SERION ELISA classic. Yersinia IgA/IgG/IgM. Brugsanvisning - Dansk Version YOUR GLOBAL PARTNER DIAGNOSTICS. Fabrikant

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SERION ELISA classic. Yersinia IgA/IgG/IgM. Brugsanvisning - Dansk Version 138.13 YOUR GLOBAL PARTNER DIAGNOSTICS. Fabrikant"

Transkript

1 YOUR GLOBAL PARTNER IN DIAGNOSTICS SERION ELISA classic Yersinia IgA/IgG/IgM Fabrikant Institut Virion\Serion GmbH Friedrich-Bergius-Ring 19 D Würzburg, Germany Tel.: +49 (0) 9 31 / Fax: +49 (0) 9 31 / Internet: Brugsanvisning - Dansk Version /2015

2 SERION ELISA classic Yersinia IgA/IgG/IgM INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ANVENDELSE 2 DIAGNOSTISK RELEVANS 3 SERION ELISA classic - TESTPRINCIP 4 KITKOMPONENTER 5 NØDVENDIGE MATERIALER, DER IKKE MEDFØLGER 6 OPBEVARING OG HOLDBARHED 7 ANALYSEPROCEDURE FOR SERION ELISA classic 7.1 Tegn på forringelse 7.2 Prøveforberedelse og opbevaring 7.3 Forberedelse af kitreagenser 7.4 Oversigt - Analyseprocedure 7.5 Manuel analyseprocedure 7.6 Automatisk analyseprocedure 7.7 Positiv kontrol / Nøjagtighedskontrol 8 ANALYSEEVALUERING 8.1 SERION ELISA classic Yersinia IgA/IgG/IgM 8.2 Grænseområder 8.3 Kvantificeringsgrænser 8.4 Automatiseret evaluering / Softwaren 8.5 Gyldighedskriterier 8.6 Tolkning af resultater 8.7 Referenceområde for raske individer 9 PRÆSTATIONSKARAKTERISTIKA 9.1 Sensitivitet og specificitet 9.2 Reproducerbarhed 10 SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 10.1 Advarsler 10.2 Bortskaffelse 11 REFERENCER Opdateringer Aktuelt versionsnr.: V Tidligere version: V 12.11/12-1 Opdatering i sektion: Generel opdatering

3 Pos: 1 /Arbeitsanl eitung en ELISA classi c/gültig für alle D okumente/elisa cl assic/allgemei ne T exte ELISA cl assic/u Pos: 3 /Arbeitsanl eitung en ELISA classi c/gültig für nur ein Dokument/Bestell nummern/yersini a: Pos: 6 /Arbeitsanl eitung en ELISA classi c/gültig für alle D okumente/elisa cl assic/allgemei ne T exte ELISA cl assic/kapitelüberschrift "Diag nostische 1 Pos: 8 /Arbeitsanl eitung en ELISA classi c/gültig für alle D okumente/elisa cl assic/t estprinzip/testpri nzip ELISA 1 Pos: classic/allgemeine 4\mod_ _48.doc 2 /Arbeitsanleitungen Texte classic/einleitung für "Enzymimmunoassay" alle SERION ELISA classic Yersinia IgA/IgG/IgM Enzymimmunoassay til bestemmelse af humane antistoffer til in vitro-diagnostik SERION ELISA classic Yersinia IgA Bestillingsnr.: ESR138A SERION ELISA classic Yersinia IgG Bestillingsnr.: ESR138G SERION ELISA classic Yersinia IgM Bestillingsnr.: ESR138M classic/allgemeine 0\mod_ _48.doc Pos: 4 /Arbeitsanleitungen Texte classic/kapitelüberschrift für alle Dokumente/ELISA 1 ANVENDELSE Pos: 5 /Arbeitsanl eitung en ELISA classi c/gültig für nur ein Dokument/Anwendungsber eich/yersini a: SERION ELISA classic Yersinia IgA, IgG og IgM test er kvantitative og kvalitative immunoassays til bestemmelsen af humane antistoffer i serum eller plasma rettet mod plasmidkodede virulensmarkører for Yersinia. SERION ELISA classic Yersinia anbefales til differentieringen af akutte og nylige infektioner i tilfælde af mave-tarmsygdomme og reaktiv arthritis. 2 DIAGNOSTISK RELEVANS Pos: 7 /Arbeitsanl eitung en ELISA classi c/gültig für nur ein Dokument/Di agnostische Bedeutung/Yersi nia: Di agnostische Y. enterocolitica og Y. pseudotuberculosis er vigtige humane patogener, som er ansvarlige for en række intestinale syndromer, fx enteritis, diarré, pseudoappendicitis og, hos immunkompromitterede patienter, hæmopatier og sepsis. Komplikationer efter infektion kan forekomme, fx reaktiv arthritis, erythema nodosum og andre gigtlidelser. Disse komplikationer er ofte tydelige hos personer, der bærer HLA-B27-genet. Yersinia er allestedsnærværende, men forekommer primært i tempererede og subtropiske områder. De findes i mavetarmkanalen og fæces hos varmblodige dyr (vilde dyr og husdyr) Overførslen sker primært gennem kontaminerede fødevarer. Bakteriens virulens er afhængig af plasmidkodede proteiner med en molekylevægt på kd. Disse virulensassocierede proteiner, kaldet YOP er (Yersinia Outer Proteins), er blevet karakteriserede og anerkendte som vigtige diagnostiske markører. Yersinia outer proteins er genusspecifikke, så antistoffer mod alle relevante serotyper påvises. De forskellige antistofklassers dynamik er vigtig for differentialdiagnosen for rheumatoidsygdom, fx rheumatoid arthritis. En Yersinia infektion resulterer i produktion af IgG-antistoffer, som kan forblive høj i flere år, men de YOP-specifikke IgA- og IgM-responser er mere forbigående og falder væk i løbet af et par måneder i en normal infektion. I modsætning hertil forbliver IgA-titeren høj (muligvis i årevis) i tilfælde af komplikationer efter infektionen, ofte ved et meget højt niveau, mens IgM-titeren falder væk i løbet af et par måneder. Analysesystemerne bruges til påvisning af antistoffer mod alle Yersinia serovare patogener for mennesker. dansk 2

4 3 SERION ELISA classic - TESTPRINCIP ELISA-assayet (Enzyme Linked Immunosorbent Assay) er et immunoassay, som er særligt egnet til bestemmelsen af antistoffer inden for feltet infektionsserologi. Reaktionen er baseret på antistoffers specifikke interaktion med deres tilsvarende antigen. Teststrimlerne i SERION ELISA classic mikrotiterplade er belagt med specifikke antigener for det pågældende patogen. Hvis der er antistoffer til stede i patientens serumprøver, binder de sig til det fikserede antigen. Et sekundært antistof, der er konjugeret med enzymet alkalisk phosphatase, påviser og binder sig til immunkomplekset. Det farveløse substrat p-nitrophenolphosphat konverteres dernæst til det farvede produkt p-nitrophenol. Dette reaktionsprodukts signalintensitet er proportionalt med analytkoncentrationen i prøven og måles fotometrisk. Pos: 13\mod_ _48.doc 9 /Arbeitsanleitungen und ELISA Zusammensetzung für 1 (alle mehrere außer Bor,EBV,Hanta,Coxiella,Adeno,RSV) Dokumente/Inhalt und 4 KITKOMPONENTER Analysekomponenter Antal stk. / Afbrækkelige mikrotiter-teststrimler med hver otte antigenbelagte enkeltbrønde (i alt 96) MTP, 1 ramme. Belægningsmaterialet er inaktiveret. Standardserum (klar til brug) STD, Humant serum i protein indeholdende phosphatbuffer; negativt for anti-hiv Ab, HBs- Ag (Hepatitis B-virus overfladeantigen) og anti-hcv Ab; konserveringsmiddel: < 0,1 % natriumazid; farvestof: Amaranth O Negativt kontrolserum (klar til brug) NEG, Humant serum i protein indeholdende phosphatbuffer; negativt for anti-hiv Ab, HBs- Ag (Hepatitis B-virus overfladeantigen) og anti-hcv Ab; konserveringsmiddel: < 0,1 % natriumazid; farvestof: Lissamin-grønt V Anti-humant IgA, IgG eller IgM konjugat (klar til brug) APC, Anti-humant IgA, IgG eller IgM polyklonalt antistof, konjugeret til alkalisk phosphatase, stabiliseret med proteinholdig opløsning; konserveringsmiddel: < 0,1 % methylisothiazolon og < 0,1 % bromnitrodioxan Vaskeopløsningskoncentrat (nok til 1000 ml) WASH, Natriumchloridopløsning med Tween 20 og 30 mm Tris/HCl, ph 7,4; konserveringsmiddel: < 0,1 % natriumazid Fortyndingsbuffer (klar til brug) DILB, Protein indeholdende phosphatbuffer med Tween 20; konserveringsmiddel: < 0,1 % natriumazid; farvestof: 0,01 g/l bromphenolblåt Stopopløsning (klar til brug) STOP, < 0,1 N natriumazid, 40 mm EDTA Substrat (klar til brug) pnpp, Para-nitrophenylphosphat i buffer uden opløsningsmiddel; konserveringsmiddel: < 0,1 % natriumazid Kvalitetskontrolcertifikat med standardkurve og evalueringstabel INFO, (kvantificering af antistoffer i IU/ml eller U/ml) Volumen 12 stk. 2 x 2 ml 2 ml 13 ml 33,3 ml 2 x 50 ml 15 ml 13 ml 2 sider Pos: 10 /Arbeitsanleitungen ELISA classic/gültig für alle Dokumente/ELISA classic/zusätzliche benötigte Materialien/Zusätzlich benötigte Materialien (für ALLE 1 dansk 3

