNSB-udbryderne i Partiet De Nationale, som i mellemtiden var blevet opløst. Peter Larsen kom i Styrelsen, sammen med Martin Kasler der blev næstformand. Endvidere var et par jyske byer repræsenteret, bl.a. Århus og så Holstebro, hvor Kasler stammede fra. 11. december 1995: En gruppe unge fra White Pride-miljøet mødte op på Sct. Annæ Skole, hvor debattøren Frede Farmand indledte ved et møde. Her sparkede de til borde og stole, råbte perkersvin og lands-forrædere og truede forsamlingen med tæsk såfremt de forsamlede ikke holdt op med at demonstre-re mod Den Danske Forening på cykelbanen. A. C. var med på holdet januar 1996: Tidlig om morgenen blev et pizzeria i Århus-forstaden Lystrup beskudt med en pumpgun. På en væg var der skrevet Perker tag hjem. Natten til søndag den 4. februar Politiet stopper en bil i Roskilde hvor der ifølge politiet var seks unge mænd i camouflageuniform og nazi-lignende armbind. De medbragte baseball-køller, jernrør, knojern og tåregas-spray, samt materiale fra Den Danske Forening. Blandt de seks var der flere medlemmer af Dansk Ungdom, føreren af bilen var ligefrem styrelsesmedlem i Dansk Ungdom. 4

5 13. februar 1996 Den Danske Forening holdt igen møde på Cykelbanen. Men der var ingen demonstranter, de var til møde om den daværende skraldemandskonflikt. Men tæskeholdet dukkede op og som Århus Stifts-tidende skrev ( ): Den Danske Forening gik løs på pressen. Radio- og tvhold fik ødelagt en del udstyr. Blandt de voldsomme på holdet var A. C., nu fra Dansk Ungdom. Maj 1996: Chikane og trusler mod ung jødisk familie på Vesterbro i København, der føler sig tvunget til at flytte til et nyt og ukendt sted. De fik bl.a. et trusselsbrev, hvor det bl.a. hed: Skal man købe sig en håndgranat eller et våben, og give dem et nakkeskud? Er det det de vil Jødemafiaen og deres rødfascistiske håndlangere. Børnebørn af jøden Karl Marx, jøden Lenin m.fl. 10. maj 1997: Nazister smed sten efter et kamera-hold fra dokumentarfilmfirmaet Local Eyes, der kørte og filmede på vejen uden for nazi-borgen i Greve. Senere fik en tilfældig taxa-chauffør knust en rude i sin vogn juni 1996: medlemmer af Dansk Ungdom holder vagt ved Den Danske Forenings sommerstævne i Korsør. Nogle i fuld uniform. Men på andendagen blev de bortvist fra mødestedet, og et par dage efter udtalte oplægsholderen Søren Krarup til Politiken: Utåleligt med skjult nazisme i min forening To af Martin Kaslers drenge i Dansk Ungdom, t.h. (K.C.) ved sommerstævnet, & t.v. (B.C.) til nazimarch i Hillerød 5. juni B.C. var også med i bilen med tæske-holdet i Roskilde (se under ). 3. august 1996 Dansk Ungdom blev opløst på et møde i Holstebro. Forsamlingen stiftede i forlængelse heraf en ny forening, Dansk Forum. Martin Kasler blev den ny formand; han havde været næstformand i den nu nedlagte Dansk Ungdom. Den ny forening drømte om at blive en kamporganisation. På papiret nedsattes en række stående udvalg for sikkerhed, efterretninger og aktioner, som skulle udføre stabsfunktioner for bestyrelsen. I praksis landede foreningen hurtigt på at være en studentikos klub, der også beskæftigede sig med efterretninger i form af den såkaldte Faktagruppe, der skulle udforske venstrefløjen, bl.a. ved infiltration. (Se senere under Fra midten af 1997 og juni 1999 ) En af de få aktioner var et par propagandature på det indvandrertætte Indre Nørrebro i København, hvor der spredtes forskelligt materiale Blood & Honour Scandinavia blev i løbet af 1997 til den politiske paraply over en række nazi-aktiviteter. Det startede med den landflygtige norske nazileder Erik Blücher, der under navnet Erik Nilsen længe havde drevet en nazistisk udgivervirksomhed i Helsingborg med Ragnarock Records som det førende firma. I 1995 flyttede den dansk-tyske nazist Marcel Schilf til byen med et par andre danskere og sine to små firmaer NS Records og NS 88, og de begyndte et samarbejde med Blücher der bl.a. resulterede i Blood & Honour Scandinavia, der fik mindre filialer i Norge og Danmark. Oprindeligt var det en ungdomsbevægelse der gennem nazi-musikken skulle rekruttere til de skandinaviske moderpartier, men i slutningen af 1998 brød de med DNSB. Danmarksafdelingen var og forblev - stort set kun et mindre Københavnsk/Nordsjællandsk fænomen, hvis tilknyttede var nogle af de tidligere nævnte gadekrigere. På dette tidspunkt havde kredsene bag B&H allerede kontakt til både det lille skinhead-miljø i Århus og til White Pride, samt til C 18. Begyndelsen af 1997: En tolvårig dreng med muskelsvind fik sin minicrosser afbrændt i Århus-forstaden Stavtrup. Gerningsmændene havde efterladt nazistiske visitkort i form af hagekors, SS-tegn mm. Familien havde i øvrigt ikke gjort sig 5

6 politisk bemærket. En mulig forklaring er disse kredses foragt for handicappede. 18. januar 1997: Politiet anholdt tidlig morgen flere medlemmer af den nazistiske gruppe Combat 18 Copenhagen Division. Tre fra gruppen blev i september 1997 dømt for at have fremstillet og afsendt tre videobomber. Hovedmanden Thomas Nakaba idømtes otte års fængsel og to medhjælpere fik hver tre år. Hermed var gruppen i Danmark knust og fremover var C 18 ikke en organiseret gruppe her i landet, men et ofte benyttet symbol på nazistisk militans. 5. april 1997: Igen brand hos Lighed og Broderskabsforeningen i Brabrand ved Århus. Tre overnattende personer slap ud i tide. Politiet fandt spor af brændbare væsker på bygningens sydlige side. Begyndelsen af april 1997: En række personer, bl.a. Søren Søndergaard, MF for Enhedslisten, Elisabeth Arnold, MF for De Radikale og Demos-redaktør Erik Jensen modtog en hilsen Aktionsgruppen Olof Rye, tilsluttet Det Hvide Broderskab Combat 18-propaganda. Fra CDen Barbecue in Rostock, distribueret af NS januar 1997: Telefontrussel til Demos. En mandestemme sagde: Dansk Front. Hvor er S----? Få fat i B Vi kommer ned nu. Dumme svin. 17. februar 1997: Brand i ejendom i Randers. Ilden opstod i stueetagens pizzeria, der ugen før havde fået tegnet hagekors på ruderne. 23. februar 1997: Den tyrkisk ejede Centerkiosk på Solbjerg Hovedgade ved Århus ved Århus udbrænder. Dagen før var butikken overmalet med racistiske skældsord og hagekors. Kriminalpolitiet mente at der kunne ligge racistiske motiver bag. Begyndelsen af marts 1997: Foreningen Demos, SOS mod Racisme og DRC, Dokumentations- og Rådgivningscentret om Racediskrimination, modtog enslydende trusselsbreve hvori det bl.a. hed: Vi kan ikke ændre jeres holdninger. Men et skal I vide. Hver gang vi hører om jeres aktiviteter, så kommer et antal af jeres udlændinge til at betale en pris. I disse breve lå der også små skarpe patroner. April 1997: Under taxa-konflikten i Århus modtog flere af de strejkende taxachauffører anonyme dødstrusler. Talsmanden for de strejkende blev i Tirstrup lufthavn omringet af strejkebrydere og fik at vide, at sådan nogle røde svin nok skulle blive ordnet og at han selv praktisk talt var en død mand. A.C. var blandt dem. Fra midten af 1997: Dansk Forum begyndte at omstrukturere sit udvalg for efterretninger. Det blev til en selvstændig gruppe i Dansk Forum under navnet Faktagruppen, der gik på internettet. Her offentliggjordes så navnene på omkring hundrede ekstremistgrupper med tilhørende gisning-er, en tendentiøs og uvederhæftig beskrivelse, samt utroværdige sammenkædninger og gavmild omtale af personer. Foreningen Demos og talsmanden Erik Jensen om- 6

7 tales også, med injurierende vendinger og løgnagtige påstande. For tumperne var der lavet en særskilt del af hjemmesiden kaldet vejviseren. Her gentages nogle af adresserne fra ekstremist-listen, men nu geografisk ordnet efter postnumre. På listen nævnes også adresserne på flere beboerhuse, Dansk Zionist Forbund og Det Danske Center for Menneskerettigheder. Nogle personer fik også udstillet deres privatadresser på hjemmesiden. (Se også Dob s oplysning i Dansk Forums chat-rum under sommeren 2002 ). 5. oktober 1997: Ca. tyve Blood & Honour-folk danske, svenske og amerikanske - provokerer slagsmål på et værtshus i Helsingør. Politiet anholder syv, og en amerikansk kvinde varetægtsfængsles i ti dage. 7. oktober 1997: En gruppe yngre mænd mødte op ved Rød Ungdoms møde i Holstebro og truede mødedeltagerne med bank. Igen var A. C. med på holdet. I mellemtiden var han blevet Dansk Forums talsmand i Århus. 12. november 1997: Første konstaterede overvågning af venstrefløjen i Århus. En lille gruppe White Pride (WP)-folk stod i udkanten af fredsdemonstrationen på Rådhuspladsen. Storebroderen til en af WP-lederne gik imens rundt i demonstrationen med en fotograf. Storebroderen, der er IT-uddannet var senere en overgang web-master for Dansk Front. April 1998: Blood & Honour i Helsingborg distribuerer videoen Kriegsberichter IV, der opfordrer til likvidering af navngivne og afbillede danske anti-racister. Efter flere års nøl besluttede statsadvokaten for Sjælland Erik Merlung at der ikke skulle rejses sigtelse mod Marko Järvinen, Jäsä, der havde produceret videoen. Og ej heller mod Marcel Schilf, der havde distribueret et stort antal af dem. August 1998: En århusianer kritiserede i et læserbrev at White Pridefolk kom med racistiske tilråb til en farvet fodboldspiller. Kort efter fik han et trusselsbrev underskrevet Platoon 176, hvor tallene efter deres placering i alfabetet betyder AGF. Sportschefen på Århus Stiftstidende, fik et lignende brev efter han skrev artiklen: Stop fodboldens glatnakker! Slutningen af august 1998: Et bestyrelsesmedlem for UNG-sam, foreningen af unge etniske minoriteter, fik knust en siderude i bilen og ridset ukvemsord i lakken. Bilen holdt uden for foreningens lokaler i København marts 1998: Enhedslistens Gunna Stark fik faxet en trussel fra Combat 18 Denmark. Demos-redaktør Erik Jensen var The main Target, som skulle likvideres lige som den amerikanske journalist Allan Berg, der blev myrdet af The Order, Blood & Honours store amerikanske forbillede. 7

