Blommevej Holbæk Leder, Thomas Porsmose

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Blommevej Holbæk Leder, Thomas Porsmose"

Transkript

1 Blommevej Holbæk Leder, Thomas Porsmose 1

2 Indholdsfortegnelse: 1 Forord 2 Forældregruppen og forældresamarbejde - Forældresamarbejde - Forældregruppen generelt - Forædregruppens indsatsområder - Bestyrelsesarbejdet - Forældregruppens arbejdsområder 3 Personalets indsats 4 Ledelsens indsats 5 Virksomhedsplanens målgruppe 6 Politiske mål - Sprogvurdering - Sprogscreening - Politiske mål: Pladsgaranti - Politiske mål: Sundhed 7 Lille Vestervangs målsætning - Omsorg - Samvær - Tolerance - Fri for Mobberi - 8 Pædagogiske mål for børnehaven 9 Lillevestervangs funktioner - Børnehaven 10 Lille Vestervangs natur- og friluftsliv 11 Rytmik i Lille Vestervang 12 Den sproglige udvikling 13 Kostpolitik 2

3 14 Kvalitets- og servicemål - Børnehavens kvalitetsmål - Målemetode - Børnehavens servicemål: legepladsen. 15 Ledelse og personale - Ledelsesgrundlag/personalepolitik - Medarbejdersamtaler - Uddannelse - Arbejdspladsvurdering - Kompetencer og ansvarsområder - Nye medarbejdere 16 Praktiske oplysninger - håndtering af fotos / videooptagelser - Nye medarbejdere - Sorg og krise - Fakta om børnehaven - Pædagogisk årsplan. Her bruges tiden ikke til lange møder og udfyldelse af dokumenter her er kerneydelsen i fokus, nærværet med børnene og skabelse af udviklingsrum for både den enkelte og fællesskabet. Her er der vilje og energi til at satse på børnene, og her forsøges der med nye måder at drive institutioner på, uden brug af den gammelkendte og forældede medicin besparelser og omstruktureringer. Citat Jens Terp, landsformand FrieBørnehaver og Fritidshjem 3

4 1. Forord: Virksomhedsplanen for år 2011 er udarbejdet af personalet og forældregruppen og efterfølgende godkendt af forældregruppen. Den er blevet udarbejdet Ultimo 2010 på baggrund af, at børnehaven skulle overgå fra, at være kommunal til, at være privat børnehave pr. 1. juli 2011 som også er ikræftrædelsesdatoen for virksomhedsplanen. Hensigten med denne virksomhedsplan er, at beskrive vores hverdag, institutionens mål og metoder for det pædagogiske arbejde med børnene, samt beskrive forældresamarbejde, personalearbejde m.m. Virksomhedsplanen skal bruges som arbejdsredskab for personalet, samt til orientering til forældrene..2. FORÆLDRGRUPPEN OG FORÆLDRESAMARBEJDE: Forældresamarbejde: I Lille Vestervang vægtes samarbejdet med forældrene højt. Det prioriteres højt, at der er en åben og imødekommende kommunikation mellem forældre og personale og dette gælder både det formelle ved forældresamtalerne, og det uformelle ved den daglige snak. Vi mener, det er vigtigt, at forældrene føler sig set og hørt, når de kommer i Lille Vestervang og vi synes at det vigtigt, at der er en god kontakt forældre og personale imellem. Ca. en til to gange årligt afholdes forældremøder, hvor indholdet, ud over det obligatoriske årlige bestyrelsesvalg, kan være diverse oplæg og debatter omkring et relevant emne. Vi har årligt 2 fælles arbejdsdage i børnehaven hvor der bliver der lavet en liste over de der skal laves inde eller ude, for det meste er det ude på legepladsen. I børnehaven spiser vi gerne frokost sammen. Forældregruppen ønsker også at styrke forældresamarbejdet og hjælpe forældre med at få formidlet generelle forespørgsler eller kritik. Alle forældre opfordres derfor til at bruge forældregruppen til såvel små som større problemstillinger omkring hverdagen i børnehaven. Man kan som forældre henvende sig til et ethvert medlem af forældregruppen og komme med konkrete forslag til emner, som bør diskuteres, eller med ideer og forslag til forbedringer af hverdagen eller generel ris og ros til institutionen såvel som til forældregruppen. Husk at gøre brug af os. Forældregruppen generelt. Forældregruppen er det forum, hvor forældrerepræsentanter, personale- 4

5 repræsentanter og ledelse deltager og det er her institutionens overordnede målsætninger fastlægges og udvikles. Lederen orienterer forældregruppen om Lille Vestervangs daglige gang, om personalesituationen, om problemer, planer og nyheder af generel karakter og forældregruppen diskuterer og vedtager løbende ændringer eller indfører nye tiltag på institutionen. Forældregruppens arbejdsområder har til dags dato set således ud: Forældrebestyrelsens kompetencer er: - fastsættelse af principperne for Lille Vestervangs pædagogiske arbejde. - herunder udarbejdelse, evaluering og opfølgningen af den pædagogiske læreplan og virksomhedsplanen. - bestemme hvordan de forskellige aktiviteter skal prioriteres. - fastsættelse af principperne for anvendelse af budgetrammen. - fastlæggelse af børnehavens åbningstider. - ret til at give høringssvar til det politiske system vedrørende forandringer, der har med vores område at gøre Forældregruppen har sat sig som mål: - at bidrage til at gøre Lille Vestervang til et dejligt sted både at blive passet og at arbejde. - at have indflydelse på Lille Vestervangs pædagogiske principper og budgettet. - at sikre åbenhed og være bindeled til de andre forældre. - at inddrage/engagere børnehavens forældre. - at være talerør for børnehavens forældre i forhold til kommunen og institutionen. - at have indflydelse på ansættelse af personale. Derfor er forældregruppen: - medvirkende ved udarbejdelsen af virksomhedsplanen og lærerplaner. - aktive, når vi får henvendelser fra forældre. - medvirkende ved arrangementer såsom sommerfest og arbejdsdage etc. - i dialog med kommunen i forbindelse med høringsrunder, debatmøder, besparelser etc. - deltagende ved ansættelsessamtaler. 3. Personalets indsats: Personalet har gennem drøftelser på personalemøder nået frem til, hvordan indsatsområder og Børnehavens pædagogiske praksis kan forenes i denne virksomhedsplan. Personalet deltager i samarbejde med forældregruppen om de pædagogiske principper. 4. Ledelsens indsats: Det har været ledelsens opgave, at skabe dialog om kommunens indsatsområder i forældregruppen og i personalegruppen, 5. Virksomhedsplanens Målgruppe: Virksomhedsplanen skal bruges til information til nye og nuværende forældre, samt 5

6 personalet, evt. pædagogstuderende og andre praktikanter der måtte have behov derfor. 6. Politiske mål: Sprogvurdering Sprogvurdering hvad er det? En sprogvurdering er en vurdering, der foregå som en leg med jeres barn. En leg, der er målrettet til at registrere jeres barns sproglige udvikling. Sprogvurderingen er hverken en test eller en fejlfinderi til gruppering af jeres barn. Det er et arbejdsredskab, der skal sikre, at pædagogerne med jeres hjælp får bedre mulighed for at imødekomme jeres barns sproglige forudsætning. En sprogvurdering af jeres barn kan aldrig stå alene, men skal sammenholdes med de øvrige iagttagelser, som I og pædagogerne gør af jeres barn i det daglige. I skal derfor bidrage med jeres erfaringer med barnets sproglige kompetencer i øvrigt. Sprogvurderingsmaterialet. Ministeriet for Familie- og Forbrugsanliggender har udviklet et sprogvurderingsmateriale, som kommunerne får stillet til rådighed. Sprogvurderingsmaterialet kan bruges til børn i alderen fra 2 år og 10 måneder til 3 år og 4 måneder. Uddrag af pjecen Hvad siger dit barn? Et tilbud om sprogvurdering af dit 3 årige barn. Sprogscreening (tosprogede) Hvert barn sprogscreenes i institutionen af sprogpædagogen. Første gang når barnet er ca. 3 ¾ år gammelt og igen ved 5 års alderen. Hvis det besluttes, at der skal iværksættes yderligere sprogstimulering på baggrund af sprogscreening, tilrettelægges og gennemføres sprogstimuleringen af integrationspædagogen i samarbejde med personalet i institutionen. Der udarbejdes en handleplan for det enkelte barn. Sundhed Der lægges vægt på ernæringsrigtig kost. Hygiejnen forbedres, således at børns sygelighed nedbringes Indretningen af de fysiske rammer skal sikre forebyggelse af ulykker 7. Privatbørnehaven Lille Vestervangs målsætning. 6