5 5 NØDVENDIGE MATERIALER, DER IKKE MEDFØLGER - Almindeligt laboratorieudstyr - til påvisning af IgM: SERION Rf-absorberingsmiddel, bestillingsnr. Z200 (20 ml) - Fotometer til mikrotiterplader med filter, bølgelængde 405 nm, anbefalet referencebølgelængde 620 nm 690 nm (f.eks. 650 nm) - Mikrotiter pladevaskeapparat - inkubator 37 C - Fugtighedskammer - Destilleret vand - Klik-klemmer (bestillingsnr. VT120) - Ekstra: SERION ELISA control Pos: 11 /Arbeitsanleitungen ELISA classic/gültig für alle Dokumente/ELISA classic/lagerung und Haltbarkeit/Lagerung und 1 6 OPBEVARING OG HOLDBARHED Reagens Opbevaring Holdbarhed Mikrotiterstrimler (belagt med antigen) Kontrolsera / Standardsera uåbnet efter åbning ved 2-8 C i en lukket aluminiumspose med tørremiddel uåbnet / efter åbning ved 2-8 C se udløbsdatoen minimum lagerholdbarhed: fire uger se udløbsdatoen Konjugat uåbnet / efter åbning ved 2-8 C se udløbsdatoen Fortyndingsbuffer uåbnet / efter åbning ved 2-8 C se udløbsdatoen Vaskeopløsning uåbnet / efter åbning ved 2-8 C arbejdsfortynding ved 2-8 C arbejdsfortynding ved stuetemperatur se udløbsdatoen 2 uger 1 uge Substrat uåbnet / efter åbning ved 2-8 C se udløbsdatoen Stopopløsning uåbnet / efter åbning ved 2-8 C se udløbsdatoen Pos: 12 /Ar bei tsanl eitungen ELISA cl assic/gültig für all e D okumente/elisa classic/t estdurchführung/überschrift: Durchführ 1 7 ANALYSEPROCEDURE FOR SERION ELISA classic Pos: 13 /Ar bei tsanl eitungen ELISA cl assic/gültig für all e D okumente/elisa classic/t estdurchführung/allgemeine Hi nweise ELISA cl Tegn på forringelse Optimale resultater opnås kun, hvis instruktionerne følges nøje. Brug kun SERION ELISA classic reagenser ved anvendelse af SERION ELISA classic immunoassays. Komponenterne må ikke ombyttes med reagenser fra andre fremstillere. Standard- og kontrolsera i SERION ELISA classic immunoassays er defineret udelukkende til det analysekit, hvortil de skal bruges, og må ikke bruges i andre lot. Vaskeopløsning, substrat dansk 4

6 Pos: 15 /Ar bei tsanl eitungen ELISA cl assic/gültig für all e D okumente/elisa classic/t estdurchführung/kapi tel überschrift 3 og stopopløsning kan bruges til alle SERION ELISA classic immunoassays, uanset hvilket lot og hvilken analyse, det drejer sig om. Hver SERION ELISA classic-test indeholder en prøvefortyndingsbuffer, der er klar til brug I nogle tilfælde er anvendelsen af specielle fortyndingsbuffere nødvendig for at garantere ensartet kvalitet og pålidelige resultater. Fortyndingsbufferne kan anvendes uafhængigt af lots. Der er tre forskellige koncentrationer af konjugat til hver immunoglobulinklasse (IgA, IgG, IgM), som vist på etiketterne som + (lav), ++ (medium) og +++ (høj). Konjugater med samme koncentration og af samme immunoglobulinklasse kan frit ombyttes og kan anvendes til andre SERION ELISA classic-immunoassays, uafhængig af lots og testen. Fortynding eller ændring af reagenserne kan resultere i manglende sensitivitet. Brug aseptiske teknikker ved udtagning af afmålinger fra reagensglassene for at undgå kontamination. Analyseresultaternes reproducerbarhed afhænger af grundig blanding af reagenserne. Ryst flaskerne med kontrolsera inden brug og også alle prøver efter fortynding (f.eks. ved hjælp af en vortexmixer). Sørg for at pipettere omhyggeligt og overhold de givne inkubationstider og temperaturer. Signifikante tidsforskelle mellem pipettering af den første og sidste brønd på mikrotiterpladen ved dispensering af prøver og kontrolsera, konjugat eller substrat kan resultere i forskellige præ-inkubationstider, der kan indvirke på præcisionen og reproducerbarheden af resultaterne. Undgå at eksponere reagenserne for stærkt lys under opbevaring og inkubation. Gennem tilstrækkelig vask undgås manglende analysespecificitet. Vaskeproceduren skal derfor udføres meget omhyggeligt. Alle flade brøndbunde skal fyldes med lige store mængder vaskebuffer. Ved procedurens afslutning skal det sikres, at brøndene er fri for al vaskebuffer for at undgå ukontrollerede fortyndingseffekter. Undgå skum! Reagenserne skal lukkes tæt efter brug for at undgå evaporation og kontamination. Vær omhyggelig med at undgå at blande hætterne på flasker og/eller hætteglas. SERION ELISA classic immunoassay er kun gyldigt, hvis de lotspecifikke valideringskriterier på kvalitetskontrolcertifikatet er opfyldt. Pos: 14 /Ar bei tsanl eitungen ELISA cl assic/gültig für mehrer e D okumente/t estdurchführ ung/probenvor ber. und Lager ung (für ALLE Err eger auß er Borreli a, CM V, FSM E, H SV,Masern,Mumps,R öteln,vz Prøveforberedelse og opbevaring Lipæmiske, hæmolytiske eller ikteriske prøver (serum eller plasma) bør kun analyseres med forsigtighed. Tydeligt kontaminerede prøver bør ikke analyseres. Serum eller plasma (EDTA, citrat, heparin), der er indsamlet i overensstemmelse med standard laboratoriemetoder, er egnede prøver. Prøver må ikke varmeinaktiveres. dansk 5

7 Pos: 21 /Ar bei tsanl eitungen ELISA cl assic/gültig für all e D okumente/elisa classic/t estdurchführung/pr obenlager Fortynding af prøver Inden analysen køres skal patientprøver (V 1 ) fortyndes i fortyndingsbuffer (V 2 ) som følger: Pos: 16 /Ar bei tsanl eitungen ELISA cl assic/gültig für nur ein D okument/testdurchführ ung/probenverdünnung/yersini a: Probenverdünnung, Teil SERION ELISA classic Yersinia IgA V 1 + V 2 = tilsæt 10 µl patientprøve til hver 1000 µl fortyndingsbuffer SERION ELISA classic Yersinia IgG V 1 + V 2 = tilsæt 10 µl patientprøve til hver 190 µl fortyndingsbuffer Pos: 17 /Ar bei tsanl eitungen ELISA cl assic/gültig für nur ein D okument/testdurchführ ung/probenverdünnung/yersini a: Probenverdünnung, Teil 2 Ü SERION ELISA classic Yersinia IgM Pos: 18 /Ar bei tsanl eitungen ELISA cl assic/gültig für mehrer e D okumente/t estdurchführ ung/probenver dünnung: R heumafaktor-interferenz (für T ests mit Interferens med rheumafaktorer Rheumafaktorer er autoantistoffer hovedsageligt af IgM klassen, som helst binder sig til IgG immunkomplekser. Tilstedeværelsen af uspecifikke IgM antistoffer (rheumafaktorer) kan føre til falsk positive resultater i IgM assayet. Desuden eksisterer muligheden for, at patogenspecifikke IgM antistoffer med svag binding kan fortrænges af IgG antistoffer med stærkere binding, hvilket fører til et falsk negativt IgM resultat. Det er derfor nødvendigt at forbehandle prøver med rheumafaktor-absorbans inden påvisning af IgM (SERION Rheumafaktor-absorberingsmiddel, bestillingsnr.: Z200 (20 ml/100 analyser)). Rfabsorption foretages ved inkubation af patientens prøve i Rf-fortyndingsbuffer i 15 minutter ved stuetemperatur eller natten over ved 4 C. Testproceduren beskrives i en separation brugsanvisning. Pos: 19 /Ar bei tsanl eitungen ELISA cl assic/gültig für nur ein D okument/testdurchführ ung/probenverdünnung/yersini a: Probenverdünnung T eil Inden analysen køres skal rheumafaktor-absorbens (V 1 ) fortyndes 1+4 i fortyndingsbuffer (V 2 ). V 1 + V 2 = V 3 (1 + 4) tilsæt 200 µl Rf-absorbens til hver 800 µl fortyndingsbuffer Patientprøver (V 4 ) skal fortyndes i denne Rf-fortyndingsbuffer (V 3 ): V 4 + V 3 = tilsæt 10 µl patientprøve til hver 1000 µl Rf-fortyndingsbuffer Pos: 20 /Ar bei tsanl eitungen ELISA cl assic/gültig für all e D okumente/elisa classic/t estdurchführung/pr obenver dünnung: Mischung der Efter fortynding og inden pipettering i mikrotiterpladen skal prøverne blandes grundigt, så der opnås en homogen opløsning. dansk 6