8 8. september 1998: Det daværende Børnehus i Sankt Pedersstræde modtog med posten en stinkbombe, pakket ind i en videokassette. Pakken var afsendt fra Jylland og et følgebrev, der opmuntrede til at åbne kassetten, hvilket dermed ville knuse flasken med væsken, var dateret den 6. september. Brevet var underskrevet Combat 18. De første beboere var for øvrigt næppe flyttet ind i 1993, før nazisterne begyndte at true og chikanere de unge mennesker. I perioden var gruppen fra Helsinge således aktive på foranledning af DNSB. 21. oktober 1998: Fire store vinduer knuses sent om aftenen i Demosbutikken på hjørnet af Elmegade og Guldbergsgade på Nørrebro i København. En beboer så en ca. 25-årig nazi-type i sort bomberjakke løbe bort ad Sct. Hansgade. I november-nummeret (nr. 5) af Blood & Honour Scandinavias engelsksprogede blad skrev de: As a proper answer to the harassment from the Reds ALL windows in the senile Nazi hunter and producer of AFA rag Demos Erik Jensen s big shop of horror in Copenhagen were smashed 30. oktober 1998: Dødstrusler mod Demos-redaktør Erik Jensen lagt på internettet. Den lå i gæstebogen på en hjemmeside der tilhørte White Pride. Hilsenen lød: Til Erik Jensen. Du står øverst på vores dødsliste... Røde svin vi skal nok få ram på jer. Underskrevet AGF 88 Combat 18 Meget bekvemt havde redaktøren af gæstebogen skrevet: White Pride har intet ansvar for hvad de danske hool s skriver her! Københavns Politi, Advokatur A, måtte følgelig 5. januar 1999 meddele at efterforskningen blev indstillet: da det ikke gennem yderligere efterforskning er muligt at få klarlagt, hvem der på internettet har fremsat den formodede trussel maj 1999: Blood & Honour-lederen på Langeland og Sydfyn, F. T. V. dømmes for vold og for hærværk mod et pizzeria i Svendborg, ejet af en indvandrer. Skaderne blev opgjort til kr. Han fik to måneders fængsel. 7. juni 1999: Dansk Forum-medlemmet A. F. S. vedstod i en retssag, at han havde meldt sig ind i ungdoms-organisationen Rebel som spion for Martin Kaslers Fakta-gruppe i Dansk Forum. Han blev ført som vidne af Søren Espersen fra Dansk Folkeparti i en sag som Rebel havde anlagt mod ham for injurierende skriverier om Enhedslistens påståede bagland, Rebel og Rød Ungdom. De var i følge Espersen: Slyngler og banditter alle til hobe! Forherligere af had og vold, rudeknusere, vandaler, voldsmænd, terrorister af allerværste skuffe. Disse og andre lignende påstande blev af retten kendt ubeføjede. Undervejs forklarede A.F.S.:... som et led i dette arbejde meldte vidnet sig den 23. februar 1998 ind i Rebel... Han fortsatte sit arbejde i Rebel indtil januar (Udskrift af dombogen for Kbh.s byrets afdeling B). A.F.S.s besøg i Rebel var tilsyneladende ikke særlig frugtbar da bl.a. hans vidneudsagn mod Rebel blev afvist af retten med ordene: Efter resultatet af bevisførelsen har sagsøgte ikke ført sandhedsbevis for de ærekrænkende sigtelser. Natten til den 17. juni 1999: Hærværk mod præsten Leif Bork Hansens hus i Lyngby. Præsten var lidt tidligere blevet dømt for at have skjult udviste serbere. Nu fik han en brosten gennem vinduet og påmalet hagekors og skældsord på sit hus. 24. juni 1999: BTs fotograf fra Odense overfaldes og frarøves kostbart fotoudstyr af nazi-sympatisører ved deres daværende nazi-borg i Kædeby på Langeland. 25. juni 1999: Nazister forsamlede i nazi-borgen i Kædeby kaster sten efter politiet, der derefter stormede stedet. Tolv B&Hfolk blev anholdt. Syv af dem for ulovlig våbenbesiddelse (økser, knojern, forskellige slagvåben samt Molotovcocktails). Af disse anholdte var tre danskere, en var tysker, en nordmand samt en svensk kvinde. 8

9 Midten af august 1999: Nitten medlemmer af Dansk Folkepartis Ungdom ekskluderes med begrundelserne ekstremisme og af frygt for infiltration og kupforsøg. Nogle af dem var også medlemmer af moderpartiet, og nogle var medlemmer af det højre-ekstremistiske Dansk Forum. Blandt dem var Marin Kasler og hans samlever. I et interview i Information ( ) blev hun spurgt om Dansk Forums forhold til Dansk Folkeparti: - Har I nogen tilknytning til partiet Dansk Folkeparti? Ikke nogen. - Slet ikke nogen? Nej, ingen overhovedet. Efter eksklusionerne kunne Martin Kasler derimod oplyse, at den første kontakt mellem de to parter opstod ved en julefrokost i 1996, hvor Dansk Folkepartis Ungdom hvervede de første medlemmer fra Dansk Forum, og at hans samlever var blevet sendt på et talerkursus af partiet. Han udtalte samtidigt den meget omdiskuterede sætning til Politiken (22.8.), at: Vi må anerkende en affinitet [et slægtskab] til nazismen. I forbindelse med eksklusionerne udtalte flere ledere fra Dansk Folkeparti sig i injurierende vendinger om de ekskluderede. Disse udtalelser blev kendt ubeføjede i februar En del af de udelukkede arbejdede videre i den kreds der senere blev til Dansk Front, hvor de stadig er med august 1999: Demos-redaktør Erik Jensen udsat for chikane. Hans gadedør og muren under hans førstesals lejlighed blev om natten bemalet med nogle store nazi-grafitti: C 18, BH og Combat 18. chikanerer og truer bosniske flygtninge i Rudkøbing på Langeland. De anholdes den 9. september og ved ransagningen fandt politiet en salonriffel (skarpladt og med oversavet løb), 13 knive og dolke, samt forskellige slagvåben. 9. september 1999: Den daværende DNSB-leder E. R. K. idømmes 40 dages fængsel for at have svunget og truet med en økse ved den daværende nazi-borg i Nørre Sundby. Landsretten stadfæstede senere dommen. Oktober 1999: En række personer fik tilsendt afbilledet trusselsbrev. Modtagerne var Blood & Honours politiske modstandere i det sydfynske, men en kritisk læserbrevsskribent i København var også blandt modtagerne. Slutningen af oktober 1999: Lars Bonnevie, forfatter og kommentator ved Weeken- September 1999: To af B&H-folkene, der tidligere boede i nazi-borgen i Kædeby og en kompagnon fra Svendborg overfalder, 9

10 davisen fik et trusselsbrev fra Aktionsgruppe Schalburg, tilsluttet Det Hvide Broderskab. Den anonyme forfatter truer både med at Bonnevie bliver slået til invalid, får letantændelig væske ind ad brevsprækken og får tilsendt en brevbombe a la Søllerødgade. Natten til den 6. november 1999: To ruder til Rød Ungdoms lokaler i Randers blev knust og nazi-mærkater blev sat op på døren. Afdelingen havde agiteret for deltagelse i et kommende Krystalnatsarrangement uden for DNSBs daværende hus i Nørre Sundby. 19. november 1999: Trusselsbrev fra Danmarks Nationale Retsråd til en række antiracister og flygtningevenner, bl.a. Erik Tinor- Centi, den daværende leder af Dokumentations- og Rådgivningscentret om Race-diskrimination, Gunna Starck fra Enhedslisten og filmmanden Ib Markwarth. 26. november 1999: Den kendte højre-ekstremist A. C. blev sammen med to andre taget på fersk gerning, da de var ved at overfalde en indvandrer på Clemens bro. i Århus Midtby. Politiet var da allerede på jagt efter dem med et vidne, der havde set dem knuse ruderne i Enhedslistens daværende lokaler i Studsgade. Kort forinden overværede et andet vidne at en person iført en pilotjakke med påskriften ww.danskforum.dk var med til at kaste et vejskilt igennem ruden til Arbejdernes Bogcafé i Mejlgade. Butikken her blev udsat for et nyt hærværk dagen efter. Begge steder var ruderne blevet knust flere gange før og det skete også ved senere lejligheder. A.C. blev ekskluderet fra Dansk Forum hvor han som nævnt var kontaktmand for Århus-afdelingen. 4. december 1999: Tre eller flere nazister forsøgte forgæves at bryde ind i Demos-redaktør Erik Jensens lejlighed på Vesterbro i København. Hoveddøren blev forsøgt brudt op med spark og et ukendt spidst redskab og med ifølge kriminalpolitiet. De flygtende gerningsmænd råbte Danmark for danskerne. De tilhørte miljøet omkring Blood & Honour, der kom fra en fest i Sydhavnen. Indbrudsforsøget blev gentaget et par år efter, hvor gadedøren igen blev brudt op. Denne gang blev forhjulet på Erik Jensens cykel også ekset. Den holdt ved siden af gadedøren. Gerningsmændene efterlod sig en knækket bjælke uden for entrédøren, uden sporbare fingeraftryk. 21. december 1999: DNSBs leder Jonni Hansen påkørte syv aktionerende fagforeningsfolk og sårede dem ganske alvorligt. De tilhørte en større gruppe aktionerende der ville nedbryde plankeværket foran Bunkeren i Greve. I september 2000 forhøjede Østre Landsret Byrettens dom til 1 år og 6 måneders fængsel Februar og marts 2000: Flere asyl-afdelinger under Røde Kors fik særdeles ubehagelige henvendelser om en Operation Danmark fri for Muhamedanere og landsforrædere. Heri hed det bl.a: Det anbefales at man skaffer alt i våben, lige fra skydevåben, sprængstof, slag og stikvåben samt store kabelbindere som trækkes halvt igennem, de er velegnet til hurtig og lydløs kvælning. Dræb hellere for mange end for lidt (sic) marts 2000: K. K., Blood & Honour-leder og gadekrigeren M. B. P. fra Sydhavnen i København får hver 30 dages fængsel ved Københavns Byret for at have overfaldet to autonom-lignende musikere ved Hovedbanegården i København natten til den 4. december marts 2000: En rude knust i Demos-butikken på Nørrebro i København. 5. marts 2000: B&H medlemmet F. T. V. fra Kædeby anholdes efter at have forsøgt at køre en 45-årig mand ned. Manden havde tidligere skåret plankeværket omkring den tidligere nazi-borg ned. 24. marts 2000: Politiet beslaglægger et større antal ulovlige slagvåben, et par økser og noget gasspray hos nazisterne i den daværende nazi-borg i Nørre Sundby. 10. maj 2000: En sort fodboldspiller trues på livet efter en kamp af en AGF-fan, og to andre knuser to ruder i den bus, han og resten af fodboldholdet sidder i. Sommeren 2000: Tretten personer fra Langeland og Sydfyn trues på livet af Blood & Honour-tilhængere. Bl.a. SID-formanden på Langeland, Tonni Hansen, og Jesper Kiel fra Enhedslisten i Svendborg. Truslerne lå anonymt på en amerikansk server. Senere tilstod F. T. V. at han var ophavsmanden. Efter at have angret i retten og taget afstand til sin fortid slap han med en betinget dom. 29. juli 2000: Fire tyskere blev anholdt i Helsingør for overtrædelse af våbenloven. Det skete i forbindelse med en min- 10

