Fagdyrlæge hovedopgave kursus K Henrik Bartholin Dyreklinikken i Søllerød-Holte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fagdyrlæge hovedopgave kursus K2008065 Henrik Bartholin Dyreklinikken i Søllerød-Holte"

Transkript

1 Oral tildeling af essentielle fede syrer: Virkning på tåreproduktion og betændelsesprocesser på øjets overflade hos hunde med idiopatisk keratokonjunctivitis sicca (IKCS) Fagdyrlæge hovedopgave kursus K Henrik Bartholin Dyreklinikken i Søllerød-Holte 1

2 Oral tildeling af essentielle fede syrer: Virkning på tåreproduktion og betændelsesprocesser på øjets overflade hos hunde med idiopatisk keratokonjunctivitis sicca (IKCS) Sammendrag Virkningen af essentielle fede syrer (PUFA) på tåreproduktion og inflammatoriske processer på øjets overflade, hos hunde med idiopatisk keratokonjunctivitis sicca (IKCS), blev undersøgt i en dobbelt blind placebokontrolleret multicenter feltundersøgelse. Tilfældigt udvalgte hunde med IKCS blev dagligt tildelt én af tre orale testbehandlinger: En olie indeholdende 105 mg Gamma-linolensyre (GLA), 190 mg Cis-linolsyre (LA), 9,9 mg Eicosapentaensyre (EPA) og 6,6 mg Docosahexaensyre (DHA) pr 0,6 ml (Viacutan plus), en olie indeholdende 83 mg Docosahexaensyre (DHA) pr. 0,6 ml (Pexion), eller en placeboopløsning (konserveret te). Samtidigt blev alle hunde i undersøgelsesperioden behandlet to gange dagligt med hver af de farmaceutiske specialiteter Optimune vet øjendråber (CsA) og Spersadex Comp øjendråber (chloramphenicol + dextamethason). Øjne med kliniske tegn på IKCS og med Schirmer tear test (STT1) værdi <15 mm pr. minut blev inkluderet i undersøgelsen. STT1 blev målt, og de inflammatoriske forandringer på øjets overflade blev bedømt af dyrlægen og af ejeren ved inklusion og igen efter en og to måneders behandling. I undersøgelsen indgik i alt 28 øjne fordelt på 16 hunde af tilfældig alder, vægt, køn og race. Undersøgelsen viste tendens til lindring af inflammationen på øjets overflade efter to måneders behandling med Viacutan. Fremtidige undersøgelser vil vise om PUFA har en plads i behandlingen af IKCS hos hunde. Introduktion Hos hunde har keratokonjunctivitis sicca (KCS) længe været kendt som en almindelig sygdom. KCS blev diagnostiseret hos 1,52 % af hundene som i 1988 blev præsenteret for undersøgelse ved Purdue University i USA. (1) KCS er sygdom, hvis årsag er, at der dannes for få tårer. Ved tåremangel kan de normalfysiologiske processer på øjets overflade ikke opretholdes. Årsagen hertil er at tårevæsken ved sin komplekse sammensætning, ud over at holde øjenoverfladen fugtig, tjener en lang række vigtige formål. Resultatet af tåremangel er varierende grader af keratitis og konjunctivitis. KCS udvikler sig ofte som en smertefuld, kronisk, uhelbredelig sygdom, som ubehandlet ultimativt kan føre til blindhed. Tårevæsken er en kompleks blanding af sekretet fra kirtlerne og epithelet i øjets annexia. De Meibomske kirtler, konjunctivale bægerceller, tårekirtlerne i orbita og blinkhinden samt det konjunctivale epithel bidrager med vigtige bestanddele til tårevæsken. Man anser traditionelt, at tårevæsken på hornhinden, den præcorneale tårefilm (PTF), er organiseret i tre lag, hvis samlede tykkelse er i størrelsesordenen 10 mym. 2

3 PTF består yderst af et lipidholdigt lag, som dannes i de Meibomske kirtler (Tarsal glands). De Meibomske kirtler er holocrine modificerede talgkirtler, linært placeret i øjenlågskantens bindevæv. De Meibomske kirtlers udførselsgange ses tydeligt ved svag forstørrelse på øjenlågets muco-cutane overgang som 20 til 40 regelmæssigt placerede åbninger. Tårefilmens ydre lag nedsætter, ved sit lipidindhold, overfladespændingen og fordampningen fra øjet. Lav overfladespænding muliggør dannelse af en tynd og ensartet tårefilm på hornhinden og modvirker tåreoverløb ved øjenlågskanterne. Tårefilmens midterste lag er et vandigt lag, som dannes af tårekirtlen i orbita og tårekirtlen i blinkhinden. Øjets to store tårekirtler er tubuloacinære og histologisk identiske. Tårekirtlen i blinkhinden danner 30 til 50% af de vandige tårer. Tårekirtlen i orbita danner resten. Den betydelige produktion af vandige tårer i blinkhindens tårekirtel er baggrunden for, at de eneste indikationer for at fjerne kirtlen er neoplasi og ødelæggende traume. Tårefilmens vandige lag tjener mange formål: Det vandige lag har rent fysiske virkninger. Det skyller partikler og bakterier bort, og det udfylder hornhinde epithelcellernes uregelmæssige villusbeklædte overflade. Herved giver det øjet en helt glat og ensartet overflade, som sikrer optimal optisk effektivitet. Desuden opløser det vandige lag stoffer og celler, som er afgørende for opretholdelse af normalfysiologien på øjets overflade. For den yderste halvdel af hornhinden er det vandige lag den vigtigste kilde til ilt, aminosyrer, vitaminer, vækstfaktorer, immunoglobuliner, proteaseinhibitorer, antimikrobielle faktorer, immunkompetente celler m.v Videre har det vandige lag en meget vigtig funktion i at optage og bortskaffe vandigt opløselige affaldsprodukter fra hornhindens stofskifte. Tårefilmens indre lag består af hydrerede glycoproteiner (mucoproteiner) som dannes i conjunctivale bægerceller (Goblet cells) og i mindre grad i konjunctivale epithelceller. Det indre lag forankrer PTF s vandige lag til hornhinde epithelets lipofile overflade. Det antages at glycoproteinerne er bipolære, og derfor virker som bindemiddel mellem tårefilmens lipofobe vandige midterlag og hornhinde epithelets lipofile overflade. Nyere humane studier, hvor man benytter non-invasive måleteknikker, viser at den humane PTF er tre til fire gange tykkere end hidtil antaget. (2) Undersøgelserne viser desuden, at den intakte humane PTF er organiseret i langt mindre grad end traditionelt antaget. Eksempelvis findes mucin i såvel PTF s vandige lag som i det ydre lag, hvor det har betydning for opretholdelsen af øjets glatte og ensartede overflade. Som det fremgår er tårevæsken særdeles kompleks. I normale humane tårer er der påvist mere end 80 forskellige molekylære signalstoffer: chemokiner, cytokiner og vækstfaktorer. (3) Der er ingen tvivl om, at det samlede antal betydende stoffer og celletyper i tårevæsken er meget stort. Tårevæskens kvalitet og mængde er afgørende for, om normalfysiologien på øjets overflade kan opretholdes. Såvel kvantitative som kvalitative mangler kan føre til sygdom på øjets overflade. (4) For nylig har et panel af humane ophthalmologer foreslået betegnelsen dysfunctional tear syndrome (DTS) i stedet for den almindeligt anvendte humane betegnelse Dry eye syndrome (DES). (5) 3

4 Dette sker i erkendelse af, at DES-lignende sygdom hos mennesket ses ved mangel på andre tårekomponenter end den vandige. DTS ses hos mennesker som en del af Sjögrens syndrom, en autoimmun lidelse som rammer spytog tårekirtler, og som kan følges af bindevævsforandringer: Rheumatoid arthritis og systemisk lupus erythematosus. (1) Den veterinære pendant skulle i givet fald være den samme betegnelse: DTS. Velkendte mangler ved tårevæsken hos hunde er først og fremmest nedsat eller ophørt produktion af tårenes vandige komponent (KCS). Få andre mangler ved tårevæsken hos hunde er undersøgt. KCS-lignende sygdom hos hunde er beskrevet ved specifik mangel på mucin. (6) Det er vist at mængden af visse specifikke mucin associerede sialoglycoproteiner er nedsat hos hunde med KCS. (7) Betydningen heraf er usikker. Det Meibomske kirtelsekret har været genstand for undersøgelse hos hunde. (8) Formålet var at etablere baseline -værdier for Meibomsk sekretion. Hos hunde er det en kendt klinisk iagttagelse, at KCS-lignende sygdom kan ses hos hunde, som ikke har nedsat produktion af tårenes vandige komponent. Ved autoimmun sygdom (Phemphigus, Lupus), som rammer øjenlågene, infektiøs sygdom, som angår øjenlågene, øjenlågstraumer eller medfødte øjenlågsanomalier (dysgenesis agenesis), kan KCS-lignende sygdom ses. Det er nærliggende, at sygdommen på øjets overflade i disse tilfælde skyldes mangel på Meibomsk kirtelsekret. Kendte årsager til nedsat eller ophørt produktion af tårenes vandige komponent (KCS) hos hunde er påvirkninger, som skader eller ødelægger tårekirtlerne i orbita og blinkhinden. Kendte årsager til KCS er: Visse lægemidler, neuro-patologisk sygdom, endokrin sygdom, infektiøs sygdom, systemisk sygdom, gammastråling, traumer, sequela til kirurgi, congenital sygdom og neoplasi. I de fleste tilfælde findes ingen åbenbar årsag til KCS hos hund. Det antages at KCS i de tilfælde er del af en generaliseret lidelse, hvilket støttes af, at de samme hunde ofte lider af anden kronisk sygdom. KCS uden åbenbar årsag kan benævnes idiopatisk KCS (IKCS) Et forhold, som støtter antagelsen om, at IKCS er del af en generaliseret lidelse, er studier, der viser, at IKCS i langt de fleste tilfælde er en bilateral lidelse. (9) Hos raske hunde er det vist, at nedsat tåreproduktion og udvikling af KCS først ses ved fjernelse af begge øjets tårekirtler. (10) Ved fjernelse af en kirtel ses et kompensatorisk tårerespons i den tilbageværende kirtel. Det er usandsynligt, at en tilfældig påvirkning i de fleste tilfælde samtidigt skulle ramme alle fire tårekirtler og derved forårsage bilateral IKCS. Ved IKCS ses ofte i varierende grad karakteristiske, histologiske forandringer i de afficerede tårekirtler. (11) Forandringerne er kendetegnet ved infiltration med mononucleære celler: Lymfocytter og plasmaceller, interacinær fibrose samt acinær atrofi. (11,12,13) På baggrund af det histologiske fund, og ofte samtidig tilstedeværelse af andre tegn på immunmedieret sygdom, blev en immunologisk baggrund tidligt foreslået. (1) Tårekirtlerne kan opfattes som immunprivilegerede organer, som er beskyttet af en blod-tårebarriere. (14) 4

