BEHANDLING AF INFLAMMATORISK TARMSYGDOMME. En semesterprojekt om TNF a og sirna

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BEHANDLING AF INFLAMMATORISK TARMSYGDOMME. En semesterprojekt om TNF a og sirna"

Transkript

1 BEHANDLING AF INFLAMMATORISK TARMSYGDOMME En semesterprojekt om TNF a og sirna Medlemmer og Studie nr.: Abid Syed Alisha Shahzad Chauhan Hiba Marwan Maryam Ali Mursal Hosseini Nicholas Pihilip Rayner Nouralhuda Mohsen Tine Brodka Hansen Gruppe Nr. 3 Vejleder Katja Dahlgaard Sted Roskilde Universitet Hus nr Afleveringsdato

2 Indhold Abstract... 3 Forord... 4 Indledning... 4 Problemformulering... 5 Metode... 5 Semesterbinding... 5 Afgrænsning... 5 IBD... 7 Ulcerative Colitis... 8 Crohn s Disease... 9 Sværhedsgrader af Ulcerative Colitis og Crohn s Disease Ulcerative Colitis Crohn s Disease Inflammatorisk tarmsygdomme immunsystemet Antigener Inflammation Tarmens immunsystem - slimhinden Slimhinden samspil med tarmens bakterier IgA sekret Celler i slimhindens immunsystem Slimhindens T-celler inflammatoriske og regulerende delelementer Makrofager og dendride celler (DCs) Tarmfloraen Behandlinger Behandlingsforløb - Ulcerative Colitis Historien bag TNF-α ⅔ patienter mangler virkning af anti-tnf-α Hvad er TNF-α: Proinflammatoriske og antiinflammatoriske cytokiner TNF-α signalveje & receptorer Fra gen til Inflammation Anti-TNF-α Infliximab resistens Antistoffer Undersøgelse vedrørende resistens mod Infliximab Side 1 af 61

3 Delkonklusion RNA interferens pathways RNAi/siRNA som en behandlingsmetode til IBD-patienter? Nanopartikler Museforsøg/ in vivo levering af sirna ved hjælp af nanopartikler Resultat Delkonklusion Diskussion Konklusion Problemformulering Perspektivering Begrebsliste Side 2 af 61

4 Abstract Inflammatory bowel disease (IBD) has been associated with an overproduction of pro-inflammatory cytokine Tumor Necrosis Factor α (TNF-α) and an imbalance between pro-inflammatory and antiinflammatory cytokines. Today there are approximately 1.3 million patients in the United States alone, who are suffering from IBD. IBD can be subdivided into both Crohn s Disease (CD) and Ulcerative Colitis (UC), and unfortunately there are very limited treatment options. This report will analyze a very recent and innovative RNA therapy for IBD involving small interfering RNA (sirna) and its future potential. However, since there is no current research on human subjects this report will review current scientific articles of in-vivo testing on Colitis-induced mice. Therapeutic effectiveness and probability of adverse effects of the current available pharmaceutical agent, infliximab, will also be compared. Infliximab is a monoclonal antibody against TNF-α. Approximately 33% of patients being treated with infliximab have been shown to develop a tolerance towards the medication after a period of one year, while another third, do not respond to the medication at all. Other patients treated with Infliximab have also developed some severe adverse effects such as cancer, reactivation of tuberculosis, and pneumonia. We therefore wish to enlighten the issue at hand, in hope to reach a higher understanding of the diseases, and whether or not sirna may be a potential treatment for the approximately two-thirds of the patient with either a primary nonresponse, or secondary loss of response, or if potentials of anti-tnf-α advancement would be a better direction to work with. We will in the end conclude that, if the transportation issues of sirna treatment via nanoparticles to localized target areas humans were resolved, it would be a potentially good candidate for IBD treatment, even though there is a lack of knowledge on adverse events. Side 3 af 61

5 Forord Rapporten er et 1. semesterprojekt, der har givet os udfordringer og erfaring, og vi har lært hvordan et naturvidenskabeligt projekt skal opbygges og udføres. Vi vil gerne takke vores skarpe vejleder Katja Dahlgaard, for god og konstruktiv vejledning. Rapporten er henvendt til 1. års universitetsstuderende med interesse inden for naturvidenskab. Indledning Inflammatoriske tarmsygdomme som Crohn s Disease og Ulcerative Colitis, forekommer hyppigere i de vestlige verdenslande samt Europa og koster de respektive samfund en masse penge. Behandlingsmetoder mod Crohn s Disease og Ulcerative Colitis, er ud over at være dyre, desværre også meget begrænsede. Tumor Necrosis Factor α (TNF-α) har gennem de sidste mange år, været kendt, som en af de vigtigste faktorer, der spiller en rolle i udviklingen af Inflammatory Bowel Disease (IBD), og der er blevet forsket meget i behandling mod TNF-α, for at mindske hyppigheden af IBD. Et af de største problemer der forekommer inden for IBD behandling, er mangel på en permanent effektiv remission. Man behandler IBD med Anti-TNF-α behandlingsformen, Infliximab, der bruges hyppigst i patienter med svære udbrud af IBD. Desværre ser man også ved brugen af Infliximab, at kun ⅓ af patienterne har en permanent virkning af medicinet, mens en anden ⅓ udvikler resistens mod behandlingsformen, hvilket betyder at virkningen af Infliximab reduceres over en periode, normalt op mod et år, og hos den sidste ⅓ af patienterne der behandles med Infliximab, er der slet ingen virkning. Det har vist sig, at patienterne der har reduceret eller ingen virkning af Infliximab, danner antistoffer (anti-infliximab) mod medikamentet, fordi deres immunsystem genkender antigener i Infliximab. Et studie foretaget på mus, har vist at small interfering RNA (sirna), komplekset med nanopartikler, har en positiv effekt på IBD-udbruddene i musene, idet symptomerne blev reduceret og musene tog på i vægt. Vi vil i denne rapport undersøge og vurdere, hvorvidt det er muligt, at bruge sirna som en behandlingsform til de patienter der mister effekten af Infliximab, eller som slet ikke har nogen effekt har af Infliximab. Side 4 af 61

6 Problemformulering Kan sirna leveres til målcellerne i IBD-patienter, ud fra de resultater man ser på mus, og ville det kunne hjælpe patienter der ikke har gavn af behandlingen med Infliximab? Metode Projektet er opbygget som et litteraturstudie, hvor vi har anvendt naturvidenskabelige artikler, faglige videoer, fagbøger inden for biologi, forskningsartikler samt kliniske studier. I rapporten starter vi med, at redegøre for de to mest udbredte inflammatoriske tarmsygdomme, Ulcerative Colitis og Crohn s Disease. Dernæst fokuserer vi på behandlingen af IBD, med fokus på Anti-TNF-α, og ved hjælp af naturvidenskabelige artikler og forsøgsstudier, undersøger vi hvorfor at nogle patienter danner antistoffer over for Anti-TNF-α. Da formålet med projektet er, at undersøge om sirna kan udvikles til en mere effektiv behandlingsmulighed, til de IBD-patienter der danner antistof mod Anti-TNF-α, bruger vi et forsøgsstudie på mus, til at vurdere hvor vidt det er muligt at bruge sirna-behandling i mennesker. Semesterbinding På den naturvidenskabelige bacheloruddannelses 1. semester, er det hensigten, at projektarbejdet skal tage udgangspunkt i et samfundsproblem, som søges belyst ud fra en naturvidenskabelig tankegang. Vi har taget udgangspunkt i en sygdom, der rammer mange mennesker rundt omkring i verden, især i de vestlige lande. Mængden af patienter med IBD, stiger samtidig med at flere og flere lande lever efter de vestlige landes livstile. Og på baggrund af de metoder vi har brugt, har vi undersøgt nuværende og fremtidige behandlingsmuligheder, og vurderet hvordan man bedst med naturvidenskaben kan hjælpe de mennesker der er ramt af IBD. Afgrænsning Vi vil indskrænke vores projekt, med et særlig fokus på de IBD-patienter der har nedsat virkning eller slet ingen virkning af Anti-TNF-α medikamenter, med fokus på Infliximab (REMICADE ), der er et af de mest brugte og undersøgte præparater inden for IBD. Vi afgrænser patientgruppen inden for de to mest udbredte inflammatoriske tarmsygdomme; Ulcerative Colitis og Crohn s Disease, og vi afgrænser yderligere til de patienter, der nedsat eller ingen virkning af Infliximab har, fordi præparatet i de fleste tilfælde er sidste udvej inden man foretager operation og fjernelse af dele af tarmen. Side 5 af 61

7 Vi har valgt at undersøge andre behandlingsmuligheder, der kan nedsætte det overudtryk af TNF-α, der er skyld i IBD, og her har vi valgt at fokusere på sirna, der har vist gode resultater i behandling af andre immunsystems-relaterede sygdomme. Man har ikke forsøgt sig med sirna på IBD-patienter, derfor konkluderer vi på baggrund af de resultater man har fået igennem forsøg på mus. Side 6 af 61