7 Lille Vestervangs målsætning bygger på principperne OMSORG, SAMVÆR & TOLERANCE som de grundlæggende værdier for fællesskabet. Værdigrundlaget er udarbejdet af personale, og bestyrelse i samarbejde. Ledelse, forældregruppen og medarbejdere ønsker i Privatbørnehaven Lille Vestervang skabe trygge og udviklende rammer for børnene hvor OMSORG, SAMVÆR & TOLERANCE er de grundlæggende værdier for fællesskabet. Ledelse, forældregruppen og medarbejdere tager igennem daglig kontakt & samarbejde det moralske, etiske og faglige ansvar for at børnene udvikles og trives. Ledelse, forældre og medarbejdere er ansvarlige overfor arbejds- & forældrefællesskabet og deltager aktivt i møder og arrangementer som har til formål at styrke samværet i børnehave. Omsorg. Hos os bliver børn og voksne set, hørt og mødt dér hvor de er i deres liv. Vi tager individuelle hensyn uden at glemme fællesskabet. Vi siger godmorgen og ønsker hinanden en god dag, vi hjælper hinanden og børnene til at få en god start på dagen. Vi mener, at omsorg er en nødvendighed for at barnet kan udvikle sig. Vi indretter vores arbejde sådan, at vi kan fordybe os med børnene og derigennem give dem nærvær og tryghed. For os er omsorgen en støtte til at turde at være på når vi har samling, laver teater og sanglege. Vi drager omsorg for børnene ved, at støtte og guide dem og ser dem udvikle selvtillid og selvværd, når de "kan selv". Vi støtter barnet, når der skal siges farvel til far og mor, og når nye og spændende ting skal prøves er vi der og opmuntrer barnet og glædes sammen med det når tingene lykkes. Samvær, venskab, fællesskab & samarbejde: Vi opmuntrer børnene til at hjælpe hinanden. Det styrker selvværdet og ansvarligheden at kunne hjælpe en kammerat eller give en hånd med i de daglige gøremål. At lære rutiner; vide hvor tallerkenerne er, hvor skoene skal stå, hvor madpakken er og kunne forvalte det i forhold til egne behov og fællesskabet er med til at udvikle børnenes selvværd. Vi udvikler børnenes ansvarlighed ved at inddrage dem og give dem indflydelse inden for de rammer vi har. Det kan være små og enkle ting for de mindste og større og mere komplekse ting for de store børn. Vi ser at børnenes selvværd vokser, når de bliver set og hørt og mødt med vores glæde over at dele hverdagen med dem. Vi lægger vægt på at det enkelte barn får vores opmærksomhed gennem såvel øjenkontakt som fysisk kontakt. Tolerance, mangfoldighed og respekt 7

8 Vi voksne er rollemodeller for børnene, derfor ved vi, at det er gennem vores handlinger at børnene oplever og lærer tolerance, respekt og hjælpsomhed. Vi er opmærksomme på hvordan vi tiltaler hinanden, forældrene og børnene med respekt. Vi respekterer sociale, fysiske/psykiske og kulturelle forskelligheder og møder dem med åbenhed og nysgerrighed. Hos os begynder børnene, at lære hvad det vil sige, at være sammen i et større fællesskab. Det betyder, at børnene lærer at vente til det bliver deres tur, at vi gør dem opmærksomme på hinandens forskelligheder i alder og behov. Hos os er der plads til forskellighed og det at være "anderledes" er et personligt kendetegn som skal respekteres. Fri for mobberi. Børnehaven er med i Mary Fondens Fri for Mobberiprojekt som kort fortalt er et pædagogisk værkstøj som Red Barnet har udviklet i samarbejde med Mary Fonden. I kufferten er der en række værktøjer som kan være med til at udvikle børns samspil og fællesskaber. Dem kan vi i børnehaven bruge i det forebyggende arbejde mod mobning af det enkelte barn. Personaler kommer løbende på kursus i håndtering af Fri for Mobberiprojektet ( Som forældre forventer vi at, i vil støtte op om det forebyggende antimobberiarbejde, da Fri for Mobberi også er afhængig af jeres indsats. Når jeres barn starter i vores børnehave får det udleveret en bamseven som mærkes med jeres barns navn. Bamsevenen er barnets personlige bamse og følger det i de næste 3 år mens det er i børnehaven indtil jeres barn skal starte i skole. Det er meningen, at bamsevenen skal bo i børnehaven og tages frem hvis man er ked af det, eller har en historie at fortælle, eller bare trænger til, at nusse. Bamse venen må ikke tages med ud på legepladsen eller med hjem, men skal blive i børnehaven. 8. Pædagogiske mål for Privatbørnehaven Lille Vestervang. De fælles værdier ønsker vi kommer til udtryk i de pædagogiske mål således: 8

9 At børnene udvikler sig personligt og socialt med respekt for andre, deres holdninger og meninger At børnene i et samspil tilegner sig kompetencer og færdigheder, hvor de opbygger Selvrespekt og selvværd. At børnene udvikler sig til tolerante mennesker med respekt for andres forskelligheder At børnene tilegner sig viden og ansvarlighed for sig selv og sine omgivelser/ Omverdenen til at hjælpe hvis det ikke lykkes. Selvforvaltning i børnehaven: Børnehaven har selvforvaltning, det betyder ikke at børnene må bestemme alt selv, det betyder, at børnene bliver taget alvorligt af den voksne, den voksne ser på hvad det enkelte barn har brug for. Nogle kan selv tage de udfordringer op der kommer og udnytte friheden. Den voksnes opgave i forhold til disse børn er at råde og vejlede, motivere og inspirere så børnene får nye opgaver. De børn, der ikke på alle områder nyder godt ved selvforvaltningen, som har svært ved at sætte sig selv i gang, får hjælp af den voksne. De skal styrkes i deres selvtillid og selvværd, have mange små succeser, ros, hjælp og vejledning. Med selvforvaltning, mener vi også at børnene selv må være med til at bestemme hvornår de vil spise deres medbragte madpakker (jvf. Afsnittet om spisestuen). Udvikling for børnene må ske gennem et motiverende og engagerende miljø, der stiller børnene overfor udfordringer tilpasset efter børnenes alder og udvikling. Den voksne tager barnet alvorligt, spørger hvad det har lyst til at lave, hvis barnet kommer med en ide eller et ønske, at det så vidt det er muligt, så bliver opfyldt. For at opfylde selvforvaltningen har vi som personale valgt at opdele børnehaven i funktioner. Hvor vi afsætter personale på de enkelte funktioner(ansvarsområder). Derved kan vi hjælpe hinanden, og give tid til fordybelse, som vi synes er så vigtigt. F.eks. bliver personen i værkstedsaktiviteten ikke afbrudt for at spise eller hjælpe børn med udetøj, det er der en anden der tager sig af. 9. Privatbørnehaven Lille Vestervangs funktioner: Spisestue garderobe / legeplads legeplads/tur værksted/tur - grupper. 9

