SERION ELISA classic. Yersinia IgA/IgG/IgM. Brugsanvisning - Dansk Version YOUR GLOBAL PARTNER DIAGNOSTICS. Fabrikant

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SERION ELISA classic. Yersinia IgA/IgG/IgM. Brugsanvisning - Dansk Version 138.13 YOUR GLOBAL PARTNER DIAGNOSTICS. Fabrikant"

Transkript

1 YOUR GLOBAL PARTNER IN DIAGNOSTICS SERION ELISA classic Yersinia IgA/IgG/IgM Fabrikant Institut Virion\Serion GmbH Friedrich-Bergius-Ring 19 D Würzburg, Germany Tel.: +49 (0) 9 31 / Fax: +49 (0) 9 31 / Internet: Brugsanvisning - Dansk Version /2015

2 SERION ELISA classic Yersinia IgA/IgG/IgM INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ANVENDELSE 2 DIAGNOSTISK RELEVANS 3 SERION ELISA classic - TESTPRINCIP 4 KITKOMPONENTER 5 NØDVENDIGE MATERIALER, DER IKKE MEDFØLGER 6 OPBEVARING OG HOLDBARHED 7 ANALYSEPROCEDURE FOR SERION ELISA classic 7.1 Tegn på forringelse 7.2 Prøveforberedelse og opbevaring 7.3 Forberedelse af kitreagenser 7.4 Oversigt - Analyseprocedure 7.5 Manuel analyseprocedure 7.6 Automatisk analyseprocedure 7.7 Positiv kontrol / Nøjagtighedskontrol 8 ANALYSEEVALUERING 8.1 SERION ELISA classic Yersinia IgA/IgG/IgM 8.2 Grænseområder 8.3 Kvantificeringsgrænser 8.4 Automatiseret evaluering / Softwaren 8.5 Gyldighedskriterier 8.6 Tolkning af resultater 8.7 Referenceområde for raske individer 9 PRÆSTATIONSKARAKTERISTIKA 9.1 Sensitivitet og specificitet 9.2 Reproducerbarhed 10 SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 10.1 Advarsler 10.2 Bortskaffelse 11 REFERENCER Opdateringer Aktuelt versionsnr.: V Tidligere version: V 12.11/12-1 Opdatering i sektion: Generel opdatering

3 Pos: 1 /Arbeitsanl eitung en ELISA classi c/gültig für alle D okumente/elisa cl assic/allgemei ne T exte ELISA cl assic/u Pos: 3 /Arbeitsanl eitung en ELISA classi c/gültig für nur ein Dokument/Bestell nummern/yersini a: Pos: 6 /Arbeitsanl eitung en ELISA classi c/gültig für alle D okumente/elisa cl assic/allgemei ne T exte ELISA cl assic/kapitelüberschrift "Diag nostische 1 Pos: 8 /Arbeitsanl eitung en ELISA classi c/gültig für alle D okumente/elisa cl assic/t estprinzip/testpri nzip ELISA 1 Pos: classic/allgemeine 4\mod_ _48.doc 2 /Arbeitsanleitungen Texte classic/einleitung für "Enzymimmunoassay" alle SERION ELISA classic Yersinia IgA/IgG/IgM Enzymimmunoassay til bestemmelse af humane antistoffer til in vitro-diagnostik SERION ELISA classic Yersinia IgA Bestillingsnr.: ESR138A SERION ELISA classic Yersinia IgG Bestillingsnr.: ESR138G SERION ELISA classic Yersinia IgM Bestillingsnr.: ESR138M classic/allgemeine 0\mod_ _48.doc Pos: 4 /Arbeitsanleitungen Texte classic/kapitelüberschrift für alle Dokumente/ELISA 1 ANVENDELSE Pos: 5 /Arbeitsanl eitung en ELISA classi c/gültig für nur ein Dokument/Anwendungsber eich/yersini a: SERION ELISA classic Yersinia IgA, IgG og IgM test er kvantitative og kvalitative immunoassays til bestemmelsen af humane antistoffer i serum eller plasma rettet mod plasmidkodede virulensmarkører for Yersinia. SERION ELISA classic Yersinia anbefales til differentieringen af akutte og nylige infektioner i tilfælde af mave-tarmsygdomme og reaktiv arthritis. 2 DIAGNOSTISK RELEVANS Pos: 7 /Arbeitsanl eitung en ELISA classi c/gültig für nur ein Dokument/Di agnostische Bedeutung/Yersi nia: Di agnostische Y. enterocolitica og Y. pseudotuberculosis er vigtige humane patogener, som er ansvarlige for en række intestinale syndromer, fx enteritis, diarré, pseudoappendicitis og, hos immunkompromitterede patienter, hæmopatier og sepsis. Komplikationer efter infektion kan forekomme, fx reaktiv arthritis, erythema nodosum og andre gigtlidelser. Disse komplikationer er ofte tydelige hos personer, der bærer HLA-B27-genet. Yersinia er allestedsnærværende, men forekommer primært i tempererede og subtropiske områder. De findes i mavetarmkanalen og fæces hos varmblodige dyr (vilde dyr og husdyr) Overførslen sker primært gennem kontaminerede fødevarer. Bakteriens virulens er afhængig af plasmidkodede proteiner med en molekylevægt på kd. Disse virulensassocierede proteiner, kaldet YOP er (Yersinia Outer Proteins), er blevet karakteriserede og anerkendte som vigtige diagnostiske markører. Yersinia outer proteins er genusspecifikke, så antistoffer mod alle relevante serotyper påvises. De forskellige antistofklassers dynamik er vigtig for differentialdiagnosen for rheumatoidsygdom, fx rheumatoid arthritis. En Yersinia infektion resulterer i produktion af IgG-antistoffer, som kan forblive høj i flere år, men de YOP-specifikke IgA- og IgM-responser er mere forbigående og falder væk i løbet af et par måneder i en normal infektion. I modsætning hertil forbliver IgA-titeren høj (muligvis i årevis) i tilfælde af komplikationer efter infektionen, ofte ved et meget højt niveau, mens IgM-titeren falder væk i løbet af et par måneder. Analysesystemerne bruges til påvisning af antistoffer mod alle Yersinia serovare patogener for mennesker. dansk 2

4 3 SERION ELISA classic - TESTPRINCIP ELISA-assayet (Enzyme Linked Immunosorbent Assay) er et immunoassay, som er særligt egnet til bestemmelsen af antistoffer inden for feltet infektionsserologi. Reaktionen er baseret på antistoffers specifikke interaktion med deres tilsvarende antigen. Teststrimlerne i SERION ELISA classic mikrotiterplade er belagt med specifikke antigener for det pågældende patogen. Hvis der er antistoffer til stede i patientens serumprøver, binder de sig til det fikserede antigen. Et sekundært antistof, der er konjugeret med enzymet alkalisk phosphatase, påviser og binder sig til immunkomplekset. Det farveløse substrat p-nitrophenolphosphat konverteres dernæst til det farvede produkt p-nitrophenol. Dette reaktionsprodukts signalintensitet er proportionalt med analytkoncentrationen i prøven og måles fotometrisk. Pos: 13\mod_ _48.doc 9 /Arbeitsanleitungen und ELISA Zusammensetzung für 1 (alle mehrere außer Bor,EBV,Hanta,Coxiella,Adeno,RSV) Dokumente/Inhalt und 4 KITKOMPONENTER Analysekomponenter Antal stk. / Afbrækkelige mikrotiter-teststrimler med hver otte antigenbelagte enkeltbrønde (i alt 96) MTP, 1 ramme. Belægningsmaterialet er inaktiveret. Standardserum (klar til brug) STD, Humant serum i protein indeholdende phosphatbuffer; negativt for anti-hiv Ab, HBs- Ag (Hepatitis B-virus overfladeantigen) og anti-hcv Ab; konserveringsmiddel: < 0,1 % natriumazid; farvestof: Amaranth O Negativt kontrolserum (klar til brug) NEG, Humant serum i protein indeholdende phosphatbuffer; negativt for anti-hiv Ab, HBs- Ag (Hepatitis B-virus overfladeantigen) og anti-hcv Ab; konserveringsmiddel: < 0,1 % natriumazid; farvestof: Lissamin-grønt V Anti-humant IgA, IgG eller IgM konjugat (klar til brug) APC, Anti-humant IgA, IgG eller IgM polyklonalt antistof, konjugeret til alkalisk phosphatase, stabiliseret med proteinholdig opløsning; konserveringsmiddel: < 0,1 % methylisothiazolon og < 0,1 % bromnitrodioxan Vaskeopløsningskoncentrat (nok til 1000 ml) WASH, Natriumchloridopløsning med Tween 20 og 30 mm Tris/HCl, ph 7,4; konserveringsmiddel: < 0,1 % natriumazid Fortyndingsbuffer (klar til brug) DILB, Protein indeholdende phosphatbuffer med Tween 20; konserveringsmiddel: < 0,1 % natriumazid; farvestof: 0,01 g/l bromphenolblåt Stopopløsning (klar til brug) STOP, < 0,1 N natriumazid, 40 mm EDTA Substrat (klar til brug) pnpp, Para-nitrophenylphosphat i buffer uden opløsningsmiddel; konserveringsmiddel: < 0,1 % natriumazid Kvalitetskontrolcertifikat med standardkurve og evalueringstabel INFO, (kvantificering af antistoffer i IU/ml eller U/ml) Volumen 12 stk. 2 x 2 ml 2 ml 13 ml 33,3 ml 2 x 50 ml 15 ml 13 ml 2 sider Pos: 10 /Arbeitsanleitungen ELISA classic/gültig für alle Dokumente/ELISA classic/zusätzliche benötigte Materialien/Zusätzlich benötigte Materialien (für ALLE 1 dansk 3

5 5 NØDVENDIGE MATERIALER, DER IKKE MEDFØLGER - Almindeligt laboratorieudstyr - til påvisning af IgM: SERION Rf-absorberingsmiddel, bestillingsnr. Z200 (20 ml) - Fotometer til mikrotiterplader med filter, bølgelængde 405 nm, anbefalet referencebølgelængde 620 nm 690 nm (f.eks. 650 nm) - Mikrotiter pladevaskeapparat - inkubator 37 C - Fugtighedskammer - Destilleret vand - Klik-klemmer (bestillingsnr. VT120) - Ekstra: SERION ELISA control Pos: 11 /Arbeitsanleitungen ELISA classic/gültig für alle Dokumente/ELISA classic/lagerung und Haltbarkeit/Lagerung und 1 6 OPBEVARING OG HOLDBARHED Reagens Opbevaring Holdbarhed Mikrotiterstrimler (belagt med antigen) Kontrolsera / Standardsera uåbnet efter åbning ved 2-8 C i en lukket aluminiumspose med tørremiddel uåbnet / efter åbning ved 2-8 C se udløbsdatoen minimum lagerholdbarhed: fire uger se udløbsdatoen Konjugat uåbnet / efter åbning ved 2-8 C se udløbsdatoen Fortyndingsbuffer uåbnet / efter åbning ved 2-8 C se udløbsdatoen Vaskeopløsning uåbnet / efter åbning ved 2-8 C arbejdsfortynding ved 2-8 C arbejdsfortynding ved stuetemperatur se udløbsdatoen 2 uger 1 uge Substrat uåbnet / efter åbning ved 2-8 C se udløbsdatoen Stopopløsning uåbnet / efter åbning ved 2-8 C se udløbsdatoen Pos: 12 /Ar bei tsanl eitungen ELISA cl assic/gültig für all e D okumente/elisa classic/t estdurchführung/überschrift: Durchführ 1 7 ANALYSEPROCEDURE FOR SERION ELISA classic Pos: 13 /Ar bei tsanl eitungen ELISA cl assic/gültig für all e D okumente/elisa classic/t estdurchführung/allgemeine Hi nweise ELISA cl Tegn på forringelse Optimale resultater opnås kun, hvis instruktionerne følges nøje. Brug kun SERION ELISA classic reagenser ved anvendelse af SERION ELISA classic immunoassays. Komponenterne må ikke ombyttes med reagenser fra andre fremstillere. Standard- og kontrolsera i SERION ELISA classic immunoassays er defineret udelukkende til det analysekit, hvortil de skal bruges, og må ikke bruges i andre lot. Vaskeopløsning, substrat dansk 4