5 Ødelæggelse af denne barriere kan tænkes at medføre et immunologisk angreb på tårekirtlerne. (11,13) De karakteristiske histopatologiske forandringer, som i varierende grad ses ved IKCS, peger i den retning. T-lymfocytter kan opdeles i underpopulationer af T-supressor celler (CD8+) og T-hjælper celler (CD4+). I normale tårekirtler hos mus dominerer underpopulationen af T-suppressor celler over underpopulationen af T-hjælper celler. (15) I tårekirtlerne og spytkirtlerne hos mennesker med DES (Dry eye syndrome) som følge af Sjögrens syndrom og hos MRL/lpr mus med KCS (Velkarakteriseret muteret stamme, som spontant udvikler autoimmun sygdom) ses infiltration med mononucleære celler. (15,16) Disse celler er især T-hjælper celler. Hos mennesker og mus antyder dette, at T-hjælper celler (CD4+) dominerer over T-supressor celler (CD8+) i tårekirtler, som er under immunologisk angreb. I tårekirtler hos hunde med IKCS ses i nogle undersøgelser ikke lignende T-celle forskydning som ses hos mus og mennesker med DTS. (17,18) Her ses overraskende flere T-supressor celler (CD8+) end T-hjælper celler (CD4+). (18) Denne T-celle fordeling svarer til T-celle fordelingen i normalt fungerende tårekirtler hos mus og mennesker. (17) Det positive kliniske svar, som ofte ses ved immunmodulerende behandling af hunde med IKCS, er et tegn på, at IKCS er en immunologisk lidelse nært knyttet til T-celle funktionen. Der findes dokumentation for lokal behandling af IKCS hos hunde med tre forskellige makrolidbeslægtede immunmodulerende aktivstoffer: Cyclosporin Optimune vet. øjendråber (1,17,18,19,20,21,22), samt aktivstofferne Tacrolimus (23) og Primecrolimus. (24) Uanset aktivstof viser undersøgelserne, at immunmodulerende behandling helt eller delvist genopretter tåreproduktionen hos fire ud af fem hunde med IKCS. Stofferne blev oprindeligt udviklet til at forebygge og behandle human graft versus vært sygdom. Virkningsmåden for de tre stoffer er ikke helt identisk. Det er vist, at nogle hunde med IKCS reagerer bedre på behandling med Tacrolimus end på behandling med Cyclosporin A. (23) I Danmark er Cyclosporin A (CsA)(Optimune vet.) godkendt til behandling af keratokonjunctivitis sicca og kronisk superficiel keratitis hos hund. (25) CsA virker ved at hæmme produktionen af cytokiner (interleukin-2), som fremmer proliferationen af T-hjælper celler. (26) Herved nedsættes infiltrationen med inflamatoriske celler i tårekirtlerne, og funktionen af tårekirtlernes sekretoriske epithel forbedres. (26) Videre nedsætter CsA produktionen af eosinofile celler, hæmmer mastcelle degranulation og undertrykker tumor nekrose faktor alpha i B lymfocytter. (27) Betydningen af disse virkninger i forbindelse med behandling af hunde med IKCS er uklar. Tårestimulerende behandling med Optimune vet er en grundsten i behandlingen af IKCS. Anden samtidig lokal behandling sigter på at reducere betændelsesprocesserne på øjets overflade. Anden lokal behandling omfatter behandling med antiinflammatoriske midler: Corticosteroider, NSAID s samt behandling med antibiotika, mucinolytica og kunstige tårer. 5

6 På trods af intensiv behandling med Optimune vet. og diverse supplerende midler er resultatet ikke altid symptomfrihed. Mange IKCS patienter må leve med kronisk keratokonjunctivitis og de gener og den smerte, det medfører. På den baggrund er det nærliggende at søge efter midler, som kunne tænkes af udgøre et supplement til den gængse behandling af IKCS. Det er velkendt, at polyumættede fede syrer (PUFA) har immunsupprimerende virkninger. Virkningerne er komplekse, mangelfuldt forstået og forskellige for de to klasser af PUFA s. Omega 3 PUFA metaboliseres blandt andet til eicosanoider, lokalt virkende lipidhormoner, med indflydelse på inflamatoriske processer og immunsvar på celleniveau. (28) Eicosanoider dannet fra omega 3 PUFA er langt mindre proinflammatoriske end de naturlige eicosanoider dannet fra arachidonsyre (AA). Man antager, at omega 3 PUFA konkurrerer med AA om at virke som substrat for eicosanoid produktionen. Jo mere omega 3 PUFA, jo mere fredsommeligt eicosanoid. Omega 6 PUFA er blandt andet substrat for cyclooxygenase, som omdanner lipidstoffer til Prostaglandin E1 (PGE1). PGE1 omfatter en serie af prostaglandiner med mange komplekse antiinflammatoriske virkninger. (28,29) Virkningsmåden af PUFA på immunsystemet er dermed en anden, end den man kender hos de almindeligt anvendte midler CsA, Corticosteroider og NSAID s. Fiskeolie er den eneste gode kilde til Omega-3 (n-3) PUFA: Eicosapentaensyre (EPA) og Docosahexaensyre (DHA). Omega 6 (n-6) PUFA: Gamma-linolensyre (GLA) og Cis-linolsyre (LA) findes især i visse planteolier. I en nyere undersøgelse blev tumor bearing rats (en velkarakteriseret muteret rotte stamme) per os tildelt en fiskeolie med et højt indhold af DHA. Undersøgelsen viste, at DHA hæmmer T-lymfocyt poliferation og aktiviteten af cytotoksiske macrofager. (30) I en anden nyere undersøgelse blev det vist, at omega 6 PUFA og omega 3 PUFA (DHA) beskytter celler mod T-cellelysis. (31) Resultaterne er interessante i lyset af, at der i tårekirtlerne ved IKCS ses infiltration med mononucleære celler: Lymfocytter og plasmaceller. Enhver hæmning af poliferationen og aktiviteten af mononucleære celler kunne tænkes at medvirke til at normalisere tåreproduktionen og dæmpe det inflammatoriske respons på øjets overflade. På baggrund af ovenstående findes det relevant at undersøge, om PUFA har en plads i behandlingen af IKCS hos hunde. Formålet med denne nærværende kliniske afprøvning er at undersøge, om det er tilfældet. Materiale og metode Undersøgelsesdesign Undersøgelsen var tilrettelagt som en dobbelt blind placebo kontrolleret multicenter feltundersøgelse. Følgende medlemmer af DDD s øjenpanel (centre) bidrog med patienter, kliniknavn og antallet af hunde som medlemmet bidrog med er nævnt i parentes: 6

7 Finn Boserup (Dyreklinikken i Søllerød-Holte, 8), Susanne Korsholm (Ringe Dyrehospital, 3), Claus Bundgaard (Århus Dyrehospital, 2), Anne Svane Sørensen (Dyrlægerne Midt-vest, 2), Jens Kai Knudsen (Næstvedegnens Dyrehospital, 1). Øjenpanelmedlemmerne fik ved undersøgelsens start udleveret en protokol, som nøje beskriver undersøgelsens baggrund, formål og metode, journalkort samt huskesedler til ejerne. Test- og placebo-produkter Undersøgelsen angik tre produkter til oral administration: En olie indeholdende 105 mg Gamma-linolensyre (GLA), 190 mg Cis-linolsyre (LA), 9,9 mg Eicosapentaensyre (EPA) og 6,6 mg Docosahexaensyre (DHA) pr 0,6 ml (Viacutan plus) En olie indeholdende 83 mg Docosahexaensyre (DHA) pr. 0,6 ml (Pexion), og en placeboopløsning (konserveret te). Blinding og randomisering Inden undersøgelsen blev der fremstillet 90 sæt testflasker. Hvert sæt testflasker indeholdt nok produkt til at behandle 30 kg hund i tre måneder. 30 af de 90 sæt testflasker indeholdt Viacutan. 30 sæt testflasker indeholdt Pexion. De resterende 30 sæt testflasker indeholdt konserveret te. De 90 sæt testflasker blev fremstillet og leveret af Boehringer Ingelheim Danmark AS. Ved hjælp af tilfældige tal blev hver af de sæt af testflasker tildelt et af patientnumrene 1 til 90. Hvert sæt af testflasker bestod af tre flasker, som hver især blev mærket med det patientnummer, som det pågældende sæt testflasker var blevet tildelt. De 90 sæt testflasker blev pakket i identiske papæsker, mærket med det aktuelle patientnummer og forseglet med tape. Patienternes ejere blev instrueret i først at åbne den tildelte papæske hjemme. Dette for at undgå enhver mulighed for, at dyrlægen skulle kunne kæde et bestemt patientnummer sammen med en bestemt behandling. Videre blev patienternes ejere instrueret i at holde det hemmeligt for dyrlægen, om indholdet af det tildelte sæt testflasker var vandigt eller fedtet. Patienternes ejere fik oplyst, at undersøgelsens formål var at afprøve tre kandidat produkter: to olier og et vandigt plante ekstrakt. Placebobehandling blev ikke omtalt. Sammenhængen mellem patientnumre og indholdet i hver af de 90 sæt testflasker fremgik af en randomiseringsliste. Randomisering, mærkning og pakning af de 90 sæt testflasker blev udført af Boehringer Ingelheim Danmark AS. Randomiseringslisten blev opbevaret på et sikkert sted af Boehringer Ingelheim Danmark AS. Før og i løbet af undersøgelsen var sammenhængen mellem patientnumre og indholdet af de 90 sæt testflasker derfor ukendt for såvel deltagende dyrlæger som for patienternes ejere. Først efter undersøgelsens afslutning og efter at data var indsamlet, blev koden brudt. Sammenhængen mellem det enkelte patientnummer og indholdet af det tilhørende sæt testflasker blev herved kendt. Patienter som opfyldte inklusionskriterierne, og som ikke blev udelukket som følge af eksklusionskriterierne, blev ved inklusionen tildelt et tilfældigt sæt testflasker, forseglet i den originale papæske. 7

8 Den første hund, som blev inkluderet i undersøgelsen kunne få udleveret papæsken mærket med nummer 77, den anden patient papæske nummer 2, den tredje æske nummer 21 og så videre. Inklusionskriterier Kliniske symptomer på IKCS i form af et eller flere af følgende symptomer: Blepharospasme, Udflåd og Konjunctival congestion. Samt reduceret produktion af vandige tårer, Schirmer tear test (STT 1) < 15 mm/minut. Ved unilateral opfyldelse af begge inklusionskriterier blev kun det pågældende øje inkluderet. Eksklusionskriterier Sygdomme eller tilstande, hvor tårekirtlerne rammes: Status efter traumer, kirurgi, infektioner, medfødte misdannelser, lægemiddel induceret sygdom i tårekirtlerne (Sulfa præparater), neurologisk sygdom, endokrin sygdom. Patienter I undersøgelsen indgik 16 tilfældigt udvalgte hunde. Hundene var henvist fra almindelig praksis til et medlem af DDD s øjenpanel med henblik på udredning af en øjensygdom. Ni intakte tæver, seks intakte hanner og en neutraliseret tæve deltog. Hundenes alder var i gennemsnit 6,0 år (1-15 år), vægten var i gennemsnit 13,3 kg (4-30 kg). Hunde af ni racer deltog: Mellem Puddel (2), Cairn Terrier (1), Cocker Spaniel (4), Cavalier King Charles Spaniel (3), Yorkshire Terrier (2), Gammel Dansk Hønsehund (1), Engelsk Bulldog (1), West Highland White Terrier (1), Samojede (1). Ved inklusion i undersøgelsen opfyldte de 16 hunde begge inklusionskriterier på mindst et øje: Kliniske symptomer på IKCS samt reduceret produktion af vandige tårer: Schirmer tear test (STT1) < 15 mm pr. minut. Tolv hunde havde bilateral IKCS og opfyldte begge inklusionskriterier på begge øjne. Fire hunde havde unilateral IKCS og opfyldte begge inklusionskriterier på kun et øje. Hos disse fire hunde indgik kun dette ene øje i undersøgelsen. I alt 28 øjne indgik derfor i undersøgelsen. Test behandling Den daglige dosering af test og placebo produkt var 0,6 ml/6 kg hund: 2-3 kg: 0,3 ml/dag 1/2 pumpeslag 4-6 kg: 0,6 ml/dag 1 pumpeslag 7-12 kg: 1,2 ml/dag 2 pumpeslag kg: 1,8 ml/ dag 3 pumpeslag kg: 2,4 ml/dag 4 pumpeslag kg: 3,0 ml/dag 5 pumpeslag Test- og placebo-produkt blev leveret af Boehringer Ingelheim AS i neutrale plastflasker med en pumpeanordning, som gav 0,6 ml produkt pr. pumpeslag. Sammenhængen mellem vægt og antallet af tildelte pumpeslag pr. dag fremgår af ovenstående. Test/placebo-produkt blev af ejeren iblandet hundens foder en gang dagligt. 8

9 Anden behandling Alle hunde, som indgik i undersøgelsen blev behandlet to gange dagligt med CsA øjensalve (Optimune Vet. øjensalve 2mg/g, Schering Plough Animal Health ) og to gange dagligt med øjendråber indeholdende en antibiotika og corticosteroid kombination (Spersadex Comp, 5,5 mg chloramphenicol + 1 mg dextamethason / ml, Novartis Healthcare AS). I løbet af undersøgelsesperioden var anden lokal behandling af øjnene ikke tilladt (lægemidler, kunstige tårer). Instruks til ejer Ved inklusion blev ejeren omhyggeligt instrueret i at fjerne udflåd fra øjnene ved hjælp af vat vædet i øjenbadevand (Isotonisk NaCl) og i at behandle patienten med øjensalven og øjendråberne. Ejeren blev indskærpet at fjerne udflåd fra øjnene inden hver eneste behandling i undersøgelsesperioden. Ved inklusion fik hver enkelt patient udleveret en papæske indeholdende et sæt testflasker. Nummeret på æsken blev af dyrlægen indført i den pågældende hunds journalkort. Ved samme lejlighed blev antallet af pumpeslag som den pågældende hund skulle have i sin mad bestemt, og testflaskernes pumpeanordning blev demonstreret for ejeren ved hjælp af det kommercielle produkt Viacutan. Endelig fik ejeren udleveret en huskeseddel, hvorpå dyrlægen havde anført antallet af pumpeslag den pågældende hund dagligt skulle have i sin mad. Bivirkninger Kendte bivirkninger til Omega-3, Omega-6 tildeling er gastro-intestinale symptomer: Opkast, kolik, diarré. Bivirkningerne er reversible og ses i forbindelse med de første indtagelser af Omega-3, Omega-6. Deltagende dyrlæger blev instrueret om i tilfælde af bivirkninger at reducere doseringen med 50% (1 pumpeslag/12 kg) i 3-4 dage, for herefter at behandle den pågældende hund med fuld dosis (1 pumpeslag / 6 kg), og om at registrere hændelsen på hundens journalkort. Måling / bedømmelse af effekt Den vandige tåreproduktion blev målt ved standard 1 min. Schirmer tear test (STT1) (Dina strip Schirmer- plus- Gecis), ved inklusion, samt en og to måneder senere. På de samme tre tidspunkter blev inflammationen på øjets overflade bedømt af dyrlægen og af ejeren. Ved øjets overflade forstås den konjunctivale overflade af de tre øjenlåg og sclera samt corneas overflade. Som udtryk for de inflammatoriske forandringer på øjets overflade scorede dyrlægen ved de samme tre lejligheder de kliniske symptomer Blepharospasme, Udflåd og Konjunctival congestion. Ejeren scorede ved de samme tre lejligheder de kliniske symptomer Udflåd og Overordnet indtryk af øjet. Al scoring skete efter en 0-5 skala, hvor 0 angav den kliniske normaltilstand, og 5 angav den maximalt inflammerede tilstand. Registrering af data Ved inklusion af hver enkelt patient blev der oprettet en journal, hvori dyrlægen for den pågældende patient noterede alle relevante oplysninger, som blev indsamlet i løbet af undersøgelsesperioden. 9

10 Evaluering af data Schirmerværdier For hver af de tre grupper: Viacutan, Pexion og Placebo udregnes for hvert deltagende øje ændringerne Dag 0-Dag 30 (Schirmer Diff 0-30) og ændringerne Dag 0-Dag 60 (Schirmer Diff 0-60). Stigende Schirmerværdi regnes for positiv, faldende Schirmerværdi regnes for negativ. For hver af de tre behandlingsgrupper udregnes middelværdien for Schirmer Diff 0-30 og Schirmer Diff Datarækken Schirmer Diff 0-30, henholdsvis Schirmer Diff 0-60 for Viacutan sammenlignes ved T- Test med samme for Placebo. Datarækken Schirmer Diff 0-30, henholdsvis Schirmer Diff 0-60 for Pexion sammenlignes ved T- Test med samme for Placebo. P-værdier på under 0,05 regnes for signifikante. Microsoft Excel bruges til at håndtere data og til de statistiske beregninger. Klinisk score dyrlæge For hver at de tre grupper: Viacutan, Pexion og Placebo udregnes for hvert deltagende øje den samlede kliniske score (summen af score for Blepharospasme, Udflåd og Congestion ) Dag 0, Dag 30 og Dag 60. Herefter udregnes for hver af de tre grupper: Viacutan, Pexion og Placebo den gennemsnitlige kliniske score Dag 0, Dag 30 og Dag 60. Endelig udregnes for hvert deltagende øje ændringerne: Dag 0-Dag 30 (Dyrlæge Diff 0-30) og ændringerne Dag 0-Dag 60 (Dyrlæge Diff 0-60). Faldende klinisk score regnes for positiv, stigende klinisk score regnes for negativ. For hver af de tre behandlingsgrupper udregnes middelværdien for Dyrlæge Diff 0-30 og Dyrlæge Diff Datarækken Dyrlæge Diff 0-30, henholdsvis Dyrlæge Diff 0-60 for Viacutan sammenlignes ved T- Test med samme for Placebo. Datarækken Dyrlæge Diff 0-30, henholdsvis Dyrlæge Diff 0-60 for Pexion sammenlignes ved T- Test med samme for Placebo. P-værdier på under 0,05 regnes for signifikante. Microsoft-Excel bruges til at håndtere data og til de statistiske beregninger. Klinisk score ejer Behandles efter samme retningslinjer som klinisk score dyrlæge. (Den samlede kliniske score er her summen af ejerens score for Udflåd og Overordnet indtryk af øjet ). Huskeseddel Ved inklusionen blev der udleveret en Huskeseddel til ejeren. Heri var en kort beskrivelse af undersøgelsens formål og metode, og doseringen af testprodukt i antal pumpeslag pr. dag var angivet for den pågældende hund. 10