10 Spisestuen: Der er en voksen tilknyttet spisestuen. Som et konkret eksempel på målet om selvforvaltning må børnene spise af deres madpakke hele dagen. Det er den voksnes ansvar, at alle børn bliver præsenteret for deres madpakke. Alle børn skal dog have spist af deres madpakker inden kl. 12. Når hele madpakken er spist bliver der sat et kryds i vores afkrydsningsliste således, at vi har mulighed for, at sikre os, at alle børn får spist deres mad. Der dyrkes venskaber omkring madpakken. Den voksne videre giver gode manerer og almindelig opførsel med mad. Børnene lærer at vise hensyn og hjælpe hinanden. Værksted/ tur: Aktiviteterne kan være ideer fra såvel børnene som den voksne, eksempelvis klippe- klistre, lerarbejde, træværksted m.m. der er tid til fordybelse, barnet kan afslutte sit projekt i ro og mag, der er en voksen tilstede. Den voksnes rolle er at hjælpe og motivere børnene med det de er gået i gang med. Værksted kan hænge sammen på den måde, at man en dag tager på tur i skoven for at samle kogler og den næste dag laves der dekorationer. Legeplads: Børnene kan selv vælge/ tilrettelægge hvor, med hvem og hvornår de ønsker at lege, der er tid til fordybelse i legen, der kan eksperimenteres, prøve grænser af i legen. Børnene har tid og mulighed for at lege legen færdig. Børnene Kan selv vælge mellem voksen styrede aktiviteter og legen. Der er muligheder for lege relationer på kryds og tværs i børnehaven. En aktivitet på legepladsen kan f.eks. være bål hvor der laves mad/ bages brød. Garderobe: Der er en voksen, hvis opgave der er, at opfordre og støtte børnene til selv at klare af og påklædning, toiletbesøg, oprydning af deres ting i garderoben osv. Eks. Hvis et barn skal have lynet jakken, siger den voksne: prøv selv, mens barnet prøver er den voksne tilstede. Grupper: Børnene bliver fra de starter i børnehaven også opdelt i aldersgrupper, med 2 kontaktvoksne til hver gruppe. Hver gruppe har en gruppedag hver uge, og til den enkelte gruppe er der tilknyttet en pædagog og en pædagogmedhjælper. Disse kontaktvoksne varetager hjemmebesøg, og alle forældresamtaler, i hele barnets børnehave tid. 10. Natur og friluft i Privatbørnehaven Lille Vestervang. Det er vigtigt, at udelivet bliver højnet, der skal igennem det pædagogiske arbejde 10

11 satses på oplevelser i naturen. Forældregruppen i Lille Vestervang ønsker i samarbejde med personalet, at der er et aktivt natur- og friluftsliv i børnehaven, så friluftsoplevelser, udeliv og særligt naturoplevelser prioriteres højt og er en indarbejdet del af hverdagen. Vi er i børnehaven medlem af som også afholder kurser i ude/friluftliv for personalet. Vi tror på at: At gå i vandpytter, lege med mudder, tage en mariehøne på fingeren og holde sin bedste ven i hånden er alle sanselige erfaringer, der bidrager til selvoplevelse, læring og dannelse. Citat hentet fra de Grønne Spires hjemmeside. Præsentation og visioner: I vores børnehave værdsætter og bruger vi naturen, vi lærer børnene om insekter og smådyr, vi tager på bivuakture og overnatter i det fri, f.eks. sejler vi i kano, vi snitter med dolk under opsyn, vi laver mad over bål, vi klatrer i træer, vi bruger muldtoiletter og vi iagttager en ræv. Vi tager på koloni med børnene i flere dage med overnatninger, hvor børnene vokser og udvikler nye færdigheder. I vores børnehave har vi en rigtig naturgrund, nogle steder bliver græsset ikke slået og vi bruger ikke kemikalier til ukrudtsbekæmpelse. Vi har bakker, vi har vand at lege med, vi har bålhus, vi har klatrebane og gynger, vi har duftende hække, og vi har frugttræer og buske. I vores børnehave er der således tid til at fordybe sig og blive klogere på sig selv, naturen og sine omgivelser. Børnenes oplevelser og læring. Vi vil gerne, at børnene lærer om naturen og naturfænomener: - naturen kan nydes og bruges til leg både vildt/stille, farligt/trygt, alene/sammen med andre m.m. - oplevelserne skal give børnene lyst til selv at udforske, at tør turde, at eksperimentere, at sanse, undres/ overraskes/ skræmmes/ fascineres. - at børnene glædes ved at være i naturen og ser hvilke muligheder der er. - at kende sig selv og den omverden de lever i ved at kunne fordybe sig, og bruge 11

12 alle sanser i naturen. - at kende sin egen fysik ved at kunne løbe/klatre frit og når de vil og derved få brugt hele kroppen. - at skabe venskaber/relationer mellem børn og voksne på en anden måde end i institutionen. - viden om årets rytme og årstidernes forskellige udtryk. - konkret viden, indsigt og nysgerrighed omkring naturspørgsmål. - bruge naturen kreativt til leg og læring og få skærpet sin opmærksomhed. - få forståelse for andet levende såvel dyr som planter, lære empati og respekt for naturen. - at børnene får en viden om dyre- og plantearter, hvad hedder de?, hvor kommer grøntsager/blomster fra? - at vi indgår i en større sammenhæng, at naturen er vigtig og vi har ansvar for den. - at naturen giver og tager, samt mulighed for at vende nogle af livets store spørgsmål (som f.eks. liv og død ). Hvordan vi opnår det i praksis: - dagsudflugter i omkringliggende naturområder; skov, strand osv. samt ture med kano. - flerdages-udflugter med bivuak og/eller koloni i naturområder. - tilrettelægge emner/undersøgelser af f.eks. "dyreliv", "det vilde", "landlig natur", "det grønne". - arbejde med naturemner både spontane og planlagte. - ved at lægge fokus på natur-aktiviteter (i ugeplaner og også i årsplan) - at børnene sanser og taler om naturen (for eksempel ved at smage bær, røre ved træernes bark, lytte til fuglene). - ved at udvikle natur på legepladsen og hente naturen ind på stuerne. - ved at have dyrehold og lære børnene hvordan dyr skal passes (og passes på). - tilplante/så i urtehave, frugthave eller potter til vindueskarmen samt høste, plukke, forarbejde og smage. - ved at være nærværende og undre os sammen med børnene. - gribe de spørgsmål og interesser børnene kommer med i hverdagen. - ved at inddrage dyr og natur samt dyrke de forskellige vejrtyper. - sørge for at børnene opholder sig ude hver dag, året rundt og i al slags vejr. - ved at tage affald med hjem i skraldespanden. Natur- og frilufts-konceptet administrativt: Principperne for udelivsaktiviteterne skal være en del af børnehavens hverdag. Natur- og ude aktiviteter prioriteres højt og dette skal afspejles i forbindelse med såvel udarbejdelse af pædagogiske lærerplaner, virksomhedsplan samt ved ansættelser. Prioritering skal gælde indenfor tildeling af ressourcer, for pædagogiske mål og for tilrettelæggelse af både hverdage og udflugter i dagpleje og børnehave, således at personaleressourcer og personalets rammer indrettes derefter. Det skal tilstræbes, at børnehaven arrangerer udflugter således at det enkelte barn årligt får mulighed for at deltage i flere forskellige udflugter, hvor der indgår en eller flere overnatninger tæt på naturen. 12