8 Inflammatoriske tarmsygdomme - IBD IBD Inflammatory Bowel Disease (IBD) er en sygdom der kan påvirke patienter hårdt; patienten kan miste arbejds- og studielivet, hvilket skyldes energimangel og konstante smerter[1]. Inflammatoriske tarmsygdomme forårsager en inflammation, der rammer tarmens slimhinde, og sygdommen kan være en tilbagevendende eller kronisk sygdom. Der findes flere forskellige typer af IBD, men vi har valgt at tage udgangspunkt i de to mest kendte typer, Ulcerative Colitis (UC) og Crohn's Disease (CD)[2][3]. IBD forekommer både hos kvinder og mænd i aldersgruppen år. I Danmark forekommer sygdommen hos 2-3 ud af 1000 mennesker[4]. En af de dyrere behandlingsmetoder af IBD er TNF-α hæmmere (Anti-TNF-α - Infliximab). Når anti-tnf-α bruges som behandlingsmetode, bliver der brugt store mængder af det, og man ser at effekten af medicinen aftager med tiden, det sker for 1/3 af patienterne der bliver behandlet med Infliximab.Der bliver brugt mange millioner kroner på dyre behandlinger af inflammatoriske tarmsygdomme, dette skyldes bl.a., at patienter med milde grader af IBD bliver behandlet med nogle behandlinger, som er beregnet til de patienter der lider af alvorlige inflammatoriske tarmsygdomme. En anden grund til, at der bliver brugt mange penge på behandling af IBD patienter, er at mange af de patienter, der tidliere har haft en sværere grad af IBD, og er kommet i bedring igen, fortsat bliver behandlet for den tidligere grad, fordi man ikke vil risikere at den svære grad af sygdommen blusser op igen. Side 7 af 61

9 Ulcerative Colitis Ulcerative Colitis (UC) er en af de to mest almindeligt kendte inflammatoriske tarmsygdomme. Den rammer tyktarmens slimhinde (figur 1), og inflammationen starter først nederst i endetarmen og derefter spreder den sig til resten af tyktarmen. [1] Symptomerne på UC er variable, og afhænger af inflammationens sværhedsgrader, samt hvor udbredt inflammationen er i tyktarmen, men nogle af symptomerne er ujævnhed i slimhinden, pus og blod, hvilket kan føre til kronisk sårdannelse, der igen fører til dannelsen af arvæv på tarmens overflade.[5] Figur 1 Ulcerative Colitis [5] a) viser udbredelsen af Ulcerative Colitis, hvor den starter i endetarmen, og derefter kan brede sig til hele tyktarmen. b) Billede af Ulcerative Colitis i tarmen, med pus fra betændelsen, rødme, ujævn overflade og overfladisk sårdannelse (ulceration). c) Billede af normal rask tarm til sammenligning. Side 8 af 61

10 Crohn s Disease Crohn s Disease kan ramme alle dele af tarmen (figur 2), og typisk er flere uafhængige dele af tarmen ramt. Den første synlige anormalitet er en forstørrelse af det lymfiske væv og rødme (figur 3). Herefter dannes der åbne sår, der kan udvikle sig til områder med dybe revner. Der dannes arvæv, hvilket kan medføre indsnævring af tarmen, og der kan opstå fistler, der er en rørformet forbindelse mellem 2 organer (dannes f.eks. for at lede betændelsen væk fra det ramte sted).[5] Årsagen til sygdommen er ukendt, men hvis det er en arvelig sygdom, er risikoen større for at få Crohn s disease[6]. Symptomerne på Crohn s Disease er mavesmerter og diarré er de mest almindelig symptomer på Crohn s disease, men der er også andre symptomer, som ofte er tilstede, f.eks. feber, mavesmerter og manglende lyst til at spise, som medfører vægttab hos de fleste patienter[6]. Figur 2 - Crohn's Diseases spredning i tarmen Figur 3 Crohn s Disease a) rødme og begyndende blister i en tarm med Crohns Disease. b) Svært udbrud af Crohns Disease med dybe revner/huller. Side 9 af 61

11 Sværhedsgrader af Ulcerative Colitis og Crohn s Disease Ulcerative Colitis Mild grad: Diaré, max. 4 gange om dagen, der kan være lidt blod i afføringen, normal blodprocent, normal hjerterytme, infektionstal på under 20 mg/l (normalværdig 4 mg/l), og antallet af hvide blodlegemer (leukocytter) er under 12 mia./l. (normalværdig mellem 3,5-8,8 mia./l)[7] Svær grad: Findes i patienter med total UC, det vil sige hele eller størstedelen af tyktarmen og endetarmen er ramt.[8] og medfører voldsom hyppig diarré med blod, der forekommer feber om aftenen, hurtig hjerterytme, lav blodprocent, infektionstallet er over 20 mg/l, og antallet af hvide blodlegemer er over 12 mia./l. [7] Patienten vil være dehydreret, utilpas, tynd og have mavesmerter. Crohn s Disease Mild grad: Ligesom i den milde grad af UC er der ingen alvorlige symptomer, og der er færre blødninger. Moderat grad: Patienten har høje infektionstal og lav blodprocent. Patienten kan også have feber, taber sig meget, har smerter eller er øm i maven, og har stærk kvalme og opkastninger. Svær grad: Selvom patienten bliver behandlet med steroider (uddybes i afsnittet om behandling), vil symptomerne fortsætte. Patienten har høj feber, kaster op, tarmens sammentrækninger virker ikke, har stærke mavesmerter og er underernæret. Der kan også opstå lommer i mavesækken med væske og materie.[7] Side 10 af 61

12 Inflammatorisk tarmsygdomme immunsystemet Immunsystemet i tarmen er unikt, fordi det hele tiden er i kontakt med det ydre miljø. Alt det man spiser og drikker indeholder mange fremmede antigener, og derfor skal immunsystemet i tarmen være i stand til, at kende forskellen på skadelige og ikke-skadelige antigener, så der ikke er konstant inflammation i tarmen. Tarmens slimhinde har flere enestående egenskaber, der kan undertrykke og nedregulere de forskellige immune reaktioner mod antigener, men hvis disse egenskaber ikke fungerer korrekt, kan det føre til en ukontrolleret kronisk inflammation i slimhinden - Inflammatory Bowel Disease (IBD). En hypotese for, hvorfor IBD opstår er, at der er et uhensigtsmæssigt respons fra immunsystem på de tarmbakterier, der ellers er en naturlig del af tarmsystemet[9]. Antigener Når kroppen sætter et immunrespons i gang, er det fordi at kroppens immunsystem har opdaget et fremmed antigen. Et antigen er et stof, der får immunsystemets B-celler til at danne antistoffer, og T-celler til at danne en immunreaktion mod antigenet. Primært er antigenet ikke et stof der stammer fra kroppens egne celler, men kroppen har også sine egne antigener, som den normalt ikke danner et immunrespons mod, hvis kroppen reagerer på sine egne antigener, betegnes det som en immunsygdom, såsom IBD. For at kunne stimulere immunsystemet, skal et stof have en vis molekylestørrelse; proteiner er dem der stimulere immunsystemet mest effektivt. Der kan dog også dannes antistoffer mod mindre molekyler - hvis de er koblet sammen med et større molekyle. På et antigen sidder der et epitop, det er det, som lymfocytterne og bestemte antistoffer binder sig til ved hjælp at en antigenbindende receptor. Når de binder sig til antigenet, sættes der et immunrespons i gang og der opstår inflammation[10]! Inflammation Når noget hæver og gør ondt er det på grund af et lokalt inflammatorisk respons, der er sat i gang af signalerende molekyler på det område, der er inficeret af fremmede antigener. Det ene inflammatoriske signalerende molekyle er histamin, der stammer fra mast-celler der findes i vævet. Histamin får de omkringliggende blodårer til at udvide sig, og de bliver derfor mere permeable (gennemtrængelige), hvilket gør at de lækker væske ud i vævet omkring infektionen, hvilket fører til hævelse. Side 11 af 61

13 Makrofager og neutrofiler (hvide blodlegemer) spiller også en rolle, da de frigiver cytokiner, der kan ændre immunresponset. Cytokinerne øger blodtilstrømningen, hvilket gør området omkring infektionen rødt og varmere end den normale temperatur. Proteiner øger frigivelsen af histaminet, hvilket lokker flere fagocytter til, der trænger ind i det ødelagte væv og udøver fagocytose ( spiser cellerne der indeholder de fremmede antigener). Samtidig ved hjælp af den øgede blodtilstrømning ankommer flere antimikrobielle peptider, hvilket skaber en samling af materie (også kaldet pus), som er en væske fyldt med hvide blodlegemer, døde antigener og rester fra det ødelagte væv, der gør at vævet og det inficerede område kan hele igen[11]. I IBD-patienter reagerer tarmens immunsystem med en inflammation mod de naturlige bakterier der fremkommer i lumen, fordi der forekommer en regulerings fejl i immunresponset. Inflammationerne fører mange skader på tarmen med sig, og stort misbehag for patienterne. Side 12 af 61