11 dre Hess-march i byen, arrangeret af Blood & Honour Scandinavia. 20. august 2000: To danske nazister blev anholdt og udvist fra Norge. De havde deltaget i en lille Hess-march i Askim, hvor en række af deltagerne blev anholdt efter marchen. De var bl.a. i besiddelse af slagvåben. De var fra en lille gruppe i København, der kaldte sig Boot Boys. Demonstrationen var arrangeret af de norske Boot Boys, der flere gange havde været til Frems fodboldkampe på Valby Stadion i København. 15. oktober 2000: Politiet gik igen ind og ransagede nazi-borgen i Nørre Sundby. Denne gang beslaglagde de et jagtgevær med tilhørende patroner, en daggert og noget fyrværkeri. Nazisterne havde tidligere kastet fyrværkeri mod de protesterende beboere. Beboerne protesterede i alt i med 813 sangaftener før nazisterne flyttede. Undervejs havde de været udsat for mange slags chikane og trusler: Brosten gennem vinduer, tilsendelse af ikke bestilte kuponvarer, telefonchikane og trusler, lyd- og lyschikane mod de nærmest boende, patroner i postkasser, flaskekast efter forbipasserende og direkte trusler mod enkelte deltagere. 24. oktober 2000: nazister forsøgte at storme et borgermøde på Harmonien i Svendborg. De lokale havde ifølge politiet fået forstærkning fra både Københavnsområdet og fra Århus. Politiet skred ind da nazisterne, efter at have kastet flasker mod mødedeltagerne, forsøgte at trænge ind til mødet. Tre personer blev anholdt. Den ene, M. P. J., fik senere en dom på 40 dages ubetinget fængsel for at have overfaldet en kvindelig journalist. Mødet var en protest mod flere ugers nazi-vold i Svendborg. Bl.a. havde nazisterne truet Jesper Kiel, lokal Enhedslisteleder. Oktober 2000 Blood & Honours selvforståelse ifølge nedenstående citat fra deres hjemmeside: Blood & Honour is the Hitler-Jugend of the new Millennium and its C 18 Cadres the gladiators of our race. We represent the idea of a reborn Aryan army of political soldiers in the spirit of Waffen SS. Slutningen af november 2000: Molotovcocktail kastet ind i Risskov Somali Organisations klublokaler i Århus. Politiet opfattede det skete som drengestreger Natten til den 4. januar 2001: Omfattende hærværk mod et indvandrerejet pizzeria i Odense. Gerningsmændene tegnede hagekors, SS-runer og skrev Combat 18 på facaden. 23. januar 2001: Dansk Forum ved Martin Kasler tabte en retssag om krænket ære. Det var ifølge dommen straffrit for den indstævnede at kalde foreningen og dens forgænger Dansk Ungdom for en racistisk forsamling, der havde haft samarbejde med nazister og at et aktionsfællesskab med nynazisterne kun var et spørgsmål om, hvornår noget sådant var opportunt. 8. februar 2001: Hærværk på Vestre Kirkegårds muslimske afsnit i København. 46 gravsteder var blevet skændet, idet 32 sten var væltet og 14 andre sten var smadret Februar 2001: Eric Tinor-Centi, modtager endnu et trusselsbrev, denne gang fra fantomgruppen Det Hvide Broderskab. 3. marts 2001: Fruering Forsamlingshus blev natten mellem den 3. og 4. marts totalt raseret af nazister. Blood & Honour holdt mindefest for deres afdøde leder Marcel Schilf. Der deltog omkring 150 personer i mindekoncerten, heraf mange tyskere og svenskere. De fleste tog af sted ved 1-tiden men en hård kerne fortsatte festen og ødelagde lokaler og inventar for skønsmæssigt kr. Politiet nåede at arrestere fem af deltagerne om morgenen. Tre var fra Århus, en var fra Hvidovre og den sidste var fra Borup på Midtsjælland. April 2001: White Pride tilhængere provokerede på Musikcaféen i Århus og koncerten måtte afbrydes. 9. maj 2001: Bombetrussel mod anti-racistisk koncert på spillestedet VoxHall på Vestre Allé i Århus. Koncerten blev afbrudt en times tid mens politi med bombehunde afsøgte området. Koncerten var et støttearrangement for planerne om at etablere et muslimsk center med bl.a. en moské i Århus. 31. maj 2001: Den daværende DNSB-leder E. R. K. fik en bøde på kr. af retten i Frederikshavn for at chikanere den sydafrikanske præsident under dennes besøg på Skagen. 11

12 17. juni 2001: Løgne som våben i kampen for at dæmonisere venstrefløjen. I forbindelse med urolighederne under EU-topmødet i Göteborg i juni 2001 skrev Martin Kasler fra Dansk Forum om venstrefløjens stående slagstyrke, og anførte: På gadeplan består denne slagstyrke, som alle andre slagstyrker, hovedsageligt af veldisciplinerede mænd i midten af tyverne, men det autonome miljø netværket af voldsberedte grupper styres af ældre, erfarne kommunister som f.eks. Erik Jensen, lederen af Foreningen Demos. Mage til galoperende ævl skal man dog ikke lede længe efter i Kaslers produktion. F.eks. skrev han i forbindelse med urolighederne på Nørrebro i maj 1993: Det vækker ingen opmærksomhed, at Erik Jensens Demos tilfældigvis ligger midt i centrum af optøjerne, præcis som under Verdensbank-optøjerne i Natten til den 2. august 2001: Tre maskerede mænd trængte ind i det kendte kollektiv i Baldersgade i København og angreb tre beboere der sad og så fjernsyn. De blev slået med tunge stavlygter og et brækjern og en af dem måtte på hospitalet med en flænge i kraniet. Politiet ville ikke udelukke, at gerningsmændene var nazi-sympatisører. Oktober 2001: I Århus Midtby opsættes store klistermærker hvor der er afbildet et projektil på et dannebrogsflag, med teksten: Perkerne koster Danmark milliarder en kugle koster kun 1 kr. (afbildet under april 2003) 2. oktober 2001: Seks White Pride folk anholdes efter ballade i Skolegade i Århus. De var blevet smidt ud af værtshuset Den Høje fordi de havde lavet nazi-hilsner og råbt Danmark for danskerne. 13. oktober 2001: 28. oktober 2001 Uroligheder i Århus-bydelen Frederiksbjerg. Det var folk fra White Pride og nogle englændere fra Combat 18, der var på besøg. 30. oktober 2001: Tre gange blev ruderne knust i Arbejderens Bogbutik mellem den 30. oktober og 21. november. Ved episoden den 30. oktober holdt Rød Ungdom møde inde i lokalet. En kvindelig deltager var tæt på at blive ramt af en sten der havnede ude i køkkenet. 25. november 2001: En Århus-provst med udtalte anti-racistiske synspunkter fik knust ruderne i sin bil. Nogle dage før var mange ruder knust i den kirke han arbejdede i, i Gjellerup ved Århus Slutningen af marts 2002: Fem personer fra White Pride blev anholdt for trusler mod en servitrice og flaskekast mod politiet uden for værtshuset Kurts Mor i Århus. April 2002: En kurdisk pizzaria-ejer i Skødstrup ved Århus blev flere gange udsat for hærværk og indbrud. En af gangene blev han truet med en pistol og fik at vide at han skulle lukke forretningen og forsvinde fra byen. Maj 2002: Nogle folk fra White Pride og et par engelske kammerater fra Combat 18 overfalder nogle indvandrere ved Vadestedet i Århus. Sommeren 2002: Dansk Front i Århus åbner deres hjemmeside på internettet. De præsenterede sig selv ved ordene: Femten unge fra White Pride-miljøet på spejdertur ved fredsdemonstrationen i Århus. To af dem filmede og fotograferede. Med ansigtet mod fotografen ses den senere leder af Dansk Front i Ålborg, H. N. S. Han var også med i Århus Mod Moskéen i