13 Dette kan f.eks. være ved skiftende ture på koloni-, bivuak- eller lave ture, i større eller mindre grupper. 11. Rytmik i Privatbørnehaven Lille Vestervang. På samme måde som med Natur og friluft, har vi valgt også at tillægge sang og rytmik stor betydning i vores fælles hverdag. Vi vil i 2011 gøre mere brug af de musiske kræfter vi allerede har i vores institution. Præsentation og visioner: Vi har i børnehaven et rytmisk rum i kælderen, hvor vi har mulighed for at klæde børnene ud, lade dem høre samt selv spille musik, klatre i ribber, rulle/ligge på madrasser, lave sanglege, teater, forhindringsbaner, massage og meget, meget mere. Børnenes oplevelser og læring: Vi vil gerne lære børnene om krop og bevægelse. - Rytmikrummet kan bruges til vilde/stille, farlige/mindre farlige lege i samvær med andre børn og voksne. - Oplevelserne skal give børnene lyst til selv at udforske at turde, at eksperimenter, sanse, undres, overraskes og fascineres. - At børnene glædes ved at skulle ned i rytmikrummet, og se hvilke muligheder der er. - At lære sig selv og sine grænser at kende. - At få kendskab til deres egen fysik ved at klatre/rulle/spille/hoppe når de vil, og derved få brugt hele kroppen. - Konkret viden, indsigt og nysgerrighed omkring hvordan krop og sanser virker. - Bruge rytmikrummet kreativt til leg og læring, og få skærpet opmærksomhed. - Få en grundlæggende forståelse for hinanden, ved at skulle vente/lytte til hinanden, prøve at være i og uden for centrum i en leg, hvor der er spilleregler. Hvordan opnår vi det i praksis?: - Når vi bruger rytmikrummet spontant og planlagt. - Når vi tilrettelægger emneuger eller teater/cirkus, gymnastik/dans i rytmikrummet. - Ved at vi sætter øget fokus på rytmikrummet, og alle dens muligheder. - Ved at børnene taler og glæder sig til at vi skal ned og bruge krop og hjerne. - Ved at lave sanglege/forhindringsbaner/sjippe/klatre osv. på legepladsen, og på stuerne. - Ved at være nærværende sammen med børnene. - Ved at gribe de spørgsmål og interesser børnene kommer med i hverdagen. - Ved at inddrage sang og musik/historie, og sanglege i hverdagen. Krop og bevægelse-konceptet administrativ: - Principperne for rytmikrummet/legepladsen/stuerne, skal være en naturlig del af børnehavens hverdag - Krop og bevægelse prioriteres højt og dette skal afspejles i forbindelse med 13

14 udarbejdelse af pædagogiske læreplaner, virksomhedsplaner, samt ved ansættelse af fast personale. - Prioriteringen skal gælde inde for tildeling af ressourcer, for pædagogiske mål, og for tilrettelæggelse af både hverdag og udflugter i børnehaven, således at personaleressourcer og personalets rammer, indrettes derefter. 12. Den sproglige udvikling: I børnehaven er det vigtigt at lytte og holde øje med børnenes sproglige udvikling og sikre at den udvikler sig optimalt, det kan vi gøre ved at læse og synge, lave rim og remser/ teater og sørge for at sproget bliver brugt i alle sammenhænge, Når der opstår konflikter børnene imellem og når de henvender sig til hinanden og de voksne. Sproget har stor betydning for de omgangsformer vi gerne vil lære børnene overfor andre mennesker. Foruden hele det sproglige forløb forgår der i børnehaven emne uger med vægt på aldersgruppens udvikling, her sker der kreative forløb som inddrager læring og ture omkring deres omverden og de lærer de sociale omgangsformer i et samarbejde om emnerne, emnerne kan indeholde teaterforløb, og billedkunst som male og tegne noget der relaterer til et bestemt emne. Det er vigtigt at børnene motorisk kan håndtere en saks og kende forme/ farver. Vi stimulerer børnenes færdigheder i de 3 år børnene går i børnehave med henblik på at de skal være skoleparate når den tid kommer, dog uden at lave skole. 13. Kostpolitik i Privatbørnehaven Lille Vestervang: Vi vil gerne tilgodese sund kost i forbindelse med de udmeldinger der kommer med servicemålene. Den kost vi giver vores børn, skal være så sund som mulig, hvor brugen af sukker bliver minimeret. I børnehaven serverer vi morgenmad og børnene. Børnene har selv på madpakker hver dag og på eftermiddagsmad med til de andre. Vi lægger vægt på at servere et alsidigt morgenmåltid, bestående af økologiske produkter i det omfang det kan lade sig gøre. Morgenmåltidet kan f.eks. bestå af: havregrød, rugfras, havregryn, rugbrød, ost, knækbrød, boller, banan + rosiner, samt mælk. I forbindelse med morgenmaden, skal børnene ikke selv medbringe morgenprodukter, det må de spise derhjemme. I børnehaven får børnene det at spise som vi servere her. Har børnene en blød morgenbolle med i madpakken, må vi opfordre forældrene til at undlade det. Det samme med kage. Såfremt der er mormor/farmor der har bagt sammen med barnet og barnet derfor har det med, så skal de selvfølgelig have lov til det. Vi tager ikke noget ud af børnenes madpakker og væk fra børnene, men tager i stedet en snak med forældrene om det. Når vi planlægger eftermiddagsmåltidet, skal det være så varieret som muligt, med grønt og grovbrød, frugt og pasta. Omkring morgenmaden er det besluttet, at vi ikke bruger sukker til at drysse på grød, 14

15 cornflakes m.m. 14. Kvalitets- og servicemål. Overgang fra børnehave til børnehaveklasse og SFO. Det er vores mål, at lette overgangen fra børnehave til skole, dette skal ske gennem 2-3 besøg i Tuse Skole, samt et besøg i de skoler hvortil der ellers er børn. Besøgene arrangeres i halvåret op til børnenes overflytning. Besøgene arrangeres i samarbejde med Skole og SFO. Målemetode: Evalueringen sker på et møde mellem repræsentanter fra børnehaven, SFO'en og skolen. Mødet finder sted om foråret. Børnehavens servicemål: Legepladsen Udfoldelsesmulighederne og aktiviteterne på legepladsen skal være motiverende og fysisk udviklende for børnene. Sikkerhedsrepræsentant og leder gennemgår 1. gang om året legepladsen for fejl og mangler. 15. Ledelse og Personale. Ledelsesgrundlag/Personalepolitik: Børnehaven er normeret til: 6 ansatte, hver på 37 timer ugentlig. Der er ansat 3 pædagoger 1 leder og 2 pædagogmedhjælpere. Der skal sikres et godt arbejdsklima og derigennem engagerede medarbejdere. Der skal forsøges at der bliver sikret en næsten ligelig kønsfordeling i personalet Medarbejdersamtaler (MUS): Der planlægges en medarbejdersamtale om året. Ultimo sidste halvdel af Samtalerne skal indeholde: Medarbejderens egen indsats i forhold til virksomhedsplanen og de pædagogiske principper, samt hvilke planer medarbejderen kunne have af udvikling af sig selv og sin arbejdsplads. Endvidere medarbejderens opfattelse af lederens indsats overfor en fortsat udvikling i dagligdagen og forholde sig til de overordnede mål, beskrevet i virksomhedsplanen og samarbejdet i forældrebestyrelsen. Uddannelsesplaner for personalet: Personalet deltager i kurser og temadage som er relevante for at udvikle og forbedre Lille Vestervangs pædagogiske praksis. Der tages også hensyn til den enkelte medarbejders behov for at udvikle personlige kompetencer. 15

16 Der vil så vidt at det er muligt, bliver afsat ca. 37 timer om året til uddannelse pr. personalet. Udvikling for personalet er en udvikling af såvel den enkelte som organisationen. Gennem refleksion og supervision udvikles og styrkes den enkelte medarbejder, denne udvikling virker tilbage på organisationen og den pædagogiske praksis. Relevante kurser for alle medarbejdere prioriteres højt Indsats vedrørende arbejdspladsvurderinger: Der vil fortsat blive arbejdet på en forbedring af det fysiske/ som det psykiske arbejdsmiljø Lederen har ansvar for: Det pædagogiske arbejde, herunder virksomhedsplanen/ servicedeklarationen. Personalesamarbejdet/ medarbejdersamtaler. Personalemøder/ sikkerhedsarbejde. Det overordnede administrative arbejde. Opfølgning af kvalitetsservicemål. Forældregruppen/ forældresamarbejde Det udadvendte arbejde i forhold til eksterne samarbejdspartnere. Budgettet. Bogføring i forhold til budgettet Indberetningslister til løn. Skrivelser til forældrene i form af indbydelser og nyhedsbreve/ informationer. Opfølgning af kvalitetsservicemål: Deltage i forældregruppesamarbejdet. Personalets ansvarsområder: Deltagelse i virksomhedsplanens tilblivelse. Planlægning af det pædagogiske arbejde. Afholde forældresamtaler. Udførelse af kvalitetsservicemål. Hvor der er behov, udarbejdes der en handleplan. Indkøb til Lille Vestervang. Kvalitetsmål for personalesamarbejdet: At personalemøderne er godt forberedte, alle medarbejdere sidder med de relevante oplysninger, således at de nødvendige diskussioner bliver kvalitative. At personalet føler de har den rette kompetence i forhold til eget arbejdsfelt og medindflydelse på arbejdsmiljøet. At personalet har kompetence/ medindflydelse på den pædagogiske planlægning/praksis. Kvalitetsmål for ledelse/ personalesamarbejde: Lederen skal være forberedt til personalemøderne/ medarbejdersamtaler. At lederen uddelegerer ansvar til personalet. At personalet holdes ajour med budgettet. 16