11 Resultater Schirmerværdier Ændring Dag 0-Dag 30 Den gennemsnitlige ændring af Schirmerværdi for Dag 0 Dag 30 var: Viacutan (9 øjne): 4,1 Pexion (12 øjne): 4,0 Placebo (7 øjne): 9,4 Ttest Viacutan: Placebo: p=0,07 Ttest Pexion: Placebo: p=0,03 Ændring Dag 0-Dag 60 Den gennemsnitlige ændring af Schirmerværdi for Dag 0 Dag 60 var: Viacutan (6 øjne): 9,5 Pexion (10 øjne): 3,3 Placebo (5 øjne): 7,0 Ttest Viacutan: Placebo: p=0,49 Ttest Pexion: Placebo: p=0,14 Klinisk score dyrlæge Ændring Dag 0-Dag 30: Den gennemsnitlige ændring af den kliniske score for Dag 0 Dag 30 var: Viacutan (9 øjne): 3,6 Pexion (12 øjne): 3,9 Placebo (7 øjne): 3,9 Ttest Viacutan: Placebo: p=0,85 Ttest Pexion: Placebo: p=0,97 Ændring Dag 0-Dag 60: Den gennemsnitlige ændring af den kliniske score for Dag 0 Dag 60 var: Viacutan (6 øjne): 4,9 Pexion (10 øjne): 3,7 Placebo (5 øjne): 2,6 Ttest Viacutan: Placebo: p=0,10 Ttest Pexion: Placebo: p=0,44 11

12 Klinisk score ejer Ændring Dag 0-Dag 30 Den gennemsnitlige ændring af den kliniske score for Dag 0-Dag 30 var: Viacutan (9 øjne): 1,6 Pexion (12 øjne): 2,1 Placebo (7 øjne): 3,0 Ttest Viacutan: Placebo: p=0,20 Ttest Pexion: Placebo: p=0,41 Ændring Dag 0-Dag 60 Den gennemsnitlige ændring af den kliniske score for Dag 0-Dag 60 var: Viacutan (6 øjne): 3,0 Pexion (10 øjne): 2,4 Placebo (5 øjne): 2,0 Ttest Viacutan: Placebo: p=0,22 Ttest Pexion: Placebo: p=0,70 Diskussion Fra human side er der flere undersøgelser, som antyder at polyumættede fede syrer har en plads i behandlingen af tørre øjne. (28,32,33,34) Humant er der tilsyneladende to skoler, som på hver sin måde forklarer baggrunden for IKCS, og som på baggrund heraf taler for behandling med enten omega 3 eller omega 6 PUFA s. For omega 3 taler et større retrospektivt studie: Her undersøgtes sammenhængen mellem daglig indtagelse af omega 3 og omega 6 og DES hos kvindelige sundhedsarbejdere. (28) Undersøgelsen viste at høj indtagelse af omega 3 PUFA er associeret med lav forekomst af DES, og at et højt omega 6/omega 3 forhold i diæten er associeret med forøget risiko for DES. Resultaterne forklares ved omega 3 PUFA s antinflammatoriske virkninger: Ved KCS er inflammationen ondets rod. Andre undersøgelser taler for omega 6. I en nyere undersøgelse blev 50 patienter dagligt behandlet med 120 mg GLA, kunstige tårer fire til seks gange og corticosteroid øjendråber tre gange dagligt. Andre 50 patienter virkede som kontrolgruppe og blev alene behandlet med kunstige tårer fire til seks gange dagligt og med corticosteroid øjendråber tre gange dagligt. (34) Undersøgelsesperioden for den enkelte patient var 24 uger. Undersøgelsen viste signifikant forbedring af Schirmer (STT1) værdierne efter 12 og 24 uger, og reduktion af de kliniske symptomer allerede efter en uge. Andre eksperimentelle undersøgelser viser varierende, dog overvejende positive virkninger af tildeling af omega 6 PUFA s til humane KCS patienter. (32,33) De positive resultater forklares ved omega 6 PUFA`s rolle i prostaglandinsyntesen, hvor stofferne er substrat for cyclooxygenase, og omdannes til PGE1. 12

13 Det er vist, at PGE1 er en vigtig stimulator for tåreproduktionen. (35), og at oral tildeling af omega 6 PUFA s medfører en signifkant forøgelse af PGE1 indholdet i tårer. (36) Nærværende undersøgelse viste overraskende, at forbedringen af Schirmer værdiererne for placebo i forhold til Pexion (DHA) for tidsintervallet Dag 0-30 er signifikant til fordel for placebo (p=0,03). De øvrige ændringer af Schirmer værdierne var ikke signifikante. Det var forventet at tildeling af PUFA ville have en positiv virkning på tåreproduktionen hos hunde med IKCS, hvilket i denne undersøgelse ikke har vist sig at være tilfældet. Undersøgelsens mangler, især det uhomogene og meget lille patientmateriale, antages at være væsentlige årsager til, at det fortsat må regnes for uafklaret om tildeling af PUFA har en sådan positiv virkning hos hunde. Overordnet set er forbedringen af den kliniske score for såvel dyrlæge som for ejer størst for placebo behandlede øjne Dag 0-30 og mindst for samme Dag Der er ikke for de to undersøgte tids intervaller (Dag 0-30 og Dag 0-60) signifikant forskel på forbedringen af den kliniske score mellem placebo- og behandlingsgrupperne (p>0,05). Det var forventet at tildeling af PUFA ville dæmpe det inflammatoriske respons på øjets overflade og herved bidrage til at lindre generne ved IKCS. Denne undersøgelse har ikke vist at det er tilfældet. Igen antages det, at undersøgelsens mangler er årsag til, at det fortsat må regnes for uafklaret om tildeling af PUFA har en sådan positiv virkning hos hunde. Nærværende undersøgelse bidrager ikke til at afklare om den ene humane opfattelse er mere rigtig end den anden, ligesom den ikke i væsentlig grad medvirker til at afklare, om polyumættede fede syrer har en plads i behandlingen af IKCS hos hund. En mulig årsag hertil er de få patienter, som gennemførte undersøgelsen. En anden årsag kunne være undersøgelsens design. I undersøgelsen indgår henviste patienter fra almindelig praksis. Nogle henviste patienter har givet været i relevant behandling i længere tid inden henvisningen, andre har været i mere eller mindre tilfældig behandling i kortere eller længere tid, andre igen er henvist ubehandlede. Det uhomogene patientmateriale gør det vanskeligt at vise en effekt af behandlingen. Ved fremtidige undersøgelser bør der sikres et mere homogent patientmateriale. Det kan ske ved en load up periode på måske 2 måneder, hvor samtlige patienter inden undersøgelsen behandles ens, eksempelvis med CsA og en antibiotika/steroid kombination. En tredje årsag kunne ligge i undersøgelsens varighed. Det er næppe en tilfældighed at den mest overbevisende humane undersøgelse følger den enkelte patient i 24 uger. Nærværende undersøgelse fulgte den enkelte patient i 8 uger, hvilket givet er for kort tid. På trods af sine klare mangler viser denne undersøgelse nogle interessante tendenser. Såvel udviklingen i Schirmer værdierne, som udviklingen i den kliniske score støtter antagelsen om, at en eventuel virkning af behandling med PUFA s først ses efter længere tids behandling, og at fremtidige undersøgelser derfor bør følge patienterne over længere tid end 8 uger. Interessant er især ændringen af den gennemsnitlige kliniske score for dyrlæge Dag 0-60, som for Viacutan bevæger sig fra værdien 3,6 Dag 0-30, til værdien 4,8 Dag Tilsvarende værdier for Placebo er: Dag 0-30: 3,9, Dag 0-60: 2,6. (T-Test Viacutan-Placebo Dag 0-60: p=0,10) Igen er det nærliggende at antage, at en længere undersøgelses periode er relevant. 13

14 På baggrund af humane undersøgelser og tendenserne i resultaterne af denne undersøgelse konkluderes det, at det fortsat er relevant at undersøge om oral tildeling af PUFA s har en plads i behandlingen af IKCS hos hunde. Mange patienter må, på trods af intensiv behandling med gængse midler, leve med kronisk keratokonjunctivitis og de gener og den smerte det medfører. Især ændringen af den gennemsnitlige kliniske score for Dyrlæge Dag 0-60 for Viacutan (omega 6), i forhold til samme for placebo (p=0,10), sammenholdt med nærværende undersøgelses åbenbare mangler, gør fremtidige undersøgelser relevante. 14

15 Referencer 1. Kaswan RL. Sailsbury MA: A new perspektive on canine keratoconjunctivitius sicca. Treatment with ophthalmic cyclosporine. Vet Clin North Am, Small Anim Pract 1990, 20(3), Yokoi N, Komuro A: Non-invasive methods of assessing the tear film. Exp Eye Res 2004, 78(3), Sack RA, Conradi L, Krumholz D, Beaton A, Sathe S, Morris C: Membrane array characterization of 80 chemokines, cytokines and growth factors in open- and closed-eye tears: angiogenin and other defence system costituents. Invest Ophthalmol Vis Sci 2005, 45(4), Sanjay S, Chee-Chew Y: Is there a role for nutritinal supplements in dry eye? Ann Acad Med Singapore 2007, 36(Suppl), Behrems A, et al.: Dysfunctional tear syndrome study group. Dysfunctional tear syndrome: a Delphi approach to treatment recommendations. Cornea 2006, 25, Moore CP, Collier LL: Ocular surface disease associated with ther loss of conjunctival goblet cells in dogs. J Am Anim Hosp Assoc 1990, 26, Corfield AP, Donapathy SR, Carrington SD, Hicks SJ, Schauer R, Kohla G: Identification of 9- o-acetyl-n-acetylneuraminoacid in normal canine pre-ocular tear film secreted mucins and its depletion in Keraticonjunctivitis sicca. Glycoconjugate journal 2005, 22(7-9), Ofri R, Orgad K, Kass PH, Dikstein S: Canine meibometry: Establishing baseline values for meibomian gland secretions. The Vet J 2007, 74(3), Aguire GD et al.: Keratoconjunctivitis sicca in dogs. JAVMA 1971, 159(9), Helper LC et al.: Surgical induction of keratoconjunctivitis sicca in the dog. JAVMA 1974, 165(2), Kaswan RL, Martin CL, Chaspman WL: Keratoconjunctivitis sicca: Histopathologic study of nictitating membrane and lacrimal glands from 28 dogs. Am J Vet Res 1984, 45, Kaswan RL, Martin CL, Dawe DL: Rheumatoid factor determination in 50 dogs with keratoconjunctivitis sicca. J Am Vet Med Assoc 1983, 183, Kaswan RL, Martin CL, Dawe DL: Keratoconjunctivitis sicca: Immunological evaluation of 62 canine cases. Am J Vet Res 1985, 46(2), Shabo AL, et al: Electron microskopic localization of a blood-tear barrier to tracer protein in the primate lacrimal gland. Lab invest 1973, 28(2),

16 15. Jabs DA, Prendergast RA: Reactive lynfocytes in lacrimal gland and vasculitis renal lesions of autoimmune MRL/LPR mice express L3T4. J Exp Med 1987, 166, Fox RI: Sjögrens syndrome: immunobiology of exocrinegland dysfunction. Adv Dent Res 1996, 1, Gilger BC, Andrews J, Wilkie DJ, et al.: Cellular immunity in dogs with keratoconjunctivitis sicca before and after treatment with topical 2% cyclosporine. Vet immunol immunopathol 1995, 3, Izci C, Celik I, Alkan F, Ogurtan Z, Ceylan C, Sur E, Ozkan Y: Histologic characteristics and local cellular immunity of the gland of the third eyelid after topical ophthalmic administration of 2% cyclosporine for treatment of dogs with keratoconjunctivitis sicca. AJVR 2002, 63 (5), Salisburry MA, Kaswan RL, Ward DA, Martin CL, Ramsey JM, Fischer CA: Topical Hosp Ass 1990, 26, Rhea MV, Abrams KL: Topical administration of cyclosporine for treatment of keratoconjunctivitis sicca in dogs. JAVMA 1991, 199(8), Olivero DK, Davidson MG, English RV, Naisse MP, Jamieson VE, Gerig TM: Clinical evaluation of 1% cyclosprine for topical treatment of keratoconjunctivitis sicca in dogs. JAVMA 1999, 199(8), Sansom J, Barnett KC, Neumann W, Schulte-Neumann A, Clerc B, Jegou JP, Hass V.de, Weingarten A: Treatment of keratoconjunctivitis sicca in dogs with cyclosporine ophthalmic oniment: a european clinical field trial. Vet Rec November 1995, 11, Berdoulay A, English RV, Nadelstein B: Effect of 0,02% tarcolimus aqueous suspension on tear production in dogs with keratoconjunctivitis sicca. Vet Ophth. 2005, 8(4), Nell B, Walde I, Billich A, Vit P, Meingassner JG: The effect of topical pimecrolimus on keratoconjunctivitis sicca and chronic superficiak keratitis in dogs: results from an exploratory study. Vet Ophth. 2005, 8(1), Lægemiddelstyrelsens produktresume for Optimune vet. 26. Summary of product characteristics, Optimmune Ophthalmic Oniment EMEA homepage. 27. Moore CP: Immunomodulating agents: Vet Clin. North Am Small Anim Pract 2004, 34, Miljanovic B, Trivedi KA, Reza Dana M, Gilbard P, Buring JE, Schaumberg DA: The relationship between dietary n-3 and n-6 fatty acids and clinically diagnosed dry eye syndrome in women. Am J Clin Nutr. 2005, 82(4),

17 29. Srinivasan S, Tip CC: Is there a role for nutritional supplements in dry eye? Ann Acad Med Singapore 2007, 36(Suppl), Pizato N, Bonatto S, Piconcelli M, Scouza, de LM, Sassaki GL, Nailwaiko K, Nunes EA, Curi R, Calder PC, Fernandes LC: Fish oil alters t-lymphocyte poilferation and macrophage responses in Walker 256 tumorbearing rats. Nutrition 2006, 22(4), Shaikh SR, Edidin M: Immuonsuppressive effects of polyunsaturated fatty acids on antigen presentation by hunman leucocyte antigen class 1 molecules. Journal of Lipid Research 2007, 48, Barabbino S, Ronaldo M, Camicione P, Zanardi S, Cro M, Giuffrida S, Calabria G: Efficacy of systemic linoleic and gamma-linolenic acid therapy in dry eye syndrome with inflammatory component. Invest ophthalmol vis sci 2002, Macri A, Giuffrida S, Amico V, Iester M, Traverso CE: Effect of lionleic ang gamma-linolenic acid on tear production, tear clearance and on the ocular surface after photorefractive keratectomy. Graefes asrc clin exp ophthalmol 2003, 241, Shamara AK, Raj H, Pandita A, Tandon VR, Mahajan A: Gamma linolenic acid in dry eye. J med educ and research 2006, 8, Pholpramool C: Secretory effect of prostaglandins on the rabbit lacrimal gland in vivo. Prostaglandins Med 1979, 3, Aragona P, Guiffrida S, Bucolo C, Cro M, Spinella S, Ferreri F, Ferreri G: Tear PGE1 levels in dry eye patients after treatment with essential fatty acids. Invest ophthalmol vis sci. 2001, 42(4),

En innovativ nyhed til osteoarthritis

En innovativ nyhed til osteoarthritis En innovativ nyhed til osteoarthritis Osteoarthritis, en kompleks lidelse: Forskellige løsninger til hvert stadie. Præklinisk Fase Subklinisk Fase idlig Klinisk Fase Sen Klinisk Fase Symptomernes intensitet

Læs mere

AniCura. Ophtalmology Quiz DECEMBER 2014

AniCura. Ophtalmology Quiz DECEMBER 2014 AniCura Ophtalmology Quiz DECEMBER 2014 1 AniCuras faggrupp i Oftalmologi er glad for at præsentere en serie kasuistikker omhandlende øjensygdomme som en del af AniCuras videndeling. Kausistikkerne præsenteres

Læs mere

Når tårerne løber ned ad kinden

Når tårerne løber ned ad kinden Når tårerne løber ned ad kinden Tårer er vigtige for et godt syn og for at øjnene kan være sunde og raske. Men når tåre-systemet med alderen kommer ud af balance - kan der så gøres noget? Ikke for alle

Læs mere

Tørre øjne. et irritationsmoment for mange ældre

Tørre øjne. et irritationsmoment for mange ældre Tårekirtel danner vandlag Bindehinde med slimlag Fedtkirtler danner fedtlag Tårefilmen Slimlag Vandlag Fedtlag /00 mm Øjets overflade samt de kirtler, der sikrer overfladens fugtighed Tørre øjne Sven Johansen

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Canidryl, tabletter. 50.0 mg/tablet 100.0 mg/tablet Hjælpestoffer Se pkt. 6.1 for en fuldstændig fortegnelse over hjælpestoffer.

PRODUKTRESUMÉ. for. Canidryl, tabletter. 50.0 mg/tablet 100.0 mg/tablet Hjælpestoffer Se pkt. 6.1 for en fuldstændig fortegnelse over hjælpestoffer. 29. oktober 2012 PRODUKTRESUMÉ for Canidryl, tabletter 0. D.SP.NR 23484 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Canidryl 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof Carprofen 20.0 mg/tablet 50.0 mg/tablet

Læs mere

Metacam. meloxicam. Hvad er Metacam? Hvad anvendes Metacam til? EPAR - sammendrag for offentligheden

Metacam. meloxicam. Hvad er Metacam? Hvad anvendes Metacam til? EPAR - sammendrag for offentligheden EMA/CVMP/259397/2006 EMEA/V/C/000033 EPAR - sammendrag for offentligheden meloxicam Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR). Formålet er at forklare, hvordan

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Porcilis PCV, injektionsvæske, emulsion til svin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver dosis af 2 ml indeholder: Aktivt stof Porcint circovirus

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL FOR Onsior 5 mg tabletter til hunde Onsior 10 mg tabletter til hunde Onsior 20 mg tabletter til hunde Onsior 40 mg tabletter til hunde

INDLÆGSSEDDEL FOR Onsior 5 mg tabletter til hunde Onsior 10 mg tabletter til hunde Onsior 20 mg tabletter til hunde Onsior 40 mg tabletter til hunde INDLÆGSSEDDEL FOR Onsior 5 mg tabletter til hunde Onsior 10 mg tabletter til hunde Onsior 20 mg tabletter til hunde Onsior 40 mg tabletter til hunde 1. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Læs mere

18. maj 2011 PRODUKTRESUMÉ. for. Canaural, øredråber, suspension 0. D.SP.NR. 3209. 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Canaural

18. maj 2011 PRODUKTRESUMÉ. for. Canaural, øredråber, suspension 0. D.SP.NR. 3209. 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Canaural 18. maj 2011 PRODUKTRESUMÉ for Canaural, øredråber, suspension 0. D.SP.NR. 3209 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Canaural 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 g suspension indeholder: Aktive stoffer:

Læs mere

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Blau syndrom Version af 2016 1. HVAD ER BLAU SYNDROM/JUVENIL SARKOIDOSE 1.1 Hvad er det? Blau syndrom er en genetisk sygdom. Som patient lider man af en kombination

Læs mere

NANOS Patient Brochure Tørre øjne

NANOS Patient Brochure Tørre øjne NANOS Patient Brochure Tørre øjne Copyright 2015. North American Neuro-Ophthalmology Society. All rights reserved. These brochures are produced and made available as is without warranty and for informational

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Hyobac App 2 Vet., injektionsvæske, emulsion. Actinobacillus pleuropneumoniae, serotype 2, RP > 1*

PRODUKTRESUMÉ. for. Hyobac App 2 Vet., injektionsvæske, emulsion. Actinobacillus pleuropneumoniae, serotype 2, RP > 1* 10. april 2012 PRODUKTRESUMÉ for Hyobac App 2 Vet., injektionsvæske, emulsion 0. D.SP.NR 27891 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Hyobac App 2 Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktive stoffer Pr.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Romefen Vet., tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Romefen Vet., tabletter 29. oktober 2012 PRODUKTRESUMÉ for Romefen Vet., tabletter 0. D.SP.NR 8710 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Romefen Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Ketoprofen 10 mg og 20 mg. 3. LÆGEMIDDELFORM

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1/19 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Eurican Herpes 205 pulver og solvens til injektionsvæske, emulsion. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof 1 dosis á 1 ml indeholder:

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Malaseb Vet., shampoo

PRODUKTRESUMÉ. for. Malaseb Vet., shampoo 15. juli 2010 PRODUKTRESUMÉ for Malaseb Vet., shampoo 0. D.SP.NR 25817 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Malaseb Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver ml indeholder: Aktive stoffer: Chlorhexidindigluconat

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Carprodyl F, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Carprodyl F, tabletter 6. maj 2008 PRODUKTRESUMÉ for Carprodyl F, tabletter 0. D.SP.NR 23253 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Carprodyl F 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Èn tablet indeholder: Aktiv substans: Carprofen

Læs mere

Fedt -det gode, det onde og det virkelig grusomme. Mette Riis, kostvejleder, fitnessdk Slagelse 2. okt. 2008

Fedt -det gode, det onde og det virkelig grusomme. Mette Riis, kostvejleder, fitnessdk Slagelse 2. okt. 2008 Fedt -det gode, det onde og det virkelig grusomme Fedme er den vigtigste kendte årsag til type 2- diabetes forårsager øget risiko for - kar sygdomme øger risikoen for visse former for kræft kan være årsag

Læs mere

Vurdering af det Randomiserede kliniske forsøg RCT

Vurdering af det Randomiserede kliniske forsøg RCT Vurdering af det Randomiserede kliniske forsøg RCT Evidensbaseret Praksis DF Region Nord Marts 2011 Jane Andreasen, udviklingsterapeut og forskningsansvarlig, MLP. Ergoterapi- og fysioterapiafdelingen,

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. OPATANOL 1 mg/ml øjendråber, opløsning Olopatadin

Indlægsseddel: Information til brugeren. OPATANOL 1 mg/ml øjendråber, opløsning Olopatadin Indlægsseddel: Information til brugeren OPATANOL 1 mg/ml øjendråber, opløsning Olopatadin Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Equimucin Vet., oralt pulver

PRODUKTRESUMÉ. for. Equimucin Vet., oralt pulver 29. oktober 2009 PRODUKTRESUMÉ for Equimucin Vet., oralt pulver 0. D.SP.NR. 22316 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Equimucin Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof: Acetylcystein 2 g Alle

Læs mere

Metacam 20 mg/ml injektionsvæske, opløsning til kvæg, grise og heste.

Metacam 20 mg/ml injektionsvæske, opløsning til kvæg, grise og heste. 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Metacam 20 mg/ml injektionsvæske, opløsning til kvæg, grise og heste. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En ml indeholder: Aktivt stof: Meloxicam Hjælpestof: Ethanol

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Ingelvac CircoFLEX injektionvæske, suspension til grise 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En dosis à 1 ml inaktiveret vaccine indeholder: Aktivt

Læs mere

skuffer forventningerne

skuffer forventningerne Nyt fra forskningsfronten Storstilet forsøg på at nedbringe risikoen hos AMDpatienter for at få Erik Lohmann Sekretariatschef cand.merc. Våd AMD skuffer forventningerne 16 AMD-patienter med Tør AMD har

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Baytril Vet., tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Baytril Vet., tabletter 21. marts 2014 PRODUKTRESUMÉ for Baytril Vet., tabletter 0. D.SP.NR 08259 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Baytril Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 tablet indeholder: Aktive stoffer: 50 mg

Læs mere

External Eye EXTERNAL EYE

External Eye EXTERNAL EYE External Eye Dyrlæge Thomas Evans www.oejenklinikfordyr.dk EXTERNAL EYE De følgende elementer opfattes som et fælles miljø, der betegnes external eye : Kornea Konjunktiva Tårefilmen Øjenlåg Blinkhinde

Læs mere

Epidemiologi og Biostatistik. Mogens Erlandsen, Institut for Biostatistik Uge 1, tirsdag d. 5. februar 2002

Epidemiologi og Biostatistik. Mogens Erlandsen, Institut for Biostatistik Uge 1, tirsdag d. 5. februar 2002 Epidemiologi og Biostatistik Mogens Erlandsen, Institut for Biostatistik Uge 1, tirsdag d. 5. februar 2002 1 Statestik Det hedder det ikke! Statistik 2 Streptomycin til behandling af lunge-tuberkulose?

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Nobivac L4, injektionsvæske, suspension til hunde 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver dosis af 1 ml indeholder: Aktive stoffer: Inaktiveret

Læs mere

ID nummer 30.3 Medicineringsforløb ved sektorovergange.

ID nummer 30.3 Medicineringsforløb ved sektorovergange. ID nummer 30.3 Medicineringsforløb ved sektorovergange. Titel og reference Kategori Formål Resultatmål Metode The Value of Inpatient Pharmaceutical Counselling to Elderly Patients prior to Discharge Al-Rashed

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Ciloxan 3 mg/ml, øjendråber, opløsning. ciprofloxacin

Indlægsseddel: Information til brugeren. Ciloxan 3 mg/ml, øjendråber, opløsning. ciprofloxacin Indlægsseddel: Information til brugeren Ciloxan 3 mg/ml, øjendråber, opløsning ciprofloxacin Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 8: Checkliste Estey SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: Estey, William: Subjective Effects og Dry versus Humidified Low Flow Oxygen Tidsskrift, år: Respiratory

Læs mere

Inklusionskriterier for patienter var:

Inklusionskriterier for patienter var: Titel og reference 20.11 Forebyggelse af lægemiddelrelaterede problemer hos ældre kardiologiske patienter ved en farmaceutisk indsats. Et udviklingsprojekt på kardiologisk afdeling på Centralsygehuset

Læs mere

Indlægsseddel: Information til patienten. Emadine 0,5 mg/ml øjendråber, opløsning. Emedastin

Indlægsseddel: Information til patienten. Emadine 0,5 mg/ml øjendråber, opløsning. Emedastin Indlægsseddel: Information til patienten Emadine 0,5 mg/ml øjendråber, opløsning. Emedastin Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Terramycin-Polymyxin B, salve

PRODUKTRESUMÉ. for. Terramycin-Polymyxin B, salve Produktinformation for Terramycin-Polymyxin B (Oxytetracyclin og Polymyxin B) Salve 30+1 mg/g Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke Pakningsstørrelse 13 50 46 Salve 30+1 mg/g 15 g Dagsaktuel

Læs mere

SUND FISKEOLIE - PÅ DEN SMARTE MÅDE!

SUND FISKEOLIE - PÅ DEN SMARTE MÅDE! SUND FISKEOLIE - PÅ DEN SMARTE MÅDE! Målrettet omega-3 tilskud Korrekt dosis hver gang Nem at give DEVELOPED BY VETS BACKED BY SCIENCE HVAD ER VITALCHEW? VitalChew er en serie af tilskud med fiskeolie

Læs mere

Signalmekanismer i immunforsvaret. Umahro Cadogan Sundhedsrevolutionær-uddannelsen

Signalmekanismer i immunforsvaret. Umahro Cadogan Sundhedsrevolutionær-uddannelsen Signalmekanismer i immunforsvaret Umahro Cadogan Sundhedsrevolutionær-uddannelsen 1 Nano Faktor kappa Beta Forkortet NFkB Er et intracellulært signal der får celler til at aflæse gener der koder for inflammation

Læs mere

Hvorfor bliver øjet rødt? Den hvide del af øjet dækkes af en tynd slimhinde (bindehinden), som fortsætter

Hvorfor bliver øjet rødt? Den hvide del af øjet dækkes af en tynd slimhinde (bindehinden), som fortsætter FIGUR 1 Øjets slimhinde (bindehinde) dækker det hvide i øjet og bagsiden af øjenlågene Rødt øje et alarmsignal, når øjet er udsat for en ydre påvirkning, eller en øjensygdom er i anmarch Af Jørgen Bruun-Jensen

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 5: Checkliste Andres et.al. SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: Andres D et al.: Randomized double-blind trial of the effects of humidified compared with

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 7: Checkliste Campbell et.al. SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: E J Campbell, M D Baker. Subjective effects of humidification of oxygen for delivery by

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1/21 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Purevax RCPCh FeLV. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktive stoffer: 1 dosis (1 ml) indeholder: Frysetørret pille: Svækket felin rhinotracheitis

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER BILAG 4 Bilag 4 Evidenstabel Forfatter År Studietype Studiets Befolkningstype Intervention Resultat Kommentarer kvalitet Escalante et Gong, Shun et 2014 RCT, crossover 2014 Metaanalys e + 42 kvinder med

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Nobivac Myxo-RHD lyofilisat og solvens til injektionsvæske, suspension til kaniner 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver dosis rekonstitueret

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1/15 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Pruban 0,1 % creme til hunde 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktiv(e) stof(fer) Resocortol butyrat 3. LÆGEMIDDELFORM Hvid til råhvid creme

Læs mere

Kan man spise sig til mindre inflammation? Umahro Cadogan Adjungeret professor i ernæring og Functional Medicine, University of Western States

Kan man spise sig til mindre inflammation? Umahro Cadogan Adjungeret professor i ernæring og Functional Medicine, University of Western States Kan man spise sig til mindre inflammation? Umahro Cadogan Adjungeret professor i ernæring og Functional Medicine, University of Western States 1 Lidt om mig 2 Jeg er madglad! 3 Lidt om mig 36 år og stifter

Læs mere

Ekstrakter - rammebevillinger

Ekstrakter - rammebevillinger Ekstrakter - rammebevillinger Professor Bente Vilsen Aarhus Universitet Biokemi 4.736.000 kr. Natrium-kalium pumpen sidder i membranen på alle celler og er livsnødvendig for at opretholde deres funktion.

Læs mere

Anvendelse af Zylkène Hest

Anvendelse af Zylkène Hest Anvendelse af Zylkène Hest Zylkène Hest er et pulver med æblesmag, som opblandes i en lille mængde foder. Dosering ved enkeltpåvirkninger Dosering ved længerevarende forløb Eksempler: Uro/utryghed ved

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Avipro THYMOVAC, lyofilisat til anvendelse i drikkevand

PRODUKTRESUMÉ. for. Avipro THYMOVAC, lyofilisat til anvendelse i drikkevand 21. december 2009 PRODUKTRESUMÉ for Avipro THYMOVAC, lyofilisat til anvendelse i drikkevand 0. D.SP.NR 08763 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Avipro THYMOVAC 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 dosis

Læs mere

Fra Bygkorn til Guldkorn. Bygkorn er en af de hyppigste betændelser i øjenregionen en irriterende lidelse, som det tager 1-2 uger at komme over

Fra Bygkorn til Guldkorn. Bygkorn er en af de hyppigste betændelser i øjenregionen en irriterende lidelse, som det tager 1-2 uger at komme over Figur 1 Bygkorn Fra Bygkorn til Guldkorn Bygkorn er en af de hyppigste betændelser i øjenregionen en irriterende lidelse, som det tager 1-2 uger at komme over Jørgen Bruun-Jensen Øjenlæge Illustrationer:

Læs mere

Nyhedsbrev fra Cancerregisteret

Nyhedsbrev fra Cancerregisteret Nyhedsbrev fra Cancerregisteret Cancerregisteret er blevet præsenteret i forbindelse med en foredragsturne om klinisk onkologi arrangeret af Kruuse A/S. Det har allerede medført, at en række klinikker

Læs mere

Forhøjet blodtryk. Dr. Raths Cellular Health anbefalinger for forebyggelse og supplerende behandling

Forhøjet blodtryk. Dr. Raths Cellular Health anbefalinger for forebyggelse og supplerende behandling 4 HIGH BLOOD PRESSURE Forhøjet blodtryk Dr. Raths Cellular Health anbefalinger for forebyggelse og supplerende behandling Fakta om forhøjet blodtryk: Dr. Raths Cellular Health anbefalinger - Dokumenteret

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Aurovet, oralt pulver

PRODUKTRESUMÉ. for. Aurovet, oralt pulver 12. januar 2015 PRODUKTRESUMÉ for Aurovet, oralt pulver 0. D.SP.NR 24814 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Aurovet 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof: Chlortetracyclin (som chlortetracyclinhydrochlorid)

Læs mere

Anette Spohr Dyrlæge, ph.d

Anette Spohr Dyrlæge, ph.d Akut diarrebehandling og rådgvining Anette Spohr Dyrlæge, ph.d Definition Akut opstået symptomer fra GI kanalen Symptomer Diarre Vomitus Feber Anorexi Shock Dyspnea Abdominale smerter Klassifikation Akutte

Læs mere

Skriftlig tværfaglig mappe-eksamen. onsdag den 25. aug. 2010 kl. 10.00 torsdag den 26. aug. kl. 10.00

Skriftlig tværfaglig mappe-eksamen. onsdag den 25. aug. 2010 kl. 10.00 torsdag den 26. aug. kl. 10.00 Skriftlig tværfaglig mappe-eksamen S5 onsdag den 25. aug. 2010 kl. 10.00 torsdag den 26. aug. kl. 10.00 Væsentligste hjælpemidler: Mappen, Dansk Laboratoriemedicin, Databog i fysik og kemi og lommeregner.

Læs mere

Sundhedseffekter. Tyktarmskræft

Sundhedseffekter. Tyktarmskræft Sundhedseffekter Tyktarmskræft Der er stigende evidens for, at mælk og mejeriprodukter kan have en beskyttende rolle i forhold til tyktarmskræft. Oversigtsstudier påviser konsekvent, især for mælk, at

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Dulcolax, suppositorier

PRODUKTRESUMÉ. for. Dulcolax, suppositorier 10. januar 2011 PRODUKTRESUMÉ for Dulcolax, suppositorier 0. D.SP.NR. 1603 1. LÆGEMIDLETS NAVN Dulcolax 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Bisacodyl 10 mg Hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

Læs mere

Oliver Hendricks Overlæge, ph.-d. Klinisk lektor Syddansk Universitet

Oliver Hendricks Overlæge, ph.-d. Klinisk lektor Syddansk Universitet Oliver Hendricks Overlæge, ph.-d. Klinisk lektor Syddansk Universitet Compounds which are chemically foreign or hostile to a biological system Eukaryotic drugs Other chemical compounds Drugs Eukaryotedirected

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN INCURIN 1 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof: estriol 1 mg/tablet Se afsnit 6.1 for en fuldstændig fortegnelse over

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1/16 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Nobivac Piro 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Pr. 1 ml dosis: Aktivt stof 606 (301-911) totale antigen masseenheder af opløseligt parasitantigen

Læs mere

Mitokondrier og oxidativt stress

Mitokondrier og oxidativt stress Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab At gå målrettet mod oxidativ stress i Huntingtons Sygdom Skade på celler skabt af oxidativt stress

Læs mere

Betydningen af at være deltager på en Osteoporose skole

Betydningen af at være deltager på en Osteoporose skole Betydningen af at være deltager på en Osteoporose skole Odense Universitets Hospital Dorthe Nielsen Sygeplejerske, Ph.d. Gruppe baserede programmer Meget få studier (kvalitative såvel som kvantitative)

Læs mere

Hjælpestoffer: Thiomersal maks. 120 µg

Hjælpestoffer: Thiomersal maks. 120 µg 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN COXEVAC injektionsvæske, opløsning til kvæg og geder. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Sammensætning i 1 ml: Aktivt stof: Inaktiveret Coxiella burnetii, stamme Nine

Læs mere

6 Medicinrådets kategorisering af den kliniske merværdi (Forslag til ny formulering af afsnit 6)

6 Medicinrådets kategorisering af den kliniske merværdi (Forslag til ny formulering af afsnit 6) Høringsmateriale 2/2: Høring over forslag til ændring afsnit 6 vedrørende kategorisering af klinisk merværdi i Metodehåndbog for Medicinrådets arbejde med at udarbejde fælles regionale vurderinger af nye

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 3/25 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Previcox 57 mg tyggetabletter til hund Previcox 227 mg tyggetabletter til hund 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder:

Læs mere

Den sunde skede baggrundsviden og gode råd

Den sunde skede baggrundsviden og gode råd Den sunde skede baggrundsviden og gode råd De almindeligste gener fra skeden er kløe, klart udflåd, ildelugtende udflåd (fiskeagtig) og tørhed. Alle kvinder kender disse generende forhold, og for nogle

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN ECOPORC SHIGA injektionsvæske, suspension til svin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver dosis på 1 ml indeholder: Aktivt stof: Genetisk modificeret

Læs mere

Analyser/metoder til undersøgelse af immundefekter

Analyser/metoder til undersøgelse af immundefekter Analyser/metoder til undersøgelse af immundefekter Læge J. Magnus Bernth Jensen Klinisk Immunologisk afdeling Hvilke analyser til hvilke patienter??? Hvilke patienter bør undersøges? Infektioner er almindelige

Læs mere

Metacam 20 mg/ml injektionsvæske, opløsning til kvæg, grise og heste.

Metacam 20 mg/ml injektionsvæske, opløsning til kvæg, grise og heste. 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Metacam 20 mg/ml injektionsvæske, opløsning til kvæg, grise og heste. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En ml indeholder: Aktivt stof: Meloxicam Hjælpestof: Ethanol

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Porcilis PCV ID injektionsvæske, emulsion, til svin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Én dosis på 0,2 ml indeholder: Aktivt stof: Porcint circovirus

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL Procox 0,9 mg/ml + 18 mg/ml oral suspension til hunde.

INDLÆGSSEDDEL Procox 0,9 mg/ml + 18 mg/ml oral suspension til hunde. INDLÆGSSEDDEL Procox 0,9 mg/ml + 18 mg/ml oral suspension til hunde. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN SAMT PÅ DEN INDEHAVER AF VIRKSOMHEDSGODKENDELSE, SOM ER ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE,

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1/17 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Equilis Prequenza Te, injektionsvæske, suspension til heste 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Pr. dosis af 1 ml: Aktive stoffer Tetanus

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Vilocare, premix til foderlægemiddel

PRODUKTRESUMÉ. for. Vilocare, premix til foderlægemiddel 11. januar 2016 PRODUKTRESUMÉ for Vilocare, premix til foderlægemiddel 0. D.SP.NR. 29440 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Vilocare 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof: Zinkoxid 1000 mg/g.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Zovir, creme 5%, 2 g

PRODUKTRESUMÉ. for. Zovir, creme 5%, 2 g 15. september 2014 PRODUKTRESUMÉ for Zovir, creme 5%, 2 g 0. D.SP.NR 8902 1. LÆGEMIDLETS NAVN Zovir 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aciclovir 50 mg/g Hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

Læs mere

Behandling og forebyggelse af farefeber. Margit Andreasen, dyrlæge, PhD, VSP og Gitte Nielsen, dyrlæge, Svinevet

Behandling og forebyggelse af farefeber. Margit Andreasen, dyrlæge, PhD, VSP og Gitte Nielsen, dyrlæge, Svinevet Behandling og forebyggelse af farefeber Margit Andreasen, dyrlæge, PhD, VSP og Gitte Nielsen, dyrlæge, Svinevet Farefeber - hvorfor er det interessant? Smertefuldt for soen Nedsætter mælkeydelsen Påvirker

Læs mere

Vind over gigten med naturmedicin

Vind over gigten med naturmedicin Vind over gigten med naturmedicin 96 procent af landets gigtramte bruger naturmidler - knap halvdelen oplever er tydeligt positiv effekt Af Torben Bagge, 17. september 2012 03 Guide: Vind over gigten med

Læs mere

Diakonissestiftelsens Hospice Klinisk retningslinie Udarbejdet af:, marts 2014 Side 1 af 6

Diakonissestiftelsens Hospice Klinisk retningslinie Udarbejdet af:, marts 2014 Side 1 af 6 Klinisk retningslinie Udarbejdet af:, marts 2014 Side 1 Definition på mundproblemer: 1. mundtørhed: 2. stomatitis: Mål med mundpleje: Årsager: en subjektiv følelse af tørhed i munden (se nærmere s.3) en

Læs mere

Effekten af et ventelistekontrolleret psykologisk behandlingsprogram for børn med juvenil idiopatisk artrit og deres forældre

Effekten af et ventelistekontrolleret psykologisk behandlingsprogram for børn med juvenil idiopatisk artrit og deres forældre Effekten af et ventelistekontrolleret psykologisk behandlingsprogram for børn med juvenil idiopatisk artrit og deres forældre v/ Johanne H. Jeppesen Cand. Psych. Ph.d. studerende Psykologisk Institut,

Læs mere

Får vi protein nok? Præsenteret af PhD studerende Lene Holm Jakobsen

Får vi protein nok? Præsenteret af PhD studerende Lene Holm Jakobsen Får vi protein nok? Præsenteret af PhD studerende Lene Holm Jakobsen Title of PhD project Effect of different amounts of protein on physiological functions in healthy adults. - The Protein (Meat) and Function

Læs mere

Fakta: Fakta: Fakta:

Fakta: Fakta: Fakta: Forbruger tendenser Fakta: Markedet for hudpleje og kosmetik forventes at nå over $ 11 mia. i 2010. Fakta: Forbrugerne ønsker naturlige og rene produkter. Fakta: Forbrugerne er nu mere proaktive når det

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN HALOCUR 0,5 mg/ml oral opløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 2.1 Aktiv(e) stof(fer) Halofuginon base (som laktat) 0,50 mg /ml 2.2 Hjælpestof(fer),

Læs mere

Indhold. Forsideillustration: Vivi Barsted. Tekst: Carsten Edmund Overlæge, dr.med., lektor. Illustrationer: Mediafarm. Layout: Appetizer.

Indhold. Forsideillustration: Vivi Barsted. Tekst: Carsten Edmund Overlæge, dr.med., lektor. Illustrationer: Mediafarm. Layout: Appetizer. Indhold 4 6 8 9 11 12 14 16 Øjenkatar (slimhindekatar) Allergisk slimhindebetændelse Tårefilmen Rindende øjne Tørre øjne Fedtlagets stabilitet og produktion Betændelse i øjenlågskanter Tekst: Carsten Edmund

Læs mere

Udarbejdelse af kliniske retningslinjer: Systematisk og kritisk læsning

Udarbejdelse af kliniske retningslinjer: Systematisk og kritisk læsning Udarbejdelse af kliniske retningslinjer: Systematisk og kritisk læsning Første del: det fokuserede spørgsmål DMCG-PAL, 8. april 2010 Annette de Thurah Sygeplejerske, MPH, ph.d. Århus Universitetshospital

Læs mere

LOVE HURTS - OM DYR-MENNESKERELATIONENS BETYDNING FOR DYREVELFÆRD

LOVE HURTS - OM DYR-MENNESKERELATIONENS BETYDNING FOR DYREVELFÆRD LOVE HURTS - OM DYR-MENNESKERELATIONENS BETYDNING FOR DYREVELFÆRD Peter Sandøe & Stine B. Christiansen IPH (SUND) & IFRO (SCIENCE) Københavns Universitet www.dyreetik.dk www.animalethics.net Dias 1 EN

Læs mere

Boksforsøg nr. 115 Effekten af at fodre på papir én gang dagligt de første tre dage efter indsættelse 2010

Boksforsøg nr. 115 Effekten af at fodre på papir én gang dagligt de første tre dage efter indsættelse 2010 Boksforsøg nr. 115 Effekten af at fodre på papir én gang dagligt de første tre dage efter indsættelse 2010 vfl.dk 1 Boksforsøg nr. 115 Effekten af at fodre på papir én gang dagligt de første tre dage efter

Læs mere

Nethindeløsning infektion i øjet. (endoftalmitis) to alvorlige komplikationer til grå stær operation. Nyt fra forskningsfronten

Nethindeløsning infektion i øjet. (endoftalmitis) to alvorlige komplikationer til grå stær operation. Nyt fra forskningsfronten 1 Linsens bagvæg er i tæt kontakt med glaslegemet, der udfylder det indre øje Glaslegemet Linsen Nyt fra forskningsfronten Søren Solborg Bjerrum Læge, ph.d.-stud. Øjenafdelingen, Glostrup Universitetshospital

Læs mere

Prana Biotech publiserer PBT2 resultater fra HS-dyremodel Historien om PBT2 PBT2

Prana Biotech publiserer PBT2 resultater fra HS-dyremodel Historien om PBT2 PBT2 Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Prana Biotech publiserer PBT2 resultater fra HS-dyremodel Prana Biotechnology viser resultater,

Læs mere

Cavalier king charles spaniel www.royalcanin.dk

Cavalier king charles spaniel www.royalcanin.dk Det skræddersyede ernæringsprogram til Cavalier king charles spaniel www.royalcanin.dk En intelligent og pålidelig lille hund Cavalier king charles spanielen er dynamisk og utrolig ivrig, og så elsker

Læs mere

Udvikling af vaccinen

Udvikling af vaccinen Udvikling af vaccinen Ebbe Englev, læge Medicinsk direktør Danmarks Farmaceutiske Selskab, København 13. januar 2010 1 H1N1 vaccinens mange udfordringer Udvikling af vaccinen Hvordan er vaccinen udviklet

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Gripovac 3 injektionsvæske, suspension, til svin. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 dosis på 2 ml indeholder: Aktive stoffer: Stammer af

Læs mere

Title Mevalonat Kinase Defekt (MKD) (eller HYper IgD syndrome)

Title Mevalonat Kinase Defekt (MKD) (eller HYper IgD syndrome) www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Title Mevalonat Kinase Defekt (MKD) (eller HYper IgD syndrome) Version af 2016 1. HVAD ER MKD 1.1 Hvad er det? Mevalonat kinase mangel er en genetisk sygdom.

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1/19 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Cimalgex 8 mg tyggetabletter til hund Cimalgex 30 mg tyggetabletter til hund Cimalgex 80 mg tyggetabletter til hund 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV

Læs mere

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 7. februar 2005

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 7. februar 2005 Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 138 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 7. februar 2005 KOMITÉSAG Til underretning

Læs mere

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro PAPA syndromet Version af 2016 1. HVAD ER PAPA 1.1 Hvad er det? PAPA er en forkortelse for Pyogen Artritis, Pyoderma gangrenosum og Akne. Det er en genetisk

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Voltaren Ophtha, øjendråber i enkeltdosisbeholder

PRODUKTRESUMÉ. for. Voltaren Ophtha, øjendråber i enkeltdosisbeholder 15. april 2013 PRODUKTRESUMÉ for Voltaren Ophtha, øjendråber i enkeltdosisbeholder 0. D.SP.NR. 3588 1. LÆGEMIDLETS NAVN Voltaren Ophtha 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml Voltaren Ophtha indeholder

Læs mere

Titel: Donorudvælgelse

Titel: Donorudvælgelse Instruksbog 2.1.1 Område: Emne: Donor Titel: Donorudvælgelse Forfatter: Niels Jacobsen Gitte Olesen Godkendt af: Faste læger i allogen transplantationsgruppe Type/målgruppe: Standardnr.: Udarbejdet: April

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Carprodyl F, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Carprodyl F, tabletter 25. februar 2013 PRODUKTRESUMÉ for Carprodyl F, tabletter 0. D.SP.NR 23253 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Carprodyl F 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Èn tablet indeholder: Aktiv substans: Carprofen

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Progressis Vet., injektionsvæske, emulsion

PRODUKTRESUMÉ. for. Progressis Vet., injektionsvæske, emulsion 29. oktober 2012 PRODUKTRESUMÉ for Progressis Vet., injektionsvæske, emulsion 0. D.SP.NR 20644 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Progressis Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 dosis (2 ml) indeholder:

Læs mere

Øjenvipper, medicinsk behandling

Øjenvipper, medicinsk behandling rev. jan. 2017 - næste rev. jan. 2019 Kraftigere, længere, tættere og mørkere ved medicinsk behandling Baggrund Bimatoprost øjendråber 0,03% er et receptpligtigt præparat til behandling af grøn stær. Det

Læs mere

69 018 68.03. Gem informationen, du får måske brug for at læse den igen. Ønsker du mere information, så kontakt læge eller apotek.

69 018 68.03. Gem informationen, du får måske brug for at læse den igen. Ønsker du mere information, så kontakt læge eller apotek. Novaluzid, oral suspension 69 018 68.03 Læs denne information godt igennem, før du begynder at tage medicinen. Du kan få denne medicin uden recept. For at få den bedste virkning, skal du altid følge vejledningerne

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils Citrus Sukkerfri, sugetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils Citrus Sukkerfri, sugetabletter 24. april 2013 PRODUKTRESUMÉ for Strepsils Citrus Sukkerfri, sugetabletter 0. D.SP.NR. 01854 1. LÆGEMIDLETS NAVN Strepsils Citrus Sukkerfri 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 2,4-diklorbenzylalkohol

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Purevax RCP FeLV, lyofilisat og solvens til injektionsvæske, suspension. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 dosis (1 ml) indeholder: Lyofilisat:

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Pracetam Vet., opløsning til anvendelse til drikkevand

PRODUKTRESUMÉ. for. Pracetam Vet., opløsning til anvendelse til drikkevand 12. januar 2015 PRODUKTRESUMÉ for Pracetam Vet., opløsning til anvendelse til drikkevand 0. D.SP.NR 22642 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Pracetam Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof

Læs mere