8 Pos: 23 /Ar bei tsanl eitungen ELISA cl assic/gültig für all e D okumente/elisa classic/t estdurchführung/testabl auf/ü berschrift Prøveopbevaring Patientprøver bør ikke opbevares længere end 7 dage ved 2-8 C. Længere opbevaring af prøver er mulig ved -20 C. Undgå gentagen frysning og optøning af prøver. Fortyndede prøver kan opbevares ved 2-8 C i en uge. Pos: 22 /Arbeitsanleitungen ELISA classic/gültig für alle Dokumente/ELISA classic/testdurchführung/reagenzienvorbereitung Forberedelse af kitreagenser Lad alle reagenser nå stuetemperatur inden analysering Mikrotiter-teststrimler Mikrotiter-teststrimlerne, der er mærket med forkortelser for patogen og immunoglobulinklasse er emballeret med et tørremiddel i en foliepose. Folieposen med mikrotiterpladen åbnes ved kun at klippe toppen af den afmærkede side for at garantere korrekt genlukning. Tag de unødvendige teststrimler ud af rammen og læg dem tilbage i aluminiumsposen. Luk posen omhyggeligt, så der sikres lufttætte forhold. Strimlerne må ikke bruges, hvis folieposen er beskadiget, eller hvis posen med de resterende strimler og tørremiddel ikke er blevet lukket korrekt igen Kontrolsera / Standardsera (klar til brug) Kontrol- og standardsera er klar til brug og skal ikke fortyndes yderligere. Der skal inkluderes kontrol- og standardsera i hver analysekørsel uafhængigt af antallet af anvendte mikrotiter-teststrimler. Standard- og cut off-sera skal opstilles i duplikat. Kontrolsera må ikke behandles med Rf-absorberingsmiddel Anti-humant IgA, IgG eller IgM AP konjugat (klar til brug) Den nødvendige konjugatkoncentration (+, ++, +++) er vist på kvalitetskontrolcertifikatet. Se også specifikationen på etiketten Vaskeopløsning (Koncentrat) Fortynd vaskebufferkoncentrat (V 1 ) 1:30 med dest. vand til et endeligt volumen på V 2. Eksempel: Bufferkoncentrat (V 1 ) Endelig volumen (V 2 ) 33,3 ml 1000 ml 1,0 ml 30 ml Fortyndingsbuffer til prøver (klar til brug) Substrat (klar til brug) Substrat i uåbnet flaske kan have en let gul farve, hvilket ikke reducerer produktets kvalitet! Stopopløsning (klar til brug) dansk 7

9 Pos: 24 /Ar bei tsanl eitungen ELISA cl assic/gültig für nur ein D okument/testdurchführ ung/t establauf/yersini a: T Pos: 25 /Ar bei tsanl eitungen ELISA cl assic/gültig für all e D okumente/elisa classic/t estdurchführung/testabl auf/t establ Pos: 26 /Ar bei tsanl eitungen ELISA cl assic/gültig für mehrer e D okumente/t estdurchführ ung/m anuelle Testdurchführ ung (für ALLE Erreg er auß er Adeno, Coxi ella, Oversigt - Analyseprocedure SERION ELISA classic Yersinia IgA/IgG/IgM kvantitativ Til IgM-påvisningen af prøverne skal der gennemføres en Rf-absorption, se nr Inkubation 15 minutter ved stuetemperatur eller natten over ved 4 C. prøvefortynding 1 (patientprøver) IgG: IgA/IgM: Pipetter de fortyndede prøver og kontrol-/ standardsera, der er klar til brug, i mikrotestbrøndene (100 µl) INKUBATION 60 min./ 37 C fugtighedskammer VASK (4 x 300 µl DIL WASH )² Pipetter konjugatopløsning APC (100 µl) INKUBATION 30 min./ 37 C fugtighedskammer VASK (4 x 300 µl DIL WASHK )² Pipetter substratopløsning pnpp (100 µl) INKUBATION 30 min./ 37 C fugtighedskammer Pipetter stopopløsning STOP (100 µl) AFLÆS EKSTINKTION ved 405 nm 1 Specielle fortyndingsbuffere til følgende SERION ELISA classic analyser: Borrelia burgdorferi IgG, IgM, EBV EA IgG og Hantavirus Puumala IgG, IgM 2 Til manuel anvendelse: bank pladen let på en papirserviet ved afslutningen af vaskeproceduren. dansk 8

10 Pos: 27 /Ar bei tsanl eitungen ELISA cl assic/gültig für all e D okumente/elisa classic/t estdurchführung/automatische 2 Pos: 28 /Ar bei tsanl eitungen ELISA cl assic/gültig für all e D okumente/elisa classic/t estdurchführung/positi vkontroll e / Richtigkeitskontroll Manuel analyseprocedure 1. Anbring det nødvendige antal hulrum i rammen og forbered et protokolark. 2. Tilsæt hver 100 µl fortyndet prøve eller brugsklare kontroller i de relevante brønde af mikrotiter-teststrimlerne. Lad en brønd være fri til substratnulværdien, f.eks.: brønd kvantitativ ELISA A1 B1 C1 D1 Substratnulværdi Negativ kontrol Standardserum Standardserum E1 Patient 1... F1 Patient Prøveinkubation i 60 minutter (+/- 5 min.) ved 37 C (+/- 1 C) i fugtighedskammer 4. Efter inkubation vaskes alle brønde med vaskeopløsning (af automatisk vaskeapparat eller manuelt): - aspirer eller hæld inkubationsopløsningen ud - fyld hver brønd med 300 µl vaskeopløsning - aspirer eller hæld vaskebufferen ud - gentag vaskeproceduren 3 gange (i alt 4 gange!) - tør ved at banke mikrotiterpladen let på en papirserviet 5. Tilsætning af konjugat Tilsæt 300 µl af det brugsklare IgA/IgG/IgM konjugat i de relevante brønde (bortset fra substratnulværdien) 6. Konjugatinkubation i 30 minutter (+/- 1 min.) ved 37 C (+/- 1 C) i fugtighedskammer. 7. Efter inkubation vaskes alle brønde med vaskeopløsning (se ovenfor) 8. Tilsætning af substrat Tilsæt 100 µl brugsklar substratopløsning i hver brønd (inklusiv brønden til substratnulværdien!) 9. Substratinkubation i 30 minutter (+/- 1 min.) ved 37 C (+/- 1 C) i fugtighedskammer. 10. Stop reaktionen Tilsæt 100 µl stopopløsning i hver brønd. Ryst mikrotiterpladen let for at blande. 11. Aflæs ekstinktion Aflæs optisk densitet (OD) i løbet af 60 minutter ved 405 nm mod substratnulværdien, referencebølgelængde mellem 620 nm og 690 nm (f.eks. 650 nm). 7.6 Automatisk analyseprocedure SERION ELISA er egnet til automatisk behandling og er evalueret til anvendelse med ImmunomatTM og Gemini samt med DYNEX DSX og DS2. Den automatiske behandling foretages analogt med den manuelle anvendelse. Bemærk venligst, at det under visse arbejdsforhold kan være nødvendigt med intern tilpasning af substratinkubationstiderne i laboratoriet. dansk 9

11 Pos: 29 /Ar bei tsanl eitungen ELISA cl assic/gültig für all e D okumente/elisa classic/t estauswertung/kapi tel überschrift: TESTAU SWER TUNG + Erreg 12 Pos: 31 /Ar bei tsanl eitungen ELISA cl assic/gültig für mehrer e D okumente/t estauswertung/grenzwertber eich ( für T este mehrerer 2 Pos: 32 /Ar bei tsanl eitungen ELISA cl assic/gültig für all e D okumente/elisa classic/t estauswertung/quantifi Positiv kontrol / Nøjagtighedskontrol Med henblik på periodisk verificering af analysemetoden og for at opfylde kravene i interne kvalitetskontrolsystemer i laboratorier anbefaler vi at anvende SERION ELISA control til at bestemme præcision og pålidelighed af SERION ELISA classic analysekørsler. Anvendelse af SERION ELISA control beskrives i specifikke brugsanvisninger. 8 ANALYSEEVALUERING 8.1 SERION ELISA classic Yersinia IgA/IgG/IgM Pos: 30 /Ar bei tsanl eitungen ELISA cl assic/gültig für all e D okumente/elisa classic/t estauswertung/testauswertung: 4-PL M Den matematiske kurve, der passer på antistof-kvantificeringen med SERION ELISA classic immunoassayer er baseret på den 4-parameter-logistiske funktion (4 PL-funktion). Activity ( U / ml) = 1 D A ln( 1) B OD( Patient ) F A De 4 parametre, A, B, C og D udgør den nøjagtige form på standardkurven: C e Parameter A: Parameter B: Parameter C: Parameter D: Nedre asymptote (OD) Hældning på kurven Inflektionspunkt Øvre asymptote (OD) Institut Virion\Serion GmbH etablerer en gruppe-specifik 4 PL standardkurve for hver SERION ELISA classic immunoassay i flere test-kørsler under optimale testforhold. De fire parametre er vist på kvalitetskontrolcertifikatet for hver enkelt SERION ELISA classic-test. For tilpasning af testniveauet i forhold til den givne 4 PL standardkurve udregnes korrektionsfaktoren F ved at dividere standardreference-od-værdien, der er vist på kvalitetskontrolcertifikatet, med den målte og følgelig test-kørsel-specifikke standard-odværdi. STD reference OD value F = measured STD OD value Ved at gange OD-værdierne, der er indsamlet fra patientprøverne med korrektionsfaktoren F, tilpasses niveauet på hver enkelt testkørsel i forhold til den givne 4 PL standardkurve. Således kompenseres der for interassay-afvigelser, og antistoffers aktiviteter kan evalueres direkte på grundlag af 4 PL standardkurven. Efter fratrækning af substrat-emnet fra alle målte OD-værdier og udregning af gennemsnits-od-værdien af standard-serummet (STD), testet in duplo, er der en række muligheder for evaluering af antistoffers aktiviteter på grundlag af de optiske målesignaler (OD) på patientprøverne. De beskrives i separate manualer. 8.2 Grænseområder Grænseområderne for SERION ELISA classic Yersinia IgA/IgG/IgM analyserne er angivet på kvalitetskontrolcertifikaterne og angiver grænseområdet for analyseresultater. Værdier, der ligger under dette område viser et negativt prøveresultat; værdier over grænseområdet tolkes som værende positive. dansk 10

12 Pos: 33 /Ar bei tsanl eitungen ELISA cl assic/gültig für all e D okumente/elisa classic/t estauswertung/automatische 2 Pos: 34 /Ar bei tsanl eitungen ELISA cl assic/gültig für all e D okumente/elisa classic/t estauswertung/testauswertung: Testgültig kei 2 Pos: 35 /Ar bei tsanl eitungen ELISA cl assic/gültig für all e D okumente/elisa classic/t estauswertung/kapi tel überschrift: Interpretation der 2 Pos: 38 /Ar bei tsanl eitungen ELISA cl assic/gültig für all e D okumente/elisa classic/t estauswertung/kapi tel überschrift: Refer enzbereiche gesunder Pr Kvantificeringsgrænser Kvantificeringsgrænserne er specificeret på kvalitetskontrolcertifikatet for SERION ELISA classic Yersinia IgA/IgG/IgM analysen. Fortyndingslineariteten inden for dette område er påvist i omfattende evalueringsundersøgelser. Hvis en patientprøve viser et analyseresultat, der er over den øvre kvantificeringsgrænse, kan prøven analyseres ved en højere fortynding. Den derved fastlagte antistofaktivitet skal ganges med den ekstra fortyndingsfaktor. 8.4 Automatiseret evaluering / Softwaren Til den automatiserede evaluering af optiske målingssignaler fås softwaren SERION easyanalyze, softwaren SERION evaluate samt Microsoft Excel -baseret softwareværktøjet SERION activity efter anmodning. 8.5 Gyldighedskriterier - Substratnulværdien skal være < 0,25 OD. - Den negative kontrol skal give et negativt analyseresultat. - Med anvendelse af kvantitative SERION ELISA classic analyser skal standardserummets middel OD-værdi (efter fratrækning af substratnulværdien!) være inden for det gyldighedsområde, som er angivet på det lotspecifikke kvalitetskontrolcertifikat. - Kvalitativ SERION ELISA classic: Den positive kontrols OD-værdi og cut offserummets middel OD-værdi skal være inden for gyldighedsområderne, som er angivet på kittets lotspecifikke kvalitetskontrolcertifikat (efter fratrækning af substratnulværdien!) - Standardserummets eller cut off-serummets variation af OD-værdier må ikke være højere end 20 %. Hvis disse kriterier ikke opfyldes, er analysen ugyldig og skal gentages. 8.6 Tolkning af resultater Pos: 36 /Ar bei tsanl eitungen ELISA cl assic/gültig für all e D okumente/elisa classic/t estauswertung/testauswertung: Inter pretation der Et positivt testresultat bekræfter tilstedeværelsen af specifikke antistoffer. Et negativt resultat angiver, at ingen klinisk relevante antistoffer mod patogenet er tilstede i patientens prøve, men det udelukker ikke muligheden for, at en akut infektion er tilstede. I tilfælde af et resultat, der ligger på grænsen, er en pålidelig vurdering ikke mulig. En definitiv diagnose kan kun opnås ved at test parvise serum-prøver, der tages med en eller to ugers intervaller i parallel. Pos: 37 /Ar bei tsanl eitungen ELISA cl assic/gültig für nur ein D okument/testauswertung/yersi nia/yersini a: Inter pretati on der IgG-, IgA- og IgM-antistoffer er påviselige efter infektion med Yersinia og IgG-antistoffer kan persistere i årevis. Den offentliggjorte litteratur angiver, at seroprævalensen i den normale population i Europa er ca %. I en ukompliceret akut, primær infektion falder niveauerne af IgA- og IgM-antistoffer i løbet af få uger eller måneder til upåviselige niveauer. Sekundære immunologiske komplikationer, som fx arthritis og erythema nodosum er karakteriseret af en vedvarende høj IgA-titer, mens IgM falder som sædvanligt. dansk 11

13 Pos: 39 /Ar bei tsanl eitungen ELISA cl assic/gültig für nur ein D okument/testauswertung/yersi nia/yersini a: R eferenzber eich gesunder Pr Pos: 40 /Ar bei tsanl eitungen ELISA cl assic/gültig für all e D okumente/elisa classic/leistungsmer kmale/kapi tel überschrift Leistungsmer 1 Pos: 41 /Ar bei tsanl eitungen ELISA cl assic/gültig für all e D okumente/elisa classic/leistungsmer kmale/kapi tel überschrift: Sensiti vität und Spezi 2 Pos: 43 /Ar bei tsanl eitungen ELISA cl assic/gültig für all e D okumente/elisa classic/leistungsmer kmale/kapi tel überschrift Präzisi Referenceområde for raske individer Undersøgelsen af serumprøver fra tilfældige bloddonorer fra Sydtyskland med anvendelse af SERION ELISA classic Yersinia -analyser resulterede i følgende fordeling: SERION ELISA classic nummer negativ grænseområde positiv Yersinia IgA (86,7 %) 7 (6,7 %) 7 (6,7 %) Yersinia IgG (60,0 %) 9 (8,6 %) 33 (31,4 %) Yersinia IgM (98,1 %) 2 (1,9 %) - 9 PRÆSTATIONSKARAKTERISTIKA 9.1 Sensitivitet og specificitet Pos: 42 /Ar bei tsanl eitungen ELISA cl assic/gültig für nur ein D okument/leistungsmer kmal e/yersi nia/yersini a: Sensiti vi tät und Funktionsegenskaberne på SERION ELISA classic Yersinia IgA-, IgG- og IgM-tests er evalueret af analysen af mere end 150 serumprøver fra patienter med mistanke om yersiniose, raske bloddonorer og prøver fra tests mellem laboratorier. Immunoassayer fra førende europæiske fabrikanter er benyttet som referencetests. Sera, der var klassificeret i grænseområdet er ikke medtaget i udregningen af sensitivitet og specificitet. Sensitivitet Specificitet SERION ELISA classic Yersinia IgA 94,8 % 89,7 % SERION ELISA classic Yersinia IgG 97,7 % 97,8 % SERION ELISA classic Yersinia IgM > 99 % 90,0 % 9.2 Reproducerbarhed Pos: 44 /Ar bei tsanl eitungen ELISA cl assic/gültig für nur ein D okument/leistungsmer kmal e/yersi nia/yersini a: Präzisi SERION ELISA classic Yersinia IgA Prøve Middelværdi Intra-assay Middelværdi Inter-assay (OD) (CV %) (OD) (CV %) serum 1 0,400 3,1 0,491 4,1 serum 2 0,866 2,7 0,990 3,0 serum 3 2,289 3,0 2,697 2,9 dansk 12

14 Pos: 45 /Ar bei tsanl eitungen ELISA cl assic/gültig für all e D okumente/elisa classic/allgemei ne Texte ELISA 122 Pos: 46 /Ar bei tsanl eitungen ELISA cl assic/gültig für all e D okumente/elisa classic/liter atur/liter 1 SERION ELISA classic Yersinia IgG Prøve Middelværdi (OD) Intra-assay (CV %) Middelværdi (OD) Inter-assay (CV %) serum 1 0,755 3,9 0,634 7,1 serum 2 1,030 4,1 0,940 6,9 serum 3 1,518 3,7 1,480 5,0 SERION ELISA classic Yersinia IgM Prøve Middelværdi (OD) Intra-assay (CV %) Middelværdi (OD) Inter-assay (CV %) serum 1 0,272 2,9 0,296 2,8 serum 2 0,626 1,2 0,605 2,8 serum 3 1,045 2,6 1,028 2,6 10 SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 10.1 Advarsler SERION ELISA classic er beregnet til anvendelse af kvalificeret personale, som er bekendt med god laboratoriepraksis. Alle kitreagenser og humane prøver skal håndteres forsigtigt med god laboratoriepraksis. - Dette kit indeholder humane blodkomponenter. Selvom alle kontrol- og cut-off-sera er testet og fundet negative for anti-hiv-ab, HBs-Ag (Hepatitis B-virusoverfladeantigen) og anti-hcv-ab, skal de betragtes som potentielt smitsomme. - Der må ikke pipetteres med munden. - Der må ikke spises, drikkes eller ryges i områder, hvor prøver eller kitreagenser håndteres. - Brug engangshandsker, laboratoriekittel og beskyttelsesbriller ved håndtering af kitreagenser eller prøver. Vask hænderne grundigt efter håndtering. - Patientmateriale og andet potentielt smitsomt materiale skal dekontamineres efter analysekørslen. - Reagenser skal opbevares sikkert og være utilgængeligt for adgang uden tilladelse, f.eks. for børn Bortskaffelse Overhold venligst de relevante lovmæssige krav! 11 REFERENCER Referencer til SERION ELISA classic Yersinia findes bag i denne brugsanvisning. === Ende der Liste für T extmar ke Inhalt === dansk 13

15 LITERATUR / REFERENCES / RÉFÉRENCES / BIBLIOGRAFIA / BIBLIOGRAFÍA / REFERÊNCIAS / ΑΝΑΦΟΡΕΣ / ODKAZY / BIBLIOGRAFIA / ЛИТЕРАТУРА / REFERENCER / REFERENSER / REFERENCIE / REFERENCE / REFERANSER / REFERENCIÁK [1] Baert, F. (1994) Yersiniosis: The Clinical Spectrum. Acta Clinica Belgica 49, [2] Bottone, E.J. (1997) Yersinia enterocolitica: The Charisma Continues. Clin. Microbiol. Rev. 10, [3] Cremer, J. et al. (1993) Immunoblotting of Yersinia plasmid-encoded released proteins: A tool for serodiagnosis. Electrophoresis 14, [4] Cremer, J. et al. (1995) Plasmidkodierte sekretorische Proteine von Yersinia enterocolitica als Antigene in einem IgG- und IgA-spezifischen immundiagnostischen Elisa. Klin. Lab. 41, [5] Gransfors, K. (1980) Persistence of IgM, IgG, and IgA Antibodies to Yersinia in Yersinia Arthritis. J. Infect. Dis. 141, [6] Gransfors, K. et al. (1988) IgM, IgG, and IgA Antbodies in Yersinia Infection. J. Infect. Dis. 157, [7] Hammer, M. et al. (1995) Postenteritische reaktive Arthritiden und Spondarthritiden. Deutsches Ärzteblatt 92, [8] Lahesmaa-Rantala, R. et al. (1989) Avidity of antibodies against released proteins of Yersinia spp: comparision of patients with or without reactive arthritis. Ann. Rheum. Dis. 48, [9] Mäki-Ikola, O. et al. (1994) Yersinia-specific antibodies in serum and synovial fluid in patients with yersinia triggered reactive arthritis: Ann. Rheum. Dis. 53; [10] Mäki-Ikola, O. (1997) High frequency of Yersinia antibodies in healthy populations in Finland and Germany. Rheumatol. Int. 16, [11] Ruckdeschel, K., Deuretzbacher, A., and Haase, R. (2008) Crosstalk of signalling processes of innate immunity with Yersinia Yop effector functions. Immunobiol. 213, [12] Skurnik, M. (2007) My Life with Yersinia. Adv. Exp. Med. Biol. 603, [13] Tomaso, H., Mooseder, G., Al Dahouk, S., Bartling, C., Scholz, H.C., Strauss, R. Treu, T.M. and Neubauer, H. (2006) Seroprevalence of Anti-Yersinia Antibodies in Healthy Austrians. Eur. J. Epidemiol. 21,

16 SERION ELISA classic (V 14/08-1) Symbole auf den Etiketten/ symbols on labels/ symboles et étiquettes/ simboli sulle etichette/ символы на этикетках/símbolos sobre las etiquetas/ σύµβολα στις ετικέτες/ símbolos nos rótulos / Symboly na štítcích / symboler på etiketter/ symboler på etiketterna/ Symbole na etykietach/ symboly na označení/ Simboli na oznakah/ symbol på etiketter Hersteller/ Manufacturer/ Fabricant/ Produttore/Производитель/ Fabricante/ Κατασκευαστής/ Fabricante/ Výrobce/ Fremstiller/ Tillverkare/ Producent/ Výrobca/ Izdelovalec/ Produsent 2 C 96 LOT REF 8 C Ausreichend für 96 Tests/ sufficient for 96 tests/ suffisant pour 96 tests/ sufficiente per 96 test/ достаточно для 96 тестов / suficiente para 96 pruebas/ επαρεκεί για 96 δοκιµασίες/ suficiente para 96 ensaios/ stačí na 96 testů/ nok til 96 test/ tillräckligt för 96 tester/ Wystarcza na 96 testów/ postačuje na 96 testov/ Zadostuje za 96 testov/ Tilstrekkelig til 96 tester Charge/ lot/ lot / lotto/ lote/ παρτίδα/ lote/ šarže/ lot/ lot/ seria/ šarža/ serija/ lot /lot Referenz oder Bestellnummer/ reference or order number/ numéro de référence ou de commande/ numero di riferimento o ordinazione/ ссылка или номер для заказа / referencia o número de pedido/ Αριθµός αναφοράς ή παραγγελίας/ referência ou número para encomenda/ reference nebo číslo objednávky/ reference eller bestillingsnummer/ referens eller beställningsnummer/ Numer referencyjny lub numer zamówienia/ referenčné číslo alebo číslo objednávky/ referenčna ali kataloška številka/ Referanse eller ordrenummer Lagern zwischen 2 und 8 Grad Celsius/ store between 2 and 8 degree celsius/ entre 2 et 8 degré celsius/ conservare a temperatura compresa tra 2 e 8 gradi centigradi/ хранить при температуре от 2 до 8 градусов цельсия / conservar entre 2 y 8 grados celsius/ Φύλαξη µεταξύ 2 και 8 βαθµούς Κελσίου/ Armazenar entre 2º e 8º Celsius/ uchovávejte při teplotě 2 až 8 C/ opbevares mellem 2 og 8 grader celsius/ förvara vid 2 till 8 grader Celsius/ Przechowywać w temp. pomiędzy 2 a 8 stopni Celsjusza/ skladovať pri teplote 2 až 8 stupňov Celzia/ Shranjujte pri temperaturi od 2 do 8 C/ Oppbevares mellom 2 og 8 grader Celsiu CE-Markierung bei Erfüllung der IVD Richtlinie 98/79 EG/ CE marking according to IVD guideline 98/79 EC/ Étiquetage CE selon les directives DIV/ marcatura CE in conformità alla direttiva IVD 98/79 EC/ маркировка СЕ согласно директивам IVD 98/79 /marca CE según la directiva IVD 98/79 CE/ Σήµανση CE σύµφωνα µε την οδηγία IVD 98/79 EΕ/ Marcação CE de acordo com a Directiva 98/79/ značení CE podle směrnice IVD 98/79/ES/ CE-mærkning iht. IVD-retningslinje 98/79/EF/ CEmärkning enligt riktlinjerna för IVD i direktiv 98/79/EC/ Oznakowanie CE zgodne z wytycznymi dot. diagnostyki in vitro 98/79 EC/ označenie CE podľa smernice IVD 98/79/ES/ oznaka CE, skladna s smernico IVD 98/79/ES/ CE-merking i henhold til IVD-retningslinjer 98/79/EØF 0197 CE-Markierung bei Erfüllung der IVD Richtlinie 98/79 EG gemäß Anhang II, Liste B/ CE marking according to IVD guideline 98/79 EC according to annex II, list B/ Étiquetage CE selon les directives DIV 98/79 CE selon l'annexe II, liste B/ marcatura CE in conformità alla direttiva IVD 98/79 EC secondo l allegato II, elenco B/ маркировка СЕ согласно директивам IVD 98/79, приложение II, список В / marca CE según la directiva IVD 98/79 CE de acuerdo con el anexo II, lista B/ Σήµανση CE σύµφωνα µε την οδηγία IVD 98/79 EΕ, σύµφωνα µε το παράρτηµα ΙΙ, κατάλογο Β/ Marcação CE de acordo com a Directiva 98/79/ CE relativo aos dispositivos médicos de diagnóstico in vitro, segundo a lista B do anexo II/ značení CE podle směrnice IVD 98/79/ ES podle příloh II, seznamu B/ CE-mærkning iht. IVD-retningslinje 98/79 /EF iflg. anneks II, liste B/ CE-märkning enligt riktlinjerna för IVD i direktiv 98/79/EC, bilaga II, lista B/ Oznakowanie CE zgodne z wytycznymi dot. diagnostyki in vitro 98/79 EC, zgodnie z aneksem II, lista B/ označenie CE podľa smernice IVD 98/79 ES v znení dodatku II, zoznam B/ oznaka CE, skladna s smernico IVD 98/79/ES in seznamom B v Dodatku II/ CE-merking i henhold til IVD-retningslinjer 98/79/EØF, tillegg II, liste B Verfallsdatum/ expiry date/ date d'expiration/ data di scadenza/ срок годности до /fecha de caducidad/ ηµεροµηνία λήξης/ data de validade/ datum exspirace/ udløbsdato/ förfallodatum/ data upływu ważności/ dátum exspirácie/ datum izteka roka uporabnosti/ utløpsdatp MTP Mikrotiterplatte (brechbare Streifen)/ microtiter plate (breakable strips)/ plaque de microtitration (bandelettes détachables)/ piastra per microtitolazione (strisce separabili)/ микротитровальная панель (отрывные стрипы) /placa de microtitulación (tiras rompibles)/ Πλάκα µικροτιτλοποίησης

17 (αποσπωµενες ταινίες)/ placa de microtitulação (tiras quebráveis)/ mikrotitrační deska (rozlomitelné proužky)/ mikrotiterplade (afbrækkelige strimler)/ mikrotiterplatta (brytbara strips)/ Płytka mikrotitracyjna (paski do odrywania)/ mikrotitračná platnička (rozlomiteľné prúžky)/ vsebnik za mikrotitriranje (z razdelki, ki jih je mogoče odlomiti)/ Mikrotiterplate (avbrytbare strips) AG AK CAG STD POS C/O NEG APC Antigen/ antigen/ Antigène/ antigene/ антиген /antígeno/ αντιγόνο/ antigénio/ antigen/ antigen/ antigen/ Antygen/ antigén/ antigen/ Antigen Antikörper/ antibodies/ Anticorps/ anticorpi/ антитела / anticuerpos/ αντίσωµα/ anticorpos/ protilátky/ antistoffer/ antikroppar/ Przeciwciała/ protilátky/ protitelesa/ Antistoffer Kontrollantigen/ control antigen/ antigène de contrôle/ antigene di controllo/ контрольный антиген /antígeno de control/ αντιγόνο ελέγχου/ antígeno de controre/ kontrolní antigen/ kontrolantigen/ kontrollantigen/ antygen kontrolny/ kontrolný antigén/ kontrolni antigen/ kontrollantigen Standardserum/ standard serum/ Sérum standard/ siero standard/ стандартная сыворотка /suero patrón/ πρότυπος ορός/ soro padrão/ standardní sérum/ standardserum/ standardserum/ Surowica standardowa/ štandardné sérum/ standardni serum/ Standardserum Positivkontrolle/ positive control/ Contrôle positif/ controllo positivo/ положительные контроли /control positivo/ θετικός έλεγχος/ controlo positivo/ pozitivní kontrola/ positiv kontrol/ positiv kontroll/ Kontrola pozytywna/ pozitívna kontrola/ pozitivna kontrola/ Positiv kontroll Grenzwertiges Serum/ cut-off serum/ Sérum seuil/ siero cut-off/ сомнительные сыворотки (пограничные)/suero de corte/ οριακός ορός (cut-off)/ soro cut-off/ cut-off sérum/ cutoff-serum/ cutoffserum/ Surowica cut-off"/ sérum na určenie hraničnej hodnoty/ mejni serum/ Stoppserum Negativkontrolle/ negative control/ Contrôle négatif/ controllo negativo/ отрицательные контроли /control negativo/ αρνητικός έλεγχος/ controlo negativo/ negativní kontrola/ negativ kontrol/ negativ kontroll/ Kontrola negatywna/ negatívna kontrola/ negativna kontrola/ Negativ kontroll Alkalisches Phosphatase Konjugat antihuman/ alkaline phosphatase conjugate anti-human/ conjugué phosphatase alcaline anti-humain/ coniugato con fosfatasi alcalina anti-umano/ античеловеческий щелочной конъюгат фосфатазы / conjugado anti humano de fosfatasa alcalina/ Σύζευξη αλκαλικής φωσφατάσης/ conjugado anti-humano com fosfatase alcalina/ konjugát alkalické fosfatázy antihumánní/ alkalisk phosphatase konjugat antihumant/ antihumant alkaliskt fosfatas-konjugat/ Antyludzki koniugat fosfatazy alkalicznej/ konjugát antihumánnej alkalickej fosfatázy/ konjugat alkalne fosfataze, antihumani/ Alkalisk fosfatase-konjugat, anti-humant ++++ niedrig-konzentriertes Konjugat/ conjugate with low concentration/ conjugué à faible concentration/ coniugato a concentrazione bassa/ конъюгат низкой концентрации /conjugado con concentración baja/ Σύζευξη χαµηλής συγκέντωσης/ conjugado de baixa concentração/ konjugát s nízkou koncentrací/ konjugat med lav koncentration/ konjugat med låg koncentration/ koniugat o niskim stężeniu/ konjugát so strednou koncentráciou/ konjugat z majhno koncentracijo/ Konjugat med lav konsentrasjon ++- mittel-konzentriertes Konjugat/ conjugate with medium concentration/ conjugué à concentration moyenne/ coniugato a concentrazione media/ конъюгат средней концентрации /conjugado con concentración media/ Σύζευξη µέτριας συγκέντρωσης/ conjugado de concentração intermédia/ konjugát se střední koncentrací/ konjugat med medium koncentration/ konjugat med medelhög koncentration/ koniugat o średnim stężeniu/ konjugát so strednou koncentráciou/ konjugat s srednjo koncent/ Konjugat med middels konsentrasjon ++++ hoch-konzentriertes Konjugat/ conjugate with high concentration/ conjugué à concentration élevée/ coniugato a concentrazione alta/ высококонцентрированный конъюгат/ conjugado con concentración alta/ σύζευξη υψηλής συγκέντρωσης/ conjugado de elevada concentração/ konjugát s vysokou koncentrací/ konjugat med høj koncentration/ konjugat med hög koncentration/ koniugat o wysokim stężeniu/ konjugát s vysokou koncentráciou/ konjugat z veliko koncentracijo/ Konjugat med høy konsentrasjon RF Rheumafaktor-Absorbens (Rf-Absorbens)/ rheumatoid factor absorbent (rf-absorbent)/ absorbant de facteur rhumatoïde (rf-absorbant)/ adsorbente del fattore reumatoide (adsorbente Rf)/ абсорбент ревматоидного фактора (Rf-абсорбент) /absorbente de factor reumatoide (material absorbente de

18 Rf)/ Απορροφητής ρευµατοειδούς παράγοντα (απορροφητής Rf)/ absorvente de factor reumatóide (absorvente de Fr)/ absorbent revmatoidního faktoru (rf-absorbent)/ reumafaktor- absorptionsmiddel (rf-absorptionsmiddel)/ reumafaktor-absorptionsmedel (rf-absorptionsmedel)/ Absorbent czynnika reumatoidalnego (absorbent RF)/ absorbent reumatoidného faktora (absorbent rf)/ absorbent revmatoidnega faktorja (absorbent RF)/ Revmatoid faktor-absorbent (rf-absorbent) DILB DILBS1 DILBS2 Verdünnungspuffer für Serum/ dilution buffer for sera/ sérum pour le tampon de dilution/ tampone di diluizione per sieri / разбавляющий буфер для сыворотки / solución amortiguadora para los sueros/ ρυθµιστικό διάλυµα αραίωσης για ορούς/ tampão de diluição para soro/ ředicí pufr pro séra/ fortyndingsbuffer til sera/ spädningsbuffert för serum/ bufor rozcieńczający do surowic / pufor na riedenie sér/ pufer za redčenje seruma/ Fortynningsbuffer til serum WASH Waschlösungskonzentrat/ washing solution concentrate/ concentré de solution de lavage / soluzione di lavaggio concentrata / промывочный концентрат /concentrado de solución de lavado/ συµπύκνωµα έκπλυσης/ concentrado de solução de lavagem/ koncentrát promývacího roztoku/ vaskeopløsningskoncentrat/ tvättlösningskoncentrat/ Stężony roztwór do płukania/ koncentrát premývacieho roztoku/ koncentrat za raztopino za izpiranje/ Vaskeløsningskonsentrat pnpp STOP INFO RTU pnpp Substrat/ pnpp substrate/ substrat Pnpp/ substrato pnpp/ pnpp субстрат / sustrato pnpp/ Υπόστρωµα pnpp/ substrato pnpp/ pnpp substrát/ pnpp-substrat/ pnpp-substrat/ Substrat pnpp/ substrát pnpp/ substrat pnpp/ pnpp-substrat Stopplösung/ stopping solution/ solution d'arrêt/ soluzione di arresto/стоп-раствор/ solución de parada/ διάλυµα διακοπής/ solução de paragem/ zastavovací roztok/ stopopløsning/ stopplösning/ roztwór zatrzymujący reakcję/ ukončovací roztok/ raztopina za ustavitev reakcije/ stoppeløsning Gebrauchsanweisung, Zertifikat (Standardkurve und Auswertetabelle), CD/ instructions, certificate (standard curve and evaluation table), CD/ instructions, certificat (courbe de référence et tableau d'évaluation), CD/ istruzioni per l uso, certificato (curva standard e tabella interpretativa), CD/ Инструкция по применению, сертификат (стандартная кривая и таблица для оценки), компактный диск /instrucciones, certificado (curva patrón y tabla de evaluación), CD/ Οδηγίες χρήσης, Πιστοποιητικό (πρότυπη καµπύλη και πίνακας υπολογισµού), CD/ instruções, certificado (curva padrão e tabela de avaliação), CD/ (standardní křivka a vyhodnocovací tabulka), CD/ brugsanvisning, certifikat (standardkurve og evalueringstabel), CD/ instruktioner, certifikat (standardkurva och utvärderingstabell), CD/ Instrukcje, certyfikat (krzywa standardowa i tabela do określania wyników/ CD/ pokyny, certifikát (štandardná krivka a hodnotiaca tabuľka), disk CD/ navodila, certifikat (standardna krivulja in ocenjevalna tabela), CD/ Instruksjoner, sertifikat (standardkurve og evalueringstabell), CD gebrauchsfertig/ ready-to-use/ prêt à l'emploi/ pronto per l'uso/ готовый к использованию /listo para usar/ έτοιµο προς χρήση/ pronto a utilizar/ připravený k použití/ klar til brug/ bruksfärdig/ gotowy do użycia/ pripravené na použitie/ pripravljen za uporabo/ klar til bruk CONC Konzentrat/ concentrate/ concentré/ concentrato/ концентрат / concentrado/ Συµπύκνωµα/ concentrado/ koncentrát/ koncentrat/ koncentrat/ Koncentrat/ koncentrát/ koncentrat/ Konsentrat DIL AQUA IVD verdünnen oder lösen in/ dilute or disolve in/ diluez ou dissoudre dans/ diluire o sciogliere in/ разбавить или растворить в /diluir o disolver en/ αραίωση ή διάλυση σε/ diluir ou dissolver em/ nařeďte nebo rozpusťte v/ fortynd eller opløs i/ späd eller lös i/ Rozcieńczyć lub rozpuścić w/ rozriediť alebo rozpustiť v/ razredčite ali raztopite v/ Fortynnes eller løses opp i destilliertes Wasser/ aqua detillata/ eau distillée/ acqua distillata/ дистиллированная вода /agua destilada/ αποσταγµένο νερό/ água destilada/ destilovaná voda/ destilleret vand/ destillerat vatten/ woda destylowana/ destilovaná voda/ destilirana voda/ Destillert vann In-vitro Diagnostik Anwendung/ in-vitro diagnostic use/ utilisation en diagnostic in-vitro/ uso diagnostico in vitro/ использование в диагностике ин-витро /uso diagnóstico in-vitro/ ιάγνωση, χρήση in-vitro/ para diagnóstico in vitro/ diagnostické použití in-vitro/ til in-vitro diagnostik/ in vitrodiagnostisk användning/ do diagnostyki in vitro/ diagnostické použitie in-vitro/ uporaba pri diagnostiki in vitro/ In vitro-diagnostisk bruk

19 SERION ELISA classic 102 Masern Virus / Measles Virus / Rougeole 126 Parainfluenza Virus 103 Mumps Virus / Parotitis virus / Oreillons 127 Mycoplasma pneumoniae 104 Varicella-Zoster Virus (VZV) 128 Adenovirus 105 Herpes simplex Virus 1/2 129 Röteln Virus / Rubella virus / virus de rubéole 1051 Herpes simplex Virus Diphtherie / Diphtheria 1052 Herpes simplex Virus Coxiella burnetii (Q-Fieber) Phase 1 / Coxiella burnetii (Q-fever) phase Legionella pneumophila Coxiella burnetii (Q-Fieber) Phase 2 / Coxiella burnetii (Q-fever) phase Echinococcus 132 Aspergillus fumigatus 108 Tetanus 133 Enterovirus 109 Cytomegalovirus 134 Coxsackievirus 110 Toxoplasma gondii 135 Echovirus 112 FSME Virus / TBE Virus 1361 Epstein-Barr Virus VCA 113 Resp. Syncytial Virus (RSV) 1362 Epstein-Barr Virus EBNA Dengue Virus/ Dengue 1363 Epstein-Barr Virus Early Antigen 116 Brucella 137 Chlamydia 117 Candida albicans 1371 Chlamydia pneumoniae 118 Helicobacter pylori 1372 Chlamydia trachomatis 120 Bordetella pertussis 138 Yersinia 1201 Bordetella pertussis Toxin 139 Campylobacter jejuni 121 Borrelia burgdorferi 140 Bacillus anthracis 122 Parvovirus B West Nile Virus 1231 Influenza A Virus 142 Francisella tularensis 1232 Influenza B Virus 145 Hantavirus Puumala 125 Leptospira 147 Leishmania

2- INDIKATIONER VEDR. BRUG

2- INDIKATIONER VEDR. BRUG PLATELIA ASPERGILLUS Ag 1 plade 96 62794 Platelia Aspergillus Ag er en immunenzymatisk mikrotiterplade-baseret sandwich-assay til påvisning af Aspergillus galactomannan antigen i serum og bronchoalveolær

Læs mere

Mercodia Proinsulin ELISA

Mercodia Proinsulin ELISA Mercodia Proinsulin ELISA Brugsanvisning 10-1118-01 REAGENS TIL 96 BESTEMMELSER Til in vitro-diagnosticering Fremstillet af Mercodia AB, Sylveniusgatan 8A, SE-754 50 Uppsala, Sverige FORKLARING AF SYMBOLER

Læs mere

PakPlus analyse BRUGSANVISNING INDHOLDSFORTEGNELSE

PakPlus analyse BRUGSANVISNING INDHOLDSFORTEGNELSE BRUGSANVISNING PakPlus analyse REF PAKPLUS IVD INDHOLDSFORTEGNELSE PÅTÆNKT FORBRUG... 2 SAMMENDRAG OG FORKLARING... 2 PRINCIPPET... 2 REAGENSERNE... 2 FORHOLDSREGLER... 3 ADVARSEL... 3 PRØVETAGNING...

Læs mere

Mercodia Iso-Insulin ELISA

Mercodia Iso-Insulin ELISA Mercodia Iso-Insulin ELISA Brugsanvisning 10-1128-01 REAGENS TIL 96 BESTEMMELSER Til in vitro-diagnosticering Fremstillet af Mercodia AB, Sylveniusgatan 8A, SE-754 50 Uppsala, Sverige FORKLARING AF SYMBOLER

Læs mere

HCV Ab PLUS REF 34330

HCV Ab PLUS REF 34330 HCV Ab PLUS REF 34330 Tilsigtet brug -analysen er en immunenzymatisk metode til påvisning af antistoffer over for hepatitis C-virus i humant serum eller plasma ved hjælp af Access Immunoassay-systemerne

Læs mere

Mercodia Insulin ELISA

Mercodia Insulin ELISA Mercodia Insulin ELISA Brugsanvisning 10-1113-01 REAGENS TIL 96 BESTEMMELSER 10-1113-10 REAGENS TIL 10 x 96 BESTEMMELSER Til in vitro-diagnosticering Fremstillet af Mercodia AB Sylveniusgatan 8A SE-754

Læs mere

Bachelorprojekt Andelen af højtitret trombocytportioner ved anvendelsen af EU - Rådets anbefaling. Indledning... 3. Formål... 3. Mål...

Bachelorprojekt Andelen af højtitret trombocytportioner ved anvendelsen af EU - Rådets anbefaling. Indledning... 3. Formål... 3. Mål... Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål... 3 Mål... 4 Problemformulering:... 4 Begrebsdefinitioner... 4 Teori... 5 HTR... 5 Trombocytter... 6 AB0 antistoffer... 7 Saltvands teknik... 8 Glas- /Mikrotiterpladermetoden...

Læs mere

Mercodia Adiponectin ELISA

Mercodia Adiponectin ELISA Mercodia Adiponectin ELISA Brugsanvisning 10-1193-01 REAGENSER TIL 96 BESTEMMELSER Til in vitro diagnostisk brug Regulerende status i USA: Kun til forskningsbrug Ikke til brug til diagnostiske procedurer.