17 At personalet har medindflydelse på Lille Vestervangs virksomhedsplan/ servicedeklaration. At der bliver udarbejdet en personalepolitik for Lille Vestervang. Nye medarbejdere: I forbindelse med jobsamtaler skal kvalifikationer som f.eks. erfaring og lyst til udeliv vægtes højt. Det forventes, at nye stillingsopslag, også fortæller om børnehavens friluftsprofil. Det forventes at nye ansatte bliver introduceret for brugen af kanoer ved fjorden og børnehavens rytmikrum med alle dets muligheder. 16. Praktiske oplysninger: Håndtering af foto og digitale medier i Privatbørnehaven Lille Vestervang: Der forlægger på nuværende tidspunkt ikke nogen fastlagte regler omkring håndtering af fotos og digitale medie. Vi har i Lille Vestervang selv valgt nogle etiske retningslinier, for hvordan vi vil håndtere disse medier i praksis: Det skal stå i de grønne kartotekskort om hvorvidt det enkelte barn må fotograferes/videofilmes Det må kun være til brug i børnehaven Skal billederne bruges på andenvis, f.eks. til Lille Vestervangs hjemmeside, informationsfolder eller til en studerendes praktikopgave, skal der indhentes skriftlig tilladelse hos børnenes værger. På billederne må børnene ikke være nøgne. De skal som minimum være iført trusser/underbukser. Børnehaven distribuerer ikke Cd er eller DVD er med billeder/film, fra f.eks. koloni og bivuakture. Billeder der bliver taget i Lille Vestervang, vil blive brugt således at børnene vil få udleveret billeder af dem selv, ved f.eks. fødselsdage og i en mappe, som de får når de stopper i Lille Vestervang. Servicemål: Børnehaven har i flere år indkøbt økologiske varer i det omfang de kan skaffes. Sorg og Krise: Der er for børnehaven udarbejdet en sorg og kriseplan hvor det er beskrevet hvordan personalet skal forholde sig i tilfælde af en voldsom social begivenhed i børnenes liv, og i en forkortet udgave til forældrene. Fakta om Privatbørnehaven Lille Vestervang: Lille Vestervang startede i 1973 med, at være kommunal børnehave. I sommeren 2011 blev Lille Vestervangs børnehave privat. Børnehaven er et gult etplanshus beliggende i et parcelhuskvarter i den vestlige del af Holbæk nær grønne områder og fjorden. 17

18 Brugere pr 1. januar 2011 Børnehaven er normeret til 40 børn med en max på 44 børn og der er 6 fuldtidsansatte. Privatbørnehaven Lille Vestervangs har åbent hele året og har kun lukket i forbindelse med helligedage eller dage bestemt af bestyrelsen. Pris: 1470,- kr. pr. måned Der ydes søskende rabat svarende til 50% for den billigste plads. Der kan søges om friplads. Forældrebetalingen følger de kommunale takster. Eventuel forøgelse af betalingen kan ske 1 gang årligt mod forudgående varsel. Åbningstid: Mandag-torsdag 6:20-17:00 Fredag 6:20-16:40 Børnehaven er traditionelt bygget, men fungerer som åben plan, hvor de forskellige rum/ stuer er opdelt i funktioner. Der er legeplads hele vejen rundt om børnehaven, hvor børnene kan benytte hele området så længe, at der er en voksen tilstede. Vi har mulighed for, at dele legepladsen op når der kun er en voksen ude på legepladsen. På grunden er der også et stort skur, hvor udendørslegetøjet er opbevaret. Forhold til indsatsområde: Vedr. sproglig indsats indgår alle børn i dette. For alle de børn der skal i børnehaveklasse efter sommerferien vil der blive gjort en ekstra indsats omkring overgangen til børnehaveklasse fra børnehave. Pædagogisk årsplan for 2011: Vedlægges som bilag.. 18

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Temaer i de pædagogiske læreplaner

Temaer i de pædagogiske læreplaner Temaer i de pædagogiske læreplaner 1. Barnets alsidige personlige udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer og værdier Barnets

Læs mere

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Indhold Barnets alsidige personlighedsudvikling... 2 Sociale kompetencer... 3 Sprog... 5 Krop og bevægelse... 6 Natur og naturfænomener... 7 Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Vi bruger disse pædagogiske læringsmål i vores læreplansarbejde.

Vi bruger disse pædagogiske læringsmål i vores læreplansarbejde. Læreplaner. Vi har i ledelsesteamet lavet en strategi, som betyder at: alle 5 institutioner arbejder med samme læreplanstema vi arbejder med et læreplanstema i 2 måneder af gangen vi kommer gennem de 6

Læs mere

Læreplaner. Dokumentation: Billeder Opvisninger

Læreplaner. Dokumentation: Billeder Opvisninger Læreplaner Alsidig personlighedsudvikling I børnehaven vil vi gerne børnene. Det giver sig til udtryk i indlevende og engagerede voksne, der har tid til den enkelte og dennes behov. Vi tror på børnene

Læs mere

Børnehaven Regnbuen Fjellerupvej 22-24 5463 Harndrup - 1 -

Børnehaven Regnbuen Fjellerupvej 22-24 5463 Harndrup - 1 - Børnehaven Regnbuen Fjellerupvej 22-24 5463 Harndrup - 1 - Profil Hvad kendetegner institutionen? Hvad vil I gerne være kendt for? Hvem er I? Hvad lægger I vægt på i det daglige arbejde med børnene? Regnbuen

Læs mere

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Alsidig personlig udvikling Områdets fælles mål for udvikling af børnenes alsidige personlige udvikling er, At barnet oplever sejre og lærer, at håndtere

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan.

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan. Personlig kompetence Børn skal have mulighed for: at udvikle sig som selvstændige, stærke og alsidige personligheder at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer at opleve sig som værdifulde deltagere

Læs mere

Læreplanen vil fremover være en del af vores virksomhedsplan - placeret under det pædagogiske arbejde.

Læreplanen vil fremover være en del af vores virksomhedsplan - placeret under det pædagogiske arbejde. Indledning. I den pædagogiske læreplan er s mål for de 6 kompetencer beskrevet og derefter, hvordan vi vil. Læreplanen skal løbende evalueres vi skal observere og evaluere og derudfra analysere, hvad det

Læs mere

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets

Læs mere

BARNETS SOCIALE KOMPETENCER

BARNETS SOCIALE KOMPETENCER BARNETS SOCIALE KOMPETENCER Hvad skal vi lære børnene At begå sig i en større / mindre gruppe og vise empati for hinanden. At kunne samarbejde. At kunne danne venskaber. At føle sig respekteret, og være

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Lidt om os og dagligdagen.

Lidt om os og dagligdagen. April 2011 Lidt om os og dagligdagen. Høgevængets børneinstitution er en sammenlagt institution som består af 2 bygninger der er bygget samtidigt og fremstår som sammenbygget med indgange ca. 20 meter

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Vuggestuens lærerplaner

Vuggestuens lærerplaner Vuggestuens lærerplaner Barnets personlige og alsidige udvikling - at barnet får respekt for andre børn, og udvikler empati - at barnet er i god trivsel og udvikling - at barnet lærer, hvad der er rigtigt

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Pædagogiske læreplaner Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Vision I Lerpytter Børnehave ønsker vi at omgangstonen, pædagogikken og dagligdagen skal være præget af et kristent livssyn, hvor

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen.