6 Pos: 15 /Ar bei tsanl eitungen ELISA cl assic/gültig für all e D okumente/elisa classic/t estdurchführung/kapi tel überschrift 3 og stopopløsning kan bruges til alle SERION ELISA classic immunoassays, uanset hvilket lot og hvilken analyse, det drejer sig om. Hver SERION ELISA classic-test indeholder en prøvefortyndingsbuffer, der er klar til brug I nogle tilfælde er anvendelsen af specielle fortyndingsbuffere nødvendig for at garantere ensartet kvalitet og pålidelige resultater. Fortyndingsbufferne kan anvendes uafhængigt af lots. Der er tre forskellige koncentrationer af konjugat til hver immunoglobulinklasse (IgA, IgG, IgM), som vist på etiketterne som + (lav), ++ (medium) og +++ (høj). Konjugater med samme koncentration og af samme immunoglobulinklasse kan frit ombyttes og kan anvendes til andre SERION ELISA classic-immunoassays, uafhængig af lots og testen. Fortynding eller ændring af reagenserne kan resultere i manglende sensitivitet. Brug aseptiske teknikker ved udtagning af afmålinger fra reagensglassene for at undgå kontamination. Analyseresultaternes reproducerbarhed afhænger af grundig blanding af reagenserne. Ryst flaskerne med kontrolsera inden brug og også alle prøver efter fortynding (f.eks. ved hjælp af en vortexmixer). Sørg for at pipettere omhyggeligt og overhold de givne inkubationstider og temperaturer. Signifikante tidsforskelle mellem pipettering af den første og sidste brønd på mikrotiterpladen ved dispensering af prøver og kontrolsera, konjugat eller substrat kan resultere i forskellige præ-inkubationstider, der kan indvirke på præcisionen og reproducerbarheden af resultaterne. Undgå at eksponere reagenserne for stærkt lys under opbevaring og inkubation. Gennem tilstrækkelig vask undgås manglende analysespecificitet. Vaskeproceduren skal derfor udføres meget omhyggeligt. Alle flade brøndbunde skal fyldes med lige store mængder vaskebuffer. Ved procedurens afslutning skal det sikres, at brøndene er fri for al vaskebuffer for at undgå ukontrollerede fortyndingseffekter. Undgå skum! Reagenserne skal lukkes tæt efter brug for at undgå evaporation og kontamination. Vær omhyggelig med at undgå at blande hætterne på flasker og/eller hætteglas. SERION ELISA classic immunoassay er kun gyldigt, hvis de lotspecifikke valideringskriterier på kvalitetskontrolcertifikatet er opfyldt. Pos: 14 /Ar bei tsanl eitungen ELISA cl assic/gültig für mehrer e D okumente/t estdurchführ ung/probenvor ber. und Lager ung (für ALLE Err eger auß er Borreli a, CM V, FSM E, H SV,Masern,Mumps,R öteln,vz Prøveforberedelse og opbevaring Lipæmiske, hæmolytiske eller ikteriske prøver (serum eller plasma) bør kun analyseres med forsigtighed. Tydeligt kontaminerede prøver bør ikke analyseres. Serum eller plasma (EDTA, citrat, heparin), der er indsamlet i overensstemmelse med standard laboratoriemetoder, er egnede prøver. Prøver må ikke varmeinaktiveres. dansk 5

7 Pos: 21 /Ar bei tsanl eitungen ELISA cl assic/gültig für all e D okumente/elisa classic/t estdurchführung/pr obenlager Fortynding af prøver Inden analysen køres skal patientprøver (V 1 ) fortyndes i fortyndingsbuffer (V 2 ) som følger: Pos: 16 /Ar bei tsanl eitungen ELISA cl assic/gültig für nur ein D okument/testdurchführ ung/probenverdünnung/yersini a: Probenverdünnung, Teil SERION ELISA classic Yersinia IgA V 1 + V 2 = tilsæt 10 µl patientprøve til hver 1000 µl fortyndingsbuffer SERION ELISA classic Yersinia IgG V 1 + V 2 = tilsæt 10 µl patientprøve til hver 190 µl fortyndingsbuffer Pos: 17 /Ar bei tsanl eitungen ELISA cl assic/gültig für nur ein D okument/testdurchführ ung/probenverdünnung/yersini a: Probenverdünnung, Teil 2 Ü SERION ELISA classic Yersinia IgM Pos: 18 /Ar bei tsanl eitungen ELISA cl assic/gültig für mehrer e D okumente/t estdurchführ ung/probenver dünnung: R heumafaktor-interferenz (für T ests mit Interferens med rheumafaktorer Rheumafaktorer er autoantistoffer hovedsageligt af IgM klassen, som helst binder sig til IgG immunkomplekser. Tilstedeværelsen af uspecifikke IgM antistoffer (rheumafaktorer) kan føre til falsk positive resultater i IgM assayet. Desuden eksisterer muligheden for, at patogenspecifikke IgM antistoffer med svag binding kan fortrænges af IgG antistoffer med stærkere binding, hvilket fører til et falsk negativt IgM resultat. Det er derfor nødvendigt at forbehandle prøver med rheumafaktor-absorbans inden påvisning af IgM (SERION Rheumafaktor-absorberingsmiddel, bestillingsnr.: Z200 (20 ml/100 analyser)). Rfabsorption foretages ved inkubation af patientens prøve i Rf-fortyndingsbuffer i 15 minutter ved stuetemperatur eller natten over ved 4 C. Testproceduren beskrives i en separation brugsanvisning. Pos: 19 /Ar bei tsanl eitungen ELISA cl assic/gültig für nur ein D okument/testdurchführ ung/probenverdünnung/yersini a: Probenverdünnung T eil Inden analysen køres skal rheumafaktor-absorbens (V 1 ) fortyndes 1+4 i fortyndingsbuffer (V 2 ). V 1 + V 2 = V 3 (1 + 4) tilsæt 200 µl Rf-absorbens til hver 800 µl fortyndingsbuffer Patientprøver (V 4 ) skal fortyndes i denne Rf-fortyndingsbuffer (V 3 ): V 4 + V 3 = tilsæt 10 µl patientprøve til hver 1000 µl Rf-fortyndingsbuffer Pos: 20 /Ar bei tsanl eitungen ELISA cl assic/gültig für all e D okumente/elisa classic/t estdurchführung/pr obenver dünnung: Mischung der Efter fortynding og inden pipettering i mikrotiterpladen skal prøverne blandes grundigt, så der opnås en homogen opløsning. dansk 6

8 Pos: 23 /Ar bei tsanl eitungen ELISA cl assic/gültig für all e D okumente/elisa classic/t estdurchführung/testabl auf/ü berschrift Prøveopbevaring Patientprøver bør ikke opbevares længere end 7 dage ved 2-8 C. Længere opbevaring af prøver er mulig ved -20 C. Undgå gentagen frysning og optøning af prøver. Fortyndede prøver kan opbevares ved 2-8 C i en uge. Pos: 22 /Arbeitsanleitungen ELISA classic/gültig für alle Dokumente/ELISA classic/testdurchführung/reagenzienvorbereitung Forberedelse af kitreagenser Lad alle reagenser nå stuetemperatur inden analysering Mikrotiter-teststrimler Mikrotiter-teststrimlerne, der er mærket med forkortelser for patogen og immunoglobulinklasse er emballeret med et tørremiddel i en foliepose. Folieposen med mikrotiterpladen åbnes ved kun at klippe toppen af den afmærkede side for at garantere korrekt genlukning. Tag de unødvendige teststrimler ud af rammen og læg dem tilbage i aluminiumsposen. Luk posen omhyggeligt, så der sikres lufttætte forhold. Strimlerne må ikke bruges, hvis folieposen er beskadiget, eller hvis posen med de resterende strimler og tørremiddel ikke er blevet lukket korrekt igen Kontrolsera / Standardsera (klar til brug) Kontrol- og standardsera er klar til brug og skal ikke fortyndes yderligere. Der skal inkluderes kontrol- og standardsera i hver analysekørsel uafhængigt af antallet af anvendte mikrotiter-teststrimler. Standard- og cut off-sera skal opstilles i duplikat. Kontrolsera må ikke behandles med Rf-absorberingsmiddel Anti-humant IgA, IgG eller IgM AP konjugat (klar til brug) Den nødvendige konjugatkoncentration (+, ++, +++) er vist på kvalitetskontrolcertifikatet. Se også specifikationen på etiketten Vaskeopløsning (Koncentrat) Fortynd vaskebufferkoncentrat (V 1 ) 1:30 med dest. vand til et endeligt volumen på V 2. Eksempel: Bufferkoncentrat (V 1 ) Endelig volumen (V 2 ) 33,3 ml 1000 ml 1,0 ml 30 ml Fortyndingsbuffer til prøver (klar til brug) Substrat (klar til brug) Substrat i uåbnet flaske kan have en let gul farve, hvilket ikke reducerer produktets kvalitet! Stopopløsning (klar til brug) dansk 7

9 Pos: 24 /Ar bei tsanl eitungen ELISA cl assic/gültig für nur ein D okument/testdurchführ ung/t establauf/yersini a: T Pos: 25 /Ar bei tsanl eitungen ELISA cl assic/gültig für all e D okumente/elisa classic/t estdurchführung/testabl auf/t establ Pos: 26 /Ar bei tsanl eitungen ELISA cl assic/gültig für mehrer e D okumente/t estdurchführ ung/m anuelle Testdurchführ ung (für ALLE Erreg er auß er Adeno, Coxi ella, Oversigt - Analyseprocedure SERION ELISA classic Yersinia IgA/IgG/IgM kvantitativ Til IgM-påvisningen af prøverne skal der gennemføres en Rf-absorption, se nr Inkubation 15 minutter ved stuetemperatur eller natten over ved 4 C. prøvefortynding 1 (patientprøver) IgG: IgA/IgM: Pipetter de fortyndede prøver og kontrol-/ standardsera, der er klar til brug, i mikrotestbrøndene (100 µl) INKUBATION 60 min./ 37 C fugtighedskammer VASK (4 x 300 µl DIL WASH )² Pipetter konjugatopløsning APC (100 µl) INKUBATION 30 min./ 37 C fugtighedskammer VASK (4 x 300 µl DIL WASHK )² Pipetter substratopløsning pnpp (100 µl) INKUBATION 30 min./ 37 C fugtighedskammer Pipetter stopopløsning STOP (100 µl) AFLÆS EKSTINKTION ved 405 nm 1 Specielle fortyndingsbuffere til følgende SERION ELISA classic analyser: Borrelia burgdorferi IgG, IgM, EBV EA IgG og Hantavirus Puumala IgG, IgM 2 Til manuel anvendelse: bank pladen let på en papirserviet ved afslutningen af vaskeproceduren. dansk 8

10 Pos: 27 /Ar bei tsanl eitungen ELISA cl assic/gültig für all e D okumente/elisa classic/t estdurchführung/automatische 2 Pos: 28 /Ar bei tsanl eitungen ELISA cl assic/gültig für all e D okumente/elisa classic/t estdurchführung/positi vkontroll e / Richtigkeitskontroll Manuel analyseprocedure 1. Anbring det nødvendige antal hulrum i rammen og forbered et protokolark. 2. Tilsæt hver 100 µl fortyndet prøve eller brugsklare kontroller i de relevante brønde af mikrotiter-teststrimlerne. Lad en brønd være fri til substratnulværdien, f.eks.: brønd kvantitativ ELISA A1 B1 C1 D1 Substratnulværdi Negativ kontrol Standardserum Standardserum E1 Patient 1... F1 Patient Prøveinkubation i 60 minutter (+/- 5 min.) ved 37 C (+/- 1 C) i fugtighedskammer 4. Efter inkubation vaskes alle brønde med vaskeopløsning (af automatisk vaskeapparat eller manuelt): - aspirer eller hæld inkubationsopløsningen ud - fyld hver brønd med 300 µl vaskeopløsning - aspirer eller hæld vaskebufferen ud - gentag vaskeproceduren 3 gange (i alt 4 gange!) - tør ved at banke mikrotiterpladen let på en papirserviet 5. Tilsætning af konjugat Tilsæt 300 µl af det brugsklare IgA/IgG/IgM konjugat i de relevante brønde (bortset fra substratnulværdien) 6. Konjugatinkubation i 30 minutter (+/- 1 min.) ved 37 C (+/- 1 C) i fugtighedskammer. 7. Efter inkubation vaskes alle brønde med vaskeopløsning (se ovenfor) 8. Tilsætning af substrat Tilsæt 100 µl brugsklar substratopløsning i hver brønd (inklusiv brønden til substratnulværdien!) 9. Substratinkubation i 30 minutter (+/- 1 min.) ved 37 C (+/- 1 C) i fugtighedskammer. 10. Stop reaktionen Tilsæt 100 µl stopopløsning i hver brønd. Ryst mikrotiterpladen let for at blande. 11. Aflæs ekstinktion Aflæs optisk densitet (OD) i løbet af 60 minutter ved 405 nm mod substratnulværdien, referencebølgelængde mellem 620 nm og 690 nm (f.eks. 650 nm). 7.6 Automatisk analyseprocedure SERION ELISA er egnet til automatisk behandling og er evalueret til anvendelse med ImmunomatTM og Gemini samt med DYNEX DSX og DS2. Den automatiske behandling foretages analogt med den manuelle anvendelse. Bemærk venligst, at det under visse arbejdsforhold kan være nødvendigt med intern tilpasning af substratinkubationstiderne i laboratoriet. dansk 9

11 Pos: 29 /Ar bei tsanl eitungen ELISA cl assic/gültig für all e D okumente/elisa classic/t estauswertung/kapi tel überschrift: TESTAU SWER TUNG + Erreg 12 Pos: 31 /Ar bei tsanl eitungen ELISA cl assic/gültig für mehrer e D okumente/t estauswertung/grenzwertber eich ( für T este mehrerer 2 Pos: 32 /Ar bei tsanl eitungen ELISA cl assic/gültig für all e D okumente/elisa classic/t estauswertung/quantifi Positiv kontrol / Nøjagtighedskontrol Med henblik på periodisk verificering af analysemetoden og for at opfylde kravene i interne kvalitetskontrolsystemer i laboratorier anbefaler vi at anvende SERION ELISA control til at bestemme præcision og pålidelighed af SERION ELISA classic analysekørsler. Anvendelse af SERION ELISA control beskrives i specifikke brugsanvisninger. 8 ANALYSEEVALUERING 8.1 SERION ELISA classic Yersinia IgA/IgG/IgM Pos: 30 /Ar bei tsanl eitungen ELISA cl assic/gültig für all e D okumente/elisa classic/t estauswertung/testauswertung: 4-PL M Den matematiske kurve, der passer på antistof-kvantificeringen med SERION ELISA classic immunoassayer er baseret på den 4-parameter-logistiske funktion (4 PL-funktion). Activity ( U / ml) = 1 D A ln( 1) B OD( Patient ) F A De 4 parametre, A, B, C og D udgør den nøjagtige form på standardkurven: C e Parameter A: Parameter B: Parameter C: Parameter D: Nedre asymptote (OD) Hældning på kurven Inflektionspunkt Øvre asymptote (OD) Institut Virion\Serion GmbH etablerer en gruppe-specifik 4 PL standardkurve for hver SERION ELISA classic immunoassay i flere test-kørsler under optimale testforhold. De fire parametre er vist på kvalitetskontrolcertifikatet for hver enkelt SERION ELISA classic-test. For tilpasning af testniveauet i forhold til den givne 4 PL standardkurve udregnes korrektionsfaktoren F ved at dividere standardreference-od-værdien, der er vist på kvalitetskontrolcertifikatet, med den målte og følgelig test-kørsel-specifikke standard-odværdi. STD reference OD value F = measured STD OD value Ved at gange OD-værdierne, der er indsamlet fra patientprøverne med korrektionsfaktoren F, tilpasses niveauet på hver enkelt testkørsel i forhold til den givne 4 PL standardkurve. Således kompenseres der for interassay-afvigelser, og antistoffers aktiviteter kan evalueres direkte på grundlag af 4 PL standardkurven. Efter fratrækning af substrat-emnet fra alle målte OD-værdier og udregning af gennemsnits-od-værdien af standard-serummet (STD), testet in duplo, er der en række muligheder for evaluering af antistoffers aktiviteter på grundlag af de optiske målesignaler (OD) på patientprøverne. De beskrives i separate manualer. 8.2 Grænseområder Grænseområderne for SERION ELISA classic Yersinia IgA/IgG/IgM analyserne er angivet på kvalitetskontrolcertifikaterne og angiver grænseområdet for analyseresultater. Værdier, der ligger under dette område viser et negativt prøveresultat; værdier over grænseområdet tolkes som værende positive. dansk 10

12 Pos: 33 /Ar bei tsanl eitungen ELISA cl assic/gültig für all e D okumente/elisa classic/t estauswertung/automatische 2 Pos: 34 /Ar bei tsanl eitungen ELISA cl assic/gültig für all e D okumente/elisa classic/t estauswertung/testauswertung: Testgültig kei 2 Pos: 35 /Ar bei tsanl eitungen ELISA cl assic/gültig für all e D okumente/elisa classic/t estauswertung/kapi tel überschrift: Interpretation der 2 Pos: 38 /Ar bei tsanl eitungen ELISA cl assic/gültig für all e D okumente/elisa classic/t estauswertung/kapi tel überschrift: Refer enzbereiche gesunder Pr Kvantificeringsgrænser Kvantificeringsgrænserne er specificeret på kvalitetskontrolcertifikatet for SERION ELISA classic Yersinia IgA/IgG/IgM analysen. Fortyndingslineariteten inden for dette område er påvist i omfattende evalueringsundersøgelser. Hvis en patientprøve viser et analyseresultat, der er over den øvre kvantificeringsgrænse, kan prøven analyseres ved en højere fortynding. Den derved fastlagte antistofaktivitet skal ganges med den ekstra fortyndingsfaktor. 8.4 Automatiseret evaluering / Softwaren Til den automatiserede evaluering af optiske målingssignaler fås softwaren SERION easyanalyze, softwaren SERION evaluate samt Microsoft Excel -baseret softwareværktøjet SERION activity efter anmodning. 8.5 Gyldighedskriterier - Substratnulværdien skal være < 0,25 OD. - Den negative kontrol skal give et negativt analyseresultat. - Med anvendelse af kvantitative SERION ELISA classic analyser skal standardserummets middel OD-værdi (efter fratrækning af substratnulværdien!) være inden for det gyldighedsområde, som er angivet på det lotspecifikke kvalitetskontrolcertifikat. - Kvalitativ SERION ELISA classic: Den positive kontrols OD-værdi og cut offserummets middel OD-værdi skal være inden for gyldighedsområderne, som er angivet på kittets lotspecifikke kvalitetskontrolcertifikat (efter fratrækning af substratnulværdien!) - Standardserummets eller cut off-serummets variation af OD-værdier må ikke være højere end 20 %. Hvis disse kriterier ikke opfyldes, er analysen ugyldig og skal gentages. 8.6 Tolkning af resultater Pos: 36 /Ar bei tsanl eitungen ELISA cl assic/gültig für all e D okumente/elisa classic/t estauswertung/testauswertung: Inter pretation der Et positivt testresultat bekræfter tilstedeværelsen af specifikke antistoffer. Et negativt resultat angiver, at ingen klinisk relevante antistoffer mod patogenet er tilstede i patientens prøve, men det udelukker ikke muligheden for, at en akut infektion er tilstede. I tilfælde af et resultat, der ligger på grænsen, er en pålidelig vurdering ikke mulig. En definitiv diagnose kan kun opnås ved at test parvise serum-prøver, der tages med en eller to ugers intervaller i parallel. Pos: 37 /Ar bei tsanl eitungen ELISA cl assic/gültig für nur ein D okument/testauswertung/yersi nia/yersini a: Inter pretati on der IgG-, IgA- og IgM-antistoffer er påviselige efter infektion med Yersinia og IgG-antistoffer kan persistere i årevis. Den offentliggjorte litteratur angiver, at seroprævalensen i den normale population i Europa er ca %. I en ukompliceret akut, primær infektion falder niveauerne af IgA- og IgM-antistoffer i løbet af få uger eller måneder til upåviselige niveauer. Sekundære immunologiske komplikationer, som fx arthritis og erythema nodosum er karakteriseret af en vedvarende høj IgA-titer, mens IgM falder som sædvanligt. dansk 11

13 Pos: 39 /Ar bei tsanl eitungen ELISA cl assic/gültig für nur ein D okument/testauswertung/yersi nia/yersini a: R eferenzber eich gesunder Pr Pos: 40 /Ar bei tsanl eitungen ELISA cl assic/gültig für all e D okumente/elisa classic/leistungsmer kmale/kapi tel überschrift Leistungsmer 1 Pos: 41 /Ar bei tsanl eitungen ELISA cl assic/gültig für all e D okumente/elisa classic/leistungsmer kmale/kapi tel überschrift: Sensiti vität und Spezi 2 Pos: 43 /Ar bei tsanl eitungen ELISA cl assic/gültig für all e D okumente/elisa classic/leistungsmer kmale/kapi tel überschrift Präzisi Referenceområde for raske individer Undersøgelsen af serumprøver fra tilfældige bloddonorer fra Sydtyskland med anvendelse af SERION ELISA classic Yersinia -analyser resulterede i følgende fordeling: SERION ELISA classic nummer negativ grænseområde positiv Yersinia IgA (86,7 %) 7 (6,7 %) 7 (6,7 %) Yersinia IgG (60,0 %) 9 (8,6 %) 33 (31,4 %) Yersinia IgM (98,1 %) 2 (1,9 %) - 9 PRÆSTATIONSKARAKTERISTIKA 9.1 Sensitivitet og specificitet Pos: 42 /Ar bei tsanl eitungen ELISA cl assic/gültig für nur ein D okument/leistungsmer kmal e/yersi nia/yersini a: Sensiti vi tät und Funktionsegenskaberne på SERION ELISA classic Yersinia IgA-, IgG- og IgM-tests er evalueret af analysen af mere end 150 serumprøver fra patienter med mistanke om yersiniose, raske bloddonorer og prøver fra tests mellem laboratorier. Immunoassayer fra førende europæiske fabrikanter er benyttet som referencetests. Sera, der var klassificeret i grænseområdet er ikke medtaget i udregningen af sensitivitet og specificitet. Sensitivitet Specificitet SERION ELISA classic Yersinia IgA 94,8 % 89,7 % SERION ELISA classic Yersinia IgG 97,7 % 97,8 % SERION ELISA classic Yersinia IgM > 99 % 90,0 % 9.2 Reproducerbarhed Pos: 44 /Ar bei tsanl eitungen ELISA cl assic/gültig für nur ein D okument/leistungsmer kmal e/yersi nia/yersini a: Präzisi SERION ELISA classic Yersinia IgA Prøve Middelværdi Intra-assay Middelværdi Inter-assay (OD) (CV %) (OD) (CV %) serum 1 0,400 3,1 0,491 4,1 serum 2 0,866 2,7 0,990 3,0 serum 3 2,289 3,0 2,697 2,9 dansk 12

14 Pos: 45 /Ar bei tsanl eitungen ELISA cl assic/gültig für all e D okumente/elisa classic/allgemei ne Texte ELISA 122 Pos: 46 /Ar bei tsanl eitungen ELISA cl assic/gültig für all e D okumente/elisa classic/liter atur/liter 1 SERION ELISA classic Yersinia IgG Prøve Middelværdi (OD) Intra-assay (CV %) Middelværdi (OD) Inter-assay (CV %) serum 1 0,755 3,9 0,634 7,1 serum 2 1,030 4,1 0,940 6,9 serum 3 1,518 3,7 1,480 5,0 SERION ELISA classic Yersinia IgM Prøve Middelværdi (OD) Intra-assay (CV %) Middelværdi (OD) Inter-assay (CV %) serum 1 0,272 2,9 0,296 2,8 serum 2 0,626 1,2 0,605 2,8 serum 3 1,045 2,6 1,028 2,6 10 SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 10.1 Advarsler SERION ELISA classic er beregnet til anvendelse af kvalificeret personale, som er bekendt med god laboratoriepraksis. Alle kitreagenser og humane prøver skal håndteres forsigtigt med god laboratoriepraksis. - Dette kit indeholder humane blodkomponenter. Selvom alle kontrol- og cut-off-sera er testet og fundet negative for anti-hiv-ab, HBs-Ag (Hepatitis B-virusoverfladeantigen) og anti-hcv-ab, skal de betragtes som potentielt smitsomme. - Der må ikke pipetteres med munden. - Der må ikke spises, drikkes eller ryges i områder, hvor prøver eller kitreagenser håndteres. - Brug engangshandsker, laboratoriekittel og beskyttelsesbriller ved håndtering af kitreagenser eller prøver. Vask hænderne grundigt efter håndtering. - Patientmateriale og andet potentielt smitsomt materiale skal dekontamineres efter analysekørslen. - Reagenser skal opbevares sikkert og være utilgængeligt for adgang uden tilladelse, f.eks. for børn Bortskaffelse Overhold venligst de relevante lovmæssige krav! 11 REFERENCER Referencer til SERION ELISA classic Yersinia findes bag i denne brugsanvisning. === Ende der Liste für T extmar ke Inhalt === dansk 13