Læs mere

MycAssay Aspergillus Cepheid SmartCycler Respirationsprøver REF 080-045

MycAssay Aspergillus Cepheid SmartCycler Respirationsprøver REF 080-045 Til in-vitro-diagnostisk brug: MycAssay Aspergillus REF 080-045 Tilsigtet anvendelse MycAssay Aspergillus er indiceret til brug af kvalificerede laboratoriemedarbejdere til kvalitativ påvisning af Aspergillus

Læs mere

Affirm VPIII Microbial Identification Test

Affirm VPIII Microbial Identification Test Affirm VPIII Microbial Identification Test 670160JAA 2009/01 Se symbolglossaret i slutningen af indlægssedlen. Dansk TILSIGTET BRUG Affirm VPIII Microbial Identification Test (Affirm VPIII mikrobiel identifikationsundersøgelse)

Læs mere

Kvalitetssikring af trombocytpools mht. AB0-systemets kliniske betydning

Kvalitetssikring af trombocytpools mht. AB0-systemets kliniske betydning Kvalitetssikring af trombocytpools mht. AB0-systemets kliniske betydning Professionsbachelorprojekt 2012 Bioanalytikeruddannelsen VIA university college Produceret af Nanna Haahr Vorsaa (99906) I perioden

Læs mere

Validation of f-calprotectin assay by ELISA

Validation of f-calprotectin assay by ELISA - As well as comparison of collection- and extraction procedures. Karina Jensen BEP 2000 Advance ScheBo Quick-prep Quantum Blue Validation of f-calprotectin assay by ELISA - As well as comparison of collection-

Læs mere

Uddannelses- og brugervejledning

Uddannelses- og brugervejledning Pub. Nr. J23848_DA 2010-12-10 Version 1.06 Uddannelses- og brugervejledning ORTHO AutoVue Innova ORTHO AutoVue Ultra Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra Mærkebeskyttelse Dette

Læs mere

FORORD. Niels Høiby Claus Moser Helle Krogh Johansen Jørgen Kurtzhals Michael Tvede Claus Bohn Christiansen Annette Dreyer

FORORD. Niels Høiby Claus Moser Helle Krogh Johansen Jørgen Kurtzhals Michael Tvede Claus Bohn Christiansen Annette Dreyer FORORD Rigshospitalet betjenes med klinisk mikrobiologi af Klinisk Mikrobiologisk Afdeling (KMA) på Rigshospitalet. Denne brugervejledning 2014 beskriver afdelingens organisation, undersøgelsesrepertoire,

Læs mere

Ny metode: Detektion af 3-epi-25-hydroxy-D3 i serum

Ny metode: Detektion af 3-epi-25-hydroxy-D3 i serum Ny metode: Detektion af 3-epi-25-hydroxy-D3 i serum Antal sider: Tegn uden mellemrum Modul 14 Bachelorprojekt 67 sider 68786 tegn Anders Blomsen Født: 10. september 1985 Klinisk vejleder: Martin Skygge

Læs mere

1.0. Status og nyheder fra DEKS

1.0. Status og nyheder fra DEKS 1.0 Status og nyheder fra DEKS 1998 har været et godt år for DEKS. De basale programmer har fungeret sufficient. Flere nye unikke programmer blev udviklet og implementeret. Methylmalonat og homocystein

Læs mere

2. Immunhistokemisk teknik

2. Immunhistokemisk teknik 2. Immunhistokemisk teknik Af Ole Nielsen 2.1 INDLEDNING... 11 2.2 DEFINITIONER... 11 2.2.1 Antigener... 11 2.2.2 Antistoffer... 11 2.3 PRÆPARATION: PARAFFINSNIT... 13 2.3.1 Fiksering...143 2.3.2 Afkalkning...

Læs mere

Graviditetstest. Indhold. Nødvendige, men ikke medfølgende materialer Prøveopsamlingsbeholder Clinitek Status-analyseinstrument

Graviditetstest. Indhold. Nødvendige, men ikke medfølgende materialer Prøveopsamlingsbeholder Clinitek Status-analyseinstrument 06878007re_Da.fm Page 1 Monday, August 18, 2008 11:30 AM Graviditetstest Indhold REF Indhold Antal test 1760 (06484105) 25 foliepakkede (enkeltvis) Clinitest hcg-testkassetter, hver indeholdende en engangspippette

Læs mere

SYSTEM TIL Måling AF BLODSUKKER BRUGERVEJLEDNING

SYSTEM TIL Måling AF BLODSUKKER BRUGERVEJLEDNING SYSTEM TIL Måling AF BLODSUKKER BRUGERVEJLEDNING Tak, fordi du har valgt Contour -systemet til måling af blodsukker! Vi er stolte over, at du har valgt os til at hjælpe dig i behandlingen af din diabetes.

Læs mere

Fra Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser

Fra Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser Sammenligning af FISH og Duo-CISH Fluorescerende og chromogen in situ hybridisering til detektion af translokationer i lymfomer ved brug af en break-apart probe Bachelorprojekt efterår 2009 Professionshøjskolen

Læs mere

Brugerhåndbog. 2. Systemoversigt. 1. Beregnet brug. Blodsukkermåler DANSK. 2.1 Måler FRONT. TESTSTRIMMEL PORT Teststrimmelen skal sættes ind her.

Brugerhåndbog. 2. Systemoversigt. 1. Beregnet brug. Blodsukkermåler DANSK. 2.1 Måler FRONT. TESTSTRIMMEL PORT Teststrimmelen skal sættes ind her. DANSK 2. Systemoversigt 2.1 Måler FRONT TESTSTRIMMEL PORT Blodsukkermåler ENTER ( ) KNAP OP/NED ( / ) KNAPPERNE TESTSTRIMMEL PORT Teststrimmelen skal sættes ind her. ENTER ( ) KNAP Tryk, og hold 2 sekunder

Læs mere

Alkalisk fosfatase i undervisningen

Alkalisk fosfatase i undervisningen Alkalisk fosfatase i undervisningen Lars Bjarne Nielsen, Brøndby Gymnasium, Marianne Schou Nielsen og Marie Eiland, Køge Gymnasium Kendskab til metoder og teorier inden for bioteknologi fylder mere og

Læs mere

MYGLUCOHEALTH TRÅDLØST METER

MYGLUCOHEALTH TRÅDLØST METER MYGLUCOHEALTH TRÅDLØST METER HÅNDBOG mmol/l vist mg/dl tilgængelige Model MGH-BT1 Rev 6-8.12 DK/da VIGTIG INFORMATION MyGlucoHealth giver en hurtig og nem måde for personer med diabetes til at måle og

Læs mere

VEJLEDNING ANGÅENDE BRUG AF OPVASKEMASKINE OG OPVASKEPROGRAMMER

VEJLEDNING ANGÅENDE BRUG AF OPVASKEMASKINE OG OPVASKEPROGRAMMER BRUGSANVISNING VEJLEDNING ANGÅENDE BRUG AF OPVASKEMASKINE OG OPVASKEPROGRAMMER Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed og betjeningsvejledninger 2 2. Installation og montering 5 3. Beskrivelse af betjeningsknapperne

Læs mere

SOFT PLUS BRUGERVEJLEDNING

SOFT PLUS BRUGERVEJLEDNING 03/09/2012 Rel 1.1.5 SOFT PLUS BRUGERVEJLEDNING Callegari S.p.A. Via Adamello 2/a 43122 Parma ITALY - ph: +39 0521 273274 - www.callegari1930.com 1 CONTENTS FILE 0 ADVARSLER... 7 GENEREL INFORMATION...

Læs mere

Forord. Kære læser. DEKS er en serviceorganisation for jer. Brug os. Det er kun din fantasi der sætter grænser. Inger Plum Institutchef

Forord. Kære læser. DEKS er en serviceorganisation for jer. Brug os. Det er kun din fantasi der sætter grænser. Inger Plum Institutchef Forord Kære læser Det nye IT-system er færdigudviklet forstået således at alle funktioner i læsende stund er taget i brug. Vi ser herefter frem til at endnu flere EQA-programmer bliver elektroniske både

Læs mere

Urinopsamlingssystem med vakuum Til in vitro-diagnostisk brug

Urinopsamlingssystem med vakuum Til in vitro-diagnostisk brug 980205_Rev06 07-2014 Urinopsamlingssystem med vakuum Til in vitro-diagnostisk brug Anvendelse: VACUETTE urinrør, urinbæger og urinoverføringsdel anvendes sammen som et system til opsamling, forsendelse,

Læs mere

Accu-Chek Aviva er et af de bedste og mest sikre blodsukkerapparater på markedet.

Accu-Chek Aviva er et af de bedste og mest sikre blodsukkerapparater på markedet. 334-22174 Danish 7/6/04 4:00 PM Page 1 Accu-Chek Aviva er et af de bedste og mest sikre blodsukkerapparater på markedet. Uanset om Accu-Chek Aviva er dit første blodsukkerapparat, eller du tidligere har

Læs mere

Forsøg med enzymer. Forsøg med enzymer 1

Forsøg med enzymer. Forsøg med enzymer 1 Forsøg med enzymer 1 Forsøg med enzymer Metabolismen er de levende cellers stofomsætning. De mange processer er oftest katalyseret af enzymer. Nogle af processerne er nedbrydende (biolytiske eller kataboliske),

Læs mere

Metoder til vurdering af. nyrefunktion og proteinuri

Metoder til vurdering af. nyrefunktion og proteinuri Metoder til vurdering af nyrefunktion og proteinuri 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 4 Overordnede rekommandationer til vurdering af nyrefunktion... 5 Kronisk nyreinsufficiens...

Læs mere