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Sociale kompetencer Børn skal anerkendes og respekteres som det menneske det er - de skal opleve at hører til og føle glæde ved at være en del

Læs mere

Læreplaner. Vores mål :

Læreplaner. Vores mål : Læreplaner Trivsel, læring og udvikling er tre centrale begreber for os i Børnehuset Trinbrættet. I den forbindelse ser vi læreplaner som et vigtigt redskab.vores grundsyn er, at hvis børn skal lære noget

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Grundlaget for det daglige arbejde i V. Aaby Børnehave I 2006 var det: NATUR OG NATUROPLEVELSER Hvert år har 1 2 læreplanstemaer ekstra fokus I 2007 var det: KUNST,

Læs mere

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling.

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. - At give barnet lyst og mod til at udforske og afprøve egne og sine omgivelsers grænser. - At barnet udfolder sig som en selvstændig, stærk og alsidig person,

Læs mere

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! Der arbejdes med læreplanstemaer på stuerne om fredagen. De 3

Læs mere

Læreplan for Selmers Børnehus

Læreplan for Selmers Børnehus Læreplan for Selmers Børnehus Barnets alsidige personlige udvikling At barnet skal have sociale og kulturelle erfaringer. Leg. Konfliktløsnig. Tid til leg, skabe fysiske rum inde og ude, plads til ro og

Læs mere

Elverhøjs uddannelsesplan:

Elverhøjs uddannelsesplan: Grønnedalsvej 8 8660 Skanderborg Tlf. 87942421 E-mail: elverhoj@skanderborg.dk www.skanderborg.dk/elverhoej.dk Elverhøjs uddannelsesplan: Elverhøj er en kommunal daginstitution oprettet i 1996. I 2007

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner KROP OG BEVÆGELSE Børnene skal have mulighed for at være i bevægelse, samt støttes i at videreudvikle kroppens funktioner Børnene skal have kendskab til kroppens grundlæggende funktioner,

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

Vi arbejder på, at give børnene tydelighed omkring hvilke læringsmiljøer, der er tilgængelige. Vi lægger vægt på:

Vi arbejder på, at give børnene tydelighed omkring hvilke læringsmiljøer, der er tilgængelige. Vi lægger vægt på: Bilag 1. Pædagogisk Handleplan De Tre Huse: Dagligdagen overordnede principper: Institutionen består af 3 huse på 2 matrikler. Højager vuggestue og Fredskovhellet vuggestue og Fredskovhellet børnehave.

Læs mere

Telefon: SFO: 76 81 36 50 / 30 50 70 81 E-Mail: vibwh@vejle.dk Adresse: Give Skoles SFO, Torvegade 81, 7323 Give

Telefon: SFO: 76 81 36 50 / 30 50 70 81 E-Mail: vibwh@vejle.dk Adresse: Give Skoles SFO, Torvegade 81, 7323 Give Telefon: SFO: 76 81 36 50 / 30 50 70 81 E-Mail: vibwh@vejle.dk Adresse: Give Skoles SFO, Torvegade 81, 7323 Give Vi vil med denne folder byde nye børn og forældre velkommen til Give Skoles SFO og ser frem

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16.

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Personalet vil sikre de bedste udviklingsmuligheder for børnene i Børnehuset, samt medvirke til at børn med særlige behov og deres familier, får optimale

Læs mere

Jytte s Jyt dagpleje

Jytte s Jyt dagpleje Jytte s dagpleje Jyttes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Jytte Troelsgaard Rugvænget 11 6600 Vejen Tlf.: 22888040 Jytte Troelsgaard Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Velkommen i dagplejen.

Læs mere

Indholdsfortegnelse Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Indholdsfortegnelse Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1 2 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 4 Indsatsområder 2013... 5 Sprog Dagtilbuddets opgave er, at fremme børnenes læring i forhold til de overordnede læringsmål, inden for sprog.... 6 Science -

Læs mere

Børnehøjen. At lege er at leve...

Børnehøjen. At lege er at leve... Børnehøjen At lege er at leve... Præsentation af Stavtrup Dagtilbud STAVTRUP DAGTILBUD BESTÅR AF 7 AFDELINGER: 1 DAGPLEJEAFDELING OG 6 INSTITUTIONSAFDELINGER, DER TILSAMMEN PASSER CA. 285 BØRN I ALDEREN

Læs mere

Lissis dagpleje. Kontakt oplysninger: Lissi Astrup Hansen Ryttervej 36, Andst 6600 Vejen Tlf.:

Lissis dagpleje. Kontakt oplysninger: Lissi Astrup Hansen Ryttervej 36, Andst 6600 Vejen Tlf.: Lissi s dagpleje Lissis dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Lissi Astrup Hansen Ryttervej 36, Andst 6600 Vejen Tlf.: 51 28 99 05 Lissi Astrup Hansen Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen

Læs mere

Hvem er vi. En god start

Hvem er vi. En god start BØRNEHAVEN BAVNEHØJ Velkommen til Børnehaven Bavnehøj Herluf Trolles Gade 6 8200 Aarhus N. tlf.: 20354620 Pædagogisk Leder: Jane Iversen kontakt mail: jai@aarhus.dk Hvem er vi Vi er en børnehave med plads

Læs mere

Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 IT og kommunikation

Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 IT og kommunikation Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 IT og kommunikation Pædagogisk handleplan Den pædagogiske handleplan er et evaluerings- og udviklingsredskab for ledelsen, personalet og bestyrelsen.

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

Virksomhedsplan for Troldehøjen

Virksomhedsplan for Troldehøjen Virksomhedsplan for Troldehøjen Forord Daginstitutionen Troldehøjen Praktiske oplysninger Børnenormeringen Åbningstider Kort overblik over Børne og ungepolitikken Kort målsætning for daginstitutionerne.

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus

Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus De 6 temaer er: 1. Barnets alsidige personlige udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og Bevægelse 5. natur og Naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer og

Læs mere

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016.

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016. Personlige kompetencer / alsidig personligheds udvikling børnenes udvikling og At give plads til at børnene udvikler sig som selvstændige, stærke og alsidige personer, der selv kan tage initiativ. At skabe

Læs mere

Hvem er vi. En god start

Hvem er vi. En god start BØRNEHUSET BAVNEHØJ Velkommen til Børnehuset Bavnehøj Herluf Trolles Gade 6 8200 Aarhus N. tlf.: 20354620 Pædagogisk Leder: Jane Iversen kontakt mail: jai@aarhus.dk Hvem er vi Vi er en integreret institution

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN for ÅR 2010.

VIRKSOMHEDSPLAN for ÅR 2010. VIRKSOMHEDSPLAN for ÅR 2010. Beliggenhed: BØRNEHAVEN Mælkebøtten er beliggende på Svallerup Skole lige midt i Kalundborg kommune. Normering: Børnehaven er normeret til 31 børn i alderen 3-6 år og 6 børn

Læs mere

Alsidige personlige kompetencer

Alsidige personlige kompetencer Alsidige personlige kompetencer Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medleven omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets engagementer

Læs mere

Årsplan for SFO 2015-2016. Ahi International school

Årsplan for SFO 2015-2016. Ahi International school Årsplan for SFO 2015-2016 Ahi International school Formål Som udgangspunkt sætter vi fokus på nogle vigtige pædagogiske principper i vores pædagogiske praksis. Vores målsætninger er: Det unikke barn a)

Læs mere

Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj

Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj Institutionstype: Inst. navn: Inst. adresse: Integreret Børnegården Rundhøj Rundhøj Allé 2, 8270 Højbjerg Tlf.nr: 87138154 og 87138107 Evt. e-mail:

Læs mere

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Børnegården Uhrhøj Børnegården Uhrhøj Jellingvej 165 Gemmavej 1 a 7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Værdigrundlag: Børnegården Uhrhøj er en institution hvor det er godt for alle at være. At den enkelte

Læs mere

SOCIALE KOMPETENCER PERSONLIGE KOMPETENCER

SOCIALE KOMPETENCER PERSONLIGE KOMPETENCER SOCIALE KOMPETENCER Vi vil hjælpe barnet med: At kunne sige til og fra At vide hvordan man er en god ven eller kammerat At lære at respektere egne og andres grænser At kunne vente og udsætte egne behov

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Mariehønen

Pædagogisk læreplan for Mariehønen Pædagogisk læreplan for Mariehønen Der skal i alle dagtilbud, ifølge dagtilbudsloven, udarbejdes pædagogiske læreplaner. Læreplanerne skal indeholde mål for hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske

Læs mere

Virksomhedsplan for:

Virksomhedsplan for: Virksomhedsplan for: Indhold Tilhørsforhold, telefonnumre og personale side 3 Målsætning, værdier og øvrige mål side 4 Dagsplan side 5 Kost side 6 Personalesamarbejde og de voksnes roller side 7 Forældresamarbejde

Læs mere

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN 2008 November, December, Januar Februar Marts, April Kultur, Motorik Sprog Maj, Juni, Juli August, September, Oktober Natur og naturfænomener Personlige og sociale Kompetencer.