14 Tarmens immunsystem - slimhinden Figur 4 tarmens immunforsvar, modificeret [12] Slimhindens overflade består af et epitellag, der ligger over Lamina Propria (området nedenunder epitellaget), der indeholder et lymfevæv, kaldet GALT (gut-associated lymphoid tissue) (figur 4). Længden og den enorme overflade, gør tarmen til det største organ med lymfocytter, også kaldet hvide blodlegemer, og det er det sted i kroppen der findes den største mængde af antistoffer[13]. Epitellaget forhindrer fysisk de fleste bakterier og virusser for at nå ned til det lymfatiske væv[14]. Slimhinden samspil med tarmens bakterier Når et ukendt antigen fra en bakterie eller virus indtræder i tarmens lumen (tarmens hulrum), transporteres det igennem M-cellerne, der er er specielle epitelceller uden mikrovilli (tarmtotter) på deres overflade. Antigenerne passerer intakte gennem M-cellerne og bliver dernæst optaget af dendritiske celler (DCs) og makrofager der præsenterer antigener på overfladen (anti-presenting cells (APCs)). APCs Side 13 af 61

15 findes i området lige under M-cellerne. APCs fører antigenerne til T-cellerne (figur 5) i små lymfeknuder kaldet Peyer Patches, hvor de genererer et immunt respons mod antigenet. I områder uden for M-cellerne kan DCs fra Lamina Propria forlænge dendritter ud i lumen, og samle antigener op på den måde. De aflange epitelceller kan også bearbejde antigener, men ikke særligt effektivt, som de andre funktioner i tarmens immunrespons[9]. Når immunsystemet genererer et immunt respons, betyder det at de danner antistoffer mod antigenet. Antistofferne bliver dannet af B- lymfocytter fra Peyer Patches. Én B-cellen laver ét bestemt antistof, og denne lymfocyt celledeles til immunforsvaret har en hær til, at genkende antigenet næste gang det indtræder i tarmen. Når B-cellen genkender antigenet igen, deler den sig og bliver til plasmaceller, der sender antistofferne ud til omgivelserne, og det fremmede antigen bliver nedbrudt, f.eks. ved fagocytose[15]. Figur 5 - Antigen præsentation til T-celler [49] IgA sekret Secretory IgA (Immunoglobin A) er et unikt form for antistof, der findes i slimhindens sekret, og er meget vigtigt for slimhindens immunsystem. IgA udskilles fra B-cellerne i Lamina Propria. I Lamina Propria og tarmens lumen er IgA passiv, den optræder ikke i det inflammatoriske respons som IgG og IgB. I stedet blokerer den antigenernes binding til epitellaget og forhindrer infektion på den måde. IgA kan klæbe bakterier og virusser sammen i større komplekser, som der bliver fanget i slimbarrieren, og forsvinder ud med afføringen eller spyttet[9]. Celler i slimhindens immunsystem Der findes mange immunceller i Lamina Propria, flest IgA-producerende plasmaceller, men over halvdelen af immuncellerne er omfattet af T-lymfocytter, B-lymfocytter, makrofager og DCs. Kontrolleret inflammation er en vigtig egenskab Lamina Propria har. I andre organer ville den store mængde lymfocytter og APCs indebærer kronisk inflammation[13]. Side 14 af 61

16 Regulerende pathways sørger for kontrol af inflammation i tarmen, så det immune respons ikke reagerer inflammatorisk på det normale luminale indhold. Slimhindens T-celler inflammatoriske og regulerende delelementer Signalproteiner, cytokiner, dannes af T-lymfocytter i Lamina Propria når de opdager et antigen, har en stor rolle i regulationen af tarmens immune respons. Cytokinerne tilkalder andre celler i immunsystemet, og kan aktivere og regulere disse cellers funktioner. Regulatoriske T-lymfocytter (Treg) er med til at holde slimhindens T-lymfocytters immunrespons tilbage (figur 6), og sørger for en normal kontrolleret inflammation i tarmen. Treg-celler laver antiinflammatoriske cytokiner, der er vigtige for et stabilt indre miljø, og cytokinerne er også med til at hele slimhinden, og samtidigt vigtige i produktionen af IgA. Treg-celler sørger for passiv respons på tarmens luminale antigener[9]. IBD patienter har mistet tolerancen over for deres egne tarmbakterier, hvilket understreger vigtigheden af Treg-cellernes rolle i at bibeholde en kontrolleret inflammation, når fremmede antigener trænger ind[9]. Side 15 af 61

17 Figur 6 - T-lymfocytters respons på en virus[50] Billedet viser T-lymfocytters forskellige respons på antigener, I dette tilfælde en virus. Makrofager og dendride celler (DCs) Makrofager og DC s er essentielle i det innate immunsystem (det medfødte immunsystem) mod tarmens mikroorganismer. Tarmens makrofager er afgørende for det immune samspil med tarmfloraen, da de effektivt udrydder bakterier, men uden at sætte et kraftigt inflammatorisk respons i gang. Makrofager og DC s har også en vigtig rolle i immunresponset, da de har et tæt samspil med T- lymfocytterne. At makrofager og DCs tilpasser sig rigtig i tarmens miljø er vigtigt, hvis en af disse pathways ikke fungerer korrekt, opstår der IBD. Tarmfloraen Tarmfloraen består af rigtig mange ikke-skadelige bakterier, og er vigtig for menneskets helbred; den hjælper med at optage næring fra maden vi spiser[16], og den er med til at bevare slimhindens barriere, og fungerer denne barriere ikke optimalt kan det lede til IBD[9]. Side 16 af 61

18 Fejl i permabiliteten i tarmvæggen og i det regulatoriske immunsystem kan lede til uhensigtsmæssig respons fra immunsystemet. Hvis dette fortsætter, vil der opstå en øget permabilitet i tarmen og føre til en stor mængde af antigener, der vil forstærke en fortsættende inflammation og være årsag til IBD. IBD er altså et resultat af et uhensigtsmæssigt respons på tarmens egne naturligt forekomne bakterier. Behandlinger Formålet med behandlingsforløbet til IBD patienter er, at reducere inflammationen i tarmen. Inflammatoriske tarmsygdomme omfatter et medicinsk- eller kirurgisk behandlingsforløb. Det sidste skridt i behandlingsforløbet er anti-inflammatoriske lægemidler, hvis de medicinske behandlinger ikke har virkning på IBD patienter, foretages der kirurgiske operationer af det inflammerede område. Der er endnu ikke fundet en behandling, der kan helbrede IBD patienter med Crohn s Disease. Side 17 af 61

19 Behandlingsforløb - Ulcerative Colitis Figur 7 - behandlingsplan for UC [17] Hos IBD patienter med Ulcerative Colitis, rammer inflammationen endetarmen og tyktarmen. Det første skridt der bliver foretaget i behandlingen af akut UC er, at der gives et lægemiddel, kaldet Kortikosteroider. Det er målrettet til patienter, som har en svær grad af sygdommen, og som ingen reaktion har på andre behandlinger. Stoffet går ind og reducerer inflammationen i hele kroppen. Ved behandling med Kortikosteroider, kan der opstå nogle bivirkninger, såsom søvnløshed, men der kan også opstå alvorlige bivirkninger, som højt blodtryk og diabetes. Efter indtagelsen af lægemidlet Kortikosteroider, kan patienten enten have remission, altså bedring, og her bliver patienten videre behandlet med 5-ASA aminosalicylates, der er et effektiv stof, som bliver brugt til behandling af IBD patienter. Lægemidlet er specificeret til tyktarmen (kolon), og det bliver brugt til reducere de forskellige symptomer, der kan opstå hos IBD patienter. Hvis sygdommen stadig er aktiv, gives der Infliximab, som også kaldes for TNF-α hæmmer, det er et antistof, der gives til de IBD patienter, der har en svær grad af sygdommen. Infliximab neutraliserer produktionen af TNF-α, forårsaget af immunforsvaret. Dens funktion er, at fjerne TNF-α før betændelsen opstår. Hvis de Side 18 af 61

20 medicinske behandlinger ingen virkning har på inflammationen i tarmen, bliver der foretaget et kirurgisk indgreb, her bliver de områder med inflammation fjernet, og i dette tilfælde er det endetarmen eller hele tyktarmen der fjernes, fordi inflammationen rammer disse steder i Ulcerative Colitis[17](figur 7). Side 19 af 61

21 Behandlingsforløb - Crohn's disease Figur 8 - behandlingsplan for CD[18] Behandlingsforløbet hos IBD patienter med Crohn's Disease, begynder med en række antiinflammatoriske lægemidler, som Kortikosteroider og 5-ASA. Der bliver også lavet en diæt med flydende kost og en rygestops-plan (hvis patienten er ryger). De anti-inflammatoriske lægemidler samt kostplanen, kan enten resultere til remission, eller også er sygsommen fortsat aktiv. Hvis man Side 20 af 61

22 kan lokalisere hvor sygdommen udspringer fra, bliver det område fjernet kirurgisk. Operationen kan dog ikke helbrede patienten helt for sygdommen, men de skadede dele i fordøjelseskanalen bliver fjernet, og de sunde dele bliver genoprettet. Hvis sygdommen er spredt tilfældigt over et større område, skal patienten tage lægemidlet Azathioprine/MP. Lægemidlet kan medføre til remission hos patienten, eller også er sygdommen stadig lige aktiv, og patienten får Infliximab. Hvis patienten ikke reagerer på behandlingen med Infliximab, bruger man i nogle lande lægemidlerne Adalimumab og Certolizumab Pegol, har de heller ingen virkning, har man endnu ikke fundet nogen behandling der kan hjælpe denne svært ramte patientgruppe[18](figur 8). Som man kan se, er Infliximab det sidste præparat der bruges inden kirurgisk indgreb. Det har vist sig, at Infliximab ikke har nogen virkning på 2/3 af patienterne der bliver behandlet med det, derfor vil vi undersøge hvad Infliximab er, og hvorfor det ikke virker på alle patienterne. Side 21 af 61

23 Anti-TNF-α (Infliximab) Historien bag TNF-α Tumor Necrosis Factor (TNF) bliver opdaget i 1968 som et cytotoxic faktor (et stof, der er giftigt for cellerne), der bliver produceret af lymfocytter. I 1975 opdager man at den cytotoxic faktor, også bliver produceret af makrofager, denne faktor blev kaldt TNF-α TNF-α har den funktion, at den rekrutterer fagocyterende celler, der optager og nedbryder mikroorganismer og celler[19]. ⅔ patienter mangler virkning af anti-tnf-α Anti-TNF-α består af forskellige behandlingspræparater, heriblandt det monoklonale antistof (mab), Infliximab (Remicade ), som er en af de mest undersøgte behandlingsformer af IBD. De monoklonale IgG-antistoffer i Infliximab, er laboratoriefremstillede antistoffer. IgG antistofferne i Infliximab er 75% klonet af det naturlige humane IgG-antistof, og 25% klonet af det naturlige IgGantistof i mus[20] IgG er et naturligt antistof, der klones fra én type celle. Infliximab har siden 1993 været godkendt til human sygdomsbehandling[20], og har vist positive resultater inden for hurtig heling af skader, påført af Ulcerative Colitis og Crohn s Disease. Behandlingen har også drastisk reduceret antallet af nødvendige kolektomi-operationer (fjernelse af dele eller hele tyktarmen), samt hospitalsindlæggelser. Dog har Infliximab også ligeledes store problematikker, i form af bivirkninger og problemer med vedvarende effektiv remission. I dag er der kun ca. 1/3 af IBD patienter, der har en fortsat virkning af behandlingen med Infliximab, mens en anden 1/3 har en nedsat virkning over behandlingstiden på op mod et år. Den sidste 1/3 har slet ingen form for respons på behandlingen med Infliximab[21]. Ved at tage blodprøver af IBD patienter, viste det sig, at kun 10% af patienterne med Ulcerative Colitis, har forhøjet niveauer af IgG, IgM og IgA-antistoffer, mens 50-80% af Crohn s Disease patienterne har forhøjet niveauer af IgG, IgM og IgA-antistoffer[22]. Da kun 10% af Ulcerative Colitis patienterne havde de forhøjede niveauer, kan man undre sig over hvorvidt, at TNF-α overhovedet er grunden til inflammation? og hvis ikke TNF-α er grunden, hvad er så? Side 22 af 61

24 Manglen på overproduktion af TNF-α, ville give en forklaring på, hvorfor 1/3 slet ikke har nogen effekt på anti-tnf-α, men hvordan virker anti-tnf-α så på de UC- og CD patienter der har vedvarende effekt, eller de patienter der har effekt i starten af behandlingsforløbet. I andre undersøgelser opdagede man, at nogle patienter med Ulcerative Colitis og Crohn s Disease havde dannet antistoffer mod Infliximab[21], [23], [24] hvilket resulterer i resistens mod behandlingsmidlet. Hvis en patient danner antistoffer mod Infliximab, ville det give en grund for, hvorfor patienter med CD og UC, mister effekten af behandlingen med Infliximab over tid. Hvad er TNF-α: Proteinet TNF-α er et proinflammatorisk cytokin. Cytokiner er signalstoffer der bruges, når den afstand som signalet skal sendes, er længere end den intracellulære afstand dvs. uden for cellen[25]. TNF-α-cytokiner dannes i immunforsvarets celler, hvor den udtrykkes højest i makrofager og lymfocytter. TNF-α dannes derudover også i små doser fra andre celler, f.eks. mastceller og mange forskellige kræftceller[25] TNF-α dannes som en del af det innate immunsystem (det medfødte immunsystem)[25] som en af de primære forsvarsreaktioner, som immunforsvaret sætter i gang ved tilstedeværelse af fremmede antigener, da de via specifikke transduktions-signalveje rekrutterer fagocytter, til nedbrydelsen af de fremmede antigener. TNF-α er dermed et af de centrale elementer i immunforsvarets processer i bakteriebekæmpelse. Udover TNF-α findes der også andre proinflammatoriske molekyler, med samme funktion som TNF-α. Andre proinflammatoriske molekyler kan eks. være cytokinet Interleukin-6 og kemokinet Nitrogen Oxid[26] TNF-α udsendes fra enten et makrofag eller en lymfocyt, hvor det signalerer til immunforsvarsceller i kroppen, at der skal rekrutteres fagocytter og andre af immunforsvaret angrebs celler, til det område TNF-α bliver udsendt fra. Når angrebs-cellerne rekrutteres til et bestemt område, skabes der en inflammation, der ses som hævelser og rødme, når vi f.eks. har en infektion. Skaderne der opstår i slimhinden og i tarmvæggen ved patienter med IBD, skyldes at cellerne ikke får den rigtige funktion pga. fejl i celledifferentieringen, eller hvis der er mangel på indført apoptosis; det medfører, at de skadede celler ikke erstattes af nye celler, og derfor opstår der sår og revner. Side 23 af 61

Graviditet ved colitis ulcerosa og Crohns Sygdom

Graviditet ved colitis ulcerosa og Crohns Sygdom Graviditet ved colitis ulcerosa og Crohns Sygdom Colitis ulcerosa (blødende tyktarmsbetændelse) og Crohns sygdom (morbus Crohn, kronisk tarmbetændelse) er kroniske betændelsessygdomme i tarmen. Colitis

Læs mere

Sommereksamen 2013 Med korte, vejledende svar

Sommereksamen 2013 Med korte, vejledende svar 1/10 Sommereksamen 2013 Med korte, vejledende svar Titel på kursus: Uddannelse: Semester: Eksamensdato: Tid: Bedømmelsesform Det hæmatologiske system og immunsystemet Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin

Læs mere

HVAD BESTÅR BLODET AF?

HVAD BESTÅR BLODET AF? i Danmark HVAD BESTÅR BLODET AF? HVAD BESTÅR BLODET AF? Blodet er et spændende univers med forskellige bittesmå levende bestanddele med hver deres specifikke funktion. Nogle gør rent, andre er skraldemænd

Læs mere

Re- eksamen 2014. Det hæmatologiske system og immunsystemet Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering. kl. 09.00-11.

Re- eksamen 2014. Det hæmatologiske system og immunsystemet Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering. kl. 09.00-11. 1/10 Re- eksamen 2014 Titel på kursus: Uddannelse: Semester: Eksamensdato: Tid: Bedømmelsesform Det hæmatologiske system og immunsystemet Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering

Læs mere

Syv transmembrane receptorer

Syv transmembrane receptorer Syv transmembrane receptorer Receptoren som kommunikationscentral Cellemembranen definerer grænsen mellem en celles indre og ydre miljø, der er meget forskelligt. Det er essentielt for cellens funktion

Læs mere

kampen mod kemoterapiresistens

kampen mod kemoterapiresistens Brystkræft kampen mod kemoterapiresistens Af Ph.d. Sidsel Petersen, Biologisk Institut, Dette kapitel giver en introduktion til brystkræft og til behandling af denne kræftsygdom. Ligesom andre kræftsygdomme

Læs mere

Struktur og funktion af gener

Struktur og funktion af gener Molekylærbiologi og genetik S4, F2008 f Malene Munk Jørgensen Emne: Struktur og funktion af gener Link: undervisningsplanen for S4-molekylærbiologi og genetik MMJ, VI niversity ollege Bioanalytikeruddannelsen

Læs mere

1. Hvad er kræft, og hvorfor opstår sygdommen?

1. Hvad er kræft, og hvorfor opstår sygdommen? 1. Hvad er kræft, og hvorfor opstår sygdommen? Dette kapitel fortæller om, cellen, kroppens byggesten hvad der sker i cellen, når kræft opstår? årsager til kræft Alle levende organismer består af celler.