13 Folkene bag Dansk Front er en flok af fædrelandskærlige mennesker der alle har en biologisk verdensopfattelse til fælles. Dvs. at vi anerkender særpræg og arv og tradition som en absolut nødvendighed for et ægte folkefællesskab. Med andre ord: Vi er racister! En del af personkredsen bag Dansk Front kom fra White Pride. Næsten fra start af arbejdede den hårde kerne i White Pride sammen med nazi-netværket Blood & Honour Scandinavia. Folk fra kredsen bag Dansk Front deltog bl.a. i B&Hs koncerter i Helsingborg-området omkring år Især var der mange til en mindekoncert for Blood & Honour-guruen Ian Stuart Donaldson den 23. september 2000 i Ljungbyhed uden for Helsingborg. Her blev nogle af dem - 13 personer - identificeret af svensk politi. Så sent som i 2004 og 2005 deltog folk fra Dansk Front i det svenske naziparti NSFs koncerter i deres hovedkvarter nordøst for Göteborg. Dansk Front-folk har også senere deltaget i en række andre B&H-koncerter i Danmark, senest i Ommestrup Forsamlingshus på Djursland i begyndelsen af april Ved koncerten i Vallensbæk den 22. maj 2004 var Dansk Front ligefrem medarrangør. En del af personkredsen havde politiske og organisatoriske erfaringer fra medlemskab i Dansk Folkepartis Ungdom, DFU. Kernegruppen i Århus består af ca. 20 personer. Heraf har mindst halvdelen haft ledelsesposter lokalt i DFU. Der har længe været et kontaktnet mellem Dansk Front, det i dag svækkede White Pride og kredsen af de forhenværende medlemmer af Dansk Folkeparti og ungdomsorganisationen i Århus Amt og andet steds, der stod bag Århus Mod Moskéen. Endvidere har DNSB-lederen Jonni Hansen hævdet at have medlemmer i Dansk Front-kredsen. Dansk Front er både en nyhedsportal og et organ, der skal formidle kontakt mellem Danmarks patrioter, så vi i fællesskab kan bekæmpe det multietniske samfund. Et vigtigt led i denne formidling var og er Dansk Fronts chatrum. Her blev der ikke stukket meget under stolen. Vi bringer i det følgende en række citater fra det såkaldt lukkede forums indlæg. De stammer alle fra de første måneder efter starten i sommeren Det plejer ikke at være noget problem med de røde, når vi dukker et lille firm op fra Århus WP. Hehe... Deres butikker har en tendens til at blive smadret... de har haft flere butikker i byen... nu er der en tilbage, men det skal vi nok få ændret på. (Diesel) Hvis der er nogen der har information om aktive anti-racister (meget gerne de autonome) eller om deres aktiviteter så mail venligst redaktionen. (Tyr). faktagruppen!... Deres hjemmeside eksisterer desværre ikke længere. Men kredsen omkring Dansk Forum er stadigvæk aktive med at få registreret de venstreekstreme. Men som Tyr skrev så send venligst alle informationer du har direkte til mig [her udeladt adresse]. (Dob). En person der kalder sig Jesper spørger: Har I mange navne på autonome? Hvortil Diesel svarer: Det er sgu noget lort når de taber deres sygesikringsbevis ned i hånden på en. Det er først og fremmest på gaden at det største slag skal slås. Desuden kan man sagtens være intelligent selv om man kan slå på tæven. Det er der mange medlemmer af dette forum som er eksempler på inklusiv mig selv (Cat). Vi ses til perker-bashing i provinshovedstaden. 88 hele vejen! (Ull). Så er det snart på tide at smaske nogle bosniske muslimer (Stone Island). September 2002: White Pride medlemmer deltager i ballade ved landskampen i Norge. November 2002: En gruppe på 12 unge anholdtes for vold og ballade ved pubben Paddy Go Easy på Åboulevarden i Århus efter en fodboldkamp. Blandt de anholdte var flere fra White Pride. Begyndelsen af december 2002: Tolv personer, heraf nogle fra White Pride, blev anholdt for at synge nazisange på Strøget i Midtbyen i Århus og for at kaste flasker efter politiet. 15. oktober 2002: Politiet gik igen ind og ransagede nazi-borgen i Nørre Sundby. Denne gang beslaglagde de et jagtgevær med tilhørende patroner, en daggert og noget fyrværkeri. Nazisterne havde tidligere kastet fyrværkeri mod de protesterende beboere. Beboerne protesterede i alt i med 813 sangaftener før nazisterne flyttede. Undervejs havde de været udsat for mange slags chikane og trusler: Brosten gennem vinduer, tilsendelse af ikke bestilte kuponvarer, telefonchikane og trusler, lyd- og lyschikane mod de nærmest boende, patroner i postkasser, flaskekast efter forbipasserende og direkte trusler mod enkelte deltagere. Dansk Forum havde i sin tid noget der hed/hedder 13

14 2003 Februar 2003: Nazi-koncert i Brabrand med ca. 150 deltagere. Efter koncerten blev 27 anholdt, 19 danskere og 8 tyskere fra Vorpommern. De var involveret i et masseslagsmål ved pubben Bridgewater i Midtbyen. Slutningen af februar 2003: Det radikale folketingsmedlem Naser Khader holdt foredrag i Holme Sognegård. Politiet mødte op og holdt en gruppe White Pride-folk i skak. Natten til den første marts 2003: To personer fra White Pride blev anholdt for at have overfaldet to dørmænd ved Bridgewater. Dørmændene havde lige udvist dem. Marts 2003: Dansk Folkepartis Ungdom i Århus udelukker ni personer fra White Pride/Dansk Front-miljøet, som i følge landsformand Kenneth Kristensen forsøgte at infiltrere organisationen. Han udtalte 15. marts til Århus Stiftstidende: Vi vil ikke have de kanaljer ind. De er så tæt på rendyrket nazisme, som man overhovedet kan komme. White Pride og deres norske kammerater. Et White Pride medlem blev anholdt. Nordmændene startede inde med at heile og råbe racistiske slagord mod en ung mand som er mørklødet. Han og to kammerater svarede igen og alle blev udvist. Uden for gik nazisterne løs på to af de unge. Den ene måtte på skadestuen efter at have fået en brosten i hovedet, mens dørmændene reddede den mørklødede indenfor. I den forbindelse oplyste politiet at de nu havde registreret tyve White Pride-folk. Politiet opgav i øvrigt at rejse tiltale Juli 2003: To journalister fra Århus Stiftstidende, der havde skrevet kritisk om White Pride, trues på Dansk Fronts hjemmeside. De to journalister blev omtalt med navn, adresse og fødselsdato i det lukkede chatrum. Omtalen slutter med opfordringen: Husk alle må kaste sten igennem deres ruder. Efter en politianmeldelse blev trusler og adresser fjernet. April 2003: Muslimer trues og Koranen og islam forhånes i en anonym kampagne, hvor der sættes to slags klistermærker op i Århus og i København. Slutningen af juli 2003 Ni personer fra White Pride og fem københavnere i slagsmål i Oslo med en gruppe fodboldfans fra Vålereenga efter at danskerne og nogle norske nazi-kammerater havde provokeret og heilet foran en pub i det centrale Oslo. Juni 2003: White Pride folk i slagsmål med personalet på et pizzeria i Frederiksgade i Århus. Lørdag nat den 7. juni 2003: Ca. 15 personer i et overfald uden for spillestedet Waxie i Frederiksgade i Århus. Blandt dem var flere fra 30. september 2003: SF-politikers entrédør i Århus påmalet YOU ARE NEXT. Oktober 2003: For tredje gang siden august blev entrédøren hos en afghansk familie i Vorrevangen ved Århus forsøgt brændt 14

15 af. I opgangen var der ridset hagekors og fremmedfjendske slagord. 19. oktober 2003: To personer fra White Pride blev anholdt i forbindelse med et større slagsmål på Filtenborg Plads i Århus. Det skete efter en fodboldkamp mellem AGF og Brøndby. Senere samme dag var White Pride-folk involveret i slagsmål på restaurant Paddy Go Easy. Midt i december 2003: Unge fra gruppen Antast besætter en bunker i Århus. To unge blev overfaldet uden for den besatte bunker i Graven i Århus. De nationale aktivister smed også kanonslag ned til de andre unge i bunkeren og truede dem bort. Slutningen af december 2003: En ung mand overfaldes på Fredens Torv af en gruppe fra White Pride. De personer faldt over ham da nogle råbte: Der er det røde svin. Efter spark og slag med flasker måtte den unge mand en tur på hospitalet januar 2004: Demos-redaktør Erik Jensen modtog endnu en hilsen fra Det Hvide Broderskab, denne gang dog fra Aktionsgruppe Absalon (se også billede 15) 20. marts 2004: Dansk Fronts første offentlige fremtræden af dem demonstrerede i Fredericia imod anti-racistiske demonstranter ved Dansk Folkepartis landsmøde. Mange kom fra White Pride/Dansk Forum i Århus, og nogle var Brøndby-fans fra South Side United samt lokale racister i følge politiet. Der deltog også Blood & Honour-folk fra Sjælland De søgte konfrontation med anti-racisterne, men politiet forhindrede det ved at stoppe dem og føre deres demonstration rundt i byens udkant. Om aftenen angreb omkring tyve af dem det lokale Ungdommens Hus, hvor der blev afholdt en multikulturel fest. De kastede flasker efter nogle festdeltagere og knuste et par ruder før de stak af. Politiet forhindrede festdeltagerne i at sætte efter dem. Langfredag 2004: Politiet mandsopdækker omkring 30 højreekstremister fra White Pride og Dansk Front i Århus. De var på udkig efter folk fra ungdomsgruppen Antast, der som følge af overfaldene i december måned og andre episoder arrangerede forskellige anti-nazistiske aktiviteter. De stod bl.a. bag en koncert, som måtte aflyses grundet det økonomisk uigennemførlige krav fra politiet om at hyre ti professionelle vagter. 4. maj 2004: Det nystiftede AntiRacistiskNetværk i Århus afholdt et fjerde maj-møde ved Besættelsesmuseet i Midtbyen. En gruppe White Pride-folk forsøgte at fotografere deltagerne, men blev jaget væk. De søgte tilflugt i en café hvorfra de blev eskorteret væk af politiet maj 2004 På et møde hos daværende borgmester Louise Gade blev repræsentanter for kommunen, politiet, AGF og FC Århus, samt byens værtshuse enige om White Pride og Dansk Front skal åndes i nakken og forhindres i vold på deres foretrukne platforme, fodboldstadions og byens værtshuse. Slutningen af maj 2004: AGF taber en kamp. Gaden ryddet efter slagsmål mellem fodboldfans, og ni anholdte, heraf to fra White Pride. Efterår 2004: Anonyme dødstrusler mod bl.a. folketingsmedlemmerne Naser Khader og Pernille Rosenkrantz-Theil, samt folketingskandidaten Abdul Wahid Pedersen. 18. november 2004: Hærværk mod Bogcaféen i Horsens, seks ruder blev knust. Personerne bag bogcaféen i Smedegade mistænker lokale eller tilrejsende nazister for at være ger-

16 Til nazi-demonstration i Neumünster i Fra venstre mod højre: J. E. A. fra Dansk Front, M. G. M. fra White Pride og K. K. fra Blood & Honour. Yderst til højre skimtes A. E. J. fra White Pride. ningsmændene. Gennem måneder var de nu knuste ruder blevet påklistret nazistiske og andre højre-ekstremistiske mærkater. 27. november 2004: AGFs sikkerhedschef oplyste, at der for tiden var udelukket 15 fans fra AGFs kampe. Det drejede sig både om White Pride-folk og personer fra det forholdsvis nydannede Århus Casuals. 28. november 2004: Folk fra White Pride og fra det engelske Combat 18 overfaldt i Århus en gruppe unge indvandrere. December 2004: Politiets Efterretningstjeneste offentliggør sin årsrapport for året Heri hedder det bl.a. om de højreekstremistiske grupper Blood & Honour og Dansk Front: Mere generelt kan det konstateres, at grupperne mere eller mindre systematisk spreder og fremmer stærkt racistiske og forhånende budskaber. Samtidigt forekommer der regelmæssig intimidering og chikane af personer, der er af anden etnisk herkomst, og af personer, der arbejder for integration og kulturel og religiøs forståelse og tolerance januar 2005: Vicepolitikommissær Per Bennekow, lederen af politiets specialpatrulje i Århus, udtaler til Århus Stiftstidende: Medlemmer af White Pride og medlemmer af Dansk Front er set sammen, så der er ingen tvivl om, at disse grupper har et samarbejde. Og ved uroligheder i Århus har vi anholdt Dansk Front-medlemmer fra andre egne af landet. Natten til den 6. februar 2005, kort før Folketingsvalget: MF for Enhedslisten, Pernille Rosenkrantz-Theil blev truet på livet. I telefonen lød det: Vi følger dig. Vi skærer halsen over på dig. Vi tæver din familie én for én. Din familie kommer til at dø inden for de næste to dage. Næsten samtidig fik en folketingskandidat for Minoritetspartiet, Abdul Wahid Pedersen en lignende hilsen. PET blev straks koblet på sagen og for en gang skyld lykkedes det for politiet at finde gerningsmændene, en 29-årig fra Helsingør og hans 24-årige kammerat fra Holbæk-egnen. BT skrev, at den 29-årige var nazisympatisør. 12. marts 2005: Jørgen Illum, politimester i Århus, udtaler til Århus Stiftstidende om White Pride: Vi må sige, at den hårde kerne er kendt af politiet for en række sigtelser. I artiklen nævnes det at den hårde kerne består af 25 mand, og at der blandt dem er rejst sigtelser i 21 tilfælde af vold samt endnu flere for overtrædelse af politivedtægten og andre bestemmelser inden for de sidste par år. April 2005: Ifølge politiets nye rapport om bekæmpelse af hooligans skal indsatsen skærpes. Voldelige hooligans skal kunne få op til et års karantæne. Vicepolitidirektør Mogens Kjærgaard Møller regner med at 30 til 40 personer vil blive ramt af karantænen. 16

17 2. april 2005: En enkelt deltager i Blood & Honours koncert i Ommestrup Forsamlingshus blev sigtet for at have overtrådt våbenloven. 19. april 2005: Tusinde mennesker demonstrerer i Langeskov på Fyn mod den seneste tids racistiske udskejelser i byen. En somalisk familie fik knust ruder i deres hjem og blev truet med køller. Det var også gået ud over nogle drenge fra Somalia, der spillede fodbold i den lokale klub. Det var klubben der havde taget initiativet til demonstrationen. 1. maj 2005: højre-ekstremister truer unge deltagere i den århusianske arbejderbevægelses 1. maj møde på Tangkrogen i Århus. 1. juli 2005 En 27-årig studerende fra Etiopien blev overfaldet i Århus af tre unge mænd, da han sad og talte med en kammerat og to kvindelige bekendte. Under råbet danske piger til danske mænd fik han blandt andet en stol i hovedet. 23. juli 2005: En 24-årig studerende fra Etiopien blev overfaldet og gennembanket i Guldsmedegade i Århus, da han stod og talte med en kammerat og to kvinder. Fem unge danskere blev efterfølgende anholdt og sigtet for vold. Blandt dem var i følge chefpoliti-inspektør Bent Preben Nielsen nogle med tilknytning til White Pride. Den overfaldne er bror til den 27-årige, der blev overfaldet den 1. juli. August 2005: Bøsser og lesbiske i Århus frygter en stigning i fysiske overfald. Politiet havde for nylig beslaglagt en plakater med opfordringerne Bank en bøsse, Bank hovedet på en bøsse og Dræb en bøsse. 20. august 2005: Blood & Honour afholder en lille Hess-march i Kolding i samarbejde med svenske og tyske nazister. Blandt dem Christian Worch fra Hamburg og Stephan Günther fra Nordisches Hilfswerk i København. Syv blev anholdt for ulovlig våbenbesiddelse, heraf fem tyskere, der blev afleveret til de tyske myndigheder. 6. september 2005: Politiets Efterretningstjeneste oplyser at antallet sager om racisme er fordoblet på et år. Hertil kommenterede Vibeke Christensen, vicepolitimester i PET i avisen Metro: Stigningen kan afspejle en større opmærksomhed om ordningen fra politikredsenes side. Så måske er vi ved at æde os ind på det store mørketal, der vurderes at eksistere på dette område. Med ordningen menes de enkelte politikredses pligt siden 1992 til at indberette lovovertrædelser med racistiske motiver, eller blot formodede motiver, til efterretningstjenesten, PET. Til nu har mange politikredse, trods indskærpelse af bestemmelsen, taget forholdsvis let på indberetnings-pligten og har afskrevet mange sager som upolitiske drengestreger. 7. september 2005: Fire danske mænd truer en ung somalier på livet i Egå ved Århus. En af dem holdt en 30 cm lang kniv mod mandens strube. 7. september 2005: Under uroligheder på Banegårds Pladsen i Århus anholdes 12 personer. AGF-fans ville gøre op med AaBfans efter et AGF nederlag til Ålborgklubben. Blandt de anholdte var både folk fra White Pride og Århus Casuals. 11. november 2005: Sen aften overfalder to nazister byrådskandidaten for Enhedslisten i Svendborg, Emil Cronjäger. Begyndelsen af november 2005: Endnu engang bliver ruderne i DKP/mls lokaler i café Oscar knust november: Om natten knuser tre personer fra White Pride en rude i Casino Bar i Skolegade i Århus, da de nægtes adgang. De anholdes senere og sigtes for hærværk. Barens ejer var for øvrigt talsmand for gadens værtshuse på mødet hos borgmester Louise Gade den 5. maj november 2005: personer fra kredsen omkring Dansk Front stormer Café Oscar i Mejlgade i Århus. Her havde Anti-Racistisk Netværk i Århus lige holdt møde i kælderen under butikken. På selve mødet havde de højre-ekstreme en ung observatør. Da han ved mødets afslutning blev afsløret gik han ud på toilettet og ringede efter forstærkning. Derefter gik han ud og sprøjtede peberspray i hovedet på de omkringstående og løb op ad trappen og åbnede døren til gaden. Samtidig havde et par deltagere lige forladt mødet og så en større forstærkning af nazister komme løbende fra en over for liggende café. Mødedeltagerne løb tilbage og forsøgte forgæves at lukke døren. Front-folkene trængte ind og slog dem ned og smadrede inventaret i butikken. De øvrige deltagere var løbet tilbage til kælderen og smuttede ud i gården, og kort efter kom politiet. Politiet har senere foretaget anholdelser i miljøet omkring Dansk Front. 17

Opgørelse over indberetninger af muligt strafbare forhold begrundet i racistiske eller religiøse forestillinger fra 1. januar 31.

Opgørelse over indberetninger af muligt strafbare forhold begrundet i racistiske eller religiøse forestillinger fra 1. januar 31. Opgørelse over indberetninger af muligt strafbare forhold begrundet i racistiske eller religiøse forestillinger fra 1. januar 31. december 2003: (I parentes er angivet den indberettende politikreds) Det

Læs mere

Kriminelle forhold i 2013 med mulig ekstremistisk baggrund

Kriminelle forhold i 2013 med mulig ekstremistisk baggrund X Dato:6. februar 2015 Jour. Nr. 0212-06-28 Kriminelle forhold i 2013 med mulig ekstremistisk baggrund 1. Indledning Politiets Efterretningstjeneste har siden efteråret 1992 modtaget underretning fra politikredsene

Læs mere

Kriminelle forhold i 2010 med mulig ekstremistisk baggrund

Kriminelle forhold i 2010 med mulig ekstremistisk baggrund Dato: 8. december 2011 Kriminelle forhold i 2010 med mulig ekstremistisk baggrund 1. Indledning Politiets Efterretningstjeneste har siden efteråret 1992 modtaget underretning fra politikredsene om kriminelle

Læs mere

HUSET Varighed ½ -1 dag Klassetrin: 7. gymnasiale uddannelser (Kan med fordel spilles som fællesprojekt på tværs af klasser og klassetrin)

HUSET Varighed ½ -1 dag Klassetrin: 7. gymnasiale uddannelser (Kan med fordel spilles som fællesprojekt på tværs af klasser og klassetrin) HUSET Varighed ½ -1 dag Klassetrin: 7. gymnasiale uddannelser (Kan med fordel spilles som fællesprojekt på tværs af klasser og klassetrin) SYNOPSIS er et rollespil, der er inspireret af konflikten omkring

Læs mere

Baggrundsnotat: Knive i nattelivet

Baggrundsnotat: Knive i nattelivet Baggrundsnotat: Knive i nattelivet For at kunne karakterisere brugen af ulovlige knive i nattelivet er der foretaget et særudtræk blandt de knivsager, der indgik i DKR-rapporten Knivsager i Danmark: Bag

Læs mere

Vold, overfald, røverier og trusler i taxi-branchen 2006

Vold, overfald, røverier og trusler i taxi-branchen 2006 Vold, overfald, røverier og trusler i taxi-branchen 2006 1. Jule-aften, Struer: En taxikunde tildeler chauffør knytnæveslag fordi han skal betale 50 kroner i gebyr for kørsel uden for kommunegrænsen. I

Læs mere

HÆRVÆRK - Konfliktkort

HÆRVÆRK - Konfliktkort HÆRVÆRK - En gruppe, af de mere radikale unge er brudt ind i en af Disciplenes samlingssteder og har ødelagt inventarer for flere hundrede tusinde kroner. Der er skrevet slagord med maling på væggene.

Læs mere

Statusnotat vedr. højreekstremisme i Sydhavnen

Statusnotat vedr. højreekstremisme i Sydhavnen KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling BILAG 1 Til Økonomiudvalget Statusnotat vedr. højreekstremisme i Sydhavnen Nedenstående redegørelse af den aktuelle situation med højreekstremisme

Læs mere

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den 11. januar 2011. 13 min. [Overskrift] Intro: Godt nytår og mange tak for rapporten. 11. januar 2011 KADAH/DORBI

Læs mere

Baggrundsnotat: Knive i nattelivet

Baggrundsnotat: Knive i nattelivet Baggrundsnotat: Knive i nattelivet Nærværende notat skal forud for DKR s knivkampagne 2012-13 præsentere den foreliggende viden om knive i nattelivet. For at kunne karakterisere brugen af ulovlige knive

Læs mere

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 112 Offentligt

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 112 Offentligt Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 112 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 17. september 2015

Læs mere

Køn. Hvilken klasse går du i? Hvor gammel er du? Hvad synes du om at gå i skole? Hvordan synes du, at du klarer dig i skolen? (1) Pige.

Køn. Hvilken klasse går du i? Hvor gammel er du? Hvad synes du om at gå i skole? Hvordan synes du, at du klarer dig i skolen? (1) Pige. Køn (1) Pige (2) Dreng Hvilken klasse går du i? (1) 8. klasse (2) 9. klasse Hvor gammel er du? (3) 13 år (4) 14 år (5) 15 år (6) 16 år Hvad synes du om at gå i skole? (1) Vældig godt (2) Temmelig godt

Læs mere

Udkast til tale til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål BI, BJ og BK fra Folketingets Retsudvalg den 28. juli 2011.

Udkast til tale til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål BI, BJ og BK fra Folketingets Retsudvalg den 28. juli 2011. Retsudvalget 2010-11 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 1291 Offentligt Tale 2 Dato: 17. august 2011 Dok.: 218125 Udkast til tale til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål BI, BJ og BK fra Folketingets

Læs mere

Radio Sawa Danmark Ugens nyheder 37

Radio Sawa Danmark Ugens nyheder 37 Radio Sawa Danmark Ugens nyheder 37 Overskrifter - Støjberg: Ekstraordinær europæisk situation retfærdiggør ændring af Schengen-regler - Løkke gør parallelsamfund og udlændinge til prioritet - Venstre

Læs mere

Nationalsocialisme i Danmark

Nationalsocialisme i Danmark Historiefaget.dk: Nationalsocialisme i Danmark Nationalsocialisme i Danmark Nationalsocialisme er en politisk strømning, der opstod i mellemkrigstidens Europa og Danmark. Den regnes ofte for en slags international

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Og det blev forår Sabotør-slottet, 5 Og det blev forår Sabotør-slottet, 8 Jørgen Hartung Nielsen Illustreret af: Preben Winther Tryk: BB Offset, Bjerringbro ISBN: 978-87-92563-89-7

Læs mere

side 9 manden Portræt af Århus-klubbens formand

side 9 manden Portræt af Århus-klubbens formand StilladsInformation nr. 73 - oktober 2004 side 9 manden Portræt af Århus-klubbens formand Navn: Thorkil Jansen Bopæl: Århus Alder: 33 år Start i branchen: Februar 1996 Nuværende firma: Mars Stilladser

Læs mere

Byvandring til Vi reddede jøderne

Byvandring til Vi reddede jøderne Byvandring til Vi reddede jøderne 1. Eksercerhuset På Sdr. Boulevard ligger eksercerhuset, som i dag huser OB Bordtennis, men som i mange år var en del af Odense Kaserne. Under besættelsen var kasernen

Læs mere

Vold, overfald, røverier og trusler mod taxi-chauffører i 2006

Vold, overfald, røverier og trusler mod taxi-chauffører i 2006 Vold, overfald, røverier og trusler mod taxi-chauffører i 2006 1. Jule-aften, Struer: En taxikunde tildeler chauffør knytnæveslag fordi han skal betale 50 kroner i gebyr for kørsel uden for kommunegrænsen.

Læs mere

Oversigt over udvalgte sager/ beslag i Task Force Pusherstreet s indsats i og omkring Pusherstreet på Christiania i februar 2014

Oversigt over udvalgte sager/ beslag i Task Force Pusherstreet s indsats i og omkring Pusherstreet på Christiania i februar 2014 Oversigt over udvalgte sager/ beslag i Task Force Pusherstreet s indsats i og omkring Pusherstreet på Christiania i februar 2014 Overtrædelse af lov om euf. stoffer / handel med narkotika for Februar 2014:

Læs mere

2. verdenskrig FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel.

2. verdenskrig FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel. A FØR JEG LÆSER BOGEN Fakta om bogen Titel Forfatter Hvornår er bogen udgivet? På hvilken side findes Indholdsfortegnelse? Stikordsregister? Bøger og www? Hvor mange kapitler er der i bogen? Hvad forestiller

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Inge Grandt Virum Torv 7, st. tv. 2830 Virum Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Tegningesagens fortsatte betydning for terrortruslen mod Danmark

Tegningesagens fortsatte betydning for terrortruslen mod Danmark 08. januar 2013 Tegningesagens fortsatte betydning for terrortruslen mod Danmark Sammenfatning Udgivelsen af de 12 tegninger af profeten Muhammed i Jyllands-Posten i 2005 og genoptrykningen af tegningerne

Læs mere

Studie. De tusind år & syndens endeligt

Studie. De tusind år & syndens endeligt Studie 15 De tusind år & syndens endeligt 83 Åbningshistorie Der, hvor jeg boede som barn, blev det en overgang populært at løbe om kap i kvarteret. Vi have en rute på omkring en kilometer i en stor cirkel

Læs mere

Mit liv som frivillig gav mig ny identitet

Mit liv som frivillig gav mig ny identitet Mit liv som frivillig gav mig ny identitet Heinz Hvid mistede sin identitet, da han som 37-årig politibetjent blev sparket kronisk syg af en voldsmand, men fandt en ny i den frivillige verden, kommunalpolitik

Læs mere

Ved rettens kendelse af 26. november 2013 blev forfølgningen mod B og A udskilt til særskilt behandling, jf. retsplejelovens 706.

Ved rettens kendelse af 26. november 2013 blev forfølgningen mod B og A udskilt til særskilt behandling, jf. retsplejelovens 706. D O M afsagt den 26. november 2013 Rettens nr. 9-4055/2013 Anklagemyndigheden mod T1 T2 T3 T4 A og B Ved rettens kendelse af 26. november 2013 blev forfølgningen mod B og A udskilt til særskilt behandling,

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Under jorden. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Under jorden. Sabotør-slottet, 5 Under jorden Jørgen Hartung Nielsen Under jorden Sabotør-slottet, 5 Under Jorden Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Forlaget Cadeau 1. udgave, 1. oplag 2011 Illustrationer: Preben Winther Tryk:

Læs mere

side 9 manden Navn: Jacob Jespersen

side 9 manden Navn: Jacob Jespersen StilladsInformation nr. 104-september 2012 side 9 manden Navn: Jacob Jespersen Bopæl: Alder: Malling ved Aarhus 36 år Lokalklub: Aarhus Firma: Mars A/S, Aarhus Start i branchen: Sommeren 2005 Stilladsuddannelse:

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark

Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark Med den voksende jødeforfølgelse i 30 ernes Tyskland steg behovet for jødisk udvandring. De fleste lande, inklusiv Danmark, var dog ikke villige til

Læs mere

Ved besættelsen af Danmark nedkastede tyskerne flyveblade. Et af dem var Oprop.

Ved besættelsen af Danmark nedkastede tyskerne flyveblade. Et af dem var Oprop. Plancherum 1 PLANCHE 10 Ved besættelsen af Danmark nedkastede tyskerne flyveblade. Et af dem var Oprop. Hvilken begrundelse gav tyskerne i Oprop for at besætte Danmark? Hvornår blev Danmark besat, og hvor

Læs mere

Opgørelse over indberetninger af kriminelle forhold med mulig racistisk eller religiøs baggrund for perioden 1. januar 2006 31.

Opgørelse over indberetninger af kriminelle forhold med mulig racistisk eller religiøs baggrund for perioden 1. januar 2006 31. Opgørelse over indberetninger af kriminelle forhold med mulig racistisk eller religiøs baggrund for perioden 1. januar 2006 31. december 2006: (I parentes er angivet den indberettende politikreds) Det

Læs mere

Østre Landsrets dom afsagt den 12. december 2016 af 14. afdeling i ankesag nr. S

Østre Landsrets dom afsagt den 12. december 2016 af 14. afdeling i ankesag nr. S Østre Landsrets dom afsagt den 12. december 2016 af 14. afdeling i ankesag nr. S-2085-16 Udskrift af dombogen for retten i København Dom afsagt den 7. juni 2016 Anklagemyndigheden mod T T er tiltalt for

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 146 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 146 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 146 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 1. februar 2016 Kontor: Politikontoret

Læs mere

2. Hvad lavede Churchill-klubben?

2. Hvad lavede Churchill-klubben? 2. Hvad lavede Churchill-klubben? Churchill-klubben gjorde hvad de kunne for at drille og genere tyskerne. De stjal tyske våben og ødelagde tyske skilte. De prøvede at ødelægge motoren på parkerede tyske

Læs mere

Tegningesagen i al-qaidas ideologiske perspektiv. Sammenfatning

Tegningesagen i al-qaidas ideologiske perspektiv. Sammenfatning Tegningesagen i al-qaidas ideologiske perspektiv 16. juni 2009 Sammenfatning Ideologisk propaganda er en vigtig del af terrorgruppers eksistensgrundlag. Terrorgrupper, uanset om de har en venstre- eller

Læs mere

UKLASSIFICERET. Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark

UKLASSIFICERET. Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark 28. maj 2014 Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark Sammenfatning Der findes islamistiske miljøer i Danmark, hvorfra der udbredes en militant islamistisk ideologi. Miljøerne

Læs mere

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at:

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at: Side 1 Opgavesæt til 9.-10. klasse Ordbog forklarer ord, der står i kursiv. START Opgave om, hvorfor lejren blev bygget I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under

Læs mere

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Stop nu dette vanvid Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Livet i frihed skal bevares, ikke bukke under for tyranni der er kun os, der er kun os,

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 597 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 597 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 597 Offentligt Vi har fra flere kilder hørt, at Kent benytter sig af kollektiv afstraffelse i lejren. For eksempel

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Tyskland under nazismen Fag: Historie Målgruppe: 8. ungdomsuddannelse Titel: "De lange knives nat" Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Tyskland under nazismen Fag: Historie Målgruppe: 8. ungdomsuddannelse Titel: De lange knives nat Vejledning Lærer Titel: "De lange knives nat" Vejledning Lærer De lange knives nat Filmen indgår i en serie med 6 titler under overskriften SS- Hitlers elite Udsendelse 1: De lange knives nat ----------------------------------------------------------------

Læs mere

0 Tolerance september Tolerance

0 Tolerance september Tolerance 0 Tolerance september. 01.09 Ung mand spytter på chaufføren da denne holder ved Harald Jensens Plads. Han vil gerne have mulighed for at komme hjem og blive vasket. Chaufføren er meget vred over episoden,

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Log skema for Stalkingbegivenheder. Dansk Stalking Center 1

Log skema for Stalkingbegivenheder. Dansk Stalking Center 1 Log skema for Stalkingbegivenheder Dato Klokkeslæt Beskrivelse af begivenhed Sted for begivenhed Vidner - Navn adresse og telefon Dokumentation / Beviser Politikontakt Navn på betjent / aftaler Oktober

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016 Sag 258/2015 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) Sagen angår spørgsmålet om varetægtsfængsling af T under anke af

Læs mere

[Klager] har klaget over, at han ikke er blevet forelagt artiklens indhold inden offentliggørelse.

[Klager] har klaget over, at han ikke er blevet forelagt artiklens indhold inden offentliggørelse. Kendelse afsagt den 19. april 2017 Sag nr. 17-70-01112 [Klager] mod Friedanskere.net [Klager] har klaget til Pressenævnet over artiklen Imod Frihed 3. december 2016 bragt på Frie Danskeres hjemmeside,

Læs mere

Jeugdtour van Assen 1996

Jeugdtour van Assen 1996 Jeugdtour van Assen 1996 Af: Tonni Johannsen (SCK-Nyt 4/1996). Det er lørdag den 20. juli, taskerne og cyklen er pakket i bilen. Kl. 17.30 startede min far bilen. Jeg skulle til Kolding og derefter med

Læs mere

Hvilken form for kriminalitet i og omkring hjemmet bekymrer dig mest?

Hvilken form for kriminalitet i og omkring hjemmet bekymrer dig mest? Hvilken form for kriminalitet i og omkring hjemmet bekymrer dig mest? 5 Indbrud 26% Hjemmerøveri Hærværk Angreb fra kamphunde/muskelhunde Andet Der er ikke noget, der bekymrer mig 17% Ved ikke 1 2 3 4

Læs mere

Interviewer1: Chris: Interviewer1: Chris: Interviewer1: Chris:

Interviewer1: Chris: Interviewer1: Chris: Interviewer1: Chris: Interviewer1: Kan du fortælle lidt om dig selv og din baggrund? Chris: Jeg kan prøve. Kom på et sidespor med stofmisbrug og gik de forkerte veje og mødte nogle forkerte mennesker. Så røg jeg hurtigt med

Læs mere

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Case til punktet kl. 13.45: Det tværfaglige arbejde øves på baggrund af en fælles case, som fremlægges af ledelsen

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om at give fodboldklubber på divisionsniveau mulighed for at indsamle og udveksle oplysninger om kendte uromagere

Forslag til folketingsbeslutning om at give fodboldklubber på divisionsniveau mulighed for at indsamle og udveksle oplysninger om kendte uromagere 2011/1 BSF 42 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 24. februar 2012 af Peter Skaarup (DF Pia Adelsteen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen

Læs mere

Retsudvalget B 58 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt

Retsudvalget B 58 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Retsudvalget 2014-15 B 58 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 24. april 2015 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Livsstil og risikoadfærd. 8. og 9. klasse 2012 og Indhold NOTAT

Livsstil og risikoadfærd. 8. og 9. klasse 2012 og Indhold NOTAT NOTAT Livsstil og risikoadfærd 8. og 9. klasse og Indhold Baggrund... 2 Fire kategorier af risikoadfærd... 3 Resumé... 4 Risikoadfærd... 4 De unges risikoadfærd fordelt på skoler... 5 Skolen... 7 Mobberi...

Læs mere

Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold

Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold Maria Jensen blev banket, spærret inde og næsten slået ihjel af sin kæreste. Da hun forlod ham, tog han sit eget liv Af Jesper Vestergaard Larsen, 14. oktober

Læs mere

Protestafgørelse kamp nr Frederikshavn FI mod Odder Håndbold spillet den 25. marts 2017 i Frederikshavn.

Protestafgørelse kamp nr Frederikshavn FI mod Odder Håndbold spillet den 25. marts 2017 i Frederikshavn. Odder Håndbold og Frederikshavn Fi Pr. mail. Brøndby den 3. april 2014 Journal nr.1100-17-fs Protestafgørelse kamp nr. 373067 Frederikshavn FI mod Odder Håndbold spillet den 25. marts 2017 i Frederikshavn.

Læs mere

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand SIDE 9 MANDEN Navn: Bopæl: Voerladegård, ved Skanderborg Thorkil Jansen Alder: 39 Lokalklub: Start i branchen: Nuværende firma: Århus Februar 1996 i Mars Stilladser i Århus Mars Stilladser Stilladsudd.:

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER DET TALTE ORD GÆLDER 1/8. Forsvarsudvalget FOU alm. del Svar på Spørgsmål 158 Offentligt

DET TALTE ORD GÆLDER DET TALTE ORD GÆLDER 1/8. Forsvarsudvalget FOU alm. del Svar på Spørgsmål 158 Offentligt Forsvarsudvalget 2009-10 FOU alm. del Svar på Spørgsmål 158 Offentligt TALEPUNKTER SAMRÅD VEDR. LÆKAGE I 2007 Spørgsmål H Har ministeren eller Forsvarsministeriet iværksat en intern undersøgelse af den

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015.docx 30-08-2015 side 1. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015. Tekst: Luk. 10,23-37.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015.docx 30-08-2015 side 1. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015. Tekst: Luk. 10,23-37. 30-08-2015 side 1 Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015. Tekst: Luk. 10,23-37. En kollega sagde engang noget, som jeg kom til at tænke på, da jeg skulle forberede prædikenen til i dag over den barmhjertige

Læs mere

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele I Valby er der ansat en medarbejder, som foretager det opsøgende gadeplansarbejde i bydelen. Det opsøgende arbejde har stået på i et år og er et

Læs mere

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41 Indhold Hvorfor? Om hvorfor det giver mening at skrive en bog om livets mening 7 Svar nummer 1: Meningen med livet er nydelse 13 Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27 Svar nummer 3: Meningen

Læs mere

Der er jo nogen, der ved lidt om, at fire kammerater og jeg var udsat for ret ubehagelige oplevelser under besættelsestiden.

Der er jo nogen, der ved lidt om, at fire kammerater og jeg var udsat for ret ubehagelige oplevelser under besættelsestiden. Buddinge 1945 Af Robert Kjærlund Poulsen Man har jo fødselsdag hvert år og der følger også tanker med særlig, når det er en "rund" dag. Selv om jeg nu skal til at bruge et 8-tal, så har jeg en masse i

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Ford V8 Nyt. Nr. 23 september 2012

Ford V8 Nyt. Nr. 23 september 2012 Kære Medlemmer i Dansk Ford V8 Klub. Som de fleste af jer sikkert har erfaret, så er klubbladet udeblevet. Dette skyldes at vores formand og redaktør, Hans Pedersen har valgt at trække sig helt ud af klubben

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om opløsning af Grimhøjmoskeen i Aarhus

Forslag til folketingsbeslutning om opløsning af Grimhøjmoskeen i Aarhus 2014/1 BSF 12 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 21. oktober 2014 af Martin Henriksen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Søren Espersen (DF) og

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Tyskland under nazismen Fag: Historie Målgruppe: 8. ungdomsuddannelse Titel: " Reinhard Heydrich bødlen " Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Tyskland under nazismen Fag: Historie Målgruppe: 8. ungdomsuddannelse Titel:  Reinhard Heydrich bødlen  Vejledning Lærer Titel: " Reinhard Heydrich bødlen " Vejledning Lærer Reinhard Heydrich bødlen Filmen indgår i en serie med 6 titler under overskriften SS-Hitlers elite Udsendelse 3: Reinhard Heydrich bødlen. --------------------------------------------------------------------------

Læs mere

4. Gilde ønsker tillykke

4. Gilde ønsker tillykke Efter at have set efterladenskaberne for forskellige festivals i aviser og fjernsyn, f. eks. Pinsekarnevalet, Roskilde festivalen, Jazz festival, var det dejligt at se billeder fra Blå Sommer 2009, området

Læs mere

Nyhedsbrev om vagtordningen. Kære medlemmer af vagtordningen

Nyhedsbrev om vagtordningen. Kære medlemmer af vagtordningen SOLRØD STRANDS GRUNDEJERFORENING Solrød Strand - maj 2015 Nyhedsbrev om vagtordningen Kære medlemmer af vagtordningen i Solrød Strands Grundejerforening, i Jersie Strands Grundejerforening og i grundejerforeninger

Læs mere

7. Churchill-klubbens betydning

7. Churchill-klubbens betydning 7. Churchill-klubbens betydning Anholdelsen af Churchill-klubben fik ikke Katedralskolens elever til at gå ud og lave sabotage med det samme. Efter krigen lavede rektoren på Aalborg Katedralskole en bog

Læs mere

Hemmelige grave i Husbjerg Klit ved Oksbøl.

Hemmelige grave i Husbjerg Klit ved Oksbøl. Hemmelige grave i Husbjerg Klit ved Oksbøl. Familierne i Randers og Århus blev gennem Røde Kors underrettet om, at deres sønner og pårørende ved blevet dødsdømt ved den tyske standret i Århus og, at de

Læs mere

Ved i arbejder på jeres 18 album, hvordan har i valgt at gribe det an denne gang? Chief 1 som fødselshjælper

Ved i arbejder på jeres 18 album, hvordan har i valgt at gribe det an denne gang? Chief 1 som fødselshjælper Slangetræf på Samsø Skrevet af Lonni Andersen www.la-music.dk Det er morgen, og solens stråler falder ind af vinduerne i restauranten på Brundby hotel, hvor jeg sidder og forsøger ruste mig til mit kommende

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Muslimen i medierne Af Nis Peter Nissen

Muslimen i medierne Af Nis Peter Nissen Muslimen i medierne Af Nis Peter Nissen Tonen overfor muslimer er hård især i medierne. Men tonen er ikke på nær et par markante undtagelser - blevet hårdere i de sidste ti år. Det viser en systematisk

Læs mere

Hvad tror du, en gennemsnitlig begravelse/bisættelse koster i Danmark? Her menes de helt praktiske forhold ved selve

Hvad tror du, en gennemsnitlig begravelse/bisættelse koster i Danmark? Her menes de helt praktiske forhold ved selve Resumé af undersøgelse En almindelig begravelse er forbundet med mange udgifter, bl.a. kiste, kremering, urne, rustvogn, dødsannonce, blomster, bedemand, køb af gravplads m.v. En undersøgelse fra Begravelse

Læs mere

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at:

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at: Side 1 Opgavesæt til 9.-10. klasse Ordbog forklarer ord, der står i kursiv. START Opgave om, hvorfor lejren blev bygget I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Livsstil og risikoadfærd 2014. 8. og 9. klasse 2012-2014. Indhold

Livsstil og risikoadfærd 2014. 8. og 9. klasse 2012-2014. Indhold Livsstil og risikoadfærd 8. og 9. klasse - Indhold Baggrund... 2 Fire kategorier af risikoadfærd... 3 Resumé... 4 Risikoadfærd... 4 De unges risikoadfærd fordelt på skoler... 5 Skolen... 7 Mobberi... 8

Læs mere

følg os på Twitter Midt- og Vestjyllands Politi Ledelsesstøtte & Kommunikation Skivevej 2 (gl. Retsbygning) 7500 Holstebro

følg os på Twitter Midt- og Vestjyllands Politi Ledelsesstøtte & Kommunikation Skivevej 2 (gl. Retsbygning) 7500 Holstebro følg os på Twitter POLITIETS DØGNRAPPORT Uddrag af seneste døgns anmeldelser: Søndag den 27. oktober 2013 Mandag den 28. oktober 2013 Symbolforklaring til kortudsnittet på næste side: Brand Manddrab, trusler,

Læs mere

Udkast til tale til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AC (Alm. del) i Folketingets Retsudvalg

Udkast til tale til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AC (Alm. del) i Folketingets Retsudvalg Retsudvalget 2010-11 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 784 Offentligt Dok.: DFL40211 Udkast til tale til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AC (Alm. del) i Folketingets Retsudvalg Samrådsspørgsmål

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Urolige områder i København 1. halvår 2014 Sammenfatning

Urolige områder i København 1. halvår 2014 Sammenfatning Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen SSP-Sekretariatet Urolige områder i København 1. halvår 2014 Sammenfatning København Uddybende læsevejledning

Læs mere

DØGNRAPPORT TORSDAG 22. december 2011 (uddrag)

DØGNRAPPORT TORSDAG 22. december 2011 (uddrag) DØGNRAPPORT TORSDAG 22. december 2011 (uddrag) Brand i øvrigt Banegårdspladsen 8850 Bjerringbro Anmeldt: torsdag 22-12-2011 12:53 Sket: 22/12/2011 12:45 Til 22/12/2011 12:45 En togpassager henvender sig

Læs mere

Farvelæg PrikkeBjørn PrikkeBjørn stopper mobbere

Farvelæg PrikkeBjørn PrikkeBjørn stopper mobbere Farvelæg PrikkeBjørn PrikkeBjørn stopper mobbere PrikkeBjørn stopper mobbere. Af Charlotte Kamman Det var en solrig dag, dag klokken igen ringede ud til frikvarter i skolen. PrikkeBjørn glædede sig til

Læs mere

Nordisk Processpil om Menneskerettigheder. København 2015. Nahnah Hassan mod Kongeriget Danmark. Hændelsesforløb

Nordisk Processpil om Menneskerettigheder. København 2015. Nahnah Hassan mod Kongeriget Danmark. Hændelsesforløb Nordisk Processpil om Menneskerettigheder København 2015 Nahnah Hassan mod Kongeriget Danmark Hændelsesforløb Begyndelsen 1. Nahnah Hassan blev født i Danmark i 1989. Hendes forældre, der er muslimer med

Læs mere

Kodes for én kategori. Kodes for én kategori. Fremgår i toppen af artiklen. Skrives dd.mm.åå

Kodes for én kategori. Kodes for én kategori. Fremgår i toppen af artiklen. Skrives dd.mm.åå V1. Udgiver 1 = Politiken 2 = Jyllands-Posten 3 = Berlingske 4 = Information 5 = Weekendavisen 6 = Nyhedsbureau V2. Længde i ord 11 = Kort (0-500) 12 = Mellem (501-1000) 13 = Lang (1001

Læs mere

D O M. Anklagemyndigheden har påstået domfældelse i overensstemmelse med anklageskriftet samt skærpelse.

D O M. Anklagemyndigheden har påstået domfældelse i overensstemmelse med anklageskriftet samt skærpelse. D O M Afsagt den 26. juni 2014 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Ejler Bruun, Henrik Bitsch og Pernille Margrethe Corfitsen (kst.) med nævninger). 3. afd. N nr. S-2820-13: Anklagemyndigheden

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet Indhold Denne pjece gennemgår, hvad der sker, når du har været udsat for personfarlig

Læs mere

Prædiken til 2.søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 14,25-35.

Prædiken til 2.søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 14,25-35. 05-06-2016 side 1 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2016. Tekst. Lukas 14,25-35. Det er en dårlig reklame tekst for kristendommen vi lige har læst. Ingen ville skrive sådan i en annonce eller i en

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016 Sag 192/2016 A kærer bortvisningen af ham fra et retsmøde i sagen: Anklagemyndigheden mod T Kæren angår bortvisningen af A fra et retsmøde i en straffesag

Læs mere

Kendelse. afsagt den 23. maj Sag nr Foreningen Far. mod. Midtjyllands Avis

Kendelse. afsagt den 23. maj Sag nr Foreningen Far. mod. Midtjyllands Avis Kendelse afsagt den 23. maj 2017 Sag nr. 17-70-01121 Foreningen Far mod Midtjyllands Avis Foreningen Far har klaget til Pressenævnet over læserbrevet Et bredere perspektiv af vold i familien bragt af Midtjyllands

Læs mere

Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august.

Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august. R E P L I Q U E Replique, 4. årgang 2014 Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov. Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august. Skriftet er

Læs mere

RETTEN I SØNDERBORG D O M. afsagt den 12. august Anklagemyndigheden mod T født Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

RETTEN I SØNDERBORG D O M. afsagt den 12. august Anklagemyndigheden mod T født Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. RETTEN I SØNDERBORG D O M afsagt den 12. august 2016 Anklagemyndigheden mod T født 1987 Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er modtaget den 26. juli 2016. T er tiltalt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. april 2016 Sag 41/2016 Anklagemyndigheden mod T (advokat Ole Schmidt) I tidligere instans er afsagt kendelse af Vestre Landsrets 10. afdeling den 16. december

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Tyskland under nazismen Fag: Historie Målgruppe: 8. ungdomsuddannelse Titel: " Waffen SS " Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Tyskland under nazismen Fag: Historie Målgruppe: 8. ungdomsuddannelse Titel:  Waffen SS  Vejledning Lærer Waffen-SS Filmen indgår i en serie med 6 titler under overskriften SS - Hitlers elite" Udsendelse 5: Waffen SS ----------------------------------------------------------------------------- Indhold a. Filmens

Læs mere

[Klager] har klaget over, at sn.dk har krænket privatlivets fred og anvendt begrebet konfiskeret i stedet for begrebet beslaglagt.

[Klager] har klaget over, at sn.dk har krænket privatlivets fred og anvendt begrebet konfiskeret i stedet for begrebet beslaglagt. Kendelse afsagt den 30. oktober 2017 Sag nr. 2017-80-0009 [Klager] mod Sjællandske Medier [Klager] har klaget til Pressenævnet over artiklen Politiaktion: Mistanke om produktion af piller bragt af Sjællandske

Læs mere

På påskebesøg i Kairos Skraldeby

På påskebesøg i Kairos Skraldeby På påskebesøg i Kairos Skraldeby Forfatter og fotograf: Kirsten Graversen Rejser man til Kairo, bør man besøge den autentiske bydel Mokattam, som betyder Skraldebyen. Trods bynavnet er det ikke slum alt

Læs mere

Side 2 af 5

Side 2 af 5 Side 1 af 5 Stort nederlag til politiet i sag om påstået kunstsvindel Leveret af Nyhedsbureauet Newspaq 5 timer siden Side 2 af 5 Side 3 af 5 Efter et næsten 11 timer langt retsmøde i Københavns Byret

Læs mere

Justitsministeriet. Retsudvalg torsdag den 18. september 2008, kl samrådsspørgsmål AK (Alm. del) fra Folketingets. Samrådsspørgsmål AK:

Justitsministeriet. Retsudvalg torsdag den 18. september 2008, kl samrådsspørgsmål AK (Alm. del) fra Folketingets. Samrådsspørgsmål AK: Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 1156 Offentligt Justitsministeriet Dato: 17. september 2008 Dok.: RLI40035 Sagnr.: 2008-154-0145 Udkast til tale til ministeren til brug for besvarelse

Læs mere