Læs mere

Velkommen. Børnehuset Digterparken

Velkommen. Børnehuset Digterparken Velkommen til Børnehuset Digterparken Dr.Holst Vej 52, 8230 Åbyhøj Tlf: 87138205 www.digterparken.dagtilbud-aarhus.dk S. 1 S. 2 Kære forældre Vi er glade for at kunne byde jer velkommen til Børnehuset

Læs mere

Den pædagogiske læreplan

Den pædagogiske læreplan Den pædagogiske læreplan Trivsel Udvikling Ansvar Tillid Gode oplevelser Sociale relationer Engagement Rummelige voksne Sund kost Venner Godt vejr Omsorg Plads til alle Leg Anerkendelse Naturoplevelser

Læs mere

Børnehuset Vestermarievej 16 3700 Rønne Tlf. 56 92 43 60 Mail: bornehuset@brk.dk

Børnehuset Vestermarievej 16 3700 Rønne Tlf. 56 92 43 60 Mail: bornehuset@brk.dk Børnehuset Vestermarievej 16 3700 Rønne Tlf. 56 92 43 60 Mail: bornehuset@brk.dk Børnehuset er en integreret institution, hvilket betyder, at vi både har en børnehave og en fritidsordning. Denne velkomstfolder

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE 1. Barnets alsidige Personlige Udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og Naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Læreplan for Privatskolens vuggestue

Læreplan for Privatskolens vuggestue Læreplan for Privatskolens vuggestue Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Velkommen til Rising Børnehus

Velkommen til Rising Børnehus Velkommen til Rising Børnehus Velkommen Personalet i Rising Børnehus vil gerne byde jer og jeres barn velkommen. Vi ser frem til at lære jeres barn at kende og sammen med jer være med til at give barnet

Læs mere

Privat institution. Profil

Privat institution. Profil Mariehønen 0 Privat institution Profil MARIEHØNEN HVAD ER VIGTIGT FOR OS? Det følgende beskriver nogle af de centrale værdier, som er omdrejningspunktet for hverdagen for børn, familier og personale i

Læs mere

Læreplaner for Hals Kommunes børnehaver

Læreplaner for Hals Kommunes børnehaver Læreplaner for Hals Kommunes børnehaver Formålet med læreplaner i børnehaverne er at sætte fokus på læring for derigennem at bidrage til at ruste alle børn i endnu højere grad til livet i et moderne samfund.

Læs mere

Definition af de 6 læreplanstemaer i børnehaven

Definition af de 6 læreplanstemaer i børnehaven Definition af de 6 læreplanstemaer i børnehaven 1. Personlige kompetencer Kolding Kommunes overordnede mål: ved at være lydhør og medlevende vil vi udvikle barnets personlige kompetencer, så det oplever

Læs mere

SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE

SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE Børnehavens Formål Børnehaven bygger på det kristne livs- og menneskesyn. Det er institutionens mål at fremme børnenes forståelse for den personlige værdighed hos mennesket, og

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling

Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling Barnet skal udvikle en sund identitet. Barnet har brug for voksne, der er bevidste om deres fremtoning og handlinger Barnet skal møde voksne, der er tydelige

Læs mere

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave BLÅBJERG BØRNEHAVE - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave Klintingvej 170 Stausø 6854 Henne Telefon: 30 29 66 04 eller 75 25 66 04 E-mail: bornehave@blaabjergfriskole.dk

Læs mere

Pædagogisk Handleplan. Børnehuset Jordbærvangen 2012. Motoriske udvikling

Pædagogisk Handleplan. Børnehuset Jordbærvangen 2012. Motoriske udvikling Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 Motoriske udvikling Pædagogisk handleplan Den pædagogiske handleplan er et evaluerings- og udviklingsredskab for ledelsen, personalet og bestyrelsen.

Læs mere

Pædagogiske læreplaner.

Pædagogiske læreplaner. Pædagogiske læreplaner. Gazellen Der er ved lov servicelovens 8a d. 1. august 2004 vedtaget, at alle institutioner skal udarbejde læreplaner for det pædagogiske arbejde, der udføres i institutionen Gazellen.

Læs mere

Velkommen til Barnets Hus Afd. Gårdens Børnehave. Frølundvej Herning

Velkommen til Barnets Hus Afd. Gårdens Børnehave. Frølundvej Herning Velkommen til Barnets Hus Afd. Gårdens Børnehave Frølundvej 49 7400 Herning Gårdens Børnehave: Børnehaven er normeret til 35 børn i alderen 2,9 år - 6 år, Åbningstider: Mandag torsdag: 6.30 16.45 Fredag:

Læs mere

Børnehusets åbningstider: Mandag torsdag kl. 6.30-17.00 Fredag kl. 6.30-16.00

Børnehusets åbningstider: Mandag torsdag kl. 6.30-17.00 Fredag kl. 6.30-16.00 Børnehuset Møgelkær havde opstart den 1. april 2008 og er en privat integreret institution. Vi er normeret til 80 børn, 25 vuggestuebørn (0-3 år) og 55 børnehavebørn (3-6 år). I børnehaven er der tre grupper.

Læs mere

For os i Nordre børnehave er alle børn noget særligt, og der bliver taget individuelle hensyn til alle børn.

For os i Nordre børnehave er alle børn noget særligt, og der bliver taget individuelle hensyn til alle børn. For os i Nordre børnehave er alle børn noget særligt, og der bliver taget individuelle hensyn til alle børn. Vi møder børn med vanskeligheder, det kan være sproglige motoriske psykosociale eller andet.

Læs mere

Børnehuset Bellinges læreplaner

Børnehuset Bellinges læreplaner Børnehuset Bellinges læreplaner Barnets alsidige personlige udvikling At tilbyde børnene mange muligheder for at deltage aktivt og få betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer At give plads til,

Læs mere

Indledning læreplaner

Indledning læreplaner Indledning læreplaner Klim Fribørnehave og Vuggestues pædagogiske læreplan tager udgangspunkt i vores målsætning som er: At anerkende børnenes forskellighed og se det som en styrke for fællesskabet. At

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Personlig alsidig udvikling Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Når vi udvikler børnenes personlige alsidige kompetencer, giver vi dem evnen til at: Føle sig unik og værdifuld for fællesskabet Være fortrolige

Læs mere

Fælles læreplaner for BVI-netværket

Fælles læreplaner for BVI-netværket Fælles læreplaner for BVI-netværket Lærings tema Den alsidige personlige udvikling/sociale kompetencer Børn træder ind i livet med det formål at skulle danne sig selv, sit selv og sin identitet. Dette

Læs mere

Velkommen til Magdalene Haven

Velkommen til Magdalene Haven Velkommen til Magdalene Haven Vi er glade for, at I har valgt Magdalene Haven og vi håber at I bliver glade for at have jeres barn her i vores hus. Magdalene Haven er en integreret institution bygget i

Læs mere

Rønnehusets læreplan tager sit udgangspunkt i det allerede udarbejdede værdigrundlag.