Læs mere

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Træning øger cellulært genbrug

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Træning øger cellulært genbrug Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Træning øger cellulært genbrug Træning øger genbrug i museceller. Er det derfor, at motion er

Læs mere

Halsbrand og sur mave

Halsbrand og sur mave Halsbrand og sur mave HALSBRAND, SUR MAVE OG MAVESÅR Mange har prøvet at have halsbrand eller sure opstød, for eksempel i forbindelse med indtagelse af alkohol eller store måltider. Andre kender til mavesmerter,

Læs mere

Til denne udfordring kan du eksperimentere med forsøg 4.2 i kemilokalet. Forsøg 4.2 handler om kuliltens påvirkning af kroppens blod.

Til denne udfordring kan du eksperimentere med forsøg 4.2 i kemilokalet. Forsøg 4.2 handler om kuliltens påvirkning af kroppens blod. Gå op i røg Hvilke konsekvenser har rygning? Udfordringen Denne udfordring handler om nogle af de skader, der sker på kroppen, hvis man ryger. Du kan arbejde med, hvordan kulilten fra cigaretter påvirker

Læs mere

Behandling af brystkræft

Behandling af brystkræft information DBCG 2010-neo-b Behandling af brystkræft Behandling af brystkræft omfatter i de fleste tilfælde en kombination af lokalbehandling (operation og eventuel strålebehandling) samt medicinsk behandling.

Læs mere

Mere om MS (multipel sklerose)

Mere om MS (multipel sklerose) Mere om MS (multipel sklerose) EXT-11/2008-15 EX.1498 www.novartis.dk Mere om MS (multipel sklerose) Indhold Hvordan kommer jeg videre? 4 Hvad er MS? 5 Almindelige typer af MS 6 Attakvis MS (RRMS) 6 Sekundær-progressiv

Læs mere

Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi

Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Patientinformation Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Hæmatologisk Ambulatorium Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Polycytæmia betyder mange celler

Læs mere

Styrk dit immunforsvar. - med kost og træning

Styrk dit immunforsvar. - med kost og træning Styrk dit immunforsvar - med kost og træning Immunforsvaret Immunforsvarets vigtigste opgave er at beskytte mod infektioner og fremmede stoffer som f.eks.: Bakterier Svampe Parasitter Virus Cancerceller

Læs mere

Mangel på binyrebarkhormon

Mangel på binyrebarkhormon Patientinformation Mangel på binyrebarkhormon Binyrebarkinsufficiens Hypofyseklinikken Endokrinologisk Afdeling M MANGEL PÅ BINYREBARKHORMON, KORTISOL BINYRERNE Binyrerne er to små hormondannende kirtler,

Læs mere

Patientvejledning. Irritabel tarm. Tyktarm

Patientvejledning. Irritabel tarm. Tyktarm Patientvejledning Irritabel tarm Tyktarm Irritabel tarm (colon irritable) er en tilstand, hvor tyktarmens normale bevægelser er ændret, så tarmindholdet ikke føres fremad mod ende tarmen på normal vis.

Læs mere

Hvorfor skal hunden VACCINERES?

Hvorfor skal hunden VACCINERES? Hvorfor skal hunden VACCINERES? Derfor skal hunden vaccineres Hunden skal vaccineres for at beskytte den mod alvorlige sygdomme, som man ikke har nogen effektiv behandling imod, hvis den bliver smittet.

Læs mere

- om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral

- om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral Patientinformation - om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral - Ciclosporin Velkommen til Vejle Sygehus Medicinsk Afdeling Rev. dec. 2008 Sandimmun Neoral (Ciclosporin) Sandimmun Neoral

Læs mere

Det lyder enkelt, men for at forstå hvilket ærinde forskerne er ude i, er det nødvendigt med et indblik i, hvordan celler udvikles og specialiseres.

Det lyder enkelt, men for at forstå hvilket ærinde forskerne er ude i, er det nødvendigt med et indblik i, hvordan celler udvikles og specialiseres. Epigenetik Men hvad er så epigenetik? Ordet epi er af græsk oprindelse og betyder egentlig ved siden af. Genetik handler om arvelighed, og hvordan vores gener videreføres fra generation til generation.

Læs mere

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Dæmpning af immunsystemet hjælper HSmus

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Dæmpning af immunsystemet hjælper HSmus Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Dæmpning af immunsystemet hjælper HSmus CB2-aktiverende lægemiddel forbedrer overlevelse og symptomer

Læs mere

Gruppe A Diabetesmidler

Gruppe A Diabetesmidler Vibeke Rønnebech Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides Gruppe

Læs mere

Hvorfor bliver øjet rødt? Den hvide del af øjet dækkes af en tynd slimhinde (bindehinden), som fortsætter

Hvorfor bliver øjet rødt? Den hvide del af øjet dækkes af en tynd slimhinde (bindehinden), som fortsætter FIGUR 1 Øjets slimhinde (bindehinde) dækker det hvide i øjet og bagsiden af øjenlågene Rødt øje et alarmsignal, når øjet er udsat for en ydre påvirkning, eller en øjensygdom er i anmarch Af Jørgen Bruun-Jensen

Læs mere

Behandling med Enbrel

Behandling med Enbrel Gentofte Hospital Medicinsk Afdeling C Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Patientinformation Behandling med Enbrel Hvad er Enbrel? Enbrel indeholder stoffet Etanercept og er et af de såkaldte biologiske

Læs mere

Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold:

Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: Folkeskolens afgangsprøve Maj 2011 Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: Elevens underskrift Tilsynsførendes underskrift 1/23 B3 Indledning Bioteknologi Teknikker som for eksempel gensplejsning anvendes i

Læs mere

Mere energi med dette nye produkt fra Lifewave.

Mere energi med dette nye produkt fra Lifewave. Mere energi med dette nye produkt fra Lifewave. Mere energi, genopretter energi flowet i kroppen. Nem at placere, se brochure Resultater med det samme. Giver op til 20 % mere energi. Øger kroppens forbrænding.

Læs mere

MERE OM MS (MULTIPEL SKLEROSE)

MERE OM MS (MULTIPEL SKLEROSE) MERE OM MS (MULTIPEL SKLEROSE) Udarbejdet i samarbejde med læge Anna Tsakiri Neurologisk afdeling, Glostrup Hospital. Indhold Hvordan kommer jeg videre? 4 Hvad er MS? 5 Almindelige typer af MS 6 Hvordan

Læs mere

Medicinske mave-tarmsygdomme. Lukasz Damian Kamionka Modul 7, efteråret 2011

Medicinske mave-tarmsygdomme. Lukasz Damian Kamionka Modul 7, efteråret 2011 Medicinske mave-tarmsygdomme Lukasz Damian Kamionka Modul 7, efteråret 2011 1 Ulcussygdom Hvad skal vi snakke om? Kronisk inflammatoriske tarmsygdomme 2 3 Anatomi 4 Fysiologi Synkesmerter/-stop Ræben Hoste

Læs mere

SLIDGIGT GIGT. samt udtalt hypermobilitet kan også være medvirkende årsager til, at du får slidgigt.

SLIDGIGT GIGT. samt udtalt hypermobilitet kan også være medvirkende årsager til, at du får slidgigt. Gigt SLIDGIGT Slidgigt er den hyppigste form for gigt. Omkring halvdelen af den voksne befolkning over 40 år har tegn på slidgigt i et eller flere led og alle får det, hvis de lever længe nok. Slidgigt

Læs mere

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken...

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken... INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET Ondt i nakken... Det er meget almindeligt at have ondt i nakken... Nakkesmerter skal behandles aktivt Det er meget almindeligt at have ondt i nakken, og det kan give meget

Læs mere

Substitutionsbehandling med Immunglobulin Hotel Kong Arthur 14/11-12

Substitutionsbehandling med Immunglobulin Hotel Kong Arthur 14/11-12 Substitutionsbehandling med Immunglobulin Hotel Kong Arthur 14/11-12 Helle Vibeke Jensen Sygeplejerske, infektionsmedicinsk afdeling Q Århus universitetshospital, skejby Disposition Præsentation. Generelt

Læs mere

Lungebetændelse/ Pneumoni

Lungebetændelse/ Pneumoni Lungebetændelse/ Pneumoni Information til patienter Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Sengeafsnit M1/M2/M3 Hvad er lungebetændelse? Du er indlagt med en lungebetændelse/pneumoni, som er en

Læs mere

Diagnostik af pneumonier - og hvad med den kolde

Diagnostik af pneumonier - og hvad med den kolde Diagnostik af pneumonier og hvad med den kolde Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Odense Universitetshospital Pneumoni Diagnosen: HOSPITAL: Stilles på klinik og bekræftes af røntgenundersøgelse af thorax

Læs mere

akut myeloid leukæmi Børnecancerfonden informerer

akut myeloid leukæmi Børnecancerfonden informerer akut myeloid leukæmi i AML (akut myeloid leukæmi) 3 Biologi Ved leukæmi fortrænges den normale knoglemarv af de syge celler, som vokser uhæmmet, og som følge heraf kommer der tegn på knoglemarvssvigt.

Læs mere

IMMUNSYSTEMET - EN OVERSIGT

IMMUNSYSTEMET - EN OVERSIGT IMMUNSYSTEMET - EN OVERSIGT Thorkild Steenberg 2015 Hovedtræk af immunsystemet Immunsystemets opgave er - dels at forebygge - dels at uskadeliggøre fremmede organismers (dvs bakterier, vira, parasiter

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2010 Biologi - Facitliste

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2010 Biologi - Facitliste Folkeskolens afgangsprøve Maj 2010 1/23 B3 Indledning Mennesket Menneskets krop består af forskellige organer, som er opbygget af levende celler. Organerne er afhængige af hinanden og påvirker hinanden

Læs mere

Gener, biologiske markører og valg af den rigtige behandling

Gener, biologiske markører og valg af den rigtige behandling Gener, biologiske markører og valg af den rigtige behandling Et spørgsmål om at udnytte viden, teknologi og sundhedsresurser optimalt Vi oplever i disse år en sand revolution i udviklingen af nye teknologier

Læs mere

Komplementsystemets fysiologi og patofysiologi. Søren Hansen, Cancer og Inflammationsforskning, WP21-1, SHansen@health.sdu.dk

Komplementsystemets fysiologi og patofysiologi. Søren Hansen, Cancer og Inflammationsforskning, WP21-1, SHansen@health.sdu.dk Komplementsystemets fysiologi og patofysiologi C3 Søren Hansen, Cancer og Inflammationsforskning, WP21-1, SHansen@health.sdu.dk Detaljeret - aktiveringsmekanismer - opbygning - effektorfunktioner (incl.

Læs mere

MEDICINSK MIKROBIOLOGI OG INFEKTIONSPATOLOGI Biologisk del

MEDICINSK MIKROBIOLOGI OG INFEKTIONSPATOLOGI Biologisk del Studiespørgsmål Kapitel 2. Almen mikrobiologi 1 Nævn hvilke grupper der findes af humanpatogene organismer. 2 Hvilke af disse grupper er mikroskopiske? 3 Hvad er forskellen på eukaryote og prokaryote organismer?

Læs mere

KIH egastro. E-Health. Sygeplejerskens rolle. Klinisk Integreret Hjemmemonitorering

KIH egastro. E-Health. Sygeplejerskens rolle. Klinisk Integreret Hjemmemonitorering KIH egastro Klinisk Integreret Hjemmemonitorering E-Health Sygeplejerskens rolle Herlev Universits Hospital i København IBD sygeplejerske: Dorte Marker Gastroenheden Overskrifter Disease course in IBD

Læs mere

Viral hepatitis. Hepatitis C

Viral hepatitis. Hepatitis C Hepatitis og hiv 1 Hepatitis og hiv Denne folder giver en introduktion til hepatitis (leverbetændelse) forårsaget af hepatitis A, B og C virus samt hiv infektion. Informationsmaterialet er primært rettet

Læs mere

Er tiden moden til at stoppe udbredelsen af diabetes 1?

Er tiden moden til at stoppe udbredelsen af diabetes 1? Er tiden moden til at stoppe udbredelsen af diabetes 1? Af Ulla Thorup Nielsen Livet med diabetes august 2012 Ukendskab til årsagen bag udvikling af diabetes 1 har indtil videre fremstået som hindringen

Læs mere

Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Boulevarden 9 9000 Aalborg Tlf. 98130100. Information til forældre om astma

Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Boulevarden 9 9000 Aalborg Tlf. 98130100. Information til forældre om astma Information til forældre om astma Hvad er astma? Astma er en tilstand med en kombination af irriterede og hævede slimhinder i luftrørene og kramper i musklerne omkring luftrørene. De hævede slimhinder

Læs mere

PSYKOTERAPEUTISK BEHANDLING AF KRÆFT af Hanne Røschke & Claus Bülow

PSYKOTERAPEUTISK BEHANDLING AF KRÆFT af Hanne Røschke & Claus Bülow I kapitlet beskrives et program for alvorligt syge og deres pårørende. Sammenhængen mellem hvordan vi har det psykisk, og hvordan vort immunforsvar fungerer, beskrives - samt effekten af at ændre begrænsende

Læs mere

Kredsløbsorganer Blod, lymfe og immunforsvar

Kredsløbsorganer Blod, lymfe og immunforsvar Kredsløbsorganer - Blod, lymfe og immunforsvar 1. Velkommen til Anatomi og fysiologi - en opgavesamling. Kredsløbsorganer Blod, lymfe og immunforsvar Opgavesamlingen, der er lagt ud på internettet til

Læs mere

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation Patientinformation Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion varskrivelse 131 praktiserende læg Et europæisk projekt for praktiserende læger LUFTVEJSINFEKTIONER I ALMEN PRAKS Virus eller

Læs mere

Reumatoid Artrit Hvad a er e r eu e mat a o t id i ar a trit i (RA)? Prævalens og forekomst

Reumatoid Artrit Hvad a er e r eu e mat a o t id i ar a trit i (RA)? Prævalens og forekomst Reumatoid Artrit Hvad er reumatoid artrit (RA)? Reumatoid artrit (RA) er en kronisk autoimmunologisk sygdom, som er karakteriseret ved inflammation i synovialmembranen (synovium), hvilket fører til leddestruktion,

Læs mere

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Kronisk nyresygdom For højt blodtryk Akut nyresvigt Autoimmune nyresygdomme Transplantation Dialyse Medicinsk behandling og lindring af nyresvigt Medfødte og arvelige

Læs mere

STOMI INFO. Komplikationer der kan opstå efter en stomioperation

STOMI INFO. Komplikationer der kan opstå efter en stomioperation 06 STOMI INFO Komplikationer der kan opstå efter en stomioperation Ved alle typer kirurgiske indgreb, får man en gennemgang af årsagen, fordele og risici. Ved en stomioperation er risikoen den samme som

Læs mere

Infraktioner - revner i tænder tænde ne rne

Infraktioner - revner i tænder tænde ne rne Infraktioner - revner i tænderne Infraktioner (revner) i tænderne Infraktioner (revner) i tænderne er et hyppigt forekommende problem og som behandlere ser vi dem næsten hver dag her på klinikken. Vi har

Læs mere

Information til forældre om astma

Information til forældre om astma Information til forældre om astma Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Hvad er astma? Astma er en tilstand med en kombination af irriterede og hævede slimhinder i luftrørene og kramper i musklerne

Læs mere

Kroniske smerter og terapeutiske fordele ved medicinsk cannabis

Kroniske smerter og terapeutiske fordele ved medicinsk cannabis Kroniske smerter og terapeutiske fordele ved medicinsk cannabis Link til artiklen: http://www.medicaljane.com/2014/06/13/chronic-pain-and-the-theraputic-benefitsof-medical-cannabis/ Hvad er kroniske smerter?..

Læs mere

KRÆFT I TYK- OG ENDETARMEN

KRÆFT I TYK- OG ENDETARMEN KRÆFT I TYK- OG ENDETARMEN Kolofon Kræft i tyk- og endetarmen Udgiver: URL: Redaktion: Kræftens Bekæmpelse, Strandboulevarden 49, 2100 København Ø Sundhedsstyrelsen, Islands Brygge 67, 2300 København S

Læs mere

Børn, allergi,astma. Pia Sønderby Christensen, Børnelæge Aalborg Universitetshospital. Pia Sønderby Christensen

Børn, allergi,astma. Pia Sønderby Christensen, Børnelæge Aalborg Universitetshospital. Pia Sønderby Christensen Børn, allergi,astma, Børnelæge Aalborg Universitetshospital 1 Atopisk dermatitis 2 Kolik? 3 Astmatisk bronchitis 4 Blod i afføringen Spædbarnskolitis? Blodig afføring hos klinisk raskt barn 5 Skolebarn

Læs mere

guide BREMS KRÆFT MED NY SUPER MEDICIN KRÆFT TEGN Marts 2015 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus

guide BREMS KRÆFT MED NY SUPER MEDICIN KRÆFT TEGN Marts 2015 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus guide Marts 2015 + 50 KRÆFT TEGN BREMS KRÆFT MED NY SUPER MEDICIN Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 2 SUPER MEDICIN MOD KRÆFT INDHOLD SIDE 4 Især lungekræftpatienter kan nu glæde sig over en ny

Læs mere

Gener, biologiske markører og valg af den rigtige behandling. Et spørgsmål om at udnytte viden, teknologi og sundhedsresurser optimalt

Gener, biologiske markører og valg af den rigtige behandling. Et spørgsmål om at udnytte viden, teknologi og sundhedsresurser optimalt Gener, biologiske markører og valg af den rigtige behandling Et spørgsmål om at udnytte viden, teknologi og sundhedsresurser optimalt Vi oplever i disse år en sand revolution i udviklingen af nye teknologier

Læs mere

Hvorfor er antioxidanter sunde?

Hvorfor er antioxidanter sunde? 24 MEDICIN Hvorfor er antioxidanter sunde? Antioxidanter fra frugt og grønt er godt for vores helbred. At disse stoffer er gavnlige, skyldes dog måske slet ikke, at de virker som antioxidanter. De har

Læs mere

Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 146 Offentligt. Resumé

Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 146 Offentligt. Resumé Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 146 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg om forslag til kommissionsbeslutning om udstedelse af markedsføringstilladelse med betingelser for lægemidlet

Læs mere

En innovativ nyhed til osteoarthritis

En innovativ nyhed til osteoarthritis En innovativ nyhed til osteoarthritis Osteoarthritis, en kompleks lidelse: Forskellige løsninger til hvert stadie. Præklinisk Fase Subklinisk Fase idlig Klinisk Fase Sen Klinisk Fase Symptomernes intensitet

Læs mere

Sundhed med udgangspunkt hjertekarsygdomme

Sundhed med udgangspunkt hjertekarsygdomme Sundhed med udgangspunkt hjertekarsygdomme 1. En redegørelse for udviklingen af hjertesygdomme og hvad begrebet hjertekarsygdomme dækker over. 2. En forklaring af begreber som blodtryk (og hvordan man

Læs mere

Allergiske lidelser, november 2009 ALLERGISKE LIDELSER. ved Frits Frandsen. Hjertelungeklinikken, Nørregade 16, 1. sal, 5000 Odense C

Allergiske lidelser, november 2009 ALLERGISKE LIDELSER. ved Frits Frandsen. Hjertelungeklinikken, Nørregade 16, 1. sal, 5000 Odense C ALLERGISKE LIDELSER ved Frits Frandsen Hjertelungeklinikken, Nørregade 16, 1. sal, 5000 Odense C MEDICINSK IMMUNOLOGI MEDICINSK IMMUNOLOGI MEDICINSK IMMUNOLOGI MEDICINSK IMMUNOLOGI MEDICINSK IMMUNOLOGI

Læs mere

RISICI VED AT FÅ INDSAT BRYSTIMPLANTAT

RISICI VED AT FÅ INDSAT BRYSTIMPLANTAT RISICI VED AT FÅ INDSAT BRYSTIMPLANTAT - til kvinder, der overvejer brystforstørrende operation 2013 Hvis du overvejer at få lavet kunstige bryster (indsat brystimplantater), skal du vide, at den læge,

Læs mere

Pas på dig selv, mand!

Pas på dig selv, mand! Pas på dig selv, mand! Prostatas funktion og sygdomme Prostatas funktion Du skal passe på dig selv, når det gælder din prostata. Den kan blive angrebet af kræft i mere eller mindre alvorlig grad. Teksten

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Dalacin. 10 mg/ ml kutanopløsning Til udvortes brug clindamycinphosphat

Indlægsseddel: Information til brugeren. Dalacin. 10 mg/ ml kutanopløsning Til udvortes brug clindamycinphosphat Indlægsseddel: Information til brugeren Dalacin 10 mg/ ml kutanopløsning Til udvortes brug clindamycinphosphat Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder

Læs mere

visualisering & Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser

visualisering & Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te IMMUNFORSVARET Immunforsvaret er

Læs mere

Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller

Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller Der er både gavnlige effekter og farlige bivirkninger ved et stort forbrug af smertestillende piller. Få piller ofte er særligt farligt Af Trine Steengaard

Læs mere

rosacea Oplysninger om et voksenproblem

rosacea Oplysninger om et voksenproblem rosacea Oplysninger om et voksenproblem 1 RosaceA er den medicinske betegnelse for en række hudsymptomer som oftest forekommer hos personer Over 30 år. (ikke at forveksle med akne) Cirka Symptomerne på

Læs mere

Patientvejledning. Fjernelse af kolesteatom. Mastoidectomi Benæder

Patientvejledning. Fjernelse af kolesteatom. Mastoidectomi Benæder Patientvejledning Fjernelse af kolesteatom Mastoidectomi Benæder Hvad er kolesteatom / benæder? I forbindelse med kronisk mellemørebetændelse bliver trommehinden tynd og uelastisk, og hvis en svækket trommehinde

Læs mere

Nethindeløsning infektion i øjet. (endoftalmitis) to alvorlige komplikationer til grå stær operation. Nyt fra forskningsfronten

Nethindeløsning infektion i øjet. (endoftalmitis) to alvorlige komplikationer til grå stær operation. Nyt fra forskningsfronten 1 Linsens bagvæg er i tæt kontakt med glaslegemet, der udfylder det indre øje Glaslegemet Linsen Nyt fra forskningsfronten Søren Solborg Bjerrum Læge, ph.d.-stud. Øjenafdelingen, Glostrup Universitetshospital

Læs mere

Coronavirusinfektion hos kat (FIP) Dyrlæge Stig Feldballe Dyreklinikken Skovlunde-Herlev Racekatten 9.11.2011

Coronavirusinfektion hos kat (FIP) Dyrlæge Stig Feldballe Dyreklinikken Skovlunde-Herlev Racekatten 9.11.2011 Coronavirusinfektion hos kat (FIP) Dyrlæge Stig Feldballe Dyreklinikken Skovlunde-Herlev Racekatten 9.11.2011 Coronavirusinfektion Coronavirus giver i meget sjældne tilfælde FIP, som nok er den mest frygtede

Læs mere

1. Udskiller affaldsstoffer (fra stofskiftet)

1. Udskiller affaldsstoffer (fra stofskiftet) Nyrernes funktion Beliggenhed Nyrerne er to bønneformede organer på størrelse med en knyttet hånd. De er beliggende op ad ryggen, beskyttet af ribben og muskler. Man har normalt to nyrer, men kan sagtens

Læs mere

Jaydess (levonorgestrel) minispiral

Jaydess (levonorgestrel) minispiral Jaydess (levonorgestrel) minispiral Brugervejledning Indhold Hvad er en minispiral? Virkning? Påvirkning? Velkommen Alle har forskellige prioriteringer, og på det her tidspunkt i dit liv er graviditet

Læs mere

Sygepolitik for Børnehaven Spiren

Sygepolitik for Børnehaven Spiren Sygepolitik for Børnehaven Spiren Vi har nu udformet en ny sygepolitik i Spiren. Hensigten med at lave en sygepolitik er at give forældre og personale nogle overordnede retningslinjer. Sygepolitikken vil

Læs mere

Lærervejledning Til internet-spillet Kræftkampen og undervisningshæftet Hvorfor opstår kræft? Biologi 8.-9. klasse

Lærervejledning Til internet-spillet Kræftkampen og undervisningshæftet Hvorfor opstår kræft? Biologi 8.-9. klasse kraeftkampen.dk Kræftens Bekæmpelse Lærervejledning Til internet-spillet Kræftkampen og undervisningshæftet Hvorfor opstår kræft? Biologi 8.-9. klasse Hvorfor arbejde med Kræft? Erhvervsskolernes Forlag

Læs mere

VONWILLEBRANDSSYGDOM,

VONWILLEBRANDSSYGDOM, VONWILLEBRANDSSYGDOM, VON WILLEBRAND-FAKTOR OG P-PILLER Julie Brogaard Larsen, lægestuderende Center for Hæmofili og Trombose Aarhus Universitetshospital DAGENS PROGRAM Lidt von Willebrand-historie von

Læs mere

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk 5 Indholdsfortegnelse Forord 6 Indledninig 7 Lidt grundlæggende om vitaminer og mineraler 8 De enkelte vitaminer og mineraler 15 De fedtopløselige vitaminer (A, D, E og K) 16 A-vitamin 16 D-vitamin 19

Læs mere

Rygeafvænning. Vejledning i brug af produkter. Gentofte Hospital Karkirurgisk klinik (RH) Patientinformation

Rygeafvænning. Vejledning i brug af produkter. Gentofte Hospital Karkirurgisk klinik (RH) Patientinformation Gentofte Hospital Karkirurgisk klinik (RH) Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Patientinformation Rygeafvænning Vejledning i brug af produkter Pjecens indhold Pjecen her er en vejledning i, hvilke midler

Læs mere

Er cola godt mod dårlig mave?

Er cola godt mod dårlig mave? Er cola godt mod dårlig mave? Af: Line Emilie Fedders 28. juni 2012 kl. 12:50 Har du dårlig mave, så snup en cola. Sådan lyder et gammelt råd, som mange følger, når uheldet og den dårlige mave rammer,

Læs mere

Informationshæfte Morbus Crohn

Informationshæfte Morbus Crohn Informationshæfte Morbus Crohn Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Forord...3 Crohn's sygdom (morbus Crohn)...4 Hvad er Crohn's sygdom?...5 Hvor sidder sygdommen?...5 Hvad gør tyndtarmen?...5 Hvad

Læs mere

Formulering. Drug Delivery. Boksord

Formulering. Drug Delivery. Boksord Boksord fra patent til patient Fra patent til patient Forskning og udvikling Patentering Præklinisk udvikling Produktion Klinisk udvikling fase 1, 2, 3 og 4 Registrering Pharmacovigilance Kvalitetssikring

Læs mere

Kapitel 13. Hvem får tømmermænd, og har det betydning, hvornår og hvor ofte man drikker?

Kapitel 13. Hvem får tømmermænd, og har det betydning, hvornår og hvor ofte man drikker? Kapitel 13 Hvem få r t ø m m e r m æ n d, o g h a r d e t b e t y d n i n g, h v o r n å r o g h v o r o f t e m a n d r i k k e r? Kapitel 13. Hvem får tømmermænd, og har det betydning, hvornår og hvor

Læs mere

Knogleskørhed og prostatakræft

Knogleskørhed og prostatakræft Mads Hvid Poulsen, Læge, Ph.d. Knogleskørhed og prostatakræft Urinvejskirurgisk forskningsenhed, Urologisk Afdeling, Odense Universitets Hospital Folderen er udarbejdet på baggrund af eksisterende litteratur

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL Evoltra 1 mg/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning Clofarabin

INDLÆGSSEDDEL Evoltra 1 mg/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning Clofarabin B. INDLÆGSSEDDEL 24 INDLÆGSSEDDEL Evoltra 1 mg/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning Clofarabin Læs hele denne indlægsseddel omhyggeligt, inden De begynder at anvende dette lægemiddel. Gem indlægssedlen.

Læs mere

NY TEKNOLOGI TIL ANALYSE AF VORES GENER ÆNDRER MÅDEN VI FOREBYGGER OG BEHANDLER SYGDOM PÅ NYE MARKEDSMULIGHEDER FOR EXIQON

NY TEKNOLOGI TIL ANALYSE AF VORES GENER ÆNDRER MÅDEN VI FOREBYGGER OG BEHANDLER SYGDOM PÅ NYE MARKEDSMULIGHEDER FOR EXIQON NY TEKNOLOGI TIL ANALYSE AF VORES GENER ÆNDRER MÅDEN VI FOREBYGGER OG BEHANDLER SYGDOM PÅ NYE MARKEDSMULIGHEDER FOR EXIQON De sidste 5 års store teknologiske gennembrud har gjort, at vi i dag nemt og økonomisk

Læs mere

Bodily Distress Syndrome (BDS)

Bodily Distress Syndrome (BDS) Bodily Distress Syndrome (BDS) Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser Aarhus Universitetshospital 1 Lidt om Bodily Distress Syndrome (BDS) Bodily Distress Syndrome er en ny diagnose der bruges i

Læs mere

Kan katte smittes på udstillinger etc.?

Kan katte smittes på udstillinger etc.? Katteleukæmi blev for første gang påvist i Skotland i 1964. Det er i dag en af de mest alvorlige infektionssygdomme måske den alvorligste blandt vore huskatte. Specielt hvor mange katte mødes eller lever

Læs mere

Information om strålebehandling efter operation for brystkræft

Information om strålebehandling efter operation for brystkræft Information om strålebehandling efter operation for brystkræft Denne information er et supplement til vores mundtlige information om behandlingen. I pjecen har vi samlet de vigtigste informationer om strålebehandling

Læs mere

bakterier Sund mund Samarbejd med dine og få dit liv i balance De fleste bakterier er venligsindede - og har stor betydning for vores helbred

bakterier Sund mund Samarbejd med dine og få dit liv i balance De fleste bakterier er venligsindede - og har stor betydning for vores helbred GRATIS Prøvenummer Sund mund i sund krop Tag gerne ét med hjem september 2013 NR. 1 Samarbejd med dine positive bakterier og få dit liv i balance De fleste bakterier er venligsindede - og har stor betydning

Læs mere

Porfyriforeningen i Danmark

Porfyriforeningen i Danmark Porfyriforeningen i Danmark På foreningens hjemmeside, www.porfyriforeningen.dk kan du tilmelde dig, læse mere om foreningen og få adgang til porfyriforum. Denne pjece indeholder information om de mest

Læs mere

Præsentation 3: Er nanomaterialer en risiko for arbejdstagerens sikkerhed og sundhed? www.nanodiode.eu

Præsentation 3: Er nanomaterialer en risiko for arbejdstagerens sikkerhed og sundhed? www.nanodiode.eu Præsentation 3: Er nanomaterialer en risiko for arbejdstagerens sikkerhed og sundhed? www.nanodiode.eu Identificerede sundhedskonsekvenser indtil nu Nanomaterialer kan trænge længere ind i den menneskelige

Læs mere

LÆGEMIDDELLÆRE 17-08-2014. Mål for Medicinadministration. Hvad er medicin? Maj 2014

LÆGEMIDDELLÆRE 17-08-2014. Mål for Medicinadministration. Hvad er medicin? Maj 2014 Vibeke Rønnebech maj 2014 Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides

Læs mere

Eksamensbesvarelse 16. januar 2007. Karakteren 02 Opgave 1

Eksamensbesvarelse 16. januar 2007. Karakteren 02 Opgave 1 Eksamensbesvarelse 16. januar 2007 Karakteren 02 Opgave 1 Mitokondrierne danner energi til cellens eget brug ATP ADP energi(atp) Cellekernen indeholder vores genetiske arvemateriale DNA. I en celle er

Læs mere

Værd at vide om atrieflimren. 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte

Værd at vide om atrieflimren. 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte Værd at vide om atrieflimren 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte Indhold 3 Hvad er atrieflimren? 4 Er atrieflimren farligt? 6 Hvorfor kan jeg få en blodprop i hjernen, når jeg har en sygdom i hjertet?

Læs mere

FØR OG EFTER DIN ØJENLASEROPERATION. for dit syn

FØR OG EFTER DIN ØJENLASEROPERATION. for dit syn FØR OG EFTER DIN ØJENLASEROPERATION 1 for dit syn SNART ER DU FRI FOR DIN SYNSFEJL Du har bestilt tid til en øjenlaseroperation. Det betyder, at du snart får rettet din synsfejl. Det er vigtigt, at du

Læs mere

Region Hovedstaden. Mange infektioner går over af sig selv uden antibiotika

Region Hovedstaden. Mange infektioner går over af sig selv uden antibiotika Region Hovedstaden Mange infektioner går over af sig selv uden antibiotika November 2012 Din krop helbreder selv langt de fleste almindelige infektioner Kroppens eget immunforsvar er effektivt mod mange

Læs mere

Antibiotika? kun når det er nødvendigt!

Antibiotika? kun når det er nødvendigt! Antibiotika? kun når det er nødvendigt! Brug af antibiotika kan føre til, at bakterierne bliver modstandsdygtige over for antibiotika. Det kan dermed blive sværere at få bugt med en ny infektion. Antibiotika

Læs mere

Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse.

Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse. Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse. Ikke en lægelig veldefineret tilstand. Nogle oplever det i forbindelse med behandling

Læs mere

KAPITEL 4. Immuntoksikologi. Otto Melchior Poulsen Gunnar Damgård Nielsen Leila Allermann Hansen

KAPITEL 4. Immuntoksikologi. Otto Melchior Poulsen Gunnar Damgård Nielsen Leila Allermann Hansen KAPITEL 4 Otto Melchior Poulsen Gunnar Damgård Nielsen Leila Allermann Hansen 146 Et velfungerende immunforsvar spiller en essentiel rolle ved beskyttelse mod infektionssygdomme, kræft og allergi. Påvirkninger,

Læs mere

Biosimilær behandling med monoklonalt antistof i Danmark Synspunkter

Biosimilær behandling med monoklonalt antistof i Danmark Synspunkter Biosimilær behandling med monoklonalt antistof i Danmark Synspunkter Ulrik Tarp Ledende overlæge, lektor, dr.med. Reumatologisk afdeling Aarhus Universitetshospital Interessekonflikt Investigator/konsulent/underviser:

Læs mere

Hvordan håndtere arbejdsliv, stress og relationer i en travl hverdag?

Hvordan håndtere arbejdsliv, stress og relationer i en travl hverdag? Hvordan håndtere arbejdsliv, stress og relationer i en travl hverdag? V. autoriseret psykolog Aida Hougaard Andersen Undervisningsaften i Søften/Foldby d.19. marts 2015 1 Kl. 18-19.15: Aftenens forløb

Læs mere