15 LITERATUR / REFERENCES / RÉFÉRENCES / BIBLIOGRAFIA / BIBLIOGRAFÍA / REFERÊNCIAS / ΑΝΑΦΟΡΕΣ / ODKAZY / BIBLIOGRAFIA / ЛИТЕРАТУРА / REFERENCER / REFERENSER / REFERENCIE / REFERENCE / REFERANSER / REFERENCIÁK [1] Baert, F. (1994) Yersiniosis: The Clinical Spectrum. Acta Clinica Belgica 49, [2] Bottone, E.J. (1997) Yersinia enterocolitica: The Charisma Continues. Clin. Microbiol. Rev. 10, [3] Cremer, J. et al. (1993) Immunoblotting of Yersinia plasmid-encoded released proteins: A tool for serodiagnosis. Electrophoresis 14, [4] Cremer, J. et al. (1995) Plasmidkodierte sekretorische Proteine von Yersinia enterocolitica als Antigene in einem IgG- und IgA-spezifischen immundiagnostischen Elisa. Klin. Lab. 41, [5] Gransfors, K. (1980) Persistence of IgM, IgG, and IgA Antibodies to Yersinia in Yersinia Arthritis. J. Infect. Dis. 141, [6] Gransfors, K. et al. (1988) IgM, IgG, and IgA Antbodies in Yersinia Infection. J. Infect. Dis. 157, [7] Hammer, M. et al. (1995) Postenteritische reaktive Arthritiden und Spondarthritiden. Deutsches Ärzteblatt 92, [8] Lahesmaa-Rantala, R. et al. (1989) Avidity of antibodies against released proteins of Yersinia spp: comparision of patients with or without reactive arthritis. Ann. Rheum. Dis. 48, [9] Mäki-Ikola, O. et al. (1994) Yersinia-specific antibodies in serum and synovial fluid in patients with yersinia triggered reactive arthritis: Ann. Rheum. Dis. 53; [10] Mäki-Ikola, O. (1997) High frequency of Yersinia antibodies in healthy populations in Finland and Germany. Rheumatol. Int. 16, [11] Ruckdeschel, K., Deuretzbacher, A., and Haase, R. (2008) Crosstalk of signalling processes of innate immunity with Yersinia Yop effector functions. Immunobiol. 213, [12] Skurnik, M. (2007) My Life with Yersinia. Adv. Exp. Med. Biol. 603, [13] Tomaso, H., Mooseder, G., Al Dahouk, S., Bartling, C., Scholz, H.C., Strauss, R. Treu, T.M. and Neubauer, H. (2006) Seroprevalence of Anti-Yersinia Antibodies in Healthy Austrians. Eur. J. Epidemiol. 21,

16 SERION ELISA classic (V 14/08-1) Symbole auf den Etiketten/ symbols on labels/ symboles et étiquettes/ simboli sulle etichette/ символы на этикетках/símbolos sobre las etiquetas/ σύµβολα στις ετικέτες/ símbolos nos rótulos / Symboly na štítcích / symboler på etiketter/ symboler på etiketterna/ Symbole na etykietach/ symboly na označení/ Simboli na oznakah/ symbol på etiketter Hersteller/ Manufacturer/ Fabricant/ Produttore/Производитель/ Fabricante/ Κατασκευαστής/ Fabricante/ Výrobce/ Fremstiller/ Tillverkare/ Producent/ Výrobca/ Izdelovalec/ Produsent 2 C 96 LOT REF 8 C Ausreichend für 96 Tests/ sufficient for 96 tests/ suffisant pour 96 tests/ sufficiente per 96 test/ достаточно для 96 тестов / suficiente para 96 pruebas/ επαρεκεί για 96 δοκιµασίες/ suficiente para 96 ensaios/ stačí na 96 testů/ nok til 96 test/ tillräckligt för 96 tester/ Wystarcza na 96 testów/ postačuje na 96 testov/ Zadostuje za 96 testov/ Tilstrekkelig til 96 tester Charge/ lot/ lot / lotto/ lote/ παρτίδα/ lote/ šarže/ lot/ lot/ seria/ šarža/ serija/ lot /lot Referenz oder Bestellnummer/ reference or order number/ numéro de référence ou de commande/ numero di riferimento o ordinazione/ ссылка или номер для заказа / referencia o número de pedido/ Αριθµός αναφοράς ή παραγγελίας/ referência ou número para encomenda/ reference nebo číslo objednávky/ reference eller bestillingsnummer/ referens eller beställningsnummer/ Numer referencyjny lub numer zamówienia/ referenčné číslo alebo číslo objednávky/ referenčna ali kataloška številka/ Referanse eller ordrenummer Lagern zwischen 2 und 8 Grad Celsius/ store between 2 and 8 degree celsius/ entre 2 et 8 degré celsius/ conservare a temperatura compresa tra 2 e 8 gradi centigradi/ хранить при температуре от 2 до 8 градусов цельсия / conservar entre 2 y 8 grados celsius/ Φύλαξη µεταξύ 2 και 8 βαθµούς Κελσίου/ Armazenar entre 2º e 8º Celsius/ uchovávejte při teplotě 2 až 8 C/ opbevares mellem 2 og 8 grader celsius/ förvara vid 2 till 8 grader Celsius/ Przechowywać w temp. pomiędzy 2 a 8 stopni Celsjusza/ skladovať pri teplote 2 až 8 stupňov Celzia/ Shranjujte pri temperaturi od 2 do 8 C/ Oppbevares mellom 2 og 8 grader Celsiu CE-Markierung bei Erfüllung der IVD Richtlinie 98/79 EG/ CE marking according to IVD guideline 98/79 EC/ Étiquetage CE selon les directives DIV/ marcatura CE in conformità alla direttiva IVD 98/79 EC/ маркировка СЕ согласно директивам IVD 98/79 /marca CE según la directiva IVD 98/79 CE/ Σήµανση CE σύµφωνα µε την οδηγία IVD 98/79 EΕ/ Marcação CE de acordo com a Directiva 98/79/ značení CE podle směrnice IVD 98/79/ES/ CE-mærkning iht. IVD-retningslinje 98/79/EF/ CEmärkning enligt riktlinjerna för IVD i direktiv 98/79/EC/ Oznakowanie CE zgodne z wytycznymi dot. diagnostyki in vitro 98/79 EC/ označenie CE podľa smernice IVD 98/79/ES/ oznaka CE, skladna s smernico IVD 98/79/ES/ CE-merking i henhold til IVD-retningslinjer 98/79/EØF 0197 CE-Markierung bei Erfüllung der IVD Richtlinie 98/79 EG gemäß Anhang II, Liste B/ CE marking according to IVD guideline 98/79 EC according to annex II, list B/ Étiquetage CE selon les directives DIV 98/79 CE selon l'annexe II, liste B/ marcatura CE in conformità alla direttiva IVD 98/79 EC secondo l allegato II, elenco B/ маркировка СЕ согласно директивам IVD 98/79, приложение II, список В / marca CE según la directiva IVD 98/79 CE de acuerdo con el anexo II, lista B/ Σήµανση CE σύµφωνα µε την οδηγία IVD 98/79 EΕ, σύµφωνα µε το παράρτηµα ΙΙ, κατάλογο Β/ Marcação CE de acordo com a Directiva 98/79/ CE relativo aos dispositivos médicos de diagnóstico in vitro, segundo a lista B do anexo II/ značení CE podle směrnice IVD 98/79/ ES podle příloh II, seznamu B/ CE-mærkning iht. IVD-retningslinje 98/79 /EF iflg. anneks II, liste B/ CE-märkning enligt riktlinjerna för IVD i direktiv 98/79/EC, bilaga II, lista B/ Oznakowanie CE zgodne z wytycznymi dot. diagnostyki in vitro 98/79 EC, zgodnie z aneksem II, lista B/ označenie CE podľa smernice IVD 98/79 ES v znení dodatku II, zoznam B/ oznaka CE, skladna s smernico IVD 98/79/ES in seznamom B v Dodatku II/ CE-merking i henhold til IVD-retningslinjer 98/79/EØF, tillegg II, liste B Verfallsdatum/ expiry date/ date d'expiration/ data di scadenza/ срок годности до /fecha de caducidad/ ηµεροµηνία λήξης/ data de validade/ datum exspirace/ udløbsdato/ förfallodatum/ data upływu ważności/ dátum exspirácie/ datum izteka roka uporabnosti/ utløpsdatp MTP Mikrotiterplatte (brechbare Streifen)/ microtiter plate (breakable strips)/ plaque de microtitration (bandelettes détachables)/ piastra per microtitolazione (strisce separabili)/ микротитровальная панель (отрывные стрипы) /placa de microtitulación (tiras rompibles)/ Πλάκα µικροτιτλοποίησης

17 (αποσπωµενες ταινίες)/ placa de microtitulação (tiras quebráveis)/ mikrotitrační deska (rozlomitelné proužky)/ mikrotiterplade (afbrækkelige strimler)/ mikrotiterplatta (brytbara strips)/ Płytka mikrotitracyjna (paski do odrywania)/ mikrotitračná platnička (rozlomiteľné prúžky)/ vsebnik za mikrotitriranje (z razdelki, ki jih je mogoče odlomiti)/ Mikrotiterplate (avbrytbare strips) AG AK CAG STD POS C/O NEG APC Antigen/ antigen/ Antigène/ antigene/ антиген /antígeno/ αντιγόνο/ antigénio/ antigen/ antigen/ antigen/ Antygen/ antigén/ antigen/ Antigen Antikörper/ antibodies/ Anticorps/ anticorpi/ антитела / anticuerpos/ αντίσωµα/ anticorpos/ protilátky/ antistoffer/ antikroppar/ Przeciwciała/ protilátky/ protitelesa/ Antistoffer Kontrollantigen/ control antigen/ antigène de contrôle/ antigene di controllo/ контрольный антиген /antígeno de control/ αντιγόνο ελέγχου/ antígeno de controre/ kontrolní antigen/ kontrolantigen/ kontrollantigen/ antygen kontrolny/ kontrolný antigén/ kontrolni antigen/ kontrollantigen Standardserum/ standard serum/ Sérum standard/ siero standard/ стандартная сыворотка /suero patrón/ πρότυπος ορός/ soro padrão/ standardní sérum/ standardserum/ standardserum/ Surowica standardowa/ štandardné sérum/ standardni serum/ Standardserum Positivkontrolle/ positive control/ Contrôle positif/ controllo positivo/ положительные контроли /control positivo/ θετικός έλεγχος/ controlo positivo/ pozitivní kontrola/ positiv kontrol/ positiv kontroll/ Kontrola pozytywna/ pozitívna kontrola/ pozitivna kontrola/ Positiv kontroll Grenzwertiges Serum/ cut-off serum/ Sérum seuil/ siero cut-off/ сомнительные сыворотки (пограничные)/suero de corte/ οριακός ορός (cut-off)/ soro cut-off/ cut-off sérum/ cutoff-serum/ cutoffserum/ Surowica cut-off"/ sérum na určenie hraničnej hodnoty/ mejni serum/ Stoppserum Negativkontrolle/ negative control/ Contrôle négatif/ controllo negativo/ отрицательные контроли /control negativo/ αρνητικός έλεγχος/ controlo negativo/ negativní kontrola/ negativ kontrol/ negativ kontroll/ Kontrola negatywna/ negatívna kontrola/ negativna kontrola/ Negativ kontroll Alkalisches Phosphatase Konjugat antihuman/ alkaline phosphatase conjugate anti-human/ conjugué phosphatase alcaline anti-humain/ coniugato con fosfatasi alcalina anti-umano/ античеловеческий щелочной конъюгат фосфатазы / conjugado anti humano de fosfatasa alcalina/ Σύζευξη αλκαλικής φωσφατάσης/ conjugado anti-humano com fosfatase alcalina/ konjugát alkalické fosfatázy antihumánní/ alkalisk phosphatase konjugat antihumant/ antihumant alkaliskt fosfatas-konjugat/ Antyludzki koniugat fosfatazy alkalicznej/ konjugát antihumánnej alkalickej fosfatázy/ konjugat alkalne fosfataze, antihumani/ Alkalisk fosfatase-konjugat, anti-humant ++++ niedrig-konzentriertes Konjugat/ conjugate with low concentration/ conjugué à faible concentration/ coniugato a concentrazione bassa/ конъюгат низкой концентрации /conjugado con concentración baja/ Σύζευξη χαµηλής συγκέντωσης/ conjugado de baixa concentração/ konjugát s nízkou koncentrací/ konjugat med lav koncentration/ konjugat med låg koncentration/ koniugat o niskim stężeniu/ konjugát so strednou koncentráciou/ konjugat z majhno koncentracijo/ Konjugat med lav konsentrasjon ++- mittel-konzentriertes Konjugat/ conjugate with medium concentration/ conjugué à concentration moyenne/ coniugato a concentrazione media/ конъюгат средней концентрации /conjugado con concentración media/ Σύζευξη µέτριας συγκέντρωσης/ conjugado de concentração intermédia/ konjugát se střední koncentrací/ konjugat med medium koncentration/ konjugat med medelhög koncentration/ koniugat o średnim stężeniu/ konjugát so strednou koncentráciou/ konjugat s srednjo koncent/ Konjugat med middels konsentrasjon ++++ hoch-konzentriertes Konjugat/ conjugate with high concentration/ conjugué à concentration élevée/ coniugato a concentrazione alta/ высококонцентрированный конъюгат/ conjugado con concentración alta/ σύζευξη υψηλής συγκέντρωσης/ conjugado de elevada concentração/ konjugát s vysokou koncentrací/ konjugat med høj koncentration/ konjugat med hög koncentration/ koniugat o wysokim stężeniu/ konjugát s vysokou koncentráciou/ konjugat z veliko koncentracijo/ Konjugat med høy konsentrasjon RF Rheumafaktor-Absorbens (Rf-Absorbens)/ rheumatoid factor absorbent (rf-absorbent)/ absorbant de facteur rhumatoïde (rf-absorbant)/ adsorbente del fattore reumatoide (adsorbente Rf)/ абсорбент ревматоидного фактора (Rf-абсорбент) /absorbente de factor reumatoide (material absorbente de

18 Rf)/ Απορροφητής ρευµατοειδούς παράγοντα (απορροφητής Rf)/ absorvente de factor reumatóide (absorvente de Fr)/ absorbent revmatoidního faktoru (rf-absorbent)/ reumafaktor- absorptionsmiddel (rf-absorptionsmiddel)/ reumafaktor-absorptionsmedel (rf-absorptionsmedel)/ Absorbent czynnika reumatoidalnego (absorbent RF)/ absorbent reumatoidného faktora (absorbent rf)/ absorbent revmatoidnega faktorja (absorbent RF)/ Revmatoid faktor-absorbent (rf-absorbent) DILB DILBS1 DILBS2 Verdünnungspuffer für Serum/ dilution buffer for sera/ sérum pour le tampon de dilution/ tampone di diluizione per sieri / разбавляющий буфер для сыворотки / solución amortiguadora para los sueros/ ρυθµιστικό διάλυµα αραίωσης για ορούς/ tampão de diluição para soro/ ředicí pufr pro séra/ fortyndingsbuffer til sera/ spädningsbuffert för serum/ bufor rozcieńczający do surowic / pufor na riedenie sér/ pufer za redčenje seruma/ Fortynningsbuffer til serum WASH Waschlösungskonzentrat/ washing solution concentrate/ concentré de solution de lavage / soluzione di lavaggio concentrata / промывочный концентрат /concentrado de solución de lavado/ συµπύκνωµα έκπλυσης/ concentrado de solução de lavagem/ koncentrát promývacího roztoku/ vaskeopløsningskoncentrat/ tvättlösningskoncentrat/ Stężony roztwór do płukania/ koncentrát premývacieho roztoku/ koncentrat za raztopino za izpiranje/ Vaskeløsningskonsentrat pnpp STOP INFO RTU pnpp Substrat/ pnpp substrate/ substrat Pnpp/ substrato pnpp/ pnpp субстрат / sustrato pnpp/ Υπόστρωµα pnpp/ substrato pnpp/ pnpp substrát/ pnpp-substrat/ pnpp-substrat/ Substrat pnpp/ substrát pnpp/ substrat pnpp/ pnpp-substrat Stopplösung/ stopping solution/ solution d'arrêt/ soluzione di arresto/стоп-раствор/ solución de parada/ διάλυµα διακοπής/ solução de paragem/ zastavovací roztok/ stopopløsning/ stopplösning/ roztwór zatrzymujący reakcję/ ukončovací roztok/ raztopina za ustavitev reakcije/ stoppeløsning Gebrauchsanweisung, Zertifikat (Standardkurve und Auswertetabelle), CD/ instructions, certificate (standard curve and evaluation table), CD/ instructions, certificat (courbe de référence et tableau d'évaluation), CD/ istruzioni per l uso, certificato (curva standard e tabella interpretativa), CD/ Инструкция по применению, сертификат (стандартная кривая и таблица для оценки), компактный диск /instrucciones, certificado (curva patrón y tabla de evaluación), CD/ Οδηγίες χρήσης, Πιστοποιητικό (πρότυπη καµπύλη και πίνακας υπολογισµού), CD/ instruções, certificado (curva padrão e tabela de avaliação), CD/ (standardní křivka a vyhodnocovací tabulka), CD/ brugsanvisning, certifikat (standardkurve og evalueringstabel), CD/ instruktioner, certifikat (standardkurva och utvärderingstabell), CD/ Instrukcje, certyfikat (krzywa standardowa i tabela do określania wyników/ CD/ pokyny, certifikát (štandardná krivka a hodnotiaca tabuľka), disk CD/ navodila, certifikat (standardna krivulja in ocenjevalna tabela), CD/ Instruksjoner, sertifikat (standardkurve og evalueringstabell), CD gebrauchsfertig/ ready-to-use/ prêt à l'emploi/ pronto per l'uso/ готовый к использованию /listo para usar/ έτοιµο προς χρήση/ pronto a utilizar/ připravený k použití/ klar til brug/ bruksfärdig/ gotowy do użycia/ pripravené na použitie/ pripravljen za uporabo/ klar til bruk CONC Konzentrat/ concentrate/ concentré/ concentrato/ концентрат / concentrado/ Συµπύκνωµα/ concentrado/ koncentrát/ koncentrat/ koncentrat/ Koncentrat/ koncentrát/ koncentrat/ Konsentrat DIL AQUA IVD verdünnen oder lösen in/ dilute or disolve in/ diluez ou dissoudre dans/ diluire o sciogliere in/ разбавить или растворить в /diluir o disolver en/ αραίωση ή διάλυση σε/ diluir ou dissolver em/ nařeďte nebo rozpusťte v/ fortynd eller opløs i/ späd eller lös i/ Rozcieńczyć lub rozpuścić w/ rozriediť alebo rozpustiť v/ razredčite ali raztopite v/ Fortynnes eller løses opp i destilliertes Wasser/ aqua detillata/ eau distillée/ acqua distillata/ дистиллированная вода /agua destilada/ αποσταγµένο νερό/ água destilada/ destilovaná voda/ destilleret vand/ destillerat vatten/ woda destylowana/ destilovaná voda/ destilirana voda/ Destillert vann In-vitro Diagnostik Anwendung/ in-vitro diagnostic use/ utilisation en diagnostic in-vitro/ uso diagnostico in vitro/ использование в диагностике ин-витро /uso diagnóstico in-vitro/ ιάγνωση, χρήση in-vitro/ para diagnóstico in vitro/ diagnostické použití in-vitro/ til in-vitro diagnostik/ in vitrodiagnostisk användning/ do diagnostyki in vitro/ diagnostické použitie in-vitro/ uporaba pri diagnostiki in vitro/ In vitro-diagnostisk bruk

19 SERION ELISA classic 102 Masern Virus / Measles Virus / Rougeole 126 Parainfluenza Virus 103 Mumps Virus / Parotitis virus / Oreillons 127 Mycoplasma pneumoniae 104 Varicella-Zoster Virus (VZV) 128 Adenovirus 105 Herpes simplex Virus 1/2 129 Röteln Virus / Rubella virus / virus de rubéole 1051 Herpes simplex Virus Diphtherie / Diphtheria 1052 Herpes simplex Virus Coxiella burnetii (Q-Fieber) Phase 1 / Coxiella burnetii (Q-fever) phase Legionella pneumophila Coxiella burnetii (Q-Fieber) Phase 2 / Coxiella burnetii (Q-fever) phase Echinococcus 132 Aspergillus fumigatus 108 Tetanus 133 Enterovirus 109 Cytomegalovirus 134 Coxsackievirus 110 Toxoplasma gondii 135 Echovirus 112 FSME Virus / TBE Virus 1361 Epstein-Barr Virus VCA 113 Resp. Syncytial Virus (RSV) 1362 Epstein-Barr Virus EBNA Dengue Virus/ Dengue 1363 Epstein-Barr Virus Early Antigen 116 Brucella 137 Chlamydia 117 Candida albicans 1371 Chlamydia pneumoniae 118 Helicobacter pylori 1372 Chlamydia trachomatis 120 Bordetella pertussis 138 Yersinia 1201 Bordetella pertussis Toxin 139 Campylobacter jejuni 121 Borrelia burgdorferi 140 Bacillus anthracis 122 Parvovirus B West Nile Virus 1231 Influenza A Virus 142 Francisella tularensis 1232 Influenza B Virus 145 Hantavirus Puumala 125 Leptospira 147 Leishmania

Diagnostik af pneumonier - og hvad med den kolde

Diagnostik af pneumonier - og hvad med den kolde Diagnostik af pneumonier og hvad med den kolde Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Odense Universitetshospital Pneumoni Diagnosen: HOSPITAL: Stilles på klinik og bekræftes af røntgenundersøgelse af thorax

Læs mere

PakPlus analyse BRUGSANVISNING INDHOLDSFORTEGNELSE

PakPlus analyse BRUGSANVISNING INDHOLDSFORTEGNELSE BRUGSANVISNING PakPlus analyse REF PAKPLUS IVD INDHOLDSFORTEGNELSE PÅTÆNKT FORBRUG... 2 SAMMENDRAG OG FORKLARING... 2 PRINCIPPET... 2 REAGENSERNE... 2 FORHOLDSREGLER... 3 ADVARSEL... 3 PRØVETAGNING...

Læs mere

PakAuto assay BRUGSANVISNING. REF PakAuto IVD INDHOLDSFORTEGNELSE

PakAuto assay BRUGSANVISNING. REF PakAuto IVD INDHOLDSFORTEGNELSE BRUGSANVISNING PakAuto assay REF PakAuto IVD INDHOLDSFORTEGNELSE ANVENDELSE... 2 SAMMENDRAG OG FORKLARING... 2 TESTPRINCIP... 2 REAGENSER... 2 FORHOLDSREGLER... 3 ADVARSEL... 3 PRØVETAGNING... 3 FREMGANGSMÅDE...

Læs mere

Mercodia Proinsulin ELISA

Mercodia Proinsulin ELISA Mercodia Proinsulin ELISA Brugsanvisning 10-1118-01 REAGENS TIL 96 BESTEMMELSER Til in vitro-diagnosticering Fremstillet af Mercodia AB, Sylveniusgatan 8A, SE-754 50 Uppsala, Sverige FORKLARING AF SYMBOLER

Læs mere

100 (20 5) tests 71110. Passiv partikelagglutinationstest til konstatering af antistoffer mod HIV-1 og/eller HIV-2 i humant serum eller plasma

100 (20 5) tests 71110. Passiv partikelagglutinationstest til konstatering af antistoffer mod HIV-1 og/eller HIV-2 i humant serum eller plasma 100 (20 5) tests 71110 Passiv partikelagglutinationstest til konstatering af antistoffer mod HIV-1 og/eller HIV-2 i humant serum eller plasma IVD Producentens kvalitetskontrol Alle producerede og kommercialiserede

Læs mere

Mercodia Iso-Insulin ELISA

Mercodia Iso-Insulin ELISA Mercodia Iso-Insulin ELISA Brugsanvisning 10-1128-01 REAGENS TIL 96 BESTEMMELSER Til in vitro-diagnosticering Fremstillet af Mercodia AB, Sylveniusgatan 8A, SE-754 50 Uppsala, Sverige FORKLARING AF SYMBOLER

Læs mere

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Rendyrket matrixsubstans til matrix-assisteret-laser-desorption-ionisering time-of-flight-massespektrometri (MALDI-TOF-MS). CARE- produkterne er designet til at

Læs mere

2 - ANVENDELSESOMRÅDE

2 - ANVENDELSESOMRÅDE PLATELIA Aspergillus IgG 62783 96 TEST PÅVISNING AF IgG ANTI-ASPERGILLUS-ANTISTOFFER I HUMANT SERUM ELLER PLASMA VED HJÆLP AF EN IMMUNENZYMATISK METODE 1 - FORMÅL Platelia Aspergillus IgG er en indirekte

Læs mere

2- INDIKATIONER VEDR. BRUG

2- INDIKATIONER VEDR. BRUG PLATELIA ASPERGILLUS Ag 1 plade 96 62794 Platelia Aspergillus Ag er en immunenzymatisk mikrotiterplade-baseret sandwich-assay til påvisning af Aspergillus galactomannan antigen i serum og bronchoalveolær

Læs mere

B Directigen RSV Til direkte påvisning af respiratorisk syncytialvirus (RSV) L0001170JAA 2006/06 Dansk Se symbolglossaret i slutningen af indlægssedlen UU S Patent No 5,093,231; 5,135,847 Patent pending

Læs mere

Kvantitativ bestemmelse af reducerende sukker (glukose)

Kvantitativ bestemmelse af reducerende sukker (glukose) Kvantitativ bestemmelse af reducerende sukker (glukose) Baggrund: Det viser sig at en del af de sukkerarter vi indtager med vores mad er hvad man i fagsproget kalder reducerende sukkerarter. Disse vil

Læs mere

Mercodia Insulin ELISA

Mercodia Insulin ELISA Mercodia Insulin ELISA Brugsanvisning 10-1113-01 REAGENS TIL 96 BESTEMMELSER 10-1113-10 REAGENS TIL 10 x 96 BESTEMMELSER Til in vitro-diagnosticering Fremstillet af Mercodia AB Sylveniusgatan 8A SE-754

Læs mere

Forsøgsprotokol til larveforsøg: Tilsætning af 3 dage gamle larver til gødning inficeret med patogene bakterier

Forsøgsprotokol til larveforsøg: Tilsætning af 3 dage gamle larver til gødning inficeret med patogene bakterier Forsøgsprotokol til larveforsøg: Tilsætning af 3 dage gamle larver til gødning inficeret med patogene bakterier Formål: at undersøge udviklingen i mængden af tilsatte patogene bakterier til hønsegødning.

Læs mere

ScanGel COOMBS Anti-IgG,-C 3 d 86431 48 Kort 86432 1080 Kort

ScanGel COOMBS Anti-IgG,-C 3 d 86431 48 Kort 86432 1080 Kort ScanGel COOMBS Anti-IgG,-C 3 d 86431 48 Kort 86432 1080 Kort GEL, DER ER FREMSTILLET AF ET POLYSPECIFIKT ANTI-HUMANT GLOBULIN (POLYKLONALE OG MONOKLONALE MURINFRAKTIONER) Irregulær Ab-screening, forligelighed,

Læs mere

Monolisa Anti-HBs PLUS 192 tests 72566

Monolisa Anti-HBs PLUS 192 tests 72566 Monolisa Anti-HBs PLUS 192 tests 72566 ENZYMIMMUNANALYSE (EIA) TIL BESTEMMELSE OG NIVEAUBESTEMMELSE AF ANTISTOFFER MOD HEPATITIS B- OVERFLADEANTIGENET (ANTI-HBs) I HUMANT SERUM ELLER PLASMA IVD Producentens

Læs mere

C4a PROCEDURE PRINCIPPER OVERSIGT OG BESKRIVELSE AF TESTEN

C4a PROCEDURE PRINCIPPER OVERSIGT OG BESKRIVELSE AF TESTEN C4a Et enzym-immunoassay til kvantificering af C4a-fragmentet af komplementproteinet C4 i humant plasma, sera og andre forskningsprøver iu ANVENDELSOMRÅDE Kittet med MicroVue C4a enzym-immunoassay måler

Læs mere

Kuvettetest LCK 555 BI 5 /BI [n]

Kuvettetest LCK 555 BI 5 /BI [n] VIGTIGT NYT! Det aktuelle udgavenummer er nu angivet ved analyseproceduren eller aflæsning. Se venligst punktet Bemærk (se nedenfor). Kuvettetest Princip Bestemmelse af biokemisk oxygenforbrug over 5/[n]

Læs mere

Artikelnavn Placeres på Specialfunktion Bemærkninger

Artikelnavn Placeres på Specialfunktion Bemærkninger Rekvireri ngs-nr. Fordeling af analyser Artikelnr. (fakturering) Artikelnavn Placeres på Specialfunktion Bemærkninger Speciale BIOKEMI Biokemi R419 63 SSA (Ro)/SSB (La) antistoffer (IgG) Gentofte Hospital,

Læs mere

TBE-fund i Danmark. Claus Bohn Christiansen Klinisk mikrobiologisk afd. Rigshospitalet, København, Danmark

TBE-fund i Danmark. Claus Bohn Christiansen Klinisk mikrobiologisk afd. Rigshospitalet, København, Danmark TBE-fund i Danmark Claus Bohn Christiansen Klinisk mikrobiologisk afd. Rigshospitalet, København, Danmark Første tilfælde af TBE i DK 1953 Ugeskrift for læger 125:32:1098-1104 (1963) Baggrund for Freundts

Læs mere

Mercodia Ultrasensitive Insulin ELISA

Mercodia Ultrasensitive Insulin ELISA Mercodia Ultrasensitive Insulin ELISA Brugsanvisning 10-1132-01 REAGENS TIL 96 BESTEMMELSER Fremstillet af Mercodia AB, Sylveniusgatan 8A, SE-754 50 Uppsala, Sverige FORKLARING AF SYMBOLER ANVENDT PÅ ETIKETTER

Læs mere

Validitetserklæring for NPU02497 P-Insulin;stofk.

Validitetserklæring for NPU02497 P-Insulin;stofk. Valideringsperiode: December2010- Januar 2011 Arbejdsgruppe: Udstyr: Specialist bioanalytiker Britta Lende Poulsen Bioanalytiker underviser Britta Nielsen Kvalitetsleder Karin Heidemann Advia Centaur XP

Læs mere

Indlægsseddel til QuantiFERON -TB Gold (QFT ) ELISA 2 x 96 (katalognr. 0594-0201)

Indlægsseddel til QuantiFERON -TB Gold (QFT ) ELISA 2 x 96 (katalognr. 0594-0201) Indlægsseddel til QuantiFERON -TB Gold (QFT ) ELISA 2 x 96 (katalognr. 0594-0201) 20 x 96 (katalognr. 0594-0501) IFN-γ-fuldblodstest til måling af reaktioner på ESAT-6-, CFP-10- og TB7.7(p4)-peptidantigener

Læs mere

Bachelorprojekt Andelen af højtitret trombocytportioner ved anvendelsen af EU - Rådets anbefaling. Indledning... 3. Formål... 3. Mål...

Bachelorprojekt Andelen af højtitret trombocytportioner ved anvendelsen af EU - Rådets anbefaling. Indledning... 3. Formål... 3. Mål... Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål... 3 Mål... 4 Problemformulering:... 4 Begrebsdefinitioner... 4 Teori... 5 HTR... 5 Trombocytter... 6 AB0 antistoffer... 7 Saltvands teknik... 8 Glas- /Mikrotiterpladermetoden...

Læs mere

Indlægsseddel til QuantiFERON -TB Gold Plus (QFT -Plus) ELISA

Indlægsseddel til QuantiFERON -TB Gold Plus (QFT -Plus) ELISA Indlægsseddel til QuantiFERON -TB Gold Plus (QFT -Plus) ELISA 2 x 96 IFN-γ-fuldblodstest til måling af reaktioner på ESAT-6 og CFP-10-peptidantigener Til in vitro-diagnostisk brug 622120 QIAGEN GmbH QIAGEN

Læs mere

Urinopsamlingssystem med vakuum Til in vitro-diagnostisk brug

Urinopsamlingssystem med vakuum Til in vitro-diagnostisk brug 980205_Rev06 07-2014 Urinopsamlingssystem med vakuum Til in vitro-diagnostisk brug Anvendelse: VACUETTE urinrør, urinbæger og urinoverføringsdel anvendes sammen som et system til opsamling, forsendelse,

Læs mere

Thermo. Shandon Rapid-Chrome Frozen Section Staining Kit ELECTRON CORPORATION. Rev. 3, 10/03 P/N 238644

Thermo. Shandon Rapid-Chrome Frozen Section Staining Kit ELECTRON CORPORATION. Rev. 3, 10/03 P/N 238644 Shandon Rapid-Chrome Frozen Section Staining Kit Thermo ELECTRON CORPORATION Anatomical Pathology USA Clinical Diagnostics 171 Industry Drive Pittsburgh, PA 15275, USA Tel: 1-800-547-7429 +1 412 788 1133

Læs mere

BIOKEMIEN (DEN LETTE DEL ) OG VURDERINGEN AF SVARET?!

BIOKEMIEN (DEN LETTE DEL ) OG VURDERINGEN AF SVARET?! ANTIFOSFOLIPID ANTISTOFSYNDROM BIOKEMIEN (DEN LETTE DEL ) OG VURDERINGEN AF SVARET?! Mads Nybo Afd. for Klinisk Biokemi og Farmakologi Odense Universitetshospital APS :: initial statement In general, apl

Læs mere

Kvalitetssikring af stamceller på Rigshospitalet

Kvalitetssikring af stamceller på Rigshospitalet Kvalitetssikring af stamceller på Rigshospitalet Annette Ekblond, cand.scient ph.d (humanbiolog) Laboratorieleder Kardiologisk Stamcellelaboratorium Kardiologisk Stamcellecenter Hjertecenteret Rigshospitalet

Læs mere

C V C. Vejledning i brug af Biofortuna SSPGo TM HLA No Template Control Kit BF-40-02. Revision 2. Juli 2014

C V C. Vejledning i brug af Biofortuna SSPGo TM HLA No Template Control Kit BF-40-02. Revision 2. Juli 2014 DOT131v1 Instructions for Use Biofortuna SSPGo TM HLA No Template Control Kit BF-40-02 Side 1 af 7 Vejledning i brug af Biofortuna SSPGo TM HLA No Template Control Kit BF-40-02 Revision 2 Juli 2014 DOT131v1

Læs mere

Analyser i Blodbanken

Analyser i Blodbanken Analyser i Blodbanken Version 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Blod Info 2 Allohæmagglutininer 2 Antistofscreentest 2 Antistoftitrering 2 BAS-test 3 BF-test (forligelighedsprøve) 3 Blodtypebestemmelse 4 DAT (Direkte-Antihumanglobulin-Test)

Læs mere

Gebrauchsanleitung Iso-Dispenser 2,2L. Instruction manual Insulated dispenser, 2.2L. Mode d emploi Distributeur isotherme 2,2L

Gebrauchsanleitung Iso-Dispenser 2,2L. Instruction manual Insulated dispenser, 2.2L. Mode d emploi Distributeur isotherme 2,2L V1/0115 190990 Gebrauchsanleitung Iso-Dispenser 2,2L Instruction manual Insulated dispenser, 2.2L Mode d emploi Distributeur isotherme 2,2L Manuale di utilizzo Erogatore isotermico 2,2L Instrucciones de

Læs mere

HCV Ab PLUS REF 34330

HCV Ab PLUS REF 34330 HCV Ab PLUS REF 34330 Tilsigtet brug -analysen er en immunenzymatisk metode til påvisning af antistoffer over for hepatitis C-virus i humant serum eller plasma ved hjælp af Access Immunoassay-systemerne

Læs mere

Graviditetstest. Indhold. Nødvendige, men ikke medfølgende materialer Prøveopsamlingsbeholder Clinitek Status-analyseinstrument

Graviditetstest. Indhold. Nødvendige, men ikke medfølgende materialer Prøveopsamlingsbeholder Clinitek Status-analyseinstrument 06878007re_Da.fm Page 1 Monday, August 18, 2008 11:30 AM Graviditetstest Indhold REF Indhold Antal test 1760 (06484105) 25 foliepakkede (enkeltvis) Clinitest hcg-testkassetter, hver indeholdende en engangspippette

Læs mere

Titel: OPLØSELIGHEDEN AF KOBBER(II)SULFAT. Litteratur: Klasse: Dato: Ark 1 af. Helge Mygind, Kemi 2000 A-niveau 1, s. 290-292 8/9-2008/OV

Titel: OPLØSELIGHEDEN AF KOBBER(II)SULFAT. Litteratur: Klasse: Dato: Ark 1 af. Helge Mygind, Kemi 2000 A-niveau 1, s. 290-292 8/9-2008/OV Fag: KEMI Journal nr. Titel: OPLØSELIGHEDEN AF KOBBER(II)SULFAT Navn: Litteratur: Klasse: Dato: Ark 1 af Helge Mygind, Kemi 2000 A-niveau 1, s. 290-292 8/9-2008/OV Formålet er at bestemme opløseligheden

Læs mere

Mercodia Adiponectin ELISA

Mercodia Adiponectin ELISA Mercodia Adiponectin ELISA Brugsanvisning 10-1193-01 REAGENSER TIL 96 BESTEMMELSER Til in vitro diagnostisk brug Regulerende status i USA: Kun til forskningsbrug Ikke til brug til diagnostiske procedurer.

Læs mere

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk 12475 StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk Indånding Deb Extra Soft Lotion Wash Mindre sandsynlig eksponeringsvej, da produktet ikke indeholder flygtige

Læs mere

Obstetriske Infektioner. Rikke Bek Helmig

Obstetriske Infektioner. Rikke Bek Helmig Obstetriske Infektioner Rikke Bek Helmig Infektioner i graviditeten Anbefalinger for svangreomsorgen 2009: kun undersøgelse, hvor der er en konsekvens af undersøgelsesresultatet i form af enten forebyggelse

Læs mere

Monolisa HBs Ag ULTRA 72408

Monolisa HBs Ag ULTRA 72408 Monolisa HBs Ag ULTRA 72408 Confirmatory 25 test TEST TIL BEKRÆFTELSE AF HBsAg I HUMANT SERUM ELLER PLASMA IVD Producentens kvalitetskontrol Alle producerede og kommercialiserede reagenser er underlagt

Læs mere

Betydning af revision af en DS/EN ISO standard

Betydning af revision af en DS/EN ISO standard By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium Betydning af revision af en DS/EN ISO standard Bestemmelser af total cyanid og fri cyanid i vand med flow analyse By- og Landskabsstyrelsen Rapport Juni

Læs mere

MEDICINSK MIKROBIOLOGI OG INFEKTIONSPATOLOGI Biologisk del

MEDICINSK MIKROBIOLOGI OG INFEKTIONSPATOLOGI Biologisk del Studiespørgsmål Kapitel 2. Almen mikrobiologi 1 Nævn hvilke grupper der findes af humanpatogene organismer. 2 Hvilke af disse grupper er mikroskopiske? 3 Hvad er forskellen på eukaryote og prokaryote organismer?

Læs mere

Test dit eget DNA med PCR

Test dit eget DNA med PCR Test dit eget DNA med PCR Navn: Forsøgsvejledning Formål med forsøget Formålet med dette forsøg er at undersøge jeres arvemateriale (DNA) for et transposon kaldet Alu. Et transposon er en DNA sekvens,

Læs mere

Det forudsættes, at hovedvirkningen ikke opnås ad farmakologisk, metabolisk eller immunologisk vej (lægemiddelvirkninger).

Det forudsættes, at hovedvirkningen ikke opnås ad farmakologisk, metabolisk eller immunologisk vej (lægemiddelvirkninger). Medicoteknisk udstyr Medicoteknisk udstyr er en undergruppe af medicinsk udstyr og dets tilbehør. Medicoteknisk udstyr omfatter alene aktivt medicinsk udstyr og dets tilbehør. Medicoteknisk udstyr omfatter

Læs mere

Infrarød Screening. med Total Vision anatomi software

Infrarød Screening. med Total Vision anatomi software Infrarød Screening med Total Vision anatomi software Infrarød Screening med Total Vision anatomi software Der er ubegrænsede muligheder med vores høje kvalitetsinfrarød screeningssystem. Energetic Health

Læs mere

Appendix 3. Genom-undersøgelser direkte til forbrugeren via private udbydere retlig regulering

Appendix 3. Genom-undersøgelser direkte til forbrugeren via private udbydere retlig regulering Appendix 3 Genom-undersøgelser direkte til forbrugeren via private udbydere retlig regulering Regulering af genom-undersøgelser 1 udbudt af private firmaer direkte til forbrugeren: Definition og lovgivning

Læs mere

Biotechnology Explorer

Biotechnology Explorer Biotechnology Explorer Oprensning af genomisk DNA fra plantemateriale Manual Katalog nr. 166-5005EDU explorer.bio-rad.com Oversat og bearbejdet af Birgit Sandermann Justesen, Nærum Gymnasium, februar 2009

Læs mere

Den praktiske side af sondemad i hjemmet. Fødevarer til særlige medicinske formål bør anvendes under lægeligt tilsyn. December 2012.

Den praktiske side af sondemad i hjemmet. Fødevarer til særlige medicinske formål bør anvendes under lægeligt tilsyn. December 2012. Den praktiske side af sondemad i hjemmet Fødevarer til særlige medicinske formål bør anvendes under lægeligt tilsyn. December 2012. Bliv tryg ved sondemad Denne brochure indeholder information om de mere

Læs mere

F1002-2. Automatiseret immunkemisk påvisning. Søren Frank Jørgensen Lektor. Bioanalytikeruddannelsen 19. april 2012. Side 1. Navn Navnesen.

F1002-2. Automatiseret immunkemisk påvisning. Søren Frank Jørgensen Lektor. Bioanalytikeruddannelsen 19. april 2012. Side 1. Navn Navnesen. F100- Automatiseret immunkemisk påvisning Søren Frank Jørgensen Lektor 19. april 01 Navn Navnesen Titel Afdelning 10 august 009 Side 1 Søren Frank Jørgensen Søren Frank Jørgensen Homogene immunoassays

Læs mere

Måling af ph i syrer og baser

Måling af ph i syrer og baser Kemiøvelse 1 1.1 Måling af ph i syrer og baser Øvelsens pædagogiske rammer Sammenhæng Denne øvelse er tilpasset kemiundervisningen på modul 1 ved bioanalytikeruddannelsen. Øvelsen skal betragtes som en

Læs mere

TILSIGTET ANVENDELSE SAMMENDRAG OG FORKLARING TESTPRINCIP. Kun til brug med Sofia Analyzer

TILSIGTET ANVENDELSE SAMMENDRAG OG FORKLARING TESTPRINCIP. Kun til brug med Sofia Analyzer Kun til brug med Sofia Analyzer TILSIGTET ANVENDELSE Sofia Legionella FIA anvender immunofluorescens til kvalitativ påvisning af Legionella pneumophila serogruppe 1 antistof i humane urinprøver. Den er

Læs mere

Kvalitetssikring af trombocytpools mht. AB0-systemets kliniske betydning

Kvalitetssikring af trombocytpools mht. AB0-systemets kliniske betydning Kvalitetssikring af trombocytpools mht. AB0-systemets kliniske betydning Professionsbachelorprojekt 2012 Bioanalytikeruddannelsen VIA university college Produceret af Nanna Haahr Vorsaa (99906) I perioden

Læs mere

Maxwell 16 Blood DNA Purification System

Maxwell 16 Blood DNA Purification System Teknisk vejledning Maxwell 16 Blood DNA Purification System Forsigtig - håndter kassettene med omhu, kanterne på forsejlingen kan være skarpe. 2800 Woods Hollow Rd. Madison, WI USA In vitro diagnostisk

Læs mere

Clostridium difficile - CD

Clostridium difficile - CD Clostridium difficile - CD Tarmbakterie Sporedannende Reservoir Tarmflora Omgivelser Kontaktsmitte Fæko-orale rute Forekomst CD forekommer i normal tarmflora hos Børn < 2 år 50 % Raske voksne 3 % Hos indlagte

Læs mere

PARTIELT MOLÆRT VOLUMEN

PARTIELT MOLÆRT VOLUMEN KemiF1 laboratorieøvelser 2008 ØvelseF1-2 PARTIELT MOLÆRT VOLUMEN Indledning I en binær blanding vil blandingens masse være summen af komponenternes masse; men blandingens volumen vil ikke være summen

Læs mere

Anvendt BioKemi: Blod som et kemisk system, Struktur af blod

Anvendt BioKemi: Blod som et kemisk system, Struktur af blod Anvendt BioKemi: Struktur 1) MM1 Intro: Terminologi, Enheder Math/ biokemi : Kemiske ligninger, syre, baser, buffer Små / Store molekyler: Aminosyre, proteiner 2) MM2 Anvendelse: blod som kemiske systemer

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Dalacin. 10 mg/ ml kutanopløsning Til udvortes brug clindamycinphosphat

Indlægsseddel: Information til brugeren. Dalacin. 10 mg/ ml kutanopløsning Til udvortes brug clindamycinphosphat Indlægsseddel: Information til brugeren Dalacin 10 mg/ ml kutanopløsning Til udvortes brug clindamycinphosphat Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder

Læs mere

UPDATE EFTERÅR 2015. Denovix ny leverandør Spektrofotometer og fluorometer i ét og samme instrument Se side 3

UPDATE EFTERÅR 2015. Denovix ny leverandør Spektrofotometer og fluorometer i ét og samme instrument Se side 3 EFTERÅR 2015 UPDATE Denovix ny leverandør Spektrofotometer og fluorometer i ét og samme instrument Se side 3 Azure Imaging System Chemiluminiscens detektion: Afløseren til dit mørkekammer Se side 4 - på

Læs mere

Hvad skal der til for at dokumentere overensstemmelse med migrationsgrænserne?

Hvad skal der til for at dokumentere overensstemmelse med migrationsgrænserne? Hvad skal der til for at dokumentere overensstemmelse med migrationsgrænserne? Jens Højslev Petersen Plastindustriens Temamøde om migration 28. Oktober 2010 jhpe@food.dtu.dk www.food.dtu.dk Om indholdet

Læs mere

Virusinfektioner hos gravide og neonatale

Virusinfektioner hos gravide og neonatale Virusinfektioner hos gravide og neonatale Aspekter ved infektionsdiagnostik Inge Panum Problematiske virusinfektioner i forbindelse med graviditet og fødsel Parvovirus B19 Rubella virus Cytomegalovirus

Læs mere

Version 1.2, 10/2006. Rev.1. 07/2008 INDLÆGSSEDDEL

Version 1.2, 10/2006. Rev.1. 07/2008 INDLÆGSSEDDEL Version 1.2, 10/2006 Rev.1. 07/2008 INDLÆGSSEDDEL 1 INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Zoviduo 50 mg/g og 10 mg/g creme Aciclovir og hydrokortison Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder

Læs mere

Er der gift i vandet?

Er der gift i vandet? Er der gift i vandet? Hvordan måler man giftighed? Og hvordan fastsætter man grænseværdier? Introduktion I pressen ser man ofte overskrifter som Gift fundet i grundvandet eller Udslip af farlige miljøgifte

Læs mere

Klinisk Biokemisk Afdeling, KB 3-01-1 Diagnostisk Center P Insulin; stofk. Udgave 11. Analysevejledning. 014-602 P Insulin; stofk.

Klinisk Biokemisk Afdeling, KB 3-01-1 Diagnostisk Center P Insulin; stofk. Udgave 11. Analysevejledning. 014-602 P Insulin; stofk. Analysevejledning 014-602 P Insulin; stofk. NPU02497 Roche/Hitachi MODULAR Analytics E170 Initialer Navn Dato Udarbejdet af: KK, HIK, VT Karin Knudsen, Hanne Ilsøe Kristensen, Vivi Terslev 17. feb. 2004

Læs mere

Na + -selektiv elektrode

Na + -selektiv elektrode C.11.1 Na + -selektiv elektrode Formål: Øvelsens formål er at kalibrere en Na + -ISE (ionselektiv elektrode) finde elektrodens linearitetsområde anvende elektroden til koncentrationsbestemmelse belyse

Læs mere

Indeks over programmer og materialers sidetal og programkode (2005)

Indeks over programmer og materialers sidetal og programkode (2005) Indeks over programmer og materialers sidetal og programkode (2005) Materiale "DEKS informerer 2005", personlig kopi (vedlæg navneliste) 28 (1013 DK) "EQAnews" 2005. Kontaktnavn: 28 (1014 DK) 66/304 Insulin,

Læs mere

Spørgeskema vedr. flåtbårne infektioner i Danmark (oversat og tilpasset fra et Skotsk oplæg)

Spørgeskema vedr. flåtbårne infektioner i Danmark (oversat og tilpasset fra et Skotsk oplæg) Spørgeskema vedr. flåtbårne infektioner i Danmark (oversat og tilpasset fra et Skotsk oplæg) Dette spørgeskema er beregnet for alle folk, som mener at have pådraget sig Borreliose og evt. anden flåtbåren

Læs mere

8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17

8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17 8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1108/2008 af 7. november 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1266/2007 for så vidt angår minimumskravene til programmer

Læs mere

Bestemmelse af celletal

Bestemmelse af celletal Bioteknologi 2, Tema 3 Forsøg 4 Bestemmelse af celletal Mange klassiske mikrobiologiske metoder har til formål at undersøge hvor mange mikroorganismer man har i sin prøve. Det undersøger man gennem forskellige

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

Brugsanvisning. ImmunoCAP ISAC Analysesæt IgG4 20-01-04-1-DK

Brugsanvisning. ImmunoCAP ISAC Analysesæt IgG4 20-01-04-1-DK Brugsanvisning ImmunoCAP ISAC Analysesæt IgG4 20-01-04-1-DK Trademarks/Marques/Varemerker/Warenzeichen/Varemærker/ Marchi despositati/marchas registradas/varumärken/marcas registradas Følgende betegnelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) 1907/2006 (REACH) Trykkedato 26.01.2009 Revision 21.11.2008 (DK) Version 1.6 Rivolta S.K.D.

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) 1907/2006 (REACH) Trykkedato 26.01.2009 Revision 21.11.2008 (DK) Version 1.6 Rivolta S.K.D. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Handelsnavn Leverandør Natorp Industri ApS Ellegårdvej 18, DK-6400 Sonderborg Telefon 7442 0083, Fax 7442 4786 E-Mail mail@natorp-industri.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1)

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) I medfør af 3, stk. 3, 17, 37 og 43, 50, stk. 4, 52, stk. 1, 55, og 72, stk. 1, i lov nr. 1424 af 21. december

Læs mere

Hvorfor skal hunden VACCINERES?

Hvorfor skal hunden VACCINERES? Hvorfor skal hunden VACCINERES? Derfor skal hunden vaccineres Hunden skal vaccineres for at beskytte den mod alvorlige sygdomme, som man ikke har nogen effektiv behandling imod, hvis den bliver smittet.

Læs mere

Kemi Kulhydrater og protein

Kemi Kulhydrater og protein Kemi Kulhydrater og protein Formål: Formålet med forsøget er at vise hvordan man kan påvise protein, fedtstof, simple sukkerarter eller stivelse i forskellige fødevarer. Samtidig kan man få en fornemmelse

Læs mere

KEMI HØJT NIVEAU. Tirsdag den 18. maj 2004 kl. 9.00-13.00. (De stillede spørgsmål indgår med lige vægt i vurderingen)

KEMI HØJT NIVEAU. Tirsdag den 18. maj 2004 kl. 9.00-13.00. (De stillede spørgsmål indgår med lige vægt i vurderingen) STUDENTEREKSAMEN MAJ 2004 2004-10-1 MATEMATISK LINJE KEMI ØJT NIVEAU Tirsdag den 18. maj 2004 kl. 9.00-13.00 (De stillede spørgsmål indgår med lige vægt i vurderingen) pgavesættet består af 3 opgaver og

Læs mere

Implementering af HLA-DQ2 & HLA-DQ8 som undersøgelsesmetode for cøliaki

Implementering af HLA-DQ2 & HLA-DQ8 som undersøgelsesmetode for cøliaki Implementering af HLA-DQ2 & HLA-DQ8 som undersøgelsesmetode for cøliaki Louise Hjort Ladefoged Hold 5 BA 99835 Bioanalytikerunderviser Jette Kofod-Nielsen Cand.scient. Lektor Jesper Voldby Antal tegn inkl.

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

PoC behovet i udviklingslandene - erfaringer fra malaria forskningen

PoC behovet i udviklingslandene - erfaringer fra malaria forskningen PoC behovet i udviklingslandene - erfaringer fra malaria forskningen Michael Alifrangis Lektor Center for Medicinsk Parasitologi Institut for International Sundhed, Immunologi og Mikrobiologi micali@sund.ku.dk

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Produktnavn: SUMA MULTI D2 Pr.nr.: 1442047 Anvendelsesområde: Professionel køkkenhygiejne. Producent/Leverandør: JohnsonDiversey, Teglbuen 10,

Læs mere

Androstenon-indol-skatol-protokol.

Androstenon-indol-skatol-protokol. Androstenon-indol-skatol-protokol. Indholdsfortegnelse: 1. Formål side 2 2. Teori side 2 2. Prøvebehandling side 2 3. Materialer side 2 3.1 Apparatur side 2 3.2 Kemikalier side 3 3.3 Reagenser side 3 4.

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. CANESTEN, vaginalcreme 1 % Aktivt stof: Clotrimazol

Indlægsseddel: Information til brugeren. CANESTEN, vaginalcreme 1 % Aktivt stof: Clotrimazol Indlægsseddel: Information til brugeren CANESTEN, vaginalcreme 1 % Aktivt stof: Clotrimazol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Canesten uden recept. For at

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Rhesonativ, injektionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Rhesonativ, injektionsvæske, opløsning 28. marts 2007 PRODUKTRESUMÉ for Rhesonativ, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 23170 1. LÆGEMIDLETS NAVN Rhesonativ 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Humant anti-d immunglobulin 1 ml indeholder:

Læs mere

KLAMYDIA HOS SØER. Sørup Herregård. 27. januar 2015. Dyrlæge Flemming Thorup. Ø-vet s årsmøde.

KLAMYDIA HOS SØER. Sørup Herregård. 27. januar 2015. Dyrlæge Flemming Thorup. Ø-vet s årsmøde. KLAMYDIA HOS SØER Dyrlæge Flemming Thorup Ø-vet s årsmøde. Sørup Herregård. 27. januar 2015 okt. 94-95 apr. 95-96 okt. 95-96 apr. 96-97 okt. 96-97 apr. 97-98 okt. 97-98 apr. 98-99 okt. 98-99 apr. 99-2000

Læs mere

Multiglide Single Patient Use. Brugsanvisning

Multiglide Single Patient Use. Brugsanvisning Multiglide Single Patient Use Brugsanvisning IMM1065_IFU_DK Version 5 2015 Illustrationer Illustration 1 Illustration 2 Illustration 3 Illustration 4 Illustration 5 Illustration 6 Illustration 7 Illustration

Læs mere

Sygehistorie. 14 årigt barn, har været sygt siden 2. levemåned. Aktuelt er der. betydelige pruritus. Angiv: manan.dk

Sygehistorie. 14 årigt barn, har været sygt siden 2. levemåned. Aktuelt er der. betydelige pruritus. Angiv: manan.dk Sygehistorie 14 årigt barn, har været sygt siden 2. levemåned. Aktuelt er der forværring i sygdommen, med betydelige pruritus. Angiv: Diagnose-forslag? Behandlings-forslag? Diagnose: Atopisk dermatit

Læs mere

Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend IНСТРУКЦIЯ З ЕКСПЛУАТАЦIЇ. ja ko zh cn

Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend IНСТРУКЦIЯ З ЕКСПЛУАТАЦIЇ. ja ko zh cn PSA100 Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Læs mere

Anvendelsesteknisk information.

Anvendelsesteknisk information. Anvendelsesteknisk information. Permafleet HS Vario Dæklak 675 Permafleet HS Vario Dæklak 675 er et førsteklasses High Solid 2K Dæklaksystem til unifarver. Systemet overholder VOC-lovgivningen. Anvendelsesområde:

Læs mere

System information. Forbehandling af undergrunde til lakering

System information. Forbehandling af undergrunde til lakering System information. Forbehandling af undergrunde til lakering Storvogne har i dag, udover deres egentlige funktion, en stadig større betydning som reklameblikfang; de repræsenterer firmaet og fungerer

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Maj-Britt Fruekilde Dato: 26. november 2014

Læs mere

BProbeTec ET Legionella pneumophila (LP) Amplified DNA Assay 8010960 U 2006/04 Dansk USA patent nr 5,270,184; 5,547,861; 5,648,211; 5,712,124; 5,744,311; 5,846,726; 5,851,767; 5,866,336; 5,919,630; 5,928,869;

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Funktion Spændvidde Nøjagtighed Luftfugtighed 0,0 til 100 % RF ± 3,0 % RF (40-60 %) ± 5,0 % RF (0-20 % og 80-100 %)

Funktion Spændvidde Nøjagtighed Luftfugtighed 0,0 til 100 % RF ± 3,0 % RF (40-60 %) ± 5,0 % RF (0-20 % og 80-100 %) Brugsanvisning Datalogger Model RHT10 Dataloggeren måler og gemmer op til 16.000 luftfugt- og temperaturmålinger fra 0-100 % RF og i temperaturområdet fra -40 til 70 ºC. Målefrekvens, alarm og start indstilles

Læs mere

Fra spild til penge brug enzymer

Fra spild til penge brug enzymer Fra spild til penge brug enzymer Køreplan 01005 Matematik 1 - FORÅR 2010 Denne projektplan er udarbejdet af Per Karlsson og Kim Knudsen, DTU Matematik, i samarbejde med Jørgen Risum, DTU Food. 1 Introduktion

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Produktnavn: TASKI TAPI SHAMPOO C2c Pr.nr.: 1775829 Anvendelsesområde: Professionel rengøring og vedligeholdelse af bygninger. Producent/Leverandør:

Læs mere

Professionelle opvaskemaskiner repræsenterer en væsentlig del af Danmarks energi og vandforbrug.

Professionelle opvaskemaskiner repræsenterer en væsentlig del af Danmarks energi og vandforbrug. 1 Indhold Forord:... 3 Rumtemperatur... 4 Vandtilslutning:... 4 Smudsen:... 4 Afspændingsmiddel:... 4 Referancemaskine:... 5 Definitioner:... 5 Tallerkner pr. vask... 5 Energi pr. vask... 5 Vand pr. vask...

Læs mere

UASure. Brugermanual. System til måling af urinsyre i blodet. In vitro diagnostisk udstyr til hjemmebrug

UASure. Brugermanual. System til måling af urinsyre i blodet. In vitro diagnostisk udstyr til hjemmebrug 1 UASure System til måling af urinsyre i blodet Brugermanual In vitro diagnostisk udstyr til hjemmebrug Læs brugervejledningen omhyggeligt før monitoren tages i brug 2 Indholdsfortegnelse: Kittet indeholder

Læs mere

Du garanterer og forpligter dig til fuldt ud, at overholde nedenstående regler på alle tidspunkter, når produkter bruges i blanding:

Du garanterer og forpligter dig til fuldt ud, at overholde nedenstående regler på alle tidspunkter, når produkter bruges i blanding: TANK MIX S VILKÅR FOR BRUG OG ANSVARSAFSKRIVELSE Læs venligst disse vilkår omhyggeligt før brug, klik derefter på knappen "Jeg accepterer" nederst på siden for at angive, at du accepterer disse betingelser

Læs mere

Validation of f-calprotectin assay by ELISA

Validation of f-calprotectin assay by ELISA - As well as comparison of collection- and extraction procedures. Karina Jensen BEP 2000 Advance ScheBo Quick-prep Quantum Blue Validation of f-calprotectin assay by ELISA - As well as comparison of collection-

Læs mere

3 PRRS-STABILE SOHOLD LEVEREDE HVER 10 HOLD PRRS-FRI SMÅGRISE

3 PRRS-STABILE SOHOLD LEVEREDE HVER 10 HOLD PRRS-FRI SMÅGRISE 3 PRRS-STABILE SOHOLD LEVEREDE HVER 10 HOLD PRRS-FRI SMÅGRISE ERFARING NR. 1404 Tre besætninger producerede hver 10 hold PRRS-fri smågrise, selvom soholdet var PRRS-positivt. Dette var muligt på trods

Læs mere