Rønnehusets læreplan tager sit udgangspunkt i det allerede udarbejdede værdigrundlag. Rønnehusets læreplan tager sit udgangspunkt i det allerede udarbejdede værdigrundlag. Læreplanen omhandler følgende 6 temaer: 1. Barnets alsidige personlige udvikling (personlige kompetencer) 2. Sociale

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO Dueslaget

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO Dueslaget Mål og indholdsbeskrivelse for SFO Dueslaget Indledning. Vi vægter at Dueslaget er et rart, sjovt og trygt sted at være. Vi ønsker at skabe et sted, hvor børnene kan udfolde sig, prøve kræfter og få nye

Læs mere

Læreplan for vuggestuegruppen

Læreplan for vuggestuegruppen Læreplan for vuggestuegruppen Sociale Kompetencer Fra 0 3 år er det børnenes styrke at: udtrykke egne følelser vise omsorg for andre at vente på tur at dele med andre at låne ud til andre at lege med andre

Læs mere

Samarbejde Værdier for personalet i Dybbølsten Børnehave: Det er værdifuldt at vi samarbejder

Samarbejde Værdier for personalet i Dybbølsten Børnehave: Det er værdifuldt at vi samarbejder amarbejde Værdier for personalet i ybbølsten ørnehave: et er værdifuldt at vi samarbejder viser gensidig respekt accepterer forskelligheder barnet får kendskab til forskellige væremåder og mennesker argumenterer

Læs mere

Eventyrhusets læreplan og handleplaner

Eventyrhusets læreplan og handleplaner Eventyrhusets læreplan og handleplaner 2016-2017 Arbejdet med de pædagogiske læreplaner er lovmæssigt fastlagt i dagtilbudsloven. Vi skal beskrive mål for børnenes læring indenfor følgende 6 temaer: 1.

Læs mere

Sprog. Kreativitet. Tryllefløjten Årshjul. 1.oktober 2013 til 30. september 2014

Sprog. Kreativitet. Tryllefløjten Årshjul. 1.oktober 2013 til 30. september 2014 Natur Krop Kreativitet Sprog Tryllefløjten Årshjul 1.oktober 2013 til 30. september 2014 Vi har som udgangspunkt for det pædagogiske arbejde fokus på fire temaer i ovennævnte periode. Temaer der er en

Læs mere

Læreplan 2012. Børnehuset Diamanten. det bedste sted at være. - og lege og lære. Side 1

Læreplan 2012. Børnehuset Diamanten. det bedste sted at være. - og lege og lære. Side 1 Læreplan 2012 Børnehuset Diamanten det bedste sted at være - og lege og lære Side 1 At føle, at høre, at se At tale, at græde, at le At danse, at cykle, at gå At opdage, lære, forstå At spørge hvorfor

Læs mere

Børnegården. Nye mål. Bilag pkt.8 Alsidige personlige udvikling.

Børnegården. Nye mål. Bilag pkt.8 Alsidige personlige udvikling. Alsidige personlige udvikling. Målsætning 0 3 år Barnet udvikler en begyndende kompetence til: At handle selvstændigt. At have indlevelse i andre. At være psykisk robust. Vi har en anerkendende tilgang

Læs mere

værdier Pædagogisk læreplan Solsikken Kulturelle udtryksformer Sociale BARNET Sprog Krop og bevægelse Natur og naturfænomen Personlige

værdier Pædagogisk læreplan Solsikken Kulturelle udtryksformer Sociale BARNET Sprog Krop og bevægelse Natur og naturfænomen Personlige Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 Personlige / alsidig personlighedsu dvikling At

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for Eventyrhuset

Pædagogiske læreplaner for Eventyrhuset Pædagogiske læreplaner for Eventyrhuset Klosterparkvej 53-55 4400 Kalundborg Tema Sprog Indhold Verbal/nonverbal kommunikation Ordforråd Udtale Sange Begreber Kendskab til rim og remser Forståelse Vi ønsker

Læs mere

Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse Kommunalt formål Fritidspædagogikken og læring i SFO Ikast Vestre Skoles værdigrundlag

Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse Kommunalt formål Fritidspædagogikken og læring i SFO Ikast Vestre Skoles værdigrundlag 0 Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse 2 Kommunalt formål 3 Fritidspædagogikken og læring i SFO 4 Ikast Vestre Skoles værdigrundlag 5 Mål A: Børnenes personlighedsudvikling 6 Fire delmål Mål

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK BØRNEHAVEN HIMMELBLÅ

SUNDHEDSPOLITIK BØRNEHAVEN HIMMELBLÅ SUNDHEDSPOLITIK BØRNEHAVEN HIMMELBLÅ En sundhedspolitik skal afspejle nogle retningslinier og hensigter i forhold til det enkelte barns mulighed for at udvikle nogle sunde vaner. Sundhed handler både om

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for vuggestueafdelingen i Børnehuset Syd

Pædagogiske læreplaner for vuggestueafdelingen i Børnehuset Syd Pædagogiske læreplaner for vuggestueafdelingen i Børnehuset Syd Læreplanerne for de 0-3 årige lægger sig tæt op af eller er identiske med dem, der udarbejdet for de 3-6 årige. Det er især målene, der er

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Den personlige udvikling Barnet skal have mulighed for at: Det vil vi gøre ved at: Målene er nået når barnet: få del i betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer udfolde sig som en stærk og alsidig

Læs mere

Læreplan Dagplejen i Københavns Kommune 2015

Læreplan Dagplejen i Københavns Kommune 2015 Læreplan Dagplejen i Københavns Kommune 2015 LÆRING I 2004 blev loven om pædagogiske læreplaner indført. Loven skal sikre og inspirere til at dagplejen skaber rummelige læringsmiljøer med lydhørhed overfor

Læs mere

Læreplan for Nordskovens tidlig sfo

Læreplan for Nordskovens tidlig sfo Læreplan for Nordskovens tidlig sfo Nordskovens Friskoles tidlig sfo er en del af skolens ordinære sfo og til sammen udgør de et heldagstilbud for førskolebørnene. I Faaborg Midtfyn Kommune starter børnene

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for børnehaven Græshopperne.

Pædagogiske læreplaner for børnehaven Græshopperne. Pædagogiske læreplaner for børnehaven Græshopperne. Personlige kompetencer. - At styrke selvtillid og selvværd. - At barnet kan give udtryk for egne følelser og troen på sig selv - At børnene udviser empati

Læs mere

Hornsherred Syd/ Nordstjernen

Hornsherred Syd/ Nordstjernen Generel pædagogisk læreplan Hornsherred Syd/ Nordstjernen Barnets alsidige personlige udvikling Tiden i vuggestue og børnehave skal gøre børnene parate til livet i bred forstand. Børnene skal opnå et stadig

Læs mere

Velkommen til Sabro Dagpleje

Velkommen til Sabro Dagpleje Velkommen til Sabro Dagpleje Et godt lære-værested Sabro Dagpleje. Sabro dagpleje består af 12 dagplejehjem alle beliggende i Sabro midtby. Et dagplejer har op til 4 fastindskrevne børn i alderen ½ år

Læs mere

VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE

VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE FORORD Dette hæfte er en introduktion til de værdier Stillinge Børnehave står for. (Ordet Børnehave dækker både vuggestue og børnehave) Information om hverdagen, indsatsområder

Læs mere

Sundhed i. Daginstituitonen Skovhuset Vintersbølle Strand 4760 Vordingborg Tlf. 5536 3777 E-mail dagskov@vordingborg.dk

Sundhed i. Daginstituitonen Skovhuset Vintersbølle Strand 4760 Vordingborg Tlf. 5536 3777 E-mail dagskov@vordingborg.dk Sundhed i Daginstituitonen Skovhuset Vintersbølle Strand 4760 Vordingborg Tlf. 5536 3777 E-mail dagskov@vordingborg.dk Kostpolitik Skovhuset havde i årene 2004-2005 valgt at sætte fokus på mad, måltider

Læs mere

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 bilag c bilag C Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 Vision for børneområdet i Klitmøller Børnelivet i Klitmøller tager

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere