Brugervejledning til GS1Trade Sync

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning til GS1Trade Sync"

Transkript

1 Brugervejledning til GS1Trade Sync Oprettelse af data til Sverige Version 1.1, juli

2 Indholdsfortegnelse 1 Dataoprettelse af varestamdata til det svenske marked Om dette dokument Oprettelse af basisenheden Brug knappen <Validering> Skærmbilledet Basisoplysninger Skærmbilledet Target markets og handelspartnere Skærmbilledet Afgifter Databærere og identifikation Skærmbilledet Dimensioner Skærmbilledet Emballageinformation Skærmbilledet Ernæringsinformation Skærmbilledet Holdbarhedsoplysninger Skærmbilledet Leverings- og indkøbsinformation Mad og drikkevarer: Ingredienser Skærmbilledet Mængdevariabelt produkt Skærmbilledet Mærkning: Dato og emballage Skærmbilledet Oprindelse- og toldoplysninger Skærmbilledet Produktbeskrivelse Skærmbilledet Produktstørrelse Skærmbilledet Salgsinformation Skærmbilledet Temperaturinformation Oprettelse af emballageenheden (CASE) Skærmbilledet Yderligere data Knappen <Hierarki> Skærmbilledet Basisoplysninger Fejlrapporten Skærmbilledet Databærere og identifikation Skærmbilledet Dimensioner Skærmbilledet Emballageinformation Skærmbilledet Håndtering Skærmbilledet Leverings- og indkøbsinformation Skærmbilledet Mængdevariabelt produkt Skærmbilledet Mærkning: Dato og emballage Oprettelse af den GTIN-mærkede palle Skærmbilledet Grundlæggende data Skærmbilledet Yderligere data Skærmbilledet Bekræftelse Skærmbilledet Basisoplysninger Skærmbilledet Dimensioner Skærmbilledet Emballageinformation Skærmbilledet Håndtering Skærmbilledet Leverings- og indkøbsinformation

3 5.9 Skærmbilledet Mængdevariabelt produkt Skærmbilledet Palleopbygning Publicering af data Status på publicerede data til Sverige Excelark med oversigt over svenske felter

4 1 Dataoprettelse af varestamdata til det svenske marked I Sverige har man ligesom her i Danmark en datapool til lagring af varestamdata til de svenske retailere. Den svenske datapool hedder Validoo og ejes af GS1 Sweden. Til Validoo Item (datapoolen) hører MyValidoo, som du skal tilmeldes. Derudover findes en måle- & vejeservice, kaldet Validoo Q-Lab, og det er et krav fra de svenske retailere, at vareprøver på de produkter, der oprettes data på, sendes til Validoo Q-Lab med henblik på kvalitetssikring. Yderligere information om tilmelding til MyValidoo og Validoo Q-Lab kan findes via dette link: og dette link: Har du spørgsmål vedrørende læsning af kvalitetssikringsrapporter, tilmelding til Validoo Q-Lab og MyValidoo, bedes du venligst kontakte GS1 Sweden på telefon eller per mail til Alle andre spørgsmål vedrørende dataoprettelse og vedligeholdelse af data i GS1Trade Sync til det svenske marked kan stiles til GS1 Denmark på telefon eller per mail til Al yderligere dokumentation kan frit downloades på GS1 Swedens hjemmeside. Her kan du blandt andet finde kodelister, valideringsregler, feltbeskrivelser samt en guide, der beskriver de mange forskellige emballagetyper. Link til den generelle information: 4

5 2 Om dette dokument Hensigten med dette dokument er at forklare, hvordan data oprettes korrekt til det svenske marked. Der tages udgangspunkt i et fødevareprodukt med henblik på beskrivelse af, hvordan relevante ernæringsmæssige oplysninger skal angives ud over de data, som er obligatoriske at angive uanset varetype. 3 Oprettelse af basisenheden I det følgende beskrives, hvordan basisenheden oprettes. Basisenheden kan meget ofte sidestilles med den enhed, der sælges til slutforbrugeren i supermarkedet i dokumentet her benævnt forbrugerenheden. Når du er logget ind, klikker du på knappen <Nyt Produkt> 5

6 I næste skærmbillede Grundlæggende data udfyldes felterne GTIN, Beskrivelse af enhed, Landekode for Target Market samt Er offentlige. I sidstnævnte felt vælges først <Privat>, hvorefter feltet Datamodtager udfyldes med GLN-nummer på den virksomhed, der skal have adgang til at se/modtage data. Der skal som minimum angives én datamodtager. Senere i forløbet bliver det muligt at angive flere datamodtagere. Når felterne er udfyldt som oven for vist, klikkes der på knappen <Næste> Herefter skal der vælges en GDSN produkt klassifikationskode (Global Product Classification Code) Klik i feltet under feltnavnet. 6

7 Skriv på engelsk en søgetekst der passer på produktet, der skal oprettes data på Tryk derefter på knappen <Filter liste> 7

8 Vælg den ønskede GPC Brick kode. Ovenfor er valgt Honey (Shelf stable). Tryk på <Gem>. 8

9 Gå videre ved klik på knappen <Næste> Tryk på <Opret produkt> 9

10 3.1 Brug knappen <Validering> Nederst til højre i skærmbilledet er der en knap, som hedder <Validering>. Klik på den Som det ses i oven for viste skærmbillede, har man fejllisten til højre. Under hver fejlbeskrivelse er der en knap, som vil føre dig direkte til det felt, som mangler at blive udfyldt. Det kan være en idé at udfylde alle felter ved hjælp af dette fejlfindingsværktøj. I resten af guiden vil hvert relevant skærmbillede og felt til Sverige blive beskrevet. Vi starter med skærmbilledet Basisoplysninger. 3.2 Skærmbilledet Basisoplysninger Det næste skærmbillede man kommer til er Basisoplysninger, skal udfyldes på følgende måde. Feltnavn Er produktet en basisenhed? Forbrugerenhed? Forsendelsesenhed? Faktureringsenhed? Bestillingsenhed? Producents GLN Producentens navn Kontaktinformation: GLN Kontaktinformation: Kontaktnavn Kontaktinformation: Adresse Udfyldes med Ja Ja Nej. Enheden bliver senere pakket i en kollienhed. Nej eller Ja Nej. Forbrugerenheden er næppe bestillingsenhed. Det er kollikartonen, som er det. Denne emballageenhed oprettes senere. Angiv jeres egen virksomheds GLN-nummer Angiv jeres virksomhedsnavn Angiv jeres egen virksomheds GLN-nummer. Alle kontaktinformationer skal kun udfyldes, hvis de fremgår af varens emballage ellers ikke. Her angives navnet på virksomheden eller personen, som passer til valget i Kontakttype. Alle kontaktinformationer skal kun udfyldes, hvis de fremgår af varens emballage ellers ikke. Adressen på virksomheden eller personen, som passer til den valgte Kontakttype. Alle kontaktinformationer skal kun udfyldes, hvis de fremgår af varens emballage ellers ikke. 10

11 Kontaktinformation: Kontakttype Dette er et kodelistefelt, hvor der skal vælges en kontakttype. Link til svenskerne kodeliste er her: Alle kontaktinformationer skal kun udfyldes, hvis de fremgår af varens emballage ellers ikke. 3.3 Skærmbilledet Target markets og handelspartnere I dette skærmbillede kan flere datamodtagere (kunder) tilføjes. Hvis flere handelspartnere (kunder) skal tilføjes, klikkes på knappen <Tilføj Handelspartner> Skriv eksempelvis en del af et virksomhedsnavn i feltet Datamodtager og vælg den ønskede datamodtager i den liste der fremkommer 11

12 Klik på <Næste> Vælg Nyt produkt med data kopieret fra og derpå fra hvilken handelspartner, data skal kopieres. Tryk til sidst på <Gem>. Denne procedure skal gentages for hver datamodtager (handelspartner), der skal sættes på. 12

13 3.4 Skærmbilledet Afgifter I det følgende beskrives, hvordan moms angives til det svenske marked. Feltnavn Skatter & afgifter: Myndighedskode Skatter & afgifter: Afgiftstypekode Udfyldes med GS1 Sverige VAT Skatter & afgifter: Afgiftsprocent Fødevarer = 12 Andet = 25 13

14 3.5 Databærere og identifikation I skærmbilledet Databærere og identifikation skal typen af stregkodesymbol, som varen er mærket med, angives. Da GTIN på forbrugerenheden er 13-cifret, skal felterne udfyldes som vist oven for. Hvad feltet Databærerfamilie: Typekode må udfyldes med til Sverige fremgår af denne kodeliste: Hvad feltet Databærer påført? må udfyldes med til Sverige kan ses her: Skærmbilledet Dimensioner I skærmbilledet Dimensioner skal alle felter i nedenstående skema angives. Sørg for at anvende GRAM som måleenhed for netto- og bruttovægt. Sørg venligst for at vælge millimeter som måleenhed i felterne Dybde, Bredde og Højde. Feltnavn Bredde Højde Dybde Bruttovægt Nettovægt Nettoindhold Udfyldes med Facingen afgører bredden, som angives i millimeter. Højden angives i millimeter. Dybden angives i millimeter. Bruttovægten angives i gram og er den totale vægt inklusiv al emballagen. Nettovægten angives i gram og er vægten af indholdet i emballagen. Det deklarerede indhold på forbrugerenheden angives her. Måleenheder der må anvendes er: Gram, styk, mikrogram, milligram, milliliter, kvadratmeter og kubikmeter. 14

15 Drænet vægt Hvis der er angivet drænet vægt på emballagen, angives denne med gram som måleenhed. Drænet vægt skal være mindre end nettovægt. 3.7 Skærmbilledet Emballageinformation I dette skærmbillede angives detaljer om emballagetypen, forbrugerenheden er pakket i. Feltnavn Emballagetype Emballagemateriale: Kode Emballagemateriale: Vægt Udfyldes med Feltet Emballagetype må udfyldes med en kode/betegnelse fra denne kodeliste: I feltet her angives kode for det MATERIALE, emballagen er lavet af. Oversigt over godkendte koder er meget begrænset. Kun de koder, der er kryds ud for må anvendes. Listen kan ses her: standards/technical-documentation/3.1/t1188- packaging-material-type-code/. Her angives vægten af det valgte emballagemateriale i gram. 3.8 Skærmbilledet Ernæringsinformation I skærmbilledet Ernæringsinformation skal angives det deklarerede ernæringsmæssige indhold, som fremgår af forbrugerenhedens etiket. I skærmbilledet herunder er vist, hvordan kilojoule og kilokalorier angives. Herefter skal der trykkes x antal gange på den nederste knap <Tilføj en anden gruppe +> svarende til det antal gange, som der er andre ernæringsmæssige komponenter i produktet. For eksempel fedt, heraf mættede fedtsyrer, kulhydrater, heraf sukkerarter, protein (PRO-), salt, ernæringsfibre, etc. Af skemaet under billedet fremgår det, hvilke felter der skal udfyldes i skærmbilledet Ernæringsinformation. 15

16 Feltnavn Ernæringsmæssigt indhold: Komponent Målenøjagtighed Ernæringsmæssigt indhold: Værdi (og måleenhed) Tilberedningstype Ernæringsmæssig referenceværdi Udfyldes med Kodeliste med godkendte ernæringstyper kan findes her: standards/technical-documentation/3.1/t4073- nutrient-type-code/. Her må kun vælges CIRKA eller MINDRE END. Angivelsen af værdien af det ernæringsmæssige indhold, fx Fedt 3,4 gram. Her må kun vælges TILBEREDT eller IKKE-tilberedt, og det er typisk IKKE-tilberedt, der skal vælges. Vælg pr. 100 gram eller pr. 100 milliliter 3.9 Skærmbilledet Holdbarhedsoplysninger Holdbarhedsoplysningerne angives som vist herunder. I feltet Minimum holdbarhed fra ankomst [Dage] angives, det antal lagerdage, der garanteres som minimum, når varen leveres til kunden. I feltet Minimum holdbarhed fra produktion [Dage] angives den totale holdbarhed i dage fra færdigproduktion/pakning. 16

17 3.10 Skærmbilledet Leverings- og indkøbsinformation Det eneste felt, der skal udfyldes i neden for viste skærmbillede, er Varen disponibel fra: dato. I feltet angives, fra hvornår detailkunden kan købe/bestille produktet. 17

18 3.11 Mad og drikkevarer: Ingredienser Fødevarens ingrediensliste skal angives på svensk og med svensk sprogkode, som vist herunder. Start teksten med Ingredienser: Skærmbilledet Mængdevariabelt produkt I skærmbilledet vist herunder skal angives, om produktet er mængdevariabelt eller ej. Svares der ja, skal feltet Variabel vægt: Afvigelsesprocent udfyldes med en procent for, hvor meget nettoindholdet/nettovægten kan variere i vægt. 18

19 3.13 Skærmbilledet Mærkning: Dato og emballage Feltet Er emballagen markeret returnerbar? Udfyldes med Nej med mindre, der er pantmærke på emballagen. Herefter udfyldes feltet Dato påtrykt emballage: Formatnavn med, hvordan holdbarhedsdatoen er udtrykt på emballagen. I feltet Datomærkning på produkt vælges, om holdbarhedsdatoen er Bedst før eller Sidste anvendelse. I feltet Emballagelabel: Miljø- og emballagemærkning skal angives, hvilken miljømærkning og lignende, der er påtrykt emballagen. Det kan være nødvendigt at tilføje flere mærkningskoder eksempelvis Nøglehulsmærket, EU's økologilabel, etc. Tilføjelse af flere mærker sker ved at trykke på knappen <Tilføj en anden gruppe +>. Feltnavn Er emballagen markeret returnerbar? Dato påtrykt emballage: Formatnavn Datomærkning på produkt Emballagelabel: Miljø- og emballagemærkning Udfyldes med Udfyldes med Nej med mindre der er pantmærke på produktet. Her angives, hvordan holdbarhedsdatoen er udtrykt på emballagen. Eksempelvis: dd.mm.åååå, eller ddmmåå. Vælg mellem Bedst før eller Sidste anvendelsesdato. Se i denne kodeliste: standards/technical-documentation/3.1/t3777- packaging-marked-label-accreditation-code/. 19

20 3.14 Skærmbilledet Oprindelse- og toldoplysninger I dette skærmbillede angives oprindelseslandet på produktet Skærmbilledet Produktbeskrivelse I dette skærmbillede findes felterne Varens navn, Funktionelt navn og Varemærke. Det er vigtigt, at man overholder de svenske regler for udfyldelse af disse felter. Reglerne bliver specificeret i tabellen under billederne. 20

21 Feltnavn Varemærke Varens navn Funktionelt navn Udfyldes med Varemærket er familienavnet på produktet. Skriv KUN varemærket i dette felt, som kan indeholde op til 70 tegn. Svenskerne anvender teksten i dette felt til bontekster i supermarkedet. Feltet må MAKSIMALT INDEHOLDE 18 tegn. Varemærket må IKKE bringes i feltet. Der må heller ikke skrives oplysninger om indhold. Vareteksten her anvendes til skilte og hyldeetiketter og må indeholde op til 35 tegn. Undlad at skrive varemærket i dette felt. Undlad at skrive, at produktet eksempelvis indeholder 200 gram Skærmbilledet Produktstørrelse I feltet Beskrivelse af indhold skrives værdien af det deklarerede nettoindhold i varen. Bemærk venligst, at sprogkoden skal være Svensk. 21

22 3.17 Skærmbilledet Salgsinformation I tabellen herunder ses det, hvilke felter og hvordan de skal udfyldes. Feltnavn Relevant for prissammenligningsgrundlag Prissammenligning: Mængde Prissammenligning: Kode for indhold Udfyldes med Udfyldes med Ja. Her angives værdien for nettoindholdet samt gram som måleenhed. Her vælges for eksempel Per kilogram. Se i kodelisten, hvilke koder, der kan vælges imellem: standards/technical-documentation/3.1/t0145- price-comparison-content-type-code/. 22

23 3.18 Skærmbilledet Temperaturinformation Angiv minimum- og maksimumtemperaturer samt Temperatur: Typekode. 23

24 4 Oprettelse af emballageenheden (CASE) Efter oprettelsen af basisenheden/forbrugerenheden skal emballageenheden (rent kolli) oprettes. Denne enhed er både bestillingsenhed, faktureringsenhed og forsendelsesenhed. Bemærk venligst, at man IKKE på dette niveau angiver palleoplysninger, idet der efterfølgende oprettes en palle med eget GTIN. Se side 35 - Oprettelse af den GTIN-mærkede palle Som det ses ovenfor, er der stadig to fejl på basisenheden. Disse to fejl vedrørende manglende faktureringsenhed og bestillingsenhed vil forsvinde, når der på enten emballageenheden eller pallen er valgt ja til disse to felter. På basisenheden kan man altså ignorere disse to fejl. Tryk nu på knappen <Opret næste pakke niveau> for oprettelse af emballageenheden. I skærmbilledet Grundlæggende data skal man udfylde GTIN på emballageenheden i feltet GTIN og, at der er tale om en emballageenhed (rent kolli) i feltet Beskrivelse af enhed. Felterne Landekode for Target market, Er offentlige og Datamodtager er udfyldt med oplysningerne angivet på basisenheden. Tryk på <Næste>. 24

25 4.1 Skærmbilledet Yderligere data I oven for viste skærmbillede skal feltet Antal af det pågældende produkt indeholdt i denne enhed udfyldes med antallet af forbrugerenheder pakket i emballageenheden. Oven for er anført, at der er 12 glas honning i emballageenheden. Tryk derefter på <Næste>. Tryk <Opret produkt> 25

26 4.2 Knappen <Hierarki> Ved tryk på knappen <Hierarki> ses en grafisk fremstilling af pakkehierarkiet. Man kan navigere mellem enhederne i pakkehierarkiet ved at trykke på enten Emballageenhed eller Basisenhed. Den lyseblå farve indikerer, at du i øjeblikket er på emballageenheden. 26

27 4.3 Skærmbilledet Basisoplysninger I skærmbilledet Basisoplysninger udfyldes felterne som vist herunder. Bemærk, at feltet Forsendelsesenhed bliver markeret med rødt, da ja i dette felt kræver, at feltet Stablingsfaktor i skærmbilledet Håndtering bliver udfyldt med, hvor mange emballageenheder, der kan stables oven på hinanden. Se side 32 - Skærmbilledet Håndtering. Feltnavn Er produktet en basisenhed? Forbrugerenhed? Forsendelsesenhed? Faktureringsenhed? Bestillingsenhed Udfyldes med Nej Nej Ja Enten Nej eller Ja, men ethvert hierarki skal indeholde mindst en faktureringsenhed. Enten Nej eller Ja, men ethvert hierarki skal indeholde mindst en bestillingsenhed. 27

28 Yderligere produktidentifikation eller kode I det venstre felt vælges Tildelt af leverandøren. I feltet til højre skrives leverandørens interne varenummer, som IKKE må være det samme som basisenhedens og pallens, hvis internt varenummer også er angivet på disse to enheder. Bemærk venligst, at det kun er på den enhed i hierarkiet, der er markeret som bestillingsenhed, man skal angive et internt varenummer. Gem data og tryk gerne på knappen <Validering> nederst til højre i skærmbilledet 4.4 Fejlrapporten Når der trykkes på knappen <Validering> kommer en fejlrapport til syne i højre side af skærmbilledet. Man kan med fordel klikke på knapperne under de enkelte fejlmeddelelser, eksempelvis på <Bruttovægt>. Gør man det, bliver man dirigeret direkte hen til feltet Bruttovægt i skærmbilledet Dimensioner, hvor bruttovægten således kan udfyldes. Se side 30 - Skærmbilledet Dimensioner. I denne guide vil alle relevante skærmbilleder for de forskellige hierarkienheder blive beskrevet. 28

29 4.5 Skærmbilledet Databærere og identifikation Feltnavn Databærerfamilie: Typekode Databærer påført? Udfyldes med Her angives koden for den stregkodetype, som emballageenheden er påtrykt. Oversigt over gangbare koder findes her: Her angives, om enheden altid er påført stregkode, om den aldrig er det, eller om den nogle gange er det. Koder der kan angives findes her: 29

30 4.6 Skærmbilledet Dimensioner I skærmbilledet Dimensioner angives mål og vægt på emballageenheden. Husk at højde, dybde og bredde angives i millimeter, mens brutto- og nettovægt skal angives i gram. Feltnavn Bredde Højde Dybde Bruttovægt Nettovægt Udfyldes med Bredden på emballageenheden (kartonen) indeholdende x antal forbrugerenheder. Bredden angives i millimeter. Højden på emballageenheden (kartonen) indeholdende x antal forbrugerenheder. Højden angives i millimeter. Dybden på emballageenheden (kartonen) indeholdende x antal forbrugerenheder. Dybden angives i millimeter, og det er altid den længste led, der er dybden, når højden er fastsat. Bruttovægten på emballageenheden (kartonen) indeholdende x antal forbrugerenheder. Bruttovægten er den TOTALE vægt af indholdet OG emballagematerialet. Nettovægten på emballageenheden (kartonen) indeholdende x antal forbrugerenheder. Angivelsen her er summen af forbrugerenhedernes nettovægt. 30

31 4.7 Skærmbilledet Emballageinformation I dette skærmbillede skal man på emballageenheden (kollienheden) vælge, hvilken emballagetype kollienheden er (kasse, karton, æske, bakke, etc.). Derudover skal der angives information om emballagemateriale og vægten heraf. Feltnavn Emballagetype Emballagemateriale: Kode Udfyldes med Vælg en godkendt type fra denne kodeliste: Vælg en kode fra denne kodeliste: 31

32 documentation/3.1/t1188-packaging-material-typecode/. Kun dem markeret med kryds må vælges. Emballagemateriale: Vægt Angiv vægten af det tomme emballagemateriale i gram. 4.8 Skærmbilledet Håndtering I dette skærmbillede skal man på alle forsendelsesenheder angive Stablingsfaktor og Stablingsfaktor: Typekode. Feltnavn Stablingsfaktor Stablingsfaktor: Typekode Udfyldes med Antallet af kartoner (kolli) der kan stables oven på hinanden. Her angives en kode for under hvilke forhold stablingsfaktoren er gældende. Er det under transport, eller er det ved opbevaring på et lager/i en butik. Her er et link til de koder, som svenskerne accepterer: standards/technical-documentation/3.1/t3848- stacking-factor-type-code/. Kun de koder med kryds ud for i listen accepteres. 4.9 Skærmbilledet Leverings- og indkøbsinformation Feltet Varen disponibel fra: dato udfyldes med den dato, hvorfra kunden kan begynde at bestille produktet. Denne dato skal være lig med eller senere end basisenhedens dato. 32

33 4.10 Skærmbilledet Mængdevariabelt produkt I skærmbilledet vist herunder skal angives, om emballageenheden er mængdevariabel eller ej. Svares der ja, skal feltet Variabel vægt: Afvigelsesprocent udfyldes med en procent for, hvor meget nettovægten kan variere i vægt. 33

34 4.11 Skærmbilledet Mærkning: Dato og emballage Feltet Er emballagen markeret returnerbar? udfyldes med Nej med mindre, der er pantmærke på emballagen. Herefter udfyldes feltet Dato påtrykt emballage: Formatnavn med, hvordan holdbarhedsdatoen er udtrykt på emballagen. I feltet Datomærkning på produkt vælges, om holdbarhedsdatoen er Bedst før eller Sidste anvendelse. Feltnavn Er emballagen markeret returnerbar? Dato påtrykt emballage: Formatnavn Datomærkning på produkt Udfyldes med Udfyldes med Nej med mindre der er pantmærke på produktet. Her angives, hvordan holdbarhedsdatoen er udtrykt på emballagen. Eksempelvis: dd.mm.åååå, eller ddmmåå. Vælg mellem Bedst før eller Sidste anvendelsesdato. 34

35 5 Oprettelse af den GTIN-mærkede palle I Sverige stilles der krav om, at ethvert pakkehierarki, der oprettes data på til dagligvarehandlen, er udstyret med en palle, der er mærket med sit eget 14-cifrede GTIN. Det er på dette niveau i hierarkiet, at palleoplysningerne angives og kun på det niveau. Når data på emballageenheden er færdigoprettet, er det tid til oprettelse af pallen. Sørg for at stå på emballageenheden i hierarkiet, og tryk derefter på knappen <Opret næste pakkeniveau> 35

36 5.1 Skærmbilledet Grundlæggende data Udfyld nedenstående skærmbillede med GTIN på pallen samt vælg Palle i feltet Beskrivelse af enhed. Tryk på <Næste> 36

37 5.2 Skærmbilledet Yderligere data I dette skærmbilledet angives, hvor mange emballageenheder (kolli), der er pakket på pallen i det felt, som hedder Antal af det pågældende produkt indeholdt i denne enhed. Tryk derefter på <Næste> 37

38 5.3 Skærmbilledet Bekræftelse Tryk nu på knappen <Opret produkt> 38

39 5.4 Skærmbilledet Basisoplysninger Felterne vist i ovenstående skærmbillede udfyldes. Bemærk venligst, at der ikke skal angives leverandørs interne varenummer, da pallen ikke er bestillingsenhed. Den røde fejlmarkering af Forsendelsesenhed? betyder, at feltet Stablingsfaktor i skærmbilledet Håndtering mangler at blive udfyldt. Dette gennemgås på side 42 - Skærmbilledet Håndtering. Gem data og gå videre til næste skærmbillede. 39

40 5.5 Skærmbilledet Dimensioner Feltnavn Bredde Højde Dybde Bruttovægt Nettovægt Udfyldes med Bredden på pallen i millimeter. Højden på pallen i millimeter. Højden udregnes ved at gange antal lag med højden på kartonen og lægge højden af selve den tomme palle til. Dybden på pallen i millimeter. Dybden er det længste led altså større end bredden. Bruttovægten som er den totale vægt af kartonerne på pallen samt pallens egen vægt og den film, der eventuelt er viklet rundt om pallen. Angivelse i gram. Nettovægten er summen af kartonernes nettovægt. Nettovægt er altid uden enhver form for emballage. Gem data og gå videre til næste skærmbillede. 40

41 5.6 Skærmbilledet Emballageinformation Feltnavn Emballagetype Udfyldes med Her vælges den emballagetype, der er viklet rundt om pallen. Eksempelvis Viklet ind i plasticfilm. Liste med emballagetyper kan ses her: 41

42 Palletype Emballagemateriale: Kode Emballagemateriale: Vægt Her vælges den palletype, som emballageenheden leveres på. Liste med palletyper kan ses her: Her vælges kode for det emballagemateriale, som er viklet rundt om pallen. Liste med godkendte emballagematerialer kan ses her: Her angives vægten af det tomme emballagemateriale i millimeter. 5.7 Skærmbilledet Håndtering Feltnavn Stablingsfaktor Stablingsfaktor: Typekode Udfyldes med Da vi befinder os på palleniveauet angives her, hvor mange paller, der kan tåle at stå oven på hinanden. Her vælges, under hvilke forhold den angivne stablingsfaktor angives. Om det er under transport, ved opbevaring, etc. Oversigt over godkendte typer findes her: standards/technical-documentation/3.1/t3848- stacking-factor-type-code/ 5.8 Skærmbilledet Leverings- og indkøbsinformation I feltet Varen disponibel fra: dato anføres, fra hvornår kunden kan bestille produktet/enheden. Dette tidspunkt må ikke være tidligere end datoen på emballageenheden eller basisenheden. 42

43 5.9 Skærmbilledet Mængdevariabelt produkt I skærmbilledet vist herunder skal angives, om emballageenheden er mængdevariabel eller ej. Svares der ja, skal feltet Variabel vægt: Afvigelsesprocent udfyldes med en procent for, hvor meget nettovægten kan variere i vægt Skærmbilledet Palleopbygning Feltnavn Antal hele lag indeholdt i enheden Antal enheder indeholdt i et helt lag Udfyldes med Antal lag på pallen. Antal emballageenheder (kolli) per lag. 43

44 6 Publicering af data Tryk nu på knappen <Publicer> Tryk igen på knappen <Publicer> 44

45 7 Status på publicerede data til Sverige I skærmbilledet Beskeder på forsiden kan man se en status over de data, man har sendt til det svenske og andre markeder. Som det ses oven for venter data på bekræftelse. Der kan gå fra 20 minutter op til flere timer før, der kommer svar retur fra den eller de kunder, som har abonneret på data fra leverandøren. På et tidspunkt ændres status i kolonnen Status til enten: Synkroniseret (som betyder at data er modtaget og accepteret af kunden/datamodtageren). Modtaget Rettelser krævet. Står der Rettelser krævet vil man kunne se en oversigt over de fejl, som skal rettes, før data vil blive accepteret. Ret disse fejl og publicer data igen. 7.1 Excelark med oversigt over svenske felter GS1 Denmark har udarbejdet et særligt Excelark indeholdende oversigt over alle felter, som kan/skal udfyldes til det svenske marked. I samme Excelark er der kodelister, der viser præcis hvilke koder, som svenskerne accepterer i de forskellige felter. Excelarket er en såkaldt mapning i mellem svenske feltnavne til feltnavnene i GS1Trade Sync. Ved hjælp af Excelarket vil man således kunne se, hvor i Trade Sync, de svenske felter findes. Kontakt GS1Trade Sync for rekvirering af Excelarket. Telefon

Brugervejledning til GS1Trade Sync

Brugervejledning til GS1Trade Sync Brugervejledning til GS1Trade Sync Oprettelse af data til Finland Version 1.0, Oktober 2016 www.gs1.dk/gs1tradesync Indholdsfortegnelse 1 Dataoprettelse af varestamdata til det finske marked... 4 2 Om

Læs mere

GS1Tre c. Oprettelse af varestamdata til det svenske marked I GS1Trade Sync version 2. V 0.2 december 2014. www.gs1.

GS1Tre c. Oprettelse af varestamdata til det svenske marked I GS1Trade Sync version 2. V 0.2 december 2014. www.gs1. GS1Tre c Oprettelse af varestamdata til det svenske marked I GS1Trade Sync version 2 V 0.2 december 2014 www.gs1.dk/gs1tradesync 1 Indholdsfortegnelse... 2 Dataoprettelse af varestamdata til det svenske

Læs mere

Global Trade Item Number (Stregkodenummer). Skal altid angives med 14 cifre. Hvis man benytter en 13 cifret stregkode, sættes der et 0 foran.

Global Trade Item Number (Stregkodenummer). Skal altid angives med 14 cifre. Hvis man benytter en 13 cifret stregkode, sættes der et 0 foran. Obligatoriske felter til vareoprettelse i GS1Trade Sync Basisenhed D8165 Produkt - GTIN - Global Trade Item Number Global Trade Item Number (Stregkodenummer). Skal altid angives med 14 cifre. Hvis man

Læs mere

Handelspartner Public

Handelspartner Public Produkt information Basisenhed 05704434000012 Landekode for Target Market DANMARK Handelspartner Public Basisoplysninger GTIN 05704434000012 Dataleverandør GLN 5790002330476 Beskrivelse af enhed Basisenhed

Læs mere

PRODUKTINFORMATION - ADD

PRODUKTINFORMATION - ADD 03033710065622 - Hovedinformation Dataleverandør D8241 5790000705085 - Køberinformation D8070 5790001870676 Start gyldighedsdato D8286 2014-10-31 Dato for sidste ændring D8260 2015-04-06 12:10:48 Publikationsdato

Læs mere

NESCAFE PRODUKTINFORMATION - ADD. Nestlé Danmark A/S ( )

NESCAFE PRODUKTINFORMATION - ADD. Nestlé Danmark A/S ( ) Hovedinformation Dataleverandør D8241 5790000705085 - Køberinformation D8070 5790000000852 Start gyldighedsdato D8286 2012-11-12 Dato for sidste ændring D8260 2014-05-26 18:23:53 Publikationsdato D8355

Læs mere

PRODUKTINFORMATION - ADD

PRODUKTINFORMATION - ADD Hovedinformation Dataleverandør D8241 5790000703050 - Ejer af varemærke D8346 5790000703050 - Start gyldighedsdato D8286 2014-12-10 Dato for sidste ændring D8260 2015-08-28 10:41:12 Publikationsdato D8355

Læs mere

04000417110305 - RitterSport PRODUKTINFORMATION - ADD. A/S Nordana (5790000703050)

04000417110305 - RitterSport PRODUKTINFORMATION - ADD. A/S Nordana (5790000703050) Hovedinformation Dataleverandør D8241 5790000703050 - Ejer af varemærke D8346 5790000703050 - Start gyldighedsdato D8286 2014-10-03 Dato for sidste ændring D8260 2015-08-31 10:39:29 Publikationsdato D8355

Læs mere

07622210418654 - Toblerone PRODUKTINFORMATION - ADD. Mondelez Danmark (5790000010554)

07622210418654 - Toblerone PRODUKTINFORMATION - ADD. Mondelez Danmark (5790000010554) Hovedinformation Dataleverandør D8241 5790000010554 - Ejer af varemærke D8346 5790000010554 - Start gyldighedsdato D8286 2015-03-06 Dato for sidste ændring D8260 2015-03-06 12:48:39 Publikationsdato D8355

Læs mere

PRODUKTINFORMATION - ADD

PRODUKTINFORMATION - ADD Hovedinformation Dataleverandør D8241 5790002259159 - Ejer af varemærke D8346 5790002259159 - Er produktet mærket med RFID D8093 ALDRIG Er produktet mærket med Batchnummer D8020 Er produktet en kombinationsvare

Læs mere

PRODUKTINFORMATION - ADD

PRODUKTINFORMATION - ADD 05701105513253 - Hovedinformation Dataleverandør D8241 5790000012428 - Ejer af varemærke D8346 5790000012428 - Start gyldighedsdato D8286 2014-10-03 Dato for sidste ændring D8260 2015-01-23 09:00:25 Publikationsdato

Læs mere

PRODUKTINFORMATION - ADD

PRODUKTINFORMATION - ADD 05601001007873 - Nestlé Hovedinformation Dataleverandør D8241 5790000705085 - Start gyldighedsdato D8286 2015-10-26 Dato for sidste ændring D8260 2015-10-26 13:22:58 Publikationsdato D8355 2015-10-26 Producent

Læs mere

PRODUKTINFORMATION - ADD

PRODUKTINFORMATION - ADD 07610211050409 - Hovedinformation Dataleverandør D8241 5790000000302 - Køberinformation D8070 5790000050000 Ejer af varemærke D8346 5790000000302 - Start gyldighedsdato D8286 2014-10-31 Dato for sidste

Læs mere

1/ Dansukker. Hovedinformation. Produktidentifikationer. Produktstatus. Copyright - GS1 Udstedelsesdato:07/12/2015 Version2.

1/ Dansukker. Hovedinformation. Produktidentifikationer. Produktstatus. Copyright - GS1 Udstedelsesdato:07/12/2015 Version2. 05701259000661 - Dansukker Hovedinformation Dataleverandør D8241 5790001220846 - Start gyldighedsdato D8286 2014-12-12 Dato for sidste ændring D8260 2015-08-21 11:00:49 Publikationsdato D8355 2012-08-02

Læs mere

1/ DANÆG. Hovedinformation. Produktidentifikationer. Produktstatus. Copyright - GS1 Udstedelsesdato:23/09/2015 Version2.

1/ DANÆG. Hovedinformation. Produktidentifikationer. Produktstatus. Copyright - GS1 Udstedelsesdato:23/09/2015 Version2. Hovedinformation Dataleverandør D8241 5790000012428 - Start gyldighedsdato D8286 2015-09-07 Dato for sidste ændring D8260 2015-09-23 10:39:30 Publikationsdato D8355 2015-09-07 Producent identifikation,

Læs mere

MARS PRODUKTINFORMATION - ADD. Mars Danmark A/S ( )

MARS PRODUKTINFORMATION - ADD. Mars Danmark A/S ( ) Hovedinformation Dataleverandør D8241 5790000000678 - Køberinformation D8070 5790000050000 Start gyldighedsdato D8286 2014-12-10 Dato for sidste ændring D8260 2014-12-10 08:36:46 Publikationsdato D8355

Læs mere

1/ Danæg. Hovedinformation. Produktidentifikationer. Produktstatus. Copyright - GS1 Udstedelsesdato:23/09/2015 Version2.

1/ Danæg. Hovedinformation. Produktidentifikationer. Produktstatus. Copyright - GS1 Udstedelsesdato:23/09/2015 Version2. 05701105513253 - Hovedinformation Dataleverandør D8241 5790000012428 - Ejer af varemærke D8346 5790000012428 - Start gyldighedsdato D8286 2014-10-03 Dato for sidste ændring D8260 2014-03-31 16:09:45 Publikationsdato

Læs mere

1/ Danæg. Hovedinformation. Produktidentifikationer. Produktstatus. Copyright - GS1 Udstedelsesdato:23/09/2015 Version2.

1/ Danæg. Hovedinformation. Produktidentifikationer. Produktstatus. Copyright - GS1 Udstedelsesdato:23/09/2015 Version2. 05701105521524 - Hovedinformation Dataleverandør D8241 5790000012428 - Ejer af varemærke D8346 5790000012428 - Start gyldighedsdato D8286 2014-10-03 Dato for sidste ændring D8260 2013-05-21 16:09:45 Publikationsdato

Læs mere

05000159382786 - TWIX PRODUKTINFORMATION - ADD. Mars Danmark A/S (5790000000678)

05000159382786 - TWIX PRODUKTINFORMATION - ADD. Mars Danmark A/S (5790000000678) Hovedinformation Dataleverandør D8241 5790000000678 - Køberinformation D8070 5790000050000 Start gyldighedsdato D8286 2014-12-11 Dato for sidste ændring D8260 2014-12-11 12:03:38 Publikationsdato D8355

Læs mere

1/8. 05705001408330 - Rynkeby øko. Copyright - Gsl Udstedelsesdato:27/01/20151 Version2.i. PRODUKTINFORMATION Rynkeby Foods A/S (5790000000180)

1/8. 05705001408330 - Rynkeby øko. Copyright - Gsl Udstedelsesdato:27/01/20151 Version2.i. PRODUKTINFORMATION Rynkeby Foods A/S (5790000000180) ADD Hovedin formation Dataleverandør D8241 5790000000180 - Er produktet genmodificeret Start gyldighedsdato D8286 2014-12-10 Dato for sidste ændring D8260 2014-12-04 10:33:52 Publikationsdato D8355 2012-03-27

Læs mere

08715035110809 - Kikkoman PRODUKTINFORMATION - ADD. Haugen-Gruppen A/S (5790000859702)

08715035110809 - Kikkoman PRODUKTINFORMATION - ADD. Haugen-Gruppen A/S (5790000859702) Hovedinformation Dataleverandør D8241 5790000859702 - Start gyldighedsdato D8286 2014-10-03 Dato for sidste ændring D8260 2015-10-20 11:32:53 Publikationsdato D8355 2014-10-03 Producent identifikation,

Læs mere

07622300512347 - Daim PRODUKTINFORMATION - ADD. Mondelez Danmark (5790000010554)

07622300512347 - Daim PRODUKTINFORMATION - ADD. Mondelez Danmark (5790000010554) 07622300512347 - Daim Hovedinformation Dataleverandør D8241 5790000010554 - Ejer af varemærke D8346 5790000010554 - Start gyldighedsdato D8286 2014-12-08 Dato for sidste ændring D8260 2014-11-24 09:51:40

Læs mere

Danæg ( ) Hådkogte, kølede og pillede æg i lage.

Danæg ( ) Hådkogte, kølede og pillede æg i lage. 05709176049022 - Hovedinformation Dataleverandør D8241 5790000012428 - Ejer af varemærke D8346 5790000012428 - Start gyldighedsdato D8286 2014-10-03 Dato for sidste ændring D8260 2015-06-17 13:16:53 Publikationsdato

Læs mere

04011100046283 - M&M PRODUKTINFORMATION - ADD. Mars Danmark A/S (5790000000678)

04011100046283 - M&M PRODUKTINFORMATION - ADD. Mars Danmark A/S (5790000000678) Hovedinformation Dataleverandør D8241 5790000000678 - Køberinformation D8070 5790000681556 Start gyldighedsdato D8286 2014-04-22 Dato for sidste ændring D8260 2014-11-26 12:13:03 Publikationsdato D8355

Læs mere

1/7 05709176026016 - DANÆG. Hovedinformation. Produktidentifikationer. Produktstatus. Copyright - GS1 Udstedelsesdato:23/09/2015 Version2.

1/7 05709176026016 - DANÆG. Hovedinformation. Produktidentifikationer. Produktstatus. Copyright - GS1 Udstedelsesdato:23/09/2015 Version2. Hovedinformation Dataleverandør D8241 5790000012428 - Start gyldighedsdato D8286 2015-09-07 Dato for sidste ændring D8260 2015-09-23 10:30:31 Publikationsdato D8355 2015-09-07 Producent identifikation,

Læs mere

PRODUKTINFORMATION - ADD

PRODUKTINFORMATION - ADD Hovedinformation Dataleverandør D8241 5790001900809 - Ejer af varemærke D8346 5790001900809 - Start gyldighedsdato D8286 2014-10-03 Dato for sidste ændring D8260 2015-10-02 10:15:17 Publikationsdato D8355

Læs mere

Danæg (5790000012428) Helæg STANDARD er kølede pasteuriserede helæg med mælkebestandele

Danæg (5790000012428) Helæg STANDARD er kølede pasteuriserede helæg med mælkebestandele 05709176003291 - Hovedinformation Dataleverandør D8241 5790000012428 - Ejer af varemærke D8346 5790000012428 - Start gyldighedsdato D8286 2014-10-03 Dato for sidste ændring D8260 2013-12-05 16:09:51 Publikationsdato

Læs mere

GS1Trade Exact: Kvalitetsregler, toleranceregler samt oversigt over vareattributter. Version 3, maj

GS1Trade Exact: Kvalitetsregler, toleranceregler samt oversigt over vareattributter. Version 3, maj GS1Trade Exact: Kvalitetsregler, toleranceregler samt oversigt over vareattributter Version 3, maj 2017 www.gs1.dk/gs1tradeexact Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 6 2 Formål med dokumentet... 6 3 Resultat...

Læs mere

Foreløbig version af Brugervejledning til GS1Trade Sync. v 0.5 januar 2015. www.gs1.dk/gs1tradesync

Foreløbig version af Brugervejledning til GS1Trade Sync. v 0.5 januar 2015. www.gs1.dk/gs1tradesync Foreløbig version af Brugervejledning til GS1Trade Sync v 0.5 januar 2015 www.gs1.dk/gs1tradesync Indhold Brugervejledning til GS1Trade Sync:... 4 Logon:... 4 Forsiden:... 5 Opret en Basisenhed:... 6 Første

Læs mere

Brugervejledning til GS1Trade Sync. Version 0.6, december 2015. www.gs1.dk/gs1tradesync

Brugervejledning til GS1Trade Sync. Version 0.6, december 2015. www.gs1.dk/gs1tradesync Brugervejledning til GS1Trade Sync Version 0.6, december 2015 www.gs1.dk/gs1tradesync Indhold Brugervejledning til GS1Trade Sync... 4 1. Logon... 4 2. Forsiden... 5 3. Opret en Basisenhed... 6 4. Første

Læs mere

GS1Trade Exact: Kvalitetsregler, toleranceregler samt oversigt over vareprøveattributter

GS1Trade Exact: Kvalitetsregler, toleranceregler samt oversigt over vareprøveattributter GS1Trade Exact: Kvalitetsregler, toleranceregler samt oversigt over vareprøveattributter www.gs1.dk/gs1tradeexact Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 7 2 Formål med dokumentet... 7 3 Resultat... 7 4

Læs mere

Guideline til attributter. Version 2.0

Guideline til attributter. Version 2.0 Guideline til attributter Version 2.0 Introduktion Hos GS1 Denmark vil vi gerne gøre det lettere for vores medlemmer at arbejde med Global Data Synchronization Network (GDSN). Derfor har vi udarbejdet

Læs mere

Oprettelse og anvendelse af skabeloner 1WorldSync WebForms 6.1

Oprettelse og anvendelse af skabeloner 1WorldSync WebForms 6.1 Oprettelse og anvendelse af skabeloner 1WorldSync WebForms 6.1 1 Indhold Om dette dokument... 3 Oprettelse af skabelon til basisenhed... 3 Oprettelse af en hel generel skabelon til forbrugerenheden...

Læs mere

Konvertering af DADAS data til Reitan VI-skema

Konvertering af DADAS data til Reitan VI-skema Konvertering af DADAS data til Reitan VI-skema GS1 Denmark Version 5 Juli 2012 1 Konvertering af DADAS data til alternativt vareindmeldelsesskema Skal man konvertere data fra SINFOS/DADAS om til et alternativt

Læs mere

Brugervejledning til GS1Trade Sync

Brugervejledning til GS1Trade Sync Brugervejledning til GS1Trade Sync Salg af produkter i en webshop Version 1.0, Januar 2017 www.gs1.dk/gs1tradesync Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opbygning af guiden... 3 Eksempel fra en webshop del

Læs mere

Konvertering af DADAS data til Dansk Supermarked VI-skema

Konvertering af DADAS data til Dansk Supermarked VI-skema Konvertering af DADAS data til Dansk Supermarked VI-skema GS1 Denmark Version 5 November 2012 1 Konvertering af DADAS data til alternativt vareindmeldelsesskema Skal man konvertere data fra SINFOS/DADAS

Læs mere

GS1Trade Sync: Måleregler for salgsklar og ikke-salgsklar emballage

GS1Trade Sync: Måleregler for salgsklar og ikke-salgsklar emballage GS1Trade Sync: Måleregler for salgsklar og ikke-salgsklar emballage www.gs1.dk/gs1tradesync Indholdsfortegnelse 1 Om dette dokument... 3 2 Salgsklar emballage... 3 2.1 Fastsættelse af højde, bredde og

Læs mere

DADAS Guide til fødevareleverandører og leverandører af farligt gods. Med beskrivelse af SA2 WorldSync XML formatet

DADAS Guide til fødevareleverandører og leverandører af farligt gods. Med beskrivelse af SA2 WorldSync XML formatet DADAS Guide til fødevareleverandører og leverandører af farligt gods Med beskrivelse af SA2 WorldSync XML formatet 1 Indholdsfortegnelse Guideline til DADAS leverandører... 3 Fødevareleverandører... 3

Læs mere

Foreløbig version af Brugervejledning for datamodtagere til GS1Trade Sync

Foreløbig version af Brugervejledning for datamodtagere til GS1Trade Sync Foreløbig version af Brugervejledning for datamodtagere til GS1Trade Sync v 0.1 maj 2014 www.gs1.dk/gs1tradesync Indhold Log på... 3 Søg produkter... 4 Hierarkiopbygning... 7 Subskriptioner (Selektioner)

Læs mere

Foreløbig version af Brugervejledning for datamodtagere til GS1Trade Sync

Foreløbig version af Brugervejledning for datamodtagere til GS1Trade Sync Foreløbig version af Brugervejledning for datamodtagere til GS1Trade Sync v 0.2 januar 2015 www.gs1.dk/gs1tradesync Indhold Log på... 3 Søg produkter... 4 Hierarkiopbygning... 7 Subskriptioner (Selektioner)

Læs mere

GS1Trade Sync: Opmåling af IKKEforbrugerenheder. Version 2.0

GS1Trade Sync: Opmåling af IKKEforbrugerenheder. Version 2.0 GS1Trade Sync: Opmåling af IKKEforbrugerenheder Version 2.0 Indholdsfortegnelse 1 Om dette dokument... 3 2 IKKE-forbrugerenheder... 3 2.1 Fastsættelse af den naturlige bund (fundament)... 3 2.2 Når ikke

Læs mere

DADAS Guide til fødevareleverandører og leverandører af farligt gods. Med beskrivelse af SA2 WorldSync Excel formatet

DADAS Guide til fødevareleverandører og leverandører af farligt gods. Med beskrivelse af SA2 WorldSync Excel formatet DADAS Guide til fødevareleverandører og leverandører af farligt gods Med beskrivelse af SA2 WorldSync Excel formatet 1 Indholdsfortegnelse Guideline til DADAS leverandører... 3 Fødevareleverandører...

Læs mere

Vejledning til mærkning med GS1 Standarden af fødevarer og varer som ikke er implantater, medicinsk udstyr eller lægemidler.

Vejledning til mærkning med GS1 Standarden af fødevarer og varer som ikke er implantater, medicinsk udstyr eller lægemidler. Vejledning til mærkning med GS1 Standarden af fødevarer og varer som ikke er implantater, medicinsk udstyr eller lægemidler. Indledning... 2 Stregkoder anvendt i forskellige pakkeniveauer... 3 Eksempler

Læs mere

Field Label DA Field ID Field ID SE Field ID FI Field ID DE Target Global Applic. UI Funct. Single/Mult Grid? Format Keyword List

Field Label DA Field ID Field ID SE Field ID FI Field ID DE Target Global Applic. UI Funct. Single/Mult Grid? Format Keyword List D1. Produkt-ID og klassifikation 10. Identifikation 10. Produkt-ID'er GTIN D8165 T0154 F7260 152 G M M M RW Single g..14 Leverandørens varenummer D8256 T0172 752 M M M M RW Single an..14 Leverandørens

Læs mere

T-sort. GridName G-sort. Field Label DA GS1_DA_ID 1169 1169 nfmv Cardin. Applic. UIFunct. FieldFormat FieldKeywordList

T-sort. GridName G-sort. Field Label DA GS1_DA_ID 1169 1169 nfmv Cardin. Applic. UIFunct. FieldFormat FieldKeywordList D1. Produkt-ID og klassifikation - Product ID and classification 10. Identifikation - Identification 10. Produkt-ID'er - Product IDs 10 GTIN - Global Trade Item Number D8165 1 1..1 M M M RW g..14 11 Stregkodetype

Læs mere

GS1Trade Exact: Trin-for-trin

GS1Trade Exact: Trin-for-trin GS1Trade Exact: Trin-for-trin Version 3, december 2016 www.gs1.dk/gs1tradeexact Indholdsfortegnelse 1 Hvordan kommer jeg i gang?... 3 2 Timeline... 3 3 Eksempler på kvalitetsrapport... 4 4 Dummy-produkter...

Læs mere

Måleregler for forbrugerenheder. Version 2.0

Måleregler for forbrugerenheder. Version 2.0 Måleregler for forbrugerenheder Version 2.0 Indholdsfortegnelse 1 Om dette dokument... 3 2 Forbrugerenheder (til slutforbruger)... 3 2.1 Fastsættelse af fronten (facingen) på en forbrugerenhed... 3 2.2

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere

Vejledning til mærkning med GS1 Standarden af implantater og andet medicinsk udstyr

Vejledning til mærkning med GS1 Standarden af implantater og andet medicinsk udstyr Vejledning til mærkning med GS1 Standarden af implantater og andet medicinsk udstyr Indledning... 2 Stregkoder anvendt i forskellige pakkeniveauer... 3 Eksempler på stregkodelabels... 4 Stregkodekvalitet...

Læs mere

SimaxCash. Brugervejledning

SimaxCash. Brugervejledning SimaxCash Brugervejledning 1 Indhold 1 Opsætning af varer... 3 1.1 Hovedgrupper... 3 1.2 Varegrupper... 5 1.3 Varer... 9 2 Opsætning af tilbud... 18 2.1 Kombinationstilbud... 18 3 Opsætning af kasseterminal...

Læs mere

Guideline til attributter. EU Forordning 1169/2011. Version 1.0

Guideline til attributter. EU Forordning 1169/2011. Version 1.0 Guideline til attributter EU Forordning 1169/2011 Version 1.0 Introduktion Denne attributliste er et supplement til den generelle attributliste der er udarbejdet til det danske Target Market. I denne attributliste

Læs mere

SecureAware Workflow TNG

SecureAware Workflow TNG SecureAware Workflow TNG Manualen beskriver brugen af SecureAware version 4.5.0 og senere versioner Dokument opdateret: januar 2014 Om dette dokument Dette dokument beskriver brugen af Workflow TNG i SecureAware

Læs mere

QUICK GUIDE. til E-handel

QUICK GUIDE. til E-handel QUICK GUIDE til E-handel QUICK GUIDE Via vores hjemmeside www.ecolab.dk får du adgang til vores E-handel. Her kan du bl.a. finde produktbeskrivelser, sikkerhedsdatablade samt se hvilke produkter, der er

Læs mere

Brugerguide til 3M Online Center

Brugerguide til 3M Online Center Brugerguide til 3M Online Center 1 3M 2015. All Rights Reserved. Brugerguide til 3M Online Center Ordreplacering...3 1. Bestil nu...4 2. Hurtig ordre...5 3. Upload ordrefil...6 4. Indkøbslister / Mine

Læs mere

GS1 Systemet. Stregkoder struktur, indhold og placering. Undervisere: Charlotte Meldgaard, Jane Wulff & Erik Søgaard

GS1 Systemet. Stregkoder struktur, indhold og placering. Undervisere: Charlotte Meldgaard, Jane Wulff & Erik Søgaard GS1 Systemet Stregkoder struktur, indhold og placering Undervisere: Charlotte Meldgaard, Jane Wulff & Erik Søgaard Program Introduktion og forventninger til dagen Hvem er GS1 Denmark? GS1 Systemet - Identifikation

Læs mere

Primær mærkning M1 og M2

Primær mærkning M1 og M2 Primær mærkning M1 og M2 Mærkning ved direkte tryk på engangsemballagens materiale eller originale etiket Oktober 2010 Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1 2640 Hedehusene Telefon 43 32 32 32 Fax 43 32

Læs mere

5 trin. ind i stregkodernes verden

5 trin. ind i stregkodernes verden 5 trin ind i stregkodernes verden Version 1.1 - juni 2010 Copyright GS1 Denmark 2010 ONE global system ONE global standard ONE global solution Globale produktnumre og stregkoder Hvordan og hvorfor Introduktion

Læs mere

GS1 DataBar flere data på mindre plads. Version 2

GS1 DataBar flere data på mindre plads. Version 2 GS1 DataBar flere data på mindre plads Version 2 Der er ingen planer om at skrotte EAN stregkoden. Producenter (brand owners) kan selv bestemme om de vil drage fordel af GS1 DataBar, fx i forbindelse med

Læs mere

Rev. 05-10. Brugervejledning. Webshop Sika Danmark A/S

Rev. 05-10. Brugervejledning. Webshop Sika Danmark A/S Rev. 05-10 Brugervejledning Webshop Sika Danmark A/S Indholdsfortegnelse Afsnit Emne Side 1. Indledning 2 2. Quickguide forklaring af menu 3 2.1 Menu til venstre 3 2.2 Topmenu 3 3. Log-in 5 4. Bestilling

Læs mere

VALIDERINGSGUIDE MEDARBEJDER VALIDERING

VALIDERINGSGUIDE MEDARBEJDER VALIDERING VALIDERINGSGUIDE MEDARBEJDER VALIDERING Indhold: (tryk på en given overskrift og du springer automatisk dertil) Find valideringsmodulet... 1 Flytning af en eller flere medarbejdere... 3 Hvis en medarbejder

Læs mere

Programmet er udviklet efter ønske fra vores brugere! Hvad kan den gøre for dig?

Programmet er udviklet efter ønske fra vores brugere! Hvad kan den gøre for dig? Programmet er udviklet efter ønske fra vores brugere! Hvad kan den gøre for dig? Du kan oprette en Kostplan for en uge af gangen. Du kan udskrive din Kostplan. Du kan udskrive en indkøbsseddel til din

Læs mere

Amgros leverandørrum (Mine firmasider)

Amgros leverandørrum (Mine firmasider) Amgros leverandørrum (Mine firmasider) Brugervejledning Amgros leverandørrum (Mine firmasider) maj 2015 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Brugen af leverandørrum (firmaspecifik portal)... 3 2. Åbning

Læs mere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere Indhold Sådan tilmelder du dig et hold... 2 Sådan logger du ind på hjemmesiden... 4 Har du glemt dit kodeord?... 5 Sådan ser du oplysninger

Læs mere

Deklarationsberegneren - kom godt i gang. Tue Christensen

Deklarationsberegneren - kom godt i gang. Tue Christensen Deklarationsberegneren - kom godt i gang Tue Christensen februar 2017 Deklarationsberegneren - kom godt i gang 2017 Af Tue Christensen Copyright: Hel eller delvis gengivelse af denne publikation er tilladt

Læs mere

Logistikbetingelser. Til Saniståls leverandører

Logistikbetingelser. Til Saniståls leverandører Logistikbetingelser Til Saniståls leverandører Sanistål har formuleret en række betingelser for mærkning, pakning og levering af varer. Betingelserne skal gøre identifikationen og behandlingen af indkomne

Læs mere

LEMAN / Præsentation

LEMAN / Præsentation LEMAN / Præsentation Velkommen til LEMAN Internet booking. Vi vil i det følgende gennemgå login, opsætning og indtastnings-muligheder. Systemet findes på http://booking.leman.dk eller via LEMAN s hjemmeside.

Læs mere

Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning

Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning Indhold Generelt om indberetning til sundhedsordning 1 Adgang til indberetningsløsningen 1 Indberetning af medarbejdere 2 Bekræftelse af indberetning

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

Brugervejledning til Højkvalitetsdokumentationen og Dialogforummet på Danmarks Statistiks hjemmeside

Brugervejledning til Højkvalitetsdokumentationen og Dialogforummet på Danmarks Statistiks hjemmeside Brugervejledning til Højkvalitetsdokumentationen og Dialogforummet på Danmarks Statistiks hjemmeside Forord Denne vejledning beskriver baggrunden for begreber og sammenhænge i Danmarks Statistiks dokumentationssystem

Læs mere

e-mailkonsultation Patientinformation

e-mailkonsultation Patientinformation Side 1 e-mailkonsultation Patientinformation Side 2 Indholdsfortegnelse : Indholdsfortegnelse :... 2 Emailkonsultation Login... 3 Patientens postkasse... 4 e-mailkonsultation til lægen... 5 Receptfornyelse...

Læs mere

Virksomheder. Standardindstillinger på virksomhedens side

Virksomheder. Standardindstillinger på virksomhedens side Virksomheder Standardindstillinger på virksomhedens side Indstillinger på virksomhedens sider Opdateret den 7/1-2015 Som virksomhedsadministrator har du mulighed for at indstille EfterUddannelse.dk til

Læs mere

Udbydertilmelding for importører og producenter

Udbydertilmelding for importører og producenter Udbydertilmelding for importører og producenter Januar 2014 Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1 2640 Hedehusene Telefon 43 32 32 32 Fax 43 32 32 39 info@dansk-retursystem.dk www.dansk-retursystem.dk Indhold

Læs mere

Brugeradministrationsvejledning til SMS Web

Brugeradministrationsvejledning til SMS Web Brugeradministrationsvejledning til SMS Web Administration Denne side vil være forskellig afhængig af om man er administrator eller bruger. Administrator får oversigt over alle brugerne samt konfiguration,

Læs mere

Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0

Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0 Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Wellnessbox HOVEDMENU 2. Wellnessbox hjælpepunkter og hovedmenu 3. KASSE: Åbn kassen 4. KASSE: Luk kassen 5. KASSE: Sælg vare 6. KASSE:

Læs mere

Energistyrelsens Tilskudsportal Vejledning for brugere

Energistyrelsens Tilskudsportal Vejledning for brugere Energistyrelsens Tilskudsportal Vejledning for brugere Version 1.05 juli 2010 1 Velkommen til Tilskudsportalen Energistyrelsens tilskudsportal giver mulighed for oprettelse af en elektronisk ansøgning

Læs mere

Guide til Online tidsbestilling - en del af eportalen Revideret 26-06-2012

Guide til Online tidsbestilling - en del af eportalen Revideret 26-06-2012 Guide til Online tidsbestilling - en del af eportalen Revideret 26-06-2012 Indledning Med online tidsbestillingsmoduelt i Xdont, åbnes der for CGM s e-portal - kaldet Nembehandling.dk. Dette sted vil være

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

Overførsel af PBS-tilmeldinger fra online registrering til medlemssystemet

Overførsel af PBS-tilmeldinger fra online registrering til medlemssystemet Overførsel af PBS-tilmeldinger fra online registrering til medlemssystemet Når brugerne tilmelder sig lotterier online, registreres dette i medlemsdatabasen i en speciel tabel med de oplysninger brugeren

Læs mere

Beredskab TNG. Beredskab TNG er en opgradering af det "gamle" beredskabsmodul i SecureAware, og er tilgængelig fra version 4.7.0.

Beredskab TNG. Beredskab TNG er en opgradering af det gamle beredskabsmodul i SecureAware, og er tilgængelig fra version 4.7.0. Beredskab TNG Beredskab TNG er en opgradering af det "gamle" beredskabsmodul i SecureAware, og er tilgængelig fra version 4.7.0. Beredskab TNG... 1 Kom godt i gang... 2 Redigér beredskabsdokumentet...

Læs mere

ExtraNet. Sider beskyttet med kodeord i OLO

ExtraNet. Sider beskyttet med kodeord i OLO ExtraNet Sider beskyttet med kodeord i OLO Side 1 af 16 For brugeren af din hjemmeside Fra forsiden kan du indsætte en knap, som henviser til en side, som kræver en kode. Side 2 af 16 Login er nødvendigt

Læs mere

Retningslinjer for GDA mærkning i Danmark

Retningslinjer for GDA mærkning i Danmark Juni, 2008 Retningslinjer for GDA mærkning i Danmark GDA er en mærkning på emballagen af mad og drikkevarer og viser indholdet af energi (kalorier), sukker,, mættet og salt (natrium). GDA står for Guideline

Læs mere

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND Testportalen befinder sig på internetadressen http://www.testportal.hogrefe.dk/default.aspx. På denne adresse mødes man af ovenstående skærmbillede. Indtast her dit

Læs mere

Vejledning til Formandsportalen

Vejledning til Formandsportalen Vejledning til Formandsportalen Startside http://mail.kolonihave.dk/formandsportal/portal/portal.aspx Der logges ind via dit medlemsnummer og kodeord. Medlemsnummeret er det brugernavn, som du fik tilsendt

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Udarbejdet af Kultur & Fritid, februar 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 -

Læs mere

Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking

Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking Det er nu muligt at booke lokaler i Høje-Taastrup Kommune via Internettet og kommunens hjemmeside. Du får adgang til siden ved at følge nedenstående

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning

Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er du velkommen

Læs mere

Brugervejledning til Djurspakken

Brugervejledning til Djurspakken Brugervejledning til Djurspakken Indtast www.djurspakken.dk i din WEB browser Login ved at klikke på login i øverst højre hjørne Indtast det tilsendte brugernavn og password husk at vælge domæne djurspakken.dk

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

GS1 Systemet. Stregkoder struktur, indhold og placering. Underviser: Jane Wulff og Erik Søgaard

GS1 Systemet. Stregkoder struktur, indhold og placering. Underviser: Jane Wulff og Erik Søgaard GS1 Systemet Stregkoder struktur, indhold og placering Underviser: Jane Wulff og Erik Søgaard Program Introduktion og forventninger til kurset Hvem er GS1 Denmark? GS1 Systemet - Identifikation af produkter

Læs mere

Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra klik på linket

Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra  klik på linket Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra www.retox.dk, klik på linket Som udgangspunkt kan alle se arbejdspladsbrugsanvisningerne, hvis man er på regionens netværk. Hvis der skal tilføjes eller

Læs mere

Brugervejledning Forældrekontakt

Brugervejledning Forældrekontakt Brugervejledning Forældrekontakt Indhold Logge på Forældrekontakt:... 3 Infosiden... 4 Beskeder... 5 Påmindelser... 6 Aktiviteter... 11 Stamkort... 11 Tilladelser... 12 Læge/medicin... 12 2 Logge på Forældrekontakt:

Læs mere

Bredbåndspuljen. Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal. Indhold. 1. Hvor finder jeg tilskudsportalen? Opret din profil...

Bredbåndspuljen. Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal. Indhold. 1. Hvor finder jeg tilskudsportalen? Opret din profil... Bredbåndspuljen Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal Kontor/afdeling Center for Tele Dato 31. marts 2017 Indhold 1. Hvor finder jeg tilskudsportalen?... 2 2. Opret din profil... 3 3. Opret

Læs mere

Betjeningsvejledning vedr. elektronisk indberetning i indberetningssystemet INDB Opdateret d. 20/2 2012

Betjeningsvejledning vedr. elektronisk indberetning i indberetningssystemet INDB Opdateret d. 20/2 2012 Betjeningsvejledning vedr. elektronisk indberetning i indberetningssystemet INDB Opdateret d. 20/2 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 1.1 Log på systemet 1 1.2 Generel arbejdsgang 3 1.3 Knapper og

Læs mere

Sekundær mærkning M3 og M4

Sekundær mærkning M3 og M4 Sekundær mærkning M3 og M4 Mærkning med pantetiketter Oktober 2010 Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1 2640 Hedehusene Telefon 43 32 32 32 Fax 43 32 32 39 info@dansk-retursystem.dk www.dansk-retursystem.dk

Læs mere

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 3456.78 123456 TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du i gang Side 4 Oprette nye varer Side 5 Ændre eksisterende

Læs mere

Brug af sagssystem. Vejledning i oprettelse og håndtering af sager. + reservering af statusscanner

Brug af sagssystem. Vejledning i oprettelse og håndtering af sager. + reservering af statusscanner Brug af sagssystem Vejledning i oprettelse og håndtering af sager + reservering af statusscanner Indhold Kommunikation ved oprettelse af sager i sagssystemet... 2 En genstart kan ofte løse problemet...

Læs mere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holdkaptajner

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holdkaptajner Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holdkaptajner Indhold Sådan opretter du et hold... 2 Sådan logger du ind på hjemmesiden... 4 Har du glemt dit kodeord?... 5 Sådan redigerer og ser du oplysninger

Læs mere

Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking

Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking Det er nu muligt at booke lokaler i Vallensbæk Kommune via Internettet og kommunens hjemmeside. Du får adgang til siden ved at følge nedenstående

Læs mere